Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1203001
   "Проблема не в лесных пожарах, а в обществе" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1029-5828
1203002
  Музика І.В. Проблема легальності і легітимності норм права у соціологічному праворозумінні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-35
1203003
  Кондратюк А.О. Проблема легітимності та делегітимації політичної влади // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 368-371
1203004
  Гаврилова О.В. Проблема лексичних відповідностей під час перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 296-300. – ISSN 1729-360Х
1203005
  Біла К.В. Проблема лексичного значення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 40-48. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1203006
  Тульчинский Т.Л. Проблема либерализма и эффективная социальная технология // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.17-26. – ISSN 0042-8744
1203007
  Фомина Ж. Проблема личности в послевоенной антифашистской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Фомина Ж.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 15л.
1203008
   Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований = Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : тезисы докладов Третьей Всеукраинской научной конференции молодых ученых, 28-29 сентября 2000 года. – Киев : Киевский университет, 2000. – 250с. – На обложке название на украинском языке
1203009
   Проблема личности в современных зарубежных литературах. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – с.
1203010
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 150, [2] с.
1203011
  Федунина Н.Ю. Проблема личности в трудах Пьера Жане // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.116-128. – ISSN 0042-8841
1203012
  Жаровська Г.П. Проблема лідерства в злочинних групах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.115-119. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1203013
  Федів Р. Проблема лідерства у міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 128-136. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1203014
  Корсак К. Проблема лідерства: міфи й правда / К. Корсак, О. Бойчук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 6-8
1203015
  Жовтий О.О. Проблема лінгвістичної реконструкції праслов"янської міфології з приводу узагальнень В.М. Топорова // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 69-72. – ISBN 978-2-919320-34-9
1203016
  Авдонина П.В. Проблема логического плюрализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 55-56
1203017
  Хромець В.Л. Проблема людини у православній містиці. Огляд у контексті сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1203018
  Танцюра К. Проблема людини у творчості Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 306-307. – ISSN 2076-1554
1203019
  Шкляр Леонід Проблема людського сумління : (Альбер Камю) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-202. – ISSN 0869-3595
1203020
  Пітулей В.В. Проблема людської екзистенції у філософії Жан-Поль Сартра // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 195-197
1203021
  Сабадан О. Проблема М"янми як фактор регіональної системи безпеки регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 67-68
1203022
  Окулов Ю.И. Проблема магнитного заряда и ее космофизический аспект : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Окулов Ю. И.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1967. – 18л.
1203023
   Проблема магния и Нижний Днепр. – Харьков, 1935. – 55 с.
1203024
   Проблема Магочія: націєтворець чи ідеолог русинського сепаратизму? // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 8-10. – ISSN 1232-2776
1203025
  Золотарева О.А. Проблема макроэкономического диагноза / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 39-51
1203026
  Котковский Я.Я. Проблема максимального выигрыша времени в экономическом соревновании двух мировых систем / Я.Я. Котковский. – Москва, 1959. – 4с.
1203027
  Спринджук В.Г. Проблема Малера в метрической теории чисел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Спринджук В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Матем.-мех. ф-тет. – Л., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1203028
  Гордієнко М. Проблема малих знаменників і умови застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання про зв"язок між класичною проблемою малих знаменників і умовами для правих частин слабко нелінійних диференціальних рівнянь, що описують коливні процеси, і до яких можна застосувати метод Крилова-Боголюбова-Митропольського для ...
1203029
  Кунін Е.Л. Проблема малого бізнесу у сучасній податковій системі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 247-249. – ISBN 978-966-188-219-4
1203030
  Шептицька Т. Проблема малоросійства в українській публіцистиці 1920-1930 років // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.85-90. – ISSN 0869-3595
1203031
  Раскин Л.Н. Проблема мальчиков и девочек в воспитании. / Л.Н. Раскин. – Москва-Ленинград, 1929. – 60 с.
1203032
  Чайка О.М. Проблема маніпулювання свідомістю людини в антиутопії Е. Берджеса: культурно-літературний дискурс // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 293-296. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1203033
  Костюк Н. Проблема маскулінності у культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 127-129. – ISBN 978-966-439-147-1
1203034
  Гринберг Ирина Соломоновна Проблема мастерства Ильи Сельвинского в стихотворных исторических трагедиях (на матер. "Ливонской войны") : Автореф... канд. филол.наук: 102 / Гринберг Ирина Соломоновна; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 34л.
1203035
  Рубанович А.Л. Проблема мастерства М.Ю.Лермонтова -- поэта. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1963. – 173 с.
1203036
  Добиш М.П. Проблема масштабу в електорально-географічних дослідженнях України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 227-230. – ISBN 978-617-7069-75-8
1203037
  Амосов П.Н. Проблема материального учёта в социалистическом хозяйстве / П.Амосов и А.Савич (Ибр. Санович). – Петроград : Изд. отд. Петрогр. сов. нар. хоз., 1921. – 121, [3], XII с., [10] л. ил. : диагр., схемы
1203038
  Мельник Р. Проблема матеріально-технічного забезпечення збройних сил у теоретичних розробках військовиків інтерновано // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
1203039
  Загороднюк В.В. Проблема матеріальної субстанції у теоретико-пізнавальній концепції Дж. Локка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 58-60
1203040
  Подканьски Веслав Проблема матодологии общественных наук в франкфуртской социологической школе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К. – 140л. – Бібліогр.:л.125-140
1203041
  Кравчук В. Проблема меж державної лади в умовах формування громадянського суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 7-9.
1203042
  Максимів О.Й. Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 81-93. – Бібліогр.: С. 91-93; 11 поз. – ISSN 1682-671Х
1203043
   Проблема международного частного права. – Москва, 1960. – 231с.
1203044
  Андросова Людмила Дмитриевна Проблема международной валютной ликвидности в условиях углубления общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Андросова Людмила Дмитриевна ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1203045
  Бондаренко Є.В. Проблема межкультурной коммуникации при обучении письменному бизнес-переводу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 46-49. – ISBN 966-7890-03-1
1203046
  Атаманчук Г.А. Проблема межличностных отношений во французском атеистическом экзистенциализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Атаманчук Г.А.; Ин-т.философ.АН.УССР. – К, 1983. – 23л.
1203047
   Проблема межнейронных и нейротканевых отношений. – Киев, 1953. – 228с.
1203048
  Ляпунов Б.В. Проблема межпланетных путешествий в трудах отечественых ученых. Стенограмма публичной лекции. / Б.В. Ляпунов. – М., 1951. – 24с.
1203049
  Чернышев Н.Г. Проблема межпланетных сообщений в работах К.Э.Циолковского и других отечественных ученых / Н.Г. Чернышев. – М., 1953. – 32с.
1203050
  Чхаидзе М.П. Проблема межъязыковых интерференций / М.П. Чхаидзе. – Тбилиси, 1985. – 48с.
1203051
  Пушкин С.Н. Проблема межэтнических контактов в творчестве Л.Н.Гумилева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 89-98. – ISSN 0132-1625
1203052
  Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 101-105. – ISSN 2076-1554
1203053
  Виллис Б. Проблема Мертвого моря : (рифтовая или рамповая долина) / Б. Виллис; Под ред.Н.С.Шатского. – Пер. с англ. – Ленинград : ОНТИ, 1934. – 54с. – (Новые идеи в геологии)
1203054
  Стренадюк Е.Б. Проблема местоименности в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стренадюк Е.Б.; МВ и ССО СССР.Мсок.гос.ин-т иностр.яз. – М, 1988. – 21л.
1203055
  Боровкова Л.А. Проблема местоположения царства Гао Чан : [по кит. историям] / Л.А. Боровкова ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. – 180, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 171-174 (86 назв.). – ISBN 5-02-017275-8
1203056
  Волкова Т.С. Проблема метажанра в лирике : Дис... докт. филол.наук: 10.01.08 / Волкова Т. С.;. – Тернополь, 1994. – 300л.
1203057
  Волкова Тетяна Сергіївна Проблема метажанру в ліриці : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Волкова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
1203058
   Проблема металлоносности древних конгломератов на территории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1203059
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1969. – 267с.
1203060
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1974. – 220с.
1203061
  Часовских Г.А. Проблема метатеории сознания в философии М. Мамардашвили // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 48-50
1203062
  Юлина Н.С. Проблема метафизики в американской философии ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1978. – 296с.
1203063
  Юлина Нина Степановна Проблема метафизики в буржуазной философии США ХХ века : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Юлина Нина Степановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 50л.
1203064
  Гавриленко Т.Л. Проблема мети і завдань початкової освіти в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто в історичному контексті проблеми початкової освіти в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.
1203065
  Осицкая Т.С. Проблема метода в сатире Маяковского. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Осицкая Т.С.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж., 1975. – 23л.
1203066
  Ковалева О.П. Проблема метода в современном химическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1203067
  Рябчиков В.В. Проблема метода в философии XVII в. : Автореф... канд. филос.наук: / Рябчиков В. В.; ЛГУ,Филос. фак. – Л., 1969. – 28л.
1203068
  Панфилов В.А. Проблема метода математического познания в философии и логике Аристотеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 54-57
1203069
  Лукашук И.И. Проблема метода международно-правового регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1203070
  Ха Т.Н. Проблема методов обучения в современной педагогике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ха Т.Н.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1961. – 21л.
1203071
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (социально-философский аспект) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1203072
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (Социально-философский аспект) : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1203073
  Гаврилів І. Проблема методології в історіографії діяльності організації українських націоналістів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 13-27. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
1203074
  Вугнявий Я.О. Проблема методології виміру рівня безробіття в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 87-92
1203075
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема методології девіантної правосвідомості як метатеорії управління: монархічної чи республіканської? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 26-34. – ISSN 1563-3349
1203076
  Голубовська І.О. Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 67-75
1203077
   Проблема методології пізнання в біології 20-30 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 77-143
1203078
  Прунак М. Проблема методології розподілу влад в історії політичної науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.380-388. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1203079
  Бульдович П.В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 224-235
1203080
  Гарасимів Т.З. Проблема методологічної демаркації права / Т.З. Гарасимів, Б.І. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 145-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1203081
  Романюк Л.В. Проблема методу в дослідженнях цінностей: засоби, технології та перспективи // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 69-74
1203082
  Свириденко В.М. Проблема методу в науковій творчості Д.К. Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1203083
  Бевз М.В. Проблема методу пізнання. Історико-філософський аналіз : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бевз М. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
1203084
  Бевз Микола Васильович Проблема методу пізнання: історико-філосоіський аналіз : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.05 / Бевз Микола Васильович; У ім. Тараса Шевчена. – К., 1999. – 20л.
1203085
  Аветисян А.І. Проблема методу у візуальних дослідженнях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 3-5
1203086
  Толстова О.Л. Проблема механізмів розуміння метафори у прагматичній та когнітивній теоріях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 315-319
1203087
  Губанов И.Б. Проблема миграции древних индоевропейцев в Северную Европу в свете новейших данных археологии, палеоэтнографии и генетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 251-262. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1203088
  Ушев Л.Т. Проблема миграции крестьянства в период строительства коммунизма. (На материалах Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Ушев Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1968. – 25л.
1203089
   Проблема миграции нефти и формирования нефтяных и газовых скоплений. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 424с.
1203090
  Масленников М.В. Проблема Милна с анизтропным рассеянием : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Масленников М.В.; Отд. прикладной математики Математического ин-та АН СССР. – М., 1966. – 13л.
1203091
  Мосенкіс Ю.Л. Проблема милозвучності української мови: теоретичні й методичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 20 : Філологічні науки. – С. 23-25. – ISBN 966-518-015-0
1203092
  Козо-Полянский Проблема мимикрии в ботанике / Козо-Полянский. – Воронеж, 1939. – 133с.
1203093
  Михлин С.Г. Проблема минимума квадратичного функционала / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1952. – 216с.
1203094
  Андреева И.С. Проблема мира в западноевропейской философии / Андреева И.С. – Москва : Мысль, 1975. – 223 с. – Список лит.: с. 215-222 (254 назв.)
1203095
  Савчук К.О. Проблема мирного розв"язання міжнародних спорів у вітчизняній науці міжнародного права XIX - початку XX століть // V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (збірник наукових праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 111-113. – ISBN 978-966-301-200-1
1203096
  Невмержицкий Александр Артемович Проблема мировоззренческой направленности учебного процесса в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Невмержицкий Александр Артемович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1203097
  Гурвич А.А. Проблема митогенетического излучения как аспект молекулярной биологии / А.А. Гурвич. – Ленинград : Медицина, 1968. – 240 с.
1203098
  Церна Г.М. Проблема митця і влади в поезії "неокласиків" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 158-163. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1203099
  Барчан В. Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т. Осьмачки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 21-25
1203100
  Терехова І. Проблема митця та мистецтва в прозі Т. Шевченка (на матеріалі повісті "Музхикант") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-128


  У статті схарактеризовано парадигму прекрасного на рівні мистецтва. Доведено, що авторська візія краси в мистецтві постає індикатором світогляду митця, його літературно-мистецьких орієнтирів, актуальних і нині. На прикладі аналізу повісті "Музикант" ...
1203101
  Тивончук Н. Проблема міграції робочої сили в умовах світової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 40-41
1203102
  Усатенко І. Проблема міграції у творах І. Валлерстайна // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 627-630. – ISBN 978-966-171-795-3
1203103
  Волошин Ю. Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії "інтеграція" та її роль у розвитку національного конституційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 5-10. – ISSN 2220-1394
1203104
  Степико М Проблема міжелітного компромісу в перехідному суспільстві / М Степико, Л. Харченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 178-187
1203105
  Єльнікова М.М. Проблема міжетнічної толерантності в науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 288-298


  Розглянуто проблему міжетнічної толерантності в науковому дискурсі. Ключові слова: толерантність, міжетнічна толерантність, терпимість, ідентичність, консолідація. Рассмотрено проблему межэтнической толерантности в научном дискурсе. The article ...
1203106
  Дирда І.А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 34-39. – ISSN 2078-1687
1203107
  Бідзіля Ю. Проблема міжкультурної комунікації в поліетнічному інформаційному просторі (на прикладі Закарпаття) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 125-134. – (Філологія ; Вип. 21)
1203108
  Боднар А.Я. Проблема міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови у ВНЗ / А.Я. Боднар, Т.О. Верещагіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15-18.
1203109
  Баракатова Н.А. Проблема міжмовної омонімії в методиці викладання другої слов"янської мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 38-46. – ISSN 2313-4437
1203110
  Головченко В. Проблема міжнародно-дипломатичного визнання УНР за доби Центральної Ради // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 129-142. – ISBN 978-966-611-826-7
1203111
  Литвиненко К.О. Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 392-396
1203112
  Вінтонів М.М. Проблема міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 40-44
1203113
  Гель І.В. Проблема міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-419-280-1
1203114
  Сергійчук В. Проблема міжнародного визнання української державності в 1917-1921 роках // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 419-425. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті на основі архівних документів розповідається про проблеми з визнанням незалежності Української держави в 1917-1921 роках, називаються держави, які без оглядки підтримали Українську Народну Республіку, вказується на причини зволікання окремими ...
1203115
  Бруз В.С. Проблема міжнародного втручання і застосування сили для врегулювання внутрішньодержавних конфліктів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 368-378. – ISBN 966-7196-06-2
1203116
  Павленко О. Проблема міжнародного статусу Косово в контексті окупації Криму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1203117
  Чорнобай Д.В. Проблема міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 153-158


  The article is dedicated to International liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law (International liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities).
1203118
  Мережко О. Проблема міжнародної правосуб"єктності України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 85-88.
1203119
  Моря М.А. Проблема міжособистісної атракції в різних теоретичних напрямах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичний аналіз різних теоретичних напрямів, що вивчали проблему міжособистісної атракції, а також розглянуто детермінанти виникнення емоційних стосунків у парі. The article provides the theoretical analysis of different theoretical ...
1203120
  Фомічова В.М. Проблема міжособистісної аттракції в психології : Навчально-методичний посібник / В.М. Фомічова; МОУ. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 98с. – ISBN 966-542-195-6
1203121
  Чередниченко В.І. Проблема міжпланетних і міжзоряних польотів. / В.І. Чередниченко. – К., 1962. – 40с.
1203122
  Ващенко О.О. Проблема мінімізації політичних маніпуляцій у трансформаційному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 688-693. – ISSN 1563-3349
1203123
  Демешко І. Проблема місця словотворної морфонології в системі мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 70-75. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1203124
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Дис... канд. філософнаук: 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 148л. – Бібліогр.:л.148-149
1203125
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1203126
  Пайнс Д. Проблема многих лет : пер. с англ. / Д. Пайнс. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 191 с.
1203127
  Марч Н. Проблема многих тел в квантовой механике : пер. с англ. / Н. Марч. – Москва : Мир, 1969. – 496 с.
1203128
  Кузнецов В.С. Проблема многих тел в квантовой механике : Учеб. пособие / В.С. Кузнецов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1981. – 104 с.
1203129
  Кубецкий А.Я. Проблема многих тел и уравнения состояний термодинамических систем / А.Я. Кубецкий. – Львов : Вища школа, 1975. – 131с.
1203130
   Проблема многих тел и физика плазмы : труды Междунар. симпозиума, Новосибирск, 1965 г. – Москва : Наука, 1965. – 214с.
1203131
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : Пер.с нем. / П. Гомбаш. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 280 с.
1203132
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : пер. с нем. / П. Гомбаш. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 276 с.
1203133
  Садыкбеков Р. Проблема многозначности слов в казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыкбеков Р.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1203134
  Разлогов К.Э. Проблема множественности идентичностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 115-119. – ISSN 1606-951Х
1203135
  Чернишева Ю.О. Проблема множинності відповідників при перекладі сучасних релігійних текстів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 669-676. – ISBN 966-581-481-8
1203136
  Грамацький Е. Проблема мобільного конфлікту в міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 62-64


  У статті досліджуються поняття й основні способи вирішення проблеми мобільного конфлікту в сучасному міжнародному приватному праві. The article provides an overview of the conception and main ways of the mobile conflict problem solving in modern ...
1203137
  Стрелкова А.Ю. Проблема мови в філософії японського наставника дзен Догена Кігена // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 37-46
1203138
  Сорока М.В. Проблема мови та мислення в творчості Гумбольдта та Потебні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 237-239. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1203139
  Ажнюк Б. Проблема мовних прав у сучасній соціолінгвістиці // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 22-36
1203140
  Жовніренко Я. Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 23-31. – ISSN 2411-6548
1203141
  Гривко А. Проблема мовного вибору // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 150-153.
1203142
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методичний аналіз) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.173-186
1203143
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1203144
  Білецький А.О. Проблема мовного субстрату і "догрецьке мовознавство" // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 9-12
1203145
  Недопитанська Ю. Проблема мовного суржику в ЗМІ // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 134-137
1203146
  Білявська Т.М. Проблема мовної норми в українському мовознавстві у другій половині 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 40-46. – ISBN 978-966-8847-84-4
1203147
  Лаврик М. Проблема мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній науковій думці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 63-76. – ISSN 2312-5993
1203148
  Фудерер Т. Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 60-70. – ISSN 1682-3540
1203149
   Проблема модели в философии и естествознании. – Фрунзе, 1969. – 91с.
1203150
  Побочий І.А. Проблема моделювання ідеальної ситуації політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 222-231. – ISBN 966-628-132-5
1203151
  Житарюк М.Г. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику. // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 34-38.


  Автор акцентує увагу на потребі осмислення теорії журналістики з погляду соціокультурних моделей. The author concentrate"s his attention on the necessity to comprehend the theory of journalism from the point of view of social and cultural models.
1203152
  Аванесов В.С. Проблема модернизации образования // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 4 (73). – С. 58-79. – ISSN 1726-5223


  Российское образование переживает кризис, суть которого состоит в отставании качества образования от потребностей личности и общества, а также изменений, происходящих в мире. В России это отставание больше, чем в наиболее развитых странах за рубежом. ...
1203153
  Илларионов Н.С. Проблема модернизации традиционных социальных структур в современной африканской общественно-политической мысли : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Илларионов Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философии и социологии стран Востока. – М., 1974. – 28л.
1203154
  Колесниченко Н.Ю. Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини / Н.Ю. Колесниченко, О.С. Цокур // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 148-152. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1203155
  Сокол М. Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 124-130. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійснено огляд проблеми модернізації системи понять у педагогічній науці. Розкрито зміст сучасного понятійно-категорійного апарату педагогічній науки, подано визначення таких понять як: "творчість", "асертивність", "педеутологія", ...
1203156
  Бульвінський А.Г. Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперських державних традицій // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 130-157. – ISBN 978-966-02-7888-2
1203157
  Розлуцький І.М. Проблема модерного дискурсу в літературно-критичній творчості Миколи Євшана: основні аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Розлуцький Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1203158
  Бойко А.К. Проблема молодіжного безробіття в актах міжнародної організації праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 303-307. – ISBN 978-617-7450-09-1
1203159
   Проблема молодого героя в современном спектакле. – Москва, 1977. – 272 с.
1203160
  Гетьман В.І. Проблема Молочного лиману та шляхи її розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 23-26
1203161
  Ахієзер Н.І. Проблема моментів на двох інтервалах при додатковій умові А.А. Маркова / Н.І. Ахієзер, М.Г. Крейн. – Харків : ДНТ ВУ, 1937. – С. 47-59
1203162
  Гачок В.П. Проблема моментов в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гачок В.П. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1203163
  Соловьев А.Д. Проблема моментов для целых аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев А.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 8л.
1203164
  Гусак И.Я. Проблема моментов и геометрия выпуклых множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гусак И.Я.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1981. – 15л.
1203165
  Крейн М.Г. Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие. / М.Г. Крейн, А.А. Нудельман. – М., 1973. – 551с.
1203166
  Кинцанс В. Проблема морали и духовности в системе современного образования в контексте философии духовности С.Б. Крымского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 38-48


  В арсенале человеческого менталитета существуют вопросы, на которые в общей форме ответить нельзя; они требуют индивидуального жизненного опыта субъекта, вся прожитая жизнь конкретного человека является, например, индивидуальным ответом на вопросы ...
1203167
  Лопуга О.І. Проблема моралі і гуманізації молоді в сучасному українському суспільстві // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 61-67. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1203168
  Павлюк І. Проблема моральних цінностей у сучасному суспільстві // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С 110-117. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1203169
  Кендус О. Проблема моральних якостей особистості в українській філософсько-етичній думці першої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.230-238. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1203170
  Петрова Г.М. Проблема моральнісної самоідентифікації та моральнісного самовизначення в сучасних теоріях: етичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У статті здійснюється спроба аналізу виникнення і розкриття понять само ідентифікації та самовизначення у вітчизняній і західній філософських традиціях, а також пошук їхнього змістовного та смислового розведення.
1203171
  Марченко О.В. Проблема морально-етичних засад людського існування у філософській антропології Памфіла Юркевича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Обгрунтовується провідна роль серця для розуміння людини як особистості, як образу Божого у філософії П. Юркевича. В цьому контексті розглядається ідея миру з ближніми як необхідна складова моральнішого зростання людини.
1203172
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 43-48. – ISSN 2075-1486
1203173
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 39-44. – ISSN 2075-1486
1203174
  Поліщук Н.П. Проблема морального ідеалу / Н.П. Поліщук. – Київ, 1970. – 126с.
1203175
  Коробко М.І. Проблема морального обрису сучасного телевізійного героя // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 50-54. – ISSN 2616-9967
1203176
  Северин Людмила Василівна Проблема морального розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Северин Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 165л. – Бібліогр.:л.150-165
1203177
  Ярославцева Ирина Павловна Проблема морального творчества в философии Фридриха Ницше : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ярославцева Ирина Павловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 22л.
1203178
  Сива С.В. Проблема моральної свободи у творчості Григорія Сковороди / С.В. Сива, С.М. Романчук // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – C. 102-109. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1203179
  Сафаров Н.С. оглы Проблема моральной ответственности /методологический аспект исследования/ / Н.С. оглы Сафаров. – Баку, 1984. – 93с.
1203180
  Головко Н.А. Проблема моральной ответственности в марксисткой этике / Н.А. Головко. – К., 1972. – 231с.
1203181
  Бульц В.И. Проблема моральной цели и средств ее достижения : Автореф... канд. филос.наук: / Бульц В. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1968. – 21л.
1203182
  Северин Л.В. Проблема моральности розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Северин Л. В.; КУ. – К., 1999. – 19л.
1203183
  Киселев В.П. Проблема моральных стимулов к труду в социалистическом обществе / В.П. Киселев. – Горький, 1968. – 192с.
1203184
  Федосова А.П. Проблема моральных ценностей в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Федосова А.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
1203185
  Літошенко О.С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 284-293
1203186
  Кеммер Э. Проблема морозоустойчивости плодовых культур / Э. Кеммер, Ф. Шульц. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 155с.
1203187
  Воронова С.В. Проблема мотивації з позиції теорії інтеракцій психічних систем особистості Ю.Куля // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 12-18. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 10 (34))
1203188
  Охріменко І. Проблема мотивації професійної діяльності працівника оперативного підрозділу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 105-110.
1203189
  Васильківський В.О. Проблема мотивації творчості раціоналізаторів / В.О. Васильківський. – Київ : Знання України, 1976. – 24 с.
1203190
  Струкова О.В. Проблема мотиваційної сфери в особистісно-діяльнісному вимирі // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 121-132. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2707-0409
1203191
  Столбецька С.Б. Проблема мотивування вивчення іноземної мови у вищому аграрному закладі освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С123-126
1203192
  Пенюк В.Б. Проблема музичного полістилізму: від практики до теорії // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 209-215. – ISBN 966-638-110-9
1203193
  Капічіна О.О. Проблема музичного символу і знаку в контексті філософсько-семіотичної думки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-14
1203194
  Лабенко О.В. Проблема мультикультуралізму в сучасному американському суспільстві / О.В. Лабенко, А.Л. Чередниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 82-84


  The authors deal with the problems of interaction of cultures within multiethnic polycultural states illustrated by the USA. It must be emphasized that the problem of adoption and preservation of cultural environment, ethnical identity, and regulation ...
1203195
  Мансуров Н.С. Проблема мышления в свете учения И.П.Павлова : Автореф... канд. философ.наук: / Мансуров Н.С.; Ин-т философ. АН СССР. – Москва, 1951. – 13 л.
1203196
  Хргиан А.Х. Проблема наблюдений и исследований атмосферного озона / А.Х. Хргиан, Г.И. Кузнецов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 217с.
1203197
  Глєбова І.А. Проблема навчання іншомовного професійно орієнтованого спілкування студентів немовних вузів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 186-199. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (13))
1203198
  Бурдейна І.В. Проблема навчання та виховання особистості студента в контексті гуманізації освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 183-192
1203199
  Присяжнюк А.С. Проблема навчання фонетичного матеріалу японської мови // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 502-503
1203200
  Привалова Л.Д. Проблема наглядного обучения в педагогическом наследстве В.И.Водовозова и Н.Ф.Бунакова. : Автореф... канд. пед.наук: / Привалова Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 24л.
1203201
  Мурзина О. Проблема наголошеності у народнопісенній силабіці (за матеріалами пісень Центральної України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 114-126. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1203202
  Мережко А.А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / Александр Мережко. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 206, [2] с. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 202-206 в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-207-7
1203203
  Слизький А. Проблема надання юридичної сили службовим електронним документам // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 140-150


  У статті розкрито теоретичні та практичні питання поняття електронного документа (ЕД) й електронного цифрового підпису (ЕЦП); зміст норм українського і міжнародного права, які регламентують використання ЕЦП, дослідження правового регулювання інституту ...
1203204
  Пушкин В.Г. Проблема надежности / В.Г. Пушкин. – М, 1971. – 192с.
1203205
  Волович Владимир Ильич Проблема надежности эмпирических данных в социологическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волович Владимир Ильич ; АН УССР , Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1203206
  Волков В. Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-27. – ISSN 0042-8736
1203207
  Гулійчук Д. Проблема наділення землею переселенців з Польщі на теренах Рівненської області (1944 - 1946 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 282-286. – ISBN 978-966-171-795-3
1203208
  Бабушка Л.Д. Проблема надособистісного в світлі індивідуального: естетико-культурологічний аспект (перечитуючи В. Розанова) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 56-58
1203209
  Литвин В. Проблема наздогнати час у контексті національної недалекоглядності // Голос України, 2004. – 14 травня


  Виклад виступу Голови Верховної Ради України, академіка Національної академії наук на сесії Загальних зборів НАН України 29 квітня 2004 року
1203210
  Баиндурашвили А.Г. Проблема наименования в экспериментальной психологии : Автореф... д-ра психол.наук: / Баиндурашвили А.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 48л.
1203211
  Салтовський О.І. Проблема найкращої форми організації влади в теоретико-політичній спадщині Феофана Прокоповича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається питання особливостей розуміння державної влади в політичній концепції Феофана Прокоповича. В статье рассматривается вопрос особенностей понимания государственной власти в политической концепции Феофана Поркоповича. Тhe article ...
1203212
  Рехтета О.М. Проблема накопичення зовнішнього державного боргу України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 168-174. – ISSN 2079-4762
1203213
  Ковтун Л.И. Проблема накоплений государственных промышленных предприятий в условиях экономики развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Ковтун Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1975. – 22л.
1203214
  Василишин С. Проблема налагодження українсько-білоруських відносин у політико-дипломатичній сфері (1991-1994 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 550-553. – ISBN 978-966-171-893-6
1203215
  Шумилов Д.В. Проблема налоговых преступлений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 290-293. – ISSN 1684-2626
1203216
   Проблема Намибии. – М., 1991. – 195с.
1203217
  Кот О. Проблема наповнення місцевих бюджетів: сплата податку на прибуток // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 219-121
1203218
  Сутт Т.Я. Проблема направленности органической эволюции / Т.Я. Сутт. – Таллин, 1977. – 139с.
1203219
  Вагимов Э.К. Проблема направленности развития научных абстракций // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1203220
  Шелепин Л. Проблема наркомании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0321-0383
1203221
  Волошенко І.О. Проблема наркотрафіку в пострадянських країнах Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 88-93


  В статті проаналізовано основні причини незаконного обігу наркотичних речовин в пострадянських державах Центральної Азії, визначено особливу роль соціально-економічного і афганського факторів у появі і існуванні цього явища. З"ясовано особливості ...
1203222
  Уваров Ю.П. Проблема народа в социальных романах Жорж Санд 30-40-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Уваров Ю.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра зарубежных литератур. – Москва, 1956. – 16л.
1203223
  Охитин В.Г. Проблема народа и вождя в историческом повествовании В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев". : Автореф... канд.филол.наук: / Охитин В.Г.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1952. – 22 с.
1203224
  Земских А.В. Проблема народа и героя в историческом повествовании В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филологич.наук: / Земских А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им.В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1203225
  Чан Винь Фук. Проблема народного героизма в романе Л.Толстого "Война и мир". : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чан Винь Фук.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 19л.
1203226
  Гессен В.М. Проблема народного суверенитета в политической доктрине XVI века / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Шредера, 1913. – [2], 233-330 с. – Отд. оттиск: Известия Санкт-Петербургского политехнического института. 1913 г., т. 20. - Экз. деф.: отсутствует обл. – Библиогр.: "Источники" (с. 233-237) и в примеч.
1203227
  Синенко В.С. Проблема народного характера в советской литературе / В.С. Синенко. – Уфа, 1984. – 85с.
1203228
  Мамедалиев Рафаэль Мамедалиевич Проблема народности в музыке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Мамедалиев Рафаэль Мамедалиевич; Моск. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 27л.
1203229
  Моисейчик А.А. Проблема народности в период становления социалистического реализма в белорусской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Моисейчик А.А.; АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы. – Минск, 1966. – 17л.
1203230
  Анненкова Е.И. Проблема народности в русской критике и публицистике середины XIX века : лекция / Е.И. Анненкова ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1974. – 32 с.
1203231
  Соболев П.В. Проблема народности в русской литературе / П.В. Соболев. – Ленинград, 1955. – 47 с.
1203232
  Швечков Г.Я. Проблема народности в русской музыкально-эстетической мыслы первой половины XIX в. : Автореф... канд. филос.наук: / Швечков Г. Я.; ЛГУ, ИПКП марск. лен. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1203233
  Шахназарова Н.Г. Проблема народности в советском музыкальном искусстве на современном этапе / Н.Г. Шахназарова. – М, 1987. – 92с.
1203234
  Кралина Н.П. Проблема народности в творчестве Г.Р.Державина : Автореф... канд. филологич.наук: / Кралина Н.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1951. – 17 л.
1203235
  Исламова Л.А. Проблема народности в эстетическом наследии узбекских просветителей. (Конец ХІХ - начало ХХ в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Исламова Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фил. фак-тет. – М., 1964. – 13л.
1203236
  Дридгер К.А. Проблема народности воспитания в России первой половины XIX в.: официальная и славянофильская позиции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1203237
  Анофрикова П.С. Проблема народности воспитания в русской общественной мысли 30-40-х годов XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Анофрикова П.С.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Кишинев, 1953. – 16 с.
1203238
  Сарычев А.П. Проблема народности и критический реализм / А.П. Сарычев. – М., 1975. – 256с.
1203239
  Ляшенко И.Ф. Проблема народности искусства в марксистко-ленинской эстетике : Дис... канд. филос.наук: / Ляшенко И. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. дилеет. и ист. материал. – Киев, 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.1-25
1203240
  Ляшенко И.Ф. Проблема народности искусства в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ляшенко И.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. диалектич. и историч. материализма. – Киев, 1955. – 15 с.
1203241
  Баллыев А. Проблема народности искусства в свете марксистко-лениниской эстетики. : Автореф... канд. филос.наук: / Баллыев А.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1967. – 26л.
1203242
  Шамота Н.З. Проблема народности литературы в теории социалистического реализма. : Автореф... Доктора филол.наук: / Шамота Н.З.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – К, 1961. – 40л.
1203243
  Антропянский Н.А. Проблема народности литературы в трудах Н.А. Добролюбюова : Автореф... канд. филол.наук: / Антропянский Н.А.; Томск. гос. ун-тет. – Томск, 1954. – 16л.
1203244
  Березинская З.И. Проблема народности словарного состава "Песни о Нибелунгах". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березинская З.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1203245
  Шубравский В.Е. Проблема народности украинской литературы первой половины XIX века. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.03 / Шубравский В.Е.; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 50л.
1203246
  Гончаренко М.В. Проблема народності літератури в марксистсько-ленінській естетиці / М.В. Гончаренко. – К., 1959. – 132с.
1203247
  Якимович Т.К. Проблема народності французького реалізму середини XIX ст. в світлі ленінської естетики // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 45-48
1203248
  Муравьев В.В. Проблема народонаселения в теории и истории культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-31. – ISSN 2073-9702


  Представлены культурные комплексы, детерминирующие основные параметры динамики населения. Производство пищи и одежды, строительство жилищ, истребление людей в войнах и карательных акциях, накопление и использование знаний о способах лечения болезне - ...
1203249
  Рубин Я.И. Проблема народонаселения как объект идейно-политической борьбы / Я.И. Рубин. – Минск, 1976. – 256с.
1203250
  Швець С. Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1203251
  Лобастов Юлий Проблема насилия в искусстве и действительности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
1203252
  Щур С.А. Проблема насилля в 90-х рр. XIX ст. і українська соціал-демократія Наддніпрянщини // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 25-26
1203253
  Проценко Н.В. Проблема насильства в сучасному американському суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 73-75


  The article is devoted to the social problems of the present day American society. The author makes an attempt to analyse such a social phenomenon as screen violence and show its negative influence on a person.
1203254
   Проблема наследия в теории искусства. – М., 1984. – 300с.
1203255
  Смирнов Е.С. Проблема наследования приобретенных признаков / Е.С. Смирнов. – Москва, 1927. – 28с.
1203256
  Бляхер Л.Я. Проблема наследования приобретенных признаков : история априорных и эмпирических попыток ее решения / Л.Я. Бляхер ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1971. – 184 с.
1203257
  Рубинштейн Г.Р. Проблема наследственности при туберкулезе. / Г.Р. Рубинштейн. – Москва, 1951. – 88с.
1203258
  Половцов В.В. Проблема наследственности, как научная схема / В.В. Половцев, проф. Новорос. ун-та. – Петроград : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Мин. Внутр. дел], 1915. – 31 с. – Без обл. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1203259
  Нахлік Є. Проблема наслідування Христа у Шевченковій поезії та в поезії польських і російських романтиків // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 79-92. – ISBN 966-95452-3-8
1203260
  Бабич Ю. Проблема науки в эстетических теориях 19 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 10-13
1203261
  Соколов Б. Проблема наукова чи політична? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 183). – С. 10


  Глобальне потепління давно вже перетворилося на фантом, який править світом.
1203262
  Гуцол А.З. Проблема наукових допущень у природознавстві / А.З. Гуцол, О.Н. Радченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1203263
  Комісаренко К. Проблема науково-технічного прогресу у фантастичній прозі Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 232-237. – ISSN 2307-2261
1203264
  Десятник В.О. Проблема наукового методу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 4-11. – ISSN 2222-5374
1203265
  Крикун В.Ю. Проблема наукового статусу риторики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 52-53
1203266
  Сосницький О. Проблема наукової класифікації homo sapience // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 382-393. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  За плідну співпрацю професору Шлезінгеру М.І. присвячується. У даній роботі досліджується універсалізація поняття сучасної людини відповідно існуючій науковій класифікації цього виду. Показано, що визначення homo sapience не цілком відповідає ...
1203267
  Десятник В.О. Проблема науковості теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1203268
  Гульман Р.И. Проблема научного издания литературного наследия Янки Купалы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гульман Р.И. ; АН БССР. – Минск, 1965. – 16 с.
1203269
   Проблема научного обеспечения агропромышленного комплекса Ставропольского края. – Ставрополь, 1990. – 328с.
1203270
  Пирожкова С.В. Проблема научного предвидения в философии К. Поппера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.160-176. – ISSN 0042-8744
1203271
  Герасимова И.В. Проблема научной достоверности публикаций документов Разрядного приказа о Вильне под властью русских воевод (1655-1661) в XIX веке // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-27. – ISSN 0132-1366
1203272
  Летов О.В. Проблема научной объективности в постпозитивистской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 0042-8744
1203273
  Летов О.В. Проблема научной объективности: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 47-59. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1203274
  Бабин М.г. Проблема научной организации труда в советской экономической литературе двадцатых годов : Автореф... канд. экон.наук: / Бабин М.г.; МГУ. – М, 1966. – 14л.
1203275
  Чернякова Н.С. Проблема научных революций (типы, стадии развития, место в истории естествознания). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чернякова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1203276
  Юлдашбаев Б.Х. Проблема нации и политическое положение башкир в составе царской России / Б.Х. Юлдашбаев. – Уфа, 1979. – 88с.
1203277
  Алиев Логман Проблема национально-духовного самопознания в азербайджанской литературе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 198-204. – ISSN 2522-493X
1203278
  Туторский А.В. Проблема национального возрождения и этнокультурные процессы в Поволжье в конце ХХ - начале ХХI в. ( на примере г. Маркс Саратовской области ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 26-51. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1203279
  Синицын Ф.Л. Проблема национального и интернационального в национальной политике и пропаганде в СССР в 1944 - первой половине 1945 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-53. – ISSN 0869-5687
1203280
  Максумова Ф. Проблема национального и интернационального в трудах В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Максумова Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1969. – 25л.
1203281
  Щедрина Г.К. Проблема национального своеобразия в советской архитектуре / Г.К. Щедрина. – Ленинград, 1975. – 40 с.
1203282
  Щедрина Г.К. Проблема национального своеобразия в советской архитектуре / Г.К. Щедрина. – Ленинград, 1975. – 40 с.
1203283
  Краснов Г.В. Проблема национального характера в русской и болгарской литературах 60-х гг. 19 вв. / Г.В. Краснов. – Горький, 1963. – 46 с.
1203284
  Гембицкая-Бортник Проблема национальной идентичности в американском романе о Второй мировой войне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 24-29


  Данная статья посвящена особенностям осмысления проблемы национальной идентичности в американских романах о Второй мировой войне. В статье рассматриваются романы Г. Уоука «Ветры войны» и «Война и память» и роман Дж. О. Килленса «И тогда мы услышали ...
1203285
  Жолудева Л.И. Проблема национальной идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 111-119. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1203286
  Гусейнов А.М. Проблема национальной определенности в советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Гусейнов А.М.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 24л.
1203287
  Киреев А.Н. Проблема национальной формы в советской литертуре : Автореф... канд. филол.наук: / Киреев А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра теории лит-ры и искусства. – М., 1954. – 16л.
1203288
  Кривцов Н.В. Проблема национальный отношений в многорасовом обществе (малые государства Индийского океана) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кривцов Н.В.; АН СССР. Ин-тут востоковедения. – М., 1985. – 19л.
1203289
  Баграмов Эдуард Александрович Проблема национальных отношений и современные буржуазные политико-социологические концепции(критический анализ) : Автореф... докт филос.наук: / Баграмов Эдуард Александрович; Моск. гос. ин-т межд. отношений. – М, 1966. – 40л.
1203290
  Іржавська А.П. Проблема нацистського фізичного терору проти східних слов"ян у період Другої світової війни в сучасній зарубіжній історіографії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 60-72. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1203291
  Вівчарик Н. Проблема націанальної ідентичності в історичних повістях Григора Лужницького // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 47-55
1203292
  Кіхно О.В. Проблема нації-душі у філософських побудовах Шрі Ауробіндо Гхоша // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 217-218
1203293
  Сторожук С.В. Проблема нації в історіософській спадщині М. Грушевського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 53-55
1203294
  Салтовський О.І. Проблема нації в політичній концепції М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Проаналізовано особливості розгляду проблеми нації українським теоретиком політики М. Драгомановим.
1203295
  Коршук Р.М. Проблема нації в темпоральному вимірі: модернізм та примордіалізм // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 76-78. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1203296
  Мелещук А.А. Проблема нації і національного характеру в історіософії Володимира Соловйова // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 13, № 1 (27). – С. 31-37. – ISSN 2663-0265
1203297
  Замікула М. Проблема національних меншин в країнах Балтії в контексті їх інтеграційної політики: приклад Латвії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1203298
  Лебедєва Ю. Проблема національних меншин і мовне питання у період Української революції та сучасної незалежної України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 176-188. – ISSN 1998-4634
1203299
  Трифонова О.С. Проблема національно-патріотичного виховання дошкільників у працях Алли Богуш (за період 1990 - 2018 роки) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 98-103. – ISSN 2414-5076
1203300
  Кулішенко Л.А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кулішенко Л.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 211л. + Додатки: л. 187-211. – Бібліогр.: л. 149-186
1203301
  Кулішенко Л.А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кулішенко Л.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1203302
  Болбат Т. Проблема національного відродження Східної України у 1980-ті роки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 179-184. – ISSN 1728-9572
1203303
  Конончук О. Проблема національного і вселюдського в новелах іранського письменника Ебрахіма Рахбара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 127-134
1203304
  Атаманчук В.П. Проблема національного самовизначення у п"єсі Володимира Винниченка "Між двох сил" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 152-157. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1203305
  Нагорний К.О. Проблема національного самоствердження в публіцистиці лідера літературного угруповання "Гарт" В.Блакитного // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 130-134


  Стаття присвячена темі українського національного самоствердження в публіцистиці В. Блакитного. Світогляд видатного діяча української культури першої чверті ХХ ст., лідера одного з найбільших літературних угруповань, редактора багатьох періодичних ...
1203306
  Працьовитий В. Проблема національного самоусвідомлення в романі "Повнолітні діти" Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 224-232. – ISSN 0130-528Х
1203307
  Петришин Г.Р. Проблема національного самоутвердження в західній Україні (друга половина ХІХ ст. -- 30-і роки ХХ ст.) : Дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Петришин Г. Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1203308
  Петришин Галина Романівна Проблема Національного самоутвердження в західній Україні (друга половина ХІХ ст. - 30-ті роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петришин Галина Романівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1203309
  Товстенко В. Проблема національного та іншомовного елементів у сучасній економиічній термінології // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 70-75. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1203310
  Грінберг Л.Ф. Проблема національного у картині світу Пантелеймона Куліша // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 123-130. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи. З’ясувати концептуальний підхід П. Куліша до проблеми «національного» як до першооснови національної ідеї. Методологія дослідження полягає у застосуванні проблемного, логічного й системного методів, завдяки яким визначено зміст ...
1203311
  Довженко О.В. Проблема національного характеру в публіцистиці та "Щоденниках" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 51-56. – ISBN 978-966-171-251-4
1203312
  Працьовитий Володимир Степанович Проблема національного характеру в українській драматургії 20 - початку 30-х років 20 століття : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Працьовитий В.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 366 л. – Бібліогр.: л. 354-366
1203313
  Працьовитий Володимир Степанович Проблема національного характеру в українській драматургії 20 - початку 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Працьовитий В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 35 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1203314
  Лип"як І. Проблема національного характеру у творчості Олександра Довженка / І. Лип"як, Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 76-79. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1203315
  Дорога А.Є. Проблема національного: історико-філософський аспект // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
1203316
  Пшеничний Т. Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 - на початку 1918 рр. Крізь призму церковного чиновника // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 22-29. – ISSN 2522-4611
1203317
  Пархомчук О.С. Проблема національної безпеки і військова конверсія в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.67-73
1203318
  Свідлов Ю. Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння з Росією (методологічні аспекти) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 138-149
1203319
  Головій С. Проблема національної зради в контексті християнських цінностей у драматичному діалозі Лесі Українки "На полі крові" // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 409-415. – ISBN 966-76-31-01-Х
1203320
   Проблема національної ідентифкації в контексті політики історичної пам"яті // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 13-25. – ISBN 978-966-554-315-2
1203321
  Савич В.І. Проблема національної ідентичності в романі Р. Володимира "Нація на світанку" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 228-231. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1203322
  Новак В. Проблема національної ідентичності героїв у творах Юрія Косача 1930-х років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
1203323
  Кузь В. Проблема національної ідентичності у жіночій прозі української діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 124-131. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1203324
  Юренко О.П. Проблема національної ідентичності у соціологічному доробку Микити Шаповала (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проаналізовано теорію нації, створену Микитою Шаповалом - фундатором вітчизняної соціології. Виокремлено власне соціологічний аспект розуміння нації як складної суспільної спільноти, який характеризує цю теорію. Розглянуто основні напрямки полеміки, що ...
1203325
  Зєлінська Г. Проблема національної ідентичності у творчості Марка Боєслава // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 583-591. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1203326
  Гудзенко О.П. Проблема національної ідентичності у творчості письменників Розстріляного Відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 298-305


  Розглянуто творчість письменників Розстріляного Відродження крізь призму осмислення проблеми національної ідентичності. Національна ідентичність як усвідомлений вибір особистості стає ключовим елементом художнього тексту. Це продукує нові змісти, ...
1203327
  Дячук Л. Проблема національної ідентичності українців в міфоісторичних концепціях XVII та початку ХІХ століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 19-24
1203328
  Ревегук В. Проблема національної освіти на Полтавщині на початку ХХ століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 174-180. – ISSN 2075-1222
1203329
  Зеленська В. Проблема національної пам"яті у збірці "Легендт старокиївські" Наталени Королевої // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 98-105. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1203330
  Грикун Ю.О. Проблема національної самоідентифікації японців у парадигмі постмодерну // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 371-384
1203331
  Андрієнко Л.К. Проблема національної самосвідомості в науковій спадщині М.П. Драгоманова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.185-196
1203332
  Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка "Мойсей" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1203333
  Масненко В. Проблема національної свідомості в українській зарубіжній історико-політичній науці 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 103-110
1203334
  Кобута С. Проблема національної свободи у публіцистиці Джорджа Орвелла та Івана Багряного // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 161-168. – ISSN 2300-1062
1203335
  Подолян Г.П. Проблема націостановлення у творчості Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 247-248
1203336
  Абдильдин Ж.М. Проблема начала в теоретическом познании / Ж.М. Абдильдин ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 367 с.
1203337
  Бегиашвили А.Ф. Проблема начала познания у Б. Рассела и Э. Гуссерна / А.Ф. Бегиашвили ; АН ГрузССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 124 с.
1203338
  Гаврилюк В.А. Проблема начала системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 4)
1203339
  Троскот І. Проблема не-читання як проблема що-читання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 1/2 (373/374), 16-22.01.2015 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції в українській літературі 2014-го.
1203340
  Соколов Б. Проблема не в наркотиках? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 84). – С. 4-5


  Чи може вірменський сценарій повторитися в Грузії.
1203341
  Шапошніков А.О. Проблема невизнаних держав Закавказзя // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 93-94
1203342
  Ліщина І. Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності в практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Ivanov до Burmych // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 189-215. – ISSN 1026-9932
1203343
  Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 221-225. – ISSN 2076-1554
1203344
  Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації: альтернативний підхід до розв"язання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 112-114
1203345
  Фурса В. Проблема невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 67-69. – ISSN 2415-8208
1203346
  Наумова Е.И. Проблема негативности в философии Гегеля // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 34-34. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1203347
  Симонян Р.Х. Проблема негражданства в странах Балтии: истоки возникновения и перспективы решения // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
1203348
  Яреськовська І.І. Проблема недобросовісних умов у договорах із споживчами в українському законодавстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 124-133
1203349
  Бугаев Д. Проблема недоедания, или Что будет, если герой мало каши ел // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 198-201. – ISSN 2307-2261


  Роман "Омон Ра" (1992) и рассказ "Ассасин" (2008) Виктора Пелевина в свете мотива недоедания.
1203350
  Семенчук І.М. Проблема неефективного використання земель сільськогосподарського призначення Миколаївської області / І.М. Семенчук, В.А. Юзик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 30-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1203351
  Ващенко Ю.В. Проблема незалежності енергетичного регулятора в Україні крізь призму класичної тріади гілок влади // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 43-47. – ISBN 978-617-7293-17-9
1203352
  Гриб А.А. Проблема неинвариантности вакуума в квантовой теории поля / А.А. Гриб. – Москва : Атомиздат, 1978. – 127 с.
1203353
  Осмоловська О.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни / О.Ю. Осмоловська, В.Ю. Павлюченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 107-112. – ISSN 2076-1554
1203354
  Осмоловська О.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни / О.Ю. Осмоловська, В.Ю. Павлюченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 135-139. – ISSN 2076-1554
1203355
  Кузьмук О.М. Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження,проведеного в м. Луцьку) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 98-103. – ISBN 978-966-171-498-3
1203356
  Топорецька З.М. Проблема нелегального грального бізнесу потребує вирішення // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 227-229. – ISBN 978-966-520-183-0
1203357
  Бортник К.А. Проблема нелегальної імміграції в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-617-696-385-1
1203358
  Надюк Я.М. Проблема нелегальної міграції в Україні // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 124-125. – (Серія "Економічні науки")
1203359
   Проблема нелегальної міграції та транспортування мігрантів в Україні : Наукова доповідь. – Київ : Бланк-Прес, 2000. – 120с. – ISBN 5-7770-1220-5
1203360
  Самченко В.М. Проблема нелокальной связи в современной физике и философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 37-49. – ISSN 1560-7488
1203361
  Короєд С.О. Проблема неналежного відповідача у цивільному судочинстві як перешкода ефективному судовому захисту прав позивача // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 91-100. – ISSN 2413-1342
1203362
  Лисак І. Проблема ненасилля в соціально-політичній сфері // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 256-262. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею демократичного врядування в українській суспільно-політичній думці розглядали М. Драгноманов, М. Костомаров, П. Орлик, Г. Сковорода, І. Франко та ін.( с.257)
1203363
  Фуркало В. Проблема ненасилля і природа людини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
1203364
  Пилипенко Николай Варфоломеевич Проблема необходимости и случайности в философии и естествознании : Автореф... д-ра филос.наук: / Пилипенко Николай Варфоломеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 38л.
1203365
  Иваненко В.И. Проблема неопределённости в задачах принятия решений / В.И. Иваненко, В.А. Лабковский. – К., 1990. – 132 с.
1203366
  Ефремов В.В. Проблема неопределенности в экономических теориях // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 67-75. – ISSN 0131-7741
1203367
   Проблема неорганического проихождения нефти. – К., 1971. – 204с.
1203368
  Заброда Э.П. Проблема неосознанного в религиозной психологии : Автореф... канд. филос.наук: / Заброда Э.П.; КГУ. – Киев, 1970. – 22 л.
1203369
  Зінякова В. Проблема неперекладності "шма" в іудейській традиції (The problem of the "Shema" untranslatability in the Jewish tradition) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 191-199. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджуються неперекладні сенси текстів Танаху,що складають молитву «Шма Ісраель». Простежуєтьсявзаємозв’язок цих сенсів з неоднозначним відношенням до мовивиконання заповіді читання «Шма» в іудейській традиції". The untranslatable meanings the ...
1203370
  Антипенко Л.Г. Проблема неполноты теории и её гносеологическое значение / Л.Г. Антипенко ; отв. ред. Н.И. Стяжкин, Л.И. Мчедлишвили ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1986. – 224 с. – Библиогр.: с. 219-222
1203371
  Давтян О.К. Проблема непосредственного превращения химической энергии топлива в электрическую / О.К. Давтян ; Акад. наук СССР, Энергет. ин-т им. Г.М. Кржижановского. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1947. – 144 с. – Библиогр.: с. 142-143 (72 назв.)
1203372
  Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 189-209. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1203373
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла плама українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої (девіантної) правосвідомості (джерела, історія, реальність) // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 57. – С. 84-97
1203374
  Башелейшвили В.С. Проблема непрерывности и прерывности в развитии земной коры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / башелейшвили В.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 26л.
1203375
  Шиганов Иван Степанович Проблема непрерывности некоторых стохастических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шиганов Иван Степанович; МВ и ССО Лит.ССР. Вильн. гос. ун-т. – М., 1979. – 13л.
1203376
  Вінграновський А.М. Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 12-20
1203377
  Павленко В. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї під час і після завершення "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-31. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз процесу становлення й розвитку режиму неросповсюдження ядерної зброї, який автор пропонує умовно поділити на три етапи. Перший - 1945-1968 рр. - це той час, коли намагання зупинити чи загальмувати процес поширення ядерної зброї були ...
1203378
  Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах : монографія / С.П. Галака ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 278, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-594-332-4


  У прим. № 1693159 напис: Валере от автора с пожеланиями успехов в многотрудном нашем деле. Подпись.
1203379
  Ферсман А.Е. Проблема нерудных ископаемых / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Изд.НХТ, 1929. – 107 с.
1203380
  Малахов В. Проблема несумісності культурних цінностей та сучасні практики людяності // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 29-40. – ISBN 978-966-02-6741-1
1203381
  Кривицька О. Проблема нетерпимості в українському суспільстві:стан та перспективи подолання // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 6-13
1203382
  Ущаповська Г.В. Проблема неформальної оцінки аргументації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає методи оцінювання аргументації природної мови з позиції концепції критичного мислення та неформальної логіки. Головна увага зосереджена на виявленні їхніх спільних та відмінних рис. Виявлено, що концепції критичного мислення ...
1203383
  Подкопаева Е.П. Проблема неформальной аргументации в историко-философском контексте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1203384
  Лукин А.Е. Проблема нефтегазоносности верхнедокембрийских осадочних комплексов древних платформ / А.Е. Лукин, П.Ф. Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 25-36 : рис. – Библиогр.: 18 назв.
1203385
   Проблема нефтедолларов : Реферат. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 232 с. – (Экономика развивающихся стран Азии и Африки)
1203386
  Вебер В.В. Проблема нефтеносности Донецкого бассейна / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1945. – 88с.
1203387
  Вебер В.В. Проблема нефтеносности палеогеновых и миоценовых слоев Кабристана / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1939. – 112с.
1203388
  Илларионов В.Т. Проблема нефтеносности Приволжской полосы Свияжско-Сурского водораздела / В.Т. Илларионов. – М.-Л., 1947. – 192с.
1203389
  Шумилин А.И. Проблема нефти и перспективы вывода американских войск из Ирака // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-54. – ISSN 0321-2068
1203390
  Юрьева Е.Г. Проблема неэфективности международных организаций в системе международной и национальной безопасности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 141-142. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1203391
  Щербина Е.Ю. Проблема неясности в праве в спецкурсе "Логика и право" // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 205-207
1203392
  Зузик Д.Т. Проблема Нижнего Днепра / Д.Т. Зузик. – Москва-Ленинград : Государственное социально-экономическое изд-во, 1932. – 172 с.
1203393
  Матчанова З.Ш. Проблема низкой эффективности мер противодействия террористической деятельности на Северном Кавказе: историко-правовой экскурс // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1203394
  Шевченко О. Проблема низької капіталізації банків: актуальність та шляхи розв"язання : теорія і практика / О. Шевченко, А. Сернецький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 20-21 : Рис.
1203395
  Матвієнко І.С. Проблема нігілізму у європейській культурі (філософські погляди Ф. Ніцше). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – С. 156-158. – ISSN 2076-1554
1203396
  Чуприна О.С. Проблема німецьких репарацій в міжнародних відносинах 1919-1924 рр. // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 70-72. – (Серія "Суспільні науки")
1203397
  Берсон А.С. Проблема новивизны в изобретательском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Берсон А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 19л.
1203398
  Казначеев С.М. Проблема нового реализма: регенерация метода // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-34. – ISSN 0130-9730
1203399
  Попков В. Проблема нового человека в контексте социально-политических трансформаций современной эпохи / В. Попков, Е. Попкова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 210-220. – ISSN 2409-9260
1203400
  Медведева К.А. Проблема нового человека в творчестве А.Блока и В.Маяковского / К.А. Медведева. – Владивосток, 1989. – 290 с.
1203401
  Нестеров А.Ю. Проблема нового: фантастическое, эволюция и границы представимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 8. – С. 120-135. – ISSN 0235-1188
1203402
  Вавилов Н.И. Проблема новых культур / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 48с.
1203403
  Гоман Ю.О. Проблема ногайців у науковій літературі (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-74. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Зроблено спробу з"ясувати стан дослідженості проблеми походження та суспільно-політичного розвитку ногайців у історіографії кінця ХVІІІ - ХХ ст.
1203404
  Мораховская Л.Н. Проблема норм английского литературного языка начала XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Мораховская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
1203405
  Ступин Л.П. Проблема нормативности в истории английской лексикографии: XV-XX вв. / Л.П. Ступин. – Л., 1979. – 164с.
1203406
  Шевченко Л. Проблема нормування літературної мови в сучасній славістиці // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 106-111. – ISBN 978-966-02-6028-3
1203407
   Проблема нормы в токсикологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 203с.
1203408
  Пивоваров Д.В. Проблема носителя идеального образа: операц. аспект. / Д.В. Пивоваров. – Свердловск, 1986. – 129с.
1203409
  Чикалова Е.С. Проблема нравственно-правового регулирования общественных отношений // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.174--183. – ISSN 1728-3671
1203410
  Ваняшова М.Г. Проблема нравственного воспитания в современной советской литературе. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1979. – 80с.
1203411
  Мадьярова С.А. Проблема нравственного воспитания учащихся в истории школы Узбекистана (1924-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мадьярова С.А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 26л.
1203412
  Аль-Сади Ахмед Абдулла Проблема нравственного идеала : 09.00.05 ; Дис. ... канд. филос. наук / Аль-Сади Ахмед Абдулла ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 179 л. – Бібліогр. : л. 167-179
1203413
  Аль-Сади Ахмед Абдулла Проблема нравственного идеала : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Аль-Сади Ахмед Абдулла; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 14 с.
1203414
  Назаренко Галина Ивановна Проблема нравственного испытания в творчестве Василия Быкова и ее интерпретация в критике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Назаренко Галина Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 218л. – Бібліогр.:л.183-218
1203415
  Федорина Д.В. Проблема нравственного конфликта в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Федорина Д.В.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 21л.
1203416
  Компанцев П.С. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Компанцев П.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1203417
  Мустафаева М.А. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.624 / Мустафаева М.А.; АН АзССР.Отд-ние обществ.наук Ин-т филос.и права. – Баку, 1970. – 21л.
1203418
  Мустафаева М.А. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Мустафаева М.А.; АН АзССР.Отд-ние обществ.наук.Ин-т филос.и права. – Баку, 1970. – 24л.
1203419
  Бровченко А.К. Проблема нравственного развития и социализации личности на границе психологии и философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 24-28. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1203420
  Гайдамавичене И.П. Проблема нравственной ответственности в философии Ж.П.Сартра : Автореф... канд. философ.наук: / Гайдамавичене И.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Философ. фак. Кафедра эстетики и этики. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1203421
  Азимова Р.Д. Проблема нравственной самооценки в марксистской этике : Автореф... канд. философнаук: 624 / Азимова Р.Д.; АН АзССР. Отд-ние общест. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1971. – 28л.
1203422
  Назаренко Г.И. Проблема нравственого испытания в творчестве Василия Быкова и ее интерпретация в критике. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.10 / Назаренко Г.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 25л.
1203423
  Отрощенко І.В. Проблема об"єднання з Внутрішньою Монголією в політиці вищого керівництва МНР (1925 - 1928 рр.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 59-68. – ISSN 1608-0599
1203424
  Кан Ден Сік Проблема об"єднання Кореї : аналіз існуючих концепцій і перспективні варіанти об"єднання // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 23/24. – С. 59-67. – ISSN 1682-671Х
1203425
  Заплетнюк М. Проблема об"єднання Кореї на початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 23-24
1203426
  Дученко М.В. Проблема об"єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання / М.В. Дученко. – Київ, 1970. – 220с.
1203427
  Скотний П.В. Проблема об"єктивного в сучасному економічному пізнанні: контекст постмодернізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Досліджено проблему методологічної рефлексії сучасної економічної теорії. На прикладі економічного закону показано необхідність переходу від об"єктного до суб"єктно-об"єктного аналізу сучасного економічного пізнання.
1203428
  Ольховський В.О. та ін. Проблема об"єктивного встановлення давності утворення синців під час експертизи живих осіб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 445-446
1203429
  Шугайлін О.В. Проблема об"єктивної реальності та інваріантність у спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1203430
  Вербицький В. Проблема об"єктивності знань в педагогіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається суть проблеми об"єктивності знань в педагогіці крізь призму об"єктивності оцінювання знань студентів, окреслені взаємопов"язані фактори, які впливають на об"єктивність оцінювання знань, уточнено окремі теоретичні положення ...
1203431
  Любивий Я.В. Проблема об"єктивності істини в сучасній філософії науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 7-19
1203432
  Косінова К.С. Проблема об"єктності аутсорсингових відносин у системі економічної та господарсько-правової політики держави // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 172-187. – ISSN 1993-0909
1203433
  Кройтор В. Проблема обгрунтованості моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема науково-практичної обґрунтованості застосування моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України. Формулюється висновок про недоцільність застосування положень моралі як нормативних чинників для ...
1203434
  Владиченко Л.Д. Проблема обгрунтування "релігійного" діалогу в творчості Мартіна Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті автор, спираючись на творчість М. Бубера, аналізує "релігійний" діалог. Показано, що центральною ідеєю творчості М. Бубера є буття як діалог між Богом і людиною, людиною і світом, людиною і людиною. На основі цих ідей подається визначення ...
1203435
  Мороз-Подворчан Ігор Григорович Проблема обгрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв"язання задач керування та обробки даних : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Мороз-Подворчан І.Г.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 23 назви
1203436
  Руденко О.В. Проблема обгрунтування науки у філософії Канта і неокантіанстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню зв"язку між обґрунтуванням науки у філософії Канта і в неокантіанстві.
1203437
  Починок І.Б. Проблема обгрунтування науковості гуманітарного знання у філософії Дільтея // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С.125130. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1203438
   Проблема обгрунтування та шляхи аргументації = The problem of justification and the ways of argumentation : тези восьмої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління", [21-22 берез. 2013 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Грудінін Д.Ю.]. – Київ : НаУКМА ; Пульсари, 2013. – 146, [2] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-617-615-035-0
1203439
  Болгова И.В. Проблема обеспечения безопасности на внешней периферии Европейского Союза: место Закавказья // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 81-103. – ISSN 0235-5620
1203440
  Рулько Е.Т. Проблема обеспечения международной правосубъектности африканских государств / Е.Т. Рулько, Лавони Акогу Атанас // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1203441
  Абхиджит К. Проблема обеспечения мира и безопасности в Индийском океане и позиция стран Южной Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Абхиджит К, ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1203442
  Абхиджит К. Проблема обеспечения мира и безопасности в Индийском океане и позиция стран Южной Азии : дис... канд. ист. наук: 07.00.05 / Абхиджит Кармакар ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 176 л.
1203443
  Низзар Джаззан Проблема обеспечения общеарабской безопасности в 1990-е годы и роль Лиги Арабских государств : 23.00.04 Дис....канд. полит. наук / Низзар Джаззан; КУ ім. Т.Г. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1999. – 189л. – Бібліогр.:л.175-189
1203444
  Кузьмина М.П. Проблема обеспеченности региональных бюджетов РФ собственными налоговыми доходными источниками // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1203445
  Жажко Ю.В. Проблема обігу наркотичних засобів в пенітенціарній службі. Шляхи вирішення // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 46-49. – ISSN 2410-244Х
1203446
  Манакін В. Проблема обліку нематеріальних активів в Україні / В. Манакін, О. Рябенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 63-66. – ISSN 1728-9343
1203447
  Соляр С. Проблема обмеження права особи на об"єднання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 226-233. – ISSN 1993-0909
1203448
  Клименко В.А. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві України : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМу, 2010. – 201 с. – Бібліогр.: с. 182-195. – ISBN 978-966-8299-83-4
1203449
  Читалин Н. Проблема обновления содержания и технологий высшего технического образования. / Н. Читалин, А. Чугунов, Е. Матухин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 30-35. – ISSN 0869-3617
1203450
  Крысин Л.П. Проблема обновления толковых словарей современного русского языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-9. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
1203451
  Прісовський Є. Проблема обов"язку інтелігенції перед народом у поезії М. Старицького // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 44-53. – ISBN 966-389-037-1
1203452
  Легчилин А.А. Проблема обоснования в истории философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1203453
  Конверский А.Е. Проблема обоснования в логике и методологии науки / А.Е. Конверский. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1985. – 125, [2] с.
1203454
  Конверский А.Е. Проблема обоснования в логике научного иссдледования : Дис... канд.философ.наук: 09.00.07 / Конверский А.Е.; МВ и ССО УРРС. КГУ. – Киев, 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1203455
  Конверский Анатолий Евгеньевич Проблема обоснования в логике научного исследования : автореф. ... канд. филос. наук: 09.00.07 / Конверский Анатолий Евгеньевич ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
1203456
  Жадько В.А. Проблема обоснования естественнонаучного знания и истинность / В.А. Жадько, П.Л. Кулиш // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1203457
  Сокулер З.А. Проблема обоснования знания. / З.А. Сокулер. – М., 1988. – 175с.
1203458
  Безносов Владимир Григорьевич Проблема обоснования морали в творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.05 / Безносов Владимир Григорьевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – л.
1203459
  Худа Н.С. Проблема образностіц в художньому перекладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 471-474. – Бібліогр.: Літ.: с.474; 7 п. – ISSN 1729-360Х
1203460
   Проблема образования гранитов. – Москва : Изд-во ИЛ, 1950. – 387с.
1203461
   Проблема образования осадочных формаций. – Новосибирск, 1987. – 153с.
1203462
  Сахаров А.М. Проблема образования Российского государства в дореволюционной исторической литературе : Автореф... докт. ист.наук: / Сахаров А. М.; МГУ, Ист. фак. – М., 1972. – 29л.
1203463
  Варинська А.М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 119-125. – (Філологічні науки)
1203464
  Варинська А.М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
1203465
  Шорохов Ю.В. Проблема обрання правильної політики у питанні вирішення політичних конфліктів // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-109
1203466
  Колінько О. Проблема обраності митця в модерній новелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 175-182. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Зроблено спробу проаналізувати художнє осмислення у текстах українських та російських письм. порубіжжя 19-20 ст. проблеми "нового мистецтва" і його творця під різними кутами зору у модерній новелі та модифікації образу героя-естета у творах М. Яцківа, ...
1203467
  Чистозвонов А.Н. Проблема обратимости и необратимости исторического процесса и метод сравнительно-экономической истории. / А.Н. Чистозвонов. – Л., 1970. – 11с.
1203468
  Вахненко Т. Проблема обслуговування державного боргу України та шляхи її розв"язання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1203469
  Левицкий С.С. Проблема обусловленности в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Левицкий С.С.; МВСССО УССР, Хар.ГУ. – Х, 1980. – 23л.
1203470
  Левицкий С.С. Проблема обусловленности в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Левицкий С. С.; Хар.ГУ. – Х., 1980. – 23л.
1203471
  Шмакова Л.Н. Проблема обучения говорению студентов заочного отделения в системе дистанционного обучения (на примере немецкого языка как второго иностранного) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 164-170. – ISSN 1993-5560
1203472
  Дмитриенко В.А. Проблема обучения иноязычному общению в современной системе образования / В.А. Дмитриенко, К.С. Лелюшкина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 256-262. – ISSN 1811-0916


  В настоящий момент существует множество позиций относительно того, какими должны быть технологии обучения иноязычному общению. Авторами разработано инновационное направление обучения продуктивному, оригинальному, неподготовленному высказыванию с ...
1203473
  Петрунин А.М. Проблема обучения основам мудрости и философии в современном вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 18-23. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование научных основ понятия «мудрость», в связи с чем рассмотрена проблема структуры учебника по философии. Исходя из анализа этой структуры, автор предлагает новый учебник по философии, состоящий из двух частей: ...
1203474
  Васильев В.И. Проблема обучения распознанванию образцов / В.И. Васильев. – Київ, 1989. – 61с.
1203475
  Уман Л.М. Проблема обучения французскому артиклю : в плане грамматики для говорящегося / Л.М. Уман. – Орел : Издательство Курского педагогического института, 1970. – 160 с.
1203476
  Левинтов Н.Г. Проблема общенационального кризиса в трудах В.И.Ленина / Н.Г. Левинтов. – Ульяновск, 1975. – 99с.
1203477
  Прилюк Ю.Д. Проблема общения в историческом материализме / Ю.Д. Прилюк. – Киев, 1985. – 192с.
1203478
   Проблема общения в психологии. – М., 1981. – 280с.
1203479
  Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 505-514. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Общение не является предметом исключительно психологического исследования. Оно изучается многими общественными науками. В процессе общения осуществляется взаимный обмен деятельностями, их способами и результатами, представлениями, идеями, установками, ...
1203480
  Бугаенко П.А. Проблема общественно-преобразующего значения литературы в эстетичской теории Н. Г. Чернышевского : Автореф... канд. филол.наук: / Бугаенко П. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1952. – 30 с.
1203481
  Иванов А.С. Проблема общественного долга в марксистской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Иванов А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1962. – 15л.
1203482
  Кантор Владимр Карлович Проблема общественного назначения искусства в русской эстетической мысли второй половины 19 столетия : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Кантор Владимр Карлович; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1974. – 25л.
1203483
  Бялый Г.А. Проблема общественного пессимизма в творчестве В.М. Гаршина / Г.А. Бялый. – М-Л, 1935. – 1038с.
1203484
  Асланян Гайк Габриелович Проблема общественного прогресса и буржуазная мысль. : Автореф... наук: / Асланян Гайк Габриелович; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1966. – 42л.
1203485
  Семенов Ю.Н. Проблема общественного прогресса и социальная философия современной буржуазии. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов Ю.Н.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1203486
  Шабс С.С. Проблема общественного труда в экономической системе Маркса / С.С. Шабс. – М.-Л., 1928. – 176с.
1203487
  Ерыгин Александр Николаевич Проблема общественной природы сознания в "Феноменологии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Ерыгин Александр Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
1203488
  Трухин А.Н. Проблема общечеловеческого в политике / А.Н. Трухин, А.С. Алексеев. – Иркутск, 1991. – 131с.
1203489
  Минчей А.В. Проблема общих понятий в "философских исследованиях" Л. Витгенштейна и в "Диалектике абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении" Э. Ильенкова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 30-32
1203490
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1969. – 88с.
1203491
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1971. – 405с.
1203492
  Дученко Н.В. Проблема объекта в марксистско-ленинской теории познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Дученко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1970. – 45л.
1203493
  Береговой Иван Иосифович Проблема объективации в диалектике как логике и теории познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Береговой Иван Иосифович; Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1980. – 26л.
1203494
  Скнарь А.Ф. Проблема объективного и субъективного в категории совести. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Скнарь А.Ф.; ОИЯИ. – К, 1974. – 21л.
1203495
  Скнарь А.Ф. Проблема объективного и субъективного в категории совести. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скнарь А.Ф.; АН УССР.Объед.совет.ин-та философии и ин-та гос.и права. – К, 1974. – 22л.
1203496
  Тагиров Л.Р. Проблема объективного и субъективного в марксистско-ленинской философии : Автореф... наук: 09.01.00 / Тагиров Л.Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1203497
  Хачатрян Б Л. Проблема объективности научного знания / Б Л. Хачатрян, . – Ереван, 1979. – 149с.
1203498
  Хачатрян Б Л. Проблема объективности научного знания : от Канта к Попперу. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.03 / Хачатрян Л.Б,; АН АрмССР.Ин-т философии и права. – Ереван, 1978. – 19л.
1203499
  Борецкая Э. Проблема объективности познания / Э. Борецкая. – Ростов-на-Дону : Типография А.Н. Житомирской, 1904. – II, 66 с.
1203500
  Поплавский А.Н. Проблема объективности физического знания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Поплавский А.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 15л.
1203501
  Навроцкий Б.А. Проблема объяснения в современной биологии / Б.А. Навроцкий. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1203502
  Елсуков А.Н. Проблема объяснения в социально-историческом исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Елсуков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1969. – 17л.
1203503
  Абрашнев М.М. Проблема обыденного здравого смысла, "наивного реализма" в исследованиях домарксистской философии. : ист.-филос. очерк : лекции, прочит. в Горьк. высш. парт. школе / М.М. Абрашнев ; отв. ред. доц., канд. филос. наук Джигкаев А.М. ; Горьк. высш. парт. школа, Каф. марксист.-ленин. философии. – Горький : [б. и.], 1971. – 37 с.
1203504
  Байтелиев Алтай Проблема ограничения именных фразеологических единиц от других сходных с ними в казахском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Байтелиев Алтай; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 27с.
1203505
  Экземплярский В.М. Проблема одаренности / В.М. Экземплярский. – Москва, 1923. – 136 с.
1203506
  Хрущев Сергей Витальевич Проблема одновременной аппроксимации и особенности линейных операторов в пространствах аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Хрущев Сергей Витальевич; АН СССР. Математический ин-т. – Л., 1975. – 14л.
1203507
  Зубков М. Проблема одного відмінкового закінчення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-40


  У статті йдеться про складні випадки нормування щодо вживання флексій -а (-я) та -у(-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини та сучасний стан довідково-лексикографічних видань. The paper deals with complicated cases of ...
1203508
  Гусейной А.Р. Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы : Автореф... Канд.фил.наук: 10.02.19 / Гусейной А.Р.;. – К, 1979. – 24л.
1203509
  Гусейнов Ариф Рза оглы Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы (контекстуально-ситуативный анализ на материале английского, русского и азербайджанского языков) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гусейнов Ариф Рза оглы; Азербайдж. пед. ин-т ин. яз. – Баку, 1979. – 201л.
1203510
  Гусейнов А.Р. Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.09 / Гусейнов А.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24с.
1203511
  Стащук М.Ф. Проблема окислительно-восстановительного потенциала в геологии / М.Ф. Стащук. – Москва : Недра, 1968. – 208с.
1203512
  Драган П.І. Проблема Окінави у відносинах між Токіо та Вашингтоном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 4-7.
1203513
  Макарчук А.В. Проблема окреслення кордонів УНР та УД у відносинах України з Четверним союзом (лютий-листопад 1918 р.): історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 67-71
1203514
  Токмань Г. Проблема окреслення філософської парадигми в художній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 61-73. – ISBN 966-7773-70-1
1203515
  Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН / С.С. Хромов; Отв. ред. Р.Ф.Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
1203516
   Проблема окружающей среды в мировой экономике и международных отношениях. – Москва : Мысль, 1976. – 359 с.
1203517
  Полякова В.Ю. Проблема Олстера и Великобритания (1918-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07000, 07.00.03 / Полякова В.Ю.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1203518
  Толстов С.В. Проблема Ольстера в англо-ирландских отношениях (80-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 60-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1203519
  Дмитренко Т.В. Проблема омертвления человеческой души в рассказе Л. Андреева "Большой шлем" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 165-172. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1203520
  Панищев Алексей Леонидович Проблема онтологической самодостаточности человека и смысл его бытия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.76-80. – ISSN 2073-9702
1203521
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Г.В. Бокал ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2003. – 172 с. – Бібліогр.: л.149-172
1203522
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бокал Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1203523
   Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій / В.С. Балута, В.В. Осадчиіі, С.В. Шаров, А.Я. Чураков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 16-22. – ISSN 2074-8922
1203524
  Мишанова Е.В. Проблема операционализации иделогического поля в контент-аналитических исследованиях // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С.69-79. – ISSN 0321-2017
1203525
  Омельянчик В.И. Проблема описания объектов теоретического анализа в языке науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1203526
  Прокопов Д.Є. Проблема опису сутності та причин виникнення фантастичних ідей у "досліді про людське розуміння" Д. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1203527
  Лысенко А.А. Проблема определения авиации общего назначения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 10-12. – ISSN 1812-3910
1203528
  Годер Н.М. Проблема определения в логике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Годер Н.М. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Философский факультет. – Москва, 1951. – 15 с.
1203529
  Ермаченко В.Е. Проблема определения весовых коэффициентов для построения рейтинга научной деятельности высших учебных заведений Украины / В.Е. Ермаченко, С.В. Прокопович // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 79-87. – ISSN 2222-0712
1203530
  Скиба Э.К. Проблема определения границ и рамок концепта "гендерная идентичность" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 52-55. – ISSN 2077-1800
1203531
  Малышев А.Н. Проблема определения легких углеводородных газов при проведении атмогеохимических работ / А.Н. Малышев, И.Е. Мамышев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 4-23. – ISSN 1729-7192
1203532
  Власова А.Л. Проблема определения молодежной субкультуры в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 125-128. – ISSN 1811-0916
1203533
  Хобби Ю.С. Проблема определения правовой природы европейского союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910
1203534
  Гамбаров Гидаят Балакиши оглы Проблема определения пределов территориальных вод и специальных морских зон в современном международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Гамбаров Гидаят Балакиши оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 20 с.
1203535
  Гамбаров Г. Проблема определения пределов территориальных вод и специальных морских зон в современном международном праве : Дис... кан. юрид.наук: 12.00.10 / Гамбаров Г.; Ин-т гос. и права АН ССР. – М., 1978. – 170л.
1203536
  Найденов Ч.А. Проблема определения статуса химии в свете учения Ф.Энгельса о формах движения материи. : Автореф... Канд.филос.юнаук: 09.00.08 / Найденов Ч.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 23л.
1203537
  Поляков Н.В. Проблема определения типа высшего учебного заведения в современных условиях / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 406-419. – ISBN 978-966-551-249-3
1203538
  Ханчич Н.Г. Проблема определения философских категорий : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Ханчич Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1203539
  Ханчич Николай Григорьевич Проблема определения философских категорий : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ханчич Николай Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 179л. – Бібліогр.:л.158-179
1203540
  Фролов В.Н. Проблема оптимального выбора в прикладных задачах / В.Н. Фролов. – Воронеж, 1980. – 139 с.
1203541
  Щестюк Н.Ю. Проблема оптимального оцінювання функціоналів від однорідного поля в умовах невизначеності як гра двох гравців // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 175-176
1203542
  Борисова Ю. Проблема оптимального позначення сторін договору на прикладі визначення суб"єктів електронної комерції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-132
1203543
  Печерский С.Л. Проблема оптимального распределения в социально-экономических задачах и кооперативные игры / С.Л. Печерский, А.И. Соболев. – Ленинград : Наука, 1983. – 176 с.
1203544
  Козюк В. Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1203545
  Царьова М. Проблема оптимальної виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 109-113


  Стаття присвячена проблемам пошуку критеріїв для визначення найбільш сприятливої для нашої держави виборчої системи. Аналізуються основні риси пропорційної виборчої системи як із закритими, так і відкритими списками, значна увага при цьому приділяється ...
1203546
  Мусієнко К.С. Проблема оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині С. Оріховського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 135-137
1203547
  Заставний Ф.Д. Проблема оптимальної статевої структури трудових ресурсів і розміщення промисловості (в порядку обговорення) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 3-9
1203548
  Клима М. Проблема оптимальной организации государственного правления в европейских философско-политических концепциях XVI-XVIII веков : Дис... канд. политическихнаук: 23.00.01 / Клима М.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 157л. – Бібліогр.:л.150-157
1203549
  Клима М. Проблема оптимальной организации государственного правления в европейских философско-политических концепциях XVI-XVIII веков. : Автореф... канд. полит.наук: 23.00.01 / Клима М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 16л.
1203550
  Волгин Л.Н. Проблема оптимальности в теоретической кибернетике / Л.Н. Волгин. – Москва, 1968. – 160с.
1203551
  Катренко А.В. Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень / А.В. Катренко, О.В. Пастернак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 359-373. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1203552
  Салтовский Александр Иванович Проблема оптимизации отношений в системе "общество-природа" : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Салтовский Александр Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1203553
  Салтовский Александр Иванович Проблема оптимизации отношений в системе "общество-природа" : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Салтовский Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1203554
  Саух П.Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С.43-49. – ISSN 2304-06294
1203555
  Готдаев Ж. Проблема организации внеурочного времени младших школьников в группах продленного дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Готдаев Ж.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 16л.
1203556
  Чередник Т.П. Проблема организации самостоятельной работы студентов в процессе отработки профессиональных читательских навыков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 36-42.
1203557
  Агол И. Проблема органической целесообразности / И. Агол. – С. 3-20. – Отд. оттиск
1203558
  Грегірчак Д. Проблема організації автономної адміністративно-політичної моделі управління на Підкарпатській Русі у 1919 - 1921 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 213-220. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1203559
  Салтовський О. Проблема організації державної влади в політичній концепції С. Подолинського // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С. 128-136. – ISBN 966-8397-07-5
1203560
  Кругляк М. Проблема організації студентського гуртожитку у вищій школі Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на прикладі України) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 49-52. – ISBN 978-966-485-023-7
1203561
  Гузела М. Проблема організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування: європейський досвід у контексті застосування процесуального примусу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 140-146. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
1203562
  Павлик Н. Проблема організації та змісту неформальної освіти у зарубіжних наукових періодичних виданнях (1960-2021 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-72. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати кількісного аналізу бібліографічних джерел за пошуковим словом "неформальна освіта" в зарубіжних журналах відкритого доступу з метою вивчення історії становлення неформальної освіти як наукового терміна. Встановлено, що перші ...
1203563
  Жбанова К. Проблема організованих наборів робітників та їх переселення у системі державних органів УРСР (друга половина 1940-х - 1992 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-171-795-3
1203564
  Майструк О. Проблема освіти у педагогічній спадщині Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 282-286


  У статті висвітлено та проаналізовано просвітницькі ідеї Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна. Досліджено проблему розвитку освіти у спадщині видатних українських просвітників, розкрито змістове наповнення поняття "освіта".
1203565
  Костів Проблема освіти унійного парафіяльного духовенства Київської архієпархії у ретроспективі діяльності Михайла Примовича / Костів, М-М // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 200-202. – ISBN 978-966-171-893-6
1203566
  Луговий В.І. Проблема освітньо-наукової інтеграції в підготовці кандидатів і докторів наук в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 3-6. – ISBN 966-8847-12-1


  З урахуванням міжнародного досвіду , принципів Болонського процесу.
1203567
  Вишневская Г.А. Проблема освобождения женщины в литературном наследии Белинского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вишневская Г.А. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 23 с.
1203568
  Адгамова Г.М. Проблема освобождения женщины в творчестве Галимджана Ибрагимова : Автореф... канд. филол.наук: / Адгамова Г.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И.Ул. – Казань, 1963. – 23л.
1203569
  Порошенков Е.П. Проблема освоения и преодоления романтизма в творчестве молодого Ф.М.Достоевского. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Порошенков Е.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина, 1968. – 20л.
1203570
  Лупинович И.С. Проблема освоения торфяно-болотных и заболоченных почв в евпропейской части нечерноземной зоны СССР. / И.С. Лупинович, С.Г. Скоропанов. – М., 1957. – 14с.
1203571
  Гаврилюк В.С. Проблема освоєння Поліської низовини в зв"зку з спорудженням Дніпровсько-Німанського каналу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1203572
  Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности : Логико-философский анализ. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1986. – 175с.
1203573
  Цебржинський О.І. Проблема основ регуляцій на різних рівнях живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1203574
  Цебржинський О.І. Проблема основ регуляцій на різних рівнях живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-64. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Обговорюється наявність генної регуляції як ведучої для програмування життєвого циклу клітини, рецепторної регуляції, як ведучої для адаптації та інтеграції організму, есенціальної регуляції, як важливої для біоценозу, що не заперечує ролі цих форм ...
1203575
  Неживий О. Проблема основного тексту творів Григора Тютюнника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 5-10


  Текстологічна проблематика літературної творчості Григора Тютюнника в центрі уваги дослідника. Йдеться про насильницьке редагування та засилля цензури в 60-70-х роках ХХ століття.
1203576
  Чекер Н.В. Проблема особенностей становления религиозно-философской концепции творчества Н. А. Бердяева в период до 1916 года / Н.В. Чекер, С.А. Титаренко // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.167-173. – ISSN 1728-3671
1203577
  Заїка В.М. Проблема особистісної трансформації людини в умовах подолання кризових станів особистості // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 91-96
1203578
  Атаманчук В.П. Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи "Поєдинок", "Бенкет" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 508-515. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1203579
  Фучеджи Д.В. Проблема особистісної харизматичності в сучасній психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 122-128
1203580
  Фіськова С.П. Проблема особистої та культурної ідентичності крізь призму мультикультуралізму у творчості Еліаса Канеті (на основі автобіографічних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 158-162. – ISBN 966-594-420-7
1203581
  Овчаренко К.Ф. Проблема особистості в моральному богослов"ї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 145-153
1203582
  Ніколаєнко І.С. Проблема особистості в романах Олдоса Хакслі 1920 - 1940 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-64. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається ставлення Олдоса Хакслі до особистості людини та його художнє відображення. Для дослідження взято перший роман письменника "Жовтий Кром" та роман кінця 30-х рр. "І після багатьох весен".
1203583
   Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : Збірник доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції 9-10 вересня 1999 року. – Київ, 2000. – 152с.
1203584
  Завгородня О.В. Проблема особистості з позицій інтегративного підходу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.1-7
1203585
  Щербань О.В. Проблема особистості людині в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1203586
  Андрієнко О.В. Проблема особистості у контексті соціуму транзитивного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1203587
  Пастух С. Проблема особистості у романах Вука Драшковича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Висвітлюється проблематика романів Вука Драшковича "Ніж" (1982) та "Російський консул" (1986). Здійснюється спроба нового підходу до розгляду проблеми особистості, під кутом зору співвідношення людини та дійсності. У центрі уваги - поведінка людини в ...
1203588
  Труш Т.В. Проблема особистості у філософії Відродження: витоки і генеза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1203589
  Ільніцька Н.І. Проблема особистості у філософії св. Августина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1203590
  Рассудіна К.С. Проблема особової ідентичності в поєднанні з концепціями особи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – C. 17-20. – ISSN 2414-5823


  Проблема ідентичності людської особи - синхронічної і діахронічної - складна не лише через роздвоєність духовнотілесної природи людини, але й через те, що мусить враховувати суб"єктивний елемент - почуття власної єдності із собою. Концепції людської ...
1203591
  Чмыхов Н.А. Проблема осознания космоса в обществах неолита - бронзового века юга Восточной Европы : Научный доклад на соискание ученой степени д-ра истор.наук : 07.00.02 / Чмыхов Николай Александрович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 39 с.
1203592
  Кучер С. Проблема островів Сенкаку в японсько-китайських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 75-77
1203593
  Войде Е.Г. Проблема осуществления естественных прав человека // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются особенности осуществления естественных прав человека, связь этого процесса с действием механизмов юридического права; обосновывается тезис, что естественные права реализуются только опосредованным образом.
1203594
  Сахипов М.С. Проблема ответственности в колхозном праве / М.С. Сахипов. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
1203595
  Василенко В.А. Проблема ответственности в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 92-95. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
1203596
  Соболева О.А. Проблема ответственности за причиненный имущественный ущерб по действующему колхозному праву : Автореф... кандид. юридич.наук: / Соболева О.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1203597
  Лисаковская С.А. Проблема ответственности личности и критика неоанархизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лисаковская С.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1203598
  Лисаковская С.А. Проблема ответственности личности и критика неоанархизма : Дис... Канд. филос. наук: / Лисаковская С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 180л. – Бібліогр.:л.181-199
1203599
  Шевцова С.В. Проблема ответственности: современные научные подходы / С.В. Шевцова, Д.В. Конорев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  Представлен авторский содержательный анализ понятия «ответственность» в различных научных направлениях: педагогике, психологии, философии, этике. Раскрыты основные компоненты структуры ответственности, перечислены этапы определения сформированности ...
1203600
  Бычковская И.Б. Проблема отдаленной радиационной гибели клеток / И.Б. Бычковская. – Москва, 1986. – 157с.
1203601
  Стрыгин А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 43-47
1203602
  Тюпа Валерий Игоревич Проблема относительной самостоятельности литературного развития : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Тюпа Валерий Игоревич; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1203603
  Алексич Б.В. Проблема относительности пространства, времени, движения в трудах Руджера И. Бошковича : Автореф... канд. филос.наук: / Алексич Б. В.; Кишин. ГУ им. Ленина. – Кишинев, 1972. – 31л.
1203604
  Кургинян С.С. Проблема отношения личности к себе в психологии (от философско-психологических представлений к научной теории) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 41-53
1203605
  Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом моделировании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шевченко Г. Г.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1203606
  Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом моделировании. : Дис... канд. филос.наук: / Шевченко Г.Г.; КГУ. – К., 1972. – 181л. – Бібліогр.:л.165-181
1203607
  Каландришвили Г.М. Проблема отражения движения в логике понятий / Г.М. Каландришвили. – Тбилиси, 1966. – 170с.
1203608
   Проблема отражения и современная наука. – Москва, 1967. – 84с.
1203609
  Дробот Г.А. Проблема отсталости развивающихся стран в мирополитическом контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-66. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1203610
  Погосян В.А. Проблема отчуждения в "Феноменологии духа" Гегеля / В.А. Погосян. – Ереван, 1973. – 129с.
1203611
   Проблема отчуждения в современной теории культуры, этике эстетике. – Свердловск, 1990. – 134с.
1203612
  Ойзерман Т.И. Проблема отчуждения и буржуазная легенда о марксизме / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1965. – 79с.
1203613
  Брайович С.М. Проблема отчуждения и современная югославская философия : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Брайович С.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – М., 1968. – 10л.
1203614
  Кравчено В.А. Проблема отчуждения и социальное развитие личности : Автореф... канд. философ.наук: / Кравчено В.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л.
1203615
  Смолкин М.Д. Проблема отчуждения личности в творческтве А.П. Чехова / М.Д. Смолкин. – Вильнюс, 1969. – 75с.
1203616
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1203617
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. мед. ин-т. – К., 1979. – 187л.
1203618
  Габрусевич С. Проблема отъезда Ярослава Гашека из Советской России на родину // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 121-123
1203619
   Проблема ОУН-УПА : попередня істор. довідка. – Київ, 2000. – 129 с. – ISBN 966-02-1636-Х
1203620
  Винар Л. Проблема ОУН - УПА // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 290-292. – ISSN 0041-6061


  Рец. на кн.: Проблема ОУН - УПА. Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Основні тези з проблеми ОУН - УПА (Історичний висновок). К. Національна академія наук. Інститут історії України, 2004. 94 с.
1203621
  Карлін М. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 21-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1203622
  Цинк К. Проблема охорони довкілля в баченні українських студентів // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (229), вересень - жовтень 2021. – С. 20-26
1203623
  Гладков Н.А. Проблема охраны природы и ее народнохозяйственное значение / Н.А. Гладков. – Москва, 1968. – 28с.
1203624
  Холопова Н.Т. Проблема охраны природы Московской области : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Холопова Н.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1203625
  Кислов Б.А. Проблема оценки в марксистко-ленинской философии / Б.А. Кислов. – Иркутск, 1985. – 184с.
1203626
  Соколова Ольга Ефимовна Проблема оценки в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соколова Ольга Ефимовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1203627
  Песоцкий В.А. Проблема оценки качества произведения художественной литературы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 368-380. – ISSN 1993-5560
1203628
  Низиков М.А. Проблема оценки педагогических рисков в системе российского образования / М.А. Низиков, Н.А. Чесноков // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 130-139. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрывается понятие "педагогический риск". Представляется алгоритм экспертной оценки педагогического риска. Дается методика количественного анализа изучаемого риска, а также общая оценка риска.
1203629
  Данильян О. Проблема оцінки реального стану правосвідомості і правової культури у транзитивних умовах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 57-68. – ISSN 1993-0909
1203630
  Пономаренко О. Проблема оцінки рівнів готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 408-416. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1203631
  Тягло О. Проблема оцінки сили юридичного аргументу // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 175-183. – ISSN 2227-7153
1203632
  Лактіонова Г.П. Проблема оцінки та визначення ціни землі в умовах ринку // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1203633
  Левенець В. Проблема оцінки якості дистанційної освіти в сучасних умовах / В. Левенець, І. Григоренко // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 12, листопад. – С. 29-30. – ISSN 1810-3944
1203634
  Герасименко Л.В. Проблема оцінювання навчальних досягнень школярів у другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
1203635
  Ковалгин В.М. Проблема ощущений и рефлекторная теория / В.М. Ковалгин. – Минск, 1959. – 233с.
1203636
  Будилова Е.А. Проблема ощущения и мышления в трудах И. М. Сеченова : Автореф... канд. филос.наук: / Будилова Е. А.; АН СССР,Ин-т филос. – Москва, 1950. – 15 л.
1203637
  Волковецька Н. Проблема пам"яти та безпам"ятства в романах І. Роздобудько Я знаю, що ти знаєш, що я знаю і М. Левицької Коротка історія тракторів по-українськи // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 214-219. – ISSN 2300-1062
1203638
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1203639
  Тетруашвиоли Л.М. Проблема пантезима в философской лирике молодого Гете : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.06 / Тетруашвиоли Л.М.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1203640
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1203641
  Донской Д.Е. Проблема партийности литературы и искусства в дооктябрьской марксистской эстетике : Автореф... канд. философ.наук: / Донской Д.Е.; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и эстетики. – Минск, 1967. – 24л.
1203642
   Проблема партийности: о чем спорят сегодня. – Москва, 1991. – 64с.
1203643
  Ставицький О. Проблема патріотичного виховання в історії педагогічної науки / О. Ставицький, В. Мірошніченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 254-289. – ISBN 978-617-8009-59-5
1203644
  Катырева Валентина Александровна Проблема педагогической техники учителя в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Катырева Валентина Александровна; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – л.
1203645
  Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслуженюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.3-9. – ISSN 0131-6788
1203646
  Бесарабська Ю.О. Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 23-25. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1203647
  Никонова Р.И. Проблема пенеплена в геоморфологии. / Р.И. Никонова; Отв.ред. Г.И.Худяков. – Москва : Наука, 1986. – 134с.
1203648
  Рамишвили В. Проблема перевода в свете философии Мартина Хайдеггера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1203649
  Любчук Н.В. Проблема передавання лексичного повтору як засобу ритмізації прозового твору // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 62-66
1203650
  Фомичева Ольга Святославовна Проблема передачи оценки фактуальности на основе анализа семантико-смысловой структуры научного текста: (проблема реферирования и перевода науч. текста с англ. языка на рус. язык) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фомичева Ольга Святославовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1203651
  Мусійчук В.А. Проблема передачі в"єтнамських власних назв українською мовою // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 192-197. – ISSN 1608-0599
1203652
  Донець Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Проблема передачі емфази залишається однією з невирішених проблем перекладу. Розглянуто лексичні, грамати-чні та графічні засоби передачі англійської емфази українською мовою. Досліджено праці окремих перекладознавців. The problem of conveying ...
1203653
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 118-121
1203654
  Скалевська Г.О. Проблема передачі у перекладі семантичного та металінгвістичного значення складних алюзій в поезії Чарльза Олсона "Зимородки" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 451-457
1203655
  Дьяков Д.Г. Проблема переживания затруднительных ситуаций незрячими подростками в контексте концепции жизненных миров Ф.Е.Василюка и феноменологии М.Мерло-Понти / Д.Г. Дьяков, А.С. Мартысевич // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1203656
  Максименко Л.О. Проблема перекладацьких стратегій у навчанні письмового двостороннього перекладу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 303-310. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1203657
  Кудрявцева Н.С. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 461-464
1203658
  Алтухова С.В. Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Стаття присвячена аналізу проблематики перекладу німецьких і російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин і визначенням видів перекладу, властивих для цієї групи фразеологізмів. На основі даних "Німецько-російського фразеологічного ...
1203659
  Дудник М.М. Проблема перекладу спеціальних термінів у взаємоневідповідному (інкогерентному) контексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізується проблема перекладу термінології в інкогерентних контекстах та пов"язаних із цим процесом труднощам відображення денотації і конотації окремих термінів.
1203660
   Проблема переноса проникающих излучений в атмосфере Земли. – М., 1977. – 106с.
1203661
  Гульков М.П. Проблема переноса умений и навыков в различные виды общественной деятельности подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Гульков М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1203662
  Попов К. Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. / К. Попов. – М., 1930. – 56с.
1203663
  Терентьев А.А. Проблема перехода к полному социальному равенству и высшая школа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Терентьев А. А.; Горьковский ГУ. – Горький, 1972. – 20 с.
1203664
  Уразалин Б.Б. Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Б.Б.; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
1203665
  Уразалин Болат Берсугурович Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
1203666
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форманты (на мат-ле полусуффиксов прилагательных современного немецкого языка) : Дис... наук: / Шелест А.В.;. – К., 1990. – л.
1203667
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форматы (на матер. полусуффиесов прилагательных современного нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шелест А. В.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1203668
  Ершов Юрий Геннадьевич Проблема периодизации всемирной истории: соотношение исторического и логического : Автореф... канд. филос .наук: / Ершов Юрий Геннадьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19с.
1203669
  Иванов Б.И. Проблема периодизации и некоторые особенности основных этапов развития технических наук : Автореф. дис... канд. техн. наук: 07.00.10 / Иванов Б.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
1203670
  Хут Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 0130-3864
1203671
   Проблема періодизації в сучаносу українознавстві : конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1203672
  Мельник Л.Г. Проблема періодизації в сучасній буржуазній методології історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-69. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1203673
  Брехуненко В. Проблема періодизації історії української козаччини у працях М. Грушевського // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 229-234. – ISSN 0041-6061
1203674
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1203675
  Бедлінський О.І. Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 49-54
1203676
  Тимошенко М. Проблема періодизації розвитку вищої освіти в історико-педагогічних розвідках вітчизняних дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 78-87. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1203677
  Пагута М. Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-185. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Зроблено спробу обгрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти."
1203678
  Сумченко І.В. Проблема періодизації російської філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1203679
  Кудря Т.В. Проблема періодизації творчого спадку Ернста Хемінгуея // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 27-28
1203680
  Мартиненко С. Проблема персоналізації та персоніфікації фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти : теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 28-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1203681
  Борчук С. Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950-1970-х рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 59-68. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911


  У статті йдеться про засади формування словника персоналій в енциклопедистиці УРСР другої половини 1950-х - початку 1970-х років. У центрі уваги - "Українська Радянська Енциклопедія" у 17-ти томах 1957-1965 рр. і чотиритомна "Радянська енциклопедія ...
1203682
  Брайчевський С.М. Проблема персональних даних при використанні систем Інтернету речей в галузі охорони здоров"я // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 69-76. – ISSN 2616-6798
1203683
   Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах : збірка доповідей Всеукраїнської конференції креаціоністів, 10 грудня 2005 р., Київ. – Київ : ІППРВЖ. – ISBN 966-8180-57-7
№ 1-2. – 2005. – 212 с.
1203684
  Романюк М.С. Проблема писателя и художественного творчества в произведениях и статьях Анны Зегерс : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Романюк М.С. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Дрогобы, 1974. – 26 с.
1203685
  Делюсто М.С. Проблема питомого / запозиченого в структурі української новожитньої говірки // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 105-115. – ISBN 978-966-1673-36-5
1203686
  Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович. – М.-Л., 1948. – 163с.
1203687
  Романюк В.М. Проблема підвищення рівня капіталізації банківських установ в забезпеченні стабільного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 129-135
1203688
  Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 25-31. – Бібліогр.: 10 назв.
1203689
  Короткова Ю.М. Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-80. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1203690
  Шельгоріна С. Проблема підготовки дитини до навчання в школі в умовах сьогодення // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 79-82. – ISBN 978-617-620-344-5
1203691
  Загородня А. Проблема підготовки економістів у науково-педагогічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі що відображені у педагогічній теорії. Розкрито сутність та особливості проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі, що досліджується в різних аспектах у ...
1203692
  Княжев І.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 33-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1203693
  Десятник В.О. Проблема підкріплення наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1203694
  Горбачевська О.В. Проблема підприємництва в економічній теорії / О.В. Горбачевська, Н.Н. Рим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 242-248. – ISBN 5-7763-2435-1
1203695
  Славич Дмитро Дмитрович Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.165-175
1203696
  Славич Д.Д. Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Славич Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 32л.
1203697
  Манівчук В.М. Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими водотоками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 114-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1203698
  Ватаманюк Л. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості / Л. Ватаманюк, Т. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 83-87. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1203699
  Козлов Є.В. Проблема пізнання у персоналістичній концепції Миколи Бердяєва // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 57-63. – (Серія "Філософія")
1203700
  Кузнєцова К. Проблема піратства в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-80
1203701
  Бут С. Проблема піратства в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 46-47
1203702
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1203703
  Флорескул В.В. Проблема піратства у сфері інтелектуальної власності в України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 159-162
1203704
  Поживилов Юрий Сергеевич Проблема планирования развития лесопромышленного комплекса (на примере Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08.00.05 / Поживилов Юрий Сергеевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1983. – 12 с.
1203705
  Никифоров В.И. Проблема планомерного ценообразования в период развернутого строительства коммунизма в ее связи с развитием распределения материальных и духовных благ среди членов общества : Автореф... канд. экон.наук: / Никифоров В. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1203706
  Мальченко А.Е. Проблема плюрализма ценностей в философии свободы Исайи Берлина // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 88-90
1203707
  Пахомов І. Проблема побудови сучасної теорії державної служби // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-106. – ISSN 0132-1331
1203708
  Міхіденко К.О. Проблема побутового расизму в німецькому конфліктному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 149-157


  Статтю присвячено дослідженню сутності конфліктного дискурсу та проблемі визначення та ролі побутового расизму в конфліктному дискурсі німецького віртуального комунікативного простору. Пропонується класифікація та аналіз комунікативних стратегій і ...
1203709
  Висотін М. Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 36-49. – ISSN 2413-7065
1203710
  Полесовой М.П. Проблема повторяемости в философии и естествознании / М.П. Полесовой. – Горький, 1970. – 192 с.
1203711
  Алаев М.В. Проблема повышения экономической эффективности товарного обращения в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алаев М.В. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 17 с.
1203712
  Тихомиров Б.П. Проблема повышения экономической эффективности электроэнергетики СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тихомиров Б. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1965. – 16л.
1203713
  Сочеванов В.Г. Проблема повышения эффективности анализа минерального сырья и некоторые результаты ее решния. : Автореф... доктор хим..наук: / Сочеванов В.Г.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 59л. – Бібліогр.:с.54-59
1203714
   Проблема повышения эффективности воспитания и обучения в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1978. – 140с.
1203715
  Акбашев Александр Хаджимурзович Проблема повышения эффективности интернационального восприятия старшекласников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акбашев Александр Хаджимурзович ; А пед. наук. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 16 с.
1203716
  Ганковский В.Е. Проблема погашения государственного внешнего долга Индии : Автореф... канд. экон.наук: 08.606 / Ганковский В.Е.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 22л.
1203717
   Проблема пограничного слоя и вопросы теплопередачи. – М-Л, 1960. – 395с.
1203718
  Афтеній А. Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 12 (508), квітень 2018 р. – С. 11-12
1203719
  Шаповалова К. Проблема подвійного громадянства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-17-0
1203720
  Бухтіярова К. Проблема подвійного громадянства: досвід, шляхи вирішення, законодавчі пропозиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 70-71
1203721
  Корж М. Проблема подвійного оподаткування в контексті інтернаціоналізації української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 195-196
1203722
  Олейнікова Л.Г. Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 45-48
1203723
  Аманмурадов Кара Мурадович Проблема подготовки и осуществления всеобщего среднего образования в Советском Туркменистане (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аманмурадов Кара Мурадович; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 19л.
1203724
  Ермаков Н.А. Проблема подготовки кадров в странах тропической Африки и политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Ермаков Н.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 15л.
1203725
  Триселев А.В. Проблема подготовки учителей начальных классов в педагогических институтах по рисунку с натуры. : Автореф... канд. пед.наук: / Триселев А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 16л.
1203726
  Кулініч Ю.А. Проблема поділу українського лісостепу на підзони: погляди і перспективи // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 13-17
1203727
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1203728
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1203729
  Гуменюк Борис Іванович Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальніми країнами : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 405л. – Бібліогр.:л.380-405
1203730
  Оржеховський С.П. Проблема подолання дихотомії між природним і соціально-культурним в антропології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 48-50
1203731
  Евграшкина Г.П. Проблема подтопления Западного Донбасса и пути её решения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1203732
  Совтис Н.М. Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-122. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто актуальну проблему дослідження поетичної мови в еволюції польських лінгвістичних досліджень. З"ясовано специфіку використання цього поняття. Подано найбільш поширені методики опису і аналізу поетичної мови. Зроблено спробу окреслити ...
1203733
  Меньшеніна А.Є. Проблема поєднання універсальних та національних цінностей у постмодерному дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 220-231. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1203734
  Кварацхелия Напо Иродинович Проблема познавательного взаимоотношения субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кварацхелия Напо Иродинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1203735
  Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – Москва, 1971. – 351с.
1203736
  Михайлов Б.В. Проблема познания в философии Эрнста Кассирера. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Михайлов Б.В.; МГУ. – М,, 1974. – 22л.
1203737
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Дис. ... канд. филос.наук / Рагожник А.А. – Киев, 1973. – 181л.
1203738
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Рагожник А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 25л.
1203739
   Проблема поиска внеземных цивилизаций. – Москва : Наука, 1981. – 262 с.
1203740
   Проблема поиска жизни во Вселенной : труды Таллинского симпозиума. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
1203741
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1203742
  Иванов Е.М. Проблема поиска субстрата субъективной реальности. / Е.М. Иванов. – Москва, 1993. – 80 с.
1203743
  Чудновский Николай Семенович Проблема показателей качества учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чудновский Николай Семенович; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 19л.
1203744
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 165-167
1203745
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 107-109
1203746
  Карп В.С. Проблема покращання інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 58-59.
1203747
  Карп В.С. Проблема покращення інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 195-198.
1203748
  Львова И.Н. Проблема пола и органогенез растений / И.Н. Львова. – М., 1976. – 48с.
1203749
  Лозовская Е.Л. Проблема полжительного героя в романах Л.Н.Толстого "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лозовская Е.Л.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 36л.
1203750
  Воробьева Галина Даниловна Проблема полисемии синтаксических конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воробьева Галина Даниловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
1203751
  Эпштейн Д.А. Проблема политехнизации средней общеобразовательной школы / Д.А. Эпштейн. – М, 1977. – 32с.
1203752
  Нечипорук В.А. Проблема политехнизма в становлении и развитии общеобразовательной школы УССР (1917-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нечипорук В.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
1203753
  Лопатников Р.А. Проблема политехнического образования в истории строительства советской школы. : Автореф... Канд.пед.инаук: / Лопатников Р.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 15л.
1203754
  Треверс П. Проблема политического равновесия в классической античности / П. Треверс. – М., 1970. – 30с.
1203755
  Быченков Денис Владимирович Проблема политического риска: понятие и методы оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – Бібліогр.: с. 69-75. – ISSN 0131-2227
1203756
  Бараннік А.М. Проблема політики "умиротворення" у працях А.Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 9-15
1203757
  Бойчук О. Проблема політики пам"яті у польсько-німецьких відносинах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 36-45. – ISSN 2519-4518
1203758
  Науменко О.С. Проблема політичного лідерства в демократичному суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 322-328. – ISSN 2076-1554
1203759
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1203760
  Вдовичин І.Я. Проблема політичного лідерства як інструмент реалізації свободи особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 221-233


  Розкриваються концептуальні підходи правої української політичної думки до еліти і політичного лідерства як інструменту реалізації свободи особи. Встановлено, що лідерські риси політичного проводу українською політичною думкою розглядалися як єдність ...
1203761
  Окорокова В.В. Проблема політичної конструкції суспільних відносин у технократичній утопії ( на прикладі "Комп"ютопії" Й. Мастуди) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1203762
  Горгота О. Проблема політичної культури в Україні // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 105-112. – ISBN 978-966-2710-92-2
1203763
  Бойко М.П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 89-92. – ISSN 2077-1800
1203764
  Балюта В.В. Проблема політичної участі молоді в сучасниій українській політиці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 121-129. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті розглянуто типи політичної участі. Здійснено політико-психологічний аналіз участі молоді України в сучасних процесах. Запропоновано модель аналізу змісту образів державної влади, які формує сучасна українська молодь.
1203765
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1203766
  Бажанов В.А. Проблема полноты квантовой теории: поиск новых подходов : философский аспект / Бажанов В.А. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1983. – 104 с. – Библиогр.: с. 95-103
1203767
  Мусаев С.Р. Проблема положительного героя в азербайджанской драматургии 19-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 624 / Мусаев С.Р.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 36л.
1203768
  Чичуа Ш.П. Проблема положительного героя в грузинском советском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чичуа Ш.П.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 22л.
1203769
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов XIX века (Слепцов, Помяловский) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Турта В.Т. ; МП УССР. Кременецкий гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 19 с.
1203770
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов ХІХ века. (Слепцов, Помяловский) : Дис... канд. филолог.наук: / Турта В.Т.; Кременецкий гос. пед. ин-т. – Кременец, 1951. – 387л.
1203771
  Исмагулов Ж. Проблема положительного героя в казахской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Исмагулов Ж.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствознания и журналист. – М,, 1968. – 15л.
1203772
  Соболев П.В. Проблема положительного героя в критике В.Г.Белинского : Автореф... кандид. филологич.наук: / Соболев П.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 21 с.
1203773
  Золина Н.А. Проблема положительного героя в критики Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филологич.наук: / Золина Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1203774
  Наумов К.В. Проблема положительного героя в послевоенной русской советской прозе (1946-1950) : Автореф... канд. филологич.наук: / Наумов К.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 24л.
1203775
  Лучак А.А. Проблема положительного героя в поэзии Н.А.Некрасова 40-60-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лучак А.А.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1203776
  Марзоев С. Проблема положительного героя в поэзии Нигера. / С. Марзоев. – Орджоникидзе, 1956. – 155 с.
1203777
  Султан Эмам Ахмед Надя Проблема положительного героя в прозе 20-х годов. (Изображение новой женщины). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Султан Эмам Ахмед Надя; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1203778
  Каминский В.И. Проблема положительного героя в русской классической литературе / В.И. Каминский. – Л., 1963. – 96 с.
1203779
  Никитина Е.П. Проблема положительного героя в русской советской поэме периода ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Е. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1953. – 22 с.
1203780
  Юшин П.Ф. Проблема положительного героя в русском послевоенном романе о колхозной деревне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Юшин П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1203781
  Червяченко Г.А. Проблема положительного героя в советской лирике 20-30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Червяченко Г.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 17л.
1203782
  Золотухин Геннадий Алексеевич Проблема положительного героя в советской литературной критике : Дис... канд. фил.наук: 10.01.10 / Золотухин Геннадий Алексеевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1203783
  Золотухин Г.А. Проблема положительного героя в советской литературной критике (на мат. периодич. печати 70 - начала 80-х гг.) : Автореф. дис.... канд. филолог. наук : 10.10.10 / Золотухин Г.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1203784
   Проблема положительного героя в советской многонациональной литературе 60-70-х гг.. – Ставрополь, 1983. – 159с.
1203785
  Мартусь В.И. Проблема положительного героя в советской сатире : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Мартусь В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1203786
  Лувсанвандан С. Проблема положительного героя в совремденной монгольской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лувсанвандан С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 19л.
1203787
  Кравченко А. Проблема положительного героя в творчестве А.М. Горького / А. Кравченко. – Чебоксары, 1971. – 53 с.
1203788
  Орлова Н.Н. Проблема положительного героя в творчестве А.П.Гайдара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орлова Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1958. – 24л.
1203789
  Мелик-Нубаров Проблема положительного героя в творчестве В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелик-Нубаров С.О.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 22л.
1203790
  Гурлади М.С. Проблема положительного героя в творчестве Д.А.Фурманова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурлади М.С.; МВО СССР. – Львов, 1952. – 15 с.
1203791
  Быковцева Л.П. Проблема положительного героя в творчестве К.А Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быковцева Л.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1203792
  Андреева Е.П. Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода / Андреева Е.П. – Воронеж : Воронижский университет, 1961. – 70 с.
1203793
  Хатипов Ф.М. Проблема положительного героя в творчестве Мирсая Амира : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Хатипов Ф.М. ; М-во высш. образования СССР. Казан.ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Казань, 1955. – 16 с.
1203794
  Тимофеев В.И. Проблема положительного героя в творчестве Н. А. Островского : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. И.; МГУ. – Свердловск, 1953. – 12 с.
1203795
  Солоха А.А. Проблема положительного героя в творчестве Панаса Мирного 80-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоха А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1956. – 17л.
1203796
  Чернявская Д.С. Проблема положительного героя в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Д.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
1203797
  Харитонов Д.Е. Проблема получения паутинного шелка и пути к ее разрешению / Д.Е. Харитонов // Паукообразные - 252380. – С. 29-36. – Библиогр.: Цитируемая литература с. 35


  На с. 1 дарств. надпись: Дорогому и Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу от автора
1203798
  Штермер К. Проблема полярных сияний / К. Штермер. – М - Л, 1933. – 110с.
1203799
  Роговин М.С. Проблема понимания : Автореф... канд. пед.наук: / Роговин М. С.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
1203800
  Доблаев Л.П. Проблема понимания в советской психологии. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1967. – 67с.
1203801
  Гусев С.С. Проблема понимания в философии / С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский. – М, 1985. – 192с.
1203802
  Шевченко А.К. Проблема понимания в эстетике / А.К. Шевченко. – К, 1989. – 125с.
1203803
  Никифоров С.В. Проблема понимания письменных сообщений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Никифоров С. В.; Ин-т языкзнан. АН СССР. – М., 1983. – 24л.
1203804
  Соловьев А.Н. Проблема понятийной сущности права собственности // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 49-58. – ISSN 0201-7245
1203805
  Коршук Р.М. Проблема попередження і подолання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1203806
  Ткаченко О.В. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 33-40. – ISSN 1563-3349
1203807
  Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы / К.В. Бардин ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1976. – 394 с.
1203808
  Снітко О.С. Проблема породження номінативних одиниць у сучасній ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 22-28
1203809
  Лобойко Т.В. Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 100-103


  Проаналізовано проблему порушення етичних норм у соціальній рекламі та розглянуто доцільність використання у ній шокових методів впливу на суспільство. Analysis of ethical problems in social advertising and the feasibility of using it shocking methods ...
1203810
  Дудко І.Д. Проблема постбіполярності світу в інтерпретаціях сучасних американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячена аналізу доробку сучасних американських політологів щодо характеру постбіполярного світу. Серед головних спрямувань дослідження - визначення теоретичного підґрунтя прихильників і супротивників ідеї однополярності світу, з"ясування можливих ...
1203811
  Какосян А.В. Проблема построения моделей в статистической теории оценивания параметров / А.В. Какосян. – Тбилиси, 1986. – 183с.
1203812
  Лябис И.А. Проблема построения операторов физических величин в квантовой теории : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лябис И.А. ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Минск, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-15
1203813
  Маноха І.П. Проблема потенціалу індивідуального буття людини у вітчизняній психології: традиції та перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 62-70
1203814
  Волкова Л.А. Проблема потребностей человека / Л.А. Волкова. – Ленинград, 1970. – 184с.
1203815
  Маргулис А.В. Проблема потребности в историческом материализме. Лекции по спецкурсу. / А.В. Маргулис. – Белгород, 1971. – 124с.
1203816
  Болдырева Г.А. Проблема потребности в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Болдырева Г. А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 13л.
1203817
  Ільків-Свидницький Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-20. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1203818
  Синишин Р. Проблема походження корейської мови: лексичні свідчення // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 283-290. – ISBN 978-2-919320-35-6
1203819
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 87-95
1203820
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 19-22
1203821
  Прокопов Д Проблема походження права і розвитку правових норм із позицій теорії природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 244-285. – ISBN 978-966-171-358-0
1203822
  Филипчук Х.М. Проблема походження словацького етносу ( у світлі міждисциплінарних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 192-197. – ISSN 2078-1849
1203823
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського етносу в українознавчому дослідженні Петра Кононенка і Тараса Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи" // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 107-109
1203824
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського народу в працях Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов"янства" та "Історія України-Руси" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 287-290
1203825
  Кириченко Ю. Проблема походження українського народу в сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 94-99. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається вивчення походження українського народу та початкових етапів його етногенезу в сучасній історіографії. Встановлено, що більшість дослідників поділяє думку про відсутність докорінних змін населення на землях України з найдавніших ...
1203826
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 155-170. – ISSN 2413-7065
1203827
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у працях П. Кононенка, В. Крисаченка та В. Балушка // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 165-167
1203828
   Проблема походження української мови в наукових працях XIX - початку XXI ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 27-38. – ISBN 978-966-00-1476-3
1203829
  Шакурова О. Проблема походження українців у сучасній українській історіографії // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 8-18. – ISSN 2413-7065
1203830
  Бондаревська І. Проблема початку і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.3-15. – ISBN 966-7653-05-3
1203831
  Бобошко Н.М. Проблема початку історії у філософії Ф.В.Й. Шеллінга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1203832
  Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения / М.М. Кононова. – М., 1951. – 391с.
1203833
  Ковтун А.В. Проблема поширення абсентеїзму в Україні та шляхи ії вирішення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 25-30. – ISSN 2220-1394
1203834
  Матвеєва Г.А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 118-120
1203835
  Міненко Р. Проблема пошуку змістовних розв"язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 87-95. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи є створення методики розв"язання оберненої задачі магнітометрії в умовах невизначеності просторового розподілу намагніченості гірських порід. Розв"язок оберненої задачі магнітометрії, як правило, є неоднозначним внаслідок неточності ...
1203836
  Мозгова Т.А. Проблема пошуку культурної ідентичності в японській духовній традиції епохи Мейдзі (межа ХІХ - ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 39-46


  Здійснено спробу розглянути проблему пошуку культурної ідентичності в Японії на межі ХІХ - ХХ ст., тобто в епоху Мейдзі (1868-1912) - в період модернізації держави і японського суспільства, яке перебувало в повній міжнародній ізоляції протягом ...
1203837
  Юга О.А. Проблема пошуку політичною елітою Речі Посполитої шляхів розв"язання "української проблеми" в середині XVII ст. в українській історіографії / Олександр Юга // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 201-211. – ISSN 2309-2262


  Аналізуються праці вітчизняних дослідників, у тому числі праці В. Антоновича, М. Грушевського, М. Костомарова, М. Максимовича.
1203838
  Чистов В.П. Проблема поэтического пафоса эстетической концепции В.Г.Белинского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.647 / Чистов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1203839
  Розова Е.О. Проблема поэтической речи и критика структурной лингвистики в трудах В. В. Вейдле // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 123-124
1203840
  Тейлор Марк Проблема прав людини в поліційній практиці : Довідник / Тейлор Марк; Council of Europe, The Human rights information centre. – Strasbourg, 2002. – 56с. : ill.
1203841
  Носоченко О.О. Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 139-141. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1203842
  Архипов С.И. Проблема права собственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 43-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1203843
  Шибаева Е.А. Проблема права убежища в международном праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Шибаева Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак. – Москва, 1953. – 16 с.
1203844
  Оганов А.А. Проблема правды и правдоподобия в искусстве : Автореф... канд .филос.наук: / Оганов А.А.; АН СССР, Ин-т филос. Сект. естет. – М., 1966. – 23л.
1203845
  Сацький П.В. Проблема правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-2000 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі наукових праць, соціологічних даних, аналітичних досліджень, документів, опублікованих в періодичній пресі, заяв та інтерв"ю офіційних осіб і політичних діячів розглянуто становлення правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-х ...
1203846
  Кужелєв О.М. Проблема правових послуг у прецедентах Європейського Суду з прав людини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 218-221. – ISBN 978-966-7166-36-6
1203847
  Герц А.А. Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 3)
1203848
  Шамрай В.Г. Проблема правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та шляхи їх удосконалення на основі адміністративної реформи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 201-202. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1203849
  Савайда О. Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 179-184. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1203850
  Савайда О.І. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 289-292. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1203851
  Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.712 / Викут М.А. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 34 с.
1203852
  Моткова О. Проблема правового регулювання "права на смерть" у сучасному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11
1203853
  Данча Л.І. Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990-2010-х рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1203854
  Бойко О.Ю. Проблема правового регулювання парламентської діяльності політичних партій України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.52-56
1203855
  Святун О.В. Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми / О.В. Святун, О.В. Довжук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 84-96. – (Європейські дослідження)
1203856
  Бакаев В.А. Проблема правового статуса Гонконга. : Автореф... кандид. юрид.наук: / Бакаев В.А.; АН СССР. – Москва, 1952. – 25 л.
1203857
  Федотова О. Проблема правового статусу площ, створених на території порту із застосуванням гідротехнічних технологій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 311-312
1203858
  Кравченко Т.Д. Проблема правової еволюції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 442-443. – ISSN 2413-6433
1203859
  Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб"єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 178-187. – ISSN 1562-0905
1203860
  Мельник І.С. Проблема правої природи нотаріальної діяльності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 195-198
1203861
  Семененко М.В. Проблема правомірності впливу кредитора на права страхувальника при страхуванні заставного майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-200
1203862
  Маловацький О. Проблема правомірності застосування зброї до цивільних повітряних суден у польоті: сучасне міжнародно-правове регулювання та практика застосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 47-62. – ISSN 2220-1394
1203863
  Короєд С.О. Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 55-60. – ISSN 2413-1342
1203864
  Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 341-345. – ISSN 2413-6433
1203865
  Дудаш Т.І. Проблема праворозуміння: мовномінаційний аспект : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 125-134. – ISSN 1818-992Х
1203866
  Ковальчук Н.Д. Проблема православного естетизму в культурно-просвітницькій діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.157-160. – ISBN 966-7671-23-2
1203867
  Безчеревных Э.В. Проблема практики в процессе формирования философии марксизма : учеб. пособие по теме курса истории марксистско-ленинской философии для филос. фак. и отд-ний ун-тов / Э.В. Безчеревных. – Москва : Высшая школа, 1972. – 144 с.
1203868
   Проблема практического бессмертия человека : Системный подход к вопросам онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел / Б.М. Ханжин, Г.Д. Бердышев, И.В. Вишев, Т.Ф. Ханжина. – Москва-Астрохань-Владимир, 2004. – 94с. – ISBN 5-93350-083-6
1203869
  Брешко В.В. Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 277-281. – ISSN 2218-5348
1203870
  Ковальчук С.В. Проблема працевлаштування українців переселенців на Одещині 1944-1946 рр. / С.В. Ковальчук, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 33-45. – ISSN 2312-6825
1203871
  Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации : историко-критическое исследование / А.Б. Георгиевский. – Ленинград : Наука, 1974. – 147 с.
1203872
  Добровольскис Б. Проблема предварительного обучения обособленным второстепенным членам предложения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Добровольскис Б. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27 с.
1203873
  Ожегов Ю.П. Проблема предвидения в современной буржуазной идеологии / Ю.П. Ожегов. – Новосибирск, 1971. – 184с.
1203874
  Безарова Г. Проблема предмета i об"єкта в методології історії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 62-67. – ISSN 2311-9896
1203875
  Косарева Л.М. Проблема предмета науки с точки зрения марксисткой категории деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Косарева Л. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 22л.
1203876
  Голосов В.Ф. Проблема предмета философии в теоретическом наследстве классиков марксизма-ленинизма / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1971. – 249с.
1203877
  Гордиенко Е.В. Проблема представлений личности об отношении к ней в образовательном процессе (философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 245-252. – ISSN 1811-0916
1203878
  Малютин К.Г. Проблема представления дельта-субгармонических функций / К.Г. Малютин, Н. Садык, А.И. Швырков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 117-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто задачу про зображення дельта-субгармонічної функції скінченного [лямбда]-типу у вигляді різниці двох субгармонічних функцій з того ж класу. Аналогічна проблема для мероморфних функцій була розв"язана Майлзом. Для розв"язання використовується ...
1203879
  Брагинская Тамара Лазаревна Проблема предупреждения делинквентного (преступного) поведения учащихся в теории и практике школы США (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брагинская Тамара Лазаревна; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1978. – 17л.
1203880
  Батурин Владимир Степанович Проблема преемственности в диалектико-материалистическо учении о развитии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Батурин Владимир Степанович ; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 19 с.
1203881
  Чистов Г.А. Проблема преемственности в искусстве. : Автореф... канд. филос.наук: 08.623 / Чистов Г.А.; Философ. ф-тет. – М., 1971. – 22л.
1203882
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственного становления личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1203883
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственности становления личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 167л.
1203884
  Пересыпкин В.В. Проблема преемственности в развитии научного знания / В.В. Пересыпкин, В.И. Пустовойтов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1203885
   Проблема преемственности в татарской общественной мысли. – Казань, 1985. – 163с.
1203886
  Рубанов Виталий Георгиевич Проблема преемственности как закономерность общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубанов Виталий Георгиевич; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1203887
  Ванслов В.В. Проблема прекрасного / В.В. Ванслов. – Москва, 1957. – 263с.
1203888
  Бирюков В.Ф. Проблема прекрасного в современной эстетике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Бирюков В.Ф.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1203889
  Пенчев Г.И. Проблема прекрасного в философском и художественном творчестве Жана-Поля Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 63 / Пенчев Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
1203890
  Рехвиашвили Н.М. Проблема прекрасного в эстетике Д.И.Писарева : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Рехвиашвили Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1203891
  Акперов Т.С. Проблема прекрасного и азербайджанская советская поэзия : Автореф... канд. философ.наук: / Акперов Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 16л.
1203892
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагического и комического в творчестве украинских революционных демократов конца XIX - начала XX столетий : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Бондаренко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1203893
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагічного і комічного в творчості українських революційних демократів кінця 19 - початку 20 століть : Дис... канд. філос.наук: / Бондаренко В.В.; КДУ. Кафедра історії філософ. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.1-11
1203894
  Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога / З.И. Калмыкова. – М., 1982. – 96с.
1203895
  Комахидзе Н.В. Проблема преодоления социально-экономической отсталости востока Турции в программных установках буржуазных политических партий страны / Н.В. Комахидзе. – Тбилиси, 1985. – 90с.
1203896
  Осипов Г.С. Проблема прерывности и непрерывности в квантовой теории. : Автореф... канд.филос.наук: 09.627 / Осипов Г.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1203897
  Ахундов Д М. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / Ахундов М.Д,. – Москва : Наука, 1974. – 254 с.
1203898
  Софер М.Г. Проблема пресной воды / М.Г. Софер. – Л., 1974. – 40с.
1203899
  Кібиш А. Проблема престижності професії педагога серед студентів закладів вищої педагогічної освіти у Польщі та Україні / А. Кібиш, Д. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 188-195. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1203900
  Гусак В.А. Проблема преступности среди отдельных категорий граждан в условиях тыла на завершающем этапе войны (1944-1945 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ борьбы с преступностью и нарушениями общественного по-рядка в трудных условиях военного времени. В центре внимания - особенности социальной и уголовно-правовой политики в тылу. Автор исследует причины нарушений ...
1203901
  Вялков С.Н. Проблема привленчения трудящихся масс к управлению производством в ленинском идейном наследии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вялков С.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
1203902
   Проблема признания государств // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 43-68. – ISSN 0130-9625


  Наукова дискусія в Центрі міжнародного права і міжнародної безпеки Інституту міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС Росії.
1203903
  Іванов Д.В. Проблема прийняття Конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 51-53. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1203904
  Гудима Михаил Антонович Проблема приложения в молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гудима Михаил Антонович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1203905
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: / Вацеба Р. В.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 177л.
1203906
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вацеба Р.В.; КГУ. – К, 1979. – 20л.
1203907
   Проблема применения программированного обучения в спецобластях обучения (Медицина). – Москва, 1969. – 182с.
1203908
  Кирсенко М.В. Проблема принадлежности пограничных районов в Австро-Чехословацких отношениях накануне Сен-Жерменского договора // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 67-71. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается одна из наиболее острых проблем австро-чехословацких отношений в период после окончания Первой мировой войны.
1203909
  Мельникова А.В. Проблема принципа в гносеологии Канта / А.В. Мельникова. – Иркутск, 1990. – 216с.
1203910
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках вітчизняних філософів : Духовність як засада єдності сутнісних характеристик людини (стаття друга) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.110-114
1203911
  Каримский А.М. Проблема природы и человека в философии американского натурализма : Автореф... канд. филос.наук: / Каримский А. М.; МГУ, Филос. фак., Каф. ист. заруб. филос. – М., 1968. – 12л.
1203912
  Григоров Сергей Андреевич Проблема природы человека в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григоров Сергей Андреевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 18л.
1203913
  Мороз И.А. Проблема притвоположностей в диалектических противоречиях при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1974. – 192с.
1203914
  Базаренко Н.А. Проблема причинности в генетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Базаренко Н.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. философии. – Москва, 1968. – 16 с.
1203915
  Базаржав Э. Проблема причинности в генетике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Базаржав Э.; АОН при ЦК КПСС Кафедра философии. – М, 1968. – 16л.
1203916
  Манкиев А.Д. Проблема причинности в генетической психологии / А.Д. Манкиев. – Грозный, 1971. – 48 с.
1203917
  Богданов Б. Проблема причинности в истории новой философии и диалектическом материализма / Б. Богданов, В. Михайлов ; под ред. и с предисл. В. Вандек, В. Тимоско. – Москва : Партиздат, 1933. – 156 с.
1203918
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в марксистской философии. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Мусабаева Н.А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
1203919
  Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине / И.В. Давыдовский. – Москва, 1962. – 176с.
1203920
  Стригачева Э.И. Проблема причинности в современной медицине. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Стригачева Э.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.35-36
1203921
   Проблема причинности в современной физике. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 429с.
1203922
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философи и естествознании / В.Я. Перминов. – Москва, 1979. – 223с.
1203923
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1962. – 294 с.
1203924
  Моллаков В.М. Проблема причинности и вариационные принципы классической механики. : Автореф... канд. филос.наук: / Моллаков В.М.; АН СССР. Ин-т философии. – Ашхабад, 1963. – 25л.
1203925
  Мартиросян Ю.В. Проблема причинности и некоторые философские вопросы развития современной физики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ю.В.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 47л.
1203926
  Гусева А.И. Проблема причинности и целесообразности в живой природе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусева А.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 14л.
1203927
  Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 333-337. – ISSN 2413-6433
1203928
  Шахман Н.В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
1203929
  Вахтангадзе О.Д. Проблема проверки и оценки знаний учащихся по физике : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вахтангадзе О.Д.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1203930
  Бурлачков В. Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 136-142. – ISSN 0042-8736
1203931
  Моісеєнко Ю.М. Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 р. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 147-158. – ISSN 2222-4459
1203932
  Соловьев В.С. Проблема продления жизни / В.С. Соловьев. – Москва, 1952. – 56с.
1203933
  Кічура В.П. Проблема продуктивності лісових насаджень колишніх колективних сільськогосподарських підприємств Закарпатської області / В.П. Кічура, А.В. Кічура // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 61-69. – ISSN 0459-1216
1203934
  Маслов П. Проблема продукции / П. Маслов. – Петроград ; Москва, 1923. – 209 с.
1203935
  Гринберг М.С. Проблема производственногоо риска в уголовном праве / М.С. Гринберг. – Москва, 1963. – 132 с.
1203936
  Дедов К.М. Проблема произвольных действий в свете учения И.М.Сеченова и И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Дедов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра логики и психологии. – М., 1953. – 18л.
1203937
  Васильев В.Г. Проблема происхождения алмазов / В.Г. Васильев. – Якутск, 1961. – 152с.
1203938
  Васильев В.А. Проблема происхождения американских индейцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 64-79. – ISSN 0869-5415
1203939
  Клингер В.П. Проблема происхождения аттической трагедии в свете новейших исследований. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 21 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1918, № 5-6, с. 1-21
1203940
  Чаквин И.В. Проблема происхождения белорусской народности (историография и опыт изучения процесса этнического формирования). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.07 / Чаквин И.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1981. – 19л.
1203941
  Опарин А.И. Проблема происхождения жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1976. – 63 с.
1203942
  Бляхер Е.Д. Проблема происхождения искусства в истории философской мысли. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бляхер Е.Д.; Моск.ин-т нар.хоз-ва. – Душанбе, 1969. – 27л.
1203943
  Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глаголов в индоевропейском языке. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону. – 24с.
1203944
  Вавилов Н.И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований / Н.И. Вавилов. – Москва : Научно-техническое изд-во, 1932. – 16с.
1203945
   Проблема происхождения нефти и газа и образование их промышленныхзалежей. – К., 1966. – 187с.
1203946
  Маркевич А.П. Проблема происхождения простейших (Protozoa). Лекция, прочит. в Киевском университете. / А.П. Маркевич. – Киев, 1954. – 17с.
1203947
  Ажубалис Ю. Проблема происхождения религии в ее социальной роли. (Из истории атеист. мысли Литвы 1940-1965 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Ажубалис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1203948
  Чернничко Н.О. Проблема прокрастинації у наукових дослідженнях // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 56
1203949
  Афасижева Д.А. Проблема промежуточного типа связи в сложном предложении современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Афасижева Д.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 15 с.
1203950
  Иванов С.Л. Проблема промежуточных веществ в биохимии в свете эколюционного учения. / С.Л. Иванов, 1940. – С. 81-92
1203951
  Струмилин С.Г. Проблема промышленного капитала в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1925. – 134с.
1203952
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 1, 2. – 1954. – 564с.
1203953
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 3. – 1955. – 383с.
1203954
  Гельхорн Э. Проблема проницаемости, ее физиологическое и паоталогическое значение / Э. Гельхорн. – Москва, 1932. – 336 с.
1203955
  Альков В. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти / В. Альков, І. Робак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 147-158. – ISSN 2222-5250
1203956
  Рузавин Георгий Иванович Проблема простого и сложного в эволюции науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102-114. – Бібліогр.: с. 103-106, 111-113. – ISSN 0042-8744
1203957
  Оніщенко Олена Проблема просторових видів мистецтва в теоретичній спадщині А.Шопенгауера // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 260-270. – ISSN 1997-4264


  Артур Шопенгауер (1788-1860) - німецький філософ
1203958
  Абасов О А.С. Проблема пространственно-временной организации структурных уровней материи : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.01 / Абасов А.С.О.; АН Азерб. ССР. – Баку, 1987. – 43 с.
1203959
  Ерофеев К.Б. Проблема противодействия деятельности деструктивных религиозных культов // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 1812-8696
1203960
  Ратыч Мария Теодоровна Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ратыч Мария Теодоровна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 22л.
1203961
  Дудель С Проблема противоречий в условиях развитого социализма / С Дудель. – М, 1976. – 64с.
1203962
  Егоров В.Н. Проблема противоречий в условиях совершенствования социализма / В.Н. Егоров. – К, 1986. – 46с.
1203963
  Мороз И.А. Проблема противоречий при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск
2. – 1975. – 55с.
1203964
  Гергиев Ф.И. Проблема противоречия / Ф.И. Гергиев. – М, 1969. – 216с.
1203965
  Нарский И.С. Проблема противоречия в диалектической логике / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 182с.
1203966
  Яшин Борис Леонидович Проблема противоречия в субъективной диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Яшин Борис Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1203967
  Вітенко Д.М. Проблема протидії насильству в сім"ї: світовий досвід ії законодавчого вирішення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 152-153. – ISBN 978-966-919-107-6
1203968
  Бараненко Б.І. Проблема протидії незаконному обігу та використанню в злочинних діях вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-616-070-0
1203969
  Чурюмов С.І. Проблема протиріччя в технічних науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1203970
  Хайрулін О.М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 300-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1203971
  Бородулькіна Т.О. Проблема професійного становлення практичних психологів в сучасних психологічних дослідженнях // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 252-265. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1203972
  Мацевко Т.М. Проблема професійної компетентності в психолого-педагогічній літературі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 148-155. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 3 (27))
1203973
  Томашевський В.В. Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 121-127. – ISSN 2304-4470
1203974
  Савчук Б. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностики педагогічного супроводу в контексті сучасного наукового дискурсу / Б. Савчук, Г. Білавич, О. Валігунда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1203975
  Мілорадова Н.Е. Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 160-166. – ISSN 1727-1584
1203976
  Сметанський М. Проблема професіоналізму у вищій школі / М. Сметанський // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 67-72
1203977
  Брынцева И.А. Проблема профессиональной ориентации в теории и парктике школы США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брынцева И. А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1203978
  Рыжкова С.В. Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной среде // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – С. 203-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1203979
  Базир І.В. Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7363-14-8
1203980
  Лазоренко Н. Проблема профільного навчання у вітчизняній науці та практиці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-139


  Проаналізовано проблему профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. Визначено, що основу ефективної організації профільного навчання складає оптимальна побудова та успішна реалізація індивідуальних освітніх траєкторій.
1203981
  Гузела М.В. Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності / М.В. Гузела, Н.Д. Слотвінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 76-82. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1203982
  Третьяков И.П. Проблема прочности металлорежущего инструмента и некоторые пути ее решения / И.П. Третьяков. – М., 1953. – 24с.
1203983
  Зеньковский В.В. Проблема психической причинности : Учеб. пособие. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Вадимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – VIII, 435 с.


  На тит. л. экз. дарствтв. надписи: В суд. Библиотеку Университета Св. Владимира от автора 1914 г. 24 октября; № 11632: Дорогому Петру Павлдовичу Кудрявцему от автора 19 октября 1914 г., и печать из би-ка Петр Павлович Кудрявцев
1203984
  Ягупов В.В. Проблема психічних станів у військовій психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається важливий компонент психіки військовослужбовця - психічні стани, дається їх характеристика і класифікація.
1203985
  Грабовська С.Л. Проблема психічного стану людини у випадку заподіяння їй моральної (психічної) шкоди / С.Л. Грабовська, О.В. Грищук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.101-105. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1203986
  Шаріпова Д.С. Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 374-378
1203987
  Жаборюк О.А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: в приміт.: 12 п. – ISSN 0027-2833
1203988
  Мельник Я.І. Проблема психодіагностики та психокорекції екстремальних ситуацій у військовому підрозділі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 530-531
1203989
  Матруненок А.П. Проблема психологизма в современном белорусском романе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Матруненок А.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1969. – 19л.
1203990
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в Украинской советской новеллистике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ. – Киев, 1987. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1203991
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в украинской советской новеллистике 70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
1203992
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та християнської моралі у драматургії Марка Кропивницького : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
1203993
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та хритиянської моралі у драматургії М. Кропивницького : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 c.
1203994
  Скляр І.О. Проблема психології художньої творчості в інтерпретації О. Потебні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 36-39
1203995
  Конопацька О.М. Проблема психологічного захисту працівників Державної пенітенціарної служби України / О.М. Конопацька, М.Р. Можарівський // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 88-90
1203996
  Скоробагатська О.І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 363-384. – ISBN 978-966-698-197-7
1203997
  Соколова Ганна Борисівна Проблема психолого-педагогічного супроводу з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 73-80. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1203998
  Мачинська Н.І. Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 6-9


  Розкриваються теоретичні аспекти психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи. На основі аналізу наукових досліджень пропонує характеристику гіпотетичної, презентативної та прогностичної моделі діяльності фахівця.
1203999
  Литвиненко О.Д. Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди иа підходи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 180-186. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1204000
  Кузнецова Л.П. Проблема пути в творчестве Пауло Коэльо (По романам "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Дьявол и сеньорита Прим" , "Заир") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 47-58
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,