Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>
113001
  Bodzioch-Bryla „Trumny z IKEI", czyli o  autonomizowaniu sie sloganu reklamowego we wspolczesnej prozie, poezji i dramacie // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 91-106. – ISSN 1641-0920


  Про автономізації рекламного слогану у сучасній прозі, поезії і драматургії.
113002
  Стратій Я. «Traktat o duszy» Касіяна Саковича та «Tractatus de anima» Інокентія Гізеля в контексті антропологічних ідей схоластики // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 129-155. – ISBN 978-966-2241-22-8
113003
  Adriani Gotz Toulouse-Lautrec : Das gesamte graphische Werk / Adriani Gotz. – Koln, 1976. – 285с.
113004
   Toulouse Ville Rose. – Nouv. ed. – Andorre : TME, 2007. – 95, [ 1 ] p. : ill. – ISBN 9782-2-915188-01-7
113005
  Maurette Fernand Tour de Pacifique / Maurette Fernand. – s.l. : Hachette. – 221p.
113006
  Новіковський Олександр Tour leader: ставка на досконалу якість // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
113007
  Walker R. Tourism 1 : teacher"s resource book / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – 96 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2006. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455101-4
113008
  Walker R. Tourism 1 : student"s book : [provision] / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. – 143, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2006. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455100-7
113009
  Walker R. Tourism 2 : student"s book : [encouters] / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – 143, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2007. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455103-8
113010
  Walker R. Tourism 2 : teacher"s resource book / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. – 95 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2007. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455104-5
113011
  Walker R. Tourism 3 : teacher"s resource book / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. – 95 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2009. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455107-6
113012
  Walker R. Tourism 3 : student"s book : [management] / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. – 143, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2009. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455106-9
113013
  Doktorovova E. Tourism and catering / E. Doktorovova. – Bratislava, 1971. – 165с.
113014
  Nicholas Odhiambo M. Tourism and poverty reduction in south Africa: an empirical examination / Odhiambo M. Nicholas, Cine Van Zyl // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 434-444 : table. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
113015
  Чичкина Светлана Tourism Australia выходит на российский рынок : На отдых в Австралию. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 71 : Фото
113016
  Alikulova Akmaral Tourism impact on improvement of population welfare in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 290-298 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
113017
  Alikulova Akmaral Tourism impact on improvement of population welfare in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 290-298 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
113018
  Бєлєєнко Л.Б. Tourism industry : Навч. посіб. на англ. мові для студ. вищ. навч. закл. / Л.Б. Бєлєєнко; МОНУ; УАБП. – Київ : Слово, 2005. – 168с. – (Туризм). – ISBN 966-8407-54-7
113019
   Tourism Malaysia приближается к Украине // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
113020
   Tourism revenue forecasting: a hybrid model approach / Kevin, Hwang, , Yeong-Jia Day // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 473-483 : fig. – Bibliogr.: 60 назв. – ISSN 1993-6788
113021
  Przybylka A. Tourism spa as the main type of healthy tourism in Poland // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – P. 114-124. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
113022
  Braginsky Vladimir Tourist attractions in the USSR. / Braginsky Vladimir. – M., 1982. – 254с.
113023
  Berestok A.A. Tourist image of Sumy region (based on sociological research) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – P. 101-106. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360


  У даній статті наведено результати авторського дослідження, проведеного шляхом соціологічного опитування населення областей України на предмет сприйняття Сумської області як регіональної туристичної дестинації. В ході соціологічного дослідження ...
113024
   Touristen-Sprachfuhrer. Deutsch, Bulgarisch, Rumanisch, Ungarisch. – Leipzig, 1975. – 143с.
113025
  Gaebler Eduard Touristen=Karte : Erzgebirges / Gaebler Eduard. – (Vierte verbesserte Auflage)
113026
   Tous differents - tous egaux: campagne europeenne de la jeunesse contre le racisme, la xenophobie, l"antisemitisme et l"intolerance : kit pedagogique : idees, ressources, methodes et activites pour l"education interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. – Strasbourg : Centre Europeen de la jeunesse, 1995. – 246p. – На обкл.: Version provisoire
113027
  Lorrain Claud Tout l"oeuvre peint de Claud Lorrain / Lorrain Claud; Rothlisberger M., Cesshi D. – Paris, 1977. – 128с.
113028
  Sattiev I.M. Tout le pays des soviets se charge de la protection des monuments historiques de l"islam / I.M. Sattiev. – Moscow. – 24с.
113029
   Tout va bien! 1 : methode de francais : livre de l"eleve / [H. Auge, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin]. – [S.l.] : CLE international, 2010. – 167, [1] p. : ill., tab. + 1 бр. "Рortfolio" (24 p.). – Copyright: 2004 .- Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-2-09-035290-0
113030
   Tout va bien! 1 : methode de francais : livre du professeur / [H. Auge, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin]. – Copyright 2005. – [S.l.] : CLE intern., 2011. – 128 p. : ill., tab. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-209-035292-4
113031
   Tout va bien! 1 : methode de francais : cahier d"exercices / [H. Auge, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin]. – [S.l.] : CLE international, 2011. – 111, [1] p. : ill., tab. + 1 CD. – Copyright: 2004 .- Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-2-09-035291-7
113032
  Iljin Michail Tovaren automat / Iljin Michail. – Bratislava, 1952. – 102с.
113033
  Deval Jacques Tovaritch. / Deval Jacques. – New York, 1936. – 192с.
113034
  Capek Karel Tovarna na absolutno / Capek Karel. – Praha, 1962. – 188с.
113035
  Kraus Ota Tovarna na smrt. Dokument o Osvetimi. / Kraus Ota, Kulka Erich. – Praha, 1959. – 308с.
113036
  Smuts Jan Christiaan Toward a better world / Smuts Jan Christiaan. – New York, 1944. – 308с.
113037
   Toward a framework for financial stability : Prepared by a Staff Team led by D. Folkerts-Landau and C.-J. Lindgren. – Washington : International Monetary Fund, 1998. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-55775-706-2
113038
  Grabowicz George Toward a history of Ukrainian literature / George G. Grabowicz. – Cambridge : Harvard Ukr. research inst., 1981. – 103 p. – (Monograph series / Garvard Ukrainian research institute)
113039
   Toward a Monetary Union in the East African community : asymmetric shocks, exchange rates, and risk-sharing mechanisms / Paulo Drummond, Ari Aisen, Emre Alper [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – VII, 56 p. : ill., tab. – (African department paper). – ISBN 978-1-51356-2-179
113040
  Xiao Y. Toward a Mozambican Social Protection Floor // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 107-121. – ISBN 978-1-47556-510-2
113041
  Dillard J.L. Toward a social history of American English. / J.L. Dillard. – Berlin, 1985. – 301с.
113042
  Havel V. Toward a сivil society : Selected speeches and writings 1990-1994 / V. Havel; English translations P.Wilson a.o.; Edit. by P.Wilson. – Prague : Lidove noviny, 1994. – 318p. : ill. – ISBN 8071061123
113043
  Hardison O.B. Toward freedom & dignity: the humanities and the idea of humanity. / O.B. Hardison. – Baltimore, London, 1972. – 163с.
113044
   Toward liberal education : Ed. by L. G. Locke a. o. – 4th ed. – New York : Holt ; Rinehart and Winston, 1962. – XXI, 829 p.
113045
   Toward new horizons : Arab economic transformation amid political transitions / prepared by a staff team led by Harald Finger and Daniela Gressani, comprising Khaled Abdelkader [et. al.] ; Middle East and Central Asia department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – IX, 103 p. : tab. – Bibliogr.: p. 97-103. – ISBN 978-1-48431-146-2
113046
   Toward the synthesis of fully substituted 4-hetarylazoles / O. Kuleshova, O. Khilya, Y. Volovenko, E. Gras // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 89


  Due to widespread biological activities of pyrazoles/isoxazoles in medicinal chemistry as well as in agrochemical industry [1], their efficient synthesis remains an ongoing challenge for synthetic chemists. Traditionally, synthesis of 1,2-azoles ...
113047
   Toward the year 2018. – New York, 1968. – 177с.
113048
  Winter E.O. Towards a contextual grammar of English : The clause and its place in the definition of sentence / E.O. Winter. – London a.o. : Allen & Unwin, 1982. – IV, 219 p. – ISBN 0-04-425027
113049
  Jovanka Vukmirovic Towards a framework for evaluating socioeconomic development of regions: Serbian perspective / Jovanka Vukmirovic, Veljko Jeremic, Dragan Vukmirovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 350-356 : table., fig. – Bibliogr.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
113050
  Gorbachev Mikhail Towards a Humane and Democratic Socialist Society / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1990. – 48с.
113051
  Vasile Cristian Towards a New Law on Education: Some reflections Regarding the Communist Educational Policies Under the Ceausescu Regime // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2016. – T. 25, Nr. 5/6 (за 2014) : Septembrie - decembrie. – P. 493-502. – ISSN 1018-0443


  На шляху до нового закону про освіту: Деякі роздуми щодо політики комуністичної освіти в рамках режиму Чаушеску.
113052
  Mazrui Ali Towards a pax Africana: A study of ideology and ambition / Mazrui Ali. – London, 1967. – 287с.
113053
  Delmas-Marty Towards a truly common law : Europe as a laboratory for legal pluralism / Mireille Delmas-Marty ; transl.: Naomi Norberg. – Cambridge : Cambridge University press, 2002. – XXIII, 243 p. – Index: p. 221-243. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-521-81231-3
113054
  Glenis Towards Community Centred Maori Language Strategy / Glenis, Philip-Barbara // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 29-38
113055
  Aleksandar Djokovic Towards efficient elementary shhool education: a Serbian perspective / Aleksandar Djokovic, Veljko Jeremic, Zoran Radojicic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 294-300 : table. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
113056
  Aleksander Wojdiga Towards intellectual property theft prevention: economic significanse of automatic software plagiarism verification // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 300-306 : fit. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
113057
  Hawrylyshyn B. Towards more effective societies : [road maps to the future] / Bogdan Hawrylyshyn. – 2nd ed. – Geneva : Dolman Scott, 2009. – XVI, 219 p. – ISBN 978-1-905553-50-1
113058
  Kosygin A.N. Towards new successes in communist construction / A.N. Kosygin. – Moscow, 1970. – 45с.
113059
   Towards One World? International Responses to the Brandt Report. – London, 1981. – 381с.
113060
  Morkevicius Vaidas Towards Rediscovery of Social Class after the Post-Communist Transition: A Comparative Neo-Weberian Analysis of Baltic States / Morkevicius Vaidas, Norkus Zenonas // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 2. – P. 128-138. – ISSN 0235-7186
113061
  Nowicka E. Towards the creation of modern ethnicity and imagined community: ethnofestivals and constructing the Buryat nation // Etnografia polska / Inst. archeologii i etnologii Pol. akad. nauk. – Warszawa, 2015. – 59, z. 1/2 (за 2015/2016). – P. 141-154. – ISSN 0071-1861
113062
   Towards the ideal society. – [Canada] : Thomas Nelson & sons, 1970. – 138р. – (Aspects of man)
113063
  Kurilenko V. Towards the problem of genesis of Pripyat-Dnieper-Donetsk avlacogen / V. Kurilenko, E. Petrova, T. Gusynina // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
113064
  Gerasymov O.I. Towards theoretical modeling of the sand dunes motion / O.I. Gerasymov, I.S. Andrianova // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 17-23 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 15 name. – ISSN 2311-0902
113065
   Towaroznawsto produktow spozywozyc. – Warszawa, 1970. – 1186с.
113066
   Towarzystwo filomatow : obrazek. – Krakow, 1924. – 480 s. – (Biblioteka narodowa ; 1)
113067
  Panowa Wiera Towarzysze podrozy / Panowa Wiera; Przelozyl J.Brodski. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 168s.
113068
  Богданова Светлана Town House Gallery - семизвездночный отель в Милане : А может и нам по плечу?.. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 40 : Фото
113069
  Posokhin Mikhail Towns for people / Posokhin Mikhail. – Moscou, 1980. – 219 p.
113070
   Toxic effect of C 60 fullerene-doxorubicin complex towards tumor and normal cells in vitro / S.V. Prylutska, G.V. Didenko, G.P. Potebnya, K.I. Bogutska, Yu.I. Prylutskyy, U. Ritter, P. Scharff // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 372-376. – ISSN 0233-7657


  Creation of new nanostructures possessing high antitumor activity is an important problem of modern biotechnology. Aim. To evaluate cytotoxicity of created complex of pristine C60 fullerene with the anthracycline antibiotic doxorubicin (Dox), as well ...
113071
  Setterberg Fred Toxic nation : The fight to save our communities from chemical contamination / Setterberg Fred, Shavelson Lonny; Photographs by Lonny Shavelson. – New York a.o. : Wiley, 1993. – XIII,301p. : ill. – ISBN 0-471-57545-3
113072
  Bonner James Toxic substances from the culture media of Guayule which may inhibit growth / Bonner James, Galston Arthur, 1944. – 31 p. – Окр. відбиток з: The Botanical Gazette, vol. 106, No. 2, 1944
113073
  Eaton F.M. Toxicity and accumulation of chiloride and sulfate salts in plants / F.M. Eaton. – Washington : [S. n.], 1942. – P. 358-399. – Journ. of agricultural research, V. 64, No. 7, 1942
113074
   Toxicity testing: New approaches and applications in human risk assessment. – New York : Raven Press, 1985. – 280с.
113075
   Toxicological Evaluations. – Berlin a.o.
1. – 1990. – 341с.
113076
   Toxicology of the Blood and Bone Marrow. – New York : Raven Press, 1985. – 182S. – (Target Organ Toxicology Series)
113077
  Rosival L. Toxikologia a farmakobiodynamika organofosforovych zlucenin / L. Rosival, L. Vrbovsky, Fr.V. Selecky. – Bratislava : Slovenska Akademia Vied, 1959. – 300с.
113078
   Toxins as Tools in Neurochemistry. – Berlin, new York : Walter de Gruyter, 1983. – XIV,368S. – Proceedings of the Symposium Berlin (West), March 22-24, 1983
113079
   Toyota Hilux покоряет Украину // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 66-67 : фото
113080
  Jablonowski M. Tozsamosc nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty / M. Jablonowski, T. Gackowski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 15-24. – ISSN 1641-0920


  Тотожність наук про пресу.
113081
   Trabajadores poetas. Premio poesia concurso Ruben Martinez Villena. – La Habana, 1974. – 232с.
113082
  Makienko N.I. Trabajos practicos del ajustador / N.I. Makienko. – M., 1985. – 215с.
113083
  Svoboda J. Trabajos Practicos en la Higiene de los Alimentos / J. Svoboda. – Habana : Editora Universitaria, 1965. – 376p.
113084
   Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology : Proceedings of the first International Workshop Neuherberg, Federal Republic of Germany, April 1980. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1980. – 851S.
113085
   Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology. – Berlin, New York : Walter de Gruyter
Volume 2 : Proceedings of the second International Workshop Neuherberg, Federal Republic of Germany, April 1982. – 1983. – 1189S.
113086
  Piluk P. Traces of a Jewish presence in Central Poland / Photographs by Piotr Piluk. – [Lodz], 2006. – [40] f. – The volume was prepared special for Национальний университет им. Т.Шевченко, Київ
113087
  Piluk P. Traces of a Jewish presence in Poland : International institute gallery, March 20 - April 7. 2006 / Piotr Piluk; Frankel Center for Judaic studies, Univ. of Michigan. – Ann Arbor : Frankel Center for Judaic studies, University of Michigan, 2006. – 12 p. : ill.
113088
  Lungershausen L. Traces of glacial climate in the older paleozoic of Podolia / L. Lungershausen. – Moscou : L""Academie, 1939. – P. 331-335. – (Comptes rendus (Doklady) / De l""Academie des sciences de l""URSS)
113089
  Shneider Vladimir Traces of the ten / Transl. from the Russian by Shneider Vladimir. – Beer-Sheva, 2002. – 498p. – ISBN 965-555-057-5
113090
  Lau Evan Tracing and modelling exchange rate volatility in Malaysia / Lau Evan, Yong Jenny // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 356-365 : Fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
113091
  Bezymensky L. Tracing Martin Borman / L. Bezymensky. – M., 1966. – 180с.
113092
  Хало Виталий Track-diary: 20 дней в Непале : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 82-95 : Фото
113093
  Santos Jim Track: the field events / Santos Jim, Shannon Ken. – New York, 1991. – 281с.
113094
  McKern Sharon S. Tracking fossil man. An adventure in evolution / Sharon S. McKern, Thomas W. McKern. – New York : Praeger Publishers, 1970. – 174s.
113095
  Laudensis Martin Tractatus de bello : cum commentario conr. scleifi i.c. // Balthazaris Ayalae i.c. Exercitus regii apud belgas supremi iuridici, et apud Mechlin. consiliarii, de iure et officiis bellicis ac disciplina militari Libri III : Accedit Martini Laudensis Tract. de Bello, cum notis / Ayala Balthazar. – Lovanii (Louvain) : Typis Ioannis Uryenborch, 1648. – P. 435-526
113096
  Klock K. Tractatus juridico-politico-polemico-historicus De Aerario, sive censu per honesta media absque divexatione populi licite conficiendo, libri du / Kaspar Klock ; mit einer Einleitung hrsg. von Bertram Schefold. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B.Fabian [u.a.] ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-13104-7
Bd. 1. – 2009. – CXIII, [49], S. 1-314. – Nachdruck der Ausgabe Nurnberg, 1651.- Пагінація спільна з Bd. 2
113097
  Klock K. Tractatus juridico-politico-polemico-historicus De Aerario, sive censu per honesta media absque divexatione populi licite conficiendo, libri duo / Kaspar Klock ; mit einer Einleitung hrsg. von Bertram Schefold. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-13105-4
Bd. 2. – 2009. – S. 315-755, [42] S. – Nachdruck der Ausgabe Nurnberg 1651.- Пагінація спільна з Bd.1
113098
  Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Л. Вітгенштайн. – Пер.з нім. – Київ : Основи, 1995. – 311с. – ISBN 5-7707-7642-0
113099
  Rodichev V. Tractors and automobiles / V. Rodichev, G. Rodicheva. – M., 1984. – 302с.
113100
   Trade and development report, 1998: Overview: United Nations Conference on trade and development. – New York, Geneva, 1998. – 32с.
113101
   Trade and development report, 2011 : report by the secretariat of the United Nations conference on trade and development / United Nations conf. on trade a. development (UNCTAD). – New York ; Geneva : United Nations, 2011. – XIII, XV, 190, [1] p. : ill. – На обкл,: Post-crisis policy challenges in the world economy. – ISBN 978-92-1-112822-2
113102
   Trade and development report,1998 : Overview: United Nations Conference on trade and development. – New York and Geneva : United Nations, 1998. – 32 p.
113103
   Trade and development report,1998 : Report by the secretariat of the United Nations conference on trade and development / United nation conference on trade and development; United Nations. – New York; Geneva : United Nations, 1998. – 229 p. : il. – ISBN 92-1-112427-1
113104
  Dell Sidney Trade blocs and common markets. / Dell Sidney. – New York, 1963. – 384с.
113105
   Trade integration and global value chains in Sub-Saharan Africa : in pursuit of the missing link / Allard C., Canales Krijenko J.I., Chen W. [et al.] ; International Monetary Fund, The African Department. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – VI, 36 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 35-36. – (African Department). – ISBN 978-1-49834-990-1
113106
   Trade policy issues : Papers presented at the seminar on trade policy issues, March 6-10, 1995. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – X,197p. – ISBN 1-55775-621-X
113107
  Baglai Marat Trade Unions in Socialist Society. / Baglai Marat. – Moscow, 1988. – 191с.
113108
  Sobko Valeri Trade unions of Soviet Ukraine / Sobko Valeri. – K., 1985. – 158с.
113109
  Popov G. Trade with the Aggressor and The Pact Ribbentrop-Molotov. Observations Insipred by Unknown Documents // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 98. – P. 89-103. – ISSN 0081-6841
113110
  Salih Katircioglu Trade, energy and growth in G7 countries / Salih Katircioglu, Dilber Caglar, Demet Beton Kalmaz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 346-358 : table. – Bibliogr.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
113111
  Kotik Jan Tradice a kultura ceskoslovenske vyroby / Kotik Jan. – Praha, 1954. – 180с.
113112
  Pfaff Ivan Tradice cesko-ruskych vztahu v dejinach / Pfaff Ivan, Zavodsky Vladimir. – Praha, 1957. – 304с.
113113
  Vlasic M. Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju / Marija Vlasic. – Praha : Filozoficka faculta Univerzity Karlovy, 2012. – 153, [1] s. – Бібліогр.: с.138-147 та в підрядк. прим. – (Varia ) ( Prace Filozoficke faculty Univerzity Karlovy). – ISBN 978-80-7308-411-0
113114
  Palma Ricardo Tradiciones peruanas / Palma Ricardo. – La Habana, 1971. – 486с.
113115
  Palma R. Tradiciones peruanas : nivel 1 / Ricardo Palma. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2001. – 67 p. – Primera ed.: 1997 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion lecturas clasicas graduadas). – ISBN 84-7711-173-1
113116
  Palma R. Tradiciones peruanas : nivel 1 / Ricardo Palma. – 2a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 67 p. – Primera ed.: 1997 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-173-3
113117
  Stastny Jaroslav Tradicni zemedelstvi na Valassku / Stastny Jaroslav. – Praha, 1971. – 197с.
113118
  Pippidi Andrei Traditia politica bizantina in tarile romane in secolele XVI-XVIII / Pippidi Andrei. – Bucuresti, 1983. – 274с.
113119
  Matei Dumitru Traditie si inovatie in arta / Matei Dumitru. – Bucuresti, 1971. – 167с.
113120
  Kazamias A.M. Tradition and change in education. / A.M. Kazamias, B.G. Massialas. – New York, 1965. – 182с.
113121
  Nguyen Van Kim Tradition and trade activities of the Vietnamese - historical fact and understandings / Nguyen Van Kim, Nguyen Manh Dung // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 27-49. – ISSN 1608-0599


  Традиції і торговельна діяльність в"єтнамців: історичні факти і розуміння.
113122
  Abusch Alexander Tradition und Gegenwart des sozialistischen Humanismus. / Abusch Alexander. – Berlin, 1971. – 221с.
113123
  McLean George F. Tradition, harmony and transcendence / George F. McLean. – Washington : The Council for research in values and philosophy, 1994. – [5],160,[5]p. – (Cultural heritage and contemporary life / Gen. editor George F. McLean ; Vol.4 : Series 3. Asia). – ISBN 1-56518-030-5
113124
  Baccolini Raffaella Tradition, identity, desire : Revisionist strategies in H.D"s late poetry / Baccolini Raffaella. – Bologna : Patron editore, 1995. – 188p. – (Biblioteca del Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne dell"Universita degli studi di Bologna ; 16). – ISBN 88-555-2355-4
113125
  Jingsheng H. Traditional cninese painting // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – P. 233-238. – ISSN 0236-4832
113126
  Park Won Traditional Korean thought / Park Won. – Incheon : Inha university press, 2006. – 257 p.
113127
  Kruglova Olga Traditional Russian carved and painted woodwork. / Kruglova Olga. – M., 1981. – 215с.
113128
  Ornea Z. Traditionalism si modernitate in deceniul al treiles / Z. Ornea. – Bucuresti, 1980. – 665с.
113129
  Herzog Jurgen Traditionelle Institutionen und nationale Befreiungsrevolution in Tansania. Zum Problem der revolutionaren Uberwindung vorkapitalistischer gesellschaftlicher Verhaltnisse im heutigen Afrika / Herzog Jurgen. – Berlin, 1975. – 314с.
113130
  Gunther Hans Erich Traditionen im Schulerkollektiv. Zu einigen Problemen der Schaffung und Pflege von padagog / Gunther Hans Erich. – Berl., 1961. – 196с.
113131
   Traditions and present problems of Czech political culture : Czech philosophical studies. – Washington : Paideia; The Council for research in values and philosophy. – (Cultural heritage and contemporary change ; Vol. 3 : Series 4A. Eastern and Central Europe). – ISBN 1-56518-056-9
1. – 1994. – 11,198p.
113132
  Bentley J.H. Traditions encounters : a global perspective on the past / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler. – 2nd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 46,1169,[38] p. : ill. – ISBN 0-07-242435-4
113133
  Koublitski Gueorgui Ivanovich Traditions et coutumes des peuples de L"U.R.S.S. / Koublitski Gueorgui Ivanovich. – Moscou, 1989. – 122с.
113134
   Traduction comme moyen de communication interculturelle: Guestions de socio-pragmatique du discours interculturel // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2223. – 297 s. – (Romanica Wratislaviensia ; 46). – ISSN 0557-2665
113135
  Prieur J.-M. Traduction et interpretation chez freud* // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 207-228


  Стаття аналізує різні значення терміну "переклад" (Ubersetzung) за З. Фройдом, який звертається до цього поняття, щоб пояснити, як несвідомі думки стають свідомими. Опираючись на коментарі Фройдівського тексту (Ж. Лакан, Ж. Дерріда, Ж.М. Рей), розвідка ...
113136
   Tradycja i nowatorstwo w prozie polskiej po roku 1945: Materialy ogolnopolskiej konferencji naukowej w Opolu, Grudzien 1985 r.. – Opole, 1988. – 147с.
113137
   Tradycja i nowoczesnosc. Konferencja teoretycznoliteracka w Ustroniu. – Wroclaw i i., 1971. – 164с.
113138
  Wozniak Anna Tradycja ruska wedlug Aleksego Riemizowa : Rozprawa habilitacyjna / Wozniak Anna; Katolicki uniwersytet Lubelski.Wydzial nauk humanistycznych. – Lublin : Red. wyd-w Katol. uniw. Lubelskiego, 1995. – 273s. – ISBN 83-228-0375-3
113139
   Tradycje i perspektywy edukacji : Czesko-polskie studia pedagogiczne. – Opolie : Instytut nauk pedagogicznych Uniw. Opolskiego. – ISBN 83-85678-38-7
t.2 : Praca zbior. pod red. Z.Jasinskiego. – 1994. – 205s.
113140
   Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce : Materialy z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellonskim dnia 21 - 22 pazdziernika 1993 roku / Pod red. M.Rokosza // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1995. – Tom 345 : Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. – S.1-311. – ISBN 83-233-0847-0
113141
  Markiewicz Henryk Tradycje i rewizje / Markiewicz Henryk. – Krakow, 1957. – 364с.
113142
  Suchonski Adam Tradycje polskiego ruchu robotniczego: Przewodnik metodyczny / Suchonski Adam. – Warszawa, 1978. – 119с.
113143
   Tradycyjna poezja i proza ludowa. – Krakow, 1971. – 252с.
113144
  Perez Galdos Benito Trafalgar / Perez Galdos Benito. – La Habana, 1976. – 189с.
113145
  Perez Galdos Benito Trafalgar / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 217с.
113146
  Perez Galdos Trafalgar : nivel 2 / Benito Perez Galdos. – 2a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2001. – 87 p. – 1а ed.: 1995.- Повна назва сер. :Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion lecturas clasicas graduadas). – ISBN 84-7711-102-2
113147
   Trafficking in Ukraine : Аn assessment of current responses. – Kyiv : UNICEF ; British Council, 2005. – 220 p.
113148
  Klimaszewski Waclam Trafic do goracych serc... : Wspomnienia i refleksje / Klimaszewski Waclam. – Warszawa : Ksiazka i wiedza
Tom 2. – 1973. – 327 s.
113149
  Klimaszewski Waclaw Trafic do goracych serс... : Wspomnienia i refleksje / Klimaszewski Waclaw. – Warszawa-Krakow : Ksiazka i Wiedza
T. 1. – 1973. – 491s.
113150
  Sirjaev G. Tragacanthae novae / G. Sirjaev; Faculte des sciences de Universite Masaryk. – Brno : Prirodovedecka fakulta, 1939. – 7 p. – (Publication de la Faculte des sciences de Universite Masaryk)
113151
  Mierzecka Anna Tragedia Antoniego Lavoisier / Mierzecka Anna. – Warszawa : Narza ksiegarnia, 1966. – 280s.
113152
  Kucharski Tadeusz Tragedia BRDY. / Kucharski Tadeusz. – Warszawa, 1981. – 150с.
113153
   Tragedia o bogaczu i Lazarzu. – Gdansk; Gdynia : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego; Wyd-wo "Imprimatur", 1999. – 216s. : 16 fot. – Факсимільне відтворення, 71 s.
113154
  Holec R. Tragedia v Cernovej a slovenska spolocnost / R. Holec. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 270 s. : іл. – ISBN 80-7090-377
113155
  Shakespeare William Tragedies / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;Gener.ed.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 92 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-092-9
V.1. – 1992. – 538p.
113156
  Shakespeare William Tragedies / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;Gener.ed.S.Barnet. – London : Everyman`s library. – (Everyman"s library ; 164 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-164-X
Vol.2. – 1993. – 779p.
113157
  Kerr Walter Tragedy and comedy. / Kerr Walter. – New York, 1967. – 355с.
113158
   Tragedy and comedy: an anthology of drama. – Boston, 1967. – 764с.
113159
  Brooke Holmes Tragedy in the Crosshairs of the Present // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 2. – P. 20-29. – ISSN 0011-5266
113160
  Carafoli Elie Tragflugeltheorie : Inkompressible Flussogkeiten / Carafoli Elie. – Berlin : Verl. Technik, 1954. – 562 S. : Bild.
113161
   Tragic themes in westen literature: Seven essays by B.Knox, M.Mack, C.B.Tinker, H.Peyre, R.B.Sewall, K.Reichardt, L.L.Martz. – New Haven, London, 1964. – 178с.
113162
  Marlowe Christopher Tragiczna historia Doctora Fausta / Marlowe Christopher. – Krakow, 1982. – 80с.
113163
  Ruth-Buczkowski Marian Tragiczne pokolenie / Ruth-Buczkowski Marian. – Warszawa, 1958. – 224с.
113164
  Ostaszewski Tadeusz Tragiczny chrzest / Ostaszewski Tadeusz. – Olsztyn, 1979. – 168с.
113165
  Doyle Artur Conan Tragiczny romans / Doyle Artur Conan. – Poznan, 1972. – 134с.
113166
  Ciesla-Korytowska Tragizm w Panu Tadeuszu // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 2 (329). – S. 143-153. – ISSN 0035-9602
113167
  Euripides Tragodien. / Euripides; D. Ebener. – Berlin
2. – 1975. – 380с.
113168
  Зелинский Ф.Ф. Tragodumena. / Ф.Ф. Зелинский. – Птгр., 1919. – 1152с.
113169
  Sophocles Tragoediae. Aiax. Electra / Sophocles. – Leipzig
Tom 1. – 1975. – 195с.
113170
  Matosec Milivoj Tragom brodskog dnevnika / Matosec Milivoj. – Beograd, 1957. – 224с.
113171
  Filipovic Vuk Tragovi. / Filipovic Vuk. – Sarajevo, 1957. – 242с.
113172
  Jernovei Gheorghe Traian Braileanu doctor in stiinte filosofice, profesor universitar, sociolog. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1931 - 1933 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 105-107. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
113173
  Papastate C.D. Traian Demetrescu / C.D. Papastate. – Bucuresti, 1967. – 188 p.
113174
  Lipovan George Traian Vuia realizatorul zborului mecanic / Lipovan George. – Bucuresti, 1956. – 257с.
113175
  Figon Charles de Traicte des offices et dignitez, tant du governement de l"estat, que de la justice, & des finances de France : Ou est brifuement discouru de l"authorite, iurisdiction, connoissance, & charge de chacun en particulier : Avec une Table du contenu en iceluy / Par Charles de Figon Conseiller du Roy, & Maitre ordinaire en la Chambre des Comptes seant a Montpellier. – A Paris : Chez Jean Corrozet, 1645. – 119, [4] p.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
113176
  Rasputin Valentin Traieste si a aminte / Rasputin Valentin. – Bucuresti, 1979. – 279с.
113177
  Aldan-Semenov Trailblazers. / Aldan-Semenov. – M., 1973. – 198с.
113178
  Seevers C.H. Trailing animals around the world / C.H. Seevers. – Chicago : University of Knowledge, 1940. – 384 S. – (The University of Knowledge, Wonder books)
113179
  Dabit E. Train de vies. / E. Dabit. – M., 1973. – 292с.
113180
  Glaser Robert Training and training research. / Glaser Robert, Glanzer Murray. – Pittsburgh, 1958. – 58с.
113181
   Training appliance in analytical reading for the students of the IV-VI years of study at the day, night and extramutal departments. P.2. Biographies and dictionary on homonyms. – Dniepropetrovsk
P. 2. – 1973. – 94с.
113182
  Braun Volker Training des aufrechten Gangs. / Braun Volker. – Halle, 1979. – 81с.
113183
   Training for social welfare: fifth international survey. New approaches in meeting manpower needs. – New York, 1971. – 88с.
113184
   Training for Social work in Africa. Social development section of the Economic commission for Africa. – N.Y., 1964. – 50с.
113185
   Training of literature chemists. A collection of papers comprising the Symposium on training of Literature chemists, presented before the Division of Chemical Education and the Division of Chem. Lit. – Washington, 1956. – 44с.
113186
   Training of technical and scientific staff. Measurements to inorease facilities. A comparative study. Afghanistan, Argentina, Australia, Austria.... – Paris, Geneva, 1959. – 300с.
113187
   Training of the rural blind in economically less developed areas. – N.Y., 1965. – 116с.
113188
   Training of trainers manual : Youth peer education toolkit. – New York : United Nations population fund, 2005. – 204 p. – ISBN 0-897-14759-6
113189
  Sysoieva S. Training PhDs in education on research methodology // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 96-100. – ISSN 2518-7635


  Подготовка кандидатов наук в области методологии исследования
113190
  Pavlenko S.O. Training Police Officers in The Conditions of Reforming The System of Education of The Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Accordance with European Standards / S.O. Pavlenko, V.G. Sevruk, Ye.V. Kobko // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – P. 142-150. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів
113191
  Henderson Algo Training university administrators: a programme guide. / Henderson Algo, Adwere-Boahmah, K. Kunst. – Paris, 1970. – 83с.
113192
   Traita d"alliance defensive entre La France, d"Angleterre, et la Hollande, conclu a la Haye le quatrieme Janvier, 1717. – P., 1717. – 30с.
113193
  Scheele Charles Guillaume Traite chimique de l"air et du feu. – Paris, 1781. – 268с.
113194
  Bertrand J. Traite d"algebre / J. Bertrand. – Paris
2. – 1870. – 368с.
113195
  Laurent H. Traite d"analyse / H. Laurent. – Paris : Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires
T. 3 : Calcul integral. – 1888. – 511 s.
113196
  Dawydoff C. Traite d"Embryologie comparee des invertembres / C. Dawydoff. – Paris : Masson, 1928. – VIII, 930 p.
113197
  Payer J.-B. Traite D"Organogenie Comparee de la Fleur / J.-B. Payer. – Paris : Librairie de Victor Masson, 1857. – 748p.
113198
  Чирвинский П.Н. Traite de chemie minerale Moissan""a с минералогической точки зрения. / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва печ.в изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1907. – 15с. – Отд.оттиск из Университ.известий за 1907 г.
113199
  Koninck L.L. de Traite de chimie analytique minerale : qualitative et quantitative / L. L. de Koninck. – 3-me ed. (2-me ed. francaise). – Liege : Imprimerie Vaillant-Carmanne
T. 1 : Generalites : avec 247 figures dans le texte et une planche en couleur. – 1910. – 14, 479 p., [1] pl. : ill.
113200
  Koninck L.L. de Traite de chimie analytique minerale : qualitative et quantitative / L. L. de Koninck. – 3-me ed. (2-me ed. francaise). – Liege : Imprimerie Vaillant-Carmanne
T. 2 : Analyse proprement dite : metaux -1-me partie : avec 31 figures dans le texte. – 1911. – [ 1 ], 642 p. : ill.
113201
  Koninck L.L. de Traite de chimie analytique minerale : qualitative et quantitative / L. L. de Koninck. – 3-me ed. (2-me ed. frncaise). – Liege : Imprimerie Vaillant-Carmanne
T. 3 : Analyse proprement dite : metaux - 2-me partie : avec 28 figures dans le texte. – 1913. – [ 1 ], 469 p. : ill.
113202
  Pelouze J. Traite de chimie. Generale, analytique / J. Pelouze, E. Fremy. – Paris, 1865. – 1127с.
113203
  Fauchille P. Traite de droit international public / Paul Fauchille. – 8-me ed., entierement refondue, completee et mise ... – Paris : Rousseau & C-ie
T. 2 : Guerre et neutralite. – 1921. – X, 1095 p.
113204
  Haug E. Traite de geologie / E. Haug. – Paris : Colin
1 : Les phenomenes geologiques. – 1927. – 538 p.
113205
  Le Blos Traite de l"attaque des places. 3 ed., revue et corrigee. – P., 1780. – XXII, 474с.
113206
  Helvetius Traite de l"esprit / Helvetius. – Paris : Librairie de la Bibliotheque nationale. – (Bibliotheque nationale)
T. 4. – 1904. – 157 p.
113207
  Helvetius Traite de l"esprit / Helvetius. – Paris : Librairie de la Bibliotheque nationale. – (Bibliotheque nationale)
T. 2. – 1908. – 160 p.
113208
  Helvetius Traite de l"esprit / Helvetius. – Paris : Librairie de la Bibliotheque nationale. – (Bibliotheque nationale)
T. 1. – 1911. – 189 p.
113209
  Lagrange J.L. Traite de la resolution des equations numeriques de tous les degres..... – Paris : Becker"schen Buchhandlung, 1808. – 512 s.
113210
  Carl Ernst Ludwig Traite de la richesse des princes et de leurs etats et des moyens simples et naturels / Carl Ernst Ludwig; Hrsg. von Karl Kunze und Bertram Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10856-9
Bd.3. – 2000. – [5],6,474,[74]S. – Nachdruck der Ausgabe Paris 1723
113211
  Carl Ernst Ludwig Traite de la richesse des princes et de leurs etats et des moyens simples et naturels pour y parvenir / Carl Ernst Ludwig; Mit einer Einleitung hrsg. von Karl Kunze und Bertram Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10854-2
Bd. 1. – 2000. – 167,18,[6],432S. – Nachdruck der Ausgabe Paris 1722
113212
  Carl Ernst Ludwig Traite de la richesse des princes et de leurs etats et des moyens simples et naturels pour y parvenir / Carl Ernst Ludwig; Hrsg. von Karl Kunze und Bertram Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10855-0
Bd.2. – 2000. – [4],12,508S. – Nachdruck der Ausgabe: Paris, 1723
113213
  Delaunay M.Ch. Traite de mecanique rationnelle. / M.Ch. Delaunay. – Ed. 3. – Paris, 1862. – 567с.
113214
  Richet C. Traite de metapsychique / Charles Richet. – Paris : Librairie Felix Alcan, 1923. – IX, 847 p.
113215
   Traite de paix entre la France et la Prusse. Conclu a Utrecht le 11. Avril 1713. – P., 1713. – 24с.
113216
   Traite de paix entre la France et la Savoye. Conclu a Utrecht le 11. Avril 1713. – P., 1713. – 44с.
113217
   Traite de paix entre la France et le Portugal, conclu a Utrecht le II. avril 1713. – A Paris (Paris) : Chez Francois Fournier, 1713
113218
  Chigarevskaia N. Traite de phonetique francaise / N. Chigarevskaia. – Cours theorique 3e ed. – M., 1982. – 271с.
113219
  Chigarevskaia N. Traite de phonetique francaise. Cours theoretique / N. Chigarevskaia. – Ed. 2. – M., 1973. – 271с.
113220
  Chigarevskaia N. Traite de phonetique francaise. Cours theorique / N. Chigarevskaia. – M., 1966. – 268с.
113221
  Fouche Pierre Traite de prononciation francaise / Fouche Pierre. – Paris, 1956. – 528с.
113222
  Coutau-Begarie Herve Traite de strategie / Coutau-Begarie Herve; Institut de Strategie Comparee. – 2 ed.revue et augmentee. – Paris : Economica, 1999. – 1005p. : il. – ISBN 2-7178-3928-3
113223
  Bally C. Traite de stylistique francaise / C. Bally. – 3me ed., nouveau tirage. – Geneve ; Paris : Librairie Georg & Cie S.A. ; Librairie C. Klincksieck
V. 1. – 1951. – XX, 331 p.
113224
   Traite de suspension d"armes entre la France et l"Espagne d"une part; et le Portugal, de l"Autre. Conclu a Utrecht le septieme Novembre 1712. – P., 1712. – 8с.
113225
   Traite de zoologie : Anatomie, systematique, biologie. – Paris : Masson et Cie
Tome 9 : Insectes. – 1949. – 1117p.
113226
  Ardene Jean Paul de Rome d" Traite des oeillets par l"auteur du Traite des jacintes imprime a Paris chez Lottin [signe d"Ardene] : par l"auteur du Traite des Jacintes, impr. a Paris chez Lottin. – A Avignon (Avignon) : chez L. Chambeau, 1762. – LXII, 63-403, [2] p. – Автор встанов. за інтернет-пошуком


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
113227
  Lavoisier Traite elementaire de chimie, presente dans un ordre nouveau et d"apres les decouvertes modernes. – Paris
1. – 1793. – 322с.
113228
  Planiol M. Traite elementaire de droit civil : conforme au programme officiel des facultes de droit / Marcel Planiol. – Paris : Librairie cotillon F. Pichon, Successeur
Tome 3. – 1901. – XII, 1003 с.
113229
   Traite entre la France et l""Espagne fait a Lille le 3. Decembre 1699. – Paris, 1700. – 23с.
113230
   Traite et accords entre l"Union Sovietique et la Republique Populaire Chinoise en date du 14 fevrier 1950, 1950. – 8с.
113231
  Burtin Traite theorique et pratique des connaissances : qui sont necessaires a tout amateur de tableaux, et a tous ceux qui veulent apprendre a juger, apprecier et conserver les productions de la peinture : suivi d"observations sur les collections publiques et particulieres... / Francois-Xavier de Burtin. – Bruxelles : Weissenbruch
T. 1. – 1808. – XIV, 445 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
113232
  Poloukhine P. Traitement des Metaux par deformation / P. Poloukhine , V.Tiorine , P.Davidkov. – Moscou : Mir, 1987. – 318 p.
113233
   Traites de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Generaux des Provinces Unies des Pay-Bas, conclus a Rysvick le 21. Septembre 1697. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie de Frederic Leonard, Imprimeur ordinaire du Roy, 1697


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
113234
   Traites multilateraux: pour une participation universelle : theme 2006: franchir les frontieres: Ceremonie des traites, 13-15 septembre 2006, siege de I"Organisation des Nations Unies // Multilateral treaty framework: an invitation to universal participation : focus 2006: crosssing borders:Treaty event, 13-15 September 2006, United Nations headquarters. – New York : United Nations, 2006. – 12,152 p.
113235
  Fritz Jean Traitor, the case of Benedict Arnold / Fritz Jean. – New York, 1989. – 192с.
113236
  Fedritsky A. Traitors unmasked. / A. Fedritsky. – Kiev, 1987. – 136с.
113237
  Lazarova Katarina Traja z neba / Lazarova Katarina. – Bratislava, 1956. – 167с.
113238
  Krstic Andelko Trajan. Roman iz zivota Makedonskih pecalbara. / Krstic Andelko. – Novi Sad, 1954. – 521с.
113239
  Tokarski Jan Traktat o orfografii polskiej / Tokarski Jan. – Warszawa, 1978. – 163с.
113240
  Oseka Janusz Tramwaj w oku / Oseka Janusz. – Warszawa, 1978. – 218с.
113241
  Renski Antoni Tramwaj z alei szucha / Renski Antoni. – Warszawa, 1979. – 439с.
113242
  Renski Antoni Tramwaj z alei Szucha / Renski Antoni. – Wyd. 3. – Warszawa, 1988. – 359с.
113243
   Tranen des Vaterlandes. Deutsche Dichtung aus dem 16. und 17. Jahrhundert. – Berl., 1954. – 682с.
113244
  Guzun Vadim Tranistrian Autonomy: The Romanian Diplomatic and Security Perspective (1924) // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2014. – T. 24, Nr. 3/4 (за 2013) : Mai - august. – P. 269-284. – ISSN 1018-0443
113245
  Gombrowicz Witold Trans-Atlantyk. - Slub. Z kommentarzem autora. / Gombrowicz Witold. – Warszawa. – 260с.
113246
  Скопенко В.В. Trans-bis (2-hydroxyiminopropionato-N,O) - dimethanolnickel (II) Dimethanol Solvate / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Н.М. Дударенко // Acta Cryst., 1994. – Vol. 50
113247
  Lampeka R.D. Trans-Bis(2-hydroxyiminopropionato-N,0)-dimethanolnickcl(II) Dimethanol Solvate, [№{СН3С(МОН)СОО}2(СН3ОН)2]-2СН3ОН] / R.D. Lampeka, N.M. Dudarenko, V.V. Skopenko // Acta Cryst., 1994
113248
  Tykhomyrova Y. Trans-european component of the european information space // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 75-79. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається сутність та структура транс’європейського інформаційного простору. Особливу увагу автор приділяє аналізу процесів формування структур та суб’єктів інформаційної діяльності загальноєвропейського масштабу. На думку автора, ...
113249
   Trans - karpethian region tourist : Guide-book. – Київ : Svit Uspihu, 2007. – 320p. – ISBN 966-8352-20-3
113250
   Transaccion inaudita. – Moscu, 1991. – 301с.
113251
  Kamaran Ali Hassan Transaction costs theory in attraction foreign direct investment by the enterprises // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – Р. 117-121. – ISSN 2309-1533
113252
  Zaslavsky V. Transaction risk in paymtnt systems // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 105-107
113253
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-878508-11-3
Vol.53 : Stepping-stones: the reminiscences of a woman geologist in the twentieth century /K. Fowler-Billings. – 1996
113254
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-8788508-13
Vol.54 : Connecticut"s ames iron works; family, community, nature, and innovation in an enterprise of rhe early American republic /G.Galer a.o. – 1998
113255
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-8788508-13
Vol.55 : A history of the Connecticut academy of arts and sciences 1799-1999 /M.E.Ellsworth. – 1999
113256
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences. – New Hawen : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol.56 : Connecticut: past, present and future: In celebration of the 200th anniversary of the Connecticut academy of arts and sciences. – 1999
113257
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Hawen : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 59 : Living with Stalin"s ghost / Bruce C. Daniels. – 2008
113258
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol.60 : The civil rights act of 1875 : a reexamination / Richard A. Gerber, Alan Friedlander. – 2008
113259
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 61 : The outcomes of the life of a geologist: an autobiography by T. Nelson Dale, 1846-1937. – 2009
113260
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 62 : Growing a school : a battle for excellence / Margot Kohorn. – 2010
113261
   Transactions in international information systems : Systems analysis and development: theory and practice. – Wroclaw, 2001. – ISSN 1507-8647
113262
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 25. – 2005. – (Mathematics and mechanics ; № 4)
113263
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113264
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (Mathematics and mechanics ; № 7)
113265
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (Mathematics and mechanics ; № 4)
113266
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113267
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113268
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 7 : Mathematics and mechanics)
113269
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 28. – 2008. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113270
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 28. – 2008. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113271
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 29. – 2009. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113272
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 29. – 2009. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113273
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 30. – 2010. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113274
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 30. – 2010. – (№ 4 : Mathematics)
113275
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku
  Vol. 30. – 2010. – (Mathematics and mechanics ; № 7)
113276
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku
  Vol. 31. – 2011. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113277
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 31. – 2011. – (№ 1 : Mathematics)
113278
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 32. – 2012. – (№ 1 : Mathematics)
113279
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 33. – 2013. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113280
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 34. – 2014. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113281
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 34. – 2014. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113282
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 35. – 2015. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
113283
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 3. – 2016
113284
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 1. – 2016
113285
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 2. – 2016
113286
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 1. – 2017
113287
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 2. – 2017
113288
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 3. – 2017
113289
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 32. – 2012. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113290
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 33. – 2013. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
113291
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 35, no. 7. – 2015. – (Mechanics)
113292
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 35, no. 4. – 2015. – (Mechanics)
113293
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 36. no 4. – 2016. – (Mathematics)
113294
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 36. no 1. – 2016. – (Mathematics)
113295
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 1. – 2017. – (Mathematics)
113296
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 4. – 2017. – (Mathematics)
113297
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 7. – 2017. – (Mechaniks)
113298
   Transactions of the 2-d Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from June 1 to 6, 1959. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1960. – розд. паг. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
113299
   Transactions of the 3-rd Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from June 5 to 13, 1962. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1964. – 846 s. – Bibliogr.: fig. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
113300
   Transactions of the 4-th Prague Conference on Information theory, statistical decision functions, Random processes held at Prague, from August 31 to September 11, 1965. – Prague, 1967. – разд. паг.с.
113301
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.133, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
113302
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.133, N 2. – 2003
113303
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.134, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
113304
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.134, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
113305
   Transactions of The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 58 : The company I kept: The autobiography of a geologist/J. Rodgers. – 2001
113306
   Transactions of the first Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from November 28, to 30, 1956. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1957. – 354 s. – Bibliogr.: 354s. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
113307
   Transactions of the II international conference of the association on the study of the quaternary period in Europe. – Leningrad ; Moscow : Scientific-technical geological, 1934. – 184 p. – (Scientific-technical geological and prospecting editorial office)
113308
   Transactions of the ninth Prague conference on information theory, statistical decision on functions, random processes, held at Prague : Infornation Theory. Statistical decision functions. Random processes. – Prague : Academia
V. A. – 1983. – 332 p.
113309
   Transactions of the ninth Prague conference on information theory, statistical decision on functions, random processes, held at Prague : Infornation Theory. Statistical decision functions. Random processes. – Prague : Academia
V. B. – 1983. – 310 p.
113310
  Gelfond A.O. Transcendental and algebraic numbers / A.O. Gelfond; Transl.from the first Russian ed by Boron L.F. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1956. – 190p.
113311
  Menzel H. Transfer of radiation : Harvard reprint 330 / H. Menzel, Sen Hari. – Harvard : v College observatory, 1949. – 11p. – Окремий відбиток з: The astrophysical journal, v.110, n.1,1949
113312
  Pecjak Vid. Transfer u ucenju / Vid. Pecjak. – Beograd, 1965. – 32с.
113313
  Veber I. Transformace / Imrich Veber ; [ed.: Eva Novakova ; il.: Vera Barova ; texty: Petr Adamus et al. ; prekl.: Andrew Jan Hauner ]. – Ostrava : Moravskoslezsky kraj, Krajsky urad, 2010. – [57] p. – Текст парал. чес. та англ. мовами. – ISBN 978-80-254-8610-2
113314
  Lutkowski Karol Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej : Wybrane zagadnienia / Lutkowski Karol; Kolegium gospodarki swiatowej. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1999. – 130s. – ISBN 83-7225-036-7
113315
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig, 1998. – ISSN 09470379


  1997. Vol. 150, N 6
113316
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2000. – ISSN 0947-0379


  1997. Vol. 150, N 6
113317
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2001. – ISSN 0947-0379


  1997. Vol. 150, N 6
113318
  Wrobel R.M. Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels: Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation // Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu, 2001. – № 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – S.1-55. – ISSN 1406-5967
113319
  Etalle S. Transformation and analysis of (constraint) logic programs : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / S. Etalle; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VIII, 199 p. – Bibliogr.: Blz.187. – (ILLC dissertation series 1995-7). – ISBN 90-74795-27-7
113320
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser, 1998


  1997. Vol. 150, N 6
113321
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 1. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
113322
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 4. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
113323
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 2/3. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
113324
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
113325
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
113326
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 1. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
113327
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
113328
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 4. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
113329
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 3. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
113330
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 2. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
113331
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 1. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
113332
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 1. – 2002
113333
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 4. – 2002
113334
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 2. – 2002
113335
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 3. – 2002
113336
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 1. – 2003
113337
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 4. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
113338
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
113339
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 2. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
113340
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 3. – 2004
113341
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 1. – 2004
113342
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 2. – 2004
113343
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 4. – 2004
113344
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 1. – 2005
113345
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 2. – 2005
113346
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 3/4. – 2005
113347
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.11, N 1. – 2006
113348
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.11, N 4. – 2006
113349
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 1. – 2007
113350
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 2. – 2007
113351
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 3. – 2007
113352
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 4. – 2007
113353
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 1. – 2008
113354
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 2. – 2008
113355
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 3/4. – 2008
113356
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 14, nr 4. – 2009
113357
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.14, N 2. – 2009
113358
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 15, nr 1. – 2010
113359
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 16, nr 3. – 2011
113360
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 16, nr 1. – 2011
113361
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 17, nr 3. – 2012
113362
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 17, nr 2. – 2012
113363
  Luck Wolfgang Transformation groups and algebraic k-theory / Luck Wolfgang. – Berlin, 1989. – 1443с.
113364
  Asaul A.N. Transformation of business capitalization model within the knowledge economy / A.N. Asaul, M.P. Voynarenko, L.V. Skorobogata // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 8-15. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
113365
  Rylach N.M. Transformation of directions and priorities of the Ukrainian scientific, technological and innovation capabilities // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 8-12
113366
   Transformation of political systems in post-Soviet space / ed.: Ryszard Herbut and Walenty Baluk // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3269 : Transformation of political systems in post-Soviet space / ed.: R. Herbut, W. Baluk. – P. 1-322, [1] : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-229-3089-2. – ISSN 0239-6661
113367
  Pavliashvili S. Transformation of Property Relationships and its Prospective in Georgia / S. Pavliashvili, D. Gubeladze // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 72-75. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  The scientific paper deals with the transformation of proprietary relations as an objective process, its essence, forms and character. The property right is shown as a basis of market functioning and the market can"t operate without it. The advantage ...
113368
  Nelipa K. Transformation of regional system of rural settlement of Zaporizhia region in the post-soviet period // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – Р. 144-147. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто трансформацію регіональної системи сільського розселення Запорізької області у пострадянський період. В роботі наведено результати аналізу динаміки чисельності, частки, природного руху сільського населення та структури сільських ...
113369
  Gorczyca E. Transformation of small mountain valley during extreme meteorological events : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / E. Gorczyca, K. Krzemien // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 320-324 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
113370
  Kuzmiak V.V. Transformation of the CIS" role in external economic policy of Ukraine // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 66-69
113371
  Syaber S.S. Transformation of the spectrum of coupled nonlinear scillators during transition to the chaotic dynamic / S.S. Syaber, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 120-123. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Transition to the chaotic dynamic in the system of two coupled conservative nonlinear oscillators has been studied. Oscillators are represented by conservative LC circuits with nonlinear capacitors. The system exhibits chaotic behavior in some range of ...
113372
  Boczkowski A. Transformation of the University Education. From the Principle of Reason to the Principle of the Market // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – T. 65/4. – P. 59-74. – ISSN 0033-2356


  Трансформація університетської освіти. Від принципу розуму до принципу ринку.
113373
  Reikin V.S. Transformation of transfer pricing in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 113-120. – ISSN 1993-6788


  Трансформація трансфертного ціноутворення в Україні.
113374
   Transformation processes in the Visegrad Group countries and Ukraine: comparative analysis / V. Bilcik [et al.] ; ed. G.M. Perepelytsia ; Foreign policy research inst. – Kyiv : Stylos publ. house, 2012. – 295 p. – Авт. зазнач. на с. 6-10. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-086-4
113375
  Ditkine V. Transformations integrales et calcul operationnel / V. Ditkine, A. Proudnikov. – Moscu : Mir, 1978. – 438 p.
113376
  Kucharczak J. Transformations preserving weak stability / Jerzy Kucharczak, Kazimierz Urbanik. – Wroclaw : Matemat. inst. Uniw. of Wroclaw, 1986. – 21 p. – Preprint; N 56
113377
  Meynaud Jean Transformations sociales et development economique / Meynaud Jean. – Paris, 1962. – 232с.
113378
   Transformatory. Budowa i projektowanie. – Warszawa, 1956. – 423с.
113379
   Transforming financial systems in the Baltics, Russia, and other countries of the former Soviet Union : Ed. M. Knight, A. B. Petersen, R. T. Price. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – XI,157p. – ISBN 1-55775-7998-4
113380
  Chand Manish Transforming India - UAE ties set for "take-of" // India perspectives. – New Delhi, 2017. – Vol. 31, iss. 2/3. – P. 38-43


  The visit of the Crown Prince of the United Arab Emirates gave a boost to the cordial and stable relationship shared by India and the UAE.
113381
   Transforming the Estonian economy. – Tallinn, 1995. – 351с.
113382
  Sanko H. Transforming Сonsumer and it"s Implications for the Ukrainian Society // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  This article reviews the changes of consumption patterns in the Ukrainian society over the last 25 years and the impact this transformation had on Ukrainian consumers. The author researches the market forces and the influence those market forces had on ...
113383
  Hedin G. Transhimalaja / G. Hedin. – Leipzig : Brodhaus, 1921. – 159 S.
113384
  Kovacs K.P. Transiente Vorgange in Wechselstrommaschinen / K.P. Kovacs, I. Racz. – Budapest
1. – 1959. – 516с.
113385
  Kovacs K.P. Transiente Vorgange in Wechselstrommaschinen / K.P. Kovacs, I. Racz. – Budapest
2. – 1959. – 272с.
113386
   Transients in electric power supply systems = Перехідні процеси в системах електропостачання : Textbook for students of higher educational institutions / G. Pivnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalko, L. Nesen; General editorship G. Pivnyak; Editorship of English version and terminology by O.Ivanov and S. Kostritskaya;. – 4th. ed. – Dnipropetrovsk : National Mining University. – ISBN 966-350-016-6
Volume 1. – 2005. – 248с.
113387
  Lago Gladwyn Transients in electrical circuits / Lago Gladwyn, D.L. Waidelich. – N.Y., 1958. – 394с.
113388
  Abrudan Paul Transilvania - documente istorice: in lumina adovarului / Abrudan Paul, Racivitan Mihai. – Bucuresti, 1991. – 246с.
113389
  Dutu A. Transilvania in evolutia relatiilor romano-ungare / A. Dutu, C. Botoran, M. Retegan; Institutul de Istorie si teorie militara. – Bucuresti : [S. n.], 1993. – 220 p. : Ill. – ISBN 973-32-0359-9
113390
  Prodan David Transilvania si iar Transilvania: consideratii istorice / Prodan David. – Bucuresti, 1992. – 197с.
113391
  Rumpf Transistor-Elektronik: Anwendung von Halbeiterbauelementen und integrierten Schaltungen / Rumpf, Karl-Heinz, Pulvers Manfred. – 11 unveranderte Aufl. – Berlin, 1988. – 296с.
113392
  Lennartz Herbert Transistor-Schaltungstechnik. / Lennartz Herbert, Taeger Werner. – Berl.-Borsigwalde, 1963. – 254с.
113393
  Rumpf Karl Heinz Transistor Elektronik. Anwendung von Halbleiterbauelementen im Schalterbetrieb / Rumpf Karl Heinz, Pulvers Manfred. – 2. Durchgesehene und erganzt Aufl. – Berl., 1965. – 284с.
113394
   Transistor Handbook. – s.l., 1985. – 288с.
113395
  Paul Reinhold Transistormesstechnik / Paul Reinhold. – Berl., 1966. – 342с.
113396
  Scott T.R. Transistors and other crystal valves / T.R. Scott. – London, 1955. – 258с.
113397
  Shea Richard Transistortechnik / Shea Richard. – Berl., 1961. – 452с.
113398
  Seghers Anna Transit / Seghers Anna. – Berl., 1952. – 250с.
113399
  Seghers Anna Transit / Seghers Anna. – Berlin - Weimar, 1976. – 285с.
113400
  Jacobs P. Transit Santiago. Begegnungen in Lateinamerika / P. Jacobs. – Berlin, 1975. – 224 p.
113401
  Tan Tan Transition from Ancient to Modern Iranian Mysticism (The Beginning of Iranian Sufism) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – P. 83-91
113402
  Slobodianiuk D.V. Transition from one- to two-mode generation regime in spin-torque nano-oscillator mediated by thermal noise // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2014. – Vol. 17, n. 1. – P.13801-1 - 13-801-7. – ISSN 1607-324Х


  Розглянуто модель магнітного наноконтакту під дією теплового шуму.
113403
  Weston C. Transition from the Shah to Shiite Theocracy, and the Rise of the Pasdaran as a political, military and economic in stitution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 19-23. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the paper is to examine the evolu tion of the Pasdaran (Sepah-e Pasdaran-e E nqelab-e Eslami or the "Islamic Revolutio nary Guard Corps" but hereinafter referred to as "t he Pasdaran") through its various guises as a ...
113404
  Veselin Perovic Transition process in the context of privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) / Veselin Perovic, Boris Bulatovic, Branislav Nerandzic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 295-305 : fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
113405
  Hafych V.Y. Transition radiation of the moving point charge in plasma as a result of the background plasma electrons" acceleration / V.Y. Hafych, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 140-143. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  Transition radiation of the moving point charge from the border of cold isotropic plasma and vacuum is calculated directly from Maxwell equations and motion equation for plasma electrons. The calculation is carried out in the linear approximation but ...
113406
  Anisimov I.O. Transition radiation of the unbounded modulated electron beam in the inhomogeneous magnetized plasma / I.O. Anisimov, T.V. Nychyporuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Р. 259-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Transition radiation of the modulated electron beam moving along the concentration gradient of the cold planarly stratified inhomogeneous plasma with arbitrary length of the inhomogeneity is calculated. External strong magnetic field is also parallel ...
113407
  Anisimov I. Transition radiation of the unbounded modulated electron beam in the weakly inhomogeneous magnetized plasma / I. Anisimov, T. Nychyporuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Р. 4-8. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розраховано перехідне випромінювання модульованого електронного потоку, що рухається вздовж градієнта концентрації плоскошаруватої слабконеоднорідної холодної плазми в сильному магнітному полі, що також спрямоване вздовж градієнта концентрації плазми. ...
113408
  Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 31-39. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817


  Positive experience of inflation targeting in many countries influenced the decision to implement this framework in Ukraine. Authors consider the appropriateness of retaining inflation target under conditions of deteriorating currency market. ...
113409
   Transition to market : Studies in fiscal reform. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,387p. – ISBN 1-55775-275-3
113410
  Muhlpfordt Gunter Transkriptionsprobleme. / Muhlpfordt Gunter. – Berl., 1957. – 176с.
113411
  Nikolenko A.G. Translating medicine : English - Ukrainian - Russian : навч. посібник для студентів ВНЗ / A.G. Nikolenko. – Київ : Національний авіаційний університет, 2006. – 610, [2] с. : табл. – Текст укр., рос., англ. - 75-річчю НАУ присвячується. – ISBN 966-598-339-3
113412
  Del Gaudio Translating of Ukrainian literature into Italian: contingent difficulties and cultural-linguistic recommendations // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – Р. 103-116. – ISSN 2311-2697
113413
  Kuzmin S.S. Translating Russian idioms. / S.S. Kuzmin. – M., 1977. – 270с.
113414
  Grushka Ya.I. Translation-invariant Operators and Generalized Difference Variable Trace // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 24-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Побудована теорія банахових просторів "узагальнених"" операторів з обмеженим проекційним слідом над заданим гільбертовим простором. Такі простори можуть бути корисними при дослідженій еволюційних задач для нескінченночастинкових квантових систем. A ...
113415
  Miram G. Translation algorithms : Introduction to Translation Formalization / G. Miram. – Kyiv : Tvim inter, 1998. – 176с. – ISBN 966-95037-8-7
113416
  Ilchenko O.M. Translation blunders revisited: key academic vocabulary // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 238-251


  Статтю присвячено питанням перекладу базового науково-академічного вокабуляру сучасної англійської мови, без досконалого знання якого неможливий якісний переклад з англійської та на англійську мову. Увагу зосереджено на науково-академічному лексиконі, ...
113417
  Kolomiyets L. Translation engagement in national renaissance policies: a survey of english-to-ukrainian literary translations of american and canadian authors in the 1920s-30s // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 52-67


  У статті подається огляд виданих у 1920-30-ті роки перекладів творів американських та канадських письменників. Переклади з англійської мови складали істотну частину перекладної української літератури в період міжвоєнного двадцятиліття, як у ...
113418
  Byalyk V.D. Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – P. 44-57. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Переклад спадщини Майкла Найдана: американський вимір/
113419
  Muraviova O. Translation of economic and financial terms of foreign origin / O. Muraviova, T. Kravtsova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Переклад економічних і фінансових термінів іншомовного походження.
113420
  Risku Hanna Translatorische Kompetenz : Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit / Risku Hanna. – Tubingen : Stauffenburg Verlag, 1998. – 294S. – (Studien zur Translation./Hrsg.von Mary Snell-Hornby ; Bd.5). – ISBN 3-86057-244-X
113421
  Sokurenko O.M. Transmission coefficient auto glass / O.M. Sokurenko, E.R. Kovalevskiy // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 171
113422
  Reimer Ludwig Transmission electron microscopy: physics of image formation and microanalysis / Reimer Ludwig. – Berlin a.o., 1993. – 545с.
113423
  Lymonova E.M. Transnational corporations activities in Ukraine: analisis and prospects // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 134-138. – ISSN 2074-5354


  Аналіз транснаціональних корпорацій в Україні.
113424
   Transnational Law in a Changing Society. – New York, London, 1972. – 324с.
113425
  Bartlett C. Transnational management : Text, cases, and readings in cross-border management / C.A. Bartlett, S.Ghoshal. – 3rd ed. – Boston a.o. : Irwin, McGraw-Hill, 2000. – 8,880 p. – (McGraw-Hill advanced topics in global management). – ISBN 0-256-24781-1
113426
   Transonic aerodynamics. AGARD Conference Proceedings No. 35. – Paris
No. 35. – 1968. – с.
113427
   Transparency of nuclear regulatory activities : workshop proceedings, Tokyo, Tokai-Mura, Japan, 22-24 may 2007. – Paris : OECD, 2007. – 315 p. – (Nuclear regulation). – ISBN 978-92-64-04095-3
113428
  Degens T. Transport 7-41-R. / T. Degens. – New York, 1991. – 171с.
113429
  Agustin Transport and infrastructures: interrelationships and research from an economic perspective / Agustin, Alvarez-Herranz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 322-330. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
113430
   Transport problems in relation to economic development in West Africa, 1962. – 68с.
113431
   Transport properties of different types of nanocarbon materials with Co obtained by chemical method / T.A. Len, I.V. Ovsiienko, V.A. Artemyuk, V.Ya. Tkachuk, L.Yu. Matzul // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 91-92
113432
  Lick Wilbert Transport properties of helium. From 200 to 50,000K / Lick Wilbert, Emmons Howard. – Cambridge, 1965. – 106с.
113433
  Kosenkova T. Transportation distance between the Levy measures and stochastic equations for Levy-type processes / T. Kosenkova, A. Kulik // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014. – Vol. 1, n. 1. – P. 49-64. – ISSN 2351-6046
113434
  Richter Klaus Jurgen Transpotokonometrie. Okonomisch-mathematische Modelle im Transportwesen / Richter Klaus Jurgen. – Berl., 1965. – 290с.
113435
  Ciolan I.N. Transylvania : Romanian history and perpetuation or what official Hungarian documents say / Constantin Ciolan Ioan N., Voicu, Mihai Racovitan; translated from Romanian by M. Boaca s.a. – Bucharest : Military publishing house, 1993. – 448 p. – ISBN 973-32-0316-5
113436
  Botoran C. Transylvania and the Romanian-Hungarian relations / C. Botoran, A. Dutu, M. Retegan ; foreword by I.Safta ; [transl. into Engllish by M.Boaca] ; The Institute of military history and theory. – Bucuresti : [S. n.], 1993. – XXII, 202 p. – ISBN 973-32-0372-6
113437
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 2. – 2012
113438
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 3. – 2012
113439
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 4. – 2012
113440
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 22, No. 2. – 2013
113441
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 22, No. 1. – 2013
113442
  Kratzer A. Transzendente Funktionen / A. Kratzer, W. Franz; A. Kratze, W. Franz. – Leipzig : Geest & Portig, 1960. – 14, 376 S. + 58 Abb., 1 Tab.
113443
  Hyan Jaroslav Tomas Tranzistorove prijimace / Hyan Jaroslav Tomas. – Praha, 1974. – 318с.
113444
  Kiver Milton Tranzisztorok. 2. javitott, bovitett kiadas. / Kiver Milton. – Budapest, 1965. – 468с.
113445
  Savulescu S.N. Tranzitia de la scurgerea laminara la cea turbulenta / S.N. Savulescu. – Bucuresti : Acad. R.S.R., 1968. – 312 p. – Bibliogr.: p.295-306
113446
  Baranowski J. Tranzystorowe uklady impulsowe / J. Baranowski, T. Jankowski. – Warszawa, 1961. – 265с.
113447
  Coblenz Abraham Tranzystory. / Coblenz Abraham. – Warszawa, 1959. – 304с.
113448
  Seghers Anna Tranzyt / Seghers Anna. – Warszawa, 1975. – 410с.
113449
  Marinescu V. Tratamentul arsurilor / V. Marinescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1953. – 117s.
113450
  Matthews F.J. Tratamiento de aguas / F.J. Matthews. – Madrid, 1958. – 269с.
113451
  Lajtin Y. Tratamiento guimicotermico delos metales / Y. Lajtin, B. Arzamasov; trad. por ruso der T. Loshakova. – Moscu : Mir, 1987. – 304 p.
113452
  Benitez Reyes Tratandose de ustedes / Benitez Reyes. – Barcelona : Seix Barral, 1992
113453
  Todoran I. Tratarea matematica a datelor experimentale : Functii empirice / I. Todoran. – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 325 p.
113454
   Tratarea neutrului retelelor de inalta tensiume pentru evitarea supratensiunilor prelungite. – Bucuresti, 1960. – 220с.
113455
  Crisu Constantin Tratat de actiuni civile in justitie / Crisu Constantin. – Bucuresti, 1987. – 291с.
113456
  Purdea Ioan Tratat de algebra moderna / Purdea Ioan. – Bucuresti
2. – 1982. – 342с.
113457
  Potlog A.S. Tratat de Ameliorare a Plantelor / A.S. Potlog, V. Velican. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 1 : Ameliorarea generala si producerea semintelor. – 1971. – 433s.
113458
  Potlog A.S. Tratat de Ameliorare a Plantelor / A.S. Potlog, V. Velican. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 2 : Ameliorarea cpeciala a plantelor agricole. – 1972. – 489s.
113459
  Marinescu G. Tratat de analisa functionala / Gheorghe Marinescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol.2. – 1972. – 367p.
113460
  Marinescu G. Tratat de analiza functionala / Gheorghe Marinescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol.1. – 1970. – 280 p.
113461
  Simionescu Cristofor Tratat de chimia compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, Negulesku Ioan. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0359-8
Vol.4. – 1993. – 482p.
113462
  Capatina Octavian Tratat de drept al comertului international. Partea generala / Capatina Octavian, Stefanescu Brindusa. – Bucuresti
1. – 1985. – 295с.
113463
  Capatina Octavian Tratat de drept al comertului international. Partea speciala / Capatina Octavian, Stefanescu Brindusa. – Bucuresti
2. – 1987. – 312с.
113464
   Tratat de drept civil. – Bucuresti
Vol. 1. – 1967. – 490с.
113465
   Tratat de drept civil. – Bucuresti
Vol. 1. – 1989. – 360с.
113466
  Statescu Constantin Tratat de drept civil: Teoria generala a obligatiilor / Statescu Constantin, Birsan Corneliu. – Bucuresti, 1981. – 455с.
113467
   Tratat de drept cooperatist-agricol. – Bucuresti
Vol. 1. – 1968. – 348с.
113468
   Tratat de drept cooperatist-agricol. – Bucuresti
Vol. 2. – 1969. – 425с.
113469
  Filipescu Ion Tratat de dreptul familiei. / Filipescu Ion. – Bucuresti, 1989. – 557с.
113470
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
1. – 1967. – 508s.
113471
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2. – 1969. – 578s.
113472
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
3. – 1970. – 323s.
113473
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
4. – 1972. – 440s.
113474
  Carausu Sergiu Tratat de ichtiologie / Carausu Sergiu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1952. – 802s.
113475
  Sorescu Marin Tratat de inspiratie / Sorescu Marin. – Craiova, 1985. – 527с.
113476
   Tratat de lingvistica generala. – Bucuresti, 1971. – 558с.
113477
  Gheorghiu Ion Tratat de masini electrice. / Gheorghiu Ion, A.S. Fransua. – Bucuresti
1. – 1968. – 412с.
113478
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice. / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti
2. – 1970. – 462с.
113479
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice. / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti
3. – 1971. – 534с.
113480
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice. Masini sincrone. / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti
4. – 1972. – 481с.
113481
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR. – ISBN 973-27-0440-3, 973-27-0439-X
Vol. 1 : Virologie generala. Anatomie bacteriana. – 1983. – 426s. : il.
113482
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 2 : Fiziologia microorganismelor. Cresterea si multiplicarea bacteriilor. Principii de sistematica si taxonomie a microorganismelor. Originea si evolutia microorganismelor. – 1984. – 474s. : il.
113483
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 3 : Genetica moleculara. Ingineria genelor. – 1986. – 639s. : il.
113484
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala : Imunobiologie / G. Zarnea. – Bucuresti : Academiei Romane
IV. – 1990. – 808S.
113485
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0440-3, 973-27-0439-X
[Vol.5] : Bazele teoretice ale ecologiei microorganismelor. Microorganismele si mediile lor naturale. – 1994. – 1078p. : il.
113486
  Savulescu Tr. Tratat de Patologie Vegetala / Tr. Savulescu, Savulescu Olga. – Bucuresti : Ed. Academiei RPR
V. 1. – 1959. – 725s.
113487
  Eminescu Yolanda Tratat de properietate industriala / Eminescu Yolanda. – Bucuresti
2. – 1983. – 191с.
113488
  Eminescu Yolanda Tratat de properietate industriala / Eminescu Yolanda. – Bucuresti
3. – 1984. – 174с.
113489
   Tratat de psyhologie experimentala. – Bucuresti, 1963. – 650с.
113490
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 1 : Selectie si estimatie. – 1976. – 451 p.
113491
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 3 : Analiza secventiala. – 1979. – 396 p.
113492
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 4 : Corelatie si regresie liniara. – 1981. – 426 p.
113493
  Sarpi Paolo Trattato delle materie beneficiarie di Fra Paolo Sarpi : Nel quale si narra come si dispensassero l"elemosine de"fedeli nella primitiva chiesa // Opere del padre Paolo dell" ordine de" Servi e theologo della serenissima republica di Venetia / Sarpi, , Paolo. – In Venetia (Venezia) : appresso Roberto Meietti, 1687. – Vol. 4 : Historia dell"origine, forma, leggi ed uso dell"ufficio dell"Inquisizione nella citta... di Venetia. – 3 f., [19], 255 p.
113494
   Trattato di diritto civile e commerciale. – Milano
Vol. 4, t. 1. – 1959. – 371с.
113495
   Trattato di diritto civile e commerciale. – Milano
Vol. 4, t. 1. – 1961. – 217с.
113496
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Traugutt / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 784с.
113497
  Rytcheu J. Traum im Polarnebel / J. Rytcheu. – Berlin, 1973. – 335с.
113498
  Zweig A. Traum ist teuer / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1962. – 384 S.
113499
  Hammer Franz Traum und Wirklichkeit. / Hammer Franz. – Rudolstadt, 1975. – 372с.
113500
  Hammer Franz Traum und Wirkliehkeit. / Hammer Franz. – Berlin, 1982. – 327с.
113501
  Deicke Gunther Traum vom glucklichen Jahr. / Deicke Gunther. – Berlin, 1959. – 96с.
113502
  Grabner Sigrid Traum von Rom / Grabner Sigrid. – Berlin, 1988. – 232с.
113503
  Blidary P. Trauma tismele hepatice : Studiu statistic, clinic si experimental / P. Blidary. – Bucuresti : Editura academiei RepubliciiSocialiste Romania, 1977. – 187s.
113504
  Belis Vladimir Traumatologia mecanica in practica medico-legala si judiciara / Belis Vladimir, Nanes Constanta. – Bucuresti, 1985. – 235с.
113505
   Traumatology and Orthopedics = Травматологія та ортопедія : manual / [Y.V. Polyachenko et al. ; ed. by prof. O.A. Buryanov]. – 2-nd ed., revised. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. – 215, [1] p. – На обкл. також: www.medpublish.com.ua. – Бібліогр.: с. 203-215 та в кінці тем. – ISBN 978-617-505-584-7
113506
   Traume am Fenster. Chinesische Scherenschnitte. – Praha, 1960. – 36с.
113507
  Kant I. Traume eines Geistersehers / I. Kant. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1954. – XI, 80 S. – (Philosophische Bucherei ; B. 1)
113508
  Kraft Ruth Traume im Gepack. / Kraft Ruth. – Berlin, 1972. – 207с.
113509
  Steinmann Traume und Tage / Steinmann, Hans-Jurgen. – Halle (Saale), 1970. – 476с.
113510
  Klemm Peter Traumer, Ketzer und Rebellen. / Klemm Peter. – Berlin, 1973. – 190с.
113511
  Bilas A. Travaillons avec la presse : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Andriy Bilas. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 281, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., фр. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-8098-61-1
113512
   Travaux du symposium international de geomorphologie appliques. Bucarest, mai 1967. – Bucarest, 1969. – 255с.
113513
   Travel audience и Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая заключили соглашение // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 3 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
113514
   Travel calendar // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 12-15 : фото
113515
   Travel calendar // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 12-15 : фото
113516
   Travel motivation, perception of eco-travel and satisfaction of visitors / Hsin-Wei Fu, , Hsiao-Lin Huang, , Horng-Huey Pan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 385-395 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
113517
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2006
113518
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2006
113519
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2006
113520
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2006
113521
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2006
113522
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 11/12. – 2006
113523
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2007
113524
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2007
113525
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2007
113526
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2007
113527
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2007
113528
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 11/12. – 2007
113529
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2008
113530
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2008
113531
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2008
113532
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2008
113533
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2008
113534
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 12/1. – 2008
113535
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
май. – 2009
113536
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
7/8. – 2009
113537
   Travel routes around the world: the traveler"s directory to passenger-carrying freighters and liners. – Greenlawn, 1970. – 127с.
113538
  Latham Peter Travel, Business, Study and Art in the U.S.S.R. / Latham Peter. – London; Glasgow, 1966. – 383с.
113539
   Traveling Planetary Waves in Ozone Layer over Antarctic Peninsula / A.V. Grytsai, Z.I. Grytsai, A.M. Evtushevsky, G.P. Milinevsky, N.A. Leonov // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2004. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 1727-7485
113540
  Rahimpoor Ali Traveller"s guide to Iran / Rahimpoor Ali. – 2nd ed. – Tehran; Esfahan : Rasaneh Kaj, 2002. – 180p. : ill. – ISBN 964-060774-6
113541
   Travelling seminar: Women in poverty : Guinea, Senegal, April 1997. – New York : UNDP, 1997. – 88p.
113542
  Онишко Сергій TravelPhoto або Що привезти з подорожі? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 106-113 : фото
113543
  Онишко Сергій TravelPhoto, або Кому все це потрібно? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 126-133 : фото
113544
  Полянська Лариса Travelport: випереджаючи час // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
113545
  Pye-Smith Travels in Nepal : The sequestered kingdom / Charlie Pye-Smith. – Harmondsworth [a. o.] : Penguin books, 1999. – 177 p., [4 l. fot] : fot. – (Penguin travel library). – ISBN 0-14-009595-0
113546
  Bartram William Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida: The Cherokee country, the extensive territories of the muscogulges, of Greek conferacy, and the country of the chactaws / Bartram William. – Harmondsworth, 1988. – 414с.
113547
  Айзенштейн Семен TravelSIM - були й залишимося першими! / Айзенштейн Семен, Яструбинська Наталія // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
113548
  Marias J. Travesia del horizonte / J. Marias. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1993
113549
  Ratajczak Jozef Trawa. Opowiadania / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1971. – 225с.
113550
   Trawy uprawne i dziko rosnace. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1974. – 598s.
113551
  Illakowiczowna Kazimiera Trazymenski zajac : Ksiega dygresji / Illakowiczowna Kazimiera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 224s.
113552
  Koshechko N. Traіnіng pоtеntіal оf aеsthеtіс еduсatіоn fоr prеvеntіоn оf соnflісt оf unіvеrsіty studеnts // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 40-45. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Thе artісlе analyzеs thе aсtual іdеas оn thе іssuе оf prеvеntіоn оf соnflісts оf unіvеrsіty studеnts. Partісular еmphasіs іs plaсеd оn thе pоssіbіlіtіеs оf aеsthеtіс еduсatіоn and sеlf-еduсatіоn оf yоung pеоplе. Еxсеptіоnal attеntіоn іs paіd tо ...
113553
  Perry R.L. Treadmill to ruin? : A plain guide to the unseen rot of inflation / R.L. Perry. – Toronto : Financial post book ; Maclean-Hunter, 1977. – 184 p. – ISBN 0-88896--056-5
113554
  O"Brian Treason"s harbour / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & co, 1992. – 334, [2] p. : ill. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 9. – ISBN 0-393-30863-4
113555
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – M., 1956. – 276с.
113556
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – 3rd ed. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1963. – 278 p.
113557
  Stevenson Robert Louis Treasure island / Stevenson Robert Louis. – New York, 1970. – 254с.
113558
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – Kiev : Movoznavets, 1996. – 128 p. – ISBN 5770790504
113559
  Stevenson R.L. Treasure island = Остров сокровищ : [ роман ] / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2009. – 312 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-673-6
113560
  Stevenson R.L. Treasure island / Robert Louis Stevenson. – London : Collins, 2010. – VIII, [8], 254 p. – (Collins classics). – ISBN 978-0-00-735101-5
113561
  Stevenson Robert Louis Treasure Island / Stevenson Robert Louis. – London; Melbourne. – 256с.
113562
  Stevenson R.L. Treasure Island = Острів скарбів / Robert Louis Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2015. – 253, [2] p. : ill. – Series since 2014. – (English library ) ( English learner"s library ; no. 2). – ISBN 978-617-07-0232-6
113563
   Treasures of the Art Museum of Irkutsk. – Leningrad, 1989. – 151с.
113564
  Warner M. Treasures of travel in Europe / M. Warner. – hicago : Knowledge, 1940. – XII, 384 p. – (The university of knowledge Wonder books)
113565
   Treasury of religious plays. – New York, 1947. – 345с.
113566
  Smith Carl Treating reading disabilities; the specialist`s role / Smith Carl, Carter Barbara, Dapper Gloria. – Washington : U.S. Deparment of health, education, and welfare, 1972. – 41p.
113567
   Treatment and storage of high-level radioactive wastes. Proceedings of the symposium on treatment and storage of high-level Radioactive wastes held by the Internat. Atomic Energy agency in Vienna, 8. – Vienna, 1963. – 664с.
113568
   Treatment in Hungary of airoraft and crew of United States of America. (U.S. of America, v. Hungarian People"s Rep.; U.S. of America v. Union of Soviet Soc. Rep.) Orders of July 12-th, 1954, Removal. – Leyden, 1954. – 88с.
113569
  Trapeznikov N.N. Treatment of Breast Tumours = Лечение опухолей молочной железы / N.N. Trapeznikov, V.P. Letyagin, D.A. Aliev; Трапезников Н.Н., Летягин В.П., Алиев Д.А. – Moscow : Mir, 1990. – 190S.
113570
  Vakaliuk A.V. Treatment of carbon materials with sulfur vapor / A.V. Vakaliuk, L.M. Grishchenko, T.M. Bezugla // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 239
113571
   Treatment of extra-articular distal radius fractures with the Targon DR Nail (intramedullary fixation) / G. Gradl, I S.S. Falk, M. Wendt, N. Mielsch, T. Mittlmeier // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – Р. 23-28. – ISSN 0030-5987
113572
   Treaty and agreements between the Soviet Union and the Chinese People"s Republic. Concluded February 14, 1950, 1950. – 8с.
113573
  Mniszek H. Tredowata / H. Mniszek. – Krakow, 1972. – 465с.
113574
  Mniszkowna Helena Tredowata / Mniszkowna Helena. – Warszawa : Elipsa, 1996. – 435с. : ill. – ISBN 83-85152-60-1
113575
  Kubiak Tadeusz Tredowaty u wrot raju. / Kubiak Tadeusz. – Warszawa, 1959. – 106с.
113576
   Tree management in farmer strategies: responses to agricultural intensification : Ed. by A.J. E. Michael, P. A. Dewees. – Oxford a.o. : Oxford university press, 1995. – XI, 292 p. – ISBN 0-19-858414-8
113577
   Trees and hierarchical structures: Proceedings of a Conference held at Bielefeld, FRG, Oct. 5-9th 1987. – Berlin a.o., 1990. – 137с.
113578
  Rolfe Edwin Trees became torches : Selected poems / Rolfe Edwin; Edited by C.Nelson, J.Hendriks; Introduction and notes by C.Nelson. – Urbana; Chicago : Univ. of Illinois press, 1995. – 9,152p. – (Books in the American poetry recovery series). – ISBN 0-2520-06417-8
113579
  Adamow A. Treff Cafe Schwalbe. / A. Adamow. – Berl., 1958. – 160с.
113580
  Hardel Gerhard Treffen mit Paolo. / Hardel Gerhard. – Berlin, 1971. – 184с.
113581
  Spranger G. Treffpunkt Bern / G. Spranger. – Rudolstadt, 1973. – 287с.
113582
   Treffpunkt Heute. – Halle, 1958. – 362с.
113583
  Tenzler W. Treffpunkt Zukunft. Burgerliche Stimmen zur Sowjetunion / W. Tenzler. – Berlin, 1967. – 294с.
113584
  Reinhard Annemarie Treibgut / Reinhard Annemarie. – Halle, 1956. – 296с.
113585
  Seume J.G. Treibt die Furcht aus! / J.G. Seume. – M., 1956. – 222с.
113586
  MacCabe Joseph Treitschke and the great war / MacCabe Joseph. – London, 1914. – 286 p.
113587
   Treizieme Congres Mondial D"Aviculture = Тринадцатый Всемирный Конгресс по птицеводству. Труды. Доклады по секциям. : Travaux. Rapports par sections. – Kiev, 1966. – 656p.
113588
  Czeszko Bohdan Tren / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1961. – 124с.
113589
  Hajduch Peter Trencin. Trencianske Teplice. Nove Mesto nad Vahom. / Hajduch Peter. – Martin, 1971. – 176с.
113590
   Trends "90. A compendium of data on Global Change. – Oak Ridge : ORNL/CDIAC-36, 1990. – 257p.
113591
  Ziyadin S. Trends and problems in tourism development on the territorry of eastern Kazakhstan region / S. Ziyadin, R. Takhtaeva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 232-236 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
113592
  Grankin O.O. Trends and prospects in development of rubber pneumatic tyres market in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 61-65 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
113593
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 3, № 4. – 1978
113594
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 4. – 1979
113595
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 3. – 1979
113596
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 2. – 1979
113597
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 1. – 1979
113598
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 12. – 1980
113599
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 11. – 1980
113600
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 10. – 1980
113601
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 9. – 1980
113602
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 8. – 1980
113603
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 7. – 1980
113604
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 6. – 1980
113605
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 5. – 1980
113606
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 4. – 1980
113607
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 3. – 1980
113608
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 2. – 1980
113609
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 1. – 1980
113610
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 12. – 1981
113611
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 11. – 1981
113612
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 10. – 1981
113613
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 9. – 1981
113614
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 8. – 1981
113615
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 7. – 1981
113616
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 6. – 1981
113617
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 5. – 1981
113618
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 4. – 1981
113619
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 3. – 1981
113620
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 2. – 1981
113621
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 1. – 1981
113622
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 12. – 1982
113623
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 11. – 1982
113624
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 10. – 1982
113625
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 9. – 1982
113626
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 8. – 1982
113627
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 7. – 1982
113628
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 6. – 1982
113629
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 5. – 1982
113630
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 4. – 1982
113631
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 3. – 1982
113632
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 2. – 1982
113633
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 1. – 1982
113634
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 12. – 1983
113635
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 11. – 1983
113636
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 10. – 1983
113637
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 9. – 1983
113638
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 8. – 1983
113639
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 7. – 1983
113640
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 6. – 1983
113641
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 5. – 1983
113642
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 4. – 1983
113643
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 3. – 1983
113644
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 2. – 1983
113645
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 1. – 1983
113646
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 7. – 1984
113647
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 6. – 1984
113648
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 5. – 1984
113649
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 4. – 1984
113650
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 3. – 1984
113651
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 2. – 1984
113652
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 1. – 1984
113653
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 12. – 1984
113654
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 11. – 1984
113655
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 10. – 1984
113656
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 9. – 1984
113657
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 12 : Protein tyrosine dephosphorylation and signal transduction. – 1989. – The Glynn research foundation
113658
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 11 : Three-dimensional biological imaging. – 1989. – The Glynn research foundation
113659
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 10 : Site-specific mutagenesis with unnatural amino acids. – 1989. – The Glynn research foundation
113660
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 9 : Eye lens crystallins: the stress connection. – 1989. – The Glynn research foundation
113661
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 8 : Challenging the three-dimensional structure of ribosomes. – 1989. – The Glynn research foundation
113662
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 7 : Structure and Function of Proteins a special issue. – 1989. – The Glynn research foundation
113663
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 6 : tRNA identity. – 1989. – The Glynn research foundation
113664
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 5 : Excitation-contraction coupling in skeletal muscle. – 1989. – The Glynn research foundation
113665
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 4 : Structural motifs of eukaryotic DNA-binding proteins. – 1989. – The Glynn research foundation
113666
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 3 : Redesign of an active site. – 1989. – The Glynn research foundation
113667
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 2 : Vertebrate homeodomain proteins. – 1989. – The Glynn research foundation
113668
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 1 : Snurpogenesis. – 1989. – The Glynn research foundation
113669
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 12 : Organelle transformation. – 1990
113670
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 11 : Eukaryotic protein elongation factors. – 1990
113671
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 10 : Cell cycle control in eukaryotes. – 1990
113672
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 9 : Hormones and growth factors in early development. – 1990
113673
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 8 : Protein sequence motifs involved in recognition and targeting. – 1990
113674
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 7 : Translational control of circadian rhythms. – 1990
113675
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 6 : DNA bending and supercoiling at the intasome. – 1990
113676
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 5 : New domains in centromere structure. – 1990
113677
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 4 : RNA pseudoknots: a new motif. – 1990
113678
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 3 : Okadaic acid: a new probe for the study of cellular regulation. – 1990
113679
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 2 : Allosteric transitions in concert. – 1990
113680
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 1 : Conformational stability of globular proteins. – 1990
113681
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 12 : Oxygen transport in arctic mammals. – 1991
113682
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 11 : Transcription: A Special Issue. – 1991
113683
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 10 : Ras protein-nucleotide interactions. – 1991
113684
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 9 : Intracellular membrane fusion. – 1991
113685
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 8 : Zinc fingers in hormone receptors. – 1991
113686
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 7 : Neuronal polarity. – 1991
113687
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 6 : Inside a living cell. – 1991
113688
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 5 : The snap helix motif. – 1991
113689
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 4 : hsp70 - the cellular thermometer?. – 1991
113690
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 3 : Calcium binding proteins. – 1991
113691
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 2 : Calcium-induced conformational changes. – 1991
113692
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 1 : Protein modules. – 1991
113693
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 12 : Mirror images: d-amino acids in peptides. – 1992
113694
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 11 : Protein Sorting in Mitochondria. – 1992
113695
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 10 : Signal Transduction: Crosstalk. – 1992
113696
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 9 : Fourier-transform infrared spectroscopy. – 1992
113697
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 8. – 1992
113698
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 5 : The Varieties of ribonuclease P. – 1992
113699
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 4 : NFkB and related proteins unmasked. – 1992
113700
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 3 : Engineered metalloregulation in enzymes. – 1992
113701
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 2 : Apolipoprotein B mRNA editing. – 1992
113702
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 1 : Transcribed chromatin Regulation of G-protein-coupled receptors Metabolic control of gene expression Protein trafficking. – 1992
113703
  Szulborska-Lukaszewicz Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989-2014) // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2016. – 17, 2. – P. 107-124. – ISSN 1896-8201
113704
  Szulborska-Lukaszewicz Joanna Trends in Cultural Policy and Culture Management in Poland (1989 - 2014 ) // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2015. – 16, 3. – P. 221-240. – ISSN 1896-8201
113705
  Ilyev Christo Teodorov Trends In Office Real Estate Market In Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 302-317. – ISSN 2367-6361
113706
  Levorsen A.I. Trends in petroleum geology : From the Smithsonian report for 1942 / A.I. Levorsen; Smithsonian institution. – Washington : Smithsonian institution. – (Smithsonian institution war background studies ; Nineteen)
3713. – 1943. – 10 p.
113707
   Trends in quantum physics. – New York : Nova science publishers, 2004. – 9,218p. – ISBN 1-59454-000-4
113708
  Rybachuk V. Trends in Scientific Cooperation between Ukraine and the European Union: A Bibliometric Analysis (1995-2010); [Тенденції наукового співробітництва України та Європейського Союзу: бібліометричний аналіз (1995-2010] / V. Rybachuk, G. ; [Pибaчyк Quist, Г.] Kвicт // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 91-95. – ISSN 0374-3896


  В нашем исследовании сделана попытка оценить динамику публикационной активности ученых Украины за период с 1995 по 2010 годы и проанализировать распределение по странам ЕС совместных научных публикаций украинских и европейских исследователей. Present ...
113709
   Trends in the industrialization of building. – New York, 1970. – 58с.
113710
  Fojtikova L. Trends in the revealed comparative advantages of the EU member states // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 7-11. – ISSN 1728-6220


  Today, more and more countries incorporated into international trade are causing higher competition in the world market. The paper is focused on the sectoral structure of the European Union (EU) exports in the 2000-2015 period. The purpose of the paper ...
113711
  Russett Bruce Trends in World Politics / Russett Bruce. – London, 1962. – 156с.
113712
  Filipova L.Ya. Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in the United States: Pedagogical Aspect / L.Ya. Filipova, O.V. Oliinyk // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 216-224. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  This paper describes and analyzes the main trends in the development of distance learning in the educational system of the USA. The authors characterize pedagogical and methodological approaches to the implementation of online learning in different ...
113713
  Kobrin A. Trends of tax control framework regarding small and medium-sized enterprises in Ukraine // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 522-524. – ISBN 978-617-7069-28-6
113714
  Krakivskiy Y.S. Trends sn insurance coverage for agrarian sector entities // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 401-405 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
113715
  Bojinov B.V. Trends sn the USE of Information and Educational Technologies in Universities: Preliminary Results of CEE Universities Survey 2016 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – P. 71-76. – ISSN 2222-4459


  Бажинов Б.В. Тенденції у сфері використання інформаційних і освітніх технологій в університетах: попередні результати опитування, проведеного в університетах Центральної та Східної Європи у 2016 р.
113716
   Trends"93: a compendium of data on global change. – Oak Ridge, 1994. – 984с.
113717
  Kulmatycki Leslaw Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja / Kulmatycki Leslaw; Akademia wychowania fizycznego we Wroclawiu. – Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 1997. – 121s. – (Studia i monografie ; 53). – ISBN 83-87389-11-0
113718
  Kochanowski J. Treny / J. Kochanowski. – Brodach
113719
  Kochanowski J. Treny / J. Kochanowski. – Lwow
113720
  Шейнманн Ю.М. Trepostomata из среднего девона Минусинского уезда Енисейской губ / Ю.М. Шейнманн. – 917-934,2с.
113721
  Shakespeare Tres comedias / Shakespeare. – La Habana, 1963. – 404с.
113722
  Calderon Dela Barca Tres dramas y una comedia / Calderon Dela Barca. – M., 1981. – 712с.
113723
  Turguenev Ivan Tres encuentros / Turguenev Ivan. – Moscu, 1991. – 277с.
113724
  Freden Gustaf Tres ensayos cervantinos / Freden Gustaf. – Madrid, 1964. – 72 p.
113725
  Marquez Roberto y o. Tres ensaysos sobre Nicolas Guillen / Roberto y o. Marquez. – La Habana, 1980. – 94с.
113726
  Turgeniev I.S. Tres novelas. Asia. El primer amor. Aguas primaverales / I.S. Turgeniev. – M., 1966. – 292с.
113727
  Turgeniev I.S. Tres novelas. Asia. El primer amor. Aguas primaverales / I.S. Turgeniev. – M., 1966. – 292с.
113728
   Tres obras teatrales. Platon Krechet. Invasion. Tania. – M., 1966. – 270с.
113729
   Tres piezas teatrales: V. Vishnevski, Tragedia optimista; K. Simonov, Muchacho de nuestra ciudad; A. Salynski, La tamborilera. – M., 1988. – 167с.
113730
  Mihura M. Tres sombreros de copa / M. Mihura. – Madrid, 1995
113731
  Cackowski Zdzislaw Tresc poznawcza wrazen zmyslowych / Cackowski Zdzislaw. – Warszawa, 1962. – 336с.
113732
  Ferkl F. Tresne, Visne a Sladkovisne / F. Ferkl. – Praha : Akademia Ved, 1958. – 258s. – Має у додатку 56 кольорових фотографій
113733
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Nouvelle galerie mythologique / par Jean de Witte. – 1831. – 60 s., LVI liste illustrations. – В кн. отсутствует тит. лист
113734
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Iconographie des empereurs romains et de leurs familles. – 1831. – 44 s., XLVIII liste illustrations. – В кн. отсутствует тит. лист
113735
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"a celui de Louis XVI. P. 2. – 1834. – 26 s., XXXII, IV liste illustrations
113736
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles coulees et ciselees en Italie aux XV et XVI siecles. – 1834. – 34 s., XL liste illustrations
113737
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Histoire par les monuments de l"art monetaire chez les modernes. – 1834. – 26 s., XLIV liste illustrations
113738
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des rois et reines de France. – 1834. – 20 s., XXVIII liste illustrations
113739
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction : Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Bas-reliefs du Parthenon et du temple de Phigalie. – 1835. – 13 s., XCV liste illustrations
113740
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles coulees et ciselees en Italie aux XV et XVI siecles. P. 2. – 1836. – 42 s., XLIV liste illustrations
113741
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des grands feudataires de la couronne de France. – 1836. – 44 s., XXXI liste illustrations
113742
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailes francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"а celui de Louis XVI. P. 1. – 1836. – 58 s., LXVIII liste illustrations
113743
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles de la Revolution francaise, 1789-1804. – 1836. – 139 s., XCV liste illustrations
113744
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Recueil general de bas-reliefs et d"ornemens ou melanges typoglyptiques. Ivoires, meubles, armes, bijoux. – 1836. – 28 s., XL liste illustrations
113745
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"a celui de Louis XVI. P. 3. – 1837. – 60 s., LVI liste illustrations
113746
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des communes, communautes, eveques, abbes et barons. – 1837. – 42 s., XXIV liste illustrations
113747
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Recueil general de bas-reliefs et d"ornemens ou melanges typoglyptiques. Ivoires, meubles, armes, bijoux. P. 2. – 1839. – 30 s., LIX liste illustrations
113748
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Choix historique des medailles des papes. – 1839. – 56 s., XLVIII liste illustrations
113749
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Choix de medailles executees en Allemagne aux XVI et XVII siecles. – 1841. – 102 s., XLVIII liste illustrations
113750
  Cerny Karol Trestny zakon a trestny poriadok a predpisy suvisiace / Cerny Karol, Kunc Jozef. – Bratislava, 1957. – 588с.
113751
  Hasek Jaroslav Treti dekameron. - Reedni podnik. - Grotesky a mystifikace. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1977. – 678с.
113752
   Tretjakow-Galerie. Moskau: Panorama der russischen und sowjetischen Kunst. Malerei, Graphik, Plastik. – L., 1983. – 375с.
113753
  Lokotkow Konstantin Treue / Lokotkow Konstantin. – Berl., 1955. – 360с.
113754
  Marchwitza Hans Treue. Ein Buch aus dem Arbeiterleben / Marchwitza Hans. – Berl., 1961. – 340с.
113755
   Treve de plaisanterie! ou Rire c"est serieux: Traduit de russe. – Moscou, 1990. – 111с.
113756
  Davico Oskar TRG e M. / Davico Oskar. – Beograd, 1968. – 330с.
113757
  L"Ovsin Tri dni v Kral"ovstve trpaslikov / V.L"Ovsin. – [Kosice] : Mlade leta, 1969. – 112s. : il.
113758
  Culinovic Ferdo Tri etape nacionalnog pitanja u Jugoslavenskim zemljama / Culinovic Ferdo. – Zagreb, 1962. – 62с.
113759
  Figuli Margita Tri gastanove kone. / Figuli Margita. – Bratislava, 1958. – 264с.
113760
  Kohout Pavel Tri knihy versu. Verse a pisne z let 1945-1952. Dobra pisen 1951. Cas lasky a boje 1952-1954 / Kohout Pavel. – Praha, 1955. – 344с.
113761
  Holub Miroslav Tri kroky po zemi / Holub Miroslav. – Praha, 1965. – 110с.
113762
   Tri labutie panny: Rozpravky severskych narodov, 1965. – 246с.
113763
  Manfred Albert Zachrovic Tri podobizny: Z doby Velke francouzke revoluce / Manfred Albert Zachrovic. – Praha, 1982. – 365с.
113764
  Rais K.V. Tri povidky z Vysociny / K.V. Rais. – Praha, 1955. – 68с.
113765
  Tajovsky Jozef Gregor Tri poviedky / Tajovsky Jozef Gregor. – Martin, 1974. – Разд. паг.с.
113766
  Bares Gustav Tri pre Jana Ziky / Bares Gustav. – Praha, 1961. – 387с.
113767
  Glisic Milovan Tri pripovijetke. / Glisic Milovan, Lazarevic Laza. – 7. izd. – Zagreb, 1973. – 80с.
113768
  Vancura V. Tri reky / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 338 s.
113769
  Hajkova Alena Tri studie c V. Vancurovi. / Hajkova Alena, A. Zavodsky, J. Galik. – Olomouc, 1970. – 64с.
113770
  Makowiecki Witold Tri uteky z Korintu / Makowiecki Witold. – Praha, 1975. – 194с.
113771
  Langer Frantisek Tri vesele hry. Velbloud uchem jehly / Langer Frantisek. – Praha, 1959. – 256с.
113772
  Tendriakov Vladimir Tri vrecia psenice / Tendriakov Vladimir. – Bratislava, 1975. – 139с.
113773
  Odom W.E. Trial after triumph: East Asia after the cold war / W.E. Odom. – Indianapolis, 1992. – 151с.
113774
  Gallico Paul Trial by terror / Gallico Paul. – New York, 1951. – 247с.
113775
  Melnyk L.G. Trialectics of systems formation and development // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 34-39. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
113776
  White Daniel Trials and tribulations / White Daniel. – New York : A plume book, 1991. – 300 p.
113777
  Mitchell Hugh Triangulation in Hawaii : Special publication No.156 / H.C. Mitchell; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1930. – VI, 240 p. : ill.
113778
  Suess E. Triangulation in Missouri : [1927 Datum] / E. Suess. – Washington : Government, 1934. – IV,179 p. – (U. S. department of commerce : Coast and geodetic survey ; Spec. publication No. 186)
113779
  Reynolds W.F. Triangulation in Missouri [1927 datum] : Special publication No.186 / W. F. Reynolds; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1934. – IV, 178 p. : ill.
113780
  Baron Antonius Trias Fortium David, hoc est Jesu Christi S.Ignatius Loyola Societatis Jesu Fundator, B.Stanislaus Kostka Poloniae, Tutelaris S. Dominica V. et M. Tropacae Civic ac Patrona : Tribus Epigrammaton libris proposita / Auctore Antonio Barone ex eadem Societate. – Neapoli (Napoli) : Apud De Bonis Typographum Archiepiscop., 1695. – 156 p.
113781
  Blaise Clark Tribal justice / Blaise Clark. – Don Mills, 1975. – 224с.
113782
  Lopes Henri Tribalicas. Narraciones / Lopes Henri. – La Habana, 1974. – 155с.
113783
  Rudnyckyj J.B. Tribute to Skovoroda : on the occasion of the 250th Anniversary of his birth // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 2. – Р. 15-18
113784
   Tricarbonyl rhenium (I) complexes with 1,2,4-triazole containing ligands / K.O. Piletska, D. Khomenko, R. Doroshchuk, M.I. Kharlova, O.V. Shtemenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 105
113785
  Silova Bohumila Tricet koni venu honi / Silova Bohumila. – Praha, 1950. – 106с.
113786
  Stoll Ladislav Tricet let boju za ceskou socialistickou poesii. Referat pronesny na pracovni konferenci Svazu ceskoslovenskych spisovatelu dne 22, ledna 1950 / Stoll Ladislav. – Praha, 1950. – 156с.
113787
  Honcik Eduard Tricet sect pod zemi / Honcik Eduard. – Praha, 1959. – 288с.
113788
  Polisensky Josef Tricetileta valka a cesky narod / Polisensky Josef. – Praha, 1960. – 238с.
113789
  Polisensky J. Tricetileta valka a evropske krize 17. stoleti / J. Polisensky. – Praha, 1970. – 287с.
113790
  Lupascu Gh. Trichomonoza uro-genitala / Gh. Lupascu, D. Panaitescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1971. – 229s.
113791
  Мартынов А.В. Trichoptera / А.В. Мартынов. – 429с.
113792
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей / А.В. Мартынов. – 429с.
113793
  Goring Jugen Trick um Trick / Goring Jugen. – Berlin, 1982. – 192с.
113794
  Busygina-Wojtas Tricky Miniskerts: Russian Gender Through the Eyes of Polish Cultural Filters // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 195-208. – ISSN 0137-4079
113795
  Romanowicz Zofia Tricoul albastru / Romanowicz Zofia. – Bucuresti, 1973. – 192с.
113796
  Blazek Jiri Tridnicke hodiny jako prostredek vychovne prace / Blazek Jiri. – Praha, 1959. – 70с.
113797
   Tridsiate vyrocie Slovenskeho narodneho povstania. Odporucajuca bibliografia. – Martin, 1974. – 39с.
113798
  Paraschivescu M.R. Trietele. Versuri / M.R. Paraschivescu. – Bucuresti, 1968. – 256с.
113799
  Maegd-Soep Carolina Trifonov and the drama of the Russian intelligentsia / Maegd-Soep Carolina, de. – Ghont, 1990. – 216с.
113800
  Borniche Roger Trikrat inspektor Borniche: Povidka o policajtovi Gringo Maltan / Borniche Roger; Steklacova R., Mullerova H., Dvorakova V. – Praha, 1988. – 666с.
113801
  Korogodskij O. Trinacty sjed KSR(b) / O. Korogodskij. – Praha, 1951. – 79с.
113802
  Renn Ludwig Trini. Die Geschichte eines Indianerjungen / Renn Ludwig. – Berl., 1955. – 360с.
113803
  Parcerisas Francesc Triomf del present : (obra poetica 1965-1983) / Parcerisas Francesc. – Barcelona : Columna, 1991. – 384 с.
113804
  Petrarca Francesco Trionfi / Petrarca Francesco. – Milano, 1984. – 134с.
113805
  Halas Frantisek Triptych o ohrozene zemi. / Halas Frantisek. – Praha, 1959. – 96с.
113806
  Schulz Max Walter Triptychon mit sieben Brucken / Schulz Max Walter. – Halle (Saale), 1975. – 487с.
113807
   Tripway: решение нового поколения // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 5 (прилож). – ISSN 1998-8044
113808
  Grochowiak Stanislaw Trismus / Grochowiak Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 180с.
113809
  Mann Thomas Tristan / Mann Thomas. – Lpz., 1956. – 80с.
113810
  Kuncewiczowa Maria Tristan 1946. / Kuncewiczowa Maria. – Warszawa, 1975. – 405с.
113811
  Pospiszyl Kazimierz Tristan i Don Juan: Czyli odcienie milosci mezczyzny w kulturze europejskiej / Pospiszyl Kazimierz. – Warszawa, 1986. – 167с.
113812
  Gottfried Tristan und Isolde / Gottfried, von Strassburg. – Berl., 1966. – 620с.
113813
  Gottfried Tristan und Isolde / Gottfried, von Strassburg. – Berlin, 1976. – 619с.
113814
  Marek Jiri Tristan, aneb o lasce / Marek Jiri. – Praha, 1985. – 187с.
113815
  Mandelstam Ossip Tristia: et autres poemes / Mandelstam Ossip. – Paris, 1982. – 220с.
113816
  Pasterski Janusz Tristium liber : O tworczosci literackiej Stefana Napierskiego / Pasterski Janusz. – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 290s. – ISBN 83-7262-176-4
113817
  Sterne Laurence Tristram Shandy / Sterne Laurence; With an introd. by P.Conrad. – London : Campbell рublishers, 1991. – [759p] паг.розд. – (Everyman"s Library ; 7 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-007-4
113818
  Kulicki Wladyslaw Triumf marzyciela. (O Ciolkowskim). / Kulicki Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 116с.
113819
  Krenz Erich Triumph der Fotografie. / Krenz Erich. – Lpz.-Jena-Berl., 1963. – 176с.
113820
  Bryatn Arthur Triumph in the West 1943-1946. / Bryatn Arthur. – London, 1960. – 447с.
113821
   Triumph of the leninist ideas of proletarian internationalism: Based on material from the central asian republics and Kazakhstan, 1917-1978. – M., 1979. – 347с.
113822
   Trivago. Хто найприхильніший до тварин // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 23 : фото. – ISSN 1998-8044
113823
  Stubna Anton Trnava / Stubna Anton. – Martin, 1970. – 156с.
113824
  Jampolskij Boris Trnita cesta / Jampolskij Boris; Hrivna Frantisek (Prel.). – Praha, 1956. – 262с.
113825
  Hillier Malcolm Trockenblumen / Hillier Malcolm, Hilton Colin. – Munchen, 1993. – 191с.
113826
  Archer Jules Trocky: world revolutionary / Archer Jules. – New York, 1973. – 191с.
113827
  Hell Pavel Trofejove selmy Slovenska / Hell Pavel, Sladek Jozef. – Bratislava : Priroda, Vydavatelstvo knih a Casopisov, N.P., 1974. – 254S.
113828
  Shakespeare William Troilus and Cressida / Shakespeare William. – Harmondsworth, 1987. – 253с.
113829
  Chaucer Geoffrey Troilus and Criseyde, and Selected short poems / Chaucer Geoffrey. – New York a.o. – 327с.
113830
  Durrell Gerald Trois aller simples pour l"Aventure / Durrell Gerald. – Paris : Librairie Stock, 1956. – 191s. – (Les livres de nature)
113831
  Florentin Francois Trois femmes et un coup feint : [Vaudeville en un acte] / Florentin Francois. – Paris : Art et comedie, 1999. – 34p. – ISBN 2-84422-095-9
113832
  Gabrilovich Evgueni Trois films sur Lenine: Lenine a Paris; Lenine en Pologne; Le dernier automne / Gabrilovich Evgueni, Youtkevitch Serguei. – M., 1985. – 222с.
113833
  Liehm Antonin Trois generations / Liehm Antonin; Aymonin M. (transl.), Sartre J. (preface), Hoffmeister d"A. – Paris, 1970. – 334с.
113834
  Prevost Marcel Trois nouvelles. Nimba. - Le mariage de Julienne. - Le moulin de Nazareth / Prevost Marcel. – Paris, 1898. – 319с.
113835
  Kim Lan Trois recits de resistance. / Kim Lan, Kim Trac, Nguyen Ngoc Tan. – Hanoi, 1957. – 54с.
113836
  Buffard Trois secondes dans la vie d`un milanais. / Buffard, Claude-Henri. – Paris, 1973. – 131с.
113837
  Kraemer Gilles Trois siecles de presse francophone dans le monde : Hors de France, de Belgique, de Suisse et du Quebec / Kraemer Gilles; Preface du P. Albert. – Paris : L"Harmattan, 1995. – 223p. : ill. – ISBN 2-7384-3969-17
113838
  Konecny Miroslav Trois theoremes sur la limite des transformations iterees // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 19c.
113839
  Dostojevskaja A.G. Troisieme carnet. Correspondance de F.M.Dostojevski et A.G.Dostojevskaja / A.G. Dostojevskaja. – Moscou
2. – 1986. – 364 p.
113840
   Troisieme Conference des partisans de la paix de l"URSS. Documents. Moscou, 27-29. Novembre 1951, 1951. – 4с.
113841
   Troisieme Conference regionale des ministres de l"education et des ministres charges de la planification economique dans les Etats arabes. Rapport final. Marrakech, 12-20 janvier 1970. – Paris, 1970. – 90с.
113842
   Troisieme congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des delinquants. Stockholm, 9-acut 1965. Rapport etabli par le secretariat. – N.Y., 1967. – 78с.
113843
   Troisieme cycle de l"enseignement superieur des sciences, 1957. – 168с.
113844
   Troisieme rapport sur le developpement des hautes ecoles suisses. Elements d"une vue d"ensemble de la politique de l"education. – Berne, 1978. – 539с.
113845
   Troisieme supplement du catalogue des tableaux miniatures, pastels, dessins encadres, etc. du musee de l"etat a Amsterdam. – Amsterdam : Ministrede L"interieur, 1908. – XXX, 488 p.
113846
  Kossak Zofia Troja Polnocy / Kossak Zofia, Szatkowski Zygmunt. – Warszawa, 1960. – 396с.
113847
  Terlecki Olgierd Troje nieprawdziwych / Terlecki Olgierd. – Krakow, 1969. – 176с.
113848
  Przezdziecki Jerzy Troje znad Czarnej Rzeki / Przezdziecki Jerzy; Wloczewska A. – Warszawa, 1975. – 336с.
113849
  Dvorak Antonin Trojice nejodvaznejsich Jindrich Honzl, Emil Frantisek Burian, Jiri Freika / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 132с.
113850
  Fratric Ignac a.j. Trojsky kon civilizacie / Ignac a.j. Fratric. – Bratislava, 1975. – 282с.
113851
  Bystrzycka Zofia Trojwidzenie. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1984. – 265с.
113852
  Herrmann Joachim Trommeln drohnen in Sankasso / Herrmann Joachim, Frohlich Gerd. – Berl., 1961. – 136с.
113853
  Honczar Oles Tronka / Honczar Oles. – Lublin, 1978. – 382с.
113854
  Sampetru Mihai Tropaeum Traiani / Sampetru Mihai. – Bucuresti
Vol. 2. – 1984. – 197с.
113855
   Tropaeum Traiani. 1. Cetatea. – Bucuresti
1. – 1979. – 257с.
113856
  Ziemski Krystyn Tropami cieni / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Iskry, 1978. – 171 s.
113857
  Bargielowski Daniel Tropem kretym, falszywym / Bargielowski Daniel. – Warszawa, 1976. – 90с.
113858
  Derecki M. Tropem majora ``Hubala`` / Miroslaw Derecki. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. – 144 s.
113859
  Poeppig E. Tropenvegetation und Tropenmenschen / E. Poeppig. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1965. – 88S. : Mit einem Titelbildnis, einer Biographie des Verfassers, einer Bibliographie seiner Arbeiten und Anmerkungen zum Text
113860
  Grimsted Patricia Kennedy Trophies of war and empire : The archival heritage of Ukraine, World War 2 and the international politics of restitution / Grimsted Patricia Kennedy; Harvard university, Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2001. – 749p. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 0-916458-76-8
113861
  Tarakanov G.G. Tropical Meteorology / G.G. Tarakanov. – Moscow : Mir, 1982. – 206p.
113862
  Cooper J.F. Tropiciel sladow. / J.F. Cooper. – Warszawa, 1974. – 547с.
113863
  Pokorny Edward Jerzy Tropiciele niebieskich szlakow / Pokorny Edward Jerzy. – Warszawa, 1960. – 260с.
113864
  Bosnjak Branko Trosenje maske / Bosnjak Branko. – Zagreb, 1974. – 77с.
113865
  Burian E.F. Troseсnici z Cap Arcony. / E.F. Burian. – Praha, 1976. – 270с.
113866
  Bayon M. Trotacuentos / M. Bayon. – Madrid : Narrativa, 1990
113867
  Carmichael Joel Trotsky: An Appreciation of His Life / Carmichael Joel. – New York, 1975. – 512с.
113868
  Saint-Eloy Luc Trottoir chagrin : Theatre / Saint-Eloy Luc. – Paris : New legend, 2002. – 47p. – ISBN 2-913780-29-2
113869
  Sykes J. Trouble in Seventh Heaven = Неприятности на седьмом небе / Jo Sykes. – Київ : Знання, 2010. – 128с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 4). – ISBN 978-966-346-750-4
113870
  Gookin Dan Troubleshooting your PC : for dummies / Gookin Dan. – New York : Wiley, 2002. – 20,358p. : ill. – На обкл.: A reference for the rest of us. – (For dummies). – ISBN 0-7645-1667-8
113871
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-367-9
[T.1]. – 1984. – 380p.
113872
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-419-5
T.2 : Lady Anna. – 1985. – 334р.
113873
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-486-1
T.3 : Anna Cherie. – 1986. – 440p.
113874
   Trouw: een ondergrondse krant : Heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog. – 2-de druk. – [S. l.] : Uitgeversmaatschappij Kok Kampen, 1978. – [260] blz. : ill. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1978. – ISBN 90-242-6296-8
113875
  Thompson Ewa Trubadurzy imperium : Literatura rosyjska i kolonializm / Thompson Ewa; Przeklad A.Sierszulska. – Krakow : Universitas, 2000. – 372s . – (Horyzonty nowoczesnosci / red. M.P. Markowski i.i. ; 8). – ISBN 83-7052-675-6
113876
  Dabrowski K. Trud Istnienia / K. Dabrowski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. – 195s.
113877
  Paukszta E. Trud ziemi nowej : Powiesc / Eugeniusz Paukszta. – Poznan : Ksiegarnia Ziem Zachodnich, 1948. – 488 s.
113878
  Radwanski George Trudeau / Radwanski George. – Toronto, 1978. – 372с.
113879
  Stuebing Douglas a.o. Trudeau: a man for tomorrow / Douglas a.o. Stuebing. – Toronto; Vancouver, 1968. – 187с.
113880
  Baranowicz Jan Trudna mlodosc / Baranowicz Jan. – Stalinogrod, 1956. – 240с.
113881
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Trudna wicsna / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1961. – 216с.
113882
  Siemiankowski Feliks Trudne dni. Dziennik aktywisty PPR 1945-1948 / Siemiankowski Feliks. – Poznan, 1963. – 124с.
113883
  Lesz Mieczyslaw Trudne drogi. / Lesz Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 140с.
113884
  Kopczynski Edward Trudne edukacje / Kopczynski Edward. – Lodz, 1966. – 210с.
113885
  Kowalski Jozef Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929-1935 / Kowalski Jozef. – Warszawa, 1966. – 796с.
113886
  Strugacki Arkadij Trudno byc bogiem. Drugi najazd marsjan / Arkadij Strugacki, Borys Strugacki; Przelozyla I.Piotrowska. – Warszawa : Iskry, 1974. – 380s.
113887
  Wroblewski Andrzej Krzysztof Trudno zmienic skore / Wroblewski Andrzej Krzysztof. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 252s. – (Reportaz, publicystyka)
113888
  Krall Hanna Trudnosci ze wstawaniem : Reportaze. Okna: Powiesc / Krall Hanna. – Warszawa : Alfa, 1990. – 263s. – (Seria z tukanem). – ISBN 83-7001-300-7
113889
  Gruda Eugeniusz Trudny powrot / Gruda Eugeniusz. – Warszawa, 1959. – 368с.
113890
   Trudny siew. – Warszawa, 1959. – 360с.
113891
  Evinton V. True and false democratism=Democratie authentigue et imaginaire. / V. Evinton, A. Shcherbak. – K., 1985. – 197с.
113892
  Lampert Hope True greed: what really happened in the battle for RJR Nabisco / Lampert Hope. – New York, 1990. – 257с.
113893
  Portis Charles True Grit / Portis Charles. – N.Y., 1968. – 224с.
113894
  Strickland Stephanie True North / Strickland Stephanie. – Notre Dame : Univ. of Notre Dame press, 1997. – 8,85p. – (The Ernest Sandeen prize in poetry / Editor J.Matthias). – ISBN 0-268-01899-5
113895
  Hanser Richard True tales of Hitler`s reich. / Hanser Richard. – Greenwich, 1962. – 192с.
113896
  Liampertas L. Trumpalaikio kreditavimo sistema tarybu sajungoje / L. Liampertas. – Vilnius, 1961. – 72с.
113897
  Степанова О. Trumpcare vs Obamacare: дорого й ефективно чи ощадливо та на свій страх і ризик? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 12


  "США сьогодні перебувають на старті нової хвилі концептуальних економічних та соціальних реформ, зокрема у сфері охорони здоров"я. Як відомо, одним із перших кроків Д. Трампа на посаді президента США став наказ, який передбачає зміну механізмів ...
113898
  Lin Dar Ong Trust in coworkers and employees work behaviour // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 388-397 : tabl., fig. – Bibliogr.: 50 назв. – ISSN 1993-6788
113899
  Pron" S.V. Truth and beauty of Japan = Правда і краса Японії : historical review / S.V. Pron" ; Min. of education a. science of Ukraine, Mykolayiv branch of Kiev Nat. Univ. of Culture a. Arts. – Mykolayiv : Ilion, 2016. – 133, [1] p. : іл. – Кн. англ., укр. мовами. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-348-7
113900
  Wilcox J.T. Truth and value in Nietzsce : a study of his metaethics and epistelogy / J.T. Wilcox, with a foreword by W. Kaufmann. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1974. – XIX, 229 p.
113901
  Dobronravova I. Truth as nonlinear process // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 5-8. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Modern changes of the epistemological foundations for nonlinear science are considered. Regarding truth as a process and taking in account that nonlinear dynamics is fundamentally multi-variant; author suggests the understanding of scientific truth as ...
113902
   TRV. 10 лет на рынке Украины // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 52. – ISSN 1998-8044
113903
  Bienkowska Danuta Trwaj, chwylo! / Bienkowska Danuta. – Lodz, 1976. – 203с.
113904
  Kowalski Edw. Try to speak English / Edw. Kowalski, M. Michalska. – Wyd. 2. – Warszawa, 1966. – 208с.
113905
  Siemaszkiewicz Eugenia Tryb warunkowy / Siemaszkiewicz Eugenia. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 198s.
113906
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – Krakow. – 105-408 p.
113907
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam, 1849. – 297 p.
113908
  Mickiewicz A. Trybuna ludow / A. Mickiewicz. – Krakow, 1925. – 297 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 27)
113909
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – Krakow, 1925. – 193 s.
113910
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – W., 1925
113911
  Alberski R. Trybunal konstytusyjny w polskich systemach politycznych / Robert Alberski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3261 : Trybunal konstytucyjny w polskich systemach politycznych / R. Alberski. – S. 1-400. – ISBN 978-83-229-3146-2. – ISSN 0239-6661
113912
  Mouton Jean Denis Trybunal Sprawiedliwosci Wspolnot europejskich / Mouton Jean Denis, Soulard Christophe; Tluw. M.Daca. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. – 118s. – (La cour de justice des communautes). – ISBN 83-227-1558-7
113913
  Morstin Ludwik Hieronim Trylogia antyczna. Penelopa. Obrona Ksantypy. Kleopatra / Morstin Ludwik Hieronim. – Krakow, 1956. – 352с.
113914
  Swinarski Artur Marya Trylogia trojanska / Swinarski Artur Marya. – Warszawa, 1958. – 272с.
113915
  Norwid Cyprian Trylogia wloska / Norwid Cyprian; Oprac.tekstu,stud.wstep.opaz wybor rysunkow J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1979. – 146s. : ill. – ISBN 83-06-00087-0
113916
  Hofmann Robert Trypillya – Strategy and Results of an European-Ukrainian Project / Hofmann Robert, Shatilo Liudmyla // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 34-35
113917
  Mikolajek Tadeusz Tryptyk na sniegu / Mikolajek Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 168с.
113918
  Kapuscinska Salomea Tryptyk ze snu. / Kapuscinska Salomea. – Wroclaw, 1976. – 61с.
113919
  Boczkowska Anna Tryume luny i wenus: pasja Hieronima Boscha / Boczkowska Anna. – Krakow, 1980. – 85с.
113920
   Tryumfy i porazki: Studia z dziejow kultury polskiej XVI-XVIII w.. – Warszawa, 1989. – 260с.
113921
  Puskin A. Tryzen milosti / A. Puskin. – Praha, 1978. – 501с.
113922
  Taborski Roman Trzech dramatopisarzy modernistycznych. Przybyszewski - Kisielewski - Szukiewicz / Taborski Roman. – Warszawa, 1965. – 120с.
113923
  Jerome Jerome Trzech panow w lodce nie liczac psa / Jerome Jerome; Tlumaczyl K.Piotrowski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1988. – 319s. – ISBN 83-05-112114-3
113924
  Siemionow J. Trzech z wydzialu sledczego / Julian Siemionow: Przel. I. Szenfeld. – Warszawa : Iskry, 1965. – 200 s.
113925
  Guterman Jozef Trzeci Berlinski. Z dziejow 3 berlinskiego Pulku Piechoty / Guterman Jozef, Welfeld Zenon. – Warszawa, 1966. – 420с.
113926
  Klodzinska Anna Trzeci gang. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1978. – 216с.
113927
  Krasinski Janusz Trzeci horyzont. / Krasinski Janusz. – Warszawa, 1964. – 140с.
113928
  Szczawinski Jozef Trzeci kolczyk / Szczawinski Jozef. – Warszawa, 1980. – 207с.
113929
  Gielzynski Wojciech Trzeci swiat. / Gielzynski Wojciech. – Warszawa, 1978. – 140с.
113930
  Gielzynski Wojciech Trzeci swiat. / Gielzynski Wojciech. – Warszawa, 1978. – 142с.
113931
  Lipska Ewa Trzeci zbior wierszy / Lipska Ewa. – Warszawa, 1972. – 56с.
113932
   Trzecia brama : Opowiadania nagrodzone w konkursie miesiecznika "Fantastyka" 1982/83. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1987. – 304 s. – ISBN 83-08-01599-9
113933
  Dabrowska M. Trzecia Jesien. Na wsi wesele / Maria Dabrowska. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 141s.
113934
  Christie A. Trzecia lokatorka / A. Christie. – Warszawa, 1969. – 288с.
113935
  Piechowski Jerzy Trzecia pokusa / Piechowski Jerzy. – Warszawa : Instytut wydaw. PAX, 1974. – 255s.
113936
  Korkozowicz K. Trzecia rakieta / K. Korkozowicz. – Warszawa, 1958. – 198с.
113937
  Twerdochlib A. Trzecia runda / A. Twerdochlib. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 201s.
113938
  Clifford Francis Trzecia strona medalu / Clifford Francis; Przelozyla K.Jurasz-Dambska. – Warszawa : PAX, 1971. – 241s.
113939
  Zechenter Witold Trzecie parodie / Zechenter Witold. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1969. – 364s.
113940
  Popiolek Kazimierz Trzecie Powstanie Slaskie / Popiolek Kazimierz. – Katowice, 1971. – 87с.
113941
  Ryzewski Waclaw Trzecie powstanie slaskie 1921. Geneza i przebieg dzialan bojowych / Ryzewski Waclaw. – Warszawa, 1977. – 468с.
113942
  Zagajewski Adam Trzej aniolowie = Three Angels / Zagajewski Adam; Przeloz.C.Cavanagh,R.Gorczynska,B.Ivry,C.K.Williams;Wybor i poslow.autora. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1998. – 200 s. – ISBN 8308027806
113943
  Dumas Aleksander Trzej muszkieterowie / Dumas Aleksander. – Warszawa
1. – 1975. – 446с.
113944
  Dumas Aleksander Trzej muszkieterowie / Dumas Aleksander. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
113945
  Priestley J.B. Trzej panowie w cywilu / J.B. Priestley; Autor. pzeklad M.Wasermanowny. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka, 1948. – 216s.
113946
  Czyzewski Adam Trzewia Lewiatana : Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu / Czyzewski Adam. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2001. – 242s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1542-6
113947
  Winogradow A. Trzy barwy czasu / A. Winogradow. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 288 s.
113948
  Sten Maria Trzy barwy Meksyku / Sten Maria. – Warszawa, 1961. – 12с.
113949
  Meissner Janusz Trzy diamenty / Meissner Janusz. – Warzsawa, 1956. – 307с.
113950
  Szestakow Pawel Trzy dni w Dagezanie / Szestakow Pawel. – Warszawa, 1974. – 216с.
113951
  Dolanski Boleslaw Trzy epoki z zycia mego (Wyjazd do Australii, tamze moj pobyt i powrot do Europy) / Dolanski Boleslaw. – Krakow, 1981. – 268с.
113952
  Lewin Leopold Trzy glozy. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1976. – 154с.
113953
  Gusiew B. Trzy godziny przed switem / B. Gusiew. – Warszawa, 1972. – 301с.
113954
  Figuli Margita Trzy kasztanki / Figuli Margita; Przelozyl i poslowiem opatrzyl A.Sieczkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 186s.
113955
  Slomka Bronislaw Trzy kroki do nieba / Slomka Bronislaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 250s.
113956
  Seymour-Tulasiewicz Lilian Trzy milosci / Seymour-Tulasiewicz Lilian. – Warszawa, 1960. – 264с.
113957
  Tolstoj Lew i i. Trzy opowiesci / Lew i i. Tolstoj. – Warszawa, 1975. – 367с.
113958
  Andzejewski J. Trzy opowiesci. / J. Andzejewski. – Warszawa, 1973. – 496с.
113959
  Maciukevicius J. Trzy palce / Jonas Maciukevicius; Przel. M.Leczycka. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1979. – 132s.
113960
  Michalek Boleslaw Trzy portrety / Michalek Boleslaw. – Warszawa, 1959. – 124с.
113961
  Putrament Jerzy Trzy powroty / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1955. – 308с.
113962
  Polak A. Trzy projekty islamizacji Rosji i Europy // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 204-215. – ISBN 978-617-7480-12-8


  Автор статті прагне показати, яким чином фантастика використовує різні ідеї, теорії і концепції – філософські, історіософські, соціологічні. Твердження філософів і політологів допомагають фантастам створювати нову дійсність. Це явище обговорюється на ...
113963
  Baumgardten Aleksander Trzy razy o ludziach / Baumgardten Aleksander. – Krakow, 1957. – 288с.
113964
  Kogut Boguslaw Trzy romanse. Misja porucznika Kuny. Komu wolno zyc. Kalina / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1976. – 491с.
113965
  Kur Tadeusz Trzy srebrne roze znacza szlak zbrodni. Saga rodu von Alvenslebenow. / Kur Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 230с.
113966
  Swiech Z. Trzy tajne dokumenty : Polacy tworzylі i budowali wspolnoty europejskie 19 wieku! Kiedy postala Rzeczpospolita Trzech Narodow? Kto byl duchowym ojcem Jugoslawii? Polska "Konstytucija dla Europy" z roku 1831 kamieniem wegielnym Unii Europejskiej? / Zbigniew Swiech. – Krakow : Wydaw. im. Warnenczyka, 2004. – 115, [ 9 ] s. – ISBN 83-85347-14-3
113967
  Czernik S. Trzy zorze dziewicze : wsrod zamawian i zaklec / Stanislaw Czernik. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 228 s.
113968
  Karinthy Ferenc Trzydziesci trzy / Karinthy Ferenc; Przelozyla A.Mazurkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1983. – 324s. – (Wspolczesna proza swiatowa). – ISBN 83-06-00908-8
113969
  Twain Mark Trzydziesci trzy opowiesci / Twain Mark. – Warszawa : "Czytelnik", 1973. – 246 p.
113970
   Trzydziestelecie PRL w Uniwersytecie Warszawskim. Materialy sesji naukowych wydzialow: historycznego, filologii polskiej i slowianskiej, psychologii i pedagogiki, nauk spolecznych (Instytut nauk pol. – Warszawa, 1976. – 216с.
113971
  Nasilowska Anna Trzydziestolecie 1914-1944 / Nasilowska Anna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1997. – 215 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 830111861X
113972
  Makarczyk Janusz Trzynascie kobiet / Makarczyk Janusz. – Warszawa, 1958. – 356с.
113973
  Roszko Janusz Trzynascie portretow / Roszko Janusz. – Warszawa, 1976. – 220с.
113974
  Budrewicz Olgierd Trzynascie wiz. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1961. – 268с.
113975
  Przybysz Janusz Trzynastego w piatek / Przybysz Janusz. – Poznan, 1975. – 169с.
113976
  Tabus Robert Trzynasty stopien szczescia / Tabus Robert. – Wydanie III. – Warszawa : Iskry, 1974. – 172S.
113977
  Putrament Jerzy Trzynasty z Wesolka / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1957. – 220с.
113978
  Pruszynski Ksawery Trzynscie opowiesci / Pruszynski Ksawery. – Warszawa, 1957. – 344с.
113979
  John Tsarist Debts and Tsarist Foreign Policy / John, Sontag, 1968. – 13 p.
113980
  Plokhy Serhii Tsars and Cossacks : A study in iconography / Plokhy Serhii; Harvard university. Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2002. – 102p. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Ukrainian research inst., Harvard un-ty; Ed. board: M. S. Flier a. o.). – ISBN 0-916458-95-4
113981
  Furmanow Dmitri Tschapajew / Furmanow Dmitri. – M., 1955. – 416с.
113982
  Furmanow Dmitri Tschapajew / Furmanow Dmitri. – Leipzig, 1976. – 575с.
113983
  Kolesnikow Michail Tschapajews Kommissar / Kolesnikow Michail. – Berlin, 1975. – 405с.
113984
  Fischer Rudolf Tschechische Grammatik. / Fischer Rudolf. – Halle, 1954. – 86с.
113985
  Fischer Rudolf Tschechische Grammatik. / Fischer Rudolf. – 2. Aufl. – Leipzig, 1970. – 104с.
113986
   Tschechoslowakei. – Munchen ; Berlin : Verl. C.J. Bucher, 1991. – 159 S. : Il. – ISBN 3-7658-0703-6
113987
  Beke Odon Tscheremissische Marchen, Sagen und Erzahlungen / Beke Odon. – Helsinki, 1938. – 649с.
113988
  Gaidar A. Tschuk und Gek / A. Gaidar. – Berlin, 1975. – 88с.
113989
  Dauksa A. TSRS valstybines biudzetas, jo ekonominis turinys ir reiksme liaudies ukiui. / A. Dauksa. – Vilnius, 1960. – 36с.
113990
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 1 : For the academic year 2004. – 2005


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113991
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 2 : For the academic year 2005. – 2006


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113992
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 3 : For the academic year 2006. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113993
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 4 (за 2007) : For the academic year 2007. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113994
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 5 (за 2008) : For the academic year 2008. – 2009


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113995
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 6 (за 2009) : For the academic year 2009. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113996
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 7 (за 2010) : For the academic year 2010. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113997
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 8 (за 2011) : For the academic year 2011. – 2012


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113998
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 9 (за 2012) : For the academic year 2012. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
113999
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 10 (за 2013) : For the academic year 2013. – 2014


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
114000
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 11 (за 2014) : For the academic year 2014. – 2015


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
<< На початок(–10)111112113114115116117118119120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,