Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
115001
  Андрощук Г. "Wi-Fi" - тепер цукерочка? ! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ
115002
  Кирилюк О. "Winky the Pooh-pooh", або доморобне посміховисько російської постмодерністської порнологічної літературної критики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 58-69. – ISSN 2410-2601


  Дана класифікація наявних у літературно-критичному дискурсі еротологічних інтерпретацій необсценних та сороміцьких текстів. Запропоновано критерій науковості цих інтерпретацій. Показана самопародійність довільних помилкових відтворень деякими критиками ...
115003
   "Wir hatten gebaut ein stattliches Haus..." : Beitrage zur Geschichte der Deutschen Burschenschaft 1815-1848/49. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1989. – 91 S.
115004
  Asnyk Adam [Wiersze] / Adam Asnyk. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 144 с. – Миниатюрное издание. – (Poeci Polscy)
115005
   `Willy Brandt.. – Bonn-Bad Godesberg, 1990. – 410с.
115006
   WI-FI - у ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  Міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник підписав Лист від 24.09.2012 № 1/9-663 керівникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації стосовно використання бездротових мереж стандарту WI-FI для доступу до мережі інтернет/
115007
  Kowalski Wlodzimierz Wielka koalicja. 1941-1945. 1. 1941-1943 / Kowalski Wlodzimierz. – Warszawa
1. – 1976. – 831с.
115008
  Glass Andrzej Wielka przygoda zycia / Glass Andrzej; Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej.Glowna Kwatera Harcerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Drogowskazow, 1996. – 222s.
115009
  Lukaszuk I. Wielka socjalistyczna rewolucja pazdziernikowa a prawo miedzynanarodowe / I. Lukaszuk, 1968. – 10 s.
115010
  Gorska Gabriela Wielka szansa / Gorska Gabriela. – Warszawa, 1978. – 201с.
115011
  Ramuz C.-F. Wielka trwoga w gorach / Charles-Ferdinand Ramuz; Przel. W.Bienkowska. – Warszawa : PAX, 1970. – 295s.
115012
  Cingo Z. Wielka woda / Zivko Cingo; przel. D. Cirlic-Straszunska. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 141 s. – ISBN 83-07-00967-7
115013
  Zweig Arnold Wielka wojna bialych ludzi / Zweig Arnold. – Warszawa : Czytelnik
5 : Umilkly dziala /Tlumaczyla W.Kragen. – 1958. – 372 s.
115014
  Kielak Dorota Wielka wojna i swiadomosc przelomu : Literatura polska lat 1914-1918 / Kielak Dorota. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 189s. – ISBN 83-7072-213-X
115015
  Kuczynski Stefan Wielka wojna z zakonem Krzyzackim w latach 1409-1411. / Kuczynski Stefan. – Warszawa, 1966. – 708с.
115016
  Broszkiewicz Jerzy Wielka, wieksza i najwieksza / Broszkiewicz Jerzy. – Warszawa, 1960. – 328 s.
115017
  Broszkiewicz J. Wielka, wieksza i najwieksza / J. Broszkiewicz. – Warszawa, 1972. – 266с.
115018
  Stanek V.J. Wielki atlas zwierzat / V.J. Stanek. – Wyd. 2. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze I Lesne, 1972. – 612с.
115019
  Strug Andrzej Wielki dzien. Kronika niedoszlych wydarzen / Strug Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 392с.
115020
  Kawalec J. Wielki festyn / Julian Kawalec. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 180 s.
115021
  Kawalec Julian Wielki festyn. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1974. – 180с.
115022
  Bortnowski Wladislaw Wielki Ksiaze Konstanty i Joanna Grudzinska / Bortnowski Wladislaw. – Lodz, 1981. – 314с.
115023
  Faulkner William Wielki las / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys i J.Zakrewski. – Warszawa : PIW, 1967. – 185s.
115024
  Kraszewski Jozef Ignacy Wielki nieznajomy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1972. – 363с.
115025
  Kraszewski Jozef Ignacy Wielki nieznajomy. Obrazy naszych czasow. Powiesc w 2-ch tomach. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 416с.
115026
  Kowalczyk Jozef Wielki proces / Kowalczyk Jozef. – Warszawa, 1963. – 76с.
115027
  Burgin Juliusz Wielki skok Chiny. / Burgin Juliusz. – Warszawa, 1959. – 120с.
115028
  Piprek Jan Wielki slownik niemiecko-polski / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
1. – 1976. – 1032с.
115029
  Piprek Jan Wielki slownik niemiecko-polski / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
2. – 1976. – 1084с.
115030
  Piprek Jan Wielki slownik polsko-niemiecki / Piprek Jan, Ippoldt Juliusz. – Warszawa
1. – 1977. – 983с.
115031
  Szewczuk W. Wielki spor o psychike / W. Szewczuk. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 325s.
115032
  Purzycki Jan Wielki szu / Purzycki Jan. – Olsztyn, 1985. – 240с.
115033
  Kubikowski Zbigniew Wielki uklad. / Kubikowski Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 211с.
115034
  Hanke Rajmund Wielkie dni Lotrow. / Hanke Rajmund. – Warszawa, 1980. – 172с.
115035
  Franus Edward Wielkie funkcje technicznego intelektu : Struktura uzdolnien technicznych / Franus Edward; Wyzsza szkola pedagog. w Rzeszowie. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 292 s. – ISBN 83-233-1397-0
115036
  Morton Jozef Wielkie kochanie : Powiesc / Morton Jozef. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1970. – 304s.
115037
  Karski Jan Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : Od Wersalu do Jalty / Karski Jan. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 508s. – ISBN 83-227-1168-9
115038
  Malowist Marian Wielkie panstwa Sudanu Zachodniego w poznym sredniowieczu / Malowist Marian. – Warszawa, 1964. – 464с.
115039
  Milobedzki Jozef Wielkie przestrzenie / Milobedzki Jozef. – Gdansk, 1977. – 171с.
115040
  Guimaraes Rosa Joao Wielkie pustkowie / Guimaraes Rosa Joao; Przelozyla H.Czajka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 482s. – (Proza wspolczesna)
115041
  Weseli Jan Wielkie Safari : Egzotyczne drogi wojny / Weseli Jan. – Warszawa : Wyd. Minist. Obrony Narodowej, 1989. – 391, [1] S.
115042
  Trziszka Z. Wielkie swiniobicie : opowiadania / Zygmunt Trziszka. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1965. – 208 s.
115043
   Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 2 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2126. – 183 s. – (Slavica Wratislaviensia ; 104). – ISSN 0137-1150
115044
   Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 2313 / Pod red. Galon-Kurkowej Kr., Studzizby-Komisaruk E. // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-258. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
115045
  Cortazar Julio Wielkie wygrane / Cortazar Julio; Przeloz.Z.Chadzynska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 590 s.
115046
  Ahlin Lars Wielkie zapomnienie : Pierwsza ksiazka Zachariasza / Ahlin Lars; Przelozyla ze szwedzkiego M. Olszanska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 311s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
115047
  Kostrzewski Jozef Wielkopolska w pradziejach / Kostrzewski Jozef. – Zmienione trzecie wyd. – Warszawa-Wroclaw, 1955. – 348с.
115048
  Saggs F H.W. Wielkosc i upadek Babilonii / F H.W. Saggs. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 482
115049
   Wielojezycznosc : kontakty jezykowe w rozwoju kultur slowianskich / red. i oprac:. Stanislaw Dubisz, Izabela Stapor ; Akad. humanistyczna im. A. Gieysztora. – Pultusk, 2008. – 426 s. – (Komisja Literackich Jezykow Slowianskich przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow / red. Stanislaw Dubisz [ i. i. ]). – ISBN 978-83-7549-035-0
115050
  Chwistek Leon Wielosc rzeczywistosci w sztuce i inne szkice literackie ilustr. rys. i akwarelami autora / Chwistek Leon. – Warszawa, 1960. – 264с.
115051
  Ladosz Jaroslaw Wielowartosciowe rachunki zdan a rozwoj logiki / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1961. – 396с.
115052
  Trzpiot Grazyna Wielowartosciowe zmienne losowe w badaniach ekonomicznych / Trzpiot Grazyna. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 142s. – (Prace naukowe / Akademia ekonom im.K.Adamieckiego). – ISBN 83-7246-007-5
115053
  Hauser Ernst Wien. Das Buch zum Kennenlernen und Erinnern. / Hauser Ernst. – Wien-Munchen, 1976. – 166с.
115054
  Gunzel Klaus Wiener Begegnungen: Deutsche Dichter in Osterreichs Kaiserstadt, 1750-1850 / Gunzel Klaus. – Berlin, 1989. – 544с.
115055
  Bartelski Leslaw Wieniec / Bartelski Leslaw. – Warszawa, 1962. – 244с.
115056
  Lisowska A. Wieniec dla Loli / A. Lisowska. – Katowice, 1970. – 163с.
115057
  Kapeniak Jozef Wierchowy wykrot i inne opowiadania. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1961. – 292с.
115058
  Zeromski Stefan Wierna rzeka / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 157 s. : ill.
115059
  Zeromski Stefan Wierna rzeka / Zeromski Stefan. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1981. – 222 s.
115060
  Czernik Stanislaw Wierne kosy / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1954. – 276с.
115061
  Wolinski Stanislaw Wierni banderze / Wolinski Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Min-wa Obrony Narodowej, 1971. – 238 s.
115062
  Szacherski Zbigniew Wierni przysiedze / Szacherski Zbigniew. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Pax", 1968. – 338,[8]s. : il.
115063
  Pszczolowska Lucylla Wiersz nieregularny / Pszczolowska Lucylla. – Wroclaw, 1987. – 121с.
115064
  Tuwim Julian Wiersz nieznanego poety. Gaweda literacko obyczajowa / Tuwim Julian. – Warszawa, 1955. – 176с.
115065
  Sladewski Kazimierz Wiersze / Sladewski Kazimierz. – Krakow, 1961. – 60с.
115066
  Slowacki Juliusz Wiersze / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1966. – 144с.
115067
  Czechowicz Jozef Wiersze / Czechowicz Jozef. – Warszawa
1. – 1966. – 144с.
115068
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Wiersze / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa, 1971. – 359с.
115069
  Frost Robert Wiersze / Frost Robert; Wybor i slowo wstep. L. Elektorowicz. – Warszawa : PIW, 1972. – 131s.
115070
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1974. – 77с.
115071
  Mickiewicz Adam Wiersze / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1976. – 507с.
115072
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1977. – 443с.
115073
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1977. – 610с.
115074
  Polsakiewicz Zdzislaw Wiersze / Polsakiewicz Zdzislaw. – Gdansk-Bydgoszcz, 1978. – 135с.
115075
  Norwid Cyprian Kamil Wiersze / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 140с.
115076
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Wiersze / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Torun : C&T, 1994. – 108 s. – ISBN 83-85318-44-5
115077
  Stachura Edward Wiersze / Stachura Edward. – Torun : C&T, 1995. – 191 s. – ISBN 8385318615
115078
  Twardowski Jan Wiersze / Twardowski Jan; Wyb.i posl.W.Smaszcz. – Wyd.now.uzup. – Krakow : RHEMA, 1996. – 476с. – ISBN 83-85183-82-5
115079
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze 1912-1959 / Illakowiczowna Kazimiera; Hertz P. (wybral). – Warszawa, 1976. – 256с.
115080
  Mickiewicz Adam Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografow. 1. 1819-1829 / Mickiewicz Adam. – Wroclaw
1. – 1973. – 226с.
115081
  Kowalska Aniela Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Kowalska Aniela. – Warszawa, 1978. – 143с.
115082
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Wiersze dla Sabiny / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1983. – 75с.
115083
  Wandurski W. Wiersze i dramaty / Witold Wandurski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 379 s.
115084
  Stern Anatol Wiersze i poematy / Stern Anatol. – Warszawa, 1956. – 192с.
115085
  Rozewicz Tadeusz Wiersze i poematy / Rozewicz Tadeusz; Wybor i wstep.H.Michalskiego. – Warzawa : PIW, 1967. – 177s.
115086
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Wiersze i poematy / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1968. – 388с.
115087
  Broniewski Wladyslaw Wiersze i poematy. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 474с.
115088
  Broniewski Wl. Wiersze i poematy. / Wl. Broniewski. – Warszawa, 1972. – 439с.
115089
  Broniewski W. Wiersze i poematy. / W. Broniewski. – Warszawa, 1973. – 462с.
115090
  Broniewski Wladyslaw Wiersze i poematy. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1980. – 454с.
115091
  Bronewiski N. Wiersze i poematy. / N. Bronewiski. – Warszawa, 1980. – 454с.
115092
  Slowacki Juliusz Wiersze i poematy. (Wybor) / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1974. – 465с.
115093
  Przybos Julian Wiersze i zapiski / Przybos Julian; Lam A. – Warszawa, 1974. – 325с.
115094
  Kott Jan Wiersze ktore lubimy : Antologia / Kott Jan, Wazyk Adam. – Warszawa : Czytelnik, 1951. – 342 s.
115095
  Szenwald Lucjan Wiersze liryczne / Szenwald Lucjan. – Warszawa, 1964. – 170с.
115096
  Oppman Artur Wiersze o starym miescie / Oppman Artur. – Warszawa, 1955. – 84с.
115097
  Broniewski Wladyslaw Wiersze warszawskie. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 122с.
115098
  Szewczenko Taras Wiersze wybrane / Szewczenko Taras, 1913. – 77 p.
115099
  Zegadlowicz Emil Wiersze wybrane / Zegadlowicz Emil. – Warszawa : Panstwowy Instytut wyd-czy, 1957. – 293 s.
115100
  Oppman Artur (Or-Ot) Wiersze wybrane / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1958. – 256с.
115101
  Huszcza Jan Wiersze wybrane / Huszcza Jan. – Warszawa, 1959. – 210с.
115102
  Szymanski Edward Wiersze wybrane / Szymanski Edward. – Warszawa, 1959. – 348с.
115103
  Lasiczka Kalikst Wiersze wybrane / Lasiczka Kalikst. – Lodz, 1962. – 64с.
115104
  Nowak Tadeusz Wiersze wybrane / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1963. – 188с.
115105
  Konopnicka Maria Wiersze wybrane / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1974. – 212с.
115106
  Wegierski Kajetan Wiersze wybrane / Wegierski Kajetan. – [Warszawa] : PIS, 1974. – 276 s.
115107
  Sliwiak Tadeusz Wiersze wybrane / Sliwiak Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 274с.
115108
  Plath Sylvia Wiersze wybrane / Plath Sylvia. – Krakow, 1975. – 192с.
115109
  Hordynski Jerzy Wiersze wybrane / Hordynski Jerzy. – Krakow, 1976. – 278с.
115110
  Poswiatowska H. Wiersze wybrane / Halina Poswiatowska ; wstep i wybor Jana Zycha. – Krakow : Wydaw. literackie, 1993. – 432 s. – ISBN 83-08-01955-2
115111
  Starnawski Jerzy Wiersze wybrane Adama Asnyka / Starnawski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 120с.
115112
  Gomulicki Wiktor Wiersze wybrane. / Gomulicki Wiktor. – Warszawa. – 200с.
115113
  Brzechwa Jan Wiersze wybrane. / Brzechwa Jan. – Warszawa, 1955. – 472с.
115114
  Kurek Jalu Wiersze wybrane. / Kurek Jalu. – Krakow, 1956. – 148с.
115115
  Bujnicki Teodor Wiersze wybrane. / Bujnicki Teodor. – Warszawa, 1961. – 396с.
115116
  Falenski Felicjan Wiersze wybrane. / Falenski Felicjan. – Warszawa, 1961. – 152с.
115117
  Alberti Rafael Wiersze wybrane. / Alberti Rafael. – Warszawa, 1963. – 170с.
115118
  Minkiewicz Janusz Wiersze wybrane. 1944-1954 / Minkiewicz Janusz. – Warszawa, 1956. – 380с.
115119
  Zulawski J. Wiersze z notatnika / J. Zulawski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957
115120
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom V. – 1955. – 376с.
115121
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 443с.
115122
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 440с.
115123
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 420с.
115124
  Staff Leopold Wiersze zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 4. – 1955. – 336с.
115125
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wiersze zebrane / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1968. – 828с.
115126
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze zebrane / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa
1. – 1971. – 648с.
115127
  Illakowiczowna Kazimiera Wiersze zebrane / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa
2. – 1971. – 579с.
115128
  Tuwim Julian Wiersze zebrane / Tuwim Julian. – Warszawa
Tom 1. – 1975. – 383с.
115129
  Tuwim Julian Wiersze zebrane / Tuwim Julian. – Warszawa
Tom 2. – 1975. – 547с.
115130
  Broniewski Wladyslaw Wiersze zebrane. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 408с.
115131
  Bursa Andrzej Wiersze. / Bursa Andrzej. – Krakow, 1958. – 128с.
115132
  Krasinski Zygmunt Wiersze. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa, 1960. – 104с.
115133
  Krahelska Krystyna Wiersze. / Krahelska Krystyna. – Warszawa, 1978. – 111с.
115134
  Slowacki Juliusz Wierszy / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1960. – 142с.
115135
  Rydel Lucjan Wierszy / Rydel Lucjan. – Warszawa, 1977. – 127с.
115136
  Ozog Jan Boleslaw Wierszy / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1984. – 128с.
115137
  Wiktor Jan Wierzby nad sekwana / Wiktor Jan. – Warszawa : Panstwowy Instytut wyd-czy, 1955. – 666 s.
115138
  Wiktor Jan Wierzby nad sekwana / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1976. – 535 s.
115139
  Mora Ferenc Wierze w czlowieka / Mora Ferenc; Przelozyla E.M.Sperlingowa. – Warszawa : PAX, 1960. – 170s.
115140
  Fajkowski Jozef Wies w ogniu. / Fajkowski Jozef. – Warszawa, 1972. – 512с.
115141
  Kuzminski Tadeusz Wies w walce o Polske ludowa 1918-1920. / Kuzminski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 270с.
115142
  Bunin Iwan Wies. / Bunin Iwan. – Warszawa, 1979. – 210с.
115143
   Wies. Edukacja. Unia Europejska : Materialy z konferencji zorganizowanej przez Kancelarie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z iniciatywy Konferencji rektorow Uczelni Rolniczych, Palac Nawiestnikowski, 24 lutego 2000 r. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2000. – 83s. – ISBN 83-7244-138-2
115144
  Kastner Erich Wieso warum? Ausgewahlte Gedichte. 1928-1955. / Kastner Erich. – Berl., 1962. – 350с.
115145
  Samojlik Mikolaj Wieza Babel / Samojlik Mikolaj. – Warszawa, 1988. – 173с.
115146
  Dybowski J.T. Wieza czarnej ksiezniczki / J.T. Dybowski. – Toruni, 1972. – 461с.
115147
  Golba Kazimierz Wieza spadochronowa : Opowiadanie z 1939 r. / Golba Kazimierz. – Poznan : Wyd-wo zachodnie, 1947. – 180s. – (Zycie i przygoda ; 5)
115148
  Matute Ana Maria Wieza straznicza / Matute Ana Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1976
115149
  Piepka Jan Wieza z domem / Piepka Jan. – Warszawa, 1974. – 222с.
115150
  Galaj Julian Wieze nad miastem / Galaj Julian. – Warszawa, 1979. – 381с.
115151
  Hen Jozef Wiezien i jasnowlosa. / Hen Jozef. – Warszawa, 1960. – 140с.
115152
  Siejwa Feliks Wiezien III pola / Siejwa Feliks. – Lublin, 1964. – 248с.
115153
  Garczynski Tadeusz Wiezien Nr 3873. / Garczynski Tadeusz. – Lublin, 1961. – 196с.
115154
  Schwartzkopf Karl Aage Wiezniowie lodow / Schwartzkopf Karl Aage; Przelozyla M.Olszanska. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1966. – 39s.
115155
  Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa Wijuny / Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa. – Warszawa, 1982. – 86с.
115156
  Грек-Тарасевич WIKI-технологии: возможности и примеры использования // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 2 (22). – С. 32-37. – ISSN 2072-3849
115157
  Cepik Jerzy Wikingowie / Cepik Jerzy. – Warszawa, 1985. – 416с.
115158
   Wiktor Juszczenko,doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. – 39s. – ISBN 83-227-1653-2
115159
  Cydzik Jacek Wilanow / Cydzik Jacek, Fijalkowski Wojciech. – Warszawa, 1975. – 308с.
115160
  Czernik Stanislaw Wilcze doly / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 240с.
115161
  Jantar Jerzy Wilcze legowisko / Jantar Jerzy. – Wyd. 4. – Olsztyn, 1977. – 170с.
115162
  North Sterling Wilczek / North Sterling. – Warszawa, 1973. – 207с.
115163
  Shortt Terence Michael Wild birds of the Americas / Shortt Terence Michael. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1977. – 271S.
115164
  White Stefard Edward Wild geese calling / White Stefard Edward. – New York : The book league of America, 1940. – 577 p.
115165
   Wild Growing Mushrooms of Ukraine: Radiocaesium contamination. Part 2 / A.A. Grodzinskaya, Michael Berreck, Kurt Haselwandter, Wasser P. Solomon, Bugaenko A. Tatiana // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 78-93 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
115166
  Grodzinskaya Anna Wild growing mushrooms of Ukraine: radiocaesium contamination. Part 3 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 71-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
115167
  Boden Manfred Wilder als andore / Boden Manfred. – Berlin, 1974. – 142с.
115168
  Chiviliknin Vladimir Wilderness survey / Chiviliknin Vladimir. – M. – 160с.
115169
   Wilderness U.S.A.. – Washington : National Geographic Society, 1973. – 344 p. : ill.
115170
  Senglaub Konrad Wildhunde Haushunde / Senglaub Konrad. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1978. – 240S.
115171
  Senglaub Konrad Wildhunde Haushunde / Senglaub Konrad. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1981. – 240S.
115172
   Wildlife conservation in Eastern Australia : proceedings of the University of New England seminar , January, 1965. – Armidale : Un-ty of New England, 1965. – 77 p.
115173
  Puschmann Wolfgang Wildtiere in Menschenhand : Saugetiere / Puschmann Wolfgang. – Berlin : Veb Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 519с.
115174
  Balzer Hanz Wilhelm Buschs Spruchweisheit / Balzer Hanz. – Rudolstadt, 1955. – 264с.
115175
  Claussnitzer Gert Wilhelm Dodel. / Claussnitzer Gert. – Dresden, 1981. – 32с.
115176
  Hofmann Heinz Wilhelm Koch-Hooge / Hofmann Heinz. – Berlin, 1960. – 22 S.
115177
  Langer Alfred Wilhelm Leibl / Langer Alfred. – Lpz., 1961. – 212с.
115178
  Langer Alfred Wilhelm Leibl / Langer Alfred. – Dresden, 1979. – 32с.
115179
  Leidigkeit Karl Heinz Wilhelm Liebknecht und August Bebel in deutschen Arbeiterbewegung 1862-1869 / Leidigkeit Karl Heinz. – 2. verb. Aufl. – Berl., 1958. – 224с.
115180
  Tschubinski W. Wilhelm Liebknecht. Eine Biographie / W. Tschubinski. – Berlin, 1973. – 386с.
115181
  Rosenvinge K. Wilhelm Ludvig Johannsen / K. Rosenvinge, O. Winge. – [S. l. : s. n.]. – 37 s.
115182
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters Lehrjahre. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin, 1953. – 655с.
115183
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters Lehrjahre. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin, Weimar, 1983. – 683с.
115184
  Goethe Johann Wolfgang Wilhelm Meisters theatralische Sendung. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl., 1958. – 320с.
115185
  Goethe Johann Wolf. Wilhelm Meisters Wanderjahre. / Johann Wolf. Goethe. – Berlin, 1953. – 467с.
115186
  Domschke Wilhelm Ostwald-Chemiker, Wissenchaftstheoritiker, Organizator / Domschke, Jan-Peter, Lewandrowski Peter. – Jena-Berlin, 1982. – 112с.
115187
   Wilhelm Pieck : Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten deutschen Arbeiterprasidenten. – Berlin : Dietz Verlag, 1955. – XII, 432 S. : Phot.
115188
   Wilhelm Pieck. 1876-1960. Bilder und Dokumente aus seinem Leben. – Berlin, 1977. – 327с.
115189
   Wilhelm Pieck. Bibliographie. – Krakow, 1960. – 34с.
115190
   Wilhelm Pieck. Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten deutschen Atbeiterprasidenten. – Berl., 1955. – 431с.
115191
   Wilhelm Pieck. Zum 76. Geburtstag des Prasidenten der Deutschen Demokratischen Republik, 1952. – 28с.
115192
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Санкт-Петербург, 1914. – 122 p.
115193
  Schiller Friedrich Wilhelm Tell / Schiller Friedrich. – Berlin-Lpz., 1950. – 122с.
115194
  Schutz Friedrich Wilhelm von Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu!. – Hamburg : bey Hans Jakob Mattiessen
1. Bdch. – 1787. – 191 S. – У виданні авт. не вказ., ім"я автора встановлено за Інтернет-пошуком. - На корінці: Wilhelm von Althaus . - Конволют.- Переплетено з: Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu! / [Schutz Friedrich Wilhelm von]


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
115195
  Schutz Friedrich Wilhelm von Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu!. 2. Bdch. // Wilhelm von Althaus, oder: So deht"s in Teutschland zu! / Schutz Friedrich Wilhelm von. – Hamburg : bey Hans Jakob Mattiessen, 1787. – 1. Bdch. – 192 S.
115196
  Andrzejewski Boleslaw Wilhelm von Humboldt. / Andrzejewski Boleslaw. – Warszawa, 1989. – 86с.
115197
   Wilhelm von Humboldt. 1767-1967. Erbe-Gegenwart-Zukunft. Beitrage vorgelegt von der Humboldt-Un-tat zu Berl. anlasslich der Feier des zweihundertsten Geburtstages ihres Grunders. – Halle (Saale), 1967. – 242с.
115198
  Scurla Herbert Wilhelm von Humboldt. Werden und Wirken / Scurla Herbert. – Berlin, 1970. – 664с.
115199
  Werner K. Wilhelm Weber / K. Werner, K. Werner. – Leipzig : Teubner, 1976. – 68 S.
115200
  Meischner W. Wilhelm Wundt / W. Meischner, E. Eschler. – Leipzig : Urania-Verlag, 1979. – 116s.
115201
  Meischner Wolfram Wilhelm Wundt (1832-1920) / Meischner Wolfram; unter Mitarb.der Forschungsgruppe "Geschichte der Psychologie". – Leipzig, 1977. – 42S. – (Berichte aus der Sektion Psychologie der K.-Marx-Univ.Leipzig ; Heft 9 - Mai 1977)
115202
  Ham Gijs van der Wilhelmina in Londen 1940-1945 : Documenten van een regering in ballingschap / Ham Gijs van der; Ingeleid door A. den Doolaard. – Amsterdam : Gottmer-Haarlem, 1980. – 136blz. : ill.
115203
  Bereszynski Andrzej Wilk (Canis Iupus Linnaeus,1758) w Polsce i jego ochrona / Bereszynski Andrzej. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000. – 139s. : il. – ISBN 83-7160-204-9
115204
  Fonhus M. Wilki / Mikkjel Fonhus; Przel. T.Jetkiewicz. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1972. – 140 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
115205
  Baumgardten Aleksander Wilki za progiem / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1974. – 388с.
115206
  Rudzki Jan Wilkolaki / Rudzki Jan. – Warszawa, 1964. – 256с.
115207
  Romanovskyi O. Will formation as a necessary condition of a leaders personality self-education in the learning process / O. Romanovskyi, L. Gren // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 3-11. – ISSN 2078-7782


  Формування волі як необхідна умова самовиховання особистості лідера у процесі навчання.
115208
  Sinclair Gordon Will Gordon Sinclair please sit down / Sinclair Gordon. – Toronto : McCelland and Stewart Limited, 1975. – 222p. – ISBN 0-7710-8163-4
115209
   Will Lammert. Gedachtnisausstellung. – Berl., 1959. – 76с.
115210
  Amalrik Andrei Will the Soviet Union survive until 1984? / Amalrik Andrei. – New York
15. – 1970. – 93с.
115211
  Radchuk V. Will translation survive globalization, unchanged? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 269-276


  A translator casts a view on the interaction of Ukrainian, Russian and English in Ukraine tracing a change in each language along with pidgin as dynamic media. Перекладач розглядає взаємодію в Україні української, російської та англійської мов і зміну ...
115212
  Dreiser Theodore Will you walk into my parlor? / Dreiser Theodore. – M., 1953. – 63с.
115213
  Liddy Gordon G. Will: the autobiography of G. Gordon Liddy / Gordon G. Liddy. – New York, 1981. – 505с.
115214
  Bertha B. Willendorfi Venusz / Bertha Bulcsu. – Budapest : Magveto konyvkiado, 1988. – 339 l. – ISBN 963-14-1358-6
115215
  Hofer Willi Bredel / Hofer, Karl-Heinz. – Leipzig, 1976. – 104с.
115216
  Miner P. William Blake"s Creative Scripture // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2013. – Vol. 27, Nr 1. – P. 32-47. – ISSN 0269-1205
115217
  Flexner Simon William Henry Welch and the heroic age of American medicine / Flexner Simon, Flexner James Thomas. – New York, 1941. – 539с.
115218
  Boutroux E. William James / E. Boutroux. – Paris : Librairie Armand Colin, 1911. – 143 p.
115219
  Edie J.M. William James and Phenomenology / J.M. Edie. – Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1987. – XIII, 111 p. – ISBN 0-253-20419-4
115220
  Ewanchuk M. William Kurelek: the suffering genius / M.Ewanchuk. – Steinbach : Derksen printers; M.Ewanchuk publ., 1996. – 8,124 p. : ill. – ISBN 0969577923
115221
  Michel-Michot Paulette William Sansom. A critical assessment / Michel-Michot Paulette. – Paris, 1971. – 408с.
115222
  Gaiworon A. Willkommen in Odessa / A. Gaiworon. – Odessa, 1963. – 180с.
115223
  Drath Viola Herms Willy Brandt: prisoner of his past / Drath Viola Herms. – Radnor, 1975. – 364с.
115224
   Wilno i kresy polnocno-wschodnie : Materialy 2 Miedzynarodowej konferencji w Bialymstoku 14-17.09.1994 r. w czterech tomach. – Bialystok : Towarzystwo literackie im.Adama Mickiewicza. – (Biblioteka pamieci i mysli : seria ``non omnis moriar`` / Red. E.Feliksiak ; 18). – ISBN 83-86188-13-8
T.2 : Kultura i trwanie /Pod red. E.Feliksiak, A.Kisielewskiej. – 1996. – 530s.
115225
  Frankowski Stanislaw Wina i kara w angielskim prawie karnym / Frankowski Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 191с.
115226
  Szpunar A. Wina poszkodowanego w prawie cywiln / A. Szpunar. – Warszawa, 1971. – 234с.
115227
  Crosby Al.L. Winchester wacht auf / Al.L. Crosby. – Berlin, 1973. – 104с.
115228
  Goethe Johann Wolfgang Winckelmann und sein Jahrhundert. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1969. – 369с.
115229
  Green Elmar (Grin) Wind from the South / Green Elmar (Grin). – Moscow, 1950. – 292 с.
115230
  Kruschel Heinz Wind im Gesicht. / Kruschel Heinz. – Halle (Saale), 1971. – 300с.
115231
  Heyer Kurt Wind nach Kalikut. Die Vahrt des Pedro Alvarez Cabral nach Brasilien und Indien / Heyer Kurt. – Berl., 1956. – 108с.
115232
  Odegard Knut Wind over; Romsdal / Odegard Knut. – Moonbeam, 1982. – 60с.
115233
  Wilson Leign Allison Wind stories / Wilson Leign Allison. – New York : A plume book, 1990. – 253 p.
115234
  Bennert Wulf Windenergie / Bennert Wulf, Werner, Ulf-Jurgen. – Berlin, 1989. – с.
115235
  Marshall Alan Windgeflaster / Marshall Alan. – Berlin, 1973. – 231с.
115236
  Sheldon Sidney Windmills of the gods / Sheldon Sidney. – New York, 1987. – 384с.
115237
  Coombs Charles Window on the world: the story of television production. / Coombs Charles. – Cleveland, 1965. – 123с.
115238
  Каварт Р. Windows / Р. Каварт. – К
3. – 1997. – 592с.
115239
  Ратбон Windows 2000 Professional для "чайников" / Энди Ратбон, Шерон Крауфорд; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2004. – 352с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0113-8


  Для пользователей с различным уровнем подготовки
115240
  Шапиро Джеффри Windows 2000 Server. Библия пользователя / Шапиро Джеффри, Бойс Джим. – М.,С.-Пб.,К. : Диалектика, 2001. – 912с. + CD ROM. – ISBN 5-8459-0161-8
115241
  Шапиро Д.Р. Windows 2000 Server. Библия пользователя = Windows 2000 Server. Bible / Джеффри Р. Шапиро и Джим Бойс ; [ пер. с англ. : И.Б. Тарабров, О.Э. Плаксин, И.В. Шуляк ; под ред. И.Б. Тараброва ]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2003. – 912 с. + CD ROM. – ISBN 5-8459-0161-8
115242
  Шиб Й. Windows 3.1 / Й. Шиб. – М., 1995. – 208с.
115243
  Ратбон Э. Windows 3.1 для "чайников" / Э. Ратбон. – М, 1994. – 255с.
115244
  Фойц С. Windows 3.1 для пользователя / С. Фойц. – 2-е изд. – Киев, 1995. – 558с.
115245
  Фойц С. Windows 3.1, Windows 95 / С. Фойц, А. Нигован. – Киев, 1995. – 558 с.
115246
  Лутай С. Windows 8 для C# разработчиков / [Сергей Лутай, Сергей Байдачный]. – [Одесса : Самиздат, 2012. – 277 с. : ил., табл. – Кн. без тит. л. - Книгу описано по Интернет-поиску
115247
  Симпсон Алан Windows 95 : Библия пользователя / Симпсон Алан; Пер.с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 688с. – ISBN 966506116
115248
  Мэтьюз М. Windows 95 = Answers certified tech support / M. S. Matthews, C. B. Matthews. : Кн. ответов / М.Мэтьюз, К.Б.Мэтьюз. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1997. – 436 с.
115249
  Ботт Э Windows 95 (серия "Без проблем!") / Э Ботт. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416 с.
115250
  Дженнигс Р. Windows 95 в подленнике. / Р. Дженнигс. – СПб, 1995. – 480с.
115251
  Ратбон Энди Windows 95 для "чайников" / Ратбон Энди. – Киев : Диалектика, 1996. – 304с. – ISBN 5-7707-8584-5
115252
  Ратбон Энди Windows 95 для "чайников" : Учебный курс/Пер.с англ. / Ратбон Энди. – 2-е изд. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 272с. – ISBN 966-506-119-4
115253
  Харвей Г. Windows 95 для "чайников" : Краткий справочник / Г. Харвей; Пер. с англ. В.В. Александрова, И.Е. Онищенко. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1998. – 240с. – ISBN 966-506-123-2
115254
  Ахметов К. Windows 95 для всех / К. Ахметов. – Москва, 1995. – 280с.
115255
  Денисов В. Windows 95 с самого начала / В. Денисов. – СПб. : Питер, 1996. – 240с.
115256
  Шелдон Том Windows 95. Проще простого / Том Шелдон; Пер. с англ. Любарский К.А., Меженный О.А., Степанкевич К.С. – Київ : Диалектика, 1996. – 512с. : Илл. – ISBN 966-506-042-2
115257
  Берлинер Э.М. Windows 95. русская версия / Э.М. Берлинер. – Москва : ABF, 1996. – 528с.
115258
  Мэнсфилд Р. Windows 95: для занятых / Р. Мэнсфилд. – СПб., 1997. – 327с.
115259
  Деринг З. Windows 95: Секреты и советы / З. Деринг. – Москва, 1996. – 144с.
115260
  Рамодин Д.А. Windows 95: что, как и почему / Д.А. Рамодин, А.Г. Федоров. – Москва, 1996. – 255с.
115261
  Колесников А. Windows 98 : русифициров. версия : [для пользователя] / Александр Колесников. – Киев : BHV, 1999. – 384 с. : ил., табл. – ISBN 966-552-012-1
115262
  Харвей Г. Windows 98 для чайников : Краткий справочник / Грег Харвей; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2003. – 224 с. – ISBN 5-8459-0444-7
115263
  Минаси М. Windows 98: полное руководство / М. Минаси, Э. Кристиансен, К. Шепер. – Киев : BHV, 1999. – 800 с. – ISBN 9665520067
115264
  Корольков К. Windows for Workgroups 3.1/3.11 / К. Корольков. – Москва, Киев : BHV, Бином, 1994. – 480с. – ISBN 5-85959-
115265
  Фаненштих К. Windows for Workgroups 3.11 = Windows fur Workgroups 3.11 : Универсальная версия / К. Фаненштих, Р. Хаселир. – 2-е изд. – Москва : ЭКОМ, 1995. – 416с. – ISBN 5-87373-033-4
115266
  Gunter David Windows NT & UNIX integration guide / Gunter David, Burnett Steven, Gunter Lola. – Berkeley a.o. : Osborne/McGraw-Hill, 1997. – [18],451p. : Ill. + CD-ROM. – (Windows NT professional library). – ISBN 0-07882395-1
115267
  Коварт Р. Windows NT Server 4 : 19 уроков для освоения операционной системы / Р. Коварт, Б. Уотерс; Пер. с англ. Е.Беззубов. – Санкт-Петербург; М.; Харьков : Питер, 2000. – 448с. – (Учебный курс). – ISBN 5-314-00049-0
115268
  Ivens Kathy Windows NT troubleshooting / Ivens Kathy. – Berkeley; New York; St.Louis a.o. : Osborne; McGraw-Hill, 1998. – 14,502p. – (Windows NT professional library). – ISBN 0-07882471-0
115269
   Windows NT Workstation. – М, 1998. – 288с.
115270
  Шиб Й. Windows NT4 Workstation / Й. Шиб, М. Мюллер. – Киев, 1997. – 768с.
115271
  Шиб Йорг Windows NT4 Workstation : Пер.с нем. под ред. А. Колесникова / Шиб Йорг, Мюллер Мирко. – Киев : BHV, 1997. – 768с. – ISBN 5-7315-0001-0
115272
  Зубанов Ф. Windows NТ - выбор "профи" / Ф. Зубанов. – М, 1996. – 368с.
115273
  Зелинский С.Э. Windows Vista / С.Э. Зелинский. – Харьков : Фолио, 2007. – 416 с. – (Учебный курс). – ISBN 978-966-03-3940-8
115274
  Ратбон Э. Windows Vista для "чайников" = Windows Vista for dummies / Энди Ратбон ; пер. с англ. и ред. И.Б. Тараброва, И.В. Василенко. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2008. – 400с. – ISBN 978-5-8459-1219-0
115275
  Клименко Р.А. Windows Vista. Для профессионалов / Роман Клименко. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 656 с. – (Для профессионалов). – ISBN 978-5-91180-477-0
115276
  Гралла П. Windows Vista. Настольная книга пользователя и администратора = Windows Vista / Престон Гралла ; [ перевел с англ. Е. Матвеев ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 656 с. – ISBN 978-5-469-01666-3
115277
  Зозуля Ю.Н. Windows Vista. Популярный самоучитель / Ю. Зозуля. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 336 с. – (Популярный самоучитель). – ISBN 978-5-91180-691-0
115278
  Пог Д. Windows XP Home Edition : недокументированные возможности / Д. Пог. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 768с. – ISBN 5-94157-435-5
115279
  Майнази М. Windows XP Professional = Mastering Windows XP Professional / Марк Майнази. – Москва : Лори, 2003. – 743с. – ISBN 5-85582-190-0
115280
  Комиссаров Д.А. Windows XP для пользователя и профессионала / Д.А. Комиссаров, С.И. Станкевич. – Москва : Солон-Прес, 2004. – 432с. – ISBN 5-98003-010-7
115281
  Кондратьев Г. Windows XP и полезные программы: установка и настройка / Геннадий Кондратьев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 336с. – ISBN 5-469-01099-6
115282
  Савилл Д. Windows XP/2000. Вопросы и ответы = The Windows XP/2000 / Джон Савилл; [пер. с англ. А.Н. Кушнира, О.А. Лещинского]. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2004. – 1120 с. : илл. – ISBN 5-8459-0548-8


  Пер. с англ. Универсальный справочник по семейству операционных систем Windows 2000 Server/Professional и Windows XP/Professionsl, включая новейшую систему Windows 2003 Server
115283
  Будько Євген Windows у світ : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 112-121 : Фото
115284
  Corson William Windows. / Corson William. – New york, 1989. – 575с.
115285
  Шиб Й. Windows: Секреты и советы / Й. Шиб. – Москва, 1995. – 336с.
115286
  Шиб Й. Windows: Сотни полезных рецептов / Й. Шиб. – К.-М., 1994. – 510с.
115287
   Windrose. Авіакомпанія, з якою приємно літати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 80 : фото
115288
  Dufwa Jacques Winds from the East: a study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86 / Dufwa Jacques. – Stockholm, 1981. – 222 p.
115289
  Dufwa Jacques Winds from the East: a study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856-86 / Dufwa Jacques. – Stockholm, 1981. – 222с.
115290
  Macmillan Harold Winds of Change 1914-1939 / Macmillan Harold. – London a.o. : Macmillan, 1966. – 664p.
115291
  Macmillan Harold Winds of change, 1914-1939 / Macmillan Harold. – London, 1966. – 664с.
115292
  Illner Kurt Windschutzhecken : Anlage, Pflege, Nutzung / Illner Kurt, Gandert, Klaus-Dietrich. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 148S.
115293
  Fara Jiri Windsurfing. / Fara Jiri. – Praha, 1983. – 149с.
115294
  Aaron Jan Wine routes of America / Aaron Jan. – New York, 1989. – 559с.
115295
  Aaron Jan Wine Routes of America / Aaron Jan. – New York
14. – 1989. – 559с.
115296
  Amerine M.A. Wine. / M.A. Amerine, 1972. – 357с.
115297
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1977. – 511с.
115298
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1983. – 247с.
115299
  Anderson Sherwood Winesburg, Ohio. / Anderson Sherwood. – Harmondsworth, 1987. – 247с.
115300
  Korneichuk A. Wings / A. Korneichuk. – M. – 134с.
115301
  Jokai Anna Winien i ma / Jokai Anna; Przelozyla K.Pisarska. – Warszawa : PAX, 1972. – 228s.
115302
  Kuhne Helmuth Winke fur die Bestellung und Leistungsprufung von Warmeaustauschern mit Kurventafeln fur den Abnehmer. / Kuhne Helmuth. – 2. durchgesehene Aufl. – Halle, 1948. – 28с.
115303
  May Karol Winnetou / May Karol. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 1. – 1967. – 519s.
115304
  Milne A.A. Winnie the Pooh / A.A. Milne. – Москва : Радуга, 1983. – 446 с.
115305
  Ponomarev B. Winning for peace: The great victorylts world impact / B. Ponomarev. – M., 1985. – 136с.
115306
  Roth Charles Winning personal recognition / Roth Charles. – New York, 1954. – 174с.
115307
  Heidi Gloria Winning the Age Game / Heidi Gloria. – New York : A&W Visual Library, 1976. – 345с.
115308
  Loiry William Winning with science: the 1989-90 guide to science research and programs for students / Loiry William. – Washington, 1990. – 319с.
115309
  Lamont Douglas Winning worldwide:Strategies for dominanting global markets / Lamont Douglas. – Homewood : Business One Irwin., 1991. – 314 p. – ISBN 1556234198
115310
  Ingram K.C. Winning your way with people / K.C. Ingram. – New York, 1949. – 257с.
115311
  Kowalski Wladyslaw Wino / Kowalski Wladyslaw. – Warszawa, 1966. – 676с.
115312
  Porter Katherine Anne Wino o poludniu / Porter Katherine Anne. – Warszawa : Czytelnik, 1971
115313
  Kuriata C. Wino pestkowe : Opowiadania wybrane / Czeslaw Kuriata. – Warszawa : LSW, 1974. – 447s.
115314
  Madej S. Winorosl / S. Madej. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 224s.
115315
   Winston Churchill. – Toronto a.o., 1965. – 160с.
115316
  Kraus Rene Winston Churchill: a biography. / Kraus Rene. – Philadelphia, New York, 1940. – 366с.
115317
  Trukhanovsky V.G. Winston Chutchill / V.G. Trukhanovsky. – M., 1978. – 390с.
115318
  Churchill Randolph Winston S. Churchill. Youth 1874-1910 / Churchill Randolph. – London
1. – 1966. – 608с.
115319
  Errington P.L. Winter carrying capacity of marginal ruffed grouse environment in North-Central United States / P.L. Errington. – Ottawa, 1937. – p. 31-34. – The Canadian Field-Naturalist, Vol. 51, № 3, March, 1937
115320
  Schroder Claus Winter eines Lords / Schroder Claus. – Halle (Saale), 1970. – 304с.
115321
  Neruda Pablo Winter garden / Neruda Pablo; Translated by W.O"Daly. – Port Townsend : Copper canyon, 1986. – 68p. – Текст паралельно іспанською та англійською мовами. – ISBN 0-914742-93-0
115322
  Lessing Doris Winter in July. / Lessing Doris. – London, 1979. – 188с.
115323
  Welch James Winter in the blood / Welch James. – Harmondsworth : Penguin books, 1986. – 176 p.
115324
  Simchenko Yuriy Borisovich Winter trek / Simchenko Yuriy Borisovich. – Moscow, 1990. – 172с.
115325
  Schulze Axel Winterfahrplan. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1977. – 105с.
115326
  Miessner E. Winterfeste Seerosen / E. Miessner. – Berlin : Deutscher Baurnverlag, 1958. – 32S.
115327
  Claudius Eduard Wintermarchen auf rugen. / Claudius Eduard. – Halle, 1965. – 240с.
115328
  Andersch Alfred Winterspelt. / Andersch Alfred. – Berlin, 1976. – 584с.
115329
  Wolff Bernd Winterstrome. Goethes Harzreise 1777 / Wolff Bernd. – Berlin : Verlag der Nation, 1986. – 275 S.
115330
  Eden Dorothy Winterwood / Eden Dorothy. – N.Y., 1967. – 220с.
115331
  Weinhold R. Winzerarbeit an Elbe, Saale und Unstrut : Eine historisch-ethnographische Untersuchung der Produktivkrafte des Weinbaus auf dem Gebiete der DDR / R. Weinhold. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 420S. – Має 72 чорно-білих фотографії у додатку. – (Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut fur Geschichte : Veroffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte ; 55)
115332
  Kydrynski Lucjan Wiolinem i basem. Ciekawostki, informacje, anegdory muzyczne. / Kydrynski Lucjan. – Krakow, 1960. – 308с.
115333
  Czeszko B. Wiory / Bohdan Czeszko. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 308 s.
115334
  Olcha Antoni Wiosenna ziemia / Olcha Antoni. – Warszawa, 1960. – 86с.
115335
  Tiendriakow Wlodzimierz Wiosenne szachrajstwa. Trzy worki pszenicy / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1975. – 243с.
115336
  Kazakiewicz E. Wiosna nad Odra / E. Kazakiewicz; Przeklad z ros. T.Jakubowicza. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1950. – 557 s.
115337
  Tuwim Julian Wiosny i jesienie / Tuwim Julian. – Warszawa, 1955. – 228с.
115338
  Sito Jerzy Wioze swoj czas na osle / Sito Jerzy. – Warszawa, 1958. – 60с.
115339
  Brandt Judith Wippoldsburger Karikaturen. / Brandt Judith. – Berlin, 1959. – 92с.
115340
  Tiutiunnyk Hryhorij Wir / Tiutiunnyk Hryhorij. – Warszawa
T. 1, T. 2. – 1975. – 621с.
115341
  Makatsch Wolfgang Wir bestimmen die vogel Europas / Makatsch Wolfgang. – Radebeul : Neumann Verlag, 1966. – 508S.
115342
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band I : Tagfalter deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1954. – 119S.
115343
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band II : Baren, Spinner, Schwarmer und Bohrer Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1955. – 148S.
115344
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band III : Eulen deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1958. – 291S.
115345
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band IV : Spanner Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1961. – 263S.
115346
  Koch Manfred Wir bestimmen schmetterlinge / Koch Manfred. – Radebeul, Berlin : Neumann
Band II : Baren, Spinner, Schwarmer und Bohrer Deutschlands (unter ausschluss der alpengebiete). – 1964. – 148S.
115347
  Koch Manfred Wir bestimmen Schmetterlinge / Koch Manfred; Bearbeitet von Wolfgang Heinicke. – 3.Ausg. – Radebeul : Neumann, 1991. – 792S. : 207 Ill. – ISBN 3-7402-0092-8
115348
  Piljar Juri Wir bezwangen den Tod / Piljar Juri. – Berl., 1957. – 140с.
115349
  Lampel Peter Martin Wir fanden den Weg / Lampel Peter Martin, 1953. – 166с.
115350
  Hontsch-Harendt Ursula Wir Fluchtlingskinder / Hontsch-Harendt Ursula. – Halle-Leipzig
3. – 1985. – 267с.
115351
  Graf Erckart Wir lernen Franzosisch spraschen / Graf Erckart. – Lpz., 1966. – 224с.
115352
  Oehler Heinz Wir lernen franzosisch sprechen / Oehler Heinz. – 2. erw. Aufl. – Halle, 1962. – 180с.
115353
  Macchi Vladimiro Wir Lernen italienisch sprechen / Macchi Vladimiro. – Halle, 1962. – 192с.
115354
  Silzer Erwin Wir lernen rumanisch sprechen. Ein Taschenlehrbuch / Silzer Erwin. – Halle (Saale), 1962. – 160с.
115355
  Silzer Erwin Wir lernen rumanisch sprechen. Ein Taschenlehrbuch / Silzer Erwin. – Halle, 1962. – 160с.
115356
  Potapowa Nina Wir lernen Russisch im Funk / Potapowa Nina. – Berlin
1. – 1952. – 140с.
115357
  Karpati Paul Wir lernen Ungarisch sprechen. / Karpati Paul, Skirecki Hans. – Lpz., 1967. – 148с.
115358
  Гилькнер А.Ю. Wir lesen deutch / А.Ю. Гилькнер. – М., 1952. – с.
115359
  Гилькнер А.Ю. Wir lesen deutch / А.Ю. Гилькнер. – Изд. 4-е. – М., 1957. – с.
115360
  Mrewlowa N. Wir lesen Deutsche Zeitungen. / N. Mrewlowa, T. Fedossowa. – M., 1966. – 184с.
115361
  Moser Ernest Wir Schopfer / Moser Ernest. – Memmingen, 1982. – 389с.
115362
  Honecker Erich Wir sind fur den Frieden auf der Erde und im Kosmos: Interview des Generalsekretars des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrate der DDR fur die BRD-Wochenzeitung "Die Zeit" / Honecker Erich. – Berlin, 1986. – 45с.
115363
  Graf Oskar Maria Wir sind Gefangene / Graf Oskar Maria. – Berl., 1961. – 482с.
115364
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle, 1962. – 592с.
115365
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle, 1963. – 572с.
115366
  Schulz Max Walter Wir sind nicht Staub im Wind / Schulz Max Walter. – Halle/Saale, 1977. – 592с.
115367
  Uhse B. Wir Sohne / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 257 S.
115368
  Uhse B. Wir Sohne / B. Uhse. – Berlin : Verlag volk und welt, 1958. – 126 S.
115369
  Бабаян М.А. Wir sprechen Deutsch / М.А. Бабаян, С. Ряжская. – М.-Л., 1934. – 286с.
115370
  Hoffmann Lothar Wir sprechen russisch / Hoffmann Lothar, O.F. Kusnezowa. – Halle, 1961. – 144с.
115371
  Salha B. Wir sprechen uber das Studium in der DDR: Metodiska izstradne / B. Salha. – Riga, 1988. – 43с.
115372
  Бернштейн В.Б. Wir sprechen und lesen uber technik / В.Б. Бернштейн. – Москва : Просвещение, 1966. – 102 с.
115373
  Hutt Wolfgang Wir und die Kunst / Hutt Wolfgang. – Berl., 1964. – 768с.
115374
  Braun Volker Wir und nicht sie. / Braun Volker. – Halle, 1970. – 79с.
115375
  Braun Volker Wir und nicht sie. / Braun Volker. – Halle, 1976. – 79с.
115376
  Mann Viktor Wir waren funf. Bildnis der Familie Mann / Mann Viktor. – Berl., 1961. – 432с.
115377
  Mann Viktor Wir waren funf. Bildnis der Familie Mann / Mann Viktor. – Berlin, 1975. – 607с.
115378
  Simonov Konstantin Wir werden uns nicht wiedersehen / Simonov Konstantin. – Berlin, 1980. – 188с.
115379
  Heinemann Dieter Wir wollen uns und alles, alles haben. / Heinemann Dieter. – Halle/ Saale, 1977. – 144с.
115380
  Gieysztor Marian Wirki / Gieysztor Marian. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 71S. – (Popularne monografie zoologiczne ; 3)
115381
  Bandinelli Rahuccio Bianchi Wirklichkeit und Abstraktion / Bandinelli Rahuccio Bianchi. – Dresden, 1962. – 146с.
115382
  Muller Joachim Wirklichkeit und Klassik. / Muller Joachim. – Berlin, 1953. – 456с.
115383
  Klein Alfred Wirklichkeitsbesessene Dichtung. / Klein Alfred. – Leipzig, 1977. – 447с.
115384
  Diesner Hans Joachim Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides. / Diesner Hans Joachim. – Halle, 1956. – 198с.
115385
  Dettenborn Harry Wirtschaftliche Fehlentscheidungen psychologische Grundlagen Konsequenzen fur Recht und Leitung / Dettenborn Harry, Seidel Dietmar. – Berlin, 1974. – 240 S.
115386
  Staudinger F. Wirtschaftliche Grundlagen der Moral / Franz Staudinger. – Darmstadt : Verlag v. Eduard Roether, 1907. – 160 S.
115387
  Trankner Wolfgang Wirtschaftliche und technische Untersuchungen uber die zukunftigen Moglichkeiten der Abforderung in Abbaukammern, Abteilungs- und Hauptforderstrecken in Kaligruben / Trankner Wolfgang. – Berl., 1958. – 60с.
115388
  Page H. Wirtschaftlichkeit der Eigenerzeugung von Elektroenergie / H. Page. – Berl., 1958. – 49с.
115389
  Mottek Hans Wirtschaftsgeschichte Deutschlands / Mottek Hans. – Berlin
1. – 1983. – 332с.
115390
  Czada P. Wirtschaftspolitik : Aktuelle Problemfelder / P.Czada, M.Tolksdorf, A.Yenal. – 2te, erweit., aktual. Aufl. – Berlin : Landeszentrale fur politische Bildungsarbeit, 1992. – 670S.
115391
  Bonisch A. Wirtschaftsprogrammierung im Kapitalismus / A. Bonisch. – Berlin, 1969. – 208с.
115392
  Freyhoff D. Wirtschaftssparache Deutsch = Німецька економічна мова: Навчальний посібник : Lehr- und Arbeitsbuch / D. Freyhoff, O.V. Beketova, N. Yzermann. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 168 S. – ISBN 966-7890-02-3
115393
  Stawiecka Anna Wirtschaftstexte / Stawiecka Anna, Beza Stanislaw. – Warszawa : Oficyna wyd-cza SGH. – ISBN 83-7225-031-6
Teil I. – 1999. – 226s.
115394
  Stawiecka A. Wirtschaftstexte / A. Stawiecka, S. Beza. – Warszawa : Szkola glowna handlowa. – ISBN 83-7225-030-8
Teil 2. – 2000. – 236S.
115395
  Pflugfelder O. Wirtstierreaktionen auf Zooparasiten / O. Pflugfelder. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1977. – 378S. : Mit 117 Abbildungen
115396
   Wirusologia golna. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 580s.
115397
  Walpole Hugh Wiserunek czlowieka rudego / Walpole Hugh; Przeloz. M. Lipska, Il. S. Duda-Gracz. – [ Warszawa ] : PIW, 1975. – 237s. : il.
115398
  Михальчук Сергей Wish you were heve : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 48-63 : Фото
115399
  Rydlowski Jerzy Wisla - Odra / Rydlowski Jerzy, Safjan Zbigniew. – Warszawa, 1960. – 180с.
115400
  Zmudzka-Brodnicka Wislawa Szymborska i niewyrazalne / Monika Zmudzka-Brodnicka. – Gdansk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014. – 203, [1] s. – Бібліогр.: c. 173-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-64706-06-6
115401
  Bakker M. Wissels : Bespiegelingen zonder berouw / Marcus Bakker. – [Weesp] : De Haan, 1983. – 148 blz., 8 v. fot. – ISBN 90 228 3698 3
115402
  Rauschert S. Wissen- und Weidepflanzen : Erkennung, Standort und Vergesselschaftung, Bewertung und Bekampfung / S. Rauschert. – Auf. 3. – Radebeul : Neumann Verlag, 1972. – 430S. : Mit uber 200 Zeichnungen von Schulze Kurt
115403
  Laitko Hubert Wissenschaft als allgemeine Arbeit / Laitko Hubert. – Berlin, 1979. – 186с.
115404
   Wissenschaft aus Nationaler Verantwortung : Beitrage zum nationalen Kulturvorbild der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet der Wissenschaft. – Leipzig : Karl-Marx-Universitat, 1963. – 266 S. – Dem Rektor der Karl-Marx-Universitat Leipzig Georg Mayer zum 70. Geburtstar
115405
  Hegel Georg Wilh.Fr Wissenschaft der Logik. / Georg Wilh.Fr Hegel. – Lpz.
1. – 1965. – 518с.
115406
  Kuczynski J. Wissenschaft Houte und Morgen. / J. Kuczynski. – Berlin, 1973. – 149с.
115407
  Trubner K. Wissenschaft und Buchhandel. Zur Abwehr : Denkschrift der Deutschen Verlegerkammer unter Mitwirkung ihres derzeitigen Vorsitzenden, Dr. G. Fischer in Jena / Karl Trubner. – Jena : Gustav Fisher, 1903. – 128 S.
115408
   Wissenschaft und Gesellschaft : Retlaktion "Gesellschfswissenschaften und Gegenwart". – Moskau : Verlag Nauka, 1989. – 272 S. – (Serie "Probleme der modernen Welt" ; 62). – ISSN 0207-7043
115409
  Abusch Alexander Wissenschaft und Technik dienen in unserer Gesellschaft dem Menschen. / Abusch Alexander. – Magdeburg, 1961. – 12с.
115410
  Karsch Peter Wissenschaft und Technik zum Wohle der Volkes. / Karsch Peter, Milke Harry. – Berlin, 1979. – 109с.
115411
  Hager Kurt Wissenschaft und Wissenschaftspolitik im Sozialismus. / Hager Kurt. – Berlin, 1987. – 204с.
115412
  Stardelov G. Wissenschaft, Kunst und Gegenwart // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 167-173. – ISBN 978-608-203-077-7
115413
  Schubert Winfried Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und Arbeitskultur / Schubert Winfried, Woderich Rudolf. – Berlin, 1983. – 252с.
115414
  Oldendorf Uwe Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und Probleme der Entwicklung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Hochschulausbildung / Oldendorf Uwe. – Berlin : Zentralinstitut fur Hochschulausbildung, 1986. – 116S.
115415
  Fromm Eberhard Wissenschaftlich und parteilich / Fromm Eberhard. – Berlin, 1985. – 63с.
115416
  Helmholtz Hermann von Wissenschaftliche Abhandlungen / Helmholtz Hermann von. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth
Band 1. – 1882. – 938 S.
115417
  Aust Hame Joachim u.a. Wissenschaftliche Arbeitsorganisation bei Hilfsprosessen. / Hame Joachim u.a. Aust. – Leipzig, 1983. – 119с.
115418
  Dunikowski Emil Habdank Wissenschaftliche Ergebnisse der unter der Leitung von Prof. Dr. Emil Habdank Dunikowski im Jahre 1910 ausgefuhrten Sichota-Alin Expedition / von. Dr. Emil Habdank Dunikowski, Dr. J. Tokarski, Dr. Jan Nowak // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С. 533-574, 1 л. катр.
115419
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig. – ISBN 3-9807315-8-8
Sonderheft zum Jahr der Geowissenschaften. – 2002
115420
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 32 : Longitudinal models in biometeorology: effect assessment and forecasting of ground-level ozone /U.Schlink. – 2003


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115421
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 33 : Finite barotrope Instabilitat unter synoptischem Antrieb /H. Heinrich. – 2004


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115422
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 34 : Meteorologische Arbeiten aus Leipzig (9) /Hrsg.: A. Raabe, K. Arnold. – 2004


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115423
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 36 : Meteorologische Arbeiten (10) und Jahresbericht 2004 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – 2005
115424
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 37 : Meteorologische Arbeiten (11) und Jahresbericht 2005 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – 2006
115425
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 38 : The quasi two-day wave - its impact on zonal mean circulation and wave-wave interactions in the middle atmosphere/ K. Frohlich. – 2006
115426
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 39 : Zur Sensitivitat von Starkwindfeldern gegenuber verschiedenen meteorologischen Parametern im Mesoskalenmodell LM/ K. S. Radtke. – 2006
115427
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 40 : Optical properties of aerosol particles and radiative transfer in connection with biomass burning/ K. Hungershofer. – 2006
115428
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 42 : Meteorologische Arbeiten (13) und Jahresbericht 2007 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – 2008
115429
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 43 : Einfluss der Inhomogenitaten von Aerosol, Bodenalbedo und Wolken auf das aktinische Strahlungsfeld der Atmosphare / A. Kniffka. – 2008
115430
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 44 : Akustische Tomographie zur zeitgleichen Erfassung von Temperatur- und Stromungsfeldern / M. Barth. – 2009
115431
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 45 : Meteorologische Arbeiten (14) und Jahresbericht 2008 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig / Hrsg. A. Raabe. – 2009
115432
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 46 : Astrophysical studies on meteors using a SKiYMET All-Sky Meteor Radar / G. Stober. – 2009
115433
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 47 : Meteorologische Arbeiten (15) und Jahresbericht 2009 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig / Hrsg. : A. Raabe. – 2010
115434
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 48 : Meteorologische Arbeiten (XVI) und Jahresbericht 2010 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig / Hrsg. : A. Raabe. – 2011
115435
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 49 : METTOOLS VIII - Tagungsband 20.03.2012 - 22.03.2012. Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. Deutsche Meteorologische Gesellschaft e. V. / Hrsg. : A. Raabe. – 2012
115436
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig. – Leipzig
Bd. 50 : Meteorologische Arbeiten (XVII) und Jahresbericht 2011 des Instituts fur Meteorologie der Universitat Leipzig / Hrsg. : A. Raabe. – 2012
115437
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 1998


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115438
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 16. – 1999


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115439
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 17. – 2000
115440
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 18. – 2000
115441
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 19. – 2000
115442
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 20. – 2000
115443
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 21. – 2000
115444
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 22. – 2001
115445
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 23. – 2001
115446
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 24. – 2001
115447
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 25. – 2001
115448
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 26. – 2002
115449
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 27. – 2002
115450
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 28. – 2002
115451
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 29 : On Rossby wave propagation in atmosphere and ocean /U. Harlander. – 2003


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115452
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 30 : Meteorologische Arbeiten aus Leipzig; N 8. – 2003


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115453
   Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig
Bd. 31 : Absorption of solar radiation in the cloudless and cloudy atmosphere /M. Wendisch. – 2003


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115454
  Schmalhausen J. Wissenschaftliche Resultate der von der k. Akademie d.Wissenschaften zur Erforschung d.Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den Jahren 1885 und 1886 ausgesandten Expedition / J. Schmalhausen. – St. Petersbourg, 1890. – 22с.
115455
  Olberg Gunter Wissenschaftliche Tierphotographie / Olberg Gunter. – Berlin, 1960. – 366с.
115456
   Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat zu Berlin : Beiheft zum Jubilaumsjahrgang (IX) 1959 / 60. – Leipzig : Als Manuskript Dedruckt. – 319 S. : Ill.
115457
   Wissenschaftlicher Geratebau. Russisch-Deutsch. Mit etwa 23 000 Fachbegriffen.. – Berlin : Technik, 1977. – 311 s.
115458
   Wissenschaftlicher Kommunismus. Lehrbuch fur das marxistisch-leninistische Grundlagen Studium. 2. Aufl.. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1975. – 598s.
115459
  Thiele Wissenschaftstheoretische Untersuchungen in algorithmischen Sprachen / Thiele. – Berlin : Wissenschaften
1 : Theorie der Graphschemata-Kallule. – 1966. – 219 S.
115460
  Beate Jungwirth Wissensmanagement / Beate Jungwirth, Sven Nicolai // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – P. 207-217
115461
  Viertel Ruth Wissensspeicher : Ernahrungslehre / Viertel Ruth. – 4., uberarbeitete Auflage. – Leipzig : Verlag Gesundheit GmbH, 1990. – 132S.
115462
  Classen L. Wissensspeicher 80286-Programmierung / Ludwig Classen, Ulrich Wiesner. – Berlin : Technik, 1990. – 240 S. – (Technische Informatik). – ISBN 3-341-00867-5
115463
  Heblik Peter Wissensspeicher BASIC: Das Wichtigste fur Einsteiger und Fortgeschrittene / Heblik Peter. – 2. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, 1988. – 303 S. : ill.
115464
  Sommer Kl. Wissensspeicher Chemie / Kl. Sommer. – Berlin, 1971. – 268с.
115465
  Brunner W. Wissensspeicher Lasertechnik : 3 Auf. / W. Brunner. – Berlin : Fachbuchverlag, 1989. – 527 S.
115466
  Mader O. Wissensspeicher Mathematik : Differentialrechnung-Integralrechnung-Vektorrechnung: Das Wiichtigste bis zum Abitur in Stichworten und Ubersichten / Oskar Mader, Dietrich Richter. – Berlin : Volk und Wissen, 1976. – 216S.
115467
  Classen L. Wissensspeicher Mikrorechnerprogrammierung / L. Classen. – Berlin
4. – 1989. – 240 c
115468
   Wit & Wisdom = Афоризы и пословицы. – Київ : Знання, 2005. – 277с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 966-620-241-7
115469
   Wit & Wisdom = [ Афоризмы и пословицы ] / [ сост. С.В. Гапонова ]. – 2-е изд., испр. – Київ : Знання, 2008. – 275 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-620-254-6
115470
  Galczynski Konstanty Ildefons Wit stwosz / Galczynski Konstanty Ildefons. – Warszawa, 1979. – 45с.
115471
   Witaminy / Skrzypczak Wieslaw, Friedrich Mariola, Jankowiak Dorota, Janus Krzysztof; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1999. – 78s. – ISBN 83-87327-87-5
115472
   Witelo - matematyk, fizyk, filozof. – Wroclaw : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1979. – 101 s. – Wydano we wspolpracy Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Legnicy. – (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego ; Travaux de la societe des sciences et des lettres de Wroclaw , seria A. NR 206)
115473
  Thomas Lowell With Lawrence in Arabia / Thomas Lowell. – New York, 1934. – 408с.
115474
  Goldwater Barry With no apologies: the personal and political memoirs od United States senator B.M. Goldwater. / Goldwater Barry. – New York, 1980. – 340с.
115475
  Candea Virgil Withesses to the Romanian presence in mount Athos / Candea Virgil, Simionescu Constantin. – Bucuresti, 1979. – 103с.
115476
  Chambers Whittaker Withness / Chambers Whittaker. – Chicago, 1952. – 808с.
115477
  Berlitz Ch. Without a trace : The latest investigation of the greatest unsolved enigma of all time / Ch. Berlitz; Manson J.Valentin. – London; Toronto : Granada, 1975. – 222p.
115478
  Jance J.A. Without due process / J.A. Jance. – New York, 1993. – 302с.
115479
  MacNeil Without fear or favor / N. MacNeil. – New York : Harcourt, Brace and company, 1940. – [12], 414 p.
115480
  Revel Without Marx or Jesus: the new American revolution has begun / Revel, Jean-Francois. – New York, 1971. – 269с.
115481
  Nosow N. Witia Malejew w szkole i w domu / N. Nosow. – Warszawa, 1972. – 212с.
115482
   Witkacy w Polsce i na swiecie. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2001. – 460s. – ISBN 83-7241-140-9
115483
  Laurendeau Andre Witness for Quebec / Laurendeau Andre. – Toronto, 1973. – 290с.
115484
  Flaga-Greruszynska Witness privacy protection in civil proceedings selected issues // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 52-56
115485
  Terelya Josyp Witness to apparitions and persecution in the USSR: An Autobiography by J.Terelya with M.H. Brown / Terelya Josyp, Brown Michael. – Milford, 1991. – 324с.
115486
  Bohlen Charles Witness to history. 1929-1969 / Bohlen Charles. – New York, 1973. – 594с.
115487
  Ehrlichman John Witness to power: the Nixon years / Ehrlichman John. – New York, 1982. – 432с.
115488
   Witness to Tibet : news reports on Tibet. – Beijing : New Star publishers, 2003. – [12], 497 p. : ill. – ISBN 7-80148-550-5
115489
  Chambers Whittaker Witness Whittaker Chambers / Chambers Whittaker. – New York : Random House, 1952. – 808с.
115490
  Kepinski Tadeusz Witold Gombrowicz i swiat jego mlodosci / Kepinski Tadeusz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1987. – 407,[32]s. : 16 fot. – ISBN 83-49-01722
115491
  Heyer E. Witterung und Klima : Eine Allgemeine Klimatologie / E. Heyer. – 2., verbesserte Auflage. – Leipzig : BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1972. – 458S. : Mit 30 Fotos und 1 Karten im Bildenhang
115492
  Heyer E. Witterung und Klima : Eine allgemeine Klimatologie / E. Heyer. – Leipzig : BSB B.G.Teubner Verlagsgesellschaft, 1988. – 344S. : Mit 247 Abbildungen und 71 Tabellen, 8 Auflage
115493
  Laktionova A.V. Wittgenstein and Haack on justification // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 12-14


  Contemporary philosophy of different traditions experiences several "turns" as general tendencies in shifting methodology and content of researches. They could be named "Linguistic turn", "A turn to Practical philosophy (philosophy of agency)", ...
115494
  Kozik I. Wittgenstein in Post-Soviet area: past and now // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 5-7


  The language starts to be an unfinished, open system, where rules transform according to the new norms of the language function. We consider, that such approach gave L. Wittgenstein"s philosophy a long life and interest of modern philosophers and ...
115495
  Gaskell E. Wives and daughters : an everyday story / Elizabeth Gaskell ; with introd. a. notes Dinny Thorold. – Ware : Wordsworth ed., 2003. – XXIV, 596 p. – Compl. a. unabridged. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1-84022-416-9
115496
  Jastrun Mieczyslaw Wizerunki : szkice literackie / Jastrun Mieczyslaw. – Warszawa : PIW, 1956. – 264 s.
115497
   Wizja czlowieka i swiata w mysli rosyjskiej = Картина человека и мира в русской мысли / J. Diec, K. Dudo, A. Dudek, H. Kowalska, L. Liburska, L. Macheta, A. Razny, L. Suchanek; Pod red. L.Suchanka. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1998. – 208s. – Tom poswiecony 12 Medzynarodowemu Kongresowi Slawistow, Krakow 1998. – (Prace Katedry literatury i kultury rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 1). – ISBN 83-233-1129-3
115498
  Dudek Andrzej Wizja kultury w tworczosci Wiaczeslawa Iwanowa = Образ культуры в творчестве Вячеслава Иванова / Dudek Andrzej. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 272s. – (Prace Katedry literatury i Kultury rosyjskiej Uniwersytetu Jagielonskiego ; 3). – ISBN 83-233-1398-9
115499
  Lem Stanislaw Wizja lokalna / Lem Stanislaw. – Krakow, 1982. – 314с.
115500
   Wizja Polski na lamach ""Kultury"" 1947-1976. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1170-0; 83-86907-19-3
[1, rozd.1-3]. – 1999. – 441S.
115501
   Wizja Polski na lamach "Kultury" 1947-1976. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1170-0; 83-86907-19-3
[2, rozdz. 4-7]. – 1999. – 455S.
115502
  Weretiuk Oksana Wizja Ukrainy we wspolczesnej powiesci polskiej i ukrainskiej : (Leopold Buczkowski,Andrzej Kusniewicz,Wlodzimierz Odojewski,Ulas Samczuk,Iryna Wilde,Roman Аndrijas / Weretiuk Oksana. – Warszawa : Wyd-wo In-tu Literat.Polskiej, 1998. – 297 s. – ISBN 8387608300
115503
  Skoneczny Stanislaw Wizje / Skoneczny Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 64с.
115504
  Bauman Zygmunt Wizje ludzkiego swiata / Bauman Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 608с.
115505
  Птахив Семен Wizz Air Ukraine: 3 года сомнительной репутации. Плюсы и минусы отечественного лоукостера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
115506
  Самойлов Юрій Wizz Air повертається до Львова. Поки як угорець // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 39 : фото. – ISSN 1998-8044
115507
  Птахів Семен Wizz Air полетить у Гданськ. Для чого? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
115508
  Самойлов Юрий Wizz Air пренебрегает агентами : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 14-18 : Фото
115509
  Птахів Семен Wizz Air: маршрути оптимізуються, ціни знижуються // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 27 : фото. – ISSN 1998-8044
115510
  Fisiak J. Wklad Polski do jezykoznawstwa switowego / J. Fisiak. – Poznan, 1972. – 13 s.
115511
  Karpowicz Tytus Wladca doliny Morskiego Oka. / Karpowicz Tytus. – Lublin, 1972. – 167с.
115512
  Karpowicz Tytus Wladca doliny Morskiego Oka. / Karpowicz Tytus. – Lublin, 1975. – 163с.
115513
  Golding William Wladca much / Golding William. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 300s.
115514
  Weinfeld Stefan Wladcy czasu / Weinfeld Stefan. – Warszawa : KAW, 1978. – 194 s.
115515
  Skljarenko Semen Wladimir / Skljarenko Semen. – Berlin, Kiew : Polygrafkniga, 1989. – 416с.
115516
   Wladimir Iljitsch Lenin. Kurze Biographie.. – M.-Verl., 1970. – 112с.
115517
  Kuczynski Stefan Wladyslaw Jagiello 1350-1434 / Kuczynski Stefan. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1971. – 178s.
115518
  Puchalska Miroslawa Wladyslaw Orkan / Puchalska Miroslawa. – Warszawa, 1957. – 216с.
115519
  Duzyk Jozef Wladyslaw Orkan / Duzyk Jozef. – Warszawa, 1980. – 582с.
115520
  Kocowna Barbara Wladyslaw Reymont / Kocowna Barbara. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1973. – 101s. : il.
115521
  Chylinska Helena Wladyslaw Spasowski / Chylinska Helena. – Warszawa, 1964. – 358с.
115522
  Lichanski Stefan Wladyslaw Stanislaw Reymont / Lichanski Stefan. – Warszawa, 1984. – 305с.
115523
  Gryglewski Ryszard Wladyslaw Szumowski (1875 - 1954), profesor historii i filozofii medycyny UJ // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 171/172, stuczen/marzec. – P. 48-50. – ISSN 1427-1176


  Szumowski
115524
  Wydra Wieslaw Wladyslaw z Gielniowa : Z dziejow sredniowiecznej poezji polskiej / Wydra Wieslaw. – Poznan : Ksiegarnia Bestseller, 1992. – 374 s.,iч : ill.
115525
  Kaminski A.Z. Wladza a racjonalnosc : studium z socjologii wspolczesnego kapitalizmu / Antoni Z. Kaminski. – Warszawa : PWN, 1976. – 319 s.
115526
  Skrzypinski D. Wladza sadownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego : studium politologiczne / Dariusz Skrzypinski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3175 : Wladza sadownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego : studium politologiczne / D. Skrzypinski. – S. 1-452 : tab. – ISBN 83-229-3072-4. – ISSN 0239-6661
115527
  Rostocki Wladyslaw Wladza wodzow naczelnych w powstaniu listopadowym / Rostocki Wladyslaw. – Wroclaw, 1955. – 244с.
115528
  Safjan Zbigniew Wlamywacze / Safjan Zbigniew. – Warszawa, 1971. – 192с.
115529
  Falkowski Marian Wlasciwosci chemiczne roslin lakowych / Falkowski Marian, Kukulka Irena, Kozlowski Stanislaw. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 2000. – 132s. – ISBN 83-7160-226-X
115530
  Slawinski W. Wlasciwosci komponentow drzewnych buczyn zamojskich (Faretum zamosciencse) i spis pospolitszych gatunkow flory mikologicznej atakakujacej drzewa / W.Slawinski. – Lublin : [S. n.], 1948. – 67 s. – Annales univ. M.-Curie-Sklodowska, V. 3.3, s. E, 1948
115531
  Figaszewski Zbigniew Artur Wlasciwosci, miernictwo i zastosowania elektrody rtecioweid drgajacej w kapilarze / Figaszewski Zbigniew Artur. – Warszawa, 1983. – 280с.
115532
  Poswiatowska Halina Wlasnie kocham... = Indeed I love... / Poswiatowska Halina; Wybor i przekl.M.Peretz;poslow.A.Nasilowska. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1997. – 234 s. – ISBN 8308027539
115533
  Lernell L. Wlasnosc spoleczna jako przedmiot ochrony prawa karnego. / L. Lernell. – Warszawa, 1959. – 484с.
115534
  Gorski Josef Wlasnosci filtracyjne luznych okruchowych utworow wodonosnych / Gorski Josef. – Warszawa : PWN, 1979. – 63 s.
115535
  Bakar Mochamed Wlasnosci mechaniczne materialow polimerowych / Bakar Mochamed; Politechnika Radomska im.Kazimierza Pulaskiego. – Radom, 2000. – 254s,. – 50-lecie Politechniki Radomskiej. – ISBN 83-88001-16-7
115536
  Koczorowski Z. Wlasnosci przetwornikow elektrokapilarnych / Z. Koczorowski. – Warszawa, 1970. – 84с.
115537
  Fenikowski Franciszek Wlazl kotek na plotek czyli poezja polska w przekroju. / Fenikowski Franciszek. – Gdynia, 1960. – 68с.
115538
  Marten Jurgen Wle ist Kultur planbar? / Marten Jurgen, Martin Holger. – Berlin, 1981. – 135с.
115539
  Katuszewski Zygmunt Wlodyka praojciec krolow. / Katuszewski Zygmunt. – Warszawa, 1978. – 197с.
115540
   Wlodzimierz Iljicz Lenin. Zyciorys.. – Warszawa, 1961. – 696с.
115541
  Roszkowska Wanda Wloski rodowod komedii S.H. Lubomirskiego / Roszkowska Wanda. – Wroclaw, 1960. – 236 s.
115542
  Bystrzycki Przemyslaw Wloskie kartki. / Bystrzycki Przemyslaw. – Krakow, 1977. – 238с.
115543
  Fijalkowski Wojciech Wnetrza palacu w Wilanowie. / Fijalkowski Wojciech. – Warszawa, 1977. – 191с.
115544
  Tchorzewski Andrzej Wnetrze kwiatu / Tchorzewski Andrzej. – Warszawa, 1960. – 80с.
115545
  Butler V J.A. Wnetrze zywej komorki / V J.A. Butler. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 240s.
115546
  Nowak Tadeusz Wnieboglosy / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1982. – 351с.
115547
  Konwicki T. Wniebowstapienie / Tadeusz Konwicki. – Warszawa : Iskry, 1967. – 249 s.
115548
  Lang Jacek Wnioski obywatelskie w administracji panstwowej / Lang Jacek. – Warszawa, 1976. – 213с.
115549
  Trommer Harry Wo das Erz in Fulle blinkt. Bergmannssagen / Trommer Harry. – Lpz., 1956. – 440с.
115550
  Seydewitz Ruth Wo das Leben ist / Seydewitz Ruth. – Berlin, 1956. – 252с.
115551
  Seeger Bernhard Wo der Habicht schiesst / Seeger Bernhard. – Halle, 1957. – 284с.
115552
  Selber Martin Wo der Sand die Spuren deckt / Selber Martin. – Berl., 1964. – 384с.
115553
  Hauser Harald Wo Deutschland lag... / Hauser Harald. – Berlin, 1961. – 486с.
115554
  Munch Hans Wo die Gemsen Klettern : Schweizreise eines zoologen / Munch Hans. – Leipzig, Jena : Urania - Verlag, 1958. – 390S.
115555
  Kriemer Erich Wo die Moldau fliesst. / Kriemer Erich. – Halle (Saale), 1973. – 448с.
115556
  Muller Heinz Wo einst die alten Ritter lebten. / Muller Heinz. – Berlin, 1981. – 138с.
115557
  Osterreicher Sepp Wo fangt denn unsere Heimat an? / Osterreicher Sepp. – M., 1973. – 175с.
115558
  Schirmer Bernd Wo Moths wohnt. Erzahlungen / Schirmer Bernd. – Halle (Saale), 1973. – 203с.
115559
  Boll Heinrich Wo warst du, Adam? / Boll Heinrich. – Munchen, 1978. – 141с.
115560
  Boll Heinrich Wo warst du, Adam? / Boll Heinrich. – Munchen, 1986. – 141с.
115561
  Boll Heinrich Wo warst du, Adam? / Boll Heinrich. – Munchen, 1988. – 141с.
115562
  Davis K.S. Woda - zwierciadlo wiedzy. / K.S. Davis, J.A. Day. – Warszawa, 1964. – 148с.
115563
  Kurek Jalu Woda wyzej. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1954. – 268с.
115564
  Kurek Jalu Woda wyzej. / Kurek Jalu. – Krakow, 1976. – 255с.
115565
  Bartelski Leslaw Wodorosty / Bartelski Leslaw. – Warszawa, 1964. – 218с.
115566
  Kopczewski Jan Wodz kosynierow Tadeusz Kosciuszko / Kopczewski Jan. – Warszawa, 1974. – 75с.
115567
  Kurella Alfred Wofur haben wir gekampft? Beitrage zur Kultur und Zeitgeschichte / Kurella Alfred. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verl., 1975. – 440s. – (Veroffentlichung der Akad. der Kpnste der DDR)
115568
  Alschner Gerolf Woher - wohin die wege der tiere = Eine darstellung der tier wanderungen / Alschner Gerolf. – Leipzig : Brockhaus, 1955. – 306p.
115569
  Rucker G. Woher die Geschichten kommen : Beitrage aus zwei Jahrzehnten / G. Rucker. – Berlin ; Weimar : Aufbau, 1990. – 290 S. – ISBN 3-351-01532-1
115570
  Neubert Rudolf Woher kommen die Kinder? : Ein buchlein fur neun-bis vierzehnjahrige jungen und madel / Neubert Rudolf : Greifenverlag zu Rudolstadt, 1955. – 31S. – Додаток: Was Sag ich meinem Kinde? Einige Ratschlage fur Eltern (20S.)
115571
  Berger Uwe Woher und wohin: Aufsatze und Reden 1972-1984 / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1986. – 184с.
115572
  Kaufmann Walter Wohin der Mensch gehort. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1957. – 376с.
115573
  Dieckmann Johannes Wohin der Weg fuhrt. / Dieckmann Johannes. – Berl., 1963. – 372с.
115574
  Grundmann Siegfried Wohnortwechsel: Volkswirtschaftliche und soziale Aspekte der Migration / Grundmann Siegfried, Schmidt Ines. – Berlin, 1988. – 180с.
115575
  Boock Georg Wohnraumerfassung und Wohnraumverteilung / Boock Georg, Reuther Rudi. – Berl., 1958. – 142с.
115576
  Rybakow Grzegorz Wojenne drogi / Rybakow Grzegorz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 344s.
115577
  Czerwinski Eugeniusz Wojenne edukacje / Czerwinski Eugeniusz. – Warszawa, 1976. – 311с.
115578
  Pietrucha Jerzy Wojewodztwo katowickie: Fakty, liczby, problemy / Pietrucha Jerzy. – Katowice, 1979. – 79с.
115579
  Bobinski Witold Wojewodztwo Kijowskie w czasach Zygmunta 3 Wazy : Studium osadnictwa i stosunkow wlasnosci ziemskiej / Bobinski Witold. – Warszawa, 2000. – 599s. : Ill.
115580
  Straszewicz Ludwik Wojewodztwo Opolskie. Zarys geografii gospodarczej / Straszewicz Ludwik. – Warszawa, 1956. – 100с.
115581
  Lecki Wlodzimierz Wojewodztwo Poznanskie / Lecki Wlodzimierz, Zgodzinski Bogdan. – Poznan, 1980. – 127с.
115582
  Dylik Jan Wojewodztwo ze stolica bez antenatow. Geografia histor. wojew. Lodzkiego / Dylik Jan. – Lodz, 1971. – 187с.
115583
  Walentynowicz M. Wojna bez patosu / M. Walentynowicz. – Warszawa : "Pax", 1969. – 285 s.
115584
  Kofta Jonasz Wojna chlopska / Kofta Jonasz. – Warszawa, 1981. – 99с.
115585
  Przytocki Kazimierz Wojna czolgi i dziewczyny / Przytocki Kazimierz. – Warszawa, 1978. – 395с.
115586
  Kapuscinski Ryszard Wojna futbolowa. / Kapuscinski Ryszard. – Warszawa, 1978. – 261с.
115587
  Bron Michal Wojna hiszpanska. / Bron Michal. – Warszawa, 1961. – 224с.
115588
  Tolstoj L. Wojna i pokoj / L. Tolstoj. – Warszawa
1. – 1973. – 476с.
115589
  Tolstoj L. Wojna i pokoj / L. Tolstoj. – Warszawa
2. – 1973. – 459с.
115590
  Tolstoj L. Wojna i pokoj / L. Tolstoj. – Warszawa
2. – 1973. – 459с.
115591
  Tolstoj L. Wojna i pokoj / L. Tolstoj. – Warszawa
3. – 1973. – 479с.
115592
  Tolstoj L. Wojna i pokoj / L. Tolstoj. – Warszawa
4. – 1973. – 482с.
115593
  Semczuk Antoni Wojna i pokoj Lwa Tolstoja / Semczuk Antoni. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydaw. szkolnych, 1968. – 112s. – (Biblioteka analiz literackich / Pod red. E. Sawrymowicza ; 17)
115594
  Kotowicz W. Wojna i wojenka / W. Kotowicz. – Lodz, 1972. – 125с.
115595
  Pertek Jerzy Wojna morska 1939-1945 / Pertek Jerzy, Supinski Witold. – Poznan, 1959. – 440с.
115596
  Kosiarz Edmund Wojna na morzach i oceanach, 1939-1945 / Kosiarz Edmund. – Gdansk, 1988. – 385с.
115597
  Kurczab Jan Wojna nie zabija matek. / Kurczab Jan. – Warszawa, 1962. – 260с.
115598
  Wolanski A. Wojna polsko-rosyjska 1792 r. : Kampania koronna / Adam Wolanski. – Wyd. illustrowane. – Krakow; Poznan : Nakladem Ksiegarni D.E.Friedleina w Krakowie i Wielkopolskiej ksiegarni nakladowej w Poznaniu, 1920. – 451,[6],13 k. il., map.
115599
  Anderson Poul Wojna skrzydlatych / Anderson Poul; Przelozyl W.Bukato. – Warszawa : ALFA, 1985. – 178s. – (Biblioteka fantastyki = Science fiction ; 1). – ISBN 83-7001-025-3
115600
  Wells H.G. Wojna swiatow / H.G. Wells; przel.H. Jozefowicz. – Warszawa : Iskry, 1958. – 237 s. – (Klub srebrnego klucza)
115601
  Kozaczuk Wladyslaw Wojna w eterze / Kozaczuk Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 232с.
115602
   Wojna w Europie srodkowo-wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej / red. : Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostyslaw Kramar. – Warszawa : Katedra Studio"w Interkulturowych Europy S"rodkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 330 s. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-917003-2-7
115603
  Jegorow R. Wojna z Lwem Polnocy / R. Jegorow. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1989. – 287 s.
115604
   Wojsko, wojna, bron. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 354s. – (PWN leksykon). – ISBN 83-01-13506-9
115605
   Wojskowy przeglad historyczny. – Warszawa. – ISSN 00437182


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115606
   Wokol archeologii slow i ich funkcjonowania. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2001. – 886s. – Ksiega jubileuszowa ofiarowana prof. Andrzejowi Bankowskiemu. – ISBN 83-7098-54-8
115607
  Szostek Andrzej Wokol godnosci prawdy i milosci : Rozwazania etyczne / Szostek Andrzej. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 1998. – 412s. – ISBN 83-228-0553-5
115608
   Wokol pogromu kieleckiego / pod red. L. Bukowskiego, A. Jankowskiego, J. Zaryna ; Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa. – (Monografie ; t. 42). – ISBN 978-83-60464-87-8
Т. 2. – 2008. – 519, [ 1 ] s. + 1 DVD
115609
  Dopierala Bogdan Wokol polityki morskiej drugiej Rzeczypospolite / Dopierala Bogdan. – Poznan, 1978. – 383с.
115610
   Wokol psychologii osobowosci. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2002. – 196s. – Ksiega pamiatkowa poswiecona profesorowi Stanislawowi Siekowi. – ISBN 83-7072-215-6
115611
  Weiss Jan Wolanie o pomoc / Weiss Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1963. – 365 s.
115612
  Jagiello Michal Wolanie w gorach / Jagiello Michal. – Warszawa, 1979. – 248с.
115613
  Jagiello Michal Wolanie w gorach : Wypadki i akcie ratunkowe w Tatrach / Jagiello Michal. – Warszawa : Iskry, 1999. – 524s. : 8k.fot. – ISBN 83-207-1607-1
115614
  Orlowski Wladyslaw Wolanie z pustej przestrzeni / Orlowski Wladyslaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 202s. – ISBN 83-218-0159-5
115615
  Серга С.В. Wolbachia в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины / С.В. Серга, И.А. Козерецкая // Мікробіологія і біотехнологія / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – № 4 (16). – С. 35-41. – ISSN 2076-0558
115616
  Fallada Hans Wolf unter Wolfen. / Fallada Hans. – Berlin
1. – 1955. – 467с.
115617
  Fallada Hans Wolf unter Wolfen. / Fallada Hans. – Berlin
2. – 1955. – 564с.
115618
  Stegner Wallace Wolf willow: a history, a story, and a memory of the last plains frontier / Stegner Wallace. – Hrmondsworth, 1990. – 306с.
115619
  Menzel Gerhard Wolfenbutteler Jahre / Menzel Gerhard. – Halle-Leipzig, 1980. – 240с.
115620
  Tornius Valerian Wolfgang Amade. Ein Mozart / Tornius Valerian. – Lpz., 1957. – 420с.
115621
  Hennenberg Fritz Wolfgang Amadeus Mozart. / Hennenberg Fritz. – Leipzig, 1970. – 383с.
115622
  Mann Rosmarie Wolfgang Amadeus Mozart: Triumph und fruhes Ende Biografie / Mann Rosmarie. – Berlin, 1990. – 399с.
115623
  Tornius Valerian Wolfgang Amadeus. Mozart eletregenye / Tornius Valerian. – Budapest, 1974. – 419с.
115624
   Wolfgang Borchert in selbstzeugnissen und bilddokumenten. – Hamburg, 1961. – 181с.
115625
   Wolfgang Borchert in selbstzeugnissen und bilddokumenten. – Hamburg, 1968. – 190с.
115626
  Lea Henry Wolfgang Hildesheimers Weg als Jude und Deutscher / Lea Henry. – Stuttgart : Heinz, 1997. – 411S. – (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik/Hrsg. von U. Muller, F. Hundsnurscher und C. Sommer ; Nr. 338). – ISBN 3-88099-343-2
115627
  Stolarz Stanislaw Wolfram i molibden / Stolarz Stanislaw, Rutkowski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 326с.
115628
  Selbmann Erhard Wolfram Suchier / Selbmann Erhard. – Halle, 1956. – 40с.
115629
  Finster Ernst Wolfsjahre. / Finster Ernst. – Leipzig, 1975. – 292с.
115630
  Finster Ernst Wolfsjahre. / Finster Ernst; C. Jahr. – Leipzig, 1977. – 291с.
115631
  Prochnow Oskar Wolken / Prochnow Oskar. – 3. Aufl. – Wittenberg, 1955. – 35с.
115632
  Harder Irma Wolken uberm Wiesenweg. / Harder Irma. – Berlin, 1960. – 280с.
115633
  Matjunina H.W. Wollen wir deutsch Lesen (Пособие для чтения на немецком языке) / H.W. Matjunina. – М., 1976. – 111с.
115634
  Уберська П.Р. Wollt ihr deutsch sprechen? / П.Р. Уберська. – Київ : Радянська школа, 1962. – 118 с.
115635
  Wieczerska Janina Wolne obroty / Wieczerska Janina. – Wroclaw : Ossolineum, 1968. – 169 s.
115636
  Gronowska Bozena Wolnosc i bezpieczenstwo osobiste w sprawach karnych w swietle standardow Rady Europy : Implikacje praktyczne dla prawa polskiego / Gronowska Bozena. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1996. – 203S. – ISBN 83-231-0757-2
115637
  Laczkowski Zdzislaw Wolnosc nie Zniewolona. Czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum / Laczkowski Zdzislaw. – Warszawa : Staromiejski Dom Kultury, 1997. – 247с. – ISBN 83-903582-8-X
115638
  Augustyn L. Wolnosc w jednosci? : Borys Wyszeslawcew i rosyjska filоzofia sobornosti / Leszek Augustyn. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2012. – 300, [2] s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: M. Bohun (przewodn.) [ i. i. ] ; 17). – ISBN 978-83-233-3308-1
115639
  Gorka S. Wolnosc, rownosc, solidarnosc : mysl spoleczno-polityczna Maksyma Kowalewskiego / Stanislaw Gorka. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2006. – 244 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / rada program. serii: B. Lagowski, G.Przebinda, W. Rydzewski i i. ; 12). – ISBN 83-233-2100-0
115640
  Moron D. Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3126 : Wolontariat w trzecim sektorze / D. Moron. – S.1-205. – ISSN 0239-6661
115641
  Mitford Nancy Wolter zakochany / Mitford Nancy. – Warszawa, 1979. – 276с.
115642
  Zaporowski Zbigniew Wolynskie Zjednoczenie Ukrainskie = Wolynske Ukrainske obiednannia / Zaporowski Zbigniew. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 162s. – ISBN 83-227-1670-2
115643
  Кладова Д.В. WOM-технології - новітній тренд рекламних та PR-комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 92-95


  У статі розглянуто специфіку використання WOM-маркетингу в комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій. Досліджено історію виникнення і сутність поняття "WOM", його технологій та інструментарію, проаналізовано статистичні дані щодо динаміки ...
115644
  Litvinova G. Woman-master of her life / G. Litvinova. – K., 1985. – 71с.
115645
  Gordon Linda Woman"s body, woman"s right / Gordon Linda. – Harmondsworth, 1988. – 479с.
115646
  Freudenberger Herbert Woman"s burnout: how to spot it, how to reverse it, and how to prevent it / Freudenberger Herbert, North Gail. – Harmondsworth, 1986. – 244 p.
115647
  Rawbotham Sheila Woman"s consciousness, man"s world / Rawbotham Sheila. – Harmondsworth, 1973. – 136с.
115648
  Cobb Hubbard Woman"s Day Homeowner"s Handbook. / Cobb Hubbard. – New York, 1976. – 320с.
115649
   Woman"s era. – New Delhi, 1999. – ISSN 09711503


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115650
   Woman"s era. – New Delhi. – ISSN 0971-1503
Vol. 27, N 630. – 2000
115651
   Woman"s era. – New Delhi. – ISSN 0971-1503
Vol. 27, N 633. – 2000
115652
   Woman"s era. – New Delhi. – ISSN 0971-1503
Vol. 27, N 638. – 2000
115653
   Woman"s era. – New Delhi. – ISSN 0971-1503
Vol. 27, N 632. – 2000
115654
  Gruzin Valery Women and culture of Soviet Ukraine / Gruzin Valery. – K., 1985. – 24с.
115655
  Hilliard Marion Women and Fatigue: a Woman Doctor"s Answer / Hilliard Marion. – New York : Permabooks, 1961. – 146с.
115656
   Women and the Holocaust : courage and compassion : study guide / [Holocaust and the UN outreach programme ; USC Shoah foundation Inst. for visual history and education and Yad Vashem, The Holocaust martyrs" and heroes" remembrance authority ; ed.: K. Mann]. – New York : United Nations, 2011. – 42 p. : phot.
115657
  Medsger Betty Women at work / Medsger Betty. – New York, 1975. – 212с.
115658
  Middleton Thomas Women beware women / Middleton Thomas. – Berkeley - Los-Angeles, 1969. – 136с.
115659
  Brosius M. Women in ancient Persia / Maria Brosius ; transl.: Mahmoud Toloui. – [Tehran : s.n.], 2010. – [269] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. англ. мовою. – ISBN 978-964-2911-39-1
115660
  Lawrence D.H. Women in love / D.H. Lawrence; With an introd.by D.Ellis. – London : Campbell Publishers, 1992. – 475p. – (Everyman"s Library ; 77 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-077-5
115661
  Lawrence D.H. Women in Love / D.H. Lawrence. – Harmondsworth, 1976. – 473с.
115662
  Friedl Erika Women of Deh Koh: Lives an Iranian village / Friedl Erika. – Harmondsworth, 1991. – 237с.
115663
  Kovalska Nina Women of the Soviet Ukraine: Problems and Prospects / Kovalska Nina, Olexandrova Tetyana. – Kiev, 1990. – 70с.
115664
  Papachristou Judith Women together : A history in documents of the women"s movement in the United States / Papachristou Judith. – New York : Knopf, 1976. – 14,273,7p. : ill. – (A Ms. book). – ISBN 0-394-49429-6
115665
  Gould Stephen Jay Wonderful life / Gould Stephen Jay. – London, 1990. – 347с.
115666
  Ko Yong-hwan Wonderland / Ko Yong-hwan. – Seoul, 1994. – 191с.
115667
  Sugerman Danny Wonderland Avenue: Tales of Glamour and Excess / Sugerman Danny. – New York, 1989. – 407с.
115668
  Parekh Jyoti Wonderworld of tropical Bonsai: cretion and enjoyment miniature trees and landscapes : Creation and enjoyment of miniature trees and landscapes / Jyoti and Nikunj Parekh. – Bombay : Vakils, Feffer and Simons, 1987. – 176 p.
115669
  Jefferies R. Wood magic / R. Jefferies. – Ware : Wordsworth classics, 1995. – 263 p.
115670
  Link Woodrow Wilson : A brief biography / S. Arthur Link. – Chicago : Quandrangle books, 1972. – 191 p. – (Quandrangle paperbacks)
115671
  Link Arthur Woodrow Wilson: a brief biography / Link Arthur. – Chicago, 1972. – 191с.
115672
  Paulsen Gary Woodsong / Paulsen Gary. – New York, 1991. – 132с.
115673
  La Bastille Anne Woodswoman / La Bastille Anne. – New York : E.P.Dutton, 1978. – 277p.
115674
  La Bastille Anne Woodswoman / La Bastille Anne. – Harmondsworth : Penguin Book, 1991. – 277p.
115675
  Czernik Stanislaw Wor pszenicy / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1955. – 188с.
115676
  Akhmanova O. Word-combination: theory and method. / O. Akhmanova. – M., 1974. – 129с.
115677
  Пасько Виктор Word 2000 (русифицированная версия) / Пасько Виктор. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 432с. – ISBN 966-552-034-2; 5-7315-0064-9
115678
  Гукин Д. Word 2000 для Windows для "чайников" : Учебное пособие / Д. Гукин; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2000. – 336с. – ISBN 5-8459-0049-2
115679
  Гукин Д. Word 2003 для "чайников" / Дэн Гукин. – Москва, Спб, Киев : Диалектика, 2004. – 352с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0598-2


  Книга поможет досконально изучить Word 2003
115680
  Сурядный А.С. Word 2010. Лучший самоучитель / А.С. Сурядный ; [гл. ред. А.С. Сурядный ; отв. ред. О.В. Смирнова]. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2010. – 352 с. : илл. – (Учебный курс). – ISBN 978-5-17-069958-2
115681
  Пасько В. Word 6.0 для Windows / В. Пасько, А.И. Марченко. – Киев : BHV, 1994. – 464c. – ISBN 5-85959-066-0
115682
  Манс В. Word 6.0 для Windows / В. Манс. – М.-К., 1995. – 208с.
115683
  Манс В. Word 6.0 для Windows (Русская версия) / В. Манс. – М., 1995. – 208с.
115684
  Мэлони Э. Word 7 для Windows 95 / Э. Мэлони, Д. Носитер. – М., 1996. – 400с.
115685
  Марченко А.И. Word 7.0 для Windows 95. / А.И. Марченко, В.П. Пасько. – К, 1996. – 464с.
115686
  Денисов В. Word 7.0 с самого начала / В. Денисов. – С.-Пб. : Питер, 1996. – 256с.
115687
  Кост Р. Word 97 : Справочник / Р. Кост, Й. Штайнер, Р Валентин; Пер. с нем. – Москва : Бином, 1998. – 496с. – ISBN 5-7989-0041-Х, 3-8272-5217-2
115688
  Веверка П. Word 97 для Windows для "чайников" : учебный курс : пер.с англ. / П. Веверка. – Киев ; Москва : Диалектика, 1997. – 272 с. – ISBN 966-506-105-4
115689
  Гукин Д. Word for Window 6 для "чайников". / Д. Гукин. – К.-М., 1994. – 304с.
115690
  Мэнсфилд Р Word for Windows 95 для профессионалов / Р Мэнсфилд; Р.Мансфилд ; Пер. с англ. – Киев, 1997. – 583 с.
115691
  Кузьминкова О.А. Word for Windows Версия 2.0 / О.А. Кузьминкова. – М, 1994. – 206с.
115692
  Minajeva Ludmila Word in spech and writing / Minajeva Ludmila. – M., 1982. – 101с.
115693
  Tomescu Veronica Word Order Errors at the Discourse-Syntax Interface with Romanian-Hungarian Bilinguals // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2015. – T. 60, № 1. – P. 29-45. – ISSN 0035-3957
115694
  Lewis Norman Word power made easy : The complete three-week vocabulary builder / Lewis Norman. – New York : Permabooks, 1962. – 412p.
115695
  Brovchenko T. Word stress in English. / T. Brovchenko. – Odessa, 1971. – 85с.
115696
  Kuraev A. Word War I: The Crossroad in the Bolshevik Strategy of Academic Internationalism // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – P. 79-83. – ISSN 2313-1993
115697
  Штарке М. Word для Windows 2.0 = Word fur Windows 2.0 / Михаил Штарке, Ральф Болльманн; перев. с немецк. Молявко С. М., Яблочкова Е. Б. – 2-е изд. – Киев; Москва : Торгово-издательское бюро BHV; Фирма БИНОМ, 1993. – 478 c. : іл. – ISBN 3-89360-300-X
115698
  Шаффмайстер У. Word для Windows 6.0 в бюро. / У. Шаффмайстер, В. Пасько. – К., 1995. – 384с. + +дискета
115699
  Кэмпбелл М. Word. / М. Кэмпбелл. – М., 1996. – 432с.
115700
  Хассей Т. WordPress для профессионалов = Using WordPress : [лучшее комплексное руководство по WordPress] / Трис Хассей ; [пер. с англ. и ред. М.А. Райтмана]. – Москва : Эксмо, 2012. – 428, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: QUE, 2011. - На обл. указ. также: Лидер среди программ для создания блогов и сайтов ; Все, что нужно для создания великолепного сайта. - Предм. указ.: с. 420-428. – (Компьютер для профессионалов). – ISBN 978-5-699-54709-8
115701
  Pearson Lester Words & occasions / Pearson Lester. – Toronto, 1970. – 295с.
115702
  Barskaya D.J. Words and how to use them / D.J. Barskaya. – Lvov
2. – 1968. – 376с.
115703
  Barskaya D.J. Words and how to use them / D.J. Barskaya. – Lvov
3. – 1972. – 391с.
115704
  Barskaya D.J. Words and How to Use Them / D.J. Barskaya, G.G. Zavolyanskaya. – Львов
1. – 1965. – 318с.
115705
  Wright C. Words of the Earth / Cedric Wright ; ed. Nancy Newhall ; foprew. by Ansel Adams. – San Francisco : Sierra Club, 1960. – 95 p.
115706
  Ferrero Guglielmo Words to the deaf : An historian contemplates his age / Ferrero Guglielmo; Transl. by Ben Ray Redman. – New York; London : G.P.Putnam"s sons, 1926. – 165p.
115707
  Freeman Morton Words to the Wise / Freeman Morton. – New York, 1991. – 333с.
115708
  Ashley Ruth a.o. WordStar without Tears. / Ruth a.o. Ashley. – New York, 1985. – 218с.
115709
  MacNeil Robert Wordstruck : a memoir / MacNeil Robert. – Harmondsworth, 1990. – 230 p.
115710
  Владиславова А.В. Work at your English / А.В. Владиславова, Т.С. Ларина. – Москва, 1975. – 116с.
115711
  Grillo Elmer Work measurement in the office. A guide to office cost control / Grillo Elmer, Berg Charles. – New York, Toronto, Lond., 1959. – 186с.
115712
  Green Thomas Work, leisure, and the American schools / Green Thomas. – New York, 1968. – 174с.
115713
  Ullman Neil Workbook for statistics: an applied approach / Ullman Neil. – Lexington : Xerox College, 1972. – VI, 141,[28]p. – ISBN 0-536-00758-6
115714
  Garrison R.H. Workbook/study guide for use with "Managerial accounting", 9th ed. [by] Ray H.Garrison., Eric W. Noreen / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen. – Boston a.o. : Irwin; McGraw-Hill, 2000. – 5, 253 p. – ISBN 0-07-109246-3
115715
  Hart B.A. Worked examples in applied mathematics / B.A. Hart. – London : Iliffe books, 1968. – 275 p.
115716
  Steinbeck John Working days: the journals of "The grapes of wrath", 1938-1941 / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1990. – i"o p.с.
115717
  Stetsyuk M.P. Working drafts of land management as a component of institutional environment in the area of protection of lands // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 9-13. – Bibliogr.: 6 nam. – ISSN 2306-1677
115718
  Golzen Goldfrey Working for Yourself: the "Daily Telegraph" Guide to Self-Employment. / Golzen Goldfrey. – 2 th. ed. – London, 1989. – 317с.
115719
   Working in orbit and beyond: the challenges for space medicine. – San Diego : American astronautical society, 1989. – 10,178p. : ill. – (An American astronautical society publication ; Vol. 72 ; Science and technology series: A supplement to advances in the astronautical sciences). – ISBN 0-87703-296-3
115720
  Larson Kermit Working papers for use with Fundamental accounting principles, 12th ed., vol. 2, chapt. 14-28 // Fundamental accounting principles / Larson Kermit. – 12th ed. – Homewood; Boston : Irwin, 1990. – Vol. 2, chapt.14-28. – P.3,239. – ISBN 025610137Х
115721
  Podgorny N.V. Working people are the masters of our country, its wealth and desti / N.V. Podgorny. – Moscow, 1970. – 36с.
115722
  Harding Michael Working with Astrology: The Psychology of Harmonics, Midpoints and Astro*Carto*Graphy. / Harding Michael, Harvey Charles. – London, 1990. – 472с.
115723
  Uris Auren Working with people : Human relations for the plant and office supervisor / Uris Auren, Shapin Betty. – New York : Macmillan, 1949. – 16,311p.
115724
  Radley Paul Workout: Advanced : Workbook / Radley Paul, Burke Kathy. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 96p. : ill. – ISBN 0-17-556521-X
115725
  Radley Paul Workout: Advanced : Student"s book / Radley Paul, Burke Kathy. – 6th impr. – Harlow : Longman, 2001. – 149p. : ill. – First publ. by Longman 1996. – ISBN 0-17-556519-8
115726
  Burke Kathy Workout: Pre-intermediate : Student"s book / Burke Kathy, Radley Paul. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 128p. : ill. – ISBN 0 17 556 724 7
115727
  Burke Kathy Workout: Pre-intermediate : Workbook / Burke Kathy, Radley Paul. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 84p. : ill. – На обкл.: With removable Answer key. – ISBN 0 17 556 726 3
115728
  Radley Paul Workout: Upper intermediate : Student"s book / Radley Paul, Millerchip Chris. – Harlow : Longman; Pearson education, 1997. – 144p. : ill. – ISBN 0-17-556465-5
115729
  Radley Paul Workout: Upper intermediate : Workbook / Radley Paul, Millerchip Chris. – Harlow : Longman, Pearson education, 1999. – 96p. : ill. – ISBN 0-17-556-516-3
115730
  Lin Dar Ong Workplace friendship, trust in coworkers and employees" OCB // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 289-294 : fig. – Bibliogr.: 50 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
115731
  Saslow Joan Workplace plus : Living and working in English. [Student book] / Saslow Joan, Collins Tim. – White Plains : Longman, Pearson education. – ISBN 0-13-027180-2
1. – 2001. – 146p.
115732
  Saslow Joan Workplace plus : Living and working in English. [Student book] / Saslow Joan. – hite Plains : Longman, Pearson education. – ISBN 0-13-033179-1
2. – 2002. – 148р.
115733
  Фишер Г.-Р. Works 2.0 = Einsteigerseminar MS-Works 2.0 : [основные положения интегрированной программы : вводный курс] : пер. с нем. / Ганс-Руди Фишер. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1993. – 165, [3] с. – ISBN 3-89360-653-Х; 5-7707-3109-5
115734
  Shevchenko T. Works in English translation / Taras Shevchenko ; Shevchenko centenary committee ; ed. by V. Swoboda. – London : Mitre
Vol. 1 : Poetry, part. 1 : Song out of darkness : selected poems / transl. from the Ukrainian by Vera Rich ; pref. by P. Selver ; crit. essay by W.K. Matthews ; introd. and notes by V. Swoboda. – 1961. – XXXII, 128 p. : portr. – Назви творів парал. укр. мовою
115735
   Works management : Monthly. – London, 1998. – ISSN 0374 4795


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115736
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-9
V. 3. – 1992. – 89 p. – Упражнения с ответами
115737
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-9
V. 3. – 1992. – 37 p. – Повторение
115738
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-9
V. 3. – 1992. – 89 p. – Подготовка к занятиям и занятия
115739
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-7
V. 4. – 1992. – 88 p.
115740
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-7
V. 4. – 1992. – 40 p.
115741
   Worksheet based on a course in modern Japanese. – [S. l. : s. n.]. – (Developing Intermediate Level Listening Skills). – ISBN 4-8158-0182-7
V. 4. – 1992. – IX, 67 p. – Подготовка к занятиям и занятия
115742
   Workshop on foundations of informatics : proceedings FOI-2015, Aug. 24-29, 2015, Chisinau, Moldova / Inst. of Mathematics a. Computer Science, [Acad. of Sciences of Moldova ; ed.: S. Cojocaru, C. Gaindric]. – Chisinau : [s. n.], 2015. – 453 p. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4237-3-1
115743
   Workshop statistics : Discovery with data and the graphing calculator / Rossman Allan, Chance Beth, Oehsen, Barr, von. – 2nd ed. – Emeryville : Key college, 2002. – 38,616p. – На обкл.: The workshop mathematics project. – ISBN 1-930190-05-0
115744
   World-wide inventory of non-traditional post-secondary educational institutions. – 2nd updated and revised edition. – [ S. l. ] : UNESCO, 1984. – XVII, 358 p. – Ed.84/WS.18
115745
   World affairs : The journal of international issues. – New Delhi, 1999. – ISSN 09718052


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115746
   World bank atlas : 2002: From the world development indicators. – 34th ed. – Washington, 2002. – 64 p. – ISBN 0-8213-5087-0
115747
   World Bank discussion papers. – Washington, 1994. – ISSN 0259210X


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115748
   World book [Електронний ресурс] : millennium 2000. – Version 4.00, standard edition. – [Chicago] : World book, 1999. – 1 CD. – The title is taked from the label
115749
   World Cartography. – New York : United Nations
Vol. 8. – 1967. – 108p.
115750
   World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance : Declaration and programme of action. – New York : United Nations, 2002. – 5,145 p.
115751
   World directory of mathematicians 1970. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1970. – 637 p.
115752
   World directory of minorities. – London : Minority Rights Group International, 1997. – XVI, 840 p. : ill., map. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1-873194-36-6
115753
   World directory of national parliamentary libraries. – 4th ed.(1991). – Bonn : Deutscher Bundestag Wissenschaftliche Dienste, 1992. – 349p.
115754
  Shevchuk V. World economic crisis as a monetary phenomenon // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 8-20


  An expansionary monetary stance since the middle of 1990s is considered as the fundamental factor behind a series of consequent bubbles - on the stocks of a group of new Internet-based companies (1995-2000), real estate (2003-2004) and commodities ...
115755
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-283-3. – ISSN 0251-6877
Sept. : Public debt in emerging markets. – 2003. – (World economic and financial surveys)
115756
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-212-4. – ISSN 0251-6877
April : Growth and institutions. – 2003. – (World economic and financial surveys)
115757
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-337-6. – ISSN 0251-6365
April : Growth and institutions. – 2004. – (World economic and financial surveys)
115758
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-337-6. – ISSN 0251-6365
April : Globalization and external imbalances. – 2005. – (World economic and financial surveys)
115759
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-454-2. – ISSN 0251-6365
Sept. : Building institutions. – 2005. – (World economic and financial surveys)
115760
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-346-0. – ISSN 0251-6365
Sept. : Financial systems and economic cycles. – 2006. – (World economic and financial surveys)
115761
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-626-7. – ISSN 0251-6365
April : Spillovers and cycles in the global economy. – 2007. – (World economic and financial surveys)
115762
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-688-5. – ISSN 0251-6365
October : Globalization and inequality. – 2007. – (World economic and financial surveys)
115763
   World economic outlook. – Washington : International monetary fund. – ISBN 978-1-58906-719-6
April : Housing and the business cycle. – 2008. – (World economic and financial surveys)
115764
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-7-5049-5847-1
October. – 2010
115765
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund
October : Recovery, risk, and rebalancing. – 2010. – (World economic and financial surveys)
115766
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-059-8
April : Tensions from the two-speed recovery unemployment, commodities, and capital flows. – 2011. – (World economic and financial surveys)
115767
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-139-9
September : Slowing growth, rising risks. – 2011. – (World economic and financial surveys)
115768
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-139-9
October : Coping with hith debt and sluggish growth. – 2012. – (World economic and financial surveys)
115769
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-139-9
April : Hopes, realities, risks. – 2013. – (World economic and financial surveys)
115770
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49833-1-555. – ISSN 0256-6877
October : Legacies, clouds, uncertainties. – 2014. – (World economic and financial surveys)
115771
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-48430-834-9. – ISSN 0256-6877
April : Recovery strengthens, remains uneven. – 2014. – (World economic and financial surveys)
115772
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49837-8-000. – ISSN 0256-6877
April : Uneven growth. Short- and long-term factors. – 2015. – (World economic and financial surveys)
115773
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49839-858-9. – ISSN 0256-6877
April : Too slow for too long. – 2016. – (World economic and financial surveys)
115774
   World economic outlook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51359-954-0. – ISSN 0256-6877
October : Subdued demand: symptoms and remedies. – 2016. – (World economic and financial surveys)
115775
  Filipenko A.S. World Economy Priorities of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 60-68
115776
   World education report 1993. – Paris : UNESCO Publishing, 1993. – 172 p. : ill. – ISBN 92-3-102935-5
115777
   World environmental constitution : methodological foundation / [contributed auth.: A. Goncharuk et al.] ; ed. by prof. Yu. Tunytsya. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, 2014. – 399, [1] p. : ill. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-684-2
115778
  Radziievska S. World financial crisis and competitiveness of Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.164-175. – Бібліогр. вкінці ст.
115779
   World focus : Monthly discussion journal. – New Delhi, 1999


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
115780
   World folk tales. – Harlow : Longman; Pearson education, 2003. – 7,88p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50535-6
115781
  Helgren David World geography today / Helgren David, Sager Robert, Israel Saul. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1985. – 550p. – ISBN 0-03-063722-8
115782
  Махотина О.П. World geography. Prinoipal features of the Eartn by W, Roeder. Для студентов географ. геологич. фак-тов. / О.П. Махотина. – М. – 35с.
115783
   World guide to Special libraries. – 2nd ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur Verlag GmbH&Co KG. – (Handbook of international Documentation and Information ; V. 17)
1 : Libraries A - L. – 1990. – XXXIV,[2],606 p.
115784
   World guide to Special libraries. – 2nd ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur Verlag GmbH&Co KG. – (Handbook of international Documentation and Information ; V. 17)
2 : Libraries M - Z Index. – 1990. – p. [6],607-1196
115785
   World guide to Special libraries. – 11th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : K. G. Saur Verlag GmbH&Co KG, 1993. – XXVIII,[4],1179,[5] p. – (Handbook of international Documentation and Information ; V. 8)
115786
  Farah M.A. World history : the human experience: the early ages / Mounir A. Farah, Andrea Berens Karls; National geographic society. – New York a.o. : Glencoe: McGraw-Hill, 1999. – 14, [34],605 p. : ill. – ISBN 0-02-664151-8
115787
  Ponting Clive World history : A new perspective / Ponting Clive. – London : Chatto & Windus, 2000. – XX,923p. : ill. – ISBN 0-701-16834-X
115788
  Ponting Clive World history : A new perspective / Ponting Clive. – London : Random House, Pimlico, 2001. – 20,923p. : ill. – ISBN 0-7126-6572-2
115789
  Schwarzschild L. World in trance : From Verssailles to Pearl harbor / Leopold Schwarzschild; transl. by N. Guterman. – New York : Fischer, 1942. – 445 p.
115790
   World investment report 2003 : FDI policies for development: national and international perspectives. – New York, Geneva : United Nations, 2003. – 11,308 p. : il. – ISBN 92-1-112580-4
115791
   World list of universities = Liste mondiale des universites. – 15th ed. – Paris : Macmillan; International association of universities, 1982. – 21,610p. – ISBN 92-9002-038-5
115792
  Бойко Олексій World musik : економічні, політичні та соціокультурні передумови розвитку етнічних тенденцій у сучасній популярній музиці // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 106-111. – ISSN 1728-6875
115793
  Rosenberg Donna World mythology : An anthology of the great myths and epics / Donna Rosenberg. – 2nd ed. – Lincolnwood : NTC publishing group, 1994. – 22,613 p. – ISBN 0-8442-5766-4
115794
  Williams V. World of action / Valentine Williams. – Boston : Houghton Mifflin, 1938. – 9, 430 p. : ill.
115795
  Davies Robertson World of wonders. / Davies Robertson. – Harmondsworth, 1977. – 316с.
115796
  Clark Grenville World peace through world law. / Clark Grenville. – Cambridge, 1966. – 533с.
115797
  Rourke J.T. World politics : International politics on the world stage, brief / J.T.Rourke, M.A.Boyer. – 4th ed. – Guilford : McGraw-Hill/Dushkin, 2002. – 21,[2],463 p. : ill. – ISBN 0-07-248179-X
115798
   World politics 96/97 : Annual editions. – 17th ed. – Guilford : Dushkin publishing group, 1996. – 263,[15]p. : il. – ISBN 0-697-31682-3
115799
  Calvocoressi P. World politics since 1945 / Peter Calvocoressi. – 2nd ed. – London : Longman, 1971. – 8,503 p. – (A Longman paperback ; Politics)
115800
   World population prospects : the 2006 revision. – New York : United Nations. – ISBN 978-92-1-151429-2
Vol. 1 : Comprehensive tables. – 2007. – 135,793 p.
115801
  Lewis Norman World power made easy: the complete tree-week vocabulary builder. / Lewis Norman. – New York. – 457с.
115802
   World radio TV: Handbook. – 40th anniversary edition. – New York, 1986. – 608p.
115803
  Bradshaw Michael World regional geography : The new global order / Michael Bradshaw. – 2nd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 17,622 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-697-38514-0
115804
   World Travei Market // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 40
115805
  Огороднийчук Александр World Travel Awards: Египет достоин доверия! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
115806
  Парубоча Наталья World Travel Market весь мир на одной площадке : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 48-50 : Фото
115807
  King D.C. World wars and the modern age / David C. King. – Hoboken : Wiley, 2005. – 12, 132 p. : ill. – (American heritage ; American voices). – ISBN 0-471-44392-1
115808
   World water balance : Proceedings of the Reading Symposium July 1970. – Gentybrugge; Paris; Geneve : IASH-UNESCO-WMO
Vol. 1. – 1972. – 241p.
115809
   World water balance : Proceedings of the Reading Symposium July 1970. – Gentybrugge; Paris; Geneve : IASH-UNESCO-WMO
Vol. 2. – 1972. – 242-537p.
115810
   World water balance : Proceedings of the Reading Symposium July 1970. – Gentybrugge; Paris; Geneve : IASH-UNESCO-WMO
Vol. 3. – 1972. – 538-706p.
115811
   World weather watch. – Geneva : World Meteorological Organization, 1966. – 32p.
115812
  Boyle Coraghessan T. World"s end / Coraghessan T. Boyle. – Harmondsworth, 1988. – 456с.
115813
  Solodar Cezar Worm wood / Solodar Cezar. – M., 1980. – 204с.
115814
  Dean J.W. Worse than Watergate : the secret presidency of George W. Bush / John W. Dean. – New York ; Boston : Little, Brown and co, 2004. – 253, [1] p. – ISBN 0-316-00023-X
115815
  Kuba Wort auf Wort wachst das Lied. Gedichte 1946-1967. / Kuba. – Halle/Saale, 1970. – 255с.
115816
  Srebrny Stefan Wort und Gedanke bei Aischylos / Srebrny Stefan. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 100с.
115817
  Bohme Ulrich Wort und Wortschatz / Bohme Ulrich. – Leipzig, 1979. – 170с.
115818
  Fleischer Wolfgang Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Fleischer Wolfgang. – 3. Aufl. – Leipzig, 1974. – 361с.
115819
  Fleischer Wolfgang Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Fleischer Wolfgang. – 4. Aufl. – Leipzig, 1976. – 363с.
115820
  Ohnheiser Ingeborg Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen Wortbildungssynonymie in der russischen Gegenwartssprache / Ohnheiser Ingeborg. – Leipzig, 1979. – 247с.
115821
  Muller Susanne Wortbildungselemente der deutschen Sprache. / Muller Susanne. – Riga, 1989. – 58с.
115822
  Werner Cl.F. Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrucke in der Biologie, Zoologie und vergleichenden Anatomie / Cl.F. Werner. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1956. – 397S.
115823
  Agricola Christiane Worter und Gegenworter: Antonyme der deutschen Sprache. / Agricola Christiane. – Leipzig
6. – 1987. – 280с.
115824
   Worter und wendungen : Worterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. – Leipzig, 1970. – 792 с.
115825
  Agricola Erhard Worter und Wendungen: Worterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. / Agricola Erhard. – Leipzig, 1979. – 817с.
115826
   Worterbuch : Deutsch - Russisch, русско - немецкий = Словарь : Begriffe aus Wissenschaft und Hochschule. – Bonn : Kollen, 1996. – 132 S. – На обкл.: Словарь: русско-немецкий. Worterbuch: Deutsch - Russisch. - На парал. тит. арк. : Worterbuch - Словарь : Deutsch - Russisch, немецкий - русско [ т. е. русско - немецкий ]
115827
  Endler Dietmar Worterbuch Bulgarisch-Deutsch / Endler Dietmar, Walter Hilmar. – 5. unverand. Aufl. – Leipzig, 1989. – 931с.
115828
  Tupikov N.M. Worterbuch der altrussischen Personennamen = Словарь древне-русских личных собственных имен. / Nikolaj Michailovic Tupikov; Mit einem Nachwort von Ernst Eichler. – Reprint d. Ausg.: С.-Петербург, 1903. – Koln, Wien : Bohlau, 1989. – [7],857,6 S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 58). – ISBN 341205688X
115829
  Fischborn Gabriele Worterbuch der darstellenden Kunste. / Fischborn Gabriele. – Leipzig, 1976. – 248с.
115830
   Worterbuch der deutschen Gegenwarts-sprache. – Berli : Akademie-Verl. – (Akad. der Wiss. der DDR ; Zentralinst.fur Sprachwissenschaft)
43 : Liefrung. SEIDEL-SOLIEN. – 1974. – ss.3373-3452
115831
   Worterbuch der deutschen Gegenwarts-sprache. – Berli : Akademie-Verl. – (Akad. der Wiss. der DDR ; Zentralinst.fur Sprachwissenschaft)
45 : Liefrung. STABCHEN-STRAFF. – 1974. – ss.3533-3612
115832
   Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Neunte, bearb. Aufl. – Berlin : Akademie-Verlag
1. Bd. : A-deutsch. – 1978. – 800 p.
115833
   Worterbuch der Deutschen Tiernamen. Insekten : 2. Lieferung bearbeitet von Wolfgang Pfeifer. – Berlin : Academie-Verlag, 1964. – 129-255 St.
115834
  Teschke Worterbuch der Geowissenschaften russisch-deutsch / Teschke, Hans-Jurgen. – Berlin : Akademie, 1964. – 424S.
115835
  Kabisch Klaus Worterbuch der Herpetologie / Kabisch Klaus. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1990. – 477S.
115836
  Jahn Johannes Worterbuch der Kunst / Jahn Johannes. – 4. durchgesehene und erw. Auflage. – Berlin, 1957. – 730с.
115837
  Horatschek Edwin Worterbuch der Landwirtschaft : Deutsch. Tschechisch. Russisch. Polnisch / Horatschek Edwin, Freyse Karl, Hassenruck Ernst. – Leipzig : VEB Verlag Enzyklopadie, 1964. – 652S.
115838
   Worterbuch der Literaturwissenschaft / G. Albus, G. Aridas, E. Arndt, R. Arnold, K. [et al.] Barck; [G. Albus et al.] ; hrsg. von Claus Trager. – Leipzig : Bibliographisches Inst., 1986. – 714 S. – Авт. зазнач. на с. 5. – ISBN 3-323-00015-3
115839
  Kosing Alfred Worterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie / Kosing Alfred. – Berlin, 1985. – 616с.
115840
   Worterbuch der medizin. – Berlin : Veb Verlag Volk und Gesundheit, 1968. – 1087S. – 3., unveranderte Auflage
115841
  Mucke Ernst Worterbuch der niedersorbischen Sprache und ihrer Dialekte / Mucke Ernst. – Bautzen
1. – 1966. – 1064с.
115842
  Mucke Ernst Worterbuch der niedersorbischen Sprache und ihrer Dialekte / Mucke Ernst. – Bautzen
2-3. – 1980. – 246с.
115843
   Worterbuch der phanomenologischen Begriffe. – Hamburg : Meiner, 2004. – 9,699S. – (Philosophische Bibliothek ; Bd. 555). – ISBN 3-7873-1689-2
115844
  Eisler R. Worterbuch der Philosophischen Begriffe : Historisch - quellenmafsig bearbeitet / R. Eisler. – Zweite vollig neu bearbeitet Aufl. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Erster Bd. : A bis N. – 1904. – VII, 746 S.
115845
  Eisler R. Worterbuch der Philosophischen Begriffe : Historisch - quellenmafsig bearbeitet / R. Eisler. – 2. Bd. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn
O bis Z. – 1904. – 942 S. – Zweite B.
115846
   Worterbuch der Psychologie. – Stuttgart : Alfred Kroner Verlag, 1965. – 684s. – ксерокопія
115847
   Worterbuch der Psychologie. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1976. – 596s.
115848
  Dietz Karl Worterbuch der Sexuologie und ihrer Grenzgebiete / Dietz Karl, Hesse Peter. – Rudolstadt : Veb Greifenverlag, 1966. – 388с.
115849
  Lademann Willy Worterbuch der Teltower Volksprache (Teleschet Woderbuek) / Lademann Willy. – Berl. – 370с.
115850
  Ludwig J. Worterbuch der Weidmannssprache : Ein Nachschlagewerk fur jagdliche Ausdrucke / J. Ludwig. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1960. – 202S.
115851
  Feurich R. Worterbuch der Zoologie russisch-deutsch / R. Feurich. – Leipzig : Veb Verlag Enzyklopadie, 1969. – 361с.
115852
  Daum Edmund Worterbuch Deutsch- Russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1987. – 719с.
115853
  Daum Edmund Worterbuch Deutsch-Russisch / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1989. – 719с.
115854
  Kuzmina I.A. Worterbuch Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch. / I.A. Kuzmina, V.J. Kuzawljov. – Munchen, 1993. – 384с.
115855
  Daum Edmund Worterbuch deutsch-russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1974. – 718с.
115856
  Daum Edmund Worterbuch deutsch-russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1976. – 718с.
115857
  Daum Edmund Worterbuch deutsch-russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1979. – 719с.
115858
  Daum Edmund Worterbuch Deutsch-Russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1977. – 718с.
115859
  Daum Edmund Worterbuch Deutsch-Russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1980. – 717с.
115860
  Daum Edmund Worterbuch Deutsch-Russisch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1984. – 719с.
115861
  Ho-Gia-Huong u.a. Worterbuch deutsch-vietnamesisch / u.a. Ho-Gia-Huong. – Leipzig, 1974. – 324с.
115862
  Dollinger Worterbuch fur Technik und Wirtschaft. Russisch-Deutsch / Dollinger. – Halle, 1955. – 874с.
115863
  Kucharenok T.A. Worterbuch literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe (A-Kons): Methodische Ausarbeitung. / T.A. Kucharenok, A.A. Nikogda. – Рига, 1987. – 62с.
115864
  Kucharenok T.A. Worterbuch literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe (Kons-Z): Methodische Ausarbeitung. / T.A. Kucharenok, A.A. Nikogda. – Рига, 1987. – 60с.
115865
  Sube R. Worterbuch Physik = Dictionary of physics : Englisch, Deutsch : mit etwa 75 000 Wortstellen / Ralf Sube, Gunther Eisenreich. – Zweisprachige Studentenausgabe. – Thun ; Frankfurt am Main : Harri Deutsch, 1987. – 1008 S. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 3-87144-940-7
115866
  Iliescu Maria Worterbuch Rumanisch-Deutsch Deutsch-Romanisch / Iliescu Maria, Al. Roman. – Leipzig, 1971. – 655с.
115867
  Daum Edmund Worterbuch russisch-deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1978. – 960с.
115868
  Daum Edmund Worterbuch russisch-deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1979. – 953с.
115869
  Daum Edmund Worterbuch Russisch-Deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1976. – 960с.
115870
  Daum Edmund Worterbuch Russisch-Deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1982. – 960с.
115871
  Daum Edmund Worterbuch Russisch-Deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – 17. unverand. Aufl. – Leipzig, 1986. – 960с.
115872
  Daum Edmund Worterbuch Russisch-Deutsch. / Daum Edmund, Schenk Werner. – Leipzig, 1989. – 960с.
115873
  Bielfeldt H.H. Worterbuch Russisch-Deutsches / H.H. Bielfeldt. – Lepzig, 1977. – 372с.
115874
  Merker Erna Worterbuch zu Goethes Werther / Merker Erna. – Berlin
1. – 1958. – 95с.
115875
   Worterbuch zu Karel Hynek Macha: "Maj". – Koln; Wien : Bohlau, 1988. – 6,198 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd.30). – ISBN 3412001880
115876
  Foerster Wendelin Worterbuch zu Kristian von Troyes" Samtliche Werken / Foerster Wendelin. – Abdruck der 2. verunderten Aufl. – Halle (Saale), 1964. – 282 S.
115877
  Sommerfeldt Worterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive / Sommerfeldt, Karl-Ernst, Schreiber Herbert. – Leipzig, 1974. – 435с.
115878
  Helbig Gerhard Worterbuch zur Valenz und Distribution on deutscher Verben. / Helbig Gerhard, Schenkel Wolfgang. – Leipzig, 1973. – 458с.
115879
  Helbig Gerhard Worterbuch zur Valenz und Distribution on deutscher Verben. / Helbig Gerhard, Schenkel Wolfgang. – Leipzig, 1975. – 458с.
115880
  Baetke Walter Worterbush war aithordischen Prozaliteratur. / Baetke Walter. – 2. Aufl. – Berlin, 1976. – 822с.
115881
  Scheindler August Worterverzeichnis zu Homeri Iliadis: Nach der Reihenfolge im Verse geordnet / Scheindler August. – 3., unverand. Aufl. – Wien, 1894. – 85с.
115882
  Elsasser wortschatz der politik: Deutsch-Arabisch; Arabisch-Deutsch / Elsasser, Hans-Hermann, Mutlak Ingelore. – Leipzig, 1988. – 384с.
115883
  Apelt Mary Wortschatz und mehr : Ubungen fur die Mittel- und Oberstufe / Apelt Mary. – Ismaning : Hueber, 2001. – 159S. – (Deitsch uben ; 9). – ISBN 3-19-007457-7
115884
  Kraszewski T. Wos wagantow. / T. Kraszewski. – Poznan, 1973. – 315с.
115885
   Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches Worterbuch. – Zweiunddreissiste Lieferung. – Berlin ; Neumunster : Academie-Verlag GmbH ; Karl Wachholtz Verlag
4 (IV), 5 : Kollschalen bis Krawt / unter Mitarb. von P. – 1962. – S. 513-640
115886
  Buchner Georg Woyzeck. / Buchner Georg. – Leipzig, 1957. – 64с.
115887
  Krasinski Janusz Wozek. / Krasinski Janusz. – Warszawa, 1966. – 140с.
115888
  Lesiow M. Wplyw akcentu na kontraktacje koncowek przymiotnikowych w ukrainskich gwarach podlasia / M. Lesiow, 1960. – [5] s. – Окр.відбиток
115889
   Wplyw czynnikow meteorologicznych na organizm ludzi i zwierzat. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gransk : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. – 46S. – Ossolineum. – (Komisja Ochrony Zdrowia Spolecznego)
115890
  Gralak Mikolaj Wplyw diet zawierajacych nasiona roslin straczkowych na biodostepnosc cynku i miedzi u szczurow / Gralak Mikolaj; Szkola glowna gospodarstwa Wiejskiego; Katedra fizjologii, biochemii, farmakologii i toksykologii. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 71s. : il. – (Rozprawy naukowe i monografie). – ISBN 83-7244-203-7
115891
  Kuczynski Wladyslaw Wplyw konstrukcji na formy architektoniczne / Kuczynski Wladyslaw. – Lodz, 1969. – 92 s.
115892
  Martini Leszek Zenon Wplyw mimoosiowosci w polaczeniach kratowych konstrukcji wsporozych dla linii elektroenergetycznych / Martini Leszek Zenon. – Krakow, 1986. – 143с.
115893
  Kuchowicz Zbigniew Wplyw odzywiania na stanu zdrowotny spoleczenstwa polskiego w XVIII wieku. / Kuchowicz Zbigniew. – Lodz, 1966. – 290с.
115894
  Bolek M. Wplyw plynnosci na rentownosc przedsiebiorstwa / M. Bolek, R. Wolski // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 219-233. – ISSN 0081-6841
115895
   Wplyw standardow miedzynarodowych na rozwoj demokracji i ochrone praw czlowieka / Sejm Rzeczypolitej Polskiej, [Komis. Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka] ; Uniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach, [Inst. Ekonomii i Administracji]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. – ISBN 978-83-7666-244-2 (t. 3)
T. 3 : / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – 2013. – 594 s. – Библиогр. в подстроч. примеч.
115896
  Kisperska-Moron Danuta Wplyw tendencji integracyjnych na rozwoj zarzadzania logistycznego / Kisperska-Moron Danuta. – 2e wyd. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 293s. : il. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. K.Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7246-161-9
115897
  Sidorowicz Waclaw Wplyw uprawiania lekkiej atletyki na organizm / Sidorowicz Waclaw. – Warszawa
1. – 1962. – 80с.
115898
  Mierzejewski Stanislaw i dr. Wplyw Wielkiej Rewolucji pazdziernikowej na ruch robotniczy w Lodzi i okrogu / Stanislaw i dr. Mierzejewski. – Warszawa, 1967. – 80с.
115899
  Buchowski Henryk Wplyw wlasnosci rozpuszczalnikow na wspolezynniki podzialu nieelektrolitow w ukladach woda-rozpuszczalnik organiczny. / Buchowski Henryk. – Warszawa, 1963. – 64с.
115900
  Michalczyk Z Wplyw zasilania podziemnego na chemizm wod rzecznych wyzyny Lubelskiej i Roztocza (Polska) / Z Michalczyk, S Chmiel // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 267-272. – Бібліогр.: 5 назв
115901
  Schroeder Jerzy Wprowadzenie do biznesu miedzynarodowego / Schroeder Jerzy, Wojciechowski Henryk; Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan, 1998. – 201s. – ISBN 83-87152-56-0
115902
  Nowacka E.J. Wprowadzenie do doktryny spolecznej Benedykta 16 / Ewa J. Nowacka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3178 : Wprowadzenie do doktryny spolecznej Benedykta 16 / E. J. Nowacka. – S. 1-156, [ 1 ]. – ISBN 83-229-3069-4. – ISSN 0239-6661
115903
  Wyszynski Z. Wprowadzenie do estetyki filmowej / Zbigniew Wyszynski ; PAN, zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk : WPAN, 1976. – 39 s. – (Nauka dla wszystkich ; NR 263)
115904
  Filek Janina Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek Janina. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2001. – 126s.
115905
  Borawski Stanislaw Wprowadzenie do historii jezyka polskiego : Zagadnienia historiozoficzne / Borawski Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 280s. – ISBN 83-01-13084-9
115906
  Stefanski Witold Wprowadzenie do jezykoznawstwa historyczno-porownawczego / Stefanski Witold. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 324s. : Skrypty i teksty pomocnicze. – ISBN 83-231-1330-0
115907
  Kwasniewski A.K. Wprowadzenie do kinematyki procesow kwantowych / A.K. Kwasniewski; Uniwersytet Warszawski, Filia w Bialymstoku. – Bialystok : Dzial wyd-w Filii UW w Bialymstoku, 1992. – 194s.
115908
  Grabowski Zbignew Wprowadzenie do nauki o pieniadzu / Grabowski Zbignew. – Warszawa : PWE, 1975. – 204s.
115909
  Bieda Wladyslaw Wprowadzenie do pedagogiki / Bieda Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 180с.
115910
  Baley S. Wprowadzenie do psychologii spolecznej / S. Baley. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 227s.
115911
  Baley Stefan Wprowadzenie do psychologii spolecznej / Baley Stefan. – Warszawa, 1959. – 228с.
115912
  Grzegorczykowa Renata Wprowadzenie do semantyki jezykoznawczej / Grzegorczykowa Renata. – 3-e wyd. poprawione i roszerzone. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 182s. – ISBN 83-01-13335-X
115913
  Krzykala Franciszek Wprowadzenie do socjologii socjalistycznegi przedsiebiorstwa przemyslowego. / Krzykala Franciszek. – Warszawa, 1975. – 286с.
115914
  Wcislik Miroslaw Wprowadzenie do systemu MATLAB / Wcislik Miroslaw. – Kielce : Politechnika Swietokrzyska, 2000. – 125s. – ISBN 83-911200-3-1
115915
  Hoffman O. Wprowadzenie do teorii plastycznosci / O. Hoffman, G. Sachs; Tlumaczyl Z. Orlos. – Warszawa : Panstwowe wyd-wa techniczne, 1959. – 260 s. : rys.
115916
  Chmaj Marek Wprowadzenie do teorii polityki / Chmaj Marek, Zmigrodzki Marek. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 256s. – ISBN 83-227-0841-6
115917
  Kulawik Adam Wprowadzenie do teorii wiersza. / Kulawik Adam. – Warszawa, 1988. – 248с.
115918
  Lewicki Boleslaw Wlodzimierz Wprowadzenie do wiedzy o filmie. / Lewicki Boleslaw Wlodzimierz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 200с.
115919
   Wprowadzenie w mysl i wezwanie ksiag biblijnych. – Warszawa : Akademia teologii katolickiej. – ISBN 83-7-72-085-4
9 : Dzieje apostolskie. Listy sw. Pawla/ Oprac. A.S.Jasinski, S.Medala. – 1997. – 608s.
115920
   Wprowadzenie w mysl i wezwanie ksiag biblijnych. – Warszawa : Akademia teologii katolickiej. – ISBN 83-7072-121-4
6 : Madrosc starotestamentowego Izraela: przyslowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Ksiega Madrosci/Opracowali ks.S.Potocki, ks. J.Warzecha SAC i i. – 1999. – 234s.
115921
   Wprowadzenie w mysl i wezwanie ksiag biblijnych. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego. – ISBN 83-7072-175-3
4 : Wielki swiat starotestamentalnych prorokow; 1. Od poczatkow profetyzmu do Niewoli Babilonskiej/Oprac. T.Brzegowy. – 2001. – 267s.
115922
   Wprowadzenie w mysl i wezwanie ksiag biblijnych. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7072-176-1
5 : Wielki swiat starotestamentalnych prorokow; 2:Od konca Niewoli Babilonskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela/Oprac. ks.T.Brzegowy. – 2001. – 206s.
115923
  Granat Emil Wracajac ziemia / Granat Emil. – Lodz, 1968. – 20с.
115924
  Muller Armin Wracam do ciebie Birgit / Muller Armin; Przelozyl E.Wachowiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1980. – 121s. – ISBN 83-210-0167-X
115925
  Klodzinska Anna Wrak. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1973. – 232с.
115926
  Meissner Janusz Wraki / Meissner Janusz. – Warzsawa, 1954. – 414с.
115927
  Meissner Janusz Wraki / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 437с.
115928
  Klass David Wresting with honor. / Klass David. – New York, 1990. – 200с.
115929
  Beavers Herman Wrestling angels into song : The fictions of Ernest J.Gaines and James Alan McPherson / Beavers Herman. – Philadelphia : Univ. of Pennsylvania press, 1995. – 275s. – (Penn studies in contemporary American fiction / Ed. by EmoryElliot; Univ. of California at Riverside). – ISBN 0-8122-4150-3
115930
  Strauch A.O. Writers at work : the short composition / Ann O. Strauch. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2005. – XV, 176 p. : ill. – ISBN 978-0-521-54496-2
115931
  Zemach D. Writers at work : the essay / Dorothy E. Zemach, Lynn Stafford-Yilmaz. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – XV, 167 p. : ill. – На обкл.: Cambridge. – ISBN 978-0-521-69302-8
115932
  Zemach D. Writers at work : the essay : teacher"s manual / Dorothy E. Zemach, Lynn Stafford-Yilmaz. – 3rd print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2010. – VI, 74 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2008 .- На обкл. зазнач.: Cambridge. – ISBN 978-0-521-69303-5
115933
  Strauch A.O. Writers at work : the short composition : teacher"s manual / Ann O. Strauch. – 5th print. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2010. – VI, 63 p. : ill. – 1st publ. 2006. – ISBN 978-0-521-54497-9
115934
  Zemach D.E. Writers at work : the essay / Dorothy E. Zemach, Lynn Stafford-Yilmaz. – 4th print. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2010. – XV, 167 p. : ill., tab. – First publ.: 2008. – ISBN 978-0-521-69302-8
115935
  Strauch A.O. Writers at work : the short composition / Ann O. Strauch. – 10th print. – Cambridge [etc.] : Cambridge univ. press, 2010. – XV, 176 p. : ill. – 1st publ. 2005. – ISBN 978-0-521-54496-2
115936
   Writers on America : 15 reflections. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2004. – 61 p. : phot., ill. – Contents: Just off main street / E. Abinader. I, too, sing America / J. Alvarez. The compulsory power of American dreams / S. Bibkerts. A postcard from America / R.O. Butler. Maps and legends / M. Chabon. et al.
115937
  Ford Margaret Writers" workshop / Ford Margaret, Meeson Brian. – Agincourt, 1966. – 240с.
115938
  Shapo H.S. Writing and analysis in the law [Electonic resourse] / by Helen S. Shapo, Marilyn R. Walter, Elizabeth Fajans. – Rev. 4th ed. – New York : Foundation press, 2003. – 561 p. – ISBN 1-58778-541-2
115939
  Brock Dee Writing for a reason. / Brock Dee, Howard, Jeriel. – New York, 1978. – 240с.
115940
  Hicks T. Writing for engineering and science / T. Hicks. – USA : McGraw-Hill Inc., 1961. – 472 с. – ISSN 978-0070287426
115941
  Darian S. Writing letters revisited: intrepersonal, rhetorical, and structural traits / S. Darian, O. Ilchenko // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – P. 112-125


  У статті розглянуто новітні тенденції ділового листування англійською мовою. Особливу увагу приділено інтерперсональним, риторичним та структурним аспектам англомовного ділового листа. Докладно висвітлено способи ведення ефективного діалогу з ...
115942
  Houser Travis Writing the research and term paper / Houser Travis, Gray Lee Learner. – New York, 1964. – 87с.
115943
  Pharr D. Writing today : contexts and options for the real world / Donald Pharr, Santi V. Buscemi. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 32, 790 p., [ 24 с. розд. паг. ]. – ISBN 0-07-232602-6
115944
  Weissberg R. Writing up research : experimental research report writing for students of English / Robert Weissberg, Suzanne Buker. – Englewood Cliffs : Prentice Hall Regents, 1990. – VI, 202 p. : tab. – ISBN 0-13-970831-6
115945
  Krashen Stephen Writing: Research, Theory, and Applications. / Krashen Stephen. – Oxford, 1984. – 49с.
115946
  Khil M. Written practice book for teachers. / M. Khil. – Leningrad, 1959. – 90с.
115947
  Bilinski Waclaw Wrocic do siebie : Powiesc / Bilinski Waclaw. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1977. – 304s.
115948
  Mozajeff Dymitr Wrociles by zginac / Mozajeff Dymitr. – Warszawa, 1977. – 149с.
115949
  Broniewski Tadeusz Wroclaw / Broniewski Tadeusz. – Warszawa, 1968. – 32 s.
115950
   Wroclaw : jego dziele i kultura. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1978. – 596 s. : il.
115951
  Klimek Stanislaw Wroclaw : Architektura i historia / Fotogr. S.Klimek; Tekst R.Eysymontt. – Wroclaw : Via Nova, 2001. – 16,[27]s. : 80 fot. – ISBN 83-88649-12-4
115952
  Ciesielski Stanislaw Wroclaw 1956 // Acta Universitatis Wratislaviensis : Wroclaw, 1999
115953
  Kubikowski Zbigniew Wroclaw literacki. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 168с.
115954
  Maleczynski Wroclaw. Rozwoj urbanistyczny / Maleczynski, in. i. – Warszawa, 1956. – 336с.
115955
  Kaminski Artur Wroclawskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933-1944. 2273 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2273. – S.1-295. – (Niemcoznawstwo ; 10). – ISSN 0239-6661
115956
   Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze = Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 2082-4939
N 1. – 2010. – Виходить також під назвою: Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник
115957
   Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze = Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 2082-4939
N 3. – 2012. – Виходить також під назвою: Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник
115958
  Wees Frances Shelley Wrog bez twarzy / Wees Frances Shelley; Przelozyla I.Szymanska. – Warszawa : Iskry, 1971. – 227s.
115959
  Januszewska Hanna Wrozka / Januszewska Hanna. – Warszawa, 1957. – 90с.
115960
  Rudnicki A. Wrzesien / Adolf Rudnicki. – Lodz : Ksiazka, 1946. – 67 s.
115961
  Putrament Jerzy Wrzesien / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1956. – 440с.
115962
  Putrament Jerzy Wrzesien / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1969. – 435с.
115963
  Putrament Jerzy Wrzesien / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1972. – 210с.
115964
  Putrament Jerzy Wrzesien / Putrament Jerzy. – Warszawa
1. – 1972. – 210с.
115965
  Putrament Jerzy Wrzesien / Putrament Jerzy. – Warszawa
2. – 1972. – 310с.
115966
  Pilcher Rosamunde Wrzesien / Pilcher Rosamunde; Przelozyl B. Baran. – 2e wyd. – Krakow : Baran i Suszczynski, 1993. – 517s. – ISBN 83-85109-15-3
115967
  Dubiel Pawel Wrzesien 1939 na Slasku / Dubiel Pawel. – Katowice, 1960. – 244с.
115968
  Melcer Wanda Wrzesien kobietry / Melcer Wanda. – Lodz, 1965. – 206с.
115969
  Parandowski J. Wrzesniowa noc / J. Parandowski. – Warszawa, 1965. – 108с.
115970
  Lorentz Zofia Wrzesniowe ballada / Lorentz Zofia. – Lodz, 1977. – 123с.
115971
  Rodziewiczowna M. Wrzos / M. Rodziewiczowna. – Warszawa, 1973. – 279с.
115972
  Rodziewiczowna Maria Wrzos / Rodziewiczowna Maria. – Warszawa, 1985. – 141с.
115973
  Misiolek Wladyslaw Wrzosy / Misiolek Wladyslaw. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1975. – 256s. – (Powiesc polska - 20 w.)
115974
  Faulkner William Wscieklosc i wrzask / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 483s.
115975
  Morcinek Gustaw Wskrzeszenie Herminy / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 272с.
115976
   Wspanialy to patron... : Materialy sympozjum " Dziedzictwo kardynala Stefana Wyszynskiego" i sesji naukowej " Spuscizna prymasa tysiaclecia w oczach polonisty, Warszawa 14 kwietnia 2000. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 130s.
115977
  Drzezdzon Jan Wspolczesna literatura kaszubska 1945-1980 / Drzezdzon Jan. – Warszawa, 1986. – 344с.
115978
   Wspolczesna polityka spoleczna Polski na tle Unii Europejskiej. – Katowice : Wyd-wo Uczelniane Akademii ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 292s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-188-0
115979
  Wyciszkiewicz E. Wspolczesna Rosja wobec Zachodu / Ernest Wyciszkiewicz ; Interdyscyplinarny zespol badan sowietologicznych Uniw. Lodzkiego. – Lodz : Ibidem, 2003. – 154, [1] s. – Бібліогр.: с. 101-106 та в підрядк. прим. – (Idee w Rosji / kom. red.: Roman Backer [et al.]). – ISBN 83-88-679-26-0
115980
  Kiepacki Zbigniew Wspolczesna Szwecja. System polityczny i gospodarczy. / Kiepacki Zbigniew, Lawniczak Ryszard. – Warszawa, 1974. – 248с.
115981
   Wspolczesna wiedza o weglowodanach / J. Aniola, J. Czapski, J. Czarnocinska, J. Gaweski, D. Gorecka, J. Korczak, J. Pikul, E. Sobkowska, E. Superczynska; Pod red.J.Gaweckiego; Akademia rolnicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego, 2001. – 121s. – ISBN 83-7160-248-0
115982
  Grek-Pabisowa Iryda Wspolczesne gwary polskie na Litwie i Bialorusi : Fonetyka / Grek-Pabisowa Iryda; Fundacja slawistyczna, Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2002. – 162,[8]s. – (Jezyk na pograniczach / Kom.red.: H.Popowska-Taborska i.i. ; 23). – ISBN 83-86191-01-6
115983
  Lotko Aleksander Wspolczesne koncepcje zarzadzania zasobami informatycznymi : Aspekty ekonomiczne i organizacyjne / Lotko Aleksander. – Radom : Wyd-wo Zaklad poligrafii instytutu technologii eksploatacji, 2002. – 172s. : ill. – ISBN 83-88001-49-3
115984
  Pindera Jerzy Tadeusz Wspolczesne metody elastooptyki / Pindera Jerzy Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 140 с.
115985
   Wspolczesne problemy badan statystycznych i ekonometrycznych. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2000. – 258s. – ISBN 837252-04-1
115986
  Misiuna Wladyslaw Wspolczesne problemy rolnictwa radzieckiego. (Studium o polityce agrarnej ZSRR) / Misiuna Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 146с.
115987
  Krawcewicz Stanislaw Wspolczesne problemy zawodu nauczyciel. / Krawcewicz Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 269с.
115988
   Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe. T. 2 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3250 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 2 : Wybrane zagadnienia prawne / pod red. J. Kolasy. – S. 1-328. – ISBN 978-83-229-3128-8. – ISSN 0239-6661
115989
  Bogacki Miroslaw Wspolczesne sandry na przedpolu Skeidararjokull (Islandia) i plejstocenskie sandry w Polsce polnocno-wschodniej / Bogacki Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 167с.
115990
  Paleczny T. Wspolczesne spoleczenstwo amerykanskie w perspektywie socjologicznej / Tadeusz Paleczny. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 204 s. – ISBN 978-83-233-2348-8
115991
  Surmacz Beata Wspolczesne stosunki polsko-ukrainskie : Politologiczna analiza traktatu o dobrym sasiedztwie / Surmacz Beata. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie-Sklodowskiej, 2002. – 266,[1]s. – ISBN 83-227-1896-9
115992
  Madsen Kristen Bent Wspolczesne teorie motywacji / Madsen Kristen Bent. – Warszawa, 1980. – 691с.
115993
  Misala Jozef Wspolczesne teorie wymiany miedzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej / Misala Jozef. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 2001. – 419s. – ISBN 83-7225-114-2
115994
  Jakubowski Bogdan Wspolczesne zagadnienia elektrochemii teoretycznej / Jakubowski Bogdan. – Warszawa, 1962. – 268с.
115995
  Lernell Leszek Wspolczesne zagadnienia polityki kryminalnej. / Lernell Leszek. – Warszawa, 1978. – 374с.
115996
  Maciag Wlodzimierz Wspolczesne zycie literackie / Maciag Wlodzimierz. – Warszawa, 1964. – 212с.
115997
   Wspolczesni malarze polscy. – Warszawa : W-wo "Arkady", 1967. – 36 s., 32 l.il. : il.
115998
   Wspolczesny antykomunizm polityka ideologia. – Moskwa : "Progress", 1976. – 360 s.
115999
  Kielminski Zbigniew Wspolczesny parlamentaryzm burzuazyjny. / Kielminski Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 182с.
116000
  Golka Bartlomiej Wspolczesny system prasowy Francji. / Golka Bartlomiej. – Warszawa, 1984. – 120с.
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,