Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1099001
  Карпов В.В. "Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукових досліджень". Рецензія на підручник С.Х. Литвина, В.В. Добровольської // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 96-98. – ISSN 2409-9805
1099002
  Губерський Л.В. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" / беседу вів Ю, Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 вересня (№ 36)


  Інтерв"ю з ректором КНУТШ Л.В. Губерським
1099003
  Губерський Л. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  "Третє місце в командному заліку, здобутий Гран-прі і два десятки призерів - такий підсумок тривалої підготовки і напружених інтелектуальних зусиль нашої збірної" на Міжнародній студентській математичній конференції у м. Благоєвраді (Болгарія). Розмова ...
1099004
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу" // Освіта, 1996. – N63-64
1099005
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу..." : Інтерв"ю брала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Розмова з директором Інституту міжнародних відносин з приводу 5-річного ювілею Інституту Леонідом Губерським про здобутки та перспективи Інституту.
1099006
  Усатенко Т. "Підземна вічність поднесення" у дослідженнях В.Є. Куриленка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена вивченню процесів історичного розвитку території Сіверсько-Чернігівського Подесення археологом-дослідником Василем Єлисейовичем Куриленком, його ролі у розвитку української археологічної науки та музейної справи. Археологічні ...
1099007
  Зубареєва О. "Підземний ляльковод. Фабрика "Надія" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 14-25


  "Фабрика «Надія" - недитяча моновистава про дитинство.
1099008
  Мардарович С. "Підкаже тільки серце" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 133-136
1099009
  Проць О.С. "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 175-180


  У статті розглядається роман Франсуа Моріака «Підліток минулих часів», котрий є останнім романом письменника, опублікованим за його життя. Вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей вид жанру. Численні суперечності ...
1099010
  Кіктенко В.О. "Піднебесна" Чжао Тін"яна: філософський погляд на світовий порядок // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-904X
1099011
  Таран М.А. "Піднесення" Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1608-0599
1099012
  Скопенко В.В. "Піднімаю корогву за нашу мову, за нашу землю матір" : [Передмова] // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-7. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1099013
  Кульчицький С. "Піднімаючись над догмами". Іван Лисяк-Рудницький - зірка серед українських інтелектуалів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 948-960. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1099014
  Лук"янчук Г. "Піднімем Україну вгору і возвеселим душі тих "древніх, великих київських" Ярославів і Мономахів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 11, 13


  В гостях у Заньковецької, Куліша і ...Миклухо-Маклая.
1099015
  Лук"янчук Г. "Піднімем Україну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 серпня - 2 вересня (№ 35). – С. 13


  Меморіальні музеї: М.К. Заньковецької, музейний комплекс Ганнина Пустинь", "Гетьманська столиця" в Батурині.
1099016
  Віленський Ю. "Підписувати документи не буду..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  "Про роль київського професора-терапевта Вадима Іванова у "справі лікарів". Вадим Миколайович Іванов — вчений-терапевт, академік Академії медичних наук СРСР (1953), академік Академії наук УРСР (1957), професор (1933), доктор медичних наук (1935), ...
1099017
  Жулай В. "Підпільна людина" Ф. Достоєвського як принцип творчості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.93-103. – ISBN 966-7653-02-8
1099018
  Денисенко Г. Підготовка "Зводу пам"яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 118-125
1099019
  Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. ін-т вивч. голокосту "Ткума". – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-272, в прим.: с. 148-162 та в кінці додатків. – ISBN 978-966-02-7332-0
1099020
  Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1099021
  Шевелюк Л.С. Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-84


  Статтю присвячено діяльності адвоката на стадії підготовки скарги до Європейського Суду з прав людини(ЄСПЛ), порядок звернення до ЄСПЛ за захистом від порушень з боку держави. Стаття містить інформацію про Європейську конвенцію із прав людини та ...
1099022
  Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 17-20
1099023
  Годецька Т. Підготовка андрогогів у зарубіжних країнах: інформаційний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 157-162. – ISSN 2308-4634
1099024
  Яценко В.О. Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА) / В.О. Яценко, Т.М. Короткова, Т.Ф. Панченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 63. – C. 207-217. – ISSN 2077-3455
1099025
  Плачинда Т.С. Підготовка аспірантів до педагогічної діяльності у ЗВО // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 978-966-698-290-5
1099026
  Стрельніков В. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 52-57. – ISSN 2075-1478


  "...У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001."
1099027
  Асатуров С.К. Підготовка бакалаврів з міжнародних відносин: історія, завдання, проблеми, перспективи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 44-45
1099028
  Сисоєв О. Підготовка бакалаврів з циркулярної економіки у республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 79-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1099029
  Єрмолаєва Г.А. Підготовка бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами інтерактивних технологій // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 194-196. – ISBN 978-966-602-335-6
1099030
  Брандибура І. Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 83-91. – ISSN 2075-1478
1099031
  Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 101108. – ISSN 2078-1016
1099032
  Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 22-24
1099033
  Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Дослідження має міждисциплінарний характер і проведено на стику теорії та історії бібліотечної освіти, професіології та педагогіки. Об"єктом вивчення є процес зародження та подальшої розбудови системи бібліотечної освіти в Німеччині, починаючи від XIX ...
1099034
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – Київ : Знання, 1999. – 158 с. – ISBN 966-7131-18-1
1099035
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2000. – 158с. – ISBN 966-620-028-7
1099036
  Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.41-48
1099037
  Сенюк А. Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20-30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 70-80. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму для культурно-освітнього розвитку болгарської етнічної групи України в 20–30-х роках ХХ ст., визнаються особливості організації та змісту навчального процесу. В результаті аналізу автор доводить, ...
1099038
  Тридід О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О. Тридід, В. Лукін // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 66-75. – Бібліогр. :21 назв. – ISSN 1605-2005
1099039
  Татарчук В. Підготовка в Київському політехнічному інституті фахівців для авіаційної промисловості СРСР в перше десятиріччя Радянської влади (1921-1930 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 19-32. – ISSN 2079-2999
1099040
  Зайцев Б. Підготовка в Харкові до ХІІ Археологічного з"їзду: документи свідчать / Б. Зайцев, А. Парамонов // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 30-38. – ISBN 966-625-040-3
1099041
  Черняєв В. Підготовка Вашингтонської конференції 1921 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 585-588. – ISBN 978-966-171-893-6
1099042
  Корж-Усенко Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 202-236. – ISBN 978-966-698-197-7
1099043
  Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336-342. – ISSN 2312-5993
1099044
  Сбруєв М.Г. Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 385-409. – ISBN 978-966-698-197-7
1099045
  Волкова Н. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1099046
  Оніщук М. Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова судівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 6-10
1099047
  Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічний діяльності : [навч.-метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Педагогічна діяльність викладачів в умовах інформаційного суспільства ; Програмне забезпечення ; Інтернет-технології ; Дистанційна освіта ; Дистанційне навчання ; Електронні підручники. – Бібліогр.: с. 364–379. – ISBN 978-966-638-223-1
1099048
  Левківський Б.К. Підготовка викладачів для вищих навчальних закладів в умовах долучення до Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 54-56
1099049
  Бондар М. Підготовка викладачів для суддів адміністративної юрисдикції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277
1099050
  Бондаренко М.П. Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, сучасний стан та щляхи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 479-494
1099051
  Вовчаста Н.Я. Підготовка викладачів до забезпечення іншомовної професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 53-58. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1099052
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 34-37. – ISSN 1562-529Х
1099053
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 259-264
1099054
  Бульвінська О. Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 82-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1099055
  Кузнецова О.Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 61-69. – ISSN 2312-0657


  Розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних працівників ...
1099056
  Швець Г.Д. Підготовка викладачів української мови як іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1099057
  Школьний О.В. Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики / Олександр Володимирович Школьний // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 129-134. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглядається авторська система підготовки учнів української старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Описано основні структурні елементи цієї системи підготовки та принципи її практичної реалізації. Наведено спосіб ...
1099058
  Равлюк В.Г. Підготовка висококваліфікованих фахівців для освітнього процесу вишу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 132-134
1099059
  Бошицький Ю. Підготовка висококваліфікованих юристів - вимога сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Приклад використання сучасних методів навчання".
1099060
  Скрябін О. Підготовка вихованців до військової служби в Київському кадетському корпусі (1852-1917 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 281-286. – ISBN 978-617-7399-39-0
1099061
  Гончарук Н. Підготовка вищих керівних кадрів у сфері державної служби: синергетичний підхід / Н. Гончарук, О. Харченко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 202-210.
1099062
   Підготовка військ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 29-36
1099063
  Огороднік В.Ю. Підготовка військових кадрів для Служби безпеки Організації Українських Націоналістів (Бандери): 1944-1950 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 109-117. – ISBN 966-614-021-7
1099064
  Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан військових кадрів та проблеми кадрового забезпечення напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлено маловідомі аспекти підготовки кадрів для фронту напередодні та під час війни. It has been analyzed condition of ...
1099065
  Тичина І. Підготовка військових фахівців в Україні у XIX - на початку XX сторіччя // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 65-69
1099066
  Телелим В.М. Підготовка військових фахівців у контексті сучасних форм і видів збройної боротьби / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 198-210


  У статті розглядаються основні тенденції розвитку світової цивілізації з характерними для неї кризовими явищами, напрями та інструментарій їх розв’язання. Узагальнюються сучасні підходи, форми та способи здійснення провідними країнами світу політики ...
1099067
  Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців: системний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1099068
  Медведєв Ю.Б. Підготовка військових фінансистів в умовах реформування української армії з переходом на контрактну основу комплектування / Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з підготовкою кадрів фінансово-кономічної служби української армії та їх місце і роль у виконанні вимог Державної програми з фінансового забезпечення реформування армії з переходом на контрактну основу ...
1099069
  Судак І.І. Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі / І.І. Судак, М.В. Борисюк // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 315-327. – ISSN 2221-5719
1099070
  Чистякова І. Підготовка військовослужбовців у закладах вищої освіти України / І. Чистякова, І. Драга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 196-205. – ISSN 2312-5993
1099071
   Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини. Стандарт підготовки І-СТ-3 : [стандарт] / Центр оператив. стандартів і методики підготовки Збройних Сил України ; [розробники: М.І. Бадюк, В.В. Стеблюк, А.А. Гудима та ін.]. – Київ : КНТ, 2022. – 147, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-570-817-9
1099072
   Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : Додаток до журналу "Практична психолог. та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 49с. – (Біб-чка соц.працівника/соц. педагогіка. Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). – ISBN 966-675-013-9
1099073
  Кашаба О.Ю. Підготовка вчителів-краєзнавців у 20 -х р. XX ст. в УСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 48-49
1099074
  Барна Л.С. Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 31-36. – (Педагогіка ; № 2)
1099075
  Кульчицька Я. Підготовка вчителів до екологічної освіти школярів у Канаді: постановка проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 94-99. – ISSN 2077-1827
1099076
  Бойченко М.А. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями: досвід країн ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 108-110. – ISBN 978-966-698-290-5
1099077
  Самойлюкевич І.В. Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 313-323. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1099078
  Корольова Л. Підготовка вчителів іноземної мови в університитетах Румунії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-644-365-9
1099079
  Войналович Н. Підготовка вчителів математики до проектної діяльності під час вивчення теорії ймовірностей / Н. Войналович, І.Ю. Погрібна // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 31-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1099080
  Ломако Л. Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 114-118. – ISSN 1998-4634
1099081
  Муращенко О.В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Муращенко Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1099082
  Шацька О.П. Підготовка вчителів у системі дистанційної освіти Китаю // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1099083
  Тягло Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тягло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1099084
  Покрова С. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 192-198. – ISSN 2411-1317
1099085
  Кесер Т.Р. Підготовка вчителів української мови та літератури засобами технологій інтерактивного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 248-269. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1099086
  Гайдай І. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 88-94. – ISSN 2078-1687
1099087
  Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1099088
  Мачача Ю.М. Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1985-1917 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  Автором статті здійснено аналіз проблеми підготовки вчителя до впровадження принципів роздільного виховання на матеріалах підручників з педагогіки М.І.Демкова, М.О.Олесницького, М.І.Пирогова.
1099089
  Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 172-175


  Під час проведення експеременту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів.
1099090
  Роєнко Л. Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 128-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1099091
  Санкович М. Підготовка вчителя історії до використання формувального оцінювання у освітньому процесі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 215-222
1099092
  Климович Я.В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1099093
  Раткевичс А. Підготовка геодезичної основи для демаркації державного кордону / А. Раткевичс, А. Целмс, І. Кукуле // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1099094
  Плахотнік О.В. Підготовка геоекологів в університетах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 216-226. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Екологічна ситуація в Україні невпинно погіршується, як в окремих регіонах, так, в усій державі. Розв"язання екологічних проблем в Україні можливе лише за участю фахівців-екологів, яких на професійному рівні готують вузи. Визначається компетенція і ...
1099095
  Потульницький В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підгрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
1099096
  Бугайцов С.Г. Підготовка державних службовців і менеджерів онкологічної служби України - перспективний шлях підвищення ефективності державного управління системою надання онкологічної допомоги населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 14 назв
1099097
  Сітоленко В.С. Підготовка дисертаційних досліджень викладачами ХДАК (1991-2012 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 47-48
1099098
  Ящишин О.О. Підготовка дітей в сім"ї до вибору професії / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Знання, 1969. – 27 с.
1099099
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
1099100
   Підготовка до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка виходить на завершальну стадію // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 2


  Про підготовку до святкування 200-річчя Тараса Шевченка під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України розповів міністр культури України Леонід Новохатько
1099101
   Підготовка до державного іспиту з фізики : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
1099102
  Мінін Федір Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 32
1099103
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1099104
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний і видавничий аспекти (на матеріалах Парламентського вид-ва та відділу редакційної роботи Упр. правового забезпеч. Секретаріату Каб. Мін. : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Євгенія Володимирінв Мохнач-Галицька; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2006. – 234л. – Додатки л. 224-234. – Бібліогр.: л.202-223
1099105
  Шулікін Д. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За матеріалами прес-конференції з директором Українського центру оцінювання якості освіти. Вадим Карандій поінформував про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні та про підготовку до наступних етапів його ...
1099106
   Підготовка до ленінського ювілею // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103. – (Серія права ; № 10)
1099107
  Таровита І. Підготовка до написання судження : (Урок в 11 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
1099108
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови : 8-9 клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-042-2
1099109
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови. 10-11клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-014-7
1099110
  Романишина Л.М. Підготовка до професійної діяльності майбутніх фармацевтів у процесі вивчення блоку хімічних дисциплін у системі коледж - медична академія / Л.М. Романишина, М.М. Лукащук // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 270-284. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1099111
  Гапоненко Л.О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній взаємодії майбутніх практичних психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 13-17
1099112
  Школьний О. Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 189-199. – ISSN 2312-5993
1099113
  Гусєв Є.В. Підготовка до судового розгляду цивільних справ з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие в стадии подготовки к судебному разбирательству гражданских дел с иностранным элементом. Проанализировав соответствующую судебную практику, автор пришел к выводу, что применительно к гражданскому ...
1099114
  Ріяко Є. Підготовка до юридичних ризиків виходить на перший план роботи бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2023. – 18 жовтня (№ 11/12). – С. 44-46
1099115
  Огієнко О.І. Підготовка докторів філософії в галузі освіти дорослих: досвід університетів США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 81-84. – ISBN 978-966-698-290-5
1099116
  Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашнікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 3
1099117
  Ушмарова В. Підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою "Професійна освіта": історія становлення, унікальність і стратегії розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 221-231. – ISSN 2312-5993
1099118
  Матвієнко О.В. Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 56-62. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у виявленні суперечностей , наявних у цілях підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 Професійна освіта (документознавство)
1099119
  Розлуцька Г.М. Підготовка духовенства в умовах Мукачівської богословської школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 245-248. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1099120
  Сухотеріна Л.І. Підготовка економістів в Одеському політехнічному: рання історія // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 201-204. – ISBN 978-966-927-169-3
1099121
  Єщенко П.С. Підготовка економістів нової генерації - головне завдання кафедри економічної теорії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-37. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються питання підготовки економістів нової генерації, які відповідають вимогам як перехідного, так і ринкового етапу розвитку економіки держави.
1099122
  Сьомкіна Т.В. Підготовка економістів: інноваційний підхід / Т.В. Сьомкіна, О.В. Воскобоєва, С О. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 76-84. – ISSN 2415-8089
1099123
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило Положення про конкурсний відбір проектів-підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
1099124
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Установчу нараду "Науково-методологічні засади створення сучасного підручника" провели в Міністерстві освіти і науки й Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
1099125
  Тригуб І. Підготовка експертів у галузі освіти: досвід Східної Європи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 88-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1099126
  Андронов В. Підготовка екстремальних психологів в контексті модернізації вищої освіти / В. Андронов, С. Лебедева, Л. Перелигіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 22-25. – ISSN 1562-529Х
1099127
  Бессараб А.О. Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті / А.О. Бессараб, І.Ю. Антоненко, В.І. Семенець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-84. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X


  Висвітлено особливості створення та використання електронних видань як одного із засобів забезпечення навчального процесу в університеті. Протестовано можливості створення електронного видання у форматі EPUB.
1099128
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343


  На прикладі факультетів журналістики Київськогоун-ту ім. Т.Г. Шевченка та Львівського ун-ту ім. І.Я. Франка простежено історію розвитку вищої освіти журналістів у період 1991-1993 рр.
1099129
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні Інституту журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1997-2000 р.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 67-71. – ISSN 1728-9343
1099130
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні: Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1997 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1099131
  Ільченко О.І. Підготовка журналістських кадрів у контексті утвердження моралі в українській журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 47-49


  Розглядається питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як однієї з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для успішної реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
1099132
   Підготовка з радіаційного, хімічного, біологічного захисту / Центр операт. стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. доктрин та підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 64, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2695-3
1099133
  Атаманенко А. Підготовка загальної "Енциклопедії українознавства": тексти і люди / А. Атаманенко, Клинова-Дацюк // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 3 (39), липень - вересень. – С. 143-156. – ISSN 1998-4634
1099134
  Мяловицька Н.А. Підготовка законопроекту як важлива стадія законотворчого процесу // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7166-33-5
1099135
  Волярська О.С. Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти : монографія / О.С. Волярська ; Нац. акад. пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-432. – ISBN 978-617-649-033-III
1099136
  Головань С.М. Підготовка захисту інформації в інформаційних системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 70-75
1099137
  Васько Р. Підготовка здобувачів КНЛУ спеціальності 242 Туризм в умовах воєнної агресії // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 15-16. – ISBN 978-617-674-060-5
1099138
  Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1099139
  Щербатюк М.М. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії : (теорет. та практ. аспекти) : метод. посібник / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Талком, 2015. – 61, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978-617-7133-90-1
1099140
  Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1099141
  Коваленко Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути? / Коваленко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2078-7782
1099142
  Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х -- перша половина 80-х рр ХХ ст) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Волкотруб Л. М.; НАН Укр., КПІ. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
1099143
  Пушкар О.І. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" / О.І. Пушкар, О.В. Сергієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 228-235. – ISSN 2074-8922
1099144
  Шевченко Н.І. Підготовка іноземних громодян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991-2011рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 113-120


  В статті проаналізовано становлення та розвиток системи підготовки іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1991-2011 рр. Окрему увагу автор приділяє проблемам, з якими університету довелося зіткнутися в цій ...
1099145
  Михеєва Т.О. Підготовка іноземних студентів в українських закладах вищої освіти: сучасні виклики та перспективи // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 128-137. – ISBN 978-617-8219-05-5
1099146
  Даців Г. Підготовка ІТ-фахівців; потреби бізнесу і співпраця з університетами // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 72-85. – ISSN 1682-2366
1099147
  Сіроштан М. Підготовка кадрів XXI століття: сьогодення і перспективи : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-6
1099148
  Слюсаренко А.Г. Підготовка кадрів апарату управління в роки хрущовської "відлиги" у дослідженнях українських вчених / А.Г. Слюсаренко, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-158. – ISBN 966-614-021-7
1099149
  Поліщук Л.С. Підготовка кадрів вищої кваліфікації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 133-139


  Про Спеціалізовану вчену раду на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, яку було створено у 1990 році.
1099150
  Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1099151
  Гущук І. Підготовка кадрів для вітчизняної системи охорони громадського здоров"я: виклики та перспективи / І. Гущук, В. Сміянов, І. Киричук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (105). – С. 14-20. – ISSN 2077-7485


  Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану та напрацюванні базових пропозицій для подальшої розробки проєкту Національного плану розвитку кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я за міжгалузевим та міжсекторальним спрямуванням – ...
1099152
  Греченко В.А. Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930-1940 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 245-252. – ISSN 1999-5717
1099153
  Савельєва І.В. Підготовка кадрів для Національної поліції України як складова державної політики у сфері вищої освіти // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 72-82. – ISSN 2524-101X


  У статті охарактеризовані поняття "підготовка кадрів", "державна політика у сфері вищої освіти", визначено їх характерні ознаки та на цій підставі наведено правові та теоретичні засади визначення дефініції "підготовка кадрів для Національної поліції ...
1099154
  Гарбар Г. Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 49-55. – ISSN 2078-1016


  Розглядаються проблеми і перспективи підготовки в Україні фахівців для сфери туризму.
1099155
  Власенко В.М. Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорногорії / В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, В.А. Нестеренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 59-66. – ISSN 2308-135X
1099156
  Грицяк Л.Д. Підготовка кадрів з освітнього менеджменту в умовах інтеграції до європейського науково-освітнього середовища // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 216-222
1099157
  Нефьодов Д. Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 pp.] у працях радянських науковців другої половини 1960-х - першої половини 1980-х pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 87-91. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1099158
  Артемов В.Ю. Підготовка кадрів іноземних правоохоронних органів та спеціальних служб / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 207-211


  Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається завданням і спрямованністю правоохоронних органів та спецслужб. Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних органів та спецслужб включає в себе стажування на робочому місці ...
1099159
  Гонтар О. Підготовка кадрів легкої промисловості в роки першої післявоєнної п"ятирічки // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 60-61
1099160
  Греченко В.А. Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917-1920 рр.) // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 20-24. – ISSN 1727-1584
1099161
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 282 л. + Додатки: л. 194-239. – Бібліогр.: л. 240-282
1099162
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1099163
  Машика Н.В. Підготовка кадрів туризму в Україні: компетентність фахівця в галузі туризму / Н.В. Машика, Ю.В. Машика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 196-200. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1099164
  Алексєєв В.М. Підготовка кадрового потенціалу нової формації // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 27-34. – ISSN 2311-6420
1099165
   Підготовка кандидата : (Посібник). – Київ : Міжн. республіканський ін-тут, 1997. – 48с.
1099166
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах України (1940-1985 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 88-97


  У статті розглядаються основні особливості організації підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в професійно-технічних навчальних закладах УРСР у 1940-1985 рр.
1099167
  Єжова О. Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (XI - початок XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 130-133. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
1099168
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20-50-і роки XX століття (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми дослідження історії професійно-технічної освіти України у 20-50-і рр. ХХ ст. Аналіз літературних та архівних джерел показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
1099169
  Гуржій А. Підготовка керівників закладів освіти до організації змішаного навчання / А. Гуржій, Л. Карташова // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 27-30. – ISBN 978-966-330-413-7
1099170
  Ткаченко В.П. Підготовка керівників навчальних закладів в університетах Сполученого Королівства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 168-171. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено огляд університетів Сполученого Королівства, розглянуто напрями та освітні рівні за якими здійснюється підготовка керівників освітніх закладів.
1099171
  Бесчастний В. Підготовка керівників органів внутрішніх справ: інноваційний підхід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 42-43.
1099172
  Колган Т. Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до управління новою українською школою // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 90-100. – ISSN 2077-1827
1099173
  Реброва О. Підготовка китайських студентів-вокалістів до виконання українського народно-пісенного репертуару як педагогічна проблема / О. Реброва, Хуан Юйсі, О. Калюжна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 332-342. – ISSN 2312-5993
1099174
  Штепа О.В. Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто основні завдання та шляхи інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір. Визначені передумови та напрями підготовки конкурентоздатних фахівців, шляхи активізації мобільності студентів, які прагнуть продовжувати ...
1099175
  Медведь В.В. Підготовка конкурентоспроможних випускників в закладах освіти як підґрунтя формування професійної еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 125-130
1099176
  Жарова О.В. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах запровадження дуальної освіти у вищих технічних закладах освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1099177
  Зябрева С.Е. Підготовка кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів у позанавчальній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 275-279


  У статті розглянуто процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. В статье показан процесе подготовки кураторов академических групп по вопросу воспитания ...
1099178
  Жицька С.А. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів до професійно-комуникативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 13-20


  У статті розглядається значення використання методу комунікативних завдань для формування професійної комунікативної компетенції курсантів, а також роль особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземних мов.
1099179
  Плачинда Т. Підготовка курсантів льотних навчальних закладів з урахуванням негативних чинників майбутньої професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
1099180
  Литвин А. Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 10-15. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто напрями освітньої діяльності ВНЗ під час підготовки управлінських кадрів, яка має передбачати комплекс навчальних і виховних механізмів, у тому числі поза освітнього процесу.
1099181
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 302-311. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1099182
  Заслужена А.А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 85-95. – ISSN 2312-5993
1099183
  Толкова Т.М. Підготовка магістрів в дослідницьких університетах США // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 80-81


  У статті зроблено спробу проаналізувати особливості функціонування дослідницьких університетів в США. Розглянуто окремі аспекти практичної підготовки магістрів в дослідницьких університетах. Зазначено важливість створення дослідницьких університетів в ...
1099184
  Куковська Т.С. Підготовка магістрів в університетах США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-40
1099185
  Сурмін Ю. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект / Ю. Сурмін, Т. Крушельницька, Р. Науменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-49.
1099186
  Вітвицька С.С. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 172-179
1099187
  Тур О.М. Підготовка магістрів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: задоволеність якістю освітнього складника / О.М. Тур, Л.І. Дерев"янко, С.М. Дорошенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 99-109 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  За допомогою методів аналізу, контрольних запитань, відбору, систематизації та порівняння, із використанням google-форми досліджено й проаналізовано рівень задоволеності майбутніми магістрами з інформаційної, бібліотечної та архівної справи освітнім ...
1099188
  Богуш Л.А. Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 9-13. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1099189
  Стеблюк С. Підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у конспекті ступеневої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634
1099190
  Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 134-140. – ISSN 2308-4081


  У статті окреслено досвід модернізації магістратури з філологічних спеціальностей в Україні, США, Польщі, Росії. Доводиться, що підготовка магістрів перебуває на етапі пошуку освітніх стратегій, які дозволяють формувати єдиний освітній простір на ...
1099191
  Тревого І. Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів / І. Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 30-31. – ISSN 1819-1339


  "Десятирічна співпраця українських та німецьких вчених Інституту геодезії Львівської політехніки та факультету ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбург (Німеччина) знайшла продовження (вже протягом трьох років) у підготовці ...
1099192
  Гунько Л. Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1099193
  Третько В. Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 215-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1099194
  Барна Підготовка магістрів освіти : (історичний аспект) / Барна, , Марія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1099195
  Барна М. Підготовка магістрів освіти (історичний аспект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52.
1099196
  Сивий Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1099197
  Майборода В.К. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність / В.К. Майборода, В.М. Манько, Н.Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується еволюція магістерського руху, починаючи з XII ст., особлива увага приділена підготовці магістрів у дореволюційній Росії та Україні. Розглянуті проблеми та суперечності, що виникають у процесі реформування вищої освіти України в ...
1099198
  Дербак О.А. Підготовка майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дербак Ольга Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1099199
  Кудріна О. Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку в умовах НУШ інформаційно-цифрової компетентності учнів в контексті шкільної економічної освіти / О. Кудріна, І. Шишенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 69-83. – ISSN 2312-5993
1099200
  Томашевська М.О. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 95-98. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1099201
  Пригодій М. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційих технологій в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 30-36. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором розглянуто сучасний стан підготовки викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій".
1099202
  Якубчик Я. Підготовка майбутніх викладачів до профілактики насильства серед студентів як актуальна соціально-педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 211-213
1099203
  Філоненко О.В. Підготовка майбутніх викладачів ЗВО до науково-педагогічної творчості // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1099204
  Пахненко І. Підготовка майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних дисциплін до організації науково-дослідної роботи студентів-філологів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 339-352. – ISSN 2312-5993
1099205
  Маліновська Н. Підготовка майбутніх вихователів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у закладі дошкільної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 1 (142). – С. 13-20. – ISSN 2414-5076
1099206
  Щербакова К. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Щербакова, О. Брежнева // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1099207
  Мкртічян О.А. Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників в Україні та Китаї // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 217-232. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1099208
  Попович О. Підготовка майбутніх вихователів до створення умов взаємодії з батьками дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти / О. Попович, В. Іванова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 90-101. – ISSN 2312-5993
1099209
  Листопад О. Підготовка майбутніх вихователів до управлінського забезпечення професійної діяльності закладів дошкільної освіти / О. Листопад, І. Мардарова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 164-173. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1099210
  Левінець Н. Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової компетентності дітей дошкільного віку // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 128-147
1099211
  Борин Г.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Борин Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1099212
  Бондар Т. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища / Т. Бондар, О. Добош, М. Александрович // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 162-188. – ISSN 2786-703X
1099213
  Ремньова А.Г. Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1099214
  Могильна Ю. Підготовка майбутніх вчителів до неформальної освіти школярів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 320-329. – ISSN 2312-5993
1099215
  Шмирко О.С. Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до педагогічної практики в ВНЗ (виробничої) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 53-54
1099216
  Тінтін Чжоу Підготовка майбутніх вчителів музики в системі вищої педагогічної освіти КНР // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 63-67. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1099217
   Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров"я учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання / Ю. Бойчук, А. Козлов, Н. Науменко, Л. Дрожик // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 24-31. – ISSN 1562-529Х
1099218
  Рибніков С. Підготовка майбутніх екологів до роботи в системі екологічного управління: удосконалення змісту навчання // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 66-75. – ISSN 2076-2410
1099219
  Алієв О. Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1099220
  Горицька О.В. Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1099221
  Онищук С. Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С.77-82. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1099222
  Галущак І.Є. Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 90-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються основні поняття і категорії правового забезпечення сфери професійної діяльності. Здійснено теоретичний аналіз ролі правової культури особистості в умовах демократизації і гуманізації системи вищої освіти, особливості відображення ...
1099223
  Баглай В.І. Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 19-24. – ISSN 2074-8922


  "У наші часи в Німеччині, як і в інших країнах Західної Європи, склалася несприятлива демографічна ситуація, що викликана скороченням чисельності і «старінням» корінного місцевого населення. Це негативно вплинуло на результати роботи одного з ...
1099224
  Рахманов В.О. Підготовка майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 225-237. – ISBN 978-617-8219-05-5
1099225
  Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-334. – ISBN 978-966-2538-31-1
1099226
  Авраменко Н.О. Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авраменко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1099227
  Бермас Л.І. Підготовка майбутніх лікарів до професійної міжкультурної комунікації / Л.І. Бермас, О.М. Бермас // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 20-21
1099228
  Манюк Л. Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації:базові поняття / Л. Манюк, Н. Кучумова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 52-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1099229
   Підготовка майбутніх лікарів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Р.М. Горбатюк, І.Р. Волч, Г.І. Михайлишин, Буката, ВВ // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 18-24. – ISSN 1681-2751
1099230
  Замфереско О.В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Замфереско Олена Вікторівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1099231
  Черненко Н.М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності
1099232
  Зайцев І. Підготовка майбутніх офіцерів збройних сил за кордоном: досвід та перспективи для української системи військової освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 104-119. – ISSN 2312-5993
1099233
  Нічуговська Л.І. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в сфері спеціальної освіти: можливості тренінгових технологій / Л.І. Нічуговська, Л.М. Ніколенко, В.О. Липа // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 37-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1099234
  Собченко Т.М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 159-167. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1099235
  Замрозевич-Шадріна Підготовка майбутніх педагогів до формування культури здоров"я дітей: структурно-компонентна характеристика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 173-183. – ISSN 2312-5993
1099236
  Стогній А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій на засадах випередженої освіти / Аліна Стогній // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 54-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті наведено можливі шляхи реалізації випереджаючої освіти на прикладі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій.
1099237
  Шиба А. Підготовка майбутніх перекладачів до професійного спілкування // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 308-311
1099238
  Тарасенко Р.О. Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в межах перекладацьких проектів із застосуванням САТ-системи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 122-127
1099239
  Батіщева Валентина Підготовка майбутніх першокласників до навчання в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
1099240
  Голопич І.М. Підготовка майбутніх поліцейських до професійного спілкування у вищих закладах зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голопич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1099241
  Горбач Н.Л. Підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в міжнародних миротворчих місіях // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.108-112
1099242
  Теглівец Л.В. Підготовка майбутніх практичних психологів до формування ефектиних ділових взаємовідносин з керівниками навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 750-766. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1099243
  Касярум С.О. Підготовка майбутніх психологів до застосування методів математичної статистики у практичній діяльності та дослідженнях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 50-55. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
1099244
  Бичко М.В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування медичного обладнання в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бичко Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1099245
  Білик Р.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Білик Руслана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1099246
  Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1099247
  Лехолетова М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності / М. Лехолетова, Т. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 135-144. – ISSN 2312-5993
1099248
  Рідкодубська Г.А. Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в соціальній роботі" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 232-247. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1099249
  Харцій О.М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління / О.М. Харцій, Т.О. Перевозна, С.В. Лубенець // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 40-44. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1099250
  Ячменик М. Підготовка майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності: розробка моделі та її експериментальна перевірка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 281-293. – ISSN 2312-5993
1099251
  Маракли Е.Ш. Підготовка майбутніх учителів-філологів у Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 126-133. – ISSN 2074-8167
1099252
  Солона Ю.О. Підготовка майбутніх учителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Солона Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.; 26 назв
1099253
  Умерова Л.Р. Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 200-206. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1099254
  Палієнко О. Підготовка майбутніх учителів до впровадження інноваційних засобів фізичного виховання на уроках фізичної культури // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 56-62. – ISSN 2786-6319
1099255
  Паршикова О.О. Підготовка майбутніх учителів до застосування дидактичних римованих текстів у навчанні німецької мови в новій українській початковій школі / О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (110). – С. 26-31. – ISSN 1817-8510
1099256
  Онищенко Н. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики: дослідно-експериментальна робота // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 51-67. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1099257
  Кудря О. Підготовка майбутніх учителів до навчання учнів технології побутової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
1099258
  Онищенко Н. Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського / Н. Онищенко, О. Лиховид // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 76-84. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1099259
  Соломчак Х. Підготовка майбутніх учителів до організації та проведення туристичної діяльності школярів у сучасному освітньому процесі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 68-73. – ISSN 2308-4634
1099260
  Білоусова Л.І. Підготовка майбутніх учителів до проектування цифрових дидактичних візуальних засобів / Л.І. Білоусова, Н.В. Житєньова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: с. 12-13. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1099261
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1099262
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1099263
  Онищенко Н.П. Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 72-80. – ISSN 2227-2747
1099264
  Мулеса П. Підготовка майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності: обґрунтування організаційних умов // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 25-30. – ISSN 2616-650X
1099265
  Кривошея Н.Б. Підготовка майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 100-108. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено актуальній проблемі мистецької педагогіки - підготовці майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Вивчаючи наукові пошуки дослідників, автор аналізує сучасний стан і окреслює ...
1099266
  Єременко О. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанного навчання на засадах інтегративного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 266-275. – ISSN 2312-5993
1099267
  Скрипай Т.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 243-248. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті висвітлюється спеціфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку засобами естетотерапії. Представлені естетотерапевтичні технології активізації пізнавальної діяльності ...
1099268
  Топольник Я. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Я. Топольник, В. Лазуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 158-170. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуті аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Звертається увагана те, що на сучасному етапі розвитку та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі відбувається транформація ...
1099269
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229л. + Додатки: л.192-229. – Бібліогр.: л.172-191
1099270
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1099271
  Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / А. Зимульдінова, Г. Філь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 89-95. – ISSN 2308-4634
1099272
  Шишенко В.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 244-252. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1099273
  Акімова О.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання / О.М. Акімова, О.О. Бабакіна, О.В. Кузнецова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 85-88. – ISSN 2304-5809
1099274
  Люріна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури; розкрито авторську позицію щодо вирішення означеного процесу. Філософську основу екологічного імперативу становить ...
1099275
  Нікітченко Л. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін з використанням мультимедійних засобів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 63-70. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1099276
  Гаврищак Г. Підготовка майбутніх учителів технологій до гурткової роботи у сучасних умовах / Г. Гаврищак, Б. Струганець, Г. Мамус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 145-152. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1099277
  Овсієнко Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції в розвитку вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 237-249. – ISSN 2312-5993
1099278
  Семеновська Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 85-93. – ISSN 1682-2366
1099279
  Лой Б. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування індивідуальних освітніх траєкторій у навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти / Б. Лой, О. Гордієнко // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2786-6432
1099280
  Шиян Н.І. Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності / Н.І. Шиян, А.В. Криворучко, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 450-454. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1099281
  Клепар М. Підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід Великої Британії і Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 72-77. – ISSN 2308-4634
1099282
  Микитів О.М. Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Микитів Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1099283
  Рудой В.В. Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: пластика малих форм скіфського періоду / В.В. Рудой, І.В. Орос, П.І. Нагуляк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 2 (143). – С. 26-33. – ISSN 2414-5076
1099284
  Лалак Н. Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. На основі аналізу наукових джерел розкрито поняття “передовий педагогічний досвід”. Проведене дослідження засвідчило різні підходи ...
1099285
  Кожушко С.П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичнй аспект : монографія / С.П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-425. – ISBN 978-966-434-317-3
1099286
  Юрчишин Ю.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії до соціальної адаптації дітей з церебральним паралічем як педагогічна проблема / Ю.В. Юрчишин, Т.І. Корзан, А.В. Гакман // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 183-190. – Бібліогр.: 30 назв.
1099287
  Бачинська Н. Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": до питання формування фонду навчальної літератури / Н. Бачинська, О. Клименко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 11-27. – ISSN 2224-9516
1099288
  Рибінська Ю.А. Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-109. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1099289
  Гончарук В. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1099290
  Кривонос О.Б. Підготовка майбутнього вчителя до активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 70-72. – ISBN 978-966-698-283-7
1099291
  Гладун О.В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Гладун Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1099292
  Сафонова И. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності - важлива складова професійного зростання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 57-62. – ISSN 1682-2366
1099293
  Бакка Т. Підготовка майбутнього вчителя до навчання громадянської освіти в школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 75-80. – ISSN 2078-1016
1099294
  Бугрій О. Підготовка майбутнього вчителя до творчої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
1099295
  Макарук О.Л. Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів в освітньому процесі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарук Ольга Любомирівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1099296
  Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1099297
  Ратушинська А.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 89-99. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1099298
  Мерва Л.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 250-254. – (Педагогіка ; № 2)
1099299
  Сільвейстр А. Підготовка майбутнього вчителя природничих наук з курсу загальної фізики в умовах реформування вищої освіти / А. Сільвейстр, М. Моклюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10, № 5. – C. 34-41. – ISSN 2616-650X
1099300
  Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-33. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті на основі аналізу вітчизняних досліджень обгрунтовується сутність поняття "подготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у навчально-виховному процесі школи".
1099301
  Турчак А.Л. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок учнів : навч.-метод. посібник / Турчак А.Л. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-163. – ISBN 978-966-7406-77-6
1099302
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
1099303
  Самойленко І.М. Підготовка матеріалів для виконання діагностичних та ситуаційних експертних досліджень зброї, патронів і слідів їх дії / І.М. Самойленко, В.П. Колонюк // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 687-695. – ISSN 0130-2655
1099304
  Білоусова Н.А. Підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Німеччині та Австрії: методичні аспекти // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7945-18-4
1099305
   Підготовка менеджерів міжнародних проектів для місцевої влади: польський досвід та його використання в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1099306
  Карташова Л. Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 57-63. – ISSN 2078-1016
1099307
  Герасимова І.В. Підготовка менеджерів у системі вищої освіти / І.В. Герасимова, Н.Є. Герасімова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
1099308
   Підготовка методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації наукових працівників / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 223-237. – ISBN 978-617-8269-30-2
1099309
  Сачук Ю. Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634
1099310
  Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
1099311
  Вовчик-Блакитна Підготовка молоді до сімейного життя / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (серия VII "Педагогическая" ; №14)
1099312
  Яненко А.С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 286-299. – ISSN 2218-4805


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка ( у 20-ті роки КІНО), викладачі: Т.А. Тутковський, В.Ю. Данилевич, О.П.Оглоблін, В.Г. Ляскоронський , О.П. Новицький, Ф.Л. Ернст, М. Зеров.
1099313
  Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366


  Автор доводить, що пдготовка навчальних видань (як друкованих, так і електронних) потребує контролю на всіх етапах їх створення. У статті розглядаються основні організаційні моменти, які з 2005 року застосовуються в Національному технічному ...
1099314
  Вербіцька О.І. Підготовка наукових видань в НАН України до відзначення шевченківських ювілеїв у 1961 р. та 1964 р. (за архівними джерелами) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 77-81. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Ще на початку діяльності Української академії наук до основних її завдань було віднесено розробку спадщини видатних діячів української культури. І цей напрям діяльності активно розвивався, попри складні політичні та історичні реалії, упродовж усіх ...
1099315
  Майборода В. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001-2012 рр.) / В. Майборода, Г. Лесик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 109-113. – ISSN 2078-1016
1099316
  Турутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Інституті вищої освіти АПН України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 113-119
1099317
  Савченко В.А. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів як умова економічного зростання // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Калініна С.П., Корж М.В., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (61). – С. 81-90. – ISSN 2521-6651
1099318
  Бугрій В.С. Підготовка наукових кадрів з історії в аспірантурі педагогічних інститутів України (30-70-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 12-19. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
1099319
  Попов М. Підготовка наукових кадрів у галузі публічного управління та адміністрування відповідно до принципів європейського простору / М. Попов, І. Матвєєнко, В. Комаровський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 2664-3618
1099320
  Мельник К.М. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру в 1953-1960 pp. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Історія ; вип. 39)


  Розглянуто питання формування, фінансування, підготовки наукових кадрів через аспірантуру в Україні в 50-ті рр., дається аналіз підготовки національних кадрів для української науки.
1099321
  Скопенко В.В. Підготовка наукових спеціалістів // Освіта України, 2002. – № 46
1099322
  Полушкіна Т.В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто кількісні й якісні показники щодо підготовки наукових кадрів та їх соціально-економічного становища в період 90-х рр. XX ст.
1099323
  Жиляєв І.Б. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7909-71-0
1099324
  Лісова Н. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у органах прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 66-69
1099325
  Корецька А.І. Підготовка науково-педагогічних кадрів : історичний і сучасний контекст // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 24-28.


  Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка.
1099326
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 251 л. – Бібліогр.: л. 180-251
1099327
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1099328
  Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано умови та результати роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук ХНЕУ за період з 2005 по 2010 рік.
1099329
   Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Луганському державному університеті внутрішніх справ : (1994 - 2007). – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 88с. – ISBN 978-966-2905-26-7
1099330
  Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
1099331
  Непийвода Н.Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 112-158. – ISBN 966-594-015-5
1099332
  Бар"яхтар В.Г. Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики / В.Г. Бар"яхтар, Ю.І. Горобець, А.В. Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С.49-55.
1099333
  Вижва С. Підготовка наукової еліти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-27. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується система підготовки науково-інноваційного потенціалу України на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1099334
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
1099335
   Підготовка озброєння танка Т-64БВ та його модифікацій до бойового застосування : навч. посібник / Р. Сідор, О. Дорошев, О. Богачьов [та ін.]. – Львів : Національна академія сухопутних військ, 2021. – 376, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334. – ISBN 978-966-2699-98-2
1099336
  Бахуринська М.М. Підготовка органами контролю матеріалів та передача їх до правоохоронних органів держави про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 353. – ISBN 978-617-566-151-2
1099337
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
1099338
  Рабійчук Л.С. Підготовка офіцерів в академії Берегової охорони США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 193-199
1099339
  Автушенко І. Підготовка офіцерських кадрів у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 368-373. – ISBN 978-617-7399-06-2
1099340
  Єжеєв Микола Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / Єжеєв Микола, Ніколаєнко Степан, Устименко Олександр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 314-323
1099341
  Кльоц Н.В. Підготовка охоронників : практ. посібник / Кльоц Н.В., Лисяк О.Л., Лєбєдев С.В. ; Охоронна компанія "Асгар" ; Центр спецпідготовки "Гал-Безпека" ; Підприємство "Центр СПБ". – Львів : [б. в.], 2018. – 342, [2] с. : іл. – На обкл. надзаг.: Група компаній "Гал-Безпека"
1099342
  Сокуренко В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Укр. революції / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2017. – 496, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 456-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-67-2
1099343
  Жданов А.О. Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою виборчою системою і відповідно перебудова партійно-політичної роботи / Жданов А.О. – Київ : Партвидав, 1937. – 32 с.
1099344
  Сташенко М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 30-32
1099345
  Гуз А. Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст.- початок ХХІ ст.) : еводюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100.
1099346
  Гуз Анатолій Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.): еволюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических юридических кадров для общеобразовательных учебных заведений Украины.
1099347
  Терьохіна Н.О. Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 405-412. – ISSN 2312-5993
1099348
  Завалевський Ю Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366


  Аналізується поняття " технології навчання та виховання", описується методика психолого-педагогічної підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій.
1099349
  Конограй І.В. Підготовка педагогів до інклюзивного навчання засобами віртуального навчального середовища // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 157-159. – ISBN 978-966-698-291-2
1099350
  Чернишов О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 12-14. – ISSN 0131-6788
1099351
  Чуткий А. Підготовка педагогів історичного профілю як ключове завдання у справі зміцнення української державності через сферу освіти // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 20-26
1099352
  Іщенко С.М. Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 48-51. – ISSN 2413-1571
1099353
  Очкур О. Підготовка педагогічних кадрів в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: до питання оновлення наукових підходів // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 255-257. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1099354
  Мельник Н. Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 81-86
1099355
  Розовик Д.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для національної школи та працівників культурно-освітніх закладів України (1917-1920 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 57)


  Досліджується робота урядів України, громадських, культурних організацій з підготовки педагогів для національної школи та працівників культурних закладів у роки Української революції.
1099356
  Марушкевич А. Підготовка педагогічних кадрів у класичних університетах: реалії сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 49-53. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  В статті акцентується увага на ролі класичних університетів у підготовці педагогічних кадрів. Наголошується на значенні застосування компетентнісного підходу в роботі зі студентами. Доводиться, що важливим компонентом професійної підготовки фахівців є ...
1099357
  Фролова Н.Є. Підготовка педагогічних кадрів: досвід Фінляндії / Н.Є. Фролова, Р.С. Фролов, О.В. Голозубова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-966-698-291-2
1099358
  Сологуб О. Підготовка педагогічних працівників до використання онлайн-сервісів для формувального оцінювання в умовах впровадження освітніх реформ у базовій школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 197-208. – ISSN 2312-5993
1099359
  Швед Г. Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у спадщині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 162-165. – ISBN 978-617-7932-12-2
1099360
  Бойко Н.О. Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Київському інституті народної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 266-270. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Згадуються ректор М .І. Лобода, декан фак-ту соціального виховання Я.Ф. Чепіга, декан фак-ту професійної освіти С.А. Ананьїн.
1099361
  Берека В. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до роботи з обдарованими дітьми // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-66
1099362
  Задорожна Л.К. Підготовка педагогічних та науково-педагогічних кадрів: нові підходи і шляхи реалізації / Л.К. Задорожна, В.В. Ягоднікова, Н.В. Кузнєцова // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 36-40. – ISSN 2786-69-47
1099363
  Лю Яньші Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю / Лю Яньші, Г.Ю. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 162-170. – ISSN 2074-8922
1099364
  Стрельченко О.Г. Підготовка персоналу до міжнародних миротворчих місій (з досвіду корпусу карабінерів Італії) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 207-210.
1099365
  Караман О.Л. Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 77-85. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито досвід підготовки персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти, описано зміст та технології підготовки персоналу в межах двох моделей: концентричної, що полягає в ...
1099366
  Михальська В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект : підприємництво // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 49-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1099367
   Підготовка почалася // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1099368
  Завальнюк О.М. Підготовка правників у Кам"янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 324-342. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1099369
  Гурова К. Підготовка працюючих студентів у вищих навчальних закладах // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 51-53
1099370
  Кудінов Д. Підготовка проведення селянського з"їзду у Києві в 1906 році: до історіографії проблеми // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 208-215. – ISBN 978-966-95419-8-7
1099371
  Калганова О.Д. Підготовка проекту нормативно-правового акта: проблеми складення супровідних документів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 18-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1099372
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки : арк. 213-222. – Бібліогр.: арк. 185-212
1099373
  Фулей Е. Підготовка професійних суддів у Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1099374
  Гончарук Ю. Підготовка професійних суддів як один з елементів судової реформи: міжнародний досвід та перспективи його використання в Україні / Ю. Гончарук, Ю. Борик // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1099375
  Сокол Є. Підготовка професіоналів-лідерів як завдання вищої школи // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 2616-3241


  "Сучасна життєва практика вимагає розробки, апробації й застосування інноваційних принципів і методів інженерної освіти з метою подолання розриву між університетською освітою і реальними потребами виробництва та вимогами роботодавців. Підготовка ...
1099376
  Радогуз С. Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито формування професорсько-викладацького корпусу Київського політехнічного інституту на етапі його становлення. Висвітлено роль директора інституту - В.Л. Кирпичова в цьому процесі. Вказано на особливості підбору та підготовки кваліфікованих ...
1099377
  Криворучко Л. Підготовка психологів в державній прикордонній службі України // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 34-35. – ISBN 978-617-620-344-5
1099378
  Євтушенко І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено проблему підготовки психологів до роботи в системі освіти. Особливу увагу приділено забезпеченню психічного здоров"я майбутніх фахівців у процесі їх підготовки до професійної діяльності шляхом поєднання психокорекційних та виховних ...
1099379
  Василенко М.К. Підготовка репортерів до збирання фактажу методом "журналіст змінює професію" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 27-29


  У статті розгорнуто подано один із методів журналістського розслідування, що належить до аналітичних жанрів журналістських творів In the article it is presented one of the methods of journalistic investigation that belongs to analytical genre of ...
1099380
   Підготовка снайпера : снайперська гвинтівка СГД / за заг. ред. Коропатніка І.М. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 343, [1] c. : іл., табл., фот. – Загол. обкл.: Підготовка снайпера. Снайперська гвинтівка Драгунова (СГД). – ISBN 978-611-01-2624-3
1099381
  Сайко Н.О. Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 60-64. – ISSN 2221-6316
1099382
  Гончаренко О. Підготовка соціальних працівників до гендерно чутливої соціальної роботи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 178-181. – ISBN 978-966-698-272-1
1099383
  Шевченко Ж.М. Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 364-374. – ISSN 2074-8167
1099384
  Караванська М.Ю. Підготовка соціально-економічного реформування Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 50)


  Висвітлюються проекти Катерининських реформ в Україні та їх виконання генерал-губернатором П.О. Рум"янцевим.
1099385
  Глікін М. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації - фундамент розвитку України / М. Глікін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1682-2366


  Сєвєродонецький нац.ун-т ім. В.І. Даля
1099386
  Ляпіна О. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1099387
  Трохимець О.І. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1099388
  Войнаровський А. Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання / А. Войнаровський, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 19-21. – ISSN 2220-7481


  У статті проаналізовано можливості дистанційного навчання тренерів зі спортивної дисціпліни «Футбол» за допомогою новітніх інформаційних технологій. Зроблено графічне зображення методів освіти для створення інформаційних програм підготовки спеціалістів ...
1099389
  Чеховська-Белуга Підготовка спеціалістів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 353-459
1099390
   Підготовка спеціалістів радіозв"язку : курс вивч. радіостанцій RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства FALCON III : [практ. посібник] / [Є.М. Струць, С.М. Тарарака, О.О. Коваленко, О.І. Кравченко]. – Київ : Скіф, 2023. – 76, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. напис: Фірми "HARRIS" родини "FALCON III". – Бібліогр.: с. 76. – ISBN 978-611-01-2837-7
1099391
  Андрощук Г. Підготовка спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: аналіз тенденцій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1099392
  Пінак Є. Підготовка Сполучених Штатів Америки до війни з Японією: плани та реальність // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131-139. – ISSN 2521-1706
1099393
   Підготовка спортивних журналістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка і Національний університет фізичного виховання та спорту Україи спільно готуватимуть спортивних журналістів. З промовами також виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор Інституту ...
1099394
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; міжнар. приватне право / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л.189-207
1099395
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1099396
  Гузь Л.Є. Підготовка справ про спадкування до судового розгляду / [Л.Є. Гузь, М.С. Лайкова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Faktor, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці ст. – ISBN 978-966-180-613-8
1099397
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 34-39. – (Право. Економіка. Управління)
1099398
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146
1099399
  Панченко С. Підготовка старшокласників до особистісної життєтворчості засобами психології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-23. – ISSN 0131-6788
1099400
  Кулішова Н.Є. Підготовка стереозображень для дитячих видань / Н.Є. Кулішова, О.О. Федоренко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 44-51. – ISSN 2077-7264
1099401
   Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [В.М. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-465. – ISBN 978-966-657-600-5
1099402
  Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
1099403
  Рудіна М.В. Підготовка студентів-філологів у технічних університетах: актуальність інтегративного підходу // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 32-42. – ISSN 2227-2747
1099404
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
1099405
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
1099406
  Поліщук Олена Василійвна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно -прикладного мистецтва : Дис... канд. пед.наук : 13.00.01 / Поліщук Олена Василійвна ; КНУ. – Умань, 1996. – 245 л. – Бібліогр.: л. 177-246
1099407
  Ашиток Н. Підготовка студентів до патріотичного виховання школярів в умовах війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
1099408
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
1099409
  Пуляк О. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" як майбутніх начальників цивільного захисту навчальних закладів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 84-91. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті аналізуються особливості вивчення цивільного захисту студентами освітьо-кваліфікаційного рівня "магістр", висвітлені основні обов"язки начальників цивільного захисту навчальних закладів.
1099410
  Галан В.Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В.Д. Галан, В.Р. Кравчук, Г.В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 24-32. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1099411
  Шишова І. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки)
1099412
  Березан В. Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 160-173. – ISSN 2312-5993
1099413
  Нечипоренко К. Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-52. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз хмароорієнтованих сервісів. Визначено категорії хмароорієнтованих сервісів, а саме: хмаро орієнтовані сервіси для комунікації; для співпраці; для підвищення мотивації учнів до навчання; для дослідницької діяльності; для перевірки ...
1099414
  Пономаренко Н. Підготовка студентів спеціальності 061 журналістика ЗВО І-ІІ р.а. до впровадження медіаосвіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-272-1
1099415
  Шемендюк С.В. Підготовка студентів філологічних факультетів до використання засобів наочності як педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 155-157. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання засобів наочності студентами філологічних факультетів у навчанні учнів. Розглянуто основні характеристики засобів наочності та їх роль для підготовки студентів філологічних факультетів до ...
1099416
  Шульга З.П. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні / З.П. Шульга. – Київ, 1960. – 152с.
1099417
  Білобровко Т. Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2012. – Вип. 5. – С. 76-81. – ISBN 978-966-2748-22-3
1099418
  Регейло І. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1964-1989 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 269-284. – ISSN 2077-1827
1099419
  Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 383-387. – ISSN 1563-3349
1099420
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
1099421
  Яненко А.С. Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) / А.С. Яненко, С.В. Тарнавська // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 363-367. – ISSN 2218-4805
1099422
  Новіков В. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів / В. Новіков, Ф. Грищенко, Ю. Кожедуб // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 55-59.
1099423
  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; МОНУ; Інс-т економіки і права "Крок". – Київ : Школа, 2004. – 560с. – ISBN 966-661-276-3
1099424
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
1099425
  Кравцова І. Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.148-156. – ISSN 2312-5993
1099426
  Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
1099427
  Ващенко І.В. Підготовка тексту наукової психологічної статті : метод. рек. для студентів освіт. рівня магістр / І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ковальчук О.В., 2021. – 55, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 38-55. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95084-1-7
1099428
  Сусоров В.Д. Підготовка трудових резервів Херсонщини (1944-1945 рр.) / В.Д. Сусоров, О.О. Романовський // Ціннісний вимір політичної діяльності : VII (XI) Всеукр. наук.-практ. конф., 25 черв. 2021 р. : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю.М. Бардачов та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7941-36-0
1099429
  Анзін Р.О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 33-36


  Розглянуто процес виходу та підготовки українських компаній на міжнародні ринки капіталу, визначено учасників даного процесу та проаналізовано основні вимоги до бізнесу. Загалом процес первинного публічного розміщення компанії складний та ...
1099430
  Патриляк І. Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу директивних документів керівництва українського націоналістичного підпілля та командування повстанської армії спрямованих на підготовку боротьби в умовах реставрації радянського режиму. This article is dedicated to the ...
1099431
  Каграманян А.О. Підготовка університету до участі у програмах Еразмус+ / А.О. Каграманян, О.В. Кравченко // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 180-182
1099432
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 27-29. – ISSN 1562-529Х
1099433
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 59-62


  Щодо якості підготовки кадрів управлінців освітньої сфери.
1099434
  Козьменко О.І. Підготовка успішної людини в закладах вищої освіти США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козьменко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1099435
  Савіна Т.В. Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 126-132. – ISSN 2306-6814


  "Обгрунтовано необхідність формування в Україні резерву керівників медичних закладів, наявність якого є найважливішою умовою наступності керівних кадрів та підвищення ефективності управління як медичним закладом, так і системою охорони здоров"я в ...
1099436
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
1099437
  Чашечникова О.С. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / О.С. Чашечникова, Н.І. Одарченко, Н.М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 440-449. – ISSN 2312-5993
1099438
  Лунячек В.Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е. Лунячек, Т.В. Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 107-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1099439
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
1099440
  Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1957. – 23 с.
1099441
  Грінченко О.І. Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів / О.І. Грінченко, О.М. Саввіч // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 54-57. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1099442
  Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1099443
  Макарська Н.П. Підготовка фахівців-аграрників в Україні у першій половині XX століття як історико-педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 133-138. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються історико-педагогічні проблеми підготовки фахівців-аграрників у радянський період в Україні, визначаються основні аспекти досліджень та їхне значення для розвитку аграрної освіти.
1099444
  Левицька Н.М. Підготовка фахівців-гуманітаріїв у ВНЗ України на зламі ХІХ-ХХ ст. : досвід і проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 95-103.


  Так, у ІІ пол. ХІХ-на початку ХХ ст. на історико-філологічному фак-ті Ун-ту Св. Володимира працювала плеяда видатних істориків, які представляли Київську школу : М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-Запольський, Ф.Г. Міщенко, О.О. Котляревський, А.І. Покровський ...
1099445
   Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 376-379. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто суть екологічної освіти і виховання з позицій концепції сталого розвитку, проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які підтверджують потребу екологізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. Особливу увагу приділено ...
1099446
  Струкевич О. Підготовка фахівців-істориків: питання змісту навчального матеріалу у роботі з ними // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 71-77
1099447
  Ярема Н.П. Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка" / Н.П. Ярема, Ю.І. Голубінка, О.В. Ястребкова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – C. 79-82. – ISSN 2075-1893
1099448
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців-міжнародників у класичному університеті: традиції й виклики сьогодення : виступ у Дипломатичній академії [квітень 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-92. – ISBN 978-966-439-447-2
1099449
  Марченко О.О. Підготовка фахівців ВНЗ економічного профілю в контексті нових глобальних світоцивілізаційних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 104-109. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1099450
  Лянхун Ч. Підготовка фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китаю: методологічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 495-504. – ISSN 2312-5993
1099451
  Иванов С. Підготовка фахівців для винного туризму в національному університеті харчових технологій: традиції та перспективи / С. Иванов, Д. Басюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  Розглянуто модель підготовки фахівців для винного туризму в рамках спеціалізації за напрямом 6.140103 "Туризм".
1099452
  Сизоненко А. Підготовка фахівців для слідчих підрозділів за новим КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)
1099453
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 40-41 : Рис
1099454
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 55-58 : Рис.
1099455
  Дем"янчук О.Г. Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 455-457. – ISBN 978-966-683-402-0
1099456
  Зварич О.П. Підготовка фахівців до роботи з біженцями і внутрішньо перемещеними особами: зарубіжний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 62- 65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)


  Проаналізовано досвід підготовки фахівців у Центрі дослідження біженців при Оксфордському Університеті, принцип роботи якого побудований на забезпеченні постійної якості наукових академічних ресурсів колективу.
1099457
  Шевченко В. Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 340-350. – ISSN 2312-5993
1099458
  Григор"єва С.М. Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 100-102.
1099459
  Демуз І.О. Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 282-295. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1099460
  Шищенко П. Підготовка фахівців з екологічного менеджменту в нових соціально-економічних умовах в Україні / П. Шищенко, Л. Малишева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2000. – Червень (№ 22). – С. 6


  Нова спеціалізація екологічного менеджменту відкрилася на кафедрі географії України КНУ імені Тараса Шевченка.
1099461
  Макаришева Т. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності - важлива складова у розвитку України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 65-68


  "Згадується - Кодинець А.О., д.ю.н., доц. проф., кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1099462
  Кодинець А. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності: вимоги сучасності та європейський досвід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7. – С. 49-51
1099463
  Кияшко Г.А. Підготовка фахівців з інформатики: проблеми, здобутки та перспективи розвитку // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 55
1099464
  Товканець О. Підготовка фахівців з менеджменту освіти як об"єкт педагогічних досліджень в європейських країнах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 227-237. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
1099465
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців з міжнародних відносин та зовнішньої політики в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 34-35
1099466
  Дяченко А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 2411-1317


  У статті здійснено аналіз особливостей підготовки фахівців з національного дизайну у закладах вищої освіти (ЗВО) Європи та США. Визначено, що британські навчальні заклади традиційно посідають найвищі місця у світових рейтингах ЗВО, які здійснюють ...
1099467
  Гевлич Л.Л. Підготовка фахівців з обліку та оподаткування в Digital-економіці // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 160-163. – ISBN 978-966-919-595-1
1099468
  Товажнянський Л. Підготовка фахівців з управління соціальними системами- виклик часу / Л. Товажнянський, О. Романовський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1562-529Х
1099469
  Сокова М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 218-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1099470
  Попова А.І. Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто історико-педагогічні аспекти підготовки фахівців легкої промисловості в європейських країнах, зокрема країн західної та центральної Європи. Зосереджено увагу на актуальності вивчення проблеми підготовки фахівців легкої ...
1099471
  Матвієнко В.М. Підготовка фахівців на кафедрі міжнародних ороганізацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 9-13.
1099472
   Підготовка фахівців на основі smart-комплексів / А.М. Гуржій, В.О. Радкевич, В.О. Зайчук, М.А. Пригодій // Наука та освіта : збірник праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січн. 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine science) [etc. ; голов. ред.: А.В. Горошко ; редкол.: А.М. Гуржій та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 93-97. – ISBN 978-966-330-403-8
1099473
  Бородін Б.Ю. Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти / Б.Ю. Бородін, Семенова-Куліш // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 119
1099474
   Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – 182, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1099475
  Тулін К. Підготовка фахівців освітньої сфери у Бухарестському університеті Румунії // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 108-114. – ISBN 978-617-7986-82-8
1099476
  Харламова Ю.Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об"єкт державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1099477
  Грипич С. Підготовка фахівців спеціальності "Культурологія" на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С. Грипич, О. Білявцева // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 101-107. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1099478
  Зленко А. Підготовка фахівців сфери документаційного забезпечення управління та інформаційної діяльності: історичні передумови та перспективи / А. Зленко, А. Іващенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 145-170. – ISSN 2518-7600


  Проаналізовано особливості освітніх програм закладів вищої освіти, за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа".
1099479
  Литвин Н.М. Підготовка фахівців торговельно–економічного профілю в умовах планової економіки 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 59-63. – ISSN 2076-1554
1099480
  Щука Г.П. Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення / Г.П. Щука, Ю.В. Безрученков // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 31-36. – ISSN 2308-135X
1099481
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання / О.В. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 74-76. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1099482
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 126-129. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1099483
  Дубинський О.Ю. Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки / О.Ю. Дубинський, Ю.В. Ломжець // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 224-230
1099484
  Шолойко Н.В. Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1099485
  Коберник О. Підготовка фахівців християнської педагогіки у духовних навчальних закладах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 729-737. – ISBN 966-7379-92-11
1099486
  Середа І.В. Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 257-261. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
1099487
  Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – Київ, 1994. – 96с.
1099488
  Грачов О.Г. Підготовка цифрових моделей місцевості для потреб радіопланування : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-51 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв
1099489
  Копиця Л.П. Підготовка через аспірантуру наукових та науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються проблеми розвитку аспірантури, підготовки науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 рр. та її роль у розвитку науки
1099490
  Ковтунець В. Підготовка членів виборчих комісій з питань організації проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-26
1099491
  Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-118.
1099492
  Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 6-8
1099493
  Геєць І.В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 331-338. – ISSN 2306-9082
1099494
  Тимчик Г.С. Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 257-263
1099495
  Бойко І.С. Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 205-212
1099496
  Голосніченко І.П. Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об"єктивної необхідності фахівців нового спрямування // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 27-31
1099497
  Якименко О.Н. Підготовка, прийняття і введення в дію нового Цивільного законодавства і його загальна характеристика // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1099498
  Витриховська О.П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 361-366.
1099499
  Кічук Н.В. Підготовленість фахівця до професійної рефлексії у діяльності як параметр його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 15-19. – ISSN 2414-5076
1099500
   Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2228-93. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 22с. – (Системи оброблення інформації)
1099501
  Лапко Н. Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 5. – Бібліогр.: 1 назва
1099502
  Коломоєць Т. Підготовлено підручник "нового покоління" з адміністративного процесу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 1026-9932
1099503
  Цехмістрова Г. Підготовці фахівців готельного бізнесу - відкрити шлях! // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
1099504
  Табенська Т. Підготовче відділення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1099505
  Курач Т.М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 37-44


  У статті означені послідовні етапи проведення експертної оцінки і їх зміст щодо встановлення пріоритету властивостей географічних карт. Обгрунтовано вибір метода експертної оцінки (метод аналізу ієрархій Т. Сааті), визначені властивості карт ...
1099506
  Карлін О. Підготовчий курс // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 34-36. – ISSN 1726-3077


  На стадії підготовчого судового засідання надзвичайної важливості набувають ретельна підготовка як клопотання про повернення обвинувального акта прокурору, так і скарги на рішення, дії та бездіяльність слідчого і прокурора.
1099507
   Підготовчий факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 94-95. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1099508
  Табенська Т.В. Підготовчий факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 154-161.
1099509
  Табенська Т. Підготовчий факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Підготовчий факультет свою історію веде від робітничого факультету, який розпочав діяльність у 1920 р. Підготовчий факультет забезпечує підготовку громадян України з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання ...
1099510
   Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 6-7. – ISBN 966-8411-01-3
1099511
  Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
1099512
  Волкова Е. Підготовчі курси як перехідний етап до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 38-39
1099513
   Підгрунтові води. – Київ : Урожай, 1979. – 175 с.
1099514
  Тонне О.Ш. Підгрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 293-298. – (Філологічні науки ; № 1)
1099515
  Амоша О. Підгрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаєможії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
1099516
  Шнірельман В. Підгрунтя крові: новоязичники в поході // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 15-19
1099517
  Гуменюк О. Підгрунтя організованого студентства у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 5 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  У 1920 - 1930 роки країни Центрально-Східної Європи стають важливими осередками українського студентського руху. Відбувається організаційне становлення українського студентства. Польща займала одне з центральних місць для української молоді протягом ...
1099518
  Васецький В.Ю. Підгрунтя правових наслідків агресії Російської Федерації проти України: необхідність покарання злочинців // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 199-204. – ISSN 2524-017X
1099519
  Шевченко О.Т. Підгрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини XIX ст. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 176-183
1099520
  Бортник Н. Підгрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект / Н. Бортник, О. Корчинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 77-84. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1099521
  Кокнова Т.А. Підгрунтя сутнісного походження лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 75-79. – Бібліогр.: с. 77-78. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1099522
   Підгрушний Григорій Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7069-48-4
1099523
  Антонов С.П. Піддубенські частушки / С.П. Антонов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 64 с.
1099524
  Головатюк В. Піддубний Володимир Андрійович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 194-195. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Піддубний Володимир Андрійович (1940) - укр. соціолог.
1099525
  Маляренко В. Підемо туди - не знаючи куди. Щодо тенденцій "реформування" українського судочинства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1099526
  Кочерга І. Підеш - не вернешся / І. Кочерга. – К, 1936. – 123с.
1099527
  Трипачук В.М. Піджак з Ліверпуля : гумор і сатира / Валерій Трипачук. – Львів : Каменяр, 1974. – 79 с.
1099528
  Вовняко Д. Піджаки проти погонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 50-54. – ISSN 1996-1561


  Вороже і презирливе ставлення діячів Центральної Ради до українського військового руху в 1917-1918 роках обернулося катастрофою для української державності.
1099529
  Заярний О. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв"язання проблем, пов"язаних з ...
1099530
  Жук Л.В. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-110. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1099531
  Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 31-37
1099532
  Краснова М.В. Підзаконно-нормативні засади здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-617-566-151-2
1099533
  Боровський О. Підзарядити людство. Нобелівську премію з хімії за 2019-й отримали творці літій-іонної батареї // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 5


  "9 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила імена переможців Нобелівської премії з хімії 2019 року. Її розділять між собою троє науковців, які в різний час доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей. На думку членів Нобелівського ...
1099534
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади та напрями и правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 327-333. – ISSN 1563-3349
1099535
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб"єктного складу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1099536
  Андрійченко Н.С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб"єкта фінансової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 41-46. – ISSN 2519-2353
1099537
  Лі Ке Підземна війна / Лі Ке, В.Х. Лі. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 252 с.
1099538
  Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
1099539
  Малишевська О.С. Підземне захоронення промислових стоків / О.С. Малишевська, Я.М. Семчук, О.Б. Бараненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1099540
  Середюк М.Д. Підземне зберігання газу : навч. посібник / М.Д. Середюк, Б.П. Савків ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4
1099541
  Димитрова Б. Підземне небо : В"єтнамский щоденник 1972 / Б. Димитрова. – Київ : Дніпро, 1973. – 109с.
1099542
  Лункевич В.В. Підземне царство : з 64 мал. / В.Лункевич, пер. В. Чикаленко. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Императорскаго уч. глухонемых, 1911. – 95 с. : з 64 малюнками. – (Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 64)
1099543
  Білоцерківець Н.Г. Підземний вогонь : поезії / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1984. – 80 с.
1099544
  Руденко В. Підземний Львів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 10


  Сторінки історії Львова.
1099545
   Підземний навігатор // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Йдеться про розроблену університетськими науковцями системи "Вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв"язку". В авторському колективі брали участь науковці двох факультетів геологічного та механіко-математичного. Серед них: А.Улітко, В. ...
1099546
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищ. навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. 2. – 2009. – 588 с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-587
1099547
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. III. – 2011. – 809 с. : іл. – Бібліогр.: с. 802-807
1099548
  Стась А.О. Підземний факел : повість / А.О. Стась. – Львів : Каменяр, 1960. – 180 с.
1099549
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман : біогр. довідка на 2-й с. обкл. Іл.: Г.С. Зубковський / В.С. Близнець. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с. – (Романи й повісті : 1977 ; Вип. 3)
1099550
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1977. – 317 с. : 4 л. іл.
1099551
  Вовк І.Ф. Підземні води / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
1099552
  Руденко Ф.А. Підземні води докембрійських порід північного крила Причорноморського Артезіанського басейну та їх роль в живленні підземних вод осадових відкладів / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1099553
  Радько Н.Й. Підземні води Закарпатського внутрішнього прогину / Н.Й. Радько. – Київ : Наукова думка, 1975. – 186с.
1099554
   Підземні води західних областей України. – Київ : Наукова думка, 1968. – 316с.
1099555
   Підземні води крейдяних відкладів конксько-ялинської западини та деякі особливості їх формування / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
1099556
  Руденко Ф.А. Підземні води степової зони Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 46-56. – (Геології та географії ; № 8)
1099557
  Шестопалов В.М. Підземні води тріщинуватих кристалічних порід як резервне джерело питного водозабезпечення Вінниці (Україна) / В.М. Шестопалов, Б.Д. Стеценко, Ю.Ф. Руденко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 5-16 : рис. – Бібліогр.: с.16. – ISSN 1025-6814
1099558
  Грудинська І.Т. Підземні води Українського кристалічного щита (Полісся та Лісостеп) / І.Т. Грудинська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 110с.
1099559
  Варава К.М. Підземні води українського Полісся / К.М. Варава. – Київ : АН КРСР, 1959. – 127 с.
1099560
  Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття / О.Д. Штогрин. – К, 1963. – 139с.
1099561
  Варава К.М. Підземні води четвертинних відкладів платформеної частини України / К.М. Варава, І.Ф. Вовк, Г.М. Негода. – Київ : Наукова думка, 1973. – 135с.
1099562
  Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-66. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1099563
  Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. / Ф.А. Руденко. – Київ, 1979. – 48с.
1099564
  Прибилова В.М. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 37-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1099565
  Жолудєв С.В. Підземні газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: с.36. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1099566
  Кобець В.м. Підземні городи / В.м. Кобець. – К., 1989. – 47с.
1099567
  Бедзик Д.І. Підземні громи : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Дніпро, 1971. – 203 с. – (Романи та повісті ; 1971. Вип.5)
1099568
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1971. – 243с.
1099569
  Кістяковський В.В. Підземні і текучі води / В.В. Кістяковський. – Київ, 1936. – 48с.
1099570
  Музичко Олександр Підземні лабіринти Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1099571
  Ховалко А. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 301-306 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
1099572
  Кедун І.С. Підземні споруди ніжинського "грецького кварталу" на сучасному етапі дослідження // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 14-32. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Стаття присвячена останнім дослідженням підземних споруд на території "грецького кварталу" у м. Ніжин. В дослідженні аналізується наявна джерельна та історіографічна база й остаточно локалізується розташування Ніжинського грецького магістрату. Також ...
1099573
  Жадько В. Підземні ходи Черкащини // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 702. – ISBN 978-966-8567-14-8
1099574
  Білоцерківець Н.Г. Підзмний вогонь / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1989. – 80с.
1099575
  Гаськевич В.Г. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні грунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 108-115. – ISSN 0868-6939
1099576
  Хітько В. Підібрати ключа. Вісім ключових рішень Верховного Суду з податкових спорів за 2018 рік // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (151), березень 2019 року. – С. 30-31. – ISSN 1991-5829
1099577
  Ружанський Ю. Підіймається пісня / Ю. Ружанський. – Харків, 1935. – 57 с.
1099578
  Іванчов Ф. Підіймається хлібороб / Ф. Іванчов. – Пряшів, 1954. – 132с.
1099579
  Плахта Д. Підіймаючись сходинками Дніпра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 9


  Чи здатне місто привабити українських туристів?
1099580
  Козак І. Підірвав міст і себе щоб зупинити ворога // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 13 вересня (№ 184)
1099581
  Савін Г.М. Підйом з великих глибин. / Г.М. Савін, С.Т. Сергєєв. – К., 1966. – 54с.
1099582
  Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 12-17
1099583
  Коваленко А.Б. Підказ як об"єкт психолого-педагогічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-125. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття "підказ". Аналізується роль підказу а процесі формування творчого мислення як складової творчого тренінгу. Розрізняються різні види підказки та форми їх подачі.
1099584
  Бунятян К.П. Підкарпатська культура шнурової кераміки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-30. – ISSN 0235-3490
1099585
  Балабушевич Т.А. Підкарпатська Русь пізнього середньовіччя (XI-XV ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 10-14. – ISSN 1996-5931
1099586
  Гончаров Володимир Підкарпаття: туризм для "першого разу" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1099587
  Тешаєва Міла Підкилимна Персія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 72-80
1099588
  Чіп Б.М. Підкова : лірика / Борис Чіп. – Київ : Молодь, 1985. – 103 с.
1099589
  Стадниченко Ю.І. Підкова і якір : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Київ, 1982. – 136 с.
1099590
  Леонов В.П. Підкова на щастя / В.П. Леонов. – Киев, 1984. – 183 с.
1099591
   Підкова Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 206 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1099592
   Підкова Оксана Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 215-216. – ISBN 978-966-439-961-3
1099593
  Тищук М.Ф. Підкована жаба: Байки та гуморески / М.Ф. Тищук. – Львів : Каменяр, 1985. – 157с.
1099594
   Підкомітети, робоча група і перші законопроекти [Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення про створення підкомітетів, а також затвердив їхніх голів] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1099595
  Глазовий П. Підкопування : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 31-35
1099596
  Тішлер Я. Підкорена Європа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та інструменти, вже апробовані в СРСР.
1099597
  Цесевич В.П. Підкорення космосу / В.П. Цесевич. – Одеса : Одеське книж.вид-во, 1959. – 72 с.
1099598
  Романів А.С. Підкорення Монблану // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 42-45 : фото
1099599
  Товстоліс М.І. Підкорення пустинь і посушливих степів / М.І. Товстоліс. – Київ, 1951. – 92 с.
1099600
  Чечель Л. Підкорив комету. У Києві відкриють меморіальну дошку Климу Чурюмову, який ініціював назви малих планет "Кобзар" і "Каменяр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 3


  "Вже кілька років у Києві Товариство «Знання» України 19 лютого, у день народження, вшановує Клима Чурюмова, ученого, члена-кореспондента АН України, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, який понад 10 ...
1099601
  Константинівська О. Підкорила Париж і мережила думки // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 12


  Ольга Косач - перша дослідниця української орнаментики, журналістка і критик.
1099602
  Дячук С. Підкоритися не можна не коритися - де місце для коми? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
1099603
  Конашевич С. Підкорювач кримських вітрів: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 5
1099604
  Гречана О. Підкорювач медичних вершин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 8


  24 тарвня - 130 років від дня народження Олександра Богомольця
1099605
  Шмигевський М.В. Підкорювач науки вершин // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
1099606
   Підкорювач небесних гір. До 180-річчя від дня народження П.П. Семенова-Тян-Шанського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 1, 1 кв. 2007 р. – С. 41-49. – ISSN 0130-2043
1099607
  Михайлов М.В. Підкуп у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1099608
  Чернега Ю. Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 144-149
1099609
  Снитко І.О. Підкурганні поховання некрополів хори Ольвії VI—V ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0235-3490
1099610
  Нізюрський Е. Підлиза / Е. Нізюрський. – Київ, 1958. – 123 с.
1099611
  Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : Життя, творчість та вшанування будителя галичан: Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В.Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 216с. – До 195-річчя від дня уродин. – ISBN 966-8265-86-8
1099612
  Мельник Альона Підлідна риболовля може бути безпечною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1099613
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 280


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
1099614
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 207 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1099615
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 216. – ISBN 978-966-439-961-3
1099616
  Чопич Б. Підлітки / Б. Чопич. – Київ, 1982. – 104с.
1099617
  Білоус О. Підлітки в полоні телеекрана. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 93-101.
1099618
   Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
1099619
  Нечерда В.Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середьої освіти : метод. посібник / В.Б. Нечерда, В.І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та тем. – ISBN 978-966-189-488-3
1099620
   Підлітки, які живуть або працюють на вулиці: актуальні акценти для ефективної профілактики ВІЛ (за результатами повторного соціально-поведінкового дослідження) : аналіт. звіт / [О. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. Олександра Яременка, Громад. організація. – Київ : Версо 04, 2011. – 112 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: Unicef. Єднаймося заради дітей. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8869-46-4
1099621
  Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення / О.А. Андрієць, А.В. Ринжук, О.І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 77-80. – ISSN 2413-550Х
1099622
  Москаленко В.В. Підліткова група як соціально-психологічний простір формування гендерної ідентичності особистості / В.В. Москаленко, К.В. Максьом // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 52-64. – ISSN 2412-1185
1099623
  Дубравська Н.М. Підліткова депресія: психологічний екскурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 66-68
1099624
  Савченко К. Підліткова залежність від комп"ютерних ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1099625
  Кислова О.М. Підліткова сексуальність та проблеми сексуальної освіти в Україні / О.М. Кислова, А.М. Ніколаєвська // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (85). – С. 190-206. – ISSN 1681-116Х
1099626
  Аксьонова С.Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія / С.Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-02-7959-9
1099627
  Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 33
1099628
  Романюк О.В. Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 73-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1099629
  Лисюк І.В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І.В. Лисюк, О.М. Христенко // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 2411-1597
1099630
  Зинич Ю.М. Підліток і незнайома копанія / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 25
1099631
  Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла / В.І. Тарасенко. – К., 1992. – 109с.
1099632
   Підліток: як йому допомогти. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-32-2
1099633
  Підлуцький О. Підлуцький Олекса: "Можете уявити спійманого на хабарі українського міністра, який накладе на себе руки?" / текст Таїсії Алексєєвої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 26 (429), 5 липня 2018. – С. 15-18
1099634
  Кір"янова О. Підлуцький Олексій Георгійович : [спогади] / Олена Кір"янова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 231-234. – ISBN 978-966-2726-03-9
1099635
  Козловський Роман Підляшшя: в гармонії з природою та... православ"ям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1099636
  Содомора П. Підмет і предмет у системі термінів Св. Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми Теології") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1099637
  Булаховський Л.А. Підмет і присудок в українській літературній мові : Лекція для студентів-заочників факультетів мови і літератури педагогічних інститутів / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочному навчанню вчителів. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1958. – 47с.
1099638
  Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 144-151
1099639
  Щур І. Підмова спілкування комп"ютерників: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 351-355
1099640
   Підмогильний Валер"ян Петрович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 215-224
1099641
  Хоркавий Р. Підмур"я / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 570 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 529-562. – ISBN 966-7280-09-8
1099642
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец.01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 110л. – Бібліогр.: л. 105 - 110
1099643
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1099644
  Кормишева Тетяна Вікторівна Піднапівгрупова будова скінчених симетричних інверсних напівгруп : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Кормишева Тетяна Вікторівна;. – К., 1994. – 13л.
1099645
  Кормишева Т.В. Піднапівгрупова будова скінченних симетричних інверсних напівгруп : Дис... канд фіз-матнаук: 01.01.06 / Кормишева Т.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
1099646
  Марков Д.Є. Піднебесна у сприйнятт короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш") // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 160-167. – ISSN 2409-904X
1099647
  Гудзевата Марина Піднебесні міс : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-93
1099648
  Осадчук П.І. Піднебесні паралелі : Авторська антологія перекладача. Поезія різних народів / Петро Осадчук. – Київ, 2003. – 352 с. – ISBN 966-522-098-5
1099649
  Бєлєнко І. Піднебесся чорного континенту. Як Китай захоплює Африку в XXI столітті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 6


  "У сучасному світі позиції Китаю стрімко зростають. Буквально за кілька десятиліть він став однією з найвпливовіших держав. Багато в чому такому зростанню КНР посприяли країни "третього світу", зокрема й Африки. Останні 15–20 років Піднебесна активно ...
1099650
  Стрехалюк А. Піднесене у кіномистецтві: філософські рефлексії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 45-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено розгляду трансформацій поняття піднесеного в сучасному філософському дискурсі про кіномис- тецтво. Автор порівнює два підходи до аналізу кіномистецтва, в яких поняття піднесеного відіграє вирішальну роль. Зокрема на підставі аналізу ...
1099651
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1099652
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 141-147. – ISBN 966-581-231-9
1099653
  Чжи Ч. Піднесення : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 197. – ISSN 0320-8370
1099654
  Бауліна К. Піднесення "землі і води", як символу покірності в системі неофіційної дипломатії Ахеменідських правителів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 427-429. – ISBN 978-966-171-893-6
1099655
  Шевчук Г.М. Піднесення добробуту радянського народу в 6-й п"ятирічці / Г.М. Шевчук. – К., 1958. – 44с.
1099656
  Маноха О.Є. Піднесення духовної творчості народних мас - закономірність комуністичного будівництва / О.Є. Маноха. – Київ, 1973. – 148с.
1099657
  Міхалевська В.М. Піднесення ідеї української державності після Другої Світової війни (на прикладі публіцистики Івана Багряного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-75. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема відносин України з іншими країнами світу в другій половині 40-х - на початку 60-х років на матеріалі публіцистики Івана Багряного, надрукованої в часописах "Українські вісті" та "Наша позиція". На основі друкованих матеріалів ...
1099658
  Капітоненко М.Г. Піднесення Китаю: вплив на міжнародну безпеку // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 113-119. – ISSN 2616-9460
1099659
  Хмелівська В.С. Піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу / В.С. Хмелівська. – К, 1963. – 87с.
1099660
  Бельфор Д.С. Піднесення революційного руху в 1910-1914 рр : 6 Празька Всеросійська конференція РСДРП : матеріали на допомогу вивчаючим історію КПРС / Д.С. Бельфор, І.П. Нікіфорчук ; М-во вищої освіти УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Радянська школа, 1958. – 36 с.
1099661
  Дніпровська О.П. Піднесення революційного руху в 1912-1914 рр. і заснування більшовицької газети "Правда" // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 15-16
1099662
  Онищенко О. Піднесення рівня інформаційної грамотності - пріоритетне завдання сучасних бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200
1099663
  Цвєтков-Просвещенський Піднесення робітничого руку в Росіх 1912-14 рр. / А.К. Цвєтков-Просвещенський. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 108 с.
1099664
  Гирич І. Піднести народ до себе / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 8


  В"ячеслав Липинський - про суспільні обов"язки української еліти.
1099665
  Фик І.М. Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки / І.М. Фик, І.М. Фик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1099666
  Латишева К.Я. Піднормальні ряди, як розв"язки лінійних диференціальних рівнянь, ранг яких дорівнює одиниці / К.Я. Латишева, 1952. – 105 с.
1099667
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – Харків ; Одеса, 1935. – 240с.
1099668
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К
Кн. 1. – 1940. – 415с.
1099669
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1954. – 316с.
1099670
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1965. – 541с.
1099671
  Шолохов М.О. Піднята цілина : Роман / М.О. Шолохов; Переклад з російської Ковганюк С. – Київ : Дніпро, 1973. – 612с.
1099672
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1985. – 600с.
1099673
   Піднята цілина. Опера на 4 дії. – Одеса, 1939. – 15с.
1099674
  Тищенко К. Підняти повіки Вію / Інтерв"ю підготував Ілько Майдачевський. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 64-66 : Фото. – ISSN 1996-1561


  Професор Костянтин Тищенко про роль сучасної лінгвістики в нашому самоосягненні та спростуванні теорії "колиски трьох братніх народів".
1099675
  Загородній А. Підняти престиж науки, зламати стереотипи, омолодити Академію... / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1099676
  Афанасьєв Г.С. Піднятися після падіння / Геннадій Афанасьєв. – Харків : Фоліо, 2019. – 347, [2] с. – (Воєнні щоденники). – ISBN 978-966-03-8843-7
1099677
  Сизоненко О.О. Підняті обрії : документальна повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Дніпро, 1971. – 111 с.
1099678
  Волков А. Підняття затонулого майна: погляд морського юриста // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 18-19
1099679
  Короленко В.М. Підняття корпоративної завіси (corporate veil) у справах про звернення стягнення за боргами російської федерації / В.М. Короленко, А.М. Цвєтков // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (243). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
1099680
   Підозра для банкірів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 27. – ISSN 1992-9277


  СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
1099681
   Підозра екс-главі "Нафтогазу" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Колишньому голові правління "Нафтогаз України" оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. У цей період НАК очолював Андрій Коболєв.
1099682
  Гончаренко В.Г. Підозра й обвинувачення: семантика і правовий статус / В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 51-56. – ISSN 2310-9769
1099683
   Підозра Мураєву // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1099684
   Підозра ректору медуніверситету // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 27. – ISSN 1992-9277
1099685
   Підозра Симоненку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1099686
   Підозра у корупції // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  У Кропивницькому Служба безпеки України затримала декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету.
1099687
  Максименко Н.В. Підозра у кримінальному процесі України : дис. ... д-ра філософії : 081 / Максименко Наталя Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 289 арк. – Додатки: арк. 270-289. – Бібліогр.: арк. 236-269
1099688
  Лук"яненко О.П. Підозріла компанія / О.П. Лук"яненко. – К., 1975. – 80с.
1099689
  Охрименко М. Підозрілий статус // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 74-77. – ISSN 1726-3077


  "... Несвоєчасне надання особі статусу підозрюваного позбавляє її дієвих механізмів реалізації свого права на захист".
1099690
  Рибалка О.В. Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 32-36
1099691
  Бантишев О. Підозрюваний у кримінальному процесі України: сутність та процесуальний статус / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 106-112
1099692
  Панов М. Підозрюваний у кримінальному процесі. Наслідки неналежного повідомлення про підозру особі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1099693
  Солодченко Я. Підойма / Я. Солодченко. – К.-Х.
1. – 1935. – 152 с.
1099694
   Підоплічко Іван Григорович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373. – ISBN 978-966-439-754-1
1099695
   Підопригора Опанас Андронович-фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 323-325. – ISSN 0132-1331


  Його життя більш ніж півстоліття - з 1952 р. - було поєднано з життям юридичного факультету Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
1099696
   Підопригора Опанас Андронович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 50-61. – ISBN 966-7024-23-1
1099697
   Підопригора Опанас Андронович (1926-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 373-374. – ISBN 978-966-439-754-1
1099698
  Грінченко Б.Д. Підпал / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 32 с.
1099699
  Забарко Б.М. Підпал рейхстагу: правда і міфи. / Б.М. Забарко. – К., 1990. – 47с.
1099700
  Іванов О. Підписали угоду про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Ректор КНУ Л. Губерський, який у складі делегації брав участь в одноденному офіційному візиті Президента України В. Януковича до столиці ФРН Берліну, відвідав ВУБ, де зустрівся з президентом університету проф. Петером-Андре Альтом. В ході зустрічі була ...
1099701
  Василенко В. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – С. 5
1099702
  Харковський Р. Підписання англо-французької угоди 1890 р. та її вплив на розвиток франко-британських відносин в Африці // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 425-428. – ISBN 978-966-493-651-1
1099703
  Дацків І. Підписання військової конвенції між Україною та центральними державами в Бресті 1918 р., її наслідки // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 101-112. – ISBN 966-7522-07-5
1099704
   Підписання меморандуму // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 4, квітень : Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. – С. 14-14. – ISSN 2312-1831


  У квітні в Міністерстві юстиції України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Міністерством юстиції України та Міністерством освіти і науки України за участі заступника Міністра юстиції з ...
1099705
  Семеніст І. Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання окупаційної політики США в Японії як передумови укладення першого американсько-японського договору безпеки. The article pays attention to the U.S. occupation policy in Japan as a condition of the conclusion the first US-Japan ...
1099706
  Ситницький М. Підписання тристоронньої зернової угоди як розв"язання організаційно-управлінських проблем агропідприємств України / М. Ситницький, Д. Курінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 4 (221)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено оцінюванню ефектів "зернової угоди" для розблокування експорту зернових сільськогосподарських культур у період збройної агресії росії*. На початку роботи проаналізовано наявний експортний потенціал до поширення воєнних дій на ...
1099707
  Сібекіна А.Ю. Підписання угоди про асоціацію з ЄС в умовах економіко-політичної кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 150-160. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальних питань передумов, причин та перспектив подальшого інтеграційного поступу України, виходячи із призупинення підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої є Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. ...
1099708
   Підписано Договір про співробітництво // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Ректор університету акад. Л. Губерський та Голова Верховного суду України П. Пилипчук підписали Договір про творче співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Верховним судом України. Цей Договір сприятиме ...
1099709
   Підписано Меморандум про співпрацю між Національною школою суддів України та Інститутом права КНУ імені Тараса Шевченка // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – C. 156-158. – ISSN 2707-6849
1099710
   Підписано Меморандум про співпрацю між фондом Порошенка і Інститутом спеціальної педагогіки // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2


  Голова фонду Марина Порошенко та директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України В"ячеслав Засенко підписали Меморандум про співпрацю.
1099711
   Підписано Педагогічну Конституцію Європи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 травня - червня (№ 26). – С. 3


  23-25 травня 2013 року у м. Фрвнкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина) під час проведення Другого форуму ректорів педагогічних університетів Європи членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи був прийнятий стратегічний ...
1099712
   Підписано програму "Майбутнє України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В НТУУ "КПІ" було урочисто підписано тристоронню угоду про співробітництво "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" та Малою академією наук України. В церемонії взяли участь і виступили: ректор НТУУ"КПІ" М.З. Згуровський, ректор КНУТШ Л.В. ...
1099713
   Підписано угоди з вишами Франції // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Наприкінці червня в Україні в рамках Французько-українського форуму закладів вищої освіти і науки працювала делегація освітян із Франції. Керували її роботою Посол Франції в Україні пан Ален Ремі, радник Президента Французької республіки Венсан Берже ...
1099714
   Підписано угоду з компанією ABBYY / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Угоду про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації фахівців між ун-том та компанією підписали: Генеральний директор "ABBYY Україна" В. Тищенко та проректор університету В. Бугров. Компанія ABBYY - один із провідних світових розробників технологій ...
1099715
   Підписано угоду з посольством Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка ректор університету Л.В. Губерський і Посол Індонезії в Україні пані Нінієк Кун Нарятіє підписали угоду про створення "Центру індонезійської мови та літератури" . На зустрічі також були присутні радник Посла пан Норвін ...
1099716
   Підписано Угоду з Університетом Йонгнам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням Прес-центру університету, Угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Йонгнам (Республіка Корея) підписали ректор університету, акад. Л. Губерський ...
1099717
   Підписано угоду про співпрацю з Київським національним університетом // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (21). – С. 173-174


  15 березня 2018 року відбулася зустріч ректора національної школи суддів України Миколи Оніщука з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським. На зустрічі було обговорено питання подальшої взаємодії, ...
1099718
   Підписано угоду про співпрацю між униіверситетом і УСПП / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Український союз промисловців і підприємців та Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка об"єднали зусілля для підвищення якості підготовки вітчизняних менеджерів та фахівців для успішного реформування економіки, зростання її ...
1099719
   Підписано Угоду про участь України у PISA-2025 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/9 (217). – С. 5. – ISSN 1682-2366
1099720
   Підписано Угоду с міськадміністрацією / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова КМДА Олександр Попов, очільник міськадміністрації відвідав наш університет, щоб підписати угоду про співпрацю та презентувати студентам і викладачам основні пріоритети стратегії розвитку Києва до 2025 року.На фото: О. Попов та Л. Губерський під ...
1099721
  Красюк І.П. Підписи і короткі рукописні записи як об"єкти експертних досліджень // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 438-447. – ISSN 0130-2655
1099722
  Кібенко О. Підписка не відбулась: що далі? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-54


  Підписка на акції як етап створення акціонерного товариства
1099723
  Слинько І.І. Підпілля і партизанський рух на Україні : на завершальному етапі визволення. 1944 р. / І.І. Слинько ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 173 с.
1099724
   Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951 : документи і матеріали / [упоряд.: Д. Проданик] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2012. – Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині :1943-1951. – C. 1-783. – ISBN 978-1-897431-38-2 (Canada) ; 978-966-2105-38-4 (Ukraine)
1099725
  Антонюк Я. Підпілля ОУН та УПА в умовах "фронтового періоду" (1943-1944 рр.) / Я. Антонюк, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 27-39. – ISSN 0130-5247
1099726
  Маркович В. Підпілля ОУН у Запорізькій області / Василь Маркович. – Запоріжжя : Агенство інформації Ханаєвой Т.Ю., 2001. – 52 с. – 10-річчю Незалежності України присвячую
1099727
  Нікольський В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / В.М. Нікольський; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 178с. – ISBN 966-02-1961-X
1099728
  Бадзьо Ю. Підпільна нація. Нове завоювання України : Статті / Ю. Бадзьо; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-311-6


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1099729
   Підпільна пошта України : з англ. вступом / ред. Зенон Боровець // Літопис Української Повстанської Армії / відповід. ред. П. Й Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – Том 47 : Підпільна пошта України / ред. Зенон Боровець : з англ. вступом. – С. 1-326 : іл. – ISBN 978-966-2105-15-5{Ukr.) ; 978-1-897431-17-7(Can.)
1099730
  Баришполець О.Т. Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції (1918-1920 рр.) : Дис... канд. істор. наук: / О.Т. Баришполець ; КДУ, Кафедра історії журналістики. – Київ : [б. в.], 1971. – 273 л. – Бібліогр.: л. 257-273
1099731
  Мельник Ю.І. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 370-376


  У статті проаналізовано дві найбільш помітні підпільні газети антифашистського спрямування, які нелегально поширювалися в муссолінівської Італії. На прикладі діяльності дисидента Л. Ґінсбурґа показано, що попри бутафорну тоталітарність фашистського ...
1099732
  Щур Ю. Підпільна та повстансько-партизанська боротьба українських самостійників на Запоріжжі у 1918 - 1923 роках // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 124-130. – ISBN 978-617-7837-20-5
1099733
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1947. – 167с.
1099734
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1949. – 420с.
1099735
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1981. – 831 с.
1099736
  Соловей В. Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам"янець-Подільської області (1948-1951) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 59-64. – ISSN 1998-4634
1099737
  Мельник С. Підпільні прорадянські організації в Любомльському повіті Волинського воєводства в 1921 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-893-6
1099738
  Будз К.М. Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 46-52. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано опір «невозз’єднаної» греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій ...
1099739
  Посівнич М. Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 188-197. – ISBN 978-617-7235-56-8
1099740
  Ковальчук Михайло Підполковник армії УНР, генерал-хорунжий УПА Леонід Ступницький: сторінки біографії / Ковальчук Михайло, Вовк Олександр // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 4-40
1099741
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 231с.


  На тит. л. дарчий надпис: На форзаце печатка-екслібрис: Дмитра Мищенко
1099742
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ, 1980. – 336с.
1099743
  Кралік Ш. Підполянські буки / Ш. Кралік. – Пряшев, 1957. – 85с.
1099744
  Кравцов Л.П. Підпоручик Жаданівський : Історична повість / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1962. – 282с.
1099745
  Головач В. Підпорядкування аудиту Нацбанку: парадокс чи закономірність / В. Головач, І. Пилипенко, С. Столярова // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 8. – С.22-23
1099746
  Кул Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / Кул, О.Б. Кульчинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
1099747
  Кохан О. Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 176-179


  Наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття російська влада обмежувала впритул до повної ліквідації магдебурзьке право, яким кияни користувалися з кінця XV століття. Основними документами відтоді стали «Жалувана грамота містам», видана імператрицею ...
1099748
  Фолькман К. Підприємництво - академічна дисципліна нового століття / К. Фолькман // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 1682-2366


  Викладання підприємництва в ун-тах, особливо в Європі
1099749
  Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В.А. – Київ : Знання України, 2003. – 327с. – ISBN 966-7999-74-2
1099750
  Сизоненко В.О. Підприємництво : Підручник / В.О. Сизоненко. – Київ : Вікар, 1999. – 438c. – ISBN 966729349
1099751
   Підприємництво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. – ISBN 966-8253-50-7
1099752
   Підприємництво : навч. посібник / [Г.І. Купалова та ін. ; за заг. ред. Г.І. Купалової] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2023. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-349 та в кінці розд. – ISBN 978-966-933-199-1
1099753
   Підприємництво в ІТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1099754
  Касьянов Д.В. Підприємництво в контексті культури: історичний досвід осмислення // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 160-168
1099755
  Рева І. Підприємництво в особистому житті та родинній пам"яті дніпрян - бійців АТО // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 266-284. – ISSN 2664-9993
1099756
  Райта Ю. Підприємництво в середовищі ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 336-341. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1099757
  Селіванов В. Підприємництво в стратегії демократичної трансформації і правового розвитку України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 110-117. – ISSN 1561-4999
1099758
  Фрідман А О. Підприємництво в структурі національної інноваційної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Фрідман Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1099759
  Приходько З.В. Підприємництво в туризмі : навч.-метод. посібник / З.В. Приходько, В.А. Хомутов, О.В. Григор"єв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2022. – 148, [1] с. : іл., табл. – Слов. основних термінів: с. 139-143. – Бібліогр.: с. 144-148. – ISBN 978-617-689-530-5
1099760
  Діденко М.М. Підприємництво в Україні / М.М. Діденко. – Київ, 1995. – 88с.
1099761
  Пиріг О.А. Підприємництво в Україні : від витоків до сьогодення : монографія / О. Пиріг, Д. Черняк. – Київ : УкрДрук, 2011. – 193, [1] с. – Покажч.: с. 188-192. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-966-2283-12-9
1099762
  Селіванов А.М. Підприємництво в Україні як об"єкт моделювання та прогнозування / А.М. Селіванов; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 966-7509-08-7
1099763
   Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун, О.С. Вербова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2019. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9095-2
1099764
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
1099765
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 2. – 2001
1099766
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 3. – 2001
1099767
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 4/5. – 2001
1099768
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 6/7. – 2001
1099769
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 8. – 2001
1099770
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 11. – 2001
1099771
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2000
1099772
  Сараєва І.М. Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми державного регулювання / І.М. Сараєва, Н.І. Носова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 251-259. – ISSN 2524-003X
1099773
  Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
1099774
   Підприємництво і маркетинг у XXI столітті // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 68-71. – ISSN 1606-3732


  Кафедра маркетингу і товарознавства Хмельницький національний університет економічний науково-практичний форум в межах якого відбулися конференції: XV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах", XI міжнародна ...
1099775
  Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : [навч. посібник для студентів неекон. спеціальностей] / Н.Б. Ярошевич, Р.З. Берлінг, А.С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-407. – ISBN 978-966-418-098-3
1099776
  Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : Hач. посібник / С.Д. Шевеленко, І.І. Федів; За заг. ред. В.В.Сопка. – Київ : Вища школа, 1997. – 224 с. – ISBN 5-11-004576-3
1099777
   Підприємництво і право : Збірник наук.праць. – Київ, 1998. – 339с. – ISBN 966-95169-3-5
1099778
   Підприємництво і ринок України. – Київ
№ 1. – 1993
1099779
   Підприємництво і ринок України. – Київ
№ 2. – 1993
1099780
   Підприємництво і ринок України. – Київ
№ 3. – 1993
1099781
  Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 97-103. – ISSN 2221-1055
1099782
  Мельник А. Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему підприємництва у сфері послуг. Визначено категорійний апарат дослідження, опираючись на який, проведено наукові розвідки щодо розвитку підприємництва на національному, галузевих і регіональних ринках послуг України. Розвиток ...
1099783
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
1099784
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1099785
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 4. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
1099786
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 5. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
1099787
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 6. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1099788
  Коврига О. та інш. Підприємництво та інноваційні технології в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISSN 1562-0905
1099789
  Махінчук В. Підприємництво та комерція за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 63-69
1099790
  Магас М . Підприємництво та конкуренція - основні чинники розкриття економічного потенціалу суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1099791
  Стабуліс М. Підприємництво та сімейний бізнес: правонаступництво у Греції / М. Стабуліс, А. Костас // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 3 (82), липень - вересень. – С. 371-401. – ISSN 2519-4070
1099792
  Безтелесна Л. Підприємництво у контексті людського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1099793
  Ходико Ю.Є. Підприємництво як єдиний майновий комплекс та особливості його іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 59-66. – (0). – ISSN 2078-9165
1099794
  Кузьменко Анатолій Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 24-43.
1099795
  Задорожний І.С. Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави / І.С. Задорожний, С.В. Задорожний // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 53-62. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
1099796
  Рудковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості психології суб"єктів підприємництва, проаналізовано характерні психологічні риси підприємців, встановлено соціально-психологічні фактори успішності підприємницької діяльності. Ключові слова: підприємець, психологія ...
1099797
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр. : л.391-433
1099798
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення : розгорнення проблеми // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєв. – Київ, 2008. – № 4 (27). – С. 33-43. – ISSN 1681-116Х
1099799
  Сербіненко Н.В. Підприємництво як фактор стимулювання розвитку маркетингового менеджменту // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-249. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1099800
  Кондрашова-Діденко Підприємництво як форма реалізації економічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 49)


  Економічна культура - сукупність інституціоналізованих способів діяльності, за допомогою яких конкретне суспільство чи окремий індивід адаптується до умов своєї життєдіяльності. Однією з багатьох форм її реалізації є підприємницька діяльність, у ...
1099801
  Боднарчук Т.Л. Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ – початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 84-96. – ISSN 1681-116Х
1099802
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1996
1099803
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 1. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099804
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 4. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099805
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099806
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099807
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099808
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099809
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099810
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099811
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099812
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099813
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099814
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099815
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099816
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099817
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 1. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099818
   Підприємництво, господарство і право : З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1099819
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099820
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099821
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099822
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099823
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099824
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099825
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – 144 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099826
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099827
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099828
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099829
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099830
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099831
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – 188 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099832
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099833
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099834
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099835
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – 172 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099836
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099837
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099838
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099839
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099840
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099841
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099842
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099843
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099844
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099845
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099846
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099847
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1099848
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099849
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099850
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099851
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099852
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099853
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099854
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099855
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (156). – 2008. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099856
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (160). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099857
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (161). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099858
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (162). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099859
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (163). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099860
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (164). – 2009. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099861
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (165). – 2009. – 188 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099862
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (166). – 2009. – 232 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099863
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (167). – 2009. – 192 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099864
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (168). – 2009. – 236 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099865
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (169). – 2010. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099866
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (170). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099867
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (171). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099868
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (172). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099869
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (173). – 2010. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099870
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (174). – 2010. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099871
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (175). – 2010. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099872
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8 (176). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099873
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (178). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099874
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (181). – 2011. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099875
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (182). – 2011. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099876
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (183). – 2011. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099877
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (184). – 2011. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099878
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (185). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099879
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 1996-
№ 7 (187). – 2011. – 144 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099880
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 10 (190). – 2011. – 156 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099881
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 11 (191). – 2011. – 136 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099882
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (195). – 2012. – 138 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099883
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (197). – 2012. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099884
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (199). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099885
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (205). – 2012. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099886
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (200). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099887
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (203). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099888
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (204). – 2012. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099889
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (206). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099890
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (207). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099891
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (209). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099892
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (210). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099893
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (212). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; Резюме укр., рос., англ. мовами
1099894
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (214). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099895
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (215). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ.мовою. З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1099896
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (219 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099897
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099898
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099899
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (225 ). – 2014. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099900
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (227). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099901
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (232). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099902
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (239). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099903
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (239). – 2016. – 141 с. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099904
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (240). – 2016. – 166 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099905
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (241). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97- до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099906
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (242). – 2016. – 118 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099907
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (243). – 2016. – 129 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099908
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 11 (249). – 2016. – 219 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099909
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 12 (250). – 2016. – 262 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099910
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (263). – 2018. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099911
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 2 (264). – 2018. – 224 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099912
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 3 (265). – 2018. – 168 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099913
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 4 (266). – 2018. – 232 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099914
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 5 (267). – 2018. – 296 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099915
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 6 (268). – 2018. – 348 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099916
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (275). – 2019. – 155, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1099917
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (276). – 2019. – 262, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099918
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (277). – 2019. – 350, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099919
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (278). – 2019. – 288, [4] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099920
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (279). – 2019. – 346, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099921
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (280). – 2019. – 361, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099922
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 7 (281). – 2019. – 253, [2] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099923
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 8 (282). – 2019. – 248 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099924
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2
№ 9 (283). – 2019. – 302, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099925
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (284). – 2019. – 231 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099926
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (285). – 2019. – 381 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099927
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 12 (286). – 2019. – 376, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099928
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 1 (287). – 2020. – 226, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099929
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (288). – 2020. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099930
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (289). – 2020. – 358 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099931
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (290). – 2020. – 396, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099932
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (291). – 2020. – 365, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099933
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (292). – 2020. – 286 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099934
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 7 (293). – 2020. – 444, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099935
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 8 (294). – 2020. – 339, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099936
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 9 (295). – 2020. – 258, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099937
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (296). – 2020. – 331, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099938
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (297). – 2020. – 306, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099939
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 12 (298). – 2020. – 324, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099940
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 1 (299). – 2021. – 281, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099941
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (300). – 2021. – 309, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099942
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (301). – 2021. – 325, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099943
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (302). – 2021. – 286, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099944
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (303). – 2021. – 272, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099945
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (304). – 2021. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1099946
   Підприємництво. Практикум : навч. посібник / [І.І. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 254, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-864-7
1099947
  Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність підприємництва не лише як економічної категорії - фактору виробництва, а, в першу чергу, як соціального феномену. Автор досліджує вплив змін ціннісно-нормативної системи суспільства на розуміння та формування ...
1099948
  Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підпиємницької діяльності / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 3-12. – ISSN 1993-6788
1099949
  Покропивний Ф С. Колот Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : Навч. посібник / Ф С. Колот Покропивний; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1998. – 352с. – ISBN 966-574-090-3
1099950
  Купчак Б.Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 243-249. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1099951
  Креденцер О.В. Підприємницька активність персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: вплив на рівень задоволеності праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2310-4368
1099952
  Кінах Н. Підприємницька активність як складова професійного розвитку вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 275-286. – ISSN 2312-5993
1099953
  Цигилик І. Підприємницька діяльність в аспекті економічної політики держави / І. Цигилик, Т. Паневник // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1099954
  Романовський О.О. Підприємницька діяльність ВНЗ // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 187-191
1099955
  Рудюк В. Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ - на початку ХХ століття на Волині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 16-23. – ISSN 2522-4611
1099956
   Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посібник / [С.Б. Довбня, Т.Б. Ігнашкіна, А.Б. Педько та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 434-438. – ISBN 978-966-383-812-0
1099957
  Федоренко С.В. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України / С.В. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр.: 3 назв
1099958
  Дяченко Р.О. Підприємницька діяльність як форма соціальної адаптації індивіда в постіндустріальному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 103-112
1099959
  Мигович І. Підприємницька компетентність в контексті інтернаціоналізації національних систем вищої освіти: інституційний рівень // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 137-149. – ISSN 2307-4906
1099960
  Пріма Р. Підприємницька компетентність: сутність та дефініціювання / Р. Пріма, Т. Бортнюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 249-258. – ISSN 2312-5993
1099961
   Підприємницька освіта в Дії // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія. Бізнес відкриває свій перший центр для студентів і майбутніх підприємців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кожен студент із будь-якого університету зможе: відвідувати ...
1099962
  Гончаренко І.М. Підприємницька освіта: актуальність в умовах війни та повоєнного стану / І.М. Гончаренко, Т. Шкарабан, А. Лозова // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 64-65. – ISBN 978-617-7763-01-6
1099963
  Золковер А. Підприємницька освіта: бібліографічний аналіз / А. Золковер, С. Колтаков // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7763-01-6
1099964
  Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 51-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
1099965
  Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 21с.
1099966
  Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко Олеся Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 219л. – Бібліогр.: л. 200-212
1099967
   Підприємницьке право : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2001. – 480с. – ISBN 966-7613-16-Х
1099968
   Підприємницьке право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; КНТЕУ. – Київ : Істина, 2002. – 200с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7613-32-1
1099969
   Підприємницьке право : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Істина, 2005. – 600 с. – ISBN 966-7613-63-1
1099970
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Реклама; Навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2005. – 912с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-539-470-3
1099971
   Підприємницьке право : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Безсмертна, Л.М. Кальчук, О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін, С.П. та ін. Коломацька; Безсмертна Н.В., Кальчук Л.М., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О. та ін.; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с. – ISBN 966-7613-63-1
1099972
  Сергієнко В.В. Підприємницьке право : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
1099973
   Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
1099974
  Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Менеджмент організацій" / Карлін М.І., Носалюк А.В.; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2008. – 356с. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-351-155-9
1099975
   Підприємницьке право України : Підручник для вищих закладів освіти МВС України. – Харків : Еспада, 2000. – 480с. – ISBN 966-610-030-4; 966-95580-9-3
1099976
  Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України : навч. посібник / Ю.В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-617-673-827-5
1099977
  Зянько В.В. Підприємницький інтерес та механізм його реалізації. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1994. – 17л.
1099978
  Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз / В.О.Зубов. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-179-8
1099979
  Сакаї Масако Підприємницький клімат // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1099980
   Підприємницький клуб // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  МОН відзначило найкращий підприємницький клуб у виші за підсумками сезону осінь-зима 2018 - ним став "Startup Club DNTU" Донецького національного технічного університету, який одним із перших почав працювати зі студентськими стартапами.
1099981
  Вострякова В.Ю. Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 81-88. – ISSN 2222-4459
1099982
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 145-158.
1099983
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 4 (21). – С. 54-65. – ISSN 1681-116Х
1099984
  Ісакова Н.Б. Підприємницький сектор науки: український вимір // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (121). – С. 87-110. – ISSN 1560-4926
1099985
  Воронкова Т.Є. Підприємницький університет: інтеграція освіти, науки і бізнесу / Т.Є. Воронкова, К.Г. Гурова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 28-33. – ISSN 2306-6792


  Відображено сучасні проблеми розвитку підприємницького університету. Виокремлено причини формування підприємницького університету, головними з яких є: перехід від елітної до масової вищої освіти, зростання конкуренції між вищими навчальними закладами, ...
1099986
  Сірий Є. Підприємницький феномен у класово-стратифікаційному розвитку суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.84-92. – ISSN 1810-2131
1099987
  Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 153-167. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1099988
  Возняк Г.В. Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (316). – С. 38-52 : Рис. – Бібліотгр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1099989
  Возняк Г.В. Підприємницькі активи територіальних громад: теоретико-концептуальні аспекти управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
1099990
  Дидів І. Підприємницькі засади розвитку агротуризму // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 146-150. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1099991
  Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 95-105. – ISSN 1562-0905
1099992
  Дуда М.О. Підприємницькі кластери: проблеми розуміння та можливості впровадження в Україні / М.О. Дуда, В.П. Губачов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 31-35. – (Економічні науки)
1099993
  Кавун О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 96-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1099994
  Старостіна А.О. Підприємницькі ризики в умовах глобалізації та переходу до нових моделей / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, ЯоФен // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 8-12. – ISBN 978-617-696-384-4
1099995
  Осецький В. Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні види підприємницьких ризиків і проблеми теорії та практики їх страхування. The article dwells upon the main business risks. Theoretical and practical issues of their insurance are discovered.
1099996
  Старостіна А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави / А. Старостіна, В.А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Врахування підприємницьких ризиків при підготовці регуляторних актів є важливим чинником підвищення ефективності державного регулювання економіки. Integrating business risks in the preparation of regulations is an important factor in improving the ...
1099997
  Партин Г.О. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 20 назв
1099998
  Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 2 (25). – С. 59-75. – ISSN 1811-9824
1099999
  Сіщук Л. Підприємницькі юридичні особи в умовах рекодифікації цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 74-80. – ISSN 2663-5313
1100000
  Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,