Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1083001
  Гілевич І. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х - початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 401-412. – ISSN 1028-5091
1083002
  Гончар Г. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 72-77


  В статті розглядається історія створення "Регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії", а також діяльність К.Г. Гуслистого як голови редколегії цього видання. Атлас мав в доступному вигляді відобразити найбільш типові ...
1083003
  Козаченко Олена "Регіони" монолітні тільки зовні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
1083004
  Давидова Н.О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-36
1083005
  Веселий І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1083006
  Гальків Л.І. Регіональна варіація трудового потенціалу та людського капіталу України / Л.І. Гальків, Х.О. Заверуха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 170-177. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1083007
  Кийков О. Регіональна дипломатія Києва у міжнародному русі поріднених міст (1950-1980) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 970-979. – ISBN 966-7522-07-5


  Тісна і багатостороння співпраця здійснювалася між Київським університетом імені Тараса Шевченка і Братиславським університетом імені Я.А. Каменського, Лейпцизьким університетом імені К. Маркса і Ягелонськким університетом у Кракові.
1083008
  Кийков О. Регіональна дипломатія міста Києва (1950-1980) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1083009
  Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 145-151. – ISSN 1562-0905
1083010
  Ключкович А.Ю. Регіональна диференціація електорального простору України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 107-109
1083011
  Ніколаєць К.М. Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 95-101
1083012
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1998
1083013
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1998
1083014
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2003
1083015
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1083016
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1083017
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1083018
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1083019
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1083020
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1083021
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1083022
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 383, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-893-4
1083023
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1083024
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (55). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1083025
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (58). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1083026
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1083027
   Регіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
1083028
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (60). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1083029
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (62). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1083030
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1083031
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (66). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1083032
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (67). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1083033
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1083034
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (73). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1083035
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (75). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1083036
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (76). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1083037
  Величко В.В. Регіональна економіка у перехідний період (на прикладі Китаю) : монографія / В.В. Величко ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : [б. в.], 2008. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-299-7
1083038
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1083039
  Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 434-438. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0005-6
1083040
  Деркач Т.В. Регіональна економічна інтеграція у системі глобалізації світової економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 127-135
1083041
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1083042
  Міхеєва Оксана Регіональна ідентичність і політичний вибір ( на прикладі Донецька ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 108-115. – ISBN 978-966-8603-36-5
1083043
  Алєксєєнко І.В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 615-619. – ISSN 1563-3349
1083044
  Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / ЛарисаНагорна ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 405с. – ISBN 978-966-02-5022-2
1083045
  Яненкова І. Регіональна інноваційна політика в Україні та країнах ЄС: досвід і тенденції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 9-17. – ISSN 2304-2281
1083046
  Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1083047
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1083048
  Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об"єкт формування інноваційної політики : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1083049
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – 2011
1083050
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 6. – 2012. – 241 с.
1083051
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 8. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1083052
  Островська М.Г. Регіональна культура як структуроутворюючий елемент національної культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 215-219
1083053
  Матвіяс І.Г. Регіональна лексика в колишньому східноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-30. – ISSN 0027-2833
1083054
   Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ІРД, 2011. – 526, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-6029-0
1083055
  Бабак Ірина Регіональна нерівність життя українського населення : соціологічний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.116-122. – ISSN 1810-2131
1083056
  Тищенко О.П. Регіональна ощадна політика та її роль у формуванні фінансового потенціалу регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1083057
  Матвієнко Р.О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 130-137 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1083058
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1083059
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1083060
  Пістун М.Д. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект : Монографія / М.Д. Пістун, К.В. Мезенцев, В.О. Тьорло; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 130с. – ISBN 966-594-450-9
1083061
  Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
1083062
   Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 трав. 2007 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 453, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 1). – ISBN 978-966-8266-72-0
1083063
  Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / Оксана Іванівна Копилюк ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 574, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 511-554 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7263-7
1083064
  Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2014. – 446 л. – Бібліогр.: л. 389-446
1083065
   Регіональна політика та механізми її реалізації. – Київ : Наукова думка, 2003. – 503с. – ISBN 966-00-0079-0
1083066
  Бондарук Т.Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 181-186
1083067
  Бабінова Олена Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-149.
1083068
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1083069
  Фінклер Ю.Е. Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 170-173


  У статті аналізується стан функціонування українських друкованих засобів масової комунікації залежно від того, якими с аудиторні сподівання. У свою чергу, сама аудиторію палітра представлена в Україні досить строкато, і визначити її складно. Тому ...
1083070
  Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 41-46


  Досліджується питання відмінності у рівні продуктивності праці у регіонах України та її впливу на рівень доходів населення в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
1083071
  Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце і роль реклами за умов глобального інформаційного простору. Зроблено спробу проаналізувати становлення різних наукових підходів до проблеми глобалізації, а також визначено причини, що підвищують значення реклами в ...
1083072
  Шкрібляк П. Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 229-240
1083073
  Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Дніпропетровської області.
1083074
  Садова У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 151-164
1083075
  Якімчук Д.В. Регіональна специфіка сучасного глобального аутсорсингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 274-280


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аутсорсингу та основних його видів. Висвітлено регіональну специфіку глобального офшорного бізнесу. Здійснено аналіз напрямів і динаміки офшорних послуг в окремих країнах світу, зважаючи на сучасну світову ...
1083076
  Рой А. Регіональна співпраця країн Латинської Америки у захисті культурної спадщини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 126-128
1083077
  Колеснік В.І. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано оцінку можливостей статистичної системи при виробленні управлінських рішень та визначено напрями її вдосконалення.
1083078
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1083079
  Апшай М.В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються питання стану регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні. Застосовано бібліометричний аналіз до вивчення регіональних аспектів у дисертаційних дослідженнях з бібліотекознавства періоду 2000-2014 рр. Доводиться ...
1083080
  Бейдик О.О. Регіональна унікальність рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISBN 966-7650-87-1
1083081
  Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-24. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток національного фінансового ринку за умов регіональної фінансової інтеграції, ефекти у сфері його капіталізації, визначені перспективні напрями регіональної взаємодії з метою забезпечення фінансової конвергенції. The empіrіc analysіs ...
1083082
  Пашкевич М.С. Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 60-66. – ISSN 2074-5354


  Розглянуто проблему подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.
1083083
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів : Світ, 1992. – 333с.
1083084
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 184-217
1083085
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1083086
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченгка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18, [2] с. – Бібліогр.: 9 назв
1083087
  Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 157-165
1083088
  Добідовська Я. Регіональне співробітництво щодо лібералізації угод про повітряне сполучення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена правовому аналізу існуючих регіональних та субрегіональних угод про повітряне сполучення. У статті надано юридичну характеристику змісту зазначених угод. Всі ці угоди містять елементи лібералізації, яка відбувається зараз у ...
1083089
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1083090
  Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 63-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1083091
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пенчук І.Л.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 253 л. + Додатки: л. 225 - 253. – Бібліогр.: л. 199 - 225
1083092
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Пенчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1083093
  Базюк Л. Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 39-46.
1083094
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 252 л. – Додатки: л. 215-252. – Бібліогр.: л. 193-214
1083095
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
1083096
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України: ефірні традиції та реорганізація // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 54-59


  У статті аналізується ситуація в регіональному телевізійному просторі, а саме: окремі питання функціонування обласних державних телекомпаній України, взаємозв"язки їх структур, відмінності у підході до створення телевізійного продукту. Особливості ...
1083097
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1083098
   Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ковбасюк Ю.В., Вакуленко В.М., Орлатий М.К. та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2014. – 739, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 701-739. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-619-283-0
1083099
  Величко В.В. Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 1608-0599
1083100
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1083101
   Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1083102
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1083103
  Якименко О.Г. Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 127-131. – ISSN 2306-6814
1083104
  Пархомчук О.С. Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану / О.С. Пархомчук, Д. Гринів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 23-28


  У статті проаналізовано процес формування та інструменти реалізації регіонального виміру зовнішньої політики Афганістану в контексті стабілізації регіональної системи міжнародних відносин. The article deals with the scientific study of regional ...
1083105
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 302 л. – Додатки: л. 183-302. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 166-182
1083106
  Жарая С.Б. Регіональний досвід організації та діяльності єдиного дозвільного офісу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 76-81. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1083107
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1083108
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1083109
  Колібабчук М.А. Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" / М.А. Колібабчук, О.А. Новокрещенов, К.В. Алексєєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 36 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1083110
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 440 л. + Додаток: л. 358-440. – Бібліогр.: л. 319-357
1083111
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1083112
  Зелінська Г.О. Регіональний освітній менеджмент: теорія та практика : монографія / Г.О. Зелінська ; [наук. ред. Садова У.Я.] ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7009-93-0
1083113
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для Г[нижній індекс f]-регіону / В.М. Терещенко, А.О. Фокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано метод розв"язання задачі регіонального пошуку у довільному Г[нижній індекс f]-регіоні. В даному випадку це стало можливим завдяки зведенню задачі до регіонального пошуку у трикутнику та тріангуляції запитного регіону. The paper ...
1083114
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для множини рухомих точок / В.М. Терещенко, С.Є. Скляровський // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1028-9763
1083115
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1083116
  Огліх В.В. Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації / В.В. Огліх, Т.І. Єфанова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 40-47. – ISSN 1562-0905
1083117
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 174 л. – Додатки: л. 157. – Бібліогр.: л. 158-174
1083118
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1083119
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1083120
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1083121
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. + Додатки: л. 137-154. – Бібліогр.: л. 155-174
1083122
   Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинання / [Балога Е.І. та ін.] ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 193, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В вих. даних також: 6 червня 2011 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1083123
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польші та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 251-260. – ISSN 1993-6788
1083124
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1083125
   Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, В.В. Кулікова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 66-79
1083126
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1083127
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Додатки: л. 200-217. – Бібліогр.: л. 181-199
1083128
  Жикаляк М. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин / М. Жикаляк, В. Чиж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Реалізація програм сталого розвитку промислових регіонів України вимагає значного збільшення запасів високоліквідних неметалічних корисних копалин з метою створення енергозберігаючої та екологічно чистої продукції з новими споживчими ...
1083129
  Омельчук В.О. Регіональні аспекти доступності житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1083130
  Зінов"єв І.Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Виявлено та проаналізовано тенденції щодо регіональної специфіки економічних злочинів як основу формування загроз економічній безпеці України.
1083131
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1083132
  Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано донорську та технічну допомогу, що надається Україні міжнародними організаціями, порівняно діяльність донорів у різних регіонах України. Виявлено тенденції розвитку діяльності донорів у регіонах та причини нерівномірності розподілу ...
1083133
  Сергійко О.В. Регіональні аспекти підтримки малого бізнесу: досвід країн близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається стан підтримки малого бізнесу в Україні в сучасних умовах. Аналізуються проблеми державної підтримки малого підприємництва в регіональному аспекті. Висвітлено досвід розв"язання цих проблем в окремих країнах СНД, таких як Росія, Білорусь ...
1083134
  Гребенюк М. Регіональні аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 165-169
1083135
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1083136
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1083137
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1083138
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1083139
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1083140
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1083141
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1083142
  Комар В. Регіональні аспекти стратегічної маркетингової діяльності на ринку банківських послуг / В. Комар, Н. Бицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 78-81. – Бібліогр.:6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1083143
  Чорноморець О.О. Регіональні банки розвитку: передумови виникнення та головні аспекти діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано економічні та політичні причини утворення регіональних банків розвитку, розглянута їх організаційна та фінансова структура. Розкрито головні аспекти їх діяльності.
1083144
  Подольський А.О. Регіональні відмінності в електоральних уподобаннях населення Чеської Республіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 319-327. – Бібліогр.: 8 назв
1083145
  Петрук Є. Регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виявлено регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства. Складено рейтинг регіонів України за його рівнем. Співставлено рейтинги регіонів складені за факторами, які визначають стан його розвитку в Україні. Визначено регіони, які ...
1083146
  Панга М.В. Регіональні відмінності ставлення середнього класу України до національної валюти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 70-81
1083147
   Регіональні геоекологічні проблеми України. Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 401с. : 2 рис., 26 таб. – Бібліогр.: 202 дж.


  Об"єкт дослідження - природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси; навчальний процес у вищій школі. Мета роботи - визначення антропогенного впливу на формування ландшафтних комплексів; розкриття змісту теорії освіти і навчання, виховання у ...
1083148
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1083149
   Регіональні екологічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : Обрії, 2002. – 384 с.
1083150
  Газуда М.В. Регіональні еколого-економічні проблеми природокористування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-61. – (Економіка ; Вип. 32)
1083151
  Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються процеси корпоративного формування й надання доступу до регіональних електронних ресурсів, продуктів і послуг та визначаються їхні складові. Розкриваються тенденції успішного розвитку ресурсів, продуктів і послуг із краєзнавства у ...
1083152
  Ткач Олег Регіональні і національні основи стратегії сталого розвитку Латинської Америки // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 30-33
1083153
  Корнілова І. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації / І. Корнілова, Т. Білорус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність регіональних інноваційних систем та підходи до структуризації її елементів для визначення напрямів підвищення ефективності їх взаємодії. В статье рассматриваются сущность региональных инновационных систем и подходы к ...
1083154
  Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1083155
  Покровська Г. Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 441-446. – ISSN 2224-9516
1083156
  Бакуменко Л.Г. Регіональні консорціуми бібліотек вищих навчальних закладів у типо-видовій структурі корпоративних бібліотечних об"єднань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 216-230. – ISBN 966-7352-66-8


  Аналізується типова та видова структура корпоративних бібліотечних об"єднань, які в сукупності складають єдину взаємопов"язану та взаємозумовлену систему, розглядається місце в ній регіональних корпоративних об"єднань бібліотек вищих навчальних закладів.
1083157
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти : необхідність нового політичного мислення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-38. – (Історичні науки ; Вип. 31)
1083158
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в другій половині 70-х років (аналіз американських оцінок) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 22)


  Розкривається вплив "конфліктної дипломатії" СРСР на процес розрядки напруженості в радянсько-американських відносинах в другій половині 70-х рр. аналізуються американські погляди з даної проблеми.
1083159
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні осбливості інноваційної діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ханова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1083160
  Діденко К. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-43. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню сучасного стану автомобільних доріг в Україні. The article deals with the current situation of the roads in Ukraine.
1083161
  Маруняк Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
1083162
  Ляпін Д.В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С.34-40
1083163
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1083164
  Штокало Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 82-85. – ISBN 966-654-173-4
1083165
  Макаренко П.О. Регіональні особливості збуту автомобілів концерну peugeot в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 159-164. – ISBN 966-7650-87-1
1083166
  Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
1083167
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Ханова Олена В"ячеславівна; Харківськ. націон. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 165 л. + Додатки: л. 145-165. – Бібліогр.: л. 132-144
1083168
  Латиш І.В. Регіональні особливості людського розвитку в Україні (на прикладі демографічних процесів) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 65-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1083169
  Ригайло С.Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1083170
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1083171
  Орлик С.В. Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини ХІХ - початку ХХ століття // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 257-264. – (Економічні науки ; вип. 24)
1083172
  Барановський М.О. Регіональні особливості розвитку аграрного сектору як чинник депресивності сільських територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 152-160. – Бібліогр.: 8 назв
1083173
  Овчаренко В. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 89-94


  У статті висвітлюється ряд ключових питань щодо впливу соціально-економічних особливостей регіонів України, що склалися історично, на сучасні етнонаціональні процеси в державі. В статье раскрывается ряд ключевых вопросов относительно влияния ...
1083174
  Корж О.В. Регіональні особливості розвитку сільського розселення Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 61-71 : Табл., рис.
1083175
  Білявська В. Регіональні особливості та перспективи ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні особливості розвитку зернового ринку в Україні. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування сировинної ланки та кон"юнктури ринку зерна. Запропоновано головні аспекти реформування зернопродуктового ринку. The ...
1083176
  Баранова Л.Г. Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 155-163


  Висвітлені регіональні особливості та тенденції розвитку, розглянуті проблемні питання, наведені головні цілі та пріоритети зовнішньоекономічної діяльності в Київській області. Освещены региональные особенности и тенденции развития, рассмотрены ...
1083177
  Семенютіна Т.В. Регіональні особливості формування та використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 228-233
1083178
  Запотоцький С.П. Регіональні особливості харчової промисловості Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 102-110. – ISBN 966-95774-3-8
1083179
  Шкварчук Л.О. Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 48-54. – ISSN 1562-0905
1083180
  Деркач Б.Г. Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження / Б.Г. Деркач, А.В. Дєрєчіна // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 71-73
1083181
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1083182
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2003
1083183
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 9/10. – 2003
1083184
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1083185
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1083186
  Джаман Василь Олексійович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 25 назв.
1083187
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1083188
   Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи / Р.Т. Теслюк, М.М. Біль, О.В. Махонюк, І.С. Бараняк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 131-141. – ISSN 1562-0905
1083189
  Самойленко В.М. Регіональні та локальні екомережі : підручник / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – Київ : Логос, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-171-665-9
1083190
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1083191
  Баталов О.А. Регіональні техногенні загрози національній безпеці України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 159-163. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1083192
  Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 147-153
1083193
  Яремчук В.Д. Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 245-254. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1083194
  Юрків Н.Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1083195
  Гончаренко Наталія Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено розвиток міжнародної економічної співпраці України з державами Європейського Союзу. Виявлено основні риси компонентної структури зовнішньої торгівлі, представлено результати аналізу зовнішньоторговельних відносин для країн та груп ...
1083196
  Іванкова-Стецюк Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями / Іванкова-Стецюк, В. Сусак // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 27-43. – ISSN 1563-3713
1083197
  Артьомов І. Регіонаоьні аспекти перспектив вступу України в ЄС і НАТО (на матеріалах Закарпатської області) / І. Артьомов, О. Руденко // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 6-37. – ISSN 2078-1431
1083198
  Климко О.О. Регіонгальна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43 : мал., табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1083199
  Зінько Ігор Регіони - "третій рівень влади" у сучасній європейській політиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1083200
  Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці = Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia : Бруно Шульц і його міфологія / Єжи Фіцовський ; [пер. з пол., прим. А. Павлишин ; Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 541, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. пол. мовою. - Імен. покажч.: с. 506-513. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-151-8


  Виданння увійшло до числа найкращих книжок Львівського Форуму Видавців-2010!!! Великого прозаїка Бруно Шульца час і обставини прирекли на смерть від ґестапівської кулі та забуття. Проте польський поет і літературознавець Єжи Фіцовський (1924 – 2006) ...
1083201
  Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості прямого іноземного інвестування в регіонах України з погляду їх привабливості для іноземних інвесторів. Peculiarities of direct foreign investments into the regions of Ukraine, from the point of view of their attractiveness ...
1083202
   Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
1083203
   Регіони України: перспективи єднання, шляхи формування спільної ідентичності // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-51.
1083204
   Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 498с. – ISBN 966-554-084-Х
1083205
  Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 114-124. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1083206
  Зінько Ігор Регіони як константа європейської історії та політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1083207
   Регіонознавство : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
1083208
  Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
1083209
  Вербицька Н.В. Регістр як переключення комунікативного коду // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 375-379. – ISSN 1729-360Х
1083210
  Пархоменко В. Регістри облікових записів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6
1083211
  Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов"язань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1083212
   Регістри стосунків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
1083213
  Кузьменко О. Регіт мумії Фараона, або крихта Табаско / О. Кузьменко. – Київ, 1994. – 110 с.
1083214
  Назаров Д.С. Регламент "Reach" як технічний бар"єр у торгівлі продукцією хімічної промисловості України з країнами ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 153-161. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості між Україною та ЄС а також розкрито особливості лібералізації їх торгівельних відносин в контексті переговорів щодо створення ...
1083215
  Тадевосян А.М. Регламент Верховного Совета союзной республики (на материалах Армянской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тадевосян А.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1972. – 21л.
1083216
  Гуреев П.П. Регламент Верховного Совета СССР / П.П. Гуреев, Л.В. Лазарев. – М., 1981. – 142с.
1083217
   Регламент Верховної Ради України. – К., 1994. – 194с.
1083218
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 133с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-161-6
1083219
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. За станом на 21 квітня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 140 с. – ISBN 966-611-296-5


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1083220
   Регламент Верховної Ради України : За станом на 10 травня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34Регл.(доп.юр.). – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-383-X


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1083221
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 240с. – ISBN 966-611-526-6


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1083222
   Регламент Верховної Ради України. – Київ : Скіф, 2007. – 164с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-25-1


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1083223
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1083224
  Погорєлова А.І. Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 368-376
1083225
  Маркуш М. Регламент Верховної Ради України: конституційний аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 4-8.
1083226
   Регламент Європейського суду з прав людини (нова редакція) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 293-341. – ISSN 0132-1331
1083227
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1083228
   Регламент Конституційної Асамблеї : Рішення Конститційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року № 5 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 257-266. – ISSN 1026-9932
1083229
   Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : Затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати Українивід 17 квітня 2007 р. протокол № 8 (1) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 461-483. – ISSN 0132-1331
1083230
   Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, утвержденный решением Президиума ТПП Украины от 17 апреля 2007 г., протокол № 18 (1) // Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал / Информационно-аналитический центр правовой и деловой информации "Праксіс". – Київ, 2007. – № 3/4 (5/6). – С. 4-36
1083231
  Шаклеин Н.И. Регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы: что можно использовать в практической работе Государственной Думы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1083232
  Карман Я. Регламент Ради ЄС № 1259/2010 від 20 грудня 2010 року про право, що застосовується до розлучень та правової сепарації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 206-209
1083233
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
1083234
   Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – М., 1990. – 112с.
1083235
   Регламент, или Устав духовной коллегии [Духовный регламент] / [Сост. Феофан (Прокопович)]. – [Напеч. 9-м тиснением]. – [Москва] : [Синодальная тип.], 1776. – 1 тит. л., [6], 1-139, 1-13 = 159 л. – Вых. дан. в конце текста


  закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви). Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, ...
1083236
  Круковець О.В. Регламентатори перебудови / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
1083237
  Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные тенденции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются причины и условия предоставления двойного гражданства в европейских странах, современные тенденции и правовые коллизии в данной сфере правового регулирования. По мнению автора, вопрос о множественном гражданстве носит во многом ...
1083238
  Файгер А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 33-40. – ISSN 1810-3081
1083239
  Мовчан Р.О. Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин за Руською Правдою // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-617-616-069-4
1083240
  Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 218-226. – ISSN 1993-0909
1083241
  Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1083242
  Соколова Н.Д. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині XVIII ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 10-14. – ISSN 2220-7481


  З"ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини II у Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти та виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. ...
1083243
  Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "...За новим КПК України".
1083244
  Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 59-62
1083245
  Максимюк А. Регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-90
1083246
  Татаров О.Ю. Регламентація початку досудового провадження у контексті законопроектних новел // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2571-07-3
1083247
  Хоббі Ю.С. Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 72-78. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1083248
  Мігоряну С.Д. Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-48. – (Правознавство ; Вип.306)
1083249
  Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 78-84. – (Юридична ; Вип. 1)
1083250
  Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 126-129.
1083251
  Кириченко С.А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації : Лекція 3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач; МДГУ ім. П. Могили; За ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип.6). – ISSN 1819-6284
1083252
  Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах / І.В. Кириленко, О.П. Голота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-97. – БІбліогр.: С. 97. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також її вплив на реформування української армії. In the article a modern normative-legal base which regulates ...
1083253
  Завтур Д. Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійсненя зовнішньоекономічної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-88. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1083254
  Гуменюк Ю.С. Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин у контексті його правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 122-129
1083255
  Казак Р.А. Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 - 1970 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 47-55. – ISSN 2224-9281
1083256
  Писаренко Б.А. Регламентна система управління продуктивністю праці / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 113-116. – ISSN 1729-7206
1083257
   Регламентне право України. – Львів : Ліга-Прес. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-397-035-9
Том 1, 2. – 2006. – 456с. – Том 1: Регламентне право України: актуальні питання розвитку. Том 2: Хрестоматія
1083258
  Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1083259
  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-31
1083260
  Крашенинников Е.А. Регламетация защиты гражданских прав в проекте гражданского Кодекса Российской Федерации / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1993. – 30с.
1083261
  Пичугин Алексей Васильевич Реглуяция пентозного пути и его Взаимодействие с энергетическим метаболизмом в эритроцитах человека : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Пичугин Алексей Васильевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1981. – 24л.
1083262
  Клапків Ю. Регрес чи суброгація, що має місце в страхуванні? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
1083263
  Ушкаренко В.О. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України / В.О. Ушкаренко, П.В. Лиховид // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2310-046X
1083264
  Парновський О. Регресійне моделювання космічної погоди / О. Парновський, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Створено феноменологічні моделі взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони забезпечують прогнозування Dst-індексу з використанням даних космічних апаратів та наземних станцій. Метод поєднує переваги емпіричного та статистичного підходів. ...
1083265
  Мойсеєнко Ірина Павлівна Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / Мойсеєнко Ірина Павлівна, Демчишин Марія Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті описано об"єкти та методи аналізу результатів діяльності банків. Представлено регресійні моделі аналіізу, які відображають залежність прибутковості від використання інтелектуального потенціалу. Здійснено факторний аналіз результатів діяльності ...
1083266
  Скиба О.О. Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 63-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1083267
  Турко Р.Ф. Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 221-226. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1083268
  Майборода Р.Є. Регресія: лінійні моделі : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за спеціальностями "Математика", "Статистика" / Р.Є Майборода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296с. – ISBN 966-594-966-7
1083269
  Махотин А. Регрессивные черты в строении самок пяденицы-обдирало (Erannis defoliaria CI.) и зимней пяденицы (Operophthera brumata L.) / А. Махотин, 1940. – С. 367-369
1083270
  Кутимская М.А. Регрессионная модель индексов рассеянных отражений / М.А. Кутимская, Т.В. Гудкова. – Иркутск, 1987. – 192с.
1083271
   Регрессионніе модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы / Н.Н. Куссуль, А.В. Колотий, С.В. Яцков, Т.В. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 94-101. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
1083272
  Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений / С.Г. Валеев. – Москва, 1991. – 269с.
1083273
  Холод Н.И. Регрессионное планирование сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1976. – 64с.
1083274
   Регрессионные эксперименты. – М., 1977. – 230с.
1083275
  Живописцев Ф.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике / Ф.А. Живописцев, В.А. Иванов. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211030877
1083276
  Петрович М.Л. Регрессионный анализ и его математическое обеспечение на ЕС ЭВМ / М.Л. Петрович. – М., 1982. – 199с.
1083277
   Регрессионный анализ качества сталей и сплавов. – М., 1976. – 223с.
1083278
  Надутый В.П. Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды / В.П. Надутый, П.В. Левченко, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 153-160 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1083279
  Древин Е.А. Регрессионный подход к построению карты пьезоизогипс в условиях Украинского щита (на примере Приазовского массива) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 86-88. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 8)
1083280
  Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Алберт. – Москва, 1977. – 224с.
1083281
  Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями / Г.Н. Шевченко ; [ред. В.И. Егупов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990. – 116, [4] с. – Библиогр.: с. 107-114
1083282
  Бару М.И. Регрессные обязательства в трудовом праве / М.И. Бару. – М., 1962. – 141с.
1083283
  Змачинская М.И. Регрессные обязательства из договора поставки по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Змачинская М.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1083284
  Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями / И.Б. Новицкий. – М, 1952. – 184с.
1083285
  Станіц Б. Регтайми Лілії Пустовіт // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67


  Модел"єр, здатна творити у сучасній світовій культурі.
1083286
  Боринец С.Я. Регулиpование pыночного хозяйства в стpанах Западной Евpопы / С.Я. Боринец; УкрНТИ, УкрИНТЭИ. – Киев, 1992. – 48с. – (Сер. Экономика ; Рыночная экономика: зарубежный опыт.)


  Рассмотpены необходимость и pоль pегулиpования pыночных отношений в стpанах Заподной Евpопы, а также его фоpмы и механизмы планиpования, поддеpжание конкуpенции, контpоль за ценами, финансово-кpединые pычаги.
1083287
  Осина А.Н. Регулирвоание роста и качественного состава КПСС в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Осина А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 22л.
1083288
  Варфоломеев С.Д. Регулирвоание светом каталитической активности ферментов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Варфоломеев С.Д.; МГУ. Кафедра хим. кинетики и Межфакультетская лаборат. биорганической химии МГУ. – М., 1971. – 18л.
1083289
  Шадрин Л.Н. Регулирвоание свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Л.Н. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1083290
  Песоцкий В. Регулирование агрорисков в Украине // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 16-20.
1083291
  Веселовский Р.А. Регулирование адгезионной прочности полимеров / Веселовский Р.А. – Киев, 1988. – 174 с.
1083292
  Нижник С Н. Регулирование брачно семейных отношений на Руси в условиях язычества // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-34
1083293
  Павлов В.В. Регулирование валютных отношений современного капитализма / В.В. Павлов. – М., 1977. – 159с.
1083294
  Пышкин Б.А. Регулирование вдольберегового потока наносов / Б.А. Пышкин, Е.С. Цайтц, Ю.Н. Сокольников. – Киев : Наукова думка, 1972. – 136с.
1083295
  Григорян Лаврентий Артемович Регулирование взаимоотношений общества и природы в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян Лаврентий Артемович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 23л.
1083296
   Регулирование внешней среды растений. – М., 1961. – 315с.
1083297
  Шагалов Г. Регулирование внешнеэкономических связей. / Г. Шагалов, В. Пресняков, И. Фаминский. – Москва : Инфра-М, 1997. – 201с. – (Экономико-правовое досье.). – ISBN 5-86225-352-1
1083298
  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине / Н.В. Кузнецов. – К., 1998. – 217с.
1083299
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) / Н.В. Кузнецова. – Київ : Сплайн, 1998. – 220с. – ISBN 966-95329-6-5
1083300
  Диланян А.А. Регулирование внутреннего рынка, 1921-1923 гг. (историко-экономический аспект) / А.А. Диланян. – К., 1991. – 48с.
1083301
  Айдаров И.П. Регулирование водно-солевого и питательного режимов орошаемых земель / И.П. Айдаров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304с.
1083302
  Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной степи. / А.В. Шуравилин. – М, 1989. – 189с.
1083303
  Потапов М.В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции / М.В. Потапов. – М.-Л., 1947. – 76с.
1083304
  Глекель Ф.Л. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно-активными веществами / Ф.Л. Глекель. – Ташкент, 1986. – 224с.
1083305
  Литвинов Б.А. Регулирование горения в мартеновских печах по информации о качестве сжигания топлива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 198 / Литвинов Б.А. ; Днептропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1083306
   Регулирование государственной торговли. – М., 1963. – 400с.
1083307
   Регулирование государственной торговли в СССР. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1973. – 303с.
1083308
  Баховкина Лидия Николаевна Регулирование государственных закупок сельскохозяйственных продуктов у колхозов и совхозов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Баховкина Лидия Николаевна; Ин-т гос. и права. – М., 1976. – л.
1083309
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах СМ Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Будзилович И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1083310
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах Совета Министров УССР : Дис... канд. юрид.наук: / Будзилович И. С.; КИНХ, Каф-ра правовых дисципл. – К., 1971. – 235л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1083311
  Альтшуль А.Х. Регулирование запасов подземных вод / А.Х. Альтшуль. – Москва : Колос, 1977. – 240с.
1083312
  Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-22 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1083313
  Бурджалов Ф.Э. Регулирование зароботной платы в рамках политики доходов (По материалам Великобритании) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурджалов Ф. Э.; Ин-т миров. экон. и междунар. отнош. АН СССР. – М., 1971. – 23л.
1083314
   Регулирование затрат на обеспечение качества промышленной продукции за рубежом. – М., 1975. – 65с.
1083315
  Леснов В.А. Регулирование и автоматизация турбин / В.А. Леснов. – М., 1980. – 232с.
1083316
  Веллер В.Н. Регулирование и защита паровых турбин / В.Н. Веллер. – Москва, 1985. – 101с.
1083317
  Орлов Р.М. Регулирование и использование рабочего времени / Р.М. Орлов, Л.Е. Гурин. – Л., 1970. – 40с.
1083318
   Регулирование и комплексное использование водных ресурсов. – Москва : Наука, 1987. – 156с.
1083319
  Погосян С.Н. Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р.Тисы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 35-38 : Рис.
1083320
   Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
1083321
  Маслов Нифантий Иванович Регулирование и улучшение состава Коммунистической партии Узбекистана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маслов Нифантий Иванович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 15л.
1083322
  Грамп Е.А. Регулирование издержек поизводства при выполнении государственных заказов в промышленности США / Е.А. Грамп. – М, 1972. – 64с.
1083323
  Чигир В.Ф. Регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.Ф. Чигир. – Минск, 1982. – 79с.
1083324
  Меньшикова Е.П. Регулирование иностранных инвестиций в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 36-48. – ISSN 0321-2068
1083325
  Немова Л. Регулирование иностранных инвестицй в Канаде // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
1083326
   Регулирование института мирового соглашения в странах Западной Европы,США и Японии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.32-42. – ISSN 1812-3910
1083327
   Регулирование качества продукции средствами активного контроля. – М., 1973. – 476с.
1083328
  Топалова Л.Д. Регулирование коммерческой тайны в хозяйственном и гражданском кодексах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.63-76
1083329
  Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском Союзе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.152-176. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Деятельность различных лоббистских организаций и групп интересов превратилась в постоянный и неотъемлемый элемент функционирования общеевропейских законодательных и исполнительных органов власти. В то же время эта деятельность не раз оказывалась ...
1083330
  Максимаджи М.И. Регулирование лоцманской деятельности в международном и национальном морском праве : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Максимаджи М.И. ; МГИМО, Каф. междунар. права. – Москва, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1083331
  Вдовина М.В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1083332
  Кожевнский В.Б. Регулирование меры труда и меры потребления как функция советского общенародного государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кожевнский В.Б.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1975. – 19л.
1083333
  Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов / В.С. Демченков. – М., 1975. – 88с.
1083334
  Сердюкова В.И. Регулирование местных бюджетов СССР (по матер. Белгородской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сердюкова В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1083335
  Косарєва В.В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 297-303. – ISSN 2306-9082
1083336
  Рапопорт Н.Я. Регулирование надмолекулярной структуры и механических свойств изотактического полистирола : Автореф... Канд.хим.наук: / Рапопорт Н.Я.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
1083337
  Нижник В.В. Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапромида дисперсными наполнителями : Автореф... канд .хим.наук: / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1967. – 21л.
1083338
  Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1984. – 102 с.
1083339
  Шаткин А.Н. Регулирование напряжения подмагничиваемым трансформатором с индуктивностным контуром. : Автореф... канд.техн.наук: 230 / Шаткин А.Н.; КПИ. – К, 1968. – 32л.
1083340
  Мегалов В.А. Регулирование обмена веществ в растениях как способ понижения плодовитости колюще-сосущие вредители сельскохозяйственных культур / В.А. Мегалов, 1954. – С. 157-166
1083341
   Регулирование оплаты труда в условиях многообразия форм собственности. – М., 1991. – 144с.
1083342
  Грищенко Ю.И. Регулирование оптических параметров гелиоустройств воздействием окружающей среды / Ю.И. Грищенко; АН УССР. Институт проблем машиностроения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с. : Ил. 79 + Табл. 2. – Библ.: с.193-202 (207 назв.). – ISBN 5-12-009367-1
1083343
  Архимович А.З. Регулирование опылений у сахарной свеклы. : Дис... докт. биол.наук: / Архимович А.З.; Житомирский сельск.хоз. ин-т. – Житомир, 1939. – 173л.
1083344
  Шамилов А.А. Регулирование оффшорного бизнеса международными организациями (на примере ОЭСР и ФАТФ) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С. 406-416. – ISSN 1728-8878
1083345
  Железняк И.А. Регулирование паводочного стока / И.А. Железняк. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1-2. – 1965. – 327с.
1083346
  Переверзева С.А. Регулирование параметров расписания движения воздушных судов : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
1083347
  Щегляев А.В. Регулирование паровых турбин / А.В. Щегляев, С.Г. Смельницкий. – М-Л, 1962. – 256с.
1083348
  Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы. / Д.У. Кук. – М, 1970. – 520с.
1083349
  Баховер Дж. Регулирование по методу прямого энергетического бланса на электростанции Портленд / Дж. Баховер, Д. Виттен. – М, 1965. – 20с.
1083350
   Регулирование поверхностных свойств минеральных дисперсий. – Ташкент, 1984. – 255с.
1083351
  Иойрыш А.И. Регулирование прав собственности на ядерные материалы в Российской Федерации / А.И. Иойрыш, В.А. Питель, Е.В. Артемова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 46-55. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1083352
   Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира : Сборник материалов, 2000. – 160с. – ISBN 966-7672-03-4
1083353
  Филипчук Е.В. Регулирование пространственного распределения энерговыделения в ядерном реакторе / Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко. – М
1. – 1978. – 88с.
1083354
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса полиоксиэтилена введением модифицирующих добавок. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К., 1985. – 16л.
1083355
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса растворения полиоксиэлена внедрением модифицирующих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К. – 6л.
1083356
  Баранова А.И. Регулирование процесса растворения полиэксиэтилена введения модифицирующих добавок. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.178-196
1083357
  Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР / Л.Я. Гинцбург. – М., 1966. – 304с.
1083358
  Чемерицкий Л.К. Регулирование разниц в ценах на сырье / Л.К. Чемерицкий. – М, 1984. – 80с.
1083359
  Дудкин А.С. Регулирование режима донных наносов на двухотводных вододелителях ирригационных каналов : Автореф.дис. ...канд.техн.наук / Дудкин А.С. – Ташкент, 1951. – 11 с.
1083360
  Третиник В.Ю. Регулирование реологических свойств водных суспензий палыгорскита добавками полисахаридов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 111-112 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1083361
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 396с.
1083362
  Картвелишвили Н.А. Регулирование речного стока / Н.А. Картвелишвили. – Л., 1970. – 219с.
1083363
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока / Я.Ф. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1972. – 507с.
1083364
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 559с.
1083365
  Саваренский А.Д. Регулирование речного стока водохранилищами : ( методы расчетов) / А.Д. Саваренский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 236с.
1083366
  Ернеева Камяр Хайрулловна Регулирование роста и социального состава Коммунистической партии Украины (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ернеева Камяр Хайрулловна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 26л.
1083367
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фоменко А.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – Киев, 1960. – 293,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1083368
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко А.П. ; КГУ. – Киев, 1961. – 20 с.
1083369
  Алтунин С.Т. Регулирование русел / С.Т. Алтунин. – 2-е. – Москва, 1962. – 352с.
1083370
  Алтунин С.Т. Регулирование русел рек при водозаборе / С.Т. Алтунин. – Москва, 1950. – 248с.
1083371
  Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
1083372
  Щукина Т.А. Регулирование рынка музыкальной продукции в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 83-923. – ISSN 0321-2068
1083373
  Масленников А. Регулирование рынка энергетических деривативов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1083374
  Боринец С.Я. Регулирование рыночного хозяйства в странах Западной Европы / С.Я. Боринец, А.А. Чухно. – К., 1992. – 46с.
1083375
  Высоцкая Галина васильевна Регулирование свойств клеев на основе эпоксикучковых полимерных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Высоцкая Галина васильевна; АН УССР, Ин-т химии выско-молекулярных соединений. – К., 1985. – 18л.
1083376
  Шадрин Н.Л. Регулирование свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Н.Л. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1083377
  Пахомова Н.В. Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 62-75. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1083378
  Безрук Н.А. Регулирование семено-брачных отношений новым законодательством о браке и семье : (мнтодическая разработка в помощь лектору) / Н.А. Безрук ; Моск. обл. ор-ция О-ва "Знание". – Москва, 1970. – 38 с.
1083379
  Калашников Г.О. Регулирование слияния коипаний по праву ЕС: вопросы контроля // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.25-32. – ISSN 1812-3910
1083380
  Терехова Л.Я. Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933- июнь 1941 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терехова Л. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1083381
  Терехова Любовь Яковлевна Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терехова Любовь Яковлевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 213л. – Бібліогр.:л.188-213
1083382
  Фридман В.Ш. Регулирование социалистическим государством меры труда и меры потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Фридман В.Ш.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1083383
  Руденко И.Ф. Регулирование структурно-механических свойств сырьевых цементных шламов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Руденко И.Ф.; КПИ. – Киев, 1971. – 23л.
1083384
  Петров Петр Божичков Регулирование текучести рабочей силы в системе социального планирования на промышленных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Петров Петр Божичков;. – Москва, 1977. – л.
1083385
   Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств. – Якутск, 1983. – 123с.
1083386
   Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м / В.Д. Ашихмин, О.В. Плаксиенко, Р.А. Тишин, Н.А. Васильева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 47-56 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-1738
1083387
  Абубакирова Ш.Ж. Регулирование термической устойчивости полиметилметакрилата введением в полимеризующуюся систему замещенных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Абубакирова Ш.Ж.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1083388
  Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. / Ф.И. Свищев. – Х., 1926. – 214с.
1083389
  Аллахвердиева М.А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 2222-0712
1083390
   Регулирование труда на атомных станциях в СССР. – М., 1988. – 152с.
1083391
  Богомолов В.А. Регулирование угла поворота лопастей гидротурбин по напору / В.А. Богомолов. – К., 1962. – 48с.
1083392
  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1083393
  Хорошилов Е.Е. Регулирование финансового сектора Канады и реформа надзора за рынком ценных бумаг // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 52-64. – ISSN 0321-2068


  Характеристика современной системы регулирования финансового сектора Канады. Особенности деятельности основных канадских федеральных и провинциальных регулирующих и надзорных органов. Анализ реформы надзора за рынком ценных бумаг.
1083394
  Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
1083395
   Регулирование хозяйственной деятельности в торговле. – М., 1984. – 263с.
1083396
  Трушицын Семен Семенович Регулирование цен на топливно-сырьевые товары в условиях интеграции стран "Общего рынка" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Трушицын Семен Семенович; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л.
1083397
  Шульц М.А. Регулирование энергетических ядерных реакторов / М.А. Шульц. – М., 1957. – 460с.
1083398
  Иванов В.А. Регулирование энергоблоков / В.А. Иванов. – Ленинград, 1982. – 311 с.
1083399
   Регулирование, динамика и гидравлика быстрых реакторов : обзор по матер. Междунар. конф. по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, Лондон, 11-14 марта 1974 г. – Москва : Атомиздат, 1976. – 31, [1] c. – Библиогр.: с. 30
1083400
  Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение. / В.В. Фролькис. – Л., 1970. – 432с.
1083401
  Халевинская Е. Регулированике международной торговли сырьевыми товарами // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-98. – ISSN 0130-9625
1083402
  Куманин В.В. Регулировка и запуск летающих моделей / В.В. Куманин. – М., 1959. – 104с.
1083403
  Месяцев П.П. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
1083404
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер, В.Д. Малинский, Л.Я. Теплицкий. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 304 с.
1083405
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва, 1978. – 382 с.
1083406
   Регулировка и испытания многоканальной измерительной аппаратуры для ядерной физики. – Москва
6. – 1963. – 180 с.
1083407
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытания радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 288 с.
1083408
  Новодворец Л.А. Регулировка и настройка магнитных пускателей переменного тока / Л.А. Новодворец. – Москва, 1974. – 88 с.
1083409
  Алексеев К.А. Регулировка и настройка телевизоров / К.А. Алексеев, Б.Т. Вольский. – Київ : Государственное издательство технической литературы УССР, 1954. – 64 с.
1083410
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 120 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1078)
1083411
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 94 с.
1083412
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1963. – 208с.
1083413
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Изд.2-е. – Москва, 1969. – 206с.
1083414
  Нахалов В.А. Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций / В.А. Нахалов, Р.К. Балашова. – Москва, 1975. – 103 с.
1083415
  Мостыко В.С. Регулировка полосы пропускания избирательных уситителей / В.С. Мостыко. – Москва, 1979. – 111 с.
1083416
   Регулировка радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Ю.М. Казаринов, Ю.И. Рабинович, Н.Э. Ангелевич; В.О.Буклер, Ю.М.Казаринов, Ю.И.Рабинович. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 431 с.
1083417
  Буклер В.О. Регулировка радиоаппаратуры. / В.О. Буклер. – М.-Л., 1957. – с.
1083418
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – Л., 1964. – 219с.
1083419
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 284 с.
1083420
  Моторичев И.А. Регулировка усиления и АПЧ / И.А. Моторичев. – М, 1958. – 93с.
1083421
  Климов А.К. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении / А.К. Климов, В.А. Лопухин, Ю.Ф. Шеханов. – Ленинград, 1983. – 94 с.
1083422
  Шафер Д.В. Регулировка, испытания и проверочные расчеты транзисторных усилителей / Д.В. Шафер. – Москва : Связь, 1971. – 312 с.
1083423
   Регулировки машин для химизации земледелия. – Минск, 1989. – 229с.
1083424
  Скенлей К.С. Регулировние водоотдачи глинистрого раствора добавками акриловых полимеров. / К.С. Скенлей. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 16 с.
1083425
  Буханевич И.Б. Регулировние рыболовства и исследование взаимодействия пополнения, роста и смертности рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Буханевич И.Б.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 20л.
1083426
  Бойкова О. Регулируем правоотношения с пользователем / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Регулирование отношений, возникающих между библиотекой и читателем при осуществлении обслуживания, включает несколько составляющих. Первая устанавливает обязанности субъекта, то есть учреждения и его работников, по обеспечению конституционного права ...
1083427
  Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика / Т.А. Кулиев. – Баку, 1999. – 392с.
1083428
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 154 с.
1083429
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1992. – 191 с.
1083430
  Поярков К.М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация / К.М. Поярков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 176 с.
1083431
  Априков Г.В. Регулируемые усилители / Г.В. Априков. – Москва, 1969. – 80 с.
1083432
  Акинин Константин Павлович Регулируемый асинхронный электропривод в системе двойного питания с индуктивно-емостными стабилизаторами тока в роторной цепи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Акинин Константин Павлович ; АН Украины. Ин-т проблем энергосбережения. – Киев, 1993. – 18 с.
1083433
  Катюха Анатолий Андреевич Регулируемый электропривод устройства дозирования химрегентов при обработке стебельчатых кормов в потоке : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Катюха Анатолий Андреевич; Херьк. ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. – Х., 1994. – 17л.
1083434
  Бурыкин Ю.Б. Регулируюзая роль некоторых экологических факторов в процессе роста колониальных гидроидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Бурыкин Ю. Б.; МГУ. – М., 1979. – 22л.
1083435
  Семененко Е.И. Регулирующая роль внимания в процессе деятельности. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Семененко Е.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 24л.
1083436
  Илющенко В.П. Регулирующее влияние бора на процесс поглощения 32р участками растущего корня. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Илющенко В.П.; АН УССР. Ин-тут физ. раст. – Одесса, 1980. – 23л.
1083437
   Регулирующие и контрольно-измерительные системы АЭС. – Москва : Атомиздат, 1973. – 108 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ.
1083438
   Регулирующие механизмы памяти. – Л., 1980. – 100с.
1083439
  Семенов В.М. Регулирующие процессы в системе "ноосфера - биосфера - планетарная среда" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С.30-34. – ISSN 1680-2721
1083440
   Регулирующие устройства с защитой от насыщения. – М., 1990. – 210с.
1083441
  Кумсиашвили Г.П. Регулрование стока и охрана природных вод / Г.П. Кумсиашвили. – М., 1980. – 136с.
1083442
  Козак Л.С. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв"язків / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 41-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1083443
  Примак В.Д. Регулювальний потенціал принципу добросовістності в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121.
1083444
  Ситар О.В. Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 443-449. – ISSN 0522-9310


  За накопиченням продуктів пероксидного окиснення ліпідів, зміною активності антиоксидантних ферментів та вмісту вільних і білкових тіолів досліджено особливості адаптивної реакції, можливість її регулювання сіркою у фотосинтетичних тканинах проростків ...
1083445
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 186-231
1083446
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1083447
   Регулювання банківскої та інвестиційної діяльності в Україні. – К.
2. – 1995. – 220с.
1083448
  Кротюк В.Л. Регулювання банківської діяльності в Україні в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-8.
1083449
  Захаркін О.О. Регулювання банківської діяльності в умовах ринкової трансформації / О.О. Захаркін, А.К. Курбанова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 188-193. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1083450
  Гайванюк М.П. Регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 153-157. – (Економічні науки)
1083451
  Петренко К.В. Регулювання банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 47)


  Присвячено проблемам регулювання банківської діяльності. Основну увагу приділено принципам та методам регулювання.
1083452
  Малій О.В. Регулювання бар"єрів входження на українські ринки та шляхи його вдосконалення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 76-77. – ISBN 978-966-188-219-4
1083453
  Кузьмінський Ю. Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121
1083454
  Шевченко О.О. Регулювання безпеки продовольчої продукції як необхідна умова розвитку продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-78. – Бібліогр. : 4 назви
1083455
  Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 18-24 : Табл.
1083456
  Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : Монографія / О.М. Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152с.
1083457
  Левін П.Б. Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-7
1083458
   Регулювання в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, Мельник, ОТ, НоджакЛ.С // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Уточнено значення та сісце регулювання як функції менеджменту в системі менеджменту.
1083459
  Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 233-237. – ISSN 1993-6788
1083460
  Шестаковська Т.Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор звертає увагу на особливості екон. безпеки системи освіти у сучасних ...
1083461
  Коритко Л. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-22.
1083462
  Стасюк О. Регулювання відносин власності у проекті Цивільного кодексу України та їх значення для подальшого розвитку законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 126-127


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1083463
  Ревенко С.О. Регулювання відносин власності у сфері АПК // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 83-90
1083464
  Бірюков О. Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 134-136. – ISSN 0132-1331
1083465
  Задоя А.О. Регулювання відносин інтелектуальної власності шляхом розщеплювання "пучка" прав власності / А.О. Задоя, О.Л. Филимонова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISBN 966-7958-13-2
1083466
  Єськов С.В. Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 122-128
1083467
  Калько А.Д. Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 211-217. – Бібліогр.: 4 назв.
1083468
  Головатенко В. Регулювання військової окупації: міжнародно-правові аспекти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 63-66. – ISSN 1814-3385
1083469
  Захарін С.В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 161-168. – ISSN 1993-6788
1083470
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1083471
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1083472
  Жукова Л.М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 40-46. – ISSN 2222-0712
1083473
  Хаустова В.Є. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 111-122. – ISSN 2222-0712
1083474
  Лисюк С. Регулювання готівкового валютного ринку України : аналізують фахівці Національного банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 8-12
1083475
  Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 43-50. – ISSN 2221-1055
1083476
  Апарова О.В. Регулювання грошово-кредитної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-156. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1083477
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.01.01 / Нікіфоров П.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1083478
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Нікіфоров Петро Опанасович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 463 л. + Додатки: л. 439 - 463. – Бібліогр.: л. 416 - 439
1083479
  Коломієць І.О. Регулювання грошової маси національним банком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 189-193. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено методи регулювання грошової маси в Україні, які використовує НБУ у своїй політиці, підходи до її аналізу і розробки необхідного забезпечення щодо управління нею. Исследованы методы регулирования денежной массы в Украине, которые использует ...
1083480
  Величко О. Регулювання грошової пропозиції та інвестицій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1083481
  Сенченко Л.В. Регулювання демографічної політики держави Верховною Радою України (адміністративно-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 16-19.
1083482
  Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-34
1083483
  Морозов В.С. Регулювання детінізації німецької економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 174-183. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу регулювання детінізації німецької економіки. Визначено, що заходи щодо детінізації німецької економіки займають важливе місце у сучасній системі державного регулювання економічних процесів у ФРН, характеризуючись дією двох ...
1083484
  Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1083485
  Григораш Г.В. Регулювання диспропорцій в розвитку регіонів за критерієм економічної результативності їх діяльності // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 57-64. – (Економічні науки)
1083486
   Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
1083487
  Голян В.А. Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду / В.А. Голян, О.В. Сакаль, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1083488
  Балянт Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 20-26. – ISSN 1818-5754
1083489
  Згривець Л.В. Регулювання діяльності іноземних інвесторів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 90-94
1083490
  Зельдіс В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1083491
  Мішина Н.В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України пропозиції з урахуванням досвіду РФ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 181-185. – ISSN 1563-3349
1083492
  Брич В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 26-35. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1083493
  Карбовник Л.П. Регулювання діяльності природних монополій через призму економічної теорії бюджетного федералізму // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 258-262. – ISBN 5-7763-2435-1
1083494
  Яременко Н. Регулювання діяльності страхових брокерів в розвинутих країнах // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 58-59 : табл. – ISSN 1810-7923
1083495
  Соболь Р.Г. Регулювання діяльності суб"єктів господарювання страхового ринку України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-90. – Бібліогр.:6 назв
1083496
  Ляшенко Л.Ф. Регулювання діяльності суб"єктів природних монополій потребує кардинальних змін // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-18.
1083497
  Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (Державного) регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-36. – ISSN 1026-9932
1083498
  Діковська І. Регулювання договору повітряного чартеру у міжнародну приватному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 39-44


  У статті розглядається питання про те, яке право слід застосовувати до відносин, що виникають з договору повітряного чартеру. The article deals with the issue of determination of law applicable to the relationships, which originate from air charter ...
1083499
  Калмиков Д. Регулювання договору форфнейтингу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.65-66


  Кредитне обслуговування експортерів
1083500
  Греченко В.А. Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 96-102. – ISSN 1999-5717
1083501
  Богиня Д. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-7
1083502
  Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1083503
   Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України : наук. доповідь / [В.С. Кравців та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-966-02-7826-4
1083504
  Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
1083505
  Маренич Т.Г. Регулювання економічних відносин на основі господарського розрахунку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 79-86
1083506
  Морозов В. Регулювання електронної торгівлі у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основи сучасної системи регулювання електронної торгівлі у ФРН. Розглянуто найважливіші регуляторні механізми німецького законодавства та законодавства ЄС, які регламентують торговельну діяльність в Інтернет. Наведено і проаналізовано ...
1083507
  Яковець І.С. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 216-226. – ISSN 2304-4556
1083508
  Гудзинський С.О. Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 273-279


  У статті обгрунтовуються основні переваги та наближена структура функціонального кластеру зайнятості як інструменту забезпечення конкурентоспроможності території. В статье обосновываются основные преимущества и приближена структура функционального ...
1083509
  Коломієць О. Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умов для реалізації трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 17 назв
1083510
  Буда Теодозія Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 98-105. – ISSN 1810-2131
1083511
  Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 129-133. – ISSN 1810-2131
1083512
  Пальчевич Г.Т. Регулювання зайнятості населення в регіоні. : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.02 / Пальчевич Г.Т.; Кіровоград. ін-т сільськогосподар. машинобудування. – Кіровоград, 1996. – 16л.
1083513
  Циганова Надія Вікторівна Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Циганова Надія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.181-199
1083514
  Циганова Н.В. Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд екон.наук: 08.01.01 / Циганова Н. В.; КУ. – К., 1996. – 24л.
1083515
  Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 38-43. – ISSN 2221-1055
1083516
  Петрова І. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1083517
  Чубар Т.М. Регулювання заліку взаємних однорідних вимог радянським конкурсним законодавством // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-94.
1083518
  Морозов В.С. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у рамках регіональної стратегії ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Досліджено функціональну структуру регіонального механізму регулювання імпорту ПІІ в країни ЄС за основними напрямками забезпечення його успішного та ефективного функціонування: регулювання в рамках Єдиного внутрішнього ринку ЄС, в рамках Єдиного ...
1083519
  Дячок О.О. Регулювання засад митної політики конституціями та конституційними актами зарубіжних країн // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С. 73-79
1083520
  Цірат Г.В. Регулювання затримки рейсу за Монреальською Конвенцією 1999 року та правилами перевезення пасажирів і багажу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1083521
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1083522
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1083523
  Хом"яченко С.І. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1083524
  Дехтяренко Ю. Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, Ю. Драпіковський, І. Іванова. – Київ : Основи, 1997. – 139с. – ISBN 966-500-240-6
1083525
  Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному законодавстві України: тенденції та перспективи // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-30
1083526
  Осташко Т.О. Регулювання зернового ринку в умовах зростання світових цін // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1083527
  Трощенко І.О. Регулювання зобов"язань із безпідставного збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1083528
  Отрошко О. Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-44. – ISSN 1605-2005
1083529
   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9


  Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної ...
1083530
  Снєгур В.Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті теорії ендогенного протекціонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 62-64


  Розглянуто теорію ендогенного протекціонізму як теорію, що, на думку автора, пояснює рівень існуючого в країні протекціонізму наявністю певних політичних сил, які намагаються впливати на тарифні і нетарифні бар"єри з обох боків.
1083531
  Клімчик В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 96-104. – ISSN 1818-5754
1083532
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.екон.наук. Спец. 08.02.03-Організація управління і регулювання економіки. / Литвиненко Наталія Павлівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 220л. + Додатки:л.206-220. – Бібліогр.:л.184-205
1083533
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Литвиненко Н.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1083534
  Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 3-10
1083535
  Мельник Т. Регулювання імпорту за умов економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 252-269. – ISSN 1684-906Х
1083536
  Балдич Н. Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 217-225
1083537
  Вініченко І.І. Регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
1083538
  Бесєдін В.Ф. та інш. Регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.30-41
1083539
   Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Кузьмін, Є, , С.В. Князь // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С97-107
1083540
  Бичихін Є.В. Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 71-81. – ISSN 2414-3499
1083541
  Гороховська О.В. Регулювання інвестиційної діяльності: міжнародно правовий аспект / О.В. Гороховська, О.В. Похваленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1083542
  Сотнічук О.С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 56-61.
1083543
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Автореф... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22с.
1083544
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Дис... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. ІМВ. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
1083545
  Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В. Онищенко, С. Манжос // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1083546
  Майкут Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-132.
1083547
  Ковальчук І.В. Регулювання інституту усиновлення в Україн відповідно до Зводу законів цивільних 1832 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-67.
1083548
  Панухник О.В. Регулювання інтеграції населених пунктів в Україні на основі впровадження досвіду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 41-49. – ISSN 2308-6912


  Коли певній стадії розвитку економіки країни не відповідає і об’єктивно не може відповідати адекватний рівень макроекономічного та політичного устрою держави, реалізація локальних інтересів в умовах, що склалися, може здійснюватися через інтеграцію ...
1083549
  Присяжнюк Ю. Регулювання інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-266. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1083550
  Хілуха О.А. Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 52-55. – ISSN 1728-6220
1083551
  Колач С. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика / С. Колач, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 32-37. – ISSN 2313-3627
1083552
  Румянцев А.П. Регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розкривається зміст та специфіка регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.
1083553
  Даниленко С.І. Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 35-45


  У статті автор досліджує тенденції розвитку та підходи урядів різних країн, міжнародних організацій та Інтернет-спільнот у питанні регулювання Мережі. Доводиться, що саморегулювання проблем Інтернет-ЗМІ є найдемократичнішим його регулюванням.
1083554
  Мангушев Д.В. Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках : монографія / Д.В. Мангушев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 151, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 139-151. – ISBN 978-966-623-926-9
1083555
  Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.119-125
1083556
  Драгоун Р. Регулювання кримінальних покарань за корупційну діяльність в Чеській Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-348. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1083557
  Сеньків Ю. Регулювання кримінально-правових відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 99-107
1083558
  Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
1083559
  Сеньків Ю.В. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
1083560
  Шварц О. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 56-61
1083561
  Ріш Ф.Ю. Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190 Цивільного кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1083562
  Радиш Я.Ф. Регулювання медичної діяльності на теренах України / Я.Ф. Радиш, О.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 102-104. – Бібліогр.: 6 назв
1083563
  Веприк Ю.І. Регулювання митних відносин України з тимчасово окупованими територіями / Ю.І. Веприк, О.В. Острогляд // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 404-407
1083564
  МАнцуров Регулювання міграційних потоків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її зростання // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1729-7036
1083565
   Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : Монографія / В.Г. Бодров, О.П. Кириленко, Н.І. Балдич, О.І. Дацій; Нац. акад. держ. управління при Президентові України; За заг. ред. В.Г.Бодрова;. – Київ : НАДУ, 2006. – 296с. – ISBN 966-619-207-1
1083566
  Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : Навч. посібник / О.Ю. Ромашко; Мін-во освіти і науки України. КНЕ України. – Київ : КНЕУ, 2000. – 240с. – ISBN 966-574-119-5
1083567
  Волошко Ю.А. Регулювання міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення в рамках європейських інтеграційних об"єднань // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 33-37.
1083568
  Самойленко А.О. Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 250-257. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1083569
  Перепелиця А.С. Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-153. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1083570
  Чугаєв О.А. Регулювання міжнародної торгівлі в економіці малих і великих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 128-137. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор регулювання міжнародної торгівлі. Систематизуються ефекти, виявлені в існуючих дослідженнях. Розмір економіки впливає на експортні та імпортні пріоритети зовнішньоторговельної політики, ефективність ...
1083571
  Малишко О. Регулювання мінімальної достатності власного капіталу комерційних банків України, Росії, Німеччини та Великобританії : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1083572
  Лютий І.О. Регулювання надання державних гарантій в Україні / І.О. Лютий, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 28-48. – ISSN 2305-7645
1083573
  Влялько І. Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 214-223. – ISSN 1026-9932
1083574
  Бесчастний А.В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 85-87
1083575
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-61


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1083576
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1083577
  Заблоцький М.Б. Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв"язку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 96-101. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1083578
  Мирошниченко О.С. Регулювання облікової ставки як метод досягнення макроекономічної рівноваги // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 98-101
1083579
  Кравченко Н.Н. Регулювання обмінів правовою інформацією в Європі (правовий коментар Європейської конвенції щодо зарубіжного законодавства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1083580
  Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 86-98. – ISSN 1818-5754
1083581
  Матюшко П. Регулювання оплати праці за колективним договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-47.
1083582
  Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35.
1083583
  Хвесик Ю. Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 125-133. – ISSN 1818-4170
1083584
  Льовін А. Регулювання передач ядерних матеріалів у рамках міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 91-92
1083585
  Галочка Г.В. Регулювання питання переміщення предметів громадянами відповідно до вимог Міжнародної конвенції про гармонізацію та уніфікацію митних процедур / Г.В. Галочка, В.О. Голубєт // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-113.
1083586
  Грицун О.О. Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-179. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1083587
   Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : Збірник законодавчих актів з можливістю копіювання. – Київ : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001. – 116с. – ISBN 966-95882-4-3
1083588
  Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1083589
  Федькович Олена Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 106-110
1083590
  Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54


  міжнародний рух капіталів; інозмний капітал
1083591
   Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки : методол. та інформ.-модельне забезпечення : монографія / [В.С. Пономаренко та ін. ; під наук. ред. В.С. Пономаренка, Раєвнєвої О.В.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2015. – 500, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 408-428. – ISBN 978-966-2194-00-5
1083592
  Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1083593
  Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1083594
  Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 72-73. – ISSN 0132-1331
1083595
   Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій, В. Пила, О. Шатковський, С. Яременко; Мін-во юстиції України; Центр європейськ. та порівняльного права. – Київ : Ніка-Принт, 2005. – 768с. – ISBN 966-8578-00-7
1083596
   Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / В.Б. Смелік, С.А. Старосвіт, І.О. Макарчук, О.О. Мережка; Смелік В.Б., Старосвіт С.А., Макарчук І.О., Мережка О.О. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. Мережка О.О. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-364-638-1
1083597
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів за Конституцією України 1996 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-60.
1083598
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів у перші роки незалежності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-98.
1083599
  Чорнобай О. Регулювання правоохоронної діяльності за допомогою норм фольклорного права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 175-177.
1083600
  Нижник В.М. Регулювання приоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1083601
  Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.77-83. – ISSN 0132-1331
1083602
  Стеченко Д.М. Регулювання природно-господарської збалансованості в територіальному розвитку : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1083603
  Шиберін О.Я. Регулювання промисловості в умовах ринкових перетворень // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1083604
  Метелиця В. Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1083605
  Синчак В.П. Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни / В.П. Синчак, Ю.Ю. Ярмоленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 242-258. – ISSN 2078-9165
1083606
  Литовченко М.В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Литовченко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1083607
  Криворучко О. Регулювання процесів і результатів формування якості транспортних послуг / О. Криворучко, Т. Василенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 64-71. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1083608
  Хомутова А.Ю. Регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 110-111
1083609
  Черненко Г.С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 60-64. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
1083610
  Лепьохіна І.О. Регулювання процесів реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 149-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1083611
  Лєонов С.В. Регулювання процесів формування та використання фінансових ресурсів держави - запорука стабільності національної економіки : критика та бібліографія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 370-371. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1993-6788
1083612
  Решетняк О.І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І. Решетняк, Н.В. Пєнцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 119-124. – ISSN 2222-4459
1083613
  Чернишова Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу : банківський сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 70-72 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1083614
  Базілінська О.Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища / О.Я. Базілінська, О.А. Кривошия // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 3-7. – ISSN 1996-5931
1083615
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Морозов В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1083616
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Морозов Володимир Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 293л. + Додатки: л.219-293. – Бібл.: л.200-218
1083617
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн вишеградської групи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1083618
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна Вікторія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 204л. + Додатки: л. 202 - 204. – Бібліогр.: л.190 - 202
1083619
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. + Додатки: л. 200-225. – Бібліогр.: л. 226-257
1083620
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1083621
  Бабюк Л. Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного ...
1083622
  Єфименко А.П. Регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу. Висвітлено головні недоліки чинного українського законодавства, проаналізовано їх вплив на економічну ...
1083623
   Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT / С. Осика, В. Пятницький, ОніщукО, А. Осика, О. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-95455-7-9
1083624
  Тищук Т.А. Регулювання ринків фінансових послуг як чинник детінізації економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 80-84
1083625
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Дис...канд.економ.наук: 08.02.03 / Фаренюк Наталія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. + Додатки: л.219-236. – Бібліогр.:л.204-218
1083626
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Фаренюк Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1083627
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1083628
  Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки / Я.А. Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1083629
  Жаліло Я Регулювання ринкової економіки / Я Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1083630
  Чан-Хі Регулювання ринку генетично модифікованої продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 379-383
1083631
  Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється порівняння моделей організації ринків державних цінних паперів в розвинених країнах, а також розглядаються особливості їх функціонування. The comparison of models of organization of the markets of state valuable papers in the advanced ...
1083632
  Чурилова Т.М. Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 304-308. – ISSN 2219-5521
1083633
  Наконечна К.В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 19-25. – ISSN 2306-6792
1083634
  Михайленко Т.І. Регулювання ринку зерна: досвід передових країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 79-84
1083635
  Яковенко С.М. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 101-110
1083636
  Сисоєва Т.П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 53-59. – Бібліогр.: 5 назв
1083637
  Гаврилко П.П. Регулювання ринку капіталу в зарубіжних країнах: досвід для розвитку фінансової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 20-23
1083638
  Мусієнко О.Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 66-77. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної , інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.
1083639
  Кулинич П.Ф. Регулювання ринку сільськогосподарських земель: ідеї та законопроекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-47
1083640
  Лизун М. Регулювання ринку цінних паперів в розвинутих країнах світу: досвід для України / М. Лизун, І. Ліщинський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 12-17. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1083641
   Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Державне регулювання ринку цінних паперів, порядок випуску цінних паперів, контроль за випуском та обігом цінних паперів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – ISBN 966-667-196-4
1083642
  Заблоцький М.Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1083643
  Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 86-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1083644
  Захарін С.В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 98-105
1083645
  Балабанова Н.В. Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 83-88. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1083646
  Іванова А.М. Регулювання розміщення об"єктів інфраструктури ринку споживчих товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1083647
  Козицький О.М. Регулювання русел гірських річок у комплексі протипаводкових заходів на урбанізованих територіях / О.М. Козицький, Б.І. Чалий, В.В. Онищук // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 2005. – Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – С. 66-68. – ISSN 0868-8532
1083648
  Шинкарук Л.А. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін / Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, А.Б. Пірко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 91-97. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1083649
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 221-241. – Бібліогр.: л. 195-220
1083650
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1083651
  Литвин А.Є. Регулювання світового ринку інформаційних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.83-86


  У статті досліджені особливості регулювання світового ринку інформаційних технологій на світовому, міжнародному, національному рівнях, запропонована модель регулювання світового ІТ-ринку, проаналізований вплив Угоди про інформаційні технології на ...
1083652
  Волошин В.В. Регулювання світової економіки : Навчальний посібник / В.В. Волошин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 313с. – ISBN 966-594-123-2
1083653
  Пунько Б. Регулювання світової економіки на засадах ефективного посткризового реформування та український контекст // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 235-249. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Узагальнено причини виникнення економічних криз та їхня циклічність, динаміка глобальних кризових економічних процесів та інше. Приведено перелік основних стратегічних завдань розвитку національної економіки в глобальному середовищі. Сформульовані ...
1083654
  Міняйло В. Регулювання системи державних закупівель: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 17-18
1083655
  Білоус О.С. Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 106-109. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1083656
  Духневич А.В. Регулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 26-30. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1083657
  Чувпило О.О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1681-6277
1083658
   Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 9-15
1083659
  Шолойко А. Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-37. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд вітчизняного та європейського законодавства у сфері регулювання страхового посередництва. Визначено суб"єктів і об"єкт регулювання страхового посередництва. Охарактеризовано порядок нормативно-правового наближення в умовах зміни ...
1083660
  Гриневич Л.В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л.В. Гриневич, О.В. Зірко. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2015. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-162. – ISBN 978-966-676-648-2
1083661
  Стасюк С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 20-22
1083662
  Морозов В.С. Регулювання сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 64-65
1083663
  Кухтик Т. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи / Т. Кухтик, Я. Ашиткова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-13
1083664
  Расшивалов Д.П. Регулювання та моніторинг міжнародної фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-53, 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання надціонального регулювання та моніторингу у світовій фінансовій системі, взаємини України з міжнародними фінансовими інститутами, роль Форуму фінансової стабільності та особливості нового етапу регулювання у таких сферах, як ...
1083665
  Мусієць Т.В. Регулювання та нагляд за фінансовими інноваціями в міжнародній діяльності банків / Т.В. Мусієць, Т.А. Медвідь // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 85-92
1083666
  Фастовець М. Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 130-138. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1083667
  Кирик В.В. Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Валерій Валентинович Кирик; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 29 назв
1083668
  Рудий М.М. Регулювання технологічних природних монополій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 257-260.
1083669
  Чуницька І.І. Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 37-41. – ISSN 2306-6814
1083670
  Келестин М. Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 16-18
1083671
  Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 63-64. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1083672
  Балюк Т. Регулювання трансферного ціноутворення в країнах з різним рівнем розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 178-179
1083673
  Дзюба П.В. Регулювання трансфертного ціноутворення в рамках ОЕСР: досвід розвинених країн та укоки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 57-61
1083674
  Мінюков П.І. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України в умовах переходу до ринкової економіки. / П.І. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – К., 1997. – 127с.
1083675
  Бенедесюк С. Регулювання у банківському секторі: що нового? / С. Бенедесюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 10-11
1083676
   Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О. Величко, С. Голов, Зубілевич., , В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко; Мін-во юстиції України; За ред. С. Голова. – Київ, 2005. – 584c. – ISBN 966-95634-7-X
1083677
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1083678
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 165-184
1083679
  Головіна С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
1083680
  Шершньова О.А. Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521
1083681
  Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання регулювання та нагляду на фінансових ринках в Європейському Союзі та в Україні. Сформовано пропозиції з подальшої розбудови українського фінансового ринку в контексті європейської інтеграції. This article is devoted to ...
1083682
  Білоцька М.Ф. Регулювання фінансових ринків: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47
1083683
  Морозов В. Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто регулювання фінансово-банківського сектору ФРН та з"ясовано, що воно здійснюється на двох рівнях: регіональному та національному. Перший з них поширюється на інструменти монетарної політики, питання руху капіталу, грошово-валютну ...
1083684
  Столяр Ю.Є. Регулювання фінансового ринку в Україні та за кордоном / Ю.Є. Столяр, М.В. Самокіщук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 109-111. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1083685
  Білоусова О.С. Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1083686
  Іванова Катерина Володимирівна Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості регулювання фондового ринку у країнах з розвиненою економікою, здійснено порівняння з українськими інструментами регулювання фондового ринку.
1083687
  Леось О.Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О.Ю. Леось, А.М. Тхір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1083688
   Регулювання форми і змісту договорів : Збірник законодавчих актів. – 2-е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 300с. – ISBN 966-373-097-8
1083689
   Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров"я / С.О. Гур"єв, М.Д. Близнюк, П.Б. Волянський, М.М. Михайловський, А.В. Терент"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 106-109. – Бібліогр.: 9 назв
1083690
  Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 174-179. – ISSN 1563-3349
1083691
  Кочергіна О. Регулюваня питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.144-147. – Бібліогр.: 11н. – ISSN 0132-1331
1083692
  Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 223-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1083693
  Білецький Альфред Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проведено теоретичний аналіз стадій економічного розвитку країни та показано, що українська економіка є факторною з поступовим переходом на інвестиційну стадію. Виявлено, що причиною цього є невідповідність пріоритетів національного розвитку ...
1083694
  Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
1083695
  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1083696
  Парнюк К. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1083697
  Ушенко Н.В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 67-74. – (Економічні науки ; вип. 26)
1083698
  Хеллаль Регуляризация "предельного представления" в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хеллаль аль Хасен; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 14л.
1083699
  Морозов В.А. Регуляризация задач алгебры и анализа / В.А. Морозов. – М., 1987. – 80с.
1083700
  Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1083701
  Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Василь Богданович Зваридчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 131л. – Додатки: л.130-131. – Бібліогр.: л.116-129
1083702
  Коваленко А. Регуляризація оберненної задачі статистики фотовідліків / А. Коваленко, В. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику відновлення розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за даними статистики одноелектронних імпульсів у режимі підрахунку фотонів, яка ґрунтується на діагональному представленні перетворення Пуассона - Манделя. ...
1083703
  Румянцев С.В. Регуляризирующие градиентные алгоритмы и их приложения к задачам обработки и интерпретации данных физических экспериментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Москов. авиац. ин-т. – М., 1981. – 18л.
1083704
  Садовничий В.А. Регуляризованные суммы собственных значений общих задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовничий В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 6л.
1083705
  Берсенев С.М. Регуляризованный метод квазиньютеновского типа с проектированием и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Берсенев С.М.; АН Сиб.отд.ССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1083706
  Меченов А.С. Регуляризованный метод наименьших квадратов : Учебное пособие / А.С. Меченов; Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового красного знамени государственный университет им. М. Ломоносова; ф-т вычислительной математики и кибернетики. – [Москва] : Издательство Московского университета, 1988. – 295 с.
1083707
  Апостол Р.Я. Регуляризованный проксимальный метод в геодезических метрических пространствах неположительной кривизны / Р.Я. Апостол, В.В. Семенов // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29
1083708
  Дихтяр В.И. Регуляризовнные решения линейных интегральных уравнений 1рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Дихтяр В.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1977. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1083709
   Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. – Москва : Наука, 1983. – 198 с.
1083710
  Распопова Наталья Сергеевна Регуляризующие алгоритмы и некоторые обратные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Распопова Наталья Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
1083711
  Пилиповський О.В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пилиповський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1083712
  Лихтенберг А. Регулярная и стохастическая динамика / А. Лихтенберг, М. Либерман; Пер. с англ. под ред.Б.В. Чирикова. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
1083713
  Игамбердыев Х.З. Регулярная идентификация динамических систем / Х.З. Игамбердыев, Н.Н. Маннапов. – Ташкент, 1987. – 119с.
1083714
  Сальникова Нина Николаевна Регулярная лексическая полисемия существительных в английском языке в соотношении со словообразованием : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сальникова Нина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 16л.
1083715
  Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1986. – 79с.
1083716
  Антамошкин А.Н. Регулярная оптимизация псевдобулевых функций / А.Н. Антамошкин. – Красноярск, 1989. – 159с.
1083717
  Вотякова Л.А. Регулярні квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття регулярного квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1083718
  Патриляк І. Регулярні основи для нерегулярної армії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 41 (309). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала стати зародком Збройних сил незалежної України.
1083719
  Мазнєв О.В. Регулярні прецесії гіростата із змінним гіростатичним моментом в узагальненій задачі динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені умови існування регулярних прецесій гіростата в припущенні, що гіростатичний момент залежить від часу. Отримано новий розв"язок рівнянь Кірхгофа-Пуассона, який узагальнює розв"язок задачі про рух важкого гіростата із змінним гіростатичним ...
1083720
  Жерноклеєв О. Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 183-189
1083721
  Дмитрук О.М. Регулярні цифрові моделі рельєфу та особливості їх побудови // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 145-148
1083722
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 125-141
1083723
  Шалайко Т.О. Регулярність у змішаних моделях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 136-137
1083724
  Загнітко А. Регулярність/нерегулярність підрядності у системі складного речення (на матеріалі слов"янських мов) // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 127-136. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1083725
  Эльсаиди А.Э. Регулярное употребление опредленно-личных предложений и соотнесенных с ними соответсвующих двусоставных предложений. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эльсаиди А.Э.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1083726
  Тюрин Василий Михайлович Регулярность линейных дифференциальных операторов с почти периодическими коэффициентами и допустимость пар функциональных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тюрин Василий Михайлович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1083727
  Данилюк Григорий Ильич Регулярность обобщеннх решений линейных и квазилинейных параболических уравнений и систе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилюк Григорий Ильич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1083728
  Алексенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (На материале английской музыкальной, физической и математической терминосистем) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексенко Т.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 27 с.
1083729
  Кошелев Александр Иванович Регулярность решений эллиптических уравнений и систем / Кошелев Александр Иванович. – М., 1986. – 238с.
1083730
  Денисова О.И. Регулярность фразообразовательных процессов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Денисова О. И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 29 с.
1083731
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
1083732
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
1083733
  Зайферт Ф.Д. Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Зайферт Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1083734
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
1083735
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев. – Новосибирск, 1980. – 222 с.
1083736
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
1083737
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1083738
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
1083739
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
1083740
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
1083741
   Регулярные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Л., 1971. – 136с.
1083742
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
1083743
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1083744
  Абульнага М М.З. Регулярные поступательно вращательные движения творедого тела в поле притяжения шара : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Абульнага М.З.М. ; МГУ. – Москва, 1978. – 5 с.
1083745
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
1083746
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
1083747
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенного вычислимых функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1083748
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
1083749
  Оревкова О.А. Регулярные случайные поля и строение подпространств, порождаемых ими. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревкова О.А.; Ан СССР.Матема.ин-т. – Л, 1973. – 12л.
1083750
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – М., 1980. – 216с.
1083751
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
1083752
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
1083753
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
1083754
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
1083755
  Герасименко Ю.В. Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 20-31
1083756
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
1083757
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
1083758
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
1083759
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
1083760
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
1083761
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
1083762
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
1083763
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
1083764
  Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 413-417. – ISSN 1995-4190
1083765
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1083766
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
1083767
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
1083768
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
1083769
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1083770
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1083771
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
1083772
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
1083773
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
1083774
  Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 245-249. – ISBN 978-966-7957-20-9
1083775
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
1083776
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
1083777
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1083778
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1083779
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1083780
  Коструба А. Регулятивні юридичні факти у ме ханізмі припинення цивільних майнових правові дносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1083781
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
1083782
  Юшко В. Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 287-293


  У статті проаналізовано використання експресивних слів у газетних публікаціях різних жанрів, які виступають засобами творення емоційно-оцінного колориту повідомлення та впливають на емоції адресата. Доведено, що автор повинен орієнтуватися на цільову ...
1083783
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
1083784
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
1083785
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
1083786
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
1083787
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
1083788
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
1083789
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
1083790
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1083791
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
1083792
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
1083793
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
1083794
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1083795
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
1083796
  Ходак Є.С. Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1083797
  Нікішина О.В. Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 245-261. – ISSN 2524-003X
1083798
  Мельник Т.М. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.М. Мельник, О.С. Головачова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
1083799
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
1083800
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
1083801
  Михасюк І.Р. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України / І. Михасюк, О. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-214. – ISBN 978-617-629-209-8
1083802
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1083803
  Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 100-104. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1083804
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, число 1/2. – С. 80-87
1083805
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
1083806
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
1083807
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
1083808
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
1083809
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
1083810
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
1083811
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
1083812
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
1083813
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1083814
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
1083815
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
1083816
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
1083817
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
1083818
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1083819
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
1083820
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1083821
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
1083822
   Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2 / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тривалого випоювання різних кількостей цитрату Ge, отриманого методом нанотехнології, на біохімічні процеси та активність антиоксидантної системи крові самців щурів F2 з першого та другого приплодів у періоди фізіологічного і статевого ...
1083823
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
1083824
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
1083825
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
1083826
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
1083827
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
1083828
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
1083829
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
1083830
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1083831
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
1083832
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1083833
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
1083834
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
1083835
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
1083836
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
1083837
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
1083838
   Регуляторные механизмы клетки. – М., 1964. – 499с.
1083839
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
1083840
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
1083841
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – К., 1985. – 195с.
1083842
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1948. – 414
1083843
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – М., 1989. – 126с.
1083844
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
1083845
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171 с.
1083846
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
1083847
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19 с.
1083848
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1083849
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
1083850
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
1083851
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
1083852
   Регуляторы роста и развития растений. – М., 1981. – 303с.
1083853
   Регуляторы роста и рост растений. – М., 1964. – 224с.
1083854
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
1083855
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
1083856
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
1083857
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М, 1984. – 192с.
1083858
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
1083859
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
1083860
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
1083861
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – М., 1965. – 211с.
1083862
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – К., 1965. – 407с.
1083863
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 84с.
1083864
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1083865
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1083866
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
1083867
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
1083868
   Регуляция адаптивных реакций растени1й. – Казань, 1990. – 126с.
1083869
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
1083870
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
1083871
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1083872
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
1083873
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1083874
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
1083875
   Регуляция биосинтеза белка у эукариот. – К., 1990. – 277с.
1083876
   Регуляция вегетативных функций. – К., 1965. – 153с.
1083877
   Регуляция водного обмена растений. – К., 1984. – 239с.
1083878
  Романова Л.К. Регуляция восстановительных процессов / Л.К. Романова. – М., 1984. – 176с.
1083879
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
1083880
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов. – Свердловск, 1988. – 152с.
1083881
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
1083882
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
1083883
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
1083884
  Сергиевский М.В. Регуляция дыхания корой головного мозга / М.В. Сергиевский. – Москва, 1955. – 40с.
1083885
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
1083886
  Исаев Г.Г. Регуляция дыхания при мышечной работе / Г.Г. Исаев. – Л, 1990. – 119с.
1083887
  Маршак М.Е. Регуляция дыхания у человека / М.Е. Маршак. – М., 1961. – 268с.
1083888
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – М, 1982. – 182с.
1083889
   Регуляция жизнедеятельности растений химическими средствами : Сб. науч. тр. – Ярославль, 1988. – 115с.
1083890
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с.
1083891
  Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. – Москва, 1986. – 223с.
1083892
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
1083893
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
1083894
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
1083895
   Регуляция клеточного обмена. – М., 1962. – 439с.
1083896
   Регуляция клеточного цикла растений. – К., 1985. – 180с.
1083897
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
1083898
  Тяжелова В.Г. Регуляция мегакариоцитопоэза / В.Г. Тяжелова. – Пущино, 1991. – 97с.
1083899
  Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма при различных условиях выращивания / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1980. – 134с.
1083900
   Регуляция метаболизма растений при засолении среды. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
1083901
   Регуляция метаболизма растительной клетки. – К., 1973. – 224с.
1083902
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – М., 1975. – 279с.
1083903
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
1083904
  Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма. / Э. Ньюсхолм. – М., 1977. – 407с.
1083905
   Регуляция микробного метаболизма. – Аущино, 1989. – 184с.
1083906
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – К., 1991. – 169с.
1083907
   Регуляция минерального питания растений. – Кишинев, 1989. – 263с.
1083908
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1083909
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
1083910
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
1083911
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
1083912
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1083913
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
1083914
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
1083915
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – М., 1965. – 256с.
1083916
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – М., 1977. – 81с.
1083917
  Мотавкин П.А. Регуляция размножения и биотехнология получения половых клеток у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин. – М, 1990. – 216с.
1083918
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
1083919
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
1083920
   Регуляция роста и питания растений. – Минск, 1972. – 231с.
1083921
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
1083922
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
1083923
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1083924
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
1083925
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
1083926
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
1083927
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
1083928
   Регуляция следящих движений. – Л., 1988. – 276с.
1083929
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Л., 1973. – 326с.
1083930
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
1083931
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
1083932
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – М., 1968. – 252с.
1083933
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1083934
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
1083935
   Регуляция тканевого немеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
1083936
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1083937
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
1083938
  Струбицкий И.В. Регуляция фенольными соединениями и ферредоксин: тиоредоксиновой системой энергетического обмена microcystis aeruginosa Kutz. Emend. Elenk : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Струбицкий Иван Владимирович ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т гидробиологии. – Киев, 1986. – 20 c. – Библиогр.: 6 назв.
1083939
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – М., 1986. – 144с.
1083940
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
1083941
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
1083942
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
1083943
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
1083944
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
1083945
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
1083946
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
1083947
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии / И.И. Шмальгаузен. – М, 1964. – 136с.
1083948
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига, 1987. – 264с.
1083949
  Гердон Дж.Б. Регуляция функции генов в развитии животных / Дж.Б. Гердон. – М, 1977. – 196с.
1083950
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – М., 1984. – 172с.
1083951
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – К., 1966. – 250с.
1083952
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
1083953
   Регуляция функций растений. – К., 1986. – 271с.
1083954
  Фурдуй Ф.И. Регуляция функций щитовидной железы и механизм возникновения неврогенного тиретоксикоза. / Ф.И. Фурдуй. – Кишинев, 1967. – 152с.
1083955
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
1083956
  Чейлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1988. – 560с.
1083957
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
1083958
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1083959
  Ранчялис В.П. Регуляция чувствительности высших растений к мутагенным факторам. / В.П. Ранчялис. – Вильнюс, 1978. – 186с.
1083960
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами. / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 262с.
1083961
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
1083962
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – М., 1978. – 237с.
1083963
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
1083964
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты. / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – М., 1987. – 272с.
1083965
  Ситар Оксана Володимирівна Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр: 14 назв
1083966
  Нікітіна О.О. Регуляція активності екзопротехназ маолокозсідальної діх штамі Airsehioporus larcinus : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нікітіна О. О.; КУ. – К., 1999. – 20л.
1083967
   Регуляція активності Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази з лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Томачинська, О.Ю. Захараш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 31)


  Встановлено, що процес автофосфорилювання Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази є радіо чутливим, що суттєво впливає на функціонування системи кальмодулінзалежного фосфорилювання і може бути причиною порушення протеїнкіназної активності в лімфоцитах ...
1083968
  Ситар О.В. Регуляція апаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12- фізіологія рослин / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 149 л. – Бібліогр.: л. 118-149
1083969
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
1083970
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 153 л. – Бібліогр.: л. 127-153
1083971
  Гавриш Л.І. Регуляція кальмодуліном активності Са2+, Мд2+-АТФази плазматичних мембран лімфоцитів в умовах дії радіації / Л.І. Гавриш, Л.І. Томачинська, І.М. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено, що кальмодулін впливає на активність Ca2+, Mg2+-АТРази плазматичних мембран лімфоцитів селезінки щурів. Тотальне рентгенівське опромінення в дозі 0,5 та 1 Гр призводить до порушення активуючої дії кальмодуліну на активність досліджуваного ...
1083972
  Чаус В.С. Регуляція національної економіки в умовах російського тероризму проти України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 121-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1083973
  Левін О Регуляція нестрійких критеріальніх задач та розв"язання несумістних оперативних рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Левін О М.; МОУ КУ. – К., 1995. – 43л.
1083974
  Янг Лайза Регуляція політичного фінансування у ліберально-демократичних суспільствах = Reegulating political finance in liberal-democratic societies / Янг Лайза. – Київ : Ай Бі, 2002. – 96с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-95538-0-6
1083975
  Кондратюк Т. Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано кількісний та видовий склад мікроскопічних грибів, ізольованих з проб повітря приміщень із збереження, перерахунку та знищення паперових українських банкнот: ізольовано гриби 41 виду 17 родів відділів Zygomycota, Ascomycota та групи ...
1083976
  Масюк Анатолій Іванович Регуляція секреції жовчі: роль біосинтезу білка в гепатоцитах : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Анатолій Іванович; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 45л.
1083977
  Повякель Н.І. Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 111-122
1083978
   Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, І. Вовчук, С. Петров, О. Будняк, С. Гоженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив внутрим"язової ін"єкції тіаміну на активність трипсиноподібних ферментів в печінці, нирках, шлунку і тонкому кишківнику білих щурів. В органах інтактних щурів максимальна активність трипсиноподібних протеїназ встановлена в тонкому ...
1083979
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Степаненко В"ячеслав Володимирович; Луганський держ. педагог. ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 143 л. – Бібліогр.: л. 114
1083980
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Степаненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1083981
  Кулинич П.Ф. Регульований ринок сільськогосподарських земель: правова концепція // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 74-88
1083982
  Бершадський І.А. Регульований ферогідродинамічний покажчик струму з безкронтрактною передачею інформації про досягнення граничного значення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бершадський І.А.; Донецьк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1083983
  Веклинець І.І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Веклинець І.І. ; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1083984
  Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1083985
  Коваль И. Регупирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
1083986
  Котхекар В.Ш. Регуры Индии -- морфология, физико-химические свойства, генезис и агрономическое использование : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Котхекар В.Ш. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. Каф-ра географии почв и геохимии ландшафтов. – Москва, 1967. – 18 с.
1083987
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посібник / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304с. – ISBN 966-7651-26-6
1083988
  Різун В.В. Редагування в Україні // Сучасна українська журналістика: Поняттєвий аспект, 1997
1083989
   Редагування візуальних матеріалів і художня критика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
1083990
  Черниш Н.І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Львів : Світ, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-235. – ISBN 978-966-603-946-3
1083991
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1083992
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1083993
  Косинська Ю.В. Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – № 1/2 (65/66). – С. 46-55. – ISSN 0554-4866
1083994
  Осипова Н. Редагування рекламних текстів з урахуванням професій їхніх авторів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 279-284. – ISSN 2078-1911
1083995
   Редагування фотопублікацій і фотокритика : Програма курсу для студ.ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1083996
  Миронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний аспект) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 258-259; 13 назв. – ISSN 2078-1911
1083997
  Тимошик М.С. Редагування як ключовий термін у науці про видавничу справу та редагування: змістове наповнення, наукові інтерпретації в Україні та на Заході // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 50-55


  Простежується еволюція наукової думки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише на колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1083998
  Тимошик М.С. Редагування: до проблеми формування терміноснстемн і тлумачення термінів у науці про видавничу справу та редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C. 6-20


  Простежується еволюція наукової дужки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише в колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1083999
  Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
1084000
  Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,