Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1062001
  Боржковский В. "Парубоцтво", как особая группа в малорусском сельском обществе / В. Боржковский. – Киев : [Б. и.], 1887. – 12 с. – Вырезка. - Перепл. с кн.: Боржковский, Валериан. Лирники
1062002
  Ятченко В.Ф. "Парубоцька громада" як елемент соціальної структури первісного суспільства та її вплив на духовну культуру предків сучасних українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 264-267. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізуються тексти українського фольклору, в яких збереглись сліди діяльності "парубоцьких громад", їх функцій, ролі в суспільстві, також риси світогляду, що виникли під впливом цих громад.
1062003
  Заславский И.Я. "Парус" (фрагмент) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 38-43
1062004
   "Парфенон". Сб. 1. – С-Пб., 1922. – 112 с.
1062005
   "Парфюмер". От книги к фильму = Das parfum. Das buch zum film. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 107, [5] с. : фотоил. – ISBN 978-5-91181-445-8
1062006
  Гавлицький П. "Пасіонарій". "Аделаїда або благородна". Моновистава // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 181-195


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Проза.
1062007
  Січка М. "Пасіонарія" Марії Вайно - роман в новелах про січову стрілицю Олену Степанів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11
1062008
  Масненко В.В. "Пасічник", або "кращий землероб"" історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 28-31. – ISBN 966-7686-12-8
1062009
  Свестен Н. "Пассажирка" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 28-35. – ISSN 0131-8136
1062010
  Півень Г.Г. "Пастир добрий": суспільний проект Мелетія Смотрицького // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 30-39. – ISSN 2073-803X
1062011
  Алєксандрова О.В. "Пастир" Герми // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 273-274. – ISBN 966-316-069-1
1062012
  Коваленко О.Ю. "Пастир" Єрма як філософське споглядання євангелія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 30-32
1062013
  Щербина М.А. "Пастушеский календарь" Эдмунда Спенсера - исторический календарь елизаветинской Англии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 265-270
1062014
  Макар І.С. "Пастуші подарунки" як елемент пасторальної картини світу у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 503-509
1062015
  Черниш Р.Ф. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р.Ф. Черниш, Б.Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
1062016
  Ярощук А. "Патентні хащі" як новітній феномен технологічного змагання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 56-59
1062017
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
1062018
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
1062019
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
1062020
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
1062021
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
1062022
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
1062023
  Гончаренко Е. "Патріарх". Фріц Зенн і початок джойсознавства / Е. Гончаренко, Л. Байсара // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 241-244. – ISSN 0320-8370


  В публікації піде мова про Фріца Зенна - провідного і до сьогодні знаного джойсознавця, дослідника творчості видатного ірландського художника слова та про роботу фундації імені Джеймса Джойса яку він очолює.
1062024
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
1062025
  Слободянюк М.С. Парторгнаізація району в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / М.С. Слободянюк. – Київ, 1954. – 104 с.
1062026
  Керекеш Ю.Ю. Парубкова дочка / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1958. – 68с.
1062027
  Кониський О.Я. Парубочий вік Т.Г. Шевченка до викупу з крепацтва (1829 — 1838) : Критично-біографічний нарис / написав О.Я. Кониський. – Б. м. : б. в., 1894. – 28 с. – Окр. відб.: Записки НТШ. Львів. 1894, т. 4, с. 1-28


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1894. - На тит. арк. та обкл. ...
1062028
   Парус - 1980 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1980
1062029
   Парус - 1981 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1982
1062030
   Парус - 1982 : сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. – Москва, 1982
1062031
  Пантелеев Ю.А. Парус - моя жизнь: из воспоминаний / Ю.А. Пантелеев. – Л., 1984. – 215с.
1062032
  Жилкина Е.В. Парус / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1963. – 72с.
1062033
  Орлов Б.Г. Парус / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1966. – 183с.
1062034
   Парус : Сб. стихов и рассказов. – Чебоксары, 1967. – 184с.
1062035
  Лермонтов М.Ю. Парус : Стихи: Для дошкол. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1981. – 16с.
1062036
   Парус. – Москва
Вып. 4. – 1983
1062037
  Стоянова О.Я. Парус / О.Я. Стоянова, Н.Г. Снежко. – Киев : Радянська школа, 1984. – 257 с.
1062038
   Парус : История. "Надежда". Инструменты. Ветры. Регата. Мифология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 76-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
1062039
  Заславский И.Я. Парус (фрагмент) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 97-100. – ISBN 966-594-355-3
1062040
  Монаенков В.М. Парус весны: Стихи. / В.М. Монаенков. – Львов, 1982. – 46с.
1062041
   Парус голубой // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 2. – С. 32-37 : фото
1062042
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – М, 1971. – 288с.
1062043
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – Москва : Радуга, 1985. – 446с.
1062044
  Кардин В. Парус и море / В. Кардин. – М : Художественная литература, 1982. – 190 с.
1062045
  Улин Л.Н. Парус и океан / Л.Н. Улин. – Москва, 1961. – 479с.
1062046
  Манн В. Парус командора / В. Манн, Б. Метелев. – Владивосток, 1987. – 250с.
1062047
  Верба В. Парус на лугу : стихи и поэма / В. Верба. – Москва : Советский писатель, 1971. – 86 с.
1062048
  Грамматчиков Г.В. Парус над Тонкинским заливом / Г.В. Грамматчиков. – М, 1979. – 96с.
1062049
  Бондарин С.А. Парус плаваний и воспоминаний / С.А. Бондарин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 219 с. : портр.
1062050
  Гарнакерьян А.Г. Парус под ветром / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1953. – 103с.
1062051
  Кац Г. Парус под ветром. / Г. Кац. – Ростов-на-Дону, 1938. – 104с.
1062052
  Самсонов В.А. Парус поднимаю: Записки лишенца / В.А. Самсонов. – Петрозаводск, 1993. – 247с.
1062053
  Хохлов Н.П. Парус Танганьики. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 103с.
1062054
   Парус. сб. для юношенства. – Калининград, 1963. – 136с.
1062055
   Парус. Стихи, рассказы, отрывки из поэм, юмор.. – Чебоксары, 1969. – 222с.
1062056
   Парус: сб. худож. произвеений для уч. сред. шк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 287с.
1062057
  Мазуркин А.А. Паруса / А.А. Мазуркин. – М, 1980. – 111с.
1062058
  Левушкин А.И. Паруса / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1980. – 110с.
1062059
  Мусаханов В.Я. Паруса / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 221с.
1062060
  Смирнов И.А. Паруса / И.А. Смирнов. – Л., 1984. – 55с.
1062061
  Ратленд Е. Паруса "голубой птицы" = The wedding trap/ Eva Rutland : Роман / Пер. с англ.; Ева Ратленд. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80747-9; 5-05-004849-4
1062062
  Соколов-Митрич Дмитрий Паруса "Надежды" = Иноки моря : Паруса / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 94-105 : Іл. – ISSN 1029-5828
1062063
  Самурский Кирилл Паруса "Надежды" = По воле волн : Паруса // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 91-96 : Іл. – ISSN 1029-5828
1062064
  Авдеенко С.И. Паруса Александра Грушецкого / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2021. – 239 с. : портр., ил., фотоил. – ISBN 978-966-197-762-3
1062065
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 232с.
1062066
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 231с.
1062067
  Лемберг А.М. Паруса в степи / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1956. – 80с.
1062068
  Губжев М. Паруса весны / М. Губжев. – Москва, 1981. – 104с.
1062069
  Стеценко В.П. Паруса жаждут ветров / В.П. Стеценко. – М., 1992. – 429с.
1062070
  Внуков Н.А. Паруса над волнами / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1979. – 255с.
1062071
  Фатьянов В. Паруса рассвета. / В. Фатьянов. – Ярославль, 1966. – 64с.
1062072
  Сычев А.Ф. Паруса тополей. / А.Ф. Сычев. – Йошкар-Ола, 1978. – 63с.
1062073
   Паруса, наполненные бурей.. – М., 1975. – 80с.
1062074
  Близнець В.С. Паруси над степом : повість : для серед. шкільного віку : [іл. Г. Марченко] / В.С. Близнець. – Київ : Веселка, 1965. – 182 с. : іл.
1062075
   Парусит Революции стяг. – Москва, 1971. – 144 с.
1062076
  Дяченко М. Парусная птица : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0131-8136
1062077
  Конев Ф.Е. Парусник / Ф.Е. Конев. – Минск, 1983. – 191с.
1062078
  Новиков В.А. Парусные корабли. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1968. – 124с.
1062079
  Литвиненко Тимур Парусные ракеты : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 60-69 : Фото
1062080
  Людевиг Н.Ю. Парусный спорт / Н.Ю. Людевиг. – Ленинград, 1931. – 238с.
1062081
   Парусный спорт : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 95 с.
1062082
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – Москва, 1950. – 192с.
1062083
  Лобач-Жученко Парусный спорт. / Лобач-Жученко. – Рига, 1954. – 227с.
1062084
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1958. – 307с.
1062085
   Парусный спорт. Правила соревнований.. – М., 1953. – 95с.
1062086
   Парусный спорт. Программа для спортивных секций колл. физ. культуры. – М., 1954. – 64с.
1062087
   Парусный спорт. Уч. пособие для тренеров. – М., 1966. – 255с.
1062088
  Бойко Ів. Парують землі : поезії / Ів. Бойко. – Харків ; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 40 с.
1062089
  Киридон А.М. Парфеній Левицький і рух за автокефалію Української православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-82. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано окремі факти біографії архієпископа Парфенія Левицького, пов"язані з рухом за автокефалію Української православної церкви у 1920-1921 рр. The author analyses some facts of the biography of the Archbishop Parfen Levitsky connected with ...
1062090
  Борисовский Г.Б. Парфенон и конвейер / Г.Б. Борисовский. – Москва, 1971. – 176 с.
1062091
  Скржинська М. Парфенон у Херсонесі Таврійському // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-85
1062092
  Курганов Г.Ф. Парфиловцы- узбекистанцы. / Г.Ф. Курганов. – Ташкент, 1971. – 112с.
1062093
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим : исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира / А.Г. Бокщанин. – Москва : Издательство МГУ
Ч. 2 : Система политического дуализма в передней Азии. – 1966. – 304 с.
1062094
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. Возникновение системы политического дуализма в Передней Азии / А.Г. Бокщанин. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 252 с.
1062095
  Бокшанин А.Г. Парфия и Рим. Исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бокшанин А.Г. ; МГУ, Ист. фак., Каф. ист. дрен. мира. – Москва, 1964. – 32 с.
1062096
  Галицька Є.А. Парфумерно-косметичний неймінг: віддзеркалення соціальних чинників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 113-123. – ISSN 2520-6397


  Висвітлено проблему парфумерно-косметичного неймінгу в сучасній англійській мові. Особливу увагу приділено віддзеркаленню соціального факто- ра в номінативних одиницях (вербальних складових) і дизайні парфумерно- косметичних резервуарів (об"ємних ...
1062097
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх; Худож. оформлення Л.Д. Киркач. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-2868-0
1062098
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3602-0
1062099
  Зюскінд П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3332-3
1062100
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы :[ роман ] / Патрик Зюскинд ; [ пер. с нем. Э.В. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 304с. – ISBN 5-352-00054-0
1062101
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
1062102
  Переверзева О. Парфюмер // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 4. – С. 153-154.


  Парфюмер Серж Лютанс
1062103
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
1062104
   Парфюмер : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96 : Фото
1062105
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем. Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 297, [7] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-03195-1
1062106
  Литвинова А. Парфюмер звониг первым / А. Литвинова, С. Литвинов; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 347, [2] с. – (Две звезды российского детектива). – ISBN 5-699-12920-0
1062107
  Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы / П. Зюскинд; Пер. с нем. Э. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5


  Эта загадочная история, романтический детектив был издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на десятки языков и занял прочное место среди мировых бестселлеров
1062108
  Фридман Р.А. Парфюмерия / Р.А. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 528 с. – Библиогр.: с. 510-513
1062109
  Мартинсон Т. Парфюмерное дело = Руководство к приготовлению духов, экстрактов, туалетных мыл и всех принадлежностей косметики. – Санкт-Петербург : Издание Ф.В. Щепанского, 1893. – 199 с.
1062110
  Данилкин Л. Парфянская стрела : контратака на русскую литературу 2005 года / Лев Данилкин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 304с. – (Личное мнение). – ISBN 5-94278-999-1
1062111
  Пилипко В.Н. Парфянское сельское поселение Гарры-Кяриз / В.Н. Пилипко. – Ашхабад, 1975. – 120с.
1062112
  Тищенко К.М. Парфянський пласт українських прізвищ Сіверщини: Коперсаки, Подопригори, Дейнеки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 70-80. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
1062113
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Пархимове сниданьня : Hа пущаньня - як завьязано ; Пидбpехач ; Оповиданьня Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) / Под pед[акцией] А.А. Потебни. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 16 с. – Окремий відбиток з: Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основьяненком. Т. 2, Х., 1887 - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1062114
  Квітка-Основ"яненко Пархимове сниданьня. На пущаньня - як завьязано. Пидбрехач [Пархимове снідання. На пущання - як зав"язано. Підбрехач] : оповидання Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 16 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1062115
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Пархімове снідання. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1062116
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1951. – 624с.
1062117
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 580с.
1062118
  Иванов В.В. Пархоменко : Роман / В.В. Иванов. – Пермь, 1985. – 453с.
1062119
  Звагельський В.Б. Пархоменко Володимир Олександрович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 58-59. – ISBN 966-566-120-5
1062120
  Ластовський В.В. Пархоменко Володимир Олександрович / В.В. Ластовський, О.В. Ляпіна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 270. – ISBN 96966-8060-04-0
1062121
  Скрипник П. Пархоменко Володимир Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 130-134. – ISBN 966-02-3530-5
1062122
  Жадько В. Пархоменко Терентій (Терешко) Макарович (- кобзар і лірник) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 683. – ISBN 978-966-8567-14-8
1062123
  Иванов В.В. Пархоменко. - Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1948. – 632с.
1062124
  Иванов В.В. Пархоменко. (Исторический роман) / В.В. Иванов. – Москва, 1939. – 64с.
1062125
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – Харьков, 1975. – 39с.
1062126
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – 2-е изд. – Харьков, 1983. – 19с.
1062127
   Пархомчук Олена Станіславівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 362. – ISBN 978-966-439-754-1
1062128
  Карамян Ж.К. Парцеальные сечения и инклюзивные характеристики процессов образования нетральных странных частиц в П р-взаимодействиях при 5ГЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Карамян Ж. К.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – л.
1062129
  Рыбакова Г.Н. Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Рыбакова Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 20л.
1062130
  Петрів Х. Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 126-133. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто прийом парцеляції у поетичних, прозових та есеїстичних творах Оксани Пахльовської. Визначено основні типи парцельованих конструкцій, що найчастіше трапляються в творах автора. Проаналізовано функції, які може виконувати парцеляція ...
1062131
  Корнєєва О.М. Парцеляція як синтаксичний засіб репрезентації поняття "відсутність" у повісті С.Д. Довлатова "Зона" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 45-56. – ISSN 2312-0665
1062132
  Сергієнко Ю. Парцельований присудок у художніх текстах Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 280-283
1062133
  Хохель Д.Ю. Парцельовані епітетні структури в текстах Г. Пагутяк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 82-83
1062134
  Сахно Б.Ю. Парцельовані речення - експресивні репрезентанти індивідуального стилю Анни Багряної // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 273-278


  Статтю присвячено вивченню парцельованих речень, їх структурним особливостям та емоційно-експресивному навантаженню у прозових творах Анни Багряної. Статья посвящена изучению парцеллированных предложений, их структурным особенностям и ...
1062135
  Петухова О. Парцельс: Алхимия медицины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268
1062136
  Булавин Л.А. Парциальная численная плотность CH в системе CO-CH вблизи критической точки преобразования / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // ЖЭТФ, 1985. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1062137
  Кравцов А.В. Парциально-волновой анализ реакции пN -- ппN в интервале энергий 339-480 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кравцов А.В.; ОИЯИ. ЛЯП 1-5511. – Дубна, 1970. – 28л.
1062138
  Гейман Ина Иосифовна Парциальное каталитическое окисление дурола и других алкилбензолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гейман Ина Иосифовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1062139
   Парциальное окисление углеводородов. Методические и математические вопросы кинетики. – Новосибирск, 1973. – 176с.
1062140
  Булавин Л.А. Парциальные вклады Не в амплитуды ур-я пограничной кривой жидкость-пар разбавленной смеси Не-СО / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Известия вузов, Физика, 1986. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1062141
  Грибов В.Н. Парциальные волны с комплексными методами и асимптотика рассеяния при высоких энергиях : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Грибов В. Н.; Ин-т теорет. и эксперим. физ. Лен. физ. техн. ин-т. – М, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1062142
  Маликина Полина Ефремовна Парциальные свойства в физико-химическом анализе двойных жидких систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маликина Полина Ефремовна; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1986. – 16л.
1062143
  Ердінч Ф. Паршива коза / Ф. Ердінч. – К., 1962. – 41с.
1062144
   Паршикова Тетяна Вікторівн (1962-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 362-363. – ISBN 978-966-439-754-1
1062145
  Виноградов В.Н. Пары ртути в помещениях / В.Н. Виноградов. – Санкт-Петербург, 1991. – 13с.
1062146
  Акивис М.А. Пары Т комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Акивис М.А. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1958. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1062147
   Парящие над дайверами : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 56-61 : Фото
1062148
  Ильченко В.М. Парящий полет / В.М. Ильченко. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1964. – 136с.
1062149
  Берлин Джерми Пас на счастье. Дай пас! / Берлин Джерми, Хиллту Джессика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 72-83 : фото
1062150
  Капсамун І. Пас НАТО / І. Капсамун, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 4


  "Володимир Зеленський: "Ми готові прискорити підготовку до членства в Аьянсі, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання до ПДЧ".
1062151
  Остопарченко Л. Пасажир у своєму праві // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
1062152
  Нексе М.А. Пасажири вільних місць : ті інші новели / Мартін Андерсен-Нексе ; пер. з дат. Ольга Сенюк. – Київ : Дніпро, 1969. – 284 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 5)
1062153
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1062154
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1062155
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
1062156
  Клебер К. Пасажири третьої кляси : роман / Курт Клебер ; пер.з нім.С.Кац за ред.О.Соболева. – Харків : Дервидав України, 1930. – 330 с.
1062157
  Татаренко А. Пасажири центральноєвропейського експресу: матеріали до літературного досье // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – С. 170-175
1062158
  Станюковіч К.М. Пасажирка / К.М. Станюковіч. – Харків-Київ : Книгоспілка, 1930. – 97 с.
1062159
  Посмиш З. Пасажирка. Відпустка на Адріатиці : Повісті / З. Посмиш. – Київ : Дніпро, 1972. – 331с.
1062160
  Цюпа А. Пасажирські перевезення на малих річках України - історія, сучасність та можливі перспективи // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 4-6. – ISSN 2079-2999
1062161
   Пасажирські перевезення: і кількістю, і якістю // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 22-23 : фото
1062162
  Стриженюк С.С. Пасати - вітри постійні : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1970. – 99 с.
1062163
   Пасенюк Олександо Михайлович - фундатор сучасної адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 273-274. – ISSN 0132-1331
1062164
  Коваль О. Пасербиця Європи. Хто Шотландії миліший - Євросоюз чи Велика Британія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Шотландія готує новий, уже другий, референдум про незалежність. Про це заявила 7 вересня її перший міністр і голова Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен.
1062165
  Алексієнко Л.А. Пасив з погляду комунікативної і семантичної структури висловлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 44-51
1062166
   Пасив стає активом. – Київ, 1966. – 68с.
1062167
  Лукомський Д. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва / Д. Лукомський, О. Мариненко, О. Пашков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного експерименту проаналізовано переваги та недоліки використання окислу кремнію як пасивуючого покриття для поверхні фотоелектричного перетворювача. Отримані результати та висновки можуть бути використані при розробці нових та ...
1062168
  Качмар О.В. Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
1062169
  Тимчик Г. Пасивна контрактність // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.40-42. – ISSN 1726-3077


  Трудові контракти
1062170
  Муравйов О.В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об"єктивів інфрачервоних приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Муравйов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1062171
  Кебуладзе В. Пасивна синтеза й активність свідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 30-46. – ISSN 0235-7941
1062172
  Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-143. – ISSN 1026-9932
1062173
  Красюк П.Х. Пасивний бобер : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 79 с.
1062174
  Юрченко Д.Л. Пасивний житловий будинок / Д.Л. Юрченко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 442-446. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1062175
  Самко С.П. Пасивний іонний транспорт крізь мембранні структури при наявності градієнта температури / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 490-493. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується вплив градієнта температури на електродифузію заряджених частинок в біологічних мембранах. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у зв"язку із застосуванням методів гіпер- та гіпотермії в медицині.
1062176
  Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм фукціонування // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 61-75. – ISSN 1682-3540
1062177
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441


  У статті йдеться про структурні та семантичні відмінності пасивних конструкцій із дієсловами на -ся та з предикативними формами на -но, -то. Часті випадки паралельного функціонування та взаємозаміни цих конструкцій у наукових текстах останніх ...
1062178
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 24-38. – ISSN 1682-3540


  У статті порушено дискусійні питання щодо визначення змістової та структурної синонімії / несинонімії і можливої / неможливої взаємозамінності речень із предикативними формами на -но, -то та з предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий, ...
1062179
  Красносілецький Д.П. Пасивні форми антибільшовицької протидії українських селян в 1920-1924 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 97-103. – ISSN 1728-3671
1062180
  Гордієнко Г. Пасинки перемоги // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Після закінчення війни солдати-інваліди були ізольовані від стороннього ока.
1062181
  Головко А. Пасинки степу : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 95с.
1062182
  Генералюк Л. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
1062183
  Шевчук М.К. Пасіка, бджоли, мед / М.К. Шевчук. – Ужгород, 1972. – 191с.
1062184
  Фурсік О.П. Пасіонарії як суб"єкти трансформації суспільства у кризових ситуаціях / О.П. Фурсік, Н.П. Суходольська // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 154-156
1062185
  Мафтин Н.В. Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20-30-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 331-339. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1062186
  Кочубейник О.М. Пасіонарна реальність як персональний буттєвий дискрс і гра умовностями // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 177-181. – (Серія : Психологічні науки)
1062187
  Малюта І. Пасіонарний державотворець : До 100-річчя від дня народження Степана Бандери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
1062188
  Тарнашинська Л. Пасіонарні романтики // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 11/12. – C. 2-11. – ISSN 0208-0710
1062189
  Стороженко І. Пасіонарність - джерело виникнення українського козацтва в аспекті етногенезу // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 3-8
1062190
  Возьний К.З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв"язку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1062191
  Басняк Т.А. Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца "Das serbische Madchen" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 55-70. – ISSN 2306-2908


  "Підкреслюється, що Україна лише приступає до освоєння спадщини видатного німецького письменника З. Ленца (1926-2014). Аналізується його оповідання "Сербіянка" ("Das serbische Madchen", 1987) з однойменної збірки малої прози періоду європейського ...
1062192
  Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени "пасіонарність" та "харизма", зроблено спробу віднайти спільні риси цих явищ. In the article deals the phenomenons "passionarity" and "kharysma"/ It was mean the point of essence of this essence.
1062193
  Сич О. Пасіонарність українського націоналізму: історія і сьогодення // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 79-89. – ISBN 978-966-428-398-1
1062194
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225-226. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1951) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1951-1957 рр. - викладач, у 1958-1959 рр. в.о. доцента кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. ...
1062195
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210. – ISSN 2075-437X
1062196
   Пасічник Леонід Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 338-339 : фото
1062197
   Пасічник Митрофан Васильович (1912-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 363. – ISBN 978-966-439-754-1
1062198
  Невинський О. Пасічникування для себе та на ринок. / О. Невинський. – Х., 1926. – 116с.
1062199
  Йенсен К. Паскаль : руководство для пользователя и описание яз. / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1982. – 151с.
1062200
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 334с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып. 15)
1062201
  Новичков В.С. Паскаль / В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 222 с.
1062202
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal I Delphi / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 3-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 144с. – ISBN 966--7449-15-7
1062203
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal і Delphi : Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 5-е вид., доп. – Львів : Деол, 2004. – 176с. – ISBN 966-7449-27-0
1062204
  Кононенко Т.П. Паскаль Блез // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 365-368. – ISBN 966-316-069-1
1062205
  Форсайт Р. Паскаль для всех : Пер. с англ. / Р. Форсайт. – Москва : Машиностроение, 1986. – 287с.
1062206
  Боон К. Паскаль для всех / К. Боон. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 188с.
1062207
  Бородич Ю.С. Паскаль для персональных компьютеров : Справочное пособие / Ю.С. Бородич, А.Н. Вальвачев, А.И. Кузьмич. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 365с. – ISBN 5-339-00662-X
1062208
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Нестандартные типы процедуры / С.А. Абрамов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 51 с. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
1062209
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Простейшие программы / С.А. Абрамов ; АН СССР, ВЦ. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 40 с. : граф. – (Сообщения по прикладной математике)
1062210
  Стрельцов Алексей Паскаль Паоли. Величайший из корсиканцев // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 76-87. – ISSN 1812-867Х
1062211
  Кляус Е.М. Паскаль, 1623-1662 / Е.М. Кляус. – М., 1971. – 432с.
1062212
  Довгаль С.И. Паскаль, Турбо Паскаль, многооконная среда на персональных ЭВМ : Учебное пособие / С.И. Довгаль, А.И. Сбитнев. – Київ : Информсистема сервис, 1992. – 181c. – ISBN 5-8357-0031-8
1062213
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
1062214
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
1062215
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1989. – 254с.
1062216
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1993. – 256 с.
1062217
  Пархомчук Т. Паски небезпеки: "Батьківщина" в опозиції. Хиткий час Зе - земельного ринку в Україні // Україна молода. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 128). – С. 4


  "Політичні дороги в нашій країні аж ніяк не кращі «легендарних», відомих усім водіям, ділянок автомагістралей: зразка «то яма, то канава», де гравіцапа (космiчний корабель iз фiльму «Кiн-дза-дза». - Ред.) стає мрією ледь не кожного учасника дорожнього ...
1062218
  Астапенка А.У. Паслухайце нацыяналіста / Анатоль Астапенка. – Vilnius : Rastijos Draugija, 2000. – 175, [1] c. : портр. – ISBN 9986-437-04-2


  У пр. № 1694552 напис: Уладзімору Сергейчуку - националісту од нацыяналіста, аўтара гэтай кнігі . Живе Беларусь і Слава Україні! 19.01.17 у дзен Водохреща. Підпис
1062219
  Лебединець М.М. Пасма життя : новельки / Михайло Лебединець. – Київ : [Дpук. "Пол. Дpукаpь"]
Зб. 1. – 1919. – -45, [1] с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
1062220
  Кенжеев Б. Пасмурная высь : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-56. – ISSN 0012-6756
1062221
  Костюков Л. Пасмурная земля : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 6. – С.28--76. – ISSN 0012-6756
1062222
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 478с.
1062223
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1988. – 478с.
1062224
  Кириллов О.Е. Пасмурный полигон: Повесть. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1978. – 190с.
1062225
  Яцинова О. Пасодобль та його імплікації в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 467-476


  У статті було розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" на основі музичних імплікацій в літературний текст. Особливу увагу було приділено ритміко-музичному складнику. В статте рассмотрена интермедиальность ...
1062226
   Паспорт / [ автор текстів І. Криштопа ; автор ідеї Ю. Сидоренко ]. – [ Б. м. ] : [ ЄДАПС ], 2008. – 124с. : іл.
1062227
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333 / Эвиа Коскульюэла. – М, 1983. – 160с.
1062228
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ : события, факты, документы / Мануэль Эвиа Коскульюэла ; пер. с исп. И.В. Немиры ; пред. Рикардо Сакслунда. – Москва : Прогресс, 1981. – 160 с. – (Империализм)
1062229
  Шеремет А.Д. Паспорт в анализе хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М, 1986. – 206с.
1062230
  Майстро Д. Паспорт вакцинації: як це працює і як допомагає в поїздках за кордон // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1062231
  Шумилин Б.Т. Паспорт гражданина СССР / Б.Т. Шумилин. – М, 1976. – 64с.
1062232
  Патик Л.Л. Паспорт громадянина України, його місце серед інших документів, що посвідчують особу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-43
1062233
  Іванов Микола Паспорт історичного пам"ятника : (на прикладі обеліска "Слава" в с. Хащуватому Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44
1062234
  Жадан Сергей Паспорт моряка : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 71-80. – ISSN 0130-7673
1062235
   Паспорт на комплект волноводных устройств 4-мм диапазона. БД2700002П, 1958. – 8с.
1062236
   Паспорт на прибор 4-мм диапазона. БД2060019П, 1958. – 9с.
1062237
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Паспорт на теле : Печему мы такие разные: Идентичность // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-86 : Іл. – ISSN 1029-5828
1062238
  Смешко М.І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1062239
  Хинд А. Паспорт предателя / А. Хинд, 1946. – 168 с.
1062240
  Масленников В.В. Паспорт производственного объединения : Практика применения, пути совершенствования. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1987. – 60с.
1062241
  Воробйов О.В. Паспорт реформи системи виконання судових рішень і рішень інших органів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 8-10. – ISBN 978-617-7361-58-8
1062242
  Сушко Александр Паспорт спотикання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  У владі бракує єдності щодо біометричних паспотів та "антидискримінації". Без реформи внутрішніх паспартів (хай і розтягнутої в часі) пройти шлях до безвізового режиму з ЄС Україні не вдасться, про що свідчить досвід наших країн. Насамперед Західних ...
1062243
  Муха Д. Паспорт у стилі "діджитал" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 39
1062244
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-11
1062245
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-10
1062246
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-7
1062247
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
1062248
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-13
1062249
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1062250
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-24
1062251
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1062252
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
1062253
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
1062254
  Бужинский А.И. Паспортизация и аттестация рабочих мест в промышленности. / А.И. Бужинский. – Москва : Экономика, 1989. – 158 с.
1062255
  Лосієвський І. Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 249-265
1062256
  Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
1062257
  Бендера І.М. Паспортизація навчальних дисциплін у вищих закладах освіти як елемент методичного забезпечення дистанційної форми навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 9-16.
1062258
  Бендера І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 61-78. – ISSN 1682-2366


  Наводяться основні вимоги до структури, змісту і наповнення навчально-методичних комплексів (паспортів) студентів з організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.
1062259
  Градун Е.Ю. Паспортизація об"єктів культурної спадщини Шевченківського національного заповідника у м. Каневі // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 309-316. – ISBN 978-966-651-971-2
1062260
  Ніколаєв К.Д. Паспортизація туристичних об"єктів у межах сільських населених пунктів / К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 30. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1062261
  Ілюшик Ю.О. Паспортна система: історико-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 46-55. – (Юридична ; Вип. 1)
1062262
  Малиновская Т.В. Паспортная система в колониях иностранцев на территории Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 9-20
1062263
  Тимощук В. Паспортні війни продовжуються: програють громадяни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
1062264
  Коробченко А.И. Паспортно-визовые правила и правовое положение иностранцев на Дальнем Востоке россии в конце XIX - начале XX в. / А.И. Коробченко, В.В. Синиченко // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 52-58. – ISSN 0869-1908
1062265
  Мрожек Славомир Пассажир : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 101-115. – ISSN 0321-1878
1062266
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Л., 1985. – 431с.
1062267
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Калининград, 1990. – 524с.
1062268
  Аронов А.Б. Пассажир без билета / А.Б. Аронов. – Москва, 1968. – 227с.
1062269
  Пунченок А.Е. Пассажир дальнего плавания / А.Е. Пунченок. – Ленинград, 1971. – 143с.
1062270
  Джеякантан Пассажир дневного экспресса / Джеякантан. – Москва, 1977. – 200 с.
1062271
  Штильмарк Р.А. Пассажир последнего рейса / Р.А. Штильмарк. – М, 1974. – 240с.
1062272
  Посмыш З. Пассажирка / З. Посмыш. – Москва, 1964. – 62 с.
1062273
   Пассажирские перевозки Украинской ССР: Экон.-геогр. исслед.. – К., 1983. – 130с.
1062274
  Долгов Л.С. Пассажирский транспорт lМосквы / Л.С. Долгов. – М, 1990. – 368с.
1062275
  Гребенюков А.В. Пассажиры / А.В. Гребенюков. – Владивосток, 1988. – 246с.
1062276
  Макаров В.Г. Пассажиры "философского парохода" (судьба интеллигенции, репресированной летом-осенью 1922 г.) / В.Г. Макаров, В.С. Христофоров // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.113-137. – ISSN 0042-8744
1062277
  Нексе М.А. Пассажиры незанятых мест / М.А. Нексе. – М, 1923. – 144с.
1062278
  Шахматова Е.В. Пассеизм и футуризм Серебряного века в свете теории А. Тойнби "Вызов - ответ" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-56. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу проблемы социального надлома российской цивилизации, который, по мнению Л. Н. Гумилёва, является реальностью уже 19 в., а искусство Серебряного века и революция 1917 г. есть результат данного процесса, продолжающегося порядка ...
1062279
  Салей С.М. Пассивация водородного электрода в щелочи при повышенном давлении : Автореф... канд хим.наук: 02.074 / Салей С.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 16л.
1062280
  Яковкин И.Б. Пассивная акустоэлектроника : уч. пособие / И.Б. Яковкин. – Новосибирск : НГУ, 1978. – 79 с.
1062281
  Дяченко Н.С. Пассивная гемагглютинация и ее применение в вирусологии / Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 148 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 127-145
1062282
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vendicatio классического римского права / Вл. В. Карпека. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1915. – [4], 276, VI, [1] с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. I-VI) и в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпис: Алексею ивановичу Покровскому от автора
1062283
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vindicatio классического римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 389-408. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1062284
  Соловей Нина Васильевна Пассивная перспектива английского предложения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Нина Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.145-175
1062285
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1062286
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1062287
  Назаров Б.И. Пассивная синхронизация мод аргонового лазера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назаров Б.И.; МГУ. – М, 1980. – 21л.
1062288
  Антипов А.И. Пассивная синхронизация мод в лазерах на органических соединениях с ламповой накачкой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Антипов А.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 17 с.
1062289
  Томашов Н.Д. Пассивность и защита металлов от коррозии / Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова. – Москва : Наука, 1965. – 208 с.
1062290
  Киланава Э.В. Пассивные диатнзы в современном английском литературном диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киланава Э.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
1062291
  Генюшене Э.Ш. Пассивные конструкции в литовском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.15 / Генюшене Э.Ш. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
1062292
  Шнырко А.А. Пассивные конструкции в современном японском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.22 / Шнырко А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 24л.
1062293
  Сорокина Е.Р. Пассионарность как жизненное кредо Н.С. Гумилева // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 339-344
1062294
   Пастбища для овец в южной европейской части СССР.. – М., 1939. – 247с.
1062295
   Пастбища и сенокосы СССР. – Москва, 1974. – 512 с.
1062296
  Евсеев В.И. Пастбища Юго-Востока. / В.И. Евсеев. – 2-е изд. доп. – Чкалов, 1954. – 340с.
1062297
  Ларин И.В. Пастбищеоборот / И.В. Ларин. – М-Л, 1955. – 124с.
1062298
  Серебряников А.В. Пастбищное хозяйство СССР. / А.В. Серебряников. – М, 1936. – 440с.
1062299
   Пастели художников западноевропейских школ XVI-XIX веков.. – Л., 1960. – 156с.
1062300
  Гамалея Н.Ф. Пастер / Н.Ф. Гамалея, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 52 с.
1062301
  Яновская М.И. Пастер / М.И. Яновская. – Москва, 1960. – 364с.
1062302
  Дорли Э. Пастер / Э. Дорли. – М., 1977. – 62с.
1062303
  Короткий В.А. Пастер Луї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 252. – ISBN 966-06-0393-2
1062304
  Дюкло Э. Пастёр. Заразные болезни и их прививка / Э. Дюкло. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утвержд. Товарищ. И.Н. Кушнерев и К, 1898. – 134, [1] с.
1062305
  Мірошник О.О. Пастеризатор як об"єкт керування за каналами нагрівання і охолодження молока / О.О. Мірошник, Т.І. Лендєл // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 79-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1062306
  Крикуненко В. Пастернак - переводчик Шевченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С.114-127. – ISSN 0131-8136
1062307
  Баевский В.С. Пастернак : В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В.С. Баевский. – Москва : МГУ, 1997. – 112 с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5211037502
1062308
   Пастернак Леонид Осипович. Выставка произведений. каталог.. – М., 1979. – 42с.
1062309
  Іванченко Ю. Пастир і будівничий. До 400-річчя Києво-Могилянсьої академії // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 207-221. – ISSN 2309-8406


  "Петро Могила будував і оновлював храми протягом усього свого життя в Києві, здебільшого використовував на це власні кошти. Він звертався за пожертвами до тогочасних можновладців, гетьманів, ігуменів підлеглих йому монастирів, до братств, намагаючись ...
1062310
  Дюбост Мішель Пастир миру. Християнські погляди на війну та армію / Дюбост Мішель; Пер.з англ.;Ред.кол.:К.Іщик, О.Квятковська, Н.Кузнецова та ін. – Львів, 2000. – 104с.
1062311
  Іванишин П. Пастир українськості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 14-15


  Пам"яті Віталія Дончика.
1062312
  Блаженко Титла Пастирі українських церков - пластуни. Митополит Андрей Шептицький (1865-1944) // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 42-45
1062313
  Вепрук В. Пастирство: історико-догматичний аспект. Частина І // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 19-37. – ISSN 2519-4348
1062314
  Вепрук В. Пастирство: історико-догматичний аспект. Частина ІІ // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 17-30. – ISSN 2519-4348
1062315
  Юшкевич В. Пастирські листи єп. Никити Будки в справі Першої світової війни, їх значення і резонанс в українсько-канадському середовищі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 188-200. – ISSN 0869-3595
1062316
  Гірняк С.П. Пастирські посилання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі XIX-XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1062317
  Бербенець Л.С. Пастиш (постмодерна видозміна) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-29.
1062318
  Захаржевська А.С. Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  На матеріалі двох американських романів ("Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка та "Блазень" К. Мура), у статті досліджуються особливості фокалізації другорядних персонажів трагедій В. Шекспіра у межах постмодерної гри. Вивчається дифузія часопросторових меж ...
1062319
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16.
1062320
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16. – Бібліогр.: с. 7-16
1062321
  Урбан К. Пастка / К. Урбан. – К., 1958. – 111с.
1062322
  Драйзер Т. Пастка / Т. Драйзер. – К., 1962. – 56с.
1062323
  Фіш Т. Пастка / Т. Фіш. – К, 1964. – 199с.
1062324
  Богдан В. Пастка "Русского мира" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 4


  Імперіалізм, націонал-шовінізм та ознаки фашизму і расизму дають підстави світовій спільноті кваліфікувати сучасну Росію як "неоімперію зла".
1062325
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 159с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
1062326
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 157, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
1062327
  Марусяк М. Пастка для металіста : кримінальне оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 10. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
1062328
  Картунов О.В. Пастка для молоді: Викриття підступів українського буржуазного націоналізму проти молоді / О.В. Картунов. – Київ, 1982. – 192с.
1062329
  Палинський В. Пастка для Нестора Скула : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 104-107. – ISSN 0868-4790
1062330
  Войціцька В. Пастка для президента, або Реформа ринку електроенергії "в овечій шкурі" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 8


  "До впровадження нової моделі енергоринку 1 липня поточного року, як передбачено Законом "Про ринок електричної енергії", залишилося кілька тижнів. Хоча не факт, що нової моделі не відтермінують. Чи готові учасники ринку працювати в ринкових умовах? Як ...
1062331
  Курдельчук Д. Пастка для приватності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  "... Експертне середовище висловило свій супротив введенню біометричних посвідчень особи в Україні".
1062332
  Мельничук Н.Ю. Пастка для розуму / Н.Ю. Мельничук. – Львів, 1989. – 85с.
1062333
  Поснер Е. Пастка імпічменту, або майстерність Трампа полягає в перетворенні своїх обвинувачів на обвинувачених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 183). – С. 3
1062334
  Дзюбенко-Мейс Пастка Межигір"я, або Воскреслий дух Семена Палія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 лютого (№ 35). – С. 8
1062335
  Васильєв М.П. Пастка на "Лева" / М.П. Васильєв, І.Г. Шлапацький. – Київ, 1976. – 72с.
1062336
  Хеллер Д. Пастка на дурнів / Д. Хеллер. – К, 1988. – 628с.
1062337
  Дубровський В. Пастка фіскалізаторів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 9


  "Економічна наука, а тим більше політична економіка вчать, що прямий і, здавалося б, очевидний шлях далеко не завжди веде до мети, тому добрими намірами так часто виявляється вимощеною дорога в пекло. Зокрема непродумані, не з того боку розпочаті ...
1062338
  Кліффорд Ф. Пастка часу / Ф. Кліффорд. – К., 1976. – 3-154с.
1062339
  Шіндер Д.Я. Пастка. / Д.Я. Шіндер. – Х., 1929. – 37с.
1062340
  Шевчук Д. Пастки посткомунізму // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 33-35. – ISSN 1563-6461
1062341
  Денисенко Володимир Пастор Іван Малишевський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595
1062342
  Щербина М.А. Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети I // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 56-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1062343
  Туров А.Ф. Пастораль / А.Ф. Туров. – Москва, 1983. – 239с.
1062344
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1989. – 428с.
1062345
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1990. – 257с.
1062346
  Исакова А. Пастораль // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 5-50. – ISSN 0321-1878
1062347
  Латтик Велло Пастораль о платье в белый горошек : романы / Латтик Велло; пер. с эст. Л.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 356 с.
1062348
  Василаке В. Пастораль с лебедем : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. М.Ломако. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 472 с.
1062349
  Василаке В. Пастораль с лебедем : романі, повести / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1989. – 557 с.
1062350
  Вестдейк С. Пастораль сорок третьего года / С. Вестдейк. – Москва : Прогресс, 1973. – 432с.
1062351
  Кофман Р. Пасторальная симфония или Как я жил при немцах : повести / Роман Кофман ; [литератур. ред. и корректура: Ю. Каденко]. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 157, [1] с. – ISBN 978-966-378-197-6
1062352
  Нарівська В. Пасторально-ідилічне переживання світу (про роман М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи") // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 258-273. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1062353
  Кербабаев Б.М. Пастух : рассказы / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
1062354
  Пасічник Н. Пастух бджіл / Наталя Пасічник. – Київ : Гамазин, 2012. – 114, [1] с. : іл. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-1515-70-2
1062355
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 104-105.
1062356
   Пастух Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-197 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1062357
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 205-206. – ISBN 978-966-439-961-3
1062358
   Пастух Володимир Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 113-114. – ISBN 966-95774-3-5
1062359
  Астафьев В.П. Пастух и пастушка : повести : [для ст. шк. возраста] / Виктор Астафьев. – Иркутск : Вост.-Сибирское книжное издательство, 1990. – 477 с. – (Сибирская библиотека для детей и юношества)
1062360
  Груя С. Пастух і дика черешня : новели і оповідання / Стеліан Груя. – Бухарест : Критеріон, 1973. – 150, [1] с.
1062361
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1962. – 224с.
1062362
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – М., 1966. – 216с.
1062363
   Пастух тысячи зайцев. Сб. польских нар. сказок. – Чита, 1958. – 91с.
1062364
  Заянчковский И.Ф. Пастухи и артисты / И.Ф. Заянчковский. – Уфа, 1974. – 367с.
1062365
   Пастухи квітів : [вірші 72 поетів Чернігівщини]. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 174, [3] с. : іл. – Наш меценат - "МакДональдз Юкрейн ЛТД". – Бібліогр в підрядк. прим. – (Антологія інтимної лірики. Поети Чернігівщини). – ISBN 966-502-063-3
1062366
  Лонг Пастуша повість про Дафніса і Хлою / Лонг. – Харків, 1936. – 148 с.
1062367
  Ксенофонтов Г.В. Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока / Г.В. Ксенофонтов. – Иркутск, 1929. – 41с.
1062368
  Товкайло Я. Пастуші інструменти Волині та Полісся: системно-етнофонічний аспект // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – С. 120-131. – ISSN 2664-4282
1062369
  Хаджимарчев И. Пастушок Калитко. / И. Хаджимарчев. – М.-Л., 1953. – 168с.
1062370
  Миронова Катерина Пастушья воля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 54-61 : фото
1062371
  Екимов Б.П. Пастушья звезда / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 46с.
1062372
  Себерг П. Пастыри / П. Себерг. – Москва, 1971. – 103с.
1062373
  Амаду Ж. Пастыри ночи = Os pastores de noite : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Ю. Калугина ; предисл. Л. Осповата ; ред. Л. Борисевич ; [ил.: Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1966. – 328 с. : ил.
1062374
  Никодим Пастырская и проповедническая деятельность св. Иоанна Златоуста на константинопольской кафедре / Никодим, (Руснак) єпископ. – Загорск : Троице-Сєргиєва лавра, 2004. – 224 с.
1062375
  Амосов М.К. Пасха-свято старого світу / М. Амосов ; Центр. Рада Спілки войовничих безвірників України. – Київ : Укрдержсоцеквидав, 1935. – 39 с.
1062376
  Кукина М. Пасха - победа жизни над смертью // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 38-42
1062377
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – Москва, 1974. – 63с.
1062378
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – Москва, 1975. – 63с.
1062379
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 3-е. – Москва, 1978. – 62с.
1062380
   Пасха во всем мире // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 31-37


  Церковне свято
1062381
   Пасха двунадесятые праздники. – М., 1991. – 27с.
1062382
  Кураев А. Пасха путь из ада // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 12-25.
1062383
  Калинченко А.И. Пасхале / А.И. Калинченко. – Иркутск : Иркутское кн. изд-во, 1953. – 171 с.
1062384
  Румянцев Н.В. Пасхальная мифология / Н.В. Румянцев. – Москва : Атеист, 1924. – 249 с.
1062385
   Пасхальные иконы // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 24-30.
1062386
  Агапкина Т.А. Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян / Т.А. Агапкина, О.В. Белова // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-52. – ISSN 0132-1366
1062387
  Рогожина Н.Д. Пасхальный праздник в жизни Москвы и Петербурга в конце XIX - начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 52-60. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1062388
  Ивашкевич Н.П. Пасхальный стол / Н.П. Ивашкевич. – Л, 1990. – 22с.
1062389
  Лан В.І. ПАСШ і СРСР / В.І. Лан. – Х., 1933. – 26с.
1062390
  Бондаренко О.Н. Пасынки "свободного мира" / О.Н. Бондаренко, И.А. Михайлов. – Москва : Педагогика, 1986. – 175, [1] с. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
1062391
  Богданов В.Р. Пасынки XX века / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 77 с. – (Империализм без маски)
1062392
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для старш. шк. возраста / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Москва : Детгиз, 1961. – 183 с. : ил.
1062393
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для восьмилет. школы / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Изд. 2-е. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1062394
  Краминов Д.Ф. Пасынки Альбиона : повесть / Д.Ф. Краминов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 206с.
1062395
  Олди Г.Л. Пасынки Восьмой Заповеди : Роман, рассказы / Г.Л. Олди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004002-0
1062396
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной / Р. Хайнлайн. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 299 с.
1062397
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной : роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С. 86-95
1062398
  Хайнлайн Р. ПАсынки Вселенной: Роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 3
1062399
   Пасынки Вселенной: сб. науч.-фант. произведений. – Кишинев, 1989. – 653с.
1062400
  Тревор У. Пасынки судьбы / У. Тревор. – Москва, 1990. – 286с.
1062401
  Значков Борис Пасюк, завоевавший мир : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 86-94 : Фото


  Історія виникнення Португалії
1062402
   Пасько Волдимир Федосійович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 114-115. – ISBN 966-95774-3-5
1062403
   Пасько Володимир Феодосійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 198 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1062404
   Пасько Володимир Феодосійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-961-3
1062405
  Нечаев В.В. Пат и пилаган / В.В. Нечаев. – Л., 1967. – 93с.
1062406
  Лоптева Ольга Патагония // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1062407
  Завірюхіна М. Патагонія на двох. Продовження. Початок у № 3, 2012 / М. Завірюхіна, Ж. Кастейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 98-104 : фото
1062408
  Мернова Мария Патагонская мара // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 14 : фото
1062409
  Квасова Вероніка Патайя. Дерев"яна істина / Квасова Вероніка, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 64-70 : фото
1062410
  Сидоренко Віктор Патайя. Шедеври мадам Нуч : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 68-73
1062411
  Ільїн В.В. Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
1062412
  Церетели А. Патара Каха : драм. поэма / Акакий Церетели ; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 136 с.
1062413
  Піранделло Л. Патент / з італійської переклала Світлана Сарвіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 178-182. – ISSN 0320-8370
1062414
  Лагин Л.И. Патент "АВ". / Л.И. Лагин. – Л, 1949. – 340с.
1062415
  Лагин Л.И. Патент АВ / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 317 с.
1062416
  Хаустов В. Патент на розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 7


  "Період заміщення технологічних укладів створює для відстаючих, таких як Україна, країн вікно можливостей для ривка. Пріоритетні напрями патентування в Україні належать до базових та експортоорієнтованих галузей національної економіки третього та ...
1062417
  Комишна Є.В. Патент на секретні винаходи та корисні моделі: проблеми та перспективи // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 87-91
1062418
  Столяров Ю.С. Патент на творчество / Ю.С. Столяров, Б.В. Ревский. – М., 1979. – 191с.
1062419
  Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-47
1062420
  Боровик П. Патенти на корисні моделі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Можливості та ризики".
1062421
  Кочеткова О.П. Патенти як індикатори результативності науково-технічної діяльності / О.П. Кочеткова, В.А. Денисюк, Н.В. Богатель // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 104-107. – ISBN 978-966-479-052-6
1062422
  Кочеткова О.П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О.П. Кочеткова, Н.І. Вавіліна, Н.В. Богатель // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 71-81
1062423
  Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
1062424
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 38-41
1062425
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 29-34
1062426
  Барчук Ж.В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 73-81. – ISSN 0320-9466
1062427
  Артамонова Н.О. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н.О. Артамонова, Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто сутність та значення патентної документації в системі інформаційного забезпечення наукової діяльності. Відзначено головні тенденції розвитку патентної документації в наукових комунікаціях; охарактеризовано функції патентної документації та ...
1062428
  Куса С.Д. Патентна документація України : Посібник / С.Д. Куса; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ). – Київ, 2006. – 158с. – ISBN 966-96613-1-5
1062429
  Куса С.Д. Патентна документація України : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
1062430
  Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
1062431
  Абдуліна І. Патентна експертиза "по-американськи" / І. Абдуліна, М. Крук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1608-6422
1062432
  Андрощук Геннадій Патентна політика зарубіжних університетів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 1608-6422
1062433
  Кашинцева О. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування / Оксана Кашинцева, Юлія Борко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 35, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-743-9
1062434
  Гавриленко О. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-34. – ISSN 1608-6422
1062435
  Гавриленко О. та інш. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.48-55. – ISSN 1608-6422
1062436
  Андрощук Геннадій Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 11-21
1062437
  Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 36-53
1062438
  Морозов А.Н. Патентная документация в библиотеках / А.Н. Морозов. – М., 1979. – 255с.
1062439
  Колесников А.П. Патентная документация как источник по истории изобретательства в СССР (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Колесников А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1062440
   Патентная информация и документация : Пособие по курсу. – Москва : Высшая школа
Выпуск 7. – 1973. – 108 с.
1062441
  Сушко А.Г. Патентная информация и ее использование / А.Г. Сушко. – М., 1965. – 28с.
1062442
  Немировский Е.Л. Патентная литература / Е.Л. Немировский. – М., 1964. – 79с.
1062443
  Дядичева Е.И. Патентная литература и ее использование. / Е.И. Дядичева, М.П. Зубов. – М., 1960. – 40с.
1062444
  Немировский Е.Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства. 1961 год / Е.Л. Немировский. – М., 1965. – 256с.
1062445
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е.Е. Филипповский. – М, 1972. – 126с.
1062446
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс. (На примере промышленно развитых капиталистических стран) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филипповский Е.Е. ; Ин-т миовой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1969. – 23 с.
1062447
  Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. / И.Д. Иванов. – Москва, 1966. – 222с.
1062448
  Румянцев Г.Я. Патентная система Соединенных Штатов Америки (практика рассмотрения заявок и толкование патентных формул. / Г.Я. Румянцев. – Москва, 1968. – 101с.
1062449
  Румянцев Г.Я. Патентная формула Соединенных Штатов Америки (теория, методика и практика составления) / Г.Я. Румянцев. – Москва, 1967. – 92с.
1062450
  Филиппенкова Д. Патентная школа в "Сколково" собрала ведущих мировых экспертов отрасли // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 72-73. – ISSN 0201-7067


  Про третью ежегодную Патентную школу в Инновационном центре Сколково.
1062451
  Амангельди А. Патентне право за законодавством Республіки Казахстан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-43.
1062452
  Єфімцева Т. Патентне право як інститут інноваційного права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 190-197. – (Серія юридична ; вип. 58). – ISSN 0136-8168
1062453
  Андрощук Г.О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання : монографія / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 285, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-812-2
1062454
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 26-27
1062455
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 4 назв.
1062456
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 30-31
1062457
   Патентний захист елементів судочинства: порівняльно- правовий аналіз юридичного досвіду. Україна-США / О. Коцюба, О. Гавриленко, І. Горбатенко, А. Горбатенко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.52-57. – ISSN 1608-6422
1062458
  Андрощук Г.А. Патентний ландшафт - стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 52-68. – ISSN 0374-3896
1062459
  Андрощук Г. Патентний ландшафт у системі економічного аналізу: методика проведення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
1062460
  Андрощук Г.О. Патентний ландшафт як інструмент аналітики інтелектуальної власності (на прикладі аналізу сфери військових технологій) / Г.О. Андрощук, Т.К. Кваша // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 94-105. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1062461
  Сердюк О. Патентний повірений у смартфоні: онлайн-сервіс для швидкої реєстрації торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 38-41
1062462
  Ярова Я. Патентний рєкет // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 12-17.
1062463
  Вишкевич В. Патентний суд Республіки Бєларусь та його правозастосувальна діяльність // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-30. – ISSN 1608-6422
1062464
   Патентні дослідження науково-технічних (експериментальних) розробок для правоохоронної діяльності : наук. довідник / [М.Г. Вербенський та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2021. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-026-7
1062465
  Косско Т.Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т.Г. Косско, Т.М. Павлиго // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. – ISSN 1815-2066
1062466
  Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
1062467
  Андрощук Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-744-6
1062468
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-796-5
Ч. 1 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
1062469
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-795-8
Ч. 2 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 149, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
1062470
  Михеева Е.Г. Патентно-информационное обеспечение изобретений / Е.Г. Михеева, О.М. Киселев. – Л., 1983. – 135с.
1062471
  Мелуа А.И. Патентно-информационное обеспечение межотраслевых программ / А.И. Мелуа, Т.Н. Пономарева. – Ленинград, 1987. – 192с.
1062472
  Павлова Л.Б. Патентно-информационные ресурсы: база развития региона // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 74-76. – ISSN 2072-3849
1062473
  Кривунь В. Патентно-інформаційний пошук як гарант успішності науково-дослідних робіт / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
1062474
   Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук / Т.В. П"ятчаніна, А.М. Огородник, О.В. Васильєв, В.В. Чьочь // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 81-87. – ISSN 1815-2066
1062475
  Дукмасов Н.А. Патентно-лицензионная практика Австралии / Н.А. Дукмасов. – Москва, 1968. – 46с.
1062476
  Гудков Патентно-лицензионная практика в области энергетики / Гудков, Г.Н. Новиков. – М, 1983. – 159с.
1062477
  Ячменева И.А. Патентно-лицензионная практика ФРГ / И.А. Ячменева. – Москва, 1969. – 32с.
1062478
  Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 256с. – ISBN 5-7707-8633-7
1062479
  Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1062480
  Совершенна І. Патентно-ліцензійна політика університетів України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42-48. – ISSN 2304-2281


  Проаналізовано світовий і український досвід управління патентно-ліцензійною діяльністю університетів з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності.
1062481
  Тверитникова О.Є. Патентно-ліцензійна система України у другій половині XX ст. / О.Є. Тверитникова, Гутник Гутник // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 76-83. – ISSN 2617-1929
1062482
  Горук О. Патентно-ліцензійний відділ на сторожі авторських прав учених-українознавців // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 49
1062483
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
1062484
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18л.
1062485
  Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1062486
  Работягова Л.І. Патентно-правові спори: проблеми вирішення в Європейському Союзі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 190-194. – ISBN 978-966-999-024-2
1062487
  Прахов Б. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1062488
  Козловский Е.А. Патентно-техническая политика фирмы "Атлас-Копко" (Швеция) в области геологоразведочного оборудования и инструмента / Е.А. Козловский. – Москва, 1975. – 107с.
1062489
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
1. – 1964. – 680с.
1062490
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
1. – 1964. – 806с.
1062491
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
2. – 1964. – 806с.
1062492
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1987. – 654с.
1062493
   Патентное законодательство зарубежных стран. – Москва
Т. 1. – 1987. – 525 с.
1062494
   Патентное законодательство капиталистических стран. – М., 1959. – 340с.
1062495
  Тыцкая Галина Ивановна Патентное законодательство развивающихся стран и правовые вопросы использования ими советских технических достижений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тыцкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 23л.
1062496
  Сергеев А.П. Патентное право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов / А.П. Сергеев. – Москва : БЕК, 1994. – 191, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85639-035-0
1062497
  Богатых Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е.А. Богатых, В.И. Левченко. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 200 с.
1062498
  Подопригора А.А. Патентное право капиталистических стран / А.А. Подопригора. – К, 1968. – 88с.
1062499
   Патентное право стран мира в таблицах. – Рига, 1962. – 91с.
1062500
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учебн. пособ. / Андрощук Г.А., Работягова Л.И. ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 1999. – 211, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 201-212 (199 назв.). – ISBN 966-7312-68-2
1062501
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова; МАУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 221с. – ISBN 966-608-111-3
1062502
  Викулова А. Патентные "паразиты" инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим ...
1062503
  Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Международно-правовые проблемы изобретательства / М.М. Богуславский ; АН СССР, Ин-т государства и права. – 2-е изд., доп. – Москва : АН СССР, 1962. – 343 с. – Библиогр.: с. 325-330
1062504
  Кичкин И.И. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектровании в высших учебных заведениях / И.И. Кичкин, Э.П. Скорняков. – М, 1979. – 112с.
1062505
   Патентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. – Л., 1985. – 160с.
1062506
   Патентные фонды Омской областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. – Омск, 1967. – 16с.
1062507
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
1062508
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
1062509
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
1062510
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
1062511
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
1062512
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
1062513
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
1062514
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
1062515
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
1062516
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
1062517
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
1062518
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
1062519
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
1062520
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
1062521
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
1062522
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
1062523
  Лефтерова Е.И. Патентный суд в Украине: перспективы создания // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 469-472. – ISBN 978-966-190-861-0
1062524
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 67с.
1062525
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 104с.
1062526
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
1062527
   Патентный фонд ЛенЦНТИ. – Л., 1973. – 51с.
1062528
   Патентный фонд Народной Республики Болгарии. – Москва, 1965. – 36с.
1062529
   Патентный фонд Объединенной арабской Республики. – Москва
3. – 1966. – 75с.
1062530
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1963. – 207с.
1062531
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1965. – 97с.
1062532
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
2. – 1963. – 186с.
1062533
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
3. – 1963. – 223с.
1062534
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
4. – 1964. – 157с.
1062535
   Патентный фонд Республики Цейлон. – Москва, 1964. – 127с.
1062536
   Патентный фонд Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1965. – 49с.
1062537
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
1062538
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
3. – 1964. – 602с.
1062539
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
4. – 1964. – 777с.
1062540
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
1062541
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
1062542
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
1062543
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 195с.
1062544
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
1062545
   Патентный формуляр. – М., 1970. – 17с.
1062546
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
1062547
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
1062548
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
1062549
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
1062550
   Патентоведение. – Москва, 1967. – 251с.
1062551
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1976. – 269с.
1062552
   Патентоведение : учебник. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351 с.
1062553
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
1062554
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
1062555
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
1062556
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
1062557
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
1062558
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
1062559
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К, 1996. – 148с.
1062560
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 236с.
1062561
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
1062562
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
1062563
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
1062564
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
1062565
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
1062566
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
1062567
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
1062568
  Вербенський М. Патентування секретних винаходів і корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України / М. Вербенський, С. Филь // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 24-31. – ISSN 2308-0361
1062569
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
1062570
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
1062571
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
1062572
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – Москва, 1966. – 160с.
1062573
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
1062574
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
1062575
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
1062576
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
1062577
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
1062578
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062579
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062580
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062581
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062582
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062583
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062584
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1062585
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
1062586
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062587
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062588
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062589
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062590
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062591
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062592
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062593
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062594
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1062595
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1062596
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1062597
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
1062598
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
1062599
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
1062600
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
1062601
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
1062602
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
1062603
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
1062604
   Патерик Печерский : отечник : изд. Киево-Печерской Лавры. – [Изд. 8-е]. – Киев : Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2010. – 475, [2] с. : ил. – Название в вып. дан.: Патерик Печерский, или отечник
1062605
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
1062606
   Патерик Печерский, [или] Отечник : издание Киево-Печерской Лавры. – Изд. 8-е. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2012. – 475, [1] с. : ил. – По благословению Блаженнейшего Митрополита Киев. и всея Украины Владимира, священноархимандрита Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, при Наместнике Высокопреосвященнейшем Павле, митрополите Вышгородском и Чернобыльском
1062607
  Сінкевич Н.О. Патерикон Сильвестра Косова: до історіографії вивчення проблеми // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 133-138. – ISBN 978-966-651-576-9
1062608
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
1062609
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
1062610
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
1062611
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
1062612
  Никоненко Л.В. Патерналістичні настановлення в структурі політико-правової свідомості студентів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.О. Климчук, М.С. Дворник, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 43 (46). – C. 47-53. – ISSN 2309-8287
1062613
  Федорук Н.С. Патерналістська природа сучасного адміністративного права України як одна із перешкод його трансформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 105-108. – ISSN 2219-5521
1062614
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
1062615
  Бондарчук Ю. Патерни взаємодії СППР як крок до візуалізації СППР // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 60-61
1062616
  Бондарчук Ю. Патерни генезису рішень СППР // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 72-73. – ISBN 978-966-8725-10-4
1062617
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
1062618
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
1062619
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
1062620
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
1062621
   Патетная документация и патентная информация. – Москва
2. – 1968. – 119с.
1062622
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
1062623
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
1062624
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
1062625
  Белев Г. Патилата на едно момче : роман / Белев Г. – София : Народна младеж, 1974. – 150 с.
1062626
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
1062627
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1062628
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 208-209. – ISBN 978-966-439-961-3
1062629
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
1062630
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных : Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – Москва : Русский язык, 1984. – 351с.
1062631
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
1062632
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
1062633
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
1062634
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
1062635
   Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці / О. Бобошко, О. Панюта, О. Артеменко, Н. Таран, В. Ємельянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією з перших реакцій рослин на дію патогенів є накопичення калози та/або фенольних сполук, що призводить до укріплення клітинної стінки в місцях контакту рослини-живителя і патогену. Локальна захисна реакція стає сигналом, який викликає системні ...
1062636
  Заводовський Д.О. Патогенез дегенеративно-деструктивних процесів у скелетном"язовій тканині за ішемічної контрактури / Д.О. Заводовський, О.М. Хома // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 73
1062637
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
1062638
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – Москва, 1989. – 128с.
1062639
  Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-ліцевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 125-136. – ISSN 2224-0586
1062640
  Мірзебасов М.А. Патогенез порушення стану стінки дванадцятипалої кишки в умовах дії летких сполук епоксидних смол : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.03.04 / Мірзебасов Максим Абдулахович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1062641
  Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.04 / Лучицький Віталій Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1062642
  Мальцева Л.А. Патогенез тяжелого сепсиса и септического шока: анализ современных концепций / Л.А. Мальцева, Д.В. Базиленко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 35-40. – ISSN 2224-0586
1062643
  Загуровский В.М. Патогенетическая модель развития психосоматических нарушений // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 180-187. – ISSN 2227-7404
1062644
  Дубенко А.Е. Патогенетическая терапия когнитивных расстройств и деменции с доказанной эффективностью / А.Е. Дубенко, В.И. Коростий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 1 (87). – C. 109-114. – ISSN 2224-0713
1062645
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
1062646
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
1062647
  Румянцев Ю.В. Патогенетическое лечение артериальной гипертензии у больных с храническим заболеванием почек / Ю.В. Румянцев, Е.Ю. Марущенко // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 95-108


  В статье обсуждаются современные проблемы менеджмента артериальной гипертензии у больных с хроническим заболеванием почек. Независимо от причины поражения последних коррекция артериального давления является одной из фундаментальных стратегий лечения ...
1062648
  Аль-Травнех Патогенетична та діагностична роль оментину, вісфатину, цинк-а2-глікопротеїну, гліпікану-4 в сердцево-судинному ремоделюванні у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Аль-Травнех Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1062649
  Пасієшвілі Т.М. Патогенетична та прогностична роль біомаркерів системного запалення і неспецифічного захисту в розвитку та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих молодого віку з автоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Пасієшвілі Тамара Мерабівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1062650
  Шерстюк Л.Л. Патогенетичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії та нефропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Шерстюк Людмила Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1062651
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1062652
  Бойко В.В. Патогенетичне значення цитокінової регуляторної мережі та генотипу вірусу у формуванні клінічного перебігу вірусного гепатиту А : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 ; 222 / Бойко Володимир Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1062653
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
1062654
  Єрьоменко Г.В. Патогенетичне обгрунтування діагностики та корекції пульморенальних та метаболічних порушень у хворих на бронхіальну астму з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Єрьоменко Галина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. держ. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1062655
  Слободяник Н.М. Патогенетичне обгрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Слободяник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1062656
  Хіменко Т.М. Патогенетичне обгрунтування лікування і профілактики вітамінного та елементного дефіциту у недоношених дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Хіменко Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1062657
  Пастухова В.А. Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури) / В.А. Пастухова, Я.В. Зіневич, М.В. Бєлікова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 59-64. – ISSN 2077-4214
1062658
  Бібіченко В.О. Патогенетичне обгрунтування можливості використання глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронізації запалення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Бібіченко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1062659
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1062660
   Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих / В.В. Шухтін, В.С. Гойдик, І.М. Шухтіна, А.І. Гоженко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 414-425. – ISSN 2413-7944
1062661
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1062662
   Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович, В.В. Дикусаров // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 57-61. – ISSN 2226-1230
1062663
  Бабінцева А.Г. Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 34-42. – ISSN 2226-1230
1062664
  Орел К.С. Патогенетичні механізми дисфункції ендотелію при остеоартрозі та способи іх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Орел Костянтин Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1062665
  Пихтєєва О.Д. Патогенетичні механізми системної токсичності при використанні гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії з цисплатином при канцероматозі очеревини (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Пихтєєва Олена Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1062666
  Гайдучик Г.А. Патогенетичні механізми формування, особливості перебігу та оптимізація діагностики і лікування алергічних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Гайдучик Галина Андріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1062667
  Гудима А.А. Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді та цинку : монографія / А.А. Гудима, О.Є. Копач ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-179. – ISBN 978-966-305-098-0
1062668
  Стрельбицька І.В. Патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Стрельбицька Ірина Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1062669
  Іванов В.П. Патогенетичні паралелі між рівнем сечевої кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою / В.П. Іванов, Т.М. Кострубська, О.В. Ковальчук // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 3 (22). – С. 7-20. – ISSN 2312-7015


  У дослідженні наведено результати аналізу зв"язків між рівнем сечевої кислоти (СК) і різними клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертанічною хворобою (ГХ).
1062670
  Бочаров А.В. Патогенетичні принципи антидисбіотичної профілактики неінфекційних колітів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 ; 22 / Бочаров Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1062671
  Ленік Р.Г. Патогенетичнне обгрунтування корекції ендотеліальної дисфункції як профілактики віддалених ускладнень гострого перитоніту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ленік Руслан Григорович ; М-во охорони здоров"я України, ВНЗ України "Буковин. мед. ун-т". – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1062672
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
1062673
   Патогенний мікобіом насіння сортів культурних рослин / І.В. Безноско, Т.М. Горган, В Л. Туровнік Гаврилюк, Н.А. Косовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 81-87 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1062674
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
1062675
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
1062676
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
1062677
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
1062678
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
1062679
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
1062680
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
1062681
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
1062682
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
1062683
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов : Издательство Саратовского университета
ч. 2. – 1961. – 128с.
1062684
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов : Издательство Саратовского университета
ч. 1. – 1962. – 324с.
1062685
  Шевченко Р.П. Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 71-75. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
1062686
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – Москва, 1968. – 116с.
1062687
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
1062688
  Титов Є.В. Патогістологічні та імуногістохімічні критерії прогнозу перебігу неінвазивного уротеліального раку сечового міхура (клініко-морфологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Титов Євген Вячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1062689
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1062690
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
1062691
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
1062692
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
1062693
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
1062694
  Цинзерлинг В.Д. Патологическая анатомия острых пневмоний разной этиологии / В.Д. Цинзерлинг. – Ленинград, 1963. – 175 с.
1062695
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
1062696
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1947. – 439с.
1062697
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
1062698
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
1062699
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
1062700
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
1062701
  Павловский Е.Н. Патологические изменения кожи человека под влиянием соков тела жука Paederys fuscipes : (Из Зоологическго ин-та Воен. Медицинской Академии и кафедры кожных болезней гос. ин-та мед. знаний. Ленинград / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 13-15
1062702
  Николаенко В. Патологические нарушения при остром коронарном синдроме // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 36-41. – ISSN 2224-1485
1062703
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
1062704
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Ленинград, 1973. – 512 с.
1062705
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
1062706
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
1062707
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
1062708
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
1062709
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – Москва, 1972. – 382с.
1062710
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
1062711
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
1062712
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
1062713
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
1062714
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз; акад. Е.Н. Павловский. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 840с.
1062715
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
1062716
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
1062717
  Кейзеров Н.М. Патология потребительства / Н.М. Кейзеров. – Москва : Политиздат, 1977. – 135 с.
1062718
  Ростовцев С.И. Патология растений: болезни и повреждения растений, вызываемые растительными паразитами, полупаразитами и эпифитами : Курс лекций проф. С.И. Ростовцева, читанных в Московском Сельскохозяйственном ин-те : с 28 таблицами рис. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1899. – [2], IV, 308 с. – Экз. деф., отсутств. 28 табл. с рис.
1062719
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
1062720
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
1062721
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
1062722
  Кихтенко О.В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар"єру при гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Кихтенко Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1062723
  Сакал Г.О. Патологічна анатомія гепатобіліарної системи нащадків від матерів з плодово-материнською інфекцією (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Сакал Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харківський нац. мед ун-т. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 14 наза
1062724
  Боднар Я.Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура. – (2-ге вид., без змін). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 493, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 482-487. – Бібліогр.: с. 480-481. – (Pathology). – ISBN 978-966-673-138-1
1062725
  Попович А.І. Патологічна анатомія кальцинозу плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Попович Андрій Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1062726
  Мирошниченко М.С. Патологічна анатомія сечовидільної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Мирошниченко Михайло Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ін-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
1062727
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
1062728
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
1062729
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
1062730
   Патологічні зміни астроглії за умов розвитку ЛПС - індукованої хвороби Паркінсона у щурів / Ж.І. Олійник, М.М. Гузик, Г.М. Толстанова, Т.В. Довбинчук, М.П. Рудик, Р.С. Довгий, В.М. Святецька, Л.М. Сківка // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 65-66
1062731
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062732
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062733
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062734
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062735
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (36), січень - квітень. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062736
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (37), травень - серпень. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062737
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (38), вересень - грудень. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062738
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 1 (39), січень - квітень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062739
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 2 (40), травень - серпень. – 2017. – С. 121- 240. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062740
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 3 (41), вересень - грудень. – 2017. – С. 241-380. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062741
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 2 (43), травень - серпень. – 2018. – С. 125-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062742
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 3 (44), вересень - грудень. – 2018. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062743
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 1 (42), січень - квітень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062744
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 2 (46), травень - серпень. – 2019. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062745
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 1 (45), січень - квітень. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1062746
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : ТОВ "Х-ПРЕСС", 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 3 (47), вересень - грудень. – 2019. – 430 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062747
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 1 (48), січень - квітень. – 2020. – 132 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062748
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 3 (50), вересень - грудень. – 2020. – С. 280-430. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062749
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 17, № 2 (49), травень - серпень. – 2020. – 278 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062750
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 1 (51), січень - квітень. – 2021. – 124 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062751
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 2 (52), травень - серпень. – 2021. – С. 125-250. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062752
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 18, № 3 (53), вересень - грудень. – 2021. – С. 251-370. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1062753
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 2 (55), травень - серпень. – 2022. – 170 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1062754
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 1 (54), січень - квітень. – 2022. – 88 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1062755
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В.О. Туманський ; А.В. Абрамов, С.І. Воротинцев, О.В. Ганчева [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 19, № 3 (56), вересень - грудень. – 2022. – С. 171-262. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., англ. мовами
1062756
  Зелінська Н.Б. Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України / Н.Б. Зелінська, О.С. Ларін // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 76-81. – ISSN 1818-1384
1062757
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1062758
  Івановська Л.Б. Патологоанатомічна діагностика хвороб птиці : навч. посібник / Л.Б. Івановська, Г.А. Зон. – Суми : Мрія-1, 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154. – ISBN 978-966-566-683-7
1062759
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
1062760
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
1062761
   Патоморфоз вогнепальних ран м"яких тканин : [колект. монографія] / [В.І. Цимбалюк та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. В.І. Цимбалюка [та ін.] ; М-во оборони України ; М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України. – Харків : Колегіум, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с, 168-175. – ISBN 978-617-7687-00-8
1062762
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
1062763
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
1062764
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
1062765
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
1062766
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
1062767
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
1062768
   Патоморфологічні зміни у лімфоїдній тканині бурси Фабріціуса курей, викликані різними вакцинними та польовими штамами вірусу хвороби Гамборо виявленими в України / А.С. Пастиря, О.А. Іващенко, О.О. Нечипуренко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 287. – С. 199-207. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). – ISSN 2307-9320
1062769
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1062770
  Слива А.Ф. Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Слива Андрій Федорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1062771
   Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз / В.В. Григоровський, А.М. Бабко, І.В. Гужевський, Д.М. Полулях, М.С. Дуда // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 39-47. – ISSN 0030-5987
1062772
  Сухань Д.С. Патоморфологія хронічного гастриту та ризик виникнення передракових змін слизової оболонки шлунка в залежності від генотипу гелікобактерної інфекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Сухань Дарина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1062773
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
1062774
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
1062775
   Патон Борис Євгенович // Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – С. 66-67. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1062776
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
1062777
  Томазов В. Патони (Паттони) та Паттон-Фантон-де-Веррайони: генеалогія роду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 117-144. – ISSN 0130-5247
1062778
  Томазов В.В. Патони: історія роду // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 37-55. – ISSN 2520-2855
1062779
  Томазов В.В. Патони: родинна хроніка / Валерій Томазов, Марія Дмитрієнко ; [НАН України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 312, [4] с., [20] арк. фот., [7] арк. склад. втроє : іл., портр. – Бібліогр.: с. 47-48, 52-60 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-368-1
1062780
  Пономаренко Е.А. Патонимы как элемент языковой картины мира (на материале рассказов писателей-врачей конца XIX - начала XX вв.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 51-55
1062781
  Маліцький Б.А. Патонівсткі наукові традиції в світлі новітніх викликів в науці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 4-27. – ISSN 1560-4926


  Висвітлено низку оригінальних наукових традицій Б.Є. Патона, які підкреслюють його неперевершене новаторство в сфері організації та управління наукою. Показано особливості започаткованої Б.Є. Патоном організації діяльності Академії наук за новою для ...
1062782
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
1062783
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
1062784
  Корнієнко О.М. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 22-25. – ISSN 2518-7104
1062785
  Дудко Д. Патонівці - народному господарству // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1984. – Вип. 18. – С. 156-165. – ISSN 0206-8001
1062786
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
1062787
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – Москва, 1974. – 176с.
1062788
  Пономарёв В.В. Патопсихологические особенности женщин, страдающих аффективной патологией / В.В. Пономарёв, В.И. Вовк, М.Н. Мищенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 17-21 : рис., фото. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2312-5675
1062789
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
1062790
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
1062791
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
1062792
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
1062793
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : основы клинической диагностики и практики : [учебное пособие] / Б. В. Зейгарник ; Междунар. образоват. проект Психология без границ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 363, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 348-360. – (Психологическое образование). – ISBN 978-5-699-26373-8
1062794
  Корнієнко В.В. Патопсихологічна характеристика осіб з депресивними розладами різного ґенезу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2310-4368
1062795
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
1062796
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
1062797
  Мартинюк І.А. Патопсихологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2017. – 183, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-2229-91-2
1062798
  Мартинюк І.А. Патопсихологія. Практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-996-2229-91-2
1062799
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
1062800
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий : учеб. пособие / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – Москва : Издательство Университета Дружбы Народов, 1991. – 102, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 104
1062801
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – Москва, 1954. – 256с.
1062802
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
1062803
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
1062804
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
1062805
  Порт К.М. Патофизиология: основы = Essentials of pathophysiology / К. Порт; под ред. Г.В. Подрядина ; [пер.: Кокорева Елена Валентиновна]. – Москва : Эксмо, 2011. – 1166, [1] c. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: Lippincot & Wilkins, 2007. - Предм. указ.: с. 1129-1166. – Библиогр. в конце гл. – (Medicus medica). – ISBN 978-5-699-43708-5
1062806
  Знамеровський С.Г. Патофізіологічні механізми розвитку експериментального жовчного перитоніту та методи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Знамеровський Сергій Григорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1062807
  Ступницький М.А. Патофізіологічні механізми розвитку та критерії ризику ускладнень поєднаної торакальної травми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ступницький Мирослав Андрійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1062808
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
1062809
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
1062810
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
1062811
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
1062812
   Патофізіологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2017. – 735, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 719-735. – Бібліогр.: с. 687-718. – ISBN 978-617-505-548-9
1062813
  Колеснік О.В. Патофізіологія сулемової нефропатії за змін стану окисно-відновного потенціалу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Колеснік Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1062814
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
1062815
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
1062816
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
1062817
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
1062818
  Арсений (Брянцев А.Д.) Патриарх Кирилл Лукарис и его заслуги для православной церкви / [Соч.] Свящ. А. Брянцева. – Санкт-Петербург : тип. духов. журн. "Странник", 1870. – [4], 130 с.
1062819
  Пархоменко В.А. Патриарх Константинопольский Серафим II, умерший и погребенный в Лубенском Спасо-Преображенском монастыре : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 8 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
1062820
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
1062821
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
1062822
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
1062823
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
1062824
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
1062825
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
1062826
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
1062827
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
1062828
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
1062829
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1062830
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
1062831
  Дубинянская Я. Патрик Суэйзи: танец ковбоя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 110-127. – ISSN 1819-6268


  Изо всех своих многочисленных занятий Патрик Суэйзи подростком собирался связать свое будущее вовсе не с танцами и не с актерством, а с футболом. Но в последнем классе, восемнадцатилетним, он получил травму на футбольном поле.
1062832
  Крупина В. Патриляк Іван Казимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 179. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1062833
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
1062834
   Патриот
К. 3. Отд. 1. – 1804. – 128, [3] c.
1062835
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
1062836
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
1062837
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
1062838
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
1062839
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
1062840
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
1062841
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1980. – 64с.
1062842
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
1062843
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
1062844
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
1062845
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
1062846
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
1062847
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
1062848
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
1062849
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1979. – 119с.
1062850
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
1062851
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – Москва, 1975. – 416с.
1062852
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
1062853
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
1062854
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
1062855
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
1062856
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
1062857
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Москва : [Задруга] ; Тип. "Моск. Печат. Пр-во" В. Венгерова, 1917. – 32 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой; Відомості про відповідальність серії (225f) : / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф. Булгакова ; № 4)
1062858
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
1062859
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
1062860
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
1062861
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
1062862
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
1062863
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
1062864
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
1062865
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
1062866
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1062867
  Багирзаде А.З. Патриотизм молодежи : [пер. с азерб.] / А.З. Багирзаде. – Баку : Детюниздат, 1962. – 140 с. : ил.
1062868
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1062869
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
1062870
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
1062871
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
1062872
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1062873
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
1062874
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
1062875
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
1062876
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1979. – 208с.
1062877
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
1062878
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
1062879
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
1062880
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
1062881
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
1062882
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1062883
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
1062884
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
1062885
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
1062886
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
1062887
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
1062888
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов, А.Т. Малиенко, А.Ф. Маслов. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 119 с. : ил. – (Производительность труда - самое важное, самое главное)
1062889
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека : в помощь лектору / И.Ф. Аношкин ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР, Сарат. обл. отд. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 36 с.
1062890
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1062891
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
1062892
  Басин С.Г. Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годы Великой Отечественной войны : межвуз. сб. науч. тр. / Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева ; редкол.: С.Г. Басин (отв. ред.) и др. – Куйбышев : КГПИ, 1985. – 128 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1062893
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
1062894
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
1062895
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
1062896
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1062897
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
1062898
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
1062899
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1062900
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
1062901
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1062902
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1062903
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
1062904
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1062905
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
1062906
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
1062907
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
1062908
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
1062909
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
1062910
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
1062911
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
1062912
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
1062913
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
1062914
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
1062915
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
1062916
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
1062917
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
1062918
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25 с.
1062919
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
1062920
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
1062921
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
1062922
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – Москва, 1983. – 240с.
1062923
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
1062924
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
1062925
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
1062926
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
1062927
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – Москва, 1979. – 255с.
1062928
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
1062929
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
1062930
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
1062931
   Патриотки. – Москва, 1942. – 64с.
1062932
   Патриотки. – Москва, 1943. – 99с.
1062933
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
1062934
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1939. – 160с.
1062935
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
1062936
  Болстад Э. Патриоты : пьеса в 4-х д. / Э. Болстад ; пер. с норвежск. В.С. Морозовой ; ред. А.М. Дроздов. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 82 с. – (Современная зарубежная драматургия)
1062937
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 302с.
1062938
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1962. – 455с.
1062939
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
1062940
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – Москва, 1975. – 191с.
1062941
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
1062942
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
1062943
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1986. – 415с.
1062944
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1987. – 415с.
1062945
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
1062946
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
1062947
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Ерымиздат, 1947. – 72 с.
1062948
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
1062949
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
1062950
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
1062951
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
1062952
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
1062953
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
1062954
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
1062955
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
1062956
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
1062957
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
1062958
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
1062959
   Патриція Килина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)
1062960
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
1062961
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
1062962
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
1062963
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
1062964
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
1062965
  Колодний А. Патріарх Володимир (Романюк) в контексті православно-відроджувального процесу в Україні // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 132-136. – ISBN 978-617-696-609-8


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк, 1925-1995) - український православний релігійний діяч, богослов, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату (1993-1995).
1062966
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
1062967
  Григор"єва Т.Ф. Патріарх історичної науки (Д.І. Багалій) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 16-21. – ISBN 5-7707-1396-8
1062968
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
1062969
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1062970
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
1062971
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1062972
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
1062973
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
1062974
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
1062975
  Колодний А. Патріарх Кирило - духовний оформлювач московських зазіхань на Україну // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 136-142. – ISBN 978-617-696-609-8


  Патріарх Кирило, в миру Володимир Михайлович Гундяєв (1946) - єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року - Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви. Після смерті патріарха Алексія II в грудні 2008 року став ...
1062976
  Філевич Н. Патріарх музейної справи в Україні (пам"яті Бориса Возницького) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 50-53. – ISSN 0130-1799


  Возницький Борис Григорович (1926-2012) - український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник ...
1062977
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
1062978
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
1062979
  Козак С. Патріарх радянського шевченкознавства : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 210-213
1062980
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
1062981
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
1062982
  Шлапак Я. Патріарх українського історичного роману // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  Патріарх українського історичного роману Роман Іваничук сьогодні святкує 86-річчя.
1062983
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
1062984
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
1062985
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
1062986
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
1062987
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
1062988
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
1062989
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
1062990
   Патріарх української кримінології / В. Женунтій, В. Шакун, В. Джужа, В. Ковальський, О. Кулик, В. Петров, Л. Москалюк, О. Шаповалов, В. Андросюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1062991
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
1062992
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
1062993
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
1062994
  Гуменюк Б. Патріарх. Родом з Поділля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 18-24 сентября (№ 31). – С. 14


  У цьому, 2020 році, 15 вересня виповнилося 100 років з дня народження мого Батька - Гуменюка Івана Васильовича. Я не буду писати художній нарис про нього - це складна і, по суті, непідйомна справа, поскільки словами не у силі висловити усі почуття, ...
1062995
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
1062996
  Колодний А. Патріархат - зневажений Заповіт Йосифа Сліпого // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 225-281. – ISSN 2306-3548


  Ідея створення Українського Патріархату рівночасна загалом спробам поєднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським Престолом і насамперед з діяльністю єзуїта Антонія Поссевіно з Польщі при дворі князя Костянтина Острозького. З метою ...
1062997
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
1062998
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
1062999
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
1063000
  Карпець О. Патріарху сучукрліту - 60 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 1, 3. – ISSN 2519-4429


  Юрій Андрухович.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,