Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1099001
  Палинський В. "...Повінь підвалиною" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 16


  Рецензія на книжку Лбомира Медвідя "Ремінісценції-2"
1099002
  Наумов В. "Повесть о великом русском художнике" : Рец. : И. Евдокимов. Повесть о великом русском художнике. [В.Суриков] / В. Наумов, 1938. – [8] с. – Отд. оттиск
1099003
  Калиганов Игорь Иванович "Повесть о Георгии Новом" в болгарской и русской литературе XVI в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Калиганов Игорь Иванович; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1099004
  Лазирко Н. "Повесть о двух городах" Ч. Диккенса в литературоведческой оценке Юрия Клена // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 3 (110), березень. – С. 51-54. – ISSN 2308-4634
1099005
  Малинова К.В. "Повесть о детстве" Ф.В. Гладкова : Автореф... канд. филол.наук: / Малинова К.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 20л.
1099006
  Шкляревская И.В. "Повесть о детстве" Ф.В. Гладкова, ее творческая история и идейно-художественная концепция : Автореф... канд. филол.наук: 614 / Шкляревская И.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 27л.
1099007
  Архангельская В.К. "Повесть о детстве" Ф.В. Гладкова. : Автореф... наук: / Архангельская В.К.; Саратов. гос. унив. им..В.К.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 19 с.
1099008
  Паустовский К.Г. "Повесть о лесах" и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва, 1954. – 320 с.
1099009
  Беломытцев М.В. "Повесть о настоящем человеке" Б.Н. Полевого : критический очерк / М.В. Беломытцев ; Ровенский гос. пед. ин-т. – Луцк : Волынское обл. изд-во, 1957. – 55 с.
1099010
  Росовецкий С. "Повесть о Петре и Февронии" и произведения Ермолая-Еразма. (Опыт атрибуции с применением вероятностно-статистических методов сопоставления стилей) // 26-а студентська наукова конференція, 1969. – С. 38-40
1099011
  Горбатюк В. "Повій, вітре..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Літературно-мистецький вечір "Повій, вітре, на Вкраїну", присвячений 180-річчю поету Степану Руданському, відбувся в Хмельницькому обласному літературному музеї.
1099012
  Драгінда О.В. "Повік не вмре поезія землі" (компаративне дослідження українських перекладів вірша Джона Кітса "On the Grasshopper and Cricket") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 127-132. – ISBN 966-581-295-6
1099013
  Гуденко Ю.М. "Повільні" і "швидкі" електрони у плівках легованого оловом оксиду індію / Ю.М. Гуденко, Л.В. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 261-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота є продовженням дослідження нелінійності залежності поля Холла від магнітного поля у плівках легованого оловом оксиду індію, поясненої наявністю у цих плівках двох типів електронів - "повільних" і "швидких". Вперше аналітично отримано вирази для ...
1099014
  Богиня Н.В. "Повірити в реальність Сезанна і Калібана": уроки Поля Сезанна в творчості Гертруди Стайн // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 271-277
1099015
  Роговий Ю. "Повість для Григора" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 18-19


  До 40-х роковини з дня смерті Григора Тютюнника.
1099016
  Кизилова В. "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 70-76. – ISSN 0236-1477


  У статті в контексті української літератури ІІ пол. ХХ ст. розглянуто еволюцію "повісті для дівчаток" як літературного феномену. Наголошено на гендерному підході до зображення персонажів творів цієї категорії. Простежено особливості гендерних ...
1099017
  Медвідь А. "Повість минулих літ" Нестора літописця як видатна пам"ятка риторичної спадщини Київської Русі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 11-16
1099018
  Шакурова О. "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 186-189
1099019
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – М, 1961. – 350с.
1099020
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – М, 1968. – 365с.
1099021
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – Владивосток, 1971. – 350 с.
1099022
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – М, 1971. – 320с.
1099023
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – Хабаровск, 1979. – 335с.
1099024
  Фадеев А.А. ... Повесть нашей юности / А.А. Фадеев. – Минск, 1987. – 316с.
1099025
  Пахльовська О. ...Повинні перемогти розум, духовність, порядність, честь // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 27-29
1099026
  Пахльовська О. ...Повинні перемогти розум, духовність, порядність, честь / розмову вела Людмила Навальна // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. м. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – С. 27-28
1099027
  Фадєєв О.О. ...Повість нашої юності / О.О. Фадєєв. – К, 1965. – 362с.
1099028
   Повесть-86.. – Москва : Современник, 1987. – 655 с.
1099029
  Петухова Е.И. Повесть Л. Бочаровой "Сок оливы" как житие // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 232-237. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1099030
  Магомедов Б.М. Повесть Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат" : Автореф... канд. филол.наук: / Магомедов Б. М.; Ин-т русск. лит. – Л., 1953. – 16л.
1099031
  Поповкин А.И. Повесть Л.Н. Толстого "Казаки" / А.И. Поповкин. – Тула, 1956. – 48с.
1099032
  Добробабина О.Ю. Повесть Л.Н. Толстого "Отец Сергий": трансформация житийного жанрового канона // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 202-211. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1099033
  Филиппова А.А. Повесть Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича": экзистенциальный компонент интерпретации // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 142-150. – ISBN 966-581-590-3
1099034
  Сахалтуев А.А. Повесть Л.Н.Толстого "Хаджи-Мурат". / А.А. Сахалтуев. – Тула, 1958. – 36с.
1099035
  Бессмертный Е.Д. Повесть людям / Е.Д. Бессмертный. – Москва : Советская Россия, 1970. – 240 с., [12] л. ил. : портр., ил. – (Рассказы бывалых людей)
1099036
  Беленький Е.И. Повесть М. Горького "Лето" : пособие к спецсеминару "Дооктябрьское творчество М. Горького" / Беленький Е.И. ; Омск. гос. пед. ин-т. – Омск : [б. и.], 1970. – 78 с.
1099037
  Касторский С.В. Повесть М. Горького "Мать", ее обественно-политическое и литературное значение / С.В. Касторский. – Ленинград, 1954. – 215 с.
1099038
  Желтова Н.И. Повесть М. Горького "Фома Гордеев" : Автореф... канд. филол.наук: / Желтова Н. И.; Ин-т р усск. лит. АН СССР. – Ленинград, 1952. – 12 с.
1099039
  Резников Л.Я. Повесть М.Горького "Жизнь Клима Самгина". / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1964. – 532 с.
1099040
  Докусов А.М. Повесть Н.В. Гоголя "Вий" / А.М. Докусов. – Л., 1963. – 39с.
1099041
  Антонец И.И. Повесть Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" : Дис. ... канд. филол. наук / Антонец И.И. ; КГУ им. Т.Шевченко, Каф. рус. литературы. – Киев, 1954. – 289 л. – Библиогр.: л. 1-18
1099042
  Антонец И И. Повесть Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонец И.И. ; КГУ. – Киев, 1954. – 15 с. – Библиогр.: с. 15
1099043
  Казарин В.П. Повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" / В.П. Казарин. – К. : Вища школа, 1986. – 125с.
1099044
  Зверс Т.В. Повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" в школьном изучении. / Т.В. Зверс. – Л., 1980. – 104 с.
1099045
  Пришвин М.М. Повесть нашего времени / М.М. Пришвин. – Ярославль, 1957. – 328с.
1099046
  Пильняк Б.А. Повесть непогашенной луны : Рассказы, повести, роман / Б.А. Пильняк. – Москва : Правда, 1990. – 480с. – (Библиотека журнала знамя)
1099047
  Пильняк Б.А. Повесть непогашенной луны ; Заволочье ; Волга впадает в Каспийское море / Б.А. Пильняк. – Москва : Книжная палата, 1989. – 349с. – ISBN 5-7000-0131-4
1099048
  Правиленко Г.Т. Повесть о "Гордом" / Г.Т. Правиленко. – Калининград, 1972. – 254с.
1099049
  Задонский А Н. Повесть о "золотом комиссаре" / А Н. Задонский, . – Воронеж, 1971. – 159с.
1099050
  Колодный Л.Е. Повесть о "Катюше" / Л.Е. Колодный. – М., 1968. – 77с.
1099051
  Попов П.Н. Повесть о "крестьянском сыне" - "напрасном тате" по Киевскому списку XVIII столетия / П.Н. Попов, 1958
1099052
  Фурманский П. Повесть о "неистовом" / П. Фурманский. – М, 1948. – 87с.
1099053
  Неверов А.С. Повесть о бабах и другие рассказы / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1924. – 99с.
1099054
  Удалов И.А. Повесть о балтийских разведчиках / И.А. Удалов. – М., 1969. – 158с.
1099055
   Повесть о Бахтиаре.. – Москва : Наука, 1989. – 163с.
1099056
  Куц В.П. Повесть о беге / В.П. Куц. – М., 1964. – 271с.
1099057
  Привальский В.М. Повесть о бедном солдате / В.М. Привальский. – М, 1970. – 127с.
1099058
  Пратолини Васко Повесть о бедных влюбленных. / Пратолини Васко. – Москва, 1956. – 383с.
1099059
  Пратолини Васко Повесть о бедных влюбленных. / Пратолини Васко. – Москва, 1990. – 512с.
1099060
  Марысаев Е.К. Повесть о белой медведице / Е.К. Марысаев. – Москва, 1981. – 206с.
1099061
  Виноградская С.С. Повесть о белом городе / С.С. Виноградская. – Москва, 1951. – 48с.
1099062
  Шевченко С.Ф. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году Киево-Печерской Лаврой : из семинария В.Н. Перетца / С.Ф. Шевченко. – Варшава : Тип. Варшавского Учеб. Окр., 1915. – 9 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На обкл. № 37148 дарственная надпись: Дорогому Сергею Алексеевичу Бугославскому от издателя
1099063
  Шевченко С.Ф. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году Киево-Печерской Лаврой : (из семинария В.Н. Перетца) / С.Ф. Шевченко. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандер
[Ч.] 2 : Текст повести. – 1915. – 9 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На обкл. № 37149 дарственная надпись: Дорогому Сергею Алексеевичу Бугославскому от издателя
1099064
  Нгуен Хюи Тыонг Повесть о битве за Као-Ланг. / Нгуен Хюи Тыонг. – Ханой, 1963. – 120с.
1099065
   Повесть о богатыре Эмире Хамзе. – Москва : Наука, 1990. – 430 с.
1099066
  Андрияшев А.Ф. Повесть о Богдане Хмельницком : с его портретом / сост. А. Андрияшев. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского) ; Изд. ред. киевск. нар. календаря, 1883. – [2], 44 с., 1 л. портр.
1099067
  Березко Г.С. Повесть о боевом приказе, о любви и верности : для старшего возраста / Г.С. Березко ; ил. А. Короткина. – Москва : Детгиз, 1956. – 208 с.
1099068
  Шторм Г.П. Повесть о Болотникове / Г.П. Шторм. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 187 с.
1099069
  Шторм Г.П. Повесть о Болотникове / Г.П. Шторм. – М - Л : Детская литература, 1938. – 156 с.
1099070
  Шторм Г.П. Повесть о Болотникове / Г.П. Шторм. – М, 1965. – 180с.
1099071
  Саракташ О. Повесть о большой любви / О. Саракташ. – Москва, 1976. – 336с.
1099072
  Бейлин П.Е. Повесть о большой семье / Павел Бейлин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 296 с.
1099073
  Кабо Л.Р. Повесть о Борисе Беклешове : Беклешов Борис : [географ, краевед, педагог] / Л.Р. Кабо. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 319 с. : ил.
1099074
  Кабо Л.Р. Повесть о Борисе Беклешове. / Л.Р. Кабо. – Москва : Советский писатель, 1963. – 390 с.
1099075
  Кулиш П. Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванице, 1857
1099076
  Русанов Б.С. Повесть о Бориске, его друге Сафи и первом колымском золоте. / Б.С. Русанов. – Магадан, 1971. – 200с.
1099077
  Никифорова А.А. Повесть о борьбе и дружбе / А.А. Никифорова. – Л., 1967. – 319с.
1099078
  Мазунин А.И. Повесть о боярыне Морозовой : Автореф... канд. филол.наук: / Мазунин А. И.; АН СССР, Ин-т русск. лит. – Л., 1965. – 16л.
1099079
   Повесть о боярыне Морозовой. – Л. : Наука, 1979. – 226 с.
1099080
   Повесть о боярыне Морозовой. – М., 1991. – 154с.
1099081
   Повесть о браслете Шилаппадикарам.. – Москва, 1966. – 223 с.
1099082
  Виноградов А.К. Повесть о братьях Тургеневых / А.К. Виноградов. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1932. – 316 с.
1099083
  Виноградов А.К. Повесть о братьях Тургеневых. Осуждение Паганини / Анатолий Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 688с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
1099084
  Виноградов А.К. Повесть о братьях Тургеневых. Осуждение Паганини / Анатолий Виноградов. – Минск : Беларусь, 1984. – 688с.
1099085
  Антонов А.А. Повесть о былом : роман / А.А. Антонов ; предисл. Ю. Либединского ; ил. В.Н. Ростовцев. – Москва : Советский писатель, 1959. – 420 с. : ил., портр.
1099086
  Водопьянов М.В. Повесть о Валерии Чкалове / М.В. Водопьянов. – Москва, 1959. – 215с.
1099087
   Повесть о Варлааме и Иосафе: Пам. древнерус. пер. лит. ХІ-ХІІ вв.. – Л., 1985. – 296с.
1099088
   Повесть о Варлааме пустныннике и Иосафе царевиче индийском.. – М.Л., 1947. – 188с.
1099089
  Ильина Л.Л. Повесть о великих реках Русской равнины / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 168с.
1099090
  Тынянова Л.Н. Повесть о великой актрисе / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1966. – 192с.
1099091
  Чехов В.Г. Повесть о великой любви. В далеком лесу / В.Г. Чехов. – Сталинград, 1961. – 403с.
1099092
  Арнаутов Л.И. Повесть о великом инженере / Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпов. – Москва : 1978
1099093
  Равич Н.А. Повесть о великом поморе / Н.А. Равич. – М, 1947. – 203с.
1099094
  Равич Н.А. Повесть о великом поморе / Н.А. Равич. – М, 1948. – 151с.
1099095
  Равич Н.А. Повесть о великом поморе / Н.А. Равич. – М, 1961. – 174с.
1099096
  Равич Н.А. Повесть о великом поморе / Н.А. Равич. – М, 1969. – 175с.
1099097
  Студитский А.Н. Повесть о великом физиологе / А.Н. Студитский. – М - Л, 1950. – 204с.
1099098
  Студитский А.Н. Повесть о великом физиологе / А.Н. Студитский. – М - Л : Детская литература, 1952. – 432с.
1099099
  Коничев К. Повесть о Верещагине / К. Коничев. – Вологода : Вологодское книжное издательство, 1960. – 448 с.
1099100
  Коничев К.И. Повесть о Верещагине / К.И. Коничев. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1964. – 440с.
1099101
  Кононов А.Т. Повесть о верном сердце / А.Т. Кононов. – Москва, 1965. – 736с.
1099102
  Криштоф Е.Г. Повесть о верности / Е.Г. Криштоф. – М, 1979. – 142с.
1099103
  Обухов М.М. Повесть о верности / М.М. Обухов. – Воронеж, 1985. – 239с.
1099104
  Криштоф Е.Г. Повесть о веселом сердце / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1960. – 143с.
1099105
  Платов Л.Д. Повесть о Ветлугине / Л.Д. Платов. – М., 1969. – 655с.
1099106
  Дмитриев Ю.Д. Повесть о вечно живом Джо / Ю.Д. Дмитриев, Н.Ф. Осипов. – М., 1962. – 92с.
1099107
  Залка Матэ Повесть о вечном мире / Залка Матэ. – М, 1933. – 174с.
1099108
  Залка Матэ Повесть о вечном мире / Залка Матэ. – Москва, 1966. – 567с.
1099109
  Ласков М.Р. Повесть о вечном огне / М.Р. Ласков. – К, 1963. – 103с.
1099110
  Ласков М.Р. Повесть о вечном огне / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1965. – 135с.
1099111
  Урбан С. Повесть о Вико / С. Урбан. – М., 1961. – 255с.
1099112
  Товарницкий В.И. Повесть о вирусах / В.И. Товарницкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 224с.
1099113
  Агафонов А.Ф. Повесть о Вите Черевичкине : [для детей] / Агафонов А.Ф. – Ростов : Книжное издательство, 1974. – 158 с., ил.
1099114
  Коконин Л.В. Повесть о военном детстве / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1974. – 256с.
1099115
  Левченко И.Н. Повесть о военных годах / И.Н. Левченко. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 376с.
1099116
  Левченко И.Н. Повесть о военных годах / И.Н. Левченко. – Москва, 1965. – 448с.
1099117
  Левченко И.Н. Повесть о военных годах / И.Н. Левченко. – Москва, 1970. – 383с.
1099118
  Левченко И.Н. Повесть о военных годах / И.Н. Левченко. – Москва, 1983. – 383с.
1099119
  Омельчук Т.Е. Повесть о Володе Мордвинове / Т.Е. Омельчук. – К, 1990. – 170с.
1099120
  Коничев К.И. Повесть о Воронихине / К.И. Коничев. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 215с.
1099121
  Коничев К.И. Повесть о Воронихине. Повесть о Верещагине. / К.И. Коничев. – Л., 1975. – 679с.
1099122
  Горянов Л.Б. Повесть о вратарях / Л.Б. Горянов. – М., 1965. – 149с.
1099123
  Амонов Р. Повесть о высокой иве, цветущей чинаре и самаркандском яблоке : науч.-худож. очерки [о тадж. фольклоре] : пер. с тадж. / Р. Амонов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 223, [1] с. : ил.
1099124
  Ксенофонт Эфесский Повесть о Габрокоме и Антии / Ксенофонт Эфесский. – Москва, 1956. – 79с.
1099125
  Малюгин В.Н. Повесть о Гайдаре. / В.Н. Малюгин. – Горький, 1964. – 184с.
1099126
  Дилакторская Н.Л. Повесть о Гайдне / Н.Л. Дилакторская. – 2-е изд. – Л., 1961. – 157с.
1099127
  Дилакторская Н.Л. Повесть о Гайдне / Н.Л. Дилакторская. – 2-е изд. – Л., 1974. – 158с.
1099128
  Дубошин В.Н. Повесть о Гамлете / В.Н. Дубошин. – М, 1973. – 120с.
1099129
  Сидорова И.В. Повесть о генерале Романове, написанная по документам и воспоминаниям / И.В. Сидорова, И.А. Тельной. – Горький, 1968. – 111с.
1099130
  Большаков Л.Н. Повесть о герое : [летчик Герой Советского Союза В.П. Синчук] / Л.Н. Большаков, М.П. Лукерченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Чкалов : Книжное издательство, 1956. – 224 с. : ил.
1099131
  Пентюхова Н.Р. Повесть о герое. / Н.Р. Пентюхова. – Ташкент, 1978. – 272с.
1099132
  Кулыгин П.Г. Повесть о героях / П.Г. Кулыгин. – Хабаровск, 1959. – 144с.
1099133
  Кулыгин П.Г. Повесть о героях / П.Г. Кулыгин. – Хабаровск, 1969. – 128с.
1099134
  Чайлахян М.Х. Повесть о гиббереллинах растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1963. – 48с.
1099135
  Черток М.Ю. Повесть о глине / М.Ю. Черток. – М., 1968. – 111с.
1099136
   Повесть о Горе-Злочастии. – Л., 1984. – 110с.
1099137
   Повесть о горе-злочастии, как горе злочастие довело молотца во иноческий чин / [ред.] Б.И. Дунаев. – Москва : И.Д. Сытин, 1914. – 41 с., 10 л. ил. : ил. – Без тит л. – (Библиотека старорусский повестей / Б.И. Дунаев ; Вып. 2)
1099138
  Шервашидзе Л.А. Повесть о городе, взятом волнами / Л.А. Шервашидзе. – Сухуми, 1967. – 65 с.
1099139
  Жуков Ю.А. Повесть о грязных трюках / Ю.А. Жуков. – Москва, 1978. – 79с.
1099140
  Мурасаки С. Повесть о Гэндзи / С. Мурасаки. – М.
1. – 1991. – 327с.
1099141
  Мурасаки Сикибу Повесть о Гэндзи / Мурасаки Сикибу. – Москва : Наука, 1992. – 192 с.
1099142
  Тери Симона Повесть о Даниэль Казанова / Тери Симона. – М., 1966. – 95с.
1099143
  Диккенс Ч. Повесть о двух городах / Ч. Диккенс. – Петроград, 1918. – 366с.
1099144
  Мейс Джеймс Повесть о двух журналистах // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 296-310. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Уолтер Дюранти, Гарет Джонс и Пулитцеровская премия.
1099145
  Панов Н.Н. Повесть о двух кораблях / Н.Н. Панов. – Ленинград, 1950. – 276с.
1099146
  Панов Н.Н. Повесть о двух кораблях / Н.Н. Панов. – Москва, 1957. – 254с.
1099147
  Горянов Л.Б. Повесть о двух марафонцах / Л.Б. Горянов. – М., 1985. – 160с.
1099148
  Медведкова Т. Повесть о декабристе Петре Муханове / Т. Медведкова, В. Муравьев. – М, 1966. – 256с.
1099149
  Медведкова Т.Ф. Повесть о декабристе Петре Муханове / Т.Ф. Медведкова, В.Б. Муравьев. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
1099150
  Медведкова Т.Ф. Повесть о декабристе Петре Муханове / Т.Ф. Медведкова, В.Б. Муравьев. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1981. – 367 с.
1099151
  Мухачев И.А. Повесть о Демжае алтайце / И.А. Мухачев. – Новосибирск, 1954. – 88с.
1099152
  Домогацких М.Г. Повесть о десантниках / М.Г. Домогацких. – Воронеж, 1961. – 135с.
1099153
  Шаров А.И. Повесть о десяти ошибках / А.И. Шаров. – М., 1982. – 384с.
1099154
  Штительман М.Е. Повесть о детстве / М.Е. Штительман. – Л, 1949. – 331с.
1099155
  Гладков Ф. Повесть о детстве / Ф. Гладков. – Л, 1949. – 436с.
1099156
  Гладков Ф. Повесть о детстве / Ф. Гладков. – М, 1949. – 424с.
1099157
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – Вологда, 1953. – 416с.
1099158
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – М, 1956. – 448с.
1099159
  Крутиков А.Н. Повесть о детстве / А.Н. Крутиков. – Молотов : Кн. изд-во, 1956. – 156 с.
1099160
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – Пенза, 1961. – 427 с.
1099161
  Штительман М.Е. Повесть о детстве / М.Е. Штительман. – Ростов -на-Дону, 1970. – 312с.
1099162
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – М, 1971. – 414с.
1099163
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – М, 1980. – 415с.
1099164
  Афанасьева А. Повесть о детстве // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 9-35. – ISSN 0130-7673
1099165
  Гантваргер Ольга Августовна Повесть о детстве в советской детской литературе Сибири : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Гантваргер Ольга Августовна;. – 22л.
1099166
  Сперанский М.Н. Повесть о Динаре в русской письменности / М.Н. Сперанский. – Ленинград, 1926. – 92с.
1099167
  Николаева Г.Е. Повесть о директоре МТС и главном агрономе / Г.Е. Николаева. – Москва, 1954. – 168с.
1099168
   Повесть о Дмитрие Басарге и о сыне его Борзосмысле.. – Л., 1969. – 218с.
1099169
  Саркисов С.А. Повесть о днях минувших / С.А. Саркисов, Л.А. Ростовцев. – Тбилиси, 1959. – 149с.
1099170
  Вольнов И.Е. Повесть о днях моей жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1976. – 398с.
1099171
  Вольнов И.Е. Повесть о днях моей жизни / И.Е. Вольнов. – Тула, 1985. – 384с.
1099172
  Ковалев П.Н. Повесть о добром сердце : рассказы, юморески / П.Н. Ковалев. – Минск : Белорусь, 1966. – 368 с.
1099173
  Охотникова В.И. Повесть о Довмонте / В.И. Охотникова. – Л. : Наука, 1985. – 232 с.
1099174
  Яковенко М.В. Повесть о домашней выдре. / М.В. Яковенко. – М., 1950. – 35с.
1099175
   Повесть о доме Тайра.. – Москва : Художественная литература, 1982. – 703 с.
1099176
   Повесть о Дракуле : [тексты]. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 211с., 8 л. илл. – Приложение: Немецкая брошюра "Об одном великом изверге" - лейпциг. изд. 1493 г. / Н.В. Варабанец ; Румынские сказания о Владе Цепеше (из лит. наследия П. Испиреску)
1099177
  Евгениан Н. Повесть о Дроссиле и Харикле / Н. Евгениан. – М., 1969. – 159с.
1099178
  Бегзи Д.О.-С. Повесть о друге / Д.С. Бегзи ; пер. с тувин. В. Сергановой. – Кызыл : Тувинское книжное изд-во, 1973. – 147 с.
1099179
  Бегзи Д.С. Повесть о друге / Д.С. Бегзи ; пер. с тувин. В. Сергановой. – Москва : Современник, 1976. – 208 с.
1099180
  Пратусевич М. Повесть о дружбе. / М. Пратусевич. – М., 1951. – 135с.
1099181
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – Симферополь, 1950. – 258с.
1099182
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – Курск, 1952. – 276с.
1099183
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – Москва, 1954. – 248с.
1099184
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных. Наши собственные / И.В. Карнаухова. – Ленинград, 1966. – 375 с.
1099185
  Осетров Е.И. Повесть о жар-птице / Е.И. Осетров. – М, 1964. – 155с.
1099186
  Бусыгин А.И. Повесть о Жене Хмелеве / А.И. Бусыгин. – Свердловск, 1974. – 100с.
1099187
  Ганина М.А. Повесть о женщине / М.А. Ганина. – М., 1973. – 286с.
1099188
  Любимов Б.И. Повесть о женщине с улицы Баррикад / Б.И. Любимов. – М., 1965. – 190с.
1099189
  Шумков О.А. Повесть о живой и мертвой воде / О.А. Шумков. – Владивосток. – 160с.
1099190
  Паустовский К.Г. Повесть о жизни / К.Г. Паустовский. – Москва
Кн. 1. – 1962. – 526 с.
1099191
  Паустовский К.Г. Повесть о жизни / К.Г. Паустовский. – Москва
Кн. 2. – 1962. – 616 с.
1099192
  Паустовский К.Г. Повесть о жизни / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1966. – 723 с.
1099193
  Паустовский К. Повесть о жизни : в 2 т. / К. Паустовский ; [сост., авт. послесл. и коммент. В.К. Паустовский]. – Москва : Современный писатель. – ISBN 5-265-01785-2
Т. 1. – 1993. – 639, [1] с., [16] л. фотоил., [1] л. портр. – Содерж.: Далекие годы ; Беспокойная юность ; Начало неведомого века и др.
1099194
  Штрайх С.Я. Повесть о жизни и любви чудесного доктора / С.Я. Штрайх. – изд. 2-е, перераб. – М, 1931. – 328с.
1099195
  Косенко П.П. Повесть о жизни поэта. Павел Васильев / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1967. – 152 с.
1099196
  Монахов Н.Ф. Повесть о жизни. / Н.Ф. Монахов. – Л.-Москва : Искусство, 1961. – 299 с.
1099197
  Клинчин А.П. Повесть о забытой актрисе. Жизнь и творчество Л.И. Млотковской / А.П. Клинчин. – Москва, 1968. – 248 с.
1099198
  Кулида С. Повесть о забытом чекисте. Подвиг советского разведчика Николая Гефта не оценен по достоинству // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 6-7


  "В1969 году я, десятилетний школьник, с восторгом внимал киношные подвиги советского разведчика Николая Густавовича Крафта, действовавшего в оккупированной Одессе и отображённые в фильме "Повесть о чекисте". Спустя несколько лет вышло продолжение той ...
1099199
   Повесть о заколдованных шакалах.. – Москва, 1963. – 160с.
1099200
  Малышев А.А. Повесть о заповедной земле. / А.А. Малышев. – Москва, 1981. – 222с.
1099201
  Боровик Г.А. Повесть о зеленой ящерице / Г.А. Боровик. – М, 1962. – 224с.
1099202
  Поповский А.Д. Повесть о зеленом покрове. / А.Д. Поповский. – Москва, 1972. – 351с.
1099203
  Родин В.С. Повесть о зеленом Топе: сб. / В.С. Родин. – Томск, 1986. – 158с.
1099204
  Артамонов А.А. Повесть о землячке : о герое Сов. Союза Ф.А. Пушиной / А. Артамонов, П. Куляшов. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 107 с. : ил.
1099205
  Покшишевский В.В. Повесть о знаменитом русском географе Александре Ивановиче Воейкове / В.В. Покшишевский. – Москва, 1955. – 296с.
1099206
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – М.-Л., 1951. – 216с.
1099207
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – М., 1961. – 208с.
1099208
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – М., 1965. – 208с.
1099209
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / [Лит. запись Ф. Вигдоровой] // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 5-216. – (Б-ка пионера)
1099210
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – Л., 1974. – 271с.
1099211
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – Москва, 1980. – 159с.
1099212
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / Л.Т. Космодемьянская. – Л., 1984. – 256с.
1099213
  Катая В. Повесть о каменистом крае = (Kruunun torppari) / В. Катая; Пер. с финск. – Петрозаводск : Гисиздат Карело-Финской ССР, 1949. – 124 с. – Пред. биограф.: Вяйне Катая (1867-1914) / Х. Лехмус
1099214
  Катая В. Повесть о каменистом крае / В. Катая. – Изд. 2-е, доработ. – Петрозаводск, 1960. – 102с.
1099215
  Довидайтис И. Повесть о каменщике : повесть и роман / И. Довидайтис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
1099216
  Плудек А. Повесть о Карле IV. / А. Плудек. – М., 1988. – 207с.
1099217
  Шейкин А.Л. Повесть о карте : для среднего возраста / А.Л. Шейкин. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 142 с.
1099218
  Цветов Я.Е. Повесть о Кирилле Орловском / Я.Е. Цветов. – М., 1958. – 352с.
1099219
  Цветов Я. Повесть о Кирилле Орловском / Я. Цветов. – Москва : Советская Россия, 1959. – 376 с.
1099220
  Цагараев М.Н. Повесть о колхозном плотнике Саго / Максим Цагараев ; авториз. пер. с осет. М.Зощенко. – Москва : Советский писатель, 1952. – 212 с.
1099221
  Цагараев М.Н. Повесть о колхозном плотнике Саго / Максим Цагараев ;. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1955. – 208 с.
1099222
  Ванюшин В.Ф. Повесть о комиссаре Груданове / В.Ф. Ванюшин. – Москва, 1975. – 294с.
1099223
  Матюшин М.И. Повесть о Константине Пшеницыне / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1983. – 197с.
1099224
  Гончаренко О.Г. Повесть о коньках / О.Г. Гончаренко. – М., 1985. – 159с.
1099225
  Комаровский Г. Повесть о корейском мальчике / Г. Комаровский, Н. Комаровский. – М-Л, 1950. – 80с.
1099226
  Четвериков Б.Д. Повесть о Котовском / Б.Д. Четвериков. – Ленинград, 1957. – 730 с.
1099227
  Никифоров А.В. Повесть о красном гусаре / А.В. Никифоров. – Саратов, 1981. – 134с.
1099228
  Лянь Б. Повесть о красном знамени. / Б. Лянь. – Пекин, 1958. – 443с.
1099229
  Макаренко С.Я. Повесть о крылатом друге / С.Я. Макаренко, Н.К. Шевченко. – Горький, 1975. – 160с.
1099230
  Садай В. Повесть о крылатых друзьях / Владимир Садай ; авториз. пер. с чуваш. Г.Семенихина. – Москва : Воениздат, 1969. – 247 с.
1099231
  Садай В.Л. Повесть о крылатых друзьях / Владимир Садай ; авториз. пер. с чуваш. Г.Семенихина. – Москва : Воениздат, 1973. – 240 с.
1099232
  Охапкина К.П. Повесть о Куинджи / К.П. Охапкина. – М., 1953. – 244с.
1099233
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – Л, 1935. – 143с.
1099234
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – М, 1935. – 40с.
1099235
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – изд.3-е. – Москва : Советский писатель, 1936. – 195 с.
1099236
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – М, 1936. – 111с.
1099237
  Ясинов В.Р. Повесть о Левокумье / В.Р. Ясинов. – Ставрополь, 1991. – 317с.
1099238
  Штырляев В.И. Повесть о легендарном комбриге / В.И. Штырляев. – М, 1958. – 95с.
1099239
  Водопьянов М.В. Повесть о ледовом комиссаре / М.В. Водопьянов, Г.К. Григорьев. – Москва : Географгиз, 1959. – 199с.
1099240
  Трофимов А.И. Повесть о лейтенанте Пятницком / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1979. – 271с.
1099241
  Пунин А.Л. Повесть о ленинградских мостах / А.Л. Пунин. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 192 с.
1099242
  Паустовский К.Г. Повесть о лесах / К.Г. Паустовский. – Москва, 1962. – 223 с.
1099243
  Паустовский К.Г. Повесть о лесах / К.Г. Паустовский. – Москва, 1983. – 175 с.
1099244
  Паустовский К.Г. Повесть о лесах / К.Г. Паустовский. – Воронеж, 1987. – 222 с.
1099245
  Арбуду Арли Повесть о ло Мафу. / Арбуду Арли. – Фрунзе, 1978. – 118с.
1099246
  Смородин М.М. Повесть о лоцмане Сколышеве : повесть / М.М. Смородин. – Симферополь : Таврия, 1973. – 148с.
1099247
  Воронцова Т.Ф. Повесть о любви / Т.Ф. Воронцова. – Красноярск, 1989. – 191с.
1099248
  Поповский А.Д. Повесть о любви и ненависти: повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1982. – 303с.
1099249
  Харитон Повесть о любви Херея и Каллирои. / Харитон. – М.Л., 1954. – 214с.
1099250
  Харитон Повесть о любви Херея и Каллирои. / Харитон. – М.Л., 1959. – 200с.
1099251
  Логиновская М.Г. Повесть о любимых актерах / М.Г. Логиновская. – Свердловск, 1968. – 135 с.
1099252
  Москвитин Н.Т. Повесть о Макаре Мазае / Н.Т. Москвитин. – М, 1971. – 120с.
1099253
  Жариков А.Д. Повесть о маленьком сержанте / А.Д. Жариков. – Донецк, 1962. – 58с.
1099254
  Оклянский Ю.М. Повесть о маленьком солдате / Ю.М. Оклянский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 336с.
1099255
  Писарев С.С. Повесть о Манко Смелом -- охотнике из племени Береговых Людей. / С.С. Писарев. – Л., 1959. – 200с.
1099256
  Писарев С.С. Повесть о Манко Смелом - охотнике из племени Береговых Людей / С.С. Писарев. – Л., 1974. – 191с.
1099257
  Писарев С.С. Повесть о Манко Смелом / Сергей Писарев. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – 310 с. – (Школьная библиотека ; Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0248-1
1099258
  Писарев С.С. Повесть о Манко Смелом, охотнике из племени Береговых Людей: Для сред. шк. возраста. / С.С. Писарев. – Л., 1990. – 204с.
1099259
  Мезенин Н.А. Повесть о мастерах железного дела / Н.А. Мезенин. – М, 1973. – 223с.
1099260
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – Москва, 1970. – 175с.
1099261
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – Пермь, 1972. – 195с.
1099262
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – 2-е изд. – Москва, 1978. – 230с.
1099263
  Ходжер Г.Г. Повесть о матери / Г.Г. Ходжер. – Иркутск, 1988. – 362 с. – В кн. также: Розовое утро. Синева в аркане. Метели ложатся у ног / Ледков В.Н., с. 166-268
1099264
  Перля З.Н. Повесть о машине / З.Н. Перля. – М., 1955. – 351с.
1099265
  Зотов Б.И. Повесть о Митрофане Грекове / Б.И. Зотов. – Москва : Воениздат, 1982. – 208с.
1099266
  Прохоров Г.М. Повесть о Митяе / Г.М. Прохоров. – Л : Наука, 1978. – 238 с.
1099267
  Виттлин Ю. Повесть о многострадальном пехотинце / Ю. Виттлин. – Ленинград
1. – 1937. – 352с.
1099268
  Корин Г.А. Повесть о моей Музе: Стихи. / Г.А. Корин. – Москва, 1981. – 207с.
1099269
  Дьяченко Н.А. Повесть о моем батальоне / Н.А. Дьяченко. – К, 1985. – 198с.
1099270
  Андреев П.А. Повесть о моем друге / Андреев П.А. ; [ил.: А.С. Трофимов]. – Москва : Совецкая Россия, 1975. – 190 с. : ил.
1099271
  Абрасимов П.А. Повесть о моем друге / Петр Абрасимов. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 208 с.
1099272
  Андреев П.А. Повесть о моем друге : [о С. Андонове] / Петр Андреев. – 4-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 303 с. : ил.
1099273
  Носов Н.Н. Повесть о моем друге Игоре / Н.Н. Носов. – М, 1972. – 190с.
1099274
  Кузнецов А.П. Повесть о молодых подпольщиках : [О симфероп. комсомольской подпольной организации] / Анатолий Кузнецов, Николай Панюшкин ; Декада укр литературы и искусства. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 318 с., 11 л. ил. : ил.
1099275
  Кузнецов А.П. Повесть о молодых подпольщиках. / А.П. Кузнецов, Н.Н. Панюшкин. – Симферополь, 1964. – 358с.
1099276
  Шварц Е.Л. Повесть о молодых супругах. / Е.Л. Шварц. – Л.-Москва, 1958. – 99с.
1099277
  Загорянский Е.А. Повесть о Морфи / Е.А. Загорянский. – М., 1962. – 230с.
1099278
  Загорянский Е.А. Повесть о Морфи / Е.А. Загорянский. – 2-е изд. – М., 1968. – 229с.
1099279
  Волк И.И. Повесть о московском школьнике / И.И. Волк, Е.В. Смирнова. – Москва, 1956. – 215с.
1099280
  Синельников И.Ф. Повесть о мужестве / И.Ф. Синельников. – Ростов-на-Дону, 1957. – 112с.
1099281
  Туричин И.А. Повесть о мужестве / И.А. Туричин. – М., 1967. – 64с.
1099282
  Стрижевский Ю.А. Повесть о мужестве / Ю.А. Стрижевский. – М., 1976. – 127с.
1099283
  Кузнецова А.С. Повесть о народном артисте / А.С. Кузнецова. – М., 1964. – 303с.
1099284
  Никулин Л.В. Повесть о народном артисте. / Л.В. Никулин. – М, 1938. – 48с.
1099285
  Чачко М.И. Повесть о народном комиссаре : Повести о Николае Семашко / М.И. Чачко. – Москва : Политиздат, 1972. – 256с.
1099286
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Калинин, 1947. – 353с.
1099287
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1947. – 446с.
1099288
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1947. – 325с.
1099289
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1947. – 355с.
1099290
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1947. – 344с.
1099291
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Рига, 1947. – 158с.
1099292
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Рига, 1948. – 128с.
1099293
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Горький, 1948. – 315с.
1099294
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1948. – 292с.
1099295
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1948. – 320с.
1099296
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Саратов, 1948. – 308с.
1099297
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ярославль, 1948. – 347с.
1099298
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ростов-на-Дону, 1948. – 276 с.
1099299
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1955. – 317с.
1099300
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1962. – 319с.
1099301
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1964. – 334с.
1099302
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1965. – 487с.
1099303
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 446с.
1099304
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 320с.
1099305
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1970. – 262с.
1099306
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1971. – 288с.
1099307
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1971. – 319с.
1099308
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Петрозаводск, 1972. – 302с.
1099309
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Свердловск, 1972. – 304с.
1099310
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1973. – 319с.
1099311
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1977. – 318с.
1099312
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1977. – 320с.
1099313
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Уфа, 1977. – 304с.
1099314
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой. – Москва : ДОСААФ, 1978. – 238 с. : іл.
1099315
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1980. – 555с.
1099316
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1983. – 318с.
1099317
  Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой. – Москва, 1989. – 350с.
1099318
  Девевер-Плана Микель Повесть о настоящих людях : образ жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 160-173
1099319
  Летова Повесть о Наташе Парусовой / Летова, (Паршина). – М., 1980. – 47с.
1099320
  Костин В.В. Повесть о наших знакомых / В.В. Костин. – Саратов, 1956. – 358с.
1099321
  Андриевский Н.Ю. Повесть о Неизвестном / Андриевский Н.Ю. – Одесса : Одесское книжное издательство, 1961. – 59 с. : ил.
1099322
  Курпнек Г.И. Повесть о неподкупном солдате / Г.И. Курпнек. – Рига, 1966. – 240с.
1099323
  Курпнек Г.И. Повесть о неподкупном солдате / Г.И. Курпнек. – Магадан, 1988. – 196с.
1099324
  Иванов А.С. Повесть о несбывшейся любви / А.С. Иванов. – Москва : Правда, 1984. – 47с.
1099325
  Поповский А.Д. Повесть о несодеянном преступлении. Повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1966. – 459с.
1099326
  Поповский А.Д. Повесть о несодеянном преступлении. Повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1967. – 668с.
1099327
  Донченко О. Повесть о новом доме / О. Донченко. – Москва, 1958. – 144 с.
1099328
  Юань Ц. Повесть о новых героях / Ц. Юань, Ц. Кун. – Москва, 1951. – 304с.
1099329
  Юань Ц. Повесть о новых героях. / Ц. Юань, Ц. Кун. – М, 1952. – 316с.
1099330
  Кайтанов К.Ф. Повесть о парашюте / К.Ф. Кайтанов. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 160 с.
1099331
  Кайтанов К.Ф. Повесть о парашюте. / К.Ф. Кайтанов. – Л., 1975. – 207с.
1099332
  Омбыш-Кузнецов Повесть о партизане Громове / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1958. – 244 с.
1099333
  Омбыш-Кузнецов Повесть о партизане Громове / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1960. – 243 с.
1099334
  Омбыш-Кузнецов Повесть о партизане Громове / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1966. – 215 с.
1099335
  Елин Д.Д. Повесть о партизанском минере / Д.Д. Елин. – Кишинев., 1978. – 104 с.
1099336
  Атаров Н.С. Повесть о первой любви : рассказы / Атаров Н.С. – Москва : Совецкий писатель, 1959. – 517 с.
1099337
  Атаров Н.С. Повесть о первой любви : рассказы / Атаров Н.С. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 427 с.
1099338
  Рутько А.И. Повесть о первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1960. – 128с.
1099339
  Магидов Л.С. Повесть о первых встречах / Л.С. Магидов. – Горький, 1961. – 130с.
1099340
  Водопьянов М.В. Повесть о первых героях / М.В. Водопьянов. – Москва, 1965. – 136с.
1099341
  Водопьянов М.В. Повесть о первых героях / М.В. Водопьянов. – Москва, 1968. – 136с.
1099342
  Водопьянов М.В. Повесть о первых героях / М.В. Водопьянов. – Москва, 1980. – 176с.
1099343
  Бжезовский В.В. Повесть о первых звездах / В.В. Бжезовский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 278 с. : ил,
1099344
  Бжезовский В.В. Повесть о первых звездах. / В.В. Бжезовский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 288 с. : ил.
1099345
  Стишова Л.И. Повесть о Петре Заломове / Л.И. Стишова. – М., 1972. – 176с.
1099346
  Стишова Л.И. Повесть о Петре Заломове / Л.И. Стишова. – М., 1985. – 191с.
1099347
   Повесть о Петре и Февронии: Подгот. текстов и исслед. Р.П.Дмитриевой.. – Л., 1979. – 339с.
1099348
  Стоцкий Н.В. Повесть о Петре Телушкине. / Н.В. Стоцкий. – Архангельск, 1953. – 112с.
1099349
  Стоцкий Н.В. Повесть о Петре Телушкине. / Н.В. Стоцкий. – Архангельск, 1955. – 124с.
1099350
  Стоцкий Н.В. Повесть о Петре Телушкине. / Н.В. Стоцкий. – Архангельск, 1964. – 108с.
1099351
  Северина Г.И. Повесть о пионерском салюте / Г.И. Северина. – М., 1975. – 206с.
1099352
  Перегудов А.В. Повесть о писателе и друге / А.В. Перегудов. – М, 1968. – 263с.
1099353
  Дубровин В. Повесть о пламенном публицисте / В. Дубровин. – Ленинград, 1969. – 240с.
1099354
  Павлов М.К. Повесть о пламенном сердце. / М.К. Павлов. – Ставрополь, 1972. – 200с.
1099355
   Повесть о победах Московского государства. – Ленинград : Наука, 1982. – 160с.
1099356
  Магомедов М. Повесть о поварихе Загидат, бригадире Зубаире да о старом пастухе Далгате / Муса Магомедов ;. – Москва : Правда, 1974. – 64 с.
1099357
  Рушкис В.С. Повесть о подвиге / В.С. Рушкис. – Москва, 1962. – 250 с.
1099358
  Дык Лан Повесть о подвиге Ким Донга / Дык Лан. – М, 1968. – 78с.
1099359
  Гаврилов И.С. Повесть о подпорожских партизанах / И.С. Гаврилов. – Л, 1990. – 142с.
1099360
  Елкин А.С. Повесть о поисках автора блокнота / А.С. Елкин, В. Кулемин // Стихи за колючей проволокой. – Москва : Молодая гвардия, 1959
1099361
  Фролов С.В. Повесть о Поле Фимкиной // Рекламный ролик : повесть, рассказы / В.Д. Петров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – С. 108-137. – ISBN 5-7688-0029-8
1099362
  Петровский Д.В. Повесть о полках Богунском и Таращанском / Д.В. Петровский. – Москва, 1940. – 96с.
1099363
  Петровский Д.В. Повесть о полках Богунском и Таращанском / Д.В. Петровский. – М., 1947. – 431с.
1099364
  Петровский Д.В. Повесть о полках Богунском и Таращанском / Д.В. Петровский. – Москва, 1953. – 387с.
1099365
  Петровский Д.В. Повесть о полках Богунском и Таращанском / Д.В. Петровский. – Москва, 1955. – 424с.
1099366
  Жемчужников В.Б. Повесть о поселковом мастере / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1990. – 332с.
1099367
  Сольский Повесть о последней борьбе : Соц. фантазия / Сольский, (Панский). – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – 213 с.
1099368
  Гуссаковская О.Н. Повесть о последней ненайденной земле / О.Н. Гуссаковская. – М., 1974. – 191с.
1099369
  Бубнова О.В. Повесть о поэте / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1956. – 198с.
1099370
  Бубнова О.В. Повесть о поэте / О.В. Бубнова. – 2-е изд. доп. – Москва, 1960. – 208с.
1099371
  Прем Чайя Повесть о Пра Апхай Мани знаменитого таиландского классика Сунтона Пу, пересказанная Прем Чайя. / Прем Чайя. – М., 1959. – 144с.
1099372
  Тарковский А.А. Повесть о прекрасной Гулаим, батыре Арыслане и сестре его Алтынай, о бае Аллаяре и пастухе Журыне, о шахе Надире и хане Суртайше / А.А. Тарковский. – Москва, 1958. – 191с.
1099373
   Повесть о прекрасной Отикубо. – Москва : Художественная литература, 1988. – 492 с.
1099374
  Кислик Н.З. Повесть о прессованном порохе. / Н.З. Кислик. – Минск, 1964. – 80с.
1099375
   Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков. – МоскваЛ., 1952. – 135с.
1099376
  Зиборов И.Ф. Повесть о продналоге / И.Ф. Зиборов. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1983. – 198 с.
1099377
  Караваева А.А. Повесть о пропавшей улице / А.А. Караваева. – Москва, 1947. – 143с.
1099378
  Черкасов И.Т. Повесть о простых людях / И.Т. Черкасов, А.Е. Костерин. – М, 1957. – 302с.
1099379
  Савватеев А.П. Повесть о прошлом / А.П. Савватеев. – Куйбышев, 1963. – 183с.
1099380
  Воеводин В. Повесть о Пушкине / В. Воеводин. – Ленинград, 1949. – 160с.
1099381
  Воеводин В. Повесть о Пушкине / В. Воеводин. – Ленинград, 1951. – 252с.
1099382
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 272с.
1099383
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Доп. переизд. – Ленинград, 1966. – 303с.
1099384
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1969. – 270с.
1099385
  Березин Владимир Повесть о Рабле, или Лесопильщик : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 8-60. – ISSN 0130-7673
1099386
  Таурин Ф.Н. Повесть о рабочем человеке / Ф.Н. Таурин. – М., 1983. – 240с.
1099387
  Лебеденко П.В. Повесть о разведчике [И.В. Абрамове] / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1970. – 110 с. – (Донская новь)
1099388
  Зощенко М.М. Повесть о разуме / М.М. Зощенко. – М, 1976. – 111с.
1099389
  Зощенко М.М. Повесть о разуме / М.М. Зощенко. – Москва : Педагогика, 1990. – 192с.
1099390
  Гончаров Ю.Д. Повесть о ровеснике / Ю.Д. Гончаров. – М, 1957. – 181с.
1099391
  Вольнов А.А. Повесть о ровеснике / А.А. Вольнов. – Горький, 1964. – 304 с.
1099392
  Северов П.Ф. Повесть о Рубене / П.Ф. Северов. – Киев : Веселка, 1976. – 304 с.
1099393
  Северов П.Ф. Повесть о Рубене / П.Ф. Северов. – Киев : Веселка, 1979. – 464с.
1099394
  Северов П.Ф. Повесть о Рубене / П.Ф. Северов. – Киев, 1987. – 292с.
1099395
  Разумовский А. Повесть о русском изобретателе / А. Разумовский. – М, 1944. – 123с.
1099396
  Будогоская Л.А. Повесть о рыжей девочке / Л.А. Будогоская. – Москва, 1987. – 222с.
1099397
  Уткин И.П. Повесть о Рыжем Мотыле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох. / И.П. Уткин, 1933. – 42с.
1099398
  Быховский И.А. Повесть о рядовом балтийце / И.А. Быховский. – Л, 1970. – 222с.
1099399
  Подляшук П.И. Повесть о рядовом революции / П.И. Подляшук. – М, 1982. – 176с.
1099400
  Эфендиев И.М. оглы Повесть о Сарыкейнек и Валехе : повести / ИльясЭфендиев ; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1983. – 376 с.
1099401
  Сарыг-оол С.А. Повесть о свтелом мальчике / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. М.Ганиной. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 204 с.
1099402
  То Хоай Повесть о Северо-Западном Вьетнаме / То Хоай. – Москва, 1958. – 83с.
1099403
  Перес Повесть о Сегри и Абенсеррахах мавританских рыцарях из Гранады / Перес, Ита Х. де. – Москва : Наука, 1981. – 287 с. – (Литературные памятники)
1099404
  Любимов В.Н. Повесть о селькоре : повести и рассказы / В.Н. Любимов; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1985. – 192 с.
1099405
  Заречная С.А. Повесть о семи днях / С.А. Заречная. – Киев, 1963. – 80 с.
1099406
  Смирнов Г.Н. Повесть о семи миллионах / Г.Н. Смирнов. – М., 1982. – 330с.
1099407
  Брагина П.И. Повесть о семнадцати спасенных / П.И. Брагина. – Тула, 1965. – 199с.
1099408
  Глинка В.М. Повесть о Сергее Непейцыне / В.М. Глинка. – М, 1966. – 432с.
1099409
  Глинка В.М. Повесть о Сергее Непейцыне / В.М. Глинка. – 2-е изд. – М, 1973. – 350с.
1099410
  Файзулин К.И. Повесть о сердце / К.И. Файзулин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 165 с.
1099411
  Кашуткин П.В. Повесть о сибирском Чапаеве / П.В. Кашуткин. – М., 1971. – 175с.
1099412
   Повесть о Скандербеге.. – М.Л., 1957. – 244с.
1099413
  Дивин В.А. Повесть о славном мореплавателе (К 200-летию со дня рождения В.М.Головина) / В.А. Дивин. – Москва : Мысль, 1976. – 111с.
1099414
  Лихоталь Т.В. Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую. / Т.В. Лихоталь. – М, 1974. – 272с.
1099415
  Лихоталь Т.В. Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую. / Т.В. Лихоталь. – М, 1977. – 463с.
1099416
  Лихоталь Т.В. Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую. / Т.В. Лихоталь. – М, 1981. – 574с.
1099417
  Кларов Ю.М. Повесть о следователе / Ю.М. Кларов. – Москва, 1969. – 208с.
1099418
  Алданов М.А. Повесть о смерти / М. Алданов. – Москва : Прометей ; Альманах "Лазурь", 1991. – 409, [2] с.
1099419
  Симонов Е.Д. Повесть о советской спортсменке / Е.Д. Симонов. – Москва, 1950. – 254с.
1099420
  Александров В.Е. Повесть о солдате / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1956. – 48 с.
1099421
  Артеменко Г.В. Повесть о солдате / Г.В. Артеменко, А.Н. Павловский. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 204 с.
1099422
  Терентьев А.Г. Повесть о солдатской дружбе / А.Г. Терентьев. – Молотов, 1953. – 336с.
1099423
  Терентьев А.Г. Повесть о солдатской дружбе / А.Г. Терентьев. – 2-е, перераб. – Молотов, 1956. – 171с.
1099424
   Повесть о Соловецком восстании: Факс. рукописи XVIII в "Описание лицевое осады и раззорения монастыря Соловвецкого".. – М., 1982. – 63с.
1099425
  Цветаева М.И. Повесть о Сонечке / М.И. Цветаева. – Новосибирск, 1991. – 270с.
1099426
  Рубинштейн Л.В. Повесть о сорока семи нижних чинах. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 143с.
1099427
  Голосовский И.М. Повесть о спасенной судьбе / И.М. Голосовский. – М., 1961. – 111с.
1099428
  Кулешов А.П. Повесть о спортивном журналисте / А.П. Кулешов. – М., 1979. – 207с.
1099429
  Нугман Х. Повесть о старой любви / Х. Нугман; пер. с узб. М.Салиева и М.Еленина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 144 с.
1099430
  Маканин В.С. Повесть о Старом Поселке. / В.С. Маканин. – М, 1974. – 352с.
1099431
  Беннет А. Повесть о старых женщинах : роман / Арнольд Беннет ; пер. с англ. Л. Орел ; пердисл. Н. Михальской ; худож. В. Юрлов. – Москва : Художня література, 1989. – 622, [1] с. : ил.
1099432
  Штильмарк Р.А. Повесть о страннике российском / Р.А. Штильмарк. – Нижний Новгород, 1991. – 269с.
1099433
  Штильмарк Р.А. Повесть о страннике Российском / Р.А. Штильмарк. – Москва, 1962. – 238с.
1099434
  Сперанский Е.В. Повесть о странном жанре / Е.В. Сперанский. – Москва, 1971. – 238 с.
1099435
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Москва, 1948. – 160с.
1099436
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1948. – 174с.
1099437
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1952. – 180с.
1099438
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1955. – 264с.
1099439
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Москва, 1957. – 327с.
1099440
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Москва, 1965. – 363с.
1099441
  Жариков Л. Повесть о суровом друге / Л. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 320 с.
1099442
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Москва, 1979. – 303с.
1099443
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Москва, 1983. – 287с.
1099444
  Малышев В.И. Повесть о Сухане. (Из истории русской повести XVII в.) : Автореф... кадн. филол.наук: / Малышев В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т русской лит-ры. – Л., 1956. – 17л.
1099445
  Малышев В.И. Повесть о Сухане. Из истории русской повести XVII в. / В.И. Малышев. – М.-Л., 1956. – 224 с.
1099446
  Кошевая Е. Повесть о сыне / Е. Кошевая. – Москва-Л., 1947. – 191с.
1099447
  Кошевая Елена Николаевна Повесть о сыне / Кошевая Елена Николаевна. – Москва, 1958. – 167с.
1099448
  Кошевая Е. Повесть о сыне // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 217-370. – (Б-ка пионера)
1099449
  Кошевая Елена Николаевна Повесть о сыне / Кошевая Елена Николаевна. – Минск, 1979. – 192с.
1099450
  Кошевая Елена Николаевна Повесть о сыне / Кошевая Елена Николаевна. – Алма-Ата, 1986. – 125с.
1099451
  Кошевая Е.Н. Повесть о сыне / Е.Н. Кошевая. – Москва : ДОСААФ СССР, 1986. – 158 с.
1099452
  Кошевая Елена Николаевна Повесть о сыне / Кошевая Елена Николаевна. – Донецк, 1988. – 133с.
1099453
  Куриленко З.Е. Повесть о сыне. / З.Е. Куриленко. – М., 1966. – 215с.
1099454
  Куриленко З.Е. Повесть о сыне. / З.Е. Куриленко. – М., 1975. – 224с.
1099455
  Малышев А.А. Повесть о таежном следопыт / А.А. Малышев. – Владивосток, 1971. – 166с.
1099456
  Малышев А.А. Повесть о таежном следопыте / А.А. Малышев. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1966. – 160 с.
1099457
  Пожидаев Г.А. Повесть о танце / Г.А. Пожидаев. – Москва, 1972. – 176с.
1099458
  Андреев Б.В. Повесть о танцовщице : о. К. Юсуповой / Б.В. Андреев. – Ташкент : Изд. литературы и искусства, 1987. – 57 с., 15 л. ил. : ил.
1099459
  Железняк В.С. Повесть о творчестве / В.С. Железняк. – Вологда, 1956. – 150с.
1099460
  Дикий А.Д. Повесть о театральной юности / А.Д. Дикий. – Москва : Искусство, 1957. – 359 с.
1099461
  Гребенюк В.П. Повесть о Темир-Аксаке : Автореф... канд. филол.наук: / Гребенюк В. П.; АН СССР, Ин-т миров лит. – М., 1971. – 28л.
1099462
  Моложавенко В.С. Повесть о Тихом Доне / В.С. Моложавенко. – М., 1976. – 304с.
1099463
  Мартынов Л.Н. Повесть о тобольском воеводстве / Л.Н. Мартынов. – Омск, 1945. – 98с.
1099464
  Мартынов Л.Н. Повесть о Тобольском воеводстве / Л.Н. Мартынов. – Новосибирск, 1970. – 171с.
1099465
  Порудоминский В.И. Повесть о Толковом словаре / В.И. Порудоминский. – Москва, 1981. – 125 с.
1099466
  Барканов М. Повесть о том как помирился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / М. Барканов. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 125 с.
1099467
  Штейн А.П. Повесть о том, как возникают сюжеты / А.П. Штейн. – Москва, 1965. – 322с.
1099468
  Штейн А.П. Повесть о том, как возникают сюжеты / А.П. Штейн. – Москва
Кн.1-2. – 1981. – 575с.
1099469
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – Москва, 1933. – 64 с.
1099470
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорилчя Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 72с.
1099471
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорилчя Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 64с.
1099472
  Гоголь Н.В. Повесть о том,как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1952. – 111 с.
1099473
  Алтунин А.Т. Повесть о тревожной молодости / А.Т. Алтунин. – Москва : Воениздат, 1981. – 368 с. : ил.
1099474
  Колосова Е.В. Повесть о Федоре Ивановиче как литературный памятник московской публицистики конца XVI - начала XVII в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Колосова Е.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. Кафедра русской литературы. – Москва, 1950. – 15 с.
1099475
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1970. – 304с.
1099476
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. (Повесть о Воронихине.) / К.И. Коничев. – изд. испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 499с.
1099477
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. Повесть о Воронихине / К.И. Коничев. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 528с.
1099478
  Вигилянский Н.Д. Повесть о Фрунзе / Н.Д. Вигилянский. – Москва, 1957. – 191с.
1099479
  Вигилянский Н.Д. Повесть о Фрунзе / Н.Д. Вигилянский. – Москва : Советский писатель, 1975. – 223с.
1099480
  Старостин А.П. Повесть о футболе. / А.П. Старостин. – М., 1973. – 272с.
1099481
  Ибн-Туфейль Повесть о Хайе, сыне Якзана / Ибн Туфейль ; [пер., вступ. ст. [с. 5-56] и коммент. А. В. Сагадеева ; худож. Б.П. Журавский]. – Москва : Книга, 1988. – 397, [2] с. : ил. ; 10х6 см. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00066-1
1099482
  Ибн-Туфейль Повесть о Хаййе ибн Якзане / Ибн-Туфейль. – Москва : Художественная литература, 1978. – 150 с.
1099483
   Повесть о ханг Туахе. – М., 1984. – 398с.
1099484
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Леонид Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 492 с.
1099485
  Соловьев Леонид Повесть о Ходже Насреддине / Леонид Соловьев. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1959. – 582, [2] с.
1099486
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1980. – 576с.
1099487
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1988. – 527с.
1099488
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Горький, 1989. – 461с.
1099489
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1990. – 672с.
1099490
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине. Иван Никулин - русский матрос. Севастопольский камень : Избранные произведения / Л.В. Соловьев. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 718с.
1099491
  Тардов М. Повесть о храбрых / М. Тардов. – Харьков, 1936. – 210с.
1099492
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Айвазовском / Л.А. Вагнер. – Москва, 1958. – 251с.
1099493
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Айвазовском / Л.А. Вагнер. – Сухуми : Абгиз, 1961. – 251с.
1099494
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Венецианове / Л.А. Вагнер. – Калинин, 1962. – 218с.
1099495
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Венецианове / Л.А. Вагнер. – Москва, 1966. – 239с.
1099496
  Шкловский В.Б. Повесть о художнике Федотове / В.Б. Шкловский. – Москва, 1955. – 232с.
1099497
  Шкловский В.Б. Повесть о художнике Федотове / В.Б. Шкловский. – Москва, 1960. – 175с.
1099498
  Шкловский В.Б. Повесть о художнике Федотове / В.Б. Шкловский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 206с.
1099499
  Непомнящий К. Повесть о Хулигане Гримау. / К. Непомнящий. – М., 1965. – 88с.
1099500
   Повесть о царе Ал-Мутаввадже, о царице, мудреце Синдбаде, о семи везирах и о рассказе каждого из них.. – М., 1967. – 56с.
1099501
   Повесть о царе Омаре и его сыновьях: Избр. сказки, расск. и повести из"Тысячи и одной ночи".. – М., 1989. – 590с.
1099502
  Сомадева Повесть о царе Удаяне / Сомадева. – Москва, 1967. – 286 с.
1099503
  Чалкова Т.Ф. Повесть о царице и львице: особенности художественной сруктуры // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 108-115. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
1099504
  Дар Д.Я. Повесть о Циолковском / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1956. – 195с.
1099505
  Тлюстен Ю.И. Повесть о Чамокове / Юсуп Тлюстен;. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208с.
1099506
  Михайлов В.С. Повесть о чекисте / В.С. Михайлов. – Москва : Политиздат, 1965. – 397 с.
1099507
  Михайлов М.И. Повесть о чемпионе / М.И. Михайлов. – М., 1970. – 158с.
1099508
  Чернышевская Н.М. Повесть о Чернышевском. / Н.М. Чернышевская. – 4-е изд. – Саратов, 1973. – 224с.
1099509
  Чернышевская Н.М. Повесть о Чернышевском. / Н.М. Чернышевская. – 5-е изд. – Саратов, 1975. – 224с.
1099510
  Молочковский Ю. Повесть о чешском Форде // Ботострой / Т. Сватоплук. – Киев, 1950. – С. 3-14
1099511
  Сурур Р.А. Повесть о чудесах / Р.А. Сурур. – М, 1983. – 232с.
1099512
  Аграновский А. Повесть о чудесном одуванчике / А.А. Аграновский ; рис. А. Васина. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1951. – 240 с.
1099513
   Повесть о Чун Хан.. – Пхеньян, 1957. – 171с.
1099514
  Розенфельд С.Е. Повесть о Шаляпине / С.Е. Розенфельд. – Москва, 1957. – 263с.
1099515
  Розенфельд С.В. Повесть о Шаляпине / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1966. – 278 с.
1099516
  Андриянов В.И. Повесть о шахтерских полках / Андриянов В.И. – Изд. 3-е, доп. – Донецк : Донбас, 1975. – 239 с., [8] л. ил.
1099517
  Андриянов В.И. Повесть о шахтерских полках [383-й стрелковый дивизии] / Андриянов В.И. ; [ил.: Ю.А. Вильчик]. – Донецк : Донбасс, 1970. – 150 с. : ил.
1099518
  Владимиров В.Н. Повесть о школяре Иве. / В.Н. Владимиров. – Москва, 1964. – 261с.
1099519
  Неклюдова О.С. Повесть о школьном годе / О.С. Неклюдова. – М., 1953. – 312с.
1099520
   Повесть о Щиле. – Москва. – 24 с.
1099521
  Герасимов Е.Н. Повесть о Щорсе / Е.Н. Герасимов. – 2-е доп. изд. – М., 1960. – 260с.
1099522
  Саксонов В.И. Повесть о юнгах. / В.И. Саксонов. – Москва, 1971. – 208с.
1099523
  Медынский Г.А. Повесть о юности / Г.А. Медынский. – Москва, 1954. – 603с.
1099524
  Медынский Г.А. Повесть о юности. / Г.А. Медынский. – М, 1955. – 592с.
1099525
  Медынский Г.А. Повесть о юности. / Г.А. Медынский. – Тамбов, 1963. – 535с.
1099526
  Варшавер А.Э. Повесть о юных чекистах / А.Э. Варшавер. – Ленинград, 1982. – 112с.
1099527
  Садкович М. Повесть о ясном Стахоре / М. Садкович. – Минск, 1956. – 211 с.
1099528
  Садкович М. Повесть о ясном Стахоре. - Человек в тумане / М. Садкович. – Минск, 1972. – 541с.
1099529
  Смирнова-Ракитина Повесть об Авиценне, великом ученом Средней Азии Абу-Али ибн-Сине враче, математике, астрономе, философе, поэте и музыкенте, жившем тысячу лет назад и прославившемся во всем мире / Смирнова-Ракитина. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 448с.
1099530
  Смирнова-Ракитина Повесть об Авиценне, великом ученом Средней Азии Абу-Али ибн-Сине, враче, математике, астрономе, философе, поэте и музыканте, жившем тысячу лет назад и прославившемся во всем мире / Смирнова-Ракитина. – Москва : Советский писатель, 1955. – 422с.
1099531
  Назаревский А.А. Повесть об Акире Премудром в исследовании А.Д Григорьева : [Рецензия] / А.А. Назаревский. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандера, 1915. – 35 с.
1099532
  Григорьев А.Д. Повесть об Акире Премудром, как художественное произведение / Ал. Дм. Григорьев. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1913. – 60 с.
1099533
  Григорьев А.Д. Повесть об Акире Премудром, как художественное произведение : Исследования и тексты / Ал. Дм. Григорьев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. О-ва Истории и древностей Российских при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1913. – X, 562, [2], 316 с.
1099534
  Симонян А.А. Повесть об Александре Македонском. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.03 / Симонян А.А.; АН республиуки Армении, Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1992. – 51л.
1099535
  Федоровский Е. Повесть об алых снегах / Е. Федоровский. – Ленинград, 1967. – 118с.
1099536
  Сингх И. Повесть об Андаманах / И. Сингх. – М., 1984. – 272с.
1099537
  Романовский С.Т. Повесть об Андрее Рублеве / С.Т. Романовский. – Москва, 1982. – 264с.
1099538
  Иванов В.М. Повесть об Антиохе Кантемире / В.М. Иванов. – Ленинград, 1983. – 247с.
1099539
  Томин Ю. Повесть об Атлантиде / Ю. Томин. – М., 1963. – 385-588с.
1099540
  Томин Ю.Г. Повесть об Атлантиде и рассказы / Ю.Г. Томин. – 5-е изд. – Л., 1976. – 223с.
1099541
  Тагер Е.М. Повесть об Афанасии Никитине. / Е.М. Тагер. – Л., 1966. – 104с.
1099542
  Шурупов В.И. Повесть об Иване Рыке. / В.И. Шурупов. – М, 1981. – 222с.
1099543
  Волчкова Н. Повесть об испытаниях. Академия наук сфокусировалась на уроках истории // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Научная сессия Общего собрания РАН, посвященная Году российской истории,
1099544
  Захаров Г.Н. Повесть об истребителях / Г.Н. Захаров. – М., 1977. – 159с.
1099545
  Тереза Св. имени Младенца Иисуса Повесть об одной душе ею самою написанная / Св. имени Младенца Иисуса Тереза. – 2-е. – Брюссель, 1992. – 284 с.
1099546
  Краевский Б.П. Повесть об одном эскадроне / Б.П. Краевский, Ю.Л. Лиманов. – Москва, 1960. – 277 с.
1099547
  Афонин Л.Н. Повесть об орловском театре / Афонин Л.Н. – Тула : Приол. кн. изд-во, 1965. – 244 с.
1099548
  Кандыба Ф.Л. Повесть об оружейнике. / Ф.Л. Кандыба. – Л, 1946. – 111 с.
1099549
  Крутогоров Ю.А. Повесть об отроке Зуеве / Ю.А. Крутогоров. – Москва, 1989. – 237 с.
1099550
  Малютина А.И. Повесть об отце / А.И. Малютина. – Челябинск, 1974. – 103 с.
1099551
  Розанов С.П. Повесть об убиении Батыя / С.П. Розанов. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – [2], 34 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1916, т. 21, кн. 1


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1099552
  Нагорный А.П. Повесть об уголовном розыске / А.П. Нагорный, Г.Т. Рябов. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1978. – 560 с.
1099553
  Нагорный А.П. Повесть об уголовном розыске / А.П. Нагорный, Г.Т. Рябов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1984. – 512с.
1099554
  Великанов В.Д. Повесть об укротителе / В.Д. Великанов. – Иваново, 1957. – 257с.
1099555
  Абдуллаханов Д. Повесть об упрямой девушке : повесть и рассказы : пер. с узб. / Джонрид Абдуллаханов ; [ил.: В. Будаев]. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 188 с. : ил.
1099556
  Омельченко Н.М. Повесть об утраченном друге / Н.М. Омельченко. – К, 1964. – 234с.
1099557
  Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Сухомлинском / Борис Тартаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 269, [3] с.
1099558
  Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Сухомлинском. Смерть и жизнь рядом : повести / Борис Тартаковский. – Киев : Дніпро, 1983. – 406, [2] с.
1099559
  Канюка М.С. Повесть огненных лет / М.С. Канюка. – Москва, 1981. – 222 с.
1099560
  Скуратов-Досымбетов Повесть одной жизни... или Память простого участника непростых событий / Скуратов-Досымбетов. – Алма-Ата, 1987. – 333с.
1099561
  Арсентьев И.А. Повесть одной судьбы : роман / И.А. Арсентьев. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1960. – 256 с.
1099562
  Секарева К.М. Повесть Панаса Мирного "Лихі люди" ("Товариші") и проблема " нових людей" в украинской литературе 70-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Секарева К.М.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1966. – 18л.
1099563
   Повесть Петеисе ІІІ : древнеегипетская проза. – Москва : Художественная литература, 1978. – 272 с.
1099564
  Довженко А.П. Повесть пламенных лет : Киносценарий / А.П. Довженко. – Москва : Искусство, 1963. – 214с. – (Б-ка кинодраматургии)
1099565
  Брезан Юрий Повесть про девушку Трикс, ее друзей и вола Исая / Брезан Юрий. – М., 1960. – 175с.
1099566
  Зарицкий А.А. Повесть про золотое дно : поэма / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1955. – 72 с.
1099567
  Хоменко Н.К. Повесть про любовь / Н.К. Хоменко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192 с.
1099568
  Кондырев Л.Н. Повесть романтических лет / Л.Н. Кондырев. – Москва, 1962. – 70 с.
1099569
  Шур М.М. Повесть с адресом / М.М. Шур. – М., 1967. – 175с.
1099570
  Журбина Е.И. Повесть с двумя сюжетами : о публицист. прозе / Журбина Е.И. – Москва : Сов. писатель, 1974. – 295 с. : портр.
1099571
  Журбина Е.И. Повесть с двумя сюжетами : о публицист. прозе / Журбина Е.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 376 с.
1099572
  Любченко О.Н. Повесть старомодной любви. / О.Н. Любченко. – Москва : Панорама, 1992. – 32с.
1099573
  Довгалюк П.Н. Повесть Степана Тудора "День отца Сойки" : Автореф... Канд.филол.наук: / Довгалюк П.Н.; Акад.наук УССР. – Киев, 1959. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1099574
  Бородин Л.И. Повесть странного времени / Л.И. Бородин. – М ., 1990. – 397с.
1099575
  Otskheli Wiera Повесть Уиараго "Мамлюк" в контексте поэмы Мицкевича "Конрад Валленрод" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 129-142. – ISSN 1640-7806
1099576
   Повесть хуабэнь кан литературный жанр : Автореф... канд. филол.наук: / Желоховцев А. Н,; Желоховцев А. Н,; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 19л.
1099577
  Ильенков А. Повесть, которая сама себя описывает : проза : повесть // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 156-174. – ISSN 0130-6405
1099578
  Мамин-Сибиряк Повесть, рассказы, легенды / Мамин-Сибиряк. – Чебоксары, 1984. – 350 с.
1099579
  Семин В.Н. Повесть, рассказы. / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1965. – 253с.
1099580
  Пастернак Б.Л. Повесть. / Б.Л. Пастернак. – Л., 1934. – 102с.
1099581
  Злобин А.П. Повесть. Рассказы / А.П. Злобин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 143с.
1099582
  Мамин-Сибиряк Повесть. Рассказы / Мамин-Сибиряк. – Челябинск, 1972. – 432с.
1099583
  Паустовский К.Г. Повесть. Рассказы / К.Г. Паустовский. – Уфа, 1988. – 284 с.
1099584
  Зощенко М.М. Повесть. Рассказы / М.М. Зощенко. – Симферополь, 1990. – 350с.
1099585
  Писемский А.Ф. Повесть. Рассказы. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1988. – 576с.
1099586
  Рутько А.И. Повестьо первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1962. – 111с.
1099587
  Рутько А.И. Повестьо первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1963. – 111с.
1099588
  Журавлев Поветерь / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1976. – 80с.
1099589
  Смирнов В.А. Поветерье / В.А. Смирнов. – Москва, 1981. – 93с.
1099590
  Вересаев В.В. Поветрие : [рассказ] / [соч.] В. Вересаева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь", 1903. – 36 с. – На обл.: 50
1099591
  Лепинь Л.К. Повехностные явления и окисление материалов в водных средах / Л.К. Лепинь. – Рига, 1993. – 391с.
1099592
  Жирнов Б.М. Повздовжні квазігармонічні коливання в автономному режимі механічної фрикційної автоклавної системи з поділеними параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках першого асимптотичного "покращеного" наближення досліджується динаміка пружно-пластичного стержня.
1099593
   Повздовжня фотопровідность та фотолюмінесценція гетероструктур In0.4Ga0.6As/GaAs з InGaAs квантовими точками / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко, С.Л. Головинський, І.А. Гринь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 247-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі досліджена повздовжня фотопровідність та фотолюмінесценція гетероструктур In0.4Ga0.6As/GaAs. Проаналізовано отримані спектри фотопровідності та фотолюмінесценції, з їхньої форми визначено енергії міжзонних переходів основного стану ...
1099594
  Кокотюха А. Повзе змія : Роман / Андрій Кокотюха. – Київ : Нора-друк, 2005. – 432с. – Шифр дубл.8утКоко( доп по каб.). – (Коронація слова). – ISBN 966-8321-66-9; 966-8321-62-6
1099595
  Луцкий В.В. Повзрослеть вовремя. / В.В. Луцкий, В.А. Саюшев. – М., 1984. – 64с.
1099596
  Кравченко В. Повзуча інкорпорація. Росія створює "спільний простір" з Південною Осетією і Абхазією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 5


  "День за днем, крок за кроком Росія повільно, але цілеспрямовано поглинає Південну Осетію і Абхазію. Публічно Кремль підтримує "суверенітет" цих грузинських регіонів: з низки причин російському керівництву вигідна формальна "незалежність" маріонеткових ...
1099597
  Чупринін О.О. Повзучість залізобетонних конструкцій з урахуванням зворотних деформацій / О.О. Чупринін, Н.В. Середа, А.О. Гарбуз // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 113-117 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1099598
  Павлюк Я.В. Повзучість ізотропних однорідних і нестаріючих лінійно-в"язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану / Я.В. Павлюк, П.В. Фернаті, В.С. Рагуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається повзучість ізотропних однорідних і нестаріючих лінійно-в"язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану. Розв"язок будується шляхом узагальнення вихідної одновимірної моделі в"язкопружності на складний напружений стан, що ...
1099599
  Чупринін О.О. Повзучість та довговічність залізобетонних циліндричних паналей / О.О. Чупринін, Н.В. Середа // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 183-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1099600
  Беженар А.А. Повзучість фторопласту в модельному композиційному матеріалі / А.А. Беженар, В.С. Копань, В.Д. Магдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 323-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що в зазорах між електропровідними сферичними частинками модельного композиційного матеріалу фторопласт-сталь повзучість здійснюється при напругах, що на порядок більші за напруги повзучості вільних плівок. Повзучість в зазорі наростає при ...
1099601
  Кузьміч В. Повидло : комсомольське оповідання / В. Кузьміч; Володимир Кузміч. – Харків : Видавниче Т-во Пролетарських письменників - Гарт, 1930. – 66 с.
1099602
  Блажене И.И. Повилас Бразджюнас : искатель литературы / И.И. Блажене ; Центральная библиотека, АН ЛитССР. – Вильнюс : [б. и.], 1987. – 101 с.
1099603
  Буланов И.И. Повилика / И.И. Буланов. – Ташкент, 1965. – 250с.
1099604
  Королева В.А. Повилики СССР и меры борьбы с ними / В.А. Королева. – Л., 1932. – 82 с.
1099605
  Черкасенко С.Ф. Повинен : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 16 с.
1099606
  Грушевский А.С. Повинность городовой работы в Великом княжестве Литовском / А.С. Грушевский. – Петроград : Сенатская типография, 1914. – 23 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвеще6ния за 1914 год
1099607
  Макаренко Я.И. Повинуясь велнию сердца / Я.И. Макаренко. – М, 1968. – 48с.
1099608
  Борзенко С.А. Повинуясь законам отечества / С.А. Борзенко. – Москва : Правда, 1950. – 288 с.
1099609
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества : повести и очерки / С.А. Борзенко. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 608 с. : 1 л. портр.
1099610
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества : [утоление жажды] : повести / С.А. Борзенко ; [послесл. А. Титовой]. – Киев : Дніпро, 1972. – 360 с.
1099611
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества : [сборник очерков и репортажей] / С.А. Борзенко ; [вступ. ст. Н. Денисова]. – Москва : Правда, 1972. – 383 с. : 1 л. портр.
1099612
  Шевченко Т.Г. Повисти [Повісті] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 1-2. – 1901. – 232, 241с. : 2 портр. – Зброшуровано 2 томи. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1099613
  Шевченко Т.Г. Повисти [Повісті] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 2. – 1901. – 241с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1099614
  Нечуй-Левицький І.С. Повисти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Левицькый. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 2 : Стаpосьвицки батюшкы та матушкы [Старосвіцьки батюшки і матушки]. – 1900. – 453 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1099615
  Нечуй-Левицький І. Повисти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Левицькый. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 3 : Нахаба. Навижена. – 1901. – 470 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1099616
  Нечуй-Левицький І. Повисьти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Нечуй-Левицькый. – 2-е вид. – Киев : Изд. Е.П. Череповского ; . [Лито-Тип. И.И. Чоколова]
Т. 4. – 1905. – 370 с. – На звороті тит. листа: Кіев: Лито-типографія И.И. Чоколова, 1905 ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Hад Чоpным моpем; Кыивськи пpохачи.
1099617
  Нечуй-Левицький Повисьти й оповидння [Повісті й оповідання]. Т. 4 / Иван Нечуй-Левицкый // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 370 с.
1099618
  Михайловський Л.В. Повита красою / Л.В. Михайловський. – Київ : Молодь, 1989. – 148с.
1099619
  Иванов А.С. Повитель : Роман / А.С. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 528с.
1099620
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – Москва, 1970. – 464с.
1099621
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – Москва, 1978. – 472с.
1099622
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 376 с.
1099623
   Повишаване умствената активност на учениците у учебния процес. – София-Берлин, 1976. – 247 с.
1099624
  Литвиненко В. Повідомлення арабських авторів XI - XIII ст. щодо Першого хрестового походу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 67-72. – ISBN 978-966-493-651-1
1099625
  Дьомін Ю.М. Повідомлення за новим КПК України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 79-82
1099626
   Повідомлення Комітету в справах видання писаної спадщини П.К. Волиняка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 7
1099627
   Повідомлення Надзвичайної держажвної комісії по встановленню і розсліду злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх співучасників і завданої ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським орг., 1943. – 20с.
1099628
  Задорожна О.С. Повідомлення новин як основа тележурналістики (на прикладі інформаційних програм "Час новин", "Подробиці", "ТСН") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 165-169


  За стандартами інформаційних телепрограм аналізуються тексти новин на каналах: "5 канал", "Інтер", "1+1" у контексті розвитку інформаційних жанрів телебачення. Це дає змогу отримати розгорнуту картину сучасних тенденцій інформаційної тележурналістики, ...
1099629
   Повідомлення попечителя Київського навчального окруругу київському генерал-губернатору про закриття університету і відрахування всіх студентів через студентські заворушення (10 березня 1899 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
1099630
   Повідомлення Правління Київського університету про відрахування студентів, які не заплатили за навчання (5 квітня 1911 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
1099631
  Дрешпак В.М. Повідомлення пресслужб органів публічної влади регіонального рівня: структура та стилістика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 107-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
1099632
  Токунова А. Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 71-75
1099633
   Повідомлення про жертви більшовицького терору у Києві // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 89-90. – ISBN 978-966-2133-35-6
1099634
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46
1099635
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-48
1099636
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46
1099637
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-45
1099638
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-48
1099639
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 5 (5), травень. – С. 3-19. – ISSN 2219-5793
1099640
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 6. – ISSN 2219-5793
1099641
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 3-22. – ISSN 2219-5793
1099642
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 9, вересень. – С. 115-119
1099643
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 2-19
1099644
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 10, жовтень. – С. 2-17
1099645
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 79-95
1099646
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 2-16
1099647
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 80-91
1099648
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2-18
1099649
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 2-15
1099650
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 2-22
1099651
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 2-13
1099652
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 95-100
1099653
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 66-79
1099654
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 2-21
1099655
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 2-19
1099656
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 63-67
1099657
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-13
1099658
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 2-16
1099659
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-17
1099660
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 78-91
1099661
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 2-17
1099662
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
1099663
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
1099664
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 71-90
1099665
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 1-18
1099666
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 79-95
1099667
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 61-74
1099668
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
1099669
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 75-81
1099670
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 71-93
1099671
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 75-94
1099672
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 75-86
1099673
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 2-24
1099674
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 2-19
1099675
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 2-38
1099676
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 98-106
1099677
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 5, травень
1099678
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 7, липень
1099679
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 2-31
1099680
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 2-20
1099681
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 68-84
1099682
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 2-25
1099683
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 2-28
1099684
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – № 2, лютий
1099685
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 2-25
1099686
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 2-34
1099687
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 126-132
1099688
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Липень (№ 7). – С. 2-24
1099689
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Серпень (№ 8). – С. 2-37
1099690
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 61-74
1099691
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 2-31
1099692
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 96-175
1099693
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 23-114. – ISSN 2219-5793
1099694
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 11-50. – ISSN 2219-5793
1099695
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 5 (5), травень. – С. 19-106. – ISSN 2219-5793
1099696
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 10, жовтень. – С. 18-95
1099697
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 20-143
1099698
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 9, вересень. – С. 120-151
1099699
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 17-95
1099700
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 92-160
1099701
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 19-112
1099702
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 101-128
1099703
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 22-116
1099704
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23-128
1099705
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 14-80
1099706
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 16-96
1099707
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 17-88
1099708
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 14-88
1099709
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 68-96
1099710
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 20-111
1099711
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 79-144
1099712
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 92-160
1099713
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 19-96
1099714
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 18-96
1099715
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
1099716
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
1099717
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 18-96
1099718
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 82-104
1099719
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
1099720
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 75-136
1099721
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 91-175
1099722
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 96-175
1099723
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 94-176
1099724
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 95-160
1099725
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 21-96
1099726
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 32-136
1099727
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 7, липень
1099728
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 5, травень
1099729
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 107-136
1099730
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 39-152
1099731
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 20-96
1099732
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 25-112
1099733
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 87-112
1099734
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 85-136
1099735
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 26-104
1099736
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – № 2, лютий
1099737
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 29-112
1099738
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 75-104
1099739
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Серпень (№ 8). – С. 38-128
1099740
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Липень (№ 7). – С. 25-88
1099741
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 133-156
1099742
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 35-136
1099743
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 26-108
1099744
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 32-140
1099745
   Повідомлення про захист дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і присвоєння вчених звань у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 5-6


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1099746
   Повідомлення про захист докторських дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-46
1099747
   Повідомлення про захист докторських дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-46
1099748
   Повідомлення про катування та жорстоке поводження в органах внутрішніх справ // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 19. – С.1-12
1099749
  Доброчинська А. Повідомлення про підозру та арешт майна // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 12-13
1099750
  Терещук С.С. Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 97-104. – ISSN 1999-5717
1099751
  Самольотов І. Повідомлення про підозру: відсутність передбачуваності / І. Самольотов, С. Хохлов // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С.10-11
1099752
  Зелінський О. Повідомлення про підозру: кримінальна процесуальна дихотимія // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 2 (54) : Забезпечення прав учасників кримінального впровадження у контексті законодавчих змін. – С. 58-72. – ISSN 2311-6676
1099753
  Шкарбан І. Повідомлення про підозру: проблема реалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 189-190
1099754
  Капліна О. Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 74-81. – ISSN 1026-9932
1099755
  Колесник Г. Повідомлення про підозру: чи варто оскаржувати та як це робити? / Г. Колесник, І. Свєтлічний // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 40-43


  "Ми дослідили за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень успішні випадки оскарження повідомлен- ня про підозру, знайшли публікації на цю тему, проаналізували наслідки оскарження підозри для кримінального провадження та приблизно порахували ...
1099756
  Гуменюк Н.Р. Повідомлення про проведення торгів у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 114-120. – (Право. Економіка. Управління)
1099757
   Повідомлення Раді Київського університету про заснування об Комісії для описання губерній Київського навчального округу (9 лютого 1851 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458-459. – ISBN 978-966-189-081-6
1099758
   Повідомлення ректора Київського університету про дозвіл на влаштування спектаклю "Хозяин" І.К. Карпенка-Карого на користь бідних студентів (22 листопада 1910р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
1099759
   Повідомлення ректора Київського університету про кількість лабораторій і кабінетів в університеті (15 грудня 1852 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 460-461. – ISBN 978-966-189-081-6
1099760
  Самбор М. Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розкриваються поняття "родич" в адміністративно-деліктному праві. Досліджується процедура повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигля- ді адміністративного затримання та ...
1099761
  Самбор М.А. Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигляді адміністративного затримання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 79-92. – ISSN 2227-796X
1099762
   Повідомлення Української Громади студентів Університету св. Володимира про участь у похороні січових стрільців студентського куреняя, загиблих під Крутами // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 97. – ISBN 978-966-2133-35-6
1099763
   Повідомлення Української ономастичної комісії : бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка
Вип. 5. – 1968. – 68 с.
1099764
   Повідомлення Української ономастичної комісії. – Київ
Вип. 14. – 1976
1099765
   Повідомлення Української ономастичної комісії. – Київ
Вип. 15. – 1976
1099766
   Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1966-. – ISBN 978-966-02-6594-3
Вип. 1 (16). – 2012. – 131 с. – Вип. 15 з"явився друком 1976р. – (Нова серія ; вип. 1 (16))
1099767
   Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ : Терен, 1966-. – ISBN 978-627-7817-54-3
Вип. 2 (17). – 2016. – 130, [2] с. – Вип. 15 з"явився друком 1976р. - Резюме укр., англ. мовами. – (Нова серія)
1099768
   Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ : Терен, 1966-. – ISBN 978-617-7117-95-6
Вип. 3 (18). – 2018. – 78, [2] с. – Вип. 15 з"явився друком 1976р. – (Серія "Бібліотека української ономастики")
1099769
  Свічкар В. Повідомлення учасників цивільного процесу засобами електронного або мобільного зв"язку як одне з завдань електронного судочинства // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 312-314. – ISBN 978-966-419-299-3
1099770
  Суленко М. Повідомлення як психологічний засіб переконувального впливу // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 27-40


  Стаття про те, що освоєння дійсності журналістикою відбувається трьома способами - описом, оцінюванням та приписом.
1099771
  Симчук А.С. Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи / А.С. Симчук, О.В. Александренко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 111-119. – ISSN 2222-5374
1099772
  Брич Я Повідомляй належно! / Я Брич, Я. Загоруйко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 40-41


  Проблема визнання іноземних судових рішень у сімейних спорах.
1099773
  Золя Е. Повідь : оповідання / Еміль Золя ; Пер. з франц. М. Терещенка. – [Київ] : [б.в.]. – 47 с. – Безплатний додаток газети "Пролетарська правда". – (Бібліотека газети "Пролетарська правда")
1099774
  Золя Е. Повідь / Е. Золя. – Х., 1930. – 30с.
1099775
  Пільгук І.І. Повій, вітре! : повість / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 227 с.
1099776
  Свонвік М. Повільне життя : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С.114-129. – ISSN 0320 - 8370
1099777
  Соловей Д. Повільне удушення української науки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 5-10


  "Дещо з наслідків 37-річної окупації України й диктатури ЦК КПСС."
1099778
  Соловей Д. Повільне удушування української науки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 98, березень : березень. – С. 11


  Дещо з наслідків 37-річної окупації України й диктатури ЦК КПСС.
1099779
  Неборак В. Повільне читання : віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, Евгена Маланюка, Богдана Ігоря Антонича та новел Василя Стефаника / Віктор Неборак ; НАНУ, Львів. відділ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [Б.в.], 2010. – 80 с. – (Літературознавчі студії ; 15). – ISBN 978-966-02-5528-9
1099780
  Сартаков С.В. Повільний гавот : Повість / С.В. Сартаков. – Київ : Дніпро, 1975. – 206с.
1099781
  Шелест Ольга Повільний старт: сезон 2020 // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 22-26 : фото
1099782
  Юркевич О.І. Повільні деформації поверхні Землі / О.І. Юркевич. – Київ, 1963. – 72с.
1099783
   Повільні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко [та ін.] ; за ред. Л.Є. Корнієнка ; Держ. служба України з питань безпечності харч. продуктів та захисту споживачів, Держ. НДІ з лаборатор. діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2020. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 445-506. – ISBN 978-966-920-526-1
1099784
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні коливання інтенсивності люмінесценції води та її слабких розчинів / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено повільну нестаціонарність інтенсивності люмінесценції у жовто-зеленій області спектру води та слабких водних розчинів. Одержані результати пояснюються в припущенні існування локально стійких станів, які характеризуються структурною динамікою ...
1099785
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні явища в люмінесценції водних розчинів органічних барвників / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 367-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено нетепловий вплив лазерного випромінювання на водні розчини органічних барвників. Явище не можна пояснити за допомогою простих механізмів конвекції та дифузії. Отримані результати підтверджують іcнування колективних динамічних станів водного ...
1099786
   Повільні фотоіндуковані зміни об"єму комплексів бактеріальних реакційних центрів / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.В. Галяс, О.П. Дмитренко, Т.В. Комаревська, Е.Л. Мартинчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 290-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом голографічної інтерферометри виміряно структурні зміни в молекулярному комплексі реакційних центрів (РЦ) Rhodobacter sphaeroides, які викликані внутрішньомолекулярним переносом електронів. Проаналізовано фактори впливу на показник заломлення ...
1099787
  Швець В.С. Повінь : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1953. – 120 с.
1099788
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1959. – 374 с.
1099789
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – К., 1965. – 567с.
1099790
  Воронько П.М. Повінь : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 231с.
1099791
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород : Карпати, 1971. – 431с.
1099792
  Ногейл Б. Повінь / Б. Ногейл. – К, 1979. – 190с.
1099793
  Івасюк А. Повінь / А. Івасюк. – К, 1979. – 371с.
1099794
  Різник Л.Й. Повінь : роман / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1982. – 183 с.
1099795
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1985. – 574с.
1099796
  Адаменко М.П. Повінь : поезії / Микола Адаменко ; худож. Е.В. Кравець. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 79 с. : іл.
1099797
  Крутілін С.А. Повінь / С.А. Крутілін. – Київ, 1986. – 342 с.
1099798
  Воронько П.М. Повінь : вибрані твори / Платон Воронько ; вступне слово Б.І. Олійника. – Київ : Криниця, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-60-8
1099799
   Повінь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36 : фото
1099800
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
1099801
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
1099802
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
1099803
  Савіна З. Повінь відступила: рахуємо збитки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24
1099804
  Вакуленко В.Д. Повінь зорі колише : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1973. – 295 с.
1099805
  Шеренговий О.Г. Повінь у вересні : повість / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1978. – 175 с.
1099806
  Треніна А.С. Повінь, паводок - як діяти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 33-34 : фото
1099807
  Синиця В.А. Повінь. (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8 : фото
1099808
   Повір"я.. – К., 1992. – 49с.
1099809
  Грищенко М. Повірте студенту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 28 вересня (№ 38). – С. 15. – ISSN 2219-5793
1099810
  Качмар В.М. Повістева творчість Б.Лепкого: Типи нарації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 - укр. літ-ра / Віра Михайлівна Качмар; Тернопільський нац. пед. унів. ім.Т.Г.Шевченка. – Тернопіль, 2006. – 201с. – Бібліогт.: л.178-201
1099811
  Качмар Віра Михайлівна Повістева творчість Богдана Лепкого типи нарації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 01 / Качмар В. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 6 назв
1099812
  Хомишин О.М. Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 236-242. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1099813
  Шевченко Т. Повісти / Тарас Шевченко ; під ред. Б. Лепкого. – Берлін : Українське слово. – (Бібліотека "Українського слова" ; ч. 22)
Т. 2 : Наймичка. Варнак. Близнята. – 1922. – 321, [3] с.
1099814
  Лепкий Б.С. Повісти й оповідання / Богдан Лепкий. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
[Т.] 1 : Під тихий вечір : повість-казка. – 1929. – 394 с.
1099815
  Нечуй-Левицький І. Повісті, 1872
1099816
  Нечуй-Левицький І. Повісті, 1874
1099817
  Панч П. Повісті : Збірка / П. Панч. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 248с.
1099818
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 276с. – (Шкільна б-ка класиків)
1099819
  Донченко О. Повісті / О. Донченко. – Київ, 1951. – 356 с.
1099820
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 228с. – (Б-ка українського романа та повісті)
1099821
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Изд. Кулиша
Т. 1-й : Маруся. Солдатський патрет. – 1958. – 264с.
1099822
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1963. – 240 с.
1099823
  Шевченко Т.Г. Повісті / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 685с.
1099824
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Київ, 1964
1099825
  Диклич А. Повісті / А. Диклич. – К., 1967. – 308с.
1099826
  Франко І.Я. Повісті / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1971. – 472 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
1099827
  Назір Х. Повісті / Хакім Назір;. – Київ, 1975. – 215 с.
1099828
  Бікчентаєв А.Г. Повісті : для середнього шкільного віку / Анвер Бікчентаєв ;. – Київ : Веселка, 1976. – 360 с.
1099829
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1978. – 224с.
1099830
  Бічуя Н.Л. Повісті / Н.Л. Бічуя. – Львів : Каменяр, 1978. – 176 с.
1099831
  Крашевський Ю.І. Повісті / Ю.І. Крашевський. – К., 1979. – 427с.
1099832
  Алексін А.Г. Повісті : для молодш. та серед. шк. віку / Анатолій Алексін. – Київ : Веселка, 1979. – 240 с.
1099833
  Романівська М.М. Повісті / М.М. Романівська. – Харків, 1981. – 304 с.
1099834
  Промет Л.О. Повісті / Л.О. Промет. – Київ, 1985. – 260 с.
1099835
  Панч П. Повісті : Оповідання; Гуморески; Казки / П. Панч. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с.
1099836
  Гримайло Я.В. Повісті / Я.В.Гримайло. – Харків, 1986. – 264 с.
1099837
  Кобилянська О.Ю. Повісті / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Наукова думка, 1988. – 667 с.
1099838
  Чайковський А.Я. Повісті / А.Я. Чайковський. – Львів, 1989. – 336с.
1099839
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 367 с. – ISBN 5-7745-0209-0
1099840
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1990. – 607с. – Сватання на Гончарівці. Шельменко-денщик: П"єси. – (Б-ка української класики "Дніпро")
1099841
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1990. – 213с.
1099842
  Гоголь М.В. Повісті / М.В. Гоголь. – Харків : Прапор, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-8690-81-5
1099843
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-95-5
Т. 1. – 2009. – 304 с. : іл.
1099844
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-96-2
Т. 2. – 2009. – 304 с. : іл.
1099845
  Шевченко Т.Г. Повісті : Художник, Близнюки, Прогулянка із задоволенням та не без моралі / Тарас Шевченко ; [пер. з рос. М. Чумарна]. – Львів : Апріорі, 2015. – 319, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-629-120-6
1099846
  Головій О. Повісті "Жюль", "Над морем", "Приязнь" Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1099847
  Єсипенко Д.О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" : історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 157-158. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1486-2
1099848
  Ліпінська О. Повісті Г. Квітки-Основ"яненка в контексті європейського сентименталізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 291-297
1099849
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів : повісті / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. А. Осипчук та І. Щербина ; вступ. ст.: П. Сердюк]. – Київ : Дніпро, 1969. – 477 с. : іл. – (Серія "Джерела дружби")
1099850
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов ; [пер. І. Щербини та А. Осипчука ; вступ. ст. та прим. Н. Кузякіної ; іл.: З.В. Волковинська]. – Київ : Молодь, 1972. – 459 с., [8] л. іл. : іл. – (Шкільна бібліотека)
1099851
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів : повісті / Ч. Айтматов. – Київ : Дніпро, 1980. – 507, [5] с.
1099852
  Вовчок В.Ю. Повісті гір: У долонях гір. Горяни / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1990. – 454 с.
1099853
  Донченко О. Повісті для дітей / О. Донченко. – Харків, 1954. – 496 с.
1099854
  Кундзіч О.Л. Повісті і новелли / О.Л. Кундзіч. – К., 1938. – 381с.
1099855
  Кучер В.С. Повісті і оповідання / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 276 с.
1099856
  Козланюк П.С. Повісті і оповідання / П.С. Козланюк. – Київ, 1949. – 308 с.
1099857
  Вільде І. Повісті і оповідання / І. Вільде. – Київ, 1949. – 299 с.
1099858
  Кундзіч О.Л. Повісті і оповідання / О.Л. Кундзіч. – К., 1951. – 200с.
1099859
  Нечуй-Левицький І.С. Повісті Івана Левицького. – Київ : Типогр. М.П. Фpица,, 1874. – 375, [2] с.


  Зміст: Хмаpи; Hеможна бабі Паpасці вдеpжатись на селі; Запоpожці
1099860
  Нечуй-Левицький І. Повісті й оповідання
т.2. – 1900
1099861
  Нечуй-Левицький І. Повісті й оповідання
т.5. – 1908
1099862
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 1 : В незнану далечінь. – 1920. – VI, 34 с. – Ювілейне вид. - В кн. також ст.: М.Ф. Чеpнявський / С.О. Єфpемов


  Зміст: В незнану далечінь; Під похилою веpбою; В самотині; Змій; Щастя; Потом і кpівавицею
1099863
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 2 : За золотим pуном. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: За золотим pуном; Похоpон; Смеpть Зоpаба; Hа кpилах смеpти; Степовий сокіл; Кінець гpи
1099864
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 3 : Темрява. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: Темpява; Богові невідомому; Хліб наш насушний
1099865
  Поліщук Володимир Повісті Михайла Старицького : Монографічне дослідження / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2003. – 156с. – ISBN 966-8021-27-4


  Вперше детально й системно аналізуються повісті М.П. Старицького (1840-1904), їх проблематика й поетика, визначається їх місце в літ-му контексті рубежу ХІХ-ХХ століть.
1099866
  Морозов Н.А. Повісті мого життя. / Н.А. Морозов, 1933. – 9-400с.
1099867
  Собко В. Повісті моря / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 251с.
1099868
  Федькович О. Повісті Осипа Федьковича : З пеpеднім словом пpо галицько-pуське письменство [та пpиміт.] Мих[аила] Дpагоманова. – Киев : Тип. М. П. Фpиця, 1876. – [6], LVI, 95 с. – Словник [тлумач.]: с. [3-4] на початку кн


  Зміст: Люба-згуба; Хто винен; Стpілець; Тальянка; Сафат Зінич; Побpатим; Буковинська пісня; Пісня молодецька; Тpи як pідні бpати; Опpишок; Безталанне закоханнє. - У пеpедм. кілька pанніх віpшів Ю.А. Федьковича та дума М.С. Шашкевича "Побpатимові".
1099869
  Мушник С.М. Повісті Північної прохідної / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1967. – 191 с.
1099870
  Микитенко І.К. Повісті про дітей / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1956. – 160с.
1099871
  Баруздін С.О. Повісті про жінок : повісті та оповідання / С.О. Баруздін ; авториз. пер. з рос. Надії Орлової. – Київ : Молодь, 1971. – 239 с.
1099872
  Маслова О.М. Повісті про Кесаря Оттона і про графиню Альтдорфську в українській літературі // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 156-167 ; 9
1099873
  Канівець В.В. Повісті про Леніна / В.В. Канівець. – Київ, 1982. – 536 с.
1099874
  Вишневський Д.К. Повісті про невідомих / Д.К. Вишневський. – Киев, 1956. – 314 с.
1099875
  Смирнов С.С. Повісті про невідомих героїв / С.С. Смирнов. – Київ : Дніпро, 1972. – 188 с.
1099876
  Донченко О. Повісті про новий дім / О. Донченко. – Київ, 1947. – 144 с.
1099877
  Геппенер М.В. Повісті про Троянську війну в літературі східніх слов"ян XV-XVII ст. (Повість Гвідо-де Колумна в новому білоруському перекладі XVI с. : Дис... наук: / Геппенер М.В.;, 1940. – л.
1099878
  Забіла Н. Повісті про червоного звіря / Н. Забіла. – Одеса, 1927. – 20с.
1099879
   Повісті словацьких гір.. – Братислава, 1959. – 226с.
1099880
  Поліщук В. Повісті Т. Шевченка і розвиток повістевого жанру в українській літературі (до постановки проблеми) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .190-197. – ISBN 966-7759-23-7
1099881
  Антоновська М. Повісті Т. Шевченка: парадигма рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  У статті аналізуються основні аспекти рецепції повістей Т. Шевченка в українському критичному дискурсі та визначаються її концептуальні засади
1099882
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1948. – 340с.
1099883
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Львів : Радянський письменник, 1949. – 232с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1099884
  Васильченко С. Повісті та оповідання / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 384с.
1099885
  Чехов А.П. Повісті та оповідання / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 448 с.
1099886
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1954. – 432с.
1099887
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 463с.
1099888
  Чехов А.П. Повісті та оповідання / А.П. Чехов. – К, 1960. – 456с.
1099889
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1966. – 327с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1099890
  Журахович С.М. Повісті та оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1974. – 476 с.
1099891
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 543 с. – (Б-ка української літератури. Дожовтнева українська література)
1099892
  Вільде І. Повісті та оповідання / І. Вільде. – Львів, 1983. – 231с.
1099893
  Турянський О. Повісті та оповідання / Осип Турянський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 249, [1] с. – ISBN 978-611-01-1438-7
1099894
  Хоткевич Г. Повісті та оповідання / Гнат Хоткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 157, [1] с. – ISBN 978-611-01-1439-4
1099895
  Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури = Shevchenko"s Novels and Western European literatures. Reception and intertexts : рецепція та інтертекстуальні зв"язки / Олександр Боронь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Критика, 2014. – 156, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 153-157. – Бібліогр.: с. 137-152. – ISBN 978-966-8978-80-7


  У пр. № 1722154 напис: Дорогий Олег на добру згадку про спільну творчу працю. 24 березня 2015 р. Підпис.
1099896
  Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв"язки й типологічні паралелі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 20-29. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано факти обізнаності Шевченка із творчістю Вальтера Скотта, окреслено параметри можливого впливу англійського романіста на прозу українського митця, розглянуто спільні й відмінні риси творчості обох письменників
1099897
  Джапарідзе Р.А. Повісті. / Реваз Джапарідзе. – Київ, 1972. – 238 с.
1099898
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778) Повісті. Кандід. Вавілонська царівна / Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778). – Київ, 1955. – 168 с.
1099899
  Ожешко Е. Повісті. Оповідання / Е. Ожешко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 568с.
1099900
  Зорян С. Повісті. Оповідання / С. Зорян. – К., 1955. – 292с.
1099901
  Вовчок М. Повісті. Оповідання. Казки / Марко Вовчок. – Донецьк : БАО, 2010. – 415, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-355-3
1099902
  Вовчок Марко Повістки : Народні оповідання. – Санкт-Петербург, 1861. – 158с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1099903
  Кримський А.Ю. Повістки і ескізи з українського життя / написав А. Кримський. – Коломия ; Львів : Видано під доглядом М. Павлика ; Коломия: З дpук. М. Білоуса і В. Манєцкого, 1895. – [1], IV, 332, [2] с


  Зміст: Батьківське пpаво; Істоpия однієї подоpожі; Та хто ж спpавдї тут винен; Пеpші дебюти одного pадікала; Сиpота Захаpко; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; В наpод; Psychopathia nationalis; Hе поpозуміються
1099904
  Кримський А.Ю. Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 1-278. – Видавничий конволют. В одній опp. з кн.: Бейрутські оповідання / А. Кримський. - 2-е вид. - К., 1919. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)


  Зміст: Батьківське пpаво; Пеpші дебюти одного pадикала; Та хто ж таки спpавді винен?!; З літопису пpеславних діяннів панків Пpисташів; Дивна пpигода; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; Psychopathia nationalis; В вагоні; Злочинне святкування; ...
1099905
  Смолич Ю.К. Повість : Романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Наукова думка, 1987. – 748 с. – (Б-ка укр. літ. Рад. укр. літ.)
1099906
  Кудрявцев М. Повість "Альпійська балада" Василя Бикова у контексті воєнної прози II половини XX століття: антимілітаристичний дискурс // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С. 2-10
1099907
  Єщенко М. Повість "Бібліотекарки не виходять заміж" виграла президентський грант / розмову вела Ганна Щокань // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 56). – С. 21


  Київська письменниця Марина Єщенко отримала грант президента України на видання повісті "Бібліотекарки не виходять заміж".
1099908
  Сірук В. Повість "Біла Віла" Н. Бічуї як літературно-мистецький палімпсест / В. Сірук, Данилюк-Терещук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 125-132. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  "З’ясовується специфіка конструювання художнього світу повісті «Біла Віла» Н. Бічуї (уведення до мозаїчного тексту вставних фрагментів: уривка (чи плану) останньої незакінченої драматичної поеми Лесі Українки, прихованих цитат, алюзій, ремінісценцій, ...
1099909
  Титаренко Г. Повість "Близнецы" Т.Г. Шевченка в перекладі І.М. Стешенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 106-108. – ISSN 2075-1222
1099910
  Шураєва Н.Б. Повість "Вертеп" А. Любченка в літературно-критичній оцінці Ю. Шереха // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізуються особливості рецепції й літературної інтерпретації повісті "Вертеп" А. Любченка. З"ясовується художня та естетична цінність твору, його роль не тільки у творчості А. Любченка, а й в усій укркаїнській літературі.Висвітлюється ...
1099911
  Ромащенко Л. Повість "Гетьман Мазепа" Ф. Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті вперше у вітчизняному літературознавстві детально аналізується історична повість польського письменника Ф. Равіти-Гавронського "Гетьман Мазепа" як ще одна художня версія постаті українського гетьмана. In the article for the first time in the ...
1099912
  Кулакевич Л.М. Повість "Господарство доктора Гальванеску" Ю. Смолича як перший український трилер // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 5-15. – ISSN 2313-1802
1099913
  Гаєвська О.В. Повість "За ситуаціями" у творчій спадщині Ольги Кобилянської / О.В. Гаєвська, Н.М. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 86-91
1099914
  Щур Н. Повість "Захар Беркут" І. Франка в інтерпретації Я. Мамонтова (лібрето для опери Б. Лятошинського "Золотий обруч") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 341-346. – ISBN 966-594-298-0
1099915
  Кордонець О. Повість "Зірка" Б. Лепкого та романи "Повернення" і "Три товариші" Е.М. Ремарка: типологічні паралелі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 20-23. – (Філологія ; Вип. 18)
1099916
  Боронь О. Повість "Княгиня" у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 85-91. – ISBN 978-966-920-125-6
1099917
  Боронь О. Повість "Несчастный": сюжет, жанр, система образів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 11-15. – ISSN 0130-5263


  Автор статті подає комплексний аналіз повісті Т. Шевченка "Несчастный", спиняючись на історії її написання і джерелах, доводячи, що за своїм жанром вона належить до повісті виховання
1099918
  Борисенко Н.М. Повість "Петро утеклий" в архітектоніці триптиха В. Шевчука "Три листки за вікном..." // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 288-297
1099919
  Степанова А. Повість "Собака Баскервілів" А. Конан Дойла та її кіноверсія І. Масленникова в контексті теорії культурного трансферу // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 302-311. – ISBN 978-966-921-243-6
1099920
  Зарва В. Повість "Холуй" М. Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 64-71. – (Філологічні науки)
1099921
  Іванчукова Є. Повість А. Кащенка "Зруйноване гніздо" новаторський дискурс пригодницької домінанти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 320-330. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо" як пригодницького твору, що успадкував традиції вальтерскоттівського пригодницького роману. Предметом дослідження є типологічна співвіднесеність англо-українських концептів ...
1099922
  По Едгар Аллен Повість Артура Гордона Піма з Нантукету де докладно описується бунт і люту різню на борту американського брига "Грампус"... / По Едгар Аллен; Перекл. з англ. Бориса Ткаченка. – Харків : ДВУ, 1928. – 186с.
1099923
  Співак І. Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1099924
  Ванченко П. Повість без назви / П. Ванченко. – Харьков, 1930. – 111 с.
1099925
  Підмогильний В.П. Повість без назви... : вибране / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-499-4


  Зміст: 1. Повість без назви.. ; 2. В епідемічному бараці ; 3. Військовий літун ; 4. Історія пані Ївги ; 5. Остап Шаптала ; 6. Гайдамака ; 7. Ваня ; 8. Проблема хліба. «Повість без назви» — останній твір у доробку Валер’яна ...
1099926
  Брайко О. Повість В. Винниченка "Краса і сила" і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – C. 3-20. – ISSN 0236-1477
1099927
  Ющенко Л.О. Повість В. Кулаковського, П. Сиченка "Ой гук, мати, гук" як об"єкт інтертекстуального аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 128-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття є спробою прочитання літ. тексту крізь призму інтертекстуальності. Спираючись на наукові студії М. Бахтіна, Р. Барта, Ж. Женетта, Ю. Крістєвої та ін. дослідників, авторка визначає типи та форми реалізації міжтекстових зв"язків у ...
1099928
  Григорук Ю. Повість Віри Вовк "Тотем скальних соколів" : роль антропонімії у створенні художнього підтексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 77-83. – ISSN 0236-1477
1099929
  Брайко О. Повість Володимира Винниченка "Голота" і рання проза Максима Горького: до типології індивідуальних стилів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 61-66. – ISSN 0130-5263
1099930
   Повість врем"яних літ : Літопис (За Іпатським списком). – Київ : Радянський письменник, 1990. – 558 с. – ISBN 5-333-00032-8
1099931
   Повість врем"яних літ. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – У вид. також: Слово про Ігорів похід. Народні думи і балади. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
1099932
   Повість врем"яних літ / переказ В. Близнеця. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4029-9
1099933
  Лесів М. Повість временних літ // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 94-97
1099934
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – 83,690 с. – Передмова англ. мовою. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature ; Том. 10, ч.1). – ISBN 0-916458-91-1
1099935
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [8],с.96-163, 691-1372. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 2). – ISBN 0-916458-91-1
1099936
   Повість временних літ = The Povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [7],с.175-191,1373-2166. – Передмова парал. англ. та укр. мовами. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 3). – ISBN 0-916458-91-1
1099937
  Гузь О.О. Повість Джека Лондона "Біле Ікло" (система уроків) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 6-22
1099938
  Фесенко В.І. Повість Ж. Гріна "Ключі від смерті": малюнок долі на килимі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 58-62. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Аналізується зв"язок тематичного комплексу повісті з Новим Завітом, лінгвостилістичні особливості сцени прогулянки по килиму.
1099939
  Студецький М.М. Повість життя / М.М. Студецький. – К, 1964. – 67с.
1099940
  Бєлоконь Н. Повість І. Чендея "Іван": уроки Достоєвського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 32-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1099941
  Кавун Л. Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" і мімезис // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 277-283. – ISBN 978-966-793-136-3
1099942
  Лишак Г. Повість Івана Франка "Dla ogniska domowego" в рецепції поляків – сучасників письменника // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 318-323
1099943
  Щурат С.В. Повість Івана Франка "Борислав сміється" / С.В. Щурат. – Львів, 1966. – 174с.
1099944
  Лишак Г. Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 119-126. – ISSN 0130-528Х


  Осмислено основні відгуки сучасників Івана Франка на повість "Для домашнього огнища", зокрема, проаналізовано як тогочасні читачі оцінювали польськомовний, рукописний, та україномовний, друкований, тексти твору; що йому закидали, а про що відгукувалися ...
1099945
  Приймак І. Повість Любові Яновської "Городянка" у світлі неонародницьких концепцій української літератури початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 206-210. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1099946
  Шульга Н.П. Повість М. Гоголя "Ніс" - це просто жарт? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 33. – Бібліогр. в кінці ст.
1099947
  Батіг Л.Г. Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 28-30.
1099948
  Ковбасенко Ю. Повість Миколи Гоголя "Шинель" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 3-5
1099949
   Повість минулих літ. – Київ : Веселка, 1982. – 226 с.
1099950
   Повість минулих літ : Літопис : Для ст. шк. віку. – Київ : Веселка, 1989. – 220с. – (Героїчний епос народів СРСР)
1099951
   Повість минулих літ : Літописні оповіді. – 4-те вид. – Київ : Веселка, 2005. – 227с. : іл. – ISBN 966-01-0340-9
1099952
  Воскобійник О. Повість моїх літ : Публіцистичні спогади. Літературний запис О.Чорногуза / Олексій Воскобійник. – Київ : ВУС, 2000. – 342 с. – ISBN 966-726-407-6
1099953
  Воскобійник О. Повість моїх літ // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-146. – ISSN 0130-1608
1099954
  Воскобійник О. Повість моїх літ : публіцист. спогади / Олексій Воскобійник ; літ. запис Олега Чорногуза. – Вид. 3-тє. – Київ : Архангельский глас, 2010. – 343, [1] с., [23] арк. фот. : фот. – ISBN 966-530-100-4
1099955
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 94с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1099956
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 51с. – (Повісті та романи для дітей ; Кн. 5)
1099957
  Кущ П. Повість новітніх літ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 грудня (№ 261). – С. 3


  Побачив світ навчальний посібник "Від Майдану до Майдану. Новітня історія української журналістики (1989-2019)".
1099958
  Ромащенко Л. Повість О. Лупія "Гетьманська булава": новий погляд на добу руїни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 154-163. – (Філологічні науки)
1099959
  Юрченко Т.І. Повість О.Довженка "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С. 8-14.
1099960
  Гурбанська А. Повість Олеся Гончара "Далекі вогнища": домінанти художнього світу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 68-73
1099961
  Яблонський М. Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 219-224. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1099962
  Довженко О.П. Повість полум"яних літ / О.П. Довженко. – Київ : Молодь, 1984. – 368 с.
1099963
  Безручко О. Повість полум"яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 1 (87). – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
1099964
  Михайлов М.І. Повість про "Динамо" / М.І. Михайлов. – К., 1969. – 158с.
1099965
  Айні С. Повість про бідняка таджика Адіне / С. Айні. – Харків, 1931
1099966
  Хорошун І. Повість про Валентину Левчик / І. Хорошун. – Черкаси, 1961. – 48с.
1099967
  Абашина Н.С. Повість про велике розселення слов"ян / Абашина Н.С., Відейко М.Ю. – Київ : КРІОН, 2011. – 255, [1] с. : іл. – (Україна: історія великого народу : проект / кер., авт. проекту: А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов). – ISBN 978-966-1658-58-4
1099968
  Милашевська З.М. Повість про вчительку / З.М. Милашевська. – Київ, 1970. – 122с.
1099969
  Котов М.І. Повість про Гайдара / М.І. Котов, В.Г. Лясковський. – Київ, 1973. – 294с.
1099970
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1984. – 487 с.
1099971
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Дитинство. Юність) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1971. – 382 с.
1099972
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Останні роки) / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 319 с.
1099973
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1975. – 520 с.
1099974
  Ніколаєва Г.Є. Повість про директора МТС і головного агронома / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1955. – 120с.
1099975
  Паустовський К.Г. Повість про життя / К.Г. Паустовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 492 с.
1099976
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1962. – 169с.
1099977
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1978. – 184с.
1099978
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1990. – 206с.
1099979
  Кобів Й. Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
1099980
  Кобів Йосип Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
1099981
  Хоменко Н. Повість про любов / Н. Хоменко. – Київ, 1957. – 168 с.
1099982
  Вєчтомова О.А. Повість про матір : про Марію Олександрівну Ульянову / О.А. Вєчтомова. – Київ : Радянська школа, 1953. – 208 с.
1099983
  Мартич Ю.М. Повість про народного артиста / Ю.М. Мартич. – Київ, 1954. – 327с.
1099984
  Бобровников О.В. Повість про нещасних марсіян. Майже неймовірна історія : [для серед. шкільного віку] / О.В. Бобровников ; пер. з рос. С. Шеваченка ; іл.: В. Панфілов. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с. : іл. – (Наукова фантастика)
1099985
  Юань Ц. Повість про нових героїв. / Ц. Юань, Ц. Кун. – К, 1954. – 298с.
1099986
  Тарасюк Галина Повість про останнього колкоспника : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 6-41. – ISSN 0130-1608
1099987
  Атаров М.С. Повість про перше кохання / Атаров М.С. ; пер. з рос. Г.Кулінича, Г. Ткаченка. – Київ : Молодь, 1962. – 223 с., [1] л. іл. : іл.
1099988
  Шакура Ю. Повість про Петра - Золоті Ключі: версії українська та польська (на основі спостережень Володимира Рєзанова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 283-289. – ISSN 2075-437X


  У статті розкрито історію перекладу в Україні у XVII ст. французької рицарської повісті про Петра - Золоті Ключі. Проаналізовано польську редакцію твору, яку відшукав у краківському архіві Володимир Рєзанов, і українську - із Шаргородського збірника ...
1099989
  Новиченко Л.М. Повість про поета / Л.М. Новиченко. – Москва, 1941. – 70 с.
1099990
   Повість про світлу долю.. – Львів, 1964. – 202с.
1099991
  Шевченко О.А. Повість про смаленого вовка / О.А. Шевченко. – Донецьк, 1972. – 94с.
1099992
  Сварог В. Повість про справжню людину // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 185, червень : червень. – С. 5-8


  Повість Сергія Домазара "Замок над Водаєм".
1099993
  Гоголь М.В. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / М. Гоголь ; Пер. М. Рильского. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 74 с. – (Бібліотека для всіх)
1099994
  Яровий М.П. Повість про товариша Еврику : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 245 с.
1099995
  Куліш П. Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – 384с. – На обкл.: Моє життя. – ISBN 966-7586-09-X
1099996
  Михайлов В.С. Повість про чекіста / В.С. Михайлов. – К, 1966. – 279с.
1099997
  Андріянов В.І. Повість про шахтарські полки : [про героїч. бородьбу у роки Великої Відчизн. війни 383-й стрілецькій дивізії присвячується] / Андріянов В.І. ; [пер. з рос. В.І. Бови]. – Донецьк : Донбас, 1972. – 151 с., [8] л. іл.
1099998
  Брошкевич Є. Повість про Шопена / Є. Брошкевич. – К, 1960. – 176с.
1099999
  Муратов І.Л. Повість про щастя / І.Л. Муратов. – Київ, 1948. – 77 с.
1100000
  Обухова Л.О. Повість про Юрія Гагаріна / Л.О. Обухова. – Київ : Дніпро, 1972. – 160с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,