Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1207001
  Год Б. "Прочанин католицького Ренесансу": духовність, педагогіка та філософія Ігнатія Лойоли / Б. Год, Р. Басенко // Ренесанс європейської молоді в ранній Новий час : пед. виклики гуманістів та єзуїтів : монографія / Б.В. Год, Р.О. Басенко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 93-105. – (Серія "Studies of Humanism Jesuits"). – ISBN 978-966-2538-62-5
1207002
  Басенко Р. "Прочанин католицького Ренесансу": становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 173-187. – ISSN 2312-5993
1207003
  Страшенко О.І. "Прочитайте тую славу" / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред.: Р. Коваль]. – Київ : Холодний Яр ; Український пріоритет, 2016. – 158, [2] с. : іл. – (Серія "Видатні українці" ; кн. 6). – ISBN 978-617-7398-03-4


  У пр. №1705210 напис: Бібліотеці славетного КНУ ім. Тараса Шевченка - перемагать і жить!. Підпис.
1207004
  Романюк О. "Прочитайте тую славу" Ольги Страшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 7


  Презентація книги "Прочитайте тую славу" про діячів визвольного руху різних епох Ольги Страшенко — української письменниці, бібліотекаря, літературознавця. Син – Лучканин Сергій Мирославович, доктор філологічних наук, професор Інституту філології ...
1207005
  Мукан А. "Прочитання Шевченка робить його вічним" / А. Мукан, В. Попов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  4 березня 2014 р. в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відбулася академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка", яку організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства.
1207006
  Бадзим Олександр Сергійович Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України / Бадзим Олександр Сергійович, Кривошапка Юлія Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні теоретичні та практичні підходи до процесів транскордонного злиття та поглинання. На основі зарубіжного досвіду проаналізовано доцільність вищезазначених процесів у фінансовому секторі України, а також виявлено позитивні ...
1207007
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їх розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 58-62. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1207008
  Сагач О.В. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 256-261. – Бібліогр.: 6 назв.
1207009
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1207010
  Мельник Т.М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг / Т.М. Мельник, М.М. Думікян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1207011
  Смирнов І.Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 15-21
1207012
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.197-222
1207013
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1207014
  Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 50-57
1207015
  Мостяєв О. Процеси трансформації та модернізації соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-56
1207016
  Нажмудінова О.М. Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 88-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження статистичних і метеорологічних характеристик формування туманів на АМСЦ Миколаїв в останнє десятиліття. Встановлений вплив місцевих умов та регіональних змін клімату на повторюваність туманів. In order to improve ...
1207017
  Шейко В.М. Процеси українізації в культурно-мистецькій та освітній галузях (1917-1920 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 40-53. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1207018
   Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів / О.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, А.Р. Ратушний, І.М. Сіваковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
1207019
  Семенов В.Т. Процеси урбанізації в Україні та світі / В.Т. Семенов, К.І. Вяткін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 51. – C. 358-366. – ISSN 2077-3455
1207020
  Шафраньош М.І. Процеси утворення позитивних іонів при взаємодії електронів з молекулами тиміну / М.І. Шафраньош, Д.Б. Кіш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1207021
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 133-139. – Бібліогр.: арк. 6-13, 119-132 та в додатках: 133-139
1207022
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1207023
  Ільченко В.В. Процеси фазоутворення в системі ВаО-SiО2 / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов, В.В. Скурський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов формування барієвосилікатних фаз в системі ВаО-SiО[нижній індекс 2] на їх фізико-хімічні та електричні властивості. Термодинамічна стабільність сформованої фази лінійно залежить від співвідношення вихідних оксидів. При близьких ...
1207024
  Лавриненко О.М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) [у водному середовищі] / О.М. Лавриненко ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ : КІМ, 2019. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-299. – ISBN 978-617-628-078-1
1207025
  Широкий Ю.В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Широкий Ю.В.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіалійний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1207026
  Фурдичко А.О. Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви
1207027
  Січкаренко Г.Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 355-359. – ISSN 2076-1554
1207028
  Молоканова В.М. Процеси формування портфеляціннісно-орієнтованого розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1207029
  Назаров О.М. Процеси формування тонких діелектричних та приповерхневих напівпровідникових шарів у кремнієвих структурах при нерівноважних впливах. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Назаров О.М.; АНУ ін-т фізики напівпроводників. – К, 1993. – 27л.
1207030
  Юзвяк К. Процеси формування хімічного складу вод у зонах аерації та сатурації / К. Юзвяк, СоловейТ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 123-131. – Бібліогр.: 7 назв
1207031
  Явкіна В.Г. Процеси формування якості питної водит в мережі водопостачання м. Чернівці / В.Г. Явкіна, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1207032
  Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Дисертація.... канд. фізико-математичних наук.Спец. 01.04.10- фізика напівпровідників і діелектриків / Черненко В.В., НАУ, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, КНУТШ. – Київ, 2005. – 170л. + Додатки: л.155-170. – Бібліогр.: л.143-155
1207033
  Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1207034
  Поліщук В.М. Процеси, машини та обладнання виробництва твердих і рідких біопалив / В.М. Поліщук, В.Д. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП, 2018. – 587, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 555-586. – ISBN 978-617-7630-40-0
1207035
  Дундяк Ірина Миколаївна Процесійні ікони Західної України 17 - 19 ст. ( походження, іконографічні та художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Дундяк Ірина Миколаївна; Дудняк І.М.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1207036
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 287-299. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1207037
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1207038
  Хрутьба В.О. Процесна модель управління програмою впровадження системи екологічного менеджменту / В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 189-199
1207039
  Татар М.С. Процесна соціально-економічна взаємодія суб"єктів господарювання в умовах глобальних викликів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 165-176. – ISSN 2222-4459
1207040
  Портна О.В. Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
1207041
  Кадикова І.М. Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, С.О. Ларіна, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85), січень - березень. – С. 54-62. – ISSN 1814-4225


  "Стаття присвячена оцінці з позицій процесного підходу ефективності стратегії ВНЗ як проектноорієнтованої організації. У роботі наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням ...
1207042
  Полінкевич О. Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 56-62. – ISSN 2411-4014
1207043
  Нетепчук В.В. Процесний менеджмент: побудова ефективних систем управління // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 41-49. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1207044
  Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 64-71
1207045
  Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 116-119. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поглибленню організаційних аспектів впровадження інформаційних систем управління підприємством. Обгрунтовано необхідність застосування процесного підходу до впровадження інформаційних систем управління. The article is devoted to ...
1207046
  Редько В.В. Процесний підхід до опису переходу організації на аутсорсинг у міжнародному стандарті ISO 37500:2014 "Guidance on Outsourcing" // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 66-84. – ISSN 2307-4949


  "У статті досліджено проблему переходу організацій на аутсорсинг. Описано вимоги до змісту стратегії аутсорсингу, модель життєвого циклу аутсорсингу, основні заходи, що мають реалізовуватися в рамках кожного з процесів під час переходу на аутсорсинг, а ...
1207047
  Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 220-226. – ISSN 2309-1533
1207048
  Остапчук О.Е. Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 11-16
1207049
  Петрова М.В. Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості застосування процесного підходу в бібліотекознавчих дослідженнях управлінської проблематики. Використовуючи процесний підхід, визначено сукупність змістовного, організаційного і технологічного процесів як трьох обов"язкових ...
1207050
  Кубіній В.В. Процесний підхід до стратегічного управління / В.В. Кубіній, І.І. Рега // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1207051
  Кльоба Л.Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6814
1207052
  Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
1207053
  Горбик В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-149.
1207054
  Зайцев С. Процесний підхід у моделюванні структури органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43
1207055
  Траченко Л.А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 251-257. – ISSN 2222-0712
1207056
  Тупкало В.М. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 3 (13). – С. 5-9


  Пропонований огляд має на меті розглянути cутьпроцесного підходу за ISO 9001 в Україні, вивчити іноземний досвідвпровадження СМЯ (система менеджменту якості) у сферу освіти, зокрема, на базі СДТУ, а також надати певні пропозиції щодо можливих підходів ...
1207057
  Каражия Е.А. Процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 69-76. – ISSN 2306-6792
1207058
  Петрова Л.Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-9


  В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Визначено, що впровадження процесно-орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію ...
1207059
  Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1207060
  Юриш Сергій Юрійович Процесорні алгоритми і вимірювачі частотно-часових параметрів електричних сигналів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Юриш Сергій Юрійович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
1207061
  Гульчак Ю.П. Процесорні засоби вимірювання та аналізу часових параметрів сигналів : Монографія / Ю.П.Гульчак; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-641-190-3
1207062
   Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
1207063
  Робинсон Т. Процесс – это ещё не результат. Учимся быть информационно грамотными / Тами Робинсон // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена обучению работе в библиотеке (повышению информационной грамотности студентов) как одной их главных составляющих непрерывного образования.
1207064
  Кемоклидзе Г.В. Процесс / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1979. – 240с.
1207065
  Кафка Ф. Процесс : роман ; Замок : роман ; Новеллы и притчи; Из дневников ; пер. с нем. / Франц Кафка. – Москва : Радуга, 1989. – 574 с. – (Мастера современной прозы). – ISBN 5-05-002394-7
1207066
  Кафка Ф. Процесс : Роман / Франц Кафка. – Москва. Харьков : АСТ. Фоліо, 2004. – 316с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006985-5; 966-03-1140-0
1207067
   Процесс "Южного Рабочего" в Революционном Трибунале. – Одесса, 1918. – 80с.
1207068
  Левин Процесс (е, 2е) как метод исследования электронной структуры атомов, молекул. и твердого тела : Автореф... калю физ. мат.наук: 01.04.16 / Левин В. Г; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1207069
   Процесс 1-го марта 1881-го года : [Дело об убийстве имп. Александра II]. – Санкт-Петербург : Издание И. Балашова, 1906. – 262 с.
1207070
   Процесс 193-х [ста девяносто трех] : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 18 октября 1877 по 23 января 1878 г.] / с предисл. Вл. Каллаша. – Кишинев : Изд. В.М. Саблина, 1906. – [2], VI, 181 с.
1207071
   Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году / С предисл. и примеч. В.Я. Богучарского. – Ростов на Дону : Электро-печатня А.И. Тер-Абрамиан, 1906. – 122 с. – (Русская историческая библиотека ; № 10)
1207072
   Процесс 50-ти : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 21 февр. по 14 марта 1877 г.] / С предисл. В. Каллаша. – Москва : Издание В.М. Саблина, 1906. – III-VIII, 162 с.
1207073
  Бабкин Д.С. Процесс А.Н. Радищева / Д.С. Бабкин ; АН СССР, Ин-т литературы. – Москва ; Ленинград, 1952. – 360 с. : ил. – (Пушкинский дом)
1207074
  Масько В.А. Процесс абстрагирования и образования категорий физики. / В.А. Масько. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1207075
  Руадзе В.П. Процесс Адм. [Н.И.] Небогатова / В.П. Руадзе. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Народнаяч польза", 1907. – 274 с., 1 л. карт. фронт. (портр.), ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1207076
  Боровлев Александр Александрович Процесс адъективации в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Боровлев Александр Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1207077
  Боровлев А.А. Процесс адъективации страдательных причастий прошедшего времени в современном русском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Боровлев А.А.; Киевск. гос. универ. – К., 1984. – 202л.
1207078
  Ищенко А.М. Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ищенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
1207079
  Ищенко Александр Михайлович Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа. : Дис... КГУ им. Т.Г.Шевченконаук: 01.04.07 / Ищенко Александр Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1207080
  Каземи Лари Голамали Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 431-436. – ISSN 2077-3455
1207081
  Мосидзе Ю.Л. Процесс ассимиляции (ороднения) слов французского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мосидзе Ю.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1207082
  Будная О.Г. Процесс атеистического воспитания младших школьников в современных условиях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Будная О. Г.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1207083
  Самойлов Ф.Н. Процесс большевистской фракции 4 Гос. думы. / Ф.Н. Самойлов. – М-Л, 1927. – 164с.
1207084
  Капташов Павел Ильич Процесс внедрения достижений педагогической науки в практику общеобразоватеьлной средней школы. (На материале Ростовской области) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Капташов Павел Ильич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики. АН СССР. – М., 1975. – 27л.
1207085
  Мосашвили Н.Т. Процесс возникновения стилистических антонимов и их семантическа структура. На материале публицистического стиля фран. языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.05 / Мосашвили Н.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1207086
  Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Злотников В.Г.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1966. – 16л.
1207087
  Монич К.И. Процесс воспитания гуманистических убеждений и гуманного поведения у учащихся старших классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Монич К.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 29л.
1207088
  Аргеткина К.М. Процесс воспитания гуманных чувств, убеждений и привычек поведения у учащихся 5-6 классов : Автореф... канд. пед.наук: / Аргеткина К.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Калининград, 1966. – 21л.
1207089
  Гребенюк О.С. Процесс воспитания мотивации изучения предметов естественно-математического цикла у учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенюк О. С.; АПН СССР. – М., 1975. – 34л.
1207090
  Суслов И.Ф. Процесс воспроизводства в колхозах. / И.Ф. Суслов, Н.Н. Хмелевский. – М, 1962. – 104с.
1207091
   Процесс воспроизводства в первичном звене народного хозяйства. – Ленинград, 1979. – 114с.
1207092
  Береснев Б.И. Процесс гидроэкструзии / Б.И. Береснев, Е.В. Трушин ; АН СССР, Уральск. научн. центр, Ин-т физики металлов. – Москва : Наука, 1976. – 200 с.
1207093
  Краковский К.П. Процесс Гиллерсона // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1207094
  Константинов Г.А. Процесс глобализации и развитие доверительного управления ценными активами в странах континентально-европейского и англосаксонского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812-3805
1207095
  Глушкова Лариса Евгеньевна Процесс детерминологизации в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Глушкова Лариса Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1207096
  Федоринов В.А. Процесс ДНПВ: теория, технология, конструкции : Учебное пособие / В.А. Федоринов; МОНУ. Донбасская гос. машиностроительная академия. – Краматорск, 2003. – 316с. – ISBN 5-7763-1090-3
1207097
  Степаненко А. Процесс евразийской интеграции стран СНГ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
1207098
  Черкасов О.А. Процесс естественного мутирования и цитогенетический эффект некоторых аминокислот. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Черкасов О.А.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 23л.
1207099
  Райцес В.И. Процесс Жанны д"Арк. / В.И. Райцес. – М-Л, 1964. – 146с.
1207100
  Гасанов Бахшари Сары оглы Процесс заимствования и особенности освоения заимствованных слов в языке (на материалах тюркских лексических элементов в немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов Бахшари Сары оглы; МВ и ССО АССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 42л.
1207101
  Гудавичюс Э. Процесс закрепощения крестьян Литвы и его отражение в 1 Литовском Статуте (1529 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гудавичюс Э.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20с.
1207102
  Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. / А.М. Новиков. – М., 1986. – 288с.
1207103
  Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения : пер.с чешск. / Й. Лингарт. – Москва : Прогресс, 1970. – 685 с.
1207104
  Ягупов Василий Васильевич Процесс и технология военно-педагогических исследований в республике Польша : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василий Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.149-164
1207105
  Столяров В.И. Процесс изменения и закономерности его познания. : Автореф... канд.филос.наук: / Столяров В.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 16л.
1207106
  Попков Ю.В. Процесс инернационализации у народностей Севера. / Ю.В. Попков. – Новосибирск, 1990. – 200с.
1207107
  Султанов И.Р. Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 159-163. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1207108
   Процесс интенсификации социалистического расширенного воспроизводства. – Чебоксары, 1985. – 104с.
1207109
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1207110
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1207111
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развития мирового социалистического содружества : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02. / Предборский В.В.; КГУ. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.236
1207112
  Попов В.Д. Процесс Каррансы, архиепископа Толедо : (Очерк из истории испанской инквизиции XVI века). – [Киев], 1915. – С. 273-315, 456-490. – Авт. указан в конце статей. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1915, т. 3, кн. 10-11 с. 274-317; кн. 12. с. 456-490
1207113
   Процесс коллективизации
2. – 1931. – 319с.
1207114
   Процесс контреволюционной организации меньшевиков. – М., 1931. – 472с.
1207115
  Мишин С.С. Процесс концентрации капитала в Бразилии. / С.С. Мишин. – М., 1972. – 290с.
1207116
  Лаппо Л.Л. Процесс концентрации производства и его противоречия в условиях современно капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Лаппо Л. Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ. науч. управл. социал. эконом. – М., 1972. – 22л.
1207117
  Стемпурский Ю.Н. Процесс космизации науки и его проявление в биологии и медицине. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стемпурский Ю.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1207118
  Седляк Ю. Процесс ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седляк Ю.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1963. – 16л.
1207119
  Лозинский С.Г. Процесс Людовика / С.Г. Лозинский. – Петроград : Книгоиздат "Новая эпоха" ; Типо-литогр. о-ва "Просвещение", 1917. – 40 с.
1207120
  Беркова К.Н. Процесс Людовика 16 / К.Н. Беркова. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 168 с.
1207121
   Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. – М., 1960. – 168с.
1207122
  Малышев В.В. Процесс над мафией : (Мафия в Италии) / В.В. Малышев. – М., 1989. – 254с.
1207123
  Грама Д.К. Процесс над участниками Татарбунарского восстания / Д.К. Грама, Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1988. – 165с.
1207124
  Мансилья К.А. Процесс накопления капитала. (коммент. к 7-му отд. первого тома "Капитала" К.Маркса) / К.А. Мансилья. – М., 1961. – 86с.
1207125
  Бондаренко С.Б. Процесс научного обоснования современной университетской дидактики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 88-94. – ISSN 1026-955X


  На конкретном историческом материале проанализированы особенности процесса рационализации и научного обоснования важнейших идей, форм, принципов и методов университетской дидактики. Based on concrete historical materials, analyzed are peculiarities ...
1207126
  Майданов А.С. Процесс научного творчества : Философско-методологический анализ / А.С. Майданов. – Москва : Наука, 1983. – 560с.
1207127
  Майданов А.С. Процесс научного творчества / А.С. Майданов. – М, 1983. – 207с.
1207128
  Формэн Л. Процесс о государственной измене в Южно-Африканском Союзе / Л. Формэн, С. Сакс. – М., 1959. – 256с.
1207129
  Снегирев Л.Ф. Процесс о злоупотреблениях в Харьковских земельном и торговом банке : Судебноеследствие; Приговор палаты; Кассационные жалобы; Судебные премии / Л.Ф. Снегирев. – Санкт-Петербург : Печ. А.И. Снегиревой, 1903. – [1321] с. разд. паг. – Отд. оттиск из журн.: Судеб. драмы, 1903, кн. 2-6
1207130
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – М.
1. – 1981. – 640с.
1207131
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 1. – 1988. – 526 с.
1207132
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 381 с.
1207133
  Бурмакин В.А. Процесс обобщения условного звукового рефлекса у собаки : Диссертация на степень доктора медицины В.А. Бурмакина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба отд. корпуса жандармов, 1909. – [2], 179 с. : табл. – Без обл. – Библиогр.: "Литературный указатель" (в конце кн.). – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1908-1909 году ; № 31)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, акад. Н.П. Симановский и приват-доцент Б.П. Бабкин
1207134
   Процесс обобществления производства в различных социально-экономических системах. – М., 1974. – 185с.
1207135
   Процесс обобществленя в услових развитого социализма. – Томск, 1982. – 201с.
1207136
  Васильченко В.Н. Процесс образования ДНК некоторых бактериофагов и влияние на него антибиотиков : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Васильченко В.Н. ; Харьк. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 21 с.
1207137
  Агде Г. Процесс образования кускового кокса / Г. Агде, Л. Линкер ; перев. с немец. Борца ; под.ред. В.С. Крыма ; Гос. Всесоюз. об"единение коксохимич. пром. "Союзкокс". – Харків : Техиздат, 1931. – 80 с.
1207138
  Кавалян Максим Аршамович Процесс образования первого единого государства на армянском нагорье и слияния аборигенных племен в IX - VI веках до н.э. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02. / Кавалян Максим Аршамович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 33л.
1207139
  Лигнау Н.Г. Процесс обрастания в море : (продолжение) / Н.Г. Лигнау. – Саратов : б. и.
3. – 1925. – 10 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русский гидробиологический журнал, т. 4, № 1-2, 1925 (с. 1-10)
1207140
  Оконь В. Процесс обучения / В. Оконь. – Москва, 1962. – 171с.
1207141
  Брунер Д. Процесс обучения / Д. Брунер. – М, 1962. – 84с.
1207142
  Арискин А.Т. Процесс обучения : из курса лекций по педагогике / А.Т. Арискин ; Ростов.-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1966. – 24 с.
1207143
  Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе / М.А. Данилов. – М, 1960. – 299с.
1207144
  Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – Москва, 1980. – 96с.
1207145
  Жерносеков Н.К. Процесс обучения и развития : (Проблемы дидактики) / Н.К. Жерносеков ; М-во просвещения РСФСР ; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1970. – 202 с.
1207146
  Капырин В.С. Процесс общественного развития и "теория стадий"Уолта Ростоу / В.С. Капырин. – Москва : Мысль, 1967. – 144 с.
1207147
  Ландсман И.М. Процесс окачествления отсубстантивных относительных прилагательных в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ландсман И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 21л.
1207148
  Бородин И.П. Процесс оплодотворения в растительном царстве : с 169 политипажами / [соч.] И.П. Бородина, проф. проф. Имп. Воен.-мед. акад. и С.-Петерб. лесного ин-та. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Изд журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – [4], 226 с. : ил.
1207149
  Ткебучава Ф.Г. Процесс ПN---e+e-N при низких энергиях и метод исследования электромагнитных и слабых формфакторов адронов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткебучава Ф.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1207150
  Попова Т.Г. Процесс перевода во взаимодействии культур // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – 197-204. – Библиогр.: С. 204; 6 назв. – ISSN 1606-951Х
1207151
  Присяжнюк О.Я. Процесс пиджинизации современного английского языка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 2219-4290
1207152
  Юрин Д.В. Процесс планирования народного хозяйства / Д.В. Юрин. – М, 1976. – 240с.
1207153
  Смирнов М.Т. Процесс познания в обучении / М.Т. Смирнов. – М., 1956. – 43с.
1207154
  Бадудин В.Т. Процесс понимания переносного значения басен школьниками (2-5 классы) : Автореф... канд.пед.наук: / Бадудин В.Т.; Моск. гос. пед ин-т им В.П.Потемкина. – М, 1953. – 16л.
1207155
  Котюков М. Процесс пошел. Глава ФАНО предпочитает прозрачность в деловых отношениях / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 6-7


  Когда объявили, что институты РАН, РАМН и РАСХН отдали под управление 36-летнего замминистра, не имеющего даже степени кандидата, научное сообщество возмутилось. Но через несколько недель заговорили, что, может, Михаил Котюков и не худший вариант, что ...
1207156
   Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. – М., 1971. – 127с.
1207157
   Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде. – Л., 1925. – 232с.
1207158
  Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы / С.М. Годник. – Воронеж, 1981. – 208с.
1207159
  Бичахчян С.А. Процесс преодоления внутрисоциальных различий рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бичахчян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31л.
1207160
  Лавриков Ю.А. и др. Процесс принятия оперативного решения в условиях автоматизированных систем управления / Ю.А. и др. Лавриков. – Л., 1986. – 72с.
1207161
  Кравченко Т.К. Процесс принятия плановых решений / Т.К. Кравченко. – М., 1974. – 183с.
1207162
  Катрич Сергей Владимирович Процесс принятия решений в управлении в условиях его автоматизации. (Орг.-правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Катрич Сергей Владимирович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1207163
  Цвятков Н. Процесс принятия решений в условиях современных политических процессов: концептуальные подходы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 1 (68). – С. 15-21. – ISSN 1812-2566
1207164
  Катрич С.В. Процесс принятия решений и АСУ. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 188с.
1207165
  Слюсаренко С.Н. Процесс проектирования промышленных изделий / С.Н. Слюсаренко, Р. Фрик. – Харьков, 1985. – 110с.
1207166
  Том П. Процесс производства вольфрамового порошка. / П. Том. – М., 1962. – 10с.
1207167
   Процесс производства капитала / Кокарев, А, , Ю.А. Комарницкий; Кокарев Н. А. – М., 1964. – 64с.
1207168
  Гандирук Сергей Никитович Процесс развития непосредственно-общественного характера производства : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Гандирук Сергей Никитович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
1207169
  Гебали В. Процесс реформирования ОБСЕ после решений встречи Совета министров в Бухаресте в 2001 г. // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 381-391. – ISBN 5-7712-0333-5
1207170
  Грецкий И.В. Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 93-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1207171
  Рабан З. Процесс сближения наций в ЧССР в период строительства и развития социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рабан З. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1207172
  Клочковская Р.Д. Процесс систематизации знаний и его структура. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Клочковская Р.Д.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1207173
  Нестеренко Г.В. Процесс скарнообразования месторождения Тырны-Ауз : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестеренко Г. В.; АН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М., 1959. – 20л.
1207174
  Кривоноженко А.Ф. Процесс советизации Петроградского университета в 1918-1922 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 104-108. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена рассмотрению хода советизации Петроградского университета в 19181922 гг. Особое внимание уделено выявлению позиций университета и власти в 1918 г. по проблеме университетской автономии, анализу инструментов по советизации вузов, ...
1207175
  Селиверстова Н.Н. Процесс создания социалистического базиса и его надстройки. : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Н.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1207176
  Лебедев П.Н. Процесс созднания материально-технической базы социализма и подготовка квалифицированных кадров в Польской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лебедев П. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1976. – 28л.
1207177
   Процесс социалистического накопления. – М., 1975. – 140с.
1207178
  Запольская В.В. Процесс социалистического производства / В.В. Запольская. – Воронеж, 1969. – 52с.
1207179
  Васюнин М.К. Процесс социалистического производства / М.К. Васюнин, Т.И. Трубицына. – Саратов, 1969. – 36с.
1207180
  Наумов Ф.С. Процесс социалистического производства / Ф.С. Наумов. – М., 1970. – 64с.
1207181
   Процесс социалистического производства. – Одесса, 1971. – 42с.
1207182
  Наконечная Л.А. Процесс социалистического производства / Л.А. Наконечная. – Ростов -на-Дону, 1973. – 39с.
1207183
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод. – М, 1977. – 74с.
1207184
  Балуков И.Т. Процесс социалистического производства / И.Т. Балуков. – Киев, 1978. – 174с.
1207185
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод; Отв. ред. И.В. Можайскова, С.А. Хавина. – Москва : Наука, 1989. – 343 с.
1207186
   Процесс социалистического производства и экономические законы социализма. – Горький, 1979. – 192с.
1207187
  Гутник В.П. Процесс социалистического производства, его факторы и результаты / В.П. Гутник. – М., 1989. – 25с.
1207188
  Балуков Иван Тимофеевич Процесс социалистического производства. : Автореф... д-ра эк.наук: 08.00.01 / Балуков Иван Тимофеевич; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1979. – 44л.
1207189
  Ошаровский Б.Я. Процесс социалистического произовдства / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1968. – 83с.
1207190
   Процесс социального исследования. – М., 1975. – 576с.
1207191
  Головей Василий Михайлович Процесс становления научно-материалистического мировоззрения в сознании верующих колхозного села (на материалах конкретно-социологических исследований западных областей Украины) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Головей Василий Михайлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 24л.
1207192
  Теунов М.К. Процесс становления сельских шариатских судов в Нальчикском округе в постоктябрьский период // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2007. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1812-8696
1207193
  Головей В.М. Процесс становлення науково-матеріалістичного світогляду у свідомості віруючих колгоспного села : Дис... канд. філос.наук: / Головей В.М.; КДУ. – К., 1972. – 240л. – Бібліогр.:л.223-240
1207194
  Россель Э. Процесс старения населения / Э. Россель. – М, 1968. – 510с.
1207195
  Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова / П.П. Кузьмин. – Л, 1961. – 348с.
1207196
  Колонтаров И.Х. Процесс твердения глинит-портландцемента в сульфатных средах : Автореф... канд. химич.наук: / Колонтаров И.Х.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1207197
  Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя / П.М. Якобсон. – Москва; Ленинград, 1934. – 135 с.
1207198
  Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие : Комплексный подход, опыт, поиски, перспективы / Б.С. Мейлах. – Москва : Искусство, 1985. – 318с.
1207199
  Костенко П.П. Процесс трудового воспитания в школе / П.П. Костенко. – Барнаул, 1966. – 208с.
1207200
  Исакович С.В. Процесс универсализации принципа мирного сосуществования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 17-23. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1207201
  Кожурин Ф.Д. Процесс управления / Кожурин Ф.Д. – Москва, 1988. – 237 с.
1207202
   Процесс управления социалистическим общественным производством : Курс лекций. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 1. – 1978. – 248 с.
1207203
   Процесс управления социалистическим общественным производством. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 2. – 1978. – 175 с.
1207204
  Филист Георгий Михайлович Процесс урбанизации и его влияние на формирование атеистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филист Георгий Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 20л.
1207205
  Тягунова М.М. Процесс условной демократизации языка средств массовой коммуникации (на материале киевских русскоязычных газет) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 266-274. – ISBN 966-8906-05-5
1207206
  Глотова И.П. Процесс утраты южнорусских особенностей местными говорами в результате растворения их в национальном русском языке (На материале говоров Федоровского района Саратовской области) : Автореф... канд. филол.наук / Глотова И.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 л. – Бібліогр.:с.17
1207207
  Торндайк Э. Процесс учения у человека / Э. Торндайк. – М, 1935. – 160с.
1207208
   Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. – Москва, 1981. – 488 с.
1207209
  Селиванова Н.Л. Процесс формирования коллективных отношений подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Селиванова Н.Л.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1979. – 18л.
1207210
  Жерносеков Н.К. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания / Н.К. Жерносеков. – Воронеж, 1973. – 310с.
1207211
  Михайлов С. Процесс формирования ОЕПБО в контексте трансатлантических отношений // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 33-62. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1207212
  Кондратович И.В. Процесс формирования основных законов и закономерностей элитологии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-88. – ISSN 1609-4646


  В статье произведен системный анализ понятия «наука» в современном научном знании, дано теоретико-методологическое обоснование элитологии как самостоятельной (неклассической) науки о социальной дифференциации и стратификации; науки о высшей страте в ...
1207213
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1207214
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1207215
   Процесс формирования региональных направленний вншенй политики великих держав в новое и новейшее время. – Горький, 1987. – 92с.
1207216
  Арсентьев Н.В. Процесс формирования советского промышленного рабочено класса в западных областях УССР (1946-1960 гг.) : текст лекций / Арсентьев Н.В. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1972. – 71 с.
1207217
  Лигачева Алла Алексеевна Процесс формирования художественной идеи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лигачева Алла Алексеевна; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1207218
  Лигачева А.А. Процесс формирования художественной идеи. : Дис... Канд. фисоф. наук: / Лигачева А.А.; АН УССР.Ин-т фиософии. – К, 1976. – 126л. – Бібліогр.:л.1-10
1207219
   Процесс четырех. – Амстердам, 1971. – 634с.
1207220
   Процесс шестнадцати террористов (1880 г.) : Под ред. и с прим. В.Бурцева. – Санкт-Петербург : Энергия, 1906. – 236 с.
1207221
  Эрлих П. Процесс эволюции / П. Эрлих, Р. Холм. – М, 1966. – 330с.
1207222
  Смилга Эдмундас Повило Процесс электрификации производства и его экономическая оценка в машиностроении. (На примере приборостроения и электротехн. пром-сти ЛитССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Смилга Эдмундас Повило; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1207223
  Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения / Л.А. Зеленов. – Москва, 1969. – 176с.
1207224
  Кафка Ф. Процесс. Замок : [пер. с нем.] / Франц Кафка. – Харьков ; Белгород : Книжный мир, 2008. – 604, [4] с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978-966-343-833-7
1207225
  Кафка Ф. Процесс. Новеллы. Письма. Современники о Франце Кафке / Ф. Кафка. – Москва : Олимп, Астрель, АСТ, 1999. – 592с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-7390-0728-3; 5-271-00221-7
1207226
  Кантеримиров Дзандар Салангариевич Процесса органического соединения умственного и физического труда / Кантеримиров Дзандар Салангариевич. – Алма-Ата, 1975. – 38с.
1207227
  Подоль С.Р. Процессия земной оси и приливы в геосферах как следствия вращения Земли : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 30-34 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1207228
  Смирнов И.Г. Процессі транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 86-89 : рис.
1207229
  Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1207230
  Сидорова Антонина Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / Сидорова Антонина, Курносова Олеся // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В работе определены место и роль процессных инноваций в развитии предприятий. Предложен авторский подход к определению процессных инноваций, к их классификации. Разработана концепция управления развитием предприятий на основе процессных инноваций.
1207231
  Сидорова А.В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 49-57. – ISSN 1993-6788


  Обобщены современные подходы к классификации инноваций, определены пути усовершенствования современной теории инноваций.
1207232
  Размарилова Н. Процессный подход // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 5 - 7. – ISSN 1727-4893
1207233
  Посылкина О.В. Процессный подход к логистическому обслуживанию клиентов фармацевтических предприятий в условиях менеджмента качества / О.В. Посылкина, О.Ю. Горбунова // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 52-57 : рис., фото
1207234
  Алтухов П.Л. Процессный подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1207235
  Рыжов В.А. Процессор проблемно-ориентированных диалоговых запросов / В.А. Рыжов. – М., 1989. – 28с.
1207236
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 224 с.
1207237
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium : Архитектура, интерфейс, програмирование / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 288с. – ISBN 5-8046-0043-5
1207238
   Процессоры и системы обработки сигналов. – К., 1991. – 69с.
1207239
  Афанасьев В.С. Процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела / Афанасьев В.С. – Москва, 1973. – 20 c.
1207240
  Назаров В.В. Процессуальная деятельность следователя по предупреждению преступлений. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Назаров В.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 17л.
1207241
  Малешин Д.Я. Процессуальная природа исполнительного производства: деятельностный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1207242
  Глотов А.В. Процессуальная самостоятельность следователя и его внутреннее убеждение в уголовном процессе / А.В. Глотов. – Балаклея : СіМ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7583-23-6
1207243
  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизвозстве / М.Л. Якуб. – Москва, 1981. – 144с.
1207244
  Евсеев А.П. Процессуальная форма в хозяйственном судопроизводстве: новые правила / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 166-174. – ISSN 0201-7245
1207245
  Джавадов І.А. Процессуальние аспект определения размера вреда, нанесенного нарушением земельного законодательства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-103.
1207246
  Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе / Р.В. Шагиева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 101, [2] с.
1207247
  Павлушина А.А. Процессуальное законодательство России и Беларуси: проблемы унификации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.58-63. – ISSN 0132-0769
1207248
  Браун В.А. Процессуальное и криминалистическое исследование сопоставления показаний с фактической обстановкой на месте : Автореф... канд. юрид.наук: / Браун В.А.; Каз. гос. ун-т. Кафедра советского уголовного процесса и криминалистики. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1207249
  Леднева О. Процессуальное измерение социализации личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1207250
  Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
1207251
  Шакаев Г.Б. Процессуальное обычное право казахов второй половины XIX и начала ХХ веков. : Автореф... канд. юрид.наук: / Шакаев Г.Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1207252
  Диденко Ф.К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах / Ф.К. Диденко. – Ярославль, 1977. – 62с.
1207253
  Батхиев Рашид Хусейнович Процессуальное положение народного судьи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Батхиев Рашид Хусейнович; МГУ. Юридическ. наук. – М., 1974. – 27л.
1207254
  Никулин В Г Процессуальное положение обвиняемого в советском уголовном кодексе : Автореф... канд. юр.наук: / Никулин В Г; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1953. – 14 с.
1207255
  Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве / Н.М. Васильченко. – Харьков, 1979. – 89с.
1207256
  Галкин И.С. Процессуальное положение подозреваемого / И.С. Галкин, В.Г. Кочетков. – Москва, 1968. – 63с.
1207257
  Сманов К.Д. Процессуальное положение подозреваемого, потерпевшего и обвиняемого в советском уголовном процессе. / К.Д. Сманов. – Фрунзе, 1971. – 76с.
1207258
  Воронин Эдуард Ионович Процессуальное положение следователя органов внутренних дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Воронин Эдуард Ионович; Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1207259
  Чехарин Е.М. Процессуальное положение советского прокурора в суде второй инстанции. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чехарин Е.М.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1207260
  Иванов А. Процессуальное право и Верховный суд: точки расставлены // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... О процедуре пересмотра дел ВСУ ".
1207261
  Рогожин А.И. Процессуальное право УССР в период военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1966. – 40с.
1207262
  Иойлева Г.В. Процессуальность и системность психического как неразрывная взаимосвязь осознанного и неосознанного // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 130-136. – ISSN 1811-0916
1207263
  Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования / Н.Г. Муратова. – Казань, 1989. – 116с.
1207264
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1972. – 270с.
1207265
   Процессуальные акты предварительного расследования. – 2-е. – М., 1978. – 248с.
1207266
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1991. – 237с.
1207267
   Процессуальные акты предварительного расследования: Примерные образцы. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 256 с.
1207268
  огли Джавадов Процессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 408-417. – ISSN 1563-3349
1207269
   Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отношений. – Ярославль, 1981. – 141с.
1207270
   Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе. – Волгоград, 1988. – 107с.
1207271
  Гущев В.Е. Процессуальные вопросы приостановления производства по уголовному делу на предварительном следствии и в суде. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Гущев В.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1207272
  Краснов Н.И. Процессуальные вопросы советского земельного права / Н.И. Краснов, И.А. Иконицкая. – Москва : Наука, 1975. – 151 с.
1207273
  Соловьев А.Д. Процессуальные вопросы установления истины на предварительном следствии. (По матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.715 / Соловьев А.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с. – Бібліогр. : с. 43-44
1207274
  Финочко Ф.Д. Процессуальные гарантии в производстве дел об административных правонарушениях : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Финочко Ф.Д.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1207275
  Колош В.М. Процессуальные гарантии законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош В.М.; КГУ. – К., 1969. – 27л.
1207276
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения / П.П. Заворотько. – Москва, 1974. – 359с.
1207277
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебных решений : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Заворотько П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 45 с.
1207278
  Короткий Николай Николаевич Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Короткий Николай Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1977. – 235л. – Бібліогр.:л.200-235
1207279
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Научно-практическое пособие / Н.Н. Короткий. – Москва, 1981. – 96 с.
1207280
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии нерикосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Короткий Н.Н. ; КГУ , Юридич. фак-т. – Киев, 1977. – 25 с.
1207281
  Юрков Б.Н. Процессуальные гарантии прав граждан при рассмотрении и разрешении судом жалоб на действия административных органов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Юрков Б.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 20л.
1207282
  Колош Е.М. Процессуальные гарантии социалистической законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош Е.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1207283
  Радченко П.И. Процессуальные гарантии судебной защиты конституционного права на труд. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Радченко П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 15л.
1207284
   Процессуальные документы и деловые бумаги следователя. – Волгоград, 1973. – 239с.
1207285
  Газиянц Л.И. Процессуальные документы по гражданским делам / Л.И. Газиянц. – М., 1961. – 158с.
1207286
  Соловьев А.С. Процессуальные документы по гражданским делам / А.С. Соловьев. – М., 1974. – 144с.
1207287
  Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы. / К.А. Букалов. – Саратов, 1976. – 65 с.
1207288
  Дораш Семен Георгиевич Процессуальные и методические основы криминалистической экспертизы письма в следственной и судебной практике Молдавской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Дораш Семен Георгиевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л.
1207289
  Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Доспулов Г.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1207290
  Качура А. Процессуальные лишения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 11, 13. – ISSN 1563-6755


  В процесуальных нормах не в полной мере предусмотрено обеспечение защиты и предоставление другой правовой помощи при обысках.
1207291
  Саркисов Г.С. Процессуальные меры предупреждения преступлений / Г.С. Саркисов. – Ереван, 1978. – 143с.
1207292
  Бугаевский А.А. Процессуальные новеллы : (Критические заметки) / А. Бугаевский. – Петроград : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1915. – 36 с.
1207293
  Тодыка Ю.Н. Процессуальные нормы в конституционном праве Украины / Ю.Н. Тодыка, А.П. Евсеев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
1207294
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 168с.
1207295
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве.. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Лучин В.О.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1971. – 21л.
1207296
   Процессуальные нормы и отношения в советском праве. – Воронеж, 1985. – 208 с.
1207297
  Голубева Н. Процессуальные основы внедрения электронного суда (обзор перспективного законодательства) // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 42-47
1207298
  Гадиров А. Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 286-290. – (Право. Економіка. Управління)
1207299
  Шляхов А.Р. Процессуальные основы производства криминалистической экспертизы / А.Р. Шляхов. – М., 1962. – 51с.
1207300
  Кобяков В.М. Процессуальные особенности производства по делам о хулиганстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кобяков В.М. ; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – Москва, 1971. – 23 с.
1207301
  Иванова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов / С.А. Иванова. – М, 1975. – 88с.
1207302
  Корнилов В.Н. Процессуальные особенности рассмотрения дел о растожении брака / В.Н. Корнилов. – М., 1984. – 69с.
1207303
  Талыбов К.Г. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и о признании брака недействительным (по материалам Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Талыбов К.Г.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 20л.
1207304
  Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / Н.И. Башкатов. – М, 1980. – 37с.
1207305
  Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел / Л.А. Грось. – Москва, 1985. – 75 с.
1207306
   Процессуальные особенности рессмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. – Казань, 1989. – 243с.
1207307
  Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / В.Д. Кайгородов. – Свердловск, 1987. – 68с.
1207308
  Гидулянова Е.Н. Процессуальные особености расследования контрабанды, совершенной несовершеннолетними // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.41-45
1207309
  Касаткина С.А. Процессуальные последствия признания обвиняемым уголовного иска по УПК РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 0132-0769
1207310
  Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участия СССР в международной борьбе с преступностью : учебное пособие / А.И, Бастрыкин ; МВ и ССО РСФСР, Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 100 с.
1207311
  Розенблит С.Я. Процессуальные следственные акты / С.Я. Розенблит. – Москва, 1962. – 243с.
1207312
   Процессуальные средства реализации констутиционного права на судебную и арбитражную защиту. – Калинин, 1982. – 188с.
1207313
  Штефан М.И. Процессуальные средства, обеспечивающие социалистическим организациям защиту прав в гражданском судопроизводстве : Дис... д-ра юрид. наук / Штефан М.И.; МВ и ССО УССР; КГУ. Юридич. фак., каф. советского процессуального права. – Киев, 1973. – 389л. – Бібліогр.:л.1-43
1207314
  Васильев Л.М. Процессуальные сроки в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев Л.М.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – Грозный, 1972. – 20л.
1207315
  Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.П. Гуляев. – М., 1976. – 144с.
1207316
  Ширинский С.Ф. Процессуальные формы деятельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ширинский С.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
1207317
  Лебединская В.А. Процессуальные фразеологизмы современного русского языка: уч. пособие / В.А. Лебединская. – Челябинск, 1987. – 80с.
1207318
  Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. – М., 1984. – 175с.
1207319
  Кобернюк В. Процессуальный порядок освобождения лица от уголовной ответственности на основании примирения виновного с потерпевшим и уголовное производство на основании соглашения о примирении: проблемы соотношения по новому УПК Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-350. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207320
  Копина А. Процессуальный порядок реализации права налогоплательщика на информацию. Процедура информирования налогоплательщиков // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 71-83. – ISSN 0132-0831
1207321
  Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 320 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-369-9
1207322
   Процессы автоматизированной обработки информации:. – Минск, 1990. – 111с.
1207323
   Процессы автоматического управления и обобщенное дифференцирование. – М., 1973. – 240с.
1207324
  Смирнов В.А. Процессы адаптации в развитии энергетики / В.А. Смирнов. – М., 1983. – 195с.
1207325
  Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. : курс лекций для студ. геогр. фак-тов гос ун-тов / Аристархова Л.Б. ; Науч.-метод. каб. по заоч. и вечерн. обуч. в МГУ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 176 с.
1207326
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 24л.
1207327
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1207328
  Шевчук Юрий Иванович Процессы архиезации лексики английского языка Великобритании. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевчук Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.192-193
1207329
  Филатов Владимир Аниканович Процессы ассимиляции диалектной лексики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Филатов Владимир Аниканович; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва, 1978. – 20л.
1207330
  Игонин С Г. Процессы атомного упорядочения в сплаве MgCd и их влияние на механические и физические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Игонин Г.С; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1207331
  Кобалава И.Д. Процессы аффрикатизации и дезаффрикатизации в иберийско-кавказских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобалава И.Д.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1959. – 19л.
1207332
  Савичев С.С. Процессы в автоматических системах. Уч. пособие. / С.С. Савичев. – Л., 1976. – 72с.
1207333
  Субботин Процессы в верхней мантии Земли и связь с ними строения земной коры. / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – К., 1964. – 136с.
1207334
   Процессы в водных растворах. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
1207335
  Мизун Ю.Г. Процессы в геосфере / Ю.Г. Мизун. – М., 1988. – 64с.
1207336
  Солунский В.И. Процессы в диффузионной зоне при взаимной диффузии в щелочногалоидных монокристаллах. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солунский В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 14 с.
1207337
  Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД / А. Лефевр. – М., 1986. – 566с.
1207338
  Альтшулер В.С. Процессы в кипящем слое под давлением / В.С. Альтшулер, Г.П. Сеченов. – Москва, 1963. – 215с.
1207339
   Процессы в низкотемпературной плазме и плазменные аппараты : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1983. – 156с.
1207340
  Галактионов В.А. Процессы в открытых диссипативных системах (Графическое исследование эволюции тепловых структур) / В.А. Галактионов. – Москва : Знание, 1988. – 31,1 с.
1207341
  Назарчук М.М. Процессы в суживающихся направляющих аппаратах газовых турбин при доктрических скоростях потока. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назарчук М.М.; АН УССР.Ин-т теплоэнергетики. – Киев, 1953. – 13 с.
1207342
  Щедрин В.А. Процессы в узлах нагрузки при самозапуске электрогдвигателей / В.А. Щедрин, В.М. Пупин. – Чебоксары, 1988. – 88 с.
1207343
   Процессы в условиях преобразования параметров электрической энергии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 160 с.
1207344
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при - распаде их ядер : дис. ... канд . физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Л.А. ; АН УССР, Ин-т ядер. исслед. Ужгород. отд. – Ужгород, 1987. – 85 л. – Бібліогр.: л. 68-76
1207345
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при бета-распаде их ядер : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Людмила Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1207346
  Курапов Ю.А. Процессы вакуумного рафинирования металлов при электронно-лучевой плавке. / Ю.А. Курапов. – Киев, 1984. – 165с.
1207347
  Архипов Ю.Р. Процессы взаимодействия в экономико-географических системах / Ю.Р. Архипов, Р.Г. Хузеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1980. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-150 (73 назв.)
1207348
  Хан Д.В. Процессы взаимодействия гумусовых веществ с минеральной частью почвы и значение их в формировании почвенной структуры. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Хан Д.В.; Всес.акад.с-х.наук. – М, 1966. – 40л.
1207349
  Тартаковский Виктор Константинович Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тартаковский Виктор Константинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 33 с.
1207350
  Тартаковский В.К. Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тартаковский В.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 314л. – Бібліогр.:л.291-314
1207351
   Процессы во внутренних атомных оболочках. – Москва : АН СССР, 1984. – 315с.
1207352
  Толмачев Ю.А. Процессы возбуждения в гелиевой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Толмачев Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1207353
  Ключарев А.Н. Процессы возбуждения и ионизации атомов при поглощении света (оптически возбужденные среды) / А.Н. Ключарев, Н.Н. Безуглов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 272с.
1207354
  Бичевин В.В. Процессы возбуждения и механизмы фото-и термостимулирования электронной эмиссии щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Бичевин В.В. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 24 с.
1207355
   Процессы воспроизводства и их моделирование. – Новосибирск, 1983. – 250с.
1207356
  Волощенко Андрей Михайлович Процессы второго порядка в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волощенко Андрей Михайлович; Моск. гос. унт им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1207357
  Караваева В.В. Процессы выделения и основные факторы дисперсионного упрочнения в стали ЭИ702 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Караваева В.В. ; Сиб. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те. – Томск, 1968. – 16 с.
1207358
   Процессы гелеобразования. – Саратов : Саратовский университет, 1968. – 106 с.
1207359
  Купчишин А.И. Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 91.04.07 / Купчишин А. И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1983. – 287л.
1207360
  Купчишин Анатолий Иванович Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Купчишин Анатолий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 42 с.
1207361
  Федоров Л.Ф. Процессы генерации пара на атомных электростанциях / Л.Ф. Федоров, Н.Г. Рассохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 288 с.
1207362
  Говоров А.А. Процессы гидротермальных твердений шлаковых дисперсий / А.А. Говоров. – К, 1976. – 80с.
1207363
  Супрычев В.А. Процессы гипергенеза и минералогический состав четвертичных отложений Присивашья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Супрычев В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1207364
  Скоробогатов Н.М. Процессы глобализации в аграрной экономике Украины / Н.М. Скоробогатов, Т.И. Бондаренко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1207365
  Багратян Г. Процессы глобализации и возникновение мегаэкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 11-17. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1207366
  Арасланова С.С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена анализу влияния процессов глобализации на деятельность библиотек. Отмечено, что в условиях глобализации для библиотек перестают существовать физические, языковые, национальные границы. С помощью достижений Интернета социокультурные ...
1207367
  Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Модернізація латиноамериканської економіки
1207368
   Процессы глубинного петрогенезиса и минерагении в докембрии СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – 310с.
1207369
   Процессы горения. – Москва, 1961. – 542с.
1207370
   Процессы горения в химической технологии в металлургии. – Черноголовка, 1975. – 291с.
1207371
   Процессы горения химической технологии и металлургии. – Червоноголовка, 1973. – 137 с.
1207372
  Паршков О.М. Процессы двухфотонного интеркомбиннационного поглощения и вынужденного рассеяния и возможность их использования для генерации инфракрасного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паршков О.М.; МВ и ССО РСФСР.Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1207373
   Процессы деклассирования в странах Востока. – М., 1981. – 268с.
1207374
  Азимов С.А. Процессы дельтообразования рек западного побережья Каспийского моря и вопросы рационального использования природных ресурсов устьевых областей / С.А. Азимов, А.А. Керимов, Б.С. Штейнман ; под ред. Б.С. Штейнмана ; Гос. ком. СССР по гидрометеорол. и контролю природ. среды, Закавк. регион. НИИ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 102, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-103
1207375
  Жуковский П.В. Процессы дефектообразвования и аморфизации монокристаллов полупроводниковых материалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.10 / Жуковский П. В.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 16л.
1207376
  Ергина Е.И. Процессы динамики и самовоспроизводства почв в ландшафтах Кримского Присивашья : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.И. Ергина, В.А. Михайлов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 290-296 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
1207377
   Процессы дифференцирования и регенерации у изолированных тканей и организмов растений. – Махачкала, 1986. – 156с.
1207378
  Угасте Ю.Э. Процессы диффузии и фазообразование в металлических системах / Ю.Э. Угасте, В.Я. Журавска. – Красноярск, 1985. – 110с.
1207379
   Процессы диффузии, дефекты структуры и свойства металлов. – Москва : Металлургия, 1972. – 221 с.
1207380
   Процессы диффузии, структура и совйства металлов. – М., 1964. – 188с.
1207381
  Казанцев А.М. Процессы дробления в поясе астероидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 101-106. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  На примере двух семейств астероидов Эос и Фемиды оценена вероятность образования таких семейств в поясе астероидов в результате взаимных столкновении. Для объяснения существования семейств необходимо предположить большое (почти такое, как сейчас) ...
1207382
  Комарова Т.Ф. Процессы дыхания и гликолиза в мозгу куриных эмбрионов в зависимости от условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Комарова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1207383
  Поздняков А.А. Процессы естественного возобновления в пихтовых лесах междуречья рек Обь - Чая в связи с рубками главного пользования : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Поздняков А.А.; Сиб. отд-ние АН СССР. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
1207384
   Процессы жидкостной экстракции. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1963. – 384 с.
1207385
   Процессы жидкостной экстракции и хемосорбции. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 376 с.
1207386
  Лэнгфорд К. Процессы замещения лигандов / К. Лэнгфорд, Г. Грей. – Москва : Мир, 1969. – 160 с.
1207387
  Панин П.С. Процессы засоления и рассоления почв / П.С. Панин, И.Б. Долженко, В.И. Чуканов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 176с.
1207388
  Флемингс М. Процессы затвердевания : пер. с англ. / М. Флемингс. – Москва : Мир, 1977. – 419 с.
1207389
   Процессы и аппараты производств химических реактивов и особо чистых веществ. – М., 1984. – 167с.
1207390
  Касаткин А.Г. Процессы и аппараты промышленности органич. синтеза / А.Г. Касаткин, А.Н. Плановский. – М.
ч. 1. – 1939. – 492с.
1207391
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты тонкой химической технологии / Я.М. Брайнес. – М.-Л., 1934. – 454с.
1207392
  Судариков Б.Н. Процессы и аппараты урановых производств : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / Б.Н. Судариков, Э.Г. Раков ; под общ. ред. д-ра техн. наук проф. Б.В. Громова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 384 с.
1207393
  Джемрек У.Д. Процессы и аппараты химико-металлургической технологии редких металлов. / У.Д. Джемрек. – М, 1965. – 355с.
1207394
  Киприанов А.И. Процессы и аппараты химико-механической технологии. / А.И. Киприанов. – Л., 1991. – 106с.
1207395
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – М., 1939. – 456с.
1207396
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – изд. 2-е. перераб. – М.-Л., 1947. – 596с.
1207397
  Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – М., 1960. – 552с.
1207398
  Плановский А.Н. и др. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. и др. Плановский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1962. – 847с.
1207399
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Волгоград, 1987. – 80с.
1207400
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Минск, 1988. – 172с.
1207401
   Процессы и аппараты эффектофотографии. – Л., 1972. – 279с.
1207402
   Процессы и закономерности метаморфогенного рудообразования. – К., 1988. – 179с.
1207403
  Черноусов Я.М. Процессы и закономерности углеобразования / Я.М. Черноусов. – Киев, 1978. – 223 с.
1207404
  Серов Н.К. Процессы и мера времени / Н.К. Серов. – Ленинград, 1974. – 191с.
1207405
  Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенеза / Асхабов А.М. ; отв. ред. Н.П. Юшкин ; АН СССР, Коми фил., Ин-т геологии. – Ленинград : Наука, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-163
1207406
  Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок = Processes and equipment in gas separation plants : учебное пособие / А.П. Врагов. – Сумы : Университетская книга, 2005. – 272 с. – ISBN 966-680-174-4
1207407
   Процессы и свойства вещества Земли. – М., 1981. – 173с.
1207408
  Павлов М.П. Процессы и судьбы : воспоминания военного прокурора / М.П. Павлов. – Киев, 1992. – 280 с.
1207409
   Процессы и типы урбанизации : тезмсы докладов. – Ленинград : РТП ГО СССР
Симпозиум К-20, Ленинград 21-26 июля 1976. – 1976. – 80 с.
1207410
  Никитин В.Д. Процессы и условия формирования месторождений керамических, слюдоносных и редкоземельных пегматитов и их поисковые признаки : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Никитин В. Д.; МВО ССР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1957. – 34л.
1207411
  Попов В.Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии. / В.Ф. Попов, Ю.Н. Горин. – М, 1988. – 254с.
1207412
  Браунштейн А.Е. Процессы и ферменты клеточного метаболизма : сборник статей / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 546 с.
1207413
  Шляпников Георгий Всеволодович Процессы излучения в молекулярных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Шляпников Георгий Всеволодович; Ин-т атомной энергии. – М., 1974. – 20л.
1207414
  Тютюнов И.А. Процессы изменения и преобразования почв и горных пород при отрицательной температуре / И.А. Тютюнов. – Москва, 1960. – 144с.
1207415
   Процессы изменения социальной структуры в советском обществе. – Свердловск
вып. 2. – 1967. – 212с.
1207416
  Щербак Е.Н. Процессы инновации в современном русском языке // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 349-357. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1207417
  Шихаев К.Н. Процессы интеграции в АСУ / К.Н. Шихаев. – М, 1982. – 224с.
1207418
  Кишка З. Процессы интеграции в географическом знании (философско-методологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Кишка З.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1207419
  Орлов А.В. Процессы интернационализации советского образа жизни / А.В. Орлов. – К., 1986. – 245с.
1207420
  Данилкин Н.П. Процессы ионизации и деионизации области F ионосферы в период солнечного затмения 1961 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилкин Н.П.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1207421
  Быдин Ю.Ф. Процессы ионизации и обмена электроном при столкновениях отрицательных ионов и быстрых атомов с атомами и молекулами газов в области низких энергий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; АН СССР. – Л, 1968. – 27л.
1207422
   Процессы ионизации с участием возбужденных атомов : труды всесоюзного семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 192с.
1207423
  Ерусалимский Б.Л. Процессы ионной полимеризации / Б.Л. Ерусалимский. – Ленинград : Химия, 1974. – 256 с.
1207424
  Малько В.А. Процессы карбоксилирования и продуктивность сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Малько В.А.; Укр. сельскохоз. акад. – К., 1971. – 25л.
1207425
  Кириллов О.И. Процессы клеточного обновления и роста в условиях стресса. / О.И. Кириллов. – Москва, 1977. – 119с.
1207426
  Волощук В.М. Процессы коагуляции в дисперсных системах / В.М. Волощук, Ю.С. Седунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 320с.
1207427
  Солдатов А.А. Процессы конверсионного типа в атомных и мехоатомных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солдатов А.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 20л.
1207428
  Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа : монография / Вадим Осин. – Днепропетровск : Лира, 2007. – 636 с. – Библиогр.: с. 597-630 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-122-0
1207429
   Процессы концентрации тория в земной коре. – М., 1987. – 100с.
1207430
  Андрияхин В.М. Процессы лазерной сварки и термообработки / Андрияхин В.М. ; отв. ред. В.С. Майоров ; АН СССР, Н.-и. центр по технол. лазерам, Моск. автомоб. з-д им. И.А. Лихачева. – Москва : Наука, 1988. – 171, [1] с. : ил.
1207431
  Канцер А.Н. Процессы лигнификации и некоторые пути повышения зимостойкости винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Канцер А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1207432
  Орлов Б.Н. Процессы макро- и микроциркуляции в организме / Б.Н. Орлов, В.Н. Крылов. – Горький, 1979. – 90с.
1207433
  Хоанг Шум Процессы максимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05 / Хоанг Шум ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 11 с.
1207434
  Хоанг Шум Процессы максимизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хоанг Шум; КГУ. – К., 1972. – 129л. – Бібліогр.:л.126-129
1207435
  Гихман И И. Процессы Маркова и некоторые задачи математической статистики. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гихман И.И,; Акад.наук Укр. ССР. – К, 1955. – 9л.
1207436
  Королюк В.С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 236 с.
1207437
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Литвин Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1207438
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.05 / Литвин Н.В.; МВ и ССО, КГУ. – К, 1986. – 1234л. – Бібліогр.:л.116-123
1207439
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : Дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.14 / Лозовый В.И.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 385л. – Бібліогр.:л.357-385
1207440
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лозовый В.И. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
1207441
   Процессы механической диффернциации обломочного материала в морских услоиях. – М., 1981. – 183с.
1207442
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1207443
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1988. – 167л. – Бібліогр.:л.166-167
1207444
  Гуревич А.Е. Процессы миграции подземных вод, нефтей и газов / А.Е. Гуревич. – Л., 1969. – 112с.
1207445
  Сорокин Е.М. Процессы миграции электронного возбуждения в фотосинтетическом аппарате растений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 091 / Сорокин Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1207446
  Трухин Анатолий Николаевич Процессы миграции энергии в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Трухин Анатолий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1207447
  Батюня Борис Владимирович Процессы множественного образования частиц в pp-, dd и dd - взаимодействиях при промежуточных энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Батюня Борис Владимирович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 18л.
1207448
  Волошин Сергей Антонович Процессы множественного рождения при взаимодействии адронов высоких энергий с атомными ядрами в партонной модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волошин Сергей Антонович; Моск. инженерно-физ. ин-т. – М., 1979. – 11л.
1207449
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 151с.
1207450
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 127с.
1207451
  Гулявцев В.П. Процессы молекулярного движения в сеточных полимерах олигоэфиракрилатов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.07 / Гулявцев В.П.; АН СССР. – М, 1973. – 23л.
1207452
  Котова Е.В. Процессы монополизации в экономике стран Востока. / Е.В. Котова. – М., 1990. – 241с.
1207453
  Тюрина Вера Ивановна Процессы морфологического дискретизма в системе времен и наклонений немецкого языка XIV-XVI веков в межуровневой интерпретации : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тюрина Вера Ивановна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 25л.
1207454
   Процессы на поверхности и в недрах Солнца. – Ленинград, 1987. – 194с.
1207455
  Восилюс Й.Й. Процессы на поверхности твердых тел, активируемые ионными пучками : монография / Й.Й. Восилюс, Л.Й. Пранявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 210 с.
1207456
  Мишин Д.Д. Процессы намагничивания и перемагничивания в магнетиках : Конспект лекций / Д.Д. Мишин; Калининск. гос. ун-т. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1973. – 150 с.
1207457
  Петров Игорь Николаевич Процессы намагничивания и размагничивания магнетитосодержащих горных пород при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 412 / Петров Игорь Николаевич; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1207458
  Парфенов В.В. Процессы намагничивания ферромагнетиков в области высоких магнитных полей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Парфенов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 26л.
1207459
   Процессы нефтеобразования в акватории Каспийского моря. – Москва, 1978. – 143с.
1207460
  Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV-XVII веках / С. Тухолка. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1909. – 70 с.
1207461
  Шумилов В А. Косарев Процессы обмена на границе океан - атмосфера : (Конспект лекций) / В А. Косарев Шумилов, В.Л. Лебедев. – Москва : Московский университет, 1973. – 205с.
1207462
  Гетманец О.М. Процессы образования --бозонов при высоких энергиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Гетманец О.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 14л.
1207463
  Иванов В.С. Процессы образования заряженных частиц в области у порога элементарной фотоионизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Иванов В.С. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 21 с.
1207464
  Пыж В.М. Процессы образования и W-мезонов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пыж В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1974. – 14л.
1207465
  Черняк Н.Б. Процессы образования и использования энергии в кровяных пластинках человека. : Автореф... доктор биол.наук: / Черняк Н.Б.; АМН СССР. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1207466
  Соколов В.А. Процессы образования и миграции нефти и газа. / В.А. Соколов. – М., 1965. – 276с.
1207467
  Столетний И.В. Процессы образования и распада промежуточных векторных W- и Z- бозонов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Столетний И.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 16л.
1207468
  Кривовяз И.М. Процессы образования прочных углеродистых материалов / И.М. Кривовяз. – Ташкент, 1970. – 152с.
1207469
  Заяц А.А. Процессы образования резонансов в -и -столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Заяц А.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1207470
  Боргман В.А. Процессы образования скрытого и видимого изображения в светочувствительных стеклах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Боргман В.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л.
1207471
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эрозии в связи с факторами физико-геологической обстановки нижнего приднепровья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Коваль В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 48л.
1207472
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эррозии в связи с факторами физико-геологической обстановки Нижнего Поднепровья : Дис... канд. геолог.наук: / Коваль В.А.; КГУ им т.Г.Шевченко, кафедра общей геологии. – К, 1954. – 391л. – Бібліогр.:л.381-391
1207473
  Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации: Литология и геохимия. / А.П. Лисицын. – М., 1978. – 392с.
1207474
  Пельтек Ч.Н. Процессы окисления и фосфорилирования в прорастающих семенах ячменя под влиянием гиббереллина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пельтек Ч.Н.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1967. – 23л.
1207475
  Блюмберг Э.А. Процессы окисления сжиженных газов как методы получения кислородсодержащих соединений. : Автореф... Доктора хим.наук: / Блюмберг Э.А.; АН СССР. – М, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1207476
  Невесский Е.Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря / Е.Н. Невесский. – Москва : Наука, 1967. – 256с.
1207477
   Процессы осадочного и вулканогенно-осадочного накопления цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 159с.
1207478
  Николаева С.П. Процессы палатализации губных и губно-зубных согласных в балкано-романских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева С. П.; ЛГУ, Каф. ромаской филол. – Л., 1968. – 20л.
1207479
  Тимохин Валерий Владимирович Процессы перезарядки и рождения адронов в дуальном подходе. : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин Валерий Владимирович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
1207480
  Тимохин В.В. Процессы перезарядки и рождения адронов в дульном подходе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин В.В. ; КГУ. – Киев, 1983. – 19 с.
1207481
  Рудяк В.И. Процессы переключения в нелинейных кристаллах / В.И. Рудяк. – Москва : Наука, 1986. – 248с.
1207482
  Давиденко И.И. Процессы перемагничивания информационных сред в пространственно-неодноразовых тепловом, световом и магнитном полях / Давиденко И.И. – Киев, 1992
1207483
  Ранжуров Н.Б. Процессы перемагничивания монокристалов трансформаторной стали в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Ранжуров Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1207484
  Кучеренко Н.Е. Процессы переметилирования в первичных механизмах биохимического действия радиации и некоторые пути их направленной модификации : 03. 00. 04: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук / Кучеренко Н.Е.; АН УССР. Ин-т биохимии. – Киев, 1976. – 43 с.
1207485
  Кафаров В.В. Процессы перемешивания в жидких средах. / В.В. Кафаров. – М.-Л., 1949. – 88с.
1207486
  Ораевский В.Н. Процессы переноса в анизотропной околоземной плазме / В.Н. Ораевский. – Москва : Наука, 1985. – 173 с.
1207487
   Процессы переноса в высокотемпературных и химически реагирующих потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1982. – 154с.
1207488
  Гольдштик М.А. Процессы переноса в зернистом слое / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1984. – 163 с.
1207489
  Степанов А.С. Процессы переноса в низкотемпературной плазме термоэмиссионного преобразования энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1207490
   Процессы переноса в одно- и двухфазных средах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1986. – 191с.
1207491
   Процессы переноса в однородных и неоднородных средах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 145с.
1207492
  Гринчик Н.Н. Процессы переноса в пористых средах, электролитах и мембранах / Н.Н. Гринчик. – Минск : ИТМО АН БССР, 1991. – 251 с.
1207493
  Федоровский А.Д. и др. Процессы переноса в системах газ - жидкость / А.Д. и др. Федоровский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255с.
1207494
   Процессы переноса в струйных и каналовых течениях. – Алма-Ата, 1986. – 82с.
1207495
  Соковишин Ю.А. Процессы переноса в струях несмешивающихся жидкостей / Ю.А. Соковишин. – Л, 1990. – 182с.
1207496
  Горлей П.Н. Процессы переноса в теллуре / П.Н. Горлей, В.С. Радченко, В.А. Шендеровский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280 с.
1207497
   Процессы переноса вблизи поверхности раздела океан -- атмосфера. – Л., 1974. – 239с.
1207498
  Чернега Д.Ф. Процессы переноса водорода в литейных алюминиевых и железоуглеродистых сплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.04 / Чернега Д.Ф.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1974. – 43л.
1207499
  Гудаев Олег Александрович Процессы переноса заряда в кристаллах и пленках германата висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гудаев Олег Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1207500
  Коен М.А. Процессы переноса заряженных частиц в ионосфере и плазмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Коен М.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23-24
1207501
  Жданов В.М. Процессы переноса и релаксации в молекулярных газах / В.М. Жданов, М.Я. Алиевский. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
1207502
  Лапидес И.Л. Процессы переноса и структурыне перкращения в группе амфиболов при повышенных температурах : Автореф... канд. физ.наук: / Лапидес И. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1969. – 22л.
1207503
   Процессы переноса тепла и массы при сушке различных материалов. – Минск, 1974. – 235с.
1207504
   Процессы переноса теплоты и вещества : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199с.
1207505
   Процессы переноса энергии в парах металлов : межведом. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 195с.
1207506
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 186 с.
1207507
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 122с.
1207508
  Шек Ю.Б. Процессы переноса энергии и фотохимические реакции в органических стеклах : Автореф... канд .физ матнаук: 056 / Шек Ю. Б.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1207509
  Дудник Е.Ф. Процессы переполяризации в монокристаллах ВаТіО3 и твердых растворах на его основе : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 049 / Дудник Е.Ф. ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
1207510
  Шнейдер Э.Я. Процессы переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, обладающих униполярностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шнейдер Э.Я.; Роств. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
1207511
  Янков В.И. и др. Процессы переработки волокнообразующих полимеров / В.И. и др. Янков. – М., 1989. – 318с.
1207512
  Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике / Е.З. Майминас. – М, 1971. – 390с.
1207513
  Мячкин В.И. Процессы подготовки землетрясений / В.И. Мячкин. – Москва : Наука, 1978. – 232с.
1207514
  Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / В.Р. Именитов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 504 с. – Библиогр.: с. 500-501
1207515
   Процессы подтопления застроенных территорий грунтовыми водами. – М., 1985. – 128с.
1207516
   Процессы познания в деятельности личности. – Ульяновск, 1988. – 140с.
1207517
   Процессы полимеризации и физико-химические методы исследования. – К., 1987. – 158с.
1207518
  Насирова Т.И. Процессы полумарковского блуждания. / Т.И. Насирова. – Баку, 1984. – 169с.
1207519
  Эль-Мосаллами С И.Х. Процессы поляризации и обмена при столконовении электронов и позитронов с атомами и ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эль-Мосаллами И.Х.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 8л.
1207520
  Сухинский А.Н. Процессы поляризации монокристаллов SbSI в слабых электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сухинский А.Н.; Днепропетровский гос. ун-т. – 14л.
1207521
   Процессы почвообразования и эволюция почв. – М., 1985. – 248с.
1207522
  Панин В.Е. Процессы превращений и основные факторы упрочения в ряде твердых растворов на основе меди : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Панин В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 24л.
1207523
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения веществ земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Дис... канд. геолого-мин.наук: / Рахимова И.Ш.; Львов. филиал ин-та геофизики. – Львов, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
1207524
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения вещества земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Рахимова И.Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1207525
  Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме / И.Н. Сливков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 256 с.
1207526
   Процессы прибрежно-морского россыпеобразования. – Москва : Наука, 1977. – 183с.
1207527
  Себестиан Г.С. Процессы принятия решений при распрознавании образов. / Г.С. Себестиан. – К., 1965. – 151с.
1207528
  Шура-Бура Процессы проведения в синцитиальных структурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шура-Бура Т.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1207529
  Чтян Гаянэ Гургеновна Процессы пространственной синхронизации биопотенциалов коры головного мозга у детей 4-5 лет при предъявлении и опознании предметов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Чтян Гаянэ Гургеновна; АН Арм.ССр. Ин-т физиологии им. Л.А.Орбели. – Ереван, 1978. – л. – Бібліогр.:с.19-20
1207530
  Кирсанов В.В. Процессы радиационного дефектообразования в металлах / В.В. Кирсанов, А.Л. Суворов, Ю.В. Трушин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.
1207531
   Процессы развития в языке. – М., 1959. – 196с.
1207532
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 77с.
1207533
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 96с.
1207534
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1969. – 36с.
1207535
   Процессы развития и методы исследования прибрежной зоны моря. – М., 1972. – 245с.
1207536
  Тагунова И.А. Процессы развития наднационального пространства в контексте формирования мирового образовательного пространства // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISBN 5-204-00454-8
1207537
  Хюбнер Ф. Процессы размола и сепарации в пылеприготовительных установках паровых котлов / Ф. Хюбнер. – М, 1963. – 36с.
1207538
  Мухамедиев Ш.А. Процессы разрушения в литосфере Земли / Ш.А. Мухамедиев. – М., 1990. – 203с.
1207539
  Дин Р. Процессы распада в клетке / Р. Дин. – Москва, 1981. – 120с.
1207540
   Процессы рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы. – Таллин, 1976. – 168с.
1207541
  Файфман М.П. Процессы рассеяния М-мезоатомов и образования М-мезомолекул в смеси изотонов водорода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Файфман М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – л.
1207542
  Ковбык А.А. Процессы растворения хлорного железа и свойства его растворов в неводных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Ковбык А.А.; Днепропетр.хим.-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 16л.
1207543
   Процессы реального кристаллообразования. – Москва : Наука, 1977. – 234 с.
1207544
   Процессы регенерации в онтогенезе растений. – Махачкала, 1991. – 98с.
1207545
  Бойченко А.А. Процессы региональной интеграции в мировой экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 70-94. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1207546
   Процессы регулирования в моделях экономических систем. – М., 1961. – 293с.
1207547
  Беллман Р. Процессы регулирования с адаптацией = Adaptive control processes / Р. Беллман ; пер. с англ. Ю.П. Леонова [и др.] ; под ред. А.М. Летова. – Москва : Наука, 1964. – 359 с. : черт. – Библиогр.: с. 345 (13 назв.)
1207548
   Процессы релаксации в системе параметрически возбуждённых спиновых волн в ферритах : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Круценко, ЯИ.В, В.Б. Черепанов // Тезисы доклада Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1207549
  Пересунько Юрий Петрович Процессы рождения электронно-позитроных пар при больших передачах импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Пересунько Юрий Петрович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 20л.
1207550
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1. – 1975. – 268с.
1207551
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2. – 1975. – 438с.
1207552
  Дьяконенко Ю.П. Процессы роста и структурные особенности кристаллов, образующихся в аморфных пленках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконенко Ю.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
1207553
   Процессы роста кристаллов и пленок полупроводников : труды симпозиума. – Новосибирск : АН СССР, 1970. – 683с.
1207554
  Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
1207555
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука, 1981. – 277с.
1207556
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок : Сб.науч.трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 199с. – ISBN 5-02-028671-0
1207557
  Тарасов А.В. Процессы рудообразования в свинцово-цинковых месторождениях / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1979. – 131с.
1207558
  Перловский Л.И. Процессы с барионным обменом при высоких энергиях и квантовая теория поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Перловский Л.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1207559
  Сильвестров Д.С. Процессы с дискретной компонентой полумарковского типа / Д.С. Сильвестров. – К., 1977. – 50с.
1207560
  Житомирский И.С. Процессы с дискретным вмешательством случая : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житомирский И. С.; АН УССР, Физ. техн. ин-т температур. – Х., 1967. – 15л.
1207561
  Королюк Владимир Владимирович Процессы с независимыми превращениями с полумарковскими переключениями : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Королюк Владимир Владимирович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 107л.
1207562
  Королюк В.В. Процессы с независимыми приращениями с полумакровскими переключениями : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Королюк В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1207563
  Загребаев В.И. Процессы с перераспределением нуклонов и структура оптического потенциала : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.16 / Загребаев В.И.;. – Л, 1979. – 18л.
1207564
   Процессы с участием молекулярного водорода. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР, 1973. – 182 с.
1207565
  Вайнштейн И А. Процессы с участием п-механов и гипотеза частичного сохранения аксиального тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Вайнштейн А.И; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1207566
  Никитин Д.И. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты бактерий : (Род Bdellovibrio) / Д.И. Никитин, Э.С. Никитина; АН СССР, Ин-т микробиологии. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
1207567
  Сенявский С.Л. Процессы сближения классов и социальных слоев советского общества в условиях развитого социализма / С.Л. Сенявский. – Москва, 1977. – 63с.
1207568
  Мартышеня В.В. Процессы сближения между умственным и физическим трудом в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 2038 / Мартышеня В.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
1207569
  Мазур А.И. Процессы сваркии пайки в производстве полупроводниковых приборов / А.И. Мазур, В.П. Алехин, М.Х. Шоршоров. – Москва, 1981. – 223 с.
1207570
  Адуцкевич Л.Б. Процессы семантизации лексики неродного языка (психолингвистическое исследование) / Адуцкевич Л.Б. – Минск, 1993. – 21 с.
1207571
  Дзадалиев Д.А. Процессы скарнообразования в Южно-Дашкесанском железорудном месторождении. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дзадалиев Д.А.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 31л.
1207572
  Баранник Виктор Петрович Процессы слабого взаимодействия с участием лептонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Баранник Виктор Петрович; Харьк. гос. ун-т. – Х, 1981. – 12л.
1207573
  Зименков Р.И. Процессы слияний и поглощений: опыт США и Россия // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 64-82. – ISSN 0321-2068
1207574
  Лисицын А.П. Процессы современного осадкообразования в Беринговом море. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1966. – 575с.
1207575
   Процессы современного рельефообразования в Сибири. – Иркутск, 1978. – 139с.
1207576
  Гаман-Голутвина Оксана Викторовна Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт : часть 1 // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 67-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1207577
  Гришина Т.В. Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 243-247. – ISSN 2073-9591


  В статье представлены результаты изучения процессов социального включения возрастных групп в Украине в сравнительной Европейской перспективе. Под социальным включением подразумевается многомерный процесс участия индивида или социальной группы в жизни ...
1207578
  Шолпо Г.П. Процессы стабилизации остаточной намагниченности горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шолпо Г.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
1207579
  Миколайчук А.Г. Процессы старения и окисления полупроводниковых пленок : учеб. пособие / А.Г. Миколайчук. – Львов : Вища школа, 1979. – 104 с.
1207580
  Мак-Даниель В И. Процессы столкновений в ионизированных газах : пер. с англ. / В И. Мак-Даниель. – Москва : Мир, 1967. – 832 с.
1207581
  Разиков К.Х. Процессы структурообразования в ориенатированных полимерных волокнах. : Автореф... канд.хим.наук: / Разиков К.Х.; МГУ. – М, 1962. – 15л.
1207582
  Маслов Валерий Викторович Процессы структурообразования при кристаллизации однофазных сплавов в сильно неравновесных условиях : автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Маслов Валерий Викторович ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
1207583
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 152 с.
1207584
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 99с.
1207585
   Процессы сульфатизации в цветной металлургии. – М., 1963. – 94с.
1207586
   Процессы тепло- и массообмена в криогенных системах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 132 с.
1207587
   Процессы тепло- и массообмена в мерзлых горних породах. – М., 1965. – 148с.
1207588
   Процессы тепло- и массообмена в элементах термооптических устройств : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1979. – 226с.
1207589
   Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. – М., 1978. – 247с.
1207590
   Процессы тепломассообмена в одно- и двухфазных системах. – Днепропетровск, 1988. – 128с.
1207591
   Процессы тепломассообмена в эенргетических установках. – Минск, 1990. – 160с.
1207592
  Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
1207593
  Коленчиц О.А. Процессы тепломассопереноса в лампах накаливания / О.А. Коленчиц, В.И. Алейникова, В.И. Туровская. – Минск, 1989. – 158 с.
1207594
  Балайка Б. Процессы теплообмена в аппаратах химической промышленности / Б. Балайка, К. Сикора ; пер. инж. Г.М. Гольденберга ; под ред. канд. техн. наук В.А. Григорьева. – Москва : Машгиз, 1962. – 352 с. : черт.
1207595
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1207596
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1207597
   Процессы теплообмена в ожиженных и отвердевших газах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 136с.
1207598
   Процессы теплообмена в сопловых лопатках газовых турбин в натурных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Коржаницкий В. Н,; Коржаницкий В. Н,; АН УССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – К., 1964. – 13л.
1207599
  Лис Л. Процессы теплопередачи при входе летательного аппарата в плотные слои атмосферы / Л. Лис. – М., 1960. – 10с.
1207600
  Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. / А.П. Лисицын. – М., 1991. – 269с.
1207601
  Дружинин Г.В. Процессы технического обслуживания автоматизированных систем / Г.В. Дружинин. – М, 1973. – 272с.
1207602
  Суровцев Ю.С. Процессы типа фоторождения пи-мезонов на нуклонах и электромагнитная структура адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Суровцев Ю.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1207603
  Выскребенцева Э.И. Процессы тканевого дыхания в полостной жидкости тутового шелкопряда (Mombyx mori) в период метаморфоза : Автореф... канд. биол.наук: / Выскребенцева Э.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1957. – 22л.
1207604
  Васильев М.А. Процессы тпуска закаленных сталей, легированных некарбиднообразующими элементами : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев М.А.; КПИ. – К, 1967. – 20л.
1207605
  Смирнов Г И. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе : Окончание. Начало в №2, 2013 // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 83-89 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв
1207606
  Миронов В.В. Процессы трансформации культуры в глобализирующемся мире : коммукационный вектор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-25. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуются основные характеристики локальных культур
1207607
  Коровицына В Н. Процессы трансформации чешской семьи в середине XX – начале XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 194-205. – ISSN 0130-3864
1207608
  Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях / Б.П. Устименко. – Алма-Ата, 1977. – 228 с.
1207609
  Шварц К.К. Процессы тушения люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шварц К.К. ;. – Тарту, 1960. – 13 с.
1207610
  Алукер Э.Д. Процессы тушения радиолюминисценции щелочно-галлоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алукер Э. Д.; Физ. ин-т им. Лебедева АН СССР. – М., 1966. – 11л.
1207611
  Мухин Ю.В. Процессы уплотнения глинистых осадков / Ю.В. Мухин. – М., 1965. – 200с.
1207612
  Конева Н.А. Процессы упорядочения и механические свойства тройных сплавов на основе Ni3Fe : Автореф... кандидата физ.-математическихнаук: / Конева Н.А.; МВ ССО РСФСР. Томск. ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1207613
  Сендеров Э.Э. Процессы упорядочения каркасных алюмосиликатов / Э.Э. Сендеров. – М., 1990. – 207с.
1207614
  Харченко Д.О. Процессы упорядочения сложных систем : монография / Д.О. Харченко, В.О. Харченко. А.В. Дворниченко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-261. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1072-7
1207615
   Процессы управления в механических системах. – М., 1990. – 90с.
1207616
   Процессы управления и обработки информации. – Алма-Ата, 1982. – 147с.
1207617
   Процессы управления и устойчивость: Труды ХХХІ научной конференции факультета прикладной математики-процессов управления.1-7 апреля 2000 года. – Санкт-Петербург : НИИ Химии СПбГУ, 2000. – 556 с. – ISBN 5-7997-0201-8
1207618
  Абелишвили Т.Л. Процессы упругого рассеяния и передчи нуклона при столкновении ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абелишвили Т.Л.; М-во высш.и сред. спец образования УССР. – Харьков, 1962. – 10л.
1207619
   Процессы утомления и восстановления в деятельности организма. – К., 1958. – 352с.
1207620
  Абызов С.С. Процессы фиксации азота при компостировнии кислых торфов : Автореф. дис... канд. биол. наук / Абызов С.С. ; МВиССО РСФСР. – Москва, 1962. – 19 л.
1207621
  Мирошников Виктор Анатольевич Процессы фореза в магнитном и электрическом полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирошников Виктор Анатольевич; МФТИ. – Долгопрудный, 1981. – 16л.
1207622
   Процессы формирования и внетригодовой изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей Черного моря. – Севастополь, 1988. – 193с.
1207623
  Мехтиев Ш.Ф. Процессы формирования и преобразования состава нефти и газа в природе / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1985. – 143с.
1207624
  Кирюхин В.К. Процессы формирования иодных вод. / В.К. Кирюхин, В.М. Швец. – М., 1980. – 95с.
1207625
   Процессы формирования качества воды в питьевых водохранилищах. – М., 1979. – 146с.
1207626
  Лясковский М.И. Процессы формирования клеточной оболочки и полегание озимой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Лясковский М.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 28л.
1207627
   Процессы формирования лексики русского литературного языка. – Л., 1966. – 332с.
1207628
   Процессы формирования рельефа Сибири. – Новосибирск, 1987. – 184с.
1207629
   Процессы формирования скользящего разряда на диэлектрических подложках с потенциальным барьером / В.П. Шорин, О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; В.П. Шорин В.П., О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; Федеральная целевая программа "Гос. поддержка интеграции высшего образазования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы". – Москва : Логос, 2000. – 152с. – ISBN 5-88439-127-7
1207630
  Бояринов П.М. Процессы формирования термического режима глубоких пресноводных водоемов / П.М. Бояринов, М.П. Петров; Отв.ред.Н.Н.Филатов. – Ленинград : Наука, 1991. – 173с.
1207631
  Фомина М.В. Процессы формирования угроз экономической безопасности страны // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 54-59. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1207632
  Искаков Л.И. Процессы фотоионизации алифатических и ароматических аминов в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Искаков Л.И.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова. – М., 1973. – 13л.
1207633
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 346л. – Бібліогр.:л.311-346
1207634
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1207635
  Борисов Валерий Борисович Процессы хемоионизации при парных столкновениях возбужденных атомов в бестоковой плазме инертных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Борисов Валерий Борисович; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1207636
  Владимиров А.Д. Процессы экстраполяции в глазодвигательной системе. / А.Д. Владимиров, Е.Д. Хомская. – Москва, 1981. – 165 с.
1207637
  Тихонов А.Н. Процессы электронного переноса в фотосинтез высших растений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Тихонов А. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1207638
   Процессы элементарных взаимодействий в атомах : сборник. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1985. – 208с.
1207639
  Нгуен Суан Нгиа Процессы эпитаксиального выращивания легированных структур на основе соединений А3Б5 и исследование их характеристик : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Нгуен Суан Нгиа; Национальная АН Украины, Ин-т физики полупроводников. – К., 1994. – 15л.
1207640
  Кравчук Н.В. Процессы этносоциогенза и религия // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 117-128. – ISBN 978-966-608-733-4
1207641
  Пензина Э.Э. Процессы, происходящие в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром, под действием рентгеновских лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пензина Э.Э.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 14л.
1207642
  Григорьев С.В. Процессы, стационарные относительно некоторой группы линейных преобразований, и решение линейных задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григорьев С.В. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 7 с.
1207643
   Процессы: Гласность и мафия: противостояние. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 192с.
1207644
  Комарова Т. Процесуальна автономія національних судів держав-членів ЄС у практиці Суду справедливості Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 280-285. – ISSN 2307-8049
1207645
  Дроздович Н. Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального провадження чи елемент законності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 113-126


  Стаття присвячена дослідженню місця процесуальної аналогії в системі принципів кримінального провадження з огляду на законодавчо закріплені положення у частині шостій ст. 9 КПК України. Обгрунтовано використання терміна «процесуальна аналогія» як ...
1207646
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1207647
  Щербак С.В. Процесуальна діяльність виконавців як предмет науки виконавчого процесу: виклики сьогодення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8830-75-4
1207648
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 462 с. – ISBN 978-966-364-465-9
1207649
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-364-839-2
1207650
   Процесуальна документація : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
1207651
  Міхеєва Є. Процесуальна економія // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Застосування медіації в кримінальному процесі дає змогу заощадити ресурси, необхідні для проведення досудового розслідування та судового розгляду цих справ".
1207652
  Сопронюк І. Процесуальна економія на стадії порушення кримінальної справи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 311-317. – ISSN 0132-1331
1207653
  Короєд С.О. Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 55-58. – ISBN 978-966-916-708-8
1207654
  Лошицький М.В. Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду та підстава відмови у відкритті провадження в адміністративній справі (відмови у правосудді) / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 6-17. – ISSN 2413-1342
1207655
  Орел Ю.В. Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 79-87
1207656
  Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Карпунцов Валерій Віталійович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1207657
  Логвиненко А.О. Процесуальна компетенція органів публічної адміністрації: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Логвиненко Аліса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1207658
  Чекарева Є.С. Процесуальна лексика в давньогрецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 101-110. – ISSN 2075-2970
1207659
  Кохановська О.В. Процесуальна наука як складова наукової роботи юридичного факультету Київського національного університету та участь студентів у перспективних наукових розробках // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 75-79
1207660
  Середа Григорій Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 38-42
1207661
  Скрябін О.М. Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики / О.М. Скрябін, Д.І. Криворучко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 253-260. – (Юридичні науки ; № 3)
1207662
  Ворона П.В. Процесуальна природа виконавчого провадження у системі права Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 118-130. – (Право. Економіка. Управління)
1207663
  Тимченко Л. Процесуальна реалізація гарантій безпеки України та захисту її інтересів / Л. Тимченко, В. Кононенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 229-245. – ISSN 1026-9932
1207664
  Біденко М. Процесуальна регламентація оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.50-52
1207665
  Капустіна М.В. Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 108-113. – ISSN 1993-0917
1207666
  Саєнко С.І. Процесуальна роль протоколу про адміністративне правопорушення на стадії попереднього розслідування справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 202-208.
1207667
  Ткачук О.С. Процесуальна роль суду та сторін у здійсненні судочинства: еволюція національної моделі цивільного судочинства та перспективні вдосконалення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 127-146. – ISSN 2310-6166
1207668
  Зайцев О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого органу досудового розслідування у кримінальному процесі України: правові гарантії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зайцев Олександр Вікторович ; ПрАТ"Вищий навч. заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1207669
  Ніколаєнко Ю. Процесуальна самостійність слідчого в аспекті його взаємовідносин із прокурором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 286-288
1207670
  Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого в умовах реформованого кримінального процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-77


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1207671
  Михайленко О.Р. Процесуальна самостійність слідчого та її роль у забезпеченні законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье раскрыто содержание процессуальной самостоятельности следователей прокуратуры, МВД и КГБ. Анализируются некоторые спорные точки зрения. Вносятся предложения по усилению гарантий процессуальной самостоятельности следователей и по обеспечению ...
1207672
  Волошина В.К. Процесуальна самостійність слідчого як засада кримінального провадження // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-419-300-6
1207673
  Лисюк Ю.В. Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
1207674
  Касьяненко Л. Процесуальна фінансово-правова теорія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 50-54.
1207675
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
1207676
  Снідевич О. Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 52-56. – ISSN 2663-5313
1207677
  Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ухвали суду, якими вирішуються питання про забезпечення доказів. Визначений зміст ухвали про забезпеченням/відмову у забезпеченні доказів, в тому числі із врахуванням особливостей кожного способу забезпечення доказів. Окрема увага ...
1207678
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч. 1 ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1207679
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч.1ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1207680
  Битяк Ю. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб"єктів владних повноважень / Ю. Битяк, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
1207681
  Приходько Х.В. Процесуальна форма муніципального управління в Україні: спроба концептуального аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-95.
1207682
  Самодін А.В. Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 194-201. – ISSN 2222-5374
1207683
  Щербак С. Процесуальна форма примусового виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 39-42
1207684
  Мельник С.М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.09 / Мельник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22 с. – Бібліогр.:с.19-20
1207685
  Мельник Сергій Миколайович Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Мельник Сергій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1207686
  Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 157-164
1207687
  Самбор М.А. Процесуальне адміністративно-деліктне право України: проблеми визначення та якості закону // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207688
  Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : монографія / С.О. Короєд ; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. наук України. – Київ : Леся, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-97-0
1207689
  Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1207690
  Марченко Л.І. Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів аграрного коледжу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 66-68
1207691
  Добкін М. Процесуальне законодавство вимагає змін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-23


  Закон позбавив органи прокуратури процесуального права сприяти правосуддю
1207692
  Король О. Процесуальне законодавство щодо адміністративних звернень: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 175-176
1207693
  Пашковська Т. Процесуальне законодавство: новації та пропозиції Ради з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 37
1207694
  Моїсєєв О.М. Процесуальне значення допиту експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 120-126. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто ситуації прийняття рішень в умовах тактичного ризику.
1207695
  Лічман Л. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 167-174. – ISSN 1026-9932
1207696
  Карпенко М.І. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження : (порівняльно-правова характеристика) / М.І. Карпенко, М.М. Чонка // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 178-186. – ISSN 2222-5374
1207697
  Лупашку С.В. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лупашку Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1207698
  Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 409-416. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено різні погляди науковців з приводу виконання прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням; проаналізовано повноваження прокурора на досудовому слідстві, згідно з чинним законодавством та проектом КПК ...
1207699
  Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 516-520. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1207700
  Сущенко В.М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація : монографія / В.М. Сущенко. – Харків : Право, 2018. – 221, [3] с. – Бібліогр.: с. 206-220, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-507-0
1207701
   Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи : наук.-практ. посібник / [Амелін О.В. та ін. ; редкол.: І.М. Козьяков та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 749, [1] с. : іл., табл., схеми. – Авт. зазн. на с. 744-749. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7220-29-8
1207702
  Голуб В. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: у контексті євроінтеграції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 32-42


  Розглядаються питання виокремлення ключових аспектів процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням. На основі аналізу зарубіжного досвіду виділено напрями вдосконалення вітчизняного процесуального керівництва в контексті євроінтеграції.
1207703
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Додатки: арк. 219-242. – Бібліогр.: арк. 191-218
1207704
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1207705
  Лошицький М.В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 330-337. – ISSN 1563-3349
1207706
  Мірошніков І.Ю. Процесуальне положення прокурора в апеляційному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.169-174. – ISSN 0201-7245
1207707
  Лясковський Г.О. Процесуальне положення свідка в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 131-142. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются вопросы относящиеся к анализу прав, обязанностей и ответственности свидетелей в советском уголовном процессе. Анализ процессуального положения свидетелей дается на основе действующего уголовно-процессуального законодательства и ...
1207708
  Попович І.М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович Ірина Миколаївна ; М-во юстицій України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1207709
  Тищенко О.І. Процесуальне положення учасників судово­го розгляду при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 190-196. – ISSN 0201-7245
1207710
  Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1207711
  Шибіко В.П. Процесуальне становище обвинуваченого в стадії попереднього розслідування за кримінально-процесуальним правом НДР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 83-91. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье в сравнительно-правовом плане исследуется комплекс процессуальных прав, при помощи которых обвиняемый в уголовном процессе ГДР в стадии предварительного расследования, получает реальную возможность защищаться от выдвинутого против него ...
1207712
  Зінов"єва А.В. Процесуальне становище органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 6-11.
1207713
  Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.93-97. – ISSN 0132-1331
1207714
  Демура М.І. Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування : монографія / М.І. Демура ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-436-3


  У пр. №1726301 напис: Шановній Надії Юріївні з глибокою повагою від автора. Підпис
1207715
  Хотинська О Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.85-88. – ISSN 0132-1331
1207716
  Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.53-56. – ISSN 0132-1331
1207717
  Бережна Т. Процесуальне хуліганство та адвокатська творчість: де межа? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 20


  Посилення принципу процесуальної економії, або створення всіх умов для того, щоб порушене право чи охоронюваний законом інтерес були своєчасно та з мінімально необхідними затратами часу захищені в суді, стало одним із завдань грудневої судової реформи.
1207718
  Михайленко В. Процесуальний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 32-33
1207719
  Михайленко В. Процесуальний алгоритм розгляду слідчим судлдею клопотання про дозвіл на проведення негласних (слідчих) розшукових дій (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 28 серпня - 3 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1207720
  Романюк Я.М. Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 5 (165). – С. 41-48
1207721
  Мельник І.С. Процесуальний аспект форми нотаріальної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 37-48
1207722
  Смітюх А. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 100-103
1207723
  Шумило М.Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – С. 21-32
1207724
  Шумило М.Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 48-55. – ISSN 2308-9636
1207725
  Бурак В. Процесуальний зміст поняття трудового спору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1207726
  Луценко Л.А. Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Луценко Лілія Анатоліївна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1207727
  Лемешко О.М. Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 153-162. – ISSN 0201-7245
1207728
  Капліна О.В. Процесуальний механізм захисту прав людини в кримінальному судочинстві: шляхи вдосконалення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 248-250


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1207729
  Одосій О.Ю. Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову: окремі аспекти // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-40
1207730
  Строкач І.І. Процесуальний порядок вчинення нотаріусом виконавчих написів та судові наслідки // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 485-495. – ISBN 978-966-437-304-0
1207731
  Гула Л. Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення) / Л. Гула, О. Маслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 114-119. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1207732
  Левін В.І. Процесуальний порядок забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи при проведенні обшуку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Левін Віталій Ігорович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1207733
  Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К. Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 2222-5374


  У статті у відповідності до чинного Кримінального процесуального кодексу України висвітлені такі запобіжні заходи: особисте зобов"язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
1207734
  Леоненко І.В. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30
1207735
  Тищенко О.І. Процесуальний порядок зміни і скасування запобіжного заходу у виді взяття під варту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1207736
  Астапенко О. Процесуальний порядок і правова регламентація подання доказів у порядку ч. 2 ст. 66 КПК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-81.
1207737
  Васильєва-Шаламова Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному прноцесі // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
1207738
  Восколович Ж. Процесуальний порядок притягнення суддів до кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 372-373
1207739
  Салманов О.В. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Салманов Олексій Валерійович ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1207740
  Попов О.І. Процесуальний порядок розгляду зразкових справ Верховним Судом в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 69-71. – ISSN 2308-9636
1207741
  Логвінова М.В. Процесуальний порядок скасування усиновлення: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 21-29
1207742
  Коровайко Олександр Процесуальний порядок скороченого судового слідства: перспективи удосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 89-92
1207743
  Турман Н. Процесуальний порядокк реалізації відмови прокурора від підтримання державного обвинуваченняя в суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 101-105
1207744
  Вакарюк Л. Процесуальний правовий режим в трудовому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 77-81. – ISSN 2307-8049
1207745
  Демський Е. Процесуальний примус у правовій системі України: постановка проблеми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 50-62
1207746
  Іванюта Н.В. Процесуальний примус як складова охоронної функції господарського процесуального права // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 219-221. – ISBN 978-617-7605-90-3
1207747
  Кайдашев Р.П. Процесуальний статус Верховного Суду України як суб"єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 66-70. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1207748
  Андронов І.В. Процесуальний статус дитини у сімейних спорах // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-419-272-6
1207749
  Лисенко А.М. Процесуальний статус експерта та спеціаліста в судовому процесі // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1207750
  Оксюта Т.Г. Процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксюта Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Вікритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Додатки: арк. 220-241. – Бібліогр.: Біюліогр.: арк. 8-9, 185-219 та в додатках: арк. 240-241
1207751
  Оксюта Т.Г. Процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксюта Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1207752
  Теут З. Процесуальний статус засудженого в стадії вироку, ухвали, постанови суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 130-133
1207753
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
1207754
  Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
1207755
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
1207756
  Мороз Є. Процесуальний статус органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному провадженні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-50. – ISSN 2220-1394
1207757
  Мисенко О. Процесуальний статус організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 10-16
1207758
  Бублик Н. Процесуальний статус особи, щодо якої обвинувальна діяльність здійснюється без повідомлення про підозру // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 270-274. – ISSN 2663-5313
1207759
  Бабич А.В. Процесуальний статус особи, яка вчинила злочин // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1207760
  Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 337-347. – ISSN 1026-9932
1207761
  Панасюк Т.І. Процесуальний статус потерпілого згідно з проектом Кримінально- процесуального кодексу України / Т.І. Панасюк, Т.С. Цвігун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 137-143
1207762
  Кучмай Т.П. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному судочинтві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 131-133
1207763
  Сольонова О.О. Процесуальний статус потерпілого: проблемні питання та шляхи вдосконалення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 139-145. – ISSN 2410-3594
1207764
  Абламський С.Є. Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 80-84. – ISSN 1727-1584
1207765
  Луцик В. Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН / В. Луцик, Г. Ніколайчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 175-179
1207766
  Закревська Т.О. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Закревська Тамара Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1207767
  Тимошенко Ю.П. Процесуальний статус слідчого // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 165-169
1207768
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Литвинчук О.І.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – 234с. + Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 175-193
1207769
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1207770
  Григоренко Є.І. Процесуальний статус слідчого за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року та Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року в аспекті ефективності вирішення питань щодо притягнення до кримінальної / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 137-148. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1207771
  Сиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 104-107. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1207772
  Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1207773
  Перч В. Процесуальний статус сторони обвинувачення у підготовчому судовому провадженні / В. Перч, Л. Матієк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-65
1207774
  Бачун О. Процесуальний статус суб"єктів адміністративного судочинства: постановкапитання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1207775
  Скрипіна Ю.В. Процесуальний статус судового слідчого за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 121-126. – ISSN 0201-7245
1207776
  Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 113-117


  Стаття присвячена аналізу процесу медіації як спроби досягнути добровільного порозуміння (примирення) між потерпілим і правопорушником із метою відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди за допомогою неупередженої, підготовленої для ...
1207777
  Штефан А.С. Процесуальний юридичний факт і його ознаки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2220-1394
1207778
   Процесуальні акти-документи в цивільних справах : (практ. посібник) / [М. Червинська, Л. Мазур, В. Комаров та ін.] ; за ред. М.Є. Червинської. – Київ : Дакор, 2018. – 323, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На обкл. також: Судові рішення у цивільному судочинстві (загальні положення). Зразки процесуальних документів. Витяги з рішень Європейського суду з прав людини. – ISBN 978-617-7020-93-5
1207779
  Кухарєв О.Є. Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 33-37
1207780
  Сенюта В. Процесуальні аспекти визначення виду провадження у справах про позбавлення батківських прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 414-415
1207781
  Угриновська О. Процесуальні аспекти виклику особи як відповідача у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-617-7069-17-0
1207782
  Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 16-19
1207783
  Гнап Д.Д. Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 71-78. – ISSN 2078-9165
1207784
  Легких В.В. Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 90-96. – ISSN 2310-9769
1207785
  Гордієнко Г. Процесуальні аспекти застосування позовної давності судами загальної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-53
1207786
  Гора М.А. Процесуальні аспекти захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 189-194. – ISBN 978-966-927-142-6
1207787
  Андрущенко Т.С. Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
1207788
  Рогатинська Н. Процесуальні аспекти показань свідків як джерела доказів / Н. Рогатинська, О. Вербовецька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – C. 246-251. – ISSN 2524-0129
1207789
  Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-139.
1207790
  Колесник В.А. Процесуальні аспекти участі суб"єктів владних повноважень у публічно-правових спорах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 122-127. – ISSN 2306-6814
1207791
  Ткаченко П. Процесуальні аспекти форми доповіді судді-доповідача в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 96-98
1207792
  Емішянц О.Б. Процесуальні аспекти функціонування особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-498-3
1207793
  Пілюков Ю. Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 99-102. – ISSN 2524-0129
1207794
  Пугаченко О.Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 207-215. – (Економічні науки ; вип. 26)
1207795
   Процесуальні гарантії в кримінальному провадженні України у контексті міжнародних стандартів // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 326-346. – ISBN 978-966-919-129-8
1207796
  Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються процесуальні гарантії цивільного судочинства. Пропонується їх визначення та розкривається сутність та значення в механізмі правового регулювання. В статье анализируются процессуальные гарантии гражданского судопроизводства. ...
1207797
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії виконання судових рішень в цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1207798
  Строков І.В. Процесуальні гарантії забеспечення прав і свобод особи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 355-363. – (Юридична ; Вип. 1)
1207799
  Башкатова В.В. Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 170-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1207800
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії недоторканності особи боржника в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1207801
  Маланюк А. Процесуальні гарантії прав і свобод особи, видачу якої вимагає іноземна держава // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.602-608. – Бібліогр.: 17 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1207802
  Сусло Д.С. Процесуальні гарантії правосуддя в СРСР / Д.С. Сусло. – Київ, 1981. – 48с.
1207803
  Захарова О.С. Процесуальні гарантії реалізації права на повноважний суд // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 44-46. – ISSN 2308-9636
1207804
  Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 2222-5374
1207805
  Льодіна О. Процесуальні диверсії у справах про банкрутство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 85-92
1207806
  Калакайло Р.І. Процесуальні дії на стадії оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у позасудовому порядку // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 141-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено характеристиці процесуальних дій, які застосовуються уповноваженими посадовими особами Державної фіскальної служби України на стадії оскарження постанови митниці про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил. ...
1207807
  Прокопенко В.В. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил : монографія / В.В. Прокопенко, Р.І. Калакайло. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175. – ISBN 978-617-7096-38-1
1207808
  Тимошук В.Є. Процесуальні дії, що проводяться під час з"ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 295-299. – ISSN 2219-5521
1207809
  Гутаріна К.Ю. Процесуальні документи в адвокатській практиці: заява про апеляційне оскарження // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 46-47.
1207810
   Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. посібник / [В.О. Гринюк, О.М. Крукевич, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 272, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-566-506-0
1207811
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-86-1
Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування / [Присяжнюк І. І., Севрук Ю.Г., Геселев О.В. та ін.]. – 2016. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 369-371. – Бібліогр.: с. 365-368
1207812
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-87-8
Т. 2 : Процесуальні документи прокурора у судовому кримінальному провадженні / [Присяжнюк І. І., Толочко О.М., Попов Г.В. та ін.]. – 2016. – 286, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 285-286. – Бібліогр.: с. 283-284
1207813
   Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В.В. Городовенко, В.О. Гринюк, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545, [3] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-588-3
1207814
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Київ : Атіка, 2008. – 616с. – ISBN 966-326-225-7
1207815
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
1207816
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / Фурсв С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1088с. – (Процесуальні науки;). – ISBN 978-966-8721-37-3
1207817
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
1207818
  Медведєва М.О. Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 108-109. – ISSN 2413-7189
1207819
  Лук"янець Д. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-121. – ISSN 0132-1331
1207820
  Свінцицький А.В. Процесуальні засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Свінцицький Андрій Вікторович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1207821
  Муза О.В. Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України : монографія / О.В. Муза & К.Є. Травкіна ; Акад. адвокатури України. – Київ : Четверта хвиля, 2019. – 108, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-337-8
1207822
  Юрчишин Ю.В. Процесуальні засади участі прокурора у кримінальних провадженнях про корупційні злочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юрчишин Юрій Васильович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1207823
  Юрчишин В.М. Процесуальні засади участі прокурора у кримінальних провадженнях про корупційні злочини : монографія / Юрчишин В.М., Юрчишин Ю.В. ; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2021. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-186 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8034-08-5
1207824
  Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 65-69. – (0). – ISSN 2078-9165
1207825
  Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 111-114.
1207826
  Ганова Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження / Ганова, О. Ізотов // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 64-70. – ISSN 2311-6676
1207827
  Лук"янець Д. Процесуальні конструкції адміністративної відповідальності колективних суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-40.
1207828
  Яворський Б. Процесуальні можливості сторони захисту під час проведення слідчих дій необхідно вдосконалити // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 387-394. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1207829
  Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 53-56
1207830
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права
1207831
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10. – С. 137-144. – ISSN 2222-5374
1207832
  Навроцька В.В. Процесуальні наслідки перекваліфікації діяння, у результаті чого воно переходить до категорії справ з іншим видом обвинувачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-123. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1207833
  Вербановський В. Процесуальні наслідки укладення угод в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 437-439. – ISBN 978-617-7069-15-6
1207834
  Сергієнко Н.А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 147-153


  У науковій статті аналізуються процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду у випадках, якщо така угода була укладена: до звернення з позовом до господарського суду; під час розгляду господарського спору в суді.
1207835
  Котюк О.І. Процесуальні наукові принципи судової експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
1207836
  Низька І. Процесуальні новели - 2020 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1207837
  Познякова Т. Процесуальні норми бюжетного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.74-77
1207838
  Кондрат"єва Л.А. Процесуальні норми та правила розгляду справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 49-52. – (Правознавство ; Вип. 385)
1207839
  Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 4-7
1207840
  Шершньова В.О. Процесуальні основи діяльності слідчого під час провадження досудового слідства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 161-165
1207841
  Лазько Г.З. Процесуальні особливості використання технічних засобів доказування в цивільному процесі України / Г.З. Лазько, О.М. Лазько // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 217-227. – ISBN 978-966-437-304-0
1207842
  Шехавцов Р.М. Процесуальні особливості відсторонення від посади під час досудового розслідування корупційних злочинів, вчинених окремою категорією службових осіб // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-300-6
1207843
  Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 77-84. – ISSN 2222-5374
1207844
  Гетманцев О. Процесуальні особливості доказування в масових (групових) позовах у цивільному судочинстві / О. Гетманцев, М. Гетманцев, І. Осіпова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 13-23. – ISSN 2663-5313
1207845
  Глобенко Г. Процесуальні особливості закриття провадження у кримінальній справі щодо померлого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1207846
  Поливач Р. Процесуальні особливості залишення позову без розгляду на стадії апеляційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 378-379. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207847
  Тарасенко Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 150-158. – ISSN 1026-9932
1207848
  Лєшукова І. Процесуальні особливості міжнародної співпраці слідчих органів внутрішніх справ України при розв"язанні питань про видачу (екстрадицію) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 175-179


  У статті досліджується сутність правового інституту видачі (екстрадиції) злочинців, порядок його застосування.
1207849
  Стецюк Б.Р. Процесуальні особливості надзвичайного правосуддя за часів Української Центральної Ради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 37-40
1207850
  Панталієнко Я. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 66-70
1207851
  Пудрик Н.С. Процесуальні особливості податково-правового регулювання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 16-19
1207852
  Скок Л.В. Процесуальні особливості порядку закликання спадкоємців до спадкування: Німеччина, Україна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 118-121. – ISBN 978-617-673-442-0
1207853
  Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 110-117. – ISSN 1999-5717
1207854
  Смокович М. Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 200-211. – ISSN 1026-9932
1207855
  Ільков В.В. Процесуальні особливості розгляду соціальних спорів у адміністративному суді першої інстанції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 49-59. – ISSN 2707-6849
1207856
  Попова А. Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
1207857
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення працівника на роботі у зв"язку із звільненням з ініціативи роботодавця в Німеччині: досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 105-107
1207858
  Круковес В.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Круковес Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 263, [1] арк. – Додатки: арк. 242-263, [1]. – Бібліогр.: арк. 195-241
1207859
  Круковес В.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Круковес Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1207860
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 383-384. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207861
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 200-229
1207862
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1207863
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 190-215
1207864
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1207865
  Боднар Т.В. Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо захисту прав та інтересів дитини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207866
  Гнатів О. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду / О. Гнатів, І. Манвелішвілі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 125-130. – ISSN 2524-0129
1207867
  Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1207868
   Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / В.В. Кривенко, І.П. Самсін, В.Л. Маринченко, О.Н. Панченко, М.І. Смокович, В.І. Співак; В.В. Кривенко, І.П.Самсін, В.Л.Маринченко, О.Н.Панченко, М.І.Смокович, В.І.Співак; Інститут приклад. гуманітар. досліджень; За ред. В.В. Кривенка. – Харків, 2006. – 351с. – ISBN 966-96408-3-0
1207869
  Єрохін В.В. Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження / В.В. Єрохін, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 109-113. – ISSN 1727-1584
1207870
  Волкотруб С.Г. Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 183-190. – ISSN 2078-9165
1207871
  Панасюк О.А. Процесуальні передумови організації проведення судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 253-256. – ISBN 978-966-419-300-6
1207872
  Шабалін А. Процесуальні питання визначення судом ефективного способу захисту в цивільних справах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 67-75. – ISSN 2308-0361
1207873
  Мінаєв М.М. Процесуальні питання відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок винесення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-38. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1207874
  Дроб"язко В. Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РСР у 30-х роках ХХ ст // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 111-116. – ISSN 2308-0361
1207875
  Шабалін А. Процесуальні питання звернення до суду у справах про захист права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 46-55. – ISSN 2308-0361
1207876
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Губська О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1207877
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Губська Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.208-216. – Бібліогр.: л.190-208
1207878
  Юрасов В.П. Процесуальні питання стягнення аліментів на дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 94-100
1207879
  Купрішин В.Ф. Процесуальні питання участі захисника у попередньму слідстві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 146-156
1207880
  Доманська М. Процесуальні питання щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-369. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207881
  Колосов І.В. Процесуальні питання, пов"язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 207-213. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1207882
  Сізінцова Ю.Ю. Процесуальні питання, що використані в розслідуванні конфіденційної інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 420-423. – ISSN 1563-3349
1207883
  Циркаль В.В. Процесуальні підстави і криміналістичні умови участі спеціаліста в слідчій дії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 84-88. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы участия специалиста в следственных действиях. Отмечается, в частности, что в действующем УПК УССР, в отличие от УПК других союзных республик, предусмотрено участие специалиста во всех без исключения следственных ...
1207884
  Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-115
1207885
  Мінюков П.І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Мінюков П.І., Мінюков А.П. – Київ : Кондор, 2008. – 214с. – ISBN 966-7982-46-7
1207886
  Луньова О.С. Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 81-89. – ISSN 1999-5717
1207887
  Юрчишин В. Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1207888
  Пономаренко А.В. Процесуальні повноваження слідчих у кримінальному провадженні: проблеми реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 205-212. – ISSN 2072-8670
1207889
  Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 189-197. – ISSN 1026-9932


  У цій статті розкрито характер та обсяг процесуальних повноважень суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. Аргументовано, що суд є суб"єктом доказування, який має повноваження на отримання доказів та їх використання для обґрунтування ...
1207890
  Назаренко О. Процесуальні права адвоката за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 50-53
1207891
  Федчишин Д.В. Процесуальні права в механізмі судового захисту прав на землю // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 29-36. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1207892
  Титикало Р.С. Процесуальні права захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-88.
1207893
  Крижанівський В. Процесуальні права та обов"язки понятих у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 460-461. – ISBN 978-617-7069-15-6
1207894
  Устименко В. Процесуальні права та обов"язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді / В. Устименко, С. Яценко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 103-114. – ISSN 1026-9932
1207895
  Лисик В. Процесуальні права учасників неміжнародних збройних конфліктів // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 138-146. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1207896
  Шевченко Д.В. Процесуальні правовідносини в сфері вирішення трудових спорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349
1207897
  Занфірова Т.А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-88. – Бібліогр.: 10 назв
1207898
  Нерсесян А.С. Процесуальні проблеми початку кримінального провадження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 351-354. – ISSN 2524-017X
1207899
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : [монографія] / О.Д. Квашук. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 2012. – 291, [1] с. – Додатки: с. 285-291. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-8759-50-5
1207900
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1207901
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 224, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 192-224
1207902
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1207903
  Коросташева І.М. Процесуальні стадії контрольнеої діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.45-50
1207904
  Зелінська Я. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві: проблеми пропущення та поновлення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 54-60
1207905
  Буга В.В. Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 55-60. – (0). – ISSN 2078-9165
1207906
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 214л. + Додатки192-195. – Бібліогр.: л.196-214
1207907
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1207908
   Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
1207909
  Зеленський С.М. Процесуальні та криміналістичні вимоги щодо використання поліграфа у кримінальному провадженні в Україні / С.М. Зеленський, І.С. Ткаченко // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 46-52. – ISSN 1992-4437
1207910
  Погорецький М.А. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : монографія / М.А. Погорецький, М.О. Ленко, Д.Б. Сергєєва ; за заг. ред. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-323-3
1207911
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : Монографія / П.Д. Біленчук. – Київ : Атіка, 1999. – 352с. – ISBN 966-95627-1-6
1207912
  Новаківська Р. Процесуальні та непроцесуальні форми застосування спеціальних знань при розслідуванні злочину // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 434-435. – ISBN 978-966-301-169-1
1207913
  Петрова І.А. Процесуальні та непроцесуальні форми застосування спеціальних знань у цивільному та господарському процесах / І.А. Петрова, Д.О. Чекін, К.П. Силенок // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 146-161. – ISSN 1993-0917
1207914
  Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-107.
1207915
  Скрипа Є.В. Процесуальні та психологічні особливості діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 335-359. – ISSN 2219-5521
1207916
  Сімакова-Ефремян Процесуальні та теоретичні проблеми комплексної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 113-122. – ISBN 966-8467-20-5
1207917
  Варфоломєєва Т.В. Процесуальні та техніко-криміналістичні питання використання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 29-33. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются некоторые процессуальные нормы и технико-криминалистические приемы, строгое соблюдение которых при получении производных вещественных доказательств гарантирует достоверность передаваемых с их помощью сведений, подчеркивает ...
1207918
  Мирошниченко Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні : монографія / Ю.М. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. – Харків : Панов А.М., 2017. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с.170-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-63-9
1207919
  Качмарик О.Б. Процесуальні форми вирішення цивільно-правових спорів: історія та сучасність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-137
1207920
  Бурлаков С. Процесуальні форми захисту майнових (виключних) авторських прав за законодавством України та Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 11-20.
1207921
  Берестова І.Е. Процесуальні форми захисту публічних інтересів в цивільному судочинстві: загальні положення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207922
  Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 165-172. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню ролі адвокатури в системі ефективного захисту прав людини в кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється процесуальним формам протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Зазначається, що ...
1207923
  Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
1207924
  Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві / Л. Давиденко, В. Куц // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-72.
1207925
  Губська О.А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-10.
1207926
  Братель О. Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 4-14
1207927
  Варфоломєєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.140-151
1207928
  Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 117-132. – ISSN 2226-4078
1207929
  Мойсеєнко Л. Процесуально-динамічний зміст проектування розв"язку творчих математичних задач // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.103-112. – ISBN 966-7411-88-5
1207930
  Шумило М.М. Процесуально-захисні правовідносини як механізм юрисдикційного захисту права на пенсію: теоретичні питання // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 141-149. – ISSN 2413-1342
1207931
  Штефан М.Й. Процесуально-правова природа окремого провадження : (до десятиріччя дії) / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 44-50. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуется процессуально-правовая природа дел особого производства, рассмотрение которых направлено на защиту охраняемых законом интересов граждан и социалистических организаций. По-новому исследуется вопрос о заинтересованных лицах. ...
1207932
  Німак М. Процесуально-правова природа справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 130-137. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1207933
  Саркісова Т.Б. Процесуально-правова форма екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 306. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 5-й розділ книги.
1207934
  Турман Н.О. Процесуально-правове значення наслідків укладення, затвердження та невиконання угоди про примирення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207935
  Дорощук А.М. Процесуально-правовий аналіз інституту здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 289-291. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207936
  Карпунцов В.В. Процесуально-правовий статус органів прокуратури України в судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 264-269. – ISBN 978-617-7096-97-8
1207937
  Шабалін А.В. Процесуально-правові аспекти судового захисту авторського права і суміжних прав // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 6-15. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1207938
  Дрогозюк К. Процесуально-правові особливості використання електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 214-230. – ISSN 1026-9932
1207939
  Сарана С.В. Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов"язку та подання податкової звітності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 125-132. – ISSN 2306-9082
1207940
  Бутнев В.В. Процесуальные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 70-82
1207941
  Бабенко В.О. Процесуальный порядок участь перекладача в нотаріальному процесі // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 129-130. – ISBN 978-617-673-442-0
1207942
  Короєд С.О. Процесульна дія як первинний елемент цивільного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-206. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1207943
  Марочко В. Процик Роман Степанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 349. – ISBN 978-617-642-388-1


  Процик Роман Степанович - біохімік, громадський діяч. Доктор біохімії (1978). Дісний член Наукового товариства імені Шевченка в Америці.
1207944
  Богдан И.В. Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 45-57. – ISSN 0131-7741
1207945
  Богдан І.В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1207946
  Варавва О. Прочани на могилі Т.Г.Шевченка : (матеріали з книжки відвідувачів могили за 19717-1921 роки) / Ол. Варавва. – 2-е вид. – Харьков : Державне видавництво України, 1930. – 55 с. – (Серія науково-популярна / Інститут Тараса Шевченка ; № 5)


  псевдоніми — Олекса Кобець, Олексій Воронин
1207947
  Казаков Ю.П. Прочанин / Ю.П. Казаков. – Київ : Художньої літератури, 1961. – 23 с.
1207948
  Михайлова Наталія Прочанин до Країни Мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 110-112 : фото
1207949
  Гайворонська Г.А. Прочанка зі сходу / Ганна Гайворонська. – Донецьк : Каштан, 2012. – 213, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-427-303-6


  У пр. № 1739328 напис: Професору Володимиру Сергійчуку від авторки закоханої в Господа, Україну та Луганщину. 24.03.2021. Підпис. м. Кремінна, обл. Луганська
1207950
  О"Лір Прочанські пісні : поезії і переклади / Олена О"Лір. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 134-139. – ISBN 966-518-387-7
1207951
  Костенко Микола Прочерком ластівки : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 51-55
1207952
  Динцес Л.А. Прочерченный трипольский орнамент культуры А / Л.А. Динцес. – С. 15-26
1207953
  Омаров А.А. Прочес формирования и развития интернациональных трациций народов СССР и его значение в преодолении националистичесеких пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Омаров А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1972. – 20л.
1207954
  Дерий Е.А. Прочессуальные особенности рассмотрения дел о лишении родительських прав // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-402-5
1207955
  Прибура М. Прочинок. – Лейпціг, 1859. – 24 с.
1207956
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Ленинград, 1968. – 167с.
1207957
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1971. – 167с.
1207958
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л. : Детская литература, 1985. – 335 с.
1207959
  Валагин А.П. Прочитаем вместе / А.П. Валагин. – Москва : Просвещение, 1991. – 79 с.
1207960
  Танк Максим Прочитай и передай другому : стихи и поэмы / Максим Танк ;. – Москва : Воениздат, 1981. – 528 с.
1207961
  Пляшечук В.И. Прочитай перед дорогой : [правила дорож. движения] / В.И. Пляшечук. – Киев : Реклама, 1976. – 217, [7] с.
1207962
  Леонтьєва-Галицька Прочитай себе. Конфлікт: поводьмося мудро // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
1207963
  Обшарська Раїса Прочитайте дітям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 5
1207964
  Яворська О. Прочитане залишається // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 174-176. – ISSN 0868-4790
1207965
  Чуйко Н.В. Прочитання вчення про світ символів Г.С. Сковороди у контексті структурної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 61-63
1207966
  Камалі М.Х. Прочитання знамень: коранічний погляд на мислення / Мохаммад Хашім Камалі. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 43, [1] с. – Кн. надрукована за підтримки Ін-ту Інтеграції Знань. – Бібліогр.: с. 40-43 та в підрядк. прим. – (Спеціальні видання = Occasional Paper ; сер. 26). – ISBN 978-966-416-770-0
1207967
  Прокопенко В.В. Прочитання Платона в російській філософії XIX-XX ст. // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.88-97. – ISSN 2076-7382
1207968
  Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе! // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Твір Ж. Батая "Неможливе" пропонує новий погляд на концепт письма у порівнянні з майже двохсотлітньою історією, впродовж якої фікційний суб"єкт виписував своє минуле. Спираючись на концепцію внутрішнього досвіду Ж. Батая та її філос. рецепцію М. ...
1207969
  Аграновский И.И. Прочитаны впервые : история открытий и исследований рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса / И.И. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1968. – 110 с.
1207970
  Метенько Б. Прочитати бібліотеку за ніч // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Віталій Колісниченко, студент Інституту міжнародних відносин, який першим оволодів технікою швидкісного читання, тепер навчає своїх однокурсників.
1207971
  Молочко И.С. Прочная кормовая база-решающее условие развития общественного животноводства / И.С. Молочко. – Минск, 1953. – 62с.
1207972
  Башкатов А.В. Прочнее всякого клинка / А.В. Башкатов. – К, 1981. – 160с.
1207973
  Алферов А. Прочнее стали : ист.-худож. очерк. О белорецких металлургах / А.Алферов. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 263 с.
1207974
  Ким Ч.И. Прочно установить чучхейскую систему взглядов на революцию : Беседа с ответственными работниками ЦК Трудовой партии Кореи 10 окт. 1987 г. / Ким Чен Ир. – Пхеньян : Изд - во лит. на иностр. яз., 1988. – 31 с.
1207975
   Прочностные и динамические характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1988. – 162с.
1207976
  Паккас Р.Р. Прочностные свойства и субструктура никеля при деформации в широком диапозоне статических скоростей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Паккас Р.Р.; АН Эстон ССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1963. – 14л.
1207977
  Коновалов А.А. Прочностные свойства мерзлых грунтов при переменной температуре / А.А. Коновалов. – Новосибирск, 1991. – 90с.
1207978
  Прокопало Е.Ф. Прочность высоконапряженных элементов тонкостенных конструкций. / Е.Ф. Прокопало. – Днепропетровск, 1986. – 67с.
1207979
   Прочность контструкции при малоцикловом нагружении. – М., 1983. – 270с.
1207980
   Прочность материалов и констркуций. – К., 1975. – 383с.
1207981
   Прочность материалов и констркций при криогенных темперетурах. – К., 1988. – 238с.
1207982
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1984. – 304с.
1207983
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1990. – 272с.
1207984
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
1. – 1980. – 535с.
1207985
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
2. – 1980. – 766с.
1207986
   Прочность материалов и элементов конструкций при взуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1984. – 211с.
1207987
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1980. – 523с.
1207988
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1983. – 348с.
1207989
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1986. – 295с.
1207990
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1978. – 332с.
1207991
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1986. – 271с.
1207992
   Прочность металлов при переменных нагрузках. – М., 1963. – 300с.
1207993
   Прочность металлов, работающих в условиях низких температур. – М., 1987. – 167с.
1207994
   Прочность паровых турбин. – М., 1973. – 456с.
1207995
   Прочность ракетных конструкций. – М., 1990. – 358с.
1207996
   Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. – К., 1990. – 255с.
1207997
   Прочность цилиндрических оболочек. – М., 1959. – 160с.
1207998
   Прочность элементов конструкции их стекла и ситала. – К., 1983. – 214с.
1207999
   Прочность элементов паровых турбин. – М.-К., 1962. – 567с.
1208000
   Прочность элементов роторов турбомашин. – К., 1980. – 226с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,