Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1207001
  Пашигорев В.Н. "Роман образования" в немецкой антифашистской литературе 20-40-х годов / В.Н. Пашигорев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 75с.
1207002
  Бітківська Г.В. "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв"язки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються структурні елементи "роману про художника" на матеріалі творів, опублікованих у сучасних літ-х журналах. Простежується втілення живописного коду у вербальному тексті через аналіз описів картин, визначення ролі кольорової гами в ...
1207003
  Кибальник С.А. "Роман с ключом" в русской прозе 1920-1930-х годов ("Женщина-мыслитель" Алексея Лосева и "Козлиная песнь" Константина Вагинова) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 24-30. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1207004
  Грушко С. "Роман шпильгагенского типа": к вопросу о типологии конфликта немецкого и русского реалистического романа середины 19 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 173-179
1207005
  Яневський Д. "Роман Шухевич не потребує цяцьок на своїй труні" / інтерв"ю взяв Богдан Ворон // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 74-76


  "Шухевич загинув у бою, загинув зі своїми солдатами. Він знав, що на нього чекає і міг відійти на Захід, але цього не зробив."
1207006
  Пуніна О. "Романізована біографія"в системі художніх методів: українська літературно-побутова модель // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 49-73. – ISSN 1728-9572
1207007
  Розенталь П.И. "Романовка" : (Якутский протест 1904 года) : Из воспоминаний участника / П.И. Розенталь. – Ленинград ; Москва : Изд. Т-во "Книга", 1924. – 146 с. – (Историко-революционная библиотека)
1207008
  Логвіненко Н. "Романтика - це коли хочеться жити яскравим життям... І не страшно вмирати!"


  У статті розкриваються методичні підходи до опрацювання творчої спадщини українського письменника-фантаста Миколи Дашкієва
1207009
  Підгорна Л. "Романтична доба" української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 49-53


  Окреслено методи і прийоми фіксації фольклорних текстів (за матеріалами збірника М. Максимовича) (1827 р.) та за виданням І. Срезневського ("Запорозькі старожитності") (1833 р.).
1207010
  Епік Г.Д. "Роменова абетка" з Соловків : для мол. та серед. шк. віку / Г.Д. Епік. – Київ : Веселка, 1993. – 30 с.
1207011
   "Ромео и Джульетта". Интересные факты // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 16
1207012
  Туренко В.Э. "Ромео и Джульетта": философское осмысление романтической любви : монография / В.Э. Туренко. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 144, [2] с. – В честь 400-летия светлой памяти великого писателя Уильяма Шекспира (1564-1616). – Библиогр.: с. 136-144 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-673-430-7
1207013
   [Роман Гельвіг. Початок ХХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 583 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1207014
  Пендзикіс Н.-Г. [Роман пані Ерси / Нікос- Гавриїл Пендзикіс. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1992. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-001-5
1207015
  Бовсунівська Т. Роман-алегореза Олега Сича "Uroboros"


  У статті йдеться про жанрові особливості роману-алегорези Олега Сича “Uroboros”, які розкриваються в контексті традиційних та сучасних теорій алегорії. Алегореза виступає природною формою людського мислення тому, що в ній схоплений принцип регулярності ...
1207016
  Тимофеева В.С. Роман-биография П. Акройда "Чаттертон": поэтика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 230-232. – ISBN 978-966-921-000-5
1207017
  Снегирев Гелий Роман-донос / Снегирев Гелий; Всеукраїнські історико-культурне правозахисне тов-во "Меморіал" ім. В.Стуса. – Киев : Дух і Літера, 2000. – 496с. – ISBN 966-7888-01-0
1207018
  Бовсунівська Т.В. Роман-екфрасис "Корабель дурнів" Грегорі Нормінтона // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 59-68


  Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, "вербальної репрезентації візуальної репрезентації". Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис "Корабель дурнів" Г. ...
1207019
  Латанський В. Роман-есе від Олександра Шугая // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 173-177. – ISSN 0208-0710
1207020
   Роман-Любомир Григорович Макітра : бібліографічний покажчик. – Львів : ПРОМАН : Прес-Експрес Львів, 2006. – 94 с. – До 75-річчя. – ISBN 966-02-4180-1
1207021
  Коцарев О. Роман-памфлет про... вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Побачив світ роман переможці літературного конкурсу видавництва "Смолоскип", молодої письменниці з Миколаєва Дарини Березіної "Факультет".
1207022
  Стріха М. Роман-пересторога Юрія Щербака // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 309-313
1207023
  Вербич В. Роман-пісня Володимира Лиса: зцілення світлим болем непроминальної любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 4
1207024
  Стиль А. Роман-сон / А. Стиль. – Москва, 1978. – 304с.
1207025
  Стіль А. Роман-сон / А. Стіль. – К., 1980. – 156с.
1207026
  Кусько Д.Д. Роман-трилогия Петра Козланюка "Юрко Крук" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кусько Д.Д. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1207027
  Бондаренко Ю. Роман-хроніка Уласа Самчука "Марія": Україна між космосом та історією


  У статті розкрито світоглядні основи роману У.Самчука "Марія". Зокрема, досліджується конфлікт між космізмом та історизмом як засадничий елемент у тематизуванні дійсності письменником. Зроблено спробу виявити концептуальний погляд митця на українські ...
1207028
  Федоренко В. Роман-хроніка, роман-сага, роман-спалах... : Вивченнятвору "Марія" Уласа Самчука // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 14-21. – ISSN 0130-5263
1207029
  Атанов Г.М. Роман-эпопея "Жизнь Клима Самгина" и его истоки в творчестве М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.641 / Атанов Г.М.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1207030
  Богданова О.А. Роман-эпопея XX века: "восстание масс" в "Жизни и судьбе" В.С. Гроссмана // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 95-105. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Исследование особенностей эпопейного жанра в романе "Жизнь и судьба" Гроссмана в сравнении с романом Толстого "Война и мир". Народ и масса в романе Гроссмана.
1207031
  Фоменко Л.Н. Роман-эпопея А.Н.Толстого "Хождение по мукам" / Л.Н. Фоменко. – М, 1958. – 49с.
1207032
  Чичерин А.В. Роман-эпопея в литературе критического реализма. : Автореф... доктор филолог.наук: / Чичерин А.В.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Львов, 1957. – 22л.
1207033
  Боярский Е.И. Роман-эпопея в советской исторической прозе 30-40-х годов ("Петр Первый" А.Н.Толстого и др.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боярский Е.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра истории советской литературы. – М., 1966. – 19л.
1207034
  Ткаченко К. Роман-эпопея как художественное изображение войны и мира // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 269-273. – ISSN 2411-6548
1207035
  Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / Л.Д. Опульская. – М, 1987. – 174с.
1207036
  Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир". / Б.И. Кандиев. – М, 1967. – 390с.
1207037
  Овчаренко А.И. Роман-эпопея М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1965. – 166 с.
1207038
  Тугушева М.П. Роман Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" / М.П. Тугушева. – Киев, 1985. – 96 с.
1207039
  Ярошевич І. Роман Г. Гордасевич "Соло для дівочого голосу": автобіографічний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 92-97. – ISSN 1728-9572
1207040
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1962. – 119с.
1207041
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького "Мать" и вопросы социалистического реализма / Б.И. Бурсов. – 2-е расшир. и перераб. изд. – М., 1955. – 228с.
1207042
  Лучко Е.А. Роман Г. Лонгфелло "Гіперіон": проблеми вивчення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 134-141. – ISSN 2227-2844


  "Автор аналізує існуючі у літературознавстві проблеми, пов’язані з дослідженнями роману американського письменника-романтика Генрі Уордсворта Лонгфелло „Гіперіон”. Мета статті - надати аналітичний огляд літературознавчих відгуків на твір, а також ...
1207043
  Распопин В.Б. Роман Г. Маркова "Соль земли". (К проблеме природы и человека в советском романе 50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин В.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1207044
  Распопин Владимир Борисович Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме "Природа и человек в сов. романе 50-х годов") : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин Владимир Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1207045
   Роман газета. – М.
12. – 1992. – 49с.
1207046
   Роман Гайда (1928-1998): Бібліографіч. покажч.. – Львів, 1998. – 44с.
1207047
  Третяк В. Роман Гайда. Етапи творчої біографії // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 487-490. – ISSN 1563-3969
1207048
  Насмінчук Г. Роман Галини Тарасюк: реконструкція взаємин Тараса Шевченка і Марка Вовчка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 7
1207049
  Ватченко С.А. Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 84-88. – ISSN 2312-3036


  "Статтю присвячено аналізу одного з пізніх романів Г. Джеймса «Крила голубки», де письменник, здавалося б, зберігає вірність впізнаваним властивостям поетики й хвилюючим його темам, а саме інтересу до сюжету випробування, зосередженості на долі героя, ...
1207050
  Нарівська В.Д. Роман Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка": полемічний зміст алюзивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 80-94. – (Серія: Філологія)
1207051
  Наєнко М. Роман Георгійович - ОВВА! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 309-312


  Пам"яті Р. Майбороди.
1207052
  Пиксанов Н.К. Роман Гончарова "Обрыв" в свете социальной истории / Н.К. Пиксанов. – Ленинград : Наука, 1968. – 202 с.
1207053
  Онищенко О. Роман Григорович Іванченко та його внесок у розвиток книгознавства, бібліографознавства й підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 155-158. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1207054
  Ланда Е.В. Роман Гриммельсгаузена "Приключения Симплиция Сиплициссимуса" и немецкий народный реализм XVI-XVII вв : Автореф... канд. филол. наук / Ланда Е.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 18 л.
1207055
  Гринюк Р. Роман Гринюк: "Держава й досі не знає, що з нами робити" / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 10-11


  "Як Донецький національний університет, попри нереально складні умови, зумів за п"ять років у екзилі вийти в топові позиції серед українських вишів."
1207056
  Варецька С. Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" як сучасний "крутійський" роман // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 304-312. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1207057
  Боронь О.В. Роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" в інтертекстуальних зв"язках повісті Т. Шевченка "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 133-138


  У статті йдеться про семантику інтертекстуальних відсилань у повісті Т. Шевченка "Художник" до роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". Зроблено спробу з"ясувати, яке саме французьке видання роману поет подарував Т. Шевченко. В статье речь идет о семантике ...
1207058
  Зябликов А.В. Роман Д. Джойса "Улисс" в контексте культуродогической концепции Й. Хёйзинги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
1207059
  Седлерова А.І. Роман Д. Дідро "Черниця" в перекладі Валер"яна Підмогільного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 148-152


  У статті аналізуються жанрово-композиційні та мовно-стилістичні особливості французького роману "Черниця" Д. Дідро та їхній переклад українською мовою. Здійснюється порівняння перекладу В. Підмогильного з перекладом І. Ковтунова. В статье ...
1207060
  Джумабаева Х.М. Роман Д.А.Фурманова "Мятеж". : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумабаева Х.М.; Казах.гос.пед.ин-т. – Караганда, 1962. – 22л.
1207061
  Кожевников В.В. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Золото". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожевников В.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1207062
  Кулакова Т.Ф. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Хлеб" : Автореф... канд. филол.наук: / Кулакова Т.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
1207063
  Прасол Є.А. Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 132-143. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Ях зазначено в роботі Пітера Чайлдса і Джеймса Гріна, роман Мітчелла "Сон№9" представляє собою палімсест конкуруючих голосів та стилів, які циркулюють крізь призму взаємопов"язаних конструктів. В своєму романі "Сон №9" він симулює японську ...
1207064
  Буланова О.К. Роман декабриста / О.К. Буланова. – Москва, 1925. – 256 с.
1207065
  Субаев Р.Р. Роман Дж. Бакена "Зеленая мантия" как "источник" по истории младотурок // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматриваются замысел и разработка сюжета романа Дж. Бакена «Зеленая мантия», реализованные на основе информации, доступной ему как сотруднику Бюро военной пропаганды и офицеру британской разведки. Особый упор делается на характеристику ...
1207066
  Лілова О.Є. Роман Дж. Гасконя "Пригоди добродія F. J." крізь призму жанрологічного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1207067
  Стеценко Е. Роман Дж. Стейнбека „Гроздья гнева” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 142-157
1207068
  Мироненко Т.П. Роман Дж. Фаулза "Колекціонер": ідеї, образи, поетика / Т.П. Мироненко, А.М. Меншій // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 36-40
1207069
  Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму XX століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 86-94
1207070
  Кеба О.В. Роман Дж.М. Кутсі "Володар Петербурга" як фікційна біографія // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 71-93. – ISSN 2306-2908


  "Розглядаються особливості художньої трансформації обставин творчої біографії Ф.М. Достоєвського в романі „Володар Петербурга” (“The Master of Petersburg”) Дж. М. Кутсі. Охарактеризовано низку інтертекстуальних джерел, що стали основою фікціоналізації ...
1207071
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Ностромо" як художня екзистенціологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 87
1207072
  Порецкая Т. Роман длиною в жизнь // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 72-74


  14 серпня виповнилося 150 років від дня народження англійського письменника, лауреата Нобелівської премії (1932) Джона Годсуорсі (1867-1933).
1207073
  Семенов Е.И. Роман Достоевского"Подросток". / Е.И. Семенов. – Л. : Наука, 1979. – 167 с.
1207074
  Мегела І.П. Роман Дюли Круді "За моєї покійної юності" (Час і ситуація) // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 345-356. – ISBN 978-966-8760-98-3
1207075
  Виниченко В.В. Роман Е. Замятина "Мы" как претекст новеллы А. Куприна "Рай": встреча на поле русской антиутопии / В.В. Виниченко, И.И. Московкина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 250-254. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1207076
   Роман Едуардович Метельський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 136


  17 жовтня 2011 року пішов з життя відомий вчений-юрист, педагог вищої школи, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.
1207077
  Гурдуз А.І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1207078
  Поліщук І. Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 184-188


  У статті розглядається роман Є. Гребінки "Доктор" під кутом зору наслідування принципів реалістичного письма. В статье рассматривается роман Е. Гребенки "Доктор" под углом зре- ния наследования принципов реалистичного письма. In the article the ...
1207079
  Городнюк Н. Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 57-59


  Роман Є. Кротевича проаналізовано як гендерну утопію у контексті марксистського фемінізму О. Коллонтай. Розглянуто образи нових "холостих жінок", з"ясовано концепцію "свідомого материнства" та нового потрактування сім"ї і дітонародження
1207080
  Вертипорох О. Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика бунту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 92-100. – (Філологічні науки)
1207081
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : урок додаткового читання. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1207082
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : (11 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 24-33
1207083
  Москалець К. Роман з дискурсом // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 22-27


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1207084
  Басняк Т.А. Роман З. Ленца "Перебіжчик": успіх після провалу або парадокс рецептивної трансгресії // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 99. – С. 166-179. – ISSN 2306-2908
1207085
  Сивкова І. Роман Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" у літературній критиці 60-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 249-267. – ISBN 978-966-493-297-1
1207086
  Кавун Л. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-30-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 174-183. – ISBN 978-966-493-297-1
1207087
  Коврігіна Л.М. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови": типологія жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 271-277. – (Б-ка Ін-ту філології)
1207088
  Бондар О. Роман Зубик – історик та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287–291. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1207089
  Бабаев Э.Г. Роман и время / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1975. – 232с.
1207090
  Осоцкий В.Д. Роман и история / В.Д. Осоцкий. – М. : Художественная литература, 1980. – 384 с.
1207091
  Оскоцкий В.Д. Роман и история: Традиции и новаторство сов. ист. романа. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1980. – 384с.
1207092
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1939. – 232с.
1207093
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – Москва, 1960. – 247с.
1207094
  Бестужев-Марлинский Роман и Ольга / Бестужев-Марлинский. – М, 1990. – 48с.
1207095
  Гай Г.Н. Роман и повесть А.И. Герцена 30-40-х годов / Г.Н. Гай. – Москва, 1959. – 176с.
1207096
  Оскоцкий В.Д. Роман и политика. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1986. – 52с.
1207097
  Гура В.В. Роман и революция. Пути советского романа 1917-1929. / В.В. Гура. – М. : Советский писатель, 1973. – 400 с.
1207098
   Роман и современность. – М., 1971. – 271с.
1207099
  Бучис А.А. Роман и современность / А.А. Бучис. – М., 1977. – 414с.
1207100
  Лявданский Э.К. Роман И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Лявданский Э.К. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1975. – 19 с.
1207101
   Роман И.А. Гончарова "Обломов" в русской критике. – Л., 1991. – 300 с.
1207102
  Старосельская Н.Д. Роман И.А. Гончарова "Обрыв" / Н.Д. Старосельская. – М : Художественная литература, 1990. – 223 с.
1207103
  Захаркин А.Ф. Роман И.А.Гончарова "Обломов" / А.Ф. Захаркин. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1963. – 152 с.
1207104
  Политыко Д.А. Роман И.А.Гончарова "Обрыв" / Д.А. Политыко. – Минск, 1962. – 128 с.
1207105
  Жданов М.М. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в школьном изучении / М.М. Жданов. – Л, 1972. – 160с.
1207106
  Коршунова Е.А. Роман И.С. Шмелева "Пути небесные"": поэтика оглавления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 146-150. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1207107
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1964. – 206 с.
1207108
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1965. – 406 с.
1207109
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1983. – 222 с.
1207110
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". : книга для учителя / П.Г. Пустовойт; 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 222с.
1207111
  Мензорова А.Н. Роман И.С.Тургенева "Дворянское гнездо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мензорова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 21л.
1207112
  Муратов А.Б. Роман И.С.Тургенева "Дым" : Автореф... канд. филол.наук: / Муратов А.Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1964. – 19л.
1207113
  Земляковская А.А. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Земляковская А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1954. – 16л.
1207114
  Румнцева Э.М. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филолог.наук: / Румнцева Э.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. лит. – Ленинград, 1958. – 21л.
1207115
  Буданова Н.Ф. Роман И.С.Тургенева "Новь" и революционное народничество 1870-х годов. / Н.Ф. Буданова. – Ленинград, 1983. – 174с.
1207116
  Розенблат Г.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Г.Г. Розенблат. – Ленинград
(Серия"В помощь учащимся старших классов). – 1960. – 50 с.
1207117
  Лебедев Ю.В. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Ю.В. Лебедев. – М., 1982. – 144с.
1207118
   Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской критике. – Л., 1986. – 384с.
1207119
  Батюто А.И. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" и общественно-политическая борьба 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Батюто А.И.; АН СССР. н-т русской литературы. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1207120
  Манаев Н.С. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". (Проблематика и худож. мастерство) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Манаев Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1207121
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети"и идейная борьба 60-х годов XIX века / П.Г. Пустовойт. – Москва : Московский университет, 1960. – 328 с.
1207122
  Цанева М. Роман Ивана Вазова "Под игом". / М. Цанева. – М., 1975. – 125с.
1207123
  Плотникова А.И. Роман из народной жизни и его роль в развитии демократической романистики второй половины ХІХ века. / А.И. Плотникова. – Донецк, 1973. – 51 с.
1207124
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 95с.
1207125
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 127с.
1207126
  Валишевский К. Роман императрицы : Екатерина ІІ / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Москва, 1990. – 630с.
1207127
  Мотылева Т.Л. Роман Иоганнеса Р. Бехера "Прощение" / Т. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1976. – 96 с.
1207128
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 15-66. – ISSN 0131-2561
1207129
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 46-93
1207130
  Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції / Т.Н. Денисова ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 220 с.
1207131
  Денисова Т.Н. Роман і романісти США 20 століття / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1990. – 362 с.
1207132
  Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.57-67. – ISSN 0130-5247
1207133
  Левченко М.О. Роман і сучасність / М.О. Левченко. – Київ, 1963. – 289с.
1207134
  Лілік О. Роман І.Багряного "Сад Гетсиманський": вивчення в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.12-15. – ISSN 0205-471Х
1207135
  Яковенко С. Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 557-561
1207136
  Бук С.Н. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0027-2833
1207137
  Легкий М. Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки": поетика, естетика, рецепція в критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 6-18. – ISSN 0130-528Х
1207138
  Щербина Т. Роман Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" в дискурсі соцреалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 191-193.
1207139
  Слабошпицький М.Ф. Роман Іваничук / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1989. – 204с.
1207140
   Роман Іваничук : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 85с.
1207141
   Роман Іваничук = Roman Ivanychuk : біобібліографічний покажчик / [редкол. : В. Кметь, М. Доманська, Б. Тихолоз ; уклад. Л. Панів] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 403, [5] с., [16] c. іл. : портр. – Парал тит. арк. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 29 ; Біобібліографія вчених університету)
1207142
  Кам"янець А.Б. Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в иперекладі) / А.Б. Кам"янець, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 168-173. – ISBN 978-966-581-885-4
1207143
  Мегела І.П. Роман істричної проекції: Костолані, Мора, Моріц : Навчальний посібник до курсу "Історія всесвітньої літератури"; для студентів вузів / КНУТШ; Інститут журналістики; І.П. Мегела. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 103с. – ISBN 966-594-190-9
1207144
  Моторний А.В. Роман Їржі Марека "ЛЮДИ З ПОЛЯНИ" в контексті закарпатської теми в чеській літературі / А.В. Моторний, О.А. Моторний // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-259. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається маловідомий роман чеського автора ХХ ст. Їржі Марека "Люди з Поляни". Роман "Люди з поляни" є дебютним романом Ї. Марека і присвячений традиціям та побуту жителів Закарпатської України першої половини ХХ ст., у час, коли цей ...
1207145
  Монолатій Т.П. Роман Йозефа Рота "Марш Радецького" як інтертекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 178-189. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1207146
  Чхеидзе И.М. Роман К. Гамсахурдиа "Похищение луны" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе И.М. ; Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш. Руставели АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
1207147
  Миронюк Н.П. Роман К.С. Прічард "Child of the Harricant" ("Дитя урагану") українською мовою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.49-53. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1207148
  Никольский С. Роман К.Чапека "Война с саламандрами" : (Структура и жанр) / С. Никольский. – Москва : Наука, 1968. – 208 с.
1207149
  Павич М. Роман как держава : [роман] / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельева ]. – Москва : ZebraE, 2004. – 253, [3] с. – (Новое литературное произведение). – ISBN 5-94663-133-0
1207150
  Лейтес Н.С. Роман как художественная система / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1985. – 79с.
1207151
  Ляпина А.А. Роман Карин Михаэлис "Опасный возраст": рецепция в России / А.А. Ляпина, М.В. Михайлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-85. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается восприятие Пушкиным одной из наиболее актуальных в эстетике раннего нем. романтизма идеи "избранного читателя" и ее трансформация в творческой практике рус. поэта, типологически схожая с трансформацией у поздних нем. ...
1207152
   Роман Кармен в воспоминаниях современников. – М., 1983. – 358с.
1207153
  Колесникова Н.Н. Роман Кармен. / Н.Н. Колесникова. – М., 1959. – 176с.
1207154
  Славин К.Л. Роман Кармен: "Играю с огнем!.." / К.Л. Славин. – М., 1989. – 159с.
1207155
  Глушко М. Роман Кирчів - невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 29-37. – ISSN 1028-5091
1207156
   Роман Кирчів (14.04.1930 - 07.05.2018) : некролог // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 107-108. – ISSN 0130-6936
1207157
  Дмитренко М. Роман Кирчів як дослідник історії фольклористики : до 80-річчя від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 47-50. – ISSN 1028-5091
1207158
  Опатошу И. Роман конокрада / И. Опатошу. – Х, 1928. – 125с.
1207159
  Шевчук В. Роман Корогодський (1933-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 198-222. – ISBN 978-966-06-0729-3
1207160
  Герасимчук В. Роман культури // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-53.
1207161
  Вострякова К. Роман Купчинський - несправедливо забуте ім"я // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 57-60
1207162
  Степула Н. Роман Купчинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 280-281. – ISBN 966-7379-16-7
1207163
  Ковалів Ю. Роман Купчинський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (693), вересень. – С. 77-85. – ISSN 0236-1477
1207164
  Михалюк М. Роман Купчинський як автор та об"єкт сатири на сторінках сатирично-гумористичного журналу "Зиз" (1924-1933 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 346-356. – ISSN 2524-0331
1207165
  Бермес І.Л. Роман Кухар - співак і організатор музичного життя української діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 88-93. – ISSN 2312-4679
1207166
  Веретільник О. Роман Л. Кононовича "Тема для медитації" як художня реконструкція української історії XX століття
1207167
  Бевзенко Н.І. Роман Л. Костенко "Маруся Чурай". Історична основа твору, його сюжетна канва // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 15-19
1207168
  Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 3-е изд. – Минск, 1978. – 103с.
1207169
  Веретільник О. Роман Л.Кононовича "Тема для медитації як художня реконструкція української історії ХХ століття
1207170
  Лобанов М.П. Роман Л.Леонова "Русский лес". / М.П. Лобанов. – Москва, 1958. – 216 с.
1207171
  Ермилов В.В. Роман Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / В.В. Ермилов. – М., 1963. – 135с.
1207172
  Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого "Война и мир". Современное и историческое в романе, проблемы, композиции, роль пейзажа / И.А. Потапов. – М., 1970. – 303с.
1207173
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Тула, 1953. – 36с.
1207174
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Изд. 2-е. – Тула, 1954. – 36с.
1207175
  Ремизов В.Б. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / В.Б. Ремизов. – Воронеж, 1986. – 163с.
1207176
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1953. – 40с.
1207177
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" : Из цикла лекций о Л.Н.Толстом / Е.Н. Купреянова. – Издание второе. – Тула, 1954. – 40 с.
1207178
  Успенский И.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина". / И.Н. Успенский. – М, 1954. – 32с.
1207179
  Леушева С.И. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / С.И. Леушева. – М., 1957. – 310с.
1207180
  Фейн Г.Н. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / Г.Н. Фейн. – М, 1966. – 275с.
1207181
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир". – Горький, 1969. – 82с.
1207182
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" в русской критике. – Л., 1989. – 407с.
1207183
  Хализеев В.Е. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир". / В.Е. Хализеев, С.И. Кормилов. – М., 1983. – 112с.
1207184
   Роман Л.Н.Толстого "Воскресенье". – М., 1991. – 193с.
1207185
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – Минск, 1963. – 142с.
1207186
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 4-е изд. – Москва, 1987. – 155,1с.
1207187
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир". Три шедевра русской классики / С.Г. Бочаров. – М., 1971. – 303с.
1207188
  Кутейщикова В.Н. Роман Латинской Америки в ХХ веке / В.Н. Кутейщикова. – М., 1964. – 335с.
1207189
  Макарова Е.М. Роман Лауреата Сталинской премии К.Седых "Даурия" : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Е. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1952. – 18 с.
1207190
  Мирошников Владимир Михайлович Роман Леонида Леонова "Вор". Характер замысла и идейно-художественной концепции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошников Владимир Михайлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 24л.
1207191
  Вахриченко И.С. Роман Леонида Леонова "Русский лес" : Автореф... канд. филол.наук: / Вахриченко И.С.; Моск. гос. пед.ин-т. – М, 1957. – 17л.
1207192
  Жигун С.В. Роман Леоніда Скрипника "Інтелігент": ігрові стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 98-103
1207193
  Карбанова И.Ю. Роман лирико-исповедального типа в английской литературе л рабочем классе 1960-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Карбанова И. Ю.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1207194
  Логинова О.К. Роман Лонга : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Логинова О.К. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1207195
  Валкунас Л. Роман Лонга "Дафнис и Хлоя". : Автореф... Канд.филол.наук: / Валкунас Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 20л.
1207196
  Краули Д. Роман лорда Байрона : [роман] / Джон Краули ; [пер. с англ. С. Сухарева]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2009. – 687, [1] с. : ил. – Пер. изд.: Lord Byron"s Novel / J. Crowley, 2005. – Библиогр. в предисл. и в подстроч. примеч. – (Интеллектуальный бестселлер / сост.: А. Гузман, А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-38269-9
1207197
   Роман Лубківський / Національна спілка письменників України, Львівська обласна організація НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 11


  Некролог.
1207198
  Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури
1207199
  Бабаев Э.Г. Роман Льва Толстого "Анна Каренина" / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1968. – 129 с.
1207200
  Пасько І.В. Роман М. Бриниха "Хліб із хрящами" як спроба українського зомбі-горору // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 64-72. – ISSN 2313-1802
1207201
  Соколов Б.В. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" : очерки творческой истории / Б.В. Соколов. – Москва : Наука, 1991. – 173с. – (Литературоведение и языкознание). – ISBN 5-02-011452-9
1207202
  Вулис А.З. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / А.З. Вулис. – Москва, 1991. – 224с.
1207203
  Алексеева Н.С. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в контексте магического реализма // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 3-20. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1207204
  Аббасов М. Роман М. Ибрагимова "Наступит день" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аббасов М. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 23 с.
1207205
  Іванова Н. Роман М. Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 47-51. – ISSN 2307-2261
1207206
  Білик Н. Роман М. Продановича "Колекція" у світлі сучасного українського перекладу // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 114-115
1207207
  Оляндер Л.К. Роман М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші голоси письменників" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 141-145. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1207208
  Башкатова А. Роман М. Степновой "Женщины Лазаря" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 110-117. – ISSN 0042-8795
1207209
  Лебедівна Л. Роман М. та С. Дяченків "Ритуал": інакшість як шлях до відчуженості // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 298-307. – ISBN 978-966-2410-55-6
1207210
  Удодов Б.Т. Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Б.Т. Удодов. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001191-5
1207211
  Никифорова С.Н. Роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" - меннипея // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25-29
1207212
  Ильин Е.Н. Роман М.А. Шолохова "Поднятая целина": (Из опыта работы) / Е.Н. Ильин. – М., 1985. – 127с.
1207213
  Ковалев А.Н. Роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" и устное народное творчество : Автореф. дис... канд. филол. наук: 641 / Ковалев А.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1969. – 16с.
1207214
  Тамахин В.М. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина" (Вопросы мастерства) / В.М. Тамахин. – Ставрополь, 1971. – 136с.
1207215
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – Л., 1958. – 55с.
1207216
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 60с.
1207217
  Крупышев А.М. Роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" и традиции русской литературы ХІХ века.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Крупышев А.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1975. – 24л.
1207218
  Фоменко Л.Н. Роман М.Бубеннова "Белая береза" / Л.Н. Фоменко. – М, 1952. – 31с.
1207219
  Жегалов Н.Н. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / Н.Н. Жегалов. – М : Просвещение, 1965. – 311с.
1207220
  Никулина Н.И. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина". / Н.И. Никулина. – Л, 1957. – 52 с.
1207221
  Карпенко М.А. Роман М.Горького "Фома Гордеев" / М.А. Карпенко. – К., 1963. – 109 с.
1207222
  Григорьян К.Н. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" / К.Н. Григорьян. – Москва-Ленинград, 1962. – 116с.
1207223
  Лукоянова Э.Н. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" и русский роман 1870-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукоянова Э.Н.; Каз. гос. пед.и н-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1207224
  Федорова О.А. Роман М.О. Булгакова "Майстер и Маргарита" та музейні комунікації // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 39-40. – ISBN 978-966-8308-26-0
1207225
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Коммент. / В.А. Мануйлов. – М.-Л., 1966. – 276с.
1207226
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Комментарий. / В.А. Мануйлов. – 2-е изд., доп. – Л. : Просвещение, 1975. – 280 с.
1207227
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 32 с.
1207228
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків ; Одеса, 1930. – 68 с.
1207229
  Шестак А.М. Роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" у світлі аналітичної психології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 425-432


  У статті здійснено психологічний аналіз роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал", виділено юнгіанські архетипи, що відобразилися у творі, орозкрито їх значення.
1207230
   Роман Маркіянович Смішко (світлій памяті ученого і педагога) / М. Павлунь, А. Сіворонов, П. Білоніжка, Л. Генералова, О. Шваєвський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 170-173. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1207231
   Роман Матвеевич Семашкевич: К 90-летию со дня рождения. – М., 1990. – 2с.
1207232
   Роман Машталір. З погляду часу. – Львів, 2001. – 120с. – ISBN 5-87332-126-4
1207233
  Штрайх С.Я. Роман Медокс / С.Я. Штрайх. – М, 1991. – 222с.
1207234
  Ле И.Л. Роман межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература, 1975. – 687с.
1207235
  Ле И.Л. Роман межгорья : Роман / И.Л. Ле; Пер. с укр. К. Трофимова. – Киев : Дніпро, 1986. – 638с.
1207236
  Ле И.Л. Роман Межгорья : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 626с.
1207237
  Ле И.Л. Роман Межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Известия, 1968. – 703с.
1207238
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтернативное прочтение / А.Н. Барков ; [отв. ред. В.П. Дяченко]. – Киев : Текна А/Т, 1994. – 298, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 272-296. – ISBN 5-7707-7064-3
1207239
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": альтернативное прочтение / А.Н. Барков. – Харьков : Фолио, 2006. – 350с. – ISBN 966-03-3492-3
1207240
  Белобровцева И. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": конструктивнные принципы организации текста / И. Белобровцева. – Тарту : Kirjastus, 1997. – 167с.
1207241
  Гукова О.О. Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" та картини Марка Шагала // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.30-32.
1207242
  Шпак П.Ф. Роман Михайлович Новосілецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 105-106 : фото
1207243
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – 3-е вид. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 355с.
1207244
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1956. – 691с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1207245
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1958. – 656с.
1207246
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1960. – 610 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1207247
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1967. – 659с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1207248
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – Київ : Наукова думка, 1986. – 670с.
1207249
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : ДВУ, 1930. – 344с. – (Худ. б-ка молодого робітника ; Кн. 1)
1207250
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім, 1934. – 338 с. – (Дешева б-ка худ. літ. ; Кн. 2)
1207251
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Радянська література, 1934. – 320с. – (Б-ка "Романи й повісті" ; № 1/4/)
1207252
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім
Кн. 2. – 1934. – 404с.
1207253
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – 8-е вид. – Київ; Харків : ДЛВ
Кн. 1. – 1935. – 368с.
1207254
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 717с. – (Б-ка художньої літератури)
1207255
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 556с.
1207256
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1970. – 626 с.
1207257
  Ле І. Роман Міжгор"я / І. Ле. – 2-е вид. – Харків
Кн. 1. – 1932. – 216с.
1207258
  Ісаєва Н. Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики


  Стаття присвячена висвітленню літературознавчої інтерпретації роману Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в роботах Ке Цяньтін. Дослідниця доводить андроцентричне сприйняття жіночої тілесності письменником, а також відзначає самоіронію автора у ...
1207259
  Ясинский И. Роман моей жизни / И. Ясинский. – М.-Л., 1926. – 350с.
1207260
  Копалейшвили Нана Геронтьевна Роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или современный прометей" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Копалейшвили Нана Геронтьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1207261
  Карякина А.В. Роман Н. Г. Чернышевского "Пролог" и общественно-литературная борьба второй половины 1860-х -- начала 1970-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Карякина А. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед ин-т, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 21л.
1207262
  Розова Л. Роман Н. Островского "Как закалялась сталь" / Л. Розова. – М : Знание, 1951. – 32 с.
1207263
  Кузнецова Н.А. Роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Н.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1956. – 21л.
1207264
  Водовозов Н.В. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – 32с.
1207265
  Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Эстетическое своеобразие и художественный метод / Ю.К. Руденко. – Л., 1979. – 88с.
1207266
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г.Чернішевского /Повести в повести* : Автореф... канд. филол.наук: / Вердеревская Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1207267
  Морозов Б.С. Роман Н.Г.Чернышевского "Алферьев" в связи с другими беллетристическими произведениями писателя : Автореф... канд. филол.наук: / Морозов Б.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 15 с.
1207268
  Ефременко Э.Л. Роман Н.Г.Чернышевского "Отблески сияния" : Автореф... канд. филол.наук: / Ефременко Э.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1207269
  Курточкина Г.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Курточкина Г.П.; Московский гор. педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 20 с.
1207270
  Ботев Ю.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" и его идейно-художественное значение : Автореф... канд. филол.наук: / Ботев Ю.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1207271
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1972. – 102с.
1207272
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1978. – 135с.
1207273
  Чернышевский Н.Г. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Г. Чернышевский, Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – с.
1207274
  Дубинина И.С. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" : Автореф... канд. филол.наук: / Дубинина И.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1207275
   Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?". – Шахты, 1963. – 120с.
1207276
  Громов Н.И. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.И. Громов. – Л., 1963. – 48с.
1207277
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.А. Вердеревская. – Москва, 1982. – 96с.
1207278
  Пинаев М.Т. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – 2-е изд. – М, 1988. – 301с.
1207279
  Белова Н.М. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.М. Белова. – Саратов, 1990. – 55с.
1207280
  Федорова Т.Н. Роман Н.Никитина "Северная Аврора". : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова Т.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1207281
  Сребров З. Роман на едно откритие / З. Сребров. – София, 1956. – 234с.
1207282
  Чередник Л. Роман Ніни Федорової "Сім"я" як приклад позитивної комунікації // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (442), червень. – С. 38-40


  Аналізується роман "Сім"я" відомої американської письменниці, нашої землячки, Ніни Федорової як приклад позитивної комунікації.
1207283
  Марвич С.М. Роман о "Каменном поясе". / С.М. Марвич. – Москва-Л., 1949. – 394-411с.
1207284
  Хмельницкая Т. Роман о "Чести профессии" // В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – С. 337-346
1207285
  Разумневич В.Л. Роман о легендарном начдиве / В.Л. Разумневич. – Москва, 1979. – 112с.
1207286
   Роман о Лисе. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
1207287
  Црнянский Милош Роман о Лондоне / Црнянский Милош. – Москва, 1991. – 654с.
1207288
  Тополь Э. Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте" : Чистая правда / Эдуард Тополь. – Харьков, Москва : Фолио; АСТ, 2004. – 391с. – ISBN 966-03-2337-9 (Фолио); 5-17-013464-9 (АСТ)
1207289
  Карпов А.Н. Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (Идейно-художестванная эволюция) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Карпов А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1207290
  Карпов Анатолий Никифорович Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (идейно-художественная революция) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Карпов Анатолий Никифорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1207291
   Роман о семи мудрецах. – М., 1989. – 206с.
1207292
  Рахвалов А.С. Роман о собаках / А.С. Рахвалов. – М, 1990. – 367с.
1207293
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135 с.
1207294
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе. / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135с.
1207295
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье. – М, 1938. – 227с.
1207296
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : [роман] / Ж. Бедье ; [пер. с фр. А.А. Веселовского ; ред. и вст. ст. А.А. Смирнова ]. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 143 с. – (Массовая серия)
1207297
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье. – Свердловск, 1978. – 143с.
1207298
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : пер. с франц. / Ж. Бедье; [Вступ. ст. и коммент. А.А. Веселовского]. – Москва : Детская литература, 1985. – 143 с.
1207299
  Ибн Туфейль Роман о Хайе, сыне Якзана / Ибн Туфейль; Под ред. И.Ю.Крачковского. – Петербург : Госиздат, 1920. – 109с.
1207300
  Эра Т. Роман о Хельге Хауге / Т. Эра. – М, 1985. – 287с.
1207301
  Мариненко Ю. Роман О. Гончара "Прапороносці" (спроба сучасної рецепції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 128-135
1207302
  Бертельс Е.Э. Роман об Александре : его главные версии на Востоке / Е.Э. Бертельс; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 188 с.
1207303
  Наєнко М.К. Роман одного року / М.К. Наєнко. – К., 1984. – 48с.
1207304
  Валишевский К. Роман одной императрицы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 173,3с.
1207305
  Бернадська Н. Роман Олеся Гончара "Людина і зброя": текст і контекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 24-33. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано роман Олеся Гончара "Людина і зброя" із позицій 60-х років ХХ ст.(періоду хрущовської "відлиги") і сучасних підходів до інтерпретації літературного твору. Зазначено, що цим текстом його автор "розхитує" найбільш сталі соцреалістичні ...
1207306
  Ткаченко А. Роман оман // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 3


  Студентські зошити В. Симоненка
1207307
  Ткаченко А. Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром)
1207308
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С.6-7
1207309
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 16, 17
1207310
  Злупко С.М. Роман Орженцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 378-379. – ISBN 966-346-208-6
1207311
  Субботин В.Е. Роман от первого лица / В.Е. Субботин. – Москва, 1979. – 752 с.
1207312
  Делеган М. Роман Офіцинський як історик-краєзнавець // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1207313
  Балуашвили В.И. Роман П.А.Павленко *Счастье*. : Автореф... наук: / Балуашвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 19л.
1207314
  Добоні М.І. Роман П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" в оцінці літературної критики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C.116-121. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена роману Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий". Автор подає короткий огляд твору й узагальнює думки та оцінки роману літературознавцями різних часів - від кінця 19 ст. до досліджень останніх років
1207315
  Гуляк А. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький" та українське національно-культурне відродження початку ХІХ ст. / А. Гуляк, Ф. Кейда // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 146-158. – ISSN 0869-3595
1207316
  Добоні М. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини XIX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33. – ISSN 2307-2261
1207317
  Мізінкіна О.О. Роман Павла Наніїва "Тричі продана": Моделювання образу головної героїні // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 85-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1207318
  Масенко Т.Г. Роман пам"яті: (Спогади про подорожі, про зустрічі з видатними діячами культури) : роман / Т.Г. Масенко. – Київ, 1970. – 379 с.
1207319
  Коберник Т.Ф. Роман Панаса Мирного "Повія" (його літературна історія, композиція і пізнавальне значення) : Дис... канд. філолог.наук: / Коберник Т.Ф.;. – К, 1948. – 209л. – Бібліогр.:л.203-206
1207320
  Сулима М. Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада" в контексті "постмодерних" політтехнологічних практик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 44-49. – ISSN 0236-1477
1207321
  Бернадська Н. Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада": нова сторінка у його дослідженні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 62-63
1207322
  Процик-Кульчицька Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 428-438. – ISSN 2524-0331
1207323
   Роман Петрук : [фотоальбом]. – Київ : Родовід, 2007. – 285, [3] с. : фот. – ISBN 966-7845-31-1
1207324
  Почивалин Н.М. Роман по заказу / Н.М. Почивалин. – М, 1975. – 319с.
1207325
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Дніпро, 1970. – 472 с.
1207326
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. Чотири сторінки щоденника : повісті / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1965. – 356 с.
1207327
  Яцків Н. Роман Поля Бурже "Учень" і філософія пизитивізму та натуралізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 136-141. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті проаналізовано роман французького письменника у контексті філософських ідей тогочасної культури та досліджено стильові особливості прози П. Бурже, що прагнув до новаторських методів зображення та пошуку істини й ідеалу
1207328
  Темнохуд В.Г. Роман Попчук. / В.Г. Темнохуд. – Львів, 1966. – 22с.
1207329
  Чуб Д. Роман про "Слово о полку Ігоревім" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 18-20


  Роман Василя Шевчука "Велесич".
1207330
  Рубан В. Роман про (не)любов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 10, 11


  Автокоментар до роману "Любиш-не-любиш". Публікація уривку із роману.
1207331
  Матіяш Д. Роман про батьківщину / Дзвінка Матіяш. – [Вид. 2-ге, випр.]. – Львів : Літопис, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-1517-21-8
1207332
  Матіяш Д. Роман про Батьківщину // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-85. – ISSN 0585-8365
1207333
  Процюк С. Роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. – На обкл. також: Троянда ритуального болю. - Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-320-1
1207334
  Андієвська Е. Роман про добру людину = A story of a good man / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1973. – 291 с.
1207335
  Попіль Д. Роман про літературу і життя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 23 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Роман Марини Гримич "Клавка".
1207336
  Шпиталь А. Роман про майбутнє, яке не повинно настати


  Ідеться про сучасні антиутопії в російській та українській літературах, зокрема про твори М. Чудінової, О. Славникової, А. Рубанова. У центрі уваги - роман Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року", присвячений майбутньому України. Автор статті ...
1207337
  Сторощук І.І. Роман про митця у контексті літературних дискусій // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 217-226. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано виникнення і становлення роману про митця у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, тематичну спрямованість і провідні мотиви. Увагу акцентовано на жанрових модифікаціях роману про митця. The ...
1207338
  Сторощук І. Роман про митця у системі епічних жанрів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 265-267


  У статті проаналізовано історію виникнення і становлення "роману про митця" у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, провідні мотиви та тематичну спрямованість
1207339
  Білкун М.В. Роман про самотніх невдах / М.В. Білкун. – Київ, 1990. – 397 с.
1207340
  Бедьє Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедьє. – Київ, 1928. – 238 с. – (Бібліотека всесвітнього письменства)
1207341
  Бедьє Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедьє; Перекл. з франц. М. Рильського. – Изд. 2-е. – Київ : Молодь, 1972. – 173 с.
1207342
  Бедье Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедье. – К, 1992. – 173с.
1207343
   Роман про троянду : французька поема XIII ст. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 244-255. – ISSN 0320-8370
1207344
  Макогоненко Г.П. Роман Пушкина "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 142 с.
1207345
  Костин В.Г. Роман Пушкина "Евгений Онегин" и литературная борьба 20-х -- 30-х гг. XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Костин В. Г.; АН СССР, Ин-т русск. лит.(Пушк. дом.). – Ленинград, 1953. – 17 с.
1207346
  Кіраль С.С. Роман Р. Андріяшика "Люди зі страху" у дзеркалі доби та архівних знахідок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 91-97. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1207347
  Дзюба І. Роман Рахманний - лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-63
1207348
  Грунська Тетяна Роман речей : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 78-85. – ISSN 0868-4790
1207349
  Грунська Т. Роман речей // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 1. – С.100-103. – ISSN 0868-4790
1207350
  Трескунов М Роман Ричарда Хильдрета "Белый раб" / М Трескунов, // Белый раб / Р. Хильдрет. – Ленинград, 1950. – С. 359-370
1207351
  Гурина Т.Л. Роман Роже Мартен дю Гара "Семья Тибо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурина Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1963. – 24л.
1207352
   Роман Романович Левицький : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2003. – 66 с. – (Бібліографія українських вчених)
1207353
  Скобельський В. Роман Руденко: "Я звинувачую!.." // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 46-48. – ISSN 2313-559X


  Виповнюється 70 років від початку Міжнародного військового трибуналу.
1207354
  Северин Н.В. Роман с барабаном / Н.В. Северин, В.А. Кудинов. – М., 1990. – 206с.
1207355
  Моротская Стелла Роман с вулканом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 50-51 : фото
1207356
  Журавлева З.Е. Роман с героем конгруэнтно роман с собой / З.Е. Журавлева. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 494с.
1207357
  Курганский В.Н. Роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : ДжіГруп-Прінт, 2010. – 184, [2] с. : ил., портр.


  Дорогому Леониду Васильевичу от автора: Живите и радуйтесь Жизни, И пусть она радует Вас ! С уважением, Подпись. 4/X-11г.
1207358
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ / М. Агеев // Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – с. – ISBN 5-7545-0502-7
1207359
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ. : роман : расказ / М. Агеев ; послесл. Н. Струве. – Москва : Худож. лит., 1990. – 221, [1] с.
1207360
  Чехов А.П. Роман с контрабасом / А.П. Чехов. – Х.К., 1930. – 66с.
1207361
  Силантьева В.И. Роман с Новым временем : филологические заметки : повесть / В. Силантьева ; [худож.-оформитель П. Зиновеева]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 244, [4] с. : ил. – Содерж.: Роман с Новым временем ; Вадим Смеляков и Валерия. – ISBN 978-966-927-161-7
1207362
  Костиков В. Роман с президентом. Записки пресс-секретаря / Вячеслав Костиков. – Москва : Вагриус, 1997. – 352с. – ISBN 5-7027-0459-2
1207363
  Щербак Н. Роман с филфаком : проза: роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 6-72. – ISSN 0321-1878
1207364
  Новиков В.И. Роман с языком в поэзии и науке (Хлебников - Панов - Григорьев) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С. 147 - 150. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
1207365
  Путнин Ф.В. Роман С.Н.Сергеева-Ценского "Искать, всегда искать!" : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Путнин Ф.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1207366
  Кудряшова Е.И. Роман С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудряшова Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 16л.
1207367
  Дрогомирецька Х. Роман Салмана Рушді "Лють": психоаналітичне прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 87-94. – ISSN 0236-1477
1207368
   Роман Сельский.. – К, 1988. – 111с.
1207369
  Пархоменко М.Н. Роман семидесятых. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1987. – 332с.
1207370
  Гудзь В. Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 71-75. – ISSN 2520-2626


  "З’ясовано, що Роман Сербин першим серед науковців спростував вигадки фальсифікаторів історії голоду 1932-1933 рр. в Україні, які з’явилися на Заході у 80-х роках ХХ ст. і в Росії в постколоніальну добу. Історик вніс значний вклад у розробку ...
1207371
  Гудзь В. Роман Сербин як представник тоталітарної школи історіографії голодомору // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 86-91. – ISSN 1998-4634
1207372
  Мейзерська Т.С. Роман Сергія Жадана "Месопотамія": жанрова своєрідність та ідейний зміст // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 139-150. – ISSN 2312-6809
1207373
  Соктоева И.И. Роман Сидорович Мардыгеев. / И.И. Соктоева. – Л., 1969. – 44с.
1207374
  Ромащенко Л. Роман символов "Орда" Р. Иванычука в контексте развития антиутопического жанра // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-79


  В статье рассматривается генезис утопии и антиутопии, анализируются их жанровые признаки и особенности эволюции. Детально исследуется роман "Орда" Р. Иванычука в контексте развития мирового антиутопического романа
1207375
  Терещенко А.К. Роман Сімович / А.К. Терещенко. – Київ : Музична Україна, 1973. – 34 с.
1207376
  Ведернікова І. Роман Сініцин. Без табу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 10


  "Ми просто вирішили познайомитися перед інтерв"ю. Зізнаюся: у докладну біографію Романа Сініцина я ще тільки мала вникнути. Я не з його фейсбучного пузиря. Була. Але знала, що він один з організаторів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і володіє ...
1207377
  Ковалів Ю. Роман Скиба, Олександр Яровий - представники нової хвилі української поезії (Розмова з літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 96-100. – ISBN 966-7379-16-7
1207378
  Скоп Ю.С. Роман со стрельбой : сибирские повести / Ю.С. Скоп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 536с.
1207379
  Дьячков П.Ф. Роман Стендаля "Красное и черное". : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дьячков П.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 10 с.
1207380
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня - на заре 80-х годов : [монография] / М.О. Мендельсон; Морис Мельдонсон. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
1207381
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня : [монография] / М. Мендельсон. – Москва : Советский писатель, 1977. – 400 с.
1207382
  Волков Е.М. Роман Т. Фонтане "Эффи Брист" / Е.М. Волков. – Москва : Высшая школа, 1979. – 87 с.
1207383
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1957. – 232с.
1207384
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1978. – 422с.
1207385
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – Київ, 1985. – 388 с.
1207386
  Абилова Ф.А. Роман Томаса Гарди "Джуд Незаметный": эстетика кубизма // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 104-110. – Библиогр.: с. 110; 21 поз. – ISSN 1562-1391


  Один із шляхів розвитку мистецтва ХХ ст.- переміщення уваги з об"єкта зображення на засоб його інтерпретації. На перший план план виходить не сам об"єкт, а враження, уподоблення, згадка, асоціація про нього.
1207387
  Жаворонская Л.А. Роман Томаса Манна "Будденброки" на уроках аналитического чтения / Л.А. Жаворонская. – Саратов, 1990. – 34с.
1207388
  Матузова В.И. Роман Томаса Мэлори "Смерть Артура" и его место в английском литературном процессе : Автореф... канд. филологич.наук: 644 / Матузова В.И.; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра истории зарубежной литературы. – М., 1971. – 12л.
1207389
  Ладария М.Г. Роман Тургенева "Накануне" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ладария М.Г. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1954. – 19л.
1207390
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – М-Л, 1963. – 138с.
1207391
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – Л, 1968. – 118с.
1207392
   Роман Турин (1900-1979). Під європейським капелюхом : альб.-монографія / [упоряд. Галина Гронська (Дурняк) ; вступ. ст. Р. Яців]. – Львів : Українська академія друкарства, 2018. – 219, [5] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. - На корінці назва: Роман Турин. - Рез. фр., пол., англ. мовами. – ISBN 978-966-322-482-4
1207393
  Бернадська Н. Роман у діалогах і монологах: український варіант // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 45-51. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується поетика роману в діалогах і монологах В. Мови(Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи"
1207394
  Луцій С. Роман Уласа Самчука "Марія": епістолярна історія видань та перекладів


  У статті вперше публікуються невідомі листи У. Самчука до різних адресатів, а також їхні листи до прозаїка, в яких ідеться про іноземні переклади роману "Марія" та про перевидання згаданого твору українською мовою.
1207395
  Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина "Роман"). Часть вторая // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматривается "Роман" совр. писателя-постмодерниста Владимира Сорокина. Высказывается предположение о том, что произведение было создано вслед за практиками художников соц-арта В. Комара и А. Меламида и включает в себя ведущие сюжеты, ...
1207396
  Родный О.В. Роман Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" как симулякр // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 86-89. – ISSN 2077-1800
1207397
  Павленко Ю.Ю. Роман Ф. Чена "І вічності замало" в контексті франкофонії: діалог культур, що вибудовує Дао Любові // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 966-8474-40-6
1207398
  Егикян А.А. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... Канд.филол.наук: / Егикян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 22л.
1207399
  Старицын Н.Д. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицын Н.Д.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. лит. – Казань, 1955. – 20л.
1207400
  Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" / В.Е. Ветловская. – Ленинград, 1988. – 205с.
1207401
  Ященко Т.А. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" : (к проблеме дискурсивного анализа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 8-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1207402
  Кайгородов Владимир Иванович Роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". (Человек, история, идеал) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Кайгородов Владимир Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1207403
  Соркина Д.Л. Роман Ф.М.Достоевского "Идиот" и общественно-литературная борьба 1860-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соркина Д.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 14л.
1207404
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / Л.Д. Волкова. – Ленинград, 1977. – 175с.
1207405
  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / С.В. Белов. – Ленинград, 1979. – 240с.
1207406
  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / С.В. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 240с.
1207407
  Истомина Т.Б. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в его связах с древнерусской литературой. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Истомина Т.Б.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1207408
  Гассиева В.З. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в оценке советского литературоведения 1956-1974 гг. / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе, 1977. – 140с.
1207409
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школе / Л.Д. Волкова, Ю.В. Лебедев. – Кострома, 1968. – 92с.
1207410
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школьном изучении : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Волкова Л.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1207411
  Рассказов Александр Васильевич Роман Ф.Шпильгагена "Один в поле не воин" в оценке русской демократической критики последней трети XIX - начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Рассказов Александр Васильевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1976. – 21л.
1207412
   Роман Федорів. – Львів, 1980. – 56с.
1207413
  Качкан В.А. Роман Федорів / В.А. Качкан. – К., 1983. – 150с.
1207414
  Кондрашов Н.А. Роман Федорович Брандт / Н.А. Кондрашов. – М, 1963. – 68с.
1207415
   Роман Филиппович Житков: Графика. Живопись. – М., 1980. – 13с.
1207416
  Голубь Д.А. Роман Флеминга "Казино "Рояль" и его экранизации: эстетические пересечения/противостояния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 78-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті висвітлюється питання історії екранізацій першого роману з "бондіани" Я. Флемінга "Казино "Рояль". Розглядається специфіка взаємодії роману як явища масової літератури та його екранізації як феномену кіноіндустрії. Акцентується проблема ...
1207417
  Труммал А.Ю. Роман Флобера "Бувар и Пекюше" в зарубежной и русской критике : Автореф... кандидата филол.наук: / Труммал А.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Тарту, 1964. – 23л.
1207418
  Карлина Р.Г. Роман Фтабатэя "Плывущее облако" и романы Гончарова и Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Карлина Р. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1207419
  Мкрян М. Роман Х. Абовяна "Раны Армении" // Раны Армении. Вопль патриота / Х.А. Абовян. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948
1207420
  Дубашинский И.А. Роман Ч.П. Сноу "Коридоры власти" : учебное пособие / И.А. Дубашинский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 103 с.
1207421
  Милян Т. Роман Чайка - археолог, музейник, краєзнавець // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 5-14. – ISSN 2078-6093
1207422
  Шамина В. Роман Чака Паланика "Бойцовский клуб". Между романтизмом и постмодернизмом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 350-361. – ISSN 0042-8795
1207423
  Маслин Н.Н. Роман Шолохов. / Н.Н. Маслин. – М., 1963. – 256с.
1207424
  Білкун М.В. Роман шукає / М.В. Білкун, В.Л. Кисельов. – Київ, 1984. – 271 с.
1207425
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 152
1207426
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70
1207427
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.
1207428
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-26
1207429
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 62-65


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий УПА є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу
1207430
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43
1207431
  Фігурний Ю.С. Роман Шухевич - становлення національного героя : [монографія] / Фігурний Ю.С. ; [літ. ред. Кухар В.В.] ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 131-158
1207432
  Гладій Г. Роман Шухевич - це персонаж давньогрецької трагедії : Інтерв"ю / Григорій Гладій ; [інтерв"ю взяла] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Актор Григорій Гладій про те, як "перекласти" для Заходу історію ОУН-УПА.
1207433
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-21
1207434
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження). // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-34
1207435
  Посівнич М.Р. Роман Шухевич / Микола Посівнич. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. – Сумарій укр., англ. – Бібліогр.: с. 63. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-12-9
1207436
  Журавльов Д.В. Роман Шухевич // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 377-381. – ISBN 978-966-14-1182-0
1207437
   Роман Шухевич (1907-2007) // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 5-6
1207438
  Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир армії безсмертних = Roman Shukhevych (Gen. Taras Chuprynka) commander of the army of immortals / Д-р Петро Мірчук. – Нью-Йорк ; Торонто ; Лондон : Товариств колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді й Европі, 1970. – 269 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 261-264. – Бібліогр.: с. 257-258 і в підрядк. прим.
1207439
  Мірчук П. Роман Шухевич (генерал Тарас Чупринка) - Командир Армії Безсмертних // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 8-9
1207440
  Чайковський А.С. Роман Шухевич в українській історії : міфи і реальність // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 94-109. – ISBN 978-966-524-029
1207441
  Полянський Ф. Роман Шухевич і Тернопілля в історії українського визвольного руху (1943-1945 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 82-84.
1207442
  Півторак О. Роман Шухевич крізь призму поетичного таланту Олеся Бабія // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 95-97. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1207443
  Бондарук Л. Роман Шухевич сучасний завжди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 5-11 липня (№ 27). – С. 8-9


  110 років з дня народження Романа Шухевича, політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА.
1207444
  Патриляк І. Роман Шухевич у 1939 - 1943 роках // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 63-78. – ISSN 0042-9422
1207445
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-12-1
Т. 1. – 2007. – 640с.
1207446
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-13-8
Т. 2. – 2007. – 584с.
1207447
  Пагіря О. Роман Шухевич у Карпатській Україні (1938-1939 рр.) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 4. – С. 73-82. – ISSN 0042-9422
1207448
   Роман Шухевич: "Це був наказ мого серця!" : бібліографічний покажчик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 136 с. – (Родом з України ; Вип. 1). – ISBN 978-966-07-1056-6
1207449
  Карцева З.И. Роман эпохи конца литературоцентризма (на материале русской и болгарской прозы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 0132-1366
1207450
  Боронь О. Роман Ю Яновського "Майстер корабля" - літературна містифікація? : (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 25-28
1207451
  Дробязко В.С. Роман Ю. Яновского "Всадники" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дробязко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1207452
  Луценко О.В. Роман Ю. Яновського "Чотири шаблі" і творчість Р. Кіплінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 31-36
1207453
  Дробязко В.С. Роман Ю.Яновского "Всадники" : Автореф... кандидата филол.наук: / Дробязко В.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 17л.
1207454
  Жигун С. Роман Юліана Шпола "Золоті лисенята": множинність ігрових тенденцій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 162-167


  Статья посвящена игровым аспектам творчества украинского писателя 20-х - 30-х годов XX столетия Юлиана Шпола. Его произведениям характерны такие игровые тенденции как тематизация творчества, активизация текстом инстанции читателя, интертекстуальность, ...
1207455
  Шевчук В. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-47-1
1207456
  Прохорова Т. Роман Юрия Буйды "Синяя кровь": жизнь как театр или театр жизни? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 117-135. – ISSN 0042-8795
1207457
  Морозова В.А. Роман Юрия Олеши "Зависть" в творческой эволюции писателя : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Морозова В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 24л.
1207458
  Левинская С.И. Роман Юрия Путрамента "Сентябрь" (К вопросу о развитии современного польского романа) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 50-53
1207459
  Кавун Л. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 112-113. – (Філологічні науки)
1207460
  Зборовська Н.В. Роман як дзеркало української літератури (з приводу монографії Ніни Бернадської "Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 350-360. – ISBN 966-581-617-9
1207461
  Динниченко Т.А. Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 215-223


  Стаття присвячена проблемам інтерпретації роману як жанру у творчості Андре Жіда. Статья посвящена проблемам интерпретации романа як жанра творчестве андре Жида.
1207462
  Бернадська Н. Роман як жанр: сучасне трактування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 68-74. – ISSN 0130-5263
1207463
  Бернадська Н.І. Роман як жанр: сучасні проблеми інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 20-24. – ISBN 966-7825-78-7
1207464
  Мечецький Ю. Роман як спосіб подолання смерті : літературно-критична стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 261-262


  Критична стаття про творчість англійського письменника Ентоні Берджесса.
1207465
  Поліщук Я. Роман як християнська легенда ("Quid est veritas?" Наталени Королевої
1207466
  Журавлев В.П. Роман Якуба Коласа "На росстанях" : Автореф... канд. филол.наук: / Журавлев В. П.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1958. – 18с.
1207467
  Котенок В. Роман Ясіновський:"Богу я вдячний більше не за щасливі моменти, а навпаки, за складні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238


  Актор, Роман Ясіновський - нині серед найпопулярніших молодих акторів.
1207468
   Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер : (з нагоди 70-річчя від дня народження) / В.І. Парпан, В.С. Олійник, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, В.М. Гудима // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 290-292. – ISSN 1991-606X


  Роман Михайлович ЯЦИК – член-кореспондент Лісівничої академії наук України, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, ...
1207469
  Жишкович В. Роман Яців: пером і пензлем // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1011-1014. – ISSN 1028-5091
1207470
  Чичуая Шалва Роман, герой, время. / Чичуая Шалва. – Тбилиси, 1967. – 224с.
1207471
  Гафуров В. Роман, написанный иглой / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. и предисл. О.Сидельникова. – Москва : Воениздат, 1970. – 279 с.
1207472
  Гафуров В. Роман, написанный иглой : дилогия / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 447 с.
1207473
  Булгаков М.А. Роман, пьеса, повесть, рассказ / М.А. Булгаков. – Томск : Томское книжное издательство, 1988. – 414 с.
1207474
  Буркут К. Роман, що одержав Нобелівську премію ("Плоди землі" Кнута Гамсуна) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 188-191. – ISSN 0320 - 8370
1207475
  Слабошпицький М. Роман, якого в нас ще не було // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 118. – ISSN 0868-4790
1207476
  Кафка Ф. Роман. / Ф. Кафка. – Москва, 1965. – 614с.
1207477
  Свидницький А.П. Роман. Оповідання. Нариси / А.П. Свидницький. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1207478
  Герцен А.И. Роман. Повести / А.И. Герцен. – М., 1978. – 318с.
1207479
  Пильняк Б.А. Роман. Повести. Рассказы / Б.А. Пильняк. – Челябинск, 1991. – 443с.
1207480
  Коновалов Г.И. Роман. Повесть. Рассказы / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1969. – 572с.
1207481
  Саймак Клиффорд Роман. Рассказы : Роман. Рассказы / Саймак Клиффорд; [Сост. Ю. Кривцов; Пер.с англ. С.Васильевой, Е. Вансловой]. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики / [] ; Т. 18)
1207482
  Бернадська Н.І. Роман: проблеми великої епічної форми : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.І. Бернадська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киров : Логос, 2007. – 116 с. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-581-925-7
1207483
  Лупій О.В. Романа : повість та оповідання / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 232 с.
1207484
  Лис Володимир Романа / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2003. – 168 с. – ISBN 966-663-075-3
1207485
  Косів М. Романа Лубківського не може не бути // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 162-166. – ISSN 0868-4790
1207486
   Романенко Юрій Вікторович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 220. – ISBN 978-617-7530-19-9
1207487
   Романеску, Элеонора. Выставка произведений. Кишинев. 1978. – Кишинев, 1978. – 31с.
1207488
  Бородіца С. Романи-епопеї У. Самчука у літературно-критичному дискурсі української діаспори другої половини XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 23-27. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1207489
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1974. – 736с.
1207490
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 720с.
1207491
  Даниленко В. Романи "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Гудзя


  У статті розкривається місце романів "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Ґудзя - малоосмисленого явища в українській літературі к. XX - поч. XXI ст. Часопис "Критика" згадує Юрка Ґудзя як маргінальне явище української літератури, тому ...
1207492
  Фіголь О. Романи "Роб Рой" Вальтера Скотта і "Кармелюк" Михайла Старицького: культурно-історичні паралелі // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 185-189. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1207493
  Гросевич Т.В. Романи Анатолія Дімарова "І будуть люди" та "Біль і гнів" у літературно-критичній рецепції // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 79-95. – ISBN 966-72-77-79-8
1207494
  Яблонська Н. Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 245-257. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1207495
  Логвиненко М.С. Романи Вадима Собка. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1978. – 227с.
1207496
  Чик О. Романи виховання "Люборацькі" Анатолія Свидницького, "Хмари" Івана Нечуя-Левицького, "Літопис Пташиної Слободи" Вільгельма Раабе, "Еффі Бріст" Теодора Фонтане як сімейні хроніки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 29-33
1207497
  Чрник О.О. Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 146-153. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1207498
  Смерек О.С. Романи Емми Андієвської : Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / Оксана Смерек; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 191с. : іл. – (Літературознавчі студії ; Вип. 9). – ISBN 966-02-4196-8
1207499
  Романова І.В. Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини XX ст. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 144-151. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1207500
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 180-198
1207501
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1207502
  Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка.
1207503
  Ковальчук М. Романи Клима Поліщука в контексті художнього осмислення подій української революції 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізується творчість К. Поліщука як тонкого художника і психолога на основі його романів "Отаман Зелений" та "Гуляйпільський батько".
1207504
  Петров Віктор Романи Куліша / Петров Віктор. – Київ, 1930. – 211 с.
1207505
  Домонтович Віктор Романи Куліша = Правда про Куліша та його жінок : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 49-53. – ISSN 0130-321Х
1207506
  Волкова М.Ю. Романи М. Етвуд 90-х років XX століття
1207507
  Ткаченко А. Романи масової культури очима студентів-літераторів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 313-329. – ISBN 978-617-7442-48-5
1207508
  Павдичко Д. Романи Михайла Слабошпицького // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 8-9
1207509
  Семенчук І.Р. Романи Михайла Стельмаха / І.Р. Семенчук. – К., 1976
1207510
  Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха / Г.М. Штонь. – Київ, 1985. – 270с.
1207511
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; НАНУ; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2005. – 211 л. – Бібліогр.: 193-211
1207512
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1207513
  Шаховський С.М. Романи Павла Загребельного. / С.М. Шаховський. – К., 1974. – 175с.
1207514
  Кудрявцев М.Г. Романи Чингіза Айтматова "Буранний полустанок" ("І понад вік триває день") і "Плаха" у контексті застережливих візій доби: духовно-естетичний дискурс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1207515
  Меншій А. Романи Ю. Хорунжого як структури асоціативно-психологічного типу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 30-34
1207516
  Федоровська Л.К. Романи Юрія Мушкетика. / Л.К. Федоровська. – К., 1982. – 204с.
1207517
  Лаврова Т. Романика и романтика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91


  Замки у Німеччині
1207518
  Сухомлинова Наталия Николаевна Романистика С.Клычкова в контексте неомифологических поисков литературы "серебряного века" : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.01.02 / Сухомлинова Н.Н.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. – Библиогр.: л.174-188
1207519
  Сокол В.Ф. Романиха / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1979. – 80с.
1207520
  Бугаенко П.А. Романическая трилогия К.А.Федина / П.А. Бугаенко. – Москва, 1981. – 110с.
1207521
   Романия и Барбария : К этнической истории народов зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1207522
  Сорока Ю.М. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села / Юрій Сорока. – Київ ; Вишгород : Сергійчук М.М., 2013. – 223, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2911-53-4
1207523
  Сорока М. Романівські джерела / Михайло Сорока. – Київ : [Ексоб], 2008. – 303 с. – ISBN 966-7769-76-5
1207524
  Філатова О.С. Романізовані біографії В. Петрова-Домонтовича, або антиканонізація героїв // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 289-293. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1207525
  Слабошпицький М. Романіст на стаєрській дистанції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 7


  Іван Корсак у пору творчого рівнодення.
1207526
  Гросевич Романістика Анатолія Дімарова очима критиків і літературознавців / Гросевич, т. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 74-77


  У статті простежено еволюцію поглядів критиків та літературознавців на романний доробок Анатолія Дімарова
1207527
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка в контексті "диявольського" дискурсу в європейській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 309-314. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1207528
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка: парадокси взаємодії еросу й танатосу // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 39-49. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1207529
  Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 232-237. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1207530
  Брайко О. Романістика І. Франка і В. Винниченка: трансформація жанрового "горизонту очікувань" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 44-49. – ISBN 966-594-298-0
1207531
  Бойніцька О.С. Романістика Івліна Во : Навч. посібник / КНУТШ; О.С. Бойніцька. – Київ : Київський університет, 2005. – 88с. – ISBN 966-594-582-3
1207532
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій (проблематика, символіка, основні образи) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; Черкаськ. держ. технологічний ун-т. – Київ, 2010. – 222л. + Додатки : л.214-222. – Дисертація. – Бібліогр. : л.195-213
1207533
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1207534
  Єгорова Ю. Романістика Оксани Забужко у системі автобіографічного часопростору // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1207535
  Рог Г. Романістика представників гурту "Сервет-і Фюнун": пошуки та втрати


  Розглянуто романістику представників гурту "Сервет-і Фюнун" ("Скарбниця знань"), літературної течії, що знаменувала якісно новий етап у розвитку романного жанру. Акцентовано на впливах західних романістів на творчість найяскравіших представників ...
1207536
  Сухомлінова Наталія Миколаївна Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Сухомлінова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1207537
  Лущій С. Романістика української діаспори 1940-1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 54-66. – ISSN 0236-1477
1207538
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Мельнікова Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1207539
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est veritas?" (Що є істина?") Наталени Королеви : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мельнікова Ю.О.; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2006. – 167л. – Бібліогр.: л. 155-167
1207540
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" Наталени Королеви : монографія / Юлія Мельнікова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 195, [2] с. – Імен. покажч.: с. 186-195. – Бібліогр.: с. 170-183. – ISBN 978-966-374-447-6


  В пр. №1700561 напис: В дар бібліотеці Інституту філології. Підпис
1207541
  Насмінчук Г. Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників
1207542
  Васьків М.С. Романна структура "Нової заповіді" В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 34-37. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1207543
  Волощук Ю. Романна трилогія В. Гжицького "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день": синтез художності документальності // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 83-89. – ISSN 2075-1486
1207544
  Литвинович С. Романний триптих "Вогненні стовпи" Р.Іваничука крізь виміру жанру
1207545
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі істоичної прози Романа Іваничука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Підопригора С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1207546
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Підопригора С.В.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – 218л. – Бібліогр.: л.204-218
1207547
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 407 л. – Бібліогр.: л. 370-407
1207548
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 13 назв
1207549
  Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років : монографія / Микола Васьків. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 325, [1] с. – Імен. покажч.: 320-325. – Бібліогр.: 307-319. – ISBN 978-966-2937-77-0
1207550
   Романо-германская филология. – Л., 1957. – 352с.
1207551
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 1. – 1957. – 144 с.
1207552
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 2. – 1958. – 203 с.
1207553
   Романо-германская филология. – Москва, 1961. – 184с.
1207554
   Романо-германская филология. – Москва, 1962. – 208с.
1207555
   Романо-германская филология. – М., 1973. – 136с.
1207556
   Романо-германские языки и диалекты единого ареала : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1977. – 128 с.
1207557
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 264 с.
1207558
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 275 с.
1207559
  Ізарова І.О. Романо-канонічна модель цивільного процесу - основа загальноєвропейської традиції // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 31-34


  У статті досліджуються питання Формування та становлєння романо-канонічної модєлі цивільного судочинства, що стала основною цивільного процесу європейських держав. Джерелами Формування такої моделі стали реципійовані положення римського права, а також ...
1207560
  Шевелев М.П. Романов цвет / М.П. Шевелев. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 159с.
1207561
   Романова Іраїда Андріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363 : фото
1207562
  Ковальчук В.Г. Романове літо / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1980. – 199с.
1207563
  Набока С.В. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 279. – ISBN 96966-8060-04-0
1207564
  Федорова Л. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 187-189. – ISBN 966-02-3530-5
1207565
   Романович-Славатинський Олександр Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 446. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1207566
  Гриценко І.С. Романович-Славатинський Олександр Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 91. – ISBN 978-966-06-0557-2
1207567
  Короткий В. Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 438. – ISBN 5-7707-1062-4
1207568
   Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 417. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1207569
  Никифорова Л.В. Романовские кельи в Костромском Ипатьевском монастыре : музей в сценариях власти Российской монархии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 198-209. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1207570
   Романовський Віктор Олександрович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 71. – ISBN 966-566-120-5
1207571
  Казьмирчук Г.Д. Романовський Віктор Олександрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 280. – ISBN 96966-8060-04-0
1207572
   Романовський Віктор Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 209-210. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1207573
  Короткий В.А. Романовський Віктор Олександрович (1890-1971) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 278. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1207574
   Романовський Олександр Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 221. – ISBN 978-617-7530-19-9
1207575
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
1. – 1991. – 126с.
1207576
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
2. – 1991. – 128с.
1207577
  Александрова Ксения Романовы : кинохроника // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 129-137
1207578
  Семенников В. Романовы и германское влияние во время мировой войны. / В. Семенников. – Л., 1929. – 152с.
1207579
  Прасолов Д.Н. Романовы и проблемы интеграции кабардинского общества в социокультурное пространство Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 0042-8779
1207580
   Романоязычные и германоязычные ареалы. – Л., 1983. – 98с.
1207581
  Вознесенський А. Романс : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 240-241
1207582
  Марьяновский В.А. Романс для буренки / В.А. Марьяновский. – М, 1984. – 48с.
1207583
  Грубин Ф. Романс для корнета / Ф. Грубин. – М, 1970. – 288с.
1207584
  Шкурка М. Романс Є.П Гребінки "Очі чорнії": повернення на історичну батьківщину : 165-річчю романсу "Очі чорнії" присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 193-199. – ISSN 2075-1222
1207585
   Романсеро. – М., 1970. – 455с.
1207586
  Наєнко М. Романсеро Євгена Гребінки // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 185-193. – ISBN 978-966-439-809-8
1207587
   Романсеро испанской войны. – М., 1962. – 175с.
1207588
  Альберти Р Романсеро о гражданской войне / Р Альберти. – Москва, 1938. – 80с.
1207589
  Левінська О.О. Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-013-8
1207590
  Верлен П. Романси без слів : антологія українських перекладів поезій Поля Верлена / [Поль Верлен] ; упоряд. О. Крушинська ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 408 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0588-6
1207591
  Зеров М. Романсисти і баладники 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 85-93. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1207592
   Романская филология. – М., 1977. – 196с.
1207593
  Тарасова Людмила Юрьевна Романские заимствования в английском языке североамериканского ареала : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Юрьевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1207594
  Рыбакова Л.М. Романские заимствования в лексико-семантической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рыбакова Л.М.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 22л.
1207595
   Романские и германские языки. – К., 1985. – 196с.
1207596
  Голенищев-Кутузов Романские литературы = Litteratures Romanes : статьи и исследования / Голенищев-Кутузов; И.Н. Голенищев-Кутозов ; АН СССР, ин-т мир. лит-ры. – Москва : Наука, 1975. – 531 с.
1207597
   Романские языки. – М., 1965. – 148с.
1207598
   Романские языки в социальном и географическом пространстве. – Калинин, 1980. – 160с.
1207599
  Свеховский З. Романское искусство в Польше / З. Свеховский. – Варшава : "Аркады", 1984. – 299 c. + Романское искусство в Польше / Список иллюстраций. – (Из истории польского искусства). – ISBN 83-213-2109-2
1207600
  Йордан Йоргу Романское языкознание : Историческое развитие, течения, методы / Йордан Йоргу. – Москва : Прогресс, 1971. – 618, [2] с.
1207601
   Романское языкознание. Семантика и перевод. – М., 1991. – 133с.
1207602
  Шулежкова С.Г. Романсные и оперные крылатые выражения : Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства" / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Магнитогорск. – ISBN 5711400169
В. 1. – 1993. – 94 с.
1207603
  Василенко О.В. Романсова творчість Михайла Колачевського (до питання розвитку жанру в контексті української культури XIX - XX століть) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 55-62. – ISSN 2226-2180
1207604
  Верлен П. Романсы без слов / П. Верлен; Переводы с францзского, составитель Н.Г. Лютикова. – Санкт-Петербург : Терция. Кристалл, 1998. – 448с. – (Библиотека мировой литературы : Малая серия). – ISBN 5-8191-0037-9
1207605
  Верлен П. Романсы без слов / Поль Верлен. – Санкт-Петербург : Терция ; Кристалл, 1999. – 446 с. – Содерж.: Циклы: Сатурнические стихотворения; Галантные празднества; Добрая песня; Романсы без слов; Мудрость; Давно и недавно; Любовь; Параллельно; Счастье; Песни к ней; Юношеские и посмертно изданные стихотворения; Записки вдовца. – (Библиотека мировой литературы. Малая серия). – ISBN 5-8191-0037-9
1207606
   Романсы на стихи Анны Ахматовой. – Ленинград, 1989. – 100с.
1207607
  Малишев О.О. Романська та германська традиції археологічного права: спроба узагальнення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 476-485. – ISSN 0896-2491
1207608
  Шахова К.О. Романтизм - реалізм - натуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 341-347. – ISBN 966-7825-78-7
1207609
   Романтизм. – Казань, 1976. – 184с.
1207610
   Романтизм. – Тверь, 1994. – 87с.
1207611
  Лексіна Г. Романтизм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-129. – ISSN 0130-321Х
1207612
  Лецко Ксенофонт Иванович Романтизм А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Лецко Ксенофонт Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 23л.
1207613
  Хрулев В.И. Романтизм А.С.Грина в его развитии : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Хрулев В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра советской литературы. – М., 1970. – 11л.
1207614
  Шарупич А.П. Романтизм Александар Бестужева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарупич А.П. ; АН БССР. Ин-т литературы. – Минск, 1964. – 21 с.
1207615
  Федорук О. Романтизм Андрія Чебикіна // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 169-176. – ISBN 966-8613-25-2
1207616
  Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе ХІХ века / М.Н. Боброва. – Москва, 1972. – 286 с.
1207617
  Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве / Е.А. Некрасова. – Москва, 1975. – 256с.
1207618
  Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский. – Л, 1973. – 567с.
1207619
  Ладыгин М.Б. Романтизм в зарубежной литературе. / М.Б. Ладыгин, В.А. Луков. – М., 1979. – 113с.
1207620
  Карилья Э. Романтизм в Испанской Америке / Эмилио Карилья ; пер. с исп. М. Деева. – Москва : Прогресс, 1965. – 470 с.
1207621
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1974. – 177 с.
1207622
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Калинин, 1979. – 187с.
1207623
  Гуревич А.М. Романтизм в русской литературе / А.М. Гуревич. – М. : Просвещение, 1980. – 104 с.
1207624
   Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. – 149 с.
1207625
   Романтизм в славянских литературах. – М., 1973. – 372с.
1207626
  Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С.Пушкина / Н.В. Фридман. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.
1207627
  Цой Е.П. Романтизм в творчестве В.Г. Короленко 80-90 годов : автореф. ... канд. филол. наук / Цой Е.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
1207628
  Авксентьєва В.В. Романтизм в українському кіномистецтві / В.В. Авксентьєва ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1976. – 128 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1207629
  Азизов Д.Л. Романтизм в философско-эстетической концепции Ап. Григорьева : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Азизов Джаид Лутфиевич ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 24 с.
1207630
   Романтизм в художественной литературе. – Казань, 1972. – 179с.
1207631
  Кадыров О.Х. Романтизм Галимджана Ибрагимова. (Творчество и эстетика) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Кадыров О.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 31л.
1207632
   Романтизм глазами итальянских писателей. – М., 1984. – 248с.
1207633
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа
Т. 1 : Литературная почва "романтизма 20-х годов в конце XVIII и в начале XIX стол. Литературная теория "романтизма" 20-х годов" в русской журнальной критике. – 1903. – [6], VIII, 378, XXVI, [1] с. – У экз. отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На пер. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому от автора
1207634
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Т. 2 : Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20-30-х годов XIX столетия. – 1907. – [4], VI, 430, [1] с. – У экз. № 30756 отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1207635
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 1. – 1911. – [4], XVI, 389 с.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1207636
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 2. – 1913. – [4], II, 454, II с.


  На экз. № 30755 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Евгению Васильевичу Спекторскому от автора
1207637
  Трапезникова Н.С. Романтизм Ж. Санд : (проблема взаимосвязи и реализма во французской литературе XIX века) / Н. Трапезникова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1976. – 184 с. : 1 л. портр.
1207638
  Гаджиев А.А. Романтизм и реализм / А.А. Гаджиев. – Баку, 1972. – 347с.
1207639
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – 2-е изд. – Птгр., 1919. – 123с.
1207640
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1923. – 112с.
1207641
   Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. – Казань, 1982. – 127с.
1207642
   Романтизм и реализм в немецкой литературе XVIII-XIX вв.. – Куйбышев, 1984. – 135с.
1207643
  Хайдер Г. Романтизм и реализм в немецкой пейзажной живописи 19 века. : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Хайдер Г.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1207644
  Долотова А.М. Романтизм и реализм в раннем творчестве И.С.Тургенева : Автореф... канд. филолог.наук: / Долотова А.М.; Саратовск. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 с.
1207645
  Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. / Н.В. Яворская. – М., 1938. – 208с.
1207646
  Чопорнов П.Я. Романтизм и реализм Герцена / П.Я. Чопорнов. – Минск, 1969. – 267с.
1207647
  Веденяпина Э.А. Романтизм И.И.Козлова : Автореф... канд. филол.наук: / Веденяпина Э.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1207648
  Стеценко В. Романтизм і релігійно-богословська проблематика в творчості Т. Шевченка / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 25-32
1207649
  Хрулев В.И. Романтизм как тип художественного мышления / В.И. Хрулев. – Уфа : Башкирск. гос. ун-т, 1985. – 80 с.
1207650
  Булибенко Г.В. Романтизм у музиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 60-64. – ISSN 2518-7104
1207651
  Супрун А.Г. Романтизм у системі філософських поглядів М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розкрито філософсько-естетичні, соціально-етичні та релігійні позиції українського філософа-романтика М.В. Гоголя.
1207652
  Нахлік Є. Романтизм у Шевченковій поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 43-52. – ISSN 0130-5263
1207653
  Мовчан В. Романтизм як "форма мистецтва" і художній напрям // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 182- 190


  У статті розглядається проблема романтизму в його історико-типологічних особливостях, обгрунтованих в естетиці Гегеля
1207654
  Мочернюк Н. Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 190-195. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1207655
  Кудрявцев М. Романтизм як спосіб художнього пізнання: тенденції та явища // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 2-9
1207656
  Ткаченко А. Романтизм як тип творчості та стиль: етнопедагогічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 210-220
1207657
  Соллертинский И.И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 48с.
1207658
   Романтизм. Открытия и традиции. – Калинин, 1988. – 150с.
1207659
   Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики. – Тверь, 1992. – 145с.
1207660
  Генов К. Романтизмът в българската литература. / К. Генов. – София, 1968. – 566с.
1207661
  Пурпус І.В. Романтизовані єгиптяни: до проблем "етнічного характеру" й "етнотипу" // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 279-289. – ISBN 978-966-02-6446-5
1207662
  Горький Максим Романтик : Рассказ / Горький Максим. – Берлин. – 43 с.
1207663
  Упит А. Романтик : рассказы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1969. – 240 с.
1207664
  Касьянова О. Романтик грузинської літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 3


  До 200-річчя Ніколоза Бараташвілі.
1207665
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1207666
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1207667
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1972. – 46с.
1207668
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1974
1207669
  Красильник О. Романтик творчих пошуків // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 12-14


  Нотатки про сучасного українського художника Іван Марчука.
1207670
  Матющенко А. Романтик у лабетах залізної доби : Шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів "Свіччине весілля" та "Майстри часу" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
1207671
  Осипчук Н. Романтик, доктор та ідеаліст. Доля дослідника Трипільської культури, поета і щирого українця Олега Ольжича // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 червня (№ 65). – С. 9
1207672
  Ленч Л.С. Романтика / Л.С. Ленч. – М, 1949. – 64с.
1207673
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – М., 1963. – 72с.
1207674
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – М., 1964. – 218с.
1207675
  Демченко В.Г. Романтика / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1966. – 60с.
1207676
  Лысенко С.А. Романтика борьбы и созидания : hомантич. стилевое течение в сов. драм. 20-30 -х гг. / С.А. Лысенко. – Минск, 1982. – 127с.
1207677
  Ройтер Л.Г. Романтика будней : эстампы, акварели, рисунки / Л.Г. Ройтер, М.Г. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1968. – 18 с.
1207678
  Острик М.М. Романтика в літературі соціалістичного реалізму / М.М. Острик. – Київ, 1964. – 160с.
1207679
  Касумов Романтика в пейзаже / Касумов, , Надир Садых оглы. – Москва, 1978. – 14с.
1207680
  Руднева Е.Г. Романтика в русском критическом реализме. / Е.Г. Руднева. – М., 1988. – 173с.
1207681
  Дубровина И.М. Романтика в художественном произведении / И.М. Дубровина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 256 с.
1207682
  Борзунов С.М. Романтика героизма / С.М. Борзунов. – М., 1985. – 284с.
1207683
   Романтика дальних дорог. – Москва, 1964. – 207с.
1207684
  Александрова Б.А. Романтика и реализм творчества раннего М. Горького : Автореф... наук: / Александрова Б. А.; Александров Б. А.; М. обл. пед. ин-т. – Ленинград, 1949. – 8 с.
1207685
  Лаврова Татьяна Романтика и романтика : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1207686
   Романтика и романтики. – М., 1987. – 190с.
1207687
  Левина Я.Б. Романтика и творчество советских писателей первой половины 20-х годов (А. С. Грин, К.Г. Паустовский, И. Э. Бабель, Б. А. Лавренов) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Я. Б.; Тбил. гос. пед ин-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
1207688
  Лебеденко Л. Романтика і навчання - це коли поруч "Софіївка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 216/217). – С. 6


  85и років з часу заснування Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
1207689
   Романтика і розкіш Санторині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 32-33 : фото
1207690
  Малей Антоніна Романтика італійських Альп : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 72-73 : фото
1207691
  Белов С.В. Романтика книжных поисков. / С.В. Белов. – М., 1986. – 173с.
1207692
  Дашкевич Н.П. Романтика Круглого стола в литературах и жизни Запада. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира И.И.Завадского
Т.1 : Перелом в западно-европейской эпике в ХІІ-ХІІІ вв. – 1895. – 326, (13) с.
1207693
  Марьямов Э.М. Романтика малого экрана / Э.М. Марьямов. – М., 1973. – 158с.
1207694
  Абрамович А.Ф. Романтика мужества : очерки творчества кузбас. писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1975. – 184 с. : портр. – Библиогр.: с. 180-184
1207695
  Долинин В.М. Романтика научного поиска / В.М. Долинин. – М., 1964. – 224с.
1207696
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – М, 1959. – 143с.
1207697
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М, 1960. – 159с.
1207698
  Полехина Ю. Романтика наших общаг // Сегодня. – Киев, 2015. – 17 ноября (№ 215). – С. 8-9


  Как студенты живут в киевских общежитиях: КНЭУ имени Гетьмана, НТУУ "КПИ", КНУ имени Шевченко и др.
1207699
  Фрейман Нина Романтика не по шаблону // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 86-88 : Фото
1207700
  Кердівар Н. Романтика подорожей Миколи Трублаїні // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-129. – ISSN 0130-321Х
1207701
  Килимник О.В. Романтика правди / О.В. Килимник. – Київ, 1964. – 424с.
1207702
  Килимник Олег Романтика правди. Питання романтики в українській радянській літературі : Дис... докт. філолог.наук: / Килимник Олег;. – К, 1964. – 424л.
1207703
  Смолькова Л.В. Романтика советской молодежи и формы ее проявления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Смолькова Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1969. – 15л.
1207704
  Нагель Отто Романтика химии. / Нагель Отто. – М., 1922. – 116с.
1207705
  Хікмет Н. Романтика. / Н. Хікмет. – К., 1975. – 230с.
1207706
  Шапошников В.И. Романтикам / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1964. – 64с.
1207707
  Сидоренко В. Романтикам і прагматикам // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-100


  Чехія
1207708
  Офин Э.М. Романтики / Э.М. Офин. – Л, 1956. – 229с.
1207709
  Реутский П.И. Романтики / П.И. Реутский. – Иркутск, 1959. – 80с.
1207710
  Калиничев С.С. Романтики / С.С. Калиничев. – Сталино : Донбас, 1960. – 162 с.
1207711
  Иванов Н.А. Романтики / Н.А. Иванов. – Москва, 1961. – 15с.
1207712
  Кабаков М.В. Романтики / М.В. Кабаков. – Калининград, 1961. – 96 с.
1207713
   Романтики. – Омск, 1962. – 48с.
1207714
   Романтики. – Москва, 1962. – 126с.
1207715
   Романтики. – М., 1963. – 32с.
1207716
  Шкода В.Г. Романтики / В.Г. Шкода. – К., 1965. – 99с.
1207717
  Паустовский К.Г. Романтики / К.Г. Паустовский. – Калининград : Кн. изд-во, 1989. – 510 с. – (Морской роман)
1207718
  Джибладзе Г.Н. Романтики и реалисты в грузинской литературе 19 века. / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1963. – 428с.
1207719
  Николаев Ю.И. Романтики моря / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1961. – 24с.
1207720
  Гончаренко В.В. Романтики неба / В.В. Гончаренко. – К., 1981. – 135с.
1207721
  Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці : Українська та польська літературна критика раннього модернізму / Сергій Яковенко; Українськ. наук. ін-т Гарвадського ун-ту; Ін-т критики. – Київ : Критика, 2006. – 296с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-90-X
1207722
  Шутов И.Н. Романтики. / И.Н. Шутов. – Х, 1964. – 167с.
1207723
  Тацкий Ф. Романтиков вечерние раздумья : проза: повесть // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 4 (78). – С. 33-37
1207724
  Мисюров Н.Н. Романтическая "философия жизни" против "положительной эстетики" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 219-225. – ISSN 1606-951Х
1207725
  Кожина Е.Ф. Романтическая битва / Е.Ф. Кожина. – Л., 1969. – 272с.
1207726
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1961. – 171с.
1207727
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1965. – 175с.
1207728
  Магина Р.Г. Романтическая лирика пушкинской поры / Р.Г. Магина. – Челябинск, 1984. – 71 с.
1207729
  Васина-Гроссман Романтическая песня XIX века / Васина-Гроссман. – Москва, 1966. – 407с.
1207730
  Балаев И.Т. Романтическая поэма Коста Хетагурова "Фатима". К вопросу о связи с романтическими поэмами Лермонтова / И.Т. Балаев. – Орджоникидзе, 1970. – 72 с.
1207731
  Попов В.Ф. Романтическая профессия. / В.Ф. Попов. – М, 1955. – 71с.
1207732
  Скопенко Л.Г. Романтическая сказка Клеменса Брентано : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Скопенко Л.Г.; Моск.гос.пед.инг-т. – М, 1977. – 14л.
1207733
  Ощепков А.Р. Романтическая топика в книге Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 46-57. – ISSN 0130-9730
1207734
  Василенко Б.А. Романтическая фантастика в творчестве О.М. Сомова, Н.В. Гоголя и В.Ф. Одоевского // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 311-313. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1207735
  Гайм Р. Романтическая школа : Вклад в историю нем. ума / [Соч.] Р. Гайма; Пер. с нем. В. Неведомский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-литогр. В.Ф. Рихтера, 1891. – X, 774, XI с.
1207736
  Дмитриев А.С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля / А.С. Дмитриев. – М., 1974. – 120с.
1207737
  Бродский Б.И. Романтические ведуты / Б.И. Бродский. – Москва, 1966. – 247 с.
1207738
  Цессарский А.В. Романтические истории / А.В. Цессарский. – Москва, 1971. – 127с.
1207739
  Одоевский В.Ф. Романтические повести / В.Ф. Одоевский. – Л., 1929. – 399с.
1207740
  Бестужев-Марлинский Романтические повести / Бестужев-Марлинский. – Свердловск, 1984. – 414с.
1207741
  Чаянов А.В. Романтические повести. / А.В. Чаянов. – М., 1989. – 61с.
1207742
  Савельева Л.И. Романтические тенденции в античной литературе. / Л.И. Савельева. – Казань, 1973. – 149с.
1207743
  Минкашева В.С. Романтические тенденции в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Минкашева В.С.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 39л.
1207744
  Попова Е.В. Романтические тенденции в историко-биографических повестях К.Г.Паустовского.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Попова Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1207745
  Маевская Т.П. Романтические тенденции в русской прозе конца 19 века / Т.П. Маевская. – К : Наукова думка, 1978. – 236 с.
1207746
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Гусев В.А. ; МВ и ССО ВССР. – Днепропетровск, 1974. – 27 c.
1207747
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца ХІХ в. (проза В.М.Гаршина, В.Г.Короленко, А.П.Чехова) : Дис... канд. фил.наук: / Гусев В.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т им. 300-я воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 171л. – Бібліогр.:л.1-17
1207748
   Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. – Москва : Наука, 1982. – 351 с.
1207749
  Литвиненко Н. Романтический архетип и некоторые аспекты интермедиальности (от "Ундины" к "Ундине") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 136-148. – ISBN 978-966-171-889-9
1207750
   Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1975. – 168с.
1207751
  Ковский В.Е. Романтический мир А. Грина / В.Е. Ковский. – Москва : Наука, 1969. – 296 с.
1207752
   Романтический мир А. Грина. – Москва, 1980. – 44 с.
1207753
  Каменский А.А. Романтический монтаж / А.А. Каменский. – М., 1989. – 334с.
1207754
  Фролов Г Романтический стиль в советской прозе 30-х годов. (М.Пришкив, К.Паустовский, А.Гайдар, Р.Фраерман) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Фролов Г,А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 26л.
1207755
  Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время / Ф.П. Федоров. – Рига, 1988. – 454с.
1207756
  Бегбедер Фредерик Романтический эгоист : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-111. – ISSN 1130-6545
1207757
   Романтическое путешествие джедая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 30-34 : фото
1207758
  Ковалев Ю.И. Романтическое стилевое течение в украинской советской поэзии 20- - 30-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Ковалев Ю.И.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1207759
  Пономаренко О. Романтична "символічна автобіографія" Т. Шевченка у контексті алегорій оновленого суспільства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 8-14


  Розглянуто художні засоби поетичного циклу "В казематі"..., розкрито основне спрямування образів поем "Москалева криниця" й "Неофіти".
1207760
  Кралюк П. Романтична "українософія". Юліуш Словацький і Тимко Падура // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 345-349. – ISBN 978-966-2254-74-7
1207761
  Кралюк П.М. Романтична "українософія". Юліуш Словацький і Тимко Падура // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 345-349. – ISBN 978-966-373-777-5


  Юліуш Словацький (1809-1849) [32] належить до видатних польських поетів-романтиків. Однак він мав українські корені, писав про Україну, зрештою, глибоко, як на свій час, осмислював українські проблеми. Народився Ю.Словацький у містечку Кременці на ...
1207762
  Медведєва О. Романтична балада в російській, українській та польській літературах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 23-28
1207763
  Нестелєєв М. Романтична візія суїцідальних мотивів у новелістиці Миколи Хвильового
1207764
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 16-20.
1207765
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 33-38
1207766
  Первомайський Л.С. Романтична зустріч : оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : Гарт, 1930. – 63 с.
1207767
  Ярошевич І. Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 444-451. – ISBN 978-966-493-285-8
1207768
  Поліщук Я. Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – C. 27-39. – ISSN 2312-6809
1207769
  Рева І.А. Романтична іронія у драмі "Дон Жуан" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 203-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1207770
  Тарасова М.О. Романтична історична візія України Тараса Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 208-216. – (Філологічні науки ; № 2)
1207771
  Ткачук М.П. Романтична картина світу в українських повістях Миколи Гоголя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С. 36-39.
1207772
  Канова Г.О. Романтична комунікація: шляхи інтимізації оповіді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 141-146
1207773
  Подміногін Романтична концепція перекладу та сучасність / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-966-8558-97-4
1207774
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та ії історична доля : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:09.00.08 / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1207775
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.169-18-
1207776
  Іглинський Г. Романтична місія слова, "І Архімед, і Галілей..." Тараса Шевченка як приклад профетичної лірики // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 116-122. – ISBN 978-966-493-139-4
1207777
  Канова Г. Романтична рецепція етнокультурних стереотипів ліричного героя : (на матеріалі творчості харківської школи романтиків) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 115-123. – ISBN 966-7773-70-1
1207778
  Ковалів Ю.І. Романтична стильова течія в українській радянськіх поезії 20-30-х років / Ю.І. Ковалів. – К, 1988. – 126с.
1207779
  Тетерина-Блохин Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т. Шевченко і західноєвропейські письменники // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 50-59. – ISBN 978-966-2213-81-2
1207780
  Криницька Н. Романтичне коріння мотиву двійництва в романі Урсули Ле Гуїн "чарівник Земномор"я" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 185-194
1207781
  Волошко Н.Є. Романтичне розуміння свободи як досягнення гармонії на основі естетизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1207782
  Стовбун Т. Романтичне у прозі Джона Гарднера // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 164-169
1207783
  Брацка М.В. Романтичний герой етнокультурного пограниччя: козак Сава в польській і українській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 64-69


  У статті аналізується постать романтичного героя етнокультурного українсько-польського пограниччя - козака Сави, що втілювався в образах Сави Чалого і Сави Цалинського. Якщо в українському фольклорі й письменстві Сава трактується як зрадник і ...
1207784
  Задорожна Л.М. Романтичний герой Я. Щоголева: самотність у часі й просторі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 136-143. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті визначається нове бачення романтичного образу в поезії Я. Щоголева
1207785
  Бегбеде Ф. Романтичний егоїст : роман / Фредерік Бегбеде; перекл. з франц. Р.В. Мардера, О.М. Ногіної. – Харків : Фоліо, 2007. – 288с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3926-2
1207786
  Наєнко М.К. Романтичний епос / М.К. Наєнко. – К., 1988. – 312с.
1207787
  Наєнко М.К. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література / М.К. Наєнко. – 2-ге вид., зі змінами й доп. – Київ : Просвіта, 2000. – 382с. – ISBN 966-7551-25-3
1207788
  Гудзенко О.П. Романтичний контекст української драматургії епохи розстріляного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 102-104
1207789
  Денисова Т. Романтичний континуум американської літератури // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 13-29
1207790
  Кудряшова І.В. Романтичний метод у західноевропейській архітектурі 19 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Кудряшова І.В.; Харківський держ.техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1207791
  Фуц Ю. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука "Мальва Ланда" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 223-227. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1207792
  Ткачук О. Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 85-95


  У статті простежується вплив романтичної поеми на художнью структуру поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Аналізується "вершинна" композиція твору, роль ліричного оповідача, функціонування романтичних мотивів та засобів творення характерів у зв"язку з ...
1207793
  Проноза Д. Романтичний образ байронівської жінки // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 194-196. – ISBN 978-966-921-000-5
1207794
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 249 арк. – Додатки: арк. 208-249. – Бібліогр.: арк. 179-207
1207795
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1207796
  Грабовський Сергій Романтичний прагматик української політики // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 86-90. – ISSN 1812--514Х
1207797
  Ткачук М.П. Романтичний світ творів Пантелеймона Куліша : навч. посібник для студ. та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 50, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50. – ISBN 978-966-8336-57-0
1207798
  Сирота Ю. Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 41-47. – ISSN 2075-1486
1207799
  Шалагінов Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-134. – ISBN 978-966-2411-2
1207800
  Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму
1207801
  Ростан Е. Романтичні : Комедия в трьох дїях / Е Ростанд ; Переклав Франц Коковський. – Чернівці : Накладом Й. Стадника ; З друк. Т-ва "Руска Рада", під зарядом І. Захарка, 1908. – 82 с. – На с. 3: Панї Зофії Стадниковій присьвячує перекладчик. – (Бібліотека аматорських театрів ; Ч. 1)
1207802
  Бартіш С. Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 11-15. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1207803
  Бабічева О. Романтичні засади творчості Григорія Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 15-18
1207804
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років 20 століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Автореф.дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Гудзенко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1207805
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Дис....канд.філолог.наук: 10.00.01 / Гудзенко Олена Петрівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 187 л. – Бібліограф.: л.187
1207806
  Лось О. Романтичні координати картини світу С"юзен Ворнер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1207807
  Грабовський В. Романтичні мантри щедрого серця (кілька штрихів до творчого портрета Романа Дідули) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 43-49. – ISSN 0236-1477
1207808
  Степовик Д.В. Романтичні портрети, пов"язані з іконописною і парсунною традиціями // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 74-102. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Невідомий художник. Портрет М. Максимовича. Полотно, олія. 1840-і роки". (с. 94).
1207809
   Романтичні пригоди "Кота в чоботях" : Людвиг Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Грімми : [казково-сатир. комедії] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. - Борис Шалагінов. – Київ : НаУКМА, 2014. – 214, [3] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 175, 205-215. – ISBN 978-966-2410-51-8


  Зміст: Кіт у чоботях / Людвіг Тік ; Кот в сапогах / Людвиг Тик ; Пан Кіт / Шарль Перро ; Кіт у чоботях / Якоб та Вільгельм Грімми ; "Кіт у чоботях" Людвіга Тіка як твір романтичного авангардизму" / Б. Шалагінов ; Примітки до "Кота в чоботях Людвіга ...
1207810
  Регуш Ю. Романтичні тенденції у розкритті теми смерті у творчості Якова Щоголева // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 166-171. – ISSN 2307-2261
1207811
  Палюх Н. Романтичні традиції в дослідженнях неокласиків // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 241-249


  У статті розглядається унікальне явище початку ХХ століття на теренах України - український неокласицизм
1207812
  Жулинський М. Романтично-профетичний діалог Шевченка з Богом за Україну // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 77-92. – ISBN 966-95452-4-3
1207813
  Блашків О.В. Романтично-символістська концепція людської особистості та проблема драматичного характеру в ліричній драмі О. Олеся // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 5-10. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1207814
  Милль Пьер Романцеро [и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Н.П. Мартыновой. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; [№ 141])
1207815
  Єфіменко В.М. Романчук Павло Родіонович. Герой Радянського Союзу // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 425-428. – ISBN 978-966-11-0226-1
1207816
   Романчук Сергій Павлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 126-127
1207817
   Романчук Сергій Павлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234-235 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1207818
   Романчук Сергій Павлович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 137-138. – ISBN 966-95774-3-5
1207819
  Богданов Б. Романът античен и съвременен / Б. Богданов. – София : Наука и изкуство, 1986. – 189 с.
1207820
  Бондин А.П. Романы / А.П. Бондин. – Молотов, 1950. – 400с.
1207821
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1961. – 591с.
1207822
  Думбадзе Н. Романы / Н. Думбадзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 471 с.
1207823
  Думбадзе Н.В. Романы / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1968. – 470 с.
1207824
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 432с.
1207825
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1970. – 432с.
1207826
  Бестер Альфред Романы : [пер. с англ.] / Альфред Бестер , Гарри Гаррисон ; [Сост. Ю. Кривцов]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 398 с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
1207827
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Переизд. – М., 1975. – 592с.
1207828
  Вельтман А.Ф. Романы / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1985. – 524с.
1207829
  Джавахишвили М.С. Романы : романы / М.С. Джавахишвили. – Тбилиси, 1987. – 511 с.
1207830
  Калинин А.В. Романы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1988. – 383 с.
1207831
  Карелин Л.В. Романы / Л.В. Карелин. – М, 1990. – 650с.
1207832
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1990. – 529 с.
1207833
  Пильняк Б.А. Романы / Б.А. Пильняк. – М, 1990. – 605с.
1207834
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1991. – 429 с.
1207835
  Гагауз Л.Л. Романы А.А.Первенцева. (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. фило.наук: / Гагауз Л.Л.; Моск. обл. пед.и-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л.
1207836
  Байбулатов Н.К. Романы А.И. Эртеля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байбулатов Н.К. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1207837
  Книпович Е.Ф. Романы А.Фадеева "Разгром" и "Молодая гвардия" / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – М., 1973. – 95с.
1207838
  Зелезинская Н. Романы Айрис Мердок = Уроки шекспировского жанра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 264-273. – ISSN 0042-8795
1207839
  Гасымов И.А. оглы Романы Али Велиева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Гасымов И.А. оглы. – Баку, 1978. – л.
1207840
  Шервашидзе В.В. Романы Андре Мальро : Автореф... канд филол.наук: 10.01.05 / Шервашидзе В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 21л.
1207841
  Лейтес Н.С. Романы Анны Зегерс / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1966. – 104с.
1207842
  Бехман И.В. Романы Анны Саксе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехман И.В.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1954. – 22л.
1207843
  Тонышева И. Романы Бальзака конца 20-х - начала 30-х годов "Шуаны", "Шагреневая кожа", "Эжени Гранде". (К вопросу о романтизме и реализме в творческом методе Бальзака). : Автореф... канд. филолог.наук: / Тонышева И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
1207844
  Проскурницкий В.М. Романы Бернгарда Келлермана и проблемы немецкой интеллигенции. : Автореф... канд. филолог.наук: 643 / Проскурницкий В.М.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 20л.
1207845
  Штриттматтер Э. Романы в стенограмме / Э. Штриттматтер. – Москва, 1978. – 252 с.
1207846
  Еганян Ю.М. Романы В.А.Каверина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Еганян Ю.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1207847
  Четверикова Н.И. Романы Вильгельма Раабе о современности. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Четверикова Н.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 20л.
1207848
  Толгуров З.Х. Романы Галины Николаевой. : Автореф... канд. филолог.наук: / Толгуров З.Х.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 19л.
1207849
  Стуков О.В. Романы Джеймса Олдриджа / О.В. Стуков. – М, 1961. – 80с.
1207850
  Степанов В.А. Романы Джеймса Олдриджа и современный антиколониалистский роман Англии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Степанов В.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1970. – 16л.
1207851
  Лопырев Н.Т. Романы Джека Линдсея 1946-1959 годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Лопырев Н.Т.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1960. – 18л.
1207852
  Быков В.М. Романы Джека Лондона. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быков В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1207853
  Захаров В.В. Романы Джорджа Мередита 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Захаров В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра зарубежной лит-ры. – Ленинград, 1961. – 18л.
1207854
  Зунделович Я.О. Романы Достоевского / Я.О. Зунделович. – Ташкент, 1963. – 244 с.
1207855
  Ермакова М.Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе ХХ века / М.Я. Ермакова. – Горький, 1973. – 319 с.
1207856
  Хотинская Г.А. Романы Зигфрида Ленца / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1985. – 124с.
1207857
  Рубанова Галина Леонтьевна Романы Зофьи Налковской 20-50-х годов (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Рубанова Галина Леонтьевна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 23л.
1207858
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Молотов, 1939. – 400с.
1207859
  Кочетов В. Романы и повести / В. Кочетов. – Ленинград
Т. 1 : Передместье; Профессор Майбородов; Молодость с нами. – 1961. – 758 с.
1207860
  Кочетов В. Романы и повести / В. Кочетов. – Ленинград
Т. 2 : Нево-Озеро; Товарищ агроном; Журбины. – 1961. – 828 с.
1207861
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1971. – 391с.
1207862
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Волгоград, 1980. – 385с.
1207863
  Вольтер Романы и повести г. Волтера : пер. с франц. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1805. – [4], 214 с.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- відсутня Пер. Н.Е. Левицкий, И.Л. Голенищев-Кутузов, Ф.А. Полунин и др.
1207864
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – л.
1207865
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – 25л.
1207866
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина
Ч. 2 : [Бурсак : Малороссийская повесть. 2]. – 1836. – [4], 378 с. : ил.
1207867
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина
Ч. 3 : [Два Ивана, или Страсть к тяжбам. 1]. – 1836. – [4], 140 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Романы и повести, сочинения Василия Нарежного, ч. 4
1207868
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного. Ч. 4 : Ч. 1-10 // Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10 / В.Т. Нарежный. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина, 1836. – Ч. 3 : [Два Ивана, или Страсть к тяжбам. 1]. – [4], 230 с. : ил.
1207869
  Моносзон Л.И. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : лирика / Лев Моносзон. – Москва : Тип. "Автомобилист", 1917. – 88 с. : ил.
1207870
  Крахмальникова З.А. Романы и романисты / З.А. Крахмальникова. – Таллин, 1973. – 263с.
1207871
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли" / М. Дрюон. – Москва
1. – 1991. – 461с.
1207872
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли. / М. Дрюон. – Москва
2. – 1991. – 703с.
1207873
  Ерощева Ф.Ф. Романы К.А.Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" : Автореф... канд. филол.наук: / Ерощева Ф.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 15л.
1207874
  Ивойлова И.Н. Романы Константина Александровича Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето". Лекция / И.Н. Ивойлова. – Ленинград, 1961. – 56с.
1207875
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1973. – 109с.
1207876
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1980. – 158с.
1207877
  Левинсон З.И. Романы Константина Федина / З.И. Левинсон. – Тула, 1988. – 236с.
1207878
  Лукин Ю.Б. Романы Константина Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" / Ю.Б. Лукин. – Москва, 1951. – 16с.
1207879
  Кирпотин В.Я. Романы Леонида Леонова / В. Кирпотин. – Москва ; Ленинград : Госиздат. художественной лит. ; [Ф-ка книги "Красный пролетарий"], 1932. – 111 с.
1207880
  Андрушко Чеслав Романы Леонида Леонова 20-х годов. (К проблеме жанра) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Андрушко Чеслав ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1978. – 15 с.
1207881
  Ковалев В.А. Романы Леонова / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 400 с.
1207882
  Плещунов Н.С. Романы Лескова "Некуда" и "Соборяне" / Н.С. Плещунов. – Баку, 1963. – 192 с.
1207883
  Никулина Н.И. Романы М.Горького. / Н.И. Никулина. – Л, 1974. – 39 с.
1207884
  Певцов Ю.А. Романы Мигеля Анхеля Астуриаса 40-50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Певцов Ю.А.; МГУ. – М, 1974. – 224л.
1207885
  Тамарченко Г.Е. Романы Н.Г.Чернышевского / Г.Е. Тамарченко. – Саратов, 1954. – 280с.
1207886
  Скороденко В.А. Романы Нормана Льюиса. : Автореф... канд.филол.наук: / Скороденко В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 13л.
1207887
  Богомолова З.А. Романы П. А. Павленко : Автореф... канд. филол.наук: / Богомолова З. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1207888
  Крючкова Л.П. Романы Рикарды Хух. (Эволюция метода.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Крючкова Л.П.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 25л.
1207889
  Татаринова Людмила Николаевна Романы Роберта Пенна Уоррена : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Татаринова Людмила Николаевна; МГУ. Филол. фак. – М., 1973. – 22л.
1207890
  Макаров А.Н. Романы С.Бабаевского "Кавалер Золотой звезды" и "Свет над землей" / А.Н. Макаров. – М, 1951. – 24 с.
1207891
  Аниханова А.А. Романы С.Батлера : Автореф... канд. филол.наук: / Аниханова А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 13л.
1207892
  Горбунов А.Н. Романы Скотта Фицджералда : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбунов А.Н. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1207893
  Гончаров В.И. Романы Стояна Загорчинова и некоторые проблемы развития болгарской исторической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Гончаров В.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 21л.
1207894
  Шейнкер В.Н. Романы Тобайаса Саоллета (1748-1753 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шейнкер В. Н.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1207895
  Кургинян М.С. Романы Томаса Манна : Формы и метод / М.С. Кургинян. – М. : Художественная литература, 1975. – 335с.
1207896
  Асаналиев К. Романы Тугельбая Сыдыкбекова / К. Асаналиев. – Фрунзе, 1956. – 102 с.
1207897
  Савуренок А.К. Романы У. Фолкнера 1920-1930-х годов / А.К. Савуренок. – Л., 1979. – 142с.
1207898
  Цебоева М.П. Романы Ф. М.Решетникова о рабочих ("Горнорабочие", "Глумовы", "Где лучше?") : Автореф... канд. филол.наук: / Цебоева М. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1207899
  Пухов Ю.С. Романы Ф.В.Гладкова о советском рабочем классе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Пухов Ю.С.; АН СССР.Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1207900
  Альми И.Л. Романы Ф.М. Достоевского и поэзия / И.Л. Альми. – Ленинград, 1986. – 81с.
1207901
  Горбунов А.Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда / А.Н. Горбунов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 151 с. – (Из истории мировой культуры)
1207902
  Славгородская Л.В. Романы Э.Т.А.Гофмана. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Славгородская Л.В.; ЛГУ. – Л, 1972. – 18л.
1207903
  Репенкова М.М. Романы Элиф Шафак как пример структурированного повествования // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 20-30. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1207904
  Голле Г.Е. Романы Ю.Германа о современности : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Голле Г.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1207905
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1207906
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1207907
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : 1. Новый век; 2. При царе Горохе; 3. Два брата; 4. Инегильда; 5. Актриса; 6. Гризли. – 1905. – 272, [5] с.
1207908
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1. Великое [и др.]. – 1905. – 272, [5] с.


  Содержание т. 6: 1.Великое; 2. К христовой заутрени; 3. Себе на уме; 4. Царевна Нанджана; 5. Блинное царство; 6. Херувим; 7. Весной; 8. Беата; 9. Не выдержал; 10. Вопрос; 11. Дедушкино поле; 12. Ника; 13. Сапфир Мирикиевич; 14. Горный медведь; 15. ...
1207909
  Пушкин А.С. Романы, повести, драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 544с.
1207910
  Верн Ж. Романы, повести, рассказы / Ж. Верн. – Ленинград
1. – 1956. – 479с.
1207911
  Пушкин А.С. Романы. Повести / А.С. Пушкин. – Симферополь : Таврия, 1984. – 239 с.
1207912
  Пушкин А.С. Романы. Повести. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 417 с.
1207913
  Островский Н. Романы. Речи, статьи, письма / Н. Островский. – Москва, 1949. – 640с.
1207914
   Романюк Владислав Федорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363-364 : фото
1207915
   Романюк Йосип Тимофійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 303. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1207916
   Романюк Леонід Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 364-365 : фото
1207917
   Романюк Олена Владиславівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 365
1207918
   Ромась Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 127-128
1207919
   Ромась Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 235-237 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1207920
   Ромась Микола Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1207921
   Ромась Микола Іванович (1943) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 138-139. – ISBN 966-95774-3-5
1207922
   Ромашев Б. Великая сила. – МоскваЛ. : Искусство, 1949. – 58с.
1207923
  Далекий Н.А. Ромашка / Н.А. Далекий. – Львов, 1959. – 224с.
1207924
   Ромашка. – Ярославль, 1969. – 64с.
1207925
  Наєнко М. Ромашка : ліричні спроби / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – 111, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7241-86-6


  У пр. № 1726888 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка. Автор (підпис) 2.08.2019
1207926
  Нечаев Л.Е. Ромашка и Черныш / Л.Е. Нечаев. – М., 1988. – 62с.
1207927
  Цукерман Кэтрин Ромашка из Руанды: красота и польза. Сила цветов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 34-35 : фото
1207928
  Трубицын В. Ромашка. Стихи. / В. Трубицын. – М., 1971. – 72с.
1207929
  Силантьева В.И. Ромашке больно и другие рассказы / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2018. – 213, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-927-436-6
1207930
  Гирнык Н.А. Ромашки : стихи / Н.А. Гирнык. – Москва : Советский писатель, 1957. – 87 с.
1207931
  Филатов М.В. Ромашки : рассказы / М.В. Филатов. – Якутск, 1979. – 46с.
1207932
  Турська Ю. Ромашки : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 53-55
1207933
  Молчанов Б.Л. Ромашки на пьедестале / Б.Л. Молчанов. – М., 1977. – 112с.
1207934
  Карасевич В. Ромашки с белыми ресницами / В. Карасевич. – Рига, 1963. – 100с.
1207935
  Гоцуленко В.Н. Ромашковая улица / В.Н. Гоцуленко. – Одесса, 1978. – 95с.
1207936
  Гірник М. Ромашковий цвіт : поезії / М. Гірник. – Київ, 1955. – 109 с.
1207937
  Борисова А.В. Ромашковое поле / А.В. Борисова. – М, 1979. – 119с.
1207938
  Суворов М.И. Ромашковый омут / М.И. Суворов. – Москва, 1980. – 95 с.
1207939
  Поливин Н.Г. Ромашковый пожар / Н.Г. Поливин. – М, 1972. – 168с.
1207940
  Ефимцов И Т. Ромашковый снег / И Т. Ефимцов, . – Орджоникидзе, 1964. – 107с.
1207941
   Ромащенко Людмила Іванівна: доктор філологічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [уклад. Л.Г. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип. 15)
1207942
  Нечай П. Ромби і квадрати / П. Нечай. – Х., 1930. – 144с.
1207943
  Плахтієнко М.П. Ромбічні функції: початки теорії та прикладні задачі = Rhombic functions: an elements of theory and applied problems : (вібротехніка, будівельна архітектура, кристалографія, авіа та кораблебудування) / М.П. Плахтієнко; НАНУ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005. – 136с.
1207944
  Квасниця І.В. Ромбоедр (0112) на кристалах мармароських "діамантів" (Українські Карпати) // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2016. – Т. 13. – С. 32-35. – ISSN 2218-7472
1207945
  Падервинскас В.В. Ромбоэдрические и ромбические сети в трехмерном евклидовом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Падервинскас В.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1207946
  Мацевич А.Ф. Ромен-зілля : пісенний триптих / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 189 с.
1207947
  Шугай О.В. Ромен-цвіт / О.В. Шугай. – Київ, 1966. – 62с.
1207948
  Мало Г. Ромен Кальбри / Г. Мало. – М., 1959. – 223с.
1207949
  Урицкая Б.С. Ромен Роллан - музыкант / Б.С. Урицкая. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1971. – 270 с.
1207950
  Урицкая Б.С. Ромен Роллан - музыкант / Б.С. Урицкая. – 2-е изд., доп. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1974. – 269 с.
1207951
   Ромен Роллан. – Киев, 1936. – 13 с.
1207952
  Вановская Т.В. Ромен Роллан : 1866-1944 / Т. Вановская. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 176 с. : 3 л. портр. – (Классики зарубежной драматургии : научно-популярные очерки)
1207953
   Ромен Роллан. – Москва, 1959. – 176 с.
1207954
  Шайтанов О.В. Ромен Роллан : пособие для учителей / О.В. Шайтанов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 150 с. : 1 л. портр.
1207955
  Гуля О.П. Ромен Роллан / О.П. Гуля. – Черновцы, 1960. – 67 с.
1207956
  Исбах А.А. Ромен Роллан / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 48 с.
1207957
   Ромен Роллан : по материалам юбилейной сессии. – Москва : Наука, 1968. – 348 с.
1207958
  Мотылева Т.Л. Ромен Роллан / Т.Л. Мотылева. – Москва, 1969. – 380 с.
1207959
   Ромен Роллан. – Москва, 1970. – 176 с.
1207960
   Ромен Роллан. – Москва, 1974. – 109 с.
1207961
  Журавська І.Ю. Ромен Роллан : життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1978. – 197 с.
1207962
   Ромен Роллан (1866-1991) : метод. рекомендации для отделов лит-ры на иностран. языках библиотек системы М-ва культуры СССР. – Москва, 1990. – 30 с. – (В помощь работникам библиотек)
1207963
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан в 1914-1924 года / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1958. – 230 с.
1207964
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время : Ранние годы / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1972. – 197 с.
1207965
  Балахонов В.Е. Ромен Роллан и его время. : ("Жан Кристоф") / Б.Е. Балахонов. – Ленинград, 1968. – 262 с.
1207966
  Гильдина З.М. Ромен Роллан и мировая культура / З.М. Гильдина. – Рига : Звайгзне, 1966. – 212 с. : 1 л. портр.
1207967
   Роменець Володимир Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 304-305. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1207968
   Роменець Володимр Андрійович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 254. – ISBN 978-966-644-090-0
1207969
  Віргуш Н.В. Роменовий вир : лірика / Н.В. Віргуш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 55 с.
1207970
  Правдюк О.А. Роменский кобзар Євген Адамцевич / О.А. Правдюк. – Київ : Музична Україна, 1971. – 130 с.
1207971
  Попович Олена Роменська нафта : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21
1207972
   Роменський краєзнавчий музей : Путівник. – Київ, 1966. – 38с.
1207973
   Роменський період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1207974
  Шекспір В. Ромео i Джульєтта. Дванадцята ніч, або як собі хочете / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 240с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-966-03-4696-3
1207975
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Москва-Л, 1936. – 196с.
1207976
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Москва-Л., 1951. – 184с.
1207977
  Банделло Маттео Ромео и Джульетта / Банделло Маттео. – М, 1956. – 61с.
1207978
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Москва, 1963. – 189с.
1207979
  Шекспир В. Ромео и Джульетта / В. Шекспир. – Ставрополь, 1982. – 302с.
1207980
  Карасев Л.В. Ромео и Джульетта (История болезни) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.86-91. – ISSN 0042-8744
1207981
  Соловцов А.А. Ромео и Джульетта увертюра-фантазия П.И.Чайковского / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 28с.
1207982
  Шекспір В. Ромео і Джульєтта : Трагедія на 5 дій / В. Шекспір; З англ. пер. А. Гозенпуд. – Харків : Мистецтво, 1937. – 199с.
1207983
  Кайн Ф. Ромео і Джульєтта з вулиці Бернау. / Ф. Кайн. – К., 1957. – 60с.
1207984
  Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Дванадцята ніч, або Як собі хочете : [ переклад з англ. ] / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 240 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4173-9
1207985
  Гаврош Олександр Ромео і Жасмин : Драма на п"ятнадцять картин про людей і тварин // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 105-126. – ISSN 0130-321Х


  Сучасна історія про звичайного Пса та пораненої Чаплі
1207986
  Донцова Д.А. Ромео с большой дороги : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 382, [2] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-19681-4
1207987
  Наулко Всеволод Роми в Україні : (до міжнародного дня ромів) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1207988
  Дубинянская Я. Роми Шнайдер: ни о чем не спрашивать // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
1207989
  Петровски Т. Ромите во Македониjа денес / Т. Петровски; Здружение на льубители на ромска фолклорна уметност "Романо ило". – Скопjе : ""Романо ИЛО"". – ISBN 9989-9960-4-0
Книга 1. – 2000. – 92с.
1207990
  Румянцев А.Ф. Ромкины зигзаги / А.Ф. Румянцев. – Кострома, 1957. – 58с.
1207991
  Авслендер С. Ромко : сибірське оповідання / С. Авслендер. – Одеса : ДВУ ; Юнсектор, 1927. – 35 с.
1207992
   Ромни : Історико-краезнавчий нарис. – Харків : Прапор, 1968. – 131с.
1207993
  Печора О. Ромоданівським шляхом // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 73-79.
1207994
  Буткевич Б. Ромський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 32--35. – ISSN 1996-1561


  Українські цигани приречені на кримінал.
1207995
   Ромушкевич Валентина Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 128
1207996
   Ромушкевич Валентина Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 237 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1207997
   Ромушкевич Валентина Іванівна (1926) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 139-140. – ISBN 966-95774-3-5
1207998
  Цвейг С. Ромэн Роллан : Его жизнь и творчество / С. Цвейг. – Москва ; Петербург : ГИЗ, 1923. – 413 с.
1207999
  Столярова Ю.Д. Ромэн Роллан о В.И. Ленине / Ю.Д. Столярова. – Ташкент : Издателство Среднеазиатского государственного ун-та, 1960. – 14 с.
1208000
  Щербина Татьяна Рона- Альпы : Путешествия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 52-68 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,