Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1065002
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1065003
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1065004
  Дворніков А.С. "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT " // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – C. 145-150
1065005
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1065006
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1065007
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
1. – 1980. – 574с.
1065008
  Глубоковский Б.А. Проклятый вопрос России (Восточный вопрос) / Б. Глубовский [т. е. Глубоковский] ; ред. В. Пичета. – Москва : Кни гоиздат "Общее дело", 1914. – 20 с. – (Мир и война : Библиотека общедоступных очерков, посвященных войне 1914 г. ; Вып. 11)


  На тит. л. печать- фамилия: Владимир Николаевич Бутович [Статский Советник с 1907г. Инспектор Народных училищ Киевской губ.(1902-1907), Директор Народных училищ Бессарабской губ.(1907-1908), помещик в Полтавской губернии. Четвеюродный племянник ...
1065009
  Андрич И. Проклятый двор / И. Андрич. – Москва, 1967. – 547 с.
1065010
  Тоноян К. Проклятый дождь. : рассказы / К. Тоноян; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
1065011
  Зигмонте Д.А. Проклятье : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1988. – 253 с.
1065012
  Балашов В.Ф. Проклятье Андрея Рублева / В.Ф. Балашов. – Свердловск, 1987. – 238с.
1065013
  Перевалов В. Проклятье ордена Тамплиеров, или Тайна развалин Среднянского замка : детектив. роман / Владимир Перевалов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 293, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. – (Серия "Аккерманский детектив"). – ISBN 978-966-927-178-5
1065014
  Нікітченко К. Проковтнуті снігом : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 117-118
1065015
  Щербатюк Т. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Тамара Щербатюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 264-265. – ISBN 978-966-2726-03-9
1065016
  Харахан І. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2726-03-9
1065017
  Коцур Г.Г. Прокопенко Леонід Львович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 80-81 : фото
1065018
   Прокопенко Людмила Євгенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 352-353 : фото
1065019
  Миронченко В. Прокопенко Микола Ілліч : [спогади] / Віктор Миронченко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2726-03-9
1065020
   Прокопенко Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 353-354 : фото
1065021
   Прокопець Вадим Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56-57
1065022
   Прокопий Иванович Добрынин (1909-1966). – М, 1967. – 20с.
1065023
  Уадьцова З.В. Прокопий Кесарийский и его "История войн с готами" / З.В. Уадьцова. – М., 1950. – с.
1065024
  Шевченко В. Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях, військову та професійну діяльність Прокопія Плюндраса. На основі архівних матеріалів досліджено біографію пересічної особи протягом першої третини XX ст. З допомогою мікроісторичних методів відображено радикальний ...
1065025
   Прокопов Денис Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 30-31
1065026
   Прокопович В"ячеслав Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 206. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1065027
   Прокопович Петро Іванович (1775-1850) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
1065028
  Шуранов Н.П. Прокопьевск. / Н.П. Шуранов. – Кемерово., 1964. – 112с.
1065029
  Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. / О.А. Гриневский. – М., 1992. – 181,1с.
1065030
  Кюхельбекер В.К. Прокофий Ляпунов / В.К. Кюхельбекер. – Л., 1938. – 151с.
1065031
  Нестьев И.В. Прокофьев / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1957. – 528 с.
1065032
  Морозов С.А. Прокофьев / С.А. Морозов. – М., 1967. – 280с.
1065033
  Прокофьев С.С. Прокофьев о Прокофьеве / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-219-8
1065034
  Вайда Т.С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 197-211. – ISSN 2414-4207


  В статті розглянуто проблему профілактики прокрастинації як негативного аспекту професійної поведінки працівників ОВС. Проаналізовано соціально-психологічну природу цього особистісного утворення, визначено чинники та умови, які впливають на його ...
1065035
  Кузнєцов М.А. Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61-70. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268


  Проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних настанов на навчання, а ...
1065036
  Молчанова Г.Г. Проксемика как фактор национального самосознания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 57-72. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1065037
  Моргун В. Проксени фенітів Східного Приазов"я // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1065038
  Шахбазян К.Х. Проктирование четырехзвенных мезанизмов с низшими парами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шахбазян К.Х.; Моск.ордена Ленина авиац.ин-т. – Ереван, 1952. – 10 с.
1065039
  Эрлихман Вадим Прокудин - Горскиий : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 144-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1065040
   Прокудин Юрий Николаевич. Профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1991. – 33с.
1065041
  Ішуніна Наталка Прокурава. Село фестивалить на всі Карпати : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-162 : Фото
1065042
  Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1065043
  Мігоцький Л. Прокуратура - суб"єкт узгодження податкових зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-26.
1065044
  Бирюков П.Н. Прокуратура Австрийской Республики. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 15-20. – ISSN 1812-8696
1065045
  Мамедов Г. Прокуратура АР Крим: реалізація права бути почутим за режиму тимчасової окупації / Г. Мамедов, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 30-34
1065046
  Долежан В.В. Прокуратура в борьбе с хищениями / В.В. Долежан. – Х
2. – 1989. – 115с.
1065047
  Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
1065048
  Бенч Н.В. Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 104-116


  Здійснено історико-правовий аналіз місця і ролі прокуратури у державному механізмі України, порівняльний аналіз функціонування прокуратури в Україні та країнах Європейського Союзу. Обгрунтовано безпідставність виділення прокуратури в окрему гілку влади ...
1065049
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-94.
1065050
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 118-128
1065051
  Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
1065052
  Малюга В.І. Прокуратура в механізмі державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-76. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглядаються актуальні питання щодо місця прокуратури як державного органу, що здійснює функції нагляду за додержанням законів, підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, у системі гілок ...
1065053
  Опарин Д.А. Прокуратура в системе органов государственной власти в период правления Петра I // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805
1065054
  Сенюк О.В. Прокуратура в системі влади: історичний аспект // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 352-353
1065055
  Малюга В. Прокуратура в системі державних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання щодо місця прокуратури, як державного органу у системі гілок державної влади та інших органів держави. The questions about the place of prosecution as a public authority within the system branches of government and other state ...
1065056
  Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади: проблеми теорії і практики // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-18
1065057
  Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
1065058
  Подгорна Г. Прокуратура в системі органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 35-41
1065059
  Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 394-403. – ISBN 978-966-458-148-3
1065060
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1065061
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1065062
  Колб І. Прокуратура в системі суб"єктів запобігання тероризму в Україні / І. Колб, Ю. Новосад // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7220-78-6
1065063
  Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 164-170. – ISSN 1026-9932
1065064
   Прокуратура в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-19-3
1065065
  Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснюється вивчення комплексу причинно-наслідних зв"язків та характеристика особливостей розвитку і правового становища органів прокуратури у період національної революції в Україні 1917-1920 рр. In this article are studyed the complex ...
1065066
  Степанчук П. Прокуратура вимагає працювати як швейцарський годинник - чітко і точно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 83-84
1065067
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 102-107
1065068
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу: проблеми заснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 290-295. – ISSN 1026-9932
1065069
  Писанко Ю. Прокуратура захищає конституційні права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30
1065070
  Проценко І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 11-16
1065071
  Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1978. – 80с.
1065072
  Васильев А.Д. Прокуратура и предупреждение преступлений / А.Д. Васильев, В.А. Беляков. – Ленинград, 1986. – 31с.
1065073
  Олейник И.И. Прокуратура и прокуроры в период массовых репресий (по материалам архивов Ивановской области) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.70-76. – ISSN 0132-0769
1065074
  Бондар Ю. Прокуратура на захисті внутрішнього ринку // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
1065075
  Кіра Г. Прокуратура на захисті майнових та житлових прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-25.
1065076
  Абдієв Р. Прокуратура на захисті національного ринку праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 32-36
1065077
  Лісовий М. Прокуратура на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 18-21.
1065078
  Ясинський Г.М. Прокуратура на сторожі прав та інтересів радянських громадян / Г.М. Ясинський. – К., 1979. – 48с.
1065079
  Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
1065080
  Баганець О. Прокуратура не має права на байдужість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-8.
1065081
  Жувака С.О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 5-14. – ISSN 2524-0323
1065082
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
1065083
  Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
1065084
  Марина И.Х. Прокуратура Сибири в период восстановления народного хозяйства в СССР (1922-1925 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 120001 / Марина И.Х.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1065085
   Прокуратура Сумщини: історія та сучасність / О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. та ін. Горбань; О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. Горбань та ін. ; Прокуратура Сумської області ; Сумський державний ун-т ; [ редакція.: В.Б. Звагельський (гол. ред.), В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. ]. – Суми : МакДен, 2006. – 312с. : іл. – ISBN 966-7222-58-6
1065086
  Литвак Олег Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / Литвак Олег, Чепелюк Ольга // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 13-18
1065087
  Шумський П.В. Прокуратура України : Навч. посiб.для студ.юpид.вузiв та фак. / П.В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – 336с. – ISBN 966-570-055-3
1065088
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : Підручник / О.Р. Михайленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 296с. – Шифр дубл.34Миха.До.юр. 1 карт. – ISBN 966-667-171-9
1065089
  Косюта М.В. Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
1065090
   Прокуратура України : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
1065091
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник / О.Р. Михайленко ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4
1065092
  Сірко Б.П. Прокуратура України : навч.-метод. посібник / [Б.П. Сірко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-163. – ISBN 978-617-7096-41-1
1065093
  Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 58-64
1065094
  Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 23-28
1065095
   Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
1065096
  Косюта М. Прокуратура України в умовах становлення демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-15
1065097
  Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-7. – ISSN 0132-1331
1065098
  Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1065099
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1065100
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 437 арк. – Додатки: арк. 410-437. – Бібліогр.: арк. 366-409
1065101
  Наулік Н.С. Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 166-170
1065102
  Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
1065103
  Москалюк Ю.Д. Прокуратура України як особливий державний інститут / Ю.Д. Москалюк, М.В. Литвинюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 183-188. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1065104
  Дудко Є. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 139-144
1065105
  Шемшученко Ю.С. Прокуратура України, омбудсмен і міжнародне судочинство // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8602-87-0
1065106
   Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
1065107
  Марочкін І.Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 376-385. – ISSN 0201-7245
1065108
  Наулік Н. Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1065109
  Дріжчаний І. Прокуратура як ефективно функціонуюча система // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-7
1065110
  Чабаненко С.М. Прокуратура як спеціальний суб"єкт запобігання корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 368-376. – ISSN 2078-3566
1065111
  Василова-Карвацька Прокуратура, як суб"єкт протидії корупції в сфері охорони здоров"я // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охорони здоров"я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охорону здоров’я. Автором аналізується зміст ...
1065112
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065113
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065114
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065115
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065116
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065117
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065118
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065119
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065120
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065121
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065122
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065123
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065124
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065125
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065126
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065127
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065128
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065129
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065130
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065131
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065132
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065133
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065134
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065135
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1065136
  Колб С.О. Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7220-83-0
1065137
  Кісліцина І. Прокурор - гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 173-178
1065138
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Москва, 1984. – 513 с.
1065139
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 496 с.
1065140
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Таллин, 1988. – 446с.
1065141
  Азарова М. Прокурор в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 9-14
1065142
  Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
1065143
  Загорье С.М. Прокурор в гражданском процессе / С.М. Загорье, А.Б. Фриденштейн. – Москва, 1941. – 63с.
1065144
  Бельдюгин В.Н. Прокурор в гражданском процессе / В.Н. Бельдюгин, Д.В. Швейцер. – М., 1948. – 116с.
1065145
  Басков В.И. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В.И. Басков, О.П. Темушкин. – М, 1972. – 159с.
1065146
  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции / В.И. Басков. – М., 1968. – 199с.
1065147
  Антоненко Б.Т. Прокурор Горайко / Б.Т. Антоненко. – Львов, 1976. – 127с.
1065148
  Басков В.И. Прокурор осуществляет надзор / В.И. Басков. – М., 1963. – 34с.
1065149
  Незнанский Фридрих Прокурор по вызову : Роман / Незнанский Фридрих. – Москва : Олимп, АСТ., 2000. – 432с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-73390-0968-5, 5-17-001546-1
1065150
  Ваксберг А.И. Прокурор республики / А.И. Ваксберг. – Москва, 1974. – 191с.
1065151
  Шумило М.М. Прокурор республіки : повість / М.М. Шумило. – Київ, 1958. – 82 с.
1065152
  Руденко М. Прокурор та "інтереси держави" в оновлених процесуальних кодексах України: законодавчі новації, теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1065153
  Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
1065154
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 220, [14] арк. – Додатки: арк. 217-220, [14]. – Бібліогр.: арк. 186-216
1065155
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1065156
  Шевцова О. Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 114-124


  Порівняльна таблиця законодавства ФРН і України щодо участі прокурора у кримінальному процесі.
1065157
  Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
1065158
  Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В.Т. Маляренко, І.В. Вериндубов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – ISBN 966-7784-62-2
1065159
  Комарницька О. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 79-92
1065160
  Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
1065161
  Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 285-288. – (Право. Економіка. Управління)
1065162
  Латій О. Прокурор у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 102-107.
1065163
  Хлебникова Р.С. Прокурор уезда / Р.С. Хлебникова, А.А. Хлебников. – М., 1986. – 110с.
1065164
  Клочков В. Прокурор УРСР і генеральний прокурор СРСР // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43.
1065165
  Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР (До 100-річчя від дня народження Р.А.Руденка) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1065166
  Колесник Г. Прокурор як захисник прав дитин в будь якій сфері її життєдіяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 26-31
1065167
  Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 26-30
1065168
  Руденко М.В. Прокурор як суб"єкт виконавчого провадження (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 16-22. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1065169
  Стеценко С. Прокурор як суб"єкт владних повноважень: теоретико-правовий аспект / С. Стеценко, В. Кравчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 70-76
1065170
  Константинов С.А. Прокурор як суб"єкт доказування в кримінальному процесі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-30.
1065171
  Васильєв С. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-80
1065172
  Говоруха О. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 21-25. – ISSN 2311-6676
1065173
  Єні О. Прокурор як суб"єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52.
1065174
  Орлик Д. Прокурор як суб"єкт збирання доказів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 4 (19). – С. 107-112. – ISSN 2310-6166
1065175
  Григор"єв В. Прокурор як суб"єкт звернення до Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 98-102
1065176
  Руденко Микола Прокурор як суб"єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики / Руденко Микола, Малахов Сергій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 18-23
1065177
  Джагаров Г.Г. Прокурор. / Г.Г. Джагаров. – К, 1968. – 78с.
1065178
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР / С.Г. Новиков. – М., 1977. – 168с.
1065179
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Новиков С.Г.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 22л.
1065180
  Мартьянов И.В. Прокурорский надзор -- способ обеспечения законности в работе организации общественной самодеятельности. / И.В. Мартьянов. – Львов, 1973. – 71с.
1065181
   Прокурорский надзор : Курс лекций и практикум. – Москва : Экзамен, 2000. – 576с. – ISBN 5-8212-0072-5
1065182
  Иванов В.А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов. – Л., 1964. – 64с.
1065183
   Прокурорский надзор в европейских социалистических странах / К.Ф. Скворцов, С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю. Рагинский, Павлов [и др.] Стефан; [Скворцов К.Ф. и др.] ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 259, [5] c.
1065184
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1065185
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственномуправлении / С.Г. Березовская. – М, 1954. – 108с.
1065186
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / С.Г. Березовская, В.И. Ремнве. – М, 1965. – 136с.
1065187
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР / М.П. Маляров. – Москва, 1966. – 48с.
1065188
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1968. – 408с.
1065189
  Бровин Г.И. и др. Прокурорский надзор в СССР / Г.И. и др. Бровин. – Свердловск, 1969. – 144с.
1065190
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1973. – 358с.
1065191
  Сапожников И.А. Прокурорский надзор в СССР / И.А. Сапожников. – Алма-Ата, 1977. – 39с.
1065192
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1978. – 152с.
1065193
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1981. – 44с.
1065194
   Прокурорский надзор в СССР. – Москва, 1982. – 303 с.
1065195
   Прокурорский надзор в СССР : учебно-методическое пособие. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. – 99, [1] с.
1065196
  Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. / В.С. Тадевосян. – М., 1956. – 300с.
1065197
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. / М.П. Маляров. – М., 1973. – 40с.
1065198
  Лебединский В.Г. Прокурорский надзор в СССР. (Очерки по курсу) / В.Г. Лебединский, Ю.А. Каленов. – Москва, 1957. – 332с.
1065199
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях) / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1983. – 88 с.
1065200
  Таджиев Т.Т. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу : Автореф... канд. юрид.наук: / Таджиев Т.Т.; Ин-т философии и права АН Узб.ССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1065201
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1962. – 60с.
1065202
   Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 151, [1] с.
1065203
  Цесаренко И.Г. Прокурорский надзор в сфере хозяйственной деятельности. / И.Г. Цесаренко. – Киев, 1985. – 48с.
1065204
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1972. – 188с.
1065205
  Громов В.П. Прокурорский надзор за возмещением ущерба в исполнительном производстве / В.П. Громов. – Краснодар, 1984. – 73с.
1065206
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1065207
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров / Г.И. Бровин. – М., 1977. – 134с.
1065208
  Сапунков В.И. и др. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений / В.И. и др. Сапунков. – Харьков, 1983. – 58с.
1065209
   Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / Р.Д. Рахунов, И.Г. Сапожников, Л.М. Козак, М.Г. Корщик. – Москва : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1963. – 323, [1] c.
1065210
  Сапожников И.Г. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел по указам Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 / И.Г. Сапожников. – М., 1948. – 72с.
1065211
  Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.С. Зеленецкий. – Х, 1990. – 91с.
1065212
  Берензон А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в агропромышленном комплексе / А.Д. Берензон. – М, 1988. – 99с.
1065213
  Долежан В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хозяйстве / В.В. Долежан. – М, 1986. – 109с.
1065214
  Гасанов М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации / М.А. Гасанов. – М., 1987. – 65с.
1065215
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1065216
  Попова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности. / Е.В. Попова. – М., 1966. – 104с.
1065217
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1065218
  Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах / В.И. Басков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 288 с.
1065219
  Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде / А.Д. Зверев. – М., 1977. – 88с.
1065220
  Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 32с.
1065221
  Вайнер Н.Ш. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства Туркменской ССР / Н.Ш. Вайнер. – Ашхабад, 1990. – 211с.
1065222
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1065223
  Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного законодательства / В.Б. Ястребов. – М., 1989. – 107с.
1065224
  Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений / Ковалев М.А. – Москва : Московский университет, 1981. – 167 с.
1065225
  Раянов Прокурорский надзор за охраной труда в сельском хозяйстве / Раянов, ф.М., М.В. Яковлев. – М., 1981. – 111с.
1065226
  Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел : Автореф... кандидата юрид.наук: / Ясинский Г.М.; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Харьков, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1065227
  Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – М, 1968. – 264с.
1065228
  Якубов М.К. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием в органах МВД СССР. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Якубов М.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
1065229
  Горбачев В.П. Прокурорский надзор за применением мер пресечения в Российской империи во 2-й половине XIX - начале XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 22-30
1065230
  Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / К. Бегалиев. – М, 1971. – 96с.
1065231
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1972. – 70с.
1065232
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1974. – 28с.
1065233
  Суржан Д.А. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах / Д.А. Суржан. – М., 1990. – 73с.
1065234
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий / В.Г. Розенфельд; Под ред. А.М. Рекункова и В.С. Основина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1973. – 224 с.
1065235
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц промышленных предприятий : Автореф... канд. юр.наук: / Розенфельд В. Г.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л.
1065236
  Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. / В.М. Савицкий. – М., 1959. – 262с.
1065237
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых колониях и его роль в повышении эффективности деятельности колоний : Автореф... канд. юрид.наук: / Бровин Г.И.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1065238
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях / Б.М. Спиридонов. – М., 1978. – 204с.
1065239
  Тарнавский Г.С. Прокурорский надзор за соблюдением законности в колхозах / Г.С. Тарнавский. – М., 1976. – 144с.
1065240
  Томасевич Ф.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1966. – 52с.
1065241
  Кацук М.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности на транспорте / М.И. Кацук, И.И. Байдаков. – Москва, 1964. – 139с.
1065242
  Бакркдзе А.Ш. Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений органами МВД. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Бакркдзе А.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилисси, 1972. – 29л.
1065243
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1065244
  Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений: вопр. теории и практики. / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183с.
1065245
   Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981. – 148, [4] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1065246
  Бурмистров К.Д. Прокурорский надзор как форма советской государственной деятельности : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Бурмистров К. Д.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1973. – 18л.
1065247
  Дедков Л.Л. Прокурорский надзор на страже законности / Л.Л. Дедков. – Минск, 1982. – 1578с.
1065248
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1968. – 368с.
1065249
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1972. – 208с.
1065250
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1975. – 352с.
1065251
  Коршунова Е.Н. Прокурорский надзор по гражданским трудовым делам / Е.Н. Коршунова, Я.Д. Яновский. – Москва, 1956. – 112 с.
1065252
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1065253
  Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел / В.И. Басков. – М, 1980. – 20с.
1065254
   Прокурорский надзорд за исполнением законов об охране труда.. – М, 1980. – 104с.
1065255
  Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право / М.Н. Маршунов. – СПб, 1991. – 128с.
1065256
  Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / В.Д. Ломовский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 159с.
1065257
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1065258
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1065259
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1065260
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1065261
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1065262
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1065263
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1065264
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1065265
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1065266
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1065267
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1065268
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1065269
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1065270
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1065271
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1065272
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1065273
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1065274
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1065275
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1065276
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1065277
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1065278
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1065279
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1065280
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1065281
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1065282
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1065283
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1065284
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1065285
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1065286
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1065287
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1065288
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1065289
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1065290
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1065291
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1065292
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1065293
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1065294
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1065295
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1065296
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1065297
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1065298
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1065299
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1065300
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1065301
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1065302
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1065303
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1065304
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1065305
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1065306
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1065307
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1065308
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1065309
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1065310
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1065311
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1065312
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1065313
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1065314
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1065315
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1065316
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1065317
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1065318
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1065319
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1065320
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1065321
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1065322
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1065323
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1065324
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1065325
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1065326
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1065327
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1065328
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1065329
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1065330
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1065331
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1065332
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1065333
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1065334
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1065335
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1065336
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1065337
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1065338
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1065339
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1065340
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1065341
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1065342
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1065343
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1065344
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1065345
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1065346
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1065347
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1065348
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1065349
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1065350
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : учебник / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303 с.
1065351
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1065352
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1065353
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1065354
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1065355
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1065356
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – М., 1963. – 720с.
1065357
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1065358
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1065359
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1065360
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1065361
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1065362
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1065363
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1065364
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1065365
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1065366
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1065367
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1065368
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1065369
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1065370
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1065371
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1065372
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1065373
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1065374
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1065375
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1065376
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1065377
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1065378
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / К.Т. Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1065379
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1065380
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1065381
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1065382
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1065383
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – М., 1975. – 143с.
1065384
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1065385
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1065386
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1065387
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1065388
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1065389
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1065390
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1065391
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1065392
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1065393
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – М. : Профиздат, 1967. – 356с.
1065394
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1065395
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1065396
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1065397
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1065398
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 199с.
1065399
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1065400
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / В.И. Астахов, Ю.Ю. Кондуфор. – Харьков, 1957. – 181с.
1065401
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1065402
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1065403
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1065404
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1065405
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1065406
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1065407
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1065408
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1065409
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1065410
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1065411
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1065412
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1065413
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / В.І. Астахов, Ю.Ю. Кондуфор. – Харьков, 1959. – 280с.
1065414
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1065415
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – К, 1986. – 115с.
1065416
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – М., 1983. – 80с.
1065417
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1065418
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1065419
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1065420
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1065421
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1065422
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1065423
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь / А.Н. Ацаркин. – Москва, 1981. – 256с.
1065424
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1065425
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1065426
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1065427
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1065428
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1065429
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1065430
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 87с.
1065431
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1065432
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1065433
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1065434
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1065435
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1065436
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1065437
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1065438
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1065439
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1987. – 117с.
1065440
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1065441
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1065442
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1065443
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1065444
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1065445
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1065446
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1065447
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1065448
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1065449
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1065450
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1065451
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1065452
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1065453
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1065454
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1065455
   Пролетарский интернационализм -- наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454с.
1065456
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1065457
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1065458
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1065459
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1065460
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1065461
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1065462
  Куранов Г.Г. Пролетарский интернационализм в Великой Октябрьской социалистической революции. / Г.Г. Куранов. – М., 1967. – 151с.
1065463
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1065464
  Яковлев Л.И. Пролетарский интернационализм в действии / Л.И. Яковлев. – М, 1967. – 64с.
1065465
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1065466
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1065467
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1065468
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1065469
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1065470
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1065471
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1065472
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1065473
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1065474
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1065475
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1065476
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1065477
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1065478
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1065479
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1065480
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1065481
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1065482
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1065483
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1065484
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1065485
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1065486
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1065487
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 373с.
1065488
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1065489
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1065490
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1065491
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1065492
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1065493
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1065494
  Окладной Г.М. Пролетарський інтернаціоналізм - бойовий прапор комуністів / Г.М. Окладной. – К., 1977. – 48с.
1065495
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1065496
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1065497
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1065498
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1065499
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1065500
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1065501
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Х., 1932. – 143с.
1065502
  Коваленко Б. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Х.-К, 1931. – 248с.
1065503
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1065504
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1065505
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1065506
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1065507
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1065508
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1065509
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1065510
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1065511
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1065512
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1065513
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1065514
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1065515
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1065516
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1065517
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1065518
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1065519
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1065520
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1065521
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1065522
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1065523
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1065524
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1065525
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1065526
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1065527
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1065528
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе. / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – М., 1989. – 124с.
1065529
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1065530
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – М., 1981. – 150с.
1065531
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1065532
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1065533
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1065534
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1065535
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1065536
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1065537
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1065538
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1065539
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1065540
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1065541
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1065542
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1065543
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1065544
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1065545
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1065546
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1065547
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1065548
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1065549
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1065550
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1065551
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – М., 1955. – 112с.
1065552
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1065553
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1065554
  Бойко В.С. Пролог / В.С. Бойко. – Харьков, 1976. – 23 с.
1065555
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1065556
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1065557
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1065558
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1065559
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1065560
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1065561
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Чернышевский Н.Г. – Москва, 1988. – 432 с.
1065562
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1065563
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1065564
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1065565
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1065566
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1065567
  Каренц В. Пролог в горах / В. Каренц. – М., 1985. – 103с.
1065568
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1065569
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1065570
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1065571
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1065572
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1065573
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1065574
  Михайлов В.И. Пролог к войне / В.И. Михайлов. – М, 1964. – 79с.
1065575
  Бажан М. Пролог к воспоминаниям : Лирика / Пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1065576
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1065577
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1065578
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1065579
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1065580
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1065581
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1065582
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1065583
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1065584
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1065585
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1065586
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1065587
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1065588
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1065589
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1065590
  Чопич Б. Пролом / Б. Чопич. – 3-е. – Београд, 1955. – 744с.
1065591
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1065592
  Коробов С.А. Пролшлое марийского народа / С.А. Коробов. – Йошкар-Ола, 1957. – 160с.
1065593
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1065594
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1065595
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1065596
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1065597
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1065598
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1065599
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1065600
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1065601
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1065602
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1065603
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1065604
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1065605
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1065606
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1065607
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1065608
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – М-Л, 1946. – 135с.
1065609
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1065610
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1065611
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1065612
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1065613
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1065614
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1065615
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид.. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1065616
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1065617
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / С. Муканов; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1065618
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1065619
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1065620
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1065621
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1065622
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1065623
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1065624
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1065625
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200с.
1065626
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1065627
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1065628
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1065629
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1065630
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1065631
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1065632
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1065633
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1065634
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1065635
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1065636
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1065637
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1065638
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1065639
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1065640
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1065641
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – К., 1968. – 40с.
1065642
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1065643
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1065644
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1065645
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1065646
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1065647
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1065648
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1065649
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1065650
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1065651
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1065652
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1065653
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1065654
   Прометей. – К, 1985. – 271с.
1065655
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1065656
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1065657
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1065658
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1065659
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1065660
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1065661
  Гароди Р. Прометей 1848 года / Р. Гароди. – М., 1961. – 103с.
1065662
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1065663
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1065664
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1065665
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме / Р.А. Белевитнев. – Грозный, 1975. – 242с.
1065666
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1065667
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1065668
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей. Искусство "технического века" / В.И. Тасалов. – М., 1967. – 372с.
1065669
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1065670
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1065671
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1065672
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1065673
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1065674
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623с.
1065675
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1967. – 638с.
1065676
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1065677
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1065678
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1065679
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1065680
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1065681
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1065682
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1065683
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1065684
   Прометей.. – М, 1966. – 64с.
1065685
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1065686
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1065687
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1065688
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – М, 1968. – 119с.
1065689
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1065690
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1065691
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1065692
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1065693
  Крайнєв П. Промислова власність як об"єкт управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.103-108. – ISSN 0132-1331
1065694
  Войнаровський А. Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 603-611. – ISSN 1028-5091
1065695
  Курганський Валерій Микитович Промислова геофізика: стан, проблеми, перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 139-142 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1065696
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065697
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065698
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065699
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065700
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065701
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065702
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065703
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065704
  Литвиненко Т.М. Промислова доктрина України в умовах формування основних засад постіндустриального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 65-70
1065705
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1065706
  Литвицький В. Промислова економіка у 2006 році // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
1065707
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка : Теорія і практикум: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка" / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; За ред. А.Г.Соскова. – Київ : Каравела, 2003. – 368 с. – ISBN 966-8019-02-4
1065708
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1065709
  Яворська Г.В. Промислова мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
1065710
  Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 14, [2] с. – Бібліогр.: 10 назв
1065711
  Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314с. – ISBN 966-7723-09-7
1065712
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук:08.01.01 / Яковенко Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 39 с.
1065713
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1065714
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1065715
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
1065716
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1065717
  Гамалій В.Ф. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 26)
1065718
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1065719
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1065720
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1065721
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1065722
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1065723
  Отрошко О.В. Промислова політика: аргументи на користь та проти застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 93-97


  У статті розглядаються теоретичні засади промислової політики. Висвітлюються особливості та перші результати її застосування в Україні. The article examines the theoretical principles of industrial policy. It elucidates the peculiarities and first ...
1065724
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1065725
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1065726
  Ноговіцин О. Промислова політика: ставлення до комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / О. Ноговіцин, Є. Онисько // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
1065727
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1065728
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 0131-775Х
1065729
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1065730
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1065731
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1065732
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1065733
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1065734
  Шевердін М. Промислове оподаткування у період непу (1921-1929рр.): правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.8-12
1065735
  Крупенко О.В. Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 103-109. – ISBN 978-966-353-452-7
1065736
  Жарінова А. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти / А. Жарінова, С. Мосов // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
1065737
  Петруня Ю.Є. Промисловий бізнес та бізнес-освіта: співробітництво в контексті стратегічної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 207-211


  В статті розглядаються питання взаємодії промислового бізнесу та тих закладів освіти, які надають ринкові освітні послуги. Визначаються об"єктивні передумови такого співробітництва в рамках ринкової системи, його організаційні форми та основні складові ...
1065738
  Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 215-222
1065739
  Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1065740
  Довжук В І. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довжук І.В,; НАН Укр.Ін-т.істор.Укр. – Киев, 1997. – 23л.
1065741
  Макода В. Промисловий зв"язок як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-67.
1065742
   Промисловий зразок / Л.Ш. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 124с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-86-6
1065743
  Пахаренк-Андерсон Промисловий зразок Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1065744
  Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об"єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-123
1065745
  Харченко О. Промисловий зразок як об"єкт інтелектуальної власності: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 27-31
1065746
  Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
1065747
  Хамініч С. Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентноспроможного виробництва / С. Хамініч, Н. Мищак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 98-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1065748
  Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146-151. – ISBN 978-966-285-399-5
1065749
  Анпілогова Ж.Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1065750
   Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуаці :Підручник для студ.економ.спец. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 400с. – ISBN 966-95130-0-6
1065751
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А.; За ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг). – ISBN 966-346-032-6
1065752
  Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Борисенко М.А., Гронь О.В., Щетинін В.М. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 292 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-284. – ISBN 978-966-676-402-0
1065753
  Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 164, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-164. – ISBN 978-617-7351-02-2
1065754
  Мадзігон В.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 101-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1065755
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1969. – 68с.
1065756
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот на Україні (60-ті - початок 90-х рр. Х1Х ст.) : Дис... д-ра іст.наук: / Мельник Л.Г.; КДУ. – К., 1971. – 676л. – Бібліогр.:л.1-41
1065757
  Дерев"янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1975. – 279с.
1065758
  Корецький М.Х. Промисловий потенціал вітчизняної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-133. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1065759
   Промисловий потенціал та ефективність його використання : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 123с. – ISBN 966-02-2826-0
1065760
  Задоя А.О. Промисловий потенціал та проблеми формування торгового балансу: досвід Польщі / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 85-92


  Досліджено проблеми формування торгового балансу Польщі у 90-х роках, з"ясовано причини його дефіциту. Проаналізовано співвідношення експорту am імпорту у галузевому розрізі. Визначено шляхи подолання негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Польщі та ...
1065761
   Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / В.М. Белінська, В.Г. Бурлака, І.О. Галиця, О.С. Галиця, Н.Г. та ін. Гахович; Белінська В.М., Бурлака В.Г., Галиця І.О., Галиця О.С., Гахович Н.Г. та ін.; НАНУ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-02-4449-8
1065762
  Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-651-535-6
1065763
  Зеленська Любов Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (До 75-річчя утворення) : Економіка України / Зеленська Любов, Афанасьев Олег // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-13 : Діагр., табл. – Бібліогр. 5 назв
1065764
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку : рекреаційна географія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1065765
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм на Буковині // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 144-152
1065766
  Пендерецький О.В. Промисловий туристичний кластер Карпатського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 134-140. – Бібліогр.: 4 назв.
1065767
  Шедяков В.Є. Промислові відносини та трудова поведінка людини: тенденції змін і можливості соціального управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 132-143
1065768
  Суматохіна І.М. Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону: оцінка, картографування, управління / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1065769
  Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : Навчальний посібник для студ. географ. і економ. спеціальностей вузів / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2003. – 248с. – ISBN 966-8037-14-6


  Висвітлені науково-методичні основи формування і розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України
1065770
  Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 30-41. – ISSN 1993-6788
1065771
  Клочко В.П. Промислові об"єднання соціалістичних країн (членів РЕВ) / В.П. Клочко. – Київ, 1976. – 48с.
1065772
  Саліхова О.Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О.Б. Саліхова, О.О. Кощеєв, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 5-14
1065773
  Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1993-6788
1065774
  Савченко І.О. Промислові полімери : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
1065775
  Цвях О.М. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві / О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1065776
  Савицька О. Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945-1953 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 27-35
1065777
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1065778
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 234 л. + Додатки: л. 225 - 234. – Бібліогр.: л. 193 - 224
1065779
  Захарченко В.І. Промислові угруповання та комплекси як ареальні промислові системи (питання теорії і методики дослідження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С.13-18. – Бібліогр.: 6 назв.
1065780
  Станкевич Г.Л. Промисловість будівельних матеріалів : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 64-76 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1065781
  Жупанський Я.І. Промисловість будівельних матеріалів : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 73-75
1065782
  Амоша О.І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 93-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1065783
  Владимиров Л. Промисловість західних областей України в шостій п"ятирічці. / Л. Владимиров, М. Шраг. – Львів, 1956. – 87с.
1065784
  Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
1065785
  Кісь Я.П. Промисловість Львова в період феодалізму (ХІІІ-ХІХ ст) / Я.П. Кісь. – Львів, 1968. – 223с.
1065786
  Усиков О. Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1065787
   Промисловість Радянської України за 40 років.. – К, 1957. – 330с.
1065788
   Промисловість та підприємництво України : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
1065789
   Промисловість України за 9 місяців.. – Х, 1927. – 69с.
1065790
  Іщук С.О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський
1065791
  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною : (нариси з економіки української промисловості) / П.А. Хромов. – Київ : Українське державне вид-во, 1945. – 84 с.
1065792
   Промисловість України у 2001-2005 роках : статистичний збірник. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 303 с.
1065793
   Промисловість України у 2001-2007 роках : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. Л.М. Овденко ; відп. за вип. Л.М. Лісова ]. – Київ : Держкомстат України, 2008. – 305 с.
1065794
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Кіндзерський Ю.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7157-9
1065795
   Промисловість Української РСР : стат. збірник. – Київ : [б. в.], 1972. – 442, [1] с. : табл.Бібліогр. в підрядк. прим.
1065796
  Брагар Є. Промисловість Французького Алжиру як складова економічної колонії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-783-0
1065797
  Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-37 : табл., мал. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1065798
  Ігнатенко М.Г. Промисловість. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 64-72
1065799
  Єрмаков В.В. Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 263-273 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1065800
  Паршина О.А. Промислово-фінансова група як специфічна форма об"єднання підприємств / О.А. Паршина, О.Г. Братута // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 41-45
1065801
  Яремко О. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 99-100
1065802
  Нетесаний Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1065803
  Нетесаний Юрій Вікторович Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1065804
  Сисоєв О.В. Промислово-фінансові групи як механізм вирішення проблем українських підприємств та банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ) у країнах з ринковою економікою. Запропоновано механізм промислово-фінансової групи, який складається з трьох ланок: "банк - керуюча компанія - промисловий холдінг".
1065805
  Мосейко А.А. Проміжкова стійкість розв"язків системи диференціальних рівнянь з випадковими марковськими коефіцієнтами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою функцій Ляпунова знайдено достатні умови асимптотичної стійкості розв"язків системи лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від скінченнозначного марковського процесу.
1065806
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1065807
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1065808
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1065809
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1065810
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1065811
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1065812
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1065813
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1065814
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1065815
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1065816
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1065817
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1065818
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1065819
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1065820
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1065821
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1065822
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1065823
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1065824
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1065825
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1065826
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1065827
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1065828
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / И.Г. Астапов, Я.А. Слоним. – М.-Л., 1932. – 104с.
1065829
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1065830
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1065831
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1065832
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 16с.
1065833
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1065834
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1065835
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1065836
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1065837
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1065838
  Швернік М.М. Промова на 18 з"їзді Всесоюзної Комуністичної Партіі. / М.М. Швернік. – К, 1939. – 15с.
1065839
  Суслов М.А. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 32с.
1065840
  Первухин М.Г. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.Г. Первухин. – Київ, 1956. – 32с.
1065841
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1065842
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1065843
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 32с.
1065844
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС / Л.М. Каганович. – К, 1956. – 40с.
1065845
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – К, 1956. – 40с.
1065846
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1065847
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1065848
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1065849
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1065850
  Суслов М.А. Промова на 22 зьїзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1065851
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1065852
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ, 1931. – 80 с.
1065853
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1065854
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – К., 1974. – 19с.
1065855
  Ворошилов К.Е. Промова на XX з"їзді КПРС / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1956. – 24с.
1065856
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1065857
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1065858
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС. / О.М. Косигін. – К., 1961. – 24с.
1065859
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1065860
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1065861
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 р. / М.О. Булганін. – Київ, 1955. – 16с.
1065862
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців / В.М. Молотов. – К., 1950. – 25с.
1065863
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1065864
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчого.. / Г.М. Маленков, 1950. – с.
1065865
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1065866
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1065867
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – К., 1946. – 16с.
1065868
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ, 1950. – 20с.
1065869
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1065870
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 16с.
1065871
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1065872
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1065873
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л.М. Каганович. – К, 1954. – 24с.
1065874
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1065875
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі Центрального Комітету КПРС 21жовтня 1980 року: Постанова Пленуму ЦК КПРС / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 16с.
1065876
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі Центрального Комітету КПРС 27 листопада 1979 року. Постанова Пленуму ЦК КПРС / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 47с.
1065877
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1065878
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1065879
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1065880
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1065881
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – К., 1959. – 16с.
1065882
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1065883
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року. / О.Б. Арістов. – Київ, 1959. – 23с.
1065884
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1065885
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1065886
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1065887
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1065888
  Маленков Г.М. Промова на предвиборних зборах .... / Г.М. Маленков. – с.
1065889
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / В.М. Молотов. – К., 1953. – 14с.
1065890
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – К., 1953. – 13с.
1065891
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день... / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1065892
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону И.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л. Берія. – Київ : Дерполітвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1065893
  Ленін В.І. Промова на урочистому засідання пленуму Московської Ради РСіЧД.МК РКП(б) і ММРПС, присвяченому 3-м роковинам Жовтневоої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 113с.
1065894
  Ленін В.І. Промова на урочистому засідання пленуму Московської Ради РСіЧД.МК РКП(б) і ММРПС, присвяченому 3-м роковинам Жовтневоої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 13с.
1065895
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП/б/ 8 жовтня 1952 року / М.О. Булганін. – К., 1952. – 22с.
1065896
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1065897
  Сталін Й.В. Промова на ХІХ з"їзді партії 14 жовтня 1952 р. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 15 с.
1065898
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1065899
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1065900
  Кириченко О.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС, 15 лютого 1956 р. / О.І. Кириченко. – Київ, 1956. – 31с.
1065901
  Полянський Д.С. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС / Д.С. Полянський. – Київ, 1961. – 19 с.
1065902
  Куусінен О.В. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС 26 жовтря 1961 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1961. – 16 с.
1065903
  Гришин В.В. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС, 21 жовт. 1961 р. / В.В. Гришин. – К., 1961. – 15с.
1065904
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1065905
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1065906
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1065907
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с.
1065908
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1065909
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1065910
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1065911
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1065912
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1065913
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 105с.
1065914
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1065915
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1065916
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1065917
  Ибаррурі Д. Промови і статті / Д. Ибаррурі. – К., 1939. – 183с.
1065918
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду 1У Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Х.
1. – 1931. – 239с.
1065919
  Молотов В.М. Промови на 1 сесії Верховної Ради СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1938. – 22с.
1065920
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1065921
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1065922
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1065923
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1065924
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1065925
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1065926
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1065927
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1065928
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1065929
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1065930
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1065931
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1065932
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1065933
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1065934
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1065935
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1065936
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1065937
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1065938
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1065939
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1065940
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1065941
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1065942
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1065943
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1065944
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1065945
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1065946
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1065947
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1065948
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1065949
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1065950
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1065951
   Промысловая геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 136с.
1065952
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1065953
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 1 : Электрические методы исследования скважин. – 1959. – 212с.
1065954
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 108с.
1065955
  Итенберг С.С. Промысловая геофизика / С.С. Итенберг. – Москва, 1961. – 388с.
1065956
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 4. – 1962. – 179с.
1065957
   Промысловая геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 341с.
1065958
   Промысловая геофизика при ускоренной развдеке газовых месторождений.. – М, 1988. – 246с.
1065959
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1065960
   Промысловая геофизика.. – М, 1960. – 272с.
1065961
  Солдатов В.К. Промысловая ихтиология / В.К. Солдатов. – М.-Л.
1. – 1934. – 320с.
1065962
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1065963
  Миндорашвили Л.А. Промысловая кооперация в Советской Грузии (1921-1937) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.592 / Миндорашвили Л.А.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1065964
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 14л.
1065965
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 c.
1065966
  Яковлев П.И. Промысловая кооперация СССР за 40 лет / П.И. Яковлев. – М, 1957. – 52с.
1065967
  Янгуразов А.М. Промысловая кооперация, ее значение и развитие в социалистическом народном хозяйстве. (На материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Янгуразов А.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 17л.
1065968
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1065969
  Гриценко Игорь Данилович Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная. (Словарь и исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гриценко Игорь Данилович ; Ленингр. гос. ун-т , Межкафедральный словарный кабинет. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1065970
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
1065971
   Промысловая характеристика продуктивных пластов юго Сибирской платформы. – Москва, 1982. – 185с.
1065972
  Зильберман І.І. Промысловість України та її географічне розміщення / І.І. Зильберман. – К, 1929. – 230с.
1065973
  Мусатов А.П. Промыслово-биологическая характеристика рыб реки Оки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатов А.П.; Казан.гос.ун-т. – М, 1967. – 30л.
1065974
  Померанц Л.И. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование / Л.И. Померанц, В.Т. Чукин. – Москва : Недра, 1966. – 316с.
1065975
  Байрамов К.М. Промыслово-заводские комиссии баку в период борьбы за победу социалистической революции и упрочения Советской власти /март 1917-июль 1918 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Байрамов К.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 25л.
1065976
  Выборных С.Ф. Промысловое геофизическое оборудование и аппаратура : Учебное пособие для техникумов / С.Ф. Выборных. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 284с.
1065977
   Промысловое описание Персидского залива., 1971. – 44с.
1065978
   Промысловое описание района северо-западного шельфа полуострова Индостан, 1972. – 28с.
1065979
  Иванов А.В. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей / А.В. Иванов, А.А. Стрелков. – Владивосток, 1949. – 46с.
1065980
  Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные / А.В. Иванов. – Москва : Советская наука, 1955. – 955с.
1065981
  Суворов Е.К. Промысловые водоемы СССР. Введение в частную ихтиологию. / Е.К. Суворов. – Л., 1948. – 239с.
1065982
  Гайл Г.И. Промысловые водоросли Сахалина и Курильской гряды / Г.И. Гайл. – Владивосток, 1949. – 88с.
1065983
   Промысловые водоросли СССР.. – аМ, 1971. – 272с.
1065984
   Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах.. – Л, 1979. – 131с.
1065985
  Янушевич Промысловые звери и птицы Западной Сибири / Янушевич, И. Благовещенский. – Новосибрск : Госитиздат, 1952. – 62с.
1065986
  Каверзнев В.Н. Промысловые звери наших пресных водоемов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд., испр. – М., 1931. – 79с.
1065987
  Гаджинкий Д.Д. Промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном ройоне в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджинкий Д.Д.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1962. – 34л.
1065988
  Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца 17 -- первой половины 19 века (по мат. Богород. имения Шереметьевых, Городецкого-Орловых и Паниных Нижнегор. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лебедева О.Н.; Гор. ГУ. – Горький, 1975. – 31л.
1065989
  Жадин В.И. Промысловые моллюски пресных вод СССР / В.И. Жадин. – М.-Л., 1937. – 60с.
1065990
  Танасийчук Н.П. Промысловые рыбы Волго-Каспия. / Н.П. Танасийчук. – М., 1951. – 88с.
1065991
  Щербуха А.Я. Промысловые рыбы нижнего течения Южного Буга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербуха А.Я.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 28л.
1065992
   Промысловые рыбы СССР : атлас. – Москва : Пищепромиздат, 1949. – X, 230 с. + Додаток: Промысловые рыбы СССР: описания рыб (текст к атласу цветных рисунков рыб) (788 с., 10 цв. табл.)
1065993
  Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы / Л.М. Шульпин. – Владивосток, 1936. – 436с.
1065994
  Петренко Л.А. Промысловый возврат и биология молоди семги при заводском воспроизводстве : Автореф... кандидата биол.наук: / Петренко Л.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хозяйства. – Ленинград, 1966. – 19л.
1065995
  Разумовский П.В. Промысловый налог / П.В. Разумовский. – Харьков, 1926. – 280с.
1065996
  Полозов П.И. Промысловый налог. Патентный и уравнительный сборы. Практическое руководство-справочник на основе положения о промналоге 1926 г. / П.И. Полозов. – М., 1927. – 283с.
1065997
   Промысловый сбор и подготовка аномальных нефтей.. – Уфа, 1986. – 136с.
1065998
   Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана.. – Махачкала, 1988. – 138с.
1065999
   Промыслы и ремесла народов СССР.. – Л, 1986. – 176с.
1066000
  Лабунский В. Промыслы и торговля в древней Руси / Сост. Владимир Лабунский ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распр. техн. знаний. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. ил., карт.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,