Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1115001
  Янюк Н. "Посадові" і "службові" особи у національному закондавстві: проблеми розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 180-184. – ISSN 0132-1331
1115002
  Кулик Н. "Посвячений" в Українці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  175 років з дня народження фундатора вищої технічної освіти, засновника і першого ректора Харківського та Київського політехнічних інститутів, творця першої Київської наукової школи механіки при КПІ професора Віктора Кирпичова.
1115003
  Зборовська К.Б. "Посередник" чи "посередність"? Антропологічний концепт natura media у філософії Миколи Кузанського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 16-18
1115004
  Узунова Н. "Посередники" і кінець соціально-епістемологічного дискурсу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 46-48. – ISSN 2414-5823
1115005
  Шумило С. "Посилати русинів, схильних до благочестя, на Афон" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 13


  Роль Святої Гори в історії культури і духовності України.
1115006
  Траппетт Даг "Посилення російської агресії зустріне еквівалентну відповідь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 5


  Гостем Літньої школи журналістики став посол Австралії. Серед учасників: Тетяна Літвінчук, Дар"я Трапезнікова, Наталія Пушкарук - Київський національний університет імені Т. Шевченка.
1115007
  Тимошенко Ю. "Посівна": до,після і замість : бесіда з Прем"єр-міністром України // Дзеркало тижня. – 2005. - 16-22 квіт.
1115008
  Нечай П. "Посланець господа" / П. Нечай. – Київ, 1937. – 48 с.
1115009
  Голейзовский Н.К. "Послание иконописцу" Иосифа Волоцкого и его адресат - Дионисий : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Голейзовский Н.К.; АН СССР, ин-т славяновед. и балканистики. – Москва, 1970. – 31л.
1115010
  Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 94-98. – ISSN 0868-4790
1115011
  Заторський Н. "Послання до новгородського архієпископа Макарія" - нова редакція "Послання Мисаїла" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 379-400. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1115012
  Заторський Н.З. "Послання Мисаїла до папи Сикста IV" 1476 року: реконструкція архетипу : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Заторський Назар Зеновійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1115013
  Русина О. "Послання Мисаїла до папи Сикста IV" 1476 року: реконструкція архетипу / О. Русина, Костилєва, Н. Заторський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 191-195. – ISSN 0130-5247


  У монографії в ширшому культурно-релігійному контексті розглядається унікальна пам’ятка богословської думки Київської митрополії – «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 р. Цей важливий документ засвідчує особливий характер взаємин тогочасної ...
1115014
  Заторський Н. "Послання Мисаїла" за Смоленським списком // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 401-428. – (Нова серія ; вип. 18)
1115015
  Портнов А.В. "После встречи с Януковичем, понял, что контактировать нам больше не надо" / записал Д. Коротков // Вести. – Киев, 2014. – 14 октября (№ 185). – С. 6-7


  Екс-перший заступник голови Адміністрації президента в інтерв"ю "Вістям" розповів про зустріч з Януковичем в ніч з 21 на 22 лютого. Андрій Портнов був одним з ключових в часи Майдану. В березні проти А. Портнова ввели санкції у вигляді заморожування ...
1115016
  Долгий В.Г. "После казни прошу..." / В.Г. Долгий. – Москва, 1972. – 40с.
1115017
  Теодорович Сергей "Послевкусие" после дискусии : Крайняя степень доверия. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 50-51 : Фото
1115018
  Сперанский В.И. "Последние письма и статьи" В.И.Ленина и современные проблемы социализма : учеб.-метод. пособие / В.И. Сперанский. – Москва : МГУ, 1990. – 87с.
1115019
  Казандзакіс Нікос [Посвята в греки / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 506 с. – Видання новогрецькою мовою
1115020
  Дракондаїдіс Ф. [Послання : повчальна оповідь / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1990. – 161 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0216-1
1115021
  Діковська І.А. Порядок укладання договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 707-711. – ISBN 978-966-667-341-4
1115022
  Кохановська Н.С. Порядок укладання договору та його припинення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1148. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1115023
  Білоус О.С. Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 57-64
1115024
  Мороз М.В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / М.В. Мороз, О.В. Мороз // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 137-142. – ISSN 2311-4894
1115025
  Мережко О. Порядок укладення міжнародних міжурядових та міжвідомчих договорів у законодавстві та практиці України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 78-81


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1115026
  Смолин Я. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 184-190
1115027
  Діковська І.А. Порядок укладення, сторони та зміст // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 660-667. – ISBN 978-966-667-341-4
1115028
  Анісімова Н. Порядок утримання та сплати військового податку // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 56-58. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1115029
  Петрусенко Т.В. Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 44-49. – ISSN 1726-6726


  Руководство "Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями" (далее - Руководство) разработано Российской библиотечной ассоциацией (РБА) в целях содействия внедрению одноименного документа, утвержденного ...
1115030
  Шамхалов А.С. Порядок учета налоговых рисков при совершении сделок с объектами интеллектуальной собственности // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 281-286. – ISBN 978-966-927-257-7
1115031
  Олексин А.Г. Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 216-220. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1115032
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов как конституционно-правовая категория // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
1115033
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов: к истории вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1115034
  Иванова Н.А. Порядок формирования и состав земских учреждений в Тамбовской губернии в 1865-1868гг: историко- правовой аспект // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.201-210. – ISSN 1608-8794
1115035
  Семчик В.І. Порядок формирования и структура производственных фондов межхозяйственных предприятий // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 423-436. – ISBN 978-617-7021-00-0
1115036
  Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управления. / В.М. Манохин. – Москва, 1963. – 184с.
1115037
  Белоусова Маргарита Порядок формирования продукта : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-35 : Фото
1115038
  Перепелиця М.М. Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС / М.М. Перепелиця, К.А. Володько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 75-85. – ISSN 1999-5717
1115039
  Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 47-54
1115040
  Шаповалов В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 0132-1331
1115041
  Овчіннікова О.О. Порядок формування обліково - анлітичної інформації про орендні операції підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 443-445. – ISBN 978-617-7069-02-6
1115042
   Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня № 32 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2409-9805
1115043
  Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-15
1115044
  Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.37-47. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
1115045
  Помазан О. Порядок чи хаос у сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області) / О. Помазан, Т. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто сучасні проблеми планування розвитку територій з акцентом на природничу складову у комплексній оцінці території. In the article examines modern problems of planning the development of the territories with an emphasis on the natural ...
1115046
   Порядок, правила и методы составления рабочих таблиц классификации по УДК. – Москва, 1984. – 16с.
1115047
   Порядок, правила отримання та оформлення документів у будівництві / В.Б. Черкун, М.В. Лещенко, А.Ю. Зигун, Ю.О. Авраменко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 19-28 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1115048
  Лизанчук В. Порятуймо українську журналістику! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 3


  Автор статті вважає, що "перетворення галузі знань "06 Журналістика" в галузь знань "06 Комунікативістика" зводить нанівець функції журналістики, до яких належать інформування, вираження і формування громадянської думки, просвітницька пропаганда, ...
1115049
  Лазоркін В. Порятунок армії - військова реформа // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 30-32
1115050
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 172-234
1115051
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1115052
  Чабарай Г. Порятунок заради прогресу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Чому Україна має розвивати сферу клінічних випробувань.
1115053
  Михайлюк М. Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 75-84. – ISSN 1998-4634
1115054
  Головко Т. Порятунок людства чи утопія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 30


  "У видавництві "Наш формат" вийшло грунтовне дослідження "Посткапіталізм". Путівник у майбутнє" відомого британського телевидучого і письменника Пола Мейсона у перекладі Наталії Мочалової".
1115055
  Тасіулас Д. Порятунок прав людини від права прав людини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 172-215. – ISSN 2227-7153
1115056
  Скіра Ю. Порятунок родини Штерн митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі спогадів Лілі Польман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 68-70. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Увазі наукової громадськості пропонується документ "Моя зустріч з митрополитом Шептицьким", який є спогадом врятованої під час Голокосту пані Лілі Польман. У ньому розповідається про безвихідну ситуацію в якій опинилася єврейська родина Штерн і про те, ...
1115057
  Подобєд П. Порятунок у годину смерті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 48 (265). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Серед тих, хто допомогав іншим вижити під час Голодомору, були місцеві керівники, педагоги, лікарі та багатодітні матері.
1115058
  Локтев В.М. Порятунок у фундаментальності // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С.16-26. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
1115059
  Руденко М. Посада "Генерального прокурора": чи настав час для розбудови її нової конституційно-правової моделі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1115060
  Скульбоденко А. Посада паракімомена й Македонська династія кінця IX - X ст.: "сірі імператори" чи звичайні слуги? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 100
1115061
  Кряжев П.В. Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 80-85
1115062
  Елин И.М. Посади дерево / И.М. Елин. – Челябинск, 1981. – 79с.
1115063
  Шальман Т.М. Посади для фахівців з реклами : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-136. – ISBN 978-966-437-485-6
1115064
  Смик Г.К. Посади калину / Г.К. Смик. – Київ : Реклама, 1978. – 160с.
1115065
  Белохонов И. Посади свое дерево / И. Белохонов ; [лит. запись. В. Люкова.]. – Москва : Советская Россия. – (Годы и люди)
Ч. 1 : На пороге судьбы. – 1971. – 288 с. : портр.
1115066
  Шавалюк Л. Посадити й заробити // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 10-14. – ISSN 1996-1561


  Про перспективи садівництва в Україні.
1115067
  Васильев В.И. Посадка деревьев и кустарников / В.И. Васильев. – Москва-Ленинград, 1950. – 32с.
1115068
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 42 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 5, отт. 2


  С автографом автора: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от автора
1115069
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 48 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 7, отт. 2


  С автографом автора
1115070
  Пустовіт В.А. Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 137-143. – ISSN 1609-0462
1115071
  Світенок М. Посадова інструкція: поняття та правова природа // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 109-113. – ISSN 2663-5313
1115072
  Стукаленко В.А. Посадова особа як суб"єкт адміністративної відповідальності за правопорушення. що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 24-29. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1115073
  Пуданс-Шушлебіна Посадова особа як суб"єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 258-265. – ISSN 1563-3349
1115074
  Котнюк Ю. Посадові злочини на митному кордоні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1115075
  Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 28с.
1115076
   Посадові і робочі інструкції працівників бібліотек [витяг із довідника "Сучасна публічна бібліотека від А до Я"] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 40-41


  Публікується глава із довідника "Сучасна публічна бібліотека від А до Я" який підготувала Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Це видання містить систематизовану інформацію про ...
1115077
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції. Освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 240 с. – На обкл.: Освітні заклади; Бібліотечна справа; Музейні заклади; Заклади культури та дозвілля. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-98-1
1115078
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – (3-тє вид., стереотипне). – Київ : КНТ, 2009. – 232 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-359-3
1115079
  Табала О. Посадові особи акціонерного товариства // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1115080
  Кармаза О.О. Посадові особи органів місцевого самоврядування в спадковому процесі України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 107-116. – ISSN 2523-4889
1115081
  Кравчук В. Посадові особи юридичних осіб // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 6-12
1115082
  Воронов Ф.И. Посадочные явления в лессах Приташкентского района / Ф.И. Воронов. – Ташкент, 1940. – 90с.
1115083
   Посадочный по телефону от Emirates // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
1115084
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – Москва-Л.
1. – 1947. – 490с.
1115085
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – Москва-Л.
2. – 1948. – 738с.
1115086
  Смирнов П.П. Посадские люди Московского государства / [Павел Смирнов]. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 27 с. – Без тит. л. и обл. - Автор в конце текста. – Библиогр.: с. 1
1115087
  Чистjак Д. Посакувана градина = Надсадний сад / Дмитро Чистjак ; превод на макед. jазик: Ана Багрjана. – Штип : Центар за културна инициjатива, 2013. – 79 с. – ISBN 978-608-65357-5-9
1115088
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – М., 1974. – 182с.
1115089
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – Саратов, 1975. – 128с.
1115090
  Виноградова О.В. Посбия по беременности и родам женщинам -членам колхозов / О.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 51с.
1115091
   Посвдові оклади з урахуванням підвищення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793


  Профспілка працівників освіти і науки України інформує, що Кабіне міністрів України оприлюднив постанову 20.01.2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
1115092
  Тафрова М. Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски За една пътуваща изложба / М. Тафрова, Р. Иванов // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 55-69. – ISSN 0861-847Х
1115093
  Морозов Г.С. Посветлело / Г.С. Морозов. – Л., 1987. – 141с.
1115094
  Тимошенко Ю. Посвиборчий синдром квазісепаратизму: 2004 рік // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2004. – Кн. 12. – С. 4-9. – ISSN 0042-9422
1115095
  Кириченко Г. Посвист Овлура // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 103-114. – ISSN 0208-0710
1115096
  Морозова В.О. Посвідка на проживання / В.О. Морозова. – К., 1984. – 208с.
1115097
  Заіка Ю. Посвідчення "секретного " заповіту // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-46
1115098
  Сєрая А. Посвідчення довіреності складеної від імені кількох осіб: теорія і практика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 357-358
1115099
  Ольщанецька О.Б. Посвідчення договорів оренди // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 321-329. – ISSN 1563-3349
1115100
  Мельник І.С. Посвідчення доручень - нова нотаріальна дія чи термінологічна помилка? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядається питання правильного тлумачення і застосування термінології деяких інститутів цивільного права України в законодавстві про нотаріат.
1115101
  Панкулич В. Посвідчення заповіту подружжя: матеріальний та процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 227-229
1115102
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 233 л. – Бібліогр.: л. 209-233
1115103
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1115104
  Бандура С.О. Посвідчення нотаріусом факту укладення шлюбу: практика Іспанії та перспективи для України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 12-17


  У статті аналізується досвід Іспанії з уповноваження нотаріусів вести провадження щодо укладення шлюбів. Стаття містить аналіз законодавства Іспанії щодо порядку ведення нота- ріусами проваджень з укладення шлюбів. На підставі дослідження автор робить ...
1115105
  Фурса С. Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти / С. Фурса, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається правовий статус виконавця заповіту як суб"єкта спадкових відносин та процесуальний порядок і процедура вчинення нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту. Проаналізована ...
1115106
  Гошовська Я.А. Посвідчення шлюбного договору як форма реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-17


  У статті розглядаються особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору як форми реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі. Проводиться аналіз теоретичних положень, а також національного та іноземного законодавства в частині правового ...
1115107
  Скриль Д. Посвідчення, що збереглося біля обгорілого солдата // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 15 (418), 19 квітня 2018. – С. 51


  Антон Цедік— молодший сержант резерву, доброволець батальйону "Донбас". Позивний "Еней".
1115108
  Мах П.П. Посвіт : поезії / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1979. – 104 с.
1115109
  Скуратівський В.Т. Посвіт / В.Т. Скуратівський. – К., 1988. – 172с.
1115110
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1995
1115111
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1995
1115112
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1995
1115113
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 4. – 1995
1115114
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1996
1115115
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1996
1115116
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1996
1115117
  Покотило І. Посвіт : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 114-120. – ISSN 0868-4790-8
1115118
  Гірник П.М. Посвітається : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
1115119
  Усов Н.И. Посвы Саратовской области / Н.И. Усов. – Саратов, 1946. – 21с.
1115120
  Рубан Л.Д. Посвята / Л.Д. Рубан. – К., 1988. – 129с.
1115121
   Посвята в студенти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Напередодні 1 вересня на фак-х і в інститутах університету відбулися святкові заходи з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Першими відсвяткували філософи.
1115122
  Іщук-Пазуняк Посвята Євгенові Коновальцеві // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 530-531. – ISBN 978-966-355-044-2
1115123
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 77-81.


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського. Розуміння паратексту допомагає в сприйнятті його поезії, прози та драматургії. In the article considered the dedication ...
1115124
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 81-85


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського.
1115125
  Кулик Н. Посвячений в українство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного науковця Володимира Перетца, чий внесок у становлення українознавства в широкому розумінні й формування національної спільноти українських учених - у розумінні буквальному - є неоціненним. "...у Києві, він стає "екстраординарним ...
1115126
   Посвячували в студенти XXI століття... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 28). – С. 2 : фото


  За традицією напередодні Дня знань посвячував у студенти XXI століття своїх новобранців філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Із напутнім словом звернувся до першокурсників та вручив їм студентські квитки декан факультету, професор Михайло ...
1115127
  Окуджава Б.Ш. Посвящается вам / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 143с.
1115128
   Посвящается Льву Николаевичу Митрохину (материалы заседания) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 16-37. – ISSN 0042-8744
1115129
  Грудинина Н.И. Посвящается молодости / Н.И. Грудинина. – Л., 1970. – 79с.
1115130
  Калве А. Посвящается прошедшей осени : повести / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 304 с.
1115131
  Биллури А. Посвящение : сборник стихов / А. Биллури. – Москва, 1970. – 96 с.
1115132
  Рождественский Р.И. Посвящение / Р.И. Рождественский. – Москва, 1970. – 176с.
1115133
  Капутикян С.Б. Посвящение : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Детская литература, 1979. – 223 с.
1115134
  Сорокин В.В. Посвящение / В.В. Сорокин. – Москва, 1982. – 367с.
1115135
  Соколов-Микитов Посвящение / Соколов-Микитов. – Москва, 1982. – 158с.
1115136
  Фаиз А.Ф. Посвящение / А.Ф. Фаиз. – Москва, 1983. – 32 с.
1115137
   Посвящение. – М., 1990. – 461с.
1115138
  Медреш Е. Посвящение / Е. Медреш. – Харьков : Фолио-Принт, 1998. – 64с.
1115139
  Лазарев О.Б. Посвящение в "прожектористы". / О.Б. Лазарев. – Москва, 1965. – 93с.
1115140
  Беднарский Владимир Посвящение в гудлакеры // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 86-91 : фото
1115141
  Криничная Н.А. Посвящение в колдуны: историко-этнографическая основа русских мифологических рассказов о передаче-усвоении эзотерических знаний // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.10-22. – ISSN 0869-5415


  [Вредоносная магия.]
1115142
  Довгун А.И. Посвящение в прекрасное / А.И. Довгун. – Челябинск, 1965. – 45с.
1115143
  Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику / В.Т. Поляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1115144
   Посвящение в режиссеры. – Москва : Искусство, 1987. – 239 с.
1115145
  Романов А.А. Посвящение в родню / А.А. Романов. – М., 1967. – 55с.
1115146
  Полухин Ю.Д. Посвящение в рыцари / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1974. – 223с.
1115147
  Софронов А.В. Посвящение Дону / А.В. Софронов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 111с.
1115148
  Рубцов Н.М. Посвящение другу / Н.М. Рубцов. – Л., 1984. – 254с.
1115149
   Посвящение Н.В.Гоголю : линогравюры и монотипии Вацлава Зилинского. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 48 с.
1115150
  Козлова Ольга Посвящение экс-отшельнику : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 152-159 : Іл.
1115151
  Трынский Славчо Посвящение. / Трынский Славчо. – София, 1971. – 194с.
1115152
  Реглер Г. Посев / Г. Реглер. – Москва, 1937. – 367с.
1115153
  Бальдыш Г.М. Посев и всходы: Страницы жизни Н.И.Вавилова. / Г.М. Бальдыш. – Москва : Знание, 1983. – 192с. – (Творцы науки и техники)
1115154
   Посев озимых культур. – Л., 1953. – 16с.
1115155
  Федотов Я.Ф. Посев семенами лучших районированных сортов - важный фактор повышения урожайности / Я.Ф. Федотов. – Чебоксары, 1953. – 12 с.
1115156
   Посевные площади 1937 г.. – Москва, 1938. – 276с.
1115157
   Посевные площади СССР. – М., 1936. – 403с.
1115158
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 1. – 1957. – 516 с.
1115159
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 2. – 1957. – 504 с.
1115160
   Посевные площади СССР 1938 г. : Статистический справочник. – Москва-Л. : Госпланиздат, 1939. – 334 с.
1115161
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1976. – 543с.
1115162
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1986. – 441с.
1115163
  Алексеев Е.К. Посевы в БССР однолетних люпинов на семена, удобрения и корм / Е.К. Алексеев. – Минск, 1952. – 48 с.
1115164
  Илус В. Посевы ветра : роман / Вайно Илус ; пер. сэст. Р.Минны. – Москва : Советский писатель, 1972. – 318 с.
1115165
  Величко В.А. Посевы солнца / В.А. Величко. – Москва, 1961. – 280с.
1115166
  Любавский М.К. Поседные бояре в жмудской земле в XVI в. / Любавский М.К. – Москва, 1900. – 11 с.
1115167
  Прошин С.М. Посеешь ветер... / С.М. Прошин. – М., 1980. – 496с.
1115168
   Посеешь характер - пожнешь судьбу. – Л., 1967. – 88с.
1115169
   Посеймье. – Воронеж, 1983. – 164с.
1115170
  Збенович В.Г. Поселение Бернашевка на Днестре: (К происхождению трипол. культуры) / В.Г. Збенович. – Киев, 1980. – 179с.
1115171
  Храпунов И.Н. Поселение в Барабановской Балке : (по результатам раскопок 2004 -2006 гг.) / И.Н. Храпунов, В.П. Власов, А.В. Смокотина ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2007. – 54, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 21—23. – ISBN 978-966-336-112-3
1115172
   Поселение в Барабановской Балке = Barabanovskaya ravine settlement : (по результатам раскопок 2007-2008 гг.) / И.Н. Храпунов, В.П. Власов, А.В. Смокотина, М.С. Шапцев ; Ист.- археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2009. – 130, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. — Текст: рус., англ. – Библиогр.: с. 56—61 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-336-293-0
1115173
  Цвинария И.И. Поселение Гуандра / И.И. Цвинария. – Тбилиси, 1978. – 57с.
1115174
  Шовкопляс А.М. Поселение зарубинецкой культуры в Киеве // Археологические открытия 1970 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1971. – 1970 года. – С. 279
1115175
  Мелюкова А.И. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка / А.И. Мелюкова. – М., 1975. – 259с.
1115176
  Глонти Л.И. Поселение куро-араксской культуры : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Глонти Л.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 30л.
1115177
  Аскаров А.А. Поселение Кучуктепа / А.А. Аскаров, Л.И. Альбаум ; АН УзСССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1979. – 112 с. – Библиогр.: с. 86-89
1115178
  Хлобыстин Л.П. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье / Л.П. Хлобыстин. – Ленинград, 1976. – 65с.
1115179
  Баран В.Д. Поселение первой половины I тысячилетия н. э. у с. Черепин Львовской области : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Баран В.Д.; АН УССР. – Львов, 1958. – 16с.
1115180
  Янитс Л.Ю. Поселение эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги : Эстонская ССР / Л.Ю. Янитс. – Таллин, 1959. – 382 с.
1115181
  Янитс Л.Ю. Поселение эпохи неолита и раннего металла в приустье. / Л.Ю. Янитс. – Таллин, 1969. – 282с.
1115182
  Хынку И.Г. Поселения XI-XIV веков в Оргеевских кодрах Молдавии / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 116с.
1115183
  Пряхин А.Д. Поселения Абашевской общности / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1976. – 168с.
1115184
  Мурадова Э.А. Поселения архаического Дахистана / Э.А. Мурадова. – Ашхабад, 1991. – 144с.
1115185
  Шилов М.Н. Поселения большой песчанки и природная очаговость чумы на Северном Устюрте и в предустюрте : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Шилов М.Н.; Научно-исследоват. противочумный ин-т "МИКРОБ". – Саратов, 1969. – 30л.
1115186
  Кудиркене Р.К. Поселения в природном ландшафте Литвы. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.01 / Кудиркене Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
1115187
   Поселения древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 166с.
1115188
   Поселения Древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 168с.
1115189
  Борзияк И.А. Поселения древнекаменного века на северо-западе Молдавии / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1981. – 136 с.
1115190
   Поселения и жилища древних племен Южного Урала. – Уфа, 1983. – 144с.
1115191
  Чибиров Л.А. Поселения и жилища осетин. : Автореф... канд. истор.наук: / Чибиров Л.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 34л.
1115192
  Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа / В.П. Кобычев. – Москва, 1982. – 195с.
1115193
  Будина О.Р. Поселения и жилище Северной Албании (XIX-ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Будина О. Р.; АН СССР, Ин-т этнограф. им. Миклухо-Маклая. – М., 1968. – 30л.
1115194
  Динесман Л.Г. Поселения и норы млекопитающих как объект палеоэкологического изучения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.097 / Динесман Л.Г.; АН СССР. – Москва, 1969. – 32л.
1115195
   Поселения каменного века и раннего металла в Карелии. – Петрозаводск, 1982. – 136с.
1115196
  Лозе И.А. Поселения каменного века Лубанской низины / И.А. Лозе. – Рига, 1988. – 209с.
1115197
  Пряхин А.Д. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1982. – 159с.
1115198
  Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии / Ш.Р. Пидаев. – Ташкент : Фан, 1978. – 144 с. : ил.;
1115199
  Пилипко В.Н. Поселения Северо-Западной Бактрии / В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко. – Ашхабад Ылым, 1985. – 216 с.
1115200
  Бондарь Н.Н. Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы / Н.Н. Бондарь. – Киев : Вища школа при КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1974. – 176с.
1115201
   Поселения срубной общности. – Воронеж, 1989. – 196с.
1115202
  Бадер О.Н. Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 99 : Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. – С. 1-196, рис.
1115203
   Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – № 20 : Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. – С. 1-175, илл.
1115204
  Асанов Ю.Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев во второй половине XIX - 40 годах ХХ века : Автореф. дис. ... наук: 576 / Асанов Ю.Н. ; АН ГССР, Ин-т истории, археол. и этнограф. им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 20 с.
1115205
  Зыков Ф.М. Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов, ХIХ - нач. ХХ в. / Ф.М. Зыков. – Новосибирск, 1986. – 99с.
1115206
  Маруневич М.В. Поселения, жилище и усадьба гагаузов Южной Бессарабии в XIX начале XX в. / М.В. Маруневич. – Кишинев, 1980. – 168 с.
1115207
  Пилипчук Я.В. Поселення "Кипчацького степу": кочові ставки чи міста? // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 133-155. – ISSN 1682-671Х
1115208
  Баран Володимир Поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 248-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур.
1115209
  Бунятян К.П. Поселення городоцько-здовбицької культури неподалік Острога / К.П. Бунятян, О.А. Позіховський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-101. – ISSN 0235-3490
1115210
  Пряхін Ю. Поселення греків з Архіпелагу в Керчі-Єнікале (кінця ХVІІІ-середини XIX ст.) / Юрій Пряхін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-118
1115211
  Бєляєва С.О. Поселення Дніпровського Лівобережжя X-XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі) / С.О. Бєляєва, А.І. Кубишев ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1995. – 112 с. – ISBN 5-12-004294-5
1115212
   Поселення Кам"яна Могила 1: як новітні методи актуалізують архівні матеріали? / С.Б. Радченко, Н.С. Котова, О.В. Тубольцев, Д.В. Кіосак, В.С. Джос // I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / Всеукраїнський археологічний з"їзд. – Київ : ІА НАН України, 2019. – С. 67-76. – ISBN 978-617-7810-09-3
1115213
  Васильчук В. Поселення німецьких колоністів на Півдні України наприкінці ХVIII- початку ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.37-41
1115214
  Славін Л.М. Поселення Ольвійської периферії біля с. Чортуватого // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 139-149. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1115215
  Баран В.Д. Поселення перших століть нашої ери біля села Черепин / В.Д. Баран ; АН РСР, Ін-т сусп. наук. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1961. – 100 с., [20] с. іл.
1115216
  Відейко М.Ю. Поселення пізнього етапу трипільської культури у Городську // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 343-351. – ISSN 2227-4952
1115217
  Задніков С.А. Поселення пізньозарубинецького часу в Харкові // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 75-82. – ISSN 0235-3490
1115218
  Рачковський Г. Поселення Середнього Полісся (середина XIX- середина XX ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 57-87. – (Серія історична ; Вип. 43)
1115219
  Бондар М.М. Поселення скіфського часу в околицях Канева // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 123-132. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1115220
  Самолюк В.О. Поселення стжижовської культури на р. Іква на Волині // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-72. – ISSN 0235-3490
1115221
  Балушок В. Поселення та будівлі севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 39-49. – ISSN 0130-6936
1115222
  Черновал Д. Поселення трипільської культури Бернашівка 1 // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 68-69. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1115223
  Відейко М.Ю. Поселення трипільської культури Янча 1 // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 88-92. – ISSN 2227-4952
1115224
  Шульга Ігор Поселення українців у Саратовському Надволжі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 282-284
1115225
  Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) : монографія / Ніколаєць Ю.О. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 187, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6656-8
1115226
  Насунов Д.И. Поселенцы / Д.И. Насунов. – М, 1977. – 78с.
1115227
  Травинка В. Посели в своем сердце любовь / В. Травинка. – М, 1996. – 213с.
1115228
  Кауров Б.А. Поселки выходят на большак. / Б.А. Кауров. – Москва, 1962. – 176с.
1115229
  Димаров А.А. Поселковые истории / А.А. Димаров. – М., 1986. – 589с.
1115230
  Мусатова А.И. Поселковые клещи Alektorobius tholozani papillipes Birula, 1895 -- переносчики клещевого возвратного тифа и меры борьбы с ними в Узбекистане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатова А.И.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 17л.
1115231
  Рябчук Г.Ф. Поселковый совет депутатов трудящихся / Г.Ф. Рябчук. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 67 с.
1115232
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1988. – 332,2с.
1115233
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 246,2с.
1115234
  Фолкнер У. Поселок : Роман / Уильям Фолкнер; Пер с англ. Б.Бошняка, В.Хинкиса. – Харьков : Фолио, 1998. – 383с. – (Вершины). – ISBN 966-03-0432-3
1115235
  Кулиш С.Л. Поселок Альфа / С.Л. Кулиш. – Ташкент, 1971. – 136с.
1115236
  Шустер В.М. Поселок Глубокое. / В.М. Шустер. – Новосибирск, 1967. – 48с.
1115237
   Поселок на краю Галактики : сб. научной фантастики. – Москва : Наука, 1989. – 368 с. – (Библиотека журнала " Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007778-Х
1115238
  Брайдер Ю.М. Поселок на краю Галактики / Ю.М. Брайдер, Н.Т. Чадович. – Минск, 1989. – 221с.
1115239
  Сказбуш Н.И. Поселок на трассе / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1980. – 230с.
1115240
  Саутолл А. Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1971. – 176с.
1115241
  Лацис В.Т. Поселок у моря : книга 2-я дилогии / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. З Федоровой. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 451 с.
1115242
  Ожешко Э. Поселянка : повесть Э. Ожешко // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 64 с.
1115243
  Маццарелла Мерете Посему я плохо говорю по-фински = Кто такой финский швед? : фрагменты книги "Линии между звездами " // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 233-247. – ISSN 1130-6545
1115244
  Клименко А.А. Посеные и посадочные машины и машины для внесения удобрений / А.А. Клименко. – Москва, 1964. – 44с.
1115245
  Кацнельсон А.І. Посеред бурі. / А.І. Кацнельсон. – К, 1963. – 141с.
1115246
  Зубанич Ф.І. Посеред крику біди : книга-колаж про укр. "Праведників народів світу" / Федір Зубанич ; [художнє оформ. Микола Пшінка]. – Київ : Веселка, 2004. – 171, [5] с. : іл., портр. – ISBN 966-01-0321-2
1115247
  Тучинський Б.Г. Посеред середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
1115248
  Прасад Э. Посередине // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2017. – Вып. 54, № 1 : Парадоксы роста. – С. 30-33. – ISSN 1020-8151


  Юань укрепляет свои позиции, но не будет играть главенствующую роль.
1115249
  Андрусяк В. Посередники не пройдуть: тренди боротьби з ухиленням від оподаткування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 14-15
1115250
  Рєзнікова В.В. Посередництво в господарському обороті України: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 100-109
1115251
  Рєзникова В. Посередництво в економіці та господарському праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 74-77
1115252
  Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-139.
1115253
  Єрмак В.В. Посередництво груп інтересів у сучасній політиці (мереживий підхід) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 164-174
1115254
  Рєзнікова В. Посередництво на страховому ринку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 275-282. – ISSN 0132-1331
1115255
  Пиц Т.Б. Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 374-379. – ISBN 978-966-2303-00-1
1115256
  Рєзнікова В. Посередництво та посередницькі правовідносини в господарському обороті України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1115257
  Рєзнікова В.В. Посередництво та представництво як суміжні правові категорії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 55-68
1115258
  Чубрикова О.О. Посередництво у врегулюванні конфліктів як напрям сучасної зовнішньої політики Туреччини // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 283-286. – ISSN 2076-8982
1115259
  Біленкова Ю.С. Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 373-376. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1115260
  Білостоцька В.О. Посередницька діяльність в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 35-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1115261
  Равчина Т. Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 75-83. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
1115262
  Чубрикова О.О. Посередницька діяльність у врегулюванні конфліктів у концепції сучасної зовнішньої політика Туреччини // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 248-254. – ISBN 978-966-136-196-5
1115263
  Дирда А.О. Посередницька роль України у придністровському конфлікті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 569-578
1115264
  Васильєва В.А. Посередницькі послуги в системі цивільно-правових договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 256-263. – ISSN 1563-3349
1115265
  Расшивалов Д. Посередницькі послуги у страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема потенційного конфлікту інтересів між страховим брокером, його принципалом (страхувальником) і страховиком. Зазначає ться, що, за певних умов, страховий брокер може потенційно бути або провідником або джерелом ...
1115266
  Лисенкова В.В. Посередність як антитеза філософському способу життя й філософській творчості // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 104-112
1115267
  Гонца І.С. Посесивні назви населених пунктів Черкащини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 100-104. – ISBN 966-8188-07-1
1115268
  Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 272-286. – ISBN 978-966-02-4236-4
1115269
  Васильченко Н.А. Посессивность в ракурсе референции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко Н.А.; Моск. гос. лингивист. ун-т. – М, 1991. – 23л.
1115270
  Дорский Г.Ю. Посессионное право в последней четверти XIX- начало ХХ в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
1115271
   Посетите КНР, Монгольскую Народную Республику, Демократическую Республику Вьетнам, КНДР. – 32с.
1115272
  Матушевский Ф.П. Посетители могилы Т.Г. Шевченка / Ф. Матушевский. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 2], 28 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1903, № 2, с. 267-294
1115273
  Саймак Клиффорд Дональд Посетители. / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1993. – 447с.
1115274
  Баумгартен М. Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путешествие Мартына Баумгартена Немецкой империи дворянина и кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвращение оттуда в Германию, : содержащее в себе, описаниние сих стран... : в 3 кн. / на рос. яз. переведено и для пользы общества издано Васильем Рубаном. – В Санкт-Петербурге : Печатано в типографии Корпуса Чужестранных Единоверцев, 1794. – X, 282 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра
1115275
  Стругацкий А.Н. Посещение / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 253с.
1115276
  Баулин П. Посещение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 15-16
1115277
  Косцюшко-Валюжинич К.К. Посещение Их Императорскими Величествами музея и раскопок в Херсонесе 18-го сентября 1902 г. / К,К, Косцюшко-Валюжинич. – Севастополь : Тип. Д.О. Харченко, 1904. – 14 с., 2 л. ил. : ил
1115278
  Славянин В.П. Посещение мира. / В.П. Славянин. – М., 1985. – 215с.
1115279
  Киреев Р.Т. Посещение: Повести. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1977. – 359с.
1115280
  Соколов В.Н. Посещение: стихи / В.Н. Соколов. – М., 1992. – 111с.
1115281
  Гончар Б.М. Посибілісти // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 26-27
1115282
  Щукин М.Н. Посидели, поговорили / М.Н. Щукин. – Москва, 1980. – 112с.
1115283
  Яковченко В.И. Посиделки / В.И. Яковченко. – Москва, 1970. – 158с.
1115284
  Езикеева Г. Посиделки у семейного очага : перспективные формы массовой работы / Галина Езикеева, Елена Тесля // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0869-4915


  О массовой работе муниципальных библиотек Омской области (Россия).
1115285
  Полубатко Н.С. Посидення ролі держави в умовах глобальної економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.161-167. – Бібліогр. в кінці ст.
1115286
  Тарасов В.Н. Посиди на камне у дороги... / В.Н. Тарасов. – Новосибирск, 1981. – 271с.
1115287
  Капутикян С. Посиди, послушай : стихи / С. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1969. – 56 с.
1115288
  Капутикян С.Б. Посиди, послушай / С.Б. Капутикян. – Москва, 1980. – 72с.
1115289
  Замов Наиль Калимович Посик вывода в исчеслении предикатов и возможности ограничения сложности теромв в выводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Замов Наиль Калимович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ни). – Казань, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1115290
   Посилання на наукові праці Миколи Обушного, зроблені в дисертаційних роботах і авторефератах / [упоряд. Микола Обушний] // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 120-121. – ISBN 978-966-575-203-5
1115291
  Турчин Є.В. Посилений закон великих чисел для послідовностей випадкових величин з просторів Орліча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримано посилені закони великих чисел для послідовностей незалежних випадкових величин з простору Орліча та для послідовностей від"ємно залежних [фі]-субгауссівських випадкових величин. There have been proved strong laws of large numbers for ...
1115292
   Посилений карантин з 8 по 24 січня // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 2
1115293
  Салалайко А. Посилення авторитету адвокатури чи "закручування гайок" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
1115294
   Посилення боротьби з піратством може стати законом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 58. – ISSN 1608-6422
1115295
  Коташевський О. Посилення боротьби із корупцією і органзованою злочиністю вимагає удосконалення законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 82-85
1115296
  Семенюк Е.П. Посилення взаємодії наук в умовах розвинутого соціалізму / Е.П. Семенюк, Н.Л. Попова. – Київ, 1983. – 48с.
1115297
  Шевченко К. Посилення взаємозалежності між розвитком системи мотивації праці й економічним потенціалом машинобудівних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1115298
  Сафонов В.В. Посилення виховної функції пропаганди безаварійної роботи та охорони праці / В.В. Сафонов, Е.Є. Стрежекуров, В.В. Заліщук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
1115299
  Шевченко О.Ю. Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-6
1115300
  Скулиш Є.Д. Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 90-97
1115301
  Нестерова К.Ю. Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 204-206. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1115302
  Апопій І. Посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 60-67. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1115303
  Ластовецький А. Посилення відповідальності посадових та службових осіб: формування паритетності відносин влади та підприємців // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.72-76
1115304
  Романюк Б.В. Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 94-102. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто питання удосконалення правових основ забезпечення ефективної протидії організованій злочинності, яка є внутрішнім чинником, що негативно впливає на стан національної безпеки України.
1115305
  Зайковський А.А. Посилення гарантій моральних інтересів обвинуваченого у векторі еволюції досудового провадження // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-33.
1115306
  Наумкіна С.М. Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі / С.М. Наумкіна, О.С. Білоусов // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 143-151. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1115307
  Мельник Е. Посилення громадсько-педагогічного руху в Україні за рідну мову і національну школу (початок 20 століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.59-65
1115308
  Мельник Е. Посилення громадсько-педагогічного руху в Україні за рідну мову і національну школу (початок XX ст.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 104-119. – ISBN 966-7060-54-1
1115309
  Беновська Л.Я. Посилення диференціації розвитку територіальних громад як ризик реформи децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 24-30. – ISSN 1562-0905


  "Досліджено посилення внутрішньорегіональної диференціації розвитку територіальних громад України під впливом реформи децентралізації та адміністративно-територіальної реформи. Виділено види асиметрій розвитку територіальних громад, серед яких: ...
1115310
   Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : збірник матеріалів міжнародної конференції, 16 травня 2011 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. О.О. Котелянець]. – Київ : НІСД, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-554-146-2
1115311
  Шедяков Є В. Посилення духовно-інтелектуальної спрямованості транформацій - умова виживання та розвитку людства // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 45-47. – ISBN 978-9934-571-43-5
1115312
  Мандибура В.О. Посилення експлуатації праці в Україні як чинник пригнічення національного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 331-341. – ISBN 966-7958-13-2
1115313
  Кордюк Н.І. Посилення енергетичної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 71-77. – (Серія економічна ; вип. 1)
1115314
  Миленький Д.С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 37-44
1115315
  Стеценко Т.О. Посилення ефективності соціально-економічного захисту працюючих в умовах загострення конкуренції на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 340-347
1115316
   Посилення захисту прав // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1115317
   Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України / Центр Разумкова ; [ред. вид. Г. Пашкова]. – Київ : Заповіт, 2019. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-10-3
1115318
  Докаш О.Ю. Посилення ідеологічного контролю сталінського тоталітарного режиму над політико-культурним простором західних областей УРСР (друга половина 40-х початок 50-х років XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 51-60. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1115319
  Дорохов М.С. Посилення ідеологічної складової виховання військовослужбовців – вимога часу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 259-266


  Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної основи. Ідеологічна багатоманітність ні означає відсутність будь-якої ролі держави в ідеологізації суспільства. Суспільні перетворення без ідеологічного забезпечення ...
1115320
  Пазізіна С. Посилення імпортозалежності економіки України та перспективи розвитку імпортозаміщення в посткризовий період // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 412-421. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано основні причини посилення залежності України від товарного імпорту.
1115321
  Шаблиста Л.М. Посилення інвестиційної складової державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-99. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Обгрунтовується необхідність виділення бюджету розвитку і перетворення його в інструмент зростання інвестицій і економічного підйому.
1115322
  Гошовська В. Посилення інституційної спроможності Верховної Ради України як умова подолання кризи вітчизняного парламентаризму / В. Гошовська, Л. Пашко, Л. Даниленко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-42
1115323
  Гук Н.А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 125-130. – ISSN 1993-6788
1115324
  Михайловська О.В. Посилення інтелектуальної активності в умовах глобалізації інформаційного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 25-27
1115325
  Гламазда П. Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2. – С. 29-34
1115326
  Солярж І.Г. Посилення конкурентних позицій авіаційної галузі України у контексті світових глобальних змін // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7069-02-6
1115327
  Нараєвський С.В. Посилення конкурентних позицій країн Азії на світовому автомобільному ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 46-53. – ISSN 2306-6814
1115328
  Дмитренко Л.О. Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 31-36


  Досліджено основні закономірності розвитку машинобудування України, виявлено сильні та слабкі сторони цієї галузі, проведено аналіз можливостей та загроз та запропоновані практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських ...
1115329
  Власюк О.С. Посилення конкурентоспроможності національної економіки - рушійна сила соціально-економічних реформ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-70.
1115330
  Предборський В.А. Посилення конкурентоспроможності національної економіки як стратегія детінізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглядаються конкурентно-ринкові засади розвитку як системна стратегічна передумова модернізації (реформування), детінізації вітчизняної економіки.
1115331
  Андрейченко А. Посилення конкурентоспроможності суб"єктів безвідходного агропромислового виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено проблематику посилення конкурентоспроможності суб"єктів безвідходного агропромислового виробництва. Визначено фактори гальмування підвищення конкурентоспроможності суб"єктів безвідходного виробництва в АПК України. Розглянуто основні напрями ...
1115332
  Геліх А.К. Посилення конкурентоспроможності українських виробників суднобудівної галузі на ринках країн Європи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 27-35


  У статті аналізуються сучасні тенденції світового ринку суднобудування. Характеризується місце українських суднобудівників на світовій арені та важливість посилення їх конкурентоспроможності для України. Автор надає рекомендації щодо підвищення ...
1115333
  Мануілов О.В. Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно- податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 77-87. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Україні в умовах макроекономічної динаміки, теоретичні засади її ефективності, недоліки поточної грошово-кредитної та монетарної політик, зазначені в Основних засадах ...
1115334
  Надюк З.О. Посилення координаційної функції виконавчої влади у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1115335
  Бутенко А.І. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (638). – С. 70-81. – ISSN 0131-775Х
1115336
  Кубрицький М.Л. Посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 72-89. – ISSN 2222-5374
1115337
  Кравець В.Г. Посилення магнітомпедансного ефекту в нанокрісталічному сплаві Co59Fe5Ni10Si11B15 / В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 209-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджено посилення магнітоїмпедансного ефекту шляхом термічної і лазерної обробок аморфного сплаву Co59Fe5Ni10Si11B15. За допомогою магнітооптичних вимірів показано, що в результаті лазерної і термічної обробок аморфних металевих сплавів відбуваються ...
1115338
  Кофанова О. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто впровадження у педагогічний процес професійної підготовки майбутніх екологів деяких інноваційних засобів, зокрема проблемно-дослідницького підходу та інформаційно-комунікаційних технологій.
1115339
  Іляш О.І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О.І. Іляш, М.В. Капериз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 167-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1115340
  Щербина Л.Ф. Посилення мотивації самозміни при наркоманії // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-24
1115341
  Пович О.С. Посилення негативних тенденцій в динаміці кадрового потенціалу НАН України / О.С. Пович, О.П. Костриця // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 22-33. – ISSN 1560-4926
1115342
  Бутирський О. Посилення негативного іміджу України на Заході у зв"язку з політичною кризою // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.39-42
1115343
  Іванченко Є.А. Посилення підготовки з природничих дисциплін із застосуван-ням технологій STEM-освіти в процесі проведення навчаль-них занять у вищих військових навчальних закладах // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 75-92. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1115344
  Радченко Л.О. Посилення політичної складової в антиурядових акціях студентів Наддніпрянської України (90-ті рр. XIX ст. - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 26-43. – ISSN 2664-9950


  Мета статті - розглянути процес посилення політичних вимог, радикалізації студентського руху в університетах підросійської України. Проблеми студентських виступів вивчали такі сучасні дослідники, як Л. В. Григор"єва, М. В. Грибовський, М.Е. Кругляк, ...
1115345
  Попок А. Посилення потенціалу інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб / А. Попок, А. Дяченко, Н. Липовська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 87-96. – ISSN 2664-3618
1115346
   Посилення правового контролю за безпекою та якістю харчових продуктів // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 526-573. – ISBN 978-617-7638-94-9
1115347
  Калакура Я.С. Посилення провідної ролі робітничого класу - закономірність будівництва комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1983. – 49с.
1115348
  Дьомін Ю. Посилення прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ про товарну контрабанду - крок до посилення економічної безпеки держави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
1115349
  Лиско Н. Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1115350
  Мирошниченко Ю.М. Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 3 (127). – С. 41-47
1115351
  Горяна Л.Г. Посилення процесуальної сторони формування у студентської молоді екологічної культури та здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15 : фото
1115352
  Мамутов В. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-94. – ISSN 0132-1331
1115353
  Шайкан А.В. Посилення регіональної орієнтації економічних систем в умовах слоубалізації / А.В. Шайкан, Г.В. Пурій, Н.В. Багашова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 26-34. – ISSN 2222-4459
1115354
  Ковальчук А.Т. Посилення регулюючого потенціалу фінансового права в публічних правовідносинах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-53
1115355
  Атаманенко С.В. Посилення регулятивних елементів в імміграційній політиці США в останній чверті XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 229-238
1115356
  Роменська К.М. Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1115357
  Бикова Т. Посилення репресій проти кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 11
1115358
  Бикова Т. Посилення репресій проти кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 12
1115359
  Бойко С.І. Посилення ринкової орієнтації системи управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 47)


  Проаналізовано визначальні тенденції реструктуризації системи управління підприємством. Адаптацію перехідної системи управління визначено як фактор ринкової трансформації.
1115360
  Рижков М.М. Посилення ролі PR-технологій в сучасних міжнародних відносинах / М.М. Рижков, А.Ю. Карпець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 287-290
1115361
   Посилення ролі адвокатури – основний лейтмотив діяльності робочої групи з підготовки змін до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 276-280
1115362
  Дробязко А.О. Посилення ролі банків з участю держави в капіталі у забезпеченні розвитку реального сектору економіки України / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 43-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1115363
  Пшик Б. Посилення ролі банківського кредиту у фінансуванні інноваційних проектів у сфері енергозбереження / Б. Пшик, М. Вознюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 157-163. – ISSN 2078-5860


  Стаття присвячена визначенню ролі та значення банківського кредитування у реалізації інноваційних проектів у сфері енергозбереження. Проаналізовано досвід кредитування в Україні проектів з підвищення енергоефективності. Запропоновано низку практичних ...
1115364
  Король В. Посилення ролі банківського сектору в забезпеченні сталого розвитку національної економіки та її регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 100-104. – ISSN 1818-2682
1115365
  Даниленко А.І. Посилення ролі держави в управлінні фінансовими ризиками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 7-28 : табл. – Бібліогр.: 72 назв. – ISSN 2305-7645
1115366
  Онищук Я.В. Посилення ролі запозичень у доходах державного бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-43
1115367
  Шульга С. Посилення ролі індивідуальної пошукової діяльності студентів у фізичному практикумі з атомної фізики / С. Шульга, С. Величко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 142-150. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Широке впровадження сучасних інноваційних технологій навчання у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою передбачає значне розширення та підвищення значущості пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі кожного ...
1115368
  Олійник О.. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 59-80 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1115369
  Захарін С.В. Посилення ролі корпоративних структур у розвитку інноваційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 117-126
1115370
  Бодюк А.В. Посилення ролі органів державної податкової служби в удосконаленні податкової політики : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 70-74. – Бібліогр.: 2 назви
1115371
  Барабаш Б.А. Посилення ролі судової гілки влади як відповідь вимогам часу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 40-54. – ISSN 1993-0909
1115372
  Сазонець І.Л. Посилення ролі ТНК: позитивні та негативні наслідки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 122-127
1115373
  Ерфан Є.А. Посилення ролі транспортно-логістичної складової ринкової інфраструктури у розвитку економічної співпраці прикордонних регіонів / Є.А. Ерфан, У.І. Гурчумелія // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-92. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1115374
  Любкіна О. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-13. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні ризики, притаманні фінансовим системам у після кризовий період, обгрунтовано необхідність зміни існуючих систем регулювання та нагляду за фінансовими ринками, та систематизовано основні тенденції щодо реформування ...
1115375
  Дема Д.І. Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики / Д.І. Дема, Л.М. Дорохова, Н.О. Куровська // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 32-37
1115376
  Чухно А.А. Посилення соціальної орієнтації виробництва // Під прапор. ленінізму, 1988. – №10
1115377
   Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : Аналітична доповідь та рекомендації. – Київ : К.І.С., 2006. – 160с.
1115378
  Савлук С.М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 38-46. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1115379
  Бауліна К. Посилення титулатури Гефестіона та концепція посади "хазарапат" у державі Александра Великого // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 180-189. – ISSN 1998-4634
1115380
  Предборський В.А. Посилення тінізації вітчизняної економіки як вірогідний наслідок її вступу до СОТ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 77-81.
1115381
  Мельник А.М. Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
1115382
  Петрусенко І. Посилено відповідальність за порушення права інтелектуальної власності // Вісник податкової служби України / Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-37
1115383
  Святоцький О. Посилити позитивний вплив на розвиток вітчизняної правничої науки - головне завдання наукової ради та редколегії журналу "Право України" у ювілейному 2017 році // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1026-9932
1115384
  Мунтян В.Л. Посилити правову охорону грунтів / В.Л. Мунтян. – Окр. відб. із зб. Радянське право, № 3. 1963, 1963. – 19-25с.
1115385
  Мазур Л. Посилити роботу з позаспілковою молоддю ! : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
1115386
  Рапіна Л. Посилювати реальний інноваційний вплив на освіту і все суспільство // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – квітень (№ 4). – С. 1, 2


  4 квітня у НАПН України відбулися Загальні збори. У їх роботі взяли участь міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти України Лілія Гриневич, представник Адміністрації Президента України Василь ...
1115387
  Романюк Ю. Посилюється агресивність радіорекламних текстів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-31
1115388
  Лизанчук В. Посилюймо інформаційно-психологічну безпеку в умовах гібридної війни Росії проти України! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 2
1115389
  Гриценко Г. Посилюйте українські голоси, а не російські // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 6-8
1115390
  Щудро А.А. Посилюючи партійний вплив. / А.А. Щудро. – К., 1986. – 72с.
1115391
  Борисов Й. Посильмо обороноздатність нашої країни / Й. Борисов. – Х., 1931. – 14с.
1115392
  Карабан В"чеслав Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову : Граматичні труднощі / Карабан В"чеслав. – Київ : Політична думка. – (Tempus). – ISBN 966-95174-3-5
Ч. І. – 1997. – 299с.
1115393
  Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / Карабан В.І. ; КНУТШ. – 2-е вид., виправ. – Київ
Ч. 1 : Граматичні труднощі. – 1999. – 249 с.
1115394
  Нагула Г.Є. Посібник автолюбителя / Г.Є. Нагула. – Київ, 1958. – 287с.
1115395
  Колісник П.І. Посібник для виконання практичних і лабораторних завдань з курсу метеорології і кліматології / П.І. Колісник. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 105с.
1115396
   Посібник для власників земельних часток та майнових паїв. – Київ
Вип. 2. – 1999. – 64с.
1115397
  Гаєвська Н. Посібник для вчителя і учня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 57. – ISSN 0130-5263


  Рецензія
1115398
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – К, 1958. – 296с.
1115399
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 4-е вид. – К, 1967. – 296с.
1115400
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 5-е вид. – К, 1972. – 304с.
1115401
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-11 класах / С.П. Левченко. – Київ : Радянська школа, 1963. – 292 с.
1115402
  Кривошея Г.П. Посібник для майбутніх журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 230


  (Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації: Навчальний посібник)
1115403
   Посібник для молодіжних громадських організацій. – Київ, 2003. – 252 с. – Збірник видано за підтримки Держ. комітету України у справах сім"ї та молоді. – ISBN 966-8175-00-Х
1115404
   Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури : спеціальність Право : 10 тестів у форматі ЗНО, відповіді до всіх тест. завдань / [уклад.: О.Ш. Зелінська, О.В. Каданер, О.П. Лисицька та ін.] ; за заг. ред. проф. В.П. Сімонок. – Харків : Право, 2018. – 85, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-937-319-9
1115405
  Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 2000. – 192с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-057-7
1115406
  Кравчук А. Посібник для поліцейських щодо ЛГБТ і розслідування інцидентів і злочинів ненависті проти них / [А. Кравчук] ; Правозахисний ЛГБТ-центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2017. – 19 с., включ. обкл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Без тит. арк.
1115407
   Посібник для практичних занять з біології. – К., 1959. – 219с.
1115408
  Галас К.Й. Посібник для практичних занять з історичної граматики української мови / К.Й. Галас, П.М. Лизанець. – Ужгород, 1966. – 136с.
1115409
  Вендт В.П. Посібник для простішого якісного аналізу отрут і добрив, застосованих у сільському господарстві / В.П. Вендт, М.Л. Щербеліс; Під ред. Гундера О.Й. – Київ; Харків, 1937. – 56с.
1115410
  Палієнко Г.Д. Посібник для ревізійної комісії колгоспу / Г.Д. Палієнко, Г.С. Енкелес. – К, 1960. – 92с.
1115411
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічної хімії / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – Київ : Вища школа, 1971. – 278 с.
1115412
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічнох хімії. / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – К., 1960. – 204с.
1115413
  Шкляр І.М. Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів I курсу спеціальності "Правознавство" : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шкляр І.М., Бабаш Г.А. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 222, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 222. – ISBN 978-966-638-223-1
1115414
  Залевська В.Ю. и др. Посібник для студентів 2 курсу філософського факультету / В.Ю. и др. Залевська. – Київ, 1973. – 82с.
1115415
   Посібник для студентів з педагогіки. – Київ
4. – 1969. – 106с.
1115416
   Посібник для студентів з педагогічної практики. – Київ
3. – 1968. – 110с.
1115417
   Посібник до вивчення курсу "Квантова механіка" : /тема: "метод факторизації та спеціальні функції"/ в деяких задачах квантової механіки для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1993. – 32 с.
1115418
   Посібник до лабораторних занять із курсу "Загальна цитологія та гістологія". – 2-ге вид., виправл. й доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 259 с. – ISBN 966-306-101-5
1115419
  Таран А.С. Посібник до лабораторних та практичних занять з інженерної геології. / А.С. Таран. – Х., 1958. – 103с.
1115420
  Нечипорук О.Ю. Посібник до лабораторного практикуму з "Функціональної електроники" / Нечипорук О.Ю., Зависляк І.В. ; КНУТШ. – Київ : [Академпрес]
Ч. 2. – 2010. – 40 с.
1115421
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 1 : Оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє природне середовище. – 2002. – 160 с.
1115422
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 2 : Оцінка впливів проектованої діяльності на повітряне середовище. – 2002. – 220 с.
1115423
   Посібник єпархіяльного єпископа : Права та обов"язки єпархіяльного єпископа згідно з Кодексом Канонів Східних Церков та партикулярним правом Української Греко-Католицької Церкви. – Львів : Свічадо, 2002. – 84с. – ISBN 966-561-270-0
1115424
  Браун Посібник з аналізу державної політики / Браун, Пол. – Київ : Основи, 2000. – 243с. – ISBN 966-500-505-07
1115425
  Мансі Є. Посібник з англійської мови для підготовки до іспиту (101 розмовна тема) / Є. Мансі. – Київ : Оріяни, 2000. – 272c. – ISBN 966-7373-42-8
1115426
   Посібник з англійської мови для студентів-юристів / В.П. Сімонок, Т.І. Костюченко, Т.В. Олійник, Т.М. Фоменко, Л.О. Шишкіна; [В.П. Сімонок та ін.] ; за заг. ред. проф. В.П. Сімонок ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2005. – 263, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 260-261. – ISBN 966-8467-39-6
1115427
   Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України : (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку / С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; Міжн. ділові та технічні консультанти, Інк.; Агенство США з Міжнародного розвитку. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Укрпапір, 2002. – 472с. – Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. – ISBN 966-96216-0-9; 966-96216-1-7
1115428
   Посібник з великого практикуму курсу фізіології і біохімії рослин. – Київ
1. – 1973. – 164с.
1115429
  Гилка У.Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств : для студ. спеціальності "Менеджмент організацій" для самостійної роботи студ. данної та заоч. форм навчання / Гилка У.Л., Клочко Ю.О. ; МОНУ ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технол. – Київ : ДУІКТ, 2009. – 56с.
1115430
  Колеснікова Л.І. Посібник з вступно-фонетичного курсу з німецької мови як другої іноземної для студентів початкових курсів факультетів іноземних мов / Колеснікова Л.І., Максименко Н.А. ; МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДППМ, 2009. – 132 с.
1115431
   Посібник з граматики англійської мови для студ. 1 курсу фак-ту романо-германської філології. – К.
1. – 1974. – 28с.
1115432
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 228с. – ISBN 966-8387-03-1
1115433
  Самсонова А.З. Посібник з граматики французької мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.З. Самсонова; МОНУ; Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Кондор, 2006. – 160с. – ISBN 966-351-031-5
1115434
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 232с. – ISBN 966-8387-03-1
1115435
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 232с. – Французькою та українською мовами. – ISBN 966-8387-94-4
1115436
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Лисенко ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 232 с. : табл. – ISBN 966-8387-94-4
1115437
  Раєвський М.А. Посібник з експлуатації автомобіля "Жигулі" / М.А. Раєвський, А.В. Райченко. – Київ, 1983. – 112с.
1115438
  Іноземцев С.І. Посібник з електрифікації сільського господарства / С.І. Іноземцев. – Київ-Харків, 1947. – 363 с.
1115439
   Посібник з ендокринології : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер"ян, О.М. та ін. Приступюк; [П.М. Боднар та ін.] ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, проф. П.М. Боднара та акад. АПН України, проф. С.Д. Максименка. – Київ : Здоров"я, 2004. – 180, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179. – ISBN 5-311-01310-9
1115440
   Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних / [Агенція Європ. Союзу з питань основоаполож. прав ; Рада Європи, Європ. суд з прав людини ; пер.: В. Кастеллі]. – Київ : К.І.С., 2020. – 432, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-261-3
1115441
  Корнєєв О.П. Посібник з зоогеографії / О.П. Корнєєв, О.Б. Кістяківський. – Київ : Держучбово-педаг. вид. "Радянська школа", 1956. – 138 с., [50] л. іл.


  Авт.: Кістяківський, Олександр Богданович (1904-1983). На форзаце дарчий надпис: Бібліотеці Київського Державного університету від авторів О. Корнєєв
1115442
  Кістяківський О.Б. Посібник з зоогеографії / О.Б. Кістяківський, О.П. Корнєєв. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1968. – 133с.
1115443
   Посібник з історії середніх віків. – К., 1956. – 343с.
1115444
  Чернявський С.Д. Посібник з курсу опору матеріалів / С.Д. Чернявський. – Київ, 1958. – 140 с.
1115445
   Посібник з лізингу : навч. посібник / Богодухов Д.О. [ та ін. ] ; наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
1115446
   Посібник з медичної вірусології : Навчальний посібник для лікарів-інтернів та курсантів інститутів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1995. – 368с. – ISBN 5-311-00855-5
1115447
  Панченко Є. Посібник з менеджменту нового покоління9 : Критика і бібліографія // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
1115448
  Вахромєєв С.А. Посібник з мінераграфії : Учбовий посібник / С.А. Вахромєєв. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1959. – 251с.
1115449
  Поттер Д. Посібник з незалежної журналістики / Дебора Поттер ; [відп. ред. Джордж Клак ; укр. пер.: Ярослав Пилинський ; Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 64 с. : іл.
1115450
   Посібник з німецької мови / Г.Г. Левченко, В.А. Лук"янова, Н.О. Цисарчук, Л.С. Бойко, К. Гофман, Х. Дрешер; Левченко Г.Г. – Київ : Вища школа, 1993. – 183 с.
1115451
   Посібник з німецької мови для студентів 2-го та 3-го курсів філософського факультету. – К., 1970. – 101с.
1115452
  Рот А.В. і Павленко К.М. Посібник з питань законодавства та оплати праці медичних і фармацевтичних працівників / А.В. і Павленко К.М. Рот. – К., 1968. – 362с.
1115453
   Посібник з питань імплементації угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, 1999. – 100с.
1115454
   Посібник з питань свободи вираження. – Київ : Інформаційний прес-центр IREX ПроМедіа, 1999. – 224с.
1115455
   Посібник з підвищення кваліфікації в сфері дидактики вищої школи : у рамках співробітництва з Акад. наук. підвищення кваліфікації при Пед. ін-ті м. Гейдельберга / [Ф. Еглаіл, Т. Леонгард, З. Шане та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Фенікс, 2012. – 216, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-136-034-0
1115456
  Безклубов О.Н. Посібник з плавання для студентів : (методична розробка) / О.Н. Безклубов. – Київ, 1972. – 20 с.
1115457
  Погребенник Я.М. Посібник з практики німецької мови : навчальний посібник / Я.М. Погребенник, А.М. Іоненко. – Київ : Вища школа, 1979. – 111 с.
1115458
   Посібник з практики усного та писемного мовлення = A practical guide to learning English : навч. посібник з англ. мови як другої іноземної для студентів ІІІ курсу ф-ту перекладачів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ. – ISBN 978-966-638-316-0
Ч. 2 : / [уклад.]: Пасічник Т.Д., Бойко А.О., Гриневич О.Л., Зацерковний О.А. ; [ред. Питер Янг]]. – 2016. – 340, [2] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. уклад. частини зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 338-340
1115459
  Владова О.В. Посібник з практики усної німецької мови : Посібн. / О.В. Владова. – Київ : Вища школа, 1983. – 152 с.


  Посібник складається з 19 тематичних розділів. До кожного розділу входить основний навчальний текст і вправи до нього, а також неадаптований художній текст. Побудований за принципом мовної наочності навчальний матеріал сприятиме рецептивному і ...
1115460
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. – ISBN 966-306-085-4
1115461
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. біолог. фак-ів. ун-ів / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. : іл., табл. – ISBN 966-306-085-4
1115462
  Сидоренко С.І. Посібник з практичного курсу англійської мови : для студ. 4-5 курсів з другою спец. "англійська мова" / С.І. Сидоренко; ЖДПУ ім. І. Франка. – Житомир, 2000. – 172с. – ISBN 966-7603-12-1
1115463
   Посібник з практичної граматики англійської мови = English grammar for advanced learners : для студентів ІІ курсу / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т ; [уклад.]: Кукса І.М., Яценко Л.М., Аненко Н.І. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт.На обкл. всі дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-638-326-9
1115464
   Посібник з розвитку громад : практичний посібник для небайдужих / А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; [А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; редкол.: Н. Балдич та ін.]. – Київ : ЛАТ & К, 2007. – 458с. – На тит. арк.: Демократизація України: програма малих проектів. – ISBN 966-2944-11-7
1115465
  Кривошеєв О.В. Посібник з розмовної практики / О.В. Кривошеєв, Л.М. Бишенко, Ю.І. Неженцев. – Київ, 1991. – 159с.
1115466
  Єнакієва К.В. Посібник з розмовної практики німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ, 1964. – 146с.
1115467
  Рейнолдс Е. Посібник з розробки виборчих систем / Міжнар. ін-тут демократії та сприяння виборам; Переклад Г.Сеник та ін.; Ендрю Рейнолдс, Бен Рейллі. – Київ, 2003. – 168с. – ISBN 966-8321-12-X
1115468
  Гаврилів О.С. Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2013. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-7045-18-1
1115469
  Бугір М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики : Навчальний посібник / М.К. Бугір. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 176с. – ISBN 966-562-175-0
1115470
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.М. Левчук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 130, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-622-497-5
1115471
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 161, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-622-789-1
1115472
  Мясников С.П. Посібник з фізики для вступників до вузів : пер. з рос. / С.П. Мясников, Т.М. Осанова. – Київ : Вища школа, 1969. – 183 с.
1115473
  Комірна Є.В. Посібник з французської мови : для студентів І курсу філологічних факультетів університетів / Є.В. Комірна, О.П. Самойлова; Мін-во освіти та науки України.Київ.держ.лінгвістиний ун-тет. – Київ : КДЛУ, 2000. – 480с. – ISBN 966-7443-91
1115474
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Касьяненко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1970. – 304с.
1115475
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1970. – 346с.
1115476
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Кас`яненко. – Видання 3-є, перероб.і допов. – Київ : Радянська школа, 1974. – 318с.


  Псібник розрахований на підготовку до конкурсних іспитів у вузи. У ньому вміщено матеріал з усіх тем курсу хімії, задачі, вправи та приклади розв"язування типових задач.
1115477
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 415 с.
1115478
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 3-е вид. – Київ : Вища школа, 1980. – 415с.
1115479
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / Астахов О.І., Касьяненко Г.І. – 4-є вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 289 с., [2] л. іл. : іл.
1115480
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко; Пер.з рос.Н.В.Демиденко;іл. – Київ : А.С.К., 2000. – 480с. – ISBN 966-539-233-6
1115481
  Надаховська Н.І. Посібник з хірургії : навч.-метод. посібник для студентів вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Н.І. Надаховська. – Київ : Здоров"я, 2001. – 133, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01212-9
1115482
   Посібник з хронології історії середніх віків. – К., 1950. – 88с.
1115483
   Посібник з хронології історії стародавнього світу. – К., 1950. – 64с.
1115484
  Міщенко Л.А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" = Literarische Ubersetzung. Studiengang "Theorie und Praxis des Ubersetzens" /L.A. Mishchenko, O.M. Turshchenko : Німецькою мовою / Міщенко Л.А., Турченко О.М. ; М-во освіти та науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 176 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7890-41-4
1115485
  Кирилов В.І. Посібник заводському електрику / В.І. Кирилов. – Київ, 1968. – 172 с.
1115486
   Посібник із вивчення дубровницько-далматинської літератури епохи відродження : (для студентів-кроатистів другого курсу). – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 54с.
1115487
  Ківа І. Посібник із незручних запитань // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 липня (№ 116). – С. 7


  "Вони б і мухи не скривдили: Воєнні злочинця на суді в Гаазі" - новинка хорватської письменниці Славенки Дракуліч.
1115488
  Терно С.О. Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) : Навчальний посібник / С.О. Терно; МОНУ;ЗДУ. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 56с.
1115489
  Сміт Д.К. Посібник книговидавця = A guid to book publishing / Дейтус К. Сміт молодший ; [пер. з англ. В. Звиняцьковський ; ред. перекладу, продюсер, дизайн: Г. Клюкін]. – Київ : Любіть Україну, 1999. – 192, [1] с., включ. обкл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с.186-188. – ISBN 966-7141-01-2
1115490
   Посібник користувача ArсGІS 10.x : для фахівців у сфері містобудування і просторового розвитку / [М.В. Зеркаль, О.М. Лихогруд, А.В. Олещенко, Ю.М. Палеха ; за ред. А.В. Олещенко] ; Держ. підприємство "Укр. держ. НДІ проектування міст "ДІПРОМІСТО" ім. Ю.М. Білоконя. – Київ : ДІПРОМІСТО, 2017. – 89, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. також: ДНІПРОМІСТО - 1930, ESRI Ukraine. – ISBN 978-617-7531-02-8
1115491
  Слюсаренко В.В. Посібник користувача комплекту "Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки" / Слюсаренко В.В., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 84 с. : іл., табл.
1115492
  Артюшенко В.І. Посібник монтажнику радіоапаратури / Артюшенко В.І. – Київ : Техніка, 1966. – 272 с. : іл.
1115493
  Огородник І. Посібник новітньої генерації // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Схвальна рецензія на навчальний посібник з історії науки.
1115494
   Посібник по апробації сільськогосподарських культур. – К.-Х.
1. – 1940. – 240с.
1115495
  Руднєв Д.Ф. Посібник по боротьбі з короїдами в ялинових лісах Карпат. / Д.Ф. Руднєв. – Київ, 1965. – 80 с.
1115496
  Лавров Ф.І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1951. – 32с.
1115497
   Посібник по підготовці лабораторних і семінарських занять з хімії для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 144 с. – ISBN 966-7459-53-5
1115498
   Посібник по сільському господарству. – К.-Х., 1946. – 1270с.
1115499
   Посібник по сільському господарству для керівних працівників обл. і районних організацій, директорів МТС, голів колгоспів і фахівців сільського господарства. – К.-Х.
2. – 1949. – 828с.
1115500
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 1 : Адаптивне землеробство. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1115501
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 2 : Селекція і насінництво польових культур. – 2013. – 340 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Присвячується 100-річчю селекц.-генет. ін-ту - НЦНС НААНУ
1115502
   Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2006-
Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – 2016. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
1115503
   Посібник українського хлібороба : науково-практичний збірник / Ін-т мікробіолог. вірусолог. ім. Д.К. Заболотного НАН України ; Ін-т фізіолог. рослин і генетики НАН України ; Ін-т с.-г. мікробіолог. та агропромисл. вир-ва НААН України [та ін.] ; ред. І.П. Конюшенко. – Київ, 2006-
Т. 1 : Біологізація землеробства. – 2017. – 301 с. – Резюме укр., англ. мовами
1115504
  Кочан І. Посібники з термінознавства й навчальний процес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – C. 18-23. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1115505
   Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981-1990 рр.. – К., 1993. – 122с.
1115506
  Галич О.А. Посівальники доби : Література рідного краю / О.А. Галич. – Луганськ : Знання, 2003. – 132с. – ISBN 966-7915-64-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1115507
  Лімонт А.С. Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2311-1828
1115508
   Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива Viteri 8-4-5 / М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацарінна, Ю.А. Цибро // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1115509
  Юрків З.М. Посівні якості насіння сосни звичайної у лісових насадженнях Житомирщини // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 146-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
1115510
  Алєксандрова О.В. Посідоній з Апамеї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 161-162. – ISBN 966-316-069-1
1115511
   Посіли друге місце // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... На базі спортивного комплексу НУФВСУ відбулися змагання з плавання ХІІ Універсіади м. Києва серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. У змаганнях взяли участь 10 команд. Збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка в загальному заліку посіла ІІ ...
1115512
   Посіли перше місце // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Студенти економічного факультету посіли 1 місце в національному фіналі міжнародного конкурсу в галузі стратегічного менеджменту Global Management Challenge (GMC). Команда (у складі : Д. Головчук, М. Ткаченко, І. Потапенко, В. Ігнатюк, Т. Пасажка) ...
1115513
  Гнатюк Н.Ю. Посіяла жито : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1978. – 70 с.
1115514
  Турелик Г.З. Посіяний промінь / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1970. – 78с.
1115515
  Ли П.Ф. Поски месторождений полезных ископаемых, связанных с корами выветривания / П.Ф. Ли. – Л., 1983. – 216с.
1115516
   Посла України в Туреччині нагородили "Премією Дружби" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 70 : фото


  Оргкомітет міжнародної олімпіади з турецької мови в Україні нагородив Сергія Корсунського, посла України у Туреччині, що сприює зміцненню стосунків між двома державами, "Премією Дружби".
1115517
  Савко У. Послаблення кислотопродукуючої функції шлунка як фактор, що сприяє розвитку патології дванадцятипалої кишки / У. Савко, К. Дворщенко, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз сучасної наукової літератури за період 1976-2013 років, яка присвячена розгляду тривалого прийому кислотосупресуючих препаратів як фактора, що сприяє виникненню ентеропатій. Результати аналізу показали, що послаблення ...
1115518
  Бриль Ю.Г. Посланец / Ю.Г. Бриль. – М., 1990. – 324с.
1115519
  Миняйло В.А. Посланец к живым. / В.А. Миняйло. – М., 1970. – 471с.
1115520
  Миняйло В.А. Посланец к живым: Кровь моего сына: Романы. / В.А. Миняйло. – Москва, 1975. – 688с.
1115521
  Дугинец А.М. Посланец непокоренных / А.М. Дугинец. – М, 1979. – 271с.
1115522
  Чистов Б.Н. Посланец партии / Б.Н. Чистов, М.А. Жохов. – М., 1980. – 158с.
1115523
  Поплавський П.І. Посланець / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 239 с.
1115524
  Шабалін Г.П. Посланець від Владимирова : документальна повість / Г. Шабалін, А. Михайленко. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1976. – 100 с.
1115525
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 439 с.
1115526
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1973. – 382 с.
1115527
  Вітович І. Посланець миру. Папа Франциск відвідує Болгарію та Північну Македонію з апостольським візитом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 50). – С. 5


  "Pacem in terris - у перекладі з латинської мови «Мир на землі» - таке гасло апостольського візиту Папи Римського Франциска в Болгарію, який розпочався в неділю. Мета цього візиту в країну, в якій кількість католиків не перевищує один відсоток, - ...
1115528
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
1115529
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
1115530
  Две Ирины Послание землянам с планеты Ядивод / Две Ирины. – Киев : Знание Украины, 1991. – 96 с.
1115531
   Послание Ивана Грозного. – М.-Л., 1951. – 715 с.
1115532
  Чохели Годердзи Послание к елям : рассказы / Годердзи Чохели ; авториз. пер. с груз. А.Абуашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 192 с.
1115533
  Хоменко М.М. Послание Карадага / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2013. – 31, [1] с. – ISBN 978-966-2783-10-0
1115534
  Кирпиченко В.Н. Послание любви и нежности Гамаля Ал-Гитани / В.Н. Кирпиченко, Д.А. Мубаракова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 65-67. – ISSN 0321-5075
1115535
  Лопарев Х. Послание митрополита Кирилла, 1892
1115536
  Лопарев Х.М. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме : неизданный памятник литературы XII века / сообщение Хрисанфа Лопарева ; О-во любителей древней письменности // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 36 с.
1115537
  Воскресенский Г.А, Послание святого апостола Павла к коринфянам 1-е по основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольного текста с разночтениями из пятидесяти семи рукописей апостола XII-XVI вв. : Труд Г. Воскресенского, з.-орд. проф. Моск. духов. акад. – Сергиев Посад : Изд. отд. русского языка и словесности Импер. Акад. наук, 1906. – 207 с. – Без обл. – (Древне-славянский апостол ; Вып. 2)
1115538
  Фримен Ричард Остин Послание со дна моря : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.243-262. – ISSN 1130-6545
1115539
  Вишницер М. Послание франкистов 1800 года : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд-ния 22 мая 1913 г.) / М. Вишницер. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1914. – [2], 19 с. – Библиогр. в прим. – (Записки Академии наук по Историко-филологическому отделению ; Т. 12, № 3)
1115540
  Първанова А. Посланик на НР България / Анастасия Първанова. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1986. – 255 с.
1115541
  Эминеску М. Послания / М. Эминеску. – Бухарест, 1979. – 45с.
1115542
   Послания Гедемина. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 200 с. – Текст и тит. л. парал на рус., лит. яз
1115543
   Послания Ивана Грозного. – Москва-Л., 1951. – 716с.
1115544
  Волоцкий И. Послания Иосифа Волоцкого / И. Волоцкий. – Москва-Ленинград, 1959. – 391с.
1115545
   Послания. Слова. Речи : В 6 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-29-0
Т.6. – 2004. – 928с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
1115546
   Послания. Слова. Речи : В 7 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харьков : Майдан. – ISBN 966-372-002-6
Т.7. – 2005. – 628с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
1115547
  Шевченко Т.Г. Посланіє = Uzenet / Тарас Шевченко ; [ упоряд . : Я. Хортяні, Н. Драгоманова ]. – [ Будапешт : Т-во Укр. культури в Угорщині ], 1999. – 271 с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 963 039 884 2
1115548
  Панин Михаил Посланник бессмертия : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 58-65 : Фото
1115549
  Мурашкин М.Г. Посланник Бога, или Письмо 2018 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент, 2019. – 182, [2] с. – ISBN 978-966-921-218-4
1115550
  Качкан В. Посланник на ниву слова : Іван Липа в освітленні нових історичних джерел та матеріалів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 182-202. – ISSN 1028-5091
1115551
  Виногоров Н.А. Посланник партии / Н.А. Виногоров. – Минск, 1970. – 271с.
1115552
   Посланник Петра I на Востоке. – М., 1986. – 156с.
1115553
  Молостнов М Г. Посланник планеты Альбос / М Г. Молостнов, . – Красноярск, 1969. – 86с.
1115554
  Асим М. Посланник Хорезма / Миркарим Асим ; пер. с узбек. М. Мирзамухамедова. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гулями, 1974. – 112 с.
1115555
  Мдивани Г.Д. Посланники вечности / Г.Д. Мдивани. – М, 1971. – 110с.
1115556
  Завгородній І.П. Послання "Апостола Правди і Науки з Чернечої гори до нації і людства / І.П. Завгородній. – Одеса : ВМВ, 2004. – 56 с. – ISBN 966-8286-17-0
1115557
  Кожушний О. Послання Варнави: схолії до українськомовного перекладу / Олег Кожушний // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 148-153. – ISSN 0320-3077
1115558
   Послання від бізнесу до державної влади України. – Київ, 2006. – 48с. – ISBN 966-594-811-3
1115559
   Послання до Діогнета / Київська духовна академія ; [авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв]. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. : іл. – (Пам"ятки давньохристиянської писемності). – ISBN 978-966-2371-14-7
1115560
  Пеннінг А.Дж. Послання до римлян. Народна біблія / Армін Дж. Пеннінг; [переклад з англ. мови]. – Київ, 2006. – 264с.
1115561
  Лозинський М. Послання Митрополита Андрея Шептицького - національно-духовна спадщина для науковців та журналістів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 136-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
1115562
   Послання Папи Івана Павла 2. – Львів : Літопис, 2001. – 288с. – ISBN 966-7007-50-6
1115563
  Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0130-5247
1115564
  Русина Олена Володимирівна Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток XV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто унікальну богословську пам"ятку, яка репрезентує вкрай бідну літературну традицію XV ст., - розлоге послання, адресоване у 1476 р. папі Сіксту IV київським митрополитом Мисаїлом і групою церковних і світських достойників. Текст ...
1115565
   Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") / [уклад. А.В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-554-106-6
1115566
   Послання Президента України до Верховної Ради України : Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. – Київ : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. – 472 с. – ISBN 966-7773-66-3
1115567
   Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році : Офіційне видання. – Київ, 2001. – 404с. – ISBN 966-7773-08-6
1115568
  Жиляєв І.Б. Послання Президента України як інструмент державної політики // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 24-34.
1115569
  Лютер М. Послання про переклад // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 394-409. – ISBN 978-966-8558-97-4


  Мартін Лютер (1483-1546) - католицький священик, ініціатор руху в Церкві, пізніше названого Реформацією.
1115570
  Жиленко І.В. Послання прп. Феодосія Печерського про латинян // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 100-112
1115571
  Лук"янчук Г. Послання Путіна в минуле // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)
1115572
  Широбоков В. Послання світовій медицині / розмовляли Юрій Віленський, Вікторія Яснопольська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 9


  Київські вчені-мікробіологи Д. Янковський, В. Широбоков та Г. Димент видали фундаментальну працю "Мікробіом".
1115573
  Ільчишин М.В. Послання старенького мольфара / Микола Ільчишин. – Луцьк : Терен, 2018. – 339, [1] с. – ISBN 978-617-7680-09-2


  У пр. 1723826 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
1115574
  Шарварок О. Послання Старого // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0208-0710
1115575
  Маринат О. Посланці: Роман. / О. Маринат. – К., 1978. – 253с.
1115576
  Ляховский П.Р. Посланцы Большой земли / П.Р. Ляховский. – Минск, 1973. – 103с.
1115577
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 215 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1115578
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – 2-е, испр. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1989. – 260 с. : ил. – Миниатюрное издание
1115579
  Попов Сергей Посланцы из неведомых краев : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 24-32 : Фото
1115580
  Тананаева Л.И. Посланцы Клементинума = о деятельности чешских миссионеров-иезуитов в странах Нового Света в XVI - XVIII вв. : история религии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 75-85. – ISSN 044-748Х
1115581
   Посланцы партии. – Москва, 1967. – 335с.
1115582
   Посланцы партии. – М., 1970. – 206с.
1115583
  Молчанов А А. Посланцы погибших цивилизаций / А А. Молчанов, . – М., 1992. – 188с.
1115584
  Панн Л. После // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 6. – С. 203-211. – ISSN 0321-1878


  О поэзии Олега Вулфа
1115585
  Кашлев Ю.Б. После 14000 войн / Ю.Б. Кашлев. – Москва, 1976. – 191с.
1115586
  Дынин И.М. После Афганистана / И.М. Дынин. – М, 1990. – 141с.
1115587
  Погодин Н.Ф. После бала / Н.Ф. Погодин. – Москва. – 106с.
1115588
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Тула, 1975. – 15с.
1115589
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1977. – 46с.
1115590
  Толстой Л.Н. После бала = Пiсля балу = Apre"s le bal = After the ball = Nach dem Ball : рассказ / Лев Толстой ; [худож. С.Ф. Адамович]. – Київ : Дніпро, 1978. – 243 с. : цв. ил. ; 11х7 см. – Текст на рус., укр., фр., англ. и нем. яз. - Миниатюрное издание в футляре
1115591
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Саранск, 1978. – 72с.
1115592
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 63с.
1115593
   После бала. ІХ международная премия "Лидеры туриндустрии" : "Ну пусть придут другие, пусть они сделают то же самое..." Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 10 : Фото
1115594
  Радов Г.Г. После Белгорода / Г.Г. Радов. – М., 1972. – 78с.
1115595
  Давыдов Э.М. После бессонной ночи : роман-симфония / Э.М. Давыдов; пер. с татар. М.Авакумовой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 95 с.
1115596
  Йыэрюют Яак После большого мороза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 94-97. – ISSN 0012-6756
1115597
  Иванов Ф.И. После боя. / Ф.И. Иванов. – Тюмень, 1963. – 54с.
1115598
  Хазанович Ю.Я. После боя. Рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1943. – 111с.
1115599
  Гаврутто П П. После бури / П П. Гаврутто, . – М., 1959. – 331с.
1115600
  Беркеши А. После бури : роман / Андраш Беркеши ; пер. с венг. [О.В. Громова, Г.С. Лейбутина]. – Москва : Воениздат, 1961. – 335 с.
1115601
  Люден В. После бури : стихи и поэмы / В. Люден; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 64 с.
1115602
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва
кн.1. – 1982. – 528с.
1115603
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М. : Современник, 1986. – 702 с.
1115604
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель
Кн.2. – 1986. – 429 с.
1115605
  Залыгин С.П. После бури : (начало) / С.П. Залыгин. – Москва, 1987. – 78с.
1115606
  Залыгин С.П. После бури : (окончание) / С.П. Залыгин. – Москва, 1987. – 63с.
1115607
  Залыгин С.П. После бури : Роман / С.П. Залыгин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 638с.
1115608
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва
кн.1. – 1988. – 462с.
1115609
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Известия
Кн.2. – 1988. – 400с.
1115610
  Мустафин Г. После бури : роман / Габиден Мустафин ; пер. с каз. Н.Кузьмина и Х.Узденбаева. – Москва : Художественная литература, 1989. – 413 с.
1115611
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергетические альтернативы будущего биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 273-283. – ISSN 2074-4447
1115612
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергизм биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 266-273. – ISSN 2074-4447
1115613
  Кузнецов Ю.П. После вечернего боя / Ю.П. Кузнецов. – М., 1989. – 109с.
1115614
  Старков В.В. После вешней воды / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1979. – 208с.
1115615
  Ананьев А.А. После войны / Ананьев А.А. – Москва : Воениздат, 1969. – 238 с.
1115616
  Сурков А.А. После войны : стихи 1945-1970 гг. / А.А. Сурков. – Москва : Советский писатель, 1972. – 271 с.
1115617
  Лесной Николай После войны : Вьетнам. Взгляд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 104-109 : Іл. – ISSN 1029-5828
1115618
  Уксусов И.И. После войны. / И.И. Уксусов. – Л., 1954. – 372с.
1115619
  Рубен Б.С. После войны. / Б.С. Рубен. – М, 1963. – 165с.
1115620
  Кудис Д.К. После войны. / Д.К. Кудис. – Горький, 1976. – 319с.
1115621
  Черемных И.З. После войны. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1986. – 205с.
1115622
  Малыгина Н.П. После войны. (Повести и рассказы) / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1975. – 192с.
1115623
  Трофимов Ф.А. После войны: повести. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1979. – 656с.
1115624
  Еремин А.А. После восстания / А.А. Еремин. – Горький, 1958. – 335с.
1115625
  Гроссман В.А. После восстания / В.А. Гроссман. – Вологда, 1967. – 189с.
1115626
   После встречи. – Алма-Ата, 1985. – 255с.
1115627
  Карманов Д. После выборов - перед выбором : Последний шанс для Пакистана // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-50.
1115628
  Мусаев М. После выстрела : роман / М. Мусаев. – Москва : Современник, 1973. – 175 с.
1115629
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" : повесть о Я. Петерсе / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Воениздат, 1986. – 496 с.
1115630
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" : о Я.Х. Петерсе / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1990. – 420с.
1115631
  Семин Л.П. После выстрела. / Л.П. Семин. – Л., 1971. – 224с.
1115632
  Жилкина Е.В. После вьюги / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1980. – 77с.
1115633
  Землянский А.Ф. После града / А.Ф. Землянский. – Москва, 1965. – 235с.
1115634
  Грибачев Н.М. После грозы : стихотворения / Н.М. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1952. – 122с.
1115635
  Дворянов Ф.М. После грозы / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1952. – 174с.
1115636
  Алтайский К.Н. После грозы : стихи / К.Н. Алтайский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 130 с.


  Содерж.: Радуга; Циклы: Из волжской тетради; Из московской тетради; Из послевоенной тетради; Из тетради "Мир"; Из алтайской тетради; Из енисейской тетради; Из казахстанской тетради; Из тетради "Современники"; Из тетради вольных переводов
1115637
  Чепижный А.К. После грозы / А.К. Чепижный. – К, 1958. – 110с.
1115638
  Новиков С.Н. После грозы / С.Н. Новиков. – М., 1967. – 72с.
1115639
  Сайгин М.Л. После грозы : повести и рассказы / Михаил Сайгин; пер. с морд.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд., 1970. – 148 с.
1115640
  Белов М. После грозы : [повести : пер. с чуваш.] / Михаил Белов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1980. – 300 с. : ил. – (Волжские просторы)
1115641
   После гудка заводского.... – Харьков, 1961. – 56с.
1115642
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1971. – 272 с.
1115643
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Ленинград, 1985. – 476с.
1115644
  Турунтаев В.Ф. После детства / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1980. – 319с.
1115645
  Толстых А.В. После детства / А.В. Толстых. – М., 1982. – 96с.
1115646
  Орлов В.В. После дождика в четверг / В.В. Орлов. – М., 1969. – 372с.
1115647
  Каренц В. После дождя : стихи / Ваагн Каренц; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 67 с.
1115648
  Назир Х. После дождя : рассказы / Хаким Назир; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во худ. лит., 1968. – 80 с.
1115649
  Попов С.А. После дождя : стихотворения, поэмы / Серафим Попов; пер. с коми Н.Кутов. – Сыктывкар : Коми, кн.изд.- во, 1969. – 144 с.
1115650
  Павлов Ю.Н. После дождя / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1972. – 80с.
1115651
  Ференчук А.Н. После долгих лет / А.Н. Ференчук. – М, 1971. – 285с.
1115652
  Зеленский В.И. После долгих разлук / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1981. – 286с.
1115653
  Стойков А. После заката абстракцианизма / А. Стойков. – М, 1974. – 159с.
1115654
  Камянов В.И. После затишья: Повесть. / В.И. Камянов. – М. : Советский писатель, 1983. – 264 с.
1115655
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 183 с.
1115656
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 183с.
1115657
  Бриедис Л. После Иванова дня : стихи / Л. Бриедис; пер. с латыш. Л.Осиповой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 125 с.
1115658
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом / Г.С. Фиш. – М, 1970. – 222с.
1115659
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом ; Повесть о двух побегах ; Так это было ; Клятва / Г.С. Фиш. – М, 1974. – 415с.
1115660
  Цыганков П.А. После Кавказского кризиса: мировой порядок и внешняя политика России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 29-34. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1115661
  Бойко В.Я. После казни / В.Я. Бойко. – Москва, 1975. – 349с.
1115662
  Савельева М. После Канта / М.Ю. Савельева. – Киев : Парапан, 2006. – 152с. – ISBN 966-8210-37-9
1115663
   После книги. – Таллин, 1977. – 100с.
1115664
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – Москва, 1989. – 255с.
1115665
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 555с.
1115666
   После коронации. – Geneve : M. Elpidine, 1900. – 15 с.
1115667
  Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы : очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV - первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва : Квадрига, 2011. – 243, [2] с., [1] л. карт. + 1 геогр. указ. (6 с., включ. обл.). – Имен. указ.: с. 230-247. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исторические исследования / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле", Высшая шк. экономики нац. исслед. ун-т). – ISBN 978-5-91791-073-4
1115668
  Катериничев Петр После лета = Пять рассказов о любви // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 62-78. – ISSN 0131-8136
1115669
  Храпова Л.Е. После ливня / Л.Е. Храпова. – М, 1971. – 152с.
1115670
  Сарыг-оол С.А. После ливня : стихи и поэмы / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
1115671
  Стамов А. После ливня : повести / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
1115672
  Балашов В.Ф. После лицея : о А.С. Пушкине ; Преображенцы : пьесы / В.Ф. Балашов; худож. В.Д. Сысков. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 261 с. : ил.
1115673
  Смуровский Иван После лыж : Из дневника женщины : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 0321-1878
1115674
  Асорина Е. После любви : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 119-131
1115675
  Кучма Л.Д. После майдана : Записки президента, 2005-2006, Киев - Конча-Заспа / Леонид Кучма. – Киев; Москва : Довира; Время, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-9691-0094-7
1115676
  Кучма Л.Д. После майдана : записки президента : 2005-2006, Киев - Конча-Заспа / Леонид Кучма. – Киев ; Москва : Довира : Время, 2008. – 684, [3] с., [16] л. фотоил. : іл. – ISBN 978-5-9691-0284-2
1115677
  Поло После Марко Поло : Путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий / Поло, , Марко. – Москва : Наука, 1968. – 237с.
1115678
   После Марко Поло. – Москва, 1968. – 237с.
1115679
  Гудзенко С.П. После марша / С.П. Гудзенко. – Л, 1947. – 66с.
1115680
  Глотов В.И. После марша / В.И. Глотов. – Львов, 1953. – 104с.
1115681
  Филатов Л.И. После мачта: о футболе последних лет. / Л.И. Филатов. – М., 1987. – 187с.
1115682
  Помченко Ю.П. После метельной ночи / Ю.П. Помченко. – Москва, 1984. – 287с.
1115683
  Терентьев Н.Т. После молнии... : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 415 с.
1115684
  Осиповис А. После музыки / А. Осиповис. – Питтсбург, 1991. – 158 с.
1115685
  Глазов Г.С. После нас / Г.С. Глазов. – Львов, 1968. – 192с.
1115686
  Буренков В.М. После нас придут другие : (рассказы и повесть) / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 220 с.


  Ах ты Копа, Копа-озеро! ; Долгуша ; Нелетная погода ; В день ярмарки ; Град ; Прыжок через черную воду ; Гуси ; Немножко больше ; Встречи; Последний отпуск зимой ; Нинон, моя Нинетта ; Эти счастливые дни ; Встань, парень, встань! ; После ...
1115687
  Дюсоше Жиль После нас хоть песок : Экология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
1115688
  Томан Й. После нас хоть потоп. / Й. Томан. – Москва, 1973. – 623с.
1115689
  Тацкий Ф. После некролога : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 46-50
1115690
  Лацис В.Т. После ненастья / В.Т. Лацис. – Москва, 1964. – 270 с.
1115691
  Колягин М.Ф. После ночи - утро / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1965. – 95с.
1115692
   После освобождения.... – София, 1978. – 124с.
1115693
  Романов Н.А. После отбоя / Н.А. Романов. – М., 1977. – 367с.
1115694
  Сандалов Л.М. После перелома / Л.М. Сандалов. – М., 1983. – 240с.
1115695
  Щербань А.М. После Победы. / А.М. Щербань. – Москва, 1981. – 128с.
1115696
  Корнеев Н.Ю. После полудня / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1965. – 79с.
1115697
  Ковальджи К.В. После полудня : Стихи / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
1115698
  Кейн И. После полуночи / И. Кейн. – М, 1938. – 179с.
1115699
  Олдридж После потерянного поколения : сб. статей ; пер. с англ. / Джон Олдридж. – Москва : Прогресс, 1981. – 239 с.
1115700
  Рассадин С.Б. После потопа. / С.Б. Рассадин. – М. : Правда, 1990. – 46 с.
1115701
  Кожевникова Н.В. После праздника / Н.В. Кожевникова. – М., 1988. – 381с.
1115702
  Жихарев О.В. После премьеры : Повесть, рассказы / О.В. Жихарев. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 160с.
1115703
  Коваленко Р.М. После приговора / Р.М. Коваленко, Г.В. Бородин. – Рига, 1974. – 86с.
1115704
   После Пушкина : сборник стихостворений русских поэтов / сост. и изд. ред. журнала "Русская мысль". – Москва : Изд. журн. "Русская мысль" ; [Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1890. – XX, 524 с. – Экз. деф., отстутс. с. VI-X (Оглавление)


  Авторы: И. Аксаков, Н. Греков, И. Козлов, А. Кольцов, А. Майков, Л. Мей, Н. Некрасов, И. Никитин, Н. Огарев, Я. Полонский, гр. А. Толстой, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет и др. Майков, Аполлон Николаевич (1821-1897) Мей, Лев Александрович ...
1115705
  Иващенко А.З. После пыльных пожаров / А.З. Иващенко. – Москва, 1976. – 86с.
1115706
  Нариньяни С.Д. После пятой свадьбы / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1956. – 63с.
1115707
  Васильев Б.П. После работы / Б.П. Васильев. – Свердловск, 1986. – 142с.
1115708
  Партин В.Н. После работы. / В.Н. Партин. – Свердловск, 1965. – 40с.
1115709
  Тур После разлуки / Тур, , братья. – Москва : Искусство, 1957. – 103 с.
1115710
  Сорокин М.П. После разлуки / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1978. – 236с.
1115711
  Горулев Н.А. После разлуки / Н.А. Горулев. – Минск, 1982. – 350с.
1115712
  Примеров Б.Т. После разлуки : стихи / Б.Т. Примеров. – М., 1983. – 79с.
1115713
  Воробьев В.Г. После разлуки / В.Г. Воробьев. – Ленинград, 1988. – 335с.
1115714
  Кириченко П.В. После рейса / П.В. Кириченко. – Москва, 1982. – 159с.
1115715
  Вирдборг Й. После рождения // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 208-224. – ISSN 1130-6545
1115716
  Медведев Ф.Н. После России / Ф.Н. Медведев. – Москва, 1992. – 462 с.
1115717
  Королев И.Т. После сахарной свеклы / И.Т. Королев. – Воронеж, 1938. – 72с.
1115718
  Канивец В. После свадьбы / В. Канивец. – Рига, 1956. – 96с.
1115719
  Гранин Д.А. После свадьбы : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 478с.
1115720
  Кожевников И.С. После свадьбы / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1959. – 72с.
1115721
   После свадьбы. – Ставрополь, 1987. – 270с.
1115722
  Шим Э.Ю. После свадьбы жили хорошо. / Э.Ю. Шим. – Москва : Советский писатель, 1991. – 608 с.
1115723
  Юшкин В. После свидания / В. Юшкин. – Саранск, 1980
1115724
  Айтматов Ч. После сказки (Белый пароход) / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1978. – 620 с.
1115725
  Леонидов Г.Б. После смены... / Г.Б. Леонидов. – М, 1964. – 98с.
1115726
  Ободовская И.М. После смерти Пушкина: Неизвестные письма. / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – М., 1980. – 380с.
1115727
  Федосеенко В.К. После смерча : роман / Владимир Федосеенко. – Минск : Юнацтва, 1985. – 208 с.
1115728
  Ивардава Д. После спектакля : стихи / Дилар Ивардава ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 67 с.
1115729
  Хорошковский В. После СССР: Украина - новый рубеж / Валерий Хорошковский. – Киев, 1998. – 244с. – ISBN 966-7342-01-8
1115730
  Шмелев О.М. После суда / О.М. Шмелев. – Москва, 1986. – 61с.
1115731
  Лавникевич Д. После США и Бразилии. Как Украина кормила ЕС в прошлом году // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 27 января (№ 1/2). – С. 14-15


  "Наша страна с каждым годом экспортирует в Евросоюз все больше пищевых продуктов: по предварительным итогам 2019-го она вошла в тройку крупнейших поставщиков сельхозпродукции".
1115732
  Щеголев П.П. После термидора / П.П. Щеголев. – Ленинград, 1930. – 176с.
1115733
  Кальницкий М. После того как следствие о громадных хищениях из магистратской кассы Киева собрало достаточно материалов, Николай I отменил для города Магдебургсое право // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 26 сентября - 2 октября (№ 37). – С. 29


  Киевляне получили право избирать своего мэра всеобщим голосованием только в 1997 году.
1115734
  Ибука Масару После трёх поздно : [пер. с англ.] / Ибука Масару; Масару Ибуки. – Москва : Знание, 1991. – 191 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 1991/4). – ISBN 5-07-000848-X
1115735
  Еременко В.Н. После университетов. М. Горький в Нижнем Поволжье / В.Н. Еременко. – Волгоград, 1968. – 128 с.
1115736
  Рядченко И.И. После урагана / И.И. Рядченко. – М., 1969. – 47с.
1115737
  Копылова Н.А. После уроков / Н.А. Копылова. – Москва : Просвещение, 1989. – 76 с.
1115738
  Ермаков А.В. После уроков. Рассказы / А.В. Ермаков. – Сыктывкар, 1965. – 48с.
1115739
  Шаталова Н. После фейерверка. Российско-германский год науки вывел ученых двух стран на новый уровень сотрудничества // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Инновации в сфере материаловедения, инженерии и энергетики стали главной темой выступления президента Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) Маттиаса Кляйнера на торжественной церемонии открытия цикла лекций лауреатов премии им. Готфрида ...
1115740
  Комиссаренко С. После Чернобыля Москва хотела прикрыть наши исследования. А Патон сказал - продолжайте! / беседовала В. Чепурко // КП в Украине. – Київ, 2020. – 27 августа - 3 сентября (№ 123/125). – С. 8. – ISSN 1997-1249
1115741
  Александрович Юрий После Чехова : Очерк молодой литературы последнего десятилетия 1898-908 / Ю. Александрович [псевд.]. – Москва : Книгоиздат. "Общественная польза", 1908. – [8], 256 с.
1115742
  Кондрашова М.М. После шести часов вечера : Сборник очерков / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1955. – 168с.
1115743
  Сапрыкин В.С. После школы - в школу / В.С. Сапрыкин. – Киев, 1987. – 48с.
1115744
  Бахтин П.М. После школы : повесть / Бахтин П.М. – Москва : Советский писатель, 1958. – 255 с.
1115745
  Краузе Г. После школы / Г. Краузе. – М., 1971. – 127с.
1115746
  ФигнерВ.Н После Шлиссельбурга / ФигнерВ.Н. – Л., 1925. – 183с.
1115747
  Глассман А. После Эболы // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 2 : Африка. Подъемы и спады роста. – С. 25. – ISSN 1020-8151


  Африканские страны добились определенного успеха в совершенствовании своих систем здравоохранения, однако изъяны остаются.
1115748
  Эвергетов И. После эмпиризма / И. Эвергетов. – Л, 1925. – 98с.
1115749
  Каскевич Э.П. Послеаварийные режимы настроенных электропередач : Автореф... канд. тех.наук: / Каскевич Э.П.; Новосиб. электротех. ин-т. – Новосибирск, 1963. – 22л.
1115750
  Ефремов И.В. Послевоенна "Правда" в борьбе за народность советской литературы (1945-1953 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ефремов И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1115751
  Гурвич Є. Послевоенная Америка / Є. Гурвич. – Москва, 1937. – 479с.
1115752
  Сарьян С.М. Послевоенная армянская советская литература / С.М. Сарьян. – Ереван, 1956. – 201с.
1115753
  Макаров А.Г. Послевоенная весна / А.Г. Макаров. – Л, 1983. – 24с.
1115754
  Борисенко Татьяна Послевоенная жизнь Германии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089
1115755
  Налоев З.М. Послевоенная кабардинская поэзия / З.М. Налоев. – Нальчик, 1970. – 156с.
1115756
  Ордалиев С. Послевоенная казахская советская драматургия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ордалиев С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1956. – 17л.
1115757
  Суванбеков Дж Послевоенная киргизская литература о колхозной деревне. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суванбеков Дж; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 14л.
1115758
  Фалькнер С.А. Послевоенная коньюктура мирового хозяйства / С.А. Фалькнер. – Москва, 1922. – 34с.
1115759
  Тихвинский С. Послевоенная нормализация российско-японских отношений и ее противники в Японии и за океаном // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-90. – ISSN 0130-9625
1115760
  Марков А.П. Послевоенная политика Японии в Азии и Китае 1945-1977 / А.П. Марков. – М, 1979. – 277с.
1115761
  Ведина В.П. Послевоенная польская проза : проблематика т поэтика / В.П. Ведина ; АН Укр. ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевчекно. – Киев : Наукова думка, 1991. – 307 с.
1115762
  Касаткина Л.М. Послевоенная прогрессивная литература и творчество К.С. Причард : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Касаткина Л.М. ; МГУ. – Москва, 1955. – 16 с.
1115763
  Оганесян М.А. Послевоенная проза Г. М. Маркова : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесян М. А.; Моск. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
1115764
  Володарский Л.М. Послевоенная пятилетка в действии / Л.М. Володарский. – Москва, 1947. – 96с.
1115765
  Хакимова Х. Послевоенная узбекская комедия (к проблеме кофликта). : Автореф... канд.филол.наук: / Хакимова Х.; Ан УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1964. – 22л.
1115766
  Хансен Элвин Послевоенная экономика США (ее характеристика и проблемы) / Хансен Элвин. – Москва : Прогресс, 1966. – 176с.
1115767
  Минаржик Павел Послевоенная эмиграция в античехословацкой политике США, 1948-1956 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.05 / Минаржик Павел; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
1115768
  Эйдус Х.Т. Послевоенная Япония. / Х.Т. Эйдус. – М., 1947. – 24с.
1115769
  Хван До Ен Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства КНДР / Хван До Ен. – М, 1958. – 111с.
1115770
  Поляк Г.Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства / Г.Б. Поляк. – М., 1986. – 168с.
1115771
  Маньковский Б.С. Послевоенное политическое и государственное устройство Германии. Лекция / Б.С. Маньковский. – Москва, 1947. – 24с.
1115772
  Ковалев И.В. Послевоенное развитие железнодорожного транспорта / И.В. Ковалев. – М, 1946. – 64с.
1115773
  Струков Н.А. Послевоенное развитие колхозного производства Ростовской области. : Автореф... канд.экон.наук: / Струков Н.А.; М-во высш.образования СССР.Моск.фин.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1115774
  Рощин А.А. Послевоенное урегулирование в Европе / А.А. Рощин. – М, 1984. – 294с.
1115775
  Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты / А.С. Мулярчик. – М, 1980. – 279с.
1115776
  Потапов И.Н. Послевоенные доктрины и развитие флотов империалистических государств / И.Н. Потапов. – М., 1966. – 260с.
1115777
  Дурденевский В.Н. Послевоенные конституции Запада / В.Н. Дурденевский. – Л.
1. – 1924. – 167с.
1115778
  Гурко-Кряжин Послевоенные мировые конфликты / Гурко-Кряжин. – М., 1924. – 125с.
1115779
   Послевоенные переписи населения. – М., 1957. – 343с.
1115780
  Мендельсон Л.А. Послевоенные проитворечия капиталистического хозяйства / Л.А. Мендельсон. – М., 1947. – 40с.
1115781
  Лопырев Н.Т. Послевоенные романы Джека Линдсея / Н.Т. Лопырев. – Москва, 1959. – 68 с.
1115782
  Манукян С.А. Послевоенные романы Джека Линдсея (1948-1962 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Манукян С.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 21л.
1115783
  Твардовский А.Т. Послевоенные стихи. 1945-1952 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1952. – 112с.
1115784
  Токарев В. Послевоенные яблоки / В. Токарев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 32 с.
1115785
  Рыскин М.В. Послевоенный капиталистический рынок асбеста : Автореф... канд. экон.наук: / Рыскин М. В.; МГИМО. – М., 1968. – 22л.
1115786
  Джексон Д. Послевоенный мир. / Д. Джексон. – М, 1937. – 247с.
1115787
  Щербаков Н.Г. Послевоенный панафриканизм : начало пути // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – . 94-107. – ISSN 0869-1908


  V Панафриканський конгрес був проведений в 2005 р. Панафриканізм — ідейно-політичний рух, спочатку (кінець XIX — початок XX століття) з метою об"єднання негрів і африканців для боротьби проти расового гноблення; з 1950-х років — рух за визволення всіх ...
1115788
  Калантарян Р.Б. Послевоенный пятилетний план развития промышленности Армянской ССР и его выполнения : Автореф... кандид. экономич.наук: / Калантарян Р.Б.; Ереванский гос. университет им. В.М.Молотова. Кафедра нархозпланирования и отраслевой экономики. – Ереван, 1951. – 37 с.
1115789
  Шварцштейн И.В. Послевоенный рынок сахара капиталистических стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шварцштейн И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 23 с.
1115790
  Волков В.О. Послевоенный рынок целлюлозы капиталистических стран : Автореф... канд. эконом.наук: / Волков В.О.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1967. – 21л.
1115791
  Кудряшова А.А. Послевоенный советский роман о Великой Отечественной войне. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудряшова А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 17л.
1115792
  Климов Н.С. Послевоенный советский фельетон. : Автореф... канд. филолог.наук: / Климов Н.С.; Казах. гос. ун-тет. Фил. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1115793
  Матушанский Г. Послевузовская подготовка научно-педагогических кадров в России: ретроспективный взгляд / Г. Матушанский, Г. Завада // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-56. – ISSN 0869-3617


  Казанский гос. энергетический ун-т
1115794
  Давыдов О.М. Послевузовское образование менеджера на основе принципов Гемба Кайдзен / О.М. Давыдов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 178-182. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-0916


  "Гемба кайдзен"(hemba kaizen) - два японских иероглифа, приблизительный перевод которых таков: "непрерывное совершенствование процесса производства"
1115795
   Послевузовское профессиональное образование : состояние, проблемы и тенденции развития / С.И. Пахомов, Н.И. Аристер, В.А. Венсковский, В.А. Гуртов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 8-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты повышения эффективности системы послевузовской подготовки научных кадров. Обозначен ряд объективных проблем, присущих российской системе послевузовского образования. Сформулированы основные условия, системные ...
1115796
  Михайлова Е.И. Последействие систематического применения некоторых гербицидов на жизнедеятельность микроскопических водорослей в почве. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Михайлова Е.И.; ВНИИ с.-х. Микробиологии. – Л., 1975. – 25л.
1115797
  Заяц А.Н. Последействие химической мелиорации на луговых солонцах Среднего Приднепровья и ее влияние на почву и корневое питание растений : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.532 / Заяц А.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1115798
  Меркулов А.А. Последение капли воды / А.А. Меркулов. – Сталинабад, 1960. – 43с.
1115799
  Шевелев А.С. Последений подвиг Луи Пастера / А.С. Шевелев, Р.Ф. Николаева. – Москва, 1988. – 110с.
1115800
  Дубянская Татьяна Последий приют падишахов : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 6-14 : Фото
1115801
  Грин Э. Послединй стог сена / Э. Грин. – Л., 1947. – 186с.
1115802
  Вульфсон Б.Л. Последипломное образование на Западе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-81. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждаются цели и задачи последипломной подготовки специалистов. Представлены общие и специфические для европейских стран и США принципы и формы повышения квалификации и переподготовки дипломированных работников, как госслужащих, так и ...
1115803
  Войно-Данчишина Последипломное образование: smart-подходы к развитию // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 68-70. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1115804
  Захарчук А.Г. Последипломное обучение сотрудников гериатричесих медико-социальных служб: компетентносный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 160-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1115805
  Стойков А. Последната им дума / А. Стойков. – София, 1948. – 288с.
1115806
  Малаховский К.В. Последная подопечная / К.В. Малаховский. – М., 1977. – 144с.
1115807
  Фельди П. Последная попытка : пер. с венг. / П. Фельди. – Москва, 1960. – 81 с.
1115808
  Росляков В.П. Последнаяя война / В.П. Росляков. – Москва, 1974. – 351с.
1115809
  Астахов Е.Е. Последнего года не будет : роман / Астахов Е.Е. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1964. – 240 с.
1115810
  Гросвальд М.Г. Последнее великое оледенение территории СССР / М.Г. Гросвальд. – Москва : Знание, 1989. – 47 с. – (Науки о Земле)
1115811
  Дубин Борис Последнее восстание интеллектуалов / Дубин Борис, Карон Жиль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 112-125 : фото
1115812
   Последнее действие. – Львов, 1961. – 388с.
1115813
  Пеунов В.К. Последнее дело Коршуна / В.К. Пеунов. – Сталино, 1955. – 179с.
1115814
  Сергеев П.С. Последнее донесение / П.С. Сергеев. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1965. – 104с.
1115815
  Голубев Ф.М. Последнее желание / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1968. – 174с.
1115816
  Игумнов Д. Последнее желание : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 38-50. – ISSN 0132-2036
1115817
  Воскресенська Н. Последнее желание короля : ужасно смешная история / Нина Воскресенська ; [худож.: А. Полоскина]. – Киев : Грани-Т, 2007. – 213, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-4650-79-0
1115818
  Сапковский А. Последнее желание. Меч Предназначения : Фантастические романы / А. Сапковский; Пер. с польского Е.Вайсброта. – Москва : АСТ, 2000. – 640с. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-002001-5
1115819
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова (страницы истории) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1115820
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова (страницы истории) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1115821
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова. К 100-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 90-103.
1115822
  Хавкин О.А. Последнее звено / О.А. Хавкин. – М., 1986. – 141с.
1115823
  Генералов М. Последнее императорское пасхальное яйцо Фаберже // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 212-214. – ISSN 0234-1395
1115824
  Пассарр А.А. Последнее камлание : повесть / А.А. Пассарр, пер. с нанайск. – Хабаровск : Советская Россия, 1969. – 144 с.
1115825
  Гельман З. Последнее колено // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2011. – № 31 (1195). – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Могут ли афганские пуштуны считаться одним из потерянных колен израилевых? Индийский историк Навраз Джаат Африди, пуштун по происхождению, защитивший докторскую диссертацию в Университете Лахнау на севере Индии, отвечает на этот вопрос безусловно ...
1115826
  Жумадилов К. Последнее кочевье : роман / К. Жумадилов; пер. с каз. А.Самойленко. – Алма-Ата : Зазушы
1. – 1980. – 352 с.
1115827
  Лангенхайм Джонни Последнее кочевье / Лангенхайм Джонни, Морган Джеймс // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 72-84 : фото
1115828
  Почивалин Н.М. Последнее лето / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1969. – 144с.
1115829
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 606с.
1115830
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 127с.
1115831
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман./Окончание/ / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 126с.
1115832
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Известия, 1974. – 606с.
1115833
  Почивалин Н.М. Последнее лето / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1988. – 380с.
1115834
  Сяйся Є. Последнее лето. / Є. Сяйся. – М., 1986. – 272с.
1115835
  Жилин А.П. Последнее наступление (июнь 1917 г.) / А.П. Жилин. – Москва, 1983. – 103с.
1115836
  Телевич А.Л. Последнее наступление войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 1-2. – ISSN 0321-0626


  11 листопада - День пам"яті загиблих в Першій світовій війні
1115837
   Последнее новшество : сборник. – Москва : Профиздат, 1991. – 302с. – (Антология мировой фантастики и приключений)
1115838
  Антевс Э. Последнее оледенение / Э. Антевс ; перев. с англ. В.А. Вейнберг ; под ред. С.А. Ковалевского. – Баку; Москва : ОНТИ Азнефтеиздат, 1935. – 144 с. – (Азербайджанский нефтяной геолого-разведовательный трест ; Вып. 15)
1115839
  Закиев Х.Я. Последнее оледенение Большого Кавказа / Х.Я. Закиев. – Ростов : Ростовского университет, 1969. – 124с.
1115840
  Чеботарева Н.С. Последнее оледенение Европы и его геохронология / Н.С. Чеботарева, И.А. Макарычева. – Москва : Наука, 1974. – 216с.
1115841
  Калашников И.К. Последнее отступление / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1961. – 500 с.
1115842
  Калашников И.К. Последнее отступление / И.К. Калашников. – Москва, 1965. – 382с.
1115843
  Калашников И.К. Последнее отступление / И.К. Калашников. – Москва : Советская Россия, 1976. – 384 с.
1115844
  Тохтамов Т. Последнее письмо отца : повести / Турган Тохтамов ; пер. с уйгур. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 122 с.
1115845
  Бартлетт Р. Последнее плавание "Карлука" / Р. Бартлетт ; сокращ. пер. с англ. яз. В.А. Дилевской. – Сокращ.пер.с англ. – Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1936. – 190 с. : ил. – (Полярная библиотека)
1115846
  Жакмьен Р.Ф. Последнее плаванье старой "Мэри" : повесть / Р.Ф. Жакмьен. – Калининград : Кн. изд-во, 1988. – 332 с.
1115847
  Брилон Д.Я. Последнее подполье В.И. Ленина. Июль-24 октября 1917 года. / Д.Я. Брилон. – М., 1970. – 84с.
1115848
  Никитин П.Е. Последнее подполье В.И.Ленина / П.Е. Никитин. – Л, 1978. – 120с.
1115849
  Васильчиков С.А. Последнее пополнение / С.А. Васильчиков. – Тула, 1967. – 164с.
1115850
  Васильчиков С.А. Последнее пополнение / С.А. Васильчиков. – Тула, 1973. – 167с.
1115851
  Круговов В.И. Последнее построение / В.И. Круговов. – Л, 1985. – 96с.
1115852
  Гейл Р.П. Последнее предупреждение / Р.П. Гейл, Т. Хозер. – М., 1990. – 223с.
1115853
  Кючарьянц В. Последнее пророчество Мессинга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 12. – С. 24-27. – ISSN 0130-7045
1115854
  Кочарьянц В. Последнее пророчество Мессинга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
1115855
  Евсеева С.Г. Последнее прощание / С.Г. Евсеева. – Минск, 1983. – 78с.
1115856
  Ливингстон Д. Последнее путешествие в Центральную Африку : Дневники, которые вел в Центральной Африке с 1865 года по день смерти / Д. Ливингстон. – Москва : Мысль, 1968. – 495с.
1115857
  Симонайтите Е.Ю. Последнее путешествие Кунялиса : роман / Ева Симонайтите ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 286 с.
1115858
  Итокава К. Последнее путешествие Льва Толстого // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 1 (67). – С. 94-96.
1115859
  Емцев М.Т. Последнее путешествие полковника Фосетта / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – М., 1965. – 223с.
1115860
  Бунин И.А. Последнее свидание : избранное / И.А. Бунин. – Минск : Мастацька література, 1978. – 320 с.
1115861
  Алиев М.А. Последнее слово : пьеса в 1-м д. / М.А. Алиев ; авториз. пер. с лакск. М. Левина. – Москва : Искусство, 1960. – 17 с. : ил.
1115862
  Купер С.А. Последнее слово / С.А. Купер. – Ленинград, 1962. – 855 с.
1115863
  Ваксберг А.И. Последнее слово / А.И. Ваксберг. – Москва, 1986. – 239с.
1115864
  Соколов А. Последнее слово // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.138-145. – ISSN 1728-8568
1115865
  Ножин Е.К. Последнее слово генералу Стесселю. – Санкт-Петербург : Электропеч. К.А. Четверикова, 1907. – 32 с.
1115866
   Последнее слово о польском вопросе в России. – Berlin : In Commission bei B. BEHR"S Duchhandlung, 1869. – 72 с.
1115867
  Крым А. Последнее слово убийцы : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 3. – С. 4-29. – ISSN 0131-8136
1115868
  Кружинов В.М. Последнее сражение Ермака / В.М. Кружинов, З.Н. Сокова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
1115869
  Стаут Р. Последнее средство / Р. Стаут. – М, 1990. – 238с.
1115870
  Женевуа М. Последнее стадо / М. Женевуа. – Ленинград, 1972. – 176с.
1115871
  Элли Р. Последнее танго в Париже : [роман] / Роберт Элли // Вуайеры. Свидетели любви : [романы] / Г. Саттон. – Минск : Белфакс, 1993. – C. 221-319 : ил. – (Стрелы Амура). – ISBN 5-7815-16271
1115872
  Игнатенко Настя Последнее убежище монархов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 52-61
1115873
  Байков Н.И. Последнее утро / Николай Байков. – Москва : Изд-во Всесоюз. заоч. политехн. ин-та, 1989. – 95 с.
1115874
  Грачев А. Последнее шале с краю // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.22. – ISSN 0137-0723


  Размещение основных органов ООН на берегах Женевского озера.
1115875
  Горький М. Последние / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 316с.
1115876
  Шалагинов В.К. Последние / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1973. – 144 с.
1115877
  Резниченко Г.И. Последние американцы. / Г.И. Резниченко. – М., 1982. – 158с.
1115878
  Ворожейкин А.В. Последние атаки / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1979. – 184с.
1115879
  Петкявичус В. Последние век покаяния : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1991. – 490 с.
1115880
  Смит Рофф Последние викинги. Китобои / Смит Рофф, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 130-149 : фото
1115881
  Каныгин Ю.М. Последние времена : Новая парадигма истории / Ю.М.Каныгин. – Киев : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-319-120-1
1115882
  Евгеньев-Максимов Последние годы "Современника" 1863-1866 / Евгеньев-Максимов, Г. Тизенгаузен. – Ленинград : Художественная литература, 1939. – 344 с.
1115883
  Яновский-Максимов Последние годы Багрова-внука. / Яновский-Максимов. – М, 1966. – 215с.
1115884
  Задонский Н.А. Последние годы Дениса Давыдова / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1959. – 346с.
1115885
   Последние годы Китайской империи // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [26] с. – Библиогр. в подстроч примеч.
1115886
  Костомаров Н.И. Последние годы Речи-Посполитой : 1787-1795 / Н. Костомаров. – [Санкт-Петербург] : [б.и.], 1869. – [485] с. – Автор указ. в конце публикаций. - Конволют. Переплетны публикации монографии в "Вестнике Европы" в №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 за 1869 г. - В конволюте также: Г-жа Крюднер / А. Пыпин ("Вестник Европы", № 8 за 1869 г., с. 548-633
1115887
  Костомаров Н. Последние годы Речи-Посполитой: ист. монография.. – 2-е изд. – С-Пб., 1870. – 870с.
1115888
  Каманин И.М. Последние годы самоуправления Киева по Магдебургскому праву / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 91 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1888. – Библиогр. в прим.
1115889
  Сабольчи Б. Последние годы Ференца Листа / Б. Сабольчи. – Будапешт, 1959. – 140с.
1115890
  Соловьев В.С. Последние Горбатовы / В.С. Соловьев. – Москва, 1992. – 343с.
1115891
  Розен А.Г. Последние две недели. Прения сторон / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 528с.
1115892
  Шкваркин В.В. Последние день / В.В. Шкваркин. – М, 1945. – 92с.
1115893
  Розен А.Г. Последние дне недели. / А.Г. Розен. – М-Л, 1965. – 314с.
1115894
  Востоков П.Е. Последние дни : Повесть / Петр Востоков. – Київ : Оріяни, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7373-37-1
1115895
  Гринер В.С. Последние дни бабьего лета / В.С. Гринер. – Москва, 1977. – 88с.
1115896
  Розанов Г.Л. Последние дни Гитлера / Г.Л. Розанов. – Ташкент, 1961. – 120с.
1115897
  Розанов Г.Л. Последние дни Гитлера / Г.Л. Розанов. – Москва, 1961. – 120с.
1115898
  [Аммосов А. ] Последние дни жизни и кончина Александра Сергевича Пушкина : Со слов б. его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса / [А. Аммосов]. – Санкт-Петербург : Изд. Исакова ; В тип. Гогенфельдена и К*, 1863. – 70 с., 1 л. факс. – Авт. указан в конце текста. - Экз. в разных пер.
1115899
  Костомарова А. Последние дни жизни Николая Ивановича Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-19
1115900
   Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, изображенные по сказанию всех четырех евангелистов. – Репринт. изд. – М.
1. – 1991. – 147с.
1115901
   Последние дни императорской власти. – Минск, 1991. – 110с.
1115902
  Блок А. Последние дни императорской власти : по неизданным документам составил Александр Блок / Александр Блок. – Москва : Захаров, 2005. – 160 с., [16] с. илл. – ISBN 5-8159-0476-7
1115903
   Последние дни Колчаковщины. – М.-Л., 1926. – 231с.
1115904
  Семенов Ю.С. Последние дни Маяковского : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 479 с. – (Дело №). – ISBN 978-5-235-03008-4
1115905
  Хадзис Д. Последние дни нашего городка / Д. Хадзис. – М, 1963. – 322с.
1115906
  Бульвер Последние дни Помпеи. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 448с.
1115907
  Бульвер-Литтон Последние дни Помпей / Бульвер-Литтон. – М., 1988. – 768с.
1115908
   Последние дни Романовых. – М., 1991. – 495с.
1115909
   Последние дни Романовых. – Свердловск, 1991. – 298с.
1115910
  Чемесов О.Г. Последние дни старой армии / О.Г. Чемесов. – Москва, Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1926. – 136 с.
1115911
  Юнг-Штиллинг Г. Последние дни Юнга Штиллинга, или шестая книжка его жизни, начатая им самим, а оконченная внуком и зятем его. – Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. – 103с. : грав.портр


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1115912
   Последние достижения в клинической иммунологии. – Москва, 1983. – 496с.
1115913
   Последние достижения в области атомно-абсорбционного анализа : материалы к краткосрочному семинару. – Ленинград : Ленинградский Дом научно-технической пропаганды
Ч. 1. – 1969. – 66с.
1115914
   Последние достижения в области атомно-абсорбционного анализа : материалы к краткосрочному семинару. – Ленинград : Ленинградский Дом научно-технической пропаганды
Ч. 2. – 1969. – 55с.
1115915
   Последние достижения в области клинической вирусологии. – Москва, 1980. – 240с.
1115916
   Последние достижения химии изоксазола / А.В. Галенко, А.Ф. Хлебников, М.С. Новиков, В.В. Пакальнис, Н.В. Ростовский // Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 2015. – Т. 84, № 4. – С. 335-377. – ISSN 0042-1308
1115917
  Славятинский Н. Последние драмы Шиллера // Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва ; Ленинград, 1949. – Т. 5. – С. VІІ-ХХХІІ
1115918
  Гинда В. Последние жертвы войны // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 21 (509). – С. 62-64


  Операція "Вісла". Депортація українців.
1115919
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1959. – 186с.
1115920
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1968. – 496с.
1115921
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1986. – 190с.
1115922
  Бондарев Ю.В. Последние залпы; Тишина / Ю.В. Бондарев. – М, 1980. – 556с.
1115923
  Пермяк Е.А. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1969. – 184с.
1115924
  Пермяк Е.А. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1972. – 205с.
1115925
   Последние записи в дневнике В.И. Вернадского // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-28. – ISSN 0869-6322
1115926
  Саченко Б.И. Последние и первые / Б.И. Саченко. – М., 1969. – 384с.
1115927
  Саченко Б.И. Последние и первые / Борис Саченко ;. – Москва, 1986. – 368 с.
1115928
  Чегодаев А.Е. Последние из архозавров. / А.Е. Чегодаев. – М., 1991. – 62с.
1115929
   Последние из деревянных могикан // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 52-56 : Фото
1115930
  Пахомов Евгений Последние из махаутов / Пахомов Евгений, Блум Стив // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 112-119 : фото
1115931
  Константиновский Д.Л. Последние известия / Д.Л. Константиновский. – М., 1988. – 320с.
1115932
  Беликов А.П. Последние Иллирийские войны Римской республики // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 131-136. – ISBN 978-966-86-03-89-1
1115933
  Токарчук О. Последние истории : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.3-122. – ISSN 1130-6545
1115934
  Погодин М.П. Последние исторические толки / М.П. Погодин. – 110-126с.
1115935
  Елизаветин Г.В. Последние каникулы / Г.В. Елизаветин. – Москва, 1969. – 80с.
1115936
  Прибылов П.М. Последние каникулы / П.М. Прибылов. – Москва, 1982. – 31с.
1115937
  Форбен Виктор Последние каннибалы Америки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 94-95 : фото
1115938
  Говоров А.А. Последние Каролинги / А.А. Говоров. – М, 1972. – 255с.
1115939
  Говоров А.А. Последние Каролинги / А.А. Говоров. – М, 1989. – 255с.
1115940
  Говоров А.А. Последние Каролинги / А.А. Говоров. – М, 1989. – 716с.
1115941
  Жданов В.А. Последние книги Л.Н. Толстого : Замыслы и свершения / В.А. Жданов. – Москва : Книга, 1971. – 256с.
1115942
  Потанин В.Ф. Последние кони / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1977. – 183с.
1115943
  Руднева Л.С. Последние листригоны: Роман. / Л.С. Руднева. – 2-е изд. – М., 1983. – 254с.
1115944
  Розанов В.В. Последние листья / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 320с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00277-3
1115945
  Симонов Р.А. Последние математические учебники А. Ю. Давыдова / Р.А. Симонов. – Москва, 1958. – 32 с.
1115946
  Нар-Дос Последние могикане : рассказы / Нар-Дос; пер. с арм. – Тифлис : Закгиз, 1935. – 133 с.
1115947
  Кудашев В.М. Последние мужики. / В.М. Кудашев. – 3-е изд. – М, 1965. – 586с.
1115948
  Кудашев В.М. Последние мужики. / В.М. Кудашев. – М, 1978. – 527с.
1115949
  Краминов Д.Ф. Последние окопы / Д.Ф. Краминов. – М., 1977. – 95с.
1115950
  Данилевич Л.В. Последние оперы Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Данилевич. – Москва, 1961. – 280с.
1115951
  Борейко В.Е. Последние островки свободы : история украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы) ( X век - 2015 ) / В.Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. – Киев : Логос, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-239. – (Серия "История охраны природы" ; вып. 34). – ISBN 978-966-931-5
1115952
  Григорьева Р.Г. Последние переселенцы. / Р.Г. Григорьева. – М, 1978. – 110с.
1115953
  Некрасов Н.А. Последние песни : стихотворения Н. Некрасова. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1877. – [2], 169 с.
1115954
  Некрасов Н.А. Последние песни / Н.А. Некрасов. – Москва : Наука, 1974. – 325с. – (Академия наук СССР. Литературные памятники)
1115955
  Краснов Г.В. Последние песни / Г.В. Краснов. – М. : Книга, 1981. – 110 с.
1115956
  Фосколо Уго Последние письма Джиакопо Ортиса // Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – С. 230-328. – (История молодого человека ХІХ столетия)
1115957
  Ленин В.И. Последние письма и статьи : 23 декабря 1922 г. - 2 марта 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 136 с. : 7 портр. – Миниатюрное издание
1115958
  Ленин В.И. Последние письма и статьи : 23 декабря 1922 г. - 2 марта 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 183 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание. – (Вопросы строительства социализма и коммунизма ; Вып. 3)
1115959
  Ленин В.И. Последние письма и статьи / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 60 с.
1115960
  Майоров С.М. Последние письма и статьи В.И. Ленина / С.М. Майоров. – М, 1970. – 95с.
1115961
  Воронкова С.В. Последние письма и статьи В.И.. Ленина / С.В. Воронкова. – Москва, 1972. – 31с.
1115962
  Ленин В.И. Последние письма и статьи, 23 дек. 1922 г. - 2 марта 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 72с.
1115963
  Ленин В.И. Последние письма и статьи, 23 дек. 1922 г. - 2 марта 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 72с.
1115964
  Ленин В.И. Последние письма и статьи, 23 дек. 1922 г. - 2 марта 1923 г. / В.И. Ленин. – М, 1987. – 60с.
1115965
   Последние письма с фронта. – М.
1. – 1991. – 414с.
1115966
   Последние письма с фронта. 1942 г.. – Москва
Т. 2. – 1991. – 530 с.
1115967
  Журавлев Андрей Последние почести слонов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.42 : Фото
1115968
  Громека М.С. Последние произведения графа Л.Н. Толстого : Критический этюд М.С. Громеки. – [Москва] : Изд. Громеки ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*. – 224 с.
1115969
  Громека М.С. Последние произведения графа Л.Н. Толстого : Критический этюд М.С. Громеки. – [Москва] : Изд. Громеки ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*. – 224 с.
1115970
  Горький М. Последние рассказы / М. Горький. – Москва, 1938. – 511с.
1115971
  Стефанович Ю.А. Последние рассказы : повесть и рассказы / Ю.А. Стефанович. – Москва : Современник, 1990. – 319 с. – ISBN 5-270-0111-5
1115972
  Еске-Хоинский Т. Последние римляне : Исторический роман из времен Феодосия Великого / Теодор Еске-Хоинский ; Пер. с пол. Петра Лаврова. – Москва : Изд. ред ж. "Русская мысль" ; Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1899. – [2], 412 с.
1115973
  Любош С.Б. Последние Романовы. – Ленинград ; Москва : Петроград, 1924. – 287 с.
1115974
  Чепурин Ю.П. Последние рубежи / Ю.П. Чепурин. – Москва : Искусство, 1948. – 131 с.
1115975
  Алексиевич С.А. Последние сведетели : кн. недет. рассказов / Светлана Алексиевич ; послесл. А. Адамовича. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 175 с., 16 л. ил. : ил.
1115976
  Щербина В.И. Последние следы казачества в Правобережной Украине / В.И. Щербина. – 5с. – Отд.оттиск из: Труды 11 Археологического съезда в Киеве, Т.2
1115977
  Дельбланк Свен Последние слова : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 219-249. – ISSN 1130-6545
1115978
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Ленинград, 1933. – 39с.
1115979
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Ленинград
2. – 1933. – 34с.
1115980
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 48с.
1115981
  Михайловский Н.К. Последние сочинения Н.К. Михайловского : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова
Т. 1. – 1905. – [2], II, 492 с.
1115982
  Михайловский Н.К. Последние сочинения Н.К. Михайловского : в 2 т. / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова
Т. 1. – 1905. – [2], II, 492 с. – Конволют. - Пер.: Последние сочинения Н.К. Михайловского. Т. 2
1115983
  Михайловский Н.К. Последние сочинения Н.К. Михайловского : в 2 т. / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова
Т. 1. – 1905. – [2], II, 492 с. – Конволют. - Пер.: Последние сочинения Н.К. Михайловского. Т. 2
1115984
  Михайловский Н.К. Последние сочинения Н.К. Михайловского. Т. 2 : в 2 т. / Н.К. Михайловский // Последние сочинения Н.К. Михайловского : в 2 т. / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – Т. 1. – IV, 504 с.


  Книга состоит из статей, печатавшихся сначала в "Русской Мысли", затем в "Русском Богатстве" под общим заглавием "Литература и жизнь". На экз. № 123800 печать-фамилия: А.В. Романович-Славатинский
1115985
  Михайловский Н.К. Последние сочинения Н.К. Михайловского. Т. 2 : в 2 т. / Н.К. Михайловский // Последние сочинения Н.К. Михайловского : в 2 т. / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – Т. 1. – IV, 504 с.


  Книга состоит из статей, печатавшихся сначала в "Русской Мысли", затем в "Русском Богатстве" под общим заглавием "Литература и жизнь". На экз. № 123800 печать-фамилия: А.В. Романович-Славатинский
1115986
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : КН. изд-во, 1973. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1115987
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1975. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1115988
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1982. – 95 с. : ил., факс. – Миниатюрное издание
1115989
  Капиева Н.В. Последние стихи Лермонтова / Н.В. Капиева, 1947. – 25 с.
1115990
  Гиппиус З.Н. Последние стихи. 1914-1918 / Зинаида Гиппиус. – Москва : Огонек ; Терра - Книжный клуб, 2008. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
1115991
  Франс А. Последние страницы [Диалоги с розой] / А. Франс. – Ленинград ; Москва, 1926. – 94 с.
1115992
  Брюсов В.Я. Последние страницы из дневника женщины / В.Я. Брюсов. – Москва, 1991. – 61с.
1115993
  Грин Л. Последние тайны старой Африки. / Л. Грин. – Москва, 1966. – 269с.
1115994
   Последние тенденции экономического развития в мире и России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 64-99. – ISSN 0207-3676
1115995
  Митлянский Филипп Последние удары Тевтонского меча / Митлянский Филипп, Поповский Максим, Китаев Родион // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 92-100 : фото
1115996
   Последние часы жизни императора Николая Первого. – Санкт-Петербург : Тип. II Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1855. – 38 с.
1115997
  Стиль А. Последние четверть часа / А. Стиль. – Москва, 1967. – 184с.
1115998
  Марцинкявичюс Ю. Последние чудеса : стихи и поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Правда, 1990. – 29 с.
1115999
  Шатилов Н.И. Последние шаги к Победе / Н.И. Шатилов. – М., 1981. – 192с.
1116000
  Бой Последние язычники Европы : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Горбунов Евгений // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,