Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1117001
  Слободян І. "План Шумана" - перший крок на шляху європейської інтеграції / І. Слободян, В.П. Газін // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 95-100
1117002
  Короденко М. План-2020 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Урядовці й експерти обговорили пріоритетні напрями у галузі освіти і науки, що увійшли до середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.
1117003
   План-графік заходів по підготовці відзначення 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ, 1967. – 42 с.
1117004
   План-задание для самостоятельной работы, планы семинарских занятий и тематика курсовых работ к курсу "Научный атеизм". – Киев : КГУ, 1982. – 23 с.
1117005
   План устройства преподавания законов в гимназиях. – Б. м. : б. и., 1849. – 7 с. – В кн. 2 ст.: Инструкция для преподавания законов в гимназиях; Программа законов в гимназиях (1849 г.)


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1117006
  Абдуллина С.Н. План цеха, участка, бригады / С. Н. Абдуллина, Ш. М. Валитов, Ф. А. Степанова. – Москва : Экономика, 1988. – 79, [1] с. – (Экономисту промышленных предприятий)
1117007
  Греков Б.Д. План части Новгорода конца XVII века / Б.Д. Греков. – Ленинград, 1926. – 32с.
1117008
   План Юнга и Гаагская конференция 1929-1930 г. : док. и мат. – М - Л : Госсоцэкиздат, 1931. – 239 с.
1117009
   План, качество, соревнование. – М., 1976. – 143с.
1117010
  Константинов Ю.А. План, прибыль, инициатива / Ю.А. Константинов. – М., 1966. – 139с.
1117011
  Санкин Д.И. План, ритм, резервы / Д.И. Санкин. – Москва, 1963. – 48 с.
1117012
  Санкин Д.И. План, ритм, резервы / Д.И. Санкин. – М., 1963. – 48с.
1117013
  Самборский Г.И. План, рычаги, стимулы / Г.И. Самборский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 89 с.
1117014
  Коровина З.П. План, технический прогресс, стимулы / З.П. Коровина. – М., 1986. – 254с.
1117015
   План, хозрасчет, стимулы. – Москва : Экономика, 1966. – 358 с.
1117016
  Матлин А.М. План, цена и эффективность производства / А.М. Матлин. – М., 1970. – 255с.
1117017
  Буренкова О.О. План.Оцінка.Стимул / О.О. Буренкова. – Х., 1971. – 84с.
1117018
  Дыганова Р.Я. Планарии азиатской части СССР. Морфология, систематика, распространение / Р.Я. Дыганова, Н.А. Порфирьева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 149с.
1117019
  Порфирьева Н.А. Планарии Европейской части СССР. Морфология, систематика, распространение / Н.А. Порфирьева, Р.Я. Дыганова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1987. – 190с.
1117020
  Порфирьева Н.А. Планарии Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Порфирьева Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1960. – 12л.
1117021
   Планарні електроди, модифіковані наноалмазами та глюкозооксидозою, для визначення глюкози / Я.С. Нечипорук, Ю О. Тананайко, Мазуренко, О.А. Белоіван // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231
1117022
   Планарні електроди, модифіковані частинками діоксиду мангану (IV), як перспективні елементи амперометричних сенсорів / А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко, М. Етієн, А. Валькаріус // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 92
1117023
  Борисейко О.В. Планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з неповним електродним покриттям // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з неповним електродним покриттям. Досліджена залежність електромеханічних властивостей від відносних розмірів відьної від електродів ділянки поверхні. Динамічний коефіцієнт ...
1117024
  Борисейко О.В. Планарні коливання п"єзокерамічного диска при протифазному збудженні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті планарні коливання круглої п"єзокерамічної платівки з розподіленим кільцевим розрізом електродним покриттям. Проаналізовано випадок протифазного підводу електричного збудження до різних частин покриття.
1117025
  Унгер Х.-Г. Планарные и волоконные оптические волноводы. : пер. с англ. / Х.-Г. Унгер. – Москва : Мир, 1980. – 656с.
1117026
  Михайленко С.В. Планарные колебания и диссипативные разогрев вязкоупругих пьезоэлектрических пластин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайленко С.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
1117027
  Михайленко Станислав Васильевич Планарные колебания и дисснативный разогрев вязкоупругих пьезоэлектрических пластин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайленко Станислав Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.125-138
1117028
  Малышев Михаил Николаевич Планарные тонкопленочные сегнетоэлектрические резонаторы в параметрических усилителях СВЧ : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Малышев Михаил Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1979. – 19л.
1117029
   Планарные электроды, модифицированные золотом и углеродными наноматериалами, как чувствительные элементы вольтамперометрических сенсоров на Н2О2 / А.В. Гусейнов, Д.М. Корытко, С.А. Алексеев, О.Ю. Тананайко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 88-99. – ISSN 1991-0290
1117030
  Лясковская О.А. Планер в русской живописи Х1Х века / О.А. Лясковская. – М., 1966. – 190с.
1117031
  Парчевский В. Планеристу о волновых движениях в атмосфере / В. Парчевский. – М., 1957. – 58с.
1117032
  Гумен В. Планерный спорт в Польше. / В. Гумен. – Варшава, 1959. – 111с.
1117033
  Купченко В. Планерское-Коктебель : Фотоочерк / В. Купченко. – Симферополь : Таврия, 1975. – 31 фот.
1117034
  Шульц Н.П. Планерское / Н.П. Шульц. – Симферополь, 1966. – 72с.
1117035
  Лесина Н.П. Планерское "Коктебель" / Н.П. Лесина. – 2-е испр. и доп. изд. – Симферополь, 1969. – 87с.
1117036
  Лесина Н.П. Планерское "Коктебель" / Н.П. Лесина. – Симферополь, 1976. – 111с.
1117037
  Мисик В.О. Планета / В.О. Мисик. – К., 1977. – 423с.
1117038
  Шутова Наталья Планета "Спектрум" : Смелость города берет, точнее - новые направления. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 55 : Фото
1117039
   Планета Clarins: заповедный Алтай // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 102-105 : фото
1117040
   Планета Clarins: семена красоты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 53-56 : фото
1117041
  Волков Александр Планета № 6 : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
1117042
  Мироненко М. Планета Антуана : Історико-публіцистичне есе / Микола Мироненко. – Київ : Український письменник, 2006. – 599с. – ISBN 966-579-178-8
1117043
   Планета без стійких органічних забруднювачів (СОЗ) : Збірник наукових матеріалів науково-практичного семінару в рамках Всесвітнього дня дій проти СОЗ (20 травня 2005 р., м. Київ). – Київ : ВГЛ Обрії, 2005. – 188с. – ISBN 5-308-01670-4
1117044
  Неяченко И.И. Планета в дар / И.И. Неяченко. – Симферополь : Таврия, 1973. – 96 с.
1117045
  Казимировский Э.С. Планета в космической плазме / Э.С. Казимировский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 183с.
1117046
  Дмитерко Л.Д. Планета в теплих долонях : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 431 с.
1117047
  Дмитерко Л.Д. Планета в теплых ладонях : роман-хроника / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель
Ч. 1-3. – 1966. – 579 с.
1117048
  Мур П. Планета Венера : пер. с англ. / П. Мур. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 146 с.
1117049
  Коноплева В.П. Планета Венера / В.П. Коноплева. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 72 с.
1117050
  Шаронов В.В. Планета Венера / В.В. Шаронов. – Москва : Наука, 1965. – 252 с.
1117051
  Бронштэн В.А. Планета Венера / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1971. – 46 с. : ил. – Библиогр.: с. 45. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Космонавтика. Астрономия" ; 2)
1117052
  Кузьмин А.Д. Планета Венера / А.Д. Кузьмин. – Москва : Наука, 1981. – 93 с.
1117053
  Ксанфомалити Л.В. Планета Венера / Л.В. Ксанфомалити. – Москва : Наука, 1985. – 376 с.
1117054
  Кондратьев К.Я. Планета Венера / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 276 с.
1117055
   Планета Венера (атмосфера, поверхность, внутреннее строение) : Атмосфера, поверхность, внутреннее строение. – Москва : Наука, 1989. – 481 с. – ISBN 5-02-003249-2
1117056
  Паршин И.А. Планета Венера в свете новейших исследований / И.А. Паршин. – Ленинград : Знание, 1958. – 35 с.
1117057
  Котляр Павел Планета Весталок // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 76-81 : рис., фото
1117058
  Ермолова В.И. Планета Вода / В.И. Ермолова. – Киев, 1986. – 350 с.
1117059
  Акунин Б. Планета Вода : Приключения Эраста Фандорина в XX веке / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. – Москва : Захаров. – (Новый детектив). – ISBN 978-5-8159-1333-2
Ч. 1. – 2015. – 413, [3] с. : ил. – Содержание: Планета Вода ; Парус одинокий ; Куда ж нам плыть?
1117060
  Босак М. Планета Диканька : нарис-есеЯ / М. Босак ; Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім.Т. Шевченка ; Полтавське обласне об"єднання. – Полтава : Рік, 2002. – 96 с. – (Малі міста України). – ISBN 966-95993-1-8
1117061
  Оганисьян Ю.С. Планета для людей / Ю.С. Оганисьян. – М., 1976. – 158с.
1117062
  Морозов И.В. Планета дорог / И.В. Морозов. – Минск, 1992. – 279с.
1117063
   Планета женщин - зеленая планета // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 89 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1117064
  Матвієнко В.П. Планета життя / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2006. – 286с. : іл., портр.;. – Бібліогр.: 284-286. – ISBN 966-00-0450-8
1117065
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – Ленинград : Недра, 1968. – 129 с.
1117066
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1974. – 192с.
1117067
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 144 с.
1117068
  Новиков Э.А. Планета загадок / Э.А. Новиков. – 4-е изд., испр. – Ленинград : Недра, 1986. – 236 с.
1117069
  Захарова Л.В. Планета звезды Эпсилон: Приключен. фантастика. / Л.В. Захарова, В.М. Сиренко. – М., 1989. – 268с.
1117070
  Бублейников Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 128 с. : 38 ил.
1117071
  Бублейников Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейников. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1946. – 156 с. – (Научно-популярная библиотека)
1117072
  Бублейніков Ф.Д. Планета Земля / Ф.Д. Бублейніков. – Київ : Молодь, 1947. – 123 с.
1117073
   Планета Земля : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 339 с.
1117074
  Куликов К.А. Планета Земля / К.А. Куликов, Н.С. Сидоренков. – Москва : Наука, 1972. – 184 с.
1117075
  Куликов К.А. Планета Земля / К.А. Куликов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 192 с. – (" Планета Земля и Вселенная")
1117076
  Уотт Фиона Планета Земля : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Ред.К.Стокли.Пер.с англ.А.М.Голова. – Москва : Росмэн, 1998. – 48с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00408-9
1117077
  Дичко І.О. Планета Земля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 29-32. – ISSN 2518-7104


  Земля - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або ...
1117078
  Зигель Ф.Ю. Планета Земля (ее прошлое, настоящее, будущее) : (Ее прошлое, настоящее, будущее) / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Мысль, 1974. – 223 с.
1117079
  Гинзбург А.С. Планета Земля в "послеядерную" эпоху / А.С. Гинзбург. – Москва, 1988. – 100с.
1117080
  Дотто Лидия Планета Земля в опасности / Дотто Лидия. – Москва, 1988. – 207с.
1117081
  Опаловский А.А. Планета Земля глазами химика / А.А. Опаловский. – Москва : Наука, 1990. – 222 с. – (Наука и технический прогресс)
1117082
   Планета Земля и Вселенная. – М., 1978. – 191с.
1117083
  Всехсвятский С.К. Планета Земля и ее соседи / С.К. Всехсвятский. – Москва : Знание, 1966. – 32 с.
1117084
  Шебалин Н.В. Планета Земля... что мы знаем о ней / Н.В. Шебалин. – Москва, 1964. – 115с.
1117085
   Планета Земля: море, суша, атмосфера. – Москва : Знание, 1965. – 48с.
1117086
  Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности / Б. Китанович. – Москва : Мысль, 1985. – 240с.
1117087
  Ле Гуин Планета изгнания / Ле Гуин. – М, 1980. – 395с.
1117088
  Ле Гуин Планета изгнания. Слово для "леса" и "мира" одно. Рассказы / Урсула Ле Гуин. – Москва : Все для вас, 1992. – 315, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 8)
1117089
  Озиев С.И. Планета Ильича : стихи и поэма / Салман Озиев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1972. – 64 с.
1117090
  Запольских В.Н. Планета имени шестого "Б" / В.Н. Запольских. – Пермь, 1989. – 131с.
1117091
  Долгучиц Л.А. Планета иммигрантов / Л.А. Долгучиц. – М, 1990. – 206с.
1117092
   Планета кошек : История. Карта. Рим. Анатомия. Япония.Язык кошек. Предрассудки. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1117093
  Флеров Н.Г. Планета Любовь / Н.Г. Флеров. – М, 1983. – 79с.
1117094
  Ермаков О.В. Планета Любовь [Электронный ресурс] : Мир в Луне, искра в сердце твоем : Основы единой теории Поля : Работа депонирована в ГНТБ Украины 14.04.2009 г., рег. №13-Ук2009 / Ермаков Олег Владимирович. – 42 МБ. – Название с первого экрана
1117095
  Сент-Екзюпері Планета людей / Сент-Екзюпері. – Київ, 1968. – 319 с.
1117096
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Москва, 1970. – 352с.
1117097
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Кишинев, 1973. – 560с.
1117098
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Киев, 1976. – 180с.
1117099
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Минск, 1976. – 559с.
1117100
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Хабаровск, 1979. – 191с.
1117101
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Нальчик, 1980. – 559с.
1117102
  Сент-Екзюпері Планета людей / Сент-Екзюпері. – Київ, 1980
1117103
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Владивосток, 1982. – 108с.
1117104
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Новосибирск, 1982. – 128с.
1117105
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Фрунзе, 1982. – 207с.
1117106
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Чебоксары, 1982. – 192с.
1117107
  Сент-Екзюпері де Планета людей / Антуан де Сент-Екзюпері ; [пер. з фр. А.Д. Жаловського ; післямова О.М. Федосенка]. – Київ : Молодь, 1984. – 230, [1] с. – (Бібліотека художніх творів для молоді "Джерело")
1117108
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Свердловск, 1985. – 256с.
1117109
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Петрозаводск, 1985. – 192с.
1117110
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – К., 1986. – 174с.
1117111
  Сент-Экзюпери Планета людей / Сент-Экзюпери. – Волгоград, 1988. – 368с.
1117112
  Сент-Экзюпери Антуан Планета людей : Избранное / Сент-Экзюпери Антуан, де. – Санкт-Петербург : Лимбусс Пресс, 1999. – 224с. – ISBN 5-83170-02117-0
1117113
   Планета людей // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 68-69 : фото
1117114
  Сент-Экзюпери Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику : пер. с фр. / Антуан де Сент-Экзюпери. – Москва : Художественная литература, 1977. – 366 с.
1117115
  Сент-Екзюпері Планета людей. Маленький принц / Сент-Екзюпері. – Львів : Вища школа, 1981. – 141 с. – (Зарубіжна класика)
1117116
  Сент-Экзюпери Планета людей. Маленький принц. / Сент-Экзюпери. – Рига : Авотс, 1988. – 190с.
1117117
  Тихов Г.А. Планета Марс / Г.А. Тихов; АН Казахской ССР. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 24 с. : Научно-популярная серия
1117118
  Сытинская Н.Н. Планета Марс / Н.Н. Сытинская. – Москва : Физматгиз, 1962. – 64 с.
1117119
  Коваль І.К. Планета Марс / І.К. Коваль. – Київ : Знання України, 1962. – 52 с.
1117120
  Бронштэн В.А. Планета Марс / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1977. – 96 с. : рис.
1117121
  Кондратьев К.Я. Планета Марс / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 367 с.
1117122
  Полак И.Ф. Планета Марс и возможность жизни на ней : стенограмма публ. лекции / И.Ф. Полак. – Москва : Правда, 1948. – 24 с.
1117123
  Полак И.Ф. Планета Марс и вопрос о жизни на ней / И.Ф. Полак. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 76 с.
1117124
  Полак И.Ф. Планета Марс и вопрос о жизни на ней / И.Ф. Полак. – 3-е изд., доп. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 96 с.
1117125
  Мишо Ш. Планета Марс. Физические свойства : пер. с англ. / Ш. Мишо. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
1117126
  Алибеков Д.А. Планета матери моей : роман / Джамиль Алибеков ; пер. с азерб. Л. Обуховой ; худож. М.Ю. Мелик-Пашаева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 559, [1] с. : ил.
1117127
  Беллоу С. Планета мистера Сэммлера : роман / С. Беллоу. – Москва : АСТ, 2000. – 412 с. – (Мастера. Современная проза). – ISBN 5-17-000620-9
1117128
  Александров В Планета МИФ : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Еш гвардия, 1975. – 253 с.
1117129
   Планета молодості - цілина : художні оповідання. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 384 с.
1117130
  Коломієць В.Р. Планета на житній стеблині : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1964. – 118 с.
1117131
  Куріцин Б. Планета на ім"я "Маля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 серпня (№ 146). – С. 6


  100-річчя від дня народження актриси Національного театру ім. Лесі Українки Мальвіни Швідлер.
1117132
  Садри М. Планета на рассвете : стихи / Мухамед Садри ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
1117133
  Горделадзе Ш.Г. Планета Нептун (1846-1946) / Ш.Г. Горделадзе. – Киев : Издательство АН УССР, 1947. – 32 с.
1117134
  Родарі Д. Планета Новорічних Ялинок : казки / Д. Родарі. – Київ : Веселка, 1988. – 446 с.
1117135
  Буль П. Планета обезьян : рассказы : [пер. с фр.] / Пьер Буль. – Москва : Молодая гвардия. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 13)
13. – 1967. – 220 с.
1117136
  Буль П. Планета обезьян = La Planete des Singes : кн. для чтен. для студ. пед. ин-тов (на фр. яз.) / П. Буль ; обраб. и коммент Е.Б. Гумилевской. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отделение, 1975. – 151 с. : ил.
1117137
  Буль П. Планета обезьян : роман / Пьер Буль ; [пер. с фр. Ф. Мендельсона ; худож. В.М. Бакланов]. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1989. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 5-7509-1220-5
1117138
  Буль П. Планета обезьян : [роман] : любовь и невесомость : [рассказ] / Пьер Буль ; [перевод Л.Ф. Мендельсона ; худож. С. Кузнецов]. – Москва : Фирма "Балчуг", 1990. – 160 с. : ил.
1117139
  Буль П. Планета обезьян : [роман] ; рассказы : [для детей] / Пьер Буль ; [пер. с фр. Е. Ксенофонтовой [и др.]]. – Москва : Журнал "АУ", 1991. – 206, [2] с.
1117140
  Баландин Р. Планета обретает разум. Биосфера- техносфера / Р. Баландин. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 167с.
1117141
  Уайт А. Планета Плутон : пер. с англ. / А. Уайт. – Москва : Мир, 1983. – 125 с.
1117142
  Бурба Георгий Планета по расчету : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-87 : Іл.
1117143
  Олійник Б.І. Планета поезія : Роздуми , статті, портрети / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 190 с.
1117144
  Царев И.В. Планета призраков / И.В. Царев. – М, 1990. – 172с.
1117145
  Лаптев И.Д. Планета разума : Очерк взаимоотношений человека с природой в условиях науч.-техн. революции / И.Д. Лаптев. – Москва, 1973. – 254 с.
1117146
  Слабошпицький М. Планета рідного дому. Ірина Жиленко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17
1117147
  Слабошпицький М. Планета рідного дому. Ірина Жиленко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 16-17
1117148
  Казанцева Л.В. Планета Сатурн - открытие 2014 года // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 2 (106). – С. 14-16
1117149
  Ляпунов Б.В. Планета сегодня и завтра : Очерки о том, как человек покоряет земные недра, океан, атмосферу и космос. / Борис Ляпунов. – Москва : Мысль, 1964. – 144 с.
1117150
  Мак-Гаффи Планета Сигет // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 33. – С. 68


  Музичний фестиваль Сигет в Будапешті
1117151
  Коломиец А.Ф. Планета Сперанта / А.Ф. Коломиец. – М., 1975. – 263с.
1117152
  Коломієць О.Ф. Планета сподівань : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1966. – 91 с.
1117153
  Коломієць О.Ф. Планета сподівань : драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1969. – 372 с.
1117154
   Планета туманов : Сборник научно-фант. повестей и рассказов [ Для сред. и старш. возраста. – Ленинград : Детская литература [ Ленингр. отд. ], 1967. – 383 с. : илл.
1117155
   Планета Ф и С. – М., 1967. – 319с.
1117156
  Мухина-Петринская Планета Харис / Мухина-Петринская. – Саратов
1. – 1984. – 175с.
1117157
  Мишо Ш. Планета Юпитер : пер. с англ. / Ш. Мишо. – Москва : Мир, 1970. – 170 с.
1117158
  Кожухов Михаил Планета Япония // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 56-61 : фото
1117159
  Рожен О. Планета Яцкова // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 3 (39). – С. 10-12.
1117160
  Лукьяненко С.В. Планета, которой нет / Сергей Лукьяненко. – Москва : Москва, 2009. – 239, [1] с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 978-5-17-018675-4
1117161
   Планета, на якій ми живемо. – Київ : Знання, 1963. – 175 с.
1117162
  Панин Андрей Планета: рецепты творения / Панин Андрей, Эдмайер Бернхард // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 110-117 : фото
1117163
  Ваннини Сандро Планетарий античной эпохи. Планетарий богов // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 138-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1117164
  Павлюк С. Планетарна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 371-379. – ISSN 1028-5091
1117165
  Сюндюков І. Планетарна катастрофа у фокусі уваги спецслужби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 104/105). – С. 20


  Вийшло у світ унікальне видання - "Чорнобильське досьє КГБ . Суспільні настрої. ЧАЕС у у поставарійний період" . Видання спільно підготовлене Інститутом історії України НАН України (відповід. ред. акад. В. Смолій), Галузевим державним архівом Служби ...
1117166
  Матвієнко В.П. Планетарна небезпека / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2023. – 33, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Терен людського життя"). – ISBN 978-966-00-1915-7
1117167
  Картвелишвили К.М. Планетарная плотностная модель и нормальное гравитационное поле Земли / К.М. Картвелишвили. – М., 1982. – 95с.
1117168
  Розанова А.Л. Планетарная роль человечества в изменении окружающей среды : география. География и экология / А.Л. Розанова, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1117169
   Планетарная трещиноватость осадочного чехла литосферы. – Л., 1984. – 216с.
1117170
  Шусть В.В. Планетарне мислення В.І. Вернадського в контексті пошуку шляхів вирішення глобаьних проблем сучасності // Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, залученням молодих вчених, студентів, 30 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнівської молоді МОН України [та ін.] ; за ред. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2023. – С. 56-59
1117171
  Грицай А.В. Планетарні хвилі в озоновому шарі над Антарктичним півостровом у 1999 і 2002 роках / А.В. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз характеристик хвильового збурення в озоновому шарі над Антарктичним півостровом за даними наземних і супутникових спостережень. Розглянуто періоди високої активності планетарних хвиль у весняні місяці 1999 і 2002 рр. Наведено ...
1117172
   Планетарність співробітництва // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Міжнародне співробітництво Київського національного університету технологій та дизайну.
1117173
  Фукс В.Р. Планетарные волны в океане / В.Р. Фукс. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 176с.
1117174
  Вапняр Д.У. Планетарные волны и течения в экваториальной зоне океана / Д.У. Вапняр. – Киев : Наукова думка, 1976. – 222с.
1117175
  Воробьев В.И. Планетарные высотные фронтальные зоны и струйные течения в Северном полушарии / В.И. Воробьев. – Ленинград, 1967. – 370с.
1117176
  Степанов В.Н. Планетарные процессы и изменения пророды Земли. / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1970. – 64с. – (Наука о Земле ; №11)
1117177
  Машимов М.М. Планетарные теории геодезии / М.М. Машимов. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
1117178
  Гурзадян Г.А. Планетарные туманности / Г.А. Гурзадян. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 385 с.
1117179
  Аллер Л. Планетарные туманности : пер. с англ. / Л. Аллер, У. Лиллер ; пер. с англ. В.П. Архиповой, Г.С. Хромова ; под ред. Б.А. Воронцова-Вельяминова. – Москва : Мир, 1971. – 150 с.
1117180
  Потташ С.Р. Планетарные туманности: Изучение поздних стадий звездной эволюции : пер. с англ. / С.Р. Потташ. – Москва : Мир, 1987. – 351 с.
1117181
  Хромов Г.С. Планетарные туманности: Физика. Эволюция. Космогония / Г.С. Хромов. – Москва : Наука, 1985. – 296 с. – Библиогр.: с. 260-296
1117182
  Погосян Х.П. Планетарные фронтальные зоны в северном и южном полушариях / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1955. – 60с.
1117183
  Бютнер Э.К. Планетарный газообмен О2 и СО2 ( о два и цео два) / Э.К. Бютнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 238с.
1117184
   Планетарный передел // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-28
1117185
   Планетная космогония и науки о Земле. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1117186
  Авакян А.Б. Планетная хирургия / Авакян А.Б., Ромашков Е.Г. – Москва : Мысль, 1965. – 224 с. : ил., карт.
1117187
   Планетный спорт. – М., 1955. – 92с.
1117188
  Голант В.Я. Планету открывали сообща. / В.Я. Голант. – Москва : Наука, 1971. – 312 с.
1117189
  Тейфель В.Г. Планеты-гиганты / В.Г. Тейфель. – Москва : Наука, 1964. – 86 с.
1117190
  Кринов Е.Л. Планеты-карлики (астероиды) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 76 с.
1117191
   Планеты. – Москва, 1989. – 190 с.
1117192
  Стефанкин Ю.С. Планеты в декабре / Ю.С. Стефанкин. – Кемерово, 1965. – 43с.
1117193
  Доул С. Планеты для людей : пер. с англ. / С. Доул. – Москва : Наука, 1974. – 199 с.
1117194
  Дейч А.Н. Планеты других миров / А.Н. Дейч. – Ленинград : Знание, 1967. – 32 с.
1117195
  Витязев А.В. Планеты земной группы: Происхождение и ранняя эволюция : Происхождение и ранняя эволюция / А.В. Витязев, Г.В. Печерникова, В.С. Сафронов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1117196
  Мухин Л.М. Планеты и жизнь / Л.М. Мухин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с. – (Эврика)
1117197
  Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение / В.А. Бронштэн ; под ред. Н.Н. Сытинской. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 207 с., [1] л. карт., [5] отд. л. сеток : ил. – Библиогр.: с. 203-207
1117198
  Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение / В.А. Бронштэн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 237-240. – (Библиотека любителя астрономии)
1117199
  Кауфман У. Планеты и луны : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1982. – 217 с.
1117200
   Планеты и спутники. – Москва, 1963. – 520 с.
1117201
   Планеты и спутники : пер. с англ. и фр. – Москва : Мир, 1974. – 579 с.
1117202
  Маркин В.А. Планеты ледяной венец / В.А. Маркин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 120с.
1117203
  Давыдов В.Д. Планеты Солнечной системы / В.Д. Давыдов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
1117204
  Маров М.Я. Планеты Солнечной системы / М.Я. Маров. – Москва : Наука, 1981. – 256 с.
1117205
  Маров М.Я. Планеты Солнечной системы / М.Я. Маров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 318 с.
1117206
  Ксанфомалити Л.В. Планеты, открытые заново / Л.В. Ксанфомалити. – Москва : Наука, 1978. – 152 с.
1117207
  Всехсвятский С.К. Планеты. / С.К. Всехсвятский. – Москва, 1933. – 30с.
1117208
  Вибе Дмитрий Планеты: будем пересчитывать : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-71 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1117209
  Мартынов Д.Я. Планеты: решенные и нерешенные проблемы / Д.Я. Мартынов. – Москва : Наука, 1970. – 88 с.
1117210
  Дорошенко Т. Плани-конспекти уроків з курсу "Вступ до історії України" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-32.
1117211
  Михайловська С. Плани бізнесу на 2022 р. Чи можна щось прогнозувати? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1117212
  Машталір А.І. Плани будівництва пам"ятникика Т.Г. Шевченкові у Києві в добу Гетьмаату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 411-418. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1117213
  Малик Я.Й. Плани дій Україна – ЄС як інструменти забезпечення європейської інтеграції / Я.Й. Малик, О.С. Париляк // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 13-20
1117214
   Плани занять і методичні вказівки для студентів 1-х курсів. – Львів, 1956. – 145с.
1117215
   Плани і завдання до семінарських занять з курсу "Радянський кримінальний процес". – Київ : КДУ, 1986. – 20 с.
1117216
   Плани і література семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн. – Київ : КДУ, 1972. – 25 с.
1117217
   Плани і література семінарських занять з історії політичних вчень відділу правознавства. – Київ : КДУ, 1972. – 7 с.
1117218
   Плани і література семінарських занять з теорії держави і права. – Київ : КДУ, 1972. – 24 с.
1117219
   Плани і література семінарських занять та тематика курсових робіт з історії держави і права СРСР та УРСР. – Київ : КДУ, 1972. – 22 с.
1117220
  Шовкопляс Т.І. Плани Києва у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 273-276. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1117221
  Іщенко А. Плани Лаврентія Берії щодо Західної України в 1953 р. (роздуми над розсекреченими документами) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 37-52. – ISBN 966-625-040-3
1117222
   Плани лекцій та семінарських занять з курсу "Основи наукового атеїзму". – Чернівці, 1965. – 27с.
1117223
  Шилова А. Плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах в 1991-1993 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-62. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано плани та заходи, вжиті світовим співтовариством по досягненню миру на Балканах в 1991-1993 роках. The plans and measures, taken by the international community on the peace achievement on Balkans in 1991-1993 have been analyzed.
1117224
  Бикова Т. Плани на Крим німецької окупаційної адміністрації // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 41/42). – С. 6
1117225
   Плани на чотири роки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Підписано Протокол про співробітництво та обміни між міністерствами освіти і науки України та Болгарії, що регламентує освітні взаємовідносини між країнами на наступний чотирічний період.
1117226
  Бугрій В. Плани наукової роботи як джерело вивчення розвитку історичної науки у педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – початок 50-хрр. ХХст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 141-145. – ISSN 1998-4634
1117227
  Ачкіназі Б.О. Плани організації "міцної влади" і "загальна" політика уряду Р.Пуанкаре у Франції (1922-1924рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.166-173.
1117228
   Плани практичних занять з курсу "Економіка соціалістичного сільського господарства" : для студентів економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1117229
   Плани практичних занять з курсу "Історія української літератури 20 століття" : для студ. фак-ту романо-германської філології. – Луцьк : Вежа, 2000. – 20с.
1117230
   Плани практичних занять з курсу "Історія української літератури перших десятиріч ХХ століття" : для студ. українського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 12с.
1117231
   Плани практичних занять з спецкурсу "Особливості розслідування окремих видів злочинів" : для студентів 5 курсу ден.відд. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1983. – 7 с.
1117232
   Плани практичних занять з спецкурсу "Особливості розслідування окремих видів злочинів" : для студентів юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 4 с.
1117233
   Плани практичних занять і колоквіумів з української мови (словотвір, морфологія) : для студентів 1 курсу ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1988. – 16 с.
1117234
   Плани практичних занять із курсу "Історія української літератури 20 століття" : Для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 52с.
1117235
   Плани практичних занять та методичні вказівки з курсу "Наукові основи пропаганди і методи ідеологічної роботи" : для студентів 3-го курсу ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 12 с.
1117236
   Плани проведення семинарських занять з курсу "Основи журналістики" для студентів Ін-ту журналістики КУ ім. Т.Шевченка, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 1999. – 31с
1117237
  Слободян В.Д. Плани рахунків бухгалтерського обліку підприємств України і Молдови: порівняльний аналіз класів рахунків / В.Д. Слободян, І.А. Довгань // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 63-65. – ISBN 978-966-654-490-5
1117238
  Верига Ю.А. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб"єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків : коментар : практ. посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 275, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-166-5
1117239
  Щебетюк Н. Плани розвитку сільськогосподарської науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 171-178
1117240
  Вонсович О.С. Плани Російської Федерації по розміщенню ядерної зброї в Криму: можливі наслідки для України та європейської безпеки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 84-89. – ISSN 2077-1800
1117241
   Плани семінапських занять та програма курсу " Істория філософії України" : для студентів універсітету. – Київ : Київський університет, 1997. – 22с.
1117242
   Плани семінарських занять до курсу: Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : (для студентів філосософ.ф-ту). – Київ, 2001. – 16с.
1117243
   Плани семінарських занять до курсу: Релігійна філософія і теологія: "компаративний аналіз" : (для студентів філософського факультету). – Київ, 2001. – 40с.
1117244
   Плани семінарських занять з "Історії середніх віків" : для студентів історичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
1117245
   Плани семінарських занять з "Історії української РСР" : для студентів другого курсу історичного ф-ту. – Київ : КДУ, 1983. – 42 с.
1117246
   Плани семінарських занять з дарвінізму та історії еволюційних вчень. – Київ, 1976. – 16с.
1117247
   Плани семінарських занять з діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 16 с.
1117248
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 16 с.
1117249
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 17 с.
1117250
   Плани семінарських занять з історичного матеріалізму для філософського факультету КДУ. – Київ : КДУ, 1972. – 28 с.
1117251
   Плани семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн : для студ.денн. і веч. форм навч. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 24 с.
1117252
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР. – Київ : КДУ, 1985. – 16 с.
1117253
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР і УРСР. – Київ : КДУ, 1979. – 16 с.
1117254
   Плани семінарських занять з історії держави і права СРСР і УРСР. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
1117255
   Плани семінарських занять з історії економічних вчень : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 30 с.
1117256
   Плани семінарських занять з історії середніх віків : від середньовіччя до нового часу (16 - перша пол. 17 ст.). – Київ, 2003. – 17с.
1117257
   Плани семінарських занять з історії української журналістики : для студ. Ін-ту журн. – Київ : Ред.-видавн. центр "Київський університет", 1997. – 8 с.
1117258
   Плани семінарських занять з курсу " Нова історія України: перший період (середина 17-18 cт.) " : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 20с.
1117259
   Плани семінарських занять з курсу " Українська і зарубіжна культура " : для студ. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 24 с.
1117260
   Плани семінарських занять з курсу "Історія України" : Для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1994. – 30с.
1117261
   Плани семінарських занять з курсу "Історія України" : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
1117262
   Плани семінарських занять з курсу "Історія УРСР" : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 36 с.
1117263
   Плани семінарських занять з курсу "Історія цивілізацій" : Для студентів денно форми навчання. – Київ, 1997. – 16с.
1117264
   Плани семінарських занять з курсу "Основи марксистсько-ленінського вчення про пресу" : Для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1981. – 11 с.
1117265
   Плани семінарських занять з курсу "Соціологія культури". – Київ : КДУ, 1997. – 11 с.
1117266
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1959. – 21 с.
1117267
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1969. – 21 с.
1117268
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
1117269
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1971. – 23 с.
1117270
   Плани семінарських занять з курсу діалектичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1976. – 23 с.
1117271
   Плани семінарських занять з курсу історичного матеріалізму. – Київ : КДУ, 1960. – 23 с.
1117272
   Плани семінарських занять з курсу історичного матеріалізму для студентів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1973. – 15 с.
1117273
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1969. – 14 с.
1117274
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1970. – 9 с.
1117275
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1970. – 14с.
1117276
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 8 с.
1117277
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 10 с.
1117278
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 1-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 13 с.
1117279
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ.2 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1971. – 8 с.
1117280
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів на 2-е півріччя. – Київ : КДУ, 1972. – 11 с.
1117281
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 курсів на 2 півріччя. – Київ : КДУ, 1973. – 7 с.
1117282
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1973. – 7 с.
1117283
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС. – Київ : КДУ, 1973. – 8 с.
1117284
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 1 і 2 курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1976. – 40 с.
1117285
   Плани семінарських занять з курсу історії КПРС : для студ. 2 курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1980. – 52 с.
1117286
   Плани семінарських занять з курсу судової психології. – Київ : КДУ, 1981. – 4 с.
1117287
   Плани семінарських занять з наукового комунізму. – Київ : КДУ, 1971. – 25 с.
1117288
   Плани семінарських занять з нормативного курсу "Історія західних та південних слов`ян" : для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1994. – 36с.
1117289
   Плани семінарських занять з нормативного курсу "Історія західних та південних слов`ян" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
1117290
   Плани семінарських занять з політичної економії. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
1117291
   Плани семінарських занять з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1969. – 41 с.
1117292
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 21 с.
1117293
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 24 с.
1117294
   Плани семінарських занять з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1969. – 27 с.
1117295
   Плани семінарських занять з політичної економії : Для студентів економ. ф-ту. ; Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1969. – 98 с.
1117296
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва". – Київ : КДУ, 1971. – 31 с.
1117297
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Соціалізм - перша фаза комуністичного способу виробництва ". – Київ : КДУ, 1973. – 43 с.
1117298
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1976. – 20 с.
1117299
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1978. – 26 с.
1117300
   Плани семінарських занять з політичної економії : Розділ : "Капіталістичний спосіб виробництва". – Київ : КДУ, 1982. – 22 с.
1117301
   Плани семінарських занять з політичної економії капіталізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1969. – 22 с.
1117302
   Плани семінарських занять з політичної економії капіталізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1971. – 24 с.
1117303
   Плани семінарських занять з політичної економії соціалізму : для студ. природничих ф-тів. – Київ : КДУ, 1969. – 27 с.
1117304
   Плани семінарських занять з спецкурсу : "Актуальні загальнотеоретичні проблеми соціалістичної юридичної науки". – Київ : КДУ, 1972. – 15 с.
1117305
   Плани семінарських занять і методичні поради по організації самостійної роботи з курсу історії КПРС : Для студентів других курсів природничих факультетів. – Київ : КДУ, 1983. – 51 с.
1117306
  Ямпольська Л.М. Плани семінарських занять і методичні рекомендації до курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918-2007 рр.)" : Для студентів історичного факультету / Ямпольська Л.М.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Ч. 1: 1918-1945 рр. – 2007. – 24с.
1117307
   Плани семінарських занять із курсу "Кримінальне право України". (Частина Особлива) : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 10 с.
1117308
   Плани семінарських занять та методичні матеріали до курсу "Філософія" : для бакалаврів геолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 44с.
1117309
   Плани семінарських занять та програма курсу " Історія української культури" : для студентів універсітету. – Київ : Київський університет, 1997. – 18с.
1117310
   Плани семінарських занять та тематика контрольних і курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн : для студ. 1 курсу заочн.форми навч. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 20 с.
1117311
   Плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з курсу "Історія України" : для студентів-заочників. – Біла Церква, 1992. – 43 с.
1117312
  Ямпольська Л.М. Плани семінарських занять, методичні рекомендації та тестові завдання до курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918-2007 рр.)" : Для студентів історичного факультету / Ямпольська Л.М.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. – Харків
Ч. 2: 1945-2007 рр. – 2007. – 57с.
1117313
   Плани семінарських занять, тести, задачі з історії економічних вчень, макро-мікроекономіки : Навчально-методичний посібник для студ.педагогічного ун-ту. – Луганськ : Альма-Матер, 2001. – 98с. – ISBN 966-617-070-1
1117314
   Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія країн Азії та Африки в середні віки" : для студентів історичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с.
1117315
  Соколюк О.Д. Плани та попередні результати створення США системи протиракетної оборони в Європі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 12-16. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1117316
  Гагаловська А.П. Плани та схеми як додатки до протоколів слідчих дій: правила складання та процесуальне значення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 39-42
1117317
   Плани учбових занять на 1-й і 2-й семестри 1968-1969 навчального року. – Львів, 1968. – 139с.
1117318
  Дагуров В.Г. Планида / В.Г. Дагуров. – Москва, 1975. – 64 с.
1117319
  Чалий А. Планида / А. Чалий. – К, 1983. – 4с.
1117320
   Планида Степана Кожум"яки 1898 - 1989 : Життя й діяльність. – Черкаси : Брама, 2004. – 224с. – ISBN 966-8021-80-0
1117321
   Планиметр и работа с ним : метод. указания для выполнения лабораторных работ. – Горький, 1963. – 14 с.
1117322
  Индутный В.В. Планиметрический анализ структур минеральных агрегатов / В.В. Индутный. – К, 1991. – 177с.
1117323
   Планиметрия : Методические указания для прктических занятий со слушателями подготовительного отделения. – Рига : Рижский политехнич. ин-т, 1985. – 76с.
1117324
  Гайштут А.Г. Планиметрия : Задачник к школьному курсу 8-9 кл. / А.Г. Гайштут, Г. Литвиненко. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 112с. – ISBN 5-7805-0215-3, 966-557-030-7
1117325
  Букреев Б.Я. Планиметрия Лобачевского в аналитическом изложении / Б.Я. Букреев. – Москва ; Ленинград, 1951. – 128 с.
1117326
  Букреев Б.Я. Планиметрия Лобачевского в аналитическом изложении / Б.Я. Букреев. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 127 c. – (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей / под общ. ред. В.Ф. Кагана ; №4)
1117327
  Терехов Ю.И. Планиование народного хозяйства СССР / Ю.И. Терехов, В.А. Смирнова. – Х., 1985. – 177с.
1117328
  Кусакатов Р. Планиране на маркетинг-активностите при воведуванье на нов производ / Р. Кусакатов. – Скопье, 1980. – 170с.
1117329
  Кожухаров С. Планиранье на трошоците во функциja на современите аспекти на економичноста / Сашо Кожухаров. – Скопje : Инфопринт, 1997. – 146 с. – ISBN 9989744040
1117330
  Замалин В.С. Планирвоание стандартизации и нормализации / В.С. Замалин. – М., 1964. – 198с.
1117331
  Майер В.Ф. Планироание реальных доходов населения / В.Ф. Майер. – М, 1966. – 71с.
1117332
  Клепач Н.Я. Планирование -- кровное дело миллионов / Н.Я. Клепач. – Москва, 1971. – 55с.
1117333
  Сурганов Б.С. Планирование - практика / Б.С. Сурганов. – М., 1980. – 222с.
1117334
  Лебединский Н.П. Планирование - рычаг ускорения. / Н.П. Лебединский. – М., 1986. – 77с.
1117335
   Планирование - сегодня главное : Рекоменд. указ. литературы в помощь лектору. – Москва : Знание, 1981. – 30с.
1117336
  Бычек Н.Р. Планирование - центральное звено руководства народным хозяйством / Н.Р. Бычек. – Москва : Знание, 1975. – 32 с.
1117337
  Бронштейн Л.А. Планирование автомобильного транспорта / Л.А. Бронштейн, Б.Н. Будрин. – Москва ; Ленинград : Госпланиздат, 1940. – 164 с.
1117338
  Брюховецкий И.Н. Планирование агропромышленного комплекса : [учеб. пособ. для высш. с.-х. учеб. заведений по экон. спец.] / И.Н. Брюховецкий, В.И. Мищенко ; под ред. И.Н. Брюховецкого. – Киев : Вища школа, 1989. – 245, [1] с. – Библиогр.: с. 239-240. – ISBN 5-11-001402-7
1117339
  Скачко П.Г. Планирование боевых действий и управление войсками с помощью сетевых графиков. / П.Г. Скачко. – М., 1968. – 144с.
1117340
  Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Акофф Р. ; общ. ред. и предисл. В.И. Данилова-Данильяна. – Москва : Прогресс, 1985. – 327 с.
1117341
  Ванеев А.Н. Планирование бюджета рабочего времени массовой библиотеки / А.Н. Ванеев. – Ленинград, 1969. – 28с.
1117342
  Ванеев А.Н. Планирование бюджета рабочего времени массовой библиотеки. / А.Н. Ванеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1974. – 28с.
1117343
  Акофф Р. Планирование в больших экономических системах / Акофф Р. ; под. ред. И.А. Ушакова. – Москва : Овецкое радио, 1972. – 223 с.
1117344
  Плешков П.П. Планирование в колхозе / П.П. Плешков. – Москва, 1948. – 80 с.
1117345
  Сальников Ф. Планирование в колхозе / Ф. Сальников. – М., 1949. – 176с.
1117346
  Хохлов Ф.Ф. Планирование в колхозе. Уч. пособие. / Ф.Ф. Хохлов. – М., 1969. – 80с.
1117347
  Шинкаренко В.В. Планирование в коммунистическом воспитании: педагогическая концепция Н.К.Крупской. / В.В. Шинкаренко. – М., 1988. – 261с.
1117348
  Дебелак Д. Планирование в маркетинге : выигрышные стратегии для любого малого бизнеса / Дон Дебелак ; [пер. с англ. И.А. Демченко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 432 с. : ил. – На обл.: Разработайте грамотный план продаж и маркетинга для своего бизнеса, товара или услуги. – (Настольная книга бизнесмена). – ISBN 5-17-032912-1
1117349
  Шошмин П.Д. Планирование в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро / П.Д. Шошмин, В.А. Щербаков. – М.-Л., 1964. – 172с.
1117350
  Арышев В.А. Планирование в новых условиях / В.А. Арышев, К.А. Титова. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 40 с.
1117351
  Ерофеев Николай Иванович Планирование в области охраны окружающей среды (организационно-правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ерофеев Николай Иванович; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1985. – 19л.
1117352
  Сапоровская В Планирование в организаторской деятельности подростков : Автореф... канд. пед.наук: / Сапоровская В Д.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1966. – 20л.
1117353
   Планирование в отраслевых системах различного назначения на базе экономико-математического моделирования. – Киев, 1985. – 70 с.
1117354
  Заяц И.Н. Планирование в производственных объединениях и на предприятиях пищевой промышленности / И.Н. Заяц. – М., 1985. – 232с.
1117355
   Планирование в районе : (в помощь плановику в районе). – Москва : Госпланиздат, 1940. – 224 с.
1117356
  Осминин В.А. Планирование в республике: теория, методология, практика. / В.А. Осминин. – Ташкент, 1979. – 268с.
1117357
  Клишевич Г.А. Планирование в решении социальных задач. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клишевич Г.А.; АН БССР. Ин-тут филос. и права. – М., 1977. – 22л.
1117358
  Касьянов А.П. Планирование в сельскохозяйственных предприятиях / А.П. Касьянов. – М., 1982. – 174с.
1117359
  Ищенко И.И. Планирование в системе хозяйственного механизма (вопросы и теории практики) / И.И. Ищенко. – К., 1981. – 240с.
1117360
  Зенченко Н.С. Планирование в союзной республике / Н.С. Зенченко. – М., 1982. – 135с.
1117361
  Струмилин С.Г. Планирование в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1957. – 96с.
1117362
   Планирование в СЭВ : Сокр. пер. с нем. – М. : Экономика, 1983. – 184 с.
1117363
   Планирование в условиях перестройки хозяйственного механизма (на примере Каз ССР) : Сб. науч. тр. – Алма-Ата, 1988. – 191 с.
1117364
   Планирование в условиях перехода к рынку. – Киев : Тэхника, 1990. – 263 с.
1117365
  Аршинова С.И. Планирование в электротехнической и электронной промышленности ГДР / С.И. Аршинова, В.Ф. Колесов ; М-во электротехн. пром-сти. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике "Информэлектро", Обзорная информация, ТС-25б "Экономика отеч. и зарубеж. пром-сти". – Москва, 1972. – 23 с. : ил.. черт.
1117366
  Севостьян И. Планирование внешней политики в США / И. Севостьян. – Москва, 1974. – 200с.
1117367
  Севастьянов И.П. Планирование внешней политики в США в послевоенных период (некторые вопросы теории, практики и организации) : Автореф... канд ист.наук: / Севастьянов И. П.; МГИМО МИД СССР, Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – М., 1972. – 26л.
1117368
  Михалик Й. Планирование воспроизводства квалифицированной рабочей силы / Й. Михалик. – М., 1964. – 358с.
1117369
  Малыгин А.А. Планирование воспроизводства основных фондов. / А.А. Малыгин. – М., 1985. – 248с.
1117370
  Курошева Г.М. Планирование воспроизводство клвалифицированных кадров в регионе / Г.М. Курошева. – Л, 1985. – 160с.
1117371
  Жуков Л.И. Планирование высвобождения рабочей силы / Л.И. Жуков. – Л., 1981. – 66с.
1117372
  Петухова Н.М. Планирование вычислительного процесса / Н.М. Петухова. – Л., 1985. – 58с.
1117373
  Петров Р.И. Планирование вычислительных и восстановительных работ / Р.И. Петров. – М., 1979. – 81с.
1117374
  Боровских Б.А. Планирование геологоразведочных работ : учеб. пособ. / Б.А. Боровских ; Ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плеханова ; Кафедра планирования нар. хоз-ва. – Москва : МИНХ, 1975. – 84 с.
1117375
  Винниченко В.М. Планирование геологоразведочных работ / В.М. Винниченко, П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1978. – 271с.
1117376
  Мокроусов В.П. Планирование геологоразведочных работ. / В.П. Мокроусов. – Л, 1978. – 100с.
1117377
  Эскин В.М. Планирование геофизических работ с использованием экономико-математических методов / В.М. Эскин. – М, 1985. – 64с.
1117378
  Гусаков А.Д. Планирование денежного обращения в СССР / А.Д. Гусаков. – Москва, 1974. – 254с.
1117379
  Косарева И.А. Планирование деторождения-конституционныйи отраслевой принцип современного семейного права Китая // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1812-3910
1117380
  Тульчинский Г.Л. Планирование деятельности культурно-просветительных учреждений. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1983. – 84с.
1117381
   Планирование деятельности НТБ в новых условиях хозяйствования.. – М, 1991. – 50 с.
1117382
  Примак Т.А. Планирование деятельности предприятий : Конспект лекций / Т.А. Примак. – Київ : МАУП, 1998. – 57с.
1117383
  Шипулина Валентина Александровна Планирование деятельности предприятий бытового обслуживания населения (промышленные виды услуг) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Шипулина Валентина Александровна; АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1990. – 17л.
1117384
  Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия : Учебное пособие / Р.Б. Тян; МАУП. – Київ : МАУП, 1998. – 156с. – ISBN 966-7312-23-2
1117385
  Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность / Ю.М. Грязнов. – М, 1984. – 80с.
1117386
   Планирование дискретного производства в условиях АСУ. – Киев : Техніка, 1975. – 296 с.
1117387
  Молчанова Н.П. Планирование жилищной обеспеченности как одного из главных показателей уровня жизни населения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Молчанова Н.П.; Всесоюз. зачо. фин.-экон. ин-т. – М., 1978. – 25л.
1117388
  Исакадзе С.Л. Планирование заданиями и внешними носителями в условиях АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Исакадзе С.Л.; Груз. политехн. ин-тут. – Тбилиси, 1978. – 17л.
1117389
  Кургузова Л.Ф. Планирование запасов на основе баланса межотраслевых связей : Автореф... канд. эконом.наук: 08.607. / Кургузова Л. Ф.; Моск. ин-т. нар. хоз. – М., 1971. – 20л.
1117390
  Луценко Т.С. Планирование запасов обуви в предприятиях розничной торговли в условиях расширения хозяйственной самостоятельности. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Луценко Т.С.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1969. – 19л.
1117391
  Орловский И.А. Планирование заработной платы в промышленности / И.А. Орловский. – М., 1964. – 191с.
1117392
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях. – Москва, 1974. – 320с.
1117393
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях : Указатель отечественной и иностранной литературы 1973 г. (4-й кв.) - 1976 г. (октябрь). – Москва, 1976. – 160 с.
1117394
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях : Тезисы докладов 9-ой Всесоюзной конференции. – Москва
Часть 1. – 1989. – 217с.
1117395
   Планирование и автоматизация эксперимента в научных исследованиях : Тезисы докладов 9-ой Всесоюзной конференции. – Москва
Часть 2. – 1989. – 217с.
1117396
   Планирование и анализ народнохозяйственной структурі капитальніх вложений. – М., 1970. – 262с.
1117397
   Планирование и анализ общественной производительности труда и трудовіх ресурсов в народном хозяйстве. – К., 1976. – 183с.
1117398
   Планирование и анализ общественной производительности труда и трудовіх ресурсов в народном хозяйстве. – К., 1980. – 132с.
1117399
  Янтцен Б.Ф. Планирование и анализ основных технико-экономических показателей бурения / Б.Ф. Янтцен. – М., 1962. – 76с.
1117400
  Анцыперов С.Н. Планирование и анализ производства / С. Анцыперов. – Сталинград : Кн. изд-во, 1957. – 24 с. – (В помощь изучающим экономику ; вып. 7)
1117401
  Лютко П.Г. Планирование и анализ структуры общественного производства республики / П.Г. Лютко. – Минск, 1976. – 143с.
1117402
  Левин И.М. Планирование и анализ труда и заработной платы на промышленном предприятии / И.М. Левин. – М., 1961. – 232с.
1117403
  Никитина Е.П. Планирование и анализ эксперимента / Е.П. Никитина. – М, 1976. – 118с.
1117404
   Планирование и анализ эффективности ранних стадий геологоразведочных работ. – Москва, 1989. – 101с.
1117405
  Семахин Д.М. Планирование и внедрение научных исследований по информатике в ЧССР. / Д.М. Семахин, Н.М. Лысенко. – К., 1976. – 44с.
1117406
  Гангус Г.Н. Планирование и выдача долгострочных ссуд Госбанком СССР / Г.Н. Гангус. – М., 1987. – 126с.
1117407
   Планирование и его мобилизующая роль. – Киев, 1982. – 45с.
1117408
   Планирование и информационное обеспечение в многоуровневіх системах управления. – Киев, 1981. – 115с.
1117409
  Малофеев Г.Д. Планирование и использование прибыли на предприятиях сельхозмашиностроения в новых условиях хозяйствования / Г.Д. Малофеев. – Ростов-на-Дону, 1969. – 32с.
1117410
   Планирование и использование ресурсов народного хозяйства в Украинской ССР : Сборник научных трудов. – Киев, 1981. – 201с.
1117411
  Черноудов Н.Н. Планирование и калькулирование себестоимости промышленной продукции / Н.Н. Черноудов, Н.М. Юрьев. – Москва : Экономика, 1971. – 184 с.
1117412
  Завьялков А.Г. Планирование и калькулирование себестоимости промышленной продукции / А.Г. Завьялков. – Минск, 1978. – 159 с.
1117413
  Авласенко Ю.Г. Планирование и комплексное развитие экономики Донбасса / Авласенко Ю.Г., Крыхтин Е.И., Зотов Л.П. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк : Донбасс, 1969. – 152 с. : схемы. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1117414
  Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений. / Я. Хонко. – М., 1987. – 190с.
1117415
  Торкановский Е.П. Планирование и материальное стимулирование изобретательства и рационализации напредприятии / Е.П. Торкановский. – Куйбышев, 1968. – 141с.
1117416
   Планирование и моделирование регионального развития экономических систем. – Киев, 1988. – 74 с.
1117417
  Фаерштейн Н.Д. Планирование и нормативный метод учета при безцеховом управлении производством / Н.Д. Фаерштейн. – М.-Л., 1960. – 72с.
1117418
  Васильков А.Г. Планирование и нормирование материальных ресурсов в строительной организации / А.Г. Васильков, А.А. Кракович. – Ленинград-Москва, 1964. – 76с.
1117419
  Карцев В.С. Планирование и оператвное управление процессом функционирования некоторого класса агрегатных систем : Автореф... канд. физ.наук: / Карцев В. С.; Горь.ГУ. – Горький, 1972. – 9л.
1117420
  Леман В.В. Планирование и оперативный учет в книжных издательствах / В.В. Леман. – М., 1952. – 347с.
1117421
  Транев Стоян Планирование и организация в ходе достижения целей экономической деятельности предприятий / Транев Стоян, С.Я. Касьян // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 93-97. – ISBN 978-617-645-228-7
1117422
  Крисальный А.В. Планирование и организация внедрения достижений научно-технического процесса / А.В. Крисальный. – Киев, 1986. – 78 с.
1117423
   Планирование и организация воспроизводства основных фондов в промышленности. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367 с.
1117424
  Дубровинский Д.Л. Планирование и организация геологоразведочного производства / Д.Л. Дубровинский. – Москва : Недра, 1986. – 180с.
1117425
  Володарский Е.Т. Планирование и организация измерительного эксперимента / Е.Т. Володарский. – Київ, 1987. – 279 с.
1117426
  Синюков М.И. Планирование и организация использования техники в сельском хозяйстве / М.И. Синюков. – Москва, 1976. – 271 с.
1117427
  Клейман Б.В. Планирование и организация патентно-изобретательского обеспечения разработок новой техники. / Б.В. Клейман. – К, 1970. – 22с.
1117428
  Блегборн С.Х. Планирование и организация производства на фермах : пер. с англ. Л.А. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред. и с предисл. Г.С. Гордеева / С.Х. Блегборн. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 435 с. : черт.
1117429
  Войченко Е.Г. Планирование и организация работы отдела кадров / Е.Г. Войченко. – Київ, 1981. – 271с.
1117430
  Войченко Е.Г. Планирование и организация работы отдела кадров / Е.Г. Войченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ, 1986. – 341с.
1117431
  Андреев А.М. Планирование и организация работы по графику : опыт машиностроительных предприятий / Андреев А.М. – Москва : Машгиз, 1963. – 164 с. – Библиогр.: с. 163
1117432
  Шепелюк Л.В. Планирование и организация рекреационного хозяйства Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Шепелюк Л. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1987. – 17л.
1117433
  Гаврилович А.К. Планирование и организация сельскохозяйственного проихводства в условиях углубленной специализации / А.К. Гаврилович, Е.А. Коноплев. – Минск, 1974. – 160с.
1117434
  Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре : (подгот. новых постановок) : учеб. пособие / Сундстрем Л.Г. ; М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.
1117435
  Кузнецов А.С. Планирование и организация технического развития производственного объединения. / А.С. Кузнецов. – М., 1988. – 95с.
1117436
  Бурлаенко А.Х. Планирование и организация торговой рекламы. / А.Х. Бурлаенко. – Киев, 1980. – 159с.
1117437
  Жигалов А.Н. Планирование и организация труда в условиях внедрения ОАСУ. / А.Н. Жигалов. – М., 1978. – 239с.
1117438
   Планирование и организация управления геологоразведочными работаи в новых условиях хозяйствования. – М., 1988. – 93с.
1117439
   Планирование и организация учебного процесса в технической высшей школе. – Москва, 1975. – 107 с.
1117440
  Виданов Ф.А. Планирование и организация учебной работы в VIII-X классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Виданов Ф.А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1117441
  Иванова Валентина Васильевна Планирование и организация эффективного использования основных производственных фондов швейной промышленности. (На примере предприятий Сев. Кавказа) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Иванова Валентина Васильевна; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 32л.
1117442
  Пандаков В.И. Планирование и освоение производства новой продукции. / В.И. Пандаков. – Новосибирск, 1967. – 184с.
1117443
   Планирование и отчетность библиотеки. – Нальчик, 1961. – 24с.
1117444
  Суворова В. Планирование и отчётность как элементы мониторинга / Валерия Суворова, Наталья Самохина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 2 (74). – С. 3-10. – ISSN 1608-4071


  Статья посвящена особенностям планирования работы и отчетности в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова (г. Москва, Россия).
1117445
   Планирование и отчетность работы отдела литературы на иностранных язвках республиканской (АССР), краевой, областной библиотеки : Методические рекомендации. – Москва : Б.и., 1982. – 17 с. – (В помощь работникам библиотек)
1117446
  Козориз М.А. Планирование и оценка выполнения хозрасчетных показателей в новых условиях хозяйствования / М.А. Козориз. – К, 1987. – 109с.
1117447
  Менцер К. Планирование и оценка деятельности предприятий и комбинатов по конечным результатам. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Менцер К.; МВ и ССО УССР.КИНХ. – К, 1986. – 23л.
1117448
   Планирование и оценка эффективности работ по искусственному увеличению осадков. – М, 1988. – 248с.
1117449
   Планирование и повышение качества продукции в объединении. – Киев : Наукова думка, 1983. – 164 с.
1117450
  Кутафин О.Е. Планирование и право / О.Е. Кутафин. – Москва, 1978. – 47с.
1117451
  Турецкий Ш.Я. Планирование и проблемы баланса народного хозяйства / Ш.Я. Турецкий. – М., 1961. – 291с.
1117452
  Майоров А.В. Планирование и проведение ускоренных испытаний на надежность устройств электронной автоматики / А.В. Майоров, Н.П. Потюков. – М, 1982. – 143с.
1117453
  Гончарова Э.А. Планирование и прогнозирование в условиях развитого социалистического общества / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1117454
   Планирование и прогнозирование на предприятии : Материалы семинара. – Москва, 1991. – 145 с.
1117455
   Планирование и прогнозирование природно-экономических систем. – Новосибирск : Наука, 1984. – 169 с.
1117456
   Планирование и прогнозирование развития систем управления производства. – Москва, 1977. – 160с.
1117457
   Планирование и прогнозирование цен : (Вопросы методологии). – Москва, 1975. – 277 с.
1117458
  Коллонтай В.М. Планирование и программирование в развивающихся странах / В.М. Коллонтай. – Москва, 1970. – 48с.
1117459
  Кириченко С.И. Планирование и проектирование строительства научно-исследовательских учреждений : Автореф... канд. экономич.наук: 08.594 / Кириченко С.И.; МГУ. Эконом. фак-т. – М., 1971. – 26л.
1117460
   Планирование и пути повышения эффективвности экономического развития территории : Сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО Ан СССР, 1988. – 118 с.
1117461
  Коновалов А.Г. Планирование и пути снижения себестоимости промышленной продукции / А.Г. Коновалов, Г.М. Макарова. – Х., 1956. – 40с.
1117462
  Ефимов Э.С. Планирование и развитие экономики Египта / Э.С. Ефимов. – М, 1990. – 161с.
1117463
   Планирование и режим экономии в колхозах. – М., 1965. – 256с.
1117464
  Серенсен С.В. Планирование и статистический анализ результатов испытаний на прочность / С.В. Серенсен, М.Н. Степнов. – М, 1969. – 94с.
1117465
   Планирование и стимулирование в условиях экономического эксперимента : Сб. науч. тр. – Киев : ИЭ АН УССР, 1986. – 128 с.
1117466
   Планирование и стимулирование научно-технического прогресса. – Москва : Экономика, 1972. – 236 с.
1117467
   Планирование и стимулирование научно-технического прогресса. – М., 1988. – 128с.
1117468
  Капитонов Б.В. Планирование и стимулирование повышения качества продукции / Б.В. Капитонов. – Москва, 1970. – 160с.
1117469
   Планирование и стимулирование производства в системе хозрасчета производственного объединения. – Л., 1988. – 173с.
1117470
  Демиденко В.А. Планирование и стимулирование производства товаров культурно-бытового назначения / В.А. Демиденко. – К, 1984. – 136с.
1117471
  Дубровиский Д.Л. Планирование и стимулирование работы служб геологического и производственного обеспечения / Д.Л. Дубровиский, О.М. Попова. – М, 1992. – 222с.
1117472
  Белашов Л.А. Планирование и стимулирование рационального природопользования / Л.А. Белашов, Л.Я. Миленина, А.М. Серов и др. ; под ред. Л.А. Белашова ; АН УССР, Ворошиловгр. фил. Ин-та экономики пром-ти. – Киев : Наукова думка, 1982. – 252 с. : ил. – Библиогр.: с. 243-250 (160 назв.)
1117473
  Крутик А.Б. Планирование и стимулирование роста производительности труда на предприятии / А.Б. Крутик, А.Е. Миллер. – Москва, 1988. – 64 с.
1117474
  Ефимов К.А. Планирование и стимулирование ускорения научно-технического прогресса / К.А. Ефимов. – М, 1980. – 48с.
1117475
   Планирование и управление в автоматизированном производстве. – К., 1985. – 224 с.
1117476
   Планирование и управление в научных коллективах. – К., 1981. – 136с.
1117477
   Планирование и управление в промышленности. – Кишинев, 1972. – 36с.
1117478
  Арский Ю.М. Планирование и управление геологоразведочными работами : учеб. пособие / Арский Ю.М. ; Ленинград. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград : ЛГИ, 1978. – 98 с. : схем. – Библиогр.: с. 93 (10 назв.)
1117479
   Планирование и управление народным хозяйством в социалистических странах. – М., 1969. – 390с.
1117480
   Планирование и управление народным хозяйством в странах социализма на современном этапе. – Москва, 1976. – 366с.
1117481
  Горфан К.Л. Планирование и управление научными исследованиями / К.Л. Горфан. – М., 1971. – 187с.
1117482
  Кукушкин Г.Я. Планирование и управление природопользованием / Г.Я. Кукушкин. – Ростов-на-Дону, 1985. – 101с.
1117483
  Полковникова Е.В. Планирование и управление проектом с использованием / Е.В. Полковникова, А.В. Полковников. – Москва, 1994. – 249с.
1117484
   Планирование и управление социально-экономическим развитием : сборник научных трудов. – Новосибрск : ИЭИОПП, 1989. – 235с.
1117485
  Багриновский К.А. Планирование и управление экономическими целенаправленными системами / К.А. Багриновский. – Новосибирск : [Б. и.], 1975. – 160 с.
1117486
  Чан Ч.Н. Планирование и упрвление в капитальном строитестве Казахстана / Ч.Н. Чан. – Алма-Ата, 1978. – 216с.
1117487
   Планирование и учет издержек производства в химической промышленности. – М., 1977. – 262с.
1117488
  Бакастов В.Н. Планирование и учет изобретательской и рационализаторской работы на промышленом предприятии / Бакастов В.Н., Павлов О.В. ; Ком. по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. – Москва, 1961. – 59 с.
1117489
  Файбусович В.Л. Планирование и учет научно-информационной деятельности / В.Л. Файбусович. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 109 с.
1117490
  Лавров В.Д. Планирование и учет опытных и научно-исследовательских работ в машиностроении / В.Д. Лавров. – М., 1961. – 144с.
1117491
  Баянов Б.Х. Планирование и учет работы вычислительных установок / Б.Х. Баянов, Л.М. Толкачева. – М, 1974. – 128с.
1117492
  Бурый-Шмарьян Планирование и учет работы органов НТИ по справочно-информационному обеспечению специалистов : (метод. пособие) / О.Е. Бурый-Шмарьян, Е.С. Шибаев ; Ин-т повышения квалификации информ. работников. – Москва : ИПКИР, 1979. – 67 с. – Библиогр.: с. 40-41 (15 назв.)
1117493
  Родигин Б.И. Планирование и учет работы по физическому воспитанию в школе / Б.И. Родигин. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с.
1117494
  Котюжинский Г.В. Планирование и учет труда на предприятиях черной металургии / Г.В. Котюжинский. – М, 1965. – 190с.
1117495
  Артемьева Л.М. Планирование и финансирование в системе социального обеспечения : [учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений системы соц. обеспечения] / Л.М. Артемьева. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 70 с.
1117496
  Андреев М.Г. Планирование и финансирование вагонного хозяйства железных дорог / М.Г. Андреев, Л.Г. Чередниченко. – Москва, 1951. – 236с.
1117497
  Бочаров В.В. Планирование и финансирование геологоразведочных работ / В.В. Бочаров, В.И. Фокин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1978. – 176 с. – Библиогр.: с. 173-174 (34 назв.)
1117498
  Белович А. Планирование и финансирование капитальных вложений в странах-членах СЭВ / Александр Белович. – Москва : Экономика, 1973. – 71 с. – Библиогр.: с. 69-70
1117499
  Архангельский В.Н. Планирование и финансирование научных исследований / В.Н. Архангельский. – Москва : Финансы, 1976. – 191 с. : граф.
1117500
  Ушаков Г.И. Планирование и финансирование подготовки специалистов / Г.И. Ушаков, А.С. Шуруев. – Москва, 1980. – 168с.
1117501
  Добрынин П.Ф. Планирование и финансирование поставок оборудования / П.Ф. Добрынин, В.П. Беленький. – М, 1974. – 128с.
1117502
  Савина В. Планирование и финансирование расходов вузов и техникумов / В. Савина, Г. Ушаков. – Москва, 1969. – 144с.
1117503
   Планирование и хозяйственная реформа. – М., 1969. – 168с.
1117504
  Николов Х. Планирование и хозяйственные договоры. / Х. Николов, Т. Петков. – М, 1978. – 206с.
1117505
  Егоров И.И. Планирование и хозяйственный механизм в Индии / И.И. Егоров. – М., 1988. – 255с.
1117506
  Розе М.Г. Планирование и экономика бытового обслуживания населения. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – М, 1964. – 119с.
1117507
  Розе М.Г. Планирование и экономика бытового обслуживания населения. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – 2-е изд. – М, 1968. – 166с.
1117508
  Рябинький Б.Я. Планирование и экономика металлургических заводов / Б.Я. Рябинький. – Москва, 1963. – 754 с.
1117509
  Бут А.И. Планирование и экономика предприятий цветной металлургии / А.И. Бут. – Москва : Металлургиздат, 1956. – 270 с. : схем.
1117510
   Планирование и экономико-математические методы. – М., 1964. – 480с.
1117511
  Гадгил Д. Планирование и экономическая политика в Индии / Д. Гадгил. – М., 1963. – 407с.
1117512
  Ефимов К.А. Планирование и экономическое стимулирование - важнейшие средства ускорения научно-технического прогпресса / К.А. Ефимов, Л.М. Зотова. – М, 1979. – 64с.
1117513
  Шакиров Ф.К. Планирование и экономическое стимулирование в сельском хозяйстве / Ф.К. Шакиров. – М, 1976. – 63с.
1117514
  Шнырков А.И. и др. Планирование и экономическое стимулирование внешнеэкономических связей европейских стран СЭВ / А.И. и др. Шнырков. – Киев, 1986. – 91с.
1117515
  Штефанич Д.А. Планирование и экономическое стимулирование промышленного производства / Д.А. Штефанич, Ф.И. Стефанив. – Львов, 1983. – 183с.
1117516
  Газалиев М.В. Планирование и экономическое стимулирование специализации промышленного производства / М.В. Газалиев, Т.П. Никонова. – Москва, 1974. – 159 с.
1117517
  Зайцев Б.Ф. Планирование и эффективность технического развития объединения / Б.Ф. Зайцев. – Москва, 1981. – 175с.
1117518
  Морозов Б.М. Планирование идеологической работы / Б.М. Морозов. – Москва, 1980. – 222с.
1117519
  Морозов Б.М. Планирование идеологической, политико-воспитательной работы / Б.М. Морозов. – Москва, 1984. – 271 с.
1117520
  Лозанский М.М. Планирование изобретательской и рационализаторской работы в новых условиях / М.М. Лозанский. – К., 1967. – 28с.
1117521
  Бакастов В.Н. Планирование изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях : учеб. псобие / В.Н. Бакастов ; Ком. по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Центр. курсы повышения квалификации инж.-техн. работников по вопросам патентоведения и изобретательства. – Москва : ЦНИИПИ, 1967. – 53 с.
1117522
  Мантуров Д. Планирование импортозамещения в российской промышленности: практика российского государственного управления / Д. Мантуров, Г. Никитин, В. Осьмаков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 40-49. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1117523
  Найденов В.С. и др. Планирование интенсивного развития общественного производства / В.С. и др. Найденов. – М., 1990. – 222с.
1117524
  Курилов И.В. Планирование информации в прессе / И.В. Курилов. – Москва, 1976. – 118с.
1117525
  Демьяненко В.В. Планирование использования резервов производства в отрасли / В.В. Демьяненко. – К., 1984. – 217с.
1117526
  Машенков В.Ф. Планирование использования труда в сельскохозяйственных предприятиях. / В.Ф. Машенков. – М., 1977. – 320с.
1117527
  Каддах Мустафа Планирование использования трудовых ресурсов Сирийской Арабской Республики. (На материалах Сирийск. Араб. Республики) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Каддах Мустафа ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1973. – 31 с.
1117528
  Дайновский А. Планирование капитального строительства / А. Дайновский. – Львов, 1959. – 56с.
1117529
  Берков Е.А. Планирование капитального строительства / Е.А. Берков. – Москва, 1963. – 32с.
1117530
  Клименко А.В. Планирование капитальных вложений / А.В. Клименко, Г.Г. Сапов. – М., 1990. – 96с.
1117531
  Пенский Борис Владимирович Планирование капитальных вложений в развитие горнорудных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Пенский Борис Владимирович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1117532
  Володина В.М. Планирование капитальных вложений в сельское хозяйство в условиях АСУ / В.М. Володина. – Москва, 1979. – 159с.
1117533
  Иваницкий В Планирование капитальных вложений в торговле / В Иваницкий, , Н.Н. Ушакова. – М., 1972. – 71с.
1117534
  Колодный М.Г. Планирование капитальных вложений с применением математических методов / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Москва, 1966. – 84с.
1117535
  Иванов П.С. Планирование капитальных работ. / П.С. Иванов. – М, 1953. – 103с.
1117536
  Смехов Б.М. Планирование капитальных работ. / Б.М. Смехов. – М., 1955. – 144с.
1117537
  Белый Н.Д. Планирование качества - основа экономики : (функциональный подход) / Н.Д. Белый, С.Н. Белый. – Ташкент : Мехнат, 1985. – 190 с. – Библиогр: с. 188-189 (46 назв.)
1117538
  Лебедев А.Н. Планирование качества продукции / А.Н. Лебедев. – М., 1975. – 31с.
1117539
  Писаренко В.Н. Планирование кинетических исследований. / В.Н. Писаренко, А.Г. Погорелов. – М., 1969. – 176с.
1117540
  Горский В.Г. Планирование кинетических экспериментов / В.Г. Горский. – М., 1984. – 241с.
1117541
  Мамыров Н.К. Планирование концентрации производства в промышленности / Н.К. Мамыров. – Алма Ата, 1980. – 278с.
1117542
  Шенгер Ю.Е. Планирование кредита. / Ю.Е. Шенгер. – М.-Л., 1940. – 48с.
1117543
  Черкашин Л.В. Планирование культурного строительства / Л.В. Черкашин. – М, 1975. – 176с.
1117544
   Планирование материалоемкости общественного продукта. – М., 1978. – 247с.
1117545
  Фасоляк Н.Д. Планирование материально-технического снабжения в совнархозе. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1959. – 48с.
1117546
   Планирование материально-технического снабжения и резервы экономии материалов. – М., 1960. – 72с.
1117547
  Локшин Э.Ю. Планирование материально-технического снабжения народного хозяйства СССР / Э.Ю. Локшин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 164 с.
1117548
  Зверев А.В. Планирование международных валютных отношений СССР / А.В. Зверев. – Москва, 1989. – 139с.
1117549
  Бялковская В.С. Планирование межотраслевых производств / В.С. Бялковская. – Москва : Экономика, 1977. – 142 с.
1117550
  Анфиногентова А.А. Планирование межотраслевых связей области / Анфиногентова А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Саратов. экон. ин-т. – Саратов : Саратовский университет, 1973. – 246 с. – Список лит.: с. 260-262 (56 назв.)
1117551
  Ненько В.В. Планирование межхозяйственной кооперации в области. / В.В. Ненько, Н.А. Турищев. – М., 1982. – 63с.
1117552
  Первин Ю.А. Планирование мелкосерийного производства в АСУП / Ю.А. Первин. – М, 1973. – 456с.
1117553
   Планирование меню // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 58-61 : фото
1117554
   Планирование мер борьбы с преступностью. – Москва : Ин-т государства и права АН СССР, 1982. – 156 c.
1117555
   Планирование местного хозяйства. – М., 1980. – 271с.
1117556
   Планирование местного хозяйства. – М., 1986. – 263с.
1117557
  Горовиц Ш.Х. Планирование местного хозяйства в районе / Ш.Х. Горовиц, 1964. – 72с.
1117558
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства. – М., 1968. – 296с.
1117559
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1957. – 360с.
1117560
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1961. – 383с.
1117561
   Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. – М., 1962. – 36с.
1117562
  Щербицкий Б.В. Планирование механизации и автоматизации производства на предприятии / Б.В. Щербицкий, Б.В. Калашников. – Киев, 1984. – 127с.
1117563
  Смоляк С.А. Планирование многономенклатурного производства / С.А. Смоляк. – М., 1977. – 142с.
1117564
   Планирование на железнодорожном транспорте. – М., 1961. – 472с.
1117565
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительных заводах / Г.В. Теплов. – 2-е перераб. доп. – М, 1953. – 511с.
1117566
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительных заводах / Г.В. Теплов. – М, 1960. – 480с.
1117567
  Теплов Г.В. Планирование на машиностроительныых заводах / Г.В. Теплов. – М, 1949. – 444с.
1117568
  Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии / Ю.Н. Егоров, С.А. Варакута. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 176с. – (Вопрос - ответ). – ISBN 5-16-000305-3
1117569
   Планирование на предприятиях. – М., 1974. – 316с.
1117570
  Ильин А.И. Планирование на предприятиях : В 2-х ч. Учеб. пособ. для студ. вузов / А.И. Ильин. – Минск : Новое знание. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-18-8
Часть 1 : Стратегическое планирование. – 2000. – 312с.
1117571
  Ильин А.И. Планирование на предприятиях : В 2-х ч. Учеб. пособ. для студ. вузов / А.И. Ильин, Л.М. Синица. – Минск : Новое знание. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-19-6
Часть 2 : Тактическое планирование. – 2000. – 416с.
1117572
   Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания. – К., 1991. – 220с.
1117573
  Пушкин П.С. Планирование на предприятиях легкой промышленности / П.С. Пушкин. – М, 1973. – 375с.
1117574
  Теплов Г.В. Планирование на промышленном предприятии / Г.В. Теплов. – М, 1956. – 82с.
1117575
  Теплов Г.В. Планирование на промышленном предприятии / Г.В. Теплов. – М, 1964. – 479с.
1117576
  Радиевский М.В. Планирование на промышленном предприятии в условиях АСУ / М.В. Радиевский. – Минск, 1974. – 208с.
1117577
   Планирование на промышленных предприятиях. – М., 1966. – 263с.
1117578
   Планирование на промышленных предприятиях. – Москва, 1974. – 316с.
1117579
  Кулик Г.В. Планирование на сельскохозяйственных предприятиях. / Г.В. Кулик, Л.П. Сычев. – М., 1980. – 270с.
1117580
   Планирование на ЭВМ в новых условиях хозяйствования. – Москва : ЦЭНИИ, 1989. – 203 С.
1117581
  Лавров В.В. Планирование налогов и сборов / В.В. Лавров, Н.А. Дьяченко. – М., 1946. – 37с.
1117582
  Касаткин В.Н. Планирование народного образования. / В.Н. Касаткин. – М-Л., 1929. – 132с.
1117583
  Демдов С.Ф. Планирование народного хозяйства / С.Ф. Демдов. – М, 1977. – 327с.
1117584
   Планирование народного хозяйства. – М., 1982. – 616с.
1117585
   Планирование народного хозяйства. – М., 1989. – 103с.
1117586
   Планирование народного хозяйства (на арабском языке). – М., 1980. – 504с.
1117587
  Им Хэ Планирование народного хозяйства в Корейской Народно-Демократической Республике. : Автореф... канд. эконом.наук: / Им Хэ; АН СССР. Ин-тут экономики. – М,, 1955. – 15л.
1117588
  Брянчуков В. ф. Планирование народного хозяйства в Польской народно-демократической республике : Автореф... канд. экон.наук: / Брянчуков В. ф.; МВО СССР, Моск. гос. экон. ин-т, Каф. народнохозяйственного планирования. – Москва, 1951. – 20 л.
1117589
  Уринсон М.С. Планирование народного хозяйства в союзных республиках / М.С. Уринсон. – М., 1963. – 318с.
1117590
  Чиабришвили Т.А. Планирование народного хозяйства и балансовые расчеты. : Автореф... канд. экон.наук: / Чиабришвили Т.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 31л.
1117591
  Уринсон М.С. Планирование народного хозяйства по союзным республикам и экономическим райнам / М.С. Уринсон. – М., 1955. – 127с.
1117592
   Планирование народного хозяйства Польши. – Москва, 1950. – 124 с.
1117593
  Аракелян А.А. Планирование народного хозяйства СССР / А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 40 с. – (Серия 1 ; № 83)
1117594
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1962. – 39с.
1117595
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1963. – 622с.
1117596
  Колодный М.Г. Планирование народного хозяйства СССР / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Киев, 1963. – 372с.
1117597
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1964. – 414с.
1117598
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1965. – 608с.
1117599
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1967. – 447с.
1117600
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1968. – 728с.
1117601
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1968. – 631с.
1117602
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1972. – 479с.
1117603
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1973. – 527с.
1117604
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1973. – 551с.
1117605
  Колодный М.Г. Планирование народного хозяйства СССР / М.Г. Колодный, А.П. Степанов. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – К., 1975. – 455с.
1117606
   Планирование народного хозяйства СССР : Учебное пособие. – Москва : Мысль, 1977. – 440 с.
1117607
   Планирование народного хозяйства СССР. – М., 1980. – 312с.
1117608
  Хоменко В.Д. Планирование народного хозяйства СССР. / В.Д. Хоменко. – Казань, 1975. – 173с.
1117609
  Загороднева А.М. Планирование народного хозяйства СССР. Метод. пособие / А.М. Загороднева, И.Г. Шилин. – М., 1970. – 144с.
1117610
   Планирование народнохозяйственных пропорций и межотраслевых связей экономического района и области : Межвузовский сборник. – Горький : Изд. ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1981. – 104 с.
1117611
  Куценко В.И. Планирование науки / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 88с.
1117612
   Планирование науки и задачи Комакадемии и Академии наук. – Москва, 1931. – 40 с.
1117613
  Башин М.Л. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ / М.Л. Башин. – М, 1966. – 215с.
1117614
  Андреев Н.В. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ применительно к деятельности промышленного отраслевого научно-исследовательского института : Автореф... канд. эконом.наук: / Андреев Н.В.; Моск. инженерно-экономич. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1953. – 19 с.
1117615
  Краваль И.А. Планирование научно-исследовательской работы в области труда / И.А. Краваль. – М-Л, 1931. – 28с.
1117616
  Фельд С.Д. Планирование научно-технического прогресса / С.Д. Фельд. – М., 1970. – 40с.
1117617
   Планирование научно-технического прогресса. – М., 1984. – 240с.
1117618
  Красноглазов Б.П. Планирование научно-технического прогресса в странах-членах СЭВ / Б.П. Красноглазов. – М., 1982. – 169с.
1117619
   Планирование научно-технического прогресса на основе нормативов длительного действия. – Киев : Наукова думка, 1981. – 262с.
1117620
  Семенив О.М. Планирование научно-технического прогресса на предприятии / О.М. Семенив. – Львов, 1974. – 103с.
1117621
   Планирование научных исследований в вузах СССР и ГДР : Сб. науч. тр. – Москва : НИИВШ, 1989. – 204 с.
1117622
   Планирование научных исследований и информационное обеспечение. – Москва : Наука, 1972. – 263 с. – (Оптимальное планирование и управление)
1117623
  Ефимов А.Н. Планирование национальной экономики в СССР / А.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 56с.
1117624
  Консон А.С. Планирование новой разработки. Докл. 8 апр. 1966 г. / А.С. Консон. – Л., 1966. – 48с.
1117625
   Планирование новой техники. – Киев : Техніка, 1982. – 183 с.
1117626
  Александрова В.П. Планирование новой техники на промышленном предприятии / В.П. Александрова, Т.П. Загорская, Г.Т. Черненко. – Київ : Техніка, 1974. – 207 с. : схем. – Библиогр.: с. 204-206
1117627
  Воронков В.Д. Планирование НОТ на предприятии / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 127с.
1117628
  Ибрагим Хашид Хуссейн Планирование обеспечения промышленности рабочей силой (на мат. пром. Ирака) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Ибрагим Хашид Хуссейн; МВ и ССО УССР КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1984. – 19л.
1117629
  Бирман А.М. Планирование оборотных средств / А.М. Бирман. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 184 с.
1117630
  Бирман А.М. Планирование оборотных средств / А.М. Бирман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 232 с. : схем. – (В помощь экономическому образованию)
1117631
   Планирование оборотных средств на предприятии. – М., 1969. – 152с.
1117632
  Гурари Г.Д. Планирование объема и состава продукции на промышленном предприятии. / Г.Д. Гурари. – Л., 1957. – 115с.
1117633
   Планирование обязательных результатов обучения математике. – М., 1989. – 236с.
1117634
  Сажин Б.П. Планирование оптимального соотношения производства и потребления картофеля и овощей (На материалах Свердловской обл.) : Автореф... эконом.наук: 08.594 / Сажин Б.П.; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
1117635
   Планирование оптимальной структуры производства в агропромышленных объединениях. – Киев, 1982. – 150 с.
1117636
  Химанич Ю.Ф. Планирование оптимальной структуры производства сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-математических методов и электронно-вычислительных машин. (На прим. кол. Кагарл. р-на Киев.об : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Химанич Ю.Ф.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1968. – 31л.
1117637
  Грещак М.Г. Планирование организационно-технического развития и повышения эффективности производства / М.Г. Грещак. – К., 1976. – 32с.
1117638
  Апанович М.М. Планирование организационных мероприятий на машиностроительном заводе / Апанович М.М. – Москва : Машгиз, 1960. – 100 с. – Библиогр.: с. 98. – (Библиотечка по заводской єкономике)
1117639
  Костиков Р.Р. Планирование органического синтеза: косп. лек. / Р.Р. Костиков. – Л., 1987. – 53с.
1117640
  Киктев Илья Планирование отношений между субъектами предпринимательской деятельности и органами исполнительной власти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1117641
   Планирование отраслевых систем. – М., 1974. – 319с.
1117642
  Чучалин А.И. Планирование оценки результатов обучения при проектировании образовательных программ / А.И. Чучалин, А.В. Епихин, Е.А. Муратова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 13-20. – ISSN 1726-667Х


  Расматривается усовершенствованная технология проектирования образовательных программ, предусматривающая планирование оценки результатов обучения непосредственно после формирования исходных данных для разработки программ.
1117643
  Барский А.Б. Планирование параллельных вычислительных процессов / А.Б. Барский. – Москва : Машиностроение, 1980. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-189 (62 назв.)
1117644
  Каримов З.В. Планирование партийной работы / З.В. Каримов. – Москва : Политиздат, 1978. – 110 с. – (Библиотека партийного работника)
1117645
  Виноградов Н.И. Планирование перевозок / Н.И. Виноградов. – Ленинград, 1962. – 40с.
1117646
  Степанов А.П. Планирование перевозок и связи. / А.П. Степанов. – К., 1961. – 31с.
1117647
  Успенский С.В. Планирование перспективной потребности экономического района во взаимозаменяемых строительных материалах : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Успенский С.В.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 22л.
1117648
  Павлова А.И. Планирование по индивидуальным заказам в машиностроении / А.И. Павлова. – М., 1963. – 72с.
1117649
  Фадеев Е.Л. Планирование повышения качества продукции / Е.Л. Фадеев. – К, 1965. – 32с.
1117650
  Фадеев Е.Л. Планирование повышения качества продукции. : Автореф... наук: / Фадеев Е.Л.; КИНХ. Каф. экономики пром. – К., 1965. – 32л.
1117651
  Антонец А.В. Планирование повышения качества промышленной продукции : текст лекций / А.В. Антонец ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1976. – 23 с. – Библиогр. в конце ст.
1117652
  Гуцевич В.К. Планирование повышения материального и культурного уровня жизни народа / В.К. Гуцевич. – М., 1959. – 47с.
1117653
  Топчий Л.С. Планирование повышения производительности труда во вспомогательном производстве / Л.С. Топчий. – К, 1988. – 63с.
1117654
  Калиновская Т.Н. Планирование повышения технико-экономического уровня продукции / Т.Н. Калиновская. – Москва, 1985. – 142 с.
1117655
  Просандеев А.К. Планирование повышения уровня жизни народа. / А.К. Просандеев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 96с.
1117656
   Планирование повышения эффективности производства и качества продукции в промышленности. – М., 1979. – 159с.
1117657
  Дондыш А.И. Планирование подготовки, распределения и учёт государственных трудовых резервов / А.И. Дондыш, В В. Шарапов, . – М., 1958. – 80с.
1117658
  Александров М.В. Планирование поточного производства / М.В. Александров, Э.Э. Миллер. – Москва : Экономиздат, 1961. – 182 с.
1117659
  Баскин А.И. Планирование потребности в материальных ресурсах на предприятии / А.И. Баскин, Л.Э. Лысикова, Б.П. Мельник. – Киев : Техніка, 1983. – 49 с. – Библиогр.: с. 48 (13 назв.)
1117660
  Палтерович Д.М. Планирование потребности в оборудовании / Д.М. Палтерович. – М, 1972. – 223с.
1117661
   Планирование потребности народного хозяйства в специалистах. – М., 1959. – 191с.
1117662
  Кутидзе Р.Ш. Планирование потребности, подготовки и использования квалифицированных рабочих кадров в промышленности Грузинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кутидзе Р.Ш.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 41л.
1117663
  Шляхов А.Р. Планирование предварительного следствия : Автореф... канд. юридич.наук: / Шляхов А.Р.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1953. – 21 л.
1117664
  Шляхов А.Р. Планирование предварительного следствия / А.Р. Шляхов. – М., 1957. – 48с.
1117665
  Адлер Ю.П. Планирование при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер. – Москва
2. – 1976. – 279с.
1117666
   Планирование прибыли в оптовых ценах. – Минск, 1969. – 336с.
1117667
  Терехов А.Г. Планирование природо-охранной деятельности / А.Г. Терехов, С.П. Якушева. – М., 1984. – 159с.
1117668
  Боровских Б.А. Планирование природопользования : (вопросы методологии) / Б.А. Боровских. – Москва : Экономика, 1979. – 167 с.
1117669
  Кябби М.Э. Планирование природопользования в горной промышленности / М.Э. Кябби. – М., 1990. – 127с.
1117670
  Иванов В Н. Планирование производительности побщественного труда. / В Н. Иванов, . – Куйбышев, 1971. – 55с.
1117671
  Филиппова Г.Д. Планирование производительности труда / Г.Д. Филиппова. – М, 1973. – 152с.
1117672
  Мухаммед А.Б. Планирование производительности труда в промышленности в условиях Народно-Демократическоей республики Йемен на основе опыта СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухаммед А.Б.; МВ и ССО УССР.КИНХ. – К, 1986. – 22л.
1117673
  Гаврилова Антонина Николаевна Планирование производительности труда и заработной платы по факторам в аппаратурном производстве (На примере дрожжевой отрасли) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Гаврилова Антонина Николаевна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеф, 1975. – 23л.
1117674
  Винниченко В.М. Планирование производительности труда на геологоразведочных работах / В.М. Винниченко. – Москва, 1965. – 72с.
1117675
   Планирование производства. – М.-Л.
1. – 1931. – 248с.
1117676
  Попов В.А. Планирование производства в лесной промышленности. / В.А. Попов. – М-Л, 1958. – 20с.
1117677
   Планирование производства в условиях АСУ. – Киев, 1984. – 135с.
1117678
   Планирование производства и составление техпромфинплана предприятий местной промышленности. – Кинешма
1. – 1961. – 83с.
1117679
   Планирование производства и составление техпромфинплана предприятий местной промышленности. – Кинешма
2. – 1963. – 103с.
1117680
  Баронов И.М. Планирование производства на машиностроительном заводе. Техническая разработка производства. Подготовка призводства. Распределение работ в цехе / И.М. Баронов. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 208 с. : ил. + 1 вкл. схема
1117681
  Ваксберг Н.С. Планирование производства на химическихх предприятиях / Н.С. Ваксберг. – Свердловск, 1963. – 72с.
1117682
  Пликарпов М.С. Планирование производства продукиции промышленности в стоимостном выражени / М.С. Пликарпов. – М, 1961. – 111с.
1117683
   Планирование производства товаров народного потребления и развития услуг в МССР. – Кишинев, 1988. – 70с.
1117684
  Каю Х.О. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Х.О. Каю. – М., 1984. – 96с.
1117685
  Фролов А.А. Планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / А.А. Фролов. – Москва, 1962. – 80с.
1117686
  Фролов А.А. Планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / А.А. Фролов. – М, 1962. – 80с.
1117687
  Балихин М.И. Планирование производственно хозяйственной деятельности строительных организаций / М.И. Балихин, В.Л. Ковнат. – М, 1957. – 400с.
1117688
  Булгаков А.Д. Планирование производственной деятельности геологоразведочных экспедиций / А.Д. Булгаков, П.М. Моссур, В.Е. Тищенко. – Москва : Недра, 1980. – 221 с. : ил. – Библиогр.: с. 217- 220 (83 назв.)
1117689
  Орешин В.П. Планирование производственной инфраструктуры / В.П. Орешин. – М., 1986. – 143с.
1117690
  Герасимов Н.И. Планирование производственной программы машиностроительного предприятия / Н.И. Герасимов. – Москва, 1972. – 151с.
1117691
  Мандель Л.А. Планирование производственной программы предприятия / Л.А. Мандель. – Рига, 1976. – 52с.
1117692
  Бабашкин Л.Е. Планирование производственной программы промышленности / Л.Е. Бабашкин. – М, 1971. – 62с.
1117693
  Степанов А.П. Планирование производственной программы социалистического сельского хозяйства. / А.П. Степанов. – К., 1967. – 72с.
1117694
  Степанов А.П. Планирование производственной программы социалистической промышленности. / А.П. Степанов. – К., 1967. – 76с.
1117695
  Усышкин С.И. Планирование производственных предприятий текстильной промышленности. / С.И. Усышкин. – М., 1932. – 104с.
1117696
  Левшина Е.А. Планирование проката репертуара драматического театра : учеб. пособие / Левшина Е.А. ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1985. – 66 с.
1117697
  Иоффе Я.А. Планирование промышленного производства / Я.А. Иоффе. – М, 1948. – 120с.
1117698
  Бычек Н.Р. Планирование промышленного производства / Н.Р. Бычек. – М, 1959. – 103с.
1117699
  Бычек Н.Р. Планирование промышленного производства / Н.Р. Бычек; Под ред. М.В. Бреева. – Москва, 1970. – 56 с.
1117700
  Ознобин Н.М. Планирование промышленного производства в новых условиях / Н.М. Ознобин. – М., 1970. – 320с.
1117701
  Степанов А.П. Планирование промышленного производства. / А.П. Степанов. – К., 1961. – 52с.
1117702
  Мирошниченко Б.П. Планирование промышленного прооизводства / Б.П. Мирошниченко. – М., 1953. – 152с.
1117703
   Планирование промышленных узлов крупного города. – Ленинград : Наука, 1984. – 135с.
1117704
  Сандомирский И.Г. Планирование процесса производственного обучения учащихся. / И.Г. Сандомирский. – М, 1964. – 24с.
1117705
  Моторин И.Ф. Планирование процессов интеграции в СССР / И.Ф. Моторин. – М, 1979. – 263с.
1117706
  Лебединский В.В. Планирование работы в пионерском лагере (метод. пособие) / В.В. Лебединский. – Горький, 1962. – 42с.
1117707
   Планирование работы в редакции. – Москва, 1979. – 248 с.
1117708
   Планирование работы в школе. – Л., 1947. – 24с.
1117709
  Кузнецов Ю.К. Планирование работы в школе / Ю.К. Кузнецов. – Калинин, 1979. – 84с.
1117710
   Планирование работы воспитателя школы-интерната и школы с продленным днем. – М., 1965. – 89с.
1117711
  Березкин Г.П. Планирование работы заведующего учебной частью школы : из опыта работы / Г.П. Березкин. – Изд 2-е, перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 92 с. – (Из опыта учителя)
1117712
  Кузнецов Ю.К. Планирование работы классного руководителя / Ю.К. Кузнецов. – Калинин, 1982. – 80с.
1117713
   Планирование работы классного руководителя 9-11 классов. – М., 1966. – 48с.
1117714
   Планирование работы коллектива физической культуры колхоза. – Москва : Физкультура и спорт, 1940. – 32 с.
1117715
  Нагорная М.А. Планирование работы местных Советов / М.А. Нагорная. – Москва, 1977. – 72с.
1117716
  Башин М.Л. Планирование работы отраслевых НИИ и КБ / М.Л. Башин. – М, 1973. – 247с.
1117717
  Липаев А.А. Планирование работы по литературе в старших классах школ рабочей молодежи / А.А. Липаев. – 3-е изд. – Москва, 1959. – 143 с.
1117718
  Петров Г.И. Планирование работы районного Совета / Г.И. Петров. – М., 1957. – 59с.
1117719
  Метелкин Н.М. Планирование работы сельской библиотеки. / Н.М. Метелкин. – М., 1959. – 64с.
1117720
  Бачалдин Б.Н. Планирование работы технических библиотек / Б.Н. Бачалдин. – М, 1961. – 60с.
1117721
  Бачалдин Б.Н. Планирование работы технических библиотек / Б.Н. Бачалдин. – Москва, 1965. – 84с.
1117722
  Захаров М.Г. Планирование работы школы / М.Г. Захаров. – Курган, 1967. – 36с.
1117723
  Степанов Б.В. Планирование рабочих кадров на промышленных предприятиях. / Б.В. Степанов. – Москва, 1967. – 112с.
1117724
  Мартин Д.У. Планирование развития автоматизированных систем / Д.У. Мартин. – М, 1984. – 196с.
1117725
  Абдулсадык А.А. Планирование развития автомобильного транспорта Народной демократической республики Йемен : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Абдулсадык А.А. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1982. – 20 с.
1117726
  Ильюшонок С.Е. Планирование развития аграрно-промышленного комплекса / С.Е. Ильюшонок. – Новосибирск, 1975. – 172с.
1117727
   Планирование развития агропромышленного комплекса. – М., 1983. – 158с.
1117728
  Розе М.Г. Планирование развития бытовых услуг. / М.Г. Розе, М.Б. Россинский. – Москва : Экономика, 1975. – 199 с.
1117729
  Жильцов Е.Н. Планирование развития высшего образования / Е.Н. Жильцов. – Москва, 1977. – 84с.
1117730
  Каспин В.И. Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства / В.И. Каспин. – М., 1990. – 223с.
1117731
  Атанасов А.К. Планирование развития и размещения плодоовощеконсервной промышленности Народной Республики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Атанасов А.К. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1975. – 26 с.
1117732
  Лопес Гонсалес Планирование развития и размещения производства в отраслях и подотраслях народного хозяйства республики Куба с применением экономико-математических методов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Лопес Гонсалес Р.К.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1982. – 24л.
1117733
   Планирование развития и размещения промышленного производства: модели и системы. – Киев, 1977. – 287с.
1117734
  Гидадхуббалли Р.Г. Планирование развития и размещения черной металлургии Индии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гидадхуббалли Р.Г.; Ун-т дружбы народов им.Патриса Лумумбы. – М, 1966. – 23л.
1117735
  Чан Ч.Н. Планирование развития материальной базы строительства в Казахстане / Ч.Н. Чан. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
1117736
   Планирование развития межотраслевых комплексов. – М., 1982. – 192с.
1117737
  Яловой Г.К. Планирование развития науки и техники / Г.К. Яловой. – Киев, 1987. – 200с.
1117738
  Фельд С.Д. Планирование развития новой техники / С.Д. Фельд. – М., 1961. – 120с.
1117739
  Эдель С.С. Планирование развития промышленности Мексики с учетом опыта СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Эдель С.С.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1987. – 20л.
1117740
  Лагунов А.А. Планирование развития сахарной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Лагунов А.А.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1967. – 20л.
1117741
  Мельтюхова Н.Н. Планирование развития систем управления производственными объединениями в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мельтюхова Н.Н.; Харьк.инж-экон.ин-т. – Харьков, 1984. – 22л.
1117742
  Павленко А.Ф. Планирование развития снабженческо-сбытовых организаций / А.Ф. Павленко. – К., 1989. – 101с.
1117743
  Глущенко К.П. Планирование развития современных систем управления в промышленности / К.П. Глущенко. – М., 1985. – 102с.
1117744
   Планирование развития электрических систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
1117745
  Джоши С.К. Планирование развития электроэнергических систем развивающихся стран : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.02 / Джоши С.К.; КПИ. – К, 1986. – 15л.
1117746
   Планирование размещения производительных сил СССР. – Москва : Экономика
1. – 1985. – 304с.
1117747
   Планирование размещения производительных сил СССР. Осуществление политики КПСС на этапах социалистического строительства : в 2-х частях. – Москва : Экономика. – (Совет по изучению производ. сил при госплане СССР)
Ч. 2 : Планирование размещения производительных сил на этапе развитого социализма. – 1986. – 384 с.
1117748
  Трошев Н.И. Планирование размещения промышленности в СССР. / Н.И. Трошев. – М., 1960. – 126с.
1117749
  Дубровинский Л.П. Планирование расследования / Л.П. Дубровинский, И.М. Лузгин. – Москва, 1972. – 54 с.
1117750
  Васильев А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1957. – 199с.
1117751
  Врублевская О.В. Планирование расходов бюджета на социально-культурные мероприятия / О.В. Врублевская, Н.Г. Иванова, Е.Г. Князева. – Ленинград, 1990. – 81с.
1117752
  Чайковская Н.В. и Грикурова Р.В. Планирование расходов на здравоохранение / Н.В. и Грикурова Р.В. Чайковская. – М., 1967. – 151с.
1117753
   Планирование расходов на содержание учреждений просвещения и здравоохранения. – М., 1955. – 216с.
1117754
  Котов В.Ф. Планирование реализации продуктивности прибыли и рентабельности в промышленности / В.Ф. Котов. – Москва, 1969. – 208с.
1117755
  Федоров В.В. Планирование регрессионных экспериментов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.005 / Федоров В.В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1117756
  Лисицына Л.С. Планирование результата образования с минимальными затратами на подготовку специалиста / Л.С. Лисицына // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С.40-47
1117757
  Толстов В.Н. Планирование республиканского ввоза и вывоза промышленной продукции и пути его совершенствования. (На прим. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстов В.Н.; НИИ экон. – К., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1117758
   Планирование ресурсосбережения в условиях углубления и развития хозрасчетных отношений. – М., 1989. – 96с.
1117759
  Гладун В.П. Планирование решений / В.П. Гладун. – Киев : Наукова думка, 1987. – 167с.
1117760
  Иткина А.С. Планирование розничного товарооборота / А.С. Иткина. – М., 1972. – 56с.
1117761
  Абязова Г.А. Планирование розничного товарооборота в районном разрезе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абязова Г.А. ; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Ленинград, 1952. – 24 с.
1117762
  Архипов С.Ф. Планирование сближения уровня жизни городского и сельского населения. : Автореф... наук: 08.00.05 / Архипов С.Ф.; МОсков. гос. унив. – М., 1973. – 26л.
1117763
  Гесь А.А. Планирование сбыта и реализация продукции / А.А. Гесь. – Киев, 1977. – 40 с.
1117764
  Турецкий Ш.Я. Планирование себестоимости / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 115с.
1117765
  Виноградов А.Н. Планирование себестоимости в строительстве / А.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 188с.
1117766
  Исаков А.И. Планирование себестоимости и прибыли в объединении / А.И. Исаков, П.В. Лейзерович. – М, 1986. – 63с.
1117767
  Колодный М.Г. Планирование себестоимости и цен / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 32с.
1117768
  Троицкий П.А. Планирование себестоимости на машиностроительном заводе / П.А. Троицкий, М.П. Стучевский. – М, 1959. – 252с.
1117769
  Прокопенко Н.И. Планирование себестоимости продукции в легкой промышленности. / Н.И. Прокопенко. – К, 1987. – 196с.
1117770
   Планирование себестоимости продукции в отраслях народного хозяйства СССР. – К., 1975. – 350с.
1117771
   Планирование себестоимости продукции в отраслях народного хозяйства СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1980. – 359с.
1117772
  Алтунджи Н.В. Планирование себестоимости продукции на предприятиях текстильной промышленности / Алтунджи Н.В., Иванова М.Н. ; под ред. К.Э. Фриденберга. – Москва : Гизлегпром, 1958. – 232 с. – Библиогр. в конце книги
1117773
  Бардиер Ф.Ф. Планирование себестоимости продукции на промышленном предприятии : лекция по курсу "Экономика, организация и планирование промышленного предприятия" / Ф.Ф. Бардиер ; Киев. ин-т народного хозяйства, Каф. экономики промышленности. – Киев : [б. и.], 1964. – 75 с.
1117774
  Буденный Л.Д. Планирование себестоимости угля с применением математических методов : Автореф... канд. экон.наук: / Буденный Л. Д.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1117775
  Липсиц В.Б. Планирование себестоимости. / В.Б. Липсиц. – М., 1955. – 143с.
1117776
   Планирование сельскохозяйственного производства в АСУ. – М., 1979. – 206с.
1117777
  Демидова А.И. Планирование системы мероприятий по коммунистическому воспистанию студенческой молодежи / А.И. Демидова. – Москва, 1972. – 48с.
1117778
  Набиль Н.М. Планирование системы образования ( на примере подготовки технических кадров ) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Набиль Н.М. ; Моск. ун-т. – Москва, 1973. – 28 с.
1117779
  Тищенко Л.Т. Планирование системы учебно-воспитательных учреждений в сельской местности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Л.Т.; АПН СССР. – М., 1976. – 24л.
1117780
  Комаровский А.З. Планирование снижения металлоемкости промышленной продукции / А.З. Комаровский. – М., 1977. – 95с.
1117781
  Пшеничный В.Г. Планирование совершенствования технологических процессов на машиностроительных предприятиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Пшеничный В.Г. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1117782
   Планирование совершенствования управления. – М., 1978. – 198с.
1117783
   Планирование совершенствования управления. – М., 1984. – 119с.
1117784
  Меренков И.С. Планирование советской торговли / И.С. Меренков. – Москва : Госпланиздат, 1940. – 60 с.
1117785
   Планирование соотношения роста производительности труда и заработной платы. – Свердловск, 1972. – 42с.
1117786
   Планирование социалистической экономики. – Саратов, 1988. – 178с.
1117787
  Юферев О.В. Планирование социально-бытовой инфраструктуры / О.В. Юферев. – М., 1990. – 126с.
1117788
   Планирование социального развития. – М., 1976. – 164с.
1117789
   Планирование социального развития : Выборочный список отечественной литературы 1975-1978. – Таллин, 1980. – 165 с.
1117790
   Планирование социального развития административного района. – К., 1977. – 192с.
1117791
   Планирование социального развития в промышленности. – Л., 1984. – 254с.
1117792
  Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа / В.Ф. Майер. – М, 1988. – 270с.
1117793
   Планирование социального развития коллектива предприятия. – М., 1971. – 207с.
1117794
   Планирование социального развития коллектива предприятия. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1980. – 256с.
1117795
   Планирование социального развития коллектива производственного объединения (предприятия). – М., 1987. – 304с.
1117796
  Ахапов Мухаррам Жангулович Планирование социального развития коллективов сельскохозяйственных предприятий. (На материалах хозяйств Алма-Атинской области). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ахапов Мухаррам Жангулович; Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л.
1117797
  Дрикер А.Я. Планирование социального развития коллективов строительно-монтажных организаций / А.Я. Дрикер. – М., 1988. – 128с.
1117798
  Камаев Рашит Бурханович Планирование социального развития колхоза (Методология и методика) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / камаев Рашит Бурханович; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 22л.
1117799
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
1. – 1985. – 65с.
1117800
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
2. – 1985. – 66-134с.
1117801
   Планирование социального развития отрасли народного хозяйства. – М.
3. – 1985. – 135-206с.
1117802
   Планирование социального развития отрасли промышленности. – М., 1979. – 223с.
1117803
   Планирование социального развития региона. – Л., 1988. – 148с.
1117804
   Планирование социального развития сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 192с.
1117805
  Мокин В.Н. Планирование социального развития торговых коллективов. / В.Н. Мокин. – М, 1986. – 110с.
1117806
  Дмитерко Д.Я. Планирование социального развития трудового коллектива : В помощь лектору / Д.Я. Дмитерко. – Москва : Знание, 1975. – 46, [2] c.
1117807
  Фролов С.Ф. Планирование социального развития трудового коллектива / С.Ф. Фролов. – Москва, 1975. – 95с.
1117808
  Анекштейн А.И. Планирование стандартизации / А.И. Анекштейн, А.А. Турин ; под ред. С.О. Гнатовского. – Москва : Стандартизация и рационализация ; (Тип. "Искра революции"), 1934. – 128 с. – (Проблемы социальной стандартизации ; № 4)
1117809
  Уилсон Ральф Планирование стратегии интернет-маркетинга / Ральф Уилсон. – Москва : Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 264с. – (Интернет-маркетинг). – ISBN 5-938-90005-0
1117810
  Рабинович Н.А. Планирование страховых операций / Н.А. Рабинович. – Москва, 1949. – 88 с.
1117811
   Планирование строительного производства и самостоятельность предприятия. – Алма-Ата, 1986. – 68с.
1117812
  Киевский В.Г. Планирование строительства / В.Г. Киевский. – М., 1963. – 116с.
1117813
  Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия / Г.А. Воробьев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 80 с.
1117814
  Анфиногентова Е.Г. Планирование сферы потребления в регионе / Анфиногентова Е.Г. ; под ред. В.М. Ларина. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 190, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 184-191 (207 назв.)
1117815
  Иванов В.Ф. Планирование съемочно-геодезических работ / В.Ф. Иванов; отв. ред. М.К. Бендовский. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 220 с. : 7 табл.
1117816
  Павленко В.Ф. Планирование территориального развития / В.Ф. Павленко. – Москва : Экономика, 1984. – 265с.
1117817
   Планирование технико-организационного развития предприятия. – Х., 1986. – 120с.
1117818
  Курман Борис Адольфович Планирование технического оснащения научно-исследовательских учреждений (на примере Академии наук СССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Курман Борис Адольфович; МГУ. Эконом. фак-т. – М., 1974. – 26л.
1117819
  Сидоров А.С. Планирование технического перевооружения отрасли промышленности / А.С. Сидоров. – Москва, 1980. – 64с.
1117820
  Палтерович Д.М. Планирование технического перевооружения производства / Д.М. Палтерович. – М, 1982. – 232с.
1117821
  Муравьев А.И. Планирование технического развития объединения / А.И. Муравьев. – М., 1986. – 65с.
1117822
  Михеев Е.К. Планирование технологических процессов в орошаемом земледелии / Е.К. Михеев, В.А. Платонов. – К., 1991. – 167с.
1117823
   Планирование технологической подготовки производства новых изделий. – К., 1991. – 63с.
1117824
  Фисейская Л.В. Планирование товарооборота / Л.В. Фисейская. – М, 1951. – 124с.
1117825
  Колодный М.Г. Планирование товарооборота / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 23с.
1117826
  Лехова З.Н. Планирование товарооборота потребительской кооперации / З.Н. Лехова. – М., 1967. – 200с.
1117827
  Шакланова Р.И. Планирование товарооборота розничной торговли продовольственными товарами. : Автореф... канд. экон.наук: / Шакланова Р.И.; Мин. торг. РСФСР. Лен. ин-т советской торг. им. Ф.Энгельса. – Л., 1963. – 21л.
1117828
  Колодный М.Г. Планирование товарооборотов / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 23с.
1117829
  Куш Е.И. Планирование транспортного процесса перевозки грузов в условиях города (на примере города Харькова) / Е.И. Куш, А.С. Галкин, Н.А. Фиялко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 98-103 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
1117830
  Колодный М.Г. Планирование труда / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 28с.
1117831
  Карелас В.П. Планирование труда (баланс трудовых ресурсов) : Учебное пособие / В.П. Карелас. – Москва, 1972. – 60 с.
1117832
  Амозов В.И. Планирование труда в государственной книжной торговле / В.И. Амозов. – Москва : Экономика, 1980. – 63 с.
1117833
   Планирование труда в колхозах. – М.-Л., 1932. – 64с.
1117834
  Костин Л.А. Планирование труда в промышленности / Л.А. Костин. – М., 1967. – 240с.
1117835
   Планирование труда в республике. – Киев, 1983. – 239с.
1117836
  Вишневский И.И. Планирование труда и заработной платы в строительных бригадах. / И.И. Вишневский. – Москва, 1957. – 58с.
1117837
  Цымбаленко Ф.П. Планирование труда и заработной платы в торговле. / Ф.П. Цымбаленко. – М., 1970. – 96с.
1117838
  Левин И.М. Планирование труда и заработной платы на промышленных предприятиях / И.М. Левин. – Москва, 1958. – 191с.
1117839
  Евтушенко А.Г. Планирование трудового потенциала и пути улучшения его использования в производственном объединении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Евтушенко А.Г.; МВ и ССО УССР. – Х, 1985. – 23л.
1117840
  Губа И.Е. и др. Планирование трудовых показателей / И.Е. и др. Губа. – Днепропетровск, 1980. – 92с.
1117841
  Головин А.О. Планирование трудовых ресурсов / А.О. Головин. – Калинин, 1987. – 64с.
1117842
  Жуков Л.И. Планирование трудоемкости новой продцкции на ЭВМ / Л.И. Жуков, А.А. Овчинникова. – Л., 1985. – 36с.
1117843
   Планирование условий труда. – Киев, 1982. – 344с.
1117844
  Морозов Е.П. Планирование учебно-производственной деятельности / Е.П. Морозов. – М., 1980. – 69с.
1117845
   Планирование учебного материала в школах рабочей молодежи. – М., 1959. – 32с.
1117846
  Кузнецов А.П. Планирование учебного процесса по курсу экономической и социальной географии мира : учеб.-метод. пособие / А.П. Кузнецов, Г.Я, Лисенкова, В.П. Скаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 126 с. – ISBN 5-06-001565-3
1117847
  Сергиенко Л.Ю. Планирование учебного процесса по математике / Л.Ю. Сергиенко, П.И. Самойленко. – М., 1987. – 422с.
1117848
  Рябоволов Г.И. Планирование учебного процесса по физике : учеб.-метод. пособие / Г.И. Рябоволов, П.И. Самойленко, Е.И. Огородникова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 343с.
1117849
  Рябоволов Г.И. Планирование учебного процесса по физике : усеб.-метод. пособие / Г.И. Рябоволов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 428с.
1117850
  Кузин Н.И. Планирование финансов в государственной внутренней торговле СССР / Н.И. Кузин. – М., 1953. – 156с.
1117851
  Степанов А.Я. Планирование финансов машиностроительного завода. / А.Я. Степанов. – Москва, 1953. – 176с.
1117852
  Ковалева Т.П. Планирование фонда заработной платы на основе нормативов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ковалева Т.П.; НИИ Госплана УССР. – К., 1980. – 9л.
1117853
  Перевозчикова Лариса Ивановна Планирование фонда заработной платы социалистических предприятий на основе нормативов (На примере эксплуатационных предприятий гражданской авиации) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.05 / Перевозчикова Лариса Ивановна; МВ и ССО. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 17л.
1117854
  Колодный М.Г. Планирование фондов общественного потребления / М.Г. Колодный. – Киев, 1961. – 28с.
1117855
  Загороднева А.М. Планирование формирования и исследования трудовых ресурсов: курс лекций для студ. экон. фак. гос. ун-тов / А.М. Загороднева. – М., 1981. – 104с.
1117856
  Миндер Г. Планирование фундаментальных исследований / Г. Миндер. – Москва, 1972. – 52с.
1117857
   Планирование химизации народного хозяйства. – М., 1978. – 223с.
1117858
  Утробин Е.Н. Планирование хозяйства крупного экономического района / Е.Н. Утробин, Р.И. Шнипер. – М, 1966. – 140с.
1117859
   Планирование хозяйства местного подчинения. – М., 1970. – 536с.
1117860
  Питаевский П.И. Планирование хозяйства района / П.И. Питаевский, 1952. – 344с.
1117861
   Планирование хозяйственной деятельности торговой организации. – М., 1957. – 150с.
1117862
  Батура Н.П. Планирование хозяйственной и финансовой деятельности производственного геологического объединения : (на примере ПГО Севзапгеология) / Н.П. Батура, В.И. Фокин. – Ленинград : Недра, 1983. – 248 с.
1117863
  Завьялков А.Г. Планирование цен / А.Г. Завьялков. – Минск, 1962. – 100с.
1117864
   Планирование цен : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1117865
  Завьялков А.Г. Планирование чистого дохода в ценах / А.Г. Завьялков. – Минск, 1980. – 246с.
1117866
   Планирование эконологических исследований морских бассейнов. – К., 1976. – 48с.
1117867
   Планирование экономики Молдавской ССР. – Кишинев, 1986. – 161с.
1117868
   Планирование экономики республики: проблемы и предложения. – Кишинев, 1987. – 133с.
1117869
  Орешин В.П. Планирование экономических показателей на основе системы макроэкономических моделей. : Автореф... Канд.экон.наук: 598 / Орешин В.П.; МГУ. – М, 1970. – 21л.
1117870
  Клинский А.И. Планирование экономического и социального развития / А.И. Клинский. – М., 1974. – 216с.
1117871
   Планирование экономического и социального развития в РСФСР. – М., 1982. – 255с.
1117872
   Планирование экономического и социального развития области. – М., 1983. – 159с.
1117873
   Планирование экономического и социального развития регионов. – Москва, 1987. – 335 с.
1117874
   Планирование экономического и социального развития регионов : Учебное пособие для вузов. – Киев; Одесса : Либидь, 1990. – 350с.
1117875
  Успенский С.В. Планирование экономического и социального развития систем расселения и поселений : монография / АН СССР ; Географическое общество СССР ; С.В. Успенский ; [отв. ред. Н.Т. Агафонов]. – Ленинград : Наука, 1981. – 144 с.
1117876
   Планирование экономического и социального развития СССР. – Москва, 1983. – 462с.
1117877
   Планирование экономического и социального развития СССР : учебник. – Киев : Вища школа, 1983. – 399 с.
1117878
   Планирование экономического и социального развития СССР. – К., 1985. – 133с.
1117879
   Планирование экономического и социального развития СССР : Учебник для вузов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 414с.
1117880
   Планирование экономического и социального развития СССР : Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 436с.
1117881
  Загороднева А.М. Планирование экономического и социального развития СССР: метод. указ. для студ. / А.М. Загороднева. – М., 1987. – 64с.
1117882
  Черевик Е.Д. Планирование экономического и социального развития стран западной Африки (на прим. Гвинеи, Мавритании, Мали, Сенегала). : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Черевик Е.Д.; Ун-т дружбы народов. Каф. планирования нар. хоз. – М., 1972. – 26л.
1117883
  Яшкин В.А. Планирование экономического роста в развивающихся странах / В.А. Яшкин, Е.Д. Черевик. – М., 1986. – 121с.
1117884
  Дасковский В.Б. Планирование экономической эффективности кпитальных вложений. / В.Б. Дасковский. – М, 1980. – 190с.
1117885
  Булаенко Л.И. Планирование экономической эффективности промышленного производства (На примере предриятий машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Булаенко Л. И.; ХГУ. – Х., 1977. – 23л.
1117886
   Планирование эксперимента. – Москва, 1966. – 424 с.
1117887
   Планирование эксперимента. – М.
1. – 1973. – 116с.
1117888
   Планирование эксперимента. – М., 1974. – 194с.
1117889
   Планирование эксперимента. – М., 1978. – 250с.
1117890
  Красовский Г.И. Планирование эксперимента / Г.И. Красовский, Г.Ф. Филаретов. – Минск, 1982. – 302 с.
1117891
  Адлер Ю.П. Планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. – Москва, 1987. – 104с.
1117892
   Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 219с.
1117893
  Круг Г.К. Планирование эксперимента в задачах идентификации и экстраполяции / Г.К. Круг. – М, 1977. – 208с.
1117894
  Гусейнов Ф.Г. Планирование эксперимента в задачах электроэнергетики / Гусейнов Ф.Г., Мамедяров О.С. – Москва, 1988. – 151 с.
1117895
   Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М., 1977. – 552с.
1117896
   Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – Москва : Мир, 1977. – 552 с.
1117897
  Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.М. – Ленинград : Колос, [Ленингр. отд-ние], 1972. – 200 с., [1] л. табл. – Библиогр..: с. 185
1117898
  Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников. – Л., 1980. – 168с.
1117899
  Ткалич О.Б. Планирование эксперимента в организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ / О.Б. Ткалич, В.А. Горковенко. – Л., 1985. – 74с.
1117900
  Башкатов Д.Н. Планирование эксперимента в разведочном бурении / Д.Н. Башкатов. – М., 1985. – 182 с.
1117901
  Барабащук В.И. Планирование эксперимента в технике / В.И. Барабащук, Б.П. Креденцер, В.И. Миршниченко; В.И. Баращук, Б.П. Креденцер, В.И. Миршниченко. – Киев : Техніка, 1984. – 200 с. : ил. – Библ.: с. 196-198. – (Библиотека инженера)
1117902
  Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / С.Н. Саутин. – Л., 1975. – 48с.
1117903
  Бондарь А.Г. Планирование эксперимента в химии и химической технологии : текст лекций / А.Г. Бондарь, Г.А. Статюха, И.А. Потяженко ; Киев. политехн. ин-т. – Киев : КПИ, 1979. – 68 с. : ил. – Библиогр.: с. 67 (9 назв.)
1117904
  Рузинов Л.П. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / Л.П. Рузинов, Р.И. Слободчикова. – Москва : Химия, 1980. – 280 с.
1117905
  Бондарь А.Г. Планирование эксперимента в химической технологии : (Основные положения, примеры и задачи) : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / А.Г. Бондарь, Г.А. Статюха. – Киев : Вища школа, 1976. – 183 с. : граф. – Библиогр.: с. 178-181 (70 назв.)
1117906
   Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами / С.В. Росоха, Ю.Н. Сенчихин, К.М. Остапов, Ю.Ю. Дендаренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 94-99 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1117907
  Енальев В.Д. Планирование эксперимента и математическое моделирование химических реакций / В.Д. Енальев, В.И. Мельниченко. – Донецк : ДонГУ, 1982. – 87 с.
1117908
  Должанский Ю.М. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации свойств сплавов / Ю.М. Должанский, 1974. – 132с.
1117909
  Мусин И.А. Планирование эксперимента при моделировании погрешности средств измерений / И.А. Мусин. – М., 1989. – 136с.
1117910
  Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер. – Москва, 1971. – 283с.
1117911
   Планирование эксперимента, идентификация, анализ и оптимизация многофакторных систем. – Новосибирск, 1990. – 122с.
1117912
   Планирование эксперимента. Библиография прикладных работ за 1966-68 гг.. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 190 с.
1117913
  Федоров В.В. Планирование экспериментов в примении к крассеянию частиц высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 5л.
1117914
  Суворова Планирование экспериментов по измерению дифференциального сечения рассеяния элементарных частиц. / Суворова, В.А. Щегельский. – Л., 1972. – 24с.
1117915
  Бримкулов Круг У.Н. Планирование экспериментов при исследовании случайных полей и процессов / У.Н. Бримкулов [и др.] ; отв. ред. В.Г. Горский ; АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. "Кибернетика". – Москва : Наука, 1986. – 152, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 147-151 (101 назв.)
1117916
  Янушевич В.М. Планирование электрификации сельского хозяйства. (На материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Янушевич В.М.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20л.
1117917
  Рыбин В.Н. Планирование эффективности и интенсификации производства в машиностроении / В.Н. Рыбин. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 128 с.
1117918
  Бушина П.Е. Планирование эффективности использования основных производственных фондов в промышленности / П.Е. Бушина. – Сухуми, 1968. – 66с.
1117919
  Иванов Е.А. Планирование эффективности использования основных фондов. / Е.А. Иванов. – Москва, 1963. – 192с.
1117920
  Кроливецкий Э.Н. Планирование эффективности машиностроительного производства / Э.Н. Кроливецкий. – Ленинград, 1988. – 112 с.
1117921
  Терехов Ю.И. Планирование эффективности сельскохозяйственного производства / Ю.И. Терехов, В.И. Мищенко. – Х., 1984. – 125с.
1117922
   Планирование, подготовка и использование специалистов в СССР и зарубежных странах. – Москва, 1990. – 206с.
1117923
   Планирование, технический прогресс, эффективность. – М., 1985. – 255с.
1117924
  Фесенко Д.М. Планирование, учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Фесенко Д.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1117925
   Планирование, учет и анализ деятельности промышленного предприятия. – М., 1983. – 195 с.
1117926
  Андриенко Ф.Н. Планирование, учет и анализ затрат в НИИ и КБ / Андриенко Ф.Н., Горелый В.И. – Москва : Финансы, 1975. – 126 с.
1117927
  Сук Л.К. Планирование, учет и анализ затрат и выхода продукции растениеводства при внутрихозяйственном расчете. (На прим. колхозов Таращан. района Киев. обл..). : Автореф... канд. экон.наук: / Сук Л.К.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 16л.
1117928
  Степанова З.И. Планирование, учет и анализ издержек обращения снабженческо-сбытовых организаций / З.И. Степанова, В.И. Одесс. – Москва, 1972. – 40с.
1117929
  Жученко В.Я. Планирование, учет и анализ издержек производства в совхозах с применение вычислительной техники (На прим. ортасл. растениеводства) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Жученко В.Я. ; КИНХ. – Киев, 1969. – 31 с.
1117930
  Щирский В.А. Планирование, учет и анализ на животноводческих фермах при внутрихозяйственном расчете : Автореф... Канд.экон.наук: / Щирский В.А.; Укр.науч-исслед.ин-т экономики и организации сел.хоз. – Киев, 1966. – 17л.
1117931
  Белозерский Л.С. Планирование, учет и анализ основного производства районных объединений (отделений) "Сельхозтехника". (На примере районных объединений (отд-ний) "Сельхозтехника" Житомирской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Белозерский Л.С.; ВАСХНИЛ. Южн. отд-ние. Укр. науч.-иссл. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – К., 1970. – 24л.
1117932
  Касицкий И.Я. Планирование, учет и анализ работы промышленного предприятия / И.Я. Касицкий. – М., 1948. – 1-111с.
1117933
  Биденко Д.С. Планирование, учет и контроль фонда оплаты труда в колхозах / Д.С. Биденко. – Москва : Статистика, 1980. – 183 с. – (В помощь бухгалтерам колхозов и совхозов)
1117934
   Планирование, учет и отчетность работы библиотек по междубиблиотечному абонементу. – М., 1971. – 24с.
1117935
   Планирование, учет и оценка деятельности горных предприятий по металлам, содержащимся в руде. – М., 1967. – 67с.
1117936
   Планирование, финансирование и управление образования в СССР. – Таллин, 1989. – 115с.
1117937
   Планирование, хозрасчет и экономическое стимулирование. – Кишинев
2. – 1967. – 48с.
1117938
   Планирование, эффективность подготовки и использования специалистов с высшим образованием. – Москва
2. – 1973. – 48с.
1117939
  Бузгалин А. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономики XXI века / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 63-80. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
1117940
  Зембатова Б.В. Планирование: простые и сложные истины. / Б.В. Зембатова. – М., 1990. – 141,1с.
1117941
  Панасюк Б.Я. Планирование: становление и развитие / Б.Я. Панасюк. – Киев : Наукова думка, 1990. – 162с.
1117942
  Соколов Л.И. Планировка административно-деловой зоны центра крупного города. / Л.И. Соколов. – М., 1973. – 52с.
1117943
  Ле Корбюзье Планировка города / Ле Корбюзье. – Москва, 1933. – 208 с.
1117944
  Сосновский В.А. Планировка городов / В.А. Сосновский. – Москва, 1988. – 104 с.
1117945
  Тосунова М.И. Планировка городов и населенных мест / М.И. Тосунова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 182 с.
1117946
  Тосунова М.И. Планировка городов и населенных мест : Учебник для техникумов / М.И. Тосунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 207 с.
1117947
   Планировка городов и пригородных зон. – Киев, 1963. – 84 с.
1117948
  Трипп Г. Планировка городов и уличное движение / Г. Трипп, Алкер. – М., 1947. – 151с.
1117949
   Планировка городских агломераций. – Киев, 1971. – 142 с.
1117950
   Планировка городских промышленных районов. – Москва, 1965. – 130 с.
1117951
  Кругляков Ю.Г. Планировка городских садов / Ю.Г. Кругляков. – Л.-М, 1955. – 180с.
1117952
  Гольденберг П.И. Планировка жилого квартала / П.И. Гольденберг, Б. Гольденберг. – М.-Л., 1935. – 181с.
1117953
  Страментов А.Е. Планировка и благоустройство городов / А.Е. Страментов, В.А. Бутягин. – Москва, 1962. – 508 с.
1117954
  Бутягин В.А. Планировка и благоустройство городов : [учебник для вузов по специальности "Гос. стр-во"] / В.А. Бутягин. – Москва : Стройиздат, 1974. – 383 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 378-379
1117955
  Алиева А.С. Планировка и застройка города Баку (1946-2000 гг.) / А.С. Алиева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1988. – 91 с., [1] : ил.
1117956
  Тинский Планировка и застройка города Вятки в 17-19 веках / Тинский. – Киров : Волго-Вятское книж.изд-во Кировюотд-ние, 1976. – 228с.
1117957
   Планировка и застройка городов. – Москва, 1956. – 348с.
1117958
   Планировка и застройка городов. – Киев, 1963. – 85 с.
1117959
   Планировка и застройка городов. – Киев, 1973. – 111 с.
1117960
   Планировка и застройка городов Кольского Севера. – Ленинград, 1972. – 118 с.
1117961
  Станиславский А.И. Планировка и застройка городов Украины / А.И. Станиславский. – Киев, 1971. – 267 с.
1117962
  Эфендизаде Р.М. Планировка и застройка жилых районов Баку / Р.М. Эфендизаде. – Баку, 1971. – 126 с.
1117963
   Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов. – Киев, 1964. – 112 с.
1117964
   Планировка и застройка курортов. – Киев, 1969. – 216 с.
1117965
   Планировка и застройка малых городов. – Москва, 1975. – 200 с.
1117966
  Маминаишвили Б.А. и др. Планировка и застройка населенных мест в условиях Закавказья / Б.А. и др. Маминаишвили. – Москва, 1972. – 38 с.
1117967
   Планировка и застройка новых городов. – Киев, 1974. – 108 с.
1117968
  Линевич Е.Е. Планировка и застройка новых городов Белоруссии / Е.Е. Линевич. – Москва, 1976. – 44 с.
1117969
   Планировка и застройка новых городов Крайнего Севера. – Москва, 1967. – 43 с.
1117970
   Планировка и застройка северных городов. – Киев, 1974. – 105 с.
1117971
   Планировка и застройка сел Нечерноземной зоны РСФСР. – Киев, 1975. – 96 с.
1117972
   Планировка и застройка сельских населенных мест в СССР. – Москва, 1980. – 296 с.
1117973
  Давидсон И.Я. Планировка и застройка ферм крупного рогатого скота в колхозах Латвийской ССР : Автореф... канд. архитектурынаук: / Давидсон И.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1957. – 18л.
1117974
  Станиславский А.И. Планировка и застройка центров малых городов / А.И. Станиславский. – Киев, 1960. – 144 с.
1117975
   Планировка и застройка экспериментально-показательных сельских поселков. – Киев, 1973. – 115 с.
1117976
  Аугсткалныньш Я.Р. Планировка и конструктивное решение свинарников в колхозах и совхозах Латвийской ССР. : Автореф... наук: / Аугсткалныньш Я.Р.; Латв. с-х акад. – РИга, 1955. – 32л.
1117977
   Планировка и оборудование лекционных аудиторий зарубежных вузов. – Москва, 1968. – 24 с.
1117978
  Мальцин И.Е. Планировка и оборудование сцены / И.Е. Мальцин. – Москва, 1944. – 64 с.
1117979
   Планировка и оборудование технических библиотек. – М., 1964. – 64с.
1117980
   Планировка и озеленение городов. – Киев, 1964. – 96 с.
1117981
  Бакланов Н.Б. Планировка и постройка заводов // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 31-43
1117982
  Марзеев А.Н. Планировка и реконструкция колхозного села. / А.Н. Марзеев. – К., 1941. – 144с.
1117983
  Орлеанский В.Л. Планировка и реконструкция Москвы / В.Л. Орлеанский. – Москва, 1939. – 84с.
1117984
  Макухин В.Ф. Планировка магистральных улиц в условиях сложного рельефа. (Особенности расчета и построения сети в связи с обеспечением пешеходной доступности остановочных пунктов гор. транспорта) : Автореф... канд. техн.наук: / Макухин В.Ф.; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1966. – 16л.
1117985
   Планировка новых городов. – Москва, 1984. – 144 с.
1117986
   Планировка промышленных районов. – Киев, 1963. – 80 с.
1117987
   Планировка районов, прилегающих к средним по величине городам. – Киев, 1967. – 123 с.
1117988
   Планировка сельских населенных мест. – М., 1957. – 328с.
1117989
   Планировка сельских населенных мест. – Киев, 1964. – 77 с.
1117990
  Кончуков Н.П. Планировка сельских населенных мест / Н.П. Кончуков. – Москва, 1972. – 222 с.
1117991
  Кончуков Н.П. Планировка сельских населенных мест : Учебник для вузов / Н.П. Кончуков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1979. – 247 с.
1117992
   Планировка сельских населенных мест : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1980. – 272с.
1117993
   Планировка, застройка и благоустройство сел Украинской ССР. – Киев
Вып. 2. – 1979
1117994
   Планировка, застройка и благоустройство сел Украинской ССР. – Киев
Вып. 3. – 1980
1117995
   Планировка, застройка и благоустройство сел Украинской ССР. – Киев
Вып. 5. – 1982
1117996
  Кукулевич И.Л. Планировние и анализ трудовых показателей / И.Л. Кукулевич, А М. Рубин. – Москва, 1948. – 270с.
1117997
  Попов А.И. Планировние социально-экономического развития региона по межотраслевым комплексам. / А.И. Попов. – Л, 1986. – 81с.
1117998
  Каган А.И. Планировние труда в районной промышленности / А.И. Каган. – 2-е испр. и доп. – М, 1947. – 100с.
1117999
  Жмудский Д.А. Планировочная структура городских промышленных районов / Д.А. Жмудский. – Москва, 1972. – 24 с.
1118000
  Бочаров Ю.П. Планировочная структура современного города / д-р архитектуры Ю.П. Бочаров, канд. техн. наук О.К. Кудрявцев. – Москва : Стройиздат, 1972. – 160 с. : ил. – Библиогр.: .с 157-160
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,