Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1168001
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 0236-1477
1168002
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 178-184
1168003
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1168004
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1168005
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1168006
  Смердов И.Я. "Смена вех" в китайских вузах // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 38-42. – ISSN 0321-5075
1168007
  Соловьев Э. "Смена режима" на Украине и проблемы эволюции российско-американских отношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 74-86. – ISSN 0130-9625
1168008
  Храпач Л. "Сменовехоство" як форма примирення інтелігенції з радянською владою // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 43-44
1168009
  Пасічник Д. "Смерть вовка" А. Віньї в сфері концепту "нація" Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 288-293


  В статі розглядається аспект впливу французького консервативного романтизму на творчість турецького поета-націоналіста Ях’я Кемаля Беятли (на основі поезії Альфреда де Віньї «Смерть вовка»). В статье анализируется аспект влияния французского ...
1168010
  Іщенко Є.О. "Смерть поета" М. Лермонтова та "На смерть Т. Шевченка" М. Некрасова. Деякі аспекти порівняльного аналізу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 88-91
1168011
  Соколова В. "Смерть поета" Р.М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 220-232. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядається проблема присвяти вірша Р.М. Рільке "Смерть поета" Т. Шевченкові через аналіз перекладацьких версій російських та українських перекладачів.
1168012
  Чехов А.П. "Смерть чиновника" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – с.
1168013
  Чагадаева О. "Смесь красного вина с раствором динамита..." "Сухой закон" и черный рынок в годы Первой мировой войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089
1168014
  Лихачев Д.С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1976. – 204с.
1168015
   "Смешанная экономика": теория и практика 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
1168016
  Хайновский В. "Смеющийся человек" и другие / В. Хайновский, Г. Шойман. – Москва, 1970. – 217с.
1168017
  Гаврилов А. "Смиренный" род // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2012. – № 1 (293). – С. 34-36. – ISSN 0869-8171


  Подготовка и реализация музейного проекта "Год Гумилева на Шиловскорй земле", реализованного в 2011 году в Шиловском районе Рязанской области, центр которого составляет позиционирование связи рода Гумилевых с Шиловским краем.
1168018
  Кузнецов П. "Смирновъ" против дефолта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.34. – ISSN 0234-1670


  [Напитки в Аргентине. Традиции.]
1168019
  Киниця К.І. "Сміливі завжди мають щастя" : за романом І. Багряного "Тигролови" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 37-45
1168020
  Колесников М К. "Смішне" покарання, або Функції сміху в архаїчній правовій культурі : Конспект проблемної лекції / Костянтин Колесников; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 37с.
1168021
  Родченко І. "Сміються, плачуть солов"ї // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 16


  В Українському фонді культури відбулося вручення Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся громадської організації "Сумське земляцтво в Києві". Лауреатами стали: Л. Золотоноша, Н. Поклад і І. Головченко.
1168022
  Софійчук Г. "Сміючись, говорити правду" (Байки Григорія Сковороди) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.23-25. – ISSN 0130-5263
1168023
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1168024
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1168025
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1168026
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1168027
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 247
1168028
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1168029
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1168030
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1168031
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1168032
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т.1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462с.
1168033
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1168034
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1168035
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1168036
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1168037
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320-8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1168038
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320-8370
1168039
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1168040
  Гуцало Є.П. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1168041
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320-8370
1168042
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1168043
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1168044
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1168045
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1168046
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1168047
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1168048
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1168049
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1168050
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1168051
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1168052
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1168053
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1168054
  Крумов Б. Смак ілюзій / Б. Крумов. – К, 1991. – 197с.
1168055
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1168056
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1168057
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1168058
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1168059
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1168060
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1168061
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1168062
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1168063
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1168064
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1168065
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1168066
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1168067
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1168068
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1168069
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1168070
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1168071
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1168072
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1168073
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1168074
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1168075
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1168076
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1168077
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1168078
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1168079
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1168080
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1168081
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1168082
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1168083
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1168084
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1168085
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1168086
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1168087
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л. Радищев. – Л., 1963. – 68с.
1168088
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1168089
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1168090
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1168091
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1168092
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1168093
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1168094
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1168095
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1168096
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград, 1961. – 104с.
1168097
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1168098
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1168099
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – М., 1949. – 80с.
1168100
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1168101
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1168102
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1168103
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1168104
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1168105
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1168106
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – М., 1964. – 400с.
1168107
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1168108
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1168109
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – 2-е изд., доп. – М. : Детская литература, 1979. – 142 с.
1168110
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
1168111
  Голубев Г.Г. Смелость летчика : очерк / Г.Г. Голубев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1958. – 108 с.
1168112
   Смелость, мужество, отвага.. – М., 1960. – 328с.
1168113
  Преда Марин Смелость. / Преда Марин. – М., 1962. – 158с.
1168114
  Фатеев А.А. Смелые казачата. / А.А. Фатеев. – Симферополь, 1965. – 173с.
1168115
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1957. – 151с.
1168116
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1959. – 112с.
1168117
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1961. – 113с.
1168118
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1968. – 142с.
1168119
  Наумов С.М. Смелые паруса / С.М. Наумов. – М, 1969. – 143с.
1168120
  Альманса Э.Р. Смелые рыбаки / Э.Р. Альманса. – Москва, 1965. – 200с.
1168121
  Попик Г.Е. Смелые сердца / Г.Е. Попик. – Ставрополь, 1961. – 184с.
1168122
  Каменкович З.Б. Смелый мальчик. -- (Адрес друга. О С.М.Кирове) / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1961. – 107 с.
1168123
  Котенко В.М. Смелый попугай. / В.М. Котенко, А. Давидович. – Воронеж, 1968. – 72с.
1168124
  Кравченко Иван Иванович Смелянские сахарные заводы 1838-1861 годы : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко Иван Иванович;. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1168125
  Толстой А.Н. Смельчаки / А.Н. Толстой. – М., 1943. – 12с.
1168126
  Толстой А. Смельчаки / А. Толстой. – М., 1944. – 8с.
1168127
  Горбунов В.А. Смельчаки. Отряд особого назначения / В.А. Горбунов, В.П. Полуян. – М, 1966. – 79с.
1168128
   Смена. – М., 1990. – 383с.
1168129
   Смена. – Москва, 1924-
№ 1. – 1995
1168130
   Смена. – Москва, 1924-
№ 2. – 1995
1168131
   Смена. – Москва, 1924-
№ 3. – 1995
1168132
   Смена. – Москва, 1924-
№ 4. – 1995
1168133
   Смена. – Москва, 1924-
№ 5. – 1995
1168134
   Смена. – Москва, 1924-
№ 6. – 1995
1168135
   Смена. – Москва, 1924-
№ 7. – 1995
1168136
   Смена. – Москва, 1924-
№ 8. – 1995
1168137
   Смена. – Москва, 1924-
№ 9. – 1995
1168138
   Смена. – Москва, 1924-
№ 10. – 1995
1168139
   Смена. – Москва, 1924-
№ 11. – 1995
1168140
   Смена. – Москва, 1924-
№ 12. – 1995
1168141
   Смена. – Москва
№ 1. – 1996
1168142
   Смена. – Москва
№ 2. – 1996
1168143
   Смена. – Москва
№ 3. – 1996
1168144
   Смена. – Москва
№ 4. – 1996
1168145
   Смена. – Москва
№ 5. – 1996
1168146
   Смена. – Москва
№ 6. – 1996
1168147
   Смена. – Москва
№ 7. – 1996
1168148
   Смена. – Москва
№ 8. – 1996
1168149
   Смена. – Москва
№ 9. – 1996
1168150
   Смена. – Москва
№ 10. – 1996
1168151
   Смена. – Москва
№ 1. – 1997
1168152
   Смена. – Москва
№ 2. – 1997
1168153
   Смена. – Москва
№ 3. – 1997
1168154
   Смена. – Москва
№ 4. – 1997
1168155
   Смена. – Москва
№ 5. – 1997
1168156
   Смена. – Москва
№ 6. – 1997
1168157
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2008
1168158
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2008
1168159
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2008
1168160
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2008
1168161
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2008
1168162
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2008
1168163
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2008
1168164
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2008
1168165
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2008
1168166
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2008
1168167
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2008
1168168
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2008
1168169
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2009
1168170
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2009
1168171
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2009
1168172
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2009
1168173
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2009
1168174
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6 (1736). – 2009
1168175
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2009
1168176
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2009
1168177
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9 : За живое. – 2009
1168178
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2009
1168179
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2009
1168180
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2009
1168181
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2010
1168182
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2010
1168183
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2010
1168184
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2010
1168185
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2010
1168186
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2010
1168187
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2010
1168188
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2010
1168189
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2010
1168190
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2010
1168191
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2010
1168192
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2010
1168193
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2011
1168194
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2011
1168195
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2011
1168196
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2011
1168197
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2011
1168198
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2011
1168199
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2011
1168200
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2011
1168201
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2011
1168202
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2011
1168203
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2011
1168204
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2012
1168205
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2012
1168206
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2012
1168207
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2012
1168208
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2012
1168209
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2012
1168210
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2012
1168211
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2012
1168212
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2012
1168213
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2012
1168214
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2012
1168215
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2012
1168216
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2013
1168217
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2013
1168218
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2013
1168219
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2013
1168220
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5, май. – 2013
1168221
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2013
1168222
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2013
1168223
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2013
1168224
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2013
1168225
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2013
1168226
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2013
1168227
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2013
1168228
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2014
1168229
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2014
1168230
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2014
1168231
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2014
1168232
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2014
1168233
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2014
1168234
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2014
1168235
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2014
1168236
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2014
1168237
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2014
1168238
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2014
1168239
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2014
1168240
  Нугаев Р.М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.114-122. – ISSN 0042-8744
1168241
  Самохвалов А. Смена вех в начале ХХ1 столетия // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-21. – ISSN 0869-44435
1168242
  Жукова Н.А. Смена генераций у дафний : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Н, А.; Лен. пед. ни-т. – Ленинград, 1951. – 11 с.
1168243
  Аски Пьер Смена декораций : Перемены // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
1168244
  Соколов В.Н. Смена дней. / В.Н. Соколов. – М., 1965. – 216с.
1168245
  Свербилова Т.Г. Смена жанровых парадигм как литературный феномен fin de siecle в истории русской драматургии нового времени (XVII - конца XIX века) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 63-68
1168246
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1168247
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1168248
  Харчук Н. Смена караула. С принятием антирейдерского закона сменить собственников или руководство предприятия без их ведома стало практически невозможно // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 17 января (№ 3). – С. 20. – ISSN 1563-6755
1168249
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1967. – 195с.
1168250
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1970. – 200с.
1168251
  Бурлак Б.С. Смена караулов / Б.С. Бурлак. – Оренбург, 1981. – 264с.
1168252
  Панин Андрей Смена климата как повод изменить жизнь : варианты / Панин Андрей, Брашлер Матиас, Фишер Моника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 96-103 : Фото
1168253
   Смена комсомола.. – М., 1964. – 328с.
1168254
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1168255
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1168256
   Смена литературных стилей.. – М., 1974. – 388с.
1168257
  Ракитов А. Смена ментальности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 119-134. – ISSN 0869-44435
1168258
  Гаркавенко А.С. Смена механизмов излучения в лазерах с электронной накачкой на основе оптически однородных, радиационно легированных кристалов GAAS // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 15-21
1168259
  Мишустин Е.Н. Смена микрофлоры при процессе разложения органических остатков в связи с развитием в почве Bac.mycoides Flugge / Е.Н. Мишустин, А.Г. Тимофеева, 1944. – С. 272-284
1168260
  Самойленко И.В. Смена молодая / И.В. Самойленко. – К, 1955. – 47с.
1168261
  Астахова В.И. Смена образовательных стратегий в условиях глобализации // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 7-18. – ISSN 1993-5560
1168262
   Смена палеообстановок предгорья Карпат в начале последнего плейстоценового климатического цикла (на примере разреза Radymno) / М.С. Комар, М. Ланчонт, П. Кулеша, Я. Кусяк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1168263
  Мюллер Смена парадигм посткоммунистической трансформации / Мюллер, А. Пикель // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.67-82. – ISSN 0132-1625
1168264
  Корженевский И.И. Смена парадигм центробанкинга // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-63. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена анализу глобальных монетарных условий, сформировавшихся в посткризисный период. Подробно анализируется инструмент "количественного смягчения".
1168265
  Московкин В.М. Смена парадигмы в формальных научных коммуникациях // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 4-7


  Эволюция системы формальных научных коммуникаций.
1168266
  Земцов С. Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: от выравнивания к "умной специализации" / С. Земцов, В. Баринова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 65-81 : табл., рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0042-8736
1168267
  Вознесенская Н.В. Смена парадигмы сайта современного вуза // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 83-85. – ISSN 0234-0453


  С развитием интернет-технологий, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также проведением различных мониторинговых мероприятий сайты вузов меняются от справочно-информационных порталов для абитуриентов до ...
1168268
  Прошина З.Г. Смена парадигмы языкового образования? (Предисловие к статье А.Мацуды) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 176-177. – ISSN 1606-951Х
1168269
  Синельщикова З.И. Смена пород в елово-лиственных лесах Тавда-Кондинского междуречья. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Синельщикова З.И.; АН СССР. Уральский филиал Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1168270
  Ким Е. Смена президента в республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1168271
  Раковская Э.М. Смена ПТК в свете соотношения элементов и связей в ландшафтной структуре // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 3-10. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1168272
  Нугаев Р.М. Смена развитых науных теорий: ценностные измерения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С. 124-134. – ISSN 0042-8744
1168273
  Горлова Р.Н. Смена растительности как компонента биогеоценозов в предпоследнее межледниковье / Р.Н. Горлова; Отв. ред. Пьявченко Н.И. – Москва : Наука, 1968. – 72с.
1168274
  Корин Г.А. Смена ритма / Г.А. Корин. – М., 1970. – 112 с.
1168275
  Пименова М.В. Смена стереотипов, или новый взгляд на ментальность в лингвокультуре // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 3-9. – ISSN 0130-9730
1168276
  Игрунов В. Смена экономической парадигмы взаимодействия - шанс для России и Украины // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-13


  Российско - украинские отношения
1168277
  Устинов Г. Смена эпох / Г. Устинов. – Москва : Известия, 1988. – 189 с.
1168278
  Романченко Н.З. Смена, стройся / Н.З. Романченко. – М., 1967. – 104с.
1168279
  Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 17-37. – ISSN 0321-2017
1168280
   Смена.. – М., 1976. – 271с.
1168281
  Суздальцев А. Сменит ли Евразийский экономический союз союзное государство Белоруссии и России? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 71-75. – ISSN 0131-2227
1168282
   Сменное планирование в машиностроении.. – К., 1957. – 103с.
1168283
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – Ч. 2. – С. 1375-1415
1168284
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1908. – 41 с. – Отд. оттиск: Сборник статей, посвященных. В. И. Ламанскому. СПб., 1908, ч. 2.
1168285
  Елизаветин Г.В. Смены вех не бедет! / Г.В. Елизаветин. – М, 1965. – 69с.
1168286
  Пахомов М.М. Смены ландшафтно-климатических обстановок на пространстве Северной Евразии за последние 130 тыс. лет // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 15-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1168287
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закавказья в их связи с почвенно-климатическими изменениями и деятельностью человека / П.Д. Ярошенко. – М.-Л., 1956. – 242с.
1168288
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закарпатья / П.Д. Ярошенко, В.А. Грабарь. – Л., 1969. – 114с.
1168289
  Карибаева К.Н. Смены растительности и их регулирование при пастбищном использовании. / К.Н. Карибаева, Л.Я. Курочкина. – Алма-Ата, 1991. – 168с.
1168290
  Дракохруст А.А. Сменяет время караулы / А.А. Дракохруст. – М., 1961. – 47с.
1168291
  Шаталова Н. Сменят ментальность? Российские университеты устремились в топ международных рейтингов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 10


  Пятнадцать российских вузов стали победителями конкурсного отбора на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, призванных способствовать их продвижению в международных рейтингах. Соответствующее решение было принято по результатам ...
1168292
  Мордвінцев В.М. Смерди / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341. – ISBN 966-642-073-2
1168293
  Герасим"юк В.Д. Смереки / В.Д. Герасим"юк. – К, 1982. – 88с.
1168294
  Діянич В.В. Смереки осені не знають / В.В. Діянич. – Ужгород, 1975. – 190с.
1168295
  Галич Г. Смерекова колонада / Г. Галич. – Львів, 1967. – 135с.
1168296
  Влад Марія Смерекова сила : Мандруйте на здоров"я / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109 : Фото
1168297
  Рудик С.Т. Смерековий вітраж : повість / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 271 с.
1168298
  Жупанин С.І. Смерековий край / С.І. Жупанин. – Ужгород, 1985. – 72с.
1168299
  Качкан В.А. Смерековий спів / В.А. Качкан. – Ужгород, 1972. – 48с.
1168300
  Павличко Д.В. Смерічка : вірші / Д.В. Павличко. – Київ, 1982. – 15 с.
1168301
  Філіпович М. Смертельна загроза чи нові перспективи? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-29. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)


  Про модкернізм в історіографії.
1168302
  Кристи Брайан Смертельна охота. Специальное расследование. Смертельные игры / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 118-135 : фото
1168303
  Мартович Л. Смертельна справа / Л. Мартович. – Львів, 1953. – 32 с.
1168304
  Мартинсон Х. Смертельная действительность // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 2 (1030 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673


  В августе 1934 г. в Москве состоялся Всесоюзный съезд писателей. Харри Мартинсон, шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, в своем эссе дает оценку этому событию как делегат съезда.
1168305
  Кучкина О. Смертельная любовь : личные истории знаменитых людей / Ольга Кучкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Время, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-9691-0333-7
1168306
  Любченко Д.И. Смертельная схватка за КПД. Часть II // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 6. – С. 53-58


  Історія залізничної техніки : паровоз
1168307
  Леус В. Смертельний візит : Повість / Віталій Леус. – Чернігів, 2004. – 60с. – ISBN 966-8276-82-5
1168308
  Шолохов М.О. Смертельний ворог / М.О. Шолохов. – Харків, 1930. – 32с.
1168309
  Гуцула Владимир Смертельно удачливый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 17/18 (130). – С. 62-63. – ISSN 2075-7093


  Безрезультатні замахи на життя Адольфа Гітлера.
1168310
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7
1168311
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8
1168312
  Дрейпер Роберт Смертельное хобби. Унесенный ветром // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 72-93 : фото
1168313
  Гай-Головко Смертельною дорогою / Гай-Головко. – Вінніпег
2. – 1983. – 205с.
1168314
  Сальгари Э. Смертельные враги ; Талисман; Страна чудес / Э. Сальгари. – Киев, 1993. – 396с.
1168315
  Дымов Павел Смертельные объятия Далласа // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 166-172 : фото
1168316
   Смертельный гамбит : романы : пер. с англ. – Москва : Интербук, 1991. – 254 с. – Содерж.: Смертельный гамбит / Р. Стаут. Убийство в "Розовом павильоне" / А. Мейсон. – ISBN 5-7664-0473-5 (В пер.)
1168317
  Муньос Смертельный круг / Муньос, , Рафаэль Фелипе. – М., 1967. – 270с.
1168318
  Ханин Флориан Смертельный лес. Полосатая смерть : Бангладеш / Ханин Флориан, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 120-133. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
1168319
  Ли Джейн Смертельный улов в Сиамском заливе. Странный улов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 61 : фото
1168320
  Донской С.Г. Смертельный холод : роман / Сергей Донской. – Киев : А.С.К., 2006. – 350, [2] с. – (Криминальное чтиво). – ISBN 966-319-133-3
1168321
  Веркалець М. Смертею смерть здолав (спогад про невмирущого) // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 73-76. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1168322
  ТОхов Смерти не будет / ТОхов. – М, 1963. – 78с.
1168323
  ТОхов Смерти не будет / ТОхов. – М, 1963. – 78с.
1168324
  Тохов И.Д. Смерти не будет / И.Д. Тохов. – М, 1963. – 78с.
1168325
  Монов Тодор Смерти нет : роман / Монов Тодор. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 280с.
1168326
  Платонов А.П. Смерти нет! / А.П. Платонов. – М., 1970. – 400с.
1168327
  Середа Г. Смерти смотрели в лицо / Г. Середа. – Саранск, 1967. – 120с.
1168328
  Агуренко Б.П. Смерти смотрели в лицо / Б.П. Агуренко. – Ростов-на-Дону
2. – 1979. – 188с.
1168329
  Шутов В.В. Смерти смотрели в лицо. / В.В. Шутов. – Донецк, 1981. – 440с.
1168330
  Монов Тодор Смерті немає / Монов Тодор. – К., 1963. – 253с.
1168331
  Скрипник Л. Смертна камера : повість / Л. Скрипник. – Харків, 1931. – 117 с.
1168332
  Полянський Є. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1561-4999
1168333
  Рішко Б. Смертна кара в Україні. Громадська думка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 186-189. – ISBN 978-966-2609-60-8
1168334
  Васильченко Л.В. Смертна кара та права людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-32 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
1168335
  Ткачук А. Смертна кара у Руській державі / А. Ткачук, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
1168336
  Гороховська О.В. Смертна кара як вид покарання в країнах Європи: законодавче оформлення та практика застосування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 109-112
1168337
  Тимчук О.Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світі: законодавство й практика (порівняльно-правовий аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 47-52. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1168338
  Сіліч Є.Г. Смертна кара: за і проти / Є.Г. Сіліч, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 225-227
1168339
  Толстой Л.Н. Смертная казнь / Л.Н. Толстой. – М. – 8с.
1168340
  Таганцев Н.С. Смертная казнь : сборник статей Н.С. Таганцева. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1913. – [2], IV, 177, [2] с.
1168341
  Пионтковский А.А. Смертная казнь в Европе : А. Пионтковского, орд. проф. Казанского ун-та. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1908. – 124 с.


  На обл. автограф? На тит. дарственная надпись от автора
1168342
  Бутенко Э.Ф. Смертная казнь в законодательстве России XIX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1168343
  Федорова А.Н. Смертная казнь в истории России в период XV-XVIIвв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805
1168344
  Орловская Е. Смертная казнь в истории Средневековой Беларуси // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 57-58
1168345
  Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах / Г.З. Анашкин. – Москва, 1971. – 143с.
1168346
  Нежинский Ю.В. Смертная казнь в эллинистическом Египте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 157-160. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1168347
  Хантуш А С.М. Смертная казнь как вид наказания по уголовному законодательству Республики Йемен и других арабских стран // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 129-133. – ISSN 1684-2618
1168348
  Лепешкина О.И. Смертная казнь: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 227-232. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1168349
  Пилецкий С.Г. Смертная казнь: варварство или справедливость ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 118-126. – ISSN 0132-1625
1168350
   Смертная казнь: за и против. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 528с.
1168351
   Смертная казнь: за и против.. – М., 1989. – 525с.
1168352
  Кульчицький С. Смертний вирок народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 11


  Вірменський геноцид 1915 року та його уроки.
1168353
  Ефименко В.М. Смертник / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1963. – 190с.
1168354
  Файзулін Я. Смертники в погонах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Штрафні батальйони Червоної армії були одним з елементів репресій Сталіна.
1168355
  Герасим"юк В. Смертні в музиці : вірші та поеми / Василь Герасим"юк. – Київ : Логос Україна, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-2120-00-4
1168356
  Корчак-Чепурківський Смертність в 4-х найбільших містах УРСР у 1923-1929 рр. / Корчак-Чепурківський. – К.
1. – 1930. – 96с.
1168357
  Левчук Н.М. Смертність від вбивств в Україні: соціальна нерівність винуватців і жертв злочинів // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-74.
1168358
   Смертність населення України у трудоактивному віці : [колективна монографія] / [Лібанова Е.М., Левчук Н.М., Рингач Н.О., Рудницький О.П. та ін.]; Фонд народонаселення ООН; Ін-т демографії та соціальних досліджень; Державний комітет статистики України; Український центр соціальних реформ; [відп. ред. Е.М. Лібанова]. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с. – ISBN 978-966-2142-01-3
1168359
  Побережна О.С. Смертність населення України: динаміка, чинники та регіональні відміни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 97-104
1168360
  Прицюк Н. Смертність населення України: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 201-209. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1168361
  Зажура О. Смертність у природному русі населення  містечка СорочинцІ у XVIIIст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 207-212
1168362
  Птуха М.В. Смертність у Росії й на Україні / М.В. Птуха. – Х-К, 1928. – 195с.
1168363
  Катанянц А.И. Смертность от коклюша в С.-Петербурге за 1881-1900 гг. : диссертация / А.И. Катанянц. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1903. – 70, [1] с.
1168364
  Иванова Е.И. Смертность российских мужчин ( причины и региональные различия ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.87-99. – ISSN 0132-1625
1168365
  Горбачев Н.А. Смертные / Н.А. Горбачев. – М., 1990. – 579с.
1168366
  Ушерович С. Смертные казни в царской России / С. Ушерович. – 2-е испр. и доп. изд. – Х, 1933. – 504с.
1168367
  Гаррисон Г. Смертные муки пришельца / Г. Гаррисон. – Киев, 1991. – 241с.
1168368
  Кулькин Е.А. Смертный грех / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1981. – 383с.
1168369
  Нежный А.И. Смертный час / А.И. Нежный. – М., 1991. – 523с.
1168370
  Шир Луна Смертоносная зелень. Зловещая красота : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 52 : Фото
1168371
  Гейцман П. Смертоносный груз "Гильцеборг" / Павел Гейцман // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1168372
  Щербак Ю. Смертохристи і "післямайбутнє" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 8


  Автокоментар до написання роману "Час смертохристів"
1168373
  Кульчицький М. Смертю смерть переміг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 7


  Валерій Марченко - одна з найсвітліших постатей руху опору.
1168374
  Ширшова Лариса Георгіївна Смертю смерть подолали : (до 75-річчя Голодомору в Україні 1932-1933 рр.). Каталог книжкової виставки / Держ. іст. б-ка України; уклад.: С.Л. Газарянц, Л.Г. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 261-269. – ISSN 0869-3595
1168375
  Клименко П.П. Смертю смерть порази : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 319с.
1168376
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – Киев
1. – 1971. – 319с.
1168377
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К.
2. – 1975. – 350с.
1168378
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К., 1981. – 544с.
1168379
  Сікорський Я.П. Смертю хоробрих / Я.П. Сікорський. – К., 1980. – 136с.
1168380
  Мерль Р. Смерть - моє ремесло : роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 270с.
1168381
  Марантц Хениг Робин Смерть - не просто мгновение?. Переход / Марантц Хениг Робин, Джонсон Линн // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 60-83 : фото
1168382
  Сахнин А Я Смерть - не сон до зари / А Я Сахнин. – М., 1966. – 223с.
1168383
  Левченко Г. Смерть : Фантастична пьєса на дві каpтини / Гаврило Левченко. – Лубні : Дpук. П.Я. Ткача и Г.Я. Бахмутського, 1914. – 15 с.
1168384
  Метерлинк М. Смерть / Морис Метерлинк ; Авториз. пер. И. Арденина; Обл. работы худ[ож]. С. Маклецова. – Санкт-Петербург : [Тип. тип. М.Г. Корнфельда,], 1914. – 163, [2] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1168385
  Антоненко-Давидович Смерть : Сибірські новели. Завищені оцінки: Повісті, новели, оповідання / Антоненко-Давидович. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 557с.
1168386
   Смерть // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 910. – ISBN 966-316-069-1
1168387
  Антоненко-Давидович Смерть : уривки з повісті // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 57-59.
1168388
  Исупов К.Г. Смерть "другого" // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 103-116. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1168389
  Жадан С. Смерть авторів // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 39


  Всєволод Нєкрасов, Лєв Лосєв та Алєксєй Парщиков. "Поети настільки різні, що поєднати їх в одному списку могла насправді лише їхня смерть".
1168390
  Латт Л.Я. Смерть Адониса Дж. / Л.Я. Латт. – Л, 1964. – 27с.
1168391
  Таварес Р.У. Смерть аиста. / Р.У. Таварес. – М., 1977. – 47с.
1168392
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса / К. Фуэнтес. – М., 1967. – 268с.
1168393
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. М. Былинкиной ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-067813-6
1168394
  Гулиа Г.Д. Смерть артиста / Г.Д. Гулиа. – М., 1980. – 47с.
1168395
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1968. – 232с.
1168396
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1974. – 899с.
1168397
  Мэлори Т. Смерть Артура : Роман-эпопея в 8-ми кн. / Т. Мэлори. – М. : Художественная литература. – ISBN 5-280-01720-5
1-5. – 1991. – 431 с.
1168398
  Мэлори Т. Смерть Артура : в 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
Кн. 2. – 1991. – 352с.
1168399
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М.
3. – 1991. – 302с.
1168400
  Мэлори Т. Смерть Артура. В 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
1. – 1991. – 286 с.
1168401
  Ірчан М. Смерть Асуара / М. Ірчан. – Львів, 1958. – 44с.
1168402
  Чемерис В. Смерть Атея / В. Чемерис. – К, 1990. – 188с.
1168403
  Акунин Б. Смерть Ахиллеса : Роман / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2001. – 312с. – (Биографии и мемуары). – ISBN 5-8159-0056-7
1168404
  Бондаренко М. Смерть батька : оповідання / М. Бондаренко : РУХ. – 123 с.
1168405
  Натрошвили Г.К. Смерть беззаботного человека : рассказы / Г.К. Натрошвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1965. – 216 с.
1168406
  Олби Э. Смерть Бесси Смит : пьесы ; пер. с англ. / Эдвард Олби. – Москва : Прогресс, 1976. – 309 с.
1168407
  Мережковский Д.С. Смерть богов: (Юлиан Отступник). / Д.С. Мережковский. – М., 1991. – 269с.
1168408
  Марш Н. Смерть в день рождения / Н. Марш. – М., 1992. – 176с.
1168409
  Бонч-Осмоловская Смерть в кабинете : детектив с разветвлениями // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 10
1168410
  Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 775с.
1168411
  Загребельный П.А. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный ; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Художественная литература, 1980. – 680с.
1168412
  Селин Смерть в кредит : Роман / Селин, Луи-Фердинанд; Пер.с фр. – Харьков-Москва : Фолио, АСТ, 1999. – 608с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0534-6
1168413
  Селин Л.Ф. Смерть в кредит = Nort a credit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. М. Климовой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 541. [3] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 1999 г. - Парал. тит. л. фр. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6
1168414
  Трушин Александр Смерть в Мехико // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 11-13. – ISSN 0234-1670


  Вбивство Л.Д. Троцького.
1168415
  Кристи А. Смерть в облаках : роман / Агата Кристи ; [к сб. в целом: пер. с англ. Н. Куликовой, Л. Кунельского, Н. Кунельской и др.]. – Киев : Радуга, 1990. – 575, [2] с. : ил. – В кн. также: Убить легко : роман ; Рассказы. – (Библиотека журнала "Радуга")
1168416
  Кристи А. Смерть в облаках / А. Кристи. – М, 1991. – 158с.
1168417
  Тендюк Л.М. Смерть в океані : повість та оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1990. – 292 с. – (Пригоди. Фантастика)
1168418
   Смерть в особняке. – М., 1991. – 364с.
1168419
  Вернан Смерть в очах : Втілення потойбічного світу в античній Греції : Артеміда, Горгона / Жан-П"єр Вернан. – Київ : [Дух і літера], 1993. – 84 с. – (Серія "Дух і літера"). – ISBN 5-8292-0036-8
1168420
  Бокс Э. Смерть в пятой позиции / Эдгар Бокс. – Гомель : СИГМА, 1992. – 323 с. – Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден. – (Зарубежный детектив ; № 8). – ISBN 5-87974-070-6
1168421
  Галинь Х. Смерть в распродажу / Х. Галинь. – Рига, 1973. – 182с.
1168422
  Марш Н. Смерть в театре "Дельфин" : Романі / Н. Марш. – Москва : Букмэн, 1998. – 512с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-8043-0024-6
1168423
   Смерть в штрафной площадке. – Ставрополь, 1991. – 384с.
1168424
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1935. – 480с.
1168425
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – М., 1948. – 448с.
1168426
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Воронеж, 1963. – 468с.
1168427
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 478с.
1168428
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Краснодар, 1984. – 448с.
1168429
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Кишинев, 1984. – 446с.
1168430
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Тынянов Ю.Н. – Москва, 1988. – 461 с.
1168431
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : Роман / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 447с. – (Классики и современники. Сов. лит.)
1168432
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман. Повесть. Рассказы / Юрий Тынянов. – Москва : Эксмо, 2007. – 640с. – (Русская классика 20). – ISBN 978-5-699-22702-0
1168433
  Червак Б. Смерть вождя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 3


  75 років, як у роттердамі було вчинено смертельний напад на першого Голову ОУН полковника Євгена Коновальця.
1168434
  Инанишвили Р. Смерть волка : рассказы / Р. Инанишвили; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1989. – 207 с.
1168435
  Фекете Д. Смерть врача / Д. Фекете. – М., 1965. – 144с.
1168436
  Фекете Д. Смерть врача // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. – (Серия "Новый мир")
1168437
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – М., 1961. – 427с.
1168438
  Олдингтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдингтон. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320с.
1168439
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Київ : Будівельник, 1981. – 368 с.
1168440
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Киев, 1982. – 368с.
1168441
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – М., 1988. – 604с.
1168442
  Олдінгтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдінгтон. – Київ : Дніпро, 1988. – 339с. – (Вершини світового письменства ; Т. 62)
1168443
  Мечин Т.П. Смерть Голубки, или Злоключения корреспондента / Т.П. Мечин. – М, 1962. – 207с.
1168444
  Никон (архиепископ) Смерть графа Л.Н. Толстого : (дневник из Троицкого слова) / [соч.] епископа Никона. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1911. – 128 с. : 12,5х8,5 см. – Миниатюрное издание. – (Троицкий цветок ; № 71)
1168445
  Сагинадзе Э.О. Смерть графа Сергея Юльевича Витте: отклики и суждения в российской прессе // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 86-100. – ISSN 0869-5687
1168446
  Кручковський Л. Смерть губернатора : п"еса / Л. Кручковський; Пер. з польської. – Київ : Художня література, 1963. – 78 с.
1168447
  Кручковский Л. Смерть губернатора / Л. Кручковский. – К., 1963. – 78с.
1168448
  Стаут Р. Смерть демона. Пачка фальшивых банкнот. Гамбит. Ловушка для матери = Death Of a Demon. Counterfeit for murder. Gambit. The mother hunt / Рекс Стаут. – Москва : КУбК-а. – ([Межиздательская серия]). – ISBN 5-85554-028-6
[Вып. 15]. – 1994. – 444 с., [3] с. – На авантитуле : Полное собрание сочинений
1168449
  Ликович Ірися Смерть Евридіки : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0130-5212
1168450
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна / В.В. Липатов. – М., 1966. – 144с.
1168451
   Смерть ей к лицу.. – Минск, 1993. – 363с.
1168452
  Лордкипанидзе К.А. Смерть еще подождет : сборник произведений / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Военное издательство, 1971. – 310 с.
1168453
  Едігей Є. Смерть за алфавітом / Є. Едігей. – К, 1991. – 142с.
1168454
  Соколов Б. Смерть за анкетними даними // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  "Остаточне рішення єврейського питання"...радянськими партизанами
1168455
  Степняк-Кравчинский Смерть за смерть / Степняк-Кравчинский. – Пб., 1920. – 24с.
1168456
   Смерть заговора.. – М., 1992. – 224с.
1168457
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – К, 1961. – 266с.
1168458
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Київ, 1966. – 266с.
1168459
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Київ, 1966. – 266 с.
1168460
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Киев, 1966. – 266с.
1168461
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 266 с.
1168462
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 264 с.
1168463
  Павлюк І. Смерть золотого миту // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 111-117. – ISSN 0130-321Х
1168464
  Плавильщиков Н.Н. Смерть и бессмертие / Н.Н. Плавильщиков. – Вологда : Северный печатник, 1925. – 87с. – (На пути к материализму : Пособия для учителя и самообразования / Гос. Тимирязевский научно-иссл. ин-т ; Вып. №7 ; Серия 9)
1168465
  Каммерер Пауль Смерть и бессмертие / Каммерер Пауль. – Москва. – (Природа и культура)
Кн. 17. – 1925. – 115 с.
1168466
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – VIII, 128 с. : рис.
1168467
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. / Ю.А. Кулаковский. – с.
1168468
  Тюрк Г. Смерть и дождь / Г. Тюрк. – М., 1969. – 365с.
1168469
  Тюрк Х. Смерть и дождь / Х. Тюрк. – М.
№18. – 1969. – 80с.
1168470
  Тартаковский Б.С. Смерть и жизнь рядом / Б.С. Тартаковский. – М., 1963. – 240с.
1168471
  Макгихи Р. Смерть и ложь / Р. Макгихи. – М, 1985. – 239с.
1168472
  Маринина А. Смерть и немного любви : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 416с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000379-Х
1168473
  Маринина А. Смерть и немного любви / Александра Маринина. – Назрань : Астрель, Грампус Эйт, 1998. – 352с. – (Перехват). – ISBN 5-7947-0099-8
1168474
  Маринина А. Смерть и немного любви / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00607-9
1168475
  Маринина А. Смерть и немного любви. Стечение обстоятельств / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 528с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000404-4
1168476
   Смерть и похороны Т.Г. Шевченко : (документы и материалы). – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1961. – 167, [1] с.
1168477
  Франк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда / У. Франк. – М., 1936. – 48с.
1168478
  Фрэнк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда: роман. / У. Фрэнк. – М., 1981. – 528с.
1168479
  Бауэрова А. Смерть и семь немых свидетелей : романы / А. Бауэрова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 526 с.
1168480
  Марш Н. Смерть и танцующий лакей / Н. Марш. – М., 1991. – 247с.
1168481
  Осецкий Ф.И. Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог / сост. Ф. Осецкий, присяж. пов. при Спб. судеб. палате. – 2-е изд., соверш. переработ. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Месника и Римана, 1890. – XII, 453 с.
1168482
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – М., 1969. – 264с.
1168483
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Л., 1983. – 304с.
1168484
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- За что? / Л.Н. Толстой. – М., 1950. – 80с.
1168485
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- Холстомер / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1930. – 135с.
1168486
  Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного / Толстой А.К. – Москва, 1988. – 526 с.
1168487
  Ерсой Рухі Смерть і поховальні звичаї та обряди турків // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 54-60. – ISSN 0130-6936
1168488
  Романов С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С 55-71. – ISSN 0236-1477
1168489
  Тютюнник Григір Смерть кавалера : Повісті і оповідання / Тютюнник Григір. – Київ : Махаон-Україна, 2001. – 256с. – (100 кращих творів українського письменства). – ISBN 966-605-216-4
1168490
  Франко І.Я. Смерть Каїна / І.Я. Франко. – Київ : Слово, 1924. – 65с. – (Українське письменство)
1168491
  Ласуриа М.Т. Смерть камня / М.Т. Ласуриа. – М, 1971. – 104с.
1168492
  Костецький І. Смерть кардинала. Партія справжніх людей : радіоп"єса // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 8-58.
1168493
  Николаенко И. Смерть Катона. / И. Николаенко. – М, 1990. – 191с.
1168494
  Николенко И.А. Смерть Катона. / И.А. Николенко. – М, 1990. – 276-494с.
1168495
  Федин К. Смерть Кваста / К. Федин. – Ленинград, 1936. – 31с.
1168496
  Наканиси И. Смерть Кихэя / И. Наканиси. – М., 1963. – 175с.
1168497
  Упіт А.М. Смерть Клеманса / А.М. Упіт; пер. з лат. – Київ, 1960. – 52 с.
1168498
  Гусев Б.С. Смерть комиссара / Б.С. Гусев. – Москва : Политиздат, 1967. – 128 с.
1168499
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1989. – 51с.
1168500
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1968. – 64с.
1168501
  Миллер А. Смерть коммивояжера. Кое-какие частные разговоры в двух действиях и реквием. / А. Миллер. – М., 1956. – 91с.
1168502
  Токмань Г. Смерть коханої: діалог лірики Володимира Свідзінського і філософії Габріеля Марселя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 53-68. – ISSN 0236-1477


  У статті вірші В. Свдзінського розглядаються як художньо-філософський феномен. У центрі уваги дослідниці перебуває мотив смерті коханої жінки. Проведено зіставлення поетичного розмислу з філософською думкою Г. Марселя. Текстуальний аналіз застосовано ...
1168503
  Нечерда Б.А. Смерть кур"єра : роман / Б.А. Нечерда. – Київ : Молодь, 1991. – 301 с.
1168504
  Голованівський С.О. Смерть леді Грей : громадянська трагедія / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 199 с.
1168505
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / С. Айні; переклад з тадж. – Київ : Дніпро, 1978. – 272 с.
1168506
  Белль Г. Смерть Лоенгріна / Г. Белль. – К., 1960. – 16с.
1168507
  Сэлкудяну П. Смерть манекенщицы. / П. Сэлкудяну. – М., 1974. – 164с.
1168508
  Федосєєв Г.О. Смерть мене підожде! / Г.О. Федосєєв. – Київ : Дніпро, 1966. – 482с.
1168509
  Арайс-Берце Смерть Менуса : рассказы / Арайс-Берце; пер. с латыш. – Рига, 1946. – 135 с.
1168510
  Арайс-Берце Смерть Менуса : рассказы / Арайс-Берце; пер. с латыш. – Рига, 1948. – 64 с.
1168511
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1962. – 524с.
1168512
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – изд. 5-е. – М
2. – 1969. – 464с.
1168513
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1974. – 704с.
1168514
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1989. – 510с.
1168515
  Мігус С. Смерть мільйонів - ціна за нашу свободу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 27 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Україна у Другій світовій війні.
1168516
  Дорошенко Е.И. Смерть Муаммара Каддафи: уроки истории // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 10-12. – ISSN 0321-5075
1168517
  Акунин Б. Смерть на брудершафт : роман-кино ; Младенец и черт: фильма первая ; Мука разбитого сердца: фильма вторая / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2008. – 461с. – ISBN 978-5-17-048661-8
1168518
  Дабагян Э.С. Смерть на взлете: Нестор Киршнер - первый президент Аргентины XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 205-217. – ISSN 0130-3864
1168519
  Макдональд Р. Смерть на выбор / Р. Макдональд. – М, 1991. – 412с.
1168520
  Макбейн Эд Смерть на корабле // За бортом : Смерть на корабле/ Э.Макбейн; Загадка акваланга/В.Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – с.3-150. – ISBN 5-7098-0040-6
1168521
  Морозов А.П. Смерть на краю мира / А.П. Морозов. – М., 1991. – 192с.
1168522
  Сергеев Александр Смерть на подлете // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 86-91 : фото
1168523
  Рети Э. Смерть на трибуне: Об убийстве А.Садата. / Э. Рети. – М., 1983. – 143с.
1168524
  Глазов Г. Смерть не выбирают / Григорий Глазов. – Киев ; Москва : Альтерпресс ; Элском ЛТД, 1994. – 526, [2] с. : ил. – В содерж также: Я не свидетель ; Стойкий запах лосьона ; Правый поворот запрещен. – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4756-0
1168525
  Вагнер Н. Смерть не суждена мне / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 264с.
1168526
  Гулиа Г.Д. Смерть неизвестного абхазца : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Правда, 1969. – 64 с.
1168527
  Вєдєнєєв Д. Смерть непокірливого пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 21


  Загадка загибелі єпископа Теодора Ромжі (1947 рік).
1168528
  Бездольний Б. Смерть обминає сміливих / Б. Бездольний. – Дніпропетровськ, 1969. – 148 с.
1168529
  Верфель Ф. Смерть обывателя / Ф. Верфель. – Москва-Ленинград, 1927. – 87с.
1168530
   Смерть одного янки.. – Ханой, 1964. – 151с.
1168531
  Родкин Михаил Смерть ожидаемая, но непредсказуемая : эпицентр: природа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 96-99 : Фото
1168532
  Лунин Б.В. Смерть ойуна / Б.В. Лунин. – М., 1964. – 135с.
1168533
  Золя Е. Смерть Олівіє Бекайля / Еміль Золя ; Пеpеклала Маpія Гpушевська. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 51, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 51)
1168534
  Сєров Д.О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д.О. Сєров, Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - гру день. – С. 48-57. – ISSN 0130-5247


  М. Костомаров першим увів до наукового обігу архівні документи, включаючі інформацію Таємної канцелярії про плани Петра I стосовно П. Полуботка та його однодумців.
1168535
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I / А.Г. Брикнер ; со ст. В.И. Семевского ; пер. М. Чепинской. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – [2], L, 161 с. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 21)
1168536
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 69-74. – ISSN 0321-0626
1168537
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – C. 70-73. – ISSN 0321-0626
1168538
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I 11-12 марта 1801 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 67-73. – ISSN 0321-0626
1168539
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І : Военные круги // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 0321-0626
1168540
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 67-71. – ISSN 0321-0626
1168541
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Опасность увеличивается // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-81. – ISSN 0321-0626
1168542
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Жалобы государственных людей // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0321-0626
1168543
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 160 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1168544
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 159 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1168545
  Салтыков М.Е. Смерть Пазухина. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1939. – 147с.
1168546
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М., 1949. – 127с.
1168547
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М,, 1950. – 127с.
1168548
  Салтиков-Щедрін Смерть Пазухіна / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1954. – 104с.
1168549
  Кантор В. Смерть пенсионера : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 0321-1878
1168550
  Семенов Ю.С. Смерть Петра : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 480с. – (Дело №...). – ISBN 978-5-235-03007-7
1168551
  Ельцин М. Смерть пилотов НЛО: детективный очерк / М. Ельцин, Н. Лебедев. – Бишкек, 1989. – 31с.
1168552
  Багрицкий Э.Г. Смерть пионерки / Э.Г. Багрицкий. – М., 1961. – 28с.
1168553
  Сноу Чарлз Смерть під вітрилами. / Сноу Чарлз. – К., 1965. – 240с.
1168554
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – Ставрополь, 1968. – 175с.
1168555
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – 3-е изд., доп. – Ставрополь, 1982. – 303с.
1168556
  Масленников Н.И. Смерть победившие. / Н.И. Масленников. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1974. – 191с.
1168557
  Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща / В.Е. Дубовик. – Днепропетровск, 1965. – 243с.
1168558
  Федосеев Семен Смерть под маской : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 118-126 : Фото
1168559
  Сноу Чарльз Смерть под парусом. / Сноу Чарльз. – М., 1971. – 17-250с.
1168560
   Смерть при жизни. – Зыков С. – Москва : Политиздат, 1978. – 240с.
1168561
  Волков Е. Смерть проиграла битву / Е. Волков. – Рига, 1970. – 112с.
1168562
  Модзалевский Б.Л. Смерть Пушкина : (Пять писем 1837 г.) / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 6


  Содержаие: С. 6-19: 1. И.Т. Калашников - П.А. Соловцову. 12 февр. 1837. 2. А.Ф. Воейков - А.Я. Стороженку. 4 февр. 1837. 3. А.Н. Мордвинов - А.Н. Пещурову. 2 февр. 1837. 4. А.И. Тургенев - А.Н. Пещурову. 13 февр. 1837. 5. А.И. Тургенев - А.Н. ...
1168563
  Лернер Н. Смерть Пушкина / Н. Лернер, 1928. – 46с.
1168564
  Данешвар С Смерть ради жизни / С Данешвар. – М, 1975. – 271с.
1168565
  Малко Роман Смерть Росії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 42 (143). – С. 34-35
1168566
  Айни С. Смерть ростовщика / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1965. – 168 с.
1168567
  Айни С. Смерть ростовщика : повесть / С. Айни. – Ташкент : Радуга, 1990. – с. – На арабском языке
1168568
  Айни С. Смерть ростовщика. Ятим : повести / С. Айни; перевод с таджикского. – Душанбе : Маориф, 1976. – 248 с.
1168569
  Борисова Е. Смерть Сапармурата Ниязова (медиа-обзор) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 174-189. – ISSN 1727-1770
1168570
  Беранже П. Смерть сатаны // Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – С. 100-207
1168571
  Куксин Константин Смерть со свистом / Куксин Константин, Закиров Ельдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 176-181 : фото
1168572
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1168573
  Юлленстен Л. Смерть Сократа / Л. Юлленстен. – М., 1984. – 377с.
1168574
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
1168575
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4203-3
1168576
  Бережков Валентин Смерть Сталина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 36-42. – ISSN 1606-0219
1168577
  Бершадский Р.Ю. Смерть считать недействительной. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1964. – 200с.
1168578
  Кришмарел В.Ю. Смерть та любов як уможливлення життя: світське безсмертя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1168579
  Вовк В.М. Смерть та мертве тіло як елементи римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32.
1168580
  Товстонос В.П. (Таль) Смерть Тараса Бульби (Бенефіс Никаноровича) : комедія-буфонада на 1 д. Сцена на сцені / В. Таль (Товстонос). – Харків : Держвидав України, 1926. – 29 с. – (Театpальна бібліотека)
1168581
  Метерлинк М. Смерть Тинтажиля : Символическая драма / Морис Метерлинк ; Пер. И.Г. Шнейдер, рис. Судейкина. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 34 с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1168582
  Підлуцький О. Смерть титана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 1, 10


  Відійшов у вічність творець "сінгапурського дива" Лі Куан Ю. Те, що здійснили Лі Куан Ю та виплекана ним команда однодумців, без перебільшення вражає. Протягом кількох десятиріч Лі перетворив Сінгапур, крихітну бідну британську колонію на одну з ...
1168583
  Радовський В. Смерть тілоохоронця : епізод боротьби проти опозиції в добу Хмельниччини (І пол. ХІХ ст.) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 97-120. – ISSN 0868-4790
1168584
   Смерть Толстого по новым материалам.. – М., 1929. – 328с.
1168585
  Высоцкий С.А. Смерть транзитного пассажира / С.А. Высоцкий. – Москва, 1973. – 48с.
1168586
  Утевский Л.С. Смерть Тургенева. / Л.С. Утевский. – Пб., 1923. – 88с.
1168587
  Краєвський М. Смерть у Беслану // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 346-385.
1168588
  Загребельний П. Смерть у Києвi : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 605с. – (Література). – ISBN 966-03-2143-0


  Роман про Київську Русь. Події відбуваються у XII столітті за часи жорстоких і кривавих мужусобних воєн
1168589
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1972 р.)
Ч. 1. – 1972. – 206с.
1168590
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 10 ; 1972 р.)
Ч. 2. – 1972. – 200с.
1168591
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман [про Юрія Долгорукого. 1090-1157] / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1973. – 416с.
1168592
  Ночовний М.В. Смерть у Мирній Долині / М.В. Ночовний. – Донецьк, 1991. – 254с.
1168593
  Кочевих О. Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С.92-94. – ISSN 0130-5212


  Смерть Айседори Дункан
1168594
  Кочевих Олег Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1168595
  Талах Віктор Смерть у Пантикапеї, або Політичний детектив із кримського життя : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 130-132
1168596
  Ярич Т.В. Смерть у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 208-210.


  У статті мова йде про смерть як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Читачам пропонуються три приклади відповідних рекламних кампаній, в описі яких автор обґрунтовує власні міркування з приводу коректності та ...
1168597
  Кеппен В. Смерть у Римі : роман / В. Кеппен. – Київ : Дніпро, 1966. – 275 с.
1168598
  Ружевич Т. Смерть у старих декораціях = Smierc w starych dekoracjach : оповідання, повість / Тадеуш Ружевич ; переклад з польської Я. Сенчишин. – Львів : Літопис, 2007. – 148 с. – Паралел. титул. аркуш на польській мові. – ISBN 966-7007-66-3


  Ця книга – перше видання прози Тадеуша Ружевича (р. н. 1921), одного з найвпливовіших сучасних польських письменників, українською мовою. Головні події повісті «Смерть у старих декораціях» відбуваються в Римі, куди прилітає герой, здійснивши одну з ...
1168599
  Даниленко Володимир Смерть учителя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
1168600
  Вышинский П.Е. Смерть фашизму ! / П.Е. Вышинский. – Москва-Ленинград, 1941. – 24с.
1168601
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Харків, 1933. – 104 с.
1168602
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Львів, 1958. – 72 с.
1168603
  Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 166-170. – (Право. Економіка. Управління)
1168604
  Минач В. Смерть ходит по горам / В. Минач. – М., 1970. – 168с.
1168605
  Мортенсон Я. Смерть ходит по музею: детектив : Детективний роман / Я. Мортенсон; Пер. зі шведськогої Попсуєнка Ю. – Київ : Дніпро, 1987. – 150с.
1168606
  Мінач В. Смерть ходить по горах : повість / В. Мінач. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 212с.
1168607
  Хайн К. Смерть Хорна / К. Хайн. – М., 1989. – 214с.
1168608
  Хайн К. Смерть Хорна. Аккомпаниатор : Роман. Повесть / К. Хайн. – Москва : Радуга, 1991. – 405с.
1168609
  Макдональд Д. Смерть цвета золота / Д. Макдональд. – М, 1994. – 366с.
1168610
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – М, 1991. – 295с.
1168611
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – Одесса, 1992. – 330с.
1168612
  Курков А. Смерть чужого : Укр. переклад і передмова Л. Герасимчука / А. Курков. – Київ : Президент, 2000. – 224с. – ISBN 966-95791-0-4
1168613
  Курочкин Н.В. Смерть экзистенциалиста // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 221-336. – (Молодые голоса)
1168614
  Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла / Ф. Гельдерлин ; Предисл. А.В. Луначарского, пер. Я.Голосовкер. – Москва ; Ленинград : Academia, 1931. – 136 с.
1168615
  Гельдерлин Ф И.Х. Смерть Эмпедокла // Эмпедокл: философ, врач и чародей : Данные для его понимания и оценки / Якубанис Генрих. – Киев : Синто, 1994. – с.133-229
1168616
  Булычев Кир Смерть этажом ниже / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 160с.
1168617
  Мазурик М. Смерть як відкриття нових горизонтів людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 52-58. – ISSN 0321-0499
1168618
  Бєньов Р. Смерть як чинник розкриття психопортрету героя (за творами Миколи Хвильового та Валер"яна Підмогильного) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 127-135. – ISSN 1728-9572
1168619
  Алієв Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 106-123. – ISSN 1810-2131
1168620
  Богза Д. Смерть Якоба Онисии / Д. Богза. – Бухарест, 1964. – 40с.
1168621
  Панч П. Смерть Янулянса : Бог богів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1928. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1168622
  Панч П. Смерть Янулянса : Оповідання / П. Панч. – Харків : Лім, 1931. – 28с. – (Масова худ. б-чка)
1168623
  Кучарська Лідія Смерть, замаскована у грі / Кучарська Лідія, Зинич Юлія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1168624
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович. – Харків : Фоліо, 2012. – 377, [4] с. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5983-3
1168625
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки / Антоненко-Давидович; Вступне слово Л. Бойка. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2005. – 559с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-96500-3-8
1168626
  Мошковська А. Смерть: філософсько-світоглядне бачення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 99
1168627
  Чиркова З.К. Смертью таких не взять... / З.К. Чиркова. – Мурманск, 1965. – 93с.
1168628
  Першин А.Н. Смерч / А.Н. Першин. – М, 1978. – 360с.
1168629
   Смерч : [сборник. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 398 с.
1168630
   Смерч.. – М., 1989. – 397с.
1168631
  Наливкин Д.В. Смерчи / Д.В. Наливкин. – Москва : Наука, 1984. – 111с.
1168632
  Прох Л.З. Смерчи и шквалы / Л.З. Прох. – Москва : Знание, 1981. – 47с. – (Науки о Земле ; №6,1981)
1168633
  Будилина Е.Н. Смерчи и шквалы умеренных широт / Е.Н. Будилина, Л.З. Прох, А.И. Снитковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 31с.
1168634
  Самбук Р.Ф. Смерш : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1987. – 611 с.
1168635
  Жмакин М.С. Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики / М.С. Жмакин. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 382, [2] с. – (Противостояние). – ISBN 978-5-386-03731-4
1168636
  Христофоров Василий Смерш против "Вервольфа" / Христофоров Василий, Макаров Владимир // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 54-59. – ISSN 0235-7089
1168637
  Максим М. Смерь Анны / М. Максим. – Ростов -на-Дону, 1925. – 168с.
1168638
  Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. / В.Н. Кулезнев. – М., 1980. – 303с.
1168639
  Аверин С.В. Смесители и детекторы субмиллиметрового диапазона на диодах Шоттки и диодах Мотта / Аверин С.В. – Москва, 1983. – 28 с. – Библиогр.: с. 27-28. – (Препринт / АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники ; № 15 (370))
1168640
  Есипов Владимир Смесь американского с нижегородским : архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-169 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1168641
  Сташевский Е. Д. Смета военных сил Московскаго государства в 1663 году. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1910. – 29c + табл.
1168642
  Сташевский Е.Д. Смета военных сил. Московскаго государства на 1632 год : (Сметной список 140-го году) / Е.Д. Сташевский. – Киев. – 37 с. – Отд.оттискжурн."В.-Истор. Вестн." 1910, №9-10, Киев
1168643
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1916 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1915. – 159 с.
1168644
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1917 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1916. – 159 с.
1168645
  Шаталова А. Смета на небо. Каким окажется астрономический бюджет? / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 12, 13


  В феврале 2014 г. зам. министра образования РФ Л. Огородова возглавляла российскую делегацию, приглашенную в пустыню Карру, где завершилась закладка фундамента радиотелескопа MeerKAT, являющегося частью международного проекта Square Kilometre Array ...
1168646
   Смета расходов и доходов на губернские земские повинности Волынской губернии на 1913 год.. – 142с.
1168647
  Алешин С.М. Смета расходов социально-культурных учреждений / С.М. Алешин. – Москва, 1980. – 48 с.
1168648
  Исабеков Д. Сметение / Д. Исабеков; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1986. – 574 с.
1168649
  Норкин Н.С. Сметно-бюджетное счетоводство / Н.С. Норкин. – Москва : Государственное финансовое издательство, 1933. – 113 с.
1168650
  Лялин Д.Е. Сметно-нормативная документация при финансировании строительства. / Д.Е. Лялин. – М., 1990. – 320 с.
1168651
   Сметное дело в строительстве.. – М., 1991. – 336с.
1168652
  Комаровский П.Е. Сметное нормирование и ценообразование строительных работ / П.Е. Комаровский. – М., 1989. – 300с.
1168653
   Сметные расценки на картосоставительские и чертежно-оформительские работы.. – М., 1980. – 84с.
1168654
  Шапиро И.С. Сметный справочник по тепломеханическому оборудованию электрических станций / И.С. Шапиро. – М., 1968. – 439с.
1168655
  Малин А.К. Смех-не грех : Басни,фельетоны,пародии / А.К. Малин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 143с.
1168656
  Николаев Д.П. Смех -- оружие сатиры / Д.П. Николаев. – М., 1962. – 223с.
1168657
   Смех - дело серьезное : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 36 : Фото
1168658
   Смех - дело серьезное.. – М., 1963. – 585с.
1168659
   Смех - на-гора!. – Донецк, 1978. – 232с.
1168660
  Волосевич Э.С. Смех - не грех / Э.С. Волосевич. – Москва, 1983. – 95с.
1168661
  Пестушко Валерий Смех - эликсир жизни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54
1168662
  Тихонов Д. Смех // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 162-165. – ISSN 1728-8568
1168663
  Болекбаев С. Смех берет : сатир. и юморист. рассказы / С. Болекбаев; авториз. пер. с кирг. А. и С.Швецовых. – Москва : Советский писатель, 1968. – 118 с.
1168664
  Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. – Ленинград : Наука, 1984. – 295с.
1168665
  Ласкин Б.С. Смех в зале / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 207с.
1168666
  Чаплыгин Ю.А. Смех в наступлении. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1960. – 88с.
1168667
  Большак В. Смех в Прицках. / В. Большак. – М, 1972. – 48с.
1168668
  Родный О.В. Смех в социальной интеракции // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 63-66. – ISSN 2077-1800
1168669
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1989. – 574с.
1168670
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1991. – 48с.
1168671
  Коцюбинский М.М. Смех и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1951. – 164с.
1168672
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – М.-Л., 1945. – 118с.
1168673
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – М.-Л., 1946. – с.
1168674
  Кабышев Г. Смех и слезы : юморист. рассказы / Г. Кабышев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 335 с.
1168675
   Смех и слезы в эпоху техпрогресса.. – Новосибирск, 1990. – 204с.
1168676
  Смолин Г.А. Смех и слезы Федьки Фыкина / Г.А. Смолин. – М., 1989. – 204с.
1168677
  Юргенева А. Смех и эрос // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 105-119. – ISSN 0130-6405


  Еротика в кіно
1168678
  Ванченко Т.П. Смех как семиотический компонент праздника // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 2073-9702


  Компонентом свята є сміх
1168679
  Бектенов К. Смех Куйручука : рассказы / К. Бектенов; пер. с кирг. В.Горячих, К.Джаналиева. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1964. – 198 с.
1168680
  Бектенов К. Смех моего друга Райкана : рассказы / К. Бектенов; пер. с кирг. М.Эделя и Эр.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с.
1168681
  Гани С. Смех не грех : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 135 с.
1168682
  Галкин А.А. Смех не для всех : фельетоны, басни, юморески / А.А. Галкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 103 с.
1168683
  Елистратов В В. Смех не для всех. / В В. Елистратов, . – Саратов, Пенза, 1983. – 5с.
1168684
   Смех побеждает.. – М., 1975. – 176с.
1168685
  Иванова Н. Смех против страха, или Фазиль Искандер / Н. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 320с. – ISBN 5-265-01500-0
1168686
  Чайка Т. Смех Сергея Крымского: от абсурда к юмору / Т. Чайка, В. Малахов // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 80-88. – ISSN 2410-2601
1168687
  Абрамский И.П. Смех сильных / И.П. Абрамский. – Москва, 1977. – 320с.
1168688
  Черный Саша Смех сквозь слезы / Саша Черный ; [худож. С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2006. – 256 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 966-03-3478-8
1168689
  Праг Э.И. Смех смехом... / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1981. – 82с.
1168690
  Николаев Д.П. Смех Щедрина / Д.П. Николаев. – Москва, 1988. – 397 с.
1168691
  Завадский В.В. Смех, да не только / В.В. Завадский. – Москва, 1991. – 172с.
1168692
  Беломлинский М.С. Смех... не для всех / М.С. Беломлинский. – Л, 1964. – 28с.
1168693
  Сидоркин Павел Смех: выпуск социального пара // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 196-201 : фото
1168694
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Алма-Ата, 1957. – 90с.
1168695
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Москва, 1965. – 79с.
1168696
   Смехом - по огрехам.. – Кемерово, 1965. – 40с.
1168697
   Смехом по огрехам.. – М., 1967. – 431с.
1168698
  Беляев И.С. Смехом по помехам / И.С. Беляев. – Симферополь, 1967. – 64с.
1168699
  Воловик М.Я. Смехоскоп / М.Я. Воловик. – Уфа, 1974. – 87с.
1168700
  Законов И.П. Смехотворения / И.П. Законов. – М, 1971. – 96с.
1168701
  Мольер Ж.Б. Смехотворные жеманницы / Ж.Б. Мольер. – М., 1956. – 47с.
1168702
  Беляев И.С. Смехотерапия / И.С. Беляев. – Симферополь, 1971. – 47с.
1168703
  Крюков Ю.Г. Смехотехника и автоматизация проектирования линейных интегральных схем с инжекционным питанием / Ю.Г. Крюков, Н.А. Ус. – Воронеж, 1990. – 167 с.
1168704
  Новаль С.А. Смешанная задача для гиперболических уравнений в областях с негладкой границе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Новаль С. А. Ш.; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
1168705
  Ладыженская О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения / О.А. Ладыженская. – Москва, 1953. – 280 с.
1168706
  Чехлов В.И. Смешанная задача для гиперболического уравнения с разрывным граничным оператором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чехлов В.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1168707
  Гордиенко В.М. Смешанная задача для гиперболического уровня второго порядка в полуплоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордиенко В. М.; АН СССР, Сиб. отд.Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1168708
  Франк Л.С. Смешанная задача для гипоэллиптического обобщеного параболического уровнения с двумя независимыми переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франк Л.С.; МГУ. – М., 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1168709
  Шлопак А.С. Смешанная задача для систем дифференциально-функциональных уравнений с частными производными по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шлопак А.С.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина, 1953. – 11л.
1168710
  Онищенко В.И. Смешанная задача теории потенциала и теории упругости для пространства с плоской круглой щелью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1958. – 8л.
1168711
  Беленький М.Я. Смешанная задача теории упругости для бесконечно длинной полосы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Беленький М.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
1168712
  Вострова Л.Е. Смешанная краевая задача для уравнения Лаврентьева-Бицадзе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вострова Л.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 6л.
1168713
  Радаев В.В. Смешанная экономика как объект анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 3-17. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1168714
  Отт В.Д. Смешанное и искуссвенное вскармливание детей грудного возраста / В.Д. Отт, В.П. Мисник. – К., 1987. – 64с.
1168715
  Барбаре Дз Смешанное сложное предложение в современном латышском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Барбаре Дз; Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 42л.
1168716
  Ковальчук Л.И. Смешаннолигандные комплексы алюминия галлия, индия с флавонами и антипирином и использование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ковальчук Л.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 18 с.
1168717
  Кривошеева И.А. Смешанные алкил(алил)-изопропениловые дихлорвиниловые и -виниловые эфиры этил-, арилфосфиновых кислот и их полимеризационная способность. : Автореф... наук: 072 / Кривошеева И.А.; Казан. хим.-технол. ин-тут. – 18л.
1168718
  Резников Самуил Абрамович Смешанные жидкие фазы и взаимодействие функциональных групп в газожидкостной хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Резников Самуил Абрамович; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 30л.
1168719
  Мельник З.О. Смешанные задачи для некоторых гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Мельник З.О.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 7л.
1168720
  Айрапетян Рубен Гургенович Смешанные задачи для некоторых классов гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айрапетян Рубен Гургенович; Ин-т математики АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 16л.
1168721
  Загорский Т.Я. Смешанные задачи для систем дифференцияльных уравнений : Автореф... док. физ-мат.наук: / Загорский Т.Я.;. – М, 1966. – 24л.
1168722
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Днепропетровск, 1981. – 168с.
1168723
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Харьков, 1985. – 246с.
1168724
  Корзюк В.И. Смешанные задачи о сопряжении некоторых уравнений с частными производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Корзюк В.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 15л.
1168725
  Квиникадзе Г.П. Смешанные задачи плоской теории установившихся колебаний изотропного упругого тела : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Квиникадзе Г.П.; АН Груз.ССР, Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10 с.
1168726
  Троицкий В.И. Смешанные задачи синтеза антенн : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Троицкий В.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1168727
  Скопенко В.В. Смешанные комплексы на основе селеноцианата серебра / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Померанц // Журн. неорган. химии, 1965. – №2
1168728
  Зоберн Н.И. Смешанные краевые задачи для эволюционных уравнений, не разрешенных оносительно производной по времени : Автореф... канд. социол.наук: 01.01.02 / Зоберн Н.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 13л.
1168729
   Смешанные краевые задачи и вопросы математического моделирования.. – К., 1975. – 236с.
1168730
  Комогорцев Владимир Филиппович Смешанные краевые задачи плоской теории упругости для тел, ограниченных цилиндрическими поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Комогорцев Владимир Филиппович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 17л.
1168731
  Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1168732
  Скопенко В.В. Смешанные купраты (ІІ) висмута и редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Н.П. и др. Шпаковская // Физикохимия и технология высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Труды 1-го Всесоюзного совещания, 1989
1168733
  Яковлева Е.Л. Смешанные общества в практике стран - членов СЭВ / Е.Л. Яковлева. – М., 1989. – 157с.
1168734
  Енгибаров А.В. Смешанные общества на мировом рынке / А.В. Енгибаров. – Москва, 1976. – 133с.
1168735
  Рамазанов К. Смешанные посевы раннеспелых и позднеспелых сортов кукурузы в условиях Целиноградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Рамазанов К.; АН КазССР.Объед.учен.совет.ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
1168736
  Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества / Н.Н. Вознесенская. – Москва, 1986. – 181с.
1168737
   Смешанные проточные культуры микроорганизмов.. – Новосибирск, 1981. – 195с.
1168738
  Цинцадзе Г.В. Смешанные псевдогалогенидные и псевдогалогенидогалогенидные соединения металлов. / Г.В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1981. – 111с.
1168739
  Инчоль Д.Г. Смешанные семьи в Республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 48-52. – ISSN 0321-5075
1168740
  Ватульян А.О. Смешанные статистические и динамические задачи теории упругости для ортотропного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ватульян А.О.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1168741
  Корлэтяну Л.Н. Смешанные сульфитодиоксимины трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Корлэтяну Л.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1168742
  Боева Б. Смешанные торговые предприятия во внешнеэкономических связях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Боева Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. Каф. междунар. экон. отнош. – М., 1974. – 25л.
1168743
  Грачев Д.Г. Смешанные удобрения / Д.Г. Грачев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 216 с.
1168744
  Доронина Л.М. Смешанные халькогениды хрома : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Доронина Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 10л.
1168745
  Мишин М.А. Смешанные чувства: Сб. эстрад. произведений. / М.А. Мишин. – М., 1990. – 157с.
1168746
  Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 8-11. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются конструкции в римском частном праве и их правовое регулирование, послужившие началом для возникновения современного смешанного договора.
1168747
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 31 с.
1168748
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; ОГУ им.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
1168749
  Маммино Лилиана Смешанный орбитальнй базис и опсиание состояний Х1Е+g и a3E+ молекулы Не2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маммино Лилиана; МГУ. – М., 1982. – 15л.
1168750
  Касымов М. Смешаные задачи для линейного и квазилиненого уравнения четвертого порядка, вырождающихся на границе области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Касымов М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям. Отд-ния физ.-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 14л.
1168751
  Жук С.И. Смешение и параллельная адаптация культур / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1993. – 87с.
1168752
  Лавров А.В. Смешение неизотермических струй с учетом химических реакций, колебательной релаксации и вынужденного излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лавров Александр Васильевич ; Ленингр. политехн. ин-т им. В.И. Калинина. – Ленинград, 1978. – 18 с. – Библиогр. : 4 назв.
1168753
  Ермишин И.П. Смешинки / И.П. Ермишин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 88 с.
1168754
  Самойлович Ф.И. Смешинки. / Ф.И. Самойлович. – М, 1971. – 112с.
1168755
  Пинская Т. Смешная девчонка RENEE // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 79-81.


  Рене Зельвеггер
1168756
  Меньшиков В.М. Смешно -- не смешно. Рис. В.Меньшикова. (Альбом). / В.М. Меньшиков. – Л., 1962. – 28с.
1168757
  Демьянов В.А. Смешное в философии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 46-51. – ISBN 966-7943-03-8
1168758
  Щадинский В.К. Смешное и думы / В.К. Щадинский. – Москва, 1991. – 44с.
1168759
  Вереина И.А. Смешное и серьезное / И.А. Вереина. – Свердловск, 1979. – 72с.
1168760
  Юренев Р.Н. Смешное на экране / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 207с.
1168761
  Соболь М.А. Смешное, гневное, печальное... : Проза и стихи / М.А. Соболь. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1168762
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1979. – 80с.
1168763
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1987. – 94с.
1168764
  Атабаева Х.Н. Смешные посемы сорго с зернобобовыми культурами : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Атабаева Х.Н.; Ташк.с.-х.ин-т. – Ташкент, 1966. – 21л.
1168765
  Бар-Эбрая Смешные рассказы / Бар-Эбрая. – 2-е изд. – М, 1992. – 207с.
1168766
  Долгополова И.М. Смещение лексических единиц в стиле научного изложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгополова И.М.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1168767
  Минина Е.Г. Смещение пола у растений воздействием факторов внешней среды. / Е.Г. Минина. – М., 1952. – 199с.
1168768
  Беляева Елена Смещение светил : Лирика / Беляева Елена. – Київ : Дніпро, 2000. – 56с. – ISBN 5-308-01762-Х
1168769
  Сычевская В.И. Смещение температурных границ активности синантропных видов рода Fannia R. D. в сезонном и суточном аспекте. / В.И. Сычевская. – М.
ХХХІІІ. – 1954. – С. 637-643
1168770
  Балл Г.А. Смеюсь и плачу вместе с тобой : повести и рассказы / Г.А. Балл. – Москва : Советский писатель, 1988. – 299с. – ISBN 5-265-00471-8
1168771
  Михалевич А.В. Смеюсь над элитой / А.В. Михалевич. – М., 1973. – 247с.
1168772
  Марченко А.Т. Смеющиеся глаза / А.Т. Марченко. – Москва, 1964. – 248с.
1168773
  Кормилов С.И. Смеющиеся и улыбающиеся персонажи гончаровского "Обломова" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается изображение смеха и улыбок персонажей в романе И. А. Гончарова "Обломов" как проявление психологизма и социально-исторических типов поведения людей. Архаический смех выражает радость от полноты жизни, внешний комизм порождается ...
1168774
  Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит / Н.И. Новиков. – М., 1985. – 365с.
1168775
  Успенский Г.А. Смеющийся остров / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1963. – 440с.
1168776
  Хайновский В. Смеющийся человек / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1967. – 96с.
1168777
  Облова Л.А. Смея смеяться (о сущности и человечности смеха) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – Сю 24-31
1168778
  Соломин В. Смеялись девы... / В. Соломин. – Тула, 1968. – 29с.
1168779
  Рыбаченок И. Смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно : Международные отношения в конце ХІХ - начале ХХ века в политической карикатуре // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59-64. – ISSN 0235-7089
1168780
  Манасыпов В. Смеяться не грешно / В. Манасыпов. – Казань, 1967. – 76с.
1168781
   Смеяться, право не грешно.... – Магадан, 1968. – 79с.
1168782
  Лаврентьев З.Ф. Смеяться, право, не грешно / З.Ф. Лаврентьев. – Йошкар-Ола, 1988. – 31 с.
1168783
  Поляков В.С. Смеяться, право, не грешно. / В.С. Поляков. – М., 1953. – 115с.
1168784
  Байлыев Д. Смеяться, право, не грешно... / Д. Байлыев. – М., 1985. – 231с.
1168785
  Козлович А. СМИ Белоруссии:трудный диалог / А. Козлович, П. Якубович // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.27-29. – ISSN 0130-3589
1168786
  Куле К. СМИ в Древней Греции = Communiquer en Grece ancienne : сочинения, речи, разыскания, путешествия... / Коринна Куле ; [пер. с фр. С.В. Кулланды]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 253, [3] с. – Парал. тит. л. фр. - Имен. указ.: с. 249-251. – Библиогр.: с. 244-248. – (Культура повседневности). – ISBN 5-86793-307-5
1168787
  Мурзакасымова А. СМИ в современном Киргизстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 83-85. – ISSN 1998-1813
1168788
  Чжао Юнкуа СМИ и "цветные революции" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 83-95. – ISSN 1998-1813
1168789
  Журавлев Д.А. СМИ и терроризм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.71-80. – ISSN 0869-0499
1168790
  Шкондин М.В. СМИ как коммуникативная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-45. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1168791
  Фирсова Л. СМИ как средство распространения псевдоцелительства, магии и оккультизма в современной России // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 146-149
1168792
  Груша А.В. СМИ как фактор политического выбора (на примере федеральных выборных кампаний Президента РФ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.100-106. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1168793
  Носик А. СМИ русского Интернета: теория и практика // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.14-19
1168794
  Говоров А.А. Смирдин и сын / А.А. Говоров. – М, 1991. – 396с.
1168795
  Апраксина Н.Д. Смирение и гордость // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 6 (50). – С. 61-64. – ISSN 1997-0803


  Автор данной статьи раскрывает суть слов "смирение" и "гордость". Представлены толкования этих слов не только известными учеными, но и религиозными представителями мировых религий: православного христианства, ислама, иудаизма, индуизма, буддизма. ...
1168796
  Каледин С.Е. Смиренное кладбище / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1991. – 169 с.
1168797
  Муханов Вадим Смирись, Кавказ! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 68-76 : Фото, карта
1168798
  Лондон Д. Смирительная рубашка : (Странник по звездам) / Джек Лондон. – Москва : Московский университет, 1992. – 304с. – ISBN 5-211-02524-5
1168799
  Лондон Д. Смирительная рубашка / Д. Лондон. – М, 1993. – 303с.
1168800
  Глинская И.П. Смирно, сердце! / И.П. Глинская. – Л, 1965. – 302с.
1168801
  Макашвили З.А. Смирнов-Кавказский / З.А. Макашвили. – Тбилиси, 1988. – 48с.
1168802
  Єльцов О. Смирнов - міністр перехідного періоду // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16


  Міністр внутрішніх справ України - Смирнов Юрій Федорович
1168803
   Смирнов - ученый и человек. – Москва : Наука, 1991. – 136с.
1168804
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи Москва. 1978.. – М., 1978. – 12с.
1168805
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи. Москва. 1978.. – М., 1977. – 30с.
1168806
   Смирнов Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1168807
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 139-140
1168808
   Смирнов Ігор Георгійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 254-255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1168809
   Смирнов Ігор Георгійович (1946) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 150-151. – ISBN 966-95774-3-5
1168810
   Смирнов Михаил Николаевич. Выставка произведений. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 16с.
1168811
  Шеремета Смирнова–Замкова - відомий учений-патологоанатом: джерела для реконструкції біографії / Шеремета, О.І. Академік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 53-57. – ISSN 2076-1554
1168812
  Бессмертный А.В. Смирнова С.Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам " // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 103-107. – ISSN 2308-6300
1168813
   Смирнова Тетяна Вікторівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 308. – ISBN 978-966-2726-03-9
1168814
   Смирнову Ігору Георгійовичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
1168815
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 60 ! // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 154-155.


  Професор каф. країнознавства і туризму КНУТШ.
1168816
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 65 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 303
1168817
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 70! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 79. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  27 вересня 2016 року виповнилося 70 років з дня народження професора кафедри країнознавства та туризму, доктора географічних наук Ігоря Георгійовича Смирнова.
1168818
  Горак Г.І. Смисл буття / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341-342. – ISBN 966-642-073-2
1168819
  Комаха Л.Г. Смисл в аргументах феноменологічного аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 60-63. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статті досліджується проблема смислу в аргументах феноменологічного аналізу, показана роль мови в його обгрунтуванні. В статье исследуется проблема смысла в аргументах феноменологического анализа, показана роль языка в его обосновании. The ...
1168820
  Сторожук А.П. Смисл в багатовимірному мисленні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 56-58
1168821
  Довгань О.В. Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 87-95. – ISSN 2225-7586
1168822
  Кияк Т.Р. Смисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й.В. Гете) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 128-132. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається гіпотеза про наявність фактору дискурсу в процесі перекладу різножанрових текстів. Категорія дискурсу більшою чи меншою мірою впливає на переклад, залежно від об"єкта перекладу в діапазоні "поезія - художня проза - ...
1168823
  Вяткіна Н.Б. Смисл і референція: пошуки іншої онтології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 31-32
1168824
  Попович Мирослав Смисл і свобода // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.5-11. – ISSN 0235-7941
1168825
  Горак Г.І. Смисл історії / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 342-343. – ISBN 966-642-073-2
1168826
  Павлов Ю.В. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1168827
  Лисенко В.М. Смисл поняття "уповільнення часу" і принцип причинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1168828
  Сторожук А.П. Смисл слова як його конотація // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 185-192


  У статті досліджено, як розвивалися уявлення про смисл як конотацію. З кінця XIX століття терміном конотація позначали усі емоційно-забарвлені елементи змісту виразів. Поглиблюються окремі важливі положення про смисл як конотацію. В статье ...
1168829
  Наєнко Г. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Вказано на основні аспекти дослідження смислової структури тексту як об"єкта сучасних лінгвістичних напрямів: когнітивно-дискурсивного, функціонально-стилістичного, синергетичного. Простежено за значеннями й функціонуванням передтермінів "смыслъ" і ...
1168830
  Коваленко А.Б. Смисл як філософсько-психологічна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто трактування поняття "смисл" у філософській та психологічній літературі, його взаємозв"язок з поняттями "розуміння" та "значення".
1168831
  Илиевски Д. Смислата на некои отпори против автокефалиіата на македонската провославна црква / Д. Илиевски. – Скопіс, 1970. – 208с.
1168832
  Копоть Ірина Смисли буття у творах Олександра Костіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Олександр Костін - провідний український композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, автор 6 опер, 6 балетів, 9 великих вокально-симфонічних творів, 6 інструментальних концертів, а також значної ...
1168833
  Сакун А.В. Смисли і зміст сучасності в практиках соціальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 48-51. – ISBN 966-7943-03-8
1168834
   Смисли Преславного Корану українською мовою // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 27-107.
1168835
  Шевченко Л.І. Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 7-18
1168836
  Тищук О.С. Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 332-338


  Стаття присвячена аналізу смислової багатозначності "туманної поезії" китайського поета Бай Хуа, розглянуто особливості поезії Китаю у 80-х роках ХХ ст, досліджено постулати "туманної поезії" та головні ідеї цього напрямку, проаналізовано низку віршів ...
1168837
  Білик Н.Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-89


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1168838
  Карамишева Н. Смислова інтерпретація мовних виразів як проблема сучасної логіки та герменевтики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.34-42. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1168839
  Яцків Р. Смислова інтонаційність скульптурних образів : галерея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 154-156. – ISSN 0868-4790


  Любомир Яремчук - укр. скульптор
1168840
  Крайнікова Т.С. Смислова концепція видання: спроба термінологізації поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 20-23


  У статті "Видавнича концепція: міркування над терміном" (опублікована в "Наукових записках Інституту журналістики" (2005)) ми обґрунтовували необхідність уведення в термінологічний актив теорії видавничої справи та редагування відповідного терміна. У ...
1168841
  Білан М.Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 146-155


  Статтю присвячено дослідженню такої перекладацької категорії як смислова одиниця перекладу під час відтворення українською мовою французьких військових статутних документів. Основною одиницею такого перекладу визначено слово або словосполучення. ...
1168842
  Мироненко В.І. Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 57-67. – ISBN 978-966-8063-99-51
1168843
  Вірна Ж. Смислова регуляція в консультаційному процесі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.121-127
1168844
  Охріменко В.І. Смислова структура модальних одиниць : монографія / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Логос, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-171-439-6
1168845
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера асоціативності CERTO (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 145-152


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера асоціативності certo з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1168846
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 376-386


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера дейктичності proprio з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1168847
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора [текст італійською мовою](на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 123-133


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора [текст італійською мовою ] як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування.
1168848
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора in pratica (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 293-299


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора in pratica як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування. В статье рассмотрена ...
1168849
  Якиминська Л. Смислове навантаження карегорії "удача" (на матеріалах Степового Побужжя) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 162-169
1168850
  Цирфа Ю. Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 30-35. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1168851
  Чорна Н.В. Смислове розкриття концептів у постмодерному художньому дискурсі Хорхе Луіса Борхеса та Хуліо Кортасара // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 226-231.
1168852
  Гнатюк А.Д. Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 58-62. – ISBN 966-581-727-2
1168853
  Ковтонюк Н.П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу майдану // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 347-358


  У статті проаналізовано дискурс Майдану в контексті широкого розуміння текстуальності та філософії карнавалу М. Бахтіна. Узято до уваги не тільки вербально-графічний, вербально-фонетичний, візуальний, а й некодований архетипно-міфологічний ряди. ...
1168854
  Журавльова О.М. Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської литератури в перекладацькому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 41-47


  У статті розглядається смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури як синергетичний процес, що має безпосередній вплив на ступінь гармонійності відтворення інтегрального смислу тексту під час перекладу. В статье ...
1168855
  Щербицька В.В. Смисловий шар концепту "робота" в сучасних автобіографічних творах: гендерний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 211-215. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Статтю присвячено дослідженню способів вербалізації концепту РОБОТА в сучасних англійських автобіографічних творах. Проаналізовано смисловий шар концепту РОБОТА з урахуванням впливу гендерного чинника на нього. Розглянуто механізм вияву смислових ...
1168856
  Тітова Т.Є. Смислові аспекти саморегуляції особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 217-225. – ISSN 2226-4078
1168857
  Піхманець Р. Смислові глибини художнього простору Леся Мартовича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 42-57. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена з"ясуванню художніх параметрів концепту забобону у творчій свідомості Леся Мартовича. Простежено його природу, полісемантику й особливості вияву на різних рівнях тексту
1168858
  Помігуєва Л.П. Смислові зв"язки між компонентами англійських термінологічних словосполучень // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 87-93. – Бібліогр.: С. 93 ; 13 назв


  Автор статті розкриває сутність поняття "технологічні сполучення", розглядає будову понятійної системи науково-технічних термінів, враховуючи їх лінгвістичні особливості. Висвітлені моделі класифікації термінологічних сполучень і їх семантика в ...
1168859
  Пархоменко А.К. Смислові значення містики Майстера Екгарта (за А. Хаасом) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 159-161
1168860
  Кондрашова-Діденко Смислові і часові модуси базових категорій інституціоналізму // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 235-240


  Розглядаються смисли базових категорій інституціоналізму в процесі якісної змінюваності реальних процесів у суспільстві загалом і в економічній його сфері зокрема. The senses of fundamental categories of institutionalism in the process of the ...
1168861
  Бродецький О.Є. Смислові інтенції етики конфуціанства та їх ментально-соціальна значущість // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 71-73
1168862
  Кононенко В.І. Смислові конотації у структурі тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 146-155. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 22 п. – ISSN 0027-2833


  Обгрунтовуються положення щодо функції смислу в текстотворенні, організації художнього мовлення на засаді потенційного значення слова. Смислові конотації в тексті нерідко актуалізуються, визначають ключові слова, стають чинниками формування ...
1168863
  Костенко Н.В. Смислові порядки в соціологічному огляді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 331-345
1168864
  Івановська О. Смислові пропорції суб"єктності селянина-міщанина - представника робітничого соціуму в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-18


  Особливості смислових пропорцій демонструють фольклорні тексти, які продуковані суб"єктністю міських мешканців, міщан, робітників, що постають одночасно як породження селянської культури і як полюсне явище щодо селянської, хліборобської творчості.
1168865
  Жовтянська В.В. Смислові трансформації в міфі: побудова теорії // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 29-39. – ISBN 978-966-8063-90-11
1168866
  Рощин Д.Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1168867
  Янчук В.О. Смисложиттєвий потенціал міфотворення і світогляд Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 115-116. – ISSN 1810-2131
1168868
  Коськіна Д. Смисложиттєві орієнтації одружених осіб в контексті їх функціонально-рольової взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості смисложиттєвих орієнтацій одружених осіб. Представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження смисложиттєвих орієнтацій жінок і чоловіків, які перебувають в авторитарному або в егалітарному шлюбі. ...
1168869
  Романенко Ю.В. Смислопродукування у масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика і порнографія) / Ю.В. Романенко ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. – Київ : Знання України, 2004. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 966-316-031-4


  Великошановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями від автора. 13.10.04. Підпис
1168870
  Баняс В.В. Смислорозширення : вибр. культурол. студії та переклади / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2726-53-4
1168871
  Заоборна М.С. Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки "Одержима" в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомость // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 59-65. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1168872
  Бовсунівська Т. Смислотворча функція контексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  Контекст є специфічним терміном літературної критики, який допомагає опанувати сенсом j художнього твору. Контекст може бути соціальний, економічний, культурний, історичний, літературний, біографічний та ін., існує також безліч видів класифікації ...
1168873
   Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 204, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-76-0
1168874
  Файбисович Илья Смитфилдский рынок. Торжество плоти : входите! открыто / Файбисович Илья, Каунсила Энди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 30-33 : Фото
1168875
  Перебийніс П. Сміється, плаче і співає... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6


  Про лірику прозаїка Євгена Колодійчука
1168876
  Безпаленко А.М. Сміжність як когнітивно-відображальний принцип у мові та мовному аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 59
1168877
  Єщенко М. Сміймося! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  Про урочисте відкриття міжнародної виставки політичної карикатури у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича. Всесвітньо відомий карикатурист Деріл Кейг провів лекцію та майстер-клас з політичної карикатури для присутніх - студентів, аспірантів й ...
1168878
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 1]. – 1988. – 210, [30] с. – Малюнки з журн. "Мітла". - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1168879
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 2]. – 1991. – 248 с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Будяк" і ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1168880
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, фейлетони, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Київ : Кобза
[Т. 3]. – 1994. – 243, [2] с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Лис Микита" та ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1168881
   Смійтеся на здоров"я!. – К., 1966. – 338с.
1168882
  Глазовий П.П. Смійтесь, друзі, на здоров’я : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Мистецтво, 1973. – 64 с.
1168883
  Скоробогатов В.П. Сміла. / В.П. Скоробогатов. – Дніпропетровськ, 1976. – 78с.
1168884
  Васильчук С. Сміливцям доля допомагає // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 52-68. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1168885
  Хьог П. Смілла та її відчуття снігу : роман / Петер Хьог ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 573, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Froken Smillas fornemmelse for sne / Peter Hoeg. Copenhagen: Rosinante & co, 1992. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6533-9
1168886
  Княжев В.С. Смілянщина : Історико-економічний нарис / В.С. Княжев; Редкол.: О.Б. Котькало, Б.М. Тарара, М.О. Тимошенко та ін. – Сміла : Тясмин, 1998. – 128с. – ISBN 966-7036-20-0
1168887
  Казьмирчук Г.Д. Смірнов Павло Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Н.А. Коломієць, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 291. – ISBN 96966-8060-04-0
1168888
  Короткий В.А. Смірнов Павло Петрович (1882-1947) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 215. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1168889
  Кононенко Т.П. Сміт Адам // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 375-376. – ISBN 966-316-069-1
1168890
   Смітієнко Віктор Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 309. – ISBN 978-617-573-038-6
1168891
  Мельник Я. Сміттєпровід : повість-симфонія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 40-85
1168892
  Красюк П.Х. Сміття і мітла : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1971. – 56 с.
1168893
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 30с.
1168894
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1938. – 55с.
1168895
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1939. – 18 с.
1168896
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1950. – 68с.
1168897
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1955. – 48с.
1168898
  Бергсон А. Сміх : Нарис про значення комічного / А. Бергсон. – Київ, 1994. – 168 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-093-2
1168899
  Чопик Р. Сміх від Степана : (до 170-річчя від дня народження С. Руданського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 256-259
1168900
  Косматенко А.Д. Сміх і гнів / А. Косматенко. – Київ : Дніпро, 1965. – 207с.
1168901
  Воронін Д.І. Сміх і дотепність: психолінгвістичний ракурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 23-32.
1168902
  Андрухович Юрій Сміх і страх, або повісті Гоголя : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1168903
  Русальський В. Сміх Іскаріота : новелі / Вол. Русальський. – [Б. р.] : Світ, 1947. – 89, [1] с. – Зміст: Пролог до весни ; Сміх Іскаріота ; Камо ; П"ять і один ; Бременські кози ; Страх ; Матвій Гран ; Ідіот
1168904
  Карнер Д.А. Сміх крізь сльози : Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер; [пер. українською мовою Х. Назаркевич]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 200с. – ISBN 966-8849-42-6
1168905
  Шукайло В. Сміх на голову / В. Шукайло. – Київ, 1982. – 66 с.
1168906
  Годованець М.П. Сміх на службі. / М.П. Годованець. – К, 1973. – 64с.
1168907
  Бабюк АА.Д. Сміх нірвани : Hаpиси й новелї / Андрій Бабюк. – [Володимир Волинський] ; Львів : Hакл. Комісаpіяту У[к]p. Сїчових Стpільцїв ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та, під упp. Ю. Сидоpака, Л.], 1918. – 42 с.


  Зміст: Сміх Нїpвани; Авpаам; В обняттях Демона; Hа pуїнах pаю; Hад меpтвим моpем [пpисвячено А. Баландюкові]; В забуттю; Тpагедія осїнного дня; Hа хвилях божевілля; Останнє слово живого меpця; Суєта; Hа pозпуттї по півночі два бpати зійшли ся; Розбитий ...
1168908
  Попенко О.І. Сміх продовжує життя, або Еліксир життя і здоров"я від Остапа Вишні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 126-128. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1168909
  Чубенко В.А. Сміх сміхом / В.А. Чубенко. – К, 1986. – 95с.
1168910
  Грибкова Ю. Сміх та іронія як соціокультурний феномен // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.221-230. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1168911
  Войцехівська Н. Сміх у конфліктному діалогічному дискурсі / Наталія Войцехівська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 61-67. – ISSN 0320-3077
1168912
  Трохименко О.В. Сміх як форма критичної фіксації в творчості М. В. Гоголя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 46-48
1168913
  Коцюбинський М.М. Сміх. Він іде. Persona grata / М. Коцюбинський. – Київ : Всеукр. Держ. Вид. ; [2-а рад. друк], 1920. – 81, [2] с. : портр. – (Універсальна бібліотека ; № 5)
1168914
  Захаревич М. Сміхова адресація "Ревізора" М. Гоголя на франківській сцені // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 289-296. – ISSN 1997-4264
1168915
  Козирєва Н.В. Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 147-152. – (Філософія ; вип. 44)
1168916
  Гудзенко О.З. Сміхова культура як модус соціокультурних трансформацій українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 162-166. – ISSN 2077-1800
1168917
  Масенко Л. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 93-100. – Бібліогр.: С. 100 ; 7 назв
1168918
  Скловський І. Сміхова культура як феномен пробудження цивілізованої історичної нації у філософії та літературі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 242-244. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1168919
  Денисюк Ж.З. Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 47-54. – ISSN 2225-7586
1168920
  Кімакович І. Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомсті українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 32-46. – ISSN 0130-6936
1168921
   Сміховина : Збірничок веселих віршів та приповісток. – Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. – Київ : Видавництво "Український Учитель", 1907. – 32с. : мал. – (Ілюстр. б-ка для дітей ; № 45)


  На с. [1] епіграф з твору Т.Г. Шевченка. – Авт. поет. і прозових творів: О.К. Коваленко, П.В. Тенянко, Г. Байраченко, П.Й. Капельгородський, М.Ф. Чернявський, П.М., Ю.Я. Будяк, К. Максименко, З. Ткаченко, П. Шелест [І.Л. Липа], Н.К. [Н.М. Кибальчич], ...
1168922
  Стороженко О.П Сміховинки Олекси Стороженка. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропигійського ін-та, 1917. – 32 с. – (Просвітні листки ; Ч. 51)


  Зміст: 1. Не в добрий час; 2. Два брати; 3. Дурень
1168923
  Глазовий П.П. Сміхологія : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ, 1982. – 280 с.
1168924
  Сліпчук П.О. Сміхом по лиху : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
1168925
  Іванович В.І. Сміхомовки : гумор та сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 83 с.
1168926
   Сміхотворець Микола Яковченко : Спогади. Твори. Документи. – Київ, 2005. – 192с. : фотоіл. – ISBN 966-625-014-4
1168927
  Мельничук А.В. Сміхотерапія від Андрія / А. Мельничук. – Київ : Гранмна, 2015. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2726-37-4


  В пр. №1708982 напис: Рідній бібліотеці рідного мені Тарасового столичного університету з великою пошаною - сміхотерапевт. Підпис. 17.11.2016 р.
1168928
  Круглов Ю.М. Смішинки / Ю.М. Круглов. – К, 1963. – 93с.
1168929
  Стадниченко Ю. Смішинки з перцем : гумор, сатира / Ю. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 52 с.
1168930
  Стадниченко Ю.І. Смішинки з перцем : байки, гуморески, пародії, епіграми / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 51 с.
1168931
   Смішинки.. – К, 1970. – 143с.
1168932
  Ковінька О.І. Смішне пригинає, смішне й виправляє / О.І. Ковінька. – Х., 1975. – 199с.
1168933
  Возіянов М.К. Смішний заєць 2. Роздуми братів наших менших і не тільки... : байки звичайні та ліричні / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Вид 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Майдан, 2016. – 101, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-643-4


  Підпис.
1168934
  Абу-ль-Фарадж Смішні оповідки / Абу-ль-Фарадж ; пер. з ассірійськ., авт. вступ. сл. Є. Варда. – Київ : Дніпро, 1972. – 318 с. : іл.
1168935
  Дузь І.М. Смішного слова чародій / І.М. Дузь. – Одеса, 1989. – 142с.
1168936
  Олесь Олександр Сміються, плачуть солов"ї / Олесь Олександр; Уклад.: Я.О.Паламарчук, Ю.М.Радянський. – Одеса : Маяк, 2000. – 200с. – ISBN 966-587-048-3
1168937
   Сміються, плачуть солов"ї.... – Київ : Молодь, 1988. – 123 с.
1168938
  Яценко Л.О. Сміючись, говорити правду : урок з вивчення байок Езопа // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 16-18
1168939
  Шкондин М.В. СМК и СМИ как понятия журналистики // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1168940
  Гладких Б.А. Смог - система математического обеспечения графопостроения / Б.А. Гладких. – Томск, 1974. – 76с.
1168941
  Горбик В.О. Смог над Альбіоном / В.О. Горбик. – Київ, 1969. – 48с.
1168942
  Беспалов В.П. Смогут ли войти преподаватели российских вузов в состав «креативного» класса? // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 48-51. – ISSN 1728-8878


  Последние годы в российском обществе все больше говорят о необходимости стимулирования развития т.н. "креативного класса", чьи представители в состоянии создавать инновационную продукцию в любой отрасли и сфере деятельности. Все это напрямую относится ...
1168943
  Иванов Сергей Смоделируем чудо : раскоп // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 92-93 : Фото
1168944
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть вторая. Какой нашему образованию прок от конвергенции российской и европейской моделей / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 56-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема преемственности системы довузовского образования России и международного образования, его роли в подготовке профессиональных лидеров. Предложены меры, необходимые для реформирования действующей системы довузовского образования России
1168945
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть первая. Специалист будущего - это человек культуры / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 52-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены концептуально-методологические проблемы довузовского образования России в условиях Болонского процесса. Отмечены трудности, возникающие у выпускников российских школ в международном образовательном пространстве. Обращено внимание на роль ...
1168946
  Новоселова Л. Сможет ли Китай стать локомотивом глобального экономического роста? : (По поводу достижений и проблем реализации антикризисной политики в КНР) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 66-78. – ISSN 0130-9757
1168947
  Турчинська А.Ф. Смок : (повість із часів імперіялістичної війни) / Агата Турчинська. – Харків ; Київ : Держвидав України
Ч. 1. – 1930. – 215 с.
1168948
  Лондон Д. Смок Беллью / Д. Лондон. – Минск, 1955. – 140с.
1168949
  Лондон Д. Смок Беллью и Смок и Малыш / Д. Лондон. – 239с.
1168950
  Лондон Д. Смок Белью / Д. Лондон. – М.-Л, 1945. – 79с.
1168951
  Лондон Д. Смок і Малий / Д. Лондон. – Київ, 1961. – 43 с.
1168952
  Лондон Д. Смок та Шорті / Д. Лондон. – К, 1927. – 182с.
1168953
  Турчинська А.Ф. Смок. Зорі на Верховині : повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. – 434 с.
1168954
  Эльчин Смоковница : повести, рассказы / Эльчин; пер. с азерб. – Москва : Известия, 1981. – 430 с.
1168955
  Горфункель Е.И. Смоктуновский / Е.И. Горфункель. – М., 1990. – 237с.
1168956
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1168957
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1168958
  Бенедиктов Александр Смола для грампластинок. Червецовая музыка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 102 : фото
1168959
  Зиедонис И. Смола и янтарь : стихи / И. Зиедонис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1965. – 92 с.
1168960
   Смолениские грамоты 13-14 веков. – М., 1963. – 138с.
1168961
  Думин С.В. Смоленкое воеводство в составе Речи Посполитой в 1618-1654 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Думин С.В. ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
1168962
  Смирнов И.А. Смоленск -- город русской славы / И.А. Смирнов. – М., 1982. – 158с.
1168963
  Мурзаев Н.И. Смоленск - город-герой / Н.И. Мурзаев. – М., 1987. – 63с.
1168964
   Смоленск - город русской славы : Метод. и библиогр. материалы. – Смоленск, 1988. – 49с.
1168965
   Смоленск - Дрезден. – Смоленск, 1971. – 180с.
1168966
  Аристов В.П. Смоленск / В.П. Аристов. – Смоленск, 1939. – 276с.
1168967
  Белогорцев И.Д. Смоленск / И.Д. Белогорцев, И.Д. Софинский. – М, 1952. – 75с.
1168968
   Смоленск. – 3-е прераб.и доп. изд. – Смоленск, 1963. – 258с.
1168969
   Смоленск. – 4-е прераб.и доп. изд. – М., 1965. – 232с.
1168970
   Смоленск. – Науч. конференции. – Смоленск, 1967. – 266с.
1168971
   Смоленск. – М., 1969. – 184с.
1168972
   Смоленск = Smolensk. – Москва : Планета, 1973. – 165 с.
1168973
   Смоленск. – 6-е изд., перераб. – М., 1974. – 22с.
1168974
   Смоленск. – М., 1980. – 111с.
1168975
  Демидович Е. Смоленск во взаимоотношениях Великого княжества Литовского и Московской державы в XVI - первой трети XVII ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 128-130
1168976
   Смоленск и Гнёздово. – М., 1991. – 260с.
1168977
   Смоленск на пороге юбилеев : "Лучший рекламно-информационный проект" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 74
1168978
  Молодцов Юрий Смоленск. Город-ключ и его бриллианты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1168979
  Косяков Н.Н. Смоленск. Экон. геогр. характер. : Автореф... канд. геогр.наук: / Косяков Н. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 14л.
1168980
  Джанджугазова Елена Смоленск: размышления о приоритетах развития : "Град велик и мног людьми". Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 52-56 : Фото
1168981
  Максимов Е.В. Смоленск: Страницы героич. защиты и освобождения города, 1941-1943. / Е.В. Максимов. – М., 1990. – 238с.
1168982
  Сташевский Е.Д. Смоленская война 1632-1634 г.г. : Организация и состояник Московской армии. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1919. – 328с.


  Подпись Оглоблина
1168983
   Смоленская губерния в документах. – 2-е изд. – М., 1967. – 239с.
1168984
  Будаев Д.И. Смоленская деревня / Д.И. Будаев. – Смоленск, 1972. – 467с.
1168985
  Сальковский В.А. Смоленская дорога / В.А. Сальковский. – Москва, 1987. – 411 с.
1168986
  Воронин Н.Н. Смоленская живопись ХП-ХШ вв. / Н.Н. Воронин. – Москва, 1977. – 183с.
1168987
  Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв. : очерки истории Смоленщины и Восточной Белорусии / Л.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1980. – 261с.
1168988
  Шутова Наталья Смоленская земля. На перекрестье дорог, времен, судеб : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-65 : Фото
1168989
  Степанчук Т.Г. Смоленская легенда / Т.Г. Степанчук. – М., 1961. – 47с.
1168990
  Истомин В.П. Смоленская наступательная операция (1943 г.) / В.П. Истомин. – М., 1975. – 214с.
1168991
  Петухов В.А. Смоленская областная партийная организация в борьбе за восстановление хозяйства области в 1943-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Петухов В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1168992
   Смоленская область. – Каталог. – Смоленск, 1973. – 48с.
1168993
   Смоленская область. – М., 1978. – 240с.
1168994
  Коровин В.И. Смоленская область (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Коровин В. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1168995
   Смоленская оборона. – Смоленск, 1939. – 260с.
1168996
  Грибов Ю.Т. Смоленские дороги / Ю.Т. Грибов. – М., 1976. – 64с.
1168997
  Рыленков Н.И. Смоленские леса / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1944. – 64с.
1168998
   Смоленские припевки. – Смоленск, 1962. – 108с.
1168999
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь / сост. В.Н. Добровольский. – Смоленск : Тип. П.А. Силина, 1914. – 1022 с. – Глубокоуваж. В.И. Ламанскому с сердечной признательностью посвящ. труд свой благодарный автор
1169000
  Погуляев Д.И. Смоленский район. / Д.И. Погуляев, Б.А. Махотин. – Смоленск, 1972. – 471с.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,