Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1199001
  Бондаренко О. "Про прекрасне" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6). – С. 26


  Написані українською мовою оповідання Олега Бондаренка, які він надсилав до нашої редакції з далекого Бішкека (Киргизстан), неодноразово друкувалися на сторінках «Української літературної газети». Його творам характерна філософічність у поєднанні зі ...
1199002
   [Про присвоєння почесного звання Заслуженого працівника вищої школи Української РСР - професорові Індиченку Пантелію Дмитровичу] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
1199003
  Ковалевська Ольга Олегівна Про пошуки достовірного портрета гетьмана Івана Мазепи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-42
1199004
  Хирсанова С. Про права людини і гендерну соціологію // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.98-99. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1199005
  Капустіна Л Про права платників податків // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.57-60
1199006
  Армаш Н.О. Про права, обов"язки та повноваження державних політичних діячів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 83-88
1199007
  Чобіт Д. Про правду і неправду Московії та її церкви // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 5-16
1199008
  Січенко І.П. Про правила вуличного руху / І.П. Січенко. – К, 1940. – 26с.
1199009
  Пастушенко В.О. Про правильні сівозміни в колгоспах Української РСР / В.О. Пастушенко. – Київ, 1958. – 44 с.
1199010
  Чубатий М. Про правне становище церкви в козацькій державі. – [35], [23] с. – Окр.відб.
1199011
  Тесленко М. Про право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.55-58. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
1199012
  Черноус С. Про право на відпочинок як природне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 211-212
1199013
  Котляров П. Про право на збройний опір: теологія та внутрішня дипломатія Філіпа Меланхтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу трактування права на озброєний опір в теології та внутрішній дипломатії одного з провідних діячів Реформації - Ф. Меланхтона (1497 - 1560 рр.). Питання правомірності збройного захисту релігійних переконань і військового опору ...
1199014
  Соколова А.К. Про право на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 116-122. – ISSN 0201-7245
1199015
  Задерейко І.С. Про право на призначення грошової допомоги, яке не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 3-5


  Інформація підготовлена начальником Правобережного об"єднаного управління Пенсійного фонду України.
1199016
  Янковська Г. Про право на свободу вираження думки (на матеріалі конституцій пострадянських країн) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-17-0
1199017
  Слободян С. Про право на творчий псевдонім // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 1608-6422
1199018
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 56с.
1199019
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 64с.
1199020
  Ленін В.І. Про право націй на самовизначення / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1989. – 93 с.
1199021
  Кононенко В. Про право прокурора на звернення до господарських судів / В. Кононенко, Д. Огієнко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1199022
  Земко А. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1199023
  Оноре Т. Про право. Короткий вступ / Т. Оноре. – Київ : Сфера, 1997. – 124с.
1199024
  Михайлюк О. Про правове забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 55-58
1199025
  Іваненко І. Про правове забезпечення процесу електронного подання матеріалів заявок на об"єкти промислової власності із застосуванням електронного цифрового підпису // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16. – ISSN 1608-6422
1199026
  Синчук С. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 186-193. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1199027
  Бережной А.В. Про правове регулювання адмінстративно- правових засобів профілактики наркотизму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.87-94
1199028
  Кориневич А.О. Про правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 219-223. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1199029
  Сащенко І.С. Про правове регулювання інвестицій у соціальний розвиток села як передумова сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 102-108. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1199030
  Уркевич В.Ю. Про правове регулювання інвестиційних відносин у сфері сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 111-115. – (Право). – ISSN 2222-5226
1199031
  Алієва Х.Н. Про правове регулювання реформування земельних відносин у сфері сільського господарства в Україні й Російській Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 119-126. – ISSN 0201-7245
1199032
  Постригань Т.Л. Про правове регулювання способів захисту трудових прав як основи соціального захисту працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Пропонується класифікація захисту трудових прав, визначаються способи захисту трудових прав і самозахисту працівників як основи соціального захисту працівників, обгрунтовується необхідність законодавчого врегулювання способів захисту та самозахисту ...
1199033
  Гаєцька-Колотило Про правове становшце кредитних спілок в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 72-77.
1199034
  Донська Л. Про правовий захист програм для ЕОМ і баз даних // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 137


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1199035
  Кабанець Н.І. Про правовий ідеал в юридичній науці // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 429-431. – ISSN 2413-6433
1199036
  Литвинов О.М. Про правовий оксюморон(логіко-герменевтичні розумування щодо виразу "конфлікт культур") // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 11-18. – ISSN 2524-0323
1199037
   Про правовий режим воєнного стану : Закон України від12 травня 2015 р. // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 102). – С. 7-8
1199038
  Андрощук Г. Про правовий режим службових винаходів // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-19
1199039
  Романюк Богдан Про правовий статус прокурорів та слідчих, які здійснюють наглядово-контрольні та методичні функції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 54-60
1199040
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1199041
   Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у XX столітті : Закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1351-1354. – ISSN 0320-7978
1199042
  Костецька Т.А. Про правові аспекти та перспективи розвитку електронної демократії в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7363-7-0
1199043
  Колб І. Про правові засади застосування в Україні заходів вгамування до засуджених, позбавлених волі / І. Колб, О. Колб // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 66-77. – ISSN 1026-9932
1199044
  Рижко П. Про правові засади сільськогосподарської виробничої діяльності в Німеччині // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 107-110
1199045
  Білінський Д.О. Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 77-81. – ISSN 2078-6670
1199046
  Соснін О.В. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами / О.В. Соснін, Л.Є. Шиманський // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 212-219. – ISBN 966-628-197-5
1199047
  Кузьменко Олена Про правові позиції Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 112-114
1199048
  Федун А. Про правові фікції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 47-48
1199049
  Фурса Е.И. Про правову допомогу // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-56
1199050
  Шевченко Д. Про правову модель вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 353-354. – ISBN 978-617-7069-15-6
1199051
  Яковлєв П.О. Про правову природу актів, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 129-132. – ISSN 2219-5521
1199052
  Апанасенко К.І. Про правову природу дозвільних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 47-55. – ISSN 2415-3095
1199053
  Кузьменко О. Про правову природу і поняття міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1199054
  Мисенко О. Про правову природу колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 8-22


  Колективне управління, це діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам грошових коштів, отриманих від користувачів за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Така діяльність здійснюється організаціями колективного ...
1199055
  Уркевич В. Про правову природу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.34-36
1199056
  Михайленко О.Р. Про правозабезпечувальну діяльність в кримінальному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 15-18
1199057
  Осадчий Ю. Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 95-105
1199058
  Максимович М.О. Про правопис малороссійської мови : лист до Основ"яненка : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 231-232. – ISBN 966-578-071-9
1199059
  Шевчишин О.І. Про правосуб"єктність неповнолітніх осіб // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1199060
  Скворцов-Степанов Про праву і неправу віру / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 14 с.
1199061
  Крицевий Д Про праву небезпеку / Д. Крицевий. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 95 с.
1199062
  Козубовський Г. Про празькі гроші з хроніки М. Стрийковського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 188-199. – ISSN 0130-5247
1199063
  Наджафгулієв Р. Про практику адміністративно-правового регулювання протидії екстремізму та іншим соціально-негативним явищам у деяких країнах СНД // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 185-191. – ISSN 2227-796X


  Extremism manifests itself in trends grouping of people in society. In many countries, a part of the society discriminates against small nations that prevents them from participating in social and political life. In such society are dominated illegal ...
1199064
  Гулько Б. Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 102-113. – ISSN 1026-9932
1199065
   Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-54.


  Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду України 02.02.2010 р. № 04-06/15
1199066
   Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-11.
1199067
  Верещак В.М. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 38-41
1199068
   Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-17
1199069
   Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 10 (170). – С. 4-10


  У Верховному Суді України відбувся круглий стіл на тему "Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України". У статті пропоновано увазі основні тези дискусії.
1199070
   Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 7 березня № 1/3378-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 31-38
1199071
  Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-121
1199072
  Шепелєва Н.В. Про практику розгляду судами справ про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків / Н.В. Шепелєва, В.А. Капустинський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 147-162
1199073
  Храмова В.Л. Про практичну опосередкованість генезу теоретичної системи в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1199074
  Ткачова Н.О. Про практичну реалізацію моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі медіаосвітніх технологій / Н.О. Ткачова, Д.В. Стрельченко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 109-119. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1199075
  Дудар В.П. Про практичну спрямованість викладання логіки у вузі / В.П. Дудар, П.Л. Куліш, Л.А. Соколов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1199076
  Королік Р.П. Про практичну стійкість дискретних множинних систем / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі обґрунтовано компактність та властивості границі максимальної за включенням множини практичної стійкості дискретних множинних систем. Для лінійної дискретної множинної системи доведено опуклість оптимальної множини початкових умов, одержано ...
1199077
  Дронговська О. Про працевлаштування молодих спеціалістів // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 7
1199078
  Чирко В.А. Про праці В.І.Леніна "Критичні замітки з національного питання" і "Про право націй на самовизначення" / В.А. Чирко. – Київ : Політвидав України, 1969. – 75с.
1199079
  Гусєв В.І. Про працю В.І. Леніна "Дитяча хвороба "левізни" в комунізмі" / В.І. Гусєв, С.М. Круглов. – К, 1990. – 154с.
1199080
  Бакуменко П.І. Про працю В.І. Леніна "Крок вперед, два кроки назад" / П.І. Бакуменко. – Київ : Політвидав України, 1979. – 69 с. – (На допомогу вивчаючим ленінську теоретичну спадщину)
1199081
  Кошелєв Ф.П. Про працю В.І. Леніна "Чергові завдання Радянської влади" : стенограма публічної лекції / Ф.П. Кошелєв; Ф.П. Кошелев, проф. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 44 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
1199082
  Волков І.М. Про працю В.І. Леніна "Що робити?" / І.М. Волков. – Київ, 1951. – 44с.
1199083
  Снітчук М.О. Про працю В.І.Леніна "Завдання спілок молоді" / М.О. Снітчук. – Київ, 1980. – 69с.
1199084
  Мурашин Г.О. Про працю В.І.Леніна "Про "подвійну" підпорядкованість і законність" / Г.О. Мурашин. – Київ, 1972. – 72с.
1199085
  Єськов Г.С. Про працю В.І.Леніна "Пролетарська революція і ренегат Каутський" / Г.С. Єськов. – К, 1975. – 74с.
1199086
  Клапчук М С. Про працю В.І.Леніна "Розвиток капіталізму в Росії" / М С. Клапчук, М.М. Матвійчук. – Київ, 1971. – 83с.
1199087
  Кирилюк Ф.М. Про працю В.І.Леніна "Чергові завдання Радянської влади". / Ф.М. Кирилюк. – К., 1990. – 115с.
1199088
  Азізян А.К. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" : розширена стенограма публ. лекції / А.К. Азізян ; Т-во для поліпш. політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1951. – 64 с.
1199089
  Абгарян В.А. Про працю Й.В. Сталіна "Марксизм і національне питання" / В.А. Абгарян. – Київ : [б. в.], 1953. – 40 с. – (Товарищество для поширення політичних та наукових знань УРСР)
1199090
  Старунчак Н.І. Про предикативний прикметник в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 202-206. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1199091
  Безклубий І. Про предмет грошового зобов"язання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1199092
  Задорожний З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 62-71. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1199093
  Лапкін А.В. Про предмет і метод судового права // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 88-91. – ISBN 978-966-937-189-8
1199094
  Гавриленко В.О. Про предмет, методи і завдання сфрагістики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 292-308
1199095
  Сонюк В.А. Про предмет, систему та джерела інвестиційного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
1199096
  Ященко Володимир Про предметність філософії права як науки і навчальної дисципліни / Ященко Володимир, Щуровський Анатолій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 25-31
1199097
  Топчієв О.Г. Про предметну область і предмет суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1199098
  Пришляк В.О. Про представлення для мінімаксних оцінок граничних значень розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведена теорема про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від слідів розв"язків зовнішніх крайових задач для рівняння Гельмгольца на границі області. Одержане представлення не залежить від вигляду цих функціоналів. Ключові слова: ...
1199099
  Околітенко Н. Про предтечу Шевченкового генія : інтерв"ю / вів бесіду В. Коскін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 29 березня (№ 13). – С. 17


  Наталя Іванівна Околiтенко (укр. письменниця, журналістка, публіцистка й науковець) про історичний роман "Рось-Марія" - про Предтечу Кобзаря Івана Сошенка, який організував його викуп з неволі.
1199100
  Алексєєнко Т.М. Про презентацію домінантних лінгвокультурем за темою "Культура та ментальність українського народу" в групах іноземних студентів-нефілологів / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 29. – С. 7-16. – ISSN 2073-4379
1199101
   Про Премію Верховної Ради України молодим ученим : постанова Верховної Ради України від 5 лютого 2019 р. № 2675-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 33). – С. 5
1199102
   Про премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 жовтня (№ 204). – С. 4-5


  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що на присудження Премії Верховної Ради України надійшли та прийняті до розгляду 114 робіт претендентів. Серед науковцій КНУ імені Тараса Шевченка - канд. біол. наук А.М. ...
1199103
   Про премію Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 липня (№ 151)


  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII (зі змінами) для участі в конкурсі на ...
1199104
   Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 9 серпня (№ 158). – С. 3


  Для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік до Комітету надійшло 62 роботи, за результатами технічної експертизи прийнято до розгляду 60 робіт претендентів. Короткий Олександр Григорович - доктор ...
1199105
   Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 6-7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та ...
1199106
   Про премію імені Богдана Хмельницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 5
1199107
   Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського : постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 179 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 23, 2 квітня 2013 року. – С. 48-51
1199108
   Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 87-91. – ISSN 0372-6436


  Учений в галузі телекомунікації і мобільного зв"язку, охорони навколишнього середовища.
1199109
  Коцурак О. Про преміювання керівників державних органів і установ // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 17 липня (№ 26). – С. 10
1199110
  Пасемко І. Про престижність української мови // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 220-232. – ISBN 966-95452-3-9


  Актуальне питання престижності української мови розглядається через зіставлення української мови з іншими мовами на лексичному, фонетичному і граматичному рівнях з акцентом на проблемі асиміляції українства
1199111
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 763с.
1199112
  Ленін В.І. Про пресу / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1975. – 431с.
1199113
  Щербак Ю. Про претензії Путіна до розпаду СРСР / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 5


  Юрій Щербак: "Він так ненавидить Україну, що вже не знає, що ще можна придумати... Вихід України з Радянського Союзу був легальним".
1199114
  Безверхня Н.О. Про приближення абстрактних функцій поліномами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо необхідні та достатні умови наближення функцій, означених на деяких множинах просторів l1 та l2 зі значеннями в банаховому просторі, поліномами. Ключові слова: бікомпактна множина, дискретно-св"язна множина, неперервні функції. We ...
1199115
  Смирнов І.Г. Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об"єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 106-114
1199116
   Про приватизацію в Україні. – К., 1995. – 117с.
1199117
   Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 5-10
1199118
  Киць О.І. Про приватне обвинувачення в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 21-28. – (Серія права ; № 13)


  На основе сравнительного анализа государственного, общественного и частного обвинения как форм процессуальной деятельности, осуществляемой в суде, а также изучения практики рассмотрения дел частного обвинения в судах автор пытается показать ...
1199119
  Варченко О.М. Про привчання учнів до самотійного викладу думок у навчанні з рідної мови / О.М. Варченко
2. – 1947. – [11 с.]
1199120
  Брижко В. Про приєднання України до Конвенції №108 Ради Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.34-38. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини у зв"язку з автоматизованою обробкою персональних даних
1199121
   Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей : закон України від 07.10.2015 р. № 720-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 20-27
1199122
   Про приєднання України до угоди про раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних держав : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 335 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 19-23
1199123
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 13 лютого 2013 р. № 62-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 34). – С. 15


  До списку входять студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Грановський Антон Володимирович (студент 3 курсу Інституту міжнародних відносин), Мартинова Наталія Вікторівна (курсант 5 курсу Військового Інституту).
1199124
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження КМУ від 11 червня 2014 р. № 554-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 20 червня (№ 110). – С. 14
1199125
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів / розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 863-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 234). – С. 9


  Список студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2016/17 навчального року. Стипендію призначено Хміль Тетяні Михайлівні, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1199126
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : розпорядження КМУ від 3 липня 2013 р. № 474-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 130). – С. 12-13
1199127
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 949-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 244). – С. 10


  Хромець Богдан Вадимович - студент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1199128
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 грудня (№ 248). – С. 16


  У складі Комітету - ректор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України Л.В. Губерський.
1199129
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 76-86


  Академічну стипендію також призначено студентці Київського національного університету імені Тараса Шевченка Левицькій Наталії Валеріївні.
1199130
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1538-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 244)


  Академічну стипендію призначено А.О. Грищенко, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1199131
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на перший семестр 2023/24 навчального року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2023 р. № 782-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 15 вересня (№ 186). – С. 10


  Серед студентів ЗВО, яким призначено стипендію, курсанти ВІКНУ - І.А. Мутерко та А.Д. Таранченко.
1199132
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження від 6 червня 2018 р. № 391-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 червня (№109)


  Овдієнко П.М. - курсант Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, Хромець Б.В. - студент КНУ ім. Т. Шевченка, Ткачук А.О. - аспірантка КНУ ім. Т. Шевченка.
1199133
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 445-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 118). – С. 12


  Коваленко В.О. - курсант Військового інституту КНУ імені Тараса Шевчека; Шишацька Ю.О. - студентка Кну імені Тараса Шевченка; Верьовкін Г.К. - аспірант КНУ імені Тараса Шевченка
1199134
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021-р № 516-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 107)


  До списку увійшли студенти, аспіранти КНУ імені Тараса Шевченка: студентка Грищенко Анастасія Олегівна; курсант Військового інституту Карпенко Вероніка Юріївна; аспірантка Кучерів Олеся Ільківна; аспірант Чаповський Євгеній Юрійович.
1199135
   Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р.№ 692-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 червня (№ 118). – С. 11


  Академічну стипендію призначено: К.О. Качан, курсантці ВІКНУ, В.В. Левицькій, студентці та О.С. Бочковському, аспіранту КНУ імені Тараса Шевченка.
1199136
   Про призначення Б. Стичинського заступником Міністра культури України - керівником апарату : указ Президента України від 18 березня 2013 року № 146/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 53). – С. 4
1199137
   Про призначення Бондар А.В. заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 47-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1199138
   Про призначення Бутенко А.П. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 75-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1199139
   Про призначення В. Балюрка заступником Міністра культури України : указ Президента України від 13 березня 2013 року № 131/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16березня (№ 50). – С. 4
1199140
   Про призначення В. Кременя міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 1
1199141
   Про призначення В. Кременя Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 30 грудня 1999 р. № 1653 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 січня (№ 1-2). – С. 1. – ISSN 2219-5793
1199142
   Про призначення Винницького М.І. заступником Міністра освіти і науки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 438-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 26 травня (№ 105). – С. 7
1199143
   Про призначення Горбачова С.І. освітнім омбудсменом : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 629-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 25
1199144
   Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2016 рік : указ Президента України від 17.02.2016 р. № 55 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 21-22
1199145
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік : розпорядження Президента України 4 жовтня 2013 року №316/2013-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 185). – С. 13
1199146
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 638/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 62-64


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 30 молодих учених на 2015 рік, серед яких кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.О. ...
1199147
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік : розпорядження Президента України від 7 квітня 2017 р. № 78 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 94-97


  Кожекіній Людмилі Юріївні - канд. соціологічних наук, соціологові навчальної лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження "Соціологічний моніторинг студентського житття", Мариничу Олександру ...
1199148
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік : Розпорядження Президента України від 16 липня 2018 року № 105/2018-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 19 (416), 3 серпня 2018. – С. 14-17


  Грант призначено О.Є. Смирнову, канд. біол. наук КНУ імені Тараса Шевченка. - C. 17.
1199149
   Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік : розпорядження Президента України від 16 липня 2018 р.№ 105 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 134). – С. 6


  Смірнову О.Є. - канд. тех н., асистентові кафедри КНУ ім. Т. Шевченка для проведення дослідження "Адаптивний потенціал зернових та бобових культур та його корекція нанорозмірними елементами мінерального живлення"
1199150
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік : Розпорядження Президента України від 6 жовтня 2012 року № 187/2012-pn // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 12 жовтня (№ 186)


  Серед науковців є Іксанов Олександр Маратович - доктор фізико-математичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Регеннеративні комбінаторні структури".
1199151
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2015 рік : розпорядження Президента України від 30.07.2015 р. № 637/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 17 (323), 5 серпня 2015. – С. 61-62


  Розпорядження про призначення грантів Президента України для здійснення наукових досліджень десятьом докторам наук , серед яких доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В. Капустян для ...
1199152
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19.05.16 р. № 197/2016-рп // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 97). – С. 4.


  На 2016 р. призначено грант Єщенку Олегу Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, професорові КНУ імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах".
1199153
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік : розпорядження Президента України від 19 травня 2016 р. № 197/2016-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 25-26
1199154
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017-рп // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 99). – С. 14


  Гранти Президента України також призначено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Прокопенку Олександру Володимировичу - для здійснення наукового дослідження "Швидкодіючі частотно-селективні ...
1199155
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік : розпорядження Президента України від 29 травня 2017 р. № 114/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 26-27


  Гранти призначено д-рам наук КНУ імені Тараса Шевченка: О. В. Прокопенку, І. В. Самойленку, В. В. Семенову.
1199156
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік : розпорядження Президента України від 17 серпня 2018 р. № 119/2018-рп // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 157). – С. 6


  Капустяну О.В. - док. фіз-мат. н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка; Прокопенку О.В. - док. фіз-мат. н, зав. каф. КНУ ім. Т. Шевченка; Семенову В.В. - док. фіз-мат. н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка;
1199157
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік : Розпорядження Президента України від 17 серпня 2018 року № 119/2018-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 21 (418), 3 вересня 2018. – С. 13-15


  Гранти призначено науковцям, докторам фіз-мат наук КНУ імені Тараса Шевченка: О.В. Капустяну, О.В. Прокопенку, , В.В. Семенову. - C. 14.
1199158
   Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 рік : Розпорядження Президента України від 06 серпня 2019 р. № 241/2019-рп // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 151). – С. 4
1199159
   Про призначення Греби Р.В. заступником Міністра освіти і науки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1030-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 12
1199160
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України № 102/2013 від 28 лютого 2013 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 1
1199161
   Про призначення Д. Табачника Міністром освіти і науки України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 102 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1199162
   Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : Указу Президента України від 27 березня 2018 року № 88
1199163
   Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : указ Президента України від 8 квітня 2019 р. № 111/2019 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 квітня (№ 72). – С. 8


  Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року також присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Самойленку Валерію Григоровичу - за роботу "Якісні методи дослідження моделей ...
1199164
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 496/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 27
1199165
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 496/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 листопада (№ 213). – С. 4
1199166
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10.05.2016 р. № 202 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 101). – С. 7
1199167
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 11 листоп. 2017 р. № 358/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 25 (394), 17 листопада 2017 року. – С. 24-25


  Призначено строком на два роки державну стипендію Г.І. Применку, докторові фіз-мат наук. професору КНУ імені Тараса Шевченка.
1199168
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 24 липня 2017 р. № 189/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 16 (385), 24 липня 2017 року. – С. 4
1199169
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 19 травня 2018 року № 136 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 98). – С. 4
1199170
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 17 травня 2019 р. № 272 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 93)
1199171
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 236/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1199172
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 20 травня 2021 р. № 201/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 4
1199173
   Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 09 грудня 2022 р. № 851 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 грудня (№ 263). – С. 6


  Премію також призначено Шевчуку Віктору Васильовичу, д-рові геолого-мінералогічних наук КНУ імені Тараса Шевченка.
1199174
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти / указ Президента України від 30 липня 2013 № 415/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 7 серпня (№ 141). – С. 4


  Серед державних стипендіатів - Кривошея Галина Мефодіївна (виклад. каф. історії КПРС (1960-1961 рр.), з 1962 р. асистент, в 1963-1965 рр. – старший викладач, у 1965-1988 рр. – доцент кафедри історії КПРС для природничих факультетів).
1199175
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 лютого 2018 р. № 43/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 6 (403), 5 березня 2018 року. – С. 10-11
1199176
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 303/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 12
1199177
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 лютого 2018 р. № 43 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 43). – С. 4
1199178
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 1 квітня 2019 р. № 93 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 65). – С. 4
1199179
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 234/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1199180
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 493/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 вересня (№ 189)


  Стипендію призначено В.І. Карабану, д-ру філологічних наук, професорові.
1199181
   Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 29 вересня 2023 р. № 605/2023 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 4 жовтня (№ 199). – С. 11
1199182
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : розпорядження Президента України від 19.09.2000 № 285/2000-рп // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 4 жовтня (№181). – С. 2-3
1199183
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки / указ Президента України від 30 липня 2013 року № 412/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 138). – С. 4
1199184
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 року № 498/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 214). – С. 4
1199185
  Кирей Р. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 10 травня 2016 р. № 203 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 13


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
1199186
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 9 листопада 2016 р. № 498/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 28
1199187
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 17 (386), 4 серпня 2017 року. – С. 5
1199188
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 26 липня 2017 р. № 199/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 липня (№ 140). – С. 10


  Довічні державні стипендії призначено видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. Серед науковців КНУ імені Тараса Шевченка було призначено стипендії: Короткову Павлу Андрійовичу, Мелкову Геннадію Андрійовичу, Шайкевичу Ігорю Андрійовичу.
1199189
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 194/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 травня (№ 94). – С. 10
1199190
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 302/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 11-12
1199191
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 1 квітня 2019 р. № 94 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 65). – С. 4
1199192
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 233/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1199193
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 27 вересня 2021 р. № 491/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 вересня (№ 188)
1199194
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 29 вересня 2023 року № 606/2023 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 4 жовтня (№ 199). – С. 11
1199195
   Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лютого 2018 р. № 36/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 6 (403), 5 березня 2018 року. – С. 6-7
1199196
   Про призначення довічних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 19 травня 2018 року № 137 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 98). – С. 10
1199197
   Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 74-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1199198
   Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 7


  "...Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до ...
1199199
   Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 71-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1199200
   Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 71-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 52
1199201
   Про призначення М. Стріхи представником України в Адміністративній раді Українського науково-технологічного центру : указ Президента України від 15.06.2015 р. № 340 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 32
1199202
   Про призначення на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) територіально відокремленого структурного підрозділу та коледжу : лист Міністерства освіти і науки від 19 січня 2021 р. № 1/9-17 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 32-35
1199203
   Про призначення Назарова І.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 73-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1199204
   Про призначення офіційних опонентів : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2013 № 1/9-211 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 3-4


  Керівникам ВНЗ та наукових установ, у яких діють спеціалізовані вчені ради.
1199205
   Про призначення Полянського П.Б. державним секретарем Міністерства освіти і науки України : розпорядження Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р. № 26-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 11). – С. 4
1199206
   Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів : указ Президента України від 05.12.2014 № 921/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2014. – № 47 (306), 18 грудня. – С. 38


  До списку Посередників Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів увійшов доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Галущенко Герман Валерійович.
1199207
   Про призначення Р. Сафулліна Міністром молоді і спорту України : указ Президента України від 28 лютого 2013 № 103 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
1199208
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей з 1 вересня 2023 р. на один календарний рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 р. № 801-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 20 вересня (№ 189)
1199209
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 306-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 95). – С. 8


  Стипендію Верховної Ради України на 2018 рік призначено студентці КНУ імені Тараса Шевченка Харченко Андріяні Миколаївні.
1199210
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 381-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 118)
1199211
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2020 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 695-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 червня (№ 118). – С. 11


  Стипендію призначено А.С. Приходько, студентці КНУ імені Тараса Шевченка.
1199212
   Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2022 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1798-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 11
1199213
   Про призначення Сташківа А.Б. заступником Міністра освіти і науки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 439-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 26 травня (№ 105). – С. 7
1199214
   Про призначення стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 8 грудня 2017 р. № 398/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 27 (396), 19 грудня 2017 року. – С. 37-38


  Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджуються: В.А. Бугров - проректор, В.Б. Павлов - співробітник наук--досл. частини ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 14.
1199215
   Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів : Указ Президента України від 9 листопада 2018 р. № 360 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 4
1199216
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1174-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 жовтня (№ 193). – С. 14


  Серед стипендіатів - професори КНУ імені Тараса Шевченка: С.Я. Боринець, О.С. Ігнатенко, В.В. Сухан та О.Г. Наконечний.
1199217
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 858-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 3 жовтня (№ 198)


  Призначено довічно стипендії Кабінету Міністрів України науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. Серед стипендіатів - Мордвінцев В"ячеслав Михайлович, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
1199218
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1199219
   Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2007/08 навчального року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/13-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1199220
   Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв"язку з виконанням професійних обов"язків : Указ Президента України від 9 листопада 2018 р. № 363 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 4


  Веремею М.В. - 2009 року народження; Лабуткіній К.Д. - 2010 року народження
1199221
   Про призначення стипендій Президента України переможцям III Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 27.11.2013 № 652 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 28 (257). – С. 23-25
1199222
   Про призначення стипендій Президента України переможцям V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 23.10.2015 р. № 602 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 35-36
1199223
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 листопада 2016 р. № 493/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 25-26


  Переможцем конкурсу став Добруцький Андрій - курсант КНУ імені Тараса Шевченка.
1199224
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 8 грудня 2017 р. № 410 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 234). – С. 12
1199225
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 215 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 липня (№ 140)


  Стипендію також отримав студент КНУ імені Тараса Шевченка Левченко Ілля.
1199226
   Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 215/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 19 (416), 3 серпня 2018. – С. 9-11


  Стипендію призначено І. Левченку, студенту КНУ імені Тараса Шевченка. - C. 10.
1199227
   Про призначення стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики 2008 року : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.08 р. №8/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 3. – ISSN 0130-8890
1199228
   Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 72-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 34). – С. 13
1199229
   Про призначення суддів : Указ Президента України від 16 жовтня 2018 р. № 333/2018 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 9
1199230
   Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : Постанова ВРУ від 23.12.2014 № 39-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015. – С. 167-169. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію (2 тисячі грн. щомісяця) отримав доктор історичних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка - Даниленко Олександр Вікторович.
1199231
   Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 3


  Серед нагороджених доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.О. Гріненко.
1199232
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 16-17. – ISSN 0320-7978


  Іменну стипендію Верховної Ради України призначено Порєву Геннадію Володимировичу, доктору технічних наук, доценту факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1199233
   Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 181). – С. 4


  Серед нагороджених Порєв Геннадій Володимирович - доктор технічних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
1199234
   Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ ім. Т. Шевченка.
1199235
   Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 2, 12 січня 2018. – С. 28-30. – ISSN 0320-7978


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ імені Тараса Шевченка.
1199236
   Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради України від 11 липня 2018 р. № 2502-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 5


  Михайлюку П.К. - канд. хімі. н., ст.наук. співробітнику КНУ ім. Т. Шевченка.
1199237
   Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України найталановитіших молодих ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік : постанова Верховної Ради України від 17 січня 2019 р. № 2674-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 14). – С. 4


  Струтинській Н.Ю. - канд. хімічних наук, старшому науковому співробітнику КНУ ім. Т. Шевченка.
1199238
   Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук : постанова Верховної Ради України від 14 липня 2021 р. № 1641-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 липня (№ 135)


  Іменну стипендію призначено І.Р. Корольову, д-ру філол. наук, ст. наук. співробітнику КНУ імені Тараса Шевченка.
1199239
   Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених докторів наук : постанова Верховної Ради України від 01грудня 2022 р. № 2791-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 14 грудня (№ 253). – С. 7


  Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2022 році 30 іменних стипендій ...
1199240
   Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук : постанова Верховної Ради України від9 серпня 2023 р. № 3297-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 16 серпня (№ 163). – С. 3


  Ситницькому Максиму Васильовичу - доктору економічних наук, завідувачу кафедри КНУ імені Тараса Шевченка на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницьких університетів України".
1199241
   Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної інспекції навчальних закладів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 46-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 9
1199242
   Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1658-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1199243
   Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту : постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 р. № 1661-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1199244
   Про прийом документів на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 11 лютого (№ 27)
1199245
  Казміренко В.П. Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 178-197. – ISBN 978-966-8063-90-11
1199246
  Андрійчук О. Про примат європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 38-40.
1199247
   Про приналежність майнових прав на службові винаходи (корисні моделі), створені науковими (науково-педагогічними) працівниками / М. Гуйтур, В. Коноваленко, Н. Гуйтур, А. Макаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1199248
  Щербина В.С. Про принцип невідворотності відповідальності за господарські правопорушення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-89. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі аспекти принципу невідворотності відповідальності в господарських відносинах. Робиться висновок про відсутність у сучасному господарському законодавстві норм, що зобов"язують сторони договору до застосування майнових санкцій. ...
1199249
  Кадькаленко С.Т. Про принцип справедливості в бюджетному праві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-51. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1199250
  Когут А.В. Про принципи CI на пальцях // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 75-79
1199251
  Уркевич В.Ю. Про принципи виробництва органічної сільсько-господарської продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 56-63. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1199252
  Кримський С. Про принципи духовності XXI століття / підготували Сергій Махун, Ігор Сюндюков // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 391-405. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1199253
  Сумі Шігекі Про принципи і пріоритети Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 липня (№ 122). – С. 10-11


  Посол Японії в Україні Шігекі Сумі: "Поки Росія продовжуватиме свою агресивну поведінку, не існує іншого вибору, як підтримувати режим санкцій".
1199254
  Попов О.Є. Про принципи інженерно-геологічного районування території Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 71-76. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1199255
  Туєва О.М. Про принципи й особливості оплати праці членів сільськогосподарських виробничих кооперативів . // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 122-126. – ISSN 0201-7245
1199256
  Рослий І.М. Про принципи картографування рельєфу території Української РСР / І.М. Рослий, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 123-127. – Бібліогр.: 7 назв
1199257
  Нігреєва О.О. Про принципи міжнародної правотворчості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 17-25. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  Статтю присвячено дослідженню принципів міжнародної правотворчості. Правотворчість розглянуто через призму юридичного процесу із визначенням тієї ролі, яку відіграють у цьому процесі принципи. Проаналізовано перелік міжнародних правотворчих принципів, ...
1199258
  Танчер В.К. Про принципи політики марксистсько-ленінської партії щодо релігії і церкви / В.К. Танчер, проф. – Київ : Знання України, 1967. – 26 с.
1199259
  Шевченко Ф.П. Про принципи створення історичного атласа України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 236-251
1199260
  Жаліло Я. Про принципи сучасної політики регіонального розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 8


  "Важливість і гострота проблем розвитку регіонів України в останні роки привертають дедалі більшу увагу як політиків, так і дослідників й аналітиків до пошуку шляхів їх вирішення. Залучення до економічного обороту не задіяних досі ресурсів, які ...
1199261
  Сергєєв А.Д. Про принципи тектоструктури Причорномор"я УРСР і суміжних територій / А.Д. Сергєєв, 1958. – 29-44с.
1199262
  Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні = Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0131-775Х
1199263
  Чистоклетов Л. Про принципи юридичного прогнозування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 21-25. – ISSN 1561-4999
1199264
  Красицька Л.В. Про припинення батьківських прав та обов"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 27-32
1199265
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 27, 4 квітня 2017 року. – С. 54
1199266
   Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 59). – С. 4
1199267
   Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі молодіжної політики : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 479 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 65
1199268
   Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 957 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 37
1199269
  Соколов Ю.Д. Про приплив грунтових вод до дренажної галереї при похилих лініях водоупору та наявності інфільтрації / Ю.Д. Соколов, 1952. – 439-446с.
1199270
  Лисиціна О.О. Про природничо-наукове визначення взаємозв"язку міри просторово-часових відношень макроскопічного рівня з мірами інших матеріальних рівней // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1199271
  Гульдере Ягмур Ахмет Про природні мости / розмову вели Іван Капсамун, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 197). – С. 10-11


  "Туреччина й Україна можуть допомогти один одному стати більш захищеними", - посол Ягмур Ахмет Гульдере."
1199272
  Вишневський В.І. Про природні причини підтоплення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 78-83. – Бібліогр.: 7 назв
1199273
  Безусько Л.Г. Про природні умови в голоцені в басейні верхів"їв р. Стир / Л.Г. Безусько, Л.Ю. Чеботарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 150-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 наз
1199274
  Чебан В.Д. Про природу "Західнотарханкутської аномалії" північно-західного шельфу Чорного моря // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 149-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1199275
  Копилов Геннадій Про природу "наукових революцій" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.113-127. – ISSN 1810-2131
1199276
  Цицерон Про природу богів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 204-218. – ISBN 978-966-8865-81-7
1199277
  Захаренко М.І. Про природу гігантських магнітних моментів в сплавах хрому з рідкісноземельними елементами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 479-483. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовані температурні залежності магнітної сприйнятливості сплавів хрому з малими домішками Yb та Еr. Показано, що аномально високі значення локалізованих магнітних моментів зумовлені утворенням наночасточок РЗМ у хромовій матриці. Запропонована ...
1199278
   Про природу глибоких "провалів" в інфрачервоних спектрах поглинання / М. Корнієнко, В. Григорук, О. Корнієнко, Т. Вебла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В смузі поглинання внутрішніх груп OH в плавленому кварці виявлено глибокі "провали" на частотах коливально-обертальних ліній в спектрі поглинання атмосферної вологи. Встановлено, що їх природа пов"язана з резонансною передачею збудження від кварцу до ...
1199279
  Білоусенко П. Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т.Г. Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 28-36. – ISSN 1682-3540
1199280
  Білоусенко П. Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т.Г. Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 22-31. – ISBN 978-966-02-7585-0
1199281
  Дмитрієв Ю.Д. Про природу для великих і маленьких / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ : Радянська школа, 1987. – 160 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1199282
  Левитський С. Про природу електрофонних болідів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Викладається критика існуючих гіпотез про природу звуків, що спостерігаються при польоті крупних болідів. Пропонується нова гіпотеза, сутність якої полягає в тому, що стовп іонізованого газу, який утворюється при польоті боліду, наближає до поверхні ...
1199283
  Захаренко М.І. Про природу концентраційної залежності магнітного моменту аморфних сплавів на основі заліза / М.І. Захаренко, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 294-297. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках моделі молекулярного поля проаналізовані особливості обмінної взаємодії між атомами ПМ в АМС Fe80-хCoхВ20 [подано формулу] та Fe80-хNiB20 [подано формулу]. З їх врахуванням одержані рівняння для аналітичного опису концентраційних залежностей ...
1199284
  Трубецькой С. Про природу людської свідомості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 240-241. – ISBN 978-966-668-480-9
1199285
  Федорченко Ю.В. Про природу метафізики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 45-46
1199286
  Безклубий І.А. Про природу міжнародного приватного права / І.А. Безклубий, П.С. Косянчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-55.
1199287
  Кобякова І.К. Про природу мовотворчої функції // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 1 (28). – С. 53-63. – ISSN 2075-4205


  У статті осмислюється питання мовних та мовленнєвих функцій, йдеться про їх парадигму, експлікується механізм текстотворення як вторинної деривації та дивергенції. Розглядається співвідношення мови та мислення, аналізується природа мовотворчої функції ...
1199288
  Дунаєв Ю.В. Про природу обертального руху фізичних і астрономічних тіл / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 2003. – 36 с. – ISBN 966-7569-57-8
1199289
  Задорожний В. Про природу однієї помилки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 35-44
1199290
  Дмитрієнко Ю.М. Про природу правосвідомості та її девіації: теоретичний дискурс другої половини ХХ - початку ХХІст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.10-14. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1199291
  Гаврилюк П.І. Про природу прекрасного / П.І. Гаврилюк. – К., 1972. – 200с.
1199292
  Добко Т. Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 417-432. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Здійснено феноменологічний аналіз релігійного досвіду у його когнітивному вимірі. Висвітлено способи даності релігійної предметності людській свідомості. Розглянуто особливості об’явлення, як характерного способу Богопізнання і даності релігійних ...
1199293
  Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 68-78. – ISSN 1993-0909
1199294
  Лукрецій Про природу речей : Поема / Лукрецій. – Київ : Дніпро, 1988. – 191 с.
1199295
  Бондар О. Про природу системної кризи людства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 10


  "Часом людство доводить себе до глибокого кризового стану й катастроф. Але щоразу зневажає уроки історії, припускаючись нових помилок. Сучасний світ прийшов до глобальної системної кризи, навіть не розуміючи її суті. Хоча відповіді на питання про ...
1199296
  Малиновський В. Про природу та сутність муніципальної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 310-318
1199297
   Про присвоєння звання Герой України : указ Президента України від 18 січня 2007 року № 30/2007 // Хто є хто. Полтавська родина : довідково-біографічне видання / [авт. ідеї та авт.-упоряд. - В. Болгов ; голов. ред. - Д. Васильчук-Скригунець]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2011. – С. 40. – ISBN 978-966-1641-37-1
1199298
   Про присвоєння звання Герой України : указ Президента України від 27 жовтня 2009 року № 868/2009 // Хто є хто. Полтавська родина : довідково-біографічне видання / [авт. ідеї та авт.-упоряд. - В. Болгов ; голов. ред. - Д. Васильчук-Скригунець]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2011. – С. 43. – ISBN 978-966-1641-37-1
1199299
   Про присвоєння імені Євгенія Березняка Воєнно-дипломатичній академії : указ Президента України від 21.02.2014 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 19 11 березня 2014 року. – С. 26
1199300
   Про присвоєння Л. Губерському звання Герой України : указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 868 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1199301
   Про присвоєння почесного найменування Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації = указ Президента України від 29 січня 2018 р. № 18 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 21). – С. 4


  "Імені Героїв Крут"
1199302
   Про присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 р. № 733 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 48-50. – ISSN 0130-8890
1199303
  Лук"янова О.О. Про прискорення обчислень знаходження структурних інваріантів при компонентному аналізу CN[нижній індекс І]-мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається одне з розширень формалізму мереж Петрі - компонентна мережа Петрі з інгібіторними дугами (CN[нижній індекс І]-мережа). Визначається ряд понять, пов"язаних із структурою і функціонуванням CN[нижній індекс І]-мережі. Пропонується аналіз ...
1199304
   Про прискорення розвитку хімічної промисловості і особливо випробництва синтетичних матеріалів та виробібз з них для задоволення потреб населення и потреб народного господарства. – Київ, 1958. – 64с.
1199305
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 16 травня 2013 року № 279/2013 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 38, 31 травня 2013 року. – С. 7-13


  Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року. [науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: - док. фіз.-мат. наук , зав. каф. О.М. Станжицькому - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх ...
1199306
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року : указ Президента України від 05.12.2000 № 1302 // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 230). – С. 14-15


  Премії за цикл робіт "Регіональна океанологія: стан середовища та мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Південного океанів та їх морів". Серед нагороджених вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Г. І. Применко (доктор фіз.-мат. наук), ...
1199307
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року : указ Президента України від 20 травня 2011 р. № 594. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436
1199308
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року : указ Президента України № 329/2012 18 травня 2012 року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  - За цикл наук. праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування": Закусилу Олегу Калениковичу, докт. фіз.-мат. наук, першому проректорові ; Гаращенку Федору Георгійовичу - докт. техн. наук, ...
1199309
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року : указ Президента України № 279/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 1, 2


  1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року: - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування": Станжицькому О.М., докт. фіз.-мат. наук, зав. кафедри; - за роботу "Ключові ...
1199310
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року / указ Президента України від 16 травня 2013 року № 279/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 90). – С. 13


  Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2012 року. [науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: - док. фіз.-мат. наук , зав. каф. О.М. Станжицькому - за цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх ...
1199311
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року : указ Президента України від 23.08.2014 № 675 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 160). – С. 9-10


  Серед нагороджених науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" - проф. О.К. Колежук; за цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і ...
1199312
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року : указ Президента України від 23.08.2014 № 675 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 71, 12 вересня 2014 року. – С. 21-29


  Серед нагороджених науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" - докт. фіз.-мат. наук, проф. О.К. Колежук; за цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в ...
1199313
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 99, 22 грудня 2015 року. – С. 37-44


  Серед нагороджених Жданов Валерій Іванович - доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка: - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і ...
1199314
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 27 (333), 18 грудня 2015. – С. 34-38


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року також присуджено докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданову Валерію Івановичу - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту ...
1199315
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 233). – С. 10


  Державну премію також отримав доктор фіз.-мат. наук, зав. від. астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданов Валерій Іванович.
1199316
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року : указ Президента України від 11 жовтня 2016 року № 440/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 38-43


  Премію присуджено Гродзинському Ігорю Георгійовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачеві кафедри географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1199317
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року : указ Президента України 11 жовтня 2016 р. №440/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 194). – С. 10


  На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки - за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища" також нагороджено ...
1199318
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : указ Президента України від 7 квітня 2017 року № 101/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)


  Серед нагороджених Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка.
1199319
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : Указ Президента України від 7 квітня 2017 р. № 101 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 11-15


  Краку Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних ...
1199320
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року : Указ Президента України від 19 травня 2018 р. № 138 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 14 (411), 4 червня 2018. – С. 8-11


  За роботу "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес": Губерському Леоніду Васильовичу, Ільїну Володимиру Васильовичу. (С. 17)
1199321
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року : Указ Президента України від 19 травня 2018 року № 138 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 97). – С. 5


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2017 року також отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за роботу "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес" - академік Національної академії наук України, ректор Губерський Леонід ...
1199322
   Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року : указ Президента України від 8 квітня 2019 р. № 110/2019 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 квітня (№ 72). – С. 8


  Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року також присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Самойленку Валерію Григоровичу - за роботу "Якісні методи дослідження моделей ...
1199323
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти : указ Президента України от 6 жовтня 2012 № 583/2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  У номінації "вища освіта" за навчально-методичний комплект "Діференціальні рівняння": Перестюку М,О., Кривошеї С.А, Моклячуку М.П., Парасюку І.О.
1199324
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року : Указ Президента України від 6 жовтня 2012 року № 583/2012 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 188)


  Серед нагороджених є вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Перестюк М.О. (д-р фіз.-мат.н-к), Кривошея С.А. (кан.-т фіз.-мат.н-к), Маринець В.В.(д-р фіз.-мат.н-к), Моклячук М.П. (д-р фіз.-мат. н-к.), Парасюк І.О. (д-р фіз.-мат.н-к).
1199325
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року : Указ Президента України № 583/2012, 6 жовтня 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти - присудити... у номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект "Дифференціальні рівняння" - Перестюку Миколі Олексійовичу, зав. кафедри КНУТШ, докт. фізико-мат. наук, ...
1199326
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України 4 жовтня 2013 року № 543 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 185). – С. 13
1199327
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України від 4 жовтня 2013 р. № 543 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 8
1199328
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : указ Президента України від 04.10.2013 № 543 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 78, 18 жовтня 2013 року. – С. 34-36
1199329
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року : Витяг з Указу Президента України № 543/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  "… У номінації "наукові досягнення в галузі освіти" за цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук пріоритетів": Губерському Леоніду Васильовичу - докт. філософ. наук, проф., дійсному члену НАН України, дійсному члену НАПН України, ректорові ...
1199330
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2017 року : указ Президента України від 18 листопада 2017 р. № 374 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 219). – С. 9


  Присудити Державну премію в галузі освіти 2017 року - у номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за наукову роботу "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григоорович Шевченко" : Семенюку Григорію Фоковичу - директору Інституту філології Київського ...
1199331
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2017 року : Указ Президента України від 18 листопада 2017 р. №374/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 94, 1 грудня 2017 року. – С. 11-12


  Державну премію України в галузі освіти 2017 року у номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за наукову роботу "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григорович Шевченко" (www.kobzar.ua) отримав директор Інституту філології КНУ імені Тараса ...
1199332
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2017 року : Указ Президента України від 18 листоп. 2017 р. № 374/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 26 (395), 5 грудня 2017 року. – С. 11-12


  Г.Ф. Семенюку, директору Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка присуджено Державну премію України в галузі освіти 2017 року у номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за наукову роботу "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григорович ...
1199333
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2018 р. : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 301/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 9-11


  Державні премії України в галузі освіти 2018 року присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: у номінації "Загальна середня освіта" за роботу "Науково-методичні засади та освітні технології розвитку ключових компетентностей в авторській школі ...
1199334
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2018 року = Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 301 : Указ Президента України від 4 жовтня 2018 р. № 301 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 жовтня (№ 194). – С. 7


  У номінації "Загальна середня освіта": Гольденбергу Я.М. - учителю історіїї Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка; Нестеренко Н.В.- учителю української мови, заступникові директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею ...
1199335
   Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2019 року : указ Президента України від 2 жовтня 2020 р. № 418/2020 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 194). – С. 40


  Науковці Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка отримали Державні премії України в галузі освіти у номінації "Вища освіта" - за роботу "Педагогічна система вищого військового закладу освіти в контексті розвитку сектору безпеки і оборони ...
1199336
   Про присудження Національної премії України імені Бориса Патона 2021 року : Указ Президента України від 16 грудня 2021 р. № 660/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 грудня (№ 244)
1199337
   Про присудження Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року : Указ Президента України від 30 листопада 2022 р. № 808/2022 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 3 грудня (№ 257). – С. 7
1199338
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2 с. обкл.
1199339
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2 с. обкл.
1199340
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 березня 2013 року № 116/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
1199341
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 06.11.2014 № 855 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 91, 21 листопада 2014 року. – С. 75
1199342
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 7 березня 2018 р. № 60/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 7 (404), 16 березня 2018 року. – С. 13-14
1199343
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 7 березня 2018 р. № 60 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 48). – С. 7
1199344
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 7 березня 2019 р. № 59 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 49). – С. 4
1199345
   Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 19 травня 2021 р. № 199/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 4
1199346
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1199347
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 193/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1199348
   Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України від 16 лют. 2011 р. № 48. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0372-6436


  - премію імені Н.Д. Моргуліса - Анісімову І.О., док.фіз.-мат. н., декану КНУТШ; Ільченку В.В., док.фіз.-мат. н., зав. каф. КНУТШ ; - премію імені О.І. Лейпунського - Булавіну Л.А., акад.НАНУ, зав.каф. КНУТШ; - премію імені М.П. Василенка - ...
1199349
   Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік : постанова Верховної Ради України від 2 грудня 2020 р. № 1043-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 228). – С. 8-9
1199350
   Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік : постанова Верховної ради України від 1 грудня 2021 р. № 1918-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 231)
1199351
   Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік : постанова Верховної Ради України від 13 грудня 2022 р. № 2833-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 грудня (№ 258)
1199352
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік : постанова Верховної Ради України від 15.09.2015 р. № 690-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 47, 20 листопада 2015. – С. 2402-2405. – ISSN 0320-7978


  Серед нагороджених Висоцький Михайло Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, асистент КНУ імені Тараса Шевченка
1199353
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 181). – С. 3


  Серед нагороджених кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка М.В. Висоцький - за роботу "Когерентні та нелінійні процеси при взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими ...
1199354
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік : постанова Верховної Ради України від 15 січня 2019 р. № 2670-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 14). – С. 4


  Ральченку К.В. - канд. фізико-математичних наук, докторанту КНУ ім. Т. Шевченка, Москвіній В.С. - канд. хімічних наук, науковому співробітнику КНУ ім. Т. Шевченка. Мілохову Д.С. - канд. хімічних наук, асистенту кафедри КНУ ім. Т. Шевченка.
1199355
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік : Постанова ВРУ від 23.12.2014 № 40-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015. – С. 169-172. – ISSN 0320-7978


  Премії отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: аспірант Пересюк Юрій Миколайович - за роботу "Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії"; кандидат фізико-математичних наук, ...
1199356
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1495-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 18-21. – ISSN 0320-7978
1199357
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік : постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1495-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 181). – С. 4


  За роботу "Синтез, структура та люмінесценція оксидних сполук цирконію та вісмуту" премію отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Чорній Віталій Петрович - кандидат фізико-математичних наук, інженер I категорії, Теребіленко Катерина Володимирівна ...
1199358
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2251-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8
1199359
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2251-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 2, 12 січня 2018. – С. 25-28. – ISSN 0320-7978
1199360
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік : Постанова Верховної Ради України від 11 липня 2018 року № 2503-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 37, 14 вересня 2018. – С. 27-30. – ISSN 0320-7978
1199361
   Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік : постанова Верховної Ради України від 11 липня 2018 р. № 2503-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 5
1199362
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 558-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 8


  Премію також отримав студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Фречка Валентин Михайлович - за захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорону навколишнього ...
1199363
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 289-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 95). – С. 8
1199364
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 294-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 89). – С. 12
1199365
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : розпорядження від 2 грудня 2020 р. № 1523-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 грудня (№ 241)
1199366
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2022 р. № 916-р // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 59-64
1199367
   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецьки твори для дітей і юнацтва : постанова Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2017 р. № 328 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 41, 26 травня 2017 року. – С. 41


  затвердити у складі Комітету з Державної премії України в галузі освіти Усатенко Галину Олегівну - заст. директора Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
1199368
   Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова президії НАН України від 16 лют. 2011 р. № 49. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 62-63. – ISSN 0372-6436


  Молодим ученим: - Чайковському Андрію Володимировичу, канд. фіз.-мат. н. КНУТШ; - Закорченому Олександру Володимировичу, аспіранту КНУТШ; Студентам вищих навчальних закладів: - Гнатюку Дмитру Володимировичу, студенту магістратури КНУТШ; - ...
1199369
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : указ Президента України від 17 листопада 2016 р. № 509/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 219). – С. 10


  Премії Президента України для молодих вчених 2016 року також присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією" - кандидатові ...
1199370
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року : указ Президента України від 17 листопада 2016 р. № 509/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 34 (367), 2 грудня 2016. – С. 14-19


  Премії Президента України для молодих вчених 2016 року також отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук М. О. Попов (за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною ...
1199371
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року : Указ Президента України від 29 груд. 2017 р. № 458/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 1 (398), 3 січня 2018 року. – С. 27-31
1199372
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року : Указ Президента України від 29 грудня 2017 р. № 458 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 12


  За роботу "Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії" премію отримав доктор хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка Михайлюк Павло Костянтинович.
1199373
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року : Указ Президента України від 7 грудня 2018 р. № 419 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 235). – С. 12


  На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки премії Президента України також присудили науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, доцентові Мариничу Олександру Віталійовичу - за роботу ...
1199374
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року : Указ Президента України від 7 грудня 2018 р. // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 30 (427), 17 грудня 2018 року. – С. 20-25


  Премії Президента України для молодих вчених 2018 року присудили науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: докторові фізико-математичних наук, доцентові Мариничу Олександру Віталійовичу - за роботу "Випадкові процеси з регенерацією"; кандидатові технічних ...
1199375
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року : Указ Президента України від 16 грудня 2021 року № 659/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 грудня (№ 244)


  Премію присуджено В.В. Вірченку, докторові екон. наук, доцентові КНУ імені Тараса Шевченка за роботу "Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів".
1199376
   Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року : указ Президента України від 30 листопада 2022 р. № 809 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 50-57
1199377
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року : указ Президента України від 2 грудня 2013 р. № 659/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 225). – С. 13
1199378
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року : Указ Президента України від 02.12.2013 № 659 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 30 (259). – С. 18-22


  Серед нагородженних науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук, доц. А.О. Голобородько, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. О.А. Кизимі, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. В.І. Петренку, канд. фіз.-мат. наук, зав. лаб. ІВТ ...
1199379
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : указ Президента України від 16.12.2014 № 936 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 грудня (№ 241). – С. 12


  Серед лауреатів премії науковці КНУ імені Тараса Шевченка: канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. О.В. Мельник - за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба"; канд. ...
1199380
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : указ Президента України від 16.12.2014 № 936/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 1 (307), 5 січня 2015. – С. 3-8


  Премії Президента України для молодих вчених 2014 року отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба" - кандидат ...
1199381
   Про присудження щорічних премій Президента України для молодих учених 2012 року : указ Президента України № 642/2012 від 16 листопада 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Присудити щорічні премії Президента України для молодих учених 2012 року: - за цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування": Шевченку Георгію Михайловичу, канд. фізико-мат. наук, докторанту КНУТШ; - за ...
1199382
   Про присудження щорічних премій Президента України длямолодих вчених 2012 року : указ Президента України від 16 листопада 2012 року № 642/2012 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 22 листопада (№ 215)


  Премії отримали вчені КНУ імені Тараса Шевченка: Шевченко Г.М.- за цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування", Федоровій О.В.- за цикл наукових праць"Змінність активних ядер галактик як джерело інформації ...
1199383
   Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2253-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 243/244). – С. 8


  Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана КНУ ім. Т. Шевченка.
1199384
   Про присудження щорічної премії Президента України "Українська книжка року" : Указ Президента України від 18 вересня 2018 р. № 285 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 177). – С. 6
1199385
  Гаюк І. Про присутність - "виявлену" і "приховану" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 23


  Автор енциклопедії вірменської культури в Україні Ірина Гаюк - про минуле й теперішнє взаємин двох народів, роботу над книжкою і Тараса Шевченка.
1199386
  Маляренко А.В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 26-28
1199387
  Хусанова К.Ю. Про притягнення власників (засновників) підприємств до юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 38-42
1199388
  Антоненко А. Про причини відсутності адміністративно-правових досліджень проблематики з відчуження об"єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 247-263. – ISSN 1026-9932
1199389
  Маков К.І. Про причини залягання понтичних відкладів у північному Причорномор"ї / К.І. Маков, 1939. – с.
1199390
  Тимченко Б.П. Про причини і чинники функціонування тіньової економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.21-24. – (Економічні науки ; № 2)
1199391
  Шапченко С.Д. Про причини існування оціночних понять у кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются некоторые проблемы оценочных понятий права. Анализируются общие причины существования оценочных понятий в правовых нормах, отмечаются их положительные и отрицательные свойства. Рассматривая общественные отношения в ...
1199392
  Барабаш Ю.Г. Про причини конституційної кризи в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 36-41. – (Право. Економіка. Управління)
1199393
  Півненко В. Про причини невдач судово-правової реформи в Україні / В. Півненко, Л. Павловська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 119-123.
1199394
  Дульський О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією / О. Дульський, О. Макєєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-50.
1199395
  Афанасьєв Ю. Про причини поразки демократії в Росії / розмову вели Ольга Решетилова, Ігор Сюндюков // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 188-198. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Наприкінці 80-х років соціум був уже вкрай аморальним.
1199396
  Барановський О.І. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій валютній системі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 56-65
1199397
  Саввов Р. Про причини та мету обрізування празьких грошів за матеріалами останніх знахідок // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 8-10. – ISSN 1811-542X
1199398
  Тацій М.С. Про причини та умови злочинів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 267-271
1199399
  Булаховська Ю.Л. Про прізвища // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 153-155. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про цікавий різноманітний досвід формальної та смислової гри прізвищ звичайних людей і людей видатних, який, за спостереженням академіка Леоніда Булаховського, у різні часи формувався в дискурсі української мови. Згадані також і ті ...
1199400
  Сірук М. Про пріоритети нового генсека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 жовтня (№ 180). – С. 3


  Марія Пейчинов-Бурич: Головним мандатом Ради Європи є підтрима прав людини, демократії та верховенства права.
1199401
   Про пріоритети, стипендії і Нацагенство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  12 січня 2017 року у КНУ імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорені актуальні питання вищої освіти і науки та пріоритетні напрямки їх розвитку у 2017 році. У вступному слові Президент Спілки ...
1199402
  Перегуда Є.В. Про пріоритетні напрями децентралізації влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 95-105. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1199403
   Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки й санаторні школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Парламент ухвалив рішення про продовження чинних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, як основу підтримав законопроєкт щодо трансформації санаторних шкіл. Низку законопроєктів і постанов розглянули на засіданні ...
1199404
  Любичанківський В.А. Про проблематику філософських питань природознавства і місце ленінської теорії відображення в ній // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1199405
  Панчишин С. Про проблеми викладання фундаментальних економічних дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах / С. Панчишин, І. Грабинська // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1199406
  Коваленко В. Про проблеми використання в кримінально-виконавчому праві України деяких термінів і понять / В. Коваленко, О. Колб // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 259-266. – ISSN 1993-0909
1199407
  Зеркалов Д. Про проблеми екологічної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 21-24 : рис., фото
1199408
  Куліков О. Про проблеми неефективного функціонування системи українського судочинства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 100-110.
1199409
  Доценко Б.Б. Про проблеми пізнання та математизацію природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1199410
  Горбань Н. Про проблеми посвідчення різного роду заяв, пов"язаних із сімейними правовідносинами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 200-201
1199411
  Кустовська О.В. Про проблеми продажу права оренди на землі сільськогосподарського призначення / О.В. Кустовська, А.Ю. Гринчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 2306-1677
1199412
  Горбань Н.С. Про проблеми реалізації принципу професійної компетентності та морально-етичних стандартів у діяльності нотаріуса // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 302-305. – ISBN 978-617-566-402-5
1199413
  Андрушків Б.М. Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, Н.Я. Малюта // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1199414
  Соснін О.В. Про проблеми розвитку комунікацій в контексті проблем їх безпеки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 106-118. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1199415
  Кисільова-Біла Про проблеми розвитку творчих можливостей студента у процесі загальнопедагогічної підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 55-58. – ISSN 0131-6788
1199416
  Шевчук О.Д. Про проблеми та перспективи реорганізацї Податкової мілиції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 34-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1199417
  Пінчук Олександр Про проблемне навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31 : Табл.
1199418
  Дробноход Микола Про проблему "національного" в українському державотворенні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-69
1199419
  Сухарніков Ю.В. Про проблему адаптації освітнього законодавства України до ACQUIS ЄС // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 37-42. – ISSN 2078-1016


  Аргументовано, що передбачена Законом України "Про вищу освіту" рівнева, орієнтаційна та галузева організація вищої освіти враховує кращий світовий досвід і провідні тенденції в передовій вищій школі.
1199420
  Мельник Т.І. Про проблему класифікації 2-породжених 2-груп з інваріантними нормалізаторами підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація груп вказаного типу з точністю до ізоморфізму.
1199421
  Білецький А.В. Про проблему маршруту походу на схід князя Святослава Хороброго // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 23-30. – ISSN 0321-0499
1199422
  Агапов М.О. Про проблему оптимізації навчального матеріалу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 1. – С. 34-39. – ISSN 2078-7782
1199423
  Ємельянова Т. Про проблему розвитку пізнавальних здібностей студентів в сучасному технічному університеті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 69-76. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1199424
  Клименко О. Про проблему фактичної вартості банківського капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 81-90. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1199425
   Про проведення 25-річчя з дня смерті та 85-річного ювілею з дня народження І.Я.Франка. – К., 1941. – 23с.
1199426
   Про проведення Vlll Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молод іімені Тараса Шевченка. : лист Міністерства освіти і науки України від 14.09.2017 р. 1/9-495 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 75-76
1199427
   Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти педагогічних к : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2007 № 868 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 2008. – №1/2/3
1199428
   Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня № 265 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 49
1199429
   Про проведення атестації завідуючих і методистів обласних, районних, міських центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відділів освіти у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 12.03.08 № 1/9-147 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-23. – ISSN 0130-8890
1199430
   Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року № 116 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 85-89
1199431
  Оніпко О.Ф. Про проведення в Українській академії наук академічних науково-практичних слухань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 8
1199432
   Про проведення в школах 125-річного ювілею з дня народження Т.Г.Шевченка. – К., 1938. – 12с.
1199433
   Про проведення виборів керівних партійних органів. – Київ, 1938. – 16с.
1199434
   Про проведення Всеукраїнського конкурсу шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему "Безсмертний подвиг українського народу" : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 № 1052 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0130-8890
1199435
   Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році : наказ МОН України від 23.12.2014 р. № 1506 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 24-50


  До складу організаційного комітету увійшов професор КНУ імені Тараса Шевченка Є.С. Спіцин. Серед голів оргкомітету проректор КНУ імені Тараса Шевченка С.А. Вижва.
1199436
   Про проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2020 року № 994 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 94-95
1199437
   Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р. № 1/9-149 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 43-74
1199438
   Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році.Географія. Економіка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 2-4
1199439
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №13 м. Кіровограда : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 190 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 41-57. – ISSN 0130-8890
1199440
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №13 м. Кіровограда : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 190 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 41-57. – ISSN 0130-8890
1199441
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та Любимівського дошкільного навчального закладу - за : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 280 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 23-40. – ISSN 0130-8890
1199442
   Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та Любимівського дошкільного навчального закладу - за : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 280 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 23-40. – ISSN 0130-8890
1199443
   Про проведення дострокового випуску курсантів (слухачів, студентів) випускних курсів навчання вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.02.2015 № 131-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 17, 10 березня 2015 року. – С. 157
1199444
   Про проведення дострокового випуску курсантів (слухачів, студентів) випускних курсів навчання вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.02.2015 № 131-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 39). – С. 4
1199445
   Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 53). – С. 8-9
1199446
   Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 53-70
1199447
   Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020} : постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Грудень (№ 12). – С. 67-78


  Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" і від 6 березня 2019 р. № 167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора ...
1199448
   Про проведення збирання врожаю і заготівель с/г продуктів УРСР, 1949 р.. – 28с.
1199449
   Про проведення збирання врожаю, заготівель сільськогосподарської продукціїв 1957 році та заходи по значному збільшенню виробництва м"яса, молока та інших продуктів тваринницвтва в УРСР. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 20 с.
1199450
   Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2017 № 590 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 48-50
1199451
   Про проведення конкурсу творчих робіт "Українська революція: свіжий погляд". Ректорам вищих навчальних закладів : лист Інституту модернізації змісту освіти від 15.05.2017 № 21.1/10-583 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 77-79
1199452
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки" : постанова Верховної Ради України від 5 лютого 2019 р. № 2677-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 33). – С. 5


  Провести 10 квітня 2019 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки"
1199453
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" : постанова Верховної Ради України від 6 вересня 2016 р. № 1484-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 175). – C. 5
1199454
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної Ради України від 30.04.2016 р. № 1055-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 76). – С. 13
1199455
   Про проведення парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ від 24 жовтня 2013 року № 655-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 200). – С. 13
1199456
   Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році : наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 8 жовтня 2020 р. № 163 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 3-5
1199457
   Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів ... : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 121-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 471


  Повна назва: "Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів ...
1199458
   Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення [ЗНО] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 121-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1199459
   Про проведення у 2017 році дострокових випусків курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 127-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 234
1199460
   Про проведення у 2017 році дострокових випусків курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 127-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 березня (№ 44). – С. 9
1199461
   Про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 470-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 червня (№ 105). – С. 9
1199462
   Про проведення Харківського міжнародного юридичного форуму : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 656-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 вересня (№ 178). – С. 10


  Підтримати пропозицію МОН, Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого та Національної академії правових наук щодо проведення Харківського міжнародного юридичного форуму.
1199463
  Семків В.О. Про прогностичну функцію правосвідомості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье освящаются вопросы опережающего отражения и предвидения в правосознании. Анализируются особенности прогностической функции правосознания.
1199464
   Про програму діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 р. № 188-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 196). – С. 14-22
1199465
  Ленін В.І. Про програму партії / В.І. Ленін. – Київ, 1961. – 604с.
1199466
   Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.21.12.2000 №2160-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.72
1199467
  Ленін В.І. Про продовольчий податок / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 64с.
1199468
  Брежнєв Л.І. Про продовольчу програму СРСР на період до 1990 року і заходи по її реалізації / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 31с.
1199469
  Долгіх Дмитро Про проект благоустрою та ландшафтного дизайну // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 66-67 : фото
1199470
  Мальський М.М. Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 59-63
1199471
  Єрьоменко Г. Про проект Закону "Про медіацію" в Україні / Г. Єрьоменко, А. Комбікова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 217-224. – ISSN 0132-1331
1199472
  Ворошилов К. Про проект закону про загальний військовий обов"язок / К. Ворошилов. – Київ, 1939. – 32с.
1199473
  Зверев А.Г. Про проект закону про сільськогосподарський податок / А.Г. Зверев. – Київ, 1939. – 16с.
1199474
  Федієнко О. Про проект Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
1199475
  Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства: основні визнвчення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
1199476
  Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства: особливості планування // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1199477
  Шулікін Д. Про прожитковий мінімум, пільги і пенсії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "Комітет за дорученням голови Верховної ради попередньо розглянув проект Закону України <...> "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам <...> № 2257-1".
1199478
   Про прокуратуру : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 жовтня (№ 206). – С. 11-21
1199479
   Про прокуратуру : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 14 листопада (№ 212). – С. 4-11
1199480
   Про прокуратуру : Верховна Рада України; Закон ВРУ від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 2/3, 16 січня 2015. – C. 54-148. – ISSN 0320-7978
1199481
  Маркс К. Про пролетарський інтернаціоналізм / К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 543с.
1199482
  Ємельяненко Г.Г. Про пролетарський інтернаціоналізм та буржуазний космополітизм : Стенограма лекції. / Г.Г. Ємельяненко, канд. філос. наук ; Т-во пошир. політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1951. – 41 с.
1199483
  Ленін В.І. Про пролетарську культуру / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 44с.
1199484
   Про проміжну фотографічну опорну систему зірок 12-14 зоряної величини в програмі CONFOR / С.В. Пасічник, І.І. Кумкова, Н.Р. Соліна, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено деякі загальні характеристики списку зірок 12-14 зоряної величини, розташованих в околах 232 радіоджерел. Пропонується прийняти цей список як робочий при створенні проміжної фотографічної системи у програмі CONFOR.
1199485
  Ленін В.І. Про пропаганду і агітацію / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 496с.
1199486
   Про пропозиції щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів : рішення Конституційної Асамблеї від 6 груд. 2012 р. № 13 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 232. – ISSN 1026-9932
1199487
   Про пропозиції щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні : рішення Конституційної Асамблеї від 6 груд. 2012 р. № 12 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 231. – ISSN 1026-9932
1199488
  Арделян М.В. Про пропріальні одиниці в лексичному наповненні фразеологізмів англійської мови // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 2219-4290
1199489
  Безвинний В.П. Про просторовий і генетичний зв"язок рідкіснометального та золотого зруденіння у структурах західного обрамлення Корсунь-Новомиргородського плутону : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  За результатами геологічних, геохімічних та металогенічних досліджень у західному обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону (насамперед на Петрострівському рудному полі) встановлено закономірність у розташуванні рідкіснометальних та золоторудних ...
1199490
  Чекаленко Л. Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 19. – ISSN 2313-559X
1199491
   Про протиепідемічні заходи в гуртожитках // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Затверджено Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках на період карантину в зв"язку з поширенням коронавірусної хвороби. Ці рекомендації оприлюднили у постанові Головного державного санітарного лікаря № 48 від 4 ...
1199492
  Леонова Л.О. Про протиріччя в бухгалтерському обліку при нарахуванні амортизації основних засобів // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1199493
  Смешко І. Про протистояння цивілізацій / записали розмову Дар"я Трапезнікова, Мар"яна Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 4


  Учасники літньої школи журналістики "Дня" говорили з колишнім керівником СБУ І. Смешком щодо проблем українських спецслужб, змін до Конституції та співпрацю з НАТО. Участь у розмові також взяла студентка КНУ імені Тараса Д. Трапезнікова.
1199494
  Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 15-22. – Бібліогр.: Бібілогр: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1199495
   Про проходження державного бюджета УРСР на 1926-27 р. в союзних інстанціях. – Х., 1927. – 15с.
1199496
  Білак М. Про процедури і прецеденти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "28 лютого сталася надзвичайно важлива для суспільства і держави подія - Конституційний суд України (КСУ) прийняв рішення, яким визнав неконституційним закон про мову, так званий закон Колесніченка-Ківалова. Підставою для такого рішення став не зміст ...
1199497
  Ободовський О. Про процедуру призначення на посаду судді апеляційного суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 80-100. – ISSN 1026-9932
1199498
  Семенов В.В. Про псевдогіперболічні некоректні задачі // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 164-166
1199499
  Москвичов С.Г. Про психічну саморегуляцію діяльності та поведінки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 10-19. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Стверджується думка про відносну самостійність психічних феноменів, про те, що вони не тільки є зумовленими, а й зумовлюють, зокрема здійснюють регуляцію діяльності та поведінки. Приділено увагу таким проявам психіки, як перевага та емоційні переживання.
1199500
  Фурманец Б.І. Про психологічний алгоритм аналізу особистісних особливостей студентів як майбутніх фахівців // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 25-35. – ISSN 2078-7782
1199501
  Богучарова О.І. Про психологічні підстави психосоматичної ідеї // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.146-151. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1199502
  Покотило І. Про психологічні регулятори юридичного конфлікту // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про механізм психологічного захисту в діяльності правника".
1199503
  Костицький М. Про психологічну безпідставність (необгрунтованість) презумпції "незнання закону не звільняє від відповідальності" // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 21-24
1199504
  Войтко В.І. Про психологічну культуру вчителя / В.І. Войтко. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.


  У брошурі розповідається про психологічну культуру учителя,яка дає можливість людині оптимально вписуватися в колектив, успішно здійснювати спілкування з іншими людьми, яка,крім того, включає в себе цілу гаму специфічно учительських знань і вмінь, ...
1199505
  Пучковський М.О. Про психологію правописних навичок. До питання про труднощі при засвоєнні правопису. / М.О. Пучковський. – Київ, 1941. – 68с.
1199506
  Качкан В.А. Про публіцистику : (літературно-критичний нарис) / В.А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1982. – 174 с. – (Бесіди про художню літературу)
1199507
   Про публічне адміністрування // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Студенти нашого університету : В. Данильченко (юридичний фак-т), М. Переверзєва та М. Політаєва (ІМВ) взяли участь у літній школі з публічного адміністрування у Берлінській школі економіки та права.
1199508
  Маляренко В. Про публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0132-1331
1199509
  Ільдем Таджан Про публічну дипломатію та принципи / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 10-11


  Розмова з помічником Генсека НАТО з питань громадської дипломатії: Якщо Україна буде сильною, то буде сильною Європа і НАТО.
1199510
  Шапочка Ігор Валерійович Про р-групи Чернікова. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Шапочка Ігор Валерійович; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 1989. – 63л. – Бібліогр.:л.60-63
1199511
  Шапочка І.В. Про р-групи Чернікова. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Шапочка І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 10л.
1199512
  Зельдіч М.В. Про р - точні частково впорядковані множини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано явний і повний опис введених А. Ройтером р - точних частково впорядкованих множин.
1199513
   Про радіаційний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи / Л.Я. Табачний, В.А. Гірій, І.В. Дубровіна, О.О. Косовець, Ж.В. Лук"янова // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2013. – Вип. 9 (23). – С. 24-33. – ISBN 978-966-501-093-7
1199514
  Шаф О. Про радість руху і свободу пересувань // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 16


  Рецензія на збірку віршщів Олени Гусейнової "Відкритий райдер"
1199515
   Про радянський патріотизм. – К., 1949. – 139с.
1199516
  Євсєєв М.А. Про радянський патріотизм і національну гордість радянських людей / М.А. Євсєєв. – Київ, 1952. – 44с.
1199517
  Варга Іштван Ч. Про радянсько-угорські літературні зв"язки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 21-25
1199518
  Ленін В.І. Про радянську зовнішню політику / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 320с.
1199519
  Ленін В.І. Про радянську соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 202с.
1199520
  Шушарін Д. Про рамки дозволеного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 4


  У Росії прогресивна громадськість не обговорює найголовніше - зовнішню політику і війну проти України.
1199521
   Про ратифікацію Договора про Дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Азербайджанською Республікою. 7.12.2000 №2132-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.55
1199522
   Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру : закон України від 15 червня 2016 р. № 1418-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С.105-107
1199523
   Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру : закон України від 15 червня 2016 р. № 1418-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 29, 15 липня 2016. – С. 38. – ISSN 0320-7978
1199524
  Молотов В.М. Про ратифікацію радянсько-німецького договору про ненапад : Повідомлення на засіданні Позачергової Четвертої сесії Верховної ради Союзу РСР 1-го скликання 31 серпня 1939 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав при РПК УРСР, 1939. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1199525
   Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : Закон Україні від 3 червня 2021 р. № 1522-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 липня (№ 125). – С. 4
1199526
   Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : закон України від 22 вересня 2016 року № 1542-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 9
1199527
   Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : закон України від 22 вересня 2016 р. № 1542-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 28 жовтня 2016. – С. 12. – ISSN 0320-7978
1199528
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком : Закон України № 2186-VIII від 8 листопада 2017 р. // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49/50, 15 грудня 2017. – С. 8. – ISSN 0320-7978
1199529
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком : Закон України від 08 лстопада 2017 р. № 2186-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 98, 15 грудня 2017 року. – С. 12-53
1199530
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком : закон України від 5 листопада 2017 р. № 2186-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4
1199531
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією : закон України від 20 червня 2018 р. № 2467-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 55, 20 липня 2018 року. – С. 11-50
1199532
   Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією : Закон України від 20 червня 2018 р. № 2467-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 128). – С. 4
1199533
  Кузьменко О. Про раціоналізацію конституційного судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 50-52
1199534
  Шульман Б.І. Про раціональне використання буровугільних родовищ України : до проблем другої п"ятирічки / Б.І. Шульман ; [відп. ред. Дукаревич С.]. – Харків : Енерговидав, 1932. – 88 с.
1199535
  Перепелиця Г. Про реакцію Альянсу на "російський екстремізм" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  Розмова з доктором політичних наук, конфліктологом, професором Київського національного університету ім. Т. Шевченка Григорієм Перепелицею: "НАТО має прийняти стратегію регіонального стримування Росії".
1199536
   Про реалізацію експерементального проекту "Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі" : постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2023 р. № 867 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 18 серпня (№ 166). – С. 9
1199537
   Про реалізацію експериментального проекту з впровадження інформаційної (автоматизованої) системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти "EvaluEd" : постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 407 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 3 травня (№ 88). – С. 8-9
1199538
   Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків : постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1051 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 33-36
1199539
   Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників : до закладів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 132)
1199540
   Про реалізацію експериментального проекту щодо формування та застосування єДокумента про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1242 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 листопада (№ 239). – С. 9
1199541
   Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів = постанова Кабанету Мінстрів України від 8 лютого 2021 р. № 94 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 лютого (№ 27). – С. 25
1199542
   Про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 р. № 1242 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 25-29
1199543
  Ірохін Є.В. Про реалізацію кількісних запитів в нечітких базах даних / Є.В. Ірохін, Д.О. Вадньов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1199544
   Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 501-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 42, 5 червня 2015 року. – C. 71
1199545
  Кайдаш Л.Ю. Про реалізацію положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 41-47. – ISSN 2413-6433
1199546
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331
1199547
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1199548
  Портнов А. Про реалізацію права звернення до Конституційного Суду України органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1199549
  Бєлощук К. Про реалізацію права на надання безоплатної правової допомоги адвокатами у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 364-365. – ISBN 978-617-7069-14-9
1199550
  Ліпський П.Ю. Про реалізацію проекту з підготовки фахівців для переходу України на засади сталого розвитку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
1199551
   Про реалізацію пункту 5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 472 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 174
1199552
   Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 25 вересня 2008 року № 9/35 : наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 30 верс. 2008 р. № 257 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3
1199553
  Бурдиляк С. Про реалії та іранський патріотизм / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 10-11


  Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій Бурдиляк: "Головним у двосторонніх відносинах з Тегераном є збереження діалогу".
1199554
  Лебідь В.П. Про реальні заходи стосовно термінового зменшення ціни на енергоносії / В.П. Лебідь, В.В. Лебідь // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-134 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1199555
  Граціозі А. Про реальність, етику й політику // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 7-8
1199556
  Кропивницький М.Л. Про ревізії / М.Л. Кропивницький
1199557
  Андрусишин Б.І. Про революційні та юридичні основи відновлення української державності : (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.) / Б.І. Андрусишин, О.В. Токарчук // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 48-52. – ISSN 2524-017X
1199558
  Ленін В.І. Про революцію 1905-1907 рр. / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 708с.
1199559
  Лисецький А. Про регіональний вибір економічного зростання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 90-91. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1199560
  Горох О. Про регіональні розбіжності звільнення від відбування покарання з випробуванням // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 103-104
1199561
  Фінклер Ю. Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.14-15
1199562
  Шкрум Т.С. Про регулювання застави в новому Цивільному кодексі // Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів / редкол.: Гончаренко В.Г., Безугла Я.І., Воронова Л.К. [та ін.]. – Чернівці, 1995. – Вип. 2. – С. 164-169
1199563
  Зубенко В.В. Про регуляризацію монотонних табличних алгоритмів // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 139-143. – ISSN 1561-5359
1199564
   Про реєстрацію і оснащення пунктів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1199565
  Дутчак А. Про реєстрацію професійних організацій // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-41.
1199566
  Неллі В.О. Про режисуру / В.О. Неллі. – Київ : Мистецтво, 1977. – 208 с.
1199567
  Афонін А.О. Про резолюційні стратегії з слабкою факторизацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджуються резолюційні стратегії лінійного типу для впорядкованих диз"юнктів, що використовують ослаблений варіант правила факторизациї. Доведення їхньої коректності та повноти спирається на так зване літеральне числення. Особливості ...
1199568
   Про результати аналізу виконання комплексної програми забезпечення реалізації стратегії подолання бідності / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. : Віктовська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 33 с.
1199569
   Про результати аналізу використання коштів Державного бюджету України, виділених на державну підтримку АПК / [ Рахункова палата України ; відповід. за вип. Шульженко М.Я. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 30с.
1199570
   Про результати аналізу основних проблем в організаційному забезпеченні діяльності судової влади та шляхи їх вирішення / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Невідомий В.І., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 36 с.
1199571
   Про результати аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати / Рахункова палата України ; [відп. за вип.: Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 28 с.
1199572
   Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки / Рахункова палата України : [ відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 36с.
1199573
   Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 32 с.
1199574
   Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України / Рахункова палата України ; [відп. за вип.: Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 42 с.
1199575
   Про результати аудитів ефективності використання коштів Державного бюджету Украіни на підготовку кадрів з вищою освітою та підвищення кваліфікації за галузевою ознакою / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Шендрик В.І., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 42 с.
1199576
   Про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 31 с.
1199577
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих сиcтем водопостачання та водовідведення / [ відп. за вип. Заремба ] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 48с.
1199578
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 34 с.
1199579
   Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров"я України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шендрик В.І., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 41 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1199580
   Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу, а також військовослужбовців правоохоронних органів та Збройних Сил України / Рахункова палата України ; [відп. за вип. Невідомий В.І., Шах Г.А.]. – г. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 36 с.
1199581
   Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 40 с.
1199582
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 40 с.
1199583
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на виконання Державної програми інформатизації та комп"ютеризації вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 35 с.
1199584
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках та здійснення заходів з її охорони, паспортизації, інвентаризації і реставрації / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 40 с.
1199585
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 43с.
1199586
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на наукові дослідження / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 49 с.
1199587
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров"я України на створення єдиної системи надання екстренної медичної допомоги / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 38с.
1199588
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на бібліотечну справу / [відп. за вип. : Щендрик В.І., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 32 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1199589
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству вугільної промисловості України на здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах / [ Рахункова палата України ] ; відповід. за вип. І.М. Заремба. – Київ : Рахункова палата, 2008. – 32с.
1199590
   Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енергетики України на будівництво ліній електропередачі / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2011. – 33 с.
1199591
   Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 36 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1199592
   Про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету у 2008 році / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Шульженко М.Я., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 28 с.
1199593
   Про результати аудиту ефективності використання Міністерством охорони здоров"я України коштів Державного бюджету на виконання завдань та функцій із забезпечення Державного санітарно-епідеміологічного нагляду і дезінфекційних заходів / Рахункова палата України [ відп. ред. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 41 с.
1199594
   Про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 35с.
1199595
   Про результати аудиту ефективності формування та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету фондом соціального захисту інвалідів / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Вітковська Л.В., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 37с.
1199596
   Про результати аудиту залучення до спеціального фонду державного бюджету та ефективності використання плати за адміністративні послуги, що надаються органами і підрозділами МВС України / Рахункова палата України ; [ відп. за вип.] Невідомий В.І., Шах Г.А. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 35с.
1199597
   Про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році / [Рахункова палата України] ; [відп. за вип. Іваненко Ю.В., Шах Г.А.]. – Київ : [Рахункова палата України], 2010. – 37с.
1199598
  Музика А.А. Про результати вивчення громадської думки щодо амністії та помилування / А.А. Музика, С.М. Школа // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.18-19
1199599
  Венгер Є.Ф. Про результати виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 55-61. – ISSN 1027-3239
1199600
  Кухар В.П. Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 1027-3239


  За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року.
1199601
  Яцків Я.С. Про результати виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012—2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 39-41. – ISSN 1027-3239
1199602
  Ландсман В.А. Про результати використання алтернативних методів моніторингових процедур в оцінюванні якості загальної середньої освіти. / В.А. Ландсман, О.І. Деменко, Б.О. Житник // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 20-30.
1199603
   Про результати Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та перепідготовку педагогічних працівників : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.08 №3/4-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 3-12. – ISSN 0130-8890
1199604
   Про результати Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та перепідготовку педагогічних працівників : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.08 №3/4-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 3-12. – ISSN 0130-8890
1199605
   Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2021 р. № 372 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 11-15
1199606
   Про результати державної атестації наукових установ : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2021 р. № 1122 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Грудень (№ 12)
1199607
   Про результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1
1199608
   Про результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2


  Доповідь президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах академії 25 березня 2016 р.
1199609
  Сафін О.Д. Про результати дослідження взаємовпливу стилю педагогічного спілкування викладачів та їх індивідуальних особливостей / О.Д. Сафін, О.В. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-40. – Бібліогр.: С. 40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладені результати дослідження взаємовпливу стилю педагогічного спілкування викладачів та їх індивідуальних особливостей. На прикладі різних періодів професійного розвитку викладача доведено, що взаємовплив між поведінковим і ...
1199610
  Куковальська Н.М. Про результати досліджень в 2009 - 2010 рр. останків з поховання в саркофазі Ярослава Мудрого // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – С. 110-117. – ISBN 978-966-8809-38-5
1199611
   Про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки та захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 48с.
1199612
   Про результати конференції "ВНЗ - селу" // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 4 (50) : серпень - жовтень. – С. 60-64
1199613
   Про результати ліцензування, акредитації та атестації / наказ МОНмолодьспорт України від 08.02.2013 № 300-л // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 4-7
1199614
  Прісняков В.Ф. Про результати математичного моделювання гуманітарних процесів / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-119


  В продолжение темы, начатой в № 4 за 2007 г. нашего журнала, авторы рассматривают применение математических формул для моделирования гуманитарных процессов, в частности, использование результатов теории катастроф для определения ...
1199615
  Двірничук К.В. Про результати математичного моделювання динаміки товстого пружного шару / К.В. Двірничук, В.А. Стоян // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 91-92. – ISBN 978-966-8725-10-4
1199616
   Про результати моніторингу деяких показників якості і безпечності води з джерел локального водокористування у східних районах Чернівецької області / В.Г. Сінченко, Г.П. Тарасенко, М.М. Тураш, Л.В. Хрикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 58-64. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1199617
  Єфіменко В.М. Про результати науковоі роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1994 - 1997 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-96. – (Астрономія ; вип. 35)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка за 1994 - 1997 рр. Викладено основні наукові результати, одержані за цей період.
1199618
  Кравців С В. Про результати наукової і науково-організаційної діяльності ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" за 2012 - 2016 рр. // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – C. 5-16. – ISSN 1562-0905
1199619
  Хлистун Ф.Є. Про результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1991 р. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 102-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету. У стислій формі наведено дані про основні напрями наукової діяльності колективу протягом 1991 р.
1199620
  Єфіменко В.М. Про результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1992-1993 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 157-160. – (Астрономія ; вип. 33)


  Подано короткий звіт про роботу Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1992-1993 рр. У стислій формі викладено основні наукові результати, одержані за цей період.
1199621
   Про результати перевірки використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству з питань ЖКГ України на Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 40 с.
1199622
  Лютий Ігор Про результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси" / Лютий Ігор, Науменкова Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-84. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються результати проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси". Наводяться конкурсні завдання, запропоновані для вирішення студентам - учасникам олімпіади.
1199623
   Про результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Фінанси" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-84. – ISSN 1682-2366


  Базою проведення олімпіади з фінансів стала кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного ф-ту КНУТШ, яка була заснована у 1992 р.
1199624
  Черняк А.І. Про результати реалізації програми з формування стійкості до стресу у курсантів вищих учбових закладів МВС України / А.І. Черняк, К.В. Кім // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – Бібліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються результати реалізації програми з формування стійкості до стресу у курсантів вищих учбових закладів МВС України. Наголошується на тому, що формування стійкості до стрессу у курсантів під час навчання у ВУЗі носить не стихійний ...
1199625
  Перепелиця Г. Про результати російсько-української війни на Донбасі // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 34-42
1199626
  Осадчий І. Про рейтинг навчальних закладів як інструмент управління розвитком // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-77. – Бібліогр.: 9 пунктів


  Розглядається проблема оцінювання діяльності навчальних закладів і освітніх систем
1199627
  Шулікін Д. Про рейтинг, держзамовлення та шкільні предмети // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 12 (93). – С. 22-23


  Президент України Віктор Янукович поставив завдання: українські ВНЗ мають потрапити до найкращих міжнародних рейтингів... - Прогрес є. Уперше до потужного міжнародного рейтингу QSWorldUniversityRankings потрапив Київський національний університет ...
1199628
  Свідзинський А. Про рекламу в Україні та рекламних менеджерів // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С.74-80
1199629
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави" : Постанова, Рекомендації Верховної Ради України; від 11.02.2015 р. № 182-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 16, 17 квітня 2015. – С. 942-956. – ISSN 0320-7978
1199630
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" : постанова Верховної Ради України від 12 липня 2017 р. № 2133-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 34, 25 серпня 2017. – С. 32-52. – ISSN 0320-7978
1199631
   Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : постанова ВРУ від 19 листопада 2013 р. № 695-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 грудня (№ 231). – C. 13
1199632
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної ради від 7 вересня 2016 р. № 1493-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 183). – C. 6-7
1199633
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" : постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. № 1493-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 40, 30 вересня 2016. – С. 5-16. – ISSN 0320-7978
1199634
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ від 5 червня 2014 р. № 1326-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 113). – С. 9
1199635
   Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" : постанова ВРУ № 1326-VII від 5 червня 2014 р. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 18 червня (№ 115). – С. 6
1199636
   Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в суспільному житті: економічна активність" : постанова ВРУ від 18 червня 2014 р. № 1521-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 124). – С. 13
1199637
   Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Цінісні орієнтації сучасної української молоді" : постанова Верховної Ради України від 23 лютого 2017 р. № 1908-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 97). – С. 11
1199638
   Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2022 р. № 1/4334-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 3, березень. – С. 59-62
1199639
   Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2022/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 21 квітня № 1/4334-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 45-48
1199640
   Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 р. № 1/11-8681 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 85-89
1199641
   Про рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 р. № 1/11-8681 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 61-66
1199642
  Багрова Л.О. Про рекреаційну оцінку геокомплексів південно-східної частини гірського Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 20-26 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1199643
  Дудоров О.О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 75-94. – ISSN 2524-0323
1199644
  Капустян О. Про рекурентні властивості w-граничних множин многозначних напівпотоків / О. Капустян, А. Паньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 16-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується ланцюгова рекурентність w-граничних множин траєкторій многозначних напівпотоків. In this paper we investigate chain recurrence property of the omega limit sets of trajectories of multivalued semiflows.
1199645
  Бражник І.І. Про релігійне свято різдво / І.І. Бражник ; Т-во для поширення політ. і наук. знань. – Київ : [б. в.], 1957. – 32 с.
1199646
  Ярославський Е. Про релігійні пережитки і завдання антирелігійної пропаганди і агітації / Е. Ярославський. – Київ : Партвидав, 1938. – 14с.
1199647
  Танчер В.К. Про релігійну мораль / В.К. Танчер. – Київ, 1959. – 46 с.
1199648
  Ленін В.І. Про релігію / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 76с.
1199649
  Ленін В.І. Про релігію / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 111с.
1199650
  Маркс К. Про релігію / К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 416с.
1199651
   Про релігію і атеїзм. – 2-е вид, доп. – К., 1973. – 258с.
1199652
   Про релігію і атеїстичне виховання. – Київ, 1979. – 263 с.
1199653
   Про реорганізацію Академії муніципального управління : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 694-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 78, 11 жовтня 2016 року. – С. 42


  "...щодо реорганізації Академії муніципального управління шляхом приєднання до Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського".
1199654
   Про реорганізацію Академії муніципального управління : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 694-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 22 жовтня (№ 198). – С. 19
1199655
   Про реорганізацію Академій // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – С. 1


  4 серпня 2021 року, на засіданні Уряду схвалено розпорядження КМУ "Про затвердження Планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021-2022 роки".
1199656
  Кузьменко В. Про реорганізацію академічної науки / Василь Кузьменко. – Киев, 2005. – 12с.
1199657
   Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 44-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 6 лютого (№ 24). – С. 4


  "... щодо реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича".
1199658
   Про реорганізацію державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" та Придніпровької державної академії будівництва та архітектури : розпорядження Кабінету міністрів України від 11 липня 2023 р. № 620-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 14 липня (№ 140). – С. 4
1199659
   Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ : постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 920 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 235). – С. 15
1199660
   Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ : постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920 / постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 99, 23 грудня 2016 року. – С. 196-197
1199661
   Про реорганізацію Донбаського державного технічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 301-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 40, 25 травня 2018 року. – С. 44


  Щодо реорганізації Донбаського державного технічного університету шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
1199662
   Про реорганізацію Донецького державного університету управління : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1149-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 жовтня (№ 200)
1199663
   Про реорганізацію Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2022 р. № 691-р // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 41
1199664
   Про реорганізацію Київського національного торговельно-економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1298-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 209). – С. 7
1199665
   Про реорганізацію Луганського державного інституту культури і мистецтв : розпорядження КМУ від 02.04.2012 р. № 210-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 29. – С. 56
1199666
   Про реорганізацію Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1143-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 22 грудня (№ 270)
1199667
   Про реорганізацію Луганського національного аграрного університету : розпорялження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1498-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 2 грудня (№ 232). – С. 7
1199668
   Про реорганізацію Львівського інституту економіки і туризму : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 764-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 2 липня (№ 124). – С. 12
1199669
   Про реорганізацію Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : розпорядження КМУ від 16 січня 2013 р. № 10-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 5, 29 січня 2013 року. – С. 76


  Весь текст постанови: Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та ...
1199670
   Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 1118-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 115


  "...щодо реорганізації Науково-дослідного економічного інституту (код згідно з ЄДРПОУ 02736403) шляхом перетворення його у державне підприємство "Науково-дослідний економічний інститут".
1199671
   Про реорганізацію Національного авіаційного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2023 р. № 921-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 21 жовтня (№ 212). – С. 5
1199672
   Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 30.01.2015 № 94 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 21, 24 березня 2015 року. – С. 198-199
1199673
   Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 30.01.2015 № 94 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 54). – С. 25
1199674
   Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1223-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 113


  "... щодо реорганізації Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного торговельно-економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу Університету".
1199675
   Про реорганізацію Університету банківської справи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1806-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 лютого (№ 26)
1199676
   Про реорганізацію управління промисловістю та про єдиноначальність. – Х., 1930. – 36с.
1199677
   Про реорганізацію факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 549 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 64, 15 серпня 2017 року. – С. 67-68
1199678
   Про реорганізацію Харківського національного університету будівництва та архітектури : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1499-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 2 грудня (№ 232). – С. 7
1199679
  Проценко О. Про рефлексію взагалі й рефлексію творчу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 22-26. – (Філологічні науки)
1199680
  Шевцов А. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про академічну свободу й оцінювання якості наукових досліджень, засідання атестаційної колегії МОН та особливості Переліку наукових фахових видань України розповідає директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства ...
1199681
   Про реформи і фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова відбулося засідання Ради ректорів Київського вузівського центру.
1199682
  Мриглод І.М. Про реформу наукової сфери або ж у передчутті реформ (нотатки з приводу) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 26-30. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1199683
  Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-24. – ISSN 0132-1331
1199684
  Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 3. – С. 43-49. – ISSN 1608-6422
1199685
  Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 27-34
1199686
  Дробноход М.І. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденції розвитку глобалізованого світу // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 5-23
1199687
  Дробноход М. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 7-17
1199688
  Головань М.М. Про реформування системи пільгового оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 47-52
1199689
   Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України, Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту від 11.11..08 р. №13/1-2, №10, №11/1 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 11-15. – ISSN 0130-8890
1199690
  Цибенко Л. Про реформування чинного законодавства у сфері захисту прав на промислові зразки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
1199691
  Даудзе Аргіта Про рецепт подолання тоталітарної спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 9


  Посол Латвійської Республіки в Україні д-р Аргіта Даудзе: Якщо кожна особистість вільна, отже - вільне й суспільство.
1199692
  Циганок О. Про рецепцію псалмів у трактаті Йосипа Верещинського "Excitarz" [Будильник] (1591) // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 103-109. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розглядається рецепція Псалмів у трактаті Йосифа Верещинського «Excitarz» [«Будильник»] (1591). Київський католицький єпископ звертався до Псалтиря частіше, ніж до інших книг Святого Письма, не говорячи вже про античних авторів. Рецепція ...
1199693
  Стефанишин Д.В. Про ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (8), січень - червень. – С. 172-183. – ISSN 2409-8876
1199694
  Самаєва Ю. Про ризики глобальні та окремі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 1, 6


  "У своєму свіжому Глобальному звіті про фінансову стабільність МВФ каже про зростання корпоративного боргу, збільшення частки більш ризикованих і неліквідних активів, а також про зростання залежності від зовнішніх запозичень у країнах, що розвиваються. ...
1199695
  Капітоненко М. Про ризики єврориторики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 7


  Експерт: "Продовження Києвом зовнішнього курсу загрожує залишити нас у "вчорашньому дні".
1199696
  Стовел Г. Про Ризьку Хартію // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.74. – ISSN 0131-2685
1199697
  Костенко Н. Про риму і строфіку Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 23-40. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено розгляду особливостей рими та строфіки Тараса Шевченка у процесі еволюції його індивідуального стилю. The article specifies the patterns of Taras Shevchenko"s rhyming and versification and traces back their evolution as a part of ...
1199698
  Голікова С. Про ринки енергетики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 13


  "Провідні країни й науковці світу перебувають в інтенсивному пошуку нових енергоресурсів і способів їх доставки, що максимально задовольняють потреби суспільства й при цьому мінімально використовують не тільки нафту й газ, але також відновлювані ...
1199699
   Про ринок електричної енергії : закон України від13 квіт. 2017 р. № 2019-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 147). – C. 7-21
1199700
  Брусенський О. Про ринок землі і селянський бунт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 8
1199701
  Андрієвська Е.М. Про ритмічну організацію французького мовлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 5-10. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1199702
  Циганок О. Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII-XVIII ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 36-39. – ISSN 2306-028X
1199703
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11.
1199704
  Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.4-11. – ISSN 0132-1331
1199705
  Пфейфер Г.В. Про рівнання [математичні символи рівняння] загальніші ніж рівняння Riccatti = Sur les equations: [математичні символи рівняння] plus generales que l"equation de Riccatti / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1199706
  Улітко А.Ф. Про рівновагу пружного простору з жорсткою параболоїдальною оболонкою та аналогічну задачу для стоксової течії / А.Ф. Улітко, Г.В. Тонкошур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті представлено розв"язок осесимметричної задачі для пружного простору з жорстким тонким параболоїдальним включенням, що рухається в ньому. За допомогою метода власних векторних функцій задача зводиться до системи парних інтегральних рівнянь ...
1199707
  Капітоненко М. Про рівновагу ризиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 вересня (№ 177). – С. 5


  Питання членства України в НАТО має бути поставлене на порядок денний нашої зовнішньої політики.
1199708
  Панчишин С. Про рівноважний розподіл доходу між працею і капіталом в економіках України та Польщі / С. Панчишин, О. Голубник, З. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 7-12. – ISSN 2078-5860
1199709
  Долішній М.І. та інш. Про рівномірність економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.7-17. – ISSN 1562-0905
1199710
  Енджиргли М.В. Про рівномірну збіжність кратних стохастичних інтегралів у нормах простору Орліча // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-7. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначаються кратні стохастичні інтеграли спеціального вигляду, які в більшості важливих випадків співпадають з імовірністю одиниця з інтегралами в середньому квадратичному. Знайдено умови їх рівномірної збіжності в нормах простору Орліча.
1199711
  Пфейфер Г.В. Про рівняння з частинними похідними першого порядку, що однорідні щодо похідних та не містять у собі функції : доповіджено 6.1.1930 р. / акадю Ю.Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
1199712
  Розумнюк В.І. Про рівняння зміни кількості руху суцільного середовища / В.І. Розумнюк, Н.В. Розумнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-143. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Результати дослідження, спрямованого на побудову нового підходу до математичного опису довільного руху суцільного середовища, викладено у частині, пов"язаній з формулюванням рівняння імпульсів. Запропонована методологія відзначається чітким фізичним ...
1199713
  Розумнюк В.І. Про рівняння імпульсів для рухомої ізотропної рідини (газу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані рівняння імпульсів для моделей ідеальної, в"язкої нестисливої та в"язкої стисливої рідини з урахуванням заміни рівності між тензорами напружень і швидкостей деформацій на умову рівності між тензорами силового поля і поля швидкості руху ...
1199714
  Танцюра М.В. Про рівняння Маккіна-Власова з нескінченною масою // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-25. – ISSN 1025-6415
1199715
  Сердюк В.А. Про рід Васильченків // Краєзнавчі та родознавчі флоеми / В.А. Сердюк. – Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант, 2021. – 1. – С. 143-147. – (Серія "Родовід Сердюків" ; [кн. 3]). – ISBN 978-617-7970-46-9
1199716
  Мицик Ю. Про рід О. Филимона Кульчинського і його листування з митрополитом Іларіоном (Огієнко) // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2019. – № 19 (191). – С. 110-117. – ISSN 2411-4677
1199717
  Ничкало Н. Про рідномовні обов"язки вченого-педагога // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 14
1199718
  Гетманець М.Ф. Про рідну мову / Михайло Гетманець. – Харків : Майдан, 2017. – 30, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-665-6
1199719
  Фінберг Л. Про різне і трохи про себе / Леонід Фінберг ; [упоряд. Олексій Сінченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 387, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 377-387. – Бібліогр. в прим.: с. 374-376. – ISBN 978-966-378-613-1
1199720
  Шляєрмахер Ф. Про різні методи перекладу (Uber die verschiedenen Methoden des Ubersetzens) // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 423-434. – ISBN 978-966-8558-97-4
1199721
  Петренко Т.С. Про різновиди дольникових структур у поезії Євгена Маланюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 135-142


  Розглянуто ритмічні особливості поетичної творчості Євгена Маланюка. Виведено загальну формулу типології його 3-іктового дольника. Простежується використання дольника поряд з іншими віршованими розмірами. Рассмотрено ритмические особенности ...
1199722
  Петров М. Про різьблену панагію з Звіринецьких печер, що ніби-то належала першому київському мітрополіту Михаїлу Сирину. – [8] с.
1199723
  Погорілий С. Про рік заснування УВАН у Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, П.І. Маляр, О.Г. Коновал [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – С. 15
1199724
  Красовська Г. Про рік спортивний / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  До 200-річчя Тараса Шевченка пройшла Спартакіада, учасниками якої стали понад 3 тисячі студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
1199725
  Холодний М.Г. Про ріст вертикально та горизонтально орієнтованого стебла в зв"язку з питанням про гормональну природу тропізмів / М.Г. Холодний. – 31-47с.
1199726
   Про річний транспорт. – Х-К, 1931. – 30с.
1199727
   Про рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента (за списком) : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Травень (№ 5). – С. 38-48
1199728
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 р. № 420 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 16-29
1199729
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки від 15 квітня 2021 р. № 420 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 65-95
1199730
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 серпня 2022 р. № 724 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 2-3
1199731
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2022 р. № 894 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 17-20
1199732
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Лютий (№ 2). – С. 32-34
1199733
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Березень (№ 3). – С. 2-4
1199734
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до еаказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. № 157 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Березень (№ 3). – С. 2-88
1199735
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року N 886, від 26 листопада 2020 року N 1471 : наказ Міністерства освіти і науки України від від 9 лютого 2021 р. N 157 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Квітень (№ 4)
1199736
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу : наказ Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 р. № 735 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Липень (№ 7). – С. 2-96
1199737
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. № 89 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Травень (№ 5). – С. 27-37
1199738
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420 : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Серпень (№ 8). – С. 2-92
1199739
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 р. № 1290 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Грудень (№ 12)
1199740
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 р. № 1017 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Жовтень (№ 10). – С. 2-4
1199741
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Листопад (№ 11). – С. 2-5
1199742
   Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науцки України від 07 квітня 2022 року № 320 : наказ Міністерства освіти і науки від 06 червня 2022 р. № 530 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Липень (№ 7). – С. 2-5
1199743
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Харків, 1937. – 21с.
1199744
   Про рішення пленуму ЦК ВКП/б/. – Харків, 1937. – 24с.
1199745
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про проект Закону України "Про національну безпеку України" : указ Президента України від 5 лютого 2018 р. № 21 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 26). – С. 4
1199746
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2003 року "Про Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" : указ Президента України від 17.02.2004 р. № 197 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 44-45


  Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 293/2015.
1199747
   Про рішення Ради національної безпеки і оборону України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку" : Указ Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 105)
1199748
  Шарапов М.М. Про робасне оцінювання коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сингулярним спектром // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 138-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Доведено, що робасні оцінки коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із неперервним часом та необмеженою у нулі спектральною щільністю (сингулярний спектр) мають таку ж асимптотичну дисперсію, як і оцінки найменших квадратів. Цей факт ...
1199749
  Моклячук М.П. Про робастні оцінки випадкових полів / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена задача оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](s,t),s [належить] R, t [належить] R[нижній індекс +] за даними спостережень поля [ксі](u, v) + [ета](u, v) при (u, v) [належить] ...
1199750
  Хільчевський В.К. Про роботу VII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" (Київ, 2018) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 138-142. – ISSN 2306-5680


  "13-14 листопада 2018 р. у Києві відбулася VII Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", присвячена 100-річчю НАН України (фото). Серед основних організаторів конференції Український ...
1199751
  Єфименко В. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університеті імені Тараса Шевченка у 2011 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-59. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2011 р. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень. The information on work of the Astronomical observatory for 2011. The basic results of scientific researches for 2011 are stated.
1199752
  Єфіменко В.М. Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університету за 2000-2002 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2000-2002 роки. приведені дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1199753
  Єфименко В. Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії у 2006-2010 рр. Також подано перебіг важливих змін, які відбулися в обсерваторії у 2004-2010 рр. Висвітлено найважливіші результати наукових досліджень за 2010 рік. The information on work of the ...
1199754
  Кузьменко П.П. Про роботу виходу електрона із металу / П.П. Кузьменко, 1958. – [3] с.
1199755
  Клімова Л. Про роботу з молоддю в Севастопольському центрі підвищення кваліфікації державних службовців / Л. Клімова, Н. Богатирьова, М. Міненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.352-356. – ISBN 966-73-53-51-Х
1199756
  Ворона Ю. Про роботу з українським населенням у Золотоношківській сільській бібліотеці Стерлітамакського району Республіки Башкортостан (Росія) : (за матеріалами Т. Афанасьєвої) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-32
1199757
   Про роботу за сумісництвом // Праця і зарплата. – Київ, 2014. – 9 січня (№1)


  "... Чи мають право завідувачі кафедри, декани та їхні заступники, проректори та ректор в цьому самому навчальному закладі на педагогічну роботу з погодинною оплатою обсягом не більш як 240 годин на рік та одночасно роботу за сумісництвом - 0,5 ставки ...
1199758
  Губерський Л.В. Про роботу Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999-2003 роках : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В. Губерського... на засіданні Вченої ради інституту 28 січня 2004 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2004. – 88 с.
1199759
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2001-2002 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 29 листопада 2002 року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2002. – 68 с. – На обкл: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 29 листопада 2002 року
1199760
  Губерський Л.В. Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002-2003 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік : Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського... 26 листопада 2003року / Л.В. Губерський; КНУ; ІМВ. – Київ, 2003. – 60с. – На обкл. назва: Звіт директора члена-кореспондента НАН України Л.В.Губерського на загальних зборах колективу 26 листопада 2003 року
1199761
  Д"ячук Юрій Про роботу комісії з питань евакуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
1199762
   Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за восьме скликання : проект рішення Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти від 10 липня 2019 р. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 27 липня (№ 141). – С. 4-5
1199763
   Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за дев"яту сесію восьмого скликання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 лютого (№ 30). – С. 4-5
1199764
   Про роботу місцевої промисловсоті в зв"язку з стахановським рухом. – К., 1936. – 8с.
1199765
  Бойко М. Про роботу на умовах неповного робочого дня у період відпустки для догляду за дитиною // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2013. – № 4 (130). – С. 83-84
1199766
  Кричевський В. Про роботу над фільмом "Тарас Шевченко" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 5 (109). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1199767
   Про роботу Огіївської та Багато-Чернещанскької і сільських Рад депутатів трудящих Сахновщанского району та Царедарівськоої сільської Ради депутатів трудящих Лозівського району. – Х., 1948. – 7с.
1199768
   Про роботу одного вчителя з двома і трьома класами. – К., 1941. – 40с.
1199769
  Балацький Л. Про роботу Олександрійського відділу УГТ над проектом "Історія міст і сіл України. Кіровоградська область" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 129-130. – ISBN 978-617-7069-36-1
1199770
  Ленін В.І. Про роботу партії в масах / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 200с.
1199771
   Про роботу партійних і радянських організацій і рад народного господарства по виконаню рішень ХХ1 з"їзду КПРС про прискорення технічного прогресу в промисловості і будівництві. – Київ, 1959. – с.
1199772
  Триліський О. Про роботу Рад на новому етапі / О. Триліський. – Вінниця, 1935. – 16с.
1199773
  Ленін В.І. Про роботу радянського державного апарату / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 264с.
1199774
  Петровський Г.І. Про роботу робітничо-селянського уряду України : (Доповідь на Другому Обласному з"їзді Рад Київщини 9 січня 1935 р) / Г.І. Петровський. – Харків : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 64 с.
1199775
   Про роботу Роменської експедиції Інститути геології УАН в 1934 р.. – 125-153с.
1199776
  Кремень В.Г. Про роботу товариства "Знання" України в 2013-2018 роках та завдання на перспективу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 10-14. – ISSN 0868-8117


  Звітна доповідь Президента товариства "Знання" України академіка НАН України, президента НАПН України В.Г. Кременя.
1199777
   Про роботу У сесії областної Ради депутатів трудящих. – Вінниця, 1969. – 23с.
1199778
  Молотов В Про роботу уряду СРСР : Звітна доповідь VII з"їздові Рад СРСР / В.М. Молотов. – Київ : Партвидав Цк КП(б)У, 1935. – 48 с., 1 л. протр. : портр.
1199779
   Про робочу групу з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка : розпорядження Президента України від 25.09.2015 р. № 719 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 42-43


  До складу робочої групи з питань Національної премії України імені Тараса Шевченка також входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Васильович Губерський.
1199780
  Ярова Г. Про родинні цінності / розмову вела Оксана Войтко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 29


  Директорка Музею гетьманства Галина Ярова - про останню гетьманівну Олену Отт-Скоропадську.
1199781
  Збожна О. Про родове прізвище Івана Пулюя // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 611-613. – ISSN 1563-3969
1199782
  Мишарин Сеогей Про Рождественские песни // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 19-27
1199783
  Борбат О.М. Про розбавляючу дію третіх складових в кількісному спектральному аналізі / О.М. Борбат, О.А. Шишловський, 1958. – 37-40с.
1199784
  Виноградова О Про розбудову митного кордону України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-40.
1199785
  Радченко В.М. Про розв"язання деяких інтегральних рівнянь із загальними випадковими мірами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаютъся загальні випадкові міри м та випадкові функції вигляду f (x,w)=Eih=I Ek(W)fk(x). Розглядається розв"язання рівняння м(А)=n(А)+/afdm відносно невідомої випадкової міри м. General random measures м and random functions f (x,w)=Eih=I ...
1199786
  Креневич А.П. Про розв"язання диференціального рівняння з випадковим збуренням, не розв"язаного відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x-g(t,x)) = f(t,x)dt+d[ксі](t) доведено теорему існування і единості розв"язку. We provide the uniqueness and existence theorem for the nonlinear differential system with random perturbation in form ...
1199787
  Дубовенко Ю.І. Про розв"язання задачі Алексідзе // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 235-238. – Список літ.: с. 238. – ISSN 0203-3100
1199788
  Рутицька В.В. Про розв"язання суперечності між інвестиційними оцінками NPV та ІRR для конфліктуючих проектов / В.В. Рутицька, О.В. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 160-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Серед інвестиційних показників найбільш широко застосовуються NPV та IRR. Для деяких пар проектів ці показники можуть давати різний результат, а тому вступати у суперечність. В даній статті запропоновано використати невизначеність ставки реінвестування ...
1199789
  Бойко М.Я. Про розв"язки із заданими значеннями на границі різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено достатні умови існування єдиного розв"язку із заданими значеннями на границі для різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів, у дискретному та неперервному випадках. For discrete and continuous cases we give sufficient conditions of ...
1199790
  Чайковський А.В. Про розв"язки лінійних однорідних диференціальних рівнянь нескінченного порядку зі зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено явний вигляд розв"язку лінійного однорідного диференціального рівняння нескінченного порядку з обмеженими операторними коефіцієнтами в класі функцій, що зростають повільніше довільної експоненти. Explicit solution, which grows slowly than any ...
1199791
  Артемович О.Д. Про розв"язні періодичні групи з умовою максимальности для підгруп, які є майже гіперцентральними // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Охарактеризовані періодичні розв"язки групи з умовою максимальності для підгруп, які не є майже гіперцентральними.
1199792
  Петравчук А.П. Про розв"язність алгебри Лі, на якій задано ортогональний оператор без нерухомих точок / А.П. Петравчук, Д.В. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-124. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексні алгебри Лі L, на яких визначений лінійний оператор J скінченного порядку, який є ортогональним відносно операції множення в L (тобто (Jx, Jy)=(x, y) для довільних x, y [належить] L). Доведено, що якщо порядок оператора J непарний ...
1199793
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних включень ІІ порядку з некоерцитивними операторами W 0-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1199794
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних рівнянь II порядку з некоерцитивними операторами W ламбда0- до-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1199795
  Капустян О. Про розв"язність задачі оптимального керування для одного класу параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами / О. Капустян, О. Мазур // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 92. – ISBN 978-966-8725-10-4
1199796
  Касьянов П.О. Про розв"язність класу еволюційних варіаційних нерівностей з W -псевдомонотонними відображеннями // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 1810-0546
1199797
  Шовкопляс Т.В. Про розв"язність лінійних двоточкових крайових задач з імпульсною дією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті встановлено умови існування розв"язку двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з умовами імпульсної дії.
1199798
  Задоянчук Н. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь з М-псевдомонотонними некоерцитивними / Н. Задоянчук, П. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Ми розглядаємо диференціально-операторні рівняння першого порядку з некоерцитивними відображеннями M-псевдомонотонного типу, зокрема, для некоерцитивних операторів варіаційного числення. Ми довели розв"язність методом Фаедо-Гальоркіна і одержали ...
1199799
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь ІІ порядку з некоерцитивними W*0-псевдомонотонними відображеннями / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-149. – ISSN 1810-0546
1199800
  Щобак Н.М. Про розв"язність нелінійних крайових задач з параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Крайова задача з двома параметрами в нелінійних звичайних диференціальних рівняннях та в нелінійних крайових умовах зводиться за допомогою заміни змінних до сім"ї параметризованих крайових задач з лінійними умовами та деяких нелінійних алгебраїчних ...
1199801
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей / Н.В. Задоянчук, О.П. Купенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1199802
  Ляшко С.І. Про розв"язність псевдопараболічних рівнянь / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 245-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу апріорних оцінок з негативними нормами доведена узагальнена розв"язність змішаних початково-крайових задач для рівнянь псевдопараболічного типу з правими частинами з деяких негативних просторів.
1199803
  Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1199804
  Заворотний А.Л. Про розв"язок задач обробки та інтерпретації результатів вимірювань в умовах нечіткості / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 153-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках теоретико-можливісного підходу розв"язані задачі синтезу лінійної випромінюючої системи та відновлення ділянок контурів як задачі редукції вимірювань до обчислень. Наведені результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ...
1199805
  Коварж И.В. Про розв"язок рівняння теплопровідності із запізненням за часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-35. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Приведено загальний розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням. При побудові розв"язку використано функцію, яка називається запізнілим експоненціалом. The general solution of one-dimensional thermal conductivity equation with ...
1199806
  Стоян В.А. Про розв"язок тривимірної задачі динаміки пружного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 209-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовані рівняння динаміки товстого пружного шару. Дано розв"язок цих рівнянь. Виконано порівняння з відомими раніше результатами.
1199807
  Башняков О.М. Про розв"язування негладких задач оптимального керування за допомогою лінійних блоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для розв"язування негладких задач оптимального керування пропонується методика спеціальної заміни вихідної задачі на допоміжну, керування якої шукається у класі релейних функцій. Досліджено умови, при яких оптимальне керування допоміжної системи ...
1199808
  Гнатишин В.Н. Про розв"язування нелінійної задачі про найменші квадрати з розподіленими змінними // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 51
1199809
  Клодницький І.І. Про розвиток атипічних сперматозоідів у Tritonium corrudatum / І. Клодницький, проф. – [Б. м.] : [Б. и.]. – С. 59-62
1199810
  Ленін В.І. Про розвиток важкої промисловості і електрифікацію країни / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 208с.
1199811
  Лещух Р. Про розвиток верхньоюрських нафтогазоперспективних відкладів у північній зоні північно-західного шельфу Чорного моря / Р. Лещух, Б. Полухтович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 124-132. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1199812
  Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41
1199813
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток динамики твердого тіла в працх П.В. Воронця // Історико-математичний збірник. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 66-77
1199814
  Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : Навчальний посібник / В.Ф. Ятченко; МОНУ; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Київ, 1998. – 200с. – ISBN 966-646-032-7
1199815
   Про розвиток житлового будівницвтва в СРСР. – Київ : Дерполітвидав, 1957. – 20 с.
1199816
  Скляр М.М. Про розвиток законодавства про правовий режим земель рекреаційного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 230-235. – ISSN 0201-7245
1199817
  Заїка В. Про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1199818
  Міхеєв В.К. Про розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті / В.К. Міхеєв, С.М. Куделко // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 13-14
1199819
  Камінська Т.М. Про розвиток квазірингових відносин в охороні здоров"я // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1811-3141
1199820
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404


  Статтю присвячено проблемам розвитку конституційного законодавства.
1199821
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404
1199822
  Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0131-775Х
1199823
  Бондаренко Я.І. Про розвиток міст Івано-Франківської області / Я.І. Бондаренко, М.Я. Яготин // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 56-64. – Бібліогр.: 3 назви
1199824
  Соколовський І.Л. Про розвиток морфоструктурних та морфоскульптурних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 3-7
1199825
  Уркевич В.Ю. Про розвиток науки аграрного права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 31-35. – ISBN 978-966-7957-18-6
1199826
  Бакаянова Н. Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 179–186. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1199827
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток небесної механіки в дослідженнях П.В. Воронця // З історії вітчизняного природознавства / Штокало Й.З. – К., 1964. – 1. – С. 82-92
1199828
  Заглада В. Про розвиток природничонаукових уявлень про випадковість // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.33-42
1199829
  Тащухін О.В. Про розвиток промисловості у малих і середніх містах Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 99-102. – Бібліогр.: 2 назви
1199830
  Шулікін Д. Про розвиток профтехосвіти і стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На розшириному засідані профільного парламентського комітету розглянули стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему : "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення". ...
1199831
  Алікіна Н.В. Про розвиток судово-психологічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 481-485. – ISBN 966-8467-20-5
1199832
  Ілюшин В.А. Про розвиток суперечності "суспільство - природа" / В.А. Ілюшин, Ю.Я. Малюга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1199833
  Пила В.І. Про розвиток та розміщення меблевого виробництва в Південно-Західному економічному районі / В.І. Пила, І.К. Гогулан // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 64-69 : Табл.
1199834
  Найдиш В.М. Про розвиток у методології фізики діалектичного розуміння природи досліду // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1199835
  Старков В.А. Про розвиток фізичної культури давньоруського народу : (за усними джерелами) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-42. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1199836
  Кузнєцова В.Ф. Про розвиток форм участі громадян у діяльності місцевих Рад народних депутатів / В.Ф. Кузнєцова, Г.М. Калишенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье анализируются формы участия граждан в деятельности местных Советов народных мероприятий, намеченных XXVII съездом КПСС, а также совершенствование правового регулирования деятельности местных Советов по привлечению граждан к участию в управлении.
1199837
  Шулікін Д. Про розгляд законопроектів і стратегічні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного комітету народні депутати розглядали законопроекти і стратегічні питання державного замовлення, підвищення якості природничо-математичної освіти.
1199838
  Нікитко А. Про розгляд трудових спорів // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 18-19
1199839
  Буркинський Б. Про роздержавлення морських торгових портів України / Б. Буркинський, М. Котлубай, О. Котлубай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 12-18 : Рис. – Бібл. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1199840
  Губєладзе А.К. Про роздільність сімейства ймовірносних мір для складних ланцюгів Маркова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 232-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються стаціонарні ергодичні складні ланцюги Маркова порядку r. Доведено теорему про роздільність відповідного сімейства ймовірносних мір.
1199841
  Дубовенко Ю.І. Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 135-143 : Табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISSN 0203-3100
1199842
  Биць І. Про розірвання строкового трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 5
1199843
  Лебедева І.В. Про розклад за власними функціями задачі для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Тітчмариша отримано формули розкладу довільної функції за власними функціями мішаної граничної задачі теорії потенціалу для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання. Представлено узагальнення інтегрального перетворення ...
1199844
  Світличний О. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204. – ISSN 0132-1331
1199845
  Дудоров О.О. Про розмежування злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, і проступку, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 84-99. – ISSN 2524-0323
1199846
  Васильєв С.О. Про розмежування логіко-математичних та емпіричних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1199847
  Стефанчук Р.О. Про розмежування понять "особа", "особистість" та "особистий" у філософії та праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 184-192. – ISSN 1818-992Х
1199848
  Попова А.В. Про розмежування права власності та права господарського відання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-33
1199849
  Дудоров О. Про розмежування придбання чи збуту майна, одержаного злочиним шляхом, і легалізації злочинних доходів / О. Дудоров, О. Ізотов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-62.
1199850
  Язвинюк Б.М. Про розмір орендної плати за комунальне майно // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-34
1199851
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 32
1199852
   Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 524-529
1199853
   Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 16-17
1199854
   Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 37-50
1199855
  Ловейкін А.В. Про розподіл зарядів, індукованих на поверхні двох клиноподібних пластин, які лежать в одній площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про визначення характеру розподілу зарядів, індукованих на поверхні провідника, який складається з двох клиноподібних пластин, що лежать в одній площині та мають спільну вершину. Методом інтегральних перетворень, використовуючи ...
1199856
  Мамчич Я.М. Про розподіл максимуму двоїстої функції в задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується розподіл максимуму двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
1199857
  Клочко В.П. Про розподіл неперервної кусково-лінійної емпіричної функції розподілу // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 113. – ISBN 978-966-188-227-9
1199858
  Затула Д.В. Про розподіл норм випадкових процесів у просторах Гельдера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 54-64. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (26))
1199859
  Дядищева-Росовецька Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 297-302


  У статті розглядається проблема розподілу постійних епітетів в українських народних піснях на матеріалі ліричних пісень, записаних З.   Доленгою-Ходаковським у 1814 – 1819 рр., і досліджуються деякі лінгвістичні аспекти цього явища фольклорної ...
1199860
  Ямненко Р.Є. Про розподіл процесів накопичення з класу V(varphi, psi) / Р.Є. Ямненко, О.С. Шрамко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 163-176. – ISSN 0868-6904
1199861
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремума узагальненого ДБР з параметром Нюрста H<0,5 / Р.Є. Ямненко, А.П. Креневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Знайдено оцінки ймовірності виходу траєкторій суми N незалежних узагальнених строго ф-субгауссових[подано формулу] процесів дробового броунівського руху з однаковим параметром Хюрста Н < 0.5, визначених на відрізку [а,b], за рівень, заданий кривою ...
1199862
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремуму [gamma]-відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 140-149. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1199863
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 173-188. – ISSN 0868-6904
1199864
  Ішков В. Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району / В. Ішков, Є. Козій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-66. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Підвищення вимог до охорони навколишнього середовища та врахування впливу вугледобувних підприємств на екологічну обстановку обумовлює потребу в нових науково обґрунтованих методах прогнозу вмісту токсичних і потенційно токсичних елементів (ТіПТЕ) у ...
1199865
  Гусак Д.В. Про розподіл функціоналів субординатора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 46-59. – ISSN 0868-6904


  Distributions of boundary functionals for processes with stationary independent increments are studied by many authors (see, e.g., [1-6]). If we restrict ourselves to the processes with a bounded variation and with the drift a [більше або дорівнює] 0 ...
1199866
  Мацак І.К. Про розподіл чисел виду n=P[нижній індекс 1]P[нижній індекс 2]…P[нижній індекс k] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 103-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Дається елементарне доведення узагальненого асимптотичного закону розподілу простих чисел: [пі з нижнім індексом k](х)~x(lnln(x))[верхній індекс k-1] / (k-1)! ln(x), де [пі з нижнім індексом k](х) кількість чисел, які не перевищують х і складаються ...
1199867
  Корнієнко Є.Є. Про розподіл числа днів з грозою на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1199868
  Затула Д.В. Про розподіли напівнорм Гельдера від випадкових процесів y W із просторів F […] // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7021-58-1
1199869
  Довганенко Д.О. Про розрахунок деяких морфометрических показників земної поверхні в басейні р. Самара за даними супутникових знімків / Д.О. Довганенко, Н.П. Шерстюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 96-103. – ISSN 0868-6939


  За супутниковим даними SRTM уперше для басейну р. Самара виконані розрахунки й картографовані ключові морфометричні показники земної поверхні - ухил, експозиція. Описано просторові закономірності морфометричних змінних, які пояснюють ...
1199870
  Швець О.Ф. Про розрахунок допусків на параметри лінійних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору / О.Ф. Швець, О.Л. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 181-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1199871
   Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік : лист від 8 серпня 2018 р. № 78/0/206-18 // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 2-4
1199872
   Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна / В.П. Ольшанський, В.В. Бурлака, М.В. Сліпченко, О.М. Малець // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1199873
  Машенцева Л.Д. Про розробку карти "Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні" для шкільного краєзнавчого атласу УРСР / Л.Д. Машенцева, Є.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 77-80. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1199874
  Орлюк О. Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 61-69. – ISSN 2308-0361


  У статті досліджуються підходи ВОІВ до розробки напрямів підтримки розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях. На базі чинного законодавства та Типового положення пропонуються підходи, котрі можуть ...
1199875
  Гончаренко Н.М. Про розробку філософських проблем природознавства в Київському університеті в період побудови соціалізму / Н.М. Гончаренко, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1199876
   Про розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : наказ МОН України від 29.01.2015 № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 27
1199877
  Холодний М.Г. Про розселення дуба в природних умовах / М.Г. Холодний, 1941. – С. 141-151. – Окр. відбиток
1199878
  Тартаковський В.К. Про розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях / В.К. Тартаковський, В.О. Чередниченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 255-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розраховано диференційний переріз пружного розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях з використанням двох варіантів інтерполяційної моделі. Результати порівнюються зі зробленими раніше розрахунками, для яких було використано рівняння ...
1199879
  Тартаковський В.К. Про розсіяння частинок на ядрах-ізомерах / В.К. Тартаковський, О.І. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Фізика ; Вип. 3)


  Указується на можливість вивчення властивостей ядерної речовини як у надплинному, так і в нормальному ядерних станах при дифракційній взаємодії нуклонів та дейтронів з ядрами-ізомерами.
1199880
  Сіренко В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
1199881
  Обрусна С.Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1199882
  Старкова Г.В. Про розуміння терміна "гра" в словосполученні "комп"ютерна гра" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 109-115
1199883
  Галабуда М.І. Про розуміння терміна "осад" у геології // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 84-87. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1199884
  Девтеров І.В. Про розумну кіберінтеграцію людського у цифровий простір сучасної української освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 98-113. – ISBN 978-966-622-885-0
1199885
  Куценко О. Про розчаклування пізнавальних процесів у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2, квітень-червень. – С. 193-195. – ISSN 1563-3713
1199886
   Про розширення зони експерименту : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.08 р. № 983 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 61-62. – ISSN 0130-8890
1199887
  Сєрова М. Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії / М. Сєрова, Ю. Приставка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Отримано неперервні перетворення еквівалентності двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Встановлено необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності даного рівняння. В статье получено непрерывные преобразования эквивалентности ...
1199888
  Нелеп А.Т. Про роль аналізу і синтезу у виникненні та формуванні відчуттів, сприйняттів та уявлень // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 27-39. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1199889
  Плющай І.В. Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
1199890
  Глухівський Л. Про роль випадку у винахідництві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 7 назв
1199891
  Кашуба Н. Про роль відмінків у дієсловному керуванні : на матеріалі словацької мови // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 97-100. – (Філологія ; Вип. 16)
1199892
  Лященко П.С. Про роль гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи в регуляції холерезу в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних дослідах на собаках із фістулами жовчовивідних шліхяв і вживленими в гіпоталамус багатополюсними платиновими електродами вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що електростимуляція вентромедіальних ядер ...
1199893
  Бухалов Ю.Ф. Про роль діалектичного матеріалізму в розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1199894
  Сливка О. Про роль діелектриків у науці і діалектики в житті / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 6-7


  Професор УжДУ Олександр Сливка: "На якомусь етапі було втрачено логічну послідовність у процесі реформування системи вищої освіти".
1199895
  Ємельянов В.О. Про роль живого компонента у формуванні та функціонуванні геоекосистеми донних відкладів Чорного моря // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 52-61. – Бібліогр.: 11 назв
1199896
  Булаховська Ю.Л. Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 153-158. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про роль "жіночих постатей" в російській, українській і польській літературах (в поезії й прозі) видатних письменників. В данной статье речь идет о роли "женских образов" в русской, украинской и польской литературах (в поэзии и ...
1199897
  Дефорж Г.В. Про роль і місце наукової спадщини М.В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С.131-142
1199898
  Колб Р. Про роль і місце Національного банку України у системі суб"єктів запобігання кримінальним правопорушенням // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 86-91. – ISSN 2523-4552
1199899
  Труб В.М. Про роль інтерферентних впливів у сучасному функціонуванні української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5. – С. 58-68. – ISSN 0027-2803
1199900
  Хайм Вольф Дітріх Про роль історії в австрійській дипломатії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 8-9


  Розмова з Послом Австрійської республіки в Україні Вольфом Дітріхом Хаймом.
1199901
  Слюсарвнко О.М. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар"єрному розвитку державних службовців // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-212. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1199902
  Майданник О. Про роль контролю у здійсненні державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10.
1199903
  Чурсін М.М. Про роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі / М.М. Чурсін, І.М. Сілютіна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 116-119. – ISSN 2226-3209
1199904
  Депенчук Н.П. Про роль матеріальних моделей в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1199905
  Ситник С. Про роль міграційних процесів у трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 41-46
1199906
  Канюк О.В. Про роль мовленнєвої компетенції у формуванні культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 115-117. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1199907
  Попков В.Д. Про роль моральних критеріїв при розгляді кримінальних справ / В.Д. Попков, П.Н. Сергійко // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
1199908
  Федоренко Є.Г. Про роль народних мас і особи в історії / Є.Г. Федоренко. – К., 1957. – 168с.
1199909
  Смешко І. Про роль національної аристократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 9


  Один із авторів книги "AVE. До100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського".
1199910
  Фурман В. Про роль НБУ в економічних процесах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 6


  "Важливий напрям діяльності НБУ з точки зору впливу на економічне зростання - це розвиток фінансового сектору і забезпечення стійкості банківської системи. Сьогодні серед політиків та експертів іде дуже багато розмов про необхідність прискорення в ...
1199911
  Логвиненко В.К. Про роль неподільних фондів в розширеному відпворенні основних засобів виробництва колгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 39-46. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Рост основных средств производства колхозов имеет огромное значение для дальнейшего укрепления и развития колхозного производства. Анализ хозяйственной деятельности показывает, что в колхозах Украины до 60% средств, идущих на расширенное ...
1199912
  Войцеховська І.Н. Про роль партійно-радянської преси у розвитку партизанського руху на Україні в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 46-50. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье освещается вклад партийно-советской прессы в развитие партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.
1199913
   Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту (на прикладі Середнього Побужжя) / В. Буковський, А. Сухорада, О. Круглов, С. Попов, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вперше опубліковані матеріали педомагнітних досліджень, виконаних для картування магнітних тектонодоменів в складі кристалічного фундаменту. The pedomagnetic investigations made for tectonodomains mapping on crystalline basement are published.
1199914
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 1994. – № 6
1199915
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицький, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха // Український фізичний журнал, 1994. – №6
1199916
  Михайленко О. Про роль прокуратури у підвищенні ефективності координації діяльності щодо боротьби зі злочинністю / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 37-44.
1199917
  Назаренко Є.В. Про роль радянської юридичної науки в правотворчості // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 9-18


  Політико-правова функція юридичної науки.
1199918
   Про роль рисунка та допоміжних побудов при розв"язуванні геометричних задач. – К., 1999. – 12с.
1199919
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США в урегулюванні регіональних конфліктів у кінці 80-х років // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-38. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються взаємовідносини СРСР і США в процесі урегулювання регіональних конфліктів у кінці 80-х років. Розкриваються позиції і підходи двох країн до конфліктів в Афганістані, на Близькому Сході і в Центральній Америці. Показано поступовий процес ...
1199920
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США у врегулюванні регіональних конфліктів в кінці 80-х років // Вісник Київського університету / Київський університет. – Київ : Київський університет, 1991
1199921
  Трищенко І.В. Про роль стилістичного аналізу в інтерпретації поетичних творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Ідеться про проблеми інтерпретації художніх творів (зокрема поетичних) та роль стилістичного аналізу в цьому процесі. Його модель продемонстровано на прикладі представленого стилістичного аналізу поезії Е. Сітвел "Серце і Розум", який підтверджує ...
1199922
  Брайнін Я.М. Про роль суб"єктивного фактору в причинному зв"язку в радянському кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Причинная связь в уголовном праве не является самостоятельным основанием уголовной ответственности; она является одним из объективных условий уголовной ответственности. Социалистическая наука уголовного права, отвергая реакционные, в том числе ...
1199923
  Маляренко В. Про роль суду в розв"язанні політичної кризи в Україні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0868-8273
1199924
  Набіжон Т. Про роль сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів-педагогів / Т. Набіжон, М. Бахтійор // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. КЗ СОШППО педагогіки, спец. освіти і менеджменту ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2022. – С. 99-103. – ISBN 978-617-8095-18-5
1199925
  Машкін О.М. Про роль та місце вихідців із Греції в економічному житті України кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 207-213. – ISSN 0320-4421
1199926
  Тихомирова О.К. Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 100-106


  У статті здійснюється аналіз особливостей тлумачення поняття "державна інформаційна політика" і пов"язаний з цим зміст самої інформаційної політики. Автор також розглядає особливості та завдання інформаційної політики у сучас- них умовах побудови ...
1199927
  Гамор Ф.Д. Про роль українсько-словацько-німецького об"єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини" в реалізації ідей сталого розвитку в Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 14-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1199928
  Дорошкевич В.О. Про роль феноменологічних теорій у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
1199929
  Лященко П.С. Про роль холінорецепторів у гіпоталамічній регуляції жовчоутворення в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних спробах на собаках із фістулами жовчовивідних шляхів і вживленими в гіпоталамус платиновими електродами показано, що стимулюючі холерез впливи від вентромедіального ядра гіпоталамуса до печінки надходять по холінореактивних нервових ...
1199930
  Чернишенко І.А. Про роль ціннісних концептів у формуванні мовної особистості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 309-315
1199931
  Юриняк А. Про роман "Київ" Ізарського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 6-8
1199932
  Малий І. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-20. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1199933
  Денисова Т.Н. Про романтичне у реалізмі / Т.Н. Денисова. – К., 1973. – 236с.
1199934
  Лосєв І. Про російський і радянський колоніалізм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Було б помилкою вважати, що це лише історичний феномен...
1199935
  Франко І.Я. Про російську літературу : (статті та висловлювання) / Іван Франко ; Зібр. і впроряд. М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280 с.
1199936
  Франко Іван Про російську літературу : Статті та висловлювання / Франко Іван; Зібрав і впорядкував М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280с.
1199937
  Романів С. Про російську пропаганду в Австралії, війну в Україні та інше спільне життя-буття... / вів розмову Богдан Рудницький // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Березень (№ 3). – С. 10-11
1199938
  Коваленко Ірина Про рослини для зимового інтер"єру та екстер"єру // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 74 : фото
1199939
  Фомін А.В. Про рослинність найближчих околиць Манглісу, гай Pinus hamata Stev. // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7397-32-7
1199940
  Пасько І. Про Рубікон, який ми перейшли : Інтерв"ю / Ігор Пасько ; [інтерв"ю взяв] Сергій Стуканов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Філософ Ігор Пасько: "Відчуття, що ми живемо в Україні, з"явилося навіть на Донбасі". Інтерв"ю із професором філософії, завідувачем Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України.
1199941
   Про руйнування і звірства, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в м.Києві. – Київ; Харків, 1944. – 24с.
1199942
  Цілик І. Про руйнування Києва і новий фільм Лозниці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 9-15 червня (№ 20/21). – С. 9
1199943
  Зінченко О.З. Про рукопис "Діаріуша" козацького старшини Я.А. Марковича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 136-141
1199944
  Смаль-Стоцький С.Й. Про руську правопись / Hаписав С. Hагнибіда [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Hакладом ц[ісар.]-к[орол.] вид-ва кн. шк.] ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1891. – 16, 23 с. – Додаток 1-й: Пеpегляд закінчень: с. 15-18. - Додаток 2-й: [Пpимітки до пpавопису О.М. Огоновського]: с. 18-19. - Додаток 3-й: Спис слів: с. 19-23.
1199945
  Дяченко В.Є. Про рух матеріальної точки в полі центральної сили / В.Є. Дяченко, 1928. – С. 27-39
1199946
  Легеза В.П. Про рух циліндра в нерухомій циклоїдальній виїмці з урахуванням бічних сил сухого тертя / В.П. Легеза, В.О. Пятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується рух важкого однорідного циліндра в циклоїдальній виїмці нерухомого тіла без ковзання з урахуванням бічних сил сухого кулонового тертя. Сформульовано рівняння руху важкого циліндра у виїмці і знайдено частоту та період власних ...
1199947
  Попович Людмила Про садовий бонсай у вашому садку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 86-87 : фото
1199948
  Шмиговський К.А. Про садові шкідники та про боротьбу з ними / К.А. Шмиговський
1. – 24с.
1199949
  Біла А. Про садок у серці: чи скінчилася зима "кіборгів"? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
1199950
  Любіцева О. Про сакральне в туризмі // Сакральне та туризм : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 квіт. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 19-21. – ISBN 978-617-674-061-2
1199951
  Михайлова Катя Про сакральність жебрака і жебрака-співця у фольклорній культурі слов"ян / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1199952
  Турбал Ю.В. Про самоорганізацію динамічних систем у векторних полях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається деяка динамічна система, елементи якої породжують векторне поле, що поширюється в просторі-часі. Характер цього поля та вплив його на траєкторії точок системи досліджується в даній роботі. Ключові слова: динамічна система, траєкторія, ...
1199953
  Пеннер Д.І. Про самоорганізуючі системи в неорганічній природі / Д.І. Пеннер, Я.Б. Дубошинський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1199954
  Михайленко О.Р. Про самостійну підготовку студентів до екзаменів (заліків) і оцінювання їх знань екзаменатором // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1199955
   Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року. – С. 13
1199956
  Мазур В. Про сатрапа замовте слово // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 11


  Про Дмитра Гавриловича Бібікова, главу Південно-Західного краю Російської імперії, сказано чимало. І чим далі від його епохи, тим більш негативними ставали відгуки. Зрештою, про нього заговорили практично виключно зневажливими словами Тараса ...
1199957
  Григорьев Д. Про свалку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 0321-1878
1199958
   Про свинг, и не только // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 20-35


  Свинг (swing) - это направление музыки и танцев, которое идёт корнями в 1920-30 годы
1199959
  Балтажи М. Про свідомий вибір Болгарії / розмову вели Микола Сірук, Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 6-7


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія Миколою Балтажи.
1199960
  Тарасенко Л. Про світло і темряву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 грудня (№ 224). – С. 11


  Цікава акція відбулася в кінотеатрі "Київська Русь": напередодні виходу на українські екрани сьомого епізоду культового фільму "Зоряні війни". Грав справжній симфонічний оркестр, ідея створення якого належить художньому керівнику скрипальці Діані ...
1199961
  Виноградова О. Про Світову організацію торгівлі (СОТ) та роль вітчизняної митниці в реалізації європейського вибору країни // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.35-39
1199962
  Мозгова Н. Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 20-23. – ISSN 0235-7941


  Незаперечним є суттєвий вплив київської релігійно-філософської школи, яка була репрезентована науковою та освітянською діяльністю викладачів Київської духовної академії, відкритої у 1819 р., на сучасне вітчизняне філософування. Яскравим підтвердженням ...
1199963
  Костенко О. Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 167-184. – ISSN 1026-9932


  У статті обґрунтовується роль праворозуміння у формуванні правопорядку в суспільному житті людей. Автор пропонує «соціально-натуралістичне» праворозуміння, засноване на світоглядній ідеї соціального натуралізму. З позиції соціально-натуралістичного ...
1199964
  Єделєв Р. Про свободу в світі – з перших уст // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Лише кілька зустрічей провів в Україні президент Freedom House Майкл Абрамовітц, який уперше відвідав нашу країну. Одна з них - зустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. З 1973 року міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom ...
1199965
  Денисова Г. Про свободу договору та її обмеження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 10-11
1199966
  Костюченко Ю. Про свободу і відповідальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 8


  Що потрібно зробити, щоб побачити українські імена в списках престижних наукових премій?
1199967
  Пилипенко П. Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу / П. Пилипенко, О. Рим // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1199968
  Шамота М.З. Про свободу творчості / М.З. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Дніпро, 1973. – 301с.
1199969
   Про свободу у світі // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Лише кілька зустрічей провів в Україні президент Freedom House Майкл Абрамовітц, який уперше відвідав Україну. Чільне місце серед них посіла зустріч зі студентами ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.
1199970
  Міл Джон Стюарт Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок = On liberty considerations on representative government.The subjection of women / Міл Джон Стюарт; Пер.з англ. – Київ : Основи, 2001. – 463с. – ISBN 966-500-540-5
1199971
  Дядищева-Росовецька Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 85-91.
1199972
  Киченко О. Про своєрідність структурального аналізу ліро-епіки Шевченка (зі спостережень над художньою структурою балади "Причинна", поеми "Княжна") // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 153-160. – ISBN 966-7759-23-7
1199973
  Наливайко Д. Про свою безпеку дбаєм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 20 : фото
1199974
  Пахомов А.Ф. Про свою работу / А.Ф. Пахомов. – Ленинград, 1971. – 306с.
1199975
  Пахомов А.Ф. Про свою работу в детской книге / А.Ф. Пахомов. – Москва : Детская литература, 1982. – 131 с.
1199976
  Красицький Д.Ф. Про свята христианської релігії / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1959. – 40с.
1199977
  Скворцов-Степанів Про святе причастя / Скворцов-Степанів. – Київ : Червоний шлях, 1925. – 22 с.
1199978
  Ілюніна Л. Про святих та їхнє шанування в церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 12 (252), червень. – С. 7
1199979
   Про святкування сорокаріччя Української Радянської Соціалістичної Республіки : постанова ЦК КП України. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 15 с.
1199980
  Полікарп Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 12 (132), червень. – С. 1
1199981
  Черняхівська В. Про себе : проза у віршах, оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 73-86
1199982
  Яблонська Т. Про себе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710
1199983
  Сюндюков І. Про себе, про Україну і світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 31


  Видавництво "Дух і Ліхтера" випустило унікальну збірку "Щоденників" видатного історика Лисяка-Рудницького.
1199984
  Кулицький С. Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 60-64. – ISSN 1606-3732
1199985
  Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VІІІ-Х ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-79


  Салтово-маяцька культура хозарського часу
1199986
  Шуйський Ю.Д. Про сезонні коливання солоності води в Тилігульському лимані (північне узбережжя Чорного моря) / Ю.Д. Шуйський, Г.М. Синюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 127-133. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1199987
  Голубцов О.Г. Про сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 144-149. – Бібліогр.: 18 назв
1199988
  Сумі Шігекі Про секрет успіху Японської монархії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 9
1199989
  Скопенко В.В. Про селеноціанати заліза / В.В. Скопенко, А.І. Брусиловець // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії та фізики, 1967. – №7
1199990
  Вишня Остап Про село усмішки : Збірка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1929. – 184с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1199991
  Ковалик І.І. Про семізацію і семемізацію у словотвірному гнізді кореня зелен- в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 50-60
1199992
  Гачко О.І. Про семіотичну природу первородного гріха. Дискурс влади в книзі буття 2,46-3,24 // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 10-11
1199993
  Поведенок Н.Г. Про семь дочек: РАссказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1976. – 110с.
1199994
  Поліщук М. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів / М. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 116-125.
1199995
  Водянніков О. Про сенси і тексти: в чому відмінність між "правами людини" і "людськими правами"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 8-14 жовтня (№ 40)
1199996
  Щербань М.І. Про середні денні та середні нічні значення кліматичних елементів і мікрокліматичних контрастів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 27-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 13)
1199997
  Калайда О.Ф. Про середню точку в теоремах про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Невідома середня точка в теоремах про середнє, як функція довжини відрізка, будується і досліджується методом степеневих рядів. Ключові слова: теорема, точка, середнє. Unknown middle point in theorems about middle, how the function of the run length ...
1199998
  Карнацевич В.Л. Про середньовічний Крим : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/2-12/3
1199999
  Стоян В.В. Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1200000
  Ярмусь С.О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / Степан Ярмусь ; пер. з англ. Марії Корчевич. – Луцьк ; Вінніпег : Волинська обласна друкарня, 2012. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: БІібліогр.: с. 69-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-674-2
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,