Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Яремчук Н. "Погляньмо навколо, скрізь війни, і скрізь замішана Москва!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13


  Український співак Назарій Яремчук із 1977 року вів щоденник. Кожен день аналізував і описував. Записи за 10 - 15 червня 1995 року він об"єднав під заголовком "Доки?!"
1065002
  Кортасар Хулио "Поговорим-ка о Евгении Гранде" = Письма издателю и другу Франциско Порруа : эпистолярий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 154-193. – ISSN 1130-6545
1065003
  Устюжин И.Б. "Поговорим о странностях любви": Платон и теургия Вл. Соловьева // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 186-197. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1065004
  Стародубцева Л. "Погода в світі" очима Жака Дерріди та Катрін Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.68-84
1065005
  Краковська С. "Погоду нам диктує океан" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 1, 12


  "Такої кількості кліматичних рекордів, які принесла нам нинішня весна, мабуть, ще не було. Березень потішив киян раннім теплом, - він став найтеплішим місяцем за останні 139 років. Квітень влаштував нам температурні гойдалки, - дві декади видалися ...
1065006
  Беркхофф Карел "Поголовное уничтожение еврейского населения": Холокост в советских СМИ (1941-1945) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 62-122. – ISSN 1998-3883
1065007
  Гайворонська М. "Погоня" Максима Богдановича в неокласичному прочитанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1065008
  Кияшко А.Г. "Пограбовані" поховання черняхівської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 65-69
1065009
  Ботнер В.С. "Погранична ситуація" (К. Ясперс) у романі Т. Уайлдера "Heaven"s my destination" / В.С. Ботнер, Н.Б. Мантуло // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 8-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1065010
  Шемякин Я.Г. "Пограничные" цивилизации планетарного масштаба // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 75-84. – ISSN 044-748Х


  Латинська Америка і Росія - цивілізації "кордонного" типу, бо цивілізації неоднорідні, складаються з багатьох різних елементів (культурних, етнічних)
1065011
  Шуткевич О. "Погром" - проти Петлюри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 14-15


  Встановлення пам"ятника у Вінниці викликало хвилю суперечок. Але чи про тедискутують?
1065012
   "Под знаменем науки" : юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка, изданный его учениками и почитателями. – Москва : Типо-лит. А.В. Васильева и К*, 1902. – [2], III, XXXV, 740 с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бемаге. – Библиогр.: с. XXX-XXXIV


  Содерж. авт.: П. Д. Бобрыкин, И. А. Мамуна, Ф. Г. Мищенко, С. А. Архангельский, Е. С. Некрасова, А. А. Веселовская, Е. Ф. Будде, К. Д. Бальмонт, С. А. Варшер, Е. В. Деген [и др.]
1065013
  Пахарева Т.А. "Под крылом у гибели" : "Реквием" Анны Ахматовой : Анализ поэтики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.49-51. – ISSN 0205-471Х
1065014
  Лаврова І.І. Погляди Г.І. Челпанова на історію як науку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800


  Георгій Іванович Челпанов - відомий, перш за все, видатною науковою діяльністю в сфері філософії, логіки та психології. У 1892 р. вчений обійняв посаду штатного приват-доцента (пізніше - професора) на кафедрі філософії Київського університету ім ...
1065015
  Ткаченко Т. Погляди Г.П. Галагана на підготовку та проведення селянської реформи 1861 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 5-12. – ISSN 2518-7732


  Звернення до питань ролі видатної особи в історії України, аналіз її діяльності та здобутків сприяє піднесенню національної самосвідомості, надає можливість зрозуміти не лише події певного історичного періоду, а й деякі важливі проблеми сучасного ...
1065016
  Саф"янюк З.Г. Погляди галицьких педагогів на реальну освіту (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 72. – С. 46-52. – (Серія "Педагогічні науки")
1065017
  Горкіна Л.П. Погляди Д.І. Піхна на основні аспекти економічної політики держави // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 264-276. – ISSN 0320-4421
1065018
  Закревський М.Ф. Погляди декабристів у питанні тілесних покарань // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 50-56. – (Серія права ; № 15)


  Действующее в начале XIX ст. в России уголовное законодательство санкционировало применение телесных наказаний. Кроме того, телесные наказания широко применялись помещиками к своим крепостным и офицерами в армии к подчиненным. Автор, излагая отношение ...
1065019
  Кралюк П. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 356-359. – ISBN 978-966-2254-74-7
1065020
  Кралюк П.М. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 356-359. – ISBN 978-966-373-777-5
1065021
  Цвєткова Ю.В. Погляди Є. Спекторського на зміст, формування та поняття федеративного територіального устрою // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7133-95-6
1065022
  Ізарова І.О. Погляди Є.В . Васьковського та сучасний стан реформування цивільного процесу Європейського Союзу // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-142-6
1065023
  Кузнець Л.А. Погляди Є.В. Спекторського на демократію // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7133-95-6
1065024
  Кузнець Ю.А. Погляди Є.В. Спекторського на поняття, призначення та типологію держави // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7133-95-6
1065025
  Шваб Д. Погляди Євгена Маланюка на українську культуру // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 273-276
1065026
  Леоненко П.М. Погляди західних дослідників на економічні реформи в Радянському Союзі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 41-52. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Західні дослідники розглядають радянські економічні реформи з позицій системного, порівняльно-історичного та порівняльно-системного підходів. У межах їхніх трактувань реформ можна виділити три великі взаємопов"язані сфери: сучасну радянську економічну ...
1065027
  Зінченко Н.І. Погляди І. Нечуя-Левицького на національну справу в умовах цензурного режиму 60–70-х років XIX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 86-90. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Йдеться про світогляд І.С. Нечуя-Левицького, про причини звернення до нової для української літ. 60–70-х рр. 19 ст. теми інтелігенції, яку письменник розробляв паралельно з селянською. Наголошується на тому, що проблема національних відносин у ...
1065028
  Супрун Н.Т. Погляди І.Канта щодо доцільності викладання логіки // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 167-169
1065029
  Прозор Н. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 118-131. – ISBN 966-7400-79-4
1065030
  Білоусова Т. Погляди Івана Огієнка на неологізацію мови та його роль у становленні української неології // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 1-11. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Погляди Івана Огієнка на поповнення української мови новими словами і значеннями, його внесок у становлення української неології як науки.
1065031
  Оверчук О. Погляди Івана Франка на походження народної пісенності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 222-226. – ISBN 966-594-298-0
1065032
  Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 73-84. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
1065033
  Мохнатюк І.О. Погляди Івана Франка на релігію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 67-71. – ISSN 2076-1554
1065034
  Бунчук О.Б. Погляди Івана Франка на сутність права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 20-23. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1065035
  Лабур О. Погляди Івана Франка як джерело вивчення гендерної історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-110. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено погляди видатного українського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Франка на рівність чоловіків і жінок. Показано розуміння І. Франком ґендерної культури українців та його ідей щодо подолання проблем нерівності між чоловіком і жінкою в ...
1065036
  Ленський П.С. Погляди Китаю до питань забезпечення національної та регіональної безпеки у Центральній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 164-169
1065037
  Филюк В.В. Погляди Л. фон Мізеса на сутність та значення економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 111-113
1065038
  Савчук В. Погляди Лесі Українки на проблему "недержавного чоловіка" (на матеріалі листів письменниці до М. Кривинюка та Ф. Волховського) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 257-269. – ISBN 978-966-600-358-7


  Робиться спроба за листами Лесі Українки прослідкувати еволюцію поглядів письменниці на проблему недержавності української нації – від захоплення ідеями М. Драгоманова до сповідування національних ідеалів. An attempt to trace the evolution of the ...
1065039
  Зархіна С.Е. Погляди Лона Л. Фуллера на мову права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 268-277. – ISSN 2224-9281
1065040
  Пивовар С.Ф. Погляди М. Бажана на історію української державності в контексті партійно-державної ідеології в УРСР (1940-ві роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив партійно-державної ідеології на висвітлення історії української державності в політико-публіцистичних і літературних творах М. Бажана.
1065041
  Корпусова В. Погляди М. Волошина на нищівну роль Росії у культурі Криму козацьких часів // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 230-232. – ISBN 966-95758-1-8
1065042
  Шпик І.Є. Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відносини епохи середньовіччя // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 333-340. – ISBN 978-954-322-848-5


  Висвітлюються формування та розвиток поглядів М. Грушевського на процес українсько-болгарської духовно-культурної взаємодії в епоху Середньовіччя.
1065043
  Саяпіна С. Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 74-78.
1065044
  Гунчик І. Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1065045
  Корновенко С.В. Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії 1917 р. / С.В. Корновенко, Ю.Г. Пасічна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 162-165. – ISBN 978-966-353-452-7
1065046
  Волгов М. Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 363-372
1065047
  Трикіша А. Погляди М. Туган-Барановського щодо перспектив побудови соціалістичного ладу в період Української революції 1917-1920 рр. / Андрій Трикіша // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 277-279
1065048
  Міхневич Л. Погляди М.І. Палієнка на проблеми суверенітету // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 34-37. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Поняття суверенітету належить до числа класичних правових проблем, які залишаються завжди актуальними. Зауважимо, що розуміння суверенітету не було сталим, з розвитком юридичної науки постійно змінювалося, формуючи окремі теорії та вчення. Тривалий час ...
1065049
  Мулярчук І.Ф. Погляди М.І. Туган-Барановського на соціалізм // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-218-7
1065050
  Посохов С.І. Погляди М.Н. Каткова на "університетське питання" у дзеркалі публіцистики та історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 46-53. – ISBN 966-544-258-9
1065051
  Козуб Л. Погляди М.П. Драгоманова на розвиток українського національного руху в першій половині ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 95-98
1065052
  Борисенко В. Погляди М.П. Драгоманова на характер зв"язків України і Московщини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1065053
  Тарабан В.М. Погляди М.С.Грушевського на історичний процес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 219-222. – ISSN 0321-0499
1065054
  Макарчук Д. Погляди Маркса на походження держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 11-13
1065055
  Лозовий В.С. Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 91-98. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1065056
  Горленко В.В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 52-54
1065057
  Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 13-26. – ISSN 1682-3540
1065058
  Горнова І. Погляди Михайла Пселла щодо зовнішньополітичного становища Візантійської імперії XI ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 48-56. – ISBN 978-966-02-6215-7
1065059
  Ржевська В. Погляди Мішеля Монтеня на право (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 1814-3385


  Данное исследование проведено с целью изложения правовых взглядов известного французского писателя и мыслителя Мишеля Монтеня выраженных в различных главах его прославленного труда "Опыты" Монтень размышляет о привычках которые являются источником ...
1065060
  Годованець Н.І. Погляди муфассира Ібн Касира та їх відображення в його Тафсирі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 36-43


  Проаналізовані основні етапи діяльності Ібн Касира як одного з ослідовників ашаризму. Розглянуто в цілому, що являє собою тафсир як вид ісламської веровчальної літератури, а також досліджено зміст тафсиру Корану Ібн Касира "Тафсир аль-Курані"ль-Азім" ...
1065061
  Александрович Т. Погляди на геополітичне становище України в добу Ренесансу через призму творів Йосипа Верещинського / Т. Александрович, М. Малинка // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 5-10. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розглядаються проблема геополітичного становища України в добу Ренесансу, а також концепції державотворення зі збереженням національної самоідентичності. У зв"язку з цим аналізуються ідеї, представлені в творах Й. Верещинського, С. Наливайка, ...
1065062
  Шакурова О.В. Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 105-108. – ISSN 2076-1554
1065063
  Гордіца К.А. Погляди на інститут власності економістів України і Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 11-17. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1065064
  Машталір В.В. Погляди на історичні процеси становлення наукової парадигми / В.В. Машталір, Л.О. Гріффен, Н.О. Рижева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 110-118. – ISSN 2524-0056
1065065
  Мельник А. Погляди на історію у філософській думці України кінця XIX- початку XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 75-79
1065066
  Александрова М.В. Погляди на культуру та цивілізацію в українській філософській думці кін. XIX - поч. XX ст. (на прикладі концепцій М. Драгоманова, І. Франка та В. Вернадського) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 25-29. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1065067
  Кеба О.М. Погляди на назалізацію в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 253-258
1065068
  Шмігер Т. Погляди на переклад в українському контексті Х-XV сторіч // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 147-154. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
1065069
  Петрів-Буряк Погляди на питання державної мови науковців Українського вільного університету (1921-1945 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 78-81


  Серед науковців, які досліджували проблематику мовного питання професор УВУ Сергій Шелухін (з 1883 року студент університету св. Володимира, навчавчався на юридичному факультеті).
1065070
  Спасибо-Фатєєва Погляди на підстави переосмислення доктрини права власності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
1065071
  Короєд С.О. Погляди на правову природу цивільного процесу в працях дореволюційних вчених-процесуалістів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 206-215. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1065072
  Тимочко Н.О. Погляди на предмет економічної історії в ретроспективі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 262-272. – ISSN 0320-4421
1065073
  Мельников О.Г. Погляди на розвиток військової освіти і науки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 257-261


  У статті розглянуті перспективи розвитку військової освіти і науки. Впровадження болонських вимог, як інструменту гармонізації системи військової освіти в Україні з європейською полягає в оновленні змісту освіти та вдосконаленні її методології ...
1065074
  Романченко І.С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / І.С. Романченко, В.О. Шуєнкін // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-27.
1065075
  Александрович Т. Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 11-18. – ISBN 966-8547-39-X
1065076
  Бочарніков В.П. Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарніков, С.В. Свешніков // Наука і оборона. – Київ : Стилос, 2017. – № 1. – Бібліогр.: Літ.: 14 назв
1065077
  Черкас Т.В. Погляди Німеччини на "Євро - 2012" в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 93-97. – ISSN 2076-1554
1065078
  Решмеділова О.М. Погляди О. Богомазова, О. Архипенка, М. Рославця в контексті філософсько-антропологічних досліджень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 40-43
1065079
  Шабуніна В.В. Погляди О.О. Потебні на зв"язок мови й мислення та їх значення для сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 58-62


  У статті розглядаються питання зв"язку мови з мисленням, впливу мови на духовний розвиток суспільства. Значна увага приділяється еволюції мови в історичному контексті існування нації, відображенню ролі історичних подій в житті народу у розвитку мовних ...
1065080
  Боярко Г.В. Погляди О.О. Потебні на смішне і вивчення мовних засобів комічного / Г.В. Боярко, Г.П. Проценко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 43-47. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Проаналізовано погляди О. Потебні про засоби досягнення комічного враження, розглянуто словесне оформлення комічних ситуацій, наведено приклади мовних засобів комічного.
1065081
  Кравченко С.С. Погляди Олівера Венделля Холмса на поняття "закон", "право" і "свобода слова" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-29
1065082
  Вдовичин І. Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 222-227. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1065083
  Тетерына О.Б. Погляди П. Куліша у розвитку гоголезнавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 260-264
1065084
  Мазуренко В.В. Погляди П.Є. Казанського на міжнародне приватне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 321-326. – ISSN 2219-5521
1065085
  Моренець В.І. Погляди П.М. Ткачова на російську общину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются взгляды одного из известных представителей народнического движения в России - П.Н. Ткачева на характер и роль русской земельной (сельской) общины в хозяйственной и политической жизни России 60-70-х годов развития России в ...
1065086
  Кривицький Ю. Погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 45-50


  У статті розглянуто погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України. Систематизовано та проаналізовано міркування П.П. Михайленка стосовно, по-перше, причин, мети, засад, способів і напрямів реформування міліції (поліції) ...
1065087
  Чернишова Н.В. Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 308-312


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1065088
  Нужна І.Г. Погляди Платона на виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065089
  Кожедуб О.В. Погляди Платона та Аристотеля на соціокультурний зміст військової освіти і виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Проведено історико-філософський аналіз проблем військової освіти та виховання в системах Платона та Аристотеля.
1065090
  Недужко Ю.В. Погляди Президента УНР в екзилі Миколи Лівицького (1907-1989) на "східну політику" канцлера ФРН Віллі Брандта в контексті національних інтересів України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 63-70. – ISBN 978-966-600-373-0
1065091
  Панов Д.І. Погляди професора В.Б. Антоновича на роль та значення магдебурзького права для українських міст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-84.
1065092
  Головко О.М. Погляди професора В.Г. Демченка (1831-1914) щодо показів свідків як доказу у судочинстві в добу Київської Русі / О.М. Головко, В.А. Греченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834


  Василь Григорович Демченко - ординарний професор кафедри цивільних і межових законів, декан юридичного факультету Університету Св. Володимира.
1065093
  Березовенко А.В. Погляди професора С.С. Яценка на питання мовних компетентностей юриста // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 46-47. – ISSN 2308-9636
1065094
  Климаш Р.Б. Погляди радянських учених на американський фольклор і фольклористику (1950-1974) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 497-500. – ISSN 1028-5091
1065095
  Мельник О. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 53-57


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С. Русової на особу в науковій літературі.Твори С. Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам сучасної ...
1065096
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на значення мови, освіти, мистецтва в процесі українського державотворення в XX столітті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 234-238. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1065097
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 171-175. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1065098
  Мельник О. Погляди С.Русової на особу: історіографія питання // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 150-155


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С.Русової на особу в науковій літературі. З"ясовано, що твори С.Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам ...
1065099
  Федулова В.В. Погляди С.С. Гогоцького на розвиток понять про філософію історії (на основі праці "Вступ до історії філософії") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються засади філософії історії за С.С. Гогоцьким. З цих позицій розглядається генеза філософсько-історичного знання.
1065100
  Пасічна Ю.Г. Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень - червень 1917 р.)
1065101
  Жилякова Ю.С. Погляди Симона Петлюри на соборність українського народу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7777-14-3
1065102
  Тарапака Н. Погляди Софії Русової на національне виховання дітей дошкільного віку // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 151-155. – ISBN 978-617-7932-12-2
1065103
  Латишева Д. Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 102-111. – ISSN 2522-4611
1065104
  Держипільська А. Погляди сучасних науковців про роль професора Герша Лаутерпахта у створенні міжнародного Білля прав людини та його юридичного забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 67-74. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1065105
  Гетьман-П"ятковська Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об"єднання народу в демократичній державі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-34
1065106
  Аззуз Д.Д. Погляди Сьюзен Зонтаг на феномен фотографії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 54-55
1065107
  Марченко М.І. Погляди Т.Г.Шевченка на історичне минуле українського народу. / М.І. Марченко. – [Київ], 1961. – С. 84-94. – У надзаголовку : До 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка. - Без тит. л. - Окр. відб.: Український історичний журнал. 1961, № 1


  На форз. дарчий надпис: Бібліотеці Київського університету з подякою за допомогу 5. IV. 61 (підпис)
1065108
  Кравчук О.М. Погляди та діяльність Т. Г. Масарика в працях українських емігрантів 20-30 рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 438-450. – ISSN 2218-0567
1065109
  Шинкарук Л.В. Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 116-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1065110
  Скоморович І.Г. Погляди українськиї вчених на проблеми фунціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХIХ століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 16-23. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1065111
  Лазаренко К.О. Погляди українських вчених та громадських діячів щодо сутності соборності та її значення у боротьбі за незалежну Україну // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 312-314. – ISBN 978-617-7777-14-3
1065112
  Мазуренко К. Погляди українських компаративістів на сутність релігійної освіти у зарубіжжі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 152. – ISBN 978-966-644-365-9
1065113
  Колесник В.Ф. Погляди українських націонал-комуністів кінця 20-х років на деякі проблеми економіки і державного будівництва України / В.Ф. Колесник, В.Ю. Васильєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57. – (Історія ; вип. 22)


  На основі архівних та інших матеріалів показується наявність і суть націонал-комуністичних поглядів в КП(б)У наприкінці 20-х рр.
1065114
  Банчук О. Погляди українських представників теорії соціального права на проблему розмежування публічного і приватного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-120. – ISSN 0132-1331
1065115
  Турута О.В. Погляди українських філософів на проблему реальності прав людини / О.В. Турута, Н.А. Дубина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 158-164. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
1065116
  Лаголдич М. Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 29-40. – ISSN 2310-0923
1065117
  Саганюк Ф.В. Погляди щодо вдосконалення системи стратегічного планування у секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, О.В. Устименко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 43-47. – ISSN 2304-2699
1065118
  Лада М.Д. Погляди щодо контролю кордонів прибічників вільних імміграційних рухів у Великій Британії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 95-99. – ISSN 2077-1800
1065119
  Желіховська Н. Погляди Ю. Лазебника на публіцистику та публіцистичність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-22. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зміст понять "публіцистики" і "публіцистичність" та про спільне й відмінне у поняттях "публіцистика" і "журналістика". It is considered the content of definitions "social and political journalism" and "publicism" as well as the common and ...
1065120
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 214 л. – Бібліогр.: л. 191-214
1065121
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
1065122
  Демченко В. Погляди Яра Славутича на органічність української мови // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 71-75. – ISBN 966-8547-61-6
1065123
   Поглядите на него. – Л-М., 1965. – 163с.
1065124
  Єщенко М.Ю. Поговори зі мною : [оповідання] / Марина Єщенко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-8618-60-7


  Сучасні комунікації дозволють людині підтримувати зв’язок з усім світом без зайвих зусиль, однак дедалі частіше вона обирає самотність. Герої збірки "Поговори зі мною" знайомляться, закохуються, одружуються, народжують дітей, борються з ...
1065125
  Бейлін П.Ю. Поговори зі мною, лікарю : повісті, есе / П.Ю. Бейлін. – Київ : Дніпро, 1982. – 564 с. : іл., портр.
1065126
   Поговори зі мною, мамо!. – К., 1978. – 183с.
1065127
  Тараканова Л.В. Поговори со мной : Стихи / Л.В. Тараканова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 175с.
1065128
  Бейлин П.Е. Поговори со мною, доктор : эссе, повести / Павел Бейлин ; [предисл. В. Коротиче ; худож. И.В. Козий]. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 367 с. : ил.


  Разделы: Поговори со мною доктор; Мои учитедя; Всегда в пкути.
1065129
  Исаев Е.А. Поговорим как современники / Е.А. Исаев. – М, 1987. – 206с.
1065130
  Гаршина Е.Я. Поговорим на педагогические темы / Е.Я. Гаршина. – М., 1985. – 128с.
1065131
  Кулунчакова Б. Поговорим на равных : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1988. – 251 с.
1065132
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2000. – 48с.
1065133
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2002. – 80с.
1065134
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2004. – 104 с.
1065135
  Павлов В.И. Поговорим о вашем сыне / В.И. Павлов. – Москва, 1977. – 96с.
1065136
  Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности / Б.В. Бушелева. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 158с. – (КБ: Каким быть). – ISBN 5-7424-0151-5
1065137
  Бобров Л.В. Поговорим о демографии / Л.В. Бобров. – М, 1974. – 223с.
1065138
  Перестюк М.О. Поговорим о дифференциальных уравнениях / М.О. Перестюк, В.А. Вішенский, А.М. Самойленко // Квант, 1980. – №1
1065139
  Макарова Н.Ф. Поговорим о жизни и о себе / Н.Ф. Макарова. – Москва, 1961. – 70с.
1065140
  Никитин Н.Н. Поговорим о звездах / Н.Н. Никитин. – Ленинград, 1936. – 191с.
1065141
  Трофимкина Н.Д. Поговорим о здоровье / Н.Д. Трофимкина, В.С. Виноградов. – Л, 1961. – 72с.
1065142
  Демин В.П. Поговорим о кино / В.П. Демин. – М, 1984. – 63с.
1065143
  Левашева Г.Я. Поговорим о музыке / Г.Я. Левашева. – Л., 1964. – 251с.
1065144
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – М.-Л., 1965. – 233с.
1065145
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – 2-е изд. доп. – Л., 1969. – 224с.
1065146
  Мильто И.П. Поговорим о музыке. / И.П. Мильто. – Минск, 1989. – 79с.
1065147
   Поговорим о наших детях. – М., 1959. – 368с.
1065148
   Поговорим о наших детях. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 432с.
1065149
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях : кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. шк. / Е.И. Асеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 64 с. – (Читаем по французски)
1065150
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях : кн. для чтения на фр. яз. в 10 кл. шк. / Е.И. Асеева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 64 с. – (Читаем по французски)
1065151
   Поговорим о прочитанном. – М., 1986. – 204с.
1065152
  Щемелева Е.Е. Поговорим о прочитанном / Е.Е. Щемелева. – Москва, 1987. – 148с.
1065153
  Ковшарь А.Ф. Поговорим о птицах / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1985. – 110с.
1065154
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва, 1960. – 393 с.
1065155
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 110 с.
1065156
  Бардин С.М. Поговорим о скромности / С.М. Бардин. – М, 1959. – 61с.
1065157
  Алексин А.Г. Поговорим о совести / Анатолий Алексин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 50 с. – (Беседы о нравственности)
1065158
  Метаев Ю.А. Поговорим о спорте. / Ю.А. Метаев, В.А. Пашнин. – М., 1973. – 216с.
1065159
  Лившин С.А. Поговорим о странностях любви / С.А. Лившин. – М., 1988. – 255с.
1065160
  Матлина Слава Поговорим о странностях любви... к "мероприятиям" и "массовой" работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1065161
  Панова В.Ф. Поговорим о странностях любви... Пьесы. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 447с.
1065162
  Гагарин Ю.В. Поговорим о суевериях / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1968. – 88с.
1065163
   Поговорим о тех, кто позорит честь советского человека. – М., 1961. – 128с.
1065164
  Алексин А.Г. Поговорим о человечности / А.Г. Алексин. – Москва : Политиздат, 1964. – 88 с. : ил. – (Заметки писателя)
1065165
  Ахмедов Д.Н. Поговорим об адатах / Ахмедов Дж. – Махачкала : кн. изд., 1963. – 14 с. – (Б-ка агитатора-атеиста)
1065166
  Петрович Н.Т. Поговорим об информации / Н.Т. Петрович. – М., 1973. – 206с.
1065167
  Беляцкая В.П. Поговорим об искусстве / В.П. Беляцкая, А.С. Либерман. – Ленинград, 1963. – 119с.
1065168
  Трофименко В.П. Поговорим об этике / В.П. Трофименко. – Москва : Московская правда, 1991. – 94 с.
1065169
  Потапова А.В. Поговорим откровенно / А.В. Потапова. – Киев, 1988. – 230с.
1065170
  Кривомазов Н.П. Поговорим откровенно / Н.П. Кривомазов. – Красноярск, 1989. – 223с.
1065171
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – М, 1968. – 255с.
1065172
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 2-е изд. – М, 1970. – 256с.
1065173
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – М, 1980. – 272с.
1065174
  Бовин А.Е. Поговорим по существу / А.Е. Бовин. – М, 1985. – 101с.
1065175
  Флеров Н.Г. Поговорим с тобой наедине / Н.Г. Флеров. – М, 1963. – 47с.
1065176
  Ангелевич А.Е. Поговорим! : пособие по франц. яз. для учащихся старш. классов. / А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1967. – 142 с. : ил. – (Conversons)
1065177
  Топчий А. Поговорим, брат... : очерки, рассказы, повести, миниатюры / Александр Топчий. – Николаев : Атолл, 2004. – 282, [2] с. : ил. – ISBN 966-7726-99-1


  Виктору Павлюку с любовью от старинного друга и коллеги Сашки сию книжку! Подпись. Май 2008 г.
1065178
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1969. – 54с.
1065179
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец... / Г.Я. Лутков. – Москва, 1979. – 207с.
1065180
   Поговорим, сын. – Свердловск, 1988. – 320с.
1065181
  Разумихин А.М. Поговорим... / А.М. Разумихин. – Москва, 1987. – 301с.
1065182
  Горниченко Вікторія Поговоримо про інклюзивну школу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 9-10 : фото
1065183
  Яцків Я. Поговоримо про космічну сферу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329
1065184
  Климишин І.А. Поговоримо про літочислення / І.А. Климишин. – Київ : Політвидав України, 1965. – 67 с.
1065185
  Погрібний А. Поговоримо про мовну стійкість українців (уривок зі статті) : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 23-26
1065186
  Левашева Г.Я. Поговоримо про музику / Г.Я. Левашева. – К., 1967. – 247с.
1065187
  Кудін В.О. Поговоримо про оптимізм і песимізм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 37-40. – ISSN 2518-7104
1065188
  Дзюбенко-Мейс Поговоримо про Сковороду / запитувала Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)


  4 червня в Будинку письменників Національної спілки письменників України відбулася презентація нової збірки Наталії Дзюбенко-Мейс "Сковорода".
1065189
  Гольдштейн Л.М. Поговоримо серйозно / Л.М. Гольдштейн. – К., 1991. – 67с.
1065190
  Кислик И.И. Поговорите с моей женой! / И.И. Кислик. – Тула, 1966. – 65с.
1065191
  Сидоренко Віктор Поговорімо про секрети : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 86-87 : Фото
1065192
  Хорош Н.А. Поговорки и пословицы греков Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 155-157
1065193
  Королева Н.М. Погода белая / Н.М. Королева, 1979. – 118с.
1065194
  Беттен Л.Дж. Погода в нашей жизни / Л.Дж. Беттен. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1985. – 224с.
1065195
  Чулков Б.А. Погода века / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1966. – 64с.
1065196
  Осташ В. Погода для іноходця, або Дещо про досвід читання нової книжки поезій Романа Скиби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 22-23
1065197
  Фиккер Г. Погода и ее изменения / Г. Фиккер. – М - Л, 1934. – 112с.
1065198
  Богатова Г.П. Погода и ее научное предвидение / Г.П. Богатова. – М, 1955. – 19с.
1065199
   Погода и ее предвидение. – М., 1947. – 10с.
1065200
  Колобков Н.В. Погода и ее предвидение / Н.В. Колобков. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1950. – 56с.
1065201
  Беляков М.В. Погода и ее предвидение / М.В. Беляков. – Москва : Госиздат технико-теоретической л-ры, 1958. – 64с.
1065202
  Некрасов П.И. Погода и её предвидение / П.И. Некрасов. – Москва, 1937. – 96с.
1065203
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – М, 1947. – 64с.
1065204
  Бугаев В.А. Погода и ее предсказание : Стенограмма публичной лекции / В.А. Бугаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
1065205
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – Москва, 1955. – 32с.
1065206
  Румянцев Н.В. Погода и ее предсказание. / Н.В. Румянцев. – М., 1941. – 47с.
1065207
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – М., 1945. – 29с.
1065208
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – Тамбов, 1946. – 16с.
1065209
  Васильев Л.И. Погода и ее предсказание. / Л.И. Васильев. – Пенза, 1955. – 60с.
1065210
  Карельский С. Погода и ее предсказания / С. Карельский. – Воронеж, 1932. – 50с.
1065211
  Зверев М.Д. Погода и животные / М.Д. Зверев. – Москва, 1965. – 55с.
1065212
  Деревянко А.Н. Погода и качество зерна озимых культур / А.Н. Деревянко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 128 с.
1065213
  Уотт Фиона Погода и климат : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона, Уилсон Фрэнсис; Ред.К.Стокли.Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 48с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00407-0
1065214
  Швердтфегер В. Погода и климат Антарктики / В. Швердтфегер; Пер. с англ. под ред. Воскресенского А. И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 261с.
1065215
  Барри Р.Г. Погода и климат в горах / Р.Г. Барри ; перевод с англ. под ред. А. Х. Хргиана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 311 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
1065216
  Кондратьев К.Я. Погода и климат на планетах / К.Я. Кондратьев. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1065217
   Погода и летний отдых. – Л., 1969. – 80с.
1065218
  Пасечнюк А.Д. Погода и полегание зерновых культур / А.Д. Пасечнюк. – Л., 1990. – 211с.
1065219
  Астапенко П.Д. Погода и полеты самолетов и вертолетов / Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 280 с. – Библиогр.: с. 276
1065220
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 203 с.
1065221
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – 5-е изд., стереотип. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 203с.
1065222
  Могилева А.М. Погода и травы / А.М. Могилева. – Ленинград : ГИМИЗ, 1957. – 60с.
1065223
  Каменщиков Н.П. Погода и урожай / Н.П. Каменщиков. – Л., 1935. – 92с.
1065224
   Погода и урожай. – М., 1990. – 331с.
1065225
  Коваленко В.П. Погода и хлопчатник / В.П. Коваленко, И.Г. Сабинина. – Ташкент, 1964. – 48с.
1065226
  Федосеев А.П. Погода и эффективность удобрений / А.П. Федосеев. – Л, 1985. – 144с.
1065227
  Баррет Э.К. Погода из космоса / Э.К. Баррет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 140 с. : ил.
1065228
  Пфейфер Ф. Погода интересует всех / Ф. Пфейфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 268с.
1065229
  Даниленко Л.І. Погода і pohoda у світлі української та чеської мов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 0027-2833
1065230
  Луцько В.С. Погода і економіка // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-198
1065231
  Усик Світлана Погода і самопочуття / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 9 : фото
1065232
   Погода і якість врожаю плодово-ягідних культур на Україні / Г.Д. Проценко, Т.М. Мельник, О.І. Ситник, О.І. Шушукіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 12-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1065233
  Шипчинский В. Погода мая нового стиля 1916 года в Архангельске на фоне прошлого. – Архангельск : Губернская тип., 1916. – 5 с. – Отд. оттиск из : "Известия А. О. И. Р. С.", №7-8, 1916 г.,
1065234
  Валєєв Д.Н. Погода на завтра / Д.Н. Валєєв. – Київ, 1973. – 91с.
1065235
   Погода на завтра. – Москва : Знание, 1978. – 47с.
1065236
  Бровченко В.Я. Погода на завтра : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1979. – 122 с.
1065237
   Погода на завтра. – Горький, 1990. – 350с.
1065238
  Шатров М.П. Погода на завтра. / М.П. Шатров. – К., 1975. – 85с.
1065239
  Волеваха М.М. Погода на замовлення / М.М. Волеваха. – Київ, 1964. – 48с.
1065240
  Ваксберг Дж. Погода на Земле / Дж. Ваксберг. – Ленинград, 1980. – 247с.
1065241
  Вайсберг Дж. Погода на Земле. Метеорология / Дж. Вайсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247 с.
1065242
  Погосян Х.П. Погода на земном шаре / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1972. – 64с. – (Наука о Земле)
1065243
  Оринг Д. Погода на планетах / Д. Оринг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 123с.
1065244
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 103-108 : рис. – ISSN 0130-2906
1065245
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 114-120 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065246
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 111-118 : табл. – ISSN 0130-2906
1065247
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 115-121 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065248
  Астапенкова Е.М. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Е.М. Астапенкова, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065249
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065250
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 110-115 : рис. – ISSN 0130-2906
1065251
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 106-110 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065252
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 104-109 : рис. – ISSN 0130-2906
1065253
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в мае 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065254
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 107-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065255
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 115-122 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065256
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 111-118 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065257
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065258
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065259
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Храмова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 110-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065260
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 113-119 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065261
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 103-109 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065262
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 106-110 : рис. – ISSN 0130-2906
1065263
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 121-127 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065264
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Л.Н. Паршина, Е.М. Астапенкова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 106-113 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065265
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 101-107 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065266
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в январе 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 110-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1065267
  Миллер Питер Погода сошла с ума. Мы и погода: состязание безумных // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 112-131 : фото
1065268
  Степанов Н.Д. Погода Среднего Урала / Н.Д. Степанов. – Свердловск, 1955. – 48с.
1065269
  Костик П. Погода та бог : народні та наукові погляди на погоду / П. Костик. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 75 с.
1065270
  Прох Л.З. Погода та її перебачення / Л.З. Прох. – Київ, 1957. – 77с.
1065271
  Мучник В.М. Погода та її передбачення / В.М. Мучник. – К., 1946. – 44с.
1065272
  Прихотько Г.Ф. Погода та її передбачення / Г.Ф. Прихотько. – К., 1950. – 36с.
1065273
  Прох Л.З. Погода та клімат / Л.З. Прох. – Київ : Радянська школа, 1957. – 163с.
1065274
  Крыжановский С.Т. Погода у моря : стихотворения / С.Т. Крыжановский. – М., 1986. – 79с.
1065275
  Бугаев В.А. Погода, климат и их изменения / В.А. Бугаев, А.Л. Кац. – Москва : Знание, 1966. – 48с.
1065276
  Муминов Ф.А. Погода, климат и хлопчатник / Ф.А. Муминов. – Л, 1991. – 192с.
1065277
  Зоидзе Е.К. Погода, климат и эффективность труда в земледелии / Е.К. Зоидзе. – Л., 1987. – 223с.
1065278
  Щербань М.І. Погода, клімат і навколишнє середовище // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 26-32. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1065279
  Коровин А.И. Погода, огород и сад любителя / А.И. Коровин, О.Н. Коровина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 231с.
1065280
  Фурса Д.И. Погода, орошение и продуктивность винограда / Д.И. Фурса. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1986. – 200с.
1065281
  Дегтярева Г.В. Погода, урожай и качество зерна яровой пшеницы / Г.В. Дегтярева; Кириличева К.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 216 с.
1065282
  Вільгушинський М.Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 97-112
1065283
  Варнеке Б.В. Погодин и Островский / Б.В. Варнеке. – Одесса, 1926. – 2с.
1065284
  Сушко О. Погодитися на незгоду. У пошуках українсько-польського порозуміння // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 4


  "... Проект польського художника Ярослава Козяра на українсько-польському кордоні. У листопаді, на тлі чергового загострення українсько-польських відносин, група політичних експертів від обох сторін, до яких належить і автор цих рядків, виступила зі ...
1065285
  Тишинська Евстахія Погодін і Зубрицький : Відбитка з Записок Наук. Тов. ім. Шевченка, т.СХ / Тишинська Евстахія. – с.101-1227
1065286
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 222-226. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1065287
  Короткий В.А. Погодін Михайло Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 128-129. – ISBN 966-06-0393-2
1065288
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович (1800-1875) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 433. – ISBN 5-7707-1062-4
1065289
  Божко Л.Ю. Погодні умови і розвиток лугового метелика / Л.Ю. Божко, Д.В. Друмов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
1065290
  Мохов И.И. Погодно-климатические аномалии в российских регионах и их связь с глобальными изменениями климата / И.И. Мохов, В.А. Семенов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 16-28 : рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0130-2906
1065291
  Щербань М.І. Погодно-кліматичні умови і будівництво / М.І. Щербань, М.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 155-163 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1065292
  Михайленко Н. Погодно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах / Наталія Михайленко, Ірина Щербань // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 268-274. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1065293
   Погодные записки Смоленских Иезуитов 1611 год : [пер. с лаин. по рукописи, предисл. Л.Я. Лавровского]. – [Смоленкс], 1916. – 39 с. – Отд. отттик из кн.: Смоленская старина. Смоленкск, 1916, вып. 3, ч. 2, с. 1-39, (паг. 2). - Экз. деф., отсутств. с. 33-39
1065294
  Знатнов А. Погодой лунною. Драматическая история песни "Дорогой длинною" и трагическая судьба автора ее бессмертных слов // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 110-124. – ISSN 0027-8238


  Поезія К.М.Подревського.
1065295
   Погодообразующие процессы и опасные явления погоды над Литвой и Калининградской областью. – Ленинград, 1988. – 152 с.
1065296
  Щемелевас В.М. Погоды Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щемелевас В.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 17 с.
1065297
  Никулин М.А. Погожая осень / М.А. Никулин. – Москва, 1964. – 348с.
1065298
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1962. – 171с.
1065299
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 162с.
1065300
  Сидоренко Н.Н. Погожий день / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1952. – 128с.
1065301
  Энтин В. Погожий день / В. Энтин. – Брянск, 1958. – 40с.
1065302
  Щелоков Ю.М. Погожий день / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1978. – 222с.
1065303
  Кацнельсон А. Погожі дні. / А. Кацнельсон. – К, 1956. – 99с.
1065304
  Король О. Поголений кактус : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 227-229. – ISSN 0868-4790-8
1065305
  Петриченко О. Погони під контролем // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.28-31. – ISSN 1726-3077


  Цивільний контроль над армією
1065306
  Иванов А.В. Погонофоры / А.В. Иванов. – Москва-Л., 1960. – 272с.
1065307
  Чигрин Евгений Погонщик : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
1065308
  Причард К.С. Погонщик волов / К.С. Причард. – Москва, 1965. – 288с.
1065309
  Штриттматтер Э. Погонщик волов / Э. Штриттматтер. – М, 1981. – 334с.
1065310
  Ругин Р.П. Погоня : рассказы / Р.П. Ругин. – Свердловск, 1965. – 68 с.
1065311
  Пиголкин М.И. Погоня / М.И. Пиголкин. – Горький, 1967. – 71с.
1065312
  Хеллман Л. Погоня / Л. Хеллман. – Москва, 1971. – 121с.
1065313
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1983. – 287 с.
1065314
   Погоня. – М., 1987. – 46с.
1065315
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 287 с.
1065316
   Погоня. – Алма-Ата, 1990. – 736 с.
1065317
  Сименон Ж. Погоня / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 62 с.
1065318
  Бондар В. Погоня : повість / Василь Бондар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 13-46. – ISSN 0208-0710
1065319
  Демидов В. Погоня за "Кометой". Как Советские разведчики захватили ракетный "Мессер" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 8-9


  Март 1945 года. До салюта победы остается целых два страшных, кровавых месяца. Освобождая Европу, погибнут еще сотни тысяч бойцов… И в этот самый момент спецгруппа совецкой разведки получает приказ - захватить на испытательном аэродроме под Прагой ...
1065320
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; Переклад з яп. Івана Дзюби. – Харків : Фоліо, 2004. – 318с. – (Література). – ISBN 966-03-2581-9
1065321
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; [переклад з яп. Івана Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2007. – 318с. – . – (Література). – ISBN 978-966-03-4067-1
1065322
  Тарасов К.И. Погоня за Грюнвальд : историческая повесть / К.И. Тарасов. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
1065323
  Подсвиров И.Г. Погоня за дождем / И.Г. Подсвиров. – М, 1978. – 384с.
1065324
  Безбородько Г. Погоня за невидимками / Г. Безбородько. – К, 1959. – 64с.
1065325
  Болдырев В.Н. Погоня за невидимкой / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1961. – 68с.
1065326
  Циммеринг М. Погоня за сапогом : книга для чтения на нем. яз. в 10-м кл. / М. Циммеринг. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 80 с.
1065327
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1968. – 80с.
1065328
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1973. – 80с.
1065329
  Савицкая Л. Погоня за солнцем // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2010. – № 12. – С. 71-74


  Антуан де Сент-Экзюпери - один из пионеров авиации, писатель и философ-гуманист - был неутомимым искателем счастья, летящим за неумолимо ускользающим солнцем.
1065330
  Гехт Ф.И. Погоня за счастьем / Ф.И. Гехт, С. Тамара. – Москва, 1958. – 104с.
1065331
  Иванов Н.А. Погоня за тайной / Н.А. Иванов, П.Д. Лысов. – Грозный, 1982. – 111с.
1065332
  Ціммерінг М. Погоня за чоботом. / М. Ціммерінг. – Київ, 1958. – 92с.
1065333
  Ялымов М.П. Погоня за электричеством. / М.П. Ялымов. – Харьков, 1990. – 220с.
1065334
  Дорофеев Э.Д. Погоня на рассвете / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1989. – 172с.
1065335
  Нагибин Ю.М. Погоня. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 213с.
1065336
  Мильчаков В.А. Погоня. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1977. – 40с.
1065337
  Мушкетик Ю.М. Погоня; Прийдімо, вклонімося : Романи / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 440с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 966-7276-07-4
1065338
  Гаташ В. Погорел на кукурузе. Владельца сайта наказали за кражу диссертации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Беспрецедентное судебное решение в пользу автора научной работы принято в Луганске (Украина). Кандидат биологических наук Дмитрий Майданюк выиграл суд против владельца сайта, который без разрешения автора выставил на продажу его диссертацию о генетике ...
1065339
  Сандалов Л.М. Погорело-Городищенская операция / Л.М. Сандалов. – М., 1960. – 150с.
1065340
   Погорелов Валерій Євгенійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378-379. – ISBN 978-966-439-754-1
1065341
   Погорецький Микола Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 379. – ISBN 978-966-439-754-1
1065342
   Погорєлов Ігор // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 24 : Катерина Ливрінц. – С.3-22
1065343
   Погорєлов Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 130. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1065344
   Погорєлов Микола Семенович (1926-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 379-380. – ISBN 978-966-439-754-1
1065345
   Погорєлова Галина Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347 : фото
1065346
   Погорєльцева Наталія Павлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-757-2
1065347
  Прищепа Б.А. Погориння у середньовіччі : населення, системи заселення, урбанізаційні процеси : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Прищепа Богдан Анатолійович ; АНА України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: 64 назви
1065348
   Погорілий Леонід Володимирович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1959-2004 роки. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 248с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-120-3
1065349
   Погорілий Олександр Іванович (1940-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380. – ISBN 978-966-439-754-1
1065350
   Погорілий Сергій Дем"янович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347-349 : фото
1065351
   Погорілий Сергій Дем"янович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380. – ISBN 978-966-439-754-1
1065352
   Погорілко Віктор Федорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 41-42. – ISBN 966-7024-23-1
1065353
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113
1065354
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 210-211 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1065355
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 219-220. – ISBN 978-966-439-961-3
1065356
   Погорільчук Наталія Михайлівна (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 122-123. – ISBN 966-95774-3-5
1065357
  Кушнір В. Погосподарські книги як етнографічне джерело // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 58-63. – ISSN 2664-4282


  На прикладі погосподарських книг сільської ради українського села з часткою молдовського населення розглядаються можливості їх використання для вивчення динаміки і трансформації етнічних ідентичностей в українсько-молдовській порубіжній зоні. ...
1065358
  Архангельский П. Погостные наказы 1767 года, как исторический источник / Петр Архангельский. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1916. – 50 с.
1065359
  Гордієнко Д. Пограбування храмів Києва 1169 р.: профанне і сакральне // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 60
1065360
   Пограма спецкурсу "Боротьба трудящих Західноукраїнських земель проти соціального і національного гніту за возз"єднання з Українською РСР". – К, 1978. – 9с.
1065361
  Мацькович М. Погранична свідомість Анджея Кусьневича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуто вплив автобіографічного досвіду у суспільно-політичному контексті на творчість письменника. Artykul porusza problem wplywu doswiadczenia autobiograficznego w kontekscie spoleczno-politycznym na twуrczosc pisarza. Thearticle deals ...
1065362
  Боев И.В. Пограничная аномальная личность / И.В. Боев; Мин-во здавоохран. РФ Ставрополь. госуд. мед. академия. – Ставрополь : СГУ, 1999. – 362с. – ISBN 5-88-648-203-2
1065363
  Белянкин Е.О. Пограничная вахта / Е.О. Белянкин. – М., 1981. – 128с.
1065364
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария / В.А. Обручев. – Вып.1. – Ленинград : АН СССР
Ч.3. – 1932. – 311с.
1065365
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – Вып.2. – М.-Л.
3. – 1940. – 292с.
1065366
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – М.
Вып.2. – 1953. – 60с.
1065367
   Пограничная застава. – М., 1978. – 296с.
1065368
   Пограничная застава. – М., 1980. – 304с.
1065369
  Беляев В.П. Пограничная легенда / В.П. Беляев. – Москва, 1965. – 48с.
1065370
  Гуров Е.П. Пограничная мел-палеогеновая импактная структура Чиксулуб: основные особенности строения и последствия ударного события для развития биосферы Земли // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
1065371
  Тараданкин А.К. Пограничная полоса. / А.К. Тараданкин. – М., 1963. – 184с.
1065372
  Володин Д.А. Пограничная проблема меду РФ и США в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 49-66. – ISSN 0321-2068
1065373
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1971. – 286 с.
1065374
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1987. – 362с.
1065375
  Чехов А.В. Пограничная тропа / А.В. Чехов. – М, 1985. – 174с.
1065376
  Сухомлинов О. Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Предметом аналізу цієї статті є взаємозалежність понять "автор" - "текст" - "реальність" - "художній світ" у контексті механізмів функціонування суспільно-культурних систем. Дослідник розглядає деякі оповідання маловідомого польського письменника з ...
1065377
  Надибська О.Я. Пограничне становище України в контексті цивілізаційних орієнтацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
1065378
  Пупурус І. Пограничне Східне в поетиці українського романтизму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 62-70. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1065379
  Джадт Тоні Пограничний народ // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 44-45
1065380
  Антонович М.Д. Пограничник Босий / Михайло Антонович. – Прага : Вид. Українського історично-філологічного товариства, 1940. – 18 с. – Праці Історично-Філологічного Товариства в Празі» ІІІ, Прага, 1941, т. 3 (і окремою відбиткою);.
1065381
  Ильин Д. Пограничник Лагода. (Семья патриотов). / Д. Ильин. – М., 1939. – 31с.
1065382
  Слонимский М.Л. Пограничники / М.Л. Слонимский. – М, 1937. – 128с.
1065383
  Билль-Белоцерковский Пограничники / Билль-Белоцерковский. – М.-Л., 1938. – 47с.
1065384
   Пограничники. – М., 1964. – 119с.
1065385
   Пограничники. – М., 1973. – 383с.
1065386
   Пограничники. – 3-е изд., испр. – М., 1977. – 383с.
1065387
   Пограничники Забайкалья. – Чита, 1951. – 104с.
1065388
  Григулис А.П. Пограничники, два мальчика и собака Марс : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 119 с.
1065389
  Ромберг Йоханна Пограничное состояние : общество / Ромберг Йоханна, Виденхофер Кай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 48-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
1065390
  Павленко П. Пограничное сражение на земле / П. Павленко. – Москва, 1937. – 40 с.
1065391
  Рожнев Б.С. Пограничные были / Б.С. Рожнев. – Ашхабад, 1980. – ,39с.
1065392
  Мартьянов С.Н. Пограничные были. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1964. – 223с.
1065393
  Матросов В.А. Пограничные войска / В.А. Матросов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1065394
   Пограничные войска в годы ВОВ 1941-45 гг.. – М., 1968. – 708с.
1065395
   Пограничные войска ССР В ВОВ 1942-1945 гг.. – М., 1976. – 976с.
1065396
   Пограничные войска СССР в ВОВ, 1941. – М., 1976. – 944с.
1065397
   Пограничные войска СССР. 1929-1938 гг.. – М., 1972. – 775с.
1065398
   Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 гг.. – М., 1970. – 813с.
1065399
   Пограничные войства СССР. Май 1945-1950 гг.. – М., 1975. – 759с.
1065400
   Пограничные войстваСССР. 1918-1928 гг.. – М., 1973. – 927с.
1065401
   Пограничные горизонты между неогеном и антропогеном. – Минск, 1977. – 267с.
1065402
   Пограничные горизонты неогена и антропогена территории КАМ и Верхнего Дона. – Воронеж, 1982. – 136с.
1065403
   Пограничные зори. – Ашхабад, 1967. – 204с.
1065404
   Пограничные отложения карбона и перми Урала, Приуралья и Средней Азии. – М., 1986. – 150с.
1065405
   Пограничные отложения сантона и кампана на северном обрамлении Донбаса. – Киев : Наукова думка, 1980. – 108с.
1065406
   Пограничные проблемы психологии и физиологии. – М., 1961. – 212с.
1065407
   Пограничные проблемы экологии. – Свердловск, 1986. – 156с.
1065408
  Плотников М.В. Пограничные тропы / М.В. Плотников. – Минск, 1962. – 60с.
1065409
  Обухова Л.А. Пограничные характеры / Л.А. Обухова. – М., 1978. – 158с.
1065410
  Абрамов Ю.Ю. Пограничные явления в кинетической теории. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Абрамов Ю.Ю.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1065411
   Пограничные ярусы юрской и меловой системы : Труды / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 644. – 1984. – 184c : карта
1065412
   Пограничный дозор. – М., 1973. – 241с.
1065413
  Некрасов Г.М. Пограничный причал / Г.М. Некрасов. – М., 1985. – 207с.
1065414
  Вагер Б.Г. Пограничный слой атмосферы в условиях горизонтальной неоднородности / Б.Г. Вагер, Е.Д. Надежина; Под ред. Дубова А.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136 с.
1065415
  Жумабекова К.М. Пограничный слой на двугранном угле в потоке вязкой жидкости или газа / К.М. Жумабекова, В.П. Шидловский. – Москва, 1990. – 15 с.
1065416
  Бабенко В.В. Пограничный слой на эластичных пластинах / В.В. Бабенко, М.В. Канарський, В.И. Коробов ; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 260 с.
1065417
  Шульман З.П. Пограничный слой неньютоновских жидкостей / З.П. Шульман, Б.М. Берковский. – Минск, 1966. – 240 с.
1065418
  Алексеев Б.В. Пограничный слой с химическими реакциями / Б.В. Алексеев ; АН СССР,. – Москва : ВЦ АН СССР, 1967. – 130 с. – Библиогр.: с. 126-127. – (Труды Вычислительного центра)
1065419
  Алексеев А.В. Пограничный слой с химическими реакциями у сублимирующей поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексеев А. В. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1964. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
1065420
  Быстрозоров И.С. Пограничными тропами : повесть / И.С. Быстрозоров. – Киев : Молодь, 1958. – 85 с.
1065421
   Пограничными тропами. – Алма-Ата, 1968. – 448с.
1065422
  Довжок Т. Пограниччя культур у повоєнній польській прозі (В. Одоєвський, А. Кусьнєвич, А Бучковський, З. Гаупт) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 194-219. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)


  У панорамі повоєнної польської літератури важливе місце посідає проза "малої вітчизни" - спадщина розмаїтих погранич (польсько-німецького, польсько-литовського та польсько-українського), які існували "на межах" національного культурного простору до ...
1065423
  Душенков С А. Погреб для прокурора / С А. Душенков, . – М, 1991. – 207с.
1065424
  Вафа Азбар кызы Махмудова Погребальний обряд раннеземледельческих племен Азербайджана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 79-83


  В статье анализируются погребальные обряды раннеземледельческо-скотоводческих племен Азербайджана, которые разделяются на 3 типа: 1. Грунтовые погребения; 2. Захоронения в глиняных сосудах; №. Подкурганные захоронения
1065425
  Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII-III вв. до н.э.) / В.С. Ольховский. – М., 1991. – 253с.
1065426
  Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1977. – 168с.
1065427
  Дергачев В.А. Погребальные комплексы позднего Триполья / В.А. Дергачев, И.В. Манзура. – Кишинев, 1991. – 333с.
1065428
  Фиалко Е.Е. Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 145-159. – ISSN 2227-4952
1065429
  Ольховский В.С. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII-III вв. до н. ж.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Ольховский В. С. ; Ист. ф-т. – Москва, 1978. – 21с.
1065430
  Сымонович Э.А. Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович, Н.М. Кравченко // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1983. – Д1-22 : Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович , Н.М. Кравченко. – С. 1-151
1065431
  Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX - XIII вв. / А.П. Моця. – Киев, 1990. – 153 с.
1065432
  Сычев В.Л. Погребальные рельефы Китая I-II вв. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Сычев В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 20л.
1065433
  Петрухин В.Я. Погребальный культ языческой Скандинавии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петрухин В.Я.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1065434
  Недошвина Наталия Германовна Погребальный обряд вятичей XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.06 / Недошвина Наталия Германовна; МВ и ССО СССР. МГУ. – Москва, 1974. – 20 л.
1065435
  Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов / И.Ф. Ковалева. – Днепропетровск, 1983. – 108с.
1065436
   Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в 1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.. – М., 1974. – 226с.
1065437
  Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. – Л, 1975. – 164с.
1065438
  Мацулевич Л.А. Погребение варварского князя в восточной Европе: Новые находки в верховьи реки Суджи / Л.А. Мацулевич. – М.-Л., 1934. – 141с.
1065439
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянского : По запискам современника. – Киев : Тип. Имп..ун-та св.Владимира. Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Отд.отт. из : "Киевская старина"
1065440
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского, скончавшегося 22 октября 1747 года, и Арсения Могилянского, скончавшегося 8 юня 1770 года. – [Киев], 1904. – [11] с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии"
1065441
  Гуцалов С.Ю. Погребения из Западного Казахстана (К вопросу о связях древних кочевников Южного Приуралья с населением Центральной Азии) / С.Ю. Гуцалов, Д.В. Марыксин // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 192-206. – ISSN 0321-0391
1065442
  Равдина Т.В. Погребения Х-ХІ вв. / Т.В. Равдина. – Москва, 1988. – 152 с.
1065443
  Скифтесвик Й. Погребенная стоя. / Й. Скифтесвик. – М, 1988. – 214с.
1065444
  Мезенцев О.К. Погребенные ореолы рассеяния гидротермальных месторождений урана / О.К. Мезенцев. – М, 1975. – 135с.
1065445
  Лапский В.Ф. Погребенные под Берлинской стеной / В.Ф. Лапский. – Москва : Вече, 2008. – 347, [1] с., [8] л. фот. – (Тайны советской эпохи). – ISBN 978-5-9533-2292-8
1065446
  Степанов И.Н. Погребенные почвы в лессах Средней Азии и их палеографическое значение. / И.Н. Степанов. – М, 1977. – 121с.
1065447
   Погребенные почвы верхнепалеолитической многослойной стоянки Костенки -2 / Б.Ф. Апарин, Н.И. Платонова, Е.Ю. Сухачева, А.Е. Дудин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1415-1432 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
1065448
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – М, 1974. – 262с.
1065449
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – Москва, 1975. – 262 с.
1065450
  Москвитин А.И. Погребенный торфяник в отложениях нижней пойменной террасы / А.И. Москвитин, 1937. – 72с.
1065451
  Дзюба-Погребняк Погребняк Олена Альбертівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X
1065452
   Погребняк Петро Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113-114
1065453
   Погребняк Петро Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 71. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1065454
   Погребняк Петро Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 211-213 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1065455
   Погребняк Петро Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 220-222. – ISBN 978-966-439-961-3
1065456
   Погребняк Петро Степанович (1900-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 380-381. – ISBN 978-966-439-754-1
1065457
   Погребняк Петро Степанович (1900-976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 123-124. – ISBN 966-95774-3-5
1065458
  Михлин С.Г. Погрешности вычислительных процессов / С.Г. Михлин. – Тбилиси, 1983. – 262с.
1065459
  Грибанов Ю.И. Погрешности и параметры цифрового спектрально-корреляционного анализа / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – Москва, 1984. – 160 с.
1065460
  Рабинович С.Г. Погрешности измерений / С.Г. Рабинович. – Л., 1978. – 262с.
1065461
  Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1985. – 112с.
1065462
  Гриневич Ф.Б. Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров / Ф.Б. Гриневич, А.М. Саволюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 98-103. – ISSN 1727-9895


  "Исследованы основные погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров, получены также упрощенные соотношения для их расчета, приведена удобная таблица для практической оценки погрешностей".
1065463
  Паперный Е.А. Погрешности контактных методов измерения температур / Е.А. Паперный, И.Л. Эйдельштейн. – М-Л, 1966. – 95с.
1065464
   Погрешности контрольно-измерительных устройств.. – К., 1975. – 231с.
1065465
  Яковлев Л.Г. Погрешности контрольно-измеритльных приборов и датчиков / Л.Г. Яковлев. – М-К, 1961. – 156с.
1065466
  Молоденкова И.Д. Погрешности округления в численных методах линейной алгебры / И.Д. Молоденкова. – Саратов, 1983. – 27с.
1065467
  Марков Н.Н. Погрешности от температурных деформаций / Н.Н. Марков, П.А. Сацердотов. – М., 1976. – 232с.
1065468
  Кузюрин В.Ф. Погрешности приближенных формул интегрирования / В.Ф. Кузюрин. – Л, 1982. – 132с.
1065469
  Сурикова К.И. Погрешности приборов и измерений / Е.И. Сурикова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 160 с.
1065470
   Погрешности расчетов защиты от излучений. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 175 с.
1065471
  Рамазанов А.Б. Погрешность градиентных экстремумов в задачах выпуклой дискретно оптимизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Рамазанов А.Б.; АН БССР.ин-т математики. – Минск, 1990. – 15л.
1065472
   Погрешность измерения характеристик полей гамма-излучения детектором на основе Сd ZnTe / О.В. Маслов, С.В. Ленков, О.В. Банзак, О.В. Карпенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 183-190


  У статті запропоновано нову побудову цифрового гама-спектрометру, що дозволяє ефективно використовувати розрядність апаратури цифрового перетворення й у такий спосіб підвищити розв"язну здатність спектрометра при високій частоті завантаження. Наведені ...
1065473
  Дейниченко Петр Погрешность нашего роста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
1065474
   Погрібний Анатолій Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 216. – ISBN 966-8352-11-4
1065475
  Сидоренко Н. Погрібний Анатолій Григорович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 236-237. – ISBN 978-966-2726-03-9
1065476
   Погрібний Анатолій Григорович (1942-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 381. – ISBN 978-966-439-754-1
1065477
   Погрібний Анатолій Григорович (біографічна довідка) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 48-50


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
1065478
  Федорченко І. Погробовець Запорожської Січі : Історичний нарис професора Краковського університету Марьяна Дубецького. / Українсько-руське книгарство "Гасло". – Переклад з польської мови, з додатками і одмінами. – Київ : Друк. "Герольд", 1917. – 18 с.
1065479
  Лосич С.В. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча в кримінальному праві України : наук.-практ. посібник / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, В.В. Притула ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Золота миля, 2014. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
1065480
  Трушківська Л. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 58-64.


  Шляхи вдосконалення статті 398 Кримінального кодексу України
1065481
  Тютюгін В.І. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: коментар до ст. 377 КК України / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 99-110. – ISSN 0201-7245
1065482
  Мартіросян А.Г. Погроза щодо cyддi, народного засідателя чи пpиcяжнoгo як форма протиправного втручання y діяльність ocіб, які здійснюють пpaвocyддя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 488-492. – ISSN 1563-3349
1065483
  Гуня І. Погроза, загроза й психічне насильство: співвідношення кримінально-правових явищ та понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 92-96. – ISSN 2308-9636
1065484
  Райхель Ю. Погрози "паперового тигра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Північна Корея погрожує війною, але воювати не хоче і не може.
1065485
  Зінке Х. Погрози з того світу / Х. Зінке. – Київ, 1972. – 264 с.
1065486
  Тхарур Шаши Погром : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-143. – ISSN 1130-6545
1065487
  Тарасенко М. Погром в чужом монастыре // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 162-163 : нова "карта Європи" (філологічна). – ISSN 0132-2036


  События на Украине и новые географические названия по-русски.
1065488
  Горький М. Погром. / М. Горький. – Петроград, 1919. – 16с.
1065489
  Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920 : Від штучних стереотипів до гірко правди, приховуваної в радянських архівах / В. Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 544с. – ISBN 966-7018-17-2
1065490
  Піховшик В. Погроми на Галичині, митрополит Андрей Шептицький і рабин Давид Кахане // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 41 (194). – С. 30-31
1065491
  Лауер В. Погроми, насилля натовпу та геноцид у Західній Україні влітку 1941: історія, пояснення та порівняння / переклад Я. Піскарьова // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 214-255. – ISSN 2617-9113
1065492
  Михайлюк М. Погромний рух у Східній Галичині влітку–восени 1941 року: основні дослідження та інтерпрeтації // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 113-129. – ISSN 1998-4634
1065493
  Литвин С. Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 23-29


  Згадуються праці науковців КНУ імені Тараса Шевченка В. Сергійчука та В. Солдатенка.
1065494
  Джамбулатов Р.Т. Погромы 1918 года в Хасав-Юрте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 143-146. – ISSN 0042-8779
1065495
  Шевченко Т.М. Погруддя-фіміатерії та культ Діоніса в Ольвії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – C. 39-56. – ISSN 0235-3490
1065496
  Мочульський М. Погруддя з бронзи / М. Мочульський. – Львів, 1938. – 183с.
1065497
  Коваль Р. Погруддя Костя Блакитного // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 1


  З нагоди 100-ліття обрання Костя Степового-Блакитного Головним отаманом Холодного Яру.
1065498
  Поженян Г.М. Погружение / Г.М. Поженян. – Москва, 1985. – 188 с.
1065499
  Фроянов И. Погружение в бездну / И. Фроянов. – Київ : Оріяни, 2003. – 436с. – ISBN 966-7373-96-7
1065500
  Кюн Фолькер Погружение в дикую природу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
1065501
   Погружение в историю : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1065502
   Погружение в трясину: анатомия застоя. – М., 1991. – 704с.
1065503
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 460с. – (Белая книга России ; Вып. 4)
1065504
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва, 1992. – 430с.
1065505
  Сюч А. Погружения с самопересечениями ограниченной кратности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сюч А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 8л.
1065506
   Погрузиться в Марс : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 22-24 : Фото
1065507
  Сегаль Д.И. Погрузочно-разгрузочное оборудование. / Д.И. Сегаль. – М, 1976. – 64с.
1065508
  Білодід О. Погублені душі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Український рух на Чорноморському флоті в 1917 р.
1065509
  Гюней Й. Погубленные жизни / Й. Гюней. – М., 1978. – 364с.
1065510
  Сластін М.Ф. Погыбель [Погибель] : Дpама в 3-х діях и 4-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 94, [2] с. – Hа тит. аpк.: Посвящаю талантливой артистке М.К. Заньковецкой. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
1065511
  Покидова Елена Под "лаской" налогового пресса. Часть 2. Налоговый шантаж : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-32 : Фото
1065512
  Богданов К.А. Под Адмиралтейским шпицем / К.А. Богданов. – Л, 1989. – 203с.
1065513
  Скороходов М.Е. Под алыми парусами / М.Е. Скороходов. – Казань, 1970. – 240с.
1065514
  Ценков Т. Под аржентинско небе. / Т. Ценков. – София, 1962. – 340с.
1065515
  Гайдар Т.А. Под афганским небом / Т.А. Гайдар. – М., 1981. – 87с.
1065516
  Гайдар Тимур Под афганским небом // По волчьему следу / И.И. Андронов. – Москва : Правда, 1984. – С. 215-301
1065517
   Под баян.. – М., 1948. – 112с.
1065518
   Под баян.. – сб.. 2. – М., 1951. – 96с.
1065519
   Под баян.. – сб. 1. – М., 1952. – 96с.
1065520
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 320с.
1065521
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – М, 1991. – 379с.
1065522
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1964. – 299 с.
1065523
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Київ : Дніпро, 1970. – 295 с.
1065524
  Падерин Г.Н. Под боком чужой комендатуры / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1979. – 135с.
1065525
  Ацаркин А.Н. Под большевистским знаменем : союзы раб. молодежи в Петрограде в 1917 г. / А.Н. Ацаркин. – Москва : Лениздат, 1963. – 68 с.
1065526
   Под большим шатром голубых небес: стихи рус. поэтов.. – Свердловск, 1982. – 222с.
1065527
   Под Большой Медведицей: сб.. – Архангельск, 1990. – 365с.
1065528
   Под брачные игры слонов. Ботсвана : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 101 : Фото
1065529
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : роман / А. А. Бартэн ; ил. В.Н. Шульга, Ю.М. Шабанов. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1973. – 247 с. : ил.
1065530
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : [всегда тринадцать. роман] / А. А. Бартэн ; рис. Б. Калаушина. – Ленинград : Советский писатель ; Ленинградское отд-ние, 1975. – 656 с. : ил.
1065531
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : о цирке / А. А. Бартэн ; худож. Л. Коломейцева. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1988. – 415, [1] с. : ил.


  Содерж.: Всегда тринадцать: Роман; Под брезентовым небом: Рассказы.
1065532
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом : сборник / А. А. Бартэн ; худож. Л. Коломейцева. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1989. – 415, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-00263-4
1065533
  Кононов Г.Г. Под бременем военных расходов / Г.Г. Кононов, Ю.Г. Полтавцев. – Киев, 1986. – 157с.
1065534
  Гришин И.В. Под бременем инфляции / И.В. Гришин. – Москва, 1986. – 192с.
1065535
  Вишняков В.А. Под броней / В.А. Вишняков, 1955. – 48с.
1065536
  Задорожный Олег Под брызги писающих мальчиков : boys don""t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 102-108
1065537
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Пермь, 1979. – 213с.
1065538
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Москва, 1987. – 413с.
1065539
  Пушкин А.С. Под вашу сень, михайловские рощи / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1987. – 145 с.
1065540
   Под великим знаменем коммунизма и мира.. – М., 1966. – 431с.
1065541
  Берия Л.П. Под великим знамением Ленина-Сталина : Статьи и речи [о подъеме пром-сти, сел. хоз-ва и развитии нац.-культ. строит-ва в Грузии] / Л. Берия. – Тбилисси : Заря Востока, 1939. – 236 с., 1 вкл. л. портр. ил.
1065542
  Степанов В.А. Под ветрами степными / В.А. Степанов. – Москва, 1962. – 175 с.
1065543
   Под вечной охраной гранита.. – Л., 1975. – 62с.
1065544
  Немченко Г.Л. Под вечными звездами : повести / Г.Л. Немченко. – М., 1986. – 478с.
1065545
  Кыдыров Ж. Под вешним солнцем : стихотворения, баллады / Жусуп Кыдыров; авториз. пер. с каз. Г.Серебрякова. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 87 с.
1065546
  Захарова Н.В. Под видом обеспечения прав человека. / Н.В. Захарова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96с.
1065547
  Людников И.И. Под Витебском / И.И. Людников. – М., 1962. – 112с.
1065548
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти, 1983. – 303с.
1065549
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – М. : Советский писатель, 1990. – 429с.
1065550
  Каламата М. Под властью пугала / М. Каламата. – М., 1977. – 349с.
1065551
  Гвоздиков Д.С. Под влиянием сети: антропологический подход к анализу формирования online-связей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-159. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1065552
  Метелкин Николай Под водой - "Синяя торпеда" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 5
1065553
  Левин В.С. Под водой - биологи / В.С. Левин, В.А. Коробков. – Ленинград : Гидрометиздат, 1989. – 168 с. – ISBN 5-286-00101-7
1065554
  Павлова Елена Под воду с буем : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 70-75 : Фото


  Сеул
1065555
  Зюков Б.Б. Под волнами Иссык-Куля / Б.Б. Зюков. – М., 1962. – 103с.
1065556
  Альтшулер С.В. Под волшебным стеклом / С.В. Альтшулер. – Москва, 1947. – 47с.
1065557
  Таммисту К.И. Под всполохи молний: о жизни и деятельности Я.Анвельта / К.И. Таммисту. – М., 1989. – 270с.
1065558
  Коржев В.Г. Под высоким накалом эпохи: Ст. о поэтах-сибиряках. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1984. – 240 с.
1065559
  Сафонов Э.И. Под высоким небом / Э.И. Сафонов. – М., 1976. – 317с.
1065560
  Сейтлиев К. Под высоким солнцем : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1955. – 160 с.
1065561
  Плиев И.А. Под гвардейским знаменем / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1976. – 327с.
1065562
   Под гвардейским знаменем : воспом. Очерки. Стихи. – Х., 1982. – 175с.
1065563
   Под гвардейским знаменем: сб.. – Новосибирск, 1978. – 303с.
1065564
  Гэскелл Т.Ф. Под глубинами океанов / Т.Ф. Гэскелл. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 253с.
1065565
  Эльгер С.В. Под гнетом / С.В. Эльгер. – Чебоксары, 1960. – 240с.
1065566
  Рони Под гнетом жизни : социальный роман : в 3-х ч. / Братья Рони ; Пер. с фр. М.Н. Тимофеевой, под ред. В.В. Битнера // Откуда берется шелк? / Д.М. Россинский. – Москва : Изд. Комиссии по устройству общеобразов. чтений для фабрично-завод. рабочих в М. ; Унив. тип., 1906. – 70 с. – (Общеобразовательные чтения для фабрично-заводских рабочих г. Москвы)


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
1065567
  Некрасов Г.А. Под говор арыка / Г.А. Некрасов. – Ташкент, 1967. – 84с.
1065568
  Брыль Я. Под говор костра / Я. Брыль. – Москва, 1966. – 304 с.
1065569
  Семакин В.К. Под голубым среди зеленого / В.К. Семакин. – М., 1979. – 256с.
1065570
  Вальцева А.В. Под голубыми небесами / А.В. Вальцева, В. Лукашевич. – Москва, 1951. – 232с.
1065571
  Пьянов А.С. Под голубыми небесами / А.С. Пьянов. – М., 1986. – 157с.
1065572
  Тайц Я Под горой Гедимина / Я Тайц. – М.-Л., 1949. – 152с.
1065573
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Л., 1966. – 684с.
1065574
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Уфа, 1983. – 454с.
1065575
  Немирович-Данченко В.И. Под горячим солнцем : !. Дагестан; 2. В Турции и на Чарох-Су; Абхазское Поморье и Пицунда : [рассказы о Кавказе] / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 220 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1065576
   Под государственным флагом.. – М., 1982. – 455с.
1065577
  Волчкова Н. Под градом грантов. Науку будут финансировать по-новому // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Обновленный Совет по науке и образованию при Президенте России начал свою работу с обсуждения актуального для научного сообщества вопроса - о совершенствовании механизмов финансирования сферы исследований и разработок. Денег на науку не жалеем, а ...
1065578
  Новосельнова Н.И. Под грозами травы растут: стихи / Н.И. Новосельнова. – М., 1985. – 79с.
1065579
  Лосев П.Ф. Под грозой / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1961. – 372с.
1065580
  Тимонен А.Н. Под грозой и солнем : очерки / Антти Тимонен ;. – Москва : Известия, 1971. – 591 с.
1065581
  Белозер А.З. Под громовым небом / А.З. Белозер. – К, 1985. – 143с.
1065582
  Пласков Г.Д. Под грохот канонады / Г.Д. Пласков. – Москва : Военное издательство, 1969. – 352 с.
1065583
  Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей / Н.М. Хлебников. – Москва : Военное издательство, 1974. – 376с.
1065584
  Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей / Н.М. Хлебников. – изд. 2., испр. – Москва : Военное издательство, 1979. – 376 с.
1065585
  Возовикова Т. Под двойной контроль. Союз ректоров и ФНС вместе возьмутся за оптимизацию налогообложения вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Более 160 руководителей вузов приняли активное участие в подготовке предложений Российского союза ректоров по совершенствованию действующего законодательства в части налогообложения высших учебных заведений. Цель - выявление и устранение разногласий ...
1065586
  Разумовский А. Под двумя флагами / А. Разумовский. – Л.-М, 1958. – 103с.
1065587
  Гарди Т. Под деревом зеленым. Вдали от обезумевшей толпы / Т. Гарди. – Москва, 1970. – 575 с.
1065588
  Раймонд Е.В. Под дикой яблоней / Е.В. Раймонд. – М, 1956. – 48с.
1065589
  Сотниченко И. Под дланью правоверного халифа. Кавказская эмиграция в Турцию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 78-79. – ISSN 0235-7089
1065590
  Татьяничева Л.К. Под доброй звездой / Л.К. Татьяничева. – М., 1964. – 64с.
1065591
  Макаров С.С. Под дождем и солнцем / С.С. Макаров. – М., 1989. – 190с.
1065592
  Иванов А.С. Под древней луной : Роман. Повести / А.С. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 622 с.
1065593
  Сегренский А. Под дъжда. / А. Сегренский. – София, 1958. – 272 с.
1065594
  Гордон И.З. Под жарким солнцем : роман / И.З. Гордон; Илья Гордрн ; пер. с евр. Б.Дивинской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 527 с.
1065595
  Панов В.А. Под жарким солнцем. / В.А. Панов. – М., 1973. – 464с.
1065596
  Николаев И.И. Под Железной пятой / И.И. Николаев. – М., 1978. – 175с.
1065597
  Шопенгауэр Артур Под завесой истины : [Сборник произведений] / Шопенгауэр Артур. – Симферополь : Реноме, 1998. – 496с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-21-9
1065598
  Радченко Ю.М. Под заветной печатью... / Ю.М. Радченко. – Москва, 1982. – 207с.
1065599
  Казимирович В. Под заставом слободе. / В. Казимирович. – 2-е изд., 1956. – 379с.
1065600
  Крымова С. Под зачистку! Неэффективным диссоветам достанется от Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 5


  Проблемы копились с 2011 года, когда ввели новое Положение о работе ДС. В нем не была предусмотрена возможность закрытия совета по причине несоответствия его формата или состава Положению о ВАК. Но с 2011 года многое изменилось, в частности произошла ...
1065601
  Литвинова Г.И. Под защитой государства / Г.И. Литвинова. – М., 1989. – 62с.
1065602
  Виноградов В.Н. Под защитой леса / В.Н. Виноградов. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 111с.
1065603
  Радкевич В.И. Под звездами / В.И. Радкевич. – Пермь, 1964. – 79с.
1065604
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1966. – 221с.
1065605
  Хусни Ф. Под звездами / Фатых Хусни; пер. с татар. – Москва : Известия, 1972. – 688 с.
1065606
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1986. – 510с.
1065607
  Гитович А.И. Под звездами Азии / А.И. Гитович. – Ленинград, 1955. – 184с.
1065608
  Пресняков Б.Д. Под звездами баклканскими / Б.Д. Пресняков. – М, 1985. – 77с.
1065609
  Чабанивский М.И. Под звездами балканскими : рассказы и очерки / Михайло Чабанивский ; авт. пер. с укр. Татьяны Стах. – Москва : Советский писатель, 1952. – 168 с.
1065610
  Корнилов В. Под звездами балканскими / В. Корнилов. – Грозный, 1965. – 52с.
1065611
  Моздухов Б.И. Под звездами балканскими / Б.И. Моздухов. – Ташкент, 1967. – 113с.
1065612
  Андреева Е.И. Под звездами балканскими : стихи / Андреева Е.И. ; ред. Л. Васильева. – София : София-пресс, 1975. – 131 с. – (Библиотека "Болгария")
1065613
  Завьялов Н.И. Под звездами балканскими / Н.И. Завьялов. – К., 1987. – 213с.
1065614
  Ругоев Я.В. Под звездами Карелии : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1973. – 143 с.
1065615
  Полянин Л. Под звездами кремлевскими. / Л. Полянин. – Сталино, 1951. – 80с.
1065616
  Бораненков Н.Е. Под звездами кулундинскими / Н.Е. Бораненков. – М., 1960. – 184с.
1065617
  Бекхожин Х.Н. Под звездами Москвы : стихи / Халижан Бекхожин ; пер. с казах. – Москва : Советский писатель, 1949. – 131 с.
1065618
   Под звездами Фракии: современная болгарская проза. – Л., 1988. – 462с.
1065619
  Васнецов В. Под звездным флагом "Персея" : Воспоминания / В. Васнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.
1065620
  Печникова Р.Ю. Под звездой "Мерседеса" / Р.Ю. Печникова. – М., 1989. – 75с.
1065621
  Говоров А.А. Под звездой вечерней / А.А. Говоров. – М, 1979. – 32с.
1065622
  Пасховер А. Под звездой кочевой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 36 (424). – С. 62-64


  Никому, кроме советского лидера Никиты Хрущева не удалось заставить цыган вести оседлый образ жизни
1065623
  Степанов В.Т. Под звездой мишенью. / В.Т. Степанов. – Москва, 1965. – 47 с.
1065624
  Галь Нора Под звездой Сент-Экса : Тема номера // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1818-2968
1065625
  Гордин Р.Р. Под звездою Кутузова / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1987. – 509с.
1065626
  Березовский Ф.А. Под звон кандальный / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1971. – 304с.
1065627
  Миллер Лариса Под звон тишины : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 117-118. – ISSN 0130-7673
1065628
  Тихвинский С. Под звуки "Марша добровольцев" // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2004. – № 10 : Россия и Китай великие соседи. – С. 34-39. – ISSN 0235-7089


  Генеральный консул СССР в Бейпине о советско-китайских отношениях в 1948-1949 годах
1065629
  Подольский В.А. Под звуки оркестра / В.А. Подольский. – Москва, 1975. – 142 с.
1065630
  Пасько С.Д. Под зеленым шатром. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1956. – 222с.
1065631
  Родопски Х. Под зелеными парусами / Х. Родопски. – Симферополь, 1971. – 44с.
1065632
  Серафимович А.С. Под землей : [рассказ] / А. Серафимович. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 32 с. – Без тит. л. - Описано по обл. - На обл. № 171
1065633
  Гелприн М. Под землёй и над ней // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-101. – ISSN 1728-8568
1065634
  Мухин В.Е. Под землей и под солнцем / В.Е. Мухин. – К., 1976. – 134с.
1065635
  Бежин Л.Е. Под знаком "ветра и потока" / Л.Е. Бежин. – М, 1982. – 221с.
1065636
  Петрова Л.И. Под знаком 20-летия международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1965. – 38с.
1065637
  Жоль К.К. Под знаком вечности / К.К. Жоль. – Киев : Молодь, 1991. – 320 с.
1065638
  Герчук Ю. Под знаком Демона // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.60-63
1065639
  Кимура К. Под знаком дунайского содружества. Венгерско-югославские культурные связи в 1945-1948 годы // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 53-64. – ISSN 0132-1366
1065640
  Финбер Э. Под знаком единорога и льва / Э. Финбер. – Москва ; Ленинград : "Земля и фабрика", 1926. – 158 с.
1065641
  Гараз М.М. Под знаком змеи / М.М. Гараз. – Кишинев, 1988. – 202с.
1065642
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352с.
1065643
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Наука, 1989. – 365с.
1065644
  Толмасов В.А. Под знаком Козерога : Морские рассказы / В.А. Толмасов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
1065645
  Ефименко В.М. Под знаком коршуна / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1961. – 60с.
1065646
   Под знаком Красной Звезды: книга о борцах против фашизма - Мусе Джалиле, знам. муз. Сермусе, других героях-интернац.. – М., 1977. – 448с.
1065647
  Грейфф Л. Под знаком Льва / Л. Грейфф. – М., 1986. – 300с.
1065648
   Под знаком перемен: опыт Львов. обл. орг. о-ва "Знание" по перестройке лекц. пропаганды. – М., 1987. – 62с.
1065649
   Под знаком пяти колец : метод. рекоменд. по работе с лиц. о физкультуре и спорте среди детей и подростков. – Москва, 1979. – 28 с.
1065650
  Рыбак А.М. Под знаком пяти колец / А.М. Рыбак. – К, 1990. – 242с.
1065651
  Булгакова Н. Под знаком равенства. Частные вузы промониторят на общих основаниях // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 января № (3/4). – С. 6.
1065652
  Сухотин Я.Л. Под знаком скорпиона. Очерки. / Я.Л. Сухотин. – Л., 1976. – 336с.
1065653
  Рерхайе Наржис Под знаком современности : Марокко: Касабланка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 98-104 : Іл. – ISSN 1029-5828
1065654
  Пинчук А.Ф. Под знаком стрельца : роман / А.Ф. Пинчук. – М., 1991. – 477с.
1065655
  Вильчек В.М. Под знаком ТВ. / В.М. Вильчек. – Москва, 1987. – 239,1с.
1065656
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – Москва, 1974. – 192с.
1065657
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 175с.
1065658
  Тугушева М.П. Под знаком четырех : о судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона / М. Тугушева. – Москва : Кнмга, 1991. – 286 с. – (Судьбы книг)
1065659
  Амиров Э. Под знаменами империи и республики: личность и наследие генерала Самед-бека Мехмандарова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 171-186. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1065660
   Под знаменами Пугачева. Сб. ст.. – Челябинск, 1973. – 195с.
1065661
   Под знамената на дружбата : (Сборник от докладите и съобщенията на заседанията на военноисторическата секция при ленинградская дом на учените през 1958-1959 г.). – София, 1959. – 188 с.
1065662
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза"
Ч. 1. – 1906. – 275, [3] с. : ил. – Конволют. - Пер. с 4 кн.
1065663
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" / Алтаев Ал. ; ил. В. Ермолова. – Москва : Детгиз, 1970. – 208 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1065664
  Деготь В. Под знаменем большевизма : записки подпольщика / В. Деготь ; Обложка: С. Ш. ; Предисловие: Х. А. Раппопорт. – Москва : Изд. Полит-каторжан, 1927. – 168 с. – (Имторико-революционная библиотека журнала "Каторга и ссылка" : Воспоминания исследования, исследования, документы и другие материалы из истории революций прошлого России / Всесоюзное о-во политич. каторжан и ссыльно-поселенцев ; Кн. 28)
1065665
  Мяло К.Г. Под знаменем бунта: (Очерки по истории и психологии молодеж. протеста 1950-1970-х гг.) / К.Г. Мяло. – Москва, 1985. – 287с.
1065666
   Под знаменем В.И.Ленина. – Ставрополь, 1970. – 416с.
1065667
   Под знаменем великих идей чучхе товарища Ким Ир Сена. – Пхеньян, 1972. – 270с.
1065668
  Суслов М.А. Под знаменем Великого Октября - к победе коммунизма / М.А. Суслов. – Москва, 1970. – 32с.
1065669
  Тотоев В.С. Под знаменем Великого Октября : Оттиск из 20 тома "Известий" института / В.С. Тотоев; Северо-Осетинский научно-исследовательский институт. – Орджоникидзе, 1957. – 32 с.
1065670
   Под знаменем Великого Октября.. – Москва, 1957. – 639с.
1065671
   Под знаменем Великого Октября: кн. для чтения на англ. яз. в 10-м кл. сред. шк.. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 143с.
1065672
  Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: записки б. воен. прокурора / И.М. Калинин. – Ростов-на-Дону, 1991. – 351с.
1065673
  Киров С. Под знаменем генеральной линии партии к новым победам социализма / С. Киров. – [Тифлис] : Заккнига, 1930. – 48 с.
1065674
  Сидоренко Г П. Под знаменем дружины / Г П. Сидоренко. – Москва, 1956. – 79 с.
1065675
   Под знаменем идей Ленина-Сталина : Сб. статей, опубликованных в газете "Правда". – Москва : Правда, 1951. – 101, [3] c.
1065676
  Сиргебаев Б.С. Под знаменем интернационализма / Б.С. Сиргебаев. – Алма-Ата, 1988. – 237с.
1065677
   Под знаменем интернационализма: докум. и мат. (1917-1988). – Рязань, 1989. – 332с.
1065678
   Под знаменем интернационализма: сб. ст.. – Тбилиси, 1975. – 309с.
1065679
   Под знаменем Испанской республики. 1936-1939.. – Москва, 1965. – 567с.
1065680
  Пик В. Под знаменем Коминтерна / В. Пик. – М, 1934. – 31с.
1065681
  Миркинд А.М. Под знаменем Коммуны / А.М. Миркинд. – Кишинев, 1971. – 280с.
1065682
  Мавродин В.В. Под знаменем Крестьянской войны / В.В. Мавродин. – Москва, 1974. – 151с.
1065683
  Пономарев Б.Н. Под знаменем Ленина - за мир и социализм: избр. произв. / Б.Н. Пономарев. – Москва
Т. 1. – 1981. – 416 с.
1065684
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 19 с.
1065685
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Иркутск : Иркутское областное изд-во, 1944. – 22 с.
1065686
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 19 с.
1065687
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 32 с.
1065688
  Соколова Е.К. Под знаменем Ленина / Е.К. Соколова. – Москва, 1973. – 64с.
1065689
  Подгорный Н.В. Под знаменем Ленина к новым победам / Н.В. Подгорный. – М, 1969. – 32с.
1065690
   Под знаменем Ленина, в дружбе с Советским Союзом. – Москва, 1970. – 16с.
1065691
  Димитров Г. Под знаменем ленинизма / Г. Димитров. – София, 1970. – 94с.
1065692
  Зимянин М.В. Под знаменем ленинизма / М.В. Зимянин. – М, 1984. – 383с.
1065693
  Сахаров И.В. Под знаменем ленинизма. / И.В. Сахаров. – Москва, 1969. – 16с.
1065694
   Под знаменем ленинской дружбы народов. – Ашхабад, 1973. – 136 с.
1065695
  Гулиев Д.Б. Под знаменем ленинской национальной политики / Д.Б. Гулиев. – Баку, 1972. – 458с.
1065696
  Диас Х. Под знаменем народного фронта. Речи и статьи / Х. Диас. – Москва, 1937. – 216с.
1065697
  Киров С.М. Под знаменем Октября - к социальному прогрессу : темат. сб. науч. тр. / С.М. Киров ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова ; [Редкол.: Багир-заде Ф.М. (ред.) и др.]. – Баку : АзГУ, 1987. – 141, [1] с.
1065698
   Под знаменем Октября. – Москва
2. – 1975. – 15с.
1065699
   Под знаменем Октября. – Москва
Т. 1. – 1981. – 622 с.
1065700
   Под знаменем Октября. – Москва
Т. 2. – 1981. – 606с.
1065701
  Гуменюк Н.П. Под знаменем отцов / Н.П. Гуменюк, И.П. Иваненко. – К., 1986. – 47с.
1065702
   Под знаменем партии. – Пенза, 1976. – 223с.
1065703
  Гришин В.В. Под знаменем партии Ленина - к победе коммунизма / В.В. Гришин. – Москва, 1971. – 31с.
1065704
   Под знаменем партийности и народности. – Москва, 1984. – 127с.
1065705
  Глебка П. Под знаменем побед / П. Глебка. – Минск, 1952. – 143 с.
1065706
  Андреев В.М. Под знаменем пролетариата : трудовое крестьянство в годы гражданской войны / Андреев В.М. – Москва : Мысль, 1981. – 248 с.
1065707
   Под знаменем пролетарского единства. – Саратов, 1969. – 180с.
1065708
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – 48с.
1065709
  Чернов Л.Н. Под знаменем пролетарского интернационализма / Л.Н. Чернов. – Москва, 1967. – 199с.
1065710
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – Москва, 1987. – 45с.
1065711
   Под знаменем пролетарского, социалистического интернационализма. – Киев, 1974. – 163с.
1065712
  Трайнин А.С. Под знаменем революции / А.С. Трайнин. – М, 1975. – 256с.
1065713
  Асабин Е.П. Под знаменем революции : биобиблиогр. справочник / Е.П. Асабин. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 302 с.
1065714
  Димитров Г.М. Под знаменем революционного интернационализма / Г.М. Димитров. – Москва, 1982. – 302с.
1065715
  Кириченко Н.К. Под знаменем славных традиций. (Об опыте работы парт. и комсомольских организаций Крымской обл. по воспитанию молодежи на революционных, боевых и труд. традициях). / Н.К. Кириченко. – Симферополь, 1970. – 120с.
1065716
  Амичис Э. де Под знаменем социализма / Э. Де Амичис ; [предисл. В. Тотомианца] ; пер. с итал. А. П. Колтоновского. – Санкт-Петербург : Книгоизд. " Луч " ; Тип. Бусселя, 1906. – 159, [1] с., [1] л. портр. – (Итальянская рабочая библиотека / под ред. В. Ф. Тотомианца ; № 3)
1065717
   Под знаменем социализма. – Москва, 1959. – 632с.
1065718
   Под знаменем социалического интернационализма. – Л,, 1981. – 169с.
1065719
  Толтурис Сергей Под знаменем хоизма-ленинизма : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 68-69 : Фото
1065720
  Марков А.С. Под знаменем Христа / А.С. Марков. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд., 1970. – 143 с.
1065721
  Качур П В. Никольский Под знамененм сивашцев. / П В. Никольский Качур. – М., 1989. – 190с.
1065722
   Под знамето на Октомври. – София, 1957. – 306 с.
1065723
  Муратов Э.Н. Под знамнем Великого Октября / Э.Н. Муратов, Е.Г. Муратова. – 2-е изд. доп. – М., 1982. – 191с.
1065724
  Устинов Д.Ф. Под знеменем Великого Октября. / Д.Ф. Устинов. – М., 1981. – 32с.
1065725
  Давтян М.Д. Под ивой : повесть / М.Д. Давтян. – Баку : Азернешр, 1950. – 124 с.
1065726
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1954. – 450с.
1065727
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1970. – 422с.
1065728
  Вазов И.М. Под игом / Иван Вазов // Стефан Душан / С. Настасиевич. – Београд : Вук Карациб, 1975. – 434 с. – (Историjски романи)
1065729
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1982. – 543с.
1065730
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1984. – 319 с.
1065731
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1985. – 511с.
1065732
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Алма-Ата, 1988. – 363с.
1065733
  Минский Г. Под игом польских панов / Г. Минский. – М., 1939. – 96с.
1065734
  Хузе О.Ф. Под именем Алимбая: ист. повесть. / О.Ф. Хузе. – Алма-Ата, 1981. – 136с.
1065735
  Хитцер Ф. Под именем доктора Иорданова / Ф. Хитцер. – М., 1981. – 448с.
1065736
  Кравченко В.Ф. Под именем Шмидхена / В.Ф. Кравченко. – Москва, 1970. – 234с.
1065737
  Релес Г.Л. Под каждой крышей / Г.Л. Релес. – Минск, 1979. – 190с.
1065738
  Симонов К.М. Под каштанами Праги : Драма в 4-х действиях, 5-и картинах / К.М. Симонов. – Москва; Ленинград : Искусство, 1947. – 119с.
1065739
   Под Киевом появится гольф-поле // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 76-78 : фото
1065740
  Мартыч Ю.М. Под киевскими тополями : Повести / Ю.М. Мартыч. – Москва : Советский писатель, 1972. – 399с.
1065741
  Сергеев Н.С. Под килем линкора / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 111с.
1065742
  Упит А.М. Под кованым сапогом : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. М.Заламан и О.Резника. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 405 с.
1065743
  Поплавский П.И. Под кодовым названием "Эдельвейс" / П.И. Поплавский, Ю.Д. Ячейкин. – М, 1987. – 462с.
1065744
  Геевский И.А. Под кодовым названием и без... : За кулисами американской политии. Документально-художественные очерки / И.А. Геевский. – Москва : Новости, 1985. – 320с. – (Библиотечка АПН)
1065745
  Балабин С.П. Под колесами - наледь : повести / С.П. Балабин ; [ил. Е. Зайцев]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1968. – 183 с. : ил.
1065746
  Гессе Г. Под колесами / Г. Гессе. – Москва, 1961. – 158с.
1065747
   Под колесами. – М., 1990. – 475с.
1065748
   Под колпаком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 120-121 : фото
1065749
  Ширвис Паулюс Под колючими звездами. / Ширвис Паулюс. – М., 1976. – 63с.
1065750
  Ставер Алесь Под конвоем : роман, повести, рассказы / Алесь Ставер ; авториз. пер. с белорус. Р.Ветошкиной. – Москва : Советский писатель, 1981. – 232 с.
1065751
   Под контролем масс. – Минск, 1964. – 175с.
1065752
   Под красной звездой. – Пенза, 1957. – 164с.
1065753
  Серебрякова Г.И. Под красной звездой. / Г.И. Серебрякова. – М, 1967. – 48с.
1065754
  Тарпан Г. Под красным вымпелом / Г. Тарпан. – Москва, 1933. – 287с.
1065755
  Зеленин В В. Под красным занаменем Октября. / В В. Зеленин, . – М, 1977. – 253с.
1065756
  Обертас И.Л. Под красным знаменем. Сб. документов, очерков, статей, рассказов, писем, телеграмм. / И.Л. Обертас. – Элиста, 1967. – 291с.
1065757
  Игнатов П.К. Под красным флагом / П.К. Игнатов. – Москва, 1952. – 104с.
1065758
  Абасов А. Под красным флагом. Слово о правде : поэмы / А. Абасов; авториз. пер. с азерб. А. Кронгауза. – Баку : Детюниздат, 1954. – 92 с.
1065759
  Синельников Сергей Под красным фонарем : Нравы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 66-69 : Фото
1065760
  Болгари П.П. Под красными вымпелами. / П.П. Болгари, М.А. Любчиков. – К, 1976. – 173с.
1065761
  Кузнецов Л.М. Под крестом Магеллана / Л.М. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 253с. : фотогр.
1065762
  Ульянов М.И. Под крики чаек / М.И. Ульянов. – Псков, 1962. – 167с.
1065763
  Сушкин Г.Г. Под кровавым знаменем. 1903-июль-1933. / Г.Г. Сушкин. – М., 1933. – 40с.
1065764
  Грешнов М.Н. Под кронами / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1985. – 254с.
1065765
  Ночевный В.А. Под кронами сосен / В.А. Ночевный. – Минск, 1974. – 128с.
1065766
  Демин В.Н. Под кронами сосен / В.Н. Демин. – Сыктывкар, 1989. – 121с.
1065767
  Демьянов И.И. Под кроной века / И.И. Демьянов. – Л., 1985. – 136с.
1065768
  Пономаренко В.Д. Под кроною крылатой / В.Д. Пономаренко. – Челябинск, 1971. – 64с.
1065769
  Лесков В.Н. Под крылом-океан / В.Н. Лесков. – М., 1989. – 315с.
1065770
  Иноземцев И.Г. Под крылом - Ленинград / И.Г. Иноземцев. – М, 1978. – 272с.
1065771
  Левашов М.А. Под крылом - тайга / М.А. Левашов. – Москва, 1963. – 127с.
1065772
  Кузовкин А.И. Под крылом - цель / А.И. Кузовкин. – М, 1985. – 113с.
1065773
  Хилобоченко Н.И. Под крылом Ангела : рассказы и стихи : [кн. 3] / Наталия Хилобоченко. – Чернигов : Черниговская политехника. – ISBN 978-617-7571-94-9
[Кн. 3]. – 2020. – 291, [1] с. : ил. – Указатели: с. 283-288
1065774
  Якубенок Л.В. Под крылом Вишну / Л.В. Якубенок. – Москва : Наука, 1975. – 279с.
1065775
  Экономов Л.А. Под крылом земля / Л.А. Экономов. – М., 1959. – 192с.
1065776
  Кымытваль А.А. Под крылом моей яранги : стихи / Антонина Кымытваль; пер. с чукот. М.Эдидовича. – Москва : Современник, 1985. – 63 с.
1065777
  Мыць Лилия Под крылом радушных хозяев // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1065778
  Швец С.И. Под крыльями -- ночь. / С.И. Швец. – Днепропетровск, 1973. – 246с.
1065779
  Швец С.И. Под крыльями -- ночь. / С.И. Швец. – 2-е изд. – Днепропетровск, 1976. – 295с.
1065780
  Грива Ж.К. Под крыльями альбатроса / Ж.К. Грива. – Рига, 1957. – 207 с.
1065781
  Грива Ж.К. Под крыльями альбатроса : репортаж с моря и суши / Ж.К. Грива. – Москва : Советский писатель, 1958. – 183 с.
1065782
  Лидин В.Г. Под крыльями земля / В.Г. Лидин. – Москва, 1966. – 48с.
1065783
  Ся Янь Под крышами Шанхая. / Ся Янь. – М., 1961. – 114с.
1065784
  Виноградова Елена Борисовна Под крышей "Дома" твоего : место, где сохраняется память // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Что стоит за традицией присвоения библиотекам почетных имен? Каковы сценарии присвоения имени и "плата" за индивидуальность?
1065785
  Дрозд В.Г. Под крышей высокого неба : роман, рассказы / В.Г. Дрозд. – Москва : Советский писатель, 1986. – 318 с.
1065786
  Дубровицкий И.В. Под крышей дома твоего / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1987. – 142 с.
1065787
  Корнилов Ю.Э. Под крышей, на которой живет Карлсон / Ю.Э. Корнилов. – М, 1980. – 48 с.
1065788
  Форш О.Д. Под куполом / О.Д. Форш. – Л., 1929. – 247с.
1065789
  Кинг С. Под Куполом : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В.А. Вебера]. – Москва : АСТ, 2013. – 114, [2] с. – Содерж.: Самолет и лесной сурок; Барби; Младший и Энджи; Большаки и проселки; Уйма дохлых птиц; Полная мутня; "И за команду за одну мы все болеем"; На благо города, на благо горожан; Молитвы; Сумасшествие, безумие и оцепенение сердца [и др.]. – ISBN 978-5-17-078592-6
1065790
   Под куполом парашюта. – М.
1. – 1947. – 116с.
1065791
  Колпакова Н.П. Под ласковым солнцем / Н.П. Колпакова. – Ленинград, 1980. – 240 с.
1065792
  Покидова Елена Под лаской налогового пресса. Часть 1 : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-30
1065793
  Чернов Владислав Под лаской узнаваемого бренда : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 22-23 : Фото
1065794
  Лихолат А.В. Под ленинским знаменем дружбы народов / А.В. Лихолат. – Москва, 1970. – 436 с.
1065795
  Бубнис В. Под летним небом : роман / В. Бубнис; Витаутас Витаутас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Художественная литература, 1976. – 95 с.
1065796
  Парнов Е.И. Под ливнем багряным / Е.И. Парнов. – М., 1988. – 446с.
1065797
  Зэковито Маргарет Под лупой. День флага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 144 : фото
1065798
  Зэковитс Маргарет Под лупой. Пещерный человек // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 144 : фото
1065799
  Додд М. Под лучом прожектора / М. Додд. – М., 1958. – 367с.
1065800
  Хейер Д. Под маской : Роман / Д. Хейер; Пер. с англ.: А.Бряндинской. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 320с. – (Волшебный купидон). – ISBN 5-87322-181-2
1065801
   Под маской благочестия. – М., 1963. – 224с.
1065802
  Антонов Б.Г. Под маской борцов за права человека / Б.Г. Антонов. – Київ : Политиздат, 1979. – 144 с.
1065803
  Павлов Ю.М. Под маской и без маски / Ю.М. Павлов. – Москва, 1971. – 80с.
1065804
  Минц К.Б. Под маской клоуна. / К.Б. Минц. – М., 1987. – 219с.
1065805
  Кондратенко В.М. Под маской объективности / В.М. Кондратенко. – М., 1986. – 239с.
1065806
   Под маской планирования. – М-Л, 1933. – 153с.
1065807
  Антонова О.А. Под маской святости / О.А. Антонова. – Омск : Книжное издательство, 1962. – 44 с.
1065808
  Тарнавский Ю.Б. Под маской телесного недуга / Ю.Б. Тарнавский. – Москва, 1990. – 63с.
1065809
  Бройер Губертус Под микроскопом : Тотальная реставрация. Технологии // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 72-92 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1065810
  Коцюбинский М.М. Под минаретами / М.М. Коцюбинский. – Берлин, 1922. – 115с.
1065811
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / Алесь Стахович ; авториз. пер. с белорус. – Минск : Гост. изд. БССР, 1949. – 192 с.
1065812
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / АлесьСтахович ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1950. – 187 с.
1065813
  Быков П. Под мирным небом / П. Быков. – Брянск, 1951. – 48с.
1065814
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / Алесь Стахович ; авториз. пер. с белорус. – Минск, 1953. – 447 с.
1065815
  Релес Г.Л. Под мирным небом / Г.Л. Релес. – Москва, 1983. – 304 с.
1065816
  Прожогин Н.П. Под миртами Италии прекрасной / Н.П. Прожогин. – М. : Правда, 1988. – 59 с.
1065817
   Под московским небом. – Москва, 1967. – 181с.
1065818
  Каргалов В.В. Под московским стягом / В.В. Каргалов, А.А. Шамаро. – Москва, 1980. – 109с.
1065819
  Мухин В.Е. Под надзорный Черницын / В.Е. Мухин. – 3-е изд.. доп. – Донецк, 1976. – 231с.
1065820
  Норинский К.М. Под надзором полиции / К.М. Норинский. – М, 1974. – 151с.
1065821
  Денисов К.Д. Под нами-Чёрное море / К.Д. Денисов. – М., 1989. – 318с.
1065822
  Курзенков С.Г. Под нами - земля и море / С.Г. Курзенков. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1967. – 172с.
1065823
  Честнов С. Под нами земля / С. Честнов. – Алма-Ата, 1965. – 176с.
1065824
  Кузовкин А.И. Под нами полюс! / А.И. Кузовкин. – Москва : Политиздат, 1977. – 80с.
1065825
  Шингарев С.И. Под нами Халхин-Гол / С.И. Шингарев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 136 с.
1065826
  Иванов А.В. Под нами цель / А.В. Иванов. – Минск, 1976. – 125с.
1065827
  Лиманова С. Под наполеоновскую наливку // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 0235-7089


  Бородинское торжество 1912 года в Москве.
1065828
  Соловьев В.К. Под Наро-Фомиском / В.К. Соловьев. – М., 1953. – 228с.
1065829
  Соловьев В.К. Под Наро-Фомиском / В.К. Соловьев. – Москва : Военное издательство, 1960. – 192с.
1065830
  Брэнд М. Под нашим небом / М. Брэнд. – М., 1956. – 104с.
1065831
  Вазов И.М. Под нашим небом / И.М. Вазов. – Москва, 1987. – 285 с.
1065832
  Тэсс Т. Под нашим небом. / Т. Тэсс. – М, 1953. – 280с.
1065833
  Платонов А.П. Под небесами Родины / А.П. Платонов. – Уфа, 1942. – 63с.
1065834
  Комаров П.С. Под небом Азии / П.С. Комаров. – Л., 1947. – 87с.
1065835
  Черных С.Е. Под небом Алтая / С.Е. Черных. – Алма-Ата
Кн. 1. – 1988. – 282с.
1065836
  Кирилин А.В. Под небом апреля : повести, рассказы / А.В. Кирилин. – Москва, 1988. – 349с.
1065837
  Ценков Т. Под небом Аргентины. / Т. Ценков. – София, 1963. – 352с.
1065838
   Под небом Арктики. – Москва, 1988. – 157с.
1065839
   Под небом Аустерлица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 176 : фото
1065840
  Немирович-Данченко В.И. Под небом Африки : путевые впечатления в садах Гесперид : с рис. / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – 2-е изд. ред. журн. "Юная Россия". – Москва : Изд. ред. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1910. – 221 с. : ил. – (Библиотеа для семьи и школы)
1065841
  Вольский В. Под небом Африки : для сред. и старш. шк. возр. / В. Вольский; пер. с белорус. С.Евсеевой. – Минск : Беларусь, 1969. – 192 с.
1065842
  Пиляцкин Б.А. Под небом Африки / Б.А. Пиляцкин. – М, 1982. – 112с.
1065843
  Сатыбалдин К. Под небом весенним : стихи / Капан Сатыбалдин ; пер. с каз.Д.Рабуха. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 119 с.
1065844
   Под небом всех широт : Сборник очерков о русских путешественниках. – Москва, 1961. – 606с.
1065845
   Под небом голубым. – Л., 1966. – 95с.
1065846
  Беренс К.Р. Под небом горной Киргизии / К.Р. Беренс. – Фрунзе, 1972. – 159с.
1065847
   Под небом Гренобля. – М., 1968. – 183с.
1065848
  Шатберашвили Г.И. Под небом Грузии : стихи / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 114 с.
1065849
  Масенко Терень Под небом Гуцульщины. (Стихи и очерки). / Масенко Терень. – М., 1964. – 175с.
1065850
  Русаков В.М. Под небом детства: автобиогр. повесть. / В.М. Русаков. – Москва, 1990. – 103с.
1065851
  Шнейдеров В.А. Под небом древних пустынь / В.А. Шнейдеров. – М., 1961. – 223с.
1065852
  Киле П. Под небом единым : повести / П. Киле. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 352 с.
1065853
  Баренц С.К. Под небом журавлиным : стихи / С.К. Баренц. – Москва : Военное издательство, 1964. – 112 с. : ил., 1 л. портр.


  Циклы: Стою на посту. - Я защищаю ...
1065854
  Бабаев М.Б. Под небом Ирана : стихи / Бабаев М.Б. ; пер. с узбек. Р. Галимова. – Москва : Советский писатель, 1953. – 51 с.
1065855
  Родимцев А.И. Под небом Испании / А.И. Родимцев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 311 с.
1065856
  Саркизов-Серазини Под небом Италии : Путевые впечатления / Саркизов-Серазини. – Москва, 1957. – 104с.
1065857
  Ключник А.Г. Под небом Италии / А.Г. Ключник. – Одесса, 1958. – 40с.
1065858
  Амиралиев М. Под небом Кайтага : рассказы / Магомед Амиралиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1976. – 48 с. : ил.
1065859
   Под небом Киргизстана. – Фрунзе, 1991. – 228 с.
1065860
  Василевская В.Л. Под небом Китая / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Э.Василевской. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 312 с.
1065861
  Беляев В.П. Под небом Мурманска / В.П. Беляев. – Мурманск, 1958. – 224с.
1065862
   Под небом Нусантары. – М., 1985. – 224с.
1065863
  Чиковани Г.С. Под небом Одиши : рассказы / Григол Чиковани ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1964. – 360 с.
1065864
  Москаленко А.З. Под небом памяти: из дневника публициста. / А.З. Москаленко. – К., 1984. – 526с.
1065865
  Мохаджер А.А. Под небом пустыни / А.А. Мохаджер. – Москва : Мысль, 1965. – 245с.
1065866
  Глебка П.Ф. Под небом Родины : стихи и поэмы / П.Ф. Глебка. – Москва, 1950. – 199 с.
1065867
  Кочетов В. Под небом Родины : роман / В. Кочетов. – Ленинград, 1952. – 365с.
1065868
  Кочетов В. Под небом Родины : роман / В. Кочетов. – Ленинград, 1954. – 340с.
1065869
  Кравцов А.Ф. Под небом Родины / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1955. – 100с.
1065870
   Под небом России. – М., 1967. – 182с.
1065871
  Исаковский М.В. Под небом России / М.В. Исаковский. – М, 1971. – 383с.
1065872
  Васильев С.А. Под небом России / С.А. Васильев. – Москва, 1972. – 263с.
1065873
  Покчи-Петров Под небом твоим. / Покчи-Петров. – Ижевск, 1972. – 123с.
1065874
  Абдуллин Х. Под небом Турфана : роман / Хизмет Абдуллин ; авториз. пер. с уйгур. И. Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы, 1964. – 134 с. : портр.
1065875
  Снесарев Г.П. Под небом Хорезма / Г.П. Снесарев. – Москва : Мысль, 1973. – 160с.
1065876
  Клейменов К.Г. Под небом Черноморья. / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1965. – 64с.
1065877
  Генкель Г. Под небом Эллады / Г. Генкель. – Санкт-Петербург. – 280с.
1065878
  Сальников А.А. Под небом Юга / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1965. – 128с.
1065879
   Под небом Южного Креста. – М., 1968. – 584с.
1065880
  Стржижовский Л.Ф. Под невидимым прицелом / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1984. – 207с.
1065881
  Дёмин Михаил Под незакатным солнцем : стихи / Михаил Дёмин. – Абакан : Хакасское кн. изд., 1956. – 128 с.
1065882
  Каляев С.К. Под необъятным небом : поэмы / С.К. Каляев; авториз. пер. с калм. К.Алтайского. – Москва : Советский писатель, 1961. – 46 с.
1065883
  Скребов Н.М. Под неспокойною звездой / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1971. – 77с.
1065884
  Варшавский И.И. Под ногами земля / И.И. Варшавский. – Ленинград, 1991. – 351с.
1065885
  Чилингаров А.Н. Под ногами остров ледяной / А.Н. Чилингаров. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 176с.
1065886
  Логинов В.Н. Под облака по косогору / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1971. – 263с.
1065887
  Тху Б. Под облаками сизыми как выпь / Б. Тху. – М., 1983. – 295с.
1065888
  Уваров П. Под обложкой - века. Академическое издание по-новому отвечает на вопрос: “Откуда есть пошла Русская земля?” / записал Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Солидный фолиант внушает уважение: под его обложкой - вся мировая история Средневековья. Огромный труд вложили в публикацию очередного тома сотрудники Института всеобщей истории РАН. Интересно, что эпохальную задачу подготовки многотомного издания ...
1065889
   Под общим знаменем. – М., 1987. – 312с.
1065890
   Под огненным стягом. – Москва, 1972. – 416с.
1065891
  Мовзон А.И. Под одним небом : пьеса в 3-х д. / Аркадий Мовзон ;. – Москва, 1963. – 105 с.
1065892
  Семар Г.М. Под одним небом / Г.М. Семар. – М., 1987. – 348с.
1065893
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Л, 1955. – 344с.
1065894
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 281 с.
1065895
  Борян Г.М. Под одной крышей : драма в 4-х д. / Г.М. Борян; авториз. пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Искусство, 1959. – 96 с.
1065896
  Ракитный М. Под одной крышей : рассказы / М. Ракитный; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1962. – 207 с.
1065897
  Рыжов И.А. Под одной крышей / И.А. Рыжов. – М., 1967. – 127с.
1065898
  Макарова Н.Ф. Под одной крышей / Н.Ф. Макарова. – Москва, 1967. – 143с.
1065899
  Тури Ж. Под одной крышей / Ж. Тури. – М., 1972. – 396с.
1065900
  Степанов В.С. Под одной крышей / В.С. Степанов. – Вологда, 1975. – 264с.
1065901
  Кузьмин Н.П. Под одной крышей / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1976. – 152с.
1065902
  Солоухин В.А. Под одной крышей / В.А. Солоухин. – Ярославль, 1979. – 478с.
1065903
  Ненашев Г. Под одной крышей : рассказ // Узел : антология / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – С. 181-258. – (Молодые голоса)
1065904
  Тихонова Валентина Борисовна Под одной крышей : современные культурно-досуговые центры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Поездка в Финляндию стала ярким событием в жизни группы директоров ЦБС и сотрудников Областной библиотеки Вологодской области. В библиотеке каждого города было на что посмотреть, чему удивиться, чему поучиться.
1065905
  Соболенко Р.К. Под одной шинелью : повесть и рассказы / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 336 с.
1065906
  Дорба И.В. Под опущеным забралом / И.В. Дорба. – М., 1985. – 495с.
1065907
   Под осенью веков : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 74-78 : фото
1065908
  Шерга Екатерина Под осенью лопухов и лилий : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Мановцева Саша, Серегин Максим // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 90-95 : Фото
1065909
  Анисимова М.И. Под особым надзором : повесть о Е. Торсуевой / М.И. Анисимова, В.Я. Бобров. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1978. – 223 с. – (Жизнь - подвиг)
1065910
  Нексе М.А. Под открытым небом / М.А. Нексе. – Л, 1937. – 244с.
1065911
  Смирнов-Черкезов Под открытым небом / Смирнов-Черкезов. – М., 1959. – 216с.
1065912
  Скороходов М.А. Под открытым небом / М.А. Скороходов. – М., 1963. – 268с.
1065913
  Пущин И.З. Под открытым небом / И.З. Пущин. – Воронеж, 1976. – 61с.
1065914
  Ливена Л. Под открытым небом / Л. Ливена. – М., 1983. – 88с.
1065915
  Алимжанов А.Т. Под отцовским небом : повести, роман / Ануар Алимжанов ; послесл. В. Оскоцкой ; худож. И. Урманче. – Москва : Известия, 1987. – 492, [1] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1065916
   Под отчим небом. – Ростов-на-Дону, 1982. – 304с.
1065917
  Кончиц А.А. Под отчим небом. / А.А. Кончиц. – М., 1982. – 351с.
1065918
  Лондон Д. Под палубным тентом / Д. Лондон. – [Москва] : Воен. изд., 1947. – 63 с.
1065919
  Лобанов Л.Г. Под пальцами трепещут лепестки. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1973. – 174с.
1065920
  Пелюх А. Под парком Шевченко решили строить город // Сегодня. – Киев, 2013. – 23 октября (№ 234). – С. 6


  "...В центре Киева возле парка им. Шевченко уже в следующем году может начаться строительство крупного подземного ТРЦ для молодежи "Университи".
1065921
  Юдович А.Б. Под парусами в 20 веке / А.Б. Юдович. – Москва, 1960. – 176с.
1065922
  Корнюхин А.Е. Под парусами филателии / А.Е. Корнюхин. – М, 1975. – 96с.
1065923
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Москва, 1952. – 419с.
1065924
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 390с.
1065925
  Лухманов Д.А. Под парусами. /Воспоминания капитана/. / Д.А. Лухманов. – М., 1948. – 206с.
1065926
  Машкин Г.Н. Под парусом / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1973. – 415с.
1065927
  Колс Под парусом в шторм / Колс, , К. Адлард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 326с.
1065928
  Гнатюк Н.П. Под парусом любительского клуба / Н.П. Гнатюк. – М, 1989. – 61с.
1065929
  Папазов Д. Под парусом через океан / Д. Папазов, Ю. Папазова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224с. – (Бригантина)
1065930
  Маньян П. Под парусом через северные пустыни : Рассказ, записанный Этьеном де Монпеза / П. Маньян. – Пер.с франц. – Москва : Прогресс, 1984. – 215с.
1065931
  Говоров А.А. Под песней жаворонка / А.А. Говоров. – Москва, 1979. – 221 с.
1065932
  Игнатова Л. Под пледом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 36-43. – ISSN 0131-8136


  "Специальный приз - публикация в журнале “Радуга” в рубрике “Испанский адрес” вручается автору рассказа “Под пледом”, Людмиле Игнатовой, Испания!".
1065933
   Под победным знаменем. – Майкоп, 1971. – 312с.
1065934
  Малахов А.А. Под покровом мантии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 204с.
1065935
  Малахов А.А. Под покровом мантии. / А.А. Малахов. – 2-е изд. – М., 1965. – 205с.
1065936
  Кольменарес Х.С. Под покровом отсталости: зависимость и монополии / Х.С. Кольменарес. – М., 1986. – 348с.
1065937
  Романов В. Под покровом тайны // Человек и закон. – Москва, 2004. – № 3. – С.104-128
1065938
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1964. – 188 с.
1065939
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1972. – 320с.
1065940
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – М, 1988. – 588с.
1065941
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – М, 1990. – 588с.
1065942
  Чистовский О.Г. Под пологом тайги. / О.Г. Чистовский. – Л., 1982. – 287с.
1065943
  Белоусов В.А. Под полом шуршат мыши / В.А. Белоусов. – Ставрополь, 1965. – 79с.
1065944
  Гамсун Кнут Под полумесяцем / Гамсун Кнут. – Москва, 1918. – 83с.
1065945
  Шуртаков С.И. Под полуночным солнцем / С.И. Шуртаков. – Москва, 1968. – 46с.
1065946
  Гореловский Г.А. Под Полярной звездой / Г.А. Гореловский ; [худож. В. Смирнов]. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 198 с. – (Молодые голоса)
1065947
  Радзиванович В.А. Под польским орлом / В.А. Радзиванович. – М, 1959. – 87с.
1065948
  Томсинский С.М. Под предводительством Пугачева. / С.М. Томсинский. – Пермь, 1973. – 74с.
1065949
  Ичитовкин Б.Н. Под прессом большого бизнеса: положение мелкого и сред. предпринимательства / Б.Н. Ичитовкин. – М., 1985. – 95с.
1065950
  Сердобольская Л.А. Под прикрытием Евангелия / Л.А. Сердобольская, Е.И. Вистунов. – Л., 1976. – 144с.
1065951
  Шевчик Е.В. Под прицелом -- молодежь / Е.В. Шевчик. – Минск, 1987. – 151с.
1065952
  Гвоздев Ю.И. Под прицелом -- профсоюзы. / Ю.И. Гвоздев, Р.В. Пучков. – М., 1983. – 80с.
1065953
  Озеров М.В. Под прицелом - умы и души / М.В. Озеров. – Москва, 1983. – 111 с.
1065954
  Гурвич С.С. Под прицелом молодёжь / С.С. Гурвич. – К., 1982. – 215с.
1065955
   Под псевдонимом "Могикан" / публикацию подготовила Л.С. Котович // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Политическая энциклопедия" ; ООО "История-Сервис". – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 0869-6322


  Ю.В. Андропов в Карелии.
1065956
  Радо Шандор Под псевдонимом Дора : воспомингания советского разведчика / Радо Шандор. – Москва : Воениздат, 1973. – 320с.
1065957
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь : Военное издательство, 1976. – 320 с.
1065958
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1978. – 320с.
1065959
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Радо Ш. – Пермь : Военное издательство, 1988. – 334 с.
1065960
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1992. – 319 с.
1065961
  Рубанов С.А. Под псевдонимом Дяденька / Рубанов С.А., Усыскин Г.С. – Москва, 1981. – 351 с.
1065962
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой / А.И. Черепанов. – Москва, 1957. – 140с.
1065963
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой. / А.И. Черепанов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1963. – 142с.
1065964
  Макаров С.Г. Под пулковской звездой / С.Г. Макаров. – Л., 1985. – 56с.
1065965
  Будрис Р.И. Под путеводной звездой : рассказы / Р.И. Будрис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430 с.
1065966
  Гордин Р.Р. Под пушкинской звездою / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1989. – 637с.
1065967
   Под пятой капитала. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – с.
1065968
   Под пятой монополии. – Минск, 1984. – 158с.
1065969
  Булгаков М.А. Под пятой: Мой дневник / М.А. Булгаков. – Москва : Правда, 1990. – 46 с.
1065970
  Миллер Б.И. Под радугой : повесть и рассказы / Б.И. Миллер; пер. с евр. М.А.Шамбадала. – Москва : Советский писатель, 1959. – 164 с.
1065971
  Герасимов В.И. Под радугой / В.И. Герасимов. – М., 1979. – 104с.
1065972
   Под радугой Севера. – М., 1986. – 620с.
1065973
  Нольд Р. Под развесистой клюквой / Р. Нольд. – М.-Л, 1929. – 28с.
1065974
  Гаташ В. Под разными звездами? Ученые против переподчинения Крымской обсерватории национальному университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 19


  Для крымских астрофизиков “конец света” все-таки наступил, хотя и чуть раньше, чем предсказывали жрецы майя. На основании распоряжения кабинета министров Украины “Об оптимизации сети государственных научных учреждений” НИИ “Крымская астрофизическая ...
1065975
  Реглер Г. Под разными знаменами / Г. Реглер. – Москва, 1934. – 48с.
1065976
  Шляев М.А. Под ранней звездой / М.А. Шляев. – Новосибирск, 1989. – 118с.
1065977
  Поляков А. Под Ржевом / А. Поляков : Военное издательство, 1942. – 39 с.
1065978
  Татаринов В.Ф. Под ризой епископа / В.Ф. Татаринов. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 164с.
1065979
  Новиков И.А. Под родным небом. Стихотворения разных лет. / И.А. Новиков. – Москва, 1956. – 308с.
1065980
  Кармен С Под родным покровом / С Кармен. – Санкт-Петербург. – 253 с.
1065981
  Абрамов И.С. Под родным солнцем : экскурсии по России / И.С. Абрамов. – С.-Петербург : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1914. – VI, 293, 12 с.
1065982
   Под рокот мриданга. – М., 1984. – 176с.
1065983
   Под Российским небом. – М., 1963. – 183с.
1065984
   Под рубиновыми звездами. – М., 1979. – 376с.
1065985
  Баялиев Топчубек Под руководством Коммунистической партии - к расцвету киргизской советской литературы / Баялиев Топчубек. – Фрунзе, 1978. – 226с.
1065986
  Гришин В.В. Под руководством КПСС по ленинскому пути - к коммунизму / В.В. Гришин. – Москва, 1968. – 32с.
1065987
  Засорин В.М. Под руководством партии / В.М. Засорин. – Москва, 1959. – 48с.
1065988
  Степанов В. Под русским небом / В. Степанов. – Тула, 1965. – 72 с.
1065989
  Солоницын А.А. Под русскими звездами / А.А. Солоницын. – Калининград, 1971. – 224с.
1065990
  Алдан-Семенов Под русскими звездами : стихи / А. Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 111 с.
1065991
  Барресс Э. Под рябиной / Эдна Барресс. – Ярославль : Гринго, 1995. – 176 с.
1065992
  Гуро И.Р. Под самой Москвой : повесть и рассказы / И.Р. Гуро. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1065993
   Под самым небом Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 14-21 : фото
1065994
  Шахов А.А. Под светлым небом / А.А. Шахов. – М, 1956. – 610с.
1065995
   Под светом фар. – Москва, 1959. – 48 с.
1065996
  Жгиров Ф.Е. Под свинцовой метелью / Ф.Е. Жгиров. – Л., 1989. – 271с.
1065997
  Полонский О.Р. Под сводами московских храмов: Рус. церков. зодчество в отеч. истории и культуре. / О.Р. Полонский. – М., 1990. – 62с.
1065998
  Мчедлов М.П. Под сводами собора св.Петра / М.П. Мчедлов. – Москва, 1964. – 93с.
1065999
  Эбаноидзе Александр Под Святой горой : Большое путешествие / Эбаноидзе Александр, Лыскин Александр // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 78-101 : Іл., карта
1066000
  Эйкия А. Под северным сиянием. / А. Эйкия. – М., 1955. – 128с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,