Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>
106001
   "Seeds for the Future" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Одним із 10 цьогорічних переможців конкурсу "Насіння для майбутнього ", проведеного компанією Huawei став студент ФРЕКС Р. Куриленко. Загалом у відборі взяли участь 55 старшокурсників 39 закладів вищої освіти України.
106002
  Салига Т. "Semper tiro" з Франкової "академії наук" // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 238-250. – ISBN 978-966-06-0747-7
106003
  Векуа О. "Semper tiro" Іван Франко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 62-64. – ISBN 966-594-298-0
106004
  Мочульський М. "Semper Tiro" Івана Франка : (Замітки й вражіння) / Михайло Мочульський, 1906. – [13] с. – Окрем. відб.: Літературно-науковий вісник. Львів, 1906, т. ХХХVІ, с. 476-488
106005
  Шакура Ю. "Sen przenajswietszej Panny" в оцінці Володимира Рєзанова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розкрито рецепцію легенди "Sen przenaj?wi?tszej Panny" у науковому доробку Володимира Рєзанова, показано вплив цього твору на численні українські пісні, закликання, вірші, оповідання, головною героїнею яких виступає Мати Божа. The reception ...
106006
  Машевський О. "Sharing America"s Story with Ukraine: the Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019": збірник наукових статей та матеріалів з історії Української служби "Голосу Америки" / О. Машевський, О. Сухобокова // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 154-162. – ISSN 2521-1706


  У даній публікації здійснено огляд американсько-українського електронного збірника наукових статей та матеріалів "Sharing America"s Story with Ukraine: The Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019", презентованого в Україні та США у лютому 2020 ...
106007
  Dominique Pierre ...Selon Saint Jean / Dominique Pierre. – Paris, 1927. – 267с.
106008
  Кролевецкая Е. @Self_woman, или Как измениться, оставаясь собой / Екатерина Кролевецкая. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 181, [3] с. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7434-85-5
106009
   Secrets and stories of the war: A selection of the articles and book condensations in which The Reader"s Digest recorded the Second World War. – London
Vol. 1. – 1963. – 360с.
106010
   Secrets and stories of the war: A selection of the articles and book condensations in which The Reader"s Digest recorded the Second World War. – London
Vol. 2. – 1963. – 361-719с.
106011
  Roth Charles Secrets of closing sales / Roth Charles. – 3rd ed. – New York, 1953. – 232с.
106012
  Howard Vernon Secrets of mental magic: how to use your full power of mind / Howard Vernon. – Englewood Cliffs, 1966. – 222с.
106013
   Secrets of successful selling. – New York, 1961. – 288с.
106014
  Kritskiy A. Secrets to success : (business English) / by Alexandr Kritskiy. – 3d rev. ed. – Kiev : Business English Center, 2011. – 128 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
106015
   Secrets відпочинку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 40-41 : фото
106016
  Braescu Gh. Secretul. / Gh. Braescu. – Bucuresti, 1962. – 254с.
106017
   Sectoral output and employment projections for the second development decade. P.1.: Report of the 7th group of experts on progr. techniques. P.2.: Studies prep. by the ECAFE secr.. – Bangkok
P.1, P.2. – 1970. – 352с.
106018
  Zapototsciy S. Sectoral priorities for construction activities in Ukraine / S. Zapototsciy, V. Zapototsca, A. Ekezli // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – Р. 171-174. – ISSN 2076-1333


  This paper considers the theoretical, methodological and applied principles of construction activity. Was made analysis of factors influencing demand and stimulate residential construction, construction of non-residential buildings and engineering ...
106019
  Prasad G.R. Sectoral Social Entrepreneurship Innovation Opportunities in Nepal // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 54-58. – ISSN 2222-4459
106020
  Maksymchuk V. Secular variation of the geomagnetic field in Europe for the 1985-2005 years / V. Maksymchuk, Yu. Horodysky, D. Marchenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 91-94 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
106021
  Sumaruk Yu. Secular variations at Ukrainian magnetic observatories // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 177-179 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
106022
  Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / T. Kosova, N. Slobodyanyuk // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – Р. 85-88. – ISSN 1728-6220


  The article ascertains that quantitative characteristics of the development of insurance market in Ukraine contradict its qualitative characteristics. The main reason for this is that the insurer"s investment portfolio typically consists of equity ...
106023
  Suvanova K. Securities market development in a transition economy: Uzbekistan"s experience / K. Suvanova, H.-G. Kang, Ch. Lee // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 335-347. – ISSN 1993-6788


  Розвиток ринку цінних паперів у перехідній економіці: досвід Узбекистану.
106024
  Graham B. Security analysis : principles and technique / Benjamin Graham, David L. Dodd. – New York ; London : McGraw-Hill, 1976. – XIII, 851 p. : tab. – Передрук з 2-го вид. (1940 р.). – ISBN 007-141228-X
106025
  Purpura P.P. Security and loss prevention : An introduction / Philip P. Purpura. – 4th ed. – Amsterdam a.o. : Butterworth - Heinemann, 2002. – 23,[1], 519p. : ill. – ISBN 0-7506-7437-7
106026
  Anhelko I. Security Aspects of Modern International Migration Processes / I. Anhelko, I. Vaskovych, H. Lekh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 6 (207)). – ISSN 1728-3817


  The article highlights and characterizes the main aspects of influence of migration processes on the separate constituent components of international and national security. It has been discovered that international migration influences security at ...
106027
  Soleimani H. Security challenges in mobile assisted language learning the millennium for education / H. Soleimani, Ali Asghar Rostami Abu Saeedi, Mahboubeh Rahmanian // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 4-10. – ISSN 2409-3351


  Безпека інформаційних і комунікаційних систем в дистанційному навчанні іноземних мов.
106028
   Security challenges of Europe / NATO ; Defence Education Enhancement Programme (DEEP) ; ed. by: Boguslaw Pacek, Przemyslaw Mazur, Brussels, Torun 2021. – Torun : Adam Marszalek, 2021. – 148 p. : іл., табл. – Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Security Challenges of Europe). – ISBN 978-92-845-0218-9
106029
   Security challenges of Europe : [collection of articles used during various scientific conferences] / ed. Karolina Rak & Piotr Pacek. – Brussels : NATO/DEEP : Adam Marszalek, 2021. – 88 p. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-92-845-0217-2
106030
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 4. – 1996
106031
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 1. – 1996
106032
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 2. – 1996
106033
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 3. – 1996
106034
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 4. – 1997
106035
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 1. – 1997
106036
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 2. – 1997
106037
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 3. – 1997
106038
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 1. – 1998
106039
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 2. – 1998
106040
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 3. – 1998
106041
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 4. – 1998
106042
  Beridze Z. Security enhancement in wireless local area networks / Z. Beridze, M. Geladze, J. Shavadze // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 18. – ISBN 978-617-7530-07-6
106043
  Kryvetska O. Security Exceptions under the GATT Article XXI: Did Russia Let the Genie Out of the Bottle? / O. Kryvetska, V. Lapa // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – P. 93-98. – ISSN 1814-3385


  On 19 May 2017, Russia initiated a WTO dispute against Ukraine over certain measures that had been imposed by Ukraine due to protection of national security. Russia"s request for consultations covers inter alia import ban on certain Russian products as ...
106044
   Security factors of education policy: international experience and Ukrainian realities : analytical report / The nat. inst. for strategic studies ; [contributors: T. Chernenko, A. Ischenko, M. Karpenko et al.]. – Kyiv : NISS, 2018. – 55, [1] p. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-301-5
106045
  Cross D M.K. Security integration in Europe : how knowledge-based networks are transforming the European Union / Mari"a K. Davis Cross. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan Press, 2011. – VIII, [1], 281 p. – Index: p. 265-281. – Bibliogr.: p. 251-264. – ISBN 978-0-472-11789-5
106046
  Sharapov M. Security system elements of asde OMEGA / M. Sharapov, O. Kucherenko, O. Lukovych // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 143-144. – ISBN 978-966-7166-39-7
106047
  Svoboda Sed Putinovy historicke politiky / Svoboda, k. // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 49-68. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
106048
  Belic Jaromir Sedm kapitol o cestine. Prispevky k problematice narodniho jazyka / Belic Jaromir. – Praha, 1955. – 146с.
106049
  Valouch M. Sedmimistne logaritmy cisel od 1 do 110 000 a goniometrickych funkci v sedesatinnem deleni / M. Valouch, A. Miloslav. – Praha : Ceskoslovenske Akad., 1956. – 16, 488 s.
106050
  Adamek Jiri Sedmimistne tabulky goniometrickych funkci se sedmicifernou kotangentou od 0 do 45 pro sedesatinne deleni kruhu. / Adamek Jiri. – Praha, 1959. – 106с.
106051
  Semjonov Julian Sedmnact zastaveni jara / Semjonov Julian. – Praha, 1977. – 279с.
106052
   Sedmnacty listopad. Prispevek k historii perzekuce ceske mladeze za okupace. – Praha, 1959. – 148с.
106053
  Березкіна В.І. Sedum Antiquum Omelcz. Et Zaverucha (Crassulaceae DC.) - реліктовий ендемічний вид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості Sedum antiquum Omelcz. et Zaverucha (Crassulaceae DC.) - реліктового ендемічного виду, занесеного до Червоної книги України. Вперше наведено дані про розвиток Sedum antiquum в умовах первинної культури при ...
106054
  Tomaszewska Marta Sedzia / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1974. – 221с.
106055
  Momot Adolf Sedzia glowny : Powiesc / Momot Adolf. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1979. – 171s. – ISBN 83-210-0051-7
106056
  Kalisz T. Sedziowski nadzor penitencjarny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnoscia i prawidlowscia wykonywania srodkow o charakterze izolacyjnym / Tomasz Kalisz // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3263 : Sedziowski nadzor penitencjarny / T. Kalisz. – S. 1-514, [1]. – ISBN 978-83-229-3143-1. – ISSN 0239-6661
106057
  Dziekonski Jozef Bohdan Sedziwoj / Dziekonski Jozef Bohdan. – Warszawa, 1974. – 451с.
106058
  Madrigal Margarita See It and Say It in Spanish / Madrigal Margarita. – New York, 1961. – 255с.
106059
  Kowalska A.B. See the invisible. Archaeologist"s notes about the child and childhood in the Middle Ages // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2016. – Vol. 51/52 (за 2013/2014) : Special theme: archaeology of children and childhood. – P. 81-95. – ISSN 0066-5924
106060
  Simpson A M.J. Seedling studies in foscue-tussock Grassland. 1. Some effects of shading, cultivation, and frost / A M.J. Simpson, L.B. Moore
1. – 1955. – 93-99с.
106061
  Cibulka Hanns Seedorn: Tagebucherzahlung / Cibulka Hanns. – Halle-Leipzig, 1985. – 115с.
106062
   Seeds of progress. Stories of technical assistance, 1955. – 48с.
106063
  Lange Wolfgang Seegravimetrie / Lange Wolfgang. – Berl., 1961. – 90с.
106064
   Seeing the invesible: modern religious and other transcendent experiences. – London, 1990. – 216с.
106065
  Schaaf F. Seeing the Solar System : Telescopic Projects,Activities,and Explorations in Ast-ronomy / F. Schaaf; with illustrations by Doug Myers. – New York : Wiley, 1991. – XYIII, 207 p. : ill. – ISBN 0471530719
106066
   Seeing through arithmetic. – Toronto : W.J. Gage
5. – 1969. – 384p. : il.
106067
  Kaplan R. Seeing without glasses : A step-by-step approach to improving eyesight naturally / Roberto Kaplan, o.d., m. ed. – 3rd ed. – Hillsboro : Beyond words, 2003. – XVII, 204, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 181-184. – ISBN 1-58270-089-3
106068
  Marryat Fr. Seekadett Easy / Fr. Marryat. – Berlin, 1971. – 286с.
106069
  Hanke H. Seemann, Tod und Teufel. / H. Hanke. – Rostock : VEB Hinstorff Verlag, 1967. – 388 S.
106070
  Hanke Helmut Seemann, Tod und Teufel: Eine Oldtimer-Chronik. / Hanke Helmut. – Rostock, 1983. – 303с.
106071
  Claudius Eduard Seemannsgarn neu gesponnen. / Claudius Eduard. – Berlin, 1954. – 92с.
106072
   Seemannsgarn und Sturmflut. Skandinavische Seegeschichten. – Rostock, 1975. – 279с.
106073
  Sick Dorothea Seen znvischen Bergen und Waldern / Sick Dorothea, Pritsche Bild Willy. – Dresden : Sachsenverlag, 1959. – 177S.
106074
  Korotkin I.M. Seeunfalle und Katastrophen von Kriegsschiffen / I.M. Korotkin. – Berlin, 1982. – 281с.
106075
  Davidov M.V. Segmental phonology. / M.V. Davidov. – M., 1967. – 44с.
106076
  Datskova D. Segmentation of infant nutrition consumers before launching new products // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – Р. 124-128. – ISSN 2078-5860


  The article investigates approaches to consumer segmentation in the Ukrainian infant nutrition category before launching new products. Within the study the main consumer segments of infant nutrition category were analyzed. Segmentation of consumers was ...
106077
  Conde M. Segou. Les murailles de terre. / M. Conde. – Paris
1. – 1986. – 347c.
106078
  Conde M. Segou. Les murailles de terre. / M. Conde. – Paris
2. – 1986. – 345c.
106079
  Feijoo Samuel Segunda alcancia del artesano. / Feijoo Samuel. – Las Villas, 1962. – 188с.
106080
  Diego G. Segunda antologiia de sus versos (1941-1967) / G. Diego. – Madrid : Espasa Calpe, 1977. – 271 p. – ISBN 84-239-1394-5
106081
   Segundo informe sobre la precipitacion radioactiva. – Mexico, 1957. – С. 97-104
106082
   Seguridad internacional y politica mundial: Tema del XIV Congreso Internacional de Ciencia Politica (Washington, agosto de 1988). – Moscu, 1988. – 191с.
106083
  Kuhn Fritz Sehen und Gestalten. Natur und Menschenwerk. / Kuhn Fritz. – Lpz., 1962. – 160с.
106084
  Goney S. Sehir cografyasi / S. Goney; prof. Dr. Suha Coney. – 3. Baski. – Istanbul : Edebiyat Fakultesi Basimevi. – (Istanbul Universitesi Yayin ; No. 3908 ) ( Edebiyat Fakultesi Yayin ; No. 2274 ) (Cografya Bolumu Yaiin ; No. 91 ; 2274 : Edebiyat fakultesi yayin). – ISBN 975-404-409-0
[Cilt] 1 : Yerlesme cografyasi. – 1995. – 288, [4] s. : ill. – Bibliogr.: p. 288


  Переклад назви: Географія міста
106085
  Richter Egon Sehnsucht nach Sonne. Bilder und Geschichten vom Grossen Fels bis zum Stillen Ozean / Richter Egon. – Rostock, 1973. – 216с.
106086
  Richter Egon Sehnsucht nach Sonne. Bilder und Geschichten vom Grossen Fels bis zum Stillen Ozean / Richter Egon. – Rostock, 1976. – 216с.
106087
  Fleming Paul Sei dennoch Unverzagt / Fleming Paul. – Berlin, 1977. – 302с.
106088
  Pirandello Luigi Sei personaggi in cerca d"autore. Enrico IV / Pirandello Luigi. – Milano : Arnoldo Mondadori, 1984. – 236, [1] с.
106089
  Monestier Marianne Sei tapfer, Kawanga / Monestier Marianne. – Berl.
2. – 60с.
106090
  Bykau Wassil Sein Bataillon. / Bykau Wassil. – Berlin, 1977. – 200с.
106091
  Rubinstein S.L. Sein und Bewusstsein. Die Stellung des Psychischen im allgemeinen Zusammenhang der Erscheinungen in der materiellen Welt / S.L. Rubinstein. – 6 unveranderte Aufl. – Berlin, 1972. – 301с.
106092
  Heidegger M. Sein und Zeit / Martin Heidegger. – 18. Aufl. – Tubingen : Max Niemeyer Verlag, 2001. – 445 S. – ISBN 3-484-70122-6
106093
   Sein unsterblicher Name. Lesebuch fur die X. Klasse der Mittelschulle. – Leningrad, 1959. – 52с.
106094
  Maugham William Somerset Seine erste Frau / Maugham William Somerset. – Berlin, 1975. – 319с.
106095
   Seine Feinde zu beissen... Karikaturen aus der deutschen burgerlichen Revolution 1848-49. – Berl., 1962. – 176с.
106096
  Gortz Adolf Seine Freundin Ruth / Gortz Adolf. – Berlin, 1956. – 174с.
106097
  Faisi R. Seine Majestat der Mensch. / R. Faisi. – M., 1976. – 237с.
106098
  Reuter F. Seine Majestat Dorch-lauchting / F. Reuter. – Berlin, 1973. – 127с.
106099
  Schlotterbeck A. und Seiner Majestat Schiff "Prinz-regent Luitpold" / A. und Schlotterbeck. – Berlin, 1959. – 100с.
106100
  Pavlenkova N. Seismic structure of the upper mantle and problems of geodynamics / N. Pavlenkova, G. Pavlenkova // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
106101
  Bath M. Seismicity of Fennoscandia and related problems / M. Bath, 1953. – 173-208с.
106102
  Neumann F. Seismological report : July, August, September 1925 / F. Neumann. – Washington : Government, 1926. – 65 p.
106103
  Neumann F. Seismological report. July, August, September 1925 / F. Neumann. – Washington : Government, 1926. – 63 p.
106104
  Ludwig W. Seitenstetigkeit niederer Tiere im Ein- und Zweilichtversuch. I (Lymantria dispar-Raupen) / W. Ludwig. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1933. – S. 469-486. – Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie, Bd. 144, Heft 4, 1933
106105
  Ziemski Krystyn Sejf ukryty w scianie / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1977. – 207 s.
106106
   Sejm czeski od czasow najdawniejszych do 1913 roku = Cesky snem od sveho pocatku do roku 1913=Bohmische Landtage von ihren Anfangen bis 1913. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – 116s. – ISBN 83-87635-92-8
106107
  Ochmann-Staniszewska Stefania Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. 2258 : Prawo - doktryna - praktyka / Ochmann-Staniszewska Stefania, , Staniszewski Zdzislaw // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-593 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
106108
  Ochmann-Staniszewska Stefania Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. 2258 : Prawo - doktryna - praktyka / Ochmann-Staniszewska Stefania, , Staniszewski Zdzislaw // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-434 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
106109
  Czescik Lucja Sejm Warszawski w 1649/50 roku / Czescik Lucja. – Wroclaw i i., 1978. – 161с.
106110
  Filipczak-Kocur Anna Sejm zwyczajny z roku 1629. / Filipczak-Kocur Anna. – Warszawa, 1979. – 142с.
106111
  Buszko Jozef Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914. / Buszko Jozef. – Warszawa, 1956. – 300с.
106112
  Girerd L. Sejour pour huit a Tadecia : Comedie dramatique en 9 tableaux / L. Girerd. – Paris : Laquet, 2001. – 96p. – (Collection "Theatre en poche"). – ISBN 2-84523-049-4
106113
   Sekretarin. – 3. Aufl. – Berlin, 1974. – 239с.
106114
  Borejsza Jerzy Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Levy i jego czasy 1827-1891) / Borejsza Jerzy. – Wyd. 2. – Wroclaw i.i., 1977. – 408с.
106115
  Helsztynski Stanislaw Sekretarz krolowej Zofii. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1977. – 203с.
106116
  Karpowicz Mariusz Sekretne tresci warszawskich zabytkow. / Karpowicz Mariusz. – Warszawa, 1976. – 291с.
106117
  Mis Bogdan Sekrety telewizji / Mis Bogdan. – Warszawa, 1978. – 184с.
106118
  Barski K. Seks, natura, smierc meczenska i noc - czyli "Ukoj" Leopolda Staffa // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – S. 259-278. – ISSN 1640-7806
106119
   Sektion Physik: Zur Physikentwicklung nach 1945 an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – Jena, 1982. – 160с.
106120
  Kost P. Sektor gazu ziemnego Ukrainy w procesie integracji z UE / Pawel Kost // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – S. 18-24
106121
   Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczenstwa w 3 RP : Materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut pedagogiki spolecznej Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 20-21. 11. 2000. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 228s. – ISBN 83-7098-741-9
106122
  Seifert Jaroslav Sel malir chude do sveta: Verse k obrazkum Mikolase Alse / Seifert Jaroslav. – Praha, 1987. – с.
106123
   Selbsterregte Schwingungen an Werkzeugmaschinen. – Berl., 1962. – 432с.
106124
  Groehler Olaf Selbstmorderische Allianz : Deutsch-russische Militarbeziehungen 1920-1941 / Groehler Olaf. – Berlin : Vision, 1992. – 208S. – ISBN 3-928787-01-2
106125
  Hammer F. Selbstzensur fur Forscher? : Schwerpunkte einer Wissenschaftsethik / F. Hammer. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1983. – 125, [6] S. – Bibliogr.: S.118-125. – (Texte+Thesen ; Bd. 162). – ISBN 3-7201-5162-X
106126
  Bousono C. Seleccion de mis versos / C. Bousono. – Madrid, 1990
106127
  Bobadilla Emilio (Fray Candil) Seleccion de poemas / Bobadilla Emilio (Fray Candil). – La Habana, 1962. – 326с.
106128
  Emerson R.W. Select essays and addresses including the american scholar / R.W. Emerson ; ed. with notes and introduct. by E. D. Holmes. – London : The Macmillan Company, 1914. – XXIII, 275 p. : portr.
106129
  Фалилеев А.И. Selecta celto-balcanica / А.И. Фалилеев ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Науч. совет РАН по классич. филологии, сравнит. изучению языков и литератур. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 225, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905987-33-5
106130
   Selecta latinae orationis exemplaria. – Vindobonae
Vol. 1. – 1846. – 344 S.
106131
   Selecta numismata antiqua ex musaeo Jacobi de Wilde. – Amstelodami Sumpt. authoris, 1692. – (8), 212, (20с.
106132
  Fischer J. F. Selectae e profanis scriptoribus historiae quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta ex iisdem scriptoribus deprompta in usum iuventus scholasticae / Tertium recensuit atque praefationem adjecit Ioh. Frid. Fischerus. – Lipsiae : Georgii Loevii. Papirkotesben, 1808. – 616 с.
106133
   Selected annotated bibliography on social aspects of development planning. – New York, 1971. – 61с.
106134
  Miklosik Andrej Selected aspects of systemic approach to project management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 195-202 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
106135
   Selected bibliography of Korean Studies. – Seoul, 1995. – 396с.
106136
   Selected Commercial Statutes. – St.-Paul : West Publishing Co, 1995. – IV,1910 p. – ISBN 0-314-06840-6
106137
  Stacho Z. Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic / Z. Stacho, K. Gubiniova, Pajtinkova Bartakova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 78-82. – ISSN 1728-6220


  At present, the ratio of such pareameters as price and quality of the product is dominant in decision making of the (end) consumer. Comparison is the most common and most frequent method that customers use when buying products. They compare ...
106138
   Selected contributions of Ukrainian scholars to economics. – Cambridge : Harvard university press, 1984. – 14,231 p. – (Sources and documents series / Editorial board: O.Pritsak; Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-10-5
106139
   Selected corporation and partnership : Statutes, rules and forms. – St.Paul : West publishing, 1994. – VII, 504 p. – ISBN 0-314-04266-0
106140
   Selected Decisions (32nd Issue), Articles of Agreement and By-Laws, Rules and Regulations. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
106141
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0094-1735
Issue 27. – 2002
106142
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 28 (2003). – 2004
106143
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 29 (2004). – 2005
106144
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-515-8. – ISSN 0094-1735
Іssue 30 (2005). – 2006
106145
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-647-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 31 (2006). – 2007
106146
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-080-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 35 (2010). – 2011
106147
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49830-285-2. – ISSN 0094-1735
Іss. 37 (за 2013). – 2014
106148
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 1962-. – ISBN 978-1-51358-187-3. – ISSN 0094-1735
Іss. 38. – 2016
106149
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 1962-. – ISBN 978-1-47559-599-4. – ISSN 0094-1735
Іss. 39. – 2017
106150
   Selected decisions. Higher education : 1996-2011 / The Constitutional Court of the Republic of Lithuania ; [managing editor Toma Birmontiene]. – Vilnius : Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2013. – 550, [2] p. – ISBN 978-9955-688-18-1
106151
  Hammett Dashiell Selected detective prose / Hammett Dashiell. – M., 1985. – 484с.
106152
  Christie Agatha Selected Detective Prose / Christie Agatha. – Moscow, 1989. – 398с.
106153
   Selected environmental law statutes : 1994-95 Educational ed. – St.Paul : West Publishing Co, 1994. – XYIII, 1288 p. – ISBN 0-314-04377-2
106154
  Montaigne Michel de Selected essays / Montaigne Michel de. – Toronto a.o., 1943. – 364с.
106155
  Emerson Ralph Waldo Selected essays / Emerson Ralph Waldo; Ziff L. – Harmondsworth, 1982. – 414с.
106156
  Eliot George Selected essays, poems, and other writings / Eliot George; Byatt A.S., Warren N.,. – Harmondsworth, 1990. – 505с.
106157
  Bacon Francis Selected essays. / Bacon Francis. – New York, 1948. – 115с.
106158
  Farrell James Selected essays. / Farrell James. – New York, 1964. – 199с.
106159
  Selishchev S.V. Selected Issues of Using Snternational Standards of Auditing When Assessing the Application of the Going Concern Basis // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – P. 96-101 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 11 name. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
106160
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 1. – 1991. – 219с.
106161
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 2. – 1992. – 254с.
106162
  Cicero Selected letters / Cicero. – Harmondsworth, 1982. – 280с.
106163
  Frost Robert Selected letters of Robert Frost / Frost Robert. – New York; Chicago; Sam Francisco, Holt, Rinehart, Winston, 1964. – 646с.
106164
  Hemingway Ernest Selected letters, 1917-1961. / Hemingway Ernest. – New York, 1981. – 948с.
106165
  Plutarchus Selected lives and essays / Plutarchus. – Roslyn, 1951. – 437с.
106166
  Rubinowicz Adalbert Selected papers / Rubinowicz Adalbert. – Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1975. – 479 S.
106167
   Selected papers in digital signal processing, 2. – New York : The institute of electrical and electronics engineers, Inc, 1976. – IX,582p. – ISBN 0-87942-059-6
106168
  Makarenko Anton Selected Pedagogical Works / Makarenko Anton. – Moscow, 1990. – 463с.
106169
  Dobrolyubov N.A. Selected philosophical essays / N.A. Dobrolyubov; N.A. Dobrolybov ; transl. by J. Fineberg. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1948. – XLVIII, 650 p. : il.
106170
  Chernyshevsky N.G. Selected philosophical essays / N.G. Chernyshevsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1953. – 610p.,port.
106171
  Belinsky V.G. Selected philosophical works / V.G. Belinsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1948. – 552 p. : photograph
106172
  Plekhanov G. Selected philosophical works in 5 volumes / G. Plekhanov. – M.
1. – 898с.
106173
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works. In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
2. – 1976. – 736с.
106174
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works: In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
4. – 1980. – 783с.
106175
  Williams William Carlos Selected poems / Williams William Carlos. – Harmondsworth : Penguin books, 1970. – 271 p.
106176
  Vinokurov E. Selected poems / E. Vinokurov. – Moscow : Progress publishers, 1979. – 295, [1] p.
106177
  Lukonin Mikhail Selected poems / Lukonin Mikhail. – M., 1980. – 165с.
106178
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – Moscow : Progress, 1980. – 203 p.
106179
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – M., 1981. – 205с.
106180
  Blok Alexander Selected poems / Blok Alexander. – M., 1981. – 327с.
106181
  Kesnokov A. Selected poems / A. Kesnokov. – Moscow, 1981. – 287 c.
106182
  Svetlov M. Selected poems = Избранные стихотворения : с параллельным русским текстом / M. Svetlov. – Moscow : Raduga, 1983. – 192 p.
106183
  Yashin A. Selected poems / A. Yashin. – М, 1984. – 184 p.
106184
  Longfelllow Henry Wadsworth Selected poems / Longfelllow Henry Wadsworth; Buell L. – Harmondsworth, 1988. – 389с.
106185
  Smart Christopher Selected poems / Smart Christopher. – Harmondsworth, 1990. – 390с.
106186
  Wordsworth William Selected poems / Wordsworth William; Edit. and introd. by D.W.Davies. – London : Everyman Publishers, 1994. – 574р. – (Everyman"s Library ; 245 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-245-X
106187
  Howard Roger Selected poems 1966-1996 / Howard Roger. – Wivenhoe : Exile press, 1997. – 102p.
106188
  Dickinson Emily Selected poems and letters of Emily Dockinson. / Dickinson Emily. – New York, 1959. – 344с.
106189
  Kuo Selected poems from "The Goddesses". / Kuo, Mo-Jo. – Peking, 1958. – 68с.
106190
  Gamzatov R. Selected poems. / R. Gamzatov. – M., 1974. – 350с.
106191
  Gamzatov Rasul Selected poems. / Gamzatov Rasul. – M., 1976. – 347с.
106192
  Gamsatov R. Selected poems. / R. Gamsatov. – M., 1983. – 285с.
106193
  Ashbery John Selected poems. / Ashbery John. – Harmondsworth, 1986. – 349с.
106194
  Shevchenko Taras Selected poetry / Shevchenko Taras. – K., 1977. – 333с.
106195
  Tvardovsky Alexander Selected poetry / Alexander Tvardovsky. – Moscow : Progress publishers, 1981. – 478 с.
106196
  Esenin S. Selected poetry = Избранные стихотворения и поэмы : [на англ. яз. с парал. рус. текстами] / Sergei Esenin ; transl.: Peter Tempest. – Moscow : Progress, 1982. – 383, [1] p. : фото. – Translated by Peter Temperst. - Парал. тит. л. на рус. яз. - Текст англ., рус.
106197
  Feodosyev V Selected problems and questions in strength of materials / V Feodosyev; Transl. from the Russian by M. Konyaeva. – Moscow : Mir, 1977. – 430 p.
106198
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Water resources,hydrological calculations and forecast. – 1981. – 204p.
106199
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Ground water, river hydraulics, experimental investigations in hydrology. – 1981. – 205-406p.
106200
  Jedrzejowski S. Selected problems on foreign language teaching / S. Jedrzejowski. – Opole, 1984. – 183 с.
106201
  Lamb Charles Selected prose / Lamb Charles. – Harmondsworth, 1985. – 438с.
106202
  Salinger J.D. Selected prose : [кн. для чтения на англ. яз.] / J.D. Salinger. – Санкт-Петербург : Anthology, 2006. – 222, [2] p. – Содерж.: Franny and Zooey ; Raise high the roof beam, carpenters. – (The Collection). – ISBN 5-94962-066-6
106203
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – Moscow
T. 1. – 1981. – 502с.
106204
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – Moscow
T. 2. – 1981. – 480с.
106205
  Phelps Lyon William Selected readings from much loved books / Phelps Lyon William. – Chicago : University of Knowledge, 1940. – 382p. : ill. – (The Wonder books)
106206
   Selected readings in character education. – Boston, 1930. – 387с.
106207
  Sohn Ho-min Selected readings in Korean / Ho-min Sohn, Heisoon Yang. – Honolulu : University of Hawai`i press, 2004. – 9, 351 p. : ill. – (KLEAR textbooks in Korean language). – ISBN 0-8248-2691-4
106208
   Selected readings of contemporary Chinese short stories. – Пекін, 1991. – 550 с. – Видання китайською мовою
106209
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 1. – 1991. – 305с.
106210
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 2. – 1991. – 355с.
106211
  Barrow Isaac Selected sermons / Barrow Isaac. – Paris, 1967. – 303-510с.
106212
  Dickens Charles Selected short fiction. / Dickens Charles. – New York, 1977. – 431с.
106213
   Selected short stories. – Toronto, 1938. – 286 p. – (The Canada book of prose and verse)
106214
  Gorky M. Selected short stories / M. Gorky. – Москва, 1968. – 424 с.
106215
  Saroyan William Selected short stories / Saroyan William. – Moscow, 1975. – 464с.
106216
  Fitzgerald Scott F. Selected short stories / Scott F. Fitzgerald. – Moscow : Progress, 1979. – 356c.
106217
  Cheever John Selected short stories = Избранные рассказы / Cheever John; Сост. и предисловие П.В.Балдицына. – Moscow : Progress Publishers, 1980. – 344с.
106218
  Maugham W.S. Selected short stories / W.S. Maugham. – Москва : Менеджмент, 1998. – 320с. – ISBN 5-87457-111-6
106219
  Maugham W.S. Selected short stories = Избранные короткие рассказы : W. Somerset Maugham; Сост. Н.А. Самуэлян / W.S. Maugham. – Москва : Менеджер, 2005. – 320с. – ISBN 5-8346-0045-X
106220
  Hawthorne Nathaniel Selected short stories. / Hawthorne Nathaniel. – New York, 1966. – 254с.
106221
  Anderson Sh. Selected short stories. / Sh. Anderson. – Moscow, 1981. – 352с.
106222
  Andropov Y. Selected speeches and articles. / Y. Andropov. – M., 1984. – 352с.
106223
  Lincoln Abraham Selected speeches, messages and letters / Lincoln Abraham; Williams T.H. – New York, 1966. – 290с.
106224
  Maltz Albert Selected stories / Maltz Albert. – M., 1951. – 328 с.
106225
  Twain M. Selected stories / M. Twain. – M., 1951. – 136с.
106226
  Anand Mulk Raj Selected stories / Anand Mulk Raj. – Moscow, 1955. – 160с.
106227
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – Москва, 1957. – 184 с.
106228
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – 2-d impr. – Moscow, 1959. – 184с.
106229
  Doyle Selected stories / Doyle, Conan. – M., 1965. – 208с.
106230
  Christie A. Selected stories / A. Christie. – Moscow, 1969. – 334с.
106231
  Paustovsky K. Selected stories / K. Paustovsky. – Moscow, 1970. – 446 p.
106232
  Chesterton G.K. Selected stories / G.K. Chesterton. – Moscow, 1971. – 488с.
106233
  Gaidar Ar. Selected stories / Ar. Gaidar. – M., 1973. – 309с.
106234
  Paustovsky Konstantin Selected stories / Paustovsky Konstantin. – Moscow, 1974. – 335 p.
106235
  Christie Agatha Selected stories / Christie Agatha. – Москва : Прогресс, 1976. – 333 с.
106236
  Henry O. Selected stories = Рассказы / O. Henry. – Moscow : Progress, 1977. – 376 p.
106237
  Korolenko Vladimir Selected stories / Korolenko Vladimir. – M., 1978. – 389с.
106238
  Henry O. Selected stories / O. Henry. – Moscow, 1979. – 376 p.
106239
  Pritchett V.S. Selected stories / V.S. Pritchett. – New York, 1979. – 332с.
106240
  Mansfield K. Selected stories : home-reading guide / Kathrine Mansfield ; [уклад. А.Е.Левицький]. – Київ : Освіта України, 2010. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-188-010-7
106241
  Hemingway Ernest Selected stories by Ernest Hemingway. / Hemingway Ernest. – Moscow, 1971. – 398с.
106242
  Hardy Thomas Selected stories. / Hardy Thomas. – Moscow, 1953. – 176с.
106243
  Anand Mulk Raj Selected stories. / Anand Mulk Raj. – Moscow, 1954. – 156с.
106244
  London Jack Selected stories. Вибрані оповідання за Дж. Лондоном / London Jack. – Київ-Львів, 1950. – 55с.
106245
  London Jack Selected stories. Избранные рассказы. Книга для чтения на анг. яз. для учащихся 8 классов средней школы / London Jack. – Изд. 3-е. – Москва, 1954. – 80с.
106246
  Poe Edgar Allan Selected tales / Poe Edgar Allan. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 406р. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062116-4
106247
  Ноткина Г.И. Selected texts on radio engineering / Г.И. Ноткина. – Москва, 1939. – 159 с.
106248
   Selected topics in nuclear theory. Lectures given at the Internat. Summer school on selected topics in nuclear theory.... – Vienna, 1963. – 452с.
106249
   Selected topics in radiation dosimetry : Proceedings of the symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960 / Symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 688 p.
106250
   Selected traslations in mathematical statistics and probability. – [S. l. : s. n.], 1981. – 317 p. – Providence: American Mathematical Society, v.15
106251
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards 500. – Washington
T. 1. – 1952. – 822с.
106252
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards. 500. – Washington
T. 2. – 1952. – 823-1268с.
106253
  Narovchatov S. Selected Verse / S. Narovchatov. – Moscow, 1979. – 182s.
106254
  Hales B.J. Selected western flora : Manitoba, Saskatchewan, Alberta / B.J. Hales. – Toronto : Macmillan, 1925. – XV, 196 p.
106255
  Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin) Selected works / Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin). – Moscow, 1950. – 496с.
106256
  Shevchenko T. Selected works = Вибрані твори : poetry and prose / Taras Shevchenko ; with reproductions of paintings by T. Shevchenko. – Moscow : Progress, 1964. – 468, [3] p., [10] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. укр.
106257
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
Vol. 1. – 1969. – 596с.
106258
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
Vol. 2. – 1969. – 504с.
106259
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow, 1970. – 790с.
106260
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
3. – 1970. – 580с.
106261
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – M., 1976. – 790с.
106262
  Panova Vera Selected works / Panova Vera. – Moscow : Progress, 1976. – 410с.
106263
  Issahakian Avetik Selected works / Issahakian Avetik. – M., 1976. – 133с.
106264
  Kazakevich Emmanuel Selected works / Kazakevich Emmanuel. – M. : Progress, 1978. – 352 с.
106265
  Kuleshov Lev Selected works : Fifty years in films / Kuleshov Lev. – Moscow, 1987. – 287 с.
106266
  Wilde O. Selected works : Вибрані твори / O. Wilde; Уклад.Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112c. – ISBN 966-620-062-7
106267
  Gorky M. Selected Works / M. Gorky. – Moscow : Forein languages publishing hous, 1948. – 698 p. ; Vol.1
106268
  Stanislavsky Konstantin Selected Works / Stanislavsky Konstantin. – Moscow, 1984. – 310с.
106269
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 2 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 349 p.
106270
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Notes from the Dead-House / Transl. by Guy Cook, Elena Cook. – 1989. – 342 p.
106271
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
My Uncle"s Dream. Stepanchikovo and Its Inhabitants. – 1989. – 368 p.
106272
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The insulted and humiliated. – 1989. – 389 p.
106273
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 1 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 389 p.
106274
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works = Избранное : повести и рассказы 60-х годов / Dostoyevsky Fyodor; Ф.М. Достоевский. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-002803-5, 5-05-002806-X
The Gambler. (Игрок). – 1990. – 480 p.
106275
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.1 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 421 p.
106276
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.2 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 575 p.
106277
  Lenin V.I. Selected works in three volumes / V.I. Lenin. – Moscow
3. – 1970. – 854с.
106278
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1970. – 879с.
106279
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1970. – 801с.
106280
  Chekhov An. Selected works in two volumes / An. Chekhov. – M.
Vol. 1. – 1973. – 231с.
106281
  Chekhov A. Selected works in two volumes / A. Chekhov. – M.
Vol. 2. – 1973. – 254с.
106282
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
1. – 1976. – 208с.
106283
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-000543-4, 5-05-00544-2
Vol. 1 : Poetry. – 1990. – 247 с.
106284
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
2. – 1990. – 238с.
106285
  Lermontov M. Selected works. / M. Lermontov. – M., 1976. – 301с.
106286
  Lermontov Mikhail Selected works. / Lermontov Mikhail. – M., 1978. – 301с.
106287
  Lenin V.I. Selected works. In three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1967. – 894с.
106288
  Lenin V.I. Selected Works. In Three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1967. – 814с.
106289
  Morris William Selected writings and designs / Morris William. – Harmondsworth, 1977. – 310с.
106290
  Pasternak Boris Selected Writings and Letters / Pasternak Boris. – Moscow, 1990. – 439с.
106291
  Irving Washington Selected writings of Washington Irving : Intr.by Kelly William P. / Irving Washington. – New York : McGraw-Hill, 1984. – XL,663p. – (The modern library). – ISBN 0-07-554394-X
106292
  Pope Alexander Selection / Pope Alexander. – Harmondsworth a.o., 1974. – 192с.
106293
  Sharapov M. Selection and fitting of Pearson distributions // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 110. – ISBN 978-617-7530-07-6
106294
   Selection criteria for technical diagnostic systems and information training of motor vehicles / O.V. Banzak, I.V. Tolok, E.V. Lapina, A.M. Martcenco // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  The aspects of the development of criteria for the selection tools and options for systems of technical diagnostics of vehicles are considered. Monitoring systems and forecasting the technical condition of vehicles will require ...
106295
  Boulgakova Nina Jeannoffna Selection et preparation des jeunes nageurs / Boulgakova Nina Jeannoffna. – Paris, 1990. – 191с.
106296
  Brandram Samuel Selection from Shakespeare suitable for recitation / Brandram Samuel; With an introductory essay on elocution. – Toronto : The Musson book. – 154р.
106297
  Kharina A. Selection of bacteriophages, specific to Serratia marcescens / A. Kharina, D. Chaika, S. Zaika // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 11-14. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты скрининга бактериофагов специфичных к возбудителю гнили лука. Высокостабильный литический фаг, специфичный к S. marcescens выделенный из окружающей среды и обозначен как бактериофаг Smd. У выделенного фага изучена морфология ...
106298
  Puri P.S. Selection procedures based on ranks scale parameter case : reprint. from Sankya: The Indian Journal of Statistics, ser. A, Vol. 30, Part 3, 1968 / P.S. Puri, M.L. Puri. – Calcutta : Statistical publishing society. – P. 291-302
106299
  Cotton Charles Selection. / Cotton Charles. – Harmondsworth, 1975. – 199с.
106300
  Wilde O. Selections / O. Wilde. – Moscow, 1979
106301
  Bab Selections des ecrits du Bab / Bab, du; comp. Habib Taherzaden ; trad. francaise par Philippe et Francoise Saux. – Haifa : Baha"i world centre Haifa, 1984. – 224 p. – Index: p. 203-224. – Бібліогр. в підрядк. прим.
106302
  Byron George Gordon Noel Selections from Byron / Byron George Gordon Noel. – M., 1979. – 520 p.
106303
  Byron G.G. Selections from Byron. / G.G. Byron. – Moscow, 1973. – 526с.
106304
  Gorky Maxim Selections from Maxim Gorky / Gorky Maxim. – M., 1960. – 112с.
106305
  Shaw George Bernard Selections from Shaw. ... A fearless champion of the truth / Shaw George Bernard. – Moscow, 1977. – 420с.
106306
  Chaucer Geoffrey Selections from The Tales of Canterbury and Short Poems / Chaucer Geoffrey. – Boston a.o., 1966. – 401с.
106307
  Morris William Selections from William Morris / Morris William. – Moscow, 1959. – 520с.
106308
   Selections in English for the pre-university class (Prose, poetry and drama). – Mysore, 1966. – 224с.
106309
   Selective bibliography = Bibliographie selective. – Strasbourg
N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
106310
  Machulansky A. Selective energy-saving metal-dielectric nanocomposite coatings based on copper / A. Machulansky, B. Babych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 74-78. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Spectral selective characteristics of metal-dielectric nanocomposite coverings on the basis of copper are investigated. The computing algorithm of determination of coefficients of reflection and a transmission of nanocomposite metal-dielectric ...
106311
  Won-Cheol Yun Selective foreign exchange hedging for Korean importers // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 1. – P. 47-62. – ISSN 1226-4261
106312
  Jeczmyk J. Seledynowe slonie / J. Jeczmyk. – Warszawa : Iskry, 1960. – 54 s.
106313
   Selekone jazyky "84 (Zbornik zo seminara konaneho v dnoch 20.-21 juna 1984 v Bratislave). – Bratislava, 1984. – 123с.
106314
  Gorky Maxim Selekted Stories / Gorky Maxim. – Moscow : Progress, 1981. – 478с.
106315
  Wilde O. Selektions : В двух томах / O. Wilde. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1979. – 390 p.
106316
  Wilde O. Selektions : В двух томах / O. Wilde. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1979. – 443 p.
106317
  Rolleczek Natalia Selene, corka Kleopatry / Rolleczek Natalia. – Wroclaw-Krakow, 1983. – 453с.
106318
  Mierdel G. Selengleichrichter / G. Mierdel, J. Kroczek. – Berl., 1959. – 474с.
106319
  Скопенко В.В. Selenocyanat - Komplexe der Seltenen Erden / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Цинцадзе // Z. anorg.allgem. Chemie, 1970
106320
  Mierdel G. Selenove usmernovace / G. Mierdel, Kroczek Julius. – Praha, 1955. – 463с.
106321
   Self-assembly species of block copolymers with chemically complementary components / T. Zheltonozhskaya, L. Kunitskaya, N. Permyakova, S. Mazieres, M. Destarac, D. Klymchuk // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 302
106322
  Krapchatova Ya. Self-assessment of English listening competence as future interpreters" reflection / Ya. Krapchatova, N. Nazarenko // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 301-309. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Самоконтроль рівня самосформованості англомовної компетентності в аудіюванні як рефлексія майбутніх перекладачів.
106323
  Odynets A. Self-awareness of robots according Junichi Takeno // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 35
106324
   Self-Consistent Model of Strong Coupling Theory of Electron Correlations in Disordered Crystals = Самоузгоджена модель теорії сильного зв"язку електронних кореляцій у невпорядкових кристалах / S.P. Repetsky, O.V. Tretyak, L.G. Vyshivanaya, V.V. Shastum // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 13, № 2. – С. 189-223. – ISSN 1608-1021


  Розвинено метод опису електронних кореляцій у невпорядкованих кристалаї, що базується на Гамільтоніяні багаточастинкової системи та діяграмній техніці для розрахунку Грінових функцій. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого ...
106325
   Self-determination and human rights. 1968. Results in the two German States. Contrib. to the International Colloquium in the Senate Hall of the Humboldt Univ. in Berlin 29-30 March 1968. – Berlin, 1968. – 88 p.
106326
  Bulavin L.A. Self-diffusion of water in gelatin gels: Quasi-elastic neutron scattering data / L.A. Bulavin, Y. Melnichenko // Polymer, 1991. – N 18
106327
  Savchenko Vladimir Self-discovery / Savchenko Vladimir. – New York; London, 1979. – 305с.
106328
  Korovai K.O. Self-driving car dilemmas. What ethical problems can you find in self-driving car prospects? // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 88-89. – ISSN 2616-9967
106329
  Kharchuk A.I. Self-duality of Drozd"s box // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Р. 48-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми досліджуємо дуальність Рінгеля для квазіспадкових алгебр методами теорії боксів. Доведено, що бокс Дрозда базисної алгебри [Лямбда] і його алгебра Батлера-Барта є самодуальними тоді і тільки тоді, коли [Лямбда] є спадковою.
106330
  Тузяк Б. Self-government as a condition for functionality of democratic system // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – P. 26-31. – (Політичні науки)
106331
  Царькова О.В. self-harm (самоушкодження). Долаємо разом / О.В. Царькова, О.О. Прокоф"єва, Г.Б. Варіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 50-53. – ISSN 2518-7104
106332
  Drozdova Yu. Self-identification as an important factor sn professional realization / Yu. Drozdova, L.A. Kolot // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – P. 53-58. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2411-3190
106333
   Self-organisation of fullerene C60 nanoparticles in water slution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prilutski, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. Scharff, P. Eklund, Grigiria // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
106334
   Self-organisation of fullerene C6o nanoparticles in water solution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prylutskyy, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. and other Scharff // Special problems in physics of liquids. International Conference dedicated to the memory of Prof. I.Z. Fisher. May 31- June 4, 1999, 1992. – №5
106335
  Grytsay V.I. Self-organization and chaos in the metabolism of a cell / V.I. Grytsay, I.V. Musatenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 403-409. – ISSN 0233-7657


  Aim. To study the dynamics of auto-oscillations arising at the level of enzyme-substrate interaction in a cell and to find the conditions for the self-organization and the formation of chaos in the metabolic process. Methods. A mathematical model of ...
106336
   Self-organization in nonlocal non-equilibrium media / [Danylenko V.A. et al.] ; National academy of sciences of Ukraine ; S.I. Subbotin institute of geophysics ; Division of geodynamics of explosion. – Kyiv : S.I. Subbotin Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 2011. – 333 p. : ill. – Bibliogr.: p. 307-328. – ISBN 978-966-02-6088-7
106337
   Self-organizing fullerene C60 molecules in aqueous solution / L.A. Bulavin, I.I. Adamenko, K.O. Moroz, Yu.I. Prilutsky, S.S. Durov // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
106338
   Self-phase modulation of laser pulse in stratified self-focusing medium / A. Ivanisik, O. Isaienko, P. Korotkov, G. Ponezha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 95-98. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Self-phase modulation at quasi-stationary self-focusing in stratified Kerr liquid that is divided by an optically homogenous (nonscattering) layer has been considered. Instantaneous frequency of the laser radiation pulse at transition of the ...
106339
   Self-powered rural tourism houses in Ukraine / A.Yu. Dmytruk, O.O. Motuzenko, O.I. Vynogradova, M.O. Grishina, A.O. Kredensir, A.L. Leychenko, V.R. Nakonechna, S.Yu. Panasuyk, A.V. Panych, A.V. Rybalchenko, M.S. Ryzhko, V.E. Romanenko, I.O. Khyzha, S.P. Shramko // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – P. 144-148. – ISSN 2308-135X
106340
  Шевченко С.В. Self-presentation. Прийоми ефективної самопрезентації і мистецтво спілкування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 50-54. – ISSN 2518-7104
106341
  Mosiichuk V. Self-realization of future clinical psychologists: educational and professional features : [sci. monograph] / Vasyl Mosiichuk. – Vienna : East West, 2017. – 158 p. : tab. – Bibliogr.: p.140-158. – ISBN 978-3-903115-94-1
106342
  Smorynski C. Self-reference and modal logic / C. Smorynski. – New York a.o., 1985. – 333с.
106343
  Levchyshyna O.. Self-regulatory profession organizations as the agents of the public administration // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 353-354
106344
  Gardner J.W. Self-renewal : The individual and the innovative society / J.W. Gardner. – New York : Harper Colophon books, Harper & Row, 1965. – XIV, 141 p.
106345
  Nekrashevych V. Self-similar groups / V.Nekrashevych. – Providence : American mathematical society, 2005. – 11,231p. – (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0076-5376 ; Vol.117). – ISBN 0-8218-3831-8
106346
  Lysenko K. Self-study book for social workers : [посіб. для самост. роботи з англ. мови для соц. робітників] / Lysenko K., Gordyeyeva A. – Київ : Ліра-К, 2017. – 138, [2] p. : ill., tab. – ISBN 978-617-7320-98-1
106347
  Lysenko K. Self-study book for social workers : (посібник для самостійної роботи з англ. мови для соц. робітників) / Lysenko K., Gordyeyeva A. – Київ : Ліра-К, 2019. – 138, [2] p. : ill., tab. – Текст укр., англ. – ISBN 978-617-7320-98-1
106348
  Tsarova L. Self-study work in online mode as an innovative foreign language learning technology / L. Tsarova, I. Kovalova, N. Martynenko // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 158-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
106349
  Semerenko L. Self-training potential in training interpreters / L. Semerenko, O. Yuryev // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 404-410
106350
  Hubbard Self analysis: a simple self-help volume of tests and techniques based on the discoveries contained in dianetics / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 249 p.
106351
  Hubbard Self analysis: a simple self-help volume of tests and techniques based on the discoveries contained in dianetics / L. Ron Hubbard. – Copenhagen : New Era, 1986. – XV, 312, 4 p. : ill. – Bibliogr.: p. 287-296. – ISBN 0-88404-264-2
106352
  Dietrich K. and oth. Self consistent calculation of nuclear equilibrium deformations / K. and oth. Dietrich, 1965. – 30 p.
106353
  Revutska M. Selfie as a phenomenon of mass communication // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
106354
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Beograd, 1974. – 275с.
106355
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 321с.
106356
  Senoa Au. Seljacka buna. Historijska pripovijest XVI stoljeca / Au. Senoa. – Zagreb, 1973. – 356с.
106357
   Sell connect: революционное решение Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
106358
  Weitz B.A. Selling : Building partnerships / Barton A. Weitz, Stephen B. Castleberry, John F. Tanner. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 27,575p.,[35 с. розд. паг.] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-254928-9
106359
  Berkesi Andras Sello a pacsetgyurun / Berkesi Andras. – Budapest, 1971. – 390с.
106360
  Janevski Slavko Selo iza sedam jasenova / Janevski Slavko. – Beograd, 1969. – 255с.
106361
  Nesterov Ju.E. Selp-concordant functions and polynomial-time methods in convex programming / Ju.E. Nesterov, A.S. Nemirovsky. – Moscow, 1989. – P. 194
106362
  Vrchlicky J. Selske balady / J. Vrchlicky. – Praha : Melantrich, 1949. – 111 s.
106363
  Charvat Emil Selsyny. Prvky pto automatisaci / Charvat Emil, Pospisil Bedrich. – Praha, 1959. – 320с.
106364
  Sedlacek F. Seltene Briefmarken aus Aller Welt / F. Sedlacek. – Praha, 1965. – 108с.
106365
  Schreiter W. Seltene Metalle. 1. Beryllium, Bor, Casium, Gallium, Germanium, Hafnium / W. Schreiter. – Lpz.
Band 1. – 1960. – 272с.
106366
  Schreiter W. Seltene Metalle. 2. Indium, Lithium, Molybdan, Niob u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Bd. 2. – 1961. – 435с.
106367
  Schreiter W. Seltene Metalle. 3. Tantal, Tellur, Thallium, Thorium, Titan, Uran, Vanadium, Wolfram u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Band 3. – 1962. – 428с.
106368
  Stritzke S. Seltene Obstarten im Garten : Bucher fur den Gartenfreund / S. Stritzke. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 88S. : Mit 43 Abbildungen
106369
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1959. – 191S.
106370
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde : Aus dem leben der lurche und kriechtiere / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1962. – 192S.
106371
  Stanek V.J. Seltsame Tierwelt / V.J. Stanek. – Praha, 1966. – 142с.
106372
  Gilde Werner Seltsames um den gesunden Menschenverstand. / Gilde Werner, Altrichter Siegfried. – Leipzig, 1978. – 156с.
106373
  Booth Philip Selves / Booth Philip. – Harmondsworth, 1991. – 75с.
106374
   Semana de solidaridad in la Union Sovietica con los presus politicos de Paraguay. Articulos e informaciones de la prensa sovietica. – M., 1968. – 48с.
106375
  Valuta Gh. Semanatul Plantelor de Primavara in Pragul si in Timpul Iernii / Gh. Valuta, G. Mihailescu, Fl. Olteanu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 39s. – (Indrumari Tehnice ; 57)
106376
  Aliyeva Z A. Semantic and functional features of tauromachy (bullfighting) vocabulary within the framework of cognitive and linguoculturological approaches // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 156-184. – ISSN 2311-2697


  The article is dedicated to the investigation and interpretation of semantic and functional features of phraseological expressions and paroemias referring to tauromachy (bullfighting) within the framework of cognitive and linguoculturological ...
106377
  Weise A.A. Semantic compression of text for teachsng / A.A. Weise. – Msnsk : Вышэйшая школа, 1982. – 128 p.
106378
  Gridchyn I. Semantic integration of Wikipedia articles into WordNct / I. Gridchyn, D. Lozyckyi, A. Marchenko // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 65-67
106379
  Jackendoff Ray Semantic interpretation in generative grammar / Jackendoff Ray. – Cambridge, London : The MIT press, 1972. – XII,[1],400p. – ISBN 0-262-10013-4
106380
  Filip G. Semantic of quiet and silence based on Polish human science // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 128-136. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
106381
  Basin Yevgeny Semantic philosophy of art / Basin Yevgeny. – M., 1979. – 247с.
106382
  Shramko Y. Semantic Representation of Inconsistent Intuitionistic Theories // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 23-27. – (Філософія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  In this paper I propose a new method of semantic modeling for intuitionistic logic and provide an intuitive justification to this method. I put in the focus of consideration a concept of intuitionistic theory which is the basic concept of the whole ...
106383
  Mironchuk T. Semantic space of the research paper abstract / T. Mironchuk, N. Odarchuk // Research trends in modern linguistics and literature : international journal / Lesya Ukrainka Eastern European National University ; ed.-in-chief Alla Pavliuk ; ed. board: Asier Altuna, Gunter Beck, James W Beardsmore [et al.]. – Lutsk, 2018. – Vol. 1. – С. 108-121. – ISSN 2617-6696
106384
  Воїнов В.В. Semantic structure of California speak and its sociolinguistic background / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 67-71. – ISBN 966-7890-03-1
106385
  Jackendoff Ray Semantics and cognition / Jackendoff Ray. – Cambridge; London : The MIT press, 1985. – XIII,283p. – ISBN 0-262-10027-4
106386
  Palmer F.R. Semantics: a new outline / F.R. Palmer. – M., 1982. – 109с.
106387
   Semantik und Ubersetzungswissenschaft: Materialien der III Internationalen Konferenz ""Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft". – Leipzig, 1983. – 145с.
106388
  Rehacek L. Semantika a syntax infinitivu v soucasnem polskem spisovnem jazyce. (Studie strukturne konfrontacni) / L. Rehacek. – Praha, 1966. – 197с.
106389
  Greimas A.- Semantique structurale recherche de methode / A.- Greimas. – Paris, 1966. – 262с.
106390
  Brekle Herbert Semantique. / Brekle Herbert. – Paris, 1974. – 110с.
106391
  Banasova J. Semantische Merkmale Des Wissenschaftlichen Textes // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – S. 27-30. – ISBN 978-966-2668-24-7
106392
  Agricola E. Semantische Relationen im Text und im System / E. Agricola. – Halle (Saale) : M.Niemeyer Verl, 1975. – 128 S. – (Linguistische Studien)
106393
  Tokarski R. Semantyka barw we wspolczesnej polszczyznie / Ryszard Tokarski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004. – 212 s. – Рез. парал. пол. та нім. - Index: p. 203-206. – Bibliogr.: p. 195-201. – ISBN 83-227-2247-8
106394
  Senfeld-Oljaca Kornelija Seme trave / Kornelija Senfeld-Oljaca. – Sarajevo : Svjetlost, 1976. – 193 s. – (Biblioteka mladi dani / ured. M. Idrizovic)
106395
  Gianno Rosemary Semelai culture and resin technology. / Gianno Rosemary. – New Haven, 1990. – 238с.
106396
  Abzoltovska V. Semen Skljarenko "Cesta na Kyjev" / V. Abzoltovska. – Praha, 1957. – 35 s.
106397
  Brecher J. Semena Pol"nohospodarskych Rastlin a Burin / J. Brecher. – Bratislava : Slovenske Vydavatel"stvo Podohospodarskej Literatury, 1958. – 247s.
106398
  Brezan Jurij Semester der verlorenen Zeit. / Brezan Jurij. – Berlin, 1961. – 296с.
106399
  Laudon Hasso Semesterferien in Berlin / Laudon Hasso. – Halle, 1959. – 300с.
106400
  Brezan J. Semestr straconego czasu / Jurij Brezan; Z niem. przel. I.T.Slawinska. – Katowice : Slask, 1971. – 284s. – Z trylogii o Feliksie Hanuszu
106401
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the auspices of the International Union of pure and applied physics.... – London, 1951. – 281с.
106402
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the suspices and applied physics.... – London : Butterworth Scientific, 1951. – XVI, 281 p.
106403
  Woronzow-Weljaminow Semi-conductors / B.A. Woronzow-Weljaminow. – London ; Methuen ; New York : Willey, 1950. – 130 p.
106404
   Semi-infinite programming: proceedings of a workshop : Bad Honeff, August 30- September, 1, 1978. – Berlin : Springer, 1979. – 177 p. – Lecture notes in control and information sciences,15
106405
  Harlamov B.P. Semi-Markov approach to the problem of delayed reflection of diffusion Markov processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 12-20. – ISSN 0868-6904
106406
   Semiclassical descriptions of atomic and nuclear collisions : Proceedings of the Niels Bohr centennial conference. Copenhagen, March 25-28, 1985 / Niels Bohr centennial conference (Copenhagen, March 25-28, 1985); Ed. by J. Bang, J. De Boer. – Amsterdam a.o. : North-Holland, 1985. – 487 p.
106407
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 1 : Fundamentals. – 1999. – XII,454 p. : il.
106408
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 2 : Fundamentals. – 1999. – XIY,381p. : il.
106409
   Semiconductor nuclear partide detectors. – Vienna, 1962. – 96с.
106410
  Kireev P.S. Semiconductor physics. = Киреев П.С. Физика полупроводников : Trans. from rus. / P.S. Kireev. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 695с.
106411
   Semiconductor superlattices [Електронний ресурс] : Growth and electronic properties. – Singapore : World Scientific, 1994. – 250 p.
106412
   Semiconductor surface physics. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1957. – 414 p.
106413
  Stupelman V. Semicondutor devices / V. Stupelman, G. Filaretov. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 270 p.
106414
  Bezushchak D. Semigroups of transformations preserving equivalence relation / D. Bezushchak, O. Ganyushkin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
106415
  Bogdanovic Stojan Semigroups with a system of subsemigroups / Bogdanovic Stojan; University of Novi Sad. In-te of mathematics. – Novi Sad, 1985. – 196 s.
106416
  Barbu Viorel Semigrupuri de contractii neliniare in spatii Banach / Barbu Viorel. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1974. – 345 p. – (Analiza moderna si aplicatii)
106417
   Seminaire inaugural sur le theme: Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique, Abidjan, Cote d"Ivore, 2-3 novembre 1999 = Inaugural seminar on Capacity building,governance,and economic reform in Africa / Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique; Institut multilateral d"Afrique; Ed. par M. A. Dessart, R. E. Ubogu. – Washington : Fonds monetaire international a.o., 2001. – IY,127p. – Текст франц. і англ. мовами. – ISBN 1-58906-072-5
106418
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 29. – 1997
106419
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 32. – 2002
106420
  Cuculescu I. Seminar de functii suma sub conducerea prof. Octav Onicesou de O. Onicescu / Cuculescu I., Simboan C.; Acad. Rep. Populare Romine; Institututul de matematica. – Bucuresti : Acad. Rep. Populare Romine, 1963. – 122 p.
106421
   Seminar in language and language learning. Final report. – Seattle, 1962. – 150с.
106422
   Seminar of algebra : Research seminars. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1988. – 68 p.
106423
   Seminar of fixed point theory. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 113 p. – Preprint N 3 of mathematics research seminares
106424
   Seminar of fixed point theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82 p. – Preprint Nr.3, 1988
106425
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1980. – 161 p. – Preprint N 1 of faculty of mathematics research seminaries
106426
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 167 p. – Preprint N 4 of faculty of mathematics research seminaries
106427
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1984
106428
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj : Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1986. – 187 p. – Preprint N 1
106429
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj : Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134 p. – Preprint N 1,1987
106430
   Seminar of models, structures and information processing. – Cluj-Napoca : Iniver. Cluj-Napoca, 1984. – 127p. – Preprint,5, 1984
106431
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 116 p. – Prepr. Nr. 4
106432
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162 p. – Prepr. Nr. 9, 1987
106433
   Seminar of numerical approximation methods in hydrodynamics and heat transfer. – Cluj - Napoca : Babes- Bolyai University, 1982. – 147 p.
106434
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Prepr. №6. – Cluj-Napoca : Univ. of Cluj-Napoca, 1986. – 90 p.
106435
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : University of Cluj-Napoca, 1986. – 90 p. – Prepr.N 6
106436
   Seminar of variational methods. – Cluj-Napoca : Univ. Cluj-Napoca, 1984. – 89 p. – Preprint 7, 1984
106437
   Seminar on amparo, habeas corpus and other similar remedies. Mexico, 15-28 August 1961. Organ. by the United Nations in co-operation with the government of Mexico. – New York, 1962. – 114с.
106438
   Seminar on civic and political education of women. Helsinki, Finland, 1 to 14 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human rights, in co-operation with the Government of Finland. – N.Y., 1968. – 50с.
106439
   Seminar on computer science. – S.L., 1984. – 103с.
106440
   Seminar on computer science : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" Univ., 1987. – 64 p. – Prepr.N 5, 1987
106441
   Seminar on differential equations : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 149 p. – Preprint 8, 1988
106442
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1983. – 159 p. – Preprint 3, 1983
106443
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 38 p. – Preprint 3, 1987
106444
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82 p. – Preprint 3, 1988
106445
   Seminar on freedom of association. London, United Kingdom 18 June - 1 July 1968. Organized by the United Nations Division of human rights in co-operation with the government of the United Kingdom. – N.Y., 1968. – 30с.
106446
   Seminar on freedom of information. 1962. New Delhi, India, 20 february - 5 march 1962. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of India. – New York, 1963. – 185, разд. пас.
106447
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 187 p. – Prepr. Nr. 1
106448
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134 p. – Prepr. Nr. 1
106449
   Seminar on geometric function theory : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 172 p. – Prepr. Nr. 5
106450
   Seminar on geometry : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 148 p. – Prepr. Nr. 10, 1986
106451
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1984. – 138p. – Preprint 4
106452
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 161 p. – Preprint 7, 1985
106453
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 128 p. – Preprint 7, 1987
106454
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 192 p. – Preprint 7, 1988
106455
   Seminar on measure required for the advancement of women with special reference to the establishment of a long-term programme. Manila, Philippines 6 to 19 December 1966. – N.Y., 1967. – 44с.
106456
   Seminar on mechanics : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 178 p. – Preprint 1, 1988
106457
   Seminar on numerical and statistical calculus. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162 p. – Preprint 9, 1987
106458
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 119 p. – Report No 8
106459
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 116 p. – Report No 7, 1987
106460
   Seminar on participation in local administration as a means of promoting human rights. Budapest, Hungary, 14 to 27 june, 1966. – N.Y., 1966. – 48с.
106461
   Seminar on the realization of economic and social rights contained in the universal declaration of human rights. Warsaw, Poland 15-28 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human. – New York, 1967. – 50с.
106462
   Seminar on the role of the police in the protection of human rights. 1963. Canberra, Australia, 29 April to 13 May 1963. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of Australia. – New York, 1963. – 60с.
106463
   Seminar on the status of women family law. 1961. Bucharest, 19 June to 3 July 1961. Organized by the United Nations in collaboration with the Government of Romania. – New York, 1961. – 30с.
106464
   Seminar on the status of women in famil law, 1962. Tokyo 8 to 21 May 1962. Organ. by the United Nations in collaborat. with the Government of Japan. – New York, 1962. – 36с.
106465
   Seminar S. Stoilow 1959-1960 : Teoria potentialului pe suprafete riemanniene. – [Bucuresti] : Academiei R.P.R., 1962. – 160 p.
106466
   Seminar: Geschichte und Theorie: Umrisse einer Historik. – Frankfurt am Main, 1976. – 403с.
106467
  Mednikova E.M. Seminars in english lexicology / E.M. Mednikova. – M., 1978. – 152с.
106468
  Kukharenko V.A. Seminars in style. / V.A. Kukharenko. – Moscow, 1971. – 184с.
106469
  L"vov V.A. Seminars on quantum mechanics: elementary problems in one dimension : Textbook for the students / V.A. L"vov, V.Z. Lozovski: KNTSU. – Київ : Киевский университет, 2004. – 38р.
106470
   Seminarul de geometria si topologie / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara, 1997 ; N 118
106471
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 54. – 1997
106472
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 55. – 1997
106473
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 56. – 1997
106474
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 57. – 1997
106475
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 60. – 1998
106476
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 61. – 1998
106477
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 62. – 1998
106478
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 72. – 2001
106479
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 73. – 2001
106480
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 74. – 2001
106481
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 75. – 2001
106482
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 76. – 2001
106483
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 77. – 2001
106484
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 78. – 2001
106485
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 79. – 2001
106486
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 80. – 2001
106487
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 81. – 2001
106488
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 82. – 2001
106489
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 83. – 2001
106490
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 2. – 1996
106491
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 3. – 1996
106492
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 5. – 1996
106493
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 3. – 1996. – (Series on probability, statistics and applied mathematics)
106494
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 120. – 1997. – (On the Pathwise Unigueness of Solutions of Stochastic Differential Eguations)
106495
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 119. – 1997. – (Methods of Approximations to Mild Solutions of Stochastic Differential Equations)
106496
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 122. – 1997. – (Stochastic Perturbations in Associative Memories)
106497
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 121. – 1997. – (Some Properties of the Solutions of Stochastic Differential Equations)
106498
  Toropu I. Semintele principalelor graminee de nutret / I. Toropu. – Bucuresti : Bucovina, 1941. – 26 p.
106499
   Semiosis lexicographica. – Warszawa. – ISSN 1507-1634
Vol. 13 : La recherche terminologique a l"Institut de linguistique appliquee de l"Universite de Varsovie. – 2003
106500
  Кузнецов Н.Я. Semiothiea pumila, sp.п. вредитлеь сибирской лиственницы Lari[ sibirica Ledeb : (с 8 рис.) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 7 с.
106501
  Кузнецов Н.Я. Semiothiea pumila, sp.п. вредитлеь сибирской лиственницы Lari[ sibirica Ledeb : (с 8 рис.) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 7 с.
106502
   Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematica. – Bucuresti, 1975. – 267с.
106503
  Klaus G. Semiotik und Erkenntnistheorie. / G. Klaus. – Aufl. unverand. 4. – Berlin, 1973. – 182с.
106504
  Zyszkowska Wieslawa Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2255. – 132 s. : il. – (Studia geograficzne ; 73). – ISSN 0591-2776
106505
   Semiotyka kultury. – Warszawa, 1975. – 499с.
106506
  Bogatyriew P. Semiotyka kultury ludowej / P. Bogatyriew ; wstep, wybor i opracowanie M. R. Mayenowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 231 s.
106507
  Safiulina E. Semiparallel space-like submanifolds with maximal pricipal normal subspace in pseudo-euclidean space // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – P. 30-33. – ISBN 978-617-7021-28-4
106508
  Kuich Werner Semirings, automata, languages. / Kuich Werner, Salomaa Arto. – Berlin, 1986. – 372с.
106509
  Kraszewski Jozef Ignacy Semko. Czasy bezkrolewia po Ludwiku. (Jagiello i Jadwiga). / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 584с.
106510
  Badea Stefan Semnificatia numelor proprii Eminesciene. / Badea Stefan. – Bucuresti, 1990. – 187с.
106511
  Чопик Р. Semper idem (з нагоди перевидання монографії Оксани Забужко "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу") // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 86-101. – ISSN 2308-1902


  "У статті проаналізовано найбільш суперечливі аспекти монографії О.Забужко “Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу”, пов’язані з “демонічним началом” у творчості Т. Шевченка. Автор обстоює локальний вимір цієї проблеми, критикуючи О. ...
106512
  Ничкало Н. Semper in altum // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Ничкало про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
106513
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій. – Львів : Накладом укр.-рус. видавн. спілки, 1906. – 135 с. – На звороті тит. листа: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповід. за ред.: Володимир Гнатюк ; Ч. 135-136)
106514
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 138, [2] с.


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
106515
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 135 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 11)


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
106516
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів; Київ : З друк. Наук. Тов-ва ім. Шевченка ; Hакладом Укp. Пед. Т-ва, 1922. – 132 с. : [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна].
106517
   Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 454, [2] с., [8] арк. фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-659-5
106518
   Semperoper Dresden. – Leipzig, 1988. – 73 S.
106519
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. – Kyiv : Institute of Semіconductor physics of NASU. – ISSN 1560-8034
Vol. 1, № 1. – 1998. – P. 1-136. – Англ., рос., укр. мовами
106520
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №3. – 2004
106521
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №4. – 2004
106522
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 2. – 2010
106523
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 3. – 2010
106524
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 4. – 2010
106525
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 1. – 2011
106526
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 2. – 2011
106527
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 3. – 2011
106528
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 1. – 2012
106529
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 3. – 2012
106530
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 1. – 2013
106531
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 2. – 2013
106532
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 3. – 2013
106533
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 4. – 2013
106534
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 2. – 2014
106535
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 3. – 2014
106536
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 4. – 2014
106537
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 1. – 2014. – С. 1-108
106538
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 1. – 2015. – 116 p.
106539
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 2. – 2015. – P. 117-232
106540
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 3. – 2015. – P. 233-376
106541
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 4. – 2015. – P. 377-483
106542
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 1. – 2016. – С. 1-128
106543
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 2. – 2016. – С. 129-228
106544
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 3. – 2016. – С. 229-320
106545
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv : Академперіодика. – ISSN 1560-8034
Vol. 19, № 4. – 2016. – С. 321-444
106546
  Szczygiel Jerzy Sen o brzozowych bucikach / Szczygiel Jerzy. – Warszawa, 1966. – 164с.
106547
  Zeromski Stefan Sen o szpadzie. Pomylki / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 285 s.
106548
  Majerski W. Sen w miescie Catbirds i inne zmyslenia / Waclaw Majerski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1981. – 284s. – ISBN 83-205-3318-X
106549
  Montero I. Senales de humo / I. Montero. – Madrid : Mondadori, 1988
106550
  Pietrzak J. Senat Rzeczypospolitej Polskiej : tradycja i wspolczesnosc XV-XXI w. / Jerzy Pietrzak. – Wyd. 2, zm. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. – 383, [1] s. : il. – ISBN 978-83-60995-74-7
106551
  Temperley Senates and Upper Chambers / Temperley. – London, 1910. – 343
106552
  Yuzyk P. Senator Paul Yuzyk - FA Vision of Diversity Celebrated "Architect of Multiculturalism" / by Luba Fedorkiv // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – P. 12
106553
  Huthmacher Joseph Senator Robert F. Wagner and the rise of urban liberalism / Huthmacher Joseph. – New York : Atheneum, 1968. – XI, 362 p. : il. – Bibliogr.: p. 345-352
106554
  Ronblom H.K. Senator wraca / H.K. Ronblom; Przelozyla ze szwedzkiego M.Olsznska. – Warszawa : Iskry, 1962. – 208 s.
106555
  Verbivska O. Sence collapsing and schizopherenized unconscious // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 40
106556
  Luther Martin Sendbrief vom Dolmetschen / Luther Martin; Bischoff K. – 2. Aufl. – Halle, 1957. – 58с.
106557
  Rosenkranz K. von Sendschreiben an den Hofrath und Professor der Philosophie HernnDr. Carl Friedrich Bachmann in Jena / Karl Rosenkranz. – Konigsberg : Unzer, 1834. – 140 S.
106558
  Simoroz O. Seneca and Descartes about a virtue in human nature as a mean to a happy life // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 11
106559
  Gala Antonio Seneca o el beneficio de la duda / Gala Antonio. – Madrid, 1988. – 150 с.
106560
  Тургенев Иван Сергеевич Senilia: Стихотворения в прозе, 1878-1882 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 142с.
106561
   Senilis Amor. – Bloomington, 1952. – 168с.
106562
  Svevo Italo Senilita / Svevo Italo. – Milano, 1991. – 214с.
106563
  Crawford J.T. Senior high school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : The Macmillan company of Canada, 1935. – X, 262 p.
106564
  Crawford J.T. Senior high school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1944. – X, 262 p.
106565
  Senior Senior: Diccionario Ingles-Castellano / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 909с.
106566
  Senior Senior: Spanish-English Dictionary / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 871с.
106567
  Oramus Marek Senni zwyciezcy / Oramus Marek. – Warszawa, 1982. – 253с.
106568
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.1. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
106569
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.2. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
106570
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.3. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
106571
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.4. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
106572
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.5. – 1993. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
106573
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn : Grzeszczykowie
T.1, Cz.6. – 1993. – 63 s.
106574
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.7. – 1997. – 62 s.
106575
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.8. – 1997. – 62 s.
106576
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.9. – 1997. – 62 s.
106577
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.10. – 1997. – 62 s.
106578
  Kalinauskas V. Senojo Vilniaus Zodiakas : raiziniai / V. Kalinauskas. – Vilnius : VACA, 1967. – 12 pl. : ill.
106579
  Nemejc F. Senonian plant macrofossils from the region of Zliv and Hluboka (near Ceske Budejovice) in South Bohemia / F. Nemejc, Z. Kvacek. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 182p. – має додаток
106580
  Dundaite A. Senosios slavu kalbos zodynas / Ana Dundaite. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2005. – 247, [1] s. – ISBN 9986-19-793-7


  E пр. № 1694495 напис: Киевскому госуниверситету - автор. Подпись. 2006.07.01. Vilnius
106581
  Eysenck H.J. Sens i nonsens w psychologii. / H.J. Eysenck. – Warszawa, 1965. – 376с.
106582
   Sens polskiej historii : Praca zbiorowa. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Program badan i wspoltwor. filozofii pokoju, 1990. – 335s. – (Biblioteka dialogu)
106583
  Dragutin Joel Sens unique / Dragutin Joel; Pref. de J.-P. Leonardini. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2002. – 117p.
106584
  Evans Michele Sensational salads. / Evans Michele. – New York, 1991. – 216с.
106585
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmonsworth, 1977. – 371с.
106586
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane; With an Introduction by Peter Conrad. – London : Campbell Publishers, 1992. – 367p. – (Everyman"s Library ; Vol. 51 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-051-1
106587
  Austen J. Sense and sensibility / Jane Austen. – Hertfordshire : Wordsworth, 1993. – 374 p. – На обкл. : Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1 85326 016 9
106588
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 374p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062042-7
106589
  Silberstein Suzanne Sense and style - the craft of the essay / Silberstein Suzanne, Seldin Marian. – New York, 1962. – 486с.
106590
  Fernald J. Sense of direction : The director and his аctors / John Fernald. – London : Secker and Warburg, 1968. – 189p.
106591
  Вереснева Наталия Sense travel "Путешествие со смыслом" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 84-85 : фото
106592
  Bolwig N. Senses and sense organs of the anterior and of the house fly larvae / N. Bolwig. – Kobenhavn : Reitzels, 1946. – 217, [6] s.
106593
  McIndoo Senses of the cotton boll weevil-an attempt to explain how plants attract insects by smell / N.E. McIndoo. – Washington : Government, 1927. – p. 1095-1141. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 33, N. 12, 1926. – (Joint committee on policy and manuscripts)
106594
  Smeu Grigore Sensibilitatea estetica romaneasca: Ipostaze / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1984. – 154с.
106595
  Mun-hye Baik Crystal Sensing Through Slowness: Korean Americans and the Un/making of the Home Film Archive // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2018. – Vol. 56, Nr 3/4. – P. 5-30. – ISSN 0026-3079
106596
  Shcherbatyy M.V. Sensitivity analysis for one-dimensional semilinear partial differential equations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В даній статті розглядаються задачі оптимального керування та задачі аналізу чутливості для систем, поведінка яких моделюється одновимірними квазілінійними рівняннями еліптичного та параболічного типів. Коефіцієнти рівнянь та праві частини рівнянь ...
106597
  Shcherbatyy M.V. Sensitivity analysis for semilinear partial differential equations / M.V. Shcherbatyy, I.V. Shcherbata // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 112. – ISBN 978-617-7530-07-6
106598
  Netreba A.V. Sensitivity of the signals parameters for diffusion weighted / A.V. Netreba, O.O. Naguliak, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 158-159
106599
   Sensitivity to H2 and CO of adsorption-semiconductor sensors based on CeO2/SnO2 nanosized materials / I.P. Matushko, L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, H.O. Arinarkhova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 231
106600
  Gotsulyak N.Ya. Sensivity of mTOR -regulated cancer cell motility in vitro to paracrine influence of fibroblasts under normal and starvation conditions / N.Ya. Gotsulyak, V.V. Filonenko, A.I. Khoruzhenko // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 12-12
106601
   Sensor technology handbook. – Amsterdam a.o. : Elsevier, 2005. – 9,694p. : ill. + 1 CD-ROM
106602
  Neumann R. Sensorische Lebensmitteluntersuchung : Eine Einfuhrung / R. Neumann, P. Molnar, S. Arnold. – 2., neubearbeitete Auf. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1991. – 300S. : Mit 107 Bildern und 134 Tabellen
106603
  Nawrocki Waldemar Sensory i systemy pomiarowe / Nawrocki Waldemar. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 206s. : Il. – ISBN 83-7143-554-1
106604
  Stanescu Nichita Sensul iubirii. Versuri / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1960. – 112с.
106605
  Нестерова Н.М. Sensum de sensu: Смысл как объект перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-93. – Bibliogr.: Лит.: с. 92-93. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
106606
  Smeu Grigore Sensuri ale frumosului in estetica romaneasca / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1969. – 144с.
106607
  Зборовська К.Б. Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
106608
  Mostowski A. Sentences undecidable in formalized arithmetic : An exposition of the theory of Kurt Godel / A. Mostowski. – Amsterdam : North-Holland, 1957. – 8, 118 p. – (Studies in logic and foundations of mathematics / L. Brouwer, E-Feth, A. Heyting)
106609
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
106610
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 2, № 2. – 2000
106611
   Sententiae : Збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 5, № 1. – 2002
106612
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 6-7, № 2-3. – 2002
106613
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Спецвипуск № 1 : Феномен раціональності. – 2004
106614
   Sententiae : Наукові праці. – Дніпропетровськ, 2000-
Спецвипуск № 2 : Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку. – 2004
106615
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 3 : Філософія і космологія. – 2004
106616
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 8-10, (1-2/2003, 1/2004). – 2004
106617
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика Київ, 2000-
Том 11 (2/2004). – 2004
106618
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2005
106619
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Том 12 (1/2005). – 2005
106620
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Т. 13 (2/2005). – 2005
106621
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвип. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2006
106622
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця; Київ : УНІВЕРСУМ-Вінниця; Критика, 2000-
Т. 14/15 (№1-2/2006). – 2006
106623
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – 2007
106624
   Sententiae / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 0235-7941
Спецвип. 3 (2012) : Християнська теологія і сучасна філософія. – 2013. – Sententiae - спецвип. журн. "Філософська думка"
106625
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№1). – 2017. – 231 c.
106626
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№ 2 2017). – 2017. – 181 c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
106627
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, №1. – 2018. – 233 c. – Резюме укр., англ. мовами
106628
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, № 2. – 2018. – 205. [3] с.
106629
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 1. – 2019. – 197, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
106630
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 2. – 2019. – 218, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
106631
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 1. – 2020. – 241, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
106632
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 2. – 2020. – 256, [2] с. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106633
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 1. – 2021. – 199, [2] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106634
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 2. – 2021. – 189, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106635
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 3. – 2021. – 190, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106636
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 1. – 2022. – 162, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106637
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 2. – 2022. – 238, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106638
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 3. – 2022. – 205, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
106639
  Murilloluis M. Sentido de una lucha biologica / M. Murilloluis. – Bogota : Corregida, 1938. – 69 p.
106640
  Bondy A.S. Sentido y problema del pensamiento filosofico hispanoamericano / A.S. Bondy. – With english translation. – Lawrence, 1969. – 29с.
106641
  Dewey Horace Sentimentalism in the historical writings of N.M. Karamzin. / Dewey Horace. – Mouton. – 10с.
106642
  Solouhin Vladimir Sentinta /reportaj liric/ / Solouhin Vladimir. – Bucuresti, 1980. – 167с.
106643
  Kleiner J. Sentymentalizm i preromantyzm. / J. Kleiner. – Krakow, 1975. – 237с.
106644
  Paczowska Maria Sentymenty / Paczowska Maria. – Krakow, 1960. – 204с.
106645
  Pierangela Diadori Senza parole : 100 gesti degli italiani / Pierangela Diadori. – 2a edizione. – Roma, 1987. – 134 с.
106646
  Kekedy Ladislau Senzori electrochimici metalici si ionselectivi. / Kekedy Ladislau. – Bucuresti, 1987. – 230с.
106647
  Белз О. Seo-оптимізація сайтів вишів України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 39. – C. 3-8. – ISSN 2078-5860


  "На сьогодні виші України повинні, з одної сторони, дбати про рейтинг навчального закладу, з іншої сторони, дбати про його добробут, що неможливо досягнути без популяризації вишу. З цією метою у своїй діяльності навчальні заклади активно використовують ...
106648
  Rohmer Richard Separation / Rohmer Richard. – Toronto, 1976. – 240с.
106649
  Beiner M. Separation and pairing energies in spherical nuclei+ / M. Beiner, 1969. – 26с.
106650
  Gryn D. Separation of thin layered geological medium fields / D. Gryn, N. Mukoed // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 53-56 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
106651
  Yuskiv Kh. Separatism against the state: the case of Catalonia // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 89-95. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
106652
  Klein Peter Separatisten an Rheil und Ruhr. / Klein Peter. – Berl., 1961. – 196с.
106653
  Krulikowsky L. Separatum Leutshe Entomologische Zeitschrift Iris / L. Krulikowsky. – [ Б. м. : б. в. ], 1908. – S. 202-272
106654
  Gerard Nikole Sept ans de penitence / Gerard Nikole. – Paris : Robert Laffont, 1972. – 450p.
106655
  Daix P. Sept siecles de roman. / P. Daix. – Paris, 1955. – 484с.
106656
  Danaud Sept sketches № 2 / Danaud, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 22p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-356-7
106657
   September 1939. – Berl., 1959. – 162с.
106658
  Hansen Martin Septembernebel. / Hansen Martin. – Rostock, 1975. – 263с.
106659
  Bruning Elfriede. Septemberreise. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1974. – 159с.
106660
  Muller D. Laurentius Septemtrionalische Historien oderwaehaffte Beschrebung der furnembsten Polnischen Lifflandidchen Moscwi terischen, Schwedischer und andern Geschichten: so sich bei Regirung beeder Konigen in Polen S. – Amberg, M. Forstern, 1595. – 200, (10)с.
106661
   Septieme rapport de l"OECE. L"expansion economique et ses problemes. – Paris, 1956. – 320с.
106662
  Radulescu E. Septoriozele din Romania / E. Radulescu, Al. Negru, E. Docea. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1973. – 325s.
106663
  Kuznetsov Anatoly Sequel to a legend. From the diary of a young man. / Kuznetsov Anatoly. – M., 1959. – 304с.
106664
  Raidjoe A. Sequence spaces defined by modulus functions and superposition operators / Annemai Raidjoe. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 98 p. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 47). – ISBN 9949-11-416-0
106665
   Sequencing financial sector reforms : Country experiences and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – IX,396p. – ISBN 1-55775-779-8
106666
  Wetherill G.B. Sequential methods in statistics : Monographs on applied probability and statistics / G.B. Wetherill. – London ; New York : Chapman and Hall ; Wiley, 1975. – 10, 232 p.
106667
   Sequentially Dependent Meta-Constraint Satisfaction Problem: An Appplication to Video Games / Soto Ricardo, Crawford Broderick, Monfroy Eric, Paredes Fernando // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2016. – Vol. 17, Nr 2 (119-218) (за 2014). – P. 205-217. – ISSN 1453-8245
106668
   Sequitur Formula processus iudicarii, terrarum Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Belzensis, & Podoliae : quam deinceps ab omnibus dignitariis, praefectis, iudicibus, subiudicibus, & aliis officialibus nostris & terrestribus ac castrensibus, generaliterque ab omnibus subditis nostris terrarum praedictarum: Volumus et decernimus ... firmiter obseruari // Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Dlugosz Jan. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae, 1615. – T. 1. – 35 p.
106669
  Feijoo Samuel Ser Fiel. / Feijoo Samuel. – Ed. definitiva. – Las Villas, 1964. – 231с.
106670
  Falk Johan SER y ESTAR con atributos adjetivales. / Falk Johan. – Stockholm
1. – 1979. – 164с.
106671
  Курченко О. SER і ESTAR, використовувані для зазначення місцезнаходження у просторі / О. Курченко, Луке Дуран // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 167-172. – ISBN 966-581-148-7
106672
  Курченко О.О. Ser та estar як класифікатори прикметників в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
106673
  Луке Дуран Хуан де Діос SER та ESTAR: останній ключ до іспанської без помилок / Луке Дуран Хуан де Діос, Курченко Олена. – Київ : Корнійчук, 2000. – 208 с. – ISBN 966-7599-19-1
106674
  Wrobel Piotr Serbia and Hungary in Theodore Spandounes"s Work on the Origin of Ottoman Emperors // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2021. – 148, z. 4. – P. 661-671. – ISSN 0083-4351
106675
  Babic Marko Serbia"s Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 26. – P. 125-134. – ISSN 2451-4993
106676
   Serbian biochemical society first conference "Towards co-operation and integrated research", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 15.11.2011 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2011. – 110, [2] s. : ill., tab. – Coinciding with the 100-year anniversary of The Biochemical soc. (UK). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-046-1
106677
   Serbian biochemical society second conference "Molecular bioscience", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 9.11.2012 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo B. Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2012. – 135, [1] s. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-048-5
106678
  Svetlana Ignjatijevic Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis / Svetlana Ignjatijevic, Dragomir Dordevic, Maja Ciric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 383-393 : table. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
106679
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
106680
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
106681
   Serbscina / L. Ela, H. Faska, F. Forster, H. Jenc, I. Kellerowa; Red. nauk. H.Faska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filil. polskiej, 1998. – 337s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-15-1
106682
  Wygodzki S. Serca mego rodzenstwo / Stanislaw Wygodzki. – 1 wyd. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 134 s.
106683
  Wazyk Adam Serce granatu / Wazyk Adam. – Moskwa : Nakladem zwiazku patrjotow polskich w ZSRR, 1943. – 22 s.
106684
  Sekowski S. Serce i retorta, czyli zywot chemii poswiecony. Powiesc o Filipie Walterze 1810-1847 pierwszym polskim chemiku-organiku / S. Sekowski, S. Szostkiewicz. – Warszawa, 1957. – 388с.
106685
  Waldorff Jerzy Serce w plomieniach : Opowiesc o Karolu Szymanowskim / Waldorff Jerzy. – 2-e wyd., popraw., poszer. – Poznan : Krajowa agencja wydawnicza, 1982. – 135 s., 8 k. fot. – Druk ukonczono w lutym 1983 r. – ISBN 83-03-00068-3
106686
  Bystrzycka Z. Serce w rozterce. / Z. Bystrzycka. – Warszawa, 1977. – 263с.
106687
  Michalewska W. Sercem i czynem / Wanda Michalewska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 509s.,16 k. il. : 16k. il.
106688
  Zmijewska E. Serduszko. : Dzieje pozycia / E. Zmijewska. – Warszawa : LSW, 1959. – 240 s.
106689
  Popova Sanziana Serenada na trubke / Popova Sanziana. – Bratislava, 1974. – 232с.
106690
   Serge Valletti, Michel Deutsch, Christine Angot, Martin Crimp, Olivier Cadiot, Antonio Negri, Jean-L. Lagarce, Jean-M. Patte, Gildas Milin, Henrik Ibsen, Jean Magnan, Eugene O"Neill, R.Schimmelpfennig : Inedits et commentaires / Bond Edward, Ciret Yan, D"Allonnes Myriam Revault, Dolle, e. o. Jean-Paul. – Paris : L`Arche, 2002. – 415p. – (Lexi/text ; 6). – ISBN 2-83181-521-0
106691
  Golovanov Y. Sergei Korolev. The apprenticeship of a space pioneer : trans. from rus. / Y. Golovanov. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 296 с.
106692
   Sergiy Volodimirovich Goshovsky // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0367-4290
106693
  Turine Youri Serguei Bondartchouk / Turine Youri. – Moscou, 1988. – 189 p.
106694
  Кисла Ю. Serhy Yekelchyk Stalin"s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination - Toronto University of Toronto Press, 2004. - xi, 231 p. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 309-315. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Монографія канадського українського історика Сергія Єкельчика "Сталінська імперія пам"яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві" (2004). Сергій Єкельчик - фахівець з історії Радянського Союзу і національних відносин. У 1989 ...
106695
   Serial publications of the Soviet Union 1939-1957. – Washington, 1958. – 460с.
106696
  Rozora I. Series expansion of stochastic processes for model construction // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – P. 30-31


  Серійне розширення стохастичних процесів для побудови моделі.
106697
   Series of selected papers in physics. – Tokyo : Physical society of Japan
№ 142 : Plasma diagnostics - probe, micro wave. – 1966. – 195 p.
106698
  Cocarlan Paul serii trigonometrice si aplicatii. / Cocarlan Paul. – Bucuresti, 1991. – 285с.
106699
  Gogol N.V. Serile in catunul de linga Dikanka / N.V. Gogol. – Bucuresti, 1961. – 340 p.
106700
   Sermons and rhetoric of Kievan Rus". – [Cambridge] : Harvard university press, 1991. – 115,213 p. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : English translations / Editorial board: O.Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Vol. 5). – ISBN 0-916458-41-5
106701
  Massillon J.-P. Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont : Oraisons funebres et professions religieuses. – A Paris (Paris) : Chez les freres Estienne ; Chez Delalain, 1776


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106702
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Panegyriques / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; Delalain, 1776. – [6], 479 p. – На корінці: Sermons de Massillon. Panegyriq


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
106703
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Avent / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; De Lalain, 1780. – [4], 606, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Avent


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
106704
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Petit careme / de m. Massillon. – A Paris : Chez Froulle, 1788. – XXXVI, 358, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Petit careme


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
106705
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 8] : Pour les dimanches. T. 3. – 1769. – [2], 455 p. – На корінці: Bourdalou, 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106706
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 4] : Sur les mysteres. T. 4. – 1770. – XI, [1], 471 p. – На корінці: Bourdalou, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106707
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 10] : Pour les fetes des saints & pour des ventures & professions religiues. T. 1. – 1771. – XVI, 464 p. – На корінці: Bourdalo, I 0


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106708
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 13] : Pour le caresme. T. 1. – 1771. – IV, 500 p. – На корінці: Bourdalou, I 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106709
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 11] : Pour les fetes des saints, & pour des vetures & professions religieuses. T. 2. – 1772. – [2], 459, [4] p. – На корінці: Bourdalo, II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106710
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus.. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 14] : Pour le caresme. T. 2. – 1772. – [4], 455 p. – На корінці: Bourdalo, 14


  На зворотньому боці палітурки екслібріс: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
106711
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 2. – 1762. – XII, 516 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106712
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 6. – 1762. – XII, 564 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VI.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106713
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 7. – 1762. – VIII, 598 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VII.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
106714
   Serological detection of HIV-infection and antigenic mimicry / N. Ivans"ka, C. Rybalko, T. Kalitenko, N. Nastoyashcha, O. Kislykh, D. Fedorchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 14-16. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Carrying out HIV-infection diagnostics, a lot of factors should be taken into account. The authors discuss the role of different factors and pathogens in the development of false-positive answers, that is why a continuous perfection of diagnostic ...
106715
   Serologiske Undersogelser af Kartoffel Virus X / Kristensen, Ronde, , Christensen Mogens. – Kobenhavn : Trykt Hos Nielsen & Lydiche, 1953. – 513-531S.
106716
  Kellerman F. Serpent"s tooth / Faye Kellerman. – New York : Avon books, 1998. – 424, [1] с., включ. обкл. – (A Peter Decker / Rina Lazarus novel ) ( The New York times bestseller ) ( Avon fiction). – ISBN 0-380-72625-4
106717
  Tomaszewska Marta Serpente w raju / Tomaszewska Marta. – Krakow, 1978. – 169с.
106718
   Serpentum Brasiliensium species novae, 1924
106719
  Бейник Т.Г. SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бейник Тетяна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
106720
   Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – XIII, 392 c. – Конволют. – Библиогр.: "Список трудов Ю.А. Кулаковского" (с. III-XIII)


  Содержание сборника: (КУ) Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga; Лециус И.А. Заметки об аттических филах; Лобода А.М. К истории классицизма в России в первую половину XVIII-го столетия; Павлуцкий Г.Г. Мраморная поэма скорби; Каманин И.М. ...
106721
   Serta Borysthenika : Сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [6], XIV, 391 с., 1 л, портр. : ил.
106722
  Osadcha Y.V. Serum clinical biochemical markers of Hy-Line W-36 laying hens under the influence of increased stocking densities in cages of multilevel batteries / Y.V. Osadcha, M.I. Sakhatsky, R.O. Kulibaba // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipro National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov ; ed. board: A. Amniattalab, W. Barg, G. Baydas [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 12 (3). – С. 425-429. – ISSN 2519-8521


  Сироваткові клініко-біохімічні маркери курей-несучок Hy-Line W-36 за впливу підвищеної щільності посадки в клітинах багатоярусних батарей.
106723
  Hoyer K. Serumjernets fysiologiske variation : en Klinisk-eksperimentel studie / K. Hoyer. – Denmark : Aarhus, 1946. – 168 s.
106724
  Kohut Zenon Servant of Tsar, Defender of Ukrainian Church Autonomy, and Promoter of the Kyivan Caves Monastery: The Political World of Inokentii Gizel (1650s - 1670s) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 437-454. – ISSN 0363-5570
106725
  Schuder Rosemarie Serveto vor Pilatus / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1982. – 389с.
106726
  Demchenko L. Service-oriented approach as the general scientific context of the post-bureaucratic paradigm // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 196
106727
  Thareau Jacques Service compris : [Comedie tres gaie en 2 actes] / Thareau Jacques. – Paris : Art et comedie, 2003. – 28 p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-359-1
106728
   Services centraux pour les administrations locales dans certains pays de l"Europe orientale et l"Union des Republiques Socialistes Sovietiques. – New York, 1972. – 245с.
106729
   Services de protection de la famille, de l"enfance et de l"adolescence. – N.Y., 1966. – 76 p.
106730
  Prykaziuk N. Serving the Economies of Countries with Electronic Payment Systems / N. Prykaziuk, D. Pasevych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  The article presents the consequences of the impact of Covid-19 and describes new features of payment systems functioning based on the analysis of the countries" economies by region. Also, there were analyzed, the turnover of e-commerce and the use of ...
106731
  Meretskov K.A. Serving the people / K.A. Meretskov. – Moscow, 1971. – 378с.
106732
  Olczyk T. Serwis spolecznosciowy jako narzedzie kampanii wyborczej - profile Bronislawa Komorowskiego, Baracka Obamy i Mitta Romneya na Facebooku / Tomasz Olczyk // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 87-101. – ISSN 1641-0920


  This article describes scale, forms and means of exploiting new media"s mobilisation and engagement potential of electoral campaings. Social network site Facebook serves here as the case for in-depth analysis. The paper presents how social network is ...
106733
  Galczynski Konstanty Ildefons Serwus, madonna / Galczynski Konstanty Ildefons. – Warszawa, 1984. – 352с.
106734
  Панова В.Ф. Seryozha = Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 235с.
106735
  Ruskin J. Sesame and Lilies and the King of the Golden river / John Ruskin ; ed. with notes and an Introduction by Herbert Bates. – New York ; London : Macmillan Company ; Macmillan & CO., 1920. – LXXVII,230 p.
106736
  Laspeyres J. H. Sesiae Europaeae. Iconibus et descriptionibus illustratae. – Berolini, 1801
106737
   Sesiunea stiintifica jubiliara. A Institutului de mecanica aplicata "Traian Vuia" al Acad. R.P.R. Organizata in colaborare cu Ministerul Metalurgiei si Constructiej de Masini Bucuresti 4-7 iulie 1. – Bucuresti, 1960. – 444 p.
106738
   Sesja Kopernikowska 15-16.IX.1953. – Warszawa, 1955. – 482с.
106739
   Sesja naukowa poswiecona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa. – Warszawa, 1969. – 184 s.
106740
   Sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945 : Materialy. – Warszawa, 1959. – 652 s.
106741
   Sesja naukowa poswiecona wojnie wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945. : Materialy. – Warszawa, 1961. – 652 s.
106742
   Sesja naukowa w trzechsetna rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosja 1654-1954 : Materialy. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 421 p.
106743
  Avelas Nunes Antonio Sessenta Anos de Luta pela Paz. / Avelas Nunes Antonio. – Lisboa, 1978. – 85с.
106744
   Sessio secunda. Facultatis medicae scientifica. Biochemie. – Praga, 1956. – 480с.
106745
   Session scientifique consacree aux problemes de la theorie physiologique de I.Pavlov. (28 juin 4 juillet 1950). Introduction, rapports, ordre du jour. – M., 1951. – 183с.
106746
   Sest"desiat let SSSR. (Materialy vedecke konference 8.12.1982 Brno). – Brno, 1982. – 137с.
106747
  Ostrouchova K. Sesta (Prazska) Vseruska Konference SDDSR / K. Ostrouchova. – Praha, 1951. – 120с.
106748
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1959. – 84с.
106749
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1968. – 78с.
106750
  Popovici Titus Setea / Popovici Titus. – Bucuresti
1 (Cap. 1-7). – 1961. – 356с.
106751
  Smirnov Victor Setiembre, mes inguieto / Smirnov Victor. – M., 1978. – 467с.
106752
  Riha Bohumil Setkani pod lesem / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 158с.
106753
  Kubka Frantisek Setkani s knihami. / Kubka Frantisek. – Praha, 1963. – 166с.
106754
  Benes K.J. Setkani v Karlovych Varech / K.J. Benes. – Praha, 1959. – 240с.
106755
  Hollman Ivan Setkani v Marianskych laznich / Hollman Ivan. – Plzn, 1967. – 160с.
106756
  Kral Frano Setkani. / Kral Frano. – Praha, 1957. – 238с.
106757
  Starowolski Szymon Setnik pisarzow polskich, albo pochwaly i zywoty stu najznakomitszych pisarzow polskich / Starowolski Szymon. – Krakow, 1970. – 365с.
106758
  Pavlik Zdenek Setreni populacniho klimatu / Pavlik Zdenek. – Praha, 1977. – 299с.
106759
  Hora Josef Setrte laskou / Hora Josef. – Praha, 1987. – 189с.
106760
  Lurie G. Setting-up of Grinding Machines / G. Lurie, V. Komissarzhevskaya; Kochin V. – Moscow, 1988. – 173с.
106761
  Hwai-Shuh Shieh Setting standards for green: an analysis of Taiwan green hotel rating program / Hwai-Shuh Shieh, , Wen-Ling Deng // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 544-553 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
106762
  Halecroft David Setting the pace. / Halecroft David. – New York, 1991. – 120с.
106763
  Auboyer Joannine Setuka Indii. / Auboyer Joannine. – Warszawa, 1975. – 280с.
106764
  Petransky Ludo Seurat a neoimpresionizmus / Petransky Ludo. – Bratislava, 1978. – 186с.
106765
  Tolstoi L. Sevastopoli / L. Tolstoi. – leningrad, 1935. – 180 с.
106766
  Tolstoj L.N. Sevastopolski hrdinovia / L.N. Tolstoj. – Bratislava, 1951. – 221с.
106767
  Eager Edward Seven day magic / Eager Edward. – М.-Л., 1966. – 132с.
106768
  Knebel Fletcher Seven days in May / Knebel Fletcher, Bailey Charles. – M., 1970. – 376с.
106769
   Seven journeys to the world of elementary particles = Семь путешествий в микромир : tr. from rus. – Moscow : Nauka, 1988. – 152 p. – ISBN 5-02-022372-7
106770
  Burgess Alan Seven men at daybrean. / Burgess Alan. – London, 1972. – 223с.
106771
   Seven modern american novelists. – New York - Toronto, 1968. – 280с.
106772
  Baylyss M A.E. Seven modern plays for boys / M A.E. Baylyss. – London, 1953. – 111с.
106773
  Strindberg August Seven plays / Strindberg August. – 342с.
106774
  Shaw Bernard Seven plays / Shaw Bernard. – New York, 1951. – 911с.
106775
   Seven short novel masterpieces. – N.Y., 1964. – 448с.
106776
  Bone Edith Seven years solitary / Bone Edith. – London, 1957. – 212с.
106777
  Semyonov Y. Seventeen moments of spring / Y. Semyonov. – M., 1973. – 205с.
106778
   Seventeenth-century writings on the Kievan Caves Monastery. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1987. – 35,429 p. – Факсим. відтвор. текстів: The Paterikon of Syl"vestr Kosov. The Teraturgema of Afanasij Kal"nofojs"kyj. The Religiosae Kiovensis Cryptae of Johannes Herbinius. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, P. Hollingsworth a.o. ; Vol. 4). – ISBN 0-916458-24-5
106779
   Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2016 : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2016. – 238, [1] p. : ill., tab. – Aut. index: p. 227-238. – Бібліогр. в кінці ст.
106780
   Seventh conference on clay mineralogy and petrology in Karlovy Vary. September 28 - october 3. 1976. Geologica. – Praha, 1977. – 497с.
106781
   Seventh International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2006" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2006 : October 26-29, 2006, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2006", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nation. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 222 p.
106782
  Jernovei Gheorghe Sever Pop - titularul Catedrei de istorie a Limbii si literaturii Romane in perioda 1939 - 1940 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 180-184. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
106783
  Herve Michel Several complex variables : Local theory / Herve Michel. – Bombay : Oxford university, 1963. – [4],134p.
106784
   Several viral diseases of Lycopersicon еsculentum circulating in ukraine / Dalain Emad Al, A. Bysov, O. Shevchenko, T. Shevchenko, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 96-98. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some typical plant viruses infecting Lycopersicon esculentum Mill. plants in Ukraine. Diagnostics using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) confirmed presence of antigens of viruses belonging to Tobamovirus ...
106785
  Vik K. Severni Cechy / K. Vik, slov. doprvazi J.V. Scheybal. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury hudby a umeni, 1958. – 142 s
106786
  Zeman J. Severni Morava v mladsi dobe rimske = Nordmahren in der Jungeren Romischen Kaiserzeit / J. Zeman. – Praha : Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie VED, 1961. – 320 s. : il. – (Monumenta archaeologica : Acta praehistorica, protohistorica et historica instituti archaeologigi Academiae scientiarum Bohemoslovenicae / Curante Jaroslav Bohm ed. ; t. 9)
106787
   Sevilla. – Munchen, 1992. – 64с.
106788
  Muncy Raymond Lee Sex and marriage in utopian communities: nineteenth-century America. / Muncy Raymond Lee. – Baltimore, 1973. – 275с.
106789
  Ellis Albert Sex and the Single Man / Ellis Albert. – New York : Lyle Stuart, 1963. – 256с.
106790
  Brenton M. Sex and your heart / by Myron Brenton ; introd. by Philip Reichert, M.D. – New York : Coward-McCann, 1968. – 180 p. – Bibliogr.: p. 165-172
106791
  Brenton Myron Sex and your heart. / Brenton Myron. – New York, 1968. – 180с.
106792
  Kronhausen Phyllis Sex Histories of American College Men. / Kronhausen Phyllis, Kronhausen Eberhard. – New York, 1960. – 313с.
106793
  Jennings H.S. Sex reaction types and their interrelations in paramecium bursaria. I : II. Clones collected from natural habitats / H.S. Jennings. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 112-120. – Reprinted from the Proceedings of The National Academy of Sciences, Vol. 24, No. 3, March,1938
106794
  Хакамада И.М. Sex в большой политике / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – Москва : Новая газета ; Книжный клуб 36.6, 2006. – 229, [2] с. – ISBN 5-91147-001-2
106795
  Sipress David Sex, Love, and other Problems / Sipress David. – New York, 1991. – 100с.
106796
  Davidson Iain Sex, politics and religion - Archaelogy for a polite society : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, on 15 April 1999 / Davidson Iain. – Armidale : The University of New England, 1999. – 34p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 866389 595 7
106797
  Sagrera Martin Sex, population and politics / Sagrera Martin. – Madrid, 1990. – 96с.
106798
  Lewis David Sexpionage: the exploitation of sex by Soviet intelligence. / Lewis David. – New York, 1976. – 206с.
106799
  Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor / Frontinus, , Iulius // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 179-368
106800
  Janacek Karel Sextus Empiricus" sceptical methods / Janacek Karel. – Praha, 1972. – 137с.
106801
   Sexual Behavior: Pharmacology and Biochemistry. – New York : Raven Press, 1975. – 354S.
106802
   Sexual deviancy in social context. – New York; London, 1977. – 291с.
106803
  Rossman Parker Sexual Experience Between Men and Boys: Exploring The Pederast Underground / Rossman Parker. – New York : Association Press, 1976. – 247с.
106804
  Millett K. Sexual politics / K. Millett. – Garden City : Doubleday, 1970. – X, 393 p.
106805
  Dolto F. Sexualite feminine : la libido genitale et son destin feminin / Francoise Dolto ; ed. etablie, annotee et presentee par M. Djeribi-Valentin et E. Kouki. – [ Paris ] : Gallimard, 1996. – 429, [ 3 ] p. – ISBN 2-07-073736-5
106806
   Sexuality and the social sciences : A French survey on sexual behaviour. – Aldershot a.o. : Dartmouth, 1996. – 6,357p. – ISBN 1 85521 820 8
106807
  Wozniak M. Sexuality education in Polish schools // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 121-135. – ISSN 0033-2356
106808
  Zahurska N.V. Sexuality in a context of speculative posthumanism: human-posthuman ruptures and disconnections // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
106809
  Konig Fritz Sexuality in the Literature of the Wilhelminian Empire // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 199-208. – ISSN 1897-3035
106810
  Kelly G.F. Sexuality today : The human perspective / Gary F. Kelly. – Updated 7th ed. – Boston a.o : McGraw-Hill, 2004. – 20,564 p., [52 с. розд. паг.] : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07255835-0
106811
  Bretschneider Wolfgang Sexuall aufklaren rechtueitig und richtig. / Bretschneider Wolfgang. – Lpz.-Jena-Berlin, 1967. – 200с.
106812
   Sexuologie. Geschlecht, Mensch, Gesellschaft. In 3 Banden : Band 1. – Leipzig : Hirzel Verl.
2. Aufl. – 1974. – 584s. : il.
106813
  Vulcu L. Sezatoarea muntenilor : (Schite umoristice) / Liviu Vulcu; Prefata de M.Tomus. – Cluj-Napoca : Clusium, 1992. – 208 р. – (Colectia Umor ; 1). – ISBN 973-685-009-1
106814
   Seznam predavanj za studijsko leto 1963-1964. – Ljubljan, 1964. – 305с.
106815
   Seznam prednasek a prehled kateder detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 32с.
106816
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 40с.
106817
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1967-1966. – Praha, 1967. – 80с.
106818
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 62с.
106819
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1967-1968. – Plzen, 1967. – 30с.
106820
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1968-1969. – Plzen, 1968. – 32с.
106821
   Seznam prednasek Fakulty osvety a novinarstvi ve studijnim roce 1967-1968. – 58с.
106822
   Seznam prednasek Fakulty socialnich ved a publicistiky ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 108с.
106823
   Seznam prednasek lekarske fakulty university Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce 1967-1968. – Hradec Kralove, 1967. – 30с.
106824
   Seznam prednasek lekarske fakulty University Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce, 1968-1969. – Hradec Kralove, 1968. – 32с.
106825
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu University Karlovy ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 66с.
106826
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu university Karlovy, ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 72с.
106827
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 169с.
106828
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 148с.
106829
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnia roce 1987/88. – Brno, 1987. – 236с.
106830
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1978-1979. – Brno, 1978. – 163с.
106831
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1981/82. – Brno, 1981. – 221с.
106832
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1982/83. – Brno, 1982. – 219с.
106833
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1983/84. – Brno, 1983. – 237с.
106834
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1984/85. – Brno, 1984. – 237с.
106835
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1985/86. – Brno, 1985. – 247с.
106836
   Seznam prednasek na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 32с.
106837
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 68с.
106838
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 84с.
106839
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 102с.
106840
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 100с.
106841
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 30с.
106842
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce, 1967-1968. – Praha, 1967. – 54с.
106843
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 178с.
106844
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 166с.
106845
   Seznam prednasek. Na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1967-1968. – Praha, 1967. – 32с.
106846
   Seznam prednasek. Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1967. – 10с.
106847
  Kijowski Andrzej Sezon w Paryzu. / Kijowski Andrzej. – Warszawa, 1962. – 182с.
106848
   SF: The other side of realism : Essays on modern fantasy and science fiction. – Bowling Green : Bowling Green univ. popular press, 1971. – 16,356p.
106849
  Stoicescu Nicolae Sfatul domnesc si marii dregatori din Tara Romaneasca si Moldova. (Sec. XIV-XVII) / Stoicescu Nicolae. – Bucuresti, 1968. – 316с.
106850
   Sfaturi si indrumari practice de protectie a muncii pentru salariatii din institutiile administrative de stat : C.G/M/, 1951. – 128с.
106851
  Sandu Constantin Sfaturile populare valorifica resursele locale / Sandu Constantin, 1952. – 32с.
106852
  Anthony Piers Sfery / Anthony Piers; Przelozyl M. Wroczynski. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1990. – 288s. – (Biblioteka fantastyki ; 21). – ISBN 83-7001-326-0
106853
   Sfinti Romani si aparatori ai legii stramosesti: patriarhia bisericii ortodoxe Romane; Lucrare alcatuita din incredint. sfint. sinod sub directa purtare de grijla a inalt prea sfintitului Nestor. – Bucuresti, 1987. – 730с.
106854
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 1. In ateptare / Galsworthy John. – Bucuresti
1. – 1983. – 399 с.
106855
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 2. Pustietate in fliare / Galsworthy John. – Bucuresti
2. – 1983. – 318 с.
106856
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 3. Dincolo de riu / Galsworthy John. – Bucuresti
3. – 1983. – 365с.
106857
  Sadoveanu Ion Marin Sfirsit de veac in Bucuresti / Sadoveanu Ion Marin. – Bucuresti, 1962. – 430с.
106858
  Hobana Ion Sfirsitul vacantei / Hobana Ion. – Bucuresti, 1960. – 180с.
106859
   Sgt. Filip Konowal VC - Ukrainian - Canadian WWI War Hero 100th anniversary of the Battle of Vimy Ridge in France during WWI Commemoration Date: April 9, 2017 // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 15 травня (ч. 09/10). – P. 4-5


  "Пилип Коновал - канадець українського походження, єдиний українець-кавалер Хреста Вікторії, найвищої та найпочеснішої нагороди за мужність перед лицем ворога, якою можуть бути нагороджені військовики з країн, підлеглих Британській короні".
106860
  Tarasenko M. Shabtis from the Bab el-Gusus Cachet in the collection of Odessa Archaelogical Museum, NASU // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 121
106861
  Shumska S.S. Shadow ekonomy in ukraine: methodology and evalution // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 74-83. – ISSN 1993-6788


  Тіньова економіка в Україні: методологія та оцінки.
106862
  Koontz D. Shadow fires / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1993. – 509 p. – (From the #1 New York times bestseller). – ISBN 0-425-13698-1
106863
  Bunin Iwan Shadowed paths. / Bunin Iwan. – M. – 456с.
106864
  Nadzieja T. Shadowing lemma for family of E-trajectories / Tadek Nadzieja; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1985. – 23p. – Preprint №52
106865
  Martin Graham Dunstan Shadows in the cave: Mapping the conscious universe / Martin Graham Dunstan. – Harmondsworth, 1990. – 253с.
106866
  MacKiernan Dennis L. Shadows of Doom: Book two of the Iron Tower Trilogy / Dennis L. MacKiernan. – New York
2. – 1985. – 300с.
106867
   Shadows of forgotten ancestors [Електронний ресурс] = Тени забытых предков : продолжительность 92 мин. ; жанр поэтическая драма. – Москва : RUSCICO, 2007. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии моно украинск.-DOLBY DIGITAL 5.1.- укр., рус.-Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (коллекционное издание)


  "Тени..." С. Параджанова произвели подлинную сенсацию, мир обрел нового кинематографического гения, давшего киноискусству авангардный и уникальный киноязык "живописной" экспрессии. За 2 года фильм собрал более 30 призов на международных фестивалях в 21 ...
106868
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – М, 1954. – 208с.
106869
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – Москва
Вып. 4. – 1956. – 80 с.
106870
  Godziszewski Jerzy Shaggy dog English. / Godziszewski Jerzy. – Warszawa
1. – 1973. – 296с.
106871
  Akmatov K. Shahidka : (a love story) : novel / Kazat Akmatov. – Bishkek : Biyiktik, 2010. – 92 p. – ISBN 978-9967-13-713-4
106872
   Shaikevich Ihor // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 290
106873
  Thorndike A.H. Shakespear"s theater / A.H. Thorndike. – New York, 1916. – 480с.
106874
  Fuhmann F. Shakespeare-Marchen : fur Kinder erzahlt / F.Fuhmann; Illustrationen B. Nast. – 3. Aufl. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1971. – 225 S. : Ill.
106875
   Shakespeare : the essential guide to the life and works of the bard. – Hoboken : Wiley, 2007. – IX, 294 p. : ill. – Bibliogr.: p.288-293. – (Encyclopaedia Britannica). – ISBN 978-0-471-76784-8
106876
  Lope Manuel de Shakespeare al anochecer / Lope Manuel de. – Madrid : Alfaguara, 1993. – 195 p.
106877
  Filipczuk Michal Shakespeare and Skepticism. Stanley Cavell"s Interpretation of Skepticism in Othello // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 25-36. – ISSN 0084-4446


  In the present article I attempt to provide an account of the skeptic-narcissist paradox, which Stanley Cavell finds in Shakespeare"s Othello. On one hand, Othello is a "perfect soul", on the other, he is condemned to the existence of the Other ...
106878
  Rabkin Norman Shakespeare and the common understanding / Rabkin Norman. – New York; London : The Free press; Collier-Macmillan, 1967. – 9,[1],267s.
106879
  Davies Grant Shakespeare for young players. / Davies Grant. – Toronto, 1942. – 255с.
106880
  Shakespeare Shakespeare in deutshen Ubersetzungen / Shakespeare. – Berl., 1957. – 76с.
106881
  Tonkin Humphrey Shakespeare in esperanto. 1884-1965. A bibliography / Tonkin Humphrey. – Lond, 1966. – 22с.
106882
  Dutu Alexandru Shakespeare in Rumania / Dutu Alexandru. – Bucharest, 1964. – 240 p.
106883
   Shakespeare in the Soviet Union : A collection of articles. – Moscow, 1966. – 276 p.
106884
   Shakespeare Jahrbuch. – Weimar, 1981. – 313 S.
106885
   Shakespeare Jubilaum 1964 : Festschrift zu Ehren des 400. Gegurtstages W. Shakespeares und des 100 Jahrigen Bestehens der Deutsch Shakespeare. – Weimar, 1964. – 214 S.
106886
  Shakespeare Shakespeare traduit de l"anglais... par M. Le Tourneur. – Paris
14. – 1781. – (4), 227с.
106887
  Tillyard E.M. Shakespeare"s history plays / E.M. Tillyard. – London, 1961. – 332 p.
106888
  Moseley R C.W. Shakespeare"s history plays: Richard II to Henry V : The making of a king / R C.W. Moseley. – Harmondsworth, 1988. – 217 p.
106889
  Bradley A.C. Shakespearean tragedy. / A.C. Bradley. – 2nd ed. – New York, 1978. – 498с.
106890
  Bradley A.C. Shakespearen tragedy. / A.C. Bradley. – London, 1961. – 432с.
106891
  Pokorny Jaroslav Shakespearova doba a divadlo / Pokorny Jaroslav. – Praha, 1958. – 174с.
106892
  Stribrny Zdenek Shakespearovi predchudci / Stribrny Zdenek. – Praha, 1965. – 144с.
106893
  Stribrny Zdenek Shakespearovy historicke hry / Stribrny Zdenek. – Praha, 1959. – 296 s.
106894
  Markovska V.S. Shale gas market in North America countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – P. 39-46. – ISSN 1993-6788


  Ринок сланцевого газу в країнах Північної Америки. Відзначено роль енергетичного сектору в економіках Північної Америки.
106895
  Boiko Anna Shale rocks of the Spassk suite as the prospective objects for extracting hydrocarbons / Boiko Anna, Bodnarchuk Volodymyr, Mula Galyna // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 117-120. – ISSN 0869-0774
106896
  Archer Jeffrey Shall we tell the president? / Archer Jeffrey. – Stoughton, 1985. – 286с.
106897
  Левина Э.Л. Shall и should в английском языке (Развитие и современное употребление) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Э. Л.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1965. – 16л.
106898
  Fialko Y. Shallow coseismic slip deficit due to large (M7) strike-slip earthquakes // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
106899
  Jang Nam Hyuck Shamanism in Korean Christianity / Jang Nam Hyuck. – Edison; Seoul : Jimoondang international, 2004. – 10,206 p. – (Korean studies dissertation series ; № 4). – ISBN 1-931897-06-9
106900
   Shanghai. – Munchen; Luzern, 1989. – 55с.
106901
   Shanghai Jiao Tong University: General Catalog. – Shanghai, 1985. – 132с.
106902
  Kenrick Tony Shanghai Surprise. / Kenrick Tony. – Harmondsworth, 1986. – 246с.
106903
  Li Xiande Shanghai" s Attractiveness and Relational Power within the Chinese Urban Network / Li Xiande, Kratke Stefan // Science reports of Tohoku university / Tohoku university. – Sendai, 2015. – P. 1-22. – (7th series. Geography ; vol. 61, N 1). – ISSN 0375-7854
106904
  Cronin A.J. Shannon"s way / A.J. Cronin. – M., 1961. – 152с.
106905
  Ivchenko V.M. Shape defect of CRRES neutral barium cloud as possible indicator of anomalous ionization / V.M. Ivchenko, M.A. Leonov, Yu.Ya. Ruzhin // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 142-150. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Серпоподібна форма штучної барієвої хмари (форма "банана") була зареєстрована в декількох експериментах серії CRRES під час інжекції барію з супутника в перигеї на висотах приблизно 500 км. Одним із мотивів даної роботи є відсутність публікацій з ...
106906
   Shape of cumulative land use systems" area distribution as a parameter of anthropogenic impact on landscapes / V. Samoilenko, V. Osadchyi, L. Vishnikina, I. Dibrova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 267-285. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 53). – ISSN 2410-7360
106907
  Simon A. Shaping border areas - constructing identities: medieval layouts for modern concepts // Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2015. – 13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – P. 99-113. – ISSN 1841-5571
106908
  Novak O. Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course "Pedagogy of Higher Education" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – P. 23-41. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729


  Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
106909
  Camposamiero Matteo Favaretti Shaping Objects: Leibniz on Sense Perception and Representational Failures // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, N 1, Janvier-Juin. – P. 43-56. – ISSN 1220-5400
106910
  Levko O.V. Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  The paper is focused on the cognitive mechanisms underlying the construction of axiological status of Tomos and autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church in Ukrainian religious media discourse of the last few months from the standpoint of cognitive ...
106911
  Hsiao-Chao Joyce Weng Shaping Organizational Culture bt Using Work Songs as a Ritual: A Case Study of the Zonson Sports Corporation in China / Hsiao-Chao Joyce Weng, Wei-Wen Vera Chang // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 367-387. – ISSN 1017-1819
106912
  Studnicka-Marianczyk Shaping the image of the school as a competence skill // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 90-97. – ISSN 2306-5532


  Формування іміджу школи як навички компетентності.
106913
  Kurth J. Sharaku / J. Kurth. – Munchen : R.Piper & Co, 1922. – 128 S. : ill
106914
  Boris H. Shards of life : poems / Helen Boris ; selected and ed. by Sonia Mycak. – Seven Hills : Five senses education, 2016. – 46 p. : phot. – ISBN 978-1-76032-160-4
106915
  Zhornokui Y. Shareholders agreement: comparative and legal analysis of the legislation and legal doctrine of Ukraine, EU countries and USA / Y. Zhornokui, O. Burlaka, V. Zhornokui // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 288-300. – ISSN 2256-0742
106916
  Тикунова Ирина Петровна Shareware или Freeware? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Профессиональное сознание, являясь одной из форм общественного сознания, возникает в его структуре как проекция специализации трудового опыта конкретных профессиональных групп, и становится мощным фактором, определяющим развитие любой профессии.
106917
  Bintoro R.W. Sharia business and the challenge of dispute settlement in Indonesian Religious Court // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 41-51. – ISSN 2224-9281
106918
  Dibrova V. Sharing a Code: The National Poet and His Readers // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 209-214. – ISSN 0363-5570
106919
  Gurova Iu.S. Sharing economy as a factor in the transformation of consumption patterns in a globalizing environment / Iu.S. Gurova, M.M. Vlasenko // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 10-13. – ISBN 978-9934-571-33-6
106920
  Eisler Kim Isaac Shark tank: greed, politics, and the collapse of Finley Kumble, one of America"s largest law firms / Eisler Kim Isaac. – New York, 1991. – 240с.
106921
  Popov S. Sharpening of Cutting Tools / S. Popov, L. Dibner, A. Kamenkovich; transl. from the Russ. by Yu. Travnichev. – Moscow : Mir, 1988. – 399 p. : ill.
106922
  Koontz D. Shattered / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1985. – 289, [8] p. – ISBN 0-425-09933-4
106923
  Горобець Марися SHAнуймося, бо ми того варті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 38-43 : фото
106924
  Wings Mary She came in a flash / Wings Mary. – New York : A plume book, 1990. – 234 p.
106925
  Goldsmith Oliver She stoops to conquer. / Goldsmith Oliver. – London, 1952. – 107с.
106926
  Иваненко Анна She"s Madonna : резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 14 : Фото
106927
  Torn K. Shear and bending response of inelastic structures to dynamic load / K.Torn. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 142р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 42). – ISBN 9949-11-300-8
106928
  Vincenzi P. Sheer abandon / Penny Vincenzi. – London : Headline, 2005. – [7], 720 p. – (The number one bestseller). – ISBN 0-7553-2083-2
106929
  Andrews E.A. Shell repair by the snail pleurodonte rostrata PFR / E.A. Andrews. – [S. l. : s. n.], 1934. – P. 293-299. – Reprinted from Biological Bulletin, Vol.67, №. 2., October 1934
106930
  Grigorescu Dan Shelley / Grigorescu Dan. – Bucuresti, 1962. – 304с.
106931
  MacNiece Shelley and the revolutionary idea / MacNiece. – Cambridge, 1969. – 303с.
106932
   Shells in color. – New York, Canada : Penguin Books, 1976. – 112S.
106933
  Feininger Andreas Shells. A studio book. / Feininger Andreas, Emerson Will. – New York, 1972. – 295с.
106934
   Sheraton Maldives. Казка повного місяця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 6-9 : фото
106935
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – Berlin, 1956. – 323с.
106936
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – M., 1965. – 100с.
106937
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes emlekiratai / Doyle Arthur Conan. – Budapest, 1974. – 281с.
106938
  Doyle A.C. Sherlock Holmes short stories : [stage 2] / sir Arthur Conan Doyle ; retold by Clare West. – 13th impr. – Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 1997. – 42 p. : ill. – First publ. : 1989. – (Oxford bookworms ; 2). – ISBN 0-19-42650-0
106939
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes short stories / Doyle Arthur Conan; Selected, retold by A.Laude. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,116p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41938-7
106940
  Estleman Loren Sherlock Holmes vs. Dracula, or the adventure of the Sanguinare Count by John H. Watson, M.D., as edited by Loren D. Estleman. / Estleman Loren. – Harmondsworth, 1979. – 214с.
106941
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 3. – 1967
106942
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 18. – 1967
106943
  Kozhevnikov Vadim Shield and sword: the amazing career of a soviet agent in the Nazi Secret Service / Kozhevnikov Vadim. – London, 1970. – 416с.
106944
   Shifting currents in polish-american relations. (Papers presented in the Inst. of History Warsaw Univ. 1973) Polish-american studies. – Warsaw
Vol. 1. – 1976. – 111с.
106945
   Shifting Global Forces: What Do They Portend for Sub-Saharan Africa? // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 3-9. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
106946
   Shifts in the autonomic nervous system defined by the valence of TV news / S. Tukaiev, Yu. Havrylets, V. Rizun, M. Khylko, I. Zyma, M. Makarchuk, E. Reshetnik, V. Kravchenko, O. Dolgova, I. Seleznov // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 8-21. – ISSN 2312-5160
106947
  Ulasiuk M. Shifts in urban planning in Belarus? Experience from Brest / M. Ulasiuk, C. Neugebauer // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 49-61. – ISSN 2413-7154
106948
   Shifts of crirtical parameters and exponents in finite size systems / L.A. Bulavin, A.V. Challyi, K.A. Chalyi, L.M. Chernenk, L.G. Grechko // Thesis of the International Conf. Physics in Ukraine, 1993
106949
   Shining skies. – Vancouver a.o., 1952. – 518с.
106950
  Панченко В.В. Shinto pilgrimage sites in Japan (місця паломництва синтоїзму в Японії) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 148-150
106951
  Brownmiller Susan Shirley Chisholm : A biography / Brownmiller Susan. – New York : Pocket books, 1972. – [5],121p. : ill.,fot. – An Archway paperback
106952
  Bronte Charlotte Shirley. / Bronte Charlotte. – Moscow, 1956. – 668с.
106953
   Shishkin. – L., 1981. – 254с.
106954
  Green R.G. Shock disease as the cause of the periodic decimation of the snowshoe hare / R.G. Green, C.L. Larson, J.F. Bell. – [S. l. : s. n.], 1939. – P. 83-102. – Reprinted from The American journal of hygiene, Vol. 30, No. 3, November, 1939
106955
  Meaker Marijane Shockproof Sydney Skate / Meaker Marijane. – New York, 1990. – 241с.
106956
  Martin S. Shopgirl / Steve Martin. – London : Phoenix, 2001. – 163, [1] p. – The New York times bestseller. – ISBN 0-75381-283-5
106957
  Schafer Edward Shore of pearls / Schafer Edward. – Berkeley - London, 1970. – 173с.
106958
  Paulson D. Shorebirds of North America : the photographic guide / Dennis Paulson. – Princeton ; Oxford : Princeton univ. press, 2005. – 6, [ 3 ], 361 p. : phot. – ISBN 0-691-10274-0
106959
  Kwiatkowska Anna Short and Sweet. Symbolism of Strawberries in Katherine Mansfield"s Short Stories // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 101-113. – ISSN 0084-4446


  Strawberries were the fruit that the Modernists and Modernism were very fond of. It thus should not be a surprise that strawberries also feature in Modernist prose texts of Katherine Mansfield. Although they make their appearance only in a couple of ...
106960
  Carlos Flores Juberias Short notes about EP Elections, Russia, Crimea and Ukraine // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 57, Fall. – P. 109-134. – ISSN 1586-4197
106961
   Short plays for beginners. – M., 1961. – 52с.
106962
   Short plays for beginners. – К., 1963. – 48с.
106963
   Short plays for beginners. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 52с.
106964
  Tolstoi Lev Short stories / Tolstoi Lev. – M. – 416с.
106965
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow : Foreign lang. publ. house, 1949. – 199 p.
106966
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1950. – 400с.
106967
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow, 1952. – 78 p.
106968
   Short stories. – К., 1960. – 59с.
106969
  Chekhov A.P. (Tschechov) Short stories / A.P. (Tschechov) Chekhov. – M., 1961. – 128с.
106970
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1963. – 332с.
106971
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1964. – 100с.
106972
  Doyle A.C. Short stories / A.C. Doyle. – Warszawa, 1972. – 98с.
106973
  Вейзе А.А. Short stories / А.А. Вейзе, Б.В. Соколов. – Минск, 1972. – 127с.
106974
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1975. – 99с.
106975
  Tolstoy Lev Short stories / Tolstoy Lev. – M., 1975. – 359с.
106976
  Franko Ivan Short stories / Franko Ivan. – K., 1977. – 150с.
106977
  O"Connor Flannery Short stories / O"Connor Flannery. – M., 1980. – 216с.
106978
  James Henry Short stories = Рассказы / James Henry. – Москва : Прогресс, 1982. – 168с.
106979
  Faulkner William Short stories / Faulkner William. – K., 1997. – 64с.
106980
  Tolstoi L. Short Stories / L. Tolstoi. – Moscow, 1968. – 307с.
106981
  Shukshin Vassily Short Stories / Shukshin Vassily. – Moscow, 1990. – 359с.
106982
   Short stories and essays. – Toronto, 1928. – 435с.
106983
   Short stories and essays. – Toronto, 1944. – 435с.
106984
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – Moscow, 1959. – 182с.
106985
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – 2-d edit. – Moscow, 1963. – 184с.
106986
  Chekhov A. Short stories by A. Chekhov / A. Chekhov. – 2d ed. – Moscow, 1973. – 132с.
106987
  Aldington Richard Short stories by Richard Aldington. / Aldington Richard. – Moscow, 1967. – 248с.
106988
   Short stories for adult students. – Минск, 1962. – 92с.
106989
   Short stories for young people. – Toronto, 1955. – 294с.
106990
   Short stories from The New Yorker. – New York, 1940. – 440с.
106991
  Антрушина Г.Б. Short stories to read and discuss : (пособие для чтения на английском языке) / Г.Б. Антрушина. – Москва : Международные отношения, 1975. – 239 с.
106992
  Bryl Yanka Short stories. / Bryl Yanka. – M., 1955. – 60с.
106993
  Conrad Joseph Short stories. / Conrad Joseph. – Moscow, 1960. – 112с.
106994
  Kipling Rudyard Short Stories. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth
2. – 1982. – 254с.
106995
   Short stories. By K. Paustovsky, M. Prishvin, Y. Nagibin, and oth.. – M. – 108с.
106996
   Short story masterpieces. – New York, 1954. – 542с.
106997
  Pokhvala S.M. Short time-scale variability in the spectrum of the hot B3V star n UMa // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 3-6. – ISSN 2227-1481
106998
   Short title cataloque of the first 520 volumes. Spring 1970. – Shannon, 1970. – 120с.
106999
   Shortage of primary teachers. Research in comparative education. Afghanistan, Argentina, Australia.... – Geneva, Paris, 1963. – 191с.
107000
  Колодко Гж.В. Shortageflation 3.0: Воєнна економіка - державний соціалізм - пандемічна криза // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 5-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 69 назв. – ISSN 1811-3141
<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,