Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1170001
  Матат Д. "Програма мрії" з підготовки майбутніх учителів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Упродовж трьох років у педагогічних університетах України тривав експеримент у рамках проекту Британської Ради "Шкільний вчитель нового покоління". Студенти вивчали методику викладання англійської мови за якісно новою програмою, розробленою ...
1170002
  Фаворський В.Е. Програма-конспект з історії релігії / В.Е. Фаворський. – Харків : Пролетар, 1931. – 51 с.
1170003
   Програма дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 14 с.
1170004
   Програма дій : Адаптована на Міжнар.Конф.з питань народонаселення та розвитку. Каїр, 5-13 вересня 1994 р. – Київ, 1997. – 178с. – ISBN 95-0-89714-400-7
1170005
  Сошинська Я. Програма дій в умовах кризи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 34-35. – ISSN 1029-7200


  Президія Української бібліотечної асоціації (УБА) 7 липня 2015 р. ухвалила Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи", де представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої значущості для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та ...
1170006
  Деяк Я. Програма діяльності Кабінету Міністрів України // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 4-11
1170007
  Карпухіна Т.О. Програма діяльності ОУН на початковому етапі Другої свтової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 198-201. – ISSN 0321-0499
1170008
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1170009
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1170010
  Присяжна Т.М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Українознавство" : 1-4 класи / програму підгот.: П.П. Кононенко, Т.М. Присяжна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-102
1170011
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Економіка & фінанси", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1170012
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Прикладні фінанси", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1170013
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Родинні фінанси", 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1170014
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова абетка", 2 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 5-8. – Бібліогр.: 18 назв.
1170015
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова арифметика", 3 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 8-12. – Бібліогр.: 18 назв.
1170016
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова культура", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 10-12 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1170017
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова поведінка", 4 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 12-15. – Бібліогр.: 20 назв.
1170018
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансово-грамотний споживач", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1170019
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – Київ, 1984. – 308с.
1170020
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – 2-е вид. – К., 1987. – 297с.
1170021
  Піщалковська М. Програма для спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов / М. Піщалковська, К. Гребіник // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 2-12
1170022
   Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід. – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка. – 16 с. – (Етнографічний збірник т. 1)
1170023
  Михальчук К.П., Тимченко Є.К. Програма до збирання діалектичних одмін української мови / К. Михальчук і Е. Тимченко. – Київ : Вид. Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 1-ї Київ. Спілки Друк. Справи, 1909. – II, 202, IV с. – Рік вид. встановлено за кн.: Кн. летопись.1909, № 50.


  На тит. стор. прим. № 5633 дарчий надпис: Високоповажанаму професорові А.М. Лободі від авторів К. Михальчук, Е. Тимченка
1170024
  Лугова О.А. Програма добросусідства "Польща-Білорусь-Україна" як чинник активізації транскордонного співробітництва єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 58-62. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1170025
  Осіпов С. Програма досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній в спектрі сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Представлено програму досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній, яка реалізується на голосіївському сонячному телескопі АЦУ-5. Запропоновано методи врахування впливу основних дестабілізуючих факторів, а саме розсіяного світла в спектрографі, ...
1170026
  Шнуровська Л.В. Програма експерементально-фонетичного дослідження соціокультурних особливостей просодичної інтерференції в усному англійському мовленні українських білінгвів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 470-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1170027
  Війтишин В.І. Програма екуменічного діалогу УГКЦ згідно Івана Павла II / Архієпископ і митрополит Володимир Війтишин. – Івано-Франківськ : Маргітич О.І., 2015. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-233 та в підрядк. прим.
1170028
  Коваль О.В. Програма ЄС "Горизонт-2020" - для кого то що вона дасть Україні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 2-3


  Горизонт 2020 - нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона триватиме з 2014 до 2020 року з загальним бюджетом 80 млрд. євро.
1170029
   Програма ЄС Еразмус+ допоможе тридцяти українським вишам поліпшити освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
1170030
   Програма ЄФВВ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Затверджено оновлену Програму другого блоку єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін.
1170031
  Сбруєва А. Програма Жан Моне модуль "Європеїзація докторських програм у галузі освіти": аналіз досвіду здобуття та реалізації // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 114-117. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1170032
  Міщук Г. Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави / Г. Міщук, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 33-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912
1170033
   Програма з анатомії та фізіології людини для студентів філософського факультету. – Київ, 1981. – 7 с.
1170034
  Буренко В. Програма з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 58-69
1170035
   Програма з археології для історико-філол. – К, 1960. – 36с.
1170036
   Програма з вступу до романського мовознавства для студентів факультету романо-германської філології. – К, 1978. – 12с.
1170037
  Олійник Я.Б. Програма з географії / Я.Б. Олійник, П.О. Масляк, О.Я. Скуратович // Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України
1170038
   Програма з географії для 3 та 4 груп трудової політехнічної школи. – Харків : Радянська школа, 1933. – 7 с.
1170039
   Програма з географії для другого концентру семирічки (ФЗС та ШКМ). – Харків : Радянська школа, 1932. – 26 с.
1170040
   Програма з географії для трудової політехнічної школи. – 2-ге вид. – Харків : Радянська школа, 1933. – 55с.
1170041
  Хлєбніков К. Програма з графічної грамоти та математики / К. Хлєбніков. – Х., 1930. – 80с.
1170042
   Програма з державного права буржуазних держав для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 30с.
1170043
   Програма з дисципліни "Історія середніх Віків" : для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 19с.
1170044
   Програма з дисципліни "Політична психологія" : Для студентів третього року денної форми навчання факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2006. – 22с.
1170045
   Програма з дисципліни "Психологія викладацької роботи" : Для студентів магістратури мех.-мат. факультету. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20с.
1170046
   Програма з дисципліни "Соціальні та політичні конфлікти" : Для студентів магістратури факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2007. – 20с.
1170047
   Програма з діалектичного та історичного матеріалізму для вечірніх університетів марксизму-ленінізму при міськкомах партіі, гуртків і семінарів системи партійної освіти, а також для самостійно вивчаю. – К, 1958. – 43с.
1170048
   Програма з економіки социалістичних сільськогосподарських підприємств для економічних шкіл, гуртків і семінарів сітки партійної освіти, а також для самостійно вівчаючих економіку соц. сільськ. підпр. – К, 1958. – 31с.
1170049
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1958. – 15с.
1170050
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1959. – 16с.
1170051
   Програма з історії античної філософії. – К, 1972. – 16с.
1170052
   Програма з історії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – Львів, 1957. – 31с.
1170053
   Програма з історії КПРС. – К, 1959. – 48с.
1170054
   Програма з історії російської журналістики 18-19 ст : Для фак-тів і відділів журналістики держ. ун-тів. – Львів, 1956. – с.
1170055
   Програма з історії української літератури. – Львів, 1967. – 98с.
1170056
   Програма з історії української літератури другої половини 19 - початку 20 ст. – К, 1997. – 74с.
1170057
   Програма з історії української літератури кінця 19 - початку 20 століття. – К, 1957. – 36с.
1170058
   Програма з історії української радянської літератури для філол. фак-тів ун-тів та пед. ін-тів. – Київ, 1952. – 68с.
1170059
   Програма з колгоспного права. – К, 1956. – 14с.
1170060
  Адаменко С. Програма з культури мовлення
1170061
   Програма з курсу " Математика" : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с.
1170062
   Програма з курсу " Синтез і аналіз чистих речовин". – Київ, 1973. – 3с.
1170063
   Програма з курсу "Електрохімічні методи аналізу". – Київ, 1973. – 5с.
1170064
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури". – К, 1998. – 30с.
1170065
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури" : для відділення фольклористики філол. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 31с.
1170066
   Програма з курсу "Історія СРСР" для підготовчих відділень. – К, 1985. – 36с.
1170067
   Програма з курсу "Історія української літератури. – К, 1986. – 55с.
1170068
   Програма з курсу "Історія української літературної критики" для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 20с.
1170069
   Програма з курсу "Методика викладання української мови". – К, 1958. – 23 с.
1170070
   Програма з курсу "Оптичні методи аналізу" для студентів. – К, 1967. – 7с.
1170071
  Мазурмович Б.М. Програма з курсу "Основи зоології" / Б.М. Мазурмович. – Х, 1964. – 12с.
1170072
   Програма з курсу "Палеографія антропогена для студентів - географія 3 курсу геогафічного факультету. – К, 1970. – 8с.
1170073
   Програма з курсу "Природна хімічного зв"язку для студенстів 1-го курсу хімічного факультету. – Київ, 1973. – 2с.
1170074
   Програма з курсу "Прокурорський нагляд в СРСР". – К, 1956. – 10с.
1170075
   Програма з курсу "Психологія". – Київ, 1952. – 16с.
1170076
   Програма з курсу "Систематика вищих рослин" для студенстів стаціонару. – К, 1974. – 10с.
1170077
   Програма з курсу "Спектральний і аналіз для студенстів 4 курсу біологічного факультету. – Київ, 1973. – 3с.
1170078
   Програма з курсу "Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу" : для студ. 4 курсу хім. ф-ту. – Киев : КДУ, 1972. – 6 с. – На тит. 1973 р.
1170079
   Програма з курсу "Фізіологія людини і тварин з основами анатоміі "для студентів біологічного факультету. – Київ, 1983. – 18 с.
1170080
   Програма з курсу Економічна географія зарубіжних держав. – Х, 1959. – 32 с.
1170081
   Програма з курсу історичної граматики українскоі мови. – Львів, 1958. – 23с.
1170082
   Програма з курсу історії зарубіжних літератур. – Київ, 1973. – 18с.
1170083
   Програма з курсу методики викладання української літератури. – К, 1956. – 20с.
1170084
   Програма з курсу практичної стилістики української мови. – Київ : КДУ, 1965. – 12 с.
1170085
   Програма з курсу радянського будівництва для студентів юридичного факультету. – Київ : КДУ, 1956. – 11 с.
1170086
   Програма з курсу сучасної української літературної мови. – Київ, 1965. – 15 с.
1170087
   Програма з курсу української діалектології : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 23 с.
1170088
   Програма з курсу української народнопоетичної творчості : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 33 с.
1170089
  Мазурмович Б.М. Програма з методики природознавства для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернігів, 1945. – 12с.
1170090
   Програма з міжнародного права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 23с.
1170091
  Мельник Н. Програма з навчального предмета має виражати консолідовану думку фахівців // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1170092
   Програма з новітньої історії. – Харків, 1957. – 48 с.
1170093
   Програма з нормативного курсу "Нижчі рослини". – Київ, 1978. – 28с.
1170094
   Програма з основ римського цивільного права. – К, 1956. – 7с.
1170095
   Програма з основ сільського господарства для природничо-географічних відділів. – Київ, 1952. – 16с.
1170096
   Програма з політичної економії. – К, 1959. – 60с.
1170097
   Програма з радянського кримінального права. – Київ, 1973. – 77с.
1170098
   Програма з радянського кримінального процесу. – К, 1956. – 16с.
1170099
   Програма з радянського трудового права. – М, 1956. – 22с.
1170100
   Програма з радянського фінансового права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 16с.
1170101
   Програма з радянського цивільного процесу. – К, 1956. – 18с.
1170102
   Програма з радянської криміналістики для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 27с.
1170103
   Програма з спецкурсу "Елементарний і функціональний аналіз мономерів і полімерів". – К, 1972. – 6с.
1170104
   Програма з спецкурсу "Стереохімія". – К, 1972. – 4с.
1170105
   Програма з спецкурсу "Транспортне право". – Київ : КДУ, 1983. – 12 с.
1170106
   Програма з теорії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 19с.
1170107
   Програма з української мови. – Київ : Вид-во Київ ун-ту, 1962. – 14 с.
1170108
   Програма з фізичної географії частин світу : (для географічних факультетів державних університетів). – Київ, 1978. – 46 с.
1170109
   Програма з французької мови. – Київ, 1973. – 25 с.
1170110
   Програма з хімії для слухачів підготовчих відділень. – К, 1980. – 11с.
1170111
   Програма з японської мови : Для студентів відділення сходознавства (перший рік навчання). – Київ : Київський університет, 1998. – 15с.
1170112
   Програма за възпитательната работа в дестката градина. – София, 1976. – 304 с.
1170113
   Програма загального курсу "біохімія" для біофізиків та біохіміків. – К, 1982. – 8с.
1170114
   Програма загального практикуму з органічної хімії : для студентів другого та третього курсів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 13с.
1170115
  Головешко Д. Програма Запорізької ОДТРК "Запоріжжя" "Мова як море": 15 років мовного виховання // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 182-189


  В статті розглядаються структура та специфічні риси освітньо-пізнавальної програми "Мова як море", окреслюється її соціальне значення. The article deals with the structure and specific features of educational TV-program "Language as a sea", ...
1170116
   Програма захисту свідків. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 55с.
1170117
   Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 32 с.
1170118
  Цілуйко К.К. Програма збирання матеріалів для вчення топоніміки України. / К.К. Цілуйко. – К, 1962. – 20с.
1170119
  Грушевська К. Програма збирання матеріялів до українського народного сонника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 106-107. – ISSN 2225-5095
1170120
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 16-20 грудня 1952 року. – Київ, 1952. – 26с.
1170121
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 29 січня - 2 лютого 1954 року. – Київ, 1954. – 12с.
1170122
  Микитенко О.О. Програма зі слов"янського фольклору П.Г. Богатирьова та невідомий лист його до М.Т. Рильського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 72-82. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено невідомі матеріали з приватного архіву В.С. Бобкової, які відносяться до історії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського середини ХХ ст., а саме лист П.Г. Богатирьова до М.Т. Рильського із його ...
1170123
   Програма зі спецкурсу "Український дитячий фольклор (народнопоетичний та етномузикознавчий аспекти)" : для студ. спеціальності "Фольклористика". – Київ : Київський ун-т, 2006. – 28 с.
1170124
  Коваленко О. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15.
1170125
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 10-18
1170126
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)
1170127
   Програма і запрошення : Назустріч 100-річчю з дня народження В.І.Леніна. – Київ : КДУ, 1969. – 5с.
1170128
   Програма і матеріали для діалектологічної практики студенстів філологічного факультету університету. – Одеса, 1974. – 102с.
1170129
  Черевко І. Програма і методика дисертаційного дослідження "Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика" // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 15-26. – Бібліогр.: с. 25-26. – ISSN 2313-3627
1170130
   Програма і методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів. – Київ, 1946. – 32 с.
1170131
   Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" : для слухачів спеціальності 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2006. – 37с.
1170132
   Програма і методичні вказівки по лабораторного практикуму з фізичної і колоідної хімії. – К, 1994. – 64с.
1170133
   Програма і методичні настанови до проведення виробничої фізико-географічної практичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – 88с.
1170134
   Програма і методичні поради до проходження комплексної виробничої практики у сільскому господарстві. – Київ : КДУ, 1973. – 16 с.
1170135
   Програма і методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Морфологія рослин" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 20с. – ISBN 966-7459-52-7
1170136
  Кириченко С.А. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. П. Могили; комплексу " Києво-Могилянська академія"; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 20с. – (Методична серія ; Вип.61). – ISSN 1811-492X
1170137
   Програма і питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка, вищі рослини" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 52 с.
1170138
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Основи криміналістичної мікрооб"єктології" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1170139
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми вдосконалення предмету та системи юридичних наук" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1170140
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми кримінального судочинства" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1170141
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми одорології" : для магістрів-юристів / Мін-во внутрішніх справ України; КІВС; Уклад.: С.А.Кириченко, Ю.О.Кириченко. – Київ, 2004. – 12с.
1170142
   Програма і плани семінарських занять з курсу політичної економії. – К, 1991. – 53с.
1170143
   Програма і прани практичних занять з курсу "Теорія і практика перекладу". – К, 1984. – 20с.
1170144
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – К, 1991. – 63с.
1170145
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – Київ, 1991. – 62с.
1170146
   Програма і статут. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 109, [3] с.
1170147
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської коммуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1940. – 88 с. : 10х7 см. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1170148
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1938. – 95 с. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1170149
   Програма і тези доповідей Республіканської міжвузівської наукової конференції. – с.
1170150
  Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 72-88. – ISSN 1815-2066
1170151
   Програма інтегрованого курсу "Природничі науки" для 10-11 класів гуманіторного профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 20-31
1170152
  Карацюба А. Програма історико-філологічного факультету Університету Св. Володимира 1886-1891 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 16-19
1170153
  Ющенко В. Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича // Новини Закарпаття, 2004


  Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича
1170154
   Програма кандидатських іспитів з фізико-математичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 170с.
1170155
  Маркевич О.П. Програма кандидатського іспиту з зоології безхребетних. / О.П. Маркевич. – К., 1946. – 29с.
1170156
   Програма кандидатського іспиту.Технічні науки : 05.13.13 - обчислюв. машини, системи та мережі: Програми кандидат. іспитів зі спец-тей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. – Київ : Київський університет, 2001. – 17с. – фз,рфз,м.м.,киб. карточки есть
1170157
   Програма кваліфікаційного іспиту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту для атестації осіб, які здобувають ступінь магістра зі спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза", ...
1170158
   Програма Комуністичної парії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1985. – 84 с.
1170159
  КПРС Програма Комуністичної парії Радянського Союзу : нова редакція : прийнята XXVII з"їздом КПРС / КПРС. – Київ : Політвидав України, 1986. – 80 с.
1170160
   Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1964. – 352с.
1170161
   Програма конференції "Людина та ландшафт" The Program of the Conference "Human & Landscape" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 15-22. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1170162
   Програма КПРС - програма побудови комуністичного суспільства. – К, 1961. – 66с.
1170163
   Програма курсу " Географія Туреччини ". – Київ : Київський університет, 2000. – 16с.
1170164
   Програма курсу " Економічна і соціальна географія України" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
1170165
   Програма курсу " Загальна геологія " : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
1170166
   Програма курсу " Історична геологія " : для студентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 10с.
1170167
   Програма курсу " Історія зарубіжних літератур " (Літератур Сходу) : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 40с.
1170168
   Програма курсу " Історія і теорія політичних партій і рухів " : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с
1170169
   Програма курсу " Історія та методологія геологічних наук (гідрогеологія та інженерна геологія) " : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 9с.
1170170
   Програма курсу " Історія та теорія політичних партій і рухів ". – Київ : Київський університет, 2001. – 24с.
1170171
   Програма курсу " Математичні методи у психології " для студентів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1170172
   Програма курсу " Мова права" : для студ. юр. вузів та фак-тів. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 52 с. – ISBN 966-95249-2-Х
1170173
   Програма курсу " Чеська мова" (друга слов`янська) : для студ. слов`нського відділення філологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 11с.
1170174
   Програма курсу "Адвокатура в Україні" : для слухачів за спеціальністю 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1170175
   Програма курсу "Альгоіндикація" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с.
1170176
   Програма курсу "Аналіз господарської діяльсності промислових і сільськогосподарських підприємств". – К, 1977. – 11с.
1170177
   Програма курсу "Англійська мова". – К, 1997. – 12с.
1170178
   Програма курсу "Арабська літературна мова" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 15с.
1170179
   Програма курсу "Аудит" : для слухачів спеціальностей 7.050.104 "Фінанси", 7.050.106 "Облік і аудит". – Київ, 2005. – 20с.
1170180
   Програма курсу "Безпека життєдіяльності" : Для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 10с.
1170181
   Програма курсу "Буржуазна філософія епохи імперіалізму" : для філософського ф-ту КДУ. – Київ : КДУ, 1972. – 22 с.
1170182
   Програма курсу "Валеологія" для учнів гуманітарних ліцеїв. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 4с.
1170183
   Програма курсу "Вступ до класичної філології". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
1170184
   Програма курсу "Вступ до літературознавства". – К, 1997. – 18с.
1170185
   Програма курсу "Вступ до марксистсько-ленінської філософії". – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1170186
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – Київ, 1975. – 27 с.
1170187
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – К, 1997. – 26с.
1170188
   Програма курсу "Геологорозвідувальна справа" : для студентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1170189
   Програма курсу "Геологорозідувальна справа, техніка безпеки та охорога праці". – Київ : Київський університет, 1998. – 11 с.
1170190
   Програма курсу "Екологія і природокористування". – К, 1997. – 6с.
1170191
   Програма курсу "Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт" : Для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1170192
  Нечипоренко Н.Д. Програма курсу "Економічна статистики" для студентів економічнго факультету та факультету кібернетики / Н.Д.Нечипоренко КДУ ім. Т.Г. шевченка, МВ та ССО УРСР. – Київ, 1972. – 26 с.
1170193
   Програма курсу "Етнопедагогіка" : Для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 12с.
1170194
   Програма курсу "Загальна геологія". – К, 1997. – 12с.
1170195
   Програма курсу "Загальне мовознавство". – К, 1986. – 16с.
1170196
  Білецький А.О. Програма курсу "Загального мовознавства". / А.О. Білецький. – Київ, 1972. – 50с.
1170197
   Програма курсу "Зарубіжна література 1917-1980 років". – К, 1984. – 25с.
1170198
   Програма курсу "Західнослов"янські мови". – К, 1997. – 14с.
1170199
   Програма курсу "Земельне право України" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1170200
   Програма курсу "Зоологія безхребетних". – Київ, 1972. – 27 с.
1170201
   Програма курсу "Історична геологія". – К, 1997. – 10с.
1170202
   Програма курсу "Історії польської літературної критики". – К, 1982. – 8с.
1170203
   Програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 9с.
1170204
   Програма курсу "Історія держави і права України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 9 с.
1170205
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – Канів, 1981. – 34 с.
1170206
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – К, 1988. – 30с.
1170207
   Програма курсу "Історія зарубіжних літератур". – К, 1999. – 39с.
1170208
   Програма курсу "Історія класичної філології. – К, 1999. – 8с.
1170209
   Програма курсу "Історія КПРС". – К, 1958. – 40с.
1170210
   Програма курсу "Історія КПРС" : для вищих учбових закладів СРСР, (на 220 годин). – Київ : КДУ, 1962. – 55 с.
1170211
   Програма курсу "Історія КПРС" : для вищих учбових закладів СРСР, (на150 годин). – Київ : КДУ, 1962. – 46 с.
1170212
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1965. – 23 с.
1170213
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1967. – 66 с.
1170214
   Програма курсу "Історія народів Росії". – К, 1991. – 30с.
1170215
   Програма курсу "Історія партійно-радянської журналістики національних республік". – К, 1979. – 36с.
1170216
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії. – К, 1997. – 32с.
1170217
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії". – Київ : Київський університет
Ч.2 : Програма курсу і плани семінарських занять: "Історія слов"янської філософії". – 1998. – 24с.
1170218
   Програма курсу "Історія та методологія геологічних наук. – К, 1997. – 9с.
1170219
   Програма курсу "Історія України. – К, 1990. – 30с.
1170220
   Програма курсу "Історія України". – К, 1992. – 11с.
1170221
   Програма курсу "Історія України" для учнів Українського гуманітарного ліцею. – Київ, 1997. – 26с.
1170222
   Програма курсу "Історія української журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 31с.
1170223
   Програма курсу "Історія Української РСР". – Київ, 1979. – 86с.
1170224
   Програма курсу "Корисні копалини" : Для студ.геологіч.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8 с.
1170225
   Програма курсу "Латинська мова". – К, 1997. – 12с.
1170226
   Програма курсу "Латинська мова" : Для студентів відділення "українська мова і література". – Київ : Науковий світ, 2006. – 16с. – ISBN 966-675-428-2
1170227
   Програма курсу "Латинська мова" : для студ. іст. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології ; [упоряд. С.М. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 14, [1] с.


  У пр. №2907BR напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
1170228
   Програма курсу "Лексикологія французької мови". – К, 1984. – 7с.
1170229
   Програма курсу "Лексикологія японської мови" : Для студентів відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1170230
   Програма курсу "Лінгвокраїнознавство арабських країн)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с.
1170231
   Програма курсу "Логіка". – К, 1997. – 4с.
1170232
   Програма курсу "Маркетинг". – Київ, 1992. – 30с.
1170233
   Програма курсу "Маркетинг". – Київ, 1997. – 4с.
1170234
   Програма курсу "Методи синтезу і досліждення полімерів". – К, 1972. – 5с.
1170235
   Програма курсу "Методи синтезу мономерів". – К, 1977. – 6с.
1170236
   Програма курсу "Методика викладання географії " : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12с.
1170237
   Програма курсу "Методика викладання марксистсько-ленінської філософії". – Київ : КДУ, 1972. – 13 с.
1170238
   Програма курсу "Методика викладання соціально-політичних дисциплін" : для студентів спеціальності " Політологія" філософського ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1170239
   Програма курсу "Методологія та методи соціологічних досліджень". – К, 1997. – 26с.
1170240
  Буткевич В.Г. Програма курсу "Міжнародне публічне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 3-62


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
1170241
   Програма курсу "Мікробіологія" [Електронний ресурс], 2004. – 10с.
1170242
   Програма курсу "Мова і культура суспільства" : Для слухачів гуманітарного ліцею. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 19с.
1170243
   Програма курсу "Мова стилі як феномен націнальної культури". – К, 1997. – 11с.
1170244
   Програма курсу "науково-технічна революція і преса". – К, 1982. – 18с.
1170245
   Програма курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
1170246
   Програма курсу "Органічна хімія". – К, 1967. – 13с.
1170247
   Програма курсу "Основи інноваційної політики". – К, 1997. – 11с.
1170248
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – К, 1956. – 23с.
1170249
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – К, 1960. – 20с.
1170250
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – Київ : КДУ, 1973. – 15 с.
1170251
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської етики". – К, 1959. – 20с.
1170252
   Програма курсу "Основи менеджменту". – К, 1997. – 22с.
1170253
   Програма курсу "Основи наукового атеізму". – К, 1960. – 20с.
1170254
   Програма курсу "Основи наукового атеізму". – Київ : КДУ, 1972. – 12 с.
1170255
   Програма курсу "Основи наукової організації самостійної навчальної праці студента. – К, 1971. – 10с.
1170256
   Програма курсу "Основи підприємництва". – Київ, 1997. – 11с.
1170257
   Програма курсу "Основи радянського права". – Київ : КДУ, 1974. – 16 с.
1170258
   Програма курсу "Основи соціологічних знань". – К, 1997. – 15с.
1170259
   Програма курсу "Основи суспільної географії" : для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Знання, 1999. – 25 с. – ISBN 966-7293-81-4
1170260
   Програма курсу "Основи суспільної географії" для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 17 с. – ISBN 966-7293-82-5
1170261
   Програма курсу "Політологія". – К, 1997. – 38с.
1170262
   Програма курсу "Правова охорона природи Української РСР". – Київ : КДУ, 1972. – 18 с.
1170263
   Програма курсу "Природознавство", 10-11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 8-28
1170264
   Програма курсу "Прогнозування виробничо-територіальних систем" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1170265
   Програма курсу "Прокуратура України" : для слухачів спеціальності 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2004. – 22с.
1170266
   Програма курсу "Радянське кримінальне право". – К, 1986. – 40с.
1170267
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія". – К, 1997. – 14с.
1170268
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Німеччина". – Київ : Київський університет, 1997. – 10 с.
1170269
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Італія". – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1170270
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ " Німеччина" ) : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
1170271
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ "Італия") : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1170272
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ "Німеччина") : для студ. географ. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
1170273
   Програма курсу "Світова художня культура". – К, 1991. – 28с.
1170274
   Програма курсу "Світова художня література" для учнів Українського гуманіт. ліцею.. – К., 1997. – 20с.
1170275
   Програма курсу "Систематика слизовиків" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1170276
   Програма курсу "Соціальна географія". – К, 2000. – 17с.
1170277
   Програма курсу "Соціологія культури". – К, 1997. – 10с.
1170278
   Програма курсу "Старослов"янська мова". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
1170279
   Програма курсу "Старослов`янська мова" : Для студ. гуманіт. фак. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 15 с.
1170280
   Програма курсу "Стилістика української мови". – К, 1997. – 19с.
1170281
   Програма курсу "Структурні та математичні методи вивчення мови". – К, 1969. – 12с.
1170282
   Програма курсу "Судоустрій України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 4 с.
1170283
   Програма курсу "Суспільно-географічна районологія" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 11с.
1170284
   Програма курсу "Сучасна українська літературна мова". – Київ, 1952. – 24с.
1170285
   Програма курсу "Східномовно-український переклад художньої літератури (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 14с.
1170286
   Програма курсу "Теоретична граматика китайської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 9с.
1170287
   Програма курсу "Теоретична граматика корейської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1170288
   Програма курсу "Теорія еволюції". – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1170289
   Програма курсу "Теорія етносу та етнічних процесів" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 7 с. – Бібліогр.:с.3-7
1170290
   Програма курсу "Теорія і практика радянського телеачення". – К, 1973. – 35с.
1170291
   Програма курсу "Теорія китайської літератури" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1170292
   Програма курсу "Теорія літератури". – К, 1997. – 38с.
1170293
   Програма курсу "Техніка усного перекладу (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1170294
   Програма курсу "Труднощі перекладу східного (арабського) тексту" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1170295
   Програма курсу "Українська діалектологія" для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1170296
   Програма курсу "Українська діаспора: історичні та пам"ятні місця" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 8с. – Бібліогр.:с.6-11
1170297
   Програма курсу "Українська етнографія". – Київ, 1997. – 28 с.
1170298
   Програма курсу "Українська культура" : для студ. гуманіт. ф-тів. – Київ, 1992. – 30 с.
1170299
   Програма курсу "Українська народнопоетична творчість". – К, 1997. – 20с.
1170300
   Програма курсу "Українська юридична термінологія". – К : Київський університет, 1998. – 37с.
1170301
   Програма курсу "Українське літературознавство". – Київ, 1997. – 28с.
1170302
   Програма курсу "Фізика" : для учнів Українського гум. ліцею. – Київ : Київський університет, 1997. – 7с.
1170303
   Програма курсу "Фікотехнологія" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1170304
   Програма курсу "Філософія політики". – К, 1997. – 12с.
1170305
   Програма курсу "Фінансова грамотність" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (105 годин, 3 години на тиждень, 5 годин резервного часу) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 17 назв.
1170306
   Програма курсу "Цивільне право України" : для підготовки слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 56с.
1170307
   Програма курсу "Школи і напрями в етнології" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 12 с. – Бібліогр.:с.8-12
1170308
   Програма курсу використання природних ресурсів і охорона природи : Для студентів географічних факультетів університетів. – Київ, 1977. – 11с.
1170309
   Програма курсу діалектичного та історичного матеріалізму для вищих учбових закладів. – К, 1958. – 39с.
1170310
   Програма курсу з історичного краєзнавства. – Київ : НМК ВО, 1991. – 11с.
1170311
   Програма курсу з історії України. – К, 1991. – 15с.
1170312
  Петринка Л.В. Програма курсу за вибором "Географія туризму" (35 год) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 12-13
1170313
  Даценко Людмила Програма курсу за вибором "Основи геоінформаційних систем і технологій" (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) : програми і підручники / Даценко Людмила, Остроух Віталій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 14-19 : Табл., додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1170314
   Програма курсу історичного матеріалізму для студенстів філософського факультуту КДУ. – К, 1973. – 36с.
1170315
   Програма курсу історії економічних учень. – К, 1980. – 52с.
1170316
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – К, 1972. – 22с.
1170317
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – Київ, 1977. – 33 с.
1170318
   Програма курсу історії марксистсько-ленінської філософії. – К
ч. 1. – 1977. – 15с.
1170319
   Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму (кінця XVIII-60-ті рр. ХІХ ст.) для студентів філологічних факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
1170320
   Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму кінця 18 - 60 -ті рр. 19 ст.. – К, 1999. – 44с.
1170321
   Програма курсу історії української літературної мови. – Київ, 1956. – 17с.
1170322
   Програма курсу логіки для слухачів Центрального інституту підвищення кваліфікації керівих працівників народної освіти при Міністерстві освіти Української РСР. – Київ, 1953. – 15с.
1170323
   Програма курсу марксистсько-ленінської філософії. – К, 1967. – 39с.
1170324
   Програма курсу математичної логіки : для студ. філософського ф-ту. – Київ : КДУ, 1973. – 6 с.
1170325
   Програма курсу методики викладання географії. – К., 1997. – 12 с.
1170326
  Срезневський Б.І. Програма курсу методики досліджень метеорологічних спостережень : (Пpогpама лекцій, що їх було читано ... в 1920 p.) / Б. Срезневський ; УСРР, Нар. ком. земельних справ ; Укр. метеорольог. служба ; Метеорол. секція с.-г. наук. ком. України "Укрмет". – Київ : [Вид.] Укp. Метеоpол. Служби. 7-а деpж. дpук., 1922. – 9 с. – Додаток до: Інфоpм. бюл. Укpмету, ч. 3, лютий 1922 року
1170327
   Програма курсу наукового комунізму. – К, 1967. – 38с.
1170328
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1959. – 51с.
1170329
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1960. – 55с.
1170330
   Програма курсу політології. – К, 1991. – 43с.
1170331
   Програма курсу та плани семінарських занять з курсу "Історія української культури" : для студ. філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1170332
  Гурджиян К.В. Програма лояльності: сутність та етапи створення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 119-125
1170333
   Програма малих екологічних грантів : Збірка інформаційних матеріалів. – Київ. – (Активістам - екологам). – ISBN 966-7321-00-2
Випуск "С" : Congratulation. – 1998. – 44с
1170334
  Курносов Ю.А. Програма миру 80-х років. / Ю.А. Курносов. – К., 1982. – 48с.
1170335
   Програма міжвузівської наради-семінару з питань. – К, 1969. – 7с.
1170336
   Програма міжвузівської наукової конференції, присвяченої 100-річчю виходу в світ 1 тома "Капіталу". – К, 1967. – 4с.
1170337
   Програма міжнародного оцінювання учнів PISA : вимірювання читацької грамотності = PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Readinq, Mathematics and Science // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 61-83
1170338
   Програма міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика ринкових перетворень в країнах з перехідною економікою" : 27-29 листопада 2002 року. – Київ, 2002. – 42с.
1170339
  Гладій А.Л. Програма мобільності для студентів та викладачів Erasmus+ на польському прикладі та перспективи участі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 61-68. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1170340
  Българската Комунистическа партия Програма на българската Комунистическа партия / Българската Комунистическа партия. – София : Партиздат, 1985. – 126 с.
1170341
   Програма на Българската комунистическа партия : приета единодушно от десятия конгрес на Българската комунистическа партия 24 април 1971 г. – София : Партиздат, 1974. – 95 с.
1170342
   Програма на Българската Комунистическа партия. – София, 1974. – 96с.
1170343
  Шамшур О. Програма на нове чотириріччя: що робитиме Барака Обама після інавгурації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 9
1170344
   Програма навчального курсу "Географія культури " : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12с.
1170345
   Програма навчального курсу "Географія культури" : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 11с.
1170346
   Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право України". – Київ, 2005. – 14с.
1170347
   Програма навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 79с.
1170348
  Писанко М. Програма навчальної дисципліни "Основи наукового письма англійською мовою" для майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 51-57. – ISSN 1817-8510
1170349
  Багаева Т. Програма навчальної дисципліни "Соціологія брендинґу" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 179-196. – ISSN 1563-3713
1170350
  Пономаренко А.Ю. Програма навчальної дисципліни "Українознавство" : для вищих навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи) / розроб.: П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 122-130
1170351
   Програма науково-методичної конференції : [5 Науково-методична кнференція професорсько-викладацького складу університету, 20, 21 і 23 квітня 1959 р.]. – Київ, 1959. – 3 с.
1170352
   Програма науково-методичної конференції гуманітарних факультетів КДУ. – Київ, 1974. – 20с.
1170353
   Програма науково-практичної конференції "Українська журналістика-98" 16-17квітня 1998 р.. – Київ : ЦВП, 1998. – 11с.
1170354
   Програма наукової конференції. – К, 1968. – 8с.
1170355
   Програма Наукової конференції з питань історії КПРС періоду Великої Вітчизняної війни. – К, 1959. – 16с.
1170356
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського ордену Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка,присвяченої 150-річчю з дня народження Карла Маркса. – Київ : КДУ, 1968. – 12 с.
1170357
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу університету. – Київ : КДУ, 1979. – 26 с.
1170358
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу університету, присвяченої 60-ій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : КДУ, 1977. – 19с.
1170359
   Програма наукової сесії з нагоди 140-річчя Університету. – Харків, 1945. – 20с.
1170360
   Програма наукової сесії з питань розвитку гіманітарних наук в УРСР. – К, 1958. – 23с.
1170361
   Програма наукової сесії інституту 20-24 лютого 1950 року. – Київ, 1950. – 15с.
1170362
   Програма наукової сесії інституту 24-28 грудня 1951 року. – Київ, 1951. – 17с.
1170363
   Програма наукової сесії, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, 18-19 травня. – Одеса, 1965. – 24с.
1170364
   Програма нормативного курсу "Вірусологія" [Електронний ресурс]. – б.м. – 6с.
1170365
   Програма нормативного курсу "Вірусологія" [Електронний ресурс]. – б.м. – 5с.
1170366
   Програма нормативного курсу "Загальна геофізика". – К, 1998. – 9с.
1170367
   Програма нормативного курсу "Загальна геофізика" : Для студ. геолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 9с.
1170368
   Програма нормативного курсу "Основи геофізики" : для студ.геолог.. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 9с.
1170369
  Коваленко О.Г. Програма оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 17-29
1170370
  Коваліско Н. Програма основного магістерского курсу "Соціальна стратифікація та нерівність" / Н. Коваліско, Н. Холод // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.158-1630
1170371
  Поляруш Б. Програма основного магістерського курсу "Історія і теорія соціології" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.152-157
1170372
  Полтавець Д. Програма парламентського стажування в Україні та світі / Д. Полтавець, У. Полтавець, М. Савіна // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 5-45. – ISBN 978-617-7157-49-5
1170373
  Павлик Н.П. Програма педагогічного експерименту з організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 166-169. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1170374
  Павлик Н.П. Програма педагогічного експерименту з організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 166-169. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1170375
   Програма переддипломних обмінів фундацій "Відкрите суспільство" // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7429-05-9
1170376
   Програма першої та другої виробничих практик із спеціальності "Гідрогеологія та інженерно геологія" : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
1170377
  Лизанець П.М. Програма питальник для збирання матеріалів до діалектологічного атласу угорських говорів Закарпатської оласті УРСР / П.М. Лизанець. – Ужгород
1. – 1976. – 200с.
1170378
  Лопіна Н. Програма підвищення кваліфікації викладачів закладів медичної освіти (на прикладі електронного навчального курсу "Основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти") // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 49-59. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595
1170379
  Лопіна Н. Програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті / Н. Лопіна, Л. Журавльова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 60-67. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1170380
   Програма підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. – Київ : Київський університет, 2003. – 8с.
1170381
  Вакаренко О.Г. Програма підтримки журналів НАН України як фактор еволюції академічної періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 9-14. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1170382
   Програма підтримки музейних працівників на 2008-2009 рр. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-29
1170383
   Програма по економіці радянської торгівлі для економічних шкіл, гуртків і семінарів сітки партійної освіти. – К, 1958. – 16с.
1170384
   Програма по курсу "Основи наукового управління соціалістичним виробництвом". – К, 1973. – 25с.
1170385
   Програма по політичній економії. – К, 1958. – 52с.
1170386
   Програма по спеціальноу курсу "Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 36 с.
1170387
  Шкляр С. Програма пом"якшення відповідальності в антимонопольному регулюванні України / С. Шкляр, О. Дякулич // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 57-60


  "Leniency" - це програма пом"якшення відповідальності за картелі для особи, яка першою заявить антимонопольному органу про існування картелю, надасть відповідні докази та сприятиме його розкриттю.
1170388
  Баранова Ю.О. Програма порівняльно-правового дослідження як науковий документ методологічних засад пізнання правової реальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-32
1170389
   Програма початкової політичної школи. – К, 1973. – 80с.
1170390
   Програма практики студентів. – К, 1998. – 26с.
1170391
   Програма практикуму "Спектроскопічні методи дослідження органічних сполук". – К, 1972. – 6с.
1170392
   Програма практикуму з органічної хімії для студенстів 2 курсу біологічного факультету. – К, 1968. – 5с.
1170393
   Програма практичного курсу української мови. – К, 1997. – 50с.
1170394
   Програма праць 1-ї наукової сесії Львівського державного університету ім.І.Я. Франка : Пленарні засідання сесії. – 8с.
1170395
  Лазарєва О.Б. Програма превентивної фізичної реабілітації вертеброгенних порушень шийного відділу для дзюдоїстів / О.Б. Лазарєва, В.Є. Куропятник // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 61-65 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1170396
  Бородіна О.М. Програма продовольчої підтримки населення та її мультиплікативні ефекти: досвід США / О.М. Бородіна, О.В. Фраєр, О.В. Михайленко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 124-131. – ISSN 2307-9878
1170397
   Програма професійно-орієнтованого курсу "Військова історія слов"янських країн (перша половина ХХ століття) : Для студ.істор.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
1170398
   Програма Ради Європи на 2010-2014 роки "Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (44). – С. 18-42.
1170399
   Програма Республіканського науково-методичного семінару-наради "Утвердження ленінських принципів комуністичного виховання і формування марксистського світогляду студентів у курсах етики та естетики" : 5-7 травня 1969 року. – Київ : КДУ, 1969. – 7 с.
1170400
   Програма республіканської міжвузівської конференії. – К, 1968. – 23с.
1170401
   Програма Республіканської наукової конференції "Проблема методу в філософіїі природознавстві". – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1170402
   Програма Республіканської наукової конференції "Формування комуністичної свідомості радянської молоді". – К, 1967. – 12с.
1170403
  Усаченко О.О. Програма реформування та розвитку оборонної промисловості України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 79-83. – ISSN 2306-6814


  "Зазначено, що в процесі реформування ракетно-космічної галузі оборонної промисловості також планується здійснення заходів щодо концентрації науково-технічного і виробничого потенціалів на вирішальних напрямах розвитку цих галузей. Інтеграція державних ...
1170404
  Тимошенко Л. Програма реформування церкви у фундаційних та статутних документах і релігійних практиках мирянських організацій Київської митрополії доби Берестейської унії (друга половина XVI - початок XVII ст.) // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 7-43. – ISBN 978-966-7379-92-6
1170405
   Програма розбудови гуртожитків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд схвалив концепцію Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки.
1170406
  Дояр Л. Програма розбудови української армії на сторінках національної військової періодики 1918 року : за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Порушено проблему розбудови збройних сил України на етапі проголошення та боротьби за збереження її незалежності у 1918 р. Запозичену у швейцарців ідею формування фахової армії, дислокованої за місцем проживання вояків, автор розглядає в ретроспективі ...
1170407
   Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 13-16
1170408
  Бубенко П.Т. Програма розвитку міст у контексті сучасних викликів урбанізації / П.Т. Бубенко, О.Д. Панова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 185-194. – ISSN 2222-0712
1170409
  Кличковський С.О. Програма розвитку навичок міжособистісної взаємодії в контексті покращення соціально-психологічного клімату групи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1170410
  Апішева А.Ш. Програма розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 13-14. – ISBN 978-966-629-858-7
1170411
  Левшенюк Н.А. Програма розвитку особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до діяльності в умовах змін // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 80-95. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1170412
  Правдивець Н.О. Програма розвитку професійної ідентичності в жінок-військослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 140-144. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1170413
  Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку "Гуцульщина" / Ю.В. Зінько, В.П. Брусак, М.А. Майданський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86. – Бібліогр.: 14 назв.
1170414
  Герман І.В. Програма розвитку туризму в Черкаській області: стратегічні рішення та досягнуті цілі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета статті - дослідження питання розробки та реалізації на Черкащині відповідних програм, які мали б сприяти та сприяли розвитку туризму, здійснено аналіз тих програм, які в області реалізовані та набули чинності згідно відповідних рішень Черкаської ...
1170415
  Бугров В.А. Програма розвитку: ідея Університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні моменти реформування університету в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти. В статье рассматриваются основные моменты реформирования университета в контексте мировых тенденций развития высшего ...
1170416
   Програма святкування з приводу нагородження Київського державного університету ім Т.Г.Шевченка орденом Леніна та 125-річчя з дня його заснування. – Київ, 1959. – 10 с.
1170417
  Кіктєв О. Програма селянської війни в Німеччині / О. Кіктєв, 1930. – 104с.
1170418
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Математичне моделювання в геоекології" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 19с.
1170419
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Основи геоінформаційних систем" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 20с.
1170420
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Основи радіогеоекології" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
1170421
  Ніконова О.Ю. Програма соціально-психологічного тренінгу зі зниження співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 57-61
1170422
  Ніконова О.Ю. Програма соціально-психологічного тренінгу зі зниження співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 53-57
1170423
  Гаврилюк Т.В. Програма соціальної діяльності Грецької православної церкви : Грецька православна церква // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 75-76
1170424
   Програма спеціального курсу "Українська топоніміка". – Чернівці, 1966. – 12с.
1170425
   Програма спецкурса "Логіка і методологія сучасного наукового дослідження ". – Київ : КДУ, 1972. – 6 с.
1170426
   Програма спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 47с.
1170427
   Програма спецкурсу "Авторське і винахідницьке право". – Київ : КДУ, 1973. – 3 с.
1170428
   Програма спецкурсу "Актуальні проблеми теорії держави і права та критика сучасних буржуазних теорій ". – Київ : КДУ, 1975. – 25 с.
1170429
   Програма спецкурсу "Біологічна роль мікроелементів" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Р.Д. Лампека. – [Київ], 2009. – 3 с.
1170430
   Програма спецкурсу "Біотехнологія рослин" [Електронний ресурс]. – б.м. – 3с.
1170431
   Програма спецкурсу "Біохімічна мембранологія" [Електронний ресурс] : (вибрані питання) / КНУТШ, Біологічний фак. ; укладач С.О. Костерін. – [Київ], 2009. – 2 с.
1170432
   Програма спецкурсу "Біохімічні механізми розвитку імунодефіциту" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник І.В. Компанець. – [Київ], 2009. – 3 с.
1170433
   Програма спецкурсу "Біохімія активних форм азоту та кисню" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Ю.В. Данилович. – [Київ], 2009. – 3 с.
1170434
   Програма спецкурсу "Боротьба за матеріалізм і діалектику у вітчизняному природознавстві". – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1170435
   Програма спецкурсу "Будівництво комунізму і релігії". – Київ : КДУ, 1972. – 3 с.
1170436
   Програма спецкурсу "В.І. Ленін про теоретичні основи морального виховання". – К, 1972. – 5с.
1170437
   Програма спецкурсу "Взаємовідносини Рад та їх органів з громадськими організаціями населення". – Київ : КДУ, 1972. – 4 с.
1170438
   Програма спецкурсу "Визвольна війна українського народу 1648-1654рр.". – К, 1969. – 8с.
1170439
   Програма спецкурсу "Використання даних природничих і технічних наук у слідчі і судовій практиці". – Київ : КДУ, 1984. – 9 с.
1170440
   Програма спецкурсу "Використання даних природничих і технічних наук у слідчій і судовій практиці". – Київ : КДУ, 1971. – 7 с.
1170441
   Програма спецкурсу "Віруси як векторні системи" [Електронний ресурс]. – 3с.
1170442
   Програма спецкурсу "Волинські письменники в діаспорі " : для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 22 с.
1170443
   Програма спецкурсу "Географія внутрішньої й зовнішньої торгівлі" : для студ.геораф.факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 15с.
1170444
   Програма спецкурсу "Географія транспорту" для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1170445
   Програма спецкурсу "Господарські злочини". – К, 1985. – 20с.
1170446
   Програма спецкурсу "Діловодство в державному апараті". – К, 1972. – 4с.
1170447
   Програма спецкурсу "Діяльність служби радянської державної безпеки (1917-1991)" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 13 с.
1170448
   Програма спецкурсу "Екологічна політика" : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
1170449
   Програма спецкурсу "Екологічна політика". – К, 1997. – 21с.
1170450
   Програма спецкурсу "Екологія рослин" [Електронний ресурс]. – б.м : б.в, 2007. – 2с.
1170451
   Програма спецкурсу "Економіка зарубіжних країн". – Київ : КДУ
ч. 1 : Економіка розвинутих капіталістичних країн. – 1976. – 25 с.
1170452
   Програма спецкурсу "Економіка зарубіжних країн". – К, 1977. – 24 с.
1170453
   Програма спецкурсу "Етнонаціональні процеси і політика". – К, 1997. – 16с.
1170454
   Програма спецкурсу "Жанри літературно-художньої критики: генезис, еволюція, зразки" : для студ. відділення "Літературна творчість". – Київ : Київський університет, 2002. – 12 с.
1170455
   Програма спецкурсу "Завдання та організація оперативно-розшукових апаратів органів внутрішніх справ". – Київ : КУ, 1994. – 7 с.
1170456
   Програма спецкурсу "Закони суспільного розвитку". – Київ : КДУ, 1972. – 5 с.
1170457
   Програма спецкурсу "Засоби масової інформації і пропаганди в умовах удосконалення розвинутого соціалізму". – Київ, 1985. – 8 с.
1170458
   Програма спецкурсу "Здійснення Ленінського кооперативного плану соціалістичних перетворень сільського господарства СРСР". – Київ : КДУ, 1978. – 11 с.
1170459
   Програма спецкурсу "Злочини проти громадського порядку". – К, 1985. – 12с.
1170460
   Програма спецкурсу "Злочини проти громадьського порядку". – К, 1994. – 7с.
1170461
   Програма спецкурсу "Імунологія" [Електронний ресурс]. – б..м. – 6с.
1170462
   Програма спецкурсу "Імунохімія". – К, 1997. – 8с.
1170463
   Програма спецкурсу "Історіографія історії Української РСР. – К, 1982. – 18с.
1170464
   Програма спецкурсу "Історія економічних вчень" : Для студентів вищих навч. закладів. – Київ : Київський університет, 1999. – 16с.
1170465
   Програма спецкурсу "Історія політичних систем зарубіжних слов"янських країн". – К, 1997. – 12с.
1170466
   Програма спецкурсу "Історія радянського суспільства в українській художній літературі". – К, 1985. – 12с.
1170467
   Програма спецкурсу "Критика гносеології сучасної буржуазної філософії". – Київ : КДУ, 1973. – 5 с.
1170468
   Програма спецкурсу "Критика ідеології сучасного католицизму". – Київ : КДУ, 1972. – 5 с.
1170469
   Програма спецкурсу "Критика ідеології сучасного руського православ"я". – Київ : КДУ, 1972. – 2 с.
1170470
   Програма спецкурсу "Культура клітин та клонування" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Л.В. Гарманчук. – [Київ], 2009. – 3 с.
1170471
   Програма спецкурсу "Культура середньовічного Сходу". – К, 1997. – 24с.
1170472
   Програма спецкурсу "Ленінська теорія пізнання і творчий процес". – К, 1972. – 6с.
1170473
   Програма спецкурсу "Ленінський етап в розвитку наукового комунізму". – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1170474
   Програма спецкурсу "Літературно-художня критика і естетичне виховання". – К, 1972. – 7с.
1170475
   Програма спецкурсу "Логіка і наукове передбачення ". – Київ : КДУ, 1973. – 4 с.
1170476
   Програма спецкурсу "Методи очистки та хроматографічний аналіз мономерів". – К, 1972. – 4с.
1170477
   Програма спецкурсу "Методика і техніка соціальних досліджень". – Київ : КДУ, 1972. – 12 с.
1170478
   Програма спецкурсу "Методика конкретно-соціологічних досліджень по атеїзму". – К, 1972. – 3с.
1170479
   Програма спецкурсу "Методика науково-атеїстичної пропаганди. – К, 1972. – 3с.
1170480
   Програма спецкурсу "міжнародний робітничий і комуністичний рух". – К, 1969. – 10с.
1170481
   Програма спецкурсу "Наукові основи управління в державному апараті". – Київ : КДУ, 1972. – 7 с.
1170482
   Програма спецкурсу "Національні відносини в Україні". – К, 1994. – 10с.
1170483
   Програма спецкурсу "Основи демографії" : для студ. фс.ф-ту. – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1170484
   Програма спецкурсу "Основи молекулярної імунології" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Д.В. Колибо. – [Київ], 2009. – 2 с.
1170485
   Програма спецкурсу "Основи статистики". – Київ : КДУ, 1972. – 6 с.
1170486
   Програма спецкурсу "Основи теорії суспільної географії" : для студ. суспільно-географічних спец. – Київ, 1997. – 15 с.
1170487
   Програма спецкурсу "Основи ферментативної кінетики" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; укладач С.О. Костерін. – [Київ], 2009. – 3 с.
1170488
   Програма спецкурсу "Особа і соціальний прогрес". – К, 1972. – 6с.
1170489
   Програма спецкурсу "Особливості і будова соціальног значення. – К, 1972. – 6с.
1170490
   Програма спецкурсу "Особливості розлідування окремих видів злочинів". – К, 1984. – 11с.
1170491
   Програма спецкурсу "Палеографія". – К, 1996. – 20с.
1170492
   Програма спецкурсу "Політична соціалізація". – К, 1997. – 7с.
1170493
   Програма спецкурсу "Політологічний аспект сучасної глобалістики". – К, 1997. – 16с.
1170494
   Програма спецкурсу "Польща в другій світовій війні" : Для студ.істор.фак-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1170495
   Програма спецкурсу "Попередне слідство і складання процесуальних документів в кримінальній справі". – К, 1977. – 12с.
1170496
   Програма спецкурсу "Причини існування релігійних пережитків в СРСР". – К, 1972. – 4с.
1170497
   Програма спецкурсу "Про систему категорій естетики". – К, 1972. – 4с.
1170498
   Програма спецкурсу "Проблеми вітчизнаної історії 1917-1945 років в українській художній літературі". – К, 1997. – 10с.
1170499
   Програма спецкурсу "Проблеми вітчизняної історії 1975-1945 років в українській художній літературі" : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 10с.
1170500
   Програма спецкурсу "Проблеми призначення покарання" : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1994. – 8 с.
1170501
   Програма спецкурсу "Проблемні питання теорії доказів у радянському кримінальному процесі". – К, 1988. – 8с.
1170502
   Програма спецкурсу "Продовольча програма СРСР". – К, 1985. – 8с.
1170503
   Програма спецкурсу "Радянське житлове право". – К, 1980. – 8с.
1170504
   Програма спецкурсу "Реформаційний рух та контрреформація в Польщі". – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1170505
   Програма спецкурсу "Ріст і розвиток рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2004. – 2с.
1170506
   Програма спецкурсу "Розквіт української радянської культури - складові частини багатонаціональної культури народів СРСР". – К, 1977. – 22с.
1170507
   Програма спецкурсу "Розслідуання і попередження шляхово-транспортних подій". – К, 1971. – 7с.
1170508
   Програма спецкурсу "Розслідування і попередження шляхово-транспортних подій". – Київ : КДУ, 1971. – 7 с.
1170509
   Програма спецкурсу "Рух декабристів". – К, 1977. – 7с.
1170510
   Програма спецкурсу "Синоптична метеорологія". – К, 1997. – 7с.
1170511
   Програма спецкурсу "Система науково-атеїстичного виховання трудящих в СРСР". – Київ : КДУ, 1972. – 3 с.
1170512
   Програма спецкурсу "Суспільний прогрес (специфіка і еволюція пізнання історичного процесу)". – Київ : КДУ, 1972. – 4 с.
1170513
   Програма спецкурсу "Сучасний інтуїтивізм і питання художньої творчості". – К, 1972. – 6с.
1170514
   Програма спецкурсу "Теоретичні проблеми образотворчих мистецтв у світлі марксистсько-ленінської естетики. – К, 1972. – 5с.
1170515
   Програма спецкурсу "Українська військова преса. – К, 1997. – 7с.
1170516
   Програма спецкурсу "Українська преса за межами України". – К, 1997. – 14с.
1170517
   Програма спецкурсу "Українська преса за межами України" для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1170518
   Програма спецкурсу "Українська художня література як джерело вивчення історії радянського суспільсьтва". – К, 1972. – 15с.
1170519
   Програма спецкурсу "Українська художня література як джерело вивчення історії радянського суспільсьтва". – К, 1972. – 15с.
1170520
  Чеховська Л. Програма спецкурсу "Український гумор як складова ментальності українського народу" (10-11 класи) / підгот.: Н. Тищенко, Л. Чеховська
1170521
   Програма спецкурсу "Український національний рух 19 ст.". – К, 1997. – 19с.
1170522
   Програма спецкурсу "Утворення незалежних слов"янських держав". – К, 1997. – 14с.
1170523
  Якунов А.В. Програма спецкурсу "Фізика живого та біомедична оптика" // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 114-116. – ISSN 1023-2427
1170524
   Програма спецкурсу "Фізична хімія біополімерів" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник А.В. Сиволоб. – [Київ], 2009. – 2 с.
1170525
   Програма спецкурсу "Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів". – К, 1968. – 7с.
1170526
   Програма спецкурсу "Фізіологія вищих водних рослин" [Електронний ресурс]. – б.м : б.в. – 2с.
1170527
   Програма спецкурсу "Фізіологія травлення". – К, 1982. – 7с.
1170528
   Програма спецкурсу "Філософські проблеми біології". – Київ : КДУ, 1972. – 9 с.
1170529
   Програма спецкурсу "Фітоімунологія" [Електронний ресурс]. – Київ : б.в. – 2с.
1170530
   Програма спецкурсу "Фітоіндикація та фітомоніторинг" [Електронний ресурс] / Ольхович О.П. – Київ : б.в., 2008. – 2 с.
1170531
   Програма спецкурсу "Хімія гетероциклічних сполук". – К, 1972. – 4с.
1170532
   Програма спецкурсу «Віруси як векторні системи» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ. – 3с.
1170533
   Програма спецкурсу з індуктивно-імовірносної логіки. – Київ : КДУ, 1973. – 6 с.
1170534
   Програма спецкурсу з історії логіки : для студ. філософського ф-ту. – Київ : КДУ, 1973. – 4с.
1170535
  Великжаніна Д. Програма спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у закладі загальної середньої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 42-54. – ISSN 2312-5993
1170536
   Програма спецкурсу з філософських питань математики. – К, 1972. – 4с.
1170537
   Програма спецкурсу Спектроскопічні методи дослідження органічних сполук. – К, 1967. – 5с.
1170538
   Програма спецкурсу Стереохімія органічних сполук. – К, 1967. – 4 с.
1170539
   Програма спецпрактикуму "Методи дослідження природних сполук". – К, 1972. – 8с.
1170540
   Програма співробітництва між Нотаріальною палатою України та Кафедрою нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 84-85
1170541
   Програма спільної дії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 1


  Під час засідання колегії МОН України, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень підписали "Програму спільної діяльності Мон України та НАПН України на 2021-2023 роки".
1170542
   Програма спільної діяльності МОН та НАПН на 2021-2023 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 3. – ISSN 1682-2366
1170543
   Програма сприяння парламентові України = Parliamentary development project : Список матеріалів які можна отримати в ПСП. – Київ, 2000. – 33с.
1170544
   Програма студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 11-12 травня 2006 року. – Чернівці, 2006. – 108с.
1170545
   Програма студентської наукової конференції, присвяченої 97-й річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна, 10-29 квітня 1967 року. – Харків, 1967. – 92с.
1170546
  Сенченко М. Програма сучасної глобальної олігархії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 9-16. – ISSN 2076-9326
1170547
  Максименко О.В. Програма Тempus-Tasis: глобалізація і можливості вибору (З досвіду викладання усного перекладу в Київському університеті) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва


  Викладання усного перекладу в Київському університеті (1995-1998). Під керівництвом проф. О.І. Чередниченка було введено курси: "Теорія і практика усного перекладу з іноземних мов", "Теорія і практика усного перекладу з іноземних мов ", "Основи ...
1170548
   Програма та запрошення республіканської наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – К, 1968. – с.
1170549
  Варецька Олена Програма та календарне планування курсу "Початки економіки" для початкової школи. Пояснювальна записка : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 13 назв
1170550
   Програма та контрольні завдання із загальної хімії : для студентів-заочників нехімічних спеціальностей. – Київ : Киевский университет, 2003. – 20с.
1170551
   Програма та методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Правовоі основи діяльності засобів масової інформації". – К, 1997. – 14с.
1170552
   Програма та методичні вказівки до курсу "Сучасні методи польової геології". – К, 1997. – 77с.
1170553
   Програма та методичні вказівки з курсу "Структурна геологія та геологічне картування". – К, 1997. – 50с.
1170554
   Програма та методичні вказівки з курсу "Структурна геологія та геологічне картування". – К, 1997. – 51с.
1170555
   Програма та методичні вказівки по проходженню виробничої переддипломної практики студентів з спеціальності "Економічна кібернетика". – Київ : КДУ, 1974. – 7 с.
1170556
   Програма та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсів "Загальна психологія", "Еспериментальна психологія" ( розділ "Мотивація". Частина 1) : для студ. ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 15 с.
1170557
  Кобзар Л.А. Програма та методичні рекомендації до спецкурсу "Модель ООН" / Л.А. Кобзар, Н.В. Стаценко, Г.О. Рева. – Київ, 2004. – 76с. – ISBN 966-8571-02-9
1170558
   Програма та методрозробка для профсекцій. – Х, 1929. – 87с.
1170559
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Організація та економіка туризму" : Для студ.географ.фак.спец."Менеджмент туризму". – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.
1170560
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Основи менеджменту туризму" : для студ.геогр.фак.спец."Менеджмент туризму". – Київ : Київський університет, 1998. – 10с.
1170561
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Сучасні міжнародні валютні відносини". – К, 1997. – 11с.
1170562
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Фінанси України". – Київ, 1997. – 18 с.
1170563
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : длч студ.3 курсу стац., 4 курсу заочн. і вечір. навч. відд. політ.екон. екон. ф-ту. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
1170564
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : длч студ.3 курсу спеціальності "економічна кібернетика"екон.ф-ту. – Київ : КДУ, 1968. – [20] с.
1170565
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : Для студентів 3 курсу стаціонару, 4 курсу заочн. та вечірн. навч. відд. політ.екон. і екном.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 39 с.
1170566
  Балахтар К.С. Програма тренінгу "Розвиток креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти як чинника їх суб"єктивного благополуччя" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 10-33. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931
1170567
   Програма фкультативного курсу "Історія культури України" : для учнів Укр. гуманіт. ліцею. – Київ : Киевский университет, 1997. – 20 с.
1170568
  Малій Н.Ю. Програма формування креативного середовища у навчальному просторі та основні результати її застосування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 132-144
1170569
   Програма четвертого Всесоюзного з"їзду фізіологів : Харків 20-26 травня 1930. – Харків : Наукова думка, 1930. – 104 с.
1170570
   Програма Шевченківського міжнародного літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка : 10-12 берез. 2014 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 74 с. – Текст укр., рос.. англ.
1170571
   Програма школи основ марксизму-ленінізму. – К, 1970. – 80с.
1170572
   Програма школи основ марксизму-ленінізму. – К, 1973. – 84с.
1170573
   Програма ювілейної конференії молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – 32с.
1170574
  Царук Н.Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 112-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1170575
   Програма, методичні вказівки і контрольні питання спецкурсу "Регулярні механізми неспецифічної резистонтності". – К, 1997. – 14с.
1170576
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з історії СРСР. – К, 1967. – 75с.
1170577
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з німецької мови. – К, 1968. – 84с.
1170578
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. – Київ, 1967. – 29с.
1170579
   Програма, методичні вказівки, розмовні теми та контрольні завдання з англійської мови. – К, 1968. – 103с.
1170580
   Програма, Практичні завдання та методичні розробки з навчального курсу "Політологія". – Київ, 1997. – 62 с.
1170581
   Програма, статут і резолюції, ухвалені на конференції 4-5 квітня 1917 р. у Київі, Української соціаль-демократичної робітничої партії / Українська соц.-демократична робітниаї партія. – Українське с.-демократичне видавництво. – Катеринослав : Каменяр, 1917. – 22с.
1170582
   Програми вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 30с.
1170583
   Програми викладання курсу сучасної української літературної мови в умовах діаспори та іноземної. – Тернопіль, 1996. – 55с.
1170584
  Мицюк О.К. Програми викладів. Програм викладів по політичній економії О.К. Мицюка на 1917-18 академічний рік в Українськім Народнім Університеті // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 12-15
1170585
  Керзюк О. Програми відцифрування Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 8-12. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1029-7200


  Автор статті знайомить читача з проектами відцифрування, які реалізовані Британською бібліотекою, від найпершого "Перегортаючи сторінки" ("Turning the Pages") до останнього "Катарський проект" ("Qatar Project"), розпочатого у 2012 р. Подається опис ...
1170586
   Програми восьмерічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1170587
   Програми восьмирічної і середньї школи з виробничим навчанням : Біологія в 5-9 класах: Практичні заняття на шкільній навчально-дослідній ділянці в 5-7 класах на 1960/61 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1969. – 83с.
1170588
   Програми восьмирічної і середньої школи на 1960/61 навчальний рік : Географія. – Київ : Радянська школа, 1960. – 64с.
1170589
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 64с.
1170590
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 68с.
1170591
   Програми восьмирічної школи. – Київ, 1965. – 36 с.
1170592
   Програми восьмирічної школи. – К, 1967. – 19с.
1170593
   Програми восьмирічної школи на 1960-61 навчальний рік. – К, 1960. – 368с.
1170594
   Програми восьмирічної школи на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 27с.
1170595
   Програми восьмирічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 32с.
1170596
   Програми восьмирічної школи на 1967/68 навчальний рік. – К, 1967. – 24с.
1170597
   Програми восьмирічної школи робітничої і сільської молоді на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1170598
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний ун-т. – Ужгород, 1970. – 80с.
1170599
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1968. – 80с.
1170600
   Програми вступних іспитів до аспірантури : зі спеціальностей 11.00.01,11.00.02,11.00.04, 11.00.07, 11.00.09, 11.00.11, 11.00.12. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с. – Програми затверджено ВР КНУТШ 11.06.2001, протокол №11
1170601
   Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей 04.00.01- заг. та регіон. геологія; 04.00.06 - гідрогеологія; 04.00.07 - інженер.геологія; 04.00.08 - петрологія; 04.00.11- геолог.метал.і неметал.корисн.копалин; 04.00.22 - геофізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 41с.
1170602
  Комаренко О. Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф. Д. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст. / О. Комаренко, М. Клюкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні віхи становлення та еволюції програм громадських робіт в США в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізована роль громадських робіт у розвитку американського суспільства за президентства Ф. Д. Рузвельта. В статье рассмотрены основные ...
1170603
   Програми гуртків юних натуралістів. – К, 1946. – 96с.
1170604
  Дорошенко І.В. Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 8-10
1170605
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 109-119. – ISSN 1998-6939


  Наведено результати педагогічних досліджень щодо бажання і психологічної готовності використовувати програми динамічної математики працюючими та майбутніми вчителями математики. Експеримент проводився протягом 2010-2014 р.р. на базі Сумського ...
1170606
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики як засоби комп"ютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 383-389. – ISSN 2312-5993
1170607
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1170608
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 12с.
1170609
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1170610
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 7с.
1170611
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1170612
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1170613
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1170614
   Програми для біологічних факультетів державних університетів : Загальна ембріологія. – К, 1940. – 8с.
1170615
   Програми для біологічних факультетів державних університетів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1940. – 8с.
1170616
   Програми для географічних факультетів пед. інститутів : Картографія (з елементами топографії і картографічного креслення). – Київ, 1940. – 11 с.
1170617
   Програми для географічних факультетів педагогічних інститутів : Зоогеографія з основами зоології. – Київ, 1938. – 14с.
1170618
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 16с.
1170619
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 10с.
1170620
   Програми для загальноосвітних шкіл, профільних шкільних закладів, ліцеїв, гімназій. – Київ, 1998. – 93с.
1170621
   Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури (8-9 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 6-15.
1170622
  Курило О. Б. Програми для збірання [збирання] етнографічних матеріялів / Олена Курило ; Всеукpаїнська Академія Hаук, Етногpафічна Комісія. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923. – 34 с. – Конволют. Переплетено з: Професіональні народні спіці й музиканти на Україні / Климент Квітка. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН ; № 13, вип. 1 ; Праці етнографічної комісії)
1170623
  Курило Олена Програми для збірання етнографічних матеріялів. : 1. Початки мови: а) жести, б)міміка, в) природні та перекличні (ономатопоетичні) вигуки, г) дитяча мова. 2. Таємні мови. 3. Ономастика. 4. Початки письма. – Київ : Всеукраїнська АН, 1923. – 34с.
1170624
   Програми для історичних факуьлтетів університетів і педагогічних інститутів. – К, 1940. – 22с.
1170625
   Програми для педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 20 с.
1170626
   Програми для педагогічних шкіл. – К, 1940. – 7с.
1170627
   Програми для природичо-географічних факультетів учительських інститутів. – К, 1940. – 24с.
1170628
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 15с.
1170629
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 20с.
1170630
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 8с.
1170631
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів : Анатомія і морфологія рослин. Практичні заняття з анатомії і морфології рослин. – К, 1940. – 12с.
1170632
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів "Анатомія людини". – Київ : Радянська школа, 1939. – 11с.
1170633
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Картографія з основами топографії. – Київ : Радшкола, 1939. – 7 с.
1170634
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Фізична географія. – Київ, 1939. – 39с.
1170635
   Програми для середньої загальноосвітньої школи : Географія. 5-10 кл. – 2-ге вид., стеретипн. – Київ : Перун, 1998. – 203с.
1170636
   Програми для середньої загальносвітньої школи. – Київ : Перун, 1998. – 30 с.
1170637
   Програми для середньої загальносвітньої школи з українською і російською мовами навчання. – К, 1998. – 271с.
1170638
   Програми для філологічних факультетів університетів і факультетів мови й літератури педагогічних інститутів. – К, 1940. – 10с.
1170639
   Програми для хімічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1170640
  Корнійчук Л. Програми Європейського Союзу щодо підтримки транскордоного співробітництва з Україною // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 4-8
1170641
   Програми з валеології для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 128с.
1170642
   Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів / [М.Ю. Косило, С.Й. Сабада, І.Й. Мицкан та ін.] ; М-во освіти і науки України, Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2019. – 551, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7496-66-2
1170643
   Програми з української мови та арифметики : для шкіл грамоти. – Київ : Радянська школа, 1939. – 7 с.
1170644
   Програми з фізичної культури для учнів санаторних загально-освітніх шкіл-інтрнатів 1-9 класи. – К, 1997. – 79с.
1170645
  Лазарєва А.О. Програми забезпечення якості перекладу в структурі фахової підготовки перекладача / А.О. Лазарєва, А.С. Ольховська // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 151-156. – ISBN 978-966-285-555-5
1170646
  Гірей Ф.Х. Програми забезпечення якості харчових продуктів у Європейському Союзі: підходи та значення / Ф.Х. Гірей, С.Г. Гей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1170647
   Програми загальних курсів кафедри напівпровідникової електроніки. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 31 с.
1170648
   Програми загальноосвітніх шкіл робітничої та сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 39с.
1170649
  Левченко Л.Л. Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 217-238. – ISSN 0320-9466
1170650
  Кушнірова Л. Програми і праці з української мови та методики її навчання у 20–30-ті рр. ХХ ст. в оцінці В. Масальського. - C. 13-24. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 13-24. – ISSN 2312-5993
1170651
  Єгоров Є.С. Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 77-83
1170652
   Програми кандидатських іспитів з біологічних наук : Прогр. канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педаг. і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 117с.
1170653
   Програми кандидатських іспитів з географічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., прот. №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
1170654
   Програми кандидатських іспитів з геологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 59с.
1170655
   Програми кандидатських іспитів з економічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 176с.
1170656
   Програми кандидатських іспитів з історичних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 98с.
1170657
   Програми кандидатських іспитів з педагогічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 75с.
1170658
   Програми кандидатських іспитів з політичних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 43с.
1170659
   Програми кандидатських іспитів з психологічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 133с.
1170660
   Програми кандидатських іспитів з філософських наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 177с.
1170661
   Програми кандидатських іспитів з хімічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.
1170662
   Програми кандидатських іспитів з юридичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2002. – 482с.
1170663
   Програми кандидатських іспитів із соціологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, за якими ун-тет ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 79с.
1170664
  Могильницький Р.А. Програми кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері підтримки малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 49-54.
1170665
   Програми курсів " Анатомія і еволюція нервної системи", " Фізіологія нервної системи", " Психофізіологія", " Зоопсихологія та порівняльна психологія" : для студентів ф-ту соціології і психології. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
1170666
   Програми курсів з філософських дисциплін. – К, 1998. – 88с.
1170667
  Сікорська Світлана Програми курсів за вибором для 10-11 класів : програми і підручники / Сікорська Світлана, Козікова Ніна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1170668
   Програми курсів кафедри вищих рослин для студентів біологічного факультету. – Київ : КДУ, 1984. – 53с.
1170669
   Програми курсів кафедри зоології хребетних. – Київ : КДУ, 1978. – 62с.
1170670
   Програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників. – Київ, 1996. – 150с.
1170671
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства". – Київ : Київський університет, 2006. – 165с.
1170672
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Магістрів" спеціальності "Економіка підприємства" : (напрям підготовки фахівців з вищою освітою 0501 - Економіка і підприємництво). – Київ : Київський університет, 2003. – 88 с. – ек карточки есть
1170673
   Програми курсів та плани семінарських занять з права Європейського Союзу : розроблені в рамках проекту Tempus-Tacis CD_JEP 21174-2000 "Вивчання європейського права в університетах України" / В.І. Муравйов, М.М. Микієвич, О.І. Головко, О. Олексів. – Львів. Київ : ПІРАМІДА, 2004. – 264с. – ISBN 966-8522-16-8
1170674
   Програми курсів та спецкурсів кафедри кріогенної та мікроелектроніки для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 2000. – 58с.
1170675
   Програми курсів, спецкурсів та спецпрактикумів : Для студ.фак.соціологі та психологі. – Київ : Київський університет, 1997. – 49с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1170676
   Програми математичних дисциплін для студентів 1 курсу. – Київ, 1972. – 39с.
1170677
  Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 480-503. – ISSN 1684-906Х
1170678
  Мукан Н. Програми міжнародних освітніх організацій: професійний розвиток американських, британських та канадських учителів загальноосвітніх шкіл. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-186. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
1170679
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181146
т.1. – 1998. – 232с.
1170680
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181170
т.2. – 1998. – 244с.
1170681
   Програми навчальних дисциплін: історія світової літератури (індійська, арабська, турецька). – К, 1998. – 15с.
1170682
   Програми нормативних і спеціальних курсів для студентів гуманітарних факультетів : Рекомендовано Вченою радою історичного факультету. – Київ : Політична думка, 1998. – 64с.
1170683
   Програми нормативних курсів кафедри "Слов"янські мови та літератури" : Для студ.філологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 29с.
1170684
   Програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін : підготовки на біологічному факультеті бакалаврів, спецівлістів і магістрів за модульно-ркйтинговою системою навчання. – Київ : Київський університет, 1997. – 142с.
1170685
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології. – Київ : Київський університет, 1997. – 40 с.
1170686
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.38-40
1170687
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології та краєзнавства. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
1170688
   Програми нормативних та спеціальних профісійно-орієнтованих дисциплін підготовки на кафедрі фізіології та екології рослин бакалаврів, спеціалістів і магістрів за модульно-рейтинговою системою навчання : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 57с.
1170689
   Програми обміну з китайськими колегами // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 2


  Фахівці Запорізького національного університету співпрацюватимуть та братимуть участь в програмах обміну з китайськими колегами.
1170690
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172 - 195
1170691
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1170692
   Програми педагогічних училищ. – Київ, 1952. – 31с.
1170693
  Гринчук Ю.С. Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціями / Ю.С. Гринчук, М.В. Вихор, О.І. Шемігон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1170694
  Кравченко С.О. Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 89-98
1170695
  Кривчук-Новак Програми підтримка молоді як спосіб запобігання нелегальній міграції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 81-83.
1170696
  Горішна Н.М. Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії / Н.М. Горішна, Г.І. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1170697
  Шульга Н.В. Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.189-191. – ISBN 978-966-698-191-5
1170698
   Програми практикуму із загальної психології (розділи "Увага" та "Пам"ять"). – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
1170699
  Рогач О.І. Програми приватизації та залучення прямих іноземних інвестицій до країн Африки / О.І. Рогач, Жуніор Франсішку Мануель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Африканські країни зацікавлені в залученні прямих іноземних інвестицій. Вони роблять усе можливе - особливо шляхом лібералізації політики відносно до ПІІ - з метою залучення ТНК до всіх секторів своєї економіки. Детально розглядається роль програм ...
1170700
   Програми професійно орієнтованих курсів : для студ. історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2000. – 111с.
1170701
  Бахов І.С. Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 70-76. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1170702
  Гіжинська Т. Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 182-188. – ISSN 2308-4081


  На основі теоретичного аналізу університетських довідників були виявлені спільні характеристики для програм магістерського рівня академічної освіти за спеціальністю «Освіта дорослих/Продовжена освіта» в університетах Німеччини; визначено основні ...
1170703
  Бойченко М.А. Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канада та Великобританії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 10-17. – ISSN 2312-5993
1170704
  Павличенко П. Програми розвитку ООН - важливий аспект забезпечення стабільності та безпеки у світі // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50.
1170705
  Кудріна О.Ю. Програми розвитку промисловості Луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1170706
  Лисенко Б.В. Програми розвитку соціального житла в малих містах України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Забезпечення громадян житлом, підвищення благоустрою житлового фонду населення залишаються одними з важливих соціально-економічних проблем малих міст України. Тому зазначені проблеми мають стати пріоритетами державної політики у сфері розробки й ...
1170707
   Програми середніх загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 59с.
1170708
   Програми середньої загальноосвітної школи. – К, 1967. – 43с.
1170709
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К., 1967. – 24 с.
1170710
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 32с.
1170711
   Програми середньої масової, вечірньої і заочної школи. – К, 1967. – 23с.
1170712
   Програми середньої школи. – К, 1940. – 20с.
1170713
   Програми середньої школи. – Київ, 1940. – 76 с.
1170714
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 72с.
1170715
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 72с.
1170716
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 24с.
1170717
   Програми середньої школи. – Київ, 1957. – 20 с.
1170718
   Програми середньої школи. – Київ, 1958. – 20 с.
1170719
   Програми середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72с.
1170720
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 16с.
1170721
   Програми середньої школи на 1956/57. – К, 1956. – 8с.
1170722
   Програми середньої школи на 1957/58. – К, 1957. – 71с.
1170723
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1958. – 52 с.
1170724
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К, 1958. – 19с.
1170725
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – К, 1959. – 103с.
1170726
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – Київ, 1961. – 27 с.
1170727
   Програми середньої школи на 1961/62 навчальний рік. – Київ, 1961. – 23 с.
1170728
   Програми середньої школи на 5-10 класи. – Х, 1935. – 39с.
1170729
  Линник І.Е. Програми соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями у світі / І.Е. Линник, О.В. Бочаров // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 248-253 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1170730
  Макарова О.В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 47-56. – ISSN 2072-9480
1170731
   Програми спецкурсів : для студ. кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики зі спеціальностей "прикладна математика" та "соціальна інформатика". – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
1170732
   Програми спецкурсів : для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Твердотільна електроніка"). – Київ : Київський університет, 2004. – 45с.
1170733
   Програми спецкурсів для студенстів філософського факультету зі спеціальності "Соціальна філософія". – К, 1997. – 44 с.
1170734
   Програми спецкурсів для студентів кафедри фізіології людини та тварин. – К, 1978. – 88с. – На обкладитнці рік видання 1980
1170735
   Програми спецкурсів для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Автоматизація наукових досліджень"). – Київ : Київський університет, 2004. – 39с.
1170736
   Програми спецкурсів для студентів філософського факультету зі спеціалізації "Соціальна філософія ". – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
1170737
   Програми спецкурсів з "Релігієзнавства" : для студентів філос. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с.
1170738
   Програми спецкурсів з біофізики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1980. – 52с.
1170739
   Програми спецкурсів і наукових семінарів для студентів філолодгічного фаультету. – К, 1999. – 77с.
1170740
   Програми спецкурсів і спецсемінарів : Для студентів філологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с.
1170741
   Програми спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
1170742
   Програми спецкурсів кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація "Твердотільна електроніка") : Для студ.радіофізич.фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 60с.
1170743
   Програми спецкурсів кафедри неорганічної хімії для студентів хімічного факультету. – Київ, 1997. – 28с.
1170744
   Програми спецкурсів кафедри фізіології людини і тварин : Для студ.біол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 39с.
1170745
   Програми спецкурсів по кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 44 с.
1170746
   Програми спецкурсів по кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин для студентів біологічного факультету. – К, 1982. – 43с.
1170747
   Програми спецкурсів спеціалізації "Напівпровідникова електроніка " : спеціальність 0704. – Київ : Київський університет, 1982. – 40 с.
1170748
   Програми спецкурсів та спецсемінарів : для студентів філол. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 75с.
1170749
   Програми спецкурсів та спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна" : для студ. 3-5 курсів спеціальності " Українська мова та література". – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1170750
   Програми спецкурсів факультету журналістики. – Київ, 1969. – 108 с.
1170751
   Програми спецкурсу "В.І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у революційному русі. – К, 1982. – 12с.
1170752
   Програми спостережень на МАК у 2001-2015 рр. та їх результати / В. Карбовський, П. Лазоренко, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами - об"єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною ...
1170753
   Програми та методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів та нотаріусів Української РСР. – Київ, 1970. – 144с.
1170754
   Програми та навчальний план спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Одеса : Астропринт
Вип. 1. – 2002. – 192 с.


  Викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла. Поряд з класичним и питаннямии оптики роз-глянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори та підсилювачі світла, фізичні основи голографії, не-ленійна оптика .
1170755
   Програми тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Затверджено всі програми, за якими укладатимуть тести для вступників до магістратури з "Права" та "Міжнародного права".
1170756
  Шереметьєва Л. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-119
1170757
   Програми у Канаді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 9 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо науково-дослідницької програми стажувань у Канаді Mitacs Globalink Research Internship.
1170758
  Головко Л. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-99. – ISSN 2220-1394
1170759
  Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-78.
1170760
  Ковтонюк О.В. Програми фінансування зовнішньої торгівлі ЄБРР // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 186-190


  У статті аналізуються програми фінансування зовнішньої торгівлі Європейським банком реконструкції та розвитку.
1170761
  Гладышев Владимир Программа - плод труда специалистов или "апчественности"? : К. Федоров "Общественный мониторинг. Литературный канон и школьная программа" ("Всесвітня література". - 2007. - № 11-12). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-22
1170762
   Программа. – М, 1970. – 57с.
1170763
   Программа. – София, 1971. – 104с.
1170764
  Камкин А.В. Программа "Истоки": опыт и перспективы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 93-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1170765
   Программа "Методика полевых геоморфологических исследований". – М., 1949. – 1с.
1170766
   Программа "Тайный гость" : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 26-27 : фото
1170767
   Программа 12 студенческой научной конференции , 8-11 апреля 1958 г.. – Киев, 1958. – 8с.
1170768
   Программа 18-й годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1963. – 20с.
1170769
   Программа 19-й Научной студенческой конференции. – Воронеж, 1970. – 95с.
1170770
   Программа 2-го делегатского съезда почвоведов СССР. – Х, 1962. – 42с.
1170771
   Программа 2 Всесоюзного совещения по геотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 16с.
1170772
   Программа 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Киев, 25 января-28 января 1972 г. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 27с.
1170773
   Программа 23-й научной студенческой конференции. – Омск, 1969. – 50с.
1170774
   Программа 23 студенческой научной конференции. – Воронеж, 1969. – 57с.
1170775
   Программа 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (22-24 октября 1985, Ленинград) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (22-24 октября 1985, Ленинград). – Москва : ЦНИИИ, 1985. – 25 с.
1170776
  Багриновский К.А. Программа анализа сетевых графиков на ЭВМ : М-20 / H-I/ / ред. К.А. Багриновский. – Новосибирск : [Б. и.], 1966. – 200 с.
1170777
   Программа военной подготовки студентов высших гражданских учебных заведений На весенний семестр 1943/44 учебного года. – М, 1944. – 38с.
1170778
   Программа вопросов, предложенных на рассмотрение второго Метеорологического съезда. – С-Пб, 1909. – 8с.
1170779
   Программа Всесоюзного совещания по разработке терминологии в литературных языках народов СССР 25-30 мая 1959 г.. – М, 1959. – 8с.
1170780
   Программа Всесоюзного совещения по физике полу проводников в сильных электрических и магнитных полях. – Черновцы, 1970. – 7с.
1170781
   Программа Всесоюзной научно-методической конференции преподавателей иностранных языков неязыковых фак-тов ун-тов. – М, 1970. – 14с.
1170782
   Программа всесоюзных педагогических чтений. – М, 1970. – 40с.
1170783
   Программа всесоюзных педагогических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – М, 1970. – 120с.
1170784
   Программа гастрольных спектаклей Государственного орена Трудового Знамени первой степени польскоо театра. – М.-К, 1954. – 56с.
1170785
   Программа демократического движения Советского Союза. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1970. – [3], 76 с.
1170786
   Программа дисциплины "История зарубежной литературы". – М, 1989. – 154с.
1170787
   Программа дисциплины "Химическая технология и моделирование технологических процессов". – М, 1991. – 20с.
1170788
   Программа для 3,4, 5 курсов вузов по теме "Великая Отечественная война Советского Союза". – М, 1943. – 16с.
1170789
   Программа для ботанико-географических исследований в Сибири. – Иркутск, 1891. – 12с.
1170790
   Программа для педагогических и учительских институтов. – М, 1953. – 24с.
1170791
  Михальчук К.П., Крымский А.Е. Программа для собирания особенностей малорусских говоров : (К истории отношений к Украинству представителей прогрессивной части русского образованного общества) / К.П. Михальчук. – С.-Петербург : Тип. Императ. Аеад. наук, 1910. – III, 163 с. – Отд. оттиск из: Сборник отд. рус. яз. и словесности Имерат. Акад наук. Т. 87, № 4


  Издание анализирует отличительные особенности говоров Южной России и восточной части Австро-Венгрии (территория современной Украины) по следующим аспектам: произношение гласных и согласных звуков; варианты чередования, замены, отбрасывания и вставок ...
1170792
   Программа для собирания сведений о народном кукольном театра, 1897. – 3 с. – Отд.отт. из : Циркуляр по управлению Кавказским Учебным Округом. №11, 1897
1170793
   Программа занятий в самодеятельной изостудии. – М, 1960. – 48с.
1170794
   Программа занятий по вопросам правового воспитания молодежи. – М, 1972. – 42с.
1170795
   Программа занятий по химии с задачами и вариантами контрольных работ для подготовитеьлных курсов МАТИ. – Москва, 1967. – 82с.
1170796
   Программа заседаний секций. – Будапешт, 1966. – 31с.
1170797
   Программа зачетных испытаний по полицейскому праву на юридическом факультете Университета Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 403-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1170798
   Программа и бюджет на 1961-1962 годы. – Юнеско, 1961. – 533с.
1170799
   Программа и комментарии к спеэкурсу "Однородные челны предложения". – Черновцы, 1965. – 47с.
1170800
   Программа и конспект курса с методическими указаниями для заочников университетов и пед. ин-тов. – М, 1943. – 64с.
1170801
   Программа и контрольные вопросы по русскому языку и литературе для проведения собеседований на подготовительном отделении. – К, 1985. – 28с.
1170802
   Программа и курсовое задание по курсу Статистика. – Х, 1961. – 19с.
1170803
   Программа и материалы 13 научно-практической конференции учителей: Приоритетные направления развития современного образования / Приоритетные направления развития современного образования; МОНУ; Харьк. обласная госуд. администрация; Редкол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев, Л.Н. Герасина и др. – Харьков : НУА, 2006. – 134с. – (День науки в НУА). – ISBN 966-8558-57-Х
1170804
  Бабкин В.Д. и др Программа и материалы к изучению курса "Политология" в высшей школе / Сост.: В.Д. Бабкин и др.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Упр. преподавания обществ. наук, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, ИПК при Киев. ун-те. – Киев : [Б. и.], 1990. – 172, [2] с. – Библиогр. в конце тем и подстроч. примеч.
1170805
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1966. – 335с.
1170806
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1974. – 403с.
1170807
   Программа и методические рекомендации к спецсеминару "Методика применения технических средств и наглядных пособий в учебном процессе по общественным наукам. – Киев : КГУ, 1983. – 18с.
1170808
   Программа и методические рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке студентов юрид. ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1170809
   Программа и методические указания для заочников педагогических институтов. – М, 1943. – 48с.
1170810
   Программа и методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по курсу: "Физика с основами биофизики" : для студентов ветеринар. ф-тов. – Одесса : ОСИ, 1976. – 164с.
1170811
   Программа и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Технические средства обучения". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1170812
   Программа и методические указания по прохождению производственной экономической практики на промышленных предприятиях для студентов экономического факультета и факультета кибернетики. – Киев : КГУ, 1972. – 22 с.
1170813
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организация и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1170814
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по общей геологии для студентов 1 кура геологического отделения геолого-географического факультета (спец.0101, 0107). – Харьков, 1977. – 100 с.
1170815
   Программа и тезисы докладов на 5 Всеукраинском совещании геофизиков и астрономов 5-9 апреля 1962 г.. – К, 1963. – 132с.
1170816
   Программа и тематика практических занятий по курсу "Анализ хозяйственной дятельности". – Киев : КГУ, 1978. – 23 с.
1170817
   Программа и Устав демократической партии Иранского Курдистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 187-207
1170818
  РКСМ Программа и Устав Российского Коммунистического Союза Молодежи : принятые 5-м Всероссийским съездом РКСМ. – [Иваново-Вознесенск : Изд. Ив.-Вознесенского горрайкома РКСМ, 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1170819
  Валиуллина С.А. Программа интегрированного курса "География глазами физиков и лириков, или физические явления в природе и их отражение в литературе и искусстве" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
1170820
  Финаров Д.П. Программа интегрированного курса "Краеведение" для учащихся средней школы (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области) : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 54-57 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1170821
   Программа испытания по предмету: физиология животных. – Киев. – 5с.
1170822
  Владимирский-Буданов М.Ф. Программа истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – [Киев] : [Тип. Высоч. утвержд. Т-ва Кушнерев и К*]. – 12 с. – Авт. указан в конце текста
1170823
  Щудро О.К. Программа КПСС о воспитании нового человека и буржуазные критики : Автореф... Канд.ист.наук: / Щудро О.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
1170824
   Программа Курдской демократической партии в Сирии (Аль-Парти) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 160-165
1170825
  Семенова Е.А. Программа курса " Социально-географическое краеведение" : туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-70. – ISSN 0016-7207
1170826
   Программа курса "Административное право " : для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1968. – 23 с.
1170827
   Программа курса "Административное право " : для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1971. – 24 с.
1170828
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Е.С. Федорова, В.В. Закомолдина, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0016-7207
1170829
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс (17 ч) : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Закомолдина Е.С. Федорова, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0016-7207
1170830
  Валишин Ю.И. Программа курса "География и психология" : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1170831
  Холина В.Н. Программа курса "География. Профильный уровень" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1170832
  Розанов Л.П. Программа курса "Геоэкология" XI класс (для профильного уровня общего образования по географии) : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0016-7207
1170833
   Программа курса "Государственные органы внешних сношений". – Киев : КГУ, 1966. – 11 с.
1170834
   Программа курса "Дифференциальные уравнения". – Киев : КГУ, 1985. – 24с.
1170835
   Программа курса "История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции".. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1170836
   Программа курса "История и теория атеизма" : Для гуртків сітки політичної освіти. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 15 с.
1170837
   Программа курса "Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1983. – 20 с.
1170838
   Программа курса "Конъюнктура мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1987. – 24 с.
1170839
   Программа курса "Марксистско-ленинская философия" для ВПШ. – Москва, 1985. – 32 с.
1170840
   Программа курса "Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях". – Киев : КИНХ, 1984. – 20 с.
1170841
  Кочуров Б.И. Программа курса "Основы геоэкологии" (для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, 64 часа) : Методика и опыт. Авторская программа / Б.И. Кочуров, Н.Ф. Винокурова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 52-59 : Схеми, табл. – Бібліогр.: 36 назв
1170842
   Программа курса "Основы демографии". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1170843
   Программа курса "Основы диалектического и исторического материализма" для советско-партийных школ. – Москва, 1956. – 14с.
1170844
   Программа курса "Основы диалектического и исторического материализма" для советско-партийных школ. – Москва, 1957. – 14с.
1170845
   Программа курса "Основы дипломатической и консульской службы". – Киев : КГУ, 1984. – 25 с.
1170846
   Программа курса "Основы марксизма-ленинизма" для высш. учебн. заведений СССР. – Москва, 1954. – 84с.
1170847
   Программа курса "Основы марксизма-ленинизма" для кружков, семинаров и политич. самообразованию. – Москва, 1960. – 48с.
1170848
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской эстетики" для высш. учебн. заведений. – Москва, 1959. – 32с.
1170849
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" : для студ. веч. и заочн. отд. фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1967. – 18 с.
1170850
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" для высш. учебн. заведений. – Москва, 1974. – 23с.
1170851
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 11 с.
1170852
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1170853
   Программа курса "Основы советского государства и права ". – Киев : КГУ, 1968. – 9 с.
1170854
   Программа курса "Основы советского государственного права и история государственных учрежддний СССР". – Москва, 1956. – 60с.
1170855
   Программа курса "Основы советского права". – Москва, 1958. – 24с.
1170856
   Программа курса "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хояйства" для республиканских, краевых и областных партийных школ. – Москва, 1950. – 24с.
1170857
   Программа курса "Основы социальной психологии". – Киев : КГУ, 1974. – 20 с.
1170858
   Программа курса "Основы теории и практики коммунистического воспитания". – Киев, 1984. – 55 с.
1170859
   Программа курса "Основы технического оформления газеты, фотодела, машинописи". – Москва, 1959. – 6с.
1170860
   Программа курса "Основы эстетики" для средних спец. учебн. заведений. – Москва, 1991. – 13с.
1170861
   Программа курса "Основы этнографии". – Москва, 1952. – 15с.
1170862
   Программа курса "Палеонтология с основами зоологии" для геолого-разведочных и геологических факультетов тов вузов. – Москва : Госиздат "Советская наука", 1944. – 12 с.
1170863
   Программа курса "Патопсихология". – Москва, 1948. – 6с.
1170864
   Программа курса "Планирование социального развития СССР". – Киев : КГУ, 1985. – 15 с.
1170865
   Программа курса "Политические системы стран Африки (сравнителный анализ)". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1170866
   Программа курса "Теория государства и права " для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1966. – 80 с.
1170867
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1170868
   Программа курса "Цифровые вычислительные машины и их эксплуатация" для спец. 1738. – Москва, 1965. – 15с.
1170869
   Программа курса "Частная зоотехния" для зоотех. отд. сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 34с.
1170870
   Программа курса "Частная зоотехния" для зоотех. отд. сов.-парт. шк.. – Москва, 1963. – 36с.
1170871
   Программа курса "Школьная гигиена" для пед. ин-тов.. – Кишинев, 1955. – 12с.
1170872
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР". – Москва, 1956. – 42с.
1170873
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 20с.
1170874
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для газ. работ.. – Москва, 1959. – 44с.
1170875
   Программа курса "Экономика и организация промышленного производства и строительства" для 2-х год. срока обуч.. – Москва, 1979. – 31с.
1170876
   Программа курса "Экономика и организация промышленного производства и строительства" для ВПШ.. – Москва, 1969. – 40с.
1170877
   Программа курса "Экономика и организация сельскохозяйственного производства" : для студ. эконом. ф-та специальности "полит.экономия". – Киев : КГУ, 1982. – 21 с.
1170878
   Программа курса "экономика промышленности СССР" для эконом. спец.. – Москва, 1970. – 22с.
1170879
   Программа курса "экономика промышленности СССР" для эконом. спец.. – Москва, 1970. – 23с.
1170880
   Программа курса "экономика социалистической промышленности" для эконом. ф-тов. – М, 1949. – 32с.
1170881
   Программа курса "экономика труда" для спец. 1704. – Москва, 1970. – 19с.
1170882
   Программа курса "Экономико-математическое моделирование". – Киев : КГУ, 1975. – 11 с.
1170883
   Программа курса "экономическая географи зарубежных социалистических стран".. – Москва, 1972. – 24с.
1170884
   Программа курса "Экономическая география зарубежных стран". для экон. вузов.. – Москва, 1974. – 38с.
1170885
   Программа курса "Экономическая география зарубежных стран". для экон. вузов.. – Москва, 1975. – 38с.
1170886
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств".. – Москва, 1960. – 44с.
1170887
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 44с.
1170888
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ. 4-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 48с.
1170889
   Программа курса "экономическая география СССР" для эконом. вузов.. – Москва, 1959. – 48с.
1170890
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов.. – Москва, 1960. – 48с.
1170891
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1961. – 48с.
1170892
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1968. – 46с.
1170893
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1970. – 51с.
1170894
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1972. – 24с.
1170895
   Программа курса "Экономическая и политическая география зарубежных стран (кап. и развивающ. страны)" для студ. географ. ф-та.. – К., 1987. – 39с.
1170896
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1951. – 72с.
1170897
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1953. – 52с.
1170898
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1953. – 48с.
1170899
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" : (для трехгодичного срока обучения). – Москва : Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1958. – 34 с.
1170900
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1955. – 44с.
1170901
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 44с.
1170902
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 35с.
1170903
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1957. – 32с.
1170904
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1959. – 32с.
1170905
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 35с.
1170906
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для девятимес. курсов переподг. руковод. работ.. – Москва, 1951. – 55с.
1170907
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для республ., краевых и област. парт. шк.. – Москва, 1951. – 71с.
1170908
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов-парт. шк.. – Москва, 1960. – 37с.
1170909
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1956. – 39с.
1170910
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1957. – 39с.
1170911
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1958. – 38с.
1170912
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 40с.
1170913
   Программа курса "Экономическая и политическая карта мира". для веч. парт. шк.. – Москва, 1951. – 44с.
1170914
   Программа курса "Экономическая статистика" для эконом. вузов. спец. 1736. – М., 1963. – 15с.
1170915
   Программа курса "экономическая статистика" для эконом. спец. вузов. спец. 1736. – Москва, 1970. – 24 с.
1170916
   Программа курса "Электрическая часть станций и подстанций для вузов. по спец. 0303. – Москва, 1965. – 11с.
1170917
   Программа курса "Электрическая часть ТЭС" для вузов по спец. 0305. – Москва, 1966. – 7с.
1170918
   Программа курса "Электрические и магнитные измерения" для вузов.. – Москва, 1961. – 20с.
1170919
   Программа курса "электрические измерения" для электротехнич. спец. политех., электротех., энергетич., радиотехнич.. – Москва, 1957. – 8с.
1170920
   Программа курса "Электрический привод". для вузов. – Москва, 1961. – 8с.
1170921
   Программа курса "Электрическое моделирование" для вузов.. – Москва, 1961. – 4с.
1170922
   Программа курса "Электрорадиоавтоматика" по спец. 0701. – Москва, 1962. – 15с.
1170923
   Программа курса "Электрорадиоизмерения" для вузов по спец. 0701. – Москва, 1966. – 8с.
1170924
  Казанцев Л.Н. Программа курса римского гражданского права : (системы права) // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 239-248. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1170925
   Программа курса Цифровые вычислительные машины для вузов. спец. 0608. – Москва, 1961. – 7с.
1170926
   Программа курса Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ. Спец. 0101, 0102. – Москва, 1969. – 7с.
1170927
   Программа курса Экономика промышленности СССР для ф-та повышения квалиф. руковод. работ.. – Ташкент, 1969. – 18с.
1170928
   Программа курса экономической истории СССР и зарубежных стран.. – Москва, 1974. – 32с.
1170929
   Программа курса экономической истории СССР и зарубежных стран. Для эконом вузов. – Москва, 1968. – 46с.
1170930
   Программа курса Электрическая часть электростанций. Для вузов. по спец. 0601. – Москва, 1966. – 10с.
1170931
   Программа курса Электронные приборы. Для вузов по спец. 0612. – Москва, 1966. – 7с.
1170932
   Программа курса Электронные приборы. Для вузов по спец. 0701. – Москва, 1967. – 7с.
1170933
   Программа курса Электротехника и основы электроники. Для инж.-эконом. и эконом спец.. – Москва, 1978. – 13с.
1170934
   Программа курса Электротехника, электроника и импульсная техника для вузов по спец. 1738. – Москва, 1965. – 20с.
1170935
   Программа курсу "Сучасна чеська літературна мова". – К, 1986. – 7с.
1170936
  Свешников М.И. Программа лекций по государственному праву, читанных экстра-ординарным профессором М.и. Свешниковым в военно-юридической академии в 1896-1897 г. // Русское государственное право : пособие к лекциям : в 2 вып. / М.И. Свешников. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг ; [Гос. тип.], 1897. – Вып. 2. – 37 с.
1170937
  Пусторослев П.П. Программа лекций по общей части русского уголовного права : с кратким наложением некоторых понятий и объяснений / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Источники уголовного права. – 1904. – 455 с.
1170938
  Митюков А.К. Программа лекций по системе римского права. Вещное право // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 205-214. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1170939
   Программа летней практики по ботанике для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 6с.
1170940
   Программа летней практики по низшим растениям для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 3с.
1170941
   Программа летней учебной практики по ботанике для студ. 1 курса биолого-почвенного ф-та.. – М,, 1961. – 3с.
1170942
   Программа летней учебной практики студентов 1 курса биолого-почвенного ф-та по зоологии беспозвоноч.. – М., 1961. – 6с.
1170943
   Программа Межведомственной научной конференции, посвящ. изучению и использованию природных ресурсов левобережья Украинской ССР. 6-10 октября 1959г.. – Х., 1959. – 27с.
1170944
   Программа межвузовской научно-методической конф. 25 съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук.. – Полтава, 1978. – 16с.
1170945
   Программа межвузовской научной конференции по проблеме: "Деятельность КПСС по интернациональному воспитанию трудящихся в период развернутого строительства коммунизма" 26-30 сент. 1960 г.. – Киев, 1960. – 8 с.
1170946
   Программа Международного Симпозиума по нелинейным колебаниям, организованного Международным союзом по теоретической и прикладной механике. Киев, сентябрь, 12-18, 1961. – Киев, 1961. – 24 с.
1170947
   Программа научной конфренции Таджикского государственного университета, посвященной 20-му съезду КПСС. – Сталинабад, 1956. – 8с.
1170948
   Программа по "палеонтологии беспозвоночных, химическому и минеральному составу их скелетных образований (палеонтологии беспозвоночных с основами геохимической палеонтологии)" для кандидатского минимума по специальнлсти "палеонтология и стратиграфия". – Харьков, 1974. – 33с. – (04.00.09)
1170949
   Программа по истории марксистско-ленинской философии.. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1170950
   Программа по Конституционному праву буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Киев : КГУ, 1970. – 59 с.
1170951
   Программа по международному публичному праву. – Киев : КГУ, 1969. – 56 с.
1170952
   Программа по полицейскому праву, принятая в Университете Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 411-416. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1170953
  Ренненкампф Н.К. Программа по предмету юридической энциклопедии // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 307-312. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1170954
   Программа по русскому языку для иностранных граждан : первый сертификацион. уровень: общее владение / Н.П. Андрюшина, Г.А. Битехтина, Т.Е. Владимирова, Л.П. Клобукова, Л.В. и др. Красильникова; Андрюшина Н.П. [др.] ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. система тестирования граждан зарубежных стран по рус. языку. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 176 с. – ISBN 5-86547-257-7
1170955
   Программа по торгово-промышленному праву. – Б. м. : Изд. биб-ки студ.-юристов. – 8 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л., отсутств. с. 8-?
1170956
   Программа по уголовному праву. – Киев : КГУ, 1979. – 20 с.
1170957
   Программа по финансовому праву. – Москва, 1948. – 12 с.
1170958
   Программа по французскому языку. – К., 1984. – 19с.
1170959
   Программа по химическому и физико-химическому анализу почв, 1951. – 11с.
1170960
   Программа по экономике социалистических промышленных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1170961
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – К, 1973. – 11с.
1170962
   Программа производственной ознакомительной практики. – Киев : КГУ, 1955. – 7 с.
1170963
  Рябцева И.В. Программа профессиональной пробы "Геодезист" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1170964
  Гогоцкий С.С. Программа психологии. Вып. 2 : (из психологических лекций в университете св. Владимира) проф. ун-та С. Гогоцкого // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – [4], 107, 3 с.
1170965
   Программа работ и список членов конгресса : 15-й Международный физиологический конгресс. Ленинград-Москва, 9-17 августа 1935 г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 250с.
1170966
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса "Родное Подмосковье" (Окончание. Начало см. № 7) : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
1170967
  РЛКСМ Программа Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. – [Б.м. : б.и., 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1170968
  Богосвятская А.И. Программа семинара "Феномен литературной мистификации" : (для 10 (11) классов) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 18-40
1170969
   Программа спецкурса "Анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений". – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
1170970
   Программа спецкурса "Логические основания эмпирического знания" : для студ. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1973. – 8 с.
1170971
   Программа спецкурса "Международное финансовое право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1170972
   Программа спецкурса "Международное частное право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1170973
   Программа спецкурса "Организация работы районного (городского) народного суда". – Киев : КГУ, 1984. – 4 с.
1170974
   Программа спецкурса "Основные направления научно-технического прогресса". – Киев : КГУ, 1978. – 18 с.
1170975
   Программа спецкурса "Основные проблемы общей теории государства и права". – Киев : КГУ, 1972. – 21 с.
1170976
   Программа спецкурса "Основы демографии и социального прогнозирования" : для студ. фс.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 7 с.
1170977
   Программа спецкурса "Основы демографии" : для студ. фак-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1979. – 10 с.
1170978
   Программа спецкурса "Особенности языка дипломатических документов". – Киев : КГУ, 1982. – 7 с.
1170979
   Программа спецкурса "Право международных организаций". – Киев : КГУ, 1967. – 16 с.
1170980
   Программа спецкурса "Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве". – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1170981
   Программа спецкурса "Проблемы интенсификации производства". – Киев : КДУ, 1973. – 9 с.
1170982
   Программа спецкурса "Проблемы мотивации поведения и деятельности человека". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1170983
   Программа спецкурса "Проблемы планомерности и пропорциональности общественного производства на этапе развитого социализма" : для студ. эк.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1170984
   Программа спецкурса "Теория и история культуры" : для студ ист.ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1170985
   Программа спецкурса "Теория и методика пионерской работы" : для студ. гуманитарных ф-тов. – Киев : КГУ, 1986. – 11 с.
1170986
   Программа спецкурса "Экономика арабских стран". – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1170987
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран" : Раздел : "Экономика зарубежных социалистических стран ; для студ. эк.ф-та". – Киев : КГУ, 1982. – 23 с.
1170988
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1170989
   Программа спецкурса "Экономика народонаселения" = для студ. эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 11 с.
1170990
   Программа спецкурса "Экономика стран Африки". – Киев : КГУ, 1987. – 11 с.
1170991
   Программа спецкурса "Экономика стран Тропической Африки". – Киев : КГУ, 1983. – 19 с.
1170992
   Программа спецкурса "Экономика США" = для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
1170993
   Программа спецкурса "Экономическая интеграция стран социализма ". – Киев : КГУ, 1986. – 23 с.
1170994
   Программа спецкурса "Экономические взаимоотношения социалистических стран с развивающимися и развитыми капиталистическими странами". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1170995
   Программа спецкурса "Экономическое соревнование двух мировых систем хозяйства и идеологическая борьба на современном этапе". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1170996
   Программа спецсеминара "Актуальные методологические проблемы политической экономии социализма". – Киев : КГУ, 1984. – 24 с.
1170997
  Салмина Н.Г. Программа формирования начальных математических понятий и опыт ее реализации в практике обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 101-112. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1170998
  Лукьянчук Лариса Александровна Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1170999
   Программа экзамена по уровню владения китайским языком (NSK). – Пекин : Современность, 1990. – 138 с.
1171000
   Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯН АН СССР. – Москва, 1982. – 290с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,