Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1065001
  Булкін К. "Педагогічна конвергенція" або Дещо про досвід поєднання різних жанрів і творчих форм у висвітленні перед старшокласниками теми "Творчість і життя Василя Стуса" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-43.
1065002
  Булкін Кирило "Педагогічна конвергенція", або Дещо про досвід поєднання різних жанрів і творчих форм у висвітленні перед старшокласниками теми "Творчість і життя Василя Стуса" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-43
1065003
  Бойко А. "Педагогічна україністика затребувана часом" / розмову вів Сергій Кучменко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 14
1065004
  Теородович А. "Педагогічний трансфер" у дослідженнях педагогів-компаративістів США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 17-18
1065005
  Гончаренко С. Педагогіка - наука про навчання та виховання людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 17-18. – ISBN 978-617-8016-45-6
1065006
  Ходацька О. Педагогіка - це життя академіка Івана Зязюна // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 5 (254). – С. 20-21. – ISSN 2308-8095
1065007
  Блонський П.П. Педагогіка / П. Блонський ; з рос. пер. В. Дога. – Київ : Держвидав України, 1924. – 174 с.
1065008
  Савін М.В. Педагогіка : Навчальний посібник для училищ / М.В. Савін. – 2-ге вид., доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 312с.
1065009
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – Вид. 3-те, доповене. – Київ : ВаТ КДНК, 2001. – 608 с. – ISBN 966-5812-76-9
1065010
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2001. – 576с. – (Альма- матер). – ISBN 966-580-109-0
1065011
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академія, 2001. – 528с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-580-104-Х
1065012
  Ягупов В.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. пед. спец. вищих навч. закладів / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560с. – ISBN 966-06-0251-0
1065013
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академія, 2002. – 528с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-580-123-6
1065014
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2002. – 576с. – (Альма- матер). – ISBN 966-580-109-0
1065015
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. вищ. педаг. закл. освіти / М.М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 192с. – ISBN 966-7224-60-0
1065016
   Педагогіка : Хрестоматія. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 700с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-91-4


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
1065017
  Ягупов В.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. пед. спец. вищих навч. закладів / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2003. – 560с. – ISBN 966-06-0251-0
1065018
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 418с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-92-2


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
1065019
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2003. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-109-0
1065020
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – 4-е вид., доп. – Київ, 2003. – 615с. – ISBN 966-5812-76-9
1065021
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 528с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-08-9
1065022
  Зайченко І.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / І.В. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528с. – ISBN 966-502-170-2
1065023
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 445с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-031-7
1065024
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 560с. – Шифр дубл.37 Фіцу.Доп.карт.ст.бл,ек, м.в. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-21-6
1065025
  Мазоха Д.С. Педагогіка : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 966-364-055-3


  У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для самостійного опанування майбутніми вчителями початкової школи нормативного навчального курсу з педагогіки
1065026
  Пермяков О.А. Педагогіка : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – Київ : Знання, 2006. – 171, [5] с. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 966-946-152-7
1065027
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 560с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-21-6
1065028
   Педагогіка : хрестоматія. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-045-7


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
1065029
  Волкова Н.П. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.П. Волкова. – 2-ге вид.. перероб., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 616с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-47-2
1065030
  Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8
1065031
  Нісімчук А.С. Педагогіка : підручник / Андрій Нісімчук. – Київ : Атіка, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-326-234-5
1065032
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Неля Мойсеюк. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : [б. в.], 2007. – 656 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-96769-0-0


  У посібнику викладено нормативний навчальний курс з педагогіки. Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, досягнень сучасної науки та досвіду розбудови національної системи освіти
1065033
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2007. – 448с. – Шифр дубл.37 Кузь.Доп карт. всем каб. – ISBN 978-966-346-424-4


  Розглянуті загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені зав­­дання для самостійної роботи студентів та само­контролю рівня засвоєння навчального матеріа­лу.
1065034
  Пальчевський С.С. Педагогіка : Загальні засади педагогіки. З історії педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-74-1
1065035
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., виправ. – Київ : Знання, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-311-060-8


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
1065036
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : навч. посіб. / С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-386-5
1065037
  Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Максимюк ; МОН України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с. – ISBN 966-8251-36-9
1065038
  Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 559, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8


  Розкрито основні питання загальних засад педагогіки,теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвіт.школі з урахуванням сучаних досягнень педагогіки і психології та досвиду розбудови української національної
1065039
  Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-83-0


  Для студентів вищих навчальних закладів
1065040
   Педагогіка : навч.-метод. посіб. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Гавеля О.М.]. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 207, [1] с. : табл. – На обкл. та в кінці кн. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 196-207
1065041
  Пермяков О.А. Педагогіка : навчальний посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 171с. – ISBN 978-966-346-827-3
1065042
  Пермяков О.А. Педагогіка : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 3-тє вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-198. – ISBN 978-617-07-0055-1
1065043
  Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Н.П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-033-2
1065044
  Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Пальчевський. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 495, [1] с. – На тит. арк. та обкл. зміст: Загальні засади педагогіки ; З історії педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія виховання ; Школознавство. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-8019-74-1
1065045
  Пащенко М.І. Педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 226, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 186-223. – Бібліогр.: с. 224-226. – ISBN 978-617-673-239-6
1065046
   Педагогіка : навч. посібник / Анєнкова І.П., Байдан М.А., Русол В. М., Горчакова О.А. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 566, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-136-2
1065047
  Терещенко Ю.І. Педагогіка : філософія затвердження людського в людині // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.110-119
1065048
  Майковська В.І. Педагогіка А.С. Макаренка як концептуальна основа формування підприємницької компетентності бакалаврів з управління та адміністрування і сфери обслуговування // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 17-21. – ISBN 978-966-698-257-8
1065049
   Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / Л.В. Кондрашова, О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина; Л.В. Кондрашова, О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина. – Київ : Знання, 2006. – 252с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-129-2
1065050
  Касянчук В.В. Педагогіка в Стародавній Греції / В.В. Касянчук, Ф.У. Рахімова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065051
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 41. – 2014. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065052
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 3 (49). – 2016. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065053
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ ; Айс Принт, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 1 (50). – 2017. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065054
  Слободянюк А. Педагогіка вищої технічної школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.81-83
1065055
  Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи : курс лекцій : модульне навчання / А.М. Алексюк; М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1993. – 217 с.


  Розглянуто концепцію та основні напрями створення нової технології навчання, побудованої за принципом модульності змісту і процесу навчання. Пропонована технологія розроблена у Київському університеті імені Тараса Шевченка на базі вивчення студентами ...
1065056
  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – 486с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-002-4


  Розглянуті загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені зав­­дання для самостійної роботи студентів та само­контролю рівня засвоєння навчального матеріа­лу.
1065057
   Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 399 с. – ISBN 966-346-010-5
1065058
  Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи : Методологія, стандартизація туристської освіти. Навчальний посібник / Н.А. Фоменко; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 216с. – ISBN 966-8407-56-3
1065059
  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 352с. – ("Альма-матер"). – ISBN 966-8226-35-6
1065060
   Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова, І.В. Бужина, А.М. Ващенко, Н.І. та ін. Дідусь; І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 496 с. – ISBN 966-346-270-1
1065061
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / А.А. Марушкевич, Н.В. Кошечко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с. – ISBN 966-594-891-1
1065062
  Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Чернілевський. – Вінниця : Україна, 2008. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Загальні основи андрагогіки. Дидактика вищої школи. Методологія та технологія педагогічної діяльності. – Бібліогр.: с. 403-407. – (Серія "Вища професійна освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-621-165-3


  Викладено загальні основи педагогіки, теорію і технологію виховання, основи дидактики, особли-вості управління загальноосвітнім навчальним за-кладом. Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів
1065063
  Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Ортинський ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472с. – ISBN 978-966-364-820-0
1065064
  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-454. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-98-4
1065065
  Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи : [підручник для студентів ВНЗ] / Д.В. Чернілевський. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2010. – 467, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Освітній процес: виховання, навчання, розвиток-педагогічні технології дорослих. – Бібліогр.: с. 463-467 та в підрядк. прим. – ISBN 966-621-165-3
1065066
  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-862-4
1065067
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А.А. Марушкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. психології. – Київ : Обрії, 2012. – 220 с. – Словник використ. пед. термінів і понять: с. 205-218. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2278-16-3
1065068
  Козяр М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327, [1] с. – Імен. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 318-324 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0096-4
1065069
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-865-4
1065070
   Педагогіка вищої школи : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.А. Бугров, А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин]. – Київ : Київський університет, 2016. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-439-869-2
1065071
  Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи (Андрагогіка) : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл. / В.П. Головенкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 405, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 368-402. – Бібліогр.: с. 403-405. – ISBN 978-966-622-316-9
1065072
  Лисенко Г. Педагогіка вищої школи в системі професійної підготовки магістрів технічного профілю // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 150-160. – ISSN 2411-1317
1065073
   Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача : (метод. рек. до вивчення курсу) : [для студентів-магістрантів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т. психології, Каф. педагогіки ; [уклад.: Марушкевич А.А., Спіцин Є.С.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 56, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці модулів
1065074
  Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гура; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-129-0
1065075
  Павко А.І. Педагогіка вищої школи: наука чи мистецтво? / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 13
1065076
  Хоружа Л. Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1065077
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: теорія виховання : Навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 60с.
1065078
   Педагогіка від серця. До 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського (1918-1970) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 91-102. – ISSN 0130-2043
1065079
  Хоружий Г. Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 31-37. – ISSN 2226-3012
1065080
  Хоменко І. Педагогіка вчителя-новатора Є.М.Ільїна як орієнтир у використанні інновацій на сучасному уроці світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 29-36
1065081
  Пихтіна Н.П. Педагогіка гри: лекції : навч. посібник / Пихтіна Н.П. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-197 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-868-0
1065082
  Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посібник / П.П. Автомонов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці гл,. – ISBN 978-966-439-569-1
1065083
  Білик А. Педагогіка добра Івана Зязюна / А. Білик, В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-11. – ISSN 0868-8117
1065084
   Педагогіка дозвілля - запорука формування професійних компетентностей / А. Денисенко, О. Мкртічян, С. Білецька, А. Ковтун // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 66-71. – ISSN 1562-529Х
1065085
  Фрейре П. Педагогіка душі : Додатки Ани-Марії Араужо Фрейре / Пер. з англ. Ілька Корунця; Пауло Фрейре. – Київ : Веселка, 2003. – 103с. – ISBN 966-01-0239-9
1065086
  Нечепоренко Л.С. Педагогіка життя на щодня : наук.-популяр. вид. / Нечепоренко Лідія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Каф. педагогіки. – Харків : ХНУ, 2011. – 47, [3] с., включ. обкл : фот. – Бібліогр.: с. 46
1065087
  Стельмахович М.І. Педагогіка життя. / М.І. Стельмахович. – Київ, 1980. – 48с.
1065088
   Педагогіка загальна (інтегрована) : робоча навч. прогр. : галузі знань: 0203 "Гуманітарні науки", 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини", 0304 "Право", 0402 "Фізико-математичні науки", 0403 "Системні науки і кібернетика" : освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та іст. педагогіки ; [уклад.: Терентьєва Н.О., Фруктова Я.С.]. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-78. – ISBN 978-966-493-622-1
1065089
  Биковська О. Педагогіка здібностей і талантів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 2-3
1065090
  Омельченко С.О. Педагогіка здоров"я : навчальний посібник / С.О. Омельченко ; МОНУ ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : СДПУ, 2009. – 205 с. – ISBN 978-966-1554-15-2
1065091
  Лук"янченко М.І. Педагогіка здоров"я: теорія та практика : монографія / Микола Лук"янченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – 345, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-322. – ISBN 978-966-384-241-7
1065092
  Литвинов С.А. Педагогіка і життя / С.А. Литвинов. – Київ, 1967. – 32с.
1065093
  Чепелєв В.І. Педагогіка і кібернетика / В.І. Чепелєв. – Київ : Знання, 1972. – 47 с.
1065094
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів: інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін / Л.В. Артемова. – Київ : Кондор, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-351-110-8
1065095
  Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 455-477. – Бібліогр.: с. 440-454 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-64-6
1065096
  Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І.В. Зайченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 511, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 455-477. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-617-7320-64-6
1065097
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 1. – 1997
1065098
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 2. – 1997
1065099
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 3. – 1997
1065100
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 4. – 1997
1065101
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2000
1065102
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2000
1065103
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2000
1065104
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2001
1065105
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 1993-
№ 3/4. – 2001
1065106
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 1993-
№ 1/2. – 2002
1065107
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2002
1065108
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2002
1065109
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2003
1065110
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2003
1065111
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4. – 2003
1065112
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2004
1065113
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2004
1065114
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2004
1065115
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2004
1065116
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2005
1065117
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2005
1065118
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2005
1065119
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2005
1065120
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2006
1065121
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2006
1065122
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2006
1065123
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2006
1065124
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2007
1065125
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2007
1065126
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2007
1065127
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2007
1065128
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2008
1065129
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2008
1065130
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4 (60/61). – 2008
1065131
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (62). – 2009
1065132
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (63). – 2009
1065133
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (64). – 2009
1065134
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (65). – 2009
1065135
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (66). – 2010
1065136
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (67). – 2010
1065137
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (68). – 2010
1065138
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (69). – 2010
1065139
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (71). – 2011
1065140
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (72). – 2011
1065141
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (73). – 2011
1065142
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (74). – 2012
1065143
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (75). – 2012
1065144
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (76). – 2012
1065145
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (77). – 2012
1065146
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (78). – 2013
1065147
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (79). – 2013
1065148
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (80). – 2013
1065149
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1 (82). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065150
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (83). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065151
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4 (85). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065152
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (87). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065153
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3 (88). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065154
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065155
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065156
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065157
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065158
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065159
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065160
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065161
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065162
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065163
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1 (98). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065164
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (99). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065165
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (100). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065166
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (101). – 2018. – 95, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065167
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 1 (102). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065168
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 2 (103). – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1065169
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (105). – 2019. – 54, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1065170
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1995
1065171
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 2. – 1995
1065172
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 3. – 1995
1065173
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 4. – 1995
1065174
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1996
1065175
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 2. – 1996
1065176
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 3. – 1996
1065177
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 4. – 1996
1065178
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 1. – 1998
1065179
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 2. – 1998
1065180
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 3. – 1998
1065181
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 4. – 1998
1065182
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
1065183
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
1065184
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
1065185
  Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи : Навч. посібник для викладачів, аспірантів і майбут. магістрів / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; Мін-во освіти і науки України; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : НПУ, 2003. – 267 с. – ISBN 966-660-100-1
1065186
  Мельничук Л.Б. Педагогіка і психологія вищої школи : посібник / Л.Б. Мельничук, М.А. Шкабаріна. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 21-28. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-52-1
1065187
  Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О.А.Захаренко / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 18-22. – ISSN 0131-6788
1065188
  Медведнікова Т.О. Педагогіка М.К. Метнера як складова генезису Дніпропетровської піаністичної школи другої половини XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 353-359
1065189
  Андрущенко В. Педагогіка миру: актуальність теорії та практики // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 101-114. – ISBN 978-966-931-159-7
1065190
  Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Падалка Г.М. ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Освіта України, 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-8847-79-0
1065191
  Корсак К. Педагогіка нового століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.13-16. – ISSN 0131-6788
1065192
  Тимчик М.П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у XIX столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.М. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1065193
  Селігей П. Педагогіка Олександра Потебні і проблеми сучасного наукового стилю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 36-40. – Бібліогр.: Літ.: с. 40; 12 п. – ISSN 0130-5263
1065194
  Андрущенко В. Педагогіка партнерства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
1065195
  Олинець Т.В. Педагогіка партнерства у концепції НУШ та у світлі ідей Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 315-320. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1065196
  Мельниченко О. Педагогіка підприємництва: вивчення досвіду та перспективи в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1065197
  Щербань П.М. Педагогіка почуттів / П.М. Щербань. – Київ, 1992. – 47с.
1065198
  Когут С. Педагогіка праці: польський ринок праці під впливом процесів європейської інтеграції // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 77-83. – ISSN 2226-3012
1065199
  Фрейре П. Педагогіка пригноблених = Pedagocia do oprimido / Пауло Фрейре; З англ. пер. Олександр Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7305-68-6


  Нова філософія освіти, яка сприяє визволенню людини від фізичного, ідеологічного, психологічного чи культурного гноблення, - ось у кількох словах суть цієї праці
1065200
  Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-054-7
1065201
  Фрейре П. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність / Пауло Фрейре; Пер. з англ.: О.Дем"янчука. – Київ : КМ Академія, 2004. – 124с. – ISBN 966-518-251-X
1065202
  Осипчук Н. Педагогіка серця Януша Корчака // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)


  2012 рок за рішенням Сейму Республіки Польща проголошено Роком Януша Корчака ( 1878 - 1942 ) - педагога, філософа, письменика, лікаря.
1065203
  Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.М. Лавриченко; Ін-т педагогіки АПНУ ; Благод. фонд підтримки творчої молоді "Дебют". – Київ : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444с. – ISBN 966-95755-1-6
1065204
   Педагогіка співробітництва М.І. Кодака // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-617-7364-13-8
1065205
  Куліненко Л.Б. Педагогіка суспільства знань: визначення та етапи становлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 124-131


  Розвиток педагогіки суспільства знань розглядається з огляду на інформатизацію сучасного суспільного розвитку. Ключові слова: людина, освіта, суспільство знань, інформатизація, інформаційні технології. Развитие педагогики общества знаний ...
1065206
  Бурий С.В. Педагогіка та військове навчання : навч.-метод. посібник (метод. рекомендації вивчення навч. дисципліни) / [С.В. Бурий] ; М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Військ. ін-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – 148, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 145-148. – ISBN 978-617-8049-02-07
1065207
  Кочубей А.В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : навч. посібник / А.В. Кочубей, С.С. Якубовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 292, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-292. – ISBN 978-966-327-357-0
1065208
  Безкоровайна Н.С. Педагогіка та мистецька освіта в Україні початку XXI ст.: соціокультурні виміри // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 6-13. – ISBN 978-966-1555-63-0
1065209
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7017-38-6
Вип. 43. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065210
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7188-08-6
Вип. 44. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065211
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
Вип. 45. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065212
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471
Вип. 47. – 2015. – 313 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065213
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
Вип. 48. – 2015. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065214
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
Вип. 50. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065215
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-30-5. – ISSN 2312-2471
Вип. 51. – 2015. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065216
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
Вип. 52. – 2016. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065217
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
Вип. 54. – 2016. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065218
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Рожко Г.С. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
Вип. 55. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065219
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
Вип. 56. – 2017. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065220
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
Вип. 57. – 2017. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065221
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
Вип. 58. – 2017. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065222
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : ДІСА ПЛЮС. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
Вип. 59. – 2018. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065223
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : ДІСА ПЛЮС. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
Вип. 60. – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065224
  Туркот Т.І. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Т.І. Туркот, О.А. Коновал. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2393-92-7
1065225
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1997
1065226
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1997
1065227
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
1065228
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
1065229
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
1065230
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
1065231
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
1065232
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
1065233
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 1999
1065234
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1065235
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
1065236
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
1065237
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
1065238
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2001
1065239
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
1065240
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
1065241
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
1065242
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів ,науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
1065243
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
1065244
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
1065245
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
1065246
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
1065247
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1065248
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2/3. – 2004
1065249
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
1065250
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2005
1065251
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1065252
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів ,науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4\1. – 2005
1065253
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2/3. – 2006
1065254
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
1065255
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
1065256
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4"2006/1"2007. – 2007
1065257
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1065258
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
1065259
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1065260
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (46). – 2008
1065261
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2 (47/48). – 2009
1065262
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3 (49). – 2009
1065263
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (50). – 2009
1065264
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (51). – 2010
1065265
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (52). – 2010
1065266
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (53/54). – 2010
1065267
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (55). – 2011
1065268
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (56). – 2011
1065269
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3 (57). – 2011
1065270
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Полікультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (58) 2011/ № 1 (59) 2012. – 2011
1065271
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (60). – 2012
1065272
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (61/62). – 2012
1065273
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (63). – 2013
1065274
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (64). – 2013
1065275
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громад. освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (65/66). – 2013
1065276
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (71). – 2015. – 128 с.
1065277
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (72). – 2015. – 120 с.
1065278
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (74). – 2016. – 148 с.
1065279
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (75). – 2016. – 148 с.
1065280
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3/4 (76). – 2016. – 264 с.
1065281
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-064-4
1065282
  Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : Науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко. – Київ : Гнозис, 2004. – 684 с. – ISBN 966-7569-75-6
1065283
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ
№ 03. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065284
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065285
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065286
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065287
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065288
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065289
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065290
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 10. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065291
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065292
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065293
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065294
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065295
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065296
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065297
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065298
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065299
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065300
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065301
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065302
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065303
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065304
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065305
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065306
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065307
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065308
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065309
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065310
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065311
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2015. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065312
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2015. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065313
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065314
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2015. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065315
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065316
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065317
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065318
  Мельничук С.Г. Педагогіка. (Теорія виховання) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Мельничук ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 285, [3] с. – Додатки: с. 238-285. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-104-4
1065319
  Омеляненко В.Л. Педагогіка. Завдання і ситуації : Практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-042-2
1065320
  Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і сітуації : Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 429с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-95-7


  На системній основі наводяться завдання з базових тем курсу "Педагогіка" для самостійної роботи студентів
1065321
  Газін В. Педагогіка: індивідуальна vs колективна // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 39-44
1065322
  Рацул А.Б. Педагогіка: інформативний виклад : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Б. Рацул, Т.Я. Довга. – Київ : Слово, 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-296 та в кінці розд. – ISBN 978-966-194-236-2
1065323
  Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2014. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-194-182-2
1065324
  Горобей М.П. Педагогічгі умови активізації рухової діяльності молодших школярів у режимі продовженого дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Горобей М. П.; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 21л.
1065325
  Полянський Павло Педагогічна адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2-3
1065326
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Травень : Урок 3. Нестандартні форми уроків. – 2006
1065327
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Лютий : Урок 2. Контроль та оцінювання знань. – 2006
1065328
   Педагогічна академія пані Софії : Міні-журнал. – Харків : ВГ "Основа", 2005-
Вересень : Урок 4. ч.1. Проектуємо урок разом. – 2006
1065329
  Вакуленко В. Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 124-133
1065330
  Борщ Ж. Педагогічна антропологія Миколи Гоголя / Ж. Борщ, В. Погребняк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.185-193. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1065331
  Колосюк І.А. Педагогічна антропологія як теорія і практика формування освітньої культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 109-122


  Розглядаються актуальні питання педагогічної антропології як теорія і практика формування освітньої культури. Ключові слова: педагогічна антропологія; методологія педагогіки; філософська антропологія; освітня культура. Рассматриваются актуальные ...
1065332
  Заїчко А.С. Педагогічна бібліотерапії як новітня інноваційна технологія у професійній підготовці вчителя школи і ступеня // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 191-195. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1065333
  Розман І. Педагогічна біографістика: шляхи розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів / І. Розман, І. Западинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 56-59. – ISSN 2308-4634
1065334
  Опанасенко В.О. Педагогічна взаємодія як джерело прояву владних стосунків // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 55-56
1065335
   Педагогічна газета. – Київ
лютий (№ 4). – 2013. – 8 с.
1065336
   Педагогічна газета. – Київ
липень (№ 7). – 2013. – 8 с.
1065337
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№ 11). – 2013. – 8 с.
1065338
   Педагогічна газета. – Київ
грудень (№ 12). – 2013. – 8 с.
1065339
   Педагогічна газета. – Київ
березень (№ 3). – 2014. – 8 с.
1065340
   Педагогічна газета. – Київ
червень (№ 6). – 2014. – 8 с.
1065341
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№11). – 2014. – 8 с.
1065342
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2015. – 8 с.
1065343
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2016. – 8 с.
1065344
   Педагогічна газета. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2016. – 8 с.
1065345
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2016. – 8 с.
1065346
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2016. – 8 с.
1065347
   Педагогічна газета. – Київ
Березень-квітень (№ 2). – 2017. – 8 с.
1065348
   Педагогічна газета. – Київ
Травень-березень (№ 3). – 2017. – 8 с.
1065349
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2017. – 8 с.
1065350
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад-грудень (№ 6). – 2017. – 8 с.
1065351
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2018. – 8 с.
1065352
   Педагогічна газета. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2018. – 8 с.
1065353
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2018. – 8 с.
1065354
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2018. – 8 с.
1065355
   Педагогічна газета України. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2019. – 8 с.
1065356
   Педагогічна газета України. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2019. – 8 с.
1065357
   Педагогічна газета України. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2020. – 8 с.
1065358
   Педагогічна газета України. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2020. – 8 с.
1065359
   Педагогічна газета України. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2020. – 8 с.
1065360
   Педагогічна газета України. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2020. – 8 с.
1065361
   Педагогічна газета України. – Київ
Січень - лютий (№ 1). – 2021. – 8 с.
1065362
   Педагогічна газета України. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2021. – 8 с.
1065363
   Педагогічна газета України. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2021. – 8 с.
1065364
   Педагогічна газета України. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2021. – 8 с.
1065365
  Василик Дз. Педагогічна діяльність Антіна Княжинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 127-131. – ISSN 2308-4634
1065366
  Іванова Я. Педагогічна діяльність бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 19-21. – ISSN 1811-377X


  У статті роскривається сутність педагогічної діяльності бібліотекаря й бібліотеки як складної багатокомпонентної системи.
1065367
  Алейкіна В. Педагогічна діяльність В.О. Біднова (1874-1935) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 56-61.
1065368
  Белічко Н. Педагогічна діяльність Василя Перевальського // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 278-284. – ISSN 0236-4832
1065369
  Бєляєва О.М. Педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів: системний підхід // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 33-36. – ISSN 2221-6316
1065370
  Пасічник В. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 153-161
1065371
  Шафран Р. Педагогічна діяльність Володимира Січинського: американський період (1949-1962 рр.) : на основі архівних матеріалів // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 224-233. – ISSN 0236-4832
1065372
  Слуцький Я. Педагогічна діяльність волонтерів корпусу миру в навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 138-142. – ISSN 2308-4634
1065373
  Зарічна І.М. Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 197-203. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1065374
  Чала Н. Педагогічна діяльність Дж .Дьюї в електронному інформаційно- бібліографічному ресурсі "видатні педагоги України" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 23-28. – ISSN 2076-9326
1065375
  Шульц Н.А. Педагогічна діяльність Дмитра Жудіна на Поділлі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 200-201
1065376
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Степаненко А.В.; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 205л. + Додатки: л.181-188. – Бібліогр.: л.189-205
1065377
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернстра Меймана : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.01 - заг. педагогіка та іст.педагогіки / Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1065378
  Марушкевич А.А. Педагогічна діяльність І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 207-211. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1065379
  Ковальова Л. Педагогічна діяльність М. Максимовича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 292-295. – ISBN 978-617-640-146-9
1065380
  Іващенко В. Педагогічна діяльність М.В. Гоголя (документи із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 175-179. – ISBN 978-966-02-5639-2
1065381
  Лещенко Е.В. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку земств Півдня України (друга половина XIX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1065382
  Кутуза Л.Л. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 133-135. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065383
  Федорищак Р.Л. Педагогічна діяльність Мирона Кордуби в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1065384
  Рогів Н. Педагогічна діяльність О. Грушевського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 329-334. – ISBN 978-617-640-146-9
1065385
  Приходько Л. Педагогічна діяльність О. С. Грушевського. // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 126-139
1065386
  Коробченко А.А. Педагогічна діяльність О. Янати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Присвячено видатному українському педагогу, ученому, діячу освіти О.А. Янаті, дано характеристику його діяльності.
1065387
  Кожуховська А. Педагогічна діяльність О.П. Довженка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.62-67
1065388
  Безручко О. Педагогічна діяльність Олександра Довженка: спроби розпочати підготовку кінорежисерів при Київському державному театральному інституті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 91-99. – ISSN 1682-2366
1065389
  Дяченко О.В. Педагогічна діяльність Олександра Кониського // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 6-16. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено педагогічну діяльність українського письменника, педагога, громадського діяча О. Кониського та проаналізовано його педагогічні погляди.
1065390
  Маляр Л. Педагогічна діяльність Олександра Маркуша / Л. Маляр, А. Панющик // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 324-327. – ISBN 978-617-8046-15-6
1065391
  Максимова М.В. Педагогічна діяльність П.В. Голубовського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів висвітлено основні етапи педагогічної діяльності професора Київського університету П.В. Голубовського. This article deals with main stages of pedagogical activity revealed on the basis of archival documents of ...
1065392
  Гонтар Н. Педагогічна діяльність Панаса Саксаганського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 16-18
1065393
  Самойленко Л.Г. Педагогічна діяльність професора Л.М. Славіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1065394
  Обженська А.І. Педагогічна діяльність С.Ф. Русової // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 174-176. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065395
  Гіптерс З.В. Педагогічна діяльність Степана Сірополка в організації освіти дорослих // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 8-13. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1065396
  Василенко В.А. Педагогічна діяльність та погляди Г.Дж. Уеллса // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1065397
  Пархоменко Ю.М. Педагогічна діяльність Х.Д. Алчевської // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065398
  Оніщенко О. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено педагогічну діяльність Христини Данилівни Алчевської, засновниці першої недільної школи для жінок у Російській імперії. Освітня діяльність Алчевської відображала європейські тенденції жіночої освіти, поклала початок становленню та ...
1065399
  Жадько В. Педагогічна діяльність як основа відродження історичної пам"яті молоді // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 260-268
1065400
  Голиш Г. Педагогічна доля [Тимофія Михайловича Десятова] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41)
1065401
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2004
1065402
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2004
1065403
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2004
1065404
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2004
1065405
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2005
1065406
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2005
1065407
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2005
1065408
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2005
1065409
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2006
1065410
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2006
1065411
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2006
1065412
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2006
1065413
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2007
1065414
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2007
1065415
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2007
1065416
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2007
1065417
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2008
1065418
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2008
1065419
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2008
1065420
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2008
1065421
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2009
1065422
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2009
1065423
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2009
1065424
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2009
1065425
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2010
1065426
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2010
1065427
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2010
1065428
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2010
1065429
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2011
1065430
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2011
1065431
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2011
1065432
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2012
1065433
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2012
1065434
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2013
1065435
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2013
1065436
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4, спец. вип. – 2014
1065437
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2015
1065438
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2015
1065439
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2015. – 58 с.
1065440
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2016. – 66 с.
1065441
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2016. – 64 с.
1065442
  Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина 19 ст.- 1939 р.) : [ монографія ] / Зіновія Нагачевська ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2007. – 764 с. – ISBN 978-966-2159-00-4
1065443
  Васянович Г.П. Педагогічна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.П. Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 245-254. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-023-3
1065444
  Рик С. Педагогічна етика: пошуки нової парадигми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 6-12. – ISSN 0131-6788
1065445
  Лашко М.В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лашко Михайло Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1065446
  Міхно О. Педагогічна і просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 59-61
1065447
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-058-0
Т. 1 : Теорія та історія педагогіки / [ редкол. тому : Сухомлинська О.В. та ін. ]. – 2007. – 360 с. – До 15-річчя АПН України
1065448
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-059-7
Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – 2007. – 368 с. – До 15-річчя АПН України
1065449
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-060-3
Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / редкол. тому : Максименко С.Д. та ін. – 2007. – 376 с. – До 15-річчя АПН України
1065450
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-062-7
Т. 5 : Неперервна професійна освіта : теорія і практика / [ редкол. тому : Ничкало Н.Г та ін. ]. – 2007. – 392 с. – До 15-річчя АПН України
1065451
  Тарасова Т.Б. Педагогічна інноватика - втілення ідей А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 49-53. – ISBN 978-966-698-257-8
1065452
  Мініна Н.М. Педагогічна інноватика - нова практика освіти - у реферативній базі даних "Україніка наукова" // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 121-123. – ISBN 978-966-02-7933-9
1065453
  Грицюк О.С. Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 185-192. – ISBN 978-617-7306-08-4. – ISSN 2312-2471
1065454
  Форостовська Т.О. Педагогічна інтеграція як важлива умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 179-183. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1065455
  Волошина В.Я. Педагогічна й освітня діяльність Т.Г. Лубенця / В.Я. Волошина. – Київ : Академія, 1999. – 128с. – ISBN 966-580-050-7
1065456
   Педагогічна компаративістика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст", який відбувся в Національній академії педагогічних наук України. У зібранні взяли участь представники КНУ імені ...
1065457
  Сбруєва А. Педагогічна компаративістика в історії та сьогоденні Сумського державного педагогічного ніверситету імені А. С. Макаренка // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 22-26. – ISBN 978-966-698-271-4
1065458
  Черепєхіна О. Педагогічна компетентність викладача психології вищої школи: структура та критерії сформованості // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 22-28. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1065459
   Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : монографія / [Балл Г.О. та ін. ; наук. ред. В.Л. Зливков] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 152-158. – ISBN 978-966-644-202-7
1065460
  Крахмальна Г.І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 112-125. – ISBN 978-617-10-0462-7
1065461
  Грищук Ю. Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 23-27. – ISSN 2078-1687
1065462
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С. Макаренка і сучасність ( до 125-ї річниці від дня народження ) / М. Степаненко, А. Бойко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 17/24 жовтня (№ 45)


  Становлення і розквіт творчих сил, педагогічної діяльности А.С.Макаренка.
1065463
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С.Макаренка і сучасність : (до 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога) / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788


  Розкрито сучасні підходи до вивчення його творчої спадщини, а також здійснено аналіз деяких аспектів основної проблеми педагогічної системи А.С.Макаренка - проблеми колективу і особистості.
1065464
  Міхеєнко О. Педагогічна концепція професійної підготовки майбутніх фахівців галузі охорони здоров"я / О. Міхеєнко, Ю. Лянной, В. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 98-107. – ISSN 2312-5993
1065465
  Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової : Навч. посібник для студ. педагогічних спеціальностей вузів / І.В. Зайченко. – 3-є вид., доп. і перероб. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 264с. – ISBN 966-502-321-7
1065466
  Скнар О.І. Педагогічна культура в сім`ї. / О.І. Скнар. – К., 1984. – 47с.
1065467
  Вдовенко Н. Педагогічна культура викладання економічних дисциплін для студентів спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" в умовах євроінтеграції // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 161-183. – ISBN 978-617-7283-08-8
1065468
  Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
1065469
  Згурська М. Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 78-81. – ISSN 1562-529Х
1065470
   Педагогічна майстерність : Навчальна програма для магістрантів спеціальності "Журналістика". – Київ : Київський університет, 2003. – 18с.
1065471
   Педагогічна майстерність : Підручник для студ. вищих педагог. навч. закладів. – 2-е вид., доп. і перер. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с. – ISBN 966-642-238-7
1065472
   Педагогічна майстерність : Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Вища школа, 2006. – 608с. – ISBN 966-642-323-5


  В хрестоматії зібрані унікальні тексти, більшість яких стали бібліографічною рідкістю. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1065473
  Зварич І.М. Педагогічна майстерність в процесі оцінювання знань студентів США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 113-117
1065474
  Острянко Т.С. Педагогічна майстерність викладача соціальної роботи - запорука успішного професійного становлення майбутніх соціальних працівників / Т.С. Острянко, Л.Ф. Лєскова // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 74-80. – ISSN 2412-1185
1065475
  Нітченко Р. Педагогічна майстерність вчителя в контексті наукової спадщини С. Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7932-12-2
1065476
  Бобровицька С. Педагогічна майстерність вчителя початкових класів / С. Бобровицька, Д. Кісіль, О. Ласточкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 16-24. – ISSN 2312-5993
1065477
  Виговська О. Педагогічна майстерність і педагогічна творчість : Дослідження педагогічних засад ефективної діяльності вчителя // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-70. – Бібліогр.: 13 пунктів
1065478
  Уварова Ганна Педагогічна майстерність кращих учителів географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-42
1065479
  Вітер В. Педагогічна майстерність М. Верхацького: режисерський аспект // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 312-324. – ISSN 1997-4264


  Михайло Полієвктович Верхацький (1904—1973) - український режисер, педагог і театрознавець; брат Сергія Верхацького. Учень Леся Курбаса.
1065480
  Рубан Л. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя іноземних мов у дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 473-477. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1065481
  Плахотнік О.В. Педагогічна майстерність у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 74-106. – ISBN 978-966-439-998-9
1065482
  Зварич І. Педагогічна майстерність у процесі оцінювання знань студентів США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-79. – ISSN 0131-6788
1065483
  Луцюк А. Педагогічна майстерність у спадшині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 128-131. – ISBN 978-617-7932-12-2
1065484
  Семеног О. Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 2-4
1065485
  Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 102-106. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
1065486
  Зязюн І. Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 90-97
1065487
  Сторубльов О.І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у військовому інституті : метод. посібник / О.І. Сторубльов, Л.М. Бєсєдіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 172 с. – ISBN 966-594-717-6
1065488
  Мичак Н.Г. Педагогічна модель європейської освіти в епоху Реформації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 83-84
1065489
  Базурін В.М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 51-66
1065490
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3
1065491
  Грищенко М.М. Педагогічна наука в роки Великої Вітчизняної війни радянського народу (1941-1945 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 40-50. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
1065492
  Грищенко М.М. Педагогічна наука в університеті за 50 років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 108-119. – (Серія історії ; № 9)
1065493
  Кузьмінський А. Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються актуальні проблеми педагогічної науки XXI століття та реабілітації функції освіти. Розглянуто перспективні напрями співпраці українських і польських учених з питань розвитку педагогики.
1065494
  Мачинська Н.І. Педагогічна освіта - необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 24-38. – ISBN 978-617-10-0462-7
1065495
  Пуховська Л. Педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: шляхи і бездоріжжя // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 17-20
1065496
  Двірна К.П. Педагогічна освіта в м. Ніжині у перші повоєнні роки: за матеріалами звітів Ніжинського педінституту та Ніжинського учительського інституту (1945-1948 рр.). // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 389-397. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1065497
  Ковчина І.М. Педагогічна освіта в Польщі у 80-90-х роках 20 століття / І.М. Ковчина; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Логос, 2000. – 142с. – ISBN 966-581-151-7
1065498
  Бабан С.М. Педагогічна освіта в сполученому королівстві: освітні рівні та напрями підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 163-168. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто загальні підходи до підготовки вчителів у системі вищої освіти Сполученого Королівства. Проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, визначено освітні рівні та напрями підготовки ...
1065499
   Педагогічна освіта в Україні і Польщі : реалії та перспективи = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce : realia i perspektywy : збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, Р. Кухи ; [ переклад : Н. Горук, Н. Заячківська та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка ; Тріада плюс, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-486-018-2
1065500
  Дем"яненко Н.М. Педагогічна освіта в Україні першої половини XIX ст.: актуалізація досвіду / Н.М. Дем"яненко, І.П. Важинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-96. – Бібліогр.: с. 96. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз розвитку вищої педагогічної школи в Україні першої половини XIX ст. Актуалізовано тенденції багаторівневості, університезації, автономізації та регіоналізації педагогічної освіти.
1065501
  Андрущенко В. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-10
1065502
  Галан О. Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1065503
  Гончаренко І. Педагогічна освіта на теренах генерального округу "Київ" райхскомісаріату "Україна" (1941-1944) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 34-38
1065504
  Яковець Н.І. Педагогічна освіта, Болонський процес і вектори модернізації системи освіти / Н.І. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 32-39. – ISSN 1818-5797
1065505
  Дем"яненко Н. Педагогічна освіта: зміна пріоритетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-25. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема конструювання компетентнісно-контекстної моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності, нарощування дослідницької компоненти, розширення функцій педагогічного університету в інноваційному ...
1065506
  Андрущенко В. Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-16
1065507
  П"янковський Геннадій Валентинович Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання : Дис... канд. педагог.наук : 13.00.01 / П"янковський Геннадій Валентинович ; КУ. – Київ, 1997. – 218 л. – Бібліогр. : л. 173-202
1065508
  П"янковський Г.В. Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / П"янковський Г.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 23 с.
1065509
  Бондарчук О.Б. Педагогічна періодика 1917-1945 рр. у контексті сучасних історіографічних досліджень // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 39-46. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1065510
  Білик Л.І. Педагогічна підготовка магістрів гуманітарного та інженерного профілю у технологічному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 188-191


  У статті розглядається педагогічно-психологічна складова високопрофесійних, конкурентноспроможних фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в аспекті інтеграції України в Європейський простір відповідно до принципів Болонської декларації. ...
1065511
  Хорєв І.О. Педагогічна підготовка слухачів (курсантів) як цілісна динамічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається педагогічна підготовка слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) як цілісна динамічна система, аналізуються її основні компоненти.
1065512
  Ткаченко А.В. Педагогічна підготовка студентів з урахуванням їх високих особливостей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко А.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1065513
  Яремчук Н. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 19-26. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто доцільність вивчення основ педагогіки у вищих навчальних закладах як складової порофесійної освіти спеціалістів економічного профілю.
1065514
  Дейніченко Т.І. Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики / Т.І. Дейніченко, Г.В. Дейниченко, О.А. Жерновникова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 43-50. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1065515
  Аніскіна Н.О. Педагогічна підтримка обдарованості / Надія Аніскіна. – Київ : Шкільний світ ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-60-7; 966-8651-97-9
1065516
  Савчук О.П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін: аналіз результатів дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються результати анкетування кураторів студентських груп щодо виявлення обізнаності в питаннях педагогічної підтримки студентів, здійснення та підтримки кураторами - розвитку особистісної самореалізації студентів. Аналізуються відповіді ...
1065517
  Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів / О.С. Казачинер. – Харків : Основа, 2009. – 80с. – (Англійська мова та література ; 11(83)). – ISBN 978-611-00-0372-8
1065518
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Вид. 2-е. – Харків
Ч. 1-2. – 1936. – 538с.
1065519
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Харків
3. – 1936. – 341с.
1065520
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Київ, 1969. – 595с.
1065521
  Макаренко А.С. Педагогічна поема : пер. з рос. / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 508с.
1065522
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1977. – 508с.
1065523
  Загоруйко Н. Педагогічна поема в листах : Листи українських в"язнів сумління до своїх дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 56-62. – ISSN 0130-5263
1065524
  Бобрицька В.І. Педагогічна практика : наскрізна програма, метод. рекомендації, нормат. база : навч.-метод. посібник / Валентина Бобрицька, Наталія Терентьева. – [Вид. 2-ге, перероб.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 169, [1] с. : табл. – Додатки: с. 111-166. – Бібліогр.: с. 167-169 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-493-627-6
1065525
  Дятленко Т. Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-словесника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1065526
  Терно С.О. Педагогічна практика студентів історичного факультету : (Методичні рекомендації для студентів, методистів, керівників навчальних закладів, учителів) / С.О. Терно; МОНУ. Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – 40с.
1065527
  Горащук В.П. Педагогічна практика студентів спеціальності "Фізичне виховання і валеологія" : Навчальний посібник / В.П. Горащук, Л.П. Харченко, В.І. Макаров; МОНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 203с. – ISBN 966-617-169-4
1065528
  Фещенко Г. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 128-135
1065529
  Топтигіна Н. Педагогічна практика як складовий компонент професійної підготовки майбутніх учителів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 101-107. – ISSN 2077-1827
1065530
  Білик Н Педагогічна преса як засіб співраці вищих навчальних закладів регіону / Н. Білик. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.207-213. – (Педагогічні науки)
1065531
   Педагогічна преса, національна школа, наука: точки перетину // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-42
1065532
  Тарасюк В. Педагогічна проблематика в журналістиці Авгистина Волошина у контексті національного відродження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.406-410. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1065533
  Год Н. Педагогічна проблематика в трактаті Еразма Роттердамського "Виховання християнського государя" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.104-115. – (Педагогічні науки)
1065534
  Афанасьєва В.В. Педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків в умовах загальноосвітньої школи // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1817-3764
1065535
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник / О.І. Власова; Ін-тут післядипломної освіти. Фак-тет соціології та психології. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Киевский университет, 2001. – 247с. – ISBN 966-7863-09-3
1065536
  Головінський Іван Педагогічна психологія = Pedagogical psychology / Головінський Іван. – Київ : Аконіт, 2003. – 288с. – ISBN 966-7173-29-1
1065537
  Потапчук Л.В. Педагогічна психологія : Методичні рекомендачії для студентів спеціальності "Психологія" / Л.В. Потапчук; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Психологічний факультет; Кафедра пед. та вікової психології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 90с.
1065538
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400с. – ISBN 966-06-0369-Х


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
1065539
  Савчин М.В. Педагогічна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-51-9


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
1065540
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2009. – 224с. – Шифр. дубл. 15 Лися. (доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-2229-00-4
1065541
  Степанов О.М. Педагогічна психологія : навчальний посібник / О.М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2011. – 413, [3] с. – Бібліогр.: с. 402-413. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-010-3
1065542
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-223 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-00-4
1065543
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Лисянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Каравела, 2012. – 263, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2229-27-1
1065544
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Лисянська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-222-927-1
1065545
  Заброцький М.М. Педагогічна психологія : навч. посібник / М.М. Заброцький, Ю.Г. Шапошникова. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 143, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 131-134 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7243-13-6
1065546
  Чужикова Вікторія Григорівна Педагогічна реабілітація дітей та підлітків Чорнобильської зони в умовах дитячого оздоровчого центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чужикова Вікторія Григорівна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1996. – 28л.
1065547
  Ткаченко Т. Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 141-146. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1065548
  Кучерук О.А. Педагогічна риторика як об"єкт наукового дослідження // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 7-25. – ISBN 978-966-485-103-6
1065549
   Педагогічна робота / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 58-63. – ISBN 978-617-7397-32-7
1065550
  Остапчук О. Педагогічна синергетика: найкоротший шлях до особистості в запитаннях, відповідях і діалогах // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.85-89.
1065551
  Левківський М. Педагогічна система А. Макаренка: погляд із сьогодення // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 31-34
1065552
  Левківський М. Педагогічна система А.С. Макаренка (спроби системного аналізу) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1999-4966
1065553
  Андрєєнко К. Педагогічна система В.О. Сухомлинського у сучасних працях вітчизняних учених // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 15. – С. 3-5
1065554
  Маслій О. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4906
1065555
  Алфімов В. Педагогічна система університетського ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 8-11. – ISSN 0131-6788
1065556
  Абільтарова Е.Н. Педагогічна система формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 11-15. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1065557
  Прошкін В.В. Педагогічна система як предмет наукового дослідження // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1065558
  Бойко В. Педагогічна система Яна Амоса Коменського // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 10-16


  " Я.А. Коменський - син своєї епохи. Це був період переходу від середньовіччя до нового часу, який супроводжувався сутичками нового проти старих порядків. В його світогляді відбилися суперечності цього перехідного періоду від феодалізму до капіталізму, ...
1065559
  Манько В. Педагогічна складова забезпечення якості підготовки кадрів для Служби безпеки України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 46-54. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1065560
  Музика О.Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1065561
  Матвійчук О. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 11-13
1065562
  Брояковський О. Педагогічна спадщина В.Б. Антоновича в історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 206-213. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)
1065563
  Оніщенко І. Педагогічна спадщина Віталія Шульгіна за матеріалами фонду ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 94-103. – ISSN 1682-2366
1065564
  Федурко М. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / М. Федурко, В. Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1065565
  Задорожна-Княгницька Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті вивчення історії педагогіки // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 45-53. – ISSN 2078-1687
1065566
  Кузьміна С.Л. Педагогічна спадщина київської академічної філософії XIX - початку XX ст.: капітал мертвий чи живий? // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 29-43. – Бібліогр. : 33 назв. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття містить характеристику внеску київських академічних філософів XIX-XX ст. у розвиток вітчизняної педагогічної культури. Повною мірою долучились до цієї діяльності й професори філософії Університету Св. Володимира : С. Гогоцький, П.Юркевич, Г. ...
1065567
  Шершун Т.М. Педагогічна спадщина М.М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду вченого в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 133-145. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1065568
  Сухобокова О. Педагогічна спадщина Никифора Григорієва // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 9-16


  До 130-річчя від дня народження видатного громадсько-політичного діяча та освітянина.
1065569
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
1065570
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 47-52. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
1065571
  Резнік Л. Педагогічна спадщина С. Русової в контексті сучасної соціалізації дошкільника // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7932-12-2
1065572
   Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта : Науково-методичний посібник. – Київ, 1998. – 196c. – ISBN 966-597-003-8
1065573
  Кущова Т.О. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Адріана Митрофановича Топорова (1915-1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кущова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Дніпро, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1065574
  Токуєва Н.В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність М.К. Андрієвського (1922-1998 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Токуєва Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1065575
   Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України : (до 160-річчя від дня народж.) : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початкової освіти ; [упоряд.: В.П. Антипець та ін. ; відп. за вип. І.В. Лисенко]. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 111, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-67-7
1065576
  Коробченко А. Педагогічна спадщина українських просвітителів ХІХ століття як джерело провідництва в освіті / А. Коробченко, М. Головкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 110-120. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1065577
  Нікітенко Л. Педагогічна спадщина. Освітянські ідеї Олександра Захаренка впроваджують у навчальних закладах Польщі, Словаччини, США, Болгарії, Литви // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 16). – С. 3


  Цьогоріч із нагоди ювілею видатному українському педагогу, академіку НАПН України Олександру Антоновичу Захаренку відкривається меморіальна стела на фасаді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
1065578
  Іващенко В. Педагогічна спадщіна М.О.Корфа у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 42-46
1065579
  Левшин М. Педагогічна сутність поняття "інформаційна культура особистості" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.67-74.
1065580
  Лутаєва Т.В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Тетяна Лутаєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 598, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 481-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7675-69-2
1065581
  Кляп М. Педагогічна та освітня діяльність Августина Волошина // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 291-298. – ISSN 0236-4832
1065582
  Кляп М.І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939 ) / М.І. Кляп; МОНУ УНУ. – Вид.1-е. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2001. – 152с. – ISBN 966-7400-16-8
1065583
   Педагогічна творчість і майстерність : Хрестоматія. – Київ : ІЗМН, 2000. – 168 с. – ISBN 5-7763-2681-8
1065584
  Яковенко Т.В. Педагогічна творчість та педагогічна креативніфсть в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 8-15. – ISSN 2074-8922
1065585
  Новикова Ніна Педагогічна творчість учителів біології Львівщини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.
1065586
  Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С.М. Лобода ; М-во освіти і науки України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4
1065587
  Романенко М.І. Педагогічна творчість як філософсько-освітня проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1065588
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 5. – 2014. – 524 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065589
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 1 (6). – 2017. – 540 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065590
  Приходченко К.І. Педагогічна терапія як орієнтація на внутрішній локус контролю цілісного здоров"я людини / К.І. Приходченко, В.В. Приходченко, О.В. Приходченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 10-13. – Бібліогр.: 7 назв
1065591
  Тонконог І.В. Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 279-288. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Здійснено аналіз процесу становлення педагогічної техніки як складової педмайстерності майбутніх вчительок в жіночих на-вчальних закладах Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор переконливо доводить, що в жіночих закладах регіону існувала ...
1065592
  Фасоля Анатолій Педагогічна техніка, технологія і... поезія : урок одного вірша в 7 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 0130-5263
1065593
  Черевичний Г.С. Педагогічна технологія навчального е-портфоліо у системі підготовки майбутніх учителів історії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 298-301. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1065594
  Чернілевський Д.В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : навч. посібник / Д.В. Чернілевський, О.М. Джеджула, Н.А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-203. – ISBN 978-617-7121-50-2
1065595
  Князян М.О. Педагогічна технологія підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до особистісно-професійного саморозвитку // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 5-20. – ISSN 2312-1548
1065596
  Балашова С.П. Педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1065597
  Ромащенко І. Педагогічна технологія формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх маркетологів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-52. – ISSN 1682-2366
1065598
  Приходько В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко, О. Ясєв // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
1065599
  Рак Г. Педагогічна технологія як основа для формування професійної компетентності фахівця // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 204-206
1065600
  Коротяєв Б.І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило, С.В. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-339. – ISBN 978-966-617-241-2
1065601
  Журавльов С.А. Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 104-108. – ISSN 2076-8982


  У статті розглянуто основні етапи життя та культурно-освітньої діяльності Григорія Івановича Грушевського, двоюрідного брата визначного вченого Михайла Сергійовича Грушевського. Досліджено його здобутки у царині педагогіки, літератури та культури в ...
1065602
  Андрієнко Олена Станіславівна Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрієнко Олена Станіславівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1065603
  Андрієнко О.С. Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : 13.00.01:Дис....канд. педагог.наук / Андрієнко О.С.; Запорізький держ.університет. – Запоріжжя, 1997. – 121л.
1065604
  Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань : (на прикладі англійської мови) / М.І. Комогорова, Л.С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79-80. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1280-7
1065605
  Петров О. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 48-51. – ISSN 0131-6788
1065606
  Ільницька Л. Педагогічне значення комунікативних підвалин акумулюючої ролі кольору в навчальній інфографіці // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 79-86. – ISSN 2411-1317
1065607
  Равчина Т. Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Визначено суть, особливості, вимоги до організації педагогічного керівництва процесом формування наукових знань студентів відповідно до природи, логіки, структури їхньої пізнавальної діяльності.
1065608
  Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство : навч. посібник / Ірина Шумілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 326, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 27-35 та в дод.: c. 221-326. – ISBN 978-966-2569-84-1
1065609
  Турищева Л.В. Педагогічне мислення як об"єкт дослідження психологічної служби // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 248-252. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1065610
  Михнюк М.І. Педагогічне мовлення як важлива складова професійної культури викладача спеціальних дисциплін // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 69-73


  В даній статі розкриваються вимоги до педагогічного мовлення викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів, його мовленевої культури.
1065611
  Ткач Л. Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 106-118. – ISSN 2411-1317
1065612
  Шпортько В. Педагогічне моделювання розвитку професійної культури військових лікарів у системі військово-медичної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 428-437. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1065613
  Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 39-43. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються теоретичні основи побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів біології.
1065614
  Іващенко А.В. Педагогічне моделювання формування готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації у позааудиторній роботі. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 58-76. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1065615
  Вознюк О.В. Педагогічне навіювання - важливий елемент педагогічної майстерності / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 235-241


  Розглядається педагогічне навіювання як важливий елемент педагогічної майстерності.Аналізується поведінково-ситуативний тип сугестивного впливу на людину, який грунтується на певних принципах інформаційного маніпулювання поведінкою людини, ...
1065616
  Дічек Н. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 40-44. – ISSN 0131-6788
1065617
  Терьохіна Н. Педагогічне осмислення неформальної освіти як складової системи освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 165-174. – ISSN 2312-5993
1065618
  Комишан А. Педагогічне оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системи навчання / А. Комишан, К. Хударковський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 77-84. – ISSN 1562-529Х
1065619
  Кульбашна Я. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення / Я. Кульбашна, О. Астапенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 173-179. – ISSN 2226-3012


  Розглядається проблема застосування педагогічного оцінювання у професійній підготовці майбутніх лікарів в Україні. Конкретизується зміст, визначається роль і місце педагогічного оцінювання у процесі підвищення якості вищої медичної освіти; висвітлено ...
1065620
  Жиленко М.В. Педагогічне спілкування в діяльності науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 144-147. – ISBN 978-966-439-998-9
1065621
  Ковальчук З.Я. Педагогічне спілкування як категорія психологічної науки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  Висвітлено психологічні аспекти педагогічного спілкування, проаналізовано суть, функції, сторони, стилі, комунікативна, інтерактивний та перцептив-ний складники педагогічного спілкування.
1065622
  Липченко Т.С. Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції / Т.С. Липченко, С.П. Кость // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 147-155. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1065623
  Саух М.П. Педагогічне спостереження як метод внутрішкільного контролю / М.П. Саух. – К., 1965. – 77 с.
1065624
  Вітченко А.О. Педагогічне стажування викладачів ВВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення / А.О. Вітченко, С.С. Гайдаров // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 183-189
1065625
  Кондратюк О.П. Педагогічне стимулювання в процесі формування поведінки учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1963. – 144 с.
1065626
  Шаповалова Ірина Олексіївна Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників (на мат-лі предметів гуманітарного циклу) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
1065627
  Шаповалова І.О. Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова І.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1065628
  Яременко Л. Педагогічне тестування з географії у процесі підготовки до ЗНО / Л. Яременко, Л. Шабанова // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 100-106. – ISBN 978-966-2466-54-6
1065629
  Хорєв І.О. Педагогічне управління ефективністю підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено аналіз педагогічного управління підготовкою військових фахівців і визначені педагогічні умови його ефективності.
1065630
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 6-7
1065631
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 лютого (№ 7/8). – С. 6-7
1065632
  Тарапата-Більченко Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 390-398
1065633
  Самойленко О.О. Педагогічний аналіз критеріїв, показників та рівнів формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 129-134. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1065634
  Кузьменко Н. Педагогічний аспект "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується педагогічний контекст рукопису "Спогади І.П. Львова про П.Г. Тичину", написані в 1968 році колишнім вчителем українського поета, викладачем Чернігівської духовної семінарії, в якій Павло Тичина навчався у 1907-1913 рр. Автор ...
1065635
  Грищук О.К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі / О.К. Грищук, В.В. Ципко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123. – ISSN 2413-0966
1065636
  Казак І. Педагогічний аспект розвитку творчої особистості фахівця у процесі навчання у вищому навчальному закладі / І. Казак, Ю. Прібилєв // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 77-84
1065637
  Глазкова І.Я. Педагогічний бар"єр в освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 17-21. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1065638
  Коваленко О. Педагогічний барон . Підручники Миколи Корфа зробили його ім"я відомим на всю Російську імперію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Історія світової педагогіки писалася паралельно з історією людства, свій вклад у розвиток педагогічної думки вносили люди найрізноманітніших суспільних верств і професій, серед видатних педагогів і барон - Микола Олександрович Корф.
1065639
  Логінський Я. Педагогічний внесок В.І. Забашти у вітчизняну художню освіту // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1218-1222. – ISSN 1028-5091
1065640
  Омельченко С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку : (На прикладі Слов"янського ДПУ) / С. Омельченко, С. Чуйко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 27-31. – ISSN 0131-6788
1065641
  Харченко Ірина Анатоліївна Педагогічний гумор як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній школі : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Харченко Ірина Анатоліївна; Київ. держ. пед. ін-тут інозем. мов. – Київ, 1993. – л.
1065642
  Харченко І.А. Педагогічний гумор як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній школі. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Харченко І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
1065643
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-
Вип. 14. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065644
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065645
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065646
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 17. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065647
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 18. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065648
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 19. – 2015. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065649
  Андрусяк І.В. Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 12-16
1065650
  Ігнатьєва С. Педагогічний дискурс Євгена Березняка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 50-52
1065651
  Сухомлинська О. Педагогічний дискурс ХIХ ст. - диференціація й інтеграція ідей // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 36-41
1065652
  Пантюк М.П. Педагогічний дискурс як чинник інновацій в освітньому процесі вищих навчальних закладів / М.П. Пантюк, Л.Б. Колток // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 83-86. – ISSN 1815-3194
1065653
  Василенко В.А. Педагогічний зміст творчої спадщини Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1065654
  Сухомлинська О.В. Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор анализирует место педагогического идеала в структуре морального сознания, развитие концепции морали в советский период и в наше время и предлагает свое понимание духовности как педагогического идеала.
1065655
  Сейдаметова З. Педагогічний інструментарій CS-освіти: освітній стандарт CSCC 2013, закон Астрахана, залучення до викладання студентів та аспірантів / З. Сейдаметова, В. Темненко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366


  Представлено педагогічний інструментарій, що забезпечує високу якість підготовки фахівців у сфері Computer Science (CS) в американських університетах.
1065656
  Москаленко А. Педагогічний інструментарій формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-62. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Визначено складові педагогічного інструментарію формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури, що сприятиме забезпеченню ефективності окресленого процесу, підвищення його якості, зокрема, виокремлено підходи, ...
1065657
  Коеноваленко Ю. Педагогічний інструментарій яким неодмінно має володіти сучасний викладач вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 6
1065658
  Міхно О. Педагогічний календар: серпень - 2017 // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 8 (245). – С. 26-28


  125 років від дня народження Осипа Гермайзе (1892-1958), українського історика, педагога, громадсько-політичного діяча; 125 років від дня народження Сави Чавдарова (1892-1962), українського вченого, педагога, директора Науково-дослідного інституту ...
1065659
  Креденець Н. Педагогічний контекст формування професійно-психологічної компетентності у процесі навчальної підготовки спеціалістів легкої промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-32. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміст професійно-психологічної компетентності спеціалістів легкої промисловості, формування якої виступає важливим педагогічним завданням навчальної підготовки майбутніх фахівців виробничої сфери. Товарна привабливість продукції легкої ...
1065660
  Климчук А.О. Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 35-36
1065661
  Локарєва Г.В. Педагогічний конфлікт у навчально-виховному процесі вишу: дефініції, сутнісні характеристики, конфліктологічна компетентність // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 75-84. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1065662
  Ушій С. Педагогічний концепт у соціально-філософському дискурсі М.П. Драгоманова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66.
1065663
  Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 29-36


  У статті обгрунтовано педагогічний кочинг як інноваційну технологію науково-методичного супроводу, яка сприяє підвищенню якості підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, формуванню у них педагогічної ...
1065664
  Тадеєв В. Педагогічний ліцей фізико-математичного профілю Тернопільського педагогічного інституту // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
1065665
  Безручко О.В. Педагогічний метод О.П. Довженка / Олександр Безручко; Мін-во культури і туризму України; Київський нац. ун-т театру, кіно, телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; НАНУ; Ін-т мистецтвознавста, фольклористики та етнол. ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Глобус-Пресс, 2008. – 208с. : фотоіл. – Книгу видано за сприяння Нац. кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. – ISBN 966-8300-18-1
1065666
  Коробич Л.П. Педагогічний моніторинг результативності й особливості менеджменту в приватних закладах вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 86-96. – ISSN 2919-864X
1065667
  Галайба В. Педагогічний музей // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 3. – С.40 : Фото. – ISSN 0130-5212


  Про педагогічний музей який знаходиться у Будинку вчителя, заснован на кошти М.А. Терещенка
1065668
  Малюга В. Педагогічний музей України: шлях тановлення і розвитку ( ХХ - початок ХХ1 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С.74-78. – ISSN 0131-6788
1065669
  Короденко М. Педагогічний Оскар // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 1, 7. – ISSN 2219-5793


  Про конкурс "Педагогічний Оскар", у якому за визначеними номінаціями перемагають найактивніші викладачі технікумів і коледжів.
1065670
  Міхно О. Педагогічний портрет Євгена Гребінки (до 200-річчя від дня народження письменника, педагога, видавця) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 58-63


  У статті визначено передумови формування педагогічного таланту Євгена Гребінки, висвітлено викладацьку діяльність письменника в Перербукрзі і втілення його педагогічних поглядів у художніх творах
1065671
  Франчук Т.Й. Педагогічний потенціал афоризмів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 234-240. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1065672
  Шеремет М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегративний підхід // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 40-44
1065673
  Дудка Т. Педагогічний потенціал міжнародних порівняльних досліджень / Т. Дудка, М. Чумак // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (183). – С. 84-90. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1065674
  Топчій О.В. Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 234-242
1065675
  Прокопенко Л.І. Педагогічний потенціал творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 4. – C. 27-34. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1065676
  Вархолик Г.В. Педагогічний пошук в процесі екологічної освіти в Японії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1065677
  Ткачова Н.О. Педагогічний практикум : Навчальний посібник / Н.О. Ткачова, С.І. Ткачов; Народна Українська академія. – Харків, 2002. – 96 с. – ISBN 966-7557-42-1
1065678
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 153-156
1065679
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0131-6788
1065680
  Морозов В. Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-41. – ISSN 2078-1016


  Аналізується історична генеза взаємодії (поєднання) просвітництва і наукової діяльності, значення цієї взаємодії для сучасного освітньо-виховного процесу. Зазначається, що педагогічний процес є повноцінним, коли містить і виховний (просвітництво), і ...
1065681
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065682
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065683
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065684
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065685
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065686
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065687
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065688
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065689
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Видавниче підприємство "Едельвейс", 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065690
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065691
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065692
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065693
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3/4, (48/49). – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065694
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5/6. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065695
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 : Педагогіка. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065696
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – 2018. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065697
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 (62) : Психологія. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065698
  Гуменюк В.В. Педагогічний ракурс співвідношення понять "іноземні студенти" - "міжнародні студенти" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1065699
  Богуславський М.В. Педагогічний світогляд О.І.Герцена. До 200-річчя від дня народження // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 30-34
1065700
   Педагогічний словник. – Київ : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
1065701
  Гейтенко В.В. Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гейтенко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1065702
  Ковровський І.Г. Педагогічний та правовий аспекти визначення поняття "світська освіта" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 228-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються історичний, юридичний, організаційно-педагогічний та освітньо-релігійний аспекти визначення поняття "світська освіта", а також дається формулювання вказаного поняття на основі освітнього законодавства України.
1065703
  Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1981. – 319 с.
1065704
  Синиця І.О. Педагогічний такт у вихованні дітей в сім"ї / І.О. Синиця. – Київ, 1956. – 36с.
1065705
  Стражник Н. Педагогічний талант Олени Пчілки. Журнал "Молода Україна" як зразок для сучасного дитяча видання // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 9-13
1065706
   Педагогічний центр в глибинці / прес-центр УДПУ імені Павла Тичини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 4


  Уманському державному педагогічному університету в 2015 р. виповнилося 85 років із часу його заснування.
1065707
  Остапенко Н.Ф. Педагогічний часопис "Світло" (1910-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізується досвід видання журналу "Світло", його роль у підтримці національної школи.
1065708
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1 (2). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065709
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 2 (3). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065710
   Педагогічний часопис Волині = Pedagogical Journal Volyn = Pedagogichnij Chasopis Volini : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 1 (4). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065711
   Педагогічний часопис Волині = Pedagogical Journal Volyn = Pedagogichnij Chasopis Volini : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 2 (9). – 2018. – 163, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065712
   Педагогічний часопис Волині = Pedagogical Journal Volyn = Pedagogichnij Chasopis Volini : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 3 (10). – 2018. – 152, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065713
  Головко Н.І. Педагогічний шлях М. Костомарова // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 52-57. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено педагогічну діяльність М. Костомарова. У змісті його наукових, фольклорних і художніх творів велику увагу приділено проблемам української освіти, що дає змогу простежити його погляди на навчання та виховання.
1065714
  Суховірська Л.П. Педагогічні аспекти адаптивного навчання медичної та біологічної фізики засобами інформаційних технологій / Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1065715
  Нагорнюк Л. Педагогічні аспекти використання друкованих медіа у формуванні іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 126-132. – ISSN 2077-1827
1065716
   Педагогічні аспекти використання нових інформаційних операторів для задач чисельного інтегрування при підготовці магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей / О.П. Нечуйвітер, Г.В. Каргапольцева, А.Г. Ковальчук, С.А. Чорний // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 110-121. – ISSN 2074-8922
1065717
  Ломакович В.Я. Педагогічні аспекти еколого-естетичної освіти в сучасній Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-123. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблеми еколого-естетичної освіти у сучасній Німеччині. Зроблено акцент на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традиційних різних народів і насамперед німецького.
1065718
   Педагогічні аспекти інтенсивної підготовки обслуг командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання / А.А. Каленський, О.С. Автушенко, В.К. Шваб, Ю.Г. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 210-215


  Стаття присвячена педагогічним аспектам інтенсивної підготовки обслуг радіоелектронної техніки і командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання. Статья посвящена педагогическим аспектам интенсивной подготовки расчетов радиоэлектронной ...
1065719
  Міршук О.Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 88-94. – ISSN 2074-8922
1065720
  Овчаров С. Педагогічні аспекти проектування навчальних програмних засобів / С. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.73-80. – (Педагогічні науки)
1065721
  Гапонова В.М. Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв"язування проблемних ситуацій / В.М. Гапонова, М.Г. Карпушина // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 59-64
1065722
  Ящун Т.В. Педагогічні аспекти розроблення методичного забезпечення для дистанційного навчання мови програмування C# // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 347-356. – ISSN 2074-8922


  "...Сучасний етап розвитку інформаційних та комп"ютерних технологій відрізняється наявністю значної кількості середовищ програмування. Вони дуже важливі для розроблення програмних продуктів, адже на основі мови програмування можна створити комп"ютерну ...
1065723
  Сафін О.Д. Педагогічні аспекти формування військово-спеціальних умінь з фізичної культури у студентської молоді / О.Д. Сафін, Ю.А. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-113. – Бібліогр.: С. 113. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  На тлі ситуації, що склалася у країні у сфері фізичної культури та спорту, на основі аналізу рівня розвитку фізичних якостей сучасної молоді автор розглядає педагогічні аспекти формування військово-спеціальних умінь з фізичної культури у студентів ...
1065724
  Хрик В. Педагогічні аспекти формування дослідницької компетентності у майбутніх фахівців лісового господарства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 371-380. – ISSN 2312-5993
1065725
  Кручек В.А. Педагогічні аспекти формування комунікаивних вмінь студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С213-219
1065726
  Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України : (друга половина XIX- 20-ті роки XX ст.) / П.І. Рогова ; АПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 270 с. – ISBN 978-966-529-210-4
1065727
  Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / Алла Богуш ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-8407-89-5
1065728
  Галів М. Педагогічні візії теоретиків українського націоналізму 1930 - 1960-х рр. / М. Галів, С. Оленич // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 58-70. – ISSN 2519-058X
1065729
  Попович Олена Вікторівна Педагогічні впровадження модульно-тьюторської технології навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попович Олена Вікторівна; КУ. – Київ, 2001. – 278л. – Бібліогр.:л.274-278
1065730
  Рахімова Ф.У. Педагогічні думки в творчості Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 204-205. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065731
  Марушкевич А.А. Педагогічні завдання до теми 4 [Забезпечення функціонування та контролю діяльності вищого навчального закладу] / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 126-129. – ISBN 978-966-439-865-4


  "...Висловити оціночні судження щодо напрямку формування інноваційної культури педпгогів, який розвивається в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1065732
  Дудник О.М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як інноваційний метод підготовки майбутнього вчителя початкових класів // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 305-324. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні схарактеризовано педагогічні задачі контекстної спрямованості як інноваційний метод професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ. Розглянуто феномен "педагогічна задача контекстної спрямованості" як синтез ідей ...
1065733
  Боєва Т.І. Педагогічні заклади Донбасу наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціальний аспект // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 978-966-581-930-1
1065734
  Кудря М.М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. пед. нук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1065735
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Зварич І.М.; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 21 назв.
1065736
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : монографія / І.М. Зварич. – Київ : Фенікс, 2008. – 210с. – ISBN 978-966-651-580-6
1065737
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зварич І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л. 230 - 257. – Бібліогр.: л. 208 - 229
1065738
  Москаленко О.І. Педагогічні засади підготовки авіаційних фахівців до професійної діяльності в екстремальних умовах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1065739
  Шарко В.В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1065740
  Погорєлова Тетяна Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 41-47


  Розглядається проблема профенсійного розвитку особистості майбутнього прокурора під час магістерскої підготовки .Автор уточнює структуру, зміст та методи системи професійного становлення майбутніх прокурорських працівників. На підставі проведеного ...
1065741
  Нагірний Р. Педагогічні засади розвитку творчих особистостей аматорів дитячих театральних студій // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.61-67. – ISSN 0131-6788
1065742
  Янішевська З.В. Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Янішевська З. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1065743
  Янішевська З.В. Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Янішевська З.В.; Київський націон. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.217-246. – Бібліогр.: л.195-216
1065744
  Скрипка О. Педагогічні заслуги Б. Гнєденка в історії розвитку наукової школи теорії ймовірностей та математичної статистики // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-617-640-146-9
1065745
  Дояр Л. Педагогічні знахідки дитячої періодики УРСР (за матеріалами видань 1962 року) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1065746
  Вейланде В Л. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті сучасних освітніх реформ / В Л. Вейланде, Л.Б. Прокоф"єва // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 3-5. – ISBN 978-966-698-257-8
1065747
  Мацько В. Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 137-142. – ISSN 2309-9127


  Про національні педагогічні ідеї професора Університету А. Г. Погрібного як гуманістичні.
1065748
  Слюсаренко А.О. Педагогічні ідеї Антона Семеновича Макаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 233-235. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065749
  Веркалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка / М.М. Веркалець. – Київ, 1990. – 48с.
1065750
  Лещенко М. Педагогічні ідеї Володимира Вернадського в контексті модернізації сучасної вищої школи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 109-115.
1065751
  Ткаченко Л.І. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди : навчальна програма спецкурсу для студентів педагогічних спец. / Ткаченко Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т екології економіки і права ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ "Інформаційні системи", 2011. – 24 с. : табл.
1065752
  Кислашко О. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди в українській духовності // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 42-45
1065753
  Антонюк Т. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 148-153.
1065754
  Кушнір В. Педагогічні ідеї Еллен Кей у контексті розвитку європейської системи освіти кін. ХІХ - поч. ХХ ст. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 103-109. – ISSN 2307-4906
1065755
  Маслюк Н.В. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 154-156. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065756
  Маковскька Галина Яківна Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Дис... канд.педагог.наук: 13.00.01 / Маковскька Галина Якывна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 158 л. – Бібліогр.:л.159-190
1065757
  Маковська Г.Я. Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маковська Г. Я.; КУ. – К., 1996. – 28л.
1065758
  Кучеренко Н.Я. Педагогічні ідеї Івана Семеновича Нечуя-Левицького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 38-39
1065759
  Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка. / В.З. Смаль. – К., 1966. – 187с.
1065760
  Троцька І.Л. Педагогічні ідеї Лесі Українки в ліриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-66. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба розкрити суть лірики Лесі Українки, спрямованої на виховання дітей. Дається характеристика віршів, статей, присвячених цій темі, а також визначаються позитивні риси та вплив її творів на формування особистості дитини.
1065761
  Окорков В.С. Педагогічні ідеї М. М. Коцюбинського / В.С. Окорков. – Київ : Радянська школа, 1969. – 96 с.
1065762
  Павко А.І. Педагогічні ідеї М.І. Пирогова в контексті модернізації освіти в Україні / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-29. – ISSN 0868-8117
1065763
  Мішіна А.С. Педагогічні ідеї народності К.Д. Ушинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 164-165. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065764
  Коваленко Т. Педагогічні ідеї О. Духновича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 230-235. – ISBN 978-617-640-146-9
1065765
  Вощенко О. Педагогічні ідеї О. Міщенко та її внесок у розвиток освітньої галузі України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 199-203. – ISBN 978-617-640-146-9
1065766
  Балаховська Ю. Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 7-11
1065767
  Черненко В.О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 136-140. – ISSN 2045-146X
1065768
  Федорченко Н. Педагогічні ідеї С.Ф. Русової у контексті нового українського закладу дошкільної освіти / Н. Федорченко, О. Примаченко // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 155-159. – ISBN 978-617-7932-12-2
1065769
  Бодак Л.Й. Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа Макарушки (1867-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бодак Леся Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1065770
  Чавдаров С.Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченко / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1953. – 208 с.
1065771
  Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (130). – С. 9-13
1065772
  Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1971. – 108с.
1065773
  Лопушинський І.П. Педагогічні ідеї Яра Славутича / І.П. Лопушинський. – Київ, 2004. – 39с. – ISBN 966-7551-98-15
1065774
   Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи = Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives = Педагогические инновации: идеи, реалии, перспективы : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 181 с. – Резюме англ., рос. мовами
1065775
  Кукуленко Я.І. Педагогічні інститути Сумщини у роки перебудови (друга половина 80-х рр. - початок 90-х рр. XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 363-366. – ISSN 2218-4805


  У статті характеризуються основні напрямки діяльності педінститутів Сумщини. Автор зазначає, що складно вирішувалося питання щодо забезпечення вишів висококваліфікованими викладацькими кадрами. Водночас, зросла кількість спеціальностей, за якими ...
1065776
  Кліцаков І.О. Педагогічні кадри України (1917-1937) / І.О. Кліцаков; Мін.освіти України.Горлівський держ.пед.ін-т іноземн.мов. – Донецьк : Юго-Восток, 1997. – 310с. – ISBN 966-7239-08-х
1065777
  Ільєнко О.Л. Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 155-163. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
1065778
  Микитюк В.І. Педагогічні концепти Івана Франка = Pedagogical concepts of Ivan Franko : (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. літ. ім. акад. Михайла Возняка, Ін-т Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 407, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Педагогічні концепти Івана Франка. - Парал. тит. арк. англ. - Висновки англ., нім., пол. - Покажч. імен: 402-407. – Бібліогр.: с. 349-388 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0425-2
1065779
  Лещенко Е.В. Педагогічні курси і з"їзди як форма поширення громадсько-педагогічного досвіду М.О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М.О. Корфа) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 15-22. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1065780
  Бермес І.Л. Педагогічні методи Миколи Колесси (на основі спогадів та інтерв"ювання учнів і колег маестро) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 2226-0285
1065781
  Погорєлова Т.Ф. Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 172-176. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1065782
  Неживий О. Педагогічні мотиви в художній прозі Григора Тютюнника // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 317-324. – ISBN 966-7773-70-1
1065783
  Кухта М. Педагогічні мотиви літературної спащини Августина Волошина (20 - 30-ті рр. XX ст.) / М. Кухта, Г. Сабов // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 321-324. – ISBN 978-617-8046-15-6
1065784
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2009. – мова рез. рос., англ.
1065785
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2009. – мова рез.рос., англ.
1065786
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2010. – мова рез.рос., англ.
1065787
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами.
1065788
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065789
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065790
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (56). – 2012. – 141 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065791
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 54. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1065792
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 64. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065793
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 65. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065794
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 69. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1065795
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 70. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
1065796
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (38). – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065797
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (45). – 2015. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065798
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (46). – 2015. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065799
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (49). – 2015. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065800
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (50). – 2015. – 486 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065801
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (51). – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065802
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (55). – 2016. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065803
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (64). – 2016. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065804
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (67). – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065805
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (74). – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065806
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (77). – 2018. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065807
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (81). – 2018. – 292, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065808
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (85). – 2019. – 294, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065809
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (89). – 2019. – 321, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065810
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (91). – 2019. – 389, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065811
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (92). – 2019. – 420, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1065812
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (93). – 2019. – 331, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1065813
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (94). – 2019. – 384, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1065814
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (95). – 2020. – 352, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1065815
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (96). – 2020. – 434, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1065816
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (102). – 2020. – 513, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1065817
  Шашло Т.М. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання в загальноосвітній школі. : Дис... доктор пед.наук: / Шашло Т.М.; КДУ. – К., 1971. – 532л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
1065818
  Ярошенко Ольга Григорівна Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії) : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.01, 13.00.02 / Ярошенко Ольга Григорівна; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 33л.
1065819
  Репко І.П. Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 228-237. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1065820
  Дрижак Віктор Володимирович Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Дрижак Віктор Володимирович; Український держ. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 23л.
1065821
  Зеленов Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 62-78. – ISSN 1682-2366
1065822
  Цимбалюк І.М. Педагогічні основи системи підвищення кваліфікації керівних кадрів професійної освіти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 190-200. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1065823
   Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями : посібник / [С.Г. Кравець та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Інститут ПТО НАПН України ; Поліграфсервіс, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-8618-47-6
1065824
  Донцов А.В. Педагогічні основи формування моральної культури майбутніх учителів : Автореф. дис. ... д-ра педагогічних наук: 13.00.07 / Донцов А.В.; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 3 назви
1065825
  Ткач Ю. Педагогічні основи фундаментальної професійної підготовки майбутніх економістів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 277-287. – ISSN 2304-4470
1065826
  Рябченко Л.О. Педагогічні особливості підвищення ефективності розвитку пізнавальної діяльності майбутніх економістів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1065827
  Бедніна В. Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 24-27. – ISSN 0131-6788


  В основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти наголошується на важливості розкриття інтелектуального потенціалу нації, що формується в системі неперервної освіти. У зв"язку з цим особливого значення набуває втілення в життя ...
1065828
  Щербина О. Педагогічні особливості формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів на заняттях з іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 0131-6788
1065829
  Лєдєньова О.П. Педагогічні передумови запровадження комп"ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 65-69
1065830
   Педагогічні підходи викладання комунальної гігієни в системі післядипломної освіти / Т.М. Попова, М.Ф. Лоскутов, О.М. Карабан, Т.Є. Петренко, С.М. Філіпченко, Л.І. Лобойко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 103-107. – ISSN 1681-2751
1065831
  Грищенко М.В. Педагогічні підходи до естетичного виховання майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 32-32
1065832
  Крамущенко Л.В. Педагогічні погляди В.Г.Короленка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 96-100. – ISSN 2045-146X
1065833
  Гетьман В.М. Педагогічні погляди Г. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 59-61. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065834
  Кордис Ю.В. Педагогічні погляди Джона Локка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 123-124. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065835
  Мухін М.І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської / М.І. Мухін. – Київ : Вища школа, 1979. – 183 с.
1065836
  Шляхова В. Педагогічні погляди Івана Нечуя -Левицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-196
1065837
  Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 7
1065838
  Гоштанар І. Педагогічні погляди Й.Ф.Гербарта на проблему співвідношення навчання й виховання у контексті змін сучасної освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 77-80. – ISSN 0131-6788
1065839
  Тертичний І.П. Педагогічні погляди М.І. Калініна / І.П. Тертичний. – Київ : Радянська школа, 1957. – 179 с.
1065840
  Борисова О.І. Педагогічні погляди М.І. Пирогова : (до 150-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 95-103. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1065841
  Лавренчук Ю.М. Педагогічні погляди М.І. Пирогова та М.О. Корфа як відображення їх життя та діяльності // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 48-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1065842
  Криворучко Л.В. Педагогічні погляди О.В. Духновича // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-129. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1065843
  Уліщенко А.Б. Педагогічні погляди О.К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів ВНЗ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 75-82
1065844
  Коберник І.С. Педагогічні погляди П.Ф. Лесгафта / І.С. Коберник, С.О. Распопова // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 50-51. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1065845
   Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка у контексті розвитку освіти. Рекомендаційний бібліографічний список // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 5
1065846
  Хайруддінов М. Педагогічні погляди та діяльність І.Гаспринського (До 150-річчя від дня народження) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.49-53.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1065847
  Марушкевич А.А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) : монографія / А.А. Марушкевич, Н.В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 167, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-617-640-165-0


  У прим. № 1693642 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Н.В. Постоюк
1065848
  Кралюк П.М. Педагогічні погляди Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 137-141. – ISSN 1810-2131
1065849
  Кулікова Л. Педагогічні погляди, діяльність Г.-В.-Ф. Гегеля і сучасність // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55
1065850
  Мороз Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 100-105
1065851
  Новицька Лариса Педагогічні пріоритети Антоніни Гук : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-9 : Фото
1065852
  Кашуба-Вольвач Педагогічні програми з Фортеху. Огляд авторських концепцій та їх аналіз // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 191-211. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Київський художній інститут (1924).
1065853
  Купенко О.В. Педагогічні проекти : навч. посібник / О.В. Купенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-590-9
1065854
  Галів М.Д. Педагогічні рефлексії в історико-педагогічному наративі (на прикладі наукових праць Миколи Лавровського) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 13-16. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1065855
  Моісеєнко-Кравцова Педагогічні роздуми вчителя-словесника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 26-28.
1065856
  Овчаренко Е. Педагогічні секрети Анатолія Паламаренка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 14
1065857
  Прошкін В.В. Педагогічні системи в наукових дослідженнях / В.В. Прошкін, І Прошкіна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 29-31. – ISSN 2307-9770
1065858
  Франко І.Я. Педагогічні статті і висловлювання / І.Я. Франко; Упор. О.Г. Дзеверін; Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1960. – 300с.
1065859
  Волошин А.І. Педагогічні твори / Августин Волошин ; [ редкол. : О.О. Гаваші, С.В. Варцаба, Ю.В. Герцог та ін. ]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 576 с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-039-9
1065860
  Чепіль М.М. Педагогічні технології : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 215-222. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-031-8
1065861
  Різун В.В. Педагогічні технології в журналістській освіті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.26-30
1065862
  Курило О.Й. Педагогічні технології в контексті розвитку сучасної освіти / О.Й. Курило, А.В. Моргун, І.І. Розман // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 139-141. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1065863
  Круглик Лідія Педагогічні технології в методиці вивчення курсу загальної географії = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 15-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
1065864
  Балашова С. Педагогічні технології в системі вищої освіти: теоретичний аспект // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 106-117. – ISBN 978-617-8049-46-1
1065865
  Ситченко А. Педагогічні технології на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.19-22. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1065866
  Добровольська І.Є. Педагогічні технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 54-57. – (Педагогічні науки)
1065867
  Лисюк І.П. Педагогічні технології професійно-творчої підготовки студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 162-166. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються професійно-творча підготовка студентів до майбутньої діяльності та педагогічні технології її реалізації, пов"язані з формуванням творчих якостей особистості за умови особистісно-орієнтованого навчання.
1065868
  Козлов Д. Педагогічні технології розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 8-9. – ISBN 978-966-698-271-4
1065869
   Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – Київ, 2001. – 502с. – ISBN 5-8238-0743-0
1065870
  Бабинець М. Педагогічні технології у рамках технології концентрованого навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців під час вивчення іноземної мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-9
1065871
  Гордєєва К.С. Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров"я і здорового способу життя у студентів закладів вищої освіти / К.С. Гордєєва, В.М. Пристинський, А.В. Осіпцов // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2520-2677
1065872
  Зайчук Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1682-2366
1065873
   Педагогічні технології: теорія та практика. – Полтава, 2006. – 230с.
1065874
  Малікова Л.Т. Педагогічні умови активізації мовленнєвої діяльності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються основні педагогічні умови розвитку мовленнєвої діяльності іноземних студентів просунутого етапу навчання, характеризується роль викладача в забезпеченні певних умов, що сприяють активізації мотиваційного потенціалу особистості в ...
1065875
  Єсіпова О.О. Педагогічні умови активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Єсіпова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
1065876
  Денисенко Н.Ф. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-7 років в дошкішьних закладах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Денисенко Н. Ф.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 25л.
1065877
  Бурий С. Педагогічні умови в забезпеченні якості системної управлінської підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня / С. Бурий, Ю. Бура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1065878
  Романишин А. Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців" у ВВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
1065879
  Сукнов М. Педагогічні умови використання комп"ютерної технології з метою контролю навчальних досягнень студентів з іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
1065880
  Заєць О.Й. Педагогічні умови використання наочності в навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.96-101
1065881
  Косик І.М. Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього і старшого віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Косик І. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1065882
  Косик Іван Миколайович Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього шкільного віку : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Косик Іван Миколайович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
1065883
  Попович О.В. Педагогічні умови впровадження модульнотьюторської технології навчання (на матер. вивчення філос.-політологічних дисциплін студентами технічних дисциплін студентами техніч. спец.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попович О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 23л.
1065884
  Форостовська Т.О. Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Форостовська Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1065885
  Стеблюк С.В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стеблюк Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1065886
  Стеблюк С.В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх фахівців сфери кооперації у коледжі : монографія / С.В. Стеблюк, В.І. Староста ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2017. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-149. – ISBN 978-617-7333-29-5
1065887
  Борчук С. Педагогічні умови ефективного використання кооперативного навчання у процесі вивчення історії України / С. Борчук, М. Санкович // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 154-161
1065888
  Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гергель А.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1065889
  Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчення іноземних мов на початковому етапі в середній школі : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гергель А.Ф.; Київ. держ. лінгвістичний уні-тет. – К., 1995. – 217л. – Бібліогр.:л.130-139
1065890
  Надточій Н.О. Педагогічні умови забезпечення якості екстернатної форми навчання у ВНЗ / Н.О. Надточій, Г.М. Шмелькова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 7-12. – ISSN 2411-5983
1065891
  Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : Монографія / І.В. Мороз; МОНУ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Освіта України, 2005. – 278 с. – ISBN 966-8847-01-6
1065892
  Безносюк О О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / Безносюк О.О., Прохоров О.А., Уліч В.Л. ; за заг. ред. Балабіна В.В. ; Військовий ін-т КНУТШ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 228 с. : табл.
1065893
  Поліщук А. Педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при іншомовній підготовці агроінженерів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 76-90. – ISSN 2312-5993
1065894
  Шевченко О. Педагогічні умови застосування кейс-методу під час вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 28-31.
1065895
  Ямковий О.Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ямковий Олександр Юрійович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1065896
  Бахов І.С. Педагогічні умови і модель формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів // Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І.С. Бахов. – Київ : Персонал, 2013. – С. 69-104. – ISBN 978-617-02-0114-0
1065897
  Грицай Н.Б. Педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 69-76. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Виокремлено педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології: формування позитивної мотивації до виконання методичної діяльності; проектування змісту методичної підготовки на основі контекстного підходу; розроблення ...
1065898
  Кудрявцева О.А. Педагогічні умови модульно-рейтингового оцінювання якості педагогічних знань майбутніх вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 32-39. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1065899
  Осередчук О. Педагогічні умови моніторингу якості ocвiти закладів вищої освіти в Укpaїні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 167-177. – ISSN 2312-5993
1065900
  Терлецька Л.М. Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Любов Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т педагогіки. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1065901
  Дуднік Н.Ю. Педагогічні умови навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання / Н.Ю. Дуднік, В.Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 238-241
1065902
  Уваркіна О.В. Педагогічні умови оптимизації та підвищення ефективності культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання / О.В. Уваркіна, С.І. Дичковський // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-26.
1065903
  Потапова Н.І. Педагогічні умови оптимізації підготовки майбутнього вчителя до виховної діяльності в початковій школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 36-43
1065904
  Уваркіна Олена Василівна Педагогічні умови оптимізації та підвищення ефективності культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання / Уваркіна Олена Василівна, Дичковський Степан Іванович // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье анализируется экспериментальная работа высших учебных заведений, направленная на культурологическую подготовку будущих инженеров, осуществляемую с помощью дистанционного обучения.
1065905
  Зонь В.В. Педагогічні умови організації виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-103. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови і методи організації процесу виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Проаналізовано різноманітні підходи до розуміння понять "воля" та "вольові якості".
1065906
  Латишева Н. Педагогічні умови організації навчального процесу з іноземної мови в Національній академії СБ України / Н. Латишева, Г. Алексюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 55-61. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1065907
  Завальнюк О.С. Педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Завальнюк Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1065908
  Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів-філологів у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 37-39.
1065909
  Сін Ч. Педагогічні умови організації підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 14-17. – ISSN 2078-1687
1065910
  Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1065911
  Шемет Л.В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвільної діяльності : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Шемет Л. В.; Київ. держ ін-т культ. – К., 1995. – 28л.
1065912
  Серіков В.В. Педагогічні умови підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.В. Серіков, В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056
1065913
  Самборська О.В. Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 221-226. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1065914
  Мельник В. Педагогічні умови підготовки майбутніх геологів у коледжах до використання геоінформаційних систем // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 153-160. – ISSN 2308-4634


  У статті обгрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх геологів до використання геоінформаційних систем у майбутній професійній діяльності, які сприяють набуттю професійних і фахових знань, навичок, умінь і здатностей, спеціальних і специфічних ...
1065915
  Романюк І. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 145-155. – ISSN 2312-5993
1065916
  Васютіна Т. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та громадянської освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 132-140. – ISSN 2312-5993
1065917
  Розсоха А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності / А. Розсоха, М. Кравець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 276-285. – ISSN 2312-5993
1065918
  Федоров М.П. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоров М.П.; Луганський держ. пед. ун-т ім Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 19л.
1065919
  Ткач Л.В. Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткач Лілія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1065920
  Прийменко Л. Педагогічні умови проектування здоров"язбережувальної діяльності в закладах вищої педагогічної освіти / Л. Прийменко, Н. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 91-100. – ISSN 2312-5993
1065921
  Пелех Ю.В. Педагогічні умови проектування технології ціннісно-смислової готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 6-10
1065922
  Трубачева С.Е. Педагогічні умови проєктування освітнього середовища гімназії / С.Е. Трубачева, П.І. Замаскіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 219-222. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1065923
  Бережний Ю. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 153-162. – ISSN 2312-5993
1065924
  Кубрак С.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1065925
  Саркісова О.М. Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Саркісова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1065926
  Короткова Л. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 80-85. – ISSN 2308-4634
1065927
  Замфереско О.В. Педагогічні умови професійної підготовки майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 159-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1065928
  Мадзігон В. Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю з основ маркетінгу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 22-26. – ISSN 2308-4634
1065929
  Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1065930
  Нищак І.Д. Педагогічні умови реалізації методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 175-178. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1065931
  Плавуцька О.П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Плавуцька О.П. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1065932
  Радієвська А.А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Радієвська Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1065933
  Шемчук В.А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шемчук Вадим Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1065934
  Субочева О. Педагогічні умови саморозвитку особистості студента // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 218-221
1065935
  Тодосійчук В.Л. Педагогічні умови систематизації економічних знань студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо вивченій у вищіх навчальних закладах освіти проблемі систематизації економічних знань студентів. Проведено експеримент із застосуванням таких методів: 1) проблемного викладу матеріалу; 2) частково-пошукового; ...
1065936
  Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізаціх міських старшокласників : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Іванов В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1065937
  Пінчук Лариса Миколаївна Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Пінчук Лариса Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1065938
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1065939
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
1065940
  Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1065941
  Левчук О.В. Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв"язків у системі "наука - освіта -виробництво" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: с. 96. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1065942
  Ткачук С. Педагогічні умови трудового виховання старшокласників на традиціях і звичаях українського народу // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.122-131. – (Педагогічні науки)
1065943
  Гайдаржі Василь Федорович Педагогічні умови удосконелення діяльності клубних установ з професійної орієнтації старшокласників сільських шків : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Гайдаржі Василь Федорович; Кіїв. держ. ін-тут культури. – К., 1995. – 24л.
1065944
  Шалімова І.М. Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 395-403. – ISSN 2074-8922
1065945
  Бондаренко В.В. Педагогічні умови формуання лідерських якостей майбутніх менеджерів / В.В. Бондаренко, О.М. Яценко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 7-12 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
1065946
  Ху Жунсі Педагогічні умови формування адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 105-110. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1065947
  Тєлєтова С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної та пізнавально-творчої самореалізації // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 113-116. – ISBN 978-966-698-272-1
1065948
  Грибок О.П. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів силових структур до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 173-179. – ISSN 2524-0056
1065949
  Никорак Я. Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 98-102. – ISSN 1994-4845
1065950
  Коломієць А.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання / Алла Миколаївна Коломієць, Ірина Олегівна Мазайкіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 53-59. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано методологічні засади організації вищої педагогічної освіти, суть і результативність методологічних підходів до вивчення іноземних мов, основні характеристики особистісно орієнтованого навчання. Обґрунтовано принципи, педагогічні ...
1065951
  Гончаренко С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до саморозвитку у вокально-педагогічній діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 164-168. – ISSN 2308-4634
1065952
  Цун Чжоу Педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 390-394. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
1065953
  Прохорчук О.М. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 207-216. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1065954
  Мирошникова М. Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 144-149. – ISSN 2308-4634


  "Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України у процесі професійної підготовки. На основі аналізу наукової літератури, а також досвіду практичного ...
1065955
  Лисак О.Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю як перспективний напрям розвитку професійної освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 49-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  Європейська мобільність майбутніх фахівців економічного профілю є інтегрованою рисою характеру, яка визначає готовність студента-економіста до участі у програмах академічного обміну. Використовуючи дані проведеного дослідження було визначено ...
1065956
  Кондратюк А.Л. Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 161-166


  Педагогічними умовами, що забезпечують ефективність функціонування системи формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів немовних спеціальностей, є: розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості ...
1065957
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1065958
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна;. – К., 1999. – 187л. – Бібліогр.:л.157-168
1065959
  Теличко Н.В. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці вчителя іноземної мови / Н.В. Теличко, А.О. Брегвадзе // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 109-115. – ISSN 2311-8164


  Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови потребує спеціальної організації навчального процесу у вищій школі.
1065960
  Галацин К. Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженеоно-технічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 25-31. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1065961
  Прозар М.В. Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на прикладі факультету фізичної культури / М.В. Прозар, А.В. Саражинський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 10. – С. 91-97
1065962
  Козир І. Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 131-136. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1065963
  Кучерявий А. Педагогічні умови формування культури навчальної діяльності студента вищого навчального закладу як риси особистості // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 31-34
1065964
  Демченко І.В. Педагогічні умови формування мотивації іноземців - майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 77-82. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1065965
  Лігоцький Анатолій Олексійович Педагогічні умови формування переліку спеціальностей (з досвіду реформування вищої освіти в Україні) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лігоцький Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
1065966
  Лігоцький А.О. Педагогічні умови формування переліку спеціальностей. : Дис... Канд. пед. наук.: / Лігоцький А.О.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1994. – 229л. – Бібліогр.:л.214-229
1065967
  Ковнір Олена Іванівна Педагогічні умови формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У своїй статті ми зупинилися на низці основних, на нашу думку, педагогічних умов, необхідних для формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України в процесі навчання. Проте, самі по собі вищеназвані умови не виникають, ...
1065968
  Бабенко Любов Володимирівна Педагогічні умови формування почуття милосердя в учнів профтехучилища : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Бабенко Любов Володимирівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 20л.
1065969
  Полещук Л. Педагогічні умови формування професійно-значущих якостей майбутніх менеджерів освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 157-162. – ISSN 2308-4634
1065970
  Емре Еджиєс Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 321-325. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
1065971
  Атаманська К.І. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 196-202. – ISSN 2312-5993
1065972
  Кравченко О.П. Педагогічні умови формування професійної етики у студентів медичного навчального закладу // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 39-42. – ISSN 2221-6316
1065973
  Гордєєва О. Педагогічні умови формування професійної кваліфікації майстерності майбутнього педагога-балетмейстера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 260-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто проблему набуття студентами професійної майстерності у процесі навчання у ВНЗ, окреслені основні чинники формування професійної майстерності й визначені необхідні умови професійної майстерності педагога-балетмейстера.
1065974
  Любінська О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 159-164. – ISSN 2308-4634
1065975
  Шапран Ю. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей в умовах інноваційного освітнього середовища // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 274-291. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1065976
  Свідовська В.А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 361–366. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1065977
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 332-336
1065978
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 289-293
1065979
  Дьоміна В. Педагогічні умови формування професійної культури спілкування у майбутніх перекладачів / В. Дьоміна, В. Сніцар, Н. Нікольська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 75-85. – ISSN 2077-1827
1065980
  Варава О. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 31-41. – ISSN 2312-5993
1065981
  Іонова І. Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 185-188. – ISBN 978-966-698-272-1
1065982
  Сидорчук Н.Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників / Наталія Леонідівна Сидорчук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 105-109. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті обґрунтовано педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки: наступність і поетапність формування рефлексивної культури у ході фахової підготовки студентів, що забезпечує ...
1065983
  Каніболоцька Л.В. Педагогічні умови формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Охарактеризовано методи і форми, які є ефективними під час упровадження педагогічних умов риторичної компетентності.
1065984
  Огренич Надія Миколаївна Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Огренич Надія Миколаївна; Миколаївський держ. педагог. ін-т. – Миколаїв, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.151-164
1065985
  Кондрацька Г.Д. Педагогічні умови формування сучасного вчителя фізичної культури: диференційований підхід у підготовці / Г.Д. Кондрацька, Р.Л. Федорищак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 66-70. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1065986
  Кушнір В. Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788
1065987
  Горчинський С.В. Педагогічні умови формування творчої самостійності у студентів педагогічних університетів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 193-196. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається комплекс педагогічних умов, що сприяють ефективності процесу формування творчої самостійності студентів педагогічних університетів. У процесуальному аспекті розглядаються педагогічно комфортне середовище, включенність студентів у ...
1065988
  Куценко О. Педагогічні умови формування толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 113-120. – ISSN 2307-4906
1065989
  Вакуленко В.М. Педагогічні умови формування у старшокласників професійно значущих якостей майбутнього вчителя. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Вакуленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
1065990
  Корнещук В.В. Педагогічні умови формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників із вуличної роботи / В.В. Корнещук, М.В. Боделан // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 5-10. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1065991
  Ломакович В.Я. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 250-253
1065992
  Безносюк О.О. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості / О.О. Безносюк, О.А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 212-215


  У статті йдеться про кмови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
1065993
  Кинева Л.С. Педагогічні умови формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 118-123. – (Педагогіка ; № 2)
1065994
  Огренич Н.М. Педагогічні умови формування, соцальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Огренич Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 22л.
1065995
  Гавеля Оксана Миколаївна Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованної учнівської молоді у позанавчальний час : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Гавеля Оксана Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 25л.
1065996
  Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 11-15


  Стаття присвячена з"ясуванню сутності педагогічних умов, аналізу засобів їх виокремлення та місця у наукових дослідженнях.
1065997
  Дутчак В. Педагогічно-методичні пріоритети в бандурному мистецтві українського зарубіжжя // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 91-97
1065998
  Резніченко І.Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Резніченко Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1065999
  Журавльов С.А. Педагогічно-просвітницька діяльність Сергія Федоровича Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 17-26. – ISBN 978-966-353-435-0
1066000
  Животенко-Піанків Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / А. Животенко-Піанків. – Київ : Просвіта, 1999. – 176с. – ISBN 966-7551-05-9
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,