Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1168001
  Чадюк М. "Пошуки сили кольору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 8-9


  У Києві відкрилася виставка про Соню Делоне - всесвітню художницю, яка єднає Україну і Францію.
1168002
  Компаніченко Т. "Пощезнуть всі перевертні й приблуди І орди завойовників-заброд" / спілкувалася Ліна Тесленко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 79). – С. 4-5


  Народний артист України, лідер гурту "Хорея козацька" Тарас Компаніченко - про Батурин, у якому переплелися біль і слава українців.
1168003
  Довженко О. "Пощо одняли в мене матір-Україну?" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 4-7


  Невідомі сторінки щоденників Олександра Довженка.
1168004
  Изотова Т. "Поэзия - искусство выбора одного слова вместо многих..." // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.75-78. – ISSN 1130-6545
1168005
  Лосиевский И.Я. "Поэзия требует полной обнаженности сердца..." (К 100-летию со дня рождения Дм. Кедрина) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 15-24.
1168006
  Фрумкин Константин "Поэзия труда" в начале и конце 20 века: Борис Стругацкий и Алистер Кроули // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 9. – С. 154-190. – ISSN 0869-44435
1168007
  Деменок Е. "Поэма конца" как начало // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2018. – № 12/2 (158/160), декабрь 2018 - январь 2019 : Все буде мова или вырвать язык. – С. 72-79


  Василиск Гнедов (1890-1978) - русский поэт-авангардист, один из лидеров движения эгофутуристов.
1168008
  Шама И.Н. "Поэма конца" М. Цветаевой: трудности перевода и перспективы их преодоления / И.Н. Шама, Н.И. Образцова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 172-175. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1168009
  Ванечкина И.Л. "Поэма огня". / И.Л. Ванечкина, Б.М. Галеев. – Казань, 1981. – 168с.
1168010
  Огієнко А.В. Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 44-47. – ISSN 2071-4653
1168011
  Літвіненко Д.Ф. Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук германію та дослідження його фармакокінетики : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Літвіненко Дмитро Федорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1168012
  Кашинцева О. Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 28-31. – ISSN 2308-0361
1168013
  Павлова Т. Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 315-318. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1168014
  Соколов Є.П. Пошук принципів для побудови інтервальної теорії обробки результатів вимірювання / Є.П. Соколов, О.А. Лозовенко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 149-153. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1168015
  Михида Л. Пошук пророка: компаративний аспект (на матеріалі творчості Івана Франка і Євгена Маланюка) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 204-211
1168016
  Дженджеро О.Л. Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7496-99-9
1168017
  Казанцев А.М. Пошук проявів негравітаційних ефектів кометної природи в астероїдів / А.М. Казанцев, О.Р. Баранський, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-75
1168018
   Пошук радіантів метеорних потоків за результатами базисних телевізійних спостережень 2001 та 2003 років / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 67-77. – ISSN 1561-8889
1168019
  Терещенко В.Л. Пошук резервів поліпшення якості фінансового менеджменту страховика // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1168020
  Елиїв А.А. Пошук рекурентних джерел коротких гамма-спалахів / А.А. Елиїв, Б.І. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-21. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз каталогу BATSE для виявлення рекурентних джерел коротких гамма-спалахів. Досліджено вибірку ймовірних триплетів та п"ятиплетів на періодичність повторення спалахів. Методом Монте-Карло оцінено статистичну значимість існування реальних ...
1168021
  Мащенко С.О. Пошук рівноваг за Нешем у багатокритеріальній грі // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 81-82
1168022
  Завадський І.О. Пошук рядка в тексті з урахуванням обмежень на обсяг кеш-пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1168023
  Заремба А. Пошук сайту зв"язування калікс [4] аренів із кіназою легких ланцюгів міозину методом молекулярної динаміки / А. Заремба, М. Платонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Порушення функціональної активності гладеньких м"язів людини пов"язують зі значною кількістю патологічних станів людського організму. Кіназа легких ланцюгів міозину є ключовим ферментом сигнального каскаду передачі нейрогуморальних сигналів у ...
1168024
  Бульба Т. Пошук саморобних вибухових пристроїв: методичні рекомендації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
1168025
  Сидоренко Л.С. Пошук сенсу життя в підлітковому віці // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 71-72
1168026
  Цомко О. Пошук сенсу життя та смерті у суспільствознавстві // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 98-100
1168027
  Подшивайлов Ф.М. Пошук синергетичних ефектів взаємодії системоутворювальних параметрів академічної обдарованості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 262-276. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1168028
  Поліщук Я. Пошук стилю:сецесія в поезії "Молодої Музи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 108-117. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Автор аналізує ознаки сецесійного стилю в ліриці поетів "Молодої Музи" і приходить до висновку, що сецесія, будучи органічною та невід"ємною частиною індивідуальної поетики, разом з тим утверджує європейську ідентичність цієї поезії
1168029
  Д"яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 26-31.
1168030
  Чернишенко В.О. Пошук та вивчення механізмів дії нових біологічно активних сполук та біоматеріалів, що впливають на зсідання крові : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Чернишенко Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики НАН України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 41 назва
1168031
  Гапонова А.А. Пошук та використання оперативної інформації // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 42-45. – ISBN 978-966-419-268-9
1168032
  Вінник М.О. Пошук та прийняття рішень : навч.-метод. посібник / М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, О.С. Андрюк. – Херсон : ВКФ "СТАР", 2016. – 310, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-309 та в кінці глав. – ISBN 978-966-1596-54-1
1168033
  Дьомін Ю. Пошук та структурування проблем прокурорського нагляду в сфері розшуку безвісно відсутніх осіб / Ю. Дьомін, В. Будков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 279-286. – ISSN 1026-9932
1168034
  Соіна А.В. Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі / А.В. Соіна, Г.П. Міліневський, Ю.М. Ямпольський // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 92-103. – ISSN 1727-7485
1168035
  Єрхов А.В. Пошук у мережі Інтернет без використання пошукових систем: метод штучного генерування адрес // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 200-207. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості здійснення пошуку в мережі Інтернет без використання інформаційно-пошукових систем; виокремлюються деякі методи, зокрема штучного генерування URL-адрес.
1168036
  Дьомін М. Пошук у мистецтві - це безкінечний шлях : бесіда з художником Віталієм Губенком // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1168037
  Караванський Святослав Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / Караванський Святослав. – Київ : Академія, 2001. – 240с. – ISBN 966-580-070-1
1168038
  Соколов Є.П. Пошук фізичних закономірностей : навч. комплекс / Є.П. Соколов, О.А. Лозовенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Запоріз. політехніка". – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – 182, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 178-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-992-449-0
1168039
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН: російське бачення [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 34-43. – ISBN 978-966-171-651-2


  Встатті аналізуються підходи Російської Федерації до врегулювання сучасного конфлікту в Сирії, досліджуються причини протидії з боку Москви спробам спрямувати вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН в русло "лівійської моделі".
1168040
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів врегулювання ліванської кризи 1958 року: міжнародний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1168041
  Любовець О. Пошук шляхів державного будівництва: міжпартійна боротьба на Трудовому Конгресі України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 202-212. – ISBN 966-02-4166-6
1168042
  Талер Т.В. Пошук шляхів зниження собівартості продукції промислового підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.415-417. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1168043
  Акмаєв А.І. Пошук шляхів інтеграції вугледобувних підприємств / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 284-290


  У роботі досліджено інтеграційні процеси у вугільній галузі і визначено найбільш раціональні форми об"єднання вугледобувних підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування та впливу чинників середовища.
1168044
  Савченко А.Л. Пошук шляхів оптимізації навчального процесу щодо набуття навичок професійної комунікації майбутніми фахівцями // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 153-162


  Подані фрагменти навчального матеріалу, що сприяє формуванню навичок професійної комунікації майбутніх спеціалістів
1168045
  Оснач О.М. Пошук шляхів перенаправлення міграційних процесів у легальне русло на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 127-138. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1168046
  Буюклі-Таран Пошук шляхів підвищення якості молочної продукції в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 29-36. – ISSN 2524-003X


  Здійснений комплексний аналіз стану молочної галузі та сировинного ринку в ланці молокопродуктивного логістичного ланцюга, санітарний стан видоєного молока, обсягів постачання молока на переробні підприємства, виробництва та розподіл молокопродуктів за ...
1168047
  Рогач О. Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дискусійні проблеми сучасної світової архітектури, зокрема реформа МВФ, позиції долара в міжнародних валютно-кредитних відносинах, роль золота в резервах країн. Розглядається значення світових рейтингових агенцій та їх вплив на ...
1168048
  Колотуха С.М. Пошук шляхів удосконалення кредитного забезпечення аграрної галузі / С.М. Колотуха, І.А. Бержанір // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 65-70. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1168049
  Кошулько О. Пошук шляхів удосконалення управління і збереження людського капіталу на вітчизняних підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44.
1168050
  Ямборко О. Пошуки "національного стилю" як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 18-23. – ISSN 0130-6936
1168051
   Пошуки гендерної паритетності: український контекст. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя; ДС Міланік, 2007. – 204с. – ISBN 966-7391-62-0
1168052
  Пантілеєнко К. Пошуки гендерної суб"єктивації в контексті українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
1168053
  Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – C. 3-44. – ISSN 0130-528Х
1168054
  Кучменко Б.А. Пошуки духовного оптимізму в соціально-політичній філософії Арнольда Тойнбі (історіографічний огляд) / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1168055
  Цюрупа М. Пошуки європейської ідентичності модерної української воєнної політики серед факторів консолідації суспільства. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 105-109. – ISSN 2520-2626


  "Центральною тезою статті є необхідність зміни світоглядних засад і векторів спрямованості української оборонної політики, яка впродовж двох десятиліть не визначилась серед суперечливих позицій: система колективної безпеки Європи та зв’язку з ...
1168056
  Терещенко Є.О. Пошуки життя і розуму за межами Землі / Є.О. Терещенко. – К., 1991. – 47с.
1168057
  Казанцева Л.В. Пошуки життя у Всесвіті інтенсивно тривають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1168058
  Гужва О. Пошуки завершеності буття через запитування: неосяжність власного "Я" / О. Гужва, П. Подорожний // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 12-21. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1168059
  Кривда Н.Ю. Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідентифікаційні процеси в українській діаспорі за повоєнних часів. Це були "європейський" та "вітчизняний" шляхи в літературі та культурі, але був також мультиідентифікаційний шлях, який визначає майбутнє національної ...
1168060
  ФещакВ.В Пошуки і знахідки вчителя-словесника / ФещакВ.В. – Київ, 1968. – 103 с.
1168061
  Гаско М.Е. Пошуки і знахідки: Літературно-критичні статті. / М.Е. Гаско. – Київ, 1990. – 350с.
1168062
  Тертий Василь Пошуки і шляхи розв"язання проблем політичної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 27-29 : рис.
1168063
   Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження див. у № 2 2009 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17 : рис.
1168064
  Зеркалов Д.В. Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження, початок див. у № 1, 2009 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-31
1168065
  Морозов А. Пошуки ідентичності в одновимірному світі та фактор Іншого // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 25-45. – ISBN 966-7332-13-6
1168066
  Довжок Т. Пошуки ідентичності у прозі А. Кусьнєвіча // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 287-299.
1168067
  Козак С. Пошуки інтелектуальних джерел Нової України Михайлом Грушевським // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 301–306. – ISSN 0041-6061
1168068
  Форсюк В. Пошуки істини у філософських притчах "Маленький принц" А.Де Сент-Екзюпері та "Алхімік" П.Коельо : Материали до компаративного уроку з різновікоим складом учнів // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 62-72
1168069
  Здоровега В.Й. Пошуки істини, утвердження переконань. / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 175с.
1168070
  Гнатик Б. Пошуки кореляцій між напрямками приходу космічних променів надвисоких енергій та розподілом на небі їх можливих джерел / Б. Гнатик, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-70. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Досліджено кореляції напрямків приходу космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ) із розподілом на небі різних класів астрофізичних об"єктів: ...
1168071
   Пошуки коріння : листи, нариси, спогади, статті : художник Віктор Зарецький / Нац. НДІ українознавства ; [ред., упорядкув. та підготов. тексту О.В. Зарецького]. – Київ : ННДІУ, 2009. – 268, [2] с., [20] арк. репрод. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 267-268 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-43-7
1168072
  Буйських Ю. Пошуки коріння, пам"яті й зцілення у польському Підкарпатті: міркування про етнографію прощ // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 219-270. – ISBN 978-966-378-713-8
1168073
  Галенко О. Пошуки Криму в минулому та сьогоденні України // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 26-32
1168074
  Ільїн М. Пошуки мирного розвитку людства: Чим корисний досвід Південної Кореї для України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 729-733. – ISBN 978-617-7631-10-0
1168075
  Іващенко В.Ю. Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 205-212. – ISSN 2218-0567
1168076
  Безручко О. Пошуки невідомого режисера-лаборанта Олександра Довженка // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 8. – С. 139-157. – ISSN 0585-8365
1168077
  Бойко В.Г. Пошуки нових виразних засобів гармонізації старовинних розспівів (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 202-212
1168078
  Афанасьєва Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська)К. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 209-213


  The article examines the current processes of globalization and the associated regulatory rethinking approaches in the media sphere, as well as the changes taking place in the architecture media regulation due to the increased number of media platforms ...
1168079
  Маслов А.О. Пошуки нової економічної ідеології для національної економіки в умовах становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 104-105
1168080
  Родіонова Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (теоретичні основи розуміння всесвітньої економічної історії) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 108-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1168081
  Погребняк В. Пошуки педагогами Канади сутності демократичної громадянськості: від поінформованості до активної участі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 40-44. – ISSN 2075-1478
1168082
  Михайлов В.С. Пошуки підходів щодо соціального та державного управління: конфуціанство та легізм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 68-79. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1168083
  Семенова С.Г. Пошуки покладів вуглеводнів на північно-західному шельфі Чорного моря даними сейсморозвідки / С.Г. Семенова, Д.М. Ковальов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 42-46 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1168084
  Янко А. Пошуки прабатьківщини етрусків у нідерландській історіографії початку XXI ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 175-189. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1168085
   Пошуки прекрасного : твори Михайла Коцюбинського : навч. посібник. – Київ : Грамота, 2004. – 399, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-23-5
1168086
  Чадюк М. Пошуки розуміння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 9


  У бібліотеці КПІ триває виставка "Між фронтами. Гравець у бісер Герман Гессе".
1168087
  Малішевська І.П. Пошуки самоідентичності у романі "Паперовий будиночок" Франсуази Мале-Жоріс : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 295-299
1168088
  Куницька І. Пошуки себе: духовна "одіссея" у романі Томаса Манна "Зачарована гора" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 48-51
1168089
  Туренко О.С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя : монографія / Туренко О.С. – Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-255-2
1168090
  Єсипенко Р.М. Пошуки соціально-обумовлених принципів організації навчального процесу в українській театральній освіті у 20-ті – першій половині 30-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 329-336
1168091
  Кульчицький С. Пошуки столиці для радянської України. Де більшовики бачили центр управління підконтрольною українською територією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 49 (629), 6-12.12.2019. – С. 56-58. – ISSN 1996-1561
1168092
  Шемаєва Г.В. Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 68-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Позначено основні принципи коеволюційної методології. Узагальнено коеволюційні ідеї і концепції, серед яких виокремлено: коеволюційні процеси розвитку бібліотек, науки і наукових комунікацій; коеволюцію технократичного та гуманістичного напрямів ...
1168093
  Фокіна С.О. Пошуки сучасного костенкознавства: дослідницькі траєкторії В. Саєнко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 1 (23). – С. 94-101. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 1 (23)). – ISSN 2307-8332
1168094
  Михайлов В. Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена розробці раціонального комплексу пошуків та геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Основною метою цієї роботи є аналіз існуючих методів пошуків, визначення найважливіших ...
1168095
  Харченко О. Пошуки теоретичних джерел "соціальної держави" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 404-406
1168096
  Гаврик В. Пошуки українськими політиками державотворчої стратегії (кінець 1918 - початок 1919 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 38-43


  Аналізуються розбіжності в українському політикумі щодо проблем державного устрою та політичного режиму України.
1168097
  Красавіна В. Пошуки української інтелігенції в повісті І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (379). – С. 6-10
1168098
  Дикалюк М.С. Пошуки універсального методу у філософії Я. Коменського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 72-74
1168099
  Заєць Р. Пошуки успіху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-39
1168100
  Гончарук П.С. Пошуки шляхів до національного визволення у спорідненості слов"янських народів // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 50-65. – ISBN 978-966-452-148-9
1168101
  Братусь І.В. Пошуки шляхів збереження історичної пам"яті в освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 106-107. – ISSN 2076-1554


  Фахівці намагаються зробити роботу з історичними інформаційними джерелами більш доскональною. Учнівство не замислюються в сутність написаного, сліпо довіряють "тексту з Інтернету".
1168102
  Гнатенко Н.Г. Пошуки шляхів легалізації лобізму в Україні: зміна парадигм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 171-175. – ISSN 2220-1394
1168103
  Куліш С.М. Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті XIX ст // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х


  Згадується професор Університету Св. Володимира В.С. Іконніков.
1168104
  Тетерюк Марія Пошуки шляху в умовах відчуження. Центральні теми Джима Джармуша // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 25-29. – ISSN 1562-3238


  Режисер Джим Джармуш- один з найвідоміших представників америк. незалежного кіно
1168105
  Семеніст І. Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 64-70
1168106
  Бойко В.Г. Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII-XIX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 258-267
1168107
  Добріян Д. Пошуки, знахідки, здогадки. Нове у родоводі Олександра Мурашка // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 74-79. – ISSN 2222-436X
1168108
  Наулко В.І. Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; [редкол.: Сохань П.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т. – Київ : Український письменник, 2013. – 390, [2] с., XXXII арк. фот. : іл. – Покажч. праць авт.: с. 357-387. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-347-2


  Бібліотеці географічного ф-та Київського Національного університета, від випускника кафедри геодезії та картографії 1956 (!) р. - автора цієї книжки, з побажанням добра та щастя. Підпис. 29.III.
1168109
  Костинчак Х. Пошукова оптимізація новинного сайта: принципи та методи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті розглянуто основні принципи та інструменти просування новинних порталів в умовах конвергенції медіа. Досліджуються основні правила просування новинних ресурсів, зокрема нарощування та оновлення новинної бази і залучення читачів за рахунок ...
1168110
  Фіялка С. Пошукова роль ключових слів у науковій статті та рекомендації щодо їх добору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326


  На основі результатів анкетного опитування та аналізу текстів наукових публікацій узагальнено типові помилки, яких припускаються українські автори під час укладання переліків ключових слів. Запропоновано алгоритм визначення ключових слів до наукової ...
1168111
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (10). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168112
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (11). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168113
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (12). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168114
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168115
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (17). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168116
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (18). – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168117
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1/2 (14/15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168118
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (16). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1168119
  Луговський О.Ф. Пошукове макетування як засіб формування проектного образу в промисловому дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Луговський Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1168120
  Іванечко Н. Пошуковий маркетинг / Н. Іванечко, В. Дудар, В. Павелко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 158-162. – ISSN 2409-8892
1168121
  Щербатюк В.М. Пошукові експедиції як спосіб дослідження селянського повстанського руху доби Української революції 1917 - 1921 рр. (за результатами пошукових експедиції організації "Витоки" Національної спілки краєзнавців України) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 166-173. – ISBN 966-614-021-7
1168122
  Перебитюк Микола Васильович Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Микола Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1168123
  Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Монографія / М.В. Перебитюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 95с. – ISBN 966-594-317-0
1168124
  Каазнцева В Л. Пошукові роботи Астрономічного музею та ювілейні дати Київської університетської обсерваторії 2013 року / В Л. Каазнцева, С.А. Салата // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 75-76
1168125
  Грицик Л. Пошукові стратегії компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 15-17. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1168126
  Шльончик А. Пошуково-дослідницька робота на уроках мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 2-8.
1168127
  Погосян Т.В. Пошуково-дослідницька робота студентів - засіб самостійного набуття знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 29-30 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1168128
  Мішеніна Т. Пошуково-інформаційна діяльністьмайбутніх магістрів медицинив полімовному академічному дискурсі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 17-25. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1168129
  Коструба А. Пошуково-інформаційно-аналітичні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 7-10
1168130
  Його В. Пощади не буде / В. Його. – Київ, 1965. – 355 с.
1168131
  Деблин А. Пощады нет / А. Деблин. – Москва, 1937. – 448с.
1168132
  Михалков С.В. Пощечина / С.В. Михалков. – Москва, 1975. – 263с.
1168133
  Слонимский М.Л. Пощещина / М.Л. Слонимский. – Л, 1930. – 92с.
1168134
  Азизов Рустам Думан оглу Поэемы Нами Хазри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Азизов Рустам Думан оглу; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1980. – 27л.
1168135
  Антокольский П.Г. Поэзии Литвы // Поэзия Литвы / гл. ред. П. Антокольский. – Вильнюс, 1950. – С. 5-9
1168136
  Султанов К. Поэзии неугасимый свет / К. Султанов. – Махачкала, 1975. – 157с.
1168137
  Девитт В В. Поэзии огни негасимые / В В. Девитт, . – Баку, 1979. – 127 с.
1168138
   Поэзию в язык из языка. – Ереван, 1978. – 80с.
1168139
  Фролов Ю.Ф. Поэзия -- в траве. / Ю.Ф. Фролов. – Ижевск, 1971. – 52с.
1168140
  Горбунов В.В. Поэзия - душа народа / В.В. Горбунов. – Саранск, 1973. – 296с.
1168141
  Наровчатов С.С. Поэзия - души движенье / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 38 с.
1168142
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1950. – 96 с.
1168143
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 96 с.
1168144
  ШкляревскийИ.И Поэзия - львица с гривой / ШкляревскийИ.И. – М., 1986. – 144с.
1168145
  Дементьев В. Поэзия - моя отрада / В. Дементьев. – Москва : Современник, 1975. – 493 с.
1168146
  Пушкин А.С. Поэзия / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 528с.
1168147
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1973. – 335с.
1168148
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.10. – 1973. – 224с.
1168149
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.11. – 1974. – 240с.
1168150
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.12. – 1974. – 240с.
1168151
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.13. – 1974. – 256с.
1168152
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1976. – 336с.
1168153
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 17. – 1976
1168154
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 18. – 1976
1168155
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 19. – 1977. – 192с.
1168156
   Поэзия : альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 20. – 1977
1168157
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 22. – 1978
1168158
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 23. – 1978
1168159
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 24. – 1979
1168160
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 25. – 1979
1168161
  Арагон Л. Поэзия : пер. с фр. / Арагон ; [вступ. статья Т. Балашовой]
1168162
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 26. – 1980
1168163
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 27. – 1980
1168164
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 28. – 1980
1168165
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190с.
1168166
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 29. – 1981
1168167
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 30. – 1981
1168168
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 32. – 1982
1168169
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 33. – 1982
1168170
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 34. – 1982
1168171
  Каспрович Я. Поэзия / Я. Каспрович. – Л., 1983. – 182с.
1168172
   Поэзия : альманах. – Москва
Вып. 35. – 1983
1168173
   Поэзия. – Москва
Вып. 36. – 1983
1168174
  Ломоносов М.В. Поэзия / М.В. Ломоносов. – Воронеж, 1986. – 334с.
1168175
  Коста Хетагуров Поэзия / Коста Хетагуров. – Москва, 1986. – 350 с.
1168176
  Кольцов А.В. Поэзия / А.В. Кольцов, И.В. Никитин. – Воронеж, 1989. – 206с.
1168177
   Поэзия. – Москва
Вып. 58. – 1991
1168178
  Салимон В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 11. – С. 86-90. – ISSN 0130-7673
1168179
  Черешня В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С. 109-112. – ISSN 0130-7673
1168180
  Киселев Л. Поэзия // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 75-77
1168181
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 46-50. – ISSN 0131-8136
1168182
  Корин Г. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 10. – С. 46-48. – ISSN 0012-6756
1168183
  Грязов А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 0131-8136
1168184
  Аксюта А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 58-61. – ISSN 0131-8136
1168185
  Зозуля Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 11/12. – С. 114-117. – ISSN 0131-8136
1168186
  Сухарев Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 20-22. – ISSN 0131-8136
1168187
  Рыбалкин С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 0131-8136
1168188
  Курлат И. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0131-8136
1168189
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0131-8136
1168190
  Лаврентьева Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0131-8136
1168191
  Титова Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 117-122. – ISSN 0131-8136
1168192
  Майрекер Ф. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 1130-6545
1168193
  Кобрин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-7673
1168194
  Кушнер А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 26-32. – ISSN 0130-7673
1168195
  Лиснянская И. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 0130-7673
1168196
  Рубо Ж. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 108-114. – ISSN 1130-6545
1168197
  Куллэ В. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 26-44. – ISSN 0012-6756
1168198
  Казарин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 40-43. – ISSN 0130-7673
1168199
  Пиндар Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 92-101. – ISSN 0130-7673
1168200
  Павлова В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 5. – С. 7-9. – ISSN 0130-7673
1168201
  Лиснянская И. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
1168202
  Панкин Б. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0012-6756
1168203
  Корнилов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2004. – № 7-8. – С. 54-57. – ISSN 0132-2036
1168204
  Гутман Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0131-8136
1168205
  Векслер М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 132-137. – ISSN 0131-8136
1168206
  Тальков И. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 9. – С.75-78. – ISSN 0132-2036
1168207
  Новиков Сергей Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 105-116. – ISSN 0131-8136
1168208
  Окунь М. Поэзия // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1168209
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0131-8136
1168210
  Лапшина Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0131-8136
1168211
  Городницкий А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1168212
  Загорулько А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 151-155. – ISSN 0131-8136
1168213
  Тилло М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 139-146. – ISSN 0131-8136
1168214
  Ильин В. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 122-127. – ISSN 0131-8136
1168215
  Мейзфилд Д. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-2036
1168216
  Твердохлеб А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 4. – С. 113-121. – ISSN 0131-8136
1168217
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 29-31.
1168218
  Шелковый С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 122-131. – ISSN 0131-8136
1168219
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 23-29. – ISSN 0131-8136
1168220
  Солнцев Р. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0132-2036
1168221
  Тушинский Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 32-39. – ISSN 0131-8136
1168222
  Аверьянов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1168223
  Краснова Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1168224
  Семенченко Г. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С.42-47. – ISSN 0131-8136
1168225
  Машевский А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 86-89. – ISSN 0321-1878
1168226
  Евтушенко Е. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 4. – С. 3-6.
1168227
  Комаров А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.88-89. – ISSN 0321-1878
1168228
  Пастернак Б.Л. Поэзия / Борис Пастернак. – Москва : АСТ; АСТ Москва, 2007. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-016576-6
1168229
  Волошин М. Поэзия : поэзия: стихи; рисунки // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 124-141


  Максимилиан Александрович Волошин (Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, 1877-1932) - русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
1168230
  Мандельштам О. Поэзия // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35.
1168231
  Марушко Б. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 118-121. – ISSN 0131-8136
1168232
  Лукин Б. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 55-60. – ISSN 0132-2036
1168233
  Замостьянов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-2036
1168234
  Ахмадулина Б. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-17
1168235
  Тучин Р. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 12-14.
1168236
  Лаврентьев М. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.36-41. – ISSN 0132-2036
1168237
  Грозовский М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 0131-8136
1168238
  Красиков М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 0131-8136
1168239
  Давенант В. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 279-280. – ISSN 1130-6545
1168240
  Уоллер Э. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 281-283. – ISSN 1130-6545
1168241
  Лесин Е. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1168242
  Сорокина О. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0132-2036
1168243
  Попов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0132-2036
1168244
  Ганас М. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 1130-6545
1168245
  Димула К. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 1130-6545
1168246
  Ушакова Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1168247
  Филиппов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-62. – ISSN 0132-2036
1168248
  Давиденко Л. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 112-117. – ISSN 0131-8136
1168249
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-5.
1168250
  Олейников Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 152-157. – ISSN 0321-1878
1168251
  Горбаневская Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1168252
  Дьячков А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 47-49. – ISSN 0132-2036
1168253
  Бубнов Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 0132-2036
1168254
  Глущенко В. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 20-26. – ISSN 0131-8136
1168255
  Костенко Л.В. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 159-160. – ISSN 0012-6756
1168256
  Белоцерковец Н. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 160-161. – ISSN 0012-6756
1168257
  Андрухович Ю. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 161-162. – ISSN 0012-6756
1168258
  Окунь М. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
1168259
  Воронова Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 51-88. – ISSN 0321-1878
1168260
  Слепухин С. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 89-90. – ISSN 0321-1878
1168261
  Святкова О. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 0131-8136
1168262
  Кузовлева Т. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1168263
  Ахматов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-34. – ISSN 0132-2036
1168264
  Адамов П. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-45. – ISSN 0132-2036
1168265
  Сливкин П Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1168266
  Кочубей Ю.Н. Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-е - 70-е гг. XX ст.) / Ю.Н. Кочубей ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского Нац. акад. наук Украины. – Київ : Стилос, 2003. – 271, [3] с. – Библиогр.: с. 245-261. – ISBN 966-02-2866-X
1168267
  Сагиян М.С. Поэзия "Юсисапайла" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагиян М.С.; АН АрмССР, Ин-т лит. – Ереван, 1958. – 19л.
1168268
  Коган П.С. Поэзия (1917-X-1927) / Коган П.С. – Харьков, 1927. – [16] с.
1168269
   Поэзия 1917-1920 гг.. – Мурманск, 1975. – 191с.
1168270
  Лазебник Ю.С. Поэзия 20 века / Ю.С. Лазебник, В.И. Ярмак. – К. : Наукова думка, 1992. – 140 с.
1168271
   Поэзия 20 века. С. Есенин и В. Маяковский. Стихи и романсы [Електронний ресурс] : романсы в исполн. популярн. артистов эстрады 60 - 80-х годов. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 4 ч. 33 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!)


  С. А. Есенин - тонкий лирик, мастер глубокого психологизированного пейзажа На стихи С. Есенина написано немало романсов. Некоторые из них приведены на диске в исполнении популярных артистов эстрады. В. В. Маяковский - новатор в поэзии, реформатор ...
1168272
   Поэзия XIX -- начала ХХ века. – М., 1984. – 480с.
1168273
  Локшина Б.С. Поэзия А. Блока и С. Есенина в школьном изучении / Б.С. Локшина. – Ленинград, 1978. – 159 с.
1168274
   Поэзия А. Блока и фольклорно-литературные традиции. – Омск, 1984. – 140с.
1168275
  Балакин А.М. Поэзия А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Твардовского : метод. пособие для преподавателей рус. яз. и лит. сред. ПТУ / А.М. Балакин ; Всесоюз. науч.-метод. центр проф.-техн. обучения молодежи. – Москва : Высшая школа, 1984. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
1168276
   Поэзия А. И. Полежаева. – Саранск, 1989. – 156 с.
1168277
  Молдавский М Д. Поэзия А. Прокофьева / М Д. Молдавский, . – Л., 1959. – 120 с.
1168278
  Бикмухаметова Е.М. Поэзия А.Н.Плещеева 40-х годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Бикмухаметова Е.М.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1954. – 22л.
1168279
  Евстафьев В.А. Поэзия А.Суркова : Автореф... канд. филол. наук: / Евстафьев В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1168280
  Оразова Ж.С. Поэзия Абу Сарсенбаева : Автореф... канд. филол,наук: 10.01.03 / Оразова Ж. С.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 34л.
1168281
   Поэзия Австралии. – Москва, 1967. – 316с.
1168282
  Рыльский М.Ф. Поэзия Адама Мицкевича / М.Ф. Рыльский. – М., 1956. – 86с.
1168283
  Слободская Н.И. Поэзия Адельберта Шамиссо. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Слободская Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1168284
  Крут И.Т. Поэзия Александра Блока / И.Т. Крут. – Москва, 1970. – 263 с.
1168285
  Пьяных М.Ф. Поэзия Александра Межирова / М.Ф. Пьяных. – Л. : Советский писатель, 1985. – 208 с.
1168286
  Еселев Н.Х. Поэзия Александра Твардовского / Н.Х. Еселев. – Москва, 1954. – 31с.
1168287
  Скатов Н.Н. Поэзия Алексея Кольцова / Н.Н. Скатов. – Л., 1977. – 91 с.
1168288
  Гринберг И.Л. Поэзия Алексея Суркова. / И.Л. Гринберг. – М., 1958. – 144с.
1168289
  Худоян Торос Сиреканович Поэзия Амо Сагияна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Худоян Торос Сиреканович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 24л.
1168290
   Поэзия английского романтизма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 670 с.
1168291
  Благонравов В.Н. Поэзия Андрея Вознесенского (1958-1963) : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Благонравов В.Н.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1972. – 21л.
1168292
  Добин Е.С. Поэзия Анны Ахматовой / Е.С. Добин. – Ленинград, 1968. – 250 с.
1168293
  Григорьев В.П. Поэзия Антонио Мачадо : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
1168294
   Поэзия Аргентины. – М., 1987. – 430с.
1168295
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Дис... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – К., 1955. – 211л.
1168296
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – Киев, 1955. – 20 с.
1168297
  Бечик В.Л. Поэзия Аркадия Кулешова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Бечик В.Л.; АН Белорусской ССР. – Минск, 1974. – 19л.
1168298
   Поэзия Армении. – Ереван, 1963. – 415с.
1168299
   Поэзия Армении. – Ереван, 1966. – 511с.
1168300
   Поэзия Армении. – Ереван, 1973. – 543с.
1168301
  Брюсов В. Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков // Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова / [ред. и послесл. Инджикяна А.]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – С. 11-72
1168302
  Кирпотин В.Я. Поэзия армянского народа / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1938. – 112с.
1168303
  Черненко М.М. Поэзия Арсения Тарковского: диалог культур и времен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черненко М.М.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
1168304
  Черненко Маргарита Марковна Поэзия Арсения Тарковского: Диалог культур и времен : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Черненко Маргарита Марковна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.185-191
1168305
   Поэзия Африки. – Москва : Художественная литература, 1973. – 687с. – (Биб-ка всемирной литературы. Лит-ра XX века ; Сер. №3 ; Т.131)
1168306
   Поэзия Африки. – М.
1. – 1979. – 287с.
1168307
   Поэзия Африки. – М.
2. – 1979. – 282с.
1168308
  Заярная И. Поэзия Б. Пастернака в контексте традиции метафизического стиля эпохи барокко // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 78-92. – ISBN 966-594-431-2
1168309
  Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова / Н.В. Фридман. – М., 1971. – 383с.
1168310
   Поэзия Башкирии. – М., 1955. – 416с.
1168311
  Геллер Л. Поэзия бесконвоя. Шукшин и традиция анархической литературы // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 100. – С. 7-24. – ISSN 2306-2908
1168312
  Кедров К. Поэзия бессознательного // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2012. – № 1/2 (1210). – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
1168313
  Мунис М.-Л. Поэзия Бласа де Отеро : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мунис М.-Л.; ЛГУ. – Л., 1971. – 22л.
1168314
   Поэзия Боливии. – М., 1989. – 429с.
1168315
  Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака / В.Н. Альфонсов. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 366 с.
1168316
   Поэзия борьбы. – М., 1976. – 320с.
1168317
   Поэзия борьбы. – М., 1984. – 127с.
1168318
   Поэзия борьбы и победы. – М., 1950. – 248с.
1168319
   Поэзия борьбы и сопротивления. – Москва : Прогресс, 1978. – 174с.
1168320
   Поэзия Бразилии. – Москва : Художественная литература, 1983. – 332с.
1168321
   Поэзия братства : [сборник : 60-летию образования СССР посвящается / сост. Л. Сорокин]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 58 с. : 48 л. ил. – Миниатюрное издание
1168322
  Evtimova Rumiana Поэзия Бродского как "синоптический дневник" synoptikos (греч.) - обозревающий все вместе // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 9. – С. 167-176. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
1168323
   Поэзия в большевистских изданиях. – Л., 1967. – 512с.
1168324
   Поэзия в бою. – М., 1959. – 847с.
1168325
  Наровчатов С.С. Поэзия в движении. Статьи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1966. – 247с.
1168326
  Гринберг И.Л. Поэзия в пути / И.Л. Гринберг. – Москва, 1966. – 47с.
1168327
   Поэзия в пути. – Москва, 1978. – 255с.
1168328
   Поэзия в пути. – М.
вып. 2. – 1981. – 223с.
1168329
  Чеченева Л.В. Поэзия В.А. Луговского : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеченева Л.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 28 с.
1168330
  Смородин А.А. Поэзия В.В.Маяковского и публицистика 20-х годов / А.А. Смородин ; Акад. наук СССР ; Ин-т русской л-ры (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1972. – 270 с.
1168331
  Звагельский Б.Л. Поэзия В.М.Маяковского в военно-патриотическом и интернациональном воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Звагельский Б.Л. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1168332
  Савенко В.С. Поэзия В.Маяковского для детей. Лекция / В.С. Савенко. – К., 1961. – 31 с.
1168333
  Гиндин С.И. Поэзия В.Я.Брюсова. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Гиндин. – М., 1973. – 64с.
1168334
  Галстян Г.А. Поэзия Ваагна Давтяна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Галстян Г.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 13л.
1168335
   Поэзия вагантов. – Москва, 1975. – 606с.
1168336
  Поступальский И. Поэзия Валерия Брюсова в ее идеях и связях с временем / И. Поступальский. – М., 1933. – 116с.
1168337
  Максимов Д.Е. Поэзия Валерия Брюсова. / Д.Е. Максимов. – Л., 1940. – 300с.
1168338
   Поэзия ведет огонь. – М., 1968. – 190с.
1168339
   Поэзия Великой Отечественной войны и антифашистского Сопротивления. – М., 1980. – 654с.
1168340
   Поэзия Венесуэлы. – М., 1988. – 363с.
1168341
  Власенко А.Н. Поэзия верности / А.Н. Власенко. – Москва, 1963. – 56 с.
1168342
  Пахарева Т.А. Поэзия Веры Павловой в контексте темы "Женского присутствия" в русской литературе XX века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 323-327. – ISBN 966-8188-10-1
1168343
  Саводник В. Поэзия Вл.С.Соловьева.. – Москва, 1901. – 25 с.
1168344
  Лазарев Л.И. Поэзия военного поколения / Л.И. Лазарев. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1168345
  Береговская Э.М. Поэзия вокруг нас = La poesie autour de nous : книга для чтения на фр. яз. для учащихся мл. кл. / Э.М. Береговская ; Пер. М.Д. Яснова ; сост. и обраб. Э.М. Береговской ; ил. Е.С. Шабельника. – Москва : Просвещение, 1984. – 92 с. – (Читаем по-французски)
1168346
  Осетров Е.И. Поэзия вчера, сегодня, завтра / Е.И. Осетров. – М, 1972. – 64с.
1168347
  Жислина С.С. Поэзия высокого накала. О творчестве Л. Татьяничевой / С.С. Жислина. – Челябинск, 1965. – 48с.
1168348
  Западов В.А. Поэзия Г.Р.Державина 1777-1790 годов. (Нерешенные вопросы биографии и поэтики) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Западов В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. лит-ры. – Ленинград, 1968. – 19л.
1168349
  Чилая С.Е. Поэзия Галактиона Табидзе / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1955. – 58 с.
1168350
   Поэзия гаучо. – М., 1964. – 238с.
1168351
  Земсков В.Б. Поэзия гаучо и ее роль в становлении литературы Аргентины (к проблеме отношений литературы и фольклора в Латинской Америке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Земсков В.Б.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 32л.
1168352
  Ариф Саидов Поэзия Гафура Гуляма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Ариф Саидов; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15л.
1168353
  Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла : Типология художественного мышления и образ человека / И.В. Шталь; АН СССР, Институт мировой литературы. – М. : Наука, 1977. – 263с. : ил. – Библиогр.: с. 246-261
1168354
   Поэзия ГДР : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479с. – (Биб-ка лит-ры Германской Демократической Республики)
1168355
   Поэзия ГДР. – М., 1983. – 543с.
1168356
  Рштуни Г. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рштуни Г.; Ереван. гос. ун-т. Филолог. ф-тет. – Ереван, 1950. – 17 с.
1168357
  Мнацаканян В.М. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мнацаканян В.М.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 16л.
1168358
  Гольцев В.В. Поэзия Георгия Леонидзе / Виктор Гольцев. – Тбилиси : Изд. и тип. "Заря Востока", 1948. – 76 с.
1168359
  Гольцев В. Поэзия Георгия Леонидзе. / В. Гольцев. – Тбилиси, 1948. – 75с.
1168360
  Шиллер Ф.П. Поэзия германской революции 1848 года / Ф.П. Шиллер. – Москва, 1934. – 270с.
1168361
   Поэзия горцев Кавказа. – М., 1934. – 288с.
1168362
  Касаткина В.Н. Поэзия гражданского подвига: литературная деятельность декабристов / В.Н. Касаткина. – Москва, 1987. – 237 с.
1168363
  Лянцевич Т.М. Поэзия грамматики в любовной лирике Б. Пастернака // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 72-83. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1168364
   Поэзия Грузии. – М.-Л., 1949. – 508с.
1168365
   Поэзия Дагестана. – Махачкала, 1971. – 363с.
1168366
  Благой Д.Д. Поэзия действительности : о своеобразии и мировом значении русского реализма 19 века / Д.Д. Благой. – Москва : Советский писатель, 1961. – 168 с.
1168367
  Илюшин А.А. Поэзия декабриста Г.С.Батенькова / А.А. Илюшин. – Москва, 1978. – 168с.
1168368
   Поэзия декабристов. – Л., 1950. – 848с.
1168369
  Фризман Л.Г. Поэзия декабристов / Л.Г. Фризман. – М., 1974. – 64с.
1168370
  Илюшин А.А. Поэзия декабристов в литературном движении первой трети ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Илюшин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.., 1966. – 17л.
1168371
  Быков Д. Поэзия дело кровавое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Россия перед Пушкиным в тяжком долгу. Даже сейчас, спустя 176 л. после его смерти, мы не поняли и даже приблизительно не сформулировали его этическую систему. Этический кодекс поэта - мы следуем ему бессознательно, а сформулировать, что такое наш ...
1168372
  Галимов Ш.З. Поэзия Демьяна Бедного периода гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Галимов Ш.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 14л.
1168373
  Соколов Б.М. Соколов Ю.М Поэзия деревни. – [Москва] : Новая Москва, 1923. – 166, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. каталогу. – Библиогр. в конце каждого параграфа 4 главы. – (Библиотека "Вестника просвещения")
1168374
  Западов Александр Васильевич Поэзия Державина : Автореф... д-ра филол.наук: / Западов Александр Васильевич; МГУ. – Москва, 1959. – 43л.
1168375
  ХАлит Гали Поэзия дерзаний. / ХАлит Гали. – Казань, 1980. – 160с.
1168376
  Ломидзе С.Г. Поэзия Джозуэ Кордуччи и проблема итальянского классцизма 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Ломидзе С.Г.; АН СССР. – М, 1977. – 28л.
1168377
  Викторовская И.В. Поэзия Джона Китса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Викторовская И.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 16 с.
1168378
  Гачечиладзе З.Г. Поэзия Дилана Томаса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Гачечиладзе З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1168379
  Турабов Сабир Поэзия дружбы и братства / Турабов Сабир. – Баку : ЯЗЫЧЫ, 1979. – 148 с.
1168380
   Поэзия друзей. – Якутск, 1957. – с.
1168381
   Поэзия Европы. – М.
1. – 1977. – 859с.
1168382
   Поэзия Европы. – Москва : Художественная литература
Т.2, ч.1. – 1977. – 606 с.
1168383
   Поэзия Европы. – Москва : Художественная литература
Т.2, ч.2. – 1977. – 571 с.
1168384
   Поэзия Европы. – Москва : Прогресс
Т. 3, ч.1. – 1977. – 653 с.
1168385
   Поэзия Европы. – Москва : Прогресс
Т.3, ч.2. – 1977. – 605 с.
1168386
   Поэзия Европы. – Москва
1. – 1978. – 859с.
1168387
   Поэзия Европы. – Москва : Художественная литература
Т.2, ч.2. – 1979. – 571 с.
1168388
   Поэзия Европы. – Москва : Художественная литература
Т.2, ч.1. – 1979. – 606 с.
1168389
   Поэзия Европы. – Москва : Прогресс
Т. 3, ч.1. – 1979. – 605 с.
1168390
   Поэзия Европы. – Москва : Прогресс
Т. 3, ч.2 : Поэзия СССР. – 1979. – 605 с.
1168391
  Арутюнов Л.Н. Поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнов Л.Н.;. – М, 1965. – 20л.
1168392
  Григорьян А.П. Поэзия Егише Чаренца. / А.П. Григорьян. – Ереван, 1961. – 195 с.
1168393
  Коржан В.В. Поэзия Есенина и русское народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коржан В.В. ; Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом) АН СССР. – Ленинград, 1967. – 15 с.
1168394
  Сохань Л.В. Поэзия жизнетворчества : размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни : стихи. афоризмы, максимы, сентенции, психологические эссе / Лидия Сохань. – 3-е изд. доп. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-024-0
Т. 1. – 2009. – 400 с.
1168395
  Нехорошев Ю.И. Поэзия жизни - правда искусства / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1977. – 183с.
1168396
  Воякина Светлана Михайловна Поэзия жизни - правда искусства : Сов. мастера кисти и резца 60 - 70-х гг.: Рек. библиогр. указ. / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1983. – 177с.
1168397
  Капралов Г.А. Поэзия жизни / Г.А. Капралов. – Л., 1959. – 96с.
1168398
  Власов Ф.Х. Поэзия жизни / Ф.Х. Власов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 344 с.
1168399
  Эфендиева Т.Е. Поэзия жизни / Т.Е. Эфендиева. – Нальчик, 1977. – 256 с.
1168400
  Грабарь О. Поэзия Закарпатья 1939-1944 / О. Грабарь. – Пряшев, 1957. – 316с.
1168401
  Ляховская Н.Д. Поэзия Западной Африки / Н.Д. Ляховская ; АН СССР, Ин-т мир. литературы. – Москва : Наука, 1975. – 168 с. – Бібліогр.: с. 162-165
1168402
   Поэзия западных и южных славян. – Л., 1955. – 503с.
1168403
  Аббасов И.А. Поэзия Зейнала Халида : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Аббасов И.А. ; АН АзССР. – Баку, 1975. – 31с.
1168404
  Орочко Н.Н. Поэзия и война / Н.Н. Орочко. – Минск, 1987. – 235с.
1168405
   Поэзия и дружба. – М., 1969. – 101с.
1168406
  Коновалов Е. Поэзия и ее новые имена = Поэзия в ситуации после-пост-модерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 241-265. – ISSN 0042-8795


  В 2011 г. в Москве попечением "Фонда социально-эконом. и интеллектуальн. программ" вышла лит. антология "Новые имена в поэзии". Эта книга - составная часть многолетней программы "Молодые писатели", которая включает в себя организацию ежегодных "Форумов ...
1168407
  Соловьев Б.И. Поэзия и жизнь / Б.И. Соловьев. – М., 1955. – 643с.
1168408
  Дементьев В.В. Поэзия и жизнь / В.В. Дементьев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1960. – 120 с.
1168409
  Соловьев Б.И. Поэзия и критика / Б.И. Соловьев. – М., 1966. – 359с.
1168410
  Благово В.А. Поэзия и личность Ю.В. Жадовской / В.А. Благово. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1981. – 158 с.
1168411
   Поэзия и музыка. – М., 1973. – 302с.
1168412
  Винокуров Е.М. Поэзия и мысль / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 88с.
1168413
  Петров Д.П. Поэзия и наука / Д.П. Петров. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
1168414
   Поэзия и письма декабристов. – Горький, 1984. – 336с.
1168415
  Гете И.В. Поэзия и правда : из моей жизни / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Наталии Ман ; [вст. ст. и ком. Н. Вильмонта]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 606 с., 1 л. порт.
1168416
  Бунин И.А. Поэзия и проза / И.А. Бунин ; [предисл., сост. и примеч. П.А. Николаева]. – Москва : Просвещение, 1986. – 382, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
1168417
  Высоцкий В.С. Поэзия и проза / В.С. Высоцкий. – Москва : Книжная палата, 1989. – 448с. – ISBN 5-7000-0135-7
1168418
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – Л., 1975. – 526с.
1168419
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – доп. изд. – Л., 1981. – 552с.
1168420
  Харчев В В. Поэзия и проза Александра Грина / В В. Харчев, . – Горький, 1975. – 256 с.
1168421
   Поэзия и проза Древнего Востока. – Москва : Художественная литература, 1973. – 735с.
1168422
  Ермаков Ф.К. Поэзия и проза М.П. Петрова / Ф.К. Ермаков. – Ижевск, 1960. – 220 с.
1168423
  Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке : [монография] / А.Г. Березина ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 183 с.
1168424
  Клейн В.Г. Поэзия и проза немецких писателей СССР. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – Москва, 1975. – 175 с.
1168425
  Хршановский А.А. Поэзия и расчеты / А.А. Хршановский. – Л, 1965. – 182с.
1168426
  Новиченко Л.Н. Поэзия и революция / Л.Н. Новиченко. – Москва, 1957. – 298 с.
1168427
  Огнев В.Ф. Поэзия и современность / В.Ф. Огнев. – М., 1961. – 355с.
1168428
  Полякова Л. Поэзия и современность: "за и "против" / Л. Полякова. – Москва : Современник, 1989. – 300 с.
1168429
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба : cтатьи и заметки о Пушкине / В. Непомнящий. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с., [1] л. портр. : 1 л. портр.
1168430
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина / В.С. Непомнящий. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 448с.
1168431
  Байрамукова Н.М. Поэзия и условная поэтика : статьи, рецензии / Нина Байрамукова. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1973. – 73 с.
1168432
  Черняков М.В. Поэзия и эпоха / М.В. Черняков. – Х., 1967. – 276с.
1168433
  Стешенко И.М. Поэзия И. П. Котляревского (к 100-л. юбилею его Энеиды) : 1. И.П. Котляревский и Осипов ; 2. Котляревский в свете критики [2-е статьи] / И. Стешенко. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 230 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1898


  (две статьи: "И. П. Котляревский и Осипов" и "И. П. Котляревский в свете критики" ранее были напечатаны в "Киевской Старине"; Стешенко И. И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении // Киевская старина (дальше Кст.). – 1898. – Т. 62. – Кн. 7-8. ...
1168434
  Неженец Н.И. Поэзия И.З.Сурикова / Н.И. Неженец. – М., 1979. – 167с.
1168435
  Куприянова И.Т. Поэзия И.Франко в русских переводах конца XIX-начала XX в. : Лекция по спецкурсу "Взаимообогащение русской и украинской литератур" / И.Т. Куприянова. – Запорожье : ЗГУ, 1992. – 56 с.
1168436
  Михайлова Т.М. Поэзия Ивана Бунина и Василия Стуса: компаративный анализ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 41-43. – ISSN 2305-7319
1168437
  Нефедов В.В. Поэзия Ивана Бунина: Этюды. / В.В. Нефедов. – Минск, 1975. – 135с.
1168438
  Черный К.М. Поэзия Иннокентия Анненского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черный К.М. ; МГУ , Филолог. фак-т , Каф. истории сов. лит-ры. – Москва, 1973. – 24 с.
1168439
  Хитарова С. Поэзия Иоаннисиана : Автореф... канд. филол.наук: / Хитарова С.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1966. – 19л.
1168440
  Бондаренко Н.И. Поэзия Иоганна Вольфганга Гете в украинских переводах. (Дооктябрьский период) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бондаренко Н.И. ; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1168441
  Хитарова С. Поэзия Ионниссиана / С. Хитарова. – М., 1968. – 200с.
1168442
  Хинтибидзе А.Г. Поэзия Иосифа Гришашвили : Автореф... канд. филол.наук: / Хинтибидзе А.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1953. – 20 с.
1168443
  Абрамович А.Ф. Поэзия Иосифа Павловича Уткина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Абрамович А.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1168444
   Поэзия Ирландии : пер. с ирл. и анг. – Москва : Художественная литература, 1988. – 479 с. : ил.
1168445
  Литвин Э.С. Поэзия Исаковского и народное творчество / Э.С. Литвин. – Смоленск, 1955. – 204 с.
1168446
   Поэзия испанского Возрождения. – М., 1990. – 590с.
1168447
  Коринфский Аполлон Поэзия К.К.Случевского. / Коринфский Аполлон. – С.-Пб. – 87с.
1168448
  Гофман М.Л. Поэзия К.Ф.Рылеева. – Чернигов, 1917. – 16 с.
1168449
  Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство / К. Бальмонт. – Москва : Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 93 с. – На обороте тит. л. дата: 1914-1915; на обл. дата: 1916
1168450
  Зелинский К.Л. Поэзия как смысл : Книга о конструктивизме / Корнелий Зелинский. – Москва : Федерация, 1929. – 316 с.
1168451
   Поэзия Калмыкии. – М., 1940. – 90с.
1168452
   Поэзия Колумбии. – М., 1991. – 348с.
1168453
  Мосолова Е.А. Поэзия Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Мосолова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им.Покровского. – Л., 1950. – 22л.
1168454
  Земцовский И.И. Поэзия крестьянских праздников / И.И. Земцовский. – Л., 1970. – 637с.
1168455
  Поляков М.Я. Поэзия критической мысли : О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории / М.Я. Поляков. – Москва : Советский писатель, 1968. – 342 с.
1168456
   Поэзия кубинского романтизма. – М., 1971. – 190с.
1168457
   Поэзия Кубы. – М., 1980. – 414с.
1168458
   Поэзия Латинской Америки : [сборник] : пер. с исп., португ. и фр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 719с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 170 ; Серия третья. Литература XX в.)
1168459
  Присовский Е.Н. Поэзия Леонида Первомайского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Присовский Е.Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1965. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29
1168460
  Богомолова Н.А. Поэзия Леопольда Стаффа (1878-1957) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Богомолова Н. А.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балканист. – М., 1975. – 25л.
1168461
  Заславский И.Я. Поэзия Лермонтова в годы Великой Отечественной войны / И.Я. Заславский, 1955. – 111с.
1168462
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Л., 1959. – 326 с.
1168463
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Москва-Л. : Наука, 1964. – 266 с.
1168464
  Рысак А.А. Поэзия Леси Украинки в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Рысак А. А. ; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 25 с.
1168465
   Поэзия Литвы. – Вильнюс, 1950. – 492 с. – В изд. также : Поэзии Литвы / П.Г. Антокольский
1168466
  Светулайтис В. Поэзия Людаса Гиры : Автореф... канд. филол.наук: / Светулайтис В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1168467
   Поэзия Люксембурга. – М., 1988. – 502с.
1168468
  Ситенко В.В. Поэзия М.А. Светлова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ситенко В.В. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1964. – 20 с.
1168469
  Султанова Г.Д. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах / Г.Д. Султанова. – Баку, 1979. – 112 с.
1168470
  Султанова Д Г. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Султанова Г.Д.кызы; АН АзССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1168471
  Акперов Акпер Поэзия М.С.Ордубади : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акперов Акпер; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1968. – 24л.
1168472
  Дюшен Э. Поэзия М.Ю. Лермонтовв в ее отношении к русской и западно-европейской литературам / Э. Дюшен ; Пер. с фр. В.А. М-ой и Б.В. Зевалина, под ред. П.П. Миндалева. – Казань : Изд. кн. маг. М,А. Голубева ; [Типо-лит. "Т-го Д--ма В.Еремеев и А. Шашабрин2], 1914. – [2], VI, 156, XII с.


  Ред.: Миндалев, Петр Петрович (1876-1929) Из предисл.: "Настоящая книга представляет собой пер. 3-й ч. "Les influences dans l"oeuvre de Lermontov" труда... Э. Дюшена "Michel Jourievitch Lermontov" Paris, 1910..."
1168473
   Поэзия Магриба. – Москва, 1978. – 232с.
1168474
  Корман Б.О. Поэзия Максима Богдановича (творческий путь) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Корман Б.О.; Борисоглебский учительский институт. – Минск, 1951. – 14 с.
1168475
  Халил Поэзия Максуда Шейхзаде и актуальные проблемы азербайджанско-узбекских литературных связей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Халил Р.о.Х. .; Ин-т литературы. – Баку, 1985. – 55 с.
1168476
  Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой / Л.В. Зубова. – Л., 1989. – 262с.
1168477
  Бреславец Т.И. Поэзия Мацуо Басе : Басе Мацуо, о нем / Т.И. Бреславец ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 152 с. – Библиогр.: с. 144-151
1168478
  Расули М.М. Поэзия Маяковского в Узбекистане / М.М. Расули. – Ташкент, 1965. – 160 с.
1168479
  Субботин А.С. Поэзия Маяковского как система жанров : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Субботин А.С. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1980. – 25 с.
1168480
   Поэзия мередиана роз. – Новосибирск, 1982. – 161с.
1168481
  Суровцев Ю.И. Поэзия Миколы Бажана. / Ю.И. Суровцев. – М, 1970. – 287с.
1168482
   Поэзия мира и дружбы. – Оренбург, 1962. – 128с.
1168483
  Мирианашвили Теймураз Андреевич Поэзия Мирзы Геловани : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Мирианашвили Теймураз Андреевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1981. – 23л.
1168484
  Азизов К. Поэзия Миртемира : Автореф... канд. филол.наук: / Азизов К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 29л.
1168485
  Бабушкин Н.Ф. Поэзия Михаила Исаковского : стенограмма публичной лекции ... / Н.Ф. Бабушкин ; Всесоюзное общ-во по распространению политических и научных знаний, Томское областное отделение. – Томск : [Б. и.], 1951. – 32 с.
1168486
  Твардовский А.Т. Поэзия Михаила Исаковского / А.Т. Твардовский. – Москва : Советская Россия, 1969. – 91 с.
1168487
  Гайничеру О.И. Поэзия Михая Бенюка / О.И. Гайничеру. – Киев, 1981. – 138 с.
1168488
  Гайничеру Олег Иванович Поэзия Михая Бенюка. (От революционного романтизма к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Гайничеру Олег Иванович; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 19л.
1168489
  Тарасенко Л.В. Поэзия молдавского экрана / Л.В. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 137с.
1168490
   Поэзия моя, ты -- из окопа. – М., 1985. – 176с.
1168491
  Мустафин Р.А. Поэзия мужества : к 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля / Р. А. Мустафин. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 3 ; сер. 6 : Литература и искусство)
1168492
  Хайбуллаев С.М. Поэзия мужества и нежности / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1978. – 108с.
1168493
  Пригарина Н.И. Поэзия Музаммада Икбала / Н.И. Пригарина. – М, 1972. – 196с.
1168494
  Хакимов А. Поэзия Мустая Карима. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хакимов А.; Ан СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1965. – 20л.
1168495
  Воздвиженский В.Г. Поэзия Мусы Джалиля / В.Г. Воздвиженский. – Казань, 1981. – 120с.
1168496
  Мазепа Н.Р. Поэзия мысли / Н.Р. Мазепа. – К, 1968. – 123с.
1168497
  Чернышевский Н.Г. Поэзия мысли. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1978. – 112с.
1168498
  Чарыкулиева А.Б. Поэзия Мятаджи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыкулиева А.Б.; АН ТуркмССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1964. – 18л.
1168499
  Магина Р.Г. Поэзия Н. Ф. Щербины : Автореф... канд. филол.наук: / Магина Р. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 23л.
1168500
  Филиппов Г.В. Поэзия Н.Заболоцкого. (Этапы худож. развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов Г.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра советской лит-ры. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1168501
  Крюкова А.М. Поэзия Н.Н. Асеева двадцатых - тридцатых годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крюкова А.М. ; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1168502
  Верник О.А. Поэзия Н.С. Гумилёва в контексте литературы Серебряного века : Монография / О.А Верник; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченка; Восточноукр. центр науч. изуч. лит. и метод. ее преподавания. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 247с. – ISBN 978-966-617-159-0
1168503
  Лазарева Е.И. Поэзия Н.С. Тихонова 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лазарева Е.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1168504
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 255л.
Ч.1. – 1949. – 255л.
1168505
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
Ч.2. – 1949. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
1168506
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернуха Г.Н.; Черновиц. гос. ун-т. Каф. рус. лит. – Киев, 1950. – 18 с.
1168507
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 222с.
1168508
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. / М.Н. Мерцалова. – М., 1975. – 191с.
1168509
  Македонов А.В. Поэзия народного подвига / А.В. Македонов. – М : Современник, 1986. – 251 с.
1168510
   Поэзия народной Монголии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 312 с.
1168511
   Поэзия народной Монголии : в 2 т. ; пер. с монг. – Москва : Радуга. – (Библиотека Монгольской литературы)
Т. 2 : Произведения 1971-1983 гг. – 1985. – 447 с.
1168512
   Поэзия народной Монголии. – М.
Т. 2. – 1985. – 431с.
1168513
  Неженец Н.И. Поэзия народных традиций / Н.И. Неженец. – М. : Наука, 1988. – 205 с.
1168514
   Поэзия народов Дагестана. – Махачкала, 1954. – 718с.
1168515
   Поэзия народов Дагестана. – М.
1. – 1960. – 406с.
1168516
   Поэзия народов Индии. – Москва, 1962. – 192 с.
1168517
   Поэзия народов мира. – М., 1986. – 718с.
1168518
  Кашежева Л.Н. Поэзия народов СССР / Л.Н. Кашежева, А.И. Чагин. – М., 1974. – 125с.
1168519
   Поэзия народов СССР. – К., 1984. – 319с.
1168520
   Поэзия народов СССР IV - XVIII веков. – Москва : Художественная литература, 1972. – 862 с.
1168521
   Поэзия народов СССР XIX - начала ХХ века : [сборник пер. – Москва : Художественная литература, 1977. – 831 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 102 ; Серия вторая. Литература XIX в.;)
1168522
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1168523
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1168524
  Ивич А. Поэзия науки. О лит. науч.-попул. и науч.-худ. / А. Ивич. – Москва, 1967. – 176с.
1168525
  Соловьев Б.И. Поэзия наших дней / Б.И. Соловьев. – М., 1958. – 39с.
1168526
  Осетров Е.И. Поэзия наших дней / Е.И. Осетров. – Москва : Советская Россия, 1965. – 271 с.
1168527
  Розанова Л.А. Поэзия Некрасова и народников / Л.А. Розанова. – Иваново, 1972. – 412 с.
1168528
   Поэзия немецких романтиков. – М., 1985. – 527с.
1168529
  Матвеева В.П. Поэзия немецкой революции 1848 года : Автореф... кандид. филол.наук: / Матвеева В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1168530
  Николаева Т.С. Поэзия немецкой революции 1848 года / Т.С. Николаева. – Саратов, 1961. – 164с.
1168531
  Редькин Валерий Александрович Поэзия Николая Рыленкова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Редькин Валерий Александрович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1937. – 20л.
1168532
  Кириченко В. Поэзия нового авангарда // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 98-126. – ISSN 0203-5847


  О творчестве неоавангардиста Евгения Соя
1168533
   Поэзия Новой Зеландии. – Москва, 1978. – 383с.
1168534
  Львов-Рогачевский В.Л. Поэзия новой России : поэты полей и городских окраин / В. Львов-Рогачевский. – Москва : Тип. "Книгоиздат. писателей в Москве", 1919. – 192 с. – Библиогр.: с. 185-192
1168535
   Поэзия норм и правил. – Москва, 1989. – 79с.
1168536
  Петров Д.П. Поэзия о трудовом героизме / Д.П. Петров. – Москва, 1977. – 63 с.
1168537
  Дубровская Е. Поэзия обыденного жеста: когда прачка превратилась в "нимфу"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 86-106. – ISSN 1812-867Х


  Культурное наследие: мужское любование полуодетой женщиной, занимающейся своим привычным делом - воплотилось в живописи 18 в.
1168538
  Петросян Мари Вартановна Поэзия Ованеса Туманяна в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Петросян Мари Вартановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1168539
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – М. : Знание, 1963. – 46 с.
1168540
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
1168541
   Поэзия Октября. – М., 1977. – 542с.
1168542
   Поэзия Октября. – Минск, 1983. – 223с.
1168543
   Поэзия Октября. – М., 1987. – 318с.
1168544
  Гиринская-Сомова Поэзия Октября и поэты Ленинграда / Гиринская-Сомова. – Л., 1967. – 24с.
1168545
   Поэзия освобожденного Китая. – Л., 1951. – 120с.
1168546
  Крыса Б.С. Поэзия П.Тычины и М.Рыльского в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03. / Крыса Б.С. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 24 с.
1168547
  Новрузова С.М. Поэзия Парвин Э"Тесами. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.645 / Новрузова С.М.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 32л.
1168548
  Данилин Ю.И. Поэзия Парижской Коммуны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 44с.
1168549
  Воробьева Н.П. Поэзия Парижской коммуны в украинских переводах : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Воробьева Н. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 235л.
1168550
  Воробьева Наталья Павловна Поэзия парижской комунны в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Воробьева Наталья Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1168551
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М., 1976. – 527с.
1168552
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – 2-е изд. – М., 1984. – 527с.
1168553
  Меньшутин А.Н. Поэзия первых лет революции (1917-1920). / А.Н. Меньшутин, А.Д. Синявский ; Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – Москва : Наука, 1964. – 442 с., 1 л. ил.
1168554
   Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. – М., 1990. – 271с.
1168555
  Лазарук М.А. Поэзия Пимена Панченки : Автореф... канд. филол.наук: / Лазарук М.А.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 20л.
1168556
  Виппер Ю.Б. Поэзия плеяды : cтановление литературной школы / Ю.Б. Виппер ; АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1976. – 432 с.
1168557
   Поэзия Плеяды : [сборник ; на фр. яз. с параллельными рус. текстами. – Москва : Радуга, 1984. – 828 с.
1168558
  Раппопорт Е.Г. Поэзия поиска. / Е.Г. Раппопорт. – Иркутск, 1980. – 272с.
1168559
  Анисимов В.И. Поэзия правды и мечты: нравственные искания в творчестве советских поэтов 60-70-х гг. : пособие для учащихся / В.И. Анисимов. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с. : ил.
1168560
  Говоров А.В. Поэзия природы / А.В. Говоров. – СПб, 1911. – 141с.
1168561
  Мичурин-Азмекей Поэзия природы : рассказы / Александр Мичурин-Азмекей ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
1168562
   Поэзия природы в детской книге : Советский художник. – [25] с.
1168563
  Золотусский И.П. Поэзия прозы / И.П. Золотусский. – Москва, 1987. – 238 с.
1168564
  Старикова Е.В. Поэзия прозы. / Е.В. Старикова. – Москва, 1962. – 272с.
1168565
  Ефремов Ю.К. Поэзия пространства / Ю.К. Ефремов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 87 с.
1168566
  Коваленков А.А. Поэзия простых слов / А.А. Коваленков. – М, 1965. – 88с.
1168567
  Тартаковский П.И. Поэзия пустыни и весны / П.И. Тартаковский. – Ташкент, 1974. – 184с.
1168568
  Фомичев С.А. Поэзия Пушкина / С.А. Фомичев. – Л. : Наука, 1986. – 302 с.
1168569
  Кузнецова С.В. Поэзия Пушкина в английских переводах : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Кузнецова С.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1168570
  Гастев А. Поэзия рабочего удара / А. Гастев. – Харьков, 1919. – 215с.
1168571
  Гастев А.К. Поэзия рабочего удара / А.К. Гастев. – Москва, 1964. – 309с.
1168572
  Гастев А.К. Поэзия рабочего удара / А.К. Гастев. – Москва, 1971. – 303с.
1168573
  Кузин Н.Г. Поэзия рабочего Урала / Н.Г. Кузин. – Москва : Современник, 1974. – 126 с.
1168574
   Поэзия рабочих рук. – М., 1964. – 280с.
1168575
  Вавере В. Поэзия Райниса на русском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 217-231
1168576
   Поэзия революции 1848 года в Германии. – Москва, 1958. – 303с.
1168577
  Осьмаков Н.В. Поэзия революционного народничества. / Н.В. Осьмаков. – М., 1961. – 200 с.
1168578
  Волошко Е. Поэзия революционной бури / Е. Волошко. – Сталино-Донбасс, 1961. – 195с.
1168579
  Нагорная Н.М. Поэзия революционных народников периода "Земли и воли" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Нагорная Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1168580
  Лелевич Г Поэзия революционных разночинцев 60-80 гг. XIX века / Г. Лелевич [лит. псевд.]. – Москва ; Ленинград : Госиздат Художественной литературі, 1931. – 160 с.
1168581
   Поэзия романтизма. Россия, 19 век [Електронний ресурс]. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 6 ч. 07 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884150652


  В сборник включены стихи русских поэтов А. Толстого, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и К. Батюш
1168582
   Поэзия России присягает. – М., 1970. – 175с.
1168583
   Поэзия российских деревень. – Москва, 1982. – 320с.
1168584
  Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII - нач. XVIII в.) / Л.И. Сазонова. – М., 1991. – 261с.
1168585
  Волков А.А. Поэзия русского империализма / А.А. Волков. – Москва, 1935. – 223с.
1168586
  Базанов В.Г. Поэзия русского Севера : карельские статьи и очерки / В.Г. Базанов. – Карелия : Карелия, 1981. – 288с.
1168587
  Сынах А.А. Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 51-57. – ISSN 2077-1800
1168588
  Разова В.Д. Поэзия С.Я. Маршака : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Разова В.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 15 с.
1168589
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – Л., 1982. – 343с.
1168590
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 1991. – 370с.
1168591
  Вагаб-Заде Поэзия Самеда Вургуна. : Автореф... Канд.филолнаук: / Вагаб-Заде Б.; М-во высшего образования СССР. – Баку, 1950. – 19 с.
1168592
  Мирошниченко М.П. Поэзия света, тени и темноты: лирическое "Я" и "Другой" в категориях темноты и света // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 45-49. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті були представлені і проаналізовані зразки поезії, що яскраво реалізують принципи світла, тіні і темряви. Принцип світла есплікується в образи таких явищ, як денний час доби, буттєвості, персоналізація «Я», іншого персонажа і конкретність / ...
1168593
   Поэзия свободной Венгрии. – М., 1952. – 152с.
1168594
   Поэзия Севера. – Архангельск, 1966. – 216с.
1168595
  Копырин Николай Захарович Поэзия Серафима Романовича Кулачикова-Элляя : Автореф... канд. филол.наук: / Копырин Николай Захарович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 19л.
1168596
  Юшин П.Ф. Поэзия Сергея Есенина 1910-1923 годов. / П.Ф. Юшин. – Москва, 1966. – 319 с.
1168597
   Поэзия серебрянного века,. – М., 1991. – 574с.
1168598
   Поэзия Сибири. – Новосибирск, 1957. – 248с.
1168599
  Шефтелевич Н.С. Поэзия Симадзаки Тосона. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Шефтелевич Н.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1168600
  Прашкович Н.И. Поэзия Симеона Полоцкого. Ранний период (1648-1664) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прашкович Н.И.; АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы. – Минск, 1964. – 15л.
1168601
   Поэзия скальдов. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1979. – 182, [2] с. – Приложения: с. 77-130. – (Литературные памятники / редкол. : М.П. Алексеев, Н.И. Балашов, Г.П. Бердников и др.)
1168602
  Белый А. Поэзия слова : Пушкин, Тютчев, Баратынский, Вяч, Иванов, Блок / Андрей Белый. – Петербург : Эпоха, 1922. – 135 с.
1168603
   Поэзия Словении XX век. – Москва : Художественная литература, 1989. – 286 с.
1168604
   Поэзия Советской Армении. – М., 1947. – 222с.
1168605
  Залесская Л.И. Поэзия советской Белоруссии / Л.И. Залесская. – М, 1960. – 299с.
1168606
   Поэзия советской Бурят-Монголии. – М., 1950. – 468с.
1168607
   Поэзия Советской Татарии. – М., 1955. – 448с.
1168608
   Поэзия советской Украины. – М., 1939. – 422с.
1168609
   Поэзия советской Якутии. – М., 1955. – 543с.
1168610
  Дадашева Умханум Манаф кызы Поэзия современного иранского поэта Ахмед Шамлу : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Дадашева Умханум Манаф кызы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1975. – 34л.
1168611
  Алишанова Г.Г. оглы Поэзия современного курдского поэта Абдуллы Горана : Автореф... канд. филол.наук: / Алишанова Г. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т народов Ближн. и Средн. Вост. – Баку, 1966. – 24л.
1168612
  Аскеров Шамиль Салим оглы Поэзия современного курдского поэта Джагархуна. : Автореф... наук: / Аскеров Шамиль Салим оглы; АН Аз.ССР. Инст. народов Ближн. и Сред.Востока. – БАку, 1969. – 26л.
1168613
   Поэзия современной Румынии. – М., 1979. – 335с.
1168614
   Поэзия современной Югославии. – Москва, 1981. – 510 с.
1168615
  Турков А.М. Поэзия созидания / А.М. Турков. – Москва, 1962. – 254с.
1168616
  Ильинская С.Б. Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции / С.Б. Ильинская. – М., 1974. – 196с.
1168617
   Поэзия социализма. – Москва : Наука, 1969. – 395 с.
1168618
   Поэзия социалистических стран Европы : [сборник переводов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 831с. : 16 л. цв.ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 171 ; Серия третья. Литература XX в.)
1168619
  Ржевская Е. Поэзия старой дворянской усадьбы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0869-8171


  Саратівський художник Павло Тимофіїв
1168620
   Поэзия стекла. – Томск, 1991. – 120с.
1168621
  Ланина В.П. Поэзия строгой любви / В.П. Ланина. – Москва, 1965. – 191с.
1168622
  Леонов Б.А. Поэзия судьбы народной / Б.А. Леонов. – Элиста, 1970. – 104 с.
1168623
  Луговской В. Поэзия Сулеймана Рустама / В. Луговской, И. Поступалький. – Москва, 1948. – 3-9с.
1168624
  Попов А. Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV - XVIII вв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 242-250. – ISSN 2077-7280
1168625
   Поэзия США. – Москва, 1982. – 892с.
1168626
  Ващук Ф.Т. Поэзия Т.Г. Шевченко периода ссылки 1847-50 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ващук Ф.Т.;. – Одесса, 1954. – 15л.
1168627
  Брагинский И.С. Поэзия таджикского народа / И.С. Брагинский. – Москва : [Б. и.], 1951. – С. 3-26
1168628
  Алто Э.Л. Поэзия Тайсто Сумманена : критич. очерк / Э.Л. Алто ; науч. ред. Э.Г. Карху. – Петрозаводск : Карелия, 1978. – 43 с.
1168629
   Поэзия танца. – М., 1971. – 269с.
1168630
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченка / М.Ф. Рыльский. – М.
2-й. – 1948. – с.
1168631
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченко / М.Ф. Рыльский. – М., 1961. – 70с.
1168632
  Бояджиев Г.Н. Поэзия театра : статьи / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Искусство, 1960. – 464 с. : ил. – Библиогр.:. 462
1168633
  Абуладзе М.С. Поэзия Тициана Табидзе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе М.С.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1168634
  Дорофеева Л.В. Поэзия Томаса Гарди : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дорофеева Л.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 16 с.
1168635
   Поэзия Трубадуров. – М., 1974. – 575с.
1168636
   Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 575 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 23 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков)
1168637
   Поэзия труда. – М., 1948. – 248с.
1168638
  Мальгин А.В. Поэзия труда / А.В. Мальгин. – М : Знание, 1986. – 62 с.
1168639
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы : очерки творчества Н.А. Некрасова / В.А. Архипов. – Ярославль : Книжное изд-во, 1961. – 424 с.
1168640
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы : очерки творчества Н.А. Некрасова / В.А. Архипов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 399 с.
1168641
  Джрбашян Э. Поэзия Туманяна / Э. Джрбашян. – Москва, 1969. – 280 с.
1168642
   Поэзия Туркмении. – М., 1945. – 94с.
1168643
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков 6-8 вв. н.э. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стеблева И.В.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 19л.
1168644
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII веков. / И.В. Стеблева. – М., 1965. – 148с.
1168645
  Шомина В.Г. Поэзия тюрьмы, каторги и ссылки. (Нар. песни и стихи второй половны XIX - начала ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Шомина В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
1168646
  Озеров Л.А. Поэзия Тютчева / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 109с.
1168647
  Орлов О.В. Поэзия Тютчева / О.В. Орлов. – М., 1981. – 149с.
1168648
  Хорольский Виктор Васильевич Поэзия У.Б.Йетса 1880-1920-х годов. (Эволюция образ. системы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хорольский Виктор Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.11. – М., 1978. – 15л.
1168649
  Венедиктова Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена / Т.В. Венедиктова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 128 с.
1168650
  Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева / В.Н. Касаткина. – Москва, 1978. – 175с.
1168651
  Гаджиев А.Г. Поэзия Фаррохи Йезди : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.Г. ; Азерб. ин-т востковедения. – Баку, 1964. – 22 с.
1168652
  Мазитов З.М. Поэзия Фатиха Карима : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мазитов З. М. ; МВО СССР , Казан.ГУ, Каф. татар. яз. и лит-ры. – Казань, 1955. – 16 с.
1168653
   Поэзия Федерико Гарсиа Лорки. – М., 1968. – 38с.
1168654
  Тихомиров В.М. Поэзия Фета. – Киев, 1914. – 20 с.
1168655
   Поэзия Финляндии. – М., 1962. – 559с.
1168656
   Поэзия Финляндии. – Москва : Прогресс, 1980. – 384 с.
1168657
   Поэзия Финляндии. – Москва : Прогресс, 1980. – 384 с.
1168658
   Поэзия Франции. – М., 1985. – 464с.
1168659
   Поэзия французской революции 1848 г. Антология. – Москва : Художественная литература, 1948. – 247 с.
1168660
   Поэзия Хакассии. – М., 1955. – 176с.
1168661
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи / Л.Е. Черкасский. – М, 1963. – 148с.
1168662
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи (192-232) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасский Л.Е. ; МГУ , Ин-т восточ. языков. – Москва, 1962. – 20 с.
1168663
   Поэзия Чечено-Ингушетии : [Народные песни] : [Стихи]. – Грозный : Чечинггосиздат, 1938. – 128 с.
1168664
   Поэзия Чечено-Ингушетии. – Москва : Художественная литература, 1938. – 83 с.
1168665
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – М., 1959. – 279с.
1168666
   Поэзия ЧССР. – М., 1975. – 399с.
1168667
   Поэзия ЧССР. – Москва, 1983. – 591с.
1168668
  Нестерова Е.К. Поэзия Эдгарда По : Автореф... канд. филол.наук: / Нестерова Е. К.;. – М., 1976. – л.
1168669
  Рождественская И.С. Поэзия Эдуарда Багрицкого / И.С. Рождественская. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отд-ние, 1967. – 311 с. : ил., 1 л. портр.
1168670
  Банковская Н.П. Поэзия Эдуарда Багрицкого в ее связях с украинской романтической литературой. : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Банковская Нина Павловна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 184 л. – Библиогр.: л. 1-11
1168671
  Копырин Н.З. Поэзия Элляя. / Н.З. Копырин. – Якутск, 1964. – 176 с.
1168672
   Поэзия эпохи Сун. – Москва : Художественная литература, 1959. – 360 с.
1168673
   Поэзия эпохи Тан. – М., 1987. – 478с.
1168674
   Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. – М., 1976. – 367с.
1168675
  Куделин В.Б. Поэзия Юнуса Эмре / В.Б. Куделин. – М, 1980. – 176с.
1168676
  Михайлов Д.Н. Поэзия Я.П. Полонского : критический очерк / Д. Михайлов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у Н. Герасимова ; [Паровая тип. Л.А. Трунова], 1900. – 32 с.


  Содержание: Поэтическая автобиография Полонского, Халанского. Празднование 50-летия поэтической деятельности Полонского, Незеленова. Я.П. Полонский (некролог) (из «Истор. Вестника» 1898 г. №11) Поэтическая сфера музы Полонского, Аммона, Морозова и ...
1168677
  Муру К. Поэзия Яана Кярнера : Автореф... канд. филол.наук: / Муру К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 18л.
1168678
  Исмаил-Заде Э Д.Б. Поэзия Ягма Джандаги. : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Исмаил-Заде Д.Б.Э.; АН АзССР. Ин-тут литературы. – Баку, 1968. – 26л.
1168679
  Залесская Л.И. Поэзия Янки Купалы / Л.И. Залесская. – Москва, 1952. – 31с.
1168680
  Лиокумович Тимофей Борисович Поэзия Янки Купалы в русских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01., 10.01.03 / Лиокумович Тимофей Борисович; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1973. – 19л.
1168681
  Лиокумович Т. Поэзия Янки Купалы в русских переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 154-192
1168682
  Вольф Е. Поэзия, ее происхождение, развитие, виды и сущность / Евгений Вольф, проф. ; В перераб. для рус. шк. Константина Бархина, преп. Одес. гимназии М. Иглицкого, Общ. торг. шк. – Одесса : Изд. книгоидат "Порядок", С. К. Цессарского в Одессе, 1913. – 31 с. – (Чтения по теории словесности : Пособие для учащих и учащихся ; Вып. 1)


  Авт.: Бархин, Константин Борисович
1168683
  Иванисенко А В. Поэзия, жизнь, человек / А В. Иванисенко, . – М., 1962. – 227с.
1168684
   Поэзия, и Волга, и любовь. – Ярославль, 1986. – 350с.
1168685
  Покровский В.И. Поэзия, как главный фактор эстетического развития / [соч.] В. Покровского. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – VI, 178 с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. 167-178)


  На тит. л. печать-фамилия: И. Турчинович
1168686
  Павловский Е.Н. Поэзия, наука и ученые / Е.Н. Павловский. – Москва-Ленинград, 1958. – 155 с.
1168687
  Салихова Х.С. Поэзия, рожденная революцией / Х.С. Салихова. – Ташкент, 1988. – 78с.
1168688
  Гофман М.Л. Поэзия. Боратынского : истолрико-литературный этюд / М.Л. Гофман. – Петроград : Гос.. тип., 1915. – 28, [1] с., 1 л. портр.


  На тит. л. экз. № 25671 дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
1168689
  Шекспир У. Поэзия. Монологи : [пер. с англ.] / Уильям Шекспир ; cост. С. Макуренкова. – Москва : Академия-Academia, Русь, 2002. – 288 с. – ISBN 5-89-655-017-00
1168690
  Минералов Ю.И. Поэзия. Поэтика. Поэт / Ю.И. Минералов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 205 с.
1168691
  Макаров А.Н. Поэзия.Идущим вслед / А.Н. Макаров. – М, 1969. – 928с.
1168692
  Микеланджело Поэзия; Письма; Суждения современников / Микеланджело. – Москва, 1983. – 452с.
1168693
  Добин Е.С. Поэзтика киноискусства. / Е.С. Добин. – М., 1961. – 228с.
1168694
  Рябов Г.Г. Поэлементное моделирование вычеслительных систем / Г.Г. Рябов, Г.Л. Лакшик ; ИТМ и ВТ АН СССР. – Москва, 1978. – 90 с.
1168695
  Корнилов Б.П. Поэма / Б.П. Корнилов. – М, 1978. – 212с.
1168696
  Симеонов И. Поэма "Вила-посестра" Леси Украинки и героический эпос южных славян // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 180-187
1168697
  Аббасов А.М. Поэма "Искандер-намэ" Низами Гянджеви : Автореф... Канд.филол. наук: / Аббасов А.М.; Ком.выш. и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 24л.
1168698
  Тиховодов А.А. Поэма "Кулак" и основная проблематика творчества И. С. Никитина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тиховодов А.А. ; Казан. ГУ. – Горький, 1952. – 17 с.
1168699
  Хисамов Н.Ш. Поэма "Кысса и Йусуф" Кул "Али / Н.Ш. Хисамов. – Москва, 1979. – 254с.
1168700
  Сасаниян Ч.С. Поэма "Лейли и Меджун" Низами : Автореф... канд. филол.наук: / Сасаниян Ч. С.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1970. – 32л.
1168701
  Магеррамов Т.А. Поэма "Меджин и Лейли" Амир Хосрова Дехлеви : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Магеррамов Т. А. ; АН АзССР , Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 32 с.
1168702
  Конокотина А.Т. Поэма "Мцыри" и лирика М.Ю. Лермонтова. Уч. метод. пособие для уч-лей 8, 9 классов осетинской школы. / А.Т. Конокотина, Л.М. Лукашенко. – Орджоникидзе, 1962. – 107 с.
1168703
  Никитская Е.И. Поэма "Сон Адама" в контексте творчества Н.С. Гумилева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 67-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1168704
  Гулиев А.М. Поэма "Юсуф и Зулейха" Абдурахмана Джами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гулиев А.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 28 с.
1168705
  Груздев А.И. Поэма А.Н.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.И. Груздев. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1966. – 119 с.
1168706
  Рощин П.Ф. Поэма А.Твардовского "Василий Теркин". / П.Ф. Рощин. – 2-е изд. – М, 1959. – 68с.
1168707
  Лейдерман Н.Л. Поэма А.Твардовского "За далью - даль": преодоление социалистического канона // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.13-22. – ISSN 0130-9730
1168708
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – М., 1962. – 191с.
1168709
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1967. – 216 с.
1168710
  Долгополов Л.К. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / Л.К. Долгополов. – Л., 1979. – 102с.
1168711
  Иванов С. Поэма Алишера Навои "Язык птиц" (опыт переводческого истолкования) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 135-160
1168712
  Чернин В.К. Поэма Альфреда Теннисона "Леди из Шалотта" в русских переводах конца 19 века / В.К. Чернин, Д.Н. Жаткин // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0130-9730
1168713
  Дубашинский И.А. Поэма Байрона "Дон-Жуан". : уч. пособие / И.А. Дубашинский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 112 с.
1168714
  Шигарин Н.Д. Поэма в Киеве и на Полесье и мелкие стихотворения / [соч.] Н.Д. Шигарина. – Киев : В тип. Е.Я. Федотова, 1876. – [4], 170 с.
1168715
  Червяченко Г.А. Поэма в советской литературе. / Г.А. Червяченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 187с.
1168716
  Прищепа В.П. Поэма в творчестве Е.А.Евтушенко и А.А.Вознесенского (1960-65 гг.) / В.П. Прищепа. – Красноярск, 1990. – 154 с.
1168717
  Абрамов А.М. Поэма В. Маяковского "Хорошо!" / А.М. Абрамов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 95 с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1168718
  Машбиц-Веров Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – 2-е изд.. – М. : Просвещение, 1984. – 129 с.
1168719
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – М. : Высшая школа, 1980. – 109 с.
1168720
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 109 с.
1168721
  Вишневский К.Д. Поэма В.В. Маяковского "Хорошо!" / К.Д. Вишневский. – Москва, 1987. – 205 с.
1168722
  Машбиц-Веров Поэма В.В.Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – Москва : Просвещение, 1974. – 128 с.
1168723
  Сулимова В. Поэма В.Маяковского "Хорошо" / В. Сулимова. – М., 1968. – 8 с.
1168724
  Никитина Е. Поэма военных лет / Е. Никитина. – Саратов, 1958. – 136 с.
1168725
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – М., 1970. – 112с.
1168726
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 143с.
1168727
  Киреенко К.Т. Поэма встречи : стихи / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 91 с.
1168728
  Смирнова Е.А. Поэма Гоголя "Мертвые души" / Е.А. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1987. – 197с.
1168729
  Зайцев В.К. Поэма Ивана Гундулича "Осман" : Автореф... канд. филол.наук: / Зайцев В.К.;. – Ленинград, 1954. – 16 л.
1168730
  Коваленко С.А. Поэма как жанр литературы / С.А. Коваленко; С.А. Кораленко. – Москва : Знание, 1982. – 112 с. – (Нар. ун-т. Фак. литературы и искусства)
1168731
  Миколайтис-Путинас Поэма Кристианаса Донелайтиса : сборник стихотворений / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1946. – С.103-110
1168732
  Гиреев А Д. Поэма Лермантова "Демон". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиреев Д.А,; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 10л.
1168733
  Кирилюк З.В. Поэма Лермонтова "Демон" в украинских переводах : (к вопросу о трактовке центральных образов) // Братнє єднання літератур народів СРСР : [збірник статей] / [редкол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 125-133
1168734
  Кулаковский Ю.А. Поэма Люкреция "О природе" // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 201-215. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1168735
  Федирко И.Ф. Поэма М.М.Хераскова "Россиада" : Дис... канд. филол.наук: / Федирко И.Ф.;. – К., 1948. – л. – Бібліогр.:л.278-282
1168736
  Гиреев Д.А. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1958. – 208 с.
1168737
  Логиновская Е.В. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Е.В. Логиновская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 118 с.
1168738
  Раков В.П. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" : Автореф... канд.филол.наук: / Раков В.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 15л.
1168739
  Абрамов А.М. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / А.М. Абрамов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 220 с.
1168740
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1951. – 64 с.
1168741
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1956. – 87с.
1168742
  Колевский В. Поэма Маяковского "Хорошо!" / В. Колевский. – София, 1958. – 216 с.
1168743
   Поэма Маяковского "Хорошо". – М., 1958. – 316 с.
1168744
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – М., 1950. – 48 с.
1168745
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 73 с.
1168746
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М. : Знание, 1953. – 40 с.
1168747
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 112 с. : ил. – (Массовая ист.-лит. б-ка)
1168748
  Розанова Л.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Л.А. Розанова. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 320 с.
1168749
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 102-103. – (Массовая ист.-лит. б-ка)
1168750
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1986. – 76 с.
1168751
  Соколова Л.А. Поэма Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". / Л.А. Соколова. – Л., 1959. – 38с.
1168752
  Колосова Т.С. Поэма Н.А.Некрасова "Мороз, красный нос" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Колосова Т.С.; Ин-т русской лит-ры АН СССР. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1168753
  Битюгова И.А. Поэма Н.А.Некрасова "Русские женщины". : Автореф... Канд.филол.наук: / Битюгова И.А.; АН СССР. – Ленинград, 1952. – 24 с.
1168754
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А.Некрасова "Современники". : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокшин В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1168755
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" / А.М. Докусов. – Л., 1959. – 51с.
1168756
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" в школьном изучении / А.М. Докусов, М.Г. Качурин. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
1168757
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души" / Смирнова-Чекина. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 318с.
1168758
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – Москва : Знание, 1952. – 40с.
1168759
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – Москва : Просвещение, 1964. – 279с.
1168760
  Числов М.М. Поэма набирает высоту. : статья / М.М. Числов. – Москва : Правда, 1982. – 47 с.
1168761
  Плахотишина В.Т. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Т. Плахотишина. – Киев, 1956. – 155 с.
1168762
  Журко Ф.М. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Ф.М. Журко. – Москва : Просвещение, 1968. – 159 с.
1168763
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Некрасова "Кому на Руси житьь хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М., 1954. – 208 с.
1168764
  Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы Поэма Низами "Хосров и Ширин" и разработка этой темы в литературе Востока : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы ; АН АзССР , Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 74 с.
1168765
  Саблин В.Г. Поэма ночи / В.Г. Саблин. – Сухуми, 1981. – 31с.
1168766
  Балин И.В. Поэма о бильярде / И.В. Балин. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 223 с.
1168767
  Заводчиков В.П. Поэма о Владимире Шатрове / В.П. Заводчиков. – Беломорск, 1944. – 26с.
1168768
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Дабе Мамсуров, ; пер. с осет. Л.Лебединский. – Москва : Советский писатель
3. – 1975. – 254 с.
1168769
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Дабе Мамсуров ;. – Москва, 1981. – 703 с.
1168770
  Рахим Э. Поэма о двадцати двух / Эгам Рахим; авториз. пер. с узб. А.Наумова. – 2-е, переизд. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 51 с.
1168771
   Поэма о дереве : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [147] с. : ил.
1168772
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите / А.Я. Сыркин. – Москва, 1964. – 240с.
1168773
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: / Сыркин А.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1962. – 22л.
1168774
   Поэма о крыльях. – Москва, 1988. – 528 с.
1168775
  Пермитин Е.Н. Поэма о лесах / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1973. – 304с.
1168776
  Эралиев С. Поэма о любви / С. Эралиев. – М, 1962. – 104с.
1168777
   Поэма о любви. – М., 1968. – 32с.
1168778
  Заславский И.Я. Поэма о мужестве и гражданском долге / И.Я. Заславский. – Киев, 1967. – 88с.
1168779
  Сомова С.А. Поэма о поэте / С.А. Сомова. – Ташкент, 1962. – 87с.
1168780
  Чачиков А. Поэма о Руставели. / А. Чачиков, 1938. – 50с.
1168781
  Руми Дж. Поэма о скрытом смысле / Дж. Руми. – Москва : Наука, 1986. – 269 с.
1168782
  Нерис С. Поэма о Сталине / С. Нерис; пер. М. Зенкевича. – Вильнюс : Художественная литература, 1953. – 40 с. : ил.
1168783
  Кольридж С.Т. Поэма о старом моряке / С.Т. Кольридж. – Пб., 1919. – 40с.
1168784
  Милова Г.П. Поэма о сыне. / Г.П. Милова. – Кастрома., 1956. – 45с.
1168785
  Шейхзаде М. Поэма о Ташкенте / М. Шейхзаде; пер. с узбек. В.Державин. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1959. – 68 с.
1168786
  Погодин Н.Ф. Поэма о топоре / Н.Ф. Погодин. – Челябинск, 1987. – 260с.
1168787
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – М., 1965. – 551с.
1168788
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – Иркутск, 1971. – 388с.
1168789
  Зульфия Поэма огня и дороги : поэма / Зульфия. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 27 с.
1168790
  Бородулин Р. Поэма признания : стихи и поэмы / авториз. пер. с белорус. ; Рыгор Бородулин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 206 с.
1168791
  Марцинкявичюс Ю.М. Поэма Прометея. / Ю.М. Марцинкявичюс. – М, 1977. – 27-45с.
1168792
  Софронов А.В. Поэма прощания / А.В. Софронов. – Москва, 1969. – 148с.
1168793
  Софронов А.В. Поэма прощания / А.В. Софронов. – Москва, 1973. – 222с.
1168794
  Софронов А.В. Поэма прощания / А.В. Софронов. – Москва, 1980. – 152с.
1168795
  Пархоменко М.Н. Поэма революционного гнева. ("Гайдамаки" Т.Г. Шевченко) // Ранний Шевченко / Н.Ф. Бельчиков, 1939. – С. 72-101
1168796
  Мекш Э.Б. Поэма С.А,Есенина "Анна Снегина" / Э.Б. Мекш. – Рига, 1987. – 65 с.
1168797
  Любарева П Е. Поэма Т. Твардовского "За далью-даль" / Е. Любарева. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 103 с.
1168798
  Антонец Е.В. Поэма Цицерона о Цезаре: история создания и проблемы идентификации // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 44-61. – ISSN 0321-0391
1168799
  Морозов С.В. Поэма Щира-любовь [Поема Щира-любов] / Соч. С.В. Морозова. – Одесса : Изд. О. Федоpова ; Тип. Л. Hитче, 1897. – 15 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. з: Мыхайло-Чоботарь або всему голова сто цилковых: Слободцьке сватання в 1-й діи комычне с писнямы / С.В. Морозов. 1898
1168800
  Железнов П.И. Поэмы-воспоминания / П.И. Железнов. – Москва : Художественная литература, 1973. – 103 с.
1168801
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1891. – 141с.
1168802
  Пушкин А.С. Поэмы : Вступительная статья "Поэмы Пушкина" / Иванова-Разумкова / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под редакцией, со статьями и примечаниями Иванова-Разумкова ; № 38)
Руслан и Людмила ; Кавказский пленник; Браться-разбойники; Бахчисарайский фонтан; Цыгане; Граф Нулин; Полтава; Галуб; Медный всадник. – 1912. – XXXIV, 294 с.


  16 см.
1168803
  Асеев Н.Н. Поэмы / Н.Н. Асеев. – Ленинград-Москва : ГИЗ, 1925. – 89 с.
1168804
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1935. – 454с.
1168805
  Важа Пшавела Поэмы : Пер. с груз. / Важа Пшавела. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 117с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1168806
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1936. – 318с.
1168807
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 339с.
1168808
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 422с.
1168809
  Шевченко Т.Г. Поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1939. – 114 с.
1168810
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Горький, 1944. – 239с.
1168811
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Ленинград, 1944. – 119с.
1168812
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1947. – 292с.
1168813
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Ред. В. Гольцева и С. Чиковани. – Ленинград : ГИХЛ, 1947. – 141с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1168814
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1948. – 216с.
1168815
  Белевич А. Поэмы : пер. с белорус. А.Прокофьева / Белевич А. ; пер. с белорус. А. Прокофьева. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 116 с.
1168816
  Пушкин А.С. Поэмы / Пушкин. – Кострома : Псковское областное газетно-книжное издательство, 1949. – 280 с.
1168817
  Шогенцуков А.А. Поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. С.Липкина : Советский писатель, ЛО, 1949. – 172 с.
1168818
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1950. – 323с.
1168819
  Миршакар М. Поэмы / М. Миршакар. – Москва : Советский писатель, 1950. – 52 с.
1168820
  Кулешов А.А. Поэмы / А.А. Кулешов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 140 с.
1168821
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Пер. с груз. Н. Заболоцкий; Под ред. П. Ингороква. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 200с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1168822
  Чивилихин А.Т. Поэмы / А.Т. Чивилихин. – Л., 1951. – 112с.
1168823
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Пер. с груз. Н. Заболоцкий. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 258с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1168824
  Гарнакерьян А.Г. Поэмы / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1953. – 95с.
1168825
  Гомер Поэмы / Гомер ; под ред. Минского, Жуковского ; ил. И. Архипова. – Москва ; Ленинград : Государственное из-во Детской Литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1953. – 520 с. : илл. – (Школьная библиотека)
1168826
  Пшавела В. Поэмы / В. Пшавела. – Москва : Художественная литература, 1953. – 258 с.
1168827
  ЩИпачев Поэмы / ЩИпачев. – Минск, 1954. – 56с.
1168828
  Пономарь Ф.М. Поэмы / Ф.М. Пономарь. – Кишинев, 1955. – 171с.
1168829
  Берггольц О. Поэмы / О. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1955. – 200 с.


  Февральский дневник. Ленинградская поэма. Памяти защитников. Твой путь. Первороссийск. Верность.
1168830
  Кулешов А.А. Поэмы / А.А. Кулешов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 307 с.
1168831
  Зарицкий А.А. Поэмы : поэмы / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1957. – 151 с.
1168832
  Истру Б. Поэмы : поэмы / Б. Истру; пер. с молдав. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 160 с.
1168833
  Каменский В.В. Поэмы / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1958. – 175 с.
1168834
  Чех С. Поэмы / С. Чех. – М, 1958. – 131с.
1168835
  Тильвитис Т. Поэмы / Т. Тильвитис. – Москва : ГИЛХ, 1958. – 256 с.
1168836
  Белевич А.П. Поэмы / Белевич А.П. ; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 112 с.
1168837
  Оленич-Гнененко Поэмы / Оленич-Гнененко. – Ростов-на-Дону, 1959. – 64с.
1168838
  Болтачев Р.Ф. Поэмы / Р.Ф. Болтачев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1960. – 68 с.
1168839
  Рядченко И.И. Поэмы / И.И. Рядченко. – О., 1960. – 60с.
1168840
  Каменский В.В. Поэмы : повести и рассказы / В.В. Каменский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1168841
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 255с.
1168842
  Васильев С.А. Поэмы / С.А. Васильев. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 304 с.
1168843
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва, 1963. – 495с.
1168844
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 256с.
1168845
  Мартынов Л.Н. Поэмы / Л.Н. Мартынов. – Новосибирск, 1964. – 162с.
1168846
  Петров В. Поэмы / В. Петров. – М., 1965. – 112с.
1168847
  Корниенко В.Л. Поэмы / В.Л. Корниенко. – Калининград, 1966. – 55с.
1168848
  Ручьев Б.А. Поэмы / Б.А. Ручьев. – Москва, 1967. – 138 с.
1168849
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1970. – 239с.
1168850
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Саратов : Приволж. кн. изд., 1970. – 191с.
1168851
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1970. – 382с.
1168852
  Джансугуров И. Поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата, 1971. – 71 с.
1168853
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1971. – 191с.
1168854
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва, 1971. – 487с.
1168855
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1972. – 191с.
1168856
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1972. – 223с.
1168857
  Навои А. Поэмы / Алишер Навои; пер. со староузб. – Москва : Художественная литература, 1972. – 815 с. – (Библиотека всемирной литературы ; серия 1, т. 26)
1168858
  Твардовский А.Т. Поэмы : Страна Муравия. Василий Теркинг7. Дом у дороги. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Пермь, 1973. – 494с.
1168859
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Фрунзе, 1974. – 658с.
1168860
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1974. – 191с.
1168861
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Москва : Советская Россия, 1974. – 174с. – (Школьная библиотека)
1168862
  Берггольц О.Ф. Поэмы / О.Ф. Берггольц ; вступ. ст. Д. Хренкова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 218 с., [1] л. портр.
1168863
  Дудин М.А. Поэмы / М.А. Дудин. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 279с.
1168864
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 136с.
1168865
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 191с.
1168866
  Симонов К.М. Поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 94с.
1168867
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1976. – 207с.
1168868
  Альвер Б. Поэмы / Б. Альвер. – Таллин, 1976. – 60 с.
1168869
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1168870
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1168871
  Софронов А.В. Поэмы / А.В. Софронов. – Москва, 1978. – 342с.
1168872
  Гамзатов Р.Г. Поэмы : поэмы / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1978. – 453 с.
1168873
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1978. – 239с.
1168874
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1978. – 207с.
1168875
  Шестинский О.Н. Поэмы / О.Н. Шестинский. – Москва, 1979. – 142с.
1168876
  Чикин Л.А. Поэмы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1980. – 135с.
1168877
  Вургун Самед Поэмы / Вургун Самед; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1980. – 168 с.
1168878
  Блок А.А. Поэмы : [для ст. возраста] / Александр Блок ; [послесл. В. Коровина ; худож. А. Иткин]. – Москва : Детская литература, 1980. – 188 с. : ил.
1168879
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 191с.
1168880
  Чепуров А.Н. Поэмы / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 189 с.
1168881
  Маяковский В.В. Поэмы : поэмы / В.В. Маяковский. – Москва : Советская Россия, 1981. – 160 с.
1168882
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 286 с. – (Классики и современники)
1168883
  Кугультинов Д.Н. Поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Художественная литература, 1982. – 415 с.
1168884
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Л., 1983. – 206с.
1168885
  Викулов С.В. Поэмы / С.В. Викулов. – Москва, 1983. – 238с.
1168886
  Гамзатов Р.Г. Поэмы : поэмы / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 351 с.
1168887
  Исаев Е.А. Поэмы / Е.А. Исаев. – М, 1983. – 199с.
1168888
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Горький, 1983. – 231с.
1168889
  Федоров В.Д. Поэмы / В.Д. Федоров. – Москва, 1983. – 447с.
1168890
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 191с.
1168891
  Есенин С.А. Поэмы / С.А. Есенин. – Москва, 1984. – 271с.
1168892
  Корнилов Б.П. Поэмы / Б.П. Корнилов. – Горький, 1984. – 319с.
1168893
  Долматовский Е.А. Поэмы / Е.А. Долматовский. – М, 1985. – 366с.
1168894
  Блок А.А. Поэмы / Александр Блок ; [сост., послесл. и коммент. С.А. Небольсина] ; худож. А.М. Колчанов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 125, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 115-126
1168895
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1986. – 79с.
1168896
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов ; [худож. Л.Г. Епифанов]. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 261, [2] с. : ил. – Миниатюрное издание
1168897
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1986. – 188с.
1168898
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1986. – 124с.
1168899
  Тукай Габдулла Поэмы / Габдулла Тукай; пер. с татар. – Москва : Современник, 1986. – 38 с. – (Библиотека "Российская поэма")
1168900
  Симонов К.М. Поэмы. – Москва : Художественная литература, 1986. – 132с.
1168901
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва, 1987. – 336с.
1168902
  Исаев Е.А. Поэмы / Е.А. Исаев. – М, 1987. – 253с.
1168903
  Твардовский А.Т. Поэмы / А. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1988. – 764 с. : ил.
1168904
  Поуп А. Поэмы / А. Поуп. – Москва, 1988. – 237с.
1168905
  Байрон Дж.Г. Поэмы / Д.Г. Байрон ; [худож. Э.Х. Насибулин]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 340, [2] с. : ил. – Содерж.: Паломничество Чайльд-Гарольда; Гяур; Шильонский узник
1168906
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 192с.
1168907
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва, 1991. – 300с.
1168908
  Выходцев П.С. Поэмы А.Твардовского : Автореф... канд. филол.наук: / Выходцев П.С.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 23л.
1168909
  Султанбеков М. Поэмы Абая. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Султанбеков М.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1168910
  Ременик Г.А. Поэмы Александра Блока / Г.А. Ременик. – М, 1959. – 180с.
1168911
  Иванов Ю.П. Поэмы Александра Твардовского 50-60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
1168912
  Андреевская Л. Поэмы Баратынского / Л. Андреевская. – [29] с. – Отд. оттиск
1168913
  Долгополов Л.К. Поэмы Блока и русская поэма конца ХIХ - начала ХХ веков / Л.К. Долгополов; Отв. ред. К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – 189 с.
1168914
  Тарасенко Светлана Васильевна Поэмы Василия Федорова (эволюция героя) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Тарасенко Светлана Васильевна; КГУ. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1168915
   Поэмы Великой Отечественно. – Пермь, 1977. – 399с.
1168916
  Полонская К.П. Поэмы Гомера / К.П. Полонская. – Москва, 1961. – 60с.
1168917
  Дубашинский И.А. Поэмы Дж. Г. Байрона "Паломничество Чайльд-Гарольда" / Дубашинский И.А. ; Даугавпилс. пед. ин-т. – Рига : Звайгзне, 1975. – 98 с. – Библиогр.: с. 97
1168918
   Поэмы древних бардов / перевод А. Д... [ Дмитриев ]. – В Санкт-Петербург : Б.и., 1788. – 64 с. – На корінці: Поэм. древ. бард.


  На оборотной стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1168919
  Бабаджан Р. Поэмы и баллады : пер. с узбек. / Бабаджан Р. ; ил.: П. Воронкин. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 169 с. : ил.
1168920
  Елистратова А.А. Поэмы и лирика Кольриджа. / А.А. Елистратова. – М., 1974. – с.
1168921
  Квитко Л.М. Поэмы и песни : поэмы и песни / Лев Квитко;, 1933. – 228 с.
1168922
  Пушкин А.С. Поэмы и повести / А.С. Пушкин. – М-Л, 1928. – 299с.
1168923
  Лермонтов М.Ю. Поэмы и повести в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда, 1984. – 478с.
1168924
  Багрицкий Э.Г. Поэмы и стихи / Эдуард Багрицкий ; [вступ. ст.: П. Антокольский "Эдуард Багрицкий", с. 3-4]. – Москва : Правда, 1947. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 1)
1168925
  Вургун Самед Поэмы и стихи / Вургун Самед; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1950. – 236 с.
1168926
  Инбер В.М. Поэмы и стихи / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1952. – 196с.
1168927
  Леонидзе Г.Н. Поэмы и стихи : пер. с грузинского / Георгий Леонидзе. – Москва : Правда, 1952. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 28)
1168928
  Ергалиев Х. Поэмы и стихи : поэмы и стихи / Хамид Ергалиев; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 236 с.
1168929
  Шогенцуков А.А. Поэмы и стихотворения / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 200 с.
1168930
  Замятин В.Д. Поэмы и стихотворения / В.Д. Замятин. – Москва : Художественная литература, 1953. – 139с.
1168931
  Алексеев Н.А. Поэмы и стихотворения / Н.А. Алексеев. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1956. – 327 с.
1168932
  Низами Гянджеви Поэмы и стихотворения : поэмы и стихотворения / Низами Гянджеви ;. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 489 с.
1168933
  Есенин С.А. Поэмы и стихотворения / С.А. Есенин. – Москва, 1986. – 280с.
1168934
  Басихин Ю.Ф. Поэмы И.С. Тургенева : путь к роману / Ю.Ф. Басихин ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1973. – 174 с. – Библиогр.: с. 169-173 (98 назв.)
1168935
  Кобринский В.Г. Поэмы Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобринский В.Г.; Днепропетр.гос. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1950. – 15 с. – Бібліогр.:с.182-188
1168936
  Мелихова Л.С. Поэмы Лермонтова / Л.С. Мелихова, В.Н. Турбин. – Москва, 1969. – 52 с.
1168937
  Ходанен Л.А. Поэмы М.Ю.Лермонтова / Л.А. Ходанен. – Кемерово, 1990. – 91 с.
1168938
  Дувакин В.Д. Поэмы Маяковского / В.Д. Дувакин. – Москва : Знание, 1955. – 40 с.
1168939
  Пицкель Ф.Н. Поэмы Маяковского "Владимир Ильич Ленин" и "Хорошо!" (К проблеме эволюции творческого метода) : Автореф... канд. филол.наук: / Пицкель Ф.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1961. – 20л.
1168940
  Машбиц-Веров Поэмы Маяковского. / Машбиц-Веров. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1963. – 511 с.
1168941
   Поэмы мужества. – Воронеж, 1974. – 296с.
1168942
  Лебедев Ю.В. Поэмы Н. А. Некрасова второй половины 1850-х годов ("Несчастные", "Тишина") : Автореф... канд .филол.наук: / Лебедев Ю. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1966. – 23л.
1168943
  Додхудоева Л.Н. Поэмы Низами в средневековой миниатюрной живописи / Л.Н. Додхудоева. – Москва, 1985. – 310 с.
1168944
  Мариенгоф А.Б. Поэмы о войне / А.Б. Мариенгоф. – Киров, 1942. – 52 с.
1168945
  Фролов М.А. Поэмы о Донбассе. / М.А. Фролов. – К, 1952. – 144с.
1168946
  Федоров Н.У. Поэмы о колхозной деревне первых послевоенных лет : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Федоров Н.У. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1955. – 20 с.
1168947
   Поэмы о Ленинграде. – Л., 1947. – 192с.
1168948
   Поэмы о Ленине. – М., 1969. – 275с.
1168949
  Сорин С.Г. Поэмы о чекистах / С.Г. Сорин. – М., 1967. – 96с.
1168950
  Каменский В.В. Поэмы об Урале и Каме / В.В. Каменский. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 232 с.
1168951
  Макферсон Д. Поэмы Оссиана : Фингал, поэма в 6 песнях; Смерть Кухулина, поэма и ирландское сказание / [Соч.] Джемса Макферсона ; Пер. и примеч. Е.В. Балобановой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. ип. И. Глазунова, 1897. – [2], VI, 103 с. – Экз. № 57661 дефектный, без тит. л. и обл. ориг., описан по 2-му экз. Б, серия указ. на с. 33. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Серия 2, Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей ; Вып. 3)
1168952
  Макферсон Д. Поэмы Оссиана / Д. Макферсон. – Л., 1983. – 589с.
1168953
   Поэмы Победы. – Воронеж, 1976. – 335с.
1168954
  Красухин Г.Г. Поэмы последних лет / Г.Г. Красухин. – Москва, 1964. – 32с.
1168955
  Назарова Л.Н. Поэмы Пушкина / Л.Н. Назарова. – Л., 1949. – 32с.
1168956
  Аллахвердова С.А. Поэмы Расула Гамзатова : Автореф... канд. филол.наук: / Аллахвердова С. А.; АзГУ, фил. фак. – Баку, 1971. – 20л.
1168957
   Поэмы революции. – Воронеж, 1967. – 295с.
1168958
   Поэмы революции. – М., 1987. – 317с.
1168959
  Блага Л. Поэмы света / Л. Блага. – Бухарест, 1975. – 48 с. : портр. – (Библиотека "Румыния" ; № 1)
1168960
  Карпов А.С. Поэмы Сергея Есенина: Учеб. пособие для вузов по спец. "Рус. яз. и лит." / А.С. Карпов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 108 с.
1168961
  Шатберашвили Л.В. Поэмы Симона Чиковани : Автореф. дис.. ... канд. филол. наук : 10.0120 / Шатберашвили Л.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 20 c. – Бібліогр.:с.20
1168962
  Зульфикаров Т.К. Поэмы странствий / Т.К. Зульфикаров. – М., 1980. – 479с.
1168963
  Арешка В.И. Поэмы Т.Тильвитиса. (Вопросы метода и стиля) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арешка В.И. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1168964
  Джрбашян Э.М. Поэмы Туманяна. : Автореф... Доктора филол.наук: / Джрбашян Э.М.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1965. – 67л. – Бібліогр.:с.65-67
1168965
  Ибрагимов Т. Поэмы Халижана Бекхожина (проблемы традиции и новаторства) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ибрагимов Т.; Казах. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1981. – 27л.
1168966
  Булгаков В.К. Поэмы, думы и песни / В.К. Булгаков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1900. – [4], 392, VII с.
1168967
  Шевченко Т.Г. Поэмы, повести и рассказы Т.Г. Шевченка, писанные на русском языке : с потр. автора. – Киев : Изд. ред. "Киеская старина" ; Тип. А. Давиденко, 1888. – [2], VI, 744, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В экз. № 106103 при переплете утр. 1 л. портр.
1168968
  Поляков Н.В. Поэмы, стихи / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1957. – 112с.
1168969
  Исаков А.М. Поэмы, стихи, песни / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1977. – 110с.
1168970
  Кирсанов С.И. Поэмы. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1956. – 348с.
1168971
   Поэмы.. – М., 1967. – 391с.
1168972
  Маяковский В.В. Поэмы. / В.В. Маяковский. – Москва, 1975. – 158с.
1168973
  Мерзликин Л.С. Поэмы. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1977. – 96с.
1168974
  Пастернак Б.Л. Поэмы. / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1977. – 93с.
1168975
  Щипачев С.П. Поэмы. / С.П. Щипачев. – Москва, 1979. – 142с.
1168976
  Тихонов Николай Семенович Поэмы. Баллады. Лирика / Тихонов Николай Семенович. – Москва : ГИХЛ, 1972. – 216с.
1168977
   Поэмы. Баллады. Стихи. Песни. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 253 с. – Миниатюрное издание
1168978
  Блок А.А. Поэмы. Возмездие. Двадцать. Скифы / А.А. Блок ; ред. Вл. Орлова. – Москва : Правда, 1940. – 96 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 40-41)
1168979
  Гамзатов Р.Г. Поэмы. Год моего рождения. Родина горца. Солдаты России. Разговор с отцом : аториз. пер. с авар. / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 100 с.
1168980
  Маяковский В.В. Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 478с.
1168981
  Пушкин А.С. Поэмы. Сказки / А.С. Пушкин. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1939. – 424 с.
1168982
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихи / В.В. Маяковский. – Ставрополь, 1976. – 224с.
1168983
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1969. – 191с.
1168984
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1974. – 192с.
1168985
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Просвещение, 1978. – 176с.
1168986
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 176с.
1168987
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1989. – 557с.
1168988
  Цветаева М.И. Поэмы. Стихотвореня / М.И. Цветаева. – Уфа, 1987. – 285с.
1168989
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Поэмы. Философские повести. Памфлеты / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Київ : Политиздат, 1989. – 493 с. – ISBN 5-319-00276-9
1168990
  Некрасов Н.А. Поэт -- гражданин / Н.А. Некрасов. – Москва, 1937. – 39с.
1168991
  Пустильник Л.С. Поэт - петрашевец А.Н. Плещеев / Л.С. Пустильник. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1168992
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – Ставрополь
Кн. 1. – 1944. – 265 с.
1168993
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1945. – 263с.
1168994
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1948. – 264с.
1168995
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1953. – 270с.
1168996
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Махачкала, 1954. – 64с.
1168997
  Сейтаков Б. Поэт : роман / Беки Сейтаков ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 198 с.
1168998
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Москва, 1976. – 286 с.
1168999
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Москва, 1984. – 382с.
1169000
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Махачкала, 1988. – 396с.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,