Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1207001
  Іващенко О.В. Проблеми в активізації інноваційної діяльності в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 35-38
1207002
  Денисенко А.П. Проблеми в організації громадського контролю у сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 2219-5521
1207003
  Баранюк О. Проблеми в україно-румунських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 136-138.
1207004
  Йодко М. Проблеми валютно-фінансової конвергенції в ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 188-197. – ISSN 1818-5754
1207005
  Лінтур І.В. Проблеми валютного ринку України / І.В. Лінтур, Ю.М. Гомонай // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 199-201. – ISSN 2311-8164
1207006
  Мілай А.О. Проблеми валютної політики та курсоутворення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 59-66.
1207007
  Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 21-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1207008
  Євграфова Є. Проблеми введення в дію законів України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 320. – ISSN 0132-1331
1207009
  Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.4-8. – ISSN 0132-1331
1207010
  Кізима Т. Проблеми вдосконалення бюджетної політики держави в контексті фіскальної децентралізації / Т. Кізима, З. Лободіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1818-5754
1207011
  Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 44-49
1207012
  Марущак В.В. Проблеми вдосконалення державного механізму регулювання цін // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 47-59
1207013
  Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 239-242
1207014
  Сірий М. Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів в контексті європейської інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 38-40.
1207015
  Шопіна І. Проблеми вдосконалення діяльності публічних адміністрацій у секторі безпеки та оборони // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 104-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1207016
  Базецька Г.І. Проблеми вдосконалення економічної системи підприємств міського господарства / Г.І. Базецька, Г.А. Жовтяк, Д.О. Серьогіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1207017
  Гончарова Г. Проблеми вдосконалення законодавства про припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 83-86.
1207018
  Шевердіна О.В. Проблеми вдосконалення законодавства про ціни та ціноутворення в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 92-96. – ISSN 0201-7245
1207019
  Нестеренко О.В. Проблеми вдосконалення законодавства України по забезпеченню права на доступ до інформації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 110-116. – ISSN 0201-7245
1207020
  Бєлкін Л. Проблеми вдосконалення законодавства України про державні закупівлі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
1207021
  Шило О.Г. Проблеми вдосконалення законодавства України, що регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального процесу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 180-193
1207022
  Цигульов Д.В. Проблеми вдосконалення інституту адміністративної відповідальності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 272-276. – ISSN 0201-7245
1207023
  Макаренко О.Ю. Проблеми вдосконалення інституту адміністративної відповідальності за порушення законодавства про надра // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 44-47. – ISBN 978-966-419-269-6
1207024
  Шило О.Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 131-138. – ISSN 0201-7245
1207025
  Мех Ю.В. Проблеми вдосконалення контролю за дотриманням бюджетного законодавства органами місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 152-157. – ISSN 0201-7245
1207026
  Каширіна І.В. Проблеми вдосконалення криміналістичного обліку ознак і властивостей осіб, які вчинили злочини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-157. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1207027
  Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України : Монографія / В.І. Галаган. – Київ : НАВСУ, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7474-54-2
1207028
  Харченко В.Б. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного зазначення походження товару // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 142-148
1207029
  Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань : монографія / О.О. Отраднова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-596-8
1207030
  Гловюк І. Проблеми вдосконалення надання професійної правничої допомоги під час обшуку житла та іншого володіння особи / І. Гловюк, В. Пожар, О. Торбас // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 251-253
1207031
  Журавель В.А. Проблеми вдосконалення наукового забезпечення практики розслідування економічних злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 90-98. – ISBN 966-8467-41-8
1207032
  Фесенко Є.В. Проблеми вдосконалення норм, передбачених розділом 13 Кримінального кодексу України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-10.
1207033
  Демків Р. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності міліції України в умовах побудови правової держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-102
1207034
  Капліна О.В. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 40-48


  В статті проведено системний аналіз норм, що регламентують процесуальний порядок провадження слідчих (розшукових) дій. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо законного застосування положень, що регламентують процесуальний порядок провадження ...
1207035
  Христич І.О. Проблеми вдосконалення обліку злочинів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 89-93. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1207036
  Клівіденко Л. Проблеми вдосконалення пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 142-150. – ISSN 1818-5754
1207037
  Григоренко А.О. Проблеми вдосконалення повноважень народного депутата України в контексті європейського досвіду Італії, Польщі та угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.219-224. – ISBN 966-7784-65-7
1207038
  Навроцький Д. Проблеми вдосконалення податкового законодавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 193-195. – ISBN 978-966-301-169-1
1207039
  Гвоздинський С. Проблеми вдосконалення політико-адміністративного устрою сучасної Іспанії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-88. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1207040
  Заржицький О. Проблеми вдосконалення правових засад регіональної екологічної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
1207041
  Юхно О.О. Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 159-167. – ISSN 1999-5717
1207042
  Оприско М. Проблеми вдосконалення правового регулювання придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 197-202. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено особливості придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств за Законом України "Про акціонерні товариства". Запропоновано способи удосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.
1207043
  Титова Н. Проблеми вдосконалення правової регламентації земельних відносин у селянських (фермерських) господарствах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.435-438. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1207044
   Проблеми вдосконалення пропорцій та підвищення ефективності суспільного виробництва. – Київ, 1977. – 134 с.
1207045
  Березенко В.В. Проблеми вдосконалення професійної підготовки за фахом "зв"язки з громадськістю" в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті визначаються сучасні проблеми вдосконалення PR-освіти, що стоять перед зв"язками з громадськістю а їх професійним співтовариством в Україні.
1207046
  Руденко Г Л. Проблеми вдосконалення регіональної політики в Україні / Г Л. Руденко, І.О. Горленко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1207047
  Труба О.П. Проблеми вдосконалення системи запобігання корупції в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 232-233. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1207048
  Міщенко С.В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 43-52 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1207049
  Шпильовий С.Є. Проблеми вдосконалення тарифної системи заробітної плати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-75. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Присвячено важливим недостатньо розробленим питанням теорії і практики заробітної плати при переході до ринкової економіки.
1207050
  Кульчицький Я.В. Проблеми вдосконалення управління фінансовою діяльністю // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 130-160. – ISBN 5-7763-2435-1
1207051
  Бєлоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
1207052
  Ямненко Т.М. Проблеми вдосконалення фінансового законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 14-18.
1207053
  Корж А.В. Проблеми вдосконалення юридичної термінології в українському законодавстві / А.В. Корж, Н.М. Фонтош // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 610-616. – ISSN 1563-3349
1207054
  Діхтієвський В.П. Проблеми вдосконалення якості адміністративно-процесуального законодавства: досвід та практика Європейського Суду з прав людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 103-109. – ISSN 2308-9636
1207055
  Руднєва О.М. Проблеми вдосконаленняправового становища жінок та попередження жіночої злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 73-79. – ISBN 966-8467-41-8
1207056
  Кірмікчій П.Г. Проблеми вегетативного розмноження високопродуктивних форм Corylus avellana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено різні строки та способи щеплення для вегетативного розмноження високопродуктивних сортів і фори С. avellana. Визначено найкращі підщепи для С. avellana та строки щеплення здерев"янілими живцями. Were analyzed different terms and methods of ...
1207057
  Тихенко О.В. Проблеми ведення обліку якості земель у системі державного земельного кадастру України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1207058
  Вакуленко М.О. Проблеми вживання віддієслівних іменників в українській науковій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 353-359
1207059
  Коломієць В. Проблеми взаємин героя й народу в історичній драматургії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 160-163. – ISBN 966-594-298-0
1207060
  Матвієнко П.В. Проблеми взаємин філософії та освіти у світовому та українському контексті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 74-80. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1207061
  Ольховський Є. Проблеми взаємовідносин гілок влади в сучасних умовах / Є. Ольховський, Б. Ольховський // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 85-91. – ISSN 1993-0909
1207062
  Корнус В.Г. Проблеми взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1207063
  Трофименко В.А. Проблеми взаємовідносин церкви і держави / В.А. Трофименко, М.І. Волчкова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 119-130. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1207064
  Ладиченко В.В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 18-25. – ISSN 2306-9082
1207065
  Штуца В.М. Проблеми взаємодії економіки та довкілля // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1207066
  Кулинич П.Ф. Проблеми взаємодії норм цивільного і земельного права у регулірованні земельних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-70
1207067
  Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
1207068
  Теремецький В. Проблеми взаємодії органів суддівського врядування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 77-85. – ISSN 2524-0129
1207069
  Геселев О.В. Проблеми взаємодії праворазуміння та розсуду правозастосувача при обгрунтуванні процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Філософсько-правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349
1207070
  Барабаш Ю. Проблеми взаємодії Президента та Уряду в механізмі здійснення зовнішньої політики в Україні: конституційно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
1207071
  Єніна-Березовська Проблеми взаємодії принципів побудови бюджетної та податкової систем у процесі реалізації податково-бюджетної політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 282-288. – ISSN 2222-4459
1207072
  Іванова Л.С. Проблеми взаємодії сільськогосподарських кооперативів та органів об"єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1207073
  Волобуєв А.Ф. Проблеми взаємодії суб"єктів досудового розслідування злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 270-276
1207074
  Лі Дженьсін Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1207075
  Ковбасюк Ю.В. Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 102-105
1207076
  Сніжко О.В. Проблеми взаємозв"язку фінансової структури та економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-110. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні підходи до аналізу взаємозв"язку між фінансовою структурою та економічним зростанням. На основі узагальнення даних емпіричних досліджень визначено основні принципи формування фінансової структури для країн з ринками, що ...
1207077
  Рибак Н.О. Проблеми взаємообумовленості конкурентоспроможності країни та вітчизняних підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 29-33
1207078
  Рожко О. Проблеми вибору боргової політики в контексті івестиційної стратегії держави / О. Рожко, Ю. Драчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-94.
1207079
  Рожко О. Проблеми вибору боргової політики в контексті інвестиційної стратегії держави / О. Рожко, Ю. Драчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-95.
1207080
  Чугай О.М. Проблеми вибору і формування стратегії експорту в діяльності підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80.
1207081
  Ващенко В.М. Проблеми вибору конструкційних матеріалів для понадглибинних термозондів / В.М. Ващенко, Т.В. Писаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджується проблема вибору конструкційних матеріалів для термозондів пристроїв для проникнення в понадглибинні надра шляхом контактного проплавлювання порід. Метод контактного термопроникнення має нереалізовані переваги в порівнянні з традиційними ...
1207082
  Дергалюк Б.В. Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 61-65
1207083
  Черенько Л.М. Проблеми вибору моделі соціального розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-123.
1207084
  Кизим М.О. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 50-58. – ISSN 2222-4459
1207085
  Внукова Н.М. Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва / Н.М. Внукова, Р. Пукала // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1207086
  Мортіков В. Проблеми вибору та альтернативних оцінок на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-8
1207087
  Александрова Г.А. Проблеми вибору художника у повістях Гоголя "Портрет" і Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 4-12
1207088
  Боняк В.О. Проблеми виборчого процесу в Україні та можливі шляхи їх вирішення // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7069-57-6
1207089
  Буцикіна Н.Є. Проблеми вивчення внутрішнього мовлення в художньому тексті у світлі когнітивно-інтерпретативного підходу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 45-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1207090
  Ставицька О. Проблеми вивчення жаргонної лексики: соціолінгвістичний аспект // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 126-146. – ISBN 966-95452-3-7
1207091
   Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ. – ISSN 2307-3047
Вип. 12. – 2016. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207092
  Кирильчук А. Проблеми вивчення онтогенезу і географії грунтів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-36-1
1207093
   Проблеми вивчення середньовічного села на Поліссі. – Чернігів, 1992. – 90 с.
1207094
  Піоро В.І. Проблеми вивчення соціального устрою давніх суспільств степової України доби пізнього енеоліту - бронзового віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми відбору та інтерпретації археологічного матеріалу для реконструкції соціального устрою давнього населення території степової України пізнього енеоліту - бронзового віку. Зроблено висновок про можливість проведення порівняльного ...
1207095
   Проблеми вивчення та охорони пам"яток археології Київщини : тези доп. першої наук.-практ. обл. конференції, присвяч. 140-річчю з дня народж. В.В. Хвойки, с. Білогородка. 1991р. – Київ : [б. в.], 1991. – 107, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.


  В пр. № 1717341 напис: Подарунок Є.В. Максимова. 7.06.2006 р.
1207096
  Культенко В.П. Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта / В.П. Культенко, Б.О. Кудін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 228-231. – ISSN 2076-1554
1207097
  Біляніна Т. Проблеми вивчення творчості японсько-американських письменників: феміністичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 149-154


  У статті вивчаються деякі проблеми дослідження творчості американських письменниць японського походження. Розглядається сучасна японсько-американська феміністична література як особливий напрям азійсько-американській літератури. В статье изучаются ...
1207098
  Александрова Г.А. Проблеми вивчення традиційних сюжетів, образів, мотивів у порівняльному літературознавстві кінця XIX - початку XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 3-7. – ISBN 966-7825-78-7
1207099
  Кощій О. Проблеми виготовлення екологічно чистих продуктів харчування в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-43 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1207100
  Усаченко Л.М. Проблеми виділення складових моніторингу розвиненості громадянського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 60-62. – (Право. Економіка. Управління)
1207101
  Ревенко М.І. Проблеми виділення частин китайської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-56. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Розглядаються принципові питання загального і китайського мовознавства: частини мови в китайській мові, граматична природа китайського слова. Дається критичний аналіз традиційної номенклатури частин мови, принципів їх виділення і обґрунтовується ...
1207102
  Зиман С. Проблеми видових назв судинних рослин у флорі України // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 63-69. – ISBN 978-966-00-1327-8
1207103
  Губська О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-146.
1207104
  Остапович Г.М. Проблеми визнання недійсними установчих документів господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-126.
1207105
  Панасенко А.П. Проблеми визнання основних засобів у бухгалтерському обліку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1207106
  Спєсівцев Д.С. Проблеми визнання права власності на об"єкт нерухомого майна, що не прийнятий в експлуатацію, як судового способу захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів інвестора // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 94-102. – ISSN 2707-6849
1207107
  Пожарська Л. Проблеми визнання та класифікації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1207108
  Чімпой Ю. Проблеми визначення адміністративної юрисдикції // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 94-99. – ISBN 978-966-8909-91-7
1207109
  Саприкіна І. Проблеми визначення адміністративної юрисдикції // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 110-124. – ISBN 978-966-8909-91-7
1207110
  Чеботарьова Г. Проблеми визначення безпосередніх об"єктів злочинів у сфері медичної діяльності (на прикладі злочинів, передбачених статтями 132, 145 КК України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 164-170. – ISSN 0132-1331
1207111
  Цебень Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві : економіка підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1207112
  Мілаш В. Проблеми визначення галузевої природи комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1207113
  Владика С.А. Проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 161-167


  Стаття присвячена питанням гармонізації непрямого оподаткування в рамках Європейського Союзу, а також гармонізації законодавства України з правом ЄС у цій галузі. Досліджуються причини та передумови здійснення гармонізації непрямих податків та ...
1207114
  Микосянчик Т.Р. Проблеми визначення дефініції сім"ї у законодавстві України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7363-7-0
1207115
  Кулинич О.О. Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 285-291. – ISSN 2313-4569
1207116
  Михайловський В.І. Проблеми визначення ефективності державного регулювання економіки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.99-100. – ISBN 5-7763-2435-1
1207117
  Краснов В.В. Проблеми визначення ефективності інноваційних процесів у системі освіти / В.В. Краснов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 10-15. – ISBN 966-597-072-0
1207118
  Якимчук К М. Проблеми визначення ефективності управлінської праці в органах прокуратури України // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.108-113. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1207119
  Давидович І. Проблеми визначення змісту вини у злочинних посяганнях на представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
1207120
  Орлов М. Проблеми визначення і реалізації правових форм у сфері охорони навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.74 -78. – ISSN 0132-1331
1207121
  Камінська Н. Проблеми визначення і сутності понять "демократія", "місцева демократія" і "регіональна демократія" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 56-61
1207122
  Дроздова І.П. Проблеми визначення комунікативних потреб для формування українськомовної компетенції іноземних студентів закладів вищої освіти України // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 48-58. – ISSN 2073-4379
1207123
  Дзьоба Д. Проблеми визначення конституційно-правового ладу Боснії та Герцеговини згідно з Дейтонськими угодами 1995 року та Дейтонською Конституцією // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7069-17-0
1207124
  Галькевич А. Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об"єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано визначення категорії "контроль" з позицій законодавства України та зарубіжних країн, а також розглянуто точки зору вітчизняних та іноземних науковців стосовно даного поняття. Надано класифікацію контролю за різними ознаками та ...
1207125
  Хоменко К. Проблеми визначення мети покарання у Кримінальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 369
1207126
  Ніколенко І.І. Проблеми визначення міжнародного конфлікту // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 204-207
1207127
  Ховдій А. Проблеми визначення моменту закінчення злочину в окремих постановах Пленуму Верховного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 368
1207128
  Чаричанський О.О. Проблеми визначення об"єкта легалізації (відммивання) прибутків, одержаних незаконним шляхом // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.154-166. – ISBN 966-7146-60-Х
1207129
  Клочков В. Проблеми визначення об"єкта та інших термінів прокурорського нагляду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 63-74
1207130
  Красноступ Г. Проблеми визначення об"єкта та предмета інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
1207131
  Петрицький А.Л. Проблеми визначення об"єкту та предмету податкового контролю // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 505-508. – ISBN 966-660-151-6
1207132
  Рожко О. Проблеми визначення оптимальної структури державного боргу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою економіко-математичного моделювання визначається оптимальний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу України. The optimal internal and external Ukraine"s state debt using economic and mathematical modelling are ...
1207133
  Ульяницька О.В. Проблеми визначення організаційно-економічних форм малого бізнесу в сучасних умовах його розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 66-75. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1207134
  Севрюкова І.Ф. Проблеми визначення основних засад (принципів) правового регулювання іпотечних відносин у цивільному законодавстві України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – C. 331-338. – ISSN 2524-017X
1207135
  Оверчук С. Проблеми визначення персональної підсудності у проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.122-126
1207136
  Кузьменко Н.О. Проблеми визначення підвідомчості справ щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-966-7957-18-6
1207137
  Шунько Г.Г. Проблеми визначення підвідомчості та підсудності у цивільному процесуальному, господарському процесуальному кодексах та кодексі адміністративного судочинства України / Г.Г. Шунько, М.І. Сірий // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.153-155. – ISBN 966-7784-65-7
1207138
  Гоменюк А.О. Проблеми визначення підстав відповідальності за порушення прав, що випливають із сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 51-54. – ISBN 978-966-999-024-2
1207139
  Семенюк Л. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ : готівково-грошовий обіг / Л. Семенюк, О. Ключка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1207140
  Пилипчук В.Г. Проблеми визначення понятійно-категоріального апарату у сфері державної безпеки // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 71-87.
1207141
  Чернадчук Т. Проблеми визначення поняття "банківська діяльність" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 22-25
1207142
  Бедриківський В.В. Проблеми визначення поняття "попередження злочинності" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 131-136
1207143
  Шилін М.О. Проблеми визначення поняття "правоохоронні органи", назви і структури відповідної навчальної дисципліни у сфері юридичної освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 138-144. – ISSN 0201-7245
1207144
  Жукевич І.В. Проблеми визначення поняття "процесуальне право" у правовій науці України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 47-53. – ISSN 2078-6670
1207145
  Пацурія Н.Б. Проблеми визначення поняття "страхова компанія" // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 76-84
1207146
  Кривак В.В. Проблеми визначення поняття "територіальне море" та його закріплення у Конвенції ООН з морського права 1982 р. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 599-607. – ISSN 1563-3349
1207147
  Ткач М.П. Проблеми визначення поняття державного управління // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 59-63
1207148
  Голінка М. Проблеми визначення поняття моральної шкоди у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 374-375
1207149
  Прокопов Д.Є. Проблеми визначення поняття природного права в добу нового часу (на матеріалі правової теорії Б. Спінози) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 3-10. – ISSN 1563-3349
1207150
  Собко Г.М. Проблеми визначення поняття психічного насильства як захід протидії організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 125-126
1207151
  Чайківська М.В. Проблеми визначення поняття спадкового договору // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 211-213. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1207152
  Забара С. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 102-105.
1207153
  Вербицька А. Проблеми визначення поняття фотографічного твору, як об"єкта авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 205-206. – ISBN 978-617-7069-15-6
1207154
  Стахира Г. Проблеми визначення поняття цифрового контенту // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 127-130. – ISSN 2524-0129
1207155
  Ткаченко О.В. Проблеми визначення поняття, еволюція змісту і перспективи застосування концепту tertium comparationis в контексті порівняльно-правового дискурсу про функціоналізм // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 595-607. – ISSN 1563-3349
1207156
  Оверчук С.В. Проблеми визначення правил предметної та територіальної підсудності в проекті нового кримінально-процесуального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.88-94
1207157
  Бевз О. Проблеми визначення правового режиму зон охорони об"єктів культурної спадщини за земельним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 294
1207158
  Чернобай А. Проблеми визначення правового статусу виконуючого обов"язки як суб"єкта трудових правовідносин / А. Чернобай, В. Кваша // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 87-92
1207159
  Гребенюк О. Проблеми визначення правового статусу Генерального секретаріату // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 77-87. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Досліджуються проблеми формування урядової влади в добу Центральної ради.
1207160
  Дзюба В.Т. Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження / В.Т. Дзюба, В. Копанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-114. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню наукових положень визначення правового статусу осіб, які здійснюють функції представників влади, посадових та службових осіб публічного характеру. Статья посвящена исследованию научных положений определения правового ...
1207161
  Дзюба Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження / Дзюба, в.Т., В.О. Копанчук // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 142-152
1207162
  Радченко Л.І. Проблеми визначення правового статусу транснаціональних корпорацій в міжнародному приватному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 668-671. – ISBN 966-660-151-6
1207163
  Бедей М.І. Проблеми визначення правової природи господарсько-договірних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 68-73. – ISSN 0201-7245
1207164
  Пономаренко О.М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ спільного майна подружжя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 49-57. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1207165
  Пальчук П.М. Проблеми визначення правової природи правоздатності підприємств у зв’язку з ліцензуванням господарської діяльності за її видами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 89-94
1207166
  Харламова С. Проблеми визначення предмета злочинів, пов"язаних із незаконним збиранням, використанням та розголошенням відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С.85-90.
1207167
  Пальчук П.М. Проблеми визначення принципів ліцензування господарської діяльності в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1207168
  Мацола М.І. Проблеми визначення природи влади у державно організованому суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 82-89. – ISSN 1563-3349
1207169
  Чичиркіна С.П. Проблеми визначення приховування злочину в криміналістиці / С.П. Чичиркіна, В.В. Юсупов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1207170
  Вовк Василь Проблеми визначення процесуального статусу органів безпеки як органу дізнання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 169-174
1207171
  Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 0132-1331
1207172
  Горовенко В.К. Проблеми визначення складу Воєнної організації держави та планування її розвитку / В.К. Горовенко, М.М. Лобко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-12.
1207173
  Батіщева Н. Проблеми визначення спільної діяльності для її відображення в бухгалтерському та податковому обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 38-49
1207174
  Лапко Г.К. Проблеми визначення стадій незаконного проведення аборту . // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1207175
  Долежан В. Проблеми визначення статусу прокуратури у діяльності Конституційної Асамблеї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 16-21


  Визначаються основні напрями діяльності Конституційної Асамблеї щодо майбутніх змін Конституції України у частині відносин прокуратури: її визначення, місця у системі поділу влади, функцій, а також правового статусу Генерального прокурора України.
1207176
  Кальченко Т.В. Проблеми визначення стратегічних країнових інтересів на геоекономічному атласі світу / Т.В. Кальченко, А.О. Остапюк // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 77-82
1207177
  Тюрін Г. Проблеми визначення суб"єктного складу сторін угоди про примирення у кримінальному провадженні України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 357-359. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207178
  Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1207179
  Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
1207180
  Кулиняк Ю.І. Проблеми визначення сутності конкурентної стратегії організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-95. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано підходи зарубіжних і українських науковців до визначення сутності конкурентної стратегії організації.
1207181
  Бондаренко А.Ф. Проблеми визначення сутності стратегічного управління інвестиційною діяльністю в регіоні / А.Ф. Бондаренко, Н.В. Винниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 66-69. – ISBN 966-8958-02-0
1207182
  Зварич Р.В. Проблеми визначення сучасної концепції національної держави // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 5-11. – ISSN 2523-4889
1207183
  Шелухін М.Л. Проблеми визначення та змісту права на судовий захист трудових прав / М.Л. Шелухін, О.А. Любчик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 210-219. – ISSN 2524-0323
1207184
  Гура Н. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-31
1207185
  Боднар І.В. Проблеми визначення умов індивідуальної злочинної поведінки в установах виконання покарань закритого типу на сучасному етапі реформування кримінально-виконавчої системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 512-516. – ISSN 1563-3349
1207186
  Фесенко Є. Проблеми визначення функцій прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-16


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1207187
  Федчук С.І. Проблеми визначення центральних категорій інноваційної діяльності в українському законодавстві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 548-551. – ISBN 966-660-151-6
1207188
  Ільїна Н. Проблеми визначення юридичної природи екологічної сертифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню законодавчих та доктринальних визначень поняття екологічної сертифікації. Автор висвітлює основні наукові підходи до визначення правової природи екологічної сертифікації та її місця в системі екологічного права. Статья ...
1207189
  Желібо Є.П. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 35-36. – Бібліогр.: 6 назв
1207190
  Ісаєв С.Д. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України та шляхи їх вирішення / С.Д. Ісаєв, А.П. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 8-10 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1207191
   Проблеми викладання історії народів України в технічному вузі. – К, 1991. – 307с.
1207192
  Павловський Ю. Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 125-130. – ISSN 2411-1317
1207193
   Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу = Проблемы преподавания логики и дисциплин логического цикла : Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, Київ, 13-14 травня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 126с.
1207194
   Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
1207195
  Щербина О. Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. IV Міжнародна науково-практична конференція / О. Щербина, В. Гаджиєв // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 110-113. – ISSN 0235-7941
1207196
   Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос., англ.
1207197
   Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – 77, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
1207198
  Внукова Н. Проблеми викладання менеджменту Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.66-70. – ISSN 1562-529Х
1207199
  Панкевич І. Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.3-8. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1207200
  Демірська І.О. Проблеми викладання риторики на гуманітарних факультетах (на прикладі Інституту журналістики та факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 34-36
1207201
  Костюк О. Проблеми викладання світової літератури майбутнім педагогам-філологам // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 11/12 (392). – С. 7-8
1207202
  Аністратенко А. Проблеми викладання української мови як іноземної: прикладний аспект // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 168-171. – ISSN 2311-9896
1207203
  Романько В. Проблеми викладання шкільного курсу "Література рідного краю" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 173-182. – ISSN 1728-9572
1207204
  Величко В.О. Проблеми виконавчої влади в роботах Д.І. Менделєєва І М.М. Сперанського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 33-37. – ISSN 0201-7245
1207205
  Ляшенко Р.О. Проблеми виконання деяких категорій судових рішень: теорія, практика та законодавча регламентація // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 278-283. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про проблеми, які існують у судовій системі України, які пов"язані із належним захистом порушення прав фізичних та юридичних осіб.
1207206
  Великорода О.М. Проблеми виконання договору довічного утримання (догляду) // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-40.
1207207
  Бондар І. Проблеми виконання рішень про встановлення побачень з дитиною: практика ЄСПЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемним аспектам виконання судових рішень про встановлення побачень з дитиною. Проаналізовано практики ЄСПЛ та національного законодавства для виявлення перепон належного та своєчасного виконання таких рішень. У дослідженні використані ...
1207208
   Проблеми виконання судових рішень в Україні // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 24. – С. 7-9.


  Правничий клуб центру-засідання факівців
1207209
  Афанасьєв В.В. Проблеми виконання судових рішень в Україні крізь призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 12-15. – ISBN 978-966-937-189-8
1207210
  Носік Ю. Проблеми виконання судових рішень про майнові стягнення: інформаційно-правовий аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28.
1207211
  Сівочек С. Проблеми використання відомостей, одержаних у результаті оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.62-68
1207212
   Проблеми використання водних ресурсів Закарпатської області (на прикладі басейну річки Латориця) / Є.О. Бекетов, Л.Ф. Степанець, О.І. Семенова, І.Ф. Степанець // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 17. – С. 74-78. – ISSN 2225-2916
1207213
  Чистіков О. Проблеми використання геометричного орнаменту України в контексті розбудови національної системи дизайну на початку XXI ст // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 34-39. – ISSN 2226-2180
1207214
  Логвиненко А.О. Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 174-178. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1207215
  Писаренко Р.В. Проблеми використання електронних карт при топогеодизичному забезпеченні бою // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 389-390
1207216
  Воробієнко П. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний розвиток країни : управління економікою : теорія і практика / П. Воробієнко, В. Гранатуров // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 26-33 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
1207217
  Бугера О. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинності неповнолгтніх // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
1207218
  Печеневська О.О. Проблеми використання змішаного навчання та деякі засоби їх подолання у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 31
1207219
  Авдєєва М. Проблеми використання інсайдерської інформації при укладанні з цінними паперами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 125
1207220
  Кіндзерський Ю. Проблеми використання інститутів розвитку в сучасній економічній політиці // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1207221
  Дрьомов С. Проблеми використання інституту співучасті в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 98-101.
1207222
  Підгорний А.З. Проблеми використання інтегральних показників оцінки рівня життя / А.З. Підгорний, К.В. Вітковська, Ю.О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (226). – С. 62-71. – ISSN 2522-1620
1207223
  Семенова В.Г. Проблеми використання інтелектуальної власності в діяльності підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 164-169. – ISSN 2313-4569
1207224
  Богдан О.І. Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні / О.І. Богдан, Є.М. Арістаров // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 107-111.
1207225
  Галаган В.І. Проблеми використання конфіденційної інформації на досудових стадіях кримінального процесу / В.І. Галаган, В.В. Матвієнко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.87-92
1207226
  Масюк В.В. Проблеми використання копій документів у судочинстві і нотаріаті // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 246-253. – ISBN 978-966-437-304-0
1207227
  Погорецький М. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-94.
1207228
  Афонін Д.С. Проблеми використання методу ситуаційного моделювання в криміналістичних експертизах // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 121-128. – ISSN 2414-4207
1207229
  Єгоров І.Ю. Проблеми використання міжнародних показників зайнятості у сфері досліджень і розробок в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 4-8. – Бібліогр.: 13 назв
1207230
  Думчиков М.О. Проблеми використання об"єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 63-66. – ISBN 978-966-999-024-2
1207231
   Проблеми використання одорологічної інформації у боротьбі із правопорушеннями : Навчально-методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, О.К. Сергієнко, Ю.Д. Ткач; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 410 с.
1207232
  Дмитрієва Ю.А. Проблеми використання підстав припинення договору простого товариства, передбачених цивільним укладенням ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 193-198.
1207233
  Бараняк В.М. Проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 265-267. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1207234
  Гладун Є. Проблеми використання примусової праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 108-109
1207235
  Осадча К.П. Проблеми використання ресурсів Інтернет у професійній підготовці магістрантів // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 2. – С. 95-98.
1207236
  Южека В.В. Проблеми використання ресурсо- і енергозберігаючих технологій на підприємствах / В.В. Южека, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
1207237
  Авдєєва Г.К. Проблеми використання спеціальних знань у змагальному кримінальному судочинстві України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7220-83-0
1207238
  Пенцак Є.Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є.Я. Пенцак, А.Я. Пенцак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-148. – ISSN 0321-0499
1207239
  Діхтієвський П.В. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / П.В. Діхтієвський, В.Б. Марченко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 106-115. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується проблематика використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки України. Звертається увага на певні законодавчі перешкоди щодо участі громадських формувань у відстоюванні інтересів ...
1207240
  Наумець Т.А. Проблеми використання та організації бурштитноносних територій Українського Полісся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-278. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1207241
  Греков В.О. Проблеми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах земельної реформи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 3 (49). – С. 2-10.
1207242
  Пишкін І.І. Проблеми використання твердих побутових відходів у сучасних умовах / І.І. Пишкін, Г.О. Михайленко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 13--14 : фото
1207243
  Оксіюк Юхименко О.Г. Проблеми використання технології віртуалізації Docker в платіжних системах // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 295
1207244
  Мамонтова І.В. Проблеми використання фінансових важелів у забезпеченні розвитку економіки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1207245
  Воскобойник Ю. Проблеми використання фірмового найменування як об"єкта інтелектуальної власності: аналіз вітчизнянного досвіду / Ю. Воскобойник, О. Мороз // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 1608-6422
1207246
  Недосєкова Н.С. Проблеми використання харчових добавок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 2-3 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1207247
  Головатюк В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища . . // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 24-46. – ISSN 0374-3896
1207248
  Скрипник Ю.О. Проблеми вимірювання низькоінтенсивного випромінення міліметрового-діапазону / Ю.О. Скрипник, А.Ф. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 108-112. – ISSN 1023-2427
1207249
  Саріогло В.Г. Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1207250
  Романцов В.М. Проблеми виникнення і становлення Гетьманщини в науковій та публіцистичній спадщині М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 85-87. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується висвітлення питань виникнення та становлення Гетьманщини в роботах М. Драгоманова.
1207251
  Тютюннік В. Проблеми виокремлення критеріїв допустимості доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 64-74. – ISSN 1026-9932
1207252
  Литвин О.В. Проблеми виокремлення феномену професійної відповідальності державних службовців як елементу юридичної відповідальності в публічному адмініструванні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 122-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1207253
  Шаповал Л.І. Проблеми вираження волі учасників правочину, укладеного представником // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 108-114
1207254
  Поліщук Л.С. Проблеми вирівнювання економічного розвитку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 48-49
1207255
  Поєдинок В.В. Проблеми вирішення спорів між іноземними інвесторами та приймаючими державами // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 93-100


  Досліджуються недоліки інвестиційного арбітражу як основного способу вирішення спорів між іноземними інвесторами та приймаючими державами, а також роль господарсько-правової науки в їх нейтралізації.
1207256
  Семчик В.І. Проблеми вирішення спорів, пов"язаних з реалізацією земельного законодавства // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 266-274. – ISBN 978-617-7021-00-0
1207257
  Березенко В. Проблеми виробництва і споживання медійного контенту інноваційних PR: теоретичний аспект // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 17-21
1207258
  Дейнеко Л.В. Проблеми виробництва та використання біопалива в Україні / Л.В. Дейнеко, О.Г. Загній // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 49-53. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
1207259
  Шевчук О. Проблеми висвітлення розвитку музичної культури України. (Сторінки історії українського мизикознавства другої половини ХХ століття) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.98-106. – Бібліогр.: 49н.
1207260
  Сьомкін В.В. Проблеми виставок та ярмарок в Україні у культурному та соціально-економічному контекстах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 32-37. – ISSN 2225-7586
1207261
  Загороднюк В.В. Проблеми витлумачення філософії Дж. Берклі у критичній літературі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 3-8


  У статті розглянуті стереотипи та помилки, що склалися навколо аналізу фі- лософської спадщини Дж. Берклі. Також висвітлені передумови та мотиви їх виникнення на прикладі аналізу філософської концепції Дж. Берклі такими мислителями як Дж. Реале та Д. ...
1207262
  Стражнікова І. Проблеми виховання в історико-педагогічних дослідженнях науковців Західної України початку XXI століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 295-303. – ISSN 2077-1827
1207263
  Чепіга Я.Ф. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики / Я. Чепіга [псевд.] (Я. Зеленкевич). – Київ : Друкарня Першої Київської артілі друкарської справи, 1913. – 156, [4] с.
1207264
  Петрук А.П. Проблеми виховання й освіти у творчій спадщині Тараса Шевченка / А.П. Петрук, О.М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 60-67. – ISBN 978-966-7359-72-0
1207265
  Плахотнік О. Проблеми виховання соціально-екологічної відповідальності особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 122-129.
1207266
  Сергієнко В. Проблеми виховання студентської молоді = Vyscha shkola : науково-практичне видання / В. Сергієнко, В. Костін; Міністерство освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 1682-2366
1207267
  Степко М.Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-81


  Определены проблемы высшего образования, качества подготовки и аттестации научных педагогических кадров высшей квалификации, указаны просчеты в организации отбора диссертаций специализированными советами и защиты диссертационных исследований и другие ...
1207268
  Погрібна Б. Проблеми вищої освіти на сторінках наукових видань // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 365-370. – ISBN 966-02-2347-1
1207269
  Нікончук Н. Проблеми вищої освіти України у дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 173-177. – ISSN 1729-7206
1207270
  Кондрашова Лідія Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр.: с. 30, 32, 34. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється роль педагогічних університетів у реалізації соціального замовлення на підготовку фахівців, які відповідають потребам сучасного економічного розвитку суспільства. Наголошується необхідність прямувати до єдиної європейської системи освіти, ...
1207271
  Кондрашова Л. Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1682-2366
1207272
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 3 : Самостійна навчальна робота студентів. – 1970. – 80 с.
1207273
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 4 : Проблеми першого курсу. – 1970. – 116 с.
1207274
   Проблеми вищої школи : Республіканський науково-метод. збірник. – Київ
Вип. 5 : Питання методики викладання суспільних наук. – 1971. – 140 с.
1207275
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 7. – 1971
1207276
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 13. – 1973
1207277
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 77. – 1992
1207278
   Проблеми вищої школи. – Київ
Вип. 78. – 1993
1207279
   Проблеми вищої школи. – Київ. – ISSN 0202-1439
Вип. 79. – 1994. – 100 с.
1207280
   Проблеми вищої школи. – Київ. – ISSN 0202-1439
Вип. 81. – 1994
1207281
  Карлаш Т. Проблеми вищої школи: погляд зсередини. АН ВШ України аналізує, оцінює і пропонує // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Віце-президент Академії М.В. Стріха проаналізував свою 5-річну роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України.
1207282
  Тацій В.Я. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 725-731. – ISBN 978-966-458-148-3
1207283
  Шкарупа В.К. Проблеми виявлення контрабанди митними органами : податки / В.К. Шкарупа, Л.М. Лобойко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 26-32. – Бібліогр.: 3 назви
1207284
  Чепелюк В.М. Проблеми виявлення латентного хабарництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-122
1207285
  Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1207286
  Калашников Є. Проблеми відмежування контролю за вчиненням корупційного злочину від провокації злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1207287
  Болдарь Г.Є. Проблеми відмежування незаконних дій у разі банкрутства від злочинів проти власності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 79-86.
1207288
  Постульга В. Проблеми відмови у виплаті страхового відшкодування за договором страхування автотранспортного засобу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.44-45
1207289
  Романюк М.В. Проблеми відновлення Донбасу: екологічна та техногенна небезпеки // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 46-48. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1207290
  Деордієва Т.М. Проблеми відношень кіномистецтва і релігії (на матеріалі творчоств Федеріко Фелліні) : Автореф... канд. мистецтв.наук: 17.0.03 / Деордієва Т. М.;. – К., 1995. – 25л.
1207291
  Розумний М.О. Проблеми відображення ліберальних доктрин в лісовому законодавстві // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 13-20. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1207292
  Спасибо-Фатєєва Проблеми відповідальності в акціонерних товариствах / Спасибо-Фатєєва, Д. Луспеник // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 29-35
1207293
  Безклубий І. Проблеми відповідальності в працях Й. Покровського // Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія / І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко, Т. Андрусяк, Н. та ін. Армаш. – Київ : Грамота, 2014. – С. 236-243. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-468-5
1207294
  Кириченко К. Проблеми відповідальності експерта в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 241-244. – ISBN 978-617-7069-15-6
1207295
  Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-71
1207296
  Кузнєцов О В. Проблеми відповідальності працівників податкової міліції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-29
1207297
  Вінник О. Проблеми відповідальностіц учасників і власників майна господарських організацій : підприємництво і право // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 48-50. – Бібліогр.: 15 назв
1207298
  Чорнобиль В. Проблеми відповідності нових повноважень прокурора Конституції України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207299
  Лапкін А. Проблеми відповідності принципу змагальності у кримінальному судочинстві України відмови прокурора від державного обвинувачення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 104-109.
1207300
  Кудрявцева Н.П. Проблеми відповідності професійної підготовки кадрів потребам підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 342-347. – ISBN 966-7958-13-2
1207301
  Пунда Ю.В. Проблеми відповідності системи управління Збройними Силами України умовам гібридної війни / Ю.В. Пунда, С.І. Антоненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 120-125. – ISSN 2311-7249
1207302
  Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 79-87.
1207303
  Звонська-Денисюк Проблеми відтворення ідіостилю Нового Завіту в сучасному перекладі українською мовою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)
1207304
  Медвідь М. Проблеми відтворення населення у періоди ведення бойових дій та після їх завершення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 180-187. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1207305
  Лук"янченко М. Проблеми відтворення ритмічних особливостей французької екзистенціальної прози в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 7-10
1207306
   Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115 річниці М.І. Гавриленка) : Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава : АСМІ, 2004. – 332с.
1207307
  Іваненко С.М. Проблеми відтворення тональності художнього тексту в перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-109. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто питання відтворення в перекладі тональності на матеріалі перекладів М. Рильського, М. Бажана, М. Лермонтова віршованих творів Гете, а також на матеріалі перекладів сучасного австралійського поета Юліана Шуттінга, здійснених М. Бєлорусцем і ...
1207308
  Лич В.М. Проблеми відтворення трудового потенціалу юрпоративного сектору економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 207-210. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1207309
  Качановська Т.О. Проблеми відтворення хронотопу в українських перекладах французьких сонетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто специфіку відтворення ономастичних засобів структурування хронотопу в українських перекладах французьких сонетів ХІХ ст. У центрі уваги - кількісний розподіл, часово-просторова співвіднесеність і функціональне навантаження власних назв ...
1207310
  Опадчий І.М. Проблеми відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 160-166


  У статті досліджуються проблеми інституту забезпечення позову в господарському процесі, погляди радянських та сучасних науковців у цій сфері, проводиться аналіз господарського процесуального законодавства України та законодавства зарубіжних країн.
1207311
  Лепісевич О.П. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 96-102. – (Юридична ; Вип. 3)
1207312
  Бредіхін О.О. Проблеми відшкодування шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 51-56.
1207313
  Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
1207314
  Домановський А.М. Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр. / А.М. Домановський, М.Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1006. – С. 109-140. – Бібліогр.:112 назв. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 15). – ISSN 2227-6505


  19 січня 2010 р. у Київському славістичному ун-ті відбувся захист дисертації В.Ю. Чеканова "Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX ст. - початок XX ст.)".
1207315
  Ряшко О. Проблеми війни і миру у філософії Канта, Гегеля, Фіхте / О. Ряшко, Л. Остапенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 474-480. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1207316
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ
Вип. 47. – 2017. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207317
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся
Вип. № 49, т. 1. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207318
   Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ
Вип. № 49, т. 2. – 2017. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207319
   Проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом в Україні : Інформаційний бюлетень (виходить з 1999 року). – Київ, 2003. – 48 с.
1207320
  Вернигора Н.М. Проблеми ВІЛ/СНІДу на сторінках українських ЗМІ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 158-161.
1207321
  Латик Р. Проблеми вітчизняного праворозуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 33-34
1207322
  Сизоненко В.О. Проблеми включення України в міжнародний ринок фінансово-банківських послуг у контексті глобалізації світової економіки / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 53-55
1207323
   Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз : Монографія. – Харків : Право, 2004. – 360 с. – ISBN 966-8467-24-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1207324
  Шпичак О.М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1207325
  Волович О.О. Проблеми водних ресурсів на Близькому Сході і перспективи участі України в їхньому розв"язанні // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 74-90. – ISSN 1608-0599
1207326
  Горміз О.В. Проблеми водокористування в Чернігівській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 228-233. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1207327
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Г.М. Кочетов. – Київ : КНУБА, 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 35. – 2021. – 64 с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35 - Резюме укр., англ. мовами
1207328
   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Г.М. Кочетов. – Київ : КНУБА, 2002-. – ISSN 2524-0021
Вип. 36. – 2021. – 64 с. – doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36 - Резюме укр., англ. мовами
1207329
  Гриценко А. Проблеми воєнної політики в програмах політичних партій // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-24
1207330
  Корнієнко С. Проблеми впливу грунтового середовища на корозію магістральних газопроводів України / С. Корнієнко, О. Корбутяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-44. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан лінійної частини газотранспортної системи України. Розглянуто процес корозії магістральних газопроводів у ґрунтових умовах. Встановлено, що для газової промисловості проблема захисту від корозії газопроводів є вельми актуальною, ...
1207331
  Іонін Є. Проблеми впровадження в Україні міжнародних стандартів розкриття інформації (IOSCO): аналітичні аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1207332
  Тодорова Є.М. Проблеми впровадження віртуальних бібліотечно-бібліографічних послуг у бібліотеках м. Харків / Є.М. Тодорова, О.М. Шапар // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 92-99


  Розглядаються можливості та якість віртуальних послуг, які надаються користувачам за допомогою веб-сайтів бібліотек Харкова.
1207333
  Дівінська Н.О. Проблеми впровадження дидактичних ігор у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів / Н.О. Дівінська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 81-85. – Бібліограф.:9 назв. – ISBN 966-597-072-0
1207334
  Бойко М.В. Проблеми впровадження електронного судочинства // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 345-347. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1207335
  Литвак О. Проблеми впровадження Закону України " Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1207336
  Айріян К. Проблеми впровадження інституту конституційної скарги в Україні: підвідомчість судових справ адміністративної та конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 61-71. – ISSN 2310-6158
1207337
  Задоя К. Проблеми впровадження інституту кримінального проступку в правову систему України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1207338
  Смирнов С.М. Проблеми впровадження інформаційних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіону : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 182-188 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1207339
  Павлюк К.В. Проблеми впровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання впровадження казначейської системи виконання бюджетів, проблеми, що виникають при цьому, обґрунтовуються шляхи їх вирішення. In the article is revealed the questions of treasury system of execution of the budgets, ...
1207340
  Криштоф Н.С. Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 56-61. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1207341
  Гончаров Ю.В. Проблеми впровадження корпоративної культури з використанням інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 162-173. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1207342
   Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналіт. доповідь / Скалецький Ю.М. [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-177-6
1207343
  Худа Ж.В. Проблеми впровадження новітніх технологій навчання математики / Ж.В. Худа, Є.А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 137-143. – ISSN 2519-2884
1207344
  Нецька Л.С. Проблеми впровадження нового закону України "Про оренду державного та комунального майна" // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 65-67. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Безперечно норми нового Закону є прогресивними, але, на жаль, довга процедура поступового їх введення у дію гальмує досягнення очікуваних пози-тивних результатів, паралізує передачу об"єктів в оренду та скорішепризведе до суттєвих бюджетних ...
1207345
  Обушний М. Проблеми впровадження самоврядування в сучасній Україні // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 50-55. – ISBN 978-617-640-241-1
1207346
  Кузьмін О.Є. Проблеми впровадження сучасного менеджменту на промислових підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 98-106


  У статті розглядаються проблеми розвитку вітчизняних промислових підприємств, зосереджено увагу на проблемах управління, використання сучасного менеджменту з метою підвищення ефективності діяльності організацій. Розкрито сутність ...
1207347
   Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах / М. Громяк, Я. Василенко, В. Галан, В. Чорний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 191-199. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто стан впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Проаналізовано результати експирементального дослідження щодо ставлення викладачів до впровавдження та реалізації електронного навчання на прикладі ...
1207348
  Белоусова І. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1207349
  Дзега О. Проблеми впровадження ювенальної юстиції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 376-377
1207350
  Костицький В.В. Проблеми врахування досягнень правової науки в конституційному правотворенні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – C. 4-7. – ISSN 2413-6433
1207351
  Епрікян А.А. Проблеми врахування доходів під час стягнення аліментів на дітей // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 76-79. – ISBN 978-966-927-199-0
1207352
  Карапетян О.М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов"язань України в контексті досвіду європейських країн // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 43-50. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті досліджено досвід Республіки Польща щодо врегулювання структури державного боргу та основні пріоритети у проведенні боргової політики. Проведено порівняльний аналіз структури державного боргу у Польщі та Україні. Вивчено досвід Великобританії ...
1207353
  Казюк Я.М. Проблеми врегулювання міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх вирішення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 91-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1207354
  Гончар Б.М. Проблеми врегулювання регіональних конфліктів в радянсько-американських відносинах // Ленін, перебудова, соціалізм : матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Політвидав, 1990
1207355
   Проблеми всесвітньої історії = Problems of world history : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2015-
№ 1. – 2016. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207356
  Сенюта І. Проблеми встановлення двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
1207357
  Лепейко Т.І. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами : фінанси підприємств / Т.І. Лепейко, В.В. Шемаєв // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1207358
  Цимбалюк В.І. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 107-114. – ISSN 2079-6242
1207359
  Лохова О.В. Проблеми встановлення наслідків злочинів за статтею 126 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 545-547. – ISBN 978-966-458-403-3
1207360
  Кузьменко Н. Проблеми встановлення прибережних захисних смуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207361
  Стрельцов Є. Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 99-106. – ISSN 0132-1331
1207362
  Швайка О.М. Проблеми встановлення та презентпції значення при дослідженні ЛСП // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 324-330. – ISBN 966-638-142-7
1207363
  Король В.В. Проблеми втілення змагальної ідеї на досудовому розслідуванні за проектом КПК України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-21
1207364
  Подцерковний О. Проблеми втручання судів в арбітражну діяльність у контексті підстав банкрутства та тлумачення "публічного порядку" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 50-54. – ISSN 1026-9932
1207365
  Григоренко В.К. Проблеми входження в ЄЄП та підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 159-167.
1207366
  Закусило О. Проблеми входження України в Європейський освітній простір // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 11-16
1207367
  Плавич В. Проблеми входження України до європейськогоправового простору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.24-28. – ISBN 966-667-078-Х
1207368
  Майоров В.О. Проблеми галузевої належності банківських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 301-308. – ISSN 1563-3349
1207369
  Синчук С.М. Проблеми галузевої належності відносин недержавного соціального забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 344-349. – ISSN 1563-3349
1207370
  Луцький І.М. Проблеми гарантій забезпечення прав людини у сфері соціального захисту / І.М. Луцький, Н.І. Луцька, А.І. Луцький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-36. – Бібліогр.: 8 назв
1207371
  Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.88-93. – ISSN 0132-1331
1207372
  Монаєнко А. Проблеми гарантій під час поновлення осіб на посаді державної служби // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 38-39
1207373
  Дробот І. Проблеми гарантування місцевого самоврядування в умовах вітчизняного державотворення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-51.
1207374
  Новіцький В.В. Проблеми гарантування та захисту прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2312-1831
1207375
  Симонова І.В. Проблеми гарантування та реалізації соціальних прав під час пандемії COVID-19 // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 211-218. – ISSN 1993-0941
1207376
  Семчик В.І. Проблеми гармонізації аграрного законодавства України та Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 184-190
1207377
  Семчик В.І. Проблеми гармонізації аграрного законодавства України та Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 368-379. – ISBN 978-617-7021-00-0
1207378
  Дей М.О. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
1207379
  Єфименко А.П. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері регулювання діяльності компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.164-180
1207380
   Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16 квітня 2004 року. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 526 с. – ISBN 966-8071-87-5
1207381
   Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : Матеріали науково-практичної конференції. Жовтень 1998 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 446с. – ISBN 966-7024-26-1
1207382
  Курзова Вікторія Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом у галузі карантину рослин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 160-164
1207383
  Костюк В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 47-54. – ISSN 1026-9932
1207384
  Мокій А.І. Проблеми гармонізації інституційних принципів інноваційної діяльності України та ЄС / А.І. Мокій, Ю.В. Полякова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 24-25
1207385
  Филюк Г.М. Проблеми гармонізації конкурентної та промислової політики в Україні в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 203-211


  Стаття присвячена дослідженню проблем узгодженості цілей промислової та конкурентної" політики, необхідності їх вирішення в умовах глобалізації. The article is devoted for research of problems of co-ordination of aims of industrial and competition ...
1207386
  Рябчинська О.П. Проблеми гармонізації кримінального законодавства України щодо відповідальності за незаконні дії з "дитячою" порнографією з міжнародно-правовими стандартами в галузі захисту прав дітей від сексуальної експлуатації та використання в порнобізнесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1207387
   Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 199, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1207388
  Павліченко В.М. Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного заканодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Павліченко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського Нац. ун-ту "Острозька акдемія", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 433 арк. – Додатки: арк. 429-433. – Бібліогр.: арк. 380-428
1207389
  Павліченко В.М. Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного заканодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1207390
  Смагін І.І. Проблеми гармонізації професійних вимог у стандартах педагогічної діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 164-168 : рис. – Бібліогр.: с. 167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1207391
  Савицька Н. Проблеми гармонізації професійних та освітніх стандартів вищої освіти під час підготовки фахівців з маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 8-14. – ISSN 1606-3732


  "Імплементація ЗУ "Про вищу освіту" та перехід на студентоцентроване навчання підштовхнув вітчизняні ВНЗ до тіснішої взаємодії з роботодавцями. Українська асоціація маркетингу в даному процесі виступає ключовим стейкхолдером вищої маркетингової освіти, ...
1207392
  Попова Н.І. Проблеми гармонізації систем управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглядаються напрямки удосконалення систем управлінського обліку з метою їх подальшої гармонізації.
1207393
  Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 139-153. – ISSN 0132-1331


  Статтю присвячено аналізу проблем гармонізації цивільного законодавства України та Європейського Союзу. Зокрема, розглядаються питання співвідношення ЦК України та ГК України у врегулюванні корпоративних відносин, у тому числі корпоративного ...
1207394
  Кузнєцова Н.С. Проблеми гармонізації Цивільного законодавства України та країн Європи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 174-188
1207395
  Ключковський Ю. Проблеми гендерного аспекту принципу рівності у вітчизняному виборчому праві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 48-60
1207396
  Конєва Д.Р. Проблеми гендерної дискрімінації жінок в контексті майбутнього України // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (осінь). – С. 176-178. – ISSN 2410-244Х
1207397
  Покрищук В. Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України : зайнятість населення та безробіття / В. Покрищук, С. Коваль // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1207398
  Грабовська І. Проблеми гендерної ідентичності в українській соціогуманітаристиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Аналізується специфіка висвітлення гендерних ідентичностей в контексті викладання гендерних проблем в освітньому процесі ВНЗ України. The specify of elucidation of gender identities in the context of teaching of gender problems in the educational ...
1207399
  Юда Л.А. Проблеми гендерної освіти студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 248-252. – (Педагогічні науки)


  У статти аналізуються гендерні проблеми студентської молоді
1207400
  Стражнікова І. Проблеми ґендерної політики в Україні та країнах Західної Європи: порівняльно-історіографічний аналіз // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 63-68. – ISSN 2309-9127
1207401
   Проблеми гендерної рівності в галузі культури та мистецтва / [публ. підгот.: О. Кисельова ; ред. група: М. Шаповал, І. Степанова]. – Київ : [б. в.], 2020. – 30 с. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 29-30. – (Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
1207402
  Кушнир Н.В. Проблеми гендерної рівності в контексті кодифікації Трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-617-7069-52-1
1207403
  Жидкова О.О. Проблеми гендерної рівності в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 63-68. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
1207404
   Проблеми гендерної рівності у галузі освіти / [публ. підгот.: О. Кисельова, Е. Клатцер ; ред. група: М. Босніч та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 30 с. : іл. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 20-21. – (Проект "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
1207405
   Проблеми гендерної рівності у галузі охорони здоров"я / [публ. підгот.: О. Кисельова, Е. Клатцер ; ред. група: М. Босніч та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 26 с. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 16-17. – (Проект "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
1207406
   Проблеми гендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту / [О. Кисельова ; ред. група: М. Босніч, І. Степанова]. – Київ : [б. в.], 2019. – 26 с. : іл. – Опис за обкл. – Бібліогр.: с. 20-21. – (Проект "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
1207407
  Світенок М.І. Проблеми гендерної рівності у законодавстві про працю України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1207408
  Піскорська Г.А. Проблеми гендерної рівності у сфері управління державою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 49-52
1207409
  Полховська І.К. Проблеми гендерної рівності: конституційно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 22-27. – ISSN 0201-7245
1207410
  Торкут Н.М. Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та "література факту") / Н.М. Торкут ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Запоріжжя : [б. в.], 2000. – 406, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-599-044-6


  У пр. № 1739590 напис: Вельмишановній Кірі Олександрівні з глибокою повагою - Наталія Торкут. Підпис. 11.09.2000.
1207411
  Дудко М. Проблеми генези та еволюції суфізму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
1207412
  Загнітко В.М. Проблеми генезису та стратиграфії карбонатних порід бузької серії Українського щита / В.М. Загнітко, Л.М. Степанюк, Н.М. Лижаченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – вип. 28. – С. 25-28
1207413
  Шевчук В.В. Проблеми генетичної типізації сланцюватості / В.В. Шевчук, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Аналізуючи причини виникнення сланцюватості метаморфічних порід, установлюється динамічний її характер з різною орієнтацією у полі диференційних напружень. Головними генетичними типами сланцюватості є деформаційна, рекристалізаційна та кристалізаційна. ...
1207414
  Савченко І.С. Проблеми генетичної типології іменникових омонімів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 11-20. – (Філологічні науки)
1207415
   Проблеми географічної науки в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1972. – 456с.
1207416
   Проблеми географічної науки в Українській РСР. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1975. – 367с.
1207417
   Проблеми географічної науки в Українській РСР : Виробничо-територіальні комплекси. Географія промисловості і транспорту. – Київ : Наукова думка
Вип. 3. – 1975. – 112с.
1207418
   Проблеми географічної науки в Українській РСР в період науково-технічного прогрессу : Маеріали 3 з"їзду Географічного товариства Укр.ССР (31 березня - 2 квітня 1975 р.м.Харків). – Київ : Вища школа, 1976. – 319с.
1207419
  Удовиченко І. Проблеми географічної освіти в контексті формування громадської компетентності учнів засобами курсфіві краєзнавчого спрямування // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-36-1
1207420
  Данкевич А.Ф. Проблеми геодезичного контролю положення висотних об"єктів на аеродромах та приаеродромних територіях / А.Ф. Данкевич, С.Ю. Марков, В.А. Бабченко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-7 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1207421
  Пробоїв О.А. Проблеми геоекономічного статусу України в глобальній економічній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 100-107. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1207422
  Крупський Ю.З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 5--13 : рис. – Бібліогр.: с.12-13. – ISSN 1025-6814
1207423
  Азімов О.Т. Проблеми геологічної ізоляції небезпечних відходів в Україні та методичні аспекти їх вирішення з використанням матеріалів аерокосмічних зйомок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1207424
   Проблеми геологічної науки та освіти в Україні : (Львів, 19-21 жовтня 1995 року). – Львів, 1995. – 402с.
1207425
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = The problems geomorphology and paleogeography of Ukranian Carpathians and adjacend areas : зб. наук. пр. (присвяч. 100-річчю від дня народж. засн. каф. геоморфології і палеогеографії проф. Петра Цися) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Геогр. ф-т, Каф. геоморфології і палеогеографії ; [редкол.: В. Біланюк (голова) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 232, [5] с. : іл., табл. – Ст. частково пол. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0134-3
1207426
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpatians and adjacent areas : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016
1207427
   Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpatians and adjacent areas : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004-. – ISSN 2519-2620
№ 1 (07). – 2017. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207428
  Дашевська О.В. Проблеми геополітичного самовизначення українського суспільства // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 5-22. – ISBN 978-966-434-365-4
1207429
  Шморгун О.О. Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу : підсумки та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 199-204. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1207430
  Грицюк І.В. Проблеми геопросторового аналізу стану і функціонування ставкового господарства Волинської області / І.В. Грицюк, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 101-111. – ISSN 2306-5680
1207431
  Шум І.В. Проблеми геопросторової організації логістичних центрів в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 311-319. – Бібліогр.: 8 назв
1207432
  Продайвода Георгій Трохимович Проблеми геофізики природних і техногенних катастроф / Продайвода Георгій Трохимович, Вижва Сергій Андрійович // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 162-169 : Фото. – Бібліогр.: 31 назва
1207433
  Продайвода Г. Проблеми геофізики та флюїдодинаміки блоково-ієрархічної структури літосфери / Г. Продайвода, І. Байсарович, Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні принципи геофізичної діагностики геодинаміки блоково-ієрархічної структури літосфери. Наголошено, що основним об"єктом геофізичної діагностики мають бути структурні рівні мезо- й мікрорівня та їх динамі-чний флюїдний режим. ...
1207434
  Продайвода Г.Т. Проблеми геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-15. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядається сучасний стан геофізичних досліджень небезпечних природних і техногенних явищ на території України. Обгрунтовано нову наукову парадигму активного геофізичного моніторингу. Пропонується комплексний підхід розв"язання проблеми шляхом ...
1207435
  Товкун Л.П. Проблеми гігієни харчування на Першому Всеукраїнському санітарно-харчовому з"їзді у 1934 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 116-126. – ISSN 2518-7732
1207436
   Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 101, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1207437
  Ващенко Л.І. Проблеми Гільберта - математичний дороговказ XX сторіччя / Л.І. Ващенко, О.М. Ядренко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 12-14. – ISSN 2518-7104
1207438
  Шмигевський М.В. Проблеми Гільберта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)
1207439
   Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014-. – ISSN 2313-1950
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207440
   Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014-. – ISSN 2313-1950
Вип. 2. – 2015. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207441
  Чумаченко О.М. Проблеми глобалізації та формування європейського земельно–ресурсного простору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 103-109. – ISSN 2522-1620
1207442
  Перга Т. Проблеми глобального екологічного управління // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.102-106. – ISBN 966-8397-07-5
1207443
  Білорус О.Г. Проблеми глобального управління в умовах світової фінансової цивілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 10-17. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2305-7645
1207444
   Проблеми глобальної екологічної кризи і освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-26 : рис.
1207445
   Проблеми глобальної зміни клімату. – Київ, 2002. – 52 с.
1207446
  Білорус О.Г. Проблеми глобальної модернізації та імперативи неоіндустріалізації транзитивних країн // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто особливі вимоги до нової ролі та ефективності систем державного менеджменту кожної країни в умовах глобалізації. Наголошено, що системна стратегічна модернізація, нова індустріалізація економіки України повинні стати свідомим вибором держави ...
1207447
  Наєнко Г.М. Проблеми гносеології в староукраїнських наукових творах початку ХVІІ століття (аспекти термінотворення) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про семантичні процеси в системі філософських термінів на позначення процесів пізнання.
1207448
  Казьмирчук М.Г. Проблеми господарської організації селянства як стану Київської губернії у 1861-1917 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 85-90. – ISBN 978-966-96992-6-8
1207449
   Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – Київ : НПУ, 2001. – 260с. – ISBN 966-660-005
1207450
   Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 155 с. – ISBN 966-660-005
1207451
  Раєвська Н.М. Проблеми граматичної стилістики: (на матеріалі англійської мови) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 38-39
1207452
  Янків В.В. Проблеми графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей / В.В. Янків, С.М. Баранович, І.Г. Стукалець // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 192-199


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
1207453
  Ілюк Т.В. Проблеми Греції в контексті ялтинських домовленостей // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 67-76
1207454
  Огуй О.Д. Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786 рр.): фінансово-економічна адаптація краю після анексії Австрією // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 0130-5247
1207455
  Огуй Олександр Дмитрович Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786 рр.): фінансово-економічна адаптація краю після його анексії Австрією // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються проблеми монетного обігу на території Буковини після її анексії Австрією. Краю було надано військове адміністрування для збереження його попереднього статус-кво. Австрійські високоякісні срібні монети почали зникати на ...
1207456
  Ткаченко Н. Проблеми гуманізації вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні.
1207457
  Бочарова Н.В. Проблеми гуманізації законодавства з інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 64-71. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1207458
   Проблеми гуманізму і сучасні зарубіжні літератури. – К, 1964. – 278с.
1207459
  Пепеляєв С.Г. Проблеми гуманізму суспільства на прикладі сучасних філософських вчень Західної Європи // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.21-25. – Бібліогр.: 7 н.
1207460
  Цимбалюк Н.М. Проблеми гуманітаризації вищої освіти в Україні / Н.М. Цимбалюк, В.І. Калініченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 176-179. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1207461
  Грубов В.М. Проблеми гуманітаризації навчально-виховного процесу у професійній підготовці особового складу військових формувань // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 203-211


  Здійснюється спроба вирішення у навчально-виховному процесі військових закладів освіти дилеми між національним і наднаціональним, що є досить непростим питанням для воєнної організації держави та її структур.
1207462
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7444-60-0
№ 6. – 2000
1207463
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7612-04-4
№ 7. – 2001
1207464
   Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич. – ISBN 966-7444-85-6
№ 8. – 2001
1207465
   Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка . – Дрогобич : Каменяр. – ISBN 5776304040
№ 11. – 2003
1207466
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 32. – 2013. – 226, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207467
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 34. – 2014. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207468
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філософія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 35. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207469
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 35. – 2015. – 337 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207470
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 36. – 2015. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207471
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 37. – 2015. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207472
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 38. – 2016. – 295, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207473
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 40. – 2017. – 165, [1] с.
1207474
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 40. – 2017. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207475
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 42. – 2018. – 220, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1207476
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 42. – 2018. – 312, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1207477
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філософія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 41. – 2019. – 154, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207478
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 1/43. – 2019. – 255, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207479
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 2/44. – 2019. – 346, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207480
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" = Problems fo Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 44. – 2019. – 146, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207481
   Проблеми гуманітарних наук. Серія "Історія" = Problems of Humanities : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 3/45. – 2020. – 370, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.3/45 - Резюме укр., англ. мовами
1207482
  Черкас Т.В. Проблеми гуманітарного співробітництва України та Федеративної Республіки Німеччини в історіографії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 182-203. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1207483
  Знаковська Н.М. Проблеми девіантної поведінки в сучасному українському молодіжному середовищі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 90-96. – ISSN 2077-1800
1207484
  Барбашова Н.В. Проблеми деволюції в екологічному праві України / Барбашова Н.В. ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Апекс, 2007. – 268с. – ISBN 966-8242-53-X
1207485
  Деркульський Р.Ю. Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій М.Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до екологічної мережі ЄС NATURA 2000 // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 146-157 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1207486
  Орленко І. Проблеми дезадаптації тимчасово переміщеної молоді україни у сучасних соціокультурних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 90-98. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
1207487
  Кравець І.М. Проблеми делегування організаційно-господарських повноважень органами державної влади саморегулівним організаціями // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 158-160
1207488
  Важинський Ф.А. Проблеми демографічного потенціалу сільських територій Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення / Ф.А. Важинський, М.Ю. Лалакулич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 253-258. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1207489
  Тесленко Т.В. Проблеми демографічної ситуації в Україні та Дніпропетровщини з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – С. 262-269. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 28)
1207490
  Гальчинський А. Проблеми демократизації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 4-11. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1207491
  Кондратенко Олександр Володимирович Проблеми демократизації радянського суспільно-політичного життя у відображенні англо-американської та німецької радянології (1985-1991 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кондратенко Олександр Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 18л.
1207492
  Бульбенюк С. Проблеми демократизації України: теоретичний і прикладний аспекти // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-71.
1207493
  Руденко А.Ф. Проблеми демократичного переходу в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 126-128
1207494
  Гордієнко М.Г. Проблеми демократичної трансформації посттаталітарного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 39-49
1207495
  Сворак С.Д. Проблеми демократії та народовладдя в теорії українського соціалізму Володимира Винниченка // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 3-9
1207496
  Гуторова Н. Проблеми депеналізації злочинів проти державних фінансів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.114-118


  Депеналізація- звільнення від кримінальної відповідальності
1207497
  Воронова В.В. Проблеми деперсоналізації та дегуманізації сучасних засобів брендингу і реклами: психологічний аналіз // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 143-153. – ISSN 2411-1449
1207498
  Тищенко Ю. Проблеми депутатської етики в суспільних науках / Ю. Тищенко, Ю. Каздобіна // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-48
1207499
  Машков Андрій Дмитрович Проблеми держави і бюрократії у політико-правових концепціях М.О.Бакуніна і П.О.Кропоткіна : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.01 / Машков Андрій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1207500
  Шинкарук О.В. Проблеми держави і права в теоретико-політичній спадщині Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 292-301. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1207501
  Колот А.М. Проблеми державно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в перехідній економіці // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 37-43. – ISBN 966-7293-90-4
1207502
  Крисань Т. Проблеми державно-правового гарантування права власності фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 38-41
1207503
  Кісіль З.Р. Проблеми державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 317-320. – (Право. Економіка. Управління)
1207504
  Онищук С.В. Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-63. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено роль державно-церковних відносин в Україні. Розкрито низку неврегульованих нормативно-правових питань у сфері державно-церковних відносин, що породжують нетолерантні стосунки між релігійними інституціями. Запропоновано ...
1207505
  Самборська О.В. Проблеми державного антимонопольного та антидемпінгового регулювання ринкової економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 245-247. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1207506
  Кучер Г.В. Проблеми державного боргу та державної заборгованості в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 217-228
1207507
  Шевченко О.В. Проблеми державного брендінгу в умовах кризи: сучасна політична думка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 50-56


  The article deals with the modern political views on the state branding issues. The author emphasizes that there are many researches concerning theoretical and practical aspects of state branding in the context of political systems transformations and ...
1207508
  Мартин А. Проблеми державного земельного кадастру в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 7. – С. 19-38
1207509
  Мартин А. Проблеми державного земельного кадастру в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 37-53
1207510
  Федорчак О.В. Проблеми державного інвестування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 45-55. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1207511
  Калітієвська Л.А. Проблеми державного керування щодо попередження й реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-8 : фото
1207512
  Баюра Д.О. Проблеми державного регулювання акціонерних відносин в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С.50-55. – ISBN 966-7958-13-2
1207513
  Чучковська А. Проблеми державного регулювання діяльності провайдерів сертифікційних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.21-26
1207514
  Пішеніна Т.І. Проблеми державного регулювання економічної безпеки України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 176-185
1207515
  Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 65-74. – ISSN 0131-775Х
1207516
  Романов Д.С. Проблеми державного регулювання зовнішньоторговельних операцій Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Процеси, що відбуваються в світовій економіці (глобалізація, інтернаціоналізація, поглиблення міжнародного поділу праці) змушують Японію відмовлятися від протекціонізму і відкривати свій ринок для іноземних товаровиробників та інвесторів. The ...
1207517
  Гераймович В.Л. Проблеми державного регулювання інвестиційного процесу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 180-184. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1207518
  Рихтюк В.Л. Проблеми державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 138-148. – Бібліогр.: на12 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1207519
  Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв"язання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 45-54. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1207520
  Чикаренко І. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 95-106
1207521
  Андрійчук Ю.А. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 340-347. – ISSN 0321-0499
1207522
  Якібчук О.В. Проблеми державного регулювання політики екологічної безпеки (на прикладі Одеської області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні поняття та наведено структуру державного регулювання політики екологічної безпеки. Проаналізовано низку нормативно-правових документів в екологічній сфері. Виокремлено особливості державного регулювання політики екологічної безпеки ...
1207523
  Валюх А.М. Проблеми державного регулювання прав власності на природно-ресурсний потенціал України / А.М. Валюх, Д.Б. Зайцев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 126-132. – ISSN 2306-6814
1207524
  Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-17
1207525
  Карбовник Л.П. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 408-413. – ISBN 5-7763-2435-1
1207526
  Маліновська О. Проблеми державного регулювання розвимтку підприємництва в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 200-205. – Бібліогр. на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1207527
  Михайленко О.В. Проблеми державного регулювання розвитку соціального інституту сім"ї в Україні: нормативно-правовий аспект // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 116-118. – ISBN 978-617-7139-11-8
1207528
  Пашков В. Проблеми державного регулювання соціальної інноваційної діяльності в організаційній сферігалузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71.
1207529
  Кремень Т.В. Проблеми державного суверенітету в контексті регіонзлізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні проблеми євро інтеграції України та формування євро регіонів.
1207530
  Мешковський К.Е. Проблеми державного управління в контексті дискурсу модернізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується трансформація ролі та місця державного управління в умовах кризи соціально-культурних та політичних інститутів. Доводиться, що дана проблема набуває особливого значення в умовах модернізації суспільства. Обґрунтовується погляд ...
1207531
  Блоха К. Проблеми державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища в контексті сталого розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 239-240
1207532
  Малишев О.О. Проблеми державного управління в філософській традиції даосизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 397409
1207533
  Ткаченко В.С. Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень / В.С. Ткаченко, О.В. Ващук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 47-52. – ISSN 2306-6814
1207534
  Лузан А.В. Проблеми державного управління об"єктами патентного права та шляхи їх подолання в сучасній Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 186-190. – ISSN 2219-5521
1207535
  Грищенко К.Г. Проблеми державного управління освітньою галуззю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються окремі питання управління системою освіти, місце закладів освіти в цій системі. Обґрунтовується необхідність існування спеціальних державних органів управління освітою. The article deals with separate questions of management of ...
1207536
  Бабков Ю.П. Проблеми державного управління розвитком Національної гвардії України у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності / Ю.П. Бабков, Д.А. Кочерга, О.М. Шаповал // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 9-15. – ISSN 2078-7480
1207537
  Полторак С.Т. Проблеми державного управління системи вищої військової освіти та шляхи їх вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 63-66. – ISSN 2306-6814
1207538
  Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : Монографія / О.В. Соснін; Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького; НАНУ. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 572с. – ISBN 966-02-3096-6
1207539
  Ковальська Н.М. Проблеми державного управління системою професійної освіти в умовах євроінтеграції // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 15-16
1207540
  Корецький М.Х. Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-67. – Бібліогр.: 10 назв
1207541
  Гриценок О.В. Проблеми державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 126-128
1207542
  Потеряйко С.П. Проблеми державного управління цивільним захистом щодо забезпечення державної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
1207543
  Наумік К.Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів : монографія / Наумік К.Г., Коваль Т.О., Кукін І.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 132 с. – Присвячено 80-річчю Харківського нац. економічного ун-ту. – ISBN 978-966-676-389-4
1207544
  Павко А. Проблеми державного устрою та державного управління в політико-правовій спадщині Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 19-24. – (Державне управління ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на багатоманітну політико-правову спадщину відомого давньогрецького мислителя і громадського діяча Платона, вітчизняну та зарубіжну філософську і політологічну літературу, розкрито методологічні та концептуальні підходи вченого до глибокого, ...
1207545
  Міхневич Л.В. Проблеми державного, адміністративного, фінансового та міжнародного права в дослідженнях учених-юристів Київського комерційного інституту // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 37-48
1207546
  Кормич А.І. Проблеми державної влади та прав людини в правових концепціях України XVIII століття // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 350-356
1207547
  Зайцев О.В. Проблеми державної зради в науці кримінального права та шляхи їх вирішення в дослідженнях академіка В. Я. Тація / О.В. Зайцев, М.А. Рубащенко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 135-145. – ISSN 2224-9281
1207548
  Чернега О. Проблеми державної підтримки виробника // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.36-42. – ISSN 0131-775Х
1207549
  Кульга О.О. Проблеми державної політики інноваційного розвитку системи вищої освіти України // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7300-93-8
1207550
  Лукач І. Проблеми державної реєстрації договорів комерційної концесії / І. Лукач, І. Шкарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-115. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу законодавства та судової практики з питання реєстрації договору комерційної концесії в Україні. Статья посвящена анализу законодательства и судебной практики по вопросу регистрации договора коммерческой концессии в ...
1207551
  Бабенко В М. Проблеми державної реєстрації договорів купівлі-продажу нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ключові проблеми державної реєстрації правочинів щодо нерухомості та питання правового регулювання реєстрації переходу права власності на нерухоме майно. Наводяться численні протиріччя в законодавстві, що регулює відносини купівлі-продажу ...
1207552
  Шульга М. Проблеми державної реєстрації земельних прав // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 20-26
1207553
  Гунько Л.А. Проблеми державної реєстрації права оренди земельних ділянок / Л.А. Гунько, І.Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 34-45. – ISSN 2306-1677
1207554
  Мартинюк О.А. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 175-177. – ISSN 2219-5521
1207555
  Барц Я.Є. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовому регулюванні сучасного майнового обігу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 92-98
1207556
  Юнова Г.О. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно при видачі свідоцтва про право на спадщину // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 80-85. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1207557
   Проблеми державності в творчості Михайла Драгоманова. – Чернівці, 1996. – 21с.
1207558
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 1996. – 170с.
1207559
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 1997. – 290с.
1207560
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2011. – 391, [1] с.
1207561
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIIІ регіон. наук.-практ. конф. (26-27 січ. 2012 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2012. – 407, [1] с.
1207562
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 1. – 2015. – 243, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1207563
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 2. – 2015. – 279, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1207564
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXII звіт. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2016 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 1. – 2016. – 218, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1207565
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXII звіт. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2016 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 2. – 2016. – 250, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим
1207566
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 1. – 2017. – 258, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207567
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка
Ч. 2. – 2017. – 264, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207568
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2018. – 236, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207569
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2018. – 265, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207570
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2019. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1207571
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2019. – 62, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207572
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2019. – 222, [2] c. – Бібліогр. в кінці ст.
1207573
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2020. – 249, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1207574
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2020. – 219, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1207575
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2021. – 258, [1] с.
1207576
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2021. – 217, [1]
1207577
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІІ звіт. наук.-практ. конф., 3-4 лют. 2022 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Ч. 1. – 2022. – 248, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1207578
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XXVІІІ звіт. наук.-практ. конф., 3-4 лют. 2022 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Ч. 2. – 2022. – 257, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1207579
   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.. – Львів, 1995. – 120с.
1207580
  Коваленко В.В. Проблеми державотворення та правотворення в період реформ в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 35-43
1207581
  Романюк М. Проблеми державотворення, формування національної свідомості на сторінках буковинського журналу "Самостійна думка" (1931-1936 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 220-230. – (Журналістика ; Вип. 2)
1207582
  Святовець В. Проблеми деталізації в художній літературі // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 209-230. – ISBN 966-95452-3-8
1207583
  Харченко О.В. Проблеми детеріорізації, проникнення та збільшення фразеологізмів у сучасній журналістській термінології США та Великої Британії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядаються проблеми детеріорізації журналістських термінів та процесу проникнення фразеологізмів в журналістську термінологію. Аналізуються екстралінгвістичні, зовнішні та внутрішні чинники термінономінації.
1207584
  Суховіліна А. Проблеми детермінації реабілітації як самостійного процесуально-правового інституту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 84-89
1207585
  Расюк Е. Проблеми дефініції "Фіктивне підприємництво в Україні" / Е. Расюк, А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 108-111
1207586
  Ткач М.П. Проблеми дефініції виконавчої влади // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 54-57
1207587
  Яровий В.І. Проблеми дефініції поняття "Польська підпільна держава" / В.І. Яровий, П.Я. Поліщук // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 154-165. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1207588
  Гук Б.М. Проблеми дефініції поняття виконавчего провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 101-106. – (Право. Економіка. Управління)
1207589
  Яремчук О. Проблеми дефініції трудового колективу напередодні прийняття нового Кодексу про працю України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.103-106. – ISSN 0132-1331
1207590
  Берегова О.А. Проблеми дефініцій понять "стилістичний засіб", "фігура", "троп" і "стилістичний прийом" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 25-35. – ISSN 2413-5593
1207591
  Хом"як Р.Л. Проблеми дефіциту державного бюджету та шляхи його вирішення / Р.Л. Хом"як, інш. та // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 152-160. – ISBN 5-7763-2435-1
1207592
  Янів Л.М. Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв"язання / Л.М. Янів, О.А. Зінченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 144-153. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
1207593
  Сочка К. Проблеми дефіциту Державного бюджету України та шляхи їх подолання / К. Сочка, О. Кіндрат // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1207594
  Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 63-70. – ISSN 1563-3349
1207595
  Андрійко О.Ф. Проблеми децентралізації виконавчої влади в контексті європейського вибору України // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 26-35. – ISBN 978-966-02-7635-2
1207596
  Мїнченко Р.М. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 299-307. – ISSN 1563-3349
1207597
  Мяловицька Н.А. Проблеми децентралізації державної влади у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні проблеми децентралізації державної влади у Франції та особливості утворення в адміністративно-територіальній структурі країни нової ланки - регіону. The article deals with the problems of decentralization of the state ...
1207598
  Шемшученко Ю. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності / Ю. Шемшученко, М. Пухтинський // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 1026-9932
1207599
  Гайдар М.Є. Проблеми децентралізації та добровільного об"єднання територіальних громад в Україні: конституційно-правове забезпечення та сучасні законопроектні ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 75-85. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1207600
  Антонова Л.В. Проблеми децентралізації та розвитку територіальних громад в Україні: соціальні аспекти / Л.В. Антонова, Л.М. Івашова, А.В. Антонов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 87-95. – ISSN 2306-6814
1207601
  Двоєносенко С. Проблеми децентралізації управління розвитком у взаємозв"язку з фінансовою стійкістю регіонів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 143-152. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1207602
  Теребун Д. . Проблеми джазу у мистецтвознавчому дискурсі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 256-262. – ISSN 2312-4679
1207603
  Віслобоков К.А. Проблеми джерелознавства історії українського права // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 24-33. – ISSN 0320-9466
1207604
  Валявко І.В. Проблеми джерелознавства у вітчизняній історії філософії та процес її систематизації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-28


  В статті розглядаються методологічні проблеми, пов"язані з історико-філософським пізнанням, а саме: роль та місце джерелознавства в українській історії філософії та історія систематизації філософської думки в Україні. В процесі дослідження аналізуються ...
1207605
  Климова К. Проблеми джерелознавчої евристики та реконструкції архівів наукових товариств (на прикладі реконструкції архіву Київського відділу Імператорського Російського воєнно-історичного товариства) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 387-413. – ISBN 5-7702-0821-X
1207606
  Халед Салута Проблеми диверсификации внешнеторговых связей Сирии в условиях региональной нестабильности // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 190-195. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1207607
  Перфілова О.Є. Проблеми диверсифікації видів і ринків енергоносіїв в контексті забезпечення енергетичної безпеки України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-47. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1207608
  Опімах Р.Є. Проблеми диверсифікації зовнішніх джерел і шляхів поставок нафти і газу в Україну // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 143-149
1207609
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами
1207610
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1207611
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 6. – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207612
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207613
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 8. – 2017. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207614
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Вип. 9. – 2018. – 199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207615
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 10. – 2019. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207616
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 11. – 2020. – 199, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207617
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 12. – 2021. – 203 c. – Резюме укр., англ. мовами
1207618
   Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 13. – 2022. – 251, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - На пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова
1207619
  Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі : Лекції, лекційні демонстрації, лабораторний практикум / Б.А. Сусь, М.І. Шут. – 2-е вид., виправ. і допов. – Київ : Просвіта, 2003. – 155с. – ISBN 966-7551-53-9
1207620
  Кривонос О. Проблеми дидактичної адаптації студентів педагогічного університету // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 185-195. – ISSN 2312-5993
1207621
  Сікорський П. Проблеми дидактичної взаємодіїї середньої і вищої школи - основа якісної підготовки фахівців // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 10-15.
1207622
  Погорілий С.Д. Проблеми динамічного балансування навантаження для транспортних каналів у багатопроцесорних комп"ютерних системах зі слабким зв"язком / С.Д. Погорілий, Р.І. Левченко, Ю.В. Бойко // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет ""Україна". – Київ, 2010. – С. 128-133. – (Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика ; № 8). – ISBN 978-966-388-252-9
1207623
  Волошина І.С. Проблеми дискримінації в Україні та перспективи покращення ситуації // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7404-86-5
1207624
  Цесарський Ф.А. Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 298-304. – ISSN 1563-3349
1207625
  Шутенко О.В. Проблеми диспозитивности в гражданском судопроизводстве / О.В. Шутенко. – Харьков : Новое слово, 2004. – 200 с. – ISBN 966-8430-33-6
1207626
  Мешкова І.Д. Проблеми дистанційного навчання // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 216-217. – ISBN 978-617-8037-70-3


  У 2020 році оголошення карантину задля запобігання поширення коронавірусу стало катастрофою. Тоді ще ніхто не вмів навчати онлайн, алеосвітні заклади змушені були змінити свою форму навчання на дистанційну задля безпеки студентів та ...
1207627
  Дмитрієнко Ю.М. Проблеми дистанційної ассиметрії права і закону в теоретичній проекції посттоталітарної правосвідомості (до актуалізації ідей П.І.Ногородцева про правову державу в контексті завдань сучасної політично // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.46-54
1207628
  Гуменюк Т.І. Проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 135-141. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1207629
  Драчук А. Проблеми дисциплінарної відповідальності нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 432-433
1207630
  Тихонова О. Проблеми дисциплінарної відповідальності працівника за розголошення комерційної таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 237-238
1207631
  Клименко Н.О. Проблеми дитинства та материнства на сторінках видань для жінок і родини: специфіка подання (на матеріалах журналів "Единственная", "Мир Семьи", "Мама и я") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 103-110


  У статті здійснено аналіз специфіки висвітлення проблем, матері та дитини на сторінках журналів "Единственная", "Мир семьи", "Мама и я" (у проблемно-тематичному та жанровому аспектах). З"ясовано, що предметом зацікавленості вказаних видань є медичні, ...
1207632
  Борисенко О.М. Проблеми дитячого аутизму та психолого-педагогічні шляхи їх вирішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 3-12. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1207633
  Линник Т.Г. Проблеми дитячого мовлення в творчій спадщині Л.А. Булаховського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 396-402
1207634
  Азаров Д.С. Проблеми диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності з урахуванням ступеня тяжкості злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 256-258. – ISBN 978-966-458-403-3
1207635
  Волощук С.Д. Проблеми диференціювання псевдообернених матричних функцій при розв"язанні задачі оптимального розміщення точкових керувачів / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 56-58
1207636
   Проблеми діагностики реальних напівпровідникових кристалів / П.І. Баранський [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2014. – 461, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-457. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1326-1
1207637
  Машков В.А. Проблеми діагностики сенсорних мереж, які застосовуються для екологічного моніторингу / В.А. Машков, О.А. Машков // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 105-114 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2524-0102
1207638
  Тимошенко П.Ю. Проблеми діагностики слідів пам"яті людини в кримінальному судочинстві : Криміналістичний аспект / П.Ю. Тимошенко. – К., 1994. – 104с.
1207639
  Остапенко Г.І. Проблеми діагностування рівнів сформованості пізнавальної активності студентів-першокурсників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу / Г.І. Остапенко, Г.А. Носирєва, І.В. Дерев"янко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 55-58. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
1207640
  Коліушко І. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-46.
1207641
  Шатіло В.В. Проблеми дізнання у справах про контрабанду та шляхи їх вирішення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 21-23.
1207642
  Воднік В.Д. Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 101-111. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1207643
  Притика Д. Проблеми діяльності господарських судів України в умовах реалізації закону про судоустрій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
1207644
   Проблеми діяльності комерційних банків України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 93-110. – ISBN 966-7574-01-6
1207645
  Фещенко Є. Проблеми діяльності комітетів Верховної Ради України: організаційно-правові аспекти та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94
1207646
  Пацера М. Проблеми діяльності міжнародної фінансово-банківської системи - в центрі уваги науковців і банкірів : макроекономіка / М. Пацера, І. Чирченка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 56-59
1207647
  Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання / С.О. Гуткевич, Л.А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 63-70. – ISSN 1993-6788
1207648
  Кондратенко Д.А. Проблеми діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх у сучасних умовах / Д.А. Кондратенко, П.В. Макушев // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-86.
1207649
   Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України : тези доповідей "круглого столу", (Київ, 2 квітня 2010 року) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Навч. центр післядиплом. освіти ; [редкол.: В.Д. Сущенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 115, [1] с.
1207650
  Водрецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-93. – ISSN 1605-2005
1207651
  Цагік Колінько Проблеми доведення моральної шкоди за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 30-34. – ISSN 2663-5313
1207652
  Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві / Р.А. Майданик; КНУТШ. – Київ : Київский університет, 2002. – 502с. – ISBN 966-594-141-0
1207653
  Остапчук О. Проблеми довірчих послуг в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1207654
  Ситник О. Проблеми договірного права у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 155-156


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1207655
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України : Дис. ... д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Сергій Миколайович Бервено; АПН України; Науково-дослід. ін-т приватного права і підприємництва. – Київ, 2006. – 439л. – Бібліогр.: л.417-439
1207656
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України : Автореф. дис. ...д-ра юрид.наук: Спец.12.00.03 / Сергій Миколайович Бервено; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 25 назв
1207657
  Бервено С.М. Проблеми договірного права України: : Монографія / С.М. Бервено. – Київ : Юрінком, 2006. – 360с. – ISBN 966-667-227-8
1207658
  Світлана Лепех Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 172-174.
1207659
  Бондаренко Олег Олександрович Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами : Дис...доктора біолог.наук:03.00.01 / Бондаренко Олег Олександрович; АМНУ. – Київ, 2001. – 348л. – Бібліогр.:л.332-348
1207660
  Бондаренко Олег Олександрович Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Бондаренко О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1207661
  Шульженко А.В. Проблеми доказування об"єктивної сторони у злочинах про порушення законів і звичаїв війни // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 261-270. – ISSN 2524-0323
1207662
  Мікулін В. Проблеми доказування обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 193-199. – ISSN 1993-0909
1207663
  Ангеленюк Проблеми доказування отримання неправомірної вигоди (огляд судової практики) / Ангеленюк, А.-М.Ю, В.А. Мацько // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – С. 140-147. – ISSN 2072-8670
1207664
  Шевчишен А.В. Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шевчишен Артем Вікторович ; М-во внутр.справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 624 арк. – Додатки: арк. 558-624. – Бібліогр.: арк. 9-15, 478-557 та в додатках: арк. 618-624
1207665
  Шевчишен А.В. Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шевчишен Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1207666
  Карпов Н.С. Проблеми доказування у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 187-195.
1207667
  Білецька Л.М. Проблеми доказування у судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-186
1207668
  Тарасюк А. Проблеми доказування характеру та розміру шкоди, завданої злочином, передбаченим ст. 361 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 144-148
1207669
   Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 176, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-074-8
1207670
  Гогусь Т.М. Проблеми документування у кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-97
1207671
  Красінчук І. Проблеми доларизації в Україні / І. Красінчук, Б. Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 185-188. – ISSN 2078-5860
1207672
  Удалова Л.Д. Проблеми допиту при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 188-192.
1207673
  Прилуцький С.В. Проблеми допустимості доказів у кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 77-87
1207674
  Капліна О. Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації / О. Капліна, В. Маринів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 238-249. – ISSN 1993-0909
1207675
  Назаров В. Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-32.
1207676
  Велігура Н.М. Проблеми дослідження акварельного живопису в контексті сучасної художньої культури України // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 104-109. – ISSN 2226-0285
1207677
  Покляцький С.А. Проблеми дослідження великих міст України як основних елементів опорного каркасу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 79-85 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1207678
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження генетично невизначених мов / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ : КДНУ, 1996. – 48 с. – Резюме рос. – Бібліогр.: с. 42-46
1207679
  Жилєнко І.В. Проблеми дослідження джерельної бази "Синопсиса" // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 19-39
1207680
   Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. – Ужгород, 1978. – 200с.
1207681
  Бараняк В. Проблеми дослідження документів під час розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері / В. Бараняк, В. Свідинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 129-132. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
1207682
  Лавчи Я.Д. Проблеми дослідження жертви у сімейно-побутовій (домашній) насильницькій злочинності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 59-61. – ISBN 978-966-916-708-8
1207683
  Краснякова А.О. Проблеми дослідження комунікативних практикв інтернет-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 202-211. – ISSN 2309-8287
1207684
  Пилипчук В.Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 114-119
1207685
  Волович В.І. Проблеми дослідження нової соціальної стратифікації у суспільстві / В.І. Волович, Н.Б. Погоріла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 39-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1207686
  Хаврук В. Проблеми дослідження походження держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 62-64
1207687
  Бурлака Р.А. Проблеми дослідження процесуальних рішень в адміністративно-деліктному праві України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 123-125. – ISBN 978-966-927-199-0
1207688
  Таровська О.А. Проблеми дослідження релігійно-філософського синкретизму ранніх форм гностичної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1207689
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISBN 978-966-581-958-5
1207690
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 38-44
1207691
  Зайцев Ю. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства / Ю. Зайцев, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-19
1207692
  Казьмирчук М. Проблеми дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії (1861-1917) у незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-26. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Автор статті висвітлює погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників незалежної України, які намагалися проаналізувати соціально-економічний розвиток Київської губернії у 1861-1917 рр. У статті проаналізовано погляди науковців далекого та близького ...
1207693
  Мохаммад Луай Фейсал Проблеми дослідження соціального життя студентів-іноземців в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 123-127. – ISSN 2077-1800
1207694
  Фігурний Юрій Проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді аналізуються проблеми дослідження української етнічної історії у контексті українознавства.
1207695
  Мельниченко С.В. Проблеми дослідження феномену бідності в соціально-філософській традиції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 45-50. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1207696
  Діомідова О.Ю. Проблеми дослідження форм і засобів комунікації в юридичній лінгвістиці // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 37-40. – ISSN 2307-4558
1207697
   Проблеми досліджень територіальних структур сучасних річково-долинних систем / Ю.С. Ющенко, М.Д. Пасічник, Л.В. Костенюк, В.М. Опеченик, О.Ю. Ющенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 64-66. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1207698
  Подік Т.А. Проблеми дослідчої перевірки та розслідування порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-113.
1207699
  Савченко Л. Проблеми достовірності фінансової звітності у фінансовому контролі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.52-57
1207700
  Шевченко А.В. Проблеми доступності адміністративно-юрисдикційного захисту при виконанні судових рішень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 90-95. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1207701
  Мельник М.Б. Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 164-167. – ISBN 978-617-7625-72-7
1207702
  Марочкін І.Є. Проблеми доступності судової влади: соціально-правовий аналіз / І.Є. Марочкін, О.М. Овчаренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-36.
1207703
  Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв"язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.98-102. – ISSN 1727-1584
1207704
  Погоріла А.І. Проблеми доступу громадян до публічної інформації // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-419-280-1
1207705
  Решота В.В. Проблеми доступу до адміністративних судів під час дії воєнного стану // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 50-53. – ISBN 978-617-8034-4
1207706
  Смітюх А. Проблеми доступу до інформації про володіння корпоративними правами та їх відчуження (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-12
1207707
  Єрмолаєва Т.В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 92-100. – ISSN 2224-9281
1207708
  Гловюк І. Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій / І. Гловюк, Т. Марченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 48-59. – ISSN 1026-9932
1207709
  Орлюк Проблеми доступу філій іноземних банків в Україну: правові аспекти / Орлюк, ОП // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип .212)
1207710
  Пукач І.Б. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 555-557. – ISSN 1563-3349
1207711
  Лобойко Л.М. Проблеми досудового слідства. Біла та зелена книги з реформування досудового розслідування // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 456-459. – ISBN 978-966-171-322-1
1207712
  Войчук А.Ю. Проблеми досягнення консенсусу в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 384-395


  Розглядаються чинники, які впливають на досягнення політичного консенсусу та механізми забезпечення його в Україні. Ключові слова: політичний консенсус, політична культура, політична комунікація, громадянське суспільство. Рассматриваются факторы, ...
1207713
  Редчиць Т. Проблеми дотримання авторських прав в системі освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 69-75. – ISBN 978-966-2633-02-3
1207714
  Мордюк А. Проблеми дотримання орфоепічних норм у телевізійних прграмах // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-196. – Бібліогр.: Літ.: с. 196; 6 назв
1207715
  Кутєпов М. Проблеми дотримання прав засуджених в умовах воєнного стану // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 41-43. – ISBN 978-617-8037-90-1
1207716
  Коваленко Л. Проблеми дотримання прав засуджених в установах виконання покарань // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-94
1207717
  Черниш К. Проблеми дотримання прав і свобод в умовах використання сучасних науково-технічних засобів з метою неофіційного збирання конфіденційної інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 429-430
1207718
  Смітюх Н. Проблеми дотримання прав людини судовою владою // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 147-151
1207719
  Вітман К.М. Проблеми дотримання прав національних меншин у Грузії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 621-625. – ISSN 1563-3349
1207720
  Семенюк О.Г. Проблеми дотримання принципів судово-експертної діяльності під час проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 433-445. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1207721
  Дроздов О.М. Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 26-30
1207722
  Городовенко В. Проблеми дотримання розумних строків судового розгляду за процесуальним законодавством України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 404-413. – ISSN 0132-1331
1207723
  Михалюк О. Проблеми доцільності легалізації на території України обігу вогнепальної зброї // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 99-100
1207724
   Проблеми другої п"ятирічки Києва : збірник. – Київ : Зік-Міськплян-Іед = Пролетарі всіх країн, єднайтесь!
1. – 1932. – 59 с.
1207725
  Калантаєвська Г.П. Проблеми духовності у публіцистиці М. Жулинського // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 198-206. – ISBN 978-966-657-737-8
1207726
  Стенько Ю.Г. Проблеми еволюції української палеології в історіографії XIX - XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 192-200. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1207727
  Чередниченко О. Проблеми еволюції французької літературної норми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-17. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі проблеми стандартизації французької мови на сучасному етапі її розвитку. В статье рассмотрены некоторые проблемы стандартизации французского языка на современном этапе его развития. The article is focusing on some problems ...
1207728
  Толстенко Ю.О. Проблеми евтаназії: практика європейського суду з прав людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 26-31. – ISSN 2308-9636
1207729
  Лебідь-Гребенюк Проблеми едиції "Журналу" в академічних зібраннях творів Тараса Шевченка: історія та перспективи // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 28-37
1207730
   Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0561-X
Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – 1993
1207731
   Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання. – Київ. – ISBN 5-7702-0852-x
Вип. 21 : А.О. Скальковський - археограф/В.М. Хмарський. – 1994. – 32 с. – (Історія української археографії: персоналії ; вип. 3)
1207732
   Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика : наукове видання. – Київ
Вип. 15 : Едиційна археографія в Україні у 19-20 ст. Плани, проекти, програми видань. Вып. 1. – 1993
1207733
  Любчук Н.В. Проблеми еквівалентності та перекладу фразеологізмів, пов"язаних з традиціями та звичаями (на матеріалі німецької та української мов) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Досліджуються проблеми німецько-української фразеологічної еквівалентності та перекладу фразеологічних одиниць (ФО), що відображають традиції та звичаї в німецькій та українській мовах.
1207734
  Ващишин М. Проблеми екологізації законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 115-120
1207735
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / ДВНЗ "Донецький нац. технічн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 1 (29) /2 (30). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1207736
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 1 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207737
   Проблеми екології : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
№ 2 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207738
   Проблеми екології та медицини : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
Т. 16, № 1/2. – 2012. – на статті укр. мовою резюме англ., рос. мовами; на статті рос. мовою резюме англ., укр. мовами
1207739
   Проблеми екології та медицини : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
Т. 16, № 3/4. – 2012. – на статті укр. мовою резюме англ., рос. мовами; на статті рос. мовою резюме англ., укр. мовами
1207740
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (9). – 2009. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1207741
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (10). – 2010. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1207742
   Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
№ 1 (12). – 2012. – резюме англ., укр.та рос. мовами. До 2009 р. див. Проблемы экологии и охраны природы техног. региона
1207743
  Ковпак Л. Проблеми екології України у програмах та діяльності політичних партій (на прикладі НРУ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 118-122
1207744
  Гудзевич А. Проблеми екології, природокористування і збалансованого розвитку в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 15-20. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1207745
  Балюк С.А. Проблеми екологічних ризиків та перспективи розвитку меліорації земель в Україні / С.А. Балюк, М.І. Ромащенко, Р.С. Трускавецький // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 5-10 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0587-2596
1207746
  Міщенко Л.В. Проблеми екологічного аспекту у війсковій діяльності та можливі шляхи їх вирішення : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 118-126. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1207747
  Гуменюк А.Ф. Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах / А.Ф. Гуменюк, О.В. Тарашевська, Р.Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 249-254. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1207748
  Копилець Євгеній Проблеми екологічного виховання учнів: бачення вчителів географії (на матеріалі Полтавської області) : Наукові досліджження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1207749
  Столяров В.С. Проблеми екологічного менеджменту в пошуках чистих джерел енергії та перспективи рорзвитку альтернативної електроенергетикив Україні // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2009. – № 6. – С. 249-252. – ISSN 2307-5651
1207750
  Багрій І.Д. Проблеми екологічного моніторингу освоєння сланцевого газу на Волино-Поділлі / І.Д. Багрій, В.П. Чепіль, К.М. Стародубець // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 41-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2189
1207751
  Бондарев О. Проблеми екологічного оподаткування в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 178-180. – ISBN 978-966-301-169-1
1207752
  Ковальчук Т.Г. Проблеми екологічного прогнозування в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-966-419-269-6
1207753
  Волощук М. Проблеми екологічного стану грунтів Українських Карпат // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – C. 28-29. – ISSN 1994-4845
1207754
  Біланюк В.І. Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / В.І. Біланюк, В.П. Матвіїв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 166-170. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1207755
  Пашков А.П. Проблеми екологічної безпеки під час експлуатації автотранспорту та заходи щодо їхнього запобігання чи суттєвого зменшення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 13-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1207756
  Ярош О. Проблеми екологічної безпеки приморських територій Криму при експлуатації вуглеводневих родовищ : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-73. – Бібл. 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1207757
  Личенко І.О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 279-284. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1207758
  Бєляков О.О. Проблеми екологічної освіти в підготовці журналістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається питання про розвиток екологічної комунікації, для чого необхідно підвищувати рівень екологічної освіти в цілому. Зазначається, що в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка включено до навчальних ...
1207759
  Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в контексті сталого (збалансованого) розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 4-6
1207760
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – 2011. – 478 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207761
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 4 (112). – 2012. – 460 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1207762
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (113). – 2012. – 644 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1207763
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 6 (114). – 2012. – 695 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1207764
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 1 (115). – 2013. – 356 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207765
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 2 (116). – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207766
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 3 (117). – 2013. – 363 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207767
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 4 (118). – 2013. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207768
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 5 (119). – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207769
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 6 (120). – 2013. – 333 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207770
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 1 (121). – 2014. – 382 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207771
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
Вип. 2 (122). – 2014. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207772
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 3 (123). – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207773
   Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
Вип. 4 (124). – 2014. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207774
  Ляшенко І.М. Проблеми еколого-економічного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Взаємодію суспільства та природи розглянуто як окрему еколого-економічну систему. Здійснено поступовий перехід від модулів математичної економіки та математичної екології до еколого-економічних моделей.
1207775
  Позняк Е.В. Проблеми еколого-правової культури реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні: зміна стратегій чи стратегія змін? // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 191-195. – ISBN 978-966-7957-24-7
1207776
  Богославец І.С. Проблеми економії ресурсів / І.С. Богославец, Л.А. Литвиненко. – Київ : Знання, 1983. – 32 с. – (Наука і практика управління / Товариство "Знання" УРСР ; 12 ; № 12)
1207777
   Проблеми економіки = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207778
   Проблеми економіки = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2013. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207779
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2014. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207780
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2014. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207781
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207782
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207783
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2015. – 381 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207784
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207785
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207786
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2015. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207787
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207788
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2016. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207789
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207790
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207791
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2017. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207792
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207793
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3. – 2017. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207794
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4. – 2017. – 458 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207795
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1. – 2018. – 395 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207796
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (36). – 2018. – 474 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207797
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (37). – 2018. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207798
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (38). – 2018. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207799
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (39). – 2019. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207800
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (40). – 2019. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207801
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (41). – 2019. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207802
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (42). – 2019. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207803
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (43). – 2020. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207804
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (44). – 2020. – 435 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207805
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (45). – 2020. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207806
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (46). – 2020. – 375 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207807
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (47). – 2021. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207808
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (48). – 2021. – 244 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207809
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (49). – 2021. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207810
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (50). – 2021. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207811
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (51). – 2022. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207812
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (52). – 2022. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207813
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 3 (53). – 2022. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207814
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 4 (54). – 2022. – 253 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207815
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 1 (55). – 2023. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207816
   Проблеми економіки = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2009-. – ISSN 2222-0712
№ 2 (56). – 2023. – 249 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207817
  Бобко А. Проблеми економіки лісівництва в Україні та заходи щодо поліпшення складання державного бюджету і фінансування галузі // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-80. – ISSN 0131-775Х
1207818
  Попова О. Проблеми економіки природокористування в контексті досліджень В.М. Трегобчука // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 113-118


  Розглянуто питання раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення ресурсо-екологічної безпеки нашої країни в контексті наукової діяльності видатного вченого в галузі економіки природокористування академіка НААН ...
1207819
  Пестушко Валерій Проблеми економіки Східної Азії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
1207820
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 7. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207821
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 8. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207822
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 9. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207823
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 10. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207824
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 11. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207825
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 12. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207826
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 13. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207827
  Проблеми Проблеми економіки транспорту = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Проблемы экономики транспорта" : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 14. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207828
  Шкабко С. Проблеми економічних трансформацій в політиці президента Леоніда Кучми (1994 - 1999 ) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 355-357. – ISBN 978-966-171-795-3
1207829
  Калінська Алла Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 32-34. – Бібліогр.: 10 назв
1207830
  Мардар Д.О. Проблеми економічного обгрунтування цін на освітні послуги в Україні / Д.О. Мардар, І.І. Борінос // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 210-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1207831
  Гуторов О.І. Проблеми економічного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві / О.І. Гуторов, К.М. Бойко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 181-185. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1207832
  Ханін С.Г. Проблеми економічного розвитку регіонів, що зумовлюють необхідність модернізації регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 232-235 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1207833
  Плющик І.А. Проблеми економічного розвитку та залучення іноземних інвестицій у країнах Чорноморського регіону / І.А. Плющик, Р.П. Огородник // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 107-116. – ISSN 2524-003X
1207834
  Петренко П.С. Проблеми економічного росту України // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 4-18. – ISSN 2522-9273
1207835
  Корінєв В.Л. Проблеми економічної безпеки галузей вітчизняної економіки на сучасному етапі їх розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1207836
  Жук І.Л. Проблеми економічної ефективності праці засуджених / І.Л. Жук; НАНУ.Рада по вивч.продукт.сил України.МОУ.Київськ.екон.ін-т менеджменту. – Київ : РВПС України НАНУ, 1999. – 135с. – ISBN 966-02-1090-Є
1207837
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів, 1996. – 320с.
1207838
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів
3. – 1996. – 30с.
1207839
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз : теорія і стратегія. – Львів
4. – 1996. – 30с.
1207840
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародний рух капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 175-194. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1207841
   Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Міжнародні ринки послуг і Україна // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 178-199. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1207842
  Іващенко А.В. Проблеми економічної організації споживчого ринку в умовах перехідного періоду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36.
1207843
  Хвесик М.А. Проблеми економічної оцінки природних ресурсів / М.А. Хвесик, Н.В. Збагерська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1207844
  Злупко С.М. Проблеми економічної теорії в журналі "Економіка України" в період розбудови Української держави // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 101-105
1207845
   Проблеми економічної теорії в період трансформації національної економіки // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.10-126. – ISBN 5-7763-2435-1
1207846
  Падалка О. Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 142-146
1207847
  Шпиг Ф.І. Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 317-325. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1207848
   Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 978-966-306-165-3
Вип. 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1207849
  Сидоренко Л.О. Проблеми експертного дослідження дипломів про освіту зразка 2015 року та формування інформаційно-довідкових обліків // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 132-140. – ISSN 1992-4437
1207850
  Головченко Л.М. Проблеми експертного дослідження контрафактної продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 105-110
1207851
  Чорнобаєв В.В. Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 51-60. – ISSN 2073-9982
1207852
   Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2007-. – ISSN 2786-5541
№ 1 (1). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207853
   Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2007-. – ISSN 2786-5541
№ 2 (2). – 2021. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207854
   Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2007-. – ISSN 2786-5541
№ 1 (3). – 2022. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1207855
   Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2007-. – ISSN 2786-5541
№ 2 (4). – 2022. – 125, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207856
   Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2007-. – ISSN 2786-5541
№ 1 (5). – 2023. – 135, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1207857
  Абакуменко О.В. Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 2222-0712
1207858
  Левченко О.Г. Проблеми електромагнітної безпеки / О.Г. Левченко, О.М. Тимошенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1207859
   Проблеми електромагнітної сумісності в задачах надійності та ефективності електропостачання з урахуванням тенденцій концепції Smart Grid / Ю.А. Папаїка, М.В. Рогоза, О.Г. Лисенко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1207860
  Сердюк А.І. Проблеми електронного фінансового звітування в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 244-254. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1207861
   Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. Ф-т психології. – Київ : Гнозис
Вип. 1. – 2008. – 378 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1207862
   Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ : Гнозис
Вип. 3. – 2009. – 394 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207863
   Проблеми енергетичних міст потребують вирішення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 6-7 : фото
1207864
  Семчик В.І. Проблеми енергетичного та ядерного право // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 316-320. – ISBN 978-617-7021-00-0
1207865
   Проблеми енергетичної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-13 : рис.
1207866
  Скоцик В.Є. Проблеми енергоефективності в контексті забезпечення технічними засобами сільськогосподарських підприємств / В.Є. Скоцик, І.В. Свиноус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 76-83. – ISSN 2308-1988
1207867
  Козленко Л.Г. Проблеми енергозбереження в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 18-23. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
1207868
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207869
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (3). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207870
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (4). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207871
   Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика = Problems of energy and resource saving in electrical systems. Science, education and practice / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред. Загірняк М.В. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
№ 1 (5). – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207872
   Проблеми ентомології на Україні. – Київ : АН УРСР, 1959. – 294с.
1207873
   Проблеми ентомології на Україні. – Київ : АН УРСР, 1959. – 294с.
1207874
  Таран Л. Проблеми епістемології історії: від позитивізму до постмодернізму (на прикладі французької, російської, української історіографії) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 185-197. – ISSN 0130-5247
1207875
  Крюкова І. Проблеми ергономіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 22-29. – ISSN 0131-775Х
1207876
  Гончаренко М.В. Проблеми естетичного виховання / М.В. Гончаренко. – Киев, 1976. – 223с.
1207877
   Проблеми естетичного виховання молоді в сучасних умовах розвитку суспільства / У. Кемпінська, О. Біда, Т. Кучай, О. Кучай, Н. Рокосовик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 25-31. – ISSN 2312-5993
1207878
  Гордієнко Т.С. Проблеми етики в творах А.В. Луначарського / Т.С. Гордієнко. – Київ, 1979. – 152с.
1207879
  Сушко В. Проблеми етнічної ідентифікації населення Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
1207880
  Зан Михайло Проблеми етнічної, мовної та конфесійної ідентичності українців у повітах Марамуреш та Сату Маре ( Румунія ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-40. – ISSN 0130-6936
1207881
  Півторак Г.П. Проблеми етно- і глотогенезу кривичів та новгородських словенів у контексті ранньої історії слов"янських племен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюється походження східнослов"янських племен кривичів та новгород. словенів на підставі лінгвістичних, археологічних, історичних, антропологічних, етнографічних та ін. свідчень. Комплексне використання сучасних досягнень сусп. наук ...
1207882
  Абашина Н.С. Проблеми етногенезу слов"ян і походження українського народу в працях В.Д. Барана // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 38-58
1207883
  Трохименко О. Проблеми етнодемографічного розвитку сучасної Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-49. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення сучасних німців до ймовірних наслідків демографічного старіння у Німеччині. Стаття базується на власному опитуванні автора, проведеному у Федеративній Республіці Німеччина, землі Північний Рейн-Вестфалія, м. Бонн у 2013 ...
1207884
  Калиновський В.С. Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка / В.С. Калиновський, О.Г. Капічон // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 102-107
1207885
  Ціпко А. Проблеми етноконсервації в освітньо-педагогічній практиці українського недільного шкільництва західної діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 216-223. – ISBN 966-7586-04-09
1207886
  Газізова О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 22-28. – ISSN 2520-2626


  "В системі етнокультурних взаємин в АР Крим ключове місце посідає кримськотатарська проблема, зумовлена як низкою успадкованих від минулого факторів, так і недосконалістю законодавчої бази України, її етнонаціональної політики. Сформована за роки ...
1207887
  Мойсей Антоній Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 113-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1207888
  Васілевскі Є. Проблеми етнолога із глобалізацією: чи в неї вірити, як її досліджувати, як про неї говорити? // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 456-464. – ISSN 1028-5091
1207889
  Франко І. Проблеми етнології в науковій спадщині Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С.117-126. – ISSN 0042-9422
1207890
  Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. .... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1207891
  Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20 - початок 21 ст. ) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. – Бібліогр. : л.181-233
1207892
   Проблеми етномузикології = Problems of music ethnology : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ
Вип. 8. – 2013. – 194 с. + DVD. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
1207893
   Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ
Вип. 9. – 2014. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207894
   Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ
Вип. 10. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1207895
   Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського
Вип. 11. – 2016. – 108 с. + 1 DVD. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва кн. 5 "Пісенна творч. період. зимових св"ят: типологія і географія". – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)
1207896
   Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського. – ISSN 2522-4212
Вип. 12. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва кн. 6: Пісенна творчість періоду зимових свят: типологія і географія. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6)
1207897
  Євтух В.Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти / В.Б. Євтух; Ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. – Київ : Стилос, 2001. – 206с. – ISBN 966-7321-97-5
1207898
  Кресіна І. Проблеми етнонаціональної консолідації українського суспільства // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 139-144
1207899
  Кресіна І.О. Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 205-214. – ISSN 2518-7546
1207900
  Аксьонова В.І. Проблеми етносоціальних змін - феномен національної ідеї в освітньому контексті / В.І. Аксьонова, О.І. Скловська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1207901
  Шеметова І.О. Проблеми ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 371-375. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1207902
  Денис О. Проблеми ефективного використання акціонерного капіталу в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.215-224. – ISSN 1562-0905
1207903
  Харламова Г.О. Проблеми ефективного використання інвестиційних ресурсів в умовах сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 185-196


  Аналізується ефективність надходжень прямих іноземних інвестицій у галузі промисловості України. Запропонована методика оцінки ефективності інвестиційних надходжень на рівні галузей промисловості.
1207904
  Кондиріна А.Г. Проблеми ефективного використання людського капіталу в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-70. – ISBN 966-614-021-7
1207905
  Подра О.П. Проблеми ефективного відтворення людського капіталу України в умовах розвитку інформаційного суспільства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1207906
  Годованик Є.В. Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 135-141. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються правові проблеми імплементації європейських освітніх стандартів до національної правової системи України на сучасному етапі ії міждержавної інтеграції та реалізації стратегічного курсу на вступ до Європейського Союзу. При цьому ...
1207907
  Павлик В.П. Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 85-88. – ISSN 2221-1055
1207908
  Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 119-129. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1207909
  Саркісова Т.Б. Проблеми ефективності адміністративної відповідальності за земельні правопорушення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 88-97
1207910
  Дмитренко Г.В. Проблеми ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів вищими навчальними закладами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 91-94
1207911
  Курко М.Н. Проблеми ефективності вищої освіти в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 120-124. – ISSN 2078-3736


  Стаття розкриває аспекти становлення і розвитку освіти в Україні.
1207912
  Андрєєв П. Проблеми ефективності відомчого контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан контрольно-ревізійної роботи центральних органів виконавчої влади, визначено фактори неефективності його проведення, розроблені пропозиції щодо поліпшення організації та функціонування відомчого контролю. Исследовано состояние ...
1207913
  Таранова К.М. Проблеми ефективності віртуальних команд в IT проектах // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 126-127


  Йдеться про start-up проект, який розробили студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного ф-тів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для створення та ...
1207914
  Кириченко Є.М. Проблеми ефективності державного управління в сфері української ювелірної галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 112-120
1207915
  Пилипишин В.П. Проблеми ефективності державного управління та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-78. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення поняття ефективності державного управління, розкрито критерії ефективності в даній сфері, охарактеризовано основні проблеми, які впливають на ефективність державного управління, запропоновано шляхи їх подолання. Обґрунтовано, ...
1207916
  Дяченко В.І. Проблеми ефективності дії норм сучасного міжнародного гуманітарного права і правових шляхів їх вирішення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.142-157. – Бібліогр.: 11 назв
1207917
  Домбровська О.В. Проблеми ефективності діяльності органів внутрішніх справ у механізмі забезпечення прав і свобод громадян // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 206-210. – ISSN 1563-3349
1207918
  Шемшученко Ю.С. Проблеми ефективності екологічного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-50
1207919
  Іванець І.П. Проблеми ефективності інституційної системи з виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 331-333. – ISBN 978-617-673-442-0
1207920
  Удовенко Ж. Проблеми ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-100
1207921
  Замула А.Ю. Проблеми ефективності міжнародного права у боротьбі зі злочинами катування і тероризму // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 158-166. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1207922
  Дяченко В. Проблеми ефективності норм сучасного міжнародного гуманітарного права і правові шляхи їх вирішення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 21-27. – ISSN 1814-3385
1207923
  Журавель В.А. Проблеми ефективності організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 200-208.
1207924
  КовальчукТ Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні / КовальчукТ, Т. Коваленко, А. Мірошниченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 63-68.
1207925
  Зварич Р.В. Проблеми ефективності правового регулювання в контексті юридичного закріплення та реалізації регулятивної функції права в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 45-53. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1207926
  Бойко А. Проблеми ефективності правоохоронних органів із запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 211-215. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1207927
  Дубровинський Г.Р. Проблеми ефективності проведення професійно-психологічного відбору для військовослужбовців контрактної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-90. – Бібліогр.: С. 89-90. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до проведення професійно-психологічного відбору з військовослужбовцями контрактної служби, враховуючи досвід країн НАТО та сучасних силових структур України. In the article the approaches to carrying out of professional ...
1207928
  Корнякова Т. Проблеми ефективності реалізації кримінологічної запобіжної функції у природоохоронній діяльності органів прокуратури // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 254-262. – ISSN 0132-1331
1207929
  Черняк О. Проблеми ефективності студентських служб в Україні: досвід міжнародного проекту ТЕМПУС IMPRESS / О. Черняк, Г. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу роботи міжнародного проекту ТЕМПУС "IMPRESS" - "Підвищення ефективності студентських служб" 530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR. Основною метою проекту є створення сучасних Центрів підтримки студентських служб у провідних ...
1207930
  Бєлкін Л.М. Проблеми ефективності судового контролю на досудовому слідстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 49-60. – ISSN 2413-1342
1207931
  Москвич Л.М. Проблеми ефективності судової системи україни професійна культура судді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 170-175. – ISSN 0201-7245
1207932
  Нікитенко Д.В. Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні / Д.В. Нікитенко, О.В. Мулярчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 65-70. – ISSN 2306-6806
1207933
  Тарасова О.В. Проблеми ефективності функціонування фінансової системи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 51-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1207934
  Джавадов Х.А. Проблеми ефективності цивільного судочинства : монографія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 333, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-038-6
1207935
   Проблеми є навіть у найкращих // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Фінансування університетів США під час карантину.
1207936
  Томенко М. Проблеми є, але вони поступово розв’язуються // Київ. правда. -, 2005


  Комент. віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань М.Томенка щодо ситуації по підготовці до 50-го пісенного конкурсу Євробачення в Києві
1207937
  Казьмирчук М. Проблеми єврейського землеволодіння у Київській губернії у пореформенний період (1861-1917 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 144-145
1207938
  Капітанець С.В. Проблеми євроінтеграції вищої освіти України в рамках Болонського процесу // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 21-27. – ISBN 966-8110-19-6
1207939
  Вікторов В. Проблеми євроінтеграції освітньої галузі України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 43-51
1207940
  Тищенко О.В. Проблеми євроінтеграції України в сфері соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 243-247. – ISBN 978-617-7069-34-7
1207941
  Власюк О. Проблеми євроінтеграційного поступу системи вищої освіти України / О. Власюк, Т. Дараган, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1207942
  Комзюк В. Проблеми європеізації українського законодавства і судової практики щодо захисту журналістських джерел // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 120-121. – ISBN 978-617-7069-14-9
1207943
  Петрів Тарас Іванович Проблеми європейських інтеграційних процесів у сучасному інформаційному контексті : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Петрів Тарас Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1997. – 14л.
1207944
  Петрів Т.І. Проблеми Європейських інтеграційних процесів у сучасному інформаційному контексті : Дис... канд. филол.наук: 10.01.08 / Петрів Т. І.; КУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 1997. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1207945
  Теребун О.С. Проблеми європейського досвіду інституціоналізації діалогових форм міжсекторальної співпраці органів публічної влади і інституцій громадянського суспільства: досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 147-152. – ISSN 2306-6814
1207946
  Пашков М. Проблеми європейської безпеки: позиції населення України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.27-34
1207947
   Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 29-30 вересня 2005 р. – Луцьк : Вежа, 2005. – 542 с. – Присвячується 10-річчю створення єврорегіону "Буг". – ISBN 966-600-174-8
1207948
  Борис І.І. Проблеми європейської Реформації в дослідженнях учених Пряшівського університету (кінець 1980-х рр. - початок ХХІ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 127-133. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1207949
  Ткачук О.С. Проблеми єдності і гармонізації процесуального законодавства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 80-85. – ISBN 978-617-7530-15-1
1207950
  Мохначук С. Проблеми єдності і диференціації географії : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-11. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід різних наук щодо розробки їх власних теорій. Розкрито зміст базових понять географічної теорії: географічна властивість, географічний зв"язок, географічна структура, спосіб функціонування, організація, географічне регулювання, ...
1207951
  Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України "Про судоустрій і статус суддів" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 200-205. – ISSN 0132-1331
1207952
  Горобець В.Й. Проблеми жанрової класифікації української актової писемності XVІІІ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 115-121
1207953
  Демещенко В.В. Проблеми жанру в кіномистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 111-116
1207954
  Кірієнко П. Проблеми житлової політики в Україні та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 196-201. – бібліогр. на 5 пунктів
1207955
   Проблеми життєдіяльності та громадського здоров"я населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях, та відселеного в чисті регіони у віддалений період аварії : (соціально-психологічні аспекти): Рекомендації. – Київ, 1999. – 46с.
1207956
  Усатенко Тамара Проблеми життєдіяльності школи нової генерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-60. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Життєдіяльність школи нової генерації - української національної школи-родини розкрито через проблеми наукової картини світу, текстів, знання та їх структурування, мови навчання, ціннісних орієнтирів, універсалій.
1207957
  Федоренко В.Г. Проблеми життя планети Земля // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-7. – Бібліогр.: 8 назв
1207958
  Козій О. Проблеми жіночої емансипації у творах Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 66-69. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1207959
  Применко Лариса Володимирівна Проблеми жіночої освіти в національних системах освіти і виховання України і Франції : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Применко Лариса Володимирівна; КГУ. – Київ, 1994. – 264л. – Бібліогр.:л.172-208
1207960
  Применко Л.В. Проблеми жіночої освіти в національних системах освіти і виховання України і Франції (XVIII - перша чверть ХХ століття). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Применко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1207961
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківського працівника та 5-ти річчя каф. банк. справи Ін-ту магістерської та післядиплом. освіти Ун-ту банк. справи НБУ, 11 травня 2012 року : зб. тез доповідей / [редкол. : Кузнєцова А.Я., Гірченко Т.Д., Смовженко Т.С. та ін.] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Ін-т магістерської та післядиплом. освіти. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
1207962
  Кельман Л.М. Проблеми забезпечення житлом працівників органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 333-339. – ISSN 1563-3349
1207963
  Борцевич П.С. Проблеми забезпечення прав інвесторів у сфері будівництва житла // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 258-260. – ISSN 1563-3349
1207964
  Руднєва О.М. Проблеми забезпечення соціальних та економічних прав у правозастосовчій практиці України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 90-92
1207965
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (22). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1207966
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (23). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1207967
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (24). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1207968
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (29). – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
1207969
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (30). – 2012
1207970
  Таратула Р. Проблеми зайнятості сільської молоді / Р. Таратула, І. Зозуля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1207971
  Ярова В.В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 82-86. – ISSN 2221-1055
1207972
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 110. – 2010. – 276 с. – резюме рос., англ. мовами; З 2004 р. передплатне видання
1207973
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 111. – 2010. – 269 с. – З 2004 р. передплатне видання
1207974
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 112. – 2010. – 278 с. – З 2004 р. передплатне видання
1207975
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 117. – 2011. – 260 с. – З 2004 р. передплатне виданн. - Резюме рос., англ. мовами
1207976
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 118. – 2012. – 289 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1207977
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 119. – 2012. – 324 с. – З 2004 р. передплатне видання
1207978
  Боровик А. Проблеми законності та її забезпечення у сфері здійснення митних процедур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 10-17
1207979
  Сенчак І.І. Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 40-44
1207980
  Войцехівська В.В. Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1207981
  Юрченко О.М. Проблеми запровадження ринку землі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
1207982
  Мозенков О. Проблеми застосування вартісних показників для оцінки діяльності та прогнозування розвитку підприємств з корпоративними правами : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1207983
  Татьков В. Проблеми застосування господарського законодавства господарськими судами України (у світлі формування судової практики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми застосування норм господарського законодавства у світлі формування судової практики. Визначено роль і значення однакової судової практики за допомогою виконання нею основних функцій. Сформульовано пропозиції, ...
1207984
  Хуторян Н.М. Проблеми застосування законодавства з питань зарахування роботи (служби, навчання) до стажу прокурора і слідчого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 301-306. – ISSN 1563-3349
1207985
  Криволапов Б.М. Проблеми застосування іноземного валютного законодавства у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 331-334


  Дана стаття присвячена проблемам застосування іноземного валютного законодавства про валютне регулювання та валютний контроль.
1207986
  Кузнецова Ю.В. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини органами конституційної юстиції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
1207987
  Бєлкін М.Л. Проблеми застосування строків позовної давності в корпоративних спорах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 206-214
1207988
  Бєлкін Л. Проблеми застосування/незастосування в адміністративному судочинстві законів, визнаних неконституційними // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 348-355. – ISSN 1026-9932
1207989
  Поєдинок В. Проблеми захисту легінтимних очікувань інвесторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 79-84


  У статті розглядаються особливості застосування концепції захисту легітимних очікувань у практиці міжнародних інвестиційних арбітражів та Європейського суду. Вносяться пропозиції щодо запозичення вітчизняною практикою конкретних рис цієї концепції.
1207990
  Кисельова О.О. Проблеми збереження земельних ресурсів Луганщини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 239-242. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1207991
  Бондаренко Р.І. Проблеми збереження історичного середовища в містах України // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 47-54


  За матеріалами Житомира та Бердичева.
1207992
  Рудий Г.Я. Проблеми збереження музейної спадщини України: за результатами аналізу матеріалів республіканської періодики 1930-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 127-135. – ISSN 0130-5247
1207993
  Крупа І.П. Проблеми збереження та використання історико-культурної спадщини України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 176-183. – ISSN 2225-7586
1207994
  Олефір А. Проблеми здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 34-44
1207995
  Жеребчук С.В. Проблеми здобуття незалежності Індонезією та роль УРСР у цьому процесі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 176-181. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1207996
  Бакумов О.С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 125
1207997
  Капліна О. Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 286-296. – ISSN 1993-0909
1207998
   Проблеми зниження шуму на об"єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд / В.В. Сафонов, Ю.В. Богданов, В.Е. Абракитов, Е.Є. Стрежекуров, А.І. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-25 : рис., табл.
1207999
   Проблеми зниження шуму на об"єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд / В.Г. Семенов, Ю.В. Богданов, В.Е. Абракитов, Е.Є. Стрежекуров, А.І. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1208000
  Олефір В. Проблеми зростання харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,