Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
117001
  Стефанський Е. "Zast" как ключевой концепт чешского этномира в романе М. Кундеры "Шутка" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 404-413. – ISBN 978-966-2763-81-2
117002
  Василікос В. [Z. Фантастична хроніка одного вбивства / Василіс Василікос. – Афіни : Неа Сінора - Лівані, 1996. – 423 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-236-638-9
117003
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : Aforyzmy 1 / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
117004
  Bratkowski Stefan Z czym do niesmiertelnosci. / Bratkowski Stefan. – Katowice, 1977. – 442с.
117005
  Socha Tadeusz Z dala od miasta / Socha Tadeusz. – Krakow, 1977. – 145с.
117006
  Szczypiorski Andrzej Z daleka i z bliska / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1957. – 208с.
117007
  Krafta J. Z dalekeho vychodu. / J. Krafta. – Martin, 1972. – 232с.
117008
  Bieniarzowna Janina Z dawnego Krakowa / Bieniarzowna Janina. – Krakow, 1957. – 232с.
117009
  Trapl Miloslav Z dejin ceskeho delnickeho hnuti / Trapl Miloslav. – Praha
2. – 1952. – 24с.
117010
  Kutnar Frantisek Z dejin ceskeho delnickeho hnuti. / Kutnar Frantisek. – Praha
1. – 1952. – 24с.
117011
  Bartos F.M. Z dejin hesla "Pravda vitezi" / F.M. Bartos. – Praha, 1947. – 23с.
117012
  Hamanova Pavlina Z dejin knizni vazby. / Hamanova Pavlina. – Praha, 1959. – 276с.
117013
  Stepanek Vladimir Z dejin obrozenske literatury / Stepanek Vladimir. – Praha, 1988. – 217с.
117014
  Dovzenko Alexandr Z deniku / Dovzenko Alexandr. – Praha, 1964. – 133с.
117015
  Gebik W. Z diablami na ty. / W. Gebik. – Gdansk, 1972. – 334с.
117016
  Gellner Frantisek Z dila Frantiska Gellnera. / Gellner Frantisek. – Praha, 1952. – 208с.
117017
  Hamman Joe Z divokeho zapadu na Monmartre. / Hamman Joe. – Bratislava, 1970. – 195с.
117018
  Makowiecka W. Z doswiadczen nauczycieli matematyki. Odczyty Pedagogiczne W. Mackowiecka, A. Paszke / W. Makowiecka, A. Paszke; Pod. red. J. Gorskiej. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1955. – 48 s. – (Instytut pedagogiki. Z przodujacych doswiadczen pedagogicznych)
117019
  Hawryluk Jerzy Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w 10-17 wieku / Hawryluk Jerzy; Zarzad glowny zwiazku ukraincow Podlasia. – Bielsk Podlaski : Osnowy, 1993. – 224s. : il.
117020
  Hawryluk J. Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w X-XVII wieku / Jerzy Hawryluk. – Bielsk : Zaklad Glowny Zwiazku Ukraincow Podlasia, 1993. – 224 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим.
117021
  Bakradze Konstanty Z dziejow filozofii wspolczesnej. / Bakradze Konstanty. – Warszawa, 1964. – 400с.
117022
  Pulaski Michal Z dziejow genezy "Europy wersalskiej" / Pulaski Michal. – Wroclaw, 1974. – 139с.
117023
  Babinger Franz Z dziejow imperium Osmanow. / Babinger Franz. – Warszawa, 1977. – 567с.
117024
  Ostrowska Ewa Z dziejow jezyka polskiego i jego piekna. Studia i szkice / Ostrowska Ewa. – Krakow, 1978. – 417с.
117025
  Gorska Hanna Z dziejow karykatury polskiej / Gorska Hanna. – Warszawa, 1977. – 367с.
117026
  Pawlowicz Jerzy Z dziejow konspiracyjnej KRN. 1943-1944 / Pawlowicz Jerzy. – Warszawa, 1961. – 256с.
117027
   Z dziejow kultury fizycznej w Polsce i wsrod polakow na obczyznie w latach 1918-1939. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 119s. – ISBN 83-7098-464-9
117028
   Z dziejow kultury muzycznej Poznania. – Poznan : Ars nova, 1996. – 184s. – ISBN 83-85409-40-8
117029
  Jablonski Witold Z dziejow literatury chinskiej / Jablonski Witold. – Warszawa, 1956. – 200с.
117030
  Ranicki Marceli Z dziejow literatury niemieckiej. 1871-1954 / Ranicki Marceli. – Warszawa, 1955. – 370с.
117031
  Halicz B. Z dziejow mysli ewolucyjnej / B. Halicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 215s.
117032
  Topolski Jerzy Z dziejow narzedzi pracy. Od motyki do kombajnu / Topolski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 210с.
117033
  Hera Janina Z dziejow pantomimy, ozyli Palac zaczarowany. / Hera Janina. – Warszawa, 1975. – 409с.
117034
   Z dziejow Polecia prawa w naukach biologicznych. – Warszawa : PWN, 1967. – 126 s.
117035
   Z dziejow polskiej mysli filozoficznej i spolecznej. – Warszawa : Wiedza
T. 2 : Wiek XVIII-oswiecenie / red. nauk. B. Suchodolski. – 1956. – 364 s.
117036
  Dynak Wladyslaw Z dziejow polskiej piesni lowieckiej / Dynak Wladyslaw. – Wroclaw, 1991. – 275с.
117037
  Budzilo Jerzy Z dziejow postepu. / Budzilo Jerzy, Dybowski Stefan. – Warszawa, 1960. – 464с.
117038
  Halaba Ryszard Z dziejow PPR w wojewodztwie Bydgoskim. (1945-1947). / Halaba Ryszard, Kolomejczyk Norbert. – Bydgoszczy, 1962. – 124с.
117039
  Kozanski Tadeusz Z dziejow studenckich walk 1932-1939 / Kozanski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 176с.
117040
  Olszewski Wojciech Z dziejow wedkarstwa polskiego od konca wieku XIX do czasow wspolczesnych / Olszewski Wojciech. – Torun, 1993. – 202с.
117041
  Bauman Z. Z dzielow demokratycznego idealu / Z. Bauman. – Warszawa : Iskry, 1960. – 189 s.
117042
  Karpowicz W. Z ewolucji swiata roslin : Szkice / W. Karpowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Pan-we wydawnictw szkolnych, 1958. – 139s.
117043
  Remiszewska Teresa Z goryczy soli moja radosc : Opowiesc o samotnym rejsie Komodorem przez Atlantyk / Remiszewska Teresa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1979. – 299s. : 16k.il. – ISBN 83-08-00086-X
117044
  Lepecki Mieczyslaw Z gwiazdy na gwiazde. Podroz z Brazylii do Polski. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 296с.
117045
  Zaruski M. Z harcerzami na ``Zawiszy czarnym`` / Mariusz Zaruski. – 3-ie wyd. powojenne. – Warszawa : Sport i turystyka, 1970. – 133 s. : fot.
117046
  Zelinka Milan Z havranieho dvora / Zelinka Milan. – Plzen : Slovensky spisovatel, 1988. – 357 s.
117047
  Szaynok B. Z historia i Moskwa w tle : Polska a Izrael 1944 - 1968 / Bozena Szaynok; Instytut pamieci narodowej, komisja scigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu; Uniwersytet Wroclawski, wydzial nauk historycznych i pedagogicznych, Instytut historyczny. – Warszawa, 2007. – 504 s. – (Monografie ; tom 36). – ISBN 978-83-60464-49-6
117048
  Sedlacek Jiri Z historie Svazu ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi / Sedlacek Jiri. – Praha, 1955. – 64с.
117049
  Sikora Jan Z historii chemii.. / Sikora Jan. – Warszawa, 1977. – 320с.
117050
  Gorski Konrad Z historii i teorii literatury / Gorski Konrad. – Warszawa
2. – 1964. – 416с.
117051
   Z historii i teorii pedagogiki XX wieku // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 214 s. – (Folia paedagogica ; N 2). – ISSN 1427-9703
117052
  Capkova Bela Z jabkenicke myslivny / Capkova Bela. – Praha, 1976. – 121с.
117053
  Orzeszkowa E. i in. Z jednego strumienia / E. i in. Orzeszkowa. – Warszawa, 1960. – 386с.
117054
  Bidwell George Z kapitanem Cookiem przez Pacyfik / Z oryginalu angielskiego tlum. A.Bidwell. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1961. – 239s. : 1 mapa
117055
  Okonski Karol Z karabinem na bakier / Okonski Karol. – Katowice, 1962. – 232с.
117056
  Gomulka W. Z kart naszej historii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 427с.
117057
  Broszkiewicz Stanislaw Z Kobusem do gwiazd. / Broszkiewicz Stanislaw. – Krakow, 1981. – 237с.
117058
  Pigon Stanislaw Z Komborni w swiat / Pigon Stanislaw. – Wyd. 4. rozszerzone. – Krakow, 1957. – 292с.
117059
  Tchorz Czeslaw Z kowala - "Kowal". Wspomnienia z lat 1930-1944 / Tchorz Czeslaw. – Warszawa, 1974. – 283с.
117060
  Orkan Wladyslaw Z krainy gorcow : Nowele i obrajki / Orkan Wladyslaw. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 282с.
117061
  Orkan Wladyslaw Z krainy gorcow / Orkan Wladyslaw. – Krakow, 1975. – 282с.
117062
  Stepowski Tadeusz Z kraju dalekiego dziecinstwa / Stepowski Tadeusz. – Lodz, 1967. – 178с.
117063
  Zukrowski Wojciech Z kraju milczenia / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 421 s.
117064
  Kotanski Wieslaw ta in. Z krancow Azii / Wieslaw ta in. Kotanski. – Warszawa, 1967. – 200с.
117065
  Olszewski Kazimierz Z kronik teatralnych Zaglebia i Slaska / Olszewski Kazimierz. – Krakow, 1960. – 516с.
117066
  Klubowna Anna Z lat dalekich i bliskich. / Klubowna Anna, St. Kazmierczyk. – Warszawa, 1966. – 544с.
117067
  Sedlak Jaroslav Z lavice za katedru. Z pameti ucitele / Sedlak Jaroslav. – Praha, 1960. – 280с.
117068
  Povazan Michal Z literarnych studii a clankov / Povazan Michal. – Bratislava, 1953. – 194с.
117069
  Dunarowski Wladyslaw Z malego okna / Dunarowski Wladyslaw. – Warszawa, 1979. – 265с.
117070
  Pfleger-Moravsky Gustav Z maleho sveta / Pfleger-Moravsky Gustav. – Praha, 1962. – 400с.
117071
  Lasak Oldrich Z malirova zapisniku / Lasak Oldrich. – Praha, 1959. – 124с.
117072
  Ptasinski Jan Z mazowieckich pol / Ptasinski Jan. – Warszawa, 1959. – 344с.
117073
  Mallek Karol Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890-1919 / Mallek Karol. – Warszawa, 1967. – 284с.
117074
  Kostrzewski Josef Z mego zycia : Pamietnik / Kostrzewski Josef. – Wroclaw; Warzsawa; Krakow : Zaklad narodowy im. Ossolinskich-, 1970. – 366s. : il.
117075
  Sova Antonin Z meho kraje. Soucit i vzdor / Sova Antonin. – Praha, 1962. – 263с.
117076
  Dynak W. Z Mickiewiczem na lowach // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – S. 1-278. – ISSN 0239-6661
117077
  Swirko Stanislaw Z Mickiewiczem pod reke: Czyli zycie i tworczosc Jana Czeczota / Swirko Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 326с.
117078
  Hrusovsky I. Z minulosti a sucasnosti filozofie / I. Hrusovsky. – Bratislava : Vyd-vo Slovenskej Akademie vied, 1961. – 348 s.
117079
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 53 s.
117080
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 59s.
117081
  Iwicki Jozef Z mysla o Niepodleglej... Listy polaka, zolnierza armii niemieckiej, z okopow I wojny swiatowej (1914-1918) / Iwicki Jozef; Juzwenko A. (wybor, wstep, oprac.). – Wroaclaw i i., 1978. – 303с.
117082
  Stabinska Jadwiga Z nadmiaru milosci: Zycie wewnetrzne Anieli Salawy / Stabinska Jadwiga. – Warszawa, 1987. – 188с.
117083
  Osmanczyk Edmund Z notatnika reportera / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 388с.
117084
   Z novsich vytvarnych dejin slovenska : subor studii a materialov. – Bratislava : Vydavatel"stvo slovenskej akademii vied, 1962. – 551 s. : il.
117085
  Pigon Stanislaw Z ogniw zycia i literatury / Pigon Stanislaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 480с.
117086
  Karsai Elek Z Orlieho hniezda v Berchtesgadene po Berlinsky bunker. / Karsai Elek. – Praha, 1967. – 512с.
117087
   Z osiagniec nauczycieli jezykow obcych : odczyty pedagogiczne z R.SZK. 1956 / 57. – Warszawa : Panstwowe zaklady wyd-w szkolnych, 1959. – 135 s.
117088
  Leszczynski Jerzy Z pamietnika aktora. / Leszczynski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 272с.
117089
  Smiechowski K. Z perspektywy stolicy : Lodz okiem warszawskich tygodnikow spoleczno-kulturalnych (1881-1905) / Kamil Smiechowski. – Lodz : Ibidem, 2012. – 228 s. : il. – На обкл. та корінці відомості щодо назви: Obraz Lodzi w warszawskich tygodnikach spoleczno-kulturalnych (1881-1905). – Bibliogr.: s. 214-220. – ISBN 978-83-62331-17-8
117090
  Lidman Sara Z piecioma brylantami / Lidman Sara; Przelozyla M.Olszanska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 273s.
117091
  Kedziorzyna Maria Z piekla rodem. Polskie basnie ludowe. / Kedziorzyna Maria. – Krakow, 1971. – 144с.
117092
  Passendorfer Artur Z pobojowiska "Bledow jezykowych" / Passendorfer Artur. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 48с.
117093
  Jakobiec Jan Z Poleskiej krainy / Jakobiec Jan. – Warszawa, 1989. – 176с.
117094
   Z politologiczno-historycznych badan nad najnowszymi dziejami Dolnego Slaska po II wojnie swiatowej / Pod red.Cz.Lewandowskiego, B.Rogowskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 175 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
117095
  Moric Rudo Z polovnickej kapsy / Moric Rudo. – Bratislava, 1957. – 134с.
117096
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
117097
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
117098
  Koprowski Jan Z poludnia i polnocy / Koprowski Jan. – Katowice, 1963. – 172с.
117099
   Z praktyki nauczania matematyki w szkole ogolnoksztalcacej. – Warszawa : Pastwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1962. – 148 s.
117100
  Paszkiewisz Anna Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej : Od L. Andriejewa do W.Wiszniewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2126. – 113. – (Slavica Wratislaviensia ; 104). – ISSN 0137-1150
117101
  Fiszman Samuel Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. / Fiszman Samuel. – Warszawa, 1956. – 92с.
117102
   Z problematyki teorii edukacji : Materialy z dzialalnosci PTP w Toruniu. – Warszawa; Torun : Polskie towarzystwo pedagogiczne, 1995. – 109 s.
117103
  Suska Dorota Z problemow stylizacji jezykowej w opowiadaniach Marka Hlaski / Suska Dorota; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2000. – 194s. – ISBN 83-7098-59994-7
117104
  Kuzma Erazm Z problemow swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. / Kuzma Erazm. – Wroclaw, 1976. – 179с.
117105
  Sedlmayerova Anna Z prvnich rad / Sedlmayerova Anna. – Praha, 1953. – 272с.
117106
  Antoni J. Z Przeszlosci Polesia Kijowskiego : Opowiadanie historyczne / J. Antoni. – (Wydanie redakcyi biblioteki Warszawskiej). – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa, 1882. – 88с.
117107
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-68-3
Tom 1. – 1999. – 294s. : Il.
117108
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-04-7
Tom 2. – 1999. – 288s. : Il.
117109
  Bodnicki Wladyslaw Z rodu tytanow: upadly aniol; Miedzy niebiem a pieklem: Wyzwolony / Bodnicki Wladyslaw. – Lodz, 1985. – 544с.
117110
  Natanson Wojciech Z roza czerwona przes Parys / Natanson Wojciech. – [ Krakow ] : Wyd-wo literackie, 1975. – 246s.
117111
  Illakowiczowna Kazimiera Z rozbitego fotoplastikonu / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1957. – 80с.
117112
  Mraz Andrej Z ruskej literatury a jej ohlasov u Slovakov. / Mraz Andrej, 1955. – 214с.
117113
  Stanislav Jan Z rusko-slovenskych kulturnych stykov v casoch Jana Holleho a Ludovita Stura / Stanislav Jan. – Bratislava, 1957. – 132с.
117114
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 314с.
117115
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 397с.
117116
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 392с.
117117
  Znamierowski Cz. Z socjologii rozkazu // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – T. 59, N 1. – S. 25-42. – ISSN 0033-2356


  Wybor z przedwojennych tomow "Przegladu sociologicznego". Tom 1.
117118
  Drozdowski Bohdan Z Szekspirem... / Drozdowski Bohdan. – Lodz, 1977. – 324с.
117119
  Winczakiewicz Jan Z szuflady emigranta / Winczakiewicz Jan; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 167s. – ISBN 83-231-1313-0
117120
  Mineyko Z. Z tajgi pod Akropol : Wspomnienia z lat 1848-1866 / Zygmunt Mineyko. – Warszawa : Instytut wydawniczy "PAX", 1971. – 552s. : il.
117121
  Tarnowski Janusz Z tajnikow naszego "ja": Typologia osobowosci wg. R. Le Senne"a / Tarnowski Janusz. – Poznan, 1987. – 368с.
117122
  Macdonald Ross Z tamtej strony dolara / Macdonald Ross; Przelozyla K.Wojciechowska. – Warszawa : Iskry, 1978. – 315s. – (Klub srebrnego klucza)
117123
  Wroblewski Zbignew Z tarcza i na tarczy / Wroblewski Zbignew. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1971. – 280 s.
117124
  Kasprowicz Jan Z Tatr. / Kasprowicz Jan. – Krakow, 1976. – 106с.
117125
  Krasicki Jerzy Z tej samej gliny. / Krasicki Jerzy. – Warszawa, 1961. – 260с.
117126
   Z teorii i doswiadczen pedagogicznych. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 264 s. – (Lodzkie studia pedagogiczne ; 1). – ISBN 978-83-7525-130-2
117127
  Lam Andrzej Z teorii i praktyki awangardyzmu / Lam Andrzej. – Warszawa, 1976. – 127с.
117128
  Ladyka Stanislaw Z teorii integracji gospodarczej : Teoretyczhe aspekty korzysci z miedzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej / Ladyka Stanislaw. – 2e wyd. – Warszawa : Katedra integracji europ.im.J.Monneta; Koleg.gospod.swiat.; Szkola glowna handl., 2001. – 206s. – ISBN 83-7225-124-X
117129
  Pagaczewski Stanislaw Z tobolkiem za Krakow / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1979. – 167с.
117130
  Slesicki Wladyslaw Z Tomkiem i Monika w pustyni i w puszczy / Slesicki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 156с.
117131
  Kisielewski Wladyslaw Z Torunia do Londynu podroz z przeszkodami. / Kisielewski Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 212с.
117132
   Z tradic slovanske kultury v cechach : sazava a Emauzy v dejinach ceske kultury. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 244 s., [14] pl. ill. : photo
117133
  Wawrzykowska-Wierciochowa Z umilowania / Wawrzykowska-Wierciochowa. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1973. – 568 s.
117134
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Z uprimnosti duse / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 175,[8]s. – ISBN 80-7090-521-2
117135
  Macek Antonin Z vychodu zari nam jas / Macek Antonin. – Praha, 1952. – 144с.
117136
   Z vyvoje bibliografie : Katalog vystavy usporadane u prilezitosti 2. – Brno, 1981. – 33с.
117137
  Putrament Jerzy Z wedka przez trzy kontynenty / Putrament Jerzy. – Poznan, 1968. – 144с.
117138
  Salmonowicz Stanislaw Z wieku Oswiecenia : Studia z dziejow prawa i polityki XVIII wieku / Salmonowicz Stanislaw. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 121S. – ISBN 83-231-1331-9
117139
  Gustawicz B. Z wszechswiata / B. Gustawicz, E. Wyrobek. – Lodz ; Warszawa : Ludwika Fiszera. – 238 s. : Z licznemi illustr.
117140
  Czerniewski W. Z zagadnien dydaktyki jezyka polskiego w klasach licealnych / W. Czerniewski, Wl. Slodkowski. – Warszawa, 1960. – 172с.
117141
  Lukasiewicz Jan Z zagadnien logiki i filozofii. Pisma wybrane / Lukasiewicz Jan; Slupecki J. – Warszawa, 1961. – 310с.
117142
  Kubiak Stanislaw Z zagadnien rozwoju i dzialalnosci PPR w Wielkopolsce i na ziemi Lubusskiej 1945-1946. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1964. – 196с.
117143
  Mielczarek Alfred Z zagadnien slownictwa wojskowego / Mielczarek Alfred. – Warszawa, 1976. – 119с.
117144
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa : lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej / pod red. Przemyslawa Kaczmarka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3164 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa / pod red. P. Kaczmarka. – S. 1-288. – ISBN 978-83-229-3037-3. – ISSN 0239-6661
117145
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Konstytucja // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
117146
  Furmanik Stanislaw Z zagadnien wersyfikacji polskiej / Furmanik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 318с.
117147
  Bauman Z. Z zagadnien wspolczesnej socjologh amerykanskiej / Zygmunt Bauman. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1961. – 242 s.
117148
  Fucik Julius Z zemi milovane. Reportaze ze Sovetskeho svazu / Fucik Julius. – Praha, 1949. – 546с.
117149
  Capote Truman Z zimna krwia : Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego nastepstwach / Capote Truman; Tlumaczyl B. Zielinski. – Warczawa : Czytelnik, 1968. – 576s.
117150
  Berg B. Z zorawiami do Afryki / B. Berg. – Charkow ; Kijow : Narodowosciowych, 1932. – 95 s.
117151
  Kraszewski Jozef Ignacy Z zycia awanturnika. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1959. – 260с.
117152
  Dobrzanscy Janina i Jan Z zycia mrowek / Janina i Jan Dobrzanscy. – Warszawa : Szkolnych, 1958. – 68s.
117153
  Zabinski Jan Z zycia zwierzat / Zabinski Jan. – Warszawa : Iskry, 1964. – 392S.
117154
  Rolicki Janusz Z zyciem pod pache / Rolicki Janusz. – Warszawa : Iskry, 1968. – 237s.
117155
  Blumowna Helena Z. Pronaszko / Blumowna Helena. – Warszawa, 1958. – 80с.
117156
  Matuska Alexander Za a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1975. – 493с.
117157
  Lenz Siegfried Za burta / Lenz Siegfried; Przelozyla T.Jatkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 170s.
117158
  Sienkiewicz Henryk Za chlebem / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1960. – 88с.
117159
  Kabatc E. Za duzo slonca / Eugeniusz Kabatc. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1959. – 168 s.
117160
  Lysakowski Jan Za gorami, za lasami... / Lysakowski Jan. – Warszawa, 1963. – 196с.
117161
  Jagiello Michal Za grania gran / Jagiello Michal. – Warszawa : Iskry, 1998. – 167s. – ISBN 83-207-1572-5
117162
  Rommel Juliusz Za honor i ojczyzne. Wspomnienia dowodcy armii "Lodz" i "Warszawa" / Rommel Juliusz. – Warszawa, 1958. – 420с.
117163
  Salinski Stanislaw Maria Za jeden twoj usmiech Joanno / Salinski Stanislaw Maria. – Wyd.2. – Lublin : Wyd.Lubelskie, 1990. – 388s. – ISBN 83-222-0620-8
117164
  Soloma Antoni Za kazda cene. Niemiecki kler katolicki wobec ludnosci polskiej na Warmii, Mazurach i Powislu w latach 1919-1939 / Soloma Antoni. – Warszawa, 1976. – 394с.
117165
  Ofierski Jerzy Za Kierdziolkowa miedza / Ofierski Jerzy; Ilustrowal J.Flisak. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 143s. – (Biblioteka satyry)
117166
  Sieciechowiczowa Lucyna Za Krakowska Brama / Sieciechowiczowa Lucyna. – Warszawa, 1960. – 370с.
117167
  Hanzelka Jiri Za lovci lebek. / Hanzelka Jiri, Zikmund Miroslav. – Praha, 1958. – 268с.
117168
  Drewnicki Leon Za moich czasow / Drewnicki Leon. – Warszawa, 1971. – 287с.
117169
  Szczypiorski Andrzej Za murami Sodomy / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1963. – 230с.
117170
  Chorvath Michal Za nove obzory: Studie literarno-kriticke / Chorvath Michal. – Bratislava, 1953. – 262с.
117171
  Uminski Z. Za pozno, za daleko / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1989. – 167 s.
117172
  Smilovsky Alois Vojtech Za rannich cervanku a jine povidky / Smilovsky Alois Vojtech. – Praha, 1953. – 306с.
117173
  Kraszewski Jozef Ignacy Za Sasow. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 338с.
117174
  Lipowczan Halina Za siedmoma haldami / Lipowczan Halina. – Katowice, 1965. – 172с.
117175
  Rudnicka Halina Za siodmym progiem / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1959. – 272с.
117176
  Janka Otto Za Sklenencu horu. Iranem a iranskym balucistanem / Janka Otto. – Praha, 1977. – 142с.
117177
  Schanilec Josef Za Slavou. Cteni o ceskych hudebnich v Pusku. Zvlaste od druhe poloviny XVIII do pocatku XX stoleti / Schanilec Josef. – Praha, 1961. – 230с.
117178
  Skultety Jozef Za slovensky zivot / Skultety Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 416 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.7). – ISBN 8070904895
117179
  Kutik Vincent Za socialisticky zivot kniznic. / Kutik Vincent. – Bratislava, 1979. – 243с.
117180
  Jakes Petr Za sopkami Pacifiku / Jakes Petr. – Praha, 1975. – 188с.
117181
  Siroky Viliam Za stastne Slovensko v socialistickem Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Praha, 1953. – 352с.
117182
  Siroky Viliam Za stastne Sovensko v socialistickom Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Bratislava, 1952. – 307с.
117183
  Jaburkova Jozka Za stesti lidu / Jaburkova Jozka. – Praha, 1953. – 422с.
117184
  Novak Vaclav Za svobodne Ceskeslovensko / Novak Vaclav. – Praha, 1977. – 276с.
117185
   Za szkolna brama. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1962. – 291s.
117186
  Marek Jiri Za tebou stin / Marek Jiri. – Praha, 1962. – 344с.
117187
  Iwaszkiewicz Joanna Za tyle pieknych dni / Iwaszkiewicz Joanna. – Warszawa, 1984. – 242с.
117188
  Benka Martin Za umenim / Benka Martin. – Bratislava, 1958. – 388с.
117189
  Czerminski Adrian Za wrotami Bab-El-Mandeb / Czerminski Adrian. – Poznan, 1963. – 188с.
117190
  Думанська О. Za Wulf : проза: жіночий роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-49. – ISSN 0130-321Х
117191
  Tolstoj Alexej Za zviratky do pohadky / Tolstoj Alexej. – Praha, 1968. – 206с.
117192
  Anderman Janusz Zabava w gluchy telefon. / Anderman Janusz. – Warszawa, 1976. – 95с.
117193
  Novovesky S. Zabavna matematika : 300+3 zabavnych matematickych uloch / S.Novovesky, K. Krisalkovic, T. Lesko. – Bratislava : Slov.ped. nakl., 1975. – 315s.
117194
  Novovesky S. Zabavna matematika / S.Novovesky, K. Krizalkovic, I. Lecko. – Praha : Slov.ped. nakl., 1975. – 323s.
117195
  Rudnicki Adolf Zabawa ludowa. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1979. – 184с.
117196
  Stern Anatol Zabawa w pieklo / Stern Anatol. – Warszawa, 1959. – 340с.
117197
  Minkowski Aleksander Zabawa z diablem / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1966. – 222с.
117198
  Karwacki Wladyslaw Lech Zabawy na bielanach. / Karwacki Wladyslaw Lech. – Warszawa, 1978. – 162с.
117199
  Srogosz T. Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosje w 1783 roku na Prawobrzeznej Ukrainie // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 24-30. – ISSN 2076-1554


  Мілітарний аспект анексій Криму Росією у 1783 р. на Правобережній Україні.
117200
  Lee Harper Zabic drozda / Harper Lee; Przelozyla Z.Kierszys. – 4-e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 392s.
117201
  Filipowicz Kornel Zabic jelenia! / Filipowicz Kornel. – Krakow, 1978. – 68с.
117202
  Ostrowska Ewa Zabic ptaka / Ostrowska Ewa. – Warszawa : Agencia Wyd.Interster, 1990. – 205с. – ISBN 83-85059-16-4
117203
  Auderska Halina Zabic strach / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1985. – 159s. – ISBN 83-05-11330-2
117204
  Momot Adolf Zabieg / Momot Adolf. – Olsztyn, 1981. – 216с. – ISBN 83-7002-067-4
117205
  Loebl Bogdan Zabij ja i wyjedz z tego miasta / Loebl Bogdan. – Warszawa, 1979. – 130с.
117206
  Wojcik Zygmunt Zabijanie koni / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia wyd-cza, 1973. – 197 s.
117207
  Klys Ryszard Zabijcie czarna owec. / Klys Ryszard. – Warszawa, 1972. – 334с.
117208
  Grodzienska Stefania Zabka / Grodzienska Stefania. – Warszawa, 1961. – 172с.
117209
  Danielsson Bengt Zabudnute ostrovy. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 139с.
117210
  Pilch Jozef Zabytki architektury Dolnego Slaska / Pilch Jozef. – Wroclaw, 1978. – 376 s.
117211
  Tenu Augustin Zacamintele de ape hipertetermale din nord-vestul Romaniei / Tenu Augustin. – Bucuresti, 1981. – 192с.
117212
  Franko Ivan Zachar Berkut / Franko Ivan. – Praha, 1956. – 170 с.
117213
  Krupinski Wladyslaw Zachlannosc mordercy. / Krupinski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 126с.
117214
  Czernik Stanislaw Zachod slonca / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1965. – 228с.
117215
  Kruk Miroslaw Piotr Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z dzieciatkiem w wieku 15 i 16 / Kruk Miroslaw Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 350s. – ISBN 83-233-1411-X
117216
  Siatkowska Ewa Zachodnioslowianskie zawolania na zwierzenta. (Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu jezykowego) / Siatkowska Ewa. – Warszawa, 1976. – 215с.
117217
  Smyczek Slawomir Zachowania konsumentow na rynku uslug bankowych / Smyczek Slawomir. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 218s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7346--037-X
117218
  Gorynia Marian Zachowania przedsiebiorstw w okresie transformacji : Mikroekonomia przejjscia / Gorynia Marian; Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2000. – 312s. – ISBN 83-88222-04-X
117219
  Sowa Izabela Zachowania rynkowe mlodych konsumentow : Reklama jako determinanta zachowan / Sowa Izabela. – Katowice, 2001. – 156s. – (Prace naukowe / Akademia ekonom. w Katowicach). – ISBN 83-7246-030-2
117220
  Borecka-Biernat Danuta Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / Borecka-Biernat Danuta, , Weglowska-Rzepa Krystyna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2166 : Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / D.Borecka-Biernat, K. Weglowska-Rzepa. – S.1-213. – ISSN 0239-6661
117221
  Stehlik Miloslav Zaciname zit / Stehlik Miloslav. – Praha, 1952. – 71с.
117222
  Tiendriakow Wlodzimierz Zacmienie / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1982. – 275с.
117223
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
1. – 1973. – 103с.
117224
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
2. – 1973. – 123с.
117225
  Kumicic Eugen Zacudeni svatovi. / Kumicic Eugen. – 6 izd. – Zagreb, 1974. – 214с.
117226
  Dowzenko Zaczarowana Desna : i inne opowiesci filmowe / Aleksander Dowzenko; Przel. z ukr. S.E.Bury. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1976. – 434,[2]s.
117227
  Babinicz Waldemar Zaczarowane laski / Babinicz Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 180s.
117228
  Huszcza Jan Zaczarowany banknot / Huszcza Jan. – Warszawa, 1963. – 120с.
117229
  Henriksen Vera Zaczarowany kamien / Henriksen Vera; Przelozyla B. Hlasko. – Warszawa : Instytut wydawniczy PAX, 1976. – 198s.
117230
  Bieganski Witold Zaczelo sie w Coetquidan / Bieganski Witold. – Warszawa, 1977. – 364с.
117231
  Majewski Adam Zaczelo sie w Tobruku / Majewski Adam. – Lublin, 1973. – 436с.
117232
  Coriolan Krysztof Zaczepy i brania. / Coriolan Krysztof. – Krakow, 1986. – 119с.
117233
  Sitarska B. Zadania dydaktyczne z pedagogiki w procesie ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli / B.Sitarska; Panstwowy uniw. ped. im. I.Franka w Drohobyczu; Acad. Podlaska w Siedlcach. – Drohobycz, Siedlce : Wyd-wo Akademii Podlaskiej, 2003. – 380 s. – ISSN 0860-4371
117234
  Bierut B. Zadania partii w walce o czujnosc rewolucyjna na tle sytuacji obecnej : referat i przemowienie koncowe wygloszone na trzecim plenum KC PZPR w dniach 11-13 listopada 1949 roku / Boleslaw Bierut. – Warszawa : "Ksiazka i wiedza, 1949. – 93 s.
117235
  Bazanska T. Zadania z matematyki : Podrecznik dla studiow ekonomicznych / T. Bazanska, I. Karwacka, M. Nykowska. – 2 wyd. – Warszawa : PWN, 1977. – 410 s.
117236
  Gdowski B. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej / B. Gdowski, E. Plucinski. – Wyd. 4. – Warszawa : PWN, 1972. – 287 s.
117237
  Lysakowski Jan Zadanie na jedna noc / Lysakowski Jan. – Lodz, Kielce : Wyd-wo Lodzkie, 1987. – 336s. – ISBN 83-218-0550-7
117238
  Sierecki Slawomir Zadanie specjalne / Sierecki Slawomir. – Warszawa, 1978. – 208с.
117239
  Wierzbicki W. Zadanie z teorii naprezen, wyboczenia i drgan / W. Wierzbicki. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 168 с.
117240
  Voltaire Zadig ou la destinee. Micromegas / Voltaire. – Moscou : Editions en lagues etrangeres, 1947. – 117 p.
117241
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1958. – 416с.
117242
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1973. – 218с.
117243
  Banaszak Jozef Zadlowki i uzadlenia : Poradnik dla kazdego / Banaszak Jozef, Nadolski Jerzy. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 90s. – ISBN 83-70996-396-X
117244
  Druon Maurice Zadza zycia / Druon Maurice. – Krakow, 1985. – 225с.
117245
  Manzano Juan Francisco Zafira / Manzano Juan Francisco. – La Habana, 1962. – 134с.
117246
  Zabinski Jan Zagadka ewolucjonizmu / Zabinski Jan. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1968. – 424S.
117247
  Kostecki Tadeusz (Wand Krystyn T.) Zagadka jednej nocy / Tadeusz (Wand Krystyn T.) Kostecki. – Katowice : Slask, 1958. – 381s.
117248
  Urbanek A. Zagadka najstarszych sladow zycia na Ziemi / A. Urbanek. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1966. – 80s.
117249
  Tricart Jean Zagadnienia geomorfologiczne / Tricart Jean. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 236s.
117250
  Jozwiak K. Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu plytkich odwodnien metodami analitycznymi / Krzysztof Jozwiak. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2015. – 338, [1] s. : il., таb. – Bibliogr.: s. 325-330. – ISBN 978-617-7096-46-6
117251
  Gardocki Lech Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa popelnione za granica. / Gardocki Lech. – Warszawa, 1979. – 180с.
117252
  Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
117253
  Gwizdz A. Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej / A. Gwizdz. – Warszawa, 1972. – 296с.
117254
  Wiatr J.J. Zagadnienia rasowe w socjologii amerykanskiej / Jerzy J.Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 296 s.
117255
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – ISSN 0084-4446


  1997. N 73
117256
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.42, N 1/2 (83-84). – 1999


  1997. N 73
117257
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров =Lles problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.43, N 1/2 (85/86). – 2000
117258
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.44, N 1/2 (87/88). – 2001
117259
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.45, N 1/2 (89/90). – 2002
117260
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.46, z. 1/2 (91-92). – 2003


  1997. N 73
117261
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.47, z. 1/2 (93/94). – 2004


  1997. N 73
117262
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.48, z. 1/2 (95/96). – 2005
117263
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.49, z. 1/2 (97/98). – 2006
117264
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.50, z.1/2 (99/100). – 2007
117265
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 51, z.1/2 (101/102). – 2008
117266
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 52, z.1/2 (103/104). – 2009
117267
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 53, z.1/2 (105/106). – 2010
117268
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 1 (107). – 2011
117269
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 2 (108). – 2011
117270
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 1 (109). – 2012
117271
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 2 (110). – 2012
117272
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 1 (111). – 2013
117273
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 2 (112). – 2013
117274
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 1 (113). – 2014
117275
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 2 (114). – 2014
117276
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 1 (115). – 2015
117277
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 2 (116). – 2015
117278
  Karolak S. Zagadnienia skladni ogolnej. / S. Karolak. – Warszawa, 1972. – 182с.
117279
  Szczepanski Jan Zagadnienia socjologii wspolczesnej / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 132с.
117280
  MIsztal Bronislaw Zagadnienia spolecznego uczestnictwa i wspoldzialania / MIsztal Bronislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 277с.
117281
  Tunkin G.I. Zagadnienia teorii prawa miedzynarodowego / G.I. Tunkin. – Warszawa, 1964. – 412с.
117282
  Harasimowicz Jerzy Zagadnienia uchwalania budzetu socjalistycznego. / Harasimowicz Jerzy. – Warszawa, 1965. – 152с.
117283
  Lowmianski Henryk Zagadnienie roli Normanow w genezie panstw slowianskich / Lowmianski Henryk. – Warszawa, 1957. – 204с.
117284
  Gierulanka Danuta Zagadnienie swoistosci poznania matematycznego / Gierulanka Danuta. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 190 s.
117285
  Kastner Erich Zaginiona miniatura, czyli przygody wrazliwego rzeznika. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 222с.
117286
  Binkowski Ryszard Zaginiony / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1984. – 192с.
117287
  Robertson K. Zaginiony brat / K. Robertson. – Warszawa, 1973. – 158с.
117288
  Kozminski Karol Zaglebie Staropolskie w Kielecckiem / Kozminski Karol. – Warszawa, 1955. – 112с.
117289
  Korabiewicz Waclaw Zaglem do jogow / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 388с.
117290
  Bobruk Albin Zagony rososzy / Bobruk Albin. – Warszawa, 1984. – 109с.
117291
   Zagorsk State Museum - preserve of history and art : an illustrated guide book. – M, 1988. – 160 p.
117292
  Ilyin M.A. Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery / M.A. Ilyin. – M., 1967. – 132с.
117293
  Babik Wieslaw Zagraniczne bazy danych w krakowskich placowkach informacji naukowej / Babik Wieslaw; Uniw. Jagellonski, Instytut filol. polskiej, Katedra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Krakow, 1995. – 40s. – (Materialy edukacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Nr.1). – ISBN 83-901577-4-8
117294
  Raos Ivan Zagreb / Raos Ivan. – Zagreb, 1956. – 176с.
117295
  Pavic Milan Zagreb / Pavic Milan. – Zagreb, 1959. – 100с.
117296
   Zagreb. – Zagreb : Matica Hrvatska, 1961. – 85, [99] s. : ill.
117297
  Senoa August Zagrebulje i drugi feljtoni / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
117298
  Ciejpa-Znamirowski Krzysztof Zagrozenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitalowego / Ciejpa-Znamirowski Krzysztof. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2002. – 274s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol. uniw. Lubelski). – ISBN 83-228-0821-6
117299
  Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
117300
   Zagrozenia,ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczo-rolniczego. – 3 wyd., zmien i rozsz. – Wroclaw : Wyd-wo akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 532s. – ISBN 83-87866-X
117301
  Panas Henryk Zagubieni w lesie / Panas Henryk. – Olsztyn, 1978. – 231с.
117302
  Borun K. Zagubiona przyszlosc / K. Borun, A. Trepka. – Warszawa, 1954. – 592с.
117303
  Borun Krzysztof Zagubiona przyszlosc / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1986. – 303с.
117304
  Proskova Hana Zahada obri cise / Proskova Hana. – Praha, 1983. – 247с.
117305
  Merrien Jean Zahagny Krystof Kolumbus / Merrien Jean. – praha, 1972. – 225с.
117306
  Draeger Max Zahl, Funktion und Gruppe / Draeger Max. – Leipzig - Jena : Urania Verl., 1955. – 124 S. : 49 Abb., 8 Tabellen. – (Wissenschaft und Technik verstandlich dargestellt 61. Reihe Technik)
117307
  Kindelberger Albert Zahlen zeigen den Aufstieg der Deutschen Demokratischen Republik. / Kindelberger Albert. – Berl., 1956. – 131с.
117308
  Hums Manfred Zahlen, Masse und Mengen / Hums Manfred. – Leipzig, 1992. – 291с.
117309
  Holzer Ludwig Zahlentheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 14)
Teil 2. – 1959. – 127 S.
117310
  Hasse Helmut Zahlentheorie / Hasse Helmut. – 2. erw. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1963. – 16, 610 S. : 49 Abb.
117311
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1. Band., 1 Teil. – 1950. – 441с.
117312
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; E. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 2. Teil. – 1951. – 571с.
117313
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 3. Teil. – 1951. – 724с.
117314
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 5. Teil. – 1952. – 470с.
117315
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
3. – 1952. – 795с.
117316
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 4. Teil. – 1955. – 1007с.
117317
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein. – 6. Aufl. – Berl.
4. – 1955. – 881с.
117318
  Novy Karel Zahorkle usmevy / Novy Karel. – Praha, 1959. – 168с.
117319
  Zeyer Julius Zahrada marianska / Zeyer Julius. – Praha : Vysehrad, 1990. – 155 s.
117320
  Hora Josef Zahrada Popelcina / Hora Josef. – Praha, 1961. – 98с.
117321
  Psutkova Zdenka Zahrada u modrych kamenu / Psutkova Zdenka. – Praha, 1986. – 180с.
117322
  Korbel F. Zahranicne obchodni politika Ceskoslovenska / F. Korbel, V. Novacek. – Praha, 1970. – 63с.
117323
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
1. – 1972. – XVIII, [2], 1366 p.
117324
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
2. – 1972. – P. 1367 - 2360
117325
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
3. – 1972. – P. 2362 - 3454
117326
  Tichy Lucas Zahranicni a bezpecnostni politika Vladimira Putina v letech 2000 - 2008 na posadi bezpecnostni kultury Ruske federace // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 69-108. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
117327
   Zahranicni literatura : Celostatni evidence. – Praha ; Bratislava : Statni khihovna CSSR v Praze ; Univerzitna kniznica v Bratislave, 1967. – 387 p.
117328
  Kindleberger Zahranicni onchod a narodni hospodarstvi. / Kindleberger, Chr.P. – Praha, 1968. – 263с.
117329
  Sedivy Jaroslav Zahranicni politika CSR v letech 1945-1960 / Sedivy Jaroslav, K. Koralkova. – Praha, 1960. – 168с.
117330
   Zahranicni Slovaci a materinski jazyk. – Martin, 1990. – 292с.
117331
  Kozacenka V. Zaibas / V. Kozacenka. – Vilnius, 1965. – 302с.
117332
  Petr Jan Zaimek KAZDY w historii i dialektach jezyka polskiego / Petr Jan. – Wroclaw, 1957. – 120с.
117333
  Cleeve R. Zajac pod miedza. / R. Cleeve. – Warszawa, 1973. – 321с.
117334
  Berne Irena Zajecia w terenie / Berne Irena. – Warszawa, 1977. – 244с.
117335
  Siergiejew Borys Zajmujaca fizjologia / Siergiejew Borys. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 303с.
117336
  Durickova Maria Zajtra bude pekne / Durickova Maria. – Bratislava, 1959. – 50с.
117337
  Olbracht Ivan Zakarpatska trilogie / Olbracht Ivan. – Praha, 1972. – 454с.
117338
  Bialczynski Czeslaw Zakaz wjazdu / Bialczynski Czeslaw. – Warszawa, 1981. – 179с.
117339
  Franko Ivan Zakhar Berkout / Franko Ivan. – K., 1981. – 207с.
117340
  Lisy J. Zakladni otazka filozofie / J. Lisy. – Praha, 1967. – 87с.
117341
  Буравцева Н.Р. Zakladni rusko-cesky slovnik = Русско-чешский учебный словарь. / Н.Р. Буравцева. – М., 1982. – 263с.
117342
  Schneider Jaroslav Zakladni vypocty v chemicka vyrobe / Schneider Jaroslav. – Praha, 1963. – 224с.
117343
  Inczinger Frantisek Zaklady anatomie a fyziologie cloveka pre farmaceutov / Inczinger Frantisek. – Bratislava, 1978. – 295с.
117344
  Drska Ladislav a dr. Zaklady atomove fysiky / Ladislav a dr. Drska. – Praha, 1958. – 616 с.
117345
  Kopecny Frantisek Zaklady ceske skladby / Kopecny Frantisek. – Praha, 1958. – 336с.
117346
  Stelcl Jindrich a.j. Zaklady drobne tektoniky a petrotektoniky / Jindrich a.j. Stelcl. – Brno, 1980. – 341с.
117347
  Klepl Vaclav Zaklady elektrotechniky v prikladech. / Klepl Vaclav. – 4. dop. a prepr. vyd. – Praha, 1956. – 386с.
117348
  Wuketits Franz Zaklady evolucni teorie / Wuketits Franz. – Bratislava : IRIS, 1997. – 142s. – ISBN 80-88778-38-7
117349
  Einhorn Erich Zaklady fotografie / Einhorn Erich. – Praha, 1962. – 260с.
117350
  Hladik Jozef Zaklady geoelektrickeho prieskumu / Hladik Jozef. – Bratislava, 1956. – 216с.
117351
  Hladik J. Zaklady Geoelektrickeho Prieskumu / J. Hladik. – Bratislava : Technickej, 1956. – 215 s.
117352
  Erhart Adolf Zaklady jazykovedy. / Erhart Adolf. – Praha, 1984. – 185с.
117353
  Bystricky F. Zaklady katolickej socialnej nauky / F. Bystricky; Dr. F. Bystrycky. – Rim : Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda, 1970. – 219 s. – Бібліогр. в підрядк. прим.
117354
  Kolos Wlodzimierz Zaklady kvantove chemie vylozene bez pouziti matematiky / Kolos Wlodzimierz. – Praha, 1987. – 188с.
117355
  Andrlik Karel Zaklady laboratorni prace. / Andrlik Karel. – Praha, 1953. – 112с.
117356
  Hanzlik Stanislav Zaklady meteorologie a klimatologie. / Hanzlik Stanislav. – Praha, 1956. – 323с.
117357
  Sedlar Richard Zaklady mimovyucovaciho vychovneho systemu v socialisticke skole / Sedlar Richard. – Praha, 1975. – 153с.
117358
  Dyk-Podubsky-Stedronsky Zaklady naseho rybarstvi / Dyk-Podubsky-Stedronsky. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1956. – 527s.
117359
   Zaklady numericke matematiky a programovani / R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik; R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik. – Praha : SNTL, ALFA, 1987. – 445 s.
117360
  Soudek Dusan Zaklady Obecne Cytologie / Soudek Dusan, Necas Oldrich. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1960. – 471s.
117361
  Kukal Zdenek Zaklady oceanografie. / Kukal Zdenek. – Praha, 1990. – 590с.
117362
  Heyrovsky Jaroslav Zaklady polarografie / Heyrovsky Jaroslav, Kuta Jaroslav. – Praha, 1962. – 426с.
117363
  Bakala J. a dr. Zaklady polnohospodarskeho prava. / J. a dr. Bakala. – Bratislava, 1967. – 248с.
117364
  Censky Bedrich a.i. Zaklady rizeni hospodarskych organizaci spoju / Bedrich a.i. Censky. – Praha
2. – 1974. – 200с.
117365
  Spaldon Frantisek Zaklady rudneho upravnictva / Spaldon Frantisek. – Bratislava, 1957. – 360с.
117366
  Horecky Jan Zaklady slovenskej terminologie / Horecky Jan. – Bratislava, 1956. – 147с.
117367
  Majchrak A. Zaklady socialistickej zurnalistiky : prirucka pre redaktorov a dopisovatel"ov / Andrej Majchrak. – Praha ; Bratislava : Vyd-vo a nakl. ROH, 1975. – 197 s.
117368
  Kyzlink Vladimir Zaklady socialistickych financi. / Kyzlink Vladimir, Pavelka Frantisek. – Praha, 1974. – 308с.
117369
  Glasstone Samuel Zaklady teorie jadernych reaktoru. / Glasstone Samuel, Edlung Milton. – Praha, 1958. – 392 с.
117370
  Shea Richard Zaklady transistorovych obvodu / Shea Richard. – Praha, 1958. – 456с.
117371
  Kraszewski Jozef Ignacy Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 181с.
117372
  Worcell Henryk Zaklete rewiry / Worcell Henryk. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1957. – 468 s.
117373
  Lozinski Walery Zaklety dwor / Lozinski Walery. – Krakow, 1955. – 418с.
117374
  Hoel Sigurd Zaklety krag / Hoel Sigurd; Przel. z norweskiego B.Hlasko. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 364 s. – (Seria Dziel pisarzy skandynawskich)
117375
  Marec Anton Zakliaty hrad v Tatrach: legendy, baje a povesti z Tatier / Marec Anton. – Martin, 1993. – 115с.
117376
  Hirjak Michal Zakliaty les / Hirjak Michal. – Kosice, 1975. – 96с.
117377
  Greffe Noele Zakochane z Marsylii / Greffe Noele. – Warszawa, 1957. – 344с.
117378
  Szelburg-Zarembina Zakochany w milosci / Ewa Szelburg-Zarembina. – 2-ge wyd. – Warszawa : PAX, 1962. – 381 s.
117379
  Gorski Karol Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego / Gorski Karol. – Wroclaw, 1977. – 245с.
117380
  Radovic Milos Zakon o javnom pravobraniostvu sa komentarom / Radovic Milos, Boskovic Nikola. – Beograd, 1956. – 78с.
117381
  Brkic Milan Zakon o javnom tuziostvu sa komentarom. / Brkic Milan. – Beograd, 1956. – 64с.
117382
  Dilber N. Zakon o sanitarnoj inspekciji sa objasnjenjima / N. Dilber. – Beograd, 1956. – 60s.
117383
  Srzentic Nikola Zakon o sudovima sa objasnjenjima / Srzentic Nikola. – 2. dop. izd. – Beograd, 1956. – 68с.
117384
  Strug Andrzej Zakopanoptikon czyli kronika czterdziestu dziewieciu dni deszczowych w Zakopanem / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 300с.
117385
  Olbracht Ivan Zalar nejtemnejsi / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 188с.
117386
  Bierzanek Remigiusz Zalatwianie sporow miedzinarodowych 1945-1973 / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1974. – 398с.
117387
  Slonimski Antoni Zalatwione odmownie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 180с.
117388
  Stemplowski Ryszard Zaleznosc i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskih i III Rzeszy / Stemplowski Ryszard. – Warszawa, 1975. – 404с.
117389
  Alexander Elliot Zalkady iontovych organickych reakci. / Alexander Elliot. – Praha, 1956. – 296с.
117390
  Nalepa Marek Zalobny orszak poetow / Nalepa Marek. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 278s. – ISBN 93-7262-129-2
117391
  Gruszecki Artur Zaloty biurokraty / Gruszecki Artur. – Krakow, 1960. – 280с.
117392
  Glinski Kazimierz Zaloty krola jegomosci. / Glinski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 316с.
117393
  Bernas Franciszek Zamach na Hitlera / Bernas Franciszek, Mikulska-Bernas Julitta. – Wyd.2. – Warszawa, 1976. – 281с.
117394
  Tomaszewska M. Zamach na wyspe / M. Tomaszewska. – Warszawa, 1973. – 267с.
117395
  Antoni J. Zameczki Podolskie na Kresach Multanskich / J. Antoni. – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa
T.II : Kamieniec nad Smotryczem. – 1880. – 304с.
117396
  Scherfig H. Zamek Frydenholm / Hans Scherfig; Przeklad H. Leonowicz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 468 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawckicich)
117397
  Rozpedowski Jerzy Zamek Grodno w Zagorzu Slaskim i zamki Nowy Dwor, Radosno, Rogowiec / Rozpedowski Jerzy. – Wroclaw, 1960. – 72 s.
117398
  Mackova Libuse Zamek Kacina / Mackova Libuse. – Praha, 1956. – 44с.
117399
  Lileyko Jerzy Zamek krolewski / Lileyko Jerzy. – Warszawa, 1976. – 340с.
117400
  Stehlik Frantisek Zamek Litomysl. Komposicni studie / Stehlik Frantisek. – Praha, 1957. – 62 s.
117401
  Baniukiewicz Elzbieta Zamek w Lancucie / Baniukiewicz Elzbieta, Wisniowska Zofia. – Warszawa, 1970. – 104 s.
117402
  Czobit D. Zamek w Podhorcach / Dmytro Czobit. – Броди : Просвіта, 2009. – 31, [1] s. : il. – ISBN 966-7544-45-4
117403
  Turek Roman Zamet / Turek Roman. – Rzeszow : Krajowa agencja wydawnicza, 1981. – 218,[2]s.
117404
  Zeromski Stefan Zamiec / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 242 s. : ill.
117405
  Guerquin Bohdan Zamki Slaskie / Guerquin Bohdan. – Warszawa, 1957. – 354 s.
117406
  Ratajczak Jozef Zamkniecie krajobrazu. Poezje / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1960. – 72с.
117407
  Grzymkowski Jerzy Zamkniete drzwi / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1976. – 193с.
117408
  Kowalewski Stanislaw Zamkniete granice / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 104с.
117409
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1960. – 292с.
117410
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1972. – 265с.
117411
  Muszynska Hoffmannowa Hanna Zamorska Jagiellonka. / Muszynska Hoffmannowa Hanna. – Szczecin, 1986. – 159с.
117412
  Chroscielewska Dorota Zamykam oczy: czern / Chroscielewska Dorota. – Lodz, 1976. – 82с.
117413
  Hejcman Pavel Zanechte vsech nadeji. / Hejcman Pavel. – Praha, 1962. – 210с.
117414
  Sawicki J. Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Janusz Sawicki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3293 : Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / J. Sawicki. – S. 1-379. – ISBN 978-83-229-3178-3. – ISSN 0239-6661
117415
  Grzybowska Jadwiga Zanieczyszczenia Chemiczne / Grzybowska Jadwiga. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 127s.
117416
  Omiljanowicz Aleksander Zanikajace echa / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 513с.
117417
  Brzostowska Janina Zanim noc... / Brzostowska Janina. – Warszawa, 1961. – 56с.
117418
  Osterloff Konrad W. Zanim przysz i Hiszpanie / Konrad W. Osterloff. – Warszawa, 1968. – 360с.
117419
   Zanim przyszla Pozoga : dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakow na Podolu w latach 1905-1910 / wstep, wybor i oprac. Roman Jurkowski. – Olsztyn : Centrum badan Europy Wschodniej, Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 776 s. – Текст пол. та рос. мовами. - Рез. рос., укр., англ. мовами. - Покажч.: с. 747-776. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Zrodla do dziejow Europy Srodkowo-Wschodniej ; t. 1). – ISBN 978-83-61605-29-4
117420
  Frelek Ryszard Zanim zabija Cezara / Frelek Ryszard. – Warszawa, 1985. – 131с.
117421
  Gornicki Wieslaw Zanim zaczna rzadzic maszyny / Gornicki Wieslaw. – Warszawa, 1976. – 256с.
117422
  Deglava A. Zanis Griva. / A. Deglava. – Riga, 1970. – 88с.
117423
  Gordimer Nadine Zapach kwiatow i smierci : Opowiadania / Gordimer Nadine; Tlum. z jezyka angiel. A. Glinczanka, B. Kuczborska, P. Niklewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 446s. – ISBN 83-05-11239-X
117424
  Rais Karel Zapad. Pohorsky obraz / Rais Karel. – Praha, 1955. – 268с.
117425
  Rais Karel Zapadli vlastenci / Rais Karel. – Praha, 1958. – 276с.
117426
  Nehera O. Zapadne Slovensko / photogr. Otakar Nehera ; pref., poem Rudolf Fabry,. – Martin : Vydavatel"stvo Osveta, 1978. – 176, [96] s.
117427
  Tetauer Frank Zapas draku. (Don Manuel a Marie-Luisa) / Tetauer Frank. – Praha, 1959. – 112с.
117428
  Pok Lubor Zapas nad propasti / Pok Lubor. – Praha, 1984. – 368с.
117429
  Truchan R. Zapewnienie bezpieczenstwa narodowego warunkiem istnienia panstwa / R. Truchan, Wodarek-Podgyrska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 311-320. – ISSN 2227-796X


  В статье авторы предприняли попытку дать характеристику одного из важнейших в настоящее время видов безопасности, т.е. национальной безопасности. В статье подробно описываются основные понятия, свзязанные с национальной безопасностью, а также условия ...
117430
   Zapewnienie jakosci ksztalcenia w szkole wyzszej. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 236s. – (Prace nauk. Akad. ekonom. im.K.Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7246-125-2
117431
  Konrad Karel Zapfenstreich / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 388с.
117432
  Tokarska Anna Zapis wedrowny / Tokarska Anna. – Poznan, 1975. – 83с.
117433
  Malkow Pawel Zapiski komandanta Kremla / Malkow Pawel. – Warszawa, 1977. – 343с.
117434
  Leonow Leonid Zapiski Kowiakina / Leonow Leonid; Przelozyl A. Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 112s.
117435
  Turgieniew Iwan Zapiski mysliwego / Turgieniew Iwan. – Warszawa, 1974. – 421с.
117436
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 - i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
2. – 1899. – 454с.
117437
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
3. – 1899. – 474с.
117438
  Prorok Leszek Zapiski psubrata / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1975. – 228с.
117439
  Drozdowski Waclaw Zapiski starego reportera / Drozdowski Waclaw. – Wroclaw i i., 1978. – 76с.
117440
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1972. – 207с.
117441
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1977. – 193с.
117442
  Gawronski Andrzej Zapiski z dwoch swiatow / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 204s.,5k.il. – ISBN 83-231-1383-1
117443
  Zelenay Tadeusz Zapiski ze starej skrzyni / Zelenay Tadeusz. – Wroclaw : Ossolineym, 1960. – 137 s.
117444
  Garlicki Andrzej Zapiski znad jeziora Michigan. / Garlicki Andrzej. – Warszawa, 1976. – 168с.
117445
  Szczygielski Zenon Zapiski zza marginesu / Szczygielski Zenon. – Warszawa, 1960. – 108с.
117446
  Troepolskij G. Zapisky agronoma / G. Troepolskij. – Bratislava, 1954. – 152с.
117447
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
1. – 1974. – 276с.
117448
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
2. – 1975. – 275с.
117449
  Levi Achto Zapisky Sedeho vlka. / Levi Achto. – Praha, 1977. – 207с.
117450
  Hora Josef Zapisky z nemoci / Hora Josef. – Praha, 1945. – 86с.
117451
  Jakubowski J.Z. Zapomniane ogniwo : sstudium o Adolfie Dygasinskim / Jan Z. Jakubowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 203s.
117452
  Osuchowski Jerzy Zapomniec nie moge / Osuchowski Jerzy. – Krakow, 1975. – 115с.
117453
  Charles-Roux Zapomniec Palermo / Edmonde Charles-Roux; Przel. E.Bakowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 387 s.
117454
  Szmaglewska Seweryna Zapowiada sie piekny dzien / Szmaglewska Seweryna. – Wyd. 2. – Warszawa, 1961. – 264с.
117455
  Brzuski Witold Kazimierz Zapozyczenia arabskie w dawnym i wspolczesnym jezyku amharskim. / Brzuski Witold Kazimierz. – Warszawa, 1983. – 160с.
117456
  Krawczyk A. Zapozyczenia leksykalne w sytuacji wielojezycznosci. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze mackowiec na Podolu / Aleksandra Krawczyk. – Warszawa : DIG, 2007. – 157 s. – ISBN 83-7181-494-1, 978-83-7181-494-5
117457
  Meloch K. Zaproszenie do kochania / K. Meloch. – Lublin, 1972. – 323с.
117458
  Moczarski Z. Zapys genetyki zwierzecej / Z. Moczarski, J.G. Szuman. – Poznan a.o. : KSW, 1927. – VIII, 162 p.
117459
  Galdos Zaragoza / Galdos, Perez. – M., 1953. – 240с.
117460
  Perez Galdos Benito Zaragoza / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 292с.
117461
  Gall Natalia Zaraz za chwile jutro / Gall Natalia. – Wroclaw i i., 1982. – 171с.
117462
  Uniszewski Zdzislaw Zargon zawodowy pracownikow sledczych i operacyjnych: Problematyka kryminalistyczna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 166 s. – ISSN 0239-6661
117463
  Skolaudy Vlastimil Zarivy proud / Skolaudy Vlastimil. – Praha, 1961. – 82с.
117464
  Grin Alexandr Zarivy svet. Kralovna vln / Grin Alexandr. – Praha, 1975. – 369с.
117465
  Mikolajek Tadeusz Zarowka / Mikolajek Tadeusz. – Wroclaw, 1961. – 176с.
117466
  Huszcza Jan Zarty. Satyry. Fraszki / Huszcza Jan. – Lodz, 1968. – 180с.
117467
  Olszewska-Dyoniziak Barbara Zarys antropologii kultury // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1996. – Tom 360 : Zarys antropologii kultury /B.Olszewska-Dyoniziak. – s.1-238. – ISBN 83-233-0943-4
117468
  Rodkiewicz Bohdan Zarys biologii rozwoju / Rodkiewicz Bohdan. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie Sklodowskiej, 1997. – 245s. – ISBN 83-227-0966-8
117469
  Sadowski Bogdan Zarys biologii, anatomii i fizjologii czlowieka. Wybrane zagadnienia dla studentow psychologii i pedagogiki / Sadowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 342с.
117470
  Harper Harold .A. Zarys chemii fizjologicznej / Harold .A. Harper. – Warszawa : Pastwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 663s.
117471
  Stieber Zdzislaw Zarys dialektologii jezykow zachodnio-slowianskich z wyborem tekstow gwarowych / Stieber Zdzislaw. – Warszawa, 1956. – 132с.
117472
  Slawski Franciszek Zarys dialektologii poludniowo-slowianskiej z wyborem tekstow gwarowych / Slawski Franciszek. – Warszawa, 1962. – 252с.
117473
  Kuraszkiewicz Wladyslaw Zarys dialektologii wschodnioslowianskiej. / Kuraszkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 2. zmien i rozszerzone. – Warszawa, 1963. – 168с.
117474
  Horalek Karel Zarys dziejow czeskiego wiersza / Horalek Karel. – Wroclaw, 1957. – 64с.
117475
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 3. – Wroclaw
1. – 1959. – 304с.
117476
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 2. przejrz. – Wroclaw
2. – 1960. – 256с.
117477
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz, Maciac Wlodzimierz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1974. – 590с.
117478
  Mironowicz A. Zarys dziejow prawoslawia w Europie Srodkowo-Wschodniej / Antoni Mironowicz ; [ tlum. I. Kozlovski, M. Szulga ]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej : Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 176 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2814-7
117479
   Zarys dziejow Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 300s. – ISBN 83-7098-498-3
117480
   Zarys dzielow / K. Matraszek, C. Pawlowski, M. Ryndak, J. Such; Karol Matraszek, Cezary Pawlowski, Marian Ryndak, Jan Such. – Warszawa : PWN, 1989. – 244 s. – (Filozofia ; 1)
117481
  Majewski Z. Zarys elektroniki przyrzadow polprzewodnikowych / Z. Majewski. – Warszawa, 1962. – 206с.
117482
  Csaplaros Istvan Zarys elementarnej gramatyki jezyka wegierskiego / Csaplaros Istvan. – Wyd. 2. zmion. – Warszawa-Lodz, 1963. – 173с.
117483
  Kuksewicz Zdzislaw Zarys filozofii sredniowiecznej / Kuksewicz Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 690s. – ISBN 83-01-02627-8
117484
  Basinski Antoni Zarys fizykochemii koloidow / Basinski Antoni. – Warszawa, 1957. – 492с.
117485
  Wisniewski Marek Zarys fonetyki i fonologii wspolczesnego jezyka polskiego : Skrypt dla studentow filologii polskiej / Wisniewski Marek. – 4-e w. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 201s. – ISBN 83-231-1272-Х
117486
  Kleczkowski Antoni Zarys geologii inzynierskiej. / Kleczkowski Antoni. – Warszawa, 1956. – 248с.
117487
  Stupnicka Ewa Zarys geologii regionalnej Swiata / Stupnicka Ewa. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1978. – 324s.
117488
  Safarewicz Jan Zarys gramatyki historycznej jezyka lacinskiego. Fonetyka historyczna i fleksja / Safarewicz Jan. – Warszawa, 1953. – 292с.
117489
  Perlin Oskar Zarys gramatyki jezyka hiszpanskiego / Perlin Oskar. – Warszawa, 1968. – 180с.
117490
  Lehr-Splawinski Tadeusz Zarys gramatyki jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego na tle porownawczym / Lehr-Splawinski Tadeusz, , Cz. Bartula. – Wyd. 4. uzup. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 146с.
117491
   Zarys higieny tropikalnej. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 278S.
117492
  Kasjanow M.J. Zarys histologii sadowo-lekarskiej. / M.J. Kasjanow. – Warszawa, 1956. – 212с.
117493
  Szafer W. Zarys Historii Botaniki w Krakowie na tle Szesciu Wiekow / W. Szafer. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonskiego, 1964. – 169s.
117494
  Wendland Zbigniew Zarys historii filozofii : Od szkoly jonskiej do Poppera / Wendland Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 277s. – ISBN 83-7244-061-1
117495
  Heinrich Wladyslaw Zarys historii filozofii sredniowiecznej. / Heinrich Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 324с.
117496
  Legowicz Jan Zarys historii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 610с.
117497
  Czarniecki Stanislaw Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellonskim / Czarniecki Stanislaw. – Krakow, 1964. – 148с.
117498
  Landau Zbigniew Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Landau Zbigniew, J. Tomaszewski. – Warszawa, 1960. – 218с.
117499
  Tochowicz Leon Zarys historii krakowskiej szkoly medycznej : W 600-Lecie Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie / Tochowicz Leon. – Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1962. – 80s.
117500
  Plesniarski Boleslaw Zarys historii laicyzacji oswiaty i wychowania w Polsce / Plesniarski Boleslaw. – Warszawa, 1961. – 258с.
117501
  Sinko Tadeusz Zarys historii literatury greckiej / Sinko Tadeusz. – Warszawa
T. 1. – 1959. – 944 s.
117502
   Zarys historii polski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 861 s. : il. + 4 mapy. – (Z prac Instytutu historii Polskiej Akademii nauk / Autorzy T. Manteuffel (et al.)). – ISBN 83-06-00377-2
117503
  Arnold Stanislaw Zarys historii Polski. / Arnold Stanislaw. – Krakow, 1962. – 216с.
117504
  Pawlowski Ignacy Zarys historii powszechnej i stosunkow miedzynarodowycu 1918-1939. 2. 1929-1939 / Pawlowski Ignacy. – Opole
2. – 1975. – 188с.
117505
  Marciniak Zbigniew Zarys historii wychowania / Marciniak Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 199с.
117506
  Legowicz Jan Zarys historrii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1967. – 634с.
117507
  Karejew M. Zarys historyczny Sejmu polskiego. / M. Karejew. – Warszawa, 1893. – 201с.
117508
  Mikulski Zdzislaw Zarys hydrografii Polski / Mikulski Zdzislaw. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 288s.
117509
  Schmuck Adam Zarys klimatologii Polski / Schmuck Adam. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 160s.
117510
  Hennel Jan Zarys lamp elektronowych. / Hennel Jan, A. Swit. – Warszawa
2. – 1962. – 314с.
117511
  Jakubowski Jan Zygmunt Zarys literatury polskiej na przelomie XIX i XX w. / Jakubowski Jan Zygmunt. – Dla klasy XI. Wraz z antologia. – Warszawa, 1955. – 264с.
117512
  Baculewski Jan Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym. / Baculewski Jan. – Warszawa, 1959. – 332с.
117513
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 480 s. – Bibliogr.: s.467-470. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
117514
  Grzegorczye A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczye. – Wyd.2 zmien. i naukowe. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 508 s. : s. 493-496. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
117515
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – W. 4e. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 510 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
117516
  Bauman Zygmunt Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa / Bauman Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 578с.
117517
  Lunc M. Zarys mechaniki ogolnej / M. Lunc, A. Szaniawski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 368 s. : 197 rys.
117518
  Roszkiewicz Malgorzata Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programow komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5 / Roszkiewicz Malgorzata; Red. K. Zbytniewska. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1998. – 113s. – ISBN 83-7225-032-4
117519
  Czekanska Maria Zarys metodyki geografii / Czekanska Maria. – Warszawa, 1959. – 304с.
117520
  Mscisz M. Zarys metodyki geografji / M. Mscisz. – Warszawa : Arcta, 1928. – 190 s.
117521
  Walicki A. Zarys mysli rosyjskiej : Od Oswiecenia do renesansu religijno-filozoficznego / Andrzej Walicki. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2005. – 863s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 10). – ISBN 83-233-2082-9
117522
  Prokopczuk J. Zarys nowozytnej historii Afryki : (na pravach rekopisu) / J. Prokopczuk, E. Szymanski ; Uniwersytet Warszawski. – [S. l.] : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1965. – 257 s.
117523
  Michajlow W. Zarys parazytologii ewolucyjnej / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 378s.
117524
  Boltianski W.G. Zarys podstawowych pojec topologii / W.G. Boltianski, W.A. Jefremowicz. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 156 s. : 166 rys. – Demonstrations geometriques/ A. Fetissov. Erreurs dans les demonstrations geometriques/ I. Doubnov. – (Initiations aux mathematiques)
117525
  Miodonska-Brookes Ewa Zarys poetyki / Miodonska-Brookes Ewa, i. i. – Warszawa, 1974. – 407с.
117526
   Zarys prawa Stanow Zjednoczonych. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Skrypty i teksty pomocnicze). – ISBN 83-231-0300-3
Czesc 2 : Pod red. J.Gluchowskiego. – 1991. – 234s.
117527
  Raabe Zdzislaw Zarys protozoologii / Raabe Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 283S.
117528
  Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw Zarys psychologii pracy / Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw. – Warszawa, 1964. – 328 с.
117529
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd-ie 2-ie rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 134с.
117530
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd. 3. – Warszawa, 1961. – 133с.
117531
  Grzegorczykowa Renata Zarys slowetwerstwa polskiego: Slowotworstwo opisowe / Grzegorczykowa Renata. – Wyd. 3. – Warszawa, 1979. – 96с.
117532
  Grzegorczykowa R. Zarys slowotworstwa polskiego / R. Grzegorczykowa. – Warszawa
1. – 1972. – 200с.
117533
  Golde W. Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowan w elektrotechnice. / W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski. – Wroclaw-Warszawa, 1958. – 162с.
117534
  Krupowicz J. Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / J. Krupowicz, W. Zacharewicz. – Torun
1. – 1964. – 178с.
117535
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
2. – 1965. – 144с.
117536
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
3. – 1966. – 156с.
117537
  Muszynski Heliodor Zarys teorii wychowania. / Muszynski Heliodor. – Warszawa, 1976. – 423с.
117538
  Garbacz Jerzy Zarys termodynamiki i kalorymetrii procesu adsorpcyjnego. / Garbacz Jerzy, Rychlicki Gerard. – Torun, 1986. – 198с.
117539
  Guiraud Pierre Zarys warsyfikacji francuskiej / Guiraud Pierre. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 64с.
117540
  Schlauch Margaret Zarys wersyfikacji angielskiej / Schlauch Margaret. – Wroclaw, 1958. – 72с.
117541
  Sidorenko Halina Zarys wersyfikacji ukrainskiej / Sidorenko Halina. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 108с.
117542
  Blazejewski Franciszek Zarys zoologii systematycznej / Blazejewski Franciszek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczeln. Akademii techniczno-rolniczej, 2001. – 396s. – ISBN 83-87274-83-6
117543
  Gersdorf Miroslaw Zarzad spoldzielni w systemie jej oragnow. Stan prawny na dzien 31.3.1976. / Gersdorf Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 192с.
117544
  Daleszak Bogdan Zarzadzam blokade calego rejonu. / Daleszak Bogdan. – Wroclaw, 1977. – 275с.
117545
  Burchardt Stanislaw Zarzadzanie a stosunki spoleczne w przedsiebiorstwie. / Burchardt Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 261с.
117546
  Bieniok Henryk Zarzadzanie czasem : Skrypty uczelniane; Akad. ekonomiczna im. K.Adamieckiego / Bieniok Henryk. – Katowice, 1999. – 156s. – (Nowoczesne zarzadzanie w biznesie ; Zt.3). – ISBN 83-7346-192-9
117547
  Zabinski R. Zarzadzanie dziennikiem wobec dominacji mediow elektronicznych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 33-41. – ISSN 1641-0920


  Про керування газетами при домінуванні електронних видань.
117548
  Slawjuk R. Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa : podrecznik / Rostyslaw Slawjuk ; Wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w Katowicach]. – [Lwow] : [NNWK "Akademia technologii i biznesu"], 2012. – 165, [3] s. : tab., rys. – Помилка в трансліт. прізвища авт., правильне формулювання прізвища Slaviuk R. – ISBN 978-966-2042-20-7
117549
   Zarzadzanie finansami w korporacjach miedzynarodowych / J. Gluchowski, R. Huterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 250S. : Ill. – ISBN 83-231-1321-1
117550
   Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 233s. – ISBN 83-7246-165-1
117551
   Zarzadzanie w kulturze // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2000. – 216 s. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; V. 2)
117552
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 1. – 2015
117553
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 2. – 2015
117554
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 3. – 2015
117555
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 4. – 2015
117556
  Mrozowicz K. Zarzadzanie wiedzа jako determinanta wspoipracy nauki і przedsiеbiorczoіci / K. Mrozowicz, D. Pudato // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 170-173. – ISSN 1993-0259


  Досліджуються принципи управління знаннями. Визначено шляхи тісного співробітництва між наукою і бізнесом, науковцями і практиками.
117557
  Daranowski P. Zasada "Rzadow (miedzenarodowego) prawa" w Polsce - znak ksztaltujacej sie demokracji // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 31-41. – ISSN 0081-6841
117558
  Kruszynski Piotr Zasada domniemania niewinnosci w polskim procesie karnym. / Kruszynski Piotr. – Warszawa, 1983. – 214с.
117559
  Symonides Janusz Zasada efektywnosci w prawie miedzynarodowim / Symonides Janusz. – Torun, 1967. – 298с.
117560
  Kania A.M. Zasada humanitaryzmu w kontes"ce unormowan" prawnokaznych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 53-76. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
117561
  Goralski Wojciech Zasada niezaleznosci i autonomii panstwa i Kosciola w konkordacie polskim z 1993 roku / Goralski Wojciech, Piendyk Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 102s. – ISBN 83-7072-167-2
117562
   Zasada szufladkowa dirichleta. Geometria okregow i sfer. – Warszawa : Wyd-wa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 44 s.
117563
  Mill John Stuart Zasady ekonomii politycznej i niektore jej zastowowania do filozofii spolecznej / Mill John Stuart. – Warszawa
1. – 1965. – 676с.
117564
  Ricardo Dawid Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania / Ricardo Dawid. – Warszawa, 1957. – 520с.
117565
  Kwasnicki Witold Zasady ekonomii rynkowej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2322 : Zasady ekonomii rynkowej / W. Kwasnicki. – S.1-113. – ISSN 0239-6661
117566
  Hoffding H. Zasady etyki / Harald Hoffding ; przel. L. Dasxynska. – Warszawa : "Przegladu Filozoficznego", 1900. – 62 s.
117567
  French A.P. Zasady fizyki wspolczesnej / A.P. French. – Wroclaw, 1960. – 358 с.
117568
  Rubinsztejn Sargiusz Zasady i drogi rozwoju psychologii / Rubinsztejn Sargiusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
117569
  Siemianowski Andrzej Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1989. – 157с.
117570
  Markowski Waclaw Zasady lotu samolotow szybkich / Markowski Waclaw, 1959. – 444с.
117571
  Staszkow Michal Zasady ochrony patentowej / Staszkow Michal. – Katowice, 1974. – 32с.
117572
   Zasady organizacji pracy w administracji. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego
Cz. 1 : Ogolna teoria organizacji pracy w zastosowaniu do administracji panstwowej. – 1962. – 220 p.
117573
  Iochym-Kuszlik l. Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / l. Iochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – Krakow, 1970. – 96с.
117574
  Jochym-Kuszlik Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / Ludwika Jochym-Kuszlik, Zdzislawa Kulyk, Nadzieja Modlinska. – wyd. 2e. – Krakow : Wyd-wo naukowe WSPK, 1972. – 98 s. – Текст рос. мовою
117575
  Winter E. Zasady po dzialu akumulacji finansowej w przedsiebiorstwach przemyslowych krajow obozu socjalistycznego : (analiza porownawcza) / Emanuel Winter. – Warszawa : Grudzien, 1964. – 119 s.
117576
  Buchala Kazimierz Zasady prawa i procesu karnego. / Buchala Kazimierz, Waltos Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 312с.
117577
  Rosinski Witold Zasady technologii tranzystorow / Rosinski Witold. – Warszawa, 1960. – 260с.
117578
  Ostaszewski Edmund Zasadzka / Ostaszewski Edmund. – Warszawa, 1972. – 160с.
117579
  Malinova Renata Zasahli mimozemstane a katastrofy do vyvoje lidstva? / Malinova Renata, Malina Jaroslav. – Ostrava, 1988. – 347с.
117580
  Faulkner William Zascianek / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 597s.
117581
  Marek Jiri Zasmejte se vcerejsku / Marek Jiri. – Praha, 1955. – 167с.
117582
  Milenkovic Vladislav Zasto koegzistencija. Ekonomske i politicke cinjenice savremenog rozvitka / Milenkovic Vladislav. – Beograd, 1956. – 107с.
117583
  Errera Jacques Zastosowania fizykochemii jadrowej. / Errera Jacques. – Warszawa, 1958. – 188с.
117584
  Krynski H. Zastosowania matematyki w ekonomii / H. Krynski. – Warszawa : PWN, 1975. – 348s.
117585
  Barwicz Wieslaw i i. Zastosowania optyki elektronowej / Wieslaw i i. Barwicz. – Warszawa, 1969. – 358с.
117586
  Jackman L.M. Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego w chemii organicznej / L.M. Jackman. – Warszawa, 1962. – 228с.
117587
  Asplund S.O. Zastosowanie algebry macierzy w statyce konstrukcji / S.O. Asplund. – Wroclaw, Warszawa, Krakow : Polskiej Akademii Nauk, 1964. – 229с.
117588
  Hellman W. Zastosowanie analogowych maszyn matematycznych. / W. Hellman. – Warszawa, 1972. – 236с.
117589
  Sobek Z. Zastosowanie informatyki w rolnictwie / Z. Sobek, R. Skrzydlewska, W. Perz. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1995. – 136s. – ISBN 83-86363-75-4
117590
  Lada Zygmunt Zastosowanie kompleksonow / Lada Zygmunt. – Warszawa, 1957. – 128с.
117591
  Leibler Karolina Zastosowanie metod fizycznych w badaniach technicznych. (Przyrzady i metody pomiarowe) / Leibler Karolina. – Warszawa, 1959. – 527 с.
117592
  Brajter Krystyna Zastosowanie organicznych odczynnikow kompleksujacych (nitrozo-R-soli, ferronu, alizaryny S, kwasu chromotropowego i czerwieni bromopirogallolowej) do rozdzielania jonow metali na anionitach. / Brajter Krystyna. – Warszawa, 1974. – 146с.
117593
   Zastosowanie techniki komputerowej w ksztalceniu chemicznym / Brestenska Beata, Bilek Martin, Gmoch Riszard, Holy Ivan, Hursek Jozef; Uniw. Opolski; Pod red. A.Sztejnberga. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 102s. – (Wydawnictwa skryptowe). – ISBN 83-85678-53-0
117594
  Chilczuk M. Zastosowanie zdjec lotniczych w geografii / M. Chilczuk, A. Ciolkosz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 131s. : 84 ryc.
117595
  Mankowski Jerzy Zasypany piolunem slad / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1971. – 225с.
117596
  Frankowska Anna Zatancz z moja dziewczyna / Frankowska Anna. – Warszawa : Horysonty, 1976. – 173s.
117597
  Demo A. Zatevne a dozinkove piesne. / A. Demo, O. Hrabalova. – Bratislava, 1969. – 291с.
117598
  Moravcova Jana Zatisi s citadelou / Moravcova Jana. – Praha, 1978. – 229с.
117599
   Zatisi, knihy srdce i ducha : Nakladatelske dilo B. M. Kliky. – Praha, 1987. – 114c.
117600
  Arley C. Zatoka umarlych / Catherine Arley; Przeklad J.Sell. – Szczecin : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 144 s. – ISBN 83-03-02007-2
117601
  Paukszta Eugeniusz Zatoka Zarlocznego Szczupaka / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1957. – 416с.
117602
  Boss Bohdan Zatruty chleb / Boss Bohdan. – Warszawa, 1971. – 191с.
117603
  Clifford Francis Zatrzesla sie ziemia / Clifford Francis; Przelozyla Z.Kierscys. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 124s.
117604
  Kosc Franciszek Zatrzymac M/S "Miki" / Kosc Franciszek, Litan Jan. – Warszawa, 1961. – 204с.
117605
  Stuart Colin Zatrzymac wiatr / Stuart Colin. – Warszawa, 1975. – 336с.
117606
   Zauberpalette : tschechische Kinder zeichnen und malen. – Praha : ARTIA, 1961. – 40 S. : ill.
117607
  Arendas Miroslav Zaujimave elektronicke konstrukcie. / Arendas Miroslav. – 3 vyd. – Bratislava, 1987. – 295с.
117608
  Leskov Nikolaj Semionovic Zaujimavi muzi. / Leskov Nikolaj Semionovic. – Bratislava, 1978. – 277с.
117609
  Gunes Mustafa Zavalli esegin hikayesi = "The story of the poor donkey" / Gunes Mustafa. – Ankara : M.E.B, 2003. – 40s. – (Cocuk edebiyati). – ISBN 975-11-2217-1
117610
  Prochazka Jan Zavej / Prochazka Jan. – Praha, 1961. – 124с.
117611
  Majerova Marie Zaviata laska / Majerova Marie. – Bratislava, 1977. – 205с.
117612
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
117613
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
117614
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1960. – 608с.
117615
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 1. Karpelanske jaro / K.F. Sedlacek. – Praha
1. – 1961. – 518с.
117616
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 2. Zanechte nadeje / K.F. Sedlacek. – Praha
2. – 1961. – 646с.
117617
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 3. Hladovy kamen / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1961. – 608с.
117618
  Luskas Rudolf Zavoj zeleneho ticha / Luskas Rudolf; Krasl J. – Praha, 1960. – 388с.
117619
  Bialoszewski Miron Zawal / Bialoszewski Miron. – Warszawa, 1977. – 201с.
117620
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 540с.
117621
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 268с.
117622
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 468с.
117623
  Szaniawski Ignacy Zawod i praca miedzy diagnoza a prognoza, czyli Intelektualizacja pracy produkcyjnej-centralny problem wspolczesnego ksztalcenia zawodowego / Szaniawski Ignacy. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 402с.
117624
  Boileau Pierre Zawrot glowy / Boileau Pierre, Narcejac Thomas; Przelozyl F.Welczar. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 216 s. – (Jamnik)
117625
  Holuj Tadeusz Zawstydzenie / Holuj Tadeusz. – Warszawa : Iskry, 1966. – 156s.
117626
  Paukszta Eugeniusz Zawsze z tej ziemi / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1976. – 373с.
117627
  Machejek Wl. Zawytka. (Panna z dzieckiem) / Wl. Machejek. – Warszawa, 1972. – 285с.
117628
  Przymanowski Janusz Zawzienty / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1975. – 128с.
117629
  Radowicz Kazimierz Zazdrosc / Radowicz Kazimierz. – Gdynia, 1966. – 176с.
117630
  Florian Miroslav Zaznam o potope / Florian Miroslav. – Praha, 1963. – 54с.
117631
  Kundera Ludvik Zaznamy a promluvy. / Kundera Ludvik. – Praha, 1961. – 70с.
117632
  Majerova Marie Zazracna hodinka / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 112с.
117633
  Mrnka Jaroslav Zazrak bez nadeje. / Mrnka Jaroslav. – Praha. – 200с.
117634
  Wrazas I. Zbawca Boga : kuszenia Nikosa Kazantzakisa / Ilias Wrazas // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3107 : Zbawca boga : kuszenia Nikoca Kazantzakisa / I. Wrazas. – S. 1-415, [ 2 ]. – ISSN 0239-6661
117635
  Kubiak Stefan Zbieg z fortu Nam Dinh : Pamietnik Polaka, ktory z Legii Cudzoziemskiej przeszedl do Viet Minhu / Kubiak Stefan; Oprac. i wstep opatrzyl J. Budzinski. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 171s.
117636
  Fleischman Theo Zbieg z wyspy Swietej Heleny / Fleischman Theo; Przelozyl G.Karski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 172 s.
117637
  Pomian Krzysztof Zbieracze i osobliwosci : Paryz-Wenecja 16-18 wiek / Pomian Krzysztof; Przelozyl A.Pienkos. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 406s. – ISBN 83-227-1764-4
117638
   Zbierky Kral"ovskeho zamku na Waweli. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1975. – 432 s.
117639
   Zbigniew Cybulski : Aktor 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997. – 255s. – ISBN 83-7017-699-2
117640
  Jagiello S. Zbior cwiczen z teoretycznych podtaw rachunkowosci wraz ze wskazowkami metodycznymi / S. Jagiello, E. Marcinkowski, R. Stadtmuller. – Wyd. 3 popraw. i uzupel. – Wroclaw, 1972. – 115с.
117641
   Zbior dokumentow malopolskich. – Wyd. I. Sulkowska-Kuras i S. Kuras. – Wroclaw : Osslienum. – (PAN. Inst. historii)
Czesc. 8 : Dokumenty z lat. 1435-1450. Uzupe lnienie: dokumenty z lat 1286-1442. – 1975. – 399s.
117642
  Matysikowa Z. Zbior doswiadczen z chemii organicznej / Z. Matysikowa, B. Lenarcik, A. Bujewski. – Warzsawa, 1975. – 200с.
117643
   Zbior mow i pism niektorych w czasie seymu stanow skonfederowanych. – W Wilnie : w drukarni J.K. Mci przy Akademji
Tom 9. – 1789. – 350 s. – На корінці: Mowy seymowe. T. IX


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Biblioteki szkolney xx. Bazylianow L[wowe?] 1906 roku
117644
   Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich roku 1775 y 1776 mianych. – W Poznaniu : w Druk. J.K. Mci
Tomik 1 : Mowy w czasie Seymu Extraordynarniego zaczetego w roku 1773 zakonczonego w 1775. – 1777. – [4], 210 s. – На коріінці: Zbior mow 1777


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
117645
   Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych. – w Wilnie : w druk. Krolewskiey Akademjckiey, 1778. – [] s., разд. паг.
117646
   Zbior mow, glosow, przymowien, manifestow, remanifestow & mianych na seymie roku 1786. – W Warszawie Poznaniu : w Druk. P. Dufour
Tom 1. – 1787. – [2], 498 s. – На коріінці: Zbior mow na seymie. 1786, 1


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
117647
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
6. – 1975. – 1090с.
117648
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
7. – 1975. – 898с.
117649
  Smreczynski S. Zbior ryjkowcow s.p. Wojciecha Maczynskiego / S. Smreczynski. – [S. l. : s. n.], 1923. – 24 s. – Spraw.Kom. Fizjogr. Polskiej Akademji Umiej., T. 65
117650
  Stanisz Tadeusz Zbior zadan i pytan z wprowadzenia do zastosowan matematyki w ekonomii / Stanisz Tadeusz. – Warszawa, 1980. – 272с.
117651
  Langosz Gerd Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Langosz Gerd, Lipowska Ewa. – Wyd. 2. – Opole, 1978. – 42с.
117652
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
117653
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
117654
  Zielinska-Kaniasty Sylwia Zbior zadan z fizyki z rozwiazaniami / Zielinska-Kaniasty Sylwia; Akademia techniczno-rolnicza. – Bydgoszcz, 2000. – 197s. – (Wydawnictwa uczelniane Akademii techniczno-rolniczej). – ISBN 83-87274-13-5
117655
   Zbior zadan z informatyki programowanie komputera "Odra 1204". – Wroclaw, 1973. – 123 s.
117656
  Mieszczerski Zbior zadan z mechaniki / Mieszczerski. – Wyd.4. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 376 s. : fig.
117657
  Brydak Dobieslaw Zbior zadan z teorii mnogosci i teorii przestrzeni topologicznych i metrycznych / Brydak Dobieslaw, Turdza Erwin. – Krakow, 1974. – 195 s. – (Wys. szkola pedagog. w Krakowie)
117658
  Dudek Irena Zbiorka pod murem grzechow / Dudek Irena. – Warszawa, 1968. – 456с.
117659
  Warming E. Zbiorowiska Roslinne : Zarys ekologicznej geografii roslin / E. Warming. – Warszawa : Druk "Gazety Roiniczej", 1900. – 450s.
117660
  Szykula Krystyna Zbiory Kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej We Wroclawiu / Szykula Krystyna. – Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski im.B.Bieruta, 1978. – 199s.
117661
  Mikulandra Nikolai Zbirka odluka vrhovnih sudova. donetih u krivicnom i gradanskom sudskom postupku / Mikulandra Nikolai, M. Gajic. – Beograd, 1954. – 256с.
117662
  Majstrovic Bogdan Zbirka propisa o agrarnoj reformi o poljoprivrednom zemljisnom fondu / Majstrovic Bogdan. – 3. preradeno i dopunejeno izdanje. – Beograd, 1956. – 50с.
117663
  Dilber Nikola Zbirka propisa o dodatku na decu. / Dilber Nikola. – 5. dop. i prer. izd. – Beograd, 1956. – 80с.
117664
  Tonic B. Zbirka propisa o porezu na promet / B. Tonic. – 4. izm. i dop. izdanje. – Beograd, 1956. – 184с.
117665
  Dinic Bozidar Zbirka propisa o taksama sa objasnjenjima i zvanicnim tumacenjima i tablicama. / Dinic Bozidar. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1956. – 418с.
117666
  Perunovic Radosav Zbirka vojnih propisa sa objasnjenjima / Perunovic Radosav, L. Kovijanic. – Beograd, 1956. – 504с.
117667
  Kos Jerzy Zblizenia / Kos Jerzy. – Wroclaw, 1968. – 48с.
117668
  Zguriska Zuzka Zbojnicke chodnicky / Zguriska Zuzka. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1962. – 466 s.
117669
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 1. – 1979. – 367S.
117670
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 2. – 1979. – 454S.
117671
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
1.3 izm. i pro... – 1962. – 16, 502 p.
117672
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic. – Beograd : Univerzitet u Beogradu
1. – 1957. – 12, 270 s.
117673
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
3. – 1960. – 16, 334 p.
117674
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb, 1997. – ISSN 03502058


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117675
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 6. – 1999
117676
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 1. – 1999
117677
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 2. – 1999
117678
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 3/4. – 1999
117679
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 5. – 1999
117680
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 1/2. – 2000
117681
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 3. – 2000
117682
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 1. – 2001
117683
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 2. – 2001
117684
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 3/4. – 2001
117685
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 5. – 2001
117686
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 6. – 2001
117687
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 6. – 2002
117688
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 1. – 2002
117689
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 2. – 2002
117690
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 3/4. – 2002
117691
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 5. – 2002
117692
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 3/4. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117693
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 6. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117694
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 5. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117695
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 1. – 2003
117696
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 2. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117697
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 1. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117698
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 2. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117699
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 3/4. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117700
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 6. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117701
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 5. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
117702
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 1. – 2005
117703
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.2. – 2005
117704
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.3/4. – 2005
117705
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 5. – 2005
117706
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 6. – 2005
117707
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 1. – 2006
117708
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 2/3. – 2006
117709
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 4. – 2006
117710
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 5. – 2006
117711
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 6. – 2006
117712
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56,Posebni br. – 2006
117713
   Zbornik predavanj : 12.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1976 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1976. – 169s.
117714
   Zbornik predavanj : 14.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2-15 julija, 1978 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1978. – 187s.
117715
   Zbornik predavanj : 15.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1979. – 429s.
117716
   Zbornik predavanj : 16.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.06-18.07.1998 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1980. – 214s.
117717
   Zbornik predavanj : 18.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 5.-17.julij 1982 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture. – Ljubljana, 1982. – 312s.
117718
   Zbornik predavanj : 19.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 4.-16. julij 1983. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1983. – 275s.
117719
   Zbornik predavanj : 20.seminar slovenskega jezika literature in kulture, 2-14 julij 1984 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljublana, 1984. – 339s.
117720
   Zbornik predavanj : 21.seminar slovenskega jezika literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1985. – 192s.
117721
   Zbornik predavanj : 22.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1986 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1986. – 240s.
117722
   Zbornik predavanj : 23.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1987. – 175s.
117723
   Zbornik predavanj : 24.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1988. – 211s.
117724
   Zbornik predavanj : 25.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 3.-15. julij 1989: / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1989. – 239s.
117725
   Zbornik predavanj : 26.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25.6 - 14.7.1990 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1990. – 280s.
117726
   Zbornik predavanj : 27.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.06-13.07.1991. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1991. – 272s.
117727
   Zbornik predavanj : 28.seminar slovenskega jezika, literature, 29.6 - 18.7.1992 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1992. – 213s.
117728
   Zbornik predavanj : 29.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28.06 - 17.07.1993 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1993. – 320s.
117729
   Zbornik predavanj : 30.seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 27.06 - 16.07.1994 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1994. – 358s.
117730
   Zbornik predavanj : 31.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26.6-15.7,1995 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1995. – 314s. – ISBN 86-7207-071-2
117731
   Zbornik predavanj : 32. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta; Oddelek za zlovanske jezike in knjizevnosti. – Liubljana, 1996. – 268s. – ISBN 961-6200-13-5
117732
   Zbornik predavanj : 33. seminar slovenskego jezika, literature in kulture 30.06-19.07.1997 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1997. – 322 s. – ISBN 9616200569
117733
   Zbornik predavanj : 34.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.6-18.7.1998 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1998. – 226 s. – ISBN 9616200763
117734
   Zbornik predavanj : 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik ; [ uredila E. Krzisnik ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 1999. – 288, [3] s. – ISBN 961-227-001-5
117735
   Zbornik predavanj : 36.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2000. – 409s. – ISBN 961-227-067-8
117736
   Zbornik predavanj : 37.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,25.6.-14.7.2001 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slov. jezike in knjizevnosti; Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2001. – 364s. – ISBN 961-227-093-7
117737
   Zbornik predavanj : 38.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,24.6.-13.7.2002 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2002. – 311,[4]s. – ISBN 961-237-014-1
117738
   Zbornik predavanj : 39.seminar slovenskega jezika, literature in kulture.Slovenski jezik, literatura in kultura v izobrazevanju, 30.6-19.7.2003 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta, Oddel. za slovenstiko, Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2003. – 274,[6]s. – ISBN 961-237-053-2
117739
   Zbornik predavanj : 40.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 30.6-19.7.2004: Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2004. – 248s. – ISBN 961-237-087-7
117740
   Zbornik predavanj : 41.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2005: Veckulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2005. – 238s. – ISBN 961-237-087-7
117741
   Zbornik predavanj : 42.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2006:Mesto in mescani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2006. – 287s. – ISBN 961-237-159-8
117742
   Zbornik predavanj : 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 27.6-13.7.2007 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [uredila Irena Novak Popov; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2007. – 248 s. – ISBN 978-961-237-196-8
117743
   Zbornik predavanj : 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, 23.6 - 11.7.2008 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ ured.: Mateja Pezdirc Bartol ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2008. – 215 s. – ISBN 978-961-237-240-8
117744
   Zbornik predavanj : 45.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22.6-10.7.2009 :Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2009. – 223 s. – ISBN 978-961-237-294-1
117745
   Zbornik predavanj : 46.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 28.6-16.7.2010 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured. V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2010. – 208 s. – ISBN 978-961-237-363-4
117746
   Zbornik predavanj : 47.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Druzina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 27.6-15.7.2011 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredila V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011. – 182 s. – ISBN 978-961-237-434-1
117747
   Zbornik predavanj : 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 2.-13.7.2012 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. – 138 s. : іл. – ISBN 978-961-237-511-9
117748
   Zbornik predavanj : 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1.-12.7.2013 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013. – 131 s. : іл. – ISBN 978-961-237-589-8
117749
   Zbornik predavanj : 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 30.6.-11.7.2014 / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Hotimir Tivadar ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2014. – 269, [1] s. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-961-237-655-0
117750
   Zbornik predavanj : 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Drzava in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [urednik Hotimir Tivadar ; prevajalec David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. – 270 s. – Загол. корінця: 51. seminar. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). – ISBN 978-961-237-753-3
117751
   Zbornik prispevkov : k 50. vyrociu zalozenia a 14 zjazdu KSC. – Bratislava : Vysoka skola ekonomicka, 1962. – 236 s.
117752
  Stojanovic I.S. Zbornik problema iz Tehnike veza / I.S. Stojanovic, Z.D. Josimovic. – Beograd, 1962. – 152с.
117753
   Zbornik radova o samoupravljanju : Jubilarno izdanje povodom 15e postojanja i rada fak-ta. – Novi Sad : [Novi Sad], 1975. – 168s. – (Pravni fak-t u Novom Sadu)
117754
   Zbornik Referatov z 1. Konferencie o Chorobach Obilnin. – Bratislava : MPVz SSR, 1973. – 192s.
117755
   Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d"histoire de l"art=Art history journal. – Ljubljana. – ISSN 0351-224X
N 35. – 1999. – (Nova vrsta=Series nova)
117756
  Zupancic O. Zbrano delo / O. Zupancic. – Ljubljana : Slovenskih pesnikov in pisateljev
2. – 1957. – 432 s.
117757
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
8. Knjiga. – 1957. – 490с.
117758
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
9. Kn. – 1957. – 400с.
117759
  Trdina Janez Zbrano delo / Trdina Janez. – Ljubljana
10. Knjiga. – 1957. – 436с.
117760
  Majewska Danuta Zbrodnia bez nazwiska / Majewska Danuta. – Warszawa, 1973. – 175с.
117761
  Dostojewski Fiodor Zbrodnia i kara / Dostojewski Fiodor. – Warszawa
2. – 1974. – 319с.
117762
  Bozkowski Jeremi Zbrodnia na eksport / Bozkowski Jeremi. – Warszawa, 1978. – 221с.
117763
  Parfiniewicz Jerzy Zbrodnia rodzi zbrodnie / Parfiniewicz Jerzy. – Warszawa, 1976. – 197с.
117764
  Kwasniewski Kazimierz Zbrodniarz i panna. - Kaze aktorom powtorzyc morderstwo. / Kwasniewski Kazimierz. – Warszawa, 1965. – 300с.
117765
  Kakolewski Krzysztof Zbrodniarz, ktory ukradl zbrodnie / Kakolewski Krzysztof. – Warszawa : Iskry, 1969. – 204s. – (Klub srebrnego klucza)
117766
  Fajkowski Jozef Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. / Fajkowski Jozef, Religa Jan. – Warszawa, 1981. – 636с.
117767
  Sobanski Tomasz Zbrodnie kary i kariery / Sobanski Tomasz. – Warszawa, 1976. – 203с.
117768
  Datner Szymon Zbrodnie Wehrmachtu. / Datner Szymon. – Warszawa, 1961. – 408с.
117769
  Kubicki Leszek Zbrodnie wojenne w swietle prawa polskiego. / Kubicki Leszek. – Warszawa, 1963. – 186с.
117770
  Kogut Boguslaw Zbuntowani / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1973. – 322с.
117771
  Wiktor Jan Zbuntowany / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1957. – 576 s.
117772
  Holub Miroslav Zcela nesoustavna zoologie / Holub Miroslav. – Praha, 1963. – 55с.
117773
  Wojciechowski J. Zdalne kierowanie modeli. Poradnik modelarza i radioamatora / J. Wojciechowski. – Warszawa : W-wo komunikacji i lacznosci, 1967. – 342 s.
117774
  Kobylinski Szymon Zdaniem optymisty / Kobylinski Szymon. – Krakow, 1977. – 178с.
117775
  Orlow Wladimir Zdarzenie w Nikolsku / Orlow Wladimir. – Warszawa, 1982. – 407с.
117776
  Konopka Vladimir Zde stavaly Lidice / Konopka Vladimir. – Praha, 1959. – 162с.
117777
  Ayala Francisco Zdechnac jak pies / Ayala Francisco; Przelozyl H.C.Sliwinski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 190s. – (Literatura iberyjska)
117778
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha, 1951. – 688с.
117779
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha
2. – 1952. – 732с.
117780
  Fierlinger Zdenek Zdenek Nejedly predni prukopnik ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi. / Fierlinger Zdenek. – Praha, 1953. – 31с.
117781
  Trojanova Jaromira Zdenek Zouhar: Personalni bibliografie do roku 1983 / Trojanova Jaromira. – Brno, 1983. – 127с.
117782
  Toman Prokop Zdenka Braunerova : Popisny seznam grafickeho dila / Toman Prokop. – Praha, 1963. – 208 s.
117783
  Edigey Jerzy Zdjecie z profilu / Edigey Jerzy. – Katowice, 1984. – 214с.
117784
  Amundsen Roald Zdobycie bieguna poludniowego / Amundsen Roald; Przelozyl z niemiekiego B.Wojciechowski. – Warszawa : Iskry, 1957. – 440 s. : Fot.
117785
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1959. – 384с.
117786
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Krakow, 1961. – 318с.
117787
  Bunsch Karol Zdobycie Kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 176с.
117788
  Braun Andrzej Zdobycie nieba / Braun Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 500s.
117789
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1955. – 197с.
117790
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1974. – 237с.
117791
  Bidwell George Zdobywca Indii Robert Clive / Bidwell George. – Katowice, 1976. – 312с.
117792
  Kirkpatrick F.A. Zdobywcy Ameryki / F.A. Kirkpatrick. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski. – 342s.
117793
  Machowski Jacek Zdobywcy bialego ladu. Historia wypraw i odkryc antarktycznych / Machowski Jacek. – Warszawa, 1959. – 496с.
117794
  Centkiewiczowa Alina Zdobywcy Bieguna Polnocnego / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Iskry, 1956. – 248 s. : il.
117795
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Zdobywcy przestworzy / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1958. – 332с.
117796
  Krahelska Halina Zdrada Henka Kubisza. / Krahelska Halina, 1960. – 448с.
117797
  Bernatt Stanislaw Zdradziecka torpeda / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 32с.
117798
  Albert Bohuslav Zdravotnicke ustavnictvi. / Albert Bohuslav. – Praha, 1951. – 127с.
117799
   Zdravy zpusob zivota a prace obcana v rozvinute socialisticke spolecnosti : Materialy ze stejnojmenneho seminare poradaneho 9. a 10. listopadu 1976. – Praha : Horizont, 1977. – 139S.
117800
   Zdrowie kobiety. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1963. – 408S.;. – (Lekarz radzi kobietom)
117801
  Przymanowski Janusz Ze 101 frontowych nocy / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1961. – 320с.
117802
  Lenartowicz Teofil Ze starych zbroic / Lenartowicz Teofil. – Warszawa. – 177 p.
117803
  Mikulski Tadeusz Ze studiow nad Oswieceniem. Zagadnienia i fakty / Mikulski Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 556с.
117804
  Klostermann Karel Ze sveta lesnich samot. / Klostermann Karel. – Praha, 1975. – 255с.
117805
  Dillon Myles Ze swiata celtow. / Dillon Myles, Chadwick Nora. – Warszawa, 1975. – 352с.
117806
  Parandowska Irena Ze swiata mitow / Parandowska Irena. – Warszawa, 1967. – 111с.
117807
   Ze sztambucha do sztambucha : "Ale Jego duch jest z nami". – Lublin : KUL, 2006. – 143 s. : il. – ISBN 83-7363-352-9
117808
  Uher F. Ze vsech ohnu stoupa dym / F. Uher. – Praha : Nase vojsko, 1982. – 187 p.
117809
  Bojko Jakb Ze wspomnien / Bojko Jakb; Dunin-Wasowicz K. – Warszawa, 1959. – 316с.
117810
  Szklowski Wiktor Ze wspomnien / Szklowski Wiktor; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 338s.
117811
  Studencki Wladyslaw Ze wspomnien / Studencki Wladyslaw. – Opole, 1994. – 187 s.
117812
  Szwajcer Jerzy (Jotes) Ze wspomnien karykaturzysty / Szwajcer Jerzy (Jotes). – Wroclaw - Warszawa, 1960. – 248с.
117813
  Dobrzynski Andrzej Ze wspomnien prokuratora / Dobrzynski Andrzej. – Warszawa, 1979. – 267с.
117814
  Hertz Benedykt Ze wspomnien Samowara / Hertz Benedykt. – Warszawa, 1960. – 184с.
117815
  Simacek Matej Anastasia Ze zapisku phil. stud. Filipa Korinka / Simacek Matej Anastasia. – Praha
Sv. 2. – 1959. – 376с.
117816
  Danielewska Lucja Zebro Adama. / Danielewska Lucja. – Poznan, 1983. – 141с.
117817
  Putik Jaroslav Zed! / Putik Jaroslav. – Praha, 1962. – 65с.
117818
  Ujevic T. Zedan kamen na studencu / T. Ujevic. – Zagreb : Naklada Drustva knjizevnika hrvatske, 1970. – 576 p.
117819
  Prochniewicz Wojciech Zegar / Prochniewicz Wojciech. – Warszawa, 1989. – 180с.
117820
  McCullers Carson Zegar bez wskazowek / McCullers Carson. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 339s.
117821
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Wyd. 6. – Warszawa, 1974. – 173с.
117822
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 246с.
117823
  Szczygielski Tadeusz Zeglarskie dzieje / Szczygielski Tadeusz. – Gdynia, 1959. – 494с.
117824
  Szaniawski J. Zeglarz / J. Szaniawski. – Krakow, 1971. – 99с.
117825
  Hunyady J. Zeglarz siedmiu morz : Przygody Preszburskiego Robinsona Karola Jettinga / Jozsef Hunyady ; przel. A. Sieroszewski. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1969. – 327 s. : il.
117826
  Tolski P. Zegnaj Pamelo / P. Tolski. – Warszawa, 1977. – 228с.
117827
  Platowna Stanislawa Zegnaj Zorbin! / Platowna Stanislawa. – Warszawa, 1974. – 231с.
117828
  Ajtmatow Czingiz Zegnaj, Gulsary! / Ajtmatow Czingiz. – Warszawa, 1977. – 270с.
117829
  Uminski Z. Zegnaj, Scypio / Zdzislaw Uminski. – Rzeszow : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1987. – 163 s.
117830
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 476с.
117831
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 1. Buch 1-5. – 1967. – 382с.
117832
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 1967. – 476с.
117833
  Эмих Ф.К. Zehn Minuten Deutsch. / Ф.К. Эмих. – 3-е изд. – М., 1970. – 124с.
117834
  Reed John Zehn Tage die die Welt erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Forwort von N.K. Krupskaja / Reed John. – Berlin, 1976. – 519с.
117835
  Reed J. Zehn Tage die die Welt Erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Vorwort von N.K. Krupskaja / J. Reed. – Berlin, 1973. – 518с.
117836
   Zehnjahre technischehochschule Otto von Guericke : Festschrift 1953-1963. – Magdeburg : [S. n.], 1962. – 256 S. : Photo
117837
  Bruns Marianne Zeichen ohne Wunder. / Bruns Marianne. – Halle, 1977. – 328с.
117838
  Holz Paul Zeichnungen / Holz Paul. – Dresden, 1963. – 14с.
117839
  Hagenbarth Josef Zeichnungen zu funf Shakespeare-Dramen. / Hagenbarth Josef. – Berl., 1957. – 308с.
117840
  Ziergiebel Herbert Zeit der Sternschnuppen / Ziergiebel Herbert. – Berlin : Verlag Das Neue, 1972. – 309 S.
117841
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berl., 1969. – 128с.
117842
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1974. – 266с.
117843
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1975. – 266с.
117844
  Remarque Erich Maria Zeit zu leben und Zeit zu sterben / Remarque Erich Maria. – Frankfurt/M u.a., 1985. – 238с.
117845
  Remarque E.M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben = Час жити і час помирати / Erich Maria Remarque ; [авт. вступ. ст. та комент. Р.А. Кордуп]. – Харків : Ранок-НТ. – (Klassische Lekture). – ISBN 966-8082-41-9
Bd. 1. – 2003. – 223, [1] с.
117846
  Kuhn August Zeit zum Aufstehn. / Kuhn August. – Berlin, 1977. – 503с.
117847
   Zeitbewusstsein und Zeikonzeption / Hrsg. von N.Honsza // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 159 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
117848
  Polewoi Boris (Polevoi) Zeitgenossen. Erzahlungen und Skizzen / Polewoi Boris (Polevoi). – Berl., 1955. – 190с.
117849
  Lebedev A. Zeitschrift fur Angewandte Entomologie / A. Lebedev, A. Savenkov. – Berlin, 1932. – 103 S.
117850
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 12. – 1975
117851
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 11. – 1975
117852
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 10. – 1975
117853
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 9. – 1975
117854
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 8. – 1975
117855
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 7. – 1975
117856
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 6. – 1975
117857
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 5. – 1975
117858
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 4. – 1975
117859
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 3. – 1975
117860
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 2. – 1975
117861
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 1. – 1975
117862
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 12. – 1976
117863
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 11. – 1976
117864
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 10. – 1976
117865
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 9. – 1976
117866
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 8. – 1976
117867
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 7. – 1976
117868
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 6. – 1976
117869
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 5. – 1976
117870
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 4. – 1976
117871
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 3. – 1976
117872
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 2. – 1976
117873
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 1. – 1976
117874
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 11/12. – 1977
117875
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 10. – 1977
117876
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 9. – 1977
117877
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 8. – 1977
117878
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 7. – 1977
117879
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 6. – 1977
117880
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 5. – 1977
117881
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 4. – 1977
117882
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 3. – 1977
117883
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 2. – 1977
117884
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 1. – 1977
117885
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 12. – 1978
117886
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 11. – 1978
117887
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 10. – 1978
117888
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 9. – 1978
117889
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 8. – 1978
117890
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 7. – 1978
117891
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 6. – 1978
117892
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 5. – 1978
117893
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 4. – 1978
117894
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 3. – 1978
117895
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 2. – 1978
117896
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 1. – 1978
117897
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 12. – 1979
117898
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 11. – 1979
117899
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 10. – 1979
117900
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 9. – 1979
117901
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 8. – 1979
117902
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 7. – 1979
117903
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 6. – 1979
117904
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 4. – 1979
117905
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 3. – 1979
117906
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 2. – 1979
117907
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 1. – 1979
117908
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 12. – 1980
117909
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 11. – 1980
117910
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 10. – 1980
117911
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 9. – 1980
117912
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 8. – 1980
117913
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 7. – 1980
117914
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 6. – 1980
117915
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 5. – 1980
117916
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 4. – 1980
117917
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 3. – 1980
117918
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 2. – 1980
117919
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 1. – 1980
117920
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 9. – 1981
117921
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 8. – 1981
117922
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 7. – 1981
117923
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 6. – 1981
117924
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 5. – 1981
117925
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 4. – 1981
117926
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 3. – 1981
117927
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 2. – 1981
117928
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 1. – 1981
117929
   Zeitschrift fur geomorphologie = Annals of geomorphologie = Annales de geomorphologie : a j. recognized by the International Assoc. of Geomorphologists (IAG). – Stuttgart : Gebruder Borntraeger. – ISSN 0372-8854
Vol. 59, suppl. iss. 3 : Hydrological Extreme Events : modelling and significance for understanding globsl change, demonstrating multidisciplinary context / ed.: J. Herget [et al.]. – 2015
117930
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 4. – 1997
117931
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 1/2. – 1997
117932
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 3. – 1997
117933
   Zeitschrift fur sexualwissenschaft. – Bonn : Marcus und Weber
13er Bd., 2er Hft. – 1926. – 96s.
117934
  Sinz Rainer Zeitstrukturen und organismische Regulation : Chronophysiologische und -psychophysiologische Untersuchungen zur dynamischen multioszillatorischen Funktionsordnung / Sinz Rainer. – Berlin : Akademie-Verlag, 1978. – 688S.
117935
  Ihrke Gerhard Zeittafel zur Geschichte der Fotografie / Ihrke Gerhard. – Leipzig, 1982. – 372с.
117936
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
1. – 1955. – 220с.
117937
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
2. – 1955. – 254с.
117938
  Serafimowicz Aleksander Zelazny potok / Serafimowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 173с.
117939
  Wilklisz W. Zelazny wilk / W. Wilklisz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1961. – 200 s.
117940
  Nyka Jozef Zelazowa wola / Nyka Jozef. – Wydanie 2 zmien. – Warszawa, 1960. – 68с.
117941
  Seneta Wlodzimierz Zelazowa Wola / Seneta Wlodzimierz. – Warszawa : Sport i turystyka, 1975. – 95s.
117942
  Stromberg Kyra Zelda i Francis Scott Fitzgerald / Stromberg Kyra; Przelozyla E.Kalinowska-Styczen. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 184[16]s. : 10 k. il. – (Pary). – ISBN 83-08-02883-7
117943
  Levy Lorraine Zelda ou le masque. / Levy Lorraine. – Paris, 1992. – 89с.
117944
  Antonov Serghej Zelena dolina. / Antonov Serghej. – Praha, 1956. – 104с.
117945
  Hons Josef Zelena, nasedat! / Hons Josef. – Praha, 1958. – 198, 164с.
117946
  Antonyc B.I. Zelene evangelium : vybor z dila / Bohdan Ihor Antonyc ; [vybor sest. a predml. napsal R. Lubkivskyj ; prel.: T. Vasut, J. Kabicek]. – Praha : Slovanska knihovna, 2009. – 90 , [6] s. – (Publikace Slovanske knihovny ; 64). – ISBN 978-80-7050-577-9
117947
  Prochazka Jan Zelene obzory / Prochazka Jan. – Praha, 1963. – 144с.
117948
  Jakovljevic S. Zeleni List Izvor Zivota na Zemlji / S. Jakovljevic. – Beograd : "RAD", 1957. – 36s.
117949
  Sobolev Leonid Zeleny paprsek / Sobolev Leonid. – Praha, 1956. – 192с.
117950
  Hendrych Milan Zeleny svet. / Hendrych Milan. – Praha, 1962. – 124с.
117951
  Panov Nikolaj Zelezna vule / Panov Nikolaj. – Praha, 1954. – 270с.
117952
  Katajev Valentin Zelezne dvierka v stene. / Katajev Valentin. – Bratislava, 1975. – 154с.
117953
  Hlusickova Ruzena a i. Zeleznicari v odboji / Ruzena a i. Hlusickova. – Praha, 1976. – 107с.
117954
  Novy Karel Zelezny kruh / Novy Karel. – Praha, 1961. – 772с.
117955
  Hanus Pavel Zeleznym destem. / Hanus Pavel. – Praha, 1962. – 110с.
117956
  Lacina Vaclav Zeleznym kostetem i metlou parenou / Lacina Vaclav. – Praha, 1963. – 192с.
117957
  Raczka Jan Zeliwo ciagliwe / Raczka Jan. – Warszawa, 1961. – 260с.
117958
  Strassburg Helmut Zeltfruhling unter Tieren / Strassburg Helmut. – Leipzig, Jena : Urania-Verlag, 1956. – 140S.
117959
  Lipiec Wanda Zelwerowicz i scena lodzka / Lipiec Wanda. – Lodz, 1960. – 320с.
117960
  Wardasowna M. Zem przestworzy : Opowiesc o Zwierce i Wigurze / Maria Wardasowna. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1970. – 264 s.
117961
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 200с.
117962
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1986. – 181с.
117963
  Honcar Oles Zeme duni / Honcar Oles. – Praha, 1950. – 264с.
117964
  Tvardovskij Alexander Zeme Muravie / Tvardovskij Alexander. – Praha, 1956. – 159с.
117965
  Marek Jiri Zeme pod rovnikem, aneb uplne a podrobne vypsani na Javu a Bali, leta Pane 1955 podniknute... / Marek Jiri. – Praha, 1956. – 129с.
117966
  Fiser Ivo Zeme posvatnych rek. / Fiser Ivo, Zvelebil Kamil. – Praha, 1959. – 292с.
117967
  Weiss Jan Zeme vnuku / Weiss Jan. – Praha : Mlada fronta, 1960. – 296 s.
117968
  Hanzlik Josef Zeme za parizi. / Hanzlik Josef. – Brno, 1963. – 46с.
117969
  Paral Vladimir Zeme zen / Paral Vladimir. – Praha, 1988. – 423с.
117970
  Miller F. Zemedelska entomologie / F. Miller. – Praha : Akademia Ved, 1956. – 1056s.
117971
   Zemedelska Fytopatologie. – Praha : Akademia Zemedelskych Ved
Dil 2 : Choroby Polnich Plodin. – 1958. – 776s.
117972
  Petran Josef Zemedelska vyroba v Cechach v druhe polovine 16. a pocatkem 17. stoleti / Petran Josef. – Praha, 1963. – 262с.
117973
  Kuhl Hans Zement-Chemie. / Kuhl Hans. – 3 uberarb. Aufl. – Berl.
1. – 1956. – 348с.
117974
  Gladkow F. Zement / F. Gladkow. – Berlin. – 463 c
117975
  Haufler Valstislav Zemepis Ceskoslovenska. / Haufler Valstislav, J. Korcak, V. Kral. – Praha, 1960. – 668с.
117976
  Hromadka Jan Zemepis Svazu Sovietskych Socialistickkych Republik / Hromadka Jan; Slovenska akademia vied a umeni Academia scientiarum et artiium Slovaca. – Bratislava : Slovenska akademia, 1947. – 412s.
117977
  Malisauskas V. Zemes ekonominis vertinimas ir jo panaudojimas. (Darbu 15 tomas) / V. Malisauskas, J. Vaitiekunas. – Vilnius, 1963. – 388с.
117978
  Hlavac Jan Zemiaky / Hlavac Jan, Bojnansky Vit. – Vyd. 2. – Bratislava : Slovenske Vidavatelstvo Podohospodarskej Literatury, 1964. – 204s.
117979
  Fitzgerald Valerie Zemindar. / Fitzgerald Valerie. – Toronto, 1982. – 798с.
117980
  Abdagic Muhamed Zemlja / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
117981
  Abdagic Muhamed Zemlja. / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
117982
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 3. popr. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 168с.
117983
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 8 zmien. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967. – 150с.
117984
  Magnuszewski Dominik Zemsta panny Urszuli / Magnuszewski Dominik. – Poznan, 1958. – 162с.
117985
  Boguslawski Andrzej Zemsta wampira / Boguslawski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 224с.
117986
  Suzuki D.T. Zen buddhism & psychoanalysis / D.T. Suzuki, Erich Fromm, and Richard De Martino. – New York [etc.] : Harper Colophon books [etc.], 1970. – 180 p. – Розгорнутий тит арк. - На обкл. 1-шим автором зазнач.: Erich Fromm. – ISBN 06-090175-6
117987
  Furlong Monica Zen Effects: The Life of Alan Watts / Furlong Monica. – Boston, 1986. – 236с.
117988
  Rosenbaum Zdenek Zena ve vane / Rosenbaum Zdenek. – Ostrava, 1990. – 159с.
117989
  Wouk H. Zendules a Caine hadihajon / H. Wouk. – Budapest : Zrinyi Katonai Kiado, 1974. – 759 l.
117990
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Ardolgozott uj kiadas Foszerk / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
2. kotet. – 1965. – 728с.
117991
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
1 Kotet. – 1965. – 684 l.
117992
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
3. kotet. – 1965. – 768с.
117993
  Boka Laszlo Zenekiseret Hanna / Boka Laszlo. – Budapest, 1967. – 390с.
117994
  Hromadka Jan Zenepis Svazu Sovetskych Republik / Hromadka Jan. – Bratislava, 1947. – 412с.
117995
  Janacek Jozef Zeny ceske renesance / Janacek Jozef. – Praha, 1977. – 257с.
117996
  Pludek Alexej Zeny nemaji pravdu / Pludek Alexej. – Praha, 1963. – 158с.
117997
  Frankova Hermina Zeny pod helmou / Frankova Hermina. – Praha, 1961. – 92с.
117998
  Кьеза Д. Zero : почему официальную версию событий 11 сентября 2001 года можно считать фальшивкой / Джульетто Кьеза, а также Дэвид Рэй Гриффин, Клаудио Фракасси, Андреас фон Бюлов [и др. ; ред. М.В. Морозов]. – Москва : Трибуна, 2008. – 367, [1] с. – В книге также авт.: Ю. Эльсессер, Проф. С. Джонс, Ф. Кардини, М. Монтесано, В.Г. Тарпли, М. Чоссудовски, Э. Модуньо, Т. Мейсан. Д. Ваттимо. – Библиогр.: с. 361-363 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-901253-19-9


  Содерж.: Отчет Комиссии по расследованию терактов 11 сентября 2001 г.: шедевр Филиппа Зеликова, состоящий из ошибок и искажений / Д.Р. Гриффин. Ватерлоо информации / К. Фракасси. Последняя попытка! / А. фон Бюлов. Бессилие / Л. Равера. Из Сараево в ...
117999
  Koyama A. Zero span is a sequential strong Whitney-reversible property / Akira Koyama; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 12p. – Preprint №70
118000
  Lo S.V. Zeroes in the droplet model / S.V. Lo. – 5с.
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,