Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>
106001
   "Remembrance of Victims of the Great Famine (Holodomor) in Ukraine." Resolution of the UNESCO General Assembly // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 220-222. – ISSN 0041-6061


  Документація відзначення роковин Голодомору
106002
  Fremontier Jacques "Renault" - die Arbeiterfestung / Fremontier Jacques. – Berlin-Weimar, 1975. – 447с.
106003
  Ricker W.E. "Residual" and kokanee salmon in Cultus lake / W.E. Ricker, 1938. – P. 192-216. – Received for publication July 12, 1938; J. Fish. Res. Bd. Can. 4 (3) 1938
106004
  Kincl Martin [Review] // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2017. – P. 87-90. – (Studia territorialia ; 17, с. 1). – ISSN 1213-4449


  Peter Pomerantsev: Nothing is True and Everything is Possible: The Surreal Heart of the New Russia. New York, NY: Public Affairs, 2014. 241 pages
106005
  Che Shengquan [Review] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 75-76. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Рецензія на книгу: Храбрін Башев. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств у Болгарії (Hrabrin Bachev. Sustainability of Farming Enterprises in Bulgaria).
106006
  Мейзерська Т.С. Re-presence : відлуння Сходу в українській літературі XIX ст. : зб. наук. статей / Т.С. Мейзерська. – Одеса : Астропринт, 2009. – 155, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-190-144-4
106007
  Galiniene B. Regulation and development of alternative investment funds in Lithuania / B. Galiniene, G. Jarasius // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 37-40. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати правила, що застосовуються до альтернативних інвестиційних фондів (АІФ), зміни за останні роки, пов"язані зі створенням АІФ в Литві. Хоча розмір капіталів АІФ в Литві зростає, більшості зареєстрованих в ...
106008
  Synekop O. Regulation aspect of learners" language learning style in differentiated ESP instruction // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 25-31. – ISSN 2409-3351


  Аспект регулювання стилю навчання мови, що навчається, у диференційованому навчанні ESP.
106009
  Hani Mohammad Haidura Regulation Mechanism of Innovative Development of Research Sector of the Higher Education System in Ukraine / Hani Mohammad Haidura // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – Р. 274-286. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X


  Метою публікації є розробка теоретичних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій стосовно формування та використання механізму державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора системи вищої освіти (ІР ДС СВО) ...
106010
  Roksoliana Regulation of Behavioral Deviations in the Youth Environment / Roksoliana, Zozuliak-Sluchyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 165-173. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Регуляція поведінкових девіацій у молодіжному середовищі.
106011
  Luzenko N.I. Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors / N.I. Luzenko, I.M. Grinko // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 3-11. – ISSN 2307-5651
106012
  Belohlavek A.J. Regulation of Financial Markets Money and Laundering: Contemporary Trends in European and International Cooperation // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 91-104. – ISBN 978-1-57823-334-2
106013
   Regulation of Gene Expression by Hormones. – New York; London : Plenum Press, 1983. – 266p.
106014
   Regulation of the acute phase and immune responses: interleukin-6. – New York : The New York academy of sciences, 1989. – 578p. – (Annals of the New York academy of sciences ; Vol. 557). – ISBN 0-89766-531-7
106015
  Serdechna L.V. Regulation of the advertising in the context of the sustainable development of Ukraine (archetypical approach) // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 394-402. – ISSN 2414-0562
106016
  Seok Weon Lee Regulation, size and changing incentives of banks: stock market-based approach // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 237-248 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
106017
   Regulations for election to the Supreme Soviet of the USSR. Approved by a decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, dated Jan. 9, 1950... - Procedure of recalling a deputy to the Su. – M., 1967. – 40с.
106018
   Regulations for the safe transport of radioactive materials. 1964 rev. edit.. – 1964 rev. edit. – Vienna, 1965. – 104с.
106019
   Regulations for the safe transport of radioactive materials. 1967 edit.. – Vienna, 1967. – 118с.
106020
  Grzeszczak R. Regulatory activity of the European Union and the principle of economic freedom / R. Grzeszczak, M. Szpyrka, T. Klemt // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – P. 17-24. – ISSN 2413-6433
106021
  Stelmakh Andrii Regulatory and legal mechanisms of regulation for the lobbyism institute in Ukraine: problems and solutions // Public administration and law review (PALR). – Tallinn, 2021. – Iss. 1 (5). – P. 4-9. – (Scientific Center of Innovative Researches). – ISSN 2733-211X
106022
  Krasnolobova I.N. Regulatory and legal support for policy of combating gender-based violence in Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 181-192. – ISSN 2414-0562
106023
   Regulatory frameworks for hawala and other remittance systems. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 5,114p. – ISBN 1-58906-423-2
106024
  Shmatenko L. Regulatory Measures through Plain Packaging of Tobacco Products in the Light of International Trade Agreements // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 27-48. – ISBN 978-1-57823-334-2
106025
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 8 (1). – 2017. – 104 с.
106026
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 8 (2). – 2017. – 310 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106027
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 8 (3). – 2017. – С. 311-467. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106028
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 8 (4). – 2017. – С. 468-674. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106029
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 9 (1). – 2018. – 130 p. – Резюме англ., рос., укр. мовами
106030
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 9 (2). – 2018. – 308 p. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106031
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 9 (3). – 2018. – 477 p. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106032
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2519-8521
Vol. 9 (4). – 2018. – С. 477-604.
106033
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 10 (1). – 2019. – 147 p. – doi: 10.15421/021901
106034
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 10 (2). – 2019. – 269 p. – doi: 10.15421/021922
106035
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 10 (3). – 2019. – P. 271-358, [2] p. – doi: 10.15421/021941 - Резюме англ. мовою
106036
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 10 (4). – 2019. – P. 359-560, [2] p. – doi: 10.15421/021955 - Резюме англ. мовою
106037
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 11 (1). – 2020. – 151 p. – doi: 10.15421/021901
106038
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 11 (2). – 2020. – P. 153-349. – doi: 10.15421/021901
106039
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 11 (3). – 2020. – P. 347-475. – doi: 10.15421/022053
106040
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 11 (4). – 2020. – Р. 473-588. – doi: 10.15421/022073
106041
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 12 (1). – 2021. – 181 р. – doi: 10.15421/022101
106042
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 12 (2). – 2021. – Р. 179-374. – doi: 10.15421/022126
106043
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 12 (3). – 2021. – Р. 373-581. – doi: 10.15421/022151 - Резюме укр. мовою
106044
   Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro : [s. n.]. – ISSN 2519-8521
Vol. 12 (4). – 2021. – Р. 579-753. – doi: 10.15421/022179 - Резюме укр. мовою
106045
   Regulatory mechanisms of responsible aquaculture and sustainable development of ecotourism in territorial communities / V.V. Koval, I.S. Mikhno, O.V. Deineha, I.V. Bezuhlyi, I.O. Deineha, V.V. Udovychenko // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Manyuk V. ; ed. board: Andrzej Tomasz Solecki, Sasmaz Ahmet, Sherstyuk Natalya Petrivna [et al.]. – Dnipro, 2022. – Vol. 31 (2). – C. 333-342. – ISSN 2617-2909
106046
   Regulile amenajarii instalatiilor electrotehnice : Dispozitivele de distribuire si substatiile. Salile de masini electrice, electromotoarele si aparatajul lor, Numai pentru documentare interna. – Bucuresti : Editura Tehnica, 1950. – 80 s. – (Ministerul Energiei Electrice)
106047
  Glaser Edwin Regulile de interpretare a tratatelor internationale. / Glaser Edwin. – Bucuresti, 1968. – 274с.
106048
  Igloi Endre Regy orosz irodalmi szoveggyutemeny. Kezirat / Igloi Endre. – Budapest, 1962. – 336с.
106049
   Rehabilitacia. – Bratislava : LIECREN, 1996-. – ISSN 0375-0922
Vol. 57, No. 2. – 2020
106050
   Rehabilitacia. – Bratislava : LIECREN, 1996-. – ISSN 0375-0922
Vol. 58, No. 3. – 2021
106051
   Rehabilitacia. – Bratislava : LIECREN, 1996-. – ISSN 0375-0922
Vol. 59, No. 1. – 2022
106052
   Rehabilitacia. – Bratislava : LIECREN, 1996-. – ISSN 0375-0922
Vol. 60, No. 3. – 2023
106053
   Rehabilitacia. – Bratislava : LIECREN, 1996-. – ISSN 0375-0922
Vol. 60, No. 4. – 2023
106054
  Grossmann Gunther Rehabilitationspadagogik Verhaltens-geschadigter / Grossmann Gunther, Gerth Anita. – 2 uberarbeit. Aufl. – Berlin, 1990. – 190с.
106055
   REHI-світ: особистісно-професійний розвиток і психологічна допомога майбутніх психологів / [П. Лушин, О. Брюховецька, А. Гусєв та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ : Мирон І.А., 2021. – 173, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Жива книга" ; т. 6). – ISBN 978-966-97798-5-4
106056
   Reiability forecasting of the InGaN/GaN high power leds on luminescence and current at reverse bias / V.P. Veleschuk, A.I. Vlasenko, O.V. Lyashenko, M.P. Kisselyuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 170
106057
   Reichtumer + Raritaten: Denkmale, Sammlungen, Akten und Handschriften. – Jena, 1990. – 184с.
106058
   Reichtumer und Raritaten. 2. Kulturhistorische Sammlungen, Museen, Archive, Denkmale und Garten der Friedrich-Schiller-Universitat. – Jena
2. – 1981. – 200с.
106059
  Heine Heinrich Reifebriefe und Reifebilder. / Heine Heinrich. – Berlin, 1981. – 477с.
106060
  Kunne Manfred Reifejahre. / Kunne Manfred. – Leipzig, 1976. – 313с.
106061
  Hild August Reifender Sommer. (Das Lied uber dem Tal) / Hild August. – Halle, 1959. – 304с.
106062
  Jarrell David Reiki plus. Natural healing : A spiritual guide to Reiki plus / Jarrell David. – Key Largo : Reiki plus institute, 1999. – 79,[8]p. : ill. – ISBN 0-9634690-0-2
106063
  Goethe Johann Wolfgang Reinecke Fuchs / Goethe Johann Wolfgang. – Weimar, 1956. – 208 с.
106064
  Goethe Reineke-Fuchs : illustriertes lesebuch / Goethe. – Киев, 1909. – 54 с.
106065
  Goethe Reineke-Fuchs. / Goethe. – M., 1951. – 76с.
106066
   Reineke Fuchs. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 64с.
106067
   Reineke Fuchs. – Вид. 2-е. – К., 1959. – 59с.
106068
  Fuhmann Franz Reineke Fuchs / Fuhmann Franz. – Berlin, 1969. – 79с.
106069
  Goethe Johann Wolfgang Reineke Fuchs. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin-Weimar, 1973. – 173с.
106070
  Baikov V. Reinforced concrete structures. / V. Baikov, E. Sigalov. – M.
1. – 1983. – 271с.
106071
  Baikov V. Reinforced concrete structures. / V. Baikov, E. Sigalov. – M.
2. – 1983. – 390с.
106072
  Seidel H. Reinhard Flemmings Abenteuer / H. Seidel. – mit der Biographie und dem Bildnis H. Seidels. – Kiew, 1903. – 50 p. – (Deutshe autoren ; Bd. 10)
106073
   Reinhold Langner. Holzschnitte. – Dresden, 1960. – 16с.
106074
  Tretiak K. Reinsurance Service and its Economic Nature // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  At the reinsurance market the object of purchase and sale is a specific product - a reinsurance service. According to several scientists" researches, the definition of a reinsurance service is clarified as a specific service in the form of selling ...
106075
  Vasilenco I. Reintoarcerea valorilor / Ion Vasilenco ; ed. ingrijita de Lazar Ciobanu, pref. de Mihai Cimpoi ; Academia de stiinte a Moldovei, Institutul de filologie. – Chisinau : Elan Poligraf, 2008. – 220 p. – ISBN 978-9975-66-076-1
106076
   Reinventing Home: Six Working Women Look at Their Home Lives. – New York, 1991. – 259с.
106077
  Klemm Heinz Reise am Bodensee. / Klemm Heinz. – Dresden, 1956. – 90с.
106078
  Wagner B. Reise im Kopf / B. Wagner. – Berlin - Weimar : Aufbau - Verlag, 1984. – 190 S.
106079
  Weiss Rudolf Reise im Zwielicht / Weiss Rudolf, Lange Wolfgang. – [Berlin] : Militarverlag der DDR, 1978. – 253 S.
106080
  Bauer Hans Reise in das goldene Byzarz / Bauer Hans. – Leipzig, 1982. – 270с.
106081
  Bechstein Hanns Reise in den Klassizismus / Bechstein Hanns. – Leipzig, 1975. – 254с.
106082
  Bechstein Hanns Reise in den Klassizismus / Bechstein Hanns. – Leipzig : Prisma, 1975. – 254S.
106083
  Weber R Reise in die Erinnerung / R Weber. – Алматы, 1983. – 118 S.
106084
  Bauer H. Reise in die Karolingerzeit / H. Bauer. – Leipzig : Prisma, 1975. – 219 S. : Il.
106085
  Bechstein Hanns Reise in die Renaissance / Bechstein Hanns. – Leipzig, 1965. – 218с.
106086
  Muller Armin Reise In Die Rhon / Muller Armin, Hahn Erich; Herausgegeben von Kampe Kurt. – Weimar : Volksverlag, 1958. – 78S.
106087
  Uhse B. Reise in einem blauen Schwan / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1959. – 184 S.
106088
  Ittenbach Max Reise nach den Thuringer Seen / Ittenbach Max. – Lpz., 1966. – 34с.
106089
  Trachman Michail Reise nach einem Viertel-jahrhundert / Trachman Michail. – Dresden, 1971. – 335с.
106090
  Muller Armin Reise nach S. Gedichte. / Muller Armin. – Berlin, 1965. – 68с.
106091
   Reise nach Utopia. Franzosische Utopien aus 3 Jahrhunderten. – Berl., 1964. – 480с.
106092
  Kohler Erich Reise um die Erde in acht Tagen / Kohler Erich. – Berlin, 1979. – 167с.
106093
  Kohler Erich Reise um die Erde in acht Tagen / Kohler Erich. – Berlin, 1979. – 189с.
106094
  Radischtschew Alexander Reise von Petersburg nach Moskau / Radischtschew Alexander. – Leipzig, 1982. – 242с.
106095
  Parrot Friedrich Reise zum Ararat / Parrot Friedrich; Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Marianne und Werner Stams. – Leipzig : F.A.Brockhaus, 1989. – 263S. – ISBN 3-325-00254-4
106096
   Reise zum Ursprung. Kubanische Erzahlungen. – Leipzig, 1973. – 359с.
106097
  Heine Heinrich Reisebilder. / Heine Heinrich. – Berl., 1962. – 176с.
106098
  Christ Richard Reisebilder. Ansichtskarten aus der DDR / Christ Richard. – Berlin-Weimar, 1975. – 207с.
106099
  Лозинский Миколай Reisefieber : Фрагменты повести // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – C. 125-164. – ISSN 0321-1878
106100
  Kuntzsch L. Reisefreiheit - stresstest - wutburger. Der landeskundlich-kulturelle diskurs- und textbezug als grundlage fur die ubersetzung der aktuellen lexik: tradition in kyiv vor 30 jahren und heute // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 13-20. – (Бібліотека Інституту філології)


  Лінгвокультурологічний дискурсивний підхід як основа для відтворення актуальної лексики: традиції в києві 30 років тому та сьогодні. Bei der Sprachbeobachtung und Sprachberatung stt die Gesellschaft fur deutsche Sprache immer wieder auf aktuelle ...
106101
   Reisefuhrer DDR. Reiserouten durch die Deutsche Demokratische Republik. – Leipzig, 1975. – 220с.
106102
  Cisek Oscar Walter Reisegefeuer. Das Buch Horia / Cisek Oscar Walter. – Berlin, 1964. – 814с.
106103
  Holitscher A. Reisen / A. Holitscher. – Berlin, 1973. – 416с.
106104
  Kellermann Bernhard Reisen in Asien. / Kellermann Bernhard. – M.-L., 1964. – 176с.
106105
  Kellermann Bernhard Reisen in Asien. / Kellermann Bernhard. – Berlin, 1975. – 471с.
106106
  Henselmann H. Reisen in Bekanntes und Unbekanntes / H. Henselmann. – DDR Leipzig : Verlag fur die Frau, 1969. – 239S.
106107
  Henselmann Hermann Reisen in Bekanntes und Unbekanntes. / Henselmann Hermann. – Leipzig, 1975. – 240с.
106108
  Schlagintweit-Sakunlunski Reisen in Indien und Hochasien : Eine Darstellung der Landschaft, der Cultur und Sitten der Bewohner, in verbindung mit klimatischen und geologischen Verhaltnissen / by Hermann von Schlagintweit-Sakunlunski. – Jena : H. Costenoble, 1869. – XXXVI, 589 S. – Книга готич. шрифтом
106109
  Tilgenkampf Erich Reisen in ungewohnliche Raume / Tilgenkampf Erich. – Berl.
Band 1. – 1956. – 236с.
106110
  Schinkel K.F. Reisen nach Italien : Tagebuccher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle / K.F. Schinkel. – Berlin : Rutten & Loening, 1979. – 360 S. : Ill.
106111
  Schleinitz Reisenbilder aus China / Schleinitz, Karl-Heinz. – Berl., 1956. – 191с.
106112
  Polte Wolfgang Reiseratgeber CSSR / Polte Wolfgang. – Leipzig u.a., 1975. – 303с.
106113
  Glade H. Reiseskizzen aus dem Harz. / H. Glade. – Leipzig, 1973. – 159с.
106114
  Kuchler Manfred Reisetage: Begegnungen zwischen Athen und London. / Kuchler Manfred. – Rudolstadt, 1983. – 279с.
106115
  Cisek Oscar Walter Reisigfeuer. Das Buch Crisan / Cisek Oscar Walter. – Berlin, 1961. – 662с.
106116
  Augusiewicz Slawomir Rejestr jencow polskich na Krymie z 1649 roku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 157-180. – ISSN 0083-4351
106117
  Majdecki L. Rejestr ogrodow polskich / L. Majdecki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
Z. 1. – 1964. – 220 s. : ill.
106118
  Majdecki L. Rejestr ogrodow polskich / L. Majdecki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
Z. 2. – 1964. – 203 s. : ill.
106119
  Kratochvil Josef Rejstrik k topograficke mineralogii cech. (Podle mineralu). / Kratochvil Josef. – Praha, 1952. – 432с.
106120
  Hall Edward Rejtett dimenziok. / Hall Edward. – Budapest, 1975. – 275с.
106121
  Czernik S. Reka / Stanislaw Czernik. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1974. – 158 s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
106122
  Lisicka Helena Reka Morava / Lisicka Helena, Reichmann Vilem. – Praha, 1976. – 279с.
106123
  Zukrowski Wojciech Reka Ojca / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : KAW, 1987. – 125 s.
106124
  Vyhlidal Oldrich Reka pod oknny / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 83 s.
106125
  Siskov Vjaceslav Reka Zivota / Siskov Vjaceslav. – Praha
Kniha 1. – 1956. – 459с.
106126
  Siskov Vjaceslav Reka Zivota / Siskov Vjaceslav. – Praha
Kniha 2. – 1956. – 500с.
106127
  Nouza Oldrich Reka. (1960) / Nouza Oldrich. – Praha, 1962. – 60с.
106128
  Roman M. Rekonstrukcja lobu plockiego w czasie ostatniego zlodowacenia // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – N 96 : Rekonstrukcja lobu plockiego w czasie ostatniego zlodowacenia / M. Roman. – C. 7-171. – ISSN 0065-1249
106129
  Bojanowski Gustaw Rekopis dla wnukow / Bojanowski Gustaw, 1957. – 304с.
106130
  Baterowicz Marek Rekopis z Amalfi / Baterowicz Marek. – Krakow, 1977. – 72с.
106131
  Fenikowski Franciszek Rekopis z gospody "Pod lososiem" : Raptularz dla pelnoletnich dzieci / Fenikowski Franciszek. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1958. – 354s.
106132
  Potocki Jan Rekopis znaleziony w Saragossie / Potocki Jan, 1956. – 640с.
106133
  Potocki Jan Rekopis znaleziony w Saragossie / Potocki Jan. – Warszawa
1. – 1976. – 447с.
106134
  Potocki Jan Rekopis znaleziony w Saragossie / Potocki Jan. – Warszawa
2. – 1976. – 434с.
106135
  Budziak A. Rekopismienna spuscizna slownikarska Iwana Wahylewycza / Anna Budziak ; [Uniw. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej]. – Krakow : Scriptum, 2014. – 410, [1] s. – Bibliogr. s. 91-99. – (Studia Ruthenica Cracoviensia ; 8). – ISBN 978-83-64028-53-3
106136
   Rekopisy cerkiewnoslowianskie w Polsce : katalog. – Wyd. 2-e zmienione. – Krakow : Scriptum, 2004. – 14, 569 s. – ISBN 83-9198814-4-4
106137
   Rekopisy, rekopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, wydawnictwa rzadkie i druki nowe : katalog obiektow zdigitalizowanych / [wstep i red.: Jacek Partyka]. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonski, 2016. – 663 s., [22] ark. il. : ill. – (Polonika z ""Berlinki"" w bibliotece jagiellonskiej). – ISBN 978-83-943816-2-2
106138
  Wlassow J.N. Rektion der Verben, Adjektive, Substantive im Deutschen = Керування дієслів, прикметників та іменників у німецькій мові : Handbuch fur Studenten und Lehrer / Wlassow J.N, Kulenko V. J. – Winnyzja : Nowa Knyha, 2003. – 139, [5] S. – Парал. тит. арк. укр. – Bibliogr.: S. 136-139. – ISBN 966-7890-28-7
106139
  Ehrlich Ludwik Rektor Pawel Wlodkowic. Recznik obrony przeciw Krzyzakom / Ehrlich Ludwik. – Krakow, 1963. – 76с.
106140
  Popiel Jacek Rektora Franciszka Ziejke wspomina rektor Jacek Popiel // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2020. – Nr. 218, numer specialny. – S. 59-60. – ISSN 1427-1176


  Пам"яті ректора Ягеллонського університету Franciszka Ziejke.
106141
  Peschke E.-B. Rektoren und Prasidenten der Universitat Unter den Linden : Dokumentation der Ausstellung der Universitatsbibliothek im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum vom 07.12.2009 bis 30.03.2010 / Elke-Barbara Peschke ; [Hrsg.: Prasident der Humboldt-Universitat zu Berlin]. – Berlin : Humboldt-Universitat, 2010. – 268 S. – (Neues aus der Geschicte der Humboldt-Universitat zu Berlin ; 3 ) ( Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin ; Nr. 65). – ISBN 978-3-9813135-8-1
106142
  Peter R. Rekursive funktionen / R. Peter. – Budapest : Ungarische Akad. d. Wissenschaften, 1957. – 278 S. – Bibliogr.: S.S.261-268
106143
  Rzepa Teresa Relacje miedzy doswiadczeniem jezykowym a doswiadczeniem indywidualnym / Rzepa Teresa, Frydrychowicz Stefan. – Wroclaw i i., 1988. – 157с.
106144
  Dobronski A.C. Relacje miedzy Polakami presiedlonymi do Rosji w latach 1939 - 1941 a osobami innych narodowosci (na materialow z Istitutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie) // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – S. 26-38
106145
  Dovgai T. Relacje NATO-Ukraine na przelomie XX-XXI w. // NATO - Polska - Ukraina. Partnerstwo dla pokoju. 20 lat pozniej. – Rzeszow, 2014
106146
  Wec Janusz Jozef Relacje polsko-niemieckie w unii europejskiej i NATO na poczatku XXI w. Proba bilansu // Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2015. – T. 23. – P. 117-148. – ISSN 1233-0558
106147
  Borkowski Zenon Relacje porucznika Sikory / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1975. – 248с.
106148
  Cooc Relat on des coyages entrepris par ordre de sa majeste Britannique et successivement executers par le commodor Byron, le capitaine Cook, dans les vaissaux le Dauphin, le Swalliw & l"Endeavour. – Paris
7. – 1789. – 231с.
106149
  Ionescu G. Relatare asupra istoriei arhitecturii Rominesti din cele mai vechi timpuri pina in ziua de azi / G. Ionescu. – Bucuresti, 1954. – 144с.
106150
  Romashchenko I. Related party transactions and corporate groups : when Eastern Europe meets the West / Ivan Romashchenko. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2020. – XXII, 347, [1] p. – Index: p. 339-347. – Бібліогр.: c. 299-337 та в підрядк. прим. – (European Company Law Series ; vol. 16)
106151
  Azodo A.P. Relatedness of Students’ Work Industrial Experience to the Professional Skills and Competence Development in Engineering Career at Nigerian Universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 89-95. – ISSN 2308-4081


  Пов"язаність промислового досвіду роботи студентів з професійними навичками та розвитком компетентності в інженерній кар"єрі у нігерійських університетах.
106152
  Smeu Grigore Relatia social-autonom in arta / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1976. – 151с.
106153
  Constantiniu Florin Relatii e agrare tara romaneasca in secolul al 18-lea. / Constantiniu Florin. – Bucuresti, 1972. – 210с.
106154
   Relatii internationale plus : revista stiintifico-practica / Inst. de relatii intern. din Moldova. – Chisinau : IRIM. – ISSN 1857-4440
Nr. 1. – 2013
106155
  Leon-Armanu Relatii reactive si codependente sn functie de inteligenta de iertare si spiritualitatea experimentatea zilnic // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2017. – Vol. 63, nr. 2. – P. 120-130. – ISSN 2344-4665
106156
   Relatii romano-americane in timpurile moderne. – Iasi : Universitate "Al. I. Cuza", 1993. – 383 p. – (Biblioteca historiae universalis ; 1). – ISBN 973-9149-05-7
106157
   Relatii romano-bulgare de-a lungul veacurilor. (Sec. XII-XIX). Studii. – Bucuresti
1. – 1971. – 434с.
106158
  Dobrinescu Valeriu Florin Relatii romano-engleze (1914-1933) / Dobrinescu Valeriu Florin. – Iasi, 1986. – 189с.
106159
  Dascalu Nicolae Relatii romano-polone in perioada interbelica (1919-1939). / Dascalu Nicolae. – Bucuresti, 1991. – 229с.
106160
   Relatii Romino-Ruse in tracut. Studii si conferente. – Bucuresti, 1957. – 306с.
106161
  Mihordea V. Relatiile agrare din secolul al XVIII-lea in Moldova / V. Mihordea. – Bucuresti, 1968. – 316с.
106162
   Relatiile comerciale ale tarii romanesti cu peninsula Balcanica (1829-1858). – Bucuresti, 1970. – 308с.
106163
  Constantinescu-Iasi Relatiile culturale romino-ruse din trecut. / Constantinescu-Iasi. – Bucuresti, 1954. – 228с.
106164
  Constantinescu Nicolae Relatiile de rudenie in societatile traditionale. / Constantinescu Nicolae. – Bucuresti, 1987. – 183с.
106165
  Slama-Cazacu Tatiana Relatiile dintre gindire si limbaj in ontogeneza. (3-7 ani) / Slama-Cazacu Tatiana. – Bucuresti, 1957. – 508с.
106166
   Relatiile dintre matematica si stiintele naturii si societatii. (Lucrarile sesiunii stiintifice din 19-20 ianuarie 1968). – Bucuresti, 1969. – 189с.
106167
  Puia I. Relatiile economice externe ale Romaniei in perioada interbelica / I. Puia. – Bucuresti, 1982. – 194с.
106168
   Relatiile internationale - domeniu specific deactivitate intelectuala. Contributia institutiilor de profil = International relations - specific field of intellectualactivity. Contribution of relevant institutions : materialele Conferintei stiintifico-practice internationale, consacrate aniversarii a X-a a Institutului de Relatii internationale din Moldova, 2 aprilie 2013 / Inst. de Relatii Intern. din Moldova ; [col. red.: V. Beniuc (presedente) [et al.] ]. – Chisinau : IRIM, 2013. – 446 p. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusa. – Referinte bibliogr. la sfarsitul art. – ISBN 978-9975-4004-6-6
106169
  Demeny Ludovic Relatiile politice ale Angliei cu Moldova, Tara Romaneasca si Transilvania in secolele XVI-XVIII. / Demeny Ludovic, Cernovodeanu Paul. – Bucuresti, 1974. – 287с.
106170
  Ciobanu Veniamin Relatiile politice romano-polone intre 1699 si 1848 / Ciobanu Veniamin. – Bucuresti, 1980. – 236с.
106171
  Milin Miodrag Relatiile politice romano-sirbe in epoca moderna = The Romanian-Serbian political relations during the modern age = Румынско-сербские политические отношения в современной эпохе : (secolul al 19-lea) / Milin Miodrag; Academia Romana; Institutul de stiinte socio-umane din Timisoara. – Bucuresti : Edit. Acad. Romane, 1992. – 240p. – (Biblioteca istorica ; 78). – ISBN 973-27-0308-3
106172
  Dan-Spanoiu Georgeta Relatiile umane in grupele de munca industriala. / Dan-Spanoiu Georgeta. – Bucuresti, 1971. – 185с.
106173
  Barkin David Relating socisl structures to the planet: radical ecological economics // Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 54. – P. 109-116. – ISSN 0570-2259
106174
  Mast S.O. Relation between sulfur in various chemical forms and the rate of growth in the colorless flagellate, chilomonas paramecium / S.O. Mast, D.M. Pace. – Leipzig : Gebruder Borntraeger, 1935. – P. 297-325. – Reprinted from "Protoplasma", Vol. 23, No.3, 1935
106175
   Relation between the anisotropy parameters of multiplicative and homogeneous model for medium with elliptical birefringence / M. Lavrenko, I. Kolomiets, S. Savenkov, Ye. Oberemok // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 67-70. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The features of application of multiplicative and homogeneous models were described. Relations between anisotropy parameters describing the simultaneous (homogeneous models) and sequential (multiplicative model) effects of mechanism of anisotropy in a ...
106176
  d"Avaray Antoine-Louis-Francois Relation d"un voyage a Bruzelles et a Coblentz (1791).. – Paris, 1823. – 120с.
106177
  Patrin Eugene Louis Melchior Relation d"un voyage aux monts d"Altaice en Siberie : fait en 1781 / par m. Patrin // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 38 p.
106178
  Acugna P. Chrestophle d" Relation de la rivire des Amazones. Traduite par feu Mr. de Gomberville de l"Academie Francoise sur l" original du P. Chr. d"Acugna.. – P., 1682. – 255, (24)с.
106179
  Ross J. Relation du second voyage fait а la recherche d"un passage au nord-oues. – Paris : Bellizard, Barthes, Dufour et Lowell
T. 1. – 1835. – 456 p.
106180
  Ross J. Relation du second voyage fait а la recherche d"un passage au Nord-Ouest par Sir John Ross... et de sa residence dans les regions arctiques, pendant les annees 1829 а 1833.... – Paris : Bellizard, Barthes, Dufour et Lowell
T. 2. – 1835. – 544, 4, [2] p.
106181
  Gamski Kazimierz Relation entre la deformation permanente dans un essai de traction simple et le fluage des aciers a la temperature ordinaire. / Gamski Kazimierz. – Liege, 1956. – 114с.
106182
  Hyman L. Relation of oxygen tension to oxygen consumption in nereis virens / L. Hyman. – Philadelphia, Pa., U.S.A. : Wistar Institute, 1932. – P. 209-221. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology, Vol. 61, No. 2, February, 1932
106183
  Knox Pobert Relation ou voyage de l"isle Ceylon, dans les Indes Orienta las. Contenant une descrihtions exacte de cette Isle, la forme de son Gouvernement... Traduit de l" Anglois. Enrichi de fig. avec la Carte. – Amsterdam, P. Marret
1-2. – 1693. – (20) 218, 180с.
106184
  Jiancai Pi Relational and professional delegation in Chinese family firms // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 430-439. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
106185
  Gentile Maria Elisa Relations between Argentina and Hungary from the Bipolar Word to the Regional Groups (1945 - 2003) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 35, Spring : Political evalautions and relations. – P. 116-125. – ISSN 1586-4197
106186
   Relations between cultures. – Washington : The Council for research in values and philosophy, 1991. – 396,[4]p. – (Cultural heritage and contemporary change / Gen. editor George F. McLean ; Vol. 4 : Series 1. Culture and values). – ISBN 1-56518-009-7
106187
  Yung-Sheng Yang Relations between employee work values, employee turnover, and job satisfaction in tourism industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 556-563 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
106188
  Kozachenko Yu. Relations between exponential tails,moments and moment generatingfunctions for random variables and vectors / Yu. Kozachenko, E. Ostrovsky, L. Sirota // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
106189
   Relations between the autochthonous population and the migratory populations on the territory of Romania. A collection of studies. – Bucuresti, 1975. – 323с.
106190
  Wolter Detlev Relations between the EU and Ukraine after the signature of the Association Agreement: A View from German Di[plomacy // The future of cooperation between the EU and Ukraine : materials of a conference in Kiel on 4 July 2014 / Alexander Trunk, Nazar Panych (eds.). – Berlin : BWV, 2016. – P. 21-23. – ISBN 978-3-8305-3597-3
106191
  Khymynets V. Relations between the EU and Ukraine after the signature of the Association Agreement:The Ukrainian view // The future of cooperation between the EU and Ukraine : materials of a conference in Kiel on 4 July 2014 / Alexander Trunk, Nazar Panych (eds.). – Berlin : BWV, 2016. – P. 19-20. – ISBN 978-3-8305-3597-3
106192
  Oztyurk U. Relations between the Turkish Empire, Zaporozhian Cossacks and Crimean Khanate in the first Half of the 17th Century // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 26-34. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Спільна діяльність Кримського ханства із Запорозьким козацтвом у першій половині XVII ст. досягла свого найвищого рівня в період між 1620 і 1630 рр. Для такого роду зближення Кримського ханства і Запорозького козацтва були свої важливі причини. ...
106193
  Konstantinov Yon Relations financieres et monetaires est-ou est / Konstantinov Yon. – M., 1986. – 42с.
106194
  Edwards T.I. Relations of germinating soy beans to temperature and length of incubation time / T.I. Edwards. – [S. l. : s. n.], 1934. – 30 p. – Plant Physiol., V. 9, 1934
106195
  Del Grande Relations. / Del Grande, J.C. Egsgard. – 2nd ed. – Toronto, 1979. – 454с.
106196
  Hung-Wen Lee Relationship between achievement motivation and entrepreneurial behavior / Hung-Wen Lee, , Yu-Fun Chen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 366-372 : table. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
106197
  Levrints Relationship between communication style and effective teaching / Levrints, (Lorincz) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – P. 147-151. – Bibliogr.: Referen.: p. 150-151. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
106198
  Chaliskan U. Relationship Between Community Attachment, Perceptions on Economic Impacts of Tourism and Support to Tourism Development: an Implementation in a Settlement Near But Distant From Tourism / U. Chaliskan, I. Saltik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 41-46. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817


  Tourism is one of the most important economic sectors in world and its impacts on local communities are discussed in the literature frequently. Even though also socio-cultural and environmental impacts are also examined, the focus is on economic ...
106199
  Bilal Mehmood Relationship between foreing direct investment and human capital (the case of Pakistan) / Bilal Mehmood, Muhammad Amir // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 397-402 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
106200
  Khan Faisal Relationship between stock prices and economic variables: sectoral analisis / Khan Faisal, Muneer Saqib, Anuar Melati Ahmad // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 544-553 : Tabl. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
106201
  Szombati O. Relationship of politics and entertainment media // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 61-62
106202
   Relativistic corrections to S and P waves of pion-nucleon scattering. – Dubna, 1964. – 10 p.
106203
   Relativistic effects and space radio interferometry / A.N. Alexandrov, S.V. Khmil, A.V. Mandzhos, V.I. Zhdanov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 44-48. – (Астрономія ; вип. 33)


  Подано короткий огляд ефектів загальної теорії відносності, які важливо враховувати при плануванні експериментів у космічній радіоінтерферометрії (КРІ) з довжинами бази b = 10[у п"ятому ступені] … 10[у шостому ступені] км і до 10[у восьмому ступені] у ...
106204
   Relativistic selfinteracting particle­-antiparticle system of bosons / D. Anchishkin, V. Gnatovskyy, D. Zhuravel, V. Karpenko // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 3-18. – ISSN 2616-8685
106205
  Belinicher V.I. Relativistic wave equations for particles on arbitrary spin interacting with an electromagnetic field / V.I. Belinicher. – Novosibirsk, 1971. – 29с.
106206
  Schmutzer Ernst Relativitatstheorie-aktuell: Ein Beitrag zur Einheit der Physik / Schmutzer Ernst. – 4., korrigierte und erganzte Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1989. – 180 S.
106207
  Liebscher Relativitatstheorie mit Zirkel und Lineal / Liebscher, Dierck-Ekkehard. – Berlin : Akademie - Verlag, 1977. – 155 S.
106208
  Garan D.G. Relativity for psychology. / D.G. Garan. – New York, 1968. – 338с.
106209
  Gardner M. Relativity for the million / M. Gardner ; ill. by Anthony Ravielli. – 4th printing. – New York ; London : Macmillan, 1965. – 182 p. : ill.
106210
  Rizzi Luigi Relativized minimality / Rizzi Luigi. – Cambridge; London : The MIT press, 1994. – 10,147p. – (Linguistic inquiry monographs / General editor S.J.Keyser ; 16)
106211
  Garcia Marquez Gabriel Relato de un naufrago / Garcia Marquez Gabriel. – La Habana, 1981. – 213 p.
106212
  Garcia Marquez Gabriel Relato de un naufrago / Garcia Marquez Gabriel. – Bogota, 1982. – 102с.
106213
  Paustovski K. Relatos escogidos / K. Paustovski. – Moscu, 1975. – 335 p.
106214
  Mendez Capote Renee Relatos heroicos / Mendez Capote Renee. – La Habana, 1975. – 175с.
106215
  Melkov G.A. Relaxation of h.r.f. macroscopic magnetizastion of parametric spin-wave excitation / G.A. Melkov, V.S. Zhitnjuk // Abstract XX Congress Ampere.
106216
  Sokolovsky S.A. Relaxation phenomena in electron plasma of semiconductors / S.A. Sokolovsky, A.I. Sokolovsky, O.A. Hrinishyn // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 17-24. – ISSN 2616-8685
106217
   Relaxation time for an inhomogeneus substance under grvity near the critical point / L.A. Bulavin, A. Alexin, D. Malyarenko, Yu. Ostapchuk // 13-simposium on thermophysical properties, 22-27 june, 1997, Boulder, Colorado, USA
106218
  Tretyak O.V. Relaxational Spectroscopy of Deep Levels in the Investigation of Inter-Center Transitions of Charge Carriers // Ukrainian Physical Journal, 1993. – N 3
106219
  Trokhimchuck P. Relaxed optics: modeling and discussions / Petro Trokhimchuk. – Beau Bassin : LAP LAMBERTAcademic Publishing, 2020. – 239, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 235-240. – Bibliogr.: p. 213-234. – ISBN 978-620-2-51175-9
106220
  Sofoluwe Nurudeen Afolabi Relevance of Entrepreneurial Orientation Strategy to Cooperative Business Organizations in Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2020. – Vol. 64, № 4. – P. 415-429. – ISSN 2367-6361
106221
   Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / [Bilushchak Tetiana, Myna Zhanna, Bondarchuk Viktor et al.]. – Riga : Baltija Publishin, 2018. – V, 426 p. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Частина тексту укр. - Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/all-scienc. – Бібліогр. в кінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-9934-571-26-8
106222
  Kaliuzhnyi R. Relevant research of administrative aspects in ensuring the defense of Ukraine (review of V.Y. Pashynsky"s monograph "Ensuring defense of Ukraine: administrative and legal aspects") // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (24). – С. 123-125. – ISSN 2227-796X
106223
   Releve des traites et accords Internationaux, enregistres ou classes et inscrits au repertoire su Secretariat de Nations Unies, pendant le mois de avril 1951. – New York. – 71с.
106224
   Releve des traites et accords Internationaux. Enregistres ou classes et inscrits au repertoire su Secretariat pendant le mois de Fevrier 1951. – New York. – 36с.
106225
  Goldenberg Jorge Relevo 1923. / Goldenberg Jorge. – La Habana, 1975. – 96с.
106226
  Zhuravel V.A. Reliability evaluation of a forensic expert"s opinion: World practices and Ukrainian realities / V.A. Zhuravel, V.E. Konovalova, G.K. Avdeyeva // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 252-261. – ISSN 1993-0909
106227
  Kotenko S.V. Reliability of cargo transportation as the main objective function of cargo transportation by water transport under the conditions of military risks / S.V. Kotenko, V.A. Kasianova // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 4 (85). – С. 70-77. – ISSN 2524-003X
106228
  Reshetov D. Reliability of machines / D. Reshetov , A. Ivanov, V. Fadeev; transl. from Russ. by L. M. Sachs. – Moscow : Mir, 1990. – 316 p.
106229
   Reliability problems of reactor pressure components: Proceedings of symposium on application of reliability technology to nuclear power plants organized by the International Atomic Energy Agency and. – Vienna
2. – 1978. – 394с.
106230
  Harjoaba I. Relieful Colinelor Tutovej. / I. Harjoaba. – Bucuresti, 1968. – 156с.
106231
  Popovici A.F. Religia - perspective de abordare teoretica, definire si conceptualizare // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 187-197. – ISSN 2344-4665
106232
  Levi Anthony Religia a zycie. / Levi Anthony. – Warszawa, 1969. – 218с.
106233
  Bubik Tomas Religia i religioznawstwo w ujeciu Otakara Pertolda (1884-1965) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 49, z. 4. – S. 353-367. – ISSN 0137-2432
106234
  Lowmianski Henryk Religia slowian i jej upadek (w. VI - XII) / Lowmianski Henryk. – Warszawa, 1979. – 433с.
106235
  Pilaszewicz Stanislaw Religie Afryki / Pilaszewicz Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2000. – 393s. – ISBN 83-235-0073-8
106236
   Religie w swiecie starozytnym. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1993. – 96s. – ISBN 83-231-0410-7
106237
  Boryszewski Pawel Religijnosc katolikow slowackich w czasie komunizmu i w kilka lat po jego upadku / Boryszewski Pawel. – Warszawa : Wyd-wo Akademii teologii katolickiej, 1998. – 292s. – ISBN 83-7072-04-4
106238
  Roma A. Religion-state relations in modern Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 211-212
106239
  Kelman M.S. Religion - a Significant Factor in Law-Making and Law Enforcement Processes / M.S. Kelman, R.M. Kelman // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 2. – P. 77-85. – ISSN 2617-4162
106240
  Kolodny A.M. Religion and church in the democratic Ukreine : The collection of the scientific reports / A.M. Kolodny. – Kyiv, 2000. – 52c. – ISBN 966-7742-10-5
106241
   Religion and communist society: Selected Papers from the Second World Congress for Soviet and East European Studies. – Berkeley, 1983. – 165с.
106242
  Kelman M. Religion and law: mutual influence and interconnection. Section one / M. Kelman, T. Sivulya // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 57-63. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
106243
  Kelman M. Religion and law: mutual influence and interconnection. Section two / M. Kelman, T. Sivulya // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 43-50. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
106244
  Koliban O. Religion and media: modern challenges // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 127-128
106245
  Plokhy S. Religion and nation in modern Ukraine / Serhii Plokhy, Frank E.Sysyn; University of Alberta; University of Toronto. – Edmonton, Toronto : Canadian institute of Ukrainian studies press, 2003. – 16,216 р. – ISBN 1-895571-45-6
106246
  Furman D. Religion and social conflicts in the U.S.A. / D. Furman. – M., 1984. – 253с.
106247
  Mackowiak Anna Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A Study of Lonely Planet"s Indonesia and Thailand Guidebooks // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 4. – P. 335-357. – ISSN 0137-2432
106248
  Tawney R.H. Religion and the rise of capitalism: a historical study (Holland memorial lectures, 1922) / R.H. Tawney. – New York, 1950. – 280с.
106249
  Haikola Lars Religion as language-game. / Haikola Lars. – Lund, 1977. – 168с.
106250
  Cholvy G. Religion et societe au XIX siecle le diocese de Montpellier : le diocese de Montpellier : these presentee devant l"universite de Paris i le 26 fevrier 1972 / Gerard Cholvy. – Paris : Service de reproduction des Theses Universite de Lille III
T. 2. – 1973. – P. 819-1671, XII p. – Пагінація спільна з поперед. томами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
106251
  Melnyk L. Religion factor in the political life of Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 130
106252
   Religion in America. – Boston, 1968. – 433с.
106253
  Rose H.J. Religion in Greece and Romr / H.J. Rose. – New York a.o., 1959. – 312с.
106254
   Religion Saint-Simonienne : aux artistes du passe et de l"avenir des beaux -arts... – 2me ed. – Brussel : Hauman et Compagnie, 1832. – 319 p.
106255
  Morenz Siegfried Religion und Geschichte des alten Agypten / Morenz Siegfried. – Weimar, 1975. – 652с.
106256
  Castles Lance Religion, politica, and economic behavior in Java. The Kudus cigarette industry / Castles Lance. – Yale, 1967. – 162с.
106257
  Lyalko S.V. Religion: the gist of the matter = Релігія: суть справи : навч.- метод. посібник для студ. філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту (напрям "Релігієзнавство") / Lyalko S.V. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-120-9
Pt. 1. – 2012. – 247, [1] с. : табл. – Текст кн. англ., укр., рос. - На обкл. зазнач. авт.: Сергій Лялько. – Бібліогр.: с. 241
106258
  Lyalko S.V. Religion: the gist of The Matter : навально-методичний посібник для студ. філос. фак-ту Київськ. нац. ун-ту : (напрям "Релігієзнавство") / Lyalko S.V. – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-063-9
Part 1. – 2010. – 248с. – На обкл. зазнач. авт.; Сергій Лялько
106259
   Religionen der Welt : Bertelsmann Handbuch. – Munchen : Bertelsmann, 1992. – 480с.
106260
  Renou Louis Religions of ancient India / Renou Louis. – New York : Schocken books, 1970. – VIII, [1], 139 p.
106261
  Ringgren Helmer Religions of mankind: today & yesterday / Ringgren Helmer, Strom Ake. – Philadelphia, 1967. – 426с.
106262
  Maslow Abraham Religions, values, and peak-experiences / Maslow Abraham. – Harmondsworth, 1976. – 122с.
106263
  Gundry D.W. Religions: a preliminary historical and theological study / D.W. Gundry. – London, 1958. – 189с.
106264
   Religiou s freedom and tolerance in the international higher education practices / S. Rudenko, V. Tytarenko, E. Piletsky, K. Gan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 53-68. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Релігійна свобода та толерантність у міжнародній практиці вищої освіти. This paper presents the recent survey results among 160 international students of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The survey aimed to analy se the ...
106265
  Predko O. Religious and philosophical meanings of inner man in the works og Gregory Skovoroda // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 131-132
106266
  Jarmoch E. Religious beliefs in the Polish Army under the circumstances of system transformation // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 308-316


  Релігійність солдатів строкової служби знаходиться на досить високому рівні Однак це твердження стосується лише деяких показників релігійності. Зокрема, параметрів віри і релігійних вірувань. Більш високі показники релігійного життя в цих областях ...
106267
   Religious experince and truth: a symposium. – New York, 1961. – 333с.
106268
  Predko O.I. Religious faith: existential-antropological meanings // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – C. 33-42. – ISSN 2227-7242
106269
   Religious freedom, tolerance and non-discrimination in education. – Caceres : University of Extremadura, Shool of law; Ministry of justice, General direction of religious affairs, 2001. – 271p. – ISBN 84-7723-463-9
106270
  Jarych Adam Jakub Religious life surrounding three thermal springs in ancient Dacia // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Nr 65. – P. 19-26. – ISSN 0065-0986


  The paper deals with the three most important thermal springs in ancient Dacia, on which part of the religious life of the province centred. The available source material makes it possible to determine which deities received the most worship among the ...
106271
  Shchelkunov A. Religious revival in 1941-1943 in the family and collective memory of the Christian Church of the evangelical faith // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed.-іn-сhief I.Shchupak ; еd. board: Нrynevych V., Кhanin V., Кrawchuk A. [et al.]. – english version. – Dnipro, 2020. – Vol. 11 (Spec. Iss.). – С. 140-149. – ISSN 2617-9113
106272
  Orlovskyi Roman Religious Views of Charles Taze Russell and their Reflection in the Teachings of Jehovah"s Witnesses // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – P. 123-135. – ISSN 1998-4634
106273
  Varapaiev A. Religiousness of Mykolai Gogol in the context of ukrainian philosophical thought / A. Varapaiev, A. Rybalchenko // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Релігійність Миколи Гоголя в контексті української філософської думки.
106274
  Sard Arthur Remainders as integrals of partial derivatives / Sard Arthur. – 732-742с.
106275
  Moorsteen Richard Remaking China policy: U.-S. China relations and governmental decisionmaking / Moorsteen Richard, Abramowitz Morton. – Cambridge, 1971. – 136с.
106276
  Bieganski Wiktor Remanent zycia starego aktora / Bieganski Wiktor. – Warszawa : Wyd-wo artystyczne i filmowe, 1969. – 328s.
106277
  Seegel S. Remapping the Geo-Body: Transnational Dimensions of Stepan Rudnyts"kyi and His Contemporaries // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 205-229. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
106278
  Mihut I. Remarks about integration over the fibre / Iosefina Mihut; Univ. din Timisoara. Fac. de stiinte ale naturii. – Timisoara, 1986. – 13p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 90)
106279
   Remarks of the Government of the USSR on the United States Draft of Peace Treaty with Japan, 1951. – 4с.
106280
  Samsonowicz Henryk Remarks on Slavic population figures in the times of their settlement in Europe // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2015. – Vol. 48 (за 2010) : Special theme: archaeology of the slavs. Marek Dulinicz in memoriam. – P. 17-20. – ISSN 0066-5924
106281
  Horace Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace : Avec une Nouvelle Traduction. – A Paris : Chez Denys Thierry et Claude Barbin
Т. 1. – 1681. – [11], 423, [32] p. – Текст латин. та франц. мовами. - На корінці: Oeuvres d"Horace. Tom I
106282
   Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace. – A Paris (Paris) : Chez Denys Thierry ; Chez Claude Barbin
T. 7. – 1687. – 615 p.
106283
  Horace Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace : Avec une nouvelle traduction / [traduction d" Andre Dacier]. – A Paris : Chez Denys Thierry et claude Barbin
Tome 8. – 1689. – [6], 558 p. – Текст парал. лат. та франц. мовами на протилеж. стор. з коментарями фрац. мовою. - На корінці: Oeuvres d"Horace, Tom VIII.
106284
  Horace Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace : Avec une Nouvelle Traduction. – A Paris : Chez Denys Thierry et Claude Barbin
Т. 9. – 1689. – 536 p. – Текст латин. та франц. мовами. - На корінці: Oeuvres d"Horace. Tom IX
106285
  Horace Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace. – Lyon
3. – 1696. – 542с.
106286
  Horace Remarques critiques sur les oeuvres d"Horace. – Lyon
9. – 1696. – 528с.
106287
  Verity R. Remarques sur Coenonympha dorus Esp. et Hyponephele lycaon Rott. et sur l"usage incorrect du nom de Pararge hiera F : Lep. Satyridae / R. Verity. – Paris : 1С-Паблишинг, 1929. – P. 185-188. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
106288
  Natanson L. Remarques sur les travaux de M. Zaremba relatifs a la theorie de la double refraction accidentelle dans les liquides / L. Natanson. – Cracovie (Krakow) : l"Univ. Jagrllonne, 1904. – [10] p. – Отд. оттиск из: Bulletin de l"Acad. des sciences de Cracivie. Classe des sciences math. rt naturel., fevrier, 1904 (p.102- 113)
106289
  Vries Theun de Rembrana / Vries Theun de. – Berlin : Henschelverlag, 1956. – 330 S.
106290
  Held Julius Rembrandt-Studien / Held Julius. – Leipzig, 1983. – 156с.
106291
  Dvorak Frantisek Rembrandt / Dvorak Frantisek. – Bratislava, 1957. – 168 s.
106292
  Michalkowa Janina Rembrandt / Michalkowa Janina. – Warszawa, 1960. – 172 s.
106293
  Stech V.V. Rembrandt / V.V. Stech. – Praha, 1966. – 490 s.
106294
  Field D.M. Rembrandt / D.M. Field. – Frankisch-Crumbach : Regency House, 2006. – 401, [2] S. : phot. – (Edition XXL). – ISBN 978-3-89736-333-5
106295
   Rembrandt als erzieher : von einem Deutschen. – Leipzig : Hirschfeld, 1893. – V, 356 S.
106296
  Scheidig Walther Rembrandt als Zeichner / Scheidig Walther. – Lpz., 1962. – 286с.
106297
  Czobor A. Rembrandt es kore / A. Czobor; Szepmuveszeti muzeum, Budapest ; Kereszteny muzeum ; Esztergom magangyujtemenyek. – Budapest, 1969. – 48 l.
106298
   Rembrandt Harmensz van Rign: Paintings from soviet museums. – L. – 19с.
106299
   Rembrandt Harmensz van Rijn. – Leningrad, 1971. – 30 s.
106300
   Rembrandt Harmensz van Rijn: Malerei in den Museen der Sowjetunion: (Album). – Leningrad, 1989. – 187с.
106301
   Rembrandt Harmensz van Rijn: Paintings from Soviet Museums: (Album). – Leningrad, 1989. – 183с.
106302
  Schuder Kurt Rembrandt und das grosse Geheimnis Gottes / Schuder Kurt. – 6. Aufl. – Leipzig, 1956. – 248 S.
106303
   Rembrandt und die Nachwelt. – Lpz., 1960. – 160с.
106304
   Rembrandt!. – Praha, 1960. – 48с.
106305
   Rembrandt. Rezkarcok. – 16с.
106306
  Michalkowa Janina Rembrandt: Autoportrety / Michalkowa Janina. – Warszawa, 1978. – 16 s.
106307
  Thiele Rudolf Rembrandt: Eine Binfuhrung in Leben und Werk / Thiele Rudolf. – Leipzig, 1982. – 843с.
106308
  Michel E. Rembrandt: sa vie, son oeuvre et son temps. – Paris, 1893. – 632 p. : ill.
106309
   Remediacja i bioremediacja zanieczyszczonych wod i gruntow oraz wykorzystanie modelowania i technik informatycznych w inzynierii srodowiska. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 234s. – ISBN 83-7143-451-0
106310
  Cushenbery Donald Remedial reading in the secondary school / Cushenbery Donald. – West Nyack, 1972. – 249с.
106311
   Remedicion de valores Qo de reacciones nucleares entre los elementos ligero. – Mexico, 1962. – С. 229-238
106312
   Remedies against the abuse of administratives authority-selected studies. – N.Y., 1964. – 168с.
106313
  Poltorak A. Remember Nurnberg / A. Poltorak, Y. Zaitsev. – Moscow : Foreign languages publishing house. – 296с.
106314
  Mizejewski M. Remembering Andrzej Wajda JU bids farewell to its recipient of honorary doctorate // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 4. – ISSN 1896-4354


  Пам"яті Анджея Вайди — польськиого кінорежисера і кіносценариста, почесного доктора (доктор honoris causa) Ягеллонського, Варшавського, Лодзького, Гданського, Опольського та Вашингтонського університетів.
106315
   Remembering games. – M., 1963. – 48с.
106316
  Khrushchev N.S. Remembers / N.S. Khrushchev; With an introd.,commentary and notes by E.Crankshaw;transl. and ed. by S.Talbott. – Boston;Toronto : Little, Brown and co., 1970. – XXVIII, 638 p. : ill., photog.
106317
  Khrushchev N.S. Remembers / N.S. Khrushchev. – London, 1971. – 582 p.
106318
  Kolozs Pal Remenytelen nyomozas / Kolozs Pal. – Budapest, 1966. – 338с.
106319
  Janacek Josef Remeslna vyroba v ceskych mestech v 16. stoleti / Janacek Josef. – Praha, 1961. – 272с.
106320
  Boulle P. Remeslo urozenych / P. Boulle. – Praha, 1968. – 143с.
106321
   Reminiscences of Lev Tolstoj by his contemporaries. – M., 1961. – 434с.
106322
  Krupskaya N.K. Reminiscences of V.I. Lenin. / N.K. Krupskaya. – M., 1971. – 128с.
106323
  Золотарьова Н.С. Reminiscences Ф. Ліста: теорія жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. :17.00.03 / Золотарьова Наталя Сергіївна ; Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
106324
  Bondar O. Remodeling of the structural components of the cecum wall in the area of the wound defect sutched with desmosin surgical thread / O. Bondar, M. Kobeniak // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 117-118. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Ремоделювання структурних компонентів стінки сліпої кишки в ділянці ранового дефекту, зашитого хірургічною ниткою десмозин.
106325
  Vercel Roger Remorques / Vercel Roger. – Paris : Albin Michel, 1960. – 248p.
106326
  Skrypets A. Remote measurement of polarized radiation parameters / A. Skrypets, V. Tronko, M. Asanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 35-37. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  In this work a method for measuring the polarized radiation parameters by determining its ellipticity angle and azimuth of polarization ellipse is describes. It is proposed to additionally mechanically modulate the polarization plane of the analyzed ...
106327
   Remote sensing of aerosol in the terrestrial atmosphere from space: new missions / G. Milinevsky, Ya. Yatskiv, O. Degtyaryov, I. Syniavskyi, Yu. Ivanov, A. Bovchaliuk, M. Mishchenko, V. Danylevsky, M. Sosonkin, V. Bovchaliuk // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 11-16. – ISSN 2227-1481


  The distribution and properties of atmospheric aerosols on a global scale are not well known in terms of determination of their effects on climate. This mostly is due to extreme variability of aerosol concentrations, properties, sources, and types. ...
106328
   Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems = Дистанційне зондування довкілля з використанням випромінювання наземних і космічних радіосистем / V.I. Lutsenko, I.V. Lutsenko, D.O. Popov, I.V. Popov ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, O.Ya. Usikov Inst. for radiophysics and electronics of the NAS of Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 343, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 322-340. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проєкт "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-429-9
106329
   Remote sensing: analysis of satellite images in geographic information systems : guidance manual / S.O. Dovgyi, S.M. Babiichuk, T.L. Kuchma [et al.] ; Ministry of education and science of Ukraine, Nat. acad. of sciences of Ukraine, Nat. center "Junior Academy of Sciences of Ukraine". – Kyiv : Junior Academy of Sciences of Ukraine, 2022. – 263, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7945-48-1
106330
  Шевченко Т.. Remote work за кордоном // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 40-41
106331
   Remotely controlled Robots and Manipulators. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – P. 319
106332
  Gaidar V. Removal EMG and EOG artifacts from EEG signal / V. Gaidar, S. Radchenko, O. Sudakov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  One of the main problems in electroencephalography analysis is artifacts: electromyogram (EMG) and electro - oculogram (EOG). Considered removal methods are based on blind source separation techniques (BSS) with the Second Order Blind Identification ...
106333
  Loftis John Renaissance Drama in England and Spain / Loftis John. – New Jersey, 1987. – 281с.
106334
  Miles Josephine Renaissance, eighteenth-century, and modern language in english poetry / Miles Josephine. – Berkeley, Los-Angeles, 1960. – 74с.
106335
   Renaissance. Nouvelle antologie de la poesie francaise reguliere. – Paris, 1965. – 531с.
106336
  Murillo Jose Renanco y los ultimos huemules. / Murillo Jose, Ramb Ana Maria. – La Habana, 1976. – 263с.
106337
  Berger John Renato Guttuso / Berger John. – Dresden, 1957. – 92с.
106338
  Lang Lothar Renato Guttuso / Lang Lothar. – Berlin, 1975. – 15с.
106339
   Rencontre internationale sur les aspects juridiques d"un traite de de paix avec l"Allemagne. Berlin 3-5 novembre 1961. – Bruxelles, 1961. – 52с.
106340
  Sevastyuk M. Rendering discrediting strategy of modern American presidential rhetoric into Ukrainian // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 133-134. – ISBN 978-617-7446-79-7


  Передача українською мовою дискредитаційної стратегії сучасної американської президентської риторики.
106341
  Povoroznyuk R. Rendering elements of medical discourse in fiction // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 316-325


  У статті розглядається проблема відтворювання елементів медичного дискурсу в художньому тексті. Особлива увага приділена характеристикам гібридного та креолізованого тексту, відтворенню медичної термінології та застосуванню перекладацьких ...
106342
  Bilas A. Rendering function features of the french colloquial interrogative constructions in ukrainian fiction translation // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 188-195. – ISSN 2409-3351


  Особливості функції візуалізації французьких розмовних запитальних конструкцій в українському перекладі художньої літератури.
106343
  Balazova V. Rendering of Marked Language and Wordplay in Film Subtitles // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 24-27. – ISBN 978-966-2668-24-7
106344
  Tryshchenko I. Rendering of parody texts characteristic features (based on parodies by J. Lennon) // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 154. – ISBN 978-617-7446-79-7


  Передача характерних рис пародійних текстів (на матеріалі пародій Дж. Леннона).
106345
  Hoel Sigurd Rendez-vous avec les annees oubliees. (Stevnemte med glemte ar) / Hoel Sigurd. – Paris, 1961. – 360с.
106346
  Christie Agatha Rendez-vous ze smiercia / Christie Agatha; Tlum.T.J.Denhel. – Warzawa : Czytelnik, 1972. – 224s.
106347
  Koslow William Rendezvous im Regen / Koslow William. – Berlin, 1971. – 399с.
106348
  Lebedev L. Rendezvous in space: Soyuz - Apollo / L. Lebedev, A. Romanov. – Moscow : Progress Publishers, 1979. – 207 с.
106349
  Harkenthal Gerhard Rendezvous mit dem Tod. / Harkenthal Gerhard. – Berlin, 1965. – 240с.
106350
  Goldman Eric Rendezvous with destiny : A history of modern American reform / Goldman Eric. – Revised edit, abridged by the author. – New York : Vintage books, 1956. – IX,372,XXXIIp.
106351
  Головацька Ю. Rendring of the phraseological units as means of character description in Ukrainian and Polish translations of "Alice through the looking glass" by Lewis Carroll // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 58-63. – ISSN 2410-0927
106352
  Chateaubriand F.-R. Rene : B.Constant /Adolphe : A.Musset/La confession d``un enfant du siecle / F.-R. Chateaubriand. – Moscou : Prores, 1973. – 512 s.
106353
  Trokhimchuck P. Rene Decartes // Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали IV міжнар. наук. конф. (Луцьк-Світязь, 01-05 черв. 2021 р.) : присвяч. пам"яті Рене Декарта / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – С. 3-9. – ISBN 978-966-940-362-9
106354
  Білохатнюк С.С. RENEDANZ : [поезії] / Сергій Білохатнюк ; [передм. М.П. Стрельбицького ; іл. М. Цуканової]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 51, [1] с. : іл. – (Бібліотечка часопису "Імпульс"). – ISBN 966-641-174-1
106355
  Newman P.C. Renegade in power: the Diefenbaker years / P.C. Newman. – Toronto ; Montreal : McClelland and Stewart, 1964. – XVI, 414 p.
106356
   Renesans. – Warszawa, 1957. – 128с.
106357
  Ziomek Jerzy Renesans / Ziomek Jerzy; Inst.Bad.Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1997. – 555 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301117664
106358
  Jaroszewski T.M. Renesans scholastyki jego zrodla spoleczne i intelektualne / T.M. Jaroszewski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1961. – 80 s.
106359
  Feuerne Toth Rozsa Reneszansz epiteszet Magyarorszagon. / Feuerne Toth Rozsa. – Budapest, 1977. – 244с.
106360
  Bajpai S. Renewable energy education in India / S. Bajpai, N.R. Kidwai // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 103-113. – ISSN 2308-4081


  Поновлювані джерела енергії освіти в Індії.
106361
  Annan Kofi Renewal amid transition : Annual report on the work of the Organization, 1997 / Annan Kofi; United Nations. – New York : United Nations, 1997. – 77с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1997
106362
  Kabluchko Z. Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails / Z. Kabluchko, A. Marynych // Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ, 2016. – Vol. 21, № 2. – Р. 14-21. – ISSN 0321-3900
106363
  Farkas Zoltan Renoir. 1841-1919. / Farkas Zoltan. – Budapest, 1964. – 30с.
106364
  Jones P.B. Renormalization of the Ke3 form factor : RPP / H /42 / P.B. Jones; Sciece Research Council ; Nuclear Physics Laboratory, Oxford. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – 9 p. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
106365
  Selanski Wira Renovos de mitos (Prometeu-Fausto-Parzival) / Selanski Wira. – Rio de Janeiro, 1986. – 89с.
106366
   Renseignements al usage des delegations. – New York, 1956. – 28с.
106367
  Loffler Eberhard Rentabilitatsschulungen in der volkseigenen Industrie / Loffler Eberhard, E. Knauthe. – Berl., 1956. – 62с.
106368
  Svab Ladislav Rentgenove pristroje / Svab Ladislav. – Praha, 1963. – 286 с.
106369
  Auleytner Julian Rentgenowskie metody badania mozaiki i dyslokacji w krysztalach. / Auleytner Julian. – Warszawa, 1964. – 192с.
106370
  Herre Wolf Rentiere / Herre Wolf. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1956. – 47S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
106371
  Bieker Gerd. Rentner-Disko / Gerd. Bieker. – Berlin, 1981. – 173с.
106372
  Popa Roman Reoarhitectura: Configuratii formative neorientabile / Popa Roman. – Bucuresti, 1991. – 134с.
106373
  Pindera J.T. Reologiczne wlasnosci materialow modelowych / J.T. Pindera. – Warszawa, 1962. – 186с.
106374
   Repair and Regeneration of the Nervous System: Report of the Dahlem Workshop on Repair and Regeneration of the Nervous System, Berlin 1981, November 29 - December 4. – Berlin a.o. : Springer, 1982. – 410с.
106375
  Petrov S. Repair of Farming Machinery / S. Petrov, S. Bisnovaty. – Moscow : Mir, 1986. – 293p.
106376
   Reparacion de motores electricos. – La Habana : Editora del Ministerio de Educacion
T. 2 : Laminas. – 1964. – 291 s.
106377
  Atabekov W. Reparation des equipements electriques industriels / W. Atabekov. – M, 1988. – 189 p.
106378
  Arrufat Anton Repaso final. / Arrufat Anton. – La Habana, 1964. – 158с.
106379
  Czerniakiewicz Jan Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR, 1944-1948 / Czerniakiewicz Jan. – Warszawa, 1987. – 264с.
106380
  Czerniakiewicz Jan Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR, 1944-1948 / Czerniakiewicz Jan. – Warszawa, 1987. – 264с.
106381
   Repertoire = Directory / Centre Europeen de recherche et de documentation Parlementaires. – Edition speciale, 20 ans:oct.1997. – Strasbourg, 1997. – 137p.
106382
   Repertoire d"ecoles normales superieures beneficiant de l"aide du PNUD (Fonds special) et de l"Unesco. – Paris, 1969. – 103с.
106383
   Repertoire d"etudes Balkaniques 1966-1975. 1. Histoire des peuples Balkaniques (15e s. - 1945). – Sofia
1. – 1983. – 571с.
106384
   Repertoire d"etudes Balkaniques 1966-1975. 1. Histoire des peuples Balkaniques (XVe s. - 1945). – Sofia
1. – 1983. – 571с.
106385
   Repertoire d"etudes Balkaniques 1966-1975. 2. Histoire de la culture des peuples balkaniques. – Sofia
2. – 1984. – 232с.
106386
   Repertoire des activites de Protection Sociale en Afrique. Etabli par la Commission Economique pour l"Afrique. – N.Y., 1964. – 120 p.
106387
   Repertoire des livres de langue francaise disponibles. 1975. Auteurs. A-K. – Paris, 1975. – 1113с.
106388
   Repertoire des livres de langue francaise disponibles. 1975. Auteurs. L-Z. – Paris, 1975. – 1115-2096с.
106389
   Repertoire des livres de langue francaise disponibles. 1975. Titres. A-K. – Paris, 1975. – 990с.
106390
   Repertoire des livres de langue francaise disponibles. 1975. Titres. L-Z. – Paris, 1975. – 991-1923с.
106391
   Repertoire des these de doctorat. – Bruxelles, 1980. – 350 с.
106392
   Repertoire des these de doctorat europennes annee 1974-1975. – Liege, 1976. – 788с.
106393
   Repertoire des these de doctorat. 1974-1975. – Bruxelles, 1975. – 292с.
106394
   Repertoire des theses de doctorat europeennes annee 1971-1972. – Liege, 1972. – 110с.
106395
   Repertoire des theses de doctorat europeennes annee 1972-1973. – Liege, 1973. – 921с.
106396
   Repertoire des theses de doctorat europeennes. Annee 1970-1971. – Liege, 1971. – 456с.
106397
   Repertoire des theses de doctorat. 1978-1979. – Brussel, 1979. – 319с.
106398
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 13. – 1803
106399
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 2. – 1804
106400
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 4. – 1804
106401
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 5. – 1804
106402
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 8. – 1804
106403
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice / par m. Petitot. – Paris
T. 9. – 1804
106404
   Repertoire du Theatre Francois ou, Recueil des tragedies et comedies restees au theatre depuis Rotrou pour faire suite aux editions in-octavo de Corneille, Moliere, Racine, Regnard, Crebillon, et au theatre de Voltaire; avec des notice : avec des notices sur chaque auteur, et l"examen de chaque piece / par m. Petitot. – A Paris (Paris) : Impr. de P. Didot l"aine ; chez Perlet
T. 19. – 1804. – 510 p.
106405
   Repertoire international de l"education des adultes. – Paris, 1953. – 372с.
106406
   Repertorio analitico della stampa italiana. Quotidiani e periodici. – Milano, 1963. – 326с.
106407
   Repertoriul general al periogicelor stiintifice si tehnice straine aflate in principalele biblioteci din R.P.R. v chimie. – Bucuresti, 1961. – 236с.
106408
   Repertoriul manuscriselor de cronici interne. Sec. XV-XVIII Privind istoria Rominiei. – Bucuresti, 1963. – 504с.
106409
  Pascal E. Repertorium der Hoheren analysis / E. Pascal; Hrsg. Salkowsski E. – Leipzig ; Berlin : Teubner
3. – 1929. – S. XII,1024-1598
106410
   Repertorul monumentelor si obiectelor de arta din timpul lui Stefan cel Mare. – Bucuresti, 1958. – 512с.
106411
  Финк М. Repetition and Pil"niak"s Poetics of Trauma: " Moist Mother Earh" (Авторские повторы и феномены травмы в произведении Б. Пильняка "Мать сыра земля") // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 89-101. – ISSN 0130-9730


  В статье анализируется повесть Бориса Пильняка "Мать сыра земля" и намечаются пути для нового понимания и переоценки давно замеченных и не слишком положительно осмысленных особенностей прозы Пильняка - художественной функции повторов, автоцитат, хаоса ...
106412
  Premuzic Ljerka Repetitorij jugoslavenske knjizevnosti / Premuzic Ljerka. – 2go dop. izd. – Zagreb
D. 3 : Romantizam. Realizam. – 1961. – 108 p.
106413
  Apsen Boris Repetitorij vise matematike / Apsen Boris. – 3 dio. – Zagreb : Tehynicka knjiga, 1958. – 444 s.
106414
  Pinner A. Repetitorium der organischen Chemie : mit besonderer Rucksicht auf die Studirenden der Medicin und Pharmacie / A. Pinner. – Berlin : Oppenheim, 1876. – 340 S.
106415
  Петришин М.Й. Repetitorium latinum : зб. текстів з латин. мови для студентів гуманітар. ф-тів / М.Й. Петришин, Г.М. Загайська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – ISBN 978-966-423-629-1
P. 2. – 2021. – 145, [3] с. – Бібліогр.: с. 145
106416
  Романовський С. Repetitorium до інтегрального рахування / С. Романовський, 1923. – 176с.
106417
  Павлович С.А. Repetitorium к практическим занятиям по зоологии / сост. С.А, Павлович, руководитель практич. занятиями по зоологии в психоневрологическом ин-те, на педагог. курсах при Петроградском Фребелевском об-ве и на общеобразов. курсах А.С. Черняева. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – 128 с.
106418
   Repetitorium русского уголовного права : составлен по курсам проф. Фойницкого, Познышева и др. / Г.И. Ю-ий. – Киев : Тип. 1-й Киев. артели печ. дела
Часть Особенная. – 1912. – 107, III с.
106419
  Ю-ий Г.И. Repetitorium русского уголовного права. Часть Особенная : составлен по курсам проф. Фойницкого, Познышева и др. / Г.И. Ю-ий // Русское уголовное право : пособие к лекциям / Н.Д. Сергеевский. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – Часть Общая. – 107, III с.
106420
   Repetitorium русского уголовного процесса : сост. прим. к прогр. Гос. испытат. комис. по учебнику проф. Вл. Случевского и лекциям проф. Н.В. Самофалова / Г.И. Ю-ий // Основные начала русского гражданского процесса : (применительно к программе юрид. комис.) / по Цитовичу, Малышеву и др. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1910. – 115 с.
106421
  Letachowicz Ewa Repetycje tradycji : Analiza i interpretacja poezji wspolczesnej obecnej w szkole sredniej / Letachowicz Ewa; Uniw, Opolski, Instytut filol. polskiej. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 129s. – ISBN 83-86881-01-1
106422
  Gusciora H. Repetytorium z algebry liniowej / H. Gusciora, M. Sadowski. – Warszawa : PWN, 1977. – 267 s.
106423
  Fidyk Marta Repetytorium z jezyka rosyjskiego dla kandydatow na studia zaoczne. / Fidyk Marta, Skup-Stundis Teresa. – Warszawa, 1980. – 477с.
106424
  Kovanecz I. Repin-Szurikov-Verescsagin / I. Kovanecz. – Budapest, 1965. – 32с.
106425
   Repin. – L., 1978. – 14с.
106426
  Samal Jindrich Repin a Praha. Prispevek ke kronice cesko-ruskych styku ve vytvarnictvi na prelomu stoleti / Samal Jindrich, Stara Dagmar. – Praha, 1956. – 120с.
106427
  Savula Ya.H. Replacements in the finite element method for the problem of advection-diffusion-reaction / Ya.H. Savula, Y.I. Turchyn // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, Ф.Г. Гаращенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (130). – C. 84-98. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912
106428
  Scherffe Henry Reply to Mr. Quenouille"s comments about my paper on mixtures / Scherffe Henry, 1961. – 171-172с.
106429
  Danko O.V. Repolarization of light by multiple scattering on dielectric spheres / O.V. Danko, A.V. Kovalenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 36-38
106430
   Reponse aux questions d"un republicain. – Aux depens de Auter. – A Paris : S.n. – VI, 198 p.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г. На звороті палітурки надпис ...
106431
  Bullet M. Reponses critiques a plusieurs difficultes proposees par les nouveaux incredules aux divers endroits des livres saints. – Besancon : Gauthier Freres
T. 4. – 1819
106432
  Moroz Valentyn Report from the Beria reserve : The protest writings of Valentyn Moroz, Soviet Ukrainian political prisoner / Moroz Valentyn; Edited and translated by J.Kolasky. – Chicago : Cataract, 1974. – 162p.
106433
   Report of a European regional meeting "", Copenhagen, Denmark, 23-25 June 1997 / Youth and reproductive health in countries in transition; United Nation Population Fund, government of Denmark. – New York : UNFPA, 1997. – 70 p. – ISBN 089-714-455-4
106434
   Report of expert group on second-hand equipment for developing countries 7-22 December 1965. – N.Y., 1966. – 24с.
106435
   Report of Proceedings (of the) Second General Conference of the Internat. Association of Universities. Istanbul 19-24 september 1955. – Paris, 1966. – 230с.
106436
   Report of teachers" workshops on education for international understanding. – Dehli, 1964. – 102с.
106437
   Report of the 18-th session Great Britain 1948. International Geological Congress. Part XII. Proceedings of section L. Earth movements and organic evolution. – London, 1950. – 59с.
106438
   Report of the 2-d United Nations interregional workshop on problems of budget policy and management in developing countries. Vedbaek, Denmark, 4-15 Sept. 1967. – N.Y., 1967. – 56с.
106439
   Report of the 3-rd General Conference of the International Association of Universities. Mexico, 6-12 September 1960. – Paris, 1961. – 225с.
106440
   Report of the 4-th general Conference of the International Association of Universities. Tokyo, 31 August - 6 September 1965. – Paris, 1966. – 264с.
106441
   Report of the 4-th workshop on problems of budget reclassification and management. Bangkok, 22 August to 2 September 1966. – N.Y., 1967. – 44с.
106442
   Report of the Central Committee of the United Democratic fatherland front of Korea on the atrocities of the American aggressors against the prisoners of war of Korean People"s Arm Translation from K, 1954. – 48с.
106443
   Report of the Commission on enterprise, business facilitation and development on its third session : held at the Palais des Nations, Geneva, from 23 to 27 November and on 14 December 1998. – [Geneva] : United Nations, 1999. – 36p.
106444
   Report of the Conference on the social aspects of development planning in the arab states. Beirut, Lebanon, 6-12 November 1961. Organ. by the Un. Nations in co-operating with the Government of Leban. – New York, 1962. – 28с.
106445
   Report of the director general on the activities of the organization in 1958. Communicated to Member States and the Erecutive Board in accordance with article VI.3(b) of the Constitution. – Paris, 1959. – 206с.
106446
   Report of the director general on the activities of the organization in 1962. Communicated to Member States and the Executive Board in accordance with Article VI.3.b of the Constitution. – Paris, 1963. – 200с.
106447
   Report of the director general on the activities of the organization in 1966. Communicated to Member States and the Executive Board in accordance with article VI.3.b of the Constitution. – Paris, 1967. – 178с.
106448
   Report of the director general on the activities of the organization in 1967. Communicated to Member States and the Executiv Board in accordance with Article VI.3. b of the Constitution. – Paris, 1968. – 196с.
106449
   Report of the ECA mission on economic co-operation in Central Africa. – N.Y., 1966. – 212с.
106450
   Report of the education epmmission. 1964-66. Education & National development. – Dehli, 1966. – 692с.
106451
   Report of the eighth conference on operator theory. – Timisoara : Un-tea din Timisoara, 1982. – 81 p.
106452
   Report of the eighth conference on operator theory. – Timisoara : Un-tea din Timisoara, 1984. – 106 p.
106453
   Report of the Eleventh Conference on Operator Theory. – Timisoara : [S. n.], 1986. – 143 p.
106454
   Report of the evaluation commission on the regional offices, centres and institutes established or assisted by Unesco in Asia. – Paris, 1965. – 192с.
106455
   Report of the fact-finding and conciliation commission of freedom of association concerning persons employed in the public sector in Japan. – Geneva, 1965. – 758с.
106456
   Report of the fact-finding and conciliation commission on freedom of association concerning persons employed in the public sector in Japan. – Geneva : Internatioal Labour Office, 1965. – XXXVIII, 758, 13 p. ; pag. var.
106457
   Report of the Fifth general conference of the International Association of universities. Montreal 30 August - 5 September 1970. – Paris, 1971. – 292с.
106458
   Report of the First Caribbean HIV and development workshop : Barbados, 23-26 March 1999. – New York, 1999. – [8],41,[3]p.
106459
   Report of the First Conference of African statisticians. Addis Ababa, Ethiopia, 28 September - 8 October 1959. – 50с.
106460
   Report of the First United Nations Interregional Conference on the development of petrochemical industries in developing countries. Teheran, Iran, 16-30 November 1964. – N.Y., 1966. – 152с.
106461
  Willett H.C. Report of the Five-day forecasting procedure, verification and research as conducted between July 1940 and August 1941 / H.C. Willett. – Massachusetts : Cambridge, 1941. – 88p. – (Papers in physical oceanography and meteorology / Massachusetts institute of technology; Woods Hole oceanographic institution ; V.9; No.1)
106462
   Report of the governor : Financial year 1997. – Strasbourg, 1998. – 68p.
106463
   Report of the Hungarian Delegation to the Intergovernmental Conference of experts on the scientific basis for rational use and conservation of the resources of the biosphere. Paris, 4-13 Sept. 1968.. – Budapest, 1968. – 20с.
106464
   Report of the international law commition on the work of its 23 session. 26 apr. - 30 july 1971. General Assembly. Official records: 26 session. Suppl. N 10 (A/8410/Rev.1). – New York, 1972. – 155с.
106465
   Report of the International Symposium on industrial development held in Athens 29 nov. - 19 dec. 1967. – New York, 1969. – 213с.
106466
   Report of the interregional expert meeting on social welfare organization an administration. Geneva, Switzerland, 7-18 August 1967. – N.Y., 1968. – 34с.
106467
   Report of the interregional symposium on industrial project evaluation. Prague, Czechoslovakia, 11 to 29 October 1965. – N.Y., 1966. – 92с.
106468
   Report of the Interregional Workshop on training for administration of social services. Geneva, Switzerland, 17-26 August, 1964. – N.Y., 1966. – 60с.
106469
   Report of the Meeting on Enhancing the Role of Non-Governmental Organizations in Population Programmes : Amman,Jordan 29 Novenber-1 December 1996. – New York : UNFPA, 1996. – 29 p. – ISBN 0-89714-443-0
106470
   Report of the National Seminar on International Understanding. (Education for International Understanding). – Dehli, 1965. – 208с.
106471
   Report of the ninth conference on operator theory / Conference on operator theory; In-t national pentru creatie stintifica si tehnica. Bucuresti, Un-tea din Timisoara. – Timisoara, 1984. – 136 l.
106472
   Report of the orientation course. For Unesco Centres/Clubs. – New Delhi, 1968. – 87с.
106473
   Report of the preliminary assistance mission of the Internat. Atomic Energy Agency to Ecuador. – Vienna, 1962. – 60с.
106474
   Report of the preliminary assistance mission of the International Atomic Energy Agency to Argentina. – Vienna, 1962. – 86с.
106475
   Report of the Second National Seminar on education for International Understanding. New Delhi, 22-27 November 1966. – New Delhi, 1967. – 104с.
106476
   Report of the Sixth General Conference of the International Association of Universities. Moscow, 19 August - 25 August 1975. – Paris, 1976. – 309с.
106477
   Report of the tenth conference on operator theory / Conference on operator theory; In-t national pentru egeatie stintifica si tehnica. Bucuresti, Un-tea din Timisoara. – Bucuresti, 1985. – 145 l.
106478
   Report of the Twenty-First Session Norden 1960 : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. – Copenhagen : Det Berlingske Bogtrykkeri
P. 27 : Contributions to discussions. – 1963. – 263p.
106479
   Report of the Twenty-First Session Norden 1960 : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. – Copenhagen : Det Berlingske Bogtrykkeri
P. 28 : General proceedings. – 1964. – 375p.
106480
   Report of the Unesco"s associated schools project in education for International Understanding at the teacher-training level in Japan. 1958-1963. – Tokyo, 1966. – 118с.
106481
   Report of the Unesco"s associated schools project in Japan. 1959-1962. – Tokyo, 1964. – 204с.
106482
   Report of the United Nations seminar on organization and administration of public enterprises. Held at Geneva, Switzerland 26 September - 4 October 1966. – N.Y., 1967. – 38с.
106483
   Report of the United Nations study group of geologists and mining engineers from Asia and the Far East on their visit to the United States and Canada. 15. August to 4 October 1959. – New York : United Nations, 1963. – 160p.
106484
   Report of the urbanization survey mission in the Mediterranean region. November to December 1959. – New York, 1962. – 143с.
106485
   Report of the VI-th International Congress on quaternary. Warsaw, 1961. 1. Report of the Secretary general plenary sesions Commissions and subcommissione. – Lodz, 1963. – 790с.
106486
   Report of the VIth International Congress On Quaternary. – Lodz : Pastwowe wyd-wo naukowe
Vol. 4 : Periglacial And Archaeological & Anthropological Sections And Symposium on Loess. – 1964. – 596p.
106487
   Report of the Women"s International Commission for the Investigation of Atrocities Committed by USA and Li Seung Man Troops in Korea, 1951. – 20с.
106488
   Report of the Women"s International Commission for the Investigation of Atrocities Committed by USA and Syngman Rhee Troops in Korea. Fift Session of the Executive Committee of the Woman"s Internati, 1951. – 20с.
106489
   Report of the workshop on budgetary classification and management in South America, Santiago, Chile, 3-14 September 1962. – New York, 1962. – 62с.
106490
   Report of the workshop on problems of budget reclassification and management in Africa. Addis-Ababa, 4-15 September 1961. – New York, 1962. – 66с.
106491
   Report on a special United Nations fund for economic development. Submitted by a Committee appointed by the Secretary-General. – N.Y., 1953. – 62с.
106492
   Report on building & site requirements. 1962-1985. – Wellington, 1962. – 154с.
106493
   Report on children. – New York, 1971. – 58с.
106494
  Whitehouse R.H. REport on fish eggs and larvae taken during 1931 / R.H. Whitehouse. – Cairo : Government, 1933. – 22 p. – (Fisheries research durectorate : Notes and memoirs / Ministry of finance, Egypt ; 4)
106495
   Report on International definition and measurement of standards and levels of living. Report of a Committee of Experts convened by the Secretary-General of the United Nations joint with the Internat. – N.Y., 1954. – 96с.
106496
   Report on Local Government Study Tour of Yugoslavia and India by Senior Officials of African States. – N.Y., 1964. – 40с.
106497
  Schachter Oscar Report on marine pollution problems and remedies / Schachter Oscar, Serwer Daniel. – New York, 1971. – 24с.
106498
  Awad Mohamed Report on slavery. / Awad Mohamed. – N.Y., 1966. – 314с.
106499
  Davidson Basil Report on Southern Africa / Davidson Basil. – London, 1952. – 285с.
106500
   Report on survey findings of the civil network OPORA on participation of women in the 2020 local elections / [M. Tsypyashchuk, O. Mazayeva, O. Rohova et al]. – Kiev : Piatakov Yu.O., 2021. – 62, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Moving forward Together)
106501
   Report on the 22-nd National Convention of Unesco Activities in Japan. – Tokyo, 1966. – 48с.
106502
   Report on the astrophysical observatory for the year ended June 30, 1963.. – Washington, 1964. – 147-179с.
106503
  McBrien Report on the church : Catholcizm after Vatican II / Richard P. McBrien. – New York : HarperSanFrancisco, 1992. – 263 p., [4] l. phot. – ISBN 0-06-065336-1
106504
   Report on the events in Panama, January 9-12, 1964. Prep. by the Investigating Committee appointed by the Internat. Commission of Jurists. – Geneva, 1964. – 46с.
106505
  Mezentsev V. Report on the excavations in Baturyn in 2003-2004 // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 17 січня (ч. 1/2)
106506
   Report on the scientific results of the Voyage of H.M.S. Challenger : Repor on the Amphipoda collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-1876. – London : Her Majesty"s Stationery Office
29, half 2 : Zoology. – 1888. – 873-1737p.
106507
   Report on the scientific results of the Voyage of H.M.S. Challenger : Repor on the Amphipoda collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-1876. – London : Her Majesty"s Stationery Office
29, half 1 : Zoology. – 1888. – 1-872p.
106508
   Report on the scientific results of the voyage of H.M.S.Challenger during the years 1873-76 / G.S. Nares, F.T. Thomson, C.W. Thomson. – Lond., 1887. – 335с.
106509
   Report on the storm of October 13-14, 1881 : The Meteorological Council, March 9, 1882, 1882
106510
  Bidstrup Herluf Reportagen mit dem Zeichenstift / Bidstrup Herluf; Rue H. – Dresden, 1954. – 112с.
106511
  Kisch Egon Erwin Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – M., 1952. – 56с.
106512
  Kisch Egon Erwin Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – 2. – M., 1955. – 48с.
106513
  Selmaru Traian Reportaj din China Noua / Selmaru Traian. – 170с.
106514
   Reportaz bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. I. Borkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3279 : Reportaz bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. I. Borkowskiego. – S. 1-182. – ISBN 978-83-229-3162-2. – ISSN 0239-6661
106515
  Fucik Julius Reportaz psana na opratce / Fucik Julius. – Moskva, 1950. – 96с.
106516
  Fucik Julius Reportaz psana na opratce / Fucik Julius. – 25 vydani. – Praha, 1960. – 194с.
106517
  Fucik J. Reportaz psana na opratce / J. Fucik. – Praha, 1972. – 127с.
106518
  Kakolewski Krzysztof Reportaze wybrane / Kakolewski Krzysztof. – Warszawa : Iskry
T.2 : Jak umieraja niesmiertelni. Basnie udokumentowane. – 1986. – 272 s.
106519
  Klak Tadeusz Reporter Roz. Studia i szkice literackie. / Klak Tadeusz. – Katowice, 1978. – 324с.
106520
   Reporting as a source for assessing the achievements of the CSR in the conditions of digitalization: improving the organization of the presentation / M. Kucheriava, V. Nebis, Tariq, Ismail // Public Policy and Accounting : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr, 2023. – Vol. 1 (7). – Р. 17-21. – ISSN 2707-9325


  Звітність як джерело оцінки досягнень КСВ в умовах цифровізації: вдосконалення організації презентації.
106521
  Umantsiv H. Reporting on sustainable development in the context of corporate social responsibility // Scientia Fructuosa : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine [etc.] ; ed. board: Mazaraki A., Prytulska N., Gerasymenko A. [et al.]. – Kyiv, 2023. – № 3 (149). – C. 59-71. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
106522
   Reportoire des recherches conduites a l"Universite de Liege: Annee academique 1984-1985. – Liege, 1984. – 818с.
106523
   Reports by the Conference panel groups. February 22-24 1961. Toronto Canada. – Ottawa, 1962. – 50с.
106524
  Halan Yaroslav Reports from Nuremberg. / Halan Yaroslav. – K., 1976. – 133с.
106525
   Reports of member states, presented to the General Conference at its 12-th session, Paris, November-December 1962. – Paris, 1962. – 170с.
106526
   Reports of the American Meteor Society. – Philadelphia. – 247-280с.
106527
   Reports on archaeological researches in 1969. – Poznan, 1971. – 68с.
106528
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian university press. – ISSN 01372904
N 30. – 1996


  1997. T. 42
106529
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian university press. – ISSN 01372904
N 31. – 1997


  1997. T. 42
106530
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 32. – 1998
106531
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 33. – 1999
106532
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 34. – 2000
106533
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 35. – 2001
106534
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 36. – 2002
106535
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 37. – 2003


  1997. T. 42
106536
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 38. – 2004


  1997. T. 42
106537
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 39. – 2005
106538
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 40. – 2006
106539
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 41. – 2006
106540
   Reports on mathematical logic. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 42. – 2006
106541
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 43. – 2008
106542
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 44. – 2009
106543
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian University Press. – ISSN 0137-2904
No. 45. – 2010
106544
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 46. – 2011
106545
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 47. – 2012
106546
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 48. – 2013
106547
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 49. – 2014
106548
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 50. – 2015
106549
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 51. – 2016
106550
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 52. – 2017
106551
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 53. – 2018
106552
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 54. – 2019
106553
   Reports on mathematical logic / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Jagiellonian Univ. press. – ISSN 0137-2904
No. 55. – 2020
106554
   Reports on mathematical physics. – Warszawa, 1998. – ISSN 00344877


  1997. T. 42
106555
   Reports on philosophy. – Krakow. – ISSN 03248712
N 16/17. – 1997


  1997. T. 42
106556
   Reports on philosophy. – Krakow. – ISSN 0324-8712
N 18. – 1998
106557
   Reports on philosophy. – Krakow. – ISSN 0324-8712
N 19. – 1999
106558
   Reports on philosophy. – Krakow : Jagiellonian university. – ISSN 0324-8712
N 20. – 2000
106559
   Reports on philosophy. – Krakow : Jagiellonian university. – ISSN 0324-8712
N 21. – 2003


  1997. T. 42
106560
   Reports on philosophy. – Krakow : Jagiellonian university. – ISSN 0324-8712
N 22. – 2004


  1997. T. 42
106561
   Reports on progress in physics. – London : Taylor & Francis
V.3 (1941). – 1942. – 372 p.
106562
   Reports on progress in physics. – London : The physical society, 1948. – 463 p.
106563
  Azizbayov E. Representation of classical solutions to a linear wave equation with pure delay / E. Azizbayov, M. Pokojovy, D. Khusainov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-12. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лінійне диференціальне рівняння теплопровідності з запізнюванням. Рассмотрено линейное дифференциальное уравнение теплопроводности с запаздыванием. We consider the linear differential equation of heat conduction delay.
106564
  Lysanets Y. Representation of women in the literary and medical discourse of the U.S. prose // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 70-73. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Художнє зображення жінок у літературно-медичному дискурсі прози США. Мета дослідження – розробити типологію жіночих образів в американських літературних творах, присвячених медичній тематиці. Методи дослідження: наратологічний, теорія рецептивної ...
106565
  Losieva Y. Representation of words in Natural Language Processing: a survey // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
106566
  Fulton W. Representation Theory / W. Fulton, J. Harris. – New York : Springer-Verlag, 1991. – 551 p. – ISBN 0-387-97495-4
106567
  Ciolkosz Matylda Representation, Enaction, Religion. Different Models of Cognition and Their Implications for the Cognitive Study of Religions // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 2. – P. 131-143. – ISSN 0137-2432
106568
  Goodman Roe Representations and invariants of the classical groups / Goodman Roe, Wallach Nolan. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1999. – XVI,685p. – (Encyclopedia of mathematics and its applications / Ed. by G.-C. Rota ; Vol. 68). – ISBN 0-521-66348-2
106569
  Ludlow Gregory Representations of Ibero-America in eighteenth-century French literature: from conquest to independence / Ludlow Gregory. – Tallahassee : The DeSoto press, 1995. – 6,354p.
106570
  Timoshin A.S. Representations of liner groups over Kronecker algebra // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі незвідних унітарних зображень лінійної групи над кронекеровською алгеброю описана відкрита цільна підмножина зображень загального положення. Доведено, що ця підмножина ізоморфна простору зображень або прямого добутку декілька екземплярів ...
106571
  Sushko N.V. Representations of the canonical (anti) commutation relations in infinite tensor-product space / N.V. Sushko, O.I. Zavialov. – Dubna, 1968. – 30с.
106572
  Visan Ruxandra Representations of the English language in the seventeenth century: a paratext to Thomas Blount"s Glossographia // Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 69, N 1. – P. 27-38. – ISSN 0039-405X
106573
  Bazhenova H. Representations of the First World War in the politics of memory in Russia and Ukraine / Hanna Bazhenova ; Department of Eastern Europe, Institute of Central Europe. – Lublin : Taylor & Francis Group, LLC, 2020. – [16] арк. в файлі : кольор. іл. – Окремий відбиток з: Problems of post-communism 2021. Vol. 68, No. 5, p. 368-383. – Бібліогр. в кінці ст.
106574
  Pajas P. Representations of the Lorentz group: new integral relations between legendre functions, Science Research Council / P. Pajas, P. Winternitz. – Chilton. – 14с.
106575
   Representative and experimental basins : An international guide for research and practice. – Haarlem : UNESCO, 1970. – 348p.
106576
  Gallagher M. Representative government in Western Europe / M. Gallagher, M. Laver, P. Mair. – New York : McGraw-Hill, 1992. – XYII, [1], 330 p.
106577
   Representative men : Cult heroes of our time. – New York : The free press, 1970. – 14,531p.
106578
   Representative modern dramas. – New York, 1940. – 1121с.
106579
   Representative modern plays: British. – Chicago a.o., 1953. – 710с.
106580
  Ferguson Robert Representing "race" : Ideology, identity and the media / Ferguson Robert. – London a.o. : Arnold, 1998. – 286p. – ISBN 0-340-69238-3
106581
  Stronski Henryk Represje stalinizmu wobec ludnosci polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939 = Репресії сталінізму проти польського населення в Україні у 1929-1939 роки / Stronski Henryk; Stowarzyszenie "Wspolnota Polska". – Warszawa, 1998. – 314s. – ISBN 83-910255-0-0
106582
   Repressive legislation of the Republic of South Africa. – New York, 1969. – 127с.
106583
   Reprezentacny biograficky lexikon Slovenska / Matovcik Augustin, Parenicka Pavol, Durovcikova Margita, Duriska Zdenko. – Martin : Matica Slowenska, 1999. – 384s. – ISBN 83-231-1019-0
106584
  Grigore Mihai Reprezentarea grafica si cartografica a formelor de relief / Grigore Mihai. – Bucuresti, 1979. – 245с.
106585
  Exel Ria Reprodiktionen. / Exel Ria. – Dresden, 1962. – 14с.
106586
   Reproducerea Artificiala si Dezvoltarea la Pesti. – Bucuresti : ERd.Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 239s.
106587
  Leshchenko H. Reproducing culturally marked elements of the vertical context in the translations of Lesia Ukrainka"s "The Forest Song" / H. Leshchenko, A. Pidhorna // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 118-130. – ISSN 0320-2372


  Відтворення культурно маркованих компонентів вертикального контексту в перекладах "Лісової пісні" Лесі Українки.
106588
  Shcherbak A.V. Reproduction of fixed capital in Ukraine: some features and recommendations for public policy / A.V. Shcherbak, I.D. Spasskyi // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 187-194. – ISSN 2524-003X
106589
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 1 (56). – 2022. – 72 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106590
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 2 (57). – 2022. – 82 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106591
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 3 (58). – 2022. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106592
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 4 (59). – 2022. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
106593
   Reproductive health of woman = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 5 (60). – 2022. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106594
   Reproductive health of woman = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 6 (61). – 2022. – 70 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106595
   Reproductive health of woman = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 7 (62). – 2022. – 68 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106596
   Reproductive health of woman = Репродуктивное здоровье женщины = Reproductive health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 8 (63). – 2022. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106597
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 1 (64). – 2023. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106598
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 2 (65). – 2023. – 66 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106599
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 3 (66). – 2023. – 89, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106600
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки = Репродуктивное здоровье женщины : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 4 (67). – 2023. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106601
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 5 (68). – 2023. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106602
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 6 (69). – 2023. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106603
   Reproductive health of woman = Репродуктивне здоров"я жінки : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін] ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Зіон Бен-Рафаель, В.О. Бенюк, В.І. Бойко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019-. – ISSN 2708-8723
№ 7 (70). – 2023. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
106604
  Svetou Jan Reprodukcia obyvatel"stva v Ceskoslovensku po druhej svetovej vojne / Svetou Jan, Vavra Zdenek. – Bratislava, 1965. – 294с.
106605
   Reprodukcja ludnosci i mobilnosc przestrzenna na obszarze ziemi Lodzkiej. – Lodz : Wyd-wo Uniw. Lodzkiego, 2002. – 256s. – ISBN 83-7171-521-8
106606
  Guttuso Renato Reproduktionen / Guttuso Renato. – Dresden, 1961. – 16с.
106607
  Richter Hans Theo Reproduktionen / Richter Hans Theo. – Dresden, 1961. – 12с.
106608
  Boleslav A. Reproduktory a ozvucnice / A. Boleslav. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1957. – 180 s.
106609
  Judah T. Reprografie a microfilm.Vyber literatury / T. Judah; Sest. M. Juda; Statni vedecka knihovna v Brne. Stat. technicka knihovna. – Brno : [S. n.], 1970. – 16 s. – ISBN 0-300-08313-0
106610
  Galan Yaroslav Reprotajes do Nuremberg / Galan Yaroslav. – K., 1976. – 159с.
106611
  Бианки В.Л. Reptilia и Amphibia С.-Петербургской губернии : (Представлено 4 февраля 1909 г.) / В. Бианки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – С. 131-135. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического музея Российской Академии наук. [Annual Report of the Zoological Museum of the Russian Academy of Sciences], 1909, т. XIV, № 1—2, с. 131-135
106612
  Bolling Klaus Republic in suspense: politics, parties, and personalities in postwar Germany / Bolling Klaus; Steinberg J. – New York, 1964. – 276с.
106613
  Самойлова Л. Republic of South Africa: Main directions of international and external development of the country in terms of all-round globalization // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – P. 37-41. – (Історичні науки)
106614
  Kaminski A.S. Republic vs. autocracy: Poland-Lithuania and Russia, 1686-1697 / Andrzej Sulima Kaminski; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 1993. – [10],313 p. – (Harvard series in Ukrainian studies / Harvard Ukrainian research institute; Editorial board G.G.Grabowicz, R.A.De Lossa a.o.). – ISBN 0-916458-45-8
106615
  Rodriguez Rolando Republica Angelical / Rodriguez Rolando. – Habana, 1988. – 741с.
106616
   Republica Moldova : [enciclopedie] / Acad. de sti. a Moldovei ; Inst. de Studii Enciclopedice ; [colegiul de red.: Gh. Duca (presedinte) et al.]. – Ed. a 2-a, revazuta si adaugita. – Chisinau : Inst. de Studii Enciclopedice, 2010. – 799, [1] p. : il. – Bibliogr.: p. 791-799. – ISBN 978-9975-9520-4-0
106617
   Republica Moldova in contextul geopolitic contemporan si probleme actuale ale edificarii statului de drept in Republica Moldova din perspectivele integrarii europene : materialele conferintei stiintifice internationale anuale a tinerilor cercetatori, ed. a 3-a, 29 martie 2009, Chisinau / Inst. de istorie, stat si drept al Acad. de Stiinte a Moldovei ; Inst. de istorie universala al Acad. de Stiinte din Rusia ; Inst. de cercetari juridice "Acad. Andrei Radulescu" al Acad. Romane ; [col. de red.: A. Burian (red.-sef) et al.]. – Chisinau : [Institutul de istorie], 2010. – 368 p. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4078-2-3
106618
   Republica Moldova: dimensiunile reformelor. – Chisinau : Pontos, 2002. – 344 p. – ISBN 9975-902-05-7
106619
   Republica Populara Chineza, luptatoare de frunte in frontul pacii, democratiei si socialismului, 1951. – 54с.
106620
  Sorin Toma Republica populara Romana pe drumul revolutiei culturale / Sorin Toma, 1951. – 20с.
106621
   Republica Socialista Sovietica de Azerbaidzhan. – M., 1971. – 82с.
106622
   Republica Socialista Sovietica de Lituania. – M., 1967. – 64с.
106623
   Republica Socialista Sovietica de Ucrania. – Moscu. – 96с.
106624
   Republican papers. – N.Y., 1968. – 500с.
106625
  Otto Herbert Republik der Leidenschaft / Otto Herbert. – Berl., 1961. – 176с.
106626
   Republika Chorwacji : polityka wewnetrzna i miedzynarodowa / pod red. nauk. Anny Jagiello-Szostak. – Wroclaw : ATUT, 2014. – 299 s. : tab. – Bibliogr.: s. 287-297. – ISBN 978-83-7977-083-0
106627
  Lakota-Micker Republika Chorwacji na drodze do NATO / Malgorzata Lakota-Micker. – Polkowice : Wydaw. Dolnoslaskiej Wyzszej Szkoly Przedsiebiorczosci i Techniki, 2011. – 225 s. : il., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Monografie Dolnoslaskiej Wyzszej Szkoly Przedsiebiorczosci i Techniki w Polkowicach). – ISBN 978-83-61234-52-4
106628
   Republique Populaire de Mongolie: Efficacite de la cooperation fraternelle. – M., 1984. – 45с.
106629
   Republique Socialiste Sovietique d"Ukraine. – M., 1972. – 112с.
106630
  Safarov Rouben Republique Socialiste Sovietique d"Uzbekistan / Safarov Rouben. – Moscou, 1974. – 109с.
106631
   Republique Socialiste Sovietique de l"Azerbaidjan. – M., 1971. – 82с.
106632
  Bauer M. Repulsive core and nuclear shell theory / M. Bauer, M. Moshinsky, 1957. – 615-624с.
106633
  Ioachimescu I.St. Repvblica Cehoslovaca / I. St. Ioachimescu, A. Kudrnac. – [Б. в.] : Cultvra Nationala. – 122 p.
106634
  Lissenko M. Requeil de textes pour le francais accelere (G. Mauger et M. Brueziere) / M. Lissenko, S. Petrov. – Kiev, 1969. – 93с.
106635
  Ахматова А. Requiem 1935-1940 / А. Ахматова. – Москва : Прогресс-Плеяда, 2000. – 64с. – ISBN 5-93006-005-3
106636
  Bojarska Teresa Requiem dla ostatniego wikinga / Bojarska Teresa. – Gdansk, Bydgoszcz : Wyd-wo morskie, 1974. – 320s.
106637
  Faulkner William Requiem for a Nun / Faulkner William. – Harmondsworth, 1984. – 239с.
106638
  Kadenbach Hans Requiem fur Sabrina / Kadenbach Hans. – Halle-Leipzig, 1986. – 115с.
106639
  Potkany M. Required skills and abilities of facility manager on strategic level of managing in Slovak companies / M. Potkany, K. Stachova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 55-59. – ISSN 1728-6220
106640
  Rozhko-Pavlyshyn Requirements for forming the social competence of teachers of preschool educational establishments // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 155-171. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
106641
  Okhanashvili S. Requirements in test design / S. Okhanashvili, M. Okhanashvili, I. Okhanashvili // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 127-128. – ISBN 978-966-7166-39-7
106642
  Mochalov B. Requirements of developed socialist society / B. Mochalov. – M., 1980. – 143с.
106643
  Maksymenko T.M. Requirements to a modern organization manager in the context of professional self-realization // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 22-24. – ISBN 978-966-698-283-7
106644
  Evans Murray Rereading middle English romance : Manuscript layout, decoration, and the rhetoric of composite structure / Evans Murray. – Montreal & Kingston; London; Buffalo : McGill-Queen"s univ. press, 1995. – 20,[8],203p. – ISBN 0-7735-1237-3
106645
  Strauss George Rersonnel: the human problems of manegement / Strauss George, Sayles Leondard. – Englewood Cliffs, 1960. – 449с.
106646
   Res historica. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej
Z.1. – 1997
106647
   Res historica. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej
Z.9. – 1999
106648
   Res historica. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej
Z.11. – 2000
106649
   Res historica. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej
Z. 13. – 2002
106650
  Городнюк Н.А. Res incognita: семіотика речі у східнослов"янському модерністському романі першої половини XX століття : монографія / Наталія Городнюк. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2017. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 526-554. – ISBN 978-617-627-104-8
106651
  Боднар А. Res interpretata: юридическая сила постановлений Европейского Суда по правам человека для государств, не являющихся сторонами в деле // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 82-114. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается проблема того, каким образом решения Европейского Суда по правам человека, устанавливающие новые правовые принципы или стандарты, должны применяться государствами, не являвшимися сторонами в делах, по которым эти решения были ...
106652
  Дацків А. Res judicata в господарському судочинстві: ключові аспекти застосування з урахуванням практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 26-27
106653
  Севастьянов В.И. Rescue - аварийный выход: космонавтика и новое полит. мышление в ядерно-космич. эру. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 142с.
106654
  Pavliuk R. Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 73-78. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розглянуто освітні системи підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Німеччині.
106655
  Teraz A.A. Research and development of web authorization system based on proxy server / A.A. Teraz, V.A. Marianovskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 203-204
106656
   Research and synthesis of the automatic temperature control system of the heat medium in the cooking boiler for the manufacture of fruit jam / A. Bublikov, M. Isakova, V. Nadtochyi, D. Zybalov, Yu. Halchenko, M. Khoroshailov // Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 2022. – № 70. – С. 157-170. – ISSN 2071-1859


  Дослідження та синтез системи автоматичного регулювання температурою теплоносія у варильному котлі для виготовлення фруктових джемів.
106657
   Research at Central and East European universities : conference proceedings: international conference organised by the Jagiellonian university ...12-15 June 1997, Krakow. – Krakow : Jagiellonian university press, 1997. – 272 p. – ISBN 8323310696
106658
   Research at the IMF : relevance and utilization / International Monetary Fund, Independent Evaluation Office (IEO). – Washington : International Monetary Fund, 2011. – IX, 45 p. – (Evaluation report). – ISBN 978-1-61635-154-0
106659
   Research centers directory : A guide to more than 13,600 university-related and other nonprofit research organization established...; in two volumes. – 21st edition, 1996-97. – Detroit : Gale. – ISBN 0-8103-4943-4
Vol.1, section 1-9; entries 1-10064. – 1996. – XIII,1170p.
106660
   Research centers directory : A guide to more than 13,600 university-related and other nonprofit research organization established...; in two volumes. – Detroit : Gale. – ISBN 0-8103-4944-2
Vol.2; sections 10-17,21st.ed.,1996-97. – 1996. – Xp.,p.1171-2486
106661
  Yaroshenko O. Research competence component structure of academic and scientific staff // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Компонентна структура дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників.
106662
  Khaniukov O.O. Research competency at the undergraduate level of higher education / O.O. Khaniukov, L.V. Sapozhnychenko, O.V. Smolyanova // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 1 (86). – C. 36-40. – ISSN 1681-2751


  Дослідницька компетентність на дипломному рівні навчання.
106663
   Research evalution and improvement ofmanagement methods of educational process in higher educational institutions / M. Tevdoradze, N. Lolashvili, A. Bajiashvili, M. Saltkhutsishvili, T. Rukhadze // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 157-159. – ISBN 978-966-7166-39-7
106664
   Research facilities in science and technology in Asia. A preliminary survey. – Paris, 1968. – 702с.
106665
   Research frontiers in fluid dynamics. – New York a.o., 1965. – 738с.
106666
   Research Gate визначив найцитованішого українського вченого // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Ним став відомий український вчений зі світовим ім’ям, член-кореспондент НАНУ, професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка Дмитро Говорун. Непересічний дослідник та надзвичайно ...
106667
   Research highlights / Jagiellonian Univ. in Krakow ; [ed.-in-chief: Piotr Zabicki]. – Krakow : Jagiellonian University, 2015. – 53 p. : ill.
106668
   Research in Germany // The German research landscape / Federal Ministry of Education and Research. – Bonn : DAAD, 2017. – P. 6-15. – (Research in Germany)


  An overview of the German research landscape: Germany is among the most innovative countries and attaches great importance to networking and exellence.
106669
  Mishler Elliot Research interviewing : Context and narrative / Mishler Elliot. – Cambridge; London : Harvard university press, 1996. – 190s. – ISBN 0-674-76461-7
106670
  Zub S.S. Research into orbital motion stability in system of two magnetically interacting bodies // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 176-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянута стійкість орбітального руху двох довгих циліндричних магнітів, які взаємодіють виключно магнітними силами. Для аналітичного дослідження використана модель магнітної взаємодії симетричних дзиг [5], яка розроблена раніше в межах ...
106671
   Research Methods in Neurochemistry. – New York - London : Plenum Press
Volume 6. – 1985. – XIX,372с.
106672
  Shaughnessy John Research methods in psychology / Shaughnessy John, Zechmeister Eugene. – Boston : McGraw Hill, 1997. – XII,524p. – ISBN 0-07-057272-0
106673
   Research methods in social relations / Cl. Selltiz, M. Jaahoda, M. Deutsch, St.W. Cook; Published for the society for the psychological ctudy of social issues. – Rev. one-volume ed. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1966. – 622 p.
106674
  Matviychuk M.E. Research of assortment and price condition of the regional market of antidepressants for treatment of women in prenatal and postnatal periods / M.E. Matviychuk, B.P. Hromovyk // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 55-63. – ISSN 0367-3057
106675
  Odarchenko R.S. Research of cyber security mechanisms in modern 5G cellular networks / R.S. Odarchenko, S.Y. Dakov, L.V. Dakova // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 27-36. – ISSN 2707-1758


  The main feature of the 5G network is Network slicing. This concept enables network resource efficiency, deploy-ment flexibility, and support for rapid growth in over the top (OTT) applications and services. Network Slicing involves splitting the 5G ...
106676
  Tu Yuxia Xao Suinian Research of Development in Internet-Based Finance in China // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Сотник І.М., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми, 2015. – № 1 (67). – С. 100-107. – ISSN 1726-8699
106677
  Ramazanov D.M. Research of doxorubicin by raman Spectroscopy / D.M. Ramazanov, V.V. Strelchuk // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 89-90
106678
   Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models / E.V. Ivohin, L.T. Adzhubey, O.V. Gavrylenko, Yu.O. Naumenko // Радіоелектроніка, інформатика, управління : науковий журнал / Нац. ун-т "Запорізька політехніка" ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М., Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – № 2 (53). – Р. 129-136. – ISSN 1607-3274


  Context. Solving of the problem of formalization and study of the development of the process of information dissemination over time and its impact on the society is very important for ensuring information security. It is necessary to use a ...
106679
  Garkusha N. Research of dynamics of one demographic model // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 54. – ISBN 978-617-7530-07-6
106680
  Omelchuk M.V. Research of effects of reflection and scattering for environments with sharp asymmetrical scattering indicatrixes / M.V. Omelchuk, O.V. Makarenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 167
106681
  Oliinyk S.R. Research of features of typical models of public administration // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 189-202. – ISSN 2414-0562
106682
   Research of food security problems of the war-torn regions of Ukraine using geomatics methods / M. Zgurovsky, K. Yefremov, S. Gapon, I. Pyshnograiev // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Навч.-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" Нац. техн. ун-ту України ; "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2023. – № 1. – С. 7-22. – ISSN 1681-6048


  Дослідження проблем продовольчої безпеки постраждалих від війни регіонів України методами геоматики.
106683
  Ivohin E.V. Research of indeterminate fuzzy discrete systems dynamics / E.V. Ivohin, L.T. Adzhubey // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 14-15
106684
  Tsymbal N. Research of terminological lexis with in motivation aspect // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 84-92. – ISSN 2415-8828
106685
  Pavelko O.V. Research of the essence of profit by scientists of the past // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 92-94. – ISBN 978-9934-571-51-0
106686
  Kuzmych R. Research of the impact of design terminals to heating of semiconductor diodes / R. Kuzmych, S. Pavliuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 117-118
106687
  Tomchuk-Ponomarenko Research of the institutional essence of corruption and means of its overcoming // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10), ч. 1. – P. 207-215. – ISSN 2410-9576
106688
  Korchynskyi I.O. Research of the Main Methods for Assessing the Competitiveness of Entreprises / I.O. Korchynskyi, M.I. Shchadylo // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 2. – P. 54-60. – ISSN 2617-4162
106689
  Lomonosova O. Research of the processes of reducing the number of students of one speciality at the higher technical institutions in Ukraine / O. Lomonosova, A. Lomonosov, L. Boiko // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – P. 153-157. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Дослідження процесів скорочення чисельності студентів, що навчаються за однією спеціальністю у вищих технічних навчальних закладах України.
106690
   Research of the transmission coefficients during of the cone-beam tomography / N. Miroshnichenko, N. Melenevska, E. Kulich, L. Aslamova, S. Miroshnichenko, Yu. Hobta // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 62-65. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This article investigates the transmission coefficients of the different environments on the example of aluminum and water. It was found that transmission coefficients calculated by the image brightness and by the doses are differed. It is shown that ...
106691
   Research on change of natural ionizing radiation in car parking places / Dainius Jasaitis, Renata Chadysiene, Milda Peciuline, Vaida Vasiliauskiene // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 9/10. – P. 1567-1576. – ISSN 1221-146X
106692
   Research on controlled thermonuclear fusion. – Vienna, 1962. – 584с.
106693
  Maltseva A.A. Research on image capital of state scientific centers in Russian Federation using the webometrics tools / A.A. Maltseva, I.N. Veselov, N.E. Barsukova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 444-451. – ISSN 1993-6788


  Дослідження іміджевого капіталу державних наукових центрів Російської Федерації з використанням інструментарію вебометрії.
106694
  Gizzatova Alla Research on production and consumption of food in the regions of the republic of Kazakhstan / Gizzatova Alla, Tarshylova Ludmila, Kazambayeva Aigul // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 294-301 : Tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
106695
  Smith Plinio Junqueira Research on Scepticism in Brazilian Philosophy / Smith Plinio Junqueira, O. Lukovyna // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 1. – С. 147-170. – ISSN 2075-6461


  Дослідження скептицизму в бразильській філософії. Інтерв’ю Олександра Луковини з професором Плініо Жункейра Смітом присвячене скептичним дослідженням у бразильській філософії, початку скептичних досліджень у Бразилії, ролі Освальдо Порча та Езекіеля де ...
106696
  Li Wei Research on social service functions of agricultural and forestry colleges and universities / Li Wei // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – Р. 111-118. – ISSN 2306-6792


  Дослідження соціальних функцій сільськогосподарських, лісових коледжів та університетів Китаю.
106697
  Zhyvohliadova I.V. Research perspectives of the cultural expertise in the context of formation of the urban cultural space // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 59-63. – ISSN 2616-9967
106698
   Research processes of gamma radiation detector for developing a portable digital spectrometer / O.V. Banzak, O. Sieliykv, M.V. Olenev, V. Dobrovolskaya., O.I. Konovalenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 5-12. – ISSN 2524-0056
106699
   Research programs. – Poznan, 1994. – 64s.
106700
  Dumitrescu A. Research regarding the theories on focal colours and colour identification / A. Dumitrescu, Ulmeanu, M-E // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2015. – Vol. 61, nr. 3. – P. 211-221. – ISSN 0034-8759
106701
   Research report = Navorsingsverslag : 1995. – Pretoria : University of South Africa, 1995. – XII,293p. : ill. – ISBN 0-86981-007-9
106702
  Oleynikov O. Research the efficiency of kohonen self-organizing map with dynamic structure for the classification of network traffic / O. Oleynikov, K. Borykina // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 193-194
106703
  Chernykh G.A. Research Traditions in Cognitive Sociology and Sociolinguistics - Language and Meaning in Social Interaction // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 308-319. – ISSN 2414-0562
106704
  Demchenko J. Research training of human services specialists: the US experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 62-68. – ISSN 2308-4081


  Визначено, чому майбутні фахівці із соціальної реабілітації повинні брати участь у наукових дослідженнях. Представлено досвід провідних університетів США у контексті науково-дослідницької підготовки майбутніх фахівців із соціальної реабілітації.
106705
   Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – ISSN 2617-6696
Vol. 1. – 2018. – 146, [1] p.
106706
   Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – ISSN 2617-6696
Vol. 2. – 2019. – 116 p.
106707
   Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – ISSN 2617-6696
Vol. 3. – 2020. – 89, [1] p. – Резюме англ. мовою
106708
   Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – ISSN 2617-6696
Vol. 4. – 2021. – 73, [1] p. – Резюме англ. мовою
106709
   Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – ISSN 2617-6696
Vol. 5. – 2022. – 86, [1] р. – Резюме англ. мовою
106710
  Guk T.N. Research work " The development of a uniting language that is simple to learn, logical and perfect to use along with national languages". Language uniting LU (Lэnga - language, Unitэy - uniting) / Tamara Guk ; transl. into English by Maria Isakova (PhD candidate in English literature, ass. prof. of the Nat. mining univ., Dnipropetrovsk). – Dnipropetrovsk : Grani PH, 2013. – 147, [2] p. : ill., tab. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 127-130. – ISBN 978-966-8841-86-6
106711
  Ceausescu Elena Research work on synthesis and characterization of macromolecular compounds. Contributions / Ceausescu Elena. – Bucharest, 1974. – 251с.
106712
  Riznyk V.V. Researches and applications of the combinatorial configurations for innovative devices and process engineering [Solomon Wolf Golomb$ Голомб, Соломон] // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Навч.-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" Нац. техн. ун-ту України ; "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2023. – № 1. – С. 113-121. – ISSN 1681-6048


  Дослідження та застосування комбінаторних конфігурацій для інноваційних пристроїв і технологій. This paper is devoted to the memory of Solomon Wolf Golomb (1932-2016) — a famous American mathematician, engineer, and professor of electrical ...
106713
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Babenko, Michael Ganzburg, Vladimir Gutlyanskii [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 27, № 1. – 2019. – 74, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106714
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. board: V. Babenko, M. Ganzburg, V. Gutlyanskii [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 27, № 2. – 2019. – 58, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106715
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Babenko, Oleg Davydov, Michael Ganzburg [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 28, № 1. – 2020. – 50, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106716
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Babenko, Oleg Davydov, Michael Ganzburg [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 28, № 2. – 2020. – 50, [2] c. – doi:10.15421/24202802 - Резюме укр., англ. мовами
106717
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Babenko, Oleg Davydov, Michael Ganzburg [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 29, № 1. – 2021. – 42, [2] c. – doi : 10.15421/24212901 - Резюме укр., англ. мовами
106718
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Baben ko, Oleg Davydov, Michael Ganzburg [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 29, № 2. – 2021. – 62, [2] p. – doi : 10.15421/24212902 - Резюме укр., англ. мовами
106719
   Researches in mathematics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Vitaly P. Motornyi ; ed. board: Vladislav Babenko, Oleg Davydov, Michael Ganzburg [et al.]. – Dnipro : Oles Honchar Dnipro National University. – ISSN 2664-4991
Vol. 30, № 1. – 2022. – 70, [2] p. – doi : 10.15421/24223001- Резюме укр., англ. мовами
106720
  Nesterova M. Researches of eu values study in education: inclusion and social cohesion development // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 49-54. – ISSN 2078-1016


  Дослідження європейських цінностей в освіті: різноманіття та інклюзія для розвитку соціальної згуртованості.
106721
  Khilchevskiy V.K. Researches of the chemical composition of surface water in Ukraine, 1920-2020 (review) / V.K. Khilchevskiy, N.P. Sherstyuk, M.R. Zabokrytska // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Manyuk V. ; ed. board: Harald G. Dill, Karoui-Yaakoub Narjess, William A.P. Wimbledon [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 29 (2). – С. 304-326. – ISSN 2617-2909
106722
   Researching communications : a practical guide to methods in media and cultural analysis / David Deacon, Michael Pickering, Peter Golding, Graham Murdock. – 2nd ed. – London [etc.] : Bloomsbury, 2014. – IX, 430 p. : ill., tab. – Index: p. 420-430. – Bibliogr.: p. 395-419. – ISBN 978-0-3409-2699-4
106723
  Leppalahti M. Researching Folk Tradition in the 21st century // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 18-21. – ISBN 966-95788-9-2


  Дослідження народної традиції в ХХІ столітті. Ми часто розглядаємо традицію, як щось старе, старомодне, релікт минулого. Тобто народні звичаї, вірування, загадки і оповідання, які, як вважається, є народною традицією і фольклором, є чимось, щоналежало ...
106724
  Voloshin M. Researching heritage of the professor of St. Vladimir University P. Lashkaryov in the field of canon law // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 138-139
106725
   Researching of acoustic waves in plasma-liquid system with pulsed discharge / V.V. Iukhymenko, V.O. Shapoval, V.Ya. Chernyak, E.V. Martysh, O.A. Fedorovich, M.Yu. Tolstyh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 194-196. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  The research results of acoustic signals generation by microsecond pulse discharger in cylindrical plasma-liquid system are presented. It was investigated that the gas dissolved in liquid and the duration of electrolysis phase have influence on the ...
106726
   Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system / R. Trygub, Trygub, o., V. Gorborukov // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – Р. 79-88. – ISSN 1996-5931
106727
  Myskiv G. Reservation systems as a tool of tourist services marketing / G. Myskiv, Nycz-Wojtan // Economics, entrepreneurship, management : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief Oleh Kuzmin ; ed. board: I. Yaremko, O. Riabkova, I. Aleksieiev [et al.]. – Lviv, 2022. – Vol. 9, N 2. – С. 7-18. – ISSN 2312-3435
106728
  Nesteruk I. Reserves of the hydrodynamical drag reductionfor axisymmetric bodies // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 112-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені оцінки опору тертя для тонких осесиметричних дозвукових тіл свідчать, що основним резервом зменшення повного опору є використання безвідривних форм.
106729
  Sokyrska V. Resettlement Policy of the Soviet Government in the UkrSSR in the 1920s / V. Sokyrska, I. Krupenya // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 3 (43), липень-вересень. – С. 168-187. – ISSN 1998-4634


  Переселенська політика радянської влади в УРСР у 1920-х роках.
106730
  Polianovkyi H. Reshaping Higher Education Funding in Ukraine: From the Soviet-Era Funding Model to the Performance-Based Funding // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 32-38. – (Економіка ; вип. 1 (218)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on a specific reform in the Ukrainian higher education sector that has taken place in recent years. The reform is aimed at changing the funding model for higher education institutions. The previous outdated Soviet-era funding model ...
106731
  Voss A. Reshershes d"anthropologie historique sur LA POPULATION DE GENEVE AU MOYEN AGE et celle de l"ensemble de la Suisse romande a l"arge du fer et a l"epoque romaine / A. Voss. – Geneva : Albert Kundig
These 1143. – 1950. – 141p.
106732
  Le Page Jean-Francois Resid and heavy oil processing : [Transl. from the French] / Institut Francais du petrole. – Paris : Technip, 1992. – VIII,179p. : ill. – ISBN 2-7108-0621-5
106733
   Residenzkultur in Thuringen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. – Jena : Quartus-Verlag, 1999. – 384p. : il. – (Palmbaum Texte. Kulturgeschichte). – ISBN 3-931505-42-1
106734
   Resilience and growth in the small states of the pacific / ed.: Hoe Ee Khor, Roger P. Kronenberg a. Patrizia Tumbarello. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – XIX, 440 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці частин. – ISBN 978-1-51350-752-1
106735
  Shkuropadska D. Resilience of the EU and Ukraine economies in the conditions of russian aggression / D. Shkuropadska, L. Lebedeva, T. Ozhelevskaya // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (130). – С. 66-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
106736
  Feodossiev V Resistance de materiaux / V Feodossiev. – Moscou : Editions de la paix, 1968. – 573 p. : fig. – (Technique sovietique)
106737
  Feodossiev V. Resistance de materiaux / V. Feodossiev. – Ed. 2, revis. et compl. – Moscou : Mir, 1968. – 582 p.
106738
   Resistance of karst caves microorganisms to p-nitrochlorobenzene / O.S. Suslova, P.V. Rokitko, K.M. Bondar, O.O. Golubenko, A.B. Tashyrev // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 8, № 4. – Р. 135-140. – ISSN 2410-7751
106739
  Clayton E.E. Resistance of tobacco to bacterial wilt (bacterium solanacearum) / E.E. Clayton, T.E. Smith. – Washington : Government, 1942. – p. 547-554. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 65, N.12, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
106740
   Resistance. Erinnerungen deutscher Antifaschisten. – Berlin, 1973. – 477с.
106741
  Fernandes Guilda Levy Resistencia de materiales / Fernandes Guilda Levy. – Habana : Pueblo y Educaccion
Tomo 1. – 1981. – 407 p.
106742
  Feodosiev V.I. Resistencia de materiales trad del ruso por P. Mora / V.I. Feodosiev. – 3rd. ed. – M., 1985. – 58с.
106743
  Gozdziewicz Teodor Resky,Smyki i Zagraje / Gozdziewicz Teodor. – Warszawa, 1975. – 229с.
106744
  Pfeiffer M.G. Resolution de la relation de S. Lie, depinissant les operateurs d"une equation lineaire, homogene, aux derivees partielles du premier ordre / par M.G. Pgeiffer // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – 5 p.
106745
  Horishny Ya. Resolution improvement of time-of-flight laser-ionization mass-spectrometer / Ya. Horishny, O. Kolesnyk, A. Knurenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Сучасна мас-спектрометрія – один із найбільш точних та чутливих методів дослідження складу речовин. Лазерно-іонізаційна мас-спектрометрія (ЛІМС) не є новим інструментом прямого елементного аналізу. Але цей метод має деякі переваги в порівнянні з іншими ...
106746
   Resolution numerique des problemes multidimensionnels de la dynamique des gaz / S. Godounov, A. Zabrodine, M. Ivanov, A. e. a. Kraike; S.Godounov, A. Zabrodine, M. Ivanov, Kraike A. e. a.; Sous la red. de S. Godounev;. – Moscu : Mir, 1979. – 414 p.
106747
   Resolutionen des XX. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Februar, 1956. – M., 1956. – 120с.
106748
   Resolutions by and communication from the International Council of Scientific Unions concerning part 2, section 3, of the articles concerning the law of the sea. Continental shelf
Part 2, section 3. – 8 p.
106749
   Resolutions of the 9-th IUS Congress Ulan Bator, Mongolia. 26 March - 8 April 1967. – Ulan Bator, 1967. – 160с.
106750
  Cranshaw Resolving time and counting errore in discriminatore and scaling unita / Cranshaw. – [S. l. : s. n.]. – 16 p.
106751
   Resonance formation in the reactions K- p -> K+ E- and K p -> Ko Eo in the mass region from 1915 to 2168 MeV.. – Saclay, Berkshire, Chilton Didcot, 1968. – 14с.
106752
  Wheland G.W. Resonance in organic chemistry / G.W. Wheland. – New York, 1955. – 846 p.
106753
  Gopal G.P. Resonance structure of the Veneziano model for pn-3 at rest. / G.P. Gopal, R. Migneron, A. Rothery. – Chilton. – 6с.
106754
  Akkelin S.V. Resonances and observables in relativistic heavy ion collisions / S.V. Akkelin, M.S. Borysova, Yu.M. Sinyukov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – P. 402-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проаналізовано вклад резонансів у формування спектрів поперечного імпульсу та інтерферометричного об"єму термалізованих піонів в А+А зіткнення у рамках гідродинамічної еволюції з незмінним хімічним складом, що включає розпади резонансів на стадії ...
106755
   Resonancia del F18 por bombardeo de 0 16 con deuterones. – Mexico, 1959. – С. 17-26
106756
  Chinarov V.A. Resonant Activation of Mctastable Non-Equilibrium Systems / V.A. Chinarov, S.P. Sifko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 5-21. – ISSN 1023-2427
106757
  Gavrilyuk I. Resonant equations with classical orthogonal polynomials. I. / I. Gavrilyuk, V. Makarov // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – P. 190-209. – ISSN 1027-3190
106758
  Raynovskyy I.A. Resonant liquid sloshing in an upright circular tank performing a periodic motions / I.A. Raynovskyy, A.N. Timokha // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  A weakly-nonlinear Narimanov-Moiseev type modal theory is used to analyse steady-state resonant waves in an upright circular tank which moves periodically with the forcing frequency close to the lowest natural sloshing frequency. Використовується ...
106759
  Timokha A.N. Resonant steady-state sloshing in upright tanks performing a three-dimensional periodic motion / A.N. Timokha, I.A. Raynovskyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Вивчається усталене хлюпання рідини у вертикальному циліндричному контейнері, який рухається циклічно у просторі із частотою, близькою до власної частоти коливань рідини. Використовується нелінійна нескінченовимірна модальна система ...
106760
  Kivshar Y. Resonant tunneling and bound states in the continuum // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків, 2022. – Т. 48, № 5, спец. вип. – С. 438-444. – ISSN 0132-6414
106761
  Suvorov O. Resonant tunneling in the josephson heterostructure with silicon doped barier / O. Suvorov, V. Shaternik, O. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 70-72
106762
  Ananiev Y. Resonateurs optiques et probleme de divergence du rayonnement laser / Y. Ananiev. – Moscou : Editions Mir, 1982. – 352 s.
106763
  Mironenko Olexandre Resoudre les problemes du siecle nucleaire / Mironenko Olexandre. – Kiev, 1989. – 238с.
106764
  University Resource Depression and Intensification During the Late Holocene, San Francisco Bay. Anthropological Records : Evidence from the Emeryville Shellmound Vertebrate Fauna/ by J.M.Broughton / University, of California Publications. – Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press
  Vol. 32. – 1984
106765
   Resource Units for classes with Puerto Rican pupils in the 4-rth grade. – Experimental edit. – 144с.
106766
   Resource Workshop. Проектирование ресурсов Windows - приложений. – Київ : Диалектика, 1993. – 224с. – ISBN 5-7707-5042-1
106767
   Resources in Education: Annual Cumulation 1985. – Phoenix
1. – 1985. – 1003с.
106768
   Resources in Education: Annual Cumulation 1985. – Phoenix
2. – 1986. – 1005-2044с.
106769
  Омеров Эрнест Викторович Respect Hotel Management: Каждый отель нашей сети будет в 100 лучших! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 38-39 : фото
106770
  Konigsdorf Helga Respektloser Umgang / Konigsdorf Helga. – Berlin; Weimar, 1986. – 52с.
106771
   Respiration of citrus fruits after harvest / M. Haller, D. Rose, J. Lutz, P. Harding; M. Haller, D. Rose, J. Lutz, P. Harding. – Washington : Government, 1945. – p. 327-359. – Swam or Hell? -Reprinted from Journal of agricultural research, v. 71, N. 8, 1945. – (Joint committee on policy and manuscripts)
106772
  Guerman Y. Respondo por todo / Y. Guerman. – Moscu. – 903с.
106773
  Guerman Yuri Respondo por todo. Libro sobre el medico Vladimir Ustimenko. / Guerman Yuri. – M.
3. – 1975. – 903с.
106774
   Response of photosynthetic apparatus of two Deschampsia species with different distribution areas on abiotic stress / N. Taran, V. Storozhenko, A. Okanenco, L. Batsmanova, N. Svietlova // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – C. 282-293. – ISSN 1727-7485
106775
  Rapoport Yu.G. Response of unstable near-equatorial plasma in the F ionospheric region to the spatial packet of acoustic-gravity waves of the lithospheric origin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Р. 448-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оцінений відгук біля-екваториальної плазми на просторовий пакет акусто-гравітаційних хвиль (АГХ), що випромінюються літосферним джерелом, витягнутим у напрямку, паралельному (горизонтальному) геомагнітному полю літосферного походження. В цьому випадку ...
106776
  Taran N.Yu. Response Reaction of Deschampsia Antarctica desv. Plants to UV-B Irradiation and Oxidative Stress / N.Yu. Taran, A A. Batsamanova M L. Svetlova Okanenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2009. – № 8. – С. 260-268. – ISSN 1727-7485
106777
  Shettles L.B. Response to light in peranema tricho-phorum with special reference to dark-adaptation and light-adaptation / L.B. Shettles. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 215-249. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology, Vol. 77, No. 2, November, 1937
106778
   Responsibility for war crimes : Croatian perspective - selected issues. – Zagreb : University of Zagreb, Faculty of law, 2005. – 357s. – (Monographiae Facultatis juridicae Zagrebiensis = Monografie Pravnog faculteta u Zagrebu)
106779
   Responsibility for war crimes and crimes against humanity. Documents. – Moscow, 1970. – 114с.
106780
  Lypka A. Responsibility of personality in coordinates of psychological analysis // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – P. 109-117. – ISSN 1810-2131
106781
   Responsio ordinum Germaniae inferioris; ad propositionem illustris Ottonis-Henrici comitis in Swartzenberg, Legati a Sacra Caesarea Majestate ad fe missi // Origo et historia Belgicorum tumultuum, continens praeter Hispanorum regum sanguinaria diplomata & s. inquisitionis arcaoa consilia .. : Accedit postremo Historia Tragica de Fvroribvs Gallicis; Deque caede Admiralii Narratio / Eremundo Ernesto [Gysius Johannes]. – Amstelodami [Amsterdam] : Apud Ioannem Ianssonium, 1641. – P. 427-449
106782
  Beia, R.F. Lodovicus Responsionum Casuum conscientiae omnibus curatis, ac poenitentiarijs necessariorum, singulis mensibus coram illustr. ac Reuerend Cardin. Palaeoto Archiepiscop. Bonon. propositorum. – Venetiis (Venezia) : Apud Io. Baptistam & Io. Bernanrdum Sessam
Partes 2. – 1597. – [30], 300 p.
106783
  Suima I.P. Responsive as reaction to the verbal stimulus // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 64-69. – ISSN 2313-500Х


  Досліджено взаємозв’язок вербального стимулу та вербальної реакції. Розглянуто поняття «стимул», «реакція», «інтенція», «респонсивне речення», проаналізовано специфіку вербальної реакції на висловлювання з різним комунікативним завданням. Вказано, що ...
106784
  Leszek Cwikla. Respublica bene ordinata. Remarks on the Participation of Orthodox Elite in the Exercise of Power in the 15th and 16th Century Republic // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 306-311
106785
  Hartknoch Christoph Respublica Polonica duobus libris illustrata; quorum prior, Historiae Polonicae memorabiliora... complectitur. Posterior... Jus publicum Reipublicae Polonicae, Lithvanicae... ex statutis, constitutionibus... comprehendit. : His adjecta est dissertatio historica de originibus pomeranicis / Opera et studio m. Christophori Hartknoch. – Francofurti [Frankfurt a. M.] ; Lipsiae [Leipzig] ; Jenae : Imp. Martins Hallervordii ; Typis Ioannis Nisi, 1678. – [8] f., 581, [1] p., [17] f., 99, [1] p. – "Dissertatio de originibus Pomeranicis" має окр. паг. - Вид. має також грав. тит. арк.


  На пердньому форзаці екслібріс з написом: "Ex Bibliotheca Collegii Luceoriensis in Volhynia, PP. Ordinis Excalceat SSSmae Trinitatis de Redempt: Captivorum. Lit.:HP. Num.:10"
106786
   Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – 467, [11] p. – Мініатюрне видання


  Contents: Krzistanovyc S. Stanislai Krzistanovvic Iuricosulti Status Regni Poloniae descriptio. - P. 3-36; Kromer M. Poloniae Martini Kromeri . Lib. 1. De situ Poloniae et gente Polona. - P. 36-122; Kromer M. Poloniae Martini Kromeri. Lib. 2. ...
106787
  Харьковщенко Ю.Є. Respublika Christiana і "Козацька християнська республіка": компаративний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-111. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено компаративний аналіз концепцій Respubliса Christiana та "козацька християнська республіка". Показані специфічні особливості західноєвропейського бачення стосунків держави і церкви та відмінності їх втілення у формуванні ідеї ...
106788
  Litschauerova Nina Respubliky SSSR / Litschauerova Nina; Prazak M., Mlcoch Z. – Praha, 1989. – 207с.
106789
  Weltistow Jewgwni Ressi der fliegente Hund / Weltistow Jewgwni. – Berlin : Kinderbuchverlag, 1975. – 192s. : il.
106790
  Amsler J. Ressourcen management und auftrag der Landwirtschaft // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 8-14 : рис. – ISSN 2410-7468
106791
   Ressources pouvant Etre mises a la disposition des Etats Membres pour le progres de la femme.Au titre des programmes de cooperation technique du systeme des Nations Unies et des programmes d"organis. – N.Y., 1966. – 90с.
106792
  Kozlov I. Rest nd Recreation of Soviet People / I. Kozlov. – Moscow : Novosti, 1965. – 78p.
106793
   Restarting Sub-Saharan Africa"s Growth Engine // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa. Restarting the growth engine : Apr. 17 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 27-48. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47557-446-3
106794
  Handziuk I.I. Restating Collatz Conjecture in Terms of Images of Real Multivariate Functions / I.I. Handziuk, O.V. Halkin // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 5-6
106795
   Restel: новый отельный провайдер в Content Inn // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 10-11 (прилож.). – ISSN 1998-8044
106796
  Любов М. Restitutio in Integrum в системе Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 80-98. – ISSN 1812-7126
106797
  Gladkov Fyodor Restless youth. / Gladkov Fyodor. – M., 1966. – 268с.
106798
  Tremain Rose Restoration / Tremain Rose. – Harmondsworth, 1991. – 371с.
106799
   Restoration and augustan poets Milton to Goldsmith. – London, 1977. – 622с.
106800
   Restoration of degraded urban wetlands (by the case of sovski ponds in Kyiv) / M Shyshchenko, O. Havrylenko, Ye. Tsyhanok, N. Munich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 62-69. – (Географія ; вип. 1/2 (82/83)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of preservation of urban wetlands as the most vulnerable valuable ecosystems in the conditions of rapid urbanization, which need to be protected.It researches the current state of the Sovky tract (and the lower ...
106801
  Purtskhvanidze N. Restoration of state independence of Georgia // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 157
106802
   Restoration of the Lithuanian State // The history of Lithuania / A. Eidintas, A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M. Tamosaitis. – 2nd ed. – Vilnius : Eugrimas, 2016. – P. 152-225. – ISBN 978-609-437-327-5
106803
  Demianenko B. Restoration of the lost information during a work with the musical texts of the partsongs of the 17th - the first half of the 18 th cc.: the key approaches and methodological problems // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 43
106804
  Sotiroski L. Restoration of Ukraine’s foreign policy activities in the context of the founding of the United Nations / L. Sotiroski, Y. Kravtsov // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, О. Патапас, Ю. Джуянді [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 33, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2663-2675


  Відновлення зовнішньополітичної діяльності України в контексті заснування Організації Об"єднаних Націй.
106805
  Biddulph H. Restoring the ancient Christian church four American conceptions : Alexander Campbell, Joseph Smith, Ellen G. White, and the early pentecostals // Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції : Александер Кемибелл, Джозеф Сміт, Еллен Г. Уайт і ранні п"ятидесятники / Г. Біддулф. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – P. 1-54, [2]. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-617-696-623-4
106806
  Morokhovets V. Restraint of political elite as a factor of breakdown of the state // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 177-178
106807
  Pastyria A.S. Restriction analysis and differentiation of Ukrainian strains of infectious bursal disease virus / A.S. Pastyria, I.O. Sobko, V.P. Polischuk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya. – Київ, 2017. – Vol. 33, N 1. – Р. 58-63. – ISSN 0233-7657
106808
  Backlund Ulf Restrictive adjective - noun collocatio in Englich. / Backlund Ulf. – Umea, 1981. – 349с.
106809
  Vrublevskiy E. Restructuring of special preparedness of sprinters with increasing of spostsmanship / E. Vrublevskiy, D. Albarkaayi, A.H. Khorshed // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 200-210. – ISSN 2312-5993
106810
  Gorbachev Mikhail Restructuring the Party"s Work / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1989. – 47с.
106811
  Sziklay J. v. Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees / J. v. Sziklay. – Wien : Commissionsverlag von ed. Holzel ; 3 Bd.
3. Bd. : Social-und anthropogeographie des Balatonsees : 5. Th. : Die Bibliographie des Balatonsees. – 1906. – 66 S.
106812
   Resultats des expeditions biospeologiques cubano-roumaines a Cuba. – Bucuresti, 1977. – 420с.
106813
  Soliakov P.A. Resultats des sur les sortes de betterave a sucre : en 1927par rapport aux recherches precedentes / P.A. Soliakov. – Kiev : Sugar, 1928. – 39 p.
106814
   Results of 5-year photometric monitoring of the intermediate polar V2306 Cygni: correction of the orbital period and evidence of 2-day periodicity / V. Breus, K. Petrik, S. Zola, A. Baransky, T. Hegedus // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 17-20. – ISSN 2227-1481


  We present the results of 6 years of photometric monitoring of the magnetic cataclysmic variable V2306 Cygni (formerly known as 1WGAJ1958.2+3232) obtained at collaborating observatories. Using (O-C) analysis we tried to study variability of the spin ...
106815
   Results of a census of the dominion of New Zealand, taken for the night of the 17th April, 1921. – Wellington : Marcus F. Marks, Government printer. – (New Zealand)
Pt. 1. : Population. – 1921. – 91 p. : map, tables. – Comp. in the Census and statistics office, Wellington
106816
   Results of fulfillment of the State Plan for the rehabilitation and development of the National Economy of the USSR in 1949. Report of the Central Statistical Board of the Council of Ministers of th, 1950. – 8с.
106817
  Konecny Mojmir a.j. Results of geomagnetic and earth current measurements made at the observatory of Budkov in 1978 / Mojmir a.j. Konecny. – Prague, 1983. – 191с.
106818
  Gahramanli S. Results of geophysical monitoring of the developme of the horizon pk-2 of the podkirmakinsky suite of the neft dashlary field // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 31-35. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , проф . О . М . Карпенком ) The article is devoted to the study of the current state of d evelopment of the second horizon of the Podkirmakinsky suite (PK-2 ) of the Productive stratum ...
106819
  Herasymenko L. Results of measuring critical thinking skills of first year student pilots / L. Herasymenko, S. Muravska // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 42-46. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477


  Результати вимірювання рівня сформованості вмінь критичного мислення студентів-пілотів першого курсу.
106820
   Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies / V. Baranovsky, M. Pankiv, O. Kukhar, O. Gurik, V. Senchishin // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2022. – № 2 (106). – С. 16-25. – ISSN 2522-4433
106821
   Results of the Fourth (First postwar) five-year plan of the USSR 1946-1950. Statement of the state planning committee and Central statistical board of the USSR. – M., 1951. – 34с.
106822
   Results of the Fourth (First postwar) Five Year plan of the USSR, 1946-1950. Statement of the State planning committee and Central Statistical board of the USSR, 1951. – 11с.
106823
   Results of the geomagnetic survey on the Ukrainian repeat stations network for the 2005 year epoch / V. Maksymchuk, M. Orluk, V. Tregubenko, Y. Horodysky, Y. Nakalov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 94-96 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
106824
  Soliakov P.A. Results of the varietal tests with sugar beet : in 1927, in connection with preceding ones / P.A. Soliakov. – Kiev : Sugar, 1928. – 38 p.
106825
   Resumee, 3. Ein Almanach der Karikatur. – Berlin
3. – 1972. – 111с.
106826
  Angulo-Arvelo Resumen de la historia de Venezuela. / Angulo-Arvelo. – Caracas, 1960. – 8с.
106827
   Resumenes 3ra conferencia cientifica. – Habana, 1981. – 342с.
106828
   Resumes des Conferences scientifiques et techniques prononcees au cours du IX Congres International ceramique. – Bruxelles, 1964. – 122с.
106829
  Cowan T. Resumes that work / T. Cowan. – New York ; Scarborough : Plum Book, 1983. – 177 p. – (New American Library). – ISBN 0-452-25455-8
106830
  Alexeev S. Resumo da historia da URSS. / S. Alexeev. – M., 1981. – 224с.
106831
  Tolstoy Leo Resurrection / Tolstoy Leo. – London, 1966. – 490с.
106832
  Tolstoi Lev Resurrection / Tolstoi Lev. – M., 1966. – 588с.
106833
  Tolstoi Lev Resurrection / Tolstoi Lev. – M., 1972. – 585с.
106834
  Tolstoy Lev Resurrection / Tolstoy Lev. – Moscow, 1990. – 495с.
106835
  Tolstoi Leon Resurrection / Tolstoi Leon. – Moscou
Tome 1. – 1990. – 316с.
106836
  Tolstoi Leon Resurrection / Tolstoi Leon. – Moscou
Tome 2. – 1990. – 286с.
106837
  Meade G. Resurrection day / Glenn Meade. – London : Hodder & Stoughton, 2002. – 742 p. – ISBN 0-340-82451-4
106838
  Gutai M. Reszvetel / Gutai Magda. – Budapest : Magveto, 1977. – 98,[5] l. – ISBN 963-270-417-7
106839
  Martin Gaite Retahilas / Martin Gaite. – Barcelona, 1994
106840
  Trubei O. Retail in times of war: resumption of business activity / O. Trubei, I. Hanechko, K. Afanasyev // Scientia Fructuosa : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. торговельно-економ. ун-т ; ed. board: Mazaraki A., Prytulska N., Gerasymenko A. [et. all]. – Київ, 2023. – № 5 (151). – С. 89-106. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
106841
  Levy M. Retailing management / Michael Levy, Barton A. Weitz. – 2nd ed. – Chicago : Irwin, 1995. – XXXII, 616 p., 83 pag. : il. – ISBN 0-256-13661-0
106842
  Zhdanov V.I. Retardation time in weak gravitational fields // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 48-54. – (Астрономія ; вип. 33)


  Отримано час загаювання електромагнітних сигналів у викривленому просторі-часі без прямого інтегрування рівнянь геодезичних у повному об"ємі. Розрахунки проведено для параметризованої методики простору-часу сферично-симетричного гравітаційного поля. У ...
106843
  Gheorghiu N. Retele electrice rurale / N. Gheorghiu, P. Militaru. – Bucuresti : Editura tehnica, 1964. – 439 p.
106844
  Schmid M. Rethel. – Bielefeld ; Leipzig : Verlag von Velhagen & Klasing, 1898. – [4] ,122 s. : ill. – (Kunstler-Monographien ; № 32)
106845
   Rethinking America"s security: beyond cold war to new world order. – New York; London, 1992. – 479с.
106846
  Ivegesh G.-M. Rethinking EU Migration Policy: Case Study of Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – P. 158-168. – ISSN 2072-9480


  The current study is focused on migration of Ukrainian citizens to the European Union for the purposes of work. It considers unique characteristics of Ukrainian migrants and the Union’s reaction to immigrants. While European migration policies are ...
106847
   Rethinking European Union foreign policy. – Manchester ; New York : Manchester Univ. Press, 2004. – [8], 175 p. – Index: p. 169-175. – Bibliogr.: p. 142-166. – (Europe in change / ed.: Thomas Christiansen a. Emil Kirchner). – ISBN 0-7190-6002-8
106848
  Ruskykh K. Rethinking national and European financial regulatory frameworks after the crisis: the case of the three new EU member states // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 36-40. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  Фінансова криза 2008 року змусила країни-члени ЄС переглянути існуючі національні та європейські фінансові регулятивні засади. Нові держави-члени також беруть участь в реконструюванні структур фінансового регулювання, хоча їх позиції не так сильні, як ...
106849
  Piaskowska O.M. Rethinking of law schools in times of systemic change. How to bring law school into twenty-first century? Polish perspective / O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 126-153. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661


  Переосмислення правничих шкіл у часи системних змін. Як адаптувати правничу школу до двадцять першого сторіччя? Польська перспектива.
106850
  Luchak M.M. Rethinking Public Sphere to Save Аmerican Democracy / M.M. Luchak, Luchak, A.-M.M // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – P. 100-111. – ISSN 2522-4050


  Переосмислення сферивідкритості заради збереження американської демократії. Проаналізовано вплив президентської кампанії Дональда Трампа на функціонування сфери відкритості в США. Доведено, що наративи, які продукує дискурс нового президента, негативно ...
106851
   Rethinking the Psychology of Leadership: From Personal Identity to Social Identity / Haslam, Alexander, , Stephen, Reicher // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 21-34. – ISSN 0011-5266
106852
  Hunnisett Henry Retirement guide for Canadians: planning makes the difference / Hunnisett Henry. – Vancouver a.o., 1981. – 295с.
106853
  Isao Motoyama Retirement of Professor Kenshiro Ogasawa / Isao Motoyama, Osamu Fujiwara, Ken-ichiro Hisada // Earth evolution sciences, University of Tsukuba / University of Tsukuba, Graduate school of life and environmental sciences, Doctoral program in earth evolution sciences. – Tsukuba, 2015. – Vol. 9 : For the academic year 2013. – P. 3-4. – ISSN 1881-8463


  Стаття присвячена професору Цукубського університету (Японія) Кеншіро Огасавара.
106854
  Maksimovic Zoran Retki metali / Maksimovic Zoran. – Beograd, 1957. – 30с.
106855
  Florescu V. Retorica si neoretorica. Geneza; Evolutie; Perspective / V. Florescu. – Bucuresti, 1973. – 265с.
106856
  Roa Raul Retorno a la alborada / Roa Raul. – Habana
1. – 1977. – 842с.
106857
  Roa Raul Retorno a la Alborada / Roa Raul. – Las Villas
1. – 1964. – 462с.
106858
  Roa Raul Retorno a la Alborada / Roa Raul. – Las Villas
2. – 1964. – 604с.
106859
  Pisarek Walery Retoryka dziennikarska / Pisarek Walery. – Wyd. 2. – Krakow, 1975. – 323с.
106860
  Lewinski Piotr Retoryka reklamy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 254 s. – ISSN 0239-6661


  1997. T. 42
106861
  La Roche Mazo de Retour a Jalna / Trad. de l"anglais par S.Sallard. – Paris : Plon, 1965. – 509р.
106862
  Taylor A.L. Retreat or advance: new settlers and alternative lifestyles in the rainbow region / A.L. Taylor; University of New England. – Armidale : UNE, 1981. – IX, 102, [8] p. : ill. – (Research Series in Applied Geography). – ISBN 0 85834 398 3. – ISSN 0066-7714
106863
  Slavickova Eleonora Retrogradni morfematicky slovnik cestiny. S pripojenymi inventarnimi slovniky ceskych morfemu korenovych prefixalnich a sufixalnich / Slavickova Eleonora. – Praha, 1975. – 645с.
106864
  Tesitelova Marie a.j. Retrogradni slovnik soucasne cestiny / Marie a.j. Tesitelova. – Praha, 1986. – 502с.
106865
   Retrospective analysis influenza-induced morbidity in population of Zhytomyr region during 1999-2011 / O. Boyalska, I. Kyrychuk, O. Shpyta, A. Boyko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 20-21. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The epidemiological analysis of morbidity of influenza population Zhytomyr region for 13 calendar years was carried out. Dynamic of morbidity was characterized by periodic decrease and increase. The biggest data of morbidity of influenza of population ...
106866
  Binytska K. Retrospective analysis of education in the Czech Republic in the context of trainingof the future primary school teachers // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 4-11. – ISSN 2306-5532


  Ретроспективний аналіз освіти в Чехії в контексті навчання майбутніх вчителів початкових класів.
106867
  Horot A. Retrospective Analysis of the Formation of the Legal Base of Ukrainian-Polish Relations in Terms of Totalitarianism (1946 - second half of the 80th) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – Р. 42-48. – ISSN 2409-4544
106868
   Retrospektivni lexikon obci Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1850-1970. – Praha
Dil. 1. Sv. 2. – 1978. – 678с.
106869
   Retrospektivni lexikon obci Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1850-1970. – Praha
Dil. 1. Sv. 2. – 1978. – 680-1184с.
106870
  Dubrovina L. Return from Germany to Ukraine of the "Sofi an Charter" of Peter the Great on the metropolitan appointment of Ioasaph Krokovskyi in 1708: Ukrainian-German history of the original Charter and prospects for restitution of cultur valuables / L. Dubrovina, K. Gestwa // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 329-342. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
106871
  Gonzalez-Wippler Migene Return of the angels / Gonzalez-Wippler Migene. – St. Paul : Llewellyn, 1999. – 285,[4]p. : ill. – ISBN 1-56718-293-3
106872
  Hanynets R. Returning memory to Plaszow // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed. board: Y. Petrovsky-Shtern, I. Shchupak, A. Medvedovska [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 12. – С. 8-26. – ISSN 2617-9113


  Повертаючи пам"ять до Плашува. Мета дослідження - продемонструвати трансформації меморіального простору Плашува від 1945 р. по сьогодні, аналізуючи пам"ятники та комеморативні практики, пов"язані з Плашувом. Дослідити як Плашув стає місцем пам"яті про ...
106873
  Thompson Anne Returning Our History // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – September/December. – С. 24-26. – ISBN 978-9952-806-82-3


  Археологічні дослідження в Азербайджані.
106874
   Returns to human capital in Pakistan: a quantile regression analysis / Maqbool Hussain Sial, Ghulam Sarwar, Najam, ul Hassan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 486-491 : table. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
106875
  Fizi Milan Retus i popraval slike sa 42 fotografije i crteza. / Fizi Milan. – Zagreb, 1962. – 46с.
106876
  Wideman J.E. Reuben / J.E. Wideman. – Harmondsworth : Penguin books, 1988. – 215 p.
106877
   Reue Allgemeine politische Annalen. – Stuttgart
B. 26. – 1828
106878
  Tadumadze Tamaz Revaz Gamkrelidze - 90 // Memoirs on differential equations and mathematical physics / I. Javakhishvili Tbilisi state university ; A. Razmadze mathematical institute. – Tbilisi, 2017. – Vol. 70. – P. 1-6. – ISSN 1512-0015


  Реваз Валеріанович Гамкрелідзе — грузинський та російський математик, фахівець в області теорії диференціальних рівнянь, алгебраїчної топології і теорії оптимального управління.
106879
  Vakal S.E. Revealing the binding modes of pyrazolone, triketone and diketonitrile herbicides targeting 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase in silico / S.E. Vakal, E.A. Virag, J. Taller // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – Р. 37
106880
  Siedin Oleksandr Revealing the Rationality of Myth: Contribution of Bronislaw Malinowski // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 165-178. – ISSN 2353-5644
106881
  Alinsky S.D. Reveille for radicals / Saul D. Alinsky. – New York : Random House, Vintage books, 1989. – XVII, 235 p.
106882
   Revelations from the Russian archives: Madison gallery; The Library of Congress. – Washington, 1992. – 23с.
106883
  Blanc L. Revelations historiques en reponse au livre de Lord Normanby. – Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie
T. 1. – 1859. – 340 p.
106884
  Blanc L. Revelations historiques en reponse au livre de Lord Normanby. – T. 2. – Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie
T. 2. – 1859. – 361 p.
106885
  Gubaryk O. Revenue and expenses accounting in enterprise"s management / O. Gubaryk, Iu. Amelina // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – P. 26-29. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 2306-6792
106886
  Parish R.M. Revenue implications of a buffer-stock scheme : comment / R.M. Parish. – [2] p. – Окр.відб.
106887
  Dmytruk O. Revenue management methods and their effectiveness in ukrainian and russian hospitality markets / O. Dmytruk, D. Petlina, O. Motuzenko // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 57-61


  This paper studies different methods of Revenue Management, analyzes how applicable and effective they are in Ukrainian and Russian hospitality markets. Reviewed the concept of "Revenue Management".
106888
   Reversal of a spin wave shape pulse in a three-wave parametric / G.A. Melkov, A.A. Serga, A.N. Slavin, V.S. Tiberkevich, A.N. Oliynik // 44-th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Mate-rials. San Jose, California, 15-18.11,1999
106889
   Reversal of Momentum Relaxation / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, S V. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review Letters, 2001. – №21
106890
   Reversal of momentum relaxation of spin waves and oscillations by frequency selective amplification / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
106891
   Reversal of Momentum Relaxation. Momentum Echo / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 1st Joint European Magnetic Symposia (EMMA-MRM), August 28 - September 1, 2001
106892
  Lehnert Martin Reverse dictionary of present-day English / Lehnert Martin. – Leipzig, 1973. – 596с.
106893
   Reversible holographic recording mediums based on polymeric composites and their using in energy saving technologies / N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, E.V. Mokrinskaya, V.A. Pavlov, S.L. Studzinsky, N.G. Chuprina, T. Wilhelmsson // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 268
106894
   Reversing the epidemic : Facts and policy options. – Bratislava : UNDP, 2004. – 8,116 p. : ill. – ISBN 92-1-126162-7
106895
  Tianyuan Cui Revew of deep learning and mobile edge computing in autonomous driving // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 208-218. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
106896
  Komlos Aladar Reviczky Gyula / Komlos Aladar. – Budapest, 1955. – 166 l.
106897
   Review - Chronicle of the human rights violations in Belarus in 2001. – Minsk, 2002. – 204 с.
106898
  Allen V.F. Review exercises : for English as a foreign language : lecturers in the teaching of English and foreign languages, Teachers college, Columbia univ. : [for students at the intermediate level] / Virginia F. Allen a. Robert L. Allen. – 2nd print. – New York : Thomas Y. Crowell co, 1962. – 149 p.
106899
  Vasylyshyna N.M. Review of communicative learning approaches to teaching English for tourism // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 28-32. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Огляд комунікативних навчальних підходів до викладання англійської мови фахівцям сфери туризму. Розглядається проблема формування іншомовної комунікативної компетентності в галузі туризму; особливу увагу приділено з’ясуванню найбільш ефективних ...
106900
   Review of comparative law. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego universytetu Lubelskiego. – ISSN 0860-8156
Vol.7. – 2002
106901
   Review of economic activity in Africa 1950 to 1954. Supplement ro World Economic Report, 1953-54. – N.Y., 1955. – 146с.
106902
   Review of economics and business. : [2 times a year] / Kansai university; Kansai university. – Osaka. – ISSN 0302-6574
Vol. 26, N 2. – 1998


  1997. T. 42
106903
   Review of economics and business. : [2 times a year] / Kansai university; Kansai university. – Osaka. – ISSN 0302-6574
Vol. 26, N 1. – 1998


  1997. T. 42
106904
  Piriyev R. Review of electromagnetic monitoring studies in predicting earthquakes: recent results and new perspectives // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 1 (96)). – ISSN 1728-3817


  In order to make comparisons and find new perspectives in te rms of electromagnetic phenomena in earthquake prediction, ULF rang e was chosen. For comparison, tables consisting of the results of studies from previous years and the last 10 years have ...
106905
  Glushkov A.V. Review of fundamental nuclear-geophysical researches in OSENU: 1.Standard beta decay theory elements and new cooperativ // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 24-29. – Bibliogr.: Referen.: 32 name. – ISSN 2311-0902
106906
  Didenko I. Review of glass ceiling problem in the USA / Iryna Didenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – Р. 134-136


  The policy of "glass ceiling" in the USA is considered in the article, the causes of this phenomenon and the ways of breaking the "glass ceiling" are given.
106907
  Beznogykh V. Review of illegal trafficking in weapons and ammunition in Ukraine according to open sources (2020) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 259-277. – ISSN 2524-0323
106908
   Review of international affairs : [Monthly]. – Belgrade. – ISSN T4866096
Vol. 50, 1082/83. – 1999


  1997. T. 42
106909
  Kvach Y. Review of invasive Ponto-Caspian gobiids: current range and history of expansion / Yuriy Kvach, Veniamin Zamorov, Mihails Pupins ; Inst. of Marine Biology of the Acad. of Science of Ukraine ; Odessa I.I. Mechnikov Nat. Univ. ; Daugavpils Univ. – Daugavpils : Saule, 2021. – 91, [1] p. : ill., tab., maps. – Bibliogr.: p. 56-79. – ISBN 978-9984-14-935-6
106910
   Review of manufacturing and repair of aircraft and engine parts based on cold spraying technology and additive manufacturing technology / Kun Tan, S. Markovych, Wenjie Hu, O. Shorinov, Yurong Wang // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 53-70. – ISSN 1727-7337


  У даній статті виконано аналіз робіт в області ремонту й захисту деталей з мідних, титанових, алюмінієвих, нікелевих і магнієвих сплавів, сталей та інших металів з корозійними пошкодженнями, зносом та іншими дефектами з використанням технології ...
106911
  Bouska V. Review of papers published by members of the faculty of science at the Charles University in Geological branches 1958-1968 / V. Bouska, Stemprokova-Jirova. – Prague, 1968. – 118с.
106912
  Maignien R. Review of research on laterites / R. Maignien. – Liege : UNESCO
4 : Recherches sur les resources naturalles. – 1966. – 148p.
106913
   Review of scientific instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol.66 N 3. – 1995
106914
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 59-63 : Cumulative Index. – 1988. – 326 p.
106915
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 1. – 1993. – P. 1-282
106916
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 2. – 1993. – P. 283-600
106917
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 3. – 1993. – P. 601-838
106918
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 4. – 1993. – P. 839-1104
106919
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 5. – 1993. – P. 1105-1384
106920
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 6. – 1993. – P. 1385-1678
106921
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 7. – 1993. – P. 1679-2054
106922
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 8. – 1993. – P. 2055-2422
106923
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 9. – 1993. – P. 2423-2720
106924
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 10. – 1993. – P. 2721-3052
106925
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 11. – 1993. – P. 3053-3356
106926
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 64, N 12. – 1993. – P. 3357-3738
106927
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 1. – 1994. – P. 1-284
106928
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 2. – 1994. – P. 285-532
106929
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 3. – 1994. – P. 533-774
106930
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 4, P. 1. – 1994. – P. 775-1038
106931
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 4, P. 2 : Proceedings of the 5th International Conference on Ion Sources. August 31-September 4, 1993 Beiling, China. – 1994. – P. 1039-1484
106932
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 5. – 1994. – P. 1485-1802
106933
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 6. – 1994. – P. 1803-2174
106934
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 7. – 1994. – P. 2175-2432
106935
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 8. – 1994. – P. 2433-2754
106936
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 9. – 1994. – P. 2755-3060
106937
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 11. – 1994. – P. 3309-3610
106938
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 65, N 12. – 1994. – P. 3611-3982
106939
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 1, P. 1. – 1995. – P. 1-286
106940
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 1, P. 2. – 1995. – P. 287-954
106941
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 2, P. 1. – 1995. – P. 955-1270
106942
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 2, P. 2. – 1995. – P. 1271-2390
106943
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 4. – 1995. – P. 2751-3096
106944
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 5. – 1995. – P. 3097-3406
106945
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 6. – 1995. – P. 3407-3728
106946
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 7. – 1995. – P. 3729-4014
106947
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 8. – 1995. – P. 4015-4408
106948
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 9. – 1995. – P. 4409-4762
106949
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 10. – 1995. – P. 4763-5122
106950
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 11. – 1995. – P. 5123-5404
106951
   Review of Scientific Instruments. – Woodbury. – ISSN 0034-6748
Vol. 66, N 12. – 1995. – P. 5405-5650
106952
  Barnes R.H. Review of the literature on the nutritive value of soybeans / R. H. Barnes, J.E. Maack : University of Minnesota, 1943. – 63 p. – (The Hormel institute)
106953
  Genin V.E. Review of the monograph by Tetiana Andrienko translation strategies and tactics: cognitive-discursive aspects : (based on literary translation from english into Ukrainian and Russian) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 304-306
106954
  Ponomarov V. Review of the ukrainian translation of the monograph by Adam Yones. Genocide: a comprehensive introduction // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed. board: Y. Petrovsky-Shtern, I. Shchupak, A. Medvedovska [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 12. – C. 90-99. – ISSN 2617-9113


  Огляд україномовного перекладу монографії Адама Джонса. Геноцид: вступ до глобальної історії. Київ: Дух і літера, 2020. 696 с. Книга є своєрідною спробою узагальнення сучасних знань про причини геноциду, його природу, методи та мотиви ...
106955
  Tkachenko O.O. Review of translator"s software as of 2014 // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 230-239
106956
   Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро : Дніпровський національний університет залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – ISSN 2664-1259
Вип. 1 (17). – 2019. – 192, [7] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106957
   Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро : Дніпровський національний університет залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – ISSN 2664-1259
Вип. 2 (18). – 2019. – 156, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106958
   Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Добрик [та ін.]. – Дніпро : Дніпровський національний університет залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – ISSN 2664-1259
Вип. 3 (19). – 2020. – 249, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
106959
   Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Добрик [та ін.]. – Дніпро : Дніпровський національний університет залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – ISSN 2664-1259
Вип. 4 (20). – 2020. – 224, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
106960
   Review of trends, approaches and perspective practices of STEM-education for training center opening / N. Kushnir, N. Osipova, N. Valko, L. Kuzmich // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 69-80. – ISSN 1998-6939


  Розглянуто спектр послуг у сфері навчальної робототехніки та конструктори для навчання. Представлено досвід STEM-школи Херсонського державного університету.
106961
  Troian S. Review of Zhvanko Lyubov Mykolaivna’s Publication "Diplomatic Missions of the Republic of Poland in Kharkiv (1921-1937): Review of Issues and Author’s Reflections of Contemporary Polish Historiography" // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 2. – С. 45-47. – ISSN 2663-2675
106962
  Kostytsky V.V. Review on the monograph "Administrative and Legal Porotection of Personal Non-Property Rights" written by O.O. Punda, PhD in Law, Associate Professor // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – P. 135-138. – ISSN 2413-6433
106963
  Nychkalo N. Review on the Monograph "Professional Training of Civil Servants: Theory, Methodology, Practice" by Kostiantyn Vashchenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 195-198. – ISSN 2308-4081


  Рецензія на монографію "Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика".
106964
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 00353957
T.38, N 1. – 1993


  1997. T. 42
106965
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 6. – 1993


  1997. T. 42
106966
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 6. – 1993


  1997. T. 42
106967
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 5. – 1993


  1997. T. 42
106968
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 4. – 1993


  1997. T. 42
106969
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 3. – 1993


  1997. T. 42
106970
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.38, N 2. – 1993


  1997. T. 42
106971
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 6. – 1994


  1997. T. 42
106972
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 5. – 1994


  1997. T. 42
106973
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 4. – 1994


  1997. T. 42
106974
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 3. – 1994


  1997. T. 42
106975
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 2. – 1994


  1997. T. 42
106976
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.39, N 1. – 1994


  1997. T. 42
106977
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 00353957
T.40, N 1. – 1995


  1997. T. 42
106978
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.40, N 6. – 1995


  1997. T. 42
106979
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.40, N 5. – 1995


  1997. T. 42
106980
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.40, N 4. – 1995


  1997. T. 42
106981
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.40, N 3. – 1995


  1997. T. 42
106982
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T.40, N 2. – 1995


  1997. T. 42
106983
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 6. – 1996


  1997. T. 42
106984
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 5. – 1996


  1997. T. 42
106985
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 4. – 1996


  1997. T. 42
106986
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 3. – 1996


  1997. T. 42
106987
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 2. – 1996


  1997. T. 42
106988
   Review roumaine de linguistique. – Bucuresti. – ISSN 0035-3957
T .41, N 1. – 1996


  1997. T. 42
106989
   Review Roumaine de mathematiques pures et appliquees = Romanian journal of pure and applied mathematics. – Bucuresti. – ISSN 00353965
T. 43, N 1/2. – 1998


  1997. T. 42
106990
   Reviews of modern physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 66, N 1. – 1994


  1996. Vol. 84, N 4;
106991
   Reviews of modern physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 68, N 1. – 1996


  1996. Vol. 84, N 4;
106992
   Reviews of modern physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 68, N 3. – 1996


  1996. Vol. 84, N 4;
106993
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 65, N 3, P. 1. – 1993. – P. 591-850


  1996. Vol. 84, N 4;
106994
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 65, N 4. – 1993. – P. 1113-1582


  1996. Vol. 84, N 4;
106995
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 67, N 1. – 1995. – P. 1-278


  1996. Vol. 84, N 4;
106996
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 67, N 2. – 1995. – P. 279-544


  1996. Vol. 84, N 4;
106997
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 67, N 3. – 1995. – P. 545-734


  1996. Vol. 84, N 4;
106998
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 67, N 4. – 1995. – P. 735-999


  1996. Vol. 84, N 4;
106999
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 68, N 2. – 1996. – P. 317-610


  1996. Vol. 84, N 4;
107000
   Reviews of Modern Physics. – New York. – ISSN 0034-6861
Vol. 69, N 1. – 1997. – P. 1-336


  1996. Vol. 84, N 4;
<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,