Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1180001
  Пайфер С. "Про "п"ятницю" Трампа / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 63). – С. 10-11


  Директор Ініціативи по контролю за озброєнням Інституту Брукінза екс-посол в Україні Стівен Пайфер: "Україна може досягти успіху лише завдяки українцям".
1180002
  Райхель Ю. ...Про "свіжі" гріхи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  У скандалі довкола "квартирного питання" глави РПЦ, мов у краплині води, відобразилася криза російського православ"я.
1180003
  Дельта П.С. [Про батьківщину / П.С. Дельта. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 165 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1180004
  Олійник В. Пріоритети - доступність і якість // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
1180005
  Малецький М. Пріоритети : Статті / (Передмови І. Драча, І. Кедрина); Мирослав Малецький. – Київ : Рада, 1996. – 255с. – ISBN 966-7087-02-6
1180006
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 4. – 2002
1180007
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2003
1180008
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2003
1180009
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2003
1180010
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2003
1180011
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2004
1180012
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2004
1180013
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 10. – 2004
1180014
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 12. – 2004
1180015
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2005
1180016
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2005
1180017
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2005
1180018
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2005
1180019
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2006
1180020
  Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 105-122
1180021
  Теленик С. Пріоритети адміністративно-правового регулювання державної політики України у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті прийняттянової Стратегії національної безпеки України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 250-266. – ISSN 1026-9932
1180022
  Пасічний М.Д. Пріоритети акцизної політики держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 167-176. – ISSN 2306-546X
1180023
  Собкевич О.В. Пріоритети антикризової політики в реальному секторі для зміцнення економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 67-71. – ISSN 2222-4459
1180024
   Пріоритети Болонського процесу до 2020 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1180025
  Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15


  Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення розподілу державних капітальних видатків в Україні. Досліджено досвід розподілу державних видатків на рівні бюджету ЄС та певних країн – членів Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо ...
1180026
  Затонацька Т. Пріоритети бюджетної політики України порівняно з загальноєвропейськими тенденціями / Т. Затонацька, М. Лаврентьєв // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 140-148. – ISSN 1818-5754
1180027
  Ткач О.І. Пріоритети в галузі соціальної політики України в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 234-244


  Розглядаються особливості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів, можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Ключові слова: соціальна політика, соціалізаційна ...
1180028
  Фоменко Г. Пріоритети в дослідженняхх української письменницької публіцистики за перші 20 років незалежності України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглянуто докторські та кандидатські дисертації українських науковців із різних спеціальностей, у котрих аналізується письменницька публіцистика. Подано короткий опис дисертаційного фонду в хронологічному порядку. Звернено увагу на основні ...
1180029
  Сидорчук М. Пріоритети в секторі енергетики в Угоді про асоціацію України з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62-63]
1180030
  Батечко Н. Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 109-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1180031
  Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 49-54. – ISSN 2306-5664
1180032
  Амеліна Н.К. Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні / Н.К. Амеліна, Д.І. Ємельянцева // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2413-0966
1180033
  Башинська І.О. Пріоритети вибору програмного забезпечення у закладі вищої освіти та питання його ліцензування / І.О. Башинська, О.О. Юлдашова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 135-140. – ISSN 2309-1533
1180034
  Лободіна З.М. Пріоритети використання коштів місцевих бюджетів в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки / З.М. Лободіна, І.М. Бліндер // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 93-95. – ISBN 978-966-654-490-5
1180035
  Ігнатченко Н.М. Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1180036
  Засенко О.Ю. Пріоритети впровадження новітніх систем та платіжних технологій у сфері міжнародних торговельних відносин України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 166-170. – ISSN 1729-7036
1180037
  Кузьмінська О.К. Пріоритети геостратегії України в європейському регіоні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1180038
  Федірко І.П. Пріоритети громадського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 235-236. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1180039
  Кутрань К.В. Пріоритети державного регулювання венчурної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 76-81
1180040
  Іляш О.І. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2306-5664
1180041
  Мазука Л.І. Пріоритети державної етнополітики в умовах системної кризи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 21-25. – ISSN 2306-5664


  В умовах системної кризи залишається невирішеною низка проблем і конфліктогенних чинників в етнополітичній сфері, які є загрозою національній безпеці України. На основі аналізу загальної ситуації, що склалася в Україні, визначаються пріоритети ...
1180042
  Черненко Т.В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 83-92. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1180043
  Бублик С.Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 88-92 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1180044
  Чорноморець Ю. Пріоритети державної політики в релігійній сфері // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 7
1180045
  Іщенко Г.Г. Пріоритети державної політики забезпечення природно-техногенної безпеки крупних міст : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 97-100 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1180046
  Кожина А.В. Пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1180047
  Гриценко О. Пріоритети державної політики щодо побудови інформаційного суспільства // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 98-105. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1180048
  Корж М.О. Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 474-478. – ISSN 2076-1554
1180049
  Савіна Н.Б. Пріоритети детінізації економіки України / Н.Б. Савіна, А.А. Подлевський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 194-201. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1180050
  Залізко В.Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019-2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, Н.С. Гирба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6792
1180051
  Шомпол О.А. Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 323-326. – ISBN 978-966-7957-18-6
1180052
   Пріоритети економічної політики-вибір 2000 : Матеріали 7-го засідання 15 жовтня 1999 р. – Київ, 1999. – 52с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
1180053
  Стрельбіцька Н. Пріоритети енергетичної політики ЄС // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 83-88. – ISSN 1818-2682
1180054
  Клименко Н.Г. Пріоритети забезпечення національної безпеки України в контексті сучасних глобальних викликів / Н.Г. Клименко, Є.І. Таран // Глобалізаційні виклики сучасності : підручник / Л.Г. Комаха, І.В. Алєксєєнко, В.Л. Гура, З.В. Гбур, Н.Г. та ін. Клименко. – Київ : Київський університет, 2022. – С. 153-200. – ISBN 978-966-933-024-6
1180055
  Богер О.В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 122-124. – ISSN 2306-6806
1180056
  Сіденко В.Р. Пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 200-206
1180057
  Глібова С. Пріоритети зовнішньої політики Італії після розпаду біполярної системи міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 107-110
1180058
  Шнирков О. Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам формування зон вільної торгівлі України з ЄС та СНД. Наявність двох основних зон вільної торгівлі створює унікальну модель міжнародної інтеграції України у формі доступу до ємних європейського та євроазійського ринків. ...
1180059
  Пендзин О.О. Пріоритети і принципи інноваційної політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 33-42
1180060
  Приймак М.В. Пріоритети і реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Культурні організації Волинської області
1180061
  Журавльова Л. Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-144
1180062
  Софієнко М. Пріоритети і тенденції розвитку сучасного українського кінознавства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 108-117. – ISBN 978-966-493-263-6. – ISSN 1997-4264
1180063
  Боднарчук Р.В. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в оборонно-промисловому комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 102-110
1180064
  Мармуль Л.О. Пріоритети інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, Г.Р. Лаврега // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 19-22. – ISSN 1997-4167
1180065
   Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 20). – ISBN 978-966-554-251-3
1180066
   Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
1180067
  Земляний М.Г. Пріоритети інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 47-52
1180068
  Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект / А.І. Корецький ; НАН України, Держ. установа "Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ : ДКС центр, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-159. – ISBN 978-617-7300-18-1
1180069
  Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 3-4
1180070
  Криворучко Н.В. Пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 104-110. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1180071
  Андоверова А. Пріоритети інструменталізму у філософії дидактики Дж. Дьюї / А. Андоверова, М. Плахтій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 68-74
1180072
   Пріоритети й актуальні питання / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  З якими викликами зіткнулося Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у 2020 році та які очікуються у 2021-му, які питання хвилюють представників ЗВО, зокрема й експертів, котрі беруть участь в акредитації освітніх програм? Про це ...
1180073
  Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ — у першій половині ХХІ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
1180074
  Сіденко С.В. Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (732). – С. 47-75. – ISSN 2522-9303
1180075
  Сова О.Ю. Пріоритети капіталізації банківської системи України / О.Ю. Сова, І.Л. Якімова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 343-350. – ISSN 2222-4459
1180076
  Короденко М. Пріоритети команди // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На прес-конференції за участі міністра Ганни Новосад і її новопризначених заступників ішлося про пріоритети роботи Міністерства освіта і науки України, актуальні плани і завдання.
1180077
  Радова Н.В. Пріоритети консолідації банківського капіталу у посткризовий період // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 55-59
1180078
  Мельниченко Б. Пріоритети конституційних змін в Чехословаччині після "оксамитової революції" (1989-1990 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-118
1180079
  Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1180080
  Савич В.І. Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 89-92


  Обгрунтовано пріоритетні завдання комерційних банків у розрізі необхідності відновлення кредитування економіки України та недопущення чергового витку кризи в банківській системі.
1180081
  Севрук І.М. Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1180082
  Кучмій О.П. Пріоритети міжнародних акторів у сфері міжнародного гуманітарного співробітництва // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 122-164. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1180083
  Яковенко Н. Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки / Н. Яковенко, Г. Піскорська // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-47


  В статті детально розглянуто основні базові принципи сучасної зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, їх відображення в ключовому політичному документі офіційного Вашингтона - Стратегії національної безпеки. Зазначено, що Стратегія ...
1180084
   Пріоритети молодіжної політики / підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793


  В Маріуполі відбувся Всеукраїнський форум "Молодіжні центри в Україні".
1180085
   Пріоритети МОН: підтримка реформи державного управління та цифровізація освітньої сфери // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1180086
  Гаркуша Н.І. Пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 59-61
1180087
  Алексєєнко Л. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеграції до міжнародного простору / Л. Алексєєнко, Г. Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 11-18. – ISSN 0201-758Х
1180088
   Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 203, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1180089
  Науменко Н.С. Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 95-102. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
1180090
  Варбанець П. Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1608-0599
1180091
  Чиж І.С. Пріоритети нормотворення та правового регулювання державної інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 183-187. – ISSN 1563-3349
1180092
  Туряниця І. Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасному етапі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 323-333. – ISSN 2078-6077
1180093
  Зубченко П. Пріоритети організаційної та консультаційно - методичної роботи до Дня цивільного захисту / П. Зубченко, В. Осокін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 13 : фото
1180094
  Філіпчук Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 26-35


  Суспільство і духовність: виклики ХХI ст. У статті висвітлюються проблеми значущості освіти у глобальному і національному вимірах для суспільного прогресу, соціально-економічного розвитку, становлення громадянського суспільства.
1180095
  Вдовиченко В. Пріоритети офіційного Риму щодо політики розширення ЄС на Схід (90-ті рр. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 553-556. – ISBN 978-966-171-893-6
1180096
  Осадча О. Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами Америки в контексті посилення обороноздатності України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 84-92
1180097
  Канєва Т.В. Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджетних установ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 115-121. – ISSN 2222-4459
1180098
  Пасічний М.Д. Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 201-209. – ISSN 2222-0712
1180099
  Кругла С.Ю. Пріоритети післявоєнного розвитку України // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 20-21. – ISBN 978-617-8037-71-0
1180100
  Скригонюк М. Пріоритети плебсології: теорія і практика (за матеріалами Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні") // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 275-277. – ISSN 0132-1331
1180101
  Бесчастний В.М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1180102
  Курнишова Ю.В. Пріоритети політики адміністрації Б.Обами у Північно-Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 126-131
1180103
  Хилько М. Пріоритети політики екологічно безпечного розвитку : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-068-5
1180104
  Гончарук А.З. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / [Гончарук А.З., Кобзаренко А.М., Микал О.К. ; за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-144-8
1180105
  Степанова О.Г. Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 247-249. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1180106
  Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1180107
   Пріоритети промислової політики регіону : монографія / Є.М. Ахромкін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Луган. філія. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-176. – ISBN 978-966-590-999-6
1180108
  Собкевич О.В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 106-115. – ISSN 2616-9460
1180109
  Алішер А.В. Пріоритети професійної компетенції мистецької освіти України XX ст.: історія, теорія, практика // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : IV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, 20-21 трав. 2021 р. : тези допов. / EFFE AWARD, Асоц. європ. фестивалів "Європа підтримує фестивалі - фестивалі пітримують Європу" ; М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін. ; відп. ред.: Х.В. Плецан]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-966-602-330-1
1180110
  Сітшаєва Л.3. Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 24-28
1180111
  Олексієнко М.М. Пріоритети регіональної політики зміцнення зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 237-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1180112
  Яровий В.Д. Пріоритети регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 87-89.
1180113
  Кагановська Т. Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 44-50. – ISSN 2311-6676
1180114
  Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України : як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналітична доповідь / [Молдован О.О. (кер.), Шевченко О.В., Єгорова О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 79, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-105-9
1180115
  Ковальова О.М. Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 211-215. – ISSN 2222-4459
1180116
  Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 127-132. – ISSN 2221-1055


  Визначено пріоритетні напрями діяльності вітчизняних вузів у період становлення інноваційної економіки. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування дослідницьких університетів, запропоновано комплекс заходів щодо реформування вищих навчальних закладів ...
1180117
  Журавель Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 214-220. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Окреслено пріоритети розвитку вищої освіти в умовах Болонського процесу.
1180118
  Задорожний В.П. Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 77-82. – ISSN 2218-1199
1180119
  Іринчина І.Б. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 50-56. – ISSN 2308-1988
1180120
  Семів С.Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 45-51. – ISSN 1562-0905
1180121
  Пластун В.Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 131-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1180122
  Коваленко Ю.О. Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 99-105
1180123
  Бурлака В.Г. Пріоритети розвитку нафтотранспортної системи України та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1180124
  Гейко Т.Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 119-124. – ISSN 2522-1620
1180125
  Гейко Т.Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 62-71. – ISSN 2313-4569
1180126
  Сидоренко Ю.В. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 65-70. – ISSN 2226-8820
1180127
  Бойко Л.О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1180128
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 23-32. – ISSN 1993-0909
1180129
  Дудка І.М. Пріоритети розвитку правової економічної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 194-198
1180130
  Лещух І.В. Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія”. - // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 86-97. – ISSN 2305-7645
1180131
  Бандур С. Пріоритети розвитку ринку праці Черкаської області до 2015 року : потенціал розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 46-48 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1180132
  Чукаєва І.К. Пріоритети розвитку ринку природного газу в контексті євроінтеграційних прагнень України / І.К. Чукаєва, В.А. Рамазанов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 24-31
1180133
  Євсєєва О.О. Пріоритети розвитку системи освіти як складової соціальної сфери // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 63-64
1180134
  Ярмоленко Ю.О. Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 51-57 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1180135
  Єфремова Г. Пріоритети розвитку спеціаліста соціально-педагогічної сфери в умовах післядипломної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 182-185. – ISBN 978-966-698-272-1
1180136
  Біланюк О.П. Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 39-46. – ISSN 1562-0905
1180137
  Шулікин Д. Пріоритети року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які пріоритети визначено ключовими для різних ланок освіти і науки та які завдання ставить перед собою МОН? Під час прес-конференції у Києві керівники міністерства розповіли, які зміни очікують на галузь у 2019 році.
1180138
  Петриняк Я А. Пріоритети системи управління маркетинговою концепцією розвитку підприємств - виробників мінеральних вод / Я А. Петриняк, В.В. Іванишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 62-69
1180139
  Кузьменко В.П. Пріоритети соціально-економічного розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 453-459


  Проаналізовані та обгрунтовані інноваційні преоритети соціально-економічного розвитку України.
1180140
  Гордієнко М.Г. Пріоритети соціальної політики в націєтворчій візії України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 61-74. – ISBN 978-966-668-405-2
1180141
  Третяк В.П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 176-184 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1180142
  Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 13-33. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1180143
  Чорнодід І.С. Пріоритети стратегії забезпечення економічної безпеки та шляхи її реалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – ISBN 966-614-021-7
1180144
  Тихомирова Є.Б. Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої і безпекової політики ЄС // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 181-218. – ISBN 978-966-9725-55-4
1180145
  Журавель Ю.Г. Пріоритети структурної модернізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1180146
  Коліушко І. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1180147
  Лисяк Л. Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку пріоритетів сучасної бюджетної політики в Україні. Обґрунтовано необхідність коригування пріоритетів бюджетної політики країни в умовах світової фінансової кризи. In the article the Ukrainian budgetary policy"s system of priorities ...
1180148
  Владиченко Л. Пріоритети сучасної державної політики в релігійній сфері // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1180149
  Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
1180150
  Колодько Т.М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 89-94
1180151
  Яковлев А.О. Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 149-154
1180152
  Василенко Д.В. Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 12-15
1180153
  Варналій З. Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 40-46. – ISSN 2410-0919
1180154
   Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку України : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2003. – 48с.
1180155
  Урба С.І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Урба Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1180156
  Богуцька О.А. Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні / О.А. Богуцька, Я.С. Брюховецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1180157
  Пальчевич Г.Т. Пріоритети та перспективи кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності / Г.Т. Пальчевич, Л.М. Петренко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 23-35. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1180158
  Купрієвич В.О. Пріоритети та перспективи професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 105-107. – ISBN 978-617-7945-18-4
1180159
  Мельник О.В. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.07.01 / О.В.Мельник; Нацук.-дослід. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1180160
  Ціватиц В. Пріоритети та принципи кадрового забезпечення дипломатичної служби США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 22-25
1180161
  Петренко К.В. Пріоритети та результативність європейської інтеграції в науково-технічній сфері / К.В. Петренко, М.В. Кот // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 34-41. – ISSN 2222-4459
1180162
  Шульц С.Л. Пріоритети та ризики реалізації регіональної смарт-орієнтованої економічної політики / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 73-79. – ISSN 2222-4459
1180163
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 63-70. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1180164
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1180165
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1180166
  Чернова Л.С. Пріоритети у перспективах розвитку та управління портовою інфраструктурою України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 2-6. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1180167
  Савельєв Є.В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 79-89 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1180168
  Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 36-42
1180169
  Малиняк Б. Пріоритети удосконалення соціальних видатків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1180170
  Собко О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN 1818-5754


  Окреслено напрями модернізації польської економіки, забезпечення стабільності фінансування системи освіти та активізації розвитку міжсекторного партнерства.
1180171
  Проценко Я.В. Пріоритети фінансової політики підприємств готельного господарства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 235-243. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1180172
  Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів бюджетного регулювання ...
1180173
  Тропіна В.Б. Пріоритети фінансової політики України у контексті цілей і задач сталого розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 217-223. – ISSN 2306-546X
1180174
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина I // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С. 19-36. – ISSN 0374-3896
1180175
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 95-118. – ISSN 0374-3896
1180176
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 34-63. – ISSN 1560-4926


  Актуальність дослідження обумовлена потребою визначення напрямів використання коштів на науково-технічну діяльність, які надходять від підприємницького сектору України, в історичній ретроспекції. Мета статті - ідентифікувати ті сегменти національної ...
1180177
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина І // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 64-95. – ISSN 1560-4926
1180178
  Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Здійснена оцінка стратегії вибору тимчасових податкових преференцій. Проведена оценка стратегии выбора временных налоговых преференций. The estimation of the strategy choice the temporary taxes preferences is given in the article.
1180179
  Крикун Т.І. Пріоритети формування бюджетної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6814
1180180
  Псюк Р.М. Пріоритети формування експортного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 21-27. – ISSN 2313-8246
1180181
  Онешко С.В. Пріоритети формування науково обгрунтованої промислової політики суб"єктів господарювання на засадах концепції "Індустрія 4.0" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 44-51. – ISSN 2306-6806
1180182
  Петрович Й.М. Пріоритети, інструментарій і ресурсне забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 423-429. – ISSN 0321-0499
1180183
  Рабінович П. Пріоритетна функція загальтеоретичного праводержавознавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
1180184
  Оніщенко В. Пріоритетне завдання органів Антимонопольного комітету України - захист суб"єктів господарювання від антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10
1180185
  Іванін В. Пріоритетний напрям // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Незалежний суд може бути сформований виключно на вимогах закону та за умов, коли пріоритет права на захист і змагальність сторін не будуть залежати від суспільного запиту на жорсткі вироки".
1180186
  Костюк С. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 44-60
1180187
  Ягупова О.В. Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти / О.В. Ягупова, Г.М. Тихонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-133. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення підготовки військових фахівців у сучасних умовах. Як пріоритетний напрям її розв"язання пропонується системно застосовувати в процесі їх підготовки сучасні інформаційні технології. Розглядається досвід їх ...
1180188
   Пріоритетний напрям не в пріоритеті? // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про пріоритетність фундаментальних досліджень в Україні; з коментарями голови Національного фонду фундаментальних досліджень України, головного наукового співробітника відділу когерентної та квантової оптики Інституту фізики НАН України академіка ...
1180189
  Трубніков Євген Пріоритетний напрям прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-30
1180190
  Фомін Г.В. Пріоритетний напрям протидії надзвичайним ситуаціям - запобігання їх виникненню / Г.В. Фомін, І.М. Панащук, В.В. Пиляй // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-36
1180191
  ПіріашвілІ Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 112-117.
1180192
  Буглай Н.М. Пріоритетний розвиток польсько-українських міждержавних взаємин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 214-237. – ISBN 978-617-534-424-8
1180193
  Болгарова Н.К. Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 56-61. – ISSN 2222-4459
1180194
  Борисенко В. Пріоритетні вектори магістерської мовознавчої підготовки. Частина II // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 22-25
1180195
  Антонюк В.П. Пріоритетні вектори модернізації економіки України / В.П. Антонюк, І.Ю. Підоричева // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2616-9460
1180196
  Ковтун Н.В. Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 27-42


  Узагальнено підходи до визначення пріоритетних галузей економіки, зроблено оцінку накопиченого потенціалу та рівня розвитку українських підприємств різних видів економічної діяльності з метою з"ясування можливостей та напрямів модернізації економіки ...
1180197
  Тищенко Е. Пріоритетні джерела вивчення історії мови в студіях А.Ю. Кримського й І.І. Срезневського / Е. Тищенко, В. Степанова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 1. – С. 30-35. – ISSN 2411-6548
1180198
  Гурський Д.С. Пріоритетні завдання державної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 1726-5428
1180199
  Харченко Ю.О. Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 3-4
1180200
  Кошовий С. Пріоритетні завдання та механізми розвитку відносин України з Малайзією на сучасному етапі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 539-560. – ISBN 978-617-7631-10-0
1180201
  Павлушенко Т.О. Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 111-117. – ISSN 1994-1749
1180202
  Ліснічук О.А. Пріоритетні заходи державного антикризового управління в провідних країнах Європейського Союзу / О.А. Ліснічук, Ю.В. Боярин // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 34-41. – ISSN 2308-1988


  "У статті здійснено аналіз трактування поняття «криза» різними авторами, також запропоновано власне визначення. Досліджено особливості фінансової кризи провідних країн Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз та здійснено характеристику ...
1180203
   Пріоритетні заходи для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти".
1180204
  Шмельова В.В. Пріоритетні заходи з підвищення фінансової стійкості підприємств агропромислового сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
1180205
  Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентноспроможності економіки України : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 22-31. – Бібліогр.: 10 назв
1180206
  Синякевич І.М. Пріоритетні інструменти екологічної політики // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 139-146 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1180207
  Кузнецов І.Б. Пріоритетні критерії оцінки ефективності метрологічного забезпечення експлуатації зразків озброєння та військової техніки / І.Б. Кузнецов, О.В. Алексеєнко, В.П. Гудима // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 64-68. – ISSN 2311-7249
1180208
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології - ці та інші напрями є пріоритетними для науково-технічного співробітництва України та Китаю.
1180209
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив 52 проекти у найважливіших напрямах розвитку науки і техніки, на які буде зроблено держзамовлення на 2017-2018 роки.
1180210
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  Для розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наказом МОН № 196 від 15 лютого 2021 року було створено міжвідомчу робочу групу.
1180211
  Кизима В. Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 112-121
1180212
  Мітал О.Г. Пріоритетні напрями активізації інвестиційної діяльності регіонів України / О.Г. Мітал, Л.С. Ладонько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 51-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1180213
  Кравченко О.Б. Пріоритетні напрями актуалізації політики зайнятості в Україні для забезпечення інноваційного зростання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 56-63.
1180214
  Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу сучасного стану запобігання і протидії корупції визначено особливості та запропоновано пріоритетні напрями антикорупційної політики України. На підставі аналізу проявів корупції у сфері державного управління наголошено на ...
1180215
  Мярковський А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 3-14


  Розкрито сутність бюджетної політики як складової соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз виконання бюджету та визначено пріоритетні напрями бюджетної політики.
1180216
  Криволапчук В.О. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України / В.О. Криволапчук, С.М. Лелет // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 30-36. – ISSN 2072-8670
1180217
  Малюга Л. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7069-28-6
1180218
  Рязанова Н. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об"єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 16-21
1180219
  Маркович Г.Б. Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1180220
  Григор"єва І.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 104-108. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1180221
  Галузинська О.Г. Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності в Україні // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-617-571-148-4
1180222
  Сало А.В. Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто особливо актуальне питання фінансового забезпечення вищої освіти України.
1180223
  Марцин В.С. Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт-банк та особливості їх регулювання : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.:3 назви
1180224
  Могильницька А.М. Пріоритетні напрями використання економіко-математичного моделювання в роботі аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1180225
  Ігнатюк А.І. Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 63-70


  У статті визначені пріоритетні напрямки розвитку економіки України в період світової фінансової кризи, механізми та інструменти забезпечення національної безпеки шляхом коректування та вдосконалення галузевої політики. In the articles are determined ...
1180226
  Бондар І.Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-29 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1180227
  Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету / Я.Я. Дяченко, Л.М. Колесник, А.М. Цугунян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-52. – Бібліогр.: с. 34-37, 39-40, 42-43, 45, 4


  Встановлено тенденції кінцевого використання наявного доходу (сукупного попиту) й основних характеристик виробництва ВВП (сукупної пропозиції), які використано для формування стратегічних напрямів макроекономічної політики, системи методів реалізації ...
1180228
  Шпортюк Н. Пріоритетні напрями державного регулювання інноваціних процесів в аграрному секторі економіки / Н. Шпортюк, А. Пугач // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 96-100. – ISSN 2414-4436
1180229
  Крупка І.М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 242-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1180230
  Комарова О.А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні ...
1180231
  Соляр В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1180232
  Кульгінський Є. Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров"я України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 84-91. – ISSN 2414-4436
1180233
  Парашин С. Пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення національної безпеки України у сфері ядерного нерозповсюдження в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-9.
1180234
  Кудлаєнко С.В. Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 50-52. – ISSN 2306-6806
1180235
  Омельченко О.В. Пріоритетні напрями діяльності іноземних банків у розвитку економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються особливості здійснення комерційних операцій іноземними банками в Україні.
1180236
  Коваленко Н. Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 132-138. – ISSN 2522-4611
1180237
  Клименко Т. Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 21-25. – ISSN 2306-4323
1180238
   Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, 1997-2005 рр. : розроблено Наук.-метод. Радою М-ва освіти України за участю провідних учених н.-д. ін-тів гуманіт. профілю НАН України та АПН України. – Київ : Генеза, 1997. – 16 с.
1180239
   Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / [Р.І. Благута та ін. ; за ред. Н. Камінської] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-26-3
1180240
  Піньковська Г.В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1180241
  Ковалевський Л.Г. Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 271-276
1180242
   Пріоритетні напрями економічного співробітництва України та США у високотехнологічній сфері / В.М. Бегма, В.М. Шемаєв, Д.Г. Радов, П.О. Толок // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 2616-9460
1180243
  Банасевич В.В. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 88-89
1180244
  Плюта І.Ю. Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 163-168
1180245
  Кравченко М.В. Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 83-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1180246
  Гунько Л.А. Пріоритетні напрями забезпечення сталого землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1180247
  Якібчук В.М. Пріоритетні напрями забезпечення управління освітою // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 37-39


  У статті розглядаються основні напрями державної освітньої політики України в сучасних умовах, у тому числі питання децентралізації управління освітою, розвитку державно-громадської системи освіти.
1180248
  Терехов Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6806
1180249
  Кириченко Я.С. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської республіки в Центральній Європі / Я.С. Кириченко, В.І. Стафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 250-258
1180250
  Колодійчук І. Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських сільських територій / І. Колодійчук, Р. Попівняк // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 145-151 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 151. – ISSN 2313-3627
1180251
  Навроцька Н.А. Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1180252
  Козак В.С. Пріоритетні напрями інвестування в українську економіку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 80-85
1180253
  Кузів І.В. Пріоритетні напрями інвестування заощаджень домашніх господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 68-72.
1180254
  Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – C. 5-11. – ISSN 2221-1055
1180255
  Хомутенко А.В. Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 50-55. – ISSN 2306-6806
1180256
  Ясковець Ю.В. Пріоритетні напрями інтеграції енергетичної інфраструктури ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55-56]
1180257
  Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 27-28. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1180258
   Пріоритетні напрями інформатизації освіти / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-657-496-4
1180259
  Іванюк Г. Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 217-234. – ISSN 2312-5993
1180260
  Коцур Н. Пріоритетні напрями наукових досліджень учених Київського університету Св. Володимира в галузі гістології (друга половина XIX- початок XX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 139-147. – Бібліогр.: 120 назв.


  Становлення гістології як науки в Київському університеті Св. Володимира пов"язане з іменами таких видатних учених , як П.І. Перемежко, В.О. Бец, Ф.І. Ломанський, Я.Н. Якимович, Н.А. Хржонщевський, О.В. Леонтович, О.Г. Черняхівський. Вчені в різний час ...
1180261
  Кузьменко Н. Пріоритетні напрями педагогічної підготовки студентів Київського університету у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 62-69. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Стаття присвячена 170-річчю діяльності кафедри педагогіки у Київському університеті. Вказано, що першим викладачем дисциплін педагогічного спрямування був професор С.С. Гогоцький, який вперше структурував педагогіку як навчальну дисципліну із трьох ...
1180262
  Ангелко І.В. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького району) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 138-151. – ISSN 1681-116Х


  Охарактеризовано особливості визначення інвестиційної привабливості регіонів крізь призму факторів впливу. Доведено, що на інвестиційну привабливість регіонів впливають фактори національного та регіонального рівнів, серед яких вагоме місце посідає ...
1180263
  Кужелєв М.О. Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів / М.О. Кужелєв, В.В. Плахотнюк, С.М. Стабіас // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 20-28. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1180264
  Дудар В.І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 100-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1180265
  Базилюк Я.Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими оргаізаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 54-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1180266
  Батрименко В.В. Пріоритетні напрями підвищення стійкості банківської системи України в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 183-189
1180267
  Гнатюк С.Л. Пріоритетні напрями підготовки в Україні фахівців з інформаційних технологій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 119-124. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано наявні та потенційні можливості освітньої системи України у сфері підготовки фахівців з інформаційних технологій. Обґрунтована важливість налагодження своєчасного та адекватного кадрового забезпечення національної інформаційної сфери. ...
1180268
  Завгородня С.П. Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2616-9460
1180269
  Петровський А. Пріоритетні напрями потребують оновлення // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 2


  Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, яку утворено МОН для розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
1180270
  Черкасов А.В. Пріоритетні напрями реалізації державних програм підвищення якості життя населення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
1180271
  Гріненко А.Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 78-81. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1180272
  Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання у вітчизняній практиці. Обгрунтовано напрями регулювання рентних відносин ...
1180273
  Бакуменко В. Пріоритетні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка ситуації та забезпечення трансформації / В. Бакуменко, Ю. Сурмін, І. Козюра // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-234
1180274
  Ілюсенко Є.Є. Пріоритетні напрями реформування податкової системи, як передумова економічного зростання / Є.Є. Ілюсенко, Я.С. Ставратій // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 99-101
1180275
  Коваленко В.В. Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот / В.В. Коваленко, О.М. Тихенко, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1180276
  Рабаданова Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації Цілей сталого розвитку ООН (2016-2030 рр.). Досліджено характерні особливості роботи юнацьких бібліотек у світлі таких питань сталого розвитку українського ...
1180277
  Прутська Т.Ю. Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 36-45. – ISSN 2411-4413
1180278
   Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2740-97-4
1180279
  Кукса І.М. Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 51-55. – ISSN 1993-6788
1180280
  Гарбар Ж.В. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва / Ж.В. Гарбар, А.О. Кватернюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1180281
  Шубалий О. Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 35-39. – ISSN 1810-3944
1180282
  Шмалій Л.В. Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв"язку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 90-96. – ISSN 2415-8089
1180283
  Баранов О.А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 211-217. – ISSN 1563-3349
1180284
  Островий О.В. Пріоритетні напрями розвитку кібербезпеки в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 251-257. – (Серія "Державне управління")
1180285
  Черваньов Д.М. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в системі державного регулювання НТП / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються процеси формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інституціоналізації вибору, оцінки і реалізації пріоритетів НТП у розвинутих країнах і особливостей становлення організаційно-економічного механізму державного регулювання ...
1180286
  Ніколаєнко С. Пріоритетні напрями розвитку освіти і науки у 2005 році // Персонал плюс, 2005


  [Визначені міністром освіти та науки]
1180287
  Покришень Д.А. Пріоритетні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 174-184. – ISSN 2227-2844
1180288
  Товканець О. Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 107-113. – ISSN 2308-4634
1180289
  Савчук Н. Пріоритетні напрями розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 231-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1180290
  Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 182-194. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 1)
1180291
  Малюк О. Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 13-15 : фото. – ISSN 1819-1339
1180292
  Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 284-290. – ISSN 1729-360Х
1180293
  Коваль С.Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 72-75
1180294
  Борецька Н. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах / Н. Борецька, О. Созінов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-51
1180295
  Марухленко О. Пріоритетні напрями та етапи впровадження публічної політики з розвитку людського потенціалу як основної складової соціального потенціалу регіону // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 66-72. – ISSN 2664-3618
1180296
  Пухкал О.Г. Пріоритетні напрями та механізми удосконалення державної політики протидії тероризму в контексті викликів національної безпеки / О.Г. Пухкал, Р.В. Антонюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 134-138. – ISSN 2306-6814
1180297
  Лазуткіна Я.С. Пріоритетні напрями та структурні зрушення в регіональному продовольчому комплексі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1180298
  Огреба С.В. Пріоритетні напрями удосконалення відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1180299
  Сіцінський А.С. Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері / А.С. Сіцінський, Н.А. Сіцінський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 96-115. – ISSN 2078-9165
1180300
  Баранов С.О. Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1180301
  Гасюк І.Л. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 129-132. – Бібліогр.: 9 назв
1180302
  Попова І.С. Пріоритетні напрями університетської філологічної освіти
1180303
  Куриляк В. Пріоритетні напрями фінансування національної безпеки в умовах гібридних воєн: глобальний і український контексти / В. Куриляк, О. Сохацький // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – С. 279-296. – ISSN 1684-906Х
1180304
  Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття антикризового корпоративного управління, зазначені особливості системи антикризового корпоративногоуправління. Виокремлено пріоритетні напрями формування ефективної системи управління підприємствами, серед них - належне ...
1180305
  Макогон З.Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1180306
  Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1180307
  Юр"єва П.Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 40-46
1180308
  Василенко Д.П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д.П. Василенко, Л.В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 2409-9805
1180309
  Кальниш Юрій Григорович Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно- церковного життя : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Кальниш Ю. Г.; Українська акад. держ. управління при президентові України. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1180310
  Капируля М. Пріоритетні напрямки боротьби з загрозою ядерного тероризму Адміністрації Президента Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 31-34
1180311
  Мороз О.Т. Пріоритетні напрямки вивчення природоохоронного законодавства та екологічного права студентами екологами / О.Т. Мороз, В.С. Троцюк, В.О. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 150-162. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1180312
  Осецький В. Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку / В. Осецький, А. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і пріоритетні напрями посилення впливу держави на ефективність функціонування аграрного ринку. Раскрыта сущность и особенности государственного ...
1180313
  Коломієць О.Г. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку IT-сектору України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 53-57. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1180314
  Безпалова О.І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 81-88. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. ...
1180315
  Мощенко О.М. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Туреччини у Близькосхідному регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 183-191. – ISSN 2306-5664


  Досліджуються причини зміни зовнішньополітичних акцентів Туреччини на користь Близького Сходу. Розглядаються інтеграційні та конфліктогенні тенденції на Близькому Сході як обставини реалізації зовнішньої політики Туреччини у регіоні.
1180316
  Тіщенко І.І. Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 202-206
1180317
  Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні та обґрунтовано пріоритетні напрями її реалізації. Рассмотрены основные положения концепции открытых инноваций. ...
1180318
  Голоядова Т.О. Пріоритетні напрямки реформування податкової системи України // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1180319
  Коцур А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91
1180320
  Лутак Н.Г. Пріоритетні напрямки роботи з безпеки життєдіяльності дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 18
1180321
   Пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв"язку з розподіленими антенними системами / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 71-75


  У статті сформулювані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів шляхом розробки методів сумісного використання розподілених антенних систем (РАС) і адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) для забезпечення високих якісних та ...
1180322
  Лук"янчук П.Х. Пріоритетні напрямки розвитку системи контролю як складова забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 90-92. – (Право. Економіка. Управління)
1180323
  Чопчик В.Д. Пріоритетні напрямки розвитку університетських клінік // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Грузєва Т.С. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2019. – № 4 (82). – С. 68-72. – ISSN 1681-2786
1180324
  Альохін М.М. Пріоритетні напрямки соціальної роботи з бі - та гомосексуальними старшокласниками // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 9-13. – Бібліогр.: с. 11-12. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1180325
  Кузьмін О.Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 139-144. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Навчання іноземних студентів у КНУ ім. Тараса Шевченка та бюджетне фінансування вищої освіти.
1180326
  Палієнко О. Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 274-279
1180327
  Харченко Н. Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф.А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 169-172. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні напрями наукової роботи професора Ф. А. Стефаніса в Університеті Св. Володимира. Висвітлюється внесок ученого в розвиток анатомії та розглядаються результати експериментальних досліджень вченим лімфатичної системи ...
1180328
  Забаштанський М. Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров"я в Україні / М. Забаштанський, Д. Драгунов, І. Зуб // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 93-100. – ISSN 2411-5215
1180329
  Смирнов І. Пріоритетні площини українсько-польської співпраці з географії та туризму в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-23. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пріоритетні площини українсько-польської співпраці у сферах географії та туризму на прикладі відбудови високогірної обсерваторії в Карпатах і використання туристичних ресурсів історичних міст – українського Кам"янця-Подільського та ...
1180330
  Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 31-36
1180331
  Зеліско І.М. Пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки / І.М. Зеліско, А.С. Джунь // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 22-25. – ISSN 2415-8089
1180332
  Валіулліна З.В. Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .362-368. – ISSN 2222-4459
1180333
  Гудим К.М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1180334
  Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
1180335
  Кільова Г.О. Пріоритетні цілі нової філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 26-35. – ISBN 966-628-132-5
1180336
  Комарницька Н.М. Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 86-88. – ISSN 2306-6814
1180337
  Адаменко І.П. Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 139-146. – ISSN 2306-546X
1180338
  Євстігнєєв А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 62-67
1180339
  Рудик В. Пріоритетність економічних чинників у реформуванні пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
1180340
  Левчишена Оксана Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-201. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджено проблему генезису знань у трансформаційному суспільстві, показано роль знань у подальшому розвитку України.
1180341
  Левчишева О. Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 51-59
1180342
  Долюк В.В. Пріоритетність ідей у дискурсі корпоративної соціальної відповідальності в кризовий період // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 169-173


  Проаналізовано пріоритетні ідеї РЯ-дискурсу корпоративної соціальної відповідальності (КВС) бізнесу в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Помічене зменшення ролі проблематики КСВ у загальному інституційному дискурсі комерційних компаній, ...
1180343
  Гражевська Н. Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / Н. Гражевська, І. Шемахіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-19. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблеми банкоорієнтованої моделі розвитку фінансового ринку України. Із використанням регресійного аналізу доведено суттєвий вплив на обсяги банківських депозитів населення інституційних чинників, зокрема, надійно сті та довіри до фінансових ...
1180344
  Лис Ю.В. Пріоритетність компетентнісного підходу у змісті шкільної географічної освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 2-4. – Бібліогр.: 9 назв.
1180345
  Дмитренко Н.М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 210-213. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1180346
  Кульчицький В.Й. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О.Захаренка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1180347
  Зозуля Д.М. Пріоритетність принципів розміщення інвестиційного капіталу страхових компаній // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 364-366. – ISBN 978-966-188-219-4
1180348
  Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац.б-ка України ім. ...
1180349
  Гриневич Л.М. Пріоритетність розвитку науки в сучасних умовах та питання законодавчого забезпечення наукової системи України. Виступ голови Комітету ВР України з питань освіти і науки на Парламентських слуханнях 12 липня 2014 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 18-20. – ISSN 0374-3896
1180350
  Литвинюк Л.І. Пріоритетність сучасного менеджменту у формуванні інноваційного освітнього простору навчального закладу // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 71-73
1180351
  Запаранюк Т. Пріоритетність цілей грошово-кредитної політики НБУ в умовах дестабілізації фінансового сектору економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 59-66. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1180352
  Потетюєва М. Пріоритетно-функціональний підхід до управління на залізничномк транспорті : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 36-38. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1180353
  Буданова О.О. Пріорітети антикризової фінансової політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 163-164. – ISBN 978-966-188-219-4
1180354
  Ільїн А.В. Пріорітети державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 211-212. – ISBN 978-966-188-219-4
1180355
  Денник А. Пріорітети прогнозування та здійснення пошуку найбільш раціональних шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання / Національна служба посередництва і примирення. – Київ, 2002. – № 6. – С.40-42.
1180356
  Лагутін В.Д. Пріорітети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1180357
  Божидарнік Т.В. Пріорітетні напрями інноваційної діяльності в Україні / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 230-235


  У піблікації розкривається сутність інноваційної діяльності в Україні. Розглядаються основні напрями інноваційної діяльності та виділяються найбільш пріоритетні з них.
1180358
  Коміренко І.Д. Пріорітетні напрямки безпекового співробітництва між Україною та Німеччиною // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 257-267. – ISBN 966-7196-06-2
1180359
  Мельниченко В. Пріорітетність законодавчого регулювання державного управління як передумова його стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-37. – ISBN 966-73-53-51-Х
1180360
  Чистяков Олександр Прісна вода має стати стратегічним ресурсом України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1180361
  Маркевич О.П. Прісні водойми як об"єкт вивчення в середній школі. Прісноводні тварини. Посібник для вчителя. / О.П. Маркевич, Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1958. – 116с.
1180362
  Ковальчук О.М. Прісноводна іхтіофауна пізнього кайнозою південно-західної частини Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.08 / Ковальчук Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
1180363
  Верлатий Д.Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 8 назв
1180364
  Шульга П.Л. Прісноводні пелециподи кам"яновугільних відкладів західної частини Донецького басейну / П.Л. Шульга; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 62с.
1180365
  Коротун М.М. Прісноводні промислові молюски та їх використання / М.М. Коротун. – К., 1952. – 48с.
1180366
  Акімов М.П. Прісноводні тварини : ч.1 / М.П. Акімов, В.В. Стаховський : Держ.видавництво України
безхребетні. – 1927. – 208с.
1180367
  Оленич Р.М. Прісціан і антична граматика / Р.М. Оленич. – Львів, 1973. – 213с.
1180368
  Марочко В. Пріцак Омелян Йосипович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 346. – ISBN 978-617-642-388-1
1180369
  Рязанов В.В. Прменение метода производящего функционла и исследованию уравнения состояния и явлений испарения и нуклеации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Рязанов В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
1180370
  Симонова И.Э. Прмые и обратные задачи стастистического оценивания функционалов от функций распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Симонова И.Э.; МГУ. – М., 1981. – 12л.
1180371
   Прнийняли військову присягу на вірність українському народові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Приймання присяги курсантами Військового інституту КНУ.
1180372
  Волошин Т.І. Прникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-138. – (Історія ; Вип. 24)
1180373
  Грабовський С. Про "арії московських гостей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 11


  Чи відмовиться нова російська влада від імперіалістичного спадку?
1180374
  Кралюк П. Про "асиметричний удар" Росії, або Чи здатна українська еліта боротися за бренд "Київська Русь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 4
1180375
  Кашуба М. Про "атеїзм" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 185-190. – ISBN 978-617-7009-24-4
1180376
  Шевчук В. Про "Баркулабівську хроніку" та її автора // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180377
  Маслійчук Володимир Про "батьківство" та "материнство" на Лівобережній Україні другої половини XVIII ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 21-26. – ISSN 0130-6936
1180378
  Нордслеттен Ойвінд Про "безмежні" можливості землі / розмову вів Віталій Назаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 19


  Як і чому норвезький дипломат організував на Чернігівщині фермерський туризм.
1180379
  Шевчук В. Про "Борзенський літопис" Василя Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 359. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180380
  Береза Б. Про "бронебійну" публіцистику Миколи Хвильвого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)
1180381
  Гринько Є. Про "відкритий космос" науки / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  Розмова з фізиком, науковим співробітником кафедри теоретичної електротехніки університету Падерборн Євгеном Гриньком про глобалізацію науки та спадковість у ній.
1180382
  Смаглій К. Про "військо" Кремля в гібридній війні проти Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 10


  Міжнародні PR - платформи та "агентства пропаганди" режиму Путіна активно працюють понад 10 років і отримують мільярдні бюджети від російських олігархів.
1180383
  Панасюк О. Про "внутрішній трудовий розпорядок" як категорію трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1180384
  Шевчук В. Про "Волинський короткий літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180385
  Шевчук В. Про "Волинські записки" Степана Русова // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180386
  Костюченко Ю. Про "Всесвіт на кінчиках пальців" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 14-15


  Науковець і блогер Ю. Костюченко у розмові з літньошколярами "Дня" пояснив, чому наука нині - це комунікативний інструмент.
1180387
  Пристайко В. Про "гібридний мирний процес" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 10-11


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України - керівником апарату Вадимом Пристайком щодо Мінських домовленностей.
1180388
  Буна Ульріх Про "гібридну війну" Росії в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 95). – С. 5


  Французький дослідник, спеціаліст із питань Центральної та Східної Європи, автор книги "Гібридна війна в Україні. Які перспективи?" про основні помилки України в конфлікті на Донбасі, та чи є майбутнє у Мінських домовленостей.
1180389
  Єльяшкевич О. Про "голку Кощія...". "Смерть злочинної системи "Кучми - Януковича" знаходиться у резонансній справі "Гонгадзе - Подольського" : [інтерв"ю з Олександром Єльяшкевичем] / підготовили матеріал Наталія Безвозюк, Марія Волошин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 липня (№ 120/121). – С . 4-5


  Зустріч учасників Літньої школи журналістики "Дня" з Олександром Єльяшкевичем. Розмова стосувалася новітньої реальної історії України. Питання депутату задавали також студенти КНУ імені Тараса Шевченка Н. Пушкарук та К. Трапезнікова.
1180390
  Шевчук В. Про "Гуклівський літопис" Михайла Григорашія // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 350-351. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180391
  Бурковський П. Про "двієчників", "трієчників" і вади демократичного правління // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 21-25
1180392
   Про "День" - у науці та освіті / Д. Плахта, В. Лизанчук, Ю. Лавриш, ТабінськийЯ, І. Крупський, О. Білоус // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 9


  "...У черговому випуску збірника праць кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету нашій газеті відведено особливе місце". Розмова з науковцями-журналістикознавцями, аби дізнатися, яку, на їхню думку, роль відіграє ...
1180393
  Іванчук В.Г. Про "дефіцит" енергії корональних викидів речовини, які генерують міжпланетні ударні хвилі / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Оцінюються середні значення ряду фізичних параметрів найпотужніших викидів корональної речовини і міжпланетних ударних хвиль, які генеруються цими викидами. Автори звертають увагу на те, що маса і механічна енергія ударних хвиль (М = (3-13)*10[у ...
1180394
  Шевчук В. Про "Добромильський літопис" Симеона Коростенського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 312. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Добромильський літопис — хроніка, складена близько 1700 року в м. Добромиль (нині Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Автор — Семен (Симеон) Коростенський, греко-католицький священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Добромиля. Літопис охоплює ...
1180395
  Грабовський С. Про "додаткову хромосому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Росія: справі Сталіна - Ворошилова - Молотова вірні!
1180396
  Вачсильєв О.М. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа / О.М. Вачсильєв, О.В. Чалий, І.В. Васильєва // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2013. – Т. 17, № 1. – С. 1001-1-1001-8. – ISSN 1027-4642
1180397
  Щербань П. Про "елітарність" інтелекту у вищий школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-8. – ISSN 0131-6788
1180398
   Про "ефект метелика" в українській журналістиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Головний редактор "Дня": Якби у більшості наших колег був належний досвід прочитаних книжок, медійна "національна збірна" почала б формуватися. Розмову вели студенти КНУТШ: Тарас Самчук, студент історичного факультету, Олена Скирта, студентка ...
1180399
  Грабовський С. Про "європейський підхід" до зрадників і колабораціоністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 5


  Тамтешня практика боротьби із суспільним злом має такі приклади, у порівнянні з якими сміттєві бачки виглядають дуже невинно.
1180400
  Богун М.О. Про "життя - у - несправжньому" ("постнауковий підхід" до змістовності сучасних філософських публікацій) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.42-45. – (Філософські науки)
1180401
  Новакович М. Про "Заборонену музику" // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 95-97. – ISSN 2224-0926


  «Незважаючи ні на що, музика знаходить шлях до перемоги», – саме так охарактеризував суть нового проєкту «Заборонена музика» його генеральний керівник, диригент зі Швеції Данієль Ганссон. 26 вересня у стінах Львівського органного залу розпочався ...
1180402
  Бадрак В. Про "загрозу вищого рівня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 4


  Кремль замітає сліди своїх збройних зв"язків з "ІДІЛ". Для створення демонічних образів, хоч Туреччини, хоч України, хоч ще якоїсь держави, агенти Кремля витрачають гігантські суми з бюджету РФ.
1180403
  Менцвель А. Про "закон польськости" // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-5. – ISSN 1563-6461
1180404
  Кузьменко А.А. Про "запорізьке" просе з Дніпропетровщини / А.А. Кузьменко. – Х, 1928. – 162с.
1180405
  Беляневич В.Е. Про "запровадження" судового прецеденту // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.173-178. – ISBN 966-7784-65-7
1180406
  О"Лір Про "запрограмованість" поезією / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 31


  Перекладачка й поетеса Олена О"Лір - про переклади з Толкіна, поезію Ігоря Качуровського і творчу радість.
1180407
  Жаркова Р. Про "Землі мертвих" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)
1180408
  Андрійчук О. Про "золоті" правила поведінки // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  Що таке правила етикету? Що означає бути справжнім джентльменом чи справжньою леді? Про це розповідала й показувала студентам Наталія Олександрівна Адаменко в рамках проекту "Академія іміджу" від Департаменту освіти студентського парламенту КНУ. ...
1180409
   Про "Івана Підкову" та про козаків в творах Т.Г. Шевченка : збіpка статтів / [Пеpедм. і пpиміт. П. Тихого]. – [Харків] : Вид. Обл. Союзу Спожив. Коопеpат. Півдня Росії (ПОЮР) ; [Дpук. ПОЮР], 1920. – 40 с. : портр. – (Укpаїнська бібліотека. Сер. 5 ; Шевченківська бібліотека для школи та самоосвіти / Під pед. П. Тихого, кн. 1)


  Зміст: Іван Підкова / Т. Шевченко. Пpо "Івана Підкову", поему Т. Шевченка / В. Щуpат. Пpо твоpи Шевченка на істоpичні теми / В.Б. Антонович. Твоpи Шевченка, як матеpіял пpи навчанні істоpії Укpаїни / H. Міpза-Авекянц. Пpо укpаїнських козаків татаp та ...
1180410
  Торба В. Про "інструментарій" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 4


  Що спільного між війною на Донбасі й терактами в Бельгії?
1180411
  Сірук М. Про "іншу Туреччину" та безтурботність Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 3


  До антиурядових протестів приєдналися профспілки.
1180412
  Остапчук Т.П. Про "іспанські" пошуки Юрія Тарнавського, або "де пелерини й луки в матадорській крові відкривають луки в наших устах" // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 246-263. – ISBN 966-8474-34-1
1180413
  Орел Л. Про "історичний календар" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. Орел, М. Кабалюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7липня (№ 26). – С. 9


  Висвітлено історичний шлях розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який було засновано на базі університету Св. Володимира.
1180414
  Борщевський С. Про "квадратну голову" і не тільки (до виходу "Ста років самотності", "Фоліо", 2015) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 12 листопада (№ 43). – С. 4
1180415
  Шевчук В. Про "Керестурську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 436. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180416
  Шевчук В. Про "Київський літопис" 1241 - 1621 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 72-73. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180417
  Шостопал А. Про "київські" наслідування монетам Джанібека // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 36-39. – ISSN 1811-542X
1180418
  Тронько Л. Про "короїдів" вустами потерпілої / спілкувався Євген Букет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Розмова з донькою П.Т. Тронька щодо грабунку її родини під прикриттям імені покійного.
1180419
  Шевчук В. Про "Короткі історичні записки про місто Самбір" Антонія Добрянського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 288-289. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180420
  Шевчук В. Про "Крехівську хроніку" з XVII століття // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 150. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180421
  Соколов Б. Про "криваві дзеркала" російської історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Друга світова війна та Україна.
1180422
  Олещук П. Про "лаву запасних" / розмову вела Аліса Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 4-5


  "Прем"єром при Президентові Зеленському має бути професіонал і технократ."
1180423
  Сидяченко Н.Г. Про "легкість" перекладу вільних віршів // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 68-76. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8
1180424
  Ленін В.І. Про "ліве" хлоп"яцтво і про дрібнобуржуазність / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 38с.
1180425
  Шевчук В. Про "Літописець Дворецьких" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7023-51-6


  "Літописець" Дворецьких — одне з визначних джерел та пам"яток української історіографії другої половини XVII ст.
1180426
  Шевчук В. Про "Літописні записки про події в Новоросії" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 334-335. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180427
  Шевчук В. Про "Львівський літопис" Михайла Гунашевського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180428
  Грабовський С. Про "малоросійською міф XXI століття". Українська минувшина: уроки для сьогодення // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Відходять у небуття створені за комуністичної доби міфологеми, які стосуються історії України, — попри всі спроби їхньої реанімації. Не так швидко, як би хотілося, але відходять. Але їхнє місце нерідко намагаються зайняти нові міфи, так само штучно ...
1180429
  Шевчук В. Про "Межигірський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180430
  Арбузова С. Про "мертві душі" та липові дисертації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Слід нагадати початок цієї одіозної історії. У фахівців, які проводять експертизу дисертаційних робіт, з"явилися вагомі підстави вважати, що в Луганському державному медичному університеті (м. Рубіжне) дисертації захищаються на липових засіданнях ...
1180431
  Шевчук В. Про "Мостиський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 303. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180432
  Сюндюков І. Про "навчальну палицю" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 4


  Неювілейні нотатки з приводу 100-річчя функціонування Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.
1180433
  Костенко О.М. Про "натуралістичну" педагогіку як антикримінальний чинник (у світлі соціального натуралізму) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 34-43
1180434
  Зелених Т. Про "наукову поетику" М. Коцюбинської (сучасний погляд на аналіх поеми П. Тичини "Похорон друга") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 252-266. – ISBN 978-617-7442-48-5
1180435
  Михед П. Про "нашого" і "їхнього" Гоголя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 41-48. – ISSN 0130-5263
1180436
  Сокур Є. Про "не зміну" старих позицій у реформованому Верховному Суді // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 26


  Новий Верховний Суд вже запрацював, почали з"являтися перші рішення у податкових спорах. Однак, очевидно, деякі правові позиції залишаться незмінними навіть після судової реформи.
1180437
  Семчинський С.В. Про "негативні" семантичні запозичення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 38-46
1180438
  Стрельцов Є. Про "неправове судове рішення" і не лише... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1180439
  Стрельцов Є. Про "неправосудне судове рішення" і не лише... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1180440
  Камишев С. Про "нове вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 6-7


  Посол України в КНР Сергій Камишев: Україна в останні роки зробила далеко не все, що могла б, задля розвитку своїх відносин з КНР.
1180441
  Клімкін П. Про "новий формат" співпраці з НАТО / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 6-7


  "Павло Клімкін: "Стратегія Путіна спрямована на перелаштування простору навколо Росії і розчленування України."
1180442
  Сірук М Про "нову атмосферу" в Ірані / М Сірук, О. Самарський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 3


  Виборці послали чіткий сигнал: вони хочуть більше відкритості, більше реформ.
1180443
  Гаврилишин Б. Про "нормальну" країну. Мрія. І дія / розмову вів Іван Капсамун // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 841-845. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1180444
  Кобринська Н.І. Про "Нору" Ібзена Наталіи Кобриньской. – Львов : З дpук. Ставpопиг. Ин-та під заpядом Іосифа Данилюка, 1902. – 28 с. – Прим. № 104597 дефектний, без обкл.. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
1180445
  Чекаленко Л. Про "нульовий варіант" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-58. – (Політичні науки)


  Питання власності колишнього СРСР.
1180446
  Соколов Б. Про "обережну" стратегію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Як опортунізм Заходу допомагає душити свободу в Росії.
1180447
  Кашпур А. Про "Оповіді небесного чоловіка" Леоніда Томи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
1180448
  Каплан С.М. Про "організований" капіталізм / С. Каплан ; Укр. ін-т Марксизму-ленінізму, Катедра Теоретичної економії,. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с. – (Економічна науково-популярна бібліотека / Укр. ін-т Марксизму-ленінізму, Катедра Теоретичної економії,)
1180449
  Бачина-Бачинський Про "Останнього Пророка" та його автора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 162/163, липень-серпень : липень/серпень. – С. 10-16


  Творча спадщина українського поета, прозаїка, есеїста, гумориста Леоніда Марковича Мосендза. Незавершений роман "Останній пророк".
1180450
  Шевчук В. Про "Острозький літописець" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180451
  Синчук С.М. Про "пенсійний" страховий стаж особи відповідно до задекларованої пенсійної реформи в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7069-63-7
1180452
   Про "першу в світі археологогенну катастрофу", п"яту колону та редакторську тенденційність / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Галенко Олександр Іванович, Ерсой Боскурт, Карашевич Ірина Володимирівна, Куйлу-Ерсой Інжі, , Метью Джеймс, Остапчук Віктор, Урер Харон, Фіалко Олена Євгенівна, Фінкель Керолайн // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Дискусії
1180453
  Сірук М. Про "підприємницьку і гуманітарну" політику Анкари // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 183). – С. 3


  Чому для Туреччини важливе стратегічне партнерство з Україною. Погляд із МЗС.
1180454
  Лаврук Л.І. Про "плагіат" Алессандро Гваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 16-21. – ISSN 1996-9872
1180455
  Сидяченко Н. Про "Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 18
1180456
  Марчук Є. Про "політичний капітал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 127). – С. 4-5


  Про новітню історію та актуальні теми - з перших уст в інтерв"ю з Євгеном Марчуком. Серед учасників Літньої школи журналістики, які вели розмову - студентки КНУТШ: Марія Юзич та Соломія Луковецька
1180457
  Крижановська В.А. Про "поліцейське право" як різновид адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 125-131. – ISSN 2227-796X


  У статті надано характеристику та зосереджено увагу на давній історії адміністративного права. Перші адміністративні норми з"явились у правових системах античних держав. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки та поліцейського ...
1180458
  Ющик О. Про "посткласичну теорію права" та її наукову новизну // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
1180459
  Клименко О. Про "постмайданний синдром" української літератури / записала Галина Бабак // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 9
1180460
  Сонько С.П. Про "природність" та "антропогенність" ландшафтотворення / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 9-13. – ISSN 1992-4224
1180461
  Кривцова Л. Про "Пугало-день" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 46-49


  Національне карельське свято "Kegrin paiva" (день кегр - день пугала)
1180462
  Сірук М. Про "реалізм" і "могутність" / М. Сірук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 11


  Експерти - про "Доктрину Обами", який увійде в історію як президент, що не зміг захистити американські зобов"язання щодо українського суверенітету.
1180463
  Шевчук В. Про "Реєстр князям чернігівським..." Іоана Левицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180464
  Ковалець Л. Про "Рожі а тернє" Євгенії Ярошинської // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 187-189. – ISBN 966-7109-34-8
1180465
  Гаврилов В.Д. Про "розумні" машини / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 46с.
1180466
  Фітісова А. Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий журнал про соціологію - напиши його! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  "СВОЄ" - це оригінальне соціологічне видання, історія якого починається в 2010 році, коли декілька студентів другого курсу бакалаврату заснували студентську газету факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка. Перший "червоний" випуск видання в ...
1180467
  Мегела І. Про "Святий Володимир" і не тільки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 51-52


  В.В. Різун.
1180468
  Манакін В.М. Про "семантичні приимітиви" та еталон порівнняння // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 204-211
1180469
  Вакуленко М. Про "складні" проблеми українського правопису ( українська латиниця, запозичені слова та ін.) / М. Вакуленко. – Київ, 1997. – 32с. – (На допомогу старшокласникам,викладачам і абітурієнтам). – ISBN 966-7184-16-1
1180470
  Хінкулов Л. Про "Словник української літератури" / Леонід Хінкулов // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 182-198 ; 9


  Подається ненадрукований Перший том "Словника української літератури. Письменники нової доби" Хінкулова Леоніда Федоровича. - С. 190-198.
1180471
  Василенко В. Про "Сонячну машину" В. Винниченка : (спроба критичної аналізи) / Вас. Василенко. – Харків : Пролетарий, 1928. – 118, [1] c.
1180472
  Клочек Г. Про "стратегію і тактику" актіалізації в сучасній українській суспільній свідомості феномена театру корифеїв як важливого націєтворчого чинника // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – C. 36-38


  У статті пропонуються три основні напрями дослідження феномена театру корифеїв. Перший - науковий, суттю якого є створення наукового центру з вивчення спадщини уславлених митців як культурно-мистецького явища, другий - художньо-літературна ...
1180473
  Шевчук В. Про "Сулимівську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 308-309. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180474
  Тюрін Ілля Про "Сутність християнства" Людвіга Фейєрбаха / пер. з рос. Г. Рябий // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-215. – ISSN 0320 - 8370
1180475
  Дудченко В.В. Про "суще" та "належне" у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1180476
  Патлань Ю. Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  В. Я. Єрошенко (1890-1952) народився в українсько-російській родині у слободі Обухівка Старооскольского повіту Курської губернії на межових з Україною землях Слобожанщини. На його долю вплинули сліпота, захоплення есперантизмом, зацікавлення ...
1180477
  Пушкін В. Про "фізиків" і "ліриків" / інтерв"ю взяв Юрій Райхель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Професор національного гірничого університету Віктор Пушкін про актуальні проблеми вощої освіти, місце гуманітарних наук у підготовці інженерів, а також плани вченого на майбутнє. "Дати певну суму знань - справа, зрештою, не така вже й складна. ...
1180478
  Шевчук В. Про "Харківський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 345-346. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180479
  Шевчук В. Про "Хмільницький літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 297-302. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Хмільницький літопис — пам"ятка української історіографії й літератури першої половини 17 століття, належить до числа так званих місцевих літописів. Літопис складений невідомою особою, що походила, імовірно, з міста Хмільника на Вінничині.
1180480
  Стефанеску Б. Про "хороші" та "погані" націоналізми // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 8-13


  Розвиток націоналізму в Румунії.
1180481
  Шевчук В. Про "Хроніку єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського" Лева Шептицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 316-317. – ISBN 978-617-7023-51-6
1180482
  Тимошик М. Про "хронічні хвороби" національної журналістики: на них із тривогою вказує преса української діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1180483
  Онішкевич Л. Про "цивілізаційниі основи" білоруського історичного процесу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 222-231. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1180484
  Сірук М. Про "червоні лінії" для Росії / М. Сірук, С. Солодкий, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  "Візит Тіллерсона (США) до Москви буде дипломатичною пробою сил і пропозицій, а також своєрідним торгом із розподілу ролей", - експерт.
1180485
  Сюндюков І. Про "червону лінію" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 2


  Від чого застерігає досвід бою під Крутами сучасних українців.
1180486
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" Василя Шкляра і тенденційне вороння... // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 315-323. – ISBN 978-966-439-809-8
1180487
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" і всіляке вороння... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 330-334. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Василь Шкляр "Чорний ворон".
1180488
  Корчной В. Про "Шахи в Україні" Ю. Семенка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 20-23
1180489
  Семенюта М.Ф. Про (a, d)-антимагічні розмітки графів / М.Ф. Семенюта, Л.М. Джума // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано огляд і систематизовано результати, одержані різними авторами з моменту виникнення вершинно-антимагічної розмітки. Проведено узагальнення існуючих задач. Доведено, що повний граф K[нижній індекс 2k+1] є (k[верхній індекс 2] (2k+1), ...
1180490
  Бондаренко В.М. Про (min, max) - еквівалентність ч.в. множин та її застосування до форм Тітса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми вводимо поняття "(min,max)-еквівалентності частково впорядкована множин", яке є корисним при вивченні квадратичних форм Тітса. Ключові слова: частково впорядкована множина, максимальний (мінімальний) елемент, квадратична форма ...
1180491
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Іванов С.В.; МОіНУ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 106л. – Бібліогр.: л. 103 - 106
1180492
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / С.В. Іванов : КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1180493
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віківських CCR // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віківської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віківського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1180494
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віковських CCR // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віковської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віковського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1180495
  Бойко Г. Про 17 літ / Г. Бойко. – Київ : Молодь, 1958. – 102 с. : 1 портр.
1180496
  Леонов Ю.Г. Про 2-породженні нескінченні (2, р)-групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вперше будуються нескінченні скінченно-породжені {2, р} -групи. Infinite finite-generated (2, р)-groups is constructed at first time.
1180497
  Копистира С.М. Про 2[pi]-періодичні розв"язки нелінійних систем диференщальних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В данній роботі містяться результати, присвячені дослідженню 2[pi]-періодичних розв"язків нелінійних систем диференціальних рівнянь першого порядку. Обгрунтовано чисельно-аналітичний метод послідовних наближень для заданої системи. Побудовано збіжну ...
1180498
   Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-55
1180499
  Грищенко В. Про 29-у сесію Комітету експертів Ніццького союзу: особисті враження та нотатки учасника // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 23-28
1180500
  Кириченко О.І. Про 300-річчя возз"єднання України з Росією / О.І. Кириченко. – Київ, 1954. – 47с.
1180501
   Про 60-у річницію Великої Жовтневої соціалістичної революціх. – Київ, 1977. – 32с.
1180502
   Про 60-у річницю утворення СРСР. – К., 1982. – 24с.
1180503
   Про 800-річчя Москви. – Київ, 1947. – 23с.
1180504
  Гарко І.І. Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів / І.І. Гарко, Р.О. Нікіфоров, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 16-35. – ISSN 0868-6904


  We develop a new method for the construction of metric, probabilistic and dimensional theories for families of representations of real numbers via studies of special mappings, under which symbols of a given representation are mapped into the same ...
1180505
  Кравчук М.П. Про Green"obe та Stores"obe перетворення / М.П. Кравчук, 1926
1180506
  Петрова І. Про iнтерполяцiйну оцiнку монотонного кусково-полiномiального наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 6-8. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Нещодавно ми отримали iнтерполяцiйну оцiнку монотонного кусково-полiномiального наближення неперервної на відрізку функції через другий модуль неперервності r-ї похідної, а також показано, що ця оцінка виконується лише для досить великої кількості ...
1180507
  Касьянюк В.С. Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 123-130. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботі розглянуто задачу визначення кількості і координат мерехтливих точкових джерел на фоні розподіленого джерела (фон також визначається) за даними скінченної множини датчиків (рецепторів). Вважається, що дані спостережень відомі з випадковими ...
1180508
  Городній М.Ф. Про Lp-розв"язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами / М.Ф. Городній, Г.Ю. Ющенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1180509
  Бондарчук В.Г. Про Paludina diluviana Kunth / В.Г. Бондарчук. – [Київ], 1935. – С. 117-130, 1 л. іл. – Без обкл. та тит. с. - Окр.відбиток з: Всеукраїнська Академія наук. "Четвертинний період". вип. 8
1180510
  Крилов М.М. Про Rayleigh "iв принцип в теорії деференціальних рівнянь математичної фізики та про одну Ейлерову методу в варіаційнім численні / М.М. Крилов, М.М. Боголюбов. – К., 1926. – 22с.
1180511
  Петравчук А.П. Про абелеві підалгебри алгебр Лі, які близькі до ідеалів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі над довільним полем, які містять нескінченновимірну абелеву підалгебру A з умовою dim(A+[A, L])/A[менше][infinity] (ця умова узагальнює поняття ідеала алгебри Лі). Доведено, що тоді L містить деякий ідеал T, який є розширенням ...
1180512
  Поппеллер Герміна Про австрійські пріоритети головування / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 10-11


  Посол Австрії в Україні Герміна Поппеллер: "Я переконана, що анексія Криму не була і не буде визнана жодною країною в ЄС".
1180513
  Дрич С.К. Про автоматизоване складання рельєфу на картах / С.К. Дрич, Л.Д. Машенцева, Д.В. Роде // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
1180514
  Тимашов О.О. Про автоматизовану систему управління підприємством в реальному часі / О.О. Тимашов, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується новий підхід до створення автоматизованих систем управління підприємством в реальному часі, який основується на використанні MES-систем і алгоритмів розв"язування задач лінійного програмування великої розмірності. A new approach to the ...
1180515
  Лук"янова О.О. Про автоматичну систему аналізу деяких властивостей алгоритмічних схем / О.О. Лук"янова, А.В. Дереза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудований технологічний процес аналізу властивостей алгоритмічної схеми на прикладі криптографічного протоколу Діффі-Хеллмана. Цей процес може бути застосовано для верифікації властивостей реактивних систем як статичного, так і динамічного характеру. ...
1180516
  Мицюк О.К. Про автономію України в Федеративній Росії / О. Мицюк. – Лубні : Друкарня Б. Левітанського, 1917. – 24 с.
1180517
  Поважний О. Про автономію..."зі зв"язаними руками" / інтерв"ю взяла Катерина Яковленко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 6


  Ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний про те, як покращити систему взаємозв"язку студента, вишу і держави.
1180518
  Слободянюк Е. Про автопортрет Тараса Шевченко 1845 року // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 59-60. – ISSN 2518-7104
1180519
   Про автора : [Володимир Іванович Сергійчук] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – С. 1 : фото
1180520
  Махновець Л. Про автора "Слова о полку Ігоревім" / Л. Махновець. – Київ : Київський університет, 1989. – 261с.
1180521
  Мельник М. Про автора "Слова..." // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-3595
1180522
   Про автора освітньої програми // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 5


  Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка, керівник освітньо-професійної програми з поглибленим вивченням іноземних мов для підготовки бакалаврів "Світове українство ...
1180523
  Отич О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Про Зязюна Івана Андрійовича - директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, Заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора ...
1180524
  Балушок В. Про автора слів стрілецької пісні "Повіяв вітер степовий" // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 27-33. – ISSN 2225-5095
1180525
  Ленін В.І. Про авторитет керівника / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 228с.
1180526
  Ярема С. Про авторство останнії двох праць П. Карманського // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 217-225. – ISBN 978-966-02-4721-5
1180527
   Про авторське право і суміжні права / закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 11-28 (вкладка). – ISSN 1992-9277
1180528
   Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1992 р. № 3792-XII // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 : ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. – С. 71-83
1180529
  Троцька А. Про авторське право, електроенергію та правила дорожнього руху (за матеріалами міжнародного семінару) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 1608-6422
1180530
  Айдачич Д. Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеніуе египетских тайн // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 175-183. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються ідеї Афанасія Стойковича, поета класицизму і предромантичного романіста, у прозовому творі Кондор или откровениjе египетских таин (1800). У цій "казці про янгола-відлюдника" (Дам"янов) переплітаються різні ідейні напрями ...
1180531
  Пріцак О.Й. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 406-425. – ISBN 987-966-489-058-5
1180532
  Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-ті роковини народження // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 103-120. – ISSN 0206-8001
1180533
  Уркевич В.Ю. Про аграрне законодавство України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
1180534
  Сіталова Н.О. Про аграрні погляди соціалістів-революціонерів Півдня України на початку XX ст. // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – C. 90-93
1180535
  Горбачов М.С. Про аграрну політику КПРС у сучасних умовах / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 44 с.
1180536
  Сірук М. Про агресію Росію та відповідальність Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 8


  Експерти обговорили в Києві питання безпеки і запропонували заходи зі зміцнення Української держави.
1180537
  Колісник П.І. Про агрокліматичні умови і перспективи розвитку сільського господарства Куби / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-63. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1180538
  Ліссітса А. Про агропродовольчі тренди та юридичні "мости" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 35
1180539
  Власенко А.А. Про адаптаційну функцію когнітивного стилю особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1180540
  Статівка А.М. Про адаптацію аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / А.М. Статівка, І.А. Шуміло // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 207-217. – ISSN 0201-7245
1180541
  Новіков Б Г. Про адекватність засобів меті // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-966-622-589-7
1180542
  Сірук М. Про адекватну реакцію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 4


  "Відповіддю на гібридну війну Росії має стати створення Комітету у справах розвідки", - Євген Марчук.
1180543
   Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : закон України від 1 грудня 1994 року №264/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 154-160
1180544
  Пістун М. Про адміністративно-територіальну організацію життєдіяльності населення України / М. Пістун, Я. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суспільно-географічні засади організації адміністративно-територіального устрою державної влади і місцевого самоврядування України. The human-geographical fundamentals of organization of administrative-territorial system of state authority ...
1180545
  Бєлєвцева В.В. Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 31-35
1180546
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 16
1180547
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 26-27
1180548
   Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки звернулося до керівників закладів вищої освіти із листом № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти".
1180549
  Варивода В.О. Про активізацію логічного мислення студентів при вивченні курсу вищої математики / В.О. Варивода, О.М. Гришко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 202-204. – ISBN 978-617-7021-58-1
1180550
  Когутич І.І. Про актуалізацію філософського аспекту розвитку загальної теорії та методології криміналістики // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 35-48. – ISSN 0130-2655
1180551
  Бєляєва Т.В. Про актуалізовані значення сучасних українських власних назв / Т.В. Бєляєва, Н.В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 3-7
1180552
  Удод О. Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки і освіти // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-18.
1180553
   Про актуальні проблеми молодих учених // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Рада молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка провела соціологічне опитування на тему "Актуальні проблеми молодих учених". У ньому взяли участь 520 молодих науковців усіх підрозділів університету.
1180554
  Головченко О.В. Про актуальність вивчення філософської спадщини М.Я. Грота // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 42-51. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1180555
  Паламар І. Про актуальність ідей і праць М. Шашкевича (до 200-річчя від дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 164-169. – ISBN 966-7379-92-11
1180556
  Мінакова Ю.О. Про актуальність проблеми державного боргу в Україні / Ю.О. Мінакова, І.В. Сагун // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 114-116. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1180557
  Андрощук Т.О. Про актуарну професiю // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 85-96. – ISSN 1029-4171
1180558
  Боднарчук Ю.В. Про алгебраїчну максимальність афінної підгрупи в групі бірегулярних автоморфізмів чотиривимірного симплектичного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою прямих обчислень у відповідній алгебрі Лі показано, що група афінно-симплетичних перетворень є максимальною замкненою підгрупою в групі поліноміміальних автоморфізмі чотиривимірного симплектичного простору.
1180559
  Зубарук О.В. Про алгебру Ауслендера напівгрупи, породженої двома анульовними 2-нільпотентним і 2-потентним елементами // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 48-54. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 38 № 1). – ISSN 2616-7700
1180560
  Марценюк В.П. Про алгоритм ідентифікації інтегрального ядра в моделі популяційної динаміки / В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Р.Б. Ладика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача ідентифікації інтегрального ядра в одній моделі популяційної динаміки як задача оцінювання в гільбертовому просторі. Запропоновано чисельний алгоритм розв"язування, який доведено до програмної реалізації.
1180561
  Мелешко В.В. Про алгоритм П.Ф. Папковича у методі однорідних роз"язків для двовимірної бігармонічної задачі у прямокутній області / В.В. Мелешко, Ю.В. Токовий // Математичні методи та фізико-механічні поля : Науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2006. – Том. 49, № 4. – С. 69-83. – ISSN 0130-9420
1180562
  Марценюк В.П. Про алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі моделі динаміки Гомперца / В.П. Марценюк, Р.Б. Ладика, Д.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 250-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено чисельний алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі динаміки Гомперца. Він грунтується на принципі максимуму для задачі з фазовими обмеженнями. Запропонований метод доведено до комп"ютерної програми.
1180563
  Кириченко М.Ф. Про алгоритми псевдообернення матриць, матричних функцій та функцій Гріна / М.Ф. Кириченко, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-48. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Узагальнено відомі методи псевдообернення матриць на векторні та матричні функції. Проілюстровано використання результатів для псевдообернення одновимірних функцій Гріна в обмеженій просторовій області.
1180564
  Матвєєв Г.К. Про аліментування позашлюбних дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 109-114
1180565
  Степовичка Л. Про алмази та діаманти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 14


  На вихід у світ філософського роману Ігоря Павлюка "Вирощування алмазів".
1180566
  Козирський В. Про алтайську лексику в германських мовах / В. Козирський, О. Маловічко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Подано нові результати ретроспективної компаративістики ностратичних моє. Виявлені лексичні паралелі підтверджують авторську гіпотезу про прабатьківщину ностратиків і динаміку розгалужень і розходжень прадавньої лексики There have been provided new ...
1180567
  Горбань Н.С. Про альтернативні способи вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-617-673-442-0
1180568
  Солонтай О. Про альтернативу в політиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 2, 4


  Учасники літньої школи журналістики зустрілися з експертом Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Враженням від зустрічі ділиться Н. Пушкарук, ( студ. КНУ імені Т. Шевченка).
1180569
   Про альянс Києва, Варшави та Лондона оголошено офіційно. Київ, Лондон і Варшава офіційно оголосили про започаткування нового тристороннього формату українсько-британсько-польської співпраці / інформує МЗС України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 лютого (№ 33)
1180570
  Горький М. Про Америку / М. Горький. – Киев, 1950. – 107с.
1180571
  Маяковський В.В. Про Америку. Вірші / В.В. Маяковський. – Київ, 1953. – 135с.
1180572
  Кудін В.І. Про аналіз властивостей матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький, Б.Д. Тодоріко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63
1180573
  Кудін В.І. Про аналіз рівноважних станів матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький, Ю.А. Григор"єва // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-8725-10-4
1180574
  Кудін В.І. Про аналіз розв"язності системи лінійних рівнянь методом штучних базисних матриць // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 80-82
1180575
  Готинчан Т.І. Про аналітичне зображення ультрарозподілів типу S[штрих] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою аналітичного зображення ультрарозподілів установлено достатню умову виконання принципу локалізації в просторі (S[верхній індекс 1, нижній індекс 1/2])[штрих].
1180576
  Кухарчук М.М. Про аналог теореми Лакса / М.М. Кухарчук, М.І. Яременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються дві теореми про простори Соболева. The paper is presented two theorems about Sobolev spaces over R 1.
1180577
  Лесів М. Про Анатолія Кобеляка (1936 - 2013) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Український філолог, видавець, редактор "Нашого слова" й "Гомону".
1180578
  Іващенко О. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 29-55. – ISSN 1563-3713
1180579
  Павленко С. Про анафемування Мазепи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 2


  "Фактично воно було проведено в неканонічній формі Монастирським приказом - церковно-військово-поліцейським відомством Петра I."
1180580
  Свиридов А. Про англійські фабліо та їхній переклад // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  "...Відбулася презентація збірки перекладів із середньоанглійської мови випускника історичного факультету Олександра Охріменка "Англійські фабліо ХІІІ ст.. Гості зустрілися в аудиторії 329 імені Михайла Максимовича. Обговорювали переклад науковий ...
1180581
   Про Андрія Головка : спогади, статті. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 344 с.
1180582
   Про Андрія Малишка : статті, враження, вірші, відгуки. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 271с.
1180583
   Про анкету самооцінювання : наказ Державної служби якості освіти України від 29 березня 2021 р. № 01-11/26 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 3-20
1180584
  Савенко Я.М. Про антагонізм у природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1180585
  Ярмиш О.Н. Про антикорупційний потенціал українського суспільства // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7500-68-0
1180586
  Костицький М. Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 139-148. – ISSN 2310-6158
1180587
  Циганок О.М. Про античну епітафію в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 286-292
1180588
  Лівінська Г. Про апроксимативний гаусівський процес для багатоканальних мереж // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 147-149
1180589
  Савкіна М.Ю. Про апроксимацію функцій випадковими поліномами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача апроксимації неперервних функцій інтерполяційними алгебраїчними та тригонометричними поліномами у випадку, коли значення функції у вузлах інтерполяції відомі з випадковими збуреннями. Досліджується випадкова похибка, яка виникає ...
1180590
  Зуховицький С.І. Про апроксимацію функцій поліномами / С.І. Зуховицький, 1936. – 49-62 с.
1180591
  Климпуш-Цинадзе Про аргументи для Брюсселя / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 6-7


  "Україна сьогодні має серйозну додану вартість для НАТО".
1180592
  Шалагінов Б. Про аромат влади і аромат рабства. Роздуми до ювілею роману Патріка Зюскінда // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 222-229. – ISSN 0320 - 8370
1180593
  Фареній І.А. Про артільного батька Миколу Левитського : доп. на уроч. засіданні Секції соц. активності сіл. населення з нагоди 150-річчя з дня народж. Миколи Васильовича Левитського / Фареній І.А. ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 34, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-58-1
1180594
  Вожжов А. Про архітектуру фінансового стимулювання економічного зростання / А. Вожжов, О. Гринько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 22-29
1180595
  Міленко О.В. Про асиметрію долин рік в середній частині басейну Сіверського Дінця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1180596
  Латишева К.Я. Про асимитотичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь у віипадку подвійного кореня характерисичного рівняння / К.Я. Латишева. – Київ, 1951. – 20 с.
1180597
  Іксанов О.М. Про асимптоматичні властивості а-коалесцентів з пилом / О.М. Іксанов, О.В. Маринич // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 107. – ISBN 978-966-188-227-9
1180598
  Іксанов О. Про асимптотику бета-коалесцентів / О. Іксанов, О. Маринич // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 116
1180599
  Шарапов М.М. Про асимптотику дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями / М.М. Шарапов, Е.Н. Молдавська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена швидкість спадання дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями. Доведено, що ця швидкість залежить від швидкості спадання кореляційної функції до нуля.
1180600
  Каськун Є.П. Про асимптотику функціоналів інтегрального типу від дифузійних процесів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Досліджується асимптотика при t[прагне до нескінченності] функціонала інтегрального типу [інтеграла з верхнім індексом t, нижнім індексом 0]g([ксі](s))ds, де [ксі](t) є розв"язок стохастичного диференціального рівняння [подано формулу], t[більше або ...
1180601
  Солдатов М.О. Про асимптотику частот власних коливань ідеальної рідини в басейні частково вкритому кришеним льодом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 112-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, частково вкритому кришеним льодом. Визначено спектр власних коливань. Отримана асимптотична поведінка гілок власних коливань рідини в басейні.
1180602
  Маринич О.В. Про асимптотику числа активних випадкових процесів в системі з імміграцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 108-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1180603
  Іванов О.В. Про асимптотичний розподiл оцiнки Коенкера-Бассетта параметра лiнiйної моделi регресiї з сильно залежним шумом / О.В. Іванов, Н.В. Каптур, І.М. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1180604
  Чечельницький О.А. Про асимптотичні властивості мережевої моделі з двовимірним вхідним потоком вимог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 147-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Останнім часом моделям з повторними викликами приділяється багато уваги через те, що вони знаходять застосування при аналізі різних реальних систем таких, як call центри, комп"ютерні мережі та системи телекомунікації. Моделі з повторними викликами ...
1180605
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Кондакова С.В.; МОНУ. Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 130-137
1180606
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Кондакова С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1180607
  Завізіон Г. Про асимптотичні розвинення систем нелінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується метод асимптотичного інтегрування сингулярно збуреної нелінійної системи диференціальних рівнянь. The method of asymptotic integration of a singular perturbed nonlinear system of differential equations is offered.
1180608
  Лукашів Т.О. Про асимптотичну поведiнку розв"язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями I марковськими параметрами / Т.О. Лукашів, А.В. Нікітін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 135-146. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Використано апарат функцiй Ляпунова для дослiдження асимптотичної стохастичної стiйкостi в цiлому, асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному в цiлому сильного розв"язку стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями з ...
1180609
  Зімін О.І. Про асимптотичну поведінку математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора при випадковому збуренні / О.І. Зімін, Г.Л. Кулініч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1180610
  Лучко В.С. Про асоціативні алгебри з двома великими нільпотентними підалгебрами / В.С. Лучко, А.П. Петравчук, О.М. Шевчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вiдомо, що асоцiативне кiльце R яке є сумою R = A + B двох нiльпотентних пiдкiлець A i B є нiльпотентним кiльцем. Цей вiдомий результат О.Кегеля узагальнювався багато разів в рiзних напрямах (для рiзних обмежень на кiльце R або на доданки A i B). В ...
1180611
  Кучеренко Н.М. Про аспекти значимості наголосу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 99-101
1180612
   Про аспірантуру і спецради / шпальту підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти підтримав законопроект, що має на меті унормувати вступ до аспірантури, а також ухвалив низку рішень щодо рекомендацій парламентських слухань і круглих столів освітньої тематики.
1180613
  Плеханов Г.В. Про атеїзм і релігію в історії суспільства і культури : вибр. твори і уривки з праць / Г.В. Плеханов. – Київ : Політвидав України, 1981. – 327 с.
1180614
  Ленін В.И. Про атеїзм, релігію і церкву / В.И. Ленін. – Київ, 1980. – 344с.
1180615
  Окунєв І.С. Про атеїстичне виховання дітей / І.С. Окунєв. – К., 1964. – 93с.
1180616
  Ліпман Й.А. Про атеїстичне виховання учнів радянської школи. / Й.А. Ліпман. – Київ : КДУ, 1955. – [16 с.]
1180617
   Про атестацію кадрів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася регіональна робоча нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.
1180618
  Каневець-Цибулько Про атестацію робочих місць за умовами праці // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 9 лютого (№ 3)
1180619
  Лівінська Г.В. Про багатоканальні мережі із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-165-4
1180620
  Прищепа О.П. Про багатоканальну систему обслуговування з обмеженнями на число повторів // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 157-157
1180621
  Пономарьов В.Д. Про багатокритеріальну оптимізацію систем з повторними викликами // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-188-227-9
1180622
  Левківський С.С. Про багаторічні коливання стоку великих і малих річок у басейні Десни / С.С. Левківський, М.М. Паламарчук, Л.І. Ющенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1180623
  Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необгрунтовані уявлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-9
1180624
  Новиченко Л.М. Про багатства літератури / Л.М. Новиченко. – Київ, 1959. – 324с.
1180625
  Шулікін Д. Про базове фінансування і присудження наукових ступенів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  На базі Вінницького національного технічного університету відбулось засідання Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України. Участь у заході взяли представники 24 ...
1180626
  Добрянський Ю.Є. Про байоські відклади Київщини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1180627
  Лаврин Александр Про балут, лечон и лапу-лапу : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 116-124
1180628
  Кравченко Я.П. Про бальзаківський складник літературного контексту повісті І.С. Тургенєва "Нещасна" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-77. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1180629
   Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року №2121-ІІІ // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.1-53
1180630
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1956. – 225 с.
1180631
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – К, 1964. – 223с.
1180632
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1966. – 283 с.
1180633
  Голуб Я. Про батька // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 4-8


  Про Антоненка-Давидовича.
1180634
  Голуб Я. Про батька // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 6-9


  Пам"яті Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича.
1180635
  Голуб Я. Про батька // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 4-8


  Спогади дочки Б. Антоненка-Давидовича Ярини Голуб про батька.
1180636
  Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / Михайло Грушевський, проф. укр. іст. в Львіськім ун-ті. – Київ : Друк 1-ої Київ. друк. спілки, 1909. – 96 с. : іл. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 4)
1180637
  Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М.С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 56с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7775-0500-7
1180638
  Ільченко Н.В. Про безпеку варто потурбуватись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 4 : фото
1180639
  Оржеховська В. Про безпеку дітей у всесвітній мережі Інтернет // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1180640
  Полянський Є. Про безпеку дорожнього руху по-українськи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1180641
  Копитин Роман Про безпеку на дитячих майданчиках // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 71-73 : фото
1180642
  Тройнікова О. Про безпеку на залізничному транспорті : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-91. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1180643
   Про безпеку ресурсної економіки // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті відбулася ІІ Міжнародна конференція "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток". Ініціатором проведення конференції виступила ...
1180644
   Про безпеку, формат навчання і вступну кампанію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет окреслив ключові виклики і розповів про різноманітні ініціативи МОН. За наданими рекомендаціями на зарахування на бюджет топ-десятка вишів : 1. НТУУ "Київський політехнічний; 2. КНУ імені Тараса Шевченка - ...
1180645
  Образцов В.П. Про безпосередню перкусію одним пальцем // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 2 (26). – С. 60-64. – ISSN 2413-5461
1180646
  Приходько Г.І. Про безпосередньо складові діалогу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 189-191. – ISBN 966-581-295-5
1180647
  Голицын С.М. Про бел-горюч камень / С.М. Голицын. – Москва, 1983. – 24с.
1180648
  Петренко А. Про берестейську "Просвіту" - всього чотири рядочки... // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 2 травня (№ 17). – С. 1
1180649
  Тримбач С. Про бєсов, про українську Атлантиду і вечерю в Америці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 15
1180650
  Зелінська Надія Про бібліографію - майже... для кожного // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 18 : фото
1180651
   Про бібліотеки в спеціальних школах. – Київ, 1950. – 31с.
1180652
  Кароєва Т.Р. Про бібліотеки домініканських монастирів Поділля (за матеріалами візитації 1823-1823 рр.) // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 44-57
1180653
   Про бібліотечну роботу. – К., 1965. – 119с.
1180654
  Крупська Н.К. Про бібліотечну справу / Н.К. Крупська. – Київ, 1960. – 235 с.
1180655
  Крывелев И.А. Про біблію / И.А. Крывелев. – Київ, 1958. – 68с.
1180656
   Про бідного парубка і Марка багатого. – К., 1975. – 12с.
1180657
  Сохацька Є. Про бій за державність і запізніле вороття правди в новому двокнижжі професора Миколи Тимошика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1, 3


  М. Тимошик започаткував в Києві видавничий проект "Запізніле вороття". В основі проекту - недруковані праці Огієнка-Іларіона.
1180658
  Скворцов-Степанов Про бісів і бісівські спокуси / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 27 с.
1180659
  Кольга А.А. Про блискавку і ... справи сердечні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 14-17. – ISSN 2518-7104


  Приклад корисного для практики випадку застосування теорії Максвелла.
1180660
  Дмитрієва О.А. Про блокову модифікацію методів типу Біккарта // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2415-7902
1180661
  Загайська Р. Про Богдана Гориня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 січня - 6 лютого (№ 5). – С. 8
1180662
  Махно В. Про Богдана Задуру і не тільки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 170-171
1180663
  Греймас А.Ю. Про богів та людей = Tautos atminties beieskant: apie dievus ir zmones / Альгірдас Юлюс Греймас ; [передм.: Р. Бальсис ; вступ. сл.: Л.К. Вахніна ; пер. з лит. В. Просцевічуса]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 460, [4] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. лит. - Пер. за вид.: Tautos atminties beieskant: apie dievus ir zmones / Algirdas Julius Greimas. V. ; Chicago: Mokslas ; A. Mackaus knigu leid. fondas, 1990 m., 527 p. – Бібліогр.: с. 316-325, 451-452 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-747-9
1180664
  Костантіні У. Про богів, маленький людей і поліцаїв / У. Костантіні. – К., 1987. – 206с.
1180665
  Дорохов М. Про бойовий досвід в АТО // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  За ініціативою Ради ветеранів Військового інституту зі студентами історичного та факультету психології, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, відбулася зустріч з учасником АТО студентом - істориком Василем Ютовцем.
1180666
  Барто А.Л. Про больших и про маленьких : стихи и рассказы / Агния Барто ; ил. В.Н. Горяев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 136 с. : ил.


  Циклы: Дети растут. - Мама возражает. - Истинная правда. - Младший брат.
1180667
  Міляєва Л. Про Бориса Григоровича Возницького // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 157-175. – ISSN 1992-5514
1180668
  Костичев П.А. Про боротьбу з посухами в чорноземній області з допомогою обробітку полів і нагромадження на них снігу / П.А. Костичев. – К., 1953. – 71с.
1180669
  Карікова Н.М. Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст. // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 36-44. – ISSN 2313-4437
1180670
  Фріс П. Про боротьбу зі злочинними спільнотами (нотатки на полях закону) / П. Фріс, І. Фріс // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1180671
  Кущинський А. Про боротьбу Карпатської Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 31-38
1180672
  Канюха М.С. Про боротьбу партійно-радянської преси проти націоналістичної ідеології та реакційної націоналістичної пропаганди у 1944-1951 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 23-28. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещается вопрос о борьбе партийно-советской печати против националистической идеологии и реакционной националистической пропаганды в период становления социализма в западных областях Украины в 1944-1951 гг.
1180673
  Мухіна З.І. Про боротьбу селян у маєтках короля в другій половині XVIII ст. : (за матеріалами королівщин Краківського, Плоцького та Ленчицького воєводств) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 91-96. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1180674
  Довженко П. Про брата // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 5-13. – ISBN 5-89354-154-5


  Спогади Поліни Довженко (Дудко) про брата - Олександра Петровича Довженка.
1180675
  Алексієвич С. Про братів і сестер, катів і жертв... та електорат. З книжки "Час second-hand (кінець червоної людини)" // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 978-985-6998-56-3
1180676
   Про будівництво житлових будинків колгоспників, виробничих будівель у колгоспах і культурно-побутових споруд на селі. – К., 1945. – 15с.
1180677
  Молотов В.М. Про будівництво і завдання будівників : Промова на нараді з питань будівництва в ЦК ВКП(б) 14 грудня 1935 року / В.М. Молотов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 32 с.
1180678
  Селюченко М. Про будівничого творчої спілки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 11-14
1180679
  Пискун М.М. Про будову груп, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються узагальнено радикальні групи, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля. We study the generalized radical groups, in which the family of all not normal subgroups has ike Krull dimension.
1180680
  Соллогуб В.Б. Про будову земної кори в районі Гірського Криму / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, 1966. – 1194-1197с.
1180681
  Непша О.В. Про будову кіс Північного Приазов"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1180682
  Одінцова О.О. Про будову неперіодичних груп з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описано неперіодичні групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп. Виділено 6 типів таких груп, серед яких групи 3 типів мають неодиничний сепаратор.
1180683
  Коваль Т.В. Про будову скінченних груп з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття УЩН [С з верхньою рисочкою]-групи - такої групи G, у якої для будь-якої пари нециклічних підгруп А та В таких, що А - власна немаксимальна підгрупа з В, існує нормальна підгрупа N із G і A [менше або дорівнює] N [менше або дорівнює] ...
1180684
  Дунаєв Ю. Про будову ядер атомів і природу їх електричних зарядів, або порядкових номерів хімічних елементів / Юрій Дунаєв. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7569-69-1
1180685
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький. – У Київі (Київ) : З друкарні Першої київської друкарської спілки, 1910. – 53, [2] с. : з малюнками. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 33)
1180686
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 53, [2] с. : з малюнками. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис. - В. Данилевич
1180687
  Лотишка С. Про булаву // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 9
1180688
  Борщевський С. Про Булгакова та деколонізацію свідомості // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Листопад (число 11). – С. 2
1180689
  Проскурін Д.П. Про булевськи незалежні системи операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається ГНС зображення системи булевськи незалежних підалгебр. Доведено, що ГНС зображення є булевським добутком ГНС зображень відповідних підалгебр.
1180690
  Козявічуте В. Про бунтівний дух литовців і українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 8


  Депутат литовського Сейму Вітаутас Сауліс: "Норильське повстання доводить, що боротися з тоталітарними режимами можна навіть у найважчих умовах".
1180691
   Про бухгалтерський облік операцій, що підлягають патентуванню. – Київ : ЦСП Компас, 1998. – 24с.
1180692
  Короденко М. Про бюджет та майбутнє технікумів і коледжів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянули проекти законів "Про державний бюджет України на 2018 рік"., "Про внесення змін до бюджетного кодексу України(щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)", стан виконання рекомендацій ...
1180693
  Шевченко А. Про бюджетне відшкодування податку на додану вартість // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 42-47
1180694
  Шулікін Д. Про бюджетну політику, вступну кампанію і підручники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  За якими принципами наступного року фінансуватиметься галузь, які уроки варто винести зі вступної кампанії до ВНЗ і як відбувається забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти - про це йшлося на першому засіданні профільного комітету ...
1180695
  Войтенко Ю.І. Про в"язке та крихтке руйнування гірських порід при ударі та вибуху / Ю.І. Войтенко, О.В. Ковтун // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 9-17. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688
1180696
  Яцканин І. Про вагу комунікації / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 28


  Голова Спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин: "Протидія проросійській пропаганді в інфопросторі Словаччини практично відсутня".
1180697
  Колесса Ф. М. Про вагу наукових дослідів над устною словесностю : [Уведеннє до куpсу викладів (з 1921-22 p.) пpо укpаїнську устну словесність] / Філярет Колесса. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Т.Г. Шевченка, 1923. – 20 с. – Відб. із: Л[іт.]-H[аук.] Вісн. 1922, кн. 7/8. – Бібліогp.: Важнійша літ.: с. 20.
1180698
  Лященко І.А. Про вади демократичного ладу за Платоном // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Main objective of the study. The objective of the study is to identify deficiencies of the democratic political system in order to protect democracy from rapid degradation into tyranny. Methodology. The systematic method was selected as the ...
1180699
  Козлюк Л. Про важливість вивчення причин і умов корупційних екологічних злочинів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 100-109
1180700
  Пігіда А. Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 150-159. – ISSN 1563-3713
1180701
  Мінкіна-Міліко Про важливість політкультурної історичної освіти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 44


  Думка міжнародного експерта.
1180702
   Про вакцинацію працівників закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2021 р. № 1/9-266 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 88-90
1180703
  Башко В. Про валютний курс без алхімії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 8
1180704
  Кулян В.Р. Про варіаційну задачу оптимізації портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 86-88
1180705
  Панч П. Про вас і для вас : Оповідання, казки та гуморески: Для мол. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1965. – 144с.
1180706
   Про Василя Кучера : спогади товаришів і друзів. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1180707
  Лисенко Н. Про Василя Стуса по-сучасному та переосмислено // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
1180708
  Левицький О.І. Про Василя Тяпинського, що переклав в XVI ст. Євангеліє на просту мову : (критична розвідка) / написав Ор. Левицький. – Б. м. : б. в., 1913. – [17] с. – Окр. відб. із: Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 12, 1913, с. 5-21
1180709
  Франко І.Я. Про Ватікан, унію та католицизм / І.Я. Франко. – Київ : Політвидав, 1981. – 288с.
1180710
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Водного кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року №214/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 66
1180711
   Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти : наказ МОН України від 28.02.2014 р., № 174 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
1180712
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1180713
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1180714
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Ураїни про надра : постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 року №133/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 202
1180715
   Про введення в дію Лісового кодексу України : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 12 : Лісовий кодекс України. – С. 61
1180716
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Лісового кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 150
1180717
   Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров"я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 жовтня 2021 року : наказ Міністерства охорони здоров"я України від 13 жовтня 2021 р. № 2234 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 3-6
1180718
  Верьовкіна Г.В. Про введення локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного тору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Наведено умови існування локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного многовиду та вигляд, якого набуває ця система.
1180719
   Про введення посади заступника Міністра освіти і науки України : розпорядження КМУ від 03.09.2014 № 800-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 72, 16 вересня 2014 року. – С. 53
1180720
  Вуліх О. Про введення споживача в оману щодо виробника // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
1180721
  Лисенков С. Про введення у дію результатів всеукраїнського референдуму // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-11
1180722
  Синиця І.О. Про ввічливість і такт / І.О. Синиця. – К., 1959. – 48с.
1180723
  Чернікова І.Б. Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства / І.Б. Чернікова, Є.В. Якуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 188-192. – ISSN 2222-4459
1180724
   Про вдосконалення вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 1
1180725
   Про вдосконалення вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 червня (№ 107). – С. 1
1180726
  Бутник С.І. Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 86-93
1180727
  Дудоров О.О. Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 131-139. – ISSN 2306-9082
1180728
  Внукова Н. Про вдосконалення методичного забезпечення рейтингової оцінки емітентів : Управління економікою / Н. Внукова, Н. Притула // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1180729
  Месель-Веселяк Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 8-16
1180730
  Манійчук Ю.В. Про вдосконалення організації правової допомоги іноземним організаціям і фірмам у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности совершенствования оказания правовой помощи иностранным юридическим лицам в СССР в святи с развитием и коренной перестройкой внешнеэкономических связей Советского Союза.
1180731
  Ахмач Г. Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 10 (343). – С. 5-7
1180732
  Богдан І.А. Про вдосконалення юридичної конструкції "трудова функція" як завдання кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-617-7069-52-1
1180733
  Мічурін І.В. Про вегетативну гібридизацію і ментори. / І.В. Мічурін. – К., 1954. – 76с.
1180734
  Биць І. Про ведення вкладиша до трудової книжки // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 28). – С. 6
1180735
  Боднарчук О.Г. Про ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах державної кримінально-виконавчої системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 345-351. – ISSN 1563-3349
1180736
  Різнічук О. Про ведення трудових книжок та порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсії // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 17 січня (№ 1). – С. 10-11
1180737
  Фартухов А. Про Великий Державний Герб України : Створено у Вільному Інтелектуальному Просторі / А. Фартухов. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.3)
1180738
  Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98. – ISSN 0132-1331
1180739
  Назаров О.О. Про великі прогини і стійкість пологої оболонки двоякої кривини з жорстко закріпленими краями / О.О. Назаров. – Київ, 1956. – С. 231-234. – Окр. відбиток
1180740
  Бойко Г. Про великого Кобзаря у документах Державного архіву Київської області // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 11
1180741
  Дорошенко С. Про великого поета у два голоси // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 143-145. – ISSN 1682-3540


  Рец. на кн. : Горнятко-Шумилович А., Космеда Т. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — ...
1180742
  Стех Я. Про великого українського мовознавця // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Український мовознавець Олесандр Потебня.
1180743
  Сталін Й.В. Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 198 с.
1180744
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 640с.
1180745
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 470с.
1180746
  Головко Т. Про велич і трагедію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 7


  У Києві вперше видали три романи австрійського письменника Йозефа Рота.
1180747
   Про велич Т.Г. Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать : [добірка висловів письменників і політичних діячів світу] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 240-243. – ISSN 0869-3595
1180748
   Про велич Т.Г.Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 240-243. – ISSN 0130-321Х
1180749
  Мацюк Галина Петрівна Про вербальну свободу, або про монографію Лесі Ставицької "Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови". - К.: Крити­ка, 2005.-464с. : [рецензія] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 1682-3540
1180750
  Каменєва Ірина Про вереси в деталях // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 76-77 : фото
1180751
  Каменєва Ірина Про верески - детально! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-41 : фото
1180752
   Про верифікацію переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2016 р. № 1/9-26 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 91


  Продовж. назви : "... (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної".
1180753
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних добірок, ліричних циклів та книг віршів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 6-24. – ISSN 2304-9383
1180754
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних збірок Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 479-490
1180755
  Засенко П. Про весняне зілля // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 95-97. – ISSN 0208-0710
1180756
  Конончук Т. Про вечірні світанки Михайла Наєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 4


  Письменник, професор, лауреат Шевченківської премії Михайло Наєнко презентував літературно-художнє видання "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії".
1180757
   Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19 : лист Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 р. № 1/9-575 1/9-430 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 3
1180758
  Поліщук В. Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 52-70. – ISBN 978-966-920-067-9
1180759
  Піскун В.М. Про взаємини української держави та українців, що проживали на теренах колишньої Російської імперії (1917-1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-149. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На документальній основі досліджується життя українців у колишній імперії, розкривається їх національно-патріотичні прагнення, потяг до України.
1180760
  Усаченко Л.М. Про взаємовідносини органів державної влади з неурядовими організаціями // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 180-184. – (0). – ISSN 2078-9165
1180761
   Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : Парламентські слухання, 23 жовтня 2002 року. – Київ, 2003. – 286с. – ISBN 966-96160-4-2
1180762
  Кавецький Р.Є. Про взаємовіношення біологічної, фізичної та хімічної форм руху матерії. / Р.Є. Кавецький, Є.В. Клпаков. – Київ, 1960. – 23с.
1180763
  Попович Л. Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 47-58. – ISSN 2415-8208
1180764
  Кирилюк В.С. Про взаємодію еліпсоїдальної порожнини з еліптичною тріщиною, що перебувають під тиском, у пружному середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про взаємодію у пружній матриці еліптичної тріщини з тривісною еліпсоїдальною порожниною, які перебувають під внутрішнім тиском. Напружений стан у матриці представлено суперпропозицією збурених станів, викликаних порожниною та ...
1180765
  Голубовська І. Про взаємодію мови, мислення та свідомості в контексті когнітивного підходу в лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У діахронній перспективі розглядаються складні взаємозв"язки між мовою, мисленням, свідомістю та пізнанням. Особливий акцент робиться на висвітленні сучасного стану проблеми в русло ідей когнітивної лінгвістики. У контексті "когнітологічного" розуміння ...
1180766
  Колесник В.В. Про взаємодію моралі і права в правовій теорії Л. Фуллера / В.В. Колесник, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 111-113. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються питання взаємодії моралі і права, інтерпретації у праві, особливості дослідження проблем поліцентричного характеру правової системи США, що знайшли відображення в концепції видатного діяча Гарвардської школи права США Л. ...
1180767
  Ситник О.І. Про взаємодію науково-технічного прогресу і культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджуються форми та сфери впливу НТП на культуру. Розглядається співвідношення культури і цивілізації.
1180768
  Вєчканова О.О. Про взаємозв"язок громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 273-274. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1180769
  Харазішвілі Ю. Про взаємозв"язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 0131-775Х
1180770
  Кобзистий П.І. Про взаємозв"язок радіолокаційних характеристик грозових та зливових осередків у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1180771
  Ткачук В. Про взаємозв"язок умов розвитку особистості злочинця та його протиправної поведінки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-89.
1180772
  Шерстенников Ю. Про взаємозв"язок фондоозброєності та обсягів виробництва : управління економікою: теорія і практика / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1180773
  Кислюк В. Про вибір матеріалу підкладки для створення резонансних детекторів міліметрового діапазону на основі гратки джозефсонівських контактів / В. Кислюк, О. Прокопенко, О. Пустильник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив діелектричної підкладки на властивості резонансних детекторів міліметрового діапазону з джозефсонівськими контактами, що інтегровані в мікросмужкову лінію. Визначено оптимальні параметри підкладок на основі кремнію для побудови таких ...
1180774
   Про вибір нових вихідних пунктів станцій спостережень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1180775
  Головцин В.М. Про вибір параметрів для кривих без інтерпретації / В.М. Головцин, 1954. – 161-173с.
1180776
  Головцин В.Н. Про вибір параметрів для кривих ВЕЗ при інтерпретації // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-21
1180777
  Романчук К.Г. Про вибір розрахункової екстремальної події при проектуванні складної технічної системи / К.Г. Романчук, Д.В. Стефанишин // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 102-103
1180778
  Литвиненко І.О. Про вибір стратегії поведінки на біржі webmoney exchanger // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – C. 125-126. – ISBN 978-966-188-227-9
1180779
  Архангельський Ю. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні : Наукові дискусії / Ю. Архангельський, А. Алексєєв, О. Радзієвський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-72 : Таб.2. – Бібліог. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1180780
   Про вибори в колишній Галичині, 1947. – 77с.
1180781
  Лаурінавічюс М. Про вибори в Литві і сценарії Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Розмова із старшим аналітиком Центру Східноєвропейських досліджень у Вільнюсі Маріусом Лаурінавічюсом: Якби не членство в ЄС і НАТО, то доля України також спіткала б і нас, можливо, навіть раніше...
1180782
  Богданов В. Про вибори в Національній академії наук України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 58). – С. 4
1180783
   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон Укрїни. – Київ, 2002. – 27с.
1180784
   Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України (Із змінами, внесеними згідно із Законом №431-XIV (431-14) від 16.02.99, ВВР, 1999, №15, ст.85 ). – Київ, 2002. – 48с.
1180785
  Шулікін Д. Про вибори до НАЗЯВО і зарплати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1180786
   Про вибори народних депутатів України від 18 жовтня 2001 року : (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2977-ІІІ (2977-14) від 17.01.2002):Закон України. – Київ, 2002. – 127с.
1180787
   Про вибори партійних органів. – Київ : Партвидав, 1937. – 29 с.
1180788
  Тельман І.Г. Про вибори при царизмі / І.Г. Тельман. – Київ : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1939. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1180789
  Молотов В.М. Про виборчий блок комуністів з безпартійними : Промова на зборахМолотовської виборчої округи 8 грудня 1937 року / В.М. Молотов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 15 с.
1180790
  Бурдиляк С. Про виборчу інтригу в Ірані / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 3


  "Соціально-економічна ситуація в країні - ахілесова п"ята Рухані на нинішніх президентських перегонах".
1180791
  Королюк В.С. Про вибрані роботи І.М. Коваленка : до 75-річчя від дня народження // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 9-12. – ISSN 0868-6904
1180792
  Биць І. Про вивільнення працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 16


  "Як має відбуватися звільнення?, Як захистити свої трудові права та гарантії під час такого скорочення?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1180793
  Бейдик О.О. Про вивчення еволюції рекреаційного освоєння Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 58-64. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1180794
   Про вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році: методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 3-9
1180795
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-12
1180796
  Клименко Н. Про вивчення новогрецької мови в Україні / Ніна Клименко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 28-31
1180797
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах в з"язку з деякими завданнями екології і практичної ентомології : (Попередній огляд) / М.М. Левітт. – [Київ], 1934. – С. 171-191
1180798
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах в зв"язку з деякими завданнями екології і практичної ентомології : (Попередній огляд) / М.М. Левітт і С.П. Іванов // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 171-191


  На с. [1] дарчий надпис: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову М. Левитт
1180799
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення правознавства у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16
1180800
  Передрій Ганна Про вивчення словозміни іменників 2 відміни // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 2-5. – Бібліогр.: Літ.: с.54; 9 назв. – ISSN 0130-5263
1180801
  Сіплівий М.К. Про вивчення собівартості на підприємствах харчової промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 25-32. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Важнейшей теоретической работой на предприятиях пищевой промышленности является анализ себестоимости. При анализе себестоимости определяются показатели динамики себестоимости, выполнения планов по снижению себестоимости сводного показателя ...
1180802
  Бондаренко В.М. Про вигляд ч. в. множин з додатно визначеною формою Тітса / В.М. Бондаренко, М.В. Стьопочкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ч. в. множина з додатно визначеною формою Тітса (тіп, тах)-еквівалентна ч. в. множині без циклів. Ключові слова: ч. в. множина, квадратична форма Тітса, (тіп, тах)-еквівалентність. We prove that a poset with positive definite Tits form ...
1180803
  Комарова О.В. Про вид Glycymeris pilosus (linne) merklin, 1955 з тортонських відкладів Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1180804
  Крайнікова Т.С. Про видавничий бізнес: компетентно і цікаво (З приводу виходу з друку підручника Миколи Тимошика "Видавничий бізнес Погляд журналіста, видавця, вченого") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 122-123


  The article touches the issue of the text-book of Mykola Tymoshyk "Publishing business: an opinion of journalist, publisher, scientist"
1180805
  Стефанський В.Л. Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 7-24. – ISSN 2415-7848
1180806
   Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1980 році. – Київ, 1981. – 48 с.
1180807
  Грудницька М.С. Про видання Повного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка / М.С. Грудницька. – 3с. – Окр. відб.
1180808
  Білан А. Про видатного театрознавця і публіциста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1180809
   Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 р. № 562 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 2-3
1180810
  Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 240-247. – ISSN 0132-1331
1180811
  Беляневич О.Т. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 46-56
1180812
  Лукашук І.І. Про види норм сучасного міжнародного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95. – (Серія права ; № 7)
1180813
  Берзін П.С. Про види протиправних діянь за Карним кодексом ФРН // Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 157-161. – ISBN 978-966-419-365-5
1180814
   Про виділення коштів для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1330-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 18
1180815
   Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою компенсації витрат закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на підготовку фахівців : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 611-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 7, липень. – С. 77
1180816
   Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 2022 р. закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми власності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 994-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 22-24
1180817
  Баїк О. Про видову характеристику суб"єктів податкових правовідносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1180818
  Філарет Про Видубицький монастир // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 40-41. – ISSN 0203-5863
1180819
   Про визнання і акредитацію програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти надало вишам роз"яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими, а також - щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового ...
1180820
  Шаповал Ю. Про визнання і знання // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-20


  Полеміку навколо ОУН і УПА та Степана Бандери.
1180821
  Ковальський Д.В. Про визнання недійним рішення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно та договору купівлі-продажу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-61
1180822
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним договору пайової участі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1180823
  Колосов О. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1180824
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсними змін до Статуту товариства та зобов"язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-52


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1180825
   Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 98, 15 грудня 2017 року. – С. 182
1180826
  Ковальський Д.В. Про визнання права власності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 52-55
1180827
  Хомченков Д.М. Про визнання права державної власності на нерухоме майно // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 47-51
1180828
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я Українивід 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 95


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", зареєстрований в ...
1180829
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 : наказ Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2018 р. № 78/169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 132


  Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 "Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових ...
1180830
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2016 р. № 754 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 67, 2 вересня 2016 року. – С. 99-100


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної ...
1180831
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2016 р. № 159 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 818


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 ...
1180832
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2016 р. № 12 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13 23 лютого 2016 року. – С. 175


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними ...
1180833
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1015 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 90, 20 листопада 2015 року. – С. 202


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів ...
1180834
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 111


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів".
1180835
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК : наказ Міністерства освіти і науки України 19 вересня 2016 р. № 1122 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 87, 11 листопада 2016 року. – С. 275-276


  "...наказ Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК "Про затвердження Порядку державної реєстрації секретних завершених технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за № 105/10385".
1180836
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 66, 22 серпня 2017 року. – С. 144
1180837
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 р. № 931/351 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання", ...
1180838
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2020 р. № 689 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 42-43


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних ...
1180839
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2020 року № 714 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 41


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 "Про нормативні документи з фізичного виховання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 серпня 1998 року за № 500/2940".
1180840
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 136


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти".
1180841
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 : наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 р. № 628/1022 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 550


  "...втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у ...
1180842
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 42-43
1180843
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України від 03 серпня 2016 р. № 1267/921 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 69, 9 вересня 2016 року. – С. 136-137
1180844
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 09.09.2015 р. № 471/919 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 168


  "...втратили чинність: наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року № 221/217 "Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил ...
1180845
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України з від 24.03.2015 р. № 343 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170


  "... Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 05 липня 1995 року № 201 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини", зареєстрований у ...
1180846
  Хомченков Д.М. Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-59


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1180847
  Сидяченко Н. Про визначальні риси поета і поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 294-300. – ISSN 0320 - 8370
1180848
  Сидяченко Н.Г. Про визначальні риси поета і поезії (на матеріалі: A. Franaszek . Milosz . Biografia .- Krakow, 2011. - 955 s.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 319-326


  У статті йдеться про визначальні риси характеру поета Чеслава Мілоша, а також про визначальні риси його поезії: відкритої на іншого, глибоко змістовної в плані історичного досвіду, моральності і трансцендентності, такої, що допомагає людині «в ...
1180849
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 369-380


  На с. [1] Дарчий надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на добрую память
1180850
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 369-380
1180851
  Борисейко О. Про визначення динамічних коефіцієнтів електромеханічного зв"язку на згинних коливаннях круглої біморфної пластинки / О. Борисейко, Остапчук, І. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про згинні коливання круглого біморфного п"єзодиска. Визначено КЕМЗ для такого типу коливань за енергетичним критерієм і формулою Мезона. The problem of bend vibration of round piezoelectric bimorph disk was considered. ...
1180852
  Герцрікен С.Д. Про визначення енерегії утворення вакансій та їх відносної кількості в бінарних сплавах / С.Д. Герцрікен, Б.П. Слюсар, 1958. – [7] c. – Вирізка
1180853
  Щербань М.І. Про визначення ефективних опадів / М.І. Щербань, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 32)
1180854
  Косухіна Т. Про визначення кодів професій // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 20 вересня (№ 35/36). – С. 13


  Де можна ознайомитися з повною версією Класифікатора професій? Як визначити коди професій "Адміністративний помічник" і "помічник керівника"?
1180855
  Шаповал Тетяна Про визначення конституційних гарантій суб"єктивних прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 35-40
1180856
  Дубовенко Ю.І. Про визначення контакту в модельному класi Сретенського // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1180857
  Гнатієнко Г.М. Про визначення міри схожості вподобань експертів / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається проблема визначення міри схожості вподобань експертів у задачах прийняття рішень. Пропонуються формальні підходи до визначення міри схожості на основі аналізу підмножин, вибраних експертами за деякими однаковими для всіх критеріями з ...
1180858
  Дрішлюк А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 72-76. – (Право. Економіка. Управління)
1180859
  Лавренюк В.І. Про визначення напружено-деформованого стану матриці з включенням методом граничних елементів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий підхід до розв"язання задач теорії пружності кусково-однорідних тіл методом граничних елементів. Підхід спирається на апроксимацію складових вектора переміщень на дискретизованих елементах як функцій двох змінних в локальній системі ...
1180860
  Ян Фудзян Про визначення нейтральної "серединної" площини двошарового пружного елементу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведена формула для визначення положення нейтральної площини тонкого двошарового елементу з різними товщинами шарів і пружними характеристиками матеріалів шарів. Проаналізовано вплив товщин шарів і відношення їх пружних характеристик на положення ...
1180861
  Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов"язаних з фінансовою діяльністю держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 151-156
1180862
   Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань : указ Президента України від 27.02.2016 р. № 69 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 38


  До складу комісії також включені представники КНУ імені Тараса Шевченка: Майданик Роман Андрійович - завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою); Самохвалов Віктор ...
1180863
  Адаменко І.І. Про визначення параметрів потенціалу міжмолекулярної взаємодії з рівняння стану рідин / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На прикладі відомого статистично обгрунтованого рівняння стану, виведеного для системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких сфер), проаналізовані фактори, що впливають на точність визначення параметрів ...
1180864
  Шуйський Ю. Про визначення поняття "естуарій" в географії / Ю. Шуйський, Г. Вихованець // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7069-36-1
1180865
  Прилуцький Р.Б. Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США / Р.Б. Прилуцький, В.С. Шатило // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-61. – ISSN 2222-5374
1180866
  Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населеня" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1180867
  Ковальчук А. Про визначення поняття "платіжна система" в контексті змін чинного законодавства України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: К.В. Ефремова, Р.В. Шаповал, А.П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (37). – С. 16-21. – ISSN 2311-4894
1180868
  Музика-Стефанчук Про визначення поняття "фінансова послуга": українсько-європейський аспект // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 53-55
1180869
  Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.28-35
1180870
  Самородницький П.Х. Про визначення предмета геометрії (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1180871
  Коронкевич О.І. Про визначення предмета математики
1180872
  Смирнов І.Г. Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 49-63
1180873
  Радутний О. Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 73-78
1180874
  Садова С. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України / Світлана Садова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 29-33. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність роботи бібліотеки щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.
1180875
  Піцур Я.С. Про визначення теоретичного змісту поняття "ділове планування" / Я.С. Піцур, О.С. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 5-13. – (Економічна ; Вип. 1)
1180876
  Кушнір Р.М. Про визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання / Р.М. Кушнір, В.С. Попович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  На прикладі багатошарової пластини ілюструється методика визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного їх нагрівання внутрішніми джерелами тепла та складного (конвективного, променевого чи ...
1180877
  Литвин М.Ю. Про визначення фактичної площі земельної ділянки при проведенні приватизаційних робіт // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISBN 966-631-331-6
1180878
  Латишева К.Я. Про визначення фундаментальних функцій звичайних однорідних лінійних диференціальних задач за допомогою способу моментів / К.Я. Латишева. – Київ
3. – 1937. – 58 с.
1180879
  Матишевський П.С. Про визначення хуліганства як злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 89-92. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Статья содержит критические замечания к работам криминалистов, которые, определяя хулиганство и ограничения его от других преступлений, принимают во внимание только объективный критерий. Критерий определения хулиганства, а равно ограничения ...
1180880
  Бодрик О.Г. Про визначення часу негативного впливу шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу при аварійних ситуаціях / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянута задача прогнозування часу негативної дії шкідливих речовин при аварійних викидах.
1180881
  Пфейфер Г.В. Про визначник Вронського / акакд. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2} с.
1180882
  Карупу О.В. Про викладання вищої математики англійською іноземним студентам НАУ в рамках програми "Вища освіта іноземною мовою" / О.В. Карупу, Т.А. Олешко, В.В. Пахненко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-58-1
1180883
  Терехов П.Г. і Потьомкін М.П. Про викладання географії в початковій школі дорослих / П.Г. і Потьомкін М.П. Терехов. – 2-е, переробл. – Київ, 1940. – 63с.
1180884
  Сабадаш Г.П. Про викладання географії в середній школі 5-7 кл. / Г.П. Сабадаш. – Київ, 1935. – 31с.
1180885
   Про викладання зоології в восьмирічній школі. – К, 1960. – 31с.
1180886
  Рашевський М.О. Про викладання комбінаторики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 136-142. – ISSN 2413-1571


  Викладанню комбінаторики і формуванню комбінаторного мислення присвячено багато досліджень. Вивчалися питання методики введення основних понять комбінаторики у шкільному курсі математики. Дослідження стосувалися формуванню комбінаторних понять у ...
1180887
  Кальман Олександр Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України / Кальман Олександр, Лизогуб Богдан // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 53-57
1180888
  Карупу О. Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ / О. Карупу, Т. Олешко, В. Пахненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 59-64. – ISSN 2413-1571
1180889
  Адегова Л.Я. Про викладання основ гомеопатії студентам медичного вузу / Л.Я. Адегова, Т.В. Євтушенко, В.В. Степура // [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя", наук.-практ. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 52-54
1180890
  Травкін О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.109-123
1180891
  Травкіна О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.16-32
1180892
   Про викладання української мови в початковій школі. – К., 1951. – 96с.
1180893
   Про викладання українськоої мови в У-УШ кл.. – К., 1960. – 52с.
1180894
   Про викладання фізики в середній школі. – Київ, 1935. – 20 с.
1180895
  Божик С. Про виклики для журналістики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26/27 квітня (№ 77/78). – С. 2


  Говоритимуть студенти з України та з-за кордону під час науково-практичної конференції у Львівському національному університеті. Чимало доповідей — на основі матеріалів "Дня"
1180896
  Собко І. Про виклики університетських музеїв // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  В Острозі відбувся тематичний форум.
1180897
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1180898
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1180899
  НаливайкоТ.В Про виключну юрисдикцію щодо права на володіння землею / НаливайкоТ.В, Н.М. Коритнюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7272-11-2
1180900
  Орлов П. Про виконання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-44 : Табл.1. – Бібліогр.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1180901
   Про виконання Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2008 № 126 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-32. – ISSN 0130-8890
1180902
   Про виконання плану науково-дослідної роботи за 1968 рік. – Київ, 1969. – 36с.
1180903
   Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки від 22 лютого 2021 р. № 1/9-93 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 78-79


  "Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ...
1180904
   Про виконання програми спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2014-2016 роки // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3


  Відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки ...
1180905
  Ляшенко О.І. Про виконання рішень загальних зборів І президії АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30


  Представлен отчет о выполнении решений общих собраний АПН Украины и ее президиума за отчетный период. Научная сессия на тему: "Развитие педагогики и психологии в Украине".
1180906
   Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.08 р. №348-р "Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік" : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/19-159 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 95-96. – ISSN 0130-8890
1180907
  Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1180908
  Мороз В.В. Про використання активних поверхонь для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод / В.В. Мороз, А.В. Громико, Г.С. Столяренко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 24-28. – (Серія "Стан навколишнього середовища")
1180909
  Романчук С.П. Про використання археологічних матеріалів у історико-ландшафтних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 88-94. – Бібліогр.: 11 назв
1180910
  Царик Любомир Про використання басейнового підходу для формування ефективної системи природокористування і охорони природи / Царик Любомир, Царик Петро // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 174-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1180911
  Демчук Іванна Про використання в аграрному секторі рідких відходів виробництва мінеральних добрив / Демчук Іванна, Фоміна Наталія, Столяренко Геннадій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 9 назв.
1180912
  Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 162-165. – ISSN 2071-4653


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира Є.Є. Слуцький, І.В. Вернадський.
1180913
  Кобзаренко П.В. Про використання гіпнозу в судовому пізнанні / П.В. Кобзаренко, Ю.О. Заіка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показаны возможности использования гипноза для устранения стрессовой или гипнотической "блокировки" сознания свидетеля или потерпевшего и других лиц в целях получения новой информации о расследуемом преступлении и виновных лицах. Высказаны ...
1180914
   Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України / О.В. Кучер, О.М. Марченко, Д.О. Марченко, І.М. Заєць // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 13-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
1180915
  Костицький В. Про використання економічних моделей управління банками / В. Костицький, О. Шишовська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 41-49. – ISSN 2413-743X
1180916
  Вадньов Д.О. Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто алгоритм шифрування даних на основі задачі про рюкзак. Визначено завдання про підвищення криптостійскості алгоритму. Запропоновано схему шифрування, побудовану з використанням простих чисел та операцій над ними спеціального вигляду. ...
1180917
  Кундицький О. Про використання заощаджень підприємств в системі відтворення фізичного капіталу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 189-192. – ISSN 2078-5860
1180918
  Рябчій В.В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-56. – ISSN 0130-1039
1180919
   Про використання кіно в ідейно-виховній роботі школи. – К., 1965. – 44с.
1180920
  Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна Про використання культурологічної парадигми в економічній науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито парадигмальні основи сучасної науки. Виявлено, що однією з перспективних для використання в економіці є культурологічна парадигма, зокрема цивілізаційний підхід.
1180921
  Кукурудза С.І. Про використання ландшафтної інформації грунтових досліджень при картуванні природних територіальних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 106-110. – Бібліогр.: 11 назв
1180922
  Брескіна Л.В. Про використання мережевих технологій у групових формах навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-22.
1180923
  Ромашко О .В. Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 193-199. – ISSN 2227-4952
1180924
  Радіонов Ю. Про використання міждбюджетних трансфертів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1180925
  Рева М.В. Про використання повних формул перехідних процесів для нормування інфрормативних сигналів в методі становлення поля / М.В. Рева, Т.В. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована можливість використання повної формули перехідного процесу в однорідному напівпросторі і тонкому провідному шарі для отримання зондуючих кривих ефективного опору і поздовжньої провідності в методі становлення поля (на прикладі установки ...
1180926
  Тарасенко Р.В. Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 517-523. – ISSN 2078-3566
1180927
  Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 157-164. – ISSN 1026-9932
1180928
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1180929
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1180930
  Барабаш Ю. Про використання терміна "конфлікт" у конституційному законодавстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 1993-0909
1180931
  Каніщева В.М. Про використання традиційних ідентифікаторів наукових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 127-131. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1180932
  Жаріков Є.С. Про використання уявних відношень у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1180933
  Мезенцев К.В. Про використання факторного аналізу в регіональних дослідженнях // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 21-28. – ISBN 966-95774-3-8
1180934
  Івохін Є.В. Про використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні фінансових данних / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, О.О. Фейчер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 75-79
1180935
  Танчер В.К. Про викриття в науково-атеїстичній пропаганді пристосовництва сучасних релігійників / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму Київськ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 19c.
1180936
  Хомченков Д.М. Про вилучення майна з незаконного володіння та визнання права власності (за результатами набуття права власності на гуртожитки при приватизації цілісного майнового комплексу) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 52-55


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1180937
  Веретенніков В.І. Про вимір архівних матеріалів / В.І. Веретенніков. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 33-40 с. – Без обкл. і тит. л.. - Авт. вказ. в кінці тексту
1180938
  Соснін О.В. Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 123-134. – ISSN 2072-1692


  Дається аналіз підготовки спеціалістів системи вищої технічної освіти в сучасних умовах, за якими стоїть розвиток промислових технологій і облаштування нових суспільно-політичних відносин. Дається характеристика технологічних укладів людства та темпи, ...
1180939
   Про вимірювання наукової ефективності / О.І. Мриглод, Р. Кенна, Ю.В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-85. – ISSN 0372-6436


  Порівняно два підходи: експертне оцінювання та використання даних про цитованість опублікованих робіт.
1180940
  Сунцова І.П. Про вимову російських слів у сучасній німецькій літературній мові // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 15-19
1180941
   Про вимоги до моніторингу вод згідно основних положень водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.К. Хільчевський, В.М. Савицький, О.В. Чунарьов, І.Г. Хільчевська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 54-68.
1180942
   Про вимоги щодо функціонування об"єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 черв. 2008 р. № 902-р // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5
1180943
  Воробйов І. Про винекнення і розвиток української социалістичної нації / І. Воробйов. – Київ, 1955. – 184с.
1180944
  Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1180945
  Гончарук Г.І. Про виникнення назви Народний рух України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 51-56. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1180946
  Земко А.М. Про виникнення нових галузей в системі права України // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 2. – С. 6-12. – ISSN 2663-1350
1180947
  Шилов Ю.О. Про виникнення педагогіки у Світі та в Україні // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 22-27. – ISBN 978-617-639-356-6
1180948
  Гуменюк Г.П. Про виникнення та значення правового збірника "Саксонське зерцало" // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 407-410. – ISBN 978-966-438-135-9
1180949
  Панаріна Т. Про виникнення торгівлі стародавніми книгами у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 37-38
1180950
  Чапленко В. Про Винниченкову п"єсу "Пророк" і дещо інше // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 20-23
1180951
  Зеленський О.В. Про виняткову підстановку Кириченка для горенштейнових матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доведено, що існує єдина виняткова підстановка Кириченка для горенштейнових матриць. Ключові слова: матриця показників, горенштейнова матриця. We prove that there exist the unique Kirichenko"s permutation for Gorenstein matrices. Key words: ...
1180952
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 323-328. – ISBN 966-581-231-9
1180953
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1180954
  Миронова Т.Ю. Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 293-308


  Проаналізовано випадок за декількома вимірами некоректного перекладу та ілюстрування, що порушує смислову цілісність авторського тексту. Авторські параметри оригіналу допомогли у розв"язанні ускладненої текстової ситуації. В статье рассматривается ...
1180955
  Синько Н. Про виплати працівникам у разі звільнення // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 9
1180956
  Різнічук О. Про виплати працівникам, призваним на військову службу // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 5 липня (№ 25/26). – С. 8-9
1180957
  Євтушенко Ю. Про виплату надбавки за вислугу років [педпрацівникові університету, якщо він прийнятий на посаду асистента] // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 9
1180958
  Коцурак О. Про виплату надбавки за престижність праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 25. – С. 11


  Роз"яснює головний спеціаліст Департаменту заробітної плати Міністерства соціальної політики України Олена Коцурак.
1180959
  Гузенко О. Про виплату премії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 18). – С. 9
1180960
   Про виплату у 2015 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов"язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тяжкі тілесні у : постанова КМУ від 11.02.2015 № 51 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 15, 3 березня 2015 року. – С. 13
1180961
  Горовий С.О. Про випробування Бернуллі, пов"язані в однорідний ланцюг Маркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Для послідовності випробувань Бернуллі, пов"язаних в однорідний ланцюг Маркова, знайдено розподіл числа успіхів, встановлено аналог теореми Пуассона, знайдено ймовірність наявності в ланцюзі серії успіхів заданої довжини та математичне сподівання ...
1180962
  Шугайлін О.В. Про вираження положень діалектичної логіки в матричній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1180963
  Гланц М. Про вироблення навички розбирати німецькі тексти за допомогою словника / М. Гланц. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 79с.
1180964
   Про виробничий план Народного Комісаріата та легкої промсловості УРСР на 1939 р.. – К., 1939. – 87с.
1180965
  Скрипник Т. Про високий політ жіночої душі. Із гендерних студій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 6 (398). – С. 13-15


  У статті розглянуто творчість поетес різних часів і континентів.
1180966
  Оппоков Є.В. Про височінь ... / Є.В. Оппоков. – К. – с.
1180967
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року : лист Міністерства освіти і науки від 1 листопада 2016 року № 1/9-576 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 209). – С. 10


  "...Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Комітет з державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами), приймає до розгляду ...
1180968
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року : конкурс // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4


  До 1 березня 2018 р.
1180969
   Про висунення кандидатур на призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 148). – С. 5


  Серед претендентів - Струтинська Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1180970
  Козловський В. Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 31-37
1180971
  Пахомова С.М. Про витоки категорії "офіційність" / "неофіційність" у східнослов"янській антропонімії // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 74-82. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1180972
  Бернадська Н.І. Про витоки кінороману // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 11-21. – ISSN 2312-6809
1180973
  Семеняк Н.П. Про витоки міст Півдня України в радянській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1728-3671
1180974
  Ткаченко Р. Про витоки постмодернізму в культурі FIN DE SIECLE"Y // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 16-19
1180975
  Шпоть О.С. Про витоки української нації / О.С. Шпоть ; [ред. Лук"янчук О.С.]. – Львів ; Київ : Благодійний фонд "Україна-Русь" ; ПП "Коронатор", 2012. – 168, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-96555-3-0
1180976
  Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямками релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалась і домінувала в суспільному і культурному житті Індії XІV-XVІI ст.ст. Зроблена ...
1180977
   Про витязя слово : рядки поетичної Симоненкіани. – Черкаси : Брама, 2002. – 104 с. – ISBN 966-8021-20-7


  Найповніше зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку.
1180978
   Про вихід з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2022 р. № 1293 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 22 листопада (№ 248). – С. 11
1180979
   Про вихід з Угоди про співробітництво в галузі освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 р. № 1033 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 16
1180980
   Про вихід з Угоди про співробітництво в галузі освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 р. № 1033 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 10, жовтень. – С. 33
1180981
  Ніжинський М.П. Про виховання всебічно підготовлених будівників комунізму / М.П. Ніжинський. – К., 1961. – 36с.
1180982
  Сірук М. Про виховання громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 3


  Як Канаді вдалося за 60 років створити власний бренд канадського громадянина.
1180983
  Задесенець М.П. Про виховання дітей в радянськіій сім"ї / М.П. Задесенець. – Київ, 1952. – 36с.
1180984
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 600с.
1180985
  Калінін М.І. Про виховання і освіту / М.І. Калінін. – Київ, 1983. – 303с.
1180986
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1984. – 367с.
1180987
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1984. – 318с.
1180988
  Серіщев Я.М. Про виховання комуністичного ставлення до праці / Я.М. Серіщев, В.П. Шевчук. – Київ, 1970. – 166с.
1180989
  Калінін М.І. Про виховання комуністичної свідомості / М.І. Калінін. – Київ : Політвидав України, 1975. – 366 с.
1180990
  Думанська О. Про виховання літературного смаку в дітей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 6 (298). – С. 24-25
1180991
  Хом"як І. Про виховання мовної свідомості / розмову вів Олексій Костюченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  Професор Іван Хом"як: " На це мають бути спрямовані зусилля кожної людини".
1180992
  Манько О. Про виховання нашої молоді : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 14-16
1180993
  Ліницький П. Про виховання: стаття третя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.106-116
1180994
   Про виховну роботу в школі. – К., 1940. – 104с.
1180995
  Шулікін Д. Про виші Донбасу, аграрну освіту й універсіаду / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1180996
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України 7 червня 2018 р №2447-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)
1180997
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України від 7 червня 2018 р. № 472 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 6-7
1180998
  Дахно І. Про Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1608-6422
1180999
   Про вищу освіту і програму діяльності уряду в умовах карантину / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які виклики перед вишами в період карантину і якими є рецепти їх подолання? Якою має бути оновлена програма діяльності уряду в умовах пандемії? Ці питання розглянули на черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій.
1181000
  Короденко М . Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На колегії МОН заступник міністра освіти і науки М. Стріха розповів про кілька найактуальніших напрямів робіт, серед них "Розроблення новітніх анестезуючих лікарських засобів на основі фармакологічних агентів, що блокують функціюнейроспецифічних ...
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,