Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1141001
  Доманицький В. [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / [Hаписав Василь Доманицький]. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 80 с. : [В кн. поpтp. М.С. Шашкевича, І.Я. Фpанка та каpта Галичини]. – Видання без тит. арк., опис зроблено за інтернет-пошуком. - Конволют, переплетено з 7 іншими виданнями. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  Склад конволюту: 1. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький. - Київ, 1910. - 54 с. - (Товариство "Пpосвіта" у Київі; № 35) 2. Українці на Кубані / Написав П. Капельгородський. - [Київ], [б. р.]. - 36 с. - (Товариство ...
1141002
  Доманицький В. [Про Галичину та життя галицьких українців] : з малюнками / В. Доманицький ; Товариство "Просвіта" у Києві
1141003
  Кислюк В. Про вибір матеріалу підкладки для створення резонансних детекторів міліметрового діапазону на основі гратки джозефсонівських контактів / В. Кислюк, О. Прокопенко, О. Пустильник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив діелектричної підкладки на властивості резонансних детекторів міліметрового діапазону з джозефсонівськими контактами, що інтегровані в мікросмужкову лінію. Визначено оптимальні параметри підкладок на основі кремнію для побудови таких ...
1141004
   Про вибір нових вихідних пунктів станцій спостережень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1141005
  Головцин В.М. Про вибір параметрів для кривих без інтерпретації / В.М. Головцин, 1954. – 161-173с.
1141006
  Головцин В.Н. Про вибір параметрів для кривих ВЕЗ при інтерпретації // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-21
1141007
  Архангельський Ю. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні : Наукові дискусії / Ю. Архангельський, А. Алексєєв, О. Радзієвський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-72 : Таб.2. – Бібліог. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1141008
   Про вибори в колишній Галичині, 1947. – 77с.
1141009
  Лаурінавічюс М. Про вибори в Литві і сценарії Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Розмова із старшим аналітиком Центру Східноєвропейських досліджень у Вільнюсі Маріусом Лаурінавічюсом: Якби не членство в ЄС і НАТО, то доля України також спіткала б і нас, можливо, навіть раніше...
1141010
  Богданов В. Про вибори в Національній академії наук України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 58). – С. 4
1141011
   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон Укрїни. – Київ, 2002. – 27с.
1141012
   Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України (Із змінами, внесеними згідно із Законом №431-XIV (431-14) від 16.02.99, ВВР, 1999, №15, ст.85 ). – Київ, 2002. – 48с.
1141013
  Шулікін Д. Про вибори до НАЗЯВО і зарплати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1141014
   Про вибори народних депутатів України від 18 жовтня 2001 року : (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2977-ІІІ (2977-14) від 17.01.2002):Закон України. – Київ, 2002. – 127с.
1141015
   Про вибори партійних органів. – Київ : Партвидав, 1937. – 29 с.
1141016
  Тельман І.Г. Про вибори при царизмі / І.Г. Тельман. – Київ : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1939. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1141017
  Молотов В.М. Про виборчий блок комуністів з безпартійними / В.М. Молотов. – Київ, 1938. – 15с.
1141018
  Бурдиляк С. Про виборчу інтригу в Ірані / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 3


  "Соціально-економічна ситуація в країні - ахілесова п"ята Рухані на нинішніх президентських перегонах".
1141019
  Королюк В.С. Про вибрані роботи І.М. Коваленка : до 75-річчя від дня народження // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 9-12. – ISSN 0868-6904
1141020
  Биць І. Про вивільнення працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 16


  "Як має відбуватися звільнення?, Як захистити свої трудові права та гарантії під час такого скорочення?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1141021
  Бейдик О.О. Про вивчення еволюції рекреаційного освоєння Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 58-64. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1141022
   Про вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році: методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 3-9
1141023
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-12
1141024
  Клименко Н. Про вивчення новогрецької мови в Україні / Ніна Клименко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 28-31
1141025
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах в з"язку з деякими завданнями екології і практичної ентомології : (Попередній огляд) / М.М. Левітт. – [Київ], 1934. – С. 171-191
1141026
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення правознавства у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16
1141027
  Передрій Ганна Про вивчення словозміни іменників 2 відміни // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 2-5. – Бібліогр.: Літ.: с.54; 9 назв. – ISSN 0130-5263
1141028
  Сіплівий М.К. Про вивчення собівартості на підприємствах харчової промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 25-32. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Важнейшей теоретической работой на предприятиях пищевой промышленности является анализ себестоимости. При анализе себестоимости определяются показатели динамики себестоимости, выполнения планов по снижению себестоимости сводного показателя ...
1141029
  Бондаренко В.М. Про вигляд ч. в. множин з додатно визначеною формою Тітса / В.М. Бондаренко, М.В. Стьопочкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ч. в. множина з додатно визначеною формою Тітса (тіп, тах)-еквівалентна ч. в. множині без циклів. Ключові слова: ч. в. множина, квадратична форма Тітса, (тіп, тах)-еквівалентність. We prove that a poset with positive definite Tits form ...
1141030
  Комарова О.В. Про вид Glycymeris pilosus (linne) merklin, 1955 з тортонських відкладів Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1141031
  Крайнікова Т.С. Про видавничий бізнес: компетентно і цікаво (З приводу виходу з друку підручника Миколи Тимошика "Видавничий бізнес Погляд журналіста, видавця, вченого") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 122-123


  The article touches the issue of the text-book of Mykola Tymoshyk "Publishing business: an opinion of journalist, publisher, scientist"
1141032
  Стефанський В.Л. Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 7-24. – ISSN 2415-7848
1141033
   Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1980 році. – Київ, 1981. – 48 с.
1141034
  Грудницька М.С. Про видання Повного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка / М.С. Грудницька. – 3с. – Окр. відб.
1141035
  Білан А. Про видатного театрознавця і публіциста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1141036
   Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 р. № 562 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 2-3
1141037
  Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 240-247. – ISSN 0132-1331
1141038
  Беляневич О.Т. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 46-56
1141039
  Лукашук І.І. Про види норм сучасного міжнародного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95. – (Серія права ; № 7)
1141040
  Берзін П.С. Про види протиправних діянь за Карним кодексом ФРН // Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 157-161. – ISBN 978-966-419-365-5
1141041
   Про виділення коштів для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1330-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 18
1141042
  Баїк О. Про видову характеристику суб"єктів податкових правовідносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1141043
  Філарет Про Видубицький монастир // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 40-41. – ISSN 0203-5863
1141044
   Про визнання і акредитацію програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти надало вишам роз"яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими, а також - щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового ...
1141045
  Шаповал Ю. Про визнання і знання // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-20


  Полеміку навколо ОУН і УПА та Степана Бандери.
1141046
  Ковальський Д.В. Про визнання недійним рішення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно та договору купівлі-продажу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-61
1141047
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним договору пайової участі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1141048
  Колосов О. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1141049
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсними змін до Статуту товариства та зобов"язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-52


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1141050
   Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 98, 15 грудня 2017 року. – С. 182
1141051
  Ковальський Д.В. Про визнання права власності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 52-55
1141052
  Хомченков Д.М. Про визнання права державної власності на нерухоме майно // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 47-51
1141053
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я Українивід 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 95


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", зареєстрований в ...
1141054
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 : наказ Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2018 р. № 78/169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 132


  Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 "Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових ...
1141055
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2016 р. № 754 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 67, 2 вересня 2016 року. – С. 99-100


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної ...
1141056
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2016 р. № 159 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 818


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 ...
1141057
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2016 р. № 12 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13 23 лютого 2016 року. – С. 175


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними ...
1141058
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1015 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 90, 20 листопада 2015 року. – С. 202


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів ...
1141059
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 111


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів".
1141060
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК : наказ Міністерства освіти і науки України 19 вересня 2016 р. № 1122 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 87, 11 листопада 2016 року. – С. 275-276


  "...наказ Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК "Про затвердження Порядку державної реєстрації секретних завершених технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за № 105/10385".
1141061
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 66, 22 серпня 2017 року. – С. 144
1141062
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 р. № 931/351 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання", ...
1141063
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2020 р. № 689 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 42-43


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних ...
1141064
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2020 року № 714 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 41


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 "Про нормативні документи з фізичного виховання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 серпня 1998 року за № 500/2940".
1141065
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 136


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти".
1141066
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 : наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 р. № 628/1022 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 550


  "...втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у ...
1141067
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 42-43
1141068
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України від 03 серпня 2016 р. № 1267/921 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 69, 9 вересня 2016 року. – С. 136-137
1141069
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 09.09.2015 р. № 471/919 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 168


  "...втратили чинність: наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року № 221/217 "Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил ...
1141070
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України з від 24.03.2015 р. № 343 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170


  "... Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 05 липня 1995 року № 201 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини", зареєстрований у ...
1141071
  Хомченков Д.М. Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-59


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1141072
  Сидяченко Н. Про визначальні риси поета і поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 294-300. – ISSN 0320 - 8370
1141073
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 369-380
1141074
  Борисейко О. Про визначення динамічних коефіцієнтів електромеханічного зв"язку на згинних коливаннях круглої біморфної пластинки / О. Борисейко, Остапчук, І. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про згинні коливання круглого біморфного п"єзодиска. Визначено КЕМЗ для такого типу коливань за енергетичним критерієм і формулою Мезона. The problem of bend vibration of round piezoelectric bimorph disk was considered. ...
1141075
  Герцрікен С.Д. Про визначення енерегії утворення вакансій та їх відносної кількості в бінарних сплавах / С.Д. Герцрікен, Б.П. Слюсар, 1958. – [7] c. – Вирізка
1141076
  Щербань М.І. Про визначення ефективних опадів / М.І. Щербань, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 32)
1141077
  Шаповал Тетяна Про визначення конституційних гарантій суб"єктивних прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 35-40
1141078
  Дубовенко Ю.І. Про визначення контакту в модельному класi Сретенського // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1141079
  Гнатієнко Г.М. Про визначення міри схожості вподобань експертів / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається проблема визначення міри схожості вподобань експертів у задачах прийняття рішень. Пропонуються формальні підходи до визначення міри схожості на основі аналізу підмножин, вибраних експертами за деякими однаковими для всіх критеріями з ...
1141080
  Дрішлюк А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 72-76. – (Право. Економіка. Управління)
1141081
  Лавренюк В.І. Про визначення напружено-деформованого стану матриці з включенням методом граничних елементів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий підхід до розв"язання задач теорії пружності кусково-однорідних тіл методом граничних елементів. Підхід спирається на апроксимацію складових вектора переміщень на дискретизованих елементах як функцій двох змінних в локальній системі ...
1141082
  Ян Фудзян Про визначення нейтральної "серединної" площини двошарового пружного елементу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведена формула для визначення положення нейтральної площини тонкого двошарового елементу з різними товщинами шарів і пружними характеристиками матеріалів шарів. Проаналізовано вплив товщин шарів і відношення їх пружних характеристик на положення ...
1141083
  Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов"язаних з фінансовою діяльністю держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 151-156
1141084
   Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань : указ Президента України від 27.02.2016 р. № 69 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 38


  До складу комісії також включені представники КНУ імені Тараса Шевченка: Майданик Роман Андрійович - завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою); Самохвалов Віктор ...
1141085
  Адаменко І.І. Про визначення параметрів потенціалу міжмолекулярної взаємодії з рівняння стану рідин / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На прикладі відомого статистично обгрунтованого рівняння стану, виведеного для системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких сфер), проаналізовані фактори, що впливають на точність визначення параметрів ...
1141086
  Прилуцький Р.Б. Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США / Р.Б. Прилуцький, В.С. Шатило // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-61. – ISSN 2222-5374
1141087
  Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населеня" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1141088
  Музика-Стефанчук Про визначення поняття "фінансова послуга": українсько-європейський аспект // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 53-55
1141089
  Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.28-35
1141090
  Самородницький П.Х. Про визначення предмета геометрії (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1141091
  Коронкевич О.І. Про визначення предмета математики
1141092
  Смирнов І.Г. Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 49-63
1141093
  Радутний О. Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 73-78
1141094
  Садова С. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України / Світлана Садова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 29-33. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність роботи бібліотеки щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.
1141095
  Піцур Я.С. Про визначення теоретичного змісту поняття "ділове планування" / Я.С. Піцур, О.С. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 5-13. – (Економічна ; Вип. 1)
1141096
  Кушнір Р.М. Про визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання / Р.М. Кушнір, В.С. Попович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  На прикладі багатошарової пластини ілюструється методика визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного їх нагрівання внутрішніми джерелами тепла та складного (конвективного, променевого чи ...
1141097
  Литвин М.Ю. Про визначення фактичної площі земельної ділянки при проведенні приватизаційних робіт // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISBN 966-631-331-6
1141098
  Латишева К.Я. Про визначення фундаментальних функцій звичайних однорідних лінійних диференціальних задач за допомогою способу моментів / К.Я. Латишева. – Київ
3. – 1937. – 58 с.
1141099
  Матишевський П.С. Про визначення хуліганства як злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 89-92. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Статья содержит критические замечания к работам криминалистов, которые, определяя хулиганство и ограничения его от других преступлений, принимают во внимание только объективный критерий. Критерий определения хулиганства, а равно ограничения ...
1141100
  Бодрик О.Г. Про визначення часу негативного впливу шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу при аварійних ситуаціях / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянута задача прогнозування часу негативної дії шкідливих речовин при аварійних викидах.
1141101
  Пфейфер Г.В. Про визначник Вронського / акакд. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2} с.
1141102
  Карупу О.В. Про викладання вищої математики англійською іноземним студентам НАУ в рамках програми "Вища освіта іноземною мовою" / О.В. Карупу, Т.А. Олешко, В.В. Пахненко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-58-1
1141103
  Терехов П.Г. і Потьомкін М.П. Про викладання географії в початковій школі дорослих / П.Г. і Потьомкін М.П. Терехов. – 2-е, переробл. – Київ, 1940. – 63с.
1141104
  Сабадаш Г.П. Про викладання географії в середній школі 5-7 кл. / Г.П. Сабадаш. – Київ, 1935. – 31с.
1141105
   Про викладання зоології в восьмирічній школі. – К, 1960. – 31с.
1141106
  Рашевський М.О. Про викладання комбінаторики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 136-142. – ISSN 2413-1571


  Викладанню комбінаторики і формуванню комбінаторного мислення присвячено багато досліджень. Вивчалися питання методики введення основних понять комбінаторики у шкільному курсі математики. Дослідження стосувалися формуванню комбінаторних понять у ...
1141107
  Кальман Олександр Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України / Кальман Олександр, Лизогуб Богдан // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 53-57
1141108
  Карупу О. Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ / О. Карупу, Т. Олешко, В. Пахненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 59-64. – ISSN 2413-1571
1141109
  Травкін О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.109-123
1141110
  Травкіна О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.16-32
1141111
   Про викладання української мови в початковій школі. – К., 1951. – 96с.
1141112
   Про викладання українськоої мови в У-УШ кл.. – К., 1960. – 52с.
1141113
   Про викладання фізики в середній школі. – Київ, 1935. – 20 с.
1141114
  Божик С. Про виклики для журналістики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26/27 квітня (№ 77/78). – С. 2


  Говоритимуть студенти з України та з-за кордону під час науково-практичної конференції у Львівському національному університеті. Чимало доповідей — на основі матеріалів "Дня"
1141115
  Собко І. Про виклики університетських музеїв // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  В Острозі відбувся тематичний форум.
1141116
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1141117
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1141118
  НаливайкоТ.В Про виключну юрисдикцію щодо права на володіння землею / НаливайкоТ.В, Н.М. Коритнюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7272-11-2
1141119
  Орлов П. Про виконання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-44 : Табл.1. – Бібліогр.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1141120
   Про виконання Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2008 № 126 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-32. – ISSN 0130-8890
1141121
   Про виконання плану науково-дослідної роботи за 1968 рік. – Київ, 1969. – 36с.
1141122
   Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки від 22 лютого 2021 р. № 1/9-93 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 78-79


  "Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ...
1141123
   Про виконання програми спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2014-2016 роки // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3


  Відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки ...
1141124
  Ляшенко О.І. Про виконання рішень загальних зборів І президії АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30


  Представлен отчет о выполнении решений общих собраний АПН Украины и ее президиума за отчетный период. Научная сессия на тему: "Развитие педагогики и психологии в Украине".
1141125
   Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.08 р. №348-р "Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік" : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/19-159 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 95-96. – ISSN 0130-8890
1141126
  Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1141127
  Мороз В.В. Про використання активних поверхонь для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод / В.В. Мороз, А.В. Громико, Г.С. Столяренко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 24-28. – (Серія "Стан навколишнього середовища")
1141128
  Романчук С.П. Про використання археологічних матеріалів у історико-ландшафтних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 88-94. – Бібліогр.: 11 назв
1141129
  Царик Любомир Про використання басейнового підходу для формування ефективної системи природокористування і охорони природи / Царик Любомир, Царик Петро // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 174-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1141130
  Демчук Іванна Про використання в аграрному секторі рідких відходів виробництва мінеральних добрив / Демчук Іванна, Фоміна Наталія, Столяренко Геннадій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 9 назв.
1141131
  Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 162-165. – ISSN 2071-4653


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира Є.Є. Слуцький, І.В. Вернадський.
1141132
  Кобзаренко П.В. Про використання гіпнозу в судовому пізнанні / П.В. Кобзаренко, Ю.О. Заіка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показаны возможности использования гипноза для устранения стрессовой или гипнотической "блокировки" сознания свидетеля или потерпевшего и других лиц в целях получения новой информации о расследуемом преступлении и виновных лицах. Высказаны ...
1141133
   Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України / О.В. Кучер, О.М. Марченко, Д.О. Марченко, І.М. Заєць // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 13-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
1141134
  Костицький В. Про використання економічних моделей управління банками / В. Костицький, О. Шишовська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 41-49. – ISSN 2413-743X
1141135
  Вадньов Д.О. Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто алгоритм шифрування даних на основі задачі про рюкзак. Визначено завдання про підвищення криптостійскості алгоритму. Запропоновано схему шифрування, побудовану з використанням простих чисел та операцій над ними спеціального вигляду. ...
1141136
  Кундицький О. Про використання заощаджень підприємств в системі відтворення фізичного капіталу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 189-192. – ISSN 2078-5860
1141137
  Рябчій В.В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-56. – ISSN 0130-1039
1141138
   Про використання кіно в ідейно-виховній роботі школи. – К., 1965. – 44с.
1141139
  Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна Про використання культурологічної парадигми в економічній науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито парадигмальні основи сучасної науки. Виявлено, що однією з перспективних для використання в економіці є культурологічна парадигма, зокрема цивілізаційний підхід.
1141140
  Кукурудза С.І. Про використання ландшафтної інформації грунтових досліджень при картуванні природних територіальних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 106-110. – Бібліогр.: 11 назв
1141141
  Брескіна Л.В. Про використання мережевих технологій у групових формах навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-22.
1141142
  Ромашко О .В. Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 193-199. – ISSN 2227-4952
1141143
  Радіонов Ю. Про використання міждбюджетних трансфертів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1141144
  Рева М.В. Про використання повних формул перехідних процесів для нормування інфрормативних сигналів в методі становлення поля / М.В. Рева, Т.В. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована можливість використання повної формули перехідного процесу в однорідному напівпросторі і тонкому провідному шарі для отримання зондуючих кривих ефективного опору і поздовжньої провідності в методі становлення поля (на прикладі установки ...
1141145
  Тарасенко Р.В. Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 517-523. – ISSN 2078-3566
1141146
  Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 157-164. – ISSN 1026-9932
1141147
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1141148
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1141149
  Барабаш Ю. Про використання терміна "конфлікт" у конституційному законодавстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 1993-0909
1141150
  Каніщева В.М. Про використання традиційних ідентифікаторів наукових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 127-131. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1141151
  Жаріков Є.С. Про використання уявних відношень у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1141152
  Мезенцев К.В. Про використання факторного аналізу в регіональних дослідженнях // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 21-28. – ISBN 966-95774-3-8
1141153
  Івохін Є.В. Про використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні фінансових данних / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, О.О. Фейчер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 75-79
1141154
  Танчер В.К. Про викриття в науково-атеїстичній пропаганді пристосовництва сучасних релігійників / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму Київськ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 19c.
1141155
  Хомченков Д.М. Про вилучення майна з незаконного володіння та визнання права власності (за результатами набуття права власності на гуртожитки при приватизації цілісного майнового комплексу) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 52-55


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1141156
  Веретенніков В.І. Про вимір архівних матеріалів / В.І. Веретенніков. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 33-40 с. – Без обкл. і тит. л.. - Авт. вказ. в кінці тексту
1141157
  Соснін О.В. Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 123-134. – ISSN 2072-1692


  Дається аналіз підготовки спеціалістів системи вищої технічної освіти в сучасних умовах, за якими стоїть розвиток промислових технологій і облаштування нових суспільно-політичних відносин. Дається характеристика технологічних укладів людства та темпи, ...
1141158
   Про вимірювання наукової ефективності / О.І. Мриглод, Р. Кенна, Ю.В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-85. – ISSN 0372-6436


  Порівняно два підходи: експертне оцінювання та використання даних про цитованість опублікованих робіт.
1141159
  Сунцова І.П. Про вимову російських слів у сучасній німецькій літературній мові // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 15-19
1141160
   Про вимоги до моніторингу вод згідно основних положень водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.К. Хільчевський, В.М. Савицький, О.В. Чунарьов, І.Г. Хільчевська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 54-68.
1141161
   Про вимоги щодо функціонування об"єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 черв. 2008 р. № 902-р // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5
1141162
  Воробйов І. Про винекнення і розвиток української социалістичної нації / І. Воробйов. – Київ, 1955. – 184с.
1141163
  Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1141164
  Гончарук Г.І. Про виникнення назви Народний рух України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 51-56. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1141165
  Гуменюк Г.П. Про виникнення та значення правового збірника "Саксонське зерцало" // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 407-410. – ISBN 978-966-438-135-9
1141166
  Панаріна Т. Про виникнення торгівлі стародавніми книгами у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 37-38
1141167
  Чапленко В. Про Винниченкову п"єсу "Пророк" і дещо інше // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 20-23
1141168
  Зеленський О.В. Про виняткову підстановку Кириченка для горенштейнових матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доведено, що існує єдина виняткова підстановка Кириченка для горенштейнових матриць. Ключові слова: матриця показників, горенштейнова матриця. We prove that there exist the unique Kirichenko"s permutation for Gorenstein matrices. Key words: ...
1141169
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 323-328. – ISBN 966-581-231-9
1141170
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1141171
  Миронова Т.Ю. Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 293-308


  Проаналізовано випадок за декількома вимірами некоректного перекладу та ілюстрування, що порушує смислову цілісність авторського тексту. Авторські параметри оригіналу допомогли у розв"язанні ускладненої текстової ситуації. В статье рассматривается ...
1141172
  Синько Н. Про виплати працівникам у разі звільнення // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 9
1141173
  Євтушенко Ю. Про виплату надбавки за вислугу років [педпрацівникові університету, якщо він прийнятий на посаду асистента] // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 9
1141174
  Коцурак О. Про виплату надбавки за престижність праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 25. – С. 11


  Роз"яснює головний спеціаліст Департаменту заробітної плати Міністерства соціальної політики України Олена Коцурак.
1141175
  Гузенко О. Про виплату премії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 18). – С. 9
1141176
   Про виплату у 2015 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов"язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тяжкі тілесні у : постанова КМУ від 11.02.2015 № 51 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 15, 3 березня 2015 року. – С. 13
1141177
  Горовий С.О. Про випробування Бернуллі, пов"язані в однорідний ланцюг Маркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Для послідовності випробувань Бернуллі, пов"язаних в однорідний ланцюг Маркова, знайдено розподіл числа успіхів, встановлено аналог теореми Пуассона, знайдено ймовірність наявності в ланцюзі серії успіхів заданої довжини та математичне сподівання ...
1141178
  Шугайлін О.В. Про вираження положень діалектичної логіки в матричній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1141179
  Гланц М. Про вироблення навички розбирати німецькі тексти за допомогою словника / М. Гланц. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 79с.
1141180
   Про виробничий план Народного Комісаріата та легкої промсловості УРСР на 1939 р.. – К., 1939. – 87с.
1141181
  Скрипник Т. Про високий політ жіночої душі. Із гендерних студій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 6 (398). – С. 13-15


  У статті розглянуто творчість поетес різних часів і континентів.
1141182
  Оппоков Є.В. Про височінь ... / Є.В. Оппоков. – К. – с.
1141183
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року : лист Міністерства освіти і науки від 1 листопада 2016 року № 1/9-576 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 209). – С. 10


  "...Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Комітет з державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами), приймає до розгляду ...
1141184
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року : конкурс // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4


  До 1 березня 2018 р.
1141185
   Про висунення кандидатур на призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 148). – С. 5


  Серед претендентів - Струтинська Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1141186
  Козловський В. Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 31-37
1141187
  Пахомова С.М. Про витоки категорії "офіційність" / "неофіційність" у східнослов"янській антропонімії // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 74-82. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1141188
  Бернадська Н.І. Про витоки кінороману // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 11-21. – ISSN 2312-6809
1141189
  Семеняк Н.П. Про витоки міст Півдня України в радянській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1728-3671
1141190
  Ткаченко Р. Про витоки постмодернізму в культурі FIN DE SIECLE"Y // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 16-19
1141191
  Шпоть О.С. Про витоки української нації / О.С. Шпоть ; [ред. Лук"янчук О.С.]. – Львів ; Київ : Благодійний фонд "Україна-Русь" ; ПП "Коронатор", 2012. – 168, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-96555-3-0
1141192
  Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямками релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалась і домінувала в суспільному і культурному житті Індії XІV-XVІI ст.ст. Зроблена ...
1141193
   Про витязя слово : Рядки поетичної Симоненкіани. – Черкаси : Брама, 2002. – 104с. – ISBN 966-8021-20-7


  Найповніше зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку.
1141194
  Ніжинський М.П. Про виховання всебічно підготовлених будівників комунізму / М.П. Ніжинський. – К., 1961. – 36с.
1141195
  Сірук М. Про виховання громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 3


  Як Канаді вдалося за 60 років створити власний бренд канадського громадянина.
1141196
  Задесенець М.П. Про виховання дітей в радянськіій сім"ї / М.П. Задесенець. – Київ, 1952. – 36с.
1141197
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 600с.
1141198
  Калінін М.І. Про виховання і освіту / М.І. Калінін. – К., 1983. – 303с.
1141199
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1984. – 367с.
1141200
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1984. – 318с.
1141201
  Серіщев Я.М. Про виховання комуністичного ставлення до праці / Я.М. Серіщев, В.П. Шевчук. – Київ, 1970. – 166с.
1141202
  Калінін М.І. Про виховання комуністичної свідомості / М.І. Калінін. – Київ : Політвидав України, 1975. – 366 с.
1141203
  Думанська О. Про виховання літературного смаку в дітей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 6 (298). – С. 24-25
1141204
  Хом"як І. Про виховання мовної свідомості / розмову вів Олексій Костюченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  Професор Іван Хом"як: " На це мають бути спрямовані зусилля кожної людини".
1141205
  Манько О. Про виховання нашої молоді : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 14-16
1141206
  Ліницький П. Про виховання: стаття третя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.106-116
1141207
   Про виховну роботу в школі. – К., 1940. – 104с.
1141208
  Шулікін Д. Про виші Донбасу, аграрну освіту й універсіаду / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1141209
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України від 7 червня 2018 р. № 472 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 6-7
1141210
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України 7 червня 2018 р №2447-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)
1141211
  Дахно І. Про Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1608-6422
1141212
   Про вищу освіту : закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 серпня (№ 148). – С. 9
1141213
   Про вищу освіту і програму діяльності уряду в умовах карантину / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які виклики перед вишами в період карантину і якими є рецепти їх подолання? Якою має бути оновлена програма діяльності уряду в умовах пандемії? Ці питання розглянули на черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій.
1141214
  Короденко М . Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На колегії МОН заступник міністра освіти і науки М. Стріха розповів про кілька найактуальніших напрямів робіт, серед них "Розроблення новітніх анестезуючих лікарських засобів на основі фармакологічних агентів, що блокують функціюнейроспецифічних ...
1141215
  Шулікін Д. Про вищу професійну освіту і боротьбу з монополією // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1141216
   Про вищу технічну освіту і нову модель управління університетами / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)
1141217
  Молотов В.М. Про вищу школу / В.М. Молотов. – Київ, 1938. – 32с.
1141218
  Коваленко О. Про вівчення іноземних мов у 2009-2010 навчальному році // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 4-12
1141219
  Персидський Д.Я. Про відбитки рослин на третичних пісковиках Аджамки / Д.Я. Персидський. – Київ, 1939. – 4с.
1141220
   Про відзначення 100-річчя заснування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 69-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 40). – С. 4
1141221
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 136 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 93). – С. 4
1141222
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : указ Президента Українивід 18 травня 2017 р. № 136/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 7-8
1141223
   Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання : постанова Верховної Ради України від 5 вересня 2018 р. № 2521-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 174). – С. 4
1141224
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення 1100-річчя заснування міста Переяслава-Хмельницького : указ Президента України від 14 квіт. 2006 р. № 304/2006 // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0869-3595
1141225
  Матковський О. Про відзначення 140-річного ювілею Наукового товариства імені Тараса Шевченка / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 127-131. – ISSN 2078-6220


  У 2013 р. Наукове товариство імені Шевченка відзначило 140-річчя з часу заснування.
1141226
   Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 35/36 (702/703). – С. 22


  Кабмін України на засіданні 31 серпня 2011р схвалив проект Указу Президента України " Про відзначення 150-річчя від дня народження акдеміка В.І. Вернадського"(12 березня 2013 р)
1141227
   Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : указ Президента України від 09.02.2015 № 63/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 5 (311), 18 лютого 2015. – С. 13-14
1141228
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника : постанова Верховної Ради України від 18 червня 2020 р. № 732-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 25 червня (№ 119). – С. 6


  14 травня 2021 р. виповнюється 150 років з дня народження В. Стефаника. Верховна Рада України рекомендує відзначити ювілей на державному рівні.
1141229
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки = постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 4


  25 лютого 2021 року.
1141230
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 36). – С.3
1141231
   Про відзначення 150-річчя Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка : указ Президента України від 4 лип. 2017 р. № 173 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 10
1141232
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 18-19. – ISSN 0320-7978
1141233
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 198). – С. 15
1141234
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховнох Ради України від 5 жовтня № 1655-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 201). – С. 12
1141235
   Про відзначення 180-річчя заснування КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1


  11 грудня 2013 р. КМУ видав розпорядження "Про підготовку та відзначення в 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Очолив оргкомітет перший віце-прем"єр-міністр України; заступники голови - міністр ...
1141236
   Про відзначення 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України № 372/2013 8 липня 2013 р. // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 1
1141237
   Про відзначення 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / указ Президента України від 8 липня 2013 № 372/2013 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 18 (247). – С. 58
1141238
   Про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : указ Президента України від 12.01.2015 № 6/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 21
1141239
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1141240
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1699-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1141241
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 22-23. – ISSN 0320-7978
1141242
   Про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького : постанова ВРУ від 14.01.2015 № 105-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 6, 6 лютого 2015. – С. 403-404. – ISSN 0320-7978


  "... 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького - українського священика, композитора, диригента, громадського діяча, автора музики Державного Гімну України".
1141243
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 20-22. – ISSN 0320-7978
1141244
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1141245
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1698-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1141246
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1697-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 6
1141247
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1141248
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 19-20. – ISSN 0320-7978
1141249
   Про відзначення 23-ї річниці Конституції України : Указ Президента України від 24 квітня 2019 р. № 160 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 81). – С. 4
1141250
   Про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції "Академік Вернадський" : Указ Президента України від 29 січня 2021 р. № 31/2021 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 лютого (№ 18). – С. 4
1141251
   Про відзначення 28-ї річниці незалежності України : Указ Президента України від 11 липня 2019 р. № 513 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 липня (№ 132). – С.4
1141252
   Про відзначення 80-річчя від дня народження В"ячеслава Чорновола : указ Президента України від 1 грудня 2017 р. № 397 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4
1141253
   Про відзначення 80-річчя з дня народження поета і громадського діяча Бориса Олійника : постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 р. № 709-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 47, 20 листопада 2015. – С. 2407. – ISSN 0320-7978
1141254
   Про відзначення 80-річчя заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 337-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 98). – С. 8
1141255
   Про відзначення 90-річчя з дня народження Глушкова Віктора Михайловича - видатного науковця, засновника школи української кібернетики : постанова ВРУ від 19 .11.2013 р. № 700-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 грудня (№ 232/233). – C. 10
1141256
   Про відзначення 90-річчя з дня народження Глушкова Віктора Михайловича - видатного науковця, засновника школи української кібернетики : постанова ВРУ від 19.11.2013 р. № 700-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 230). – C. 13
1141257
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1141258
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1141259
   Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України № 576/2012, 1 жовтня 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську діяльність та з нагоди Дня ветерана - нагородити Орденом Княгині Ольги III ступеня Кривошею Галину Мефодієвну, заступника голови ...
1141260
   Про відзначення державними нагородами України = за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено / указ Президента України від 27 червня 2013 року № 335/2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 26 червня - 3 липня (№ 30). – С. 1


  "... за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено". Серед нагороджених учитель Українського фіз.-мат. ...
1141261
   Про відзначення державними нагородами України : указ президента України від 15 травня 2015 року № 269 // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено професора КНУ імені Тараса Шевченка, доктора ...
1141262
   Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 6 березня 2020 року № 71/2020 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 42
1141263
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України : указ Президента України від 22 серпня 2016 р. № 338/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 3-22


  Присвоєно почесне звання "Заслужений журналіст України" Горевалову Сергію Івановичу, завідувачеві кафедри Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1141264
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 533/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 7-15


  Звання "Заслужений економіст України" також отримав директор Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Дмитрович Рожко.
1141265
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : Указ Президента України від 1 груд. 2017 р. № 398/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 27 (396), 19 грудня 2017 року. – С. 13-20


  Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджуються: В.А. Бугров - проректор, В.Б. Павлов - співробітник наук--досл. частини ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 14.
1141266
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : Указ Президента України від 1 грудня 2018 р. № 404/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 32 (429), 29 грудня 2018 року. – С. 3-12


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагороджено науковців КНУ імені Тараса Шевченка: декана ...
1141267
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 957/2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  " ...Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури України" Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1141268
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України № 957 від 30 вересня 2011 р. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 39


  Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури" - Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1141269
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ президента України №726/2010 від 25 червня 2010 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Цвих В.Ф. нагороджується орденом "За заслуги" II ступеня.
1141270
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України / указ Президента України від 27 червня 2013 року № 355/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 122). – С. 11-12


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоїли учителю Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - О.Г. Шевчуку.
1141271
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 27.06.2015 № 367/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 16 (322), 21 липня 2015. – С. 25-34


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм - серед інших - почесне звання "Заслужений працівник освіти України" ...
1141272
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 25 червня 2016 р. № 276/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 20 (353), 16 липня 2016. – С. 3-19
1141273
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 15 (384),18 липня 2017 року. – С. 3-12
1141274
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : Указ Президента України від 27 червня 2018 р. № 188 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 18 (415), 17 липня 2018. – С. 14-26


  Орденом княгині Ольги ІІ ступеня: Рудницьку Анжеліку Миколаївну; "Заслужений працівник освіти України": Осецькому Валерію Леонідовичу, Сніжку Сергію Івановичу.
1141275
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 15.05.2015 р. № 269 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 8-10


  Професора КНУ імені Тараса Шевченка Находкіна Миколу Григоровича також нагороджено орденом "За заслуги" 1 ступеня.
1141276
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2016 р. № 217/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 10-13


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно також науковцям КНУ ...
1141277
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2017 р. № 135/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 4-7


  Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно С.І. Ляшку, - д-ру фіз-мат. наук, проф., зав. каф. обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченка.
1141278
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Пркзидента України від 19 травня 2018 р. № 135 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 14 (411), 4 червня 2018. – С. 8-11


  Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня: Цвиха Володимира Федоровича. (С. 8)
1141279
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю : указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 135 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 24 травня - 1 червня (№ 21/220)


  Присвоїти почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" - Ляшку Сергію Івановичу - завідувачеві кафедри КНУ ім. Т. Шевченка, док. фіз-мат наук, профес.
1141280
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України від 24 серпня 2013 року № 448 // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 3


  Указ Президента України присвоїти почесне звання: "Заслужений юрист України" - Фурсі Світлані Ярославівні - завідувачеві кафедри юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1141281
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України № 448/2013 24 серпня 2013 р. // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  За ... "вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм"...присвоїти почесні звання: "Заслужений працівник сфери послуг України" - Колесник Надії Федоровні - директорові Центру харчування № 2 КНУ імені Тараса Шевченка; "Заслужений юрист України" - ...
1141282
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України від 21.08.2015 р. № 491 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 20 (326), 3 вересня 2015. – С. 56-75
1141283
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : Указ Президента України від 23 серпня 2018 року № 241/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 22 (419), 17 вересня 2018. – С. 20-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" завідувачам кафедр КНУ імені Тараса Шевченка - В.В. Ставнюку та І.О. Шевчуку. - C. 30.
1141284
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження : указ Президента України від 21 трав. 2008 р. № 470/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – 6 С. 3
1141285
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 958 / 2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Карпенко Маргариту Олександрівну - професора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка." "...Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня Скляр Ірину Вілівну - учителя ...
1141286
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України от 5 жовтня 2012 № 582/2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)
1141287
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 4 жовтня 2013 р. № 546 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 9


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджені вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка: ...
1141288
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Витяг з Указу Президента України № 546/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  "Нагородити орденом "За заслуги" Ш ступеня Приходька Сергія Івановича - учителя Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Присвоїти почесні звання: "Заслужений вчитель України" Манжарі Ганні ...
1141289
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 04.10.2015 р. № 567 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 6-11


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" також отримав учитель Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Сімон Андрій Олександрович.
1141290
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 192). – С. 11


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану Васильовичу ...
1141291
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 30-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" Данилюку Івану Васильовичу, деканові факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
1141292
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 1 жовтня 2016 року №427/2016 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 1


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану ...
1141293
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 28 вересня 2017 року № 286/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 23 (392), 20 жовтня 2017 року. – С. 3-7


  Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджено першого проректора КНУ імені Тараса Шевченка Закусило Олега Калениковича. Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно завідувачам кафедр університету Приятельчуку Анатолію ...
1141294
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 3 жовтня 2018 р. № 300/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 3-8


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України присвоїли працівникам КНУ імені ...
1141295
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ президента України від 1 жовтня 2021 р. № 496/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 21 жовтня (№ 202)


  Серед нагороджених - К.С. Гавриленко, ст. наук. співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1141296
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв"язку. Витяг : указ Президента України від 13 листоп. 2008 р. № 1041/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3-4
1141297
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України : указ Президента України від 22 січня 2013 р. № 35/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1


  "За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю ... нагородити орденом Свободи Губерського Леоніда Васильовича - Героя ...
1141298
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України : Указ Президента України від 20 січня 2018 р. № 11 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 4 (401), 19 лютого 2018 року. – С. 3-12
1141299
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України (витяг) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 40


  Указ Президента України № 10/2017 від 12 січня 2017 р. "...За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, ...
1141300
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України: указ Президента України від 21 січня 2017 року № 10 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; Держ. п-во "Науково-виробничий центр "Пріоритет" ; вид. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 3 (372), 3 лютого 2017 року. – С. 10-19


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю постановляю: Присвоїти почесні ...
1141301
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. (Витяг) : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1141302
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. Витяг : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3
1141303
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : Указ Президента України від 6 жовт. 2017 р. № 307/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 24 (393), 2 листопада 2017 року. – С. 3-5
1141304
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2016 р. № 439/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 30 (363), 3 листопада 2016. – С. 14-16


  Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" Стефанчуку Миколі Олексійовичу, ст. наук. співробітнику КНУ імені Тараса Шевченка, канд. юрид. наук.
1141305
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня : указ Президента України від 7 березня 2017 року № 57 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 7 (376), 20 березня 2017 року. – С. 11-16
1141306
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня [витяг] : Указ Президента України від 06 березня 2019 р. № 58 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 42


  Почесне звання "Заслужений працівник культури України" присвоїли Надразі Марті Степанівні - директору наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
1141307
   Про відзначення державними нагородами України з нагороди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2011 р. № 970/2011. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" Балюк Галині Іванівні - професорові кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультета Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1141308
   Про відзначення державними нагородами України працівників агропромислового комплексу : указ Президента України від 19 листопада 2016 р. № 514/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 34 (367), 2 грудня 2016. – С. 22-24
1141309
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 3 с. обкл.
1141310
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17
1141311
   Про відзначення державними нагородами України працівників державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 266 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 7
1141312
   Про відзначення державними нагородами України працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : Указ Президента України від 12 жовтня 2018 р. № 318 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 25 (422), 5 листопада 2018. – С. 12
1141313
   Про відзначення державними нагородами України працівників засобів масової інформації : указ Президента України від 5 черв. 2008 р. № 517/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-4
1141314
   Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 867 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1141315
   Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 787/2019 від 31 жовтня 2019 р. // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9), спец. випуск. – С. 2


  За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 185-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса ...
1141316
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ : указ Президента України від 28 жовтня 2016 р. № 477/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 8-9
1141317
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : указ Президента України від 23.04.2015 р. № 231 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 11 (317), 6 травня 2015. – С. 20
1141318
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Києво-Могилянська академія" : указ Президента України від 15.10.2015 р. № 586 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 12-13
1141319
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Львівська політехніка" : указ Президента України від 6 грудня 2016 року № 542/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 36-37
1141320
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури : Указ Президента України від 18 груд. 2917 р. № 422/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 1 (398), 3 січня 2018 року. – С. 6-7
1141321
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії педагогічних наук України : Указ Президента України від 16 листоп. 2017 р. № 370/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 26 (395), 5 грудня 2017 року. – С. 10-11
1141322
   Про відзначення державними нагородами України працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 265 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 6
1141323
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти / указ Президента України від 27.09.2000 р. N 1088 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 жовтня (№ 40). – С. 1. 2. – ISSN 2219-5793
1141324
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти : указ Президента України 19 червня 2000 р. № 803 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 1


  "...За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високу педагогічну майстерність постановляю: нагородиди орденом княгині Ольги III ступеня Сазоненко Ганну Стефанівну - директора гуманітарного ліцею Київського національного університету ...
1141325
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2008 року № 87 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри Інституту журналістики КНУТШ Пономаріва Олександра Даниловича; почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно професорові кафедри КНУТШ, докторові політичних наук ...
1141326
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України. Витяг : указ Президента України від 19.08.2008 р. № 726/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-4
1141327
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Луганської області : указ Президента України від 17 верес. 2008 р. № 840/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1141328
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій міста Києва. Витяг : указ Президента України від 22 трав. 2008 р. № 475/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4
1141329
   Про відзначення державними нагородами України працівників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка : Указ Президенкта України від 9 жовтня 2014 року № 764/2014 // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 48-62. – ISBN 978-966-2538-56-4
1141330
   Про відзначення державними нагородами України працівників установ Національної академії наук України. Указ Президента України, 27 листопада 2008 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
1141331
   Про відзначення державними нагородами України працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Указ Президента України від 25 січня 2020 року № 22/2020 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 42
1141332
   Про відзначення державними нагородами України працівників Херсонського державного університету : Указ Президента України від 15 листоп. 2017 р. № 365/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 26 (395), 5 грудня 2017 року. – С. 8
1141333
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1141334
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1141335
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1141336
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1141337
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1141338
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1141339
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1141340
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1141341
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1141342
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1141343
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 січ. 2008 р. № 32/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3
1141344
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1141345
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1141346
   Про відзначення довічних державних стипендій діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лютого 2018 р. № 36 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 38). – С. 4
1141347
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 184-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 12, 20 березня 2015. – С. 700-704. – ISSN 0320-7978


  "... 8 січня - 80 років з дня народження Василя Симоненка (1935-1963), поета, письменника, журналіста; 12 липня - 100 років з дня народження Петра Тронька (1915-2011), історика, організатора музейної та краєзнавчої справи, громадського діяча; 10 ...
1141348
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова ВРУ від 11.02.2015 № 184-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 14, 27 лютого 2015 року. – С. 11-12
1141349
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2016 році : постанова Верховної Ради України від 02.02.2016 р. № 971-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 8, 19 лютого 2016. – С. 8-9. – ISSN 0320-7978
1141350
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 5 січня (№ 2). – С. 12


  "...100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); <...> 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1917); <...> 80 років з часу заснування ...
1141351
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2 , 13 січня 2017. – С. 45-50. – ISSN 0320-7978


  "...Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам"ятні дати та ювілеї: <...> 100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки ...
1141352
  Скрипник В. Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 37). – С. 6-7


  Студенти Вінницького національного технічного університету в 2017 році здобули 160 перемог у міжнародних конкурсах з комп"ютерної графіки та веб- дизайну.
1141353
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 9


  Цього року на державному рівні відзначатимуться ювілеї видатних науковців Університету: Л. Юзькова, П. Богача, П. Тутківського, М. Володимирського-Буданова, Б. Кістяківського.
1141354
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : постанова Верховної Ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 11
1141355
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : постанова Верховної ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 січня (№ 3). – С. 6
1141356
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Рада України від 3 грудня 2019 р. № 325-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 244). – С. 8


  215 років з дня відкриття Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (29.01.1805); 200 років з дня відкриття Ніжинської гімназії вищих наук (нині - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (17.09.1820); 175 років з часу ...
1141357
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 3 грудня 2019 р. № 325-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 4
1141358
   Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами : постанова ВРУ від 16 травня 2013 р. № 261-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 99). – С. 8
1141359
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 24 листопада 2008 р. №713 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-3
1141360
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 20 жовтня 2008 р. №603 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
1141361
  Дещиця А. Про відкритість і нову динаміку / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 163). – С. 5


  Посол України в Польщі Андрій Дещиця: "В стратегічних напрямах Польща завжди підтримувала Україну".
1141362
  Придатко-Долін Про відкриття островів Беллінсгаузена і Лазарєва Аральською описовою експедицією (1848-1849) та імовірний творчий внесок художника у засланні Тараса Шевченка // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 18. – С. 147-157. – ISSN 2617-6157
1141363
  Кузнєцов М. Про відкриття українського ринку сільськоугідь // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7768-14-1
1141364
  Жданова І. Про відмежування фізичного або психічного примусу від інших обставин, що виключають злочиність діяння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 19-23
1141365
  Василенко В. Про відмінність тероризму від збройної агресії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Дії Росії з погляду міжнародного права є тяжким міжнародним злочином, що ставить під загрозу мир і безпеку в регіоні та в усьому світі.
1141366
  Маляренко В.Т. Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки / В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-42
1141367
   Про віднесення наукових об"єктів до таких, що становлять національне надбвння : розпорядження КМУ від 28 серпня 2013 р. № 650-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 173). – С. 13
1141368
  Гук Н. Про відновлення змінної жорсткості спостережуваної оболонки / Н. Гук, Н. Ободан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обернену задачу відновлення функції жорсткості циліндричної оболонки в варіаційній постановці. Запропоновано підхід до розв"язання задачі в умовах багатоекстремальності функціонала-нев"язки. Подано результати ідентифікації функції змінної ...
1141369
  Павленко Р. Про відновлення історичної справедливості / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 4-5


  "Позиція патріарха Варфоломія щодо проголошення Томосу українській церкві полягає в тому, щоб орієнтуватися на реальні умови в нашій країні".
1141370
   Про відновлення прийому до партії. – Київ, 1936. – 55с.
1141371
   Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 100-101. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  До складу Міжвідомчого тектонічного комітету України увійшли провідні науковці ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка. Серед них: директор інституту, доктор геол. наук В.А. Михайлов, професор, доктор геол.-мін. наук В.В. Шевчук, зав. ...
1141372
  Зур"ян О.В. Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 44-69 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-3591
1141373
  Лі Сін Про відносини між Китаєм та Росією після закінчення холодної війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
1141374
  Панькевич І. Про відношене памятніків староукраїнської мови до полудневословянських під лексикальним оглядом. / І. Панькевич. – 141-160с.
1141375
  Сергієнко Б.П. Про відображення водного режиму рік на топографічних картах СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 122-125 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1141376
  Румлянський П.М. Про відображення на мікрорівні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1141377
  Багмет О.Б. Про відображення розломно-блокових структур у рельєфі Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 138-143. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1141378
  Павлишенко М. Про відокремлення влади від бізнесу : Роздуми публіциста // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-61. – Бібл. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1141379
  Ободовський О. Про відповідальність за декларування недостовірної інформації: конституційні та кримінально-правові проблеми // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 67-78. – ISSN 2310-6158
1141380
  Україна. Закони Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в"їзду в Україну : закон України від 10 січня 2002 року №2920-ІІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України
1141381
  Брідлав Ф. Про відповідальність нації за власну оборону / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 10-11


  "Якщо Україна прагне стати членом НАТО, вона має керуватися статтею 3 Північноатлантичного договору, бо всі говорять про статтю 5", - генерал Філіп Брідлав.
1141382
  Сіверський О. Про відповідальність окремих осіб за ухилення від явки до правоохоронних органів // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1141383
  Козловський І. Про відповідальність як основу свободи / розмовляла Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 10-11


  Науковець і громадський діяч Ігор Козловський - про передумови війни. І рецепт перемоги.
1141384
  Куц В.М. Про відповідність правового забезпечення протидії корупції в Україні міжнародним стандартам антикорупційної діяльност // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 221-223. – ISBN 966-660-151-6
1141385
  Беляневичі О.А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 97-104.
1141386
  Дровніна О. Про відпустки та робочий час // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 2 грудня (№ 45). – С. 12
1141387
   Про відрядження в межах України та за кордон : Нормативні документи про відрядження в редакції законодавчих актів України станом на 05.01.98. – Київ : Компас, 1998. – 16с
1141388
  Брикайло Ю. Про відстані до меж земельних ділянок, ліній електропередач, газопроводів, джерел водопостачання, між садибними, садовими, дачними будинками, спорудами та іншою забудовою станом на 11 січня 2021 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 44-47


  Питання мінімальних (допустимих) відстаней між садибними, садовими, дачними будинками, господарськими будівлями та спорудами; відстаней до меж земельних ділянок; встановлених протипожежних розривів, а також відстаней до ліній електропередачі, ...
1141389
  Зуєвич Л.Л. Про відсутність новації у разі відсутності припинення первісного зобов"язання новим // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-45


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1141390
  Ленін В.І. Про відтворення і економічні кризи / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 280с.
1141391
  Шушарін Д. Про відтворення імперії, або Чому Росія прагне зруйнувати сучасні держави наколо себе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 85). – С. 4
1141392
  Горбатенко В. Про відторгнуті від музики слова: до осягнення державноправових поглядів Ф. Ніцше // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.88-93. – ISSN 1609-5499
1141393
  Козак І. Про відхилення розподілу числа конфігурацій заданого типу від розподілу Пуассона / І. Козак, В. Масол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Знайдено достатні умови, які дозволяють отримати оцінки відхилення розподілу числа конфігурацій заданного типу у випадковому (0,1)-векторі, який складається з m0 нулів і m1 одиниць, m0 + m1 = n , n > 0 , від розподілу Пуассона. We find the sufficient ...
1141394
   Про відшкодування коштів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Департамент економіки та фінансування МОН надає роз"яснення щодо відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.
1141395
  Хомченков Д.М. Про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 259-262
1141396
  Назарчук Г.К. Про відштовхувальну силу в хвостах комет и типу / Г.К. Назарчук, 1960. – [20] с.
1141397
  Виходець О.М. Про візуалізації соціальних комунікацій у культурі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 132-136. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X
1141398
  Литвин В. Про війну і не лише про неї // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 84). – С. 4-5


  Нотатки з приводу Дня пам"яті і Дня Перемоги.
1141399
   Про військові ЗВО і куплені дисертації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1141400
  Козак Д.Н. Про військову справу давніх слов"ян (I ст. до н. е. - VII ст. н. е.) // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 32-49. – ISSN 0235-3490
1141401
  Бортник С. Про вік і походження крем"яної сировини інвентарю геоархеологічної пам"ятки Межиріч (Канівське Придніпров"я) / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-11. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1141402
  Зосимович В.Ю. Про вік пісковиків інгулецького горизонту Середнього Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 13-18 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1141403
  Дмитрієв М. Про вік рельєфу басейну р.Черемушної / М. Дмитрієв. – Б.м. – 11с. – Окр. відбиток
1141404
  Супронюк О. Про Віктора: короткі історії з життя // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 28-57. – ISBN 978-966-2449-92-1
1141405
  Кізіменко О.М. Про вільні добутки одноелементних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі описано декомпозицію вільного добутку одноелементних напівгруп в напіврешіку напівгруп.
1141406
  Лавренюк Я.В. Про вінцеві добутки за деревовидно впорядкованими множинами / Я.В. Лавренюк, А.С. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вказано точні дії вінцевих добутків груп підстановок за деревовидно впорядкованими множинами автоморфізмами на кореневому дереві. Отримано критерій ізоморфізму таких груп для певних порядків та груп підстановок. Ключові слова: деревовидний ...
1141407
  Костенко Н.В. Про вірш у поетичному циклі Т. Шевченка "В казематі" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 205-213


  Поетичний цикл Шевченка "В казематі" став новим, переломним етапом його віршотворчості
1141408
  Булаховська Ю.Л. Про вірші-присвяти видатним державним діячам й іншим відомим письменникам (на матеріалі російської й української літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 262-265. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про "поетичні присвяти" одного відомого автора - іншому, таким чином, виразніше постає літературне обличчя самого автора та його "літературного адресата", з точки зору ідейної й художньої. В данной статье речь идет о роли ...
1141409
  Максимович М.О. Про вірші червоноруські // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 232-235. – ISBN 966-578-071-9
1141410
  Стріха М. Про Вістена Г"ю Одена на тлі українських сюжетів:Декілька слів від перекладача // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.120
1141411
  Старко В. Про Вітгенштайнів розгляд мовної категорії "гра" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 217-221. – ISBN 966-581-295-5
1141412
   Про Вітчизну. – Київ : Художня література, 1950. – 160с.
1141413
  Панчишин С. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки / С. Панчишин, І. Грабинська // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 99-115. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1141414
  Шокало О. Про вічне й безвічне в українському житті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 14


  Дослідження Вадим Пепи "Віч-на-віч з вічністю".
1141415
  Бернадський В. Про вклад технології зварювання в економіку США = Економіка зарубіжних країн / В. Бернадський, О. Маковецька // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-87 : Т.5, рис.1. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1141416
   Про вклади у фазу диференційно-фазового фотовідповідного сигаал / Л.М. Ільченко, Колєнов, СО, Литвиненко, СВ, П.В. Молочко, Ю.В. Виноградов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано внесок різних факторів у диференційно-фазовий фотовідповідний сигнал. Проведено оцінку величини цих вкладів та визначено умови спостереження сигналу. Отримані експериментальні дані дають залежності фази відгуку від різницевої частоти ...
1141417
   Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 р. № 1520 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 20-23


  До Державного реєстру наукових установ включено державну організацію "Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України".
1141418
  Назаренко М.Ю. Про включення юридичного прецеденту в систему джерел права України / М.Ю. Назаренко, В.В. Петренко // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 235-239. – ISBN 978-966-438-135-9
1141419
  Порудоминский В.И. Про Владимира Ивановича Даля и его словарь / В.И. Порудоминский. – М., 1979. – 32с.
1141420
  Кабаненко І. Про владу і національне лідерство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 230). – С. 5


  Чи зможе в цей непростий час державотворча прагматика взяти гору над зростаючим популізмом та радикалізмом?
1141421
   Про владу та бізнес у первоцвітному краї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 14-17
1141422
   Про владу та бізнес у первоцвітному краї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 14-17
1141423
  Єна О.Г. Про власні простори внутрішніх диференціювань в Р2(k) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведено, що ненульові власні підпростори Va(f) внутрішнього диференціювання ad(f) алгебри Лі P2(k), що відповідають узагальненому власному значенню a мають форму g(af)k[f*] [подано формулу], де f* є породжуючий поліном для f i g(af) [подано ...
1141424
  Ворцель С. Про власність // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 84. – ISBN 978-966-668-480-9
1141425
  Кулик Н.В. Про властивість регулярності на осі деяких лінійних систем диференціальних рівнянь / Н.В. Кулик, В.Л. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджується властиівсть регулярності на осі лінійних систем диференціальних рівнянь канонічного вигляду з невід"ємними боковими матрицями.
1141426
  Комашко О.В. Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Випадкове блукання з дрейфом є однією з основних моделей для дослідження економічних показників, що характеризують-ся довготривалою тенденцією до зростання. Показано, що коефіцієнт детермінації в регресії для двох незалежних змінних такого типу прямує ...
1141427
  Радчик Р.В. Про вміння слухати, розмовляти і ставити запитання (Техніка ділового спілкування журналіста) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 165-172.


  Розглядається вміння журналіста спілкуватися зі своїми співбесідниками, а також їх слухати. Акцентується увага на методиці журналіста професійно ставити запитання у процесі збирання інформації. Author describes the communicative srills of ...
1141428
  Злобіна Катерина Про вміст важких металів у грунтах Шацького національного природного парку / Злобіна Катерина, Самчук Анатолій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 80-81 : табл. – ISSN 0869-0774
1141429
  Сопін Є.Ф. Про вміст та інтенсивність обміну нуклехнових кислот в головному мозку морських свинок при опроміненні рентгенівським промінням / Є.Ф. Сопін, М.Є. Кучеренко. – 251-260с.
1141430
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 11.
1141431
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010р. № 2-05/1-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 16-17.
1141432
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 2-05/3) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 15.


  Із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 2-05/3.
1141433
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 2 липня 2008 року №2-05/6) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23
1141434
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. №2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5
1141435
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. №2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5
1141436
   Про внесення змін Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 397 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 червня ( № 115). – С. 7-13
1141437
   Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 4-6) : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 231). – С. 9-73
1141438
   Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійгої допомоги. 7.12 №2136-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.61-66
1141439
   Про внесення змін до деяких актів Президента України : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 231/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 17 (350), 22 червня 2016. – С. 8-9
1141440
   Про внесення змін до деяких актів Президента України : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 231/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 14 червня 2016 року. – С. 34-36


  Зміни в Указі Президента України від 10 березня 2000 року № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України", в Указі Президента України від 12 червня 2000 року № 779 "Про Положення про щорічну премію Президента ...
1141441
   Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : закон України від 05.06.2014 № 1324-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 52, 8 липня 2014 року. – С. 8-9
1141442
   Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції : закон України від 15.09.2015 р. № 679-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 6-7
1141443
   Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності та розвитку наукових парків : Закон України від 7 вересня 2021 р. № 1714-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 жовтня (№ 203)
1141444
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 вересня (№ 170). – С. 6-8
1141445
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 18-20
1141446
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері : закон України від 28.01.2016 р. № 954-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 34). – С. 5
1141447
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5498-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 17-19
1141448
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 21 травня (№ 96). – С. 8
1141449
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-ІX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 квітня (№ 73). – С. 10-11
1141450
   Про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : [Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-IX] // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2-8
1141451
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам : Закон України від 7 вересня 2021 р. № 1709-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 жовтня (№ 193). – С. 4
1141452
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні : закон України від 18 верес. 2008 р. № 521-VI // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-4
1141453
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лютого 2018 р. № 2300-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 березня (№ 56). – С. 6
1141454
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лютого 2018 р. № 2300-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 14, 6 квітня 2018. – С. 9-10. – ISSN 0320-7978
1141455
   Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, : закон України від 3 листопада 2016 р. № 1731-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 95, 9 грудня 2016 року. – C. 22-25


  Продовження назви: на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
1141456
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних : закон України від 09.04.2015 р. № 319-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 35, 12 травня 2015 року. – С. 36-39
1141457
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 жовтня (№ 204). – С. 6-7
1141458
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 193). – С. 4-5
1141459
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 849-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 24 вересня (№ 176). – С. 2
1141460
   Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів : закон України від 02.06.2015 р. № 498-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 53, 14 липня 2015 року. – С. 9-10
1141461
   Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів інформації : закон України від 17 трав. 2017 № 2038-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 106). – С. 3
1141462
   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей : закон України від 7 листопада 2017 № 2180-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 4
1141463
   Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі : закон України від 25.12.2015 р. № 927-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 4, 22 січня 2016 року. – С. 22-24
1141464
   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій : Закон України від 15 травня 2018 р. № 2418-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1141465
   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту : постанова Верховної Ради України від 17 вересня 2020 р. № 910-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 190). – С. 5
1141466
   Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 листопада 2021 року № 1838-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 листопада (№ 227). – С. 6
1141467
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації" // Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 33, 29 квітня 2014. – C. 7-28
1141468
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 жовтня (№ 206). – С. 40
1141469
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 11-12
1141470
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування : закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1709-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 232). – С. 12
1141471
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 16, 4 березня 2016 року. – С. 41-49
1141472
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 квітня (№ 70). – С. 7-8
1141473
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 4 березня 2016. – С. 33-41. – ISSN 0320-7978
1141474
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 9-42
1141475
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 188). – С. 10-15
1141476
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 жовтня (№ 191). – С. 7-11
1141477
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 13). – С. 21
1141478
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні. 7.12.2000 №2134-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.56-61
1141479
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов"язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 11, 13 березня 2015. – С. 602-656. – ISSN 0320-7978
1141480
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб : Закон України від 22 травня 2018 р. № 2443-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1141481
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання : Закон України від 3 липня 2018 р. № 2475 -VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 157). – С. 4-6
1141482
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України від 13.05.2014 № 587 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 188-192
1141483
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. № 1229 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 99, 22 грудня 2015 року. – С. 277-278


  "... до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в ...
1141484
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 948 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 190-192
1141485
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки від 29.12.2015 р. № 1377 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 9, 9 лютого 2016 року. – С. 79-83
1141486
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2017 р. №1573 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 15, 21 лютого 2017 року. – С. 147-155


  Зміни "...до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп"ютерних технологій <...>; до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом <...>; до Порядку замовлення ...
1141487
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки від 06 грудня 2017 р. № 1571 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 227-229


  Зміни: до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти; до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти.
1141488
   Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки : постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2021 року № 1851-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 листопада (№ 217). – С. 4
1141489
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 263 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 87-90


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
1141490
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 19, 6 березня 2018 року. – С. 30-31
1141491
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 40). – С. 4
1141492
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 32 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 20). – С. 13
1141493
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації : постанова КМУ від 04.12.2013 № 882 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 97, 24 грудня 2013 року. – С. 27-29
1141494
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації : постанова КМУ від 4.12.2013 р. № 882 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 7). – С. 12-13
1141495
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми проблемами : постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 28 липня (№ 144). – С. 11
1141496
   Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році" : постанова Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 455-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 17). – С. 8


  90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930-2018), філософа, академіка Національної академії наук України". Почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1141497
   Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році" : постанова Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 455-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 17). – С. 3


  90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930-2018), філософа, академіка Національної академії наук України". Почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1141498
   Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання : закон України від 17 травня 2016 р. № 1360-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 7-10
1141499
   Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання : закон України від 17 травня 2016 р. № 1360-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 10 червня 2016. – С. 16-18. – ISSN 0320-7978
1141500
   Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов"язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання : Закон України від 07.04.2015 р. № 277-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 12 червня 2015. – С. 1288. – ISSN 0320-7978
1141501
   Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов"язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання : закон України від 07.04.2015 р. № 277-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 10
1141502
   Про внесення змін до Закону "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг : Закон України від 29 квітня 2021 р. № 1432-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 4 червня (№ 104). – С. 14-15


  "<...> базовий набір культурних послуг - перелік, зміст та обсяг культурних послуг , які обов"язково мають надаватися жителям територіальної громади для забезпечення доступу до читання та інформації, музейних предметів, кінофільмів, можливостей для ...
1141503
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23. 04. 2015 р. № 367-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 93). – С. 8
1141504
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23.04.2015 р. № 367-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 43, 9 червня 2015 року. – С. 10-11
1141505
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов"язків) керівника вищого навчального закладу : закон України від 14 трав. 2015 р. № 415-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 101). – С. 17
1141506
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов"язків) керівника вищого навчального закладу : Закон України від 14.05.2015 р. № 415-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 46, 19 червня 2015 року. – С. 28-29
1141507
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2026-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 24, 16 червня 2017. – С. 16-17. – ISSN 0320-7978
1141508
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2026-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 47, 16 червня 2017 року. – С. 35
1141509
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : закон України від 14 червня 2016 р. № 1415-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 54, 19 липня 2016 року. – С. 12-13
1141510
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : закон України від 14 червня 2016 року № 1415-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 30, 22 липня 2016. – C. 70-72. – ISSN 0320-7978
1141511
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо освіньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 берез. 2017 р. № 1958-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 17, 28 квітня 2017. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1141512
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та луганської областей : Закон України від 3 липня 2020 р. № 744-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 116). – С. 9
1141513
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 92, 29 листопада 2016 року. – С. 9-10
1141514
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 48, 25 листопада 2016. – С. 6-7. – ISSN 0320-7978
1141515
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 219). – С. 5
1141516
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18 лютого 2016 р. № 1017-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 49). – C. 4
1141517
   Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000"21.12.2001 №2183 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.70
1141518
   Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв"язку та захисту інформації України" : закон України від 09.04.2014 № 1194-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 40, 27 травня 2014 року. – С. 5-36
1141519
   Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо місця перебування та права на освіту : закон України від 12.08.2014 № 1635-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 73 19 вересня 2014. – С. 7-8
1141520
  Андрушко П. Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в"язнів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 17-33
1141521
   Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : закон України від 06.04.2000 № 1646-III // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 16 - 23 серпня (№ 36). – С. 6
1141522
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2053- VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 12
1141523
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 56, 18 липня 2017 року. – С. 7-8
1141524
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 28 липня 2017. – С. 5-6. – ISSN 0320-7978
1141525
   Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо збереження пам"яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : Закон України від 19 серпня 2018 р. № 2457-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1141526
   Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" : закон України від 5 червня 2014 р. № 1322-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 54, 15 липня 2014 року. – С. 50-51
1141527
   Про внесення змін до закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.66-67
1141528
   Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб : закон України від 14 листопада 2017 р. № 2203-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 11
1141529
   Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : Закон України від 07.04.2015 р. № 291-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 12 червня 2015. – С. 1312-1316. – ISSN 0320-7978
1141530
   Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту : закон України від 25 трав. 2017 р. № 2074-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 121
1141531
   Про внесення змін до зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук : постанова Кабінету Міністрів України від 17 трав. 2017 р. № 345 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 43, 2 червня 2017 року. – С. 26
1141532
   Про внесення змін до зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2017 р. № 345 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 95). – С. 4
1141533
   Про внесення змін до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2020 р. № 147/619 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 63-64
1141534
   Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і науки 22 серпня 2017 р. № 1228 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 80, 13 жовтня 2017 року. – С. 512-514
1141535
   Про внесення змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням : наказ Служби безпеки України від 26 жовтня 2016 р. № 563 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 95, 9 грудня 2016 року. – C. 118-120
1141536
   Про внесення змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням : наказ Служби безпеки України від 18 червня 2016 р. № 322 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 59, 5 серпня 2016 року. – С. 74-75
1141537
   Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції : закон України від 21.02.2014 № 746-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 18, 7 березня 2014 року. – С. 14-16
1141538
   Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини : закон України від 7 жовтня 2014 р. № 1689-закон України від 7 жовтня 2014 р. № 1689-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 209). – С. 6
1141539
   Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти : [навчальна програма] / [уклад.: А.О. Руккас, І.К. Патриляк, В.І. Сергійчук та ін.] // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 8-26
1141540
   Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 43-44
1141541
   Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2021 р. № 462 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 9-10
1141542
   Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 №178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" : (проект наказу ВАК України) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18
1141543
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1272 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 6, 29 січня 2016 року. – С. 185-194


  Зміни до наказу "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства".
1141544
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2017 р. № 103 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 421-422


  Зміни "...Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 "Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки ...
1141545
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2017 р. № 160 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 423-425


  Зміни "...Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 "Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання"".
1141546
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 : наказ Міністерства освіти і науки України 03 листопада 2017 р. № 1447 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 101, 26 грудня 2017 року. – С. 63-65


  "...Зміни до Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".
1141547
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2015 р. № 642 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 62, 14 серпня 2015 року. – С. 273-274


  Зміни внесено до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання". Втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 ...
1141548
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 : наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України від 19 вересня 2016 р. № 1120 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 86, 8 листопада 2016 року. – С. 65-66
1141549
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2018 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 24, 27 березня 2018 року. – С. 550-551


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів".
1141550
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 р. № 419 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 41, 3 червня 2016 року. – С. 65-214


  "...зміни до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у [ВНЗ] за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних ...
1141551
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 141 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 104-113


  Зміни до Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
1141552
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 111-126. – ISSN 1682-2366


  Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.
1141553
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2017 р. № 1368 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 95, 5 грудня 2017 року. – С. 110-111


  "...Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 "Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення ...
1141554
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2015 року № 923 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 131-132


  Щодо зовнішнього незалежного оцінювання.
1141555
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2020 р. № 1051 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2020 р. № 1051 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)


  "Внести зміни до оціночної шкали до Форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи за оцінювання проєкту на проведення наукової роботи та науково-технічної (експертної) розробки".
1141556
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2018 р. № 971 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 81, 23 жовтня 2018 року. – С. 33


  Зміни: "до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987 "Про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства ...
1141557
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 : наказ Міністерства освіти і науки від 22 листопада 2017 р. № 1514 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 215-226


  Зміни до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
1141558
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2018 р. № 652 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 73, 25 вересня 2018 року. – С. 22-23


  Зміни: "до Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
1141559
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1223 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 51-55


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюється ...
1141560
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 1224 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2017 року № 47 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 21,16 березня 2018 року. – С. 117


  Зміни у Положенні про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.
1141561
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474 : наказ Міністерство освіти і науки України від 25 квітня 2018 р. № 434 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 62, 14 серпня 2018 року. – С. 203-211


  Зміни "до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка".
1141562
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. № 1384 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 7, 2 лютого 2016 року. – С. 125-126


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь".
1141563
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки від 3 червня 2016 р. № 612 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С. 161-163


  Внесення змін "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь"".
1141564
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2017 року № 36 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 21, 14 березня 2017 року. – С. 42-43
1141565
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 300 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 14 квітня 2017 року. – С. 577-578


  Зміни до "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь".
1141566
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 ["Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2015 р. № 1299 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 798-799
1141567
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.10.2015 р. № 1055 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 83, 27 жовтня 2015 року. – С. 146-147


  Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.
1141568
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2016 р.№ 991 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 223-224


  "...[зміни] до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в ...
1141569
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 р. №81 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 15, 21 лютого 2017 року. – С. 156-164


  Зміни "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1141570
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 р. № 81 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 6-14


  "...Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей ...
1141571
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 112


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 "Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей".
1141572
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1052 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1325 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 7, 2 лютого 2016 року. – С. 124


  Зміни до наказу "Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів".
1141573
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103 : наказ Міністерства освіти і науки від 9 листопада 2017 р. № 1459 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 90, 17 листопада 2017 року


  Зміни "...до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103 "Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". <...> у ...
1141574
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10 : накази Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 р. № 1689 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 14 квітня 2017 року. – С. 567-576


  Зміни до "...до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10 "Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу ...
1141575
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 : наказ МОНмолодьспорт України від 21.03.2013 № 365 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 25, 9 квітня 2013 року. – С. 433-434


  Із тексту: "1. Унести зміну до абзацу третього пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", ...
1141576
   Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243 : наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2018 р. № 110/85 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 24, 27 березня 2018 року. – С. 542-547


  Зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243 "Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології".
1141577
   Про внесення змін до Норм належності верхолазного спорядження територіальних управлінь, з"єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів) Національної гвардії України : наказ від 11 квітня 2018 р. № 296 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 43, 5 червня 2018 року. – С. 470-475
1141578
   Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 786 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 серпня (№ 148)
1141579
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 р. № 973 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 70, 20 вересня 2013 року. – С. 372-404
1141580
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : наказ Мінекономрозвитку України від 31.12.2013 р. № 1596 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 21,18 березня 2014 року. – С. 247
1141581
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1178 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 4, 22 січня 2016 року. – С. 55-397
1141582
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2012 р. № 1520 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 8, 8 лютого 2013 року. – С. 417
1141583
   Про внесення змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду : наказ Міністерства оборони України від 20 квітня 2017 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 59, 28 липня 2017 року. – С. 155
1141584
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. №63) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1141585
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 03.03.2008 р. №147) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2
1141586
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : наказ Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2008 р. № 63 // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 158
1141587
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. №63) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1141588
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 03.03.2008 р. №147) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2
1141589
   Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей : наказ МОН України від 21 грудня 2012 р. № 1462 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 5, 29 січня 2013 року. – С. 113


  Весь текст постанови: Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та ...
1141590
   Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей : наказ МОН України від 06.04.2015 № 394 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170
1141591
   Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України від 10 січня 2018 р. № 23/40 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 12, 9 лютого 2018 року. – С. 125-126
1141592
   Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 388 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 52, 12 липня 2016 року. – С. 22-23
1141593
   Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров"я та вищих медичних навчальних закладах : постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 429 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 100). – С. 4
1141594
   Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер : наказ Мінсоцполітики України від 03.12.2015 р. № 1169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 886-888
1141595
   Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 вересня 2017 р. № 1293 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 208-209
1141596
   Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2018 р. № 353 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 41, 29 травня 2018 року. – С. 190-192
1141597
   Про внесення змін до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : постанова пенсійного фонду від 25.11.2014 № 25-1 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 1, 6 січня 2015 року. – С. 191-192
1141598
   Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2017 р. № 986 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 11-12
1141599
   Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07. 2017 р. № 986 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 3-4
1141600
   Про внесення змін до переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 16 червня 2016 р. № 667 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 37-39
1141601
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України : Закон Укрїни від 07.07.2011 р. // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 3-11
1141602
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова КМУ від 27 травня 2014 р. № 507 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 190). – С. 12-13
1141603
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 692 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 75, 8 жовтня 2013 року. – С. 49-52
1141604
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова КМУ від 18 вересня 2013 р. № 692 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 183). – С. 12
1141605
   Про внесення змін до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня № 255 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 квітня (№ 62)
1141606
   Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки від 31 жовтня 2016 р. № 1295 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 8, 27 січня 2017 року. – С. 256
1141607
   Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2016 р. № 1295 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 3
1141608
   Про внесення змін до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 р. № 20 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 419-426
1141609
   Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 508 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 60, 7 серпня 2015 року. – С. 48-49
1141610
   Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 774 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 88, 15 листопада 2016 року. – С. 38-40
1141611
   Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти : наказ МОН України від 02.08.2013 р. № 1064 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 70, 20 вересня 2013 року. – С. 158-159
1141612
   Про внесення змін до Положення про Державну службу якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1222 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 22-23
1141613
   Про внесення змін до Положення про Державну службу якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1222 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 грудня (№ 241)
1141614
   Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання : наказ МОН України від 1 червня 2013 р. № 660 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 46, 27червня 2013 року. – С. 149
1141615
   Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси : наказ Міністерства освіти і науки України від 1 вересня 2016 р. № 1061 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 77, 7 жовтня 2016 року. – С. 145-146
1141616
   Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси : наказ Міністерства освіти і науки від 22 грудня 2017 р. № 1662 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 13, 13 лютого 2018 року. – С. 87
1141617
   Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. № 229 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 3-5


  До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку, вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, випускників навчальних закладів, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, місцевих ...
1141618
   Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 229 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 141-142
1141619
   Про внесення змін до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2016 р. № 814 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 65, 26 серпня 2016 року. – С. 136-137
1141620
   Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 15-18. – ISSN 0130-8890
1141621
   Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 15-18. – ISSN 0130-8890
1141622
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 225/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)


  Серед нагороджених Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка.
1141623
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 225 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 31, 18 квітня 2017 року. – С. 26-28
1141624
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету міністрів України від 05.04.2017 № 225 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 26-36
1141625
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 642 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 серпня (№ 159). – С. 7
1141626
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 642 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 68, 7 вересня 2018 року. – С. 95-97
1141627
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 143 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 40)
1141628
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України [затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630] : постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1029 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 11
1141629
   Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та її персонального складу : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 листопада 2013 р. № 9 // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 20


  Пленум ВСС затвердив новий склад Науково-консультативної ради.
1141630
   Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України : указ Президента України від 18.02.2014 № 81 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 10-13
1141631
   Про внесення змін до Положення про освітній округ : постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 574 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 71, 16 вересня 2016 року. – С. 26-27
1141632
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ МОН України від 30 листопада 2012 р. № 1352 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 99, 4 січня 2013. – С. 302-305
1141633
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України 31.03.2015 р. № 380 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 72-73
1141634
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 р. № 380 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 448-449
1141635
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 85, 31жовтня 2017 року. – С. 89-93
1141636
   Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах / наказ МОН України від 07.10.2013 р. № 1365 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 86, 15 листопада 2013 року. – С. 67
1141637
   Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 13-14. – ISSN 0130-8890
1141638
   Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 13-14. – ISSN 0130-8890
1141639
   Про внесення змін до Положення про почесні звання України : указ Президента України від 02 липня 2016 р. № 284/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 19 (352), 6 липня 2016. – С. 52
1141640
   Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1123 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 715-719


  "... Почесна грамота Кабінету Міністрів України є вищою Урядовою нагородою, якою нагороджуються <...> наукові та науково-педагогічні працівники - за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації державної політики у сфері ...
1141641
   Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 157 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 25, 30 березня 2018 року. – С. 36-37
1141642
   Про внесення змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2017 р. № 95 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 3 березня 2017 року. – С. 450-451
1141643
   Про внесення змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти : наказ МОН України від 08.11.2013 р. № 1572 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 94, 13 грудня 2013 року. – С. 119-120
1141644
   Про внесення змін до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 : наказ Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2016 р. № 786 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С. 166-176


  Продовження назви: "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
1141645
   Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 250). – С. 16-17
1141646
   Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 21
1141647
   Про внесення змін до положення про стипендію голови Київської державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області : розпорядження Київської обласної адміністрації від 29 листопада 2019 р. № 694 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 236). – С. 13
1141648
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 186 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
1141649
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 153 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 20, 18 березня 2016 року. – С. 80-81
1141650
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1066 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 149
1141651
  Галаур В. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1066 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
1141652
   Про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 178 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 42). – С. 11


  "...Відповідальним за здійснення витрат на організацію та проведення літніх мовних курсів/шкіл відповідно до міжнародних договорів України визначити Київський національний університет імені Тараса Шевченка".
1141653
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами : Постанова КМУ від 06.08.2014 № 319 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 64, 19 серпня. – С. 83-84
1141654
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ( курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кібінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 740 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 51-56
1141655
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. N 740 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 195). – С. 19
1141656
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 509 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 60, 7 серпня 2015 року. – С. 50-51
1141657
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 839 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 4
1141658
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 839 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 84, 2 листопада 2018 року. – С. 16
1141659
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури : постанова КМУ від 18.06.2014 № 190 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 51, 4 липня 2014 року. – С. 32-33
1141660
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2018 р. № 194 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 27, 6 квітня 2018 року. – С. 60-61
1141661
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 194 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 58). – С. 4
1141662
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 668 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 1 серпня (№ 145). – С. 5
1141663
   Про внесення змін до Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : накази Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2018 р. № 117 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 23, 23 березня 2018 року. – С. 536-537
1141664
   Про внесення змін до Порядку використання у 2017 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 988 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 241). – С. 4
1141665
   Про внесення змін до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1057 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 9, 31 січня 2017 року
1141666
   Про внесення змін до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1057 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 13). – С. 12
1141667
   Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 595 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 88-91
1141668
   Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 595 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 63-64
1141669
   Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2016 р. № 1297 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 6, 20 січня 2017 року. – С. 14-17
1141670
   Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. № 1280 / наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. № 1280 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 99, 23 грудня 2016 року. – С. 387-396
1141671
   Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році : наказ МОН України від 01.07.2014 № 779 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 58, 29 липня. – C. 134
1141672
   Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2015 р. № 964 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 169-171
1141673
   Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров"я" : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 308 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 7
1141674
   Про внесення змін до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 89 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 80-93
1141675
   Про внесення змін до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні : постанова кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 89 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 37). – С. 10
1141676
   Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова КМУ від 05.04.2014 № 233 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 55, 18 липня 2014 року. – С. 24-30
1141677
   Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 листопада 2012 р. № 1329 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 98. – С. 236
1141678
   Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2017 р. № 1294 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 210-240
1141679
   Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів : наказ Міністерства охорони здоров"я України від 15 листопада 2017 р. № 1409 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 278
1141680
   Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 193
1141681
   Про внесення змін до Порядку Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 8
1141682
   Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням : постанова КМУ від 17 липня 2013 р. № 511 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 серпня (№ 145). – С. 4
1141683
   Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 334 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 37, 28 травня 2013 року. – С. 24
1141684
   Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р № 229 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 березня (№ 55). – С. 10
1141685
   Про внесення змін до Порядку приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : наказ Міністерства освіти і науки від 28.12.2015 р. № 1362 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 9, 9 лютого 2016 року. – С. 77-79
1141686
   Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 р. № 947 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 64, 15 серпня 2017 року. – С. 91-92
1141687
   Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021р. № 772 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 146)
1141688
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки від 6 лютого 2017 р. № 174 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-4
1141689
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 лютого 2017 р. № 174 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 3 березня 2017 року. – С. 451-453
1141690
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 лютого 2017 р. № 174 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 85-88
1141691
   Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 943 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 227). – С. 4


  "Пункт 24 викласти в такій редакції: "24. Спеціалізована вчена рада у місячний строк після захисту дисертації надсилає: державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" електронний примірник дисертації та ...
1141692
   Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 607 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 41
1141693
   Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1033 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 280-286
1141694
   Про внесення змін до Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 р. № 96 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 427-428
1141695
   Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 94 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 20, 10 березня 2017 року. – С. 18-19
1141696
   Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка = 120-річчя від дня народження Олександра Довженка, заходів з вшанування пам’яті у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії : постанова КМУ від 11.09.2013 № 676 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 46-47
1141697
   Про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 964 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 233). – С. 4
1141698
   Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 281 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 квітня (№ 64). – С. 8
1141699
   Про внесення змін до порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 листопада 2020 р. № 1437 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 3
1141700
   Про внесення змін до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 443 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 червня (№ 107). – С. 1
1141701
   Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369 : постанова квбінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 84 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 31). – С. 6


  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"; від 8 червня 2016 р. № 369 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії".
1141702
   Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369 : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 84 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 78-79


  Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і від 8 червня 2016 р. № 369 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії".
1141703
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році" щодо депортації кримськотатарського народу : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 41, 2 червня 2015 року. – С. 23
1141704
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 847-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 вересня (№ 165). – С. 3


  Розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту: "920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог (1100); 125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і ...
1141705
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 847-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 10 вересня (№ 175). – С. 11


  Розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту: "920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог (1100); 125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і ...
1141706
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" : Постанова Верховної Ради України від 02.06.2015 р. № 501-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 46, 19 червня 2015 року. – С. 75
1141707
   Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" : Постанова Верховної Ради України від 5 червня 2012 року № 4898-VI // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 14 червня (№ 108)


  Серед нагороджених - вчені КНУ імені Тараса Шевченка : Розлач З.В. - "Деформація річкових русел", Борецький В.Ф. - "Діагностика плазми електродугового розряду у потоці газу", Фалалєєва Т.М. - "Дослідження ролі харчової добавки глутамату натрію в ...
1141708
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії ["Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"] : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1044 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 10
1141709
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 / постанова від 29 квітня 2013 р. № 342 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 90). – С. 4


  Із тексту: 1. Внести до постанови КМУ від 14 грудня 2011 р. №1283 "Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти" (Офіційний віник України, 2011 р., № 97, ст. 3543) зміни, що додаються.
1141710
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 : постанова кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 694 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 6-8


  "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, ...
1141711
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 : постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 545 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 8 липня (№ 128). – С. 7


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги".
1141712
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 506 ["Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта"] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 199 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 7 березня (№ 45). – С. 8
1141713
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401. (Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань; ...
1141714
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 308 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 36, 8 травня 2018 року. – С. 56-58


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401. (Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань; ...
1141715
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2016 р. № 1047 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 980 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 209)
1141716
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 : постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 956 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 14 жовтня (№ 200). – С. 3


  11. Доповнити постанову пунктом 42 такого змісту: "закладам <...> вищої освіти перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 р. на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (крім сиріт, позбавлених батьківського ...
1141717
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 від 06 березня 2019 р. № 167 : постанова Кабінету Міністрів України від 21жовтня 2020 р. № 979 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Грудень (№ 12). – С. 64-66


  Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" і від 6 березня 2019 р. № 167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора ...
1141718
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 : постанова КМУ від 19.11.2014 № 631 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 95, 5 грудня 2014. – С. 28-29


  Зміна до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.
1141719
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 305 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 102). – С. 10-11


  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної ...
1141720
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 ["Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 147 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 10
1141721
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925 : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 104 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 21 лютого (№ 34). – С. 10


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних ...
1141722
   Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 : постанова Кабінету міністрів України від 3 червні 2020 р. № 454 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 108). – С. 1


  Затверджено "Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у ...
1141723
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 490 "Про затвердження складу Державної акредитаційної комісії" : постанова КМУ від 18 вересня 2013 р. № 691 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 183). – С. 12


  У додатку постанови: ввести до складу Акредитаційної комісії: Губерського Леоніда Васильовича - ректора Київського національного університета імені Тараса Шевченка; Нікіфорова Артема Олександровича - координатора студентської ради м. Києва, ...
1141724
   Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 259 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 квітня (№ 62)
1141725
   Про внесення змін до пункту 2 Положення про освітній округ : постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 289 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 травня (№ 84). – С. 4
1141726
   Про внесення змін до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи : постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 371 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 31
1141727
   Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 8, 27 січня 2017 року. – С. 74
1141728
   Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 10). – С. 4
1141729
   Про внесення змін до пункту 4 Типового положення про молодіжний трудовий загін : Постанова КМУ від 16.10.2014 № 542 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 85, 31 жовтня 2014 року. – С. 41
1141730
   Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 872 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 95, 5 грудня 2017 року. – С. 27
1141731
   Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбаченних у державному бюджеті для виплати соціалних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 874 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 4
1141732
   Про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук : постанова Верховної Ради України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 117). – С. 6
1141733
   Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 199 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 616-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 червня (№ 109). – С. 8


  Пункт 1 викласти в такій редакції: “1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо: утворення Державного університету економіки і технологій шляхом виділу Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу ...
1141734
   Про внесення змін до складу Акредитаційної комісії : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 965 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 245). – С. 4
1141735
   Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 20 липня 2016 р. № 305/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 21 (354), 3 серпня 2016. – С. 10
1141736
   Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 20 липня 2016 р. № 305/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 58, 2 серпня 2016 року. – С. 13
1141737
   Про внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства" : постанова Вищого спеціалізованого суду україни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 листопада 2013 р. № 8 // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 6 (15). – С. 6-9. – ISSN 2310-6166


  До складу редакційної колегії входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
1141738
   Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 479 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 59, 28 липня 2017 року. – С. 41-43
1141739
   Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" та статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" : закон України від 06.05.2014 № 1242-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 39, 23 травня 2014 року. – С. 17
1141740
   Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо права на освіту : закон України від 06.05.2014 № 1237-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 39, 23 травня 2014 року. – С. 16-17
1141741
   Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів : закон України від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 227). – С. 6


  "7 січня і 25 грудня - Різдво Христове"; "1 травня - День праці."
1141742
   Про внесення змін до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти : Закон України від 20 грудня 2018 р. № 2661-VIII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 13). – С. 4
1141743
   Про внесення змін до Статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 761 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 серпня (№ 163). – С. 7-8
1141744
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 531 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 14-23


  "...діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції <...> зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, ...
1141745
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1130 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 245). – С. 14-15
1141746
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 761 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 70-82
1141747
   Про внесення змін до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень : указ Президента України від 24.11.2015 р. № 656 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 23
1141748
   Про внесення змін до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень : указ Президента України від 24.11.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 95, 8 грудня 2015 року. – С. 64
1141749
   Про внесення змін до Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладі : наказ Міністерства оборони України від 13 листопада 2018 р . № 566 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 100, 28 грудня 2018 року. – С. 193
1141750
   Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні : Наказ Міністерства культури України від 19 квітня 2017 р. № 340 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 65, 18 серпня 2017 року. – С. 18-20
1141751
   Про внесення змін до типової форми контракту з керівником державного закладу вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 . № 360 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 92)
1141752
   Про внесення змін до Указів Президента України від 21 червня 2019 року № 421 та від 7 серпня 2019 року № 584 : Указ президента України від 7 листопада 2019 р. № 811/2019 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 4


  У робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін дл Конституції України увійшла М.М. Стефанчук, професор кафедри правосуддя юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою).
1141753
   Про внесення змін до Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315 : указ Президента України № 410 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  1. На зміну статей 1 і 3 Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315 "Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка": 1) вважати Скопенка Віктора Васильовича звільненим з посади Ректора Київського ...
1141754
   Про внесення змін до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 : указ Президента України від 28.01.2015 р. № 39 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 4 (310), 3 лютого 2015. – С. 30-38


  "...Внести до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і ...
1141755
   Про внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 : указ Президента України від 23 грудня 2016 р. № 571 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 247). – С. 11


  Внесено зміни до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджені Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в ...
1141756
   Про внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 [перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях] : Указ Президента України від 28 січня 2020 р. № 26 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 30 січня (№ 18). – С. 7
1141757
   Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році / наказ Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 р. № 502 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 42, 14 червня 2013 року. – С. 53-54
1141758
   Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 114 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 9-10
1141759
   Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння : (із наказу ВАК України від 14 грудня 2007 р. № 867) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
1141760
   Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння : (із наказу ВАК України від 14 грудня 2007 р. № 867) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
1141761
   Про внесення змін і доповнень до Положення про Державний комітет України з енергозбереження. 28.2000. №1389/2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.73
1141762
   Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" : постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1141763
   Про внесення змін у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021р. № 1067-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 11-13


  "...зміни у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98 "Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я між ...
1141764
   Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 520 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 534-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 94-95


  "Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520 "Про затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня ...
1141765
   Про внесення зміни в додаток до Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 752 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 24 серпня (№ 162). – С. 2
1141766
   Про внесення зміни до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2054-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 111-114
1141767
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 березня 2017 р. № 1958-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 33, 25 квітня 2017 року. – С. 20
1141768
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 березня 2017 р. № 1958-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 травня (№ 84). – С. 15
1141769
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18.02.2016 р. № 1017-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 12
1141770
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18.02.2016 р. № 1017-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13, 25 березня 2016. – С. 9-10. – ISSN 0320-7978
1141771
   Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами : Закон України від 20.03.2012 р. № 4545-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 30. – С. 13
1141772
   Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України : закон України від 21.04.2015 р. № 340-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1141773
   Про внесення зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудовізуальних творів та фонограм" 7.12.2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.53-54
1141774
   Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2031-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 108). – С. 4
1141775
   Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2031-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 106
1141776
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 : наказ Міністерства освіти і науки від 12 травня 2016 р. № 510 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 142-144


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)".
1141777
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 [Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки ] : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1322 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 802-803
1141778
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 та встановлення тарифних розрядів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1517 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 5, 17 січня 2017 року. – С. 106-107
1141779
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 : наказ МОН України від 04.03.2015 № 233 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 197


  "... Внести до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 "Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, ...
1141780
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 7 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 12, 19 лютого 2016 року. – С. 268


  "...Внести зміну до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 "Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, ...
1141781
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 : наказ МОН України від 05.03.2015 № 243 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 198-199


  "... Внести зміну до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", зареєстрованого в Міністерстві ...
1141782
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 : наказ МОН України від 05.03.2015 № 243 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 28, 17 квітня 2015 року. – С. 166


  "... Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 листопада 2011 року № 1343 "Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів", ...
1141783
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації" : наказ МОН України від 30.05.2014 № 669 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 50, 1 липня 2014 року. – С. 222-223
1141784
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 [Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19] : затверджено наказами Міністерства освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Травень (№ 5). – C. 2
1141785
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2014 року № 716 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2016 р. № 848 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 71, 16 вересня 2016 року. – С. 279


  Внести зміни "...з метою забезпечення своєчасного виготовлення та видачі студентських (учнівських) квитків".
1141786
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки від 12 травня 2016 р. № 509 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 140-141


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1141787
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1518 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 5, 17 січня 2017 року. – С. 108-109


  Щодо впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
1141788
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1518 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 4-5


  "...[зміни] до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"".
1141789
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 ["Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1321 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 800-801
1141790
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 17 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 12, 19 лютого 2016 року. – С. 269
1141791
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету міністрів України від 11липня 2018 р. № 549 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 132). – С. 9
1141792
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 57, 27 липня 2018 року. – С. 22


  Внести зміну до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2004 р., № 2, ст. 58; 2007 р., № 8, ст. 301), замінивши у ...
1141793
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 216 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 20 березня (№ 54). – С. 4
1141794
   Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : постанова КМУ від 21.03.2012 р. № 227 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 22. – С. 249
1141795
   Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України від 4 квіт. 2017 р. № 1997-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 5 травня 2017. – С. 30. – ISSN 0320-7978
1141796
   Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України від 18 грудня 2018 р № 2655-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 248). – С. 4


  Установити такі розміри стипендій: для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 2130 ...
1141797
   Про внесення зміни до пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 681 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 70, 14 вересня 2018 року. – С. 46


  Зміна "до пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності".
1141798
   Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 389 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 52, 12 липня 2016 року. – С. 24
1141799
   Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України : постанова КМУ від 12 листопада 1997 р. № 1260 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 2 квітня (№ 60). – С. 16


  Про документи про освіту та вчені звання.
1141800
   Про внесення зміни до пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1164 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 97. – С. 281
1141801
   Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і ... : постанова КМУ від 14 листопада 2011 р. № 1163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 88. – С. 90


  професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
1141802
   Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 743 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 78, 9 жовтня 2015 року. – С. 205


  Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 95, ст. 2729), доповнивши підпункт 81 після слів "видатних ...
1141803
   Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров"я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ Президента України від 07.05.2015 р. № 256 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 37, 19 травня 2015 року. – С. 130
1141804
   Про внесення зміни до пункту 6 типової форми контракту з керівником державного вищого навчального закладу : постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2016 р. № 212 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 1 квітня (№ 64). – С. 4
1141805
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : закон України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 61, 4 серпня 2017 року. – С. 39
1141806
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : закон України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 33, 18 серпня 2017. – С. 23. – ISSN 0320-7978
1141807
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо провадження строку завершення підготовки кандидатів та докторів Наук : Закон України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 2
1141808
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук : Закон України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 червня (№ 100). – С. 3
1141809
   Про внесення зміни до розділу XV : "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : постанова Верховної Ради України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 липня (№ 140). – С. 10
1141810
   Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" 7.12.2000 №2133-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.55-56
1141811
   Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників : закон України від 01.07.2015 р. № 570-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 59, 4 серпня 2015 року. – С. 14-15
1141812
   Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 : Указ Президента України від 06 березня 2018 р. № 55/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 7 (404), 16 березня 2018 року. – С. 10


  Зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка".
1141813
   Про внесення зміни у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 р. № 920 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 75, 2 жовтня 2018 року. – С. 41-42


  Зміни "у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1141814
   Про внесення зміни у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів інших установ і закладів, педагогічним, науко : [продовження назви] во-педагогічним працівникам та науковим працівникам : постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 839 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 158)
1141815
   Про внесення зміни у додаток до Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 932 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 3, 14 січня 2014 року. – С. 35
1141816
   Про внесення періодичних друкованих наукових видань до нового переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАк України від 14 квітня 2010 р. № 12-08/3-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 15.
1141817
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 2.
1141818
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 2.
1141819
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України.(із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р.№13-08/1-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 16.
1141820
   Про внесення періодичних друкованих фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 3.


  Постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3.
1141821
   Про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру [Україна, Канада, Сполучені Штати Америки та Швеція] : протокол від 07 липня 1997 р. Дата набрання чинності для України: 24 січня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 607
1141822
  Колосов О. Про внесення промислових зразків до митного реєстру об"єктів прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 32-38. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1141823
   Про внесеня змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 849-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 187). – С. 4
1141824
  Стефановський А. Про внесок В.Я. Буняковського в демографію // Праці Інституту математики НАН України : збірник наукових праць / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2004. – Т. 53 : Буняковський В.Я. (до 200-річчя з дня народження). – С. 199-. – (Математика та її застосування). – ISBN 966-02-3380-9
1141825
  Панасюк О.Т. Про внесок Гордона В.М. в формування доктрини трудового права та його значення в сучасних умовах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 33-37. – ISBN 978-966-521-631-5
1141826
  Даниленко А. Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в ХІХ століття // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 99-110. – ISSN 0076-0390
1141827
  Іващенко Т.В. Про внесок у науку Мстислава Всеволодовича Келдиша // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7021-25-3


  З ім"ям Келдиша пов"язаний розвиток у СРСР сучасної обчислювальної математики. Створення цієї науки визначило основні фундаментальні досягнення, і в першу чергу в авіаційній, атомній та космічній техніці, в розгортанні і проведення космічних досліджень.
1141828
  Гайда Р. Про внесок українських фізиків - членів НТШ у світову науку / Р. Гайда, Я. Довгий // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 589-594. – ISSN 1563-3969
1141829
  Огризко В. Про внесок української дипломатії у донесення правди про Голодомор 1932-1933 рр. до світової громадськості // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 236-242
1141830
  Огризко В.С. Про внесок української дипломатії у донесення правди про Голодомор 1932 - 1933 рр. до світової громадськості // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 469-472


  Виступ на Міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні XX століття", Київ, 16 травня 2018 р.
1141831
  Корінний М. Про внесок школи В.Б. Антоновича в дослідження історії Лівобережної України давньоруських часів (історіографічний нарис) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 77-82
1141832
   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [Жаліло Я.А. та ін. ; ред. рада : С.В. Льовочкін, А.В. Єрмолаєв, В.М. Геєць та ін.] ; літ. ред. Куницина І.В. та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 253, [3] с. : іл. – Додатки: с. 221-252. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-163-9
1141833
   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [В.М. Геєць та ін. ; наук. ред. Рубанець М.Л. ; відп. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД ; Фенікс, 2013. – 572, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 251-262. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-187-5
1141834
  Шелухін М.Л. Про внутрішній зміст реформування вищої юридичної освіти в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 251-263. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047


  "Стаття присвячена шляхам реформування вищої юридичної освіти в Україні та містить пропозиції щодо ії покращення".
1141835
  Ковтун А.А. Про внутрішній потенціал релігійної лексики : на прикладі запозичень поганий та агнець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 52-66. – ISSN 0027-2833
1141836
  Горкавенко В.М. Про внутрішній стан чармонію / В.М. Горкавенко, В.К. Тартакавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Фізика ; Вип. 3)


  Отримано наближений вигляд внутрішньої хвильової функції гармонію для потенціалу взаємодії між армованим с-кварком і відповідним с-антикварком, що враховує якісно явище конфайменту. Одержані загальні формули для енергетичного спектра й ...
1141837
  Шехунова С.Б. Про внутрішню будову солянокупольних структур (за літологічними даними) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 48-53 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1141838
  Неборсіна Н.П. Про внутрішню форму поетичного твору


  Розглянуто принципи лінгвогерменевтичного аналізу словесного твору мистецтва.
1141839
  Качуровський Ігор Про вовків і верблюдів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 0130-5263
1141840
  Прокапало Л.П. Про вогонь нам треба знати: з ним не можна жартувати! (Вистава для дітей старшого дошкільного віку) / Л.П. Прокапало, О.Ю. Ювшин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 8-9
1141841
  Веклич М.Ф. Про водно-льодовикові долини бесейну р. Росі. / М.Ф. Веклич. – Київ, 1955. – 494-499с.
1141842
  Дробноход М.І. Про водозбагаченість кристалічних порід південно-східної частини Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 65-70 : Карта, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
1141843
  Лифшиц В.А. Про войну. / В.А. Лифшиц. – МоскваЛ., 1945. – 64с.
1141844
  Елизаветин Г.В. Про войны / Г.В. Елизаветин. – М, 1982. – 222с.
1141845
  Кублицкий Г.И. Про Волгу , берега и годы / Г.И. Кублицкий. – М, 1971. – 447с.
1141846
  Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Володимир Терентійович Денисенко — український кінорежисер, сценарист. Доля одного фільму: Як "Дума про місто" під тиском чиновницької цензури перетворилася на картину "На Київському напрямку". Такий суворий і чесний фільм міг з"явитися на ...
1141847
  Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 156-165. – ISBN 978-966-579-398-4
1141848
  Гусленко Р. Про Володимира Підпалого // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 11
1141849
  Лисиця М.П. Про вплив агрегатного стану на інтенсивності і структуру деяких смуг вбирання чотирихлористого вуглецю пир наявності резонансу фермі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко. – Київ, 1958. – [6] с.
1141850
  Ромась Микола Іванович Про вплив атомних електростанцій на водні ресурси України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 64-68 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1141851
   Про вплив блокаторів аденозинових рецепторів на секреторну функцію шлунка. Результати фармакологічного і хірургічного аналізів / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Проблема впливу метилксантинів, які є одночасно блокаторами аденозинових рецепторів і фосфодіестерази, є невирішеною. Мета роботи - вивчення залежності ефектів метилксантинів від видових особливостей експериментальних тварин. У даній роботі вперше був ...
1141852
  Семенюк М.П. Про вплив блокових рухів земної кори південної частини Криворізької залізорудної зони на формування рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 134-136 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1141853
  Гройсман С.Д. Про вплив введення в шлунок розчинів соди на періодичну діяльність фундального та пілоричного відділів шлунка / С.Д. Гройсман, 1957. – C. 77-82. – Окр. відбиток
1141854
  Рева М. Про вплив геометрії польових установок мікроелектрозондування на точність вимірювань при геоекологічних дослідженнях / М. Рева, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати розрахунків впливу геометричних параметрів польових установок мікроелектрозондування та рекомендації по забезпеченню їх оптимальних розмірів. The result of calculations of the geometric parameters influence of the ...
1141855
  Дорошко М.С. Про вплив геополітичного середовища на зовнішню політику держави (на прикладі країн пострадянського простору) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 52-55
1141856
  Горбань В.І. Про вплив глобалізації на поділ влади в державі // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1141857
  Щербата І.Ю. Про вплив глобальної політичної системи на процес будівництва національної держави в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 354-360. – ISBN 966-628-132-5
1141858
  Павлик Х. Про вплив державного інноваційного менеджменту на сукупну виробничу функцію // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 498-505. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1141859
  Ромась М.І. Про вплив золовідвалів теплових електростанцій на якісний склад поверхневих і підземних вод // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано екогідрохімічну характеристику впливу золовідвалів Трипільської ДРЕС та Дарницької ТЕЦ на поверхневі та підземні води.
1141860
  Єфіменко В. Про вплив індукційних електричних струмів на плазмові шари атмосфери Сонця / В. Єфіменко, В. Токій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Виконана оцінка внеску індукційних електричних струмів, зумовлених неоднорідністю обертання Сонця, у нагрівання нижньої корони Сонця. Показано, що температура нижньої корони під дією індукційних струмів підвищується від 500 Ко до 1.6·106 Ко. Таким ...
1141861
  Конопельський В.Я. Про вплив кримінальної субкультури на ефективність реалізації на практиці принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань в Україні / В.Я. Конопельський, І.О. Колб // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 90-92
1141862
  Колб О.Г. Про вплив кримінальної субкультури на формування пенітенціарних та зміст кримінально-виконавчих правовідносин в Україні / О.Г. Колб, Є.В. Дудка // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 12-16
1141863
  Пришляк М.І. Про вплив лекції на формування у студентів інтересу до вивчення непрофільних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 171-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1141864
  Федорова О.В. Про вплив міжфазної взаємодії у оболонках з композитних матеріалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив міжфазної взаємодії на напружено-деформований стан циліндричної оболонки, що виготовлена з дисперсно-зміцненого композиту. The influence of interhase interaction on the intense deformable condition of a cylindrical envelope made of ...
1141865
  Енджі Пань Хунь Про вплив національних традицій на драматургію фортепіанного концерту "Чотири духи" Чень Ї // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 154-166. – ISSN 2310-0583
1141866
   Про вплив осушення боліт на стік річок у басейні р. Десни / С.С. Левківський, М.М. Паламарчук, С.П. Пустовой, Л.І. Ющенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 70-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 14)
1141867
  Пелешенко В.І. Про вплив осушувальних меліорацій на хімічний склад вод Шацького природного підрайону / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1141868
   Про вплив параметрів орбіти на коливання клімату Землі в останні 4 мільйони років / О.В. Глушков, В.М. Хохлов, А.А. Свинаренко, І.О. Цененко, О.Е. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 377-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналізується вплив нахилу екліптики та ексцентриситету на інтенсивність льодовикових періодів на Землі. За допомогою вейвлет-аналізу показана роль коливань ексцентриситету з періодом приблизно 400 тис. років.
1141869
  Герченко Т.Г. Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у індустріальному районі міста Харкова / Т.Г. Герченко, О.О. Лобашов, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 80-83 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1141870
  Юхней М. Про вплив правових позицій арбітражних судів на розвиток адміністративного законодавства Російської Федерації // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 220-206. – ISBN 978-966-8909-91-7
1141871
  Григорович М.В. Про вплив природних умов на формування міст // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 20-23 : Табл.
1141872
  Закревський Д.В. Про вплив природних чинників на винос солей річками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 787-794 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1141873
  Коржов В.О. Про вплив рельєфу на місцевий клімат курортних районів Закарпаття // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 144-149 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1141874
  Ласько І.М. Про вплив рішень Європейського суду з прав людини на законодавство України в сфері соціального забезпечення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 248-250. – ISBN 978-617-7069-52-1
1141875
  Великанов В.А. Про вплив розривних порушень на формування долинної сітки лівобережної частини Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 127-133 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1141876
  Денисівський В.С. Про вплив рослин на водяно-поживний режим грунту : київська краєва с.-г. дослідна станція. Агрохімічний відділ, вип. 28 / В.С. Денисівський. – Київ, 1929. – 53 с.
1141877
  Колісник П.І. Про вплив рослинного покриву на надходження атмосферних опадів до поверхні грунту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 92-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1141878
  Мойсеева М.Н. Про вплив ряду фізіологічно активних речовинна кінчики коренів. / М.Н. Мойсеева. – К, 1958. – 1015-1018с.
1141879
  Дудоров О. Про вплив скасування податку чи збору на відповідальність за ст.121 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.29-36


  Стаття про умисне ухилення від сплати податків
1141880
  Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника "круглый" у текстах футбольних репортажів он-лайн // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 0027-2833


  У статті досліджується нове явище сучасної російської мови - використання прикметника "круглый" у значенні іменника "мяч". Це явище спостерігається в писемних текстах футбольних репортажів в інтернеті, он-лайн. Семантичний і граматичний аспекти ...
1141881
  Нехайчук Ю.С. Про вплив тіньової економіки на соціально-економічний розвиток // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 24-28
1141882
  Кобзистий П.І. Про вплив факторів атмосферногї циркуляції, рельєфу земної поверхні і геологічної структури на утворення аномальних метеорологічних явищ у зонах морських узбережь / П.І. Кобзистий, О.О. Комлєв, Ю.О. Кошик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 58-66. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається фізична природа аномального метеорологічного явища, яке спостерігається в зонах морських узбереж і має назви "ангел-ехо": аналізуються метеорологічні, геоморфологічні і геодинамічні фактори, які впливають на закономірності його утворення. ...
1141883
  Росовецький С.С. Про вплив Шевченкової автобіографії на Кулішеву // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 37-57. – ISSN 2311-2697


  У статті на честь 200-річчя з дня народження П. Куліша запропоновано багаторівневе порівняння автобіографій двох найбільш видатних майстрів українського красного письменства ХІХ століття. У категоріях і поняттях сучасного літературознавства ...
1141884
  Маслюченко В. Про впливи математики на мистецтво / В. Маслюченко, Г.-Ж. Маслюченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 39-44. – (Серія механіко-математична ; вип. 86). – ISSN 2078-3744
1141885
  Харченко В.Б. Про впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 506-510. – ISSN 1563-3349
1141886
  Мицик Г. Про впровадження гейміфікації в процес навчання здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) / Г. Мицик, М. Пришляк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 284-293. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1141887
  Теплюк В.М. Про впровадження дистанційного навчання в аграрній освіті // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.85-90
1141888
  Теплюк В.М. Про впровадження дистанційного навчання в аграрній освіті. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1141889
  Панченко П.П. Про впровадження елементів наукової організації праці в роботу партийних комітетів. Лекція, прочит. слухачам ВПШ при ЦК КП України / П.П. Панченко. – Київ, 1970. – 69с.
1141890
   Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту "Вибір успішної професії" : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.08 р. № 699 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 12-27. – ISSN 0130-8890
1141891
  Філатов Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г. Філатов, О. Радуль // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 118-125.
1141892
  Руденко Р.В. Про врахування динаміки витрат води річок при дослідженні трансформації їх хімічного складу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 270-280.
1141893
  Негода О.П. Про врахування окремих факторів при лабораторному вивченні інженерно-геологічних властивостей лесових грунтів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-130. – (Геологія ; Вип. 14)


  Наведено дані про повзучість скелета грунту при проведенні компресійних випробувань лесових грунтів та розущільнення монолітів при відбиранні їх з масивів порід. Проаналізована можливість використання цих даних з точки зору вдосконалення існуючої ...
1141894
  Калюжний В.В. Про врахування природної інфляції при визначенні маси грошей в обороті // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 36-49
1141895
  Манукало В.О. Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання грунту в річкових басейнах / В.О. Манукало, Т.О. Гальперіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 36-42. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто просторовий розподіл глибини промерзання ґрунту на малих річкових водозборах різних природних зон України. Використані результати інструментальних вимірювань глибини промерзання ґрунту на малих водозборах Придеснянської, Велико- ...
1141896
  Фіалко О.Й. Про врахування температури при визначенні глибини переходу гірських порід земної кори у пластичний стан / О.Й. Фіалко, Ф.А. Руденко, В.С. Горбенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 45-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 12)
1141897
  Мазурак А. Про вроджену "кінематографічність" художньої літератури докінематографічного періоду // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 137-156. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1141898
  Мельников О.В. Про все потроху : вибране / О.В. Мельников. – Дрогобич : Коло, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-7996-53-6
1141899
   Про Всесоюзний перепис населення 1939 року. – К., 1938. – 32с.
1141900
   Про Всеукраїнську конференцію, присвячену 120-річчю від дня народження академіка К.Г. Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-77. – (Географія ; Вип. 43)
1141901
  Почепцов Г.Г. Про всіх і про кожного / Г.Г. Почепцов. – К, 1979. – 32с.
1141902
   Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей : закон України від 21.02.2014 № 745-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 18, 7 березня 2014 року. – С. 14-16
1141903
   Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій ВРУ для найталановитіших молодих учених у 2013 році висуното наступних претендентів : Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V / Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 14 червня (№ 108)


  Серед претендентів, вчений КНУ імені Тараса Шевченка - Семенов Володимир Вікторович.
1141904
   Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 2-9
1141905
   Про встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань методистам обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та районних (міських) методичних кабінетів ві : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 №458 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 46-48. – ISSN 0130-8890
1141906
   Про встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань методистам обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та районних (міських) методичних кабінетів ві : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 №458 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 46-48. – ISSN 0130-8890
1141907
   Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності : постанова ВРУ від 18.06.2014 № 1520-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 52, 8 липня 2014 року. – С. 9
1141908
  Кліжевська О. Про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 33. – С. 12


  Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Оксана Кліжевська.
1141909
  Пфейффер Ю.В. Про встановлення одного ряду чисел / Ю.В. Пфейффер; акад. Ю.В. Пфейфер. – Київ, 1936. – С. 27-36, 1 л. табл.
1141910
   Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2020 р. № 65 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 51
1141911
   Про вступ і "гарячі" лінії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1141912
   Про вступ на молодшого спеціаліста // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Наступного року вступники до коледжів і технікумів на базі 11 класів подаватимуть документи тільки в електронній формі. Це передбачено Умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджені ...
1141913
  Шулікін Д. Про вступ, ЗНО і навчальні програми // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії МОН України розглянуто декілька питань, серед яких - підсумки проведеної вступної кампанії і ЗНО 2017 р.
1141914
  Боярчук О.К. Про вступні екзамени з математики до Київського університету в 1968 році : (Методичні розробки) / О.К. Боярчук, В.Л. Макаров, В.О. Панасович; Українська студія навчального телебачення; КДУ ім.Т.Г. Шевченка; Республіканська школа юних математиків. – Київ, 1968. – 33с.
1141915
  Левіщенко С.С. Про вступні екзамени з математики до Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова в 1995 р. // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 27-30. – ISSN 1029-4171
1141916
  Телячий Ю. Про вступну кампанію 2019 року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1141917
   Про вступну кампанію і навчальний рік / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...На першому засіданні профільного парламентського комітету в новій сесії було розглянуто два ключові питання - підсумки вступної кампанії і стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Також ухвалили рішення щодо низки ...
1141918
  Шулікін Д. Про вступну кампанію і освіту в умовах АТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1141919
  Щербак Ю. Про втечу від імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  На зустрічі з Літньою школою журналістики"Дня" Юрій Щербак говорив про геополітичне місце України , перезавнтаження української влади та ефемерність можливого ядерного статусу нашої держави. Серед студентів інших вишів питання задавали Андрій Клименко ...
1141920
   Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України від 15 серпня 2016 р. № 972 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 75, 30 вересня 2016 року. – С. 132-133


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 1998 року № 348/70 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і ...
1141921
   Про втрачений Час // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Продовжуючи дискусію щодо "десятиліття Кучми" - наслідки, ліки...
1141922
  Котович В. Про втрачені мікроойконіми Дрогобиччини // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 200-207. – ISBN 978-617-7235-61-2
1141923
  Малаков Д. Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 16-19. – ISSN 2222-5250
1141924
  Співаковський О. Про вузівських фахівців широкого профілю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 9). – С. 4
1141925
   Про вундеркінда із Харкова, Архімеда й "монарха України" / шпальти підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 19 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В.о. директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко про результати ЗНО-2019 і які зміни щодо тестування відбудуться найближчими роками.
1141926
  Гоженко А.І. Про вчених і тільки про вчених // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 11 (729). – С. 10


  "Через 5-7 років ми вже не зможемо забезпечити науковими фахівцями навіть нашу вищу медичну школу".
1141927
   Про вчені ступені і звання. – К., 1941. – 45с.
1141928
   Про вченні звання і наукові ступені // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням міністра освіти і науки Д. Табачника відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження ...
1141929
   Про вчителя : Прощальне слово / Колеги і друзі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Некролог: Іван Романович Семенчук, докт. філолог. наук, проф., акад. вищо школи України (1924-1998). Біографічні матеріали.
1141930
  Корнєєв В. Про вчителя // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 73


  В. Різун.
1141931
  Гудзяк Б. Про Вчителя // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 17-18


  Українсько-американський історик Омелян Пріцак.
1141932
  Колесник В. Про Вчителя та факультетські традиції // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 3-4. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1141933
  Анісімов А. Про вчителя. 90 років з дня народження академіка В.М. Глушкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Спогади декана факультету кібернетики А. Анісімова про період навчання в університеті, який співпав із початком розвитку науки кібернетики. Детальна розповідь про наукову та викладацьку діяльність професора В.М. Глушкова, який у 1965 р. створив ...
1141934
   Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 41, 2 червня 2015 року. – С. 9-10
1141935
  Кравченко В. Про вшанування пам"яті Великого Українця / В. Кравченко, О. Єременко


  До 200-літнього ювілею Т.Г. Шевченка
1141936
  Хмара Г.В. Про вшанування пам"яті Дмитра Івановича Багалія в місті Харкові // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 582-588. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
1141937
   Про вшанування пам"яті князя Київського Володимира Великого - творця середньовічної європейської держави Руси-України : указ Президента України від 25.02.2015 р. № 107 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 6 (312), 4 березня 2015. – С. 14
1141938
   Про вшанування пам"яті князя Київського Володимира Великого - творця середньовічної європейської держави Руси-України : указ Президента України від 25 лютого 2015 року // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 4-5
1141939
   Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам"яті Героїв Небесної Сотні : указ Президента України від 11.02.2015 № 69 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 13, 24 лютого 2015 року. – С. 6-7


  "...Установити в Україні День Героїв Небесної Сотні, який відзначати щорічно 20 лютого <...>проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу учасників Революції гідності; <...> проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах ...
1141940
   Про вшанування у 2007 році пам"яті академіка Степана Рудницького (1877-1937). Рішення ради наукового товариства імені Тараса Шевченка в Україні : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49
1141941
  Кобець Р. Про Гайдегерове поняття онтології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – C. 60-73. – ISSN 2522-9338
1141942
   Про гаманець північного сусіда. Основні аспекти бюджетної політики Російської Федерації // Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-40.
1141943
  Рутицька В.В. Про гарантовану множинну оцінку параметрів математичної моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 284-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача про побудову гарантованої множинної оцінки параметрів математичної моделі динамічного процесу. The problems of constructing a guaranted multiple parameters estimation of mathematical models of dynamic process are investigated.
1141944
  Коваль С. Про гарантування конституційного права громадян на захист // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.134. – ISSN 0132-1331
1141945
  Уркевич В.Ю. Про гарантування права працівників сільськогосподарських підприємств на відпочинок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-75. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1141946
  Бондаренко Ів. Про Гарібальді, борьця за волю італійсбкого народу. – Видання тов. "Просвіта" в Одессі. №2. – Одесса : Друкарня Е.И. Фесенко, 1908. – 63 с.
1141947
  Караева Н. Про Гарри Поттера = Примерный сценарий утренника для проведения дня рождения / Н. Караева, С. Сычева, Л. Шаркова // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 63-75
1141948
  Навроцький В.О. Про гасло невідворотності кримінальної відповідальності та його реалізацію в сучасній Україні // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 225-228. – ISBN 978-966-458-403-3
1141949
  Петій Н.В. Про гендерну зумовлену концептуальну картину світу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 345-352
1141950
  Фрейзер-Молекеті Джералдін Про гендерну рівність, молодь і урбанізацію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 листопада (№ 217)


  Директор групи демократичного врядування ООН, колишня соратниця Нельсона Мандели Джералдін Фрейзер-Молекеті розповіла про своє бачення розвитку демократії в Україні. .
1141951
  Гончаренко Н.М. Про генезис зв"язку окремих природничонаукових методів і методу матеріалістичної діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1141952
  Проходський С.І. Про генезис та історію формування Краснопавлівського долиноподібного зниження / С.І. Проходський, Л.Б. Поліщук, А.С. Жолновач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 53-57 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1141953
  Гривняк Ю. Про генезу Грінченкового "Українсько-російського словника" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 21-22
1141954
  Костенко Н.В. Про генезу українського літературного вірша // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 51-55. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Обгрунтовується думка про існування підстав, котрі дозволяють вважати часом виникнення українського літературного вірша кінець XV ст., тобто віршовий вступ у книзі Ю. Дрогобича "Прогностична оцінка 1843 року".
1141955
   Про генерала Тараса Чупринку (Романа Шухевича) / Я. Дашкевич, В. Кук, В. Бойко, М. Посівнич; Я.Дашкевич, В. Кук, В. Бойко, М. Посівнич. – Львів, 2006. – 32с. – ISBN 966-02-3951-3
1141956
   Про генеральний план реконструкції міста Москви. – К., 1935. – 32с.
1141957
  Єрмолаєв В.М. Про Генеральну раду доби Гетьманщини: деякі питання їх зібрань та представництва // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 3-12. – ISSN 0201-7245
1141958
  Єрмолаєв В.М. Про Генеральну Раду доби Гетьманщини: компетенція та процедура роботи // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
1141959
  Чайковський М. Про геніального українського математика // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 175-178
1141960
  Господаренко О. Про генуезьку присутність на території Миколаївської області: історико-географічні й археологічні зауваження // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 54-59. – ISSN 1998-4634
1141961
  Калмуська Е.І. Про географічне вивчення питань споживання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 70-75
1141962
  Яснопольський М.П. Про географічний розподіл державних доходів і витрат в Росії / Микола Яснопольський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 222-242. – ISBN 966-346-208-6
1141963
  Звагельський В. Про географію походів Ігоря Сіверського у степ // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.114-120
1141964
   Про геодинамічні спостереження на природно-заповідних територіях / О.І. Мороз, А.Д. Дульцев, І.С. Сідоров, О.В. Серант, З.Р. Тартачинська, С.П. Ямелинець, Н.Н. Карпенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 15-18 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
1141965
  Іванніков О.В. Про геологічний розвиток рельєфу Канівських дислокацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 23-32 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1141966
  Оппоков В Є. Про геологічну будову Лівобережної ... / В Є. Оппоков. – с.
1141967
  Симоненко Р.Г. Про геополітичний фактор в історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С.105-127. – ISSN 0130-5247
1141968
  Аудкьорк С. Про геостратегічну спробу ізолювати Україну від Європи / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 6-7


  Очільниця Бюро у справах енергетичних ресурсів державного департаменту США Сандра Аудкьорк: "Ми працюємо над тим, щоб переконати європейських союзників і партнерів не будувати Nord Stream 2".
1141969
  Рослий І.М. Про геоструктурну зумовленість плану та морфології долинної сітки Донецької височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 15-21. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 27)
1141970
  Ейнор О.Л. Про геотектонічне положення Донецького басейну / О.Л. Ейнор. – К, 1956. – 7-21с.
1141971
  Костюк Н.Т. Про геохімічний аспект пізнання живого // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1141972
  Боронь О. Про гербовий папір Шевченкової відпускної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 54-57. – ISSN 0236-1477
1141973
  Стародуб Н. Про героїв - з перших уст : День захисника України напрочуд швидко став усенародним святом, під час якого ми вшановуємо своїх героїв // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  Напередодні святкування Дня захисника України університетська спільнота мала нагоду поспілкуватися з бійцями, безпосередніми учасниками війни на Сході України. Від імені адміністрації КНУ В"ячеслав Шамрай подякував усім воякам за їхню боротьбу та ...
1141974
  Мовчан В.С. Про героїчне / В.С. Мовчан. – Київ : Мистецтво, 1977. – 101, [3] с.
1141975
  Іщук-Пазуняк Про героїчне в творчості Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 295-307. – ISBN 978-966-355-009-1
1141976
   Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 54-56. – ISSN 2413-5461
1141977
  Різниченко В.Ф. Про гетьмана Данила Орлика та його діяльність. – К, 1919. – 30с.
1141978
  Кащенко А. Про гетьмана козацького Самійлва Кішку : Історичне оповідання. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 38с. : мал.
1141979
  Махно М.Ф. Про гібридну модель динаміки процесу обробки сукупності завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто та розв"язано задачу формалізації процесу обліку ресурсів обчислювального пристрою при обробці сукупності завдань у вигляді гібридної моделі з функціональних та диференціальних рівнянь. Отримано твердження про вигляд фундаментальної ...
1141980
   Про гідне вшанування пам"яті / П.В. Вольвач, М.П. Ковальчук, Т.Г. Лисенко, В.М. Мельниченко, В.Т. Поліщук, О.Я. Сахно, В.Г. Чос, О.Г. Щепак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  2021 року виповниться 130 років від Дня народження Володимира Симиренка і 100-річчя створення ним Мліївської дослідницької станції садівництва.
1141981
  Кульчицький С. Про гідне протистояння Росії / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 4


  "Історичні уроки визвольних змагань 1917 - 1923 рр. повинні міцно укоренитися у свідмості громадян України".
1141982
  Твардовський К. Про гідність університету // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 148-152. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...Наступні витяги з доповіді видатного польського філософа Казімєжа Твардовського з нагоди вручення йому диплома доктора філософії honoris causa Познаньського Університету додані до нашої книги невипадково. Автори переконані, що місце цього тексту - ...
1141983
  Павко А. Про гідність університету // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 6


  Погляди К.Твардовського щодо гідності університету.
1141984
   Про гідрогеологічні особливості зон розломів у кристалічних породах Українського щита / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 52-59 : Табл., схема. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
1141985
  Лучицький В.І. Про гідрогеологічні райони України. / В.І. Лучицький, В.Л. Лічков. – К., 1930. – 32с.
1141986
  Кравчинський Р.Л. Про гідроекологічне районування басейну р. Інгулець. - / Р.Л. Кравчинський, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 88-96


  На основі натурних спостережень і лабораторних досліджень встановлено особливості формування гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець. Здійснено математико-статистичний аналіз основних параметрів територіальної структури ...
1141987
  Маков К.І. Про гідрологічні передумови підземного живлення рік УРСР / К.І. Маков, 1939. – с.
1141988
  Оппоков В Є. Про гідрологічну карту УСРР / В Є. Оппоков, 1926. – с.
1141989
  Агрікола Г. Про гірничу справу XII книг = De re metallica libri XII : (кн. I-VI) / Георгій Агрікола ; [порівняльний пер., наук. ред. й комент. проф. Володимира Білецького та Геннадія Гайка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – 227, [1] с. : іл. – Тит. арк. укр., латин., текст укр. – ISBN 978-966-317-227-9
1141990
  Мельник А. Про Гітлера, Голодомор та історичну відповідальність / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 6-7


  Посол України у Німеччині Андрій Мельник: "Німецьке суспільтво більше не розглядає Україну як колишню російську колонію, а починає визнавати нас як повноцінну культурну націю."
1141991
  Кухарчук М.М. Про гладкість розв"язків деяких квазілінійних еліптичних рівнянь / М.М. Кухарчук, М.І. Яременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається гладкість розв"язків квазілінійних еліптичних диференціальних рівнянь. Розвивається метод форм для перевірки умов теореми Мінті-Браудера і для отримання результатів стосовно гладкості ров"язків. We consider the smmoothness of ...
1141992
  Єфремов І.І. Про глісирування слабо зігнутого профілю на поверхні важкої рідини / І.І. Єфремов, М.В. Макасєєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 139-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою методу сингулярних інтегральних рівнянь розв"язана задача лінеаризованої теорії про глісирування слабо зігнутого профілю по поверхні важкої рідини. Отримані чисельні результати за допомогою методу дискретних вихорів. Наведено дані про ...
1141993
  Заграва Е. Про глобалізацію, ТНК, національну державу і перспективи України у сучасному світі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.11-20
1141994
  Бабич М.Д. Про глобальне розв"язування нелінійних операторних і функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-8. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто підхід щодо наближеного знаходження усіх ізольованих у заданій обмеженій області розв"язків нелінійних операторних і функціональних рівнянь. Він базується на поєднанні методу відокремлення таких розв"язків та методів їх ітераційного уточнення.
1141995
  Семенов В.В. Про глобально оптимальні керування в нелінійних операторних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 294-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виводяться умови глобальної оптимальності для нелінійних операторних систем у банаховому просторі.
1141996
  Соболев Д.Н. Про гляціодисльокацію / Д.Н. Соболев, 1931. – 333-350с.
1141997
  Смирнов Н.В. Про гносеологічні корені ідеалізму в курсі діалектичного матеріалізму / Н.В. Смирнов. – Донецк, 1970. – 37с.
1141998
  Свириденко В.М. Про гносеологічні основи процедури вимірювання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1141999
  Шевцов В.Ф. Про гносеологічні передумови перетворення математики в дедуктивну науку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1142000
  Ковальчук С.С. Про гносеологічну природу економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу і зіставлення існуючих підходів до визначення сутності економічних інтересів розкривається їхня гносеологічна природа та роль у суспільному розвитку.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,