Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1117001
  Романюк Ю.В. "Поняття цінності в суспільному житті та в мові": Міжнародний науковий семінар / Ю.В. Романюк, Цимбалюк-Скопненко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 149-152. – ISSN 1682-3540


  8—9 червня 2021 року в онлайновому режимі відбувся Міжнародний науковий семінар «Поняття цінності в суспільному житті та в мові», який організували Інститут української мови НАН України та Інститут славістики Польської академії наук. Захід відбувся в ...
1117002
  Титаренко В.А. "Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття Бога у теоретичній і практичній філософії І. Канта, аналізується логіко-гносеологічні, практичні та методологічні засади кантівського розуміння Бога та пов"язані з ним проблеми та перспективи. Обґрунтовується евристичний ...
1117003
  Тер-Саркисянц Алла "Понять изречения разума...": 16 веков армян. алфавита // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 44-51. : 16 ил.
1117004
  Вітович І. "Попередники" і сучасники. Чому у світі зростає хвиля негативного ставлення до України? // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 5


  "Ще не стерлася в пам’яті хвиля претензій до української дипломатії часів президентства Петра Порошенка. З усіх боків. Наші ультрапатріоти називали главу МЗС Павла Клімкіна «курським мальчіком» (натякаючи на його місце народження в російському місті ...
1117005
  Мусаковська Ю. "Попіл і віск" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 55-60. – ISSN 0208-0710
1117006
  Шевченко А. "Попіл невідомих віршів" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 191-208. – ISSN 08-68-4790-1
1117007
  Бонь Н.В. "Поплач над моєю долею..." Стилістично-синтаксична роль речення в інтимній ліриці Т.Г. Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 10. – С. 20-22.
1117008
  Бережнюк І.Г. "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, А.Ю. Очерет // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 20-29. – (Економічні науки ; вип. 28)
1117009
  Туркевич В. "Попри обстріл, ми зберегли можливість дослідження" / підготовил Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 19/20)


  У березні територія Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України зазнала ракетного удару. Руйнування і пошкодження значні. За оцінками керівництва інституту, на відновлення потрібно близько 60 мільйонів грнивень. Розмова з директором ...
1117010
  Тензер Н. "Популістські партії завжди граються зі страхами людей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 7


  Директор CERAP Ніколя Тензер - про причини масових протестів "жовтих жилетів" і як боротися з цим явищем.
1117011
  Кралюк П. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2254-74-7
1117012
  Кралюк П.М. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 279-284. – ISBN 978-966-373-777-5
1117013
   [Попович Мирослав Володимирович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 117-118. – ISSN 0130-6936


  "10 лютого 2018 року перестало битися серце видатного українського вченого, академіка, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Мирослава Володимировича Поповича (КУ)".
1117014
  Салімонович Л. По-перше, гопак - це красиво. Відбулося традиційне свято українського народно-сценічного танцю // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 136). – С. 3


  "Майже 600 артистів із семи регіонів країни з"їхалися до Харкова на третій "Гопакфест", аби продемонструвати своє власне бачення відомого національного танку. Наймолодшому учаснику фестивалю було 10 років, найстаршому - 65. Суто хореографічну частину ...
1117015
  Бонфуа И. По-прежнему : Поэма // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С.3-9. – ISSN 1130-6545
1117016
  Хоминець С.І. Поняття та види академічної мобільності студентів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 223-227. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1117017
  Затулко К.А. Поняття та види господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 117-122. – (Юридичні науки ; № 2)
1117018
  Джуринський О. Поняття та види джерел господарського права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання щодо поняття та видів джерел господарського права України. Звертається увага на недосконалість законодавчого визначення переліку джерел господарського права в Господарському кодексі України та вносяться пропозиції, ...
1117019
  Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об"єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 59-68. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2308-0361
1117020
  Діковська І.А. Поняття та види договору підряду // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 384-386. – ISBN 978-966-667-341-4
1117021
  Шепітько М.В. Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 157-165. – ISSN 1993-0909
1117022
  Андреєва О. Поняття та види зобов"язального ризику у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-14-9
1117023
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 196-213
1117024
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1117025
  Кочина О. Поняття та види інтелектуального піратства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 19-22
1117026
  Лазор Я.О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 80-86. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1117027
  Наваляна Я.Т. Поняття та види латентних згвалтувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 261-264. – ISSN 2219-5521
1117028
  Андрєєв Д.В. Поняття та види незаконного обігу зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 62-69. – ISSN 2524-0323
1117029
  Гребенюк М. Поняття та види основних загроз сучасній продовольчій безпеці: правовий контекст / М. Гребенюк, Є. Кузнєцова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 55-59


  У статті розкриваються поняття та зміст основних загроз сучасній продовольчій безпеці, визначаються роль та завдання держави щодо запобігання постачанню на територію України неякісного продовольчого імпорту.
1117030
  Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав авторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 10-15
1117031
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Статья посвящена понятию личных неимущественных прав в гражданском праве Украины и его видам. The paper is dedicated to the concept of personal non-property ...
1117032
  Сопова К.А. Поняття та види плагіату: між правомірним запозиченням та недозволеним використанням // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISBN 978-617-696-870-2
1117033
  Нікіфорова М. Поняття та види принципів податкового законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-48. – ISSN 2220-1394
1117034
  Богданова Ж.А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 194-197. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1117035
  Ігнатюк А. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та функції фінансових посередників, їх види в економічній системі України з метою аналізу ролі фінансових посередників в сучасній економіці. The definition and functions of financial intermediaries, their types in the economic ...
1117036
  Бондаренко В.А. Поняття та види форм позасудового вирішення адміністративних спорів // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 104-109. – ISSN 2617-4162
1117037
  Дурнов Є. Поняття та види функцій праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 154-159. – ISSN 2663-5313
1117038
  Козаченко О.В. Поняття та властивості кримінально-правових заходів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 87-95. – ISSN 2307-3427
1117039
  Базов О.В. Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 75-83. – ISSN 2308-9636
1117040
  Дір І.Ю. Поняття та еволюція "захисту громадських прав людини в Україні у рамках Ради Європи" / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, Д.М. Стеблак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 112-124. – ISBN 978-617-7404-86-5
1117041
  Дрозд А.О. Поняття та еволюція правової доктрини як джерела українського права // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 158-159. – ISBN 978-966-97457-5-0
1117042
  Корнійченко А.О. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 99-105. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1117043
  Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 114-120. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання господарського обліку, його елементів та їх взаємозв"язку. Визначено поняття господарського обліку, його завдання, а також вимоги до нього як єдиної облікової системи. Виконано аналіз відповідного ...
1117044
  Логінова В.В. Поняття та елементи спосубу заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
1117045
  Клименко Н.І. Поняття та завдання загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 48-57. – ISSN 0130-2655
1117046
  Чорноус Ю.М. Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 3-10. – ISSN 0130-2655
1117047
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1117048
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
1117049
  Бернада Є. Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 82-92
1117050
  Окопник О.М. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури / О.М. Окопник, С.Л. Назарук // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1117051
  Бойко В. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 96-100. – ISSN 2663-5313
1117052
  Гапонюк О.О. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності органів державної влади України в митній сфері // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 70-76. – (Юридичні науки ; № 3)
1117053
  Лелет С.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 110-117. – ISSN 2072-8670
1117054
  Луценко Ю.В. Поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 33-47. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз проблем, які існують у сфері національної безпеки України. Досліджено проблеми у сфері державної безпеки України, розглянуто поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз. Звертається ...
1117055
  Джабраілов Р.А. Поняття та зміст державного регулювання господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7320-15-8
1117056
  Войтович І. Поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-50
1117057
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
1117058
  Гриник Л.І. Поняття та зміст категорії "самозахист": доктрина та законодавство // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7178-01-8
1117059
  Кобрин В.С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 131-136. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1117060
  Якушина О.С. Поняття та зміст конституційного права на освіту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – C. 44-52. – ISSN 2224-9281
1117061
  Татарова Т. Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 188-194. – ISSN 2663-5313
1117062
  Грекова М. Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 110-114


  Проведено науковий аналіз становлення та розвитку теоретичних підходів до взначення змісту міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. Про В.Г. Буткевича, А.С. Довгерта, В.Ф. Опришко. - С. 110.
1117063
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1117064
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1117065
  Лобанова С. Поняття та зміст нафтогазового комплексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 44-46
1117066
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
1117067
  Козак О.С. Поняття та зміст позитивної кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 253-255. – ISBN 978-966-458-403-3
1117068
  Бєлова Ю.Д. Поняття та зміст прав суб"єкта персональних даних // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 16-23. – ISSN 2413-6433
1117069
  Менджул М.В. Поняття та зміст права на сім"ю // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7404-86-5
1117070
  Юревич І.В. Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 165-167. – ISBN 978-966-937-189-8
1117071
  Стратонов В. Поняття та зміст правового статусу споживача медичних послуг / В. Стратонов, А. Гавловська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 51-56. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1117072
   Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві України та шляхи їх подолання : навч. посібник / [А.В. Боровик та ін. ; за заг. ред. О.Г. Колба] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Одеса : Гельветика, 2021. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 301-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-360-8
1117073
  Коник М.Ю. Поняття та зміст прокурорського нагляду за діяльністю оперативних підрозділів // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 164-167. – ISBN 978-617-616-075-5
1117074
  Муляр А.В. Поняття та зміст професійної етики прокурора // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7169-06-9
1117075
  Щирська В.С. Поняття та зміст психічного насильства у теорії кримінального права України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 112-121. – ISSN 2414-4207
1117076
  Карпінська Н.В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 126-131
1117077
  Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 137-144. – ISSN 1563-3349
1117078
  Потопахіна О.М. Поняття та зміст трудового договору як підгрунтя для визначення його функцій // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 246-250. – ISBN 978-966-927-257-7
1117079
  Фурса С.Я. Поняття та зміст шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1149-1153. – ISBN 978-966-667-341-4
1117080
  Куйбіда Р.О. Поняття та значення адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 277-280. – ISBN 978-966-667-624-8
1117081
  Рєзнікова В.В. Поняття та значення електронної комерції // Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда, І.М. Кравець, І.В. та ін. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 73-79. – ISBN 978-617-7320-74-5
1117082
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-617-7363-14-8
1117083
  Новак Р.В. Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 75-84. – ISSN 1999-5717
1117084
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
1117085
  Свінцицький А.В. Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А.В. Свінцицький, А.М. Падалка // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 96-103. – ISSN 2616-6798
1117086
  Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 145-151
1117087
  Богуш М. Поняття та класифікація правових форм і способів захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються різноманітні підходи розуміння категорії "форма захисту"; аналізуються існуючі підходи щодо класифікації форм захисту; запропоновано критерії та здійснено класифікацію форм захисту суб"єктивних корпора- тивних прав та інтересів; ...
1117088
  Кравець І. Поняття та класифікація сучасних господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища сучасних господарських систем. Обґрунтовується основна мета створення господарських систем у сучасних економічних умовах. Аналізуються ознаки господарських систем та на їх основі формулюється поняття ...
1117089
  Долинський Є.В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 21-25. – ISBN 978-966-330-308-6
1117090
  Шаблистий В.В. Поняття та кримінально-правове забезпечення особистої (фізичної) безпеки людини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 119-123
1117091
  Вишновецька С.В. Поняття та критерії службового твору, створеного у зв"язку з виконанням трудового договору // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 234-241. – ISSN 0869-2491
1117092
  Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 185-192
1117093
  Савіщенко В.М. Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 192-199. – ISSN 2078-3566
1117094
  Краснова Ю.А. Поняття та місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1117095
  Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне авторське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного правового феномену. Дається розмежування ...
1117096
  Бобко Т.В. Поняття та наслідки правочину: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 56-64
1117097
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
1117098
  Солонар А.В. Поняття та ознаки адміністративної послуги / А.В. Солонар, С.В. Семенников // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 17-22. – ISSN 2519-2353
1117099
  Крайник Г.С. Поняття та ознаки амністії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 202-208. – ISSN 2224-9281
1117100
  Жукотанська О. Поняття та ознаки антиконкурентного правопорушення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-617-7069-14-9
1117101
  Румянцева Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 18-23. – ISSN 2076-9326


  Подано визначення поняття бюджетного права, розглядаються бюджетні правовідносини як різновид правовідносини, вони характеризуються загальними ознаками та рисами притаманними всім правовідносинам, а також вирізняються своїми специфічними особливостями.
1117102
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття та ознаки військового злочину // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 270-283. – ISSN 2072-8670
1117103
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
1117104
  Мельник В. Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 35-41
1117105
  Калєніченко Л.І. Поняття та ознаки державно-правового примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 21-30. – ISSN 1999-5717
1117106
  Дзера О.В. Поняття та ознаки договору міни / О.В. Дзера, С.М. Бервено // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 149-153. – ISBN 978-966-667-341-4
1117107
  Діковська І.А. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 651-660. – ISBN 978-966-667-341-4
1117108
  Щасний А.В. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
1117109
  Сокол М. Поняття та ознаки законного інтересу у трудовому праві / М. Сокол, В. Ходачинський // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 95-99. – ISSN 2409-4544
1117110
  Кулініч О.О. Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 89-96. – ISSN 2078-9165
1117111
  Нашинець-Наумова Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 73-76


  У статті розглядаються поняття й ознаки нового для українського інформаційного права виду інформації - інсайдерської інформації. Автором виділяється низка ознак інсайдерської інформації, що дає підставу говорити про самостійний правовий режим, який ...
1117112
  Прокопюк А. Поняття та ознаки корпоративної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 75-81. – ISSN 2663-5313
1117113
  Гусь А.В. Поняття та ознаки нематеріальних активів у складі майна суб"єктів господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 186-188. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1117114
  Тарасенко В.С. Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 63-74. – ISSN 2524-0323
1117115
  Скляренко І.В. Поняття та ознаки органу місцевого самоврядування як учасника публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 117-122. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1117116
  Попова С. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 64-68. – ISSN 2307-8049
1117117
  Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 274-284. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1117118
  Демянчук Ю.Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1117119
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
1117120
  Нетеса Н.В. Поняття та ознаки предмета порушення правил охорони або використання надр (ст.240 КК) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 307-311
1117121
  Кравців Я.В. Поняття та ознаки продуктів харчування як об"єктів цивільних прав // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1117122
  Кравчук О.В. Поняття та ознаки публічної власності // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1117123
  Берназюк Я.О. Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 16-22
1117124
  Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
1117125
  Берназюк А.Ю. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 32
1117126
  Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178
1117127
  Лукасевич-Крутник Поняття та ознаки транспортних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 113-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1117128
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0132-1331
1117129
  Сливич І.І. Поняття та ознаки юридичних фактів в загальній теорії права та в теорії кримінального процесу / І.І. Сливич, О.С. Семерак // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 440-447. – ISSN 1563-3349
1117130
  Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 37-43
1117131
  Пампура М.В. Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 50-58. – ISSN 1999-5717
1117132
  Таньчук О.А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 137-140
1117133
  Рябоконь Є.О. Поняття та основні ознаки нерухомості як предмета договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 100-106. – ISBN 978-966-667-341-4
1117134
  Буц О.В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-8. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1117135
  Ігонін Р.В. Поняття та особливості адміністративних процедур / Р.В. Ігонін, М.В. Вікторчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 182-190. – ISSN 2524-0323
1117136
  Бевз С.І. Поняття та особливості адміністративно-правових норм у механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 149-160. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1117137
  Гбур Л.В. Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 199-202. – ISSN 2219-5521
1117138
  Григор"єв Д. Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 124-130. – ISSN 2307-8049
1117139
  Михалюк О. Поняття та особливості виконання цивільного-правового зобов"язання третьою особою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-265. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1117140
  Жарікова Г.А. Поняття та особливості договору про перевезення вантажу морським шляхом // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7364-24-4
1117141
  Якубович І. Поняття та особливості договору складського зберігання зерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1117142
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
1117143
  Курей М. Поняття та особливості зустрічного забезпечення позову в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 76-81. – ISSN 2663-5313
1117144
  Банах С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 226-231. – ISSN 2524-0129
1117145
  Сердюк І.А. Поняття та особливості нормативно-правового акта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 44-51. – ISSN 2524-0323
1117146
  Кізлов С. Поняття та особливості правової акультурації // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 237-242. – ISSN 1561-4999
1117147
  Глущенко Є.О. Поняття та особливості принципів європейського контрактного права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 59-63. – ISBN 978-966-7178-01-8
1117148
  Кротюк О.В. Поняття та особливості принципу офіційного з"ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 322-329. – ISSN 1026-9932
1117149
  Циганов О.Г. Поняття та особливості публічного адміністрування органів системи МВС у сфері внутрішньої безпеки України / О.Г. Циганов, А.П. Рибінська // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 143-151. – ISSN 2072-8670
1117150
  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-правового договору, виокремлено його ...
1117151
  Прокопенко В.В. Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 169-179. – ISSN 2524-101X
1117152
  Волощук О.Т. Поняття та правова природа арбітражу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-55. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджуються проблеми визначення понять "арбітраж" та "міжнародний комерційний арбітраж", аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного комерційного арбітражу.
1117153
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1117154
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
1117155
  Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.302-306. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1117156
  Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення забов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
1117157
  Бойко А. Поняття та правова природа молодіжного безробіття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 69-73. – ISSN 2307-8049
1117158
  Майданик Н.Р. Поняття та правова природа натурального зобов"язання // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 160-187. – ISBN 978-617-566-260-1
1117159
  Лютий В. Поняття та правова природа неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 93-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття неттінгу в науковій доктрині, законодавстві зарубіжних країн та судовій практиці. Розкривається правова природа механізму неттінгу та його особливості в порівняні з іншими правовими інструментами. ...
1117160
  Рябоконь Є.О. Поняття та правова природа спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1172-1179. – ISBN 978-966-667-341-4
1117161
  Дутко А.О. Поняття та правова природа шлюбного договору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 188-191. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1117162
  Дзера І.О. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі / І.О. Дзера, О.В. Дзера // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 79-88. – ISBN 978-966-667-341-4
1117163
  Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 29-33. – ISSN 2308-9636
1117164
  Богів Я.С. Поняття та принципи місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 45-52. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1117165
  Золотарьова О. Поняття та причини корупції в українській освіті // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 124-132. – ISBN 978-617-7768-07-3
1117166
  Топольніцький В.В. Поняття та реалізація захисту порушених майнових прав та інтересів військових організацій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 120-124. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1117167
  Наставний Б.Е. Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наставний Богдан Едуардович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 275 арк. – Додатки: арк. 272-275. – Бібліогр.: арк. 220-271
1117168
  Наставний Б.Е. Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наставний Богдан Едуардович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1117169
  Харчук О.О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О.О. Харчук, О.О. Білий // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 106-113. – ISSN 2306-9082
1117170
  Яремчук В.Б. Поняття та система джерел конституційного права України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 30-39


  Розглянуто поняття, ознаки, систему джерел конституційного права України. Згдують прізвища науковців, у тому числі науковці КДУ імені Тараса Шевченка: О.П. Васильченко, В.В. Молдован, В.Ф. Погорілко, В.М Шаповал. Про О.П. Васильченко. - С. 31; Про ...
1117171
  Чудик-Білоусова Поняття та система договорів соціального сприяння // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 137-155. – ISSN 2078-9165
1117172
  Алімпієв А.І. Поняття та система правових гарантій реалізації права громадян в сфері зайнятості населення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 85-91. – ISSN 2227-796X


  В статті визначено поняття гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Зроблено теоретичну характеристику видів правових гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Розкрито зміст кожної гарантії реалізації прав ...
1117173
  Возгріна Т.Ю. Поняття та система принципів трудового права України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 338-340. – ISBN 978-966-458-401-9
1117174
  Дубовик Т.В. Поняття та система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, Т.А. Герасимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
1117175
  Жеребцов Д.Є. Поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 114-118. – ISSN 2617-5967
1117176
  Федотова Александра Поняття та склад земель річкового та морського транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 120-124
1117177
  Жиравецький Т. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.423-427. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1117178
  Клімова С.М. Поняття та складники адміністративного режиму обігу публічних фінансів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 116-120. – ISSN 2219-5521
1117179
  Логвиненко М. Поняття та складники правової поведінки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 283-286. – ISSN 2663-5313
1117180
  Кулініч О.О. Поняття та складові "бренду" як засіб індивідуалізації // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 48-52
1117181
  Романюк Я.М. Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 11-16. – ISSN 2524-017X
1117182
  Сірик З.О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 100-112. – ISSN 1562-0905
1117183
  Хринюк О.С. Поняття та складові фінансової політики підприємства, а також основні її етапи в умовах нестабільної економічної ситуації / О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 211-217. – ISSN 2310-5534
1117184
  Макаренко В.С. Поняття та соціальна небезпека грального та незаконного грального бізнесу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 77-83. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1117185
  Боднарук О. Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств / О. Боднарук, Л. Гусар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 201-204. – ISSN 2663-5313
1117186
  Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 207-209
1117187
  Лукасевич-Крутник Поняття та способи гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 118-140. – ISSN 1993-0909
1117188
  Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 2222-5374
1117189
  Бзова Л. Поняття та способи подолання правових колізій судом // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7611-44-7
1117190
  Діковська І.А. Поняття та сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 704-706. – ISBN 978-966-667-341-4
1117191
  Комзюк В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано структуру адміністративно-правового статусу митних органів, наведено авторське визначення досліджуваного поняття. В статье с учетом положений действующего законодательства ...
1117192
  Спицька К.О. Поняття та структура інтелектуального капіталу в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 139-144. – ISBN 978-617-7700-38-7
1117193
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1117194
  Мальська М.П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Проаналізувати наукові підходи до класифікації туристичних ресурсів. Розкрити зміст поняття туристичних ресурсів міста, визначити їх компонентну структуру. Методика. Використано емпірично-теоретичні методи дослідження - аналізу і синтезу, ...
1117195
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
1117196
  Безуса Ю.О. Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 52-59. – ISSN 2072-8670
1117197
  Базан О.В. Поняття та сутність взаємодії суб"єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 35-42. – ISSN 2072-8670
1117198
  Лисицька Т.Г. Поняття та сутність зміни трудових правовідносин державних службовців // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 125-129. – ISSN 2617-5967
1117199
  Тімуш І.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення / І.С. Тімуш, О.С. Онищенко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 26-32. – ISSN 2222-5374
1117200
  Ватченко О.Б. та інш. Поняття та сутність кластера у наукових дослідженнях // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 78-83. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1117201
  Глинська А.Є. Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 319-324. – ISSN 2222-4459
1117202
  Волуйко О.М. Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1117203
  Бандурка С.С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 136-138
1117204
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
1117205
  Андріїв В. Поняття та сутність пільги як правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття та сутність пільги як правової категорії. Досліджено доктринальні підходи щодо розуміння сутності поняття пільги в теорії права соціального забезпечення. Окреслено особливості історико-правового розвитку зазначеного правового ...
1117206
  Забеліна І.О. Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 344-353
1117207
  Соловей Н.С. Поняття та сутність права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 36-38
1117208
  Вакарюк Л. Поняття та сутність правового режиму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 223-229. – ISSN 2306-9082
1117209
  Варакута І.О. Поняття та сутність правової обізнаності // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 128-132. – ISSN 2524-017X
1117210
  Гусаров С.М. Поняття та сутність правотворчості в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 38-46. – ISSN 2078-3566
1117211
  Третяк В. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин / В. Третяк, Ю. Лобунько // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 29-32
1117212
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
1117213
  Самченко Є.М. Поняття та сутність сімейно-побутового насильства стосовно неповнолітніх // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-33
1117214
  Стрельнікова О.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі / О.О. Стрельнікова, Н.О. Єсіна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 233-241. – ISSN 2411-7587
1117215
  Решота В. Поняття та сутність судового права // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 62-72. – ISSN 2082-4939
1117216
  Сливка О.О. Поняття та сутність управління в сфері митної справи / О.О. Сливка, Шекмар, А-О.В // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 211-215. – ISBN 978-617-7404-86-5
1117217
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
1117218
  Дзейко Ж.О. Поняття та сутність юридичної техніки тлумачення норм права: теоретико-правові аспекти // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 62-66. – ISSN 2524-017X
1117219
  Міщук М.О. Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудового праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 36-44
1117220
  Чемшит О.О. Поняття та типологія політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 309-319
1117221
  Паламарчук І.В. Поняття та форми державного управління у сфері інвестиційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 74-78. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1117222
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
1117223
  Саприкін О.А. Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 51-56


  Здійснена спробка визначення поняття "електронний цифро-графічний документ (документація)", його ролі та місця в сучасонму світі й контексті мультимедійних технологій та мережі Інтернет. Надані дані про властивості, його характеристики, перспективи ...
1117224
  Крукевич О. Поняття та цілі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 277-278
1117225
  Ігнат М.Г. Поняття та юридична природа органічного сільського господарства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 203-212
1117226
  Кравчук Г.В. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1117227
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 156-158. – ISBN 978-966-667-341-4
1117228
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 672-681. – ISBN 978-966-667-341-4
1117229
  Шараєвська Т.А. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 282-287. – (0). – ISSN 2078-9165
1117230
  Кость С. Поняття творчості в журналістській діяльності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 13-29. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1117231
  Сюта Г. Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 131-142. – ISSN 0201-419
1117232
  Мацько О. Поняття текст у сучасній лінгвостилістиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 206-209. – ISSN 0320-3077
1117233
  Богуцький О.А. Поняття телекомунікаційних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
1117234
  Литвинець В.М. Поняття територіальної громади села як суб"єкта права на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
1117235
  Борденюк В. Поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932


  У статті розкривається зміст поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права, розглядаються деякі дискусійні питання її цивільно-правового статуту. Зокрема, у статті обгрунтовується, що під територіальною громадою, яка може бути учасником ...
1117236
  Сінькевич О.В. Поняття територіальної громади: теоретико-правовий аналіз із позицій дійсного та належного / О.В. Сінькевич, І.О. Богуцький // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 162-174. – ISBN 978-966-916-588-6
1117237
  Чучукало О. Поняття техніко- кріміналістичного забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.67-71. – ISSN 0132-1331
1117238
  Зуєв В.М. Поняття технології у новітньому філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 29-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1117239
  Давидюк О. Поняття технології: перспективи розвитку в інноваційному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-120.
1117240
  Банах Л.С. Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді / Л.С. Банах, І.А. Ільчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 131-140. – ISSN 2072-1692
1117241
  Сухомлин О.Ю. Поняття толерантності у журналістикознавчому дискурсі: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 79-85


  У статті систематизовано та класифіковано наукові праці, присвячені дослідженню поняття толерантності в контексті журналістикознавчого дискурсу. In the article the scientific works, which devoted to tolerance in the context of journalism, are ...
1117242
  Чернюк Н.В. Поняття торговельної марки: проблемні питання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 170-176
1117243
  Вербіцька О.І. Поняття тотальності та гештальту в німецькій класичній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття гештальту й тотальності в їх єдності й кореляції з ґрунтуванням на німецькій класичній філософії.
1117244
  Стешенко А.С. Поняття традиції у контексті філософії романтизму кін. XVIII - поч. XIX ст. на Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 109-110
1117245
  Мальський М. Поняття транснаціонального виконавчого процесу // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 238-241. – ISSN 1561-4999
1117246
  Наливайко Л.Р. Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей / Л.Р. Наливайко, Ю М. Романов // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 55-59. – ISSN 2413-7189
1117247
  Буяджи Г. Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1117248
  Єгорова-Луценко Поняття трудових прав працівників сільського господарства // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 31-37. – ISSN 2617-5967


  "В статті досліджені підходи до визначення правового статусу працівників сільського господарства. Проаналізовані законодавчі визначення понять «працівник», «сільське господарство», «трудові права». Запропоноване власне визначення поняття трудових прав ...
1117249
  Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
1117250
  Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 42-44.
1117251
  Костюк В.Л. Поняття трудової правосуб"єктності теоретико-правовий аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 65-70.
1117252
  Гончарук В.В. Поняття трудоправової відповідальності в органах Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 194-201. – ISSN 1999-5717
1117253
  Скуленко М. Поняття у журналістських та пропагандистських текстах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-43


  Стаття присвячена психологічним засадам пропаганди у сфері функціонування засобів масової інформації.
1117254
  Дуюнова О.М. Поняття угод про працю в трудовому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття угод про працю в трудовому праві. The notion of labour agreement in labour (employment) law is considered.
1117255
  Грачова В.В. Поняття універсальних антитерористичних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 366-370. – ISSN 2219-5521
1117256
  Гальчак Т.В. Поняття усний переклад у контексті міжсоціальної та внутрішньосоціальної взаємодії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 238-241. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1117257
  Морозов С. Поняття участі працівників в управлінні підприємством, установою, організацією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 69-73
1117258
  Прудко А. Поняття ф"ючерсного контракту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-61.
1117259
  Діковська І.А. Поняття фактичного перевізника / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття та ознаки фактичного перевізника. В статье анализируются понятие и признаки фактического перевозчика. The article analyzes the notion and characteristics of factual carrier.
1117260
  Кучер Г. Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 66-77. – ISSN 2078-6948
1117261
  Сергієнко Н.А. Поняття фідуціарної діяльності адвоката за проектами Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" реєстраціний № 9055 та реєстраційний № 9055-1 // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 54-57


  У статті аналізується поняття фідуціарної діяльності як виду адвокатської діяльності, що пропоновано в проектах Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що зареєстровані у Верховній Раді України за номерами 9055 та 9055-1. Основна ...
1117262
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується співвідношення публічних фінансів, приватних фінансів і фінансів суб"єктів господарювання, досліджується господарсько-правова природа фінансів суб"єктів господарювання та пропонується їх визначення. В статье анализируется ...
1117263
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7069-14-9
1117264
  Музика О.А. Поняття фінансово-економічної основи місцевого самоврядування // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; № 3)
1117265
  Муконін О.В. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 216-221. – (Право. Економіка. Управління)
1117266
  Монаєнко А. Поняття фінансово-процесуального примусу в сучасній фінансово-правовій науці // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються особливості фінансово-правового примусу, автор обгрунтовує поняття фінансово-процесуального примусу, особливості застосування його заходів відповідно до чинного законодавства України.
1117267
  Пацурківський П.С. Поняття фінансово - правової доктрини держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.5-20. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1117268
  Шухнін А.С. Поняття фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: фінансово-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1117269
  Пузанова Г.Й. Поняття фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.124-129. – Бібліогр.: 11 назв.
1117270
  Монаєнко А. Поняття фінансової правосуб"єктності держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 197-166. – ISSN 1993-0909
1117271
  Бойко О.В. Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 520-528. – ISSN 0869-2491
1117272
  Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 43-51. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються форми публічного адміністрування, їхня сутність. Досліджено юридичну природу адміністративного акту. In this article the concept and the essence of the forms of publc administration are being revealed. The author also studies ...
1117273
  Коваль Д.А. Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1117274
  Волощук О.Т. Поняття форми правління: від античності до сучасності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 186-193. – ISSN 1563-3349
1117275
  Карпиленко В.А. Поняття фрейму та фреймінгу в текстах новин українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С.105-109


  У статті досліджено поняття фрейму, його значення в умовах розвитку ЗМК. Розглянуто його функ ціонування в текстах новин на каналах Українського телебачення. The article examines the notion of frame, its importance in the context of mass ...
1117276
  Завгородній В.А. Поняття функції постанов суду Ради Європи // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 91-97. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1117277
  Волинець В. Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 1026-9932
1117278
  Скрипнюк О. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1117279
  Сидоров І. Поняття функцій судів загальної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.97-103
1117280
  Щербина В.І. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
1117281
  Руденко Н.В. Поняття хмарної обробки даних у сучасному світі / Н.В. Руденко, М.А. Ющенко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (126). – С. 29-33. – ISSN 2412-9070
1117282
  Луценко О.М. Поняття хронотопу, історико-культурний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 124-131
1117283
  Касьянов Д.В. Поняття цивілізації в сучасній філософії історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 44-55
1117284
  Юсеф Н.Н. Поняття цивілізації: підходи до визначення та тлумачення / Н.Н. Юсеф, Ю.В. Новохатня // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 116-123
1117285
  Шевченко Я.М. Поняття цивільних правовідносин і їх значення в суспільстві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 499-517. – ISBN 978-966-2578-60-1
1117286
  Десятник В. Поняття цивільних правовідносин у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 89-90


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1117287
  Шутенко О.В. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-7.
1117288
  Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 138-141. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1117289
  Алексашина Ю.Б. Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 43-48


  Про три основні концепції (теорії) розуміння цивільно-правового договору. Про О.А. Беляневич, Т.В Боднар, В.В Луць., С.О Погрібний. - С. 43.
1117290
  Зозуляк О. Поняття цивільно-правового договору в юридичній літературі та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 64-67
1117291
  Бандурка С.С. Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 112-114. – ISSN 1727-1584


  Визначено поняття права власності підприємства. Проаналізовано підходи до розуміння захисту права власності, проведено його розмежування з правом на захист. Розмежовано також поняття захисту та охорони. Досліджено специфіку поняття цивільно-правового ...
1117292
  Кулинич О.П. Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 222-225
1117293
  Балюк Ю.О. Поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються існуючі поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища, її ознаки на сучасному етапі. Пропонується авторське визначення поняття "цивільно-правова відповідальність за ...
1117294
  Куницький Ю.М. Поняття цивільно-правової відповідальності: маленький ескіз великої проблеми / Ю.М. Куницький, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання про юридичну природу цивільно-правової відповідальності та її сутність. Доповідь буде цікавою та корисною для тих, хто прагне сформувати власну позицію з природу "старих заплутаних проблем". This survey is an attempt to find the ...
1117295
  Ромащенко І. Поняття цивільного правовідношення та його структура // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 59-63
1117296
  Дмитренко Е.С. Поняття цивільної дієздатності особи, яка не досягла 14 / Е.С. Дмитренко, А. Дмитренко // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-34
1117297
  Санніков Д. Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.162-166. – ISSN 0132-1331
1117298
  Плахотнік О.В. Поняття цінностей в концептуальному фундаменті сучасної педагогіки й психології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 443
1117299
  Василенко В.О. Поняття цінності у природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1117300
  Гордієнко М.І. Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.69-72. – ISSN 1727-1584
1117301
  Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони злочину за кримінальним правом України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 67-84. – ISSN 2222-5374
1117302
  Василенко В.Д. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 25-30
1117303
  Денисов С.Ф. Поняття часу для кримінального законодавства України й практики його застосування: окремий аспект / С.Ф. Денисов, В.М. Білоконев // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2456-11-0
1117304
  Вахній О. Поняття чести й обов"язку - понад усе. Головні ідеї духовного будівничого України Дмитра Донцова // Україна молода. – Київ, 2022. – 1 вересня (№ 25). – С. 10-11


  Постать надзвичайно колоритного й знакового в українській політології початку й середини минулого століття Дмитра Донцова (1883–1973) була, є і ще довго буде дороговказом для українських націоналістів. Він не був пророком, але його поради і ...
1117305
  Шелест Б.П. Поняття чеської народно-розмовної мови та його дослідження у лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 371-375
1117306
  Загиней-Заболотенко Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України? / Загиней-Заболотенко, О. Гладун // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 242-255. – ISSN 1026-9932
1117307
  Ковальова Т.І. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі в українському законодавстві і праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 25-47. – ISSN 2222-5374
1117308
  Левченко А.О. Поняття шкідливої інформації в галузі реклами через призму захисту прав дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 367-370. – ISSN 2219-5521


  У статті визначено поняття «шкідлива інформація», проаналізовано її різновиди. Автором встановлено співвідношення шкідливої інформації, недобросовісної реклами та інформації, що може завдати шкоди дітям, а також проаналізовано, які відомості відносять ...
1117309
  Крукевич О.М. Поняття шлюбного договору // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 81-84. – ISBN 978-617-7041-91-6
1117310
  Дячук Л. Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 130-137


  У статі розглядаютьсятеоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної ідентифікації поняття шлюбу у візантійській правовій культурі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты лингвистическо-юридической идентификации понятия ...
1117311
  Гамшеєва В.М. Поняття шлюбу у старообрядництві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 14-16
1117312
  Гончарук О.В. Поняття штрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 137-140
1117313
  Дзейко Ж.О. Поняття юридичних конструкцій як засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17.
1117314
  Коструба А.В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-172
1117315
  Наконечна Л.В. Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 72-87
1117316
  Пленюк М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636


  У статті автор, аналізуючи поняття юридичних фактів у доктрині цивільного права, доходить висновку, що дефініція юридичних фактів на сьогодні індивідуалізується деякими особливими ознаками.
1117317
  Беззубов Д.О. Поняття юридичної безпеки як елемента державотворення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 121-127
1117318
  Зелена О. Поняття юридичної відповідальності :окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.109-112. – ISSN 0132-1331
1117319
  Теремцова Н.В. Поняття юридичної відповідальності в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення", Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – С. 80-84. – ISBN 978-966-457-199-6
1117320
  Бабін І.І. Поняття юридичної конструкції податку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 371-376. – ISSN 1563-3349
1117321
  Фабіянська В.Ю. Поняття якості в аудиторській практиці // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1117322
  Блащук Т. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 11-13
1117323
  Скоренька А.В. Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1117324
  Хлопик І. Поняття  “математична лінгвістика”  у  науковій  думці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
1117325
  Дахно І. Поняття"промисловий зразок" і "корисна модель" є неправильними // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
1117326
  Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-69.
1117327
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1117328
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 209-240
1117329
  Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 87-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються спірні в теорії кримінального права та недостатньо висвітлені питання про місце кваліфікації злочинів у застосуванні кримінально-правових норм, її види та суб"єкти офіційної та неофіційної кваліфікації.
1117330
  Кравченко О.О. Поняття, види і форми плагіату // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 44-46. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1117331
  Вайнагій М.В. Поняття, види та особливості переговорного процесу як методу вирішення конфліктів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 210-218. – ISSN 2310-6166
1117332
  Боднар В. Поняття, види та правова природа переважних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 10-29. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1117333
  Картузова І. Поняття, види та правовий статус учасників адміністративного судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 112-118. – ISSN 1561-4999
1117334
  Зелена Я.В. Поняття, види та психологічне підгрунтя бібліофілії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1117335
  Шиманович О.М. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні питання поняття та видів судових рішень у цивільному процесуальному праві України. Розкривається поняття судового рішення, а також пропонується власна класифікація видів судових рішень. Також визначається роль судового рішення у ...
1117336
  Радзивілюк В Поняття, види та система заходів запобігання банкрутству (неспроможності) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 234-245. – ISSN 2227-796X


  In this article on the basis of applying various classification approaches (in particular, by criteria: of the subject, directly carries out the said measures; of necessity of punishing these measures by the court or the relevant authorized bodies; of ...
1117337
  Рєзнікова Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин / Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 210-228. – ISSN 1026-9932
1117338
  Карпенко В.І. Поняття, види та способи захисту від кіберсквотингу / В.І. Карпенко, Д.І. Карпенко // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 264-266. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1117339
  Пугачов О.М. Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 38-47
1117340
  Ковалко Н. Поняття, види та структури конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 11-22. – ISBN 978-617-7046-89-8
1117341
  Козачук Н.О. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 100-108. – ISSN 2308-6912


  У статті вперше в українській правовій науці обгрунтовано необхідність визначення поняття зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування стандартів, та запропоновано відповідне визначення. Окреслено, що у випадку реалізації ...
1117342
  Вахонєва Т. Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття творчої праці, виявлено її характерні риси, установлено види. Завдяки аналізу основних ознак творчої праці, як категорії трудового права, здійснено її порівняння з іншими видами трудової діяльності, виявлено її характерні риси та ...
1117343
  Паракуда І.В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспек // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 67-79. – ISSN 2078-9165
1117344
  Рижко О. Поняття, види, класифікації плагіату // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 134-150. – ISSN 2524-0315
1117345
  Федорова Н.В. Поняття, елементи, співвідношення телеформату з іншими об"єктами авторського права // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 105-115. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1117346
  Басанцов І.В. Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту / І.В. Басанцов, І.О. Пригара // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 132-137. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1117347
  Попов А. Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-40
1117348
  Тернюк Є.В. Поняття, зміст і значення пільгового кредитування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 48-52
1117349
  Римарчук Р.М. Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката / Р.М. Римарчук, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 197-203. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1117350
  Котик З. Поняття, зміст і обов"язок доказування // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-94
1117351
  Герасименко Є.С. Поняття, зміст і ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 379-380. – ISBN 978-966-667-624-8
1117352
  Трофімов С.А. Поняття, зміст і структура митних процедур на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 18-24
1117353
  Ямненко Т.М. Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 151-159. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1117354
  Сова В.М. Поняття, зміст та види контрольно-наглядової діяльності за прийняттям управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 128-133. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1117355
  Словська І. Поняття, зміст та властивості парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тлумачення терміна "парламент", що дозволило визначити зміст та основні властивості представницької установи. Автор стверджує, що парламент - це загальнодержавний представницький постійно діючий колегіальний орган державної влади, ...
1117356
  Кунєв Ю.Д. Поняття, зміст та основні шляхи удосконалення управління в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 6-11
1117357
  Корнейчук С.П. Поняття, зміст та особливості адміністративно-примусової діяльності Державної виконавчої служби України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 316-323. – ISSN 2078-3566
1117358
  Резнікова В. Поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-1331
1117359
  Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42-54. – ISSN 1026-9932


  У статті обгрунтовується методологічне значення поняття, змісту та структури сучасного кримінального процесу для розвитку кримінально-процесуальної теорії та практики. Доведено, що кримінальний процес, будучи цілісним соціально-правовим утворенням, є ...
1117360
  Вахонєва Т.М. Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню поняття та змісту професійної культури найманих працівників. З"ясовані основні складові професійної культури працівника, визначена сутність професійної культури поведінки працівника, її вплив на продуктивність праці та ...
1117361
  Хусанова К.Ю. Поняття, зміст тендеру та значення державних закупівель в контексті європейської інтеграції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 30-37
1117362
  Бусуйок Д.В. Поняття, змст та види земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 188-194
1117363
  Слободян Станіслав Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1608-6422
1117364
  Резнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 58-72
1117365
  Перощук З.І. Поняття, значення та правове регулювання місцевих бюджетів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 99-105.
1117366
  Рєзнікова В.В. Поняття, значення та сутність біржі: специфічний посередник на товарному ринку чи організований, постійно діючий ринок замінних цінностей // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-139
1117367
  Шевченко Д.В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 239-241
1117368
  Четверикова О.С. Поняття, критерії вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі та її практичне здійснення за Кримінальним кодексом України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 140-143. – ISSN 0201-7245
1117369
  Козак В.А. Поняття, критерії та ознаки уразливого стану особи за кримінальним правом України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1117370
  Барабаш О. Поняття, межі та види посткримінальної поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 13-17. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1117371
  Гавриленко О.Л. Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор"я: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 195-201. – ISBN 966-435-028-1
1117372
   Поняття, мета та завдання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 4-17. – ISBN 978-966-2609-78-3
1117373
  Павлюх А О. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю в сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119
1117374
  Мицик В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивного митного права країни // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 73-82
1117375
  Позняк Е.В. Поняття, об"єкти та форми екологічної експертизи як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 261-291. – ISBN 978-617-566-151-2
1117376
  Вишневський А. Поняття, огляд та класифікація факторів ефективності правової норми // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 35-38
1117377
  Попова А.В. Поняття, ознаки і види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.348-356. – ISBN 966-7784-65-7
1117378
  Бенедик В.І. Поняття, ознаки і призначення норм адміністративного процесуального права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 236-242. – ISSN 0201-7245
1117379
  Кравченко М.Г. Поняття, ознаки і сутність правового закону // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
1117380
  Кравченко М. Поняття, ознаки і суть правового закону // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 30-31
1117381
  Дякур М.Д. Поняття, ознаки та аналіз складу замаху на злочин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 115-118. – (Правознавство ; Вип. 348)
1117382
  Попова А.В. Поняття, ознаки та види біржових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 108-114
1117383
  Попова А. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 181-194. – ISSN 1026-9932
1117384
  Скляренко І. Поняття, ознаки та види комунальної власності як виду публічного майна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 77-82. – ISSN 2524-0129
1117385
  Попова А. Поняття, ознаки та види професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано і проаналізовано основні ознаки професійної фінансової діяльності як виду господарської діяльності. Запропоновано визначення поняття такої діяльності та її види. Выделены и проанализированы основные признаки профессиональной финансовой ...
1117386
  Козяр В. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов пленуму Верховного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 118-121.
1117387
  Крахмальова К.О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
1117388
  Гаргат-Українчук ОМ Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
1117389
  Ксендзюк В.Б. Поняття, ознаки та класифікація актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 66-72
1117390
  Попова А. Поняття, ознаки та класифікація депозитарних розписок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні ознаки та визначене поняття депозитарної розписки на цінні папери українських емітентів, наводяться класифікації депозитарних розписок, що відомі в теорії та на практиці, а також запропонована власна класифікація ...
1117391
  Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб"єктів організаційно-господарських повноважень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.201-206. – ISBN 966-7784-65-7
1117392
  Коваленко Т.О. Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 30-41. – ISSN 2227-796X


  У статті критично оцінюється законодавче визначення продовольчої безпеки України як складника національної безпеки держави та стан її нормативно-правового забезпечення. Розкриваються зовнішній і внутрішній аспекти продовольчої безпеки, визначаються ...
1117393
  Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-83.
1117394
  Цікало У. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 223-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано положення Господарського кодексу України (далі - ГК) про корпоративні права та корпоративне підприємство, а також окремі положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК) та Закону України "Про господарські товариства", низки ...
1117395
  Котюк І.І. Поняття, ознаки та принципи допустимості тактичних прийомів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тактичного прийому та його ознак і обґрунтовується новий підхід в їх розумінні. Critical analysis of traditional understanding of the tactical method and its features is given, new approach to their ...
1117396
  Гречанюк Р. Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 17-21. – ISSN 2524-0129
1117397
  Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопорушення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-45.
1117398
  Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-98
1117399
  Шереметьєва О.Ю. Поняття, ознаки та структура повітряних правовідносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 118-123
1117400
  Шопіна І. Поняття, ознаки та структура правової культури військовослужбовців / І. Шопіна, В. Воловик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню поняття, ознак та структури правової культури військовослужбовців. Надано визначення правової культури військовослужбовця як сукупності правових цінностей, правових знань, вмінь та навичок, які у сукупності детермінують ...
1117401
  Бабій А.Ю. Поняття, ознаки та сутність екстремізму // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 141-151
1117402
  Святоцький О. Поняття, ознаки, атрибути та символи державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 1026-9932
1117403
  Глуховеря В.А. Поняття, ознаки, види правопорушень, що посягають на режим інформації з обмеженим доступом, та адміністративна відповідальність за їх вчинення // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1117404
  Кірічук О. Поняття, ознаки, класифікація та структура колізії в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 83-84. – ISBN 978-966-919-107-6
1117405
  Расюк Едуард Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв"язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 74-77
1117406
  Ятченко Є.О. Поняття, основні засади та деякі способи захисту майнових прав релігійних організацій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-49.
1117407
  Крюков О.О. Поняття, особливості обліку та розслідування злочинів на грунті ненависті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 198-205. – ISSN 2524-0323
1117408
  Рєзнікова В. Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем регулювання посередницьких правовідносин в Україні. Розглянуто посередницькі правовідносини у вузькому та широкому розумінні, визначено поняття посередницького правовідношення, розкрито характерні ...
1117409
  Сприндис С.І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 416-420. – ISBN 978-617-7450-09-1
1117410
  Сокуренко В.В. Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 214-222. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1117411
  Садова Т.В. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування арешту за кримінально-процесуальним законодавством США // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 334-341. – (Юридична ; Вип. 1)
1117412
  Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-91
1117413
  Лавріненко О.В. Поняття, правова природа, причини й значення службово-трудових спорів: дослідження теоретичних та прикладних аспектів // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-30
1117414
  Черналівський Є.О. Поняття, правові основи та правові принципи податкового планування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 71-77.
1117415
  Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 59-68. – ISSN 2079-6242
1117416
  Сухонос В. Поняття, принципи та види взаємовідносин прокуратури з органами правосуддя / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-68.
1117417
  Патлачук О.В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 36-48. – ISSN 2308-9636
1117418
  Хромець В. Поняття, принципи, підходи в дослідженнях езотерики // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 187-192. – (Філософія)
1117419
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1117420
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1117421
  Краснова М.В. Поняття, принципи, функції, завдання, види, об"єкти, форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 13-14. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 1-й розділ книги.
1117422
  Мицик В.В. Поняття, природа та сутність прав людини для міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 146-154.
1117423
  Бондар В.С. Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 131-137. – ISBN 978-617-7627-30-1
1117424
  Луценко Ю.В. Поняття, система та класифікація видів безпеки в контексті міжнародного правопорядку // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 31-39. – ISSN 2617-4162
1117425
  Чорний Р.Л. Поняття, система та кримінально-правова характеристика складів злочинів проти основ національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Чорний Руслан Леонідович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1117426
  Олех Н.А. Поняття, стадії та чинники міжнародної інтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – с. 205-210
1117427
  Філоненко Г.Г. Поняття, структура та місце методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток в системі криміналістичних методик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 147-151. – (Право та державне управління ; № 4 (8))


  У статті висвітлюються питання важливості теоретичної розробки визначення поняття методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток. Акцентується увага на встановленні обов"язкових елементів структури методики розслідування ухилення від ...
1117428
  Давидєнко В.В. Поняття, структура та функції економічної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35.
1117429
  Шатілова О.В. Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю / О.В. Шатілова, Б.Ю. Москвін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 424-431 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1117430
  Вітавська Г.П. Поняття, структура та функції соціальної політики : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 62-63. – Бібліогр.: 19 назв
1117431
  Апаров А.М. Поняття, структура, види та форми адміністративно-правових відносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 9-12
1117432
  Котюк В.О. Поняття, структура, види та функції правових почуттів юриста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-54. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються поняття і суть правових почуттів особи юриста як специфічної форми відображення правових явищ, яка має об"єктивний і суб"єктивний характер. На основі аналізу суті , структури, видів і функцій правових почуттів здійснено спробу ...
1117433
  Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 220-225. – ISSN 0132-1331
1117434
  Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 131-133.
1117435
  Сизоненко А. Поняття, сутність і критерії допустимості доказів у Кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
1117436
  Мельниченко Р. Поняття, сутність і призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо понять "трансфертні ціни" та "трансфертне ціноутворення". Встановлено й окреслено найпоширеніші способи ...
1117437
  Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1117438
  Мовчан В.В. Поняття, сутність та види здійснення судової влади // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 22-29
1117439
  Поштаренко О. Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 174-179. – ISSN 2663-5313
1117440
  Горбік Д.С. Поняття, сутність та зміст адміністративної помилки в діяльності органів публічної влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – C. 78-84. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1117441
  Пустовіт Ж.М. Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 18-23
1117442
  Вісьтак М. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів як джерел трудового права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 158-163. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1117443
  Глущенко О. Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції відновного правосуддя, виокремленню програм альтернативного вирішення конфліктів, які вплинули на формування такої концепції, дослідженню різних підходів до тлумачення поняття медіації. На основі проведеного ...
1117444
  Висоцький С.О. Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-77
1117445
  Гнатюк М.Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.95-102. – ISSN 1563-3349
1117446
  Батанова Л.О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-123
1117447
  Безклубий І.А. Поняття, сутність та правова природа люстрації / І.А. Безклубий, І.В. Кочкодан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 32-40
1117448
  Степанова І. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-53. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1117449
  Камінська О. Поняття, сутність та причини виникнення асистансу // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 158-166. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1117450
  Шульгін В.В. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізаці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
1117451
  Назаренко В. Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 7-11
1117452
  Колісник Г.М. Поняття, сутність, значення та перспективні напрями покращення продовольчої безпеки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 21-28. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1117453
  Омеляненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.90-94. – ISSN 0132-1331
1117454
  Токаренко В.С. Поняття, суть та значення принципа нотаріальної таємниці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 171-173. – ISBN 978-617-673-442-0
1117455
  Семенченко Л.М. Поняття, суть та значення принципу нотаріальної таємниці // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 36-43


  Аналіз чинного законодавства України, що стосується принципу нотаріальної таємниці, висловлення пропозицій та рекомендацій щодо його законодавчого визначення та забезпечення його дотримання.
1117456
  Котюк В. Поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-70.


  У запропонованій статті розкриваються поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки. In the article problems of the definition, essence, social value and purpose of the legal science are being analyscol.
1117457
  Луцик В. Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 24-27
1117458
  Медведєва М.О. Поняття, форми та способи реалізації норм міжнародного права (на прикладі міжнародного права навколишнього середовища) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 217-224


  В статті проаналізовано визначення поняття, форм та способів реалізації норм міжнародного права, зокрема природоохоронних, у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Висвітлено значення принципу дотримання міжнародних договорів у сфері охорони довкілля. ...
1117459
  Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 5 (55). – С. 82-88
1117460
  Мотиль В. Поняття, функціональне призначення та межі прокурорського нагляду за законністю екстрадиції особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 162-165
1117461
  Петренко І.І. Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 243-248. – ISSN 2076-1554
1117462
  Волощук О.Т. Поняття, юридична природа та місце Президента у системі державної влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 474)
1117463
  Григор"єв Д.Г. Поняття: арбітр; арбітраж // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-59
1117464
  Пясковський В. Поняттята криміналістична характеристика торгівлі людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.69-76
1117465
  Петров Михаил Понятый смех // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 76-81 : фото
1117466
  Шуляк Н. Понятя та процедура реєстрації суперфіцію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 105-117.
1117467
  Сашина А. Понять - значит победить. Выход на мировые рынки невозможен без верной оценки нужд потребителей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Понимать вызовы рынка, своевременно и успешно реагировать на них – задача, актуальная сегодня, как никогда, для многих организаций, работающих в сфере высокопроизводительных вычислений. Группе компаний РСК, по мнению ее исполнительного директора ...
1117468
  Глотов А.Л. Понять Довлатова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 4. – С. 27-31
1117469
  Раев М. Понять дореволюционную Россию / М. Раев. – London, 1990. – 304с.
1117470
  Росоховатский И.М. Понять другого : научно-фантастические рассказы, повести / И.М. Росоховатский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 346с.
1117471
  Жвитиашвили Нана Понять Другого = Культурный ландшафт современного музея и социально ориентированная деятельность : беседу вела К. Сергазина // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 4-7. – ISSN 0869-8171


  О самых разных теоретичесикх и практических аспектах музейной работы с особыми посетителями беседа с Наной Жвитиашвили, искусствоведом, арт-терапевтом, стар. науч. сотрудником отдела новейших течений Гос. Русского музея, лауреатом Гос. премии РФ
1117472
  Розин В.М. Понять жизнь и поступки Гоголя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.130-140. – ISSN 0042-8744
1117473
  Заостровцев А. Понять неформальное : (О книге В.Л.Тамбовцева "Экономическая теория неформальных институтов") // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 151-157. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0042-8736
1117474
  Ливен А. Понять Пакистан: Почему простые рецепты там не работают // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 118-133. – ISSN 1998-1813
1117475
  Шаповал В. Понячття держави і суверенітету в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84
1117476
  Полюжин І.М. Поо деякі проблеми інституту адвокатури в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 61-63. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1117477
  Коробко Т.В. Поо одну модель систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 109-111
1117478
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі : Повісті, оповідання, спогади / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1984. – 318с.
1117479
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі; Полікарп : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1981. – 152с. – (Романи й повісті ; №2. 1981)
1117480
  Філатов Михайло Олексійович Поодинокі бджолині (Hymenoptera, apoidea) агроландшафту північного сходу України: фауна, екологія та практичне значення : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Філатов Михайло Олексійович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1997. – 24л.
1117481
  Карпенко В.О. Поодинці - вмирають, виживають - гуртом / В.О. Карпенко. – К., 1995. – 208с. – ISBN 5-7707-8830-5
1117482
  Ивакин Ю. Пооктябрьская политическая лирика Брюсова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ивакин Ю. ; АН УССР, Ин-тут укр. лит. им. Т.Г. Шевченко. Отд. русс. лит. – Киев, 1950. – 16 с.
1117483
  Ивакин Ю.А. Пооктябрьская политическая лирика В.Брюсова : Дис... кандид. филологич.наук: / Ивакин Ю.А.;. – Киев, 1950. – 296л. – Бібліогр.:л.289-296
1117484
   Поосколье. – Воронеж, 1980. – 187с.
1117485
  Богданов Е.Ф. Поостри сердце мужеством / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1991. – 281с.
1117486
  Жечев М.М. Поочередное управление / М.М. Жечев; НАНУ; Национальное космич. агентство України. Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 188с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0112-6
1117487
  Наумов Б.И. Поощерение и наказание в семье / Б.И. Наумов. – Москва, 1962. – 32с.
1117488
  Загородний Н.С. Поощирительные фонды в системе экономического стимулирования социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Загородний Н.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 22 с.
1117489
  Молодцов М.В. Поощрение за успехи в труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1977. – 72с.
1117490
  Абдурахманов И.И. Поощрение и дисциплинарное воздействие как средства укрепления трудовой дисциплины. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Абдурахманов И.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1117491
  Печерникова И.А. Поощрение и наказание детей в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1959. – 88с.
1117492
  Пронина М.Г. Поощрение и ответственность в условиях внутрипроизводственного хозрасчета. / М.Г. Пронина. – Минск, 1982. – 120с.
1117493
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому законодательству / С.С. Каринский. – М, 1956. – 39с.
1117494
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому праву / С.С. Каринский. – М, 1961. – 151с.
1117495
  Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин. – М, 1971. – 200с.
1117496
  Гмурман В.Е. Поощрения и наказания в советской школе / В.Е. Гмурман. – М, 1960. – 24с.
1117497
  Шелухин Д.Я. Поощрения и наказания как средство воспитания в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шелухин Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1955. – 15л.
1117498
  Хабибулин Р.Д. Поощрительная оплата труда и ее влияние на повышение эффективности социалистического производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Хабибулин Р.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 16л.
1117499
  Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / В.М. Баранов ; под ред. М.И. Байтина. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 146 с.
1117500
  Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел. / В.А. Елеонский. – Хабаровск, 1984. – 108с.
1117501
  Никольский В.С. Поощрительные системы оплаты труда. / В.С. Никольский. – М-Х, 1952. – 136с.
1117502
  Янковская Ольга Николаевна Поощрительные фонды в промышленности и их роль в материальном стимулировании коллективов предприятий. (На материалах пром-сти Латв.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Янковская Ольга Николаевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1117503
  Ли В.Д. Поощрительные фонды и их роль в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Ли В.Д.; Всесоюз. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1117504
  Васковский С.С. Поощрительные фонды и стумулирование труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Васковский С.С.; Моск. экон-стат ин-т. – М, 1974. – 25л.
1117505
  Милюков А.И. Поощрительные фонды на предприятии. / А.И. Милюков. – М, 1974. – 239с.
1117506
  Гаретовский Н.В. Поощрительные фонды предприятий в промышленности / Н.В. Гаретовский. – Москва, 1966. – 78с.
1117507
  Халчинский В.Л. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : Дис... канд. эконом.наук: / Халчинский В.Л.; КГУ. Каф. полит. экономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1966. – 243, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1117508
  Халчанский В.Д. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халчанский В.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1117509
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы : Дис... канд. эконом.наук: / Тростянчук П.А.; КГУ. – Киев, 1970. – 214, 9л. – Бібліогр.:л.1-8
1117510
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы. (На материалах пром. предприятий УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тростянчук П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1117511
  Веретенников В.Г. Поощрительные фонды предприятия и профсоюзный комитет. / В.Г. Веретенников. – Москва, 1987. – 207с.
1117512
  Масевич М.Г. Поощрительные фонды промышленных предприятий : (Правовые вопросы). / М.Г. Масевич. – Москва, 1978. – 96с.
1117513
  Кацитадзе Фридон Гаврилович Поощрительные фонды социалистических промышленных предприятий и их роль в материальном стимулировании : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кацитадзе Фридон Гаврилович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1117514
   Поп-арт // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 119 : ПОП--АРТ. – С. 3-3-.
1117515
  Лексіна Г. Поп-арт // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 7/9. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х
1117516
  Боде М. Поп-арт обретенный // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 4. – С.38-47
1117517
  Лисак У.В. Поп-культура як трансформація механізму міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 270-273
1117518
  Чан Ючжон Поп-музыка: цветы, распустившиеся на камнях отчаяния // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 28-31. – ISSN 1738-8252
1117519
  Пархоменко Т.С. Поп-освіта як елемент мас-культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 50-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))


  Розглядаються проблеми сучасної освіти, зокрема такі, що характеризують її як поп-освіту через прояв масової культури. Наводяться приклади усталених форм мас-культу як ознаки перетворених освітніх форм. Ставиться питання, чи набуває поп-освіта ...
1117520
  Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Публикуемый ниже текст представляет собой отклик на статью А.В. Юревича "Поп-психология" (Вопр. психол. 2007. №1. С. 3-14). Автор выражает согласие со сформулированными в указанной статье положениями в отношении места поп-психологии в современной ...
1117521
  Овсянніков В.Г. Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 242-246. – ISSN 2312-4679
1117522
  Овсянніков В.Г. Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку XХІ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 259-268. – ISSN 2225-7586
1117523
   Поп и мужик. – М-Л, 1931. – 212с.
1117524
  Начев Венцеслав Поп Харитон. / Начев Венцеслав. – София, 1981. – 156с.
1117525
  Тургенев И.С. Поп. Поэмы / И.С. Тургенев. – Москва, 1917. – 21с.
1117526
  Ковінька О.І. Попав пальцем у небо / О.І. Ковінька. – Київ, 1966. – 145с.
1117527
  Иванов В.М. Попади! / В.М. Иванов. – Москва, 1960. – 32с.
1117528
  Никифоров Г.П. Попадья / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1971. – 238 с.
1117529
  Бублий Н. Попал в кампанию // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 30 (142). – С. 18-19. – ISSN 2075-7093


  Спикер парламента объяснил " Фокусу", почему Верховной Раде не угрожает роспуск, а к нему не выстраивается очередь из олигархов
1117530
  Саулит Б.Р. Попался на удочку : рассказы / Бруно Саулит ;. – Рига : Литгосиздат, 1960. – 95 с.
1117531
  Климентов Л.В. Попарова метода ліпіння рельефних планів і мап / Л.В. Климентов. – Одеса, 1929. – 20с.
1117532
  Мамонтова В.О. Попелиці-ляхніди / В.О. Мамонтова. – Київ
7. – 1972. – 1-228с.
1117533
  Школьна Л.С. Попелиці лікарських рослин та їх ентомофаги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено видовий склад попелиць на лікарських рослинах, їх шкідливість. Подано коротку характеристику ентомофагів - їх видовий склад і ефективність знищення попелиць.
1117534
  Карлащук С. Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) - новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні / С. Карлащук, П. Чумак, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 60-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо шкодочинності попелиці Masonaphis sp. на рододендронах в умовах закритого і відкритого ґрунту та екологічно безпечні заходи регулювання чисельності фітофага. Приводятся данные о вредоносности тли Masonaphis sp. на рододендронах в ...
1117535
  Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: казка як вид художньої словесності: Ст.1 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 5. – С.22-31
1117536
  Славова Маргарита Попелюшка літератури : Теоретичні аспекти літератури для дітей / Славова Маргарита. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-7865-19-3
1117537
   Попель Павло Петрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-757-2
1117538
   Попенко Вадим Ігорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248. – ISBN 978-966-439-757-2
1117539
  Гриневич В. Поперед батька в пекло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Радянська евакуація 1941 року охопила передусім апарат влади, худобу та майно. Тільки не простих українців.
1117540
  Хмєлевська М. Попередження агресії в молоді: соціальний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 16-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595
1117541
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Баранов Сергій Олексійович; Одеськ.ін-тут внутрішніх справ МВС України. – Одеса, 2001. – 231л. + Додатки:л.219-231. – Бібліогр.:л.196-218
1117542
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук:12.00.07 / Баранов С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1117543
  Дрозд О.Ю. Попередження адміністративного проступку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 234-239. – ISSN 1563-3349
1117544
  Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 104-112. – ISSN 0321-0499
1117545
  Щур Б.В. Попередження виникнення тактичних помилок при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 3)
1117546
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень / В.С. Щербина. – Київ : Либідь, 1993. – 132с.
1117547
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень органами державного арбітражу : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 50-56. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается деятельность органов государственного арбитража по предупреждению нарушений законности и государственной дисциплины в хозяйственных отношениях. Содержится анализ основных правовых форм этой деятельности и предложены пути повышения ...
1117548
  Сірук М. Попередження Ердогану // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати парламентських виборів у Туреччині, на яких пропрезидентська партія втратила абсолютну більшість.
1117549
  Волченко І.В. Попередження жовчних витікань при резекціях печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Волченко Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1117550
  Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Чайка Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1117551
  Сенчик М.О. Попередження злочинів у торгівлі. / М.О. Сенчик. – К., 1972. – 110с.
1117552
  Бурда С.Я. Попередження злочинів, пов"язаних із використанням підроблених паспортів громадян України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-43
1117553
  Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : Монографія / С.Ю. Лукашевич. – Харків : Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. – 104с. – ISBN 966-8184-45-9
1117554
  Білецький І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-56.
1117555
  Долженков О.Ф. Попередження злочинності у сфері грального бізнесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.107-111. – Бібліогр.: 11 назв.
1117556
  Раєцька Л.В. Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 274-280. – ISSN 1609-0462
1117557
  Алфьоров С.М. Попередження злочинності: загальна характеристика та певні пріоритетні напрями вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1117558
  Барабаш Ю.Г. Попередження і врегулювання державно-правових конфліктів: теоретико-методологічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 34-42. – ISSN 0201-7245
1117559
   Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 208с. – ISBN 966-7890-52-Х
1117560
  Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І.П. Голосніченко. – К., 1991. – 207с.
1117561
  Кудлай П. Попередження крадіжок вантажів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47.
1117562
  Іванов Є.В. Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Іванов Євген Володимирович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1117563
  Говаленков С.С. Попередження надзвичайних ситуацій, обумовлених техногенним викидом в атмосферу небезпечних легких газоподібних хімічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 / Говаленков Сергій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
1117564
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ігнатов О.М.; Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 239л. + Додатки: л.217-239. – Бібліогр.: л.193-216
1117565
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1117566
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1117567
   Попередження насильства над дітьми : інформ.-метод. матеріали та аналіз нормативно-правової бази : [збірка]. – Київ : Калита, 2007. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8879-57-9
1117568
  Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім"ї : Методичні рекомендауії / М.І. Дмитренко, М.В. Тропін, П.О. Власов; Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.УМВС України в Дніпропетровській області та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – 56с.
1117569
  Мисько Ю.О. Попередження небезпек інформаційного простору / Ю.О. Мисько, В.А. Колган // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 101-104. – ISBN 978-966-641-732-2
1117570
  Оробець К.М. Попередження нелегальної міграції-важливий напрям протидії злочинності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 83-88
1117571
  Вовдюк Л.В. Попередження охолодження та відмороження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 4-5 : фото
1117572
  Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Ю.М. Крупка. – К, 1988. – 48с.
1117573
  Трошина Світлана Попередження пожеж від необережного користування електроприладами та дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 20-21
1117574
  Гермаківська І.Д. Попередження порушень прав кредитора в умовах реалізації боржником сімейних прав та обов"язків: практико-правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (229). – С. 31-33. – ISSN 2308-9636
1117575
  Демченко І.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : [для науковців, аспірантів, студентів юрид. та мед. ВНЗ, юристів-практиків, підприємців, а також працівників установ та організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікар. засобів] / І. Демченко, О. Соловйов. – Київ : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл. – Видання за підтримки: Медична газета України "Ваше здоров"я". – Бібліогр.: с. 105-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-064-4
1117576
  Волох О.К. Попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-143.


  Розглянуто питання попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні.
1117577
   Попередження про шкідливість алкоголізму та запобігання алкогольній залежності серед молоді / І.І. Стасюк, В.Б. Воронецький, А.І. Василюк, О.Б. Іваськов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 146-149. – Бібліогр.: 7 назв.
1117578
   Попередження ранньої інституціалізації дітей з синдромом Дауна віком до п"яти років : Методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164с.
1117579
  Грищенко І.В. Попередження розвитку еколого-економічних конфліктів у туристичній галузі України / І.В. Грищенко, В.Ф. Грищенко // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 14-16. – ISBN 978-9934-571-24-4
1117580
  Баляниця Н.Б. Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 215-217. – ISBN 978-966-02-7337-5
1117581
  Сняткова Т.М. Попередження синдрому госпіталізму у дітей раннього віку з церебральним паралічем // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 120-128. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1117582
  Ільченко Н.В. Попередження сонячних і теплових ударів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1117583
  Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 366-372 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-0712
1117584
  Римаренко Ю Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.349-359
1117585
  Сенюшкіна Т.О. Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір : (проблеми теорії, методології, практики): монографія / Т.О. Сенюшкіна; НАДУ при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 368 с. – ISBN 966-7799-60-3
1117586
  Дурманенко Є.А. Попередження та конструктивне розв"язання конфліктів в університеті: теоретико-методичний аспект / Є.А. Дурманенко, Н.А. Антонюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 82-86. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність поняття конфлікту, проаналізовано особливості протікання конфлікту в педагогічному середовищі вищого навчального закладу; визначено типи конфліктів у навчально-виховному середовищі університету, а також подано структуру та ...
1117587
  Главацька О.Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 41-45. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1117588
  Голіна В В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров"я особи. / В В. Голіна. – Харків, 1997. – 50с.
1117589
  Оразбаєв А.Р. Попередження утворення джерела запалювання під час завантаження діелектричних вуглеводневих рідин в резервуари ветрикального типу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 175-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1117590
  Фінберг Л. Попередження Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 183-187
1117591
  Балабанова Л.М. Попередження хімічної залежності серед військовослужбовців Національної гвардії України / Л.М. Балабанова, М.С. Байда // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 25-34. – ISSN 2078-7480
1117592
  Тузов А.П. Попередження хуліганства неповнолітніх. / А.П. Тузов. – К., 1972. – 131с.
1117593
  Кривцун О.Б. Попередження шахрайства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.117-122. – Бібліогр.: 11 назв.
1117594
  Юрченко О.М. Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 129-136. – ISSN 1609-0462
1117595
  Катрич А.В. Попередження як засіб застосування відповідальності у господарському судочинстві // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7605-90-3
1117596
  Слободяник І. Попереджувальний сигнал // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката, який сприяє рейдерству, слугуватиме сигналом для тих представників професії, які вважають припустимим пособництво у вчиненні злочинів".
1117597
  Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступи / І. Голосніченко, М. Стахурський, Н. Золотарьова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.26-30. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1117598
  Проскуряков В.І. Попереднє висвітлення деяких аспектів місця архітектурної спадщини функціоналізму в архітектурному проектуванні і будівництві / В.І. Проскуряков, Р.Д. Юрійчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 333-337 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1117599
  Перерва Ю.М. Попереднє опрацювання законопроектів у комітетах Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 103-110. – ISSN 1563-3349
1117600
  Янчук О.Є. Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS- спостережень : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1117601
  Кубрак П.М. Попереднє слідство в кримінальному процесі Республіки Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 175-178. – ISSN 2219-5521
1117602
  Кубрак П.М. Попереднє слідство України за Судово-правовою реформою 1864 р. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 105-112. – ISSN 2222-5374
1117603
  Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання в Україні: реалізація зарубіжного досвіду регулювання судочинства // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 405-408. – ISBN 978-966-171-322-1
1117604
  Боднар Т.В. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109.
1117605
  Поліщук Н. Попереднє судове засідання як спосіб оптимізації цивільного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 461-462. – ISBN 978-617-7069-28-6
1117606
  Стазілова Т.М. Попереднє судове засідання, як одна із форм підготовки справ до судового розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 102-103
1117607
  Сахнацький А. Попереднє схвалення значних правочинів та обов"язковий викуп акцій. Практика і коментарі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 30-31
1117608
  Сокальська О.В. Попереднє ув"язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу Середньовіччя // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (5). – С. 86-94
1117609
  Пестушко Валерій Попередник Вегенера // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
1117610
  Годулян С І. Попередники кукурудзи на Україні / С І. Годулян. – Київ : Держсільгоспвидав, 1963. – 158 с.
1117611
  Третяк М. Попередники наукового комунізму / М. Третяк. – К., 1965. – 46с.
1117612
  Циховська Е.Д. Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті приділяється увага розвитку мондо- та снафф-фільмів як попередників сучасних реаліті-ТБ, які є об"єктом пильної уваги соціальних комунікацій. Автор простежує їх історію створення від комерційно успіш ного італійського документального фільму ...
1117613
  Вартанов Г.І. Попередники робітночої преси на Україні / Г.І. Вартанов. – Київ, 1968. – 83с.
1117614
  Павлов О.О. Попередники розвитку післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку та шляхи терапевтичної тактики / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 64-68. – ISSN 2224-0586
1117615
  Панченко В. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – С. 66-77. – ISBN 978-966-2424-70-6


  Про М. Костомарова. - С. 68, 74; М. Драгоманова. - С. 69-70, 74; О. Кістяківського. - С. 71.
1117616
  Оппоков В Є. Попередні ... робіт / В Є. Оппоков, 1934. – с.
1117617
  Януль В. Попередні відомості про фауну павуків (Arachnida, Aranei) Фастівського району (Київська область) / В. Януль, Є. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 51-56. – (Біологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Проведено інвентаризацію фауни павуків Фастівського р-ну Київської обл. та складено анотований список павуків, що нараховує 84 види із 67 родів та 20 родин. В анотованому списку зазначено фауністичний матеріал, метод збирання та біотопічні преференції ...
1117618
  Реутова Н. Попередні договори // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 20-24
1117619
  Цірат Г. Попередні обов"язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 78-82
1117620
   Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції музею природи Канівського природного заповідника / О.М. Ковальчук, С.М. Рижов, О.Д. Полішко, О.Д. Петриченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 97-99. – ISSN 1729-7184
1117621
  Рижов С.М. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника / С.М. Рижов, О.М. Ковальчук, О.Д. Полішко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1117622
   Попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 року. – Шепетівка, 1928. – 111с.
1117623
   Попередні підсумки демографічного Всесоюзного перепису 1926 року. – 47с.
1117624
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К.
2. – 1921. – 21с.
1117625
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. Кихвський повіт. – К.
9. – 1921. – 37с.
1117626
   Попередні підсумки перепису населення 1926 року по Старобільській окрузі. – Старобільське, 1927. – 34с.
1117627
   Попередні підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік.
1117628
  Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
1117629
  Гусаков В.В. Попередні підсумки таджицького мирного врегулювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми, шляхи мирної стабілізації та досягнення миротворчого процесу в Таджикистані після підписання 27 червня 1997 р. у Москві угоди між урядом Таджикистану та керівництвом озброєної опозиції. Challenges and possible ways of peace ...
1117630
   Попередні пудсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К., 1922. – 297с.
1117631
  Шулікін Д. Попередні результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про основні тенденції цьогорічного вступу та попередні висновки, що будуть ураховані під час підготовки Умов прийому на 2019 рік.
1117632
  Данилевський В.О. Попередні результати визначення діаметра Сонця за даними спостережень сонячного затемнення 11 липня 1991 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-65. – (Астрономія ; вип. 35)


  За даними фотоелектричних спостережень затемнення Сонця 11 липня 1991 року, виконаних з чотирьох точок поблизу північної межі смуги повного затемнення, визначені діаметр Сонця, тривалості повних фаз та деякі інші параметри. Для цього модельна крива ...
1117633
  Сухомлін К.Б. Попередні результати дослідження викопних мошок (Diptera: Simuliidae) із Рівненського бурштину / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 171-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
1117634
   Попередні результати наукової експедиції по спостереженню повного сонячного затемнення 29 березня 2006 р.. – Київ, 2006. – 25 с.
1117635
  Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
1117636
   Попередні результати телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві / В.Г. Кручиненко, П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Казанцев, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати базисних телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві та їх попередньої статистичної обробки. Оцінено мінімальну масу метеороїда, який породив метеор із гранично зареєстрованим блиском. Визначено: зенітне ...
1117637
  Дячук Л.В. Попередні умови шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-17
1117638
  Стельмах Д.А. Попередній аналіз можливості переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан / Д.А. Стельмах, Л.Є. Шумилова // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 39-43. – ISSN 1813-3584


  "Під час реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗУ) жодне завдання щодо поводження з паливовмісними матеріалами (ПВМ) не було виконане в повному обсязі. Завдання щодо попередньої характеризації та розробки технології вилучення ПВМ ...
1117639
  Кучер О.В. Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики : геодезія / О.В. Кучер, В.С. Старовєров, З.М. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-14 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
1117640
  Сухомлін К.Б. Попередній аналіз фауни мошок (Diptera: Simuliidae) природного заповідника "Розточчя" / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 170-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1117641
  Павленко М. Попередній банківський контроль // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 234-235
1117642
  Яремова І.В. Попередній договір за законодавством України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 198-223. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1117643
  Майданик Р.А. Попередній договір і завдаток (цивільно-правові аспекти) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-36.
1117644
  Бойко О.О. Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 162-178.
1117645
  Лабутіна Ю. Попередній договір при купівлі-продажу нерухомості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1117646
  Клименко О.М. Попередній договір у цивільних відносинах: поняття і сутність попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33.
1117647
  Карпечкін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96.
1117648
  Карпечін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-71.
1117649
  Шутко О. Попередній договір: проблеми забезпечення його виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 205-206
1117650
   Попередній звіт за роботу в 1936 р.. – Харків, 1937. – 80с.
1117651
  Городецький О.В. Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання здійснення Конституційним Судом України попереднього й наступного контролю. Аналізуються правові акти, на які поширюється юрисдикція Конституційного Суду України. The article deals with problem issues of realization of ...
1117652
  Кавалерідзе В. Попередній нарис про грунти Сталінської округи. / В. Кавалерідзе. – К., 1929. – 55с.
1117653
  Хестанов С.О. Попередній підсилювач для електрофізіологічних досліджень / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 37-38 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1117654
  Пішкало М. Попередній прогноз параметрів 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі знайдених раніше кореляційних зв"язків і регресійних співвідношень між деякими характеристиками 1-24 циклів сонячної активності (Pishkalo, 2014: Solar Phys., vol. 289, 1815) дано прогноз 25-го циклу. Розрахунки виконані за схемою: час ...
1117655
  Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43.
1117656
  Калужинський О.В. Попередній розгляд кримінальної справи як етап здійснення оціночної діяльності судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 527-533. – ISSN 1563-3349
1117657
  Мікулін В. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування / В. Мікулін, П. Кубрак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.122-124
1117658
  Верба О.Б. Попередній та подальший судовий захист у виконавчому провадженні за законодавством України та Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 111-119. – (Юридична ; Вип. 1)
1117659
  Савченко А. Попередня злочинна діяльність і співучасть за кримінальним законодавством України та США (на рівні федерації):порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-154
1117660
  Красножон М.Д. Попередня обробка матеріалів ГДС у комп"ютеризованій технології "Геопошук" : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-62 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано методику попередньої обробки цифрових каротажних діаграм, яка вміщує паспортизацію об"єктів досліджень, редагування, ув"язку за глибиною, побудову планшета діаграм, тощо. Наведено приклади користування технологією для вирішення завдань.
1117661
  Сінгаєвський Є. Попередня оцінка видового складу та біотопічній розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та біотопічній розподіл павуків заплави річки Удай. Виявлено 63 види з 43 родів та 13 родин. Фауністична схожість видових комплексів павуків у досліджених біотопах визначена за коефіцієнтом Чекановського-Серенсена. Для кожного ...
1117662
  Татаров О.Ю. Попередня перевірка інформації про злочини в контексті реформування кримінально-процесуального законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 161-167
1117663
  Буцик І.М. Попередня підготовка студента до лекції як один зі шляхів індивідуалізації навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 32-37. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті порушується проблема цілеспрямованої організації попередньої підготовки студентів до лекції з орієнтирами на реалізацію особистісно-розвивального навчання у ВНЗ, розкрито шляхи індивідуалізації навчання, визначено типи завдань для самостійної ...
1117664
  Позднякова І. Попередня та каральна цензура як основні форми контролю за видавничою справою в радянській Росії у 1920-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 67-74. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1117665
  Скляров І.О. Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1117666
  Леонов І. Попереду - Іванишин. Революція на граніті розпочалася 30 років тому з перших наметів Студентського братства Львівщини у центрі Києва // Україна молода. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 94). – С. 3


  Рівно тридцять років тому, 2 жовтня 1990 року, у Києві розпочалася студентська Революція на граніті, яка тривала до 17 жовтня і прямим наслідком якої була відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог молоді (переважно ...
1117667
  Кулиняк Данило Попереду - Сагайдачний // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 7 (109). – С. 38-40
1117668
  Щур Едуард Попереду - фізики, енергети та матеріалознавці. Національна академія: хроніка подій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 20
1117669
   Попереду "універ" Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 54). – С. 3


  Диплом КНУ імені Тараса Шевченка котирується серед роботодавців найвище. Про це свідчать результати рейтингу, складеного журналом "Корреспондент". Як показали результати опитування, найкращу освіту мають студенти КНУ імені Тараса Шевченка, а ...
1117670
  Сєвєров П.Ф. Попереду долі / П.Ф. Сєвєров. – Київ, 1965. – 263с.
1117671
  Сєверов П. Попереду долі / П. Сєверов. – Київ : Молодь, 1965. – 262 с.
1117672
  Усик Світлана Попередьте злочин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
1117673
  Ільченко Н.В. Попередьте пожежу: відмовтесь від спалювання сухої трави! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
1117674
   Поперенко Леонід Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53-56
1117675
   Поперенко Леонід Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-966-439-757-2
1117676
   Поперенко Леонід Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386. – ISBN 978-966-439-754-1
1117677
   Поперенко Леонід Володимирович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 208. – ISBN 978-617-7530-19-9
1117678
  Уразаков Э.И. Поперечная (холловская) диффузия и вращательные движения в плазме в докритических магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уразаков Э.И.; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1963. – 11л.
1117679
   Поперечний дуговий розряд в потоці повітря / В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, В.В. Юхименко, Т.М. Пашко, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 379-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено експериментальне вивчення стану плазми поперечного дугового розряду в потоці повітря при атмосферному тиску. З використанням емісійної спектроскопічної діагностики вивчені розподіли температур заселення збуджених електронних станів атомів та ...
1117680
  Пухов С.В. Поперечники множеств в банаховых пространствах и классов функций в пространствах с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пухов С.В.; МГУ. – М, 1980. – 12л.
1117681
  Григорян Юрик Исоакович Поперечники множеств в банаховых пространствах и приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Юрик Исоакович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1117682
  Изаак Александр Давидович Поперечники функциональных классов и конечномерных множеств в пространствах со смешанной нормой : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.01.01 / Изаак Александр Давидович; Российск. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1995. – 13л.
1117683
  Мосєєнков Б.І. Поперечні коливання стержня двоякої жорсткості в перехідному режимі обертання. / Б.І. Мосєєнков, 1957. – 155-168с.
1117684
  Савельєва К.В. Поперечні плоскі хвилі в нанокомпозитних матеріалах / К.В. Савельєва, С.В. Сінчило, Я.В. Симчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Теоретично досліджено взаємодію кубічно нелінійних пружних плоских гармонічних хвиль в матеріалі, нелінійні властивості якого описуються пружним потенціалом Мурнагана. Розв"язок, що описує взаємодію поперечних горизонтально та вертикально поляризованих ...
1117685
  Продайвода Г.Т. Поперечно-ізотропна апроксимація пружних постійних анізотропного середовища : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Кількісно аналізується надійність апроксимації азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль геологічного середовища довільної пружної симетрії поперечно-ізотропним наближенням. Для цього використовується коваріантна форма тензора крістоффеля і поняття ...
1117686
  Филипавичюс Викторас Стасио Поперечное магнитосопротивление и рассеяние дырок в деформированных полупроводниках типа Р-Се : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Филипавичюс Викторас Стасио ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 19 с.
1117687
  Голукович С.И. Поперечное плавание / С.И. Голукович. – М., 1990. – 237,2с.
1117688
  Кашкай А М. Тамразян Поперечные (антикавказские) дислокации Крымско-Кавказского региона, их роль в магматизме и закономерностях размещения полезных ископаемых / А М. Тамразян Кашкай. – М., 1967. – 77с.
1117689
   Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. – М., 1967. – 288с.
1117690
  Волин А.П. Поперечные и обменные волны при сейсморазведке / А.П. Волин. – Новосибирск, 1970. – 208с.
1117691
  Романив О.Н. Поперечные колебания вала жвоякой жидкости / О.Н. Романив. – Л., 1957. – 84с.
1117692
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва, 1951. – 270 с.
1117693
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва
2. – 1953. – 240 с.
1117694
  Калашникова Л.А. Поперечные колебания турбобура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калашникова Л.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1972. – 15л.
1117695
  Комозин И.Т. Поперечный изгиб и колебания двухслойных ортотропных пластин : Автореф... канд. техн.наук: / Комозин И.Т.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
1117696
  Бектурсунов У. Поперечный удар по гибким связям при упругих и упруго-пластически хдеформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бектурсунов У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат.наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – М., 1967. – 8л.
1117697
  Солодовников Р.В. Поперечный удар по жесткой струне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солодовников Р.В.;. – Ташкент, 1950. – 6 с.
1117698
  Рябова Е.В. Поперечный удар с переменной скоростью по гибкой нити : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябова Е. В.; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1951. – 3 л.
1117699
  Зайцев Б.П. Попечители Харьковского учебного округа / Б.П. Зайцев, С.И. Посохов. – Харьков, 2000. – 124с. – (Харьковский биографический словарь). – ISBN 966-610-047-9
1117700
  Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа первой половины ХIХ века: попытка реабилитации // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-51
1117701
  Смородинов В.Г. Попечитель Варшавского учебного округа Александр Львович Апухтин : (Из воспоминаний педагога) / В.Г. Смородинов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1912. – 13 с.
1117702
  Попов С. Попечитель огня : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 0130-7673
1117703
  Корниенко В.Н. Попечительство в сфере образования в Харьковской губернии : к вопросу о деятельности попечительских советов // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С150-157.


  Попечительство в сфере образования во 2-ой половине Х!Х -ХХ ввю
1117704
  Масайтис В.Л. Попигайский метеоритный кратер / В.Л. Масайтис, М.В. Михайлов, Т.В. Селивановская. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
1117705
  Картавих Л.Г. Попит зарубіжних країн- складова удосконалення організації державного фінансового контролю = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-90. – Бібліогр.: 8 назв
1117706
  Петруня Ю. Попит і пропозиція акцій: ринкові моделі України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 48-49 : Рис.
1117707
  Шарковська С.О. Попит і пропозиція на ринку соняшнику в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-65 : .табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1117708
  Мосьпан Н. Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 176-180. – ISSN 2226-3012
1117709
  Головач А.В. Попит і торгівля : Закономірності розвитку та методи планування попиту населення на товари / А.В. Головач. – Київ, 1967. – 48с.
1117710
  Ануфрієва К. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
1117711
  Романюк Н. Попит на книжкову продукцію в Зінов"євську в 1925-1926 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
1117712
  Кралюк П. Попит на мислителів - ознака вільної нації / інтерв"ю взяла Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 9


  Проректор Острозької академії, доктор філософських наук Петро Кралюк про новий відеопроект на тему української філософії, а також про те, чому освітяни не готові захищати національну пам"ять.
1117713
  Ілляшев М. Попит на правосуддя. З чого має початися судова реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Практично всі роки незалежності в Україні триває судова реформа. Суди безліч разів змінювали свої назви, змінювалися судові процедури, але одне залишалося незмінним - це низький рівень довіри суспільства до судів. Так у чому ж проблема? Чому ставлення ...
1117714
  Волович В. Попит на психологів і соціологів нині великий // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів розповідає декан ф-ту соціології та психології.
1117715
  Кулініч М.Т. Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна - Італія" / М.Т. Кулініч, І.Л. Шиманська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 25-29


  В статті аналізується пропозиція та попит на туристичному ринку "Україна - Італія". А також наведено інформацію про популярність тих чи інших видів туризму на цьому ринку серед різних груп туристів. В статье анализируется предложение и спрос на ...
1117716
  Бараник З.П. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 128-134. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1117717
  Татарка Д. Попівська республіка / Д. Татарка. – Пряшів, 1961. – 361с.
1117718
  Мещеряків Н. Попівське шахрайство / Н. Мещеряків. – Харків : Всеукраїнське видавництво, 1920. – 22 с.
1117719
  Малаков Д.В Попід валом "міста Ярослава" / Дмитро Малаков ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2019. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0780-4
1117720
  Шкраб"юк П. Попід Золоті Ворота : Шість елегій про родину калинців / Петро Шкраб"юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Місіонер, 1997. – 520 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-0384-5
1117721
  Найдін П.Г. Попіл - добре угноєння / П.Г. Найдін. – К., 1929. – 8с.
1117722
  Жеромський С. Попіл / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1982. – 751с. – (Вершини світового письменства Т.43)
1117723
  Анджеєвський Є. Попіл і діамант : роман / Є. Анджеєвський ; пер. з польськ. та післям. О. Стаєцького. – Київ : Дніпро, 1967. – 280 с. : іл.
1117724
  Сидор-Гібелінда Олег Попіл Катині... Діамант екрану? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1117725
  Кульчицький С. Попіл Клааса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 14-19. – ISSN 1996-1561


  За прикладом Тіля Уленшпігеля українці мусять носити біля серця "торбинку з попелом" жертв Голодомору, щоб зрозуміти, чому в 1932-1933 роках нищили людей і як зробити, щоб такого не повторилося.
1117726
  Яковенко І. Попіл Клааса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 25, 27


  За спинами азербайджанців і вірмен, що вбивають одне одного, стоять Ердоган і Путін.
1117727
  Положій В.І. Попіл на рани : роман / В.І. Положій. – К., 1981. – 144с.
1117728
  Загребельний П.А. Попіл снів : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1995. – 158с.
1117729
  Вересоцька В. Попіл Чорнобиля стукає в наші серця / В. Вересоцька, В. Ольчедаєвська, В. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 32 : фото
1117730
  Галата С. Попітніти над заявками і перемогти // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про те, як правильно оформити заявку на отримання гранту від Національного фонду досліджень України, - поради від виконавчої директорки Фонду Ольги Полоцької, начальника управління грантового забезпечення Фонду Петра Ворони та керівника відділу ...
1117731
  Витте Себастьян Попка - умный! "...Умом и сообразительностью" / Витте Себастьян, Цукерман Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1117732
  Пожидаев В.М. Поплачем-поплачем, да засмеемся / В.М. Пожидаев. – Владивосток, 1989. – 272с.
1117733
  Черемних В. Попливемо туди, куди нам треба ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 1,16


  Інколи тема грошей - головна ! Журналіст забов"язаний говорити і про найстрашніше. Але як ?
1117734
  Грабовський С. Поплічники Геббельса: новітня реінкарнація, або Як чесні російські журналісти чинять опір тотальній російській пропаганді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 19
1117735
  Бонта А. Попо і Фіфіна, діти з Гаїті / А. Бонта, Л. Х"їз. – К., 1977. – 69с.
1117736
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 115-116
1117737
   Попов Валентин Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 73. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1117738
   Попов Валентин Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-218 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1117739
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 226-227. – ISBN 978-966-439-961-3
1117740
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 126-127. – ISBN 966-95774-3-5
1117741
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1117742
   Попов Михайло Григорович (1893-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386-387. – ISBN 978-966-439-754-1
1117743
   Попов Михайло Олексійович (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 211 : фото. – ISSN 0367-4290
1117744
   Попов Павло Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 80-90. – ISBN 966-02-0537-6
1117745
  Іванова І.Б. Попов Павло Миколайович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 65-67. – ISBN 966-566-120-5
1117746
  Курас І. Попов Павло Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 521-522. – ISBN 966-642-207-7
1117747
  Білецький О. Попов Павло Миколайович (- укр.літературознавець,фольклорист, книгознавець і мистецтвознавець) / О. Білецький, Г. Сухобрус, Ф. Шолом // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1117748
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович (16.VII.1890-4.IV.1971) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 164-165
1117749
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович [16.VII.1890-4.IV.1971] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 164-165. – ISBN 978-611-01-1405-9
1117750
  Степченко О.П. Попов Павло Миколайович, завідуючий відділом рукописів ВБУ в 1929-1934 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 110-128. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець,славіст, книгознавець, мовознавець. Професор кафедри історії української літератури Київського державного університету (1934-1938).
1117751
   Попов Сергей Николаевич, 1987-1977: скульптура: кат. выст.. – М., 1989. – 31с.
1117752
   Попов Юрій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1117753
  Мазурик О. Попова Ірина Марківна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 578-579. – ISBN 978-966-418-286-4
1117754
  Жадько В. Попович Євген Оксентович (- укр.перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 717. – ISBN 978-966-8567-14-8
1117755
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 116-117
1117756
   Попович Людмила Вадимівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 218-219 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1117757
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 227-228. – ISBN 978-966-439-961-3
1117758
   Попович Людмила Вадимівна (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 127-128. – ISBN 966-95774-3-5
1117759
   Попович Мирослав Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1117760
  Когут В. Попович Мирослав Володимирович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 579-581. – ISBN 978-966-418-286-4
1117761
  Божко О. Попович Олександр (- учасник битви під Крутами) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1117762
   Попович Олександр Сергійович (до 70-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.101-102. – ISSN 0374-3896
1117763
  Йолон П.Ф. Поповичу Мирославу Володимировичу - 75 років. Віхи наукової біографії. // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 394-400. – ISSN 1818-992Х
1117764
   Поповкін Валерій Аркадійович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 280. – ISBN 966-7650-87-1
1117765
   Поповнення "сім"ї" календарів / підготувала В. Кононенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 36


  Літературна круговерть: літературний календар світу. Рік 2018 / Дніпропетров. ОУНБ ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія; [упоряд. В.А. Піскун]. - Дніпро, 2017. - 60 с.
1117766
   Поповнення академії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 3


  Списки обраних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАПН України. Науковці КНУ імені Тараса Шевченка також обрані дійсними членами (академіками): доктор історичних наук, професор О.О. Рафальський; доктор філософських ...
1117767
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видами флори України (2009-2011рр.) / О. Вашека, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна протягом 2009-2011 рр. була поповнена 2-ма зразками видів флори України, що були привезені з природних місцезростань в результаті ...
1117768
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин за рахунок обміну спорами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати спорового розмноження папоротей з родів Adіantum, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Botrychium, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium, Matteuccia, Ophioglossum, Osmunda, Phegopteris, Phyllitis, Рolуроdiит, Polystichum, Thelypteris, ...
1117769
  Савченко Г. Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з"єднання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 16-21


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, якість бойової підготовки і морально-психологічний стан поповнення, яке вливалося в його склад. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса российской армии, ...
1117770
   Поповнення сім"ї майбутніх дипломатів // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 5 вересня (№160). – С.1


  Привітання першокурсників Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1117771
  Дяченко Л. Поповнення скарбнички наукового досвіду // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Голова Ради молодих вчених НАПН України, кандидат педагогічних наук, с. н. с. ІПООД НАПН України ЛюдмилаДяченко про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1117772
  Шевчук Л.П. Поповнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
1117773
  Губерський Л. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Директор ІМВ розповідає про навчання в Ін-ті, про зв"язки Ін-ту з зарубіжними університетами, науковими установами тощо.
1117774
  Губерський Л.В. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет, 1998. – № 2
1117775
   Попово в Миналото : Сборник материали от научна конференция, проведена в град Попово на 10 юни 1993 година. – Варна : Зограф, 1994. – 128 с.
1117776
  Рудинський М.Я. Поповогородський вияв культури мальованої кераміки : (З повідомлення про наслідки дослідного сезону р. 1929) / М.Я. Рудинський. – Київ, 1930. – С. 235-259. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1929, т.3
1117777
  Киктева Е.И. Пополнение английского фразеологического фонда XVIII века и лексикографическая трактовка фразеологии этогро периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Киктева Е.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 25 с.
1117778
  Захаров А.В. Пополнение знаний о Новом Свете при Петре I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 146-153. – ISSN 0042-8779
1117779
  Али Юсеф Пополнение мультивитаминной группы Р-расширения иррегуляторного локального поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Али Юсеф Э. М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 12л.
1117780
  Кащеева Мира Александровна Пополнение словарного состава английского языка в связи с изменениями в общественно-экономической жизни Англии 14-15 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кащеева Мира Александровна; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 20л.
1117781
  Кувшинова Н.М. Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-2303-00-1
1117782
  Иванов А.Н. Пополнение словарного состава современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иванов А.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 28л.
1117783
  Самохотская И.С. Пополнение словарного состава современного французского языка за период 1930-1950 гг. (по материалам коммунистической печати) : Автореф... канд. филол.наук: / Самохотская И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
1117784
  Шах-Назарова Пополненные смысловые структуры английских существительных в связи с изменениями в обществнно-экономической жизни Англии в 16 веке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шах-Назарова В.С. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1117785
  Гафуров И. Пополнить полномочия. Федеральные университеты могли бы делать больше // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 11


  Федеральные университеты появились сравнительно недавно, и в обществе до сих пор продолжаются острые дискуссии о роли, которую они должны взять на себя в развитии высшего профессионального образования, науки, инноваций - как на уровне регионов, так и в ...
1117786
   Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана.. – М.-Л., 1959. – 252с.
1117787
   Поппер (Popper) Карл Раймунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 861-865. – ISBN 966-316-069-1
1117788
  Джозер Х. Поправка-22 // Человеческая комедия / У. Сароян. – Москва : Радуга, 1988. – С. 323-768. – ISBN 5-05-0022276-2
1117789
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк. – 2-е изд. – Москва : ВИМС, 1958. – 29с. – Geophysics, vol. XXI, № 4, 1956, pp. 1004-1020
1117790
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк; Ред. Кравченко М.Д. – 2-е изд. – Москва : ОНТИ ВИМС, 1962. – 23с. – (Серия геофизическая ; Вып. 20)
1117791
  Ткаченко А.Г. Поправка в напрям за висоту спостережуваної точки над еліпсоїдом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 49-51 : Рис. – (Географія ; Вип. 25)
1117792
  Гулидов Е.И. Поправка компаса / Е.И. Гулидов. – Мурманск, 1976. – 80с.
1117793
  Лукач І. Поправка Лоджа (1912 р.) як етап розвитку доктрини Монро в дипломатії США // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 471-474. – ISBN 978-966-171-90295
1117794
  Куприков В. Поправка на время / В. Куприков. – М, 1970. – 64с.
1117795
  Журавльова В.М. Поправка на ікс / В.М. Журавльова. – К., 1964. – 103с.
1117796
  Выжутович В.В. Поправка на смелость / В.В. Выжутович. – Москва, 1990. – 366с.
1117797
   Поправки до гамма-спектру від взаємодії зі швидкими нейтронами на кадмію при вимірюваннях у приміщенні / О.М. Горбаченко, І.М. Каденко, В.А. Плюйко, К.М. Солодовник, Б.М. Бондар, Б.Ю. Лещенко, В.М. Петренко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 53-60. – ISBN 978-966-999-173-7
1117798
  Білокінь Н.Г. Поправки дядька Савки / Н.Г. Білокінь. – Херсон, 1961. – 62с.
1117799
   Поправки и дополнение № 1 к прейскуранту № 27-23 (01, 02, 07, 17). Оптовые цены на запасные части к геофизическим и геологоразведочным приборам.. – М., 1965. – 24с.
1117800
  Козырский В.Г. Поправки к автомодельности на основе представления Йоста-Ломана-Дайсона / В.Г. Козырский, И С. МАксимов, . – К, 1972. – 12с.
1117801
   Попранный принцип. 1 - Организация объединенный Наций и Южная Родезия.. – Нью-Йорк, 1969. – 90с.
1117802
   Попранный принцип. 2 - Организация объединенный Наций и территории под португальским управлением.. – Нью-Йорк, 1969. – 81с.
1117803
  Ткаченко В.М. Попрання істини: гріх і покута // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 102-165. – ISSN 2518-7546
1117804
  Шаблюк О. Попрацювали на славу // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  "Уже чотири роки з ініціативи Студпарламенту та ректора ун-ту Л.В. Губерського студенти мають змогу попрацювати під час літнього трудового семестру". Звіт про роботу студ.загону.
1117805
  Пагава А. Попрацювали на суботнику // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Проведення загальноуніверситетського суботника в День довкілля, який проводиться згідно з Указом Президента від 06.08.1998 року, вже стало традиційним. Добре попрацювали студенти і співробітники університету.
1117806
  Кремень В.Г. Попрацювали непогано, основа для нових злетів думок і дій є // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  "На фото поряд: творці і популяризатори великої науки, академіки НАНУ, члени головної редакційної колегії журналу "Трибуна" і оргкомітету клубу "Інтелект України": Губерський Л.В., Андрущенко В.П.".
1117807
  Николенкова Н.В. Поприще vs Верста в церковнославянском тексте XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 58-70. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1117808
  Козорез Н. Попробуй, уволь меня // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.30-32


  Трудовое законодательство Украины об увольнениях.Комментарий
1117809
  Альтшулер Н. Попробуй, угоди / Н. Альтшулер. – Рига, 1958. – 80с.
1117810
  Тжон Ч. Попробуйте говорить на китайском языке / Ч. Тжон. – Пекин, 1990. – 485с. – ISBN 7-5619-0086-4
1117811
  Слабинский В.Т. Попроцессный учет и анализ затрат на производство / В.Т. Слабинский. – М., 1982. – 144с.
1117812
   Попрощалися з Миколою Сомом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 3


  29 березня 2013 року в приміщенні Національної спілки письменників України колеги, друзі, рідні та близькі попрощалися з відомим поетом-шістдесятником, поетом-піснярем, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Даниловичем Сомом. Світла пам"ять про ...
1117813
  Козаков М.Э. Попугаево счастье. / М.Э. Козаков. – Л., 1924. – 119с.
1117814
  Рахманов А.И. Попугаи / А.И. Рахманов. – Москва, 1983. – 87 с.
1117815
  Чернушин П.В. Попугаи у нас дома. / П.В. Чернушин, А.М. Дорофеев. – Минск, 1986. – 141с.
1117816
  Гринев В.А. Попугаи. / В.А. Гринев. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 333,1с.
1117817
  Ерофеев В.В. Попугайчик / В.В. Ерофеев. – М., 1991. – 46с.
1117818
  Дем"яненко М.М. Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості використання феномену "популізму" в "розвинених демократіях" та у трансформаційних суспільствах. Аналізується природа популізму як: "методу маніпуляції суспільною свідомістю", "ідеології", "протестного руху". Рассматриваются ...
1117819
  Кіянка І.Б. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології : монографія / І.Б. Кіянка. – Львів : Простір-М, 2016. – 386, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-04-5
1117820
  Дем"яненко М.М. Популізм в процесі політичного маніпулювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 455-463


  Розглядається популізм в процесі політичного маніпулювання, що використовується суб"єктами політики з метою впливу на масову свідомість громадян, а також визначаються основні шляхи зменшення цього впливу. Ключові слова: популізм, маніпуляції, політичні ...
1117821
  Камінник І.С. Популізм в системі надання соціальних послуг: підходи, що гальмують реформи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 353-360. – ISSN 1563-3349
1117822
  Лісничук О. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 63-73
1117823
  Рогожа М.М. Популізм в українській політичній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 50-60. – ISSN 2616-9967
1117824
  Щербак С. Популізм з погляду політичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 61-78. – ISSN 2522-9338
1117825
  Чорнолуцька Тетяна Популізм замість реформ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15. – ISSN 0130-5212
1117826
  Каращук М.Г. Популізм і засоби масової інформації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 39-41
1117827
  Ковальчук В. Популізм і конституційна трансформація у країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 168-185. – ISSN 1026-9932
1117828
  Кіянка І.Б. Популізм і фашизм у Південній Європі: приклад Італії та Іспанії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 37-50. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1117829
  Куц Г.М. Популізм у контексті таблоїдизації мас-медійного простору: політико-культурній вимір // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-115. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1117830
  Кіянка І.Б. Популізм як знаряддя харизматичних лідерів: від античних демагогів до сучасних лідерів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 302-315. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1117831
  Кіянка І.Б. Популізм як ідеологічна норма // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-16. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1117832
  Побочий І.А. Популізм як метод політичної боротьби в сучасному політичному процесі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 182-192
1117833
  Ткачук Т.В. Популізм як політична технологія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 264-266
1117834
  Дем"яненко М.М. Популізм як соціальнополітичний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 215-226


  Здійснена спроба відповісти чому приходять до влади політики, які віддають перевагу популістській діяльності для реалізації своїх політичних амбіцій. Ключові слова: популізм, політична ідеологія, політична діяльність, політичний феномен. Сделана ...
1117835
  Пугач В.Г. Популізм як стратегія виборчої кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 418-426
1117836
  Калюжна Ю.І. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 80-87. – ISSN 2411-7587
1117837
  Прядко Т.П. Популістські методи політичної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 62-65. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1117838
  Мартинов А.Ю. Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку XXI ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 100-109
1117839
  Туровская Л. Популяризатор детской классики. 7 ноября (2000) - 20 лет со дня смерти Бориса Владимировича Заходера, советского и российского писателя и поэта, переводчика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Заходер Борис Владимирович (1918-2000) - советский российский писатель и поэт, переводчик, сценарист. Популяризатор мировой детской классики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).
1117840
  Гальчук В. Популяризатор українського слова. До 135-річчя з Дня народження Івана Огієнка та до 45-річчя з дня смерті // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 23/24, грудень. – С. 58-84


  "...У цьому році сповнилося 135 років від народження (15 січня 1882-го) та 45 (29 березня 1972-го) – з часу упокоєння митрополита Іларіона (Івана Івановича Огієнка)– доктора філологічних наук, професора, державного і церковно-громадського діяча. ...
1117841
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1984. – 64с.
1117842
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1988. – 239с.
1117843
  Ученова В.В. Популяризация науки в периодической печати / В.В. Ученова. – М, 1968. – 52с.
1117844
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в Росси книга, газета, журнал : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Лазаревич Э.А.; МГУ. – М., 1981. – 38л.
1117845
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в России. / Э.А. Лазаревич. – М., 1981. – 244с.
1117846
  Опыхтина Л.М. Популяризация науки на центральном телевидении : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Опыхтина Л.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1117847
  Фіть Л. Популяризація видання засобами книжкового дизайну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 225-232


  У статті вказано на головні чинники конкурентоспроможності видання, такі як формат, витратні матеріали, спосіб скріплення. Зосереджено увагу на оформленні обкладинки як важливого чинника при виборі видання, зокрема вказано на роль ілюстрацій та ...
1117848
  Левченко Л.Л. Популяризація джерел національної пам"яті у США: шлях у два століття // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 115-126


  Висвітлено досвід публікації архівних документів з історії американської нації у XIX - XX ст., розроблено періодизацію розвитку видавничої діяльності архівних інституцій.
1117849
  Сененко А.І. Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 56-59. – ISSN 1027-3239
1117850
  Яковенко О. Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, Л. Туровська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 39-49. – ISSN 1029-7200
1117851
  Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 11-15
1117852
  Кучарська Л.В. Популяризація здорового і безпечного способу життя через позашкілля. Кубок престижу / Л.В. Кучарська, В. Глей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 21-23 : фото
1117853
  Білоус В. Популяризація знань про народи Кавказу: нариси Корнила Устияновича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 96-118. – ISBN 978-966-02-8837-9
1117854
  Музичко О.Є. Популяризація історичних знань в історіографічному процесі на території Південної України (друга половина XIX - початок ХХ ст.). // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 287-303. – ISSN 2312-6825
1117855
  Хоменко І.А. Популяризація класичної літературної спадщини як проблема соціальної комунікації на прикладі радіопрограм циклу "Пам"ятаймо", присвячених М. М. Коцюбинському) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 15-19


  Статтю присвячено особливостям сучасного сприйняття літературної класики, а також прийомам і методам соціальної комунікації, спрямованим на подолання культурної дистанції між минулим і сучасністю. The article is devoted to the features of modern ...
1117856
  Мельник М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 36-38. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюється діяльність Бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що спрямована на популяризацію видань, вивчення читацьких уподобань та інтересів, представлено роль книгозбірні у формуванні інформаційної ...
1117857
  Кузіна Н. Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 219-221. – ISSN 2222-5250
1117858
  Оленко А.Я. Популяризація математики на сторінках журналу "У світі математики" // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 37. – ISBN 5-77-63-2310-X
1117859
  Коцан В.В. Популяризація мистецтва писанкового розпису (на прикладі діяльності Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 96-103. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1117860
  Фендріков К.М. Популяризація на сторінках преси вищих педагогічних навчальних закладів передового педагогічного досвіду як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу вишівських газет // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 211-217. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1117861
  Бороздих Н.В. Популяризація науки в Україні: історико-методологічний аналіз (90-ті рр. XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Бороздих Наталія Вікторівна ; НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1117862
  Радько П.Г. Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення / П.Г. Радько, Г.М. Аванесян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)


  "Ініціатором заснування Історичного товариства Нестора-літописця по праву вважають М. О. Максимовича - видатного історіографа, ученого-енциклопедиста." С. 376.
1117863
  Задорожна О.С. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 51-55. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто науково-популярні журнали України, зокрема їх типологію, специфіку, перспективи розвитку. Проаналізовано основні проблеми видання науково-популярної періодики на території нашої держави. The article deals with the popular science ...
1117864
  Войтюк О.С. Популяризація науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова через сучасні музейні експозиції України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 110-129. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена популяризації наукової спадщини визначного вченого, академіка НАН України, героя України Станіслава Миколайовича Конюхова через сучасні музейні експозиції України. Під його керівництвом або за безпосередньої участі в КБ "Південне" ...
1117865
  Дзендзелюк Л. Популяризація папства в XVII-XIX ст. / Л. Дзендзелюк, О. Кулігіна // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 38-42. – ISSN 2523-4234


  "Джерелознавчу базу до вивчення історико-релігійних аспектів складають мистецькі пам’ятки, зокрема друковані ілюстрації (гравюри), виконані у техніках відбитку на папері, рідше – на пергаменті, тканині і навіть на бересті. Найдавніші з них – ...
1117866
   Популяризація природничих наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.
1117867
  Діхтяренко А. Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1970-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто заходи урядових та громадських організацій щодо популяризації природоохоронних знань в УРСР у другій половині 1940-х - на початку 1970-х років. In the article governmental and nongovernmental organization"s actions on promotion of ...
1117868
  Татомир І.Л. Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 86-91. – ISSN 2313-4569


  Проаналізовано тенденції розвитку світового ринку вищої освіти. Показано, яку роль у процесі інтернаціоналізації відіграє експорт освітніх послуг та процеси посилення міжнародної мобільності студентів і професорсько-викладацького складу.
1117869
  Кирилов Ю.Є. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини / Ю.Є. Кирилов, Г.О. Фесенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1117870
  Мина Ж.В. Популяризація спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у німецькій Вікіпедії / Ж.В. Мина, В.С. Нечиталюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 2409-9805
1117871
  Шепітько М.В. Популяризація та розвиток кримінального права крізь призму громадської діяльності академіка Василя Яковича Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 83-91. – ISSN 2224-9281
1117872
  Шевченко О.М. Популяризація української культури на теренах Китаю: літературний аспект // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 156-159
1117873
  Кулинич М.М. Популяризація художніх творів на сторінках часопису "Вісник для русинів Австрійської держава" // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 140-141. – ISSN 1998-6912


  Розглядаються бібліографічні повідомлення на художні твори, літературно-художню статтю Йосифа Левицького, збірник "Коломийки та шумки", альманах "Лірвак з-над Сяна". Досліджуються рецензія на повість М.Гоголя "Тарас Бульба" та відгук про творчість ...
1117874
  Шевченко О. Популяризація читання з використанням мистецтва фотографування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо реалізації проєктів із популяризації читання з активним використанням різноманітних технік фотографування та ...
1117875
  Шаран О. Популяризуємо українську книгу: Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка на фестивалі-презентації "Сторінками української книги" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 8-10
1117876
  Копаниця Л. Популярна або "третя література" в рукописних співаниках XVII–XVIII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 84-88
1117877
  Фламмаріон К. Популярна астрономія / Каміль Фламмаріон ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія // Астрономія. Самовчитель / В.М. Боровик, І.П. Крячко. – Київ : Академперіодика, 2019. – С. 1-187, [2] : іл., портр. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-393-3
1117878
  Медвідський Б. Популярна і народна культура: що є в них спільного і розбіжного // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 466-474. – ISSN 1028-5091
1117879
  Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі : незакінчена п"єса в 6 діях із прологом і епілогом / С.В. Санніков ; [перекад: І.Ю. Попудник, Л.С. Черкасова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 478, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-661-039-7
1117880
  Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / Пітер Берк; Пер. з англ.: О. Гриценка, Т. Гарастович, Н. Гончаренко, А. Гриценко ; ред. О. Гриценко ; Український центр культурних досліджень, Ін-т культурної політики. – Київ : УЦКД, 2001. – 376 с. – ISBN 966-95394-7-1
1117881
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 278 арк. – Додатки: арк. 223-278. – Бібліогр.: арк. 198-222
1117882
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : автореф дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1117883
  Силаєв А.В. Популярна метеорологія / А.В. Силаєв. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 235, [1] с., [12] с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-555-4
1117884
  Колубаєв О. Популярна пісенна творічість українських і польських композиторів кінця XIX - початку XX ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 88-98. – ISSN 2411-3832
1117885
   Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, В.А. та ін. Довбня; В.К. Гіжевський [та ін. ; редкол.: І.С. Чиж (голова), В.С. Ковальський (відп. секр.) та ін. ; відп. ред. О.В. Лавринович ; наук. ред. В.Ф. Погорілко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. – ISBN 966-667-039-9
1117886
   Популярна юридична енциклопедія. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 528с. – ISBN 966-667-075-5
1117887
  Кочетков В.П. Популярная агрохимия / В.П. Кочетков. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 106с. – (Научно-популярная серия)
1117888
  Прянишников Д.Н. Популярная агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1965. – 298 с.
1117889
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 136с.
1117890
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – 2-е доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 228с.
1117891
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1977. – 567 с.
1117892
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1977. – 519 .
1117893
   Популярная библиотека химических элементов. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1983. – 575 с.
1117894
   Популярная библиотека химических элементов. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1983. – 570 с.
1117895
  Лункевич В.В. Популярная биология : с 208 рис. в тексте и 1 хромолитографией / сост. В.В.Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Е. Евдокимова, 1897. – VIII, 449 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Во 2-м изд. загл.: Основы жизни. Популярная биология
1117896
  Меркулов В.И. Популярная гидродинамика / В.И. Меркулов. – К., 1976. – 143с.
1117897
  Кваша А.Я. Популярная демография / А.Я. Кваша. – Москва, 1977. – 95с.
1117898
  Эвенштейн З.М. Популярная диетология / З.М. Эвенштейн. – М, 1990. – 316с.
1117899
  Измайлов Иван Популярная иерархия : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 168 : Іл.
1117900
   Популярная иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Дрофа-Плюс. – ISBN 5-9555-0280-7
Русская культура / С.В. Стахорский. – 2006. – 816 с. : ил.
1117901
  Передерий В.Г. Популярная иммунология / В.Г. Передерий, Бычкова Нина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 204с.
1117902
  Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н. Чурсин. – Киев, 1982. – 160с.
1117903
  Монин А.С. Популярная история Земли. / А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 225с.
1117904
  Шишко Л.Э. Популярная история России : в 2 ч. / Л. Шишко. – Санкт-Петербург : Б-ка для всех
Ч. 1. – 1906. – 80 с. – Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 102
1117905
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
Т. 1. – 1909. – 637 с.
1117906
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
[Т. 1]. – 1909. – С. 638-1277
1117907
  Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1975. – 208с.
1117908
  Колдин В.Я. Популярная криминалистика / В.Я. Колдин. – Москва, 1979. – 63с.
1117909
  Гжегорчик А. Популярная логика / А. Гжегорчик. – Москва, 1965. – 107с.
1117910
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – 2-е изд. испр. – М., 1972. – 111с.
1117911
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – Москва, 1979. – 111с.
1117912
   Популярная медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аборт - Ящур. – 1979. – 704 с.
1117913
   Популярная медицинская энциклопедия : в одном томе. – 3-е перераб., доп. изд. – Москва : Советская энциклопедия
Аборт - Ящур. – 1991. – 688 с.
1117914
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 12. – 2003
1117915
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
1117916
  Глотов Ю.Г. Популярная морская энциклопедия : К 300-летию Российского флота / Ю.Г. Глотов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-349-0
1117917
  Вейль П. Популярная океанография / П. Вейль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 503с.
1117918
  Ясаманов Н.А. Популярная палеография / Н.А. Ясаманов. – Москва : Недра, 1985. – 136 с.
1117919
  Лебедев А.П. Популярная петрография / А.П. Лебедев, В.И. Лебединский. – Москва, 1968. – 224с.
1117920
  Нечаев Ю.В. Популярная политэкономия / Ю.В. Нечаев, Ю.И. Палкин. – Киев, 1986. – 246с.
1117921
   Популярная психология : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1990. – 399с.
1117922
   Популярная психология для родителей : сборник. – М., 1988. – 253с.
1117923
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 185
1117924
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой ; [отв. ред. Д.М. Гродзинский]. – Київ : Наукова думка, 1998. – 187, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 5-12-000329-Х
1117925
  Комозин А.Н. Популярная социология: В помощь профактиву. / А.Н. Комозин, А.И. Кравченко. – М., 1991. – 204с.
1117926
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1984. – 192с.
1117927
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Роенталь. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1988. – 207с.
1117928
   Популярная токсикология : антология / под общ. ред. чл.-кор. НАН и акад. НАМН Украины И.М. Трахтенберга и чл.-кор. НАМН Украины Н.Г. Проданчука ; [ред.-сост.: И. Трахтенберг, А. Белоусов]. – Киев : Авіцена, 2016. – 447, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-86-4
1117929
  Орир Д. Популярная физика / Д. Орир. – Москва, 1964. – 446 с.
1117930
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1966. – 446 с.
1117931
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1969. – 556 с.
1117932
  Комолова З.П. Популярная физика : учеб. пособие / З.П. Комолова, Н.В. Новикова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 183 с.
1117933
  Зирка Т.И. Популярная фитовирусология / Т.И. Зирка. – Киев : Наукова думка, 1984. – 112 с.
1117934
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 1 : А - М. – 1986. – 447с.
1117935
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 2 : М - Я. – 1986. – 431с.
1117936
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-314-1
Книга 1 : А - М. – 1999. – 447с. – Репринтное издание 1986 года
1117937
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-317-6
Книга 2 : М - Я. – 1999. – 432с. – Репринтное издание 1986 года
1117938
  Фарб П. Популярная экология / П. Фарб. – Москва : Мир, 1971. – 189с.
1117939
  Моисеев А.В. и Кузнецов В.И. Популярная экономика / А.В. и Кузнецов В.И. Моисеев. – 2-е, доп. – М., 1973. – 320с.
1117940
  Веснин В.Р. Популярная экономика природопользования / В.Р. Веснин; АH СССР. – Москва : Наука, 1991. – 111с. – (Экономика социализма). – ISBN 5020119938
1117941
  Новикова Н.В. Популярная электроника / Н.В. Новикова, З.П. Комолова. – Л., 1973. – 120с.
1117942
  Комолова З.П. Популярная электроника : Пособие по обучению чтению на англ. яз. : (для радиотехн. и приборостроит. спец. вузов) / З.П. Комолова. – Москва, 1988. – 156 с.
1117943
   Популярная энциклопедия аквариумиста : 3000 советов специалистов. – Донецк : БАО, 2002. – 448с. – ISBN 966-548-194-0
1117944
   Популярная энциклопедия океана. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
1117945
  Наєнко Г.М. Популярне богослів"я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 101-108


  У статті розглянуто засоби популяризації в посібнику Йосифа Шумлянського "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго зрозуменя вhры" (1680) . В статье рассмотрены средства популяризации в пособии Иосифа Шумлянского "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго ...
1117946
  Крауз М.Г. Популярнее, чем когда-либо: восприятие библиотек в США и будущие тенденции их развития / Маджия Гету Крауз; перевод К.Ю. Волковой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 60-80. – ISSN 0130-9765


  В статье объединены результаты специальных исследований, ставших доступными благодаря ряду недавних отчетов Центра Пью и Института Аспена о публичных библиотеках в цифровую эпоху, и предоставлены убедительные свидетельства критически важной роли, ...
1117947
  Сосенко П. Популярний "фольклор " маскульту "Наші предки" / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 273-287


  Досліджуються популярні конструкції «масової культури», зокрема псевдонаукові, псевдофольклорні образи «наших предків», які виробляються в масовій літературі, в масових підручниках. Останні є складним явищем псевдокультури і квазіфольклору, це ...
1117948
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу / М.Й. Коржанський. – Київ : Наукова думка, 1997. – 696с. – ISBN 966-00-0100-2
1117949
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К., 1997. – 592с.
1117950
  Зуєв М.Д. Популярний курс цукрово-бурякового виробництва / М.Д. Зуєв. – К., 1922. – 323с.
1117951
  Габель Ю.О. Популярний нарис органічної хімії / Ю.О. Габель. – Х., 1931. – 72с.
1117952
  Петренко А.С. Популярні види туризму в Туреччині // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 215-216
1117953
  Патриляк І. Популярні історії з потаємних фондосховищ // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-26


  Робота В. В"ятровича "Історії з грифом "Секретно".
1117954
  Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовном контентом // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 28-33. – ISSN 2076-9326
1117955
   Популярні пісні та п"єси для малого мішаного духового окрестру. Партитура.. – К., 1962. – 184с.
1117956
   Популярні пісні українських радянських композиторів.. – К., 1976. – 144с.
1117957
  Сільченко О.Ю. Популярні туристичні об"єкти в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 241-244
1117958
   Популярність Scopus of Web of Science в Україні зростає // Світ. – Київ, 2018. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  "Протягом останніх років відбувається щорічне зростання кількості публікацій наших установ у Web of Science та Scopus десь на 14-15%".
1117959
   Популярність із присмаком радянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
1117960
  Мах Эрнст Популярно-научные очерки / Эрнст Мах ; авторизов. пер. с 3-го нем. изд. Г.А. Котляра ; с предисл. автора. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Образование", 1909. – [4], 340, [1] с
1117961
  Мах Э. Популярно-научные очерки / Э. Мах. – 2-е изд. – Птгр., 1920. – 96с.
1117962
  Рамсей У. Популярно-научные очерки. / У. Рамсей, В. Остальд. – Птгр., 1920. – 95с.
1117963
   Популярно-техническая энциклопедия. (Что как и из чего делается). – М.-Л., 1928. – 419с.
1117964
  Шевцов И.А. Популярно о генетике / И.А. Шевцов. – Киев, 1989. – 212с.
1117965
  Малахов А.А. Популярно о геологии. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1972. – 555с.
1117966
  Филиппов Е.М. Популярно о геофизике / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 164с.
1117967
  Бэлза С. Популярно о глубоком. Ученым предстоит найти своих читателей. / беседовала Н. Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 11


  Популяризация науки и просветительство стали сегодня весьма актуальными темами. О необходимости информировать общество об исследовательской деятельности, достижениях российской науки, ее возможностях и перспективах, о важности привлечения внимания к ...
1117968
  Бухар М.И. Популярно о микробиологии / М.И. Бухар. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 6). – ISBN 5-07-000561-8
1117969
   Популярно о питании: справ. пособие. – К., 1989. – 267с.
1117970
  Боголюбов А.Н. Популярно о робототехнике / А.Н. Боголюбов, Д.А. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 200с.
1117971
   Популярно о российском земледелии. Сб. ст.. – М., 1970. – 351с.
1117972
  Кушнирук Ю.П. Популярно о сексологии / Ю.П. Кушнирук, А.П. Щербаков. – Київ : Наукова думка, 1982. – 87с.
1117973
  Кушнирук Ю.И. Популярно о сексологии / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков. – 4-е изд. перераб. доп. – К., 1988. – 168с.
1117974
  Кобзарь А.И. Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 26, [1] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 26
1117975
  Партин А.С. Популярно о цифровых микросхемах / А.С. Партин. – Свердловск, 1989. – 192 с.
1117976
  Адо В.А. Популярно об аллергии / В.А. Адо. – Киев : Знание, 1988. – 31, [2] с. – Библиогр.: с. 3. – (Сер. 8, Новое в науке, технике, пр-ве О-во "Знание" УССР. Темат. цикл "Здоровье" ; № 11)
1117977
  Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність. Абетка / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов; МОНУ. Державний департамент інтелект. власн. – Київ, 2004. – 56с.
1117978
  Сугаков В. Популярно про синергетику // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1605-9875
1117979
  Кіслова Вікторія Популярно про УЗД та функціональну діагностику (Інтерв"ю з лікаркою вищої категорії Т.О.Шинкарук) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-32 : фото
1117980
  Гордевский Д.З. Популярное введение в многомерную геометрию / Д.З. Гордевский, А.С. Лейбин. – Х., 1964. – 192 с.
1117981
  Казбирюк А.Ф. Популярное изложение музыкальной теории, приспособленное к самообучению / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Киев : Изд. кн. и муз. маг. Леонида Идзиковского, 1909. – 152, III с. нот.


  Рыб, Евгений Августович, препод. при Муз. учил. Киев. отд. Имп. рус. муз. общ.
1117982
  Регель Р.Э. Популярное наставление по русскому плодоводству или руководство к уходу за яблонями, грушами и сливами в климате Северной и Средней России : с 31-м политипажами в тексте / [соч.] Р. Регеля, д-ра. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера, 1889. – [4], 44 с.
1117983
   Популярное самое подробное и наглядное руководство: френология, физиогномика, хирогномия, графология. – Москва, 1990. – 47с.
1117984
  Оливер Д. Популярные Web - броузеры. Энциклопедия пользователя / Д. Оливер, Г. и др. Флетчер; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 464с. + CD. – ISBN 966-7393-04-6
1117985
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1976. – 207с.
1117986
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1977. – 208с.
1117987
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогика, 1983. – 225 с.
1117988
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : с 65 рис. в тексте и 4 портр. / В. Шимкевич, проф. С.-Петербургского ун-та // Чарльз Дарвин, его жизнь и учение : Популярный очерк Г. Геффдинга, проф. Копенгагенского ун-та : с портр. Ч. Дарвина / Г. Геффдинг. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Тип Б.М. Вольфа, 1896. – [4], 204 с.
1117989
  Вебер Гейнрих Популярные лекции о гальваническом токе и его применениях : С прибавлением лекции о "Вечном движении" / [соч.] Гейнр. Вебера, проф. физики в Высш. техн. шк. в Брауншвейге ; Пер. с нем. Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Шредера], 1888. – IV, [2], 154 с. ил.


  Пер.: Дрентельн, Николай Сергеевич
1117990
   Популярные лекции по атеизму.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 400с.
1117991
  Трачевский А.С. Популярные лекции по всеобщей истории / [Соч.] А.С. Трачевского; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – [2], 588 с.
1117992
  Броунов П.И. Популярные лекции по океанографии : с 58 чертежами и картой течений / [соч.] П.И. Броунова, проф. С.-Петерб. ун-та // Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / Б.П. Вейнберг, А.А. Петровского, Фан-дер-Флита. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 126 с., 2 с. на обл., 1 л. карт. : ил., черт., табл. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1117993
  Трачевский А.С. Популярные лекции по русской истории / [Соч.] проф. А.С. Трачевского ; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – 4, 225 с.
1117994
  Платонов И.В. Популярные лекции по уголовному праву / [соч.] И.В. Платонова ; Семейный ун-т Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : [Паровая скоропеч. Г. Пожарова], 1901. – [1], 164 с.
1117995
  Вейнберг Б.П., Петровского А.А., Фан-дер-Флита П.П. Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / [соч.] Б.П. Вейнберга, прив.-доц. Новорос. ун-та, А.А. Петровского, лаборанта технолог. ин-та П.П. Фан-дер-Флита, проф. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 527 с. : ил., черт., табл. – Конволют. - Пер.: Популярные лекции по океанографии / [соч.] П.И. Броунова. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1117996
  Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии / Д.Д. Еникеева. – Донецк : Сталкер, 1997. – 432с. – ISBN 966-7104-83-4
1117997
  Огановский Н.П. Популярные очерки экономической географии СССР в связи с мировой / Н.П. Огановский. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 372 с.
1117998
   Популярные рассказы по истории Китая.. – Пекин
2. – 1955. – 125с.
1117999
  Гельмгольц Г. Популярные речи Г.Гельмгольца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1898. – 183с.
1118000
   Популярные чтения по философии.. – М., 1973. – 352с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,