Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1083001
  Попова М.Г. "Письма к тетеньке" М.Е. Салтыкова-Щедрина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Г.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 20л.
1083002
  Баженів М. "Письма Лужницкому старцу" : (До питання про авторство Квітки) // Квітка-Основ"яненко : збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Український робітник, 1929. – С. 198-201
1083003
  Свириденко О. "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 152-161. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті в контексті романтичної епістолярної традиції проаналізовано епістолярний цикл М. Максимовича "Письма о Киеве". "
1083004
  Кравчук Г.Д. "Письма о князьях Острожских" М.А. Максимовича как археографический и исторический источник // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 311-315
1083005
  Полевщикова Е.В. "Письма о Одессу" Шарля Сикар: к истории распространение и бытования книги // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 118-132. – ISSN 2707-3335
1083006
  Різник Л. "Письменник - не сповідь душі, а крик душі" : Розмова з Левком Різником з нагоди його ювілею / Спілкувався Богдан Залізняк // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
1083007
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 16-17


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
1083008
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 16-17
1083009
  Гонашвілі М. "Письменник - посередник між небом і землею..." / розмову провів Олександр Божко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 6-7


  Інтерв"ю з головою Спілки письменників Грузії поетесою Маквалою Гонашвілі.
1083010
  Лук"яненко Є. "Письменник великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 4


  Збігнева Доміно називають "найбільшим українцем" у сучасній польській літературі.
1083011
  Бушняк В. "Письменник є засобом націєтворення" / записав В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 8


  Український письменник Володимир Бушняк про загальну літературну картину Криму, її специфіку.
1083012
  Ільницький Олег "Письменник має право на стиль..." // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 59-61
1083013
  Дімаров А. "Письменник повинен, як чорт ладану, боятися усяких нагород і від них втікати" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 29-35. – ISBN 978-966-399-815-2
1083014
  Забужко О. "Письменники у нас негодовані..." // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 27-31
1083015
  Процюк С. "Письменництво - це домівка для моєї душі" / розмову вела Ольга Квасниця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 30-31


  Неювілейні роздуми прозаїка, есеїста та поета, викладача Прикарпатського університету Степана Процюка.
1083016
  Ціон В. "Письменництво для мене - не пустопорожня забаганка, а потреба душі, подарована небом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 12


  В Київському музеї Максима Рильського відбувся літературно-музичний вечір "Мексіканський Фенікс", присвячений 370-річчю Хуани Інес де ла Крус. Перекладач-іспаніст, дипломат і громадський діяч Сергій Борщевський презентував чотиритомне видання творів ...
1083017
  Айрапетов Олег "Письмо надежды к Ленину". Восточно - Прусская операция: причины поражения // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-7089
1083018
  Кльосова О. "Питання - кому вірити - стає фундаментальним..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 березня(№ 40)


  Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба представив власну книгу "Війна за реальність"
1083019
  Мовчан П. "Питання "Кримської світлиці" є питанням національної безпеки" / спілкувався Ігор Світличанин // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)
1083020
  Джами Абд ар-Рахман Письма-автографы Абдаррахмана Джами из "Альбома Навои" / Джами Абд ар-Рахман. – Ташкент, 1982. – 160, 104с.
1083021
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 гг. : 1-5 / изд. под ред. П.К. Симони. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 73 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Вып. 1, с. 143-213. - Экз. без обл.


  Ред. Симони, Павел Константинович (1859-1939)
1083022
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. [и с предисл.] А.Е. Грузинского. – Москва : Изд. М.В. Беэр ; Печ. А.И. Снегиревой, 1904. – [2], IX, [3], 302, VIII, [6] с. : 1 л. фронт. (портр.), [3] л. портр. табл. – Экз. деф., без обл. – (Уткинский сборник ; 1)


  Мойер, Мария Андреевна (1793-1823) Протасова, Екатерина Афанасьевна (1775-1848) Ред. и авт. предисл.: Грузинский, Алексей Евгеньевич (1858-1930)
1083023
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Письма Вольтера / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва ; Ленинград, 1956. – 431с.
1083024
  Черняк М. Письма Вс. Иванова к А. Вронскому // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 420-439. – ISSN 0042-8795
1083025
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Вел. кн. Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.). – Текст рус., фр. - Экз без 1 л. фронт. (портр.)
1083026
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Великий князь Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – Текст рус., фр. - Экз без обл.
1083027
  Елисеев Г.З. Письма Г.З.Елисеева к М.Е.Салтыкову-Щедрину. / Г.З. Елисеев. – Москва, 1935. – 268 с.
1083028
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
1. – 1987. – 275с.
1083029
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. идоп. – Иркутск
3. – 1989. – 293с.
1083030
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск
Т. 4. – 1990. – 423с.
1083031
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н.Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
5. – 1991. – 272с.
1083032
  Батеньков Г.С. Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пущина и Э.Г. Толля / Г.С. Батеньков; подгот. текста писем, статьи и комент. Е.Н. Коншиной, А.А. Сабурова, В.М. Федоровой ; ред. И.С. Ежова ; под общ. ред. В.П. Козьмина ; Всесоюз. б-ка им. В.И. Ленина, Отдел рукописей. – Москва : Изд-во Всесоюз. б-ки им. В.И. Ленина, 1936. – 352 с.
1083033
  Гавриил Письма Гавриила, архиепископа Тверского и Кашинского, к Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – 26 с.
1083034
  Шереметев Б.П. Письма генералфельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. – 374с.
1083035
   Письма героев обороны Киева. – К, 1984. – 198с.
1083036
  Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование Императора Александра I (с 1807-1829 год) / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. акад. наук ], 1883. – XXIV, 533 с. – Экз. деф., отсутств. с. I-XIV
1083037
  Гоголь Н.В Письма Гоголя к Максимовичу, по подлинникам исправленные и дополненные С.И. Пономаревым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1877. – [2], 23 с.
1083038
  Ленин В.И. Письма Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 60с.
1083039
  Петр Великий Письма государя императора Петра Великаго к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1083040
  Петр І (имп. рос.) Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : с ответом на оные и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина, князя Бориса Алексеевича Голицына и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева / на ижд. П.Б[огдановича]. // Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные / І Петр. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 82 с.
1083041
  Петр І Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110, 82с. – Конволют. Перепл. с: Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану... / Петр I, Санктпетербург, 1788 (82 с.)


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра На титул арк.- видавн. марка На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
1083042
  Сперанский М.М. Письма графа М.М. Сперанского к Х.И. Лазареву. – Санкт-Петербург : Тип. В.А. Рогальского и К°, 1864. – [2], IV, II, 100 с.
1083043
  Лазаревский Ал. Письма графини Е.М.Румянцевой к ее мужу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 1762-1779 гг. / Ал. Лазаревский; Издал граф Д.А. Толстой. – 183-192 с. – Вырезка из "Киевской Старины". - Перепл. с кн. Лазаревский...
1083044
   Письма Гримма к Императрице Екатерина II, изданнаые по поручению Императорского Русского исторического общества Я. Гротом / [Предисл.: Я. Грот]. – 2-е изд. знач. пополн. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – [6], XVIII, 873 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. Текст писем парал. на рус. и фр. яз.; во 2-м изд. текст писем только на франц. яз.
1083045
  Ткаченко О.Б. Письма далекого друга. Васолъялгань сермат / Орест Ткаченко. – Саранск ; Киев : [б. и.], 2008. – 135 с. : портр. – ISBN 5-7493-0655-0
1083046
  Фадеев А.А. Письма дальневосточникам / А.А. Фадеев. – Владивосток, 1960. – 632с.
1083047
  Юшневский А.П. Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири / Сообщ. проф. П.В. Голубовским. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 2], IV, 172 с.
1083048
  Косенко П.П. Письма друга, или Щедрый хранитель: Ист. хроники. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1990. – 334с.
1083049
  Мурзиди К.Г. Письма друзей / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1942. – 32с.
1083050
  Линд Э.И. Письма друзей / Э.И. Линд. – М., 1986. – 78с.
1083051
  Рогов И.М. Письма друзьям. / И.М. Рогов. – Горький, 1965. – 87с.
1083052
   Письма Евгения Павловича Гребенки к И.М. Новицкому. – Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевич, 1914. – 25 с. – над заголовке: Г. Коваленко. - Отд. оттиск: Труды Полтавской ученой архивной комиссии, вып. 11
1083053
   Письма женщин к Пушкину. – М, 1928. – 250с.
1083054
   Письма за океан. – Симферополь, 1958. – 32с.
1083055
   Письма зарубежных музыкантов. – Л, 1967. – 379с.
1083056
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.1. – 1975. – 589с.
1083057
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.2. – 1977. – 629 с.
1083058
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : 1688-1701. – 1887. – [998] с. разд. паг., 1 л. портр.
1083059
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : (1688-1701). – 1887. – XXII, XXXII, 888, LII с., [1] л. портр. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1083060
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 2 : (1702-1703). – 1889. – XXIV, 722, LXII с.
1083061
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 3 : (1704-1705). – 1893. – XXXII, 1065, [1], LXIV с., [2] л. ил., факс. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1083062
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – 523-1260, CXIV, [2] с.
1083063
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – XXXIV, 519 с.
1083064
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 5 : (январь-июнь 1707). – 1907. – XXVI, 764, LXXXII, [1] с.
1083065
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 6 : (июль-декабрь 1707). – 1912. – XXVIII, 634, LXXXIII с.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1083066
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – Москва, 1946. – 111с.
1083067
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.7,В.2. – 1946. – 640-933 с.
1083068
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.1. – 1948. – 407с.
1083069
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.1. – 1950. – 526с.
1083070
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.2. – 1951. – 411-1178 с.
1083071
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.2. – 1952. – 530-1618 с.
1083072
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
10. – 1956. – 870с.
1083073
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – вып. 1. – М
11. – 1962. – 607с.
1083074
  Тургенев Александр Иванович Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и брастьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И. Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 526 с.
1083075
  Тургенев А.И. Письма и дневник геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и братьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И.Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 527 с.
1083076
  Мусоргский М.П. Письма и документы / М.П. Мусоргский. – М-Л, 1932. – 579с.
1083077
  Вяземский П.П. Письма и записи Оммер де Гелль / П.П. Вяземский. – Москва, 1990. – 286с.
1083078
  Омер Письма и записки / Омер, де Гелль. – М-Л, 1933. – 469с.
1083079
  Линь Ш.Ж. де Письма и мысли маршала принца де Линь, изданныя в свете баронессою Стаэль Голстеин : [в 2 ч.] / изданные в свет баронессою Стаэль Голстеин [Жермена де Сталь] ; Переведены с французского М. И[льин]ским и А. И[вано]вым. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1809. – 233, 276 с. – Кн. за № 165840 дефектная, 2-я часть нач. со стр. 17 - каждая часть имеет собственную паг.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- відсутня Анна-Луиза Жермена де Сталь (баронесса де Сталь-Гольштейн; фр. Anne-Louise Germaine baronne de Stael-Holstein), известная просто как ...
1083080
  Алексин А.Г. Письма и телеграммы : рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Правда, 1966. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1083081
  Каменоградская О.П. Письма и телеграммы, адресованные Д.И.Менделееву / О.П. Каменоградская. – Л., 1984. – 217с.
1083082
   Письма и указы государей: императора Петра Великого, императрицы Екатерины Первой, императора Петра Второго, императрицы Анны Иоанновны, императрицы Елисаветы Петровны и персидскаго шаха Тахмасиба, к : генерал аншефу, сенатору и орденов святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского кавалеру Василью Яковлевичу Левашову. – Изданные с подлинников. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1808. – 112 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1083083
   Письма И.П.Сахарова к О.М.Бодянскому // Письма О.М. Бодянского к отцу : письма И.П. Сахарова к О.М. Бодянскому: с предисловием действительного члена А.А.Титова / О.М. Бодянский. – Москва : Университетская библиотека, 1893. – С. 67-88. – (Материалы для истории Общества Истории и Древностей Российских)
1083084
   Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича [и др.] к библиографу С.И. Пономареву : с примечаниями издателя : материалы для библиографии С.И. Пономарева с хронологическим списком его трудов / [предисл. Л.И. Радченко]. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейма ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко], 1915. – [4], CVIII, 231 с. : ил.


  Полное заглавие: Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича, В.И. Межова, М.П. Погодина, ...
1083085
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт / И.С. Тургенев. – Москва, 1915. – 245 с.
1083086
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Л.Н. и Л.Я.Стечькиным / И.С. Тургенев. – Одесса, 1903. – 61 с.
1083087
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к М.Г. Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С.Тургеневе / И.С. Тургенев, М.Г. Савина. – Петербург, 1918. – 115 с.
1083088
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Паулине Виардо. – Москва, 1900. – 252 с.
1083089
  Шумаров Г.М. Письма идут медленно / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1970. – 176с.
1083090
  Леонов Ю.Н. Письма идут месяц / Ю.Н. Леонов. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 92с.
1083091
   Письма идут месяц. – Новосибирск, 1970. – 312с.
1083092
  Броунов П.И. Письма из-за границы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 59 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1887
1083093
  [Оглоблин Н.] Письма из 14 корпуса (1877-1879) // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 22-36
1083094
  Ахвердов А. Письма из ада : избр. произвидения / Ахвердов А.А. ; пер. с азербайдж., предисл. и примеч. А. Шарифа. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 358 с., [1] л. портр.
1083095
  Сенкевич Г. Письма из Америки, Рима, Венеции и Парижа и другие рассказы / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 15)
1083096
  Иоллос Г.Б. Письма из Берлина : [Обществ.-полит. жизнь Германии] / Г.Б. Иоллос. – [Санкт-Петербург] : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1904. – [4], 496 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
1083097
  Кропоткин П.А. Письма из Восточной Сибири / П.А. Кропоткин. – Иркутск, 1983. – 192с.
1083098
  Франко І.Я. Письма из Галиции / І.Я. Франко, 1926. – 3с. – Выписка из журн. "Жизнь Юга" за 1897 г. № 15, стр.267-268
1083099
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1925. – 56с.
1083100
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 61 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1083101
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1937. – 55с.
1083102
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1949. – 52с.
1083103
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 52с.
1083104
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 72 с.
1083105
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 80с.
1083106
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1981. – 64с.
1083107
   Письма из деревни. – Москва, 1987. – 511 с.
1083108
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 199 с.
1083109
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1957. – 224 с.
1083110
  Верн М. Письма из Италии / М. Верн. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1885. – 442 с.
1083111
  Корин П.Д. Письма из Италии / П.Д. Корин. – Москва, 1981. – 266с.
1083112
  Щедрин С.Ф. Письма из Италии. / С.Ф. Щедрин. – М-л, 1932. – 408с.
1083113
  Токтомушев А. Письма из какшаала / Абдырасул Токтомушев ;. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 52 с.
1083114
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Ленинград : Наука, 1978. – 390с. – (Литературные памятники)
1083115
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Москва : Наука, 1978. – 390 с.
1083116
  Крымский А.Е. Письма из Ливана / А.Е. Крымский. – Москва, 1975. – 345с.
1083117
  Шмаков А.А. Письма из Лозанны / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1980. – 207с.
1083118
  Камынин Л.И. Письма из Мадрида / Л.И. Камынин. – Москва, 1981. – 127с.
1083119
  Вяльцев А. Письма из окаменевшего сада: Эрос и Танатас Дж.М. Кутзее // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.191-203. – ISSN 0012-6756
1083120
  Маларчук Г. Письма из отчего дома : кн. о Молдавии / Георге Маларчук ; пер. с молд. М.Хизина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 309 с.
1083121
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 1 : Цена жизни. Горячие руки. Молния. – 1973. – 496с.
1083122
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й : Белое пятно. Яринка Калиновская. Письма из патрона. – 1973. – 703с.
1083123
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Яринка Калиновская : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 472с.
1083124
  Аксаков И.С. Письма из провинции : Пресудственный день в уголовной палате / Аксаков И.С. – Москва : Правда, 1991. – 541 с.
1083125
  Сенкевич Г. Письма из путешествия по Америке / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 14)
1083126
  Филонович Ю. Письма из редакции / Ю. Филонович. – М, 1969. – 304с.
1083127
  Уильмот К. Письма из России (1805-1807) : Пер. с англ. яз. / Мисс Катрин Уильмот. – 3-е изд. – Berlin : J. Ladyschnikow, 1906. – 96 с.
1083128
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – М, 1967. – 131с.
1083129
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 414с.
1083130
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Черные доски. Время собирать камни / Владимир Солоухин. – Москва : Правда, 1990. – 688 с. – ISBN 5-253-00090-9
1083131
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Чёрные доски. Время собирать камни. / В.А. Солоухин. – Москва : Правда, 1991. – 688с.
1083132
  Моравиа А. Письма из Сахары / А. Моравиа. – Москва, 1987. – 213с.
1083133
  Шаймерденова М.Д. Письма из семейного архива как культурно-историческое и лингвистическое наследие // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 24-31. – ISSN 2522-493Х
1083134
  Бестужев Н., Бестужев М. Письма из Сибири / Н. Бестужев, М. Бестужев ; ред. и прим. М.К. Азадовского и И.М. Троцкого. – Иркутск : Изд. Иркутской секции науч. работников
Вып. 1 : Селенгинский период, 1839-1841. – 1929. – 137 с. : 2 портр.
1083135
   Письма из Сибири. – Новосибирск, 1968. – 190 с.
1083136
   Письма из Сибири. – М, 1974. – 288с.
1083137
  Лунин М.С. Письма из Сибири / М.С. Лунин. – М., 1987. – 492с.
1083138
  Саблина Т.Л. Письма из сибирской степи / Т.Л. Саблина. – Новосибирск, 1974. – 128с.
1083139
  Полевой Б.Н. Письма из Сорренто / Б.Н. Полевой, Г. Куприянов. – Калинин, 1936. – 38 с.
1083140
   Письма из тополиной весны. – Ростов -на-Дону, 1967. – 196с.
1083141
  Деннис Ю. Письма из тюрьмы / Юджин Деннис ; Пер. с англ. В. Исакович и Н. Лосевой. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 192 с., 1 л. портр.
1083142
  Тельман Э. Письма из тюрьмы родным и близким / Э. Тельман. – М., 1968. – 160с.
1083143
  Симонов К.М. Письма из Чехословакии / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 78с.
1083144
  Морозов Н. Письма из Шлиссельбургской крепости. – Санкт-Петербург, 1910. – 270 с.
1083145
  Морозов Н.А. Письма из Шлиссельбургской крепости / Николай Морозов. – Санкт-Петербург : [Изд-во М. Аверьянова], 1910. – 268 с., 1 л. портр. ил.
1083146
  Витич М. Письма из Югославии / М. Витич. – Москва, 1944. – 49с.
1083147
  Афонин В.Е. Письма из Юрги : повести / Василий Афонин ; послесл. В.С. Лысенко ; худож. Б. Юдкин. – Москва : Советская Россия, 1984. – 335 с. : ил.
1083148
  Герцен А.И. Письма издалека : (Избранные литературно-критические статьи и заметки) / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1981. – 463 с.
1083149
  Герцен А.И. Письма издалека / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1984. – 463 с.
1083150
  Акопов В.Ф. Письма издалека : [письма друзьям-ученикам с 1993-го по 2017 г.] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2018. – 111, [1] с.
1083151
   Письма Ильича в Саратов. – Саратов, 1970. – 88с.
1083152
   Письма Ильичу. – Воронеж, 1969. – 256с.
1083153
  Петр І Письма императора Петра Великаго к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : С ответом на оныя и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна, князя Бориса Алексеевича Голицина, и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева. – На ижд[ивении] П. Б.[огдановича]. – В Санктпетербурге (Санктпетербург) : [Тип. Богдановича], 1788. – 82 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон Письма за 1695-1697 гг., посвященные событиям Азовского похода. Частично были напеч. Н.И. Новиковым в "Повествователе древностей ...
1083154
  Цветаева М.И. Письма к А.Тесковой / М.И. Цветаева. – Прага : Academia, 1969. – 216 с.
1083155
   Письма к А.Ф. Луневу / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Каф. историографии, источниковедения и археологии [и др.] ; [редкол.: С.И. Посохов (глав. ред) и др.]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 319, [1] с. – Имен. указ.: с. 313-315. – Библиогр.: с. 316. – (Серия: "Джерелознавчі зошити" ; тетрадь 7). – ISBN 978-966-285-268-4
1083156
  Чайковский П.И. Письма к близким : избранное / П.И. Чайковский. – Москва : Музгиз, 1955. – 672 с.
1083157
  Чехова М.П. Письма к брату А.П.Чехову / М.П. Чехова. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236 с.
1083158
  Степун Ф.А. Письма к В.В. Вейдле // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.123-127. – ISSN 0042-8744
1083159
   Письма к Вольтеру. – Л, 1970. – 448с.
1083160
  Степун Ф.А. Письма к Г.П. Федотову // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.116-123. – ISSN 0042-8744
1083161
  Элюар Поль Письма к Гала / Элюар Поль; Пер.с фр. под ред.Т.В.Балашовой. – Москва : Сварог и К, 1999. – 600с. – ISBN 5-93070-011-7
1083162
  Аиссе Письма к госпоже Каландрини / Аиссе ; изд. подгот. А.Л. Андрес, П.Р. Заборов ; [пер. А.Л. Андрес ; примеч. П.Р. Заборова] ; АН СССР. – Ленинград : Наука, ленинградское отделение, 1985. – 224 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 191-223. – (Литературные памятники)
1083163
  Шереметев Б.П. Письма к государю императору Петру Великому от генералфельдмаршала ... графа Бориса Петровича Шереметева. – В Москве (Москва) : При Императорском Университете
Ч. 4. – 1779. – 332 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка
1083164
  Элксне А. Письма к далекой звезде : сборник стихов / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1980. – 60 с.
1083165
  Элксне А., Грот Я. Письма к далекой звезде : стихи / А. Элксне, Я. Грот ; [пер. с латыш. Л. Романенкопер. с латыш. Л.Романенко]. – Рига : Лиесма, 1982. – 63 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1083166
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
1. – 1962. – 355с.
1083167
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
2. – 1967. – 320с.
1083168
  Амонашвили Ш.А. Письма к дочери // Взросление "Я" / Д.В. Ольшанский. – Москва : Знание, 1988. – С. 116-190
1083169
  Островский Н.А. Письма к другу / Н.А. Островский. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 127 с.
1083170
  Гордасевич Г.Л. Письма к другу / Г.Л. Гордасевич. – Донецк, 1988. – 117с.
1083171
  Глинка Ф.Н. Письма к другу / Ф.Н. Глинка ; [сост., вспуп. ст. и коммент. В.П. Зверева]. – Москва : Современник, 1990. – 558, [2] с. : 1 л. портр. – (Б-ка "Любителям российской словестности". Из литературного наследия). – ISBN 5-270-01032-1
1083172
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В Типографии К. Крайя
Ч. 2. – 1816. – 165, [5] с. – На корешке ошибочно: Письм офице. 10


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083173
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1083174
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1083175
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 1. – 1816. – 176 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083176
  Кежун Б.А. Письма к друзьям / Б.А. Кежун. – Л, 1984. – 103с.
1083177
  Гольбах П. Письма к Евгении / П. Гольбах. – Москва, 1956. – 455с.
1083178
  Пушкин А.С. Письма к жене / А.С. Пушкин; АН СССР ; издание подготовила Я.Л. Левкович ; [отв. ред. А.Л. Гришунин]. – Ленинград : Наука, 1986. – 259, [5] с. – (Литературные памятники)
1083179
  Ру Э. Письма к И.И.Мечникову и О.Н.Мечниковой / Э. Ру. – Москва : наука, 1986. – 198с.
1083180
  Шереметев Б.П. Письма к имп. Петру Великому от генералфельдмаршала ...графа Бориса Петровича Шереметева. – М
1. – 1778. – 297с.
1083181
  Лосев Л. Письма к Иосифу Бродскому // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 134-154. – ISSN 0321-1878
1083182
  Сперанский М.М. Письма к Каразину / М.М. Сперанский. – Б.м. : Б.и. – 10с.
1083183
  Люксембург Р. Письма к Карлу и Луизе Каутским / Р. Люксембург. – Москва, 1923. – 194с.
1083184
  Толстая С.А. Письма к Л.Н.Толстому / С.А. Толстая. – М-Л, 1936. – 865с.
1083185
  Марчук Г. Письма к любимой : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 119-124. – ISSN 0027-8238
1083186
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель. – 136с.
1083187
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : Изданы под редакцией Д.Чл. Нила Попова
Вып. 1, 2. – XVIII. 136 с., С. 137-448
1083188
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Нила Попова. – Изд. Император. Общества и Древностей Российских при Москов. Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 1 : Письма О.М. Бодянского. – 1879. – XVIII, 136 с.
1083189
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Император. Общ. Истории и Древност. Российс. при Москов.Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 2 : Письма П.И. Шафарика. – 1879. – С. 137-448
1083190
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Общ. Ист. и Древн. Российс. при Москов. Университете. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 3 (и последний). – 1880. – С. 449-744, II
1083191
  Насиб Давуд Письма к матери : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1974. – 102с.
1083192
  Дюамель Жорж Письма к моему другу патагону / Дюамель Жорж. – Москва ; Ленинград, 1927. – 151 с.
1083193
   Письма к Н.В. Гоголю : библиография. – Ленинград, 1965. – 80 с.
1083194
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – Москва : Искусство, 1956. – 87 с., [65] с.
1083195
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – М, 1959. – 88с.
1083196
  Мериме П. Письма к незнакомке / П. Мериме. – Москва, 1991. – 414с.
1083197
  Мустонен Р.Г. Письма к незнакомым людям / Р.Г. Мустонен. – М., 1989. – 285с.
1083198
  Мечников И.И. Письма к О.Н. Мечниковой / И.И. Мечников. – М, 1980. – 352с.
1083199
  Зощенко М.М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца / М.М. Зощенко. – М, 1989. – 543с.
1083200
  Репин И.Е. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880-1929 / И.Е. Репин. – М., 1950. – 269с.
1083201
  Горький М. Письма к писателям. / М. Горький. – Москва, 1936. – 39с.
1083202
  Хейсин М.Л. Письма к потребителям / М.Л. Хейсин. – 8-е изд., испр. – Птгр, 1918. – 32с.
1083203
  Горький М. Письма к рабкорам и писателям / М. Горький. – Москва, 1936. – 48с.
1083204
  Бродский И. Письма к римскому другу: Стихотворения / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00003-6


  Философская и любовная лирика величайшего поэта XX века
1083205
  Ленин В.И. Письма к родным / В.И. Ленин. – Ленинград, 1934. – 484с.
1083206
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1953. – 312с.
1083207
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1954. – 408с.
1083208
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
2. – 1958. – 548с.
1083209
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
3. – 1962. – 420с.
1083210
  Аксаков И.С. Письма к родным, 1844-1849 / Аксаков И.С. ; изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова ; отв. ред. И.Г. Ямпольский. – Москва : Наука, 1988. – 704 с.
1083211
  Шульгин В.В. Письма к русским эмигрантам / В.В. Шульгин. – Москва, 1961. – 95 с.
1083212
  Сельвинский И.Л. Письма к студентам / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71с.
1083213
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – Ленинград : Наука, 1971. – 351с.
1083214
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1979. – 95с.
1083215
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1987. – 120с.
1083216
  Потанин В.Ф. Письма к сыну / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 284с.
1083217
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – М, 1991. – 63с.
1083218
  Костенко К. Письма к сыну графа Ч. : Пьеса для чтения // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 128-149. – ISSN 0130-7673
1083219
  Честерфилд Письма к сыну. Максимы. Характеры / Честерфилд; Отв. ред. М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1978. – 327с. – (Литературные памятники)
1083220
  Глебова Т.Г. Письма к тебе / Т.Г. Глебова. – М., 1965. – 144с.
1083221
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Письма к тётеньке / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1882. – 334, [1] с.
1083222
  Эйлер Л. Письма к ученым / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград, 1963. – 398 с.
1083223
  Репин И.Е. Письма к художникам и художественным деятелям / И.Е. Репин. – М., 1952. – 408с.
1083224
  Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании : как начинающие читатели должны приступать к нему и как вести его / Н.А. Рубакин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Карбасникова, 1913. – [6], 369 с. – Экз. в разных тип. пер. и разн. подписи на тит. л. – Библиогр.: "Какие книги следовало бы прочесть во всяком случае" (с. 272-298)
1083225
  Бэр К.М. Письма Карла Бэра ученым Петербурга / К.М. Бэр. – Ленинград : Наука, 1976. – 251 с.
1083226
  Вейерштрасс К. Письма Карла Вейерштрасса к Софье Ковалевской. 1871-1891 / К. Вейерштрасс. – Москва, 1973. – 312с.
1083227
  Левитанский Ю.Д. Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом : Стихи / Ю.Д. Левитанский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 127с.
1083228
   Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впосл. архимандриту) Серафиму Покровскому (1822-1837 гг.) / Сообщ. Л[ев] С[тепанович] М[ацеевич]. – Киев : тип. АО "Петр барский в Киеве, 1913. – 156 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад.
1083229
   Письма Кирилла Павловича Беликова / Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; [сост., автор вступ. ст. Е.Г. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 320 с., [44] с. илл. – Библиогр.: илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 10). – ISBN 978-966-190-336-3
1083230
  Татищев Ю.В. Письма кн. А.А. Безбородки к Я.Л. Бакуринскому / Ю.В. Татищев. – Москва : Ист.-родослов. о-во, 1907. – 14 с.
1083231
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1083232
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31. - Конволют. - Пер.: Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным, 1914


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1083233
  Вяземский П.А. Письма князя П.А. Вяземского к Д.Ф. и Е.Ф. Тютчевым / сооб. И.Ф. Тютчевым. – Москва : Синоид. тип., 1904. – [2], 31 с. – Отд. оттиск из сб.: Старина и Новизна, С.-Петербург, 1904, кн. 8, с. 57
1083234
  Эдберг Р. Письма Колумбу. Дух Долины / Р. Эдберг; Пер. с шведского Жданова Л.Л. – Москва : Прогресс, 1986. – 361с.
1083235
  Бестужев-Рюмин К.Н. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о смутном времени / К.Н. Бестужев-Рюмин. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [4], 80 с.


  Содержание конволюта: 1. О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском / соч. К. Бестужева-Рюмина. - Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. - 68 с. - (Про былое на святой Руси) 2. Князь Володимир ...
1083236
   Письма Константина Федина : (К литературоведу З.И.Левинсону) // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.371-382. – ISSN 0042-8795
1083237
  Лидский Ю.Я. Письма космополита / Юрий Лидский. – Киев : Аванпост-Прим, 2010. – 241, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-8571-97-8
1083238
  Толстой Л.Н. Письма Л.Н. Толстого 1848-1910 гг. : в 2 т. / собранные и ред. П.А. Сергеенко ; [Предисл.: П.А. Сергеенко]. – Москва : К-во "Книга" ; [ Тип. Русского Т-ва], 1910. – IV, 367 с. – (Толстовский альманах)


  Авт. предисл.: Сергеенко, Петр Алексеевич
1083239
  Рондо Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны : С прил. портр. имп. Анны / Пер. с англ. [Е.П. Карновича] ; Ред. изд., и примеч. С.Н. Шубинского. – Санкт-Петербург : Издание Я.А. Исакова, 1874. – XXX, [2], 298 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 1)
1083240
  Ленин В.И. Письма Ленина Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
1083241
  Андреев Л.Н. Письма Леонида Андреева / Л.Н. Андреев; пред. и послесл. Георгия Чулкова. – Ленинград : Колос, 1924. – 48 с. – Єкз. № 108492 деф., без обл.
1083242
  Вакуловская Л.А. Письма любимого человека / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1982. – 368с.
1083243
  Шейкин А.Л. Письма любимой / А.Л. Шейкин. – Л, 1955. – 167с.
1083244
  Канивец В.В. Письма любимой / В.В. Канивец. – М, 1975. – 280с.
1083245
  Мироненко Я.Ю. Письма М. Булгакова к родным (1917-1921) как материал к творческой биографии // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 210-215. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1083246
  Бакунин М.А. Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву : с биографич. введением и объяснит. примеч. М.П. Драгоманова / М.А. Бакунин. – Санкт-Петербург : Изд. В. Врублевского, 1906. – 456 с.
1083247
   Письма М.В. Птухи к В.И. Борткевичу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 113-128. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1083248
  Першкина А.Н. Письма М.М. Достоевского М.И. Владиславлеву // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 122-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1083249
  Федотов А.С. Письма М.Н. Островского А.Н. Островскому: 1848-1849 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 194-221. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1083250
  Иващенко В.Ю. Письма М.С. Дринова из фондов украинских и российских архивов / В.Ю. Иващенко, С.И. Посохов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 367-374. – ISBN 978-954-322-848-5


  Увазі читачів пропонуються листи М. Дринова до Д.Багалія, А. Бичкова, В. Іконнікова, О.Пипіна, М. Сперанського, П. Уварової та Т. Флоринського. Більша частина листів присвячена науковій діяльності професора. Публікація супроводжується короткою ...
1083251
  Михальченко С.И. Письма М.Ф. Владимирского-Буданова, Ф.И. Леонтовича и их учеников в архивах России // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 180-188.
1083252
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Антику, близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1951. – 828с.
1083253
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1950. – 502с.
1083254
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1949. – 536с.
1083255
  Кафка Ф. Письма Милене. / Ф. Кафка. – Минск, 1991. – 48с.
1083256
  Бронеский Вл. Письма морского офицера, служащие дополнением к Запискам морского офицера. – М.
ч. 1. – 1825. – X21, 270с.
1083257
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1901. – XII, 628 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1083258
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1901. – 587 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1083259
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3. – 1901. – 499 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1083260
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4. – 1901. – 539 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1083261
  Дашкевич Н.П. Письма Н.В. Гоголя в издании В.И. Шенрока / разбор проф. Н.П. Дашкевича. – Санкт-Петербург : Тип. Тип. Акад. наук, 1904. – [2], 58 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении премии им. гр. Д.А. Толстого


  Шенрок, Владимир Иванович (1853-1910) На обл. экз. № 470888 дарственная надпись автора
1083262
  Петухов Е.В. Письма Н.В. Гоголя к Н.Я. Прокоповичу (1832-1850) : 2-е изд., сверенное по подлинникам, испр. и пополн., с присоединением 4 писем Н.Я. Прокоповича к Н.В. Гоголю (1847-1850) и 2 фототип. снимков Е.В. Петухова / [Соч.] Е.В. Петухова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], VI, 60 с., [2] л. факс. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 15. - Экз. деф., отсутств. [2] л. факс.
1083263
  Чернышевский Н.Г. Письма Н.Г.Чернышевского к Г.С.Саблукову. / Н.Г. Чернышевский. – 265-269с.
1083264
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской 1886-1889 / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1988. – 304с.
1083265
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской, 1889-1892 : Составитель Филиппова Н.В. / В.И. Вернадский. – Москва, 1991. – 319с.
1083266
  Левин Д.Э. Письма Н.И. Костомарова редактору "Древней и новой России" и "Исторического вестника" С.Н. Шубинскому в Отделе рукописей РНБ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 21-46. – ISSN 2070-9773
1083267
   Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву : к письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзин / По поручению Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. – Санкт-Петербург : Издание IIго Отделения Импер. Академии наук, 1866. – [727] с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.). – Часть текста на фр. яз.. - Указатель личных имен в конце текста. – Библиогр. в тексте примеч.
1083268
  Языков Н.М. Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822-1829) : Языковский архив / под ред. и с объяснительными примечаниями Е.В. Петухова. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук
В.1. – 1913. – 502 с.
1083269
  Арцишевский А.А. Письма на бересте (День среди лета) : роман / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 240 с.
1083270
  Хоружая В.З. Письма на волю / В.З. Хоружая. – М, 1962. – 351с.
1083271
  Яковлев Ю.Я. Письма на листках календаря / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 86с.
1083272
  Бадалбейли И.Г. Письма на юг : [стихи] / И.Г. Бадалбейли. – Баку : Гянджлик, 1978. – 37 с. : ил., портр.
1083273
  Ле Зуан Письма на Юг : [Сб. писем и телеграмм : Пер. с вьет.] / Ле Зуан. – Москва : Политиздат, 1987. – 302, [1] с.
1083274
  Михайлов А.Д. Письма народовольца А.Д.Михайлова / А.Д. Михайлов. – Москва, 1933. – 279с.
1083275
   Письма Наталии Дмитриевны Спириной : (1978-1991) / изд. Одес. Дома-Музея им. Н.К. Рериха ; сост., вступ. ст., предисловие, оформление : Е.Петренко ; редкол.: Е. Петренко и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 263 с., [21] л. цв. ил., портр. – Собрание писем находится в отделе рукописей Одес. Дома-Музея им. Н.К.Рериха. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Архивы. Исследования ; вып. 7). – ISBN 978-966-190-265-6
1083276
  Моруа А. Письма незнакомки. Избранные произведения / А. Моруа. – Львов, 1989. – 295с.
1083277
   Письма неизвестных поляков с Волыни // Уманская беда. 1768 года 20-го июня : (Перевод польской рукописи неизвестного современника, хранящейся в Львовской библиотеке Оссолинских). – Б. м. : б. и., 1862. – С. 24-28
1083278
  Паткуль И.Р. Письма несчастного графа Ивана Рейнольда Паткуля, полководца и посланника Российской Империи Петра Великого : [в 2 ч.] : пер. с франц. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1806. – [2], 191, 111 с. : 1 портр. Р. Паткуля грав. А. Грачевым


  В записи ГАК НБР примечание: Автор, Антуан Серье, установлен по изданию: Минцлов Р.И. Петр Великий в иностранной литературе. - СПб., 1872 (с. 592) Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- ...
1083279
  Маркс К. Письма о "Капитале". / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1986. – 351с.
1083280
  Реньи А.А. Письма о вероятности / А.А. Реньи. – М., 1970. – 93с.
1083281
  Симонов К.М. Письма о войне : 1943-1979 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 720 с.
1083282
  Ширинский-Шихматов А.А. Письма о воспитании благородной девицы и о обращении ее в мире / [Соч.] Кн. Алексея Александровича Ширинского-Шихматова ; С предисл. прот. В.И. Жмакина. – Москва : Унив. тип., 1901. – VIII, 318, III с.
1083283
  Мартос А. Письма о Восточной Сибири. – Москва : В Унив. тип., 1827. – 291 с.
1083284
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Москва, 1985. – 207с.
1083285
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 237 с.
1083286
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 237с.
1083287
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Симферополь, 1990. – 172с.
1083288
  Максимович М.А. Письма о Киеве : от Максимовича к Погодину. – Москва : Тип. М.П. Погодина, 1869. – 90 с. – Прибавление: Два письма к Петру Гавриловичу Лебединцеву (с. 75-90) (из Киевских епархиальных ведомостей, 1868 г., № 3, 9)
1083289
  Максимович М.А. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде, Михаила Максимовича. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – [2], 154, II с., 1 л. фронт. (ил.).
1083290
  Козлов А.А. Письма о книге гр. Л.Н. Толстого "О жизни" / А.А. Козлов. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1891. – [2], 126 с.
1083291
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских и графине А.Д. Блудовой. – Киев, 1866. – 15 с. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1866, № 3, 4
1083292
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских к графине А.Д. Блудовой Михаила Максимовича. – Киев : В типографии Федорова, 1866. – 54 с.
1083293
   Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море. – Москва, 1810. – 292с.
1083294
  Горький Максим Письма о литературе / Горький М. ; Сост. Овчаренко А.И. – Москва : Советский писатель, 1957. – 642 с.
1083295
  Исаковский М.В. Письма о литературе / М.В. Исаковский. – М, 1990. – 239с.
1083296
  Твардовский А.Т. Письма о литературе. 1930-1970 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1985. – 511с.
1083297
  Сидоров В.М. Письма о любви / В.М. Сидоров. – Москва, 1981. – 159с.
1083298
  Малов В. Письма о морали / В. Малов. – М., 1984. – 88с.
1083299
  Капица П.Л. Письма о науке, 1930-1980 / П.Л. Капица. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 399 с.
1083300
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с.


  На тит. л. № 158261 печать: Книжній магазин Ф.А. Иогансона в Киеве от 1874 г.
1083301
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с. – Конволют. - Перепл.: Что такое научная философия? : Этюд В. Лесевича


  На тит. л. печать: Книжный магазин А. Просяниченко. Киев
1083302
  Россош Г.Г. Письма о нравственности, здравом смысле, пролитии крови и коровьем мычании, или Доктрина безусловного всеобъемлющего саморазоружения и девоенизации / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 148с.
1083303
  Марр Ю.Н. Письма о персидской литературе / Ю.Н. Марр. – Тбилиси, 1976. – 303с.
1083304
  Фоняков И.О. Письма о поэзии другу в Иркутск / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1984. – 224с.
1083305
  Победоносцев К., Бабст И. Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма / К. Победоносцев, И. Бабст. – Москва : [б. и.], 1864
1083306
  Антонов С.П. Письма о рассказе / С.П. Антонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 300 с.
1083307
  Тагор Р. Письма о России. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 79с.
1083308
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Пг., 1923. – 223с.
1083309
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1990. – 381 с.
1083310
  Коготкова Т.С. Письма о словах / Т.С. Коготкова. – М., 1984. – 135с.
1083311
   Письма о современном состоянии России. 11 апреля 1879 - 6 апреля 1880. – Лейпциг : Ф.А. Брокгауз, 1881. – [6], 148 с. – В 1-3 изд. авт. в кн. не указан; в 4-м изд. перед загл.: Р.А. Фадеев; в предисл.: Ростислав Фадеев
1083312
  Климашевская В И. Письма о счастье / В И. Климашевская. – Минск, 1989. – 189с.
1083313
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1932. – 16с.
1083314
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1933. – 20с.
1083315
  Плеханов Г.В. Письма о тактике и о безтатности / Г.В. Плеханов. – 69с.
1083316
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва, 1999-
№ 1. – 2001
1083317
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва
№ 2. – 2001
1083318
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2001
1083319
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 4. – 2001
1083320
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 5. – 2001
1083321
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 6. – 2001
1083322
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2002
1083323
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 2. – 2002
1083324
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2002
1083325
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 4. – 2002
1083326
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 5. – 2002
1083327
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 6. – 2002
1083328
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2003
1083329
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 2. – 2003. – С 2004 г."Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра"
1083330
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 1. – 1925. – 337 с.
1083331
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 2. – 1925. – 364 с.
1083332
  Бодянский О.М. Письма О.М. Бодянского к отцу : письма И.П. Сахарова к О.М. Бодянскому: с предисловием действительного члена А.А.Титова / О.М. Бодянский. – Москва : Университетская библиотека, 1893. – 88 с. – (Материалы для истории Общества Истории и Древностей Российских)
1083333
  Блан Луи Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; Пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова ; [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 1. – 1866. – [4], III, X, 12-384 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1083334
  Блан Л. Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова : [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 2. – 1866. – [2], III, 211 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1083335
  Блан Л. Письма об Англии. / Л. Блан ; пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : изд. Пет. В. Шапова
Т. 1. – 1866. – X, 384 с.
1083336
  Болингброк Письма об изучении и пользе истории / Болингброк; общ.ред.М.А.Барга. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
1083337
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1944. – 200с.
1083338
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1946. – 316с.
1083339
  Салтыков А.Д. Письма об Индии / А.Д. Салтыков. – Москва, 1985. – 176с.
1083340
  Боткин В.П. Письма об Испании / [соч.] В.П. Боткина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1857. – IV, 449 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1083341
  Боткин В.П. Письма об Испании / В.П. Боткин. – Ленинград, 1976. – 343 с.
1083342
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1931. – 316с.
1083343
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1935. – 295с.
1083344
  Гильфердинг А. Письма об истории сербов и болгар / А. Гильфердинг. – Москва : В Типографии Александра Семена
Вып. 2. – 1859. – [3], 154 с.
1083345
  Букчина Б.З. Письма об орфографии / Б.З. Букчина. – Москва, 1969. – 136с.
1083346
  Павлищев Л.Н. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к ее отцу Сергею Львовичу Пушкину / Л.Н. Павлищев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 46 с. – Текст писем на фр. яз. - Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 14
1083347
  Илюшин В.В. Письма осени / В.В. Илюшин. – Хабаровск, 1989. – 192с.
1083348
  Рецептер В.Э. Письма от Гамлета, или Театр начинается: Рассказы о театре: Для детей. / В.Э. Рецептер. – Ташкент, 1977. – 90с.
1083349
  Хаджихристов И. Письма отдалече / И. Хаджихристов. – Пловдив, 1982. – 80 с.
1083350
  Кулиш П.А. Письма П.А. Кулиша к М.И. Гоголь (1859-1863 г.) / Сообщил В. Чаговец. – [Киев], 1902. – 49 с. – Отд. оттиск: Чтения в ист. О-ве Нестора-Летописца, 1902, кн. 16, вып. 4
1083351
  Киреевский П.В. Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову / ред. и вступ. ст. и коммент. М.К. Азадовского. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 86 с., 2 с., 2 вкл. л. портр., факс. объявл. – (Труды Института антропологии, этнографии и археологии/ Акад. наук СССР ; Т. 1, вып. 4)


  Редактор, автор введения / заключения, комментарии, примечания и т.п.: Азадовский, Марк Константинович (1888-1954)
1083352
  [Оглоблин Н.] Письма Павла Прусского // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 37-48
1083353
   Письма Павла Федоровича Беликова (1975-1982) / Одесский Дом-Музей имени Н.К. Рериха ; [сост., предисловие, вступ. статья Е. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова, М. Линник]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 160 с., [40] c. илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 4). – ISBN 978-966-318-966-6
1083354
  Пархоменко М.В. Письма Папы Мартина I как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 69-81. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1083355
  Шмидт В. Письма пастора Розенберга как исторический источник по вопросам переселения российских немцев в восточноафриканские колонии Германии перед Первой мировой войной // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 149-163. – ISSN 2313-1993
1083356
   Письма патриотов. – М, 1944. – 112с.
1083357
  Правдин П.И. Письма педагога и примерная смета расходов для учителей средних учебных заведений / П.И. Правдин. – Полтава : Тип. Н. Пигуренко, 1886. – 73 с.
1083358
   Письма Петра Великого, хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке и описание находящихся в ней рукописей, содержащих материалы для истории его царствования, составленное А.Ф. Бычковым / [Предисл. и коммент. А.Ф. Бычкова]. – Санкт-Петербург : Изданы А.Ф. Бычков, 1872. – [2], XX, 180 с.
1083359
  Плиний Письма Плиния в изложении А.Черча и У.Бродриппа. – Санкт-Петербург : Издание В. Ковалевскаго, 1876. – [8], 207 с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)


  Черч, Альфред Джон (1829-1912)
1083360
  Плиний Письма Плиния Младшего / Плиний, младший. – М.-Л., 1950. – 579с.
1083361
  Плиний Младший Письма Плиния Младшего = Plini secvndi epistvlarvm : кн. I-X / Плиний Младший; изд. подгот. М.Е. Сергеенко, А.И. Доватур. – 2-е перераб. изд. – Москва : Наука, 1983. – 405, [3] с. – Указ. собств. имен: с. 391-405. – (Литературные памятники : [редкол.: М.П. Алексеев и др.] / Акад. наук СССР)
1083362
  Гессе Г. Письма по кругу : Художественная публицистика / Г. Гессе; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1987. – 395с.
1083363
  Победоносцев К.П. Письма Победоносцева к Александру III / К.П. Победоносцев; Центрархив ; с предисл. М.Н. Покровского. – Москва : Новая Москва
Т. 1. – 1925. – XVI, 448 с. – Имен. указ.: с. 427-448. – Библиогр. в примеч.: с. 401-426
1083364
   Письма политических ссыльных в Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 358с.
1083365
  Алькофорада М. Письма португальской монахини / [Марианна Алькофорада] ; Пер. и предисл. [Сестра Марианна] Андрея Левинсона. – Петроград : Изд. М.И. Семенова, 1916. – 88 с. – Авт. указан на с. 8
1083366
  Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834-1837 / Пушкин ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред. Н.В. Измайлов]. – Ленинград : Наука, 1969. – 527, [1] с.
1083367
  Потанин Г.Н. Письма Потанина Г.Н. / Г.Н. Потанин. – Иркутск
Ч. 2. – 1988. – 344 с.
1083368
   Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова - первого губернатора Екатеринослава. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-549-825-8
Вып. 3. – 2002. – 84с.
1083369
  Баранович Л. Письма преосвященного Лазаря Барановича : с примечаниями / Л. Баранович. – 2-е изд. – Чернигов : Типография Ильинского монастыря, 1865. – 253, VII с. : карт.
1083370
  Серман Б.Е. Письма пришли потом / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1985. – 143с.
1083371
  Лебедева М.В. Письма про любовь / М.В. Лебедева. – Пермь, 1968. – 55с.
1083372
  Фаворов Н.А. Письма профессора университета Св. Владимира протоерея Назария Антоновича Фаворова к протоиерею Петру Гавриловичу Лебединцеву. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 59 с.
1083373
  Хлебников О.Н. Письма прохожим / О.Н. Хлебников. – М., 1982. – 78с.
1083374
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : Новые материалы, собранные книгоиздательством "Скорпион" / ред. и примечания Валерия Брюсова. – Москва : Тип. О-ва распространителей полезных книг, аренд. В.И. Вороновым, 1903. – VIII, 177., 8 л. факс. : факс.


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1083375
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : не вошедшие в изд. Российской Академией наук "Переписку Пушкина" : с прилож. Именного указателя писем Пушкина и к Пушкину, напечатенных в 3 т. Академической "переписки Пушкина" и в настоящей книге / А.С. Пушкин; письма собрал и указатель составил М. Цявловский. – Москва : Гос. Акад. худ наук ; [39-я Интернац. тип. "Мосполиграф"], 1925. – 58 с. – (Тексты и материалы / Государственная Академия художественных наук ; Вып. 1)


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1083376
   Письма рабкоров. – Москва, 1937. – 82 с.
1083377
   Письма рабкоров Парижской Коммуны. – М, 1933. – 59с.
1083378
  Миллс Дж. Письма радио-инженера своему сыну / Дж. Миллс. – 3-е изд. – Ленинград : Издательство Северо-Западногог Областного Промбюро В.С.Н.Х., 1925. – 200 с.
1083379
   Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву 1816-1837. – Москва : Тип. Грачева и К*, 1867. – 212 с. – Отд. оттиск: Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым, 1866, № 11 и 12
1083380
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1948. – 135с.
1083381
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1949. – 64с.
1083382
   Письма революционного подполья / [сост. Н.А. Аликина]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1977. – 132 с. : ил. – Миниатюрное издание
1083383
  Люксембург Р. Письма Розы Люксембург из тюрьмы / Р. Люксембург. – Москва, 1920. – 62с.
1083384
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по 1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 2. – 1815. – 224 с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 2


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1083385
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта, 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и овальная печать с текстом: ...
1083386
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083387
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083388
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083389
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Федором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 4. – 1815. – 257 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 4
1083390
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6
1083391
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1083392
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1083393
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и 2 овальные печати с текстом: ...
1083394
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1083395
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1083396
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1083397
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1083398
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1083399
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[2] : [Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей Екатерины и Прасковьи ( к Петру I; Переписка царевны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской; Переписка царевны Прасковьи Ивановны)]. – 1861. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1083400
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1083401
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [3] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], III, 150, XIV с., 2 л. факс.


  ]
1083402
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [4] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], 280, XX с., 1 факс.


  ]
1083403
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Лис
[5] : [Письма царя Алексея Михайловича]. – 1896. – VIII, 74 с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1083404
   Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографическою коммиссиею. – Москва : В университетской типографии
Т. 1 : 1526-1658. – 1848. – VIII, 326, 22 с., 3 л. факс. : факс.


  ]
1083405
  Николадзе Н.Я. Письма русских литературно-общественных деятелей к Н.Я.Николадзе / Н.Я. Николадзе. – Тбилиси, 1949. – 143с.
1083406
   Письма русских писателей 18 века. – Л : Наука, 1980. – 472 с.
1083407
  Абрамович Д.И. Письма русских писателей к А.С. Суворину / Гос. публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; подгот. изд. Д.И. Абрамович. – Ленинград : Изд. Гос. публ. биб-ки, 1927. – VII, 228 с. – Напечатано по распоряжению Директора Государственной Публичноой Библиотеки в Ленинграде / Ученый Секретарь В. Банк. - Примеч.: с. 193-220. - Алфав. указ.: с.221-228. – (Материалы по истории русской науки, литературы и общественности / Под общ. ред. Н.С. Державина ; Серия 2)
1083408
   Письма русских химиков к А.М.Бутлерову // Научное наследство / АН СССР; Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – С.9-429
1083409
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – Смоленск, 1946. – 87с.
1083410
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1987. – 381с.
1083411
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1990. – 444с.
1083412
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 224с.
1083413
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 246с.
1083414
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия / Ф.Н. Глинка. – Киев : Художественная литература, 1991. – 493с.
1083415
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
1. – 325с.
1083416
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина
2. – 407, [14] с.
1083417
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
3. – с.
1083418
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1900. – 506 с.
1083419
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1980. – 607 с. : ил.
1083420
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1982. – 607 с.
1083421
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 511с. – (Библиотека русской художественной публицистики)
1083422
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин ; Изд. подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко,. – Ленинград : Наука, 1984. – 717 с. – (Литературные памятники)
1083423
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Наука, 1987. – 717с.
1083424
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Карамзин Н.М. – Москва, 1988. – 540 с.
1083425
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1988. – 325с.
1083426
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С портретом автора и рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.1. – XXXII, 328 с.
1083427
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.2. – 407 с.
1083428
  Георги В.С. Письма с Белого моря / В.С. Георги. – Петрозаводск, 1990. – 76с.
1083429
  Пятков Г.И. Письма с дороги : очерки / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1973. – 184с.
1083430
  Творогова В.В. Письма с дороги / В.В. Творогова. – М., 1975. – 63с.
1083431
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 1. – 1843. – IV, 268, III с.
1083432
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 2. – 1843. – 314, V с.
1083433
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 3. – 1843. – 314, VI с.
1083434
  Смердов А.И. Письма с дороги. / А.И. Смердов. – М., 1961. – 140с.
1083435
  Проталин В.В. Письма с дороги. / В.В. Проталин. – М., 1978. – 63с.
1083436
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 26
1083437
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-21
1083438
  Пеухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 9 (621). – С. 26-27
1083439
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 4/5 (716, 723). – С. 20-21
1083440
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1963. – 318с.
1083441
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1964. – 320 с.
1083442
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Минск, 1981. – 288с.
1083443
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Алма-Ата, 1990. – 304с.
1083444
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1983. – 223с.
1083445
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1987. – 46с.
1083446
  Лапин К.К. Письма с продолжением / К.К. Лапин. – М, 1963. – 32с.
1083447
  Лазарев В.Я. Письма с Растеряевой улицы. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1970. – 40с.
1083448
  Толкунов Л.Н. Письма с рейнских берегов / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 112с.
1083449
  Лаленков П. Письма с Севера // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 9-16
1083450
  Михалевич А.В. Письма с седьмого неба / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 335с.
1083451
  Гижицкий К. Письма с Соломоновых островов / К. Гижицкий. – М., 1974. – 200с.
1083452
  Несин А. Письма с того света / А. Несин. – М., 1960. – 96с.
1083453
   Письма с фронта. – Ашхабад, 1946. – 181с.
1083454
   Письма с фронта. – Донецк, 1974. – 175с.
1083455
   Письма с фронта. – Архангельск, 1979. – 256с.
1083456
   Письма с фронта. – Краснодар, 1983. – 206с.
1083457
   Письма с фронта. – Минск, 1985. – 156с.
1083458
   Письма с фронта. – Архангельск, 1989. – 255с.
1083459
   Письма с целины. – М, 1955. – 128с.
1083460
  Аксаков С.Т. Письма С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых к Тургеневу : с введением и примечаниями Л. Майкова. – Москва : Унив. тип., 1894. – 152 с. – Отд. оттиск из: Русское обозрение, 1894 г.


  Авт. предисл.: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1083461
  Краковский В.Л. Письма Саши Бунина / В.Л. Краковский. – Владимир, 1962. – 241с.
1083462
  Мичурин И.В. Письма сибирякам-опытникам. 1907-1935 / И.В. Мичурин. – Новосибирск, 1950. – 109с.
1083463
   Письма славы и бессмертия. – М, 1964. – 192с.
1083464
   Письма славы и бессмертия. – М, 1966. – 192с.
1083465
   Письма славы и бессмертия. – М, 1987. – 335с.
1083466
  Обухова С. Письма Стелле : [Джонатана Свифта] // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1083467
  Леонов Е.П. Письма сыну / Е.П. Леонов. – М, 1992. – 158 с.
1083468
  Ляхова Ж.Т. Письма Тараса Шевченко и развитие Украинского эпистолярия в первой половине XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ляхова Ж.Т.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1975. – 18л.
1083469
   Письма темных людей. – Москва-Л, 1935. – 464 с.
1083470
  Горбатов Б. Письма товарищу / Б. Горбатов. – Москва, 1942. – 31с.
1083471
  Орлов Г Ю. Письма трудящихся - барометр общественного мнения / Г Ю. Орлов, Г.И. Скаредов. – Москва, 1985. – 64с.
1083472
   Письма трудящихся Азербайджана В.И. Ленину. – Баку, 1962. – 336с.
1083473
  Узиков Ю.А. Письма трудящихся Башкирии В.И. Ленину / Ю.А. Узиков. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 142 с., ил. – Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана)
1083474
   Письма трудящихся Белорусии В.И. Ленину. – Минск : Беларусь, 1980. – 206 с.
1083475
  Вычуб Г.С. Письма трудящихся в системе массовой работы газеты / Г.С. Вычуб. – Москва, 1980. – 39с.
1083476
   Письма трудящихся к В.И. Ленину, 1917-1924 гг.. – Москва, 1960. – 461 с.
1083477
  Тоболяк А.С. Письма туда и обратно / А.С. Тоболяк. – Южно-Сахалинск, 1988. – 240с.
1083478
   Письма Ф. А. Степуна к Д. И. Чижевскому // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.92-117. – ISSN 0042-8744
1083479
  Тютчев Ф.И. Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене, урож. бар. Пфеффель : [I-IV] : в 4 т. – 1914-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. Гл. упр. уделов]
[Т. III] : (1859-1867). – 1916. – С. 155-232. – Текст на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Старина и новизна, кн. XX. - Без ориг. обл. и тит. л.
1083480
  Достоевский Ф.М. Письма Ф.М. Достоевского к жене / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1926. – 367с.
1083481
   Письма фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу с примечаниями Ф.Мэринга. – [Б. м.]. – 374 с.
1083482
  Лассаль Ф. Письма Фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу, с примеч и предисл. Ф. Меринга / Ф. Лассаль. – С.-Пб. – 374с.
1083483
  Филарет Письма Филарета, митрополита Киевского, и архимандрита Антония, ректора Киевской дух. академии (впоследствии архиепископа Казанского), к Иннокентию, архиепископу Херсонскому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – [2], 79 с.
1083484
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1960. – 372с.
1083485
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1968. – 560с.
1083486
  Кудрина Ю.В. Письма цесаревича Александра Александровича цесаревне Марии Федоровне ( из перерписки августейших супругов с Русско--турецкой войны 1877-1878 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5 (589). – С. 62-66. – ISSN 0321-0626
1083487
   Письма членов Союза коммунистов Карлу Марксу и Фридрику Энгельсу в период подготовки и проведения кельнского процесса комунистов. – М, 1990. – 238с.
1083488
  Делибес М. Письма шестидесятилетнего жизнелюбца : Роман. Клад повесть / М. Делибес. – Москва : Радуга, 1988. – 232с. – ISBN 5-05-002264-9
1083489
  Эмин Ф. Письма Эрнеста и Доравры. – В Санктпетербурге
Часть III, IV. – 1766. – 219, 202с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
1083490
  Кудрова И. Письма Ю.П. Ивасика, П.П. Сувчинського и В.А. Трейл о Марине Цветаевой / И. Кудрова, Ю. Бродовская // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 127-144. – ISSN 0321-1878
1083491
  Самойлов Я.В. Письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому 1897-1921 гг. : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / Нац. акад. наук. Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва ; [сост.: В.И. Оноприенко, С.П. Рудая]. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 378, [1] с. : ил., фот. – Указ. имен.: с. 368-374. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-078-4
1083492
  Курбе Гюстав Письма, документы, воспоминания современников. / Курбе Гюстав. – М., 1970. – 310с.
1083493
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 332 с.
1083494
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 2. – 1959. – 560 с.
1083495
  Воробьев И.Е. Письма, дошедшие до адресата через 40 лет = Записки метеоролога / И.Е. Воробьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 110с.
1083496
  Кутузов М.И. Письма, записки / М.И. Кутузов. – М., 1989. – 591с.
1083497
  Бургхардт М. Письма, которые никогда не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 144с.
1083498
  Бургхардт М. Письма, которые так и не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 102с.
1083499
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной / В.И. Шендрик. – 2-е изд., до. – Одесса, 1983. – 287с.
1083500
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной. / В.И. Шендрик. – Одесса, 1979. – 232с.
1083501
  Глазунов А.К. Письма, статьи, воспоминания / А.К. Глазунов. – Москва : Музгиз, 1958. – 550 с.
1083502
  Крамской И.Н. Письма,статьи / И.Н. Крамской. – М.
1,2. – 1965. – 627, 531с.
1083503
  Писемский А.Ф. Письма. / А.Ф. Писемский. – Москва-Л., 1936. – 928с.
1083504
  Серафимович А.С. Письма. / А.С. Серафимович. – Москва-Л., 1950. – 317-338с.
1083505
  Чистяков П.П. Письма. / П.П. Чистяков. – Москва, 1953. – 592с.
1083506
  Ван Гог Письма. / Ван Гог. – Ленинград, 1966. – 604с.
1083507
  Марат Ж.П. Письма. 1776-1793 / Ж.П. Марат. – Пб.-М., 1923. – 201с.
1083508
  Суриков В.И. Письма. 1868-1916 / В.И. Суриков. – М-Л, 1948. – 226с.
1083509
  Шаумян С.Г. Письма. 1896-1918. / С.Г. Шаумян. – Ереван, 1959. – 299с.
1083510
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – М., 1964. – 635с.
1083511
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 607с.
1083512
  Сера Ж. Письма. Дневники, литературное наследие. Воспоминания современников / Ж. Сера. – Москва, 1976. – 335с.
1083513
  Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям / Рихард Вагнер ; [ред. А.Л. Волынский]. – Москва : Изд. Грядущий день
Т.4. – 1911. – [8], 553 с., [1] л. портр. – Библиогр.: указание лит. в конце текста (на 4 с.)


  Ред.: Волынский, Аким Львович (1861 или 1863-1926)
1083514
  Мясоедов Г.Г. Письма. Документы. -- Воспоминания (о Г.Г.Мясоедове). / Г.Г. Мясоедов. – М., 1972. – 327с.
1083515
  Репин И.Е. Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / И.Е. Репин. – Москва-Л.
Т. 1. – 1949. – 148с.
1083516
  РепинИ.Е Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / РепинИ.Е. – Москва-Л.
Т. 2. – 1949. – 156с.
1083517
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова. П. 1877-1894. / И.Е. Репин. – Москва-Л., 1949. – 456с.
1083518
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова.І. 1871-1876 / И.Е. Репин. – Москва; Ленинград, 1948. – 267с.
1083519
  Репин И.Е. Письма. Переписка Репина И.Е. и Стасова В.В. Ш. 1895-1906 / И.Е. Репин. – Москва-Ленинград, 1950. – 330с.
1083520
  Репин И.Е. Письма. Переписка с П.М.Третьяковым. 1873-1898 / И.Е. Репин. – М.-Л., 1946. – 225с.
1083521
  Петров-Водкин Письма. Статьи. Выступления. Документы / Петров-Водкин. – Москва, 1991. – 381с.
1083522
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1083523
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли ; [отв. ред. А.А. Елистратова]. – Изд. подг. З.Е. Александрова, А.А. Елистратова, Ю.М. Кондратьев. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1083524
   Письма...Письма.... – Владивосток, 1970. – 288с.
1083525
  Нестеров М.В. Письма: Избранное / М.В. Нестеров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1988. – 534с.
1083526
  Гамзатов Р. Письмена : стихи / авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 254 с.
1083527
  Гамзатов Р. Письмена / Р. Гамзатов; пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 391 с.
1083528
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1974. – 151с.
1083529
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1977. – 189с.
1083530
  Липкин С.И. Письмена : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 350с.
1083531
  Борхес Х.Л. Письмена Бога / Х.Л. Борхес; Сост. И.М.Петровского. – Москва : Республика, 1992. – 510с. – ISBN 5-250-01654-5
1083532
  Гоголев И.М. Письмена на бивне мамонта : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 78 с.
1083533
   Письмена на дереве. – Москва, 1983. – 222 с.
1083534
  Грубиян М.М. Письмена на листьях : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1981. – 143 с.
1083535
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы / Р.Г. Гамзатов. – М., 1963. – 262с.
1083536
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы : сборник стихорв / Р.Г. Гамзатов; аториз. пер. с авар. Н. Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 262 с.
1083537
  Бубнова Г.И. Письменная и устная коммуникация. / Г.И. Бубнова, Н.К. Гарбовский. – М., 1991. – 272с.
1083538
   Письменная практика. – Москва, 1983. – 208с.
1083539
  Машкин Г.Н. Письменная работа / Г.Н. Машкин. – Москва, 1985. – 287с.
1083540
  Бобылева Л.И. Письменная речь в системе образования и воспитания учащихся в школах Англии : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.01 / Бобылева Л. И.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
1083541
  Михайлов А.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е. Подголин ; Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности, Ин-т усовершенствования следств. работников. – Москва : [б. и.], 1980. – 92, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1083542
  Ибрагимова К.Д. Письменная традиция у майя Юкатана в IX - XI вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х


  Північний Юкатан (територія сучасної Мексики)
1083543
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 272. – ISBN 96966-8060-04-0
1083544
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 34-35. – ISBN 978-966-96992-6-8
1083545
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7107-25-4
1083546
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 126-127. – ISBN 978-617-7107-52-0
1083547
   Письменний Григорій Гаврилович (1915-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 372. – ISBN 978-966-439-754-1
1083548
   Письменний Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1083549
  Поклад Н. Письменник-"розвідник" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 9


  Микола Кагарлицький повернув нам забуті імена видатних українців.
1083550
  Фрадкіна Є. Письменник-більшовик : [Микола Олексійович Островський] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 3


  Микола Олексійович Островський - велика людина, полум"яний патріот і талановитий письменнк. І книга Островського, і його героїчна біографія стали яскравим прикладом виховання мужності, високих моральних якостей нової, радянської людини, програмою ...
1083551
  Тарнавський О. Письменник-гуморист Іван Керницький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 19-21
1083552
  Тарасенко К.В. Письменник-єлизаветинець Генрі Робертс: спроба реконструкції біографії // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 131-133. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1083553
  Козюра І. Письменник-краянин Юрій Будяк / І. Козюра, В. Козюра // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 285-288. – ISSN 2075-1222
1083554
  Нахлік О. Письменник - Нація - Універсум : Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / О. Нахлік; Львівське від.Ін-ту літ.ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Львів, 1999. – 236 с. – (Літературознавчі студії ; Вип. 6.). – ISBN 966-02-0653-4
1083555
  Наєнко М. Письменник - спеціальність індивідуальна // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Центр літературної творчості відкривається для того, аби майбутні письменники вчилися творити повсякчасно. У центрі розроблено графік індивідуальної роботи з кожним студентом, а крім того, передбачаються майстер-класи відомих письменників, акторів, ...
1083556
  Дереш Л. Письменник - як лікар, учитель і миротворець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 11


  Любко Дереш - про свої нові книжки, людську природу, добро і зло.
1083557
  Білецький О.І. Письменник i епоха / О.І. Білецький. – Київ : Деpжлiтвидав УРСР, 1963. – 538с.


  Значне мiсце в книзi посiдають статтi пpо pадянську лiтеpатуpу, зокpема кpащi pаннi виступи вченого пpо твоpчисть П.Панча, пpацi пiзнiшого часу- пpо С.Скляpенка, H.Рибака, В.Владка та iн.
1083558
  Процюк С. Письменник без любові - механічна лялька : інтерв"ю / бесіду вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 8-13
1083559
  Баранов В. Письменник в інтер"єрі мовчання про нього // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
1083560
  Панченко В. Письменник в облозі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника
1083561
  Загоруйко Ю.А. Письменник Віктор Петров (В. Домонтович) / Ю. Загоруйко. – Київ : Журнал "Слово і час", 1993. – 68 с. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр. в прим.: с. 65-68
1083562
  Василишин О. Письменник допомогає не втекти від себе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 97-99. – ISSN 0236-1477
1083563
  Хінкулов Ф Л. Письменник жив у Києві / Ф Л. Хінкулов. – Київ, 1982. – 351с.
1083564
  Яровий О. Письменник живе не в музеї // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 274-279. – ISBN 978-966-171-390-0


  В.Г. Дрозд.
1083565
  Прохасько Т. Письменник задає тон, як камертон / інтерв"ю взяла Оксана Климончук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 23


  Розмова про психічну гігієну українців і суспільно-політичну ситуацію в країні.
1083566
  Даниленко В. Письменник і видавець // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
1083567
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 3
1083568
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 2
1083569
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 5
1083570
  Левада О.С. Письменник і доба : публіцистика, критика / О.С. Левада. – Київ, 1976. – 319 с.
1083571
  Мазуркевич О.Р. Письменник і життя / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с.
1083572
  В"язовський Г.А. Письменник і життя / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1959. – 168с.
1083573
  Дяченко О.С. Письменник і його твір / О.С. Дяченко. – Київ, 1970. – 194с.
1083574
  Бндаренко С. Письменник і його трилогія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 12


  Презентація книжки Юрія Щербака "Час тирана". Вона завершує трилогію, до якої входять уже відомі романи - "Час смертохристів" і "Час великої гри".
1083575
  Кралюк П. Письменник і князь. Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 530-539. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького.
1083576
  Святненко В. Письменник Іван Огієнко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1083577
   Письменник Іван Чендей : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 175с. – До 60-річчя Ужгородського національного університету. – ISBN 966-8764-19-6
1083578
  Сорока П. Письменник межових ситуацій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 141-142. – ISSN 0868-4790


  Твочий портрет Богдана Мельничука - письменника межових ситуацій
1083579
  Рева Лариса Письменник очима Миколи Плевака : (за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)/ / підгот. Л. Рева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-43
1083580
  Дроздовський Д. Письменник плинного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 9


  "Кадзуо Ішігуро (в іншій транслітерації - Ісігуро, що, на думку японістів, більш правильно) - цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури."
1083581
  Грабар С. Письменник потребує визнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1083582
  Сидоренко Б. Письменник проти бюрократа, або Слова від серця // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 78). – С. 12


  До дня народження Олеся Гончара.
1083583
  Гриценко А. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 42-47


  У серпні 2012 р. виповнилося 220 років від дня народження відомого декабриста та історика Олександра Брігена.
1083584
  Мельничук Б. Письменник та історичний портрет / Б. Мельничук, І. Фарина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 18-19


  Творчість Василя Фольварочного. На здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка: "Симон Петлюра: історичний роман".
1083585
  Поліщук Я. Письменник у культурному дискурсі раннього модернізму // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – C. 29-32
1083586
  Кралюк П. Письменник Улас Самчук. Його творчість вимагають повернути до шкільної програми // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 2
1083587
   Письменник щирої душі. До 110-річчя від дня народження А.І. Шияна (1906-1989) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 36-42. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
1083588
   Письменник як громадянин: пошук компромісу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 23


  Українські літератори: Любко Дереш, Лариса Денисенко та Олександр Кабанов - про власне сприйняття анексії Криму й творчі плоди революції
1083589
  Мельничук Б. Письменник як пасторт народу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 127-132. – ISSN 0868-4790


  Деякі проблеми художнього відтворення постатей українських класиків
1083590
  Попов А. Письменник як перформер / Переклад з болгарської Остапа Сливинського // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – C. 158-162
1083591
  Шлапак Я. Письменник, дипломат, учений. 12 жовтня - 85 років від дня народження Юрія Миколайовича Щербака (1934), українського письменника, дипломата, вченого-медика // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 13


  "Народився Юрій Щербак у Києві, під час ІІ Світової війни евакуйований до Росії, звідки на початку березня 1944-го повернувся у рідне місто, а в 1958 році закінчив Київський медичний інститут за фахом «санітарний лікар». У 1958–1987 роках працював у ...
1083592
  Пустовіт Т.П. Письменник, літературознавець і великий патріот України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 241-252. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя від дня народження Петра Ротача.
1083593
  Волошина Н. Письменник, педагог і патріот. Микола Никанорович Магера // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-5.
1083594
  Черемшинська Р. Письменник, публіцист, педагог. До 140-річчя від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878-1937) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
1083595
  Курганов Н. Письменник, содержащий в себе науку рос.языка
ч.1. – 1837
1083596
  Жолдак Б. Письменник, сценаріист і драматург Богдан Жолдак:"Колись намагався написати про світову війну, але виходила фальш, а про АТО написалося дотепно і динамічно" / розмову вів Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
1083597
  Мочернюк Н. Письменник, який не любив фальші // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 147-154. – ISBN 966-7109-34-8


  До 150-річчя від дня народження Леся Мартовича.
1083598
  Цимбал Я. Письменник, який умів слухати // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 160-161. – ISSN 0130-321Х
1083599
  Лисиченко Л.А. Письменник. - Читач. - Українська літературна мова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 18-37


  Аналізується взаємодія письменницького твору і читача в історії української літературної мови. The interaction between the writer"s creation and the reader in the history of the Ukrainian literary language is analysed.
1083600
   Письменник. Мислитель. Учитель / Л. Губіанурі, Т. Рогозовська, К. Пітоєва, О. Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 грудня (№ 243/244). – С. 14-15


  Серед втрат 2020 року одна з найнепоправніших - відхід у небуття Мирона Петровського.
1083601
  Кучеренко Д. Письменника Івана Вишенського зараховано до лику святих // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 5


  Українська Православна Церква 20 липня на засіданні Священного Синоду прийняла рішення про зарахування до лику святих відомого українського письменника-полеміста, афонського подвижника Івана Вишенського. Повідомляє 112.ua та прес-центр Української ...
1083602
  Кирилюк З.В. Письменники-декабристи. / З.В. Кирилюк. – К., 1975. – 24с.
1083603
  Нитченко Д. Письменники-жертви сталінських репресій // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 26-27
1083604
  Шевченко С. Письменники-поляки - уродженці Єлисаветградщини (кінець XIX - початок XX ст.) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 161-168. – ISSN 0320-9466
1083605
   Письменники-ювіляри. 2013 : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
1083606
   Письменники - про Майдан і "післямайдання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 23
1083607
  Нахлік Є. Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з П. Кулішем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 14-29. – ISSN 0236-1477
1083608
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-186-5
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 1998. – 439, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1083609
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-203-9
Ч. 1 : Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX століття. – 2001. – 779, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1083610
   Письменники Буковини : хрестоматія. – 2-ге вид., допов. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-268-3
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 2003. – 751, [1] с. : портр. – На тит. арк. зазнач. назва тому. – Бібліогр. в тексті
1083611
  Юрченко О. Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер"ян Підмогильний // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 148-154. – ISSN 0130-528Х


  Стаття присвячена розглядові "несвідомого" автора в трактаті І. Франка "Із секретів поетичної творчості" та в статті В. Підмогильного "Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізи творчости)"
1083612
  Стрий Є. Письменники втретє підкорили Говерлу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 2


  Проведено акцію під гаслом "За мир та єдність України". Учасниками акції стали письменники з різних місць України. В День незалежності митці підкорили Говерлу.
1083613
   Письменники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
1083614
  Сироїд І.І. Письменники доби "Розстріляного відродження" на сторінках "Щоденника" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-251-4
1083615
   Письменники Західної України 30-50-х років 19 ст. – Київ, 1965. – 652 с.
1083616
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво, 1958. – 172с.
1083617
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво
Кн.2. – 1959. – 182с.
1083618
  Рудницький М.І. Письменники зблизька / М.І. Рудницький. – Львів
Кн.3. – 1964. – 195с.
1083619
  Сварог В. Письменники і критики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 123, квітень : квітень. – С. 5-11


  Щодо літературної рецензії Б. Романенчука на повість Уласа Самчук "Чого не гоїть вогонь" та дискусії між Ю. Тисом і автором рецензії на історичну повість Ю. Тиса "Конотоп".
1083620
  Комишанченко М.П. Письменники народів світу в оцінці Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 469-498
1083621
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Олена Теліга. Богдан-Ігор Антонич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.37-43.
1083622
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Улас Самчук. Олег Ольжич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.20-29.
1083623
   Письменники про Америку : 15 есе-роздумів. – Vienna : Regional program office, 2004. – 61 c. : іл., фотогр. – Зміст: Просто обабіч центральної вулиці / Е. Абінадер. Я теж оспівую Америку / Д. Алварез. Владна сила американських мрій / С. Біркерц. Листівки з Америки / Р.О. Батлер. Карти і легенди / М. Шабон. та ін.
1083624
  Козій О. Письменники про життєписців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О"Генрі, Дж. Толкієна) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 155-157
1083625
  Домонтович В. Письменники про мову і освіту // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 9
1083626
   Письменники про мову і освіту: Юрій Барабаш // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 15
1083627
  Рябчук М. Письменники про мову й освіту // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22
1083628
   Письменники про мову й освіту: Віталій Карпенко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 23.
1083629
   Письменники про свою роботу. – К, 1956. – 156с.
1083630
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати : бібліогр. покажчик / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1979. – 112 с.
1083631
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати (1941-1985) : бібліогр. довід. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1985. – 182 с.
1083632
   Письменники Радянського Закарпаття. – Ужгород, 1960. – 72 с.
1083633
   Письменники Радянського Львова. – Львів, 1960. – 347 с.
1083634
   Письменники Радянської Вінниччини : Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1971. – 155с.
1083635
   Письменники Радянської України. – Київ, 1960. – 580 с.
1083636
   Письменники Радянської України. – К, 1966. – 799с.
1083637
  Килимник О.В. Письменники Радянської України / О.В. Килимник. – Київ, 1970. – 525с.
1083638
   Письменники Радянської України. – К, 1976. – 406с.
1083639
   Письменники Радянської України : критич. нариси. – Київ : Радянський письменник
Вип. 9. – 1979. – 268 с.
1083640
   Письменники Радянської України. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 248 с.
1083641
   Письменники Радянської України : літ.-критич. нариси. – Київ : Радянський письменник
Вип. 11. – 1984. – 264 с.
1083642
   Письменники Радянської України : біобібліографічний довідник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 701 с.
1083643
   Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 405, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-333-00586-9


  Ця книжка присвячена майстрам слова, яким випало жити і творити в 20-30-ті роки XX ст. Сучасні критики й літературознавці підготували нариси про життя і творчість Миколи Хвильового, Михайля Семенка, Валеріана Підмогильного, Миколи Зерова, Павла ...
1083644
   Письменники соціалістичних крахїн Європи і сучасний літературний процесс. – Київ, 1982. – 327 с.
1083645
  Федоренко М.Т. Письменники сучасного Китаю / М.Т. Федоренко. – К., 1959. – 404с.
1083646
   Письменники України : Довідник. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 397 с. – ISBN 5-7707-9062-8
1083647
   Письменники України : біобібліографічний довідник. – Київ : Український письменник, 2006. – 514с. : іл. – ISBN 966-579-190-7
1083648
   Письменники української діаспори: Донбаський вимір : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обл. держ. адміністрація ; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій ; Управління культури та туризму ; Донецьке відділення т-ва "Україна-Світ" [та ін.] ; упорядник В.А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-317-074-9
1083649
   Письменники Черкащини : вибр. твори. – Черкаси : Ю.А. Чабаненко. – (Література рідного краю). – ISBN 978-966-493-09-9
Кн. 1. – 2007. – 515, [1] с. : іл.


  У пр. №1727631 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька" Авт. змісту: Г.П. Білоус, Н.В. Віргуш, А.Т. Горбівненко, В.О. Даник, В.О. Дергач, Г.Ю., Діхтяренко, І.С. Дробний, І.І. Дубінін, І.В. ...
1083650
  Оніщенко О.І. Письменники як дослідники : потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-25-9


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
1083651
   Письменникові Яр. Маслякові 70 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 7
1083652
  Тарнавський О. Письменниця далекого світу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 4-8


  До вісімдесятип"ятиріччя Галини Журби.
1083653
  Родик К. Письменниця Марина Гримич: польові дослідження ініціацій // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 11


  "2000 року лауреатом конкурсу рукописів жанрової прози "Коронація слова" став текст "Ти чуєш, Марго?.." По анонімному оцінюванні відкрили конверта з авторським резюме й довідалися, що його написала Марина Гримич, доцентка історичного факультету ...
1083654
  Томчук Л. Письменниця Надія Кибальчич на переломі віків // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 253-257. – ISBN 966-7522-09-1
1083655
  Захарчук О. Письменницька династія Лепких // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Грудень (№ 12). – С. 6-7
1083656
  Кручик І. Письменницька дитина - Інтернет-мільярдер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)


  Максиміліан (Макс) Левчин — американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віце-президент з розробки в компанії Google.
1083657
  Возняк М.С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Льівові / М.С. Возняк. – Львов, 1954. – 68 с.
1083658
  Наєнко М. Письменницька енергія ("Інтервал"): Чи народжували революції і спротив ідеологічному тиску довершені мистецькі тексти? // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 3-13. – ISBN 978-617-7993-01-7
1083659
  Шевченко Т. Письменницька есеїстика в літературному процесі сучасності, або Про причини популярності жанру // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 23-32. – ISSN 2312-6809
1083660
  Лучук І. Письменницька критика про поезію та її призначення // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 148-153. – ISSN 0868-4790
1083661
  Павлюк І. Письменницька публіцистика 1950-1060-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 17-27. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на ...
1083662
  Садівничий В.О. Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 107-111


  З метою заповнення прогалин в історії вітчизняної публіцистичної думки й для подальшого вибудування цілісної картину її розвитку аналізуються тексти спеціалізованих журналів початку ХХ ст. "Вегетари анский вестник" і "Вегетарианское обозрение". The ...
1083663
  Заверлюк Н.І. Письменницька публіцистика в Україні 20-х-70-х рр ХХст. : Автореф... док. філол.наук: 10.01.02. / Заверлюк Н.І.; КУ. – К, 1992. – 29л.
1083664
  Свалова М.І. Письменницька публіцистика як етико-естетичний феномен (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 182-185. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1083665
  Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 104-107. – ISSN 2075-1222
1083666
  Самійленко Л. Письменницьке дежавю з артистом-декламатором // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  "Кажуть, що все у Григорія Булаха починалося з літератури, любові до слова і зосередженості на цих сферах культури."
1083667
  Шептицька Т. Письменницький вимір Биківнянського мартирологу: долі, маловідомі факти, перспективи дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 263-268. – ISBN 978-617-7034-13-0
1083668
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Морозова Л.І., КНУТШ. – Київ, 2007. – 223с. – Бібліогр.: л. 200-216
1083669
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Морозова Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1083670
  СкоринаЛ Письменницький псевдонім: соціальна зумовленість і психологічна мотивація // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
1083671
  Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі / Олександр Галич. – 2-е вид. – Луганськ : Знання, 2001. – 146с.


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1083672
  Наєнко М. Письменницькі мемуари: спогад чи література? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 127-137. – ISBN 978-966-2133-74-5
1083673
  Радишевський Р. Письменницькі полілоги // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 131-145. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Одним із цінних епізодів співпраці польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського з українцями стало його листування з Пантелеймоном Кулішему 1882 році.
1083674
  Гончар О.Т. Письменницькі роздуми : Літературно-критичні статті / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1980. – 316 с.
1083675
  Бук С. Письменницькі словники української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (105). – С. 109-119
1083676
  Тарасюк Г. Письменницькі таємниці очима літературознавця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка в актовому залі філфаку відбулася презентація книги М. Наєнко "Інтим письменницької праці".
1083677
  Авдієнко М. Письменність людності України / М. Авдієнко ; Держ. планова ком. УСРР, Екон.-статист. сектор УСРР. – Харків : Вид-во ЦСУ УСРР, 1926. – 141с.
1083678
  Щвец Л.Г. Письменное деловое общение на английском языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-90. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1083679
  Сторчак Д.К. Письменное сочинение логического типа и его место в системе литературного образования учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Сторчак Д.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 16 с.
1083680
   Письменность и революция : сборник 1 (К 6 пленуму ВЦК НА). – Москва-Ленинград : Издание ВЦК НА, 1933. – 235 с.
1083681
  Кнорозов Вю Ю. Письменность индейцев майя / Вю Ю. Кнорозов. – М-Л, 1953. – 664с.
1083682
  Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М, 1959. – 187с.
1083683
  Гальперин И.Г. Письменные доказательства как средство доказывания юридических фактов в советском гражданском процессе / И.Г. Гальперин. – Свердловск, 1968. – 15с.
1083684
  Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам / В.И. Коломыцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 103с.
1083685
  Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 года). / Л.П. Лаптева. – М., 1985. – 199с.
1083686
  Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии 17 века / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
1083687
  Богуславский И.П. Письменные контрольные работы по арифметике : для 5-6-х классов : пособ. для учителей / И.П. Богуславский, А.И. Черватюк. – 2-е изд, перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1970. – 240 с.
1083688
   Письменные памятники Башкирии. – Уфа, 1982. – 175с.
1083689
   Письменные памятники Востока 1975 г.. – Москва, 1982
1083690
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1974. – 192 с.
1083691
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1975. – 143 с.
1083692
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1975. – 110 с.
1083693
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
октябрь 1977. – 1977. – 210 с.
1083694
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1977. – 297 с.
1083695
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1977. – 148 с.
1083696
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
[Ч.3]. – 1977. – 164 с.
1083697
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения по арабистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1978. – 167 с.
1083698
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1979. – 162 с.
1083699
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1979. – 291 с.
1083700
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1 (1). – 1981. – 169 с.
1083701
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1 (2). – 1981. – 145 с.
1083702
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2 : (доклады и сообщения по арабистике). – 1981. – 123 с.
1083703
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 3 : (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – 1981. – 164 с.
1083704
  Белова А.Г. и др. Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР / А.Г. Белова и др. ; АН СССР, Ин-т востоковедения Ленинград. отд. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 4. – 1981. – 128 с.
1083705
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; февраль 1981 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1982. – 220 с.
1083706
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР $ ; (доклады и сообщения по иранистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1982. – 153 с.
1083707
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1983. – 224 с.
1083708
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1983. – 126 с.
1083709
  Кройтор В.А. Письменные показания свидетеля как исключительный способ обеспечения доказательств нотариусом до возбуждения дела в суде // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32


  В статье аргументируется целесообразность расширения полномочий нотариусов по обеспечению доказательств, в том числе и путем письменных показаний свидетеля. У статті аргументується доцільність розширення повноважень нотаріусів щодо забезпе- чення ...
1083710
  Эхо Ю. Письменные работы в вузах : Практическое руководство для всех, кто пишет дипллмные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты. / Ю. Эхо. – Москва : Инфра-М, 2000. – 127с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000132-8
1083711
   Письменные работы в младших классах вспомогательной школы. – К, 1950. – 24с.
1083712
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – М.-Л., 1946. – 144с.
1083713
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – Рига, 1948. – 171с.
1083714
  Грейтьяне А.К. Письменные работы как средство повышения культуры речи учащихся (на материале 8-11 классов латышской школы) : Автореф... канд .пед.наук: / Грейтьяне А. К.; Лат.ГУ. – Рига, 1965. – 16л.
1083715
  Бологов И.И. Письменные работы как средство развития речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Бологов И. И.; КГПИ им. Горького. – Ашхабад, 1968. – 20л.
1083716
  Герасимова А.А. Письменные работы как средство учета орфографических навыков учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1083717
   Письменные работы на уроках литературы : [ Сборник ст. ]. – Москва, 1955. – 128 с.
1083718
  Мараш Я.Н. Письменные работы по истории СССР и истории БССР. / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1990. – 176с.
1083719
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1912. – 23 с. : ил.
1083720
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 44 с. : ил.
1083721
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 2-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1914. – 28 с. : ил.
1083722
  Глазунова А.А. Письменные работы по литературе / А.А. Глазунова. – Л, 1961. – 131с.
1083723
  Шурова В.Г. Письменные работы по русской литературе. / В.Г. Шурова. – К, 1936. – 56с.
1083724
  Курсков Ю.В. Письменные работы студентов по истории : метод. пособ. / Ю.В. Курсков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1965. – 63 с.
1083725
  Львов М.Р. Письменные сочинения учащихся 3 и 4 класов : Автореф... канд. пед.наук: / Львов М.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 16л.
1083726
  Гаврилов И.В. Письменные упражнения : руководство к ведению ученических сочинений в средних учебных заведениях / сост. И. Гаврилов, наст.-руковод. при Гимназии историко-филол. ин-та. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1884. – [2], IV, IV, 295 с.
1083727
  Пуцыкович Ф.Ф. Письменные упражнения в изложении мыслей. / Ф.Ф. Пуцыкович. – 14-е изд. – С-Пб. – 126с.
1083728
  Катцер Ю.М. Письменный перевод с русского языка на английский / Ю.М. Катцер, А.В. Кунин. – М, 1964. – 407с.
1083729
  Васильева В.С. Письменный перевод с русского языка на английский / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1083730
  Каверин В.А. Письменный стол. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 271 с.
1083731
  Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
1083732
  Гурунц Л.К. Письмо / Л.К. Гурунц, Л. Карелин. – Баку, 1946. – 162с.
1083733
  Гилия А.И. Письмо / А.И. Гилия. – Бухарест, 1965. – 48с.
1083734
  Кушнер А.С. Письмо / А.С. Кушнер. – Л., 1974. – 95с.
1083735
  Батурина Т.М. Письмо : стихи / Татьяна Батурина. – Москва : Современник, 1977. – 62 с. – (Новинки "Современника")
1083736
  Гусєв В.І. Письмо / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290. – ISBN 966-642-073-2
1083737
  Глуховцев В. Письмо : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 114-126. – ISSN 0012-6756
1083738
  Сибиренко-Ставрояни Письмо : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 12-59. – ISSN 0131-8136
1083739
  Мурашкин М.Г. Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – 224, [2] с. – ISBN 978-966-921-104-0
1083740
  Мурашкин М.Г. Письмо 2017 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 978-966-921-166-8
1083741
   Письмо А.И. Желябова к М.П. Драгоманову // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : компакт статей из "Былое" № 3. Статьи разных авторов / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 71-73. – (Петербург 25 лет тому назад)
1083742
   Письмо азербайджанского народа Великому Вождю народов товарищу Сталину. – Баку, 1945. – 32с.
1083743
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Киев : Киевский университет, 1958. – 56 с. : ил.
1083744
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Київ, 1958. – 56 с.
1083745
  Корф М. Письмо барона М.А. Корфа к В.П. Гаевскому о Пушкине, 1863. – 6 с. – Отд. оттиск
1083746
  Рыбочкин А.И. Письмо без марки. / А.И. Рыбочкин. – М, 1957. – 49с.
1083747
  Позднеев А.А. Письмо без марки. / А.А. Позднеев. – М, 1960. – 40с.
1083748
   Письмо богу. – М, 1963. – 48с.
1083749
  Крым А. Письмо богу : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0131-8136
1083750
  Крым Анатолий Письмо Богу : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-76. – ISSN 0012-6756
1083751
  Антоний Письмо бывшего Минского Архиепископа Антония к одному знакомому ему римско-католическому священнику : из "Вестника Западной России" / [соч.] бывшаго Минскаго архиепископа Антония // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – 16 с.
1083752
  Алиева Ф.Г. Письмо в бессмертие : поэмы : для сред. и ст. возраста : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Крылова. – Москва : Детская литература, 1972. – 96 с. : ил.
1083753
  Чубар Б.С. Письмо в будущее / Б.С. Чубар. – М, 1988. – 135с.
1083754
  Верховская А.И. Письмо в газету и его автор как объект социологического исследования. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Верховская А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1083755
  Хечоян Л. Письмо в Ереван : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-62. – ISSN 0012-6756
1083756
  Берулава Х.М. Письмо в Зугдиди : стихи : пер. с груз. / Хута Берулава. – Москва : Правда, 1974. – 31с. – (Библиотека "Огонек" ; № 41)
1083757
  Венкстерн Н. Письмо в крепость / Н. Венкстерн. – Москва-Ленинград, 1937. – 135с.
1083758
  Марков Г.М. Письмо в Мареевку / Г.М. Марков. – М, 1952. – 112с.
1083759
  Шмидт Б.А. Письмо в Михайловское / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1975. – 94с.
1083760
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1970. – 207с.
1083761
  Львов М.Д. Письмо в молодость : Стихи, рассказы, фронтовые записки / М.Д. Львов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 192с.
1083762
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – Саратов, 1976. – 176с.
1083763
  Коржавин Н.М. Письмо в Москву : стихотворения и поэмы / Н.М. Коржавин. – М., 1991. – 29с.
1083764
  Пономаренко Л. Письмо в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 4 (65). – С. 73-78. – ISSN 1562-529Х
1083765
  Крестовский И.И. Письмо в Ракитное / И.И. Крестовский. – М., 1965. – 127с.
1083766
  Зенгер Г. Письмо в редакцию, 1902. – 6 с. – Отд.отт.
1083767
  Капелькин В. Письмо в редакцию. – Москва : Университетская типография, 1906. – 2 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, № 9, 1906 год
1083768
  Михневич К.Г. Письмо в редакцию в связи с публикацией статьи "Острая дыхательная недостаточность" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 115-117. – ISSN 2224-0586
1083769
  Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель / А.И. Верховская. – Москва, 1972. – 185с.
1083770
  Мацевич Л.С. Письмо в Совет Киевской Духовной Академии почетного ее членв Л.С. Мацевича. – Киев : Тип. Акц.Об-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 40 с. – Отд.отт. из : Труды Киевской духов. Академии, 1911
1083771
  Плоткин Г.Д. Письмо в ЦК / Г.Д. Плоткин. – М., 1971. – 151с.
1083772
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 67-89. – ISSN 0042-8779
1083773
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-79. – ISSN 0042-8779
1083774
  Чепіга Я.Ф. Письмо в школі : методичний підручник для вчителів. – Київ : Видавництво "Українська школа" ; Товариство "Дзвін". – (Українська педагогічна бібліотека / Під ред. С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка)
1. Вільна творчість. 2. Твори по малюнках. 3. Вільна диктатура. – 1918. – 39 с. : мал
1083775
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 64-85. – ISSN 0042-8779
1083776
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-71. – ISSN 0042-8779
1083777
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 0042-8779
1083778
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 63-82. – ISSN 0042-8779
1083779
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-70. – ISSN 0042-8779
1083780
  Ионинас А. Письмо вождю : поэма / Анастас Ионинас ;. – Вильнюс : Художественная литература, 1974. – 48 с.
1083781
  Лурье С.Я. Письмо греческого мальчика / С.Я. Лурье. – МоскваЛ., 1936. – 100 с.
1083782
  Попельницкий А.З. Письмо депутата первого призыва : (К истории участия дворян. депутатов в деле освобождения крестьян) : С отметками имп. Александра II / А. Попельницкий. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1911. – 21 с.
1083783
  Бабко А.К. Письмо дипломнику (аспиранту) // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 145-151
1083784
  Павленко П.А. Письмо домой. Повести и рассказы / П.А. Павленко. – Тула, 1973. – 208с.
1083785
  Дарчиев Д. Письмо друга : стихи / Давид Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 100 с.
1083786
  Аукебаев Е. Письмо другу : стихи / Есет Аукебаев ; перевод с каз. В. Смирнова. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 78 с.


  Циклы: Нейтральная полоса. - От сердца к сердцу. - Сонеты.
1083787
  Карамзина Е.Н. Письмо Елизаветы Николаевны Карамзиной графу С.Д. Шереметьеву 11 марта 1881 года. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 4 с.


  Авт. предисл. Мещерский, Николай Петрович (1829-1901)
1083788
  Дністровий А. Письмо з околиці : з нотаток, блогу і заначок : [ст. та есеї] / Анатолій Дністровий. – Київ : Грані-Т, 2010. – 239, [1] с. – Сер. засн. 2007 р. – (De profudis). – ISBN 978-966-465-287-9
1083789
  Черкашин В.Г. Письмо за горизонт / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1969. – 55с.
1083790
  Лисочкин И.Б. Письмо за океан / И.Б. Лисочкин. – Москва, 1973. – 111с.
1083791
  Басовский Н.И. Письмо заказное : стихотворения и поэма / Наум Басовский. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 110, [1] с.
1083792
  Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру / А.С. Альбов. – Ленинград, 1991. – 191с.
1083793
  Гуцало Є.П. Письмо землі : поезії / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1981. – 167 с.
1083794
  Портников В. Письмо Зурабову // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 30 (369). – С. 17
1083795
  Азовская Т.Н. Письмо из осени : стихи / Татьяна Азовская. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 56 с.
1083796
  Грибачев Н.М. Письмо из Парижа / Н.М. Грибачев. – Москва, 1968. – 32с.
1083797
  Шимановский Г.Л. Письмо из рая. / Г.Л. Шимановский. – Одесса, 1963. – 44с.
1083798
  Молчанов-Сибириский Письмо из тайги / Молчанов-Сибириский. – М., 1951. – 112с.
1083799
  Руммо П. Письмо из Таллина : Избранное / П. Руммо. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1956. – 136 с.
1083800
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа / М.И. Калинин. – Пенза, 1946. – 18с.
1083801
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – Иваново, 1946. – 12с.
1083802
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – Москва, 1946. – 11с.
1083803
  Цебрикова М.К. Письмо императору Александру III = Lettre a i"empereur Aiexandre III / М. Цебриковой. – Carouge (Geneve) : M. Elpidine, 1898. – 40 с.
1083804
   Письмо Исполнительного Комитета к Александру III // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : компакт статей из "Былое" № 3. Статьи разных авторов / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 33-37. – (Петербург 25 лет тому назад)
1083805
  Барабаш Т.М. Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 90-103. – ISSN 0320-9466
1083806
  Різник М.Г. Письмо і шрифт / М.Г. Різник. – Київ, 1978. – 15с.
1083807
  Цебрикова М.К. Письмо к Александру III : С прил. напис. для настоящего изд. воспоминаний авт. [и письма к Д. Кеннану] / М.К. Цебрикова. – Санкт-Петербург : Центр. типо-лит. М.Я. Минкова, 1906. – 48 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 2 ; № 26)
1083808
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – М, 1953. – 20с.
1083809
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 40с.
1083810
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1976. – 24 с.
1083811
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 24с.
1083812
  Макграт Т. Письмо к воображаемому другу / Т. Макграт. – М, 1984. – 327с.
1083813
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский ; с предисл. С.А. Венгерова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Свеоч : Типо-литогр. А.Э. Винеке, 1906. – 22 с. – (Библиотека "Светоча" / под. ред. С. А. Венгерова ; № 5 ; Избранные произведения политической литературы. № 2)


  Авт. предисл.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920)
1083814
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский ; ред., предисл. и примеч. Н.Ф. Бельчикова. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 31 с.
1083815
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский ; ред., послесл. и примеч. Ф.М. Головенченко. – Москва : ГИХЛ, 1947. – 32 с.
1083816
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. Ф.М. Головенченко. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 29 с. – (Массовая серия)
1083817
  Оленин А.Н. Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне тмутараканском, найденном на острове Тамани в 1792 году, : с описанием картин, к письму приложенным / А. О. [Алексей Оленин]. – Санкт-Петербург : в Медицинской типографии, 1806. – [4], 51, [7] с. : 2 л. фронт., 5 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1083818
  Бунин И.А. Письмо к Д.Л. Тальникову (от 27 июня 1815 года) / публикация А. Бабореко // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 365-374
1083819
   Письмо к другу по прочтении объявления войны между Россией и западными державами / [Н.]. – [Москва] : Унив. тип., 1854. – 8 с. – В конце текста: Н. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Моск. вед. 1854, № 44
1083820
  Куракин А.Б. Письмо к Каразину / А.Б. Куракин. – 4с.
1083821
  Елис Иоанн Письмо к Карлу Линнею о новооткрытом раздражаемом растении, именуемом Диона мухоловка. – Москва, 1803. – 15с.
1083822
  Градовский З. Письмо к потомкам. Дорога в ад. // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 109-139. – ISSN 0321-1878
1083823
  Ленин В.И. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 16с.
1083824
  Ленин В.И. Письмо к Съезду / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1956. – 31 с.
1083825
  Краснов Н.С. Письмо к тебе / Н.С. Краснов. – Белгород, 1960. – 134с.
1083826
  Ленин В.И. Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области / В.И. Ленин. – Таллин, 1967. – 14с.
1083827
  Ленин В.И. Письмо к товарищам о наших организационных задачах / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 16с.
1083828
  Майков А.Н. Письмо к Ф.М. Достоевскому / А.Н. Майков. – 6с.
1083829
  Шгущина Т.И. Письмо как одно из средств обучения устной речи в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13731 / Шгущина Т. И.; АПН, НИИ содержания и методов обучения. – М., 1972. – 24л.
1083830
  Щербатов М.М. Письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от господина генерал-майора Болтина, : творца примечаний на историю древней и нынешней России, г. Леклерка. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – 149с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт. - картон, шкіра, корінець з тиснн., видавн. марка На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
1083831
  Щербатов М. М. Письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от господина генерал - майора Болтина : творца примечаний на историю древней и нынешней России, г. Леклерка. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – 149с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт. - картон, папір, видавн. марка
1083832
   Письмо комсомольцев и молодежи Советского Союза товарищу И.В. Сталину. – Москва : Свердловское обл. гос. изд-во, 1944. – 16 с.
1083833
  Калинин М.И. Письмо крестьянам о перевыборах Советов / М.И. Калинин. – Москва, 1927. – 16с.
1083834
  Бек А.А. Письмо Ленина : рассказ / Александр Бек. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 28 с.
1083835
  Бек А.А. Письмо Ленина : рассказ / Александр Бек ; [ил.: Н. Зикеев]. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 32 с. : ил.
1083836
  Ефремов Е.Д. Письмо любимой / Е.Д. Ефремов. – М, 1989. – 143с.
1083837
  Папаскири М.Б. Письмо Маницы : повесть / М.Б. Папаскири. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 143 с.
1083838
  Папаскири М.Б. Письмо Маницы : повесть / М.Б. Папаскири. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 150 с.
1083839
  Басариа Ш.К. Письмо матери : повести и рассказы / Шалва Басариа; пер. с абхаз. Клавдии Маховой. – Сухуми : Алашара, 1965. – 138, [5] с.
1083840
  Каревин А. Письмо монархиста в редакцию РС // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 12 (129). – С. 4-5


  Особисте сприйняття автора на події 17 -го року (чому перемогли більшовики).
1083841
  Ведерникова Т.В. Письмо Н.Н. Страхова Л.Н. Толстому о Ф.М. Достоевском // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 50-54. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1083842
  Хитрук В.О. Письмо на древі / В.О. Хитрук. – Київ : Український письменник, 1992. – 84 с.
1083843
  Фиш Г.С. Письмо Надежде / Г.С. Фиш. – М, 1982. – 391с.
1083844
   Письмо начинающему писателю. – М, 1934. – 56с.
1083845
  Шаиг А. Письмо не дошло : рассказы / Абдулла Шаиг; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1962. – 36 с.
1083846
  Васинский А.И. Письмо незнакомке / А.И. Васинский. – Москва, 1986. – 191с.
1083847
  Цвейг С. Письмо незнакомки / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 48с.
1083848
  Цвейг С. Письмо незнакомки : Новеллы / С. Цвейг. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 350с.
1083849
  Лихачев Н. Письмо папы Пия V к царю Ивану Грозному в связи с вопросом о папских бреве : (Этюд по дипломатике пап) / Н. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [1], 175 с., 23 л. факс. : ил. – Отт. из "Сборника Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук", т. LXXXI, № 6
1083850
  Шадуров Н.Д. Письмо потомкам : [сборник] / Николай Шадуров ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
1083851
  Павленко Ю.Ю. Письмо про себе фікційного суб"єкта (на матеріалі французького роману XVIII - початку XXI століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Павленко Юлія Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1083852
  Жлуктенко Н. Письмо про себе як вимір самопізнання індивіда: перепрочитання французького роману XVIII - поч. XXI ст. Рецензія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 163-165. – ISSN 0320-8370


  Про монографію Ю.Ю. Павленка "Чорнильна історія".
1083853
  Павленко Ю. Письмо про себе як наративна модель / Ю. Павленко, І. Куницька // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 128-147. – ISSN 2309-1797
1083854
  Максимов М.Д. Письмо ровеснику. Стихи / М.Д. Максимов. – М., 1967. – 48с.
1083855
  Аманжолов К. Письмо родине : избранное : пер. с каз. / К. Аманжолов. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 152 с.
1083856
  Яковлев Ю.Я. Письмо с вулканического острова / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1965. – 256с.
1083857
  Рукиах К. Письмо с гор / К. Рукиах. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 67 с.
1083858
  Голиков В. Письмо студентам // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 141-149. – ISSN 0321-1878
1083859
  Крелин Ю.З. Письмо сыну: повесть и рассказы / Ю.З. Крелин. – М., 1979. – 254с.
1083860
  Дерида Ж. Письмо та відмінність = L"ecriture et la diffrence / Жак Дерида; Пер. з франц. В.Шовкун; Науков. ред. перекл. О.Шевченко. – Київ : Основи, 2004. – 600 с. – ISBN 966-500-169--8
1083861
  Полянский Е.И. Письмо товарищу / Е.И. Полянский. – Курск, 1954. – 76с.
1083862
  Полянский Е.И. Письмо товарищу / Е.И. Полянский. – М., 1958. – 70с.
1083863
   Письмо товарищу Сталину. – Рига : Книгоиздательство, 1946. – 46 с.
1083864
   Письмо товарищу Сталину И.В. от работников промышленности, деятелей науки и техники г. Киева. – Киев : Академия наук Украинской ССР, 1950. – 14 с.
1083865
   Письмо товарищу Сталину от колхозников и колхозниц, рабочих и работниц совхозов, трактористов и трактористок МТС Каменец-Подольсокй области. – К, 1938. – 7с.
1083866
   Письмо Центрального Комитета КПСС ЦК Компартии Китая от 15 июня 1964 г.. – М, 1964. – 31с.
1083867
  КПСС ЦК Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйственым, профсоюзным и комсомльским организациям, трудящимся Советского Союза "О развертывании социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 / КПСС ЦК. – Москва : Политиздат, 1978. – 16 с.
1083868
  Федака С. Письмо як благовіст // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 3


  Роман Мирослава Дочинця "Мафтей. Книга, написана сухим пером".
1083869
  Баныкин В.И. Письмо. Рассказы / В.И. Баныкин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 48 с.
1083870
  Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
1083871
  Лобойко Л. Письмове касаційне провадження в кримінальному процесі України / Л. Лобойко, Н. Глинська // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 139-149. – ISSN 1026-9932
1083872
  Саєнко С.Г. Письмовий переклад поправок офіційних робочих документів Ради Європи : примара буквалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 354-364


  У статті йдеться про сучасні стратегії перекладу міжнародних документів з французької мови українською, звертається особлива увага на жанрову відповідність та особливу семантико-синтаксичну структуру таких текстів. В статье идет речь о современных ...
1083873
  Мишко С.А. Письмовий переклад у процесі викладання іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7132-18-8
1083874
  Євгененко Д.А. Письмові вправи з німецької мови у 5-8 класах / Д.А. Євгененко. – Київ, 1977. – 80с.
1083875
  Піоро І.С. Письмові джерела про стародавніх германців у Північному Причорномор"ї // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 107-111. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1083876
  Лазько О.М. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 432-437. – ISSN 1563-3349
1083877
  Авраменко Письмові контрольні роботи з геометрії для 10 класу : посібник для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1979. – 136 с.
1083878
  Черватюк О.Г. Письмові контрольні роботи з математики / О.Г. Черватюк. – К, 1973. – 45с.
1083879
  Авраменко Письмові контрольні роботи з математики для 10 класу : алгебра і початки аналізу : посіб. для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1976. – 238 с. : четр.
1083880
  Авраменко Письмові контрольні роботи з математики для 9 класів : посібник для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 238 с. : черт.
1083881
  Власенко О.І. Письмові пояснення при розв"язанні арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1959. – 48с.
1083882
  Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.79-82
1083883
   Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів: практикум : навч. посібник / Г.Л. Чигрина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2016. – 557, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29. – ISBN 978-966-337-403-1
1083884
  Безручко О. Письмові роботи на першому курсі як важлива складова підготовки режисерів кіно і телебачення // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 322-362. – ISBN 978-966-8299-26-2
1083885
  Цимбалюк В.І. Письмові творчі роботи з української літератури у 8-10 кл. / В.І. Цимбалюк. – Київ, 1981. – 125с.
1083886
  Дерба С.М. Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 38-41
1083887
  Плитченко А.И. Письмовник, или страсть к каллиграфии / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1988. – 160с.
1083888
  Курганов Н. Письмовник, содержащий в себе науку рос.языка
ч.1. – 1837
1083889
  Курганов Н.Г. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия : Содержащий в себе науку российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловия. – 6-е изд., выправленное, приумноженное и разделен. в две части. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук
Ч. 1-2. – 1796. – 394, 296 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон,папір, корінець з тисненням
1083890
  Коціпінський А.Г. Письни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украини и в Малороссии [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Спысаны и пеpеложены пид музыку Ант[оном] Коципиньским. – Киев : Изд. кн. и муз. магаз. Б. Коpейво. (Власнисть выдавця) ; [Тип. С.В. Кульженко. Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 148, IV, 32 с. : ноти. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додаток: Каталог нот и книг изданных и пpіобpетенных книжным и музыкальным магазином Б. Коpейво: с. 1-32 в кінці кн. У примірнику під №109744 с. 1-32 відсутні
1083891
   Пит Мондриан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 100 : Пит Мондриан. – С. 3-31.
1083892
  Утробин Н. Пит, река золотая / Н. Утробин. – Ижевск, 1939. – 50с.
1083893
  Заремський М.Й. Питавння війни та миру в творчості Я.П. Козельського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 212-214. – ISSN 2218-4805
1083894
  Шабат-Савка Питальне висловлення і дискурсивно-стильовий континуум української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 61-74. – ISSN 1682-3540
1083895
  Перепічка І.М. Питальне речення як засіб вираження докору в художньому тексті // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 120-127. – ISBN 978-617-7092-36-9
1083896
  Васютинський В.О. Питальник "Психологічне тяжіння до бідності": методологічне обгрунтування, процедура розробки, зміст // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 54-62
1083897
   Питальник з лексики і фразеології. – Львів, 1948. – 24с.
1083898
  Чайка Л.В. Питальні висловлювання у комунікативному аспекті (на матер. англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чайка Л.В.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 20л.
1083899
  Чайка Ларса Василівна Питальні висловлювання у комунікативному аспекті (на матеріалі англійської мови) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чайка Ларса Василівна; НАН України. Центр наук. дослід. та виклад. іноземних мов. – К., 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.141-161
1083900
  Жаровська О. Питальні речення деякі питання теорії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 176-180. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1083901
  Романова Н.В. Питальні слова як маркери вияву емоції інтересу (на прикладі роману А. Бронскі "Spiegelkind") // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 102-105. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
1083902
  Педченко С. Питальні частки як маркери субкатегоріальних модальних значень // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 127-130. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1083903
  Геренко О.А. Питально-відповідна довідкова система з підтримкою голосової функції / О.А. Геренко, І.М. Шпінарева, К.Ю. Морозова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 119-125. – ISSN 2524-0056
1083904
   Питание в туристком путешествии. – М, 1986. – 176с.
1083905
  Шамов А.Н. Питание высокочастотных нагревательных устройств от машинных генераторов / А.Н. Шамов. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1965. – 60с.
1083906
  Чубаров В.Н. Питание грунтовых вод песчаной пустыни через зону аэрации : (механизм, методы изучения, оценка) / В.Н. Чубаров. – Москва : Недра, 1972. – 135с.
1083907
  Новикова Е.Ч. Питание детей / Е.Ч. Новикова. – Москва, 1983. – 188с.
1083908
  Снигур М.И. Питание детей / М.И. Снигур, З.Т. Корешкова. – Киев, 1988. – 702 с.
1083909
  Студеникин М.Я. Питание детей раннего возраста / М.Я. Студеникин, К.С. Ладодо. – Л, 1978. – 192с.
1083910
  Студеникин М.Я. Питание детей раннего возраста / М.Я. Студеникин, К.С. Ладодо. – изд. 2-е, испр. и доп. – Л, 1991. – 174с.
1083911
   Питание для всех. – К, 1978. – 289с.
1083912
   Питание для всех. – К, 1982. – 334с.
1083913
   Питание для всех. – К, 1986. – 302с.
1083914
  Морозкина Т.С. Питание для здоровья и во вред / Морозкина Т.С., Шкребнева И.И. – Минск : Полымя, 1991. – 77, [2] с. : ил.
1083915
  Михеев В.П. Питание дрейссены (Dreissena polymomirpha Pallas) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михеев В.П. ; Лен. гос. пед.ин-т , Каф. зоологии. – Ленинград, 1967. – 22 с.
1083916
  Шаталина А.С. Питание и водно-питьевой режим альпиниста. Влияние высотных восхождений на организм человека / А.С. Шаталина. – Ташкент, 1957. – 112с.
1083917
  Истамова В.И. Питание и вопросы пищевых взаимоотношений рыб в водоемах низовьев о. Зарафшан. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Истамова В.И.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 30л.
1083918
  Толстая С. Питание и воспитание в зеркале славянской лексики // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-36. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура нескольких славянских лексико-этимологических гнезд, в которых представлены как значения, относящиеся к питанию, пище, кормлению, так и значения из области воспитания, взращивания (*pitati, *kъrmiti, ...
1083919
   Питание и высшая нервная деятельсность. – Л, 1966. – 207с.
1083920
  Клейненберг С.Е. Питание и динамика упитанности. / С.Е. Клейненберг. – М, 1940. – 40с.
1083921
   Питание и пищеварение. – Рига : Зинатне, 1987. – 241с.
1083922
  Цееб Р.Я. Питание и пищевые адаптации пикши Баренцова моря / Р.Я. Цееб. – М-Л, 1964. – 136с.
1083923
  Кублицкас А. Питание и пищевые взаимоотношения бентосоядных рыб залива Куршю Марес. : Автореф... канд. биол.наук: / Кублицкас А.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1957. – 30л.
1083924
  Атакулиев А. Питание и пищевые взаимоотношения бентосоядных рыб Каракумского канала в районе Келифских озер. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Атакулиев А.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1968. – 21л.
1083925
  Синюкова В.И. Питание и пищевые взаимоотношения личинок рыб Черного моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Синюкова В.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1973. – 24л.
1083926
  Тимакова М.Н. Питание и пищевые взаимоотношения наваги и корюшки Онежского залива Белого моря : Автореф... канд. биол.наук: / Тимакова М. Н.; Карело.Фин. ГУ, Карело.Фин. АН СССР, Ин-т биол. – Петрозаводск, 1953. – 23л.
1083927
  Абдель-Малек Питание и пищевые взаимоотношения некоторых планктоноядных рыб в районе Великой Салмы Кандалакшкского залива Белого моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдель-Малек С.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 19 с.
1083928
  Монаков А.В. Питание и пищевые взаимоотношения пресноводных копепод. / А.В. Монаков. – Ленинград : Наука, 1976. – 170с.
1083929
  Купчинская Е.С. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Иркутского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Купчинская Е.С.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 27л.
1083930
  Фортунатова К.Р. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги / К.Р. Фортунатова, О.А. Попова. – Москва : Наука, 1973. – 298с.
1083931
  Иванова М.Н. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в Рыбинском, Горьковском и Куйбышевском водохранилищах : Автореф... кандидата биол.наук: / Иванова М.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра зоологии. – М., 1966. – 17л.
1083932
  Подболотова Таисия Ивановна Питание и пищевые отношения рыб, выращеваемых в водоемах Южной Карелии : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Подболотова Таисия Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т им. О.В.Куусинева. – Петрозаводск, 1975. – 41л.
1083933
  Страутман И.Ф. Питание и повышение взаимоотношения бычков сем.Gobiidae северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманов : Автореф... канд.биол.наук: 08.100 / Страутман И.Ф.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 26л.
1083934
  Конышев В.А. Питание и регулирующие системы организма. / В.А. Конышев. – Москва : Медицина, 1985. – 224с.
1083935
  Медани Ю.И. Питание и рост некоторых промысловых рыб водохранилища Джебель-Аулия (Судан) : Автореф... канд. биол.наук: / Медани Ю.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 11л.
1083936
  Соколова М.Н. Питание и трофичесая структура глубоководного макробентоса / М.Н. Соколова. – Москва : нау, 1986. – 208с.
1083937
  Слухай С.И. Питание и удобрение молодых древесных растений / С.И. Слухай. – Киев : Наукова думка, 1965. – 304с.
1083938
  Слухай С.И. Питание и удобрение молодых древесных растений : Автореф... доктора биол.наук: / Слухай С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
1083939
   Питание и удобрение растений. – К, 1965. – 252с.
1083940
  Тарпан Л.И. Питание и удобрение табака на черноземах выщелоченном и карбонатном Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Тарпан Л.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 19л.
1083941
  Григоров Ю.Г. Питание и феномен долголетия / Ю.Г. Григоров, С.Г. Козловская. – К., 1988. – 47с.
1083942
  Микулич Л.В. Питание камбал у берегов Южного Сахалина и южных Курильских островов : Автореф... кандид. биологич.наук: / Микулич Л.В.; Академия наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.А.Комарова. – Владивосток, 1952. – 32 с.
1083943
  Мантрова Е.З. Питание картофельного растения на участках высоких урожаев : Автореф... канд. биол.наук: / Мантрова Е.З.; Науч.-исслед. ин-т картофельного хоз-ва. – Москва, 1950. – 8 с.
1083944
  Гожинецкий И.Г. Питание кукурузы на карбонатном черноземе в связи с эффективностью удобрений : Автореф... кандидата биол.наук: / Гожинецкий И.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 20л.
1083945
  Чан Тхыонг Туан. Питание кукурузы на орошаемом карбонатном черноземе. : Автореф... канд. биол.наук: 533 / Чан Тхыонг Туан.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 19л.
1083946
  Мелентьева Р.Р. Питание личинок плотвы в условиях Свияжского залива Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Мелентьева Р.Р.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 19л.
1083947
  Малинин Р.М. Питание любительских коротковолновых радиостанций / Р.М. Малинин. – Москва, 1951. – 144 с.
1083948
  Самсонов М.А. Питание людей пожилого возраста / М.А. Самсонов, В.А. Мещерякова. – Москва, 1979. – 80 с.
1083949
  Имшенецкий А.А. Питание микробов клетками других микроорганизмов / А.А. Имшенецкий, Л.А. Кузюрина. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Новая серия. 1949, т. LXVII, № 3, 1949. – 555-556с.
1083950
  Лупачева Л.И. Питание молоди белого амура в прудах юга Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Лупачева Л.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1083951
  Рейх Е.М. Питание молоди бычков Азовского моря : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Рейх Е.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
1083952
  Мельничук Г.Л. Питание молоди осетровых в низодвьях Дуная, Днепра и в Днепровском лимане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мельничук Г.Л.; Ан УССР.Отд.биол.наук. – К, 1958. – 16л.
1083953
  Вертышева М.Я. Питание молоди основных промысловых рыб на нерестилищах севера Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: / Вертышева М.Я.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1083954
  Чванкина М.А. Питание молоди промысловых карповых рыб Рыбинского водохранилища. : Автореф... канд. биол.наук: / Чванкина М.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1083955
  Вашкевичуте А.Ф. Питание молоди рыб в заливе Куршю-Марес : Автореф... канд. биол.наук: / Вашкевичуте А.Ф.;. – Вильнюс, 1958. – 20л.
1083956
  Сорокина А.А. Питание молоди рыб Селенгинского района Байкала / А.А. Сорокина; АН СССР. Сибирск.отд. Лимнологический институт ; отв. ред. В.Д. Пастухов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 112 с.
1083957
  Маккавеева И.И. Питание молоди хищных рыб Рыбнинского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Маккавеева И.и.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1083958
   Питание морских беспозвоночных в естественных условиях. – Москва, 1986. – 116с.
1083959
  Кончина Ю.В. Питание морского окуня и его положение в трофической системе Северной Атлантики : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Кончина Ю.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т мор. рыбного хоз-ва и океанографии. – М., 1971. – 21л.
1083960
   Питание на борту на рейсах МАУ можно забронировать онлайн // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 3 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1083961
  Белянин И.И. Питание населения Украины зимою 1920 - 1921 г. / И.И. Белянин ; УССР, ЦСУ. – Харьков : 4-я гос. тип., 1923. – 38, XXXVIII с.
1083962
  Луканина Е.А. Питание некоторых пресноводных Gastropoda. : Автореф... канд. биол.наук: / Луканина Е.А.; Москов. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. им. А.И.Микояна. – М,, 1958. – 11л.
1083963
  Дука Л.А. Питание пелагических личинок морских рыб в разных условиях обитания. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дука Л.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1966. – 22л.
1083964
  Канаева И.П. Питание перкарины как конкурента основных промысловых рыб Азовского моря : Автореф... канд. биол.наук: / Канаева И.П.; Моск. техн. ин-т рыбной пром-сти и хозяйства им. А.И.Микояна. – М., 1957. – 12л.
1083965
  Григоров Ю.Г. Питание после шестидесяти / Ю.Г. Григоров, С.Г. Козловская. – К., 1985. – 49с.
1083966
  Морозова В.А. Питание при сердечно-сосудистой недостаточности. Советы больному / В.А. Морозова. – Москва, 1955. – 28с.
1083967
  Береза В.Я. Питание при умственном труде / В.Я. Береза. – Киев : Здоровье, 1987. – 54, [2] с. – (Рационное питание)
1083968
  Белоусов А.С. Питание при язвенной болезни / А.С. Белоусов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Медицина, 1980. – 47 с. – (Научно-популярная медицинская литература : Рациональное и лечебное питание)
1083969
  Герасимов С.М. Питание приемников от сети переменного и постоянного токов / С.М. Герасимов. – Москва, 1935. – 142 с.
1083970
  Кузьмич В.Н. Питание промысловых рыб Ивано-Арахлейских озер. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Кузьмич В.Н.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 28л.
1083971
  Ратнер Е.И. Питание растений и применение удобрений / Е.И. Ратнер. – М, 1965. – 223с.
1083972
  Угаров А.Н. Питание растений и удобрения / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1951. – 43с.
1083973
  Рессель Е. Питание растений и урожайность / Е. Рессель. – М., 1927. – 383с.
1083974
  Рессель Е. Питание растений и урожайность / Е. Рессель. – М., 1930. – 136с.
1083975
  Штраусберг Д.В. Питание растений при пониженных температурах / Д.В. Штраусберг. – М, 1965. – 144с.
1083976
  Дадикян М.Г. Питание севанских форелей : Автореф... канд. биол.наук: / Дадикян М.Г.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1953. – 24л.
1083977
  Шнейдевинд В. Питание сельскохозяйственных культурных растений / В. Шнейдевинд. – Москва-Л., 1933. – 448с.
1083978
  Яковлев Н.Н. Питание спортсмена / Н.Н. Яковлев. – 2-е испр. доп. – М, 1967. – 48с.
1083979
  Рогозкин В.А. Питание спортсменов. / В.А. Рогозкин. – М., 1989. – 158с.
1083980
  Андриевская Людмила Демьяновна Питание тихоокеанских лососей в морской период жизни : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Андриевская Людмила Демьяновна; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1975. – 28л.
1083981
  Федоров А.В. Питание хищных рыб бассейна Верхнего Дона в связи с перспективами их рыбохозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоров А.В.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. зоологии. – Воронеж, 1953. – 11 с.
1083982
   Питание хищных рыб и их взаимоотношения с кормовыми организмами. – Москва : Наука, 1965. – 196с.
1083983
  Бекетова А.М. Питание человека в его настоящем и будущем / А.М. Бекетова. – 2-е изд. – Москва, 1895. – 48 с.
1083984
  Ашмарин П.А. Питание человека в связи с возрастом и работой / П.А. Ашмарин. – Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1925. – 95 с. – (Библиотека естествознания)
1083985
  Дука Л.А. Питание шельфовых рыб в морях Средиземноморского бассейна / Л.А. Дука. – Киев : Наукова думка, 1988. – 193с.
1083986
  Каневская Л.Я. Питание школьника. / Л.Я. Каневская. – М, 1989. – 61с.
1083987
  Кайданова О.В., Глаголев Ф. Питание школьников : (Школ. приварки) / О. Кайданова и Ф. Глаголев ; [Предисл.: И. Горбунов-Посадов]. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – 29 с. : табл. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 96)
1083988
  Пилявский Б.Р. Питание, активность и миграции мышевидных грызунов в субальпийском поясе Украинских Карпат. (Черногора) : Автореф... канд. биол.наук: / Пилявский Б.Р.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 25л.
1083989
   Питание, распределение и миграция молоди рыб из водохранилища "Александр Стамболийски". – Москва : Наука, 1988. – 118с.
1083990
  Калинский М.И. Питание. Здоровье. Двигательная активность / М.И. Калинский. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с.
1083991
  Нехаева Т.И. Питанице, пищевые взаимоотношения рыб и эффективность использования ими кормовых ресурсов в естественных водоемах Белорусского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: / Нехаева Т. И.; БГУ. – Минск, 1971. – 21л.
1083992
   Питания біологічної сапробності водойм басейну Дніпра. – Київ, 1963. – 49с.
1083993
   Питания Великої Жовтневої соціалістичної революії у вітчизняній та зарубіжній історіографії. – К, 1967. – 149с.
1083994
   Питанная колгоспного права. – К, 1954. – 188с.
1083995
  Григоров О.М. Питання "добросовісної конкуренції" в міжнародних повітряних перевезеннях // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-68-4
1083996
  Білик Б.І. Питання iнтеpнацiоналiзму в куpсi нової i новiтньої iстоpiї / Б.І. Білик, Л.Д. Білик. – Київ : Радянська школа, 1982. – 127с.


  У посiбнику висвiтлюється питання пpо заpодження i pозвиток пpолетаpського iнтеpнацiоналiзму, pозкpивається його мiсце i значення в сучаснiй боpотьбi сил миpу i пpогpесу iз силами pеакцї.
1083997
  Білодід І.К. Питання pозвитку мови укpаїнської pадянської художньої пpози : переважно післявоенного періоду,1945-1950рр. / І.К. Білодід; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АH УРСР, 1955. – 328с.
1083998
  Вавдіюк Н.С. Питання XIV Всеукраїнського турніру юних економістів / Н.С. Вавдіюк, А.В. Келічавий, О.В. Черкавський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 48
1083999
   Питання XV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 2-3
1084000
   Питання XVI Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 2-3
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,