Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1169001
  Пушкарук Н. "...Початок холодної війни між РФ і США?!" / Н. Пушкарук, О. Ковальова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 3


  Про введення Вашингтоном санкцій щодо нафтового сектору Венесуели та причини російського втручання.
1169002
  Вечер-Щербович "Похождения " здравого смысла / Вечер-Щербович. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 193 с.
1169003
  Бернштейн И.А. "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека. / И.А. Бернштейн. – Москва : Художня литература, 1971. – 102 с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1169004
   "Похождения хитроумного Алеу", и другие сказки Камбоджи. – М., 1967. – 335с.
1169005
  Щегельський В. "Похоронна перепустка" або звичай класти (кидати) гроші покійнику на "той світ" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 457-463


  Автор статті, досліджуючи світоглядні уявлення українців про похоронний обряд, а саме «перепустку на той світ», розглядає протистояння народних звичаїв християнсько-церковним канонам, базуючись на основі розвідок попередників та фондових матеріалів ...
1169006
  Родрігес Августо "Поцілунок божевільного". Фрагменти" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландін, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11/12. – С. 146-147. – ISSN 0208-0710


  Пісні Вавилону. Антологія сучасної зарубіжної поезії. Родрігес Августо - еквадорський письменник.
1169007
  Слободян В. "Поцілунок Слимака" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 59-65
1169008
  Ковальчук Г.И. "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Г.И. Ковальчук, Н.В. Заболотная // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
1169009
  Тимошик М. "Почаївська Лавра мусить бути українською!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)


  На Тернопільщині науковці та священнослужителі Православної Церкви України обговорили історію та сьогодення Почаївської лаври. Це була перша Всеукраїнська наукова конференція ПЦУ, яку провели у Кременці. Розпочали захід із молебня у Преображенському ...
1169010
  Бичук Ш. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головну соціологічну працю М. Грушевського "Початки громадянства (генетична соціологія)". Висвітлено причини й фактори створення соціальності, виникнення та існування людського суспільства. Розглянуто розвиток поглядів на початок суспільного ...
1169011
  Гулько Лідія "Початкова географія для народніх шкіл" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  Цю книжку Степана Рудницького Музеєві книги і друкарства України подарував у вересні 2007 року Михайло Андрійович Грузов, за фахом лікар-ендокринолог, за покликом душі - книголюб. У такий спосіб чоловік вклонився світлій пам"яті Степана Львовича ...
1169012
  Портнова Л.Ю. "Початок весни в мистецтві..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 22-24


  Фотодокументи до біографії М. Бойчука.
1169013
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
1169014
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1169015
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1169016
  Єфремова В. "Початок" Данила Ноздрі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)


  У столичній галерії "Дім Миколи" відбулася виставка юного художника Данила Ноздрі.
1169017
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
1169018
  Рязанцева Т.М. „Походження Русі” О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 224-231. – ISBN 966-8474-40-6
1169019
  Колчанова Е.И. По-хозяйски, по-деловому / Е.И. Колчанова, П.А. Чуркин. – Киров, 1988. – 80с.
1169020
  Меженський В. Походження Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція на Південному сході України та перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Інтродукований в умовах Південного Сходу України *Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. Становить інтерес для декоративного садівництва. Вперше визначено біохімічний склад його плодів. Запропоновано пояснення морфологічних відмінностей трьох існуючих ...
1169021
   Походження англійської мови в контексті історії британської культури / М.А. Болобан [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. – Київ ; Умань : Жовтий, 2010. – 85, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-525-033-4
1169022
  Рубель Вадим Анатолійович Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е.-14 ст. н.е.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук:07.00.02 / Рубель В.А.; НАНУ; Інститут сходознавства ім. А. Кримськьго. – Київ, 1999. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
1169023
  Киселевич Л.С. Походження Всесвіту // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 7
1169024
  Зубко А. Походження давньоруської гривні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується походження гривні - головної одиниці вагової і грошової системи Київської Русі. На підставі вивчення археологічних джерел характеризуються основні типи гривні. Вивчається система контролю мір ваги в Київській Русі. The article ...
1169025
  Чернецький Є. Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольських герба Дембно) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 326-342


  У статті аналізується генеалогія дрібношляхетського роду Добровольських герба Дембно. На цьому прикладі відслідковується переселення у XVIII ст. волинської шляхти на терени майбутнього Радомишльського повіту Київської губернії, зокрема, до ...
1169026
  Момрик А. Походження етнонімів козаки та черкаси в історіографічних джерелах XVI - XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 154-158. – ISBN 966-95758-1-8
1169027
  Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 16-21
1169028
  Поляков І.М. Походження життя / І.М. Поляков. – Друге видання. – Київ : Держмедвидав, 1936. – 127с.
1169029
  Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика жіночих імен, які використовувалися в князівській династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Жіночі імена в князівській династії досліджуються в контексті традицій родової антропонімії, а також у взаємозв"язку з процесом ...
1169030
  Левін Б.Ю. Походження Землі і планет : стенограма лекції / Б.Ю. Левін. – Київ : Знання, 1951. – 24 с.
1169031
  Живачівський А. Походження і закріплення військово-ленної тимарної системи в Османській державі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 72-77. – ISSN 1728-9343
1169032
   Походження і реакційна сутність релігійних вірувань : Бесіда про книги. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 23 с.
1169033
  Антоненко В.Г. Походження і реакційна суть релігії / В.Г. Антоненко ; АН УРСР, Рада наук.-техн. пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1958. – 36 с.
1169034
  Русанівський В.М. Походження і розвиток східнослов"янських мов. / В.М. Русанівський. – Київ, 1980. – 64с.
1169035
   Походження і сутність релігійної обрядовості. – Чернівці, 1965. – 24с.
1169036
  Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 4-16


  26 лют. 2013 р. у межах проєкту Ірини Фаріон "Від книги до мети" відбулася презентація унікальної монографії проф. Михайла Худаша "Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств". "Він створив ...
1169037
  Залізняк Л.Л. Походження індоєвропейців // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 25-57
1169038
  Кіндратенко А. Походження італіків // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 137-143. – ISBN 978-966-372-737-0
1169039
  Маньков О.Є. Походження категорії роду в індоєвропейських мовах // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 136-140. – ISBN 978-966-933-055-0
1169040
  Боровський Я.Є. Походження Києва : історіографічний нарис / Я.Є. Боровський ; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1981. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 138-144
1169041
  Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ-ХІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика особових імен, які використовували князівські династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Традиції князівської родинної антропонімії досліджуються у взаємозв"язку з процесом історичного, соціального і культурного розвитку ...
1169042
  Плісецький М.С. Походження людини / М.С. Плісецький. – Львів, 1945. – 20с.
1169043
  Плисецький М.С. Походження людини / М.С. Плисецький. – К., 1946. – 27с.
1169044
  Мазурмович Б.М. Походження людини : Лекція для вчетилів-заочників факультетів природознавства педагогічних і вчительських інститутів / [Б.М. Мазурмович, КДУ ім. Т.Г. Шевченка] ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР. Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – [Чернівці] : [Радянська школа], 1946. – 35 с.
1169045
  Безуглий А.М. Походження матеpикiв i океанiв. / А.М. Безуглий; Комітет в справах культурно-освітних установ при раді міністрів УРСР. – Київ : АH УРСР, 1951. – 16,/4/с.
1169046
  Кіндратенко А. Походження мідійців // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 144-148. – ISBN 978-966-372-737-0
1169047
  Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття : [Івано-Франківська обл.] / Д.Г. Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 141, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-142 (284 назви)
1169048
  Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 142 с.
1169049
  Писаренко Діана Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
1169050
  Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
1169051
  Скляренко В.Г. Походження назви варяг // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 0027-2833
1169052
  Чорний О.В. Походження назви Єлисаветград // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 112-119. – ISBN 978-966-927-169-3
1169053
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь. 4 // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
1169054
  Склярено В.Г. Походження назви Русь. 6 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-25. – ISSN 0027-2833
1169055
  Карпенко Ю.О. Походження назви Україна - загальної і власної // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 81-89. – ISBN 966-02-0225-3
1169056
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
1169057
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
1169058
  Смуток І.І. Походження Петра Сагайдачного з перемішильської шляхти в інтерпретації істориків XIX - XX ст. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 80-83
1169059
  Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації : (до витоків індоєвропейської прамови) / В.Г.Таранець; МО України; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перер. і доп. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 116с. – ISBN 966-549-269-1
1169060
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 159 с.
1169061
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 176с.
1169062
  Степанюк Ф. Походження роду Радзивілів та їхні зв"язки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 132-136
1169063
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1968. – 224 с. : карт. – Бібліогр.: с. 200-221 (623 назви)
1169064
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 222, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1585-8
1169065
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандінавські джерела (крім саг) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 17-20
1169066
  Малишевський І. Походження руської великої // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської
1169067
  Кітов М.Г. Походження Рюрика і його філософія правління "за угодою, по праву" // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 114-121. – ISBN 966-638-110-9
1169068
  Кіндратенко А. Походження сарматів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 148-151. – ISBN 978-966-372-737-0
1169069
  Лесів В. Походження світу в світлі фундаментальної і альтернативної науки : Дослідження з власної ініціативи / В. Лесів. – Новояворівськ, 2001. – 102 с.
1169070
  Панов А.Н. Походження світу й життя на Землі. / А.Н. Панов. – Х., 1929. – 131с.
1169071
  Ганул А. Походження сербського полковника Івана Хорвата та його діяльність до переселення на територію України // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 447-449. – ISBN 978-966-171-893-6
1169072
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1955. – 171с.
1169073
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1976
1169074
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1981
1169075
  Носко О.А. Походження сленгу люнфардо та його адаптація в іспанській мові Аргентини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; № 32/33)


  Присвячено дослідженню в іспанській мові Аргентини специфічного сленгу - люнфардо, що є кримінальним жаргоном шахрайського світу. Основними об"єктами дослідження є походження, специфіка утворення та функціонування люнфардо в мові нижчих верств ...
1169076
  Фурсова Л.І. Походження слів-запозичень у підмові економіки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.104-107. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
1169077
  Халимоненко Г.І. Походження слів бурдюк та бурка // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 153-157
1169078
  Халимоненко Г.І. Походження слів кеса, кисет, кишеня та карман // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 165-171. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Пропонуються етимології тюркських за походженням слів, пояснюється шлях входження їх в українську мову.
1169079
  Халимоненко Г.І. Походження слів чембір та чимбурка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується етимологія тюркських за походженням слів "чембір", "чинбурка" та "чимбур". Широко використовується матеріал слов"янських та тюркських мов. Розглядаються шляхи та причини входження тюркізмів в українську мову.
1169080
  Баран В.Д. Походження слов"ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 139, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с.138-139. – ISBN 5-12-002110-7
1169081
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1169082
  Халимоненко Г. Походження слова ЧУМАК // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 85-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 85-88; с. 88, 13 п. – ISSN 1682-3540
1169083
  Залізняк Л. Походження східних слов"ян // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1169084
  Спанатій О. Походження та визначення терміна "самвидав" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 491-494. – ISBN 978-966-493-306-0
1169085
  Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 3-18. – ISSN 1028-5091
1169086
  Проць Н.В. Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 22-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1169087
  Шульга А.В. Походження та еволюція індоєвропейської спільноти: сучасний стан і пропозиції до розв"язання проблеми / А.В. Шульга. – Черкаси : Пономаренко, 2023. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-2554-79-3
1169088
  Клименко Ю Походження та етапи розвитку предикативних прикметників в давній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У даній статті проаналізовано найбільш валідні гіпотези походження предикативних прикметників у залежності від їх семантики та типу відмінювання. Визначено найбільш продуктивні джерела поповнення мовленнєвої прикметникової лексики в давній японській ...
1169089
  Гоман Юрій Олексійович Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л. 168-188
1169090
  Андрієєвський В.В. Походження та історичний розвиток теорії судового захисту. Різновиди судового порядку розгляду кримінальних справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-164
1169091
  Огар В.В. Походження та поширення деяких збагачених органічною речовиною нижньокам"яновугільних товщ Доно-Дніпровського прогину // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 37-38
1169092
  Куліш І.В. Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1169093
  Сегеда Сергій Походження та ранньоетнічна історія слов"ян // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена возникновению славянской культурно-языковой общности.
1169094
  Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 17-23. – ISSN 1818-5754
1169095
  Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок у Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються версії походження колегії весталок у Стародавньому Римі, зроблено наголос на реформаторській діяльності Нуми Помпілія. Крім того, розглянуті особливості соціального становища весталок як осіб з повною право- та дієздатністю, а ...
1169096
  Петрук Я.В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 180-185. – ISSN 2076-1554
1169097
  Трубенко Л.Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-264. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Висвітлюються погляди О. Терлецького щодо походження й сутності держави та права, а також розкривається ідея єдиного українського народу.
1169098
  Жовта Н.М. Походження тексту народної казки: проблематика співвідношення лінгвістичних аспектів // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 28-37. – ISBN 978-2-919320-34-9
1169099
  Халимоненко Г. Походження терміна "бунчук" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі тюркської лексики висвітлюється походження слова "бунчук". The word "bunchuk" on the base of turkish languages have been considered.
1169100
  Буткевич В. Походження терміна "міжнародне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 3-73


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
1169101
  Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Київ : Фенікс, 1992. – 192 с.
1169102
  Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран ; [Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2002. – 403, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 381-402. – ISBN 966-02-2485-0


  У пр. № 1727302 напис: Бібліотеці Центру українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 15.ІІ.2003 р. Підпис
1169103
  Залізняк Л.Л. Походження українського народу // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 73-89
1169104
  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y - ДНК - генеалогії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 166-170
1169105
  Поставний В.В. Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 401-409. – ISSN 2312-5993


  Дискусія Максимович - Погодін увійшла в історію мовознавчої науки як перша полеміка між двома підходами - українським та великоруським - до вивчення української історії та походження й розвиток української мови.
1169106
  Баран В.Д. Походження українців і назви "Україна" // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 89-93
1169107
  Залізняк Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 8-19. – ISSN 2413-7065


  Стаття торкається ключової проблеми історії Східної Європи - історичної спадщини княжого Києва та держави Русь. Аналізуються аргументи прибічників ранньо- середньовічної версії походження українського народу та їх супротивників - сучасних симпатиків ...
1169108
  Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Леонід Залізняк. – Київ : Темпора, 2008. – 104с. : іл. – (Likbez - Абетка). – ISBN 978-966-8201-36-3
1169109
  Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1169110
  Іншакова І.О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов"янській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 39-46. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається походження форманта -ота (-ета), досліджується розвиток його функцій у праслов’янській мові, проаналізовані похідні, що мотивуються різними частинами мови.
1169111
  Вілкул Т.Л. Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 144-176. – ISSN 0130-5247
1169112
  Таранець В. Походження шведів (історико-лінгвістичний аналіз етносу) / В. Таранець, Н. Шкворченко, І. Пересада // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 231-24247. – (Лінгвістичні науки ; № 29). – ISSN 2616-5317
1169113
  Супрун А.Д. Походження явища дуальності динаміки у квазічастинок екситонного типу / А.Д. Супрун, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 554-565. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з"ясовані головні причини походження дуальності властивостей у квазічастинок екситонного типу. Показано, що вона пов"язана з нетотожністю хвильового та механічного імпульсів. Співвідношення між ними складніше, ніж співвідношення де-Бройля. ...
1169114
  Хаврук Я. Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов"янських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 125-130
1169115
  Лебедєва Н. Походження, розвиток та сучасний склад театральної термінологічної системи англійської мови / Н. Лебедєва, В. Костюк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 42-45
1169116
   Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
1169117
  Прушківська Емілія Василівна Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Прушківська Емілія Василівна, Переверзєва Анна Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
1169118
  Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
1169119
   Походи і екскурсії з учнями. – Київ, 1964. – 159с.
1169120
  Міндлін Е.Л. Походи криголама "Красин" / Е.Л. Міндлін. – Харків-Одеса, 1937. – 188с.
1169121
  Плахонін А. Походи Святослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 97-102. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1169122
  Чеботаев М. Походная строгость. / М. Чеботаев. – Москва : Военное издательство, 1969. – 48 с.
1169123
  Шмидт Б.А. Походная сумка / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1962. – 90с.
1169124
   Походные записки артиллериста. 1812 г : Война в России : (С моск. изд. 1836 г.) / Артиллерии подполк. И.Р. – Киев : Воен.-ист. вестн., 1912. – 129 с. – Прил. к "Воен.-ист. вестн." 1912 г.
1169125
   Походные и путевые записки, веденные вов время Польской кампании в 1831 году. – Санкт-Петербург : печатано в Типографии Плюшара, 1832. – 171 с.
1169126
  Артемов Н. Походные костры : стихи / Николай Артемов. – Вильнюс : Вага, 1976. – 86 с.
1169127
  Занадворов В. Походные огни / В. Занадворов. – Свердловск, 1945. – 77с.
1169128
  Молчанов-Сибириский Походный дневник / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1956. – 100с.
1169129
  Бензин А. Походный дневник / А. Бензин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 87 с.
1169130
   Походный журнал 1696 года. – Санкт-Петербург, 1853. – [4], 34, 20 с.
1169131
   Походный журнал 1704 года. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1911. – [5], 148 с. – Бед тит. л.
1169132
   Походный журнал 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. – Санкт-Петербург, 1911. – 100 с. разд. паг.
1169133
   Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1855


  Содержание конволюта: 1. Походный журнал 1720 года; 2. Походный журнал 1721 года; 3. Походный журнал 1722 года; 4. Походный журнал 1723 года; 5. Походный журнал 1724 года; 6. Походный журнал 1725 года
1169134
   Походный журнал 1721 года // Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург, 1855. – 76 с.
1169135
   Походный журнал 1722 года // Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург, 1855. – 194 с.
1169136
   Походный журнал 1722 года. – Санкт-Петербург, 1855. – [6], 194 с.
1169137
   Походный журнал 1723 года // Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург, 1855. – 41 с.
1169138
   Походный журнал 1724 года // Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург, 1855. – 49 с.
1169139
   Походный журнал 1725 года // Походный журнал 1720 года. – Санкт-Петербург, 1855. – 68 с.
1169140
  Галич А.А. Походный марш : Драматическая поэма в 3-х действиях / Александр Галич. – Москва : Искусство, 1957. – 100 с.
1169141
  Комовский А.Г. Походный справочник. / А.Г. Комовский. – Л., 1946. – 35с.
1169142
  Добревски Д. Походът / Д. Добревски. – София, 1961. – 68 с.
1169143
  Гуревич А.Я. Походы викингов / А.Я. Гуревич. – Москва, 1966. – 183с.
1169144
  Стриннгольм А.М. Походы викингов / Андерс Стриннгольм ; [пер. с нем. А. Шемякина ; прил. и прим. К. Фриша ; предисл. и коммент. А. Хлевова]. – Москва : АСТ, 2002. – 731, [2] с., [4] л. ил. – Библиогр. в коммент.: с. 712-731. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-011581-4
1169145
  Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках. / А.В. Суворов. – М., 1990. – 478с.
1169146
  Халиков Л.И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств (на примере Казанского государственного университета культуры и искусств) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0130-9765
1169147
  Бережинский В.Г. Походы Киевской Руси на Каспий / В.Г. Бережинский ; Науч.-исслед. центр гуманит. проблем Вооруженных сил Украины. – Київ, 2000. – 25 с.
1169148
  Кузенков П.В. Походы Олега и Игоря на Константинополь - общее и особенное // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 234-241. – ISBN 978-966-2276-63-3
1169149
  Фатеев М.К. Походы по литературным местам / М.К. Фатеев. – Москва, 1960. – 46с.
1169150
  Дмитриев Э.Г. Походы по местам славы. / Э.Г. Дмитриев, В.В. Шляков. – Москва, 1986. – 176с.
1169151
  Богданович М.И. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции / сост. М.И. Богданович, чл. Воен.-учен. ком., Имп. Воен. акад. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Веймара, 1882. – [2], IV, II, 294, [1] с., 4 л. карт., план.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
1169152
  Симион А. Похождение / А. Симион. – Бухарест, 1967. – 38с.
1169153
  Попов В.Г. Похождение двух горемык. / В.Г. Попов. – Л, 1978. – 192с.
1169154
   Похождение принцессы Гуланданы и принца Барама. – Тбилиси, 1983. – 138с.
1169155
  Петухова О. Похождение юмориста Гашека // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
1169156
  Гашек Я. Похождения бравого соладата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1990. – 734с.
1169157
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1958. – 767с.
1169158
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва : Художественная литература, 1967. – 671с.
1169159
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1977. – 463с.
1169160
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1979. – 752с.
1169161
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Харьков, 1980. – 630 с.
1169162
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Казань, 1982. – 528с.
1169163
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва, 1982. – 416с.
1169164
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Барнаул, 1983. – 423с.
1169165
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Владивосток, 1984. – 575с.
1169166
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 1. – 1985. – 456 с.
1169167
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 2. – 1985. – 299 с.
1169168
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Алма-Ата, 1988. – 559 с.
1169169
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка : Роман. В 2 кн. / Кн.2; Пер. с чеш.; Ярослав Гашек. – Харьков : Фолио, 2002. – 384с. – (Мировая классика). – ISBN 966-03-1549-Х
1169170
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во времена мировой войны / Я. Гашек. – Москва, 1987. – 589с.
1169171
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Казань, 1956. – 839с.
1169172
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч1-2. – Москва
1. – 1963. – 507с.
1169173
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч.3-4. – Москва
2. – 1963. – 342с.
1169174
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ижевск, 1989. – 557с.
1169175
  Коркищенко А.А. Похождения деда Хоботьки. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1959. – 68с.
1169176
  Богров Г.И. Похождения Ерухима : рассказ из жизни кантониста / Г. Богров. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1903. – 100 с.
1169177
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1935. – 661 с.
1169178
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Минск, 1957. – 797с.
1169179
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва, 1990. – 766с.
1169180
  Конн В. Похождения космической проститутки / В. Конн. – М., 1990. – 16с.
1169181
  Вигорь Ю.П. Похождения Куковерова / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1990. – 301с.
1169182
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус / А.Н. Толстой. – Архангельск, 1980. – 191с.
1169183
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус : повести и рассказы / Алексей Толстой. – Москва : Советская Россия, 1989. – 254 с.
1169184
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1955. – 408с.
1169185
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1956. – 408с.
1169186
  Станюкович К.М. Похождения одного матроса / К.М. Станюкович. – Москва, 1991. – 477с.
1169187
  Евдокимов Д.В. Похождения российского Картуша / Д.В. Евдокимов. – Москва, 1990. – 132-272с.
1169188
  Васькин А. Похождения русского Мюнхгаузена. Перечитывая графа Ростопчина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 151-192. – ISSN 0042-8795


  Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) - русский гос. деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия, ...
1169189
  Миньков К.И. Похождения Синекурова. / К.И. Миньков. – Брянск, 1957. – 157с.
1169190
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – [Ленинград] : ГИХЛ. – (Дешевая библиотека ОГИЗа)
Ч. 1. – 1934. – 136 с.
1169191
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3. – 1935. – 406с.
1169192
  Иванов Вс.В. Похождения факира / Всеволод Иванов ; Худож. Л. Эппле. – Москва : Советский писатель
Ч. 3. – 1935. – 365 с.
1169193
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : Правда, 1990. – 704 с.
1169194
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. / Д. Мориер. – Москва, 1970. – 416с.
1169195
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – Москва, 1989. – 445 с.
1169196
  Кеведо Ф. Похождения хитреца Паблоса / Ф. Кеведо. – М, 1976. – 96с.
1169197
  Кузнецов О.А. Похождения хитрого Соленопсиса / О.А. Кузнецов. – М., 1991. – 125с.
1169198
   Похождения хитроумного Алеу, и другие сказки Камбоджи. – М., 1973. – 327с.
1169199
  Даль В.И. Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета : с альбомом картин, на 51 л., рис. известным русским худож. [А. П. Сапожниковым] / соч. В. Луганского [псевд.]. – Москва : М.Д. Ольхин
[Альбом]. – 1844. – 50 л. ил. – Без обл. и тит. л.
1169200
  Булгаков М.А. Похождения Чичикова : повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 г. / Михаил Булгаков ; [сост. и авт. вступ. ст., с. 3-61, В. Петелин]. – Москва : Современник, 1990. – 590, [1] с. : портр. – ISBN 5-270-01093-3
1169201
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души : Маркс
1169202
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души : Поэма / Текст по последней редакции академика Н.С.Тихонравова. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф.Маркса, 1901. – 572 с. : ил. – Рис. вне теста


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк / [Соч.] Ч. Ветринского. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести и комедии; Сцены и наброски. Т. 3. Похождения Чичикова или Мертвые души. Т. 4. Ганц Кюхельгартен; Идиллия; Италия; Непогода; Выбранные места из ...
1169203
  Лесовая И. Похождения шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 149-181. – ISSN 0131-8136
1169204
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 138-167. – ISSN 0131-8136
1169205
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 123-156. – ISSN 0131-8136
1169206
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 131-154. – ISSN 0131-8136
1169207
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1975. – 262с.
1169208
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль: Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1992. – 222с.
1169209
  Мельничук О.С. Похождення мови у висвітленні класиків марксизму-ленінізму / О.С. Мельничук. – Київ, 1952. – 48 с.
1169210
  Комаров В.Л. Похождення рослин / В.Л. Комаров. – К.-Х., 1948. – 208с.
1169211
  Кочиев Т. Похожи горы на людей / Т. Кочиев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
1169212
  Гельман З. Похожи ли японцы на евреев? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 30-32. – ISSN 0234-1670
1169213
  Тюгель Ханне Похожие на пришельцев : природа / Тюгель Ханне, Меккес Оливер, Оттава Николь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 106-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1169214
  Ибрагимбеков Р. Похожий на льва / Р. Ибрагимбеков. – Ленинград, 1976. – 61с.
1169215
  Волгин С. Похожий на меня - еще не я / С. Волгин. – Ташкент, 1984. – 288с.
1169216
  Котляров Б.И. Похожий на отца... / Б.И. Котляров. – К, 1962. – 157с.
1169217
  Шкляревский И.И. Похолоданье / И.И. Шкляревский. – М., 1975. – 128с.
1169218
  Истру Б. Похорна : поэма / Богдан Истру ; пер. с молдав. С.Шервинского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 95 с.
1169219
  Франко І.Я. Похорон / Іван Франко. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – 49 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 30)
1169220
  Франко І.Я. Похорон // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 49 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
1169221
  Шахназарян Н. Похорон : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 194-205. – ISSN 0320 - 8370
1169222
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик ; худож. Ю.І. Бондаренко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с. : іл.
1169223
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Дніпро, 1988. – 570 с. – (Романи і повісті / редкол.: В. Бівленко ; 6)
1169224
  Білик І. Похорон богів : Історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-539-477-0
1169225
  Терещук Г. Похорон Володимира Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 18-20
1169226
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 13 с.
1169227
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 11 с.
1169228
  Тичина П.Г. Похорон друга : поема / Павло Тичина. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 27 с.
1169229
  Терещук Г. Похорон Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 15
1169230
  Коровченко С. Похорон Ігоря Качуровського : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 328-332
1169231
  Смоленський П. Похорон різуна = Pochowek dla rezuna / Павел Смоленський; переклад з пол. Андрія Бондаря. – Київ : Наш час, 2007. – 152с. – (Класика світового репортажу). – ISBN 978-966-8174-83-4
1169232
  Петренко П. Похорон Т.Г.Шевченка / П. Петренко, 1929. – 19 с.
1169233
  Геращенко М.Г. Похорони людяності / М.Г. Геращенко. – К, 1997. – 17с.
1169234
  Кониський О.Я. Похорони Тараса Шевченка : (наpис до біогpафії) / Написав О.Я. Кониський. – У Львові (Львів) : Коштом pед. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 20 с.
1169235
  Богатирьова К. Похоронна тема в одах українських поетів XVIII - першої третини XIX століть // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 17-19
1169236
  Кинг С. Похоронная компания / С. Кинг. – Владивосток, 1991. – 431с.
1169237
  Изворин А. Похоронный звычай у подк. Русинов : (Загальный опис) / Ад. Изворин. – Унгваръ : Выдання Подкарпатского Об-ва наук, 1942. – 17с. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 16)
1169238
  Сегень А.Ю. Похоронный марш / Сегень А.Ю. – Москва, 1988. – 364 с.
1169239
  Рен П.К. Похороны викинга: Роман / П.К. Рен. – Москва, 1992. – 159 с.
1169240
  Бекназар-Юзбашев Похороны кассандр : провалы антисоветской пропаганды / Б.Г. Бекназар-Юзбашев ; послесл. Б. Пищика. – Москва : Новости, 1969. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-199
1169241
  Филд В. Похороны петуха / В. Филд. – Москва, 1938. – 40 с.
1169242
  Ковалів С.М. Похресник і інші повідання / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка., під зарядом К. Беднарського], 1909. – 195 с. : іл.


  Зміст: Мій похресник; Два днї в Івановій хаті; Андрій Кременяк; Суд; Свій по званю; Навправцї; Сїльський лїкар; Зваричі; Перемащений Петро; Дїд Карита; Поломаний Кальвін; Ян Кабатек; Поступ; Колядники; Добре заробив; З кількох тисяч один.
1169243
  Дроб"язко Н. Похресник Мазепи: Україна була віссю життя дипломата Григорія Орлика у Франції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 8-9


  "Тисячі українців, за всю історію, змушені шукати кращої долі за кордоном. Але навіть у чужих країнах вони пам’ятають про своє походження та вражають світ своїми талантами. Емігранти Пилип та Григорій Орлики посідають особливе місце в історії України ...
1169244
  Костюк Т. Похресник Уласа Самчука досліджує космос у NASA / розмову вів Віктор Мазаний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)


  Розмова з Теордором Костюком, американським астрофізиком українського походження, головним науковецем (chief scientist) з дослідницьких програм у Центрі космічних польотів ім. Годдарда (Goddard Space Flight Center, NASA, США).
1169245
   Похудеть - это приказ! : art of Healthcare // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 26-32 : Фото
1169246
  Насонова Алла Поцелуи с неандертальцами, пчелы-футболисты и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 89 : фото
1169247
  Секунд И. Поцелуи. // Стихотворения / Эразм Роттердамский. – Москва : Наука, 1983. – С. 215-237. – (Литературные памятники)
1169248
  Янковская О. Поцелуй // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-137.
1169249
  Джин Я. Поцелуй воды // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С.99-103. – ISSN 0012-6756
1169250
  Пуиг М. Поцелуй женщины-паука : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С.64-223. – ISSN 1130-6545
1169251
  Крюс К. Поцелуй из прошлого = Princess from the past : роман / Кейтлин Крюс ; [пер. с англ. А.А. Ильиной]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 157, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Арлекин = Harlequin ; 0375 ; Любовный роман). – ISBN 978-5-227-04718-2
1169252
  Вайдман Л.Л. Поцелуй Иуды / Л.Л. Вайдман. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 136 с.
1169253
  Хэйр Д. Поцелуй Иуды : Пьеса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 134-199. – ISSN 1130-6545
1169254
  Левин А. Поцелуй перед смертью // Зубы тигра : Два романа / сост. Р.Вайсбурд. – Элиста, 1990. – С. 146-335
1169255
   Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.]. – Минск : Дайджест, 1992. – 389, [1] с. – Сер. осн. в 1991 г. - Содерж.: Поцелуй смерти / Д. Пендлтон. Экспресс в рай / Т. Стюарт. Тень маньяка / Р. Блок. – (Супер криминальный клуб). – ISBN 5-8284-0013-4
1169256
  Пендлтон Д. Поцелуй смерти = A kiss of death / Дон Пендлтон // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1169257
   Поценье. – Воронеж, 1981. – 172с.
1169258
  Коханова І.О. Поцифрування та мікрофільмування як засоби зберігання документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 85-92


  Висвітлюється процес створення електронних копій документів і мікроформ як один із засобів зберігання оригіналів документів. Зазначаються їх переваги та недоліки.
1169259
   Поцілуй надію : спецрепортаж. Південна Африка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 32-36 : Фото
1169260
  Моцебекер О. Поцілунок з небес : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 114-117. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1169261
  Кочан І.Г. Поцілунок Іуди / І.Г. Кочан. – К, 1949. – 217с.
1169262
  Колодійчук Є.С. Поцілунок опівночі / Є.С. Колодійчук. – К., 1986. – 159с.
1169263
  Моріак Ф. Поцілунок, дарований прокаженому / Ф. Моріак. – Київ : Основи, 1994. – 364с. – ISBN 5-77-05609-8
1169264
  Зорівчак Р. Поцінувач і популяризатор англомовної літератури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 154-163. – ISSN 0868-4790
1169265
  Волынець Почадовская летопись : (Новейшее произведение древле-волынской письменности). – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 20 с. – Отт. из жур. "Киевская старина"
1169266
  Голицын Н.С. Почаевская Успенская Лавра / [Кн. Н.С. Голицын]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 365-380 с. – Автор в конце текста. - Без обл. и тит. л.
1169267
  Лукьяненко А.М. Почаевский сборник Киевской Духовной академии Молдаво-Болгарской редакции XVI века со стороны своего языка / А.М. Лукьяненко. – Санкт-Петербург : Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1905. – [2], 62 с.
1169268
  Листопад А.І. Почаїв : іст. повість в поезіях / Антоніна Листопад. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2005. – 462, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 461. – ISBN 966-7601-65-Х
1169269
  Лебедь В. Почаївська ікона Божої Матері // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 99-105
1169270
  Остапчук М. Почаївська Свято-Успенська лавра // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 249-250. – ISSN 0869-3587
1169271
  Ричков П.А. Почаївська Свято-Успенська Лавра / П.А. Ричков, П.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 136с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-133-6
1169272
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі українського народу XVIII - 30-х років XIX ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бочковська Валентина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ : [Б. в.], 2018. – 235, [236-406] арк. – Додатки: арк. 236-406. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 14-16, 199-235 та в додатках: арк. 236-238
1169273
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі українського народу XVIII - 30-х років XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бочковська Валентина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 19 назв
1169274
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу: характеристика нових джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються нові джерела дослідження історії Почаївського духовного осередку - візитаційні описи, які дають можливість дослідити розбудову монастиря, реконструювати його бібліотеку, персональний склад насельників обителі, діяльність шкіл і ...
1169275
  Шевчук В. Почаївський культурний осередок XVIII - початку XIX століття // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 149-156. – ISSN 0206-8001
1169276
  Дубилко І. Почаївський монастир в історії нашого народу / Іван Дубилко. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 115, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-115. – ISBN 978-611-01-1858-3
1169277
  Марушкевич А.А. Почаївський монастир як культурно-освітній осередок в Україні (за матеріалами праць І. Огієнка - митрополита Іларіона) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему культурно-освітньої діяльності Почаївського монастиря, в якому в XIX cт. функціонувала народна, а також реміснича школи, які згодом були переорганізовані у церковно-приходську, школу іконопису для здібної молоді. Монастир здобув ...
1169278
  Андріюк А.В. Почаївський музей атеїзму : Терноп. обл. про досвід наук.-атеїстич. пропаганди / Андріюк А.В. – Львів : Кн.-журн. вид., 1962. – 43 с. : іл.
1169279
  Яцюк Г. Почаївський музей атеїзму / Г. Яцюк. – Львів, 1970. – 60с.
1169280
  Заболотна Н.В. Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 49-65. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1169281
  Заболотна Н.В. Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 70-79. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1169282
  Гончаренко Г. Почайна - повернення літописної річки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 31-40. – ISBN 978-617-7399-06-2
1169283
  Богатов К.В. Почайна: геополітичне значення як архітектурна домінанта // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 222-226. – ISSN 2077-3455
1169284
  Радчун Г. Почалось з арешту Антоні / Г. Радчун. – К., 1974. – 120с.
1169285
  Слипачук А. Почасова оплата труда. Установление тарифной ставки за час роботы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 7. – С. 30-35.
1169286
  Ермичева Н.Г. Почасовая оплата труда в высшей школе: справоч. пособие / Н.Г. Ермичева. – Л., 1988. – 88с.
1169287
  Крамар О. Почати з Китаю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Чому Україні потрібна власна торговельна війна з Китаєм.
1169288
  Майко А.Ф. Почати з себе / А.Ф. Майко. – К, 1988. – 189с.
1169289
  Моралес Хусто Ліпе Почати спочатку : оповідання-медитація // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 189-191. – ISSN 0320 - 8370
1169290
  Поліщук М.С. Початкава і середня освіта на Правобережній Україні : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук М.С. ; КДУ. – Київ, 1974. – 220 л.
1169291
   Початки. – Київ : Смолоскип, 1998. – 326, [2] с. : портр. – (Антологія молодої поезії). – ISBN 1-889240-28-1
1169292
  Підгорна Л. Початки "романтичної доби" української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 45-49
1169293
  Загороднюк І. Початки академічної зоології в Україні: документи Українського науковго товариства 1919 - 1921 років // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 296-306. – ISBN 978-966-02-8998-7
1169294
   Початки артилерії в Україні (XIV-XVII ст.) / подав І.К. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 56-64
1169295
  Ботушанський В. Початки буковинської еміграції до Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 77-82. – ISBN 1-55195-156-8
1169296
  Глушко М. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-131. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто початки вживання й утвердження в українському народознавстві англійського за походженням терміна "фольклор", його первісне значення та відмінність від таких понять, як "етнографія", "усна народна словесність", "народна поезія" тощо. ...
1169297
  Млиновецький Р. Початки визвольної боротьби українського народу // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.32-36 : Фото


  До 85-річчя проголошення Української Центральної ради
1169298
  Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 128-133


  Стаття присвячена аналізу історії започаткування вищої медичної освіти для жінок в Україні, яку розглянуто на прикладі діяльності Медичного відділення Київських вищих жіночих курсів (згодом - Жіночого медичного інституту в Києві). Показано складнощі та ...
1169299
  Костриця М.Ю. Початки волинського краєзнавства (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 14-25. – ISBN 966-7626-11-3
1169300
  Картель Л.М. Початки географії : Посібник для вчителів / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 111с.
1169301
  Грушевський М.С. Початки громадянства : (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 224-229. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці, подані у цьому номері журналу, присвячені розмірковуванням М. Грушевськогонад історичним розвитком суспільства. Чи може суспильство розвиватися за певими законами? Якщо ці законі існують, то чи можна застосувати їх до суспільства? Автор ...
1169302
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-37. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного знання. ...
1169303
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціольогія) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1169304
  Грушевський М.С. Початки громадянства: генетична соціологія // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340-343. – ISBN 966-613-240-0
1169305
  Греченко В. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр. / В. Греченко, О. Ярмиш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
1169306
  Попов П.М. Початки друкарства у слов"ян / П.М. Попов. – Київ, 1924. – 35 с.
1169307
  Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 116-119


  У статті здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у контексті ...
1169308
  Свенцицький І. Початки книгопечатаня, 1924
1169309
  Бабич О. Початки книжкової справи у Києво-Печерському монастирі // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 25-30.
1169310
  Брайчевський М. Початки книжності // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 129-152. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1169311
  Фесенко В. Початки металургійної промисловості на Україні : (Перша домна Луганського заводу) / В. Фесенко, 1932. – С. 231-256. – Окр. відб. - Монографія В. Фесенка про робітництво Луганського ливарного заводу залишається невиданою


  Він опублікував декілька нарисів з історії міста та ливарного заводу, а саме: “Архів Луганського ливарного заводу (1795–1887)” у “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”, т. ХХІ–ХХІІ; “Перша домна Луганського ливарного заводу”, Луганськ, 1930; ...
1169312
  Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збірання і вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.27-36. – ISSN 0130-6936
1169313
  Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографічні оцінки ранніх наукових робіт М. Грушевського. Показано зацікавленість першими роботами молодого вченого українських, польських і російських спеціалістів. Виявлено основні тенденції оцінних інтерпретацій його наукових ідей ...
1169314
  Потапюк Лілія Початки національного відродження на західно-українських землях у першій половині XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 87-92
1169315
  Ревегук В. Початки національного культурно-освітнього відродження на Полтавщині (доба Центральної Ради) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 90-98. – ISBN 966-7653-03-5
1169316
  Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
1169317
  Кондратюк С.В. Початки парламентаризму в Київській Русі: історіографічно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 73-82. – (Юридична ; Вип. 2)
1169318
  Ілієвські П.Х. Початки писемності у слов"ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов"янські торговельні і культурні контакти) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3--8


  Резюме доповіді на міжнародній науковій конференції, що відбулася під час Днів науки Македонії в Україні (червень 2006р.) в м. Сімферополі, відомого славіста академіка МАНМ Петера Хр. Ілєвські. Містить оригінальну концепцію початків слов"янської ...
1169319
  Мицик Ю. Початки Польської держави за хронікою Олександра Гваньїні // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 53-84. – ISBN 966-625-040-3
1169320
  Степура І. Початки радіо та роль радіоаматорського руху в розвитку радіомовлення в СРСР // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 34-39
1169321
  Пилипович Т.Г. Початки релігії: багатоманітність їх концептуального витлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1169322
  Гавриленко В. Початки ремісничих цехів Кам"янця-Подільського // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-02-7306-1
1169323
   Початки роздору боротьби на Волині : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
1169324
  Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 28-41. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI-VII ст.
1169325
  Буланов Антон Початки с грибами / Буланов Антон, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 120-122 : рис.
1169326
  Горобець О. Початки систематичних досліджень Арктики // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 250-252. – ISBN 978-966-171-783-0
1169327
  Поліщук Г.Х. Початки сонячної системи / Г. Х. Поліщук. – Київ, 2006. – 20с.
1169328
  Ферков О.В. Початки та історія грецької віри і церкви в Угорщині: історіографія проблеми / О.В. Ферков, Гергель Баранді // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 275-282. – (Історія ; Вип. 25)
1169329
  Роговий В. Початки творення української еліти у таборах інтернованих у Польщі (до 85-річчя заснування Української студентської громади у Варшаві і Спілки українських студентських громад у Другій Речі Посполитій) / В. Роговий, В. Сергійчук // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 158-164. – ISBN 966-7060-98-5
1169330
  Прокоп"як І. Початки театральної шевченкіани в Галичині (друга половина XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 162-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1169331
  Задорожна А.В. Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 204-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1169332
  Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей / М.І. Жалдак. – Київ : Радянська школа, 1978. – 143 с.
1169333
  Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.137-140
1169334
  Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистецтв. Центр. держ. істор. архів у Львові УАД. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224с. – ISBN 966-7022-26-9
1169335
  Юрій М. Початки українського шкільництва на Холмщині і Підляшші (1940–1941) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 128-152
1169336
  Падюка Н. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 435-458. – ISSN 1591-6223
1169337
  Возняк Михайло Початки української комедії : ( 1619-1819 ). – Львів : [Hакладом Видавн. Спілки "Всесвіт" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1919. – 251 с. + Замітки: С. 241-245. – Словаpець [тлумач.] С. 246-248. – Бібліогр.: Приписки [список літ.]: С. 171-179. – ("Всесвітня бібліотека" / під редакцією Івана Калиновича ; №19)


  В кн. уpив. з твоpів Я. Гаватовича, І.Г. Hекpашевича, М. Довгалевського, Юpія [Геоpгія] Кониського, біогр. відомості пpо авт. та віpш "Яpмаpок" І.Г. Некрашевича. – Зpазки інтеpмедій, діяльогів і віpш: с. 180-240. Еслібріс - Галіна Сидоренко, Григорія ...
1169338
  Кліпкова О. Початки української полемічної літератури в добу Київської Русі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 126-130
1169339
  Осипчук Н. Початки фемінізму й апостольство. Ольга Кобилянська: нещасливе кохання, замовчувані твори і служіння Україні // Україна молода. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 115). – С. 12


  "Хтось має іскру в душі...": нещасливе кохання, замовчувані твори і служіння Україні Ольги Кобилянської. Хрестоматійне ім"я письменниці Ольги Кобилянської, авторки повістей "Людина", "Ніоба", "Царівна", передбачає, що про цю непересічну особистість ми ...
1169340
  Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-228


  У статті зроблено огляд перших досліджень, присвячених феномену української народної іграшки та гри, проаналізовано функціональні особливості української народної дитячої ігрової культури.
1169341
  Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 3-15
1169342
  Зінкевич Р.Д. Початки формування Армії УНР восени 1917 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 107-119. – ISSN 0321-0499
1169343
  Щодра О. Початки формування Русі: хронологічна і географічна локалізація процесу у дискусіях сучасних істориків // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 57-80. – ISSN 2519-2760
1169344
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 1, 9
1169345
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 9
1169346
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 6
1169347
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 9
1169348
  Мизь Р. Початки церковної організації серед українців у Боснії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1169349
   Початківцям. Хаф"єль (Норвегія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 18 : фото
1169350
  Любченко В.І. Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб"єкти і порядок реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Любченко Володимир Іванович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1169351
  Ластовський В. Початкова абетка для початківців-істориків // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 103-105. – ISBN 978-966-171-414-3
1169352
  Матяшук В. Початкова військова освіта за рубежем: позитивний досвід // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 35-42
1169353
  Ворона Ю.В. Початкова військова підготовка й патріотичне виховання учнів СПТУ м. Києва (1985 - 1991 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 11-12. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1169354
  Сохін М.П. Початкова військова топографія / М.П. Сохін. – К., 1936. – 99с.
1169355
  Курило О. Початкова граматика української мови. / О. Курило. – 12-те вид.
1. – 1927. – 134с.
1169356
  Ніжинський М.П. Початкова і середня загальна освіта [в Києві в першій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 325-335
1169357
  Казьмрчук М. Початкова освіта в Київській губернії середини XIX - початку XX ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 20-22
1169358
  Фізеші О.Й. Початкова освіта Закарпаття у 50-80-их роках ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 306-309. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1169359
  Товканець Г.В. Початкова освіта у великій Британії на початку XXI століття: цілі, зміст та завдання / Г.В. Товканець, Л.В. Лендел // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 214-217. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Мета статті: обґрунтувати особливості розвитку початкової освіти в Англії на початку ХХІ століття. Використано методи наукового пошуку: вивчення наукових досліджень з проблем розвитку початкової освіти в європейському освітньому просторі - для ...
1169360
  Тополевський В.Ю. Початкова педагогічна культура акторської майстерності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 212-217
1169361
  Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції / Ю.Г. Козловський. – К, 1982. – 174с.
1169362
  Щербей У. Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 277-279. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1169363
  Лисенко-Єржиківська Початкова фаза культурно-філософської парадигми феномену шістдесятників // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 84-96


  Розглядається історико-культурний і літературнй контекст виникнення шістдесятництва як літературного явища
1169364
  Баранов П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 4-те вид., стереотип. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 188, IV с. : рис.
1169365
  Цінгер А.В. Початкова фізика : посібник / А.В. Цінгер. – 2-ге вид., доп. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 391 с.
1169366
  Дорошкевич Б.К Початкова хімія : Для селян-хазяїв, позашкільної освіти та нижчих с[ільсько]-г[осподаpських] шкіл ; З додатком статтей пpо позашкільну освіту на Вкpаїні та методи постановки досвідів ; з 30 малюнками / Б. Дорошкевич. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 54, IV с. : мал. – Позашкільна освіта на Укpаїні: с. 48-54. – Бібліогр. [літ. з хімії]: с. 47
1169367
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1995
1169368
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1995
1169369
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1995
1169370
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1995
1169371
   Початкова школа. – Київ
№ 5/6. – 1995
1169372
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1995
1169373
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1995
1169374
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1995
1169375
   Початкова школа. – Київ
№ 10/11. – 1995
1169376
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1995
1169377
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1996
1169378
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1996
1169379
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1996
1169380
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1996
1169381
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1996
1169382
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1996
1169383
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1996
1169384
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1996
1169385
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1996
1169386
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1996
1169387
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1996
1169388
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1996
1169389
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1997
1169390
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1997
1169391
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1997
1169392
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1997
1169393
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1997
1169394
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1997
1169395
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1997
1169396
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1997
1169397
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1997
1169398
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1997
1169399
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1997
1169400
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1997
1169401
  Казьмирчук М.Г. Початкова школа в с. Кальнику: соціальний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1728-3671
1169402
  Затуливітер В.І. Початкова школа: Кн. віршів. / В.І. Затуливітер. – К., 1988. – 221с.
1169403
  Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані аналітичні моделі гравітаційного поля та горизонтально-шаруватого геологічного середовища з кількома густинними межами розділу шарів під поверхнею. Модель поля отримана з рівняння сили тяжіння, що випливає з розгляду плоского нормального ...
1169404
  Вирський Д. Початковий дискурс про козаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560–1570-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 20-40. – ISSN 0130-5247
1169405
  Леньо Т. Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 61-74


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на зміни, викликані новими умовами існування в модерному індустріально-інформаційному суспільстві, на середину ХХ ст. у бойківсько-закарпатському весіллі ще залишилась самобутньою ...
1169406
  Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
1169407
  Мотуз В. Початковий етап життя Петра Лебединцева: духовно-інтелектуальні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 64-69. – ISSN 2309-9356


  У статті на основі архівних джерел розглянуто період дитячих та юнацьких років Петра Гавриловича Лебединцева. Простежено комплекс соціально-освітніх проблем, які вплинули на світогляд майбутнього київського кафедрального протоієрея. В статье на основе ...
1169408
  Захарчук О. Початковий етап книгодрукування у Львові // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2023. – Вересень (№ 9)


  До 440-річчя від дня смерті Івана Федорова. Першодрукар був не тільки талановитим техніком – каліграфістом, а й художником, упорядником тексту і редактором видань, автором високохудожніх передмов і післямов. Видавнича і редакторська діяльність ...
1169409
  Васильєв О. Початковий етап патентних досліджень для обраного об"єкта військової техніки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1169410
  Пилипенко Д.О. Початковий етап реалізації проекту "Скам"янілості України" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 26-28


  Ініціатором проекту "Скам"янілості України" виступив самоврядний студентський орган - Наукове товариство студентів та аспірантів геологічного факультету КНУТШ. За головну мету проекту було поставлено популяризацію і вивчення природознавчої напуки ...
1169411
  Петрова Т.О. Початковий етап розвитку української термінографічної критики (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 107-125. – ISSN 2312-0665
1169412
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Кривий Ріг, 2017. – 225 арк. – Додатки: арк. 189-225. – Бібліогр.: арк. 169-188
1169413
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1169414
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 222 арк. – Додатки: арк. 212-222. – Бібліогр.: арк. 189-211
1169415
  Шульга Ю.О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульга Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1169416
  Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 63-72
1169417
   Початковий етап розслідування фальшивомонеництва: порушення кримінальної справи, обставини, які необхідно встановити. Взаємодія суб"єктів розслідування / Мацишин, С, , А.В. Старушкевич // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-68.
1169418
  Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується початковий етап співпраці України та Ради Європи в 1992-1995 рр., визначаються основні зовнішньополітичні орієнтири незалежної України. В статье исследуется начальный этап сотрудничества Украины и Совета Европы, определяются основные ...
1169419
  Шумілова В.В. Початковий етап становлення творчої особистості Мирослава Михайловича Вантуха (до 80-річчя від дня народження) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 199-204. – ISSN 2312-4679
1169420
  Нестеренко Б Л. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 29-34. – (Правознавство ; Вип. 273)
1169421
  Кралюк П. Початковий етап у розвитку філософської думки в Київській духовній академії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 395-397. – ISBN 978-966-2254-74-7
1169422
  Григоращенко О. Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В.Ф. Снігового // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 111-113. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1169423
  Балушок В. Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичнній культурі українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 7-16. – ISSN 0130-6936
1169424
  Івакін В.Г. Початковий етап християнізації в Києві (за даними поховального обряду X ст.) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2276-63-3
1169425
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 7-е вид. – Київ : Держвидав України
Ч.2 : Азія, Африка, Америка й Австралія. – 1928. – 155с.
1169426
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 3-е вид., стереотип. – Харків-Київ : Держвидав України
Ч.1. – 1929. – 120с.
1169427
  Стеценко К.Г. Початковий курс навчання дітей нотного співу : (методіко-дідактичні матеpіяли) / К. Стеценко. – Київ : Вид. Т-ва "Вернигора" ; [Дpук. Т-ва "Веpнигоpа"], 1918. – 32 с. : мал. до тексту [ноти]: с. 31-32. – (Шкільна бібліотека ; Ч. 10)
1169428
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1970. – 446с.
1169429
  Афанасьєв В.Г. та ін. Початковий курс наукового комунізму : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму / В.Г. Афанасьєв та ін. – [Пер. з 3-го рос. вид.] ; 3-е вид. – Київ : Політвидав України, 1973. – 244 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1169430
  Леонтьєв Л.А. Початковий курс політичної економії / Л.А. Леонтьєв. – 2-е, перероб. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 480 с.
1169431
  Ростовцев С.І. Початковий курс практичних вправ з анатомії рослин / С.І. Ростовцев. – Харків, 1931. – 192с.
1169432
  Вагнер Ю.Н. Початковий курс природознавства / Ю Вагнер ; Пеpеклад з pосійської мови. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни
Ч. 3 : Людина й тваpини. – 1923. – 92 с. : мал.
1169433
   Початковий курс української мови. – К., 1993. – 60с.
1169434
   Початковий курс філософїі. – К., 1966. – 280с.
1169435
  Сапонов А. Початковий період діяльності кафедри педагогіки в Університеті св. Володимира (за матеріалами архівних студій) // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 35-42. – ISBN 978-617-7890-23-1
1169436
  Іванов П.Ф. Початковий період журналістської діяльності Івана Франка // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 24-26
1169437
  Попов П.Н. Початковий період книгодрукування у слов"ян : (IV Міжнародний зізд славістів. Доповіді. ІУкрашський комітет славістів. АН УРСР) / П.Н. Попов. – Київ : Вид. АН УРСР, 1958. – 35 с.
1169438
  Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів. / В.К. Котирло. – К, 1985. – 48с.
1169439
  Ластовецький С. Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891 - 1905 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 200-205. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1169440
  Ковтун С.М. Початкові етапи онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо початкових етапів онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh. Подано морфологічний опис насіння та проростків, простежено динаміку розвитку проростків, зазначено лінійні параметри насіннєвого матеріалу та умови зберігання. It is ...
1169441
  Жила А. Початкові етапи онтогенезу та розмноження Veltheimia bracteata Harv. ex Baker (Hyacinthaceae Batsch) in vivo та in vitro / А. Жила, Р. Іванников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкові етапи морфогенезу Veltheimia bracteata Harv. ex Baker. Встановлені типові структури листкової серії, що формується за перший рік вегетації сіянця. Описані процеси розмноження дослідного виду in vivo та in vitro. Veitheimia ...
1169442
  Рудік Г. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex sity / Г. Рудік, Т. Мультян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень початкових етапів розвитку Stashys alpina L., St. cretica L., St. lanata Jacq., Salvia coccinea Etlinger, S. glutinosa L., S. sclarea L. Надано детальну характеристику латентного та прегенеративного (віргінільного) ...
1169443
  Нечитайло В.А. Початкові етапи постембріонального періоду онтогенезу Lilium martagon L. у природі та в умовах культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1169444
  Іванишин П. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
1169445
  Коваль І.П. Початкові стадії взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою субмоношаром хрому / І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 10 3 літрів кубічних при кімнатній температурі за допомогою методів електронної ...
1169446
  Грунський М.К. Початкові сторінки слов"янського письменства / Микола Грунський. – [Київ], 1930. – 3-31 с. – Окр. відбиток: Україна: Науковий Журнал Українознавства : розвідки й замітки / Під ред. акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930, січень-лютий
1169447
  Парновський С. Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто початкові функції світності, які описують розподіл світності галактик у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому континуумі при нульовому віці спалаху, для вибірки 800 галактик з активним зореутворенням. ...
1169448
  Петренко І.М. Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 11-16. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1169449
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
1169450
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с. : іл.
1169451
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Дніпро, 1982. – 583 с.
1169452
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
1169453
  Луцький Ю. Початок "Анналів" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 82-86. – ISSN 0041-6061


  Українська Вільна Академія.
1169454
  Віднянський С. Початок "Другої імперіалістичної війни" та "українське питання": деякі дипломатичні, політичні, воєнні аспекти / С. Віднянський, В. Грицюк, О. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 4-24. – ISSN 0130-5247
1169455
  Шупта-В"язовська Початок "Журналу" Тараса Шевченка: особливості творчого труда письменника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 86-96. – ISSN 2312-6809
1169456
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
1169457
  Наєнко М. Початок XX століття: пошук методології // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 352-358. – ISBN 978-966-00-1565-4
1169458
  Владиченко Л.Д. Початок XX століття: формування діалогічної думки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 22-23
1169459
  Скіра Ю.Р. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 82-87. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1169460
  Патриляк І. Початок антигітлерівського повстання ОУН (б). Проблеми датування // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 628-645. – ISBN 978-966-97201-1-5
1169461
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
1169462
  Шевченко В. Початок Берестейського унійного процесу у світлі сучасних богословських рефлексій щодо уніатизму // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 81-92. – ISSN 2306-3548
1169463
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
1169464
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
1169465
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
1169466
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
1169467
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
1169468
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
1169469
  Гаврилюк Н.О. Початок вивчення палеоекономіки в українській археології (до 100-річчя від дня народження Б.А. Шрамка) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 118-126. – ISSN 0235-3490
1169470
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
1169471
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
1169472
  Бурак Олена Початок вишуканого відпочинку в європейському потязі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1169473
  Вєтров І. Початок відродження машинобудівної галузі в Україні 1943 - 1945 рр.: основні тенденції та проблеми / І. Вєтров, О. Сушко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 688-699. – ISBN 978-966-97201-1-5
1169474
  Огаренко В.М. Початок відродження недержавного сектора вищої школи в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 141-147. – (Серія "Історичні науки")
1169475
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
1169476
  Кочура Панас Початок вічного : роман / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
1169477
  Гирич І. Початок галицького і наддніпрянського сепаратизму. М. Грушевський як каталізатор українського відокремлення від Росії і Польщі // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 293-296. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1169478
  Маттеус Ю. Початок Голокосту та війна проти Радянського Союзу // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 164-188. – ISBN 978-966-2214-11-6
1169479
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
1169480
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
1169481
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
1169482
  Житкова О.О. Початок діяльності автокефальних парафій у Києві (1919 - 1921 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 242-247. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1169483
  Свілас С. Початок діяльності Білоруської РСР та Української РСР в ЮНЕСКО // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-49. – (Історичні науки)


  На основі архівних документів, мемуарів, радянської та сучасної історіографії розглянуто вступ і перший досвід участі Білоруської РСР і Української РСР в діяльності ЮНЕСКО. Виявлено причини, умови та обставини вступу республік до Організації, позицію ...
1169484
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
1169485
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
1169486
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
1169487
  Черенков А.М. Початок досудового розслідування окремих корупційних кримінальних правопорушень // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 256-260. – ISBN 978-617-7627-30-1
1169488
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування та підозра у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 136-144. – ISSN 2310-9769
1169489
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
1169490
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
1169491
  Дробязко Н.С. Початок досудового розслідування: порівняльна характеристика на основі Кримінального процесуального кодексу 1960 та 2012 років // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 33-36. – ISSN 2410-244Х
1169492
  Карвацький А.М. Початок досудового розслідування: проблемні аспекти, пов"язані із реєстрацією у єдиному реєстрі досудових розслідувань // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 33-35. – ISSN 2308-9636
1169493
  Трубайчук А. Початок Другої світової війни // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 255-256. – ISSN 0869-3587
1169494
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1169495
   Початок ери електронного архівування в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  В Україні запрацюють справжні електронні архіви: відбулася презентація пілотного проекту.
1169496
  Лобанов Л.М. Початок ери космічних технологій / Л.М. Лобанов, О.М. Корнієнко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 27-34. – ISSN 2518-7104
1169497
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
1169498
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
1169499
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
1169500
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
1169501
  Гонтарук Л. Початок із Мезинської культури. Про сліди українських предків на справіку рідній Матері-землі, яка з VIII ст. н. е. - Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 27). – С. 13


  "У Києві презентували нову книгу письменника Вадима Пепи «Віч-на-віч з вічністю». Видання не відкриває Америку. Автор посилається на заявлене Тарасом Шевченком за лічені місяці до останнього подиху в зачині поезії «Саул». Наш Пророк заповів майбутнім ...
1169502
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні / Вол. Пархоменко, проф. – Харків : Держвидав України, 1925. – 36, [2] с.


  Зміст конволюту: 1. Початок історично-державного життя на Україні. / В. А. Пархоменко ; Вол. Пархоменко, проф. 2. Дбаймо про фонетичну красу мови / В. Самійленко; 3.Значіння рідної мови для народности й творчости / С. Шелухін 4. Школа за 2000 ...
1169503
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
1169504
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
1169505
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
1169506
  Геєць М. Початок катастрофи 1941-го / М. Геєць, Л. Легасова, О. Лисенко // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – C. 10-24. – ISBN 978-617-7158-08-9
1169507
  Завгородня Г.Я. Початок Києво-Печерського друкарства 1616 - 1624 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 90-91. – ISBN 966-7671-23-2
1169508
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
1169509
  Безручко О. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1169510
  Гайсенюк В.В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / Віталій Гайсенюк. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2017. – 303, [1] с. : іл., портр. – Висновки укр., нім. мовами. – Бібліогр.: с. 266-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-125-2
1169511
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
1169512
  Вакулишн С. Початок комуністичної доби // Про землю і про людей Святошинських : [колект. дослідження / авт. ідеї та керівник проекту: В. Мазепа ; ред. рада: І. Бібко, С. Вакулишин, В. Гузій та ін. ; фото: В. Буряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 135-153. – ISBN 978-966-8396-07-6
1169513
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
1169514
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
1169515
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
1169516
   Початок мародерської традиції московитів // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 8-9
1169517
  Маркова С. Початок масовог штучного голоду 1921 - 1923 рр. в Україні: суспільно-економічні причини / С. Маркова, С. Байкеніч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 45-56. – ISBN 978-617-7837-20-5
1169518
  Мицик Ю. Початок народного зрушення // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 11


  Визвольна боротьба українського народу. Запорозькі казаки та Б. Хмельницький.
1169519
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
1169520
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
1169521
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
1169522
  Пилипчук О.Я. Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 168-181. – ISSN 2415-7422
1169523
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
1169524
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
1169525
  Мечник С. Початок невідомого : спогади 1945-1954 / С. Мечник. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 264, [1] с. – Покажч. імен: с. 252-262. – ISBN 978-611-01-1916-0
1169526
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
1169527
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
1169528
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1169529
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1169530
  Богачов А. Початок новочасної герменевтики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 134-145. – ISSN 2410-2601
1169531
  Боряк Т.Г. Початок оперативної розробки "Празького архіву": (1945–1946) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 47-57. – ISSN 0320-9466
1169532
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку в класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури [та ін.] ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова, О.Г. Самойленко [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 30 (33). – С. 175-189. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 15). – ISSN 2078-063X


  Олександр Матвійович Лазаревський (1834–1902) є класиком української історіографії, автором понад 400 наукових праць, переважно з історії Гетьманщини. Вінцем його творчої діяльності став фундаментальний твір «Опис Старої Малоросії» («Описание Старой ...
1169533
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
1169534
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
1169535
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
1169536
  Кемінь Г. Початок Першої світової війни в австрійській літературі (за мотивами збірки оповідань Германа Блюменталя "Галичина. Вал на Сході") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Герман Блюменталь (1880–1942) з Болехова, маловідомий галицький письменник, у науковій розвідці про якого дослідниця Гання Кемінь простежує біографію митця крізь призму Першої світової війни. Мабуть, найвідомішою його збіркою є "Галичина. Східний вал".
1169537
  Ільченко А.П. Початок політичної кар"єри Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 192-201. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1169538
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
1169539
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
1169540
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
1169541
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) : лекції з курсу "Історія КПРС" / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1960. – 80 с.
1169542
  Парначова Н.В. Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1169543
  Мойсей С. Початок російської революції: лютий 1917 року // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 32-35
1169544
  Дмітрієва О.Є. Початок Руїни. Розкол Гетьманської держави // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 64-70
1169545
  Яровий О. Початок світу // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 7-10


  Про черговий, восьмий випуск альманаху.
1169546
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
1169547
  Заболотна І. Початок співпраці І.П. Крип"якевича з М.С. Грушевським // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 629-632. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1169548
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
1169549
  Деміда М.А. Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 3/4 (54)). – ISSN 1813-338Х
1169550
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100-106
1169551
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
1169552
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
1169553
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
1169554
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1169555
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
1169556
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
1169557
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
1169558
  Іларіон Початок українського друкарства // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 4-10
1169559
   Початок української колонізації Канади // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 9
1169560
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
1169561
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
1169562
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1169563
  Набока О. Початок формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону в Японії в 50 - 60-рр. ХІХ ст. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 134-141
1169564
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1169565
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
1169566
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
1169567
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
1169568
  Волиняк П. Початок шкільного року і асиміляція // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 12-14
1169569
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1169570
  Швець В. Початок. Альтернативний погляд на другу світову війну // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (210). – С. 58-68. – ISSN 1682-2366
1169571
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
1169572
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
1169573
  Костычев П.А. Почва ее обработка и удобрение : практической руководство / сост. П.А. Костычев, проф. ; с предисл. Д.Н. Прянишникова, проф. Моск. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 316 с. – (Деревенское хозяйство и деревенская жизнь / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Кн. 52)


  Авт. предисл.: Прянишников, Дмитрий Николаевич (1865-1948) В кн. много автографов и фамилий, написанных чернильной ручкой
1169574
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
1169575
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
1169576
  Адамов Н.П. Почва и ее происхождение : курс для сред. учеб. заведений и для самообразования / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [2], 225 с. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших трудов, рекомендуемых как пособие при изучении почв России" (14 назв.)
1169577
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – 2-е изд. – Ленинград : Кубуч, 1926. – 23 с. – (Круг необходимых сельскохозяйственных знаний. Библиотечка крестьянина)
1169578
  Кравков С.П. Почва и культурное растение / С.П. Кравков, проф. С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С. Панафидиной, СПб., 1913. – 64 с. – (Библитека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1169579
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
1169580
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – М, 1952. – 96с.
1169581
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
1169582
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
1169583
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
1169584
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
1169585
  Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 112-121. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
1169586
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
1169587
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
1169588
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
1169589
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
1169590
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
1169591
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
1169592
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
1169593
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
1169594
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1169595
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
1169596
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
1169597
  Томилова В.Н. Почвенная зоология / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
1169598
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
1169599
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный, 1933. – С. 321-329
1169600
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
1169601
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
1169602
  Кириллова В.А. Почвенная карта Европейской России 1900 года как источник информации для агроэкологической оценки земель центральных губерний (исторический аспект) / В.А. Кириллова, И.О. Алябина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11-12. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1169603
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
1169604
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-И.Я. Бекман. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120 с. : ил., 3 отд. л. карт. – Библиогр. в конце книги
1169605
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
1169606
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1169607
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
1169608
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
1169609
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева, 1939. – С. 1063-1072
1169610
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград, 1958. – 142 с.
1169611
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
1169612
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова; Ответ.ред. В.Г.Каплин. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 156с.
1169613
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
1169614
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
1169615
  Федоров М.В. Почвенная микробиология : учебн. пособие / М.В. Федоров. – Москва : Советская наука, 1954. – 484с.
1169616
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
1169617
  Пошон Ж. и Баржак Г. де Почвенная микробиология / Ж. Пошон, Г. де Баржак. – Москва : [Б. и.], 1960. – 560 с.
1169618
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
1169619
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
1169620
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
1169621
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
1169622
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
1169623
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
1169624
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96 с.
1169625
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
1169626
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
1169627
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
1169628
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100 с.
1169629
   Почвенная фауна Северной Европы. – Москва : Наука, 1987. – 174с.
1169630
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – Москва, 1964. – 176с.
1169631
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
1169632
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
1169633
  Шабаев В.П. Почвенно-агрохимические аспекты ремедиации загрязненной свинцом серой лесной почвы при внесении стимулирующих рост растений ризосферных бактерий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 601-611 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1169634
   Почвенно-агрохимические и экологические проблемы формирования высокопродуктивных агроценозов : Тезисы докладов. – Пущино, 1988. – 249с.
1169635
   Почвенно-биогеоценологические исследования на Северо-Завадном Кавказе. – Пущино, 1990. – 159с.
1169636
   Почвенно-биогеоценотические исследования в лесных биогеоценозах. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
1169637
   Почвенно-биоклиматическое районирование СССР. – Л., 1959. – 36с.
1169638
  Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.04 / Федорко А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 24л.
1169639
  Липшиц С.Ю. Почвенно-ботанические исследования и проблема сельского хозяйства в Центральной части долины реки Камчатки / С.Ю. Липшиц, Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 220с.
1169640
   Почвенно-генетическое районирование: принципы, задачи, структура, приложение / И.И. Лебедева, С.В. Овечкин, Т.В. Королюк, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 715-727 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1169641
   Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиск полезных ископаемых. – Москва : МГУ, 1964. – 236с.
1169642
   Почвенно-географические исследования и использование аэрофотосъемки в картировании почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 260с.
1169643
  Зонн И.С. Почвенно-географические особенности оросительных мелиораций дельтовой равнины р. Ефрат : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Зонн И.С.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 24л.
1169644
   Почвенно-географический ландшафт и ландшафтно-геохимические исследования в зоне БАМ. – Новосибирск, 1980. – 183с.
1169645
  Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии / М.А. Глазовская. – Москва, 1952. – 232 с.
1169646
  Шокальская З.Ю. Почвенно-географический очерк Африки. Условия почвообразования, почвы и их распределение. / З.Ю. Шокальская. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1948. – 408 с.
1169647
  Герасимов И.П. Почвенно-географический очерк песчаных районов Приаралья / И.П. Герасимов, Е.В. Лобова. – Москва; Ленинград, 1932. – 50 с.
1169648
  Панков А.М. Почвенно-географический очерк Тыреть-Жигаловского тракта Балаганского и Верхоленского У. У. Иркутской геб[ернии] / А.М. Панков. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [2], 72 с., 18 л. ил., карт. : карт., ил. – Библиогр.: "Список лит." (с. 71-72). – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 2)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1169649
  Урусевская И.С. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1020-1035 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1169650
  Бернштейн Б.Л. Почвенно-геологическое описание Ярославского уезда / Б.Л. Бернштейн ; Статист. отдел Ярослав. губерн. земства. – Ярославль : Типография губернского земского управления
вып. 87. – 1912. – 91 с. : табл., карты
1169651
  Андрианова Г.А. Почвенно-геохимическая провинция Центральной Якутии с континентальным засолением почв над многолетней мерзлотой : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 121 / Андрианова Г.А. ; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского АН СССР. – Москва, 1971. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1169652
  Ковда В.А. Почвенно-геохимические показатели нефтеносности недр / В.А. Ковда, П.С. Славин. – Москва : АН СССР, 1951. – 72с.
1169653
  Баер Р.А. Почвенно-гидрогеологические аспекты повышения эффективности использования орошаемых земель степных регионов СССР : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 44-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
1169654
  Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей / А.М. Глобус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 428 с. – монография
1169655
  Тюремнов С.И. Почвенно-грунтовые условия южного участка Джафарханской опытной станции и его засоление / С.И. Тюремнов. – М., 1928. – 75 с.
1169656
  Безруких Валентина Алексеевна Почвенно-климатические ресурсы Красноярского Причулымья : Автореф... канд. географ. наук: 01.00.01 / Безруких Валентина Алексеевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 20с.
1169657
   Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск, 1978. – 122с.
1169658
   Почвенно-лесоводственные исследования почв на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1977. – 120с.
1169659
  Шелаев А.Ф. Почвенно-мелиоративная характеристика Северо-Западной части Голодной степи : Автореф... канд. с. х.наук: / Шелаев А. Ф.; АН УзССР, Ин-т почвовед. – Ташкент, 1950. – 13 с.
1169660
   Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемого земледелия. – Кишинев, 1978. – 86с.
1169661
  Попов А.А. Почвенно-мелиоративные условия Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 29л.
1169662
  Яковлева Е.А. Почвенно-мелиоративные условия восточной части Присулакской низменности ДАССР и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Яковлева Е.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1169663
  Хакимов Ф.И. Почвенно-мелиоративные условия опутынивающихся дельт / Ф.И. Хакимов. – Пущино, 1989. – 217с.
1169664
  Орлова М.А. Почвенно-мелиоративные условия современной (Казалинской) дельты Сыр-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Орлова М.А. ; М-во высш. образования , Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
1169665
   Почвенно-мелиоративный прогноз юга Томской обл.. – Томск, 1983. – 208с.
1169666
  Розанов Б.Г. Почвенно-растительные ресурсы Бирмы и их использование : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Розанов Б.Г. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1964. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1169667
  Скиба В.В. Почвенно-химическая характеристика органического вещества бурых лесных почв Украинских Карпат. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Скиба В.В.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 22л.
1169668
   Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий. – М., 1989. – 87с.
1169669
  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 85с. – ISBN 5-211-04019-8
1169670
  Вальков В.Ф. Почвенно-экологические аспекты виноградарства / В.Ф. Вальков, А.П. Фиськов. – Ростов-на-Дону, 1992. – 112с.
1169671
   Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур. – К., 1991. – 172с.
1169672
  Войтюк М.М. Почвенно-экологические условия произростания кедра корейского в природном ареале и при интродукции на европейской территории России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 626-632 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1169673
  Гаврик П.А. Почвенно-экологические условия районов распространения эндемической гматурии крупного рогатого скота в Закарпатской области УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гаврик П.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докуачева. – Харьков, 1956. – 19л.
1169674
  Самошкин В.И. Почвенно микробиологические условия произростания клевера при безотвальном рыхлении подзолистой почвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Самошкин В.И.; Академия сельхоз. наук. – Л., 1969. – 26л.
1169675
  Самойлов И.И. Почвенное питание растений. / И.И. Самойлов. – Москва, 1958. – 32с.
1169676
  Востокова Л.Б. Почвенное районирование и бониировка почв Рязанской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Востокова Л.Б.; МГУ. – М., 1972. – 36л.
1169677
   Почвенное районирование СССР. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1960. – 240с.
1169678
   Почвенное районирование СССР : Вып. ІІ. – Москва : МГУ, 1961. – 268с.
1169679
  Мишустин Е.Н. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – М., 1974. – 251с.
1169680
   Почвенные безпозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. – Москва : Наука, 1986. – 309с.
1169681
   Почвенные безпозвоночные рекрационных ельников Подмосковья. – Москва : Наука, 1989. – 224с.
1169682
  Курчева Г.Ф. Почвенные беспозвоночные Советского Дальнего Востока / Г.Ф. Курчева. – М, 1977. – 132с.
1169683
  Голлербах М.М. Почвенные водоросли / М.М. Голлербах, Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1969. – 228с.
1169684
  Зенова Г.М. Почвенные водоросли / Г.М. Зенова, Э.А. Штина. – М., 1990. – 78с.
1169685
  Базова Галина Александровна Почвенные водоросли Восточного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 030005 / Базова Галина Александровна; АН ТаджССР ОТд-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 25л.
1169686
  Базова Г.А. Почвенные водоросли высокогорий Памира / Г.А. Базова ; отв. ред. Ш.И. Коган ; АН ТаджССР, Памир. биол. ин-т. – Душанбе : Дониш, 1978. – 172 с. – Библиогр.: с. 151-170
1169687
  Бут В.П. Почвенные водоросли Западного Памира / В.П. Бут ; гл. ред. П.Н. Овчинников ; АН ТаджССР, Ин-т ботаники. – Душанбе : Дониш, 1975. – 149 с. : ил.
1169688
  Алексахина Т.И. Почвенные водоросли лесных биогеоценозов / Т.И. Алексахина, Э.А. Штина ; АН СССР, Лаб. лесоведения. – Москва : Наука, 1984. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-147
1169689
  Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Поцене Ч.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л.
1169690
  Новичкова-Иванова Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Новичкова-Иванова. – Ленинград, 1980. – 255с.
1169691
   Почвенные глинисто-солевые образования in situ и ex situ / Г.В. Харитонова, Е.В. Шеин, М.А. Пугачевский, В.С. Комарова, З.Н. Тюгай, А.С. Манучаров, Т.Д. Ри // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-21 : рис. – Библиогр.: с. 19-20. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1169692
  Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока / Л.Н. Егорова. – Ленинград, 1986. – 192с.
1169693
  Ермекова Б.Д. Почвенные грибы и обыкновенная корневая гниль колосовых зерновых / Б.Д. Ермекова. – Алма-Ата, 1988. – 141с.
1169694
  Каневская И.Г. Почвенные грибы, разрушающие целлюлозу и некоторые ее производные, имеющие промышленное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Каневская И.Г.; АН СССР. Ботак. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 19л.
1169695
  Глушакова А.М. Почвенные дрожжевые сообщества в условиях агрессивной инвазии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 221-227 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1169696
  Бабьева И.П. Почвенные дрожжи : учеб. пособ. для студ. биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / И.П. Бабьева, С.Е. Горин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 78 с. : ил. – Библиогр.: с. 65-76 (194 назв.)
1169697
  Данияров Ю.Р. Почвенные жесткокрылые целинных и новоосвоенных земель северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Данияров Ю.Р.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 20л.
1169698
  Тюлин В.В. Почвенные и агрохимические карты колхозов и совхозов / В.В. Тюлин, М.В. Рассохин. – Киров, 1964. – 11с.
1169699
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – М-Л, 1930. – 280с.
1169700
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – 4-е изд. – М-Л, 1936. – 316с.
1169701
  Кричмар М.С. Почвенные и климатические ресурсы Одесской области, их наиболее рациональное использование для дальнейшего развития виноградарства и повышения качества его продукции. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кричмар М.С.; М-во с.-х. МолдССР. Кишинев. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1961. – 16л.
1169702
   Почвенные исследования БССР. – Минск, 1959. – 188с.
1169703
   Почвенные исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1964. – 180с.
1169704
  Стасевич А.Н. Почвенные исследования в Минусинском уезде Енисейской губ[ернии] / А.Н. Стасевич. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1911. – [4], 91 с., 13л. ил., 2 л. карт. : карт., ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 1 ; Почвенные исследования 1909 года / под ред. проф. К.Д. Глинки. Вып. 3)


  Ред.:"Труды...": Глинка Константин Дмитриевич (1867-1927)
1169705
  Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. / Л.И. Прасолов. – Птгр., 1923. – 63с.
1169706
   Почвенные исследования и применение удобрений. – Минск
Вып. 2. – 1980
1169707
  Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт / И.Ф. Садовников. – Москва : Сельхозиздат, 1953. – 160с.
1169708
  Фриев Т.А. Почвенные карты / Т.А. Фриев. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 61с.
1169709
  Маттсон С. Почвенные коллоиды. / С. Маттсон. – М., 1938. – 432с.
1169710
  Келейникова С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Келейникова С.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1169711
  Артюховский А.К. Почвенные мермитиды: систематика, биология, использование / Артюховский А.К. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 156, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 149-157
1169712
  Андреюк Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование / [Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.Н. Дульгеров] ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 188 с. – ISBN 5-12-000235-8
1169713
  Локтионов П.Д. Почвенные насекомые Дона / П.Д. Локтионов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 143 с.
1169714
   Почвенные организмы как компоненты биогеоценоза. – Москва, 1984. – 243с.
1169715
  Степанов И.Н. Почвенные прогнозы. / И.Н. Степанов. – М, 1979. – 83с.
1169716
  Николюк В.Ф. Почвенные простейшие СССР / В.Ф. Николюк, Ю.Г. Гельцер. – Ташкент, 1972. – 311 с.
1169717
  Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах / И.Н. Скрынникова. – М., 1961. – 248с.
1169718
  Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. / Ю.Г. Гельцер, Г.А. Корганова, Д.А. Алексеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 78с.
1169719
  Дзюин Г.П. Почвенные растворы дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв Удмурской АССР : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Дзюин Г.П.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Москва, 1971. – 27л.
1169720
  Сухоребрый А.А. Почвенные растворы лесных и лесостепных ландшафтов северной части Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-80 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1169721
   Почвенные ресурсы и сельское хозяйство центра Европейской России в конце ХVIII века / И.О. Алябина, А.А. Голубинский, В.А. Кириллова, Д.А. Хитров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1302-1313 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
1169722
   Почвенные условие и эффективность применения удобрений в Западной Сибири. – Омск, 1988. – 122с.
1169723
  Канивец И.И. Почвенные условия и рост многолетних садовых насажений / И.И. Канивец. – Кишинев, 1960. – 544с.
1169724
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва-Ленинград, 1931. – 438с.
1169725
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 385с.
1169726
  Рассел Э.Д. Почвенные условия и рост растений. / Э.Д. Рассел. – 4-е изд. – М., 1955. – 624с.
1169727
  Зайцев Б.Д. Почвенные условия местопроизростания сосны и ели / Б.Д. Зайцев. – М.-Л., 1931. – 96с.
1169728
   Почвенные факторы продуктивности сосняков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 238с.
1169729
  Дурынина Е.П. Почвенные фитопатогенные грибы / Е.П. Дурынина, Л.Л. Великанов. – М., 1984. – 108с.
1169730
  Пономаренко А.В. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав / А.В. Пономаренко, М.В. Ханин. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1987. – 46с.
1169731
   Почвенные членистоногие Украинских Карпат. – Киев : Наукова думка, 1988. – 242с.
1169732
  Крюков П.А. Почвенные, иловые и горные растворы. : Автореф... доктор хим.наук: / Крюков П.А.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
1169733
  Ландина М М. Почвенный воздух / М М. Ландина, . – Новосибирск, 1992. – 167с.
1169734
  Канивец И.И. Почвенный гриб триходерма лигнорум / И.И. Канивец, А.В. Омельчук, Е.Г. Харитон; ВНИИ сахарной промышленности НКПП СССР. – Киев, 1940. – 55с.
1169735
  Новогрудский Д.М. Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1959. – 96с.
1169736
  Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание / А.М. Шульгин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 108с.
1169737
  Лавров А.П. Почвенный очерк Заунгузских Каракумов / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1973. – 89с.
1169738
  Клопотовский Б.А. Почвенный очерк Ленкоранской леснй опытной станции (долина реки Вашару) / Б.А. Клопотовский. – Баку, 1933. – 99с.
1169739
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа генетической почвенной классификации = Der adsorbierende Bodenkomplex und die adsorbierten Bodenkationen als Grundlage der genetischen Dodenklassifikation / К.К. Гедройц. – Ленинград, 1925. – 35 с. – (Носовская сельско-хозяйственная опытная станция им. Пятилетия Октябрьской революции : Отдел агрохимический)
1169740
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс растение и удобрение : Ст. и материалы по опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 1930-1933гг. / К.К. Гедройц; НИУ НКТП; под общ. ред Ф.Н.Германова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 343 с.
1169741
  Годлин М.М. Почвенный покров Виннцкой с.-х. опытной станции : по данным обследованиям 1924-1925 гг. / М.М. Годлин. – Винница
вып. 1. – 1928. – 20 с.
1169742
  Гальвидите Д. Почвенный покров Жемайтийской возвышенности как компонент физико-географического комплекса : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гальвидите Д. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1169743
  Руднева Е.Н. Почвенный покров Закарпатской области / Е.Н. Руднева. – Москва, 1960. – 230 с.
1169744
  Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара : Учебн. пособ. для вузов / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1977. – 248с.
1169745
  Щетинина А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии / А.С. Щетинина. – Саранск, 1988. – 198с.
1169746
   Почвенный покров Казахстана. – Алма Ата, 1934. – 95с.
1169747
  Чарыев М.К. Почвенный покров Кизыл-Арватской подгорной равнины Туркменской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыев М.К.; Казан. гос. ун-т. – Ашхабад, 1957. – 17л.
1169748
  Годлин М.М. Почвенный покров Козаровичской поймы р.Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 2. – 1928. – 44 с.
1169749
  Кречетов П.П. Почвенный покров космодрома Байконур и его устойчивость к техногенному воздействию / П.П. Кречетов, Т.В. Королева, О.В. Черницова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-24 : рис., табл. – Библиогр.: с. 22-23. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1169750
  Розов Н.Н. Почвенный покров мира / Н.Н. Розов. – Москва, 1979. – 288 с.
1169751
  Бобровник В.П. Почвенный покров нагорных лесов на гранитных породах Северного и Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Бобровник В. П.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1975. – 28л.
1169752
  Афанасьев Я.Н. Почвенный покров северо-востока Брянской губернии : Жиздренский уезд в границах 1917 / Афанасьев Я.Н. – Горки : Тип-Лит. акад. с.-х., 1926. – 57 с., [5] карт + Приложения: 1 Почвенная карта 3-х вер. м. 2 Карта коренных пород. 3 Рисунки профилей почв и пород (9 оис.). – (Труды Брянского Губземотдела)
1169753
  Корсунов В.М. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири / В.М. Корсунов. – Новосибирск, 1988. – 165с.
1169754
  Смирнова Л.Г. Почвенный покров юга лесостепи Среднерусской возвышенности на фоне внутривековых климатических изменений / Л.Г. Смирнова, Н.С. Кухарук, Ю.Г. Чендев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 775-784 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1169755
  Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б.К. Шакури ; [ред. Ш.Б. Шакури]. – Баку : [МВМ], 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., азерб., англ. – ISBN 978-9952-29-026-8
1169756
   Почвите и нивното искористуванье = Soils and their exploitation : симпозиум по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горги Филиповски : зборник на трудови. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 317, [1] с. : сл. – ISBN 9989-649-73-1
1169757
  Филиповски Горги Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Филиповски Горги; Уред. К. Мицевски ; МАHУ. – Ckopje : МАНУ. – ISBN 9989649340
Т. 3 : Класа камбични почви со А-(В)-С и елувиjално-илувиjални почви со А-Е-В-С тип на профилот. – 1997. – 520 c.
1169758
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; МАНУ. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-59-6
Т. 4 : Хидроморфни почви. – 1999. – 548 c.
1169759
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-15-4
Т. 1 : Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. – 1995. – 264 с., 5 табл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1169760
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-18-9
Т. 2 : Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-R тип на профилот. – 1996. – 313 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1169761
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
Т. 6 : Антропогени почви (антропосоли). – 2004. – 253, [ 1 ] с. : таб. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1169762
  Калугин Н.А. Почвовед в поле / Н.А. Калугин. – Самара, 1926. – 90с.
1169763
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 1 : Почкообразование (наносы и выветривание). – 1900. – [2], 136 с.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1169764
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 2 : Отдел I. Учение о почве, как о массе; Отдел III. Почва как географическое образование : с прилож. биографии и портрета автора. – 1901. – XII, 196 с., 2 л. портр., табл. : портр., табл.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1169765
  Сибирцев Н.М. Почвоведение : Лекции, читанные студентам Института Сельского хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии : Вып. 1-3 : в 3 т. / Н.М. Сибирцев, проф. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Вып. 3 : Отдел IV. Описательное почвоведение; Отдел V. География и картография почв; Отдел VI. Бонитировка почв : с почвенною картою Европ. России и таблицею классификации почв. – 1901. – [2], 212 с., 2 л. карт., табл. : карт., табл.


  На тит. л. фамилия: В. Воротников 1901 г.
1169766
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград, 1919. – 68с. : С 14-ю рисунками в тексте
1169767
  Варгин В.Н. Почвоведение / В.Н. Варгин. – Изд. 6-е. – Петроград : Изд-е Девриена А.Ф., 1921. – 64 с. : С 14-ю рисунками в тексте
1169768
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва, 1927. – 580 с.
1169769
  Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. – Москва-Ленинград, 1931. – 612 с.
1169770
  Глинка К.Д. Почвоведение : учебн. пособ. для сельскохозяйственных вузов / К.Д. Глинка. – изд. 6-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 632 с.
1169771
  Вильямс В.Р. Почвоведение / В.Р. Вильямс. – Москва, 1935. – 128 с.
1169772
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Общее земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 3-е, пересм. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 648с.
1169773
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 4-е, пересмот. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1938. – 448с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
1169774
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 5-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 456с.
1169775
  Вильямс В.Р. Почвоведение / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 472с.
1169776
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 2. – 1949. – 540с.
1169777
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Москва, 1950. – 384с.
1169778
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – Москва-Л., 1951. – 436 с.
1169779
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – 4-е испр. и доп. изд. – Москва ; Ленинград, 1954. – 424с.
1169780
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1954. – 456с.
1169781
  Виленский Д.Г. Почвоведение / Д.Г. Виленский. – Изд. 3-е , дополн. – Москва, 1957. – 456с.
1169782
  Митчерлих Э.А. Почвоведение / Э.А. Митчерлих. – Москва, 1957. – 416с.
1169783
  Александрова Л.Н. Почвоведение / Л.Н. Александрова. – Москва, 1958. – с.
1169784
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение : учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений / И.Ф. Гаркуша. – Ленинград ; Москва : Сельхозиздат, 1962. – 448 с.
1169785
  Никольский Н.Н. Почвоведение / Н.Н. Никольский. – Москва, 1963. – 304с.
1169786
  Зайцев Б.Д. Почвоведение / Б.Д. Зайцев. – Москва, 1965. – 368с.
1169787
  Блинцов И.К. Почвоведение : практикум : учеб. пособие для лесохоз. фак-тов вузов / И.К. Блинцов, К.Л. Забелло. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 192 с.
1169788
  Роде А.А. Почвоведение : Учебн. для вузов / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 480с.
1169789
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1981
1169790
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1981
1169791
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1981
1169792
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1981
1169793
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1981
1169794
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1981
1169795
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1981
1169796
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1981
1169797
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1981
1169798
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1981
1169799
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1981
1169800
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1981
1169801
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1982
1169802
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1982
1169803
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1982
1169804
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1982
1169805
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1982
1169806
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1982
1169807
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1982
1169808
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1982
1169809
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1982
1169810
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1982
1169811
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1982
1169812
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1982
1169813
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1983
1169814
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1983
1169815
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1983
1169816
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1983
1169817
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1983
1169818
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1983
1169819
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1983
1169820
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1983
1169821
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1983
1169822
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1983
1169823
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1983
1169824
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1983
1169825
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1984
1169826
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1984
1169827
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1984
1169828
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1984
1169829
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1984
1169830
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1984
1169831
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1984
1169832
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1984
1169833
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1984
1169834
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1984
1169835
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1984
1169836
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1984
1169837
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1985
1169838
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1985
1169839
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1985
1169840
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1985
1169841
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1985
1169842
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1995
1169843
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1995
1169844
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1995
1169845
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1995
1169846
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1995
1169847
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1995
1169848
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1995
1169849
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1995
1169850
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1995
1169851
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1995
1169852
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1995
1169853
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1995
1169854
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1996
1169855
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1997
1169856
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1999
1169857
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 1999
1169858
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 1999
1169859
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 1999
1169860
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 1999
1169861
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 1999
1169862
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 1999
1169863
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 1999
1169864
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 1999
1169865
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 1999
1169866
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 1999
1169867
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 1999
1169868
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2000
1169869
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2001
1169870
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2001
1169871
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2001
1169872
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2001
1169873
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2001
1169874
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2001
1169875
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2001
1169876
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2002
1169877
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2002
1169878
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2002
1169879
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2002
1169880
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2003
1169881
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2003
1169882
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2003
1169883
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2003
1169884
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2003
1169885
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2003
1169886
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2003
1169887
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2004
1169888
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2004
1169889
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2004
1169890
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2004
1169891
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2004
1169892
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2004
1169893
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2005
1169894
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2006
1169895
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2006
1169896
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2006
1169897
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2006
1169898
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2006
1169899
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2006
1169900
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2006
1169901
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2006
1169902
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2006
1169903
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2006
1169904
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2007
1169905
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2007
1169906
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2007
1169907
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2007
1169908
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2007
1169909
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2007
1169910
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2007
1169911
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2007
1169912
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2007
1169913
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2007
1169914
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2007
1169915
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2007
1169916
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2008
1169917
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2008
1169918
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2008
1169919
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2008
1169920
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2008
1169921
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2008
1169922
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2008
1169923
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2008
1169924
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2008
1169925
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2008
1169926
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2009
1169927
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2009
1169928
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2009
1169929
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2009
1169930
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2009
1169931
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2009
1169932
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2009
1169933
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2009
1169934
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2009
1169935
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2010
1169936
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2010
1169937
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2010
1169938
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2010
1169939
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2010
1169940
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2010
1169941
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2010
1169942
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2011
1169943
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2011
1169944
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2011
1169945
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2011
1169946
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2012
1169947
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2012. – с. 619-629
1169948
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2012. – с. 1131-1232
1169949
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2013
1169950
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2013
1169951
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2013
1169952
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2013
1169953
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2013
1169954
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2014
1169955
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2014
1169956
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2014
1169957
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2014
1169958
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2014
1169959
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2014
1169960
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2014
1169961
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2014
1169962
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2014
1169963
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2015
1169964
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2015
1169965
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2015
1169966
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2015
1169967
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2015
1169968
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2015
1169969
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2015
1169970
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2015
1169971
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2015
1169972
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2016
1169973
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2016
1169974
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2016
1169975
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 4. – 2016
1169976
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 5. – 2016
1169977
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 6. – 2016
1169978
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 7. – 2016
1169979
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 8. – 2016
1169980
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2016
1169981
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2016
1169982
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2016
1169983
   Почвоведение / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2016
1169984
  Стасьев Г.Я. Почвоведение в системе биосферного естествознания / Г.Я. Стасьев. – Кишинев, 1992. – 183с.
1169985
  Афанасьев Я.Н. Почвоведение и агрохимия : избранные труды / Я.Н. Афанасьев ; отв. ред. Т.Н. Кулаковская ; АН БССР, Белорус. филиал Всесоюз. о-ва почвоведов. – Минск : Наука и техника, 1977. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-255
1169986
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 13. – 1977
1169987
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 15. – 1979
1169988
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 16. – 1980
1169989
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 17. – 1981
1169990
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 18. – 1982
1169991
   Почвоведение и агрохимия. – Минск
Вып. 19. – 1983
1169992
  Глазовская М.А. Почвоведение с географией почв : методиеские указания для студентов-заочников 3-х и 4-х курсов географических факультетов государственных университетов / М.А. Глазовская, С.В. Головенко. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1965. – 90 с.
1169993
  Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники : учебное пособие для землеустроительных институтов и факультетов / И.Ф. Голубев. – Москва : Колос, 1964. – 400 с.
1169994
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша. – Москва ; Ленинград, 1963. – 259с.
1169995
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии : учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов / И.Ф. Гаркуша, М.М. Яцюк. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368 с.
1169996
  Ремезов Н.П. Почвоведение с основами земледелия : учебное пособие / Н.П. Ремезов, В.Т. Макаров. – Москва : Московский университет, 1963. – 476с.
1169997
  Вильямс В.Р. Почвоведение. : Избр. соч. в 2-х т. / В.Р. Вильямс. – Москва
Т. 1. – 1949. – 448с.
1169998
  Никольский Н.Н. Почвоведение. / Н.Н. Никольский. – М, 1959. – 320с.
1169999
  Костычев П.А. Почвоведение. (1, 2 и 3 части) / П.А. Костычев. – М.-Л., 1940. – 224с.
1170000
  Роде А.А. Почвоведение. Уч. пособие. / А.А. Роде. – М.-Л., 1955. – 524с.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,