Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1193001
  Коляда І. "... Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-12


  1873-1876
1193002
  Коляда Ігор "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Західноєвропейський гуманістичний соціум початку XXI ст. з його діалектичними принципами самоорганізації ставить перед сучасною Українською державою завдання утвердження в колективній свідомості українського етносу уніфікованих людською цивілізацією ...
1193003
  Ильинская Н. "Рожденный богом на земле": поэтология Юрия Кузнецова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 99-104
1193004
  Федчун Н. "Рожеві лебеді Василя Симоненка" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
1193005
  Безручко О. "Роз"яничарення" Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 147-151
1193006
  Козоріз М.В. "Роза Мира" Даниїла Андрєєва і "Живая Этика" Миколи Реріха: світ через культуру і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1193007
  Субх М.А. "Розбійництво" Асса-Аляка - доісламський поетичний бунт знедолених [подано символи]


  Розглянуто проблематику розбійницької до ісламської поезії у світлі жанрово-стилістичних трансформацій класичної джагілійської касиди.
1193008
   "Розблокувати" генія! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 8-9


  Редакція "Дня" влаштовує своєрідний марафон читань публіцистики Ліни Костенко.
1193009
   "Розбрат" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 891-892. – ISBN 966-316-069-1
1193010
  Мартинюк В. "Розвивати науку допоможе бізнес" / розмову вів Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Про місце науки у розвитку бізнесу і держави в цілому, перспективи співпраці з підприємствами оборонного комплексу та столичною владою, про необхідність якісної комунікації науковців і виробників розповідає проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса ...
1193011
  Бугров В. "Розвивати фундаментальну науку - наша спільна місія..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Доцент, кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ В. Бугров про приєднання Кримської астрофізичної обсерваторіїї до КНУТШ.
1193012
   "Розвиток відносин Україна - НАТО та сучасний стан інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції" : (збірник навч.-метод. матер.) / Укр. ін-т підвищ. кваліфікації працівників телебачен., радіомовлен. і преси (Укртелерадіопресінститут [та ін.] ; [упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : [Бізнесполіграф], 2008. – 104 с.
1193013
  Диавара Г. Рождение Мали / Г. Диавара. – Москва, 1965. – 80 с.
1193014
  Альперович М.С. Рождение Мексиканского государства / М.С. Альперович. – Москва, 1979. – 168с.
1193015
  Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома / Д.И. Блохинцев. – М, 1977. – 113с.
1193016
  Ивановский М.П. Рождение миров : Очерк современных представлений о возникновении и развитии солнечной системы / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1951. – 380 с.
1193017
  Шариф А.А. Рождение Молла Насреддина / А.А. Шариф. – Баку, 1968. – 400 с.
1193018
  Крейн А.З. Рождение музея / А.З. Крейн. – Москва : Советская Россия, 1969. – 208 с.
1193019
  Еремеева А.И. Рождение научной метеоритики: История Палласова Железа / А.И. Еремеева. – Москва : Наука, 1982. – 253 с.
1193020
  Папцова А. Рождение нации: роль образа прошлого в этнической мобилизации гагузов // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 301-316. – ISSN 1822-5136
1193021
  Гребенникова Е. Рождение нашей гражданской авиации // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 23 мая (№ 92). – С. 28


  Родоначальником мировых воздушных перевозок стал студент киевского политеха Дмитрий Григорович.
1193022
   Рождение нового мира. – М., 1986. – 395с.
1193023
  Рид Дж. Рождение нового мира / Дж. Рид. – М., 1987. – 365с.
1193024
   Рождение нового телеканала // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 94-95 : фото
1193025
  Глезерман Г.Е. Рождение нового человека / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1982. – 255 с.
1193026
  Пархоменко М.Н. Рождение нового эпоса. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1979. – 352с.
1193027
  Дернберг С. Рождение новой Германии. 1945-1949 / С. Дернберг. – М, 1962. – 527с.
1193028
  Карцев Дмитрий Рождение новой Европы : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 86-95
1193029
  Боно Э. де Рождение новой идеи : о нешаблонном мышлении / Э. де Боно. – Москва : Прогресс, 1976. – 143 с.
1193030
  Никифоровский В.А. Рождение новой матемаики / В.А. Никифоровский. – М., 1976. – 198с.
1193031
   Рождение новой Принцессы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 60-63 : фото
1193032
  Мавродин В.В. Рождение новой России / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1988. – 534с.
1193033
   Рождение НТР. – М., 1981. – 48с.
1193034
  Тухарели Д.А. Рождение образа / Д.А. Тухарели. – Тбилиси, 1983. – 220с.
1193035
  Еремина Л.И. Рождение образа: О яз. худож. прозы Л.Толстого / Л.И. Еремина. – М., 1983. – 191с.
1193036
  Ирошников М.П. Рождение Октябрем / М.П. Ирошников. – Л, 1987. – 255с.
1193037
  Бушен А.Д. Рождение оперы / А.Д. Бушен. – М., 1958. – 378с.
1193038
  Жеглов И.В. Рождение памяти / И.В. Жеглов. – М, 1986. – 62с.
1193039
  Поморский А.Н. Рождение песни / А.Н. Поморский. – М., 1952. – 224с.
1193040
  Поморский А.Н. Рождение песни / А.Н. Поморский. – М., 1958. – 218с.
1193041
  Ковалевский И.Е. Рождение песни / И.Е. Ковалевский. – Ростов, 1959. – 72с.
1193042
  Шмаков Т. Рождение песни / Т. Шмаков. – Ижевск, 1960. – 72с.
1193043
  Чачава Николовз Рождение песни : стихи / Чачава Николовз; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 136 с.
1193044
  Сиренко В.И. Рождение песни / В.И. Сиренко. – Днепропетровск, 1964. – 43с.
1193045
  Семенов А.И. Рождение песни / А.И. Семенов. – Ставрополь, 1968. – 64 с.
1193046
  Вишневский С.А. Рождение песни : стихи и поэма / С.А. Вишневский; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1974. – 142 с.
1193047
  Веселова Т.В. Рождение песни / Т.В. Веселова. – Москва, 1979. – 93с.
1193048
  Цирихов М.Т. Рождение песни : стихотворения и поэмы / М.Т. Цирихов; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 78 с.
1193049
  Кель О.С. Рождение пионерского коллектива / О.С. Кель. – М, 1961. – 93с.
1193050
  Осипчук И.И. Рождение пионов малых энергий в нуклон-нуклонных столкновениях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Осипчук И.И.; Ан СССР.Ин-т ядерных исследований. – М, 1990. – 15л.
1193051
  Степула Е.В. Рождение пионов электронами на сложных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Степула Е.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1972. – 12л.
1193052
  Глозус М.Ю. Рождение подвига / М.Ю. Глозус. – Красноярск, 1955. – 32с.
1193053
  Москвин Н.Я. Рождение подвига / Н.Я. Москвин. – М, 1956. – 72с.
1193054
  Снегин Д.Ф. Рождение подвига / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1956. – 82с.
1193055
  Виноградов Ю.А. Рождение подвига / Ю.А. Виноградов. – Рига, 1963. – 112с.
1193056
  Гофман Г.Б. Рождение подвига / Г.Б. Гофман. – М, 1964. – 256с.
1193057
  Лисочкин И.Б. Рождение подвига / И.Б. Лисочкин. – Л., 1964. – 187с.
1193058
  Гончаренко Г.И. Рождение подвига / Г.И. Гончаренко. – Москва, 1967. – 64с.
1193059
  Жулин И.П. Рождение подвига / И.П. Жулин. – М., 1970. – 208с.
1193060
  Жерневская И.И. Рождение после смерти / И.И. Жерневская. – М, 1981. – 190с.
1193061
  Мариенгоф А.Б. Рождение поэта / А.Б. Мариенгоф. – Москва-Л : Искусство, 1951. – 104 с.
1193062
  Мариенгоф А.Б. Рождение поэта / А.Б. Мариенгоф. – Л, 1959. – 264с.
1193063
  Ионинас А. Рождение поэта : стихи / Антанас Ионинас ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1974. – 176 с.
1193064
  Блок Г.П. Рождение поэта.Повесть о молодости Фета / Г.П. Блок. – Л, 1924. – 112с.
1193065
  Шерток Л. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда / Л. Шерток, Р. Соссюр; Пер.с франц.Н.С.Автономовой. – Москва : Прогресс, 1991. – 288с. – ISBN 5-01-002509
1193066
  Отрыганьев Г.К. Рождение птицы / Г.К. Отрыганьев. – М., 1966. – 111с.
1193067
  Кудрявцев-Скайф Рождение радио / Кудрявцев-Скайф. – Ленинград, 1935. – 208 с.
1193068
  Честнов Ф.И. Рождение радио / Ф.И. Честнов. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1948. – 64 с.
1193069
  Паустовский К.Г. Рождение рассказа / К.Г. Паустовский. – Москва, 1978. – 360 с.
1193070
  Паустовский К.Г. Рождение рассказа / К.Г. Паустовский. – Москва, 1979. – 352 с.
1193071
  Романенко Л.Н. Рождение речи / Л.Н. Романенко. – Рига, 1983. – 167с.
1193072
  Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. – Петроград, 1918. – 146 с.
1193073
  Романенко Д.И. Рождение романа / Д.И. Романенко. – М., 1970. – 220с.
1193074
  Балтрунас А. Рождение света : рассказы, повесть / А. Балтрунас; пер. с литов. Г.Кановича. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
1193075
  Бестужева-Лада Рождение северной Венеции // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 8-26


  "Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого?" Об основании города Санкт-Петербурга.
1193076
  Гойда Ю.А. Рождение сказки / Ю.А. Гойда. – Москва, 1955. – 127 с.
1193077
  Верткин Б. Рождение славы / Б. Верткин. – Краснодар, 1947. – 55с.
1193078
   Рождение слов. – Алма-Ата, 1973. – 95с.
1193079
  Лопатин В.В. Рождение слова / В.В. Лопатин. – М, 1973. – 152с.
1193080
   Рождение слова. – Кишинев, 1986. – 265с.
1193081
  Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства / Е.Н. Городецкий. – Москва, 1965. – 532с.
1193082
  Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства / Е.Н. Городецкий. – М., 1987. – 349с.
1193083
  Орлов В.С. Рождение советской демократии, февр.1917 - июль 1918 / В.С. Орлов. – М., 1987. – 269с.
1193084
  Фефер В. Рождение советской пленки. История переславльской кинопленочной фабрики. / В. Фефер, Ю. Коновалов. – М, 1932. – 136с.
1193085
  Балашов В.Н. Рождение солдата / В.Н. Балашов. – Москва : Мин-во обороны Союза ССР, 1958. – 296с.
1193086
  Семаков С.Н. Рождение Союза ССР -- важнейшая веха в борьбе за равноправие и дружбу народов / С.Н. Семаков, Ю.Я. Терещенко. – М., 1986. – 256с.
1193087
   Рождение спектакля. – М., 1975. – 63с.
1193088
  Каганов А.Б. Рождение специалиста: профессиональное становление студента / А.Б. Каганов. – Минск, 1983. – 111 с.
1193089
  Рожицына М. Рождение стали / М. Рожицына. – М.Л, 1941. – 182с.
1193090
  Франкфурт С.М. Рождение стали и человека / С.М. Франкфурт. – М, 1935. – 276с.
1193091
  Гаррисон Г. Рождение Стальной Крысы : [фантаст. роман] / Гарри Гаррисон ; [пеp. с англ. П. Жукова]. – Москва : Эксмо, 2004. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. - Вых. дан. ориг.: A Stainless Steel rat is born / Harry Harrison, 1985. – (Фантастика & фэнтези: the best of). – ISBN 5-699-07499-6
1193092
  Гусев В.И. Рождение стиля / В.И. Гусев. – М : Советская Россия, 1984. – 364 с.
1193093
  Шукрулло Рождение стиха : стихотворения и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 175 с.
1193094
  Кунина А.А. Рождение стиха / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1973. – 141с.
1193095
  Патраков В.П. Рождение столиц: от прошлого к будущему [Электронный ресурс] : монография / В.П. Патраков ; под науч. ред. Э. Афонина ; Укр. о-во содействия социальным инновациям, Укр. технолог. акад. – Харьков : Издатель Панасенко, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Свид-во о внесении в Гос. реестр субьекта изд. дела ДК №2914 от 26.07.2007 г. – (Серия "Открытая исследовательская концепция" ; вып. 8). – ISBN 978-966-1644-03-7
1193096
  Шагинян М.С. Рождение сына / М.С. Шагинян. – М, 1979. – 454с.
1193097
  Шагинян М.С. Рождение сына / М.С. Шагинян. – Х, 1984. – 304с.
1193098
  Немирович-Данченко Рождение театра / Немирович-Данченко. – Москва : Правда, 1989. – 575 с.
1193099
  Рябчиков Е.И. Рождение темы / Е.И. Рябчиков. – М., 1960. – 136с.
1193100
  Большакова А. Рождение теории автора: генезис и полемический спектр. Ст.1. // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 10-20
1193101
  Абул-Касымова Рождение узбекского кино / Абул-Касымова Х.Н. ; под ред. С.С. Гинзбурга ; М-во культуры УзССР. Ин-т искусствознания им. Хамзы. – Ташкент : Наука, 1965. – 124 с.
1193102
  Пономарева В.В. Рождение университета: сподвижник М.В. Ломоносова Иван Иванович Шувалов / В.В. Пономарева, Л.Б. Хорошилова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-84. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рссматривается основание старейшего российского университета как результат взаимодействия великого ученого М.В. Ломоносова и вельможи И.И. Шувалова - покровителя наук.
1193103
  Ильин Е.Н. Рождение урока / Е.Н. Ильин. – Москва, 1986. – 173с.
1193104
  Паниотова Т.С. Рождение утопии: латиноамериканский контекст // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0042-8744
1193105
  Варава В.В. Рождение философии из духа удивления // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 87-101. – ISSN 0236-2007
1193106
  Бажанов В.А. Рождение философии науки в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.128-1344. – ISSN 0042-8744
1193107
  Никитаев В.В. Рождение философии техники из духа магии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 66-82. – ISSN 0235-1188
1193108
  Зильберквит М.А. Рождение фортепиано / М.А. Зильберквит. – Москва : Советский композитор, 1973. – 50 с.
1193109
   Рождение французской буржуазной политико-правовой системы. – Л., 1990. – 182с.
1193110
  Тамарченко А.В. Рождение характера / А.В. Тамарченко. – Л, 1962. – 87с.
1193111
  Шрамко Б.А. Рождение Харькова / Б.А. Шрамко, В.В. Скирда; Мин-во образов. и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2004. – 118с. – ISBN 966-7922-84-7
1193112
  Лаврелашвили Г.В. Рождение частиц при туннельных процессах в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лаврелашвили Г.В. ; АН СССР, ин-т ядерных исслед. – Москва, 1987. – 12 с.
1193113
  Слабоспицкий С.Р. Рождение частиц с новыми квантовыми числами в партонной модели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Слабоспицкий С.Р.; Моск.физ-техн.ин-т. – Долгопрудный, 1980. – 15л.
1193114
  Синицын И.С. Рождение человека / И.С. Синицын. – Тула, 1965. – 247с.
1193115
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1973. – 351с.
1193116
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1974. – 154с. – На языке бенгали
1193117
  Подобедов М.М. Рождение человека / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1974. – 288с.
1193118
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Краснодар, 1985. – 333с.
1193119
   Рождение Чехословацкой народной армии. – М., 1959. – 280с.
1193120
  Кравець О. Рождение Чжун Су : роман / О. Кравець. – Москва : Советский писатель, 1957. – 714 с.
1193121
  Гуревич Г.И. Рождение шестого океана / Г.И. Гуревич. – Москва, 1960. – 459с.
1193122
  Вальдберг Г. Рождение шлягера / Г. Вальдберг. – Москва, 1990. – 190,2с.
1193123
  Гладковская Л.А. Рождение эпопеи / Л.А. Гладковская. – Москва ; Ленинград, 1963. – 204 с.
1193124
  Ходос М.Р. Рождения, смерти, браки и разводы в Киевской губернии за 1923 год / М. Р. Ходос ; Киевск. губ. стат. бюро. – Киев : [б. и.], 1925. – 56 с. : табл.
1193125
   Рожденная в боях. – М., 1986. – 165с.
1193126
   Рожденная в огне революции. – Киев, 1978. – 126с.
1193127
  Владимиров Л.С. Рожденная в огне. Путь Кении к независимости. / Л.С. Владимиров. – Москва, 1972. – 287с.
1193128
  Трегубенко Т.М. Рожденная в пламени / Т.М. Трегубенко, В.А. Кашиц. – М., 1984. – 158с.
1193129
  Ярмоненко С.П. Рожденная веком : Радиобиология - людям / С.П. Ярмоненко. – Москва, 1978. – 112с.
1193130
  Никифорова Е.Н. Рожденная войной / Е.Н. Никифорова. – М., 1985. – 302с.
1193131
  Надъярных Н.С. Рожденная историей / Н.С. Надъярных. – Москва, 1976. – 64с.
1193132
  Олейников А.И. Рожденная на землях запорожских / А.И. Олейников. – К., 1974. – 160с.
1193133
  Олейников А.И. Рожденная на землях запорожских: (95-я Полтав. гвард. стрелковая дивизия) / А.И. Олейников. – 2-е изд., доп. – Киев, 1980. – 178с.
1193134
   Рожденная Октябрем. – Москва, 1977. – 204с.
1193135
   Рожденная Октябрем. – М., 1987. – 255с.
1193136
  Раскин Александр Петрович Рожденная революцией : О миролюбивой внешней политике Сов. госудрства: Беседы о книгах / Раскин Александр Петрович. – Москва, 1977. – 15с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 57)
1193137
  Адамсон Д. Рожденная свободной : Кн. первая; Рожденная свободной; Кн. вторая. Живущая свободной; Кн. третья. Свободные навсегда / Джой Адамсон ; пер. с англ. Л.Л. Жданова. – Москва : Армада, 1998. – 445 с : ил. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0040-3
1193138
  Россинская С. Рожденная свободной // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 11. – С. 56-69


  Про Джой Адамсон - біолога, письменика.
1193139
  Адамсон Д. Рождённая свободной : пер. с англ. / Д. Адамсон ; послесл. и примеч. В.Е. Флинта. – Москва : Мысль, 1966. – 391 с., 24 л. ил. : ил. – (Рассказы о природе)
1193140
  Адамсон Д. Рождённая свободной : пер. с англ. / Д. Адамсон. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1969. – 391 с., 47 л. ил. : ил. – (Рассказы о природе)
1193141
  Адамсон Д. Рождённая свободной : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз." / Джой Адамсон ; [обраб. и коммент. К. Ингал] ; Джон Уиндем; [обраб. и коммент. А.М. Потоцкого]. – Ленинград : Просвещение ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 219 с. : ил.
1193142
  Липко В.А. Рожденная солнцем. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 200 с.
1193143
  Липко В.А. Рожденная солнцем: Переводы из узбекской поэзии. / В.А. Липко. – Ташкент, 1985. – 303с.
1193144
  Каратаев М. Рожденнная Октябрем / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1958. – 376с.
1193145
  Бабин А.И. Рожденное Октябрем : Краткий очерк истории Моск. высш. общевойскового командного ордена Ленина краснознам. училища им. Верховного Совета РСФСР / А.И. Бабин, Д.Ф. Казаков, А.А. Лобачев. – Москва : Военное издательство, 1966. – 368 с.
1193146
  Караганов А.В. Рожденное революцией / А.В. Караганов. – Вильнюс, 1970. – 143с.
1193147
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Москва
1. – 1937. – 102с.
1193148
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский
1. – 1937. – 293с.
1193149
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Москва-Ярославль
1. – 1937. – 212с.
1193150
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский, 1947. – 64с.
1193151
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Челябинск, 1954. – 236с.
1193152
  Островский Н.А. Рожденные бурей : Роман / Н.А. Островский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 255с. – (Тебе в дорогу, романтик)
1193153
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Ижевск, 1978. – 187с.
1193154
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Минск, 1984. – 191с.
1193155
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Киев, 1985. – 191с.
1193156
  Задорожная Л. Рожденные в битвах за Победу : (военные рассказы Микаеля Шатиряна) // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), Л.М. Задорожная, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, В.В. Коптилов, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – С. 53-61
1193157
  Ветлов Н.П. Рожденные в боях / Н.П. Ветлов. – Москва, 1979. – 192с.
1193158
   Рожденные в боях. – М., 1985. – 239с.
1193159
   Рожденные в боях / Ветлов Н.П. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
1193160
   Рожденные в горах. – Грозный, 1965. – 200с.
1193161
   Рожденные в десятой пятилетке. – М., 1980. – 287с.
1193162
  Вантула Л. Рожденные в дыму. / Л. Вантула. – Москва, 1978. – 199с.
1193163
  Бордон В.Е. Рожденные в космосе / В.Е. Бордон, М.Н. Давыдов. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 95 с.
1193164
  Василевский М.М. Рождённые в огне (Современные проблемы рудной вулканологии) / М.М. Василевский. – Москва : Знание, 1976. – 96с.
1193165
  Шафиков Г.Г. Рожденные в седле. / Г.Г. Шафиков. – Уфа, 1971. – 58с.
1193166
  Смирнов Г.В. Рожденные вихрем / Г.В. Смирнов. – Москва : Знание, 1982. – 192с.
1193167
  Джеймс М.Д. Рожденные выигрывать. / М.Д. Джеймс. – М, 1995. – 332с.
1193168
   Рожденные жизнью. – М., 1959. – 28с.
1193169
  Власов Л.Г. Рожденные заново / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Москва, 1962. – 48с.
1193170
  Варламов В.Ф. Рожденные звездами / В.Ф. Варламов. – Москва : Знание, 1977. – 192 с. – (Наука и прогресс)
1193171
  Сергеев Александр Рожденные из пыли : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 28-35
1193172
  Сарсенбаев А. Рожденные на волнах : повесть / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер.с каз. Г.Шариповой. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 311 с.
1193173
   Рожденные Октябрем. – М., 1979. – 173с.
1193174
  Кузнецов Александр Рожденные Олдредом : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-65 : Фото
1193175
  Курлат И.Б. Рожденные песни. / И.Б. Курлат. – Киев, 1956. – 62с.
1193176
  Фрэссе Рожденные плавать : Традиции / Фрэссе, Мари-Элен, де Валломбрез Пьер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 202-216 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1193177
  Кравченко Н.А. Рожденные побеждать : Документальная повесть об орловском рысаке Крепыше и его внуке Начальнике) / Н.А. Кравченко. – Київ : НАУ, 1999. – 40с.
1193178
  Шутов И.М. Рожденные пятилеткой. / И.М. Шутов. – М, 1972. – 80с.
1193179
  Гаврилов Ф.С. Рожденные революцией / Ф.С. Гаврилов, Н.А. Кочубеев. – Калинин, 1958. – 63с.
1193180
   Рожденные революцией. – Саратов, 1968. – 240с.
1193181
  Бирюков Ю.Е. Рожденные революцией / Ю.Е. Бирюков. – М., 1987. – 175с.
1193182
  Цалик С. Рождённые свободными // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 13 (617), 29.03.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "В Украине хиппи появились в 1960- годы. Советская власть боролась с ними на протяжении двух десятилетий. Рассекресченные документы КГБ УССР проливают свет на то, как проходила эта борьба".
1193183
  Пурмаль А.П. Рожденные электричеством / А.П. Пурмаль. – М., 1983. – 143с.
1193184
   Рожденный бурей. – Москва : Политиздат, 1973. – 112с.
1193185
  Трусов В.С. Рожденный бурей / В.С. Трусов. – Москва, 1973. – 112 с.
1193186
  Вердян Б.А. Рожденный в горах : роман / Б.А. Вердян; авториз. пер. с арм. А. Иоаннисиан. – Москва : Советский писатель, 1965. – 315 с.
1193187
  Матюшин М.И. Рожденный в рубашке / М.И. Матюшин. – Рязань, 1962. – 176с.
1193188
  Ерофеев П.Н. Рожденный вулканами / П.Н. Ерофеев. – Москва : Знание, 1986. – 174с.
1193189
  Родионов В.А. Рожденный дважды / В.А. Родионов. – Х., 1971. – 255с.
1193190
  Вернер Н. Рожденный делать деньги // Вся Европа в Украине. – Киев, 2008. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1610-840X


  Художник, дизайнер Роджер Пфунд
1193191
  Липкин С.И. Рожденный из камня : повесть по мотивам кавк. сказаний : [для сред. и ст. шк. возраста] / Липкин С.И. ; [предисл. К. Кулиева ; ил.: Л. Фейнберг]. – Москва : Дет. лит., 1974. – 174 с., [1] л. ил.
1193192
  Рзаев Г. Рожденный из легенды. / Г. Рзаев, В. Саркисов. – Баку, 1970. – 80с.
1193193
  Вибе Дмитрий Рожденный летать : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1193194
  Меньшиков В.М. Рожденный молнией Зевса / В.М. Меньшиков. – М., 1979. – 118с.
1193195
  Гришаев В.Н. Рожденный на рассвете / В.Н. Гришаев. – М., 1979. – 495с.
1193196
  Гришаев В.Н. Рожденный на рассвете : роман / В.Н. Гришаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 495с.
1193197
   Рожденный под северной звездой : памяти народного поэта Республики Коми А.Е.Ванеева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 39. – ISSN 1727-4893


  В 2004 году Национальная библиотека Республики Коми начала выпуск серии биобиблиографических указателей "Писатели Республики Коми".
1193198
  Полонский Евгений Рожденный ползать терпит поражение от птички. Птица и змея // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 62 : фото
1193199
   Рожденный шагать по пескам = Мир пустынь : Верблюд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1193200
  Чепурина Р.Н. Рождено временем / Р.Н. Чепурина. – М, 1986. – 64с.
1193201
  Барвинский В.В. Рождено Олимпиадой / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – Москва, 1983. – 128 с.
1193202
   Рождено практикой. – Киев, 1981. – 215 с.
1193203
  Репин В.В. Рожденье / В.В. Репин. – Воронеж, 1977. – 40с.
1193204
  Дементьев А.Д. Рожденье дня / А.Д. Дементьев. – М., 1978. – 319с.
1193205
  Димчевский Н.В. Рожденье рек / Н.В. Димчевский. – М., 1989. – 205с.
1193206
  Шамфарова Мария Рождественская индейка. Птица счастья и символ Америки / Шамфарова Мария, Собченко Григорий, Опенок Ольга // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 174-176 : фото
1193207
  Мазур Владимир Рождественская кухня. Встречаем Рождество // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 24- 27 : фото
1193208
  Бурже П. Рождественская ночь : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 83 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 42)
1193209
  Диккенс Ч. Рождественская песня в прозе : Святочный рассказ Чарльса Диккенса / Новый пер. с англ. С. Долгова. – Изд. 3-е исправл. и допол. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1904. – 174, [1] с : ил.
1193210
  Кристи А. Рождественская трагедия / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1193211
  ПричардК.С Рождественские деревья / ПричардК.С. – М., 1958. – 56с.
1193212
  Моэм В.С. Рождественские каникулы / В.С. Моэм. – М, 1992. – 187с.
1193213
  Суслова Н. Рождественские обычаи и традиции Великобритании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 16-24
1193214
  Мамин-Сибиряк Рождественские огни / Мамин-Сибиряк. – 4-е изд. – Москва, 1918. – 168с.
1193215
  Диккенс Ч. Рождественские повести / Ч. Диккенс. – Москва, 1988. – 509с.
1193216
  Диккенс Ч. Рождественские повести / Ч. Диккенс. – Москва, 1990. – 366с.
1193217
  Диккенс Ч. Рождественские рассказы / Полное собрание сочинений. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва И.Д. Сытина. – 156с.
1193218
  Уинтерсон Дженет Рождественские рассказы : рассказы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-13. – ISSN 1130-6545
1193219
  Кейн А. Рождественский подарок / Андреа Кейн ; [пер. Э.Н. Питерской] // Искусство фотографа / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – С. 215-318. – (Страсть ; [вып. 24]). – ISBN 5-237-03201-Х
1193220
  Эдмондс Патрисия Рождественское перемирие в окопах.. Мирное Рождество в окопах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 76 : фото
1193221
   Рождественська Тетяна Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 362-363 : фото
1193222
  Терехов В.П. Рождество / В.П. Терехов. – М., 1990. – 15с.
1193223
   Рождество в Европе : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 82-87 : Фото
1193224
  Причард К.С. Рождество в Иенде / К.С. Причард. – Москва, 1960. – 68с.
1193225
  Мережко Анатолий Рождество под водой : Мистерия в праздничном свете // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16-18 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1193226
   Рождество под водой : рождество под водой. Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 44-49
1193227
  Вилкенс Катрин Рождество у антиподов : Традиции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 126-130 : Фото. – ISSN 1029-5828
1193228
  Белов А.В. Рождество Христово / А.В. Белов. – М., 1965. – 80с.
1193229
  Белов А.В. Рождество Христово / А.В. Белов. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 80с.
1193230
  Белов А.В. Рождество Христово / А.В. Белов. – 2-е изд. – М., 1975. – 80с.
1193231
  Румянцев Н. Рождество христово, его происхождение и классовая роль / Н. Румянцев. – Москва : Гаиз, 1937. – 42 с.
1193232
  Зенкина С. Роже Кайуа и его критика культуры // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.199-200. – ISSN 0012-6756


  [Роже Кайуа, Roger Caillois (1913-1978) французский писатель. Начинал как сюрреалист в 1930-х гг., а окончил в 1970-х членом Французской академии.]
1193233
   Роже Мартен дю Гар. – М, 1958. – 44с.
1193234
  Наркирьер Ф.С. Роже Мартен дю Гар : критико-биогр. очерк / Ф. Наркирьер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 230 с.
1193235
   Роже Мартен Дю Гар : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1968. – 15 с.
1193236
  Рубчак М. Рожева сила: нові опозиціонерки в пошуках гендерної справедливости // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 4-7. – ISSN 1563-6461


  Жіночий рух "Фемен".
1193237
  Онишко Сергій Рожеве диво // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 118-123 : фото
1193238
  Казелла Себастьяно Рожеве і Чорне : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-82 : Іл.
1193239
  Мамонтов Я.А. Рожеве павутиння / Я.А. Мамонтов, 1928. – 111с.
1193240
  Рогоза Б.П. Рожевий сніг. / Б.П. Рогоза. – К., 1970. – 124с.
1193241
  Срезневский Н. Роженицы у славян и других языческих народов : сочинение / Н. Срезневский. – Москва : В Типографии Александра Семена, 1855. – 26 с.
1193242
  Воронкова Л.Ф. Рожок завет богатыря / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1957. – 232с.
1193243
  Ковалев Д.М. Рожь / Д.М. Ковалев. – Москва, 1963. – 160 с.
1193244
  Казанцев В.И. Рожь / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1983. – 327 с.
1193245
  Ульянов А.Н. Рожь зацвела: стихи. / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1981. – 48с.
1193246
  Антроповы В. и Рожь СССР и сопредельных стран : Приложение 36-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции" / Антроповы В. и В. ; Всесоюз. ин-т прикладной ботаники и новых культур при СНК СССР ; Гос. ин-т опытной агрономии НКЗ РСФСР. – Ленинград : Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур при СНК СССР, 1929. – 366 с. – Російською та англійською мовами
1193247
  Твардовский А.Т. Рожь, рожь... / А.Т. Твардовский. – Москва, 1973. – 95с.
1193248
   Рожь.. – М, 1980. – 247с.
1193249
  Мошкович А.М. Рожь. Криология, эмбриология, цитогенетика / А.М. Мошкович, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1976. – 192с.
1193250
  Лаффит Ж. Роз франс / Ж. Лаффит. – М, 1951. – 208с.
1193251
  Лаффит Ж. Роз франс / Ж. Лаффит. – Москва, 1952. – 212с.
1193252
  Константинов В. Роз"єднане королівство. Шотландія знову заговорила про незалежність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 5


  "Негативний вплив затяжної епопеї Брекзиту продовжує відчуватися в усіх сферах життя Британії. Навіть не сам факт неминучого виходу, а невизначеність із його умовами - ось ключовий чинник дестабілізації, яка не оминула і британських регіонів. Північна ...
1193253
  Тимошенко Наталія. Роз"єднані майданом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 0130-5212
1193254
  Бурлін В.Ф. Роз"їзний інспектор / В.Ф. Бурлін. – Киев, 1961. – 92с.
1193255
  Бурда М.І. Роз"язування задач на побудову в 6-8 класах. / М.І. Бурда. – Київ, 1986. – 112 с.
1193256
  Федоров О.Г. Роз"яснення до статті "Забезпечення населення засобами індивідуального захисту - міфи та реалії" (у зв"язку з виходом Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1148) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 14-16 : табл. – Бібліогр.:3 назв.
1193257
  Сингаївська Інна Роз"яснення кримінального законодавства: пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 108-112.
1193258
   Роз"яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового Закону України "Про вищу освіту" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 20 - 27 серпня (№ 34). – С. 6
1193259
  Ковтуцький М. Роз"яснення пленумів Верховного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ / М. Ковтуцький, М Ковтуцький // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 40-47
1193260
  Кухнюк Д.В. Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-30.
1193261
   Роз"яснення про зміну вартості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти надає роз"яснення стосовно зміни вартості послуг на проведення акредитаційної експертизи. Про це йдеться у листі № 341 від 05.02.2020 року.
1193262
  Панько В. Роз"яснення чинного законодавства щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-24.
1193263
   Роз"яснення щодо питань призову на строкову військову службу випускників закладів освіти 2020-го та осіб, яким не виповнилося 20 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 92). – С. 9
1193264
  Корнілов М.Ю. Розiп"ятi фулерени та воскреслi нанотрубки / М.Ю. Корнілов, С.Д. Ісаєв // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1605-9875
1193265
  Кашнева О.С. Роза-Виолетта : повесть / Ольга Кашнева. – Одеса : Астропринт, 2018. – 94, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-347-5
1193266
  Сапожников В.К. Роза-ругоза / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1972. – 351с.
1193267
  Лещук Т.Я. Роза ароматическая / Т.Я. Лещук. – Симферополь, 1958. – 84с.
1193268
  Нихалчанд Лахори Роза Бакавали. / Нихалчанд Лахори. – М., 1975. – 134с.
1193269
  Винниченко Т. Роза Бертен : Мадемуазель министр // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268


  "Новое – это хорошо забытое старое», – будто бы сказала именно она. Неизвестно, при каких обстоятельствах: то ли мановением руки возвращая в придворную моду уже давнонеактуальный силуэт, то ли давая вторую жизнь туалету своей главной клиентки. Впрочем, ...
1193270
  Мансисидор Х. Роза ветров : Роман / Х. Мансисидор. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 184 с.
1193271
  Алексеев Г.В. Роза ветров / Г.В. Алексеев ; [предисл. Л. Никулина]. – Москва : Советский писатель, 1961. – 366 с., [1] л. портр. : портр.
1193272
  Алексеев Г.В. Роза ветров / Г.В. Алексеев. – Москва, 1976. – 334с.
1193273
  Алексеев Г.В. Роза ветров : роман, рассказы / Глеб Алексеев ; [предисл. Л. Никулина ; худож. Н.А. Шебестов]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 334 с. : ил.
1193274
  Азаров В.Б. Роза ветров : стихотворения / Всеволод Азаров ; [худож. А.С. Орлов]. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 223 с. : ил., портр.


  Содерж.: "Роза ветров! Океан беспокойной Земли!..."; Зима в Комарове; Циклы: Шаги караула; Служба счастья; Старые капитаны; Ожерелье Юрмалы; Лукоморье; По дорогам Лермонтова; Поэты; Когда поет труба; Ноябрь в Италии; Поздний мед: Поэма; Звездный ...
1193275
  Алексеев Г.В. Роза ветров : роман, рассказы / Глеб Алексеев ; [предисл. Л. Никулина]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1988. – 334, [2] с.
1193276
  Шушарин М.И. Роза ветров / М.И. Шушарин. – Челябинск, 1988. – 317с.
1193277
   Роза ветров.. – Л, 1971. – 143с.
1193278
  Костров В.А. Роза ветров: стихи и поэмы / В.А. Костров. – М., 1987. – 208с.
1193279
   Роза и Алый Лотос. – М, 1974. – 413с.
1193280
  Блок А. Роза и крест / А. Блок
1193281
  Евзеров Р.Я. Роза Люксембург / Р.Я. Евзеров, И.С. Яжборовская. – М., 1974. – 327с.
1193282
  Рузавина Е.И. Роза Люксембург / Е.И. Рузавина. – М, 1989. – 89с.
1193283
  Зацев Я.В. Роза Люксембург в борьбе против опортунизма. за творческое развитие марксистской теории (1898-1919) / Я.В. Зацев. – Саратов, 1987. – 199с.
1193284
  Семковская Н. Роза Люксембург. / Н. Семковская. – Х., 1925. – 32с.
1193285
   Роза Люксембург. Сборник статей. – М., 1921. – 44с.
1193286
  Ермоленко О. Роза Маленького принца // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2009. – № 8 август. – С. 32-37.


  Про стосунки А. де Сент-Екзюпері з дружиною Консуело
1193287
  Андреев Д. Роза мира / Андреев Д. – Москва : Иной Мир, 1992. – 576 с. – ISBN 5-87495-002-8
1193288
  Андреев Даниил Роза мира / Андреев Д.Л. – Москва : Редакция журнала "Урания", 1998. – 698 с. – ISBN 5-900-191-25-7
1193289
  Андреев Д.Л. Роза мира. Метафилософия истории / Д.Л. Андреев. – Москва : Руссико, 1991. – 288с. – ISBN 5-8442-0064-0
1193290
  Ханчев В. Роза на ветровете. / В. Ханчев. – Варна, 1960. – 39с.
1193291
  Смеляков Я.В. Роза Таджикистана. / Я.В. Смеляков. – Душанбе, 1965. – 152с.
1193292
  Тимофеев В.Л. Роза тревог / В.Л. Тимофеев. – Мурманск : Кн. изд., 1970. – 111 с.
1193293
  Гамсун Кнут Роза. Из записок студента Парелиуса / Гамсун Кнут. – Москва, 1919. – 254с.
1193294
  Алпатов В.М. Розалия Осиповна Шор // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 114-131. – ISSN 0373-658Х


  Наукова діяльність російського лінгвіста
1193295
   Розалія Керста : бібліографічний покажчик. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип"якевича НАН України, 2005. – 42с. : іл. – ISBN 966-02-3553-4
1193296
  Михалева А. Розанна Аркетт: кризис среднего возраста // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 9-33.
1193297
  Шкловский В.Б. Розанов / В.Б. Шкловский. – Пг., 1921. – 56с.
1193298
  Корж І. Розбалансованість системи державної влади в Україні - ключова проблема управління у сфері державної безпеки України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 23 (284). – С. 36-39
1193299
  Бердник О.П. Розбиваю громи / О.П. Бердник. – Київ, 1967. – 160 с.
1193300
  Треніна А.С. Розбився термометр: як діяти? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 35 : фото
1193301
  Крамар О. Розбита вітрина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  У разі продовження російської окупації реальний сектор економікми Криму очікує подальша деградація, а зайнятих у ньому мешканців - зубожіння і безробіття.
1193302
  Килимник Ю. Розбити розумові кайдани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 20


  Пантелеймон Куліш пробуджував в українцях українців.
1193303
  Смрчок Л. Розбитий дзбан / Л. Смрчок. – Пряшев, 1957. – 88с.
1193304
  Друженко Т. Розбиті зміни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 11


  15 серпня 1990 року розбився в автокатастрофі рок-музикант Віктор Цой. "І нині, слухаючи "Алюминиевые огурцы" у виконанні гітариста, який грає в київській підземці, розглядаючи на паркані розгонисте графіті "Цой живий!" або вдивляючись в акуратні цифри ...
1193305
  Коляда І. Розбиті серця. Кохання в житті Соломії Крушельницької // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 29-39
1193306
  Пастушенко А. Розбишака в короні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 17-19


  "Англійський король, добре відомий нам за романом Вальтера Скотта «Айвенго» (Річард, Левове серце), прожив недовге, але дуже яскраве життя. Хіба ж не дивно, що король Англії у столиці своєї держави з’явився лише двічі, і то ненадовго. Усе його життя ...
1193307
  Дмитров С. Розбіжності в оцінюванні корупції / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 30-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1193308
  Середницька А.Я. Розбіжності семантичної структури багатозначних слів української та російської мов // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 187-194. – ISSN 2313-4437
1193309
  Зазуля В. Розбіжності тлумачення поняття "піратсва" у міжнародному та національному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 29-30
1193310
  Карабан В.І. Розбіжності у вживанні форм числа англійських та українських іменників як проблема перекладу / В.І. Карабан, Л.З. Загородня // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 157-160
1193311
  Загородня Л.З. Розбіжності у денотативному статусі субстантивів в реченнях буття як проблема перекладу з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 149-154. – ISBN 966-581-481-8
1193312
  Рєзнікова Н.В. Розбіжності у способах метафоризації як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поезій Т. Шевченка японською мовою)


  На матеріалі перекладів поезій Т. Шевченка, виконаних Фудзіі Ецуко. досліджується проблема відтворення засобами японської мови українських метафоричних одиниць як поширеного поетичного тропу. On the base of Fujii Etsuko"s translations of T. ...
1193313
  Старицький М.П. Розбійник Кармелюк : [Текст] : історичний роман: Пер. з рос. / Михайло П. Старицький ; Іл. артиста-маляра П. Видинівського. – Львів : Накладня Української книгарні й антикварні ; Друк. "Лючаферул", Чернівці
Т. 3. – 208 с.: іл. – У повномук виданні 20 ілюстрацій П. Видинівського


  Кн. видані після 1926 року
1193314
  Старицький М.П. Розбійник Кармелюк : [Текст] : історичний роман: Пер. з рос. / Михайло П. Старицький ; Іл. артиста-маляра П. Видинівського. – Львів : Накладня Української книгарні й антикварні ; Друк. "Лючаферул", Чернівці
Т. 4. – 195 с.: іл. – У повномук виданні 20 ілюстрацій П. Видинівського


  Кн. видані після 1926 року
1193315
  Старицька-Черняхівська Розбійник Кармелюк / Старицька-Черняхівська. – Х., 1926. – 114с.
1193316
  Мельник Г.Я. Розбійник у сметані / Г.Я. Мельник. – К., 1987. – 234с.
1193317
  Шіллер Ф. Розбійники : драма Шіллера / український пер. О. Черняхівського. – Київ : Друк. С.В. Кульженка, 1911. – 104 с. – (Всесвітня бібліотека ; Число 3)
1193318
  Шіллер Ф. Розбійники / Ф. Шіллер. – Харків-Одеса, 1936. – 124с.
1193319
  Барабаш К. Розбійники. Глава VII // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 3 (375), 23-29.01.2015 р. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Почавши агресію проти України, Росія розв"язала власну громадянську війну.
1193320
  Шіллер Ф. Розбійники. Підступність і кохання : [драми] / Фрідріх Шіллер ; пер. з нім. Б. Тена і Ю. Назаренка ; [передмова, ком. Надії Матузової]. – Київ : Дніпро, 1985. – 231 с.
1193321
  Шіллер Ф. Розбійники. Підступність і любов : [драми] ; пер. з нім. / Фрідріх Шіллер ; [вст. ст. Н.Модестова]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 244 с.
1193322
  Залуцький І.Р. Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 105-115. – ISSN 1562-0905
1193323
  Книш Зиновій Розбрат : Спогади й матеріяли до розколу ОУH у 1940-1941 роках / Книш Зиновій. – Торонто : Срібна сурма. – 431с.
1193324
   Розбуджена "Розетта" вирушила навздогін за кометою Чурюмова-Герасименко // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 3 : фото


  Європейське космічне агентство успішно вивело з режиму сну міжпланетний зонд "Розетта". Завдання запущеного ще 2004 року зонда вартістю мільярд євро - дослідження комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, названої іменами її першовідкривачів - учених нашого ...
1193325
  Сергійчук В. Розбудити волю до державного життя // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 111-114. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 110-річчя від дня народження Слави Стецько.
1193326
  Машненков К.А. Розбудова "екологічної держави" як виклик сьогодення перед державною службою України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7139-11-8
1193327
  Петраускене А. Розбудова археологічного музею під відкритим небом у місті Олевськ Житомирської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  На північно-східній околиці міста Олевськ, в урочищі Бабина гора знаходиться археологічна пам"ятка - городище давньоруського часу. Пам"ятка збереглась майже в первозданному вигляді і уникла більш пізніх антропогенних втручань, якщо не враховувати лінію ...
1193328
  Флурі Ф.Х. Розбудова безпеки і оборони : збірка матеріалів щодо Плану партнер. дій із створення ін-тів оборони і безпеки (PAP-DIB) : [інформ. матеріали експерт. групи] / Філіпп Х. Флурі, Віллем Ф. ван Іїкелен ; [наук. ред. А. Удж ; пер. з англ. О. Михалочко за участю К. Гломозди]. – Женева ; Київ : Женев. центр демокр. контролю над збройними силами, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 92-9222-051-9
1193329
  Розовик Д.Ф. Розбудова бібліотечної та архівної справи в Україні в 1917-1920 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-97. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається побудова національної бібліотечної та архівної системи в Україні в період визвольних змагань 1917-1920 рр.
1193330
  Сідельникова Л.П. Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 70-84 : табл. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 2305-7645
1193331
  Нікітенко М.М. Розбудова Великої Печерської церкви у символічній інтерпретації Києво-Печерського патерика // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 85-89. – ISBN 978-966-136-493-5
1193332
  Булгаков Ю. Розбудова війська та силових структур Української держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок сучасних вітчизняних істориків у вивчення військової політики уряду Української держави 1918 р. The article analyzes the include of the modern Ukraine historians in the investigation military political of Ukraine State 1918 year.
1193333
   Розбудова держави. – Київ, 1994. – 160с.
1193334
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1995
1193335
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1995
1193336
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1995
1193337
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1995
1193338
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 1995
1193339
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1995
1193340
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1995
1193341
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1995
1193342
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1995
1193343
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1995
1193344
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1996
1193345
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1996
1193346
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1193347
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1193348
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5. – 1996
1193349
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 6. – 1996
1193350
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7. – 1996
1193351
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 8. – 1996
1193352
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1996
1193353
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1996
1193354
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1996
1193355
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1996
1193356
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1193357
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1193358
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1193359
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1193360
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5. – 1997
1193361
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 6. – 1997
1193362
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1997
1193363
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1997
1193364
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1997
1193365
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1997
1193366
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1997
1193367
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/2. – 1998
1193368
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3/4. – 1998
1193369
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 1998
1193370
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1998
1193371
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/10. – 1998
1193372
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11/12. – 1998
1193373
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 1999
1193374
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 1999
1193375
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2000
1193376
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2000
1193377
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2001
1193378
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2001
1193379
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2002
1193380
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2002
1193381
   Розбудова держави. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги
Спецвипуск, 2002 : Уроки націоналізму / Богдан Червак/;. – 2002
1193382
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/4. – 2003
1193383
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/8. – 2003
1193384
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/12. – 2003
1193385
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/3. – 2004
1193386
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4/6. – 2004
1193387
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/4. – 2005
1193388
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/8. – 2005
1193389
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/12. – 2005
1193390
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2006
1193391
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2006
1193392
   Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : Збірник матеріалів другої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. – Київ, 1996. – 288с. – ISBN 5-8238-0437-7
1193393
  Матяш І. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 52-56
1193394
  Матяш І. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 56-61
1193395
  Маліневський О. Розбудова довіри // Юридична газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 24/25). – С. 44-45
1193396
  Горбенко А Розбудова договірно - правових відносин України з європейським співтовариством // Економіка. Фінанси. Право, 2001
1193397
  Горбенко А. Розбудова договірно - правових відносин України з Європейським співтовариством // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-18
1193398
  Солоха Д.В. Розбудова екологічного підприємництва регіонального рівня як шлях сталого розвитку держави / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 44-47
1193399
   Розбудова екомережі України : Ukraine`s econet Development. – Київ, 1999. – 128с.
1193400
  Тульчинська С.О. Розбудова економіки знань та роль вищої освіти у її формуванні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 30-36
1193401
  Кифяк В.Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 176-180
1193402
  Гарькавий Є.М. Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 483-487. – ISSN 2076-1554
1193403
  Вовканич С.Й. Розбудова інноваційного суспільства в контексті демографічного розвитку України / С.Й. Вовканич, Х.Р. Копистянська, С.О. Цапок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 115-129. – Бібліогр.: на 23 пункти
1193404
  Чорнобай Р.В. Розбудова інноваційної моделі розвитку на шляху структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 344-349.


  В статті розглянуто основні проблеми щодо розбудови інноваційної моделі розвитку, проаналізовано стан науково-технічного потенціалу в контексті вирішення основних питань на шляху структурної перебудови економіки України. In article considered the ...
1193405
  Іванюк М.І. Розбудова інститутів громадянського суспільства у Західному регіоні України періоду незалежності / Іванюк М.І.; [наук. ред. Ю.І. Макар]. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-167. – ISBN 5-5848-0158-4
1193406
  Буй Ю.В. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.В. Буй, К.І. Антонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 67-78. – ISSN 1562-0905
1193407
  Питайчук Л. Розбудова інформаційної безпеки при впровадженні бази даних СПОН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 162-163


  This article deals with the consequences of implementation of the "System оf Personal Registration of Population" data base in Russia. У статті йдеться про особливості дотримання інформаційної безпеки при впровадженні бази даних "Система ...
1193408
  Буша Д. Розбудова інфраструктури земельного ринку як базова передумова підвищення інвестиційної привабливості земель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1193409
  Хвесик Ю. Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестиційної діяльності в аграрній сфері депресивних територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 22-24. – ISSN 1810-3944
1193410
  Аслунд А. Розбудова капіталізму = Bilding capitalism : трансформації в країнах колишнього Радянського блоку / Андре Аслунд. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 636 с. – ISBN 966-7888-56-8


  У книзі А.Аслунда “Розбудова капіталізму” проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень в різних країнах. Детально ...
1193411
  Сагуйченко В.В. Розбудова мережі вищої освіти у національному і наднаціональному просторі: пошуки відповіді на виклики глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 285-289. – ISSN 2076-1554
1193412
  Устюгова Ж.В. Розбудова механізму захисту вкладів населення у комерційних банках України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 128-144. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1193413
  Саліхова О.Б. Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 18-30. – ISSN 0374-3896
1193414
   Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованцв інтернатних установ для дітей-сиріт : модель соціальної підтримки та сприяння працевлаштуванню молоді з уразливих соціальних груп : навчальний посібник. – Київ, 2006. – 85с.
1193415
  Андрієвський Д. Розбудова нації // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 71-88. – ISBN 978-966-1513-01-2
1193416
  Усатенко Т. Розбудова національної освіти в добу визвольних змагань (1917-1920) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 306-312. – ISBN 966-7060-54-1
1193417
  Надолішній П.І. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект : (Теоретико-методологічний аналіз): Монографія / П.І. Надолішній; УАДУ при Презид.України. Одеський філіал. – Київ, Одеса : УАДУ, Астро-Принт, 1999. – 304с. – ISBN 966-7353-61-3
1193418
   Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / Укр. бібл. асоціація, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти ; [уклад. та наук. ред. перекладу: В.С. Пашкова, Я.Є. Сошинська]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181–183 та в тексті. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-661-023-6
1193419
  Ткач Д.І. Розбудова правової держави: угорський досвід // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 126-136. – ISSN 2220-1394
1193420
  Лавріненко О.В. Розбудова правової системи України: проблемні питання сьогодення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 30-34.
1193421
  Сьомич М.І. Розбудова раціональних механізмів державної регіональної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 129-132
1193422
   Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / В. Брич, М. Федірко, Л. Франчук, В. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1193423
  Амджадін Л.М. Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку : (за даними соціологічного дослідження) / Л. Амджадін, О. Гончарук, П. Павличенко ; за ред. : Ю. Привалова, Ю. Саєнка ; Центр соціальних експертиз, Ін-т соціології НАН України. – Київ : Прецедент, 2006. – 261, [3] с. : іл. – Додатки: с. 243-261. – Бібліогр.: с. 241-242. – ISBN 966-520-115-8
1193424
  Рогатинська Н. Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 162-166. – ISSN 2524-0129
1193425
   Розбудова системи забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  7-8 серпня у Києві відбувся семінар "Розбудова системи забезпечення якості освіти в Україні: виклики та перспективи".
1193426
  Бабенко М.О. Розбудова системи середньої технічної освіти Катеринославщини в кінці XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бабенко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1193427
  Рибак С. Розбудова соціальної держави як стратегічний напрям економічного розвитку суспільства // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 58-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1193428
  Мусіна Л.О. Розбудова стратегії економічного зростання для України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-8
1193429
  Брахман Г.О. Розбудова суспільства знань в Україні:принципи інновацій в освітній і науковій сферах / Г.О. Брахман, В.В. Долюк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 73-74


  У статті репрезентовано результати дослідження шляхів гармонізації підходів до підготовки в Україні фахівців у галузі інформації, що відповідають вимогам Національної стратегії формування конкурентної економіки знань. In the article it is represented ...
1193430
  Салата С.А. Розбудова та модернізація садиби Київської університетської астрономічної обсерваторії у 1839-2014 рр., періоди змін комплексної пам"ятки науки і техніки / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 114
1193431
  Сибірцев В.В. Розбудова теоретико-методологічного базису державного регулювання інституціональних змін національного ринку праці // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 10-15


  Здійснено постановку завдання з вирішення вагомої наукової проблеми організації управління інституціональним розвитком національного ринку праці. Реалізацію мети статті щодо розбудови теоретико-методологічного базису регулювання інституціональної ...
1193432
  Шпортюк Н.Л. Розбудова територіального устрою в постосоціалістичній Польщі: досвід для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1193433
  Щокін Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 978-608-724-2
1193434
  Сердюк Н.А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика : монографія / Сердюк Н.А. – Київ : Людмила, 2019. – 419, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-419. – ISBN 978-617-7828-22-7
1193435
  Срібна М. Розбудова українсько-американських відносин на початку 1990-х pp. (на основі фондової колекції Національного музею історії України] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 100-104. – ISSN 1998-4634
1193436
  Кравченко Л. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем / Л. Кравченко, М Цимбалюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.17-21. – ISSN 0132-1331
1193437
  Подкупко Т. Розбудова Української держави з півдня: штрихи до діяльності П. Іваненка (Петрика) // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 108-115. – ISBN 978-966-389-291-8


  Петро Іваненко (Петрик) (Петро Іванович Сулима) — політичний діяч кінця XVII — початку XVIII ст., гетьман Ханської України.
1193438
  Бондар К.А. Розбудова української держави засобами освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 232-240. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1193439
  Скрипник О.В. Розбудова Української держави на сучасному етапі. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Скрипник О.В.; Одес.держ.ун-т. – Одеса, 1996. – 66л.
1193440
  Лобань Т.І. Розбудова української держави: проблеми та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-102. – ISBN 966-628-117-1
1193441
  Мерніков Г.І. Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції / Г.І. Мерніков, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 67-75
1193442
  Мазур І.І. Розбудова фінансової системи України як фактор детінізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються причини появи тінізації у фінансовій сфері України. Пропонуються шляхи виходу з "тіні". The author researches reasons of financial sphere shadowing in Ukraine and proposes ways out of shadowing.
1193443
  Кречетова В.А. Розбудова цілісного системного бачення конструювання громадянської ідентичності в рамках освітнього процесу вищої школи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 114-122. – ISSN 2077-1800
1193444
  Попик В. Розбудовник народних шкіл // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 210. – ISSN 0869-3595
1193445
  Соловйова Т. Розбулова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 18. – С. 75-88. – ISSN 2305-3852
1193446
  Рябошапка П.Т. Розбыта [розбита] бандура / П.Т. Р......кы [Рябошапки]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 193, III с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1193447
  Закусило О.К. Розв"язані та нерозв"яхзані проблеми теорії гребель // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 189
1193448
  Лях Р.Д. Розв"язання аграрного питання на Україні, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1975. – 118с.
1193449
  Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Бугрій В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 117-161
1193450
  Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Бугрій.В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1193451
  Антоненко Н.М. Розв"язання граничних задач теорії пружності для шаруватих середовищ із пружними зв"язками між шарами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Антоненко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1193452
  Ісрафілов Р. Розв"язання двовимірної динамічної задачі для насиченого пористого півпростору / Р. Ісрафілов, К. Савельєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розв"язок просторово-двовимірної задачі отримано в рамках теоретичної лінійної схеми Біо шляхом застосування перетворення Лапласа за часом, комплексного перетворення Фур"є за просторовою координатою та методу послі довних наближень. Граничні умови ...
1193453
  Панченко Б.Є. Розв"язання двомірних задач дифракції пружних хвиль на циліндричних неоднорідностях : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Панченко Б.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киров, 1996. – 19л.
1193454
  Острик В.І. Розв"язання деяких стаціонарних динамічних задач теорії пружності і магнітопружності для тіл з концентратами напружень. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.04 / Острик В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
1193455
  Ісрафілов Р. Розв"язання динамічних задач для насиченого рідиною або газом пористого порожнього циліндра під впливом імпульсного навантаження / Р. Ісрафілов, К. Савельєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес деформування насиченого рідиною або газом пористого скляного порожнього циліндра внаслідок імпульсного навантаження на його внутрішній поверхні. Враховано стисливість рідини чи газу. В якості теоретичної моделі середовища використано ...
1193456
  Балинян Т.Є. Розв"язання діагностичних і ситуаційних (ситуалогічних) завдань судово-біологічної експертизи / Т.Є. Балинян, Л.М. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 357-366. – ISSN 1993-0917
1193457
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : У трьох частинах / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-356-7
Ч.1 : Алгебра. №№1-699. – 2000. – 128с.
1193458
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : У трьох частинах / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-358-3
Ч.2 : Алгебра №700-1180. Геометрія №1-305. – 2000. – 126с.
1193459
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : У трьох частинах / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-357-5
Ч.3 : Геометрія №305-637. – 2000. – 128с.
1193460
   Розв"язання екологічних проблем ВАТ "Радикал" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 7 : фото
1193461
  Караєва Н.В. Розв"язання еколого-економічних проблем в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 153-157
1193462
  Бредіхін О.О. Розв"язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 57-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1193463
  Семенов В.В. Розв"язання екстремальних задач на опуклих та передопуклих множинах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 169-170
1193464
  Мазорчук В. Розв"язання задач 8-14 / В. Мазорчук, В. Некрашевич // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 89-92. – ISSN 1029-4171
1193465
  Філімоніхін Г.Б. Розв"язання задач з опору матеріалів з допомогою ПЕОМ : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Г.Б. Філімоніхін, О.Б. Чайковський; МОНУ; Кіровоградський держ. тех. ун-т. – Кіровоград, 2000. – 96 с. – ISBN 966-7531-13-9
1193466
  Семенова Н.В. Розв"язання задач змішано цілочислового білінійного програмування методом декомпозиції / Н.В. Семенова, С.В. Олійник // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 69-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Investigated mixed integer bilinear programming problems with related variables. Researched the properties and structure of the problems. Constructed and justified decomposition method for finding exact and approximate solutions. Resulting method based ...
1193467
  Горбань Г.О. Розв"язання задач і пролем у контексті управлінської діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 212-216. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1193468
  Соколова Л.В. Розв"язання задач про вільні коливання кругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Соколова Л.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
1193469
  Мукоєд Олександр Анатолійович Розв"язання задач про напружений стан неоднорідних ортотропних пластин в просторовій постановці : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Мукоєд Олександр Анатолійович; НАН України. Ін-тут механіки ім. С.П.Тимошенка. – К., 1996. – 16л.
1193470
  Тішаєв І.В. Розв"язання задач шарової нахилометрії статистичними методами : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-104 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто спосіб виділення поверхонь нашарувань статистичним методом, як проміжний результат обробки даних шарової нахилометрії. Також приділено увагу модельним побудовам системи "свердловина - прилад - шар гірської породи".
1193471
  Стефанська Н. Розв"язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Введено невласний інтеграл Рімана від необмеженої випадкової функції. Розв"язано задачу Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі, керованих загальними стохастичними мірами. Отримано розв"язки цих рівнянь. Введен несобственный ...
1193472
  Грищенко О.Ю. Розв"язання задачі ідентифікації т очкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький, Н.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 9-16. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1193473
  Терещенко В.М. Розв"язання задачі перетину m опуклих многогранників // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – C. 26-33. – ISSN 1028-9763


  У статті запропоновано модифікацію алгоритму GJK для знаходження спільної точки двох опуклих многогранників. Знаючи цю точку та використовуючи теорему двоїстості, можна знаходити область перетину двох політопів. Розглядаючи політопи попарно, можна ...
1193474
  Архіпов О.В. Розв"язання задачі пружно-пластичного згину пластин довільної форми у плані на базі теорії R-функцій. : Автореф... наук: 01.02.04 / Архіпов О.В.; НАН України. Інст. проблем машинобуд. ім.А.М.Підгірного. – Харків, 1999. – 18л.
1193475
   Розв"язання задачі розсіяння електромагнітних хвиль на включенні у T-подібному з"єднанні двох прямокутних хвилеводів за допомогою теореми Гріна / С.М. Шульга, О.В. Багацька, Хе Ши, З.Ф. Назиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 301-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано строге розв"язання двовимірної задачі розсіяння на ідеально провідному включенні довільного поперечного перерізу, розташованому в області взаємодії Т-подібного з"єднання прямокутних хвилеводів. В рамках даного підходу, який базується на ...
1193476
  Терещенко Л.М. Розв"язання задачі статичної магнітопружності для шаруватого еліпса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто розв"язання задачі про напружено-деформований стан магнітом"якого феромагнетика, що містить включення в вигляді шаруватого еліпса при дії однорідного магнітного поля. This article considered solve the stress-strain stale unlimited ...
1193477
  Павленко А.І. Розв"язання залежних вiд часу задач пошуку найкоротшого шляху // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 24-37. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядаються алгоритми для планування маршрутiв в транспортних мережах, якi розробленi останнiм часом. Подано огляд пiдходiв до моделювання розкладу у динамiчних графах. Описанi специфiчнi пiдходи розв"язання залежної вiд часу задачi пошуку ...
1193478
  Романенко І.Б. Розв"язання квазілінійної параболічної крайової задачі за допомогою топологічних методів / І.Б. Романенко, Б.І. Лисянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто спосіб чисельного розв"язання квазілінійної параболічної крайової задачі за допомогою топологічних методів. Проаналізовано результати роботи програми чисельного розв"язання задачі. The method of numerical solving for the quasilinear ...
1193479
  Судаков В. Розв"язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об"єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 30-38. – ISSN 2308-0361
1193480
  Максимчук Д.М. Розв"язання контактної задачі для попередньо напруженого шару та двох співвісних пружних штампів з початковими (залишковими) напруженнями // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
1193481
  Жорник І.В. Розв"язання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм, що регулюють приватноправові відносини у мореплавстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорник Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1193482
  Клен І.В. Розв"язання крайових задач p-аналітичних функцій (р=х k, k=соnst>l) з вагою в крайових умовах для нескінченної області // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 86-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано інтегральні зображення p-аналітичних функцій (р=х k, k=соnst>l) через граничні значення аналітичних функцій в нескінченній області, коли на ділянках уявної осі, що входять в склад границі області, система диференціальних рівнянь, якій ...
1193483
  Мольченко Л.В. Розв"язання крайових задач теорії пластин та оболонок : Навч. посібник / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, П.В. Дикий; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 88с. – ISBN 966-594-238-7
1193484
  Клен І.В. Розв"язання крайових задач х k-аналітичних функцій з вагою в крайових умовах для півплощини з розрізом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано інтегральні зображення х k-аналітичних функцій (k=const>l) через граничні значення аналітичних функцій в області з розрізом, коли система диференціальних рівнянь, якій задовольняють x k-аналітичні функції, вироджується на ділянках уявної осі, ...
1193485
  Вакал Є. Розв"язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження / Є. Вакал, Ю. Вакал, Л. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель руху рідини для неоднорідних середовищ із тонкими слабко проникними включеннями. Запропоновано ефективний числовий алгоритм розвязування сформульованої крайової задачі для еліптичного рівняння зі спеціальними умовами ...
1193486
  Григоренко Я.М. Розв"язання лінійних і нелінійних задач теорії оболонок на ЕОМ : Навчальний посібник / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоєд. – Київ : Либідь, 1992. – 147с. – ISBN 5-325-00236-8
1193487
  Демура В.І. Розв"язання методом машиноалітичних перетворень краєвіх задач напружено-деформованого стану ціліндирчних оболонкових конструкцій складного профілю : Автореф... канд. техннаук: 05.13.16 / Демура В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1193488
  Литвин О.К. Розв"язання місцевими Радами України продовольчого питання в перші місяці пролетарської диктатури // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 36-44. – (Історичні науки ; вип. 20)


  На основании широкого фактического материала в статье показана борьба местных органов Советской власти Украины за решение продовольственного вопроса в ходе которой украепляется союз рабочего класса с беднейшем крестьянством, крепла интернациональная ...
1193489
  Міщенко А.М. Розв"язання моральної дилеми в політиці: концепція Лео Штрауса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 90-92
1193490
  Фрейман Григорій Ошерович Розв"язання навчальних конфліктних ситуацій на уроках правознавства шляхом застосування технології "медіація" / Фрейман Григорій Ошерович, Головань Тетяна Олександрівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1193491
  Фрейман Григорій Ошерович Розв"язання навчальних конфліктних ситуацій на уроках правознавства шляхом застосування технології "медіація" / Фрейман Григорій Ошерович, Головань Тетяна Олександрівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1193492
  Дзюбко І.С. Розв"язання національного питання в народно-демократичній Чехословаччині / І.С. Дзюбко. – Київ, 1959. – 152с.
1193493
  Дзюбко І.С. Розв"язання національного питання в Чехословаччині - закономірність будівництва соціалізму / І.С. Дзюбко. – 2-е доп. та перероб. вид. – Київ : Наукова думка, 1966. – 336с.
1193494
  Тихонова Євгенія Анатолівна Розв"язання національного питання у державному будівництві європейських соціалістичних країн (ЧССР, СРР,СФРЮ) / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : Наук.думка, 1966. – 238с.
1193495
  Фільчаков П.Ф. Розв"язання нелінійних і лінійних звичайних диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою степеневих рядів / П.Ф. Фільчаков. – Окр. відб. з Укр.математич.журн. Т.21, №2. – К., 1969. – С. 217-234
1193496
  Коваленко В.Г. Розв"язання нерівностей / В.Г. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1975. – 131 с.
1193497
  Чорней Н.Б. Розв"язання однієї балансової моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 294-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів для розв"язання однієї балансової моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища.
1193498
  Вакал Л.П. Розв"язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції / Л.П. Вакал, Є.С. Вакал // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 24-30. – (Технічні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5916
1193499
  Куровська І.А. Розв"язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 11-15.
1193500
   Розв"язання проблем з фосфатами та полімерними пакетами потребує законодавчих рішень (проекти законів України) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 4
1193501
  Зорій Н. Розв"язання проблеми цілісності в гештальтпсихології // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 55-58. – ISSN 2311-9896
1193502
  Тішаєв І.В. Розв"язання промисло-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Тішаєв І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Бібліогр.: л. 141 - 155
1193503
  Тішаєв І.В. Розв"язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-анлізу : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.04.00.05 / Іван Васильович Тішаєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.15 назв
1193504
  Ковалев Ю.Д. Розв"язання просторових крайових задач теорії пружності для шару (півшару) з тріщинами або отворами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Ковалев Ю.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1193505
  Семенов В.Ю. Розв"язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семенов Василь Юрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 34 назви
1193506
  Онищук В.В. Розв"язання системи рівнянь Нав"є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "Циклон-Антициклон" // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 90-100. – ISSN 0868-6939
1193507
  Шаповалова І.В. Розв"язання спорів проти України в міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (МЦВІС) // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
1193508
  Латишева К.Я. Розв"язання способом моментів деяких диференціальних рівнянь з регулярними точками / К.Я. Латишева. – Киев, 1936. – 117с.
1193509
  Батенко Г.В. Розв"язання територіального питання для єврейського народу // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С.3-12. – ISSN 1682-671Х
1193510
  Пащенко С.О. Розв"язання тривимірних задач терморадіаційної повзучості елементів конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Пащенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1193511
  Дубинчук О.С. Розв"язання трикутників / О.С. Дубинчук. – К, 1965. – 140с.
1193512
  Симорот З.К. Розв"язання трудових спорів / З.К. Симорот. – К., 1968. – 75с.
1193513
  Ходаковський І.А. Розв"язання цивільних спорів / І.А. Ходаковський. – Київ, 1974. – 111 с.
1193514
  Бурим В.М. Розв"язки в замкнутій формі лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами: застосування методу К.Я. Латишевої / В.М. Бурим, О.Я. Киданюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Розглядається лінійне диференціальне рівняння другого порядку з поліноміальними коефіцієнтами спеціального вигляду. Використовується метод Латишевої. Наведено необхідні та достатні умови існування розв"язку в замкнутій формі. Отримані результати ...
1193515
  Банах Т.О. Розв"язки деяких проблем І.В. Протасова з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 8-11. – ISSN 1029-4171
1193516
  Покутний О.О. Розв"язки лінійних різницевих рівнянь в банаховому просторі обмежені на всій цілочисельній вісі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено теореми про необхідні та достатні умови існування обмежених на всій цілочисельній вісі розв"язків різницевих рівнянь в банаховому просторі з нормально - розв"язним оператором, а також побудовано відповідні розв"язки. Ключові слова: лінійне ...
1193517
  Покутний О.О. Розв"язки лінійних слабко збурених різницевих рівнянь в банаховому просторі, обмежені на всій вісі цілих чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 240-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено теорему існування обмеженого на всій цілочисельній вісі розв"язку слабко збуреного різницевого рівняння в банаховому просторі з нормально-розв"язним оператором та побудовано відповідний розв"язок. Ключові слова: лінійне різницеве рівняння, ...
1193518
  Тимофієва Н.К. Розв"язний випадок задачі розміщення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі розміщення, вхідні дані в якій задано функціями натурального аргументу, що інтерполюються періодичними функціями,знайдено перестановки, для яких цільова функція набуває мінімального або максимального значень. Показано, як змінюється значення ...
1193519
  Мазур К.І. Розв"язник конкурсних задач з математики / К.І. Мазур. – К, 1994. – 588с.
1193520
  Істер О.С. Розв"язник основних конкурсних задач з математики зі збірника за редакцією М.І. Сканаві : Алгебраїчні перетворення, рівняння, нерівності, системи. Тригонометрія. Логарифми. Логарифмічні та показникові рівняння, нерівності, системи: Навч. посібник / О.С. Істер. – Київ : А.С.К., 2004. – 480с. – ISBN 966-319-071-X
1193521
  Істер О.С. Розв"язник основних конкурсних задач з математики зі збірника за редакцією М.І. Сканаві : Прогресії. Текстові задачі. Початки аналізу. Планіметрія. Стереометрія: Навч. посібник / О.С. Істер. – Київ : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-319-036-1
1193522
  Бойчук М.В. Розв"язність задачі Діріхле для лінійних параболічник рівнянь другого порядку в просторах L[нижній індекс p] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі проводиться дослідження розв"язності задачі Діріхле для лінійних параболічних рівнянь другого порядку в просторах Ліувілля, Бєсова та Нікольського при мінімальних умовах узгодження.
1193523
  Романенко І. Розв"язність задачі Діріхле зі змінними коефіцієнтами в області з кутовою точкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено існування та єдиність розв"язку лінійної еліптичної крайової задачі з неперервними коефіцієнтами у двовимірній нескінченній кутовій області. Уточнено апріорну оцінку розв"язку такої задачі та характер залежності сталої в апріорній оцінці від ...
1193524
  Романенко І. Розв"язність задачі Діріхле зі сталими коефіцієнтами в області з кутовою точкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено існування та єдиність розв"язку еліптичної крайової задачі зі сталими коефіцієнтами у двовимірній нескінченній кутовій області. Детально досліджено та уточнено апріорні оцінки розв"язку такої задачі та характер залежності сталих в апріорних ...
1193525
  Капустян О.А. Розв"язність задачі оптимального керування з мінімальною енергією для однієї параболічної крайової задачі з нелокальними крайовими умовами / О.А. Капустян, О.К. Мазур // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 6-10. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We consider the optimal control problem with minimal energy for parabolic equation with distributed control and nonlocal boundary conditions. Using Fourier method and properties of Fourier-Bessel series, we prove the solvability of this problem. В ...
1193526
  Терещенко Л.М. Розв"язність задачі статичної магнітопружності в середовищі Maple // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто розв"язання задачі про напружено-деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з еліптичною порожниною при дії однорідного магнітного поля в середовищі Maple. This article considered the stress-strain state unlimited magneto-soft ...
1193527
   Розв"язок задач зі спецкурсу "Вступ до фізики твердого тіла" : метод. рекоменд. – Чернівці : Рута, 1996. – 57 с.
1193528
  Сичов Андрій Іванович Розв"язок задач повзучості тонких оболонок з урахуванням пошкоджуваності, геометричної нелінійності та зсуву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Сичов А.І.; НАНУ. Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1193529
  Кривий О.Ф. Розв"язок задачі теплопровідності для трансверсально-ізотропного кусково-однорідного простору з двома круговими включеннями / О.Ф. Кривий, Ю.А. Морозов // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 130-141. – ISSN 0130-9420
1193530
   Розв"язок задачі течії ньютонівської рідини в каналах довільного поперечного перерізу / Л.Г. Воронін, І.А. Андреєв, А.В. Копиленко, Д.Ю. Шмельова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 99-102. – ISSN 1997-9266
1193531
  Ловейкін А.В. Розв"язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками : Дис... Канд. фіз-мат. наук: 01.02.04 / Ловейкін А.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 131л. – Бібліогр.:л.122-131
1193532
  Ловейкін А.В. Розв"язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.02.04 / Ловейкін А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 2000. – 20 с.
1193533
  Остропольський Л. Розв"язок оберненої задачи варіаційного числення / Л. Остропольський, М. Кабальський. – Київ, 1939. – 19-69с.
1193534
  Гура К.О. Розв"язок оберненої задачі магніторозвідки за матеріалами векторної магнітометрії / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто можливість створення технології інтерпретації для векторного магнітометра. Одночасне використання порівняльного методу до вертикальної, горизонтальної та сумарної аномальним компонентам магнітного поля дозволяє отримати інформацію про ...
1193535
  Глущенко А.А. Розв"язок однієї задачі теорії фільтрації з частково невідомими крайовими умовами / А.А. Глущенко, Т.Л. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 21-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі отримано розв"язок крайової задачі плоскої фільтрації для дренованого флютбету. Крайові умови на дренажі невідомі і визначаються в процесі розв"язку.
1193536
  Хусаінов Д.Я. Розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням / Д.Я. Хусаінов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 362-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі приведено загальний розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, що названа запізнюючим експоненціалом.
1193537
  Хусаінов Д.Я. Розв"язок рівняння коливання із післядією / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням було отримано у вигляді ряду із застосуванням спеціальних функцій. У роботі приведено умови збіжності ряду, що доводить існування та єдиність розв"язку. The solution of a scalar wave equation ...
1193538
  Ковальчук В.І. Розв"язок рівнянь Фаддєєва для задачі pd-розсіяння методом К-гармонічних розкладень // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 4. – С. 4001-1-4001-6. – ISSN 1027-4642


  Розвинуто метод розв"язку інтегральних рівнянь Фадєєва в конфігураційному просторі для системи трьох нуклонів із урахуванням кулонової взаємодії.
1193539
  Климик Я.Л. Розв"язок системи парних інтегральних рівнянь спеціального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Розглядається побудова розв"язку системи парних інтегральних рівнянь відносно двох невідомих функцій. Вихідну систему рівнянь зведено до двох інтегральних рівнянь Фредгольма 2-го роду із симетричними ядрами, зв"язаних алгебраїчними співвідношеннями для ...
1193540
   Розв"язок спектральної задачі для поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ / І.С. Коломієць, Є.А. Оберемок, С.М. Савенков, О.С. Клімов // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 9. – С. 1197-1208. – ISSN 1024-1809


  На основі матричного методу Джонса розв"язано спектральну задачу для класу поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ з лінійним двопроменезаломленням.
1193541
  Гайштут О.Г. Розв"язування алгебраїчних задач / О.Г. Гайштут, Г.М. Литвиненко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 223 с.
1193542
  Величко Віталій Юрійович Розв"язування аналітичних задач в дискретних середовищах методами виведення за аналогією : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.06 / Величко В.Ю.; Нац. акад. наук України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1193543
  Нікітін М.Н. Розв"язування арифметичних задач у початковій школі / М.Н. Нікітін. – К, 1951. – 147с.
1193544
  Антоненко М.І. Розв"язування геометричних задач : книжка для вчителя / М.І. Антоненко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 128 с.
1193545
  Крайзман М.Л. Розв"язування геометричних задач методом координат / М.Л. Крайзман. – К., 1983. – 127с.
1193546
  Довгай Б.В. Розв"язування гіперболічного рівняння з гауссовою правою частиною спеціального вигляду методом Фур"є // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається гіперболічне рівняння з нульовими початковими та крайовими умовами та правою частиною, що виражається через однорідне гауссове випадкове поле. Встановлені умови існування розв"язку цієї задачі у вигляді рівномірно збіжного за ймовірністю ...
1193547
  Гординська Т.Л. Розв"язування деяких задач розповсюдження забруднень в грунтових водах під зашпунтованими гідроспорудами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті розглядається математична модель розповсюдження забруднень під зашпунтованими гідроспорудами. Для знаходження наближеного розв"язку отриманих крайових задач будується монотонна різницева схема. Досліджується вплив шпунту на розподіл ...
1193548
  Кириченко М.Ф. Розв"язування деяких задач цифрової обробки методами структурно-параметричної оптимізації та псевдоінверсії / М.Ф. Кириченко, О.Ф. Швець // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 114-115
1193549
  Жовтанецький М.І. Розв"язування економічних задач за допомогою мови Асемблер ЄС ЕОМ / М.І. Жовтанецький. – Львів, 1983. – 83 с.
1193550
   Розв"язування задач вологопереносу поблизу облицьованих каналів / І.І. Ляшко, М.Й. Чорний, К.О. Пришляк, Л.Ю. Чернишевська // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1994. – Вип. 80. – С. 74-77. – ISSN 0507-2166
1193551
  Лега Ю.Г. Розв"язування задач з елементарної фізики : навч. посібник / Ю.Г. Лега, А.І. Садовий. – Київ : Кондор, 2004. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-493. – ISBN 966-00-0093-6
1193552
  Коваленко В.Ф. Розв"язування задач з курсу "Загальна фізика" (розділ "Механіка") : для студ. радіофізичного факультету. Методична розробка / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 38с.


  Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
1193553
  Коваленко В.Ф. Розв"язування задач з курсу "Загальна фізика" (розділ "Оптика") : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко, В.Г. Колобродов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 189с. – ISBN 966-594-641-2


  Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
1193554
   Розв"язування задач з курсу загальної фізики. Практикум : навч.пос. / А.А. Остроухов, В.Л. Стрижевський, М.Г. Цвелих, Ю.П. Цященко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 503 с.
1193555
  Ілляшенко Г.Ю. Розв"язування задач з молекулярної фізики : посібник для вчителів / Г.Ю. Ілляшенко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 108 с.
1193556
  Нестеренко Ф.П. Розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / Ф.П. Нестеренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 111 с.
1193557
   Розв"язування задач з фізики : практикум : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1986. – 311 с.
1193558
   Розв"язування задач з фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1989. – 144 с.
1193559
  Лисенко О.В. Розв"язування задач із фізики: електрика та магнетизм : навч. посібник / О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-657-680-7
1193560
  Лисенко О.В. Розв"язування задач із фізики: механіка, молекулярна фізика, термодинаміка : навч. посібник / О.В. Лисенко, В.В. Коваль, М.Ю. Ромбовський ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 301, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 301. – ISBN 978-966-657-679-1
1193561
  Зворотний А.Л. Розв"язування задач моделювання ВОС надвисокої роздільної здатності на основі багатокритеріальної оптимізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 198-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язані такі задачі моделювання ВОС надвисокої роздільної здатності, як обробка та інтерполяція результатів вимірювань у випадках наявності/відсутності всієї сукупності даних експерименту та у випадках наявності/відсутності інформації про модель ...
1193562
  Попов Б.О. Розв"язування задач на манинах для інженерних розрахунків / Б.О. Попов. – Київ : Наукова думка, 1978. – 346 с.
1193563
  Совенко Валерій Розв"язування задач під час вивчення географії в 6 класі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-15. – Бібліогр.: 12 назв
1193564
  Совенко В.В. Розв"язування задач під час вивчення курсу "Фізична географія України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 7-13
1193565
  Гарт Е.Л. Розв"язування задач пружно-пластичної рівноваги пластин з прямокутним і круговим отворами на основі проекційно-ітераційних схем реалізації методу скінченних елементів / Е.Л. Гарт, В.С. Гудрамович, С.А. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджена пружно-пластична рівновага прямокутних пластин і прямокутним і круговим отворами. Врахування пластичною деформування матеріалу здійснюється з використанням змінних параметрів пружності і деформаційної теорії пластичності з побудовою схем ...
1193566
  Гнатієнко Г.М. Розв"язування задачі знаходження результуючого відношення переваги / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонується підхід до розв"язання задачі знаходження результуючого відношення переваги на множині об"єктів як задачі цілочисельного лінійного програмування. Конкретизується алгоритм, в основі якого лежать метод обмежень і метод послідовного аналізу та ...
1193567
  Мосеєнков Ю.Б. Розв"язування задачі Коші при дослідженні одночастотних режимів коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті розглядається один клас нелінійних коливальних систем з розподіленими параметрами під дією малих збурюючих сил, які приводять до одночастотного режиму нестаціонарних коливань у цих системах. Для дослідження останніх розв"язується задача Коші ...
1193568
  Маринюк В.В. Розв"язування задачі оптимального інвестування методом динамічного програмування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 91-93 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1193569
  Бодрик О.Г. Розв"язування задачі про визначення виробничих можливостей підприємств з врахуванням екологічних вимог / О.Г. Бодрик, Б.Г. Дорошик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 135-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянута задача про обмеження негативного впливу промислових підприємств на екологічне середовище. Наведений приклад.
1193570
  Бездітний Б.П. Розв"язування задачі про самофокусування світлових пучків в кубічному ізотропному кристалі / Б.П. Бездітний, Б.П. Довгий, О.Б. Стеля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті побудовано та обгрунтовано економічний чисельний алгоритм розв"язування задачі про самофокусування світлових пучків.
1193571
  Головач Г.П. Розв"язування інтегральних рівнянь Шльомільха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дано ефективний спосіб розв"язування інтегрального рівняння Шльомільха та його узагальнення.
1193572
  Ковтун О.І. Розв"язування інтегрального рівняння Фредгольма другого роду з додатковими умовами методом послідовних наближень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 62-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано та обгрунтовано метод послідовних наближень для інтегрального рівняння Фредгольма другого роду з обмеженнями на шукану функцію. На прикладі розглянуто застосування цього методу до задачі, яка не може бути розв"язувана звичайними методами ...
1193573
  Головач Г.П. Розв"язування кратних узагальнених інтегральних рівнянь типу Шльомільха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Дано ефективний спосіб розв"язування вказаних рівнянь за найменшими вимогами щодо відомої та шуканої функції.
1193574
  Бурбан І.І. Розв"язування найпростіших функціональних рівнянь методом затискання // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 40-44. – ISSN 1029-4171
1193575
  Недокіс В.А. Розв"язування найпростіших функціональних рівнянь методом підстановок // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 33-39. – ISSN 1029-4171
1193576
  Бінкевич І.В. Розв"язування невтаціонарних і неоднорідних задач пластичної течії методом ліній ковзання з застосуванням матричних операторів та нелінійного программування. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Бінкевич І.В.; Запорізький держ.ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 30л.
1193577
  Башняков О.М. Розв"язування негладких задач оптимального керування пучком траєкторій у класі релейних функцій / О.М. Башняков, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Дослідуються негладкі задачі керування пучком траєкторій у класі релейних функцій. Отримано умови, за якими можна визначити, чи буде оптимальне керування релейним. Побудовано відповідний чисельний алгоритм.
1193578
  Харченко Д. Розв"язування нелінійних рівнянь вищої та елементарної математики засобами ІКТ / Д. Харченко, Л. Ізюмченко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 61-70. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1193579
  Кушнір В.А. Розв"язування нелінійної системи алгебраїчних рівнянь спеціального вигляду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається нескінченна система нелінійних рівнянь, до якої приводить побудова асимптотичних розв"язків систем лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків малим параметром.
1193580
  Каплан Я.Л. Розв"язування нерівностей / Я.Л. Каплан. – Київ, 1967. – 124с.
1193581
  Перехейда О.М. Розв"язування нерівностей / О.М. Перехейда, Р.П. Ушаков. – Київ : Основа, 2003. – 112с. – (Біб-ка журналу "Математика у школах України" ; Вип.6(6)). – ISBN 966-8245-35-0
1193582
  Царинна Л.М. Розв"язування нестандартних задач - основний засіб формування універсальної компетентності учнів // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 136-137. – ISBN 978-617-639-211-8
1193583
  Кушнір В.А. Розв"язування однієї нескінченної системи алгебраїчних рівнянь / В.А. Кушнір, Г.А. Кушнір, Ю.В. Яременко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 35-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається нескінченна система нелінійних рівнянь, до якої приводить побудова асимптотичних розв"язків систем лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків з малим параметром.
1193584
  Бейко І.В. Розв"язування проблем еколого-економічного прогнозування і оптимізації у річкових басейнах / І.В. Бейко, Т.В. Коробко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 59-60
1193585
  Середа І.П. Розв"язування розрахункових задач з хімії / І.П. Середа. – Київ, 1968. – с.
1193586
  Середа І.П. Розв"язування розрахункових задач з хімії / І.П. Середа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1971. – 168с.
1193587
  Сорока П.М. Розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою табличного процесора Excel // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 42-43
1193588
  Онищук В.В. Розв"язування системи рівнянь Нав"є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "потік-русло" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 6-24. – ISSN 2306-5680
1193589
  Онищук В.В. Розв"язування системи рівнянь Нав"є-Стокса, для оцінки гідроморфологічного стану русло-заплавного комплексу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 33-48. – ISSN 2306-5680
1193590
  Астряб О.М. Розв"язування стереометричних задач / О.М. Астряб. – Київ-Харків, 1936. – 127 с.
1193591
   Розв"язуємо разом. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(3)). – ISBN 966-8245-22-9
1193592
  Мольченко Л.В. Розв"язуюча система нелінійних рівнянь магнітопружності для одношарових / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, Р.Ш. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті отримана розв"язуюча система нелінійних рівнянь магнітопружності для ізотропних оболонок обертання, які знаходяться під дією нестаціонарних механічних і електромагнітних полів. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, ...
1193593
  Кашпур О.Ф. Розв’язання інтерполяційних задач типу Ерміта та Ерміта-Біркхофа в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, О.Д. Трубецькая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі для поліноміальних операторів другого, третього та четвертого степеня конструктивно побудовано інтерполяційні операторні формули для задач Ерміта та Ерміта-Біркхофа, знайдено системи вузлів інтерполяції та напрямків диференціалів Гато Іn this ...
1193594
   Розвага.. – К, 1927. – 359с.
1193595
   Розвага.. – Київ, 1927. – 382с.
1193596
   Розваги в "Терміналі" для дорослих та дітей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54 : Фото
1193597
   Розваги в Дубаї : Арабські Емірати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 62-63 : Фото
1193598
  Левун В. Розваги водяника у місяцеву повню : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 1. – С. 10-50. – ISSN 0585-8365
1193599
  Мельниченко Настя Розваги у Києві на землі, воді й у небі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 12-14 : фото
1193600
  Почапська-Красуцька Розважальна комунікація як метод ігрореалізації в друкованих періодичних виданнях Подільської губернії 1917-1921 рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 117-124. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1193601
  Почапська-Красуцька Розважальна комунікація як різновид маніпуляції масовою свідомістю: досвід "глянцю" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 41-42
1193602
  Кияк Т.Р. Розважальна німецька мова = Unterhaltungsdeutsch : навч. посібник / Т.Р. Кияк, В.В. Маринюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Текст нім. - Авт. та назва парал. нім. – ISBN 978-966-439-697-1
1193603
  Михайлюта О.О. Розважальний компонент сучасних українських суспільно-політичних журналів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Михайлюта Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 213 арк. – Додатки: арк. 204-213. – Бібліогр.: арк. 176-203
1193604
  Михайлюта О.О. Розважальний компонент сучасних українських суспільно-політичних журналів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Михайлюта Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1193605
  Набокова Г.В. Розважальні програми українського телебачення у контексті сучасної видовищної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Набокова Ганна Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1193606
  Ульяніч І.В. Розваиток рефлексивної компетентності вчителів-початківців : (Програма семінару-тренінгу) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 14-28
1193607
   Розведення форелі в Карпатах.. – Ужгород, 1958. – 48с.
1193608
  Алексій М.І. Розведення форелі в річках Закарпаття / Микола Ілліч Алексій, Марія Михайлівна Алексій. – Ужгород; Свалява : Карпати; Сольво-Пресс, 2006. – 235с. – ISBN 966-671-121-4
1193609
  Малашевич М. та Іващенко А. Розведення шовковиці / М. та Іващенко А. Малашевич. – 2-е. – Х., 1929. – 79с.
1193610
  Кочергіна Л. Розвиваємо всі види мовленневої діяльності (З досвіду роботи з першокласниками) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 70-74
1193611
   Розвиваємо здібності // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 2


  "Головним завданням ННІ «Інститут геології» є високоякісна підготовка фахівців, що допоможе студентам працевлаштуватися до найпрестижніших фірм і підприємств. Врешті-решт успішність навчального закладу визначається успіхами його випускників. Тому ...
1193612
  Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога.Тест "Хто підійме папірець?" // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.119-153. – ISBN 966-654-025-8
1193613
  Поліщук В. Розвивальне навчання у вищій школі: вихідні пізнавальні принципи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
1193614
  Семенець С.П. Розвивальне начання математики у контексті стильового підходу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 90-96. – ISBN 966-8847-12-1
1193615
  Савченко О. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-40.
1193616
  Савченко О.Я. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Анализируя заявленный вопрос в контексте социально-педагогического пространства Украины за годы независимости, автор, в частности, останавливается на методологическом анализе, дает общую научную характеристику развивающего потенциала содержания общегои ...
1193617
  Сердюк Л.З. Розвивальний потенціал інтегрованого освітнього середовища в самореалізації студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 179-183. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1193618
  Коваленко М.В. Розвивальний потенціал рольових особливостей готовності студента- психолога до професійної діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 213-222. – ISSN 2226-4078
1193619
  Іванов П.І. Розвивати внутріпартійну демократію. / П.І. Іванов. – К, 1969. – 67с.
1193620
   Розвивати інноваційне підприємництво // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  В українських вишах розвиватимуть мережу бізнес-інкубаторів, де студентів та науковців навчатимуть, як результати їхніх досліджень втілити в бізнес.
1193621
  Будько Єген Розвивати й рекламувати : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 78-80
1193622
  Ісаєва Олена Розвивати літературознавчі компетенції учнів / Ісаєва Олена, Клименко Жанна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-18
1193623
  Максютіна О. Розвиваючи учнівський інтелект : (Урок-літературознавче дослідження у 10 класі
1193624
  Клименко М.Д. Розвидень : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 103 с.
1193625
  Данилюк І.В. Розвиднені води / І.В. Данилюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 45 с.
1193626
  Жулинський М. Розвиднення слова в сутінках Європи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 173-176. – ISSN 0208-0710
1193627
  Торбаков І. Розвилка. Російська імперська держава та русський націоналізм в історичній перспективі // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-24. – ISSN 1563-6461
1193628
  Кудін В.І. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 77-84. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалiзацiю методу базисних матриць в середовищi Мatlab та Microsoft Visual С++ з використанням технологiї точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестовi ...
1193629
  Кудін В.І. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 77-84. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
1193630
  Лінійчук У Я. Розвинуте соціалістичне суспільство / У Я. Лінійчук, . – К., 1973. – 64с.
1193631
  Климко М.С. Розвинуте соціалістичне суспільство і закономірності переростання його в комуністичне / М.С. Климко. – Київ, 1972. – 48с.
1193632
   Розвинутий соціалізм - торжество ідей Великого Жовтня. – Львів, 1977. – 172, [3] с.
1193633
  Колобков В.В. Розвинутий соціалізм і формування нової людини / В.В. Колобков. – Київ, 1979. – 184 с.
1193634
  Ліптуга Іван Розвитку туризму сприяє ... криза // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1193635
  Мощинська Н.К. Розвитов промисловості синтетичних матеріалів / Н.К. Мощинська. – Київ, 1958. – 22с.
1193636
  Олійник Г.І. Розвиток "Bancassurance" в світі // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 162-164. – ISBN 978-966-188-293-4
1193637
  Кирюшко Н.В. Розвиток "готичної" традиції в літературі XX-XXI ст. (на матеріалі романів С. Кінга) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 623-628
1193638
  Парфіненко А.Ю. Розвиток "економіки ексклюзивності" як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 8-12. – Бібліогр.: 9 назв.
1193639
  Бублик М.І. Розвиток "зеленого" підприємництва в умовах євроінтеграції України / М.І. Бублик, М.Р. Бей // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 60-71. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1193640
  Школьний О.О. Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 85-89. – ISSN 2222-4459
1193641
  Венгерська В.О. Розвиток "національних проектів" в українських губерніях Російської імперії напередодні та в роки Великої війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-10. – (Історія ; Вип. 27)
1193642
  Харкянен Л.В. Розвиток "нової економіки" - найважливіший фактор економічного зростання в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 81-86. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1193643
  Голубець М.А. Розвиток "сталий" чи "збалансований"? // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-69. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1193644
  Дубина М. Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід / М. Дубина, О. Шеремет // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 154-162. – ISSN 2411-5215


  "Сучасні інформаційні технології вже пронизують більшу частину сфер життєдіяльності людини, особливо швидко розвиваються у фінансовій системі, зокрема, у банківському секторі. Нині банківські установи зацікавлені в інвестуванні власних коштів у ...
1193645
  Горбатюк Т.В. Розвиток NBICS-технологій в науці ХХI століття: філософсько-світоглядний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 17-19
1193646
  Варцаба Н.В. Розвиток PR у сфері культури: до історіографії питання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 118-126. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: дослідити на основі аналізу праць зарубіжних та українських дослідників історіографію розвитку такого явища, як PR у сфері культури. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні аналітичного, системного, історіографічного та ...
1193647
  Подольчак Н.Ю. Розвиток R-теорії мотивації: теоретико-методологічні і методичні засади // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1193648
  Степанець І.О. Розвиток smart-середовища у ЗВО: проблеми і перспективи // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 208-211. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1193649
  Олійник Л. Розвиток soft skills особистісної комунікації керівника вищого навчального закладу // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 38-40. – (Бібліотека Інституту філології)
1193650
  Медведовська Надія Вікторівна Розвиток абстрактної лексики в ранньонововерхньонімецькій мові ( на матеріалі полемічних текстів 16 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Медведовська Надія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 160 - 203. – Бібліогр.: л.149 - 160
1193651
  Медведовська Надія Вікторівна Розвиток абстрактної лексики в ранньонововерхньонімецькій мові (на матеріалі полемічних текстів 16 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Медведовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1193652
  Тома Н.М. Розвиток абстрактної лексики у творах П. Могили (на матеріалі казання "Кресть Христа Спасителя и кожного человіка" 1632 року) // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 16-18. – ISBN 978-966-96911-8-7
1193653
  Балабанов Г.В. Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг / Г.В. Балабанов, Л.М. Ткачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 159-166 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1193654
  Харук А. Розвиток авіаційної промисловості в Україні у 1916-1918 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті описані кроки щодо розширення виробничо-конструкторської бази авіаційної промисловості в Україні у 1916-1918 рр. У статті проаналізовано такі заходи: організація виробничо-дослідного осередку в Херсоні, авіамоторного підприємства в ...
1193655
  Лозова Г.М. Розвиток автоматизованих інформаційних систем та електроних ресурсів як чинник підвищення конкурентоспроможності національних ВНЗ // Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи" : 29-30 берез. 2013 р. за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна / "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – С. 160-164
1193656
  Терент"єва Анна Валеріївна Розвиток автоматизованого управління матеріально-технічним забезпеченням формувань державної служби медицини катастроф України : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Терент"єва А.В.; Українська академія держ. управління при Президентові України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1193657
  Ващенко С. Розвиток автоматичного зварювання під флюсом під час Другої світової війни та його вплив на відбудову УРСР (1943 - 1950 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 78-81
1193658
  Попов Р. Розвиток автономності студентів закладів вищої освіти: валентно-фрактальний вимір розуміння проблеми // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 84-91. – ISSN 2308-4634
1193659
  Кохановський В. Розвиток авторського права в інформаційному суспільстві (цивільно – правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 236-237. – ISBN 978-617-7069-14-9
1193660
  Капіца Ю. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Розглядається узгодженість та повнота законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав з врахуванням практики його застосування. Зазначається, що для узгодженості існуючого acquis вважається за необхідне лише незначні ...
1193661
  Павленко Д.В. Розвиток аграрних відносин в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-02-6
1193662
  Жадан І.І. Розвиток аграрно-промислового кооперування / І.І. Жадан. – Київ, 1973. – 48с.
1193663
  Чорна Н.П. Розвиток аграрного бізнесу в Україні в контексті впливу світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 40-48. – ISSN 1993-6788
1193664
  Гуторов А.О. Розвиток аграрного виробництва в умовах агроекономічної інтеграції // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 33-42. – ISSN 2413-9610
1193665
  Соловій С.Б. Розвиток аграрного виробництва у розвинених країнах світу: уроки для України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 225-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1193666
   Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналітична доповідь / [Собкевич О.В. та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 100, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-141-7
1193667
  Шубравська О.В. Розвиток аграрного господарювання України на засадах економічної сталості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-7988
1193668
  Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1193669
  Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Духневич І.В. ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 264 л. – Бібліогр.: л. 191-264
1193670
  Кобернюк С.О. Розвиток аграрного маркетингу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6806
1193671
  Малік М.Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 5-16. – ISSN 2221-1055
1193672
  Шубравська О.В. Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 118-129. – ISSN 1605-7988
1193673
  Анисенко О.В. Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін / О.В. Анисенко, К.В. Вакар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 27-32 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1193674
  Кирилов Ю.Є. Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 23-30. – ISSN 2221-1055
1193675
  Іванько А.В. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 32-38
1193676
  Лобова О. Розвиток аграрного страхування в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено механізм функціонування ринку страхування аграрних ризиків в США. Визначено та охарактеризовано основні програми аграрного страхування в США. Досліджено їх стан на сучасному етапі. В статье исследован механизм функционирования ...
1193677
  Вергунов В.А. Розвиток аграрної дослідної справи в Україні у творчій спадщині академіка В.І. Вернадського // Збірник наукових праць Інтитуту геохімії навколишнього середовища / Інтитут, геохімії навколишнього середовища. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 124-143


  Із залученням архівних матеріалів і документів розглянуто діяльність В.І. Вернадського як одного із фундаторів аграрної дослідної справи в Україні. Висвітлено участь В.І. Вернадського у науково-організаційній діяльності Української академії наук на ...
1193678
  Саблук П.Т. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-10
1193679
  Власюк П.А. Розвиток агрономічноі хімії та грунтознавства нашої Вітчизни / П.А. Власюк. – Київ, 1954. – 48с.
1193680
  Власюк П.А. Розвиток агрономічної хімії та грунтознавства нашої вітчизни / П.А. Власюк. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1954. – 48 с.
1193681
  Одосій О.В. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 121-128. – ISSN 2221-1055
1193682
  Коваленко П.С. Розвиток агропромислових комплексів / П.С. Коваленко. – К, 1979. – 48с.
1193683
  Онищенко О.М. Розвиток агропромислового комплексу / О.М. Онищенко, Ю.І. Сопільнюк. – К, 1982. – 71с.
1193684
  Юрченко В. Розвиток агропромислового комплексу України в умовах впливу зовнішньоекономічних відносин // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 57-60. – ISSN 1818-2682
1193685
  Гасуха Л. Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 44-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1193686
  Фещенко П.С. Розвиток агропромислової інтеграції / П.С. Фещенко. – К., 1976. – 47с.
1193687
  Квятковський Ц.А. Розвиток агротуризму в транскордонному регіоні з огляду на природні та культурні цінності / Ц.А. Квятковський, П. Мацяж // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 130-140 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1562-0905
1193688
  Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.02 / Наталія Борисівна Бєлоусова; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1193689
  Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бєлоусова Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 139л. + Додатки: л. 135-139. – Бібліогр.: л. 128-134
1193690
  Андрєєва Т. Розвиток адміністративне судочинство у Російській Федерації // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 42-51. – ISBN 978-966-8909-91-7
1193691
  Делятинський Руслан Розвиток адміністративно-канонічної структури Української Греко-Католицької Церкви від Берестейського собору до сучасності (1596-2006 рр.) : постановка проблеми // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 167-180
1193692
  Кришталь Д.О. Розвиток адміністративно-правової думки у сфері інформаційної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 289-294. – ISSN 1563-3349
1193693
  Шишка Ю.М. Розвиток адміністративно-правової регламентації рекламної діяльності в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 300-304. – ISBN 978-617-7293-17-9
1193694
  Марканич М.В. Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 207-219. – ISSN 0320-9466
1193695
  Корчинський О. Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 94-99. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1193696
  Куйбіда Р.О. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського Союзу / Р. Куйбіда, В. Тимощук ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-541-006-4


  Книжка є першим порівняльно-правовим оглядом систем адміністративної юстиції в усіх 15 державах - республіках колишнього СРСР.
1193697
  Куйбіда Р.О. Розвиток адміністративної юстиції: місце України на пост радянському просторі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 114-120
1193698
  Смолій А. Розвиток азійських митних союзів на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 172-177
1193699
  Клонцак О. Розвиток академично-громадського навчання в сучасній системі університетської освіти США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 173-180. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто доцільність застосування академічно-громадського навчання в системі університетської освіти США. Проаналізовано зміни в організації академічно-громадського навчання з часу його застосування в сучасній системі університетської освіти США.
1193700
  Бець М.Т. Розвиток академічного підприємництва як складової інноваційного потенціалу регіону (на прикладі Львівської області) / М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 16-24. – ISSN 0321-0499
1193701
  Вовк М. Розвиток академічної культури у науково-освітньому просторі Харківського університету (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 140-149. – ISSN 2075-1478


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: І. І. Срезневський, П. П. Гулак-Артемовький, А. Л. Метлинський, О. І. Білецький
1193702
  Дерека Т. Розвиток акмеології (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.): етапи становлення та їх характеристика // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 76-80. – ISSN 2226-3012
1193703
  Ніколаєва А.Є. Розвиток акціонерних товариств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 110-116
1193704
  Вилінський С.І. Розвиток альтернативих видів палива в Україні. Сланцевий газ та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 108-117. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена перспективам та проблемам видобутку сланцевого газу в Україні та в світі, як одного із альтернативних видів палива. Проведено аналіз економічних, екологічних та політичних аспектів, пов’язаних з цією проблемою. This article is ...
1193705
  Рудик Н. Розвиток альтернативних напрямів бюджетування як способу маркетингового управління // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 69-74. – ISSN 2411-4014
1193706
  Бобиль В. Розвиток альтернативного банкінгу в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1193707
  Усик Б.В. Розвиток альтернативної енергетики в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 198-218


  У статті розглянуті основні правові засади використання відновлюваних, альтернативних джерел енергії та основні аспекти їх розвитку в Україні. На прикладі статистичних даних приморських областей доведена актуальність розвитку альтернативних джерел ...
1193708
  Митченок О.О. Розвиток альтернативної енергетики як механізм соціально-економічного зростання країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 27-34. – ISSN 2221-1055
1193709
  Макшеева Н.С. Розвиток альтернативної історії в сучасному літературному процесі України // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 235-246. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються витоки та етапи становлення альтернативної історії в українській фантастичній літературі. Аналізуються особливості її розвитку на сучасному етапі. З"ясовуються тенденції і перспективи розвитку даного різновиду в українській ...
1193710
  Семеніст І. Розвиток американо-японського союзу безпеки після подій 11 вересня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 24-26
1193711
  Семеніст І. Розвиток Американсько-японського союзу безпеки після подій 11 вересня 2001 р. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 100-104
1193712
  Верхогляд О. Розвиток американського законодавства у сфері освіти в ХХ- ХХ1 сторіччі / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 1682-2366
1193713
  Шевченко А. Розвиток американської школи публічного адміністрування // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 28-33. – ISSN 2409-9244
1193714
  Титов В. Розвиток американської юридичної логіки наприкінці 1950-х - на початку 1960- х років // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С. 81-92
1193715
  Трохименко О.М. Розвиток аналітичної хімії в університеті (до 1933 р.) на тлі окремих сторінок історії Києва / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 11-17 : фото. – ISBN 978-617-696-811-5
1193716
  Трохименко О.М. Розвиток аналітичної хімії в університеті на кафедрах аналітичної хімії (з 1933 р.) та ХАРЕ / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 67-120 : фото. – ISBN 978-617-696-811-5
1193717
  Герцовська Н. Розвиток англійських жіночих імен в історичному та мовному аспектах / Н. Герцовська, Д. Завидовська // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 27-33. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
1193718
  Зварич І. Розвиток англійської мови в історичному дискурсі та формування груп англомовних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1193719
  Лосєва О.Ю. Розвиток англомовної освіти учнів початкової школи в сучасній Україні (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лосєва Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1193720
  Суріна А. Розвиток англосаксонської рунічної письменності у V - IX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-966-171-893-6
1193721
   Розвиток анестезіології в Україні: шлях від мистецтва до науки / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков, М.В. Болюк, Р.А. Єфименко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 166-170. – ISSN 2224-0586
1193722
  Крижевський А. Розвиток антикознавства в університеті Св. Володимира у 60-х рр. XIX ст. в контексті загальної лібералізації та реформи історико-філологічного факультету // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 279-283. – ISBN 978-966-95419-8-7
1193723
  Кулешір М.М. Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 91-97. – ISSN 1996-5931


  У статті аналізується розвиток жанру апокаліптичного роману у Великобританії 1950–1960-х рр. у творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. The article deals with the development of the apocalyptic genre in Great Britain in the 1950–1960s in the novels of J. ...
1193724
  Приходько М.В. Розвиток апокрифічних мотивів в українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 153-157
1193725
  Хорохонько О.С. Розвиток арбітражного судочинства в Україні // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 119-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1193726
  Яшна Н.О. Розвиток арктичного регіону в умовах сучасних геополітичних трансформацій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 172-178. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1193727
  Мищак І.М. Розвиток архівної справи в Україні (1943-середина 1960-х років) : Автореф. дис... канд. історичних наук: 07.00.06. / Мищак І.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14
1193728
  Мищак Іван Миколайович Розвиток архівної справи в Україні (1943 - середина 1960-х років) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.06 / Мищак Іван Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205л. – Бібл.: л.179-205
1193729
  Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252 л. – Бібліогр.: л. 207-252
1193730
  Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1193731
  Шевченко Олена Розвиток архівної справи в Україні: прогноз і перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-40
1193732
  Хомич І. Розвиток архівної справи на Україні в період 1990-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 31-32
1193733
  Приходько Л. Розвиток архівної справи та архівознавчої думки Франції у XVIII - початку XIX ст. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 16-35. – ISSN 2306-4323
1193734
  Матяш І.Б. Розвиток архівознавства на теренах України // Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / І.Б. Матяш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – С. 346-384. – ISBN 978-966-518-592-5


  Серйозним здобутком у галузі архівної освіти можно вважати Київський національний університет, з яким тісно пов"язани імена корифеїв історичної науки : М .Ф. Владимирський-Буданов, М.Д. Іванишев, В.С. Іконников, О.І. Левицький, Д.І. Яворницький та ін.
1193735
  Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій XX століття : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Михайлишин Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 33 с. – Бібліогр.: 53 назви
1193736
  Якубовський І.В. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця XVIII - початку XXI століть : автореф. дис ... канд. архітектури: 18.00.01 / Якубовський Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1193737
  Соколюк Ю. Розвиток архітектури як передумова доповнення й оновлення робочих таблиць класифікації: методико-змістовний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 20-21. – ISSN 2076-9326


  У статті йдеться про необхідність підготовки робочих таблиць класифікації підрозділу "Щ11 Архітектура" розділу "Щ Мистецтво". Представлено структуру нового підрозділу та розкрито особливості його змісту
1193738
  Марусинець М.М. Розвиток асертивної поведінки майбутніх психологів у процесі професійного становлення: емпіричний аспект дослідження / М.М. Марусинець, Л.М. Марчук // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 120-140. – ISSN 2522-4093
1193739
  Маркуш І.І. Розвиток асимптотичних методів у теорії диференціальних рівнянь / І.І. Маркуш. – Ужгород, 1975. – 224с.
1193740
  Клещонок В.В. Розвиток астрономічних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.В. Клещонок, Тельнюк-Адамчук, Ю.Г. Бабенко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 20-30. – ISBN 966-594-644-7
1193741
  Дорош Н. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-23. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан аудиторської діяльності в Україні та основні напрями розвитку ринку аудиту і аудиторських послуг, визначено чинники, які їх обумовлюють. Розкрито основні елементи системи суспільного нагляду та розвиток аудиторської ...
1193742
  Бойченко К.С. Розвиток аутсорсингової моделі бізнесу в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 121-125. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1193743
  Овчаренко Т.С. Розвиток аутсорсингу в галузі інформаційних технологій у вітчизняних компаніях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 273-279


  Визначено сутність концепції аутсорсингу інформаційних технологій і запропоновано напрями застосування аутсорсингу в ІТ в організації електронних документів. Досліджено концептуальні засади розвитку послуг ІТ-аутсорсингу в Україні.
1193744
  Попова О.Л. Розвиток багатофункціонального сільського господарства: досвід Німеччини // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-158 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1193745
  Пухтецька А Розвиток базових (матеріальних) та процедурних приниципів взаємостосунків органів публічної влади з приватними особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-170.
1193746
  Корольов С.В. Розвиток базових питань механіки в епоху середніх віків / С.В. Корольов, Л.О. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 142-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1193747
  Колодяжний В. Розвиток базового рівня дисципліни "Аналітична геометрія" / В. Колодяжний, А. Левтеров, О. Лісіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 49-54. – ISSN 1562-529Х
1193748
  Захарченко С.В. Розвиток базової інфраструктури як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 15-22. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
1193749
  Шариков Д.І. Розвиток балетного стилю в сучасній хореографії від неокласики до постмодерну // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 255-263. – ISSN 2225-7586
1193750
  Новодережкіна К.В. Розвиток банківських послуг в умовах удосконалення інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 164-166
1193751
  Шубравська О.В. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості : фінанси АПК / О.В. Шубравська, М.Г. Поштаренко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 131-138. – Бібліогр.: 17 назв
1193752
  Орлик М.В. Розвиток банківського кредитування в Наддніпрянській Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 217-223. – ISSN 2306-546X
1193753
  Манжос С. Розвиток банківського кредитування в Україні в кризовий та посткризовий періоди // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-119. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Дана таблиця з показниками середньої зарплати штатного викладацького складу в найбільших канадських університетах, а також з показниками оплати праці у вищих навчальних закладах України.
1193754
  Бицька І.В. Розвиток банківського нагляду в Україні в умовах конкуренції міжнародних фінансових ринків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 136-141
1193755
  Кришталь Г.О. Розвиток банківського нагляду України відповідно до вимог Європейського Союзу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 164-170
1193756
  Дзюблюк О. Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1193757
  Бондар Є.М. Розвиток банківської інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 235-240
1193758
  Сімонова А.Ю. Розвиток банківської системи в ринкових умовах // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 224-228
1193759
  Малиновська Т.М. Розвиток банківської системи в розвинутих країнах світу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 59-62
1193760
  Чернікова А.О. Розвиток банківської системи в Україні: створення спеціалізованих банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 441-445. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1193761
  Дзюблюк О. Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 8-19. – ISSN 1818-5754
1193762
   Розвиток банківської системи України : монографія / [У.Я. Грудзевич та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 462, [2] с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 443-462. – ISBN 978-966-484-076-4
1193763
  Пільгуй Н.О. Розвиток банківської системи України (питання історії та теорії) / Н.О. Пільгуй, Ю.О. Ніколаєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 79-84. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається питання історії, теорії та розвитку банківської системи України, наводяться порівняння з розвитком банківської системи деяких країн світу.
1193764
  Різник І.С. Розвиток банківської системи України в 2000-2008 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 106-107. – ISSN 2076-1554
1193765
  Резнік І. Розвиток банківської системи України в 2000 - 2008 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 340-343. – ISBN 978-966-171-893-6
1193766
  Стукало Н.В. Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету : ринок фінансових послуг / Н.В. Стукало, М.В. Литвин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 62-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв
1193767
  Челомбітько Т.В. Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 48-56. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1193768
  Галапуп Н. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів / Н. Галапуп, В. Топоровська // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1818-2682
1193769
  Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19-початок 20 ст.) : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додаток : л.213-238. – Бібліогр. : л.179-212
1193770
  Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19 - 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
1193771
  Резнік І.С. Розвиток банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 87-92. – ISSN 2076-1554
1193772
  Прімєрова О.К. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прімєрова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 215 л. + Додатки : л. 177-190. – Бібліогр. : л. 191-215
1193773
  Прімєрова О.К. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації : авторф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прімєрова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1193774
  Резнік І.С. Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 93-98. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є реконструкція процесу розвитку української банківської системи у 2010–2013 рр. і з’ясування передумов масового краху банків, що розпочався у 2014 р. Досліджуються наступні аспекти проблеми: стабілізація банківської системи після кризи ...
1193775
   Розвиток банківської справи на Сумщині (середина XIX - початок XX ст.) : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банк. справи Нац. банку України" ; [уклад.: С.В. Тихенко, Г.І. Корогод, О.І. Кисельов] ; за заг. ред. С.В. Тихенка. – Суми : УАБС НБУ, 2013. – 166, [2] с., [15] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 162-166. – ISBN 978-966-8958-91-5
1193776
  Міщенко В. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні / В. Міщенко, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 20-25
1193777
  Лаврівський М.З. Розвиток безпілотних літальних апаратів в Україні та світі для виконання завдань цивільного захисту / М.З. Лаврівський, А.П. Гаврись // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 151-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1193778
  Корнєйчик І.І. Розвиток бібліографії на Україні : Лекцшї для студентів-заочників / Мін. культури ; Харківський держ. інст. ; І.І. Корнєйчик. – Харків
Вип. 1. – 1961. – 32 с.
1193779
  Корнєйчик І.І. Розвиток бібліографії на Україні / І.І. Корнєйчик. – Харків
Вип. 2. – 1961. – 19с.
1193780
  Корнєйчик І.І. Розвиток бібліографії на Україні / І.І. Корнєйчик. – Харків
Вип. 3. – 1961. – 48с.
1193781
  Корнєйчик І.І. Розвиток бібліографії на Україні / І.І. Корнєйчик. – Харків
Вип. 4. – 1961. – 16с.
1193782
  Корнєйчик І.І. Розвиток бібліографії на Україні / І.І. Корнєйчик. – Харків
Вип. 5. – 1961. – 40с.
1193783
  Патрикей С. Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у ХІХ — на початку ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 17-23. – ISSN 2076-9326
1193784
  Кухарчук О.С. Розвиток бібліотекознавства в Україні: історико-педагогічний аспект / О.С. Кухарчук, О.Й. Курило, Л.С. Прокопович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 19-23. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329


  У статті представлено історію бібліотечної справи в Україні, розвиток бібліотек від давнини до сьогодення. Згадуються бібліотекарі: П. Ярковський, В. Іконников, О Сербін, Є. Кивлицький, С. Маслов, М. Ясинський.
1193785
  Кунанець Н.Е. Розвиток бібліотечних інтерфейсів: погляд американських фахівців // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 34-39. – ISBN 978-966-479-065-6
1193786
  Шевченко І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-38
1193787
  Шевченко І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-38
1193788
  Стрішенець Н. Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Надія Стрішенець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 21-26
1193789
  Гарбар Л.В. Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918-1933) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 198-222. – ISSN 2222-4203


  На першому етапі професійна підготовка питань внутрешньої організації Бібліотеки доручалася завідувачу бібліотеки Університету Св. Володимира В.О. Кордту. Саме В.О. Кордт був організатором передавання фонду бібліотеки Університету до ВБУ.
1193790
  Солоіденко Г.І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.08 / Солоіденко Г.І.; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1193791
  Дучинський А.П. Розвиток бізнес-груп як основа макростратегій інвестиційної діяльності вітчизняних банків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 33-43. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1193792
  Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Андрусяк О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки: л. 193-214. – Бібліогр.: л. 175-192
1193793
  Андрусяк О.І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних відносинах : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Андрусяк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1193794
  Овчаренко Т.С. Розвиток бізнес - корпорацій на основі форм організаційного проектування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 318-326


  Розглянуто теоретичні аспекти організаційної структури, форм організаційного проектування, які використовують корпорації. Проведено аналіз здійснення управління різних типів корпорацій та виявлено відмінності між ними. The article deals with the ...
1193795
  Матвійчук Л.О. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918-2012) : автореф. дис. ...канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Матвійчук Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1193796
  Чишко В.С. Розвиток біографістики в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 382-387. – ISBN 966-02-0832-4
1193797
  Мазур В.А. Розвиток біоенергетики в Україні та світі / В.А. Мазур, К.В. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 65-69
1193798
  Антонюк В.В. Розвиток біоенергетики в Україні: стан та перспективи енергонезалежності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1193799
  Трипольська Г.С. Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС / Г.С. Трипольська, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – C. 138-159. – ISSN 1605-7988
1193800
  Буга Н. та інші Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 2 (328), лютий. – С. 27-33. – ISSN 1810-3944
1193801
  Павлишин В. Розвиток біологічної мінералогії в Україні / В. Павлишин, В. Дяків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано етапи розвитку біомінералогічних досліджень в Україні. Відзначена провідна роль В. І. Вернадского в становленні сучасної біомінералогії. Розглянуто дискусійні питання розуміння біомінералогії. Детально охарактеризоввно стан ...
1193802
  Слюсаренко А.Г. Розвиток біологічної науки в Україні в 50-х роках XX століття / А.Г. Слюсаренко, О.Г. Лобода // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-94. – (Історія ; вип. 22)


  Розглянуто розвиток біологічної науки в Україні в 50-х рр. XX ст., показано ті труднощі, які вона переживала.
1193803
  Лимар В.В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1193804
  Дацків Л. Розвиток біотехнології рослин у ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 101-110. – ISSN 1998-4634
1193805
  Яворська В.О. Розвиток біржового ринку деривативів в умовах світової економіки // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 123-127. – ISSN 1995-0519
1193806
  Тоцький О.В. Розвиток біспектральних методів аналізу та обробки сигналів у радіотехнічних вимірювальних системах : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Тоцький О.В. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1193807
  Будкіна Л.Г. Розвиток богарного землеробства і його вплив на зміни водних ресурсів найбільших рік УРСР / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, А.Б. Кордюм // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 35-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1193808
  Пилипів І.В. Розвиток богословської освіти в галицькій греко-католицькій митрополії другої половини 19-го - початку 20-го ст. / І.В. Пилипів, Р.І. Делятинський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 148-155. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано особливості розвитку богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема, взаємозв’язок реформ за-гальної та богословської освіти, вплив Добромильської реформи 1882 ...
1193809
  Зеров Д.К. Розвиток ботаніки на Україні за тридцять років Радянської влади / Д.К. Зеров. – С. 49-61. – Окр. відбиток
1193810
  Бук Л.М. Розвиток брендингу на українському ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-46
1193811
  Крикун В.А. Розвиток брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів : монографія / В.А. Крикун, В.П. Мазуренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-292. – ISBN 978-966-439-778-7
1193812
  Мотриченко В.М. Розвиток брендів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 157-160
1193813
  Ванеева І.В. Розвиток будівельної індустрії у технічно розвинених країнах / І.В. Ванеева, Р.В. Гребнев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядаються особливості розвитку будівництва в розвинених країнах.
1193814
  Паламарчук М.М. Розвиток бурякосіяння і цукрової промисловості на Україні / М.М. Паламарчук. – К, 1958. – 40с.
1193815
  Сосницька Я. Розвиток бурякоцукрового виробництва в ринкових умовах (на прикладі Волинської області) / Я. Сосницька, Я. Саган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 117-120. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Усебічно розкрито сучасний стан бурякоцукрового виробництва у Волинській області та проаналізовано динаміку, характерну для нього в сучасних ринкових умовах. Охарактеризовано переробну ланку бурякоцукрового комплексу регіону дослідження на прикладі ...
1193816
  Кулик В.А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 343-350. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні починаючи з 2000 року. Визначено основні напрями розвитку бухгалтерського обліку у 2000-2010 рр. та здійснено їх оцінювання. Представлено напрями розвитку бухгалтерського обліку в ...
1193817
  Семенишена Н. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища / Н. Семенишена, В. Слоболян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 146-149. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1193818
  Єфіменко В. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та практики / В. Єфіменко, Л. Тягнирядно // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1193819
  Бігун М.Я. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції / М.Я. Бігун, Л.А. Майстер // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 24-26. – ISBN 978-966-930-102-4
1193820
  Музиченко А.О. Розвиток бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 203-208. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1193821
  Засадний Б.А. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ : монографія / Б.А. Засадний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-247. – ISBN 978-617-7582-62-4
1193822
  Гура Н.О. Розвиток бухгалтерського обліку на малих підприємствах України у світлі імплементації Директиви 2013/34/ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 102-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1193823
  Голов С. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту на пострадянському просторі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-16
1193824
  Голов С. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту на пострадянському просторі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-15
1193825
  Проданчук М.А. Розвиток бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 169-176. – ISSN 2411-4413
1193826
  Петренко С.М. Розвиток бухгалтерського обліку у сфері соціальних відносин // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 21-25. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1193827
  Пархоменко В. Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 3-21
1193828
  Бєлоусова І. Розвиток бухгалтерської професії як важливий чинник подолання економічної кризи в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-6
1193829
  Михайленко С.В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 81-91. – Бібліогр.: 23 назви
1193830
  Долженко І.І. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 188-195. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто основні підходи до сутності та форм бюджетної децентралізації, оцінено її рівень розвитку в Україні та визначено основні шляхи подальшого реформування бюджетної системи. Рассмотрены основные подходы к сущности и форм бюджетной ...
1193831
   Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наук. доповідь / [І.О. Луніна та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 69, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7900-1
1193832
  Бак Н.А. Розвиток бюджетної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-7. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто питання трансформації бюджетної системи України на сучасному етапі економічного розвитку.
1193833
  Дяченко Є.В. Розвиток бюджетної та страхової медицини в зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено виникнення та еволюція бюджетної та страхової медицини розвинутих країн та досвід їх ефективного впровадження в Україні. В статье рассматривается возникновение и эволюция бюджетной и страховой медицины развитых стран, а также опыт ...
1193834
  Черкун Л.І. Розвиток в українській лінгвостилістиці ідей Л.А. Булаховського про мову художньої літератури // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 105-109
1193835
  Балабанов Г.В. Розвиток в"їзного туризму в Україні: тенденції і перспективи // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 14-27. – ISBN 978-966-598-999-8
1193836
  Головаха І.П. Розвиток В.І. Леніним історичного матеріалізму в кінці 19 - на початку 20 ст. / І.П. Головаха, М.Л. Злогіна. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 160с.
1193837
  Мазепа В.І. Розвиток В.І. Леніним марксистської естетики (1907 — 1910 рр.) / В.І. Мазепа. – К, 1962. – 135 с.
1193838
   Розвиток В.І.Леніним вчення про керівну роль партіі у працях післяжовтенвого періоду.. – К, 1978. – 160с.
1193839
  Карнаухов І.М. Розвиток В.І.Леніним марксистського вчення про пролетарську державу в післяжовтневий період (1918-1920 рр.) / І.М. Карнаухов. – Київ : Видавництво КДУ, 1960. – 108 с.
1193840
  Гонтаржевський І.С. Розвиток В.І.Леніним марксистської теорії особи : Дис... канд. філософ.наук: / Гонтаржевський І.С.; Київський держ. пед. ін-т. Кафедра філософії. – К., 1970. – 207л. – Бібліогр.:л.1-22
1193841
  Сопільнюк Т.М. Розвиток В.І.Леніним марксистської філософії в післяжовтневий період / Т.М. Сопільнюк. – Чернівці, 1968. – 43с.
1193842
  Савельєва Т.С. Розвиток В.І.Леніним питань історичного матеріалізму в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Т.С. Савельєва. – Київ, 1960. – 96с.
1193843
  Нільве Г.І. Розвиток В.І.Леніним теорії наукового комунізму в аграрному питанні / Г.І. Нільве. – Київ, 1973. – 158 с.
1193844
  Юрчак О. Розвиток В2В в Україні: на шляху до спільноти та стандартів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1193845
  Устяк И.В. Розвиток вагонобудування в Україні (20-30-ті роки XX ст.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 124-131
1193846
  Пєнов В.В. Розвиток валеологічної освіти на Півдні України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 139-143. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1193847
  Кричковська Я. Розвиток валютно-фінансових правовідносин України в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 124-126
1193848
  Чаюн Т.І. Розвиток валютного ринку в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 196-204. – ISBN 5-7763-2435-1
1193849
  Міхнєв А.В. Розвиток валютрих відносин країн-членів Європейського союзу в світлі маастрихтських угод. : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Міхнєв А.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1998. – 19л.
1193850
  Сорока М.П. Розвиток великих соціально-економічних територіальних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 114-115. – Бібліогр.: 9 назв
1193851
  Засєдка І.В. Розвиток велосипедного туризму в Україні як спеціалізованого виду туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1193852
  Швець Ю.О. Розвиток венчурного інвестування в Україні та світі / Ю.О. Швець, Ю.Р. Нужна // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 266-275. – ISSN 2075-4892
1193853
  Розвозчик П. Розвиток верлібру в сучасній українській поезії / П. Розвозчик, К. Розвозчик
1193854
  Кулінич Т.О. Розвиток взаємин країн Латинської Америки та Європейського Союзу в контексті Ібероамериканської спільноти націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 76-89. – ISSN 2308-6912


  У статті автор здійснює спробу проаналізувати розвиток взаємин країн латиноамериканського регіону з країнами Європейського Союзу на політичному, економічному і соціальному рівнях в контексті існування утворення, що об’єднує всі іберо-американські ...
1193855
  Ткаченко І. Розвиток взаємин України та Чеської Республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в XXI столітті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 372-384
1193856
  Копистира А.М. Розвиток взаємних торгівельних відносин України та Польщі до та після вступу Польщі до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 45-53. – (Європейські дослідження)
1193857
  Заплетнюк М. Розвиток взаємовідносин держави та суспільства в Україні у 1990-х роках // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 93-100
1193858
  Дем"янчук Ю.А. Розвиток взаємовідносин України з Республікою Білорусь за роки незалежності / Ю.А. Дем"янчук, Т.М. Приходько // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 308-309. – ISBN 966-2980-20-2
1193859
  Пасько О. Розвиток взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні в історико-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
1193860
   Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж . ; [упоряд.: В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк]. – Київ : НІСД, 2013. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-554-200-1
1193861
  Білюк А.В. Розвиток взаємодії державних та ринкових методів регулювання страхової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1193862
  Виговська Н.Г. Розвиток взаємодії державного фінансового та громадського контролю земельних відносин в Україні / Н.Г. Виговська, О.Л. Стеблянко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 121-134. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
1193863
  Кушнір І.П. Розвиток взаємодії органів виконавчої влади місцевого самоврядування з Державною прикордонною службою України в сфері охорони державного кордону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 164-168.
1193864
  Ясковець Ю.В. Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ясковець Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 222, [26] л. – Додатки: [26] л. – Бібліогр.: л. 200-221
1193865
  Ясковець Ю.В. Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ясковець Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1193866
  Петрич Б. Розвиток виборчих систем і процесів у Боснії і Герцеговині // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 86-89
1193867
  Листопад І.В. Розвиток вивчення середньовічної філософії у Франції від початку XIX до кінця XX ст. // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 211-218
1193868
  Дрок П. Розвиток видавничо-поліграфічної справи за часи незалежності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 136-147. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1193869
   Розвиток видавничої діяльності в контексті вдосконалення регулювання конкурентної політики та державної допомоги / Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, Р.В. Єрмоличев, А.М. Деревянкін, А.М. Штангрет // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 104-127. – ISSN 2414-3499
1193870
  Яковлев О.В. Розвиток видавничої діяльності в Україні у період УНР // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 184-187. – ISSN 2226-3209
1193871
  Коваленко С.М. Розвиток видавничої діяльності Національної академії наук України в 1956–1960 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 106-109. – ISBN 978-966-02-7337-5
1193872
  Черепніна О.І. Розвиток видів капіталу і підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 168-172


  Стаття присвячена дослідженню розвитку традиційних і нових видів капіталу. Розкрито їх взаємозв"язок між собою та конкурентоспроможністю національної економіки.
1193873
  Третяк А.М. Розвиток видів та форм землеустрою в Україні як інструментів удосконалення планування землекористування / А.М. Третяк, І.Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 26-31. – ISSN 2306-1677
1193874
  Дороніна Н.В. Розвиток викладання іноземних мов в Київському університеті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 231-235
1193875
  Свіщова Я.О. Розвиток викладання хімічних дисциплін в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 232-233
1193876
  Шульга О.В. Розвиток виконавських здібностей обдарованої учнівської молоді в недільних школах // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 103-104. – ISBN 978-966-698-283-7
1193877
  Чупайленко О.А. Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 133-143. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті обґрунтовано необхідність державного регулювання ринку біопалива в Україні на нових умовах, запропоновано заходи щодо стимулювання його виробництва, наголошено на необхідності доработки комплексної державної програми підтримки виробників і ...
1193878
  Брегеда О. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності / О. Брегеда, С. Савлук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 3-7
1193879
  Слюсаренко А.Г. Розвиток винахідництва і раціоналізаторства в Українській РСР (1980-1988 pp.) / А.Г. Слюсаренко, С.Ф. Пивовар // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 84-88. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється діяльність винахідників і раціоналізаторів Української РСР щодо підвищення ефективності суспільного виробництва у 1980-1988 рр., розкриваються основні недоліки у розвитку винахідництва і раціоналізаторства.
1193880
  Косско Т.Г. Розвиток винахідницької діяльності наукових установ Національної академії наук України 2011-2016 рр.: історичний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 3-6. – ISSN 2077-9496
1193881
  Готько І.Ф. Розвиток виноградарства і виноробства в Закарпатті : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.Ф. Готько, І.М. Колодко, В.Ю. Стерчо // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 145-152 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1193882
  Пивоваренко О.А. Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині 17-18 ст : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07. 00. 01 - історія України / Пивоваренко О. А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 245л. – Бібліогр.: л. 180 - 227
1193883
  Пивоваренко О.А. Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині 17 - 18 ст. : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Пивоваренко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1193884
  Казьмирчук М. Розвиток винокуріння та шинкування у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 65-69


  У статті вперше комплексно досліджуються соціальні проблеми, пов"язані з розвитком винокуріння і шинкування в Київській губернії у пореформений період. Розглянуто особливості винокуріння, з"ясовано сировинну базу та соціальне становище робітників. В ...
1193885
  Степник З.М. Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині XIX - на початку XX століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 16-20. – ISSN 2076-1554
1193886
  Фролов Ю.О. Розвиток виправно-трудового права на Україні в перші роки Радянської влади. / Ю.О. Фролов. – Київ, 1960. – 28с.
1193887
  Сівков І.В. Розвиток вираження поняття "міністр" в арабській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 222-226. – Бібліогр.: Літ.: С. 230-231; 13 назв.
1193888
  Ющишина Л. Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії в сільськогосподарських підприємствах / Л. Ющишина, І. Ющишин // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 35-38. – ISSN 2411-4014
1193889
  Белько О.О. Розвиток виробництва будівельної кераміки на Смілянському черепичному заводі Роменського повіту на Полтавщині (початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 255-258. – ISSN 2218-4805
1193890
  Васильєв О. Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 44-47. – (Історичні науки)
1193891
  Омельяненко В.А. Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Омельяненко Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 270, [8] арк. – Додатки : арк. 222-270, [8] арк. – Бібліогр.: арк. 188-221
1193892
  Омельяненко В.А. Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Омельяненко Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 35 назв
1193893
  Хмара М.П. Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02. / Хмара М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1193894
  Хмара М.П. Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Хмара М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219л. + Додатки : л.189-219. – Бібліогр. : л.161-188
1193895
  Мешко Н.П. Розвиток високотехнологічних послуг: методологія дослідження / Н.П. Мешко, Д.М. Щитов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 80-88. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
1193896
  Прокоп І.С. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина 20 - початок 21 століття) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Прокоп І.С.; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 228л. + Додатки: л.182-198. – Бібліогр.: л.199-228
1193897
  Прокоп І.С. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина 20 - почпток 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.:13.00.01 - загальна пед. та іст. пед. / Прокоп І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1193898
  Біницька К.М. Розвиток вищих педагогічних шкіл Республіки Польща: історіографія питання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 20-26. – ISSN 2078-1687
1193899
  Ачкасова С.А. Розвиток вищого навчального закладу в умовах формування інформаційного суспільства // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 163-165
1193900
  Сингаївська А.М. Розвиток вищої економічної освіти: тенденції, періодизація, пріоритети // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 185-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))


  Згадуеться: Університет Св. Володимира, Михайло Туган-Барановський.
1193901
  Костецька М. Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 137-142. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено розвиток вищої європейської педагогічної освіти в освітньому вимірі. Розглянуто тенденції, зміст, форми і методи розвитку вищої освіти. Визначено тенденції: перетворення елітарної вищої європейської освіти на загальну; кількісне ...
1193902
  Драч О.О. Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини XIX - початку XX ст.: загальноімперські тендеції і регіональні особливості // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 137-147. – ISBN 978-966-551-327-8
1193903
  Кравчук І. Розвиток вищої жіночої освіти у Великій Британії у 1870-1920 роках // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 177-189. – ISSN 2312-5993
1193904
  Рудько М.П. Розвиток вищої освіти [в Києві в другій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 479-484
1193905
  Мосьпан Н. Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – C. 84-88. – ISSN 2226-3012


  У статті представлено аналіз політики впливу на розвиток освітніх систем у Європейському Союзі та України.
1193906
  Девтерова Т.В. Розвиток вищої освіти в Київському вузівському центрі в нових умовах ХХІ-го століття // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 73-97. – ISBN 978-966-622-885-0


  Губерський Л.В. - С. 86.
1193907
  Ткаченко У. Розвиток вищої освіти в Незалежній Україні (1991-2002 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 171-175. – ISSN 2308-4634
1193908
  Дацій О.І. Розвиток вищої освіти в системі міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 56-60. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1193909
  Черевичний Г.С. Розвиток вищої освіти в Україні (1985-1990 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 160-165. – (Історія ; вип. 34)


  Висвітлюється на архівних матеріалах розвиток вищої освіти в Україні з 1985 по 1990 р.
1193910
  Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Україні : тенденції,проблеми та шляхи їх вирішення. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.22-33. – ISSN 1682-2366
1193911
  Радул О. Розвиток вищої освіти в Україні в 1917-1941 роках // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 295-330. – ISBN 978-966-189-081-6
1193912
  Довжук І.В. Розвиток вищої освіти в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 92-105. – ISSN 2409-3661


  "Розглянуто питання розвитку вищої освіти в Україні пореформеного періоду в умовах соціально-економічної модернізації. Звернено увагу на роль створюваних вищих технічних навчальних закладів у підготовці спеціалістів для вітчизняної індустрії".
1193913
  Голоденко І.О. Розвиток вищої освіти в Україні у XVI–XIX століттях: історичні аспекти // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 307-312. – ISBN 978-966-927-257-7
1193914
  Черевичний Г.С. Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 1980-х років. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Черевичний Г.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
1193915
  Озаровська А.В. Розвиток вищої освіти в Україні: історико-культурологічний контекст // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 98-110. – (Серія "Державне управління")
1193916
  Каленюк І. Розвиток вищої освіти в умовах сучасної глобалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 140-141.
1193917
  Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 р.р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Куцаєва Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1193918
  Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Куцаєва Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208с. – Бібліогр.: л. 175-196
1193919
  Саварин Т.В. Розвиток вищої освіти греції (на прикладі університету ім. Аристотеля в м. Салоніках) / Т.В. Саварин, Ю.Ю. Яриш, О.В. Денефіль // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 191-195. – ISSN 1681-2751
1193920
  Карабут Н. Розвиток вищої освіти на території України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 155-164. – ISBN 978-617-640-146-9
1193921
  Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – Київ : Знання, 2012. – 343 с. – Бібліогр.: с. 309-343. – (Сучасна наука). – ISBN 978-966-346-948-5
1193922
  Магута О.В. Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 58-65. – ISSN 2306-6814


  Проаналізовано суспільну ефективність вищої освіти в Україні порівняно з країнами світу.
1193923
  Галус О.М. Розвиток вищої освіти у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 187-213. – ISBN 966-642-171-2
1193924
  Трохимець О.І. Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації; наведено порівняльну характеристику та визначено різницю між поняттями “глобалізація” та “інтернаціоналізація” стосовно вищої освіти; проведено ...
1193925
  Дворникова К. Розвиток вищої освіти Франції в умовах полікультурного глобалізованого світу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 129-135. – ISSN 2077-1827
1193926
  Савченко Н.С. Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні та Польщі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 278-285. – ISBN 978-966-7359-77-5
1193927
  Зорочкіна Т.С. Розвиток вищої педагогічної освіти у Великій Британії на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 94-101. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1193928
  Січкаренко Г.Г. Розвиток вищої школи недержавної форми влвсності // Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – С. 211-245. – ISBN 978-617-640-138-4


  КНУ імені Тараса Шевченка: - С. 219; Ректор КНУ В. Скопенко: - С. 218
1193929
  Андріюк Р.О. Розвиток відновлюваної енергетики в країнах Європи // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 112-114
1193930
  Поп С.С. Розвиток відновлюваної енергетики України на прикладі Закарпаття / С.С. Поп, І.С. Шароді, Ю.В. Шароді // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7069-75-8
1193931
  Дубовик О.І. Розвиток відновного правосуддя в міжнародному законодавстві // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 322-325
1193932
  Мельник О.О. Розвиток відносин власності на землю в Україні у XIV-XVI століттях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 8-11. – (Економічні науки ; № 1 (30))
1193933
  Ільїн В.Ю. Розвиток відносин власності на селі в умовах корпоратизації // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-58
1193934
  Юрчишин В. Розвиток відносин власності на селі: концептуальні основи становлення і утвердження приватного сектора / В. Юрчишин, Г. Запша // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 47-54. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1193935
  Борділовська О.А. Розвиток відносин Республіки Індія й Ізраїлю у постбіполярний період // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 99-105. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття присвячена бурхливому розвитку відносин між Республікою Індією і Ізраїлем: встановлені лише 1992 р., ці стосунки нині охоплюють різні галузі співробітництва і є прикладом практицизму у впровадженні зовнішньополітичної стратегії.
1193936
  Шкляр В. Розвиток відносин Росія-НАТО після Лісабонського саміту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 39-41
1193937
  Слободян Н.В. Розвиток відносин України з державами Близького Східу // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 12-13.
1193938
  Шилова А.В. Розвиток відносин України з країнами колишньої Югославії (1991-1996 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-77. – (Історія ; вип. 37)
1193939
  Лебеденко О.В. Розвиток відтворювального процесу в аграрних підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1193940
  Музичко О. Розвиток візантиністики в історіографічному процесі на території Південної України наприкінці XIX - на початку XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 137-153. – ISSN 2078-6077
1193941
  Стичинський І. Розвиток військово-історичної реконструкції в Україні у XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 472-474. – ISBN 978-966-171-783-0
1193942
  Хоменко І.П. Розвиток військово-медичної науки в сучасних умовах / І.П. Хоменко, І.А. Лурін, А.М. Галушка // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 18, дайджест : До ювілею Української військово-медичної академії. – С. 19-28
1193943
  Бухтатий О. Розвиток військово-цивільного партнерства у сфері медіа на прикладі становлення "бригадної" преси у військових частинах Збройних Сил України / О. Бухтатий, О. Радченко // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захистника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 23-26


  "У статті досліджуються і аналізуються питання щодо відродження, формування та розвитку одного з важливих сегментів української військової преси, а саме – оперативних, локальних «бригадних» друкованих видань (інформаційних бюлетенів, вісників тощо) ...
1193944
  Білан О. Розвиток вірусної інфекції в модельній системі "NICOTIANA TABACUM CV. SAMSUN - вірус тютюнової мозаїки" під впливом ультрафіолетового випромінювання / О. Білан, О. Шевченко, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати дослідження особливостей перебігу вірусної інфекції, проведених у модельній системі Nicotiana tabacum cv. Samsun - вірус тютюнової мозаїки, під дією ультрафіолетового випромінювання типу С. Article includes experimental ...
1193945
  Постол А.А. Розвиток вітчизняних аграрних підприємств на основі нових форм, методів та інструментів державного регулювання й підтримки / А.А. Постол, Ю.М. Кривець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 8-11. – ISSN 2306-6792
1193946
  Головко В. Розвиток вітчизняних фінансово-промислових груп на рубежі ХХ-ХХІ століть: погляд українських істориків // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 463-482
1193947
  Пушак Я.Я. Розвиток вітчизняного АПК як інструмент формування продовольчої безпеки держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 395-400. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано значення вітчизняного АПК у формуванні національної продовольчої безпеки.
1193948
  Паливода К.В. Розвиток вітчизняного ринку житлової нерухомості у контексті фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 5 (67). – С. 3-8
1193949
  Мікрюкова А.В. Розвиток вітчизняного ринку страхових послуг в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-80. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему розвитку вітчизняного ринку страхових послуг в умовах глобалізації The problem of domestic market development of insurance services is considered in the conditions of globalization.
1193950
  Манелюк Д.І. Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 229-240. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1193951
  Іванова В.М. Розвиток вітчизняного фондового ринку як фактор інтеграції в міжнародну економіку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми розвитку фондового ринку України та можливості його інтегрування з фондовими ринками інших країн.
1193952
  Бабушко С.В. Розвиток вітчизняної галузевої освіти в аграрній сфері України / С.В. Бабушко, О.М. Федьорко, В.Д. Ільченко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 507-509
1193953
  Бєлозоров С.Т. Розвиток вітчизняної географії : короткий нарис / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1960. – 132с.
1193954
  Бардалей О. Розвиток вітчизняної експериментальної педагогіки в контексті європейської педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 119-127
1193955
  Пижик А.М. Розвиток вітчизняної конституційної думки та практики у 1917-1920 роках: сучасна історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні напрямки сучасних історичних досліджень, присвячених вивченню розвитку вітчизняного конституціоналізму в роки Української революції. The main directions of the modern historical researches dedicated to the study for development of ...
1193956
  Овчиннікова В.О. Розвиток вітчизняної науки і освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 85-86
1193957
  Марціясь І.І. Розвиток вітчизняної освіти у період Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 232-234. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1193958
  Сітнікова Н.Л. Розвиток вітчизняної системи стратегічного планування: напрями та принципи реформування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 22-29
1193959
  Лапан Т.Д. Розвиток вітчизняної соціології у 60-70 рр. XX ст.: історичний досвід Львова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 131-137. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1193960
  Дідківська Л. Розвиток власних торговельних марок у конкурентному процесі // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 1606-3732
1193961
  Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-33
1193962
  Позняк В.Т. Розвиток внутріпартійної демократії і зміцнення партійної дисципліни. / В.Т. Позняк. – Київ, 1976. – 71 с.
1193963
  Рудницький С В. . Розвиток внутрішнього аудиту в Україні та проблеми його стандартизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглядаються питання розвитку аудиторської діяльності в Україні та класифікація аудиту. Особливу увагу приділено проблемам стандартизації внутрішнього аудиту. На основі огляду зарубіжної і вітчизняної економічної літератури автором запропоновано своє ...
1193964
  Слободяник Ю.Б. Розвиток внутрішнього державного аудиту : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 252-256 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1193965
  Базилевич В. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 7-13. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1193966
  Жукова Л.М. Розвиток внутрішнього ринку як напрямок підвищення національної конкурентоспроможності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 58-63. – ISSN 2222-4459
1193967
  Скляров О.Д. Розвиток внутрішнього слуху, пам"яті й асоціативного мислення в процесі фортепіанного навчання // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 247-253
1193968
  Креденцер О.В. Розвиток внутрішньоорганізаційного підприємництва в умовах соціальної напруженості: психологічний аспект // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 39-45. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1193969
  Павленко О. Розвиток внутрішньополітичних процесів у Косово (1999-2017 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 325-342. – ISSN 2411-345X
1193970
  Сахаренко О. Розвиток внутрішньополітичної считуації в Польщі та її вплив на зовнішню політику України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.41-48
1193971
  Тараненко С. Розвиток воєнного мистецтва Військово-Морських Сил України з 1992 по 2007 рр. // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 16-19
1193972
  Крикніцький О. Розвиток воєнної теорії та характер оперативних планів Радянського Союзу перед німецько-радянською війною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміст та розвиток радянської воєнної теорії в 20-30-х рр. Показано її вплив на характер оперативних планів передвоєнного періоду та на перебіг початкового періоду війни з Німеччиною. The article deals with the problem of the contents and ...
1193973
  Ланіна Т.О. Розвиток вокального ансамблевого виконавства в Україні другої половини XX століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 85-91
1193974
  Кін О.М. Розвиток волонтерської діяльності студентської молоді України наприкінці ХХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 202-212. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
1193975
  Полыщук С.А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого віку // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-14
1193976
  Амоша О.І. Розвиток вугільної промисловості в сучасних умовах / О.І. Амоша, Д.Ю. Череватський // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 101-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1193977
  Хилюк С.В. Розвиток вчення про злочини проти волі, честі та гідності особи в кримінальному праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 239-247. – (Юридична ; Вип. 3)
1193978
  Хилюк С. Розвиток вчення про злочини проти життя та здоров"я особи в доктрині кримінального права незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С.303-313. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1193979
  Галабала М.В. Розвиток вчення про кримінальний закон в українській кримінально-правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 494-504. – ISSN 1563-3349
1193980
  Перебитюк М.В. Розвиток вчення про методи судової експертизи / М.В. Перебитюк, О.В. Ринкова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 438-441. – ISSN 1563-3349
1193981
  Тугарова О.К. Розвиток вчення про непрямі докази в історії кримінального судочинства України // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-43
1193982
  Чебаненко І.І. Розвиток вчення про розломно-блокову будову літосфери Землі в інституті геологічних наук Національної академії наук України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 7-16. – ISSN 0367-4290
1193983
  Орленко В.В. Розвиток вчення про самоврядування в державно-правовій концепції О.Д.Градовського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 52-57. – ISSN 1563-3349
1193984
  Куян І.А. Розвиток вчення про суверенітет в українській та російській конституційно-правовій думці дорадянського періоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 86-90


  У статті розглядається еволюція вчення про суверенітет в українській та роcійській конституційно-правовій думці від XVI до початку XX століття, з"ясовуються підходи вчених до тлумачення змісту поняття суверенітету та питання про суб"єктів ...
1193985
  Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1193986
  Курко М.Н. Розвиток гарантій права на освіту в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 145-152
1193987
  Тимчишин Г.В. Розвиток генеративних органів рододендронів в умовах інтродукції / Г.В. Тимчишин, Л.В. Горб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 88-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Викладено результати вивчення формування генеративних органів у 16 видів роду Rhododendron L. Виявлено особливості розвитку пилку.
1193988
  Кожуріна М.С. Розвиток географічної науки в Чернівецькому університеті / М.С. Кожуріна, М.В. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 17-24
1193989
  Павлова В.П. Розвиток геодезії і картографії в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 98-103. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
1193990
  Плахотнік Ольга Василівна Розвиток геоекологічної освіти в Україні : Дис... доктор. педагог.наук: 13.00.04. / Плахотнік Ольга Василівна; КУ ім. Шевченка. – К, 1998. – 464л. – Бібліогр.:л.400-464
1193991
  Рогаченко В.Ф. Розвиток геометрії від її зародження до кінця середньовіччя. / В.Ф. Рогаченко. – Львів, 1974. – 93с.
1193992
  Рогаченко В.Ф. Розвиток геометрії у XVII-XVIII століттях. / В.Ф. Рогаченко. – Львів, 1973. – 86с.
1193993
  Закревський Д.В. Розвиток гідрохімії осушуваних земель в Київському національному кніверситеті імені Тараса Шевченка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-109-9
1193994
  Данилишин О. Розвиток глобалізаційних тенденцій світової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 58-62. – ISSN 1818-2682
1193995
  Климко Г.Н. Розвиток глобальних форм економіки : [рецензія] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
1193996
  Скворцова Н. Розвиток гностичної філософії в контексті інтеграції з герметичною традицією // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 111-113. – ISSN 1728-9343
1193997
  Іващенко М.К. Розвиток громадських засад в галузі народного контролю в період розгорнутого будівництва комунізму / М.К. Іващенко. – Київ, 1968. – 27с.
1193998
  Менджул М.В. Розвиток громадських організацій в Україні: історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 125-130.
1193999
  Лациба М. Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (1). – С. 2-8.
1194000
  Лациба М. Розвиток громадянського суспільства. Що для цього може зробити держава // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2011. – № 4 (18). – С. 4-8
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,