Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1141001
  Ролдугина И. "Почему мы такие люди?" Раннесоветские гомосексуалы от первого лица: новые источники по истории гомосексуальных идентичностей в России // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 2. – С. 183-216. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1141002
  Барсков В.Г. "Почерк" невменяемого убийцы // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 107-113
1141003
  Захарійченко Ю.О. "Починаємо тестування - готуємо мобілки" / Ю.О. Захарійченко, М.В. Котюк, Є.С. Сливінский // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 33-35
1141004
  Дясятерик Д. "Починали ми через чистий інтерес" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 7


  У Києві представлено музичну антологію "Київський авангард 1960-х: школа Бориса Лятошинського".
1141005
  Андрущенко В. "Почитайте футурологів: майбутній робітник має бути інтелектуалом, а не просто укладачем цегли" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 квітня (№ 74). – С. 8


  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
1141006
  Руссова В. "Почитаніе книжное": від літописів до Т. Шевченка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 212-218
1141007
  Добрынин Сергей "Почти все, что вы можете услышать о глобальном потеплении,- вранье" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 236-241 : фото
1141008
  Асоян А.А. "Почтите высочайшего поэта..." : судьба "Божественной Комеди" Данте в России / А.А. Асоян. – Москва : Книга, 1990. – 214 с. – Библиогр.: с. 195-215. – (Судьбы книг). – ISBN 5-212-00121-8
1141009
  Животков О. "Почуваюся максимум 13-річним паціном" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 22-23


  Розмова з видатним українським митцем Олександром Животковим про мистецтво, бокс і вічність.
1141010
  Сергійчук В. "Почуваючи відповідальність за кожне своє слово" // Рік мовчання / С. Петлюра. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-8. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-47-4
1141011
   "Почуйте голос наш". АртАстерс презентує виставку Івана Марчука // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 46
1141012
  Яковлев Н.В. "Пошехонская старина" М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.В. Яковлев. – М, 1958. – 204с.
1141013
  Петернко М. "Пошли нам, Боже, безцензурного неба" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 19


  Спогад про українського письменника Анатолія Шевченка.
1141014
  Разводовская А.С. "Пошли наши гусли, пошли звончатые..." = О Центре музыкальных древностей в Великом Новгороде : музейон / А.С. Разводовская, А.М. Васильев // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 102-117


  Про центр музичних старожитностей у Великому Новгороді
1141015
  Чадюк М. "Пошуки сили кольору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 8-9


  У Києві відкрилася виставка про Соню Делоне - всесвітню художницю, яка єднає Україну і Францію.
1141016
  Компаніченко Т. "Пощезнуть всі перевертні й приблуди І орди завойовників-заброд" / спілкувалася Ліна Тесленко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 79). – С. 4-5


  Народний артист України, лідер гурту "Хорея козацька" Тарас Компаніченко - про Батурин, у якому переплелися біль і слава українців.
1141017
  Довженко О. "Пощо одняли в мене матір-Україну?" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 4-7


  Невідомі сторінки щоденників Олександра Довженка.
1141018
  Стахорский Д.В. По-человечески / Д.В. Стахорский. – Сыктывкар, 1975. – 198с.
1141019
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1979
1141020
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1141021
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
1141022
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1981
1141023
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1981
1141024
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1981
1141025
   Почвы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
1141026
  Парсаданян И.Р. Почвы Сисианского района Армянской ССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Парсаданян И.Р.; Арм.с-х.ин-т. – Ереван, 1967. – 30л.
1141027
  Караваева Н.А. Почвы склонов в таежной зоне Среднего Приобья / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 643-655 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1141028
   Почвы сосновых лесов Сибири. – Красноярск, 1986. – 122с.
1141029
  Михайленко М.М. Почвы сосняков южной тайги Западного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайленко М.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 29л.
1141030
   Почвы Средней части Нарынского бассейна. – Фрунзе, 1961. – 226с.
1141031
  Соколов С.С. Почвы средних и низких гор Восточног Казахстана / С.С. Соколов. – Алма-Ата, 1978. – 223с.
1141032
   Почвы Срежнего Поволжья и Урала, теория и практика их использования и охраны. – Казань
Ч. 1. – 1991. – 143с.
1141033
   Почвы Срежнего Поволжья и Урала, теория и практика их использования и охраны. – Казань
Ч. 2. – 1991. – 295с.
1141034
   Почвы СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 1. – 1939. – 403с.
1141035
   Почвы СССР. – Москва-Ленин : Ан СССР
Том 2. – 1939. – 288 с.
1141036
   Почвы СССР. – Москва; Ленинград : АН СССР
Ч. 3. – 1939. – 375с.
1141037
  Ливеровский Ю.А. Почвы СССР / Ю.А. Ливеровский. – М.
1. – 1965. – 144с.
1141038
  Ливеровский Ю.А. Почвы СССР : Географическая характеристика / Ю.А. Ливеровский. – Москва : Мысль, 1974. – 462с.
1141039
   Почвы СССР. – Москва, 1979. – 380с.
1141040
   Почвы СССР: прикладные и генетико-географические аспекты исследования : научные труды. – Москва, 1987. – 184 с.
1141041
  Бушинский В.П. Почвы Сталинградской губернии / В.П. Бушинский. – М, 1929. – 221с.
1141042
  Фирсова В.П. Почвы таежной зоны Урала и Зауралья / В.П. Фирсова. – М, 1977. – 176с.
1141043
  Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири / Н.А. Караваева. – М., 1973. – 167с.
1141044
  Акимцев В.В. Почвы Талыша : материалы по районированию Азербйджанской ССР / В.В. Акимцев. – Т. 2, вып. 3. – Баку, 1927. – С. 1-107
1141045
  Власова И.В. Почвы Татарской АССР и их рациональное использование / И.В. Власова. – Казань, 1981. – 136с.
1141046
  Гуртмуратов Д. Почвы Ташаузского оазиса Туркменской ССР и проблемы их мелиорации : Дис... канд. географ.наук: / Гуртмуратов Д.; КГУ. – К., 1965. – 271л. – Бібліогр.:л.257-271
1141047
  Гуртмуратов Д. Почвы Ташаузского оазиса Туркменской ССР и проблемы их мелиорации : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гуртмуратов Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 26 с.
1141048
  Носин В.А. Почвы Тувы / В.А. Носин. – М, 1963. – 343с.
1141049
  Ливеровский Ю.А. Почвы тундрово-болотной полосы в связи с земледелием на Севере / Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 54с.
1141050
  Ливеровский Ю.А. Почвы тундрово-болотной полосы в связи с земледелием на Севере / Ю.А. Ливеровский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 54с.
1141051
  Гаркуша И.Ф. Почвы тундровой зоны : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша; Трима Н.К. – Горки, 1959. – 14 с.
1141052
  Петелина А.М. Почвы Тургайской столовой возвышенности / А.М. Петелина. – Алма-Ата, 1950. – 54 с.
1141053
  Прасолов Л.И. Почвы Туркестана. / Л.И. Прасолов. – Л., 1925. – 96с.
1141054
   Почвы Узбекской ССР. – Ташкент
1. – 1949. – 37с.
1141055
   Почвы Украины и повышение их плодородности : Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные процессы. – Киев : Урожай
Т. 1. – 1988. – 296с.
1141056
   Почвы Украины и повышение их плодородности : Продуктивность почв, пути её повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием. – Киев : Урожай
Т. 2. – 1988. – 176с.
1141057
  Котин Н.И. Почвы Уральской области. / Н.И. Котин. – Алма-Ата., 1967. – 348с.
1141058
   Почвы УССР. – Киев; Харьков : Сельхозиздат, 1951. – 327 с.
1141059
  Крикунов В.Г. Почвы УССР и их плодородие / В.Г. Крикунов, Н.И. Полупан. – Киев : Вища школа, 1987. – 320с.
1141060
  Мазыро М.М. Почвы Хибинских тундр / М.М. Мазыро. – М.-Л, 1936. – 71с.
1141061
  Мамытов А.М. Почвы Центрального Тянь-Шаня / А.М. Мамытов. – Фрунзе, 1963. – 556с.
1141062
  Кучинский П.А. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях / П.А. Кучинский, Л.П. Яневская. – Львов, 1965. – 140 с.
1141063
  Скородумов А.С. Почвы черного леса / А.С. Скородумов. – Киев : АН УССР, 1954. – 83с.
1141064
  Костычев П.А. Почвы черноземной области России, их происхождение, состав и свойства. / П.А. Костычев. – М.-Л., 1937. – 239с.
1141065
  Костычев П.А. Почвы Черноземной области России. Их происхождение, состав и свойства / П.А. Костычев. – Москва, 1949. – 240с.
1141066
   Почвы Чувашской республики. – Москва ; Ленинград, 1935. – 329 с.
1141067
  Шакиров К.Ш. Почвы широколиственных лесов Предволжья / К.Ш. Шакиров, П.А. Арсланов. – Казань, 1982. – 176 с.
1141068
  Оруджев С.Д. Почвы юго-восточной оконечности Болшого Кавказа и их рациональное использование. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Оруджев С.Д.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1972. – 30л.
1141069
  Кондратова Н.С. Почвы юго-восточной части большеземельской тундры и их гидротермический режим : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кондратова Н.С. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 19 с.
1141070
  Носкова Л.В. Почвы юго-восточной части Кзыл-Ординской области : Автореф... канд. биол.наук: / Носкова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1964. – 27л.
1141071
  Попова А.М. Почвы юго-восточной части Минской возвышенности и их сельскохозяйственное использование. : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Попова А.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 20л.
1141072
  Сабашвили М.Н. Почвы Юго-Восточной части правобережья реки Алазани / М.Н. Сабашвили. – Б.м., 1934. – С.161-224. – Отдельный оттиск
1141073
  Садименко П.А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области / П.А. Садименко. – Ростов, 1966. – 128с.
1141074
  Гопп Н.В. Почвы юго-западной части Джулукульской котловины, Республика Алтай // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 656-667 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1141075
  Садовников И.Ф. Почвы Южного Заволжья как объект орошения / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 492 с.
1141076
  Ройченко Г.И. Почвы Южной Киргизии / Г.И. Ройченко; АН КиргССР. Отдел почвоведения. – Фрунзе, 1960. – 231с.
1141077
  Горшенин К.П. Почвы южной части Сибири : от Урала до Байкала / К.П. Горшенин; Тюрин И.В. – Москва : Академия Наук СССР, 1955. – 592 с.
1141078
  Азимбаев С.А. Почвы южной части Узбекистана и их мелиоративное состояние / С.А. Азимбаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 140 с.
1141079
  Кучеенко В.Д. Почвы южных степей Оренбургской области их провинциальные особенности : Автореф... д-ра биол.наук: / Кучеенко В.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1141080
  Ремезов Н.П. Почвы, их свойства и распространение : Пособ. для уч-лей сред.шк. / Н.П. Ремезов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 268с.
1141081
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 1. – 1983
1141082
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 2. – 1983
1141083
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 3. – 1983
1141084
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 4. – 1983
1141085
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 7. – 1983
1141086
   Почвы, растительный и животный мир.... – Новосибирск
№ 8. – 1983
1141087
   Почвы, растительный мир Сибири. – Новосибирск
№ 6. – 1983
1141088
   Почвы, растительный мир Сибири. – Новосибирск
№ 9. – 1983
1141089
   Почвы, растительный мир Сибири. – Новосибирск
№ 10. – 1983
1141090
   Почвы, растительный мир Сибири. – Новосибирск
№ 11. – 1983
1141091
  Авдонин Н.С. Почвы, удобрения и качество растениеводческой продукции : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / Н.С. Авдонин. – Москва : Колос, 1979. – 302 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-300
1141092
  Прасолов Л.И. Почвы. / Л.И. Прасолов. – Пб., 1921. – 1-24с.
1141093
  Ищенко А. Почем аренда возле университетов. Дороже всего однушки в столице, а дешевле - комната в Днепре / А. Ищенко, Х. Коновалова // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 15 августа (№ 150). – С. 3


  В Министерстве образования и науки Украины назвали самые популярные вузы среди выпускников 2019 года. По данным пресс-службы МОН, статистику собирали на основе количества поданных заявлений в вузы. Традиционным лидером в стране остается КНУ им. Тараса ...
1141094
  Ряполова М. Почем бакалавры. Условия и цены - 2014. Сколько стоит обучение в лучших вузах страны // Сегодня. – Киев, 2014. – 27 марта (№ 67). – С. 8
1141095
   Почем нынче Кипр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 45 : фото. – ISSN 1998-8044
1141096
  Макаренко В. Почем погрызть гранит зарубежной науки // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 5 июля (№ 116). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Все больше украинских выпускников едут получать высшее образование за границу.
1141097
  Матвеева Н. Почем социологическая неграмотность? (Социология в системе высшего образования) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-56. – ISSN 0869-3617


  Барнаульский гос. пед. ун-т
1141098
  Маркусова В. Почем стоит опубликовать? Научное сотрудничество вузов и РАН в цифрах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 3 мая (№ 18). – С. 6-7


  Власть возлагает большие надежды на высшую школу, предполагает таким путем превратить часть отечественных вузов в исследовательские организации с сильной фундаментальной наукой. Примечательно, что политика Правительства России и все мероприятия, ...
1141099
   Почем фунт лебедя. – М, 1966. – 288с.
1141100
  Бакланов Г.Я. Почем фунт лиха : рассказы / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1962. – 27 с.
1141101
  Воробьев Б.В. Почем фунт секса? / Б.В. Воробьев. – Свердловск, 1990. – 189с.
1141102
  Зуев В.В. Почем честь, господа? / В.В. Зуев. – Донецк, 1981. – 104с.
1141103
  Адамов А.И. Почему / А.И. Адамов. – Магадан, 1980. – 111с.
1141104
  Попов И.А. Почему "город" пал? / И.А. Попов. – М, 1984. – 152с.
1141105
  Дяченко В. Почему "Комиссия по Гандзюк" не поможет найти ее убийц // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 ноября (№ 46). – С. 2-3
1141106
  Щеткина Е. Почему "Русский мир" приватизировал "украинскую " комету [Чурюмова-Герасименко] // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 46). – С. 22


  "...Из всех европейских стран, наверное, самой спокойной к успеху миссии к комете Чурюмова-Герасименко оказалась родина Клима Чурюмова". Ее 45 лет назад открыли астрономы КНУ имени Тараса Шевченко Клим Чурюмов и Светлана Герасименко.
1141107
  Елецкий П. Почему "союзники" идут на Россию. / П. Елецкий. – К, 1919. – 32с.
1141108
  Кушмен Ф. Почему "Я" пустое ? Навстречу исторически определенной психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 38-53
1141109
  Зоркальцев В.И. Почему MV пополам? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 14-20
1141110
  Свенцицкая Э.М. Почему А. Блоку мешал писать Л. Толстой? // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 307-315
1141111
  Дан Женя Почему Америка теряет туристов? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 30-33
1141112
  Ильченко С. Почему Армения останется кавказской Сербией // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 23 апреля (№ 17). – С. 18


  "Сдухи об "армянском Майдане" оказались сильно преувеличены. Геополитическое положение и исторический рок не оставляют Армении другого выхода, как оставаться марионеткой России."
1141113
  Герасимчук Д. Почему бежит последний : повесть / Д. Герасимчук. – Москва, 1985. – 384 с.
1141114
  Черномордик Д.И. Почему богатеот капиталисты и беднеют рабочие / Д.И. Черномордик. – М, 1957. – 78с.
1141115
  Ефимова Л.К. Почему болеет ребенок / Л.К. Ефимова. – К, 1984. – 71с.
1141116
  Васильев Г.В. Почему буксует Детройт / Г.В. Васильев. – Москва, 1985. – 110с.
1141117
  Март Э. Почему бы и нет? / Э. Март; Пер. с франц. Голанта В.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 208с.
1141118
  Скорина Артем Почему бы не в Берлин? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 24-27 : фото
1141119
  Дубровин Б.С. Почему в Кара-Кумы? / Б.С. Дубровин. – М, 1963. – 48с.
1141120
  Богданова Светлана Почему в России отдыхать дороже : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 18-19
1141121
  Каз М.С. Почему в экономических исследованиях необходим когнитивный подход ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.29-40. – ISSN 0042-8744
1141122
  Цветков С. Почему в Японии движение транспорта левостороннее // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 18-19
1141123
  Сафронова А.М. Почему В. Н. Татищев оставил свою библиотеку в Екатеринбурге в июне 1737 года? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 0869-608Х
1141124
  Иванов Ю.М. Почему В.А. Тишкову запретили въезд в Эстонию / Ю.М. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2015. – 34 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1141125
  Лукьянов Ф. Почему венгры ностальгируют по "гуляш-коммунизму" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 (1122). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1141126
  Бахур В.Т. Почему возникает инсульт / В.Т. Бахур. – Москва : [б. и.], 1984. – 96 с. – (Народный ин-т, Ф-т здоровья ; № 6, 1984)
1141127
  Иваненко Анна Почему Володька сбрил усы? : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1141128
  Яновская Л.М. Почему вы пишете смешно? / Л.М. Яновская. – Москва, 1969. – 216с.
1141129
  Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты / Н.К. Верещагин. – Ленинград : Наука, 1979. – 195 с.
1141130
  Степанов В. Почему Г.К. Жуков и А.А. Новиков - маршалы-соратники не стали сокамерниками // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 12 (132). – С. 130-146. – ISSN 1606-0219
1141131
  Тайль Ш. Почему Германия по-прежнему успешна // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-39. – ISSN 0208-0621


  Германия нашла эффективный и живо реагирующий на изменения в мире механизм продвижения своих лучших идей из университетских лабораторий в промышленность.
1141132
  Березин В.В. Почему гибнут дикие животные / В.В. Березин. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 12/1989)
1141133
   Почему две одинаковые шахты имеют разную производительность труда. – М, 1956. – 34с.
1141134
  Новлянская З.Н. Почему дети фантазируют? / З.Н. Новлянская. – М, 1978. – 48с.
1141135
  Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться / С.Н. Зинченко. – К, 1990. – 54с.
1141136
  Бондаренко С.М. Почему детям трудно учиться? / С.М. Бондаренко. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 2)
1141137
  Светлов П.Я. Почему Духовные академии должны быть заменены богословскими факультетами / [соч.] П. Светлов, проф.,-прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 12 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
1141138
  Томашек М. Почему Европейский союз не федеративное государство // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 29-41. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1141139
  Стоун Дэниел Почему еды не хватает на всех. Хватит на всех? // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 66-69 : фото
1141140
  Сорокин Ю.А. Почему живут и умирают книги? / Ю.А. Сорокин. – Москва : Педагогика, 1991. – 159с. : ил. – (Познай себя. Психология - школьнику)
1141141
  Греков Ю.Ф. Почему журавли летают косяком? / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1976. – 156 с.
1141142
  Лобанова Наталья Почему журналисты-международники перестали быть элитой нашего сообщества? // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.20-21. – ISSN 0130-3589
1141143
  Борисов В.Г. Почему замолчал приемник? / В.Г. Борисов. – Москва : Энергия, 1969. – 64 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 676)
1141144
   Почему звезды мерцают // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 30 : фото
1141145
  Степанов Д. Почему и для кого был издан первый печатный учебник по русской истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0235-7089


  Династия Романовых в представлениях украинской интеллектуальной элиты второй половины XVII века.
1141146
  Милюков П.Н. Почему и зачем мы воюем? : (Война, ее происхождение, цели и последствия). / П.Н. Милюков ; Изд.Партии Народной Свободы. – Петроград : Лештуковская Паровая Скоропечатня "Свобода", 1917. – 59 с.
1141147
   Почему и как империализм тормозит прогресс человечества. – Прага, 1981. – 256с.
1141148
  Гегузин Я.Е. Почему и как исчезает пустота / Я.Е. Гегузин. – М, 1976. – 207с.
1141149
  Жабров А.А. Почему и как летает самолёт / А.А. Жабров. – Москва, 1956. – 56 с.
1141150
  Никольский В.К. Почему и как люди говорят на разных языках / В.К. Никольский. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 24 с.
1141151
  Никольский В.К. Почему и как люди стали говорить / В.К. Никольский, Н.Ф. Яковлев ; с предисл. и под ред. И.И. Мещанинова. – Москва : Московский рабочий, 1946. – (Природа и человек)
1141152
  Тетерин О.И. Почему и кто убил первого президента Занзибара? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 55-60. – ISSN 0321-5075


  40 років тому був убитий А.А. Каруме.
1141153
  Ди Каприо Леонардо Почему изменения климата нельзя игнорировать // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 24 : фото
1141154
  Леске М. Почему имеет смысл спорить о понятиях / М. Леске. – М., 1987. – 286с.
1141155
  Храмчихин А. Почему Иран не хочет воевать с Америкой // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 24 (1143). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670
1141156
  Деннет Д.С. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.121-130. – ISSN 0042-8744
1141157
  Пестушко Валерий Почему кимоно такое широкое? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51-52 : Іл.
1141158
  Чернов И. Почему клиенты уходят? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.23-27
1141159
  Гомыранов Илья Почему комары кусают не всех. О вкусах кровососов. Крылатые суперагенты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 96-100 : фото
1141160
  Сиренко В.Ф. Почему коммунисты востребованы временем и народом? / В.Ф. Сиренко. – Киев : Оріяни, 2003. – 20с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-10-8
1141161
  Ломоносов М. Почему косовский миф XIX в. стал реальностью? (Сербия и великие державы в XIX - начале XX в.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 47-49
1141162
  Хаткевич Василий Почему кошки не любят сладкое? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4-5 : Іл.
1141163
  Пестушко Валерий Почему крыши разные? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 53-54 : Іл.
1141164
   Почему лед не тонет в воде? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 184 : Іл.
1141165
  Прозоровский В.Б. Почему лекарства лечат / В.Б. Прозоровский. – Л., 1991. – 190с.
1141166
  Птахив Семен Почему Литва? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 84-85 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1141167
  Немирко Г. Почему луна идет за мной? / Г. Немирко. – Магадан, 1979. – 144с.
1141168
  Шишаков В.А. Почему Луна меняет видимую форму / В.А. Шишаков. – Москва : Издание Московского Планетария, 1945. – 13 с.
1141169
  Никольский В.К. Почему люди говорят на разных языках / В.К. Никольский, Н.Ф. Яковлев ; с предисл. и под ред. И.И. Мещанинова. – Москва : Госполитиздат, 1945. – 43 с.
1141170
  Михайленко М. Почему Макрон не прочь уступить Украину Путину // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 27 января (№ 1/2). – С. 20-21


  "Политическая карта под названием "Эммануэль Макрон" была разыграна блестяще. Но после триумфального въезда нового президента в Елисейский дворец начался ад. В мае нынешнего года Эммануэль Макрон будет праздновать трехлетие своего пребывания у власти - ...
1141171
  Береснев Ю.И. Почему марксистско-ленинская идеология лженаучна ? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С.232-234. – ISSN 1684-2618
1141172
  Ванс Э. Почему Мексика не может сделать науку самоокупаемой? // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 65-70. – ISSN 0208-0621


  Страна готова совершить прорыв в информационную экономику — но все еще упорно отказывается это сделать
1141173
  Демыкина Г.Н. Почему меня никто не любит? / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1985. – 109с.
1141174
  Брагина Е. Почему меняется международный индекс бедности : "Круглый стол" в МИД России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-93. – ISSN 0130-9625
1141175
  Гольдфаин И. Почему мог преуспеть Лысенко? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 81-88. – ISSN 0130-1640
1141176
  Игонина М.В. Почему молодые учителя отказываются работать в школе ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 66-71. – ISSN 0869-561Х
1141177
  Игонина М.В. Почему молодые учителя отказываются работать в школе? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 66-71. – ISSN 0869-561Х
1141178
  Кафтан А. Почему Моравецкий поставил поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 19
1141179
  Устьянцев В.А. Почему море соленое. / В.А. Устьянцев. – М., 1975. – 437с.
1141180
   Почему мудрость встречается повсюду и не у всех она есть. – М, 1967. – 47с.
1141181
  Ильин И. Почему мы верим в Россию / Иван Ильин. – Москва : Эксмо, 2006. – 909, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология мысли). – ISBN 5-699-14583-4
1141182
   Почему мы вернулись на Родину. – 2-е изд. – М, 1987. – 398с.
1141183
  Суханов Н. Почему мы воюем?. – Петроград : Книга, 1916. – 116с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1141184
  Сергеев Александр Почему мы доверяем науке? : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 90-98 : Фото
1141185
  Титаренко Степан Лазаревич Почему мы интернационалисты / Титаренко Степан Лазаревич. – М : Мол.гвардия, 1956. – 47с.
1141186
   Почему мы не Оксфорд? / В.И. Коротаев, Н.Н. Нечаев, А.Е. Новожилов, В.М. Рыжков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 5 (88). – С. 70-76. – ISSN 1818-4243


  Проведено сравнение аналогичных электротехнических курсов в двух отличающихся университетах. Разделение педагогического труда на лекции, наставничество и практикум обеспечивает высокую эффективность учебного процесса. Нам мешает устаревшая ...
1141187
  Говалло В.И. Почему мы не похожи друг на друга / В.И. Говалло. – М., 1984. – 192с.
1141188
  Говалло В.И. Почему мы не похожи друг на друга : Очерки о биологической индивидуальности / В.И. Говалло. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Знание, 1991. – 224с.
1141189
  Гордон Д. Почему мы не проваливаемся сковозь пол / Д. Гордон. – М, 1971. – 272с.
1141190
  Мишин В.П. Почему мы не слетали на Луну? / В.П. Мишин. – М., 1990. – 61с.
1141191
  Мартинова М. Почему мы развелись / М. Мартинова. – М, 1984. – 142с.
1141192
  Швец И.А. Почему мы смеялись? / И.А. Швец. – Орел, 1961. – 98с.
1141193
  Котлярский А.М. Почему мы смотримся в зеркало : (о процессах зрит. восприятия) / А.М. Котлярский, А.П. Афанасьев. – Москва : Педагогика, 1991. – 110, [1] с. : ил. – (Библиотечка Детской энциклопедии. "Ученые - школьнику" / Редкол.: И.В. Петрянов (гл. ред.) и др.). – ISBN 5-7155-0314-0
1141194
   Почему мы стали безбожниками. – М, 1933. – 52с.
1141195
  Уразов И. Почему мы так говорим / И. Уразов. – М., 1962. – 64с.
1141196
  Супрун А.И. Почему мы так одеты / А.И. Супрун, Г.Ю. Филановский. – М., 1990. – 191с.
1141197
  Бурмагин А. Почему мы так плохо живем? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 5.
1141198
   Почему мы такие разные : Идентичность. Амазония. Элита. Папуа-Новая Гвинея. Праздники. Марокко. Культы. Индия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 74-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
1141199
  Пешехонов А.В. Почему мы тогда ушли. : (К вопросу о политических группировках в народничестве). / А.В. Пешехонов. – Изд.журнала "Русское богатство". – Петроград : Тип. акц. общ. "Слово", 1918. – 24с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1141200
   Почему мы утром потягиваемся? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 72 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1141201
  Губанов Н.И. Почему на земле много религий / Н.И. Губанов. – М, 1959. – 31с.
1141202
  Ганюшкин В. Почему на знамени комсомола пять орденов / В. Ганюшкин, Б. Панкин. – М, 1958. – 76с.
1141203
  Ганюшкин В.А. Почему на знамени комсомола пять орденов / В.А. Ганюшкин, Б.Д. Панкин. – М, 1966. – 80с.
1141204
  Хаткевич Василий Почему на полюсах лежит лед? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
1141205
  Якобсон П.М. Почему надо воспитывать чувства детей. / П.М. Якобсон. – М., 1964. – 75с.
1141206
  Матюнин Б.Г. Почему нам весело? / Б.Г. Матюнин. – Екатеринбург, 1992. – 78с.
1141207
  Ярощук Н.З. Почему национализм обречен / Н.З. Ярощук. – Москва, 1985. – 141с.
1141208
   Почему наши волосы не бывают синими? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 115 : Фото
1141209
  Марчук А. Почему не болеют крокодилы? : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 7 : Іл.
1141210
   Почему не болит голова у дятла? В ней много степеней защиты // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 42 : фото
1141211
  Крысин М.Ю. Почему не был создан Литовский легион СС? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 1 (633). – С. 29-33. – ISSN 0321-0626
1141212
  Покровский Г.И. Почему не все вещи одного цвета / Г.И. Покровский. – Москва : Госиздат, 1928. – 56 с.
1141213
  Погодин А.Л. Почему не говорят животные : к вопросу о происхождении языка / [соч.] А.Л. Погодина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1908. – 89 с. – Библиогр.: с. 2-11. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых под редакцией профессора Э.Д. Гримма, профессора Л.И. Петражицкого, приват-доцента В.В. Сиповского и профессора В.М. Шимкевича)
1141214
  Успенский Л.В. Почему не иначе? / Л.В. Успенский. – Москва, 1967. – 302с.
1141215
  Кипарисова К.П. Почему не надо верить в бога? / К.П. Кипарисова. – М., 1960. – 62с.
1141216
  Аракелян Ю.О. Почему не падают горы : [очерки] / Ю.О. Аракелян. – Ереван : Айастан, 1980. – 62 с.
1141217
  Пономарева Елена Почему не стало Югославии. Заговор или закономерность? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 109-122. – ISSN 0869-44435
1141218
  Мищенко Д.О. Почему не сходятся пути : Почему не сходятся пути: Роман; Лично ответствен: Повесть / Д.О. Мищенко; Авториз. пер. с укр. М. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 447с.
1141219
  Панкрашова М. Почему не удалось предотвратить войну. / М. Панкрашова, В. Сиполс. – М., 1970. – 121с.
1141220
  Рыжиков Л.Х. Почему не хватает, почему отстаем / Л.Х. Рыжиков. – Москва : Мысль, 1990. – 120 с.
1141221
  Цветкова Н. Почему невозможен культурный империализм? Политика США и СССР в немецких университетах в период "холодной войны" // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2017. – 2. – С. 144-175. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1141222
  Иванов В.М. Почему некоторые люди верят в магическую силу креста. / В.М. Иванов. – Минск, 1962. – 48с.
1141223
  Луначарский А.В. Почему нельзя верить в бога ? / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 443с.
1141224
  Якутенко Ирина Почему немцы экономнее поляков. Как грамматика управляет мозгом. Волшебные слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 78-83 : фото
1141225
  Карпинская Р.С. Почему необходим союз философии и естествознания / Р.С. Карпинская, М.М. Абрашнев. – Москва, 1963. – 39с.
1141226
   Почему необходимо бережно хранить собрания документов и бумаг и чем всякий из нас может помочь в этом деле. – Птгр, 1919. – 8с.
1141227
  Шулипа Ю. Почему необходимо вернуться к Будапештскому формату? // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – C. 9-19. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1141228
  Соколовский А. Почему необходимо снижать себестоимость продукции / А. Соколовский, В. Евстигнеев. – М., 1958. – 71с.
1141229
  Атабеков В.Б. Почему нужно экономно расходовать сырье, материалы, электроэнергию / Атабеков В.Б., Васильева Е.В. ; под общ. ред. чл.-кор. АН СССР Л.А. Леонтьева. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 40 с. : диагр. – (Основы экон. знаний - каждому рабочему)
1141230
  Глаголев В.Ф. Почему обостряется борьба двух идеологий. / В.Ф. Глаголев. – М., 1964. – 48с.
1141231
  Швырков А.И. Почему обществами управляют аморальные люди // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 3 (70). – С. 119-130. – ISSN 2078-5089
1141232
   Почему обычай требует присесть перед дальней дорогой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 115 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1141233
  Кульчицкий С.В. Почему он нас уничтожал? : Сталин и украинский Голодомор / [Станислав Кульчицкий ] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2007. – 207, [1] с., [18] л. ил. : портр., ил. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-11-5
1141234
  Афанасьев Л.А. Почему они лишние / Л.А. Афанасьев. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 23 с. : ил.
1141235
  Дюран Почему они просыпаются : Механизм / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 104-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
1141236
  Мельникова Э.Б. Почему они совершают преступления? / Э.Б. Мельникова. – Москва, 1974. – 127с.
1141237
   Почему они так ненавидят слово "Хирш" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 11-17 апреля (№ 12/13). – С. С 1-2


  Слово "академик" в общественном мнении ассоциируется со словами "высший авторитет в науке". Увы авторитарная система руководства НАНУ и ее институтами привела к тому, что "академик" и "ученый" у нас часто больше не синонимы. По уставу Национальная ...
1141238
  Жданович А А. Почему они такие? / А А. Жданович, . – Красноярск, 1972. – 108с.
1141239
  Геец В.М. Почему опять наступило время начинать сначала? // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 31-38. – ISSN 0131-7741
1141240
  Граубин Г.Р. Почему осенью -- листопад? / Г.Р. Граубин. – М., 1983. – 26с.
1141241
  Терентьев П.В. Почему отличается животный и растительный мир разных стран : О географическом распространении организмов / П.В. Терентьев. – Ленинград, 1948. – 67с.
1141242
  Сокол А.Ф. Почему ошибаются врачи? // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 24-26. – ISBN 978-966-330-413-7
1141243
  Соколов Л.В. Почему перелетные птицы возвращаются домой / Л.В. Соколов. – Москва : Наука, 1991. – 172с.
1141244
  Пожидаев И. Почему перестали производить пушки, стреляющие на 100 км и дальше? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 53-55
1141245
  Головин А.П. Почему перестройка буксует?: итоги одного опроса обществ. мнения / А.П. Головин, Е.Б. Мостовая. – Новосибирск, 1990. – 190с.
1141246
   Почему петля "Американских горок" на идеально круглая? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 205 : Іл.
1141247
  Анисимов Е. Почему Пётр? Была ли альтернатива для России? // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11 : Россия Петра Великого. – С. 2-4. – ISSN 0235-7089
1141248
  Давыдычев Л.И. Почему плакала девочка / Л.И. Давыдычев. – М., 1959. – 134с.
1141249
   Почему победили большевики. – М, 1987. – 302с.
1141250
  Соболевский А.Г. Почему появились искажения? / А.Г. Соболевский. – Москва : Энергия, 1969. – 151 с. ; Вып. 710
1141251
  Соболевский А.Г. Почему появились искажения? / А.Г. Соболевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1985. – 103 с.
1141252
  Грингауз А.С. Почему производительность труда должна расти быстрее заработной платы. / А.С. Грингауз. – М., 1958. – 36с.
1141253
  Горелик Г.Е. Почему пространство трехмерно? / Г.Е. Горелик. – Москва : Наука, 1982. – 167 с.
1141254
  Бутурлин С.А. Почему птицы летят правильным строем / [С. Бутурлин]. – Б. м. – 19 с. – Авт. указан в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Псовая и оруж. охота
1141255
   Почему растения лечат. – Москва : Наука, 1989. – 254с.
1141256
  Арчакова Э.В. Почему ребенок кашляет / Э.В. Арчакова. – Київ : Здоров"я, 1987. – 64 с. – (Библиотечка матери и ребенка)
1141257
  Ганейзер Г.Е. Почему реки в море текут / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Детгиз, 1954. – 63с. – (Школьная библиотека)
1141258
  Годин Ю. Почему России выгоден союз с Республикой Беларусь? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 85-91. – ISSN 0131-2227
1141259
  Фоменко А. Почему Россия - не Китай // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 92-105. – ISSN 0130-9625
1141260
  Бляхман Л.С. Почему рост производительности труда должен опережать рост зароботной платы / Л.С. Бляхман. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 44 с. – (Изучающим экономику промышленности)
1141261
  Чухно А.А. Почему рост производительности труда должен опережать рост зароботной платы? // Коммунист Украины, 1958. – №9
1141262
  Шпаковский В. Почему рыцари не пользовались луком? // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х


  В середні віки найефективнішою зброєю були лук і стріли. Але рицарі вірили, що вбивати стрілою із лука підло
1141263
  Овчаров К.Е. и Кошелев Ю.П. Почему семена "стареют" / К.Е. и Кошелев Ю.П. Овчаров. – М., 1978. – 64с.
1141264
  Субботин А. Почему советская власть разрешила продажу водки / А. Субботин. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография государственного издательства, 1927. – 31с.
1141265
  Ильин-Женевский Почему солдаты и матросы стали под знамена Октября / Ильин-Женевский. – Л., 1933. – 135с.
1141266
  Ленин В.И. Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам? / В.И. Ленин. – М, 1954. – 32с.
1141267
  Ленин В.И. Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам? / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 32с.
1141268
  Ленин В.И. Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам? / В.И. Ленин. – М, 1981. – 30с.
1141269
  Зеевальд Бертольд Почему Сталин решил сражаться за Сталинград // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 11 (155) ноябрь. – С. 187-191. – ISSN 1606-0219
1141270
  Трояновский А. Почему США воюют против гитлеровской Германии. / А. Трояновский. – М., 1942. – 112с.
1141271
  Гумилевская М.В. Почему так бывает? / М.В. Гумилевская. – Минск, 1987. – 86с.
1141272
  Назарян А.Г. Почему так говорят по-французски / А.Г. Назарян. – М., 1968. – 349с.
1141273
  Горбачевич К.С. Почему так названы? : о происхождении старинных названий в Ленинграде / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 199 с.
1141274
  Горбачевич К.С. Почему так названы? : о происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 472 с.
1141275
  Горбачевич К.С. Почему так названы? : о происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 511 с.
1141276
   Почему так притягателен Китай // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 70-71 : фото
1141277
  Гордон В.О. Почему так чертят? / В.О. Гордон, Е.Г. Старожилец. – М, 1972. – 176с.
1141278
  Гордон В.О. Почему так чертят? / В.О. Гордон, Е.Г. Старожилец. – М, 1980. – 207с.
1141279
  Гордон В.О. Почему так чертят? / В.О. Гордон, Е.Г. Старожилец. – М, 1988. – 175с.
1141280
  Крейцвальд Ф.Р. Почему Таллин никогда не будет построен: сказка : сказка / Фридрих Рейнгольд Крейцвальд; пер. с эст. Л.Тоом. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 37 с.
1141281
  Дершовиц А.М. Почему терроризм действует. Осознать угрозу и ответить на вызов = Why Terrorism Works. Understanding the threat, responding to the challenge / Алан М. Дершовиц ; [пер. с англ. А.И. Година]. – Москва : РОССПЭН, 2005. – 255, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер изд.: Why terrorism works. Understanding the threat, responding to the challenge / Alan M. Dershowitz. Yale Univ. Press, 2002. - Указ.: с. 248-255. – Библиогр. в примеч.: с. 217-247. – ISBN 5-8243-0670-2
1141282
  Ильченко С. Почему Трамп - это лучший президент США // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 10 сентября (№ 37). – С. 18


  "А что если миссия 45-го президента в том, чтобы на своем примере показать несостоятельность старых методов управления?"
1141283
  Тарарина Е. Почему ты можешь все : как сохранить семью и преуспеть в карьере / Елена Тарарина. – Киев : Саммит-Книга, 2014. – 82, [12] с. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7182-24-4
1141284
   Почему ты так смотришь? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 23 : фото. – ISSN 1029-5828
1141285
  Вайсберг Л.М. Почему ты тогда не ушел? / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1969. – 194 с.
1141286
  Благинина Е.А. Почему ты шинель не бережёшь? : стихи : [для дошкол. возраста] / Елена Благинина ; рис. А. Ермолаева. – Москва : Детская литература, 1980. – 16 с. : цв. ил. – (Мои первые книжки)
1141287
  Старикович С.Ф. Почему у белого пуделя черный нос / С.Ф. Старикович. – Москва : Детская литература, 1976. – 127с.
1141288
  Иванихин В В. Почему у Ильина читают все? / В В. Иванихин, . – М., 1990. – 160с.
1141289
  Малеев Валерий Почему у корсака уши большие // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 46-47 : фото
1141290
  Агацци Э. Почему у науки есть и этические измерения ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.93-104. – ISSN 0042-8744
1141291
  Дронов А.Ф. Почему у ребенка может болеть живот. / А.Ф. Дронов. – Москва, 1983. – 190с.
1141292
  Сафаров Д. Почему у Японии много друзей в Африке и Азии? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 0321-5075
1141293
  Кон Ф.Я. Почему убит Войков / Ф.Я. Кон. – М-Л, 1927. – 23с.
1141294
   Почему Украина не Россия. – Харьков : Фолио, 2005. – 397с. – ISBN 966-03-2869-9
1141295
   Почему Украину нельзя, невозможно считать современым и цивилизованным гоcударством? // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.8-10.
1141296
  Корнейчук А.Е. Почему улыбались звезды : Комедия в трех действиях / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1959. – 107с.
1141297
   Почему улыбаются люди. – Саранск, 1971. – 90с.
1141298
  Романова Е.И. Почему умер текст? О поэме Вен. Ерофеева "Москва - Петушки" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 152-157. – ISSN 2312-3036


  "Проанализированы причины угасания читательского интереса к знаковой для русского постмодернизма поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Непонимание и неприятие ерофеевского текста связывается с двумя обстоятельствами: с потерей писателем статуса ...
1141299
  Наенко М. Почему Ф.Достоевский так долго не получал признания : (На материале немецкоязычных исследований Д.Чижевского, в которых писатель предстает предвестником модернизма) / М. Наенко, О. Костюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2 : Епопея людської душі . Творчість Шарля Бодлера. – С. 53-55
1141300
   Почему Фанфан - Тюльпан? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 75 : Іл.
1141301
  Кузьмина Т. Почему фарма должна быть умной? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 51-53. – ISSN 1606-3732
1141302
  Щеткина Е. Почему физики сдали украинский лучше лириков // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 28 августа (№ 35). – С. 19
1141303
   Почему шведские крестьяне красят дома в краснй цвет? // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 146 : Фото
1141304
  Щеткина Е. Почему школы в Британии ополчились против университетов // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 4 сентября (№ 36). – С. 20


  "...Руководство школ объясняет свои действия запросами рынка труда, на котором человек с университетским дипломом не имеет высоких шансов найти работу".
1141305
  Зарицкий А.А. Почему шумит тишина : стихи и поэмы / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1968. – 103 с.
1141306
   Почему электронные часы называют кварцевыми? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 94 : Іл.
1141307
  Мудрагей Н.С. Почему электроны не лягаются, по крайней мере в одиночку ? ( Литературно-философская композиция по мотивам произведений Станислава Лема "Звездные дневники Ийона Тихого" и "Кибериада" ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.148-160. – ISSN 0042-8744
1141308
  Генкова Л.Л. Почему это опасно. / Л.Л. Генкова, Н.Б. Славков. – М, 1989. – 94с.
1141309
  Блюменсон М. Почему Южная Италия? // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 110-125
1141310
  Рассел Бертран Почему я не христианин / Рассел Бертран. – Москва, 1958. – 30с.
1141311
  Рассел Бертран Почему я не христианин / Рассел Бертран. – Москва : Политиздат, 1987. – 334с. – (Актуальная психология)
1141312
  Тихомиров Л.А. Почему я перестал быть революционером / Лев Тихомиров. – Москва : Тип. Вильде, 1895. – 127 с.
1141313
   Почему я пишу о войне. – М, 1988. – 431с.
1141314
  Лучник Н.В. Почему я похож на папу / Н.В. Лучник. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336 с. : ил.
1141315
  Лучник Н.В. Почему я похож на папу. / Н.В. Лучник. – М., 1966. – 319с.
1141316
  Розенлехер Томас Почему я проспал 9 ноября : рассказ о падении Берлинской стены 9 ноября 1989 г. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 215-225. – ISSN 1130-6545
1141317
  Подольский В.А. Почему я ушел на пенсию / В.А. Подольский. – Одесса : Маяк, 1971. – 191 с.
1141318
  Фрапан И. Почему? : рассказ / Ильза Фрапан (псевд.) ; пер. с нем. Марии Малых // Рассказы / И. Фрапан. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Евг. Тиле], 1906. – 12 с.
1141319
  Ковалев М.И. Почему? / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1973. – 48с.
1141320
  Дитрих А.К. Почемучка / А.К. Дитрих. – Москва, 1987. – 384с.
1141321
  Дитрих А.К. Почемучка / А.К. Дитрих. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., 1990. – 414с.
1141322
  Вальтер О.А. Почемы мы изучаем отношения культурного растения к истинной реакции среды / О.А. Вальтер, 1927. – 10 с.
1141323
  Надежжин А.М. Поченная карта северной части Алмаатинского округа Казахской АССР / А.М. Надежжин. – Ташкент, 1930. – с.
1141324
   Почепцов Георгій Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 389. – ISBN 978-966-439-754-1
1141325
  Михальчишин А. Почервонілий Рузвельт // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 6 серпня (№ 28). – С. 10
1141326
  Михальчишин А. Почервонілий Рузвельт // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 13 серпня (№ 29). – С. 10
1141327
  Дериева Р.И. Почерк / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1978. – 87с.
1141328
  Сюндюков І. Почерк «нацистського Мефістофеля». Йозеф Геббельс: технологія «чорної» пропаганди та політичних провокацій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30-31 серпня (№ 154/155). – С. 11
1141329
  Мажуга В.И. Почерк в латинском письме конца VIII средины XIII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Мажуга В. И.; Лен. от-ние . Ин-т ист. СССР. – Л., 1979. – 16л.
1141330
  Добровольский Е.Н. Почерк Капицы / Е.Н. Добровольский. – Москва : Советская Россия, 1968. – 177 с.
1141331
  Дубинская Я. Почерк Леонардо. Часть 1 // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 4-19. – ISSN 1819-6268


  "… И тут же в разных местах он вписывал буквы, написанные неразборчивым почерком, левой рукой и навыворот, так что всякий, у кого нет навыка, не может их разобрать, ибо читать их можно не иначе как с зеркалом. Большая часть этих листов с человеческой ...
1141332
  Кирьянов С. Почерк мастера (Борис Турганов - переводчик украинской литературы) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 139-152
1141333
   Почерк мастеров. – Горький, 1973. – 160 с.
1141334
  Каміллері А. Почерк митця : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 176-195. – ISSN 0320 - 8370
1141335
  Томенко М. Почерк невидимої руки: // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2002. – № 12. – С. 3-5


  Виступ голови Ком. з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України на парлам. слуханнях "Сусп-во, засоби мас. інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні"
1141336
  Гужва В. Почерк Щербака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 6
1141337
  Январев Э.И. Почерк. / Э.И. Январев. – Одесса, 1981. – 87с.
1141338
  Гладышева О.Н. Почерки / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1979. – 168с.
1141339
  Лосієвський І.Я. Почеркознавча експертиза рукописних пам"яток у науковій бібліотеці (за матеріалами експертних досліджень Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 219-254. – ISSN 2222-4203
1141340
  Палькин Н.Е. Почерпни из родного колодца / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1984. – 175с.
1141341
   Почесать небо Бангкока : citi-life / Ермоленко Алла, Прохоров Роман, Степанов Максим, Лешук Андрей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 30-38 : Фото
1141342
   Почесна відзнака імені професора А.Д.Моторного / О. Дрбал, О. Іванчук, А. Моторний, І. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 18-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
1141343
  Іванчук О.М. Почесна відзнака імені професора А.Л.Островського : робота громадських організацій / О.М. Іванчук, В.П. Ткаліч, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-55
1141344
  Черепаха В.М. Почесна місія - бути опорою / В.М. Черепаха, С.М. Рачков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 18-19 : фото
1141345
  Водотика Т Почесне громадянство міст підросійської України у другій половині XIX ст.: стратегії вдячності та лояльності / Т Водотика, С. Водотика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 58-67. – ISSN 0130-5247


  Серед Почесних громадян Києва згадується М.Х. Бунге та В.А. Караваєв.
1141346
   Почесне звання С.В. Семчинському // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 32. – С. 3
1141347
   Почесний громадянин бібліотечної планети [Юрій Анатолійович Ворона] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 39-40
1141348
  Матвійчук О. Почесний громадянин Києва / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 160-161. – ISSN 0869-3595


  Караваєв Володимир Опанасович - перший декан медичного факультету Київського університету
1141349
  Кухарєва Наталія Почесний громадянин Переяслава // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 127-130. – ISSN 0869-3595
1141350
   Почесний доктор КНУ Юхим Зельманов відвідав університет // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 2


  "...Ректор нашого університету академік Леонід Губерський зустрівся днями з почесним доктором КНУ, лауреатом Філдсівської премії (аналогом Нобелівської премії для математиків), професором Каліфорнійського університету м. Сан-Дієго (США), заслуженим ...
1141351
   Почесний доктор КПІ став Нобелівським лауреатом // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Нобелівську премію з фізики 2020 р. отримав британський фізик Роджер Пенроуз за математичне доведення утворення чорних дір, базоване на фундаментальних засадах загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.
1141352
  Пасльон Ю. Почесний доктор нашого університету - голова Сенату Італійської Республіки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Диплом Почесного доктора Київського університету вручено Нікола Манчіно - голові Сенату Італійської республіки.
1141353
   Почесний доктор університету Прем"єр-міністр Туреччини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  У ході дводенного візиту в Україну Прем"єр-міністр Турецької Республіки пан Реджеп Тайїп Ердоган відвідав КНУТШ. За значний внесок у розвиток дружби та співробітництва між народами України й Турецької Республіки, поглиблення міжуніверситетських ...
1141354
  Собко В.М. Почесний легіон / В.М. Собко. – Київ, 1970. – 367с.
1141355
  Собко В.М. Почесний легіон : Матвіївська затока: Романи / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1975. – 608с.
1141356
  Сорока М. Почесний член Університету св. Володимира // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-47.
1141357
   Почесні академіки 1999 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 24 : листопад - грудень. – С. 38. – ISBN 966-95274-0
1141358
   Почесні доктори університету: генеральний секретар ООН // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун із дружиною відвідав Інститут міжнародних відносин КНУ імені Т. Шевченка. Рішенням Ученої ради університету йому присвоєно звання Почесного доктора Київського університету. Ректор університету Леонід Губерський ...
1141359
   Почесні доктори університету: голова Європейської комісії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Університет відвідав голова Європейської комісії Жозеф Мануель Баррозу. Рішенням Ученої ради університету Жозеф Мануелю Баррозу присвоєно звання Почесного доктора Київського університету. Ректор університету Леонід Губерський вручив йому диплом, медаль ...
1141360
   Почесні звання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Освітяни отримали державні нагороди України з нагоди Дня Незалежності.
1141361
   Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна. – ISBN 978-966-2457-18-6
[Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – 2017. – 347, [5] с. : фотоіл.
1141362
   Почесні імена України : еліта держави : [до 30-річчя Незалежності України]. – Київ : Логос України. – ISBN 978-966-2457-28-5
[Т. 6 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; редактор: М. Ганшина ; вступ. сл.: Леонід Кравчук]. – 2021. – 373, [3] с. : фотоіл.


  У пр. № 1741553 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича у стінах якої відбулося моє наукове зростання: кандидацька і докторська дисертації, декілька монографій. З вдячністю - один із персонажів цієї книги і автор статті "Славетні звитяги ...
1141363
  Іваненко А. Почесні попечителі Ніжинської вищої школи Безбородько (1820-1875 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 59-67. – ISSN 2415-3567
1141364
   Почесні члени "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 108-113. – ISBN 966-7551-00-8
1141365
   Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира. – Київ : Либідь, 2005. – 328 с. – ISBN 966-06-0393-2
1141366
   Почесні члени Харківського університету : біографічний довідник / Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, С.М. Куделко, О.С. Марченко, Б.К. Мигаль ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [ редкол. : В.С. Бакіров та ін. ]. – Харків : Тимченко А.М., 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-8661-28-0
1141367
   Почесні члени Харківського університету : біогр. довідник / [Б.П. Зайцев та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голов. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 355, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Харківський університет). – ISBN 978-966-285-168-7
1141368
   Почесть = Сборник статей по славяноведению, посвященных профессору Марину Степановичу Дринову его учениками и почитателями : Сборник историко-филологического общества, состоящего при Императорском Харьковском Университете. – Изд. под редакцией проф. М.Г. Халанского. – Харьков : Электрич. Типо-Литогр. С.А. Шмерковича
Т. XV. – 1908. – XXIV, 304 с., 83 с.
1141369
  Кемпбел Д.А. Почетму происходят химические реакции? / Д.А. Кемпбел. – Москва : Мир, 1967. – 158 с.
1141370
   Почетная книга Всесобзной сельскохозяйственной выставки Украинской Советской Социалистической Республики. – Москва, 1940. – 110 с.
1141371
  Московский В.П. Почетная обязаность / В.П. Московский. – М, 1979. – 80с.
1141372
   Почетные гости премии. ХІІ Международная ежегодная премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-9
1141373
   Почетные граждане Волгограда. – 2-е изд. – Волгоград, 1988. – 252с.
1141374
  Лопатто А.Э. Почетный академик Владимир Григорьевич Шухов - выдающийся русский инженер / А.Э. Лопатто. – М, 1951. – 128с.
1141375
  Смольников П.Н. Почетный гость / П.Н. Смольников. – Казань, 1973. – 94с.
1141376
  Домовитов Н.Ф. Почетный гражданин / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1967. – 28с.
1141377
   Почетный гражданин. – Симферополь, 1974. – 96с.
1141378
  Кулида С. Почетный гражданин Елисаветграда. Первым в истории города это звание получил Дмитрий Остен-Сакен // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 3


  Граф Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич (1793-1881) - русский военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, заведующий военными поселениями на юге России, участник походов против Наполеона, Кавказской войны и Крымской ...
1141379
  Грязнов А.И. Почетный гражданин Москвы : страницы жизни Павла Михайловича Третьякова / А.И. Грязнов. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 189 с.
1141380
  Ненарокомова И.С. Почетный гражданин Москвы. П.Третьяков / И.С. Ненарокомова. – М., 1978. – 224с.
1141381
  Зюков Б. Почётный заказ / Б. Зюков. – М., 1951. – 64с.
1141382
   Почетный значок. – М, 1977. – 76с.
1141383
  Собко В.Н. Почетный легион : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н. Крючковой. – Москва : Профиздат, 1972. – 396с.
1141384
  Вежнин В. Почетный легион. Полтора года - ещё не срок // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.66-67


  Весенний призыв в украинскую армию 2001г.
1141385
  Рудиченко А. Почетный нагрудный знак Генерального штаба УНР / А. Рудиченко, Я. Тинченко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 24-25. – ISSN 1811-542X
1141386
  Богданович Г. Почетный профессор // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 100-101
1141387
  Чепак В. Почетный фельдмаршал Финляндии фон Маннергейм // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 10-11, 15


  Маннергейм Карл Густав - державний та військовий діяч Фінляндії шведського походження, генерал-лейтенант російської імператорської армії (1917), генерал від кавалерії (1918) фінської армії, фельдмаршал (1933), з 1942 року - маршал Фінляндії (почесне ...
1141388
  Алексеев П.П. Почетный член Киевского Общества Естествоиспытателей. – Киев : Типо-Литография Высочайше утвер.И.Н.Кушнерев и К, 1892. – 48с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  1.Краткое жизнеописание П.П.Алексеева 2.Собрание членов Киевского Общества Естествоиспытателей в память П.П.Алексеева 3. Похороны, надгробные речи и телеграммы.
1141389
  Евланов В.А. Почетным оружием награжденные. / В.А. Евланов, С.Д. Петров. – М., 1988. – 254,1с.
1141390
  Федюк В.И. Почечная недостаточность при бронхопневмонии у телят, патогенез и лечение : Автореф... канд. ветеринар.наук: 800 / Федюк В.И.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1967. – 24л.
1141391
   Почин : Сборник Общества Российской словесности на 1895. – 1895-1896. – Москва : 1С-Паблишинг, 1895. – [4], 465, 31 с.


  Авторы: Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. Д. Бальмонт, Е. С. Некрасова, В. Л. Величко, Н. Н. Златовратский, В. И. Шенрок, Д. Н. Цертелев, В. Е. Якушкин, П. Д. Боборыкин, А. И. Кирпичников, Н. М. Минский, Н. И. Стороженко, А. П. ...
1141392
  Линецкий А.Э Почин : [стихи] / Александр Линецкий; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
1141393
   Почин "Руслана". – М, 1948. – 68с.
1141394
  Щур Едуард Почин Голоняка - до снаги "лашкарьовцям"! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 13 : Фото
1141395
  Сокіл В. Почин української фольклористичної енциклопедії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 590-592. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Йдеться про створення повноцінної фольклористичної енциклопедії України. Коротко подається історіографія проблеми - узагальнення і підсумки досвіду в ділянці української фольклористики. "О. Пипін <...> розкрив біографічні відомості М. Максимовича та ...
1141396
  Білокінь С. Починався на Печерську // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 222. – ISBN 5-7707-1061-6
1141397
  Плахтін І.О. Починався новий день : повісті / І.О. Плахтін. – Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1958. – 435 с.
1141398
  Смирнов В.А. Починаємо вивчати фізику / В.А. Смирнов. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.6). – ISBN 966-333-053-8
1141399
  Попелюшко В. Починаємо жити за новим КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)
1141400
  Жулинський М. Починаємо з Шевченка / М. Жулинський, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (77)
1141401
  Каганець І. Починається "Велика гра" / розмовляла Зірка Вітошинська // Українське слово. – Париж, 2012. – 01.02.2012 (число 3020). – С. 1


  Розмова з українським футурологом Ігорем Каганцем: "Велика гра" - справжній Український проект, який почнеться у формі Конституційних зборів і перезаснування Держави.
1141402
  Клід Б. Починається другий рік обміну студентами між Альбертським і Львівським університетами // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2007. – 20 серпня (ч. 23/24)
1141403
   Починається сезон переломів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52
1141404
  Шовкопляс Ю. Починається юність : роман / Ю. Шовкопляс. – Київ, 1938. – 295 с.
1141405
  Денисюк Любов Починати з поваги до дитини : наступність при вивченні риторики в загальноосвітній школі: з досвіду роботи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  Наступність у навчанні - послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв"язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного пронесу. Досягнення наступності в шкільній практиці забезпечується методично і психологічно ...
1141406
  Барабаш Юрій Починати з регламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53
1141407
  Барабаш Юрій Починати з регламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53
1141408
  Смик Людмила Починають з експериментів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8. – ISSN 0868-9644
1141409
  Нестеров Р.В. Почините телевизор сами / Р.В. Нестеров. – Москва, 1972. – 63 с.
1141410
  Сикс А. Починить телевизор?.. Нет ничего проще! / А. Сикс. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 112 с.
1141411
  Сикс А. Починить телевизор?.. Нет ничего проще! / А. Сикс. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1970. – 112 с.
1141412
  Максимов В.И. Починки. Стихи / В.И. Максимов. – Ярославль, 1971. – 48с.
1141413
   Починок Віктор Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 411. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1141414
   Починок Віктор Якович (1915-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 389. – ISBN 978-966-439-754-1
1141415
  Подушко И.П. Починок Ивана Подушка. – Санктпетербург ; Таганрог : Изд. книгопpодавца И.П. Миpонова; СПб.: Тип. т-ва "Обществен. польза", 1871. – [3], 153 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1141416
  Лыкосова Р.И. Починок Кукуй. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1976. – 128с.
1141417
  Платонов Е.В. Почитаемые камни в православной традиции на северо-западе России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 130-144. – ISSN 0869-5415


  Христианский культ камней в России
1141418
   Почитай летом. – М, 1969. – 133с.
1141419
   Почитай летом. – Ленинград : Просвещение, 1969. – 144 с.
1141420
  Златогорская Р.Л. Почитай летом / Р.Л. Златогорская. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 128 с.
1141421
  Златогорская Р.Л. Почитай летом / Р.Л. Златогорская. – М., 1976. – 126с.
1141422
  Златогорская Р.Л. Почитай летом / Р.Л. Златогорская. – М., 1980. – 127с.
1141423
   Почитай летом : книга для чтения на нем. яз. для тех, кто окончил 6 кл. / автор-состав. Р.Л. Златогорская. – Изд. третье, дораб. – Москва : Просвещение, 1987. – 96 с.
1141424
   Почитай летом : книга для чтения на нем. яз. для тех, кто окончил 5 кл. / автор-сост. Р.Л. Златогорская. – Изд. третье, дораб. – Москва : Просвещение, 1987. – 96 с.
1141425
   Почитай летом. – М, 1989. – 93с.
1141426
   Почитай летом. – М, 1989. – 129с.
1141427
   Почитай летом : книга для четния на испанском языке для 8 класса. – М, 1990. – 128 с.
1141428
   Почитай летом. – М, 1990. – 95с.
1141429
   Почитай летом. – М, 1991. – 95с.
1141430
  Угримова Т.А. Почитай летом! / Т.А. Угримова. – М, 1977. – 103с.
1141431
  Костенко Г.Т. Почитай летом!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 6-го кл. сред. школы. / Г.Т. Костенко. – М.
Кн.1. – 1978. – 127с.
1141432
  Костенко Г.Т. Почитай летом!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 7-8-х кл. сред. школы. / Г.Т. Костенко. – М.
Кн.2. – 1980. – 111с.
1141433
  Костенко Г.Т. Почитай летом!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 9 кл. сред. школы. / Г.Т. Костенко. – М.
Кн.3. – 1981. – 128с.
1141434
   Почитай на дозвіллі. – К, 1981. – 112с.
1141435
   Почитай на дозвіллі. – К, 1989. – 129с.
1141436
   Почитай на каникулах. – Москва, 1989. – 141 с.
1141437
  Гомбоев Б.Ц. Почитание духов гор у окинских бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.69-77. – ISSN 0869-5415
1141438
  Шарая О. Почитание предков в архаической обрядности славян (на примере Пинского Полесья) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 137-140
1141439
  Шарая О. Почитание предков в архаической обрядности славян (на примере Пинского Полесья) // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 137-140. – ISBN 966-7321-42-8
1141440
  Литвин А.С. Почитание Т.Г. Шевченко в Карелии // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 128-135. – ISBN 978-5-98061-101-9
1141441
  Ганський О. Почім "чистий" кіловат? Україна встановлює нові правила у "зеленій" енергетиці, - ціни "чистої" електроенергії впадуть, але при цьому галузь залишається напрочуд привабливою для інвесторів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 6


  "Наша держава повільно, але таки переходить на цивілізовані умови гри у поновлюваній енергетиці. Вже найближчим часом мають стартувати «зелені аукціони», які, з одного боку, знизять ціни на генерацію, а з другого, - захистять численних інвесторів, які ...
1141442
  Черкасець О. Почім дипломи? // Україна молода. – Київ, 2021. – 9 липня (№ 68)


  Як змінилася вартість навчання за контрактом у вишах країни.
1141443
  Рябов С.И. Почки и обмен веществ / С.И. Рябов. – Ленинград : Наука, 1980. – 168с.
1141444
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
№ 4 (18). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141445
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 6, № 4. – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141446
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 6, № 2. – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141447
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 6, № 3. – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141448
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 7, № 1. – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141449
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 7, № 2. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141450
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 7, № 4. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141451
   Почки. Флагман нефрологии = Нирки. Флагман нефрології = Kidneys. The leadership of nephrology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2012-. – ISSN 2307-1257
Т. 7, № 3. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141452
  Ковалевский А.О. Почкование Perophora Listeri Wiegm. Заметка о строении пищеварительного канала у планарий Dendrocoela / [соч.] А. Ковалевского, 1870. – [32] с. : 5 табл. – Отд. оттиск. - Перепл. с: О планариеобразном самце бонелии / А. Ковалевский
1141453
  Соколов Б. Почнеться чи не почнеться активна війна? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 4


  Немає жодних підстав бути впевненими в тому, що Путін не перейде в наступ наприкінці листопада або в грудні.
1141454
  Сінек С. Почни з Чому = Start with Why : [як великі лідери надихають до дії кожного] / Саймон Сінек ; [пер. з англ. В. Вишенська]. – Київ : Основи, 2015. – 223 с. : іл. – Пер. за вид.: Start with Why / S. Sinek. Portfolio. Penguin, 2011. – Бібліогр. в прим.: с. 215-223. – (Світовий бестселлер). – ISBN 978-966-500-769-2
1141455
  Самойлова Е.М. Почовобразующие породы / Е.М. Самойлова. – М, 1983. – 172с.
1141456
  Маршак С.Я. Почта / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 20с.
1141457
  Маршак С.Я. Почта / С.Я. Маршак. – Москва, 1980. – 16с.
1141458
  Воляновский Л. Почта в Никогда-Никогда / Л. Воляновский. – Москва : Наука, 1976. – 261с.
1141459
  Белоусов В.Н. Почта дальних дней : [подорожная без бубенцов] : повести / В.Н. Белоусов ; послесл. А. Ланщикова ; ил. : Е. Евдокимова. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 380 с. : ил. – (Молодые писатели)
1141460
   Почта космонавтов. – М, 1970. – 119с.
1141461
  Осипов Г.О. Почта народного поэта / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 18с.
1141462
  Трофимов Р.К. Почта осени. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1963. – 48с.
1141463
  Лисянский М.С. Почта полевая / М.С. Лисянский. – М, 1963. – 107с.
1141464
  Шевченко В.Н. Почта полевая / В.Н. Шевченко. – Симферополь, 1976. – 32с.
1141465
  Щербань А.М. Почта полевая. / А.М. Щербань. – Москва, 1989. – 287с.
1141466
  Иваненко О. Почта пришла / О. Иваненко. – Свердловск : Свердлгиз, 1943. – 32 с.
1141467
  Ковальчук В.Ф. Почта прокурора / В.Ф. Ковальчук. – Ужгород, 1967. – 88с.
1141468
  Романов Б.Н. Почта с восточного побережья / Б.Н. Романов. – М., 1983. – 429с.
1141469
   Почта советского радио и телевидения. – Москва, 1968. – 132 с.
1141470
  Закс Э. Почта, телеграф, телефон в капитаистическом хозяйстве / Э. Закс. – М, 1931. – 120с.
1141471
  Максимова Е.И. Почта. Телеграф. Телефон. Пособие для студ. / Е.И. Максимова. – М.-Л., 1966. – 80с.
1141472
  Зубавин Б.М. Почтальон и король / Б.М. Зубавин. – М, 1968. – 48с.
1141473
  Хмельницкий С.И. Почтальон революции / С.И. Хмельницкий. – Л, 1964. – 80с.
1141474
  Хмельницкий С.И. Почтальон революции / С.И. Хмельницкий. – Л, 1972. – 80с.
1141475
  Мартыненко А. Почтальоны против СС = Сентябрь юбилейный // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 29 августа - 4 сентября (№ 35). – С. F 1


  1 сент. - 75 лет со дня начала Второй мировой войны. В первый день осени 1939-го в 4.45 утра гитлеровские войска перешли границу и атаковали части Войска польского. Это событие принято считать точкой отсчета начала нового глобального конфликта. Однако ...
1141476
  Каарли Калле Карлович Почти-кольца, близкие к артиновым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Каарли Калле Карлович; АН МолССР. Ин-т математики с вычислительным центром. – Кишинев, 1979. – 14л.
1141477
  Кисилев В.Ю. Почти-периодические интегральные операторы Фурье и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кисилев В.Ю.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
1141478
  Кокотов М.И. Почти-периодические решения волнового уравнения на всем протранстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Кокотов М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1141479
  Левитан Б.М. Почти-периодические функции и дифференциальные уравнения / Б.М. Левитан, В.В. Жиков. – М, 1978. – 204с.
1141480
  Горный Сергей Почти без улыбки. – Санкт-Петербург : "Новый Сатирикон", 1914. – 138 с.
1141481
   Почти библейское убийство. – М, 1991. – 128с.
1141482
  Лукьянова И. Почти болгарский царь // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 44-49


  О русском публицисте и поэте И.С. Аксакове. К 125-летию со дня смерти писателя
1141483
  Ярошевский Ефим Почти внутривенно : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 136-140. – ISSN 0130-7673
1141484
  Пирс Дж. Почти все о волнах : Пер. с англ. / Дж. Пирс. – Москва : Мир, 1976. – 176 с.
1141485
  Вишневский Д.К. Почти все о Володе / Д.К. Вишневский. – Москва, 1977. – 230с.
1141486
  Ермуратский В.В. Почти все о конденсаторах / В.В. Ермуратский, П.В. Ермуратский. – Кишинев, 1979. – 132 с.
1141487
   Почти все о любви. – М, 1991. – 128с.
1141488
  Матвеев Л.В. Почти всё о ядерном реакторе / Л.В. Матвеев, А.П. Рудик. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 239с.
1141489
  Дмитриева Н.Я. Почти все, что знаю о них / Н.Я. Дмитриева. – Москва, 1982. – 288с.
1141490
  Розен А.Г. Почти вся жизнь / А.Г. Розен. – Москва, 1968. – 96с.
1141491
  Бержадский Р.Ю. Почти вся жизнь / Р.Ю. Бержадский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 399 с. : портр.
1141492
  Бершадский Р.Ю. Почти вся жизнь : [докум. рассказы и очерки] / Рудольф Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 397с. : портр.
1141493
  Розен А.Г. Почти вся жизнь. / А.Г. Розен. – Л, 1978. – 575с.
1141494
  Яблонская Наталья Викторовна Почти геодезические отображения общих пространств аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Яблонская Наталья Викторовна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
1141495
  Скорнякова В.С. Почти геодезические поля направлений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Скорнякова В.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 8л.
1141496
  Гурьева Н.А. Почти двойные структуры на дифференцируемых многообразиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гурьева Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1977. – 12л.
1141497
  Катаев В.П. Почти дневник / В.П. Катаев. – Москва, 1962. – 542с.
1141498
  Катаев В.П. Почти дневник / В.П. Катаев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 384с.
1141499
   Почти жизнь тому назад. – М, 1985. – 64с.
1141500
  Лукьянова И. Почти иностранец // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . июль. – С. 38-45


  На первый взгляд Тютчев – один из самых милых людей в рус. лит-ре. Спокойный, образованный и остроумный. Стихи его – воплощение душевной ясности.Лишь зрелый читатель видит, что его поэзия насквозь трагична – с библейским, вселенским размахом, как Книга ...
1141501
   Почти как в жизни. – М, 1987. – 590с.
1141502
  Арутюнов С. Почти как люди : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-53. – ISSN 0012-6756
1141503
  Саймак Клиффорд Дональд Почти как люди. / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1990. – 207с.
1141504
  Крищюнайте А.Л. Почти контактные структуры и их аналоги. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Крищюнайте А.Л.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1141505
  Умбетжанов Д.У. Почти многопериодические решения дифференциальных уравнений в частных производных / Д.У. Умбетжанов. – Алма-Ата, 1979. – 210 с.
1141506
  Евтушенко Е.А. Почти напоследок / Е.А. Евтушенко. – М, 1985. – 191с.
1141507
  Абдуллаев Ч.А. Почти невероятное убийство. Игры профессионалов : повести / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 317, [2] с. – На обл. только название первого произвед. – (Авторская серия). – ISBN 978-5-17-054103-4
1141508
   Почти периодические орбиты в небесной механике. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 142 с.
1141509
  Ахметов Марат Убайдуллович Почти периодические решения и устойчивость характеристических показателей дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ахметов Марат Убайдуллович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1141510
  Ахметов Марат Убайдуллович Почти периодические решения и устойчивость характеристических показателей дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ахметов Марат Убайдуллович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 110л. – Бібліогр.:л.98-110
1141511
  Та Куанг Хай Почти периодические решения линейный дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Та Куанг Хай; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1141512
  Перестюк М.О. Почти периодические решения нелинейных импульсных систем / М.О. Перестюк, У М. Ахметов // Докл. Ан УССР. Сер. физ.- мат. и техн. науки,, 1988. – №1
1141513
  Перестюк Н.А. Почти периодические решения нелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Укр. матем. журн. ,, 1989. – №3
1141514
  Умбетжанов Д.У. Почти периодические решения эволюционных уравнений / Д.У. Умбетжанов. – Алма-Ата, 1990. – 179 с.
1141515
  Бор Г. Почти периодические функции / Г. Бор. – Москва-Ленинград, 1934. – 128с.
1141516
  Говоруха И. Почти последняя любовь / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 349, [2] с. – (Серия "Отпечатки"). – ISBN 978-617-7182-70-1
1141517
  Былов Б.Ф. Почти приводимые системы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Былов Б.Ф.; Объедин.совет.ин-тов физики, математики и вычислит.техники. – Минск, 1966. – 9л.
1141518
  Никифорович Г.В. Почти природные лекарства / Г.В. Никифорович. – Москва, 1986. – 207с.
1141519
  Добровольский В.А. Почти проективное отображение полей тяготения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Добровольский В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1141520
  Жилкин М.Ю. Почти с натуры / Михаил Жилкин. – [Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 29 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
1141521
  Никулин Ю.В. Почти серьезно... / Ю.В. Никулин. – М : Молодая гвардия, 1979. – 575 с.
1141522
  Никулин Ю.В. Почти серьезно... / Ю.В. Никулин. – 2-е изд. – М, 1982. – 575с.
1141523
  Никулин Ю.В. Почти серьезно... / Ю.В. Никулин. – 3-е изд. – М, 1987. – 575с.
1141524
  Никулин Ю.В. Почти серьезно... / Юрий Никулин. – Москва : Вагриус, 2006. – 576с., [ 32с. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0234-X
1141525
  Брагинский Э.В. Почти смешная история, и другие истории для кино, театра и для чтения тоже. / Э.В. Брагинский. – Москва, 1991. – 377с.
1141526
  Инбер В.М. Почти три года / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1946. – 295 с.
1141527
  Инбер В.М. Почти три года / В.М. Инбер. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 68 с.
1141528
  Инбер В.М. Почти три года / В.М. Инбер. – Москва, 1968. – 298с.
1141529
  Годованец Н.П. Почтительный поросенок / Н.П. Годованец. – Москва, 1969. – 80 с.
1141530
  Розит П. Почтмейстерша : рассказы / П. Розит; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 320 с.
1141531
   Почтовая карта Европейской части Российской Империи и Кавказского края. – Санкт-Петербург : Почтовый Депортамент
10 карт. – 1852. – [1], 9 c.
1141532
  Бек А.А. Почтовая проза : письма, дневники, встречи, заметки, наблюдения / А.А. Бек. – Москва : Советский писатель, 1968. – 282 с. : ил., портр.
1141533
  Воронцов И. Почтовые голуби / И. Воронцов. – Москва, 1931. – 48с.
1141534
  Прохватилов В.А. Почтовые голуби / В.А. Прохватилов. – Л., 1979. – 80с.
1141535
  Войханский Е.С. Почтовые марки Азербайджана / Е.С. Войханский. – Баку, 1971. – 52с.
1141536
  Войханский Е.С. Почтовые марки Азербайджана 1919 - 1923 гг. / Е.С. Войханский. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва, 1976. – 240с.
1141537
   Почтовые марки Демократической Республики Вьетнам. – М., 1970. – 100с.
1141538
   Почтовые марки Китайской Народной Республики. – М., 1959. – 64с.
1141539
   Почтовые марки Монгольской Народной Республики,. – М., 1964. – 80с.
1141540
   Почтовые марки Народной Республики Болгарии. – М., 1961. – 67с.
1141541
   Почтовые марки Республики Куба. – Москва, 1965. – 60 с.
1141542
   Почтовые марки Республики Куба. – М., 1979. – 238с.
1141543
   Почтовые марки Советского Союза. – Рига, 1951. – 161с.
1141544
   Почтовые марки СССР. – М., 1955. – 479с.
1141545
   Почтовые марки СССР. – М., 1958. – 623с.
1141546
   Почтовые марки СССР. – М., 1961. – 9с.
1141547
   Почтовые марки СССР. – М., 1963. – 40с.
1141548
   Почтовые марки СССР. – М., 1964. – 40с.
1141549
   Почтовые марки СССР. – М., 1965. – 48с.
1141550
   Почтовые марки СССР. – М., 1967. – 40с.
1141551
   Почтовые марки СССР. – М., 1969. – 96с.
1141552
  Притула В.В. Почтовые мяки Пятого океана / В.В. Притула. – М., 1982. – 104с.
1141553
  Шульгин П.М. Почтовые открытки 1941-1945 гг. как исторический источник // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-73. – ISSN 0869-6322
1141554
  Сашенков Е.П. Почтовые сувениры космической эры / Е.П. Сашенков. – Москва : Связь, 1969. – 304 с.
1141555
   Почтовый билет в рай. – Алма-Ата, 1990. – 14с.
1141556
  Васютков А.Г. Почтовый голубь / А.Г. Васютков. – Москва, 1983. – 62с.
1141557
  Коцебу Август фон Почтовый двор : комедия в 1 действии / сочинение Августа фон Коцебу ; пер. с нем. – Издание третие. – Санктпетербург : В типографии Департамента народнаго просвещения, 1818. – 96 с. : гравюра. – Конволют. Перепл. с: Граф Бургундский (Москва, 1802); Индейцы в Англии (Орел, 1821) / А. фон Коцебу


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1141558
  Хайрюзов В.Н. Почтовый круг / В.Н. Хайрюзов. – М., 1982. – 334с.
1141559
  Яковенко Ю.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании / Ю.И. Яковенко, В.И. Паниотто. – Киев, 1988. – 138 с.
1141560
  Мемед-Кули-Заде Почтовый ящик : рассказы / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. – Москва : Детская литература, 1966. – 158 с.
1141561
  Богданов В.В. Почувствовать себя русским : В.В. Богданов, С.В. Ларионов / В.В. Богданов, С.В. Ларионов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. – 400 с. – (Левиафан: Государство. Общество. Личность.). – ISBN 978-5-903354-95-5
1141562
  Булгакова Н. Почувствуют разницу? Студенты РГТЭУ узнают, что такое сильный вуз // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  “Рейдерским погромом вуза” названо решение Минобрнауки РФ о присоединении Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) к Российскому экономическому университету им. Г.В.Плеханова (РЭУ). РГТЭУ богат филиалами (в России и ...
1141563
   Почуй мене, Україно ! : сучасна українська публіцистика в Росії. – Уфа : Филиал ГОУ ВПО "МГОПУ имени М.А. Шолохова", 2006. – 280с.
1141564
  Топачевський А. Почуймо відгук вічності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 14 серпня (№ 17/18). – С. 22-23


  Поетичні твори Фетхуллаха Гюлена у перекладах Юрія Буряка.
1141565
  Топачевський А. Почуймо відгук вічності. Поетичні твори Фетхуллага Гюлена у перекладах Юрія Буряка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 39. – ISSN 0320-8370
1141566
  Радченко Любов Почуйте слово практика - 2 / Радченко Любов, Демиденко Олена, Тунік Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-6
1141567
  Макарський О. Почуйте тих, хто не чує // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-28
1141568
  Самойлов Юрій Почули нас в світі - в хто ми такії! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1141569
  Артюх Н. Почути весняний грім // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.6-10.


  Система уроків за творчістю М.Вінграновського. 5 кл.
1141570
  Коломієць В. Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1141571
  Коваленко О. Почути експортерів, або чому підстави відповідальності за порушення валютного законодавства потребують змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 34-35
1141572
  Малиняк Б. Почути і бути почутим. Теріторіальна громада. Як це (не) працює // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 7


  "Важливим учасником управління бюджетом територіальної громади та ключовим суб"єктом оцінювання якості бюджетного планування є безпосередньо сама територіальна громада. Від її участі у процесі планування бюджету та оцінок цього процесу залежать не лише ...
1141573
  Здоровило Т. Почути і знищити. Українські науковці створили унікальні розробки для боротьби з безпілотниками та снайперами // Україна молода. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 137). – С. 3


  "Сучасні війни потребують і сучасних технологій, адже розвиток науки й техніки не стоїть на місці. Не є винятком і російсько-українська війна на сході наших рубежів. Широкого застосування з обох сторін набули безпілотники, як розвідувальні, так і ...
1141574
  Портнов А. Почути Іншого // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 5-9


  "Волинська проблема, а точніше оцінка трагічних подій в контексті сучасних польсько-українських відносин".
1141575
  Дворецька О. Почути їхній голос. Як Україна дізнається про зниклих безвісти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 12


  "У своїй правозахисній діяльності я зіткнулася з проблемою безвісно зниклих осіб 2012 року, коли досліджувала матеріали роботи Зведеної мобільної групи російського Комітету проти катувань. Експерти цієї громадської організації працювали здебільшого в ...
1141576
  Усатенко Г. Почути себе, почути іншого / розмову вела А.Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Минулого року в Інституті філології започаткували проект "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом". Розмова з коорденатором проекту, доцентом Галиною Усатенко.
1141577
  Габер Є. Почути Стамбул. На місцевих виборах у Туреччині опозиція перемогла в трьох найбільших містах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1-2


  "Настав час прислухатися до Стамбула й Реджепу Таїпу Ердогану - беззмінному лідеру нації й очільникові правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), яка вперше за свою історію фактично програла вибори. П"ятнадцяті за останні сімнадцять років. 31 ...
1141578
   Почути, підтримати, допомогти / записала Ю. Кузьменко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Сьогодні в Україні лише ВІКНУ готує фахівців-психологів для Збройних сил України. Психічне здоров"я військових є важливим компонентом обороноздатності всієї держави. Начальниця кафедри, кандидатка психологічних наук, пані полковник Наталія Мась ...
1141579
  Тищенко К. Почути, що каже топонім // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 4-14
1141580
  Гринько Д.Г. Почуття братерства / Д.Г. Гринько. – Київ, 1962. – 90с.
1141581
  Мітрова О.В. Почуття гумору – ресурс стресоподолання працівників служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 28-31
1141582
  Носенко Е.Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру : монографія / Е.Л. Носенко, О.Б. Опихайло ; за ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Носенко Е.Л. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Освіта України, 2016. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-188. – ISBN 978-617-7241-76-7
1141583
  Ворожбит С.А. Почуття довіри як структурна складова Я-концепції особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 58-62. – (Серія : Психологічні науки)
1141584
  Москалець В.П. Почуття етнічної ідентичності особистості як фактор державотворення та розвитку громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розгорнуто тезу щодо сутності (ментальності, духовності) у психіці кожної людини, яка може розвинутися тільки як національна за формою і змістом. Розглянуто поняття "почуття етнічної ідентичності" як глибинна, емоційна основа національної ...
1141585
  Ружицька М.С. Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 345-355. – ISSN 2219-2654
1141586
  Карцев Е.М. Почуття колективізму. / Е.М. Карцев. – Х., 1973. – 50с.
1141587
  Ковальова О.Л. Почуття любові серед інших типів емоційних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 60-68
1141588
  Рибалка В. Почуття любові як чинник щасливого життя людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 51-53. – ISBN 978-617-8016-45-6
1141589
  Санакоєва Н.Д. Почуття провини - рушійна сила життєвої філософії Роксолани і Євпраксії з одноіменних романів П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 105-108. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1141590
  Уличний І.Л. Почуття провини та моральний розвиток особистості: психолого-педагогічні аспекти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1141591
  Блищик М. Почуття свободи людини та її вільність у творчості Джека Лондона // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 310-315. – ISBN 978-966-306-020-4
1141592
  Житнухіна К. Почуття страху за прийняття рішення як чинник формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 56-65. – ISSN 2307-4914
1141593
  Предко Д.Є. Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 70-77


  Розглянуто основні положення осмислення релігійних почуттів З. Фройдом. Проводиться аналіз його поглядів на процес виникнення релігії, джерелом якої є амбівалентність почуттів. Розкриваються можливості психоаналізу З. Фройда в з"ясуванні сутності ...
1141594
  Комарова Г.М. Почынок [Починок]. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко
[Ч.] 1 : Писни, думы та мpіи Галины Комаpовои (1900-1904). – 1905. – 70, [2] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1141595
  Хорошок А.А. Пошаговая герменевтика как метод феноменологической интерпретации и произведение С. Рафальского "Пролапс" // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 123-134. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1141596
  Кравченко О. Пошана святих у православній церкві // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.40-43.
1141597
   Пошана учителю : (на 70 річницю від Дня народжння Едуарда Тимофійовича Палієнка) / В. Недільченко, М. Мороховський, Ю. Силецький, В. Стецюк; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра землезнавства та геоморфології. – Київ : Геопринт, 2005. – 78с.
1141598
  Мамалига А.І. Пошановування видатного педагога і науковця А.П. Коваль / А.І. Мамалига, І.М. Забіяка // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-146


  У статті йдеться про пошанування пам"яті доктора філологічних наук, професора, першої завідувачки кафедри мови та стилістики факультету/Інституту журналістики Алли Петрівни Коваль, окреслюється коло її наукових інтересів і напрямів та узагальнюється її ...
1141599
  Дністровий А. Пошанування авантюрництва // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 25-27


  Мефодій (Методій — протопоп Ніжинський, згодом — православний єпископ, місцеблюститель Київської митрополії. Світське ім"я — Максим Филимонович. Перебуваючи у Києві, не визнавав митрополита Йосипа Тукальського; 1667 перейшов в опозицію до Москви і ...
1141600
  Лук"янчук Г. Пошанування видатного українського державника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 липня - 25 липня (№ 27/28). – С. 8


  У смт Старий Чорторийськ була відкрита меморіальна дошка відомому українському дипломатові Антону Бутейку.
1141601
  Заїка Н. Пошанування Михайла Івановича Сікорського: Музей українського рушника // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 59-62. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1141602
  Райбедюк Г. Пошанування пасіонаріїв українського народу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  27 лютого 2020 року в Інституті літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України відбулася презентація серії книжок - опублікованих щорічних пам"ятних лекцій, запроваджених у 2015 р. в Кам"янець-Подільського національному університеті на пошану його першого ...
1141603
  Бородіна С. Пошанування творчості Б.Лепкого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 104. – ISSN 0236-1477
1141604
  Бородіца Світлана Пошанування творчості В. Лепкого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 104. – ISSN 0236-1477
1141605
  Зиль Андрій Пошануємо автора гімну України : батьківська земля почула голос сина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644


  Минуло майже двадцять років, але не забувається, як бориспільці вперше в історії 1989 року відзначили 150-річчя з дня народження свого відомого земляка П.П. Чубинського. Це був не просто ювілей, а офіційне визнання й пошанування цього імені, визнання ...
1141606
  Зиль А. Пошануємо автора гімну України. Батьківська земля почула голос сина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644
1141607
  Олійник М. Пошануймо гідно пам"ять Теофіла Меленя // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 27-28
1141608
  Ємець В. Пошануймо козацьку мовну традицію! (У справі окремого писання особового займенника "ся") // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 26-30
1141609
  Лукова Н.В. Пошарова еквівалентність функцій Морса на тривимірних многовидах / Н.В. Лукова, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджується питання про існування пошарової еквівалентності функцій Морса, а також функцій Морса-Смейла, на замкнених тривимірних многовидах. We investigate the problem of the exist ensof the fiber equivalence of Morse Junctions and Morse-Smale ...
1141610
  Барабанов Н.В. Пошел мальчишка на войну : повести, рассказы ; Камень у крыльца : Рассказы / Вячеслав Кузнецов ; Козодой : Рассказы : [Для сред. шк. возраста] / Виктор Зайцев : [К сб. в целом: / Худож. В. В. Арлашин / Николай Барабанов. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1987. – 310 с.
1141611
  Кондракова Т. Пошел по этапам. Мониторинг эффективности вузов добрался до новой стадии // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 сентября (№ 38). – С. 6


  Завершился первый этап очередного мониторинга эффективности российских вузов - сбор первичных статистических данных. Опубликовать результаты их анализа Минобрнауки намерено в середине ноября. Затем, после заседаний рабочих групп, Межведомственная ...
1141612
  Самійленко М.О. Пошерхом крила : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1993. – 197 с.
1141613
  Самійленко М.О. Пошерхом крила : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
1141614
  Кузнецов А. Пошехонская новь / А. Кузнецов. – Ярославль, 1945. – 172с.
1141615
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1984. – 575с.
1141616
  Салтыков М.Е. Пошехонская старина. / М.Е. Салтыков. – Москва, 1934. – 433с.
1141617
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1935. – 614с.
1141618
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Харьков-Одесса, 1935. – 167с.
1141619
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1950. – 551с.
1141620
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1951. – 543 с.
1141621
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1954. – 536с.
1141622
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1975. – 519с.
1141623
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1980. – 575с.
1141624
  Салтыков-Щедрин Пошехонская старина. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1980. – 527с.
1141625
  Салтыков-Щедрин Пошехонская сторона. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1948. – 87с.
1141626
  Салтыков-Щедрин Пошехонская сторона. / Салтыков-Щедрин. – Ленинград, 1948. – 563с.
1141627
  Ракитин Н.С. Пошехонье-Володарск. / Н.С. Ракитин. – Ярославль, 1949. – 144с.
1141628
  Кропивницький М.Л. Пошились у дурні / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1941. – 100с.
1141629
  Зайцев С.В. Поширені й непоширені заперечення / С.В. Зайцев, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 141-145. – ISBN 978-966-285-302-5
1141630
   Поширеність артеріальної гіпертензії та лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією у клінічній практиці: перехресне спостережне дослідження в п"яти країнах поза межами Європейського Союзу / S. Ragot, M. Beneteau, Guillou-Bonnici, D. Herpin // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 35-48. – ISSN 2224-1485
1141631
  Бичков М.А. Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень / М.А. Бичков, М.М. Яхницька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 38-43. – ISSN 1811-2471
1141632
  Ільницька Т.Ю. Поширеність гіперкінетичного розладу серед учасників антитерористичної операції на Сході України: соціодемографічні характеристики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 96-99. – ISSN 2410-7484
1141633
   Поширеність і шкідливість стовбурових комах у незімкнених культурах сосни звичайної у Придонецьких борах залежно від лісорослинних умов / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова, Л.М. Коваль, А.І. Кочетова, С.О. Єрошенко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 177-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1141634
   Поширеність маркерів інфікування SARS-CoV-2 серед мешканців Київської області на початку епідемії COVID-19 - результати першого в Україні сероепідеміологічного дослідження / В.І. Задорожна, Т.А. Сергеєва, О.В. Максименок, С.В. Протас, Г.М. Гринчук, Н.С. Родина // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 118-132. – ISSN 2413-7944
1141635
  Сміян С.І. Поширеність морфофункціонального ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 17-20. – ISSN 1681-276Х


  "...Представлено результати проведеного обстеження 86 хворих на РА з метою виявлення морфофунціональних змін печінки за допомогою оцінювання клінічних симптомів, лабораторних та інструментальних методів. Порівняльний аналіз функціонального стану ...
1141636
   Поширеність паління серед студентів-медиків / Н.Д. Корольова, В.В. Чорна, Н.І. Гуменюк, В.Ю. Ангельська, С.С. Хлєстова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1141637
  Горін М.О. Поширеність природних дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов Лівобережного Лісостепу / М.О. Горін, М.М. Діденко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 252-261 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260-261. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1141638
  Марков Ю.І. Поширеність психоактивних речовин як анестезіологічна проблема / Ю.І. Марков, О.А. Лоскутов, В.О. Поліщук // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 49-57. – ISSN 2224-0586
1141639
  Юрценюк О.С. Поширеність та комплексне лікування невротичних, повязаних зі стресом та соматоформних розладів у студентів різних курсів та спеціальностей навчання // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 13. – С. 49-54. – ISSN 2312-5675
1141640
  Вадзюк С.Н. Поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку / С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата, О.Л. Михалюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 24-28. – ISSN 1681-2786
1141641
  Бородай В.В. Поширеність та розвиток основних хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) в Україні / В.В. Бородай, А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1141642
  Веропотвелян М.П. Поширеність та спектр хромосомних аномалій серед подружніх пар із ранніми репродуктивними втратами / М.П. Веропотвелян, Л.Г. Шаповаленко, О.С. Саваровська // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 54-60. – ISSN 2309-4117
1141643
  Богомолець О.В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій / О.В. Богомолець, І.Я. Пінчук, Ладик-Бризгалова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 11-15. – ISSN 2410-7484
1141644
  Абдулоєва О. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку "Пирятинський" / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-201. – (Серія біологічна ; вип. 69). – ISSN 0206-5657


  У роботі висвітлюється ступінь розповсюдження інвазій чужинних рослин у рослинному покриві національного природного парку "Пирятинський". Наведені показники частоти трапляння та рясності, типи оселищ і класи рослинності, уражені фітоінвазіями 34 видів ...
1141645
  Багдай Тетяна Поширення Cuprinus carpio I.. як біоіндикатора водних екосистем та в аквакультурі / Багдай Тетяна, Дидів Андрій, Качмар Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1141646
  Мудрак Т.П. Поширення x-вірусу кактусів у ботанічних садах України / Т.П. Мудрак, Т.А. Компанець, Г.В. Коротєєва // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 56-57
1141647
  Дюканова Н.М. Поширення абревіатур в англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 203-206. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1141648
  Шульга Володимир Миколайович Поширення акустоелектричних хвиль в п"єзоелектричних циліндрах. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Шульга Володимир Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 166л. – Бібліогр.:л.153-166
1141649
  Шульга В.М. Поширення акустоелектричних хвиль в п"єзоелектричних циліндрах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Шульга В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1141650
  Тищенко М.Г. Поширення альфвенових хвиль та перенесення енергії поперек магнітних поверхонь у тороїдальній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Тищенко Маргарита Германівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1141651
  Халавка М. Поширення атомних технологій в 1950-1960-х роках // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 495-499. – ISBN 978-966-171-90295
1141652
  Бойко А.А. Поширення бактеріозів індукованих Erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів Полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом / А.А. Бойко, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1141653
   Поширення бору в породах анортозит-гранітної формації Українського щита. / В.Ф. Грінченко, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачний // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія., 1983. – №2
1141654
  Воткальчук К.А. Поширення в Україні Botrychium matricarioides (ophioglossaceae) / К.А. Воткальчук, Я.П. Санісло, О.О. Безсмертна // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 6. – С. 723-727. – ISSN 0372-4123
1141655
  Безсмертна О.О. Поширення в Україні Botrychium multifidum (ophioglossaceae) / О.О. Безсмертна, В.П. Гелюта // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 6. – С. 792-795. – ISSN 0372-4123
1141656
   Поширення в Україні папороті Salvinia natans (Salviniaceae, Polypodiopsida), включеної до Червоної книги України / О.О. Безсмертна, В.П. Гелюта, І.М. Данилик, Г.О. Казарінова, О.О. Орлов, М.А. Янюк, А.І. Бабицький, І.А. Коротченко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 77, № 3. – С. 173-188. – ISSN 0372-4123
1141657
  Борисенко Л. Поширення весняних ефемероїдів у межах Київської області / Л. Борисенко, М. Перегрим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати вивчення географічного поширення 34 видів весняних ефемероїдів природної флори Київської області. Складені відповідні картосхеми та встановлені закономірності у їх поширенні у межах регіону. В статье приведены результаты ...
1141658
  Перегрим О.М. Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні / О.М. Перегрим, М.М. Перегрим // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 573-580. – ISSN 0372-4123
1141659
  Подобайло А.В. Поширення видри річкової (Lutra lutra) в Національному природному парку "Пирятинський" // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 128-130. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
1141660
   Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області / О. Бояльська, А. Бойко, І. Киричук, О. Шпита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння епідемічної ситуації на грип у епідемічних сезонах 2009-2010 рр. та 2010-2011 рр. Показано, що у структурі штамів вірусів грипу виявлених методом ПЛР у реальному часі домінуючим збудником є вірус грипу А (H1N1) пандемічний: у ...
1141661
  Скиданова А.В. Поширення воєнно-історичних знань у закладах вищої військової освіти: між традиціями та новаціями / А.В. Скиданова, І.А. Нікіфоров // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 50-54. – ISSN 2618-1614
1141662
  Вознюк Є. Поширення впливу мексиканських картелів засобами інформаційних технологій і пропаганди // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 35-41. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1141663
  Андреєва О.Ю. Поширення всихання насаджень сосни звичайної у ДП "Коростишівське ЛГ" / О.Ю. Андреєва, А.Ф. Гойчук // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С.148-154 : рис. – Бібліогр.: с. 152-153. – ISSN 0459-1216
1141664
  Гончаренко Н.М. Поширення діалектико-матеріалістичних принципів мічурінської біології у зарубіжних країнах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1141665
  Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 115 л. – Бібліогр.: л. 103-115
1141666
  Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запрошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 23 назви
1141667
  Булана М.О. Поширення звукового імпульсного сигналу з багатомодовою просторовою структурою у плоскопаралельному хвилеводі / М.О. Булана, В.Т. Маципура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз особливостей поширення звукового імпульсного сигналу у плоскому регулярному хвилеводі з ідеальними межами. В якості вихідного сигналу вибрана модель сигналу у вигляді періодичної у часі послідовності відрізків синусоїди. Розглянуто ...
1141668
  Вавринів Л. Поширення злочинності серед молоді як наслідок економічних і соціальних процесів, що відбуваються у регіоні (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1141669
  Пашкова В. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в досягнення цілі сталого розвитку ООН // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 8-10
1141670
  Чирков О. Поширення знань про місце України на світовій історичній осі XV - XIX століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 184-197
1141671
  Левитський С.М. Поширення і відбивання ЛЧМ - імпульсів у неоднорідній іоносферній плазмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При проходженні радіоімпульсів з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ -імпульсів) у неоднорідній іоносферній плазмі ці імпульси за рахунок дисперсійних властивостей плазми деформуються і можуть навіть зазнавати на певній висоті повну компресію. Компресію ...
1141672
  Тиханович Є.Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тиханович Євген Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 256 арк. – Додатки: арк. 211-256. – Бібліогр.: арк. 192-210
1141673
  Тиханович Є.Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тиханович Євген Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1141674
  Марченко А.Б. Поширення і розвиток борошнистої роси троянд (Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosae Woronich.) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистеми Лісостепу України // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 160-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2310-9270
1141675
  Черненко Т.В. Поширення ідеї сепаратизму в Україні як інструмент посилення загрози національній безпеці України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 55-57
1141676
  Мойсієнко В.М. Поширення ідей лібералізму в українській політичній думці та суспільному русі другої половини XIX - початку XX ст // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 62-67. – (Серія "Історичні науки")


  Ліберальний напрямок в українській суспільній думці пропонували М. Драгоманов, Б.Кістяківський, М. Туган-Барановський та ін.
1141677
  Рабінович Я.Й. Поширення ідей наукового соціалізму в Східній Галичині та їх вплив на розвиток класової борьби : 09.00.02 : Дис. ... канд. іст. наук / Рабінович Я.Й. ; КДУ. – Київ, 1972. – 220 л. – Бібліогр. : л. 201-219
1141678
  Полинцева О.П. Поширення ідей толерантності в полікультурному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема толерантності в полікультурному суспільстві, зокрема важливість та необхідність толерантної позиції. This article is about problem of tolerance in policultural society and importance and necessity of tolerant position.
1141679
  Лиман І.І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування / Ігор Лиман, Софія Подколзіна ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Іст. урбаністики, Бердян. гімназія №1 "Надія". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2015. – 116, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2261-96-7
1141680
  Балан О.В. Поширення імпульсу вздовж системи пружних куль / О.В. Балан, О.Г. Куценко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача про поширення імпульсу вздовж ланцюга однакових пружних куль. Знайдена залежність швидкості імпульсу від початкової швидкості крайньої кулі. Проаналізовано вплив підвісу на рух системи.
1141681
  Богданович Л.М. Поширення інноваційних технологій з підготовки школярів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-14
1141682
  Онишко Л. Поширення інформації про Голодомор 1932 - 1933 років у радянський період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 28-34
1141683
  Онишко Л. Поширення інформації про Голодомор в незалежній Україні: іміджеві втрати // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 193-197. – ISBN 978-617-7122-39-4
1141684
  Беззуб І. Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 707-726. – ISSN 2224-9516
1141685
  Більський Б.І. Поширення капустяних довгоносиків на Київщині в 1923 році / Б.І. Більський ; УСРР, Наркомзем. Київське Губземуправління. Станція захисту рослин від шкідників. – Київ : [б. в.], 1924. – 11 с.
1141686
   Поширення кизильників в умовах гряди Кременецьких гір / М. Кубінський, Г. Гревцова, С. Віхорчук, Л. Кубінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження природних місць зростання видів роду Cotoneaster (Medic.) С. Bauchin в умовах гряди Кременецьких гір. Вперше констатовано на г. Дівочі Скелі наявність C. іntegerrimus. Відмічено зменшення чисельності кизильників в популяціях через ...
1141687
  Кліменко О.М. Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства / О.М. Кліменко, М.А. Мащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 51-55. – ISSN 2222-4459
1141688
  Баськов Р.А. Поширення лазерного випромінювання у турбулентній атмосфері : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Баськов Роман Анатолійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1141689
  Кісіль І. Поширення магдебурзького права містам Лівобережної України (кінець XVI – перша половина XVII століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 51-56
1141690
  Ушатенко В. Поширення магдебурзького права на Україні та наслідки його формування для сучасної моделі місцевого самоврядування // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 206-209. – ISBN 978-966-301-169-1
1141691
  Іванов-Потьомкін Поширення марксизму і перші марксистські організаціі на Україні / Іванов-Потьомкін. – Київ, 1961. – 132 с.
1141692
  Юрченко О.Т. Поширення марксизму і соціал-демократичні організації на Україні (80-90-і рр. ХІХ ст.) : (80-90-і роки XIX століття) / О.Т. Юрченко, М.В. Демченко. – Київ : Політвидав України, 1983. – 182 с.
1141693
  Демченко М.В. Поширення марксизму студентською та учнівською молоддю Києва в першій половині 90-х років ХІХ століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 20-28. – (Історія ; вип. 19)
1141694
  Волянюк М.М. Поширення марксистсько-ленінських ідей на Західній Україні / М.М. Волянюк, В.Ю. Маланчук. – Львов, 1960. – 232с.
1141695
  Ордуханов С.А. Поширення марновірств як наслідок секулярізації суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 163-165
1141696
  Каптаренко О.К. Поширення межі розповсюдження "карпатської ріни" у Вінницької окрузі / О. Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 17-26 с.
1141697
  Нетробчук І.М. Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні / І.М. Нетробчук, І.В. Самолюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
1141698
  Лаврик О. Поширення млинів на Порбужжі та їх вплив на трансформацію річища і заплави Південного Бугу // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 35-42. – ISBN 978-966-07-0845-7
1141699
  Теплюк В.С. Поширення мошок (Diptera, Simuliidae) на території Волинського Полісся / В.С. Теплюк, А.М. Теплюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 163-167 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1141700
  Чухліб Т. Поширення назви "Україна" в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1141701
  Кваша Р.С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 331-342. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1141702
  Кваша Р.С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 331-342. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1141703
  Якібчук Н. Поширення неправдивих відомостей як підстава виникнення права на захист від недобросовісної інформації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.327-333. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1141704
  Семків М.Я. Поширення нормальних SH-хвиль у хвилеводі з розрізом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз дифракції нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини. Побудовано аналітичний розв"язок задачі. Обчислено коефіцієнт відбиття нормальних SH-хвиль на межі утворення розрізу та коефіцієнти проникнення нормальних SH-хвиль на межі ...
1141705
  Семків М.Я. Поширення нормальних SH-хвиль у хвилеводі з розрізом скінченної довжини // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 67-69
1141706
  Пфейффер Г.В. Поширення обсягу застосування Гамбургерового способу інтегрування системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій = Elargissement du domaine de lбpplication du procede de M/ Hamburger dпntegration du systeme d"quations lineaires aux derivees partielles du premier ordre a plusieurs fonctions inconneues : Докладено 1-ІІ-1929 р. / [доп.] акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] р.
1141707
  Усцький І.М. Поширення патологічних процесів у лісах України за період 1991–2009 рр / І.М. Усцький, С.І. Мусієнко, П.А. Никитюк // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 193-203. – ISSN 0459-1216
1141708
  Несіна Н. Поширення пізньосерпухівських біогермів у південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину (за результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення геолого-геофізичних матеріалів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою статті є демонстрація застосування сейсмофаціального аналізу в комплексі з даними геофізичного дослідження свердловин для картування фаціальних зон та реконструкції обстановок седиментації в пізньосерпуховський час. На основі сейсмофаціального ...
1141709
  Ольховський Є.О. Поширення поверхневих електромагнітних хвиль уздовж границі розподілу періодичних структур : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Ольховський Є.О.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1141710
  Брайчевський Ю. Поширення політики популізму в демократичних країнах Заходу: суспільно-географічний аналіз виборів президента США 2016 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 144-151. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Роботу присвячено суспільно-географічному аналізу виборів президента США 2016 р. як індикативному прикладу поширення радикальних популістських ідеологій у західних демократіях. На основі аналізу електоральної ситуації у США у роботі стверджується, що ...
1141711
  Брайчевський Ю.С. Поширення політики популізму та зміни ідеологічного простору у країнах Європи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 52-59. – ISSN 2308-135X
1141712
  Крикун М. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 68-90
1141713
  Школьна Л.С. Поширення попелиць в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх кормові рослини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено дані поширення в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх кормові рослини та рівень пошкодження рослин попелицями.
1141714
  Сливенко В.А. Поширення посадової злочинності серед співробітників ВУНК у 1919-1922 pp. (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 66-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1141715
  Тишкевич Б.І. Поширення радянських ойконімів у регіональному аспекті: методичні підходи до вивчення та внутрішньорегіональні відмінності на матеріалах Чернігівської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 215-218
1141716
  Вадзюк С. Поширення респіраторних вірусних інфекцій в Україні в умовах глобального потепління / С. Вадзюк, В. Тимошів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 21-24 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1141717
  Борис І.І. Поширення реформації на теренах Списького комітату в XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 59-65. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1141718
   Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України: тенденції та наслідки. Результати та аналіз опитування громадської думки : Результати та аналіз опитування громадської думки. – Київ : Граффіті Груп, 2002. – 100с. – ISBN 966-7825-63-9
1141719
  Коржик В.П. Поширення селитебних геокомлексів Чернівецької області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1141720
  Власов О.М. Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.20 / Власов О.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1141721
  Губанова Т. Поширення стандартів доступності закону на правові висновки Верховного Суду та шляхи адаптації до цього правової інформаційної інфраструктури // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 : Доктрина інформаційного права (продовження). – С. 21-33. – ISSN 1026-9932
1141722
  Герасименко С. Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Досліджено шляхи вирішення проблем, пов"язаних з наданням можливості населенню отримувати зрозумілу статистичну інформацію про ефективність управління соціально-економічним розвитком, що в першу чергу обумовлює рівень життя населення. Звернуто увагу на ...
1141723
  Чикайло Ю.І. Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів - Краковець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 269-276 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1141724
  Величко Л.Ю. Поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-63-7
1141725
  Кушнір Н. Поширення та вікові спектри ценопопуляцій Crocus speciosus Bieb. (Iridaceae) в Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 139-141. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчено поширення, еколого-ценотичні умови та структура ценопопуляцій рідкісного виду Crocus speciosus Bieb. (Iridaceae) у природних умовах Криму. The distribution, ecological and coenotical conditions of habitats and the structure of the populations ...
1141726
  Старовойтова М. Поширення та еколого-ценотична характеристика видів Egeria densa Planhon та Elodea nutallii (Plantch.) у водоймах басейну річки Сули // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведення виїздних експедиційних досліджень з метою вивчення видового складу вищої водної рослинності річки Сули і її приток було вивчено поширення та еколого-ценотичну характеристику видів Egeria densa Planhon та Elodea nutallii ...
1141727
   Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти : посібник для державних службовців / Алексєєв Є.А. [та ін.] ; Міжнар. благодійна орг "Екологія-Право-Людина" ;[за заг. ред. Петріва А.Л.]. – Львів : ЕПЛ, 2010. – 56 с.
1141728
  Чорний М.Г. Поширення та особливості екології ківсяка Leptoiulus. proxivus (Nem.) (Diplopoda.julidae) у зоні Лісостепу України : біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1141729
  Заїка В.К. Поширення та ріст модрини європейської в умовах Кременецького горбогір"я / В.К. Заїка, Е.І. Керімов, Р.С. Іваницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1141730
  Федотова Н. Поширення танцю контемпорарі в Україні // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 2226-0285


  Дослідження проведено завдяки використанню історико-хронологічного та біографічного методів, а також методу стилістичного аналізу. Наукова новизна. Вперше систематизовано відомості щодо танцю контемпорарі в Україні та виявлено особливості його ...
1141731
  Пилипчук О.Г. Поширення творів В.І. Леніна за кордоном в період реакції та нового революційного піднесення / О.Г. Пилипчук, Л.В. Тимошенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється боротьба В. І. Леніна, більшовиків проти опортуністичних елементів у партії та її відображення у ленінських працях, що публікувалися за кордоном в органах соціалістичної преси.
1141732
  Єлгондиєв К.К. Поширення тепла в прямокутній пластинці з імпульсним впливом / К.К. Єлгондиєв, М.М. Пільтяй, Л.В. Хомченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано функцію, яка описує процес поширення тепла в прямокутній тонкій однорідній пластинці, що знаходиться під впливом імпульсних точкових джерел тепла.
1141733
  Політова А.С. Поширення торгівлі людьми в умовах збройного конфлікту в Україні // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 191-193. – ISBN 978-617-8034-4
1141734
  Радомський І. Поширення трапецій осокорівського типу на території Східної Європи у пізньому палеоліті // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 18-20
1141735
  Зражевський Г.М. Поширення тріщин III форми руйнування по викривлених траєкторіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 119-121. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  За методом мікроскопа знайдено однорідний розв"язок задачі про поширення тріщини антиплоскої форми руйнування вздовж криволінійної траєкторії, що слабо відхиляється від прямолінійної. Для конформного відображення області на півплощину використовується ...
1141736
  Анісімов І.О. Поширення фотоелектричного збудження у P-N переходах з великою площею / І.О. Анісімов, С.О. Колєнов, С.В. Литвиненко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 291-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається поширення наведеного фотоелектричного збудження в залежності від розподілених параметрів p-n переходу, частоти модуляції сигналу, коли місця первинної фотогенерації сигналу і його вимірювання просторово розділені. Показано, що цей процес ...
1141737
  Куценко А.Г. Поширення хвиль в балках, закріплених періодичним чином // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджується поширення хвиль в балках з різними умовами закріплення. Для кожного випадку закріплення знайдено залежність мультиплікатора від частоти хвилі, що дало змогу визначити смуги пропускання відповідної механічної системи.
1141738
  Маципура В.Т. Поширення хвиль в криволінійному хвилеводі / В.Т. Маципура, І.В. Вовк, О.О. Трунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 192-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто поширення звукової хвилі в криволінійному хвилеводі. Визначені дисперсійні співвідношення для хвилеводу з жорсткими і м"якими межами. Побудовані частотні залежності фазових та групових швидкостей мод криволінійного хвилеводу. ...
1141739
  Шульга Н.Д. Поширення хвиль в шаруватих композитах з міжфазними недосконалостями. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шульга Н.Д.; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
1141740
  Куценко Анастасія Григорівна Поширення хвиль згину в періодично структурованих пружних системах : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.02.04 / Куценко Анастасія Григорівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 164 л. + Додаток: л.142 - 164. – Бібліогр.: 133 - 142
1141741
  Куценко А.Г. Поширення хвиль згину вздовж періодичних ланцюгових систем платівок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі продовжено дослідження поширення хвиль в пружних періодичних системах, розпочате в роботі [3]. Розглянуто задача про поширення хвилі згину в періодично структурованому ланцюгу платівок. Для кожного випадку закріплення знайдено залежність ...
1141742
  Куценко Анастасія Григорівна Поширення хвиль згіну в періодично структурованих пружних системах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.02.04 / Куценко А.Г.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1141743
  Трунов О.О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк.. – Бібліогр.: арк. 100-112
1141744
  Трунов О.О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1141745
  Пир"єв Ю.О. Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв"язаності фізико-механічних полів / Ю.О. Пир"єв; Львівський держ.ун-т ім.І.Я.Франка. – Львів : Світ, 1998. – 204 с. – Бібліогр.С.189-203. – ISBN 5777309488
1141746
  Корнус О.Г. Поширення хвороб серед населення Сумської області та осбливості їх картографування / О.Г. Корнус, В.Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1141747
  Гордієнко Д. Поширення християнства на руських землях у другій половині IX - першій половині X ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 19-28. – ISBN 966-7379-92-11
1141748
  Кучмай К.С. Поширення християнських віроповчальних текстів на території Київської митрополії у XVII столітті (на материалах книжкових колекцій Наукової бібліотеки імені Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається поширення видань християнської писемності у 17 ст. на території Київської Митрополії. The article reads about spreading of Christian writing editions in the 17th century on the territory of Kyiv Metropolitanate.
1141749
  Борисова В.Л. Поширення ясена звичайного у лісових насадженнях лісостепової частини Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1141750
  Тупіков А.І. Поширення, екологія та морфологія візерункового полоза в Україні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Тупіков Андрій Ігорович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1141751
  Стельмах С.М. Поширення, класифікація угідь, чисельність та використання ресурсів куниці лісової у Львівській області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 194-202 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISSN 0459-1216
1141752
  Шулікін Д. Поширювати у світі наративи Української Формули Миру // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 19/20). – С. 5


  Утвердження справедливого миру на засадах Української Формули Миру, спільна діяльність в інформаційному просторі і створення Українсько-Польської фундації миру. Ці та інші кроки передбачає Угода про співробітництво між громадською організацією ...
1141753
  Воробець О.Д. Поширювачі семантичної моделі речення через призму теорії словесності О.О. Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 51-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1141754
  Бєліков С. Поширюйте досвід філімонівської бригади : лава, що працює безперервно / Бєліков С. ; за ред. Укрбюро ІТС гірників. – Харків : Український робочий, 1931. – 39 с.
1141755
  Лондон Д. Пошитий у дурні / Д. Лондон. – К, 1927. – 334с.
1141756
  Лондон Д. Пошитий у дурні / Д. Лондон. – К, 1927. – 142с.
1141757
  Григор"єва Леся Пошито з глини : краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 130-135
1141758
  Лисун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Лисун Дмитро Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1141759
  Маркін В. Пошкодження майна: окремі нотатки щодо судової практики ВС // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 24-25
1141760
  Ліндеман В І. Пошкодження та хвороби цукрового буряка / В І. Ліндеман, . – К., 1931. – 31с.
1141761
   Пошкодження та хвороби цукрового буряка / Ліндеман І. В. – К., 1931. – с.
1141762
  Багіров С.Р. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів у сфері повітряного транспорту: науково-практичний коментар статті 277 КК України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 5-11. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1141763
  Масло О.М. Пошкоджуваність і граничний стан металевих матеріалів в умовах пластичного деформування при різних видах механічного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Масло Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1141764
  Подолян М. Пошли мені святеє слово... // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-13. – (Журналістика ; Вип. 5)
1141765
  Горлач Л. Пошли нам, доле... // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 72-73. – ISSN 0130-321Х
1141766
  Александров А.М. Пошлины и налоги на обращение / А.М. Александров. – Ленинград : Госфиниздат СССР, 1929. – 135 с. – (Библиотека финансовых знаний)
1141767
  Шорор В.Я. Пошлите меня в разведку / В.Я. Шорор. – Москва : Современник, 1983. – 272с. – (Новинки Современника)
1141768
  Бабенко О.А. ПОШЛОСТЬ - персональная эстетическая категория В.В. Набокова (на материале комедии "Событие") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 186-194
1141769
  Іваненко О.Д. Пошта прийшла / О.Д. Іваненко, 1943. – 40 с.
1141770
  Пиріг Л. Поштова марка - про Україну у світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 109-114
1141771
  Сухоліт Н. Поштова марка як репрезентант України у світі // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 92-93. – ISSN 0130-1799
1141772
  Костенко Ірина Поштова площа // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 46 (95). – С. 34-35
1141773
  Рутковська Ольга Поштова площа вимагає музею // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1141774
  Красюк М.І. Поштова скринька, до запитання : драматична поема / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1985. – 71 с.
1141775
  Зборовський Анатолій Поштова шевченкіана Володимира Яцюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 14. – ISSN 0868-9644


  В. Яцюк - автор багатьох шевченкознавчих книг і статей
1141776
   Поштовий аукціон // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 23-29. – ISSN 1811-542X
1141777
  Говоровський А.В. Поштовий зв"язок України в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Говоровський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1141778
  Храбровицький Д.Я. Поштовий роман. / Д.Я. Храбровицький. – Київ : Мистецтво, 1970. – 102 с.
1141779
  Кияшко Г.Г. Поштовий фургон / Г.Г. Кияшко. – Київ : Веселка, 1978. – 166 с.
1141780
  Чигринець А. Поштові марки України: 1918-1943 = Timbres - poste de l"Ukraine : історія, короткий опис та клясифікація / Андрій Чигринець. – Брюссель : Editions de la S.A. Cominso, 1948. – 45, [1] с., III арк. : іл. – Розгорнутий тит.арк. фр., укр. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520266 напис: На добрий спомин моєму другови Пану Мартинюкови філателістови дарую цю брошурку у січни 1948 року. Осип Кочан. Goliet Illinois U.S.A.
1141781
  Шуляк М. Поштові опитування: практика використання в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 10-13. – ISSN 1606-3732
1141782
  Талер Р. Поштовх = Nudge : як допомогти людям зробити правильний вибір / Річард Талер, Кас Санстейн ; пер. з англ. Ольга Захарченко. – Київ : Наш формат, 2017. – 311, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: New Hawen ; London : Yale University Press, 2008. – Бібліогр.: с. 281-304. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7388-65-3


  У пр. №1718623 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1141783
  Валовой Д.В. Пошук / Д.В. Валовой. – Київ, 1985. – 302с.
1141784
  Новожилов Д.О. Пошук Ca2+-залежних протеїнкіназ, зв"язаних з мікротрубочками рослин, та з"ясування їх ролі у фосфорилюванні тубуліну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11. / Новожилов Дмитро Олегович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 5 назв
1141785
  Кулаков І.С. Пошук D[верхній індекс 0]-мезонів у експерименті СВМ / І.С. Кулаков, Ю.О. Васильєв, І.В. Кисіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  D[верхній індекс 0]-мезони містять чарівний кварк та утворюються за умов максимальної баріонної густини при зіткненнях важких іонів. Ці частинки несуть інформацію стосовно малодосліджених ділянок фазової діаграми сильно взаємодіючої матерії, вивчення ...
1141786
  Гурмач В.В. Пошук in Silico лігандів для доменів SH2 : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Гурмач Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 114-135
1141787
  Гурмач В.В. Пошук in Silico лігандів для доменів SH2 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Гурмач Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1141788
  Женченко М.І. Пошук авторів та формування авторського середовища як складник підготовчого етапу видавничого процесу (на прикладі діяльності українських видавництв юридичного профілю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 63-66


  На прикладі діяльності українських видавництв юридичного профілю розглянуто особливості формування авторського середовища видавництва у сучасних ринкових умовах. In the article on the example of activity of the Ukrainian publishing houses of legal ...
1141789
  Іванченко О.В. Пошук авторського оригіналу як чинник ефективності роботи видавництва (на прикладі видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 74-78


  У статті проаналізовано вплив добору авторського оригіналу та роботи над ним редактора на ефективність видавничої діяльності на прикладі досвіду Національного видавництва дитячої літератури "Веселка". The article is devoted to the activity of National ...
1141790
  Олешко Т. Пошук альтернативних шляхів забезпечення економічної стабільності авіакомпаній / Т. Олешко, О. Марусич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-75. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні шляхи забезпечення економічної стабільності авіакомпанії та мінімізації ризиків, пов"язаних з волантильністю цін на нафту. Досліджено зміни в паливній ефективності літаків. В статье рассмотрены основные пути обеспечения ...
1141791
  Скопцов К. Пошук альтернативної стратегії для морського торговельного порту "Південний" // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 140-147. – ISBN 978-617-7768-14-1
1141792
  Гасюк О. Пошук античного порту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Про роботу підводної археологічної експедиції науково-навчального центру підводної археології Київського університету ім. Тараса Шевченка в бухті Коктебеля. Є фото.
1141793
  Кеннет Х. Пошук балансу: хасиди, стародавній фанатизм і назореї // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-17. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1141794
  Ткаченко П.В. Пошук біологічно активних речовин в ряду модифікованих похідних 3(5)-амінопіразолу : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Ткаченко П.В.; Ткаченка Павло Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1141795
  Фігурний Юрій Пошук витоків українського етносу : [рецензія] / Фігурний Юрій, Висовень Оксана // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 317-318
1141796
  Давлєтов О.Р. Пошук відповіді на запитання "Чому я став нацистом?": маловідомі матеріали соціологічного опитування 1934 р. на теренах Третього Райху // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – С. 269-275. – ISSN 2617-9113


  Огляд збірки: "Warum ich nazi wurde" – biogramme fruher nationalsozialisten. Die einzigarten sammlung des Theodor Abel / Wieland Giebel. B. Berlin Story Verlag, 2018. 930 s.
1141797
  Гнатик Р. Пошук галактичних джерел триплету космічних променів з енергіями понад 1020 еВ / Р. Гнатик, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Серед зареєстрованих космічних променів гранично високих енергій (КПГВЕ, E>1020 еВ) виділяється триплет подій в крузі радіуса 40 в області Галактичного центру. Із застосуванням методу зворотнього розрахунку траєкторій КПГВЕ в магнітному полі Галактики ...
1141798
  Кириленко Т.С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід) : Монографія / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 100 с. – ISBN 966-594-570-Х
1141799
  Машарова Я.В. Пошук гармонії: Людина і природа в сучас. рад. прозі / Я.В. Машарова. – К, 1990. – 182с.
1141800
  Андрущенко Т.А. Пошук генетичних маркерів розвитку бронхолегеневої патології - вивчення поліморфізму MLH1 (rs1799977)репарації "невідповідностей"ДНК / Т.А. Андрущенко, С.В. Гончаренко, В.Є. Досенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1141801
  Козерецька І. Пошук генів-кандидатів нової мутації curld-like у Drosophila virilis / І. Козерецька, В. Костогриз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-96. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено пошук генів-кандидатів, які відповідають за планарність крила у Drosophila virilis з використанням геном них послідовностей Drosophila melanogaster. Встановлено нуклеотидну послідовність у геномі Drosophila melanogaster, яка міститьнової ...
1141802
  Гай-Нижник Пошук державної моделі УНР: ідея та крах "трудового принципу" (грудень 1918 - липень 1919 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 79-97. – ISSN 0130-5247
1141803
  Гнатик Р.Б. Пошук джерел космічних променів з енергіями понад 1020 еВ // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 1 (187). – С. 3-20. – ISSN 0233-7665
1141804
  Гнатик Р.Б. Пошук джерел космічних променів надвисоких енергії з енергіями више 10 [...] eB // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 44
1141805
  Петрусь О. Пошук дитиною національної та особистісної ідентичності в романі Пітера Акройда "Англійська музика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 200-206
1141806
   Пошук доступних ресурсів для створення клінічних кейсів із дитячої терапевтичної стоматології / Л.Ф. Каськова, Н.В. Янко, С.Ч. Новікова, О.В. Хміль, Н.А. Моргун // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 215-217. – ISSN 2077-4214


  Останнім часом завдяки впровадженню проблемно-орієнтованого навчання у медичних навчальних закладах набуло популярності створення клінічних кейсів. Метою дослідження був пошук доступних програм для створення кейсів із дитячої терапевтичної ...
1141807
  Сушанська Ю.В. Пошук еліптичних конструкцій як етап автоматичного синтаксичного аналізу українського наукового тексту // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 138-144
1141808
   Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва / І.І. Білан, М.Я. Гороховатська, Д Левіна, Л.І. Чернишев; розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 81-88. – ISSN 1027-3239
1141809
  Біда О. Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 8-11. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються забезпечення зростання якості освітніх послуг, реалізації завдань модернізації едукаційного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
1141810
  Воробйова Олександра Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69


  Події останніх років, наявність конституційних конфліктів між вищими органами державної влади та реалії сьогоднішньої політики в нашїй державі свідчать, що назріла потреба дослідити сучасну форму державного правління й дати відповіді на запитання: якою ...
1141811
  Воробйова Олександра Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69


  Події останніх років, наявність конституційних конфліктів між вищими органами державної влади та реалії сьогоднішньої політики в нашїй державі свідчать, що назріла потреба дослідити сучасну форму державного правління й дати відповіді на запитання: якою ...
1141812
  Воробйова О. Пошук ефективної форми державного правління в умовах сучасного розвитку України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 67-69.
1141813
  Луцик В. Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 158-164. – ISBN 978-966-2763-39-3
1141814
   Пошук журналів у Web of Science // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Фахівці служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка уклали практичний посібник по роботі з цифровими інструментами для наукової комунікації - "Пошук журналів у Web of Science". [Посібник ...
1141815
  Кругляк М.і. Пошук загальнонаукової методології: від уніфікованої до плюралістичної моделі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 65-66
1141816
  Большаков Л.Н. Пошук заповітного : спостереження, роздуми, знахідки / Л.Н. Большаков. – Київ : Дніпро, 1985. – 342 с. – Бібліогр. в приміч. до розділів: с. 312-327
1141817
  Цирюк О. Пошук засобів корекції структурно-функціональних змін в шлунку за умов тривалої гіпоацидност / О. Цирюк, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-82. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гіпергастринемія, викликана введенням щурам омепразолу впродовж 28 днів, призводить до загальної гіперплазії слизової оболонки шлунка,внаслідок чого підвищується її здатність виробляти кислоту. Компенсаторний вплив агоністів PPAR[gamma] ...
1141818
   Пошук зв"язків припливних космічних сил із землетрусами / А.М. Казанцев, Л.В. Казанцева, А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 75-76
1141819
  Задорожна Л.М. Пошук і віднайдення енергії слова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 146-152


  Про книжку "Енергія художнього слова" відомого літературознавця Григорія Дмитровича Клочека. Книгу формує кілька рубрик: теоретико-літературна, шевченкознавча.присвячена вивченню творчості поетів Празької школи, творчості Винниченка. принципам розвитку ...
1141820
  Халер М. Пошук і збір інформації = Recherchieren : навчальний посібник / Міхаель Халер; [за заг. ред.: В.Ф. Іванова, А. Коль; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси; Центр Вільної Преси, 2006. – 308с. – ISBN 966-7181-93-6
1141821
  Добровольська Ольга Пошук ідеального працівника: починаємо з добору // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 62-67 : фото
1141822
  Чуйко В.Л. Пошук імені як реалізація методологічних настанов когнітології (у соціальних дослідженнях) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 82-83
1141823
   Пошук інгібіторів тирозинових протеїнкіназ серед похідних хінонів та хіноксалінів / М. Кузнєцова, Т. Галенова, О. Савчук, Х. Болібрух, С. Половкович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76-79. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У ході роботи було оцінено ефект новосинтезованих похідних хінонів та хіноксалінів на тирозинпротеїнкіназну активність білків цитозольної та мембранної фракцій клітин м"язової тканини щурів. Встановлено, що усі досліджувані сполуки чинять значний ...
1141824
   Пошук інноваційних форм проведення практичних занять в умовах європейської кредитно-трансферної системи навчання та реформування вищої школи / М.М. Рожко, А.М. Ерстенюк, Ю.І. Попович, М.О. Іванців, Т.З. Кабрин // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 142-163. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
1141825
   Пошук інформації / Анісімов А.В., Глибовець А.М., Глибовець М.М., Шабінський А.С. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 283, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 278-283. – Бібліогр.: 264-277. – ISBN 978-966-2410-64-8
1141826
  Потебенько М. Пошук істини : спогади Генерального прокурора / М.Потебенько. – Київ : Преса України, 2006. – 274 с., 12л. : фото. – ISBN 966-8373-35-9
1141827
  Доценко Н.В. Пошук істинності світу у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 90-94
1141828
  Бойніцька О. Пошук історичної істини в романі Дж. Барнса "Папуга Флобера" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 20-25. – ISSN 2520-6346
1141829
  Прокопчук Л.В. Пошук компромісів православними конфесіями України на початку XXI ст.: проблеми та перспективи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 82-90. – ISBN 978-966-171-569-0
1141830
  Гресько О.В. Пошук компромісу між західним і східним світом: роль українських мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 147-148
1141831
  Габрель М.М. Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора / М.М. Габрель, М.А. Добровольська // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 59-79. – ISSN 2076-815X
1141832
  Кобзар А.Ю. Пошук кутового зміщення камери // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 116-117. – ISBN 978-966-8725-10-4
1141833
   Пошук майбутнього на довгій дистанції // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4


  Креативний марафон "Пошук майбутнього" відбувся на факультеті психології.
1141834
   Пошук маркерів виявлення фальсифікації молока / В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, Н.П. Суходольська, М.В. Іщенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 128
1141835
   Пошук маркерів діагностування хронічної алкогольної інтоксикації / Н.Г. Ракша, В.В. Конопельнюк, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України. Українське т-во клінічної лабораторної діагностики. – Київ, 2014. – № 1 (67). – С. 53-57
1141836
  Терещенко В.М. Пошук мінімального зв"язаного шляху у простому многокутнику / В.М. Терещенко, А.С. Трегубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 253-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі швидкого пошуку мінімального зв"язного шляху між двома довільними точками у простому многокутнику без використання точок Штейнера. The paper is devoted research the problem of the fast finding a minimum link path ...
1141837
  Віднянський С.В. Пошук місця Британії в Європі. Уінстон Черчілль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 89-110. – ISBN 978-966-02-5494-7
1141838
  Ліщинський М.В. Пошук місць проведення дозвілля з використанням інтелектуального аналізу даних / М.В. Ліщинський, С.І. Петришин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 143-144
1141839
  Артьомова Т. Пошук моделей ефективного управління національною економікою за умов суспільних викликів // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 113-115. – ISSN 1811-3141
1141840
  Верменич Я. Пошук моделей консолідації української нації на рубежі XIX і XX століть : погляд з понад сторічної відстані : аналіт. доповідь / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 98, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1141841
  Казанцев А. Пошук можливих зв"язків гравітаційного впливу Сонця й Місяця із землетрусами / А. Казанцев, Л. Казанцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Якщо існує вплив Місяця й Сонця на виникнення землетрусів, то фізична природа такого впливу може бути лише гравітаційною. Можливий гравітаційний вплив викликає рівнодійна припливних сил цих тіл, а не їх окрема дія. Виконано розрахунки припливних сил ...
1141842
  Бондаренко Б. Пошук мультимедийної інформації на основі нейронних мереж / Б. Бондаренко, Ю.Я. Самохвалов // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (3/4). – С. 57-62. – ISSN 2707-1758
1141843
  Палій А.-В. Пошук на вістрі постмодерної поезії Соломії Мардарович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 19 листопада (№ 23). – С. 17
1141844
  Терещенко В.М. Пошук найкоротшого шляху на множині геометричних об"єктів / В.М. Терещенко, О.В. Корюкалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 131-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1141845
  Терещенко В.М. Пошук найкоротшого шляху у простому многокутнику з перешкодами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається модифікація одного з методів знаходження найкоротшого шляху між двома точками у простому многокутнику з перешкодами (у вигляді простих многокутників) In this paper, we consider the modification of twopoint shortest-path query ...
1141846
  Міщук О.М. Пошук напрямів збереження та забезпечення оптимального функціонування експозицій ботанічних садів в умовах великого міста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про нові підходи до проектування ботанічних садів, їх експозицій та проблеми їх реалізації на прикладі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1141847
  Маліцький В Ю. Пошук нерухомої точки лiпшицевої напiвгрупи нерозтягуючих операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi запропоновано та обгрунтовано явний алгоритм пошуку нерухомої точки лiпшицевої напiвгрупи нерозтягуючих операторiв. Дана частковавiдповiдь на поставлене T. Suzuki питання [T. Suzuki, On strong convergence to common fixed points of nonexpansive ...
1141848
   Пошук нових знеболювальних та протизапальних засобів серед похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-(1,2,4)тріазоло(3,4-B)(1,3,4)тіадізину / О.Є. Ядловський, А.Я. Коваль, Т.А. Бухтіарова, В.С. Хоменко, З.П. Омельяненко, Л.С. Бобкова, Д.А. Демченко, А.М. Демченко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
1141849
  Сіцінський Н.А. Пошук нових інструментів та можливостей Ради Безпеки ООН та ОБСЄ у контексті розгортання поліцейської місії ОБСЄ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1141850
  Приходько В.В. Пошук нових методологічних перспектив розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р. Дж. Колінгвуда): поняття прикладної філософії і аплікативного методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується важливість нового аплікативного підходу до дослідження відношення між розсудком і розумом. The impotence of new applicative approach to investigation of relation between the reason and the mind are proved in this paper.
1141851
   Пошук нових підходів до організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів / В.Б. Бахвалов, О.С. Демянюк, С.Г. Шмаль, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 153-159


  Аналізується проблема організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів, формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів вищих військових навчальних закладів контексті сучасних вимог до військового фахівця. Анализируется ...
1141852
  Шевченко С.Л. Пошук нових форм "укритості" для екзистенції в "оптимістичному" екзистенціалізмі О.Ф. Больнова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 47-60
1141853
  Вернигора С.М. Пошук новітніх технологій мовлення (на прикладі розробок і впроваджень французько-німецького телеканалу ARTE) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 147-150


  У статті подано історію становлення та розвитку телеканалу ARTE, проаналізовано його структуру, жанрове наповнення та особливості телемовлення, що вирізняють ARTE з-поміж інших французьких теле каналів. The history of formation and development of the ...
1141854
  Пресіч О. Пошук нового героя у "канадському" романі Уласа Самчука "На твердій землі" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (105). – С. 82-88
1141855
  Єщенко П. Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку - пріоритетне завдання суспільних наук // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-56. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1141856
  Лазарчук О.С. Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку XXI ст. (на прикладі газети "The Financial Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Проаналізовано зміну організаційної моделі ділового видання на прикладі газети "The Financial Times" на межі століть, систематизовано отримані дані та зроблена спроба оцінити успішність цієї моделі на інформаційному ринку. It is analyzed the changes ...
1141857
  Єщенко П.С. Пошук нової парадигми розвитку економіки - категоричний імператив часу / П.С. Єщенко, А.Г. Арсеєнко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1141858
  Лінда С.М. Пошук образу нового міста : історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 18-26. – ISSN 2077-3455


  Проаналізовано основні положення містобудівної концепції Радянського Союзу, розробленої в повоєнні роки
1141859
  Мащенко С.О. Пошук оптимальних за Слейтером ситуацій у багатокритеріальній грі / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується процедура пошуку оптимальних за Слейтером ситуацій у багатокритеріальній грі в умовах мінімальної інформованості гравців.
1141860
  Андріянов О.В. Пошук оптимальних індексів у базах даних // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 145-148. – ISBN 978-966-927-534-9
1141861
  Ночвай В.І. Пошук оптимальних рішень в задачах регулювання якості повітря у містах // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 89-91
1141862
  Коверник Н.В. Пошук оптимальних шляхів фінансового забезпечення освіти в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 178-183. – ISSN 2306-546X
1141863
  Литвиненко Т.М. Пошук оптимальної моделі взаємовідносин суспільства та університетів // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 98-99
1141864
  Юргелевич С. Пошук оптимальної моделі корпоративного управління для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2014. – № 44. – С. 13-19
1141865
  Шарапов М.М. Пошук оптимальної стратегії встановлення відповідності між елементами дискретних множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1141866
  Рожко І.С. Пошук оптимальної форми державного правління в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 96-97
1141867
  Туренко О.С. Пошук основ індивідуальності - сподівання П. Абеляра // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 374-377. – ISSN 2076-1554
1141868
  Дивна А.І. Пошук основ містичного досвіду // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 11-14
1141869
  Волошина М. Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 180-184. – ISSN 2663-5313
1141870
  Верховцев В.Г. Пошук підземних вод тріщинного типу на основі неотектонічних досліджень (на прикладі Нікопольської еталонної ділянки) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-81 : табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1141871
  Ступницький О.І. Пошук порядку у хаосі : (до 25-річчя реставрації капіталізму в Україні) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 198-213. – ISSN 2308-6912
1141872
  Огієнко А.В. Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 44-47. – ISSN 2071-4653
1141873
  Літвіненко Д.Ф. Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук германію та дослідження його фармакокінетики : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Літвіненко Дмитро Федорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1141874
  Кашинцева О. Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 28-31. – ISSN 2308-0361
1141875
  Павлова Т. Пошук правової ідентичності особи у філософських поглядах Гегеля // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 315-318. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1141876
  Соколов Є.П. Пошук принципів для побудови інтервальної теорії обробки результатів вимірювання / Є.П. Соколов, О.А. Лозовенко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 149-153. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1141877
  Михида Л. Пошук пророка: компаративний аспект (на матеріалі творчості Івана Франка і Євгена Маланюка) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 204-211
1141878
  Дженджеро О.Л. Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 127-129. – ISBN 978-966-7496-99-9
1141879
  Казанцев А.М. Пошук проявів негравітаційних ефектів кометної природи в астероїдів / А.М. Казанцев, О.Р. Баранський, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-75
1141880
   Пошук радіантів метеорних потоків за результатами базисних телевізійних спостережень 2001 та 2003 років / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 67-77. – ISSN 1561-8889
1141881
  Терещенко В.Л. Пошук резервів поліпшення якості фінансового менеджменту страховика // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1141882
  Елиїв А.А. Пошук рекурентних джерел коротких гамма-спалахів / А.А. Елиїв, Б.І. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-21. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз каталогу BATSE для виявлення рекурентних джерел коротких гамма-спалахів. Досліджено вибірку ймовірних триплетів та п"ятиплетів на періодичність повторення спалахів. Методом Монте-Карло оцінено статистичну значимість існування реальних ...
1141883
  Мащенко С.О. Пошук рівноваг за Нешем у багатокритеріальній грі // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 81-82
1141884
  Завадський І.О. Пошук рядка в тексті з урахуванням обмежень на обсяг кеш-пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1141885
  Заремба А. Пошук сайту зв"язування калікс [4] аренів із кіназою легких ланцюгів міозину методом молекулярної динаміки / А. Заремба, М. Платонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Порушення функціональної активності гладеньких м"язів людини пов"язують зі значною кількістю патологічних станів людського організму. Кіназа легких ланцюгів міозину є ключовим ферментом сигнального каскаду передачі нейрогуморальних сигналів у ...
1141886
  Бульба Т. Пошук саморобних вибухових пристроїв: методичні рекомендації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
1141887
  Сидоренко Л.С. Пошук сенсу життя в підлітковому віці // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 71-72
1141888
  Цомко О. Пошук сенсу життя та смерті у суспільствознавстві // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 98-100
1141889
  Подшивайлов Ф.М. Пошук синергетичних ефектів взаємодії системоутворювальних параметрів академічної обдарованості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 262-276. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1141890
  Поліщук Я. Пошук стилю:сецесія в поезії "Молодої Музи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 108-117. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Автор аналізує ознаки сецесійного стилю в ліриці поетів "Молодої Музи" і приходить до висновку, що сецесія, будучи органічною та невід"ємною частиною індивідуальної поетики, разом з тим утверджує європейську ідентичність цієї поезії
1141891
  Д"яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 26-31.
1141892
  Чернишенко В.О. Пошук та вивчення механізмів дії нових біологічно активних сполук та біоматеріалів, що впливають на зсідання крові : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Чернишенко Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики НАН України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 41 назва
1141893
  Гапонова А.А. Пошук та використання оперативної інформації // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 42-45. – ISBN 978-966-419-268-9
1141894
  Вінник М.О. Пошук та прийняття рішень : навч.-метод. посібник / М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, О.С. Андрюк. – Херсон : ВКФ "СТАР", 2016. – 310, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-309 та в кінці глав. – ISBN 978-966-1596-54-1
1141895
  Дьомін Ю. Пошук та структурування проблем прокурорського нагляду в сфері розшуку безвісно відсутніх осіб / Ю. Дьомін, В. Будков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 279-286. – ISSN 1026-9932
1141896
  Соіна А.В. Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі / А.В. Соіна, Г.П. Міліневський, Ю.М. Ямпольський // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 92-103. – ISSN 1727-7485
1141897
  Єрхов А.В. Пошук у мережі Інтернет без використання пошукових систем: метод штучного генерування адрес // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 200-207. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості здійснення пошуку в мережі Інтернет без використання інформаційно-пошукових систем; виокремлюються деякі методи, зокрема штучного генерування URL-адрес.
1141898
  Дьомін М. Пошук у мистецтві - це безкінечний шлях : бесіда з художником Віталієм Губенком // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1141899
  Караванський Святослав Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / Караванський Святослав. – Київ : Академія, 2001. – 240с. – ISBN 966-580-070-1
1141900
  Соколов Є.П. Пошук фізичних закономірностей : навч. комплекс / Є.П. Соколов, О.А. Лозовенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Запоріз. політехніка". – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – 182, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 178-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-992-449-0
1141901
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН: російське бачення [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 34-43. – ISBN 978-966-171-651-2


  Встатті аналізуються підходи Російської Федерації до врегулювання сучасного конфлікту в Сирії, досліджуються причини протидії з боку Москви спробам спрямувати вирішення сирійської проблеми в Раді Безпеки ООН в русло "лівійської моделі".
1141902
  Скороход Ю.С. Пошук шляхів врегулювання ліванської кризи 1958 року: міжнародний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1141903
  Любовець О. Пошук шляхів державного будівництва: міжпартійна боротьба на Трудовому Конгресі України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 202-212. – ISBN 966-02-4166-6
1141904
  Талер Т.В. Пошук шляхів зниження собівартості продукції промислового підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.415-417. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1141905
  Акмаєв А.І. Пошук шляхів інтеграції вугледобувних підприємств / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 284-290


  У роботі досліджено інтеграційні процеси у вугільній галузі і визначено найбільш раціональні форми об"єднання вугледобувних підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування та впливу чинників середовища.
1141906
  Савченко А.Л. Пошук шляхів оптимізації навчального процесу щодо набуття навичок професійної комунікації майбутніми фахівцями // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 153-162


  Подані фрагменти навчального матеріалу, що сприяє формуванню навичок професійної комунікації майбутніх спеціалістів
1141907
  Оснач О.М. Пошук шляхів перенаправлення міграційних процесів у легальне русло на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 127-138. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1141908
  Буюклі-Таран Пошук шляхів підвищення якості молочної продукції в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 29-36. – ISSN 2524-003X


  Здійснений комплексний аналіз стану молочної галузі та сировинного ринку в ланці молокопродуктивного логістичного ланцюга, санітарний стан видоєного молока, обсягів постачання молока на переробні підприємства, виробництва та розподіл молокопродуктів за ...
1141909
  Рогач О. Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дискусійні проблеми сучасної світової архітектури, зокрема реформа МВФ, позиції долара в міжнародних валютно-кредитних відносинах, роль золота в резервах країн. Розглядається значення світових рейтингових агенцій та їх вплив на ...
1141910
  Колотуха С.М. Пошук шляхів удосконалення кредитного забезпечення аграрної галузі / С.М. Колотуха, І.А. Бержанір // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 65-70. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1141911
  Кошулько О. Пошук шляхів удосконалення управління і збереження людського капіталу на вітчизняних підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44.
1141912
  Ямборко О. Пошуки "національного стилю" як соціокультурне явище в українському суспільстві початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 18-23. – ISSN 0130-6936
1141913
   Пошуки гендерної паритетності: український контекст. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя; ДС Міланік, 2007. – 204с. – ISBN 966-7391-62-0
1141914
  Пантілеєнко К. Пошуки гендерної суб"єктивації в контексті українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
1141915
  Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – C. 3-44. – ISSN 0130-528Х
1141916
  Кучменко Б.А. Пошуки духовного оптимізму в соціально-політичній філософії Арнольда Тойнбі (історіографічний огляд) / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1141917
  Цюрупа М. Пошуки європейської ідентичності модерної української воєнної політики серед факторів консолідації суспільства. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 105-109. – ISSN 2520-2626


  "Центральною тезою статті є необхідність зміни світоглядних засад і векторів спрямованості української оборонної політики, яка впродовж двох десятиліть не визначилась серед суперечливих позицій: система колективної безпеки Європи та зв’язку з ...
1141918
  Терещенко Є.О. Пошуки життя і розуму за межами Землі / Є.О. Терещенко. – К., 1991. – 47с.
1141919
  Казанцева Л.В. Пошуки життя у Всесвіті інтенсивно тривають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1141920
  Гужва О. Пошуки завершеності буття через запитування: неосяжність власного "Я" / О. Гужва, П. Подорожний // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 12-21. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1141921
  Кривда Н.Ю. Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідентифікаційні процеси в українській діаспорі за повоєнних часів. Це були "європейський" та "вітчизняний" шляхи в літературі та культурі, але був також мультиідентифікаційний шлях, який визначає майбутнє національної ...
1141922
  ФещакВ.В Пошуки і знахідки вчителя-словесника / ФещакВ.В. – Київ, 1968. – 103 с.
1141923
  Гаско М.Е. Пошуки і знахідки: Літературно-критичні статті. / М.Е. Гаско. – Київ, 1990. – 350с.
1141924
  Тертий Василь Пошуки і шляхи розв"язання проблем політичної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 27-29 : рис.
1141925
   Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження див. у № 2 2009 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17 : рис.
1141926
  Зеркалов Д.В. Пошуки і шляхи розв"язання проблеми продовольчої безпеки. Продовження, початок див. у № 1, 2009 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-31
1141927
  Морозов А. Пошуки ідентичності в одновимірному світі та фактор Іншого // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 25-45. – ISBN 966-7332-13-6
1141928
  Довжок Т. Пошуки ідентичності у прозі А. Кусьнєвіча // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 287-299.
1141929
  Форсюк В. Пошуки істини у філософських притчах "Маленький принц" А.Де Сент-Екзюпері та "Алхімік" П.Коельо : Материали до компаративного уроку з різновікоим складом учнів // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 62-72
1141930
  Здоровега В.Й. Пошуки істини, утвердження переконань. / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 175с.
1141931
  Гнатик Б. Пошуки кореляцій між напрямками приходу космічних променів надвисоких енергій та розподілом на небі їх можливих джерел / Б. Гнатик, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-70. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Досліджено кореляції напрямків приходу космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ) із розподілом на небі різних класів астрофізичних об"єктів: ...
1141932
   Пошуки коріння : листи, нариси, спогади, статті : художник Віктор Зарецький / Нац. НДІ українознавства ; [ред., упорядкув. та підготов. тексту О.В. Зарецького]. – Київ : ННДІУ, 2009. – 268, [2] с., [20] арк. репрод. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 267-268 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-43-7
1141933
  Буйських Ю. Пошуки коріння, пам"яті й зцілення у польському Підкарпатті: міркування про етнографію прощ // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 219-270. – ISBN 978-966-378-713-8
1141934
  Галенко О. Пошуки Криму в минулому та сьогоденні України // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 26-32
1141935
  Ільїн М. Пошуки мирного розвитку людства: Чим корисний досвід Південної Кореї для України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 729-733. – ISBN 978-617-7631-10-0
1141936
  Іващенко В.Ю. Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 205-212. – ISSN 2218-0567
1141937
  Безручко О. Пошуки невідомого режисера-лаборанта Олександра Довженка // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 8. – С. 139-157. – ISSN 0585-8365
1141938
  Бойко В.Г. Пошуки нових виразних засобів гармонізації старовинних розспівів (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 202-212
1141939
  Афанасьєва Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська)К. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 209-213


  The article examines the current processes of globalization and the associated regulatory rethinking approaches in the media sphere, as well as the changes taking place in the architecture media regulation due to the increased number of media platforms ...
1141940
  Маслов А.О. Пошуки нової економічної ідеології для національної економіки в умовах становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 104-105
1141941
  Родіонова Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (теоретичні основи розуміння всесвітньої економічної історії) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 108-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1141942
  Погребняк В. Пошуки педагогами Канади сутності демократичної громадянськості: від поінформованості до активної участі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 40-44. – ISSN 2075-1478
1141943
  Михайлов В.С. Пошуки підходів щодо соціального та державного управління: конфуціанство та легізм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 68-79. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1141944
  Семенова С.Г. Пошуки покладів вуглеводнів на північно-західному шельфі Чорного моря даними сейсморозвідки / С.Г. Семенова, Д.М. Ковальов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 42-46 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1141945
  Янко А. Пошуки прабатьківщини етрусків у нідерландській історіографії початку XXI ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 175-189. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1141946
   Пошуки прекрасного : твори Михайла Коцюбинського : навч. посібник. – Київ : Грамота, 2004. – 399, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-23-5
1141947
  Чадюк М. Пошуки розуміння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 9


  У бібліотеці КПІ триває виставка "Між фронтами. Гравець у бісер Герман Гессе".
1141948
  Малішевська І.П. Пошуки самоідентичності у романі "Паперовий будиночок" Франсуази Мале-Жоріс : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 295-299
1141949
  Куницька І. Пошуки себе: духовна "одіссея" у романі Томаса Манна "Зачарована гора" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 48-51
1141950
  Туренко О.С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя : монографія / Туренко О.С. – Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-255-2
1141951
  Єсипенко Р.М. Пошуки соціально-обумовлених принципів організації навчального процесу в українській театральній освіті у 20-ті – першій половині 30-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 329-336
1141952
  Кульчицький С. Пошуки столиці для радянської України. Де більшовики бачили центр управління підконтрольною українською територією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 49 (629), 6-12.12.2019. – С. 56-58. – ISSN 1996-1561
1141953
  Шемаєва Г.В. Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 68-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Позначено основні принципи коеволюційної методології. Узагальнено коеволюційні ідеї і концепції, серед яких виокремлено: коеволюційні процеси розвитку бібліотек, науки і наукових комунікацій; коеволюцію технократичного та гуманістичного напрямів ...
1141954
  Фокіна С.О. Пошуки сучасного костенкознавства: дослідницькі траєкторії В. Саєнко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 1 (23). – С. 94-101. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1141955
  Михайлов В. Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена розробці раціонального комплексу пошуків та геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Основною метою цієї роботи є аналіз існуючих методів пошуків, визначення найважливіших ...
1141956
  Харченко О. Пошуки теоретичних джерел "соціальної держави" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 404-406
1141957
  Гаврик В. Пошуки українськими політиками державотворчої стратегії (кінець 1918 - початок 1919 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 38-43


  Аналізуються розбіжності в українському політикумі щодо проблем державного устрою та політичного режиму України.
1141958
  Красавіна В. Пошуки української інтелігенції в повісті І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (379). – С. 6-10
1141959
  Дикалюк М.С. Пошуки універсального методу у філософії Я. Коменського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 72-74
1141960
  Заєць Р. Пошуки успіху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-39
1141961
  Гончарук П.С. Пошуки шляхів до національного визволення у спорідненості слов"янських народів // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 50-65. – ISBN 978-966-452-148-9
1141962
  Братусь І.В. Пошуки шляхів збереження історичної пам"яті в освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 106-107. – ISSN 2076-1554


  Фахівці намагаються зробити роботу з історичними інформаційними джерелами більш доскональною. Учнівство не замислюються в сутність написаного, сліпо довіряють "тексту з Інтернету".
1141963
  Гнатенко Н.Г. Пошуки шляхів легалізації лобізму в Україні: зміна парадигм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 171-175. – ISSN 2220-1394
1141964
  Куліш С.М. Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті XIX ст // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х


  Згадується професор Університету Св. Володимира В.С. Іконніков.
1141965
  Тетерюк Марія Пошуки шляху в умовах відчуження. Центральні теми Джима Джармуша // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 25-29. – ISSN 1562-3238


  Режисер Джим Джармуш- один з найвідоміших представників америк. незалежного кіно
1141966
  Семеніст І. Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 64-70
1141967
  Бойко В.Г. Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII-XIX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 258-267
1141968
  Добріян Д. Пошуки, знахідки, здогадки. Нове у родоводі Олександра Мурашка // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 74-79. – ISSN 2222-436X
1141969
  Наулко В.І. Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; [редкол.: Сохань П.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т. – Київ : Український письменник, 2013. – 390, [2] с., XXXII арк. фот. : іл. – Покажч. праць авт.: с. 357-387. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-347-2


  Бібліотеці географічного ф-та Київського Національного університета, від випускника кафедри геодезії та картографії 1956 (!) р. - автора цієї книжки, з побажанням добра та щастя. Підпис. 29.III.
1141970
  Костинчак Х. Пошукова оптимізація новинного сайта: принципи та методи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті розглянуто основні принципи та інструменти просування новинних порталів в умовах конвергенції медіа. Досліджуються основні правила просування новинних ресурсів, зокрема нарощування та оновлення новинної бази і залучення читачів за рахунок ...
1141971
  Фіялка С. Пошукова роль ключових слів у науковій статті та рекомендації щодо їх добору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326


  На основі результатів анкетного опитування та аналізу текстів наукових публікацій узагальнено типові помилки, яких припускаються українські автори під час укладання переліків ключових слів. Запропоновано алгоритм визначення ключових слів до наукової ...
1141972
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (10). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141973
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (11). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141974
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (12). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141975
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141976
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (17). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141977
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (18). – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141978
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1/2 (14/15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141979
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (16). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1141980
  Луговський О.Ф. Пошукове макетування як засіб формування проектного образу в промисловому дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Луговський Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1141981
  Іванечко Н. Пошуковий маркетинг / Н. Іванечко, В. Дудар, В. Павелко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 158-162. – ISSN 2409-8892
1141982
  Щербатюк В.М. Пошукові експедиції як спосіб дослідження селянського повстанського руху доби Української революції 1917 - 1921 рр. (за результатами пошукових експедиції організації "Витоки" Національної спілки краєзнавців України) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 166-173. – ISBN 966-614-021-7
1141983
  Перебитюк Микола Васильович Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Микола Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1141984
  Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Монографія / М.В. Перебитюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 95с. – ISBN 966-594-317-0
1141985
  Каазнцева В Л. Пошукові роботи Астрономічного музею та ювілейні дати Київської університетської обсерваторії 2013 року / В Л. Каазнцева, С.А. Салата // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 75-76
1141986
  Грицик Л. Пошукові стратегії компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 15-17. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1141987
  Шльончик А. Пошуково-дослідницька робота на уроках мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 2-8.
1141988
  Погосян Т.В. Пошуково-дослідницька робота студентів - засіб самостійного набуття знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 29-30 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1141989
  Мішеніна Т. Пошуково-інформаційна діяльністьмайбутніх магістрів медицинив полімовному академічному дискурсі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 17-25. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1141990
  Коструба А. Пошуково-інформаційно-аналітичні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 7-10
1141991
  Його В. Пощади не буде / В. Його. – Київ, 1965. – 355 с.
1141992
  Деблин А. Пощады нет / А. Деблин. – Москва, 1937. – 448с.
1141993
  Михалков С.В. Пощечина / С.В. Михалков. – Москва, 1975. – 263с.
1141994
  Слонимский М.Л. Пощещина / М.Л. Слонимский. – Л, 1930. – 92с.
1141995
  Азизов Рустам Думан оглу Поэемы Нами Хазри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Азизов Рустам Думан оглу; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1980. – 27л.
1141996
  Антокольский П.Г. Поэзии Литвы // Поэзия Литвы / гл. ред. П. Антокольский. – Вильнюс, 1950. – С. 5-9
1141997
  Султанов К. Поэзии неугасимый свет / К. Султанов. – Махачкала, 1975. – 157с.
1141998
  Девитт В В. Поэзии огни негасимые / В В. Девитт, . – Баку, 1979. – 127 с.
1141999
   Поэзию в язык из языка. – Ереван, 1978. – 80с.
1142000
  Пушкин А.С. Поэзия / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 528с.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,