Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Попова М.Г. "Письма к тетеньке" М.Е. Салтыкова-Щедрина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Г.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 20л.
1065002
  Баженів М. "Письма Лужницкому старцу" : (До питання про авторство Квітки) // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 198-201
1065003
  Свириденко О. "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 152-161. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті в контексті романтичної епістолярної традиції проаналізовано епістолярний цикл М. Максимовича "Письма о Киеве". "
1065004
  Кравчук Г.Д. "Письма о князьях Острожских" М.А. Максимовича как археографический и исторический источник // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 311-315
1065005
  Полевщикова Е.В. "Письма о Одессу" Шарля Сикар: к истории распространение и бытования книги // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 118-132. – ISSN 2707-3335
1065006
  Різник Л. "Письменник - не сповідь душі, а крик душі" : Розмова з Левком Різником з нагоди його ювілею / Спілкувався Богдан Залізняк // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
1065007
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 16-17


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
1065008
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 16-17
1065009
  Гонашвілі М. "Письменник - посередник між небом і землею..." / розмову провів Олександр Божко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 6-7


  Інтерв"ю з головою Спілки письменників Грузії поетесою Маквалою Гонашвілі.
1065010
  Лук"яненко Є. "Письменник великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 4


  Збігнева Доміно називають "найбільшим українцем" у сучасній польській літературі.
1065011
  Бушняк В. "Письменник є засобом націєтворення" / записав В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 8


  Український письменник Володимир Бушняк про загальну літературну картину Криму, її специфіку.
1065012
  Ільницький Олег "Письменник має право на стиль..." // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 59-61
1065013
  Дімаров А. "Письменник повинен, як чорт ладану, боятися усяких нагород і від них втікати" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 29-35. – ISBN 978-966-399-815-2
1065014
  Забужко О. "Письменники у нас негодовані..." // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 27-31
1065015
  Процюк С. "Письменництво - це домівка для моєї душі" / розмову вела Ольга Квасниця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 30-31


  Неювілейні роздуми прозаїка, есеїста та поета, викладача Прикарпатського університету Степана Процюка.
1065016
  Ціон В. "Письменництво для мене - не пустопорожня забаганка, а потреба душі, подарована небом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 12


  В Київському музеї Максима Рильського відбувся літературно-музичний вечір "Мексіканський Фенікс", присвячений 370-річчю Хуани Інес де ла Крус. Перекладач-іспаніст, дипломат і громадський діяч Сергій Борщевський презентував чотиритомне видання творів ...
1065017
  Джами Абд ар-Рахман Письма-автографы Абдаррахмана Джами из "Альбома Навои" / Джами Абд ар-Рахман. – Ташкент, 1982. – 160, 104с.
1065018
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 гг. : 1-5 / изд. под ред. П.К. Симони. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 73 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Вып. 1, с. 143-213. - Экз. без обл.


  Ред. Симони, Павел Константинович (1859-1939)
1065019
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. [и с предисл.] А.Е. Грузинского. – Москва : Изд. М.В. Беэр ; Печ. А.И. Снегиревой, 1904. – [2], IX, [3], 302, VIII, [6] с. : 1 л. фронт. (портр.), [3] л. портр. табл. – Экз. деф., без обл. – (Уткинский сборник ; 1)


  Мойер, Мария Андреевна (1793-1823) Протасова, Екатерина Афанасьевна (1775-1848) Ред. и авт. предисл.: Грузинский, Алексей Евгеньевич (1858-1930)
1065020
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 2, № 1. – 2005. – До 2004 р.назва" Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра"
1065021
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 2, № 2. – 2005
1065022
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ: Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 3. – 2005
1065023
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 6. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
1065024
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1065025
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1065026
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 5, № 2. – 2008. – резюме - рос., англ. мовами
1065027
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 1. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065028
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 2. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065029
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 3. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065030
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 4. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065031
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 5. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065032
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 6. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065033
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 7. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1065034
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 1. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065035
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065036
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 3. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065037
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 4. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065038
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 5. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065039
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 6. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1065040
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 2. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1065041
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 3. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1065042
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 4. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1065043
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 5. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1065044
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 6. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1065045
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 1. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1065046
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 2. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1065047
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 3. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1065048
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 4/5. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1065049
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1065050
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1065051
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1065052
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1065053
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1065054
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1065055
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1065056
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1065057
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1065058
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1065059
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 1. – 1984. – С. 1-64
1065060
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 2. – 1984. – С. 65-128
1065061
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 4. – 1984. – С. 193-256
1065062
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 5. – 1984. – С. 257-319
1065063
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 6. – 1984. – С. 320-384
1065064
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 7. – 1984. – С.385-448
1065065
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 8. – 1984. – С. 449-512
1065066
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 9. – 1984. – С. 513-576
1065067
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 10. – 1984. – С. 577-640
1065068
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 11. – 1984. – С. 641-704
1065069
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 12. – 1984. – С. 705-768
1065070
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 15. – 1984. – С. 897-960
1065071
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 16. – 1984. – С. 961-1024
1065072
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 17. – 1984. – С. 1025-1087
1065073
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 18. – 1984. – С. 1088-1152
1065074
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 20. – 1984. – С. 1217-1280
1065075
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 21. – 1984. – С. 1281-1344
1065076
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 23. – 1984. – С. 1409-1472
1065077
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 10, № 24. – 1984. – С. 1473-1535
1065078
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 11, № 1. – 1985. – С. 1-64
1065079
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 11, № 2. – 1985. – С. 65-126
1065080
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 11, № 3. – 1985. – С. 127-191
1065081
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 11, № 4. – 1985. – С. 192-256
1065082
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0330-0116
Т. 11, № 5. – 1985. – С. 257-320
1065083
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 6. – 1985. – С. 321-383
1065084
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 7. – 1985. – С. 384-448
1065085
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 8. – 1985. – С. 449-512
1065086
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 9. – 1985. – С. 513-576
1065087
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 10. – 1985. – С. 577-640
1065088
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 11. – 1985. – С. 641-704
1065089
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 12. – 1985. – С. 705-768
1065090
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 13. – 1985. – С. 769-832
1065091
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 14. – 1985. – С. 833-896
1065092
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 15. – 1985. – С. 897-960
1065093
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 16. – 1985. – С. 961-1024
1065094
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 17. – 1985. – С. 1025-1088
1065095
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 18. – 1985. – С. 1089-1152
1065096
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 19. – 1985. – С. 1153-1216
1065097
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 20. – 1985. – С. 1217-1280
1065098
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 21. – 1985. – С. 1281-1344
1065099
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 22. – 1985. – С. 1345-1408
1065100
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 23. – 1985. – С. 1409-1472
1065101
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 11, № 24. – 1985. – С. 1473-1536
1065102
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 1. – 1986. – С. 1-63
1065103
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 2. – 1986. – С. 65-127
1065104
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 3. – 1986. – С. 129-192
1065105
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 4. – 1986. – С. 193-256
1065106
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 5. – 1986. – С. 257-318
1065107
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 6. – 1986. – С. 319-384
1065108
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 7. – 1986. – С. 385-458
1065109
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 8. – 1986. – С. 459-512
1065110
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 9. – 1986. – С. 513-576
1065111
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 10. – 1986. – С. 577-640
1065112
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 11. – 1986. – С. 641-704
1065113
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 12. – 1986. – С. 705-768
1065114
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 13. – 1986. – С. 769-831
1065115
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 14. – 1986. – С. 769-831
1065116
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 16. – 1986. – С. 897-959
1065117
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 15. – 1986. – С. 833-896
1065118
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 17. – 1986. – С. 960-1024
1065119
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 18. – 1986. – С. 1025-1151
1065120
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 19. – 1986. – С. 1152-1214
1065121
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 20. – 1986. – С. 1215-1279
1065122
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 21. – 1986. – С. 1280-1344
1065123
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 22. – 1986. – С. 1345-1407
1065124
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 23. – 1986. – С. 1408-1470
1065125
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 12, № 24. – 1986. – С. 1471-1536
1065126
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 1. – 1987. – С. 1-64
1065127
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 2. – 1987. – С. 65-126
1065128
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 3. – 1987. – С. 129-192
1065129
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 4. – 1987. – С. 193-256
1065130
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 5. – 1987. – С. 257-320
1065131
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 6. – 1987. – С. 321-384
1065132
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 7. – 1987. – С. 385-448
1065133
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 8. – 1987. – С. 449-512
1065134
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 9. – 1987. – С. 513-576
1065135
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 10. – 1987. – С. 577-640
1065136
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 12. – 1987. – С. 705-768
1065137
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 13. – 1987. – С. 769-831
1065138
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 14. – 1987. – С. 833-895
1065139
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 15. – 1987. – С. 897-959
1065140
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 16. – 1987. – С. 961-1024
1065141
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 17. – 1987. – С. 1025-1086
1065142
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 18. – 1987. – С. 1089-1152
1065143
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 19. – 1987. – С. 1153-1214
1065144
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 20. – 1987. – С. 1217-1277
1065145
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 21. – 1987. – С. 1281-1342
1065146
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 22. – 1987. – С. 1345-1407
1065147
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 23. – 1987. – С. 1409-1470
1065148
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0016
Т. 13, № 24. – 1987. – С. 1473-1534
1065149
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 1. – 1988. – С. 1-96
1065150
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 2. – 1988. – С. 97-191
1065151
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 3. – 1988. – С. 192-287
1065152
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 4. – 1988. – С. 288-384
1065153
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 5. – 1988. – С. 385-480
1065154
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 6. – 1988. – С. 481-576
1065155
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 7. – 1988. – С. 577-671
1065156
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 8. – 1988. – С. 672-766
1065157
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 9. – 1988. – С. 767-862
1065158
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 10. – 1988. – С. 865-959
1065159
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 11. – 1988. – С. 961-1055
1065160
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 12. – 1988. – С. 1057-1151
1065161
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 13. – 1988. – С. 1153-1247
1065162
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 14. – 1988. – С. 1249-1343
1065163
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 15. – 1988. – С. 1345-1440
1065164
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 16. – 1988. – С. 1441-1535
1065165
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 17. – 1988. – С. 1537-1632
1065166
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 18. – 1988. – С. 1633-1726
1065167
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 19. – 1988. – С. 1729-1824
1065168
   Письма в журнал технической физики. – Ленинград : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0116
Т. 14, № 20. – 1988. – С. 1825-1920
1065169
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 11/12. – 2001. – С. 659-781
1065170
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 9/10. – 2001. – С. 499-654
1065171
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 7/8. – 2001. – С. 355-494
1065172
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 5/6. – 2001. – С. 243-352
1065173
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 3/4. – 2001. – С. 131-237
1065174
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 1/2. – 2001. – С. 3-127
1065175
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 3/4. – 2001. – С. 147-270
1065176
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 1/2. – 2001. – С. 3-142
1065177
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 5/6. – 2001. – С. 275-382
1065178
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 7/8. – 2001. – С. 387-495
1065179
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 9/10. – 2001. – С. 499-590
1065180
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 11/12. – 2001. – С. 595-735
1065181
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 1/2. – 2002
1065182
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 3/4. – 2002
1065183
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 5/6. – 2002
1065184
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 7/8. – 2002
1065185
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 9/10. – 2002
1065186
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 11/12. – 2002
1065187
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 11/12. – 2002
1065188
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 9/10. – 2002
1065189
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 7/8. – 2002
1065190
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 5/6. – 2002
1065191
   Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 3/4. – 2002
1065192
   Письма в Краснодон. – [3-е изд., доп.]. – [Донецк] : [Донбасс], 1970. – 184 с., 12 л. ил. : ил.
1065193
  Горький М. Письма в Сибирь / М. Горький. – Новосибирск, 1946. – 157с.
1065194
   Письма в Советский Союз. – М, 1949. – 120с.
1065195
  Павлова В. Письма в соседнюю комнату. Тысяча и одно объяснение в любви / В. Павлова. – Москва : АСТ, 2007. – 616с. – ISBN 5-17-037950-1
1065196
  Модзалевский Б. Письма В.А. Жуковского к А.С. Стурдзе, 1902. – [10] с. – Отд. оттиск
1065197
  Короленко В.Г. Письма В.Г. Короленко к А.Г. Горнофельду / В.Г. Короленко. – Л, 1924. – 214с.
1065198
  Короленко В.Г. Письма В.Г. Короленко к И.П. Белоконскому / В.Г. Короленко. – М, 1922. – 115с.
1065199
  Хлопин В.Г. Письма В.Г. Хлопина к В. И. Вернадскому / В.Г. Хлопин. – М.-Л., 1961. – 91с.
1065200
   Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсмалу. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
1065201
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 1 : "...я вполне освоился с Шушей" : (письма к матери. 1897 год). – 1969. – 109 с. – Миниатюрное издание
1065202
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 2 : "Всего важнее мне скорый выход книги" : (к изданию работы "Материализм и эмпириокритицизм"). – 1969. – 110 с. : ил. – Миниатюрное издание
1065203
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 3 : "Соскучился я по Волге!" : (письма разных лет). – 1969. – 110 с. : ил. – Миниатюрное издание
1065204
   Письма В.И. Ленину из-за рубежа. – М, 1966. – 428с.
1065205
  Узиков Ю.А. Письма В.И. Ленину из Башкирии / [Ю. А. Узиков]. – [2-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 181, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISBN 5-295-00225-X
1065206
   Письма В.С. Сопикова к К.Ф. Калайдовичу / Сообщ. И. Шляпкин. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1883. – 28 с. – Прил. к 45-му т. Записок Акад. наук. № 2
1065207
  Брюсов В.Я. Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894-1896 / В.Я. Брюсов. – Москва, 1927. – 81с.
1065208
  Шкаруба Л.М. Письма Ван Гога в культурологичеком контексте : епістолярна спадщина // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 6. – С. 56-62
1065209
  Вейерштрасс Письма Веейштраса Фуксу о Софье Ковалевской / Вейерштрасс. – Москва, 1948. – 352с.
1065210
  Вениамин (Благонравов В. А.) Письма Вениамина, архиепископа Иркутского ([ум.] 1892), к Казанскому архиепископу Владимиру ([ум.] 1897) : С предисл. и примеч. К.В. Харламповича. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1913. – 218 с. – Библиогр. в примеч.
1065211
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 207с.
1065212
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1985. – 208с.
1065213
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – М, 1988. – 207с.
1065214
  Обичкин Г.Д. Письма Владимира Ильича Ленина: По страницам Полн. собр. соч. / Г.Д. Обичкин, М.Я. Панкратова. – Москва, 1968. – 359с.
1065215
  Обичкин Г.Д. Письма Владимира Ильича Ленина: По страницам Полн. собр. соч. / Г.Д. Обичкин, М.Я. Панкратова. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 252с.
1065216
  Соловьев В.С. Письма Владимира Сергеевича Соловьева : В 3 т. / Под редакцией: под ред. Э.Л. Радлова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза"
Т. 3. – 1911. – 337, II с.
1065217
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Письма Вольтера / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва ; Ленинград, 1956. – 431с.
1065218
  Черняк М. Письма Вс. Иванова к А. Вронскому // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 420-439. – ISSN 0042-8795
1065219
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Вел. кн. Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.). – Текст рус., фр. - Экз без 1 л. фронт. (портр.)
1065220
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Великий князь Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – Текст рус., фр. - Экз без обл.
1065221
  Елисеев Г.З. Письма Г.З.Елисеева к М.Е.Салтыкову-Щедрину. / Г.З. Елисеев. – Москва, 1935. – 268 с.
1065222
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
1. – 1987. – 275с.
1065223
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. идоп. – Иркутск
3. – 1989. – 293с.
1065224
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск
Т. 4. – 1990. – 423с.
1065225
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н.Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
5. – 1991. – 272с.
1065226
  Батеньков Г.С. Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пущина и Э.Г. Толля / Г.С. Батеньков; подгот. текста писем, статьи и комент. Е.Н. Коншиной, А.А. Сабурова, В.М. Федоровой ; ред. И.С. Ежова ; под общ. ред. В.П. Козьмина ; Всесоюз. б-ка им. В.И. Ленина, Отдел рукописей. – Москва : Изд-во Всесоюз. б-ки им. В.И. Ленина, 1936. – 352 с.
1065227
  Гавриил Письма Гавриила, архиепископа Тверского и Кашинского, к Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – 26 с.
1065228
  Шереметев Б.П. Письма генералфельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. – 374с.
1065229
   Письма героев обороны Киева. – К, 1984. – 198с.
1065230
  Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование Императора Александра I (с 1807-1829 год) / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. акад. наук ], 1883. – XXIV, 533 с. – Экз. деф., отсутств. с. I-XIV
1065231
  Гоголь Н.В Письма Гоголя к Максимовичу, по подлинникам исправленные и дополненные С.И. Пономаревым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1877. – [2], 23 с.
1065232
  Ленин В.И. Письма Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 60с.
1065233
  Петр Великий Письма государя императора Петра Великаго к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1065234
  Петр І (имп. рос.) Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : с ответом на оные и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина, князя Бориса Алексеевича Голицына и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева / на ижд. П.Б[огдановича]. // Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные / І Петр. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 82 с.
1065235
  Петр І Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110, 82с. – Конволют. Перепл. с: Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану... / Петр I, Санктпетербург, 1788 (82 с.)


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра На титул арк.- видавн. марка На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
1065236
  Сперанский М.М. Письма графа М.М. Сперанского к Х.И. Лазареву. – Санкт-Петербург : Тип. В.А. Рогальского и К°, 1864. – [2], IV, II, 100 с.
1065237
  Лазаревский Ал. Письма графини Е.М.Румянцевой к ее мужу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 1762-1779 гг. / Ал. Лазаревский; Издал граф Д.А. Толстой. – 183-192 с. – Вырезка из "Киевской Старины". - Перепл. с кн. Лазаревский...
1065238
   Письма Гримма к Императрице Екатерина II, изданнаые по поручению Императорского Русского исторического общества Я. Гротом / [Предисл.: Я. Грот]. – 2-е изд. знач. пополн. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – [6], XVIII, 873 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. Текст писем парал. на рус. и фр. яз.; во 2-м изд. текст писем только на франц. яз.
1065239
  Ткаченко О.Б. Письма далекого друга. Васолъялгань сермат / Орест Ткаченко. – Саранск ; Киев : [б. и.], 2008. – 135 с. : портр. – ISBN 5-7493-0655-0
1065240
  Фадеев А.А. Письма дальневосточникам / А.А. Фадеев. – Владивосток, 1960. – 632с.
1065241
  Юшневский А.П. Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири / Сообщ. проф. П.В. Голубовским. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 2], IV, 172 с.
1065242
  Косенко П.П. Письма друга, или Щедрый хранитель: Ист. хроники. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1990. – 334с.
1065243
  Мурзиди К.Г. Письма друзей / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1942. – 32с.
1065244
  Линд Э.И. Письма друзей / Э.И. Линд. – М., 1986. – 78с.
1065245
  Рогов И.М. Письма друзьям. / И.М. Рогов. – Горький, 1965. – 87с.
1065246
   Письма Евгения Павловича Гребенки к И.М. Новицкому. – Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевич, 1914. – 25 с. – над заголовке: Г. Коваленко. - Отд. оттиск: Труды Полтавской ученой архивной комиссии, вып. 11
1065247
   Письма женщин к Пушкину. – М, 1928. – 250с.
1065248
   Письма за океан. – Симферополь, 1958. – 32с.
1065249
   Письма зарубежных музыкантов. – Л, 1967. – 379с.
1065250
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.1. – 1975. – 589с.
1065251
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.2. – 1977. – 629 с.
1065252
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : 1688-1701. – 1887. – [998] с. разд. паг., 1 л. портр.
1065253
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : (1688-1701). – 1887. – XXII, XXXII, 888, LII с., [1] л. портр. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1065254
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 2 : (1702-1703). – 1889. – XXIV, 722, LXII с.
1065255
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 3 : (1704-1705). – 1893. – XXXII, 1065, [1], LXIV с., [2] л. ил., факс. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1065256
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – 523-1260, CXIV, [2] с.
1065257
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – XXXIV, 519 с.
1065258
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 5 : (январь-июнь 1707). – 1907. – XXVI, 764, LXXXII, [1] с.
1065259
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 6 : (июль-декабрь 1707). – 1912. – XXVIII, 634, LXXXIII с.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1065260
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – Москва, 1946. – 111с.
1065261
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.7,В.2. – 1946. – 640-933 с.
1065262
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.1. – 1948. – 407с.
1065263
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.1. – 1950. – 526с.
1065264
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.2. – 1951. – 411-1178 с.
1065265
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.2. – 1952. – 530-1618 с.
1065266
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
10. – 1956. – 870с.
1065267
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – вып. 1. – М
11. – 1962. – 607с.
1065268
  Тургенев Александр Иванович Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и брастьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И. Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 526 с.
1065269
  Тургенев А.И. Письма и дневник геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и братьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И.Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 527 с.
1065270
  Мусоргский М.П. Письма и документы / М.П. Мусоргский. – М-Л, 1932. – 579с.
1065271
  Вяземский П.П. Письма и записи Оммер де Гелль / П.П. Вяземский. – Москва, 1990. – 286с.
1065272
  Омер Письма и записки / Омер, де Гелль. – М-Л, 1933. – 469с.
1065273
  Линь Ш.Ж. де Письма и мысли маршала принца де Линь, изданныя в свете баронессою Стаэль Голстеин : [в 2 ч.] / изданные в свет баронессою Стаэль Голстеин [Жермена де Сталь] ; Переведены с французского М. И[льин]ским и А. И[вано]вым. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1809. – 233, 276 с. – Кн. за № 165840 дефектная, 2-я часть нач. со стр. 17 - каждая часть имеет собственную паг.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- відсутня Анна-Луиза Жермена де Сталь (баронесса де Сталь-Гольштейн; фр. Anne-Louise Germaine baronne de Stael-Holstein), известная просто как ...
1065274
  Алексин А.Г. Письма и телеграммы : рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Правда, 1966. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1065275
  Каменоградская О.П. Письма и телеграммы, адресованные Д.И.Менделееву / О.П. Каменоградская. – Л., 1984. – 217с.
1065276
   Письма и указы государей: императора Петра Великого, императрицы Екатерины Первой, императора Петра Второго, императрицы Анны Иоанновны, императрицы Елисаветы Петровны и персидскаго шаха Тахмасиба, к : генерал аншефу, сенатору и орденов святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского кавалеру Василью Яковлевичу Левашову. – Изданные с подлинников. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1808. – 112 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1065277
   Письма И.П.Сахарова к О.М.Бодянскому // Письма О.М.Бодянского к отцу : с предисловием действительного члена А.А.Титова. – Москва, 1893. – С. 67-88
1065278
   Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича [и др.] к библиографу С.И. Пономареву : с примечаниями издателя : материалы для библиографии С.И. Пономарева с хронологическим списком его трудов / [предисл. Л.И. Радченко]. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейма ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко], 1915. – [4], CVIII, 231 с. : ил.


  Полное заглавие: Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича, В.И. Межова, М.П. Погодина, ...
1065279
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт / И.С. Тургенев. – Москва, 1915. – 245 с.
1065280
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Л.Н. и Л.Я.Стечькиным / И.С. Тургенев. – Одесса, 1903. – 61 с.
1065281
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к М.Г. Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С.Тургеневе / И.С. Тургенев, М.Г. Савина. – Петербург, 1918. – 115 с.
1065282
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Паулине Виардо. – Москва, 1900. – 252 с.
1065283
  Шумаров Г.М. Письма идут медленно / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1970. – 176с.
1065284
  Леонов Ю.Н. Письма идут месяц / Ю.Н. Леонов. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 92с.
1065285
   Письма идут месяц. – Новосибирск, 1970. – 312с.
1065286
  Броунов П.И. Письма из-за границы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 59 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1887
1065287
  [Оглоблин Н.] Письма из 14 корпуса (1877-1879) // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 22-36
1065288
  Ахвердов А. Письма из ада : избр. произвидения / Ахвердов А.А. ; пер. с азербайдж., предисл. и примеч. А. Шарифа. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 358 с., [1] л. портр.
1065289
  Сенкевич Г. Письма из Америки, Рима, Венеции и Парижа и другие рассказы / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 15)
1065290
  Иоллос Г.Б. Письма из Берлина : [Обществ.-полит. жизнь Германии] / Г.Б. Иоллос. – [Санкт-Петербург] : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1904. – [4], 496 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
1065291
  Кропоткин П.А. Письма из Восточной Сибири / П.А. Кропоткин. – Иркутск, 1983. – 192с.
1065292
  Франко І.Я. Письма из Галиции / І.Я. Франко, 1926. – 3с. – Выписка из журн. "Жизнь Юга" за 1897 г. № 15, стр.267-268
1065293
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1925. – 56с.
1065294
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 61 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1065295
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1937. – 55с.
1065296
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1949. – 52с.
1065297
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 52с.
1065298
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 72 с.
1065299
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 80с.
1065300
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1981. – 64с.
1065301
   Письма из деревни. – Москва, 1987. – 511 с.
1065302
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 199 с.
1065303
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1957. – 224 с.
1065304
  Верн М. Письма из Италии / М. Верн. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1885. – 442 с.
1065305
  Щедрин С.Ф. Письма из Италии. / С.Ф. Щедрин. – М-л, 1932. – 408с.
1065306
  Корин П.Д. Письма из Италии. / П.Д. Корин. – М., 1981. – 266с.
1065307
  Токтомушев А. Письма из какшаала / Абдырасул Токтомушев ;. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 52 с.
1065308
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Москва : Наука, 1978. – 390 с.
1065309
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Ленинград : Наука, 1978. – 390с. – (Литературные памятники)
1065310
  Крымский А.Е. Письма из Ливана / А.Е. Крымский. – М., 1975. – 345с.
1065311
  Шмаков А.А. Письма из Лозанны / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1980. – 207с.
1065312
  Камынин Л.И. Письма из Мадрида. / Л.И. Камынин. – М., 1981. – 127с.
1065313
  Вяльцев А. Письма из окаменевшего сада: Эрос и Танатас Дж.М. Кутзее // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.191-203. – ISSN 0012-6756
1065314
  Маларчук Г. Письма из отчего дома : кн. о Молдавии / Георге Маларчук ; пер. с молд. М.Хизина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 309 с.
1065315
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 1 : Цена жизни. Горячие руки. Молния. – 1973. – 496с.
1065316
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й : Белое пятно. Яринка Калиновская. Письма из патрона. – 1973. – 703с.
1065317
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Яринка Калиновская : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 472с.
1065318
  Аксаков И.С. Письма из провинции : Пресудственный день в уголовной палате / Аксаков И.С. – Москва : Правда, 1991. – 541 с.
1065319
  Сенкевич Г. Письма из путешествия по Америке / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 14)
1065320
  Филонович Ю. Письма из редакции / Ю. Филонович. – М, 1969. – 304с.
1065321
  Уильмот К. Письма из России (1805-1807) : Пер. с англ. яз. / Мисс Катрин Уильмот. – 3-е изд. – Berlin : J. Ladyschnikow, 1906. – 96 с.
1065322
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – М, 1967. – 131с.
1065323
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 414с.
1065324
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Черные доски. Время собирать камни / Владимир Солоухин. – Москва : Правда, 1990. – 688 с. – ISBN 5-253-00090-9
1065325
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Чёрные доски. Время собирать камни. / В.А. Солоухин. – Москва : Правда, 1991. – 688с.
1065326
  Моравиа А. Письма из Сахары / А. Моравиа. – Москва, 1987. – 213с.
1065327
  Шаймерденова М.Д. Письма из семейного архива как культурно-историческое и лингвистическое наследие // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 24-31. – ISSN 2522-493Х
1065328
  Бестужев Н. Письма из Сибири / Н. Бестужев, М. Бестужев. – Иркутск
1. – 1929. – 137с.
1065329
   Письма из Сибири. – Новосибирск, 1968. – 190 с.
1065330
   Письма из Сибири. – М, 1974. – 288с.
1065331
  Лунин М.С. Письма из Сибири / М.С. Лунин. – М., 1987. – 492с.
1065332
  Саблина Т.Л. Письма из сибирской степи / Т.Л. Саблина. – Новосибирск, 1974. – 128с.
1065333
  Полевой Б.Н. Письма из Сорренто / Б.Н. Полевой, Г. Куприянов. – Калинин, 1936. – 38 с.
1065334
   Письма из тополиной весны. – Ростов -на-Дону, 1967. – 196с.
1065335
  Деннис Ю. Письма из тюрьмы / Юджин Деннис ; Пер. с англ. В. Исакович и Н. Лосевой. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 192 с., 1 л. портр.
1065336
  Тельман Э. Письма из тюрьмы родным и близким / Э. Тельман. – М., 1968. – 160с.
1065337
  Симонов К.М. Письма из Чехословакии / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 78с.
1065338
  Морозов Н. Письма из Шлиссельбургской крепости. – Санкт-Петербург, 1910. – 270 с.
1065339
  Морозов Н.А. Письма из Шлиссельбургской крепости / Николай Морозов. – Санкт-Петербург : [Изд-во М. Аверьянова], 1910. – 268 с., 1 л. портр. ил.
1065340
  Витич М. Письма из Югославии / М. Витич. – Москва, 1944. – 49с.
1065341
  Афонин В.Е. Письма из Юрги : повести / Василий Афонин ; послесл. В.С. Лысенко ; худож. Б. Юдкин. – Москва : Советская Россия, 1984. – 335 с. : ил.
1065342
  Герцен А.И. Письма издалека : (Избранные литературно-критические статьи и заметки) / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1981. – 463 с.
1065343
  Герцен А.И. Письма издалека / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1984. – 463 с.
1065344
  Акопов В.Ф. Письма издалека : [письма друзьям-ученикам с 1993-го по 2017 г.] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2018. – 111, [1] с.
1065345
   Письма Ильича в Саратов. – Саратов, 1970. – 88с.
1065346
   Письма Ильичу. – Воронеж, 1969. – 256с.
1065347
  Петр І Письма императора Петра Великаго к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : С ответом на оныя и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна, князя Бориса Алексеевича Голицина, и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева. – На ижд[ивении] П. Б.[огдановича]. – В Санктпетербурге (Санктпетербург) : [Тип. Богдановича], 1788. – 82 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон Письма за 1695-1697 гг., посвященные событиям Азовского похода. Частично были напеч. Н.И. Новиковым в "Повествователе древностей ...
1065348
  Цветаева М.И. Письма к А.Тесковой / М.И. Цветаева. – Прага : Academia, 1969. – 216 с.
1065349
   Письма к А.Ф. Луневу / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Каф. историографии, источниковедения и археологии [и др.] ; [редкол.: С.И. Посохов (глав. ред) и др.]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 319, [1] с. – Имен. указ.: с. 313-315. – Библиогр.: с. 316. – (Серия: "Джерелознавчі зошити" ; тетрадь 7). – ISBN 978-966-285-268-4
1065350
  Чайковский П.И. Письма к близким : избранное / П.И. Чайковский. – Москва : Музгиз, 1955. – 672 с.
1065351
  Чехова М.П. Письма к брату А.П.Чехову / М.П. Чехова. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236 с.
1065352
  Степун Ф.А. Письма к В.В. Вейдле // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.123-127. – ISSN 0042-8744
1065353
   Письма к Вольтеру. – Л, 1970. – 448с.
1065354
  Степун Ф.А. Письма к Г.П. Федотову // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.116-123. – ISSN 0042-8744
1065355
  Элюар Поль Письма к Гала / Элюар Поль; Пер.с фр. под ред.Т.В.Балашовой. – Москва : Сварог и К, 1999. – 600с. – ISBN 5-93070-011-7
1065356
  Аиссе Письма к госпоже Каландрини / Аиссе ; изд. подгот. А.Л. Андрес, П.Р. Заборов ; [пер. А.Л. Андрес ; примеч. П.Р. Заборова] ; АН СССР. – Ленинград : Наука, ленинградское отделение, 1985. – 224 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 191-223. – (Литературные памятники)
1065357
  Шереметев Б.П. Письма к государю императору Петру Великому от генералфельдмаршала ... графа Бориса Петровича Шереметева. – В Москве (Москва) : При Императорском Университете
Ч. 4. – 1779. – 332 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка
1065358
  Элксне А. Письма к далекой звезде : сборник стихов / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1980. – 60 с.
1065359
  Элксне А., Грот Я. Письма к далекой звезде : стихи / А. Элксне, Я. Грот ; [пер. с латыш. Л. Романенкопер. с латыш. Л.Романенко]. – Рига : Лиесма, 1982. – 63 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1065360
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
1. – 1962. – 355с.
1065361
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
2. – 1967. – 320с.
1065362
  Амонашвили Ш.А. Письма к дочери // Взросление "Я" / Д.В. Ольшанский. – Москва : Знание, 1988. – С. 116-190
1065363
  Островский Н.А. Письма к другу / Н.А. Островский. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 127 с.
1065364
  Гордасевич Г.Л. Письма к другу / Г.Л. Гордасевич. – Донецк, 1988. – 117с.
1065365
  Глинка Ф.Н. Письма к другу / Ф.Н. Глинка ; [сост., вспуп. ст. и коммент. В.П. Зверева]. – Москва : Современник, 1990. – 558, [2] с. : 1 л. портр. – (Б-ка "Любителям российской словестности". Из литературного наследия). – ISBN 5-270-01032-1
1065366
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В Типографии К. Крайя
Ч. 2. – 1816. – 165, [5] с. – На корешке ошибочно: Письм офице. 10


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065367
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1065368
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1065369
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 1. – 1816. – 176 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065370
  Кежун Б.А. Письма к друзьям / Б.А. Кежун. – Л, 1984. – 103с.
1065371
  Гольбах П. Письма к Евгении / П. Гольбах. – Москва, 1956. – 455с.
1065372
  Пушкин А.С. Письма к жене / А.С. Пушкин; АН СССР ; издание подготовила Я.Л. Левкович ; [отв. ред. А.Л. Гришунин]. – Ленинград : Наука, 1986. – 259, [5] с. – (Литературные памятники)
1065373
  Ру Э. Письма к И.И.Мечникову и О.Н.Мечниковой / Э. Ру. – Москва : наука, 1986. – 198с.
1065374
  Шереметев Б.П. Письма к имп. Петру Великому от генералфельдмаршала ...графа Бориса Петровича Шереметева. – М
1. – 1778. – 297с.
1065375
  Лосев Л. Письма к Иосифу Бродскому // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 134-154. – ISSN 0321-1878
1065376
  Сперанский М.М. Письма к Каразину / М.М. Сперанский. – Б.м. : Б.и. – 10с.
1065377
  Люксембург Р. Письма к Карлу и Луизе Каутским / Р. Люксембург. – Москва, 1923. – 194с.
1065378
  Толстая С.А. Письма к Л.Н.Толстому / С.А. Толстая. – М-Л, 1936. – 865с.
1065379
  Марчук Г. Письма к любимой : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 119-124. – ISSN 0027-8238
1065380
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель. – 136с.
1065381
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : Изданы под редакцией Д.Чл. Нила Попова
Вып. 1, 2. – XVIII. 136 с., С. 137-448
1065382
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Нила Попова. – Изд. Император. Общества и Древностей Российских при Москов. Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 1 : Письма О.М. Бодянского. – 1879. – XVIII, 136 с.
1065383
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Император. Общ. Истории и Древност. Российс. при Москов.Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 2 : Письма П.И. Шафарика. – 1879. – С. 137-448
1065384
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Общ. Ист. и Древн. Российс. при Москов. Университете. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 3 (и последний). – 1880. – С. 449-744, II
1065385
  Насиб Давуд Письма к матери : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1974. – 102с.
1065386
  Дюамель Жорж Письма к моему другу патагону / Дюамель Жорж. – Москва ; Ленинград, 1927. – 151 с.
1065387
   Письма к Н.В. Гоголю : библиография. – Ленинград, 1965. – 80 с.
1065388
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – Москва : Искусство, 1956. – 87 с., [65] с.
1065389
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – М, 1959. – 88с.
1065390
  Мериме П. Письма к незнакомке / П. Мериме. – Москва, 1991. – 414с.
1065391
  Мустонен Р.Г. Письма к незнакомым людям / Р.Г. Мустонен. – М., 1989. – 285с.
1065392
  Мечников И.И. Письма к О.Н, Мечниковой / И.И. Мечников. – М, 1980. – 352с.
1065393
  Зощенко М.М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца / М.М. Зощенко. – М, 1989. – 543с.
1065394
  Репин И.Е. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880-1929 / И.Е. Репин. – М., 1950. – 269с.
1065395
  Горький М. Письма к писателям. / М. Горький. – Москва, 1936. – 39с.
1065396
  Хейсин М.Л. Письма к потребителям / М.Л. Хейсин. – 8-е изд., испр. – Птгр, 1918. – 32с.
1065397
  Горький М. Письма к рабкорам и писателям / М. Горький. – Москва, 1936. – 48с.
1065398
  Бродский И. Письма к римскому другу: Стихотворения / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00003-6


  Философская и любовная лирика величайшего поэта XX века
1065399
  Ленин В.И. Письма к родным / В.И. Ленин. – Ленинград, 1934. – 484с.
1065400
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1953. – 312с.
1065401
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1954. – 408с.
1065402
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
2. – 1958. – 548с.
1065403
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
3. – 1962. – 420с.
1065404
  Аксаков И.С. Письма к родным, 1844-1849 / Аксаков И.С. ; изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова ; отв. ред. И.Г. Ямпольский. – Москва : Наука, 1988. – 704 с.
1065405
  Шульгин В.В. Письма к русским эмигрантам / В.В. Шульгин. – Москва, 1961. – 95 с.
1065406
  Сельвинский И.Л. Письма к студентам / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71с.
1065407
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – Ленинград : Наука, 1971. – 351с.
1065408
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1979. – 95с.
1065409
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1987. – 120с.
1065410
  Потанин В.Ф. Письма к сыну / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 284с.
1065411
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – М, 1991. – 63с.
1065412
  Костенко К. Письма к сыну графа Ч. : Пьеса для чтения // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 128-149. – ISSN 0130-7673
1065413
  Честерфилд Письма к сыну. Максимы. Характеры / Честерфилд; Отв. ред. М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1978. – 327с. – (Литературные памятники)
1065414
  Глебова Т.Г. Письма к тебе / Т.Г. Глебова. – М., 1965. – 144с.
1065415
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Письма к тётеньке / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1882. – 334, [1] с.
1065416
  Эйлер Л. Письма к ученым / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград, 1963. – 398 с.
1065417
  Репин И.Е. Письма к художникам и художественным деятелям / И.Е. Репин. – М., 1952. – 408с.
1065418
  Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании : как начинающие читатели должны приступать к нему и как вести его / Н.А. Рубакин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Карбасникова, 1913. – [6], 369 с. – Экз. в разных тип. пер. и разн. подписи на тит. л. – Библиогр.: "Какие книги следовало бы прочесть во всяком случае" (с. 272-298)
1065419
  Бэр К.М. Письма Карла Бэра ученым Петербурга / К.М. Бэр. – Ленинград : Наука, 1976. – 251 с.
1065420
  Вейерштрасс К. Письма Карла Вейерштрасса к Софье Ковалевской. 1871-1891 / К. Вейерштрасс. – Москва, 1973. – 312с.
1065421
  Левитанский Ю.Д. Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом : Стихи / Ю.Д. Левитанский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 127с.
1065422
   Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впосл. архимандриту) Серафиму Покровскому (1822-1837 гг.) / Сообщ. Л[ев] С[тепанович] М[ацеевич]. – Киев : тип. АО "Петр барский в Киеве, 1913. – 156 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад.
1065423
   Письма Кирилла Павловича Беликова / Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; [сост., автор вступ. ст. Е.Г. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 320 с., [44] с. илл. – Библиогр.: илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 10). – ISBN 978-966-190-336-3
1065424
  Татищев Ю.В. Письма кн. А.А. Безбородки к Я.Л. Бакуринскому / Ю.В. Татищев. – Москва : Ист.-родослов. о-во, 1907. – 14 с.
1065425
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1065426
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31. - Конволют. - Пер.: Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным, 1914


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1065427
  Вяземский П.А. Письма князя П.А. Вяземского к Д.Ф. и Е.Ф. Тютчевым / сооб. И.Ф. Тютчевым. – Москва : Синоид. тип., 1904. – [2], 31 с. – Отд. оттиск из сб.: Старина и Новизна, С.-Петербург, 1904, кн. 8, с. 57
1065428
  Эдберг Р. Письма Колумбу. Дух Долины / Р. Эдберг; Пер. с шведского Жданова Л.Л. – Москва : Прогресс, 1986. – 361с.
1065429
  Бестужев-Рюмин К.Н. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о смутном времени. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [4], 80 с.


  Содержание конволюта: 1. О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском / соч. К. Бестужева-Рюмина. - Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. - 68 с. - (Про былое на святой Руси) 2. Князь Володимир ...
1065430
   Письма Константина Федина : (К литературоведу З.И.Левинсону) // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.371-382. – ISSN 0042-8795
1065431
  Лидский Ю.Я. Письма космополита / Юрий Лидский. – Киев : Аванпост-Прим, 2010. – 241, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-8571-97-8
1065432
  Толстой Л.Н. Письма Л.Н. Толстого 1848-1910 гг. : в 2 т. / собранные и ред. П.А. Сергеенко ; [Предисл.: П.А. Сергеенко]. – Москва : К-во "Книга" ; [ Тип. Русского Т-ва], 1910. – IV, 367 с. – (Толстовский альманах)


  Авт. предисл.: Сергеенко, Петр Алексеевич
1065433
  Рондо Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны : С прил. портр. имп. Анны / Пер. с англ. [Е.П. Карновича] ; Ред. изд., и примеч. С.Н. Шубинского. – Санкт-Петербург : Издание Я.А. Исакова, 1874. – XXX, [2], 298 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 1)
1065434
  Ленин В.И. Письма Ленина Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
1065435
  Андреев Л.Н. Письма Леонида Андреева / Л.Н. Андреев; пред. и послесл. Георгия Чулкова. – Ленинград : Колос, 1924. – 48 с. – Єкз. № 108492 деф., без обл.
1065436
  Вакуловская Л.А. Письма любимого человека / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1982. – 368с.
1065437
  Шейкин А.Л. Письма любимой / А.Л. Шейкин. – Л, 1955. – 167с.
1065438
  Канивец В.В. Письма любимой / В.В. Канивец. – М, 1975. – 280с.
1065439
  Мироненко Я.Ю. Письма М. Булгакова к родным (1917-1921) как материал к творческой биографии // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 210-215. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1065440
  Бакунин М.А. Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву : с биографич. введением и объяснит. примеч. М.П. Драгоманова / М.А. Бакунин. – Санкт-Петербург : Изд. В. Врублевского, 1906. – 456 с.
1065441
   Письма М.В. Птухи к В.И. Борткевичу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 113-128. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1065442
  Першкина А.Н. Письма М.М. Достоевского М.И. Владиславлеву // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 122-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1065443
  Федотов А.С. Письма М.Н. Островского А.Н. Островскому: 1848-1849 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 194-221. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1065444
  Иващенко В.Ю. Письма М.С. Дринова из фондов украинских и российских архивов / В.Ю. Иващенко, С.И. Посохов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 367-374. – ISBN 978-954-322-848-5


  Увазі читачів пропонуються листи М. Дринова до Д.Багалія, А. Бичкова, В. Іконнікова, О.Пипіна, М. Сперанського, П. Уварової та Т. Флоринського. Більша частина листів присвячена науковій діяльності професора. Публікація супроводжується короткою ...
1065445
  Михальченко С.И. Письма М.Ф. Владимирского-Буданова, Ф.И. Леонтовича и их учеников в архивах России // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 180-188.
1065446
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Антику, близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1951. – 828с.
1065447
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1950. – 502с.
1065448
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1949. – 536с.
1065449
  Кафка Ф. Письма Милене. / Ф. Кафка. – Минск, 1991. – 48с.
1065450
  Бронеский Вл. Письма морского офицера, служащие дополнением к Запискам морского офицера. – М.
ч. 1. – 1825. – X21, 270с.
1065451
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1901. – XII, 628 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1065452
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1901. – 587 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1065453
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3. – 1901. – 499 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1065454
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4. – 1901. – 539 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1065455
  Дашкевич Н.П. Письма Н.В. Гоголя в издании В.И. Шенрока / разбор проф. Н.П. Дашкевича. – Санкт-Петербург : Тип. Тип. Акад. наук, 1904. – [2], 58 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении премии им. гр. Д.А. Толстого


  Шенрок, Владимир Иванович (1853-1910) На обл. экз. № 470888 дарственная надпись автора
1065456
  Петухов Е.В. Письма Н.В. Гоголя к Н.Я. Прокоповичу (1832-1850) : 2-е изд., сверенное по подлинникам, испр. и пополн., с присоединением 4 писем Н.Я. Прокоповича к Н.В. Гоголю (1847-1850) и 2 фототип. снимков Е.В. Петухова / [Соч.] Е.В. Петухова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], VI, 60 с., [2] л. факс. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 15. - Экз. деф., отсутств. [2] л. факс.
1065457
  Чернышевский Н.Г. Письма Н.Г.Чернышевского к Г.С.Саблукову. / Н.Г. Чернышевский. – 265-269с.
1065458
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской 1886-1889 / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1988. – 304с.
1065459
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской, 1889-1892 : Составитель Филиппова Н.В. / В.И. Вернадский. – Москва, 1991. – 319с.
1065460
  Левин Д.Э. Письма Н.И. Костомарова редактору "Древней и новой России" и "Исторического вестника" С.Н. Шубинскому в Отделе рукописей РНБ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 21-46. – ISSN 2070-9773
1065461
   Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву : к письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзин / По поручению Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. – Санкт-Петербург : Издание IIго Отделения Импер. Академии наук, 1866. – [727] с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.). – Часть текста на фр. яз.. - Указатель личных имен в конце текста. – Библиогр. в тексте примеч.
1065462
  Арцишевский А.А. Письма на бересте (День среди лета) : роман / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 240 с.
1065463
  Хоружая В.З. Письма на волю / В.З. Хоружая. – М, 1962. – 351с.
1065464
  Яковлев Ю.Я. Письма на листках календаря / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 86с.
1065465
  Бадалбейли И.Г. Письма на юг : [стихи] / И.Г. Бадалбейли. – Баку : Гянджлик, 1978. – 37 с. : ил., портр.
1065466
  Ле Зуан Письма на Юг : [Сб. писем и телеграмм : Пер. с вьет.] / Ле Зуан. – Москва : Политиздат, 1987. – 302, [1] с.
1065467
  Михайлов А.Д. Письма народовольца А.Д.Михайлова / А.Д. Михайлов. – Москва, 1933. – 279с.
1065468
   Письма Наталии Дмитриевны Спириной : (1978-1991) / изд. Одес. Дома-Музея им. Н.К. Рериха ; сост., вступ. ст., предисловие, оформление : Е.Петренко ; редкол.: Е. Петренко и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 263 с., [21] л. цв. ил., портр. – Собрание писем находится в отделе рукописей Одес. Дома-Музея им. Н.К.Рериха. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Архивы. Исследования ; вып. 7). – ISBN 978-966-190-265-6
1065469
  Моруа А. Письма незнакомки: Избранные произведения. / А. Моруа. – Львов, 1989. – 295с.
1065470
   Письма неизвестных поляков с Волыни // Уманская беда. 1768 года 20-го июня : (Перевод польской рукописи неизвестного современника, хранящейся в Львовской библиотеке Оссолинских). – Б. м. : б. и., 1862. – С. 24-28
1065471
  Паткуль И.Р. Письма несчастного графа Ивана Рейнольда Паткуля, полководца и посланника Российской Империи Петра Великого : [в 2 ч.] : пер. с франц. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1806. – [2], 191, 111 с. : 1 портр. Р. Паткуля грав. А. Грачевым


  В записи ГАК НБР примечание: Автор, Антуан Серье, установлен по изданию: Минцлов Р.И. Петр Великий в иностранной литературе. - СПб., 1872 (с. 592) Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- ...
1065472
  Маркс К. Письма о "Капитале". / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1986. – 351с.
1065473
  Реньи А.А. Письма о вероятности / А.А. Реньи. – М., 1970. – 93с.
1065474
  Симонов К.М. Письма о войне : 1943-1979 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 720 с.
1065475
  Ширинский-Шихматов А.А. Письма о воспитании благородной девицы и о обращении ее в мире / [Соч.] Кн. Алексея Александровича Ширинского-Шихматова ; С предисл. прот. В.И. Жмакина. – Москва : Унив. тип., 1901. – VIII, 318, III с.
1065476
  Мартос А. Письма о Восточной Сибири. – Москва : В Унив. тип., 1827. – 291 с.
1065477
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Москва, 1985. – 207с.
1065478
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 237 с.
1065479
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 237с.
1065480
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Симферополь, 1990. – 172с.
1065481
  Максимович М.А. Письма о Киеве : от Максимовича к Погодину. – Москва : Тип. М.П. Погодина, 1869. – 90 с. – Прибавление: Два письма к Петру Гавриловичу Лебединцеву (с. 75-90) (из Киевских епархиальных ведомостей, 1868 г., № 3, 9)
1065482
  Максимович М.А. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде, Михаила Максимовича. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – [2], 154, II с., 1 л. фронт. (ил.).
1065483
  Козлов А.А. Письма о книге гр. Л.Н. Толстого "О жизни" / А.А. Козлов. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1891. – [2], 126 с.
1065484
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских и графине А.Д. Блудовой. – Киев, 1866. – 15 с. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1866, № 3, 4
1065485
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских к графине А.Д. Блудовой Михаила Максимовича. – Киев : В типографии Федорова, 1866. – 54 с.
1065486
   Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море. – Москва, 1810. – 292с.
1065487
  Горький Максим Письма о литературе / Горький М. ; Сост. Овчаренко А.И. – Москва : Советский писатель, 1957. – 642 с.
1065488
  Исаковский М.В. Письма о литературе / М.В. Исаковский. – М, 1990. – 239с.
1065489
  Твардовский А.Т. Письма о литературе. 1930-1970 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1985. – 511с.
1065490
  Сидоров В.М. Письма о любви / В.М. Сидоров. – Москва, 1981. – 159с.
1065491
  Малов В. Письма о морали / В. Малов. – М., 1984. – 88с.
1065492
  Капица П.Л. Письма о науке, 1930-1980 / П.Л. Капица. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 399 с.
1065493
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с.


  На тит. л. № 158261 печать: Книжній магазин Ф.А. Иогансона в Киеве от 1874 г.
1065494
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с. – Конволют. - Перепл.: Что такое научная философия? : Этюд В. Лесевича


  На тит. л. печать: Книжный магазин А. Просяниченко. Киев
1065495
  Россош Г.Г. Письма о нравственности, здравом смысле, пролитии крови и коровьем мычании, или Доктрина безусловного всеобъемлющего саморазоружения и девоенизации / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 148с.
1065496
  Марр Ю.Н. Письма о персидской литературе / Ю.Н. Марр. – Тбилиси, 1976. – 303с.
1065497
  Фоняков И.О. Письма о поэзии другу в Иркутск / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1984. – 224с.
1065498
  Победоносцев К., Бабст И. Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма / К. Победоносцев, И. Бабст. – Москва : [б. и.], 1864
1065499
  Антонов С.П. Письма о рассказе / С.П. Антонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 300 с.
1065500
  Тагор Р. Письма о России. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 79с.
1065501
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Пг., 1923. – 223с.
1065502
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1990. – 381 с.
1065503
  Коготкова Т.С. Письма о словах / Т.С. Коготкова. – М., 1984. – 135с.
1065504
   Письма о современном состоянии России. 11 апреля 1879 - 6 апреля 1880. – Лейпциг : Ф.А. Брокгауз, 1881. – [6], 148 с. – В 1-3 изд. авт. в кн. не указан; в 4-м изд. перед загл.: Р.А. Фадеев; в предисл.: Ростислав Фадеев
1065505
  Климашевская В И. Письма о счастье. / В И. Климашевская. – Минск, 1989. – 189с.
1065506
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1932. – 16с.
1065507
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1933. – 20с.
1065508
  Плеханов Г.В. Письма о тактике и о безтатности / Г.В. Плеханов. – 69с.
1065509
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва, 1999-
№ 1. – 2001
1065510
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва
№ 2. – 2001
1065511
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2001
1065512
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 4. – 2001
1065513
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 5. – 2001
1065514
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 6. – 2001
1065515
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2002
1065516
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 2. – 2002
1065517
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2002
1065518
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 4. – 2002
1065519
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 5. – 2002
1065520
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 6. – 2002
1065521
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2003
1065522
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 2. – 2003. – С 2004 г."Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра"
1065523
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 1. – 1925. – 337 с.
1065524
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 2. – 1925. – 364 с.
1065525
   Письма О.М.Бодянского к отцу : с предисловием действительного члена А.А.Титова. – Москва, 1893. – X, 66 с.
1065526
  Блан Луи Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; Пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова ; [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 1. – 1866. – [4], III, X, 12-384 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1065527
  Блан Луи Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; Пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова ; [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 2. – 1866. – [2], III, 211 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1065528
  Блань Л. Письма об Англии.. – С. Петербург
Т. 1. – 1866. – 384 с.
1065529
  Болингброк Письма об изучении и пользе истории / Болингброк; общ.ред.М.А.Барга. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
1065530
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1944. – 200с.
1065531
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1946. – 316с.
1065532
  Салтыков А.Д. Письма об Индии / А.Д. Салтыков. – Москва, 1985. – 176с.
1065533
  Боткин В.П. Письма об Испании / [соч.] В.П. Боткина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1857. – IV, 449 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1065534
  Боткин В.П. Письма об Испании / В.П. Боткин. – Ленинград, 1976. – 343 с.
1065535
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1931. – 316с.
1065536
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1935. – 295с.
1065537
  Гильфердинг А. Письма об истории сербов и болгар / А. Гильфердинг. – Москва : В Типографии Александра Семена
Вып. 2. – 1859. – [3], 154 с.
1065538
  Букчина Б.З. Письма об орфографии / Б.З. Букчина. – Москва, 1969. – 136с.
1065539
  Павлищев Л.Н. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к ее отцу Сергею Львовичу Пушкину / Л.Н. Павлищев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 46 с. – Текст писем на фр. яз. - Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 14
1065540
  Илюшин В.В. Письма осени / В.В. Илюшин. – Хабаровск, 1989. – 192с.
1065541
  Рецептер В.Э. Письма от Гамлета, или Театр начинается: Рассказы о театре: Для детей. / В.Э. Рецептер. – Ташкент, 1977. – 90с.
1065542
  Хаджихристов И. Письма отдалече / И. Хаджихристов. – Пловдив, 1982. – 80 с.
1065543
  Кулиш П.А. Письма П.А. Кулиша к М.И. Гоголь (1859-1863 г.) / Сообщил В. Чаговец. – [Киев], 1902. – 49 с. – Отд. оттиск: Чтения в ист. О-ве Нестора-Летописца, 1902, кн. 16, вып. 4
1065544
  Киреевский П.В. Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову / ред. и вступ. ст. и коммент. М.К. Азадовского. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 86 с., 2 с., 2 вкл. л. портр., факс. объявл. – (Труды Института антропологии, этнографии и археологии/ Акад. наук СССР ; Т. 1, вып. 4)


  Редактор, автор введения / заключения, комментарии, примечания и т.п.: Азадовский, Марк Константинович (1888-1954)
1065545
  [Оглоблин Н.] Письма Павла Прусского // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 37-48
1065546
   Письма Павла Федоровича Беликова (1975-1982) / Одесский Дом-Музей имени Н.К. Рериха ; [сост., предисловие, вступ. статья Е. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова, М. Линник]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 160 с., [40] c. илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 4). – ISBN 978-966-318-966-6
1065547
  Пархоменко М.В. Письма Папы Мартина I как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 69-81. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1065548
  Шмидт В. Письма пастора Розенберга как исторический источник по вопросам переселения российских немцев в восточноафриканские колонии Германии перед Первой мировой войной // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 149-163. – ISSN 2313-1993
1065549
   Письма патриотов. – М, 1944. – 112с.
1065550
  Правдин П.И. Письма педагога и примерная смета расходов для учителей средних учебных заведений / П.И. Правдин. – Полтава : Тип. Н. Пигуренко, 1886. – 73 с.
1065551
   Письма Петра Великого, хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке и описание находящихся в ней рукописей, содержащих материалы для истории его царствования, составленное А.Ф. Бычковым / [Предисл. и коммент. А.Ф. Бычкова]. – Санкт-Петербург : Изданы А.Ф. Бычков, 1872. – [2], XX, 180 с.
1065552
  Плиний Письма Плиния в изложении А.Черча и У.Бродриппа. – Санкт-Петербург : Издание В. Ковалевскаго, 1876. – [8], 207 с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)


  Черч, Альфред Джон (1829-1912)
1065553
  Плиний Письма Плиния Младшего / Плиний, младший. – М.-Л., 1950. – 579с.
1065554
  Плиний Младший Письма Плиния Младшего = Plini secvndi epistvlarvm : кн. I-X / Плиний Младший; изд. подгот. М.Е. Сергеенко, А.И. Доватур. – 2-е перераб. изд. – Москва : Наука, 1983. – 405, [3] с. – Указ. собств. имен: с. 391-405. – (Литературные памятники : [редкол.: М.П. Алексеев и др.] / Акад. наук СССР)
1065555
  Гессе Г. Письма по кругу : Художественная публицистика / Г. Гессе; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1987. – 395с.
1065556
  Победоносцев К.П. Письма Победоносцева к Александру III / К.П. Победоносцев; Центрархив ; с предисл. М.Н. Покровского. – Москва : Новая Москва
Т. 1. – 1925. – XVI, 448 с. – Имен. указ.: с. 427-448. – Библиогр. в примеч.: с. 401-426
1065557
   Письма политических ссыльных в Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 358с.
1065558
  Алькофорада М. Письма португальской монахини / [Марианна Алькофорада] ; Пер. и предисл. [Сестра Марианна] Андрея Левинсона. – Петроград : Изд. М.И. Семенова, 1916. – 88 с. – Авт. указан на с. 8
1065559
  Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834-1837 / Пушкин ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред. Н.В. Измайлов]. – Ленинград : Наука, 1969. – 527, [1] с.
1065560
  Потанин Г.Н. Письма Потанина Г.Н. / Г.Н. Потанин. – Иркутск
Ч. 2. – 1988. – 344 с.
1065561
   Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова - первого губернатора Екатеринослава. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-549-825-8
Вып. 3. – 2002. – 84с.
1065562
  Серман Б.Е. Письма пришли потом / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1985. – 143с.
1065563
  Лебедева М.В. Письма про любовь / М.В. Лебедева. – Пермь, 1968. – 55с.
1065564
  Фаворов Н.А. Письма профессора университета Св. Владимира протоерея Назария Антоновича Фаворова к протоиерею Петру Гавриловичу Лебединцеву. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 59 с.
1065565
  Хлебников О.Н. Письма прохожим / О.Н. Хлебников. – М., 1982. – 78с.
1065566
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : Новые материалы, собранные книгоиздательством "Скорпион" / ред. и примечания Валерия Брюсова. – Москва : Тип. О-ва распространителей полезных книг, аренд. В.И. Вороновым, 1903. – VIII, 177., 8 л. факс. : факс.


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1065567
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : не вошедшие в изд. Российской Академией наук "Переписку Пушкина" : с прилож. Именного указателя писем Пушкина и к Пушкину, напечатенных в 3 т. Академической "переписки Пушкина" и в настоящей книге / А.С. Пушкин; письма собрал и указатель составил М. Цявловский. – Москва : Гос. Акад. худ наук ; [39-я Интернац. тип. "Мосполиграф"], 1925. – 58 с. – (Тексты и материалы / Государственная Академия художественных наук ; Вып. 1)


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1065568
   Письма рабкоров. – Москва, 1937. – 82 с.
1065569
   Письма рабкоров Парижской Коммуны. – М, 1933. – 59с.
1065570
  Миллс Дж. Письма радио-инженера своему сыну / Дж. Миллс. – 3-е изд. – Ленинград : Издательство Северо-Западногог Областного Промбюро В.С.Н.Х., 1925. – 200 с.
1065571
   Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву 1816-1837. – Москва : Тип. Грачева и К*, 1867. – 212 с. – Отд. оттиск: Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым, 1866, № 11 и 12
1065572
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1948. – 135с.
1065573
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1949. – 64с.
1065574
   Письма революционного подполья / [сост. Н.А. Аликина]. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 132 с. : ил. – Миниатюрное издание
1065575
  Люксембург Р. Письма Розы Люксембург из тюрьмы / Р. Люксембург. – Москва, 1920. – 62с.
1065576
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по 1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 2. – 1815. – 224 с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 2


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1065577
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта, 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и овальная печать с текстом: ...
1065578
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065579
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065580
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065581
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Федором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 4. – 1815. – 257 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 4
1065582
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6
1065583
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1065584
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и 2 овальные печати с текстом: ...
1065585
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1065586
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1065587
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1065588
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1065589
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1065590
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1065591
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1065592
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[2] : [Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей Екатерины и Прасковьи ( к Петру I; Переписка царевны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской; Переписка царевны Прасковьи Ивановны)]. – 1861. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1065593
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [3] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], III, 150, XIV с., 2 л. факс.


  ]
1065594
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [4] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], 280, XX с., 1 факс.


  ]
1065595
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Лис
[5] : [Письма царя Алексея Михайловича]. – 1896. – VIII, 74 с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1065596
   Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографическою коммиссиею. – Москва : В университетской типографии
Т. 1 : 1526-1658. – 1848. – VIII, 326, 22 с., 3 л. факс. : факс.


  ]
1065597
  Николадзе Н.Я. Письма русских литературно-общественных деятелей к Н.Я.Николадзе / Н.Я. Николадзе. – Тбилиси, 1949. – 143с.
1065598
   Письма русских писателей 18 века. – Л : Наука, 1980. – 472 с.
1065599
  Абрамович Д.И. Письма русских писателей к А.С. Суворину / Гос. публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; подгот. изд. Д.И. Абрамович. – Ленинград : Изд. Гос. публ. биб-ки, 1927. – VII, 228 с. – Напечатано по распоряжению Директора Государственной Публичноой Библиотеки в Ленинграде / Ученый Секретарь В. Банк. - Примеч.: с. 193-220. - Алфав. указ.: с.221-228. – (Материалы по истории русской науки, литературы и общественности / Под общ. ред. Н.С. Державина ; Серия 2)
1065600
   Письма русских химиков к А.М.Бутлерову // Научное наследство / АН СССР; Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – С.9-429
1065601
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – Смоленск, 1946. – 87с.
1065602
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1987. – 381с.
1065603
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1990. – 444с.
1065604
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 224с.
1065605
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 246с.
1065606
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия / Ф.Н. Глинка. – Киев : Художественная литература, 1991. – 493с.
1065607
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
1. – 325с.
1065608
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина
2. – 407, [14] с.
1065609
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
3. – с.
1065610
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1900. – 506 с.
1065611
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1980. – 607 с. : ил.
1065612
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1982. – 607 с.
1065613
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 511с. – (Библиотека русской художественной публицистики)
1065614
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин ; Изд. подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко,. – Ленинград : Наука, 1984. – 717 с. – (Литературные памятники)
1065615
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Наука, 1987. – 717с.
1065616
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Карамзин Н.М. – Москва, 1988. – 540 с.
1065617
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1988. – 325с.
1065618
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С портретом автора и рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.1. – XXXII, 328 с.
1065619
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.2. – 407 с.
1065620
  Георги В.С. Письма с Белого моря / В.С. Георги. – Петрозаводск, 1990. – 76с.
1065621
  Пятков Г.И. Письма с дороги : очерки / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1973. – 184с.
1065622
  Творогова В.В. Письма с дороги / В.В. Творогова. – М., 1975. – 63с.
1065623
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 1. – 1843. – IV, 268, III с.
1065624
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 2. – 1843. – 314, V с.
1065625
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 3. – 1843. – 314, VI с.
1065626
  Смердов А.И. Письма с дороги. / А.И. Смердов. – М., 1961. – 140с.
1065627
  Проталин В.В. Письма с дороги. / В.В. Проталин. – М., 1978. – 63с.
1065628
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 26
1065629
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-21
1065630
  Пеухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 9 (621). – С. 26-27
1065631
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 4/5 (716, 723). – С. 20-21
1065632
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1963. – 318с.
1065633
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1964. – 320 с.
1065634
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Минск, 1981. – 288с.
1065635
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Алма-Ата, 1990. – 304с.
1065636
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1983. – 223с.
1065637
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1987. – 46с.
1065638
  Лапин К.К. Письма с продолжением / К.К. Лапин. – М, 1963. – 32с.
1065639
  Лазарев В.Я. Письма с Растеряевой улицы. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1970. – 40с.
1065640
  Толкунов Л.Н. Письма с рейнских берегов / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 112с.
1065641
  Лаленков П. Письма с Севера // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 9-16
1065642
  Михалевич А.В. Письма с седьмого неба / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 335с.
1065643
  Гижицкий К. Письма с Соломоновых островов / К. Гижицкий. – М., 1974. – 200с.
1065644
  Несин А. Письма с того света / А. Несин. – М., 1960. – 96с.
1065645
   Письма с фронта. – Ашхабад, 1946. – 181с.
1065646
   Письма с фронта. – Донецк, 1974. – 175с.
1065647
   Письма с фронта. – Архангельск, 1979. – 256с.
1065648
   Письма с фронта. – Краснодар, 1983. – 206с.
1065649
   Письма с фронта. – Минск, 1985. – 156с.
1065650
   Письма с фронта. – Архангельск, 1989. – 255с.
1065651
   Письма с целины. – М, 1955. – 128с.
1065652
  Аксаков С.Т. Письма С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых к Тургеневу : с введением и примечаниями Л. Майкова. – Москва : Унив. тип., 1894. – 152 с. – Отд. оттиск из: Русское обозрение, 1894 г.


  Авт. предисл.: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1065653
  Краковский В.Л. Письма Саши Бунина / В.Л. Краковский. – Владимир, 1962. – 241с.
1065654
  Мичурин И.В. Письма сибирякам-опытникам. 1907-1935 / И.В. Мичурин. – Новосибирск, 1950. – 109с.
1065655
   Письма славы и бессмертия. – М, 1964. – 192с.
1065656
   Письма славы и бессмертия. – М, 1966. – 192с.
1065657
   Письма славы и бессмертия. – М, 1987. – 335с.
1065658
  Обухова С. Письма Стелле : [Джонатана Свифта] // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1065659
  Леонов Е.П. Письма сыну / Е.П. Леонов. – М, 1992. – 158 с.
1065660
  Ляхова Ж.Т. Письма Тараса Шевченко и развитие Украинского эпистолярия в первой половине XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ляхова Ж.Т.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1975. – 18л.
1065661
   Письма темных людей. – Москва-Л, 1935. – 464 с.
1065662
  Горбатов Б. Письма товарищу / Б. Горбатов. – Москва, 1942. – 31с.
1065663
  Орлов Г Ю. Письма трудящихся - барометр общественного мнения / Г Ю. Орлов, Г.И. Скаредов. – М., 1985. – 64с.
1065664
   Письма трудящихся Азербайджана В.И. Ленину. – Баку, 1962. – 336с.
1065665
  Узиков Ю.А. Письма трудящихся Башкирии В.И. Ленину / Ю.А. Узиков. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 142 с., ил. – Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана)
1065666
   Письма трудящихся Белорусии В.И. Ленину. – Минск : Беларусь, 1980. – 206 с.
1065667
  Вычуб Г.С. Письма трудящихся в системе массовой работы газеты / Г.С. Вычуб. – Москва, 1980. – 39с.
1065668
   Письма трудящихся к В.И. Ленину, 1917-1924 гг.. – Москва, 1960. – 461 с.
1065669
  Тоболяк А.С. Письма туда и обратно / А.С. Тоболяк. – Южно-Сахалинск, 1988. – 240с.
1065670
   Письма Ф. А. Степуна к Д. И. Чижевскому // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.92-117. – ISSN 0042-8744
1065671
  Тютчев Ф.И. Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене, урож. бар. Пфеффель : [I-IV] : в 4 т. – 1914-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. Гл. упр. уделов]
[Т. III] : (1859-1867). – 1916. – С. 155-232. – Текст на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Старина и новизна, кн. XX. - Без ориг. обл. и тит. л.
1065672
  Достоевский Ф.М. Письма Ф.М. Достоевского к жене / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1926. – 367с.
1065673
   Письма фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу с примечаниями Ф.Мэринга. – [Б. м.]. – 374 с.
1065674
  Лассаль Ф. Письма Фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу, с примеч и предисл. Ф. Меринга / Ф. Лассаль. – С.-Пб. – 374с.
1065675
  Филарет Письма Филарета, митрополита Киевского, и архимандрита Антония, ректора Киевской дух. академии (впоследствии архиепископа Казанского), к Иннокентию, архиепископу Херсонскому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – [2], 79 с.
1065676
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1960. – 372с.
1065677
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1968. – 560с.
1065678
  Кудрина Ю.В. Письма цесаревича Александра Александровича цесаревне Марии Федоровне ( из перерписки августейших супругов с Русско--турецкой войны 1877-1878 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5 (589). – С. 62-66. – ISSN 0321-0626
1065679
   Письма членов Союза коммунистов Карлу Марксу и Фридрику Энгельсу в период подготовки и проведения кельнского процесса комунистов. – М, 1990. – 238с.
1065680
  Делибес М. Письма шестидесятилетнего жизнелюбца : Роман. Клад повесть / М. Делибес. – Москва : Радуга, 1988. – 232с. – ISBN 5-05-002264-9
1065681
  Эмин Ф. Письма Эрнеста и Доравры. – В Санктпетербурге
Часть III, IV. – 1766. – 219, 202с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
1065682
  Кудрова И. Письма Ю.П. Ивасика, П.П. Сувчинського и В.А. Трейл о Марине Цветаевой / И. Кудрова, Ю. Бродовская // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 127-144. – ISSN 0321-1878
1065683
  Самойлов Я.В. Письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому 1897-1921 гг. : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / Нац. акад. наук. Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва ; [сост.: В.И. Оноприенко, С.П. Рудая]. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 378, [1] с. : ил., фот. – Указ. имен.: с. 368-374. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-078-4
1065684
  Курбе Гюстав Письма, документы, воспоминания современников. / Курбе Гюстав. – М., 1970. – 310с.
1065685
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 332 с.
1065686
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 2. – 1959. – 560 с.
1065687
  Воробьев И.Е. Письма, дошедшие до адресата через 40 лет = Записки метеоролога / И.Е. Воробьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 110с.
1065688
  Кутузов М.И. Письма, записки / М.И. Кутузов. – М., 1989. – 591с.
1065689
  Бургхардт М. Письма, которые никогда не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 144с.
1065690
  Бургхардт М. Письма, которые так и не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 102с.
1065691
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной / В.И. Шендрик. – 2-е изд., до. – Одесса, 1983. – 287с.
1065692
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной. / В.И. Шендрик. – Одесса, 1979. – 232с.
1065693
  Глазунов А.К. Письма, статьи, воспоминания / А.К. Глазунов. – Москва : Музгиз, 1958. – 550 с.
1065694
  Крамской И.Н. Письма,статьи / И.Н. Крамской. – М.
1,2. – 1965. – 627, 531с.
1065695
  Писемский А.Ф. Письма. / А.Ф. Писемский. – Москва-Л., 1936. – 928с.
1065696
  Серафимович А.С. Письма. / А.С. Серафимович. – Москва-Л., 1950. – 317-338с.
1065697
  Чистяков П.П. Письма. / П.П. Чистяков. – М., 1953. – 592с.
1065698
  Ван Гог Письма. / Ван Гог. – Ленинград, 1966. – 604с.
1065699
  Марат Ж.П. Письма. 1776-1793 / Ж.П. Марат. – Пб.-М., 1923. – 201с.
1065700
  Суриков В.И. Письма. 1868-1916 / В.И. Суриков. – М-Л, 1948. – 226с.
1065701
  Шаумян С.Г. Письма. 1896-1918. / С.Г. Шаумян. – Ереван, 1959. – 299с.
1065702
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – М., 1964. – 635с.
1065703
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 607с.
1065704
  Сера Ж. Письма. Дневники, литературное наследие. Воспоминания современников / Ж. Сера. – Москва, 1976. – 335с.
1065705
  Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям / Рихард Вагнер ; [ред. А.Л. Волынский]. – Москва : Изд. Грядущий день
Т.4. – 1911. – [8], 553 с., [1] л. портр. – Библиогр.: указание лит. в конце текста (на 4 с.)


  Ред.: Волынский, Аким Львович (1861 или 1863-1926)
1065706
  Мясоедов Г.Г. Письма. Документы. -- Воспоминания (о Г.Г.Мясоедове). / Г.Г. Мясоедов. – М., 1972. – 327с.
1065707
  Репин И.Е. Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / И.Е. Репин. – Москва-Л.
Т. 1. – 1949. – 148с.
1065708
  РепинИ.Е Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / РепинИ.Е. – Москва-Л.
Т. 2. – 1949. – 156с.
1065709
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова. П. 1877-1894. / И.Е. Репин. – Москва-Л., 1949. – 456с.
1065710
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова.І. 1871-1876 / И.Е. Репин. – Москва; Ленинград, 1948. – 267с.
1065711
  Репин И.Е. Письма. Переписка Репина И.Е. и Стасова В.В. Ш. 1895-1906 / И.Е. Репин. – Москва-Ленинград, 1950. – 330с.
1065712
  Репин И.Е. Письма. Переписка с П.М.Третьяковым. 1873-1898 / И.Е. Репин. – М.-Л., 1946. – 225с.
1065713
  Петров-Водкин Письма. Статьи. Выступления. Документы / Петров-Водкин. – Москва, 1991. – 381с.
1065714
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли ; [отв. ред. А.А. Елистратова]. – Изд. подг. З.Е. Александрова, А.А. Елистратова, Ю.М. Кондратьев. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1065715
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1065716
   Письма...Письма.... – Владивосток, 1970. – 288с.
1065717
  Нестеров М.В. Письма: Избранное / М.В. Нестеров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1988. – 534с.
1065718
  Гамзатов Р. Письмена : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 254 с.
1065719
  Гамзатов Р. Письмена / Р. Гамзатов; пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 391 с.
1065720
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1974. – 151с.
1065721
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1977. – 189с.
1065722
  Липкин С.И. Письмена : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 350с.
1065723
  Борхес Х.Л. Письмена Бога / Х.Л. Борхес; Сост. И.М.Петровского. – Москва : Республика, 1992. – 510с. – ISBN 5-250-01654-5
1065724
  Гоголев И.М. Письмена на бивне мамонта : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 78 с.
1065725
   Письмена на дереве. – Москва, 1983. – 222 с.
1065726
  Грубиян М.М. Письмена на листьях : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1981. – 143 с.
1065727
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы / Р.Г. Гамзатов. – М., 1963. – 262с.
1065728
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы : сборник стихорв / Р.Г. Гамзатов; аториз. пер. с авар. Н. Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 262 с.
1065729
  Бубнова Г.И. Письменная и устная коммуникация. / Г.И. Бубнова, Н.К. Гарбовский. – М., 1991. – 272с.
1065730
   Письменная практика. – Москва, 1983. – 208с.
1065731
  Машкин Г.Н. Письменная работа / Г.Н. Машкин. – Москва, 1985. – 287с.
1065732
  Бобылева Л.И. Письменная речь в системе образования и воспитания учащихся в школах Англии : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.01 / Бобылева Л. И.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
1065733
  Михайлов А.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е. Подголин ; Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности, Ин-т усовершенствования следств. работников. – Москва : [б. и.], 1980. – 92, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1065734
  Ибрагимова К.Д. Письменная традиция у майя Юкатана в IX - XI вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х


  Північний Юкатан (територія сучасної Мексики)
1065735
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 272. – ISBN 96966-8060-04-0
1065736
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 34-35. – ISBN 978-966-96992-6-8
1065737
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7107-25-4
1065738
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 126-127. – ISBN 978-617-7107-52-0
1065739
   Письменний Григорій Гаврилович (1915-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 372. – ISBN 978-966-439-754-1
1065740
   Письменний Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1065741
  Поклад Н. Письменник-"розвідник" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 9


  Микола Кагарлицький повернув нам забуті імена видатних українців.
1065742
  Фрадкіна Є. Письменник-більшовик : [Микола Олексійович Островський] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 3


  Микола Олексійович Островський - велика людина, полум"яний патріот і талановитий письменнк. І книга Островського, і його героїчна біографія стали яскравим прикладом виховання мужності, високих моральних якостей нової, радянської людини, програмою ...
1065743
  Тарнавський О. Письменник-гуморист Іван Керницький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 19-21
1065744
  Тарасенко К.В. Письменник-єлизаветинець Генрі Робертс: спроба реконструкції біографії // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 131-133. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1065745
  Козюра І. Письменник-краянин Юрій Будяк / І. Козюра, В. Козюра // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 285-288. – ISSN 2075-1222
1065746
  Нахлік О. Письменник - Нація - Універсум : Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / О. Нахлік; Львівське від.Ін-ту літ.ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Львів, 1999. – 236с. – (Літературознавчі студії ; Вип. 6.). – ISBN 966-02-0653-4
1065747
  Наєнко М. Письменник - спеціальність індивідуальна // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Центр літературної творчості відкривається для того, аби майбутні письменники вчилися творити повсякчасно. У центрі розроблено графік індивідуальної роботи з кожним студентом, а крім того, передбачаються майстер-класи відомих письменників, акторів, ...
1065748
  Дереш Л. Письменник - як лікар, учитель і миротворець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 11


  Любко Дереш - про свої нові книжки, людську природу, добро і зло.
1065749
  Білецький О.І. Письменник i епоха / О.І. Білецький. – Київ : Деpжлiтвидав УРСР, 1963. – 538с.


  Значне мiсце в книзi посiдають статтi пpо pадянську лiтеpатуpу, зокpема кpащi pаннi виступи вченого пpо твоpчисть П.Панча, пpацi пiзнiшого часу- пpо С.Скляpенка, H.Рибака, В.Владка та iн.
1065750
  Процюк С. Письменник без любові - механічна лялька : інтерв"ю / бесіду вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 8-13
1065751
  Баранов В. Письменник в інтер"єрі мовчання про нього // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
1065752
  Панченко В. Письменник в облозі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника
1065753
  Василишин О. Письменник допомогає не втекти від себе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 97-99. – ISSN 0236-1477
1065754
  Хінкулов Ф Л. Письменник жив у Києві / Ф Л. Хінкулов. – Київ, 1982. – 351с.
1065755
  Яровий О. Письменник живе не в музеї // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 274-279. – ISBN 978-966-171-390-0


  В.Г. Дрозд.
1065756
  Прохасько Т. Письменник задає тон, як камертон / інтерв"ю взяла Оксана Климончук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 23


  Розмова про психічну гігієну українців і суспільно-політичну ситуацію в країні.
1065757
  Даниленко В. Письменник і видавець // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
1065758
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 3
1065759
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 2
1065760
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 5
1065761
  Левада О.С. Письменник і доба : публіцистика, критика / О.С. Левада. – Київ, 1976. – 319 с.
1065762
  Мазуркевич О.Р. Письменник і життя / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с.
1065763
  В"язовський Г.А. Письменник і життя / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1959. – 168с.
1065764
  Дяченко О.С. Письменник і його твір / О.С. Дяченко. – Київ, 1970. – 194с.
1065765
  Бндаренко С. Письменник і його трилогія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 12


  Презентація книжки Юрія Щербака "Час тирана". Вона завершує трилогію, до якої входять уже відомі романи - "Час смертохристів" і "Час великої гри".
1065766
  Кралюк П. Письменник і князь. Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 530-539. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького.
1065767
  Святненко В. Письменник Іван Огієнко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1065768
   Письменник Іван Чендей : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 175с. – До 60-річчя Ужгородського національного університету. – ISBN 966-8764-19-6
1065769
  Сорока П. Письменник межових ситуацій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 141-142. – ISSN 0868-4790


  Твочий портрет Богдана Мельничука - письменника межових ситуацій
1065770
  Рева Лариса Письменник очима Миколи Плевака : (за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)/ / підгот. Л. Рева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-43
1065771
  Дроздовський Д. Письменник плинного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 9


  "Кадзуо Ішігуро (в іншій транслітерації - Ісігуро, що, на думку японістів, більш правильно) - цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури."
1065772
  Грабар С. Письменник потребує визнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1065773
  Сидоренко Б. Письменник проти бюрократа, або Слова від серця // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 78). – С. 12


  До дня народження Олеся Гончара.
1065774
  Гриценко А. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 42-47


  У серпні 2012 р. виповнилося 220 років від дня народження відомого декабриста та історика Олександра Брігена.
1065775
  Мельничук Б. Письменник та історичний портрет / Б. Мельничук, І. Фарина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 18-19


  Творчість Василя Фольварочного. На здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка: "Симон Петлюра: історичний роман".
1065776
  Поліщук Я. Письменник у культурному дискурсі раннього модернізму // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – C. 29-32
1065777
  Кралюк П. Письменник Улас Самчук. Його творчість вимагають повернути до шкільної програми // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 2
1065778
   Письменник щирої душі. До 110-річчя від дня народження А.І. Шияна (1906-1989) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 36-42. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
1065779
   Письменник як громадянин: пошук компромісу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 23


  Українські літератори: Любко Дереш, Лариса Денисенко та Олександр Кабанов - про власне сприйняття анексії Криму й творчі плоди революції
1065780
  Мельничук Б. Письменник як пасторт народу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 127-132. – ISSN 0868-4790


  Деякі проблеми художнього відтворення постатей українських класиків
1065781
  Попов А. Письменник як перформер / Переклад з болгарської Остапа Сливинського // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – C. 158-162
1065782
  Шлапак Я. Письменник, дипломат, учений. 12 жовтня - 85 років від дня народження Юрія Миколайовича Щербака (1934), українського письменника, дипломата, вченого-медика // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 13


  "Народився Юрій Щербак у Києві, під час ІІ Світової війни евакуйований до Росії, звідки на початку березня 1944-го повернувся у рідне місто, а в 1958 році закінчив Київський медичний інститут за фахом «санітарний лікар». У 1958–1987 роках працював у ...
1065783
  Пустовіт Т.П. Письменник, літературознавець і великий патріот України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 241-252. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя від дня народження Петра Ротача.
1065784
  Волошина Н. Письменник, педагог і патріот. Микола Никанорович Магера // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-5.
1065785
  Черемшинська Р. Письменник, публіцист, педагог. До 140-річчя від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878-1937) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
1065786
  Курганов Н. Письменник, содержащий в себе науку рос.языка
ч.1. – 1837
1065787
  Жолдак Б. Письменник, сценаріист і драматург Богдан Жолдак:"Колись намагався написати про світову війну, але виходила фальш, а про АТО написалося дотепно і динамічно" / розмову вів Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
1065788
  Цимбал Я. Письменник, який умів слухати // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 160-161. – ISSN 0130-321Х
1065789
  Лисиченко Л.А. Письменник. - Читач. - Українська літературна мова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 18-37


  Аналізується взаємодія письменницького твору і читача в історії української літературної мови. The interaction between the writer"s creation and the reader in the history of the Ukrainian literary language is analysed.
1065790
   Письменник. Мислитель. Учитель / Л. Губіанурі, Т. Рогозовська, К. Пітоєва, О. Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 грудня (№ 243/244). – С. 14-15


  Серед втрат 2020 року одна з найнепоправніших - відхід у небуття Мирона Петровського.
1065791
  Кучеренко Д. Письменника Івана Вишенського зараховано до лику святих // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 5


  Українська Православна Церква 20 липня на засіданні Священного Синоду прийняла рішення про зарахування до лику святих відомого українського письменника-полеміста, афонського подвижника Івана Вишенського. Повідомляє 112.ua та прес-центр Української ...
1065792
  Кирилюк З.В. Письменники-декабристи. / З.В. Кирилюк. – К., 1975. – 24с.
1065793
  Нитченко Д. Письменники-жертви сталінських репресій // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 26-27
1065794
  Шевченко С. Письменники-поляки - уродженці Єлисаветградщини (кінець XIX - початок XX ст.) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 161-168. – ISSN 0320-9466
1065795
   Письменники-ювіляри. 2013 : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
1065796
   Письменники - про Майдан і "післямайдання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 23
1065797
  Нахлік Є. Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з П. Кулішем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 14-29. – ISSN 0236-1477
1065798
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-186-5
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 1998. – 439, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1065799
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-203-9
Ч. 1 : Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX століття. – 2001. – 779, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1065800
   Письменники Буковини : хрестоматія. – 2-ге вид., допов. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-268-3
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 2003. – 751, [1] с. : портр. – На тит. арк. зазнач. назва тому. – Бібліогр. в тексті
1065801
  Юрченко О. Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер"ян Підмогильний // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 148-154. – ISSN 0130-528Х


  Стаття присвячена розглядові "несвідомого" автора в трактаті І. Франка "Із секретів поетичної творчості" та в статті В. Підмогильного "Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізи творчости)"
1065802
  Стрий Є. Письменники втретє підкорили Говерлу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 2


  Проведено акцію під гаслом "За мир та єдність України". Учасниками акції стали письменники з різних місць України. В День незалежності митці підкорили Говерлу.
1065803
   Письменники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
1065804
  Сироїд І.І. Письменники доби "Розстріляного відродження" на сторінках "Щоденника" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-251-4
1065805
   Письменники Західної України 30-50-х років 19 ст. – Київ, 1965. – 652 с.
1065806
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво, 1958. – 172с.
1065807
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво
Кн.2. – 1959. – 182с.
1065808
  Рудницький М.І. Письменники зблизька / М.І. Рудницький. – Львів
Кн.3. – 1964. – 195с.
1065809
  Сварог В. Письменники і критики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 123, квітень : квітень. – С. 5-11


  Щодо літературної рецензії Б. Романенчука на повість Уласа Самчук "Чого не гоїть вогонь" та дискусії між Ю. Тисом і автором рецензії на історичну повість Ю. Тиса "Конотоп".
1065810
  Комишанченко М.П. Письменники народів світу в оцінці Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 469-498
1065811
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Олена Теліга. Богдан-Ігор Антонич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.37-43.
1065812
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Улас Самчук. Олег Ольжич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.20-29.
1065813
   Письменники про Америку : 15 есе-роздумів. – Vienna : Regional program office, 2004. – 61 c. : іл., фотогр. – Зміст: Просто обабіч центральної вулиці / Е. Абінадер. Я теж оспівую Америку / Д. Алварез. Владна сила американських мрій / С. Біркерц. Листівки з Америки / Р.О. Батлер. Карти і легенди / М. Шабон. та ін.
1065814
  Козій О. Письменники про життєписців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О"Генрі, Дж. Толкієна) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 155-157
1065815
  Домонтович В. Письменники про мову і освіту // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 9
1065816
   Письменники про мову і освіту: Юрій Барабаш // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 15
1065817
  Рябчук М. Письменники про мову й освіту // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22
1065818
   Письменники про мову й освіту: Віталій Карпенко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 23.
1065819
   Письменники про свою роботу. – К, 1956. – 156с.
1065820
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати : бібліогр. покажчик / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1979. – 112 с.
1065821
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати (1941-1985) : бібліогр. довід. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1985. – 182 с.
1065822
   Письменники Радянського Закарпаття. – Ужгород, 1960. – 72 с.
1065823
   Письменники Радянського Львова. – Львів, 1960. – 347 с.
1065824
   Письменники Радянської Вінниччини : Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1971. – 155с.
1065825
   Письменники Радянської України. – Київ, 1960. – 580 с.
1065826
   Письменники Радянської України. – К, 1966. – 799с.
1065827
  Килимник О.В. Письменники Радянської України / О.В. Килимник. – Київ, 1970. – 525с.
1065828
   Письменники Радянської України. – К, 1976. – 406с.
1065829
   Письменники Радянської України. – К, 1979. – 268с.
1065830
   Письменники Радянської України. – К, 1981. – 248с.
1065831
   Письменники Радянської України. – К, 1984. – 264с.
1065832
   Письменники Радянської України : біобібліографічний довідник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 701 с.
1065833
   Письменники соціалістичних крахїн Європи і сучасний літературний процесс. – Київ, 1982. – 327 с.
1065834
  Федоренко М.Т. Письменники сучасного Китаю / М.Т. Федоренко. – К., 1959. – 404с.
1065835
   Письменники України : Довідник. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 397 с. – ISBN 5-7707-9062-8
1065836
   Письменники України : біобібліографічний довідник. – Київ : Український письменник, 2006. – 514с. : іл. – ISBN 966-579-190-7
1065837
   Письменники української діаспори: Донбаський вимір : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обл. держ. адміністрація ; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій ; Управління культури та туризму ; Донецьке відділення т-ва "Україна-Світ" [та ін.] ; упорядник В.А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-317-074-9
1065838
   Письменники Черкащини : вибр. твори. – Черкаси : Ю.А. Чабаненко. – (Література рідного краю). – ISBN 978-966-493-09-9
Кн. 1. – 2007. – 515, [1] с. : іл.


  У пр. №1727631 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька" Авт. змісту: Г.П. Білоус, Н.В. Віргуш, А.Т. Горбівненко, В.О. Даник, В.О. Дергач, Г.Ю., Діхтяренко, І.С. Дробний, І.І. Дубінін, І.В. ...
1065839
  Оніщенко О.І. Письменники як дослідники : потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-25-9


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
1065840
   Письменникові Яр. Маслякові 70 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 7
1065841
  Тарнавський О. Письменниця далекого світу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 4-8


  До вісімдесятип"ятиріччя Галини Журби.
1065842
  Родик К. Письменниця Марина Гримич: польові дослідження ініціацій // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 11


  "2000 року лауреатом конкурсу рукописів жанрової прози "Коронація слова" став текст "Ти чуєш, Марго?.." По анонімному оцінюванні відкрили конверта з авторським резюме й довідалися, що його написала Марина Гримич, доцентка історичного факультету ...
1065843
  Кручик І. Письменницька дитина - Інтернет-мільярдер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)


  Максиміліан (Макс) Левчин — американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віце-президент з розробки в компанії Google.
1065844
  Возняк М.С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Льівові / М.С. Возняк. – Львов, 1954. – 68 с.
1065845
  Наєнко М. Письменницька енергія ("Інтервал"): Чи народжували революції і спротив ідеологічному тиску довершені мистецькі тексти? // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 3-13. – ISBN 978-617-7993-01-7
1065846
  Шевченко Т. Письменницька есеїстика в літературному процесі сучасності, або Про причини популярності жанру // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 23-32. – ISSN 2312-6809
1065847
  Лучук І. Письменницька критика про поезію та її призначення // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 148-153. – ISSN 0868-4790
1065848
  Павлюк І. Письменницька публіцистика 1950-1060-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 17-27. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на ...
1065849
  Садівничий В.О. Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 107-111


  З метою заповнення прогалин в історії вітчизняної публіцистичної думки й для подальшого вибудування цілісної картину її розвитку аналізуються тексти спеціалізованих журналів початку ХХ ст. "Вегетари анский вестник" і "Вегетарианское обозрение". The ...
1065850
  Заверлюк Н.І. Письменницька публіцистика в Україні 20-х-70-х рр ХХст. : Автореф... док. філол.наук: 10.01.02. / Заверлюк Н.І.; КУ. – К, 1992. – 29л.
1065851
  Свалова М.І. Письменницька публіцистика як етико-естетичний феномен (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 182-185. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1065852
  Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 104-107. – ISSN 2075-1222
1065853
  Самійленко Л. Письменницьке дежавю з артистом-декламатором // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  "Кажуть, що все у Григорія Булаха починалося з літератури, любові до слова і зосередженості на цих сферах культури."
1065854
  Шептицька Т. Письменницький вимір Биківнянського мартирологу: долі, маловідомі факти, перспективи дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 263-268. – ISBN 978-617-7034-13-0
1065855
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Морозова Л.І., КНУТШ. – Київ, 2007. – 223с. – Бібліогр.: л. 200-216
1065856
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Морозова Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1065857
  СкоринаЛ Письменницький псевдонім: соціальна зумовленість і психологічна мотивація // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
1065858
  Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі / Олександр Галич. – 2-е вид. – Луганськ : Знання, 2001. – 146с.


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1065859
  Наєнко М. Письменницькі мемуари: спогад чи література? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 127-137. – ISBN 978-966-2133-74-5
1065860
  Радишевський Р. Письменницькі полілоги // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 131-145. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Одним із цінних епізодів співпраці польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського з українцями стало його листування з Пантелеймоном Кулішему 1882 році.
1065861
  Гончар О.Т. Письменницькі роздуми : Літературно-критичні статті / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1980. – 316 с.
1065862
  Бук С. Письменницькі словники української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (105). – С. 109-119
1065863
  Тарасюк Г. Письменницькі таємниці очима літературознавця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка в актовому залі філфаку відбулася презентація книги М. Наєнко "Інтим письменницької праці".
1065864
  Авдієнко М. Письменність людності України / М. Авдієнко ; Держ. планова ком. УСРР, Екон.-статист. сектор УСРР. – Харків : Вид-во ЦСУ УСРР, 1926. – 141с.
1065865
  Щвец Л.Г. Письменное деловое общение на английском языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-90. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1065866
  Сторчак Д.К. Письменное сочинение логического типа и его место в системе литературного образования учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Сторчак Д.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 16 с.
1065867
   Письменность и революция : сборник 1 (К 6 пленуму ВЦК НА). – Москва-Ленинград : Издание ВЦК НА, 1933. – 235 с.
1065868
  Кнорозов Вю Ю. Письменность индейцев майя / Вю Ю. Кнорозов. – М-Л, 1953. – 664с.
1065869
  Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М, 1959. – 187с.
1065870
  Гальперин И.Г. Письменные доказательства как средство доказывания юридических фактов в советском гражданском процессе / И.Г. Гальперин. – Свердловск, 1968. – 15с.
1065871
  Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам / В.И. Коломыцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 103с.
1065872
  Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 года). / Л.П. Лаптева. – М., 1985. – 199с.
1065873
  Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии 17 века / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
1065874
  Богуславский И.П. Письменные контрольные работы по арифметике : Для 5-6-х классов / И.П. Богуславский, А.И. Черватюк. – Изд 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 240 с.
1065875
   Письменные памятники Башкирии. – Уфа, 1982. – 175с.
1065876
   Письменные памятники Востока 1975 г.. – Москва, 1982
1065877
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1974. – 192 с.
1065878
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1975. – 143 с.
1065879
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1975. – 110 с.
1065880
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
октябрь 1977. – 1977. – 210 с.
1065881
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1977. – 297 с.
1065882
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1977. – 148 с.
1065883
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
[Ч.3]. – 1977. – 164 с.
1065884
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения по арабистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1978. – 167 с.
1065885
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1979. – 162 с.
1065886
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1979. – 291 с.
1065887
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1 (1). – 1981. – 169 с.
1065888
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1 (2). – 1981. – 145 с.
1065889
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2 : (доклады и сообщения по арабистике). – 1981. – 123 с.
1065890
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 3 : (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – 1981. – 164 с.
1065891
  Белова А.Г. и др. Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР / А.Г. Белова и др. ; АН СССР, Ин-т востоковедения Ленинград. отд. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 4. – 1981. – 128 с.
1065892
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; февраль 1981 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1982. – 220 с.
1065893
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР $ ; (доклады и сообщения по иранистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1982. – 153 с.
1065894
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1983. – 224 с.
1065895
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1983. – 126 с.
1065896
  Кройтор В.А. Письменные показания свидетеля как исключительный способ обеспечения доказательств нотариусом до возбуждения дела в суде // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32


  В статье аргументируется целесообразность расширения полномочий нотариусов по обеспечению доказательств, в том числе и путем письменных показаний свидетеля. У статті аргументується доцільність розширення повноважень нотаріусів щодо забезпе- чення ...
1065897
  Эхо Ю. Письменные работы в вузах : Практическое руководство для всех, кто пишет дипллмные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты. / Ю. Эхо. – Москва : Инфра-М, 2000. – 127с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000132-8
1065898
   Письменные работы в младших классах вспомогательной школы. – К, 1950. – 24с.
1065899
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – М.-Л., 1946. – 144с.
1065900
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – Рига, 1948. – 171с.
1065901
  Грейтьяне А.К. Письменные работы как средство повышения культуры речи учащихся (на материале 8-11 классов латышской школы) : Автореф... канд .пед.наук: / Грейтьяне А. К.; Лат.ГУ. – Рига, 1965. – 16л.
1065902
  Бологов И.И. Письменные работы как средство развития речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Бологов И. И.; КГПИ им. Горького. – Ашхабад, 1968. – 20л.
1065903
  Герасимова А.А. Письменные работы как средство учета орфографических навыков учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1065904
   Письменные работы на уроках литературы : [ Сборник ст. ]. – Москва, 1955. – 128 с.
1065905
  Мараш Я.Н. Письменные работы по истории СССР и истории БССР. / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1990. – 176с.
1065906
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1912. – 23 с. : ил.
1065907
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 44 с. : ил.
1065908
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 2-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1914. – 28 с. : ил.
1065909
  Глазунова А.А. Письменные работы по литературе / А.А. Глазунова. – Л, 1961. – 131с.
1065910
  Шурова В.Г. Письменные работы по русской литературе. / В.Г. Шурова. – К, 1936. – 56с.
1065911
  Курсков Ю.В. Письменные работы студентов по истории : метод. пособ. / Ю.В. Курсков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1965. – 63 с.
1065912
  Львов М.Р. Письменные сочинения учащихся 3 и 4 класов : Автореф... канд. пед.наук: / Львов М.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 16л.
1065913
  Гаврилов И.В. Письменные упражнения : руководство к ведению ученических сочинений в средних учебных заведениях / сост. И. Гаврилов, наст.-руковод. при Гимназии историко-филол. ин-та. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1884. – [2], IV, IV, 295 с.
1065914
  Пуцыкович Ф.Ф. Письменные упражнения в изложении мыслей. / Ф.Ф. Пуцыкович. – 14-е изд. – С-Пб. – 126с.
1065915
  Катцер Ю.М. Письменный перевод с русского языка на английский / Ю.М. Катцер, А.В. Кунин. – М, 1964. – 407с.
1065916
  Васильева В.С. Письменный перевод с русского языка на английский / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1065917
  Каверин В.А. Письменный стол. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 271 с.
1065918
  Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
1065919
  Гурунц Л.К. Письмо / Л.К. Гурунц, Л. Карелин. – Баку, 1946. – 162с.
1065920
  Гилия А.И. Письмо / А.И. Гилия. – Бухарест, 1965. – 48с.
1065921
  Кушнер А.С. Письмо / А.С. Кушнер. – Л., 1974. – 95с.
1065922
  Батурина Т.М. Письмо : стихи / Татьяна Батурина. – Москва : Современник, 1977. – 62 с. – (Новинки "Современника")
1065923
  Гусєв В.І. Письмо / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290. – ISBN 966-642-073-2
1065924
  Сибиренко-Ставрояни Письмо : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 12-59. – ISSN 0131-8136
1065925
  Глуховцев В. Письмо : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 114-126. – ISSN 0012-6756
1065926
  Мурашкин М.Г. Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – 224, [2] с. – ISBN 978-966-921-104-0
1065927
  Мурашкин М.Г. Письмо 2017 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 978-966-921-166-8
1065928
   Письмо А.И. Желябова к М.П. Драгоманову // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 71-73
1065929
   Письмо азербайджанского народа Великому Вождю народов товарищу Сталину. – Баку, 1945. – 32с.
1065930
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Киев : Киевский университет, 1958. – 56 с. : ил.
1065931
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Київ, 1958. – 56 с.
1065932
  Корф М. Письмо барона М.А. Корфа к В.П. Гаевскому о Пушкине, 1863. – 6 с. – Отд. оттиск
1065933
  Рыбочкин А.И. Письмо без марки. / А.И. Рыбочкин. – М, 1957. – 49с.
1065934
  Позднеев А.А. Письмо без марки. / А.А. Позднеев. – М, 1960. – 40с.
1065935
   Письмо богу. – М, 1963. – 48с.
1065936
  Крым А. Письмо богу : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0131-8136
1065937
  Крым Анатолий Письмо Богу : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-76. – ISSN 0012-6756
1065938
  Антоний Письмо бывшего Минского Архиепископа Антония к одному знакомому ему римско-католическому священнику : из "Вестника Западной России" / [соч.] бывшаго Минскаго архиепископа Антония // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – 16 с.
1065939
  Алиева Ф.Г. Письмо в бессмертие : поэмы : для сред. и ст. возраста : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Крылова. – Москва : Детская литература, 1972. – 96 с. : ил.
1065940
  Чубар Б.С. Письмо в будущее / Б.С. Чубар. – М, 1988. – 135с.
1065941
  Верховская А.И. Письмо в газету и его автор как объект социологического исследования. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Верховская А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1065942
  Хечоян Л. Письмо в Ереван : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-62. – ISSN 0012-6756
1065943
  Берулава Х. Письмо в Зугдиди : стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Москва : Правда, 1974. – 31с.
1065944
  Венкстерн Н. Письмо в крепость / Н. Венкстерн. – Москва-Ленинград, 1937. – 135с.
1065945
  Марков Г.М. Письмо в Мареевку / Г.М. Марков. – М, 1952. – 112с.
1065946
  Шмидт Б.А. Письмо в Михайловское / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1975. – 94с.
1065947
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1970. – 207с.
1065948
  Львов М.Д. Письмо в молодость : Стихи, рассказы, фронтовые записки / М.Д. Львов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 192с.
1065949
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – Саратов, 1976. – 176с.
1065950
  Коржавин Н.М. Письмо в Москву : стихотворения и поэмы / Н.М. Коржавин. – М., 1991. – 29с.
1065951
  Пономаренко Л. Письмо в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 4 (65). – С. 73-78. – ISSN 1562-529Х
1065952
  Крестовский И.И. Письмо в Ракитное / И.И. Крестовский. – М., 1965. – 127с.
1065953
  Зенгер Г. Письмо в редакцию, 1902. – 6 с. – Отд.отт.
1065954
  Капелькин В. Письмо в редакцию. – Москва : Университетская типография, 1906. – 2 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, № 9, 1906 год
1065955
  Михневич К.Г. Письмо в редакцию в связи с публикацией статьи "Острая дыхательная недостаточность" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 115-117. – ISSN 2224-0586
1065956
  Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель / А.И. Верховская. – Москва, 1972. – 185с.
1065957
  Мацевич Л.С. Письмо в Совет Киевской Духовной Академии почетного ее членв Л.С. Мацевича. – Киев : Тип. Акц.Об-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 40 с. – Отд.отт. из : Труды Киевской духов. Академии, 1911
1065958
  Плоткин Г.Д. Письмо в ЦК / Г.Д. Плоткин. – М., 1971. – 151с.
1065959
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 67-89. – ISSN 0042-8779
1065960
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-79. – ISSN 0042-8779
1065961
  Чепіга Я.Ф. Письмо в школі : методичний підручник для вчителів. – Київ : Видавництво "Українська школа" ; Товариство "Дзвін". – (Українська педагогічна бібліотека / Під ред. С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка)
1. Вільна творчість. 2. Твори по малюнках. 3. Вільна диктатура. – 1918. – 39 с. : мал
1065962
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-71. – ISSN 0042-8779
1065963
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 64-85. – ISSN 0042-8779
1065964
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-70. – ISSN 0042-8779
1065965
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 0042-8779
1065966
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 63-82. – ISSN 0042-8779
1065967
  Ионинас А. Письмо вождю : поэма / Анастас Ионинас ;. – Вильнюс : Художественная литература, 1974. – 48 с.
1065968
  Лурье С.Я. Письмо греческого мальчика / С.Я. Лурье. – МоскваЛ., 1936. – 100 с.
1065969
  Попельницкий А.З. Письмо депутата первого призыва : (К истории участия дворян. депутатов в деле освобождения крестьян) : С отметками имп. Александра II / А. Попельницкий. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1911. – 21 с.
1065970
  Бабко А.К. Письмо дипломнику (аспиранту) // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 145-151
1065971
  Павленко П.А. Письмо домой. Повести и рассказы / П.А. Павленко. – Тула, 1973. – 208с.
1065972
  Дарчиев Д. Письмо друга : стихи / Давид Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 100 с.
1065973
  Аукебаев Е. Письмо другу : стихи / Есет Аукебаев ; перевод с каз. В. Смирнова. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 78 с.


  Циклы: Нейтральная полоса. - От сердца к сердцу. - Сонеты.
1065974
  Карамзина Е.Н. Письмо Елизаветы Николаевны Карамзиной графу С.Д. Шереметьеву 11 марта 1881 года. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 4 с.


  Авт. предисл. Мещерский, Николай Петрович (1829-1901)
1065975
  Дністровий А. Письмо з околиці : з нотаток, блогу і заначок : [ст. та есеї] / Анатолій Дністровий. – Київ : Грані-Т, 2010. – 239, [1] с. – Сер. засн. 2007 р. – (De profudis). – ISBN 978-966-465-287-9
1065976
  Черкашин В.Г. Письмо за горизонт / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1969. – 55с.
1065977
  Лисочкин И.Б. Письмо за океан / И.Б. Лисочкин. – Москва, 1973. – 111с.
1065978
  Басовский Н.И. Письмо заказное : стихотворения и поэма / Наум Басовский. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 110, [1] с.
1065979
  Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру / А.С. Альбов. – Ленинград, 1991. – 191с.
1065980
  Гуцало Є.П. Письмо землі : поезії / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1981. – 167 с.
1065981
  Портников В. Письмо Зурабову // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 30 (369). – С. 17
1065982
  Азовская Т.Н. Письмо из осени : стихи / Татьяна Азовская. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 56 с.
1065983
  Грибачев Н.М. Письмо из Парижа / Н.М. Грибачев. – Москва, 1968. – 32с.
1065984
  Шимановский Г.Л. Письмо из рая. / Г.Л. Шимановский. – Одесса, 1963. – 44с.
1065985
  Молчанов-Сибириский Письмо из тайги / Молчанов-Сибириский. – М., 1951. – 112с.
1065986
  Руммо П. Письмо из Таллина : Избранное / П. Руммо. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1956. – 136 с.
1065987
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа / М.И. Калинин. – Пенза, 1946. – 18с.
1065988
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – Иваново, 1946. – 12с.
1065989
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – Москва, 1946. – 11с.
1065990
  Цебрикова М.К. Письмо императору Александру III = Lettre a i"empereur Aiexandre III / М. Цебриковой. – Carouge (Geneve) : M. Elpidine, 1898. – 40 с.
1065991
   Письмо Исполнительного Комитета к Александру III // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 33-37
1065992
  Барабаш Т.М. Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 90-103. – ISSN 0320-9466
1065993
  Різник М.Г. Письмо і шрифт / М.Г. Різник. – Київ, 1978. – 15с.
1065994
  Цебрикова М.К. Письмо к Александру III : С прил. напис. для настоящего изд. воспоминаний авт. [и письма к Д. Кеннану] / М.К. Цебрикова. – Санкт-Петербург : Центр. типо-лит. М.Я. Минкова, 1906. – 48 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 2 ; № 26)
1065995
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – М, 1953. – 20с.
1065996
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 40с.
1065997
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1976. – 24 с.
1065998
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 24с.
1065999
  Макграт Т. Письмо к воображаемому другу / Т. Макграт. – М, 1984. – 327с.
1066000
  Оленин А.Н. Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне тмутараканском, найденном на острове Тамани в 1792 году, : с описанием картин, к письму приложенным / А. О. [Алексей Оленин]. – Санкт-Петербург : в Медицинской типографии, 1806. – [4], 51, [7] с. : 2 л. фронт., 5 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,