Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1115001
  Ільницький М. "... Пізнавання власної національної своєрідности..." (Костянтин Чехович) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 300-315. – ISBN 978-966-2763-27-0
1115002
  Грабовська І. "Пізнавши себе, ставати собою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 21


  Погляд Юрія Липи на "призначення" української жінки.
1115003
  Жулинський М. "Пізнаємо велику радість єднання". 30 років тому відбувся Перший Всесвітній форум українців // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 41-47. – ISSN 1819-7329
1115004
  Панчук Любов "Пізнаєш істину - ввійде тоді у кров твою сонце" : урок вивчення біографії Григорія Сковороди в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0130-5263
1115005
  Морозов Є. "Пізнай контрагента", або Фіктивне підприємництво в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1115006
  Ушкалов Л. "Пізнай себе" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Українська ідея Григорія Сковороди.
1115007
  Кратко М. "Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними" (до 160-річчявід часу заснування Кирило-Мефодіївського братства) // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 1819-7329
1115008
  Гарагуля М. "Пік психічних захворювань і розладів іще попереду" / текст Віктор Фоменко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 24/25 (627/628), 30 червня 2022. – С. 36-38
1115009
  Булига О.С. "Пілігримство" Миколи Костомарова в Почаївську Лавру. Епістолярій та мемуари // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 20-25. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 34). – ISSN 2227-6505
1115010
  Остролуцька Л. "Пілотний проект", що відкрив дорогу реформуванню системи фінансування наукових досліджень // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 2


  Відбулася презентація результатів виконання НАН України бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень". В обговоренні взяли участь А.Г. Наумовець та А.Г. Загородній.
1115011
  Бацман О.С. "Пільговики" у вищому навчальному закладі: постановка проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 267-272. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1115012
  Кожолянко Г. "Піонери" - перші українські емігранти до Канади // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 178-185. – ISBN 978-617-689-214-4
1115013
  Алєксандрова О.В. "Пір", або "Про ерос", або "Про благо" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 146-148. – ISBN 966-316-069-1
1115014
  Корсак В.І. "Піраміда соціального розвитку підприємства" - ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1115015
  Мельничук Я. "Піранья" від Володимира Вознюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
1115016
  Андрощук Г.О. "Пірати" індустрії / Андрощук Г.О. – Київ : Знання, 1991. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 48 (8 назв). – (Серія 8, Новини науки і техніки ; № 5)
1115017
  Ковіня М. "Піратство - і підробки, і порушення авторського права - прибутковіша справа, ніж навіть торгівля наркотиками" / М. Ковіня, І. Косянчук // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 147). – С. 10, 15
1115018
  Лук"янчук Г. "Піррова перемога" України в Другій світовій війні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 10
1115019
  Шокало О. "Пісенний "Кобзар" - хорова Шевченкіана Павла Муравського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 12
1115020
  Тарасова Н. "Пісенний наш край, ми з пісень нашого краю виросли" (Георгій і Платон Майбороди) / Н. Тарасова, Н. Дем"янко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 121-125. – ISBN 966-7576-08-6
1115021
  Лібанова Е. "Після війни жодних розмов з росіянами - рів із крокодилами і п"ятиметровий паркан" / ведучій стриму Василь Самохвалов // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 15 серпня (№ 163). – С. 3
1115022
  Гриневич Л. "Після Голодомору українці почали боятися влади" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 45 (198). – С. 4-7


  Якщо не назвемо все своїми іменами, якщо не усвідомимо що є добре, а що погано, то не зможемо рухатися вперед - вважає історик Людмила Гриневич.
1115023
  Крістоф Маркшис "Після масштабного російського вторгнення стало зрозуміло, що, на жаль, ми знаємо занадто мало про наших східних сусідів" / розпитував Д. Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2024. – Березень (№ 9/10). – С. 1, 5


  Відповідальність наукової спільноти щодо демократичної та об’єднаної Європи в контексті загарбницької війни росії проти України, посилення наукових обмінів і голосу молодих науковців — нещодавно Берлін-Бранденбурзька академія наук і Junge Akademie ...
1115024
  Радос К. [Пірат з Грамвуза / Константінос Радос. – Афіни : Нефелі, 1988. – 185, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 16]). – ISBN 960-211-010-4
1115025
  Свиридов Олег Пі-Пі, Ка-Ка та інші дива Таїланду / Свиридов Олег, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 72-81 : фото
1115026
  Валіулліна В З. Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 19-23. – ISSN 2222-4459
1115027
   Підходи для ведення електронних перекладних словників / І.В. Пампуха, В.О. Осипа, А.П. Хабаєв, О.О. Пронь, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 135-137


  У статті розглянуто існуючі підходи для забезпечення ведення електронних перекладних чиків (своєчасного оновлення), сформульовані функціональні і технічні вимоги до розробки нного забезпечення для її реалізації, а також вказані переваги вибраних для ...
1115028
   Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами грунтів / О.Ю. Паренюк, І.О. Сімутін, Д.О. Самофалова, Ю.В. Рубан, В.В. Іллєнко, Н.Г. Нестерова, І.М. Гудков // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 10-16. – ISSN 2078-9912
1115029
  Бондарчук В. Підходи до аналізу документації з ТЦУ. Чи можна уникнути позапланової перевірки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 28
1115030
  Зражевська Н.І. Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 11-16


  У статті розглянуто енігматичний дискурс медіатекстів. Автор стверджує, що сучасну людину парадоксальним чином залучено до міфологічного середовища, до енігматичного дискурсу, що найповніше представлений у медіатекстах. Панування та популярність ...
1115031
  Кулицький С. Підходи до аналізу змістового наповнення публічного інформаційного простору як складової формування стратегічних комунікацій у сфері економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 75-89. – ISSN 2224-9516
1115032
  Костиря І.О. Підходи до аналізу політичної комунікації в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 246-256
1115033
  Голод А.П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А.П. Голод, С.Р. Мороз, Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 118-124. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано застосування системного підходу в дослідженні санаторно-курортного господарства регіону та доцільність його аналізу у структурі регіональних туристичних систем. Визначено, що усі концептуальні та інституціональні аспекти розвитку ...
1115034
  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 123-132
1115035
  Кучерук О.Я. Підходи до аналізу та формування структури асортиментної політики підприємства / О.Я. Кучерук, Р.І. Кучерук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 71-75. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1115036
  Затонацька Т.Г. Підходи до аналізу фіскальної політики України (1998-2004 роки) : податки / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.91-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1115037
  Молочник Ю.Б. Підходи до аналізування активізації персоналу комунікаційної сфери промислових підприємств / Ю.Б. Молочник, Н.О. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1115038
  Горбачук В.М. Підходи до бюджетного прогнозування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми бюджетного прогнозування запропоновані підходи, які дозволяють будувати множину первинних показників, а також функції, алгоритми, мережі, визначені на цій множині. Показано, що такі підходи реалізуються сучасними інформаційними ...
1115039
  Білозір О.В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1115040
  Микусь С.А. Підходи до вибору варіанту побудови інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення / С.А. Микусь, О.М. Сівоха, Р.В. Лісневський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 21-26. – ISSN 2311-7249
1115041
  Кравець А.Ю. Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 121-128. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1115042
  Слизька К.П. Підходи до вивчення високих температур повітря на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 4 (72). – C. 136-142. – ISSN 0868-6939


  В контексті глобальних змін клімату температура є одним з параметрів, що зазнає найбільшої мінливості, особливо в останнє десятиріччя. Розглянуто підходи та методики дослідження високих температур, що були запропоновані вченими для території ...
1115043
   Підходи до вивчення дисциплін циклу інформаційних технологій в економіці / О.М. Самойленко, О.В. Ставицький, О.Ю. Закревська, Т.В. Данильченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9. – С. 28-31. – ISSN 2409-1944
1115044
  Корнєєв В.В. Підходи до вивчення прихованого текстового впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-79. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються підходи до вивчення прихованого текстового впливу в контексті структури твору, лексичного наповнення та ситуації мовлення. Пропонується класифікація прихованого текстового впливу з позиції шляхів реалізації результату.
1115045
  Дмітрієва Н. Підходи до вивчення професійної мобільності майбутніх фахівців в галузях охорони здоров"я та освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 137-139. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1115046
  Таран С.В. Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 136-153


  У статті аналізуються сучасні західні теорії, які описують суспільства зі зна- чними політичними поділами і можуть бути використані для вивчення регіоналізму в Україні. На основі проаналізованих теорій запропоновані гіпотези, які пояснюють характер ...
1115047
  Ричагівська Ю. Підходи до вивчення складного речення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 149-152. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1115048
  Фокін С.Б. Підходи до вивчення трансформації стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-96. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливі типи трансформації стану при перекладі, серед яких, окрім трансформації суто пасивного та активного станів, виділено трансформації структур з каузативним, взаємним, зворотним та безособовим значеннями.
1115049
  Братчикова Т. Підходи до вивчення фотографії в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 291-293
1115050
  Гриценко А.С. Підходи до визгначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 180-189


  У статті досліджено теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства, шляхом групування їх до основних підходів, які розкривають її зміст. Виділено наступні підходи до трактування економічної безпеки підприємства: цільовий, інформаційний, ...
1115051
  Кузнецова І. Підходи до визначення границь моніторингу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті вирішено проблему стосовно окреслення границь збору інформації для виконання стадії управління моніторингом. Запропоновано модель системи формування стратегічних факторів успіху, яка дозволяє визначити границі моніторингу. Доведено ...
1115052
  Кувшинова А. Підходи до визначення економічної сутності поняття "додадковий капітал" / А. Кувшинова, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-38
1115053
  Лещук В.І. Підходи до визначення економічної сутності фінансової глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 254-255. – ISBN 978-966-188-219-4
1115054
  Щеглюк С.Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 22-27. – ISSN 1562-0905
1115055
  Смєсова В.Л. Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1115056
  Кваша Т.К. Підходи до визначення індикаторів економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 37-44
1115057
  Мельничук А. Підходи до визначення історико-географічних зрізів формування та розвитку суспільно- географічного комплексу України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 90-97. – ISBN 978-966-07-0845-7
1115058
  Боговик О.А. Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 42-49. – ISBN 978-966-2303-00-1
1115059
  Сотниченко Володимир Миколайович Підходи до визначення навчальних елементів у системі історичної та суспільствознавчої освіти // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1115060
  Штельмах О.О. Підходи до визначення показників регіональної соціальної безпеки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 237-240. – Бібліогр.: 4 назви
1115061
  Савицька К.В. Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 121-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1115062
  Жилєнко С.М. Підходи до визначення поняття "державний борг" / С.М. Жилєнко, О.О. Ляховець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 42-46. – ISSN 2222-4459
1115063
  Ідак Ю.В. Підходи до визначення поняття "морфологія" та "морфологія міста" в контексті теорії містобудування // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 153-159. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2076-815X
1115064
  Вероніка Т. Підходи до визначення поняття "привід до вчинення злочину" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 57-58
1115065
  Сімонова В.С. Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 194-197
1115066
  Мелешемга А. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? / А. Мелешемга, Т. Яремко // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 221-232.
1115067
  Царенкова Т.О. Підходи до визначення поняття витрат виробництва та їх класифікація // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 186-193
1115068
  Трофімцов В.А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 404-409. – ISSN 2307-3427
1115069
  Пуль С. Підходи до визначення поняття та елементів позову в цивільному судочинстві // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 63-72
1115070
  Матлак О.О. Підходи до визначення пріоритетів структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 47)


  Обгрунтовано, що в сучасних умовах найважливіше значення у формуванні структурної політики набуває науково-технологічна складова. Запропоновано підходи до визначення пріоритетних напрямів структурної політики України.
1115071
  Стриж О. Підходи до визначення проблематики соціального часу в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 344-345
1115072
  Кравцевич Н.С. Підходи до визначення соціальної компетентності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 324-329
1115073
  Голобородько Я.О. Підходи до визначення структури фінансового механізму держави // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 181-182. – ISBN 978-966-188-219-4
1115074
  Гідулян А. Підходи до визначення суб"єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 40-45
1115075
  Аржевітін С. Підходи до визначення сутності грошей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 140-146. – ISSN 0201-758Х
1115076
  Волошук Р.Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 34-43
1115077
  Марченко О.В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 337-344. – ISSN 2222-4459
1115078
  Кулинич М.Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М.Б. Кулинич, Н.В. Ковтун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1115079
  Рассомахіна О.А. Підходи до визначення сутності права на торговельні марки за законодавством України та міжнародно-правовими нормами // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-27.
1115080
  Полехіна І. Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 52-57. – ISSN 2414-4436
1115081
  Сащук Г.М. Підходи до визначення та трактування сутності інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 179-189


  Здійснена спроба розуміння, тлумачення та опису інформаційного суспільства. Осуществлена попытка понимания, толкования и описания информационного общества. The attempt of understanding, interpretation and description of the information society is made.
1115082
  Спанатій О. Підходи до визначення терміна "самвидав" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-28. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає утворення терміна "самвидав", що з"явився на позначення вищої конспіративної літератури в радянський період. Автор рассматривает образование термина "самиздат", появившегося на обозначение высшей конспиративной литературы в советский ...
1115083
  Прохоров-Лукін Підходи до визначення шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, в юридичній практиці США // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 4-18. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1115084
  Прудникова І.М. Підходи до визначення якості і ефективності організаційної структури управління підприємством // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 84-89. – ISSN 1995-0519
1115085
  Гоцуляк С.М. Підходи до визначеня оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
1115086
  Дрогушевська І.Л. Підходи до використання екзонімів у картографічних творах різної тематики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 4-21


  У статті розглянуто проблему використання традиційних географічних назв - екзонімів - у картографії. Проаналізовано основні напрями у світовій практиці щодо їх вживання на міжнародному рівні та політику і рекомендації ГЕГНООН. Використовуючи ...
1115087
  Калініченко А.О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа / А.О. Калініченко, Л.Ю. Арсеньєва, Ю.Л. Буценко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 112-122. – ISSN 1991-0290
1115088
  Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 120-128. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1562-0905
1115089
  Кулініч М.Т. Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 67-73. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено і проаналізовано 14 схем виділення меж Середнього Подніпров"я різними авторами. Всі ці схеми розділено на 4 групи відповідно до основних підходів виокремлення регіону Середнього Подніпров"я: гідрологічний, фізико-географічний, ...
1115090
  Тітенко Г.В. Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 136-142. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1115091
  Усик В.І. Підходи до вироблення політики уряду в умовах невизначеності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
1115092
  Семенкова М. Підходи до виявлення зовнішнього керування міжнародними міграцій-ними процесами // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 185-193. – ISSN 2519-4518
1115093
  Олексін Ю. Підходи до внутнішнього диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70-80-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 57-61. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито основні підходи до внутрішньої диференціації у навчанні історії старшокласників у радянській школі періоду 70-80-ті років XX ст..
1115094
  Гринько Т.В. Підходи до впровадження стратегічного планування на торговельних підприємствах / Т.В. Гринько, І.О. Андросова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 146-154. – ISSN 2222-0712
1115095
  Скороход Ю. Підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990): історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990), які були окреслені в політичній науці. Виокремлено та проаналізовано три базові моделі вирішення ліванської проблеми: традиціоналізм (модифікація конфесійної системи Лівану); ...
1115096
  Стахєєва-Боговик Підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів" боржника у справах про транскордонну неспроможність // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 169-175


  У статті досліджуються основні підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів боржника" у справах про транскордонну неспроможність. Основна увага приділяється аналізу самого терміна та практиці розгляду справ у транскордонній ...
1115097
  Ільїн В.М. Підходи до встановлення нормативних значень показників структурно-лінгвістичного аналізу варіабельності серцового ритму у спортсменів / В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, К.О. Апихтін // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1115098
  Максименко О. Підходи до втілення професійного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі країн Європейського Союзу // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 72-73. – ISBN 978-966-644-324-6
1115099
  Шомпол О. Підходи до гармонізації законодавства України про екологічну безпеку в контексті досліджень наукової школи "Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 103-105
1115100
  Куташев І.В. Підходи до державного управління соціально-економічними системами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1115101
  Омельчук В. Підходи до державної релігійної політики у країнах Азії / В. Омельчук, С. Орєхов // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 362-370. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1115102
  Некрасова І. Підходи до діагностики способу життя людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 65-71. – ISSN 1810-2131
1115103
  Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
1115104
  Гнатовський М. Підходи до дослідження питань відповідальності в сучасному міжнародному гуманітарному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-90. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1115105
  Барило О.Г. Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1115106
  Христофорова О. Підходи до еволюції соціологічного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 38-42


  Подано порівняльний аналіз підходів до еволюції соціологічного знання. У контексті співіснування в сучасному соціологічному дискурсі альтернативних еволюційних підходів звернуто увагу на такі: еволюція стилів мислення (К. Маннгейм); еволюція ...
1115107
  Головань С.М. Підходи до електронного документообігу з обмеженим доступом та його захист // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 87-92
1115108
  Циганов О.Г. Підходи до з"ясування сутності поліцейських послуг: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 186-193. – ISSN 2524-0323
1115109
  Панасюк Л. Підходи до закріплення правової форми судових рішень в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу та України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 228-230
1115110
  Бабков Ю.П. Підходи до запровадження елементів національної системи стійкості у діяльність органів державного і військового управління / Ю.П. Бабков, С.В. Бєлай, О.Г. Бондаренко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 12-21. – ISSN 2078-7480
1115111
  Фесенко А.О. Підходи до захисту електронного листування / А.О. Фесенко, О.В. Іванчишин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 326-327
1115112
  Орос І.І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 12-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1115113
  Шевченко О.В. Підходи до здобування тематичної інформації із мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні аспекти пошуку тематичної інформації в Інтернет. Проаналізовані можливості різних типів пошукових систем та запропоновано підхід до одержання тематичної інформації в Інтернет, базований на агентній технології. Ключові слова: ...
1115114
  Біла Д. Підходи до ідентифікації страхових груп // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 42-51. – ISSN 1818-5754
1115115
  Кваша К.В. Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи / К.В. Кваша, Р.В. Волощук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 31-41 : фото, рис. – Бібліогр.: 28 назв.
1115116
  Серьогіна Т.В. Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги" / Т.В. Серьогіна, Ю.А. Савченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 26-31. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1115117
  Греба Р. Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 6-12. – ISSN 2414-4436
1115118
  Лебедєва-Гулей Підходи до інтертекстуального прочитання публіцистичних текстів В. Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 69-76


  Розглянуто і проаналізовано розмаїття форм інтертекстуальності, зокрема окреслено головні ідеї, наскрізні мотиви, алюзивні засоби і ремінісценції публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багаторічного редактора газети "Вечірній Київ" ...
1115119
  Стефанович Т. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 42-48. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1115120
  Башук А.І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 152-157


  У статті розглянуто існуючі підходи до інформаційної політики як окремого напряму діяльності та наукової дисципліни у контексті переходу до інформаційного суспільства. Визначено ключові питання у цій сфері, такі, як ефективне функціонування системи ...
1115121
  Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 2306-6806
1115122
  Ботвінов Р. Підходи до класифікації видів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 114-119. – ISSN 2414-4436
1115123
  Ружицький І.Ю. Підходи до класифікації джерел формування доходів державного бюджету України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 384-389. – (0). – ISSN 2078-9165
1115124
  Петраковська О.С. Підходи до класифікації і реєстрації обмежень у використанні земель / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 6. – C. 329-337. – ISSN 2786-7269
1115125
  Кострубіцька О. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 60-64.
1115126
  Нетреба І.О. Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 137-140
1115127
  Мельник М. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних монополій / М. Мельник, С. Щеглюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 95-100. – ISSN 1729-7206
1115128
  Ярмош В.В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 263-268. – ISSN 1993-0259
1115129
  Савич І. Підходи до класифікації толерантності в політичній сфері // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-22
1115130
  Мельнійчук М. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду / М. Мельнійчук, Т. Безсмертнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1115131
  Бурбело Н.О. Підходи до класифікації форм і видів кризових явищ в економічній діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 146-151
1115132
  Гриценко Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктиризації підприємств / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 111-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1115133
  Ткаченко Н. Підходи до кластерізації транснаціонального банківського капіталу в глобальному вимірі / Н. Ткаченко, О. Момот, М. Хуторна // Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Самородов Б. ; редкол.: Адамонене Р., Аміт Кумар Гоель, Балезентіс Т. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (3). – C. 14-26. – ISSN 2786-4995
1115134
  Діковська І.А. Підходи до колізійного регулювання спадкових договорів у спадковому регламенті ЄС та можливість їх адаптації до законодавства України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-916-562-6
1115135
  Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 67-70. – ISSN 0131-775Х
1115136
  Кудрявець Є.В. Підходи до конструювання категорії "міжнародний інноваційний кластер" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 65-76. – ISSN 2222-4459
1115137
  Ядранський Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1115138
  Дорохов О.В. Підходи до моделювання з використанням експертних оцінок у нечіткій формі / О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1115139
  Ус Г.О. Підходи до моделювання системи управління якістю та ії результативності для закладу вищої освіти / Г.О. Ус, С.О. Савченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2019. – С. 5-16. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (27)). – ISSN 2078-1628
1115140
  Лавриненко О.Б. Підходи до навчання писемного мовлення // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-617-7037-08-7
1115141
  Блінов І.В. Підходи до об"єднання учасників конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов, С.Є. Танкевич // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 39-44. – ISSN 1813-5420
1115142
  Міщенко В.С. Підходи до обґрунтування доцільності інвестицій у вертикальну інтеграцію на підприємстві / В.С. Міщенко, С.В. Євтушенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 218-224


  У статті розглядаються переваги та недоліки вертикальної інтеграції, проблема оцінки інвестиційних альтернатив "виробляти власними силами - купувати на стороні" з точки зору двох концепцій. Перший підхід грунтується на визначенні додаткового ...
1115143
  Ємельянов О.Ю. Підходи до обгрунтування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 154-159. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1115144
  Бірюк О.Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 202-207. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1115145
  Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 0132-1331
1115146
  Глушко О.І. Підходи до операціоналізації та діагностики деяких структурних компонентів суб"єктивної активності // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 124-131
1115147
  Никифорук О. Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії / О. Никифорук, О. Ляшенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 71-87. – ISSN 1605-7988
1115148
  Черкашина К.Ф. Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України / К.Ф. Черкашина, О.С. Заваруєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 16-21
1115149
  Переяславська С.О. Підходи до організації дипломного проектування під час підготовки студентів спеціальності "інформатика" в умовах ступеневої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 37-44. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто підходи до організації дипломного проектування при підготовці студентів спеціальності "Інформатика" в умовах ступеневої освіти. Визначено сутність, цілі та завдання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.
1115150
  Котковець А.Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 8-13. – ISSN 1817-8510


  У статті проаналізовано основні підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки та висвітлено головні принципи, що забезпечують їх ефективну реалізацію. ...
1115151
  Сальник І.В. Підходи до організації лабораторного практикум у підготовці вчителя фізики під час дистанційного навчання // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 108-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
1115152
  Канак Й.В. Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі / Й.В. Канак, Н.Б. Фірко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 30-34. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1115153
  Кукуруза Г.В. Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару / Г.В. Кукуруза, О.О. Кирилова // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-1249
1115154
  Рижко І.Л. Підходи до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з курсу "загальна гістологія" / І.Л. Рижко, В.В. Заморов // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7790-32-6
1115155
  Гончар О.В. Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації / О.В. Гончар, О.В. Кузьміна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 10-15. – Бібліогр.: 14 назв
1115156
  Болгар Т.М. Підходи до оцінки активів як елемента методу бухгалтерського обліку в процесі управління банківськими резервами // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-9934-571-51-0
1115157
  Ляшенко Н.Є. Підходи до оцінки вартості веб-сайту // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 70-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1115158
  Карташова С.С. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні. / С.С. Карташова, О.К. Щетініна, Т.В. Канева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 182-195. – ISSN 2072-9480
1115159
  Роздач З.В. Підходи до оцінки вертикальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 114-120
1115160
  Макогон В.В. Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1115161
  Данилова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 113-117
1115162
  Климчук С.В. Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1115163
  Тур О.В. Підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні / О.В. Тур, Д.Г. Михайленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 4-9. – ISSN 2222-4459
1115164
  Єрмошенко А.М. Підходи до оцінки ефективності інтеграції страхових компаній з банками : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 117-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1115165
  Чуріканова О.Ю. Підходи до оцінки ефективності регіональних інвестицій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 233-237. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1115166
  Круглянко А.В. Підходи до оцінки ефективності стратегічного управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 111-118. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1115167
  Шимановська-Діанич Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд / Шимановська-Діанич, Н.С. Педченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 71-77. – ISSN 2071-4653
1115168
  Третяк Н.А. Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 136-146 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1115169
  Селіверстова Л.С. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-52. – Бібліогр.: 6 назв
1115170
  Клименко К.В. Підходи до оцінки наслідків повномасштабної російської агресії та пріоритети фінансового забезпечення повоєнного відновлення в Україні / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (322). – C. 53-78. – ISSN 2305-7645
1115171
  Левченко В. Підходи до оцінки необоротних активів в умовах воєного стану та післявоєнної відбудови України / В. Левченко, В. Ляліна // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7763-01-6
1115172
  Федулова І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються методичні підходи до оцінки рівня готовності здійснення інноваційної стратегії на підприємстві. Зокрема з цією метою пропонується використання узагальненої функції бажаності Е. Харрингтона за допомогою встановлення відповідності ...
1115173
  Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-63. – Бібліогр.: 12 назв
1115174
  Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1115175
  Боринець С.Я. Підходи до оцінки та управління ризиком ліквідності комерційного банку / С.Я. Боринець, Г.С. Ліщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Про традиційні і нові методи та прийоми з управління та оцінки стану ліквідності комерційного банку. Дослідження питання динаміки залишків на поточних рахунках клієнтів, визначення незнижувального залишку, як одного із джерел кредитних ресурсів. The ...
1115176
  Бондаренко-Берегович Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
1115177
  Временко Л. Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні / Л. Временко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджені підходи до методології оцінки фінансової стійкості страхової компанії, розглянуті ключові критерії оцінювання та найбільш вагомі фактори, що впливають на об"єктивність оцінки, запропоновані рекомендації для удосконалення підходів ...
1115178
  Кобюк Ю. Підходи до оцінки якості освіти: австралійський контекст // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 405-407. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1115179
  Васєчко О.О. Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами / О.О. Васєчко, Є.М. Жуйкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1115180
  Лондар С. Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 6-17
1115181
  Микитюк П. Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій / П. Микитюк, Р. Шаповалов // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 90-102. – ISSN 2786-4537
1115182
  Різник Н.М. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 64-69
1115183
  Базь М.О. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 66-69
1115184
  Мамонтова Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 272-279 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1115185
  Дмитрова О. Підходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь / О. Дмитрова, К. Гончарова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1115186
  Перехрест Д.Д. Підходи до оцінювання фінансової стійкості комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 470-471. – ISBN 978-966-188-219-4
1115187
  Баранова В.Г. Підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-6. – ISSN 0321-0499
1115188
  Мінакова Т.П. Підходи до оцінювання якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1115189
  Беновська Л.Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
1115190
  Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 59-65. – ISBN 978-617-7364-34-3
1115191
  Засєкін С. Підходи до перекладу в контексті теорії мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 63-77. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
1115192
  Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 31-41. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналізуються сучасні тенденції у вивченні італійської діалектної поезії в США та, зокрема, її перекладу англійською мовою. Розглядаються шляхи розуміння американськими дослідниками італійських діалектів в якості мови поезії та демонструється вплив ...
1115193
  Прохорова Є.В. Підходи до перетворення вищого навчального закладу на організацію, що навчається // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 178-181


  На основі визначення сутності організації, що навчається, проаналізовано організацію роботи щодо розробки та узгодження змісту навчальних планів підготовки бакалаврів у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" у 2012 ...
1115194
  Крисак А.О. Підходи до планування на малих підприємствах в умовах конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 217-223.
1115195
  Коржнев М. Підходи до планування сталого розвитку Криворізького залізорудного басейну на стадії пост-майнінгу / М. Коржнев, М. Курило, С. Кошарна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 79-87. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1115196
  Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 6. – С. 12-20
1115197
  Бардаш С.В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 5-14
1115198
  Головатюк Р. Підходи до побудови критерію ефективності витрат на рекламу / Р. Головатюк, М. Дяцко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 585-589. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1115199
  Касьянова Н.В. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.В. Касьянова, К.В. Філь // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-109. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1115200
  Нагірний О. Підходи до поняття ризику комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 327-328
1115201
  Богдан І.А. Підходи до правового забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7625-74-1
1115202
  Єпіфанова Юлія Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79
1115203
  Ковальчук О. Підходи до праворозуміння у працях представників української діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-17. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові підходи до праворозуміння представниками українських діаспор у різних державах світу. Встановлено найвідоміших українських юристів-теоретиків, з"ясовано, які саме позиції превалюють серед них та які характерні риси притаманні їхнім ...
1115204
  Черевичний С. Підходи до проблеми прийняття рішень в філософії та психології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 2 (52). – С. 146-153. – ISSN 2617-6858
1115205
   Підходи до прогнозування демографічних процесів в управлінні інтегрованим розвитком територій / І.А. Брижань, В.Я. Чевганова, О.В. Григор"єва, Л.А. Свистун // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 21-42. – ISSN 1605-7988
1115206
  Маслак О.І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1115207
  Череднік Д.Л. Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни / Д.Л. Череднік, С.О. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 3-8. – ISSN 1562-529Х
1115208
  Петраковська О.С. Підходи до просторового планування: ретроспектива та сучасний стан / О.С. Петраковська, М.Ю. Михальова // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 117-128. – ISSN 2786-7269
1115209
  Волинець Д.О. Підходи до ранжування результатів пошуку текстових документів в корпоративній пошуковій системі державної прикордонної служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 104-107
1115210
  Доманова Т.Ю. Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 253-256. – ISSN 2219-5521
1115211
  Скотнікова Т. Підходи до редагування повідомлень у спеціалізованих часописах (на матеріалах бухгалтерської преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 232-241


  У статті розглянуто оптимальну стратегію редагування текстів з урахуван­ням фонових знань читачів і комунікативної мети спеціалізованих часописів. The purpose of the article - on the basis of the registration of background (phone) interlocutor"s ...
1115212
  Гавриленко І. Підходи до реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 100-102


  Автор звертає увагу на необхідність реформування Ради Безпеки ООН задля її ефективного функціонування, аналізує проблеми цього процесу та основні підходи, запропоновані зацікавленими сторонами, а також наводить позицію України із цього питання. На ...
1115213
  Занфірова Т.А. Підходи до реформування трудового законодавства в умовах сьогодення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7625-74-1
1115214
  Селіверстова Л.С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л.С. Селіверстова, Д.А. Трухан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 23-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1115215
  Демьохін В.Г. Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об"єктів / В.Г. Демьохін, Т.Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1115216
  Шевчук А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 126-136. – ISSN 1818-5754
1115217
  Горбань А.Є. Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров"я України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 264-272. – ISSN 2077-1096
1115218
  Ортіна Г.В. Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1115219
  Гладинець Н.Ю. Підходи до розробки стратегії кредитної діяльності комерційного банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29
1115220
  Плескач В.Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1115221
  Лук"яненко І.Г. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці / І.Г. Лук"яненко, М.Ю. Насаченко ; Нац. ун-т "Києво-Mогилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2019. – 73, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-56. – ISBN 978-617-7668-12-0
1115222
  Павлюк Р.О. Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні… / Р.О. Павлюк, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 98-113. – ISSN 2227-2844
1115223
  Іншин М. Підходи до розуміння відповідальності державних службовців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 161-168
1115224
  Маноха О. Підходи до розуміння змісту і сутності поняття "особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей" у науково-педагогічній літературі // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 51-57. – ISSN 2616-650X


  У статті уточнено зміст і сутність поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних пеціальностей». Зважаючи на той факт, що в сучасному українському педагогічному дискурсі проблемі визначення поняття «особиста, соціальна, ...
1115225
  Гріщенко А.О. Підходи до розуміння категорії "інформаційна безпека" та правові засади її забезпечення // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 119-133. – ISSN 2616-6798
1115226
  Старчук О.В. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 44-49
1115227
  Куцевич А.А. Підходи до розуміння нотаріальної таємниці як принципу нотаріального процесу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
1115228
  Чорна Н.П. Підходи до розуміння проблем продовольчої безпеки у зарубіжних наукових дослідженнях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 155-159. – ISSN 2221-8440
1115229
  Пархоменко-Куцевіл Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-67.
1115230
  Рудь Г. Підходи до розуміння сутності пруденційного нагляду за діяльністю учасників страхового ринку України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 419-421
1115231
  Денисюк М.О. Підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 151-155. – ISSN 2617-5967
1115232
  Середюк В.В. Підходи до розуміння юридичної відповідальності в польській теорії права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1115233
  Климушка Т. Підходи до сегментації корпоративних клієнтів банків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1115234
  Лондар С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов"язаних із управлінням державним боргом в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1115235
  Остапчук О.Е. Підходи до систематизації статистичних показників / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1115236
  Мельник М. Підходи до системи підготовки спортсменів у студентському спорті України / М. Мельник, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2328-99-8
1115237
  Сіренко К.В. Підходи до статистичного аналізу інвестицій улюдський капітал в Україні / К.В. Сіренко, М.В. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 73-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1115238
  Шира Т.Б. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 14-20
1115239
  Саріогло В.Г. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні / В.Г. Саріогло, Г.І. Терещенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1115240
  Михайлов В.С. Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів / В.С. Михайлов, Л.Л. Полтавець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1115241
  Коваль І.І. Підходи до створення інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами: класифікація відходів упаковки / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-4049
1115242
  Ушакова І.О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 76-83. – ISSN 1681-7710
1115243
  Шевченко В.О. Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду) / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 220-225


  Висвітлено функції стінних шкільних навчальних карт, вказано особливості їх укладання та взаємоузгодження. Обґрунтовано також принципи їх оформлення з урахуванням призначення карт. Обґрунтовано зміст та зображувальні засоби карти "Україна. ...
1115244
  Франчук В.І. Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 277-285. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1115245
  Дженжебір О.М. Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища. На прикладі медіа- середовища міста Бориспіль відображено особливості дослідження структури ЗМІ та їх ролі у висвітленні важливих подій окремого населеного пункту. ...
1115246
  Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для біоморфологічного опису рослин поняття життєвої форми є ключовим, однак для з"ясування адаптаційних стратегій рослин варто брати до уваги модель формування пагонової системи із застосуванням структурно-морфологічного аналізу. Такий підхід дозволяє ...
1115247
  Чернобай Л.І. Підходи до структурування людського капіталу / Л.І. Чернобай, Ю.О. Широн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
1115248
  Близнюк М.М. Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – С. 43-59. – ISSN 2415-8151
1115249
  Ткачук Г.Ю. Підходи до сутнісного наповнення категорії "безпека" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1115250
   Підходи до сутності заробітної плати / Н.С. Ліба, О.О. Королович, Я.В. Голубка, Б.К. Кіш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 288-292. – ISSN 2311-8164
1115251
  Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-73. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1115252
  Задирака Н. Підходи до тлумачення джерел адміністративного права у сфері правової охорони публічного майна // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 219-220
1115253
  Антошкіна В.К. Підходи до тлумачення права в різних правових системах: порівняльний аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 95-100. – ISSN 2413-6433
1115254
  Терен Г.М. Підходи до трактування ліквідності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1115255
  Горбась І. Підходи до трактування поняття "диверсифікація" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові та професійні тлумачення суті поняття "диверсифікація". Висвітлено основні види, типи і напрямки диверсифікаційних процесів. Main scientific and professional interpretations of the diversification idea are examined. Diversification ...
1115256
  Мартин А. Підходи до удосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки земель в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 33-32
1115257
  Затонацька Т.Г. Підходи до управління бізнес-портфелем електронних платіжних систем / Т.Г. Затонацька, О.О. Вольвач // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 24 назв
1115258
  Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу : Проблеми науки і освіти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-31. – Бібл.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1115259
  Кужільна Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 103-107. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1115260
  Божик І.О. Підходи до управління офіційними валютними резервами у сучасних умовах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-02-6
1115261
  Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 161-166 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1115262
  Бондаренко Н.С. Підходи до управління прибутком підприємства / Н.С. Бондаренко, Ю.В. Тюленева // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 159-164. – ISSN 2310-5534
1115263
  Івата В.В. Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування / В.В. Івата, І.В. Мілько, К.М. Швець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 32-35. – ISSN 2306-6814
1115264
  Акімова А.О. Підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 8-9
1115265
  Луцкевич О. Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 461-468. – ISSN 2411-5215
1115266
  Азарова А.О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / А.О. Азарова, О.В. Рузакова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 121-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1115267
  Погорілий С.Д. Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU / С.Д. Погорілий, О.А. Верещинський, Д.Ю. Вітель // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-59. – ISSN 1681-6048


  Обгрунтовано необхідність створення формалізованих методів проектування алгоритмів, їх програмних реалізацій та дослідження тонкої інформаційної структури програм для систем з масовим паралелізмом, які містять відеоадаптери. Запропоновано та ...
1115268
  Шандра Н.А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 284-288. – Бібліогр.: с. 286-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1115269
  Ткаченко С.Ю. Підходи до формування дивідендної політики та застосування моделі часткової адаптації дивідентів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 150-157
1115270
  Федулова Л.І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л.І. Федулова, І.А. Шовкун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 5-15. – ISSN 1815-2066
1115271
  Дацій Н.В. Підходи до формування електронного врядування на територіальному рівні в умовах транспарентності публічного управління / Н.В. Дацій, Н.П. Климчук, В.В. Ніколайчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
1115272
  Вишиванюк М.М. Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1115273
  Давимука С.А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 17-27 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1115274
  Леврінц М.І. Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1115275
  Бакум З.П. Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців / З.П. Бакум, С.С. Костюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 156-161. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1115276
  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 98-107. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628


  У статті досліджені і проаналізовані проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні з урахуванням вектору інтеграції до європейського освітнього простору.
1115277
  Андрієвський Д.Й. Підходи до формування нової промислової політики // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 54-67
1115278
  Тімінський О.Г. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтированих організацій / О.Г. Тімінський, О.С. Войтенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 95-96
1115279
  Заяць Василь Михайлович Підходи до формування первинних ознак при побудові автоматизованих систем розпізнавання та ідентифікації об"єктів складної природи / Заяць Василь Михайлович, Заяць Марія Михайлівна, Пасічник Володимир Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 204-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід до встановлення пріоритету первинних ознак при побудові системи розпізнавання користувачів комп"ютера на основі її опису у вигляді дискретної моделі, яка рекурентно зв"язує часові затримки при введенні інформації з ...
1115280
  Саксон Х. Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2308-4634
1115281
  Бублик С.Г. Підходи до формування системи державного стимулювання дослідницької діяльності в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 9-13


  Визначено підходи до створення в Україні сучасної системи державного стимулювання дослідницької діяльності. Виявлені особливості кар’єрних орієнтацій дослідників повинні стати основою для розроблення відповідних механізмів державного стимулювання їх ...
1115282
  Пахода С.С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-87. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенс. забезпечення в Україні. З"ясовано, що за досліджуваний період ...
1115283
  Ільчук П. Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1115284
  Музиченко-Козловська Підходи до формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості регіону на прикладі Львівської області України) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 41-55. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1115285
  Богуш Л. Підходи до формування стратегії сталого розвитку соціальної сфери великих муніципальних утворень (на прикладі м. Києва) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 19-32. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1115286
  Приказюк Н.В. Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги / Н.В. Приказюк, Д.В. Янковський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
1115287
  Ільчук П.Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1115288
  Петрова Ю.І. Підходи до функціональної стратифікації арабської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 191-199
1115289
   Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу / Г.В. Бекетова, І.П. Горячева, О.В. Солдатова, О.А. Голоцван, Н.В. Алексєєнко, М.І. Нехаєнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9. – ISSN 2227-7404
1115290
  Лукашук Я. Підходи європейських країн до питання становлення мультикультурного суспільства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 136-139
1115291
  Середа М.Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1115292
  Чорна Л. Підходи зарубіжних учених до формування змісту туристичної освіти у прцесі її розвитку // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 3 (61). – С. 32-38. – (Педагогічні науки)
1115293
  Загвойська Л. Підходи і методи оцінки впливів проектів на довкілля / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0131-775Х
1115294
  Василенко В.М. Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 134-138. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1115295
  Рудніченко Н. Підходи і методи у лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи та методи, застосовувані в лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації. Окрему увагу приділено розробці цих питань в українському мовознавстві, а також дискурс-аналізу як одному з провідних на сьогодні ...
1115296
  Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1115297
  Сем"ян Н. Підходи і принципи формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 45-50. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1115298
  Кияниця І.П. Підходи і шляхи імплементації норм міжнародного права в правовій державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-6
1115299
  Скороход Ю. Підходи Китаю до ролі ООН у врегулюванні конфліктів на близькому сході в період "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1115300
  Квасній М.М. Підходи Лагранжа та Ейлера до опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Закони динаміки фінансових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підходи Лагранжа та Ейлера для опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Метод Лагранжа використовуємо, коли нас цікавить історія руху індивідуальних фінансових потоків. Ейлерівським підходом доцільно користуватися ...
1115301
  Колишко Р.А. Підходи ОБСЄ до регіональних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 50-60. – (Європейські дослідження)
1115302
  Рибачук Н.В. Підходи оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті / Н.В. Рибачук, Ліцзянь Лю, Т.О. Журко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6814
1115303
  Хараборська Ю.О. Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі / Ю.О. Хараборська, К.В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
1115304
  Волошин О.А. Підходи Росії до реформування Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 341-351
1115305
  Цибуляк А.Г. Підходи Російської Федерації до реформування європейської архітектури безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 91-93
1115306
  Ратніков М.І. Підходи США до безпеки у Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 250-256


  У статті досліджується зовнішня політика США та європо-американські відносини після 11 вересня. Аналізується політологічна думка спеціалістів, зокрема, у сфері зовнішньої політики, етапи її розвитку та сучасний стан.
1115307
  Заславський В.А. Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти / В.А. Заславський, О.А. Чугаєв // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-71
1115308
  Резнік Н.П. Підходи та методики щодо оцінки ризиків в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 134-138
1115309
  Лабунська С.В. Підходи та методична основа обліку нематеріальних активів, згенерованих у криптовалюті / С.В. Лабунська, Т.М. Сєрікова, М.В. Собакар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 225-235. – ISSN 2222-0712
1115310
  Краснейчук А. Підходи та моделі консультаційної діяльності в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-131.
1115311
  Балик Н.Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 26-30. – ISSN 2413-1571
1115312
  Костюк С.С. Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 46-59. – ISSN 2073-4379
1115313
  Нагорянський Є.А. Підходи українських та російських дослідників до вивчення публічної політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 46-47
1115314
  Мікаелян С.Г. Підходи формування системи моніторингу високотехнічних виробництв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 127-130
1115315
  Бондар В.С. Підходи щодо визначення економічної сутності терміна " інвестиції " // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр.: 9 назв
1115316
  Пилипенко Н.В. Підходи щодо визначення поняття "тіньова економіка" та критерії класифікації тіньових явищ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 245-249. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1115317
  Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 7-13. – ISSN 2222-5374
1115318
  Цирфа Г.О. Підходи щодо визначення статусу криптовалют: українській підхід // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 201-205. – ISBN 978-966-622-861-4
1115319
  Дергалюк М.О. Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 34-37. – ISSN 2306-6806
1115320
   Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу / Р.М. Штонда, Ю.О. Процюк, В.В. Овсянніков, О.М. Маковецький, І.Р. Мальцева // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 129-132. – ISSN 2311-7249
1115321
  Позняк І. Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на прикладі м. Тернополя) / І. Позняк, Н. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1115322
  Мінка Т.П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-47
1115323
  Новицька Світлана Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Новиківської сільської ради Збаразького району Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 160-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1115324
  Гресько О.Б. Підходи щодо оптимізації управління екосистем // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 142-145. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1115325
  Царик Петро Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної системи Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 146-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1115326
  Пельтек Л.В. Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв
1115327
  Медведкіна Є.О. Підходи щодо розробки національної стратегії інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Є.О. Медведкіна, Т.С. Медведкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 7-13.
1115328
  Михайлов В.С. Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців / В.С. Михайлов, О.Г. Ханін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1115329
  Козловський А.Т. Підходи щодо управління виробничими запасами на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 22-28
1115330
  Солошич О І. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 53-58. – ISSN 2074-8922
1115331
  Ігнатьева І.А. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства / І.А. Ігнатьева, Т.М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 52-54. – Бібліогр.: 6 назв
1115332
   Підходи, принципи та методи конструктивно-географічних досліджень регіонального проридокористування у зв"язку з розвитком мінерально-сировинної бази України / Л.Г. Руденко, В.П. Палієнко, В.Д. Байтала, М.Є. Барщевський, І.О. та ін. Горленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 13-19. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
1115333
  Лепьохіна І.О. Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 205-208
1115334
  Агеєва В. Підхоплення увірваної нитки // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 220-232.
1115335
  Курочкін О. Підцензурні компоненти традиційного весілля українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
1115336
  Солнишкін А. Підчищаю "хвости" шкільної програми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент філософського факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1115337
  Гутьков Ю.І. Підшаботна віброізоляція кувальних молотів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Гутьков Ю.І.; Східноукраїнськ.держ.ун-т. – Луганск, 1994. – 23л.
1115338
  Крикун В.Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 47-56


  Розглянуто сутність та особливості підштовхування як методу впливу в умовах комунікативної практики людини. Розкрито сутність та особливості підштовхування як методу впливу, визначено ефективність застосування методології підштовхування в умовах ...
1115339
  Ночовний М.В. Піздемні зорепади / М.В. Ночовний. – К, 1984. – 79с.
1115340
  Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів / В.І. Лозова. – Х., 1990. – 89с.
1115341
  Айтов С.Ш. Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у XX - на початку XXI ст. // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISSN 2227-7242
1115342
  Шепітько В.Ю. Пізнавальна діяльність слідчого й "матриці" криміналістики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 5-10. – ISSN 1993-0917
1115343
  Стратонов В.М. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-125. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1115344
  Павлюк О. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 212-215. – ISSN 2663-5313
1115345
  Лукашевич В.Г. Пізнавальна діяльність слідчого у світлі новітньої парадигми діяльнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-53. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1115346
  Стадницька Ю. Пізнавальна інформація на сторінках дитячих часописів 30-х рр. XX ст.(психологічні та когнітивні аспекти) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 225-231


  Висвітлено стан дослідження української дитячої періодики, визначено сут­ність поняття "дитяча періодика". Проаналізовано масив текстів нехудож-ньої дитячої літератури, опублікованих в українських дитячих періодичних ви­даннях 30-х pp. XX cm. ...
1115347
  Ганов В.А. Пізнавальна роль математичних методів та їх соціальна цінність // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1115348
  Котова О.В. Пізнавальна роль принципу єдності симетрії і асиметрії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1115349
  Чолпан П.П. Пізнавальна роль розкриття діалектичних протиріч у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1115350
  Топузов Олег Пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-44 : Іл. – Бібліогр. 3 назви
1115351
   Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів / П. Кубрак, В. Мікулін, О. Павлючок, О. Садченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.100-102. – ISSN 0132-1331
1115352
  Шумейко О.В. Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д.І. Яворницького "Із української старовини" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 161-167. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується пізнавальне значення та виховний вплив твору історичного змісту через художньо-образний засіб повідомлення інформації. На матеріалі книги "Із української старовини" відзначається внесок Д.І. Яворницького у всебічне вивчення історії ...
1115353
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української класичної літератури / Г.А. Кравець. – Харків
1. – 1970. – 131 с.
1115354
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української прози / Г.А. Кравець. – Харків
2. – 1971. – 132 с.
1115355
  Кошечко Н. Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми розвитку пізнавального інтересу викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на самоосвіті педагога ВШ. Виняткову увагу приділено методам та способам стимулювання пізнавального інтересу викладача ...
1115356
  Яковлева Валентина Пізнавальний інтерес і навчально-пізнавальна мотивація у процесі вивчення соціальної та економічної географії світу : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1115357
  Черновол Н. Пізнавальний інтерес як основа формування знань і творчого мислення студентів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 161-170. – ISSN 2307-4906
1115358
  Федчишин О.М. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності та самостіцності учнів філологічного профілю нв уроках фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1115359
  Кабкова О.В. Пізнавальний оптимізм Б. Брехта: нонконформізм та компроміс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 168-170
1115360
  Лісовська-Мускеєва Пізнавальний потенціал біографічного методу / Лісовська-Мускеєва, М. Сидоров // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 54-60. – ISSN 2306-3974
1115361
  Звєряков М.І. Пізнавальний потенціал політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-14. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1115362
  Пак І.В. Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 103-112. – ISSN 1681-116Х
1115363
  Карівець І.В. Пізнавальний потенціал спекулятивного мислення: британська спекулятивна метафізика Абсолюту // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 44-50. – ISSN 2618-1274
1115364
  Рудакевич О.М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 147-161. – ISSN 2518-7546
1115365
  Косачова О.О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 252-262. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Здійснено порівняльний аналіз інформаційної та культурно-просвітницької функцій сучасних ЗМІ. Виявлено місце пізнавального сегмента бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек загальнодержавного значення, обласних універсальних наукових ...
1115366
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 186-204
1115367
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1115368
   Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 350, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. - Назва корінця : Історична психологія та мультикультурність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-193-2
1115369
  Старовойтенко О.А. Пізнавальний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 144-147
1115370
  Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1987. – 142с.
1115371
  Хома О. Пізнавальні інстанції в декартовій термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 120-132. – ISSN 0235-7941
1115372
  Кременчуцька М.К. Пізнавальні концепції психологічної науки // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 96-100. – ISBN 978-617-689-193-2
1115373
  Яценко В.С. Пізнавальні мандрівки. Працюємо із синхроністичною таблицею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 30-33 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1115374
  Грицик Л. Пізнавальні механізми порівняльного літературознавства 20-х рр. у працях О. Білецького // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 163-173. – ISBN 978-966-374-533-6
1115375
  Курдіна І. Пізнавальні можливості експертного оцінювання в соціологічних дослідженнях: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі методологічні й теоретичні аспекти одного з найбільш поширених та універсальних методів наукового дослідження - експертного оцінювання. Окреслено малодосліджені та проблемні питання застосування експертних оцінок у соціологічних ...
1115376
  Петренко М.Ю. Пізнавальні можливості індексів та проблеми обгрунтування їх якості в емпіричному соціологічному дослідженні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 113-115
1115377
  Федьков О.М. Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з історії Української соціал-демократичної спілки // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISSN 2518-7732
1115378
  Данилюк І. Пізнавальні процеси і культура // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 135-144.
1115379
  Осницька Н.О. Пізнавально-розважальна гра "Що ми знаємо про Україну" для учнів 6 класів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 40-45 : фото
1115380
  Пастушенко Т. Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У сучасних усноісторичних проектах, особливо у країнах з тоталітарним минулим, переважають інтерв"ювання людей, які були очевидцями чи стали жертвами різного роду насильств, злочинів, несправедливості або належать до змаргіналізованої частини ...
1115381
  Яблонська Г. Пізнавати Шевченка / розмову вела Наталія Капустянська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 7
1115382
  Бобров О.З. Пізнавши свій край, пізнаєш і себе! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 57-59. – ISSN 2518-7104
1115383
  Радзієвський В. Пізнаємо "нашого" Михайлика : Урок - портретна галерея в 7 класі. Михайло Стельмах."Гуси-лебеді летять..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-35.
1115384
  Радзієвський Володимир Пізнаємо "нашого" Михайлика : урок-портретна галерея у 7 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-36
1115385
  Поліщук Анжела Пізнаємо географію біблії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28
1115386
  Задорожний Микола Пізнаємо Європу разом: долучення до європейських цінностей : країна і люди / Задорожний Микола, Перащенко Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-40 : Фото
1115387
  Хаустова С.Г. Пізнаємо світ разом із казкою // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 35-37
1115388
   Пізнаємо Україну : 20 років Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв : наук.-популяр. нарис / Борис Гуменюк, Володимир Денисенко, Олексій Кийков, Василь Туркевич. – Київ : Преса України, 2012. – 413, [3] с. : кольор. фотоіл. – На обкл. назва парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський (голова), Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 4). – ISBN 966-625-020-9
1115389
   Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. : посіб. для учителів та учнів неділ. шкіл укр. зарубіжжя / А. Ціпко, В. Піскун, О. Щербатюк, Т. Воропаєва, В. Сергійчук; [А. Ціпко, В. Піскун, О. Щербатюк та ін.] ; Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філос. ф-ту. – Київ : Леся, 2007. – 171, [1] с. : іл., карт., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст та написи під фот. укр., рос. та англ. – ISBN 966-8126-78-5
1115390
  Данилець Ю. Пізнаємо феномен Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 184-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
1115391
  Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину / Г.С. Сковорода. – Львів, 1995. – 528с.
1115392
  Олійник Я.Б. Пізнай обрії прадавньої науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Географічний факультет.
1115393
  Миценко М.П. Пізнай самого себе : повісті / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 312 с.
1115394
  Бартоліні М.Г. Пізнай самого себе : неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди / Марія Грація Бартоліні ; [пер. з італ. М. Прокопович за участю К. Новікової] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2017. – 154, [4] с. – Сер. засн. в 2017 р. - Пер. здісн. за вид.: "Introspice mare pectoris tui": ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda (1722-1794) / Maria Grazia Bartolini. - Firenze: Firenze University Press, 2010. – Бібліогр.: с. 141-155 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукові переклади" ) ( Серія "Skovoroda world studies / Світові сковородинські студії" = Skovoroda world studies / редкол.: М.В. Попович (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 978-966-360-331-5
1115395
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Міжнародний день числа Пі святкується 14 березня. У цей день школярі завітали у КНУ імені Тараса Шевченка. Справжнім зануренням у світ науки стали для них екскурсії лабораторіями хімічного ф-ту.
1115396
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 1


  "Міжнародний день числа Пі - чудова нагода пізнати Шевченків університет. Саме з такою метою 14 березня до нас завітали одинадцятикласники Київського природничо- наукового ліцею (КПНЛ) № 145. Вони стали учасниками віртуальної екскурсії Університетом і ...
1115397
  Павлик Н. Пізнай свій характер: психодіагностика структури та змісту характеру особистості // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 31-41. – ISSN 0130-7037
1115398
  Смолі Г. Пізнай свою дружину / Гері Смолі. – Львів : Свічадо, 1999. – 158, [2] с. – ISBN 966-561-134-8
1115399
   Пізнай себе : Навч.-метод. посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студ.-практикантів, вчителів. – Ніжин-Броди : НДПУ, 2000. – 60с.
1115400
  Бушанська В. Пізнай Україну з "Тандемом"! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  Про перший тур "Тандему", що відбувся 21-28 травня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка. За цим проектом відбувся студентський обмін між університетами-партнерами Києва та Регенсбурга. Студенти з Німеччини мали змогу познайомитися з Україною, адже ...
1115401
  Костюк Г. Пізнаймо його глибинно // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 45-47


  Творча спадщина Миколи Хвильового.
1115402
  Шевчук В.О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2008. – 528с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 978-966-2171-04-4
1115403
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 251-329.
1115404
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима. Розмисел // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 243-292
1115405
  Білик Н. Пізнаний світ: образ Венеції в романах Ю. Андруховича "Перверзія" і М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 330-349. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1115406
  Нікуліна Н.П. Пізнання : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 64 с.
1115407
  Панасенко Т. Пізнання буття в любові: феномен добра і зла (за твором Лесі Українки "Прокляття Рахілі") // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 71-79. – ISBN 978-966-600-487-4
1115408
  Кудрявцева Н.С. Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу) / Н.С. Кудрявцева, Д.І. Бойчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-80. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються окремі аспекти прояву когнітивної функції мови, зокрема, в процесі дослідження явища полілінгвізму. Дискретизація, об"єктивація та інтерпретація знань, здійснювана когнітивними механізмами мови, найяскравіше проявляється у ...
1115409
  Курчиков Л.М. Пізнання і невизначеність / Л.М. Курчиков. – К, 1970. – 200с.
1115410
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 6-7
1115411
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного триває // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 12-13
1115412
  Яценко Т. Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 75-86. – ISSN 1810-2131
1115413
  Підсуха О.М. Пізнання істини / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 347 с.
1115414
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : Монографія: У 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-711-7
Т. 1. – 2005. – 431с.
1115415
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія: у 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-712-5
Т. 2. – 2005. – 504с.
1115416
  Іванишин В.П. Пізнання літературного твору : метод. посібник для студентів і вчителів / Василь Іванишин, Петро Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 77-79 та в підрядк. прим. – ISBN 966-538-143-1


  У пр. № 1747315 напис: Вельмишановному Михайлу Кузьмовичу з глибокою вдячністю - співавтор. 25.12.03 р. /підпис/
1115417
  Волик О.Ю. Пізнання людської психіки в контексті різних типів раціональності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 193-198. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються проблеми розгалуженості психологічного знання, запропоновано його розгляд з позиції методологічної концепції В. Стьопіна про типи раціональності. Окреслюються перспективи пізнання людської психіки в контексті сучасного - ...
1115418
  Іваненко Б. Пізнання несвідомої сфери психіки в українському психоаналізі початку ХХ століття / Б. Іваненко, Н. Холоденко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.165-170. – ISSN 1810-2131
1115419
  Нарушевич В.В. Пізнання ріки : Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1991. – 109с.
1115420
  Павко А. Пізнання світу почуттів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24-31 жовтня (№ 42/43). – С. 5


  Автор вважає, що "... взірцем для вищих навчальних закладів України у царині формування музичної культури викладачів і студентів є діяльність Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса ...
1115421
  Богуславська О.Г. Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 127-137. – ISSN 2072-1692
1115422
  Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 140с. – ISBN 978-966-8894-35-0
1115423
  Огнев"юк В.О. Пізнання та знання як модернізаційний технологічний фактор (історико-філософський нарис) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про взаємовідносини складових систем "наука-освіта-технології".
1115424
  Половніков В.Г. Пізнання та розуміння як основоположні елементи філософських систем Дж. Локка та Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто механізми пізнавальної діяльності людини, запропоновані Дж. Локком та Д. Юмом. Наводиться розрізнення між такими істотними поняттями як пізнання та розуміння. Обґрунтовується доречність та актуальність такого розмежування, як ...
1115425
  Котюк І.І. Пізнання у сфері судочинства в системі інших видів пізнання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 21-27. – ISSN 1563-3349
1115426
  Горболіс Л.М. Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 90-96. – ISSN 2077-804X


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива" досліджено складний психосвіт сильної, вольової, рішучої й самодостатньої українки, яка в умовах чужини зберегла свою самобутність, ...
1115427
  Штогрин М. Пізнання урбаністичного хронотопа як ініціаційна модель у романах Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" та Олеся Ільченка "Місто з химерами" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 140-143. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У цій статті автор розглядає урбаністичний хронотоп як ініціаційну модель у сучасній українській літературі. Увагу дослідниця зосереджує на романах Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» та Олеся Ільченка» Місто з химерами».У зазначених творах ...
1115428
  Мирош Р. Пізнання Христового Євангелія як свідчення віри. Катехизм як основа для християнського життя у Пастирському посланні митрополита Андрея Шептицького "Про знання катехизму" (9 квітня 1937) // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 30-45
1115429
  Пучкова Д.Д. Пізнання як адаптивна практика: філософсько-методологічні перспективи аналізу : дис. ... д-ра філос. наук : 033, 03 / Пучкова Дар"я Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 190-203
1115430
  Губерський Л.В. Пізнання як проблема філософської методології / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 55-74
1115431
  Мостяєв О. Пізнання як творення і розгадування (до 5-ї річниці від дня смерті професора Сергія Мороза) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1115432
  Караченцева Л. Пізнання як ціннісний стосунок у філософіях Йоганна Вольфганга Гете і Романа Вітольда Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 85-105. – ISBN 978-617-8041-01-4
1115433
  Гнатюк М. Пізнати іншого в собі: поетичний діалог Юрія Коваліва та Олесі Мудрак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 102-110. – ISSN 0236-1477
1115434
  Галацька Валентина Пізнати поета заново / Галацька Валентина, Мироненко Микола // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1115435
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 59-71
1115436
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184. – ISBN 978-966-2410-55-6
1115437
  Беценко Т. Пізнати українську душу: Морально-етична проблематика українських дум як зразок християнської духовності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 3. – С.82-88
1115438
   Пізнати Україну зі "Щедриком" // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Посли Хорватії, Словаччини, Чорногорії та представниці Міжнародного жіночого клубу Business Woman Club розпочали вивчення української мови. Курс для дипломатів стартував 9 листопада в Головному корпусі КНУ. На початку курсу з української дипломатам ...
1115439
  Кодак М. Пізнати час і себе в часі. До літературного портрета Олександра Шарварка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 162-165. – ISSN 0208-0710
1115440
  Семенко Л. Пізнати, щоб відстояти / розмову вела Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 23


  Дослідниця Лариса Семенко - про таємниці, які приховує легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича.
1115441
  Корпанюк Микола Пізнаючи полемічну літературу : [рецензія] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 140-142
1115442
  Горак Я. Пізнаючи професора Криштальського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 95-102. – ISSN 2224-0926
1115443
  Губарець В. Пізнаючи світ зарубіжної україніки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 50-58. – ISSN 1682-2366
1115444
  Левицький В.Ю. Пізнє літо / В.Ю. Левицький. – К, 1989. – 196с.
1115445
  Нахлік Є. Пізнє розходження та сходження Івана Франка з радикалами // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 240-262. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Розходження Франка з його колишніми однопартійцями-радикалами відбувалось у два етапи. На ранньому етапі воно випливало з його усвідомлення вузькості їхньої програми й масштабу діянь. Пізнє розходження (у 1910-х рр.) було пов’язане з тим, що він ...
1115446
  Кириленко О. Пізнє Трипілля Середнього Подніпров"я в контексті інокультурних впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми взаємодії між пізньотрипільськими племенами і сусідніми общинами неолітичних і енеолітичних культур. Автор наводить різні погляди вчених щодо впливу інокультурних племен на процес формування пізньотрипільських груп ...
1115447
  Олексієнко І.М. Пізні весняні та ранні осінні заморозки в Україні в умовах сучасних змін клімату / І.М. Олексієнко, В.І. Затула // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 353-358


  Приводиться кількісна оцінка сучасних змін кліматичного режиму заморозків на території України за період 1991-2005 pp. no відношенню до кліматичної норми 1961-1990гг. Приводится количественная оценко современных изменений климатического ...
1115448
  Єфіменко А.Г. Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи вивчення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 10 -20
1115449
  Білий І.О. Пізні райдуги. : вірші, поема / І.О. Білий. – Донецьк : Донбас, 1981. – 64 с.
1115450
  Кондукторова Т.С. Пізні скіфи на нижньому Дніпрі (за антропологічними матеріалами Золотобалківського могильника) // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 60-72
1115451
  Бабій С.О. Пізні яблука : поезії / Степан Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 75, [3] с.
1115452
  Анучіна В. Пізній Гайдегер у прочитаннях сучасних дослідників // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 117-124. – ISSN 2075-6461


  Збірка охоплює широке коло актуальних у контексті дослідження філософії пізнього Гайдегера тематик, що досі не набули достатнього висвітлення у світовій науці. Також збірка містить численні цікаві сучасні візії щодо прочитання й інтерпретації текстів ...
1115453
  Михед П.В. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст : монографія / Павло Михед. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2002. – 205, [2] с. – ISBN 966-8276-02-7
1115454
  Добрянський В.В. Пізній мед / Василь Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – 280 с. – В одній кн.: Зустріч із сніговичкою / С. Цюриць ; Вдома / Б. Загайський. – (Перша книга прозаїка)
1115455
  Полонська О.М. Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Полонська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1115456
  Шидловський П.С. Пізній палеоліт Київського Правобережжя / П.С. Шидловський, Д.Ю. Прядко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1115457
  Тищенко К.М. Пізній Рим і алани у топонімії Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 95-113. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття підсумовує кількарічні фронтальні студії топонімічних ландшафтів Європи за методом топонімічного контексту. Виявлено ландшафти з імовірними репліками у топонімії історичних подій пізньоримського часу за участю аланів.
1115458
  Боршош-Кум"ятський Пізня краса : лірика / Ю.В. Боршош-Кум"ятський ; [передм. Ю.І. Балега "Співець оновленого краю" ; іл.: В.І. Демидюк]. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с. : 1 л. портр.
1115459
  Базилевський В. Пізня осінь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 96-101. – ISSN 0130-1608
1115460
  Томенко М. Пізня пора перельоту : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
1115461
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.04 / Редчиць Т.В. ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2011. – 205 л. + Додаток: л. 205. – Бібліогр.: л. 179-204
1115462
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1115463
  М"ястківський А.П. Пізня райдуга : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1984. – 119 с.
1115464
  Забарний О.В. Пізня сповідь : Літературний портрет Василя Охріменка // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 52-56
1115465
   Пізня сульфідно-кварц-карбонатна мінералізація в породах кросненської зони в межах траси нового Бескидського тунелю / В. Гулій, С. Кріль, І. Ємельянов, Я. Куземко, В. Степанов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 77-87 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-6220
1115466
  Новицька О. Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 66-69
1115467
  Ковальчик Єжи Пізньобарокові костьоли Кам"янецької дієцезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 308-319
1115468
  Ковальчик Є. Пізньобарокові магнатські резиденції на Волині та Львівщині // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 293-307
1115469
  Воробйов І.Б. Пізньокрейдові утвори Новоушицького району на Поділлі / І.Б. Воробйов, О.П. Глухов, О.Д. Сергєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 85-87. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології ; № 13)
1115470
  Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля : монографія / С.Г. Бакаєва ; НАН України, Держ. природознавчий музей. – Київ : Наукова думка, 2011. – 200 с., [24] с. іл. : табл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 187-190. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1111-3
1115471
  Вакуленко Л.В. Пізньолатенський період на території Прикарпаття // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-51. – ISSN 0235-3490
1115472
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 1. Еволюція поглядів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-68 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0367-4290
1115473
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-плюценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 2. Алювіальноозерне походження неогенових терасових рівнів // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 36-49 : рис. – Бібліогр.: с.47-49. – ISSN 1025-6814
1115474
  Мазепа І.І. Пізньоосінній масовий літ комах в 1960 році / І.І. Мазепа, Л.І. Францевич, 1961. – 95с.
1115475
  Савич В.П. Пізньопалеолітичне населення Південно-Західної Волині. / В.П. Савич. – К., 1975. – 136с.
1115476
  Бончковський О.С. Пізньоплейстоценовий кріогенез в межах Волинської височини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 19-30. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1115477
  Опря І. Пізньопротестантські конфесії Правобережної України у роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 157-164. – ISSN 2309-2262
1115478
  Мордвінцева В.І. Пізньоскіфська культура Криму:виникнення і еволюція концепту // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 113-126. – ISSN 0235-3490
1115479
  Никоненко Д.Д. Пізньоскіфське Консуловське городише // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0235-3490
1115480
  Гребенніков В. Пізньоскіфське царство // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 30-33. – ISSN 1998-4634
1115481
  Кулатова І.М. Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини / Кулатова І.М., Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В.; Ін-т археології НАНУ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та к-ри; Центр охорони та досліджень пам"яток археології упр. к-ри Полтавської облдержадміністрації. – Київ-Полтава : Археологія, 2005. – 100с. – ISBN 966-7628-16-7
1115482
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2017. – 278 арк. – Доджатки: арк. 237-278. – Бібліогр.: арк. 201-236
1115483
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1115484
  Усачук А.М. Пізньотрипільський кубок з Північно-Східного Приазов"я / А.М. Усачук, Ю.Г. Коваль // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0235-3490
1115485
  Калько С. Піймати ритми Рівного / підготувала Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 18-19


  Журналістка Світлана Калько - про власне "полювання за перлами" в історії міста.
1115486
  Каденюк Л. Пік Шевченка. Історія сходжень до вершини Кобзаря // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 23-30 : фото. – ISSN 1819-7329
1115487
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 1999
1115488
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 1999
1115489
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 1999
1115490
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 1999
1115491
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 1999
1115492
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 1999
1115493
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 1999
1115494
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 1999
1115495
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 1999
1115496
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 1999
1115497
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 1999
1115498
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 1999
1115499
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 1999
1115500
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 1999
1115501
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 1999
1115502
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 1999
1115503
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 1999
1115504
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 1999
1115505
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 1999
1115506
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 1999
1115507
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 1999
1115508
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 1999
1115509
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 1999
1115510
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 1999
1115511
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 1999
1115512
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 1999
1115513
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 1999
1115514
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 1999
1115515
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 1999
1115516
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 1999
1115517
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 1999
1115518
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 1999
1115519
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2000
1115520
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2000
1115521
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2000
1115522
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2000
1115523
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2000
1115524
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2000
1115525
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2000
1115526
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2000
1115527
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2000
1115528
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 2000
1115529
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 2000
1115530
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2000
1115531
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2000
1115532
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2000
1115533
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2000
1115534
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2000
1115535
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2000
1115536
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2000
1115537
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2000
1115538
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2000
1115539
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2000
1115540
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2000
1115541
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2000
1115542
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2000
1115543
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2000
1115544
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2000
1115545
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 2000
1115546
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 2000
1115547
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2000
1115548
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2000
1115549
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2000
1115550
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2000
1115551
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2000
1115552
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2000
1115553
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 2000
1115554
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 36. – 2000
1115555
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 37. – 2000
1115556
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 38. – 2000
1115557
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 39. – 2000
1115558
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 40. – 2000
1115559
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 41. – 2000
1115560
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 42. – 2000
1115561
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 43. – 2000
1115562
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 44. – 2000
1115563
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 45. – 2000
1115564
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 46. – 2000
1115565
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 47. – 2000
1115566
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 48. – 2000
1115567
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2001
1115568
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2001
1115569
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
1115570
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2001
1115571
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2001
1115572
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2001
1115573
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2001
1115574
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2001
1115575
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2001
1115576
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2001
1115577
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2001
1115578
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2001
1115579
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2001
1115580
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2001
1115581
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2001
1115582
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2001
1115583
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2001
1115584
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2001
1115585
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2001
1115586
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2001
1115587
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2001
1115588
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2001
1115589
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2001
1115590
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2001
1115591
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2001
1115592
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27/28. – 2001
1115593
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2001
1115594
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2001
1115595
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2001
1115596
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2001
1115597
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2001
1115598
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2001
1115599
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2001
1115600
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2001
1115601
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2001
1115602
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38/39. – 2001
1115603
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2001
1115604
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2001
1115605
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2001
1115606
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2001
1115607
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2001
1115608
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2001
1115609
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2001
1115610
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2001
1115611
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2001
1115612
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1115613
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1115614
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1115615
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1115616
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2002
1115617
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2002
1115618
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2002
1115619
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2002
1115620
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2002
1115621
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002
1115622
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2002
1115623
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2002
1115624
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2002
1115625
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2002
1115626
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2002
1115627
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16. – 2002
1115628
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1115629
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2002
1115630
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2002
1115631
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2002
1115632
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2002
1115633
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2002
1115634
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 23. – 2002
1115635
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 24. – 2002
1115636
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 25/26. – 2002
1115637
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 27. – 2002
1115638
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28. – 2002
1115639
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 29. – 2002
1115640
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30. – 2002
1115641
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 31. – 2002
1115642
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32. – 2002
1115643
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 33. – 2002
1115644
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2002
1115645
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2002
1115646
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2002
1115647
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2002
1115648
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2002
1115649
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 39. – 2002
1115650
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2002
1115651
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2002
1115652
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2002
1115653
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2002
1115654
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2002
1115655
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2002
1115656
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2002
1115657
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47/48. – 2002
1115658
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1115659
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1115660
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1115661
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1115662
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1115663
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1115664
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1115665
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1115666
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1115667
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2003
1115668
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2003
1115669
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2003
1115670
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2003
1115671
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2003
1115672
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2003
1115673
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2003
1115674
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2003
1115675
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2003
1115676
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2003
1115677
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2003
1115678
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2003
1115679
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 23. – 2003
1115680
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 24. – 2003
1115681
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 25. – 2003
1115682
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 26/27. – 2003
1115683
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28/29. – 2003
1115684
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30/31. – 2003
1115685
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32/33. – 2003
1115686
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2003
1115687
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2003
1115688
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2003
1115689
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2003
1115690
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2003
1115691
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 39. – 2003
1115692
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2003
1115693
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2003
1115694
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2003
1115695
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2003
1115696
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2003
1115697
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2003
1115698
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2003
1115699
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2003
1115700
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2003
1115701
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 49. – 2003
1115702
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 50. – 2003
1115703
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1115704
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
1115705
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1115706
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
1115707
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1115708
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1115709
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1115710
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1115711
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1115712
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1115713
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1115714
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1115715
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2004
1115716
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2004
1115717
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2004
1115718
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2004
1115719
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2004
1115720
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2004
1115721
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2004
1115722
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2004
1115723
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2004
1115724
   Пікассо скульптури. До 120-річчя від дня народження О.П. Архипенка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 107-112
1115725
   Пікашова Тетяна Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374. – ISBN 978-966-439-754-1
1115726
  Бабенко О.В. Пікетування за трудовим правом України та Великої Британії : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Бабенко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 242 арк. – Додатки: арк. 231-242. – Бібліогр.: арк. 209-230
1115727
  Назимов І.М. Піклування кожного про суспільне добро / І.М. Назимов. – К., 1962. – 31с.
1115728
  Березовський Г.В. Піклування кожного про суспільне добро / Г.В. Березовський. – Київ : Політвидав України, 1975. – 20 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
1115729
  Попов П.М. Піклування Комуністичної партії і Радянського Уряду про розквіт народного мистецтва В СРСР / П.М. Попов. – К., 1954
1115730
  Барановский А.М. Піклування КПРС про дальше підвищення добробуту народу / А.М. Барановский; А.М. Барановський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 60 с.
1115731
  Рентюк Н.К. Піклування партії та уряду про розвиток шкіл і груп продовженого дня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 15)
1115732
   Піклування про благо народу - вищий закон Комуністичної партії : Бібліографічний огляд літератури. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 46 с.
1115733
  Мамчур А.Л. Піклування про людину - закон соціалістичного суспільства / А.Л. Мамчур. – Київ : Политиздат України, 1979. – 72с.
1115734
   Піклування про молоді кадри / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 64-68. – ISBN 978-617-7397-32-7
1115735
  Скалаух О.М. Піклуємося про безпеку дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 17 : фото
1115736
   Піклуючись про совість : думки українсько-польського творчого квартету з приводу виховання відповідальності / Станєк Едвард, Голибард Євген, Корж Віталій, Цушко Сергій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 313-317


  "Наші ВАДИ і наші ЧЕСНОТИ" - це вже третя, видана українською мовою, з понад 60 книжок видатного польського вченого-теолога, виховатиля, просвітянина, священика, професора Едварда Станєка, духовного провідника краківської інтелегенції. Думками про ...
1115737
   Пікнік біля химерного вогню : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 78-83 : Фото
1115738
  Бондаренко С. Пікнік з мільярдером, або Травми трав : [поеми, вірші] : психол. поема-кліп, філос. поема-кліп, вощини з вулика вулиць / Станіслав Бондаренко ; [передм. М. Жулинський]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 113, [7] с. : іл. – ISBN 978-617-605-031-5


  У пр. № 1716703 напис: Дорогому Дмитрові Чистяку - з побажанням щастя на віку й росту читачів у Європі й світі! Щиро-автор. Підпис. 11 вересня 13 р.
1115739
  Пушкін О.С. Пікова дама / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 56с.
1115740
   Пікова дама. Опера на 3 дії. – Київ, 1940. – 15с.
1115741
  Саксе А. Піковий король : казки для дорослих / Анна Саксе ;. – Київ : Художественная литература, 1965. – 95 с.
1115742
   Пікож Віталій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1115743
  Єрмоленко Л.Ю. Піктограми як засіб інтернаціоналізації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 109-113. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-148-7
1115744
  Єрмоленко Л.Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Єрмоленко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 220с. – ISBN 966-8387-15-5
1115745
  Рожченко З.В. Піктографія (малюнкове письмо) // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-439-983-5
1115746
   Пікуров Микола Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 182-183. – ISBN 978-617-573-038-6
1115747
   Пікус Георгій Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345-346 : фото
1115748
   Пікус Георгій Якович (1930-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374. – ISBN 978-966-439-754-1
1115749
   Пікус Руслана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 374-375. – ISBN 978-966-439-754-1
1115750
  Ільницький М. Пілігрим під "капелюшком" сонячного годинника // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 106-114. – ISBN 978-966-518-659-5


  Книга Володимира Панченка "Сонячний годинник". Сонячний годинник» – книга сучасного пілігрима, якому в подорожах по Україні відкриваються історії «знайомих незнайомців» із ХVІІ-ХХІ століть. Їхні імена переважно відомі, проте чимало життєвих сюжетів і ...
1115751
  Тірі А. Пілігрими Великої війни : Одісея бельгійського бронедивізіону у 1915-1918 роках / Август Тірі. – Київ : Темпора, 2010. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-617-569-004-8


  У пр. №1723775 напис: Шановній Наталії Юріївні у День народження від перекладача. З повагою, Н. Карпенко. 28.11.2010
1115752
  Даниліна О. Пілігрім як концептний персонаж прози Євгена Положія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 69-72
1115753
  Хромушин К.Г. Піліп Пестрак / К.Г. Хромушин. – Мінськ, 1960. – 192 с.
1115754
  Едуард Р. Пілотна ініціатива публічно-приватного партнерства в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 7-17. – ISSN 1682-2366
1115755
  Скрипник О. Пілотний проект в АМН - високотехнологічні операції і тарифи на медпослуги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 12


  "Наука заперечує дива. Але те, що Академія медичних наук торік зуміла вижити з фінансуванням менше 25% від потреби, цілком підходить під визначення - диво. Як вдалося інститутам виплисти, не потонути в морі боргів - із зарплатні, комунальних платежів, ...
1115756
  Сосновський М. Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1608-6422
1115757
  Олійник В. Пілотні SELFIE вдалися! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 14 червня (№ 22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1115758
  Полешко А. Пілотні програми з підвищення кваліфікації нотаріусів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.84-86. – ISSN 0132-1331
1115759
   Пілотні проекти / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У 44 українських закладах фахової передвищої та вищої освіти стартували пілотні проекти з упровадження дуальної форми здобуття освіти.
1115760
   Пілсудський - Петлюра // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 914-936. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Круглий стіл: Союз партнерів-антогоністів.
1115761
  Осадчий С. Пільги в оподаткуванні в системі державного регулювання і стимулювання аграрного сектора виробництва // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-32
1115762
  Чангулі Г.І. Пільги ветеранам / Г.І. Чангулі. – К, 1990. – 47с.
1115763
  Корнус В.Г. Пільги з ПДВ та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 20-25
1115764
  Рибалко Г. Пільги зі сплати судового збору прокуратурою варто повернути // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 19-27
1115765
  Хоромська Т. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 11


  " Чи можуть надаватися одночасно додаткова відпустка за особливий характер праці, що передбачає зайнятість працівника в цих умовах упродовж дня (бухгалтери, юристи тощо), та за ненормований робочий день? Чи можна встановити тривалість щорічної ...
1115766
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 13
1115767
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах. Про склад атестаційної комісії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 6). – С. 14
1115768
  Брайнін Л. Пільги й перваги військовослужбовцям, військозобов"язаним і їх родинам : популярний виклад кодексузаконів про пільги військовослужбовцям, військовозобов"язаних і їх родинам / Л. Брайнін, І. Свіщ ; під заг. ред. М. Маршака. – 3-е вид., переробл. й доп. – Київ : Рад. буд. і право, 1935. – 63 с.
1115769
   ПІльги й переваги військовим службовцям, військовозобов"язаним і їхнім родинам : Популярний виклад кодексу про пільги віськовим службовцям, військовозобов"язаним і їхнім родинам, закону про державне забезпечення рядового і молодшого начальницького складу РСЧА і інших закнів у цьому питанні / упор. бригада у складі: А.П, Берзіна, Л.М. Брайніна, С.С. Казарновського, А.А. Калошіна і С.Я. Розенбліта ; За заг. ред. Є.Л. Перфільєва і Г.Н. Покорного. – 2-е вид. – [Харків] : Вид. ВУЦВК "Радянське будівництво і право", 1933. – 112 с.
1115770
  Коньков В.О. Пільги пенсіонерам / В.О. Коньков, І.П. Локтіонов. – Київ, 1969. – 60с.
1115771
  Кучма О.Л. Пільги по сплаті судового збору на розгляд трудових спорів: проблеми застосування // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7625-72-7
1115772
   Пільги робітникам та службовцям відрядженим для роботи на село. – Харків : Юридичне вид-во НКЮ УСРР, 1930. – 32 с.
1115773
  Пасіка С.П. Пільги та привілеї для військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 341
1115774
  Кіт Л. Пільги тільки членам профспілки. Студентської // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Про святкування в університеті Міжнародного Дня студента та про деякі студентські пільги.
1115775
  Пузирний В.Ф. Пільги учасникам антитерористичної операції у трудових правовідносинах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 128-129. – ISBN 978-617-7069-63-7
1115776
  Кучма О.Л. Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України : [зб. нормат.-прав. актів України] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – 311, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-86-6
1115777
  Бойченко Пільги, що надаються робітникам, які проходять виробниче навчання, перекваліфікацію або навчання іншим спеціальностям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 81-83.
1115778
  Бойченко Г. Пільги, які надаються жінкам відповідно до чинного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79.
1115779
  Таращенко В.А. Пільгове оподаткування в Україні: новації Податкового кодексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 20-23
1115780
  Жилінська О.І. Пільгове оподаткування витрат на дослідження й розробки: теоретичні та практичні аспекти / О.І. Жилінська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-73.
1115781
  Висоцький Д.Є. Пільгове оподаткування як інструмент державного стимулювання інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 49-55
1115782
  Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0132-1331
1115783
  Мороз Ю.А. Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарчих виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п.11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в період 2008-2009 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 135-138
1115784
  Пономаренко Л. Пільговий режим оподаткування ПДВ підприємств та організацій громадських організацій інвалідів // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
1115785
  Михалков С.В. Піна / С.В. Михалков. – Київ, 1977. – 59с.
1115786
  Триколенко Ольга Піна для Афродіти / Триколенко Ольга, Триколенко Софія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1115787
  Бочкарьов Володимир Пінгвіни в... кулуарах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-16


  Виконання Державної програми антарктичних досліджень на 2002-2010 роки позначено низкою знаменних для дослідників Антарктики подій: святкуванням десятиріччя станції Академік Вернадський, участю українських науковців у акціях оголошеного ЮНЕСКО ІІІ ...
1115788
  Бочкарьов Володимир Пінгвіни в... кулуарах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-16


  Виконання Державної програми антарктичних досліджень на 2002-2010 роки позначено низкою знаменних для дослідників Антарктики подій: святкуванням десятиріччя станції Академік Вернадський, участю українських науковців у акціях оголошеного ЮНЕСКО ІІІ ...
1115789
  Ремі Ален Пінзель - у Луврі, а "Нормандія" - в Дніпропетровську! : інтерв"ю взяла Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Про знакові культурні події в двох країнах розповідає посол Франції в Україні Ален Ремі.
1115790
  Мар"янчик Н. Пінзель у Луврі // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 5
1115791
  Мичко С. Пінзель. Відтворення. Тернопільський скульптор створює майстерні копії втрачених шедеврів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 2


  "На Тернопільщині завершується багаторічна реставрація однієї з найцікавіших і найцінніших історико-архітектурних пам’яток краю - будівлі міської ратуші в райцентрі Бучач (загалом на неї витрачено вже близько 20 мільйонів гривень із різних джерел). ...
1115792
   Пінкевич Ігор Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 375. – ISBN 978-966-439-754-1
1115793
  Петрик В.А. Пінополістирольні знезалізнювальні фільтри коміркового типу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 7-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1115794
   Пінсі про матір. – К, 1970. – 176с.
1115795
  Башинський С. Пінський Православний Собор 1791 р. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 646-657. – ISBN 966-7379-70-1


  Реалізація постанов Пінського Православного Собору 1791 р. в Патріаршому і Синодально-Канонічному Томосі Вселенської Константинопольської Патріархії від 13 листопада 1924 р. та їх значення для сьогоднішньої боротьби за автокефалію боротьби за ...
1115796
   Пінчук Олексій Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 235. – ISBN 978-966-2726-03-9
1115797
  Ясь О.В. Пінчук Юрій Анатолійович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247
1115798
  Засіменко Віктор Михайлович Піометричні перетворювачі підвищеної точності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.11.04 / Засіменко Віктор Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 42л.
1115799
  Карамаш С.В. Піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев / Сергій Карамаш, Віталій Татарчук ; Держ.архів м. Києва;. – Київ : КММ, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-96254-9-6
1115800
  Зборовський А. Піонер англомовної Шевченкіани // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 48). – С. 7


  Всеукраїнський благодійний фонд ім. П. Калнишевського назустріч 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка видав книгу "Козак у рясі". Вона містить "Споминки" Агапія Гончаренка і статтю Данила Кулиняка.
1115801
  Половка С.Г. Піонер географії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (до 70-ї річниці заснування географії в Уманському учительському інституті) / С.Г. Половка, О.А. Половка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 187-191. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1115802
  Тарасова Т. Піонер державного видавництва шкільних підручників // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 9 (258). – С. 13-14. – ISSN 2308-8095


  До 140-річчя Антіна Володиславовича Крушельницького.
1115803
  Шлапак Я. Піонер жанрів телевізійних // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 13


  24 березня - 90 років від дня народження Олексія Сергійовича Одинця.
1115804
  Сітарчук Р.А. Піонер проповідництва штундизму в українських землях // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С. 65-69. – ISSN 2075-1451


  Йдеться про одного з перших місіонерів нової релігійної течії в укр. землях - штундизму, яка формувалася починаючи з 30-х років XIX ст. Розглядаються життєвий шлях та основи світогляду О. Марцинкевича.
1115805
  Шлапак Я. Піонер справи археологічної. 20 червня - 130 років від дня народження Валерії Євгенівни Козловської (1889-1956) // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 24). – С. 12
1115806
  Стех Я. Піонер українського спорту Іван Боберський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1115807
  Сургай О. Піонер української еміграції в США // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-7037


  Гончаренко Агапій Онуфрійович - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
1115808
  Ленченко Ф.І. Піонер української кооперації Микола Петрович Баллін, 1829-1904 // Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 9-15
1115809
  Іванов С. Піонерам про комсомол / С. Іванов. – Київ : Молодь, 1949. – 32 с. – (Бесіди для костра)
1115810
   Піонери - герої України. Комплект портретів. – Київ, 1966. – 12с.
1115811
  Думанський В. Піонери "інтернаціонального обов"язку". Призабутий похід червоного спецназу Віталія Примакова на Кабул // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  35 років тому, наприкінці грудня 1979-го, до афганської столиці безперешкодно прилетіла спецгрупа КГБ "Альфа" разом зі спецназівцями ГРУ СРСР. Начебто для охорони президента Аміна. Але в ніч на 27 груд. штурмом було взято президентський палац. ...
1115812
  Нагаев Г.Д. Піонери всесвіту : трилогія : пер. з рос. / Г.Д. Нагаев. – Пер. з рос. – Київ : Дніпро, 1977. – 320 с.
1115813
  Нагаєв Г.Д. Піонери Всесвіту : трилогія / Г.Д. Нагаєв. – Пер. з рос. – Київ : Дніпро, 1974. – 253 с.
1115814
  Комаха В.О. Піонери криміналістичної думки на півдні України (до 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ) / В.О. Комаха, О.М. Бабченко // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 140-144. – ISSN 1727-1584
1115815
  Демещенко В.В. Піонери радянської музичної комедії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 159-164
1115816
  Вітковський С. Піонери соціальної медицини в Україні (перша чверть XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 209-214. – ISSN 2222-5250
1115817
  Купер Д.Ф. Піонери, або Біля витоків Саскуеханни : роман / Д.Ф. Купер. – Київ : Веселка, 1980. – 357 с.
1115818
   Піонерія України. 1917-1941. Зб. Документи, спогади, фотограії.. – К., 1979. – 320с.
1115819
   Піонерія України. 1941-1982. Збірник. Документі, спогади, статті, фотографії.. – К., 1983. – 384с.
1115820
  Миронов М.М. Піонерська організація імені В.І.Леніна в школі / М.М. Миронов. – К., 1955. – 39с.
1115821
   Піонерське горно. – Київ
Вып. 3. – 1977
1115822
  Гримич М. Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 14-22


  У статті йдеться про піонерське землеробство українців Бразилії на початкових етапах імміграції. Його специфікою було використання вирубно-випалювальної і так званої фойсувальної методик підготовки грунту до посіву (посадки). Земля оброблялася вручну, ...
1115823
   Піонерський календар: 1978-1979.. – К., 1978. – 269с.
1115824
  Богомоленко О.В. Піонерські дослідження рідких кристалів українськими вченими // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0374-3896


  Планер і Ю.В. Вульф
1115825
  Іванчук Михайло Піонерські поселення: українці в Канаді = Pioneer settlements: Ukrainians in Canada / Іванчук Михайло. – Вінніпег : Вид-во Михайла Іванчука, 1993. – 336с. : фот. – ISBN 0-9690768-0-9
1115826
   Піонтковський Андрій Андрійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 184-188. – ISBN 978-617-573-038-6
1115827
   Піонтковський Андрій Антонович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 189-190. – ISBN 978-617-573-038-6
1115828
  Коваленко Є.О. Піоритети української політики в умовах глобалізації економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 88-93. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1115829
  Васильєва Н. Піоро Ігор Станіславович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 189. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1115830
  Книш Зиновій Піп Гапон / Книш Зиновій; З передмовою Василя Вериги. – Торонто : Срібна Сурма, 1977. – 744с.
1115831
  Книш З. Піп Гапон / З. Книш. – Торонто, 1977. – 744с.
1115832
  Руданський С. Піп на пущі / С. Руданський. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 44с.
1115833
  Сремац С. Піп Чира та піп Спира / С. Сремац. – К, 1979. – 226с.
1115834
   Піпченко Наталія Олександрівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-757-2
1115835
  Носань С. Пір"їна з крила жар-птиці / С. Носань. – Київ, 1979. – 70 с.
1115836
  Виклюк М.І. Піраканта на Північній Буковині / М.І. Виклюк, Л.О. Бляхарська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати випробування в умовах Північної Буковини трьох видів пір акант: ритм розвитку, зимостійкість, рясність цвітіння та плодоношення, морфометрія, повно зернистість і маса насіння, способи розмноження.
1115837
  Хоменко І. Піраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня. Проектна технологія : (Заняття №3) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 20-25
1115838
  Дем"янчук О.П. Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1115839
  Ємченко О.П. Піраміда Сонця : науково-фантастична книга / О.П. Ємченко. – Київ : Молодь, 1991. – 160с.
1115840
  Переломова О.С. Піраміда цінностей Тараса Шевченка / О.С. Переломова, М.О. Рилова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 69-75. – ISSN 2077-804X
1115841
  Бевз Т.А. Пірамідальна будова суспільства у теоретичному вимірі О. Строніна // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 396-410. – ISBN 978-966-611-701-7
1115842
  Пименова Н.В. Пірамідальні наметні в околицях Київа // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 10 с. – Бібліогр.: 159 назв.
1115843
  Доканін Ю.Л. Пірамідальні новинні тексти як спосіб популяризації соціальної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 124-128. – (Бібліотека Інституту філології)
1115844
  Анищенко К.Р. Піраміди пролетаріату : повість для юнацтва / К.Р. Анищенко. – Одеса : ДВУ, 1929. – 228 с.
1115845
  Якимчук П. Пірамідон // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 175-183. – ISSN 0130-1608
1115846
  Полегенько Анна Пірати Балтійського моря / Полегенько Анна, Ропал Павло // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-38 : фото
1115847
  Божич Ю. Пірати кремнієвих долин // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 7 (747), 18.02.2022. – С. 28-31. – ISSN 2075-7093


  Донедавна існував лише один напрямок міграції вчених з усього світу - на Захід. Сьогодні розумені голови активно скуповує Китай, а середина століття загрожує стати "епохою Індії". Чи зможуть США утримати звання глобального технологічного лідера.
1115848
  Слободян К.О. Піратство - порок України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 175-178. – ISBN 978-966-419-299-3
1115849
  Шаров Володимир Піратство - ремесло старе, як світ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2009. – № 1 (2031). – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1115850
  Цирфа Ю. Піратство - чергова загроза міжнародній безпеці? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 58-59
1115851
  Ковальський В. Піратство в академічному колі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  Плагіат у бакалаврських і магістерських роботах, у кандидатських і докторських дисертаціях. Яки причини цих явищ? Як піднести рівень академічної культури, запобігти піратству, запровадити високі стандарти навчальної та дослідницької діяльності? На ці ...
1115852
  Кравченко О.О. Піратство в сфері музичного шоу-бізнесу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1115853
  Василенко В.А. Піратство на службі імперіалізму / В.А. Василенко. – Київ : Знання, 1980. – 48 с. – (міжнародна,серія 4,№6)
1115854
  Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.72-75. – ISSN 0132-1331
1115855
  Акімов М.О. Піратство: історичний, міжнародно-правовий та кримінально-правовий аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 29-36
1115856
  Акімов М.О. Піратство: сучасний стан, проблеми кримінально-правової кваліфікації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 187-192
1115857
  Пержун В. Пірен Марія Іванівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 195-197. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Пірен Марія Іванівна (1937) - професор Чернівецького університету.
1115858
  Харитонов В.С. Піренейський фольклор і література іспанського ренесансу в спадщині Івана Франка. : Дис... канд. філолог.наук: / Харитонов В.С.; КДУ. – К., 1970. – 367л. – Бібліогр.:л.І-ХХХІ
1115859
  Маметова Л.Ф. Піритизація пісковиків середнього карбону Донбасу / Л.Ф. Маметова, А. Мірек, Є.С. Козій // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
1115860
  Фещенко Є. Пірнай у книжки. На ювілейному Форумі видавців у Львові презентують 2500 новинок // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 3


  "У Львові 19 вересня розпочинає роботу п’ятиденний ювілейний, 25-й, Форум видавців. Перед тим представили його оновлений логотип - стилізоване зображення книги, що символізує чотири природні стихії: землю, вогонь, воду і повітря. Тому форум має аж ...
1115861
  Ткач О.М. Пірогенне пошкодження та зміни товарності сосняків Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 150-157 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 156. – ISSN 0459-1216
1115862
   Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин, В.Г. Кобзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 100-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1115863
  Ворон В.П. Пірогенні зміни продуктивності сосняків зеленої зони м. Харків / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 169-178. – ISSN 0459-1216
1115864
  Гай Ю. Пірожине-подорожене / Ю. Гай, Є. Будько // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 6-9 : фото
1115865
  Цимбал О.Ю. Піроксени лужно-ультраосновних порід північно-західної частини Українського щита / О.Ю. Цимбал, С.Г. Кривдік // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 45, № 4. – С. 48-56. – ISSN 2519-2396
1115866
   Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 24-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1115867
  Гаценко Віра Піроксени порід Покрово-Кириївського масиву: особливості морфології та хімічного складу / Гаценко Віра, Андрєєв Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
1115868
  Балабух В.О. Піролого-кліматичне районування України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 105-107. – ISSN 2306-5680
1115869
  Треніна А.С. Піротехніка - це не іграшка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 33--34 : фото
1115870
  Безмен Володимир Піротехніка - це небезпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-32
1115871
  Шпонтак І.М. Піротехнічні вироби - джерело небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 36 : фото
1115872
  Жуковский К.А. Пірофілітові сланці УРСР / К.А. Жуковский. – Київ, 1937. – 110с.
1115873
  Пивовар С.Ф. Піррова перемога / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290-291. – ISBN 966-642-073-2
1115874
  Сорос Джордж Піррова перемога Ангели Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 3


  Чому країнам-боржникам дістається весь біль, у той час як кредитори нав"язують помилки і табу.
1115875
  Середюк О. Піррова перемога Сталіна і геноцид українців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-22 травня (№ 19/20). – С. 8-9
1115876
  Константинов В. Піррова перемога. Чому Мей, отримавши більшість, усе-таки програла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "У Великій Британії 8 червня відбулися позачергові парламентські вибори. Британці обирали депутатів Палати громад у дуже непростий момент історії своєї країни. Усе суспільне життя Сполученого Королівства нині визначає Brexit - мабуть, найбільший стрес, ...
1115877
  Козлов Є.В. Піррон з Еліди // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 148-149. – ISBN 966-316-069-1
1115878
   Пірс (Peirce) Чарльз Сандерс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 853-855. – ISBN 966-316-069-1
1115879
  Короткий В.А. Пірс Бенджамін / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 95. – ISBN 966-06-0393-2
1115880
  Назарчук О. Пірс Фраклін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 108-116. – ISBN 978-617-751-922-4
1115881
  Ясінскі А. Пісар вялікого князя Казіміра Васіль Пауловіч Любіч, як предстаунік буйного зямляуладаньня XV сталецьця / А. Ясінскі. – 67-80с.
1115882
  Фабрика-Процька Пісенна культура лемків 20 століття: збереження традицій та новотворчість : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Фабрика-Процька О.Р.; Львівська нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1115883
  Андрущенко В. Пісенна культура нації // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 177-186. – ISBN 978-966-931-159-7
1115884
  Мишанич С.В. Пісенна культура радянського села / С.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1977. – 208 с.
1115885
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1115886
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 6-7
1115887
  Андрущенко В. Пісенна культура українського народу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 28-34. – ISSN 1682-2366
1115888
  Шейкін І. Пісенна одісея Олександра Кошиця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 29


  У Києві планують відкрити пам"ятну меморіальну дошку на честь видатного композитора.
1115889
   Пісенна орбіта. – К, 1989. – 61с.
1115890
   Пісенна орбіта. – Київ, 1990. – 56с.
1115891
  Улицька Ганна Пісенна палітра поетичних образів Дмитра Кременя у творчому активі вчителів української літератури й музики // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються пісенні твори поета Д. Кременя в контексті їх впровадження в практику вчителя-словесника та музиканта. Досліджено палітру художніх образів, їх роль та місце в оптимізації сучасної педагогічної освіти.
1115892
  Міщенко Т.І. Пісенна творчість А. Малишка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 14 (270). – С. 2-7
1115893
  Грабовська С. Пісенна творчість Андрія Малишка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-28
1115894
  Андрущенко В. Пісенна творчість нашого народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 25 січня (№ 15). – С. 1, 10
1115895
  Колотиленко М.Е. Пісенна творчість Ріхарда Штрауса: художній контекст, специфіка, перетворення традицій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колотиленко Микола Едуардович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1115896
  Губ"як В.Д. Пісенна творчість Теребовлянщини ( регіональний аспект ) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Губ"як В.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1115897
  Губ"як Василь Дмитрович Пісенна творчість Теребовлянщини (регіональний аспект) : Дис...кандид. філологічних наук.Спеціальність 10.01.07 / Губ"як Василь Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка.Філологічний факультет. – Київ, 2000. – 202л. – Бібліогр.:л.199-202
1115898
  Захарчук О. Пісенна творчість українських січових стрільців // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Б. Міланович, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 4 (38). – С. 85-86. – ISSN 2224-0926
1115899
   Пісенна традиція села Лука : навч. посібник для студентів муз.-фольклористичних і філол. спец. вищих навч. закл. / авт.-упоряд. Іван Павленко ; [гол. ред. С.В. Головко ; ред. Ю.Г. Медюк]. – Київ : Либідь, 2009. – 246, [2] с., [16] с. іл. : іл., ноти. – ISBN 978-966-06-0550-1
1115900
  Дмитренко М. Пісенне безсмертя Явдохи Зуїхи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 9
1115901
  Дмитренко М. Пісенне безсмертя Явдохи Зуїхи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)
1115902
  Пилип"юк Г.В. Пісенне джерельце : пісні / Григорій Пилип"юк. – Косів : Писаний Камінь, 2007. – 215, [1] с. : іл., ноти. – (Карпатські сузір"я)
1115903
  Баліцька Марія Пісенне намисто / М. Баліцька ; О. Зозуля , Ірпінська Академія Державної податкової служби України. – Київ, 1999. – 48с. – ISBN 966-7257-16-9
1115904
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., вступ. ст., заг, ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Вид. 4-те, допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-537-2
Т. 1 : Твори а капела / музич. ред., біогр. довідки про композиторів Л.В. Бухонська ; передм.: І.Я. Павленко. – 2023. – 285, [3] с. : ноти. – Дискографя: с. 279-281. – Бібліогр.: с. 275-278
1115905
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-538-9
Т. 2 : Твори а капела / музич. ред., бібліографія, біогр. довідки про композиторів Л.В. Бухонська, Т.В. Миронюк. – 2023. – 285, [3] с. : ноти, портр. – Дискографія: с. 279-281. – Бібліогр.: с. 276-278
1115906
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-539-6
Т. 3 : Твори а капела / музич. ред., біогр. довідки про композиторів: Л.В. Бухонська, М.І. Гулковський, І.Я. Павленко. – 2023. – 271, [3] с. : ноти, портр. – Дискографія: с. 265-266. - Алф. покажчик тв.: с. 267-268. – Бібліогр.: с. 262-264
1115907
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-448-1
Т. 4 : Твори з інструментальним супроводом / музич. ред., бібліографія, біогр. довідки про композиторів: М.І. Гулковський. – 2023. – 342, [2] c. : ноти, портр. – Дискографія: с. 339. – Бібліогр.: с. 337-338
1115908
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-508-2
Т. 5 : Твори з інструментальним супроводом / музич. ред., бібліографія, біогр. довідки про композиторів: М.І. Гулковський. – 2023. – 319, [3] с. : ноти, портр. – Дискографія: с. 312-316. - Алф. покажчик: с. 317-318. – Бібліогр.: с. 310-311
1115909
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-561-7
Т. 6 : Твори великої форми з симфонічним оркестром / музич. ред.: І.Д. Гамкало. – 2023. – 367, [3] с. : ноти, портр. – Дискографія: с. 366. - Алф. покажчик: с. 367. – Бібліогр.: с. 364-365
1115910
  Шевченко Т.Г. Пісенний "Кобзар". Хорова Шевченкіана : зібрання хорових тв. : у 7 т. : [до 200-літнього ювілею] / Тарас Шевченко ; укладач П.І. Муравськиий ; ідея вид., заг. ред., біогр. довідки про композиторів, бібліографія: О.А. Шокало. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-617-520-562-4
Т. 7 : Твори великої форми з симфонічним оркестром / музич. ред.: А.Г. Масленнікова. – 2023. – 363, [3] с. : ноти, портр. – Дискографія: с. 359-361. - Алф. покажчик: с. 362. – Бібліогр.: с. 356-358
1115911
   Пісенний вернісаж 95. – Київ, 1996. – 39 с. – (Бібліотека українця)
1115912
  Белімова Т. Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 240-247


  У статті розглянуто три поетичні твори Т. Шевченка, які знайшли своє музичне втілення у партитурах для хорового співу Б. Лятошинського,Б. Вахнянина, М. Лисенка. Здійснено порівняльний аналіз даних поезій і їхнього музичного представлення. Відзначено ті ...
1115913
   Пісенний вінок : Українські народні пісні. – Київ : Криниця, 2005. – 288с.
1115914
   Пісенний вінок : українські народні пісні. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Криниця, 2007. – 398, [2] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN M-9007027-0-8


  Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — ...
1115915
   Пісенний вінок : українські народні пісні з нотами / упоряд. А.Я. Михалко. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Криниця, 2009. – 686, [1] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 653. – ISBN 979-09007027-2-2


  Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — ...
1115916
  Дубровний Т.М. Пісенний жанр у творчості українських композиторів першої половини ХХ століття: крізь призму фольклору, кітчу та шлягеру // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 167-173. – ISSN 2226-3209
1115917
  Бут Оксана Пісенний образ в українському кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 18-19. – ISSN 1562-3238
1115918
  Дядищева-Росовецька Пісенний повтор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Долеги-Ходаковського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 73-78
1115919
   Пісенний світ українознавства : зб. народ., календар.-обрядових та авт. пісень для дітей та дорослих / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. НДІ українознавства ; [упоряд., авт. передм. та комент. до розд. В.П. Коротя-Ковальська ; літ. редактор Твердохліб О.Т.]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 271, [1] с. : кольор. іл., портр., ноти . – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-1638-69-2


  Зміст: Колядки; Новий рік, щедрівки; Свято Колодія та веснянки; Пісні осінньго періоду ; Весільні пісні; Колискові пісні та забавлянки; Дитячі пісні; Родинно-побутові, ліричні та позаобрядові пісні; Чумацькі пісні; Козацькі та стрілецькі пісні; ...
1115920
  Заславець Григорій Пісенний слід дружби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 52
1115921
  Фабрика-Процька Пісенний фольклор лемків у контексті національної культури України XXI століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 295-302. – ISSN 2226-2180
1115922
  Тимофєєв Петро Тимофійович Пісенний фольклор робітничого середовища Донбасу (на мат. записів 20-х років ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Тимофєєв Петро Тимофійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 218л. – Бібліогр.:л.142-184
1115923
  Тимофєєв П.Т. Пісенний фольклор робітничого середовища Донбасу (на метр. записів 20-х р. ХХ ст.) : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофєєв П. Т.; КУ. – К., 1996. – 20л.
1115924
  Гарасим Я.І. Пісенний фольклор слов"ян у культурно-історичній інтерпретації Осипа Бодянського // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 74-88. – ISBN 978-966-346-596-8
1115925
  Сінельнікова В. Пісенний фольклор українців Нижнього Поволжя: до питання збереження етнокультурної ідентичності // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 487-498. – ISBN 978-966-02-7872-1
1115926
  Трофімова А. Пісенний фольклор як джерело відомостей щодо традиційних уявлень українців про трудовц відносини // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-893-6
1115927
  Дядищева-Росовецька Пісенний фольклор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Доленги-Ходаковського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 85-90
1115928
  Шнур І.В. Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини ХХ - початку ХХІ століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Шнур Іванна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1115929
  Зимний Л. Пісенник / Л. Зимний. – Київ, 1937. – 46 с.
1115930
   Пісенник. – М, 1949. – 160с.
1115931
   Пісенник. – Київ, 1950. – 287 с.
1115932
   Пісенник. – Київ, 1952. – 340 с.
1115933
   Пісенник. – Київ, 1956. – 340 с.
1115934
   Пісенник. – Київ, 1964. – 203 с.
1115935
   Пісенник. – К, 1966. – 264с.
1115936
   Пісенник. – К, 1972. – 108с.
1115937
   Пісенник. – Київ, 1976. – 88 с.
1115938
   Пісенник. – К, 1988. – 248с.
1115939
   Пісенник. – К, 1989. – 221с.
1115940
   Пісенник. – Київ, 1990. – 223с.
1115941
   Пісенник"87. – Київ : Музична Україна, 1987. – 256 с.
1115942
  Карась Г.В. Пісенники українців Румунії як джерело вивчення буття фольклору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 190-194. – ISSN 2226-3209
1115943
  Кізман-Коршинська Пісенні вишиванки Юлини Коршинської / Юліанна Кізман-Коршинська. – Ужгород : Гражда, 2007. – 228, [8] с. : іл., портр., ноти. – ISBN 966-8924-17-7
1115944
  Щербак В. Пісенні дереворити Василя Перевальського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 180-184. – ISSN 0208-0710
1115945
  Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору : Навчальний посібник / Л.М. Копаниця; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 222 с. – ISBN 966-594-493-2
1115946
  Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору : навч. посібник / Л.М. Копаниця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2016. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 375-383 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-914-9
1115947
  Ошуркевич О. Пісенні походи зі Скулина // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 95-101


  У західнополіській фольклорній традиції село Скулин і сусіднє лісове урочище Нечимле, що на Ковельщині, досить відомі. Це саме з ними пов’язаний один епізод пам’ятної поїздки у середині 80-х років ХІХ ст. Лесі Українки до згаданого урочища, яке дало ...
1115948
  Маркова М.В. Пісенні тексти Віктора Винника як літературне явище // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 57-60. – ISSN 2304-5809
1115949
  Лопата П. Пісенні шедеври, зібрані Лесею Українкою // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 18 липня (число 28/29). – С. 12
1115950
  Шкльода І. Пісенність із Нобеля / І. Шкльода, Ю. Горблянський // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 68-88. – ISSN 2225-5095
1115951
  Сазонова Т.В. Пісенність поезії А. Малишка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С.24-28.
1115952
  Рогальська М.В. Пісенність у творчому доробку Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 117-122


  У статті досліджується особливість пісенності в ліричному доробку Андрія Малишка, простежується зв"язок письменника з народною творчістю. Значну увагу приділено тим поезіям, які набули статусу пісень літературного походження і стали народними. В ...
1115953
  Данилейко М. Пісенно-обрядовий репертуар Лівобережжя в період занепаду традиції (за матеріалами басейну Ворскли з другої половини XX ст.) // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 191-201


  ""...Дослідник, який планує займатися реконструкцією традиційних обрядів і пісень Лівобережжя, спираючись на архівні матеріали, стикається з проблемою дуже нерівномірного польового обстеження терену. Ближчими роками у нас ще залишається останній шанс ...
1115954
  Шульмейстер Ю.О. Піски горять / Ю.О. Шульмейстер. – Львів, 1979. – 262с.
1115955
  Дмитрієв В.С. Піскорський Володимир Костянтинович / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 273. – ISBN 96966-8060-04-0
1115956
  Короткий В. Піскорський Володимир Костянтинович (1867-1910) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 432-433. – ISBN 5-7707-1062-4
1115957
   Піскорський Володимир Костянтинович (1867-1910) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 375-376. – ISBN 978-966-439-754-1
1115958
  Гриценко І.С. Піскорський Костянтин Володимирович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 242. – ISBN 978-966-06-0557-2
1115959
   Післанці з таємного світу : про українського стигматика Степана Навроцького. – Йорктон : Голос спасителя, 1952. – 93 с. : іл.
1115960
  Макух Ю. Після "кінця науки" // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 46-48. – ISBN 978-966-518-670-0
1115961
  Гончаров С. Після "кримських Судет". Третя Російська імперія на шляху до Третьої світової війни - спроба економічного і військово-політичного прогнозу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12 -18 квітня (№ 13). – С. 15


  Для громадян усього світу, бодай поверхово ознайомлених із історією Другої світової війни та ескалації військово-політичної напруженості, що передувала їй, аналогія між подіями в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі в лют.-бер. 2014 р. та ...
1115962
  Амано Ю. Після "Фукусіми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)
1115963
  Оутс Дж.К. Після аварії / Дж.К. Оутс. – Київ, 1979. – 339с.
1115964
  Чікалін В. Після аварії на ЧАЕС академік Александров признався: "Від цього часу моє життя закінчено, творче також" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 8). – С. 20
1115965
  Толстой Л.Н. Після балу / Л.Н. Толстой. – Київ, 1953. – 40с.
1115966
  Гончаренко Д. Після біткоїнів: ІТ-тренди, що рухатимуть ринок вперед // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 28-29
1115967
  Довідайтіс Й. Після бурі / Й. Довідайтіс. – Київ : Художня література, 1959. – 534 с.
1115968
  Довидайтис Й. Після бурі / Й. Довидайтис. – Київ, 1959. – 555 с.
1115969
  Залигін С.П. Після бурі : роман : [в 2 кн.] / Сергій Залигін. – Київ : Дніпро. – (Єднання)
Кн. 1 / пер. з рос. В. Крикуненко. – 1989. – 367, [1] с.
1115970
  Залигін С.П. Після бурі : роман : [в 2 кн.] / Сергій Залигін. – Київ : Дніпро. – (Єднання)
Кн. 2 / пер. з рос. В. Бородін. – 1989. – 291, [2] с.
1115971
  Гранін О Д. Після весілля / О Д. Гранін, . – К, 1960. – 420с.
1115972
  Гранін Д.О. Після весілля / Д.О. Гранін. – К, 1965. – 395с.
1115973
  Шевчук І. Після весілля Лев Толстой дав дружині почитати про своїх коханок / підготував Ігор Шевчук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 35 (388), 14 вересня 2017. – С. 6-7
1115974
  Стріха М. Після виборів і перед вибором // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 14


  Архаїчний статус й структури управління НАН України. Про необхідні зміни та ризики. "16 квітня 2015 р. 96-річного Б.Є. Патона було переобрано президентом НАН на черговий (уже не знати який) термін - рекорд, який в історії світової науки не буде побитий ...
1115975
  Салімонович Л. Після війни - за парту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 8


  У Харківському військовому інституті танкових військ склали присягу колишні учасники АТО.
1115976
  Ренн Л. Після війни / Л. Ренн. – Харків-Київ, 1933. – 250с.
1115977
  Смолич Ю.К. Після війни : Вибрані статті за 1945-1946 роки / Ю.К. Смолич. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 128с.
1115978
  Вакулишин С. Після війни // Про землю і про людей Святошинських : [колект. дослідження / авт. ідеї та керівник проекту: В. Мазепа ; ред. рада: І. Бібко, С. Вакулишин, В. Гузій та ін. ; фото: В. Буряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 190-198. – ISBN 978-966-8396-07-6
1115979
  Форостина О. Після війни // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 30-31
1115980
  Шкраб"юк П. Після вісімнадцяти літ ув"язнення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 8-9


  Як Папа Іван XXIII, президент США Джон Кеннеді та перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов визволяли митрополита Йосифа Сліпого з ГУЛАГу.
1115981
  Закусило О. Після вступних іспитів // Київський університет, 1991


  [Бесіда з секретарем приймальної комісії університету]
1115982
   Після вторгнення: бачення майбутнього / редакція "ЛУ" // Літературна Україна. Спецвипуск : газета письменників України. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 1). – С. 1


  Віроломне російське вторгнення і героїчний український спротив стали переломним моментом сучасної історії. Вперше з часів Другої світової війни на європейський континент прийшла повномасштабна війна, що поставила українців перед питаннями, які мають ...
1115983
  Малко Ромко Після голоду // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 18-19
1115984
  Кирій І.І. Після грози / І.І. Кирій. – Київ, 1987. – 157 с.
1115985
  Калугіна О. Після деокупація Немішаївський фаховий коледж посилено працює на підйом економіки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 8 липня (№ 140)
1115986
   Після дзвонів - тиша. – К, 1976. – 455с.
1115987
  Угляренко П.В. Після довгої ночі : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 376 с.
1115988
  Угляренко П.В. Після довгої ночі : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 с.
1115989
  Горбик Р. Після дощика - в "Четвер" : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 103-107
1115990
  Крушинська Олена Після дощика в Провансі : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 94-95 : Фото
1115991
  Кінько Т.А. Після дощику в четвер: Повість-казка. / Т.А. Кінько. – К., 1988. – 116с.
1115992
  Кралюк П. Після знищення Січі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 грудня (№ 238/239). – С. 20


  Українська козацька "держава" на турецьких землях та її роль у російсько-турецьких війнах.
1115993
  Тодд Е. Після імперії : Есе про загнивання американської системи / Емманюель Тодд; З французької переклала З. Борисюк. – Львів : Кальварія, 2006. – 188с. – ISBN 966-663-205-5
1115994
  Ібноезер А.Х. Після інтервенції. Управління суспільною безпекою в постконфліктних суспільствах: від втручання до стійкого місцевого самоврядування : робоча група консорціуму ПЗМ "Реформа сектора безпеки" : [інформація дослідн. комісії] / Аня Х. Ібноезер, Філіпп Х. Флурі ; [пер. з англ.: Л. Компанцева, О. Заруба ; Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії ; Нац. Акад. оборони, Відень ; Женев. центр демократ. контролю над збройн. силами, Женева та ін.]. – Відень ; Женева : Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії [та ін.], 2005. – 268 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. та в кінці кн. авт. зазнач. як ред. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд.
1115995
  Марусяк О. Після кандидатства, або Конкурсний відбір суддів КСУ як умова набуття статусу держави-члена ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1115996
  Сайтарли І.А. Після ліберальної соціокультури, або соціальні наслідки ідеології споживання // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-200
1115997
  Прокопенко М. Після людини... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 8-9


  Що відбувається з рослинами і тваринами в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
1115998
  Березовенко А.В. Після Майдану 2014: образи України і Росії у російському політичному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 272-294. – ISSN 2524-0137
1115999
  Петрушенко В. Після Макінтайра: проблеми і шляхи розвитку сучасної моральної філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
1116000
  Штонь Г. Після надцятого перепочитання четвертого [Шевченківського] тому "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 12-13
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,