Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1083001
  Дементьев П.И. "Пронеси, Господи, чистку" : комедия в одном приеме / Дементьев (П. Ива [псевд.]). – [Москва] : Московск. театр. изд., 1926. – 32 с.
1083002
  Кульчицький С. "Пропала грамота" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 19 (495), 12-18.05.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Чому досі не надрукована промова Лєніна "Про Радянську владу на Україні".
1083003
  Денисенко Володимир "Проповідник у великім стилю" Іпатій Потій - людина своєї епохи // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 165-170. – ISSN 0869-3595


  Митрополит Потій Іпатій (світське ім"я Адам) (1541-1613) — визначний укр. письменник-полеміст кінця 17 - початку 18 ст., унійний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, один з засновників Української Греко-Католицької Церкви
1083004
  Фесенко И.М. "Пророк" оставляет следы / И.М. Фесенко. – М., 1990. – 190с.
1083005
  Кельман Е.И. "Пророки воли" : (Стт. 26-33 Проекта обязательств. права) / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 28 с.
1083006
  Сорока М.Е. "Просвещенные мореплаватели": англичане в восприятии русских до и во время Первой мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-56. – ISSN 0869-5687
1083007
  Ковба Ж.М. "Просвіта" - світло, знання, добро і воля українського народу : (До 125-річчя з дня заснування) / Ж.М. Ковба. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 128 с. – ISBN 5-7707-5174-6
1083008
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 6-7
1083009
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 4
1083010
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48). – С. 6
1083011
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 4-5


  Згадується М. Драгоманов.
1083012
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 2
1083013
  Євселевський Л.І. "Просвіта" в Наддніпрянський Україні : історичний нарис / Л.І. Євселевський, С.Я. Фарина. – Київ : Просвіта, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-5436-2
1083014
  Ющук І. "Просвіта" і мова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6
1083015
  Букет Є. "Просвіта" Київщини вшанувала жертв Літківського бою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 5
1083016
  Букет Є. "Просвіта" Київщини: загартовані традицією боротьби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 5
1083017
  Букет Є. "Просвіта" Київщини: загартовані традицією боротьби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 6
1083018
   "Просвіта" на Волині : минуле і сучасне : збірник наукових статей, документів і матеріалів. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 196 с. – ISBN 966-600-082-2
1083019
  Пустовгар О. "Просвіта" на Полтавщині в добу Української держави (гетьманату) Павла Скоропадського (з квітня до грудня 1918 року). Українізація освіти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 6
1083020
  Пустовгар О. "Просвіта" на Полтавщині в добу Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 р.). Перші кроки до автокефалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6
1083021
  Пустовгар О. "Просвіта" Полтавщини в добу УНР // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 вересня (№ 36). – С. 10-11


  Становлення і діяльність місцевих осередків.
1083022
  Кавун А.А. "Просвіта" та влада в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. / А.А. Кавун, В.О. Магась // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 10-14. – ISSN 2227-183Х
1083023
  Пустовгар О. "Просвіта" у Полтаві в добу Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 р.). Становлення, розбудова, діяльність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 6
1083024
  Гончарова Є. "Просвіта" як м"яка сила. Деякі факти про діяльність освітньої організації на Донбасі за часів УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 30 (558), 27.07- 2.08.2018. – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
1083025
  Філіпович М. "Просвіта", що не знає кордонів // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 394-397. – ISBN 966-7551-00-8
1083026
  Гринів О. "Просвіта": історія і сучасність // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 10-15. – ISBN 966-7551-00-8
1083027
   "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – 485, [3] с. : іл. – Ювілейний збірник присвячений 130-річчю ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7551-00-8
1083028
  Машталір А.І. "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень - грудень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1083029
   "Просвіти" Поділля в добу Української революції (1917-1920) : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. [та ін.] ; [упоряд.: В.Р. Адамський, Б.С. Крищук]. – Каменець-Подільский : Медобори-2006, 2014. – 571, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-36 та в тексті. – ISBN 978-617-681-054-4
1083030
  Букет Є. "Просвіти" Соборної України = Список існуючих бібліотек-читалень "Просвіти" станом на 1918 рік // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 4-7


  "СП" публікує перелік товариств "Просвіта", що діяли в добу Соборної Української держави (1919). Перелік сформовано головним чином за матеріалами фонду "Товариство "Просвіта" у м. Києві Державного архіву Київ. обл. (ф. 1447, оп. 1).
1083031
  Бадєєва Л.І. "Просвіти" Східної України у сучасній вітчизняній історіографії // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 186-193. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1083032
  Розовик Д. "Просвіти" Чернігівщини у національно-культурному будівництві в роки української революції (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено вклад просвітніх організацій Чернігівщини у національно-культурне будівництво у роки Української революції (1917-1920). The article is studied the contribution of the Prosvita"s organizations of Chernihiv" region in the national-cultural ...
1083033
  Братасюк М. "Просвітлена духом воля" як суб"єкт ствердження принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-67.
1083034
  Портнов А. "Просвічений" посібник з облаштування Росії // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 20-23


  "Наследие империй и будущее России" за редакцією А. Міллєра.
1083035
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 10. – 2010. – резюме англ., укр. мовами
1083036
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1083037
  Есешкин М. Промышленная политика Н. С. Хрущева 1953-1964 гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 1684-2626
1083038
  Киняпина Н.С. Промышленная политика русского самодержавия в годы кризиса феодальной системы (20-50 годы XIX в.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Киняпина Н.С. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР периода капитализма. – Москва, 1965. – 25 с.
1083039
  Кац Я.Д. Промышленная статистика на предприятиях черной металлургии. / Я.Д. Кац. – М., 1957. – 324с.
1083040
  Звягинцев Г.Л. Промышленная экология и технология утилизации отходов. / Г.Л. Звягинцев. – Х, 1986. – 144с.
1083041
  Красько А.С. Промышленная электроника : [учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов] / Красько А.С., Скачко К.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 207 с. – Библиогр.: с. 207
1083042
  Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое / Ю.Я. Каганович. – Л, 1990. – 144с.
1083043
  Вакуленко Н.И. Промышленное производство в колхозном секторе и его влияние на совершенствование производственных отношений. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Вакуленко Н.И.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1970. – 27л.
1083044
  Гончиков Цыбен Дашицыренович Промышленное развитие и городское расселение Восточного Забайкалья. (Экон.-геогр. особенности и проблемы) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гончиков Цыбен Дашицыренович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1083045
  Благо П В. Промышленное районирование северо-востока Украинской ССР в связи с проблемой развития некоторых малых и средних городов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Благо В.П ; МВ и ССО УкрССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1083046
  Четыркин В.В. Промышленное скрещивание в свиноводстве Молдавской ССР и контрольный откорм подсвинков. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Четыркин В.В.; Мин. сел. хоз. УССР. Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1961. – 17л.
1083047
   Промышленное скрещивание свиней литовской белой короткоухой и ландрас, а также некоторые биологические особенности получения помесей : Автореф... канд. биол.наук: / Швейстис Ю. Ю,; Швейстис Ю. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
1083048
  Богородский Н.В. Промышленное счетоводство / Богородский Н.В., Дмитриев М.В. ; под ред. Л.О. Рубинштейна. – Москва - Ленинград : Государственное финансовое издательство СССР
Вып.1. – 1933. – 183 с.
1083049
  Родоная Н.С. Промышленностть г. Тбилиси во второй половине XIX века (пореформенный период) : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная Н. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 16л.
1083050
  Наркевич С.И. Промышленность Западной Белоруссии в период белопольской оккупации (1920-1930 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Наркевич С.И.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 20л.
1083051
  Фещенко-Чоповскій Промышленность и природныя богатства Галиціи / И. Фещенко-Чоповскій. – Кіевъ, 1915. – 16 с.
1083052
  Трейгене В.В. Промышленность и рабочие Советской Литвы в начальный период строительства социализма в республике (1940-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трейгене В.В.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 17л.
1083053
  Буранов Ю.А. Промышленность и рабочие Урала в 1890-1917 гг. (По материалам Богослов. горнозаводского округа) : Автореф... канд. ист.наук: / Буранов Ю. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1083054
  Лельчук В.С. Промышленность и рабочий класс СССР в условиях НТР / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – М., 1982. – 192с.
1083055
  Рожков В.П. Промышленность и рабочий класс Чувашии в период капитализма (1861-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рожков В. П.; АН СССР ЛГУ. – Л., 1978. – 15л.
1083056
  Кулишер И.М. Промышленность и рабочий классс в Западной Европе в XVI-XVIII ст. / И.М. Кулишер. – 2-е изд., пересмотр. и дополн. – Птгр., 1922. – 226с.
1083057
  Моторина Л.В. Промышленность и рекультивация земель / Л.В. Моторина. – Москва : Мысль, 1975. – 240с..
1083058
  Исиченко П. Промышленность и рынок сбыта ее изделий / П. Исиченко. – М, 1923. – 49с.
1083059
  Кулишер И.М. Промышленность и условия труда на Западе в XIX столетии. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1923. – 366с.
1083060
  Кондратьев В.А. Промышленность Индии / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 248с.
1083061
  Чуланов Габдулла Промышленность Казахстана с середины XIX века до Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... д-ра экон.наук: / Чуланов Габдулла; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 32л.
1083062
  Кривошеева Е.А. Промышленность Кузнецкого бассейна в восстановительный период (1920-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривошеева Е.А.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Кемерово, 1965. – 19л.
1083063
  Щелоков Н.А. Промышленность Молдавской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: / Щелоков Н.А.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – Киев, 1962. – 28л.
1083064
  Чернышев В.Д. Промышленность Нижегородской губернии в период восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернышев В.Д.; Москов. гос. истор.-архив. ин-т. Каф. истории СССР. – М., 1967. – 31л.
1083065
  Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цирков А. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР советск. периода. – М., 1970. – 22л.
1083066
  Сергеева А. Промышленность Франции в условиях углубления общего кризиса капитализма после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеева А.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1952. – 16 с.
1083067
  Зоев С.О. Промышленность Чечено-Ингушское АССР за советский период : Автореф... канд. эконом.наук: / Зоев С.О.; Казахский гос. ун-т. Каф-ра политической экономии. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1083068
  Юров А.Д. Промышленность Южно-Африканской Республики. (Особенности развития, соврем. структура и размещение) : Автореф... канд. геогр.наук: / Юров А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра экон. географии. – Л., 1966. – 21л.
1083069
  Туган-Барановский Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / НАНУ; Объединенный ин-т экономики; М.И. Туган-Барановский. – Киев : Наукова думка, 2004. – 368с. – ISBN 966-00-0311-0
1083070
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин. – Москва - Ленинград : АН СССР, 1946. – 315 с.
1083071
  Казанцев Е.И. Промышленные печи. / Е.И. Казанцев. – М., 1964. – 451с.
1083072
  Ененко Г.М. Промышленные печи. (Учеб. пособие для машиностроит. техникумов). / Г.М. Ененко. – М., 1964. – 360с.
1083073
  Кааре Тыну Айгарович Промышленные производственно-территориальные комплексы Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кааре Тыну Айгарович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1083074
  Дюдяев Н.Ф. Промышленные работы и экономия эивотного труда / Н.Ф. Дюдяев. – Мордовск, 1991. – 161с.
1083075
  Захаров А.М. Промышленные сплавы цветных металлов фазовый состав и структурные составляющие / А.М. Захаров. – М., 1980. – 256с.
1083076
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования. : Дис... Канд. географ. наук: / Литвиненко Р.И.; Ан УССР. Совет по изуч. производ. сил. УССР. – К, 1969. – 330л. – Бібліогр.:л.1-15
1083077
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы бокситовых месторождений и перспективы их поисков на территории СССР / Г.Р. Кирпаль. – М., 1972. – 16с.
1083078
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы месторождений бокситов и их геолого-экономическая оценка / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1977. – 263с.
1083079
  Кравченко В.М. Промышленные типы месторождений в докембрийских формациях / В.М. Кравченко. – Днепропетровск, 1985. – 72с.
1083080
  Ларичкин В.А. Промышленные типы месторождений редких метоаллов (олова, вольфрама, молибдена) / В.А. Ларичкин. – Москва : Недра, 1985. – 175с.
1083081
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Л., 1924. – 111с.
1083082
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Изд. 3-е. – Ленинград : Прибой, 1927. – 111 с.
1083083
  Гаврилов Д. Промышленный переворот на Урале: неудачная попытка переосмысления // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 143-159. – ISSN 0869-5687
1083084
  Аскарова Д.А. Промышленный пролетариат и его профсоюзы в политической жизни Судана. : Автореф... наук: 07.00.04 / Аскарова Д.А.; Акад. общест наук пр ЦК КПСС. – М., 1982. – 22л.
1083085
  Аскольдова С.М. Промышленный пролетариат США в 80-е годы 19 века и борьба за 8-часовой рабочий день : Автореф... наук: / Аскольдова С.М.; Акад. наук СССР.. Инст. истор. – М., 1963. – 19л.
1083086
  Огурцова Т.Л. Промышленный пролетариат Чили в 60-е годы: структура, профессиональная организованность, борьба : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Огурцова Т. Л.; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1979. – 22л.
1083087
  Жебрак М.Х. Промышленный учет : (начальный курс) / М.Х. Жебрак. – Москва : Госпланиздат, 1949. – 328 с.
1083088
  Корнеев Л.А. Промышленный шпионаж. / Л.А. Корнеев. – М., 1970. – 47с.
1083089
  Фейерабенд Е.В. Пронзая сердце радочтью и болью / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1981. – 127с.
1083090
  Сагомонян А.Я. Проникание / А.Я. Сагомонян. – М., 1974. – 299с.
1083091
  Кубенко В.Д. Проникание упругих оболочек в сжимаемую жидкость / В.Д. Кубенко. – К, 1981. – 159с.
1083092
  Коробчук Павло Проникаючі рушниці : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 34-37. – ISSN 0130-1608
1083093
  Романюк Л.И. Проникающая плазма и физические основы ее применения для формирования ионных пучков и квазинейтральных пучков ускоренных ионов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романюк Л. И.; Ин-т физ. АН УССР. – К., 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1083094
  Богородский В.В. Проникающая радиолокация морских и пресноводных льдов с цифровой обработкой сигналов / В.В. Богородский, А.Г. Оганесян; Под ред. В.В.Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 342с.
1083095
  Зилитинкевич С.С. Проникающая турбулентная конвекция / С.С. Зилитинкевич. – Таллин, 1989. – 207с.
1083096
  Горшков Г.В. Проникающие излучения радиоактивных источников / Г.В. Горшков. – 2-е доп., и перераб. изд. – Ленинград : Наука, 1967. – 396с.
1083097
  Урываев Ю.В. Проникая в тайнжы мозга / Ю.В. Урываев, А.Л. Рылов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 96 с.
1083098
  Шумило Н. Прониклива тональність Микити Шумила // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 35-37. – ISSN 0130-5263


  Автор, оперуючи поняттям "мовна свідомість" як ключовим, розглядає засади, методи й основний зміст мовного виховання громадін України
1083099
  Гончар М.Р. Проникливий спостерігач людських характерів : урок-ток-шоу за романом Стендаля "Червоне і чорне" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 5-7
1083100
  Косович О. Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 83-88. – ISSN 2410-0927
1083101
  Сидоренко В.М. Проникнення англійської мови в культуру слов"янського шоу-бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 533-539. – ISBN 966-581-481-8
1083102
  Поляков С.П. Проникнення в нову сутність будови матерії - путівка в подальше благополучне життя // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.18-20. – ISSN 0868-8117
1083103
  Федорик Л.М. Проникнення до житла чи іншого володіння особи проведення в них обшуку чи огляду у невідкладних випадках // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 123-131. – ISSN 2310-6166
1083104
  Хонігсман Я.С. Проникнення іноземного капіталу в економіку Західної України в епоху імперіалізму. (До 1918 р.) / Я.С. Хонігсман. – Львів, 1971. – 254с.
1083105
  Давлєтов О.Р. Проникнення НСДАП до молодіжного руху Веймарської Німеччини: організації, форми та методи роботи (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.285-294. – ISBN 966-551-070-3
1083106
  Васянович О. Проникнення польських елементів у духовну культуру української дрібної шляхти в кінці XIX - на початку XX століття // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 67- 79. – ISBN 978-617-689-163-5
1083107
  Ільченко С. Проникнення та входження за згодою як передумови проведення слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.95-98
1083108
  Албул О. Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець XX - початок XXI ст.) / О. Албул, О. Сорока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 240-245. – ISSN 0203-9494


  "У статті простежуються випадки вживання чужих вкраплень у болгарський кириличний текст. Звертається увага на активізацію вживання написань оригінальною неболгарською графікою протягом останніх десятиліть, відзначено сфери, в яких поширені такі ...
1083109
  Присяжнюк І. Проникнення як суспільно-небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального Кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 49-54
1083110
  Корнеев Н.Ю. Проникновение / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1967. – 77с.
1083111
  Марчук Ю. Проникновение / Юрий Марчук. – Київ : Вища школа, 2006. – 190с. – ISBN 966-642-305-7
1083112
  Рабинович И.М. Проникновение американкого капитала в экономику дореволюционной России, 1900-1917 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рабинович И.М. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1957. – 18 с.
1083113
  Загладина С.М. Проникновение американских монополий во французскую экономику в эпоху общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загладина С.М. ; МГУ. – Москва, 1961. – 16 с.
1083114
  Фучс Х. Проникновение американских трестов в Аргентину. / Х. Фучс. – М., 1959. – 567с.
1083115
  Киселев В.П. Проникновение американского империализма в дореволюционную Сибирь : Автореф... канд. экон.наук: / Киселев В.П.; МГУ. им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1083116
  Правоторов Г.Б. Проникновение американского капитала в Индию : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Правоторов Г.Б. ; МГУ. – Москва, 1954. – 16 с.
1083117
  Садых-заде Р.М. Проникновение английского капитала в нефтяную промышленность Азербайдажана (1896-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Садых-заде Р.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1967. – 34л.
1083118
  Левин А.Я. Проникновение английсткой Отс-индской компании в Индию, Индонезию и Персидский залив в первые десятиления 17 века (1601-1641 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левин А. Я.; Гор.ГУ. – Горький, 1964. – 23л.
1083119
  Майорова В.А. Проникновение антибиотиков-тетрациклинов в макрофаги : Автореф... канд. биол.наук: / Майорова В.А.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1968. – 21л.
1083120
  Присенко Г.П. Проникновение в былое. / Г.П. Присенко. – Тула, 1984. – 143с.
1083121
  Трусов Ю.С. Проникновение в тайну : роман / Ю.С. Трусов. – Одесса : Маяк, 1980. – 279 с.
1083122
  Султанов В.П. Проникновение германского империализма в Болгарию в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Султанов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 17л.
1083123
  Оруджиев М.Г. Проникновение германского империализма в Турцию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оруджиев М.Г.; М-во высш.образования СССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
1083124
  Оганесян С.П. Проникновение и накопление алифатических -- и -- аминокислот в клетках дожжей рода Canduda : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян С.П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
1083125
  Шприц Л.М. Проникновение и начало распространения марксизма-ленинизма в Дагестане. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шприц Л.М.; Дагест. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 20л.
1083126
  Кобов И.У. Проникновение и превращение фосфорорганических дефолиантов в растении хлопчатника. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобов И.У.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 21л.
1083127
  Котов В.Н. Проникновение и распространение марксизма в России. / В.Н. Котов. – М, 1954. – 40с.
1083128
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1883 г.) : Дис... канд. эконом.наук: / Цветков М.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 281л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1083129
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1993 г.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цветков М. И.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 16л.
1083130
  Корочкин В.М. Проникновение идей К.Маркса и Ф.Энгельса в экономическую литературу революционных демократов России / В.М. Корочкин. – Москва, 1961. – 91с.
1083131
  Чагин Б.А. Проникновение идей марксизма в Россию / Б.А. Чагин. – Л., 1948. – 36с.
1083132
  Бурлак В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию в 40-70-х годах XIX века / В.Н. Бурлак. – Москва, 1956. – 38с.
1083133
  Петроченков В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию и влияние их на русскую революционно-демократическую мысль (40-70-е гг. XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Петроченков В.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Лен. гос. ордена Ленина ун-те им. А. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1083134
  Любский М.С. Проникновение империализма ФРГ в слаборазвитые страны / М.С. Любский, Г.О. Сокольников. – М., 1963. – 183с.
1083135
  Умаев А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана (виноградарство и хлопководство) 1883- 1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Умаев А.А. ; АН ГруССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Баку, 1965. – 34 с.
1083136
  Мамиев Е.А. Проникновение марксистских идей и революционное движение в Южном Казахстане (1894-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мамиев Е.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 44л.
1083137
  Андрусишин И.В. Проникновение минеральных элементов (Na, K, Cl, P) сквозь стенку в полость рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Андрусишин И.В.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
1083138
  Нор-Аревян Г Н. и др. Проникновение радиоактивного фосфора в проростки гороха в зависимости от концентрации раствора гиббереллина. / Г Н. и др. Нор-Аревян, 1963. – С. 95-97
1083139
  Куликова В.Г. Проникновение радиоизотопов через плацентарный и молочный барьеры из организма матери в потомство у млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Куликова В.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 22 с.
1083140
  Крылов И.П. Проникновение радиочастотного электромагнитного поля в монокристаллы индия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Крылов И.П. ; АН СССР , Ин-т физ. проблем. – Москва, 1968. – 10 с.
1083141
  Яковлева П.Т. Проникновение русских людей в Приамурье и первой русско-китайской договор 1689 года : Автореф... канд. ист.наук: / Яковлева П.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1083142
  Задирака Ю.В. Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бесствольную массу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Задирака Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
1083143
  Задирака Юрий Владимирович Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бестолкновительную плазму : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Задирака Юрий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 188л. – Бібліогр.:л.177-188
1083144
  Рачкулик В.И. Проникновение солнечной энергии в снежный покров : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рачкулик В.И.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1083145
  Линецкий В.Н. Проникновение США в Африку / В.Н. Линецкий. – Москва, 1947. – 24с.
1083146
  Бандейра Мониз Проникновение США в Бразилию / Бандейра Мониз. – М, 1982. – 501с.
1083147
  Декальчук А.А. Проникновение философских концепций в теорию международных отношений (Случай теории речевых актов Джона Остина и теории секъюритизации Оле Вевера) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 39-50. – ISSN 0235-1188
1083148
  Ничик Л.Г. Проникновенный лирик Афанасий Фет. Поэт-музыкант. Поэт-художник : (Урок литературы с элементами интеграции 10 класс) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-41
1083149
  Мухина Л.М. Проникновенье / Л.М. Мухина. – М., 1971. – 102с.
1083150
  Воробьева Лена Ивановна Пронионовокислые бактерии и образование витамина В12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Воробьева Лена Ивановна; Биолого-почв. фак-т. Кафедра микробиологии. – М., 1972. – 46л.
1083151
  Гольфанд К.А. Проницаемость аксона краба для нейтрального красного : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Гольфанд К.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
1083152
  Кисленко Н.Ф. Проницаемость и барьерная функция тканей молочной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Кисленко Н.Ф.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15л.
1083153
  Козлова О.В. Проницаемость и селективность мембран, полученных при деформации лимеров в жидких средах : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.06.06 / Козлова О.В.; МГУ. – Москва, 1986. – 17 с.
1083154
  Гольдберг В.М. Проницаемость и фильтрация в глинах / В.М. Гольдберг, Н.П. Скворцов. – Москва : Недра, 1986. – 161с.
1083155
  Ротару Виктор Калистратович Проницаемость липидных мембран для ионофоров : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ротару Виктор Калистратович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1083156
  Червяк М.Н. Проницаемость мембран эритроцитов и обмен некоторых их ингредиентов при недостаточности витамина А и при карциноме герена : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Червяк М.Н. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 18 с.
1083157
  Марахова И.И. Проницаемость мембраны аксона краба для ионов лития при изменении мембранного потенциала и ионного состава среды : Автореф... канд. биол.наук: / Марахова И.И.; Ин- цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 21л.
1083158
  Романенко Г.И. Проницаемость мембраны мышечного волокна для ионов натрия и распределение натрия между мышечными клетками и средой : Автореф... канд. биол.наук: / Романенко Г. И.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1969. – 35л.
1083159
  Николаенко В.И. Проницаемость метаморфических пород как критерий поисков рудных месторождений / В.И. Николаенко, В.Ф. Индутный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 120-129 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1083160
  Зенин В.В. Проницаемость модифицированных амфотерицином "В" бислойных липидных мембран для неэлектролитов и ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Зенин В.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 24л.
1083161
  Семеньков П.Г. Проницаемость мышечного волокна для нейтрального красного. Цитология. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.104 / Семеньков П.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л.
1083162
  Адамян С.Я. Проницаемость мышечных волокон. (Для низкомолекулярных неэлектролитов) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Адамян С.Я. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1969. – 22 с.
1083163
  Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. / С.А. Рейтлингер. – М., 1974. – 269с.
1083164
  Кожура И.П. Проницаемость сосудистой стенки у животных разного возраста в норме и при экспериментальном атеросклерозе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Кожура И.П.; Ан УССР. – К, 1969. – 26л.
1083165
  Косых З.И. Проницаемость тканей глаза для радиоактивного фосфора под влиянием высокочастотных физических агентов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Косых З. И.; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1083166
  Александров В.Я. Проницаемость хитина некоторых личинок Diptera и метод её изучения / В.Я. Александров, 1934. – С. 490-507
1083167
  Лобанов В.В. Проницаемость, диффузия и растворимость водорода в сплавах на основе палладия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Лобанов Вячеслав Владимирович ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 9 назв.
1083168
  Михайлюк Н.П. Прономінальна транспозиція як складова частина морфологічної транспозиції та засоби її реалізаці // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 34-39
1083169
  Пастернак О.С. Прономінальні форми звертання та особливого посилання // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1083170
  Большова Ю.В. Прономминализация прилагательных и причастий в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Большова Ю. В.; Львов.ГУ. – Львов, 1971. – 20л.
1083171
  Сементовский В.Г. Пронормальные подгруппы конечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Сементовский В.Г.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1974. – 10л.
1083172
  Алешин Н.П. Проня Девяткин / Н.П. Алешин. – Кострома : Книжное издательство, 1958. – 72 с.
1083173
  Настенко-Капалєт Прообраз Бояна - Янь (літописний життєпис) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 405-424. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1083174
  Державин Л.М. Проогрессивные формы агрохимического обслуживания / Л.М. Державин. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (новое в жизни, науке, технике = сельское хозяйство ; 3)
1083175
  Королев С.И. Прооизводство стекляных трубок / С.И. Королев, М.А. Безбородов. – М, 1932. – 36с.
1083176
  Шостя А.М. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясної породи // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1083177
  Гончарук А. Прооцес приєднання до НАТО залежатиме від руху України до європейських стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.30-32


  Україна - НАТО
1083178
  Ревунов В.С. Пропавшая в метель / В.С. Ревунов. – М., 1966. – 272с.
1083179
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – СПб. – 28с.
1083180
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Пырывів на українську мову учытыль Иван Шереметовіч. – Крижополь : Печ. Горнік і бр. Шарапан, 1917. – 26 с.
1083181
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 79с.
1083182
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – М, 1947. – 79с.
1083183
  Спектор Г.Л. Пропавшая директива / Г.Л. Спектор. – Челябинск, 1968. – 156с.
1083184
  Яворский Ю.А. Пропавшая Западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 года : (Посвящается глубокоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву по случаю 40-летия его учебной деятельности). – Б. м. : б. и. – [44] с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1911 г.), т. 17, кн. 4, с. 216-242; (1912 г.), т. 17, кн. 1, с. 264-280. - Авт. указ. в конце каждого оттиска
1083185
  Яворский Ю.А. Пропавшая Западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 года : (Посвящается глубокоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву по случаю 40-летия его учебной деятельности) / Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – 44 с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1911 г.), т. 17, кн. 4; (1912 г.), т. 17, кн. 1
1083186
  Шерфиг Х. Пропавшая обезьяна / Х. Шерфиг. – М, 1965. – 71с.
1083187
   Пропавшая палица.. – М., 1972. – 190с.
1083188
  Неверов А.С. Пропавшая страна / А.С. Неверов. – М.Л., 1924. – 240с.
1083189
  Зак А.Г. Пропавшая экспедиция : повести / А.Г. Зак, И.К. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 218с.
1083190
  Гребнев Г.Н. Пропавшее сокровище / Г.Н. Гребнев. – М., 1961. – 256с.
1083191
  Шейнин А.М. Пропавшее ущелье / А.М. Шейнин. – Сталинград, 1959. – 156с.
1083192
  Зверев В.Л. Пропавшие атомы : (Очерки по геохимии) / В.Л. Зверев. – Москва : Знание, 1982. – 142с.
1083193
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – М.
1. – 1962. – 824с.
1083194
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
3-4. – 1962. – 512 с.
1083195
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
1-2. – 1964. – 743 с.
1083196
  Пермяк Е.А. Пропавшие нитки / Е.А. Пермяк. – Москва, 1980. – 18с.
1083197
  Николская А.Б. Пропавшие письма. / А.Б. Николская. – Алма-Ата, 1968. – 316с.
1083198
  Никольская А.Б. Пропавшие письма. / А.Б. Никольская. – Алма-Ата, 1976. – 224с.
1083199
  Высоцкий С.А. Пропавшие среди живых / С.А. Высоцкий. – Москва, 1976. – 304с.
1083200
  Высоцкий С.А. Пропавшие среди живых / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 303с.
1083201
  Василенко И.И. Пропавший без вести : записки следователя / И.И. Василенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 291с.
1083202
  Карпов В. Пропавший без вести. (Воспоминания о войне). / В. Карпов. – Ташкент, 1965. – 39с.
1083203
  Анов Н.И. Пропавший брат / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1960. – 443с.
1083204
  Фридкин В.М. Пропавший дневник Пушкина / В.М. Фридкин. – М. : Знание, 1987. – 205 с.
1083205
  Фридкин В.М. Пропавший дневник Пушкина / В.М. Фридкин. – 2-е изд., доп. – М. : Знание, 1991. – 250 с.
1083206
  Волгин Игорь Пропавший заговор : Достоевский и политический процесс 1849 г. / Волгин Игорь. – Москва : Либерея, 2000. – 704с. – ISBN 5-85129-121-4
1083207
  Герлих Гюнтер Пропавший компас / Герлих Гюнтер. – М., 1976. – 160с.
1083208
  Шевцов Н.И. Пропавший миллион. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
1083209
  Зорин Л.Г. Пропавший сюжет. Цитата / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 123с.
1083210
  Шерфиг Х. Пропавший чиновник / Х. Шерфиг. – М, 1956. – 183с.
1083211
  Притула А.М. Пропаганда - компонент гібрідної війни: шляхи протидії засобами кримінального права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 99-104. – ISSN 2222-5374
1083212
   Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2008. – Редакційна передплата. За 2007р. див.Propaganda
1083213
  Кацнельсон С.М. Пропаганда агрохимических знаний / С.М. Кацнельсон. – Москва, 1964. – 15 с.
1083214
  Тихомирова Нина Яковлевна Пропаганда актуальных проблем развитого социалистического общества / Тихомирова Нина Яковлевна. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
1083215
  Платонов Р.П. Пропаганда атеизма / Р.П. Платонов. – М., 1985. – 160с.
1083216
  Никишов С.И. Пропаганда атеизма на современном этапе / С.И. Никишов. – Москва, 1976. – 64с.
1083217
   Пропаганда атеїзму в бібліотеці.. – К., 1966. – 36с.
1083218
  Жовнірович М.Ю. Пропаганда безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 2-4
1083219
   Пропаганда библиотеки и привлечение читателей.. – М., 1963. – 44с.
1083220
  Карженевич А.И. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР / А.И. Карженевич. – М., 1965. – с.
1083221
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР.. – М., 1965. – 32с.
1083222
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в массовых библиотеках.. – М., 1982. – 30с.
1083223
  Кирпичева И.К. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в районных и сельских библиотеках / И.К. Кирпичева. – Л., 1961. – 76с.
1083224
  Теплицкая С.С. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в технических библиотеках / С.С. Теплицкая. – М, 1961. – 40с.
1083225
  Вахмистров А. Пропаганда большевистского плана преобразования природы / А. Вахмистров. – Москва, 1949. – 64с.
1083226
   Пропаганда боротьби за мир.. – К., 1951. – 38с.
1083227
  Глумаков В.Н. Пропаганда в газете ленинских принципов партийного руководства экономикой (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Глумаков В.Н. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1972. – 22 с.
1083228
  Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе / П.С. Гуревич. – Москва : Высшая школа, 1987. – 263 с.
1083229
  Крайник Р.Н. Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 98-102. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1083230
  Байбакова И.Н. Пропаганда в печати новых форм участия трудящихся в управлении на основе социалистического самоуправления / И.Н. Байбакова. – М., 1990. – 119с.
1083231
  Мосієнко О. Пропаганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань Волині) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 29-32. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує методи психологічного впливу на читачів періодичних видань часів Першої світової війни. Волинські часописи стали об"єктом дослідження через прифронтовий статус регіону. Головну увагу приділено технологіям формування образу ворога. ...
1083232
  Строганов В.К. Пропаганда внешней политики в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1963. – 52с.
1083233
  Сыздыков М. Пропаганда войны - тягчайшее международное преступление. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сыздыков М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. права. – Москва, 1953. – 16 с.
1083234
   Пропаганда географических знаний: пути повышения эффективности и качества. – М., 1980. – 64 с.
1083235
  Войцеховська І.Н. Пропаганда героїчних традицій радянського народу в захисті завоювань соціалізму на сторінках преси періоду Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 41-46. – (Історичні науки ; Вип. 29)
1083236
  Середенко Б.Н. Пропаганда достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве / Б.Н. Середенко. – К, 1981. – 24с.
1083237
  Дубинский Давид Аркадьевич Пропаганда достижений научно-технического прогресса и экономических знаний в области промышленности среди населения Белоруссии. (По материалам респ. радиовещания, 1969-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Дубинский Давид Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1083238
  Давидов М.І. Пропаганда економічних знань / М.І. Давидов, Л.В. Лялікова. – К., 1962. – 43с.
1083239
   Пропаганда естественно-научной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1951. – 88с.
1083240
  Панина Е.И. Пропаганда естественнонаучной литературы в библиотеках: Практ. пос. / Е.И. Панина. – М., 1989. – 86с.
1083241
   Пропаганда естественнонаучной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1953. – 64с.
1083242
  Нейман В.В. Пропаганда естественнонаучной литературы в сельской библиотеке / В.В. Нейман. – М., 1953. – 36с.
1083243
   Пропаганда естественнонаучной литературы. / Нейман В.В. – М., 1957. – 126с.
1083244
  Вальдгард С.Л. Пропаганда естествознания в библиотеке. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1947. – 111с.
1083245
  Власов Ю.М. Пропаганда за фасадом новостей / Ю.М. Власов. – Москва, 1976. – 143с.
1083246
  Ерошенков И.Н. Пропаганда здорового быта в клубе / И.Н. Ерошенков. – М., 1968. – 43с.
1083247
  Сурдин В.Г. Пропаганда знаний о Вселенной / В.Г. Сурдин. – М., 1987. – 38с.
1083248
  Пономарева И.А. Пропаганда и агитация большевиков в период реакции (1907-1910 гг.) / И.А. Пономарева. – М., 1978. – 216с.
1083249
   Пропаганда и агитация в Арктике.. – М., 1940. – 171с.
1083250
  Максимов Н.И. Пропаганда и жизнь. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1959. – 88с.
1083251
  Блажнов Е.А. Пропаганда и журналистика / Е.А. Блажнов. – М., 1982. – 128с.
1083252
   Пропаганда и изучение книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева "Целина".. – М., 1979. – 36с.
1083253
   Пропаганда и изучение книги товарища Л.И.Брежнева "Актуальные вопросы идеологиечкой работы КПСС".. – М., 1979. – 27с.
1083254
   Пропаганда и использование рекомендательной библиографии в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 79с.
1083255
   Пропаганда и молодежь. – М., 1981. – 191с.
1083256
  Лившин А.Я. Пропаганда и политическая социализация / А.Я. Лившин, И.Б. Орлов // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 0869-5687
1083257
  Арбузов М.Ф. Пропаганда и реклама в книжной торговле / М.Ф. Арбузов. – Москва, 1966. – 136с.
1083258
  Ковалева М.М. Пропаганда идей социализма в програссивной русской журналистике / М.М. Ковалева. – Свердловск, 1983. – 36с.
1083259
  Роттерт Т.Г. и Шафранова В.Н. Пропаганда изобразительного искусства в клубах / Т.Г. и Шафранова В.Н. Роттерт. – М., 1958. – 86с.
1083260
  Лютер А.И. Пропаганда искусства в клубе / А.И. Лютер. – М., 1963. – 84с.
1083261
   Пропаганда искусства и литературы в клубе.. – М., 1951. – 88с.
1083262
   Пропаганда історичної постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС "Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРС".. – Х., 1954. – 40с.
1083263
  Байрау Д. Пропаганда как механизм самомобилизации // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0869-5687


  Пропаганда в період Другої світової війни
1083264
  Копелев Л.М. Пропаганда капітального будівництва. / Л.М. Копелев. – Х., 1928. – 128с.
1083265
   Пропаганда книг среди школьников.. – М.Л., 1951. – 116с.
1083266
  Поливановский С.Е. Пропаганда книги / С.Е. Поливановский. – М, 1950. – 108 с.
1083267
   Пропаганда книги в профессионально-технических училищах.. – М., 1960. – 96с.
1083268
   Пропаганда книги среди детей.. – М., 1953. – 64с.
1083269
   Пропаганда книги среди молодежи.. – Новосибирск, 1953. – 94с.
1083270
  Письменная Евгения Лаврентьевна Пропаганда коммунистической партией Западной Украины марксистско-ленинских идей (1921-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Письменная Евгения Лаврентьевна; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 34л.
1083271
  Полевая Нина Антоновна Пропаганда Коммунистической партии Западной Украины успехов социалистического строительства в СССР (1926-1938 гг.) : Автореф. дис. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Полевая Нина Антоновна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
1083272
  Розенштейн А.Л. Пропаганда Конституции СССР / А.Л. Розенштейн. – Ленинград, 1979. – 16 с.
1083273
  Цкитишвили К.В. Пропаганда ленинских идей дружбы народов в печати Грузии. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1963. – 207с.
1083274
  Кидина Н.А. Пропаганда ленинских идей коммунистического отношения к труду в партийно-советской печати 1918-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кидина Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1976. – 25л.
1083275
   Пропаганда ленинского теоретического наследия в массовых библиотеках.. – М., 1971. – 46с.
1083276
   Пропаганда литературы в помощь выполнению решений Пленумов ЦК КПСС.. – М., 1954. – 52с.
1083277
  Луньевич И.В. Пропаганда литературы и искусства к 50-летию Великого Октября / И.В. Луньевич. – Москва : Знание, 1967. – 65 с.
1083278
   Пропаганда литературы и руководство чтением в свете решений XXV съезда КПСС.. – М., 1977. – 143с.
1083279
   Пропаганда литературы на иностранных языках в помощь науке и производству.. – М., 1982. – 34с.
1083280
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы о воспитании детей. / М.А. Бочкарева. – М., 1956. – 95с.
1083281
  Ижевская М.А. Пропаганда литературы о родном крае / М.А. Ижевская. – М, 1954. – 48с.
1083282
  Николаева Н.А. Пропаганда литературы о родном крае / Н.А. Николаева. – Новосибирск, 1962. – 52с.
1083283
   Пропаганда литературы о родном крае.. – М., 1954. – 48с.
1083284
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы по вопросам коммунистической морали. / М.А. Бочкарева. – М., 1955. – 88с.
1083285
   Пропаганда літератури про кукурудзу в бібліотеках.. – Х., 1955. – 11с.
1083286
  Балбер А.К. Пропаганда марксизма и распространение ленинско- искровских идей в социал-демократическом рабочем движении Латвии/1890-1904 гг./ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Балбер А.К. ; Ин-т повышения квалификации. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1083287
  Шандра В.А. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете / В.А. Шандра. – М., 1978. – 72с.
1083288
  Будзиш Л. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете (на матер. польск. проссы в период между 6-7 съезд. ПОРП -- с учтом опыта КПСС) : Автореф... канад. ист.наук: 07.00.01 / Будзиш Л.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 24л.
1083289
  Степанов В.П. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете. / В.П. Степанов. – М, 1959. – 39с.
1083290
  Бондаренко Е.Н. Пропаганда материалов XXVI КПСС / Е.Н. Бондаренко. – М, 1982. – 64с.
1083291
   Пропаганда материалов XXVI съезда КПСС на политических занятиях.. – М., 1982. – 65с.
1083292
   Пропаганда материалов XXІV съезда КПСС в библиотеках.. – Рига, 1971. – 198с.
1083293
   Пропаганда материалов научной технической информации в технических библиотеках.. – М., 1962. – 24с.
1083294
   Пропаганда межбиблиотечного абонемента.. – М., 1973. – 17с.
1083295
  Имшенецкая Л.И. Пропаганда мичуринской науки в сельском клубе / Л.И. Имшенецкая. – М., 1955. – 68с.
1083296
   Пропаганда морального кодекса строителя коммунизма.. – М., 1964. – 96с.
1083297
  Смаглій К. Пропаганда на експорт: Москва - Берлін, Москва - Париж // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 10-11
1083298
  Иванян Э.А. Пропаганда на службе внешней политики США. Формы, методы и органы психол. войны США после второй мировой войны (1945-1965 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванян Э.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 14л.
1083299
   Пропаганда научно-технической литературы в целях ускорения научно-технического прогресса.. – М., 1986. – 26с.
1083300
  Платонов Р.П. Пропаганда научного атеизма / Р.П. Платонов. – Минск, 1982. – 303с.
1083301
   Пропаганда научного атеизма в библиотеках. – М., 1984. – 53с.
1083302
   Пропаганда научного атеизма в массовых библиотеках.. – М., 1972. – 32с.
1083303
   Пропаганда национальной литературы в библиотеках Северного Кавказа.. – Нальчик, 1963. – 31с.
1083304
  Вонсович С.Г. Пропаганда неототалітаризму: формування концепту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 193-202
1083305
  Піпченко Н.О. Пропаганда образу Японії засобами віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 46-54
1083306
  Кавкасидзе Э.Г. Пропаганда общественно-политических и научных знаний средствами телевидения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Кавкасидзе Э.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1972. – 20 с.
1083307
  Хазанов Л А. Пропаганда общественно-политической литературы в библиотеке / Л А. Хазанов. – Москва, 1949. – 80с.
1083308
  Матлина С.Г. Пропаганда общественно-политической литературы в массовых библиотеках / С.Г. Матлина. – М., 1980. – 87с.
1083309
   Пропаганда общественно-политической литературы средствами рекомендательной библиографии. – М., 1986. – 63с.
1083310
   Пропаганда общещственно-политической литературы.. – М., 1957. – 170с.
1083311
  Гершберг С.Р. Пропаганда опыта новаторов / С.Р. Гершберг. – М., 1963. – 135с.
1083312
  Родзевич Н.Н. Пропаганда охраны природы / Н.Н. Родзевич. – М., 1980. – 39с.
1083313
  Дуванков Г.С. Пропаганда охраны труда / Г.С. Дуванков, Б.П. Фарберова. – М, 1964. – 141с.
1083314
  Сидоров В.Л. Пропаганда охраны труда на предприятии / В.Л. Сидоров. – Москва, 1977. – 80с.
1083315
   Пропаганда памятников истории и культуры в Калужской области.. – Калуга, 1968. – 68с.
1083316
   Пропаганда патентной литературы в технических библиотеках.. – М., 1963. – 27с.
1083317
  Ломизе Л.С. Пропаганда педегогических знаний среди населения / Л.С. Ломизе. – М., 1979. – 40с.
1083318
   Пропаганда передового библиотечного опыта на современном этапе. – Москва : Б.и., 1978. – 20 с. – Библиогр.: с.18-20
1083319
  Петровський О.М. Пропаганда передового досвіду в районій газеті / О.М. Петровський. – Х., 1958. – 32с.
1083320
  Симашков Н.В. Пропаганда передового опыта в школах коммунистического труда / Н.В. Симашков. – М, 1974. – 47с.
1083321
  Васильев Л.О. Пропаганда передового опыта на предприятиях / Л.О. Васильев, Б.Н. Дьяченко. – Москва, 1953. – 48 с.
1083322
   Пропаганда передового опыта.. – Оренбург, 1962. – 16с.
1083323
   Пропаганда поезії в бібліотеках.. – Львів, 1968. – 20с.
1083324
  Филиппов Б.М. Пропаганда политических знаний в клубе / Б.М. Филиппов. – М, 1952. – 108с.
1083325
   Пропаганда політичної літератури в бібліотеках.. – К., 1961. – 68с.
1083326
   Пропаганда принципов морального кодекса строителя коммунизма клубами и библиотеками профессионально-технических училищ.. – М., 1965. – 42с.
1083327
   Пропаганда природоохранных знаний.. – М., 1987. – 45с.
1083328
  Нагирняк Е.В. Пропаганда революционных традиций в клубе. / Е.В. Нагирняк, Л.Н. Первоушина. – М., 1966. – 56с.
1083329
  Куниця З.М. Пропаганда революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х роках XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Проаналізовано зміст, форми і наслідки пропаганди революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х рр. XIX ст.
1083330
   Пропаганда решений и материалов ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза.. – М., 1956. – 126с.
1083331
   Пропаганда решений ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР.. – М., 1956. – 82с.
1083332
   Пропаганда рішень і матеріалів XXIV з"їзду КПРС та XXIV з"їзду КП України в бібліотеках наукових установ АН УРСР.. – К., 1971. – 40с.
1083333
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в библиотеке. / Н.М. Метелкин. – М., 1948. – 52с.
1083334
   Пропаганда сельскохозяйственной литературы в районных и сельских библиотеках.. – М., 1955. – 95с.
1083335
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в сельской библиотеке / Н.М. Метелкин. – М., 1953. – 40с.
1083336
  Голубева Н.Д. Пропаганда сельскохозяйственных знаний в библотеке / Н.Д. Голубева. – М., 1954. – 44с.
1083337
   Пропаганда сельскохозяйственных знаний в клубе.. – М., 1955. – 112с.
1083338
  Новиков А.Е. Пропаганда сельскохозяйственных знаний. / А.Е. Новиков. – М., 1953. – 60с.
1083339
  Колобкова Э.А. Пропаганда советского образа жизни / Э.А. Колобкова. – М., 1987. – 124с.
1083340
  Нестеренко Ф.П. Пропаганда советского образа жизни в печати / Ф.П. Нестеренко. – М., 1982. – 104с.
1083341
   Пропаганда советского образа жизни среди детей и юношества.. – Минск, 1980. – 64 с.
1083342
   Пропаганда советской патриотической песни и музыки.. – М., 1981. – 31с.
1083343
  Гольдштейн В.Э. Пропаганда советской поэзии в сельском клубе. / В.Э. Гольдштейн, Е.Д. Золотарева. – М., 1956. – 120с.
1083344
   Пропаганда современной литературы для детей и подростков в библиотеках.. – Москва, 1986. – 40 с.
1083345
  Друговская А.Ю. Пропаганда социал-демократами истории русского революционного движения и революционно-демократической литературы среди рабочих Урала. / А.Ю. Друговская. – Свердловск, 1988. – 48с.
1083346
  Романюк В.Я. Пропаганда социалистического соревнования в газете / В.Я. Романюк. – М., 1980. – 67с.
1083347
  Санчес Картас Эмилию Пропаганда США против Кубы и проблемы контропропаганды : Дис... канд. филос.наук: / Санчес Картас Эмилию; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
1083348
  Санчес Картас Эмилио Пропаганда США против Кубы и проблемы контрпропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Санчес Картас Эмилио; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1083349
  Волкова Пропаганда творів В.І.Леніна / Волкова, .І. – Харків, 1970. – 24с.
1083350
   Пропаганда творчества А.М.Горького в культурно-просветительских учреждениях.. – Горький, 1955. – 52 с.
1083351
   Пропаганда технической литературы в библиотеках города Грозного.. – Грозный, 1956. – 16с.
1083352
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 243с.
1083353
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 142с.
1083354
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – М, 1954. – 84с.
1083355
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – 2-е доп. изд. – М, 1959. – 263с.
1083356
   Пропаганда технической литературы в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 83с.
1083357
   Пропаганда технической литературы в профессионально-технических училищах.. – М., 1965. – 59с.
1083358
   Пропаганда технической литературы среди рабочих массовых профессий.. – М., 1957. – 128с.
1083359
  Куса І. Пропаганда у комп"ютерних іграх як елемент м"якої сили США // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 189-192
1083360
  Метаев Ю.А. Пропаганда физической культуры. / Ю.А. Метаев. – М., 1957. – 118с.
1083361
  Шишигин М.В. Пропаганда фузической культуры и спорта / М.В. Шишигин. – М, 1975. – 144с.
1083362
   Пропаганда химических знаний.. – М., 1979. – 48с.
1083363
  Ольшевская Л.А. Пропаганда художественной литературы в массовых библиотеках / Л.А. Ольшевская. – М., 1980. – 56с.
1083364
  Коршунова Е.П. Пропаганда художественной литературы в сельской библиотеке / Е.П. Коршунова. – М., 1953. – 59с.
1083365
   Пропаганда художественной литературы.. – М., 1951. – 40 с.
1083366
   Пропаганда художественных произведений воронежских писателей.. – Воронеж, 1959. – 16с.
1083367
   Пропаганда художественных произведений удостоенных Ленинской премии в 1961 году. – Воронеж, 1961. – 13с.
1083368
  Сєдова Я. Пропаганда часів Другої світової війни: німецько-радянський спаринг // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 42-46


  У статті порівнюються методи пропагандистських кампаній Німеччини та Радянського Союзу під час Другої світової війни. Короткий екскурс в історію становлення німецької пропаганди 30-х pp. минулого сто ліття дас можливість краще зрозуміти основні етапи ...
1083369
   Пропаганда школьникам библиотечно-библиографических знаний.. – Л., 1961. – 30с.
1083370
   Пропаганда экологических знаний: опыт, практика, проблемы.. – М., 1990. – 81с.
1083371
   Пропаганда экономических знаний массовыми библиотеками.. – М., 1972. – 80с.
1083372
  Лукашина М.В. Пропаганда экономических и научно-технических знаний. Опыт работы б-ки / М.В. Лукашина. – М., 1974. – 63с.
1083373
  Пархомова А.Д. Пропаганда як елемент тотальної політики у концепції Гарольда Лассуела // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 93-95
1083374
  Слободян С.І. Пропаганда як інформаційний важіль політичної влади // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 272-279
1083375
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1083376
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
1083377
  Потічний П.Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу = The UPA propaganda raid into Western Europe / Петро Й. Потічний // Літопис Української Повстанської Армії / П.Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – С.1-158. – (Серія "Події і люди" ; кн. 28 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-57-3
1083378
  Иванов А.Д. Пропагандируем наследие Ильича / А.Д. Иванов. – Симферополь, 1971. – 79с.
1083379
  Курбатов К.И. Пропагандист - организатор, воспитатель и наставник. / К.И. Курбатов. – М., 1961. – 48с.
1083380
  Леонов Ю.И. Пропагандист в коллективе / Ю.И. Леонов. – М, 1982. – 64с.
1083381
   Пропагандист великого наследия. – Саратов
2. – 1990. – 128 с.
1083382
   Пропагандист великого наследия.. – Саратов, 1984. – 129с.
1083383
  Ридзинь Т.С. Пропагандист и книга / Т.С. Ридзинь. – Рига, 1969. – 20с.
1083384
   Пропагандист и нравственное воспитание трудящихся. – М., 1983. – 128с.
1083385
  Денисенко Анатолій Пропагандист історичної спадщини Переяславщини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 196. – ISSN 0869-3595
1083386
   Пропагандист ПРограммы партии.. – Волгоград, 1962. – 139с.
1083387
   Пропагандистам о пропагандистском мастерстве.. – М., 1965. – 164с.
1083388
  Якубсон Я.Г. Пропагандистам школ коммунистического труда - о моральном кодексе строителя коммунизма / Я.Г. Якубсон. – Л, 1981. – 20с.
1083389
   Пропагандистові політекономії.. – К., 1967. – 271с.
1083390
  Черны Я. Пропагандистская деятельность КПЧ и ее роль в преодолении кризисных явлений в ЧССР. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Черны Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1971. – 18л.
1083391
  Храмцова Нина Андреевна Пропагандистская и агитационная деятельность большевиков Дальнего Востока в войсках интервентов, среди военнопленных и иностранного населения (1918-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Храмцова Нина Андреевна; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 23л.
1083392
  Шестопалов Г.Г. Пропагандистская и агитационно-массовая работа партийных организаций металлургических заводов Приднепровья (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалов Г.Г.; ДГУ. Каф. истории КПСС. – Днепропетровск, 1966. – 26л.
1083393
  Яранцев-Бершадский Пропагандистская литература революционного народничества первой половины 70-х годов XIX века. ("Книги для народа") : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Яранцев-Бершадский Р.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и лите. – М., 1969. – 19л.
1083394
  Якушевский А.С. Пропагандистская работа большевиков среди интервентов в 1918-1920 гг. / А.С. Якушевский. – М., 1974. – 187с.
1083395
  Варфоломеева В.В. Пропагандистская работа партийных организаций в послевоенные годы (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варфоломеева В.В.; Ин-т повышения квалификации при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14л.
1083396
  Азизян А.К. Пропагандистская статья : лекция / А.К. Азизян ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [Б. и.], 1955. – 32 с.
1083397
  Азизян А.К. Пропагандистская статья и отдел пропаганды в газете : стеногр. лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКПб / А.К. Азизян ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [Б. и.], 1948. – 43 с.
1083398
   Пропагандистским кадрам - богатство опыта.. – Брянск, 1963. – 48с.
1083399
  Барчан О. Пропагандистська діяльність В.Гренджі-Донського у період виборів до сойму Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 107-110. – (Філологія ; Вип. 18)
1083400
  Манько М.О. Пропагандистська діяльність інструкторів Центральної ради на Катеринославщині // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISSN 2312-2587


  "У статті автор робить спробу висвітлити основні напрямки організаційної функції української еліти періоду національно-визвольних змагань 1917–1918 рр. Характеризує здобутки та прорахунки українського проводу щодо реалізації одного із напрямів ...
1083401
  Куцька О. Пропагандистська діяльність німецьких антифашистів напередодні та під вступу Червоної Армії на територію Європи (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1083402
  Деревінський В. Пропагандистська діяльність ОУН - УПА // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-101. – ISSN 0869-3595
1083403
  Патриляк І. Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля в генеральному комісаріаті Київ у документах німецьких спецслужб в квітні - листопаді 1942 р. In the article is investigated propagandist ...
1083404
  Шалашна Н.М. Пропагандистська діяльність царського уряду як фактор Батуринської трагедії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 147-157. – ISSN 1728-9572
1083405
  Катренко А.М. Пропагандистська й організаційна діяльність народовольців серед робітників України (80-ті роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-52. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1083406
  Коломоєць О.Ю. Пропагандистська кампанія під час "московських процесів" над опозицією та її відображення у місцевій пресі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 176-185. – ISSN 2409-3661
1083407
  Скуленко М.І. Пропагандистське слово: параметри переконливості / М.І. Скуленко. – Київ, 1987. – 45 с.
1083408
  Валькова К.Г. Пропагандистський складник у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 156-162


  У статті розглядається проблема ідеологічного впливу на читачів у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноповерхова Америка". Особливу увагу приділено стереотипному описові американського образу життя, звичаїв і традицій населення ...
1083409
  Виноградов С. Пропагандистські структури похідних груп ОУН та їх завдання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 46-51. – ISSN 1998-4634
1083410
  Шамшур О.В. Пропагандистські трюки замість аргументів / О.В. Шамшур. – Львів, 1986. – 119с.
1083411
  Бондар Ю. Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Августа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
1083412
  Малый И.Г. Пропагандисту и агитатору о статистике / И.Г. Малый. – Москва, 1976. – 139с.
1083413
  Мошнин И.Д. Пропагандисту о психологии и педагогике / И.Д. Мошнин. – М, 1970. – 72с.
1083414
  Адамов Е.А. Пропагандисту об ораторском искусстве / Адамов Е.А. – Москва : Моск. рабочий, 1983. – 160 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
1083415
   Пропагандисту основ экономических знаний для колхозников и рабочих совхозов.. – М., 1975. – 191с.
1083416
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1966. – 271с.
1083417
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1967. – 304с.
1083418
   Пропагандисты в трудовых колллективах.. – Л., 1987. – с.
1083419
   Пропагандисты ленинской школы.. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 334с.
1083420
   Пропагандисты ленинской школы.. – 3-е изд., доп. – М., 1985. – 351с.
1083421
   Пропагандисты науки.. – М., 1976. – 97с.
1083422
   Пропагандисты подвига.. – М., 1972. – 147с.
1083423
   Пропагандисты рассказывают.... – Челябинск, 1961. – 52с.
1083424
  Кузичев М.А. Пропаганду и агитацию - на уровень современных требований / М.А. Кузичев. – Фрунзе, 1961. – 80с.
1083425
  Борисов Л.П. Пропаганду научного коммунизма - на уровень современных требований / Л.П. Борисов. – М, 1978. – 38с.
1083426
  Кічура Л. Пропагування збереження національних культурних пам’яток (на прикладі публікацій М.Голубця на тему дерев"яного та церковного будівництва) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 24-29
1083427
  Попов М.К. Пропагуємо економічні знання. / М.К. Попов. – Х., 1963. – 27с.
1083428
  Довгаленко Ю. Пропагуємо літературу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про книжково-ілюстровані тематичні виставки до знаменних дат, які організує Наукова бібліотека Київського університету. Інформація про те, що бібліотека взяла участь у міжнародній виставці "Світ освіти", де експонувала нові підручники і навчальні ...
1083429
   Пропагуємо літературу про рідний край.. – К., 1962. – 31с.
1083430
  Бородаевский А. Пропажа или Альбом моей бабушки : [Записки внука поэта Валериана Валериановича Бородаевского, современника А. Блока и Н. Гумилева] // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 96-105
1083431
  Мемед-Кули-Заде Пропажа осла : повесть / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1961. – 126 с.
1083432
  Сташефф К. Пропал чародей. / К. Сташефф. – М., 1996. – 320с.
1083433
  Позаяк Ю. Пропала грамота / Ю. Позаяк. – К, 1991. – 99с.
1083434
  Тышковская Л. Пропала собака : Маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 36-61. – ISSN 0131-8136
1083435
  Борщаговский А.М. Пропали без вести / А.М. Борщаговский. – М., 1956. – 236с.
1083436
  Оливье Ж. Пропали две птицы / Ж. Оливье. – М.-Л., 1967. – 111с.
1083437
  Кривомазов Н.П. Пропало лето / Н.П. Кривомазов. – Иркутск, 1985. – 108с.
1083438
   Пропам"ятна книга : з нагоди 20-ліття від. Ліги Визволення України, 17-ліття від. об"єднання жінок Ліги Визволення України, 10-ліття чорноморського дому ім. Ст. Бандери, 10-ліття рідної школи ім.Т. Шевченка в Ст. Кетеринс. – [Б. м.] : [б. в.], 1972. – 56 с. : портр., фот.
1083439
   Пропам"ятна книга данцігерів. – Філадельфія, Торонто, Нью-Йорк, 1979. – 218с.
1083440
   Пропам"ятна книжка абітурієнтів ліцею ім. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі 1999 року. – Перемишль, 1999. – 174с. : il. – ISBN 83-912091-0-5
1083441
   Пропамятна книга = Jubilee book : видана з нагоди сороклітнього ювилею Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : Накладом Укр. Нар. Союзу, 1937. – 15, [ 1 ], 752 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.
1083442
   Пропамятна книга Українського народного дому у Винипегу : матеріали до цієї книги зібрав і написав Семен Ковбель. – Віннипег ; Канада : Видано заходами і коштами Укр. Нар. Дому, 1949. – 863 с. : іл., фот.
1083443
  Соловьев М.И. Пропановые пузырьковые камеры и их применение для изучения взаимодействий частиц высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев М.И.; ОИЯИ. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1083444
  Ившина И.Б. Пропанокисляющие родококки / И.Б. Ившина. – Свердловск, 1987. – 126 с. : ил., табл. – Библиогр.: 331 назв.
1083445
  Брянцев Б.И. Пропаргилгалогениды в аллиборацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Брянцев Б. И.; АН СССР, Ин-т органич. хим. – М., 1975. – 23л.
1083446
  Кикнадзе Т.З. Пропасти Арабики / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1967. – 86с.
1083447
  Скатов Н. Пропастям и бурям вечный брат = к 125-летию со дня рождения Николая Гумилева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2332


  Николай Степанович Гумилёв (1886-1921) - русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер
1083448
  Евтушенко Е.А. Пропасть - в два прыжка? / Е.А. Евтушенко. – Харків : Прапор, 1990. – 212с.
1083449
  Бундестам Анна Каролина Пропасть : повесть / А.К. Бундестам ; Пер. со швед. [Н. Крымовой, предисл. Г. Фиша, ил.: А. Зайцев]. – Москва : Прогресс, 1971. – 88 с. : ил.
1083450
  Бундестам А. Пропасть // Рассказы и зарисовки / Э. Диктониус. – Москва : Прогресс, 1979. – С. 245-324. – (Библиотека финской литературы)
1083451
  Кулешов А.П. Пропасть / А.П. Кулешов. – М., 1988. – 332с.
1083452
  Богданова Светлана Пропасть или взлет? Перспективы валютной стабильности России : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-26
1083453
   Пропасть терпения.. – М., 1981. – 158с.
1083454
  Кралюк П. Пропаща сила: трагедія Юрія Тютюнника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "... Яскравою постаттю українських визвольних змагань 1917–1921 рр. був Юрій Тютюнник. Людина справді неординарна, щира в своїх проукраїнських намірах і симпатіях, яку вдалося зламати, але не доламати, яка трагічно закінчила своє життя. Біографія ...
1083455
  Мирный П. Пропащая сила : Роман из народной жизни / П. Мирный. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 376с.
1083456
  Олійник В. Пропаще місце від Козиного болота до Майдану Незалежності // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-64
1083457
  Бернхард Томас Пропащий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-114. – ISSN 1130-6545
1083458
  Бут Ольга Пропащий бизнес / Бут Ольга, Ковач Иштван // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 28-31 : фото
1083459
  Драгоманов М.П. Пропащий час : Українці під Московським царством (1654-1676) / Михайло Драгоманів ; з передм. Михайла Павлика. – Львів : З друкарні Івана Айхельбергера і Сп., 1909. – 38 с.
1083460
  Драгоманов М. Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським / Михайло Драгоманов ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-29-0
1083461
  Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / Михайло Драгоманов ; [вступ. ст. С. Заремби ; редкол: С.З. Заремба (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури, 1992. – 46, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки полемічної літератури). – ISBN 978-966-8152-29-0
1083462
  Павлик М.. Пропащий чоловік / М. Павлик. – Львів, 1959. – 144с.
1083463
  Павлик М.І. Пропащий чоловік / М.І. Павлик. – Львів, 1983. – 351с.
1083464
  Яворский О.Г. Пропедевтика внутренних болезней в вопросах и ответах : учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации / О.Г. Яворский, Л.В. Ющик. – Київ : Здоров"я, 2003. – 300, [3] с. – ISBN 5-311-01258-7
1083465
  Акбройта С.Г. Пропедевтика всех выдающихся ремесл, как необходимый элемент воспитания в начальной школе / С.Г. Акбройта. – Одесса : Типография Исакович и Бейленсон, 1902. – 33 с.
1083466
  Мацько Л.І. Пропедевтика лінгвістичної риторики // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 519-530. – ISBN 978-966-660-472-2


  Риторика пов"язана з ін. науками як пранаука, з якої вийшло мистецтво мовного спілкування в усіх наукових сферах. Найближче риторика пов"язана з філософією і є частиною її. Філософія вивчає загальні закони розвитку людини, природи, суспільства і формує ...
1083467
  Воронцова Т.В. Пропедевтика научных коммуникаций и "презумпция незнания" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 117-120. – ISSN 0869-3617


  Тенденция снижения уровня умений и навыков, необходимых для успешного освоения учащимися аналитических компетенций, проявляется в подмене реального освоения изучаемого материала иллюзией понимания и в неготовности воспринимать нормы научных ...
1083468
  Чернишова Н.Г. Пропедевтика проектно-технологічної діяльності в початковій школі // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 49-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
1083469
  Барсуков И.Г. Пропедевтика самообразования в подготовке будущего учителя / И.Г. Барсуков. – Челябинск, 1982. – 97с.
1083470
  Чобітько М.Г. Пропедевтичне діагностування наявності професійних якостей у майбутніх учителів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 333-339. – (Педагогічні науки)


  У статті висвітлено хід експериментальної роботи та результати пропедевтичного діагностування студентів педагогічних ВНЗ. Розглянуті проблеми професійної оріентації, професійних нахилів, інтересів та задоволеність обраною професією. Описані деякі ...
1083471
  Білецький М. Пропеньки та опеньки. / М. Білецький. – Київ, 1958. – 107 с.
1083472
  Багдасаров А.А. Пропердиновая система организма / А.А. Багдасаров. – Москва, 1961. – 216с.
1083473
   Пропилеи : Сборник статей по классической древности, издаваемый П. Леонтьевым. – Москва : Универ. тип.
Кн. 4, отд. 1 : Религия патрициев и плебеев. – 1854. – [5], 32, 584, VIII с., 1 л. ил. – Экз. дефектный, отсутствуют с. [1-5], 1-32 - тит. стр. оглавление и Илиада / пер. В.А. Жуковского. - Экз описан по ген. каталогу РГБ
1083474
  Мурашко Д.Н. Пропилиты Прибайкальского вулканического пояса / Д.Н. Мурашко. – Новосибирск, 1990. – 99с.
1083475
  Воробьева Л.И. Пропионовокислые бактерии и образование витамина В12. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1976. – 264с.
1083476
  Казанов Б.М. Прописан в Тихом океане / Б.М. Казанов. – Минск : Беларусь, 1966. – 277 с.
1083477
  Мережников Н.Я. Прописан на Земле. / Н.Я. Мережников. – М., 1968. – 94с.
1083478
  Гарающенко И.Д. Прописан на Колыме / И.Д. Гарающенко. – Магадан, 1964. – 167с.
1083479
  Беляев И.Н. Прописаны навечно / И.Н. Беляев. – Москва
1. – 1985. – 190с.
1083480
  Беляев И.Н. Прописаны навечно / И.Н. Беляев. – Смоленск
2. – 1986. – 174с.
1083481
  Беляев Н И. Прописаны навечно / Н И. Беляев. – Смоленск : Московский рабочий
3. – 1989. – 251с.
1083482
  Курманова Т. Прописка: камінь, що тягне на дно радянщини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Новий механізм зарахування дітей до школи, який у народі вже прозвали "кріпацтвом за пропискою" (бо дитина повинна здобувати початкову освіту в найближчій до місця реєстрації школі державної або комунальної власності), оголив основні проблеми чинної ...
1083483
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : (опыт словаря-справочника) : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1984. – 327 с.
1083484
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 327 с. – ISBN 5-200-00316-4
1083485
  Розенталь Э Д. Прописная или строчная? : (опыт словаря-справочника) : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1986. – 327с.
1083486
  Розенталь Э Д. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 350 с.
1083487
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 352 с. – ISBN 5-200-00316-4
1083488
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 5-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1989. – 352 с. – ISBN 5-200-00409-8
1083489
  Баймухаметов С.Т. Прописные истины / С.Т. Баймухаметов. – М., 1986. – 223с.
1083490
  Росоховатский И.М. Прописные истины / И.М. Росоховатский. – К., 1987. – 238с.
1083491
  Наєнко М.К. Пропілеї або Передісторія університетської теорії // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 5-49. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1083492
  Наєнко М. Пропілеї університетської теорії: 1834-1962 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 285-325. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
1083493
  Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au ( III) , Pd (II) , Ag (I) та Hg (II) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.02 / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 13 назв
1083494
  Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I), та Hg (II) : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 150л. + Додатки : л.125-126. – Бібліогр. : л.127-150
1083495
  Сорокин В.В. Проплывают облака / В.В. Сорокин. – М., 1971. – 79с.
1083496
  Измайлов В.А. Проплывёт моя память... / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1975. – 135с.
1083497
  Соловьев М. Проповеди Никифора Феотоки. – [Киев] : [Имп. Университета св. Владимира], 1897. – 139 с. – Отд. оттик: т. 3 1896, № 9, с. 87-97; т. 1 (1897) № 3, сс. 357-398


  100. С о л о в ь е в, «Проповеди» = Соловьев М., «Проповеди Никифора Феотоки»// т. 3 1896, № 9, с. 87-97; т. 1 (1897) № 3, сс. 357-398. (оггиск: Киев, Тип. Имп. Университета св. Владимира, 1897. — 139 с.)
1083498
   Проповеди протоирея Александра Меня. – Москва, 1991. – 64с.
1083499
  Лучицкий И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке : Очерк общественных и литературных нравов в XVI в. – [22] с. – Отд. оттиск
1083500
  Лучицкий И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке : Очерк общественных и литературных нравов в XVI в. – [32] с. – Отд. оттиск
1083501
  Лучицкий И.В. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке / И. Лучицкий. – Москва : Типограф. Вильде, 1895. – 122 с.
1083502
  Кокашинский В Проповедь действием / В Кокашинский. – Москва, 1968. – 208с.
1083503
  Никонов К.И. Проповедь как средство церковников и сектантов в поддержании религиозных пережитков / К.И. Никонов. – Астрахань, 1968. – 70с.
1083504
  Сурин В. Проповедь человеческого достоинства и личности в русской литературе второй половины XVIII в. / В. Сурин. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1908. – [2], 31 с. – Отд. оотиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества, изданного в честь проф. Н.Ф. Сумцова, т. 18. – Библиогр. в примеч.
1083505
  Огиєнко И.И. Проповиди Иоанникия Голятовского, южно-русского проповедника XVII века / И.И. Огиенко. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 32 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества в память профессора Е.К. Редина, т. 19
1083506
  Любачівський М.І. Проповіді = Sermones / М.І. Любачівський. – Рим, 1984. – 284с. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента папи = Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum S.Clementis Papae ; Том 59 ; Праці богословського факультету)
1083507
  Нагаєвський Ісидор Проповіді / Нагаєвський Ісидор; Український католицький універсистет ім. св. Климента папи. – Рим, 1991. – 172с.
1083508
  Матушек О.Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко : монографія. – Харків : Майдан, 2013. – 359, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 348-357. – Бібліогр.: с. 313-345. – ISBN 978-966-372-468-3
1083509
  Поліщук В. Проповіді Митрополита Василя Липківського: тяглисть традиції й нові акценти жанру // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
1083510
  Липківський В. Проповіді на неділі й свята: слово Христове до українського народу / Василь Липківський. – Перевидано за вид.1988 р. Укр. правосл. братства ім.Липківського. – Чернівці, 1996. – 17, [6], 609с. : портр. – Перевидано з нагоди 75-річного ювілею відродження Української автокефальної православної церкви з благословення митрополита Чернівецького і Буковинського Данила. - Вих. дан. ориг.: New York, 1988
1083511
  Клочко Р. Проповідник нацизму. Життя і пригоди Юліуса Штрайхера // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 15


  Про одного з найодіозніших пропагандистів Третього Рейху - редактора тижневика "Штурмовик" Юліуса Штрайхера, єдиного з нацистів, засудженого Нюрнберзьким трибуналом за пропаганду, а не за воєнні злочини.
1083512
  Самбор Б. Проповідник слова Божого в Київській Русі // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 09 (153), травень. – С. 6


  Кирило Туровський — єпископ Турівський, мислитель, красномовний проповідник (збереглося близько 10 проповідей), автор багатьох повчань, урочистих Слів і молитовних текстів.
1083513
  Ільїн В.А. Проповідники армагеддону. (Про антирадянську діяльність єговістів у Миколаївській обл.) / В.А. Ільїн. – Київ, 1961. – 38с.
1083514
  Біскуп А.В. Проповідники ворожнечі / А.В. Біскуп. – Львів, 1986. – 71с.
1083515
  Гозенпуд А.А. Проповідники расизму в англо-американській літературі XX століття / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1948. – 32с.
1083516
  Ромащенко Л. Проповідницьке (казнодійне) письменство в оцінці Сергія Єфремова і сучасна історична проза // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 134-138. – ISBN 966-693-015-3
1083517
  Моршна Н.В. Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби бароко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
1083518
  Дубина А.І. Проповідь і дійсність. / А.І. Дубина. – К., 1965. – 48с.
1083519
  Мелих Б. Проповідь Кирила Транквіліона Ставровецького на Благовещення // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 124-128. – ISSN 2307-2261
1083520
  Липківський К. Проповідь першого митрополита УАПЦ Василя Липківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 13
1083521
  Співак В.В. Проповідь як джерело вивчення української морально-етичної думки XVII ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 39-41
1083522
  Малікова О.В. Проповідь: композиційні, прагмариторичні та інтердискурсивні характеристики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 268-276
1083523
  Левина О.И. Пропоганда библиотечно-библиографических знаний среди учащихся 1-8 классов. / О.И. Левина. – М, 1964. – 92 с.
1083524
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы о коммунистическом воспитании молодежи / Ф Г. Покровский. – Л., 1960. – 95с.
1083525
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы по вопросам конкретной экономики / Ф Г. Покровский. – Л., 1958. – 156с.
1083526
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы по вопросам конкретной экономики / Ф Г. Покровский. – Л., 1960. – 236с.
1083527
   Пропоганда первоисточников марксизма-ленинизма в библиотеках высших и средних специальных учебных заведений.. – Кишенев, 1986. – 71 с.
1083528
  Біркіна Н. Пропоганда сільськогосподарської літератури в бібліотеках. / Н. Біркіна. – Харків, 1954. – 80 с.
1083529
  Алексеюк В.С. Пропозитивные наименования лица в языке французской художественной лит. 19 в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Алексеюк В. С.; Львов ГУ. – Львов, 1973. – 26л.
1083530
  Гоян О.Я. Пропозиції Deutsche Welle в інтернеті й соціальних мережах / О.Я. Гоян, А.-Я.М. Кобинець // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 8-12


  У статті розглядаються пропозиції медіакомпанії Deutsche Welle в інтернеті та соціальних мережах Facebook і Twitter, які стосуються поширення якісного аудіовідеоконтенту й організації онлайн-спілкування. The proposals of media company Deutsche Welle ...
1083531
  Варга Л.А. Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 171-176. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1083532
   Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги щодо поліпшення якості води в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 27


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1083533
  Шейко М.Я. Пропозиції до законодавства про правові відносини роботодавців та працівників // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 1608-6422
1083534
  Фролов О. Пропозиції до законопроекту № 6232 в частині міжнародного комерційного арбітражу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 432-433
1083535
  Балян А. Пропозиції до концептуальних засад стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 1708-7422
1083536
  Раков С.А. Пропозиції до концепції національної системи моніторингу якості освіти (НС МЯО) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 8-22


  Стаття являє собою розгорнутий варіант пропозицій, представлених на науково-методичному семінарі "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український ...
1083537
  Ящук А. Пропозиції до періодизації радянської геральдики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 53-55. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано можливий варіант періодизації радянської міської геральдики в Україні. Пропонована періодизація ґрунтується на двох принципах: розвиток ідейної основи герба у радянську добу та її реальне втілення у життя. Причому перше, для ...
1083538
   Пропозиції до проекту "Концепції розвитку наукової сфери України" // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 161-168. – ISBN 978-966-518-698-4


  Завдання перехідного періоду реформування (4-6 років); Перехідний період складається з двох етапів; Деякі зауваження до організаційної структури; Фінансування.
1083539
  Мельник М. Пропозиції до проекту Концепції внесення змін до Конституції України (щодо організації та функціонування судової влади) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 10-16 листопада (№ 45)


  Пропозиції: Голові Конституційної Асамблеї Л.Кравчуку, Голові Комісії з питань правосуддя Конституційної Асамблеї В.Маляренку.
1083540
   Пропозиції до рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-7 : табл.
1083541
  Зінов"єва А.В. Пропозиції з вдосконалення процедури розгляду судом справ про визнання особи безвісно відсутньою // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 243-245. – ISBN 978-966-301-169-1
1083542
  Лавніченко О.В. Пропозиції з розподілу функцій і завдань між Національною гвардією України та Національною поліцією України у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський, В.П. Гармаш // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 25-33. – ISSN 2078-7480
1083543
  Антіпова Н. Пропозиції з розробки галузевої рамки кваліфікацій селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 108-118. – ISSN 1682-2366


  Проведено структурно-порівняльний та структурно-функціональний аналіз програм (планів) та галузевих стандартів підготовки магістрів -агрономів, розроблено пропозиції нормативних вимог за основними видами трудової діяльності (до знань, умінь і ...
1083544
  Сирота О. Пропозиції з удосконалення змісту вищої ІТ-освіти (з досвіду ТОВ "ЕПАМ СИСТЕМЗ") / О. Сирота, М. Почебут // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 89-99. – ISSN 1682-2366
1083545
   Пропозиції з улаштування протизсувних заходів у верхній частині схилу біля Маріїнського палацу : гідрогеологія та інженерна геологія / М.М. Кризський, О.П. Негода, А.О. Драна, А.В. Ніколайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  На підставі розгляду основних принципів стабілізації зсувних процесів визначено групу протизсувних заходів, що можуть бути використані в інженерно-геологічних умовах схилу біля Маріїнського палацу. Запропоновано ефективну конструкцію утримуючої споруди ...
1083546
  Кінащук Л.Л. Пропозиції законодавчого характеру щодо підвищення соціального захисту в органах внутрішніх справ України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 67-72.
1083547
  Корнюш Г.В. Пропозиції М.М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 157-160. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1083548
  Тітова С.В. Пропозиції підходів до ГІС-забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 100-104. – ISBN 966-7650-87-1
1083549
  Буткевич В. Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України. Розділ** "Конституційний суд" // Український часопис конституційного права : науково-юридичне видання / Львів. нац. ун-т ім. І. Франку ; Громадська орг. "Центр конституційних ініціатив" ; Ред. журналу "Український часопис конституційного права" ; редкол.: Барабаш Ю., Барон А.А., Бориславська О. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 : Конституційна скарга: ризики і перспективи. – С. 73-76. – ISSN 2519-2590
1083550
   Пропозиції Рахункової палати до проекту Закону України " Про Державний бюджет України на 2000 рік". – Київ, 1999. – 30с
1083551
  Шевченко В. Пропозиції раціоналізаторів як об"єкт депонування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1083552
   Пропозиції створення степових об"єктів природно-заповідного фонду мсцевого значення на території Черкаської області / Д.В. Ширяєва, О.В. Василюк, І.О. Балашов, О.О. Безсмертна, А.І. Бабицький // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 292-298. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1083553
  Ільїна О.В. Пропозиції стосовно вдосконалення окремих кваліфікуючих ознак (обтяжуючих обставин) корисливих злочинів проти власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 165-171
1083554
  Речицький В. Пропозиції стосовно внесення змін до засад Конституційного ладу України // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – С. 2-4
1083555
  Татарнікова К.Г. Пропозиції та рекомендації щодо частин структури проекту кодексу України про інформацію // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 65-69
1083556
  Ісакович С.В. Пропозиції Української РСР про зміну напрямку діяльності ООН у галузі прав людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 96-97. – (Серія права ; № 7)
1083557
   Пропозиції учасників круглого столу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 5-6 : фото
1083558
  Саломаніна Ю.В. Пропозиції ФРН стосовно реформування Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 391-400
1083559
  Охріменко В.І. Пропозиції чуттєвого сприйняття модального значення проблематичної достовірності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 245-252.
1083560
  Соловйов В.М. Пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної стратегії України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 109-111
1083561
  Костенко М.М. Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-721Х
1083562
  Савченко А.В. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України тп правозастосовної практики на підставі вчинення й аналізу американського досвіду // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 17-23.
1083563
  Назимко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за сутовим вироком // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 108-110.
1083564
  Пантелієнко П. Пропозиції щодо вдосконалення преміювання працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 70-74
1083565
  Перегрим М. Пропозиції щодо вдосконалення списку регіонально рідкісних судинних рослин Луганської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено пропозиції щодо вдосконалення існуючого списку регіонально рідкісних судинних рослин Луганської області. Proposals for improvement of the existing list of regional rare vascular plants of Lugansk region are given in the article.
1083566
  Чернова А. Пропозиції щодо вдосконалення статті 165 Кримінально-процесуального кодексу України про скасування та зміну запобіжного заходу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 105-107.
1083567
  Самойловський А.Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 106-113 : рис.
1083568
  Гишко Г.Б. Пропозиції щодо використання елементів екіпірування військовослужбовців в умовах радіаційного і хімічного зараження / Г.Б. Гишко, М.Д. Ткаченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 57-61. – ISSN 2078-7480
1083569
  Чернявська Б. Пропозиції щодо використання зарубіжного досвіду для вдосконалення законодавства України з питань обороту земель сільськогосподарського призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-28-6
1083570
  Макогон Ю.В. Пропозиції щодо виходу промисловості України з кризи: на прикладі хімічної галузі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 139-144
1083571
  Квіт С. Пропозиції щодо державного замовлення на напрям "право" розглядатимуться лише для юридичних ВНЗ та класичних університетів [інтерв"ю] / беседу вела Т. Чіслова // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 12
1083572
  Назимко Є. Пропозиції щодо диференціації кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 287 та 288 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 128-131
1083573
  Куцька О.М. Пропозиції щодо залучення до інформаційного поля України мешканців із зони АТО / О.М. Куцька, А.В. Письменський // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 13
1083574
  Гвоздь В.С. Пропозиції щодо зменшення негативного впливу зовнішніх шоків на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 48-52


  Запропоновано заходи економічної політики щодо зменшення впливу кризових явищ на економіку України. Визначено основні напрями зменшення зплежності економіки від цін на енергетичні ресурси.
1083575
  Булава Леонід Пропозиції щодо підготовки до всеукраїнських турнірів юних географів : турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-37 : Табл.
1083576
  Софієнко О.М. Пропозиції щодо покращення ефективності топогеодезичного забезпечення ЗСУ в сучасних умовах / О.М. Софієнко, О.В. Возний // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 398-399
1083577
  Мельничук Н.О. Пропозиції щодо правового врегулювання застосування штрафів до працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 179-182


  У статті надано пропозиції щодо напрямів правового регулювання застосування штрафів до працівників.
1083578
  Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 207-210. – ISSN 2219-5521
1083579
  Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності діяльності із спеціального природокористування // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 290-294. – ISBN 978-966-7957-18-6
1083580
  Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 292-298. – ISSN 2219-5521
1083581
  Гуменюк А.Г. Пропозиції щодо проекту "Стратегії миротворчої діяльності України" / А.Г. Гуменюк, А.Т. Грушова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 56-57.
1083582
  Паламарчук Л.П. Пропозиції щодо реформування кримінального судочинства // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 82-83. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1083583
  Дякович М.М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 137-139. – ISSN 2219-5521
1083584
  Перегрим М. Пропозиції щодо розвитку природно-заповідного фонду Луганської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені пропозиції щодо розвитку природно-заповідного фонду Луганської області. Зокрема, пропонується створення двох нових національних природних парків та низки заказників загальнодержавного рівня. Proposals about development of natural ...
1083585
  Уліганець С.І. Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час ЄВРО-2012 у місті Києві / С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 148-151
1083586
  Абрамова І.О. Пропозиції щодо удосконалення антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1083587
  Михайлов М.М. Пропозиції щодо удосконалення методики оцінки скритності пунктів управління / М.М. Михайлов, С.П. Гришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті актуальні питання щодо оцінки здатності системи управління та її елементів протистояти сучасним засобам ураження за рахунок зниження їх розвідувальних ознак та підвищення скритності. Considered are actual guestions of estimation of ...
1083588
   Пропозиції щодо удосконалення процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур Збройних Сил України / В.І. Галаган, Л.В. Герасименко, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, К.В. Панадій // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 75-80. – ISSN 2304-2699
1083589
   Пропозицій від секції №11 "Національна культура в системі освіти України" ІІ Міжнародного конгресу "Українська освіта у світовому часопросторі" (25-27 жовтня 2007 року) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 164-165
1083590
  Мухаметзенова Я.І. Пропозиційна частина концепту "Україна" в поетичному дискурсі шістдесятників // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 34-36. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1083591
  Панченко Т.В. Пропозиційне числення для послідовної тризначної логіки (системи типу МакКарті) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 284-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Тризначні логічні числення на сьогодні загально визнані і застосовуються, наприклад, для програмної специфікації та верифікації. Операції (зв"язки) тризначної логіки типу МакКарті можуть бути адекватно реалізовані на послідовній машині. Існує ...
1083592
  Олексенко О. Пропозиційний аналіз як метод моделювання словотвірного гнізда // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 96-100. – ISSN 2415-8208
1083593
  Василюк О.П. Пропозиціональна модель представлення знань як основа травматичної пам"яті // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-66. – ISSN 2309-1797
1083594
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1998
1083595
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1998
1083596
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1998
1083597
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1998
1083598
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1998
1083599
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1998
1083600
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1998
1083601
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1998
1083602
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1998
1083603
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1998
1083604
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1998
1083605
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1998
1083606
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1999
1083607
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1999
1083608
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1999
1083609
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1999
1083610
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1999
1083611
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1999
1083612
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1999
1083613
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1999
1083614
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1999
1083615
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1999
1083616
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1999
1083617
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1999
1083618
   Пропозиція. – Київ
№ 1. – 2000
1083619
   Пропозиція. – Київ
№ 2. – 2000
1083620
   Пропозиція. – Київ
№ 3. – 2000
1083621
   Пропозиція. – Київ
№ 4. – 2000
1083622
   Пропозиція. – Київ
№ 5. – 2000
1083623
   Пропозиція. – Київ
№ 6. – 2000
1083624
   Пропозиція. – Київ
№ 7. – 2000
1083625
   Пропозиція. – Київ
№ 8/9. – 2000
1083626
   Пропозиція. – Київ
№ 10. – 2000
1083627
   Пропозиція. – Київ
№ 11. – 2000
1083628
   Пропозиція. – Київ
№ 12. – 2000
1083629
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2001
1083630
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 2. – 2001
1083631
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 3. – 2001
1083632
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 4. – 2001
1083633
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 5. – 2001
1083634
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 6. – 2001
1083635
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 7. – 2001
1083636
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 8/9. – 2001
1083637
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 10. – 2001
1083638
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 11. – 2001
1083639
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 12. – 2001
1083640
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2002
1083641
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
1083642
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
1083643
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
1083644
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
1083645
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
1083646
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
1083647
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
1083648
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
1083649
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
1083650
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
1083651
  Корсак К. Пропозиція "Українсської ідеї - XXI" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 60-71. – ISSN 1682-2366
1083652
  Дятленко В.С. Пропозиція гастрономічних фестивалів на туристичному ринку України: стан і перспективи використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 268-271
1083653
  Дегтярьов С.Є. Пропозиція з вдосконалення покарання за ухилення від сплати коштів на утримання дітей та непрацездатних батьків // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 111-116
1083654
  Долгова К.С. Пропозиція на ринку дитячого туризму в Україні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 190-193
1083655
  Чекаловська Г.З. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 66-78. – ISSN 2308-1988


  Реформи в освіті, на порозі яких стоїть Україна, передбачають значні зміни умов функціонування ВНЗ. Це дозволяє розглядати вищу школу як інститут держави і одночасно як інститут ринкової економіки, що забезпечує безперервне надання широкого спектру ...
1083656
  Горячко А. Пропозиція структури графен/Ge(111) на основі дослі-дження методом скануючої тунельної мікроскопії у надвисокому вакуумі / А. Горячко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
1083657
  Кашуба С.Г. Пропозиція туристичного продукту України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 174-178 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1083658
  Кіптенко В.К. Пропозиція туристичного продукту України в мережі інтернет / В.К. Кіптенко, А.В. Волосевич // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 178-183 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
1083659
  Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підхід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-29
1083660
  Кінах А. Пропозиція України // Високий замок, 2004


  Ст. кандидата у Президенти України
1083661
  Кравчук П.А. Прополис. / П.А. Кравчук. – К., 1982. – 96с.
1083662
  Аникеев Е.И. Прополка / Е.И. Аникеев. – Москва, 1969. – 68с.
1083663
  Рудик П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 109-115. – ISSN 1563-3349
1083664
  Світлична Надія Олександрівна Пропонуємо вашій увазі інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : з передавань радіо "Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року / Світлична Надія Олександрівна, Нагайло Богдан; інтерв"ю провів Б. Нагайло
1083665
  Неймаш Т. Пропоную роботу. Як укласти трудовий договір і не опинитись у кабальній залежності // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-51.
1083666
  Чорна С. Пропонують створити Національний інститут дослідження Голодоморів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 травня (№ 91). – С. 13 : на фото Л. Губерський


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні ХХ століття". У конференції взяли участь: перший Президент України Леонід Кравчук, Президент України - 2005-2010 рр. Віктор Ющенко, голова Всеукраїнської ...
1083667
  Брунов Н.И. Пропорции античной и средневековой культуры / Н.И. Брунов. – Москва, 1936. – 140 с.
1083668
  Мессель Э. Пропорции в античности и в средние века / Э. Мессель. – Москва, 1936. – 256 с.
1083669
  Пилипенко А.В. Пропорции в науке: условия оптимизации соотношений между типами исследований / А.В. Пилипенко. – Москва : Наука, 1988. – 207с. – ISBN 5-02-013301-9
1083670
  Степанов И.Г. Пропорции в производственных системах / И.Г. Степанов. – Москва, 1980. – 159с.
1083671
  Повилейко Р.П. Пропорции в технике. / Р.П. Повилейко, Э.И. Шехвиц. – Новосибирск, 1965. – 148с.
1083672
   Пропорции воспроизводства в перид развитого социализма.. – М., 1976. – 431с.
1083673
  Юхно К. Пропорции дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
1083674
  Крылатых Э.Н. Пропорции и приоритеты в развитии АПК / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1983. – 232с.
1083675
   Пропорции и сбалансированность экономического роста. – Киев, 1984. – 99с.
1083676
  Самойлов А.Н. Пропорции подготовки кадров в связи с балансом труда молодежи : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Самойлов А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра экономики труда. – М., 1970. – 23л.
1083677
  Тараненко В.Ф. Пропорции распределения валового дохода в колхозах (на примере колхозов Одесской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тараненко В.Ф.; Одесский сель.хоз. ин-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1083678
  Гош А.П. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах (на матер. УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гош А.П. ; КГУ. – Киев, 1965. – 20 с.
1083679
  Панченко Н.Ф. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах. / Н.Ф. Панченко, А.П. Гош. – М., 1969. – 216с.
1083680
   Пропорции социалистического воспроизводства и их региональные особенности.. – Ташкент, 1983. – 121с.
1083681
  Шехман В.М. Пропорции человеческого тела и моделирование одежи / В.М. Шехман. – М.-Л., 1939. – 68с.
1083682
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 101-114. – ISSN 1812-7126
1083683
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 86-122. – ISSN 1812-7126
1083684
  Лобунец А.Г. Пропорциональность -- важнейшее условие расширенного воспроизводства. / А.Г. Лобунец. – Одесса, 1964. – 16с.
1083685
   Пропорциональность и эффективность воспроизводства в условиях развитого социализма. – Киев, 1980. – 373с.
1083686
  Бархударян Л.В. Пропорциональность и эффективность регионального воспроизводства / Л.В. Бархударян. – Ереван, 1991. – 146с.
1083687
  Шаталин С.С. Пропорциональность общественного производства / С.С. Шаталин. – М., 1968. – 216с.
1083688
  Борисенко Н З. Пропорциональность общественного производства / Н З. Борисенко, . – К., 1986. – 115с.
1083689
  Калюжка И.И. Пропорциональность отрезков, геометрия и подобие фигур / И.И. Калюжка. – 2-е изд. перераб. – Балашов, 1960. – 47с.
1083690
  Варламов В.С. Пропорциональность развития экономики СССР. / В.С. Варламов, П.Е. Семенов. – Москва, 1982. – 64с.
1083691
  Черкасова Е.В. Пропорциональность: некоторые вопросы теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 51-58. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1083692
  Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 47-66. – ISSN 1812-7126
1083693
  Водовозов В.В. Пропорциональные выборы или представительство меньшинства / В. Водовозов. – [Санкт-Петербург] : [Худ. типо--литограф. А.К. Вейерман, ценз.], 1905. – 47 с. – (Библиотека Марии Малых ; № 45)
1083694
  Бирюков В.А. Пропорциональные камеры с аналоговым съемом информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Бирюков В.А.; Объедин.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1083695
  Хан А.Е. Пропорция между перенесенной и вновь созданной стоимостью в продукте социалистического общества и закономерности ее изменения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Хан А.Е.; МВ и ССО УССР.Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1981. – 25л.
1083696
  Лосєв І. Пропорції зла за версією Алена Безансона // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 291-304. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Незасудження комунізму призводить до реставрації ідеології та практики сталінщини.
1083697
  Гош О.П. Пропорції розширеного відтворення в колгоспах : Дис... канд. економ.наук: / Гош О.П.; КДУ. Кафедра політ. економії природничих факультетів. – К., 1964. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1083698
  Токар М. Пропорційна виборча система в Закарпатті : історико-політологічний екскурс // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 206-216. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1083699
  Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України-оціночний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1083700
  Кафарський В.І. Пропорційна система виборів: проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-27.
1083701
  Сідорова Пропорційний аналіз фасадів будівель у стилі модерн в місті Києві / Сідорова, М.-Ю.А // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 112-126. – ISBN 978-966-929-439-5
1083702
  Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 34-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1083703
  Бебик Валерій Пропорційні вибори-2007: уроки на майбутнє / Бебик Валерій, Трач Наталія, Кобржицький В"ячеслав // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 16-17
1083704
  Коркунов Н. Пропорційні вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-86.
1083705
  Майданик Р. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 1026-9932
1083706
  Смирнов І. Пропорційно-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення ЄВРО-2012 // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 259-267. – (Серія географічна ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2078-6441


  Висвітлено особливості пропорційно-маркетингової та рекламної діяльності України як держави, яка приймала (разом з Польщею) фінальну частину європейської футбольної першості ЄВРО-2012. При цьому пропорційно-маркетингова діяльність з підготовки до ...
1083707
  Глебовский В.Д. Проприоцептивные рефлексы дыхательного аппрата у взрослых животных и в онтогенезе. : Автореф... Доктора мед.наук: / Глебовский В.Д.; Ленингр.педиатрич.мед.ин-т. – Л, 1964. – 24л.
1083708
  Шебештян Я.М. Пропріальні засоби компресії друкованого медіамовлення // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 146-156
1083709
  Залуский З. Пропуск в историю / З. Залуский. – М., 1967. – 416с.
1083710
  Жильцов Г.А. Пропуск в историю / Г.А. Жильцов. – Фрунзе, 1980. – 184с.
1083711
  Петров Р.В. Пропуск в мир / Р.В. Петров. – М., 1984. – 79с.
1083712
  Булавин Л.А. Пропускание нейтронов системой 3-метил-пиридин-тяж. вода вблизи критической точки расслоения / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.И. Шиманский // Фзика жидкого состояния, 1986. – №14


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1083713
   Пропускание солнечной радиации растительным покровом.. – Тарту, 1977. – 145с.
1083714
  Березинский А.Р. Пропускная способность водослива с широким пророгом / А.Р. Березинский. – М.-Л, 1950. – 187с.
1083715
  Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек / Г.В. Железняков. – Ленинград, 1981. – 311с.
1083716
  Георгиев Г. Пропусната победа : историческо четиво / Г. Георгиев. – София : Партиздат, 1989. – 205, [2] с.
1083717
  Бажал Ю.М. Пропущений блок в моделі українського університету сучасні викладацькі кадрі // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1083718
  Корнилов В.Г. Пропущенные зори / В.Г. Корнилов. – М., 1986. – 46с.
1083719
  Гофман М.Л. Пропущенные строфы "Евгения Онегина" / М.Л. Гофман. – Петербург, 1922. – 350с.
1083720
  Данилов-Данильян Пропущенный этап // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 97-108. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
1083721
  Вознесенский А.А. Прорабы духа / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496с.
1083722
   Прорабы перестройки.. – М., 1987. – 348с.
1083723
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений песчаных пустынь при различном засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Лалыменко И.И.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 24л.
1083724
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений при различном засолении / И.И. Лалыменко. – Ашхабад, 1974. – 107с.
1083725
  Реймерс Ф.Э. Прорастание семян и температура. / Ф.Э. Реймерс, И.Э. Илли. – Новосибирск, 1978. – 168с.
1083726
  Черниш М. Прорахунки в діяльності ООН // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 97-99. – ISBN 978-966-171-793-9
1083727
  Бурунов О.О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г.А. Кіссінджера // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 155-163. – ISSN 2312-6825
1083728
  Завіршек Д. Прорахунки догляду в громаді: права дітей з етнічних меншин // Соціальна політика і соціальна робота, 2001. – №4
1083729
  Дробінка І.Г. Прорахунки у формуванні договірно-правового механізму виводу радянських військ з території Німеччини // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 169-172. – (Серія "Історичні науки")
1083730
  Біляшевич Т.Р. Прорахунки УЦР та їх причини // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 155-156. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1083731
  Галянтич М. Прорблеми створення Патентного суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.28-35. – ISBN 966-667-078-Х
1083732
  Розанов В. Проргулка Василия Розанова по Риму // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 4-19
1083733
  Анненков Андрей Прорехи в сети : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 134-141 : Іл.
1083734
  Чопич Б. Прорив : Роман / Б. Чопич. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с. – (Дружба)
1083735
  Чопич Б. Прорив : [роман] / Бранко Чопич ; Пер. із сербохор. Андрій Лисенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 571 с.
1083736
  Литвин В.М. Прорив до громадянського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. – (Право. Економіка. Управління)
1083737
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 26 січня
1083738
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 27 січня
1083739
  Будько Євген Прорив і успіх // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 124-125 : фото
1083740
  Михайлюта Прорив О. Миколи Руденка Прорив Миколи Руденка в економічній публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 155-162


  Наукова публіцистика "шістдесятника" М. Руденка довела неспроможність мо делі ПДВ ще до її по яви в Україні. В статті йдеться профундаментальний твір "Енергія прогресу", в якому автор розвінчує комуністичну псевдонауку - політекономію та наголошує на ...
1083741
  Нагірняк З. Прорив українців до далеких світил // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 7


  Ціла плеяда знаменитих українців своїми відкриттями, винаходами, науковими працями наблизила день першого польоту людини в космос. Перші у світі практичні кроки до створення ракетної техніки, а відтак і виходу людства в космос зробив українець, ...
1083742
   Прорив.. – К., 1989. – 261с.
1083743
   Прорив: Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка - з першої спроби взяв престижний бар"єр світових рейтингів / за інформацією прес-центру КНУ імені Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
1083744
  Молль А. Прорицание и ясновидение / А. Молль. – Л,, 1925. – 115с.
1083745
  Верес В.А. Прорість / В.А. Верес. – Львів, 1972. – 31с.
1083746
  Коростелев Н.Б. Пророда и здоровье / Н.Б. Коростелев. – М, 1963. – 48с.
1083747
  Иоганзен Б.Г. Пророда Томской области / Б.Г. Иоганзен. – 4-е изд., перераб. – Новосибирск, 1971. – 176с.
1083748
  Иоганзен Б.Г. Пророда Томской области. / Б.Г. Иоганзен. – 3-е изд. – Томск, 1963. – 235с.
1083749
  Васильев Н.Г. Прородные силикаты: строение, свойства и реакционная способность. / Н.Г. Васильев, В.В. Гончару. – Київ, 1992. – 171с.
1083750
  Клепинина З.А. Прородоведение. / З.А. Клепинина. – М, 1989. – 158с.
1083751
  Шестаков С.С. Пророзв"язувані локально компактні групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 230-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі дається будова некомпактної локально компактної компактно покривної пророзв"язуваної групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп. Також описані абелеві локально компактні групи, що містять чисті елементи, з не більш ніж ...
1083752
  Де Олександр Пророк / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1972. – 120с.
1083753
  Мейлахс П. Пророк // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 5-63. – ISSN 0321-1878
1083754
  Касіян В. Пророк : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян; (Іл. В.І. Касіяна; Літ.-мист. есе Я.П. Гояна; Ред., підгот. іл. О.Б. Гоян). – Київ : Веселка, 2006. – 430с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0395-6
1083755
  Шевченко Т. Пророк // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 695-703. – ISBN 978-966-500-300-7
1083756
  Фішбейн М. Пророк : поезії та переклади / Мойсей Фішбейн ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2016. – 302, [2] с. : іл. – Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади. – ISBN 978-966-06-0727-9


  Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади.
1083757
  Волкова Е. Пророк "Разумного Общества" / Е. Волкова. – Харьков, 1919. – 76с.
1083758
  Нагибин Ю.М. Пророк будет сожжен / Ю.М. Нагибин. – М., 1990. – 441с.
1083759
  Ключников Ю. Пророк в Отечестве : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-8. – ISSN 0130-7045
1083760
  Полынин В.М. Пророк в своем отечестве / В.М. Полынин. – М., 1969. – 128с.
1083761
   Пророк Василь Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 57-58
1083762
  Курбатов К.І. Пророк з 8-го "Б". / К.І. Курбатов. – К., 1976. – 182с.
1083763
  Даринова Е. Пророк и генералы // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 21. – С. 54-57


  Політична криза в Турції
1083764
  Яржембовский С. Пророк и его отечество // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 0321-1878


  До 90-річчя О. Солженіцина
1083765
  Курбатов К.И. Пророк из 8-го "Б" / К.И. Курбатов. – Л., 1974. – 175с.
1083766
  Брязгунов Ю. Пророк і сакральний і оберіг нації // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 березня (№ 7/8). – С. 1


  Про урочисту академію "Вічний Шевченко", присвячену 200-літтю від дня народження Т. Шевченка. Академія відбулася в Українсько-турецькому культурному центрі "Сяйво".
1083767
  Вильде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1952. – 698 с.
1083768
  Вилде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1954. – 740 с.
1083769
  Десятерик Д. Пророк мимоволі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 31


  Нове видання роману Олеся Ульяненка "Софія".
1083770
   Пророк науки XX століття. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 2-4
1083771
  Медвідь Ф. Пророк національного відродження. Політико-правова доктрина Тараса Шевченка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 1- 7 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1083772
  Сиваченко Г.М. Пророк не своєї Вітчизни : експатріантський "метароман" Володимира Винниченка: текст і контекст / Галина Сиваченко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 278, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-7217-96-5


  В пр. №1713789 напис: Дорогій Лені Дубініній З найщирішими побажаннями і симпатією. Г. Сиваченко. 11.05.05
1083773
  Дунаєва Л. Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870-1952) / Любов Дунаєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1083774
  Мельников Л. Пророк разрушения // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0868-488Х
1083775
  Пєкло Я. Пророк революцій / розмову вела Мирослава Макаревич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – C. 38-40


  "Посол Польщі в Україні Ян Пєкло пережив революції та громадянські протистояння щонайменше трьох країн - Югославії, Румунії та Польщі. І ще одну революцію та війну він передбачив зазделегідь. Мова йде про Україну".
1083776
  Винниченко Володимир Пророк та невидані оповідання / Винниченко Володимир; Укр.вільна акад. наук у США, Комісія для вивчення й охорони спадщини В.Винниченка. – Нью Йорк, 1960. – 107с. – (З нашого минулого = From Ukrainian past ; №1)
1083777
  Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні : Франко та його спільнота (1856-1886) / Ярослав Грицак; Укр.наук.ін-т Гарвардського ун-ту; Ін-т Критики; Ін-т іст.досліджень Львівського нац.ун-ту ім.І. Франка. – Київ : Критика, 2006. – 632с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7679-96-9
1083778
  Сергійчук В. Пророк України // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  Уривок з книги В.І. Сергійчука "Українські державники: Тарас Шевченко".
1083779
  Янсон А. Пророк Эпикура : роман / А. Янсон; авториз. пер. с лат. В.Невского. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 376 с.
1083780
  Бучко Микола Іванович Пророк, або Остання ніч Тараса Шевченка / Бучко Микола Іванович. – Чернівці : Місто, 2001. – 52с. – ISBN 966-7366-65-0
1083781
  Касьянова О. Пророки / О. Касьянова, В. Попова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 13


  Кожен народ має свого пророка. Так, у китайців є Ду Фу, а в українців - Тарас Шевченко. До 25-річчя українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань створив пам"ятник "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу. Подвійний ...
1083782
  Григулевич И.Р. Пророки "новой истины". / И.Р. Григулевич. – М., 1983. – 303с.
1083783
  Салуцкий А.С. Пророки и пороки = "Поп-наука" в зеркале реальности / А.С. Салуцкий. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 222с.
1083784
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-090-6
Т.1. – 1992. – 751с.
1083785
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-091-4
Т.2. – 1992. – 686с.
1083786
  Фромметт Б. Пророки кооперации Фурье и Оуэн. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 15с.
1083787
  Гопченко П.Г. Пророки космічної катастрофи / П.Г. Гопченко. – Одеса, 1965. – 51с.
1083788
  Шевченко В.И. Пророки огненной гибели / В.И. Шевченко. – М, 1961. – 36с.
1083789
  Ткаченко С.І. Пророки степу & апостоли лісу / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 164, [12] с. : іл. – Додатки: с. 150-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-60-4
1083790
  Днепров А.П. Пророки. / А.П. Днепров. – М., 1971. – 298с.
1083791
  Горбовский А.А. Пророки? Прозорливцы? / А.А. Горбовский. – М, 1991. – 47с.
1083792
  Кулик Н. Проростити талант // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн спільно з Посольством Королівства Іспанія в Україні, Посольством Республіки Аргентина в Україні, "Українською Асоціацією Американістики", "Асоціацією ...
1083793
  Цирфа Юлія Пророцтво "Time", або Чи стане "зірка Обами" провідною? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 7
1083794
  Яременко В. Пророцтво (Політичні прогнози в історії: український аспект) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 95-106. – ISSN 0869-3595
1083795
  Кулик Н. Пророцтво Василя Липківського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1083796
  Даниленко І. Пророцтво Єзекіїля у поетичній рецепції Т.Г. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 7987. – ISSN 2304-9383


  У статті на основі багатоаспектного компаративного аналізу Шевченкового вірша "Подражаніє Ієзекієлю. Глава 19" розглядається специфіка співвідношення сакрального й профанного на усіх структурно-семантичних рівнях твору українського поета у світлі ...
1083797
  Каганець Ігор Пророцтво Захара Беркута, або Соціальна база Третього Гетьманату // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0868-9644


  Гетьманська модель пропонує чіткі правила гри і реальний контроль громадян за діяльністю влади, тому від переходу до раціонального устрою скористаються всі, окрім шахраїв і хижаків. Проте доцільно виявити ті соціальні групи, які найбільше зацікавлені ...
1083798
  Реєнт О. Пророцтво і покута Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 11


  Великий Кобзар як творець Української мрії.
1083799
  Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 0203-5863
1083800
  Бородінова М. Пророцька харизма в інтерпретації Т. Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 47-49. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1083801
  Гайнутдинова А.Р. Пророческие ряды в Коране // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 15-34. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1083802
   Пророческие слова о русской революции.. – Воронеж, 1992. – 224с.
1083803
  Мотылев В.В. Пророчества будущего / В.В. Мотылев. – М, 1983. – 63с.
1083804
  Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева / А.А. Корольков. – СПб, 1991. – 197с.
1083805
  Нострадамус М. Пророчества Мишеля Нострадамуса / М. Нострадамус. – К, 1991. – 293с.
1083806
  Нострадамус Мишель Пророчества Мишеля Нострадамуса : Пересмотренные и исправленные по копии, напечатанной в Лионе Бенуа Риго в 1568 году / Нострадамус Мишель. – Київ : Лыбидь, 1991. – 293 с.
1083807
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Центр исламоведч.исследований "Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 155с. – Пер.осущ.в Центре исламоведч.исслед."Иршад" под рук.Рафика Алиева
1083808
  Саййид Муджтаба Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: Гаджи Надир ]. – 3-е изд. – Qom : Иршад, 2004. – 4, 156 с. – Перевод осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- На корешке: 2
1083809
   Пророчество Аристотеля.. – М., 1990. – 64с.
1083810
  Калашникова Т.М. Пророчество без чудес (К 90-летию Н.Н. Колосовского) / Т.М. Калашникова. – Москва : Мысль, 1983. – 141с.
1083811
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х
1083812
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1083813
  Михайлов-Стоян К.И. Пророчество и история в "Руслане и Людмиле" / К. Михайлов-Стоян. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонемых, 1904. – 61 с.
1083814
  Любецкая В.В. Пророчество конца мира в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 87-95. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1083815
  Чешко Н. Пророчество Черемуховой улицы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 88-103. – ISSN 1728-8568
1083816
  Сюндюков І. Пророчиця чорної долі. Драма Лесі Українки "Кассандра" та її проекції на сучасність // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-729. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1083817
  Крупач М. Пророчно-апостольські обов"язки Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 3-36. – ISSN 0130-528Х
1083818
  Холодний М.Г. Пророщування грунтового пилу - новий метод дослідження мікрофлори грунту = Germination soil dust - a new method for the investigatoin of soil microflora / М.Г. Холодний. – С11-20
1083819
  Вишневський О. Прорпозиції щодо вдосконалення діючого законодавства України про морські перевезення нафти і нафтопродуктів наливом // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.96-103. – ISSN 1561-4999
1083820
  Димчевский Н.В. Прорубь / Н.В. Димчевский. – Москва, 1968. – 87с.
1083821
  Тошаков Н. Прорыв / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 48с.
1083822
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – М., 1958. – 543с.
1083823
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – М., 1959. – 542с.
1083824
  Аношкин М.П. Прорыв / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1964. – 260с.
1083825
  Аношкин М.П. Прорыв / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1968. – 459с.
1083826
  Родионова А.С. Прорыв / А.С. Родионова. – М., 1972. – 56с.
1083827
  Радзиевский А.И. Прорыв / А.И. Радзиевский. – М, 1979. – 192с.
1083828
   Прорыв. – М., 1988. – 366с.
1083829
  Шулев А.А. Прорыв / А.А. Шулев. – Калининград, 1990. – 31с.
1083830
  Храмов Ф.А. Прорыв 54-й стрелковой дивизией оборонительной полосы белополяков. / Ф.А. Храмов. – М., 1938. – 64с.
1083831
  Сидоров В.А. Прорыв в будущее / В.А. Сидоров. – Москва, 1987. – 270с.
1083832
  Арнаутов Л.И. Прорыв в грядущее / Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпо. – Москва, 1986. – 206 с.
1083833
   Прорыв в демократию. – М., 1990. – 446с.
1083834
  Абромайт Ларс Прорыв в параллельный мир : экспедиции / Абромайт Ларс, Карстен Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 1029-5828
1083835
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 1999. – 127с. – ISBN 966-95302-9-6
1083836
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикой Природы. – 2-е изд., дополн. – Киев, 2001. – 204с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 21). – ISBN 966-95302-9-6
1083837
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. – 4-е изд., доп. – Киев, 2005. – 208с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 45). – ISBN 966-581-582-2
1083838
   Прорыв германской эскадры через Ламанш 12 февраля 1942 г.. – М., 1947. – 96с.
1083839
  Герасимова А.С. Прорыв китайских писателей в мировою литературу // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
1083840
  Петрухинцев Николай Прорыв на Восток. Истоки и исход второй экспедиции Беринга // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 69-74. – ISSN 0235-7089
1083841
  Белобородов А.П. Прорыв на Харбин / А.П. Белобородов. – М., 1982. – 208с.
1083842
  Крутиков А.Н. Прорыв оборонительной полосы белополяков 11-й стрелковой дивизией (4-6 июля 1920 г.) / А.Н. Крутиков. – Москва, 1939. – 79 с.
1083843
  Стариков А В. Прорыв. / А В. Стариков, . – Свердловск, 1947. – 215с.
1083844
  Шеметов А.И. Прорыв. : Повесть об Александре Радищеве / А.И. Шеметов. – Москва : Политиздат, 1974. – 398с. – (Пламенные революционеры)
1083845
  Корниенко Н.В. Просадочность и строительная классификация лессовых грунтов некоторых пунктов УССР : Автореф... канд. техн.наук: 481 / Корниенко Н.В.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 15л.
1083846
  Кадыров Э.В. Просадочность лессовых пород долины реки Ахангаран / Э.В. Кадыров. – Ташкент, 1976. – 88с.
1083847
  Краев В.Ф. Просадочные свойства лессовых пород правобережной части нижнего Приднепровья / В.Ф. Краев. – К., 1956. – 148с.
1083848
  Шалатонов Г В. Просвет / Г В. Шалатонов, . – Москва, 1979. – 159 с.
1083849
  Упит А. Просвет в тучах : роман / Андрей Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 1082 с.
1083850
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
1. – 1953. – 780 с.
1083851
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
2. – 1953. – 726 с.
1083852
  Козлова С.В. Просвет за лесом / С.В. Козлова. – Кызыл, 1976. – 165с.
1083853
  Кадиевская И.А. Просветители против манипуляторов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 26-28. – ISSN 2077-1800
1083854
  Миронска-Христовска Просветителството во Македониjа / Валентина Миронска-Христовска. – Скопjе : Ин-т за македонска лит., 2005. – 281, [ 1 ] с. – Библиогр.: с.267-273. – ISBN 9989-886-51-2
1083855
  Коган Ю.Я. Просветитель 18 века Я.П. Козельский / Ю.Я. Коган. – Москва, 1958. – 188с.
1083856
  Степанов А.Ф. Просветитель С. А. Нурминский / А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1979. – 75с.
1083857
  Перхавко Валерий Просветитель Симеон Полоцкий // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 18-31. – ISSN 1812-867Х
1083858
  Иосиф, игумен Волоцкий [Санин В.В.] Просветитель, или Обличие ереси жидовствующих : Творение преподобнаго отца нашего Иосифа, игумена Волоцкаго. – 4-е изд. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 551 с. – Экз. деф.,: без обл. и тит. л., описан по интернету


  Содержание: Предисловие Сказание о новой ереси новгородских еретиков Слово первое. Против глаголющих, яко Бог Отец вседержитель не имать Сына, ни Святаго Духа, Еидносщныи и сопрестольны Себе, и яко несть Святыа Троица. Слово второе. Против ...
1083859
  Сяргава-Петерсон Просветитель. / Сяргава-Петерсон. – М., 1958. – 236с.
1083860
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – М., 1918. – 68с.
1083861
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – Харьков, 1919. – 72с.
1083862
  Мишуриева С.К. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Райны Кандевой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мишуриева С.К.; Науч.-иссле. ин. пед. УССР. – К., 1977. – 21л.
1083863
  Гетьман Ф В. Просветительная деятельность и педагогические взгляды С.М.Ковалива. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гетьман В.Ф,; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1979. – 18л.
1083864
  Лаврив В.Д. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Ю.А.Федьковича : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лаврив В.Д. ; МП УССР, Науч.-исслед. ин-т пед. УССР, Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
1083865
  Чхитунидзе Тенгиз Фомич Просветительная деятельность общества по распространению грамотности среди грузин : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чхитунидзе Тенгиз Фомич; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1083866
  Килба К.Х. Просветительно-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Д.И.Гулиа : Автореф... канд. пед.наук: 580 / Килба К.Х.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1972. – 39л.
1083867
  Веселовский А.Н. Просветительный век и Александровская пора : [Лекции, читанные на Москов. Высших женских курсах 1915-16 учебн. году : Записки слушательниц / А.Н. Веселовский. – Москва : [Тип. В.И. Воронова, преемник Ф.Л. Гаврилденко], 1916. – 180 с.


  На тит. л.: И. Турчинович
1083868
  Булгаков Н.Н. Просветительный реализм и проблема народности русской литературы последней трети XVIII -- первой трети XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Булгаков Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 25л.
1083869
  Машталер А.В. Просветительская деятельность и педагогические взгляды А.В.Духновича : Автореф... кандидата пед.наук: / Машталер А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 20л.
1083870
  Шенгелия Г.А. Просветительская деятельность и педагогические взгляды грузинских народников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шенгелия Г. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 17л.
1083871
  Вахидов Хамид Пазылович Просветительская идеология в Туркменистане / Вахидов Хамид Пазылович. – Ташкент, 1979. – 155с.
1083872
  Мухаметов Х.Г. Просветительские идеи в татарской литературе последней четверти 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаметов Х.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 18 с.
1083873
  Дмитренко Е. Просветительские идеи в творчестве В.Ф. Одоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 30-34. – ISSN 2075-1486
1083874
  Шолом Ф.Я. Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века / Шолом Ф.Я. – Москва-Ленинград, 1961. – 45-62 с. – Отд. оттиск из сб. "Проблемы русского просвещения в литературе 18 века"
1083875
  Березина Л.Д. Просветительские романы Христофора Мартина Виланда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Березина Л.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1083876
  Тихомиров В.Н. Просветительские тенденции в русском критическоам реализме : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01 / Тихомиров В. Н.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1985. – 49л.
1083877
  Помелов В.Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В.Радлова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 112-118. – ISSN 0869-561Х
1083878
  Джалилов А.Б. оглы Просветительско-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Сулеймана Сани Ахундова : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Джалилов А. Б. оглы; Аз, гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1083879
  Мамедов Хейрулла Гулам оглы Просветительско-реалистическое литературное движение в Азербайджане конца XIX - начала ХХ века : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Хейрулла Гулам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1981. – 54л.
1083880
   Просветительское движение в Англии.. – М., 1991. – 443с.
1083881
  Саблиров М.З. Просветительское движение в Кабадне и Балкарии в начале ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саблиров М. З.; Кабард.Балк.ГУ. – Начальние, 1971. – 24л.
1083882
  Пак В.П. Просветительское движение и система образования в Корее во второй половине 19 - начале 20 в. / В.П. Пак. – М, 1982. – 115с.
1083883
   Просветительство в литературах Востока.. – М., 1973. – 319с.
1083884
  Васин К.К. Просветительство и реализм / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1975. – 246с.
1083885
   Просветление оптики. Уменьшение отражения света поверхностью стекла. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 212 с.
1083886
  Лапаури А.А. Просветленный объектив / А.А. Лапаури. – Москва, 1971. – 183с.
1083887
  Стойков Х. Просветного дело в Разград пред възраждането / Х. Стойков. – Разград, 1968. – 112с.
1083888
  Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия / А.Н. Пилянкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 219 с.
1083889
  Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов : Пер. с англ. / Г. Томас, М.Д. Гориндж. – Москва : Наука, 1983. – 317с.
1083890
  Якунин С.И. Просвечивающая электронная микроскопия монокристаллических пленок титана бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Якунин С.И.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 17л.
1083891
  Стоянов П.А. Просвечивающие электронные микроскопы высокого разрешения. : Автореф... Доктора техн.наук: 297 / Стоянов П.А.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.37-41
1083892
  Буторин В.П. Просвешение рабочих Западной Сибири в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.02 / Буторин В.П. ; Новосибирск.гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24 с.
1083893
  Чантурия В.Д. Просвещение в Аджарии / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1956. – 255с.
1083894
  Поссе В.С. Просвещение в Белоруссии в конце XVIII - первой половине XIX в.. : Автореф... канд. ист.наук: / Поссе В.С.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1963. – 20л.
1083895
  Каймаразов Г.Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане / Г.Ш. Каймаразов. – Махачкала, 1989. – 157с.
1083896
  Ли Ен Бок Просвещение в КНДР / Ли Ен Бок. – Пхеньян, 1986. – 86с.
1083897
  Пономарев Д.К. Просвещение в колониальной тропической Африке (1945-1960) / Д.К. Пономарев. – М., 1963. – 216с.
1083898
   Просвещение в Народной Республике Болгарии.. – София, 1959. – 48с.
1083899
  Кухтина Т.И. Просвещение в независимом Афганистане / Т.И. Кухтина. – М., 1960. – 140с.
1083900
  Парновский З. Просвещение в Польше / З. Парновский. – Варшава, 1959. – 87с.
1083901
  Измайлов А.Э. Просвещение в республиках Советского Востока / А.Э. Измайлов. – М., 1973. – 368с.
1083902
   Просвещение в Руумынской Народной Республике.. – 27с.
1083903
   Просвещение в Руумынской Народной Республике.. – Бухарест, 1956. – 56с.
1083904
  Книва А. Просвещение в Советской Литве. / А. Книва, Ю. Жюгжда. – Вильнюс, 1950. – 168с.
1083905
  Медынский Е.Н. Просвещение в СССР. / Е.Н. Медынский. – М, 1955. – 239с.
1083906
   Просвещение в странах мира.. – М., 1967. – 320с.
1083907
  Дадашев Т.П. Просвещение в Турции в новейшее время / Т.П. Дадашев. – М, 1972. – 171с.
1083908
  Глузман А.В. Просвещение евреев Таврической губернии / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 243-265. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1083909
   Просвещение и культура Литовской ССР. – Вильнюс, 1964. – 208 с.
1083910
   Просвещение и образование в народной Польше.. – Варшава, 1974. – 196с.
1083911
   Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси.. – М., 1983. – 121с.
1083912
   Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Востока.. – М., 1971. – 408с.
1083913
  Стефанчук Л.Г. Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Океании после второй мировой войны. / Л.Г. Стефанчук. – М, 1978. – 131с.
1083914
  Магометова В.Д. Просвещение и школа в Северной Осетии во второй половине 19 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Магометова В. Д.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1083915
  Тажибаев Т.Т. Просвещение и школы Казахстана во второй половине 19 века / Т.Т. Тажибаев. – Алма-Ата, 1962. – 507с.
1083916
  Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским, сторая половина XVI - первая половина XVII в. / Дзюба Е.Н. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1987. – 129, [2] с.
1083917
  Буторин В.П. Просвещение рабочих / В.П. Буторин. – Новосибирск, 1977. – 141с.
1083918
  Баев В.Г. Просвещенный абсолютизм как условие становления германского конституционализма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 33-38. – ISSN 1812-3805
1083919
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М. В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 155-163
1083920
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 205-218
1083921
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 186-196
1083922
   Просвіта. – Львів, 2000
1083923
   Просвіта : просвітянський часопис. – Львів, 2001
1083924
   Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : кат. рукописів другої половини XV - першої чверті XX ст. – Київ : [б. в.], 1995. – 112, [2] с. – Покажчики: с. 95-107. – Бібліогр.: с. 108-112 та в підрядк. прим. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 40). – ISBN 5-7702-0848-1
1083925
  Ляхоцький В.П. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка ( митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; ДКАУ. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с. – ISBN 966-625-021-7
1083926
  Мордвінцев В. Просвітитель в рясі // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 180-182


  Про Феофана Прокоповича
1083927
  Шепель Ф. Просвітитель від Бога, або о. Юрій Мицик завжди веде до джерел // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 13
1083928
  Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі / О.І. Гончар. – Київ, 1989. – 174с.
1083929
  Зарва В. Просвітительські тенденції в творчості І.Я. Франка 70-80-х рр. ХІХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 113-119. – ISBN 966-594-298-0
1083930
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за творами Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41
1083931
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за твором Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 34-37
1083932
  Костенко О. Просвітництво - вище політики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 12
1083933
  Орлова Т.В. Просвітництво / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311-313. – ISBN 966-642-073-2
1083934
  Величко О. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного концертування... // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 4. – ISSN 2411-3832
1083935
  Попович М.Д. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1083936
  Зарва В. Просвітництво як феномен світової культури


  У статті систематизовано відомі погляди щодо тлумачення Просвітництва, зроблено спробу уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття "просвітництво", простежено історичні витоки цього явища світової культури, етапи його розвитку.
1083937
  Пекарчук В.М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин Україгни: тенденції 1990-2000-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 81-89. – ISSN 2227-183Х


  У статті розглянуто місце і роль просвітництва у популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин. На основі специфічного методологічного інструментарію проаналізовано відповідність популяризації культурно-мистецьких надбань - стратегічними ...
1083938
  Зарва В. Просвітництво: тлумачення, витоки, сутність
1083939
  Діанова Н. Просвітницька діяльність архієпископа Херсонського і Одеського Никанора (Бровковича) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 293-299. – ISBN 966-7379-92-11
1083940
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Посіб. для студ. і вчителів / А.А. Марушкевич; МОУ; Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П. Драгоманова. – Київ : УДПУ, 1993. – 36с.
1083941
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1083942
  Марушкевич Алла Адамівна Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І.Огієнка : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 161л. – Бібліогр.: л. 135-145
1083943
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність і творча спадщіна Уласа Самчука: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 7 (232). – С. 21-27. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1083944
  Альошина О. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині XIX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 294-302. – ISBN 978-966-7379-86-5
1083945
  Кекош О.М. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 25-30. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1083946
  Чиж А. Просвітницька діяльність митрополита Петра Могили // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 237-239. – ISBN 978-966-493-651-1
1083947
  Кузьменко Н. Просвітницька діяльність Михася Ткача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджується просвітницька діяльність чернігівського письменника Михася Ткача, вивчається історія створення громадської організації "Просвіта", участь у цьому процесі М. Ткача. Особлива увага приділяється вивченню життєвого шляху письменника, ...
1083948
  Домбровська Л. Просвітницька діяльність Олександра Кониського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
1083949
  Чижов Олександр Просвітницька діяльність православного духовенства Харківської єпархії (60-70-ті рр. ХІХ ст.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1999-4966


  Аналізуються зміни у сфері початкової нар. просвіти у Харківській єпархії після реформи 1864 р. Особлива увага приділяється порівнянню просвітницької діяльності православної церкви та створених земств
1083950
  Пухно С.В. Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини XIX століття // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 104-109. – ISSN 2310-4368


  Історія поширення психологічного знання та становлення вітчизняної психології представниками професорсько-викладацького складу Університету Св. Володимира першої половини ХІХ ст.
1083951
  Луговський О.Г. Просвітницька діяльність професора Київського університету Л. О. Смогоржевського / О.Г. Луговський, Л.К. Кухта // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 198-204. – ISSN 2415-7422
1083952
  Максимова Н.В. Просвітницька діяльність професора Киїського університету П.В. Голубовського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 294-309.
1083953
  Донік О. Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 34-39
1083954
  Фрадкіна Н.В. Просвітницька діяльність Сергія Раєвського як чинник соціокультурної динаміки слобожанського модерного суспільства: культурно-філософський зміст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 49-52. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1083955
  Прокопович М. Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 167-171. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується професійна спадщина видатних вітчизняних педагогів XVІІ – XIX ст., визначаються пріоритетні риси української педагогічної думки. Автор доходить висновків, що діяльність М. Смотрицького, П. Беринди, Б. Грінченка, М. Драгоманова, Х. ...
1083956
  Кучеренко О.О. Просвітницька діяльність Тараса Шевченка // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С 31-34. – ISSN 1729-360Х
1083957
  Мельник В. Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 556-561. – ISSN 2223-1196


  Теофіл Окуневський — юрист, адвокат, громадський і політичний діяч, співзасновник УНДП, посол до парламенту Австро-Угорщини від повіту Заліщики та Галицького сейму від радикальної партії (1897–1900 і 1907–1918 рр.).
1083958
  Перевізій В.О. Просвітницька діяльність Українскької греко-католицької церкви в 20-30-х роках. 20 століття. : Дис... Канд. істор. наук: 07.00.01 / Перевізій В.О.; Мін. Освіти Укр. Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К, 1998. – 235л. – Бібліогр.:л.223-235
1083959
  Руда С.П. Просвітницька діяльність українських природознавців // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 190-195. – ISSN 2415-7422


  У статті розглядається просвітницька діяльність українських природознавців кінця ХVIII - поч. ХХІ ст. Описана робота видатних вчених, а також роль наукових товариств. Одним із активних членів Київського товариства дослідників природи був зоолог ...
1083960
  Перевезій Віталій Олександрович Просвітницька діяльність української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ століття : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Перевезій Віталій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1083961
  Северин Н.В. Просвітницька діяльність української інтелігенції у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 97-102. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1083962
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 19-26. – (Педагогіка ; № 2)


  Вивчено вплив "Просвіти" на формування світогляду У.Самчука. Досліджено його просвітницюку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У.Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, ...
1083963
  Животівська Д.М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 9-13. – ISSN 2076-1554
1083964
  Лутаєва Т.В. Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993


  У статті визначено та проаналізовано особливості просвітницької діяльності харківських науковців-медиків та природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Серед методів дослідження використано: конкретно-пошукові; історико-порівняльний; ...
1083965
  Губ"як В. Просвітницька місія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 82-85
1083966
  Якімова Антоніна Просвітницька місія української еміграції у Болгарії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 308-311
1083967
  Пірен М.І. Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 85-91. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1083968
  Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799-1862 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 13-17. – ISSN 2076-1554
1083969
  Гон О. Просвітницька традиція в американській літературі // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 132-133.
1083970
  Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  Автор статті обстоює потребу виокремлювати в західноєвропейських літературах XVIII ст. і в українсьій XIX ст. стиль просвітницького реалізму, стверджує, що найпослідовніше він виявився у жанрі роману
1083971
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХIХ- перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – Київ : Хрещатик, 1992. – 120с. – ISBN 5-7707-0293-1
1083972
  Данюк Н. Просвітницький рух в Україні 60-х pp. XIX ст. у творчому осмисленні Анатолія Свидницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-39. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Період 60-х рр. XIX ст. в Україні позначився потужним сплеском просвітницького руху. У цей час значного рівня сягнув розиток історичної, літературознавчої, етнографічної, фольклористичної, мовознавчої, а також освітньої думки. До просвітницького руху ...
1083973
  Русова С. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-1258-2
1083974
  Юрченко О.С. Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 81-83. – ISBN 978-966-920-016-7
1083975
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19-30-і роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1083976
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19 - 30-і роки 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 238л. + Дод.: л.205-238. – Бібліогр.: л.177-204
1083977
  Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 252-257
1083978
  Літвінчук Л.Й. Просвітницькі конотації ідеї освіти на українських теренах // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554


  Досліджено реалізацію просвітницьких ідей на українських теренах у XVII-XVIII ст. Доведено, що реалізація просвітницьких ідей відбувалась у специфічному просторі, коли релігійно-метафізичні засади мислення та нові антропологічні погляди, пов"язані з ...
1083979
  Сарапин В. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 272-280. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1083980
  Супруненко О.М. Просвітницькі погляди О.М.Радіщева // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 41-43
1083981
  Іконникова М. Просвітницькі стратегії американських організацій у сфері філологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 168-178. – ISSN 2077-1827
1083982
  Ковальчук В.М. Просвітницькі студії М.П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 74-79. – ISSN 2222-4203
1083983
  Попадинець О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 244-248
1083984
  Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка: особливості функціонування // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 27-33
1083985
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі / Зарва Вікторія Анатоліївна. – Київ, 2005. – 38 с.
1083986
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. – Бібліогр.: л.400-428
1083987
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 століття : Автореф. дис. ... д-ра. філол. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 38с. – Бібліогр.: 43 назви
1083988
  Майструк О. Просвітницько-педагогічна діяльність В.Н. Каразіна // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 31-34
1083989
  Кузьменко Н. Просвітницько-педагогічна діяльність П. Куліша в історико-педагогічних студіях сучасних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано новітні публікації, присвячених осмисленню просвітницько-педагогічних поглядів і діяльності видатного українського письменника, просвітителя, громадсько-культурного діяча й педагога Пантелеймона Куліша. Розглянуто вузлові проблеми ...
1083990
  Крамар В. Просвітницько-педагогічна спадщина П.П. Чубинського // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 14-19. – ISSN 2409-9244


  У статті розглядається просвітницько-педагогічна діяльність видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, юриста, педагога - П. Чубинського у другій половині ХІХ століття та його роль у відродженні української національної освіти і культури.
1083991
  Кожухар О. Просвітницьку роботу - на рівень сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 19-20
1083992
  Возняк М.С. Просвітні змагання галицьких українців в 19 віці (до1850 р.) / Нариси Михайла Возняка. – У Львові (ЛьвовЇ : [Накладом Т-ва "Просвіта". Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 54 с.
1083993
  Лукашів В.Я. Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 71-73. – ISSN 2076-1554


  Досліджується просвітньо–організаційна діяльність культурно–просвітнього "Товариства ім. М. Качковського" у Східній Галичині упродовж окресленого періоду. Інституція належала до москвофільського табору. Вона мала на меті поширення просвіти серед ...
1083994
  Олексюк О. Просвітянину Миколі Чернявському - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 7
1083995
  Олексюк О. Просвітянину Миколі Чернявському - 150 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1083996
  Чабан М.П. Просвітянська Ольга Косач-Кривинюк - земський лікар на Катеринославщині (до 140-річчя від дня народження) / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 52, № 3. – С. 136-144. – ISSN 2308-2097
1083997
  Вєтров І. Просвітянське століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 3


  Присвячено 149-річчю "Просвіти".
1083998
  Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературной герой / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 464с. – ISBN 966-06-0422-X
1083999
  Шевчук В.О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-443. – ISBN 978-966-06-0610-4
1084000
  Рыжов А.М. Просека / А.М. Рыжов. – Киров, 1979. – 160с.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,