Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1189001
  Ивановский Б.Г. "Сколково" - инновационный прорыв или кормушка для "реформаторов?" // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 75-93. – ISSN 1998-1791
1189002
  Пахер Г.Н. "Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!.." : (Повторение и закрепление изученного по теме "Имя существительное" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 4. – С. 13-15
1189003
  Шевченко И.П. "Скондропундрия": Русский язык, в котором скопилось немало скверных слов... // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 0868-488Х
1189004
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора // Дела "шитейские" / О.А. Тушнова. – Москва : Знание, 1990. – с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4 /1990 ;Сделай сам)
1189005
  Васильев Б.М. "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев // Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
1189006
  Іваненко В.А. "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика XX - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1189007
   "Скульптура древней и средневековой Японии", выставка. Ленинград. 1969. – Л., 1969. – 27с.
1189008
   "Скульптура и графика ГДР", выставка. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 24с.
1189009
   "Скульптура малых форм", всесоюзная выставка, 1-я. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 22с.
1189010
  Старченко Т. "Слава Богу за все!" (християнська мотивація у прозі Ганни Барвінок) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 5-9


  Розглядається християнська концепція людини в українській літературі, зокрема аналізується творчість Ганни Барвінок
1189011
  Катренко А. "Слава вам, невтомному діячеві на рідному полі!..." / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 219-245


  У публікації подано листи кін. XIX - поч. XX ст. відомого українського вченого та громадсько-культурного і політичного діяча Михайла Федоровича Комарова до М.С. Грушевського, які містять важливі відомості про діяльність їхнього автора.
1189012
  Пахаренко В. "Слава не поляже... " (Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Нещодавно Видавничий дім Києво-Могилянської академії подарував зацікавленим читачам нову працю авторитетного шевченкознавця зі східної (рос.) діяспори Юрія Барабаша. Це збірка статей. Сюди війшли такі дослідження "Свою Україну любіть...". Шевченкова ...
1189013
  Сергійчук В. "Слава Севастополя" як джерело історичної правди // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 вересня (№ 176). – С. 10


  На фото Володимир Сергійчук.
1189014
   "Слава труду", всесоюзная выставка самодеятельных художников.Москва. 1974. – Москва, 1974. – 92с.
1189015
   "Слава труду". Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1976. – 140с.
1189016
   "Слава труду". Республиканская художественная выставка. Ашхабад. 1976. – М., 1976. – 38с.
1189017
  Пургин А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Пургин. – Архангельск, 1953. – 236с.
1189018
  Соляник А.Н. "Слава" в Антарктике / А.Н. Соляник. – М, 1954. – 128с.
1189019
  Ткачук М. "Славетна київська школа": феномен чи метафора? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.59-82
1189020
  Гражевська Н. "Славетні постаті" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Про видання започаткованої членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором В.Д. Базилевичем серії видань "Славетні постаті", присвячену дослідженню творчого шляху та інтелектуальному спадку фундаторів економічної науки в ...
1189021
  Огородник І. "Славна київська школа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 30-32. – ISSN 0235-7941
1189022
  Киркевич В. "Славны бубны за горами..." Ивана Долгорукова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 176-185. – ISBN 978-966-95419-8-7
1189023
  Ікономос К. ["Скупий" Мольєра / Константінос Ікономос ; за ред. Костіса Скаліораса. – Афіни : Ерміс, 1987. – 150, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1189024
  Мольер Ж.Б. [Скупой] : [Комедия] / [Пер. Ф.Н. Устрялова]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [4], 141, [2] с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1189025
  Перанті М. [Славетний монах : роман-біографія Александроса Пападіямандіса / Мих. Перанті. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 287, [ 2 ] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 25])
1189026
  Ушкалов Л.В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : статті 2010-2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-565-9
1189027
  Гужва О.П. Сковорода: знання як богопізнання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-111. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1189028
  Гужва О. Сковорода: його сповідь є одкровенням // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 153-163. – ISBN 966-7379-70-1
1189029
  Наливайко Степан Сковорода: таємниця славетного імені // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному, історичному й культурологічному матеріалі досліджується й по-новому тлумачиться прізвище видатного українського філософа й мислителя - Сковорода, яке знаходить паралелі в індійському антропоніміконі.
1189030
  Вишеславський Л.М. Сковородинівське коло / Л.М. Вишеславський. – Київ, 1997. – 69с.
1189031
  Шевчук Т. Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського


  Пропонований історико-літературний матеріал містить відомості про родину першого біографа і друга Григорія Сковороди Михайла Ковалинського. Висвітлено аспекти Кар"єри М. Ковалинського та його братів на імперській державній службі в контексті їх прямого ...
1189032
  Лукьяненко Д. Сковородинівські мотиви та образи у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 96-100


  Статтю присвячена аналізу ремінісценції Сковородинівських мотивів і образів у творчості Т.Г. Шевченка на матеріалі його поетичних ("О.А. Козачковському", "Садок вишневий коло хати", "Сон") та прозових ("Близнецы") творів. Обгрунтовано зв"язок між ...
1189033
  Чобанюк В. Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків, зокрема "сродної" праці, шляху, самопізнання, життя і смерті тощо. The article explores Skovoroda motives in the creative activity of Kyiv neoclassical writers, ...
1189034
  Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 71с.
1189035
  Мануйкін О. Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 79-87. – (Філологічні науки)
1189036
  Бартоліні М.Г. Сковородинський трактат "Убуждшеся видеша славу его": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 73-87. – ISSN 0235-7941
1189037
  Гусленко Р. Сковородинські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена аналізові ідейного задуму та визначенню змісту алегорій-образів-символів у поемі В. Підпалого "Повернення у Кавраї". Виділені образи-концепти, створені поетом для синтезу в поемі ідеї трьох світів та двох натур. Виокремлені ...
1189038
  Хоркавий Р. Сковородіана / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2004. – 544 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 523-534. – ISBN 5-7707-1940-0
1189039
  Гайворонська А.А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0320-9466
1189040
   Сковороду пам"ятають в Угорщині // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22, 1стр.кол.вкл.
1189041
  Бойє К. Скогландія = Skogland / Кірстен Бойє ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Харків : Фоліо, Теза, 2011. – 441, [2] с. – ISBN 978-966-03-5388-6
1189042
   Скок Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 45. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1189043
   Скок Володимир Іванович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256. – ISBN 978-966-644-090-0
1189044
  Димчева Р. Скокове през времето: Иван Радоев духовен опит и творчество / Р. Димчева. – София, 1993. – 133 с.
1189045
  Рязанцева Н. Сколково - в Сибирь! / интервью брала Яна Булавина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Наталья Рязанцева, проректор по стратегическому развитию и инновационной политике этого университета, отвечает на вопросы. Среди идей, которые намерен поддерживать Фонд “Сколково”, есть очень близкие любому человеку В 2010 году Консорциум томских ...
1189046
  Нордлунд М. Сколково далёкое и близкое / беседу вела Л. Аксёнова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0028-1263


  В октябре 2011 года в России создан новый университет — Сколковский институт науки и технологий, Сколтех. Набрана пилотная группа из 20 студентов (в августе этого года они уже приступили к занятиям), сформирован пул из 13 научных коллективов, три из ...
1189047
  Виан Борис Сколопендр и планктон : Романы, пьесы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 448с. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-061-2 (т.4)
1189048
  Пашин В.В. Сколопендра / В.В. Пашин. – Пермь, 1968. – 106с.
1189049
  Залесская Н.Т. Сколопендровые многоножки / Н.Т. Залесская, А.А. Шилейко. – М, 1991. – 102с.
1189050
  Лаврентьев В.В. Скольжение полимеров по твердым поверхностям : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 076 / Лаврентьев В.В. ; Учен. совет по мех. и материаловед. полимеров науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1969. – 41 с.
1189051
  Добролюбов А.И. Скольжение, качение, волна / А.И. Добролюбов. – М., 1991. – 173с.
1189052
  Дауэр Том Скользкая работа : альпинизм // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 78-81 : Фото. – ISSN 1029-5828
1189053
  Пестушко Валерий Скользкая... вода? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54-55
1189054
  Казарян С.С. Скользящее распределение ресурса на сети методом динамического программирования. / С.С. Казарян, Л.Г. Хачиян. – М., 1986. – 27с.
1189055
  Журавлев Андрей Скользящие по водной глади // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 84-99 : фото
1189056
  Федосеенко Ю.С. Скользящие режимы в неавтономных динамических системах с ударными взаимодействиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.06 / Федосеенко Ю.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 14л.
1189057
  Уткин В.И. Скользящие режимы и их применения в системах с переменной структурой. / В.И. Уткин. – М., 1974. – 272с.
1189058
  Карпов А. Сколько бозонов у Хиггса? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 11-17 января (№ 1/2). – С. С 1, С 4-5


  Хотя наиболее неблагодарное дело в науке - предсказывать грядущие открытия, это одно из самых увлекательных и интересных занятий. Так решения каких же научных задач в 2013-м стоит ожидать особо? В физике сложилась крайне редкая ситуация - когда самое ...
1189059
  Оганесян А. Сколько будет длиться война в Афганистане? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0130-9625
1189060
   Сколько бы лет ни прошло.. – М., 1966. – 295с.
1189061
  Вакуловская Л.А. Сколько бы ни пришлось, буду ждать... / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1990. – 379с.
1189062
  Славнов В.П. Сколько было пройдено... / В.П. Славнов. – М., 1984. – 184с.
1189063
   Сколько в мире мигрантов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 47 : фото
1189064
  Ковалевский Н. Сколько в нашем Отечестве Героев Советского Союза // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0321-0626
1189065
   Сколько Вам лет? : Линии жизни глазами психолога. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 112с. – ISBN 5-88527-025-2
1189066
  Россельс В.М. Сколько весит слово / В.М. Россельс. – Москва, 1984. – 430 с.
1189067
  Зекцер И.С. Сколько воды под землей? / И.С. Зекцер. – М, 1986. – 48с.
1189068
  Зайцев Вадим Сколько воды утекло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 22-23 : фото
1189069
  Свиньин В.Ф. Сколько вокруг систем? / В.Ф. Свиньин. – Новосибирск, 1976. – 71с.
1189070
  Цукерман Кэтрин Сколько всего человек жили на планете?. Миллиарды жизней // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 66 : фото
1189071
  Лузан А. Сколько вузов нужно? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 5


  О реформе высшего образования в Украине говорится давно. И все эти годы наше образование не становилось лучше, а уверенно ухудшалось. Все, кому приходится с ним сталкиваться, - и студенты, и преподаватели, и потребители, то есть предприятия и ...
1189072
   Сколько детей будет в советской семье.. – М., 1977. – 104с.
1189073
  Кардин В. Сколько длятся полвека / В. Кардин. – М, 1977. – 351с.
1189074
  Цейтлин Е.Л. Сколько дорог у «Бронепоезда 14-69». / Е.Л. Цейтлин. – Москва : Книга, 1982. – 127 с.
1189075
  Гриненко М.Ф. Сколько же надо двигаться / М.Ф. Гриненко, Т.Я. Ефимова. – М., 1985. – 63с.
1189076
  Зимина Т. Сколько жили скифы? // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2


  Дослідження древніх людей скіфської епохи VII ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е.
1189077
  Владиславский В. Сколько жить тебе, человек? / В. Владиславский. – Минск, 1981. – 176с.
1189078
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 40 с.
1189079
  Огородников К.Ф. Сколько звезд на небе / К.Ф. Огородников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 40 с.
1189080
  Авдеенко Ю.Н. Сколько зим... : повести / Ю.Н. Авдеенко ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 319 с. : ил.
1189081
  Пучков Л. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? / Л. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617
1189082
  Пучков А. Сколько инженеров нужно для инновационной экономики? (модели построения прогнозов) / А. Пучков, В. Петров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617
1189083
  Костелянец Галина Сколько их, почти безымянных... : страницы воспоминаний // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 43-91. – ISSN 0012-6756
1189084
  Щелокаева Т.В. Сколько кодексов нужно России? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 102-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1189085
   Сколько лет Деду Морозу? // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.30. – ISSN 0028-1263
1189086
  Алянчиков А.М. Сколько лет живет тополь / А.М. Алянчиков. – Фрунзе, 1978. – 119с.
1189087
  Лотце Р. Сколько лет земле / Р. Лотце. – М.-Л., 1926. – 92с.
1189088
  Обручев В.А. Сколько лет Земле / В.А. Обручев. – Москва. – 44 с.
1189089
  Андроникова М.И. Сколько лет кино? / М.И. Андроникова. – Москва, 1968. – 100с.
1189090
  Воробьев Е.З. Сколько лет, сколько зим / Е.З. Воробьев. – Москва, 1964. – 599с.
1189091
  Корякина М.С. Сколько лет, сколько зим / М.С. Корякина. – Красноярск, 1981. – 302с.
1189092
  Козлов Ю.В. Сколько листьев на дереве / Ю.В. Козлов. – М, 1981. – 256с.
1189093
  Холланд Дженнифер Сколько можно спать? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 40 : фото
1189094
  Литошик Денис Сколько надо прибавить, чтобы персонал не смотрел на сторону. Весна. Сотрудники полетели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34 : Фото
1189095
  Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... / А.И. Шебунин. – М, 1971. – 173с.
1189096
  Клочко В.Е. Сколько нас в одном теле? / В.Е. Клочко. – Алма-Ата, 1990. – 91с.
1189097
  Сагдиев М.Р. Сколько правды, столько и веры. / М.Р. Сагдиев. – М., 1990. – 174с.
1189098
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва, 1988. – 200с.
1189099
  Васильева Т.В. Сколько праздников в году? / Т.В. Васильева, О.И. Руденко. – Москва : Русский язык, 1989. – 197с.
1189100
  Иванов И. Сколько проживу вместе Сербия и Черногория? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
1189101
  Грехова Людмила Васильевна Сколько профессий - столько дорог : Рек. библиогр. указ. для уч. 6-8 кл. / Грехова Людмила Васильевна, Черткова Надежда Анатольевна. – Москва : Книга, 1983. – 63с.
1189102
  Гуляев В.И. Сколько раз открывали Америку? / В.И. Гуляев. – М., 1978. – 112с.
1189103
  Сиротин Б.З. Сколько света в мире / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1189104
  Тарасов А. Сколько Сколково не корми... // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 9 (1035). – С. 46-54. – ISSN 0130-1640
1189105
  Жак В.К. Сколько солнца в небе / В.К. Жак. – М., 1966. – 103с.
1189106
  Бурмистенко А.Н. Сколько стоит "собранное мнение"? / А.Н. Бурмистенко. – М., 1977. – 112с.
1189107
   Сколько стоит "собранное мнение"? : сб. очер. – Москва : Знание, 1981. – 240 с.
1189108
  Кливец П.Г. Сколько стоит бесплатное?. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
1189109
  Юриков А. Сколько стоит Валерий Леонтьев? / А. Юриков. – М, 1990. – 48 с.
1189110
  Черняк Георгий Сколько стоит ваша репутация? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 18-19 : фото
1189111
  Сахни Бхишам Сколько стоит курица : рассказы / Бхишам Сахни ; пер. с хинди В. Чернышева. – Москва : Правда, 1979. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
1189112
  Шур Я.И. Сколько стоит минута / Я.И. Шур. – М., 1969. – 112с.
1189113
  Бархоленко А.Ф. Сколько стоит песня / А.Ф. Бархоленко. – Челябинск, 1967. – 89с.
1189114
  Черняк Георгий Сколько стоит профессионализм? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 12-13 : фото
1189115
  Раевский Б.М. Сколько стоит рекорд / Б.М. Раевский. – Л., 1971. – 231с.
1189116
  Дубровиский И.В. Сколько стоит рубль / И.В. Дубровиский, В.В. Орлов. – М, 1976. – 160с.
1189117
  Нариньяни С.Д. Сколько стоит рябчик? / С.Д. Нариньяни. – М., 1954. – 56с.
1189118
  Кушнир И.А. Сколько стоит экзамен по математике? / И.А. Кушнир; И.А. Кушниp. – Киев : Факт, 1997. – 42 с. – ISBN 5-86248-095-1
1189119
  Коробенок Е.В. Сколько сторон у поверхности? / Е.В. Коробенок, А.А. Столяр. – Минск, 1985. – 158с.
1189120
  Пестушко В. Сколько стоят вулканы? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 66-67 : Іл.
1189121
  Рудова Е.Л. Сколько той жизни: Юмор и сатира / Е.Л. Рудова, В.А. Рудов. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1189122
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Москва, 1964. – 182с.
1189123
  Мейсак Н.А. Сколько у нас Маресьевых? / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1973. – 320с.
1189124
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1978. – 213с.
1189125
  Варно В.А. Сколько у нас под килем / В.А. Варно. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 287с.
1189126
  Лернер Л.В. Сколько цветов у "Радуги" или Дни Афанасия Лунева / Л.В. Лернер, Э.Б. Маркин. – М., 1990. – 286с.
1189127
  Гусев Ю.А. Сколько, что и где мы покупаем : (Статистика для всех) / Ю.А. Гусев. – Москва : Статистика, 1979. – 88 с.
1189128
  Кашкадамова Екатерина Скомканый черновик Творца : увлечения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 106-112 : Фото
1189129
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 28-29
1189130
   Скомороха Віктор Єгорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-105


  Привітання з 70-річчям.
1189131
  Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси : исследование / А.С. Фаминцын. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1889. – 191 с.
1189132
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595
1189133
  Козлов М. Скоморохи на Русі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 153-166. – ISSN 0869-3595


  Скоморoхи, професійнi мандрівні співці й актори (лицедії), учасники свят, обрядів, ігор. Вперше згадані в літописах Київської Русі 1068 та зображені на фресках Софійського собору в Києві (1037). Скоморохи ("веселі люди") розважали народні маси співом, ...
1189134
  Зырянов И.В. Скоморошины / собрал в Прикамье И.В. Зырянов ; [худож. Маргарита Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 163 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1189135
   Скоморошьи и бабьи песни / [М. Багрин, псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М. Багриным ; [Типо-лит. Ю.Я. Римана], 1910. – VI, [2], 59 с. – Без тит. л.
1189136
  Федорова В.П. Скоморошьи песни в народной лирике. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Федорова В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
1189137
  Коваленко С.П. Сконструированные клетки в биотехнологии / С.П. Коваленко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 61с.
1189138
   Скопjе во нов 1941 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1973. – 520 с.
1189139
   Скопjе во нов 1942 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1975. – 416 с.
1189140
   Скопjе во нов 1943 - 1945 : Материjали од научниот собир. – Скопjе, 1981. – 751 с.
1189141
   Скопа и другие птицы и звери [Електронний ресурс] : Скопинская керамика. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 57 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. С 16 в. ведет свою истрию скопинская керамика. Богатые залежи светлых гончарных глин способствовали развитию промысла на рязанской ...
1189142
  Чубова А.П. Скопас / А.П. Чубова. – Л.М., 1959. – 36с.
1189143
   Скопенко В.:"Слухи о бесперспективности государственной ветви образования явно преувеличены" // Зеркало недели, 1995. – №43


  Интервью с ректором КНУ
1189144
   Скопенко Віктор Васильвич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Некролог з приводу смерті колишнього ректора КНУ, Героя України, академіка Віктора Васильовича Скопенка.
1189145
   Скопенко Віктор Васильович. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 160 с. – (Видатні постаті Київського університету")
1189146
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 30-31. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1189147
  Губерський Л.В. Скопенко Віктор Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 479-480. – ISBN 966-316-045-4
1189148
   Скопенко Віктор Васильович // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / Авт.-упор.: В.Болгов. – Київ : Український видавничий консорціум, 2004. – Вип. 1 : 2004 рік. – С. 4. – ISBN 966-8411-13-7
1189149
   Скопенко Віктор Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 284- 333. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1189150
   Скопенко Віктор Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 16-17. – ISBN 966-8352-11-4
1189151
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 19. – ISBN 978-966-96823-1-4
1189152
   Скопенко Віктор Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 35-36. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
1189153
   Скопенко Віктор Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 256-257. – ISBN 978-966-644-090-0
1189154
  Різун В. Скопенко Віктор Васильович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 429-432. – ISBN 978-966-11-0226-1
1189155
  Скопенко В.В. Скопенко завидует Оксфорду / беседу вел Алексей Шабанов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 23 сентября. – С. 4 : фото


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Скопенко після вручення йому премії ім. Вернадського , яку він віддав дитячому садку при університеті. Беседа с ректором КНУ имени Тараса Шевченко В.В. Скопенко после вручения ему премии им. В. ...
1189156
   Скопления междоузельных атомов в кремнии и германии / А.Л. Асеев, Л.И. Федина, Д. Хеэль, Х. Барч. – Ноосибирск : Наука, 1991. – 149 с.
1189157
  Герасименко И.И. Скополаминные растения рода Datura и перспектива их культуры в СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасименко И.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1189158
   Скопусні ігри, або Як МОН України перекручує закони... / І. Кресіна, О. Кресін, О. Батанов, В. Горбатенко, О. Малишев, Н. Батанова, М. Ходаківський, О. Стойко, О. Кукуруз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Зауваження та пропозиції до проекту наказу МОН "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
1189159
  Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация / Н.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1937. – 136с.
1189160
   Скопье 1963, 1963
1189161
  Акулов И.И. Скорая развязка : повести, рассказы, пьеса / Иван Акулов. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 381 с.
1189162
  Тичина П.Г. Скорбна мати = Скорбная мать=The grief of the Madonna=La mere de la douleur / Павло Тичина ; [пер. рос. І. Качуровський ; пер. груз. Р. Чілачава ; пер. англ. С. Комарницький ; пер. фр. Д. Чистяк]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 46, [2] с. : портр., іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та груз. мовами
1189163
  Тичина П.Г. Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; [упорядкув., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2013. – 477, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-966-346-962-1
1189164
  Кожик Ф. Скорбная и героическая жизнь Я.А.Коменского / Ф. Кожик. – Прага, 1958. – 159с.
1189165
  Науменко В. Скорбная страничка из жизни М.А. Максимовича (по его черновым письмам к разным лицам) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 104-112. – ISBN 5-7707-1061-6
1189166
  Анисимов А.Л. Скорбное бесчувствие / А.Л. Анисимов. – Київ, 1992. – 265с.
1189167
  Публий Овидий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Публий Овидий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1189168
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1978. – 271с.
1189169
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии. Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – М, 1979. – 272с.
1189170
  Овидий Публий Назон Скорбные элегии.Письма с Понта / Овидий Публий Назон. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
1189171
  Глобус Адам Скорбный дом : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 144-146. – ISSN 0130-7673
1189172
  Чернов А.Ю. Скорбный остров Гонорупуло / А.Ю. Чернов. – М., 1990. – 46с.
1189173
  Молева Н.М. Скорбный список / Н.М. Молева. – Москва : Знание, 1991. – 55 с.
1189174
  Гофштейн Д. Скорбота // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 207-220.
1189175
  Шушарін Д. Скорботна бездушність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 9


  І російська влада, і російське суспільство не сприймають трагедії у власній історії й не визнають права інших народів на трагедію - передусім Голодомор.
1189176
  Зінченко Н. Скорботна данина пам"яті : сценарій літературного вечора, присвяченого трагічним подіям голодомору в Україні 1932-1933 років
1189177
  Руденко Г. Скорботна нота "Сонячних кларнетів" Павла Тичини (поезія періоду громадянської війни) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 34-36. – ISSN 2076-9326
1189178
  Астуріас М.А. Скорботна п"ятниця. / М.А. Астуріас. – Київ, 1980. – 256с.
1189179
  Русанівський І. Скорботна трагедія репресій (Пам"яті Макара Русанівського)
1189180
  Гаврилова Л. Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 250-253. – ISSN 2075-1222
1189181
  Костенко Н.В. Скорботні і любовні елегії Дмитра Кременя // Collegium : международный научно-художественный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т международных отношений ; глав. ред. Д. Бураго. – Киев, 2017. – № 27. – С. 269-276. – ISSN 2522-4913
1189182
  Лазаренко В. Скорботні свідки Афганської війни (1979 - 1989 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 273-280. – ISBN 978-617-7399-06-2
1189183
  Психа В.Л. Скоре после свадьбы / В.Л. Психа. – 2-е изд., с изм. – Краснодар, 1988. – 93с.
1189184
  Струве П.Б. Скорее за дело! / П.Б. Струве. – М, 1991. – 46 с.
1189185
  Черненко В.А. Скорей бы завтра / В.А. Черненко. – Пермь, 1967. – 288с.
1189186
  Воробьев Е.З. Скорей бы настало завтра / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 220с.
1189187
   Скорені вершини. – Київ, 1979. – 160с.
1189188
  Волошин І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1189189
  Лойко О.А. Скорина / О.А. Лойко. – М., 1989. – 349с.
1189190
  Подокшин С.А. Скорина и Будный / С.А. Подокшин. – М, 1974. – 175 с.
1189191
   Скорина Франциск и Вильнюс. – Вильнюс, 1991. – 140с.
1189192
  Луцишин О. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок / О. Луцишин, О. Климчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 207-217. – ISSN 1818-5754
1189193
  Камінський А.Б. Скорингові технології оцінювання вартості портфелів рострочених кредитів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 183-188. – ISSN 2221-755X
1189194
  Бондар Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 25-30. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізуються друковані і писемні пам"ятки, пов"язані з діяльністю та ім"ям видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Особливу увагу приділено ...
1189195
  Різниченко С.Т. Скористаймось їх досвідом // Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1999. – № 11/12. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117


  Формування системи науково-педагогічних кадрів вищої школи США.
1189196
  Косьянова В.А. Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1189197
  Олди Г. Скорлупарь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 83-99. – ISSN 1728-8568
1189198
  Ткаченко В. Скоро буде весна : поезії / Валентина Ткаченко. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 188 с.
1189199
  Самсонов С.А. Скоро опять весна : рассказы / Семен Самсонов; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 52 с.
1189200
  Левашева Г.Я. Скоро премьера! : рассказы о муз. театре / Г.Я. Левашева. – Л. : Детская литература, 1991. – 157 с.
1189201
  Михеев В. Скоро разбудят меня на рассвете : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 0321-1878
1189202
  Печерникова И.А. Скоро юность / И.А. Печерникова. – М., 1975. – 175с.
1189203
  Тичина П.Г. Скоровода : симфонія / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник. – 403 с.
1189204
   Скоромный и постный стол. – Л, 1990. – 95с.
1189205
  Копитько О. Скоропадський і АнтиСкоропадський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 14


  Чого повинні навчати події 100-річної давності.
1189206
  Мартинов А.Ю. Скоропадський і Денікін: спроба порівняльного аналізу соціально-економічної політики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі фахів них та опублікованих матеріалів аналізується соціально-економічна політика в Україні за часів правління П. Скоропадського та денікінської окупації, дається порівняльний аналіз сутності економічної політики.
1189207
  Литвин С. Скоропадський і Петлюра: спроба спростування деяких міфів в історіографії Української Держави 1918 року // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 232-237
1189208
  Короткий В.А. Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 361-362. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1189209
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Два гетьмана, кілька генеральних старшин та низка громадських діячів, меценатів і науковців - таким є внесок роду Скоропадських до пантеону найвизначніших українців.
1189210
  Чернецький Є. Скоропадські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
1189211
  Тыж Р.М. Скороплодная и обыкновенная формы ореха грецкого / Р.М. Тыж, Н.М. Антонюк. – К., 1984. – 135с.
1189212
  Дементьева Н.М. Скоропостижная смерть от атеросклероза венечных артерий / Н.М. Дементьева. – М, 1974. – 216с.
1189213
  Грунин Михаил Скороспелые ФИГи : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 12-14
1189214
  Жаркова В.В. Скорости возбуждения и ионизации атома водорода электронным ударом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 41-51. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Проведено сравнение скоростей возбуждения атома водорода при соударениях со свободными электронами, расчитанных по различным полуэмпирическим формулам, с экспериментально измеренными временами жизни возбужденных состояний (главные квантовые числа n=3, ...
1189215
  Радаков Д.В. Скорости движения и некоторые особенности зрения рыб / Д.В. Радаков, В.Р. Протасов. – М, 1964. – 48с.
1189216
  Комаров В.Т. Скорости движения нектоннных животных / В.Т. Комаров. – К., 1976. – 99с.
1189217
   Скорости диформаций и смещения в эпоху сильного землетрясения на Южном Байкале / В.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, Е.В. Бойко, Е.И. Грибанова, В.М. Семибаламут, А.В. Тимофеев, А.В. Ярошевич // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1040-1061 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1059-1061. – ISSN 0016-7886
1189218
   Скорости звуковых волн, измеренные методом неупругого рассеяния рентгеновских лучей при высоких давлениях и температурах в алмазной ячейке с резистивным нагревом / Э. Отани, К. Мибе, Т. Сакамаки, С. Камада, С. Такахаси, Х. Фукуи, С. Цуцуи, Р А.К. Барон // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 247-253 : рис., табл. – Библиогр.: с. 252-253. – ISSN 0016-7886
1189219
  Козленко М.В. Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 70-85 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
1189220
  Шаповал В.И. Скорости продольных волн при высоких давлениях и температурах в породах центральной части Украинского щита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.051 / Шаповал В.И.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – К. – 18л.
1189221
  Меландер Л. Скорости реакций изотопных молекул / Л. Меландер, У. Сондерс. – М, 1983. – 344с.
1189222
  Исаков П.К. Скорости, ускорения, повесомость / П.К. Исаков, Р.А. Стасевич. – М, 1962. – 151с.
1189223
   Скоростигла "Карменсіта" робить виклик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81. – ISSN 0130-5212
1189224
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии задуговых впадин / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 37-47 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1189225
  Мурусидзе Г.Я. Скоростная модель верхней мантии на территории Кавказа и прилегающих регионов / Г.Я. Мурусидзе. – Тбилиси, 1987. – 135с.
1189226
  Гордиенко В.В. Скоростная модель верхней мантии под срединно-океаническими хребтами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 33-42 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1999-7566
1189227
   Скоростная модель строения мантии под о-вом Суматра и сейсмичность района / А.В. Кендзера, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, А.И. Островной // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 85-98 : рис. – Библиогр.: с. 97-98. – ISSN 0203-3100
1189228
  Блюмберг И.Б. Скоростная обработка кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – Л, 1975. – 67с.
1189229
  Килимов С.Л. Скоростная проходка наколнных стволов / С.Л. Килимов. – Киев, 1959. – 113 с.
1189230
  Стетюха Е.И. Скоростная проходка нефтяных скважин. / Е.И. Стетюха. – Грозный, 1961. – 56с.
1189231
   Скоростная сельскохозяйственная техника. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 191с.
1189232
  Дмитриевский О.Д. Скоростная спектрометрия и ее применение к исследованию фотореакций органических соединений методом импульсного фотовозбужедения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Дмитриевский О.Д.; Гос.оптич. ин-т. – Л, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1189233
  Гобаренко В.С. Скоростная структура верхних этажей мантии бассейна Черного моря / В.С. Гобаренко, Т.Б. Яновская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 62-74 : Рис. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1189234
  Сазонов М.Л. Скоростники / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1189235
  Сазонов М.Л. Скоростники. / М.Л. Сазонов. – Л., 1953. – 52с.
1189236
  Нестеренко Н. Скоростно-силовая подготовка юных баскетболистов 13-14 лет в зависимости от игрового амплуа / Н. Нестеренко, А. Соловей // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1992-7886
1189237
   Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов. – Москва, 1968. – 247с.
1189238
  Листопад Иван Викторович Скоростно-силовая подготовленность лыжников-гонщиков разной квалификации и методика ее совершенствования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Листопад Иван Викторович; Киевский гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 26л.
1189239
  Аншелес О.М. Скоростное выращивание однородных кристаллов из растворов. Кристаллизация сегнетовой соли / О.М. Аншелес. – Ленинград, 1945. – 83с.
1189240
  Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование / Л.Ф. Штернберг. – Москва : Высшая школа, 1988. – 31с.
1189241
  Климов В.А. Скоростное микроопределение углерода и водорода и других элементов из той же навески. : Автореф... доктор хим.наук: / Климов В.А.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1189242
  Яковлева Т.И. Скоростное поле потока на одиночном изгибе : Автореф... канд. техн.наук: 696 / Яковлева Т.И.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1189243
  Нифонтов Б.И. Скоростное проведение горных выработок. / Б.И. Нифонтов. – Свердловск-Москва, 1949. – 78с.
1189244
  Прокопович А.Е. Скоростное резание и модернизация металлорежущих станков. / А.Е. Прокопович. – М, 1949. – 27с.
1189245
  Кузьмин Н.М. Скоростное резание металлов и повышение производительности трудад в машиностроении / Н.М. Кузьмин. – Москва, 1955. – 32с.
1189246
  Розвадовский В.А. Скоростное системитическое исследование лудильного олова : Автореф... канд. хим.наук: / Розвадовский В. А.; АН Лит.ССР, Ин-т химии и хим. технол. – Вильнюс, 1954. – 7л.
1189247
  Приклонская Н.В. Скоростное смешение резин как фактор интенсификации производственного процесса. : Автореф... канд. техн.наук: / Приклонская Н.В.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 13л.
1189248
  Заец Л.Н. Скоростное строение мантии и сверхглубинные флюиды Юго-Восточной Азии / Л.Н. Заец, Као Динг Тру, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 108-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126-127. – ISSN 0203-3100
1189249
  Годзевич В.И. Скоростное структурное бурение. / В.И. Годзевич, А.М. Бродовский. – М-Л, 1953. – 40с.
1189250
  Кудрявцев К.К. Скоростной бег на коньках. / К.К. Кудрявцев, М.П. Соколов. – М, 1952. – 172с.
1189251
  Арутюнов М.Г. Скоростной ввод-вывод информации / М.Г. Арутюнов, В.Д. Маркович. – Москва, 1970. – 352с.
1189252
  Берг Л.Г. Скоростной количественный фазовый анализ. Практическое руководство / Л.Г. Берг. – М, 1952. – 60с.
1189253
  Волькенштейн В.С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов / В.С. Волькенштейн. – Ленинград : Энергия, 1971. – 145 с.
1189254
  Марчевский В.Н. Скоростной обжиг пасты карбоната железа. : Автореф... канд. техн.наук: 05.176 / Марчевский В.Н.; КПИ. – К., 1970. – 26л.
1189255
  Сень З.П. Скоростной обжиг фарфоровых изделий в конвейерных печах. / З.П. Сень, И.И. Мороз. – К., 1968. – 54с.
1189256
   Скоростные измерительные субсистемы.. – Рига, 1980. – 184с.
1189257
  Аристов Михаил Скоростные магистрали требуют высокоточных измерений : в фокусе / Аристов Михаил, Серегин Сергей // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
1189258
   Скоростные методы исследований при гидрогеологических и инженерно-геологических съемках.. – М, 1969. – 336с.
1189259
  Гордиенко В.В. Скоростные модели верхней мантии континентальных и океанических рифтов / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 21-40 : рис. – Библиогр.: с. 36-40. – ISSN 0203-3100
1189260
  Омельченко В.Д. Скоростные неоднородности и рельеф раздела Мохоровичича Украинского щита / В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский, А.Б. Носенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 113-126 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1189261
  Винников С.Д. Скоростные поля в водоворотных областях водохранилищ-охладителей : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Винников С.Д.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1189262
  Шилов Н.В. Скоростные проходки горизонтальных горных выработок. / Н.В. Шилов, М.Б. Удалкин. – М., 1947. – 268с.
1189263
  Гордиенко В.В. Скоростные разрезы верхней мантии под океанами / В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 64-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79-82. – ISSN 0203-3100
1189264
  Рыбин А.Г. Скорость / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1965. – 258с.
1189265
  Кулешов А.А. Скорость : стихотворения и поэмы / А.А. Кулешов. – Минск, 1978. – 206 с.
1189266
  Захаров В.М. Скорость / В.М. Захаров. – Харьков : Прапор, 1980. – 163с.
1189267
  Андрианова Г.П. Скорость / Г.П. Андрианова. – Ставрополь, 1985. – 221с.
1189268
  Антропова И. Скорость : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 17-25. – ISSN 0131-8136
1189269
  Хилтунен В.Р. Скорость взросления. / В.Р. Хилтунен. – М., 1978. – 95с.
1189270
  Кукал З. Скорость геологических процессов / З. Кукал. – Москва, 1987. – 245 с.
1189271
  Захарихина Л.В. Скорость голоценового торфонакопления в условиях Камчатки // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 670-676 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1189272
  Пестушко Валерий Скорость жизни у всех разная : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52
1189273
  Каширин С.И. Скорость звука / С.И. Каширин. – Л., 1987. – 118с.
1189274
  Понедельникова Е.Г. Скорость звука в ассоциированных жидкостях и ее температурная зависимость. : Автореф... канд. хим.наук: / Понедельникова Е.Г.; Москов. хим. технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1953. – 8л.
1189275
  Петренко Л.А. Скорость звука и молекулярная структура среды : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Петренко Л.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 19л.
1189276
  Фэн Жау Скорость звука и сжимаемость водных растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фэн Жау; ЛГУ. – Л., 1960. – 15л.
1189277
  Гитис М.Б. Скорость звука и сжимаемость жидких металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гитис М.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 13л.
1189278
  Муминова Машхура Фатхуллаевна Скорость звука и термодинамические коэффициенты водных растворов неэлектролитов и смесей органических жидкостей в зависимости от температуры и давления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Муминова Машхура Фатхуллаевна; АН Туркм.ССР. Физ.-техн. ин-т. – Ашхабад, 1981. – 18л.
1189279
  Отпущенников Н.Ф. Скорость звука и физико-химические свойства вещества. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Отпущенников Н.Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Томск, 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1189280
  Тутов В.М. Скорость звука и физико-химические свойства жидких Н-парафинов и некоторых циклических углеводородов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Тутов В.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 18л.
1189281
  Мельник Е.М. Скорость зрительного восприятия в процессе нормального старения и при психических заболеваниях в позднем возрасте. : Автореф... Канд.мед.наук: 767 / Мельник Е.М.; Ан СССР Ин-т физиологии,. – Л, 1968. – 23л.
1189282
  Сабуренко Е.Н. Скорость и длительность плавания рыб как элементы их поведения : Автореф... канд. биол.наук: / Сабуренко Е. Н.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных. – М., 1973. – 23л.
1189283
  Посвянский В.С. Скорость и пределы распространения изотермических пламен. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Посвянский В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1189284
  Волков В.Н. Скорость и характер зрительного восприятия при сосудистых поражениях головного мозга : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Волков В.Н. ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1969. – 16 с.
1189285
  Кнастер М.Б. Скорость ионизации водорода на частично погруженных активных электродах в растворах едкого калия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнастер М.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова.. – М., 1964. – 16л.
1189286
  Ваввэ В.Д. Скорость обновления железа гемоглобина при кислородном голодании : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Ваввэ В.Д. ; Воен. мед. акад. – Ленинград, 1954. – 15 с.
1189287
  Любимцев Ю.И. Скорость оборота авансированных промышленных фондов и эффективность социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Любимцев Ю.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – М., 1966. – 18л.
1189288
  Соколов А.А. Скорость обращения денег и товарные цены. / А.А. Соколов. – М., 1925. – 198с.
1189289
  Эсенгулов Д.Э. Скорость окисления органических соединений солями марганца с различной валентностью этого элемента. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эсенгулов Д.Э.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 14л.
1189290
  Ульянов Н.Е. Скорость приближает звезды. / Н.Е. Ульянов. – Омск, 1963. – 91с.
1189291
  Колчин В.Ф. Скорость приближения к предельным распределениям в классической задаче о дробинках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колчин В.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 8л.
1189292
  Загиров Н.Ш. Скорость приближения некоторых классов функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загиров Н.Ш.;. – Минск, 1977. – 19л.
1189293
  Шмидт Г.А. Скорость процесса регуляции нервной пластинки / Г.А. Шмидт, 1936. – С. 135-144
1189294
  Юньев Г.С. Скорость распространения возбуждения в центраьлной нервной системе. / Г.С. Юньев. – Минск, 1963. – 231с.
1189295
  Садыхова С.Х. Скорость распространения и поглощение ультразвуковых волн в водных растворах биомакромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Садыхова С.Х.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1969. – 19л.
1189296
  Чернышенко Т.П. Скорость распространения ультразвука и другие физико-химические параметры некоторых биологических жидкостей человека и животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Чернышенко Т.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1189297
  Чимитджоржиев Д.Б. Скорость распространения ультразвуковых волн в неводных растврах электроликов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чимитджоржиев Д.Б.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1189298
  Брагинский С.Е. Скорость растворения металлов в некоторых буферных растворах. : Дис... наук: / Брагинский С.Е.;. – К., 1940. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1189299
  Вафиади В.Г. Скорость света и ее значение в науке и технике / В.Г. Вафиади, Ю.В. Попов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1970. – 136 с.
1189300
  Толчельникова С.А. Скорость света и проблема "определения одновременности" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-11. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1189301
  Фрум К. Скорость света и радиоволн. : пер. с англ. / К. Фрум, Л. Эссен. – Москва : Мир, 1973. – 196с.
1189302
  Елецкий А.В. Скорость света. / А.В. Елецкий. – М, 1975. – 64с.
1189303
   Скорость седиментогенеза в озере Арахлей (Центральное Забайкалье) по радиогеохимическим и палинологическим данным / А.Б. Птицын, Г. Чу, А.В. Дарьин, Л.В. Замана, И.А. Калугин, С.А. Решетова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 473-480 : рис., табл. – Библиогр.: с. 479-480. – ISSN 0016-7886
1189304
  Коляда Виктор Иванович Скорость сходимости и суммируемости ортогональных рядов и вложение некоторых классов функций многих переменных : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Коляда Виктор Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 9с. – Бібліогр.:с.8-9
1189305
  Вовченко Г.И. Скорость химических реакций и химическое равновесие / Г.И. Вовченко. – Новосибирск, 1967. – 22с.
1189306
  Жданов В.П. Скорость химической реакции / В.П. Жданов. – Новосибирск, 1986. – 100с.
1189307
  Завьялов И.Г. Скорость, время и пространство в современной войне / И.Г. Завьялов. – М., 1965. – 192с.
1189308
  Иванов А.Л. Скорость, маневр, огонь / А.Л. Иванов. – М., 1974. – 304с.
1189309
  Воробьев-Обухов Алексей Скорость, ожившая в Гудвуде : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 96-97
1189310
  Тарасенко Н.Ф. Скорость. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1964. – 71с.
1189311
  Шевчук П.М. Скоротлива активність гладеньких м"язів шлунка щурів при дії таурохолевої кислоти / П.М. Шевчук, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка білих щурів встановлено дозозалежний пригнічувальний ефект таурохолевої кислоти на спонтанну скоротливу активність гладеньких м"язів. Припускається, що такий ефект обумовлено блокадою надходження іонів ...
1189312
   Скоротлива активність гладеньких мязів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Н. Нуріщенко, Н. Жолобак, М. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) в шлунку молодих щурів збільшував співвідношення фазного і тонічного компонентів скорочень викликаних гіперкалієвим розчином (ГКР) на 21,9%(p<0,05). У старих щурів у шлунку після дії НДЦ зростала ...
1189313
  Бояров В.І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 150-154
1189314
  Сербін О. Скорочений варіант "Рубрикатора Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського": оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 13-20. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта "Рубрикатора НБУВ" як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового "Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант". ...
1189315
  Галицька С.В. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / С.В. Галицька, Н.В. Орешина // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Рівень організації інформаційного ресурсу бібліотеки, який визначає ефективність функціонування бібліотечно-пошукової системи, забезпечується на етапі наукового опрацювання документів, зокрема, у процесі формування ресурсів за класифікаційними ...
1189316
  Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-39
1189317
  Шейко О.М. Скорочений силогізм / О.М. Шейко. – Київ : Вища школа, 1962. – 28 с.
1189318
  Карпенко М.І. Скорочений Ціцерон : сатира та гумор / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 162 с.
1189319
  Гетьман З.О. Скорочені слова в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 104-105. – ISBN 966-638-142-7
1189320
  Лаврик Г. Скороченнія релігійних свят в українському "соціалістичному календарі" вихідних днів на етапі становлення радянського трудового законодавства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.481-488
1189321
  Будько О. Скорочення бюджетного фінансування стратегічних напрямів: американський досвід // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 40-41. – (Політичні науки)
1189322
  Вергун Л. Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 80-87. – ISBN 966-581-388-9
1189323
   Скорочення відміняється // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про деякі питання формування штатних нормативів" від 13.04.2016 передбачав 10-відсоткове скорочення працівників навчальних закладів. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписала наказ №484 про ...
1189324
  Береза Іван Григорович Скорочення втрат і підвищення якості м"яса сільськогосподарських тварин : Автореф... докт. ветеринарнихнаук: 16.00.06 / Береза Іван Григорович; Укр. академія аграрних наук, Ін-т ветеринарної медицини. – К., 1994. – 45л.
1189325
  Матюша Л. Скорочення назв установ та організацій збройних сил Франції як проблема військового перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 55-58
1189326
  Дюканова О. Скорочення промислових викидів СО2 і його вплив на зайнятість населення в Україні : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1189327
  Бандурко Г.Є. Скорочення робочого дня -- велике завоювання соціалізму / Г.Є. Бандурко. – Київ, 1962. – 43с.
1189328
   Скорочення слів у бібліографічному описі. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х., 1961. – 55с.
1189329
  Карась Б.О. Скорочення строку звернення до адміністративного суду. Чи обмежує це права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 195-202. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню строків звернення до адміністративного суду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аналізується законодавство в цій сфері, а також здійснюється дослідження судової практики адміністративних судів ...
1189330
  Кузнецов Є. Скорочення у молодіжному сленгу та sms-мова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 16-19
1189331
   Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку. РСТ УРСР 1743-76. – Вид. офіційне. – Київ : Держплан УРСР, 1977. – 22 с. – (Система інформаційно-бібліографічної документації)
1189332
  Перхач Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) / Перхач, Р-Ю.Т // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 231-236. – ISSN 2311-0821
1189333
  Кадыри А. Скорпион из алтаря / А. Кадыри. – Ташкент, 1961. – 250с.
1189334
  Кадыри А. Скорпион из алтаря / А. Кадыри. – М, 1964. – 272с.
1189335
  Зернова Р.А. Скорпионовы ягоды / Р.А. Зернова. – М., 1961. – 31с.
1189336
  Патковский М. Скорпионы / М. Патковский. – Москва, 1962. – 136 с.
1189337
  Свиридов А. Скорпионы Закавказья // Очерки и картины восточных нравов / Вамбери. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – [48] с.


  Содержание конволюта: 1. Скорпионы Закавказья / А. Свиридов; 2. Из путешествия в Кахинхину доктора Мориса / Морис ; 3. Очерки и картины восточных нравов / Вамбери.
1189338
  Патковський М. Скорпіони / М. Патковський. – Київ, 1961. – 183с.
1189339
  Онищенко І.Ю. Скорпіони / І.Ю. Онищенко. – К, 1991. – 221с.
1189340
  Цветкова Т.А. Скорстная делимость мантии под Украинским щитом / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 75-87 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1189341
  Рулев-Хачатурян Скорый Воркута -- Симферополь / Рулев-Хачатурян. – М., 1990. – 267с.
1189342
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – М., 1971. – 48с.
1189343
  Смирнов О.П. Скорый до Баку / О.П. Смирнов. – М., 1978. – 368с.
1189344
  Мирнев В.Н. Скорый поезд / В.Н. Мирнев. – М., 1973. – 336с.
1189345
  Никитина В.А. Скосили темный клевер / В.А. Никитина. – М, 1988. – 140с.
1189346
  Угляр Я.Ю. Скотизм, томізм та їх рецепція у філософії І. Гізеля // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1189347
  Никандров Н.Н. Скотина / Н.Н. Никандров. – Изд. 2-е. – М. – 271с.
1189348
   Скотникова Тетяна Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 300. – ISBN 978-966-2726-03-9
1189349
  Оруэлл Д. Скотный двор / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 183с.
1189350
  Гамкрелидзе Б.В. Скотоводство в горной Ингушетии. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гамкрелидзе Б.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 34л.
1189351
  Макалатия М.Н. Скотоводство в горной части Восточной грузии (по этнографическим матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Макалатия М. Н.; АН ГССР, Ин-т ист, археол. и этнограф. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1189352
  Шамиладзе В.М. Скотоводство в Западной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамиладзе В.М.; АН Груз.ССР.Ин-т исстории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 39л.
1189353
  Цагарешвили Т.Ш. Скотоводство в Нижней Картли (по этнограф. матер.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цагарешвили Т. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1189354
  Квициани Иосиф Бекзаевич Скотоводство в Сванети. (По этногр. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.07 / Квициани Иосиф Бекзаевич ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
1189355
  Тургиев Тамерлан Бекидович Скотоводство и земледелие у алан в позднеатичное время : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Тургиев Тамерлан Бекидович; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археолог. и этнограф. – Тбилиси. – 23л.
1189356
  Пуйо И.Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пуйо И.Ю. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1981. – 74 с.
1189357
  Цховребов В.К. Скотоводческая терминология в осетинском языкк : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Цховребов В. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1189358
  Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в 19 - 20 вв. / К.П. Калиновская. – М, 1989. – 255с.
1189359
  Костомаров Н.И. Скотской бунт. Письмо малороссийского помещика к своєму петербургскому приятелю (До 200-річчя від дня народження М.І.Костомарова та 100-ліття першої публікації "Скотского бунта") // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 157-182. – ISSN 0130-5247
1189360
  Тернбулл Є Скотт Фицджеральд / Є Тернбулл. – М, 1981. – 318с.
1189361
  Лидский Ю.Я. Скотт Фицджеральд. Творчество / Ю.Я. Лидский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1189362
  Эрдинч Ф. Скоты аллаха / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1189363
  Томов Е. Скочилас, Владислав. / Е. Томов. – София, 1957. – 36с.
1189364
  Чосер Бранимир Скошенное поле : Пер. с серб.-хорв. / Чосер Бранимир; Бранимир Чосич. – Москва, 1957. – 487 с.
1189365
  Чосич Бранимир Скошенное поле. : Пер. с серб.-хорв. [М. Волконского] / Бранимир Чосич ; [Предисл. Е. Финци; Примеч. И. Лещиловской]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 460,[3] с. ил. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-00646-7
1189366
  Качкан В. Скравок малюнку до життєпису Івана Брика // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 143-152. – ISBN 5-87322-078-0


  Іван Брик— український вчений, славіст, філолог, історик, громадський діяч, педагог. Голова Товариства "Просвіта". Дійсний член НТШ.
1189367
  Кордюмова Марина Скрадін і Крка : Хорватія / екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 56-57 : Фото
1189368
   Скраклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1189369
  Алієв Натік Скраплені потоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 2, 7


  Міністр промисловості та енергетики Азербайджану про перспективи постачання азербайджанського газу в Україну. Туреччина хоче змусити Азербайджан віддати всі вільні обсяги газу на поставки через Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме її ...
1189370
  Салтыков-Щедрин Скрежет зубовный / Салтыков-Щедрин М.Е. – Москва, 1860. – с. 377-408. – Отд. оттиск из Современника 1860 , т. 79 , отд.1
1189371
  Воронько П.Н. Скресання : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Дніпро, 1967. – 187с.
1189372
  Булига О.Ф. Скресіння. / О.Ф. Булига. – К., 1967. – 98с.
1189373
  Басараб В.С. Скресінь / В.С. Басараб. – Ужгород, 1968. – 57с.
1189374
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника и биогр. повести. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1985. – 400с.
1189375
  Косенко П.П. Скрещение судеб: Ист. хроника. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1981. – 205с.
1189376
  Белкина М.И. Скрещение судеб: Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств / Белкина М.И. – Москва, 1988. – 464 с.
1189377
  Метельский Г.В. Скрещенные стрелы. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1969. – 424с.
1189378
  Ерошенко Е.А. Скрещенные супертелескопы и исследование звездной анизотропии космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ерошенко Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 14л.
1189379
  Смирнов Владимир Алексеевич Скрещенные тензорные произведения и сильная гомотопия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Смирнов Владимир Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1189380
  Звиргзд А.В. Скриверский дендрарий. / А.В. Звиргзд. – Рига, 1972. – 172с.
1189381
  Ананьев А.А. Скрижали и колокола / А.А. Ананьев. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1990. – 352с.
1189382
  Блаватская Е.П. Скрижали Кармы / Е.П. Блаватская. – Москва, 1995. – 511с.
1189383
  Горлач Л.Н. Скрижалі : іст. романи у віршах / Леонід Горлач ; [передм. Б. Олійника]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 804, [2] с. – Справж. прізвище: Коваленко. – ISBN 978-966-8936-92-0
1189384
  Павленко М.Г. Скрижалі дружби. / М.Г. Павленко. – К., 1978. – 62с.
1189385
  Петров М. Скрижалі пам"яті / Микола Петров. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3


  Книга відомого вченого, професора Київської Духовної Академії М.І. Петрова (1840-1921) мистить унікальний пласт інформації про життя духовенства, академичної еорпорації, про піввікову історію розвитку науки у стінах КДА
1189386
  Петров М.І. Скрижалі пам`яті / М.І. Петров. – Київ : Либідь, 2003. – 331 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0305-3
1189387
  Скорина Л. Скрижалі правди, ковані віками (збірка Яра Славутича ("Правдоносці") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 70-82. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1189388
  Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам"ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 65-79. – ISSN 2222-5250
1189389
  Долгов С. Скримшоу китобоев : ремесла // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 926 (11). – С. 16-18. – ISSN 0320-331Х


  Скримшоу - это вид поделок у китобоев примерно с XVI в. Нанесение рисунка на разные природные материалы - на костях, бивнях животных, раковитнах (гравировка)
1189390
   Скриниг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae / Т.М. Черевченко, Р.В. Иванников, И.В. Лагута, Л.И. Буюн, О.Н. Ставинская, О.И. Дзюба // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 87-92. – ISSN 1025-6415
1189391
   Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов / Н.В. Борзова, Л.Д. Варбанец, И.Н. Курченко, Л.Т. Наконечная // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 5, вересень - жовтень. – С. 21-29. – ISSN 0201-8462
1189392
   Скринінг in vitro антимікробної активності етенольного екстракту листків Ficuslyrata Warb. (Moraceae) / Г.М. Ткаченко, Л.І. Буюн, З. Осадовський, М. Трухан, Є.В. Сосновський, // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 155-160 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1189393
  Авдєєва Л. Скринінг бактерій роду BACILLUS продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю / Л. Авдєєва, М. Хархота, Г. Хархота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Серед 400 штамів бактерій роду Bacillus проведено скринінг продуцентів екзополімерних сполук з флокулюючими властивостями. Встановлено, що з усіх досліджених штамів бацил 40,9 % та 14,0 % продукують екзополімери полісахаридної та поліамінної природи ...
1189394
   Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В"єтнаму / А. Бисов, Г. Коротєєва, В. Поліщук, Ш. Хонг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поширення вірусів рослин чорного перцю (Piper nigrum L.) на території Південного В"єтнаму. Показано, що найбільш розповсюдженим патогеном чорного перцю у сільськогосподарських провінціях Ва Ріа-Вунг Тау та Донг-Най є вірус огіркової ...
1189395
   Скринінг пестицидів щодо проникності через мембрани й накопичення в ліпідах на моделі штучних фосфоліпідних мембран / П.Г. Жмінько, А.В. Давиденко, Ю.І. Лобода, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах in vitro на штучних фосфоліпідних мембранах, сформованих на просякнутих азолектином фільтрах "Synpor" установлено, що проникність пестицидів через мембрани та накопичення їх у ліпідному шарі мембран залежать від наявності в їхній структурі ...
1189396
  Когутяк Н. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються кореляційні залежності між рівнем самооцінки та виборами міжособистісних дистанцій у спілкуванні. Вказуються та пояснюються статистично достовірні нелінійні зв"язки проксемічних виборів із заниженою, адекватною та завищеною ...
1189397
   Скринінг протипухлинної дії екстрактів рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / І. Лісняк, В. Капустян, О. Сидоренко, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В роботі приведено скринінгові дослідження протипухлинної активності водно-спиртових ліофілізованих екстрактів, приготовлених з листкової маси ряду рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Протипухлинну активність екстрактів ...
1189398
   Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка / А.О. Маркевич, О.П. Гаділія, Т.М. Фалалєєва, Л.І. Остапченко, К.В. Кудрявцев // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 116-121. – ISSN 2077-4214


  Дослідження впливу профілактичного введення низькомолекулярних органічних сполук на слизову оболонку шлунка за умов експериментального виразкоутворення.
1189399
   Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій / А.Л. Бойко, Н.О. Опришко, О.А. Бойко, Г.А. Тарасенко, А.В. Орловський, Г.М. Орловська, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 2077-4893
1189400
  Кучерява З. Скриня : збірка літер.-музич. композицій : методичний посібник / З. Кучерява. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160 с.
1189401
  Влад Марія Скриня народної спадщини : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-123 : Фото
1189402
  Віта В. Скринька дотепників / В. Віта. – Київ, 1996. – 80с.
1189403
  Нестайко В.З. Скринька з секретом, або Таємниці квартири номер сім / В.З. Нестайко. – Київ, 1987. – 125с.
1189404
  Чендей І.М. Скрип колиски : роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1987. – 414 с. : іл.
1189405
  Чендей І.М. Скрип колиски / І.М. Чендей. – Київ, 1989. – 431 с.
1189406
  Чендей И.М. Скрип колыбели : роман / Иван Чендей ; перевод с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 448 с. : іл.
1189407
  Тряпкин Н.И. Скрип моей колыбели. / Н.И. Тряпкин. – М., 1978. – 286с.
1189408
  Гулько-Козій Скрипаль : проза: містичне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-13. – ISSN 0130-321Х
1189409
  Медянкина Мария Скрипач нужен! / Медянкина Мария, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 56-63 : фото
1189410
  Кузьмич Т.А. Скрипач русской поэзии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 36-39. – ISSN 2305-7319


  О Николае Гумилеве.
1189411
  Цветков Д. Скрипит, скрипит земная ось... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 0027-8238
1189412
  Сенчихин В. Скрипит, трещит и раскачивается. Аквафермер платит в 12 раз больше, чем земледелец // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "В №8 от 24 февраля мы опубликовали статью «Безрыбье», в которой председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив рассказал об успехах отрасли. Впервые за очень долгие годы удалось добиться небывалого роста объема вылова."
1189413
  Сорокер Я.Л. Скрипичное творчество С. Прокофьева / Я.Л. Сорокер. – Москва : Музыка, 1965. – 120 с.
1189414
  Никонова Л.А. Скрипичный ключ / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1974. – 126с.
1189415
  Тараховская Е.Я. Скрипичный ключ. / Е.Я. Тараховская. – М., 1958. – 111с.
1189416
  Ройтерштейн М.И. Скрипичный концерт Т.Н. Хренникова / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1962. – 20 с.
1189417
  Томчаний М.И. Скрипка - его молодость : повнсти и рассказы / Михайло Томчаний ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1973. – 390 с.
1189418
  Томчаній М.І. Скрипка - його молодість : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 142 с.
1189419
  Мартон Эдвин Скрипка - это сокровище : Интервью // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 74-77 : Фото
1189420
  Раабен Л.Н. Скрипка / Л.Н. Раабен. – М., 1963. – 96с.
1189421
  Радин-Аловский Скрипка / Радин-Аловский. – Саранск, 1976. – 126с.
1189422
  Истрати Л. Скрипка : рассказы / Л. Истрати. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 101 с.
1189423
  Мокрієв Ю.О. Скрипка гуцула : драма / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1967. – 91 с.
1189424
  Луговик М.М. Скрипка для Орфея : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 109 с.
1189425
  Сидор-Гібелінда Олег Скрипка Енгра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
1189426
  Зюзюкин И.И. Скрипка Ивана Гавриловича / И.И. Зюзюкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 480с.
1189427
  Дайлис Д. Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – Кишинев, 1981. – 108с.
1189428
  Смехов В.Б. Скрипка мастера / В.Б. Смехов. – М., 1988. – 62с.
1189429
  Гумилев Н. Скрипка Страдивариуса // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108-112
1189430
  Забашта Л.В. Скрипка Страдіваріуса : поезії та драматична поема / Л.В. Забашта. – Київ, 1964. – 154 с.
1189431
  Федорів Р. Скрипка, що грає тисячу літ / Р. Федорів. – Львів : Каменяр, 1991. – 390 с.
1189432
  Штюренберг Михаэль Скрипки Чикитанос. Времена года в джунглях : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 198-209 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1189433
  Волощук Юрій Іванович Скрипкова культура Галичини 1848-1939 років : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Волощук Юрій Іванович; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 1999. – 19л.
1189434
  Сушанова В.В. Скрипкова соната Сезара Франка : літературний образ і виконавська традиція // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 49-56
1189435
  Шкляр А.М. Скрипкович ключ / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
1189436
  Ершов Л.Т. Скрипнула калитка / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1989. – 215с.
1189437
   Скрипнюк Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 30-31. – ISBN 966-7024-23-1
1189438
  Фолиева Т.А. Скрипт-теория в религиоведческих исследованиях: поиск оснований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 78-92. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Скрипт-теория - это контекстно-зависимая концепция, которая рассматривает любое социальное действие как набор простых и повторяемых операций. Теория была разработана специалистами в области искусственного интеллекта, но ее можно использовать в ...
1189439
   Скрипти / Український вільний університет. Факультет права і суспільно-економічних наук. – Мюнхен
Ч. 43. – 1978
1189440
  Ковалів Ю.І. Скрипторій / Ю.І. Ковалів. – Біла Церква : Буква, 2004. – 172с. – Книга приурочена до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного Шевченківського свята "В сім"ї вольній, новій". Київська область, 19-22 травня 2004 року. – ISBN 966-7195-39-2
1189441
   Скрипунов, Геннадий Венедиктович. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 31с.
1189442
   Скришевський Валерій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 376 : фото
1189443
  Нижний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 129-134
1189444
  Головатий С. Скріплення підписом: контрасигнація чи візування? // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 187-196


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1189445
  Чегусова Зоя Скромна привабливість Тамари Придатко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 206-207
1189446
  Ивлева Вероника Скромная музыка Клода Дебюсси // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 59-70
1189447
  Євтушок Олександр Скромний борзописець з Острога // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 135-136. – ISSN 0130-5212
1189448
  Козаченко В. Скромний цвіт творчості Івана Міщенка в українському мистецтві // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 134-135. – ISSN 0130-1799


  Яскравим явищем культурного життя Білої Церкви 1920 - 1930-х рр. стала творчість талановитого, але маловідомого художника Івана Івановича Міщенка.
1189449
  Дмитрук Игорь Скромное золото Женевы : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-37 : Іл.
1189450
  Ерофеева А.О. Скромное обаяние антропофагии (идейная структура романа С. Носова "Член общества, или голодное время") // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1189451
  Бунюэль Л. Скромное обаяние буржуазии / Л. Бунюэль. – М., 1975. – 143с.
1189452
  Михеев Владимир Скромное обаяние буржуазии : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 0321-1878
1189453
  Манасиева Инна Скромное обаяние киевской буржуазии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 60-62. – ISSN 0235-7089


  Болгарско-советские отношения на фоне украинского вопроса (1917-1918).
1189454
  Стрельцов А. Скромное обаяние классицизма (педагогическое исследование) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  Что представляет собой классическое образование : в чем его особенность, чем объясняется его "долголетие" (16-19 вв.), имеет ли оно право на существование в наши дни.
1189455
  Аникин Андрей Скромное обаяние Подкарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 86-92 : фото
1189456
  Балаховская Фаина Скромное обаяние третьего сословия : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 38 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1189457
  Ходнев Сергей Скромное платье гордой императрицы : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 59 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1189458
  Бардин С.М. Скромность украшает / С.М. Бардин. – Л, 1978. – 152с.
1189459
   Скромные дороги. – М., 1959. – 126с.
1189460
  Захаров С.И. Скромные люди / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1962. – 109с.
1189461
  Ген Т.Г. Скромные люди : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962
1189462
  Белов Л.Г. Скромный гений / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1965. – 150с.
1189463
  Васильев В. Скромный гений подземки : фантастический рассказ-диптих // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 77-96. – ISSN 1728-8568
1189464
  Алексеев В.А. Скромный кондотьер / В.А. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
1189465
  Телешков М.Д. Скрута : оповідання Миколи Телешова // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1189466
  Телешов М.Д. Скрута : Оповідання Миколи Телешова / Переклад з російської мови. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи]., 1908. – 16 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 1 ; № 3)
1189467
  Вовк Р.В. Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Дис... кадн. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Вовк Р. В.; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.110-115
1189468
  Вовк Роман Володимирович Скрути в категорії модулів над розшарованим добутком кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Вовк Роман Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1189469
  Кропивницький М.Л. Скрутна доба / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1954. – 80с.
1189470
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя / В.Г. Дмитриев. – Москва, 1970. – 256с.
1189471
  Дмитриев В.Г. Скрывшие свое имя (из истории анонимов и псевдонимов) / В.Г. Дмитриев. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 313с. – (Литературоведение и языкознание)
1189472
   Скрынников Евгений Семенович. – М., 1990. – 12с.
1189473
  Хит Р. Скрытая власть рекламы : Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне / Роберт Хит; Ред.: Людмила Савицкая. – Киев : Алексей Капуста, 2006. – 189с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Библиотека журнала "Эксперт Украина"). – ISBN 966-896103-X
1189474
  Дрейпер Роберт Скрытая жизнь Афонских старцев : за семью печатями / Дрейпер Роберт, Дав Трэвис // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 112-123 : Фото
1189475
  Ушатинская Р.С. Скрытая жизнь и анабиоз / Р.С. Ушатинская. – М, 1990. – 180с.
1189476
  Кобозева И.М. Скрытая именная категория эталонности и эталоны формы в русском языке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1189477
   Скрытая камера. – Воронеж, 1974. – 95с.
1189478
  Рейсмен В.М. Скрытая ложь / В.М. Рейсмен. – М., 1988. – 328с.
1189479
  Петров П.В. Скрытая мобилизация на Балтийском флоте осенью 1939 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 131-134. – ISSN 0042-8779
1189480
  Печникова В.Н. Скрытая недостаточность тиамина у детей при различных условиях питания : Автореф... канд. мед.наук: / Печникова В.Н.; Кафедра детских болезней Казанск. гос. ин-та усовершенствования врачей им. В.И.Ленина. – Казань, 1950. – 12 c.
1189481
  Дубровин Б. Скрытая нежность / Б. Дубровин. – М, 1970. – 287с.
1189482
  Грамен Н.К. Скрытая пружина / Н.К. Грамен. – Москва, 1956. – 47с.
1189483
   Скрытая работа. – Тула, 1987. – 400с.
1189484
  Немченко Г.Л. Скрытая работа: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1979. – 334с.
1189485
   Скрытая реклама в романе "Евгений Онегин" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 32-33


  "На страницах романа «Евгений Онегин» Александр Пушкин упоминал «бренды», популярные в России начала XIX века. Вспоминаем фирмы, продукцией и услугами которых пользовались русские аристократы".
1189486
  Никольская Л.Д. Скрытая сатира Горького (по эпопее"Жизнь Клима Самгина") : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Л. Д.; Уз.ГУ. – Самарканд, 1956. – 21л.
1189487
  Труу Сильвия Скрытный характер : повести / Труу Сильвия; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 416 с.
1189488
  Коханова Н.А. Скрытое время реакции на тепловое раздражение как адекватный показатель фукнционального состояния температурного анализатора : Автореф... канд. биол.наук: / Коханова Н.А.; АМН СССР. Ин-т норм. и патол. физиологии. – М., 1966. – 22л.
1189489
  Мэй А. Скрытое управление сознанием человека : влияние и защита / Анна Мэй. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 96 с. – ISBN 978-5-93878-349-2
1189490
  Селмер М. Скрытые желания = Bedroom secrets : роман / Мишель Селмер ; пер. с англ. Ю. Тониной. – Москва : Радуга, 2005. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006279-9
1189491
  Князев Л.Н. Скрытые обстоятельства. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1979. – 334с.
1189492
  Воронков И.М. Скрытые потери рабочего времени, их классификация, значение и пути преодоления. (На материалах лесопильно-деревообрабатывающей пром-сти Краснояр. края Свердл. обл.) : Автореф... канд. эеон.наук: / Воронков И.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
1189493
  Немилов А.В. Скрытые пружины живого механизма. / А.В. Немилов. – Л., 1926. – 128с.
1189494
  Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева «затраты—выпуск» // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 141-145. – ISSN 0042-8736


  Несмотря на оживление мировой экономики, рынки продолжает лихорадить. Из-за поисков надежных средств вложений постоянно повышается стоимость золота, серебра, швейцарского франка. Объявленные США новые антикризисные меры предполагают масштабную эмиссию ...
1189495
  Хабиров Р.Ф. Скрытые смыслы и риторика отцов-основателей США о народном суверенитете и американская «демократия не для всех» // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
1189496
  Михалков С.В. Скрытый талант. (Чужая роль) / С.В. Михалков. – М., 1954. – 64с.
1189497
  Лэнггут Дж. Скрытый террор / Дж. Лэнггут. – М., 1984. – 320с.
1189498
  Каратыгин В.Г. Скрябин : очерк В.Г. Каратыгина. – Петроград : Изд. Н.и. Бутковской, 1915. – [8], 68 с., [5] л. ил., портр. – С. [4-5]: Его смерть / Н. Евреинов
1189499
  Глебов И. Скрябин : Опыт и характеристики / И. Глебов. – Светозар-Петроград, 1921. – 61с.
1189500
  Сабанеев Л.Л. Скрябин : [биограф. очерк] / Леонид Сабанеев. – 2-е изд., пер. автором. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 197, [2] с. – Библиогр.: Нотография: "Перечень произведений А.Н. Скрябина" (с. 192-197)
1189501
  Дельсон В.Ю. Скрябин : очерки жизни и творчества / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музыка, 1971. – 430 с.
1189502
  Мануйлов Марк Скрябин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1818-2968
1189503
  Глебов И. Скрябин опыт характеристики : опыт характеристики / И. Глебов. – Птгр., 1921. – 62 с.
1189504
   Скуднов Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1189505
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 592с.
1189506
  Рекемчук А.Е. Скудный материк / А.Е. Рекемчук. – Сыктывкар, 1968. – 344с.
1189507
  Моравиа А. Скука / А. Моравиа. – СПб., 1992. – 270 с.
1189508
  Горький Максим Скуки ради / Горький Максим. – СПб. : Изд-во "Знание", 1906. – 22 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание" ; № 26)
1189509
   Скуленко Михайло Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 301-302. – ISBN 978-966-2726-03-9
1189510
   Скулме, Джемма Оттовна : Выставка акварели. Москва. 1984 ; Союз художников ЛатССР. – Москва : Совет. художник, 1984. – 19 с. цв. ил.
1189511
  Шмиргела Н. Скулптурата по нашите земи / Н. Шмиргела. – София, 1961. – 122с.
1189512
  Зеленский А.Е. Скульпткра, живопись / А.Е. Зеленский, Л.И. Рублев. – Москва, 1985. – с.
1189513
  Гуменюк О. Скульптор-винахідник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Олександр Архипенко здобув визнання та славу далеко за межами України не тільки як скульптор і художник, але і як новатор-винахідник.
1189514
  Шмигельская Е.В. Скульптор Алексей Ильич Тенета / Е.В. Шмигельская. – Л., 1972. – 21с.
1189515
  Трифонова Л.П. Скульптор Андреев и его "Лениниана" / Л.П. Трифонова. – Москва, 1969. – 88с.
1189516
  Овсянников Ю.М. Скульптор в красном халате : наталья Яковлевна Данько и ее творчество / Ю.М. Овсянников. – Москва : Советский художник, 1965. – 111с. : ил. в тексте. – На обл. авт. не указан
1189517
  Мямлин И.Г. Скульптор Вениамин Борисович Пинчук / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1965. – 78с.
1189518
  Сперанская В.С. Скульптор Виктор Александрович Синайский / В.С. Сперанская. – Ленинград, 1971. – 56с.
1189519
  Кудрявцев А. Скульптор Владимир Иосифович Ингал. / А. Кудрявцев. – Ленинград, 1966. – 47с.
1189520
   Скульптор Владимир Цигаль. – Москва : Советский художник, 1976. – 13, [119] с. фотоил., [5] c. : 130 фотоил.
1189521
  Присяжна Ю. Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам"яті художника) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 452-457
1189522
  Горобець Марися Скульптор вроди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 86-88 : фото
1189523
  Воронов Н.В. Скульптор Д. Рябичев / Н.В. Воронов. – Москва, 1985. – 107с.
1189524
  Кейдан Л.С. Скульптор Дмитрий Борисович Рябичев / Л.С. Кейдан. – Л, 1965. – 19с.
1189525
  Домогацкий В.Н. Скульптор Домагацкий / В.Н. Домогацкий. – М, 1972. – 125с.
1189526
  Тиханова Валентина Александровна Скульптор И.Г.Перщудчев / Тиханова Валентина Александровна. – Л. : Художник РСФСР, 1967. – 27с.
1189527
  Заречный И.С. Скульптор Игорь Заречный : [автобиогр. альбом]. – Киев : Редакція журналу "Охорона праці", 2013. – 159, [1] с. : ил., фот. портр.


  Ректору Киевского университета Губерскому Леониду Васильевичу в благодарность за звание, которым Вы меня наградили "моя учительница" Десна-Киев, 11 апреля 2014 г. Заречная Л.
1189528
  Гинцбург И.Я. Скульптор Илья Гинцбург / И.Я. Гинцбург. – Л., 1964. – 280с.
1189529
  Горбунова Л.В. Скульптор Иннокентий Жуков / Л.В. Горбунова. – Иркутск, 1977. – 127с.
1189530
  Климова И. Скульптор Исаак Яковлевич Иткинд // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 333-343. – ISBN 966-7273-47-4
1189531
  Роготченко О. Скульптор Іван Макогон // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 323-331
1189532
  Воронов Н.В. Скульптор Л. Головницкий / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1965. – 40с.
1189533
  Лавров А.М. Скульптор Л.М.Писаревский / А.М. Лавров. – Л., 1971. – 45с.
1189534
  Елистратова Маргарита Алексеевна Скульптор Лев Головницкий : Биобиблиогр. ил. укз. лит. / Челяб. обл. публ. б-ка; Отд. лит. по искуству; Сост.: М. А. Елистратова. – Челябинск : Юж.-урал. кн. изд-во, 1978. – 56с.
1189535
  Григорьев С.М. Скульптор лика земного / С.М. Григорьев, М.Т. Емцев. – Москва : Мысль, 1977. – 192с.
1189536
   Скульптор М.Аникушин. – Ленинград, 1969. – 8с.
1189537
  Шмигельская Е.В. Скульптор Михаил Федорович Бабурин / Е.В. Шмигельская. – Л., 1964. – 48с.
1189538
  Гапак С. Скульптор Михайло Бринський / С. Гапак. – Братислава; Пряшев, 1971. – 132с.
1189539
  Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук = Mykhailo Parashchuk, sculptor : життя і творчість / Дмитро Степовик. – Едмонтон; Торонто; Київ : Вид-во Канадського ін-ту укр. студій ; Альбертський ун-т, 1994. – 227 с. : іл. – ISBN 1-895571-01-4
1189540
  Степовик Дмитро Скульптор Михайло Черешньовський : Життя і творчість / Степовик Дмитро; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 224с. – ISBN 966-7601-13-7
1189541
  Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський у Болехові // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 151-158.
1189542
  Кульбак Л.А. Скульптор на риштованні : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1984. – 95 с.
1189543
  Трифонова Л.П. Скульптор Николай Андреевич Андреев и его "Лениниана". : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Трифонова Л.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
1189544
  Манизер М.Г. Скульптор о своей работе / М.Г. Манизер. – М., 1952. – 59с.
1189545
  Петрова О. Скульптор Ольга Рапай-Маркаіш : фолькльорні фантазії в кераміці // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2007. – № 3/4. – С.44-46.
1189546
  Балакин П.П. Скульптор П.Гусев / П.П. Балакин. – Л, 1968. – 46с.
1189547
   Скульптор Фаина Анатольевна Шпак. – Киров, 1966. – 12с.
1189548
  Шмырев Н.П. Скульптор Феокритова / Н.П. Шмырев. – Саранск, 1974. – 32с.
1189549
  Сутеев Г.О. Скульптор Эрьзя / Г.О. Сутеев. – Саранск, 1968. – 142с.
1189550
  Тиханова Валентина Александровна Скульпторы - анималисты Москвы / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1968. – 279с.
1189551
  Поляк А.И. Скульпторы Удмуртии / А.И. Поляк. – Ижевск, 1982. – 64с.
1189552
  Крестовский И.В. Скульптура / И.В. Крестовский. – М., 1960. – 122с.
1189553
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1189554
  Алексеева Л.В. Скульптура / Л.В. Алексеева. – М-Л., 1964. – 25с.
1189555
   Скульптура. – Саратов, 1968. – 34с.
1189556
   Скульптура. – Л., 1970. – 8с.
1189557
  Молева Н.М. Скульптура / Н.М. Молева. – М., 1975. – 104с.
1189558
  Лондон Л.Е. Скульптура / Л.Е. Лондон. – М, 1989. – 16с.
1189559
  Эльдаров О.Г. Скульптура / О.Г. Эльдаров. – Москва, 1989. – 80с.
1189560
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм первый. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2003. – 1 DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Что отличает скульптуру от рисунка, гравюры, картины?...Скульптура - это художественное изображение в объеме. Главной особенностью скульптуры является то, что она преимущественно изображает человека!
1189561
   Скульптура [Електронний ресурс] : фильм второй. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кардиас& Медиа", 2003. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Серия образовательных видеофильмов ; Русский музей - детям)


  Рождение скульптурного образа происходит в преодолении художником материала. Скульптор словно побеждает безжизненность камня, дерева, глины... Техника и приемы работы по дереву не изменились с давних времен. Те же и инструменты...
1189562
   Скульптура XVIII-XX веков. – Москва, 1958. – 62с.
1189563
   Скульптура XVIII - начало XX века. – Ленинград, 1988. – 320с.
1189564
  Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. / С.В. Иванов. – Л, 1979. – 194с.
1189565
  Щербак А.І. Скульптура без постаменту / А.І. Щербак. – Київ, 1966. – 146 с.
1189566
   Скульптура Большого каскада. Петродворец. – Ленинград, 1958. – 7с.
1189567
   Скульптура Большого каскада. Петродворец : [альбом]. – Ленинград : Ленинградский худож., 1958. – [31] с. ил.
1189568
   Скульптура в городе. – М., 1990. – 381с.
1189569
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 135с.
1189570
   Скульптура в музее. – Л., 1984. – 136с.
1189571
   Скульптура в пленэре. – М., 1980. – 117с.
1189572
  Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1964. – 183с.
1189573
  Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона / Г.Г. Арнасон. – Москва, 1982. – 128 с.
1189574
  Есаян С.А. Скульптура Древней Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1980. – 75с.
1189575
   Скульптура Древней Греции [Изоматериал] : 16 репродукций. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [4] с., 16 л., з обл. : 16 открыток + 1 обл. + тект. вклад. – (Шедевры мировой скульптуры ; № 5)
1189576
  Сидорова В.С. Скульптура Древней Индии / В.С. Сидорова. – Москва, 1971. – 86с.
1189577
  Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 480с.
1189578
   Скульптура Древней Эллады. – Москва, 1963. – 22с.
1189579
  Флоренсов Н.А. Скульптура земной поверхности / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1983. – 174с. – (Человек и окружающая среда)
1189580
   Скульптура Зимбабве. – М., 1989. – 21с.
1189581
   Скульптура и время. – Москва, 1987. – 156с.
1189582
  Иванова И.В. Скульптура и город / И.В. Иванова. – Москва, 1975. – 159 с.
1189583
  Хрушкова Людмила Георгиевна Скульптура и декоративная пластика раннесредневековой Абхазии (V-IX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Хрушкова Людмила Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1978. – 16л.
1189584
   Скульптура и живопись. – М.
3, 1. – 1934. – 82с.
1189585
  Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора / А.П. Иванова. – К, 1961. – 152с.
1189586
  Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения / В.П. Головин. – М., 1985. – 87с.
1189587
  Мосолова Л.М. Скульптура и монументально-декоративное искусство Киргизии / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1975. – 52с.
1189588
  Полякова Н.И. Скульптура и пространство: пробл. соотношения объема и пространств. среды. / Н.И. Полякова. – М., 1982. – 199с.
1189589
   Скульптура и рисунки скульпторов конца XIX - начала ХХ века. – М., 1977. – 639с.
1189590
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М., 1965. – 188с.
1189591
  Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1982. – 223с.
1189592
   Скульптура и цветы. – Москва, 1988. – 21с.
1189593
   Скульптура из собрания Центрального Музея революции СССР. – М., 1988. – 110с.
1189594
  Крестовский И.В. Скульптура из твердых материалов / И.В. Крестовский. – М., 1955. – 76с.
1189595
  Коваленко Н.П. Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 251-258. – ISSN 2226-2180
1189596
  Скляренко Г. Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва XX cт. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 519-538. – ISSN 1992-5514
1189597
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1963. – 207с.
1189598
  Лисаевич И.И. Скульптура Ленинграда / И.И. Лисаевич, Бетхер-Остренко. – Л.-М., 1965. – 216с.
1189599
   Скульптура малых форм. – М., 1966. – 44с.
1189600
  Бабурина Н.М. Скульптура малых форм / Н.М. Бабурина. – М., 1982. – с.
1189601
   Скульптура малых форм. – Москва, 1985. – 32с.
1189602
  Шмигельская Е.В. Скульптура малых форм в Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1982. – 127с.
1189603
   Скульптура малых форм. Вторая всесоюзная выставка. – М., 1978. – 16с.
1189604
   Скульптура Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 21с.
1189605
  Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке / Н.С. Боголюбов. – М., 1986. – 126с.
1189606
  Светлов И.Е. Скульптура народной Венгрии / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 136с.
1189607
  Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши / И.Е. Светлов. – М., 1976. – 203с.
1189608
  Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири. / С.В. Иванов. – Л, 1970. – 296с.
1189609
   Скульптура Новоосколья. – Белгород : Издательство В. Шаповалова, 2007. – 259, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 254-255


  У пр. № 1710390 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Наилучших пожеланий. С уважением составитель. Подпись. Киев. 30.12.2016 г.
1189610
   Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) / Н. Кичань, А. Гіріч, С. Ширінбекова, В. Сливінський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 37-45. – ISSN 2078-6220
1189611
  Хрушкова Л.Г. Скульптура раннесредневековой Абхазии 5-10 вв. / Л.Г. Хрушкова. – Тбилиси, 1980. – 127с.
1189612
   Скульптура республик Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1982. – 24с.
1189613
   Скульптура с натуры. – Горький, 1960. – 92с.
1189614
  Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи / Л.С. Гераськова. – К, 1991. – 127с.
1189615
  Забашта Ростислав Скульптура слов"ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув"язі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 20-39. – ISSN 1728-6875
1189616
  Кацэр М.С. Скульптура Совецкай Беларусі. / М.С. Кацэр. – Мінськ, 1957. – 46с.
1189617
  Ланда Н.Б. Скульптура столиц и провинций Древнего Египта / Н.Б. Ланда, И.А. Лапис. – Л,, 1977. – 31с.
1189618
   Скульптура Туркмении. – Москва, 1988. – 39с.
1189619
   Скульптура ХХ века. – Москва, 1986. – 74с.
1189620
   Скульптура эскимосов Канады. – М., 1972. – 63с.
1189621
  Виноградова Н.А. Скульптура Японии / Н.А. Виноградова. – Москва, 1981. – 239с.
1189622
  Михайлов Скульптура, графика : Каталог выставки / Лев Михайлов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1983. – 24 с., ил.
1189623
  Анистратов А. Скульптура, графика / А. Анистратов. – Москва, 1990. – 24с.
1189624
  Ватагин В.А. Скульптура, графика (выставка произведений) / В.А. Ватагин. – Москва, 1985. – 24с.
1189625
  Маликов В.М. Скульптура, графика: Каталог выставки / В.М. Маликов. – М., 1987. – 32с.
1189626
  Рябичев Д.Б. Скульптура, декоративно-прикладное искусство / Д.Б. Рябичев. – Л., 1965. – 14с.
1189627
  Болл К. Скульптура, инсталляция, рис. / К. Болл, С. Уильямс, А. Харгривз. – Москва, 1990. – 35с.
1189628
  Григорьев А. Скульптура. Графика / А. Григорьев. – М., 1989. – 8с.
1189629
  Мендель Хает Скульптура. Графика / Мендель Хает. – М, 1991. – 31с.
1189630
   Скульптура. Ленинградские скульпторы. – Л.-М., 1947. – 100с.
1189631
  Каднічанський Дмитро Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1189632
  Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
1189633
  Вольська С.О. Скульптурна пластика малих форм у виробах керамістів Західного Поділля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 137-141
1189634
  Грабовецький В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький; Управління культури виконкому Івано-Франковської облради. нар. депутатів; Івано-Франківська обласна орг. Українського тов-ва охорони памяток історії та культури; Каф. історії України Івано-Франківського держ. пед. інституту. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 28с.
1189635
  Кудзоев О.А. Скульптурная летопись края. / О.А. Кудзоев, А.С. Ваганов. – Челябинск, 1989. – 238с.
1189636
  Студницька Мар"яна Романівна Скульптурний декор в архітектурі Західної України 17 - 18 ст. : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна; Львівська академія мистецства. – Львів, 1997. – 24с.
1189637
  Журмій Н.М. Скульптурний пам"ятник як об"єкт суспільної пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1189638
  Пуніна О. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 38-48. – ISSN 0236-1477
1189639
  Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы XVI-XVII в.в. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.823 / Матушакайте М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1189640
  Тюстин А.В. Скульптурные памятники и мемориальные доски Пензенской области / А.В. Тюстин. – вып. 6. – Пенза, 1966. – 52с.
1189641
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н.Д. Соболевский. – М, 1947. – 104с.
1189642
  Соболевский Н.Д. Скульптурные памятники Москвы / Н.Д. Соболевский. – М, 1957. – 79с.
1189643
  Кожевников Р.Ф. Скульптурные памятники Москвы / Р.Ф. Кожевников. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 320с.
1189644
  Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины : стилистико-парадигмальная эволюция / М.А. Протас ; [Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. – Киев : Феникс, 2012. – 397, [3] с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-038-8


  Представлена монографія досліджує культурологічний спектр проблем пленерного руху скульпторів. Розкривається специфіка скульптурних пленерів, що модернізують художнє життя України останньої третини ХХ ст. та презентують вітчизняну школу пластики на ...
1189645
   Скульптурный портрет Древнего Египта. – М., 1957. – 18с.
1189646
  Матье М.Э. Скульптурный портрет царицы Нефертити / М.Э. Матье. – Л., 1958. – 31с.
1189647
  Николаева Наталья Скульптурный профиль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 72-77 : фото
1189648
  Калитина Н.Н. Скульптуры Осипа Цадкина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 148-155. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Осип Цадкин (1890-1967) - французский скульптор, выходец из Российской Империи. Скульптура Цадкина, прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, ...
1189649
  Пугаченкова Г.А. Скульптуры Халчаяна / Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1971. – 204с.
1189650
   Скульптуры храма "Ваньфо" в гор. Чэнду / Лю, Чжи-Юань, Лю, Тин-Би. – Шанхай, 1958. – 12с.
1189651
  Фын Скульптуры эпохи Тан храма "Лунсин" в гор. Гунлай пров. Сычуань. / Фын, Го-Дин. – Шанхай, 1958. – 87с.
1189652
  Кагановский А.Г. и др. Скумбрия / А.Г. и др. Кагановский. – Владивосток, 1947. – 48с.
1189653
  Кикоть В. Скупа прозріння мить : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2-12. – ISSN 0131-2561
1189654
  Гуцало Є.П. Скупана в любистку : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1965. – 270 с.
1189655
  Мольєр Ж.Б. Скупар : комедия на пять дїй / Жан Баптіст Молієр ; Пеpеклав Микола Бажалук ; Із переднім словом [В.І. Сімовича] про Молієра та портретом автора. – Чернівці : Накладом Т-ва "Укр. Школа" ; З друк. Т-ва "Руська Рада", 1912. – 101 с. : портр. – (Бібліотека для молодежи / Ред. В. Сімович ; Сер. 3. ч. 2)
1189656
  Мольер Ж.Б. Скупар. / Ж.Б. Мольер. – 87с.
1189657
  Шерали М. Скупая роза : стихи / М. Шерали; пер. с тадж. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1189658
  Журавлев В.А. Скупая щедрость / В.А. Журавлев. – Москва, 1984. – 198с.
1189659
  Мольєр Ж.Б. Скупий / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1953. – 100с.
1189660
  Пушкін О.С. Скупий рицар / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1189661
  Смотрич Олександр Скупі вірші : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 19-23. – ISSN 0868-4790
1189662
  Кудінова Скупники у традиційній українській ярмарковій культурі у ХІХ – на початку ХХ ст. / Кудінова, (Скоряк) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 92-95. – ISSN 2309-9356


  Проаналізовано проблему термінології і специфіки діяльності скупників, показані особливості функціонування скупників у ХІХ - на початку ХХ ст. Проанализирована проблема терминологии и специфики деятельности скупщиков. Показаны особенности ...
1189663
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – Одеса. – 89с.
1189664
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия Мольера ; Приспособленная для народного театра : в 4 д. ; [пер. с фр.]. – 2-изд. – Санкт-Петербург : [М.Н. Слепцова ; Тип. Е. Евдокимова], 1899. – 88 с.


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1189665
  Мольер Ж.Б. Скупой : комедия в 5-ти действиях / Мольер ; Пер. И.И. Медведева. – Москва : 1 жен. тип. Е. Гербек, 1900. – 120 с. – (Для учащихся : Европейские классики в русских переводах : (С прим. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга ; Мольер)


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
1189666
  Мольер Ж.Б. Скупой / Ж.Б. Мольер. – М.-Л., 1931. – 80с.
1189667
  Долгопят Елена Скупой рыцарь : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1189668
  Енгибарян Р.В. Скупщина СФРЮ в организации Югославской Федерации / Р.В. Енгибарян. – Ереван, 1983. – 196с.
1189669
  Рыжаков Скупые годы. / Рыжаков, дВ.С. – Горький, 1960. – 146с.
1189670
  Рыжаков В.С. Скупые годы; Капка / В.С. Рыжаков. – Москва, 1979. – 240с.
1189671
  Ляпкало А.К. Скупые радости / А.К. Ляпкало. – Сыктывкар, 1970. – 67с.
1189672
  Леонтичев Ю.А. Скупые слезы пустыни / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1983. – 288с.
1189673
  Данилов И.П. Скуришенские летописцы / И.П. Данилов. – Волгоград, 1976. – 383с.
1189674
  Гулиа Г.Д. Скурча уютная / Г.Д. Гулиа. – М., 1965. – 266с.
1189675
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1933. – 384с.
1189676
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 336с.
1189677
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 408с.
1189678
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1975. – 320с.
1189679
  Леонов Л.М. Скутаревский / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 319с.
1189680
  Гайдабура В. Скуті одним ланцюгом. Лесь Курбас і "криві дзеркала" епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "У лютому 2017-го виповнюється 130 років від дня народження Леся Курбаса, геніального українського режисера, новатора української сцени. Ця розповідь про "криві дзеркала" епохи, в яку йому доводилося жити й творити. Про те, як влада фабрикувала статті ...
1189681
  Дружников Ю.И. Скучать запрещается! / Ю.И. Дружников. – М, 1974. – 159с.
1189682
  Чехов А.П. Скучная история / А.П. Чехов. – М, 1986. – 428с.
1189683
  Дмитриев И.С. Скучная история: "О неизбрании Д.И. Менделеева в Императорскую Академию наук в 1880 г." // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 1. – С. 43-44.
1189684
  Мельцер М.М. Слаб вполне непрерывне отображения локально выпуклых пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельцер М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1189685
  Смирнов Г.В. Слабая асимптотическая устойчивость дифференциальных включений по первому приближению / Г.В. Смирнов. – М., 1989. – 42с.
1189686
  Шульпина В.Л. Слабая женщина / В.Л. Шульпина. – Москва, 1971. – 239с.
1189687
  Утерс Слабая идентичность. О франкоязычной литературе Бельгии / Утерс, Жан-Люк // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 3-10. – ISSN 0130-6545
1189688
  Московкин В.М. Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 7-14. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259


  Показана слабая конкурентоспособносты российской и украинской науки, связанная со слабой публикационной активностью и цитируемостью статей ученых этих стран.
1189689
  Асламазов Л.Г. Слабая сверхпроводимость / Л.Г. Асламазов, В.Н. Губанков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1189690
   Слабая сверхпроводимость. Квантовые интерферометры и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 256с.
1189691
  Гай Е.А. Слабая струна / Е.А. Гай. – М., 1962. – 47с.
1189692
  Кравец Татьяна Викторовна Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Кравец Татьяна Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 120л. – Бібліогр.:л.116-120
1189693
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крабец Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1189694
  Крабец Т.В. Слабая сходимость процессов с полумарковскими переключениями в схеме асимптотического фазового укрупнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Крабец Т.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1189695
  Маматов Хусниддин Муфатхонович Слабая сходимость распределений процессов, определяемых стохастическими интегралами по семимартингалам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Маматов Хусниддин Муфатхонович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1988. – 16л.
1189696
  Гуляницький Л А. Слабкi розв"язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1189697
  Кучук-Яценко Слабка збіжність "грецьких" символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 86-96. – ISSN 0868-6904
1189698
  Кулініч Г.Л. Слабка збіжність інтегральних функціоналів від розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто з нерегулярною залежністю від параметра / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 110-124. – ISSN 0868-6904
1189699
  Іксанов М О. Слабка збіжність числа зайнтих інтервалів у гратках Бернуллі / М О. Іксанов, О.В. Маринич // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 175. – ISBN 978-966-188-165-4
1189700
  Семенько М.П. Слабка локалізація - можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 195-204. – ISSN 1024-1809
1189701
  Гуляницький А.Л. Слабка розв"язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 116-126. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We study the solvability of a subdiffusion equation with a position-dependent time derivative in a bounded domain. The problem is reformulated in a such way that allows to investigate it employing the methods developed for constant-order fractional ...
1189702
  Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Коротко розглянуті основні принципи та результати вивчення слабкого лінзування отримані за 10 років з часу виявлення космічного зсуву. We consider in brief the basic principles and results of weak lensing studies that have been made within the 10 ...
1189703
  Шевченко К.В. Слабкий розв"язок параболічних систем з сингулярними правими частинами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена знаходженню умов для існування і единого розв"язку дпя параболічних систем з сингулярними правими частинами; що дозволяє нам вирішувати задачі теплосолеволого переносу. Ключові слова: параболічні системи, слабкий розв"язок. The ...
1189704
  Мащенко С.О. Слабкі векторні рівноваги у багатокритеріальних іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 138-140
1189705
  Мащенко С.О. Слабкі індивідуально-оптимальні рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова концепція оптимапьності в іграх за умов повної інформованості гравців. Ключові слова: рівновага за Нешем, оптимальність за Парето, коаліційні рівноваги. A new conception of a games optimum in the conditions of the complete being of ...
1189706
  Грубов В.М. Слабкість ООН і парадокс Дамаска: до питання сирійського конфлікту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 4-6
1189707
  Демчук Ю.А. Слабкість та сила любові // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 77-79
1189708
  Лучко А. Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду / А. Лучко, Л. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сингулярну крайову задачу на додатній півосі для слабко нелінійної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку, коли розв"язки незбуреної задачі утворюють сім"ю, залежну від кількох параметрів. Сингулярність задачі обумовлена ...
1189709
  Бойчук О.А. Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння / О.А. Бойчук, Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 151-160. – ISSN 1562-3076
1189710
  Чуйко О.С. Слабконелінійні крайові задачі з імпульсним впливом загального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52, 6 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв"язків слабко нелінійної крайової задачі з імпульсним впливом загального вигляду, яка узагальнює відомі задачі про знаходження умов існування й побудову розв"язків слабко нелінійних ...
1189711
  Котеров В.Н. Слабо неоднородные течения излучающего газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Котеров В.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М. – 16л.
1189712
  Бурмистрович И.Е. Слабо сократимые полугруппы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурмистрович И. Е.; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. высшей алгебры. – Л., 1966. – 7л.
1189713
  Зубань В. Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1478-1481. – ISSN 1028-5091
1189714
  Бодюл П.П. др. Слабовырожденные системы под влиянием внешних воздействий / П.П. др. Бодюл; под ред. Д.В.Гицу. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 146с.
1189715
  Лобов Г.А. Слабое взаимодействие нуклонов и структура ядра : конспекты лекций / Г.А. Лобов. – Москва : МИФИ, 1973. – 87 с.
1189716
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях : конспект лекций / Л.Б. Окунь. – Москва : МИФИ, 1978. – 83 с.
1189717
  Окунь Л.Б. Слабое взаимодействие элементарных частиц / Л.Б. Окунь. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 248 с.
1189718
  Крупчицкий П.А. Слабое взаимодействие ядерных частиц / П.А. Крупчицкий. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1189719
  Корнейчук Б.В. Слабое звено в подготовке инженеров (экономика в техническом вузе) / Б.В. Корнейчук, Е.А. Драгомирова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подготовки в технических вузах на основе инновационно-ориентированного подхода. Показана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компетенциями, ...
1189720
  Турунтаев В.Ф. Слабое существо / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1960. – 36с.
1189721
  Перестюк М.О. Слабонелинейные дифференциальные уравнения с импульсным эффектом // XII Междунар. конгресс , IMACS, 1989
1189722
  Пірус Є.М. Слабопервинні кільця та кускові напівдистрибутивні області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою О-алгебри шляхів сагайдака дня будь-якого простого сагайдака Г будується напівдосконале нетерове (але не артинове) кільце В таке, що PQ(B) = Г. По кожному ациклічному простому сагайдаку Г будується напівдосконала напівдистрибутивна кускова ...
1189723
  Никулин А.В. Слабопервичные алгебры конечного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Никулин А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1189724
  Никулин Александр Васильевич Слабопервичные алгебры первичного типа : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.01.06 / Никулин Александр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 146л. – Бібліогр.:л.145-146
1189725
   Слаборазвитые страны Азии. – М., 1965. – 40с.
1189726
  Рымалов В.В. Слаборазвитые страны в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов, В.Л. Тягуненко. – М., 1961. – 495с.
1189727
  Шеховцова Лариса Григорьевна Слаборелятивистские кинетические уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шеховцова Лариса Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1189728
  Рыбин А.И. Слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Рыбин А.И.; КПИ. – Киев, 1981. – 21л.
1189729
  Громоздін Вадентин Володимирович Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу : Автореф. дис. доктора технічних наук: 05.12.07. / Громоздін Вадентин Володимирович; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1189730
   Слаботочные реле. – М., 1982. – 80с.
1189731
  Десятерик Д. Слабошпицькі: між камерою і книжкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 22


  Кінорежисер Мирослав Слабошпицький та його батько, відомий прозаїк, літературознавець, видавець Михайло Слабошпицький.
1189732
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия : Новейшие исследования [бета]-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с. – (Современные проблемы физики)
1189733
  Ли Ц. Слабые взаимодействия : Пер. с англ. / Ц. Ли, Ц. Ву. – Москва : Мир, 1968. – 308с.
1189734
   Слабые взаимодействия : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 400с.
1189735
  Хриплович И.Б. Слабые взаимодействия и атомная физика / И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1978. – 104с.
1189736
  Комминс Ю. Слабые взаимодействия лептонов и кварков : Пер.с англ. / Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 440 с.
1189737
  Алиханов А.И. Слабые взаимодействия. Новейшие исследования бета-распада / А.И. Алиханов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 143 с.
1189738
  Степанова З.П. Слабые глаголы 3 класса (глаголы на -е-) в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Степанова З.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 24 с.
1189739
   Слабые землетрясения. – Москва, 1961. – 533с.
1189740
   Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005-2010 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 49-60 : рис. – Библиогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1189741
  Латипов Д. Слабые метеоры и Е область ионосферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Латипов Д.; МНО Тадж.ССР, Тадж.ГУ. – Душанбе, 1974. – 16л.
1189742
  Островский В.А. Слабые органические основания / В.А. Островский, Г.И. Колдобский. – Л., 1990. – 145с.
1189743
  Струминский Б.В. Слабые радиационные распады гиперонов. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 6с.
1189744
  Демидова Г.М. Слабый глагол в арамейском литературном памятнике Targum Onkelos : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова Г. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1189745
  Колесников М.С. Слабый тип высшей нервной деятельности животных. / М.С. Колесников. – Минск, 1963. – 168с.
1189746
   Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
1189747
  Тимощук Б.О. Слав"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1975. – 111с.
1189748
  Раденкович Л. Слава - родинне свято у сербів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
1189749
  Д"Аннунцио Г. Слава : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Ю. Балтрушайтиса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 87 с. – (Универсальная библиотека ; № 204)
1189750
  Бедный Д. Слава / Д. Бедный. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 191с.
1189751
   Слава. – Одесса, 1950. – 158с.
1189752
  Донжашвили Т.Г. Слава : роман / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 276 с.
1189753
  Кекилов Ш. Слава : избр. стихотв. / Ш. Кекилов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с.
1189754
   Слава. – Одесса, 1952. – 320с.
1189755
  Лукс В.К. Слава : поєма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 37 с.
1189756
  Гусев В.М. Слава / В.М. Гусев. – Москва, 1975. – 318с.
1189757
   Слава. – М., 1984. – 399с.
1189758
  Кручіані Ф. Слава Аллаху! : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 187. – ISSN 0320-8370
1189759
  Красноперов П.Е. Слава балтийская. Краткая летопись боевых и революционных свершений моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота / П.Е. Красноперов. – Таллин, 1971. – 228с.
1189760
  Тичина П.Г. Слава Батьківщини : вибр. вірші для дітей / Павло Тичина. – Київ : Молодь, 1951. – 290 с., [1] арк. портр.
1189761
  Селиванов Ф.Т. Слава без имени / Ф.Т. Селиванов. – М, 1954. – 196с.
1189762
  Маркуша А.М. Слава ветру! / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 135с.
1189763
  Маркуша А. Слава вітру! / А. Маркуша. – К, 1977. – 160с.
1189764
   Слава Вітчизні народів-братів!. – Київ, 1954. – 496с.
1189765
  Стомахина Р.И. Слава героев бессмертна / Р.И. Стомахина. – М., 1951. – 73с.
1189766
  Плутарх Слава далеких веков / Плутарх. – Москва, 1964. – 270 с.
1189767
  Рудий Л. Слава днів цих не померкне. / Л. Рудий. – К., 1958. – 123с.
1189768
  Горобець Ірина Слава Домінікані! / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 28-40 : фото
1189769
  Ларрета Э.Р. Слава дон Рамиро / Э.Р. Ларрета. – Москва, 1936. – 264 с.
1189770
  Ларрета Э.Р. Слава дона Рамиро : истор. роман / Э.Р. Ларрета; Перев. с испанского К. Жихаревой. – Москва : Художественная литература, 1961. – 279 с.
1189771
  Жуковський М.П. Слава за життя - безсмертя після нього = The fame during life - immortality after it : [стислий перелік походів і боїв І.Д. Сірка] / Мирослав Жуковський ; [авт. англомов. пер.: Зоренко І.С., Салащенко Г.М., Кулабухова Л.В.] ; НАН України, Центр пам"яткознавства і Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; М-во культури України та ін.]. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О.О., 2016. – 85, [1] с. : фот. – Текст парал. тит. арк. укр., англ. – Бібліогр.: с. 80-84. – ISBN 978-966-2421-27-9
1189772
   Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
1189773
  Стингл М. Слава и смерть "сыновей слолнца". Государство Инков / М. Стингл; Пер. с чешс. Нещименко Г.П. – Москва : Прогресс, 1986. – 271с.
1189774
  Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0372-6436
1189775
  Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
1189776
  Нечипоренко Л. Слава і Слово / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
1189777
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 8-16) / Пер. з польської О.Медущенко, О.Федосенко; Ярослав Івашкевич. – 2-ге вид., перекл. – Київ : Дніпро, 1984. – 558с.
1189778
  Івашкевич Я. Слава і хвала : Роман. ( Розділи 1-7) / Я. Івашкевич. – Київ : Дніпро, 1984. – 581с.
1189779
  Шаян В. Слава князя Святослава Завойовника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 11-14
1189780
  Ваврисевич М. Слава Кобзареви : Сценічна каpтина, пpисвячена памяти Таpаса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів : Hакладом Михайла Таpанька. [Жовква: Печатня оо. Василіян], 1923. – 68 с. : поpтp., нот


  В кн. також "Пісні до сцен[ічної] каpтини "Слава Кобзаpеви"" на музику М.О. Гайвоpонського, Я.Д. Яpославенка, М.В. Лисенка, К.Г. Стеценка. – Hа звоpоті тит. аpк. та обкл. поpтp. Т.Г. Шевченка.
1189781
   Слава Коммунистической партии. – М., 1958. – 150с.
1189782
   Слава комсомольская. – М., 1970. – 120с.
1189783
  Бычков С. Слава Кумбхе, слава Гангу // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-41. – ISSN 0234-1670
1189784
   Слава Леніну. – Ужгород, 1960. – 48с.
1189785
  Воронько П.Н. Слава молодости : Поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 72с.
1189786
   Слава на Съветската Армия. – София, 1948. – 16с.
1189787
  Воробьев Е.З. Слава над головой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1949. – 64с.
1189788
  Табачник Г.Д. Слава не меркнет / Г.Д. Табачник. – Москва, 1967. – 128с.
1189789
  Нагибин Ю.М. Слава Николая Чистова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1945. – 52с.
1189790
   Слава Петлюрі (на кого робить Петлюра), 1919. – 8с.
1189791
  Казбеков К.Т. Слава поколений / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1971. – 92с.
1189792
  Нитка Василь Слава поштаря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76. – ISSN 0130-5212
1189793
   Слава праці. – К., 1977. – 144с.
1189794
  Громадська Л. Слава про Кобзаря житиме вічно // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Василь Степанович Литвин — заслужений артист України, народний артист України, голова Спілки кобзарів України, лауреат Республіканської премії ім. І. Нечуя-Левицького, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка. Співзасновник Стрітівської школи кобзарського ...
1189795
  Матвієнко А. Слава Росії, гордість України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Генерал Михайло Драгомиров: людина честі та справедливості. Яскравий приклад незалежної, навіть "вільнодумної" людини , тому став вельми незручним для петербурзької верхівки Російської імперії.
1189796
   Слава России, или Cобрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые. – Изд. 2-е. – В Москве (Москва), 1783. – 48 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1189797
   Слава солдата. – Петрозаводск, 1970. – 174с.
1189798
   Слава солдатская. – Пермь, 1965. – 181с.
1189799
   Слава солдатская. – М., 1966. – 527с.
1189800
   Слава солдатская. – 4-е изд. – Пермь, 1984. – 215с.
1189801
   Слава сонцем засіяла. – К., 1972. – 287с.
1189802
   Слава Союзу Радянському, слава. – К., 1950. – 167с.
1189803
  Марчук Є. Слава Стецько - патріот-реаліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 10-11


  Євген Марчук про видатну громадську та політичну діячку, якої не стало 15 років тому.
1189804
   Слава твоя, Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1977. – 166с.
1189805
   Слава тебе, Господи, что мы - казаки. – М., 1993. – 74с.
1189806
   Слава тобі, рік першокниги ! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 4-5
1189807
  Мухтар А. Слава труду / А. Мухтар. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1949. – 56 с.
1189808
  Сундюкле Слава труду! / Сундюкле. – М., 1952. – 88с.
1189809
   Слава труду! : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1976. – Москва, 1977. – 6с.
1189810
  Русин В.И. Слава труду. / В.И. Русин. – Симферополь, 1962. – 24с.
1189811
   Слава труду. Республиканская художественная выставка. – Кишинев, 1978. – 48с.
1189812
  Руденко Т. Слава України / Т. Руденко, 1944. – 32с.
1189813
  Грох-Грохольский Слава Україні / Грох-Грохольский. – Козятин, 1917. – 14с.
1189814
  Вервес Г. Слава українського генія / Григорій Вервес // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.3 : Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 7-16
1189815
  Горький М. Слава храбрым. / М. Горький. – Москва, 1945. – 40с.
1189816
  Толочко Петр Слава шведским освободителям ! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 42-45. – ISSN 0235-7089
1189817
  Регідайло Надія Слава, народжена в огні: бібліографічні джерела про бій під Кругами / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-49
1189818
   Слава, слава, слава!. – М., 1979. – 128с.
1189819
  Прокофьев А.А. Слава. / А.А. Прокофьев. – Л, 1939. – 79с.
1189820
  Егоров Д.М. Славаяно-германская отношения в середине века. Колонизация Мекленбурга в XII в. : Т. 1-2 / Д.Н. Егоров. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсона ; [Худож. печать]
Т. 2 : Процесс колонизации. – 1915. – XXVIII, 614 с., [2] л. карт. + карты
1189821
  Яшкин И.Я. Славгородские говоры. (Взаимодействие разнодиалектных систем) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Яшкин И.Я.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 19л.
1189822
  Демин Н.С. Славе не меркнуть / Н.С. Демин. – М, 1987. – 110с.
1189823
  Полянский Н.С. Славен город Полоцк / Н.С. Полянский. – Минск, 1962. – 391с.
1189824
  Воронько П.Н. Славен мир : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 145с.
1189825
  Щипачев С.П. Славен труд / С.П. Щипачев. – Москва, 1947. – 55с.
1189826
  Нарежный В.Т. Славенские вечера / В.Т. Нарежный. – М., 1990. – 606с.
1189827
  Кулиняк Данило Славень Петру Калнишевському // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1189828
  Вардомацкий Леонид Михайлович Славесное ударение имен существительых в современных восточнославянских литературных языках : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Вардомацкий Леонид Михайлович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1974. – 28л.
1189829
  Шендеровський Василь Славетна і невідома Радзимовська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-209. – ISSN 0869-3595
1189830
  Дрофа Андрій Славетна Конотопська перемога українського козацтва над московським військом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 52-53
1189831
  Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-8.
1189832
  Рибальченко В. Славетна постать Петра Богача : До 180-ліття Alma mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  До 95-річчя від дня народження Петра Григоровича Богача - декана біологічного факультету, проректора, першого проректора університету, секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН УРСР: детально - про творчий шлях та наукові ...
1189833
   Славетна співачка. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 96 с., 19 л. іл. і портр.
1189834
   Славетне сузір"я окрилених університетом : нариси / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ ідея та заг. ред. В.В. Іваненка ; автори-упоряд. : О.В. Гонюк, В.В. Іваненко, І.С. Попова ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-551-260-8
1189835
  Шевченко Віктор Славетний англійський мореплавець Джеймс Кук (До 280-річчя з дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48 : Фото
1189836
  Скопенко Віктор Славетний випусник Шевченкового університету : Передмова // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – с.3. – ISBN 966-7060-35-7
1189837
  Шевченко Віктор Славетний мандрівник (До 260-річчя з дня смерті В.Г. Григоровича-Барського) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-55 : Мал.
1189838
  Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс / А.С. Русяєва; НАНУ. Ін-тут Археології. – Київ : Наукова думка, 2001. – 104с. – (Сторінки історії Українки). – ISBN 966-00-0735-3
1189839
  Лебединська Т. Славетний нащадок Богдана Хмельницького // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 0130-7037


  Микола Іванович Хмельницький. Біографії до сьогодні немає. В статті наводяться лише окремі дані, добуті в основному з періодичної преси кінця XVIII століття. Незвичайні здібності, схильність до наук, літератури, активної політичної діяльності були ...
1189840
  Пляченко А.Г. Славетний рід Шухевичів // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 34-40. – ISBN 978-966-927-118-1
1189841
  Небесняк Е. Славетний син Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 120-річчя від дня народження українського митця Никифора-Епіфанія Дровняка.
1189842
  Івах О.Д. Славетний тенор України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-27
1189843
  Жуков В.П. Славетний харків"янин І.І. Слатін // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 100-103. – ISBN 978-617-619-161-2


  Слатін Ілл Ілліч - російський і український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент.
1189844
  Попов М.В. Славетний шлях життя та творчості Ібн Сіни // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 10-25. – ISBN 978-966-96847-3-8
1189845
  Зелюк В В. Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – C. 2 с обкл. – ISSN 2221-6316
1189846
  Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-498-246-4
1189847
  Маценко Г. Славетні гості Львова : [від Казимира III Великого... до Івана Павла II : літературно-художнє видання] / Георгій Маценко. – Львів : Апріорі, 2010. – 316, [4] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2154-43-6
1189848
  Бродин М. Славетні імена науки України. До 110-річчя від народження Антоніни Федорівни Прихотько / М. Бродин, М. Соскін, Г. Клімушева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 44-46. – ISSN 1819-7329
1189849
  Степовик Дмитро Славетні музеї також починалися з приватних збірок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 15. – ISSN 0868-9644


  Макарівська картинна галерея
1189850
  Бодров В. Славетні постаті І.В. Вернадський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 90-93. – ISSN 1682-2366
1189851
  Рудницький Ю. Славетні родини. Богомольці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 10-55. – ISSN 1819-7329
1189852
  Будич П. Славетні співачки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 14


  Квітка Цісик та Соломія Крушельницька.
1189853
  Сенченко М. Славетні сторінки історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 5-6. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров, Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа : зб. наук. пр. / Рева Л.Г.; [відп. ред. Мокроусов А.І.; наук. ред. Рева Н.М.]; Від. культури і туризму Конотоп. місьради Сум. обл., ...
1189854
  Гаєцький З. Слави я не шукаю - штрихи до портрета письменника // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Левко Різник — український письменник, грунтознавець, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 1978 року.
1189855
   Славим в песнях Родину свою. – М., 1956. – 144с.
1189856
   Славимо Партію. – К., 1976. – 304с.
1189857
   Славистика : По случай 12 Международен конгрес на славистите в Краков, 1998. – Пловдив : Пловдивски университет Паисий Хилендарски, 1998. – 272s.
1189858
  Молдован А.М. Славистика сегодня // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
1189859
   Славистичен сборник.. – София
2. – 1958. – 408с.
1189860
   Славистичен сборник.. – София, 1963. – 326с.
1189861
   Славистичен сборник.. – София, 1968. – 306с.
1189862
   Славистичен сборник.. – София, 1978. – 236 с.
1189863
  Колесник В.О. Славистическое наследие А.К. Смольской // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 14-20. – ISBN 978-617-689-100-0
1189864
   Славистични проучвания : (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). – София : Наука и изкуство, 1983. – 203 с.
1189865
   Славистични проучвания : Сборник в чест на X международен славистичен конгрес. – Велико Търново, 1988. – 100 с.
1189866
   Славистични проучвания.. – София, 1978. – 324с.
1189867
   Славистични студии.. – София, 1963. – 532с.
1189868
  Гоян Я.П. Славичі : нариси / Я.П. Гоян. – Київ : Молодь, 1979. – 176 с.
1189869
  Стрельська Л.І. Славін Лазар Мойсеевич // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 289. – ISBN 96966-8060-04-0
1189870
  Пасемко І. Славісти вшанували ювілей Іванф Франка // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.109. – ISSN 0130-1608
1189871
  Захаржевська В.О. Славістика-міждисциплінарна наука в Україні (Підсумки і перспективи) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории, особенностях современном состоянии перспективах славистики в Украине.
1189872
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 21-30. – ISSN 2075-437X


  У цій статті висвітлюються деякі аспекти та проблемні питання славістики в Італії. Інформація про історію та розвиток славістики за межами Італії не є достатньою. Навіть в академічному виданні "Українська мова. - Енциклопедія" (2007) про стан ...
1189873
  Дель Гаудіо Славістика в Італії: історія і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-54. – ISSN 2075-437X
1189874
  Карпенко М.О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А.Й. Багмут перший лист П.Й. Шафарика М.О. Максимовичу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 36-47. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються особливості змісту й історична роль у розвитку славістичних досліджень в Україні віднайденого А.Й. Багмут першого листа П.Й. Шафарика М.О.Максимовичу
1189875
  Булаховська Ю.Л. Славістика в КНУ ім. Т.Г. Шевченка перших повоєнних років ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 10-14. – ISSN 2075-437X
1189876
  Лукінова Т.Б. Славістика в науковій спадщині академіка І.К. Білодіда // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0027-2833
1189877
  Мушкетик Л.Г. Славістика в університетах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107-115. – ISSN 2075-437X
1189878
  Поберезкіна П. Славістика на сторінках альманаху "Єгупець" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 516-523
1189879
  Паламарчук О.Л. Славістика сьогодні / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-363. – ISSN 2075-437X


  Дев"ятнадцятого квітня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися щорічні Міжнародні славістичні читання пам"яті академіка Леоніда Булаховського. Учасників Читань привітали заступник директора ...
1189880
  Гайдученко Л.В. Славістика у вищих навчальних закладах Німеччини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-33. – ISSN 2075-437X
1189881
  Мушкетик Л.Г. Славістика у візах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 91-96. – ISSN 2075-437X
1189882
  Мушкетик Л.Г. Славістика у вузах Угорщини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 57-62. – ISSN 2075-437X


  В статье освещаются основные вехи истории и современные направления развития славистики в университетах Венгрии.
1189883
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-10. – ISSN 2075-437X


  В статье освещены ключевые вехи истории и современных тенденций развития славистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
1189884
  Албул О.А. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О.А. Албул, Н.В. Лобур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С.9-16. – ISSN 2075-437X
1189885
  Пащенко Є. Славістика, якої немає: Григорій Вервес // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (999/1000). – С. 247-251. – ISSN 0320 - 8370
1189886
  Кріль М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – - C. 42-51. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті досліджені передумови зародження у Львові славістики як комплексу гуманітарних знань. Важливу роль у цьому відіграла друкована книжка. Лише в бібліотеці одного Львівського університету на зламі XVIII-ХІХ ст. нараховувалося понад 40 тис. ...
1189887
  Чорний В. Славістична спадщина Михайла Драй-Хмари : До 120-річчя від дня народження // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 11-24. – ISSN 0203-9494
1189888
  Мушкетик Г Л. Славістична фольклористика в Угорщині. Кінець Х1Х-ХХ ст. / Г Л. Мушкетик. – К., 1992. – 97с.
1189889
  Рудь М.О. Славістична школа Київського університету: О.О. Котляревський (1837-1881) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-33. – (Історія ; Вип. 36)


  Висвітлюється життєвий і творчій шлях одного із засновників славістичної школи Київського університету О.О. Котляревського. Розкривається його внесок у дослідження історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1189890
  Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
1189891
  Мушкетик Л. Славістичні інтереси Бели Бартока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 231-236. – ISSN 0203-9494


  У статті розглянуто творчий доробок відомого угорського композитора і піаніста Бели Бартока (1881-1945), який був також дослідником фольклору народів, у тому числі слов"янських. Висвітлено зв"язки композитора з відомими слов. вченими, у тому числі ...
1189892
  Левінська С.Й. Славістичні інтереси М.В. Ломоносова // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 159-167
1189893
  Руда Т.П. Славістичні інтереси Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 3-15. – ISBN 966-02-2984-4
1189894
  Микитенко О. Славістичні конференції на пошану Вука Караджича // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 139-441. – ISBN 978-954-322-848-5
1189895
  Гавва М.О. Славістичні студії в Італії: започаткування, розвиток, сучасність / М.О. Гавва, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 46-49
1189896
  Карацуба М. Славістичні фольклористичні студії І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 248-254
1189897
  Пота В. Славія : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
1189898
  Кордун В.М. Славія: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1987. – 138с.
1189899
   Славка Величкова (1946–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 127-128. – ISSN 0204-8701
1189900
  Ласкавая Л.Н. Славка Горицвет / Л.Н. Ласкавая. – М, 1964. – 63с.
1189901
  Бойко Г.П. Славків гість. / Г.П. Бойко. – К., 1979. – 104с.
1189902
  Донець Г.П. Славлю молодість : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1976. – 80 с.
1189903
  Жаров А.А. Славлю молодость / А.А. Жаров. – М., 1951. – 272с.
1189904
  Гулям Г. Славлю партию : избранная лирика / Г. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 123 с.
1189905
  Моргун Ф.А. Славлю труд / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1189906
  Курашова В.С. Славна дочка українського народу (До біографії Лесі Українки) : До 80-річчя з дня народження Лесі Українки / Курашова В.С. – Київ, 1951. – с. 15-22. – Окр. відб. з Вісник АН УРСР № 2
1189907
  Доломан Є.М. Славна молодість : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1954. – 74 с.
1189908
  Чаговець В. Славна Полтава / В. Чаговець. – Київ-Харків, 1946. – 20с.
1189909
  Лещенко М.Н. Славна сторінка народної боротьби / М.Н. Лещенко, Л.В. Олійник. – К., 1974. – 47с.
1189910
  Старостенко В.И. Славная дата: 50 лет со времени создания Геофизической экспедиции № 1 / В.И. Старостенко, В.Д. Омельченко, А.А. Трипольский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 161-165. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
1189911
   Славная дочь белорусского народа.. – 2-е изд., доп. – Минск, 1962. – 328с.
1189912
   Славная жизнь. – Пхеньян : Корея КНДР, 1995. – 408с. : илл.
1189913
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1189914
  Бердникова Наталия Васильевна Славная история Орловского края : об эффективности сотрудничества детской библиотеки с городскими музеями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Орловщина - родина многих выдающихся классиков русской литературы. Она славится своими литературными музеями. Музей И.С. Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей И.А. Бунина, Дом-музей Л.Н. Андреева. ...
1189915
  Зензинов Л. Славная красавица Дора и миллионер : проза: необыкновенный роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-93. – ISSN 0131-2332
1189916
  Мартынов А.А. Славная Народно-освободительная армия Китая / А.А. Мартынов. – М, 1957. – 158с.
1189917
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1189918
   Славная Победа под Ленинградом.. – Л., 1976. – 632с.
1189919
   Славная страница в истории Александровска (Запорожья).. – Запорожье, 1956. – 96с.
1189920
  Брегвадзе А.И. Славная страница истории / А.И. Брегвадзе. – М., 1983. – 174с.
1189921
  Бродский А Е. Славная страница пролетарского интернационализма / А Е. Бродский, . – М, 1980. – 270с.
1189922
   Славная эстафета.. – М., 1963. – 127с.
1189923
   Славне ім"я - робітник.. – К., 1984. – 130с.
1189924
  Позняк І П. Славне місто-герой. / І П. Позняк, . – К, 1982. – 160с.
1189925
  Наливайко Степан Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1814-5078
1189926
  Наєнко М. Славний борець за долю рідного краю // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 3 (27). – С. 20-22.


  До 130-річчя від дня народження Василя Доманицького.
1189927
   Славний ватажок опришків (народ про Довбуша) : Фольклорний збірник. – Київ, 1994. – 345с. – ISBN 966-7046-19-4
1189928
  Канівець В.В. Славний лицар. Устим Кармалюк / Володимир Канівець. – Київ : Молодь, 1969. – 214 с. : іл. – (Життя славетних = серія біографічних творів ; вип. 11)
1189929
  Корніенко Є.А. Славний провісник нового суспільства / Є.А. Корніенко. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
1189930
  Янковський С. Славний рід Антоновичів: вклад у скарбницю історії культури України // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 11-14. – ISSN 2224-0926
1189931
  Сивашенко Т.І. Славний шлях : / Т.І. Сивашенко. – К., 1965. – 24с.
1189932
   Славний шлях боротьби і перемог КПРС.. – К., 1973. – 33с.
1189933
  Калінін М.І. Славний шлях комсомолу / М.І. Калінін. – К., 1939. – 128с.
1189934
   Славний шлях комсомолу.. – Одеса, 1957. – 43с.
1189935
  Кукавська М.К. Славний шлях партії комуністів. / М.К. Кукавська. – Київ, 1968. – 52с.
1189936
  Панін М.М. Славний шлях. / М.М. Панін. – К., 1965. – 41с.
1189937
  Швець Микола Славний ювілей (До 95-річчя Миколи Тимофійовича Янка) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53
1189938
   Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 80-81. – ISSN 1681-2727
1189939
   Славний ювілей видатного вченого-правознавця, іноземного члена НАПрН України Веніаміна Федоровича Яковлєва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 537-538. – ISSN 0132-1331
1189940
   Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 347-348. – ISSN 2219-5521
1189941
  Кащенко А. Славні побратими-запорожці / Адріан Кащенко ; [уклад. О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-685-1
1189942
  Гагарин Григорій Славні пшениці кубанські / Гагарин Григорій; Український технічно-господарський інститут. – Munich, 1971. – с.106-120. – (Scientific аnnuals ; Vol.22)
1189943
   Славні сторінки історії комсомолу Закарпаття.. – Ужгород, 1959. – 36с.
1189944
   Славні сторінки комсомолу Черкащини.. – Черкаси, 1958. – 20с.
1189945
  Скопенко В.В. Славні традиції, погляд в прийдешнє // Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / ред. рада: В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський та ін. ; за зак.ред. В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1994. – С.5-8
1189946
  Новаковский Д.И. Славное боевое содружество. / Д.И. Новаковский, А.Д. Марченко. – М., 1974. – 80с.
1189947
   Славное двадцатилетие. – Орел, 1963. – 79 с.
1189948
  Микоян А.И. Славное двадцатилетие советской разведки / А.И. Микоян, 1938. – 61с.
1189949
  Пикуль В.С. Славное имя - "берегиня" / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 636с.
1189950
  Прокопович Наталья Славное море - священный байкал : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-81
1189951
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – М., 1957. – 111с.
1189952
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – Иркутск, 1958. – 96с.
1189953
  Иванов А.С. Славное море / А.С. Иванов. – М., 1967. – 312с.
1189954
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1189955
  Самсония А.А. Славное море / А.А. Самсония. – М., 1973. – 351с.
1189956
   Славное море.. – Иркутск, 1957. – 514с.
1189957
  Самсония А.А. Славное море... / А.А. Самсония. – М, 1973. – 351с.
1189958
   Славное пятидесятилетие.. – Воронеж, 1965. – 160с.
1189959
   Славное сорокалетие.. – Красноярск, 1957. – 647с.
1189960
   Славной памяти великого чеха Иоанна Гуса и друга его Иеронима Пражского : Речи в собраниях Петроградского Славянского Благотворительного Общества : 7 декабря 1915 г., 11 мая 1916 г. – Типография В.Д. Смирнова, Екатерининский кан., д. № 45. – Петроград, 1916. – 66 с.
1189961
   Славные дочери нашего края.. – Иваново, 1960. – 104с.
1189962
  Савинова Л.Н. Славные дочери столицы / Л.Н. Савинова. – Москва, 1984. – 23 с.
1189963
   Славные дочери Тувы.. – Кызыл, 1967. – 148с.
1189964
  Горбачевич К.С. Славные имена / К.С. Горбачевич, И. Стрелков, Е. Хабло. – Ленинград, 1965. – 268с.
1189965
   Славные наши землячки.. – Горький, 1968. – 368с.
1189966
  Фор Л. Славные ребята / Л. Фор. – М, 1975. – 298с.
1189967
   Славные страницы борьбы и побед.. – Баку, 1965. – 336с.
1189968
  Слободянюк И.Н. Славные страницы истории. / И.Н. Слободянюк. – М., 1962. – 39с.
1189969
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
1. – 1965. – 514с.
1189970
   Славные сыны Башкирии.. – Уфа
2. – 1966. – 479с.
1189971
   Славные сыны Башкириию. – Уфа
3. – 1968. – 496с.
1189972
  Салахутдинов Ф.З. Славные сыны Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов, М. Иосько. – Самарканд, 1963. – 147с.
1189973
  Бобков О.И. Славные традиции / О.И. Бобков. – М, 1985. – 63с.
1189974
  Смирнов А.С. Славные традиции ильичевцев / А.С. Смирнов. – М., 1958. – 80с.
1189975
  Зак Л.М. Славные традиции солидарности / Л.М. Зак. – Москва, 1962. – 128с.
1189976
   Славные традиции.. – М., 1958. – 406с.
1189977
   Славные традиции.. – 2-е изд., доп. – М., 1960. – 464с.
1189978
  Федосеев Н.П. Славный боевой путь Советской Армии / Н.П. Федосеев. – М, 1953. – 88с.
1189979
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 191с.
1189980
  Михайлов О.Н. Славный год войны народной / О.Н. Михайлов. – М., 1990. – 189с.
1189981
  Дмитрук А.В. Славный град Вышгород // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1189982
  Садовников Г.М. Славный дождливый день / Г.М. Садовников. – Алма-Ата, 1988. – 334с.
1189983
  Павлов А. Славный мальчишка. / А. Павлов. – София, 1970. – 204с.
1189984
  Комарова К.В. Славный начдив Чапаевской / К.В. Комарова, Я.В. Пантелеев. – Саратов, 1969. – 112 с.
1189985
  Бороздин М. Славный парень Робин Гуд // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1812-867Х


  Особа Робін Гуда, історичний підтекст
1189986
   Славный путь борьбы и побед.. – Смоленск, 1967. – 59с.
1189987
  Филькин В.И. Славный путь борьбы и труда. Из истории комсомола / В.И. Филькин. – Грозный, 1968. – 240с.
1189988
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – М., 1946. – 109с.
1189989
  Калинин М.И. Славный путь комсомола / М.И. Калинин. – Москва, 1948. – 83с.
1189990
  Сельчук В.В. Славный путь комсомола / В.В. Сельчук. – М., 1958. – 118с.
1189991
  Калинин М.И. Славный путь Комсомола / М.И. Калинин, 1938. – 64с.
1189992
   Славный путь комсомола Грузии. – Тбилиси, 1976. – 456с.
1189993
   Славный путь комсомола Чувашии.. – Чебоксары. – 84с.
1189994
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1974. – 575 с.
1189995
   Славный путь Ленинского комсомола : история ВЛКСМ : в 2-х т. – Москва : Молодая гвардия
Т. 2. – 1974. – 782 с.
1189996
   Славный путь ленинского комсомола.. – М.
2. – 1968. – 48с.
1189997
  Матвеев П.А. Славный путь монгольского народа / П.А. Матвеев. – Курган, 1981. – 24с.
1189998
   Славный путь.. – Нальчик, 1966. – 96с.
1189999
   Славный путьЛенинского комсомола: История ВЛКСМ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 588с.
1190000
   Славный сын Коммунистической партии советского народа.. – М., 1977. – 355с.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,