Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1096001
   "Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
1096002
  Беляневич О.А. "Публічний порядок" як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.331-338. – ISBN 966-7784-65-7
1096003
  Штирліна А.А. "Публічні послуги" в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 127-128
1096004
  Скляренко Г. "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини XX сторіччя // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 209-230
1096005
  Вановская Т.В. "Пуритане" В.Скотта / Т.В. Вановская. – Москва; Ленинград, 1950. – с.
1096006
  Креленко Н.С. "Пуританская" революция и английская общественная мысль XVII-XIX вв.: ист. миф в контексте полит. борьбы / Н.С. Креленко. – Саратов, 1990. – 110с.
1096007
  Нахлік Є. "Пускаю душу в світ..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 6-7


  Поезієзнавча сильветка Василя Куйбіди до 60-річчя від дня народження.
1096008
  Дегтярев А.В. "Пустые рамы" в военной галерее зимнего дворца // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 6 (138). – С. 36-55. – ISSN 1606-0219


  К 200-летию Отечественной войны 1812 года.
1096009
  Васькин А. "Пусть господин Лермонтов прочистит себе голову" = О подоплеке антагонизма М.Ю. Лермонтова и Николая I // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 128-138. – ISSN 0203-5847
1096010
  Володин А.Г. "Пусть не обманет надежда..!" / А.Г. Володин, П.М. Шаститко. – Москва, 1990. – 349,2с.
1096011
  Ермошин Ф.А. "Пусть не смеются над мной заранее...": автор как смешной человек в "Дневнике писателя" Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 136-141. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1096012
   "Путеводная звезда" российской туротрасли : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 15 : Фото
1096013
  Парахина Наталья "Путеводная звезда" туризма : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 8 : Фото
1096014
  Ханок Эдуард Пу-га-чев-щи-на: Алла "в законе волны" и...в окружении звезд : По страницам летописи советской и постсоветской эстрады / Ханок Эдуард. – Киев : Астарта, 1998. – 192с. – ISBN 966523308
1096015
  Винниченко Володимир Публіцистика = Journalistic writings / Винниченко Володимир; Українська вільна акад. наук у США; Нац. акад. наук України; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка; Упоряд. і ред. В.Бурбела. – Нью-Йорк, Київ, 2002. – 392с. – ISBN 966-02-2576-8
1096016
  Мельник Ю.І. Публіцистика Амадео Бордіґи 1920-х рр.: дейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Досліджується публіцистична спадщина одного з найзнаковіших теоретиків італійського та світового комунізму Амадео Бордіґи. На його прикладі показано позитивні та негативні сторони ідеологічної заанга жованості як чинника у творчості публіциста. The ...
1096017
  Грач Л. Публіцистика Андрія Жука у київських виданнях 1906-1909 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-170. – (Журналістика ; Вип. 4)
1096018
  Лебедева-Гулей Публіцистика Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 73-80


  У статті розгляд творчості Віталія Карпенка здійснено на основі публіцистичних творів 1977–2005 років. Головну увагу зосереджено на особливостях ідейного спрямування і тематичного наповнення аналізованих статей. Висвітлено основні життєві віхи В. ...
1096019
  Рудик М. Публіцистика Володимира Здоровеги: проблематика і світогляд // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 93-103. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1096020
  Мелещенко О.К. Публіцистика Джона Ербатнота (1667-1735) : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. статті, хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : БРАМА В, 2014. – 58, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-578-238-4
1096021
  Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди / Галина Кушнір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1096022
  Кушнір О. Публіцистика журналу "Дукля" як чинник формування критичного мислення словацьких українців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1096023
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-594-178-Х
Вип. 3. – 2002. – 176 с.
1096024
  Смеюха О. Публіцистика Івана Багряного у 1946 році // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 57-62
1096025
  Мелещенко О.К. Публіцистика Івана Крилова (1769-1844) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник : хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Логос, 2015. – 492 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 487-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-942-1
1096026
  Палиця Г. Публіцистика Івана Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 262-269. – (Серія філологічна ; Вип. 52). – ISSN 2078-5534
1096027
  Синичич Г.В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 112-116


  Через аналіз знакових праць у франкознавстві розкривається світосприйняття видатного письменника, еволюція його суспільно-політичних поглядів і яскраво виражений національний світогляд, указується на проблемно-тематичні моделі його публіцистики, ...
1096028
  Ткаченко І.В. Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 344-352. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1096029
  Шутка І. Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 250-257. – ISSN 0130-528Х
1096030
  Грицюк Е.Й. Публіцистика Олександра Корнійчука : Дис... канд. філол.наук: / Грицюк Е.Й.; МВ і ССО УРС. КДУ. Каф. журналістики. Каф. журналістської майстерності і литературного редагування. – К., 1971. – 185л. – Бібліогр.:л.186-199
1096031
  Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1096032
  Дзюба Т.А. Публіцистика початку ХХ ст. як соціокультурний чинник формування національної ідентичності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 20-24


  У статті обгрунтовується продуктивність застосування конструктивістської методології під час розгляду національно-культурної ідентичності. Увиразнюється соціокультурна природа цього типу колективної ідентичності. З"ясовано етапи її становлення. Також ...
1096033
  Федченко П.М. Публіцистика Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 269-278
1096034
  Тарасюк В. Публіцистика Тараса Шевченка: жанрові різновиди, проблематика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 387-392. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1096035
  Коцюба М. Публіцистика Уласа Самчука // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 33-37
1096036
  Радчик Р.В. Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 119-125


  Всебічно аналізується публіцистика відомого українського письменника, журналіста, редактора підокупаційної газети "Волинь", що виходила у Рівному з 1 вересня 1941 року до 7 січня 1944 року, опублікована на сторінках цього видання. Тематична ...
1096037
  Блажевська Ю.М. Публіцистика Ю.Липи та М. Шлемкевича: національні питання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 137-145
1096038
  Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена публіцистичній спадщині Софії Русової - відомого українського педагога, публіциста й редактора. Акцентується на аналізі суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого ...
1096039
  Галацька В.Л. Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на матеріалі сучасних спеціалізованих друкованих засобів масової інформації розглянуто пуб ліцистичні образи-моделі театрального буття незалежної України, які демонструють метафоризацію авторської свідомості журналістів. The article on the ...
1096040
  Столбюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263
1096041
  Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 119-122. – ISSN 2307-2261
1096042
  Коцюк К. Публіцистична спадщина Бориса Грінченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 5-8
1096043
  Галич В.М. Публіцистична стаття у творчій спадщині Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 127-132
1096044
  Цюп"як І.К. Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 128-131


  "Із творчих задумів" виокремлюється публіцистичний голос Олеся Гончара і розглядається в контексті як синтезована домінанта світла, кольору, звуку, як своєрідна онтологічна модель образної системи життя. Голос автора і голос його героїв постають в їх ...
1096045
  Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :27.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 209 л. – Додатки: л. 204-209. – Бібліогр.: л. 187-203
1096046
  Гиса О. Публіцистичні праці Здзіслава Яхімецького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 52-58. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1096047
  Галич В.М. Публіцистичність щоденникових записів Олеся Гончара воєнних років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 95-106
1096048
  Степаненко М. Публіцистично-оцінний дискурс Закону України "Про засади державної мовної політики" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 40-63. – ISSN 1682-3540
1096049
  Франко І.Я. Публіцистіка : Вибрані статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 155с.
1096050
   Публічна адміністрація в Україні : становлення та розвиток : монографія / [Алексєєв В.М. та ін. ; за заг. ред.: Толстоухова А.В., Нижник H.Р., Гончарук H.Т.] ; Секретаріат Каб. Міністрів України. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-398. – ISBN 978-966-2252-24-8
1096051
  Юшкевич О.Г. Публічна адміністрація часів Гетьманщини // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7293-17-9
1096052
  Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 135-138
1096053
  Малиновський В. Публічна адміністрація: постановка проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-39. – бібліогр. на 17 пунктів
1096054
  Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи - до центру місцевої громади // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 18-21


  Огляд роботи бібліотек Миколаївщини; окреслені проблемні питання, котрі характерні для всіх бібліотек України та потребують вирішення на державному рівні, а саме: загальнодержавна політика фінансування за залишковим принципом; складний стан ...
1096055
  Розколупа Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 6-8


  Йдеться про правове поле реформи із децентралізації у сфері культури, а саме - створення органами місцевого самоврядування комплексних закладів культури, що об"єднують клубні формування та бібліотеки. Представлено етапи реорганізації і основні функції ...
1096056
  Вилегжаніна Т. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 4-6
1096057
   Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху (Дайджест). – Київ, 2004. – 32с.
1096058
   Публічна бібліотека: мисія : (З досвіду різних країн. Погляд методиста). – Київ, 2004. – 44с.
1096059
  Теплюк М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 6-22. – ISSN 0132-1331
1096060
  Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-33. – ISSN 0132-1331
1096061
  Діхтієвський П.В. Публічна влада і громадянське суспільство: загальнотеоретичні міркування / П.В. Діхтієвський, Є.В. Невмержицький // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 15-31. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні проблеми діяльності публічної влади в Україні на шляху, пройденому за роки незалежності. Привертається увага публічної влади до завдань перед суспільством. Аналізується робота органів влади, їх посадових та службових осіб ...
1096062
  Трачук П.А. Публічна влада на місцевому та регіональному рівнях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 121-126. – ISSN 1563-3349
1096063
  Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судові адміністративній юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 29-36
1096064
  Крусян А.Р. Публічна влада у системі сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 52-61
1096065
  Максакова Р.М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 78-83. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1096066
   Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / [В.А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 307, [1] с. : Бібліогр.: с. 273-305. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-2646-76-4
1096067
  Дашковський А. Публічна дипломатія США на Близькому Сході // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 195-200


  Рівень популярності США в арабському світі вкрай низький Білий дім чудово розуміє, що перемогти на Близькому Сході можна, лише здобувши перемогу й на "ідеологічному фронті". Саме тому поряд із посиленням тиску на регіональні мас-медіа організовано ...
1096068
  Слісаренко І.Ю. Публічна дипломатія та її реалізація у модерній практиці Сполучених Штатів та Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 123-127
1096069
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 225-239. – Бібліогр.: л. 195-224
1096070
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1096071
  Іванова Н.С. Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-126. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1096072
  Фурашев В.М. Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 44-51
1096073
  Гавриленко І. Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 112-113
1096074
  Гуцал С.А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 106-113
1096075
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія як форма "м"якої" сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 141-146
1096076
  Запорожець О.Ю. Публічна дипломатія: європейський досвід і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 179-188. – (Європейські дослідження)
1096077
  Воскобойнікова-Гузєва Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29
1096078
  Черній Є.В. Публічна інформація - один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 110-112. – ISSN 2306-6814
1096079
  Брайлян Є. Публічна історія в Україні: у пошуках консенсусу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 15


  "Події останніх років в Україні, а російська інформаційна навала чи не найбільше, спричинили дискусію про існування й дієвість впливу на соціум такого інтелектуального феномену як публічна історія. Сам по собі концепт публічної історії постав на Заході ...
1096080
  Цицюра Я.Г. Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1096081
  Куранова С.І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35-44. – ISSN 1996-9872
1096082
  Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
1096083
  Парсонс В. Публічна політика : Вступ до теорії й практики аналізу політики / Вейн Парсонс; Пер. с англ. О. Дем"янчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 549с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-518-362-1
1096084
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. – Київ : НАДУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-361-5
1096085
  Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 255-266. – ISSN 2524-0137
1096086
   Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / [С.О. Телешун та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 191, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-351-6
1096087
  Телешун С.О. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті євроінтеграції / С.О. Телешун, итник, І.В. Рейтерович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 26-44
1096088
  Чальцева О.М. Публічна політика в Україні: інституційний аспект дослідження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1096089
   Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції = Public policy and social changes in Ukraine in the context of European integration : монографія / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики та прогнозування. – Київ : НАДУ, 2017. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 224-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-368-4
1096090
  Нагорянський Є.А. Публічна політика у демократичних суспільствах // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 120-128


  Досліджено категорію "публічна політика" у демократичних суспільствах. Доведено взаємозв"язок між гуманізмом, громадянським суспільством та публічною політикою. Розмежовано деякі особливості народовладдя та гуманізму, які доповнюють один одного. ...
1096091
  Кудіна О. Публічна політика як дієвий механізм демократизації суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 289-293
1096092
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 172 л. – Бібліогр.: л. 158-172
1096093
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1096094
  Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 445-447. – ISSN 2076-1554
1096095
  Кисіль Л.Є. Публічна правосуб"єктність органів виконавчої влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 125-129
1096096
  Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін, Ю. Гурджі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0132-1331
1096097
  Саїд Едвард Публічна роль письменників та інтелектуалів // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20
1096098
  Шаповал Н.В. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 120-125. – ISSN 2413-6433
1096099
  Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-11
1096100
  Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування : монографія / Оксана Лазор, Ірина Шелепницьк. – Київ : Дакор, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8379-30-7
1096101
   Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Київ, 2007. – 735с. – ISBN 978-966-96609-9-2
1096102
  Сусловець А. Публічна служба в органах державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 80-82
1096103
  Шульга І.А. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 124-126
1096104
  Лазор О.Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання : Навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор, 2006. – 528с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-07-1; 966-373-064-1;
1096105
  Омельянович О.Т. Публічна служба в Україні: поняття та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 397-402. – ISSN 2219-5521
1096106
  Стрельченко О.Г. Публічна служба в Японії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 108-115. – ISSN 2227-796X


  У статті охарактеризовано публічну службу Японії та розкрито її собливості. Найбільший наголос зроблено на класифікації державної служби Японії, котра охоплює адміністративну, дипломатичну й судову сфери державної діяльності. Визначено також етапи ...
1096107
  Князевич В.М. Публічна служба у сфері охорони здоров"я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект / В.М. Князевич, Н.О. Васюк, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1096108
  Третяк О.А. Публічна сфера демократичного суспільства: трансформація явища в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 146-149. – ISSN 2077-1800
1096109
  Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія / О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 321-372. – ISBN 978-966-551-380-3
1096110
  Шестакова Е.Г. Публічна сфера як поняття сучасної теорії соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 11-17.


  Розглядається сутність поняття публічної сфери з точки зору сучасної теорії соціальної комунікації. The phenomenon of public sphere from point of view of modern theory of social communication are considerer in the article. Keywords: public ...
1096111
  Пухкал О.Г. Публічна та державна політика: єдність та відмінності / О.Г. Пухкал, О.В. Гомоляко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 106-112. – ISSN 2306-6814
1096112
  Ціватий В. Публічна та культурна дипломатія Республіки Польща XXI століття: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 50-51
1096113
  Бєлоусова Н.Б. Публічна та культурна дипломатія США / Н.Б. Бєлоусова, Ю. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 198-201
1096114
  Процюк М.В. Публічна та культурна дипломатія як засіб "м"якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріорітети // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 21-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1096115
  Перова О. Публічне (адміністративне) і приватне (цивільне) право: взаємовплив і взаємозв"язок в історичному розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 249-254. – ISBN 978-966-8909-91-7
1096116
  Усаченко Л.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Усаченко Л.М., Кальниш Ю.Г., Коваль Г.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 978-617-696-078-2
1096117
  Ревенко Н.Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект) / Н.Г. Ревенко, Зєніна-Біліченко // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 74-81
1096118
  Коломоєць Т.О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-599-450-3
1096119
   Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції : монографія / [ Н.Ю. Подольчак та ін. ; за заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я.Я. Пушака, П.В. Ворони] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-397-186-0
1096120
   Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв, Н Г. Ярова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-423-092-3
1096121
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226, [5] арк. – Бібліогр.: арк. 201-226
1096122
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1096123
  Білик П.П. Публічне адміністрування чи державне управління? Визначення понять та їх змістовне навантаження // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-927-199-0
1096124
  Радченко Л.М. Публічне адміністрування: сутність, принципи і механізми // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 354-356
1096125
  Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 38-44. – ISSN 1727-1584
1096126
  Гакан М.І. Публічне звичаєве право запорізьких козаків // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 11-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1096127
  Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / Банчук Олександр Анатолійович ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-2250-00-8
1096128
   Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 133, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1096129
  Добробог Л.М. Публічне і приватне право: проблеми розмежування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 91-98. – ISSN 2078-3566
1096130
  Бевзенко В.М. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : монографія / В.М. Бевзенко, І.В. Паламарчук ; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2018. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-182. – ISBN 978-617-7020-90-4
1096131
  Бекетова О.В. Публічне мовлення як особливий вид аргументованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 32-40. – Бібліогр.: Літ.: с 40; 20 назв
1096132
  Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 58-62.
1096133
  Шведа В. Публічне побиття? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 3


  "Саудити хочуть, щоб Катар відмовився від своїх політичних амбіцій і не змагався з впливом Саудівської Аравії в арабському світі".
1096134
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1096135
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1096136
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1096137
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 4. – 2011
1096138
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2012. – 364 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1096139
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 2 (6). – 2012. – 396 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1096140
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (9). – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1096141
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096142
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096143
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096144
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096145
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096146
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096147
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (16). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096148
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (17). – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096149
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (18). – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096150
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (19). – 2015. – 402 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096151
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (20). – 2015. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096152
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (21). – 2016. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096153
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (22). – 2016. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096154
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (23). – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096155
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (24). – 2016. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096156
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (25). – 2017. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096157
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (26). – 2017. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096158
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (27). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096159
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (28). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096160
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (29). – 2018. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096161
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (30). – 2018. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1096162
  Малишев Б.В. Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 250-259
1096163
  Коломоєць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
1096164
  Бевзенко В.М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 20-36. – ISSN 2227-796X


  Аналізуються особливості правового регулювання і процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1096165
  Бевзенко В. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються особливості правового регулювання й процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1096166
  Оксьом І.Г. Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 208-217. – ISSN 2306-9082
1096167
  Гриценко І.С. Публічне речове право як інститут адміністративного права та його аналіз у працях В.Л.Кобалевського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип. 365)
1096168
  Юрса М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 91-97


  Розглянуто роль і значення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) у системі зовнішнього корпоративного фінансування з позицій акціонерів та компанії як незалежної господарської одиниці в межах бізнес-середовища. Проаналізовано практику проведення ...
1096169
  Лазор О.Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 111-121. – ISSN 2078-9165
1096170
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2009-
№ 2 (13). – 2015. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
1096171
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2009-
№ 1 (14). – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1096172
  Куйбіда В.С. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-619-370-7
1096173
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – 71, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-619-370-7
1096174
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1096175
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1096176
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – 2017. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1096177
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – 2017. – 147, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1096178
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – 2017. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1096179
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (4), вересень. – 2016. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1096180
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; Романенко Є.О. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (5), грудень. – 2016. – 220 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1096181
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; Романенко Є.О. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1096182
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1096183
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1096184
   Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / [С.О. Болдіжар та ін. ; за заг. ред. М.В. Савчина] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 318, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2095-89-0
1096185
  Сухонос В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.72-74
1096186
  Житник Ю. Публічний інтерес при застосуванні тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 153-155
1096187
  Ільків Н.В. Публічний інтерес у контексті визначення підсудності земельних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 131-139. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «публічний інтерес у земельних правовідносинах». Зазначене завдання вирішується крізь призму розмежування судових юрисдикцій під час вирішення земельних спорів за участю органів державної влади та ...
1096188
  Стефанчук М. Публічний інтерес як об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 236-244. – ISSN 1026-9932
1096189
  Скрипник В.Л. Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 226-233. – ISSN 2306-9082
1096190
  Кравчук В. Публічний контроль у державі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 1561-4999
1096191
  Кисіль В. Публічний порядок та застереження про публічний порядок: теорія і практика // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 55-62. – ISSN 1814-3385
1096192
  Мальський М.М. Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 79-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1096193
  Винник О. Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 121-130
1096194
  Грищенко М.В. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 132-135
1096195
  Грищенко М. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-38. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертається до аналізу поняття "публічного простору міста" з соціологічної точки зору. В статті представлений огляд існуючих підходів до тлумачення поняття, та окреслено специфіку саме соціологічного розуміння публічного простору міста. З ...
1096196
  Пальчук М.В. Публічний простір: підходи до визначення // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-300-1
1096197
  Длугопольський О.В. Публічний сектор і соціальна політика держави: моделі взаємодії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 32-35. – ISBN 966-614-021-7
1096198
  Мельничук О.Ф. Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення права людини на освіту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 116-121
1096199
  Жученко З.О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1096200
   Публічні бібліотеки : Інформаційні послуги. Зарубіжний досвід (Дайджест). – Київ, 2004. – 44с.
1096201
  Першина Н.Г. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної стратегії "Культура. Творча громада" / розмову вела С. Ковальчук // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 10-12


  Інтерв"ю з Наталією Геннадіївною Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
1096202
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 4-6
1096203
  Федчук С. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97.
1096204
  Кацберт Т.Л. Публічні директиви як відображення культурних ознак мовних колективів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 295-300. – ISBN 966-581-481-8
1096205
  Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання / Н.Ю. Пришва; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : КНТ, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-373-473-6
1096206
  Мороз Г.В. Публічні екологічні інтереси: проблеми відображення у праві // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7957-20-9
1096207
  Рубащенко М.А. Публічні заклики як наскрізний кримінально-правовий термін: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 142-149. – ISSN 2224-9281
1096208
  Берестова І.Е. Публічні законні інтереси конституційного значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 4-10. – ISSN 2308-9636
1096209
  Дубаневич О. Публічні закупівлі: дискримінація неприпустима? / О. Дубаневич, Н. Шехкерімова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 30-31
1096210
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова
1096211
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 9,16-17


  Система державних закупівель, яка остаточно припинила своє існування у серпні 2016 р., вважалася корумпованою та своєю непрозорістю надавала широкі можливості для змови між учасниками та замовниками.
1096212
  Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2308-1988
1096213
  Коташевська Т. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону "Про акціонерні товариства" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 97-99.
1096214
   Публічні кадастрові карти. Світовий досвід / І. Тревого, А. Матіщук, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 53-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1819-1339
1096215
  Гуржій А.В. Публічні консультації: актуальні проблеми та перспективи правового регулювання // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 74-81. – ISSN 2519-2353


  "Європейський вектор розвитку сучасної України вимагає переходу на європейські стандарти належного врядування, котрі передбачають безпосередню участь громадськості в процесах нормотворення, публічного адміністрування, формування та реалізації державної ...
1096216
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 7/8 (168), липень - серпень : Мій світ. – 2018. – 96 с.
1096217
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 9 (169), вересень : Новий сезон. – 2018. – 96 с.
1096218
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ : ТОВ "Форзац", 2003-
№ 11 (171), листопад 2018. – 2018. – 96 с.
1096219
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – 2018. – 96 с.
1096220
  Тимченко Л. Публічні послуги в Україні: розвиток нормативно-правового забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 140-144
1096221
  Григораш О.І. Публічні послуги у сфері державного управління: поняття та зміст // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-77. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Поняття та зміст публічних послуг у сфері державного управління.
1096222
  Мезенцева Н. Публічні простори Києва: модель та сучасні трансформації // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 185-210. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1096223
  Мезенцева Н. Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 19-26. – ISSN 2413-7154


  Сучасне місто фокусує перетин складних, неоднозначних, багатовимірних суспільних процесів. Вони проявляються в різних аспектах його функціонування на таких зрізах як населення (особа, громада, мешканці), політика, економіка, та мають часові і ...
1096224
  Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення : Монографія / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2003. – 352с. – ISBN 966-8074-37-8


  Теоретико-привові та практичні питання забезпечення оптимального співвідношення приватних і публічних інтересів у господарських товариствах
1096225
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
1096226
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1096227
  Бова Є.Ю. Публічні та приватні організації, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 45-51.
1096228
  Длугопольський О.В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 106-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1096229
  Нечай А. Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1096230
  Василина Н.В. Публічність делегованих нотаріусу повноважень // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7020-48-5
1096231
  Григориев В.А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 200-204. – ISSN 1563-3349
1096232
  Мединська Н.В. Публічність містобудівної документації як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1096233
  Безсмертна Н. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 41-44.
1096234
  Бліхар М.М. Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1096235
  Зайцева Н.А. Публічно-правова природа державного кредиту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 243-248. – ISSN 0201-7245
1096236
  Музика-Стефанчук Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 221-225. – (Право. Економіка. Управління)
1096237
  Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
1096238
  Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 140-148. – ISSN 1026-9932
1096239
  Погребенник О.І. Публічно-правове регулювання як інструмент вдосконалення організаційної структури українських політичних партій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1096240
  Татьков В. Публічно-правовий спір і адміністративно-правовий спір: їх співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
1096241
  Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимошенко Катерина Олегівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1096242
  Юринець Ю.Л. Публічно-правовий характер судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян у контексті міжнародних зобов"язань України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 106-113. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян. Показано, що за своєю суттю такі спори за участю суб"єктів владних повноважень є публічними і підлягають розгляду переважно в адміністративних судах. Разом із тим, ...
1096243
  Полюхович В.І. Публічно-правові аспекти господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 156-159
1096244
  Кулик Н.І. Публічно-правові засади охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 146-148. – ISSN 0201-7245
1096245
  Пашков В.М. Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 52-62. – ISSN 2072-084X
1096246
  Севрюков Д.Г. Публічно-правові методи у регулюванні трудових відносин у країнах західної Європи та США у кінці XIX -першій половині ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 137-143.
1096247
  Сидор В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1096248
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 62-71. – ISSN 2414-3499
1096249
  Остапенко В.М. Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 348-356. – ISSN 2222-4459
1096250
  Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим аспектам взаємодії публічно-приватного партнерства з інститутами громадянського суспільства та проблемам правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена правовым аспектам взаимодействия публично-частного ...
1096251
  Іголкін І.В. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 66-76
1096252
   Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями : колект. наук. монографія / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Т.І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 443, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7773-1
1096253
  Мороз Г.В. Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 54-59. – ISSN 2413-7189
1096254
  Поліщук В.С. Публічно-приватне партнерство як базовий принцип нового державного менеджменту: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено одну з ключових характеристик нового державного менеджменту - публічно-приватне партнерство, його зміст та причини виникнення; проаналізовано історіографію питання, а також відмінність підходів до понятійно-категоріального апарату у ...
1096255
  Гусєв В.О. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 67-73. – ISSN 2220-1394
1096256
  Штурба А.Ю. Публічно-приватне партнерство як об"єкт теоретико-економічних досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 2306-6806
1096257
  Черевиков Є. Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-39. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1096258
  Дєєва Н.Е. Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін / Н.Е. Дєєва, В.В. Хмурова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 99 -111 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1096259
  Морозов В.С. Публічно-приватні партнерства в країнах центральної та східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 111-112
1096260
  Шаповалова О. Публічно-приватні угоди партнерства про стратегію господарського природокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 79-84
1096261
  Бедний О.І. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 90-95. – ISSN 2306-9082
1096262
  Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
1096263
  Саханенко С. Публічно - правовий статус міських районів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.115-123
1096264
  Севрютв Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи у формуванні правового регулювання трудових відносин у країнах західної Європи в період феодалізму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 347-353. – ISSN 1563-3349
1096265
   Пугач Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 355-356 : фото
1096266
  Гайсинович А. Пугачев / А. Гайсинович. – М., 1937. – 248с.
1096267
  Марков А.Я. Пугачев : поэма / А.Я. Марков. – Москва : Современник, 1983. – 126 с.
1096268
  Буганов В.И. Пугачев / В.И. Буганов. – М., 1984. – 383с.
1096269
  Петров С.П. Пугачев в Пензенском крае / С.П. Петров. – Пенза, 1950. – 143с.
1096270
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой театра действий. – 1884. – 418 с. разд. паг. – Указанная на тит. л. карта отсутствует
1096271
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1884. – [4], IV, 412, XI с.
1096272
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и его сподвижники / Ю.А. Лимонов. – М.-Л., 1965. – 140с.
1096273
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и пугачёвцы / Ю.А. Лимонов. – Л., 1974. – 188с.
1096274
  Лесин В.И. Пугачев: народный герой или злодей из народа? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 107-117
1096275
  Мартынов М.Н. Пугачевский атаман Иван Белобородов / М.Н. Мартынов. – Пермь, 1958. – 60с.
1096276
  Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : исторический очерк по официальным документам / А.И. Дмитриев-Мамонов. – Санкт-Петербург : Тип. Монтаида, 1907. – [4], III, 256 с., 29 л. ил., карт.
1096277
  Тренев К.А. Пугачевщина / К.А. Тренев. – М., 1924. – 125с.
1096278
   Пугачевщина. – МЛ.
1. – 1926. – 288с.
1096279
   Пугачевщина. – МЛ.
2. – 1929. – 494с.
1096280
  Войтинская Н. Пугачевщина / Н. Войтинская. – Москва, 1931. – 94с.
1096281
  Симонов С. Пугачевщина / С. Симонов. – Х., 1931. – 160с.
1096282
   Пугачевщина. – МЛ.
3. – 1931. – 527с.
1096283
  Берс А. Пугачевщина на Урале. / А. Берс. – Уральск, 1924. – 48с.
1096284
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологонсихической характеристики / Н.Н. Фирсов, проф. – 2-е. – М., 1921. – 167с.
1096285
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологопсихической характеристики / Н.Н. Фирсов, проф. – СПб.-М. – 187с.
1096286
  Голубцов С.А. Пугачевщина. / С.А. Голубцов. – М.-Л.
1. – 1926. – с.
1096287
  Голубцов С.А. Пугачевщина. / С.А. Голубцов. – М.-Л.
3. – 1931. – с.
1096288
  Есенин С.А. Пугачов / С.А. Есенин. – Пг., 1922. – 64с.
1096289
  Есенин С. Пугачов / С. Есенин, 1922
1096290
  Вельм А. Пуговица, или серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1976. – 255с.
1096291
  Вельм А. Пуговица, или Серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1981. – 127с.
1096292
  Бядуля З. Пуд жита / З. Бядуля. – Київ, 1960. – 38 с.
1096293
  Очеретин В.К. Пуд соли / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1970. – 48с.
1096294
  Захаров В.Н. Пуд соли / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1972. – 175 с.
1096295
  Балтушис Ю. Пуд соли : автобиогр. повесть / Ю. Балтушис; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 304 с.
1096296
  Балтушис Ю. Пуд соли : роман / Ю. Балтушис. – Москва
2. – 1978. – 319 с.
1096297
  Вольф-Тальбот Пудель / Вольф-Тальбот. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 173с. : 16 л.ил.
1096298
  Маршак С.Я. Пудель / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 48с.
1096299
  Аникина Наталия Пудинг для русского графа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 36-37 : фото
1096300
   Пудовкин в воспоминаниях современников. – М : Искусство, 1989. – 493 с.
1096301
  Иезуитов Н. Пудовкин. Пути творчества / Н. Иезуитов. – Москва-Ленинград, 1937. – 208с.
1096302
   Пудовочкін Юрій Євгенійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 201-202. – ISBN 978-617-573-038-6
1096303
  Пименов В. Пудож : Очерк о городе и районе / В. Пименов. – Петрозаводск, 1957. – 32с.
1096304
  Вірченко Т. ПУЕТ - територія безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30
1096305
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. / Б.Н. Шванвич. – 1с.
1096306
  Гегузин Я.Е. Пузыри / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1985. – 173 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 46)
1096307
  Гирфанов А. Пузыри славы / А. Гирфанов; пер. с башк. – Уфа, 1980. – 359 с.
1096308
  Григорьев Александр Пузыри, пирамиды и крокодиловы слезы // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 70-71 : фото
1096309
  Ковальчук Геннадий Пузырь обострения : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1096310
  Суп К. Пузырьковая камера / К. Суп. – Москва, 1970. – 168с.
1096311
  Александров Ю.А. Пузырьковые камеры / Ю.А. Александров. – Москва, 1963
1096312
  Данильченко Игорь Алексеевич Пузырьковые камеры с бромистым фреоном и их использование в нейтритных экспериментах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Данильченко Игорь Алексеевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 19л.
1096313
  Шляпников Р.С. Пузырьковые камеры с импульсными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шляпников Р.С.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 9л.
1096314
  Левонян Пузырьковые камеры с тяжелым заполнение и их применение на нейтральных пучках электронного ускорителя : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левонян Э. Ц; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1972. – 11л.
1096315
  Быковский Егор Пузырьковый эффект // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 84-87 : фото
1096316
  Задорожный Олег Пузырьковых дел мастер : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 98-104 : Іл.
1096317
  Накипов Н.Н. Пуии развития и совершенствования потребильской кооперации. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Накипов Н.Н.; Ан КазССР.Учен.совет.по экон.наукам Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1096318
  Ткаченко А.С. Пуир / А.С. Ткаченко. – М., 1968. – 272с.
1096319
   Пуйло Глеб Васильевич. К 85-летию со дня рождения // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 73. – ISSN 2074-272X


  Исполнилось 85 лет Глебу Васильевичу Пуйло - доктору технических наук, профессору, крупному ученому, известному специалисту в области электрических машин и трансформаторов. Воспитанник и последователь научной школы доктора технических наук, профессора ...
1096320
  Горячок І. Пукбліцистична стаття як складова художньої публіцистики Романа Іваничука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 248-251. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1096321
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 376 с.
1096322
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359 с.
1096323
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с.
1096324
  Джалил Рахим Пулат и Гульру : роман / Джалил Рахим; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с
1096325
  Джаліл Р. Пулат і Гульру. / Р. Джаліл. – К, 1957. – 320с.
1096326
  Кинль А В. Пулдевая стрельба. / А В. Кинль, . – М., 1989. – 206с.
1096327
   Пулевая стрельба. – Москва, 1962. – 103 с.
1096328
   Пулевая стрельба. Правила соревнований. – М, 1956. – 88с.
1096329
  Озеров М.В. Пулей, ядом, словом... / М.В. Озеров. – М., 1987. – 272с.
1096330
  Евгеньев Б. Пулеметчик Ханнаша / Б. Евгеньев. – М., 1943. – 42 с.
1096331
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 3-е изд. – Фрунзе, 1991. – 111с.
1096332
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1991. – 116с.
1096333
  Братченко И.Г. Пулеметчики. / И.Г. Братченко. – М., 1986. – 251-334с.
1096334
  Степанчук Т.Г. Пулеметчикиё / Т.Г. Степанчук, Е. Никита. – М., 1960. – 48с.
1096335
  Дубинская Т. Пулеметчица / Т. Дубинская. – М, 1936. – 195с.
1096336
  Губжоков Л. Пули и зерна / Л. Губжоков. – Нальчик : Эльбрус, 1977. – 101 с.
1096337
  Покровский К.Д. Пулковская обсерватория / К.Д. Покровский. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1933. – 19 с.
1096338
  Михайлов А.А. Пулковская обсерватория / А.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1955. – 24 с.
1096339
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория / А.Н. Дадаев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 52 с.
1096340
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория : очерк истории и научной деятельности / А.Н. Дадаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 148 с.
1096341
  Дужников Ю.А. Пулковские высоты / Ю.А. Дужников. – Л., 1964. – 96с.
1096342
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – М, 1939. – 436с.
1096343
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1943. – 32с.
1096344
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1944. – 40с.
1096345
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – М., 1946. – 32с.
1096346
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 376 с.
1096347
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – М, 1955. – 584 с.
1096348
  Караев Г. Пулковский меридиан : Роман / Г. Караев, Л. Успенский. – 3-е изд. – Москва : Воениздат, 1956. – 584с.
1096349
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 584 с.
1096350
  Быстрова Н.В. Пулковский обзор неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1977. – 4с.
1096351
   Пулковской обсерватории 125 лет. – Москва, Ленинград : Наука, 1966. – 110 с.
1096352
   Пулюй-Кулiш. Подвижники Hацiї. – Київ : Рада, 1997. – 288с. – ISBN 966-7087-14-Х
1096353
  Лисин М.Д. Пуля / М.Д. Лисин. – Горький, 1961. – 35с.
1096354
  Гинда В. Пуля в рифму // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 78-80


  В судьбе поэтессы Елены Телиги перепутались страны и народы: она родилась в украинской семье в Подмосковье, в юности даже не говорила на родном языке, националистской стала в Чехии, а погибла 70 лет назад от рук немцев в Киеве
1096355
  Грибанов Б.Т. Пуля для президента : документальная повесть / Б.Т. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1984. – 133с.
1096356
  Алянский Ю.Л. Пуля и микроскоп : [о работе ленингр. милиции] / Ю.Л. Алянский. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 252, [2] с. : ил.
1096357
  Турусбеков Д. Пуля и песня / Д. Турусбеков. – Фрунзе, 1958. – 88с.
1096358
  Пайк Р.Л. Пуля ставит точку / Р.Л. Пайк. – Москва, 1995. – 550 с.
1096359
   Пульмонология. – К, 1985. – 392с.
1096360
  Сухарев А.А. Пульс / А.А. Сухарев. – Вологда, 1962. – 96с.
1096361
  Цыбин В.Д. Пульс / В.Д. Цыбин. – М., 1963. – 102с.
1096362
  Марков А.А. Пульс / А.А. Марков. – К, 1969. – 64с.
1096363
  Степанюк М.І. Пульс / М.І. Степанюк. – К., 1971. – 200с.
1096364
   Пульс. – М
1. – 1989. – 239с.
1096365
   Пульс. – М
2. – 1990. – 240с.
1096366
   Пульс. – М
3. – 1990. – 271с.
1096367
  Анісімов М.Ю. Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / Микола Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – 299 с. – У вид. також: Теплий сніг / В. Забірко ; Ілюзіон / Є. Філімонов. – ISBN 5-7720-0032-2
1096368
   Пульс времени. – М, 1972. – 272с.
1096369
  Лебедев В.К. Пульс времени / В.К. Лебедев. – Л., 1975. – 48с.
1096370
  Идашкин Ю.В. Пульс времени / Ю.В. Идашкин. – Москва, 1977. – 95 с.
1096371
  Котов В.П. Пульс времени. / В.П. Котов. – М, 1968. – 30с.
1096372
  Бабула В. Пульс Всесвіту / В. Бабула. – Київ, 1962. – 83 с.
1096373
  Шулікін Д. Пульс галузі і вступна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Підсумки розвитку національної системи освіти у минулому навчальному році й першочергове завдання на наступний, попередні підсумки вступної кампанії, а також законопроект щодо протидії булінгу розглянули на розширеному засіданні профільного ...
1096374
  Лыскин Н Пульс жизни / Н Лыскин. – М., 1989. – 112с.
1096375
   Пульс земли. – Москва : Художественная литература, 1973. – 262 с.
1096376
  Шалимов А.И. Пульс Земли / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1957. – 86 с.
1096377
  Славута-Логвиненко Пульс Земли / Славута-Логвиненко. – М., 1987. – 96с.
1096378
  Славута А. Пульс землі / А. Славута. – К., 1974. – 71с.
1096379
  Баландин Р.К. Пульс земных стихий / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1975. – 206с. : с рис. и карт.
1096380
   Пульс кордону. – К, 1971. – 176с.
1096381
  Землянский А.Ф. Пульс памяти : Роман / А.Ф. Землянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 365с.
1096382
  Землянский А.Ф. Пульс памяти / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 413с.
1096383
  Витухновский А.Л. Пульс планеты : Методическое пособие для школ молодого лектора / А.Л. Витухновский. – Москва : Знание, 1977. – 119с.
1096384
  Новиков Н.Г. Пульс планеты / Н.Г. Новиков. – М., 1983. – 160с.
1096385
   Пульс реформ. – М, 1989. – 370с.
1096386
  Чорновіл Вячеслав Пульс української незалежності : Колонка редактора / Чорновіл Вячеслав; Всеукраїнське іст.-культ. правозахисне тов. "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Либідь, 2000. – 624с. – ISBN 966-06-0155-7
1096387
   Пульс Хибии. – Л, 1984. – 440с.
1096388
  Кертман Л Пульс эпох / Л Кертман. – Пермь, 1972. – 41с.
1096389
  Муталибов З.А. Пульс эпохи : стихи / З.А. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 103 с.
1096390
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1998. – 71 с.
1096391
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1999
1096392
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 1999
1096393
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 1999. – 71 с.
1096394
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 1999
1096395
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 1999
1096396
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6/7. – 1999
1096397
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 1999. – 72 с.
1096398
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9/10. – 1999
1096399
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 1999
1096400
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 1999
1096401
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2000. – 71 с.
1096402
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 2/3. – 2000
1096403
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2000
1096404
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 5/6. – 2000
1096405
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2000
1096406
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2000
1096407
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2000
1096408
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2000
1096409
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2000
1096410
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2000
1096411
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2001
1096412
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2001
1096413
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2001
1096414
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2001
1096415
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2001
1096416
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2001
1096417
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2001
1096418
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2001
1096419
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2001
1096420
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2001
1096421
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2001
1096422
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2001
1096423
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2002
1096424
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2002
1096425
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2002
1096426
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2002
1096427
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2002
1096428
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2002
1096429
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7/8. – 2002
1096430
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2002
1096431
  Копань Л.Ю. Пульсари : наук.-фантаст. роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320 с.
1096432
  Гинзбург В.Л. Пульсары / В.Л. Гинзбург. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
1096433
   Пульсары : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1971. – 271 с.
1096434
  Смит Ф.Г. Пульсары : пер. с англ. / Ф.Г. Смит. – Москва : Мир, 1979. – 267 с.
1096435
  Манчестер Р. Пульсары : пер. с англ. / Р. Манчестер, Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1990. – 292 с.
1096436
  Ульяницкий В.Ю. Пульсации в процессах газовой детонации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Ульяницкий В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1096437
  Кудрявцев Е.П. Пульсации давления в нижнем бъефе ГЭС современного типа с горизонтальными аграгатами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кудрявцев Е.П.; Ан УССР. – К, 1967. – 24л.
1096438
  Воскобойник Владимир Анатольевич Пульсации пристеничного давления турбулентноо пограничного слоя, образованного при обтекании гибкого протяженного цилиндра : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Воскобойник Владимир Анатольевич; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – К., 1993. – 15л.
1096439
  Памятных А.А. Пульсационная устойчивость звезд типа щита и диффузия гелия в звездных оболочках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02. / Памятных А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1096440
   Пульсирующее озеро Чаны. – Ленинград : Наука, 1982. – 304с.
1096441
   Пульсирующие звезды. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1096442
   Пульсирующие потоки частиц в магнитосфере и ионосфере. – Ленинград : Наука, 1978. – 240с.
1096443
  Ролдугин В.К. Пульсирующие сияния и их связь с другими геофизическими исследованиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ролдугин В. К. ; АН СССР , Ин-т космич. исследований. – Апатиты, 1970. – 16 с.
1096444
   Пульсовая диагностика тибетской медицины. – Новосибирск, 1988. – 133с.
1096445
  Каныкин А.И. Пульсы грома: Стихи. / А.И. Каныкин. – Москва, 1980. – 159 с.
1096446
  Медведев А. Пульт управления. Как выбрать оптимальную для компании модель службы контроллинга // Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 2012. – № 4. – С. 38-46
1096447
  Дутышева Л.Я. Пультовая система "Студент" / Л.Я. Дутышева, А.А. Матвеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький, 1977. – 64с.
1096448
  Пумпянский Л А. Пуна.Піддуклянський український народний ансамбль / Л А. Пумпянский. – Пряшів, 1966. – 40с.
1096449
   Пуническая война вспыхнула в Австрии : Тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1096450
  Ревяко К.А. Пунические войны / К.А. Ревяко. – Минск, 1988. – 270с.
1096451
  Слюсаренко А.Г. Пунічні війни / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317. – ISBN 966-642-073-2
1096452
  Тяпкин А.А. Пункаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – М, 1979. – 416с.
1096453
  Нероденко В.М. Пунктаптихи из пограничных отложений юры и мела Горного Крыма / В.М. Нероденко, В.Т. Рябуха // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 23-28 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геология ; № 6)
1096454
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Ленинград, 1990. – 429с.
1096455
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 382с.
1096456
  Шевяков В.Н. Пунктиры / В.Н. Шевяков. – Владивосток, 1968. – 71с.
1096457
  Рза Р. Пунктиры времени : стихи и поэмы / Р. Рза. – Москва : Советский писатель, 1978. – 224 с.
1096458
  Шапиро А.Б. Пунктуация / А.Б. Шапиро. – М.-Л., 1931. – 48с.
1096459
  Мхитарян А.М. Пунктуация армянского языка и обучение ей в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мхитарян А.М.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1957. – 34л.
1096460
  Каджаиа Л.Р. Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Каджаиа Л.Р.; Ин-т языкознания АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1096461
  Гаевская Т.И. Пунктуация в памятниках деловой письменности первой половины середины XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Гаевская Т.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 19л.
1096462
  Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке / Д.Э. Розенталь. – Москва : Книга, 1988. – 544 с.
1096463
  Дудников А.В. Пунктуация сложного предложения / А.В. Дудников. – Москва, 1958. – 164 с.
1096464
  Веденина Л.Г. Пунктуация французского языка / Л.Г. Веденина. – Москва, 1975. – 168с.
1096465
  Макаренко С.В. Пунктуаційне оформлення вставлених конструкцій у романах С. Процюка "Маски опадають повільно" та "Тотем" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1096466
  Замаруєва І.В. Пунктуаційні знаки в аспекті їх автоматичного опрацювання / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 97-103


  У статті розглядаються основні теоретичні та практичні засади вивчення пунктуаційної системи мови в аспекті їх автоматичного опрацювання. Для дослідження пунктуації сучасної української мови пропонується лінгвістична база даних. На прикладі текстів ...
1096467
  Чорноус О.В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 170-176
1096468
   Пункты соглашения между университетом Св. Владимира и Украинским державным университетом // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 386. – ISBN 5-7707-1062-4
1096469
  Картомышев В.С. Пункты химизации / В.С. Картомышев, А.В. Постников. – М., 1989. – 62с.
1096470
  Шишковиц Г. Пунтиграм, или Искусство забвения / Г. Шишковиц. – М, 1992. – 248с.
1096471
  Венуолис А.Ю. Пуоджюнкемис : роман / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс, 1952. – 366 с.
1096472
  Венуолис А. Пуоджюнкемис / А. Венуолис. – Каунас, 1952. – 367 с.
1096473
  Савельев Л.С. Пурга / Л.С. Савельев. – М, 1957. – 23с.
1096474
  Белогоров Д.Ф. Пурга / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень, 1962. – 35с.
1096475
  Мамаев Л.И. Пурга / Л.И. Мамаев. – Саранск, 1962. – 76с.
1096476
  Вахов А.А. Пурга в ночи / А.А. Вахов. – Магадан, 1982. – 351с.
1096477
  Вакуловская Л.А. Пурга уходит через сутки / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1963. – 142с.
1096478
  Курганов О.И. Пурга: Роман-хроника. / О.И. Курганов. – М., 1989. – 366с.
1096479
  Абрамов К.Г. Пургаз : роман-сказание / Кузьма Абрамова ; авториз. пер. с морд.-эрзя К. Евграфова. – Москва : Современник, 1989. – 443, [2] с.
1096480
  Желуденко М.А. Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности / М.А. Желуденко, А.П. Сабитова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 51-54
1096481
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1096482
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1096483
  Дмитренко Н.П. Пуриновый обмен и его регуяция в лимфоцитах / Н.П. Дмитренко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-197
1096484
  Логвининко Е.М. Пурины и их катаболизм при различной интенсивности флавиногенеза у дрожжей Candida guillirmondii : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Логвининко Е.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 18 с.
1096485
  Кримець О.М. Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 146-149. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1096486
  Корнієць К.А. Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 117-121


  Статтю присвячено розгляду проблеми адаптації запозичень з арабської мови в турецьку. Дане дослідження дозволяє уточнити особливості процесу запозичень, подальшого функціонування слова в лексичній системі сучасної турецької мови, а також виявити те, як ...
1096487
  Скотт В. Пуритане : [роман ; пер. с англ.] / Вальтер Скотт. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 540 с.
1096488
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Кишинев, 1958. – 444 с.
1096489
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – М., 1986. – 525с.
1096490
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – М., 1988. – 363с.
1096491
  Скотт В. Пуритане : Роман / В. Скотт. – Москва : Художественная литература, 1989. – 364с.
1096492
  Скотт В. Пуритане : роман / В. Скотт; Перевод с англ. А.С. Бобовича. – Москва : АзеБуки, 1994. – 450 с.
1096493
  Скотт В. Пуритане. Легенда о Монтрозе : [романы] : пер. с агл. / В. Скотт; [вступ. стат. Б. Реизова ; прим. В. Рогова и др. ; ил.: В. Якубовича]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 109 ; Cерия вторая. Литература XIX века)
1096494
  Папенко Н.С. Пуритани / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317-318. – ISBN 966-642-073-2
1096495
  Гісем Н. Пуритани // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 41-43
1096496
  Алексева Н.С. Пуританская опозиция абсолютизму стюартов в первой четверти 17 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексева Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1096497
  Исаенко А.В. Пуританское движение в Англии в 16 - начале 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573. / Исаенко А.В.; МГУ. – М., 1975. – 18с.
1096498
  Карпов А.О. Пуританское образование и наука: опыт экстраполяции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 0869-561Х


  В статье на обширном историческом и педагогическом материале раскрывается влияние эпохи религиозной Реформации на становление и равитие промышленного производства и образования в Западной Европе.
1096499
  Михед Т.В. Пуританська традиція і література американського ренесансу: 1830-1860 : монографія / Тетяна Михед ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : Знання України, 2006. – 342, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 335-337. – ISBN 966-316-160-4
1096500
  Сазанович Л. Пуританська філософія як ідейна основа американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 356-362


  У статті розглядаються фундаментальні принципи пуританізму (розсудливість, бережливість, дисциплінованість, працьовитість) і доводиться, що ідейний аспект американської англомовної фольклорної балади цілком відповідає переконанням перших переселенців ...
1096501
  Михед Тетяна Пуританська форманта літератури американського романтизму // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 62-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Раскрываются исторические основания, прежде всего пуританского сознания и идеологии, формирования американского ренессанса, специфическое отражение пуританских идеологий в поэтике литературных произведений середины XIX в.
1096502
  Короткий В.А. Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 671. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1096503
  Немировский А.И. Пурпур и яд / А.И. Немировский. – М., 1973. – 287с.
1096504
  Днепров А.П. Пурпурная мумия. / А.П. Днепров. – М., 1965. – 285с.
1096505
   Пурпурная яшма. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с.
1096506
  Грін О.С. Пурпурові вітрила / О.С. Грін. – К., 1972. – 64с.
1096507
  Чукреев В.И. Пурпуровый лес / В.И. Чукреев. – М, 1981. – 336с.
1096508
  Кудабеков Т. Пуртийная организация Ташкентских главных железнодорожных мастерских в 1917-1925 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудабеков Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1096509
  Ільїн В.В. Пуруша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64-65. – ISBN 966-316-069-1
1096510
  Ільїн В.В. Пурушартха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 65. – ISBN 966-316-069-1
1096511
  Жгулев Г.В. Пуск и наладка энергоблоков / Г.В. Жгулев. – Москва, 1978. – 256 с.
1096512
  Монастырский В.Ф. Пуск и торможение вертикального конвейера / В.Ф. Монастырский, Р.В. Кирия // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 133-143 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
1096513
  Кулешов А.А. Пускай бушуют волны : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Детская литература, 1969. – 158 с.
1096514
  Рашковский Л.С. Пускай не умирают звезды / Л.С. Рашковский. – Минск, 1968. – 36с.
1096515
  Хомутов С.А. Пускай растет береза. / С.А. Хомутов. – Ярославль, 1979. – 23с.
1096516
   Пуско-наладочные работы на АЭС с реакторами типа ВВЭР. – Москва : Атомиздат, 1976. – 110 с.
1096517
  Печеник Б.Я. Пуско-наладочные работы на энергоблоке 300 МВт / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – Москва : Энергия, 1976. – 144 с.
1096518
  Шулькин М.Ю. Пусковое опробование электрооборудования ЦЭС / М.Ю. Шулькин, Н.И. Грошев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 76 с.
1096519
  Фугенфиров М.И. Пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1970. – 120 с.
1096520
  Золотов Ю.К. Пуссен / Ю.К. Золотов. – Москва, 1988. – 375с.
1096521
  Вольская В.Н. Пуссен. / В.Н. Вольская. – Москва, 1946. – 192с.
1096522
  Олейник С.И. Пустая порода : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1959. – 48с.
1096523
  Уэстлейк Дональд Пустая угроза : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-93
1096524
  Сагирашвили Н.И. Пустевой очерк в грузинской литературе 60-70-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Сагирашвили Н. И.; Ин-т ист. гурз. лит. АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1096525
  Задорожний Микола Пустелі світу збільшують свої площі : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 39
1096526
  Кльосова О. Пустеля, яка має українську прописку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 24


  З історії Олешківських пісків.
1096527
  Хайнс Б. Пустельга для отрока / Б. Хайнс. – М., 1989. – 348с.
1096528
  Маковей О.С. Пустельник з Путни і іньші оповідання / написав Осип Маковей. – Чернівці : Вид. "Українська школа " ; З друк. тов. "Руска Рада", під заряддом Івана Захарка, 1909. – 49 с.


  Зміст. !. Свято в Сучаві. 2. В Чернівцях на перевозі. 3. Пустельник з Путни. 4. Маноі. 5. Як брат сестру продав Туркам.
1096529
  Маневски М. Пусти луге : роман во два дела. – Скопjе : Пирин, 2008. – 286 с. – ISBN 978-9989-2917-1-5
1096530
  Майзель С.С. Пусти развития корневого фондад семитских языков / С.С. Майзель. – М, 1983. – 308с.
1096531
  Красюк Сергій Пустивши сльозу за піддослідних звірів, чи не пора вже подумати про пересічних людей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 13
1096532
   Пустильник Олег Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 356 : фото
1096533
  Гжицький В.З. Пустинний берег / В.З. Гжицький. – Львів, 1963. – 96с.
1096534
  Шульга Я. Пустинно-Миколаївський монастир - київська святиня XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 49
1096535
  Маруценко В.Г. Пустир, селищний, міський парк. Історія // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 141-145


  Історія Кіровоградської області.
1096536
   Пустовойт Степан Пилипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 122.
1096537
   Пустовойт Степан Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 74. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1096538
   Пустовойт Степан Пилипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228-229 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1096539
   Пустовойт Степан Пилипович (1899-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 133-134. – ISBN 966-95774-3-5
1096540
  Губерський Л.В. Пустовойтенко Валерій Павлович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 369. – ISBN 966-316-045-4
1096541
  Брук П. Пустое пространство / П. Брук. – М, 1976. – 239с.
1096542
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1976. – 255с.
1096543
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – М., 1982. – 319с.
1096544
  Милн А.А. Пустозвон. / А.А. Милн. – М, 1964. – 23с.
1096545
   Пустозерская проза : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
1096546
  Лубенський В.Я. Пустоцвіт / В.Я. Лубенський. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
1096547
  Литовченко Т.І. Пустоцвіт : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Київ : Гетьман, 2013. – 376, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-07-5
1096548
  Трублаїні М. Пустуни на пароплаві / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1954. – 32с. – (Домашня б-чка школяра)
1096549
  Куринский В.А. Пустые множества : проза / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Український письменник ; Вир, 1999. – 581, [3] с. – В кн. также: Cонеты (1991-1992). – ISBN 5-333-01522-8
1096550
  Петросян В. Пустые стулья на дне рождения : роман,эссе / В. Петросян. – Москва : Советский писатель, 1988. – 556 с.
1096551
  Амир М. Пустые хлопоты : рассказы / М. Амир; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1956. – 82 с.
1096552
  Петрищев Б.И. Пустыне нужны сайгаки / Б.И. Петрищев. – Москва, 1987. – 124 с.
1096553
   Пустыни. – Москва : Мысль, 1986. – 318с. : Ил.,карт. – Библиогр.: с.310-317. – (Природа мира)
1096554
  Низовцев В.А. Пустыни : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 12-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
1096555
  Петров М.П. Пустыни земного шара / М.П. Петров. – Ленинград : Наука, 1973. – 435с.
1096556
  Орлова А.В. Пустыни как функция планетарного развития / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
1096557
   Пустыни мира = Мир пустынь : История. Карта. Экология. Намиб. Оазис. Руб-эль-Хали. Верблюд. Сахара. Тар // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 72-114 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1096558
   Пустыни планеты : Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 84-85 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1096559
  Бабаев Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Бабаев, , Фрейкин Г. Агаджан. – Москва : Мысль, 1977. – 351с.
1096560
  Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
1096561
   Пустыни СССР и их освоение : (Результаты совещания по изучению и освоению пустынь, состоявшегося 25-29 февраля 1948г. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 189с. – Библиогр. к каждой ст.
1096562
   Пустыни СССР и их освоение. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 801с. – Библиогр. к каждой ст.
1096563
  Петров М.П. Пустыни СССР и их освоение / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 147с.
1096564
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука
Т. 1 : Ордос, Алашань, Бейшань. – 1966. – 275с.
1096565
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Ленинград : Наука
Т.2 : Коридор Хэси, Цайдам, Таримская впадина. – 1967. – 288с. : Карта
1096566
  Арнагельдыев А. Пустыни: рациональное использование и охрана. / А. Арнагельдыев, В. Костююковский. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223с.
1096567
  Березанская С.С. Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре / С.С. Березанская. – К, 1974. – 151с.
1096568
  Юнатов А.А. Пустынные степи Северной Гоби в Монгольской Народной Республике / А.А. Юнатов. – Л., 1974. – 133с.
1096569
  Курбанов Ташли Пустыня - песня моя : стихи / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1096570
  Мальков В.Г. Пустыня - трудная земля: Рассказы. / В.Г. Мальков. – Ташкент, 1978. – 168с.
1096571
  Потапов Владимир Пустыня - это вам не конфеты кушать // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3. – ISSN 1029-5828
1096572
  Соколов В.Д. Пустыня : (Физико- географич. очерк). В. Д. Соколова с 12-ю рис. / В.Д. Соколов; Педагогич. общ-во при Московском ун-те. Труды комиссии по устройству чтений для учащихся. – Москва : Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1903. – 44с. : Илл.
1096573
  Ашк Упендранатх Пустыня / Ашк Упендранатх. – Ленинград, 1973. – 335с.
1096574
  Абаджиев Г. Пустыня : роман : пер. с македон. / Георгий Абаджиев ; [пер. Р. Ростовцевой ; предисл.: Р. Ростовцевой, И. Александровой]. – Москва : Прогресс, 1981. – 522 с. – (Библиотека югославской литературы)
1096575
  Леклезио Пустыня : роман / Леклезио, , Жан-Мари-Гюстав; Пер. с французского Ю. Яхниной. – Москва : Радуга, 1984. – 413 с.
1096576
  Леклезио Г Ж.М. Пустыня : [роман] / Ж. М. Г. Леклезио ; [пер. с фр. Ю.Я. Яхнина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 413, [3] с. – На авантит. указ.: Нобелевская премия по литературе 2008. – ISBN 978-5-367-01087-9
1096577
  Мынбаев К.М. Пустыня Бетпак-Дала / К.М. Мынбаев. – Алма-Ата, 1948. – 99с.
1096578
  Пестушко Валерий Пустыня вовсе не пуста! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
1096579
  Аир Э. Пустыня дает каучук : страницы из дневника / Эрди Аир. – Москва; Ташкент : Саогиз, 1932. – 100 с.
1096580
  Мосолов В.В. Пустыня живет / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1979. – 143с.
1096581
  Керн Э Э. Пустыня земного шара и попытки их использования / Э Э. Керн, . – Ленинград, 1933. – 58с.
1096582
  Луговской В.А. Пустыня и весна / В.А. Луговской. – Москва : Советский писатель, 1953. – 208с.
1096583
  Бабаев Пустыня как она есть / Бабаев, , Г. Агаджан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207с.
1096584
  Бабаев Пустыня как она есть / Бабаев, , Агеджен. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 206 с.
1096585
  Хаткевич Василий Пустыня Калахари движется на юг : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1096586
  Церетелли К.Е. Пустыня Кара-Кум и ее сельскохозяйственное освоение / К.Е. Церетелли, Ю.С. Новиков. – Москва, 1940. – 64с.
1096587
  Арнагельдыев А. Пустыня Каракумы: Природа и человек / А. Арнагельдыев, В.И. Костюковский; Отв. ред. А.Г. Бабаев. – Москва : Наука, 1985. – 161с. – (Человек и окружающая среда)
1096588
  Мюллер Том Пустыня китов : киты в пустыне / Мюллер Том, Барнс Ричард // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 88-107 : Фото
1096589
   Пустыня наступает = Последствия просчетов : Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 152с.
1096590
  Козлов Ю.В. Пустыня отрочества / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 254с.
1096591
  Сейтаков Б. Пустыня отступает : стихи / Б. Сейтаков. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 80 с.
1096592
  Иванов В.В. Пустыня Тууб-Коя / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 135с.
1096593
  Потапов Владимир Пустыня. Горы. Джип : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 190-192 : Іл. – ISSN 1029-5828
1096594
  Волосенко В.В. Пусть будет в доме хлеб / В.В. Волосенко. – Київ, 1990. – 347с.
1096595
  Лукницкая В.К. Пусть будет Земля : (Повесть о путешественниках) / В.К. Лукницкая. – Москва : Мысль, 1985. – 207с.
1096596
  Паклин С.А. Пусть ветер дует... / С.А. Паклин. – Симферополь, 1965. – 272 с.
1096597
  Кастро Ф. Пусть вечно живет бессмертный Ленин! / Ф. Кастро. – М., 1970. – 39с.
1096598
  Шульпина Н.В. Пусть всегда будет книга! / Н.В. Шульпина. – Саратов, 1988. – 144с.
1096599
  Шумов Э.В. Пусть всегда будет мама! / Э.В. Шумов. – Пермь, 1965. – 51с.
1096600
   Пусть всегда будет солнце. – Москва : Изд. Сов. ком-та по культ. связям с соотечественниками за рубежом, 1965. – 80 с.
1096601
   Пусть всегда будет солнце. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 56 с.
1096602
  Журавлева Е.В. Пусть всегда будет солнце! / Е.В. Журавлева. – М., 1984. – 95с.
1096603
  Окунев И.С. Пусть всегда будет солнце! (Об атеистическом воспитании детей) / И.С. Окунев. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
1096604
  Роготченко А.П. Пусть всегда будет солнце. / А.П. Роготченко. – М., 1965. – 39с.
1096605
  Панферов К.Ф. Пусть всегда светит солнце. / К.Ф. Панферов. – М., 1966. – 159с.
1096606
  Баржанский Ю. Пусть говорят цветы : стихи в переводах / Ю. Баржанский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1960. – 160 с.
1096607
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть и рассказы / А.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 112с.
1096608
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть / А.Т. Гончар. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
1096609
  Калашников С.Б. Пусть дерево шумит / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
1096610
  Кузьмин В.Л. Пусть живет "ласточка" / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1972. – 110с.
1096611
  Адаров А.О. Пусть живёт кедр : стихотворения и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров; [худож. К. Фадин]. – Москва : Современник, 1982. – 191 с. : ил.
1096612
  Ковалев В.Д. Пусть красуются / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1981. – 111с.
1096613
  Дудко П.Д. Пусть легким окажется путь / П.Д. Дудко. – Минск, 1988. – 174с.
1096614
  Папаскири М. Пусть люди знают : сборник / М. Папаскири; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1975. – 317 с.
1096615
  Понарина Е. Пусть меня научат . Профессура СНГ месяц за месяцем отлаживает работу совместного сетевого университета // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 16


  Сетевой университет Содружества Независимых Государств (СУ СНГ) был задуман в 2008 году, постепенно сложился и нынешним летом вручил дипломы уже второму выпуску своих магистров. Сегодня речь о перспективах развития этой необычной структуры высшей школы
1096616
  Городинский Н. Пусть мёртвые слышат / Н. Городинский. – Ярославль, 1973. – 172-203с.
1096617
  Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит! / Т.Е. Вендрова. – Москва, 1990. – 94с.
1096618
   Пусть на Земле тожествует мир! : Пребывание генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в городе-герое Киеве 9 мая 1981. – Москва : Политиздат, 1981. – 48 с.
1096619
  Асламов М. Пусть настежь дверь / М. Асламов. – Хабаровск, 1964. – 72с.
1096620
  Сальников Ю.В. Пусть не близка награда / Ю.В. Сальников. – М., 1966. – 135с.
1096621
  Кирий И.И. Пусть не падают звезды. / И.И. Кирий. – М., 1988. – 93с.
1096622
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1981. – 351с.
1096623
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1987. – 525с.
1096624
  Кемаль М. Пусть новой Турции / Мустафа Кемаль Кемаль Ататюрк. – Москва : Госиздат Литиздат Н.К.И.Д.
Т. 4 : Победа новой Турции 1921-1927. – 1934. – VI, 571 с. : ил. + 5 карт. – Прилож. С. 265-271
1096625
  Хергиани М. Пусть облака останутся с тобой. / М. Хергиани. – Тбилиси, 1978. – 187с.
1096626
  Дамянов Дамян Пусть окно распахнется : стихи / Дамянов Дамян ; [ Пер. с болг. Кудинова М. Вступ. ст. Петрова Е.]. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 78 с. – На обл. тит. листа сост. Карпова Т.
1096627
  Ибрагимов М. Пусть он останется с нами / М. Ибрагимов. – Москва, 1976. – 160 с.
1096628
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / Максуд Ибрагимбеков;. – Москва : Детская литература, 1986. – 157 с.
1096629
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / Максуд Ибрагимбеков;. – Москва : Детская литература, 1987. – 142 с.
1096630
  Жадан Сергей Пусть они расскажут : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 135-138. – ISSN 0130-7673
1096631
  Приеде Г.Р. Пусть осень : лирич. драма в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыщ. – Москва : Искусство, 1957. – 75 с.
1096632
  Савояров Никита Пусть паруса украшают нашу жизнь : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 66-67 : Фото
1096633
  Раевский Б.М. Пусть победит сильнейший / Б.М. Раевский. – Л., 1985. – 127с.
1096634
  Наджафов Г.Д. Пусть подумает... / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1967. – 112с.
1096635
  Коржиков В.Т. Пусть посмотрит в глаза граница: Повесть. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1987. – 189с.
1096636
  Барто П.Н. Пусть поют птицы / П.Н. Барто. – М., 1985. – 143с.
1096637
   Пусть поют соловьи : Сборник стихов молодых поэтов. – Горький : Кн. изд., 1958. – 96 с.
1096638
  Широбоков С. Пусть поют соловьи. / С. Широбоков. – Ижевск, 1958. – 68с.
1096639
  Воронов А.И. Пусть расскажет песня / А.И. Воронов. – Москва, 1970. – 80с.
1096640
  Гайдар А.П. Пусть светит / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1943. – 32с.
1096641
  Гайдар А.П. Пусть светит / А.П. Гайдар. – Москва, 1966. – 44с.
1096642
   Пусть светит! : Рассказы о первых комсомольцах. – Москва : Детгиз, 1958. – 238 с. – (Школьная библиотека [ Для семилетн. и сред. школы ])
1096643
   Пусть светит! : рассказы о комсомольцах. – [Москва : Детская литература, 1968. – 240 с. : илл. – (Школьная библиотека)
1096644
  Гайдаенко И.П. Пусть светят маяки / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1959. – 54с.
1096645
  Гвоздарев Ю.А. Пусть связь речений далека... Очерки по русской фразеологии. / Ю.А. Гвоздарев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 208с.
1096646
  Розанова А.И. Пусть скроется тьма! / А.И. Розанова, В. Петухов. – М, 1965. – 80с.
1096647
  Кеулькут В.Г. Пусть стоит мороз : первая книга стихов / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. Л.Старшинова : Молодая гвардия, 1958. – 63 с.
1096648
  Самсонов С.А. Пусть течет река : повести, рассказы / Семен Самсонов; пер. с удм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 334 с.
1096649
  Балаев Т. Пусть торжествует жизнь : стихи / Тамбулат Балаев; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 144 с.
1096650
  Звиняцковский В.Я. Пусть торжествует правда // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 20-22


  Особые мнения о проекте Закона (украинский язык и русский язык в Украине)
1096651
  Петников Г.Н. Пусть трудятся стихи / Г.Н. Петников. – Симферополь, 1972. – 143с.
1096652
   Пусть увидится вам Россия. – М., 1984. – 430с.
1096653
  Сталева Т.В. Пусть узнают живущие... / Т.В. Сталева. – М., 1991. – 143с.
1096654
  Суичмезов А.М. Пусть цветут тюльпаны / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 104с.
1096655
  Пильник Б.Е. Пусть это будет в будни / Б.Е. Пильник. – Горький, 1978. – 64с.
1096656
  Тэйлор М.Д. Пусть этот круг не разорвется... / М.Д. Тэйлор. – М, 1990. – 317с.
1096657
  Вайнер М.И. Пусть ярость благородная / М.И. Вайнер. – Пенза, 1959. – 210с.
1096658
  Серегин М.Г. Путана: секс не бывает безопасным : Повести / М.Г. Серегин. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – ISBN 5-04-004145-4
1096659
  Чуковский К.И. Путаница / К.И. Чуковский. – М, 1979. – 12с.
1096660
  Давыдов С. Путанный след. Санаторий доктора Волкова / С. Давыдов. – Л., 1985. – 176с.
1096661
  Давыдов С.Д. Путаный след / С.Д. Давыдов. – Ленинград : Детская литература, 1970. – 287с.
1096662
  Воробьев-Обухов Алексей Путаю педали! // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 158-161 : фото
1096663
  Аникин Андрей ПутеWADIтель по Иордании : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 34-44 : Фото
1096664
   Путевая звезда // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 34-35 : фото
1096665
   Путеви конституисаньа Србиjе као модерне правне државе : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 8. септембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 209 с. – ISBN 86-80769-31-2
1096666
  Вакуловская Л.А. Путевка в "Белую долину" / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1980. – 304с.
1096667
  Кафанова Л.П. Путевка в долголетие. / Л.П. Кафанова. – М., 1976. – 72с.
1096668
  Шаров Павел Путевка в космос : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 20-27 : Фото
1096669
  Порфирьев Б.А. Путевка в мужество / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1981. – 96с.
1096670
  Везир Ю. (Чеменземинли) Путевка в рай : рассказ / Юсиф Везир; пер. с азерб. Г.Даллакяна. – Баку : Детюниздат, 1962. – 36 с.
1096671
   Путевка в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 66 : Фото
1096672
   Путеводидель по Государственной Третьяковской галлерее. – Ленинград, 1980. – 252 с.
1096673
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1096674
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 20с.
1096675
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1096676
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1096677
   Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1916 год : Изд-во К.Ф.Некрасова, 1916. – 84 с.
1096678
   Путеводитель - справочник. Советское искусство в Государственной Третьяковской Галерее. 1917-1967. – М, 1967. – 264с.
1096679
   Путеводитель. – М., 1923. – 239с.
1096680
  Радченко А.Д. Путеводитель / А.Д. Радченко. – Киев, 1950. – 46 с.
1096681
  Выставка Путеводитель / Выставка, искусства 15-20 вв. французского. – Москва, 1955. – 48с.
1096682
  Выставка Путеводитель / Выставка, искусства 12-20 вв. французского. – Москва, 1956. – 64с.
1096683
   Путеводитель. – М., 1957. – 236с.
1096684
   Путеводитель. – Москва, 1961. – 211с.
1096685
  Измаильский Путеводитель / Измаильский, Суворова А.В. музей. – Одесса, 1961. – 149с.
1096686
   Путеводитель. – Ташкент, 1964. – 67с.
1096687
   Путеводитель. – Л., 1967. – 59с.
1096688
   Путеводитель. – М., 1968. – 246с.
1096689
   Путеводитель. – М., 1969. – 160с.
1096690
  Демченко А.А. Путеводитель / А.А. Демченко. – Саратов, 1969. – 128 с.
1096691
   Путеводитель. – М., 1979. – 43с.
1096692
  Толстой Андрей Путеводитель "Франция" : Большое путешествие / Толстой Андрей, Лыскин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 100 : Іл.
1096693
   Путеводитель 7 ботанической экспедиции в Прибалтике по озерно-холмистой возвышенности Аукштайтии. – Вильнюс, 1963. – 63с.
1096694
   Путеводитель автотуриста по Украине. – Киев, 1967. – 200с.
1096695
   Путеводитель ботанических экскурсий по Казахстану (Заилийский Алатау и Южное Прибалхашье). – Алма-Ата : Наука, 1988. – 96с.
1096696
  Мянниль Р.М. Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посв. 50-й годовщ. со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта / Р.М. Мянниль, К К. Ряхни Орвику. – Таллинн, 1958. – 40 с.
1096697
   Путеводитель геологической экскурсии по Донецкому бассейну участников третьего геологического совещания по твердым горючим ископаемым. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1967. – 51с. + 13л. отд. л. к. и схем
1096698
   Путеводитель геологической экскурсии по Карелии : 3-й междунар. симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Петрозаводск, 1987. – 93с. : Ил.
1096699
   Путеводитель геологической экскурсии по силурийским и нижнедевонским отложениям Подолии /среднее течение р.Днестр/ : 3-й междунар. симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Ленинград, 1968. – 61с. + 31 схема. – Библиогр.: с.59-61
1096700
   Путеводитель гидрогеологической экскурсии 11-го конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации : /август-сентябрь 1977 г./. – Киев : Наукова думка, 1977. – 24с.
1096701
  Левин Владимир Лазаревич и др. Путеводитель для биологов по библиографическим изданиям : Справ. пособие / АН СССР; Б-ка; Ин-т цитологии; Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова; Сост.:В. Л. Левин, В. Г. Левин, Д. В. Лебедев; Библиогр. ред. В. П. Алексеевой, С. П. Агафоновой. – Ленинград : Наука. Лененгр. отд-ние, 1978. – 480с.
1096702
  Баркова И. Путеводитель для детей : библиографические пособия, предназначенные для распространения в сетевом пространстве / Ирина Баркова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 34-37. – ISSN 0869-4915


  Об электронных библиографических пособиях для детей.
1096703
  Крайзингер А. Путеводитель для советских туристов и гостей по городу-курорту Карловы Вары. / А. Крайзингер, А. Гросс. – Брно, 1957. – 63с.
1096704
  Владыкин М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу : в 2-х частях / М. Владыкин. – 2-е доп. и испр. изд. – Москва : Типография И.И. Родзевича
Ч. 1, 2. – 1885. – IV, IV, 366, II, 282, VIII с.
1096705
  Владыкин М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу : в 2-х частях / М. Владыкин. – 2-е доп. и испр. изд. – Москва : Типография И.И. Родзевича
Ч. 2. – 1885. – II, 282, VIII с.
1096706
   Путеводитель к древностям и достопамятностям московским, руководствующий любопытствующего по четырем частям сея столицы к дее- место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и зданий, : как-то: соборов, монастырей, церквей,государственных и частных заведений как старых, так и новых с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приис киания азбучною росписью умноженный. – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 1-2. – 1792. – XLIII, 309, XXXV, 230 с. – 2 ч. в одном пер., каждая часть имеет самостоятельный тит. л. и паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1096707
   Путеводитель к древностям и достопамятностям московским, руководствующий любопытствующего по четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и зданий, : как-то: соборов, монастырей, церквей,государственных и частных заведений как старых, так и новых с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приис киания азбучною росписью умноженный. – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3-4. – 1792. – 103, 296 с. – 2 ч. в одном пер., каждая часть имеет самостоятельный тит. л. и паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1096708
   Путеводитель к полевому маршруту №2. Девонские, каменноугольные, пермские, триасовые и юрские отложения : Экскурсия по разрезам Кузбасса, 12-18 июля 1971. – Новосибирск, 1971. – 97с. – (III международная палинологическая конференция)
1096709
  Руцинская И.И. Путеводитель как инструмент конструирования региональных достопримечательностей ( вторая половина XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 53-64. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1096710
  Волков Н.Г. Путеводитель научных экскурсий симпозиума по геоморфологическому картированию ХХІІІ Международного географического конгресса / Н.Г. Волков. – Киев : Наукова думка, 1976. – 67 с.


  Монография содержит описание маршрута научных экскурсий симпозиума по геоморфологическому картированию ХХIII Международного географического конгресса по Левобережью Среднего Днепра. Освещаются вопросы изучения террасовых комплексов, дана характеристика ...
1096711
   Путеводитель неогеновой экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации (август-сентябрь 1977). – К, 1977. – 40с.
1096712
  Шелковникова Лада Путеводитель отельеров и рестораторов по новеллам законодательства 2012 года / Шелковникова Лада, Бондарев Тимур // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-77 : фото
1096713
  Нелсон С.Л. Путеводитель по Microsoft Access2 для Windows : [Текст] : справочное издание / С.Л. Нелсон. – Москва : Издат. отд. Русская Редакция ТОО "Channel Trading Ltd.", 1995. – 168 с.
1096714
  Нелсон С. Путеводитель по Microsoft Excel для Windows / С. Нелсон. – М., 1994. – 240с.
1096715
  Нелсон С. Путеводитель по Microsoft Excel для Windows / С. Нелсон. – Москва : Русская Редакция, 1994. – 204с.
1096716
   Путеводитель по Алма-Атинскому республиканскому ботаническому саду. – Алма Ата, 1945. – 30с.
1096717
  Гендель Л.З. Путеводитель по алфавитным каталогам ИНИОН АН СССР. / Л.З. Гендель, Г.З. Головко. – М, 1983. – 72с.
1096718
   Путеводитель по Армении. – Ереван, 1939. – 48с.
1096719
   Путеводитель по архивным фондам. – Л, 1984. – 117с.
1096720
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1963. – 64 с.
1096721
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1966. – 64 с.
1096722
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1968. – 68 с.
1096723
   Путеводитель по Астрахани. – Волгоград, 1970. – 176с.
1096724
   Путеводитель по Астрахани и области. – Волгоград, 1979. – 159с.
1096725
   Путеводитель по Батумскому субтропическому ботаническому саду. – М.Л., 1925. – 140с.
1096726
  Гинкул С.Г. Путеводитель по Батумскому субтропическому ботаническому саду / С.Г. Гинкул. – Батуми, 1938. – 60с.
1096727
   Путеводитель по Бахчисарайскому музею. – Симферополь, 1959. – 88с.
1096728
   Путеводитель по Башкирии. – Уфа, 1965. – 499с.
1096729
   Путеводитель по библиографии для студентов физико-математического факультета. – Рига, 1968. – 36с.
1096730
  Фомин А.Г. Путеводитель по библиографии Маркса / А.Г. Фомин. – Ленинград, 1934. – 124 с.
1096731
  Фомин А.Г. Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы / А.Г. Фомин. – Ленинград, 1934. – 336 с.
1096732
   Путеводитель по библиотеке. – Новосибирск, 1973. – 40с.
1096733
   Путеводитель по Ботаническому и Зоологическому паркам Аскании-нова. – Симферополь, 1952. – 128с.
1096734
  Русанов Ф.Н. Путеводитель по Ботаническому саду АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1975. – 30с.
1096735
  Жаренко А.З. Путеводитель по ботаническому саду Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова / А.З. Жаренко, К.И. Точидловская. – К., 1956. – 88с.
1096736
   Путеводитель по ботаническому саду Ростовского университета. – Ростов -на-Дону, 1988. – 64с.
1096737
  Голенкин М.И. Путеводитель по Ботаническому саду. / М.И. Голенкин. – 3-е изд. – М., 1928. – 47с.
1096738
   Путеводитель по водным путям бассейна рек верхнего и среднего Днепра. – К, 1925. – 84с.
1096739
   Путеводитель по Волгограду. – Волгоград, 1966. – 136с.
1096740
  Морозова Н.Т. Путеводитель по Волгограду / Н.Т. Морозова, Н.Д. Монахова. – Волгоград, 1980. – 208 с.
1096741
   Путеводитель по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание / опубл. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д. Миятович ; под ред. Н. Ковач, М. Стоуна. – Вена : ОБСЕ, 2010. – 137 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9234-631-7
1096742
  Долгоруков В.А. Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России : с подробным дорожником. Спутник по минеральным водам Азиатской России / В.А. Долгоруков. – Томск : Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1895. – 48, [5], XII, 352, 32, 6, 32 с.
1096743
  Гусев А.И. Путеводитель по выпускам "В помощь радиолюбителю" / А.И. Гусев. – Москва, 1988. – 335 с.
1096744
   Путеводитель по выставке "Западно-европейская живопись в почтовых марках". – Фрунзе, 1973. – 23с.
1096745
   Путеводитель по выставке (Книжный знак).Абакан 1967. – Кызыл, 1967. – 78с.
1096746
   Путеводитель по выставке Грибоедов и его время. – М, 1929. – 42 с.
1096747
   Путеводитель по выставке иранского и турецкого искусства XVI-XVII вв. – Москва, 1960. – 17 с.
1096748
  Асатиани В.А. Путеводитель по выставке истории Грузии советского периода / В.А. Асатиани. – Тбилиси, 1976. – 45с.
1096749
  Клейн В. Путеводитель по выставке тканей VII-XIX веков. : собрания музея / В. Клейн. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 39 с.
1096750
   Путеводитель по геологическим маршрутам : (Киргизия, Южный Казахстан, Западный Узбекистан). – Фрунзе : ИЛИМ, 1968. – 100с.
1096751
  Новиков Э.А. Путеводитель по геологической литературе мира / Э.А. Новиков. – Ленинград : Недра, 1971. – 168с.
1096752
   Путеводитель по геологическому и минералогическому музею Российской Академии Наук. Геологическое отделение. – Л, 1924. – 55с.
1096753
  Исколь Н.В. Путеводитель по геологическому музею им.А.П.Карпинского АН СССР. / Н.В. Исколь, К.С. Талдыкина. – М.-Л., 1962. – 98с.
1096754
   Путеводитель по Германской Демократической Республике. – Лейпциг, 1964. – 358с.
1096755
  Гаффин А. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet / А. Гаффин. – Москва : ТПП "Сфера", 1995. – 276 с.
1096756
   Путеводитель по городу Пекину. – Пекин, 1959. – с.
1096757
  Ячник Е.С. Путеводитель по городу Фрунзе. / Е.С. Ячник. – Фрунзе, 1983. – 52с.
1096758
  Морачевский Н.Я. Путеводитель по Гос. Публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Морачевский. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград, 1962. – 111с.
1096759
  Пахомов Н.П. Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее / Н.П. Пахомов. – М.-Л., 1927. – 130с.
1096760
   Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее. – М, 1959. – 328с.
1096761
  Дружинин С.Н. Путеводитель по гос.Третьяковской галлерее. / С.Н. Дружинин. – М, 1950. – 90с.
1096762
  Клевенский М.М. Путеводитель по государственной библиотеке СССР им.В.И.Ленина. / М.М. Клевенский. – М, 1959. – 200с.
1096763
   Путеводитель по Государственному Никитскому ботаническому саду. – Ялта. – 71с.
1096764
   Путеводитель по государственным архивам Краснодарского края. – Краснодар, 1963. – 490с.
1096765
   Путеводитель по государственным архивам Тюменской области. – Тюмень, 1962. – 530с.
1096766
  Атаев Д. Путеводитель по Дагестану / Д. Атаев, К. Гаджиев. – 3-е испр. и доп. – Махачкала, 1969. – 338с.
1096767
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Москва : Типография Е.Г. Потапова, 1889. – 36 с.
1096768
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1896. – 36 с.
1096769
   Путеводитель по Дашковскому этнографическому музею. – Испр. и доп. изд. – Москва : Типография К.Л. Меньшова, 1905. – 64 с.
1096770
   Путеводитель по Джакарте : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 108 : Іл.
1096771
  Балицкий П. Путеводитель по Днепру и его притокам / П. Балицкий. – Киев, 1928. – 245с. : илл., карты, тарифы и расписания рейсов пароходов
1096772
   Путеводитель по дому-музею П.И. Чайковского в Клину. – Москва : Искусство, 1950. – 64 с.
1096773
  Якубович П.Я. Путеводитель по Европе / П.Я. Якубович. – Спб.
5. – 476с.
1096774
  Гомиен Донна Путеводитель по Европейской Конвенции о защите прав человека = Short guide to the European Convention on human rights / Гомиен Донна. – Страсбург : Совет Европы, 1994. – 136с. – ISBN 92-871-1981-3
1096775
  Гомиен Донна Путеводитель по Европейской Конвенции о Защите Прав Человека / Донна Гомиен. – Страсбург : Совет Европы, 1994. – 136 с. – ISBN 92-871-1981-3
1096776
   Путеводитель по журналу "Радио" 1980-1985 : Краткий аннотированный библиографический указатель статей,опубликованных в 1980-1985 гг. – Москва, 1988. – 302с.
1096777
  Матлин С.Л. Путеводитель по журналу "Радио" за 1950-1959 гг. / С.Л. Матлин, Г. Новиков. – М., 1960. – 272с.
1096778
   Путеводитель по заграничным курортам. – С.-Петербург : Типо-литография Берман и Рабинович, 1894. – II, VI, 337 с.
1096779
   Путеводитель по залам Гос.Исторического музея. – М, 1947. – 144с.
1096780
  Флиттнер Д Н. Путеводитель по залам Древнего Египта / Д Н. Флиттнер, . – Л, 1929. – 77с.
1096781
   Путеводитель по залам отдела - Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – К, 1963. – 83с.
1096782
   Путеводитель по залам отдела Востока (Эрмитажа). – Л, 1939. – 248с.
1096783
  Брейтфус Л.Л. Путеводитель по Западной Европе : (Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Люксембург, Голландия, Дания и Швейцария) / Л.Л. Брейтфус. – Берлин : Русская Типография Дмитрия Иозельсона, 1896. – (С. 17-176). – Дефект. кн.: відс. сторінки з 1-16, з 177-?
1096784
  Сайдс Хэмптон Путеводитель по затонувшим обломкам. Увидеть "Титаник" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 76-97 : фото
1096785
   Путеводитель по Зоологическому музею Императорской Академии Наук. – 5-е изд., измененное. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1880. – 36 с.
1096786
   Путеводитель по изданиям текущей отечественной библиографической информации. – Л
2. – 1976. – 183с.
1096787
   Путеводитель по изданиям текущей отечественной библиографической информации. – Москва
1. – 1981. – 179 с.
1096788
  Березин Б.А. Путеводитель по Ильменскому государственному заповеднику. Миасс, Южный Урал, Челябинская область / Б.А. Березин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 91с.
1096789
  Гнучева В.В. Путеводитель по иностранной библиографии медицинской литературы / В.В. Гнучева. – Л., 1957. – 108с.
1096790
  Зильберминц Л.В. Путеводитель по иностранной библиографии техничческой литературы (1945-1956) / Л.В. Зильберминц. – Ленинград : Тип. ГПБ, 1957. – 300 с.
1096791
  Кандель Б.Л. Путеводитель по иностранным библиографиям и справочникам по литературоведению и художественной литературе. / Б.Л. Кандель. – Л, 1959. – 441с.
1096792
   Путеводитель по историко-революционным местам г.Сызрани. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1096793
   Путеводитель по историко-революционным памятникам г. Киева. – Киев, 1940. – 104с.
1096794
   Путеводитель по историко-революционным памятникам г.Киева. – К, 1940. – 103с.
1096795
   Путеводитель по историческому архиву музея. – Л, 1957. – 236с.
1096796
  Ермоленко М. Путеводитель по Кабарде и Балкарии / М. Ермоленко. – Нальчик, 1928. – 100 с.
1096797
  Подъяпольский Г.Н. Путеводитель по Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1971. – 116с.
1096798
  Москвич Г. Путеводитель по Кавказским / Г. Москвич. – Краснодар, 1923. – 302с.
1096799
   Путеводитель по Кавказским минеральным водам : Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск. – Пятигорск : Электро-механическая типография К.К. Кибардина, 1912. – 389, VI с.
1096800
   Путеводитель по Казанскому зооботаническому саду. – Казань, 1957. – 64с.
1096801
  Киселева В.Г. Путеводитель по каталогам / В.Г. Киселева. – Казань, 1945. – 56с.
1096802
   Путеводитель по каталогам. – М, 1947. – 51с.
1096803
   Путеводитель по каталогам. – 2-е изд. – М, 1949. – 48с.
1096804
  Голобородько Е.А. Путеводитель по каталогам для читателей научных читальных залов / Е.А. Голобородько, З.А. Пальмина. – изд. 5-е. – М., 1971. – 85с.
1096805
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1974. – 41с.
1096806
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1986. – 32с.
1096807
   Путеводитель по каталогам научной библиотеки имени Горького при ЛГУ. – Л, 1956. – 15с.
1096808
  Марти Ю.Ю. Путеводитель по Керческому историко-археологическому музею им. А.С. Пушкина / Ю.Ю. Марти. – Симферополь, 1937. – 63 с.
1096809
  Голубева Е. Путеводитель по Коломне / Е. Голубева. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 104с
1096810
   Путеводитель по консервации документов на бумажной основе / Е.Н. Пименов, Е.А. Тилева, М.А. Белинская, В.А. Солдатов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 59-72. – ISSN 0130-9765


  Изложены особенности подготовки путеводителя по сетевой информации в области консервации документов: назначение путеводителя, его потенциальные пользователи, составление рубрик и тематических списков рубрик, комплектование путеводителя. Детально ...
1096811
  Глебов И. Путеводитель по концертам / И. Глебов. – Пб., 1919. – 102с.
1096812
  Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам / Б.В. Асафьев. – Москва, 1978. – 200с.
1096813
  Головкинский Н. Путеводитель по Крыму / Н. Головкинский. – 6-е изд. – Симферополь : Типография Спиро, 1894. – XIV, 551, X с.
1096814
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1925. – 267с.
1096815
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1956. – 456с.
1096816
   Путеводитель по Куала Лампуру : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 104-105 : Іл.
1096817
  Москвич Г.Г. Путеводитель по курортам Кубани и Черноморья / Г.Г. Москвич. – Краснодар, 1923. – 180с.
1096818
   Путеводитель по курорту Бад-Наугейм. – Дармштадт : Типография Хр.Фр. Винтера. – 64, [1] с.
1096819
   Путеводитель по Латвийской ССР. – Рига, 1958. – 198с.
1096820
   Путеводитель по Лейпцигу, 1972. – 176с.
1096821
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград, 1931. – 255с.
1096822
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 912с.
1096823
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград, 1963. – 791с.
1096824
   Путеводитель по Ленинграду с новым планом г.Ленинграда 1927 г. – Ленинград, 1927. – 135с.
1096825
  О"Донохью Путеводитель по минералам для начинающих / О"Донохью. – Л., 1985. – 207с.
1096826
  Эппинг Р.Ч. Путеводитель по мировой экономике = A beginner"s guide to the world economy : для начинающих / Рэнди Эппинг ; [пер. с англ. И.М. Макарова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 217, [2] с. : табл. – Пер. изд.: A beginner"s guide to the world economy / Randy Charles Epping. New York : Vintage Books, cop. 2001. - Парал. тит. л. ориг. – ISBN 5-7133-1271-2
1096827
  Ковалев А.П. Путеводитель по Москве / А.П. Ковалев. – Москва, 1963. – 431с.
1096828
   Путеводитель по Московскому зоопарку. – М, 1928. – 75с.
1096829
  Сосновский И.П. Путеводитель по Московскому зоопарку / И.П. Сосновский. – М., 1978. – 160с.
1096830
  Краско Ф.Е. Путеводитель по музею-заповеднику А.С. Пушкина и пушкинским местам в селе Большое Болдино / Ф.Е. Краско, 1959. – 126с.
1096831
   Путеводитель по музею. – Саратов, 1949. – 52с.
1096832
   Путеводитель по музею. – М, 1962. – 40с.
1096833
   Путеводитель по музею "Коломенское". – М, 1956. – 77с.
1096834
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – М, 1952. – 64с.
1096835
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – 2-е изд. – М, 1953. – 64с.
1096836
  Палибин И.В. Путеводитель по музею Ботанического сада Академии наук СССР / И.В. Палибин. – Ленинград, 1931. – 67с.
1096837
   Путеводитель по музею восточных культур. – М, 1947. – 94с.
1096838
   Путеводитель по музею государственного ордена Трудового красного Знамени центрального театра кукол под руководством народного артиста С.В. Образцова. – М, 1982. – 152с.
1096839
   Путеводитель по музею землеведения Московского государственного университета. – Москва, 1967. – 168с.
1096840
   Путеводитель по музею Революции. – 2-е изд. – М, 1927. – 104с.
1096841
   Путеводитель по Нарвскому музею. – Таллин, 1954. – 36с.
1096842
   Путеводитель по научной библиотеке имени М. Горького при ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. – 72 с.
1096843
   Путеводитель по научной библиотеке имени Н.И.Лобачевского. – Казань, 1986. – 64с.
1096844
  Покровский К.Д. Путеводитель по небу / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1923. – 294с.
1096845
  Косилова М.Ф. Путеводитель по немецкому предложению. Пособие по пер. науч. текстов по химии. / М.Ф. Косилова. – М., 1971. – 196с.
1096846
  Чернова Н.М. Путеводитель по Никитскому ботаническому саду им. Молотова / Н.М. Чернова, 1938. – 167с.
1096847
   Путеводитель по Нью-Йорку // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 103-105 : Іл.
1096848
   Путеводитель по Одессе и её окрестностям. – Одесса. – 287с.
1096849
  Матюшенко А.В. Путеводитель по Одесскому зоологическому парку / А.В. Матюшенко, И.С. Черняховский. – Одесса, 1949. – 48с.
1096850
  Арепьев Н.Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга / Н.Ф. Арепьев. – С.-Петербург : Типография Т-ва Художеств. Печати
Вып. 2 : Путь по Балтийской железной дороге Петербург-Ораниенбаум. – 1901. – 19 с.
1096851
  Арепьев Н.Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга / Н.Ф. Арепьев. – С.-Петербург : Типография Т-ва Художеств. Печати
Вып. 4 : Путь по Николаевской ж. дор. и Неве. – 1901. – 16 с. – Дефект. кн.: без тит. л., всього 16 стор.
1096852
  Коваленская Н.Н. Путеводитель по опытной комплексной марксистской экспозиции / Н.Н. Коваленская. – М, 1931. – 78с.
1096853
   Путеводитель по оранжерее Главного Ботанического сада. – М, 1957. – 131с.
1096854
  Смирнова Н.И. Путеводитель по оранжереям Ботанического сада / Н.И. Смирнова. – Л., 1973. – 36с.
1096855
  Дахнович А.С. Путеводитель по Ораниенбауму. / А.С. Дахнович, 1930. – 35с.
1096856
  Бельгард А.Л. Путеводитель по основным типам биогеоценозов Присамарья / А.Л. Бельгард, А.П. Травлев. – Днепропетровск, 1981. – 99с.
1096857
  Павлов В.И. Путеводитель по Останкинскому дворцу-музею творчества крепостных / В.И. Павлов. – Москва, 1950. – 84с.
1096858
   Путеводитель по Отделению древностей / Московский Публичный и Румянцевский музей. – Москва : Тип. "Общественная польза", 1909. – 78 с.
1096859
  Кубе А.Н. Путеводитель по отделению средних веков и эпохи возрождения / А.Н. Кубе. – Пб, 1921. – 72с.
1096860
  Тройницкий С.Н. Путеводитель по отделению фарфора / С.Н. Тройницкий. – Пб., 1921. – 44с.
1096861
  Кузнецов С.С. Путеводитель по отделу "Введение в геологию" / С.С. Кузнецов. – Ленинград, 1928. – 52 с.
1096862
  Некрасов М.Н. Путеводитель по отделу 1905 г. музея революции СССР / М.Н. Некрасов. – М., 1935. – 64с.
1096863
  Вальдгауер О.Ф. Путеводитель по отделу древностей. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1922. – 85с.
1096864
  Брюсов А.Я. Путеводитель по открытым залам гос. исторического музея / А.Я. Брюсов. – М., 1934. – 81с.
1096865
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LaTeX и его Web-приложениям = The LaTeX Web Companion. Integrating TeX, HTML, and XML / М. Гуссенс, С. Ратц ; при участии Э.М. Гурари, Р. Мура и С. Сьютора ; пер. с англ. : Ю.В. Тюменцева и А.В. Чернышева ; под ред. Б.В. Тоботраса. – Москва : Мир, 2001. – 604, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 574-576. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003387-4
1096866
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LATEX и его графическим расширениям = The LATEX graphics companion : иллюстрирование документов при помощи TEX"a и PostScript"a / М. Гуссенс, С. Ратц, Ф. Миттельбах ; пер. с англ. под ред. А.И. Лебедева. – Москва : Мир ; Бином ЛЗ, 2002. – 624 с. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003388-2
1096867
  Гуссенс М. Путеводитель по пакету LaTeX и его расширению LaTeX 2 / М. Гуссенс, Ф. Миттельбах, А. Самарин; Пер. с англ.: О.А. Маховой, Н.В. Третьякова, и др.; Под ред.: И.А. Маховой. – Москва : Мир, 1999. – 606с. – (Библиотека издательских технологий). – ISBN 5-03-003325-4
1096868
  Геккер Р.Ф. Путеводитель по палеонтологическим памятникам района Каратауского участка Аксу - Джебаглинского государственного заповедника / Р.Ф. Геккер; АН Казахской ССР; Отв. ред. Бажанов В.С. – Алмааты : Изд-во АН Казахской ССР, 1948. – 24с.
1096869
   Путеводитель по парку совхоза "Южные культуры". – М, 1937. – 112с.
1096870
  Красавин М.И. Путеводитель по парку сочинской садовой и сельско-хозяйственной опытной станции / М.И. Красавин. – Изд. 3-е внось перераб. – Сочи, 1926. – 85с.
1096871
   Путеводитель по политехническому музею. – Москва, 1949. – 128 с.
1096872
   Путеводитель по Полтавскому гос. литературно-мемориальному музею В.Г.Короленко. – Х, 1955. – 91 с.
1096873
  Гирсьберг Г.-И. Путеводитель по Потодаму и Сансуси / Г.-И. Гирсьберг. – Гирсберг, 1975. – 111с.
1096874
   Путеводитель по Потсдаму и Сансуси / Гирсберг, Ганс-Иоахим, Книттер Хартмут, Хоффман Ганс. – Дрезден : Zeit im Bild, 1975. – 112с. – На обкл. назва: Потсдам и Сансуси
1096875
  Борисова Е. Путеводитель по правовому лабиринту. Новый взгляд на новые проблемы библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С 21. – ISSN 1727-4893
1096876
   Путеводитель по радиолюбительским журналам. – М.Л., 1950. – 168с.
1096877
  Кеннеди С. Путеводитель по расистской Америке / С. Кеннеди. – М, 1955. – 318с.
1096878
  Почепа Александр Михайлович Путеводитель по расчетам электрорадиоустройств : Библиогр.указ. / Почепа Александр Михайлович. – Одесса : Маяк, 1973. – 287с.
1096879
  Дебрер М. Путеводитель по Риге. / М. Дебрер, М. Красильников. – Рига, 1970. – 94с.
1096880
  Бычков Ф.А. Путеводитель по Ростовскому Музею Церковных Древностей / Ф.А. Бычков. – Ярославль : Типография губернского правления, 1886. – 27 с.
1096881
   Путеводитель по русской литературе ХІХ века. – М, 1927. – 340с.
1096882
   Путеводитель по Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н.Радищева. – Саратов, 1956. – 136с.
1096883
   Путеводитель по Свято-Троице-Сергіевой Лавре. – М, 1895. – 54с.
1096884
   Путеводитель по святым местам России. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – 159с. : илл. – ISBN 978-985-511-071-3
1096885
  Розанов И.Н. Путеводитель по современной русской литературе / И.Н. Розанов. – 2-е изд. – М, 1929. – 364с.
1096886
   Путеводитель по Стамбулу // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 96-97 : Іл.
1096887
   Путеводитель по стационарной экспозиции отражающей жизнь и деятельность Ильи Чавчавадзе. – 2-е изд. – Тбилиси, 1967. – 88 с.
1096888
  Васильев А.В. Путеводитель по Сухумскому ботаническому саду / А.В. Васильев. – Сухуми, 1955. – с.
1096889
  Гранский В.И. Путеводитель по техническим справочникам. / В.И. Гранский. – Л., 1958. – 334с.
1096890
   Путеводитель по Токио : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
1096891
  Омарр С. Путеводитель по тысячелетию : что тебе говорят звезды : астрол. прогноз / Сидней Омарр. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2003. – 286, [2] с. : ил. – ISBN 966-8218-94-9
1096892
  Привальский В. Путеводитель по Узбекистану / В. Привальский. – Москва, 1957. – 103с.
1096893
   Путеводитель по усадьбе "Кусково". – М, 1954. – 41с.
1096894
   Путеводитель по Феодосийской картинной галлерее имени И.К.Айвазовского. – К, 1959. – 113с.
1096895
   Путеводитель по фондам государственного архива Горьковской области и его филиала в Арзамасе. – Горький, 1967. – 488с.
1096896
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – Л, 1931. – 166с.
1096897
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – 2-е изд. – Л, 1932. – 200с.
1096898
  Ддворецкова К.И. Путеводитель по химической литературе научной библиотеки при СГУ / К.И. Ддворецкова. – Саратов, 1946. – 47с.
1096899
   Путеводитель по Центральному архиву ВЦСПС. – М
1. – 1958. – 368с.
1096900
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 192с.
1096901
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1976. – 151с.
1096902
  Агафонова З.И. Путеводитель по Центральному Гос. историческому архиву УзССР / З.И. Агафонова, Н.А. Халфин. – Ташкент, 1948. – 183 с.
1096903
   Путеводитель по Центральному государственному архиву Мордовской АССР. – Саранск, 1960. – 256с.
1096904
   Путеводитель по читательским каталогам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского. – Казань, 1990. – 44с.
1096905
   Путеводитель по экспозиции "Русские" (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв). – Л, 1961. – 92с.
1096906
   Путеводитель по экспозиции дореволюционного и советского искусства. – Днепропетровск, 1956. – 78с.
1096907
   Путеводитель по экспозиции древесных стволов Ботанического музея. – М.Л., 1964. – 87с.
1096908
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1954. – 72с.
1096909
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1959. – 72с.
1096910
   Путеводитель по экспозиции отдела культурных растений Главного ботанического сада АН СССР. – М, 1973. – 96с.
1096911
   Путеводитель по экспозициям отдела флоры СССР Главного ботанического сада АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 103с.
1096912
   Путеводитель по этнографическому музею. – 3-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1900. – 95 с.
1096913
   Путеводитель по этнографическому музею. – Испр. и доп. изд. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1916. – 124 с.
1096914
   Путеводитель по юбилейной выставке революции 1905 года. – Москва : Изд.Музея революции СССР, 1926. – 69с.
1096915
   Путеводитель по Ярославскому мемориальному музею Н.А.Некрасова. – Ярославль, 1952. – 47 с.
1096916
   Путеводитель почвенной экскурсии по маршруту Москва-Херсон для участников 8 Международного конгресса почвоведов 1964 г. в г.Бухаресте. – Москва, 1964. – 104с.
1096917
   Путеводитель тектонической, стратиграфической и седиментологической экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 115с.
1096918
   Путеводитель экскурсии : Минеральные Воды-Долина Баксана-Эльбрус-Орджоникидзе, Военно-Грузинская дорога-Тбилиси. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 91с. : Ил. – Библиогр.: с.90-91
1096919
   Путеводитель экскурсии "Офиолиты полярного Урала". – М, 1978. – 164с.
1096920
   Путеводитель экскурсии второй четвертично-геологической конференции. – Л.М., 1932. – 309с.
1096921
  Тутковский П.А. Путеводитель экскурсии по Волыни / П.А. Тутковский. – К., 1926. – 24с.
1096922
   Путеводитель экскурсии по Криворожскому железорудному бассейну : К междунар.симпозиуму по геол. и генезису докембрийских железо-марганцевых формаций и рудных месторождений. Киев, 1970г. – Киев : Наукова думка, 1970. – 41с. : Ил.
1096923
   Путеводитель экскурсии по нефтегазоносным провинциям Украинской ССР ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 32с.
1096924
   Путеводитель экскурсии по пегматитовым месторождениям Волыни. – Львов, 1966. – 20с.
1096925
   Путеводитель экскурсии по рекам алдану и Лене.Сибирская платформа. – Новосибирск, 1990. – 115с.
1096926
  Пяновская И.А. Путеводитель экскурсии пятой палеоэколого-литологической сессии, посвященной скалистым берегам и каменному дну морей геологического прошлого (Центральные Кызылкумы) / И.А. Пяновская, К.К. Пятков; Под ред. Геккера Р.Ф. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1968. – 26с.
1096927
   Путеводитель экскурсии С-6 : Украина. – М, 1981. – 48с.
1096928
   Путеводитель экскурсии симпозиума по проблеме "Галогенные формцации Украины и связвнные с ними полезные ископаемые". – К, 1971. – 64с.
1096929
   Путеводитель экскурсии съезда Карпато-Балканской ассоциации. – Львов, 1958. – 88с.
1096930
  Балуховский Н.Ф. Путеводитель экскурсии съезда по Каневу. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 19с.
1096931
   Путеводитель экскурсий. – Крым; Кишинев
ч. 1 : Крым. – 1971. – 150с.
1096932
  Грубрин Ю.Л. Путеводитель экскурсий 7-го пленума геоморфологической комиссии ОНЗ АН СССР по современным экзогенным рельефообразующим процессам / Ю.Л. Грубрин, Ю.А. Куделя, Э.Т. Палиенко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Георафический факультет. Кафедра геоморфологии. – Киев, 1968. – 98с.


  Путеводитель ставит своей целью ознакомить участников с условиями развития и особенностями совремееных экзогенных рельефообразующих процессов одного из своеобразных районов Среднего Приднепровья, расположенного в переходной зоне от Украинского щита к ...
1096933
   Путеводитель экскурсий V Всесоюзного совещания по изучению краевых образований материков оледенения. – Киев : Наукова думка, 1976. – 68с.
1096934
   Путеводитель экскурсий к совещанию по литологии докембрийских отложений (в Карелии). – Л, 1963. – 48с.
1096935
  Бутин Р.В. Путеводитель экскурсий к совещению по литологии докембрийских отложений / Р.В. Бутин. – Л., 1963. – с.
1096936
   Путеводитель экскурсий секцииминералогии и геохимии, петрографии, магматизма и мегаморфизма ХІ конгресса КАрпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 44с.
1096937
   Путеводитель экскурсий совещания по лессовым породам УРРС. – К, 1955. – 151с.
1096938
   Путеводитель экскурсий четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев : АН МССР, 1966. – 55с.
1096939
  Дмитриев Ю.Н. Путеводитель. / Ю.Н. Дмитриев. – Л.-М., 1940. – 71с.
1096940
  Всесоюзная Путеводитель. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 223с.
1096941
  Зеленова С.Е. Путеводитель. / С.Е. Зеленова. – Краснодар, 1968. – 80с.
1096942
  Зонова З.Т. Путеводитель: Искусство XVIII - первой половины XIX века / З.Т. Зонова, А.И. Архангельская. – Ленинград, 1981. – 216с.
1096943
  Маки Путеводительпо органическому синтезу / Маки, РюК. – Мё, 1985. – 352с.
1096944
  Шашкин З.Ж. Путеводная звезда : [повесть и рассказы : пер. с каз.] / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 135 с. : ил.


  Содержание: Путеводная звезда; Надо жить человеку...; Его отец; Черная пасть
1096945
  Шашкин З.Ж. Путеводная звезда : романы и повесть : [пер. с каз.] / Зейин Шашкин ; [ил.: М. Палаткин]. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 524 с. : ил.


  содержание : Наступило утро; Темиртау; Старше на одно лето
1096946
  Протопопова Е. Путеводная звезда в информационной вселенной // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 0869-4915


  О грамотном применении методов сбора данных.
1096947
  Пагирев Г.В. Путеводные звезды / Г.В. Пагирев. – Л, 1951. – 100с.
1096948
  Ткаченко В.П. Путевое фрикционное сопротивление движению рельсовых экипажей / В.П. Ткаченко, С.Ю. Сапронова; МОУ. Восточноукраинский государственный университет. – Луганськ : ВУГУ, 1999. – 25с. – ISBN 966-590-164-8
1096949
  Инбер В.М. Путевой дневник / В.М. Инбер. – М., 1939. – 63с.
1096950
  Антокольский П.Г. Путевой журнал писателя / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 303 с.
1096951
  Лаптев А.Е. Путевой огонек. / А.Е. Лаптев. – Челябинск, 1964. – 42с.
1096952
  Маслова Н.М. Путевой очерк: Проблемы жанра. / Н.М. Маслова. – М., 1980. – 64с.
1096953
  Де-Витте Путевые впечатления и исторические очерки : лето 1903 года / Е.И. де-Витте. – Кременец : Типография Л.Д. Шумского
Вып.1 : Чехия. – 1905. – [4], III, 204 с.
1096954
  Де-Витте Путевые впечатления и исторические очерки : 1903 год / Е.И. де-Витте. – Кременец : Типография Л.Д. Шумского
Вып. 2 : Лужицы, Чехия и Моравия. – 1905. – [4], 231 с.
1096955
  Де-Витте Путевые впечатления с историческими очерками. Словачина и угро-руссы : лето 1903, 1906 и 1907 годов / Е.И. де-Витте. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1909. – 227, II с.
1096956
  Де-Витте Путевые впечатления. Далмация, Герцеговина, Босния и Сербия : лето 1902 года / Е.И. де-Витте. – Киев : Типография М.М. Фиха, 1903. – 127 с.
1096957
  Перец И.-Л. Путевые заметки / И.-Л. Перец. – Москва, 1947. – 104 с.
1096958
  Симеон Л. Путевые заметки / Л. Симеон. – М., 1965. – 323с.
1096959
  Бузукашвили И. Путевые заметки из Швейцарии. // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 1. – С.38-43.
1096960
  Верещагин А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу : с приложением двух фасадов, плана и резреза Сочинской церкви, - и карты Черноморского округа / А.В. Верещагин. – Москва : Типография А.И. Мамонтова и К., 1874. – XI, 203 с.
1096961
  Антонов И. Путевые заметки с края света // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625


  Подорож до Тайваню
1096962
  Грибоедов А.С. Путевые записки / А.С. Грибоедов. – [Тифлис] : Заккнига, 1932. – 90, [2] с. : ил.
1096963
  Уринбаев А. Путевые записки Абдураззака Самарканди о его поездке в Индию / А. Уринбаев. – Ташкент, 1960. – 133с.
1096964
  Гребенщиков М.Г. Путевые записки и воспоминания по Дальному Востоку / М.Г. Гребенщиков. – С.-Петербург : Типография Я.И. Либермана, 1887. – [4], 271 с.
1096965
  Маслова Н.М. Путевые записки как публицистическая форма : (становление и развитие жанра "путешествия" в публицистике) / Н.М. Маслова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. журналистики, Лаб. по изучению функционирования печати, и радио, и телевидения. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 115 с.
1096966
  Фурманов Д. Путевые записки. / Д. Фурманов. – М., 1939. – 64с.
1096967
  Алиев Р. Путевые огни : стихи / Рухи Алиев ; авториз. пер. с туркм. С. Поликарпова ; худож. Ю.В. Петров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 104 с. : ил.
1096968
  Фофанова М.П. Путевые ориентиры / М.П. Фофанова. – Сталинабад, 1953. – 48с.
1096969
  Лещук Т.И. Путевые очерки А.Шамиссо : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Лещук Т.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 18л.
1096970
  Гусева Е. Путевые очерки В. Короленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 13-18. – ISSN 2075-1486
1096971
  Горенштейн М.С. Путевые очерки И. А. Гончарова "Фрегат"Паллада" : Автореф... канд. филол.наук: / Горенштейн М. С.; ОГУ. – Одесса, 1955. – 23л.
1096972
  Миронова А.С. Путевые очерки молодого Ф.Энгельса. (Лингво-стилист. интерпретация) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Миронова А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л.
1096973
  Греч Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Ч. 1 : С видом Мюнхена. – 1839. – 252 с.
1096974
  Греч Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Ч. 2. – 1839. – 288 с.
1096975
  Греч Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Ч. 2 : С видом Вены. – 1839. – 286 с.
1096976
  Греч Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Ч. 3 : С очерком разрушения Трои. – 1839. – 144 с.
1096977
  Срезневский И.И. Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839-1842. : С приложением карты. – Типография С.Н. Худекова. Владимирский пр., № 12. – С.-Петербург, 1895. – 374 с.
1096978
  Конецкий В.В. Путевые портреты с морским пейзажем : повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 616 с.
1096979
  Помозов Ю.Ф. Путевые рассказы / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1954. – 304с.
1096980
  Герасимов А.М. Путевые этюды по Индии / А.М. Герасимов. – Москва, 1955. – 48с.
1096981
  Есин Б.И. Путеешствие в прошлое / Б.И. Есин. – М, 1982. – 160с.
1096982
  Сергеев С. Путем актера // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 3. – С.27-67. – ISSN 0012-6756
1096983
  Караев Г.Н. Путем Александра Невского / Г.Н. Караев. – М, 1970. – 153с.
1096984
   Путем борьбы и труда. – Минск, 1989. – 237с.
1096985
  Курносенко В. Путем ветра и облаков : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 143-153. – ISSN 0012-6756
1096986
  Сакварелидзе П.М. Путем обычным. / П.М. Сакварелидзе. – Тифлис, 1936. – 430с.
1096987
  Макнамара Р.С. Путем ошибок -- к катастрофе / Р.С. Макнамара. – М., 1988. – 149с.
1096988
   Путем поиска и обновления. – Київ, 1989. – 189с.
1096989
  Мусаев К. Путем сближения и единства / К. Мусаев. – Баку, 1986. – 215с.
1096990
   Путем творчества. – М, 1922. – 208с.
1096991
  Коваленский М.Н. Путешевствие Екатерины II в Крым / М.Н. Коваленский. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова, 1916. – 143 с., ил. – (Русская история в культурно-бытовых очерках / под ред. В.Я. Уланова)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
1096992
  Радищев А.Н. Путешесатвие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. – М., 1990. – 319с.
1096993
  Радищев А.Н. Путешесатвие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. – М., 1990. – 319с.
1096994
  Вайнонен Юрки Путешественник-исследователь : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 167-175. – ISSN 1130-6545
1096995
   Путешественник будущего // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 3 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1096996
  Железников В.К. Путешественник с багажом / В.К. Железников. – Москва, 1963. – 128с.
1096997
  Арсентьева Е.И. Путешественники - исследователи Азии / Е.И. Арсентьева. – Ленинград, 1958. – 42с.
1096998
  Кислов К.А. Путешественники / К.А. Кислов. – Горький, 1970. – 216с.
1096999
   Путешественники будущего // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 6-7 [прилож.] : фото
1097000
  Зуев В. Путешественные записки от Спб. до Херсона, 1787
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,