Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1112001
  Самойленко Л. "Підводна археологія очима студентів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти кафедри археології та музеєзнавства та аспірантка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків університету взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції Інституту археології Торуньського університету (Польща), присвяченої ...
1112002
  Вороніна М.С. "Підводне каміння" більшовизації/ радянізації жіноцтва Олександрівського повіту (Запоріжжя) у 1900-1920-тих рр. / М.С. Вороніна, О.В. Лабур // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 158-175. – ISSN 2307-5244
1112003
  Савченко А.С. "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – С. 10-16. – ISSN 2310-9769
1112004
  Федорчук С. "Підводний" український Донбас / розмову вів Валерій Майданюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Про Донбас очима донецького політолога, громадського активіста і публіциста Станіслава Федорчука: про те, як диверсанти захопили регіон; про місцевих мешканців, які стали "ополченцями"; про тих, хто живучи в "ДНР", чекає на повернення України.
1112005
  Некряч Т. "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті шляхи збереження змістовно-жанрових, концептуально-стильових та формально-стилістичних рис оригіналу у пошуку відповідностей для категорії граматичного роду в українському художньому перекладі на матеріалі англомовних творів, ...
1112006
  Абліцов В. "Підгнило щось у Датськім королівстві" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "Думки-нотатки, що виникли після прочитання книги відомого економіста Олександра Савченка "Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради".
1112007
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1112008
  Гапонюк М.М. Підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель у змінних умовах та наявних ризиків // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1112009
  Ніколаєв О.Л. Підвищення адаптивності допоміжних пристроїв автоматизованих технологічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Ніколаєв О. Л.; Льв. ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 21л.
1112010
  Гайворонська В.В. Підвищення адвокатом кваліфікації - гарантія надання якісної правової допомоги / В.В. Гайворонська, О.М. Дроздов // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 9-12
1112011
  Карапетян А.О. Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1/2 (15/16). – С. 48-55. – ISSN 2311-6420


  Запровадження стандартів, рекомендацій і основних інструментів, що сприятимуть сумісності, порівнянності, визнанню періодів і термінів підготовки (навчання) фахівців є важливим завданням реформування системи вищої освіти України в контектсі Болонського ...
1112012
  Капля О.І. Підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Капля Олексій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112013
  Іорданов І.В. Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах небезпечних по газу і пилу шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іорданов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112014
  Дмитруха Т.І. Підвищення безпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Дмитруха Тетяна Іллівна ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Держ. установа "Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112015
  Штулер І.Ю. Підвищення безпеки оцінювання експертних знань / І.Ю. Штулер, І.М. Лях // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 37-44. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1112016
  Дерев"янко О.В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев"янко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 29 назв
1112017
  Чернов М.М. Підвищення безпеки рятувальників під час ліквідації пожеж із високим тепловиділенням // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1112018
  Швагер Н.Ю. Підвищення безпеки та ефективності вибухових робіт при проведенні гірничих виробок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Швагер Н.Ю.; Мін-во освіти Укр.Криворізький техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
1112019
  Рожновський М.В. Підвищення вибірковості фільтрів радіотехнічних пристроїв за допомогою експофункціональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Рожновський М.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1112020
  Симоненко З. Підвищення вимог до осіб, які мають намір стати адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112021
  Любич І.В. Підвищення виявної здатності лазерної локаційної системи контролю космічного простору за рахунок врахування характеристик турбулентної атмосфери при формуванні оптичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Любич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112022
  Підлісецький Г.М. Підвищення віддачі основних фондів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький. – К, 1986. – 136с.
1112023
  Мішина О.О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мішина О.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112024
  Чмихова О.В. Підвищення вірогідності систем глюкозотолерантного тестування в умовах невизначеності динаміки глікемії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Чмихова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112025
  Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112026
  Бурова Д.В. Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою з нагрівом в міжкритичний інтервал температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Бурова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112027
  Камзел О.А. Підвищення вмісту Х-вірусу картоплі в рослинах Solanum tuberosum при вирощуванні на грунті, контамінованому важкими металами / О.А. Камзел, О.В. Шевченко, І.Г. Будзанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних концентрацій солей важких металів у фунті на перебіг фіто вірусної інфекції. Окрема та комбінована дія вірусної інфекції та важких металів призводить до зменшення вмісту сумарного хлорофілу за рахунок зменшення концентрації ...
1112028
  Артеменко В.В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Артеменко Віктор Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв
1112029
   Підвищення врожайності сільськогосподарських культур. – К., 1968. – 223с.
1112030
  Фафлей О.Я. Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з"єднань елементів бурильної колони : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Фафлей Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112031
  Знайдюк В.Г. Підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Знайдюк Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112032
  Шевчук О. Підвищення дієвості державного валютного контролю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 105-117. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
1112033
   Підвищення добробуту трудящих України за 50 років Радянської влади. – Львів, 1967. – 274с.
1112034
  Власенко Микола Вікторович Підвищення довговічності дизелів сільськогосподарських машин на стадії післяремонтної обкатки шляхом модифікування поверхонь тертя деталей трибохімічним методом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.11 / Власенко Микола Вікторович; Кіровогр. ін-тут сільськогосп. машинобудування. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1112035
  Кут О.В. Підвищення довговічності робочих органів трубопровідної арматури у системах промислового гідротранспорту феромагнітних корисних копалин : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.12 / Кут О.В.; Мі-во освіти України. Східно-український держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 23л.
1112036
  Щуревич О. Підвищення довіри до банківської системи України / О. Щуревич, І. Стахів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 24-35 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1112037
  Рабінович С. Підвищення довіри до Конституційного судочинства в Україні: моральнісні та юридичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 120-122
1112038
  Белялов Т.Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 267-274 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1112039
  Сафарян Г.Г. Підвищення достовірності вимірювань показників якості електричної енергії з урахуванням ефекту кореляції : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.01.02 - стандарт., організація та метрол. забезпечення / Сафарян Г.Г. ; Мін. палива та енерг. України ; Севастоп. нац. ун-т ядер. енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112040
  Томашевський Р.С. Підвищення достовірності контролю та діагностики біологічних об"єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Томашевський Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1112041
  Демчук Гліб Вікторович Підвищення достовірності оцінки захисних влативостей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.26.01. / Демчук Г.В.; Держ. комітет України з погляду за охороною праці; ННДЮП. – Київ, 2003. – 19 С. – Бібліогр.: 8 назв
1112042
  Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов"язаннями / В. Брич, Я. Шпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 37-46. – ISSN 1818-5754
1112043
  Назаренко С.Ю. Підвищення достовірності результатів випробувань напірних пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Назаренко Сергій Юрійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112044
  Грішнова О.А. Підвищення доступності та якості освіти як один із шляхів пом"якшення демографічної кризи в Україні / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 80-92.
1112045
  Бак Р.І. Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бак Роман Іванович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112046
  Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 20-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1112047
  Чаркіна Т.Ю. Підвищення доходів за рахунок впровадження туристичних перевезень // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6792
1112048
  Сметана С.М. Підвищення екобезпеки порушених гірничими роботами територій за рахунок застосування методів цілеспрямованого прискореного формування екосистем : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сметана С.М. ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1112049
  Дмитренко Тетяна Володимирівна Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Дмитренко Т.В.; Українськ. наук.-дослідний ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1112050
  Остапенко А.А. Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та картону із вторинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Остапенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112051
  Проценко О.Л. Підвищення екологічної безпеки виробництва феросиліцію методом електрошлакового переплаву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Проценко Олена Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112052
  Єрмакович І.А. Підвищення екологічної безпеки водних об"єктів запобіганням їх забруднення фармацевтичними препаратами / І.А. Єрмакович, Н.М. Самойленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 26-29. – ISSN 1997-9266
1112053
  Уряднікова І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф. дис. ... доктора техн. наук. ; спец.21.06.01 - екологічна безпека / Уряднікова І. В. ; Нац. ак.природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – 32с. – Бібліогр. : 70 назв.
1112054
  Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1112055
  Ковальов О.О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ковальов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112056
  Юрченко А.А. Підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар"єрах за пиловим чинником : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Юрченко Аннета Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112057
  Наслєднікова М.А. Підвищення екологічної безпеки на об"єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Наслєднікова М.А. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112058
  Лісняк В.М. Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Лісняк В.М.; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 26с. – Бібліогр.: 22 назви
1112059
  Савотченко О.М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112060
  Данилова Тетяна Григорівна Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 21.06.01 / Данилова Т.Г.; МОіНУ; Національний гірничий ун-т. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1112061
  Пукіш А.В. Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Пукіш А.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112062
  Матухно О.В. Підвищення екологічної безпеки процесів регенерації та нейтралізації відпрацьованих кислотних електролітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Матухно Олена Вікторівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112063
  Ремешевська І.В. Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ремешевська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112064
   Підвищення екологічної безпеки та надійності металоконструкцій металургійними та технологічними методами / В.Г. Старчак, С.О. Олексієнко, С.Д. Цибуля, О.Г. Мартинюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 75-78 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1112065
  Соколова Я.В. Підвищення екологічної безпеки теплогенеруючих установок комунального господарства : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Яна Володимирівна Соколова; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1112066
  Бондарчук О.М. Підвищення екологічної безпеки територій впливу залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі зменшення пиловиділення шламосховищ : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бондарчук О.М. ; М-во освіти і науки України; Нац гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1112067
  Фаткуліна Г.В. Підвищення екологічної безпеки техногенних регіонів за рахунок застосування технологій очищення води в установках з фазовим і без фазового переходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фаткуліна Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112068
   Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом / О.І. Фурдичко, О.М. Нагорнюк, Н.В. Палапа, Г.С. Тарасенко, А.Л. Щерблюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 4. – C. 6-11. – ISSN 2077-4893
1112069
  Васильківський Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика / Васильківський Д.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-211. – ISBN 978-966-330-
1112070
  Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України / В. Покрищук, Т. Перегудова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-24
1112071
  Орлик О.В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 84-92. – ISSN 2308-1988
1112072
  Брильов С.І. Підвищення економічної ефективності автоматизованих інформаційних систем підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1112073
   Підвищення економічної ефективності будівництва. – Х., 1970. – 144с.
1112074
  Демиденко О.О. Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління / О.О. Демиденко, Ю.В. Слива // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 22-26. – ISSN 2307-4949
1112075
  Бугуцький О.А. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький, Л.Ф. Жигало. – Київ : Урожай, 1967. – 256 с.
1112076
  Пасько Н.С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з чавуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пасько Наталія Сергіївна ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1112077
  Киричок П.О. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном / П.О. Киричок, Р.Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 4-19. – ISSN 2077-7264
1112078
  Шостачук О.П. Підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату флексографічних аркушевих машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Шостачук Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Киев, 2021. – 23 с . – Бібліогр.: 14 назв
1112079
  Татаркіна І.С. Підвищення експлуатаційних властивостей ресурсовизначальних деталей і технологічних характеристик матеріалу модифікуванням поверхні, включаючи наноструктурування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Татаркіна Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112080
  Фоменко Сергій Миколайович Підвищення експлуатаційних характеристик інструментальних матеріалів на основі нітриду кремнію нанесенням стійких проти спрацювання покриттів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Фоменко Сергій Миколайович; Ін-тут проблем матеріалозн. ім. І.М.Францевича. – К., 1997. – 21л.
1112081
  Іщенко О.А. Підвищення експлуатаційних характеристик напрямних ковзання металорізальних верстатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Іщенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорск, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112082
  Скосирєв Віктор Георгійович Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: 05.09.03 / Скосирєв В.Г.; Міністерство освіти і науки України; Національний гірнічний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112083
  Шумілов М.Ю. Підвищення електричної та механічної міцності високовольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатаційних факторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шумілов М.Ю. ; Нац. техн. ун-т, "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112084
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1112085
  Ігнатенко М.М. Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Ігнатенко М.М. ; Нац. техн. ун-=т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112086
  Назаренко І.А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112087
  Нікітін Є.Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Нікітін Євгеній Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1112088
  Герасименко В.А. Підвищення енергетичної ефективності системи електричного гальмування міського електрорухомого складу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1112089
  Горупа В.В. Підвищення енергетичної ефективності та скорочення шкідливих викидів при використанні вуглеводневих та сумішевих палив в атмосферних пальниках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Горупа Василь Васильович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2021. – 27, [1] с. – Бібліогр.: 23 назви
1112090
  Максимюк Т.А. Підвищення енергетичної та спектральної ефективності гетерогенних мереж мобільного зв"язку п"ятого покоління : автореф. дис. ... канд, техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 42 назви
1112091
  Стойка В.О. Підвищення енергоефективності - основа інноваційного розвитку економіки України / В.О. Стойка, П.Ю. Курмаєв, С.О. Стойка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1112092
  Гаврилко П.П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П.П. Гаврилко, Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 28-32
1112093
  Рубаненко О.О. Підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Рубаненко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1112094
  Коваль В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Коваль В.П. ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1112095
  Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112096
  Кулаковський Л.Я. Підвищення енергоефективності енерготехнологічного комплексу сушіння на торфобрикетному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Кулаковський Леонід Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112097
  Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.:12 назв
1112098
  Кругол М.М. Підвищення енергоефективності систем власних потреб теплових електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кругол Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112099
   Підвищення енергоефективності системи опалення тваринницьких приміщень / С.В. Гайдукевич, Л.С. Колодійчук, М.В. Потапенко, Н.П. Семенова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 226-235 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1112100
  Бацала Я.В. Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з відновлювальними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бацала Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112101
  Кагало І.О. Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кагало Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1112102
  Литвиненко Т.М. Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Литвиненко Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112103
  Ткаченко О.М. Підвищення ефективносі системи управління телекомунікаційними мережами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.02 / Ткаченко О.М.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв
1112104
  Фасолько Т.М. Підвищення ефективности матеріяльно-технічного забезпечення підприємства / Т.М. Фасолько, П.М. Сем"янчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 55-67. – ISSN 2078-9165
1112105
  Михайлов Д.В. Підвищення ефективності автоматичного протипожежного захисту приміщень, що вентилюються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлов Дмитро Вікторович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112106
  Хамріт Мостефа Підвищення ефективності автономних напівпровідникових систем електропостачання на основі сонячних елементів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.09.12 / Хамріт Мостефа; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112107
  Личенко І. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 77-85. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1112108
  Прокопенко О.В. Підвищення ефективності алгоритму чисельного розрахунку власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 211-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проілюстровано застосування методу часткових областей (МЧО) з особливістю на ребрі до задачі визначення власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі (РПХ). Показано, що МЧО з особливістю на ребрі дозволяє суттєво ...
1112109
  Волочій Б.Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.17 / Волочій Б.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39с. – Бібліогр.: 55 назв
1112110
  Айварджі О.О. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Айварджі Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112111
  Колесник О.О. Підвищення ефективності антикризового управління банком шляхом впровадження сервісно-орієнтованої архітектури : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 125-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1112112
  Грищенко В.І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних процесорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грищенко В.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112113
  Мартинова О.М. Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі Гільберта : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мартинова О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112114
  Росоляк О.Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-113.
1112115
  Баль О.М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.06 / Баль Олена Миронівна ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1112116
  Алєксєєнко О.С. Підвищення ефективності вибухових робіт на кар"рах шляхом урахування анізотропії тріщінуватості гірничих порід : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Алєксєєнко О. С.; НАН України Ін-т гідромеханіки. – К., 1996. – 22л.
1112117
  Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар"єрах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05..15.09 / Ковалевич С.В; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 10 назв
1112118
  Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності вивчення математики : Організація творчої діяльності учнів / М.Д. Касьяненко. – Київ, 1980. – 144 с.
1112119
  Павлюк К.В. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 15-33. – ISSN 2414-3499
1112120
  Коваленко С.О. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах / С.О. Коваленко, Я.І. Ярцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1112121
  Гончар О.Д. Підвищення ефективності викладання зоології / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1975. – 104с.
1112122
  Василевич О. Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін / О. Василевич, Л. Василевич, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про педагогічні методики викладання математичних дисциплін представникам соціогуманітарного напряму в обсязі, що достатній для практичного і теоретичного використання в цих галузях знань математичних методів і понять фахівцями, ...
1112123
  Дерев"янко М.О. Підвищення ефективності виконання заходів логістичного забезпечення шляхом надання практичних рекомендацій з удосконалення процесів руху матеріально-технічних засобів для досягнення максимальної ефективності з наявних ресурсів / М.О. Дерев"янко, Р.В. Нестеренко, О.М. Рікунов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 96-100. – ISSN 2078-7480
1112124
  Ігонін Р.В. Підвищення ефективності виконання судових рішень в контексті трансформації державної виконавчої служби // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 184-188. – ISSN 1563-3349
1112125
  Шкварчук Л. Підвищення ефективності використання банківського кредиту в інноваційній діяльності : слово молодим науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 54-55 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1112126
  Лаврентьєв М.М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 53-61. – ISSN 2306-6814
1112127
  Мельничук І.В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до "зеленої економіки" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 200-207. – ISSN 2222-0712
1112128
  Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1112129
  Безкровна Г.Д. Підвищення ефективності використання засобів праці як передумова зростання продуктивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 96-102
1112130
  Кочергін А Ю. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кочергін Ю.А.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1112131
   Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин / В.М. Джулій, Г.В. Гусляков, Ю.О. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 107-116. – ISSN 2524-0056
1112132
  Стецюра В.К. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів у промисловості / В.К. Стецюра. – К., 1968. – 47с.
1112133
  Сорокін О.Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах передачі даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сорокін О.Ю. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112134
  Писаревський І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 91-100 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1112135
  Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1112136
   Підвищення ефективності використання техніки / І Дорош, Й, , ін. та. – К, 1983. – 56с.
1112137
  Зайцева Н.Ф. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.92-101
1112138
  Варушечкіна М.В. Підвищення ефективності використання харчових відходів як фактор екологічної безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 164-166. – ISBN 978-966-641-732-2
1112139
  Орєшков В.І. Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Орєшков Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112140
  Балуков І.Т. Підвищення ефективності виробництва - важливе завдання одинадцятої п"ятирічки / І.Т. Балуков. – Київ : Знання, 1982. – 48 с. – (Економічна ; №8)
1112141
  Гевко Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Р. Гевко, Р. Розум // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 120-128
1112142
  Шапуров О.О. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1112143
  Хоменко Л.М. Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства / Л.М. Хоменко, С.В. Дідур // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 103-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1112144
  Слободюк Р.С. Підвищення ефективності виховання учнів у процесі вивчення фізики : пос. для вчит. / Р.С. Слободюк, З.В. Сичевська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 112с.
1112145
   Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки, 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 76с.
1112146
   Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.100-110. – ISSN 1682-2366


  Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №3/1-4 від 27 лютого 2004 р.
1112147
  Лебедєва О.Ю. Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лебедєва Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112148
  Тищенко Є.О. Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Тищенко Є.О. ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112149
  Гордієнко Ю.О. Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Гордієнко Ю. О. ;Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту паселення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ун. цивільного захисту України. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. :17 назв.
1112150
  Семаков В.В. Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Семаков Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112151
  Борисов Петро Федотович Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Борисов П. Ф. ; Харків. ін-т пожежної безпеки. – Харків, 2000. – 20 с.
1112152
  Горін П.В. Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Горін Петро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112153
  Лісний В.А. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій / В.А. Лісний, Т.М. Лісна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1112154
  Виноградов С.А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Виноградов Станіслав Андрійович ; Держ. інспекція техногенної безпеки України ; Укр. н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112155
  Бойко Т.В. Підвищення ефективності гасіння пожеж в ізольованих каналах піною з газовою фазою на основі продуктів згоряння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Бойко Тарас Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112156
  Кульчицький В.М. Підвищення ефективності генераторів зондуючих сигналів моноімпульсних радіолокаційних засобів шляхом застосування електрохімічних суперконденсаторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 47-51
1112157
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
1112158
  Сахацький О.І. Підвищення ефективності гідрогеологічних прогнозів з використанням водних індексів мультиспектральних супутникових зйомок // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1112159
  Поздняков П.Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.03.07 - процеси фізико-техн. обробки / Поздняков П.Б. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
1112160
  Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1112161
  Кремнева К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112162
  Литвин О.О. Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Литвин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112163
  Мостепанюк А.В. Підвищення ефективності державно-приватного партнерства в процесі розробки та реалізації ДПП-проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-966-188-219-4
1112164
  Лемешко В.О. Підвищення ефективності державного регулювання цін на сільськогосподарську техніку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 91-99
1112165
  Пінчук Н.М. Підвищення ефективності державного управління й фінансування у сфері надрокористування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 59-66 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1112166
  Рибачук В.Л. Підвищення ефективності державної бюджетної політики у сфері вдосконалення тарифного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
1112167
  Чепінога В.І. Підвищення ефективності державної підтримки промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 161-164


  В статті аналізуються різні форми державного субсидування промислового виробництва і формулюється висновок, що найбільш оптимальними є компенсація покупцям частини вартості субсидованої продукції і часткова компенсація кредитної стаки комерційних банків.
1112168
  Камаєв В.С. Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Камаєв В.С.; МОНУ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1112169
  Квач М.Д. Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень сексуальної функції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Квач Микола Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр. : 5 назв
1112170
  Воробйова Л.Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Воробйова Л.Д.; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони приці та гірничого нагляду; Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1112171
  Довгань Ж. Підвищення ефективності діяльності банківських установ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1112172
   Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації : [наук.-метод. збірник] / НАН [України], Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства ; [редкол.: О.М. Василенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1112173
  Орлов В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання : економіка підприємств / В. Орлов, О. Орлова, К. Купріянова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1112174
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1112175
  Гарачук Юлія Олександрівна Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1112176
  Бєлобородова М.В. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління бізнес-процесами / М.В. Бєлобородова, К.М. Зайченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 294-300. – ISSN 2222-4459
1112177
  Горелова В.А. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження технології stp-маркетингу / В.А. Горелова, В.П. Колесніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 129-132
1112178
  Кустріч Л.О. Підвищення ефективності діяльності як основа розвитку логістичного підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1112179
  Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 150-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1607-4556
1112180
  Грінченко В.С. Підвищення ефективності екранування магнітного поля трифазних струмопроводів незамкненими електромагнітними екранами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Грінченко Володимир Сергійович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112181
  Дремлюх Н.С. Підвищення ефективності експлуатауії свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дремлюх Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112182
  Попович В.Я. Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Попович Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112183
  Загайнова О.А. Підвищення ефективності експлуатації високовольтних вводів за рахунок зниження технічних ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Загайнова Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1112184
  Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою SADT-методології // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 173-177 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1112185
  Козлов С.С. Підвищення ефективності експлуатації об"єктів електричних мереж за рахунок використання SMART GRID : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Козлов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112186
  Трапезон К.О. Підвищення ефективності електромеханічних ультразвукових концентраторів на основі методу симетрії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.08. - Прикладна акустика та звукотехніка / Трапезон К.О. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112187
  Лапоша М.Ю. Підвищення ефективності електрообладнання для випробувань високовольтних ізоляторів на допустимий рівень електромагнітних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лапоша Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1112188
  Шторгин Е.А. Підвищення ефективності електроспоживання на бурильні роботи і оцінка буримості гірничих порід (на прикладі нерудних кар"єрів). : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Шторгин Е.А.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
1112189
  Козяр Н.М. Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин : автореф. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Козяр Н.М.; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112190
  Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат; Донецк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112191
  Федорова Н.В. Підвищення ефективності захисту лісоматеріалів на основі відходів лісохімічних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.05 / Федорова Н.В. ; Укр. держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 1994. – 20 с.
1112192
  Жерносєков А.М. Підвищення ефективності зварювальних процесів шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Жерносєков Анатолій Максимович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1112193
  Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійсненя державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 136-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1112194
  Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112195
  Чубенко А. Підвищення ефективності і правового регулювання статусу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-115
1112196
  Залевський О.П. Підвищення ефективності імпульсно-доплерівських РЛС в умовах інтенсивної радіопротидії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Залевський Олексій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112197
  Бєлоконь К.В. Підвищення ефективності інтерметалідних каталізаторів для забезпечення екологічної безпеки викидів, що містять оксид вуглецю та вуглеводні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бєлоконь Каріна Володимирівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Укр. н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112198
   Підвищення ефективності капітальних вкладень у сільське господарство. – К., 1966. – 234с.
1112199
  Ващишин С.Д. Підвищення ефективності керування вхідними параметрами процесу нанесення розчинів на овочеві культури / С.Д. Ващишин, Г.Б. Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1112200
  Завальнюк І.П. Підвищення ефективності керування дисипативними динамічними системами в напружених режимах їх функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Завальнюк Інна Петрівна ; Херсон. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв.
1112201
  Кузнєцов С.І. Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Кузнєцов С.І.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
1112202
  Мамута М.С. Підвищення ефективності комплексування оптико-електронних систем спостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Мамута Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112203
  Скиценко В.Д. Підвищення ефективності конкурентної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 18-27
1112204
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.Г. Брінцева ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011. – 253 л. + Додаток: л. 184-227. – Бібліогр.: л. 228-248
1112205
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева Олена Григоріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112206
  Баглей Р.Р. Підвищення ефективності корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 97-102. – ISSN 2308-1988
1112207
  Лазебник Л.Л. Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення стратегії / Л.Л. Лазебник, В.Р. Менделеєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 122-126
1112208
  Гасанов Х.Ш. Підвищення ефективності ліквідації пожеж за рахунок скорочення часу виявлення осередку пожежі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Гасанов Халід Шариф огли ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112209
  Дубініна Г.М. Підвищення ефективності лікування хворих з вперше виявленим дисемінованим і поширеним раком передміхурової залози за допомогою комбінованої хіміогормональної терапії на основі мітоксантрону : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Дубініна Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112210
  Репіч Т.А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т.А. Репіч, Н.М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 84-87
1112211
  Михайлюк А.О. Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопродуктами : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлюк А.О. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112212
  Волкогон В.О. Підвищення ефективності математичного забезпечення автоматизованого синергетичного управління повітряними рухомими об"єктами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Волкогон Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112213
  Василюк А.С. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Василюк А.С.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1112214
  Подольчак Н. Підвищення ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 61-69 : Табл., рис. – Бібліогр.21 назва. – ISSN 0131-775Х
1112215
  Бугиль Б.А. Підвищення ефективності методів динамічної маршрутизації в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бугиль Богдан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112216
  Ковалев В.О. Підвищення ефективності методів оптико-електронного позиціонування шляхом комбінованого аналізу елементів кадру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ковалев Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112217
  Городецька Т.Е. Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті Європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 83-93. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1112218
  Камчатна-Степанова Підвищення ефективності механічного оброблення загартованих великомодульних шевронних коліс при швидкісному зубофрезеруванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорск, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1112219
  Грачова В. Підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 171-179. – ISSN 1026-9932
1112220
  Квятковський Б.О. Підвищення ефективності моделювання динамічних режимів нелінійних систем засобами адаптивних декомпозиційних алгоритмів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.02 / Квятковський Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112221
   Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках укр. мови. – К., 1982. – 152с.
1112222
  Бутенко В.Г. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 186-197. – ISSN 2414-4207


  У статті зазначено, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується значними змінами в економіці, політиці, суспільних відносинах актуальності набувають питання освіти, виховання, формування особистості, організації її ...
1112223
  Загной Т.В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 119-125. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1112224
  Крапчатова Я. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій / Я. Крапчатова, О. Головко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 203-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1112225
  Крапчатова Я. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій / Я. Крапчатова, О. Головко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 203-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1112226
  Олешко Ф.П. Підвищення ефективності навчання через застосування інноваційних технологій в НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 9-10
1112227
  Галус О.М. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 123-151. – ISBN 966-642-171-2
1112228
  Денисов М.О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Денисов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 86 назв
1112229
  Гаєвський В.Р. Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень : монографія / В.Р. Гаєвський, В.З. Кочмарський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-154. – ISBN 978-966-327-383-9
1112230
   Підвищення ефективності обробки плоских поверхонь торцевим фрезеруванням : монографія / П.П. Мельничук, Г.М. Виговський, О.А. Громовий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-277. – ISBN 978-966-683-492-1
1112231
  Вишнівський В.В. Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 61-65


  Розглядаються обмеження класичного спектрального аналізу при обробці сигналів складної структури. Наведено основні положення альтернативного методу, що грунтується на використанні математичного апарата вейвлет-перетворень. Пропонується використовувати ...
1112232
  Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
1112233
  Колесникова Н. Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей / Н. Колесникова, Д. Бондаренко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 165-171. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1112234
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1112235
  Лихоліт М.І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем дистанційного зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Лихоліт Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1112236
  Андрухів Т.В. Підвищення ефективності оптичних мультисервісних мереж з використанням кодового розділення каналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Андрухів Т.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1112237
  Сенаторов Микола Володимирович Підвищення ефективності оптичних прицилів для стрілецької зброї : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Сенаторов М.В.; Нац. техн. ун-т України " КПУ". – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 28 назв
1112238
  Климаш М.М. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Климаш М.М.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1112239
  Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112240
  Квасова О.П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 65-69
1112241
  Зонмін Я. Підвищення ефективності охолодження циклового повітря газотурбінних установок у субтропічних умовах центрального Китаю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Зонмін Ян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112242
  Степанишин В.М. Підвищення ефективності охорони праці у лісовому господарстві на основі оцінення виробничого ризику : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Степанишин Василь Михайлович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112243
  Заярнюк П.М. Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Заярнюк Павло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112244
  Романишин Т.Л. Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Романишин Тарас Любомирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112245
  Назарова І.А. Підвищення ефективності параленьних методів роз"язання динамічних задач в багатопроцесорних обчислювальних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Назарова І.А.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 29 назв
1112246
  Бочі А.К. Підвищення ефективності ПДВ в контексті макроекономічної стабілізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 161-162. – ISBN 978-966-188-219-4
1112247
  Рудий Є.М. Підвищення ефективності передачі сигналів звукового мовлення : Автореф... докт. тех. наук: 05.12.13 / Рудий Є.М.; Укр. держ. академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2000. – 24л.
1112248
  Онацький О.В. ПІдвищення ефективності передачі телефонних сигналів по цифоровим трактам методом вибіркової дискретизації : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Онацький О. В.; Держ. ком. зв"язку та інформ України, Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1999. – 16с.
1112249
  Кулик Галина Андріївна Підвищення ефективності передпосівної обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.09 / Кулик Галина Андріївна; Ін-тут цукрових буряків Укр. академії аграрних наук. – К., 1995. – 24л.
1112250
  Трінчук Д.Я. Підвищення ефективності перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі змінним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Трінчук Данило Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112251
  Іванчук М.М. Підвищення ефективності перетворень інформативних сигналів радіоспектрометрів ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Іванчук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112252
  Ярош Ярослав Дмитрович Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.08. / Ярош Я. Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1112253
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1112254
  Перегудов В.В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112255
  Бобильов В.Є. Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління військами за рахунок застосування в її роботі засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) / В.Є. Бобильов, Я.В. Мельник, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 19-22. – ISSN 2311-7249
1112256
  Ковалевська К.А. Підвищення ефективності планування діяльності холдингових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 32-35
1112257
  Ступницька Н.В. Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машнобудування. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Ступницька Н.В.; Мін-ов праці та соц.пол.Укр.Досл.ін-т.охорони праці. – К, 1999. – 19л.
1112258
  Панура Ю.В. Підвищення ефективності податкового адміністрування в контексті реформування фінансової системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 309--313. – ISSN 2222-4459
1112259
  Варналій З.С. Підвищення ефективності податкової політики як чинник конкурентоспроможності підприємництва України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 23-31


  У статті розкриваються тенденції розвитку системи оподаткування підприємницької діяльності в Україні, визначається роль податкової політики в сприянні розвитку вітчизняного підприємництва, зміцнення його конкурентоспроможності. In the article the ...
1112260
   Підвищення ефективності початкового навчання. – К., 1974. – 144с.
1112261
  Поспішний О.С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів грід системи на основі формальних логічних моделей : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поспішний Олександр Сергіойвич ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112262
  Воронова Л.К. Підвищення ефективності правових норм у галузі державних видатків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  Исходя из поставленных XXVI съездом КПСС задач совершенствования законодательства, изучения практики правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов в области расходов государственного бюджета, связанных с функционированием ...
1112263
  Праховнік Н.А. Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів охорони праці на галузевому рівні. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Праховнік Н.А.; Мін. праці та соц. політики України. – К., 2000. – 20л.
1112264
  Поляков С. Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання / С. Поляков, Г. Зміївський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 66-72. – ISSN 1562-529Х
1112265
  Запорожець С.А. Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 97-102. – ISSN 2311-6420


  Визначено необхідність використання механізмів партнерства в управлінні містом, проаналізовано проблеми запровадження механізмів партнерства на рівні міста. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність використання механізмів партнерства на ...
1112266
  Філіпова О.Л. Підвищення ефективності промислового виробництва на основі науково-технічного прогресу у роки дев"ятої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 57-61. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1112267
  Юрків Б.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту житлових і громадських будівель шляхом вдосконалення систем їх блискавкозахисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Юрків Богдан Мирославович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112268
  Лебеденко Ю.О. Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лебеденко Ю.О. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112269
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1112270
  Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112271
  Митник О.Я. Підвищення ефективності процесу навчання у ВНЗ: реалії та перспективи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 355-363. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1112272
   Підвищення ефективності процесу очищення металевої стружки від мастильно-охолоджуючих рідин за допомогою миючих розчинів / О.В. Чернишов, Д.Г. Музичка, А.І. Трикіло, В.А. Яновський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1112273
  Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112274
  Дзевочко А.І. Підвищення ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Дзевочко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112275
  Соханич Ф.Ф. Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 219-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1112276
  Войтер А.П. Підвищення ефективності радіомереж з пакетною комутацією методами та засобами управління доступом до радіоканалу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.02 / Войтер А.П.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв
1112277
  Бицюра Ю.В. Підвищення ефективності реалізації акціонерної власності шляхом удосконалення механізму екологізації виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 236-242


  Визначено ефективність реалізації акціонерної власності в межах діючого механізму екологізації виробництва в Україні; визначено основні напрями його удосконалення для підвищення ефективності реалізації акціонерної власності з метою забезпечення сталого ...
1112278
  Затонацька Т.Г. Підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм в Україні / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності держави, процеси відбору та оцінювання державних інвестиційних програм на прикладі Російської Федерації та Республіки Казахстан. Також надано рекомендації щодо підвищення ...
1112279
  Братковська К.О. ПІдвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-79. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1112280
  Тепляков І.Ю. Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Тепляков Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1112281
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172.
1112282
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172
1112283
  Щербина І. Підвищення ефективності регулювання людського розвитку через удосконалення механізмів міжбюджетних відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1112284
  Труніна Г.О. Підвищення ефективності регулювання напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Труніна Ганна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви.
1112285
  Дзюнь О.Б. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814
1112286
  Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 4-9 : Табл., рис.
1112287
  Бандура О.В. Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 2-8
1112288
  Гороб"євська Т.І. Підвищення ефективності роботи викладача-філолога в іноземній аудиторії (на матеріалі драматичних творів Т.Г. Шевченка і М.Л. Кропивницького) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 28-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1112289
  Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112290
  Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112291
  Олексин А.В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олексин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112292
   Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.С. Костильова, Т.Ю. Мартем"янова, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1112293
  Фурман А. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми "Школа свідомості") / А. Фурман, В. Чухно // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 582-591. – ISBN 978-966-654-520-9
1112294
  Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112295
  Душкін С.С. Підвищення ефективності роботи споруд водопостачання при підготовці питної води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Душкін Станіслав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112296
  Чернокрилюк В.В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112297
  Андрєєв О.Ю. Підвищення ефективності роботи централізованих систем теплопостачання з використанням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 -техн. теплофіз. та пром. теплоенергетика / О.Ю. Андрєєв ; НАНУ : Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112298
  Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112299
  Щербій Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Щербій Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112300
  Зюков Ю.Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Зюков Ю.Є. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112301
  Бутенко Г.В. Підвищення ефективності розвитку аграрної сфери через удосконалення механізму податкового планування підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-92. – Бібліогр.: 7 назв
1112302
  Вялкова В.І. Підвищення ефективності розпізнавання мережевих атак за рахунок використання програмно-апаратної системи IPS / В.І. Вялкова, І.Ю. Войтенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 262-263
1112303
  Говоров В.П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.14.02 / Говоров Владлен Пилипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1112304
   Підвищення ефективності руйнування гірських порід за рахунок керованої суперпозиціх вибухових хвиль : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Тимофіїв С. Г,; Тимофіїв С. Г,; МО Укр. Криворізьк. гірничоруд. ін-т. – Кривий Ріг, 1994. – 22л.
1112305
  Черевко Г. Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти / Г. Черевко, Ю. Крупич, О. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1112306
  Єфіменко Г.П. Підвищення ефективності самоменеджменту за допомогою дистанційного навчання / Г.П. Єфіменко, К.О. Стогній // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 17-18
1112307
  Лубан С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинестих бурових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Лубан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112308
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
1112309
  Казарова І.О. Підвищення ефективності систем енергопостачання за рахунок впровадження когенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Казарова Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112310
  Хвостіна І. Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1112311
  Баюра Д.О. Підвищення ефективності системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 3-7.
1112312
  Азарсков В.М. Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами / В.М. Азарсков, В.І. Богом"я // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1112313
  Шпакович В.В. Підвищення ефективності системи управління підприємством у контексті розробки антикризових заходів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 139-143
1112314
  Малахова В.М. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і якості продукції / В.М. Малахова, Л.Ф. Скінтей; Степанюк А. – К., 1979. – 48с.
1112315
   Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва УРСР у 10-й п"ятирічці. – К., 1971. – 212с.
1112316
  Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1112317
  Ахмаметьєва Г.В. Підвищення ефективності стеганоаналізу для цифрових зображень і відео : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ахмаметьєва Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112318
  Наконечний В.С. Підвищення ефективності стеганографічних методів захисту інформації за рахунок використання криптографічних алгоритмів / В.С. Наконечний, В.Г. Сайко, А.С. Ткаченко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 109-111
1112319
  Костирка О.В. Підвищення ефективності стеганографічної системи в умовах атак проти вбудованого повідомлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Костирка Олеся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112320
  Шпортько О.В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шпортько О.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112321
  Сало І.В. Підвищення ефективності стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи / І.В. Сало, В.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 23-36


  Обгрунтовано основні складові стратегічного управління банківською системою.
1112322
  Белоусова К.І. Підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 11-13. – Бібліогр.: 14 назв
1112323
  Калита М.С. Підвищення ефективності суспільного виробництва і розвиток енергетики / М.С. Калита. – Київ, 1969. – 48с.
1112324
  Єсаулова С.М. Підвищення ефективності теплового діагностичного контролю справності електродвигунів / С.М. Єсаулова, О.Ф. Бабічева, М.М. Ковалик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 163-171 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1112325
  Татарчук В.О. Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Татарчук В.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112326
  Усов Д.І. Підвищення ефективності тривало експлуатованних анодних заземлювачів установок катодного захисту трубопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Усов Дмитро Ігорович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112327
  Шкурпела О.О. Підвищення ефективності тягового асинхронного електроприводу з автономним джерелом живлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шкурпела Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112328
  Худик М.В. Підвищення ефективності уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Худик Микола Валентинович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112329
  Крилова І.І. Підвищення ефективності управління активами підприємств сфери водопостачання та водовідведення як фактор сталого розвитку підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 113-120. – ISSN 2306-6814
1112330
  Федченко О.П. Підвищення ефективності управління військами за рахунок автоматизації геоінформаційної складової / О.П. Федченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 47-53. – ISSN 2524-0056


  У роботі розкрито ряд проблемних питань автоматизації процесів управління військами та підвищення рівня управління за рахунок впровадження геоінформаційної та спеціальної інформаційної складової в процес управління військами. Питання підвищення ...
1112331
  Гнип Н. Підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства / Н. Гнип, К. Яцина // Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Самородов Б. ; редкол.: Адамонене Р., Аміт Кумар Гоель, Балезентіс Т. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (2). – C. 61-69. – ISSN 2786-4995
1112332
  Тертична Л.І. Підвищення ефективності управління власністю на інтелектуальний капітал підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 116-123


  В статті досліджуються інституційні умови і чинники, що забезпечують розвиток власності на інтелектуальний капітал фірми, основні параметри і показники, що характеризують ефективність управління інтелектуальним капіталом підприємства з точки зору ...
1112333
  Шилова Марина Юріївна Підвищення ефективності управління господарськими товариствами державного сектору економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблему управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Досліджені нормативно-правові засади управління господарськими товариствами державного сектору економіки. Проаналізовано результати ...
1112334
  Майстренко В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1112335
  Румянцев С.А. Підвищення ефективності управління державними корпоративними правами як один з основних факторів розвитку української економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості та перспективи розвитку управління державними корпоративними правами, його вплив на економічний розвиток України.
1112336
  Сохнич А.Я. Підвищення ефективності управління екологічною сферою сучасних міських агломерацій / А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук, О.В. Балуєв // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1112337
  Бойко Т.Л. Підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 385-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1112338
  Баюра Д.О. Підвищення ефективності управління корпоративними правами держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 56-62


  У статті дана оцінка ефективності управління корпоративними правами держави та запропоновано окремі шляхи щодо її підвищення. In the article it is evaluated the efficiency of manegement of the state corporative rights and some ways of it"s increasing ...
1112339
  Сівков В. Підвищення ефективності управління малим підприємництвом та державна підтримка йогг розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.79-89
1112340
  Удод О.А. Підвищення ефективності управління освітньою галуззю на основі національної системи оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 3-5
1112341
  Пожуєва Т.О. Підвищення ефективності управління персоналом у ринкових умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-123. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1112342
  Лисак В. Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 74-84. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто напрями підвищення ефективності управління промисловими підприємствами в контексті сучасних економічних викликів, за умов поглиблення глобалізаційних процесів та зростання конкуренції. Окреслено особливості реалізації концепції ...
1112343
  Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 7-10.
1112344
  Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності / І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 133-136. – ISSN 2309-1533
1112345
  Козаченко Л.А. Підвищення ефективності управлінських рішень в системі управління сільськогосподарським підприємством // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 55-62
1112346
  Брюховецька О. Підвищення ефективності управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 33-38
1112347
  Пріцкер Л.М. Підвищення ефективності уроків з хімії у 7-8 класах середньої школи / Л.М. Пріцкер. – Київ : Радянська школа, 1965. – 134 с.
1112348
  Комар О.А. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / О.А. Комар. – Київ : Знання, 1998. – 96 с. – ISBN 966-7537-19-6
1112349
   Підвищення ефективності уроків фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 153 с.
1112350
  Худаш Л.С. Підвищення ефективності уроку з літератури / Л.С. Худаш. – Київ, 1974. – 140 с.
1112351
  Усенко С.М. Підвищення ефективності установок для обробки зернових в сильних електричних полях / С.М. Усенко, О.В. Науменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1112352
   Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор / І.Б. Гринченко, О.В. Різник, В.В. Лисенко, В.М. Ковєря, Т.В. Карпунець // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 32-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1112353
  Савенкова І.І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб"єктів із соматичними порушеннями // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 202-207. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1112354
  Філатов О.Ю. Підвищення ефективності фінішної алмазно-абразивної обробки оптичного скла і природного каменю за умов активного контролю якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Філатов Олександр Юрійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112355
   Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів : монографія / [Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, О.В. Вознюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-328-139-1


  У пр. № 1729675 напис: Майбутнім науковцям від авторів з найкращими побажаннями. Проф. Баранник Л.Б.
1112356
  Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-85
1112357
  Фандєєва А.Є. Підвищення ефективності формування іншомовної писемної компетенції студентів технічних ЗВО / А.Є. Фандєєва, О.О. Чевичелова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1112358
  Гончар Л. Підвищення ефективності формування професійної культури майбутніх менеджерів засобами позааудиторної діяльності університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджуються питання позааудиторної діяльності студентів в умовах університету. Аналізуються дефініції "діяльність" та "позааудиторна діяльність". На основі аналізу різних підходів зроблено висновок, що "діяльність" - це системне поняття, ...
1112359
  Нелюба В. Підвищення ефективності формування та використання капіталу України як необхідна умова інтеграції до Європейського Союзу // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 289-302. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1112360
   Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : Збірник матеріалів круглого, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.). – Чернігів, 2006. – 114с. – ISBN 966-502-335-7
1112361
  Донченко Є.І. Підвищення ефективності фрезерування на основі дослідження та розробки автоматизованої системи діагностики фрез : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Донченко Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорськ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 навз
1112362
  Крамар О.М. Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крамар Олег Михайлович ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112363
  Колченко В.О. Підвищення ефективності функціонування мережі мобільного зв"язку на базі демодуляторів OFDM : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Колченко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технол. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112364
  Микитенко В.І. Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Микитенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 79 назв
1112365
  Дейнеко Наталія Анатоліївна Підвищення ефективності функціонування пристроїв управління і захисту електротехнічних комплексів за рахунок удосконалення системи їх контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Дейнеко Н.А.; Дон. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1112366
  Семчинський К.В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 315-319. – ISSN 2076-1554
1112367
  Скачек Л.М. Підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації на підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Скачек Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112368
  Слюсар В.О. Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу до мереж нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Слюсар В.О. ; Держ. ун-т інформац.-комунікац. технол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112369
  Ганницький І.В. Підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112370
  Котенко А.М. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи України / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 45-46. – ISSN 2075-4892
1112371
  Колодізєв О. Підвищення ефективності функцонування банків України на основі системи фінансового планування / О. Колодізєв, С. Киркач // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 306-314. – ISSN 2078-5860


  Досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність банків.
1112372
  Велігоцький Д.О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Велігоцький Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1112373
  Ярош Т.П. Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термодинамічних та кінетичних закономірностей процесу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Ярош Т.П.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1112374
  Левченко Д.А. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на нефролітіаз шляхом використання мікро- та ультра-мініперкутанної нефролітотрипсії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Левченко Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112375
  Клятченко Я.М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Клятченко Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112376
  Кужельний Я.В. Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кужельний Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112377
  Ніца А.М. Підвищення ефективності чорнового шліфування великогабаритних деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ніца А. М.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 1994. – 22л.
1112378
  Кологойда А.В. Підвищення ефективності шліфування голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Кологойда Антоніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112379
  Слєднікова О.С. Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Слєднікова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112380
  Сіра Н.М. Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчастих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Сіра Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1112381
  Дюдіна І.А. Підвищення ефективностю зберігання насіння різноманітних генотипів кукурудзи : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Дюдіна І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 17л.
1112382
  Борисов Володимир Іванович Підвищення ефективноті вибухових робіт при розробці глибоких горизонтів залізорудних кар"єрів : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.15.03 / Борисов Володимир Іванович; Криворізьк. гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 27л.
1112383
  Абрамович І.О. Підвищення ефективості управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2/3 (70/71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569
1112384
  Михайленич П.М. Підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку з ортогональним частотним мультиплексуванням : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112385
  Алтунін С.І. Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Алтунін Сергій Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112386
  Одіяненко О.В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одіяненко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112387
  Корецький Едуард Анатолійович Підвищення заводозахищеності систем дистанційного зондування атмосфери при використанні авторепресійних фільтрів подавлення акустичних завад : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.21 / Корецький Едуард Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 19л.
1112388
  Зозуля-Бахір Підвищення зайнятості в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 80-86. – Бібліогр.: 10 назв.
1112389
  Жигірь А.А. Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 14-16. – Бібліогр.: 2 назв.
1112390
  Завгородня О.С. Підвищення залученості користувачів у електронне навчання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 252-256. – ISSN 2309-1533
1112391
   Підвищення зарплат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У поточному році суттєво зростуть стипендії студентів. Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.- на ...
1112392
  Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 8


  "Українці повернулися до купівельної спроможності 2013 р. Офіційна статистика фіксує швидке зростання зарплат. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2017 р. сягнула 7104 грн, у першому кварталі 2018-го – 7974 грн, зокрема у ...
1112393
  Несен О.О. Підвищення зацікавленості майбутніх вчителів початкових класів до виконання самостійних завдань під час навчання у закладі вищої освіти / О.О. Несен, А.В. Козлов, В.Б. Спузяк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609
1112394
  Поліщук Т. Підвищення здатності до працевлаштування випускників ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 99-106. – ISSN 1682-2366


  д
1112395
  Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
1112396
  Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 28-33.
1112397
  Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112398
  Плугатарьов А.В. Підвищення зносостійкості деталей паливної апаратури дизельних двигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Плугатарьов Артем Валентинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т. с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112399
  Гудзь Володимир Іванович Підвищення зносостійкості елементів конструкцій в умовах ударного навантаження : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Гудзь Володимир Іванович; Хмельницький технологічний ун-т Поділля. – Хмельницький, 1997. – 21 с.
1112400
  Крамар В.Г. Підвищення зносостійкості елементів трибосполучень шляхом утворення на їх поверхнях шарів сполучень перехідних металів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.04 / Крамар В.Г.; Мін-во освіти України. Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 16л.
1112401
  Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1112402
  Лаврись С.М. Підвищення зносостійкості титанового сплаву ВТ22 поверхневим деформаційно-дифузійним обробленням : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 / Лаврись Сергій Мирославович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1112403
  Посонський С.Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112404
  Стебелецька Н.М. Підвищення знософрикційних властивостей накладок гальмівних пристроїв керованою зміною енергонавантаженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Стебелецька Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112405
  Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла / В.Ю. Божанова, Р.Б. Тян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1112406
  Савченко А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації / А. Савченко, А. Никифоров // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-34. – ISSN 0131-775Х
1112407
  Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 111-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1112408
  Чевела Г.О. Підвищення інвестиційної привабливості страховика шляхом застосування, реінжинірінгу бізнес-процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 57-59
1112409
  Хлопяк С.В. Підвищення інвестиційної привабливості туристичного потенціалу регіону засобами спеціалізованого туризму / С.В. Хлопяк, С.С. Кравцов, В.В. Білик // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 100-106. – ISSN 2306-6806
1112410
  Коваленко С.О. Підвищення інвестиційної привабливості Харківської області в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 71-75. – ISSN 2222-4459
1112411
  Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу - важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6806
1112412
  Давидюк О. Підвищення індивідуальної активності та активності громадян в боротьбі як відповідь на соціально-економічні виклики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 2411-6912 04
1112413
  Родіонова І.В. Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1112414
  Дюжев В.Г. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики на основі формування грошових потоків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 79-84. – ISSN 0321-0499
1112415
  Демидюк О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему інституційної ефективності економічної системи України в контексті сталого розвитку. Визначені особливості інституційної матриці економічної системи України. Обґрунтовано шляхи підвищення інституційної ефективності національної ...
1112416
  Гривачевський А.П. Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гривачевський Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1112417
  Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112418
  Осипчук С.О. Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осипчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112419
  Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112420
  Шевчук А. Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 190-211. – ISSN 2409-9260
1112421
  Хлівний В.К. Підвищення капіталізації банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 27-32
1112422
  Козоріз М. Підвищення капіталізації як напрям запобігання кризовим ситуаціям в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1112423
  Черезов І. Підвищення кваліфікації адвоката. Правомірність притягнення до відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1112424
  Кухнюк Д.В. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення / Д.В. Кухнюк, В.В. Петраковський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 12-17


  У статті досліджується процес становлення та розвитку системи підвищення кваліфікації адвокатів в Україні; аналізується сучасний стан нормативного забезпечення системи підвищення кваліфікації адвокатів та подальший шлях його змін; проведено ...
1112425
  Задоя І.І. Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 379-385
1112426
  Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
1112427
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
1112428
  Ліфінцева Г.О. Підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: моделі та підходи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 179-183. – ISBN 978-966-1555-63-0
1112429
  Бабійчук Ірина Підвищення кваліфікації викладачів в інституті державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 23-24 : фото
1112430
  Євтушенко Н. Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України як проблема педагогічної теорії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 135-140. – ISSN 2308-4634
1112431
  Безгласна Л.М. Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.05 / Безгласна Л.М.; Укр. ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – Київ, 1996. – 249 л.
1112432
  Антонович Мирослава Підвищення кваліфікації з комерційного права - потреба сьогодення // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.7
1112433
  Ткаченко Л. Підвищення кваліфікації з проблем євроінтеграції для ректорів ВНЗ // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 1


  Виконуючи вимогу цьогорічного Указу Президента України № 229 щодо впровадження пілотної програми підищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів 22-24 квітня в НАПН України відбувся триденний навчальний семінар. Організаторами його ...
1112434
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1112435
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
1112436
  Михайлов В.М. Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 119-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1112437
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1112438
  Ляхоцька Л.Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1 (162). – С. 5-13. – ISSN 2227-2747
1112439
  Бульвінська О. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів / О. Бульвінська, І. Капралова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 53-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1112440
  НикифорчукД.Й Підвищення кваліфікації оперативних працівників як передумова протидії наркозлочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 210-213.
1112441
  Лунячак В.Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 5-25. – ISSN 2312-1548
1112442
  Яковенко О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: міжнародні аспекти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 41-47. – ISSN 2414-5076
1112443
  Хижняк В.В. Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів / В.В. Хижняк, А.В. Золокотський, В.Л. Шевченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2618-1614
1112444
  Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька діяльність в ринковій економіці ...
1112445
  Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу: пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-42
1112446
  Купалова Г.І. Підвищення кваліфікації працівників финансово-економічної служби Збройних сил України щодо використання комп"ютерних облікових систем / Г.І. Купалова, В.А. Домбровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені актуальні питання щодо забезпечення необхідного рівня знань працівникам фінансово-економічної служби Збройних Сил України в контексті роботи з комп"ютерними обліковими програмами. Сформульовані пропозиції по удосконаленню діючої системи ...
1112447
  Шулякова В. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 28-31
1112448
  Присяжнюк І.І. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 268-272. – ISBN 978-966-622-885-0
1112449
  Третяк О.В. Підвищення кваліфікації професорів та викладачів: завдання, проблеми, перспективи // Київський університет, 2000. – № 7
1112450
  Гніда Т.Б. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 38-71. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1112451
  Фоменко Н. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу / Н. Фоменко, Г. Цехмістрова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1112452
  Сичова В. Підвищення кваліфікації фахівців у сфері соціальної роботи в контексті неперервної освіти / В. Сичова, Л. Хижняк, С. Вакуленко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 228-240. – ISSN 2618-0715
1112453
   Підвищення кваліфікації: роз"яснення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1112454
  Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 21-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1112455
  Бурбела О.В. Підвищення конкурентноздатності вітчизняних товарів як передумова вступу України до СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-97. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто актуальні проблеми міжнародної економічної інтеграції України.
1112456
  Шаля О.Г. Підвищення конкурентноспроможності пасажирських перевезень за рахунок покращення сервісного обслуговування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1112457
  Чорноплеча О.С. Підвищення конкурентноспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 132-133
1112458
  Малих Сергій Вікторович Підвищення конкурентоздібності та якості товарів народного вжитку (на прикладі ливарного виробництва) : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.01 / Малих Сергій Вікторович; НАН України. Ін-т проблем ринку та економ. еколог. досліджень Мін-во освіти Укрїни. – Одеса, 1997. – 15л.
1112459
  Месель-Веселяк Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-14.
1112460
  Приятельчук О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародній арені методами економічної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з підвищенням конкуренції на міжнародних ринках постає питання про конкурентоспроможність компаній на світовій арені, адже без відповідних конкурентних переваг підприємство не зможе виступати гідним гравцем на тлі інших більш ...
1112461
  Бабець І.Г. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах глобальних викликів: регіональний аспект / І.Г. Бабець, О.Й. Жабинець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 4-10. – ISSN 2222-4459
1112462
  Табенська О.І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільского туризму на основі інноваційних стратегій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 123-132. – ISSN 2411-4413
1112463
  Темник І.О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-116
1112464
  Ольшанцева Т.О. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ та його розвиток з позицій маркетингу // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С105-116. – ISSN 2306-8558
1112465
  Варламова М.Л. Підвищення конкурентоспроможності економіки КНР у глобальному вимірі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1112466
  Осовий Г.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки на основі розвитку людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 10-16. – ISBN 966-614-021-7
1112467
   Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка : монографія : в межах виконання освіт. проєкту Erasmus+ Jean Monnet 610641-EPP-1-2019-UA-EPPJMO-MODULE "EU competitiveness boosting: circular economy" (CirclE) / [О.Г. Мельник та ін. ; за ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. – Львів : Міські інформаційні системи, 2021. – 189, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Підгот. в рамках Модуля J. Monnet та програми With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1577-42-7
1112468
  Ляпіна К.М. Підвищення конкурентоспроможності країни шляхом проведення консультацій з бізнес-асоціаціями на прикладі досвіду Європейського Союзу / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін, І.А. Підлуська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 17-24
1112469
  Перерва П.Г. Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 167-174. – ISSN 0321-0499
1112470
  Бутенко Н.В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 36-42. – ISSN 1993-0259
1112471
  Шуста Т.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-236. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано основні напрями (галузі) підвищення конкурентоспроможності економіки України.
1112472
  Дудик В.Я. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1112473
  Ромашко А.С. Підвищення конкурентоспроможності організацій за рахунок належного управління знаннями / А.С. Ромашко, О.М. Кравець, Г.К. Дорожко // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 194-197. – ISBN 978-966-999-024-2
1112474
  Заводовська І.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за допомогою аутсорсингу // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57.
1112475
  Дробязко С.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-31. – Бібліогр.: 6 назв
1112476
  Маркова Є.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1112477
  Ігнатенко М.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 50-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1112478
  Ткачов Ю.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств через упровадження інноваційних технологій / Ю.В. Ткачов, О.В. Ходак // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 175-179
1112479
  Саннікова С.Ф. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1112480
  Михалюк А.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок оптимізації складу нематеріальних активів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 101-110
1112481
  Ордтквіст Д. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку системи організаційних знань / Д. Ордтквіст, М.В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 82-92. – ISBN 978-966-8177-75-0
1112482
  Решетникова Т.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та її вимір // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.50-54. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1112483
  Зборовська Ю.Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції - важлива умова нарощування експортного потенціалу АПК України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-140.
1112484
  Осадча Н.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / Н.В. Осадча, О.Л. Понуренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 17-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1112485
  Ільчук М.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 51-59. – ISSN 2221-1055
1112486
  Писаренко С.М. Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1112487
  Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1112488
  Макаренко Марина Василівна Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
1112489
  Свида І.В. Підвищення конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 117-126
1112490
  Лузан Ю.Я. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу в СОТ // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 14-23
1112491
  Поліщук В.С. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств Хмельниччини // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 289-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1112492
  Басюк Д.І. Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1112493
  Хумаров О.А. Підвищення конкурентоспроможності України: мобілізація транзитного потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 152-158
1112494
  Мусіна Л.О. Підвищення конкурентоспроможності української економіки: вимоги до програмних документів урядової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 144-154. – ISBN 966-614-021-7
1112495
  Телюра Н.О. Підвищення координованості та ефективності інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 31-35. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1112496
  Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112497
   Підвищення культури землеробства в передгірних та гірських зонах Карпат. – Львів, 1968. – 195с.
1112498
  Білоусова Т.П. Підвищення культури наукового мовлення у вищому навчальному закладі крізь призму поглядів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 8-12. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1112499
  Олійник І.В. Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 63-71. – ISSN 2227-2747
1112500
  Смотров Д.Ю. Підвищення купівельної спроможності населення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 102-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1112501
  Сас І.Х. Підвищення матеріального та культурного рівня трудящого селянства західних областей УРСР (1946-1950 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 27-39. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
1112502
  Ванюков А.А. Підвищення металургійних властивостей самовідновлювальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забезпечення ефективності доменної плавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ванюков Антон Андрійович ; Нац. металург. акад. України, М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 c. – Бібліогр.: 9 назв
1112503
  Єгоров В.А. Підвищення метрологічних та експлуатаційних характеристик елементів та систем атомно-емісійного спектрального аналізу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Єгоров Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112504
  Моставлюк А.С. Підвищення метрологічної надійності компонентів ком"ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Моставлюк А.С.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1112505
  Коваленко Т.О. Підвищення механічних властивостей субмікрокристалічних титанових сплавів при деформаційній і термічній обробках : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Коваленко Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112506
  Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112507
  Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни постійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 118-119.
1112508
  Полунєєв Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
1112509
  Ярош-Дмитренко Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проблема підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства висвітлюється в контексті забезпечення можливостей для подолання кризових явищ в країні та формування передумов економічного зростання. Представлено та ...
1112510
  Оліфір І.А. Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 38-45
1112511
  Євдокимова Т.О. Підвищення мінімальної заробітної плати: вплив на економічні показники / Т.О. Євдокимова, К.М. Рудь // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2410-87-7
1112512
  Бардіна Л.М. Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт / Л.М. Бардіна, Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 412-415
1112513
  Романова Н. Підвищення мотивації до навчальної діяльності засобами музейної педагогіки (на прикладі Меморіально-мінералогічного музею імені В.Г. Бондарчука в Денишівському ліцеї) / Н. Романова, Р. Власенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 58-66. – ISSN 2616-650X


  У статті розкривається один з важливих аспектів сучасної шкільної практики – необхідність спонукати учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, формувати високий рівень мотивації учіння. Увагу зосереджено на можливостях освітнього середовища у ...
1112514
  Тимофєєва О.Я. Підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 191-195. – Біблоігр.: с. 193-194. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1112515
  Максименко Н.В. Підвищення мотивації здобувачів вищої освіти і аспірантів до вивчення англійської мови під час карантину / Н.В. Максименко, І.А. Ткаля, Н.І. Черкашина // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.Г. Пасинок, Т.О. Маркова, Л.О. Іваненко [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 12. – С. 73-78. – ISBN 978-966-285-745-0
1112516
  Форостюк І. Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 36-40. – ISSN 2308-4634


  "У статті розглянуто поняття мотивації, визначені зовнішні та внутрішні мотиваційні складові, а також виділено у результаті аналізу проведеного опитування, які з даних складових грають головну роль у процесі вивчення іноземних мов студентами закладів ...
1112517
  Петренко Н. Підвищення мотивації на заняттях з фізичного виховання в аграрному університеті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1112518
  Зеркаль Ольга Підвищення мотивації навчання через спільно-розподільну та проектну діяльність : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 21-29,32 : Табл.
1112519
  Горбаль Н.І. Підвищення мотивації працівників українських підприємств в умовах кризи / Н.І. Горбаль, К.Ю. Мельничук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2023. – C. 107-119. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 7, N. 1 (11)). – ISSN 2522-1639
1112520
  Ломакович В. Підвищення мотивації студентів під час вивчення практичного курсу німецької мови в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 103-113. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1112521
  Колісников А.В. Підвищення мотивації як запорука якісної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 76-77
1112522
  Даков С. Підвищення надійнісних показників програмно-орієнтованої мережі / С. Даков, Л. Дакова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 66-78. – ISSN 2707-1758
1112523
  Бушма Олександр Володимирович Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв : Автореф. дис. ... канд.наук:05.12.20 / Бушма О.В.;НАНУ ін-тут фізики напівпровідн. – Київ, 2000. – 24 с.
1112524
  Мельник О.В. Підвищення надійності бункерування на водному транспорті як фактор забезпечення екологічної безпеки / О.В. Мельник, О.М. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1112525
  Рой М.М. Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування / М.М. Рой, В.Г. Ластовка, С.М. Клименко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 142-146. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1112526
  Діхтярук І.В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз"єднувачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Діхтярук Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112527
  Піскачова М.О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Піскачова М.О.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1112528
  Собчук Д.С. Підвищення надійності розподільних електричних мереж за рахунок відновлюваних джерел електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Собчук Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112529
  Матяш В О. Новохатній Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 143-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1112530
  Дзінько Р.І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112531
  Плетньов В.М. Підвищення надійності та безпеки використання технологічних автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Плетньов В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112532
  Фірас М.Ф. Аль-Куран Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з"єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:05.05.06 / Фірас М.Ф. Аль-Куран; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.
1112533
  Стеценко М.С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску паливної системи суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Стеценко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112534
  Лісковський І.О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лісковський І.О. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1112535
  Момот В.В. Підвищення надійності функціонування систем обліку електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Момот Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1112536
  Щербін К.В. Підвищення нелінійно-оптичного відгуку фоторефрактивних напівпровідників в інфрачервоній області спектра : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Щербін Костянтин Володимирович ; Ін-т фізики НАН України. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 67 назв
1112537
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня ...
1112538
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Двадцятого січня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінекономіки постанову щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам бюджетної сфери, зокрема й освітянам.
1112539
   Підвищення окладів викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)
1112540
  Старик С.П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Старик С.П.; НАНУ; Ін-т надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
1112541
  Шедяков В.Є. Підвищення організаційної культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 62-73
1112542
   Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Програма Розвитку Організації Об"єднаних Націй в Україні. – [Київ] : [Київський університет], 2005. – 40 с. : іл.
1112543
  Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1112544
   Підвищення педагогічної майстерності та контроль за якістю знань. – Чернівці, 1996. – 16с.
1112545
  Данилюк Я.В. Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 144-146
1112546
  Коваль С.М. Підвищення пенсійного віку: необхідний крок для здійснення пенсійної реформи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 223-224. – ISBN 978-966-188-219-4
1112547
  Безкоровайний В.С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безкоровайний Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112548
  Гончаров Ю.В. Підвищення питомої ваги і ролі середнього класу в структурі населення України: передумови, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 184-195. – ISSN 1993-6788
1112549
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 80-84. – ISSN 2078-1687
1112550
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників. / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95-99. – ISSN 2078-1687
1112551
  Мельник В.М. Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 75-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1112552
  Заєць В.А. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу / В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 26-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1112553
  Діброва О.С. Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-титанових сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Діброва Олексій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112554
  Ніценко В.В. Підвищення показників ефективності функціонування релейного захисту збірних шин розподільчих установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 ; 141 / Ніценко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1112555
  Срібна І.М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Срібна І.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112556
  Гайдаманчук В.А. Підвищення показників якості синхронізації сучасних мереж мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гайдаманчук Віктор Авксентійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1112557
  Кільчицький Є Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій : Автореф...канд.техн.наук:05.12.02 / Кільчицький Є.В.;Укр.держ.акад.зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1112558
  Тарасенко Ігор Анатолійович Підвищення показників якості систем передачі інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Тарасенко І.А.; Укр. наук.- досл. ін-т зв"язку. – Київ, 2000. – 16 с.
1112559
  Білостоцький О.А. Підвищення популярності бібліотечного веб-сайту в мережі Інтернет // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 11-15. – ISBN 978-966-479-052-6
1112560
   Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення МОН України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11. 01.2018 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10ю07.2019 р.).
1112561
  Кувшинов В.В. Підвищення потужності серійних сонячних установок при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кувшинов Володимир Владиславович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1112562
  Ткач М.Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з"єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Ткач Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112563
   Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В.О. Васютинського. – Київ : Міленіум, 2010. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8063-10-9
1112564
  Кубецька О.М. Підвищення прибутку з метою забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Кубецька, Т.М. Остапенко, Р.А. Зайченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 287-293. – ISSN 2222-4459
1112565
  Приказюк Н. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності" / Н. Приказюк, Г. Тлуста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття "лояльність", правила розробки програм лояльності для страхових компаній, досліджено програми лояльності страхових компаній України та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення привабливості страхових компаній шляхом ...
1112566
  Багатченко В.В. Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Багатченко Володимир Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112567
   Підвищення продуктивності ланів, лісів і гірських пасовищ західних областей Української РСР. – Київ, 1953. – 152с.
1112568
  Дивоняк Ю.І. Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Дивоняк Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112569
  Липницький Андрій Олексійович Підвищення продуктивності озимого жита шляхом оптимізації азотного живлення і ретардантного захисту при інтенсивній технології його вирощування : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Липницький Андрій Олексійович; УААН. Ін-т землеробства. – К., 1993. – 20л.
1112570
  Ступницький І.С. Підвищення продуктивності праці - вирішальна умова зниження собівартості продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 21-26. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Успешное строительство советским народом материально-технической базы коммунизма требует выявления все новых резервов развития производства. В статье показано значение повышения производительности труда как важнейшего фактора снижения себестоимости ...
1112571
  Бджола В.І. Підвищення продуктивності праці - головний шлях збільшення виробництва продукції (на матеріалах цементної промисловості УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 12-20. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Всеобщий экономический закон повышающейся производительности труда действует при социализме как закон неуклонного роста производительности труда. В статье рассматриваются пути использования данного закона в цементной промышленности УССР, анализируются ...
1112572
  Іванов М.І. Підвищення продуктивності праці - основа інтенсифікації виробництва. / М.І. Іванов. – К., 1989. – 47с.
1112573
  Хотимченко М.М. Підвищення продуктивності праці - шлях до достатку / М.М. Хотимченко. – К, 1961. – 43с.
1112574
  Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 67-83. – ISSN 2409-9260
1112575
  Васильєв Г.В. Підвищення продуктивності праці в картографії // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 43-44
1112576
  Добринов О.С. Підвищення продуктивності праці в колгоспах Півдня України / О.С. Добринов. – Київ, 1960. – 88с.
1112577
   Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1990. – 110с.
1112578
  Чухно А.А. Підвищення продуктивності праці і заробітна плата // Рад. Україна, 1956. – 15 червня
1112579
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 219-241. – Бібліогр.: арк. 197-218
1112580
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112581
  Мазур Н.О. Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 193-198. – ISSN 2309-1533
1112582
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 272-276. – ISSN 2309-1533
1112583
  Пелих В.Г. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні / В.Г. Пелих, С.В. Ушакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 145-152 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1112584
  Володченко Валерій Вікторович Підвищення продуктивності токарних верстатів з ЧПК на основі синтезу групових інструментальних надходжень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.02.08 / Володченко В.В.; НТУ "Харків. політех. ін-тут". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112585
  Макаров В.О. Підвищення продуктивності тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Макаров В.О. ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1112586
  Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорск : Вид-во ЦП Мін-во праці та соц.політики України, 2000. – 398с. – ISBN 966-95860-2-Х
1112587
  Кириленко О. Підвищення прозорості та обгрунтованості використання бюджетних коштів / О. Кириленко, О. Жадан // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 23-37. – ISSN 1818-5754
1112588
   Підвищення проникності мембрани клітини при дії імпульсного електричного поля / Ю.Є. Мегель, В.А. Шигімага, С.М. Коваленко, Т.Б. Бєлікова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 119-124 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-1828
1112589
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
1112590
  Омецинська Н.В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Омецинська Наталія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112591
  Шпак В.М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних трактів з дисперсійним управлінням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Шпак В.М. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1112592
  Тягур В.М. Підвищення просторового і енергетичного розділення космічних оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Тягур Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1112593
  Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві Підвищення просторового та температурного розділення медичних тепловізорів на мікроболометричній матриці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 156596 / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві; Ахмеж Малік Лазім Аль-Мзіраві ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112594
  Добровольська К.В. Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Добровольська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1112595
  Величко О.Б. Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 157-162. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1112596
  Мартинюк О.Г. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Мартинюк Олександр Григорович ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1112597
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
1112598
  Гіренко Н.І. Підвищення професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання за профілем "Харчові технології" / Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 26-36. – ISSN 2227-2747
1112599
  Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 198-202. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1112600
  Максимович З. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 3. – С. 31-37
1112601
  Набок М.В. Підвищення професійної компетентності місцевих еліт - передумова успішного впровадження освітніх реформ // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 45-48
1112602
  Малахова О. Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
1112603
  Лісова І. Підвищення професійної компетенції бібліотекарів на допомогу у промоції читання // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 75-79. – ISBN 978-617-531-243-8


  Підвищення кваліфікації - один із напрямів методичної роботи з промоції читання. Статтю підготовлено за матеріалами дослідження "Роль публічних бібліотек у промоції читання", що проводилося співробітниками Національної бібліотеки України імені Ярослава ...
1112604
  Донченко Олена Підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 8-9 : фото
1112605
  Рабченюк Т.С. Підвищення професійної майстерності вчителя : Організаційно-управлінський аспект:Hавч. пос. / Т.С. Рабченюк. – Київ : ИЗМH, 1997. – 132с. – ISBN 5-7763-9068-0
1112606
  Перепелюк Т. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та ...
1112607
   Підвищення прохідного бала - виправданий крок. Дмитро Табачник - про цьогорічну вступну кампанію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)


  Міністр дав оцінку нововведенням і навів деякі цифри вступної кампаніі.
1112608
  Пашніна А.О. Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 438-443 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1112609
   Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова : тези наук.-метод. конф. кафедр академії, (4-5 груд. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізнич. транспорту, Навч.-метод. центр ; [редкол.: Д.В. Шумик (відп. ред.), Г.І. Руденко, Ю.Є. Калабухін та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл.
1112610
  Погорєлов М.С. Підвищення рентабельності виробництва - необхідна умова здійснення програми будівництва комунізму / М.С. Погорєлов, І.С. Ястремський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 3-6. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)
1112611
  Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 39 назв
1112612
  Онишко С.В. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 47-50
1112613
   Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в Україні : дослідження Світового банку / [підготовка : Е.Д. Теслюк, Ф. Лейт, К. Петрина та ін.]. – Київ : Світовий банк, 2010. – 112 с. : табл., схеми + Додатки: с. 60-107
1112614
   Підвищення рівня безпеки праці під час бойових дій / Б.М. Цимбал, А.С. Петрищев, Ю.Д. Древаль, Ю.Д. Малько, О.П. Шароватова, Ю.А. Веретеннікова // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (36). – С. 325-348. – ISSN 2524-0226
1112615
  Панченко С.В. Підвищення рівня безпеки транспортування небезпечних вантажів в умовах динамічного коригування просування поїздопотоків різних категорій / С.В. Панченко, О.В. Лаврухін, Д.О. Кульова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 17-19. – Бібліогр.: 5 назв
1112616
  Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 66-70. – ISSN 1682-2366
1112617
  Церенюк О.М. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок / О.М. Церенюк, О.В. Акімов, Ю.В. Череута // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1112618
  Спіцин Є. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови у вищій школі студентами немовних спеціальностей в умовах реалізації права студентів на академічну мобільність. Розглянуто важливість набуття знань, умінь і навичок з іноземної мови для здійснення ...
1112619
  Ільченко В. Підвищення рівня дотримання митних правил суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 66-71. – ISSN 2414-4436
1112620
  Яровий С.С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на основі аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яровий Сергій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112621
  Магась Н.І. Підвищення рівня екологічної безпеки басейну річки Південний Буг у межах Миколаївської області : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Магась Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1112622
  Забишний Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Забишний Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112623
  Литвиненко Ю.В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забрудненних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Литвиненко Юлія Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112624
  Москальчук Н.М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Москальчук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112625
  Брик Д.В. Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондеційної вуглецевмісної сировини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Брик Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 68 назв
1112626
  Романько Т.В. Підвищення рівня екологічної безпеки при тривалому зберіганні піроксилінових порохів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Романько Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112627
  Ротай Т.М. Підвищення рівня екологічної безпеки процесів деструкції водних полютантів в екосистемах очисних споруд // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 100-105. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1112628
  Юрас Ю.І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Юрас Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1112629
  Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112630
  Гордей О.Д. Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 182-185


  Розглянуто основні державні програми економічного та соціального розвитку в Україні. Визначено місце фінансового забезпечення рівня життя населення в них. Запропоновані основні напрями підвищення рівня життя населення в процесі реалізації зазначених ...
1112631
  Юрчишин І. Підвищення рівня життя населення як результат проведення ефективної соціальної політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1818-2682
1112632
  Гнибіденко І.Ф. Підвищення рівня життя, удосконалення системи соціального захисту, пенсійного забезпечення та зайнятості сільського населення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1112633
  Голуб О.М. Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі теоретичної граматики англійської мови (на матеріалі вчення про актуальне членування речення) / О.М. Голуб, К.О. Огієнко, О.В. Радзієвська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 428-439. – ISBN 978-617-7132-02-07
1112634
  Бахур Н.В. Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 448-456. – (Право. Економіка. Управління)
1112635
  Гарбариніна В.Ю. Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 180-187
1112636
  Третяк О.М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 57-61. – ISSN 2221-1055
1112637
  Черкашина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1112638
  Коломієць І. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-26
1112639
  Варналій З.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 46-54
1112640
  Фролова Г.І. Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи / Г.І. Фролова, С.Р. Карпенко, Т.В. Чепур // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 42-46. – ISSN 1997-4167
1112641
  Лис І. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів : аналізують фахівці НБУ / І. Лис, К. Борисюк // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1112642
  Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 1605-2005
1112643
  Журавський В. Підвищення рівня науково- методичного забезпечення вищої юридичної освіти -шлях до європейської спільноти // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
1112644
  Балака Є.І. Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості / Є.І. Балака, Д.С. Лючков, М.Є. Резуненко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 6-18. – ISSN 2074-8167
1112645
  Штефан М.Й. Підвищення рівня практичної підготовки випускників юридичних вузів у період перебудови вищої школи / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 8-14. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1112646
  Гаман Т.В. Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 73-84. – ISSN 2078-9165
1112647
  Назаренко М.О. Підвищення рівня професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як головна умова успішного проведення регіональної політики в Україні // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7814-17-6
1112648
  Мальцева О.Б. Підвищення рівня соціального здоров"я студентів вишу засобами фізичного виховання / О.Б. Мальцева, К.П. Мелега, М.М. Дуб // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 323-327. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблеми полягає в необхідності підвищення рівня соціального здоров"я студентів, адже спостерігається погіршення в останні десятиліття не тільки соматичного здоров"я молоді, але й інших складових здоров"я - психічної і соціальної. Мета ...
1112649
  Кононович В. Підвищення рівня стресостійкості курсантів - одне з напрямків виховної роботи у закладах вищої освіти ДСНС України / В. Кононович, Д. Усачов // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 27-35. – ISSN 2786-5541


  У статті проводиться докладний аналіз вивчення понять «стрес» та «стресостійкість». Автори виділяють основні чинники, що впливають виникнення стресу, і розглядають характерні наслідки його на курсантів. Стаття присвячена визначенню особливості ...
1112650
  Красовська О. Підвищення рівня сучасної маркетингової діяльності на професійній основі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1112651
  Шевчук Л. Підвищення рівня сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів України (на матеріалі вивчення польського досвіду) // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 99-100. – ISBN 978-966-2249-24-8
1112652
  Гасанов С.С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 7-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1112653
  Рамський Ю. Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів фізики у процесі навчання комп"ютерного моделювання / Ю. Рамський, С. Хазіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 1682-2366
1112654
  Мельник І. Підвищення рівня фізичної підготовки та навиків самозахисту майбутніх працівників правоохоронних органів України / І. Мельник, В. Богайчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 97-101. – ISSN 2524-0129
1112655
  Байдулін В. Підвищення рівня фінансової грамотності громадян у розвинених країнах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
1112656
  Колб О Підвищення рівня юридичної освіти як один із заходів загального попередження злочинності в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.26-28. – ISBN 966-667-078-Х
1112657
  Сметана І.В. Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним керуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Сметана І.В.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1112658
  Ладошко О.М. Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мовлення методами обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Ладошко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112659
  Супрун М.В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Супрун Михайло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112660
  Калачиков О.Т. Підвищення родючості грунтів України / О.Т. Калачиков. – К., 1963. – 80с.
1112661
  Фабіровський С.Є. Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Фабіровський Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112662
  Майорова Т. Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України / Т. Майорова, С. Урванцева // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-2624
1112663
  Бортнічук М.Т. Підвищення ролі громадських організацій в період розгорнутого будівництва комунізму / М.Т. Бортнічук. – [Б. м. : б. в.], 1961. – С. 31-40
1112664
  Бєлкін Л.М. Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 96-103
1112665
  Білоусова О.С. Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 27 назв
1112666
  Мамутов В.К. Підвищення ролі доктринального тлумачення у застосуванні господарського законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 55-60
1112667
  Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1112668
  Соколова Т.А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар"єрного потенціалу державних службовців України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-146
1112669
  Бублик Є.О. Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 12-15
1112670
  Павловський Р.С. Підвищення ролі місцевих рад у забезпеченні конституційних прав громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1112671
  Малолітнева В. Підвищення ролі наукових правових досліджень у модернізації господарського законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 43-46. – ISBN 978-966-02-8706-8
1112672
  Ніколаєв Є.Б. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 107-113. – Бібліогр.: 8 назв
1112673
  Колотуха О.Ю. Підвищення ролі нетрадиційних загроз в системі регіональної безпеки Південно-Східної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 579-588
1112674
  Коваленко В.В. Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України / В.В. Коваленко, Колб, 0.Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 66-77
1112675
  Тихонова Є.А. Підвищення ролі права у здійсненні ефективного функціонування політичної системи радянського суспільства / Є.А. Тихонова, О.О. Майданник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы повышения роли права в осуществлении коммуникативных связей в условиях перестройки, которая способствует совершенствованию всей политической системы в целом в направлении преобразования ее в систему социалистического ...
1112676
  Герус Л.В. Підвищення спрямованості і ефективноті отримання та добору перспективних гібридних комбінацій, форм і сортів винограду : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Герус Людмила Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 56 с. – Бібліогр.: 59 назв
1112677
  Ткаченко Б.О. Підвищення стабільності високопродуктивного фінішного різьбошліфування прецизійних ходових гвинтів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ткаченко Б.О.; Одеський держ. політехніч. ун-т. – Одеса, 1994. – 16с.
1112678
  Шапко В.Ф. Підвищення стабільності екологічних характористик дизельного автомобіля удосконаленням конструкції нейтралізатора / В.Ф. Шапко, С.В. Шапко, В.О. Єлістратов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1112679
   Підвищення стабільності зв"язків в штучних нейронних мережах / Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець, В.В. Ліньков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 41-43. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1112680
  Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112681
  Нассір Мансур Махмуд Абухамуд Підвищення стабільності та надійності лінійних частотних модуляторів на базі транзисторних індуктивних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Нассір Мансур Махмуд Абухамуд ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112682
  Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1112683
  Гнатюк А.К. Підвищення стандартів безпеки при роботі з муфельними печами / А.К. Гнатюк, Д.С. Хайнацький // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 194-196. – ISBN 978-966-641-732-2
1112684
  Гурнович Ю.А. Підвищення стійкості банківської системи в умовах фінансової нестабільності // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 148-149
1112685
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний контекст та закономірності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1112686
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
1112687
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
1112688
  Осадчий О.А. Підвищення стійкості інструменту з КНБ при чистовому точінні загартованих сталей за рахунок забезпечення вібростійкості різців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Осадчий Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112689
  Бесарабець Ю.Й. Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки / Ю.Й. Бесарабець, Б.М. Середенко, Е.Р. Ванієв // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 3-8. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1112690
  Панченко Г.М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Панченко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112691
  Хайнацький Д.С. Підвищення стійкості об"єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій / Д.С. Хайнацький, А.К. Гнатюк, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 140-144. – ISBN 978-966-641-732-2
1112692
  Мельник М.О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до атаки стиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112693
  Загоруйко Є.А. Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою грунтоцементних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Загоруйко Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112694
  Циганчук Т.В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 18-
1112695
  Дацюк Ростислав Юхимович Підвищення техніко-економічних показників газових двигунів автомобілів застосуванням газотурбінного наддуву : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Дацюк Ростислав Юхимович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 1997. – 17л.
1112696
   Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу МЦ / В.В. Бородай, В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, Н.І. Войцешина // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1112697
  Панченко М.П. Підвищення товарності - важлива умова всемірного піднесення колгоспної економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 43-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР рассматриваются вопросы повышения товарности, как важное условие всемерного поднятия колхозной экономики. На фактических материалах автор рассматривает товарную продукцию и товарность колхозного производства, ...
1112698
  Влах Галина Іванівна Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Влах Г.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
1112699
  Луценко І.М. Підвищення точності вибору та ефективності використання силових трансформаторів розподільчих мереж / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1112700
   Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки / О.О. Ченчева, Є.Є. Лашко, О.А. Самусенко, В.Т. Щетинін, О.Ф. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1112701
  Кутний А.М. Підвищення точності визначення резонансного впливу рідкого ядра Землі на земні припливи / А.М. Кутний, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 140-142 : Табл. – Бібліогр.: с. 142. – ISSN 0203-3100
1112702
  Репетило Т.М. Підвищення точності вимірювальних каналів з вихрострумовими перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Репетило Тарас Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112703
  Кондрашов Сергій Іванович Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Кондрашов С.І.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 37с. – Бібліогр.: 35 назв
1112704
  Качанов М.П. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Качанов М.П.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1112705
  Скидан О.А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Скидан О.А. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-ті. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112706
  Лесовий Леонід Васильович Підвищення точності вимірювання витрати та розрахунок витратомірів змінного перепаду тисків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Лесовий Леонід Васильович; Держ ун-тет Львівська політехніка. – Львів, 1994. – 17л.
1112707
  Юрчик Г.В. Підвищення точності вимірювання при контролі параметрів теплофізичного стану речовин та матеріалів в промислових мікрохвильових технологіях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Юрчик Геннадій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
1112708
  Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Терещенко Валерій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1112709
  Петріченко Г.І. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петріченко Геннадій Іванович ; М-во освіти України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. акад. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112710
  Козир О.В. Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Козир Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1112711
  Васильків Н.М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Васильків Н.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112712
  Трембач Р.Б. Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Трембач Р.Б.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 16л.
1112713
  Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1112714
  Курський Ю.С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.01.02. / Курський Ю.С. ; Укр.інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1112715
  Білокінь С.О. Підвищення точності діагностування рельєфу та механічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Білокінь Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 36 назв
1112716
  Войцеховський С Підвищення точності методу сіток в задачах на власні значення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 205-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток в задачі на власні значення для оператора Гельмгольца. Показано, що екстрапольовані за Річардсоном розв"язки різницевої задачі на власні значення мають четвертий порядок точності.
1112717
  Цірук В.Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удосконалення методів їх корекції та технологічного відпрацювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Цірук В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112718
  Новіков В.В. Підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Новіков Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1112719
  Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Лавренова Д.Л. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1112720
  Тарас В.І. Підвищення точності поздовжнього розпилювання деревини на круглопилкових верстатах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.04 / Тарас Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112721
  Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1112722
  Яцук П.П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112723
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для еліптичних рівнянь другого порядку з мішаними похідними / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі Діріхле еліптичного рівняння другого порядку з мішаними похідними. Показано, екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L2. It is ...
1112724
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язання задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2 (w ...
1112725
  Філімоніхіна О.А. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі оптимального керування еліптичними системами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі оптимального керування еліптичними системами. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L[нижній індекс 2].
1112726
  Баско Юрій Петрович Підвищення точності та швидкості систем фазового автопідстроювання в пристроях зв`язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Баско Юрій Петрович; Укр. держ. Акад. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 17л.
1112727
  Курська Т.М. Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Курська Т.М. ; Держ. ком-т з питань техн. регул.вання та спожив. політики ; Нац. наук. центр "Ин-т метрології". – Харків, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв
1112728
  Солоха В.В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузлів на температурні деформації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Солоха В.В.; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 24л.
1112729
  Роман В.І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах спотворень структури потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Роман Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1112730
  Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1112731
  Бєлашов Є. Підвищення транзитної привабливості морських портів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (121). – С. 124-132. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1112732
  Пастухова Т.В. Підвищення трибологічних властивостей та економічності легування білих чавунів зі сфероїдальними карбідами ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пастухова Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112733
  Писаревський І.М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І.М. Писаревський, К.К. Войтенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 58-63. – ISSN 2222-4459
1112734
  Кокарева С.М. Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Кокарева Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112735
  Лавренюк В.В. Підвищення фінансової грамотності населення: зарубіжний досвід / В.В. Лавренюк, А.В. Лавренюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 59-67. – ISSN 2222-4459
1112736
  Сорока І.В. Підвищення фінансової стабілізації економіки Донецької області : фінансовий механізм / І.В. Сорока, Л.О. Омелянович // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 11-18 : Табл.
1112737
  Лучишин Л.М. Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 180-186. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1112738
  Олейникова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 47-59
1112739
  Михайленко С.В. Підвищення фіскальної ролі місцевих податків в формуванні доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 37-45. – ISSN 2313-8246
1112740
  Тулай О. Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / О. Тулай, А. Марчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1112741
  Влезько В.М. Підвищення фондовіддачі - важливий резерв інтенсифікації виробництва : Тематичний цикл:"Сучасна економічна політика" / В.М. Влезько. – Київ : Знання, 1988. – 31с. – (Серія 3"Економіка:наука управління,практика" ; №19)


  На матеріалах машинобудівних підприємств республіки аналізуються основні напрями процесу відтворення й ефективного використання основних виробничих фондів
1112742
  Стефанович В.Т. Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.11.07 - оптичні прилади та системи / Стефанович В.Т. ; Нац. техн. ун-т України ; Київський політехн. ун-Т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112743
  Матвійчук О. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни –  важливий фактор  зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє середовище (законодавчі аспекти) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 77-83
1112744
  Олійник О.О. Підвищення чутливості вимірювання мікроскопу нестаціонарної фотопружності для дослідження матеріалів електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Олійник Остап Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112745
  Яровой Л. Підвищення чутливості лазерних віброметрів у присутності завад / Л. Яровой, І. Степахно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Теоретично обґрунтований алгоритм підвищення чутливості лазерного віброметра шляхом усунення деформацій сигнал, що часом виникають при відбитті зондувального лазерного променя від випадкових перешкод або вікон та ілюмінаторів. Алгоритм корекції ...
1112746
  Малик С.Б. Підвищення чутливості та вірогідності теплового методу неруйнівного контролю об"єктів промислового призначення : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малик С.Б. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112747
  Водолазський В.М. Підвищення чутливості ферозондового методу котролю металевих включень у харчових продуктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Водолазський В.М.; Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1112748
  Ляпандра А.С. Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення параметрів біопроб із використанням перексидоініційованої хемілюмінесценції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ляпандра А.С. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1112749
  Полив"янчук А.П. Підвищення швидкодії та економічної ефективності використання систем екологічного діагностування дизелів-мікротунелів / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1112750
  Давіденко С.В. Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Давіденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1112751
  Коваленко Ю.І. Підвищення якісних характеристик оптичних елементів комбінованою електронно-променевою обробкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Коваленко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1112752
  Григор"єва Наталія Сергіївна Підвищення якості автоматичного складання пакетів магнітопроводів при обмеженні різноманітності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Григор"єва Н.С.; Київ. нац. ун-тет технологій та дизайну. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв.
1112753
   Підвищення якості бібліотечної роботи, спрямованої на розширення кола інтересів школярів.. – Харків, 1965. – 38 с.
1112754
  Дебіч М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу - світова тенденція / М. Дебіч, О. Гуменна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 54-61. – ISSN 1682-2366
1112755
  Скидан М.І. Підвищення якості вищої освіти як основний напрям стратегічного розвитку закладів вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 129-135. – ISSN 2222-4459
1112756
  Костецька М. Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 140-144. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено проблему підвищення якості вищої освіти як чинника розвитку і модернізації змісту освітнього процесу.
1112757
  Пономарьова Г.Ф. Підвищення якості вищої освіти: виклики і перспективи // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 226-229. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1112758
   Підвищення якості військової освіти на основі методу інтенсифікації / О.В. Білаш, Л.Д. Величко, Н.М. Гузик, Х.І. Ліщинська, О.С. Петрученко, Б.І. Сокіл // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1112759
  Кузьмін Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю потребують вдосконалення регуляторної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1112760
  Колот А. Підвищення якості економічної освіти // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-70
1112761
  Лисиченко Р.М. Підвищення якості електричної енергії в розподільних мережах за рахунок удосконалення перетворювачів енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Лисиченко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1112762
  Івакіна К.Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Івакіна К.Я.; Івакін Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112763
  Вадіа З.Т. Підвищення якості зв"язку у системах WiMAX з MIMO в умовах багатопроменевої інтерференції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Зіяд Тарік Вадіа ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112764
  Мястковська М. Підвищення якості знань з інфлрматики майбутніх учителів фізики за допомогою використання задач професійного спрямування // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 45-47
1112765
  Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 31-32


  На прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника.
1112766
  Варфоломєєва В.О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 100-106 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1112767
  Абдурахман Ахмед Ісса Алі Підвищення якості мобільного зв"язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Абдурахман Ахмед Ісса Алі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112768
  Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1112769
  Радько В.І. Підвищення якості молокосировини - основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1112770
  Лазаренко С. Підвищення якості навчальної діяльності в умовах євроінтеграції // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 10-14


  Європейський вибір України зумовлює необхідність формування освітньої і наукової стратегії європейської інтеграції. Оскільки основні ресурси у сфері освіти сконцентровані у вищій освіті, саме університети стають провідниками освітньої і наукової ...
1112771
  Наумченко І.Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І.Л. Наумченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 139 с.
1112772
  Шпур О.М. Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1112773
  Клюєв О. Підвищення якості наукових публікацій - вимога часу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 5-7. – ISSN 1993-0917
1112774
  Жидок В.В. Підвищення якості національної системи вищої освіти на засадах компетентнісного підходу / В.В. Жидок, Ю.М. Ткач, А.О. Пінчук // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 134-137. – ISBN 978-966-7496-99-9
1112775
  Бешлей М.І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 40 назв
1112776
  Шульга Н.Д. Підвищення якості освіти - стратегічний напрям економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр.: 16 назв
1112777
  Леоненко В.О. Підвищення якості освіти як необхідне завдання державної політики України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 99-101
1112778
  Ломакович В.Я. Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців. / В.Я. Ломакович, О.В. Плахотнік // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 88-95. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1112779
  Гевко І.В. Підвищення якості педагогічної освіти при підготовці майбутніх учителів технологій // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 49-52. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1112780
  Червенець В.В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1112781
  Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів- фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, аналізується освітній рівень населення, обгрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив ії розвитку.
1112782
  Пономаренко В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється об"єктивна необхідність створення персональних навчальних систем на базі дистанційних технологій та детально розглядається механізм їх впровадження у ВНЗ на прикладе ХНЕУ.
1112783
  Попова Л. Підвищення якості підготовки фахівців з маркетингу в контексті вимог ринку праці / Л. Попова, Синицина // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.49-55. – ISSN 1682-2366
1112784
  Гринь Олександр Олександрович Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів : Авторф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Гринь О.О.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1112785
  Мицюк С. Підвищення якості продукції та його вплив на конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 154-157. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розкрито основні характеристики якості продукції та проаналізовано шляхи її підвищення. Визначено взаємозв"язок між конкурентоспроможністю та підвищенням якості продукції.
1112786
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112787
  Синельник І.В. Підвищення якості професійної комунікації викладача ЗВО в умовах віддаленого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.В. Синельник, А.О. Стонога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 79-88. – ISSN 2074-8922
1112788
  Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1112789
  Нестеренко О.О. Підвищення якості роботи - всенародне завдання / О.О. Нестеренко, Ю.М. Котляров. – К., 1978. – 151с.
1112790
  Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді Підвищення якості сприяння послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Лівів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112791
  Муранов О.С. Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муранов О.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1112792
  Панков А.О. Підвищення якості технологічного процесу сівби насіння крп"яних культур мобільною струминною дозуючою системою. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Панков А.О.; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 18л.
1112793
  Дмитренко Г. Підвищення якості трудового потенціалу за допомогою підготовки у ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1112794
  Васильєва Н.Б. Підвищення якості управління бізнесом в процесі формування інформаційного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 75-83. – ISBN 966-7958-13-2
1112795
  Казачінер О.С. Підвищення якості уроку англійської мови: початкова школа / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (125)). – ISBN 978-617-00-1775-8
1112796
  Тур О.М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 128-131. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
1112797
  Хагерізаде Рудан Мейсам Підвищення якості функціональних газотермічних покриттів лазерним термоциклуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Хагерізаде Рудан Мейсам ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112798
  Гевко І. Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів / І. Гевко, М. Пагута // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 11-15. – ISSN 2308-4634
1112799
   Підвищено стипендії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  З першого вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів підвищен.
1112800
  Кондратюк В.А. Підвищеня безпеки ядерних енергетичних установок шляхом кваліфікації та модернізації систем управління аваріями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Кондратюк Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська політехніка". – Одеса, 2023. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
1112801
   Підвищеня безпеки ядерної енергетики з урахуванням уроків важких аварій / В.А. Кондратюк, Є.М. Письменний, О.М. Вєрінов, В.І. Філатов, І.А. Остапенко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (95). – С. 76-81. – ISSN 2073-6231
1112802
   Підвищити довіру інвесторів і захистити їхні права // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 січня (№ 9)
1112803
  Півненко В. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів / В. Півненко, Є. Мірошніченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1112804
  Булавін Л.А. Підвищувати науковий та методичний рівень викладання фізики в вищих закладах освіти. В.1 / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан // Науковий вісник миколаївського державного пед.університету. – №1
1112805
  Мазур В. Підвищуємо кваліфікацію разом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Понад 12 років фірма "ІС" приділяє велику увагу взаємодії з освітньою сферою, докладаючи спільних зусиль для підготовки і перепідготовки потрібних в економіці кадрів. Саме тому Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка вже багато років співпраціює ...
1112806
  Єфремова Н. Підвищуємо педагогічну майстерність // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 20-21 : фото
1112807
  Казьміна Олена Підвищуємо показник гостинності України! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 59-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1112808
  Сищук О. Підвищуймо градус публікаційної активності! // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  І за чисельністю наукових співробітників, і за статтями у базі Scopus КНУ імені Тараса Шевченка далеко попереду своїх конкурентів. Але за кількістю публікацій на одного дослідника КНУ поки що на четвертій позиції. Про це на засіданні Вченої ради 3 ...
1112809
  Черленяк М.І. Підвідомчість господарським судам справ, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 326-330. – ISSN 1563-3349
1112810
  Ілієв І.В. Підвідомчість і підсудність адміністративних спорів по законодавству Республіки Болгарія // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.81-84
1112811
  Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1112812
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 79--82. – (0). – ISSN 2078-9165
1112813
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 53-59
1112814
  Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
1112815
  Кармаза О.О. Підвідомчість питань щодо захисту житлових прав громадян в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 170-173
1112816
  Кириченко А. Підвідомчість розгляду спорів щодо прав на об"єкти інтелектуальної власності: господарська чи адміністративна юрисдикція? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 329-331
1112817
  Татьков В. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 24-30
1112818
  Гвоздецький А. Підвідомчість спорів за участю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 386-388. – ISBN 978-617-7069-14-9
1112819
  Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.88-92. – ISSN 0132-1331
1112820
  Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено як теоретичним, так і практичним проблемам підвідомчості справ господарським судам України. Проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення поняття та сутності судової підвідомчості. Особливу увагу приділено співвідношенню ...
1112821
  Шкляр С.В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-149
1112822
  Угриновська О. Підвідомчість справ за скаргами громадян у сфері управлінської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.349-354. – Бібліогр.: 8н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1112823
  Пархомчук С.О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 272-276
1112824
  Німак М.О. Підвідомчість справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 87-88
1112825
  Поливач В. Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються останні законодавчі зміни, судова практика та правові позиції вищих судових інстанцій, спрямовані на врегулювання підвідомчості третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин, з позиції їх можливого практичного ...
1112826
  Шуляк Н. Підвідомчість судових справ щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок юридичний особам // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 93-102.
1112827
  Морозов Є. Підвідомчість судових справ, що виникають із земельних правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1112828
  Муза О.В. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції у контексті судово-правової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 343-353. – ISBN 978-617-7530-15-1
1112829
  Юрасов В.П. Підвідомчість цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1112830
  Волощук О.Т. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному комерційному арбітражі / О.Т. Волощук, М.О. Гетманцев // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 39-50. – ISSN 2308-9636
1112831
  Калініченко О.О. Підводна парадигма українського козацтва // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 51-64. – ISSN 2077-9496
1112832
  Гриневич В. Підводна частина айсберга: роль Червоної Армії у боротьбі з українським повстанським рухом (1944 - 1945 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 107-139. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1112833
  Прокоф"єв І. Підводне сяйво // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 70-72. – ISSN 0130-321Х
1112834
  Богоров В.Г. Підводний світ : життя в морі / В.Г. Богоров. – Львів : Книж.-журнальне видавництво, 1952. – 44 с. – (Науково-популярна бібліотека)
1112835
  Гончаров С. Підводний човен ВМС України : яким йому бути? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 7 (121). – С. 22-23
1112836
  Колишній Підводний човен у добу сексі-твіттерів / Колишній, дипломат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 4


  "З легкої руки одного з перших послів сучасної України, дипломатичну установу любили порівнювати з підводним човном. Капітан і команда відрізані від суші-Батьківщини, зв"язок складний, довкола шторми, акули, ворожі кораблі у формі розвідувальних служб. ...
1112837
  Пестушко Валерій Підводні газопроводи : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10
1112838
  Чухрай Е. Підводні камені анахронічного аналізу: книга Проповідника, сенс життя і сенс у житті // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 75-90. – ISSN 2075-6461


  У статті здійснено критичний аналіз методології Артура Кіфера (описаної в книзі «Еклезіаст і сенс життя в стародавньому світі», Cambridge University Press, 2022), а саме його поняття «сенс життя», застосованого до аналізу книги Еклезіаста. Мій головний ...
1112839
  Томко Ю. Підводні камені заборони реклами ліків // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1112840
  Цукурова С. Підводні камені земельної реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1112841
  Бреус С. Підводні камені надання пільг окремим категоріям громадян // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 32
1112842
  Грибик Р. Підводні камені при укладенні угод із злиття та поглинання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 370-371
1112843
  Дмитрук А. Підводні рейси Александра Пушкіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 21. – ISSN 2518-7104


  Контр-адмірал Олександр Сергійович Пушкін (1929-1997). Писав вірші, картини маслом, займався музикою.
1112844
  Колодницький С.Г. Підгаєцька школа в історії та спогадах / Степан Колодницький. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 438, [2] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-617-7793-63-1
1112845
  Жадько В. Підгайний Леонід Єрофейович (- літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 701-702. – ISBN 978-966-8567-14-8
1112846
  Проценко Л. Підгайний Леонід Єрофійович (1899-17.XII.1950) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 234. – ISBN 5-333-00673-3
1112847
  Проценко Л. Підгайний Леонід Єрофійович [1899-17.XII.1950] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 234. – ISBN 978-611-01-1405-9
1112848
  Марочко В. Підгайний Семен Олександрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 331. – ISBN 978-617-642-388-1


  Підгайний Семен Олександрович - український учений - історик, археограф, автор спогадів про українську інтелігенцію на Соловецьких островах, член-основоположник УРДП, 1948 року - перший з черги державний секретар реорганізованого ДЦ УНР. З 1943 року на ...
1112849
   Підгайці та Підгаєччина : 20-річчю відновлення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. Степан Колодницький ; [наук. ред.: О. Бойко, В. Слободян]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 767, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 741-767. – ISBN 978-966-457-133-0


  У прим. № 1690347 напис: Шановному добродієві Володимирові з великою повагою і подякою за працю у сфері відновлення історичної та національної памяті українців. Упорядник: Підпис. 17.10.2014 р. м. Підгайці
1112850
   Підгайчани в боротьбі за волю України : Історично-мемуарний збірник. – Тернопіль : Горлиця, 2000. – 624с.
1112851
  Чабаненко М. Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 181-185. – ISSN 1561-4999
1112852
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 1998. – 63, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 966-7544-00-1
1112853
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – (Вид. 2-ге). – Броди : Просвіта, 2009. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 966-7544-00-1
1112854
   Підгірці. Садиби Галичини // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 186-189
1112855
  Зозуля Д. Підгоріли : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 149-154
1112856
  Чобану Й.К. Підгоряни / Ион Чобану ;. – Київ, 1988. – 453 с.
1112857
  Шевелюк Л.С. Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-84


  Статтю присвячено діяльності адвоката на стадії підготовки скарги до Європейського Суду з прав людини(ЄСПЛ), порядок звернення до ЄСПЛ за захистом від порушень з боку держави. Стаття містить інформацію про Європейську конвенцію із прав людини та ...
1112858
  Сальник І.В. Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1112859
  Яценко В.О. Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА) / В.О. Яценко, Т.М. Короткова, Т.Ф. Панченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 63. – C. 207-217. – ISSN 2077-3455
1112860
  Самойленко О.О. Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища засобами мережевих тренажерів для програмування // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 38-42. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1112861
  Сисоєв О. Підготовка бакалаврів з циркулярної економіки у республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 79-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1112862
  Єрмолаєва Г.А. Підготовка бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами інтерактивних технологій // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 194-196. – ISBN 978-966-602-335-6
1112863
  Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 22-24
1112864
  Прищепа Т. Підготовка болгарських військових у навчальних закладах Російської імперії 1878-1915 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 639-642. – ISBN 978-966-171-90295
1112865
  Оніщук М. Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова судівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 6-10
1112866
  Бульвінська О. Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 82-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1112867
  Горпініч Т. Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 143-154. – ISSN 2312-5993
1112868
  Равлюк В.Г. Підготовка висококваліфікованих фахівців для освітнього процесу вишу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 132-134
1112869
  Чистякова І. Підготовка військовослужбовців у закладах вищої освіти України / І. Чистякова, І. Драга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 196-205. – ISSN 2312-5993
1112870
   Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини. Стандарт підготовки І-СТ-3 : [стандарт] / Центр оператив. стандартів і методики підготовки Збройних Сил України ; [розробники: М.І. Бадюк, В.В. Стеблюк, А.А. Гудима та ін.]. – Київ : КНТ, 2022. – 147, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-570-817-9
1112871
  Кристопчук Т. Підготовка вчителів-вихователів до роботи з дітьми з особливими виховними та освітніми потребами: зарубіжний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 28-33. – ISSN 2308-4634
1112872
  Коцур С.Г. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коцур Сабіна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112873
  Корольова Л. Підготовка вчителів іноземної мови в університитетах Румунії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-644-365-9
1112874
  Ломако Л. Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 114-118. – ISSN 1998-4634
1112875
  Муращенко О.В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Муращенко Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112876
  Гуркова Т.П. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації діалогових форм навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуркова Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1112877
  Тягло Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тягло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1112878
  Кесер Т.Р. Підготовка вчителів української мови та літератури засобами технологій інтерактивного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 248-269. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1112879
  Роєнко Л. Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 128-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1112880
  Хомич О. Підготовка вчителя початкових класів в Канаді та Україні: порівняльний аспект // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7263-79-0
1112881
  Сітоленко В.С. Підготовка дисертаційних досліджень викладачами ХДАК (1991-2012 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 47-48
1112882
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
1112883
  Романишина Л.М. Підготовка до професійної діяльності майбутніх фармацевтів у процесі вивчення блоку хімічних дисциплін у системі коледж - медична академія / Л.М. Романишина, М.М. Лукащук // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 270-284. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1112884
  Школьний О. Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 189-199. – ISSN 2312-5993
1112885
  Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашнікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 3
1112886
  Дубасенюк О. Підготовка докторів філософії у сфері педагогічної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 105-108. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1112887
  Сьомкіна Т.В. Підготовка економістів: інноваційний підхід / Т.В. Сьомкіна, О.В. Воскобоєва, С О. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 76-84. – ISSN 2415-8089
1112888
   Підготовка з радіаційного, хімічного, біологічного захисту / Центр операт. стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. доктрин та підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 64, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2695-3
1112889
  Станіславська І.М. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та магістратурі Інституту // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 499-500. – ISBN 978-966-02-8705-1
1112890
  Гущук І. Підготовка кадрів для вітчизняної системи охорони громадського здоров"я: виклики та перспективи / І. Гущук, В. Сміянов, І. Киричук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (105). – С. 14-20. – ISSN 2077-7485


  Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану та напрацюванні базових пропозицій для подальшої розробки проєкту Національного плану розвитку кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я за міжгалузевим та міжсекторальним спрямуванням – ...
1112891
  Савельєва І.В. Підготовка кадрів для Національної поліції України як складова державної політики у сфері вищої освіти // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 72-82. – ISSN 2524-101X


  У статті охарактеризовані поняття "підготовка кадрів", "державна політика у сфері вищої освіти", визначено їх характерні ознаки та на цій підставі наведено правові та теоретичні засади визначення дефініції "підготовка кадрів для Національної поліції ...
1112892
  Лунячек В.Е. Підготовка керівних кадрів для управління соціальними закладами за магістерськими програмами: теоретико-методологічне обгрунтування та IT-підтримка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
1112893
  Колган Т. Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до управління новою українською школою // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 90-100. – ISSN 2077-1827
1112894
  Жарова О.В. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах запровадження дуальної освіти у вищих технічних закладах освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1112895
  Бабенко Ж.В. Підготовка консолідованої інформації як напрям трансформації діяльності бібліотек // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 221-226. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1112896
  Бездрабко В.В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 67-78. – ISSN 0320-9466
1112897
  Тур О.М. Підготовка магістрів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: задоволеність якістю освітнього складника / О.М. Тур, Л.І. Дерев"янко, С.М. Дорошенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 99-109 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  За допомогою методів аналізу, контрольних запитань, відбору, систематизації та порівняння, із використанням google-форми досліджено й проаналізовано рівень задоволеності майбутніми магістрами з інформаційної, бібліотечної та архівної справи освітнім ...
1112898
  Тревого І. Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів / І. Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 30-31. – ISSN 1819-1339


  "Десятирічна співпраця українських та німецьких вчених Інституту геодезії Львівської політехніки та факультету ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбург (Німеччина) знайшла продовження (вже протягом трьох років) у підготовці ...
1112899
  Клімішина А.Я. Підготовка майбутних учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клімішина Аліна Яківна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1112900
  Мкртічян О.А. Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників в Україні та Китаї // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 217-232. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1112901
  Могильна Ю. Підготовка майбутніх вчителів до неформальної освіти школярів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 320-329. – ISSN 2312-5993
1112902
   Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров"я учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання / Ю. Бойчук, А. Козлов, Н. Науменко, Л. Дрожик // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 24-31. – ISSN 1562-529Х
1112903
  Вітченко А. Підготовка майбутніх докторів філософії у вищій військовій школі, досвід, проблеми, шляхи вдосконалення // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 91-102. – ISSN 2617-1775
1112904
  Онищук С. Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С.77-82. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1112905
  Баглай В.І. Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 19-24. – ISSN 2074-8922


  "У наші часи в Німеччині, як і в інших країнах Західної Європи, склалася несприятлива демографічна ситуація, що викликана скороченням чисельності і «старінням» корінного місцевого населення. Це негативно вплинуло на результати роботи одного з ...
1112906
  Мефанік М.С. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мефанік Марія Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1112907
  Гура О. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти: проблеми та шляхи успішної реалізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 55-63. – ISSN 2312-5993
1112908
  Авраменко Н.О. Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авраменко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1112909
  Бермас Л.І. Підготовка майбутніх лікарів до професійної міжкультурної комунікації / Л.І. Бермас, О.М. Бермас // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 20-21
1112910
  Замфереско О.В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Замфереско Олена Вікторівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1112911
  Нічуговська Л.І. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в сфері спеціальної освіти: можливості тренінгових технологій / Л.І. Нічуговська, Л.М. Ніколенко, В.О. Липа // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 37-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1112912
  Собченко Т.М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 159-167. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1112913
  Замрозевич-Шадріна Підготовка майбутніх педагогів до формування культури здоров"я дітей: структурно-компонентна характеристика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 173-183. – ISSN 2312-5993
1112914
  Козлова В.А. Підготовка майбутніх педагогів інклюзивної освіти до професійної діяльності // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 112-117. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1112915
  Докучина Т.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному закладі освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 191-193. – ISBN 978-966-654-490-5
1112916
  Лехолетова М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності / М. Лехолетова, Т. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 135-144. – ISSN 2312-5993
1112917
  Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Добровіцька Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1112918
  Рідкодубська Г.А. Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в соціальній роботі" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 232-247. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1112919
  Солона Ю.О. Підготовка майбутніх учителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Солона Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.; 26 назв
1112920
  Умерова Л.Р. Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 200-206. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1112921
  Паршикова О.О. Підготовка майбутніх учителів до застосування дидактичних римованих текстів у навчанні німецької мови в новій українській початковій школі / О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (110). – С. 26-31. – ISSN 1817-8510
1112922
  Онищенко Н. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики: дослідно-експериментальна робота // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 51-67. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1112923
  Білоусова Л.І. Підготовка майбутніх учителів до проектування цифрових дидактичних візуальних засобів / Л.І. Білоусова, Н.В. Житєньова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: с. 12-13. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1112924
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1112925
  Годованюк Т. Підготовка майбутніх учителів математики у країнах далекого зарубіжжя // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 10-20. – ISSN 2411-1317
1112926
  Поліщук Т. Підготовка майбутніх учителів математики у процесі вивчення математичних дисциплін з використанням пакету GeoGebra / Т. Поліщук, Г. Іщенко, Д. Возносименко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 111-118. – ISSN 2307-4914
1112927
  Шишенко В.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 244-252. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1112928
  Деньга Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи у сучасній школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 37-39. – ISBN 978-617-639-211-8
1112929
  Акімова О.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання / О.М. Акімова, О.О. Бабакіна, О.В. Кузнецова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 85-88. – ISSN 2304-5809
1112930
  Кравцова А.О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравцова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112931
  Овсієнко Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції в розвитку вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 237-249. – ISSN 2312-5993
1112932
  Семеновська Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 85-93. – ISSN 1682-2366
1112933
  Шиян Н.І. Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності / Н.І. Шиян, А.В. Криворучко, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 450-454. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1112934
  Микитів О.М. Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Микитів Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1112935
  Рудой В.В. Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: пластика малих форм скіфського періоду / В.В. Рудой, І.В. Орос, П.І. Нагуляк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 2 (143). – С. 26-33. – ISSN 2414-5076
1112936
  Лалак Н. Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. На основі аналізу наукових джерел розкрито поняття “передовий педагогічний досвід”. Проведене дослідження засвідчило різні підходи ...
1112937
  Юрчишин Ю.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії до соціальної адаптації дітей з церебральним паралічем як педагогічна проблема / Ю.В. Юрчишин, Т.І. Корзан, А.В. Гакман // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 183-190. – Бібліогр.: 30 назв.
1112938
  Кривонос О.Б. Підготовка майбутнього вчителя до активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 70-72. – ISBN 978-966-698-283-7
1112939
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
1112940
  Самойленко І.М. Підготовка матеріалів для виконання діагностичних та ситуаційних експертних досліджень зброї, патронів і слідів їх дії / І.М. Самойленко, В.П. Колонюк // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 687-695. – ISSN 0130-2655
1112941
  Вовчик-Блакитна Підготовка молоді до сімейного життя / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (серия VII "Педагогическая" ; №14)
1112942
  Савченко В.А. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів як умова економічного зростання // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Калініна С.П., Корж М.В., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (61). – С. 81-90. – ISSN 2521-6651
1112943
  Клапчук В.В. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації зі спортивної медицини, лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації в Україні // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 1992-7894
1112944
  Попов М. Підготовка наукових кадрів у галузі публічного управління та адміністрування відповідно до принципів європейського простору / М. Попов, І. Матвєєнко, В. Комаровський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 2664-3618
1112945
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення методичної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-998-9
1112946
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення навчальної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 131-135. – ISBN 978-966-439-998-9
1112947
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення наукової та організаційної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 138-144. – ISBN 978-966-439-998-9
1112948
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
1112949
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
1112950
  Сокуренко В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Укр. революції / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2017. – 496, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 456-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-67-2
1112951
  Жданов А.О. Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою виборчою системою і відповідно перебудова партійно-політичної роботи / Жданов А.О. – Київ : Партвидав, 1937. – 32 с.
1112952
   Підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 109-120
1112953
  Швед Г. Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у спадщині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 162-165. – ISBN 978-617-7932-12-2
1112954
  Берека В. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до роботи з обдарованими дітьми // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-66
1112955
  Седляр М. Підготовка педагогічних працівників як актуалітет інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 213-217


  Розглядаються проблеми підготовки педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України та їх вплив на інноваційний розвиток економіки. Визначено, що якісна підготовка педагогічних кадрів є запорукою формування людського капіталу - основи ...
1112956
  Орос І.І. Підготовка персоналу підприємств для навчання робітників на виробництві у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 56-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1112957
  Завальнюк О.М. Підготовка правників у Кам"янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 324-342. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1112958
  Криворучко Л. Підготовка психологів в державній прикордонній службі України // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 34-35. – ISBN 978-617-620-344-5
1112959
   Підготовка снайпера : снайперська гвинтівка СГД / за заг. ред. Коропатніка І.М. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 343, [1] c. : іл., табл., фот. – Загол. обкл.: Підготовка снайпера. Снайперська гвинтівка Драгунова (СГД). – ISBN 978-611-01-2624-3
1112960
  Машкова Г. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з українознавства у відділі аспірантури ННДІУ 2004 - 2010 рр. // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 114-119
1112961
  Ляпіна О. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1112962
   Підготовка спеціалістів радіозв"язку : курс вивч. радіостанцій RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства FALCON III : [практ. посібник] / [Є.М. Струць, С.М. Тарарака, О.О. Коваленко, О.І. Кравченко]. – Київ : Скіф, 2023. – 76, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. напис: Фірми "HARRIS" родини "FALCON III". – Бібліогр.: с. 76. – ISBN 978-611-01-2837-7
1112963
   Підготовка спортивних журналістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка і Національний університет фізичного виховання та спорту Україи спільно готуватимуть спортивних журналістів. З промовами також виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор Інституту ...
1112964
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
1112965
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
1112966
  Ашиток Н. Підготовка студентів до патріотичного виховання школярів в умовах війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
1112967
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
1112968
  Галан В.Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В.Д. Галан, В.Р. Кравчук, Г.В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 24-32. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1112969
  Березан В. Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 160-173. – ISSN 2312-5993
1112970
  Нечипоренко К. Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-52. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз хмароорієнтованих сервісів. Визначено категорії хмароорієнтованих сервісів, а саме: хмаро орієнтовані сервіси для комунікації; для співпраці; для підвищення мотивації учнів до навчання; для дослідницької діяльності; для перевірки ...
1112971
  Пономаренко Н. Підготовка студентів спеціальності 061 журналістика ЗВО І-ІІ р.а. до впровадження медіаосвіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-272-1
1112972
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
1112973
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
1112974
  Ващенко І.В. Підготовка тексту наукової психологічної статті : метод. рек. для студентів освіт. рівня магістр / І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ковальчук О.В., 2021. – 55, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 38-55. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95084-1-7
1112975
  Плотнікова К.Р. Підготовка тренерів-викладачів з водних видів спорту як психолого-педагогічна проблема // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 2 (169). – С. 36-42. – ISSN 2227-2747
1112976
  Сусоров В.Д. Підготовка трудових резервів Херсонщини (1944-1945 рр.) / В.Д. Сусоров, О.О. Романовський // Ціннісний вимір політичної діяльності : VII (XI) Всеукр. наук.-практ. конф., 25 черв. 2021 р. : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю.М. Бардачов та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7941-36-0
1112977
  Козьменко О.І. Підготовка успішної людини в закладах вищої освіти США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козьменко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1112978
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
1112979
  Лунячек В.Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е. Лунячек, Т.В. Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 107-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1112980
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
1112981
  Матюша І.К. Підготовка учнів до продуктивної праці / І.К. Матюша. – К., 1964. – 110с.
1112982
  Олійник Н. Підготовка фахівців агарної галузі в Україні та США: порівняльний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 263-273. – ISSN 2312-5993
1112983
  Шевченко В. Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 340-350. – ISSN 2312-5993
1112984
  Демуз І.О. Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 282-295. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1112985
  Денисюк С.П. Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського / С.П. Денисюк, О.В. Коцар, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (63). – С. 27-32. – ISSN 1813-5420
1112986
  Кодинець А. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності: вимоги сучасності та європейський досвід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7. – С. 49-51
1112987
  Проскура С.Л. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 72-88. – ISSN 1998-6939
1112988
  Товканець О. Підготовка фахівців з менеджменту освіти як об"єкт педагогічних досліджень в європейських країнах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 227-237. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
1112989
  Дяченко А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 2411-1317


  У статті здійснено аналіз особливостей підготовки фахівців з національного дизайну у закладах вищої освіти (ЗВО) Європи та США. Визначено, що британські навчальні заклади традиційно посідають найвищі місця у світових рейтингах ЗВО, які здійснюють ...
1112990
  Гевлич Л.Л. Підготовка фахівців з обліку та оподаткування в Digital-економіці // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 160-163. – ISBN 978-966-919-595-1
1112991
  Дудіна О.В. Підготовка фахівців з технічного перекладу в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудіна Оксана Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1112992
  Чернета С.Ю. Підготовка фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності з надання соціальних послуг / С.Ю. Чернета, Бєлкіна-Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 236-240. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1112993
  Грінберг Л.Ф. Підготовка фахівців інформаційного профілю: соціокультурний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 20-24. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у виявленні соціокультурних чинників трансформації бібліотечної професії та підготовки сучасних кадрів інформаційного профілю, які у подальшому перетворюватимуть систему інформаційно-бібліотечних комунікацій на стратегічно ...
1112994
  Бородін Б.Ю. Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти / Б.Ю. Бородін, Семенова-Куліш // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 119
1112995
  Логвиненко Т.О. Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 149-152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609


  У статті подається аналіз зарубіжного досвіду організації навчання магістрів соціальної роботи, зокрема створення і реалізації міжнародних, інтеркультурних програм підготовки фахівців соціальної сфери.
1112996
  Басиста І.В. Підготовка фахівців у галузі "Право" закладами вищої освіти МВС України: історичні передумови, сучасний стан та перспективи / І.В. Басиста, Д.І. Йосифович // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (7). – C. 8-14. – ISSN 2617-4162
1112997
   Підготовка фахівців у галузі просторового планування - важливе завдання сучасної географічної освіти / С. Бортник, Т. Лаврук, Л. Тимуляк, А. Олещенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 183-184. – ISSN 2306-5680
1112998
  Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – Київ, 1994. – 96с.
1112999
  Мельников А.К. Підготовка юних важкоатлетів / А.К. Мельников. – Київ, 1977. – 107с.
1113000
  Каткова А.Г. Підготовка юристів європейського рівня: теоретичні та практичні аспекти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 311-315. – ISSN 2218-5348
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,