Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1112001
  Чадюк М. "Покарання простором" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Нова книжка докторок історичних наук Тамари Вронської й Олени Стяжкіної присвячена мінусникам.
1112002
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
1112003
  Артюх В.О. "Покаяльний" лист поета Миколи Данька / В.О. Артюх, В.О. Садівничий // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 129-135. – ISSN 2227-183Х
1112004
  Перепелиця Г. "Поки не будуть офіційно визначені суб"єкти конфлікту, жодного вирішення він не матиме" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
1112005
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
1112006
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1112007
  Лазо С. "Покинуті міста" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 6-8


  Сергій Васильович Лазо (1953) — український письменник. Член Національної спілки письменників України. Поезія.
1112008
  Єремічева Л. "Покинуті" : есе, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 102-105
1112009
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
1112010
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
1112011
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
1112012
  Коваль Р. "Покликання Боже" Леоніда Мосендза // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Вересень (число 9). – С. 3


  Леонід Маркович Мосендз (псевдоніми: О.Лясковець, Осип Лясковець, Ростислав Берладник — український поет, прозаїк, есеїст, гуморист, науковець, громадський та державний діяч.
1112013
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
1112014
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 60-63. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
1112015
  Мережинская А.Ю. "Поколение 90-х" и "двадцатилетние". Типологические черты литературного направления. Статья первая // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 262-283. – ISBN 978-966-8906-28-2
1112016
  Хазанов А.М. "Поколение Кабрала": путь в революцию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 159-184. – ISSN 0130-3864


  Амілкар Кабрал - лідер національно-визвольного руху Гвінеї-Бісау та Островів Зеленого Мису , убитий 20 січня 1973 року.
1112017
  Парфенюк Любовь "Покоряем" средние таблицы ББК // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0869-4915
1112018
  Фенич В.І. "Покровський закарпатської історіографії". Місце і роль Івана Гавриловича Коломійця у вивченні історії Закарпаття (1903-1962 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 257-259. – (Історія ; Вип. 20)
1112019
   "Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця 19 - початку 20 століття : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – 496с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-640-190-8
1112020
  Ясінська О. "Покутські народні писанки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 15


  У колекції Віри Манько - понад три з половиною тисячі писанок. Більшу частину з них пані Віра написала сама, а ще підготувала до друку низку видань про традицію святкування Великодня в Україні та про те, яке місце в ньому належить писанці. Зокрема ...
1112021
  Михайлин І.Л. "Поле журналістики" П. Бурдьє // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 102-113. – ISBN 978-966-680-459-7
1112022
  Степаненко М. "Поле неокрас" описових назв у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 210-215
1112023
  Червак Б. "Поле праці безмежне!.." Євген Онацький: вчений і націоналіст // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 8


  "Євгена Онацького називають «призабутим українським енциклопедистом», а його найвідоміша наукова праця «Українська мала енциклопедія» (УМЕ), на жаль, залишається малодослідженою в сучасній Україні. Натомість життя і творчість Євгена Онацького, його ...
1112024
  Буйських Ю. "Поле" vs "місто": простір у текстах археологічної субкультури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 437-440. – ISBN 978-966-95419-8-7
1112025
  Наумовська О. "Поле" як локус потойбіччя в українській народній неказковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1112026
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
1112027
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1112028
  Вітті М. [Покоління 30-х років : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
1112029
  Сомов В.П. По-латыни между прочим : Словарь латинских выражений / В.П. Сомов; Рец.Н.П.Аверинцева.Ред.латинск.текста Е.И.Светилова. – 2-е изд.,испр.и доп. – Москва : Юристъ, 1997. – 344с. – ISBN 5-7357-0197-5
1112030
  Сомов В. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений / В. Сомов. – Москва : ГИТИС, 1992. – 227с. – ISBN 5-7196-0212-7
1112031
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
1112032
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
1112033
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
1112034
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1112035
  Рищакова О.В. Показники вуглеводного обміну у контрастних за ознакою посухостійкості ліній кукурудзи при пророщуванні в умовах водного дефіциту та гіпертермії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рищакова Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1112036
  Дмитрик В. Показники деяких компонентів системи активації плазміногену при раку сечового міхура / В. Дмитрик, О. Савчук, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1112037
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1112038
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
1112039
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
1112040
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1112041
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1112042
   Показники згортання крові у вагітних жінок, хворих на COVID-19 / Д. Креницька, А. Рачковська, О. Савчук, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 34-39. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  The CoViD-19 pandemic have been lasting since 2019 year. It is a serious threat for health care system around the world because a huge number of patients requires of intensive assistance. Firstly, SARS-CoV-2 causes damage of the respiratory system. ...
1112043
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
1112044
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1112045
  Власюк В.В. Показники і критерій ефективності для оцінювання можливості виконати бойове завдання сторожовою охороною щодо недопущення раптового нападу противника на підрозділ Національної гвардії України під час розташування на місці в районі зосередження / В.В. Власюк, В.В. Грідіна, В.Ю. Поляков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 21-26. – ISSN 2078-7480


  Продовження назви: або базовому таборі.
1112046
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
1112047
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
1112048
  Страх С.В. Показники крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалений період / С.В. Страх, С.В. Соколенко // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 37-38
1112049
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
1112050
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
1112051
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1112052
  Шемет М.В. Показники оцінки ефективності розвитку готельних підприємств / М.В. Шемет, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 48-52. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1112053
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1112054
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1112055
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1112056
  Дога-Мірзак Показники оцінки та моніторингу діяльності університетського інкубатора // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 13, вип. 4. – С. 25-26. – ISSN 2312-847X
1112057
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
1112058
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
1112059
  Білик М.В. Показники політичної культури молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 188-195. – ISBN 966-594-559-9
1112060
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
1112061
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
1112062
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
1112063
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1112064
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1112065
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1112066
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
1112067
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1112068
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1112069
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
1112070
  Кошура А.В. Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 39-43
1112071
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1112072
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1112073
   Показники. Систематичний та авторський до часопису Українського Науково-Дослідчого Інститутут Книгознавства "Бібліологічні Вісті" за р.р. 1923-1927. – б. м., 1927. – 14 с.
1112074
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1112075
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
1112076
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
1112077
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
1112078
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
1112079
  Педаєв Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури / Д.К. Педаєв. – Київ, 1928. – 267 с.
1112080
   Показчик статей, видрукованих в перших двох річниках журналу "Світло" (вересень 1910 р. – травень 1912 р.).. – Київ : Друкарня Першої Київськоъ Друкарської Спілки, 1912. – 16 с.
1112081
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
1112082
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
1112083
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
1112084
  Шмід Т. Покара Німеччини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 9 (641), 28.02-5.03.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Китай прагне стати світовим лідером. Тоді як німецькі концерни рядами схиляться перед цією країною, КНР грає лише за власними правилами. Однак саме зараз стає помітно, що протистояти можна будь-якій диктатурі.
1112085
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
1112086
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
1112087
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
1112088
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1112089
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1112090
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
1112091
  Поканевич О. Покарання з конфіскацією: як прискорити відчуження активів рф у Європі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Україна має запропонувати ЄС активізуватися, щоб посилити діючі механізми та вжити нових заходів щодо пошуку російських "злочинних активів".
1112092
  Мурихін С.В. Покарання за екологічні злочини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мурихін Сергій Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1112093
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
1112094
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
1112095
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
1112096
  Єна І.О. Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 87-95. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1112097
  Янко В.М. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 111-122. – ISSN 2524-0323
1112098
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
1112099
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
1112100
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
1112101
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
1112102
  Чупринський Б. Покарання за невиконання судового рішення за Кримінальним кодексом України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 116-120. – ISSN 2409-4544
1112103
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
1112104
  Мацелюх І. Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі на Запорозькій Січі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується юридична відповідальність за злочини проти віри, церкви та моралі, яка закріплювалася нормами звичаєвого права та діяла на Запорозькій Січі. Здійснено порівняльно-правовий аналіз відповідної міри покарання із кримінальним законодавства ...
1112105
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
1112106
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
1112107
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1112108
  Вахній О. Покарання позбавленням держави. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Україна молода. – Київ, 2021. – 28 квітня (№ 42). – С. 10


  Автор "Кобзаря" недвозначно давав зрозуміти, що негаразди українського народу - також кара Божа.
1112109
  Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров"я населення / А.А. Музика, О.П. Горох ; Держ. НДІ митної справи. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 402, [2] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-286-9


  У пр. № 1728424 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну з побажаннями добробуту і творчого довголіття. Щиросердно Підпис. 10 січня 2012 р.
1112110
  Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 510-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1112111
  Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 279-287. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1112112
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
1112113
  Житник Г.В. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: історичний аспект // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 80-87. – ISSN 2523-4889
1112114
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
1112115
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
1112116
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
1112117
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
1112118
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112119
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
1112120
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
1112121
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
1112122
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
1112123
  Омельченко Г. Покарати зло. Момент істини: чи спроможне правосуддя Нідерландів засудити вбивцю Путіна і його терористичну організацію // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 25). – С. 7-10


  "9 березня 2020 року в окружному суді Гааги розпочнеться заочний судовий процес над обвинуваченими у збитті 17 липня 2014 року літака малайзійських авіаліній рейсу МН17. Ця публікація - певний політично-юридичний підсумок (обвинувальний акт) мого ...
1112124
  Юр"єва І. Покарати колаборанта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 11


  "...Напередодні Нового року було офіційно презентовано законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". Проект спрямований на встановлення адміністративних бар"єрів для участі в державотворенні осіб, які активно ...
1112125
  Харис Ренат Покатился мой клубок : стихи и поэма / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с.
1112126
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или. – Москва : Наука, 1981. – 320с.
1112127
   Покатная миграция рыб. – Москва : Издательство АН СССР, 1985. – 200с.
1112128
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
1112129
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 142-159. – ISSN 1819-6268


  Покахонтас, конечно, выдумали. И, конечно, задолго до студии Диснея. Еще тогда, в начале семнадцатого века. Ее выдумал авантюрист Джон Смит, на склоне лет выживавший на гонорары со своих якобы документальных книг. Выдумал табачный плантатор Джон Ролф, ...
1112130
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
1112131
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
1112132
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
1112133
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
1112134
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
1112135
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
1112136
  Панков Г.Д. Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1112137
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0


  У пр. №1709470 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1112138
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
1112139
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1112140
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1112141
  Соколов Б. Покаяння чи розрахунок? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4


  Визнання Іраном знищення пасажирського літака відбулося після того, як напередодні увечері українських експертів нарешті допустили до уламків авіалайнера.
1112142
  Калинець І. Покелішкуймося, брате Тарасе Мельничуку // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 26-33. – ISBN 966-7109-34-8


  Спогади про Тараса Мельничука.
1112143
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
1112144
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
1112145
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
1112146
  Торба В. Поки в Австрії "танцювали"... / В. Торба, Т. Осташко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 5


  "Мисляча Україна згадує, оплакує, вшановує - австрійського архікнязя Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного).
1112147
  Анхайр Гельмут Поки вони спали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 3


  Чому незначна політична нестабільність буде корисною для Німеччини.
1112148
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
1112149
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
1112150
   Поки гримлять гармати // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 6


  "Наприкінці березня 28 студентів 2-4 курсів факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка попрямували на навчання за обміном до Вільного університету Амстердама (Нідерланди). Таку можливість для наших студентів надало керівництво факультету ...
1112151
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
1112152
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
1112153
  Костицька С.В. Поки є час : поезії / Софія Костицька. – Вид. 2-ге, перероб. – Чернівці : Букрек, 2013. – 267, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-399-541-0
1112154
  Зятьєв С. Поки живе мова - житиме й народ як національність... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11
1112155
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
1112156
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
1112157
  Вітович І. Поки мамалига не закипіла. У кишиневі десятки тисяч демонстрантів вимагали відставку уряду // Україна молода. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 121). – С. 5


  Десятки тисяч демонстрантів зібралися в неділю, 6 грудня, в центрі Кишинева на заклик новообраної президентки країни Майї Санду. В ході протестного мітингу на площі біля будівлі парламенту в Кишиневі Майя Санду зажадала негайної відставку уряду країни. ...
1112158
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
1112159
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
1112160
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
1112161
  Боровський О. Поки що свідок. Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 липня (№ 63). – С. 5


  Президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 13 липня, відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом iз розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках ...
1112162
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
1112163
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
1112164
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
1112165
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
1112166
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новела з іспанського життя / Ібаньєс В. Бласко ; переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавництво "Зоря" ; № 5)
1112167
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
1112168
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина : Роман. Повести пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Киев : Україна, 1993. – 450 с.
1112169
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. А.В. Ясной]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 45 с. – (Массовая серия)
1112170
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
1112171
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
1112172
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
1112173
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
1112174
  Баиндер П. Покка-пу / Перл Баиндер ; пер. с англ. под ред. О. Холмской. – Москва, 1936. – 112 с.
1112175
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
1112176
  Васютинський В.О. Покладання українською молоддю провини на суб"єктів громадсько-політичного життя під впливом поколінної ідентичності // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 49-59. – ISSN 2520-6265
1112177
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
1112178
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0-916381-04-8
1112179
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
1112180
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
1112181
  Штейнберг М.Я. Поклассный словарь-минимум по немецкому языку для 9-10 классов средней школы ( с постатейной разбивкой) / М.Я. Штейнберг. – Томск, 1959. – 74с.
1112182
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
1112183
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
1112184
  Бойко Г. Поклик : лірика, жарти, пародії / Г. Бойко ; [іл. А.В. Гета]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79 с. : іл.
1112185
  Костецька Т.С. Поклик / Т.С. Костецька. – Київ, 1975. – 63 с.
1112186
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
1112187
  Чіладзе Т.І. Поклик / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1987. – 80 с.
1112188
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
1112189
  Москаленко А.З. Поклик вічності : оповідання та нариси / А.З. Москаленко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 223 с.
1112190
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – Київ, 1991. – 347с.
1112191
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
1112192
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
1112193
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
1112194
  Георгій Поклик Духа = l"appel de l"esprit : церква та суспільство / митрополит Гір Ліванських Георгій (Ходр) ; [пер. з фр.: Д. Каратеев]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 286, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. ориг. – ISBN 978-966-378-832-6
1112195
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
1112196
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
1112197
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320 - 8370
1112198
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
1112199
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
1112200
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії : біогр. довідка: с. 108 / Базилевський В.О. ; іл. О.О. Олександров. – Київ : Дніпро, 1977. – 111 с.
1112201
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
1112202
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
1112203
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
1112204
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1112205
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
1112206
  Мех Н.О. Покликана любити слово (лінгвоукраїнознавча методологія С.Я. Єрмоленко) // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 30-32. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1112207
  Дяченко С. Покликаний для рідної сцени (до 175-річчя від дня народження І.К. Тобілевича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 70-81. – ISSN 2520-6346


  Акцентовано увагу на багатогранній особистості великого українського драматурга І.К. Тобілевича, проінтерпретовано драму "Безталанна", яку вважають першою психологічною драмою в Україні, розкрито морально-етичну і психологічну проблеми, які чітко ...
1112208
  Гнатюк І.С. Покликаний словом Світлої пам"яті В.В. Жайворонка (07.11.1941 - 12.08.2019) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 159-163. – ISSN 1682-3540


  "Прийшовши у відділ лексикології та лексикографії, Віталій Вікторович відразу поринув у підготовку 11-томного «Словника української мови» (1970 — 1980). Його перу належить бл. 10 друк. арк. матеріалів на літеру П у VII томі та 17 друк. арк. на літери ...
1112209
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
1112210
  Сергійчук В.І. Покликаний українською справою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 90-річчя від дня народження Богдана Лончини.
1112211
  Веремійчик О. Покликані служити Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Пам"яті Президента УНР в екзилі Миколи Плав"юка.
1112212
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
1112213
  Галик Я. Покликання - архітектор (До 75-ліття з дня народження Степана Миколайовича Дзюбінського) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 183-187. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1112214
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
1112215
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
1112216
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
1112217
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
1112218
  Кепін Д. Покликання - палеоліт (до 65-річчя від дня народження Михайла Гладких) / Д. Кепін, С. Конча // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 253-254. – ISBN 966-7060-98-5
1112219
  Панчук Д.О. Покликання - пропагандист / Д.О. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1987. – 126 с.
1112220
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
1112221
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
1112222
   Покликання : біобібліогр. покажчик : до 90-річчя від дня народж. П.П. Чучки / [М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філології, Наук. б-ка ; уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник за участю Н.А. Мальованої ; відп. за вип. М.М. Медведь ; передм. С.М. Пахомова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 223, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 188-201. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-175-2
1112223
  Липинський В. Покликання "Варягів", чи організація хліборобів? / Вячеслав Липинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 114, [1]. – ISBN 978-611-01-1495-0
1112224
  Кірішева О. Покликання Бібліотека (до ювілею Раїси Іванівни Павленко, генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України (1975-2018) / О. Кірішева, З. Хоружа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 44-46. – ISSN 2076-9326


  Згадується КНУ імені Т.Г. Шевченка.
1112225
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
1112226
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
1112227
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1112228
  Вовк О.Б. Покликання і пристрасть Віктора Страшка // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 319-320. – ISSN 0320-9466
1112229
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
1112230
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1112231
  Александров О. Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  У листопаді 2017 р. виповнилося б 75 років від дня народження доктора фізико-математичних наук А. В. Манджоса (1942-1997), лідера Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із застосувань загальної теорії ...
1112232
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
1112233
  Мулярчук Є.І. Покликання як філософсько-етичний феномен : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Мулярчук Євген Іванович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1112234
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
1112235
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
1112236
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
1112237
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
1112238
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
1112239
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
1112240
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
1112241
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
1112242
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
1112243
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 76с.
1112244
  Боков В.Ф. Поклон России : стихи / В.Ф. Боков. – Москва : Современник, 1976. – 272 с. : 1 портр., 1 пластинка
1112245
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1112246
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : стихи и поэмы / Мира Тлябичева; пер. с абазин. Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
1112247
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – Москва, 1964. – 151с.
1112248
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
1112249
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
1112250
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
1112251
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Муса Ягуб ;пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
1112252
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
1112253
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
1112254
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
1112255
  Масловська С. Поклонилися українцеві, який збудив і просвітив буковинський нарід // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 1


  До 185-річниці з дня народження Юрія Федьковича.
1112256
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
1112257
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
1112258
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
1112259
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580 с.
1112260
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
1112261
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам : повесть / Анатолий Блинский. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 142 с.
1112262
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
1112263
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
1112264
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги : роман / Ходжабек Сеитов; пер. с каракалпак. Э.Арбенова. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 240 с.
1112265
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
1112266
  Гудима А. Поклонитися любові : роман / А. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
1112267
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
1112268
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320 - 8370
1112269
  Ткачук О. Поклоніння кремлівському звіру. Чому необхідно заборонити УПЦ МП // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 6-7


  Спостерігаючи, як прихильники УПЦ з пристрастю публічно доводять, що їхня релігійна організація є незалежною православною церквою, дивуєшся, як можна подібне взагалі говорити, адже і їм самим, і їхнім опонентам, і стороннім глядачам достеменно відомо, ...
1112270
  Ціпко А.В. Поклоніння небесним світлам у язичництві давніх слов"ян // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 119-123. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто деякі аспекти релігійного світогляду давніх слов"ян, які сповідали язичництво, що включало в себе різноманітні культи. Одним із найпоширеніших серед них був астральний - культ небесних світил.
1112271
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
1112272
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
1112273
  Благов Н.Н. Поклонная гора : [стихи и поэмы / Н.Н. Благов ; предисл. С. Викулова ; ил. В.С. Успенский]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1975. – 175 с. : ил. – ([Подвиг])


  Циклы: Кипрей. - Ладонь на ладони. - Поэмы: Волга. - Изба.
1112274
  Благов Н.Н. Поклонная гора : стихи и поэмы / Николай Благов ; [худож. В. Афонин]. – Москва : Современник, 1979. – 224 с. : ил., цв. ил. – (Библиотека поэзии "Россия")


  Содерж.: Стихи; Поэмы; Волга; Тракт.
1112275
  Благов Н.Н. Поклонная гора : стихотворения и поэмы / Николай Благов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 176 с. : 1 л. портр.


  Содерж.: Стихотворения; Поэмы; Волга; Тракт.
1112276
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
1112277
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
1112278
  Стингл М. Поклоняющиеся звездам / М. Стингл. – М., 1983. – 182с.
1112279
   Поклянись, вступая!. – Астрахань, 1984. – 83с.
1112280
   Покой в разгаре бури.. – 130с.
1112281
  Красухин Г.Г. Покой и воля : Некоторые проблемы пушкинского творчества / Г.Г. Красухин. – Москва : Современник, 1987. – 269 с.
1112282
  Поздова Людмила Михайловна Покой и морозостойкость черной смородины разного географического происхождения. Возможная роль абсцизовой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поздова Людмила Михайловна; Академия сельскохоз. наук, научно-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова, 1980. – 21л.
1112283
  Мельников Н.А. Покой им только снится... / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 32с.
1112284
  Кассис В. Покой нам и не снился... / В. Кассис, В. Комаров, В. Чичков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 254 с.
1112285
  Собко В.Н. Покой нам только снится : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 320с.
1112286
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – М, 1972. – 286с.
1112287
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – Ставрополь, 1978. – 560с.
1112288
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 239с.
1112289
  Рубина М.И. Покой нам только снится... / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1973. – 192с.
1112290
  Левин Р.А. Покой, которого нет. Стихи, поэмы. / Р.А. Левин. – Х., 1969. – 78с.
1112291
  Кузмин М. Покойница в доме. Сказки : Четвертая книга рассказов. – Санкт-Петербург : Изд. М.И.Семенова, 1914. – 191 с.
1112292
  Ломоносов М.В. Покойного статского советиника и профессора собрание разных сочинений в стихах и прозе. – Москва
3. – 1778. – 669 с.
1112293
  Клюева В.А. Покойный был с причудами : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
1112294
  Пиранделло Л. Покойный Маттиа Паскаль. / Л. Пиранделло. – Л., 1967. – 259с.
1112295
  Сименон Ж. Покойный мсье Галле; Вдовец; Мегрэ в тревоге / Ж. Сименон. – Рига, 1988. – 366с.
1112296
  Бабичев Г.С. Поколени е отважных. комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
1112297
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1965. – 231с.
1112298
  Торопыгин В.В. Поколение / В.В. Торопыгин. – Л, 1967. – 182с.
1112299
  Минач В. Поколение / В. Минач. – Москва, 1974. – 976с.
1112300
   Поколение. – М, 1975. – 182с.
1112301
   Поколение. – М, 1975. – 191с.
1112302
  Чешко Б. Поколение // Пепел и алмаз : романы : пер. с польск. / Е. Анджеевский. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 319-350. – (Библиотека польской литературы)
1112303
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1977. – 220с.
1112304
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1981. – 544с.
1112305
   Поколение. – М, 1982. – 735с.
1112306
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 528с.
1112307
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 7/8, июль - август. – 2001
1112308
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 9, сентябрь. – 2001
1112309
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2001
1112310
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2001
1112311
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь. – 2001
1112312
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 1/2, январь-февраль+CD. – 2002
1112313
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 3, март. – 2002
1112314
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 4, апрель. – 2002
1112315
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 5, май. – 2002
1112316
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 6, июнь. – 2002
1112317
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 7/8, июль-август. – 2002
1112318
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 9, сентябрь. – 2002
1112319
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2002
1112320
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2002
1112321
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь. – 2002
1112322
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ июль - август. – 2003
1112323
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 1/2, январь - февраль. – 2003
1112324
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 3, март. – 2003
1112325
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ 4, апрель. – 2003. – + CD
1112326
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 5, май. – 2003
1112327
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 6, июнь. – 2003
1112328
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ 9, сентябрь. – 2003
1112329
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 10, октябрь. – 2003
1112330
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 11, ноябрь. – 2003
1112331
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ 12, декабрь 2003 г. - январь 2004 г. – 2003
1112332
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003г. - январь 2004 г. – 2004
1112333
  Даскалов С.Ц. Поколение без земли. / С.Ц. Даскалов. – София, 1965. – 280с.
1112334
  Митовски З. Поколение в две эпохи / З. Митовски. – София, 1982. – 475с.
1112335
   Поколение в лицах.. – М, 1987. – 381с.
1112336
  Деев Роин Поколение графта : Ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 76-83 : Фото
1112337
  Оноприенко В.И. Поколение долгожителей в науке: взгляд социолога // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 173-187. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
1112338
  Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения? / Ю.М. Климов. – М., 1988. – 269с.
1112339
  Славутский А.О. Поколение металлургов / А.О. Славутский. – Сталино, 1953. – 343с.
1112340
  Шуралева С.В. Поколение миллениум (поколение Y): как оно влияет на развитие трудового законодательства // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 180-183. – ISBN 978-985-6421-72-6
1112341
  Кулагин А.С. Поколение оптимистов / А.С. Кулагин. – Москва, 1968. – 47с.
1112342
  Бабичев Г.С. Поколение отважных. Комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 200 с. : ил.
1112343
  Кожемяко В.С. Поколение счастливых / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1962. – 48с.
1112344
   Поколение Х // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 57-61 : фото
1112345
  Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.97-105. – ISSN 0132-1625
1112346
   Поколение.. – Калуга, 1963. – 71с.
1112347
  Милявский А.И. Поколение. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1968. – 143с.
1112348
   Поколение. / Варголик, , Юрай, , Чмолик, , Отто. – Москва, 1979. – 112с.
1112349
   Поколение.. – М, 1986. – 557с.
1112350
  Кудряшов В.И. Поколение: стихи / В.И. Кудряшов. – М., 1986. – 60с.
1112351
  Бельман С. Поколения антисемитизма // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 90-104. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1112352
  Макаров А.Н. Поколения и судьбы / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1967. – 375 с.
1112353
  Руденко Д Н. Поколения идут : стихи / Д Н. Руденко. – Москва, 1952. – 140 с.
1112354
  Морозов А.И. Поколения молодых / А.И. Морозов. – М., 1989. – 252с.
1112355
  Таранов Е.В. Поколения Прометеев. / Е.В. Таранов. – Москва, 1978. – 301с.
1112356
  Сайко Э.В. Поколенное измерение жизненных пространств человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.167-175
1112357
   Поколенческий анализ современной России = A generational analysis of contemporary Russia. – Москва : Новое литературное обозрение, 2005. – 328 с. – На обл. загл : Отцы и дети : Поколенческий анализ современной России. – (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас" / ред. И. Калинин). – ISBN 5-86793-370-9
1112358
  Седов Л.А. Поколенческий прогноз // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1112359
  Іваницька С.Г. Поколіннєва пам"ять як біографічний концепт: Марко Кропивницький у публіцистичних текстах Сергія Єфремова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 70-85. – ISSN 2520-2855
1112360
  Малиш Л. Поколінні відмінності у сприйнятті соціальної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 105-120. – ISSN 1563-3713
1112361
  Ткаченко Н.Ю. Покоління / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1980. – 54с.
1112362
  Чешко Б. Покоління / Б. Чешко. – К., 1980. – 216с.
1112363
  Єрьоменко В.М. Покоління / В.М. Єрьоменко. – Київ : Дніпро, 1985. – 461 с.
1112364
  Тендітна Н. Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 282-286. – ISBN 966-8110-14-5
1112365
  Харченко О. Покоління "Незалежності" / О. Харченко, А. Соколинська, І. Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 8


  Про ультрас як "приклад громадської стихійної українізації".
1112366
  Нагаєць І.Ю. Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності. / І.Ю. Нагаєць, Р.М. Гиря // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 146-152. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1112367
  Колот А.М. Покоління Z і соціально-трудова платформа "Праця 4.0": імперативи взаємодії / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (40). – С. 103-138. – ISSN 2072-9480


  Дослідження соціально-трудових відносин цифрової доби в контексті теорії поколінь і прикладних аспектів її використання є необхідним для забезпечення стійкості соціально-трудового розвитку і досягнення на цій основі вищого рівня соціальної якості. Брак ...
1112368
  Томек В. Покоління анархістських письменників-бунтарів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 197-210. – ISSN 0320 - 8370
1112369
  Коваліско Н. Покоління в історико-соціологічній перспективі / Н. Коваліско, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 5-20. – ISSN 1563-3713
1112370
  Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : монографія / В.М. ; Мін. освіти і науки України ; Харківськ. нац. ун-т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-623-590-2
1112371
  Короташ О. Покоління візуалістів і потреба наївної філософії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 205-206. – ISSN 0320-8370
1112372
  Боднарчук І. Покоління зійдуться : повість / І. Боднарчук ; ред. та передмова Ю. Клиновий. – Едмонтон ; Вінніпег ; Торонто : "Слово", 1974. – 150 с.
1112373
  Боднар Г. Покоління незалежності в Революції Гідності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 52-64. – ISSN 1563-3713
1112374
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1112375
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1112376
  Сдержиков Ф.С. Покоління новаторів. / Ф.С. Сдержиков. – Донецьк, 1970. – 43с.
1112377
  Доній О. Покоління оксамитової революції (як нам дожити до 2009 року?) / О. Доній. – Київ : Смолоскип, 1999. – 24с.
1112378
  Шулікін Д. Покоління патріотів - заслуга наших освітян // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1112379
  Колісник В. Покоління переможців / В. Колісник. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 76 с.
1112380
  Залізняк Н. Покоління прав людини. Взаємодія четвертого покоління прав людини з мораллю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 32-33. – ISBN 978-617-7069-17-0
1112381
  Тиріна М.П. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 684-689. – ISSN 1563-3349
1112382
  Снєт А.П. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 15 (235). – С. 17-21
1112383
  Кокотюха А.А. Покоління сміливих : Україна: 25 років незалежності / Андрій Кокотюха. – Харків : Vivat, 2016. – 395, [5] с. : іл. – Бесіди із зірками вела журналістка Ірина Татаренко. – ISBN 978-617-690-691-9
1112384
  Ямпольский Б.Б. Покоління трударів. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1965. – 126с.
1112385
  Олексійченко Н.О. Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 131-140. – ISSN 2078-9912
1112386
  Поповит Покондирена тиква. Родольупци / Поповит, J.С. – Београд : Просвета ; Нолит, 1978. – 173с.
1112387
  Холл Г. Покончить с "холодной войной" / Г. Холл. – М., 1963. – 56с.
1112388
  Спок Б. Покончить с войной во Вьетнаме! / Б. Спок. – М, 1970. – 80с.
1112389
  Михайлов В.И. Покончить с остатками второй мировой войны в Европе / В.И. Михайлов. – М, 1962. – 88с.
1112390
  Черниш Р.І. Покоординатна декомпозиція області для еволюційних задач математичної фізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто початково-крайову задачу на одиничному гіперкубі. Для її розщеплення за просторовими напрямками використано модифікований адитивно-усереднений метод. Для кожної підзадачі запропонована своя декомпозиція області, яка дозволяє здійснювати ...
1112391
  Кобилянська О.Ю. Покора : нариси / Ольга Кобиляньска. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1899. – [1], 111 с. – (Літературно-наукова бібліотека українсько-руської видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 3)


  Зміст: Покоpа; Жебpачка; Що я любив; Мати Божа; У сьв. Івана; Час; Він і Вона; Аpистокpатка; Битва; Impromtu Phantasie; Мужик; Банк pустикальний.
1112392
  Уельбек М. Покора = Soumission : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. І. Рябчія]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 253, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Houellebecq M. Soumission : roman / Michel Houellebecq. Flammarion, 2015. – ISBN 978-966-14-9099-3
1112393
  Родичев Н.И. Покорение "Великана" / Н.И. Родичев. – Киев, 1962. – 201с.
1112394
  Новиков В.Д. Покорение Арктики. / В.Д. Новиков. – Москва : АН СССР, 1962. – 156с.
1112395
  Проценко А.Н. Покорение атома / А.Н. Проценко. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1967. – 167с.
1112396
   Покорение бесконечности.. – М, 1981. – 734с.
1112397
  Ильин Е. Покорение вершин. Президентский совет делает ставку на мегаустановки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 4


  Владимир Путин посетил Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова НИЦ "Курчатовский институт" в Гатчине, где провел заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
1112398
  Сорокин И.В. Покорение высоты / И.В. Сорокин. – Москва, 1983. – 175 с.
1112399
  Рототаев П.С. Покорение гигантов / П.С. Рототаев. – Москва : Географгиз, 1958. – 448с.
1112400
  Овчинников В.В. Покорение дракона / В.В. Овчинников. – Москва, 1961. – 126с.
1112401
  Величко В.А. Покорение Кара-Кумов / В.А. Величко. – Москва, 1951. – 80с.
1112402
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 148с.
1112403
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 179с.
1112404
  Щабельская М.Н. Покорение космоса / М.Н. Щабельская, М. Улиг. – Москва, 1980. – 126 с.
1112405
  Михейкин Н.И. Покорение молнии / Н.И. Михейкин. – Тула, 1958. – 80 с.
1112406
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 384с.
1112407
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – М., 1977. – 224с.
1112408
  Хрунов Е.В. Покорение невесомости : записки космонавта / Е.В. Хрунов. – Москва : Воениздат, 1976. – 175 с.
1112409
  Кнунянц И.П. Покорение неприступного элемента / И.П. Кнунянц, А.В. Фокин. – Москва : АН СССР, 1963. – 193 с.
1112410
  Лиходеев Л.И. Покорение пустыни. Книга стихов. / Л.И. Лиходеев. – М., 1953. – 83с.
1112411
  Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич Покорение рек / Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 157с.
1112412
  Гинко С.С. Покорение рек / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 208с.
1112413
  Юрезанский В.Т. Покорение реки / В.Т. Юрезанский. – М, 1946. – 355с.
1112414
  Спирин И.Т. Покорение Северного полюса / И.Т. Спирин. – Москва : Географической литературы, 1950. – 316с.
1112415
   Покорение Сибири Ермаком : картина В.И. Сурикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 19 с., 28 ил.
1112416
  Суриков В.И. Покорение Сибири Ермаком / В.И. Суриков, 1968. – 4с.
1112417
  Непомнящий В.И. Покорение тайги. / В.И. Непомнящий. – Новосибирск, 1964. – 102с.
1112418
  Меркульева К. Покорение тундры / К. Меркульева. – М.-Л., 1939. – 152с.
1112419
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой Финляндии. – 1889. – XI, 460, IV, 122 с. + 1 карта. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 1-м томе, с. 486-460. - Приложение ко 1-му т., с. 1-122
1112420
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1889. – VI, 498, VI, 190 с. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 2-м томе, с. 486-498 - Приложение ко 2-му т., с. 1-190
1112421
  Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана : Юго-Вост. Азия и Океания в доист. эпоху : [пер. с англ.] / П. Беллвуд ; отв. ред. и авт. предисл. М.В. Крюкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1986. – 522, [1] с. : ил., карт.
1112422
  Аккуратов В. Покоренная Арктика / Аккуратов В. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 124 с.
1112423
   Покоренная высота.. – М, 1961. – 109с.
1112424
  Пучеров Н.Н. Покоренная радиация. (О радиоактивных изотопах). / Н.Н. Пучеров. – К., 1970. – 87с.
1112425
  Рототаев П.С. Покоренные гиганты / П.С. Рототаев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1975. – 283с.
1112426
  Марков М. Покоренные стихии / М. Марков. – М, 1948. – 119с.
1112427
  Дроздов И.В. Покоренный "Атаман" / И.В. Дроздов. – Донецк, 1968. – 211 с.
1112428
  Песчанский И.С. Покорись, Енисей! / И.С. Песчанский. – Л., 1966. – 184 с.
1112429
  Сытин В.А. Покорители вечных бурь. / В.А. Сытин. – М., 1955. – 126с.
1112430
  Эберле Ута Покорители волн и ветра / Эберле Ута, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 132-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1112431
  Блинов Г.А. Покорители земных недр : [о бурильщиках и буровых мастерах] / Г.А. Блинов, Э.С. Махновецкий. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1986. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-144. – ("Кем быть?")
1112432
  Киселев А.Н. Покорители космоса / А.Н. Киселев, М.Ф. Ребров. – Москва, 1971. – 367с.
1112433
  Пономарев А.Н. Покорители неба / А.Н. Пономарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 200 с.
1112434
  Лаузен Каролине Покорители неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 130-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1112435
  Бадигин К.С. Покорители студеных морей : ист. повесть / Константин Бадигин. – Москва, 1962. – 224 с.
1112436
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва : Советский писатель, 1962. – 716 с.
1112437
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва, 1964. – 663с.
1112438
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва, 1968. – 655с.
1112439
   Покорители целины : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 60-65 : Фото
1112440
  Шухов И.П. Покорители целины. / И.П. Шухов. – М, 1955. – 120с.
1112441
  Борисова О.В. Покоритель вершин науки : [110 лет лауреату Нобелевской премии (1958), акад. И.Е. Тамму (1895-1971)] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
1112442
  Жаколио Л. Покоритель джунглей / Л. Жаколио. – Москва, 1991. – 281с.
1112443
  Клименко И.Е. Покоритель мирового эфира / И.Е. Клименко. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 32 с.
1112444
  Сузюмов Е.М. Покоритель нехоженых земель / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1967. – 88с. + Карта. – (Замечательные географы и путешественники)
1112445
  Бока Л. Покорнейше докладываю... : роман / Ласло Бока ; пер. с венг. К. Иванова, Е. Бочарниковой ; [худож. А.Я. Салтанов]. – Москва : Воениздат, 1980. – 415 с. : ил.
1112446
   Покоряющим космос. – Москва, 1963. – 47 с.
1112447
  Ведміцький Ол. Покоси / Ол. Ведміцький. – Київ, 1929. – 92с.
1112448
  Когтянц К.А. Покохати відьму : роман / Костянтин Когтянц. – Харків : Фоліо, 2011. – 186, [2] с. – ISBN 978-966-03-5722-8
1112449
  Ачебе Ч. Покоя больше нет : роман / Чинуа Ачебе ; пер. с англ. Ю. Иванова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 207 с.
1112450
  Некрасов Г.А. Покоя мы не ищем / Г.А. Некрасов. – Л., 1982. – 95с.
1112451
  Аношкин М.П. Покоя не будет : [дорогу найдет идущий] : повести / М.П. Аношкин ; ил.: Н.А. Кудричев. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1966. – 232 с. : ил.
1112452
  Бахарев А.А. Покоя не будет : очерки / Бахарев А.А. – Москва : Советская Россия, 1972. – 56 с. – (Письма из деревни)
1112453
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1962. – 228 с.
1112454
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1973. – 237 с. : ил.
1112455
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1961. – 439с.
1112456
  Кравцов А.Ф. Покоя нет / А.Ф. Кравцов. – Х., 1963. – 87с.
1112457
  Воеводин В.П. Покоя нет : Роман / В.П. Воеводин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 416с.
1112458
  Фесенко А.Я. Покоя нет / А.Я. Фесенко. – М., 1976. – 327с.
1112459
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1977. – 558с.
1112460
  Рамазанов Г.З. Покоя нет : стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Правда, 1984. – 32 с.
1112461
  Лукерченко М.П. Покоя нет. Роман / М.П. Лукерченко. – Оренбург, 1961. – 222с.
1112462
  Хомутова М.Д. Покоящие домены и осцилляции тока в полупроводниках с N-образной ВАХ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хомутова М.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 11л.
1112463
  Епифанова О.Г. Покоящиеся клетки: Свойства и функции в организме / О.Г. Епифанова, В В. Терских, В.А. Полуновский. – Москва : Наука, 1983. – 180 с. : табл., ил.
1112464
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.1. – 129-198с.
1112465
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.2. – 1-36с.
1112466
  Сухацький Р.П. Покрання у вигляді позбавлення волі: історія становлення // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7272-11-2
1112467
  Ягуп К.В. Покращання енергетичних показників електротехнічних систем із застосуванням пошукової оптимізації на комп"ютерних моделях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ягуп Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1112468
  Здеб В.Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Здеб Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1112469
  Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцук Ю.В.; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібл.:11 назв
1112470
  Репетацька Г. Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Для неявної функціональної моделі регресії з похибками в змінних розглядається оцінка ортогональної регресії. Встановлено умови неконзистентності, знайдено перший член розкладу асимптотичного відхилення оцінки по дисперсії похибок, та запропонована ...
1112471
  Джамаль С.А. Покращення динамічних властивостей електромеханічних систем з підпорядкуваним регулюванням та від"ємнім в"язким тертям настройкою їх контурів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Джамаль С. А.; Хар. держ політехн. ін-т. – Х., 1998. – 17л.
1112472
  Задорожня І.М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Задорожня І.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1112473
  Денис І.В. Покращення динамічних показників роботи гібридного тепловозу з вентильно-індукторним приводом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07 / Денис Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1112474
  Созанська-Матвійчук Покращення для ТОВ на горизонті / Созанська-Матвійчук, С. Родіонов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 18-19
1112475
  Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
1112476
  Гречко М.В. Покращення експлуатаційних характеристик вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гречко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1112477
  Ложкін Р.С. Покращення енергетичних характеристик секції сильнострумного лінійного індукційного прискорювача заряджених часток шляхом удосконалення її елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Ложкін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1112478
  Трубчанінов К. Покращення зовнішньої комунікації нового ВС відповідає вимогам часу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 33


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1112479
  Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату - пріоритетне завдання державного управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-61
1112480
   Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (66). – С. 62-65. – ISSN 2073-6231


  Високі показники захворюваності серед населення України на туберкульоз потребують флюорографічних обстежень, проте такі профілактичні заходи роблять основний внесок у колективну ефективну дозу. Проблема підвищеного дозового навантаження є особливо ...
1112481
  Пічугіна Т. Покращення лекторської майстерності викладача вищої школи - шлях до професійного успіху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1112482
  Гуль А.Є. Покращення методів проектування перехресть вулиць з урахуванням енергетичних параметрів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1112483
  Пархуць Л.Т. Покращення метрологічних характеристик переносних пірометрів аппаратними засобами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Пархуць Л.Т.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
1112484
  Літвинчук А.М. Покращення моделей розпізнавання облич за допомогою згорткових нейронних мереж, навчання подібності та методів оптимізації / А.М. Літвинчук, Л.В. Барановська // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 140-158. – ISSN 1028-0979
1112485
  Чурило П.Б. Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1112486
  Савенко І.М. Покращення організаційної структури прикордонної служби України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
1112487
  Андрощук М.О. Покращення оцінки сталої Лауе для додатньо визначених щільностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  У статті дано огляд оцінок сталої Лауе, тобто інфімума добутку дисперсій спряжених додатньо визначених щільностей. Покращено верхню оцінку сталої Лауе.
1112488
  Оболонский О.І. Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки / О.І. Оболонский, В.І. Снісарь, Д.М. Сурков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 34-40. – ISSN 2226-1230
1112489
  Дудкіна Т.В. Покращення планування розвитку аграрних формувань на основі економіко-математичного моделювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1112490
  Овчинніков О.О. Покращення показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Овчинніков Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1112491
  Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 16 назв
1112492
  Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1112493
  Плосконос М.Ю. Покращення поперечних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Плосконос Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1112494
   Покращення процесів пам"яті та уваги за допомогою методів вірного та вільного сприйняття інформації в школярів / О.І. Плиска, Є.В. Антощук, В.В. Подпала, О.Г. Дзюба, О.В. Рубан, М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, О.О. Плиска // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 110-118. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 1 (1))
1112495
  Дубровська Є.В. Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / [Дубровська Є.В., Грачова О., Алєксєєнко М.К. ; ред. Небесна Т.] ; Жіночий консорціум України. – Київ : [б. в.], 2009. – 39, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Покращення реабілітаційного простору в дитячих закладах. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34-39 та в підрядк. прим.
1112496
  Ясинський А.М. Покращення робочого процесу багатоківшевого дреноукладача за рахунок вдосконалення зуба на ковші ескаватора // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 58-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1112497
  Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
1112498
  Креховецький В.В. Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 135-139. – Бібліогр.: 6 назв.
1112499
  Румянцева Г. Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 14-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1112500
  Каріка І.М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1112501
  Кірєєв В.О. Покращення характеристик (метрологічних та експлуатаційно-технічних) теплолічильників для водяних мереж теплопостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Кірєєв В.О.; Держ. ун-т "Львівська політехніа". – Львів, 1999. – 18л.
1112502
  Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1112503
  Озгович А.І. Покращення характеристик передачі термошумових сигналів в шумових термометрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Озгович А. І.; ДУ "Львів. політ.". – Львів, 1999. – 19л.
1112504
  Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1112505
  Дронь Л.А. Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень / Л.А. Дронь, І.Г. Купновицька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1605-7295
1112506
  Швець Л.С. Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 159-162. – ISSN 2077-4214
1112507
  Голотяк Тарас Степанович Покращення якості зображень у радіометричних системах на підставі узгодження їх просторових характеристик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Голотяк Тарас Степанович; Голотюк Т.С.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с.
1112508
  Синявський А.Т. Покращення якості обробки спеклу в когерентних радіолокаційних системах побудови зображень : Автореф...канд.техн.наук:05.12.17 / Синявський А.Т.;НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
1112509
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112510
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1112511
  Фішман І. Покращити агітаційно-масову роботу : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Останні збори парторганізації механіко-математичного факультету були присвячені агітаційній роботі . Збори намітили ряд заходів для покращення агітроботи на факультеті.
1112512
  Дубінська М. Покращити дисципліну // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Партійній і комсомольській організаціям факультету необхідно вжити заходів для ліквідації порушень трудово-академічної дисципліни, які ще мають місце на філологічному факультеті.
1112513
  Болюк О. Покращити наш світ : (Урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 46-50
1112514
  Безносюк Ю. Покращити побутові умови студентів в гуртожитках // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Профком університету рекомендує адміністративно-господарській частині, профкомові та студкомові потрібно приділити більше уваги покращеню побутових та санітарних умов студентів в гуртожитках.
1112515
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев; Под ред. Л.А. Зенкевича. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 384с.
1112516
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев. – 4-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судосторение, 1974. – 324с.
1112517
  Хемингуей Е. Покретни празник / Е. Хемингуей. – Белград, 1964. – 239с.
1112518
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ : Веселка, 1969. – 166 с.
1112519
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда : для серед. і ст. шк. віку / О.П. Бердник ; худож. В. Заруба. – Київ : Веселка, 1988. – 154 с.
1112520
  Матківський Микола Петрович Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Матківський Микола Петрович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 22л.
1112521
  Шувалов А.Я. Покрители Северной Атлантики. / А.Я. Шувалов. – Мурманск, 1959. – 92с.
1112522
  Гудима А.О. Покритництво як сакральний феномен в етологічних поемах Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 119-123


  У статті покритництво представлено як сакральний феномен, подано характеристику сакрального, висвітлено його двозначність, що відкриває новий рівень розуміння етологічних поем Т. Шевченка
1112523
  Каргалов В.В. Покров / В.В. Каргалов. – 2. – Москва, 1974. – 56с.
1112524
  Сотников В.М. Покров / В.М. Сотников. – М., 1991. – 235с.
1112525
   Покров // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.72-76
1112526
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 378, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-12-0095-1
1112527
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 378, [2] с. – (Клуб Сімейного Дозвілля). – ISBN 978-617-12-0095-1
1112528
  Нікітенко Л. Покров від ворогів. Шана - захисникові України // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 3


  "Найважливішим та найшанованішим релігійним святом осені є Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначаємо 14 жовтня. За переказами, вшанування встановили в пам’ять про подію, яка відбулася у 911 році, під час облоги ворогами Константинополя, столиці ...
1112529
  Харлан О. Покрова Запорожжя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 42 (155). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Українські дерев"яні церкви на Півдні України були знищені царями та генсекретарями.
1112530
  Топачевський А. Покрова: відгомін дива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 11
1112531
  Аппатов С.И. Покровители агрессии : Ближ. Восток в свете буржуазной историографии / Аппатов С.И., Райнов П.Я. – Киев ; Одесса : Высшая школа, 1986. – 162, [1] с. – Библиогр.: с. 141-159 (390 назв.)
1112532
  Зубалій О.Д. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський - просвітитель Київської Русі / О.Д. Зубалій, Д.С. Рященко // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 54-61
1112533
  Кралюк П. Покровитель українських автономістів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 20


  "Микола Рєпнін хоч і діяв у межах імперського курсу, все ж сприяв зміцненню в української еліти усвідомлення про особливість, окремішність та неповторність нашої історії."
1112534
  Балашов С. Покровительница моряков // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 87-93


  Прекрасная Елена
1112535
  Сушкин П.П. Покровительственная окраска животных : очерк : с рис. автора и др. / П.П. Сушкин, проф. – Москва : Изд. ред. журн. "Семья и кола" : [Тип. Русского т-ва], 1911. – 32 с. : ил.
1112536
  Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-вост. комплекс. – Москва : Наука, 1978. – 122 с.
1112537
  Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов / М.Г. Гросвальд. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
1112538
  Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала / Камалетдинов М.А. ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1974. – 230 с., [3] л. схем., карт. : черт. – Библиогр.: с. 212-229
1112539
  Шаталов Н.Н. Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 22-28 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
1112540
  Кадомская М.А. Покровская церковь в селе Пархомовке : история, поиски, находки / Мария Кадомская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 31, [1] с., [2] с. фотоил. : ил. – Указ.имен: с. 27-29. – Библиогр.: с. 23-27. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" ; вып. 14). – ISBN 978-966-927-189-1
1112541
  Зорин Л.Г. Покровские ворота / Л.Г. Зорин. – М., 1979. – 591с.
1112542
  Завитневич В. Покровский могильник / В. Завитневич. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 6 с. – Оттиск из IX-й книги Чтения в Историч. Общ. Нест. лет.
1112543
   Покровский собор. – М, 1957. – 32с.
1112544
  Капитохин А.А. Покровский собор / А.А. Капитохин, И.В. Яковлев. – Москва, 1970. – 35 с.
1112545
   Покровський ВасильТимофійович (1838-1877) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382. – ISBN 978-966-439-754-1
1112546
  Гриценко І.С. Покровський Йосип Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 191. – ISBN 978-966-06-0557-2
1112547
   Покровський Йосип Олексійович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-383. – ISBN 978-966-439-754-1
1112548
   Покровський Олексій Іванович (1868-1928) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383. – ISBN 978-966-439-754-1
1112549
  Александров А.А. Покромные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров. – Москва : Наука, 1978. – 121с.
1112550
  Шницлер А. Покрывало Беатриче : драма в 5 д. / Артур Шницлер ; пер. с нем. в стихах Л.М. Василевского // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 171 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
1112551
  Чулков Георгий Покрывало Изиды : Критические очерки. – Москва, 1909. – 217 с.
1112552
  Чернышева Татьяна Покрыл матом : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 54-59 : Фото
1112553
  Романова Т.Е. Покрытие компактной многоугольной области конечным семейством прямоугольников / Т.Е. Романова, А.В. Кривуля // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 99-108. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассматриваются конструктивные средства математического моделирования задачи покрытия канонически замкнутой, ограниченной, многосвязной многоугольной области конечным семейством прямоугольников. Приводятся утверждения о критерии покрытия, о разбиении ...
1112554
  Лаворко П.К. Покрытие металлов / П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1959. – 147с.
1112555
  Богорад Л.Я. Покрытие металлом сплавами : обзор отечественного и зарубежного опыта / Л.Я. Богорад, Э.Л. Гакман. – Москва : [б. и.], 1962. – 97 с. – (Серия 1. Технология, организация производства и эеономика машиностроения / Центр. ин-т науч.-техн. информации машиностороения)
1112556
  Гольдберг М.М. Покрытия для полимерных материалов / М.М. Гольдберг, А.В. Корюкин, Э.К. Кондрашов. – Москва : Химия, 1980. – 287 с. : ил.
1112557
   Покрытия и ингибиторы эффективности средств зищиты металлов от коррозии.. – Рига, 1985. – 212с.
1112558
  Самсонов Г.В. Покрытия из тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов, А.П. Эпик. – Москва, 1964. – 108 с.
1112559
  Вольперт Г.Д. Покрытия распыленным металлом. / Г.Д. Вольперт. – Москва, 1957. – 268с.
1112560
  Борисова А.Г. Покрытосеменные-двудольные (бобовые) / А.Г. Борисова. – М.-Л., 1954. – 664с.
1112561
  Яковлев Покрытосемянные растения с зеленым и бесцветным зародышем / Яковлев, Г.Я. Жукова. – Л, 1973. – 103с.
1112562
  Тумасов Б.Е. Покуда есть Россия / Б.Е. Тумасов. – Москва : АРМАДА, 1995. – 597, [9] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Александр II - На корешке: Александр II. - В кн. также: П.Н. Краснов. Цареубийцы. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-109-4
1112563
  Колос Л.Е. Покуда живо ожиданье / Л.Е. Колос. – Киев, 1990. – 60с.
1112564
  Борисов И.С. Покуда сердце бьется / И.С. Борисов. – М., 1972. – 152с.
1112565
   Покупатели изданий Московской типографии в середине 17 века.. – Л, 1984. – 63с.
1112566
  Зотова И.А. Покупателю о кинофототоварах / И.А. Зотова. – М., 1982. – 96с.
1112567
  Козюренко Ю.И. Покупателю о магнитофонах / Ю.И. Козюренко. – М., 1990. – 125с.
1112568
  Беседин А.Н. Покупателю о мехах / А.Н. Беседин, Л.В. Лопасова. – Москва : Экономика, 1975. – 51, [5] с. : ил.
1112569
  Гранев Н.А. Покупателю о плодах и овощах. / Н.А. Гранев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 96с.
1112570
  Козюренко Ю.И. Покупателю о проигрователях и грампластинках / Ю.И. Козюренко. – М., 1985. – 96с.
1112571
  Степанян М.А. Покупателю о телевизорах / М.А. Степанян. – Москва : Экономика, 1976. – 110 с.
1112572
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А. Кузнецова, В.И. Лебедев. – Москва : Экономика, 1987. – 95 с.
1112573
  Зотова И.А. Покупателю о фотокинотоварах / И.А. Зотова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 93с.
1112574
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 95с.
1112575
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 79с.
1112576
  Дворецкий И.В. Покупателю об одежде / И.В. Дворецкий, Т.М. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 111с.
1112577
  Кащенко О.Д. Покупателю об одежде и моде / О.Д. Кащенко, Т.В. Козлова. – М., 1986. – 157с.
1112578
  Щаренски В.М. Покупателю об электробытовых товарах. / В.М. Щаренски. – М, 1981. – 96с.
1112579
  Павлов Б.В. Покупателям о правилах торговли / Б.В. Павлов. – Москва, 1979. – 103с.
1112580
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – Москва, 1985. – 144 с.
1112581
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 172с.
1112582
  Болдырев Ю.Н. Покупатель и магазин / Ю.Н. Болдырев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 110, [2] с. – ISBN 5-268-00381-X
1112583
  Фишер И. Покупательная сила денег, её определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам / И. Фишер. – М, 1925. – 400с.
1112584
  Воронов А.Н. Покупательный фонд населения и товарооборот / А.Н. Воронов. – Москва, 1981. – 95с.
1112585
  Гоголь Б.И. Покупательский спрос и производство / Б.И. Гоголь. – М, 1965. – 224с.
1112586
  Теплов В.Я. Покупательский спрос населения и роль профсоюзов в более полном его удовлентворении на стадии развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Теплов В. Я.; ВШ проф. движ. ВСЦПС. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1112587
  Бутовский А.Н. Покупка заведомо краденого и укрывательство : V ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 202-208
1112588
  Орлов А.А. Покупка и продажа бизнеса : российская практика / А. Орлов, С. Рыбаков. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 268-269. – ISBN 5-9626-0171-8
1112589
  Гэммон Д. Покупка и продажа в малом бизнесе / Д. Гэммон. – М., 1996. – 231с.
1112590
   Покупка квартиры в новостройке: что стоит знать // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 17, сентябрь. – С. 5
1112591
  Попович Я.М. Покутні хрести в контексті католицького паломництва у Західній Європі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 175-177
1112592
  Гнідан Олена Дмитрівна Покутська трійця: проблеми індивідуального стилю як художнього вияву духовної атмосфери часу : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Гнідан Олена Дмитрівна; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1992. – 58л. – Бібліогр.:л.58
1112593
  Микуш С. Покутський Велет. Містика в житті письменника козацького роду Василя Стефаника // Україна молода. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 46). – С. 14


  "«Можна б сказати про нього, що він був птахом, який співав, бо мусить, співає, і пісня та стає йому необхідністю і нагородою. Можна було б сказати, що він був подібним до дерева, яке втрачає листя, терпить, вмирає, навесні знову вкривається зеленню. ...
1112594
  Баран Є. Покутський жайвір. Маркові Черемшині на 140-ліття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 17
1112595
  Кройтор В. Покутський фактор у міжнародних відносинах XVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1112596
  Колєснік Л.Я. Покутські говірки на тлі літературного стандарту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 76-89. – ISSN 1682-3540
1112597
  Гостюк З.В. Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939
1112598
  Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 436-448. – ISSN 2223-1196
1112599
  Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т. Скуратівський. – К., 1992. – 234с.
1112600
  Зильберман Е.Г. Покушение / Е.Г. Зильберман, В.К. Холявин. – Казань, 1965. – 121с.
1112601
  Кирст Г.Г. Покушение : роман / Г.Г. Кирст. – Москва, 1984. – 373 с.
1112602
  Беляев А.П. Покушение : роман-хроника / А.П. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 412, [1] с. : 1 л. портр. – (Библиографическая серия). – ISBN 5-268-00506-5
1112603
  Рулетт К. Покушение в Ватикане / К. Рулетт. – М., 1986. – 205с.
1112604
   Покушение Каракозова.. – М, 1928. – 319с.
1112605
   Покушение Каракозова.. – М-Л, 1930. – 384с.
1112606
  Шевцов Н.И. Покушение на авторитет. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 216 с.
1112607
  Эфиров С.А. Покушение на будущее / С.А. Эфиров. – М, 1984. – 208с.
1112608
  Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
1112609
  Иванов М. Покушение на Гейдриха / Иванов М. – Москва, 1988. – 303 с.
1112610
  Поляков А.А. Покушение на ГОРЭЛРО / А.А. Поляков. – Москва, 1983. – 240с.
1112611
  Макбейн Э. Покушение на Леди / Эд Макбейн // Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – С. – ISBN 5-7260-0292-X
1112612
  Макбэйн Эд Покушение на Леди : [повесть] / Эд Макбейн ; [пер. с англ. М. Заготы, А. Лещинского] // Табакерка императора : [роман] / Д.Д. Карр. – Москва : Пресса, 1992. – 189 с. – ((Боевик. Детектив. Приключения. Фантастика)). – ISBN 5-253-00530-7
1112613
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 381с.
1112614
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи : Роман, повесть, рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Советский писатель, 1988. – 395с.
1112615
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа : [роман : повесть] / Владимир Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1112616
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа. Рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 384с.
1112617
   Покушение на незыблемое или...?. – Барнаул, 1990. – 126с.
1112618
  Лукьянов О.М. Покушение на планету / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1989. – 229с.
1112619
  Разумный В.В. Покушение на президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 202-208


  Мухаммад Анвар ас-Садат(1918— 1981) — египетский государственный и военный деятель; президент Египта (1970—1981).
1112620
  Чуйкевич, Петр Покушение Наполеона на Индию 1812 года или разговор двух офицеров российского и французского на аванпостах армий, с замечаниями и некоторыми приказами отданными в французской армии. – С-Пб., 1813. – 72с.
1112621
   Покушение.. – Новосибирск, 1972. – 286с.
1112622
  Камбулов Н.И. Покушение. Повести и рассказы. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1972. – 224 с.
1112623
  Осипов В. Покушението (Александър Улянов срещу Александър III) / В. Осипов. – София : Партиздат, 1974. – 415 с.
1112624
  Зенькович Н. Покушения в Кремле от Ленина до Ельцина / Н. Зенькович. – М., 1995. – 161с.
1112625
  Грінченко Б.Д. Покынута у лиси дивчына [Покинута у лісі дівчина] : казка / Написав Б. Гpинченко. – Одесса : Дpук. Л. Киpхнеpа, 1896. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1112626
  Соболєвський П.А. Пол Грайс про природу умовних висловлювань // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 59-66
1112627
  Касаткин Л.Л. Пол домашних животных и род соответствующих существительных в русских диалектах // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 135-143. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "В сказке “Конёк-горбунок” есть такие строки: Вдруг на поле конь заржал… Караульный наш привстал, Посмотрел сквозь рукавицу И увидел кобылицу [Ершов, 11]. С.Е. Шубин, майор юстиции, следователь из Ростова-на-Дону, написавший книгу, посвящённую анализу ...
1112628
  Завадовский М.М. Пол животных и его превращение : (механика развития пола) / М.М. Завадовский. – Москва; Петроград, 1923. – 132 с.
1112629
  Жакоб Ф. Пол и генетика бактерий / Ф. Жакоб, Э. Вольман. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 475 с.
1112630
  Разумникова О.М. Пол и профессиональная направленность студентов как факторы креативности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.111-125. – ISSN 0042-8841
1112631
  Завадовский М.М. Пол и развитие его признаков: к анализу формообразования у животных / М.М. Завадовский. – Москва, 1922. – 255 с.
1112632
  Веннингер О. Пол и характер, 1909
1112633
  Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-85255-115-5
1112634
  Скринченко В. Пол Маккартні та його "сержант Пеппер" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 20-21
1112635
  Дубинянская Я. Пол Ньюман: "А я только счастлив" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 140-159. – ISSN 1819-6268


  Пол Леонард Ньюман — американський актор і режисер.
1112636
  Шатерников М.С. Пол Ньюмен / М.С. Шатерников. – Москва, 1987. – 60 с.
1112637
  Самойлов О.Ф. Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу? // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 415-427. – ISSN 2221-5719


  Розглядаються особливості розвитку Камбоджі в період 1975-1978 рр. Аналізується політична та соціально-економічна ситуація всередині країни в роки правління Пол Пота та режиму "червоних кхмерів".
1112638
  Чайлахян М.Х. Пол растений и его гормональная регуляция / М.Х. Чайлахян, В.Н. Хрянин. – Москва : Наука, 1982. – 173с.
1112639
  Ковальчук В. Пол Самуельсон - видатний економіст сучасності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 169-177. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1112640
  Ковалев Ю.В. Пол Сколфилд / Ю.В. Ковалев. – Л, 1970. – 215 с.
1112641
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
1 : ( История вопроса. Половой диморфизм. Эволюция пола). – 1963. – 308с.
1112642
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
Ч.2 : Биохимические и физиологические различия полов у двудомных растений.Проблема управления формированием пола). – 1965. – 304с.
1112643
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1979. – 108с.
1112644
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1982. – 92с.
1112645
  Каммерер Пауль Пол, размножение и плодовитость : биология воспроизвидения (генебиотика) / Пауль Каммерер ; Пер. с нем. Д.М. Страшунского ; Под ред. и с предисл. зоолога Акад. наук СССР П.В. Серебровского. – Ленинград : Прибой, 1927. – 213 с. : ил, порт. – Указ.: с. 209-212. – Библиогр.: с. 206-208
1112646
  Акоев И.Г. Пол, реактивность, резистентность. / Акоев И.Г., Алексеева Л.В. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 10)
1112647
  Рябов С.Г. Полiтичнi вибори : Hавчальний посiбник / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1998. – 96с. – ISBN 966714500Х
1112648
  Валевський О.Л. Полiтичний конфлiкт у сучаснiй Укpаїнi: культуpнi вимipи, стpуктуpа, пpинципи аналiзу : Моногpафiя / О.Л. Валевський, А.Т. Ішмутатов. – Київ : НІСД, 1997. – 110с. – (Статегiя полiтики i полiт. аналiз; Вип. 3). – ISBN 966554007
1112649
  Рудь М.О. Полабо-слов"янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х pp. XІX cт. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 41)


  Дається оцінка внеску українських славістів ХІХ ст. - І.І. Срезневського та М.І. Гулака у вивчення історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1112650
  Рудь М. Полабо-слов’янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 49–55. – ISSN 2309-9356
1112651
  Павинский А. Полабские славяне : Историческое изследование / А. Павинский. – Д.Е. Кожанчикова : Типография Сущинского, 1871. – III. 169 с., 15 с.
1112652
  Григорьев С.Г. Полабские славяне и их борьба против немецкой агрессии в IX-XI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1112653
  Мельник В.М. Полабские славяне под влиянием католичества в X веке: церковь и проблема общинного устройства // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-81
1112654
  Супрун А.Е. Полабские числительные / Супрун А.Е. – Фрунзе : [б. и.], 1962. – 68 с. – Библиогр.: с. 65-66
1112655
  Рудь М. Полабські слов"яни і німці наприкінці Х століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 67-71
1112656
  Розин В.М. Полагание, сознавание, переживание будущего в контексте самоопределения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 48-60. – ISSN 2073-8528
1112657
  Гордієнко Д. Поламані люди / Д. Гордієнко. – Х, 1929. – 264с.
1112658
   Полані (Polanyi) Майкл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858-860. – ISBN 966-316-069-1
1112659
  Лазарук М. Полання у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 3


  10 років від дня відходу у засвіти геніального поета, прозаїка Миколи Вінграновського.
1112660
  Веріга Г. Поланування в аудиті / Г. Веріга, Д. Сазонова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1112661
  Макаров П.П. Полатежи в бюджет социалистических предприятий и их совершенстование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Макаров П. П.; Всес. заоч. фин. экон. ин-т. – М., 1975. – 19л.
1112662
  Никулин М.А. Полая вода / М.А. Никулин. – М, 1957. – 223с.
1112663
  Никулин А М. Полая вода. / А М. Никулин. – М, 1957. – 79с.
1112664
  Никулин М.А. Полая вода. / М.А. Никулин. – М, 1977. – 624с.
1112665
  Табидзе Г.В. Полвека : стихи и поэмы / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 400 с.
1112666
  Лупанова И.П. Полвека / И.П. Лупанова. – Москва : Детская литература, 1969. – 672 с.
1112667
  Рамазанов Г.З. Полвека : стихи и поэма / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1974. – 191 с.
1112668
  Орлов Денис Полвека Citroen ds : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 116 : Іл.
1112669
   Полвека борьбы и побед краснознаменного Копейска. – Челябинск, 1967. – 128с.
1112670
  Давыдов В.М. Полвека в авангарде латиноамериканистики / В.М. Давыдов, Б.Ф. Мартынов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1112671
  Павлов А.П. Полвека в истории науки об ископаемых организмах : с 22 рисунками / А.П. Павлов, проф. – Москва : Изд. кн. маг. Гроссман и Кнебель (И. Кнебель), 1897. – 88 с. : ил. – (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни ; № 9)
1112672
  Иванов А.Г. Полвека в кино / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1973. – 64 с.
1112673
  Мартынов П.Н. Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – Л, 1969. – 184с.
1112674
  Днепров М.И. Полвека в оперетте. / М.И. Днепров. – М., 1961. – 169с.
1112675
  Чернов Г.А. Полвека в Печорском крае / Г.А. Чернов. – Москва : Мысль, 1974. – 223с.
1112676
  Либерштейн И.И. Полвека в поиске / И.И. Либерштейн. – Кишинев, 1992. – 231с.
1112677
   Полвека в пути. – Алма-Ата, 1969. – 340с.
1112678
   Полвека в пути. – Киров, 1970. – 440с.
1112679
   Полвека в Союзе равных. – Москва, 1972. – 219с.
1112680
  Мельников Я Полвека в спорте / Я Мельников. – М., 1960. – 255с.
1112681
  Ботвинник М.М. Полвека в шахматах / М.М. Ботвинник. – Москва, 1978. – 272с.
1112682
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – Москва, 1952. – 64 с.
1112683
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – М, 1954. – 64с.
1112684
  Морозова А.Г. Полвека в школе / А.Г. Морозова. – Горький, 1957. – 90 с.
1112685
  Работяжев Н.В. Полвека исканий: очерк эволюции идейных воззрений меньшевистской социал-демократии / Н.В. Работяжев, А.Э. Яшлавский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-24. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1112686
  Крупников П.Я. Полвека истории Латвии глазами немцев / П.Я. Крупников. – Рига, 1989. – 315с.
1112687
  Бушуева С.К. Полвека итальянского театра / С.К. Бушуева. – Л, 1978. – 191с.
1112688
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзедуна / Ван Мин. – Изд. 2-е. – Москва, 1979. – 300 с.
1112689
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзэ дуна / Ван Мин. – Москва : Издательство политической литературы, 1975. – 309 с.
1112690
  Вейль Г. Полвека математики / Г. Вейль. – Москва, 1969. – 47с.
1112691
   Полвека мирного сотрудничества. – М, 1973. – 240с.
1112692
  Боголюбов Н.Н. Полвека на оперной сцене : театр. мемуары / Н.Н. Боголюбов. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1957. – 264 с.
1112693
  Лобанцова С.Н. Полвека на службе центральных банков региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-28. – ISSN 044-748Х
1112694
  Обухович А.Б. Полвека на сцене / А.Б. Обухович. – Минск, 1987. – 141 с.
1112695
  Мичурина-Самойлова Полвека на сцене Александринского театра / Мичурина-Самойлова. – Л., 1935. – 272 с.
1112696
  Гольцберг В. Полвека на сцене. Пятьдесят лет артистической деятельности заслуж. артиста РСФСР Александра Иосифовича Свирского. / В. Гольцберг. – Архангельск, 1946. – 42с.
1112697
  Пантелеев Ю.А. Полвека на флоте / Ю.А. Пантелеев. – Москва, 1974. – 319с.
1112698
   Полвека назад. – Саратов, 1955. – 160с.
1112699
  Алпатьев А.М. Полвека по пути преобразования и охраны природы / А.М. Алпатьев, А.М. Сенков. – Ленинград, 1970. – 31с.
1112700
   Полвека побед и свершений. – М, 1967. – 64с.
1112701
  Конев Ф.С. Полвека под куполом цирка / Ф.С. Конев. – Москва : Искусство, 1961. – 142 с.
1112702
  Фирсов И.И. Полвека под парусами / И.И. Фирсов. – Москва : Мысль, 1988. – 238с. + карта
1112703
  Черненко С.Ф. Полвека работы в саду / С.Ф. Черненко. – М., 1957. – 504с.
1112704
  Андронов М.К. Полвека развития школьного математическрго образования в СССР / М.К. Андронов. – Москва, 1967. – 180с.
1112705
  Савицкий Е.Я. Полвека с небом / Е.Я. Савицкий. – Москва, 1988. – 413с.
1112706
  Дорошенко И.А. Полвека служения Родине / И.А. Дорошенко, В.В. Коровин. – М, 1967. – 48с.
1112707
  Цветков Г.Н. Полвека советско-американских дипломатических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 26-42. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1112708
  Журавлев А.М. Полвека советской архитектуры / А.М. Журавлев, Хан-Магомедов. – Москва, 1967. – 56 с.
1112709
  Озеров В.М. Полвека советской литературы / В.М. Озеров. – Москва, 1967. – 496с.
1112710
  Котова А. Полвека у штурвала. Глава НАНУ умеет оставаться современным // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Президент Виктор Янукович недавно поздравил академика Бориса Патона с 50-летием работы на должности президента украинской Академии наук и вручил ему орден Свободы. На встрече с членами Бюро Президиума НАНУ Виктор Янукович поблагодарил 93-летнего ...
1112711
  Лаптев А.В. Полвчение и исследование электрофизических свойств компенсированных кристаллов антимонида индия с эффектом грани : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лаптев А. В.; АН МССР, От-ние физ. техн. и мат.наук. – Кишинев, 1974. – 16л.
1112712
  Бочарнікова В.П. Полгляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарнікова, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-8
1112713
  Алчевская Х.Д. Полгода из жизни воскресной школы : (Из записной тетради учительницы воскрес. шк.) / [Соч.] Х.Д. Алчевской. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – [2], 126 с.


  Hа окp. аpк.: Пpисьвячується Х.Д. Алчевській.
1112714
  Грибанов С.В. Полгода из жизни капитана Карсавина : Повести / С.В. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1990. – 318с.
1112715
  Грачев А.Ф. Полгода поисков людских / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1967. – 184с.
1112716
  Садовской Б.А. Полдень : собрание стихов 1905-1914 / Борис Садовской. – Петроград : Лукоморье ; [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1915. – 300 с. – Экз. № 15830 деф., без ориг обл. и тит. л.
1112717
  Шехтер М.А. Полдень / М.А. Шехтер. – Ленинград, 1947. – 119 с.
1112718
  Лемберг А.М. Полдень / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1959. – 102с.
1112719
  Рябинин Н. Полдень : стихи / Н. Рябинин. – Ульяновск : Ульяновское кн.изд., 1963. – 56 с.
1112720
  Луговской И.С. Полдень / И.С. Луговской. – Иркутск, 1964. – 144с.
1112721
  Журавлев В.А. Полдень / В.А. Журавлев. – Москва, 1964. – 359с.
1112722
  Зоненко И. Полдень / И. Зоненко. – Краснодар, 1970. – 104с.
1112723
  Авдонин А.Н. Полдень : стихи и поэмы / А.Н. Авдонин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с. : портр.
1112724
  Джангулашвили Т.А. Полдень : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 130 с.
1112725
  Васильев С.А. Полдень / С.А. Васильев. – Москва, 1974. – 32с.
1112726
  Маймулов С. Полдень : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Е.Винокурова. – Фрунзе : Мектеп, 1974. – 46с.
1112727
  Андреева Л.Х. Полдень : стихи / Любовь Андреева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1976. – 38 с. : ил.
1112728
  Коновалов В. Полдень / В. Коновалов. – Вильнюс, 1977. – 103с.
1112729
  Зиборов И.Ф. Полдень / И.Ф. Зиборов. – Воронеж, 1977. – 39с.
1112730
  Ботвинник С.В. Полдень / С.В. Ботвинник. – Л., 1978. – 128с.
1112731
  Магистрова Л.В. Полдень / Л.В. Магистрова. – Хабаровск, 1980. – 62с.
1112732
  Кузнецов Ф Ю. Полдень : рассказы / Ф Ю. Кузнецов, ; пер. с мордов.-мокша О.Осадчего. – Москва : Современник, 1981. – 237 с.
1112733
  Смольников А.С. Полдень / А.С. Смольников. – М., 1983. – 104с.
1112734
  Серебряков Г. Полдень / Г. Серебряков. – Москва, 1984. – 176с.
1112735
  Батурина Т.М. Полдень : [стихи и поэма] / Татьяна Батурина. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 94 с. : ил.
1112736
   Полдень. – М, 1988. – 416с.
1112737
  Тихонов Николай Семенович Полдень в пути / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1972. – 590с.
1112738
  Куликов П.С. Полдень в радуге / П.С. Куликов. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1112739
  Фесенко А.Я. Полдень в сторонке родной / А.Я. Фесенко. – М., 1965. – 260с.
1112740
  Малышко А.С. Полдень века : Новые стихи / А.С. Малышко; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 194с.
1112741
  Малышко А.С. Полдень века : Стихотворения и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 304с.
1112742
  Василевский С В. Полдень века / С В. Василевский, . – Москва, 1984. – 575с.
1112743
  Мачавариани М. Полдень и полночь = стихи : стихи / Мухран Мачавариани ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
1112744
  Иванов А.М. Полдень моих надежд / А.М. Иванов. – Ташкент, 1973. – 343с.
1112745
  Мясников А.Л. Полдень на острове робинзонов: Повести и рассказы. / А.Л. Мясников. – Л., 1990. – 461с.
1112746
  Каширский Е.Е. Полдень над Объю / Е.Е. Каширский. – Барнаул, 1964. – 40с.
1112747
  Плебейский О.Л. Полдень над плесами / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1112748
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд., доп. и перераб. – М, 1967. – 319с.
1112749
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд. 2-е. – Л, 1975. – 448с.
1112750
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 390с.
1112751
  Семеновский К Полдень. / К Семеновский. – Кишинев, 1958. – 168с.
1112752
  Лядов А.И. Полдень. / А.И. Лядов. – Ставрополь, 1958. – 84с.
1112753
  Халупский И.Я. Полдень. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 127с.
1112754
  Часов Н.В. Полдень. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1968. – 59с.
1112755
  Путинцев А.Г. Полдень. / А.Г. Путинцев. – К., 1974. – 282с.
1112756
  Явуухулан Бэгзийн Полдень. / Явуухулан Бэгзийн. – М., 1981. – 32с.
1112757
  Грибачев Н.М. Полдень. Америка, Америка / Н.М. Грибачев. – Москва, 1963. – 184с.
1112758
  Смоляницкий С.В. Полдень. Дорога. Память / С.В. Смоляницкий. – Москва, 1977. – 200 с.
1112759
  Наровчатов С.С. Полдень. Избр. стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1969. – 232с.
1112760
  Полякова Н.М. Полдень. Стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1969. – 112с.
1112761
  Ульянова И.В. Полдень. Стихи : стихи / И.В. Ульянова. – Кишинев : Изд. "Карта Молдовеняскэ", 1974. – 168 с.
1112762
   Полди ударної праці. – Х., 1976. – 56с.
1112763
  Ширшова Л.Т. Полдисперсность гумусовых веществ почв. / Л.Т. Ширшова. – М., 1991. – 85с.
1112764
  Прохватилов В.А. Полдневая пора / В.А. Прохватилов. – Л., 1985. – 64с.
1112765
  Унгарсынова Ф. Полдневный жар : стихи и поэмы / Ф. Унгарсынова; Фариза. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 256 с.
1112766
  Виан Борис Полдник генералов : Пьесы. Новеллы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 560с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0441-2
1112767
   Поле - агроном - компьютер. – Москва, 1990. – 64с.
1112768
  Мальцев Т.С. Поле - моя жизнь. / Т.С. Мальцев. – М., 1975. – 199с.
1112769
  Рыдник В.И. Поле / В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1976. – 160с.
1112770
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-966-8910-61-6
Т. 1 : Вступ до спеціальності / [упоряд.: М.В. Гримич, С.А. Жовтий, О.Ю. Брайченко]. – 2014. – 320 с. : табл., іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1112771
   Поле : зб. наук. праць з історії, теорії та методології польових дослідж. : у 5 т. / НДІ українознавства МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич. – Київ : Дуліби. – ISBN 978-617-7310-15-9
Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки / [упоряд.: М.В. Гримич, О.В. Соболєва]. – 2017. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1112772
  Чихачев Сергей Поле "Черного археолога" : общее дело / Чихачев Сергей, Струков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 148-155 : Фото
1112773
  Сафин Р.А. Поле английской лингвистической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафин Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 25л.
1112774
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Х., 1981. – 272с.
1112775
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Москва, 1984. – 511с.
1112776
   Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1112777
  Охредько О. Поле битви: освіта в анексованому Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Державна політика України та Російської Федерації щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів переселенців з окупованих територій України на 2016 рік.
1112778
  Нергеш Я. Поле битвы -- стол переговоров. / Я. Нергеш. – Москва : Международные отношения, 1989. – 260 с.
1112779
  Муравьев А.Л. Поле битвы - киноэкран / А.Л. Муравьев. – Л., 1988. – 110с.
1112780
  Река О. Поле битвы - Ливан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 18. – С. 42-44
1112781
  Я Поле битвы - Намибия / Я, Отто Джон -. – Москва, 1988. – 257 с.
1112782
   Поле битвы - сердца людей. – Москва, 1987. – 333 с.
1112783
  Борщуков В.И. Поле битвы идей : соврем. зарубеж. критика о совет. литературе / В.И. Борщуков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
1112784
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / Борщуков В.И. – Москва, 1988. – 445 с.
1112785
  Премчанд Поле битвы. / Премчанд. – М., 1958. – 416с.
1112786
  Щуплов А.Н. Поле боли / А.Н. Щуплов. – М, 1986. – 125с.
1112787
  Лисенко В.Ф. Поле бою / В.Ф. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320с.
1112788
  Кабанов С.И. Поле боя - берег. / С.И. Кабанов. – Москва, 1977. – 364с.
1112789
  Первомайский Л.С. Поле боя : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Правда, 1947. – 39 с.
1112790
  Жигулин А.В. Поле боя / А.В. Жигулин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
1112791
  Кузьмичев А.П. Поле боя / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1979. – 543с.
1112792
  Скульский Г.М. Поле боя / Г.М. Скульский. – Москва, 1980. – 80с.
1112793
  Решетников Л.В. Поле боя. Воен. лирика. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1972. – 247с.
1112794
  Савицкий В.И. Поле боя. Стихи / В.И. Савицкий. – М., 1963. – 52с.
1112795
  Зайцев Вадим Поле брани // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 96-97 : фото
1112796
  Лиходеев Л.И. Поле брани, на котором не было раненых / Л.И. Лиходеев. – Москва, 1990. – 332с.
1112797
  Устинов А.А. Поле братства / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1980. – 326 с.
1112798
  Шаповал М.Т. Поле в обіймах : документальна повість в новелах / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1977. – 160 с.
1112799
   Поле відчаю й надії. – К, 1994. – 389с.
1112800
  Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1112801
  Жемерев А.В. Поле гамма-излучения от источника нейтронов в воздухе / А.В. Жемерев, Б.М. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
1112802
  Зайцева Н.А. Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере / Н.А. Зайцева, Г.Н. Костяной. – М., 1974. – 147с.
1112803
   Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере. – Л, 1987. – 369с.
1112804
  Друцэ И. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 654 с.
1112805
  Баловсяк Н. Поле електоральної напруги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561
1112806
  Решетников Л.В. Поле жатвы. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1976. – 256с.
1112807
  Поделков С.А. Поле жизни- поле боя / С.А. Поделков. – Москва, 1966. – 95 с.
1112808
  Поделков С.А. Поле жизни / С.А. Поделков. – Москва, 1963. – 95 с.
1112809
  Мякиев А.А. Поле жизни / А.А. Мякиев. – Грозный, 1974. – 74с.
1112810
  Старшинов Н.К. Поле жизни / Н.К. Старшинов. – М, 1979. – 318с.
1112811
  Кожевников В.М. Поле жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1980. – 64с.
1112812
  Бочаров Г.Н. Поле жизни / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1985. – 111с.
1112813
  Арсирий В.С. Поле заботы нашей : [о механизаторах сел. хоз-ва] / Арсирий В.С. ; ред. Г.Н. Кондрашев. – Москва : Знание, 1991. – 45, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; 10"91)
1112814
  Зорьева Вера Михайловна Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зорьева Вера Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 21л.
1112815
  Зорьева В.М. Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Зорьева В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1112816
  Чистяк Д. Поле закатное, поле рассветное = По мотивам призведений Павла Тычины : проза: новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 100-107. – ISSN 0131-8136
1112817
  Бойчук О.В. Поле залишкової непружної деформації в диску, викликане тепловим імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки чисельно досліджено залишкові непружні деформації в зоні опромінення. Встановлено, що радіальні компоненти непружної деформації є стискаючими, а осьові компоненти є розтягуючими, розподіл ...
1112818
  Морозов Г.С. Поле зовет / Г.С. Морозов. – Москва, 1984. – 78с.
1112819
  Кульбак Л.А. Поле зору / Л.А. Кульбак. – Київ : Український письменник, 1992. – 79 с.
1112820
  Векслер А.И. Поле зрения / А.И. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
1112821
  Романов А.А. Поле зрения : Стихи / А.А. Романов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1112822
  Арутюнян А. Поле зрения : стихи / Артем Арутюнян ; авториз. пер. с арм. О. Шестинского. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 80 с.
1112823
  Федоров С.Н. Поле зрения / С.Н. Федоров. – Москва, 1990. – 140с.
1112824
  Крыжановский С.Т. Поле зрения. / С.Т. Крыжановский. – Одесса, 1971. – 48с.
1112825
   Поле и материя : сборник статей по физике и геофизике, посвященный памяти профессора К.А. Путилова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 164 с.
1112826
  Вийк Т. Поле излучения в многослойных средах / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 90с.
1112827
  Длугач Ж.М. Поле излучения в оптически толстых планетных атмосферах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Длугач Ж.М. ; АН ЭССР. – Тарту. – 15 с.
1112828
   Поле излучения Земля как планеты. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 308с.
1112829
   Поле излучения сферической атмосферы. – Л, 1977. – 214с.
1112830
   Поле излучения точечного мононаправленного источника гамма-квантов. – М, 1974. – 160с.
1112831
  Аржаных И.С. Поле импульсов / М.С. Аржаных ; АН УзССР, Ин-т механики. – Ташкент : Наука, 1965. – 232 с.
1112832
  Калинников В.В. Поле интегрального влагосодержания над северо-востоком Сибири по данным радиоизмерений глобальных навигационных спутниковых систем / В.В. Калинников, О.Г. Хуторова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
1112833
  Лісовий А. Поле і море - його стихія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 187-189. – ISSN 0208-0710
1112834
  Кокотов Ю.А. Поле кислотности почв, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1448-1459 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1112835
   Поле кличе. – К, 1975. – 192с.
1112836
  Чиркинян Н.С. Поле количественности (на матер. русск. и арм. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чиркинян Н.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1112837
  Холошенко О.Ф. Поле комиссара / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1978. – 115с.
1112838
  Сасина Валентина Петровна Поле компаративности в современной английской тропике : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сасина Валентина Петровна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 167л.
1112839
  Сасина В.П. Поле компартивности в современной английсокй тропике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сасина В. П.; КГУ. – К., 1979. – 27л.
1112840
  Сасина В.П. Поле компартивности в современой английской тропике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сасина В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
1112841
  Поуэлл Э. Поле костей / Э. Поуэлл. – Москва, 1984. – 368 с.
1112842
   Поле Куликово. – Воронеж, 1980. – 119с.
1112843
   Поле Куликово. – М, 1980. – 239с.
1112844
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1985. – 560с.
1112845
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1989. – 892с.
1112846
  Куликов Б.Н. Поле Куликово. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1973. – 72с.
1112847
   Поле любит труд. – Красноярск, 1966. – 143с.
1112848
  Кочетов В.С. Поле любленое / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1977. – 103с.
1112849
   Поле моей жизни. – Саранск, 1989. – 190с.
1112850
  Тендюк Л.М. Поле моє, полечко... : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1961. – 88 с.
1112851
  Беднягина Э.К. Поле направленного движения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Беднягина Э.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
1112852
  Корнієць С.Д. Поле напружень біля тріщини в пружній пластині, що послаблена отвором з крайовими тріщинами та абсолютно жорстким включенням / С.Д. Корнієць, Т.В. Кривенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначений напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, та коловим абсолютно жорстким включенням. Згідно прийому Д.І. Шермана двозв"язна задача теорії пружності зводиться до допоміжної задачі для ...
1112853
  Мишарина Л.А. Поле напряжений в земной коре Прибайкалья и Монголии и его сопоставление с полями напряжений в основных сейсмических поясах Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишарина Л.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 22л.
1112854
  Гандзюра П.П. Поле не спить : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 552 с.
1112855
  Илемницкий П. Поле невспаханное / П. Илемницкий. – Москва, 1955. – 352с.
1112856
  Ерастов К.Д. Поле П-адических элементов: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1985. – 72с.
1112857
  Казак Г.И. Поле памяти / Г.И. Казак. – Минск : Мастацкая літаратуа, 1975. – 79 с.
1112858
  Моряков Е.Н. Поле памяти : заметки об идеол. работе / Е.Н. Моряков. – Москва : Политиздат, 1985. – 238 с.
1112859
   Поле памяти. – М, 1989. – 320с.
1112860
  Михлеев Д.Н. Поле перейденное / Д.Н. Михлеев. – Чебоксары, 1985. – 176с.
1112861
  Елисеев Е.С. Поле перейти / Е.С. Елисеев. – Москва, 1975. – 142с.
1112862
  Малашенко Поле перейти... / Малашенко, Н.. – Кишинев, 1974. – 83с.
1112863
   Поле плотности северной части Атланстического океана. – Москва : Гидрометеоиздат, 1985. – 191с.
1112864
   Поле плотности северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 138с.
1112865
  Коркина А. Поле подсолнухов: Стихи. / А. Коркина. – Кишинев, 1978. – 120с.
1112866
  Озеров Г.В. Поле поссивности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Озеров Г. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1112867
  Дудин М.А. Поле притяжения / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 350с.
1112868
  Дудин М.А. Поле притяжения : Проза о поэзии / М.А. Дудин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 400с.
1112869
  Эльчин Поле притяжения / Эльчин. – Москва, 1987. – 285 с.
1112870
  Бадхен Марина Викторовна Поле пространственной локализованности в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бадхен Марина Викторовна; АН СССР Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л, 1981. – 21л.
1112871
  Андрюшин Н.Ф. Поле рассеянного гамма-излучения радиационно-технических установок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрюшин Н.Ф. ; МВ ССО СССР, Московский инженерно-физический ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
1112872
   Поле рассеянного излучения в земной атмосфере. – Алма-Ата, 1974. – 111с.
1112873
  Черепанов А.И. Поле ратное мое. / А.И. Черепанов. – Москва, 1984. – 303с.
1112874
   Поле Родины. – Москва, 1980. – 207с.
1112875
   Поле Родины. – М, 1986. – 397с.
1112876
  Васильев С. Поле русской славы : стихи / С. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1943. – 72, [1] с.
1112877
  Якубенко Э.В. Поле русской славы / Э.В. Якубенко. – Тула, 1984. – 233с.
1112878
  Федорова О.В. Поле русской славы: путеводитель. / О.В. Федорова, В.К. Ушаков. – М., 1979. – 199с.
1112879
  Волков В.А. Поле светимости / В.А. Волков. – Москва, 1981. – 71с.
1112880
  Ломакин П.Д. Поле скорости звука и элементы его вертикальной стратификации в Аталинтическом океане. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.08 / Ломакин П.Д.; АН Укр.морск.гидрофизич.ин-т. – Севастополь, 1994. – 43л.
1112881
   Поле славы. – Саратов, 1980. – 230с.
1112882
   Поле славы. – М, 1985. – 359с.
1112883
   Поле славы. – М, 1988. – 351с.
1112884
  Костенко В. Поле смислу життя / В. Костенко, С. Палітанський // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 25-28
1112885
   Поле сражения - душа. – Воронеж, 1990. – 206с.
1112886
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – М., 1973. – 462с.
1112887
  Гончаров Ю.Д. Поле сражения / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1977. – 407с.
1112888
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – Иркутск, 1988. – 448с.
1112889
   Поле температуры воды северной части Тихого океана. – Москва, 1980. – 196с.
1112890
  Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры / Р.И. Кутас. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148с.
1112891
  Ракитный М. Поле тихое, поле светлое... : избранное / М. Ракитный; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 415 с.
1112892
   Поле тяготения Луны и движение ее искусственных спутников. – Москва : Машиностроение, 1984. – 285 с.
1112893
  Звагельський В. Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-281. – ISSN 2222-5250
1112894
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1984. – 261с.
1112895
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк
Кн. 2. – 1988. – 255с.
1112896
  Зеленский Н.И. Поле чести / Н.И. Зеленский. – Москва, 1957. – 520с.
1112897
  Сорин С.Г. Поле чести / С.Г. Сорин. – М., 1987. – 270с.
1112898
  Гельман М. Поле чудес Анатолия Чубайса и Россия в роли Буратино, или как последние геостратегические ресурсы использовать для ее спасения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-55. – ISSN 0132-0831
1112899
  Голіченко О.Л. Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі, утворене рухом кришок // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 107-110
1112900
   Поле электропроводности воды северных частей Атланстического и Тихого океанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1982. – 117с.
1112901
  Хазен А.М. Поле, волны, частицы и их модели : Книга для внеклассного чтения, 8-10 классы / А.М. Хазен. – Москва : Просвещение, 1979. – 113с.
1112902
  Авасте О.А. Поле, коротковолновой радиации в безоблачной атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авасте О.А.; Акад.наук Эстон. ССР. – Тарту, 1961. – 10л.
1112903
  Никульшин И.Е. Поле. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1970. – 80с.
1112904
  Федосова Л.А. Поле: стихи. / Л.А. Федосова. – Москва, 1981. – 63с.
1112905
   Полевая академия. – М, 1983. – 287с.
1112906
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. – Москва, 1972. – 344с.
1112907
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. : [Учеб. пособие для ист. спец. ун-тов] / Д.А. Авдусин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил. – Библиогр.: c. 331-334
1112908
  Вентцель М.К. Полевая астрономия : учебник / М.К. Вентцель. – Москва : Редбюро ГУГК
Ч. 2 : Практическая астрономия. – 1940. – 310 с.
1112909
  Муратов У. Полевая всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от размеров и удельного веса семян сорта 108-Ф : Автореф... канд. биол.наук: / Муратов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1112910
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том1. – 1959. – 444с.
1112911
   Полевая геоботаника. – Москва-Л : АН СССР
Том 2. – 1960. – 500с.
1112912
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том 3. – 1964. – 531с.
1112913
   Полевая геоботаника. – Ленинград : Наука
Том. 4. – 1972. – 336 с.
1112914
   Полевая геоботаника. – Ленинград
Том 5. – 1976. – 320с.
1112915
  Абашкина А.В. Полевая геологическая практика / А.В. Абашкина, Б.П. Баженов. – Москва, 1957. – с.
1112916
  Вебер В.Н. Полевая геология / В.Н. Вебер. – Москва, 1923. – 148с.
1112917
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 318с.
1112918
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 1. – 1932. – 304с.
1112919
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 2. – 1932. – 318с.
1112920
  Вебер В.Н. Полевая геология : Учебник для техникумов / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 180с.
1112921
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 482с.
1112922
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 1031с.
1112923
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 1. – 1989. – 400с.
1112924
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 2. – 1989. – 455с.
1112925
  Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога : Справочное пособие / В.Д. Войлошников. – Москва : Недра, 1984. – 184с.
1112926
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – Москва-Л.
1. – 1927. – 344с.
1112927
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – Москва-Л.
2. – 1927. – 370с.
1112928
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
1. – 1929. – 256с.
1112929
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
1. – 1931. – 304с.
1112930
  Одесский И.А. Полевая геология. Наблюдения над осадочными породами / И.А. Одесский. – Л., 1983. – 56с.
1112931
  Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб; Пер.с англ. – Москва : Недра, 1990. – 238с.
1112932
   Полевая геоотаника. – Л
4. – 1972. – 336с.
1112933
  Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
1112934
  Ччекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка. / Э.Б. Ччекалюк. – К., 1974. – 103с.
1112935
  Знаменский В.В. Полевая геофизика / В.В. Знаменский. – Москва : Недра, 1980. – 351с.
1112936
  Ложкин В.В. Полевая гидрология / В.В. Ложкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 756 с.
1112937
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1950 г. / А.А. Резников. – М., 1950. – 51с.
1112938
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1954 г. / А.А. Резников. – М., 1955. – 56с.
1112939
  Евсеичев В.А. Полевая дорога / В.А. Евсеичев. – Куйбышев, 1981. – 55с.
1112940
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – Минск, 1974. – 160 с.
1112941
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению. – Минск, 1981. – 176 с.
1112942
   Полевая и промысловая геохимия. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1954. – 70с.
1112943
  Высоцкий И.В. Полевая и структурная геология / И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1945. – 199с.
1112944
  Мюллер Э.В. Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т. Цонг. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
1112945
  Подобедов Н.С. Полевая картография : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1970. – 240 с.
1112946
  Верещака Т.В. Полевая картография : учебник для вузов / Т.В. Верещака, Н.С. Подобедов; ред.: Борисова Т.А., Шибанова Т.Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 351с.
1112947
  Минаев В.В. Полевая кислородно-дыхательная аппаратура. / В.В. Минаев, В.В. Жаров. – Рязань, 1988. – 71с.
1112948
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1955. – 20с.
1112949
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1959. – 20с.
1112950
  Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Метод. руководство для изучения спецкурсов, выполнения практик, курсовых и дипломных работ студентами-географами стационарного и заоч. обучения. / Г.П. Миллер. – Львов, 1972. – 127с.
1112951
  Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста и геолога / И.А. Черепов. – Москва : Недра, 1967. – 113 с.
1112952
  Борисов К.Ф. Полевая почта №... / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1986. – 220с.
1112953
  Дмитриева Л.В. Полевая практика в профессиональном становлении студентов-культурологов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 2073-9702


  Авторы статьи делятся опытом организации и проведения выездных полевых практик студентов-культурологов. Рассматриваются конкретные формы и виды проектной работы студентов, технологии групповой и индивидуальной деятельности на различных этапах практики, ...
1112954
  Добрецова Т.Н. Полевая практика по ботанике / Т.Н. Добрецова. – Казань, 1989. – 92с.
1112955
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 112с.
1112956
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 111с.
1112957
   Полевая практика по геодезии : метод. пособ. для студ. геолого-географического ф-та / С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев; Белорусский ордена трудового красного знамени Государственный ун-т им. В.И. Ленина ; С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев ; науч. ред. В.Г. Завриев. – Минск, 1968. – 63 с.
1112958
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии : Учебное пособие для вузов / В.Д. Войлошников. – Москва : Просвещение, 1977. – 128с.
1112959
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии / В.Д. Войлошников. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 143 с.
1112960
   Полевая практика по геологии, топографии и метеорологии. – Новосибрск, 1961. – 47с.
1112961
  Никшич И.И. Полевая практика по геологии. / И.И. Никшич. – М, 1948. – 88с.
1112962
  Матвеев Н.П. Полевая практика по гидрологии : Учебное пособие для вузов / Н.П. Матвеев, Н.А. Сераев. – Москва, 1963. – 112с.
1112963
  Фомилева Л.И. и Рубцова З.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных / Л.И. и Рубцова З.И. Фомилева. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 160с.
1112964
  Фомичева Л.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных с заданиями на межсезонный период / Л.И. Фомичева. – Москва, 1963. – 118с.
1112965
  Лавров Н.П. Полевая практика по зоологии позвоночных животных. / Н.П. Лавров. – М., 1963. – 120с.
1112966
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 94с.
1112967
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 119с.
1112968
  Боровиков А.М. Полевая практика по общей геологии в Горном Алтае : Учебное пособие / А.М. Боровиков, В.И. Громин, Г.С. Фрадкин. – Новосибирск, 1981. – 92с.
1112969
  Костикевич И.И. Полевая практика по почвоведению: уч.-метод. пособие / И.И. Костикевич, В.М. Скворцов. – Казань, 1986. – 66с.
1112970
  Нехлюдова А.С. Полевая практика по природоведению / А.С. Нехлюдова, В.И. Севастьянов, Филоненко-Алексеева. – Москва : Просвещение, 1986. – 222с.
1112971
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии : учебно-методическое пособие для студентов-заочников педагогических институтов / Глав. управление Высш. и средн. пед. учеб. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский государственный заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – Москва : Просвещение, 1965. – 110 с.
1112972
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии / Глав. управление Высш. и средн. пед. учебн. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский Гос. заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 143 с.
1112973
  Коренной П.Ф. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по географич. специальностям / П.Ф. Коренной, А.В. Соломко. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 144 с.
1112974
  Соломко А.В. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. № 2107 "География" / А.В. Соломко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7855-0217-8
1112975
  Жмойдяк Р.А. Полевая практика по топографии с основами геодезии : учеб. пособ. для студ. географ. специальностей вузов / Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев; ред.: Л.Г. Лепило, Р.В. Михновец. – Минск : Университетское, 1987. – 237 с.
1112976
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1958. – 187 с., [2] л. ил. : ил., карт.
1112977
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : Геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е переработанное. – Москва : Просвещение, 1964. – 187с
1112978
  Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины = Field Tectonophysics and its Application for the Studies of Deformations of the Earth`s Crust of Ukraine / О.Б. Гинтов; НАНУ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Феникс, 2005. – 572с. – Тит. лист, и оглавление параллельно на англ. и русском языках. – ISBN 966-651-257-2
1112979
  Симонов И.Н. Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 154-167 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1112980
   Полевая тетрадь юнармейца. – К, 1985. – 191с.
1112981
  Щавелев А.Ф. Полевая учебная практика по геодезии : Учебне пособие для вузов водного транспорта / А.Ф. Щавелев. – Ленинград; Москва, 1954. – 229с.
1112982
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 1. – 1965. – 41 с.
1112983
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 2. – 1965. – 30 с.
1112984
  Лебедев Н.П. Полевая учебная практика по почвоведению / Н.П. Лебедев, И.А. Павленко. – М., 1973. – 88с.
1112985
  Иванов Л.Н. Полевая форма теории возмущений для расчета матричных элементов операторов между вырожденными состояниями атомной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванов Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1969. – 11л.
1112986
   Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления. – Москва, 1798. – 101 с.
1112987
  Басин И. Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления, сочиненная к пользе служащих в войске офицеров, с приложением чертежей. – Москва, 1798. – 100с.
1112988
  Бобровников Л.З. Полевая электроразведочная аппаратура : справочник / Бобровников Л.З., Орлов Л.И., Попов В.А. – Москва : Недра, 1986. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 219 (17 назв.)
1112989
  Макарьев С.А. Полевая этнография : Краткое руководство и программы для сбора этнографических материалов в СССР / С.А. Макарьев ; под ред. проф. Богораза-Тана. – Ленинград : Изд. Этнографической экскурсионной комиссии Этноотд. Геофака Л.Г.У ; [Тип. "Красной газ. " им. Воло], 1928. – 102 с.
1112990
  Вовк Полевицы (род Agrostis L.) украинской флоры. Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 094 / Вовк А.Г. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
1112991
  Кантария М.В. Полеводство в Кабарде. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Кантария М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 28л.
1112992
  Бериашвили Л.К. Полеводство в Месхети. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бериашвили Л.К.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1112993
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев, Д.А. Иванов. – Москва-Ленинград
Ч.2 : Растениеводство и луговодство. – 1956. – 364с.
1112994
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев. – Л.-М, 1960. – 696с.
1112995
  Тедеев Г.З. Полеводческая лексика в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Тедеев Г.З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1112996
   Полевое и магнитное управление кнцентрацией носителей заряда в полупроводниках с проводимостью, близкой к собственной : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробьев Д. Л,; Воробьев Д. Л,; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.158-168
1112997
  Воробев Дмитрий Леонидович Полевое и магнитное уравнение концентрацией носителей заряда в полупроводниеах с проводимостью, близкой к собственной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробев Дмитрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1112998
  Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 424с.
1112999
  Филиппова С.А. Полевое изучение природно-территориальных комплексов : Учебное пособие / С.А. Филиппова; МВиССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1985. – 55с.
1113000
  Гаркуша И.Ф. Полевое исследование почв / И.Ф. Гаркуша. – Минск, 1958. – 142 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,