Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1062001
  Гірний О. "Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років" - фейк, дилетантизм чи відверта халтура? // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2015. – № 1. – С. 3-22


  "Кожні 10 років ми хочемо "докорінно", "всеосяжно" і "системно" реформувати освіту та вивести її на "рівень розвинутих країн світу". Що ж нового пропонує остання Концепція порівняно з попередніми". Автор робить формальний висновок, що Концепція вимагає ...
1062002
  Сендеров В.А. "Проект Россия ". И вокруг него // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.52-59. – ISSN 0042-8744


  В статье дается анализ вышедшего в 2009 году тиражом 1 млн. экз. третьего тома политического трактата " Проект Россия "
1062003
  Макаренко А.С. "Проектировать лучшее в человеке..." / А.С. Макаренко. – Минск, 1989. – 415с.
1062004
   Проект-ЕС. Программирование на языке L 2В. – Киев, 1979. – 35с.
1062005
  Комзюк Л. Проект Європейського кодексу авторського права (The Wittem Project) у контексті апроксимації законодавств держав-членів ЄС // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 7. – C. 65-70. – ISSN 1608-6422
1062006
  Бульвінський Андрій Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 14-17
1062007
   Проект за 35 тисяч євро в УжНУ розроблять в Україні концепцію інноваційного університету // Молодь України. – Київ, 2014. – 12 грудня (№ 37/38). – С. 5
1062008
  Булганин Н.А. Проект закона о государственных пенсиях / Н.А. Булганин. – М., 1956. – 72с.
1062009
  Павлуцкий Г.Г. Проект закона об охране древних памятников в России : М. Г.г. ; [доклад прочитанный в Общем Собрании членов КиевскогоОбщества охраны памяттников старины и искусства, 27 декабря 1911]. – Б. м. : б. и., 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Военно-исторический вестник. Киев, 1912, кн. 1, ; Автор указан в конце статьи
1062010
   Проект Закону "Про внесення змін до Закону України"Про вищу освіту""(нова редакція) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 6-46.
1062011
  Луньо П. Проект Закону "Про мови в Україні" й дискурс українських ЗМІ // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 104-110. – Бібліогр.: С. 108- 109; 32 назв.
1062012
  Штукатурова А. Проект закону "Про ринок земель" - що він несе для ринку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 182-185
1062013
  Коноваленко В. Проект закону № 7539: хаос чи правопорядок в авторському праві та суміжних правах? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 1608-6422
1062014
  Жуков М. Проект закону про валюту: довгоочікувані вдосконалення чи чергові невирішені питання? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 23
1062015
   Проект закону про внесення змін до конституції України щодо посилення гарантій незалежних суддів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 177-181. – ISSN 2227-796X
1062016
  Булганін М.О. Проект закону про держ.пенсії / М.О. Булганін. – К., 1956. – 70с.
1062017
  Маркуш М.А. Проект Закону України "Про адвокатуру". Пояснювальна записка до проекту Закону // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.3-14
1062018
  Чорноус О. Проект Закону України "Про аукціони" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 65-68.
1062019
   Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 11 травня 2012 року // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 210. – ISSN 2227-796X
1062020
   Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 103-104. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви: "(ухвалений на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.)
1062021
  Тимощук О. Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України" у світлі історичних традицій світового когституціоналізму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.14-17. – ISBN 966-667-078-Х
1062022
  Романов О.А. Проект Закону України "Про зброю". Законодавчі аспекти // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-11.
1062023
  Благодельський С. Проект закону України "Про морські порти України" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1062024
   Проект Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 липня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 105-139. – ISSN 1026-9932
1062025
   Проект Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" : реєстраційний № 7147 від 28 вересня 2017 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 133-151. – ISSN 1026-9932


  Редакція юридичного журналу "Право України" запрошує до обговорення на сторінках видання наведених нижче законопроектів.
1062026
   Проект Закону України "Про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію" : реєстраційний № 7147 від 17 жовтня 2017 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  Редакція юридичного журналу "Право України" запрошує до обговорення на сторінках видання наведених нижче законопроектів.
1062027
   Проект застекленных шкафов для размещения книг (отдел абонемента). – К., 1955. – 30с.
1062028
   Проект застекленных шкафов для размещения книг (Отдел периодики). – К., 1955. – 24с.
1062029
  Пашкевич І. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її реєстрація. Проблеми, невідповідності та пропозиції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 16-20
1062030
  Чуб О. Проект землеустрою як основа раціонального використання земель сільськогосподарського призначення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 36-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1062031
   Проект зібрав небайдужих // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  З нагоди Дня захисника України в Університеті відбулася прем’єра благодійного мистецького проекту «Наш Шевченко», який об’єднав зусилля діячів науки, культури, політики, благодійних фондів та організацій різних рівнів для збору коштів на забезпечення ...
1062032
  Совсун І. Проект змін / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про основні положення законопроектів "Про освіту", нові підходи до управління і фінансування та сертифікацію вчителів розповідає перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.
1062033
  Суворкін В.А. Проект змін до законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил: актуальність, доцільність, відповідальність світовим стандартам // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 20-27.
1062034
   Проект змін до Конституції стосовно прав людини: оцінки фахівців // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 53-61


  З метою з"ясувати ставлення до пропонованих робочою групою Конституційної Комісії змін до Конституції України Центр Разумкова звернувся з кількома питаннями до науковціів і фахівців у сфері прав людини. Свою думку щодо цієї теми висловив О. ...
1062035
  Кобрин В. Проект змін до Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 112-117. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1062036
  Корецкий В.М. Проект Иржи Подебрада об организации мира и современность // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 395-404. – ISBN 5-12-001050-4
1062037
  Алексеева М.В. Проект ИФЛА "Библиотеки-сёстры" // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 25-28. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена проекту "Библиотеки-сёстры" секции библиотек для детей и молодежи ИФЛА, стартовавшему в 2009 г. В статье раскрываются цели и задачи проекта, даются советы, как стать участником программы и найти свою "библиотеку-сестру". Особое ...
1062038
  Кульбіда С. Проект імені Леонардо да Вінчі "поширимо жест" // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 4


  "...Науковці лабораторії жестової мови та спеціалісти ЦП УТОГ приділяють особливу увагу розширенню й активізації міжнародного наукового співробітництва. <...> Одним з таких проектів є міжнародний проект імені Леонардо да Вінчі - "Поширимо жест" ...
1062039
  Перелигіна Л.С. Проект інженера А. А. Абрагамсона (1904 р.) / Л.С. Перелигіна, С.В. Швидка // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 28-38. – ISSN 2415-7422


  У статті показано, що автором проекту київського фунікулера 1905 р. спорудження є інженер шляхів сполучення А.А. Абрагамсон, робота якого була незаслужено забута вітчизняною історією. До проектування окремих вузлів підйомника та супроводу відповідних ...
1062040
   Проект Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  З метою сприяння більш широкому залученню громадянського суспільства до процесів прийняття рішень на всіх рівнях державного управління та посилення відповідальності Уряду перед громадянським суспільством проходить обговорення проекту плану заходів з ...
1062041
  Задихайло Д.В. Проект Інноваційного кодексу України в контексті інноваційної політики держави // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 26-30. – ISBN 978-617-625-000-5
1062042
  Тихий В.П. Проект Інноваційного кодексу України та проблеми розвитку правового регулювання інноваційної діяльності / В.П. Тихий, Н.М. Мироненко // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 20-26. – ISBN 978-617-625-000-5
1062043
   Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – 358, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-625-000-5
1062044
  Колодійчук А.В. Проект інноваційного науково-технологічного промислового регіонального кластера на базі Технопарку "Яворів" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 389-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано науковий підхід до утворення інноваційних структур, адаптованих до реалій української економіки у вигляді системи інноваційно-технологічних кластерів, які функціонуватимуть в умовах недосконалої конкуренції. Окреслено завдання ...
1062045
  Курач Т.М. Проект інтерактивної туристичної карти Богуславського району / Т.М. Курач, М.А. Молочко, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 24-31
1062046
  Приходько В.В. Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1062047
  Рукавіцина Є.В. Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 400-405. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1062048
   Проект кафедры. – К., 1955. – 12с.
1062049
  Мамонтов П.П. Проект киноглобуса к учебному географическому фильму "Облик Земли" : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов П.П.; МГУ. Географ. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1062050
   Проект комплексного обеспечения профессиональными моющими средствами предприятий сегмента HoReCa // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
1062051
   Проект конституции Румынской Народной Республики, 1952. – 1с.
1062052
  Речицький В.В. Проект Конституції України - 2009 : перспектива прав людини / Всеволод Речицький. – Харків : Права людини, 2009. – 60 с.
1062053
  Тацій В.Я. Проект Конституції України (загальні питання) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 339-348. – ISBN 978-966-458-148-3
1062054
   Проект контрольных цифр пятилетнего плана развития предприятий треста "Уралмет" 1928-29-1932-33. – Свердловск, 1928. – 130с.
1062055
   Проект концепції гуманітарного розвитку схвалено // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  З участю першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося виїзне засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Зібрання відкрив президнт Спілки ректорів ВНЗ ректор КНУТШ Л. Губерський. З ...
1062056
   Проект Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-136.
1062057
  Король Віктор Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-20
1062058
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 23-27


  Українське суспільство в 1-й період німецько-радянської війни; місце подій цього часу в історичній і національній пам"яті українського народу.
1062059
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 1-8
1062060
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 1-6
1062061
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 28
1062062
   Проект Концепції розвитку земельних відносин в Україні на 2008-2015 рр. // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 129-139.
1062063
   Проект концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 23/24 (323/324), грудень. – С. 3-12


  "На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (у рубриці "Громадське обговорення") розміщено Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років... Автори документу наголошують, що проект Концепції розвитку освіти України на ...
1062064
  Запорожець О.І. Проект концепції управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-3
1062065
   Проект КПК України - новий крок на шляху впровадження міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 46-48


  Оговорення законопроекта.
1062066
  Ківалов С. Проект КПК України: проблеми та перспективи прийняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 6-14
1062067
  Бєлкін Л. Проект Кримінального процесуального кодексу України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Нова назва чи нова суть?"
1062068
  Капліна О.П. Проект Кримінального процесуального кодексу України: проблеми залишаються // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 50-53. – ISBN 978-966-2571-07-3
1062069
  Миронченко В. Проект майбутньої України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 16). – С. 5


  Одинадцять головних пріоритетів.
1062070
  Хеншель Ута Проект Мафусаил : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 118-136 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1062071
   Проект мебельных изделий для библиотеки им. КПСС. – К., 1955. – 16с.
1062072
   Проект медали посвящаемой российским войскам в день вступления их в Париж 1814 марта 19. – 8,7с.
1062073
   Проект Международной Исследовательской Группы . Тезисы семинара (Киев, Украина, 25 -27 октября, 2017 г.) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 77-125. – ISSN 0203-3100
1062074
   Проект методики економічної оцінки визначення збитків від аварій і катастроф природного, стихійного та техногенного характеру / І.В. Чеканова, О.І. Лисенко, О.Г. Моложанова, О.Ф. Шульженко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 83-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви
1062075
  Серышев Р.В. Проект методики моделирования бизнес-процессов управления цепями поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 74-77 : рис.
1062076
   Проект Министра юстиции о порядке сношений суда с тяжущими через почту. – Б. м. – 7 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.
1062077
   Проект Министра Юстиции о порядке сношений суда с тяжущимися через почту. – 7с.
1062078
   Проект Министра юстиции о преобразовании местного суда. – [Санкт-Петербург], 1917. – 177 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л., отсутств. с. 162-177
1062079
   Проект Министра Юстиции о преобразовании местного суда. – 175с.
1062080
  Журавльова Л.В. Проект міжнародної космічної станції у космічній політиці США (середина 80-х - 90-ті рр. XX ст.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 202-207. – ISBN 978-966-02-7653-6
1062081
  Шалагінов Б.Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 105-110. – ISSN 1996-5931


  У статті розглядаються основні засади проекту Модерності, що його започаткували на пограниччя 18-19 ст. The article deals with the main principles of the Modernity project, initiated by German romantics on the break of 18–19th centuries.
1062082
  Баумейстер А.О. Проект моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасного практично-філософського дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 3-13


  У статті досліджуються головні ідеї моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасних практично-філософських дискусій. В статье исследуются главные идеи моральной онтологии Чарльза Тейлора в контексте современных практически-философских ...
1062083
   Проект морского устава, с ссылками и об"яснениями. – 657с.
1062084
  Кот Н. Проект Мюнхенської міської бібліотеки "Модернізація: молодь & дорослі" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 36-39
1062085
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1933 рік. – Х., 1933. – 102с.
1062086
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1933 рік. – Х., 1933. – 120с.
1062087
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1934 рік. – Х., 1933. – 136с.
1062088
   Проект Научной программы по исследованию роли энергоактивных зон океана (ЭАЗО) в колебаниях климата ("Разрезы"). – М., 1989. – 108с.
1062089
   Проект національної концепції впровадженя та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 85-95. – ISSN 0131-775Х
1062090
  Свербілова Тетяна Проект національної самоідентифікації вітчизняного соцреалізму та драма 30-х років XX ст.


  Соціалістичний реалізм не був монокультурним явищем, як не був він специфічно російським "стилем". Розгляд його в контексті масової культури Європи й Америки вимагає національної диференціації й ідентифікації культур, що входили до складу радянської ...
1062091
  Свербілова Т. Проект національної самоідентифікації вітчизняного соцреалізму та драма 30-х років ХХ ст.
1062092
  Замуравкіна Р.М. Проект нового Житлового кодексу України: проблемні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 61-65. – ISSN 2224-9281
1062093
  Котюк О.І. Проект нового Закону України "Про прокуратуру" - шлях до її демократизації // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 374-382
1062094
  Півненко В. Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 34-40


  Невдачі і прорахунки.
1062095
  Осіпян О. Проект нового хрестового походу у "Flos historiarum terre orientis" Гетума Вірменина (1307 р.) та його сприйняття в Європі у XIV-XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню опису східних країн, створеному на початку ХIV ст. вірменським аристократом з Кілікії Гетумом з Корікосу. Він навів описи чотирнадцяти царств Азії, Єгипту, історію татар та їх відносин з султанами Єгипту. Книга IV містить ...
1062096
  Малюга Л.В. Проект нового Цивільного кодексу України й особисті немайнові права в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.45-50
1062097
  Фурашев В. Проект нової Воєнної доктрини України: керівництво до дії чи декларація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 15/16 (300/301). – С. 22-25
1062098
  Гандзій О. Проект нової столиці Австралії розробило американське подружжя // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 17 (370), 4 травня 2017. – С. 7
1062099
  Гузеев В.В. Проект новой гуманитарной реальности: организационная структура и система управления российской школы будущего // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-35.
1062100
  Россия. Законы и постановления Проект новой редакции Положения о нотариальной части. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1904. – 122 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции". (Нояб. 1904 г.)
1062101
  Дементьев М.С. Проект ноотехнология - непрерывное самообучение как основное направление реорганизации образования / М.С. Дементьев, И.В. Мищенко, Д.М. Дементьева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C.27-30. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена современная система образования России, основанная главным образом на получении учащимися конкретного предметного знания. Отмечено несоответствие современного образования научно-техническому процессу из-за экспоненциального роста значимой ...
1062102
  Карелин В.А. Проект норвежского полярного исследователя Сигурда Скотт-Хансена / В.А. Карелин, П. Нильсен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 134-140. – ISSN 0042-8779
1062103
   Проект оборудования помещений выдачи книг в главный читальный зал библиотеки им. КПСС. – К., 1955. – 63с.
1062104
   Проект общесоюзного декрета о трестах. – М.-Л., 1926. – 64с.
1062105
  Лец Проект организации постоянных опытных полей в Подольской губернии / Лец, Запартович И. -. – Винница, 1912. – 12с.
1062106
  Брейтфус Л.Л. Проект организации телеграфной службы для оповещения о наступающих штормах и о движении льдов в Северном Ледовитом океане : Доклад, представленный Второму Метеорологическому Съезду Императорским Обществом Судоходства. – Санкт-Петербург : Тип. Импер.Акад. Наук, 1909. – 10 с. – Отд. оттиск
1062107
  Мориц Л.Д. Проект организации учреждений по борьбе с вредителями и болезнями сельско-хозяйственных растений. / Л.Д. Мориц. – 6с.
1062108
  Легенький М.І. Проект основного освітянського закону - перспективи та перестороги // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 264-266. – ISSN 2076-1554
1062109
  Кудинов О.А. Проект Основных законов Российской республики 1917 г. разрабатывавшийся Юридическим совещанием при Временном правительстве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.98-106
1062110
  Майоров А.В. Проект первого издания русских летописей и возникновение "Летописца Сенатской Архивы" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 168-172. – ISSN 0042-8779
1062111
  Рутковский А.В. Проект переустройства земского самоуправления на новых началах / А.В. Рутковский. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Леонтьева, 1905. – 52 с.
1062112
  Волынская губ. земская управа Проект плана работ по оценке недвижимых имуществ в Волынской губернии / О-во исследователей Волыни ;. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1913. – [6], 55 с. – Прил. к: Труды общества, т. 8


  Настоящий доклад и является результатом выполнения этого поручения... гл. IV "Оценка фабрик и заводов сост. А.Р. Брилингом. А. Мухин". Авт. сост.: Мухин, Александр Петрович ; Брилинг, А.Р.
1062113
  Рахманова Анастасия Проект по улучшению человечества : Столпы культуры / Рахманова Анастасия, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 130-141 : Іл.
1062114
  Ковжарова Е. Проект податкового кодексу України: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.37-41
1062115
  Лиско Н.А. Проект податкової реформи в Україні: сучасні реалії, думки експертів та позиція Міністерства фінансів України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 9-10. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1062116
  Россия. Комис. для устройства земских банков Проект положения о земских кредитных обществах или земских банках, составленный Комиссиею высочайше учрежденною при Министерстве финансов 10 июля 1859 г.. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1860. – [2], LXXXII, 74 с.
1062117
   Проект положения о Нижегородском женском политехническом институте. – Новгород : Тип."Молния", 1916. – 25с.
1062118
  Россия. Законы и постановления Проект положения о порядке взыскания с недвиживым имений, находящихся в местностях, где введен в действие Вотчинный устав и объяснительная к сему проекту записка. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1893. – [1], III, 355 с.
1062119
   Проект положения о Романовском высшем женском педагогическом институте с сельскохозяйственным курсом, в память 300-летия царствования дома Романовых в Ляличском дворце. – 13с. – Окремий відбиток
1062120
   Проект положення про дослідницький університет України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 114-123. – ISSN 1682-2366


  Додаток : Критерії діяльності дослідницького університету України.
1062121
   Проект положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
1062122
  Раков С.А. Проект положення про національну систему зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень студентів // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 4-8.
1062123
  Музика О. Проект постанови Пленуму Верховного Суду України доцільно узгодити з положеннями фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-69


  Постанова "Про деякі питання кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності"
1062124
   Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка и условий инвестирования средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма" // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1813-1212
1062125
   Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания экстренной помощи туристам и Правил финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам" // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 18-20. – ISSN 1813-1212
1062126
   Проект постановления ЦИК и СНК Союза ССР о запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов , детских. – М., 1936. – 23с.
1062127
   Проект правил библиотеки Харьковского университета. – 14с.
1062128
   Проект правил для двухклассных городских училищ губерний: Киевской, Подольской и Волынской. – 18с.
1062129
   Проект правил назначения пособий губернского земства бесплатным народным библиотекам // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 10 с.
1062130
   Проект правил об обеспечении недвижимых имением договоров с казною и с кредитными установлениями и объяснительная к сему проекту записка. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1893. – [2], 92 с.
1062131
  Грибоедов С.Д. Проект преобразования Службы предсказаний погоды с применением их для нужд сельского хозяйства, представленный Организационному комитету Второго Метеорологического Съезда Директором Николаевской Главной Физияеской Осерватории / Составил С.Д. Грибоедов, заведующий Отделением по изданию Ежедневного метеорологического бюллетеня Николаевской Главной Физической Обсерватории. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Академии Наук, 1908. – 18 с.
1062132
   Проект примерной программы по информатике для основной школы / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.В. Левченко, О.Ю. Заславская // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 2-11. – ISSN 0234-0453
1062133
  Ленін В.І. Проект Програми Російської соціалдемократичної робітничої партії / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 48с.
1062134
   Проект программы действий профсоюзов на современном этапе в защиту интересов и прав трудящихся. – М., 1961. – 48с.
1062135
   Проект программы и бюджета на 1969-1970 годы. – Париж, 1968. – 406с.
1062136
   Проект программы курса "Экономическая география зарубежных государств". – М., 1961. – 40с.
1062137
  Курсанов Г.А. Проект программы курса логики / Г.А. Курсанов. – Свердловск, 1945. – 11с.
1062138
  Курсанов Г.А. Проект программы курса логики / Г.А. Курсанов. – Свердловск, 1946. – 10с.
1062139
  Охрімович О.С. Проект Просвітництва і основи деонтологічної та телеологічної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1062140
  Чорногуз О.М. Проект просвітницької держави у творчості Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
1062141
   Проект резолюции по вопросу о выделении городов в самостоятельные земские единицы. – 6 с. – Отд.отт.
1062142
   Проект резолюції ІІ міськпартконференції Зінов"ївщини на доповіді про стан та роботу заводу "Червона зірка" та про чергові політично-господарські завдання на селі, 1931. – 12с.
1062143
   Проект резолюції про виробничо-фінансовий план промкооперації УРСР на 1937 рік. – К., 1937. – 32с.
1062144
   Проект реорганизации заведывания отделом Народного образования в г. Москве. – Вырезка. – 8с.
1062145
  Семенцов О.Ю. Проект российско-американского межконтинентального телеграфа // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1062146
  Воробьев Павел Проект Русского географического общества: Кызыл - Курагино. Алгоритм копателя / Воробьев Павел, Розов Георгий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 194-200 : фото
1062147
  Аврамов Н.А. Проект симметричной антропологии Бруно Латура // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 69-71
1062148
   Проект СИРЕНА. – Новосибирск, 1991. – 255с.
1062149
   Проект СИРЕНА: включение внутрирегиональных прогнозов в систему территориальных расчетов. – Новосибирск, 1990. – 162с.
1062150
   Проект СИРЕНА: модели и методы анализа пространственных систем. – Новосибирск, 1989. – 175с.
1062151
   Проект СИРЕНА: моделирование развития Восточных районов. – Новосибирск, 1988. – 162с.
1062152
   Проект СИРЕНА: совершенствование методического и модельного обеспечения. – Новосибирск, 1987. – 179с.
1062153
  Голуб Ю.І. Проект системного словника англійської мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 29-33. – Бібліогр.: Лит.: с. 46; 7 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1062154
  Евгеньева А.П. Проект словаря синонимов / А.П. Евгеньева. – М., 1964. – 41с.
1062155
   Проект словаря языка Пушкина. – М.-Л., 1949. – 124с.
1062156
  Ващенко В.С. Проект словника синонімів української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1969. – 30с.
1062157
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Астрономия. Геофизика. – М., 1960. – 20с.
1062158
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Геология. Почвоведение. – М., 1960. – 47с.
1062159
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Математика. Кибернетика. – М., 1960. – 37с.
1062160
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Физика. – М., 1960. – 60с.
1062161
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Химия. – М., 1960. – 68с.
1062162
  Безбородов Ю.С. Проект создания Административной палаты Европейского Суда по правам человека / Ю.С. Безбородов, Д.А. Каримов, М.А. Белозеров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1062163
  Титов В. Проект создания Федерального университета Центрального Черноземья / В. Титов, Д. Ендовицкий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-24. – ISSN 0869-3617
1062164
  Ліхтей І. Проект союзної угоди між чеським королем Вацлавом і французьким монархом Філіппом IV Красивим // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 44-61
1062165
   Проект Сприяння доброчесності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Національний університет "Острозька академія" долучився до проекту Сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), який стартував в Україні минулого року.Тепер у виші використовуватимуть обов"язкову перевірку на плагіат автоматизованим ...
1062166
   Проект стандарта на измерения статических свойств тонких магнитных пленок. – М, 1967. – 16 с.
1062167
  Глушан О. Проект стандарту МРА "Документи в контекстах" (RiC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 491-502. – ISSN 2224-9516
1062168
  Змирлов К.П. Проект статей об ограничении прав собственности в интересах соседей с объяснительной запиской / Сост. К.П. Змирлов. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.], 1895. – 177 с.
1062169
  Ленін В.І. Проект статуту РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 227с.
1062170
   Проект Статуту та інформаційні матеріали до заснування всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації "Ассоціація Університетів України" / МОНУ ; НАНУ ; Головне управління держ. служби України ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили та ін. ; [ ред. кол.: Клименко Л.П., Квіт С.М., Мещанінов О.П. та ін. ]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-336-133-8
1062171
  Драгоманов М. Проект Стауту Української спілки "Вільний Союз" // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 897-988. – ISBN 978-966-8865-81-7
1062172
  Бондаренко О.О. Проект створення українського словника туристичних термінів (на прикладі назв вузлів) / О.О. Бондаренко, С С. Росовецький // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 105-119
1062173
  Гриценко В.П. Проект створення централізованої бази даних збереження музейних колекцій, кернів опорних свердловин стратотипів : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.П. Гриценко, Заїка-Новацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Автори пропонують створити в Україні централізований комп"ютерний банк стратотипових розрізів, опорних геологічних розрізів, палеонтологічних колекцій державних організацій та приватних осіб. Такий банк даних може бути створений та накопичуватись на ...
1062174
   Проект стенда съемной выставки и витрины для книжной экспозиции. – К., 1955. – 21с.
1062175
   Проект стойки выдачи газет и периодики. – К., 1955. – 13с.
1062176
   Проект стойки выдачи книг (отдел абонемента библиотеки им. КПСС). – К., 1955. – 21с.
1062177
   Проект стойки выдачи книг иностранного отдела. – К., 1953. – 15с.
1062178
   Проект стойки для входного контроля и оформления читателей. – К., 1955. – 16с.
1062179
   Проект стратиграфического кодекса СССР. – Л., 1974. – 41с.
1062180
   Проект схемы корреляции основных резервов девонских каменноугольных и пермских отложений юго-запада Русской платформы. – К., 1963. – 75с.
1062181
  Морозов Ю.Н. Проект типовой механической лаборатории кафедры "Сопротивление материалов" / Ю.Н. Морозов. – М., 1949. – 116с.
1062182
  Геворкян Р.Г. Проект типовой физической лаборатории высших учебных заведений / Р.Г. Геворкян. – Москва, 1949. – 192 с.
1062183
  Сафонова В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 55 - 57. – ISSN 1811-377X


  Аналіз діяльності та результати Школи бібліотечного журналіста (ХДНБ ім.Короленка)
1062184
  Прилипко С Проект Трудового кодексу України - важливий етап реформування трудового законодавства / С Прилипко, О. Ярошенко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0132-1331
1062185
  Мельниченко О.В. Проект Трудового Кодексу України у світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 210-214
1062186
  Бутинська Р.Я. Проект Трудового кодексу України: загальний огляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-90. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1062187
  Тищенко О. Проект Трудового кодексу України: огляд окремих положень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реформування чинного законодавства в сфері трудових відносин. The article presents basic principles of a draft Labour Code of Ukraine focusing on certain clauses.
1062188
  Пастухов В.П. Проект трудового кодексу України: проблеми та шляхи їх вирішення // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-9
1062189
  Стадник М.П. Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-184
1062190
  Кудря І.Г. Проект трудової співучасті людей в перетворенні світу М. Федорова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 79-83
1062191
  Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 9-12
1062192
  Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз правовідносин та положень щодо врегулювання державних закупівель // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 136-144. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню проблем сучасного стану правовідносин між Україною та Євросоюзом щодо проекту Угоди про асоціацію, яка може бути підписана наприкінці цього року. Визначено етапи розвитку правовідносин у цій сфері, також вказано, що ...
1062193
   Проект Указа Президента Российской Федерации "О введении квалификационных разрядов для профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений" : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 13 с.
1062194
  Шамрай В. Проект української конституції Миколи Міхновського // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 164-176.


  Автор досліджує проект української конституції видатного державного і політичного діяча початку XX століття Миколи Міхновського. На прикладі положень цієї конституції, автор пропонує врахувати історичний правовий досвід в сучаснй правотворчості. The ...
1062195
  Шамрай В. Проект української Конституції Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-41. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює проект Конституції Української республіки, розробленої видатним українським юристом, громадським діячем, членом Центральної Ради. Автор висвітлює його вплив на становлення та розвиток правової науки в Україні початку 20 століття. The ...
1062196
  Побережник О. Проект укріплення Києва Е.І. Тотлебена: участь Андрія Муравйова // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 32
1062197
   Проект уложения о наказаниях уголовных и исправительных, внесенный в 1844 году в Государственный совет, подробным означением оснований каждого из внесенных в сей проект постановлений. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1871. – 875 с. разд. паг., 1 л. таб.
1062198
  Бобошко Н.М. Проект університетської освіти в німецькому ідеалізмі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 49-51
1062199
   Проект устава Императорского Одесского Общества истории и древностей. – Одесса : Тип. Л. Кирхнера, 1894. – 10 с. – Отд. оттиск
1062200
   Проект устава педагогических семинарий. – 28с.
1062201
   Проект устава педагогических семинарий, 1898. – 31с.
1062202
  Ленин В.И. Проект устава РСДРП / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 128 с.
1062203
   Проект устава Русского Зоологического общества. – Оттиск. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских. – 7 с.
1062204
   Проект учреждения вотчинных установлений с объяснительною к нему запискою. – Санкт-Петербург : Гос тип., 1893. – [2], 38 с.
1062205
   Проект Федерального закона "Об основах системы ювенальной юстиции" // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 44-47
1062206
   Проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (редакция на 1 декабря 2010 г.) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 54-83. – ISSN 1561-2465


  Публикуя две ключевые главы проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся высшего образования, редколлегия призывает представителей научного сообщества социологов образования, а также педагогов, психологов, управленцев принять участие ...
1062207
   Проект форм техпромфинплана и методические указания по их составлению применительно к условиям работы по новой системе планирования и экономического стимулирования. – Минск, 1967. – 63с.
1062208
  Токарський Т.Б. Проект формування "держави загального добробуту" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 20-27. – ISSN 2222-4459
1062209
  Соколов П. Проект Царя Федора Алексеевича о подчиненных епископах : (к вопросу об уездных епископах и губернских митрополитах) / проф. Пл. Соколов. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира ; Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – 34 с.
1062210
  Діденко Н. Проект Цивільного кодексу України - нове бачення майбутнього України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 74-75


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1062211
  Титова О. Проект Цивільного кодексу України та майнова основа господарювання // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 117-118


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1062212
  Визгин В.П. Проект человека и общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.20-28. – ISSN 0235-1188
1062213
  Вольман И.С. Проект Швейцарского гражданского уложения / [соч.] И. Вольмана. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 133-174. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. / Сост. А. И. Люблинский ; Под ред. В. Дерюжинского. 1902, № 9, ноябрь - № 10, декабрь, с. 133-174. - Конволют. - Пер. с 3 оттисками


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты Содержание конволюта: 1. Вольман И.С. Проект Швейцарского гражданского уложения / [соч.] И. Вольмана. - [Санкт-Петербург], [1902]. - С. 133-174; 2. Швейцарское обязательственное ...
1062214
  Бишоп А.С. Проект Шервуд / А.С. Бишоп. – Москва, 1960. – 176 с.
1062215
   Проект шкафа для книг в помещении абонемента. – К., 1955. – 14с.
1062216
  Кавешников Н.Ю. Проект энергетического союза ЕС в контексте отношений между Россией и Европейским союзом // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-95. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1062217
  Кукіна З. Проект" ІМВ ТБ" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Перше студентське телебачення ІМВ вже доступне для перегляду.
1062218
   Проект, який змінить вищу освіту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч у рамках проекту з розвитку потенціалу вищої освіти "Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" за програмою ЄС ...
1062219
  Титаренко Я. Проекти IREX/України в 2015-2016 рр.: будуємо нові мости // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 29-30
1062220
  Мазурок І.О. Проекти Автономії Закарпаття у складі Угорщини у 1939-1944 рр: політико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 56. – С. 3-9.
1062221
  Федьков О.М. Проекти аграрних перетворень українських лібералів Наддніпрянщини у міжреволюційний період (1907-1917 рр.) / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 180-191
1062222
   Проекти в галузі інфраструктури: партнерство дежавного та приватного секторів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. ; МОН України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2370-01-0
1062223
  Монаєнко А.О. Проекти видатків Державного бюджету України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 29-32.
1062224
  Вербіцька О. Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 211-224
1062225
   Проекти економістів - рідному місту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  У фінал конкурсу бізнес-планів молоді Києва вийшли проекти студентів економічного факультету університету.
1062226
  Хомечко Ганна Проекти ЕПЛ в 2014-2015 роках // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 96-100 : фото
1062227
  Костоглод М. Проекти майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 листопада (№ 46). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський форум "Дотик природи", який відбувся у Києві за підтримки МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка.
1062228
   Проекти майбутнього // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "З десяти переможців конкурсу Studway Awards 2017 – чотири університетських проекти. Їхні імена було оголошено наприкінці року під час святкування четвертої річниці популярної студентської платформи".
1062229
   Проекти Ольвійської Декларації Університетів, Рамок пріоритетних дій та Статуту Асоціації Університетів України / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорномор. дер. ун-т ім. Петра Могили та ін. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-336-134-5
1062230
  Башун О. Проекти оцифровування бібліотечних колекцій у бібліотеках США // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С.40-41. – ISSN 1811-377X
1062231
  Воронін В. Проекти Першого секретаря ЦК КП України П.Ю. Шелеста по розширенню нагородної системи УРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 230-233
1062232
  Сичова В.В. Проекти політичної реформи в Росії (перша чверть ХІХ ст.) : Навчально-методичний посібник з політичної історії Росії / В.В. Сичова; Українськ. акад. державного управління при президентові України; Харківськ. регіональн. ін-тут. – Харків : Райдуга, 2002. – 80 с. – ISBN 966-7241-08-04
1062233
  Алджад Р.М. Проекти польських архітекторів для Лівії у 1970-80-х роках: інтерпретація модерністичної парадигми // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 27-31. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто основні напрями діяльності та внесок польських архітекторів у розробку проектів регіонального розвитку Лівії у 1970-80-х роках, планувально-просторову організацію середовища міст та створення їх архітектурного образу.
1062234
  Євтухов Т.І. Проекти програми "Горизонт 2020" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 2-3
1062235
   Проекти Ради Європи - до плану реформ // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з Головою офісу Ради Європи Енбергом Мортеном заявила, що МОН зацікавлено максимально інтегрувати проекти Ради Європи у свій план реформ. "...Важливою сферою співпраці МОН та офісу Ради Європи є ...
1062236
  Подолянкіна О. Проекти радикальної зміни дискурсу освіти: ідейні основи та дискурсивні і комунікативні концепції трансформацій педагогічної практики системи філософії освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 78-82. – ISSN 2078-1016
1062237
  Захарчук І. Проекти створення перших безкоштовних католицьких шкіл в Італії в кінці XVI: орден піаристів та його система освіти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 305-308. – ISBN 978-966-171-793-9
1062238
  Вихватнюк Т. Проекти студпарламенту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Студентський парламент університету організував Всеукраїнську акцію "Студент - абітурієнт", у рамках якої студенти всіх ф-тів завітали до рідних шкіл, де спілкувалися з учнями, розповідали про особливості навчання в Київ. ун-ті, про факультети тощо. ...
1062239
  Андрєєва С. Проекти та перспективи переходу козаків-некрасівців в підданство Російської імперії в роки російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 173-182
1062240
  Заславський В. Проекти ТЕМПУС "INARM" та "ALIGN" - інструменти якості університетської освіти / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6
1062241
  Пічугіна М.А. Проекти у мережевій структурі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
1062242
  Миловидов Л. Проекти університету у Києві у другій половині 18 ст. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 453-467.
1062243
  Соколовська Н. Проекти учнів МАН: системи для сонячних батарей і ультрозвукова рукавичка для незрячих // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – грудень (№ 12). – С. 6


  У рамках круглого столу "Від теорії до практики: бізнес, наука, освіта" відбулася виставка-презентація інноваційних проектів юних дослідників. Гліб Веліховський, студент КНУ імені Тараса Шевченка, член Асоціації випускників МАН України, представив ...
1062244
  Ададуров В. Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-167. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
1062245
   Проекти, виставки, презентації : Стиль життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 134-135 : Фото
1062246
  Красюк Сергій Проекти, цифри...й мрії про майбутнє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 16 : фото
1062247
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Київ, 1969. – 411с.
1062248
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Вид. 2-ге. – Киев : Вища школа, 1985. – 367с.
1062249
   Проективна методика "Blacky pictures" : Методичні рекомендації з курсу "Психодіагностика", розділу "Проективні методи дослідження особистості". – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
1062250
  Федина О.В. Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів / О.В. Федина, І.В. Панок, А.Ю. Собкевич // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 83-84
1062251
  Панок І. Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів / І. Панок, А. Собкевич, О. Федина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено обґрунтування застосування нової методики для дослідження ціннісних орієнтацій особистості. Наведено теоретичний аналіз, згідно з яким ціннісні орієнтації розглядаються як семантичні конструкти. Висвітлено переваги застосування саме ...
1062252
  Кліменкова А. Проективна методика дослідження ціннісно-орієнтаційної регуляції споживчої поведінки: досвід перевірки валідності і надійності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 307-309
1062253
  Мисник А. Проективна оптимізація ентропії в персептроноподібній штучній нейронній мережі з додаванням нейронів / А. Мисник, М. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-50. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Описано метод проективної оптимізації ентропії для навчання перспетроноподібної багатошарової мережі з додаванням нейронів, наведено його обґрунтування. Представлено результати тестування мережі, побудованої на базі алгоритму оптимізації ентропії й ...
1062254
  Кушнір О.Я. Проективна сутність людини як чинник визначення соціальних змін // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 205-218. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1062255
  Юнг Дж.В. Проективная геометрия / Дж.В. Юнг. – Москва, 1949. – 184 с.
1062256
  Гуревич Г.Б. Проективная геометрия / Г.Б. Гуревич. – Москва, 1960. – 320 с.
1062257
  Четверухин Н.Ф. Проективная геометрия / Н.Ф. Четверухин. – 7-е. – Москва, 1961. – 360 с.
1062258
  Глаголев Н.А. Проективная геометрия / Н.А. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 344 с.
1062259
  Четверухин Н.Ф. Проективная геометрия / Н.Ф. Четверухин. – 8-е. – М., 1969. – 368с.
1062260
  Смирнов С.А. Проективная геометрия / С.А. Смирнов. – М., 1976. – 176с.
1062261
  Львова Л.В. Проективная геометрия / Л.В. Львова. – Барнаул, 1991. – 91с.
1062262
  Буземан Г. Проективная геометрия и проективные метрики / Г. Буземан, П.Дж. Келли. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 410 с.
1062263
  Певзнер С.Л. Проективная геометрия. / С.Л. Певзнер. – М, 1980. – 128с.
1062264
  Масленков Александр Ефимович Проективная дифференциальная геометрия нормализованных многообразий плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Масленков Александр Ефимович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1062265
  Сафарян Л.П. Проективная теория многообразий конкурсов второго порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0104 / Сафарян Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1062266
  Музичко Л.В. Проективне обстеження особистості за допомогою тесту дерева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1062267
  Зазюн І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 22-33
1062268
  Плужнікова О.О. Проективні гратки черепичних порядків // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 146. – ISBN 978-617-7021-28-4
1062269
  Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 456-462. – Бібліогр.: с. 450-455. – ISBN 978-617-10-0114-5
1062270
  Швиров В.В. Проективні модулі над напівланцюговими кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються ланцюги підмодулів головних правих і лівих модулів над напівланцюговими кільцями. Знайдені умови для гратки підмодулів головних правих та лівих модулів, за яких кільце є артиновим або нетеровим. Також наведені приклади кілець для ...
1062271
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія мереж / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена локальна диференціальна геометрія мережі у тривимірному проективному просторі. Одержано визначальні диференціальні рівняння, функціональні інваріанти та диференціальні форми мережі, побудовано її канонічні репери. Відзначено зв"язок ...
1062272
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія розподілів точок / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 91-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему його диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано їхні головні підоб"єкти.
1062273
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія векторного поля / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Класичне поняття векторного поля узагальнюється на випадок двовимірного проективного простору. Для усіх класів проективних векторних полів складено повні визначальні системи їхніх диференціальних рівнянь. Побудовано відповідні фундаментальні ...
1062274
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія точок та прямих / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена диференціальна геометрія точок та прямих на проективній площині. Складено основні системи диференціальних рівнянь цих многовидів. Одержано інваріантні співвідношення для їх основних диференціально-геометричних об"єктів.
1062275
  Фиников С.П. Проективно-дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – М.-Л., 1937. – 263с.
1062276
  Базилюк Таисия Назаровна Проективно-дифференциальная геометрия оснащенных погруженных многообразий в Pn. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Базилюк Таисия Назаровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 14л.
1062277
  Пикулева Л.Г. Проективное изгибание вполне фокальных псевдоконгруэнций плоскостей и их фокальных поверхностей в многомерных проективных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Пикулева Л.Г.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1062278
  Поносова О.М. Проективное упорядочение конечных прямых : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Поносова О.М.; Пермский гос. пед. ин-т. – Пермь, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.150-153
1062279
  Кисилев А.А. Проективные иерархии над общими структурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кисилев А.А.; Мин-во высш. и сред. образ. РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1062280
  Мельникова О.Т. Проективные методики в качественном исследовании отношения подростков к телевидению и интернету / О.Т. Мельникова, Е.А. Фетисова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 130-137. – ISSN 0042-8841
1062281
  Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике у авиационных специалистов / В.И. Евдокимов; Госуд. научно-исслед. ин-тут военной медицины МО РФ. – Москва-Воронеж : Воронежский государственный университет, 2001. – 302с. – ISBN 5-9273-0080-4
1062282
  Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. – М., 1980. – 176с.
1062283
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
1062284
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
1062285
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
1062286
  Новиков Борис Владимирович Проективные представления и когомологии полугрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Харьковский ин-т радиоэлект. – Х., 1980. – 114л. – Бібліогр.:л.111-114
1062287
  Баранник Л.Ф. Проективные представления конечных групп над числовыми полями и кольцами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Баранник Л.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Полтава, 1972. – 15л.
1062288
  Федотова Н.Н. Проективные функции идентичности в китайской модернизации сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 23-27. – ISSN 0042-8744
1062289
  Гамаюнов В.Н. Проективография / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1976. – 27с.
1062290
  Родионенков П.А. Проектирвоание как сфера производственной деятельности : Автореф... канд. экон.наук: / Родионенков П. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 19л.
1062291
  Васильев В.К. Проектирвоание проточных частей судовых турбин / В.К. Васильев, Е.В. Васильева. – Ленинград, 1966. – 264с.
1062292
  Дитрих К.Ф. Проектироваине преобразователей частоты и детекторов радиолокационных приемников / К.Ф. Дитрих, И.Г. Киренский. – Ленинград, 1974. – 113 с.
1062293
  Емельянов А.В. Проектироване автоматизированных систем управления технологическими процессами / А.В. Емельянов, О.В. Капник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 499с.
1062294
  Емельянов А.И. Проектироване установок контроля и автоматики тепловых процессов. / А.И. Емельянов, О.В. Капник. – М.-Л., 1966. – 384с.
1062295
  Бертинов И А. и Ризник Г.А. Проектирование авиационных электрических машин постоянного тока. / И А. и Ризник Г.А. Бертинов. – М, 1958. – 423с.
1062296
  Махутов Б.Н. Проектирование автоматизированной базы данных "Оценка научно-педагогической активности преподавателей вуза" / Б.Н. Махутов, Д.А. Петров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 3 (242). – С. 40-42. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются проблемы стимулирования научно-педагогической активности преподавателей вуза, критерии оценки их деятельности: результаты учебно-методической , научно-исследовательской и административно-воспитательной работы.
1062297
  Соболев А.В. Проектирование автоматизированной внутрихозяйственной оросительной сети для широкозахватных дождевальных машин / А.В. Соболев. – Саратов, 1991. – 98с.
1062298
   Проектирование автоматизированных систем в промышленности. – Киев, 1985. – 63с.
1062299
  Ашимов А.А. и др. Проектирование автоматизированных систем управления / А.А. и др. Ашимов. – Алма-Ата, 1983. – 311с.
1062300
  Юсупбеков Н.Р. Проектирование автоматизированных систем управления / Н.Р. Юсупбеков, С.С. Касымов. – Ташкент, 1985. – 95с.
1062301
  Лысенко Э.В. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами / Э.В. Лысенко. – М., 1987. – 271с.
1062302
   Проектирование автоматических систем. – Челябинск, 1983. – 138с.
1062303
  Диденко К.И. Проектирование агрегатных комплексов технических средств для АСУ ТП / К.И. Диденко. – М., 1984. – 169с.
1062304
  Капустян В.И. Проектирование активных RC-фильтров высокого порядка / В.И. Капустян. – Москва, 1982. – 160 с.
1062305
  Мошиц Г. Проектирование активных фильтров / Г. Мошиц, П. Хорн. – Москва : Мир, 1984. – 320 с.
1062306
  Колин К.К. Проектирование алгоритмов управляющих ЦВМ. / К.К. Колин, В.В. Липаев. – М., 1970. – 343с.
1062307
  Семенов Б.Ю. Проектирование амплитудных спектрометров при повышенных требованиях к разрушению и загрузке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Семенов Б.Ю.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1062308
   Проектирование аналого-цифровых систем на интегральных схемах. – Л., 1976. – 256с.
1062309
  Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / А.Б. Гребен. – Москва : Энергия, 1976. – 256 с.
1062310
  Жук М.С. Проектирование антенно-фидерных устройств / М.С. Жук, Ю.Б. Молочков. – Москва-Ленинград, 1966. – 648 с.
1062311
  Крупчатников М.Я. Проектирование артиллерийских стволов / М.Я. Крупчатников. – М.
ч.1. – 1946. – 207с.
1062312
  Орлов В.И. Проектирование архитектурно-планировочных структур различных вычислительных центров / В.И. Орлов. – Москва, 1975. – 60 с.
1062313
  Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ / А.Г. Мамиконов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 303с.
1062314
  Мирахмедов Д.А. Проектирование АСУ и принятие решений в организационных системах: Уч. пособ. для студ. вузов. / Д.А. Мирахмедов. – Ташкент, 1990. – 80с.
1062315
  Данильченко И.А. Проектирование АСУП на основетиповых решений / И.А. Данильченко. – М, 1977. – 213с.
1062316
  Егиазарян К.М. Проектирование аффинных связностей на расслоениях и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егиазарян К.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 14л.
1062317
  Диго С.М. Проектирование баз данных / С.М. Диго. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 216с.
1062318
  Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 351с.
1062319
  Грейвс Марк Проектирование баз данных на основе XML = Designing XML databases / Грейвс Марк; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 640с. + +CD. – ISBN 5-8459-0270-3
1062320
  Нейбург Э.Дж. Проектирование баз данных с помощью UML / Эрик Дж. Нейбург, Роберт А. Максимчук; Пер. с англ. Г.И. Сингаевской. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 288 с. – ISBN 5-8459-0355-6
1062321
  Кокорева Л.В. Проектирование банков данных / Л.В. Кокорева, И.И. Малашинин. – М., 1984. – 256с.
1062322
   Проектирование бесконтактных логических схем автоматического управления. – М., 1969. – 184с.
1062323
   Проектирование бесконтактных управляющих логических устройств промышленной автоматики. – Москва : Энергия, 1977. – 384с.
1062324
  Щеверов Д.Н. Проектирование беспилотных летательных аппаратов. : системотехника и проектирование летат. аппаратов / Щеверов Д.Н. – Москва : Машиностроение, 1978. – 264 с. – Библиогр.: с. 261-262
1062325
  Алешин Л.И. Проектирование библиотечных АИС : учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 352с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 97). – ISBN 978-5-8167-0012-2
1062326
  Пронин Е.Г. Проектирование бортовых систем обмена информации. / Е.Г. Пронин, О.В. Могуева. – М., 1989. – 239с.
1062327
  Овчинников В.В. и др. Проектирование быстродействующих микроэлектронных цифровых устройств / В.В. и др. Овчинников. – М., 1975. – 288с.
1062328
  Фрэй Д. Проектирование в AutoCAD 2002 на примерах / Д. Фрэй; Под ред. И.А.Трактовенко. – Киев. Москва : ВЕК+. КОРОНА, 2004. – 576с. – ISBN 966-7140-34-2
1062329
  Протопопов Н.Г. Проектирование ветроизмерительных приборов / Н.Г. Протопопов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 192с.
1062330
  Басин С.И. Проектирование винтовых зубчатых передач приводных механизмов киноаппаратуры / С.И. Басин. – Л., 1977. – 52с.
1062331
  Фортенбери Тадеуш Проектирование виртуальных частных сетей в среде Windows 2000 = Windows 2000. Virtual private networking / Фортенбери Тадеуш; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 320с. – ISBN 5-8459-0240-1
1062332
   Проектирование внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования. – М., 1984. – 295с.
1062333
   Проектирование водо-хозяйственных систем. – Москва : Стройиздат, 1984. – 369с.
1062334
  Резниченко М.Г. Проектирование воспитательного пространства в практике высшей школы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 151-154. – ISSN 0869-3617
1062335
  Астраханцева С.В. Проектирование воспитательной работы в контексте социально-педагогической парадигмы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1062336
  Лобода В.Г. Проектирование встроенных устройств на микропроцессорах. / В.Г. Лобода. – К, 1988. – 127с.
1062337
  Чурилов Н.Н. Проектирование выборочного социологического исследования / Н.Н. Чурилов. – Киев, 1986. – 183 с.
1062338
  Власов В.И. Проектирование высокочастотных узлов радиолокационных станций / В.И. Власов, Я.И. Берман. – Ленинград, 1961. – 359 с.
1062339
  Шенброт И.М. Проектирование вычислительных систем распределенных АСУТП. / И.М. Шенброт, В.М. Алиев. – М., 1989. – 88с.
1062340
   Проектирование вычислительных устройств и систем с помощью ЭВМ. – Саратов
1. – 1978. – 140с.
1062341
   Проектирование вычислительных устройств и систем с помощью ЭВМ. – Саратов
2. – 1978. – 133с.
1062342
  Секретев Д.И. Проектирование вычислительных устройств на динамических элементах. / Д.И. Секретев, А.Г. Маркарьян. – Новочеркасск., 1978. – 60с.
1062343
  Белевицкий А.М. Проектирование газоочистительных сооружений / А.М. Белевицкий. – Ленинград, 1990. – 287с.
1062344
  Евангулов Б.Б. Проектирование Геологоразведочных работ / Б.Б. Евангулов. – Л., 1979. – 51с.
1062345
  Афонин Д.А. Проектирование геометрических параметров наземного лазерного сканирования при контроле деформаций зданий и сооружений в условиях плотной застройки / Д.А. Афонин, М.Я. Брынь, Е.Г. Толстов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 2-7 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1062346
  Матвеенко А.М. Проектирование гидравлических систем летательных аппаратов / А.М. Матвеенко, И.И. Узверев. – М., 1982. – 294с.
1062347
  Белоус Е.С. Проектирование гидроакустических антенн и преобразователей / Е.С. Белоус. – К, 1975. – 55с.
1062348
  Молодых В.П. Проектирование гидрографов расчетных половодий для малых рек Украинской ССР. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Молодых В.П.; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1062349
  Фролов Н.Н. Проектирование гидросооружений оросительных систем на просадочных грунтах. / Н.Н. Фролов. – М, 1988. – 224с.
1062350
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – 3-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1952. – 292с.
1062351
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – Москва, 1954. – 288с.
1062352
  Ковалев Н.Н. Проектирование гидротурбин / Н.Н. Ковалев. – Л, 1974. – 279с.
1062353
   Проектирование грид-структур на основе транзиционных систем с обоснованием правильности их функционирования / С.Л. Крывый, Ю.В. Бойко, С.Д. Погорелый, А.Ф. Борецкий, Н.Н. Глыбовец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 122-133. – ISSN 0023-1274
1062354
   Проектирование датчиков для измерения механических величин. – Москва : Машиностроение, 1979. – 480 с.
1062355
  Агде Георг Проектирование детских игровых площадок / Г. Агде, А. Нагель, Ю. Рихтер ; пер. с немецкого Д.Е. Зюзюкова ; под. ред. В.А. Коссаковского. – Москва : Стройиздат, 1988. – 88 с., ил.
1062356
  Галимов А.М. Проектирование дидактических систем нового поколения как средство управления качеством саморазвития студента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются дидактические системы нового поколения, которые должны быть направлены на формирование (самоорганизацию) ментальной деятельностной модели студента в когнитивной сфере. Описываются показатели сформированности ментальной деятельностной ...
1062357
   Проектирование дискретных систем. – Минск, 1989. – 165с.
1062358
  Юдицкий С.А. Проектирование дискретных систем автоматики. / С.А. Юдицкий. – М, 1980. – 232с.
1062359
  Ауэн Л.Ф. Проектирование дискретных устройств автоматики / Л.Ф. Ауэн. – Ленинград, 1980. – 87с.
1062360
  Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах : справочник / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосельцева. – Москва : Радио и связь, 1990. – 303 с.
1062361
  Никитин Е.А. Проектирование дифференцирующих и интегрирующих гироскопов и акселерометров / Е.А. Никитин, А.А. Балашова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 215 с.
1062362
  Шаталова Т.С. Проектирование документационного обеспечения управления / Т.С. Шаталова. – К., 1988. – 100с.
1062363
  Финкельштейн Л.А. Проектирование емкостных умножителей частоты / Л.А. Финкельштейн. – Л, 1973. – 64с.
1062364
  Огнев И.В. Проектирование запоминающих устройств / И.В. Огнев, Ю.М. Шамаев. – М., 1979. – 320с.
1062365
  Пышкин Б.А. Проектирование защитных соружений на водохранилищах / Б.А. Пышкин. – К., 1962. – с.
1062366
  Красковский Е.Я. Проектирование зубчатых и червячных передаточных механизмов / Е.Я. Красковский, В.В. Румянцев. – Л., 1967. – 82с.
1062367
  Курак С.В. Проектирование и внедрение АСУ в торговле. / С.В. Курак, Ю.Б. Святченко. – К., 1977. – 184с.
1062368
  Палмер М. Проектирование и внедрение компьютерных сетей : Учебный курс / Майкл Палмер, Роберт Брюс Синклер; Пер. с англ.: А.Чекмарева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 752с. – ISBN 5-94157-374-X
1062369
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – Киев, 1975. – 112с.
1062370
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – К., 1976. – 146с.
1062371
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – Киев, 1978. – 91с.
1062372
   Проектирование и диагностика вычислительных средств. – Таллин, 1987. – 158с.
1062373
  Кар Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры / Дж. Кар. – Москва, 1980. – 392 с.
1062374
  Кар Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры / Дж. Кар. – 2-е изд., стер. – Москва : Мир, 1986. – 387 с.
1062375
  Диго С.М. Проектирование и использование баз данных / С.М. Диго. – М., 1995. – 208с.
1062376
  Киселев С.С. Проектирование и использование систем поддержки принятия решений в библиотеках // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 3, ч. 2. – С. 54-58
1062377
   Проектирование и испытание термоэмиссионных твэлов. – М., 1981. – 96с.
1062378
   Проектирование и исследование полупроводниковых и электромеханических преобразователей. – Киев : Институт электродинамикиАН УССР, 1989. – 194 с.
1062379
   Проектирование и исследование систем управления. – Фрунзе, 1985. – 94с.
1062380
  Дитрих Я. Проектирование и конструирование / Я. Дитрих. – М., 1981. – 454с.
1062381
  Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. / Р. Хантер. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 232с.
1062382
   Проектирование и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1990. – 123 с.
1062383
   Проектирование и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1991. – 161 с.
1062384
   Проектирование и математическое обеспечение информационно-вычислительных систем. – Саратов, 1981. – 79с.
1062385
  Балашов Е.П. Проектирование и машинный анализ адресных цепей магнитных запоминающих устройств. / Е.П. Балашов. – М., 1977. – 192с.
1062386
  Трегуб Б.В. Проектирование и монтаж систем автоматизации пищевых производств / Б.В. Трегуб, Д.И. Скобло. – К., 1966. – 403с.
1062387
  Погребинский С.Б. Проектирование и надежность многопроцессорных ЭВМ / С.Б. Погребинский, В.П. Стрельниов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 168с.
1062388
   Проектирование и надежность систем автоматики и телемеханики. – Минск, 1981. – 334с.
1062389
  Стоменский С.Н. Проектирование и надежность систем автоматики и телемеханики / С.Н. Стоменский. – Чебоксары, 1986. – 48с.
1062390
  Герасименко М.Д. Проектирование и обработка измерений с применением собственных значений матриц / М.Д. Герасименко. – Владивосток, 1983. – 223с.
1062391
   Проектирование и оптимизация систем управления гибких и автоматизированных проиизводств. – Кишинев, 1989. – 196с.
1062392
  Буловский П.И. Проектирование и оптимизация технологических процессов и систем сборки РЭА / П.И. Буловский, В.П. Ларин, А.В. Павлова. – Москва, 1989. – 176 с.
1062393
  Куценко С.П. Проектирование и организация вычислительных установок / С.П. Куценко. – К., 1973. – 119с.
1062394
  Застенкер Г.С. Проектирование и организация машинной обработки учетно-экономической информации / Г.С. Застенкер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва
Ч.1. – 1977. – 208 с.
1062395
  Застенкер Г.С. Проектирование и организация машинной обработки учетно-экономической информации. / Г.С. Застенкер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
Ч.2. – 1978. – 312с.
1062396
  Подольский В.И. Проектирование и организация механизированного учета с применением клавишных вычислительных машин / В.И. Подольский. – Москва : Статистика, 1976. – 272 с.
1062397
  Исаков В.И. Проектирование и организация механизированной обработки экономической информации / В.И. Исаков. – М, 1981. – 336с.
1062398
  Бакаев А.А. Проектирование и организация операционных систем АСУ / А.А. Бакаев. – К, 1978. – 142с.
1062399
  Симанкин А.Г. Проектирование и организация проведения открытых геологоразведочных выработок / А.Г. Симанкин, А.Т. Кирчанов. – М, 1979. – 215с.
1062400
  Резников Г.В. Проектирование и оснащение вычислительных центров. / Г.В. Резников. – Москва, 1977. – 178с.
1062401
  Чалигава Г.Т. Проектирование и оценка уравня научной организации труда на рабочих местах / Г.Т. Чалигава. – Тбилиси, 1975. – 138с.
1062402
  Корпилов В.В. Проектирование и планирование в практике управления российскими предприятиями // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.76-87. – ISSN 0132-1625
1062403
  Мещеряков А.С. Проектирование и получение заготовок методами пластической деформации / А.С. Мещеряков, В.В. Конаков. – Саранск, 1981. – 115с.
1062404
  Толмачев В. Проектирование и постройка кинодекораций / В. Толмачев, К. Полянский. – М., 1956. – 220с.
1062405
   Проектирование и применение иерархических мультимикромашинных систем. – М., 1984. – 143с.
1062406
   Проектирование и применение микропроцессорных систем : сб. нач. труд. – Киев, 1983. – 116 с.
1062407
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Москва, 1984. – 235 с.
1062408
   Проектирование и применение микропроцессорных систем : сб. науч. труд. – Киев, 1984. – 91 с.
1062409
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Киев, 1986. – 68с.
1062410
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Москва, 1989. – 209 с.
1062411
   Проектирование и применение операционных усилителей. – М., 1974. – 510с.
1062412
   Проектирование и применение систем управления на базе микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М., 1983. – 232с.
1062413
   Проектирование и проверка дискретных устройств на интегральных схемах. – Рига, 1977. – 187с.
1062414
  Таунсенд К. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / К. Таунсенд, Д. Фохт. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 320с. – ISBN 5-279-00255-0
1062415
  Метляев В Ю. Проектирование и разработка оборудования и исследования работы системы коллективного пользования аист-о. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Метляев Ю.В,; АН СССР.Сибирск.отделение. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1062416
   Проектирование и разработка пакетов программ. – К., 1987. – 95с.
1062417
   Проектирование и разработка промышленных роботов. – М., 1989. – 270с.
1062418
  Трофименко А.В. Проектирование и расчет входных устройств ВРД / А.В. Трофименко. – Днепропетровск : Издателство ДГУ, 1991. – 15 с.
1062419
  Мигай В.К. Проектирование и расчет выходных диффузоров турбомашин / В.К. Мигай, Э.И. Гудков. – Л, 1981. – 272с.
1062420
   Проектирование и расчет вычислительных машин непрерывного действия. – М., 1966. – 336с.
1062421
  Андрющенко В.А. Проектирование и расчет инвентарных систем автоматического управления / В.А. Андрющенко. – Ленинград, 1979. – 59с.
1062422
  Деарт Ю.Н. Проектирование и расчет мирокополосных усилителей. / Ю.Н. Деарт. – М., 1972. – 114с.
1062423
  Костенко И.К. Проектирование и расчет моделей планеров. / И.К. Костенко. – М., 1958. – 200с.
1062424
  Кафаров В.В. Проектирование и расчет оптимальных систем технологических трубопроводов. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 361с.
1062425
  Кузин Б.И. Проектирование и расчет параметров переменно-поточных линий механической обработки с помощью математических методов и ЭВМ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузин Б.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 17л.
1062426
  Малорацкий Л.Г. Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях / Л.Г. Малорацкий, Л.Р. Явич. – Москва, 1972. – 232 с.
1062427
   Проектирование и расчет следящих систем. – Л., 1964. – 607с.
1062428
  Честнат Проектирование и расчет следящих систем и систем регулирования / Честнат, Р.В. Майер. – Ч.1. – М-Л, 1959. – 487с.
1062429
  Ворошилов М.С. Проектирование и расчет следящих систем с программным управлением / М.С. Ворошилов. – Ленинград, 1969. – 264с.
1062430
  Кельберт Д.Л. Проектирование и расчет средств охраны труда в текстильной и легкой промышленности / Д.Л. Кельберт. – М, 1979. – 279с.
1062431
  Красноголовый Б.Н. Проектирование и расчёт элементов индикаторов устройств / Б.Н. Красноголовый. – Минск, 1971. – 167 с.
1062432
  Никишов М.И. Проектирование и редактирование учебных экономических карт / Глав. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ; М.И. Никишов. – Москва : Недра, 1976. – 104 с.
1062433
   Проектирование и создание многомашинных и многопроцессорных систем для народногоо хозяйства. – М., 1984. – 179с.
1062434
   Проектирование и создание многомашинных и многопрцессорных систем реального времени. – М., 1987. – 150с.
1062435
   Проектирование и создание многомашинных и многопрцессорных систем реального времени. – М., 1990. – 171с.
1062436
  Салищев К.А. Проектирование и составление карт : учебник для студ. ун-ов, обучающихся по спец. "Картография" и "География" / К.А. Салищев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 240 с.
1062437
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : общегеографические карты ; учебник для студ. ун-тов., обучающихся по спец. "Картография" и "География" / И.П. Заруцкая, Т.Г. Сваткова; ред.: И.И. Щехура, С.А. Останина. – Москва : МГУ, 1982. – 208 с.
1062438
  Билич Ю.С. Проектирование и составление карт : учебник для вузов / Ю.С. Билич, А.С. Васмут; Под ред. Бугаевского Л.М. – Москва : Недра, 1984. – 366 с.
1062439
  Салищев К.А. Проектирование и составление карт : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "География" / К.А. Салищев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет
Общая часть. Теория и процессы лабораторного изготовления карт. – 1987. – 240 с.
1062440
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : учебник для студ. географич. спец. ун-тов / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильникова; ред.: И.И. Щехура, Р.И. Кривило. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
карты природы. – 1989. – 294 с.
1062441
   Проектирование и строительство грузовых автомобильных станций. – Москва, 1967. – 100 с.
1062442
  Римская-Корсакова Проектирование и строительство жилых массивово в Швеции, Норвегии, Канаде / Римская-Корсакова. – Москва, 1973. – 37 с.
1062443
   Проектирование и строительство лечебно-курортных зданий. – Москва
2. – 1967. – 98 с.
1062444
  Куренной М.И. Проектирование и строительство малых населенных мест / М.И. Куренной. – Москва, 1972. – 167 с.
1062445
  Гаврилов Д.И. Проектирование и строительство пионерских лагерей / Гаврилов Д.И. – Москва : Профиздат, 1953. – 48 с.
1062446
   Проектирование и строительство сооружений водохозяйственных объектов : сб. науч. труд. – Горки, 1988. – 76 с.
1062447
  Купцов И.П. Проектирование и строительство тепловых электростанций / И.П. Купцов. – М, 1962. – 368с.
1062448
  Сажин В.С. Проектирование и строительство фундаментов сооружений на пучинистых грунтах / В.С. Сажин. – Саратов, 1988. – 237с.
1062449
   Проектирование и техническая эксплуатация радиопередающих устройств : Учебн. пособие для вузов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368с. – ISBN 5-256-00225-2
1062450
  Кан К.Н. Проектирование и технология герметизирующей изоляции элементов электротехнической и электронной аппаратуры. / К.Н. Кан, А.Ф. Николаевич, Е.Л. Славянинова. – Ленинград, 1983. – 126 с.
1062451
  Полянский А.М. Проектирование и технология изготовления гибридных пленочных микросхем СВЧ-диапазона / А.М. Полянский, В.П. Романов. – Новосибирск, 1975. – 96 с.
1062452
   Проектирование и технология производства мощных СВЧ транзисторов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143 с.
1062453
  Белов А.Ф. Проектирование и технология производства электронных устройств ядерного приборостроения / А.Ф. Белов, Е.В. Курков. – М., 1980. – 165с.
1062454
   Проектирование и эксплуатация информационно-вычислительных комплексов. – Саратов, 1986. – 71с.
1062455
   Проектирование и эксплуатация региональных АСНТИ. – Новосибирск : Наука, 1991. – 175 с.
1062456
  Анточ Н.В. Проектирование избирательных RC-RC-цепей на обобщеных преобразователях сопротивления / Н.В. Анточ. – Кишинёв, 1981. – 131 с.
1062457
   Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов / Ю.П. Гришин, Ю.М. Казаринов, В.М. Катиков, Г.В. Мармузов, В.Н. и др. Номоконов; Под ред.Ю.М.Казаринова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 319 с.
1062458
  Вдовин С.С. Проектирование импульсных трансформаторов / С.С. Вдовин. – Ленинград, 1971. – 147 с.
1062459
  Варшавер Б.А. Проектирование импульсных усилителей / Б.А. Варшавер. – Москва, 1959. – 88с.
1062460
  Тамутис З.П. Проектирование инженерных геодезических сетей / З.П. Тамутис. – Москва : Недра, 1990. – 138 с. – ISBN 5-247-01577-0
1062461
  Бондаревская Е.В. Проектирование инновационного пространства педагогического образования в Федеральном университете // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 31-42. – ISSN 0869-561Х


  Автор анализирует современное состояние российского образования, считает, что оно находится в состоянии глубокого кризиса, предлагают вариант выхода из создавшегося положения, основанный на осмыслении отечественной философсько-педагогической мысли.
1062462
   Проектирование интегральных устройств СВЧ : справочник / Ю.Г. Ефремов, В.В. Конин, Б.Д. Солганик, А.А. Липатов, А.Ф. Невгасимый; [Ю.Г. Ефремов и др.]. – Киев : Тэхника, 1990. – 159 с. – Библиогр.: с. 152-158. – ISBN 5-335-00578-5
1062463
   Проектирование интегрированных баз данных. – Киев, 1987. – 143 с.
1062464
  Шеховцов Анатолий Викторович Проектирование интерфейса дискретных систем массового обслуживания на базе микропроцессоров : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Шеховцов Анатолий Викторович; Херсонский индустр. ин-тут. – Херсон, 1995. – 24л.
1062465
  Хетагуров Я.А. Проектирование информационно-вычислительных комплексов / Я.А. Хетагуров, Ю.Г. Древс. – Москва : Высшая школа, 1987. – 279с.
1062466
  Балашов Е.П. Проектирование информационно-управляющих систем / Е.П. Балашов, Д.В. Пузанков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 256с.
1062467
  Малышев Н.Г. Проектирование информационного и математического обеспечения САПР / Н.Г. Малышев, Н.В. Мицук. – Таганрог : ТРТИ, 1986. – 77 с.
1062468
  Бойко В.В. Проектирование информационной базы автоматизированной системы на основе СУБД. / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – М., 1982. – 174с.
1062469
  Костюк В.И. Проектирование информационных моделей в гибких системах / В.И. Костюк. – Киев : Вища школа, 1987. – 176с.
1062470
   Проектирование источников электропитания радиоаппаратуры. – Москва : Энергия, 1967. – 303 с.
1062471
   Проектирование кабельных сетей и проводок. – Москва : Энергия, 1980. – 382 с.
1062472
  Захарова Т.Б. Проектирование как основа исследовательской деятельности / Т.Б. Захарова, А.С. Захаров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 19-24. – ISSN 0234-0453


  В статье подчеркивается роль способности человека к исследовательской деятельности, готовность к которой во многом определяется уровнем сформированности умений проектирования. Рассматривается методика использования программного средства Microsoft ...
1062473
  Четти П. Проектирование ключевых источников электропитания / П. Четти. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 238 с.
1062474
  Архипов И.М. Проектирование коммутационных систем с использованием статистического моделирования. : Автореф... наук: 05.13.01 / Архипов И.М.; АН СССР. Инст. проблем передачи инф. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1062475
  Голубев И.С. Проектирование конструкций летательных аппаратов / И.С. Голубев, А.В. Самарин. – М., 1991. – 511с.
1062476
  Шамиев Ф.Г. Проектирование конструкций минимального веса : Автореф... канд.техн.наук: / Шамиев Ф.Г.; АН СССР.Ин-т механики. – М, 1964. – 7л.
1062477
  Парфенов Е.М. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры : учебное пособие / Е.М. Парфенов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
1062478
  Убар Р. Проектирование контролепригодных дискретных систем / Р. Убар. – Таллин, 1988. – 68с.
1062479
  Юшков Л.П. Проектирование крупных предприятий тяжелой промышленности на примере металлургического завода. / Л.П. Юшков. – М.Л.-Свердловск, 1934. – 314с.
1062480
  Ионушас Р.А. Проектирование кулачковых механизмов с учетом износа. : Автореф... канд. техн.наук: / Ионушас Р.А.; АН СССР. Ин-тут машиноведения. – Вильнюс, 1960. – 17л.
1062481
   Проектирование курортов и зон отдыха. – Киев, 1975. – 96 с.
1062482
   Проектирование летательных аппаратов и их систем : сб. науч. труд. – Киев : Наукова думка, 1985. – 204 с.
1062483
  Жук М.С. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств / Жук М.С., Молочков Ю.Б. – Москва : Энергия, 1973. – 440 с. – Библиогр. в конце глав
1062484
  Крылов Г.М. Проектирование логарифмических усилителей с непрерывным детектированием сигнала / Г.М. Крылов, А.В. Вишневская. – Москва, 1970. – 144 с.
1062485
  Филиппов А.Г. Проектирование логических узлов ЭВМ / А.Г. Филиппов. – М, 1974. – 342с.
1062486
  Васильева Н.П. Проектирование логических элементов автоматики / Н.П. Васильева, Б.П. Петрухин. – Москва, 1970. – 335с.
1062487
  Тищенко Н.М. Проектирование магнитных и полупроводниковых элементов автоматики / Н.М. Тищенко. – Москва : Энергия, 1970. – 639 с.
1062488
  Тищенко Н.М. Проектирование магнитных и полупроводниковых элементов автоматики / Н.М. Тищенко. – Москва : Энергия, 1979. – 471 с.
1062489
  Васильева Н.П. Проектирование магнитных усилителей / Н.П. Васильева, О.А. Седых, М.А. Боярченков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 336с.
1062490
  Балашов Е.П. Проектирование магнитных элементов и устройств электронных вычислительных машин. / Е.П. Балашов. – М., 1966. – 344с.
1062491
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных работов и работизированных комплексов. / С.Ф. Бурдаков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 264 с.
1062492
  Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ / В.В. Липаев. – Москва, 1977. – 400с.
1062493
  Михайлов С.А. Проектирование матричных сверхбольших интегральных схем / С.А. Михайлов. – Киев, 1991. – 143 с.
1062494
  Рапопорт М.М. Проектирование машинной обработки информации сельского хозяйства. / М.М. Рапопорт, Р.Г. Шполянская. – М, 1978. – 191с.
1062495
   Проектирование машинной обработки экономической информации. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 287с.
1062496
  Хотяшов Э.Н. Проектирование машинной обработки экономической информации / Э.Н. Хотяшов. – М, 1987. – 247с.
1062497
   Проектирование машиностроительных заводов. – М., 1960. – 380с.
1062498
  Коробов Н.И. Проектирование металлургических предприятий / Н.И. Коробов. – М., 1989. – 263с.
1062499
  Бурмистрова Н.А. Проектирование методической системы обучения математике в условиях компетентностного подхода // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются особенности проектирования методической системы обучения математике в высшей профессиональной школе с позиций компетентностного подхода. Представлена модель профессионально направленной методической системы обучения математике будущих ...
1062500
  Застенкер Г.С. Проектирование механизации учетно-вычислительных работ. / Г.С. Застенкер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 448с.
1062501
  Успенский Е.И. Проектирование механизированного учета в промышленном предприятии. / Е.И. Успенский, Р.С. Пиливер. – М, 1954. – 164с.
1062502
  Застенкер Г.С. Проектирование механизированного учета с применение цифровых счетно-перфорационных машин. / Г.С. Застенкер. – М., 1963. – 448с.
1062503
   Проектирование механизмов. – М., 1960. – 104с.
1062504
  Соловьев А.И. Проектирование механизмов приборов и аппаратов / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
1062505
   Проектирование механических передач. – М., 1959. – 740с.
1062506
   Проектирование механических передач приборов. : [учеб. пособие для приборостроит. специальностей вузов] / А.К. Плюснин, Ердаков, ВИ, Л.Г. Пин; А.К. Плюснин, В И. Ердаков, Л.Г. Пин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 363 с. – Библиогр.: с. 361-362
1062507
  Барашенков В.В. Проектирование микропрограммных автоматов / В.В. Барашенков. – Л, 1969. – 78с.
1062508
  Кравцов Л.Я. Проектирование микропрограмных устройств управления / Л.Я. Кравцов, Г.И. Черницкий. – Л., 1976. – 149с.
1062509
   Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. – Киев : Тэхника, 1988. – 261с.
1062510
   Проектирование микропроцессорных измерительных приборов и систем. – Киев : Техніка, 1984. – 215 с.
1062511
  Клингман Э. Проектирование микропроцессорных систем / Э. Клингман. – М., 1980. – 576с.
1062512
  Мелихов А.Н. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации / А.Н. Мелихов, В.Д. Баронец. – Ростов н/Д, 1990. – 125с.
1062513
  Мик Д. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно-модульной организацией: В 2-х кн. / Д. Мик, Д. Брик. – М.
Кн.1. – 1984. – 253с.
1062514
  Мик Д. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно-модульной организацией: В 2-х кн. / Д. Мик, Д. Брик. – Москва : Мир
Кн.2. – 1984. – 261с.
1062515
  Макаревич О.Б. Проектирование микропроцессорных устройств. / О.Б. Макаревич, Б.Г. Спиридонов. – Таганрог, 1985. – 52с.
1062516
  Гурский Л.И. Проектирование микросхем / Л.И. Гурский, В.Я. Степанец. – Минск, 1991. – 294 с.
1062517
   Проектирование микроэлектронных цифровых устройств. – Москва : Советское радио, 1977. – 271 с.
1062518
   Проектирование многоканальных систем оптимального управления. – Київ : Техніка, 1993. – 245 с.
1062519
  Лейтман М.Б. Проектирование многокаскадных усилителей / М.Б. Лейтман. – Москва, 1976. – 80 с.
1062520
   Проектирование многопроцессорных вычислительных систем : сборник науч. трудов. – Киев : ИК, 1986. – 61с.
1062521
   Проектирование многофунциональных интегральных схем / А.А. Молчанов, В.П. Волкогон, Ю.Х. Лоза, Г.И. Яловега. – Киев : Техніка, 1984. – 143 с.
1062522
  Лобода О.В. Проектирование модели практико-ориентированной подготовки в системе высшего образования (на опыте Владивостокского государственного университета экономики и сервиса) / О.В. Лобода, В.И. Позднякова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 10. – С. 2-6. – ISSN 1726-667Х
1062523
  Лейтман М.Б. Проектирование модуляторов и демодуляторов / М.Б. Лейтман. – Москва, 1977. – 95 с.
1062524
  Смирнова Г.И. Проектирование модульной программы компетентностного обучениястудентов технических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 1726-667Х


  Проведен анализ возможных подходов к определению модуля в компетентностном обучении. Предложен метод определения оптимального количества модулей в обучении студента технического профиля на основе обобщенных профессиональных задач. Определен подход к ...
1062525
   Проектирование монтажных плат на ЭВМ. – Москва : Советское радио, 1979. – 223 с.
1062526
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование надежных микропроцессорных систем для управления гибкими производственными комплексами / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев; АН Респ. Кыргызстан, Бишкек. политехн. ин-т ин-т. – Бишкек : Илим, 1991. – 285 [1] с. : илл. – Библиогр. : с. 272-283 (162 назв.). – ISBN 5-8355-0500-0
1062527
  Беккер П.В. Проектирование надежных электронных схем / П.В. Беккер. – Москва, 1977. – 256 с.
1062528
   Проектирование населеных мест. – Киев, 1963. – 77 с.
1062529
  Яворский В.Н. Проектирование нелинейных следящих систем с тиристорным управлением исполнительным двигателем. / В.Н. Яворский. – Л., 1978. – 207с.
1062530
  Курамшин И. Проектирование непрерывной общехимической подготовки в университетском комплексе / И. Курамшин, А. Хамитова, В. Иванов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 40-45. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
1062531
  Фомин Н.В. Проектирование новых систем контроля и оценивания результатов образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 72-82. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются теоретические аспекты разработки и внедрения новых средств и методов контроля и оценивания результатов образования в контексте ФГОС ВПО. The article describes the conceptual foundations of elaboration and introduction of ...
1062532
  Беляева Е.В. Проектирование новых технологий обучения на основе программных педагогических средств // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 43-46. – ISSN 1726-667Х
1062533
  Бахчисарайцев А.Н. Проектирование норм труда на бурение шпуров / А.Н. Бахчисарайцев. – Москва : Недра, 1977. – 192с.
1062534
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения : учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 43-46. – ISSN 0016-7207
1062535
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения : методика и опыт. Учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 0016-7207
1062536
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения (Продолжение. Начало см. в № 8) : учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0016-7207
1062537
  Мурвьева Г.Е. Проектирование образовательного процесса на уроках географии / Г.Е. Мурвьева, С.А. Жемулин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
1062538
  Чучалин А. Проектирование образовательных программ на основе кредитной оценки компетенций выпускников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-81. – ISSN 0869-3617
1062539
  Пак Ю.Н. Проектирование образовательных программ нового поколения опыт высшей школы Казахстана / Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 58-63. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены концептуальные аспекты формирования образовательных программ высшего образо вания в контексте государственных образовательных стандартов нового поколения и Болонских преоб разований. Considered are conceptual aspects of forming ...
1062540
  Кривцов К.С. Проектирование объектов химической промышленности / К.С. Кривцов. – Ленинград
1. – 1971. – 36 с.
1062541
  Горячев О.А. Проектирование однослойных моментных оболочек с оптимальным распределением толщин : Автореф... канд. техн.наук: / Горячев О. А.; Куйбыш. авац. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1062542
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / С. Кейслер. – М, 1986. – 680с.
1062543
  Парвулюсов Ю.Б. Проектирование оптико-электронных приборов / Ю.Б. Парвулюсов. – Москва : Машиностроение, 1990. – 432 с.
1062544
   Проектирование оптических систем, 1983. – 432с.
1062545
  Трайнев В.А. Проектирование организационных систем, моделирование процессов управления : учебное пособие / В.А. Трайнев. – Москва, 1979. – 83 с.
1062546
   Проектирование организационных структур управления производством. – К., 1979. – 252с.
1062547
  Анисимова М.А. Проектирование основных образовательных программ в многопрофильном вузе: проблемы и предложения / М.А. Анисимова, И.С. Бляхеров, С.А. Руднев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 12-19. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы проектирования основных образовательных программ в многопрофильных высших учебных заведениях, трудности, с которыми сталкиваются вузы при переходе на ФГОС. Формулируются предложения по совершенствованию системы ...
1062548
   Проектирование отказоустойчивых микропроцессорных информационно - измерительных систем. – Львов : Вища школа, 1987. – 150 с.
1062549
  Егер С.М. Проектирование пассажирских реактивных самолетов / С.М. Егер. – М, 1964. – 452с.
1062550
  Красковский Е.Я. Проектирование передаточных механизмов систем автоматики и ЭВМ / Е.Я. Красковский. – Л., 1972. – 231с.
1062551
   Проектирование печатных плат методом совместного решения задач проектирования и трассировки / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін, А.М. Усатенко // Теория и практика конструирования и обеспечения надёжности и качества электронной аппаратуры и приборов
1062552
  Ибрагимов М.Р. Проектирование пластических конструкций минимального веса при действии независимых систем нагрузок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ибрагимов М.Р. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 7 с.
1062553
   Проектирование подсистем и звеньев автоматизированных систем управления. – М., 1975. – 246с.
1062554
  Бокуняев А.А. Проектирование полупроводниковых стабилизаторов постоянного напряжения. / А.А. Бокуняев. – М, 1964. – 80с.
1062555
   Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM : DBS LTD, 1992. – 186 с.
1062556
  Карский Валентин Проектирование предприятий общественного питания // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 74-79 : фото
1062557
  Карский Валентин Проектирование предприятий общественного питания // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 64-70 : фото, табл.
1062558
  Орлов А.А. Проектирование преподавателем педагогического вуза собственной инновационной деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 85-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье на основе анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего педагогического образования 3-го поколения рассматриваются виды инновационной деятельности в современном педагогическом вузе, показана степень готовности ...
1062559
   Проектирование приемно-усилительных устройств с применением ЭВМ. – Москва : Радио и связь, 1981. – 176 с.
1062560
   Проектирование проводных соединений сложных управляющих устройств. – Минск, 1986. – 34с.
1062561
   Проектирование программного обеспечения персональной ЭВМ ИСКРА 226 / В.З. Аладьев, А.А. Краснопрошина, В.В. Крижановский, Я.Г. Мартыненко. – Киев : Тэхника, 1989. – 225с. – ISBN 5-335-00240-9
1062562
  Костерин В.В. Проектирование программного обеспечения САПР. Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 96с.
1062563
   Проектирование программного обеспечения систем автоматизации комбинированных установок водоочистки с применением нотаций UML / А.А. Кузнецов, В.Н. Штепа, Р.Е. Кот, А.В. Морголь // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 46-54 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1062564
   Проектирование программного обеспечения систем обработки данных. – Саратов, 1985. – 56с.
1062565
  Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : Учебник / А.М. Вендров. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352c. – ISBN 5-279-02144-Х
1062566
   Проектирование программных и технических средств систем распределенной обработки данных : сб. науч. тр. – Киев, 1984. – 86 с.
1062567
  Липаев В.В. Проектирование программных средств / В.В. Липаев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 301 с.
1062568
  Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений / В.М. Архипов. – Ленинград, 1984. – 137с.
1062569
   Проектирование промышленных систем повышенной живучести. – К., 1986. – 84с.
1062570
  Байдакова Н.В. Проектирование процесса профессионального развития студента экономического факультета на базе исследования регионального рынка труда / Н.В. Байдакова, О.В. Забелина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 121-125. – ISSN 2073-8536


  В статье изложены концептуальные подходы к решению задачи повышения конкурентоспособности выпускников экономического факультета Тверского государственного университета на рынке труда за счет создания условий и стимулов для формирования адекватной ...
1062571
  Курулев А.П. Проектирование процесса сборки узлов радиоэлектронной аппаратуры / А.П. Курулев, М.Д. Бачурина. – Минск, 1983. – 136 с.
1062572
   Проектирование радиолакационных приемных устройств. – М., 1984. – 421с.
1062573
   Проектирование радиолокационных передатчиков / И.С. Гарбер, С.Д. Давыдов, А.И. Ерган, Н.Д. Колпаков; Ерган А.К., 1961. – 278 с.
1062574
   Проектирование радиолокационных приемных устройств : Учебн. пособие для радиотехн спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 335с.
1062575
  Тимофеев В.М. Проектирование радиопередающих устройств / В.М. Тимофеев. – Москва : Связьиздат, 1960. – 208 с.
1062576
  Тимофеев В.М. Проектирование радиопередающих устройств / В.М. Тимофеев. – 2-е изд. – Москва : Связь, 1965. – 288 с.
1062577
   Проектирование радиопередающих устройств. – М., 1976. – 488с.
1062578
  Шахгильдян В.В. Проектирование радиопередающих устройств = 2-е изд. перераб и доп. Для студентов : учебное пособие для студентов / В.В. Шахгильдян, М.С. Шумилин, И.А. Попов. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Радио и связь, 1984. – 424 с.
1062579
   Проектирование радиопередающих устройств малой и средней мощности / М.В. Верзунов, Е.Г. Лапицкий, А.М. Семенов, Л.Н. Сосновкин. – Ленинград : Энергия, 1967. – 375 с.
1062580
   Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ / Алексеев О.В., Головков А.А., Дмитриев А.Я. – Москва : Радио и связь, 1987. – 392 с.
1062581
  Уткин Г.М. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ / Уткин Г.М. – Москва : Советское радио, 1979. – 317 с.
1062582
  Шуцкой К.А. Проектирование радиоприемников амплитудно- и частотно-модулированных сигналов / К.А. Шуцкой. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 224 с.
1062583
  Екимов В.Д. Проектирование радиоприемных устройств / В.Д. Екимов, К.М. Павлов. – Москва, 1968. – 504с.
1062584
  Екимов В.Д. Проектирование радиоприемных устройств / В.Д. Екимов, К.М. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 503 с.
1062585
   Проектирование радиоприемных устройств / Клич С.М., Кривенко А.С., Носикова Г.Н. – Москва : Советское радио, 1976. – 488 с.
1062586
  Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств / Л.С. Гуткин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 288 с.
1062587
  Апорович А.Ф. Проектирование радиотехнических систем / А.Ф. Апорович. – Минск, 1988. – 220 с.
1062588
  Чердынцев В.А. Проектирование радиотехнических систем со сложными сигналами / В.А. Чердынцев. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 192 с.
1062589
  Трохименко Я.К. Проектирование радиотехнических схем на инженерных ЭЦВМ / Я.К. Трохименко, И.С. Каширский, В.К. Ловкий. – Киев : Техніка, 1976. – 272 с.
1062590
  Баркан В.Ф. Проектирование радиотехнических устройств / В.Ф. Баркан, В.К. Жданов. – Москва, 1963. – 515 с.
1062591
  Алексенко А.Г. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах : программирование, типовые решения, методы отладки / А.Г. Алексенко, А.А. Галицын, А.Д. Иванников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 272с.
1062592
   Проектирование радиоэлектронных схем на ЭВМ серии МИР. – Киев
Ч. 2 : Математическое обеспечение. – 1978. – 250 с.
1062593
   Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах / Л.Ю. Астанин, В.И. Белицкий, В.Б. Краскин, Ю.Д. Чайка, С.Я. Шац; Шац С.Я. – Москва : Советское радио, 1976. – 310 с.
1062594
  Белицкий А.С. Проектирование разведочно - эксплуатационных скважин для водоснабжения. / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 255 с.
1062595
  Жаркова Е.Н. Проектирование развития региональной системы повышения квалификации работников образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 55-60. – ISSN 0321-0383


  В статье обозначены форматы работы, охарактеризованы модели современной системы повышения квалификации работников образования, определены факторы, влияющие на ее развитие на региональном уровне. The article characterizes forms of the organization and ...
1062596
   Проектирование ракетных и ствольных систем. – М., 1974. – 828с.
1062597
  Шабанов А.Г. Проектирование региональной системы дистанционного обучения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 25-28. – ISSN 1609-4646
1062598
  Платонов В.В. Проектирование релейной защиты и автоматики энергетических систем / В.В. Платонов. – Новочеркасск, 1970. – 68 с.
1062599
  Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. / Г. Джексон. – Москва : Мир, 1991. – 252с.
1062600
  Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1981. – 296с.
1062601
  Шестаков В.А. Проектирование рудников / В.А. Шестаков. – М, 1987. – 231с.
1062602
  Эйрис Р. Проектирование СБИС : Метод кремниевой компиляции / Р. Эйрис; Пер. с англ. С.В. Вышенского, Ю.В. Зюзина; Под ред. Б.Н. Наумова, Е.Г. Ойхмана. – Москва : Наука, 1988. – 455с.
1062603
   Проектирование СБИС / М. Ватанабэ, К. Асада, К. Кани, Т. Оцуки. – Москва : Мир, 1988. – 299 с.
1062604
  Коноплев Б.Г. Проектирование СБИС и их применение в ЭВМ / Б.Г. Коноплев. – Таганрог
Ч. 2. – 1991. – 45 с.
1062605
  Клич С.М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников / С.М. Клич. – Москва : Советское радио, 1973. – 319 с.
1062606
  Козлов В.И. Проектирование СВЧ устройств с помощью ЭВМ / В.И. Козлов, Г.А. Юфит. – Москва, 1975. – 177 с.
1062607
  Копейка О.В. Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 19-27
1062608
  Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов / А.С. Клюев. – М., 1980. – 512с.
1062609
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов / А.И. Емельянов, О.В. Капник. – М., 1983. – 399с.
1062610
   Проектирование систем автоматизации технологических процессов. – М., 1990. – 464с.
1062611
  Рязанов Ю.А. Проектирование систем автоматического регулирования / Ю.А. Рязанов. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва : Машиностроение, 1968. – 359 с.
1062612
   Проектирование систем автоматического управления газотурбинных двигателей. – Москва : Машиностроение, 1981. – 400 с.
1062613
  Скурихин В.И. и др. Проектирование систем адаптивного управления производством / В.И. и др. Скурихин. – Х., 1984. – 208с.
1062614
   Проектирование систем логического управления. – М., 1986. – 143с.
1062615
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. – Москва, 1991. – 318с.
1062616
  Бачурин А.П. Проектирование систем менеджмента в условиях экономической нестабильности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 45-49. – ISSN 1684-2618
1062617
  Зиссос Д. Проектирование систем на микропроцессорах / Д. Зиссос. – К, 1982. – 176с.
1062618
   Проектирование систем наведения. – М., 1975. – 295с.
1062619
  Лившиц А.Р. Проектирование систем передачи информации для АСУ / А.Р. Лившиц. – Ленинград, 1977. – 43 с .
1062620
  Башлыков А.А. Проектирование систем принятия решений в энергетике / А.А. Башлыков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119с.
1062621
  Кочегаров В.А. Проектирование систем распределения информации .Марковские и немарковские модели / В.А. Кочегаров, Г.А. Фролов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 214с.
1062622
  Блэкман М. Проектирование систем реального времени / М. Блэкман. – М, 1977. – 346с.
1062623
  Фридмен М.Д. Проектирование систем с микрокомпьютерами / М.Д. Фридмен, Л.Б. Ивенс. – Москва, 1986. – 405с.
1062624
  Клюковкин В.Н. Проектирование систем управления в легкой промышленности / В.Н. Клюковкин, В.А. Кулезнев. – К., 1976. – 240с.
1062625
  Радченко А.И. Проектирование систем управления новыми предприятиями / А.И. Радченко. – М., 1976. – 159с.
1062626
  Ходько С.Т. Проектирование систем управления с нестабильными параметрами / С.Т. Ходько. – Л., 1987. – 225с.
1062627
  Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений / Дж. Диксон. – М., 1969. – 440с.
1062628
  Бершадская Е.А. Проектирование системы заданий для диагностики умений применять методы научного познания. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 64-76.
1062629
  Антюхов А.В. Проектирование системы управления качеством образования в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 34-43. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена проблеме проектирования системы управления качеством образования в современном вузе. В качестве структурных компонентов системы рассматриваются: стратегия вуза в области управления качеством образования, методологические подходы, ...
1062630
  Димова Алла Львовна Проектирование системы физического воспитания студентов в вузе на основе личностно-ориентированной траектории обучения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1062631
   Проектирование следящих гидравлических приводов летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1981. – 312 с.
1062632
   Проектирование следящих систем двустороннего действия. – Москва, 1980. – 300 с.
1062633
   Проектирование следящих систем малой мощности. – Л., 1958. – 508с.
1062634
   Проектирование следящих систем с помощью ЭВМ. – М., 1979. – 367с.
1062635
  Панкрушин В.К. Проектирование сложных систем: Уч. пос. / В.К. Панкрушин, Г.Н. Тетерин. – Новосибирск, 1983. – 93с.
1062636
   Проектирование сложных технических систем. – К., 1989. – 161с.
1062637
  Синкина Е.А. Проектирование содержания дисциплин профессионального цикла для подготовки студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается процесс проектирования содержания дисциплин профессионального цикла с учетом компетентностного подхода. Представлен метод оценки результативности проектирования дисциплин.
1062638
  Румянцева Е.Л. Проектирование содержания образовательных технологий повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по направлению "Наноэлектроника" // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 2 (85). – С. 8-12. – ISSN 1818-4243


  Предложена технология проектирования образовательного процесса при проведении повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, разработана структура и содержание трех циклов переподготовки по направлению "Наноэлектроника", отличающихся ...
1062639
  Павлова Элла Николаевна Проектирование содержания профессионального туристского образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1062640
   Проектирование специализированных вычислителей и управляющих систем. – Иркутск, 1984. – 108с.
1062641
   Проектирование специализированных информационно-вычислительных систем. – М., 1984. – 359с.
1062642
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / Э. Клингман. – М., 1985. – 363с.
1062643
   Проектирование специализированных средств автоматики и вычислительной техники. – Чебоксары, 1990. – 72с.
1062644
  Мухопад Ю.ф. Проектирование специализированых микропроцессорных вычислителей / Ю.ф. Мухопад. – Новосибирск, 1981. – 161с.
1062645
  Сидоров В.М. Проектирование средств автоматики / В.М. Сидоров. – Новосибирск
Ч. 1. – 1977. – 105 с.
1062646
  Червонный М.А. Проектирование средств и систем оценивания / М.А. Червоннный // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С. 58-68. – Библиогр.: Біліограф.: 8 назв.
1062647
   Проектирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1979. – 177 с.
1062648
  Китаев В.Е. Проектирование стабилизаторов постоянных напряжений / В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев. – Москва, 1968. – 128 с.
1062649
  Чуев Ю.В. Проектирование ствольных комлектов / Ю.В. Чуев. – М, 1976. – 216с.
1062650
  Тиори Т. Проектирование структур баз данных = Design of database structures : В 2-х кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – Москва : Мир
Кн.1 : Пер.с англ. А.И.Роговского, под ред.В.И.Скворцова. – 1985. – 287с.
1062651
  Тиори Тоби Проектирование структур баз данных : в 2-х книгах / Тиори Тоби, Фрай Джеймс. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1985. – 287 с.
1062652
  Тиори Т. Проектирование структур баз данных = Design of database structures : В 2-х кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – Москва : Мир
Кн.2 : Пер.с англ. С.И.Осиповой и др., под ред В.И.Скворцова. – 1985. – 320с.
1062653
  Тиори Тоби Проектирование структур баз данных : в 2-х книгах / Тиори Тоби, Фрай Джеймс. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1985. – 320 с.
1062654
  Толышев Э.В. Проектирование судовых эластичных кранцев стационарного исполнения. : Автореф... канд. техн.наук: 05.08.03 / Толышев Э.В.; Николаев. кораблестроит. ин-т. – Николаев, 1993. – 22л.
1062655
  Добронравов О.Е. Проектирование схем и узлов ЭСМ на пороговых элементах / О.Е. Добронравов. – М, 1976. – 207с.
1062656
  Дубровский А.Х. Проектирование схем на бесконтактных магнитных логических элементах ЭЛМ / А.Х. Дубровский. – М, 1968. – 151с.
1062657
  Кручинин Г.М. Проектирование схем элементов АСУ / Г.М. Кручинин. – М.
1. – 1977. – 29с.
1062658
  Падейский В.В. Проектирование телепрограмм : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 053700 "Продюсерство кино и телевидения" / В.В. Падейский. – Москва : Юнити-Дана, 2004. – 237, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 195-196. – (Медиаобразование). – ISBN 5-238-00697-7
1062659
  Костиков Л.Е. Проектирование тепловыделяющих элементов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов / Л.Е. Костиков, В.В. Лозовецкий. – М., 1983. – 120с.
1062660
  Беннетс Р.Дж. Проектирование тестопригодных логических систем / Р.Дж. Беннетс. – М., 1990. – 175с.
1062661
   Проектирование технических библиотек предприятий. – М., 1966. – 63с.
1062662
  Глазунов Л.П. Проектирование технических систем диагностирования / Л.П. Глазунов, А.Н. Смирнов. – Л, 1982. – 168с.
1062663
  Пронин Е.Г. Проектирование технических средств ЭВА. / Е.Г. Пронин, В.С. Шохат. – М., 1986. – 192с.
1062664
   Проектирование технических средств ЭВМ и систем : сб. науч. тр. – Киев, 1982. – 106 с.
1062665
   Проектирование технических средств ЭВМ и систем. – Киев, 1984. – 104с.
1062666
  Рогинский В.М. Проектирование технологии проведения горизонтальных геологоразведочных выработок. / В.М. Рогинский. – Иркутск, 1977. – 84с.
1062667
  Жарников В.Б. Проектирование технологий геодезического контроля осадок и деформаций инженерных комплексов : учеб. пособ. для спец. 30.01 / В.Б. Жарников, Б.Н. Жуков; отв. ред. А.И. Федоров. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 70 с.
1062668
  Метелев Б.А. Проектирование технологических процессов с применением ЭВМ / Б.А. Метелев. – Горький, 1980. – 71с.
1062669
   Проектирование торговых предприятий. – Киев, 1986. – 136 с.
1062670
   Проектирование транзисторных радиовещательных и телевизионных приемников. – Москва : Энергия, 1971. – 255 с.
1062671
  Каганов В.И. Проектирование транзисторных радиопередатчиков с применение ЭВМ / В.И. Каганов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 256 с.
1062672
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей / А.В. Цыкина. – Москва : Связь, 1965. – 160 с.
1062673
  Безладнов Н.Л. Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот / [Н.Л. Безладнов, Б.Я. Герценштейн, В.К. Кожанов и др.] ; под ред. Н.Л. Безладнова. – Москва : Связь, 1978. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
1062674
  Николаенко Н.С. Проектирование транзисторных усилителей измерительных устройств / Н.С. Николаенко. – 2-е изд. – Ленинград, 1968. – 352 с.
1062675
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты / А.В. Цыкина. – Москва, 1967. – 184с.
1062676
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты / А.В. Цыкина. – 2-е изд., доп. – Москва : Связь, 1968. – 184 с.
1062677
  Баранов О.В. Проектирование трасс направленніх и многоствольніх скважин при разведке угольніх месторождений / О.В. Баранов, В.С. Васильченко. – М, 1976. – 54с.
1062678
   Проектирование трасс направленных и многоствольных скважин. – Л., 1976. – 47с.
1062679
  Хуторецкий Г.М. Проектирование турбогенераторов / Г.М. Хуторецкий, М.И. Токов, Е.В. Толвинская. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1987. – 255 с.
1062680
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники / В.Г. Колосов, В.Ф. Мелехин. – Л., 1983. – 256с.
1062681
  Клюев В.К. Проектирование управленческой подготовки бакалавров библиотечно-информационной деятельности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 3. – С. 205-212. – ISSN 1997-0803


  Рассматриваются концептуальные проблемы вузовской управленческой подготовки библиотечно-информационных кадров в контексте формирования профессиональных компетенций. Анализируется содержание профильных специальных учебных дисциплин, обеспечивающих ...
1062682
  Щенников Ю.Ф. Проектирование управляющих вычислительных комплексов для АСУТП. / Ю.Ф. Щенников. – М, 1986. – 183с.
1062683
  Краснов С.И. Проектирование уровневых моделей региональной организации профильного обучения / С.И. Краснов, Р.Г. Каменский // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30-39. – ISSN 0869-561Х
1062684
  Александрова Т.С. Проектирование усилителей телевизионных сигналов / Т.С. Александрова. – Москва, 1971. – 152 с.
1062685
  Богданович Б.М. Проектирование усилительных устройств : на интегральных микросхемах / Богданович Б.М. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 208 с.
1062686
  Ефимов В.В. Проектирование усилительных устройств / В.В. Ефимов, В.Н. Павлов, Ю.П. Соколов; Терпугов Н.В. – Москва : Высшая школа, 1982. – 190 с.
1062687
  Богданович Б.М. Проектирование усилительных устройств / Б.М. Богданович, Л.С. Бачило. – Минск, 1985. – 237 с.
1062688
   Проектирование усилительных устройств на транзисторах. – Москва : Связь, 1972. – 184 с.
1062689
   Проектирование усторойств электропитания и электропривода. – Москва : Энергия
Ч. 1, Ч. 2. – 1973. – 294 с.
1062690
  Авраменко Л.А. Проектирование устройств для включения муфт / Л.А. Авраменко ; МВ и ССО УССР, Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции, К-ра техн. механики. – Киев, 1973. – 17 с., 2 отдел. схемы : схемы. – Библиогр.: с. 17
1062691
   Проектирование устройств логического управления. – Москва : Наука, 1984. – 235с.
1062692
  Паперно Л.Б. Проектирование устройств релейной защиты на бесконтактных элементах / Л.Б. Паперно. – Москва : Высшая школа, 1979. – 192 с.
1062693
  Казаринов Ю.М. Проектирование устройств фильтрации радиосигналов / Ю.М. Казаринов, А.И. Соколов, Ю.С. Юрченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 159 с.
1062694
  Кулагин С.В. Проектирование фото- и киноприборов / С.В. Кулагин, Е.М. Апарин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 278с.
1062695
  Кулагин С.В. Проектирование фото- и киноприборов. / С.В. Кулагин. – М., 1971. – 328с.
1062696
  Кузьмин П.Г. Проектирование фундаментов по предельным состояниям / П.Г. Кузьмин, В.И. Ферронский, 1963. – 68с.
1062697
  Вильямс Т.Д. Проектирование химико-технологических процессов методами систематехники. / Т.Д. Вильямс. – Москва-Ленинград, 1965. – 192с.
1062698
  Тямшанский Н.Д. Проектирование центральных заводских лабораторий (ЦЗЛ) / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1969. – 32с.
1062699
  Дегтярев В.М. и др. Проектирование цифровых автоматов / В.М. и др. Дегтярев. – Л, 1974. – 94с.
1062700
   Проектирование цифровых вычислительных машин. – М., 1972. – 344с.
1062701
   Проектирование цифровых вычислительных машин. – Л.
1. – 1974. – 141с.
1062702
  Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах / Г. Хоуп. – Москва : Мир, 1984. – 400с.
1062703
  Голдсуорт Б. Проектирование цифровых логических устройств. / Б. Голдсуорт. – М., 1985. – 288с.
1062704
  Шагурин И.И. Проектирование цифровых микросхем на элементах инжекционной логики / И.И. Шагурин, К.О. Петросянц. – Москва : Радио и связь, 1984. – 231 с.
1062705
  Петров В.П. Проектирование цифровых систем контроля и управления / В.П. Петров. – Москва, 1967. – 459с.
1062706
   Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС. – М., 1984. – 239с.
1062707
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 223 с.
1062708
  Сперанский В.С. Проектирование цифровых устройств радиотехнических систем / В.С. Сперанский. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 57 с.
1062709
  Блейксли Т.Р. Проектирование цифровых устройств с малыми и большими интегральнымы схемами / Т.Р. Блейксли. – К., 1981. – 335с.
1062710
   Проектирование частотно-избирательных усилительных устройств. – Ленинград, 1977. – 83 с.
1062711
  Плавский Л.Г. Проектирование широкополосных усилитилей и умножителей частоты на полупроводниковых приборах / Л.Г. Плавский. – Новосибирск, 1976. – 65с.
1062712
  Дубровский А.Х. Проектирование щитов и пультов систем автоматизации / А.Х. Дубровский, С.А. Ионас. – М, 1975. – 192с.
1062713
  Аблец В.В. Проектирование экологически приемлемых объектов / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-47. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1062714
  Жеребин В.М. Проектирование экономических информационных систем / В.М. Жеребин. – М, 1983. – 184с.
1062715
  Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем : Учебник для студ.экономич.ВУЗов / Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов; Под ред. Ю.Ф. Тельнова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 512с. – ISBN 5-279-02295-0
1062716
   Проектирование электрических аппаратов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 448 с.
1062717
  Пшесмыцкий О. Проектирование электрических лестничных фильтров / О. Пшесмыцкий. – Москва : Связь, 1968. – 519 с.
1062718
  Постников И.М. Проектирование электрических машин / И.М. Постников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1952. – 736 с.
1062719
  Виноградов Н.В. Проектирование электрических машин / Н.В. Виноградов, Ф.А. Горяинов, П.С. Сергеев. – Москва-Ленинград, 1956. – 504 с.
1062720
  Постников И.М. Проектирование электрических машин. Уч. пособие. / И.М. Постников. – К., 1960. – 912с.
1062721
  Околович М.Н. Проектирование электрических станций / М.Н. Околович. – Москва, 1982. – 400с.
1062722
  Резниченко В.К. Проектирование электрических фильтров на ЭЦВМ / В.К. Резниченко. – Киев : Техніка, 1980. – 168 с.
1062723
  Юрьев Б.П. Проектирование электролитического рафинирования и получения тяжелых цветных металлов. / Б.П. Юрьев. – Л., 1981. – 76с.
1062724
  Ганзбург Л.Б. Проектирование электромагнитных и магнитных механизмов / Л.Б. Ганзбург, А.И. Федотов. – Ленинград, 1980. – 364 с.
1062725
  Герди В.Н. Проектирование электромагнитных подвесов гироприборов и акселераторов с применением ЭВМ / В.Н. Герди. – М, 1989. – 38с.
1062726
  Лачашвили Р.А. Проектирование электронно-лучевых приборов / Р.А. Лачашвили, Л.В. Траубе. – Москва, 1988. – 216 с.
1062727
  Ковязина Е.В. Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 22-28. – ISSN 0130-9765


  Доклад посвящен основным принципам и специфике проектирования электронной библиотеки крупного объединения вузов как автоматизированной информационной системы.
1062728
  Грацианский И.Н. Проектирование электронных измерительных приборов / И.Н. Грацианский, В.И. Диденко, Ю.Н. Евланов. – Москва
Ч. 2. – 1974. – 94 с.
1062729
  Суворова Т.Н. Проектирование электронных образовательных ресурсов: исходные позиции // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 91-95. – ISSN 0234-0453


  В статье анализируется сложившееся положение в области информатизации образования. Рассматриваются причины низкого уровня эффективности внедрения средств ИКТ в образование. Предлагаются пути решения данной проблемы на уровне формирования исходных ...
1062730
  Овчинникова К.Р. Проектирование электронных средств обучения в контексте модернизации непрерывного профессионального образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 103-108. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость проектирования электронных средств обучения в контексте модернизации непрерывного профессионального образования с позиции обеспечения определенной структуры, содержания и направленности учебно-познавательной ...
1062731
  Калниболотский Ю.М. Проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболотский, В.С. Рысин. – Киев, 1976. – 143 с.
1062732
  Ахмаметьев М.А. Проектирование электронных устройств оптико-электронных приборов / М.А. Ахмаметьев. – Новосибирск, 1987. – 74 с.
1062733
   Проектирование электропередач 110-750 кв. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 80 с.
1062734
  Марасанов В.В. Проектирование элементов и систем автоматического управления / В.В. Марасанов. – Кишинев, 1978. – 105с.
1062735
  Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ / Е.П. Угрюмов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 317с.
1062736
   Проектирование элементов и узлов ЭВМ. – Киев, 1988. – 96с.
1062737
  Богданович Б.М. и др. Проектирование элементов радиоприемных устройств (управляемых электронных аттенюаторов) : Учебн. пособие для вузов / Б.М.Богданович, Э.Б.Ваксер, Н.И.Окулич. – Минск : Вышэйная школа, 1979. – 192с.
1062738
   Проектирование энергетических сетей : из опыта работы Северо-Западного отделения института "Энергосетьпроект". – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 116 с.
1062739
   Проектирование энергетических установок с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами. – М., 1981. – 232с.
1062740
  Беляев В.С. Проектирование энергоэкономических и энергоактивных гражданских зданий / В.С. Беляев, Л.П. Хохлова. – М., 1991. – 254с.
1062741
  Бриллиантов Д.П. Проектирование эффективных систем магнитного отклонения / Д.П. Бриллиантов. – Москва : Связь, 1975. – 248 с.
1062742
  Тадевосян Самвел Артаваздович Проектирование языка системного программирования для ЭВМ с развитым микропрограммным управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Тадевосян Самвел Артаваздович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 18л.
1062743
   Проектирование, контроль и диагностика микропроцессорных систем : сб. науч. труд. – Ульяновск, 1989. – 127 с.
1062744
   Проектирование, монтаж и оборудование широкоэкранных, панорамных и широкоформатных киноустановок для курсов повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников киносети и для учащи. – Алма-Ата, 1962. – 170с.
1062745
  Михайлов Л.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации / Л.М. Михайлов. – Л, 1987. – 246с.
1062746
  Мартыненко И.И. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматики / И.И. Мартыненко. – М., 1981. – 304с.
1062747
  Чистяков С.Ф. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем управления теплотехническими объектами. / С.Ф. Чистяков. – М., 1980. – 279с.
1062748
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов. – М.
1. – 1973. – 197с.
1062749
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов
5. – 1976. – 143с.
1062750
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов
6. – 1978. – 161с.
1062751
  Поляков Г.Д. Проектирование, расчет и эксплуатация буровых установок / Г.Д. Поляков. – М., 1983. – 318с.
1062752
   Проектирование, расчет, моделирование и контроль полупроводниковых приборов и преобразовательных устройств. – Саранск, 1987. – 168 с.
1062753
  Садовский Л.Е. Проектирования и изморфизмы некоторых классов некоммутативных групп : Автореф... докт. физ мат.наук: / Садовский Л. Е.; МГУ. – М., 1965. – 16л.
1062754
  Гуцу Е.Г. Проектировачные действия преподавателя педвуза при реализации компетентностного подхода // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 0869-561Х


  В статье обсуждается проблема изменения требований к профессиональной компетенции современного преподавателя высшей педагогической школы. Выделены критерии и уровни развития проектировочных профессиональных действий преподавателя педагогического вуза.
1062755
  Шепеленко Л.М. Проектировное изгибание некотрых семейст плоскостей в --мертом проективном пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шепеленко Л. М.; Том.ГУ. – Томск, 1961. – 4л.
1062756
  Поносова О.М. Проектировное упорядочение конечных прямых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Поносова О.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
1062757
  Семененко Е.В. Проектировочный расчет трубопроводных систем технологий гидромеханизации при замене стальных труб на полиэтиленовые / Е.В. Семененко, Н.А. Никифорова, Л.Г. Татарко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 152-160 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
1062758
  Аршанский Е.Я. Проектируем с помощью компьютера / Е.Я. Аршанский. – Минск, 1991. – 125 с.
1062759
  Куртиков Николай Александрович Проектируемое и реальное поведение личности в социально-производственной организации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куртиков Николай Александрович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1062760
   Проектів забагато не буває // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 2


  Про студентські проекти, які створені та працюють на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка.
1062761
  Райкова Г. Проектна діяльність Бібліотечної Асамблеї Євразії // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 28-29
1062762
  Шевцова С.М. Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв"язку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 36-43. – ISSN 2072-1692
1062763
  Чернявський В.В. Проектна діяльність курсантів морських вищих навчальних закладів при вивченні фізики // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 326-332. – ISSN 2074-8922
1062764
  Гавданович Проектна діяльність пошуково-дослідницького товариства "Джерело" Бродівської гімназії ім. І. Труша: досвід і перспективи / Гавданович, , Богдана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст.
1062765
  Частник О.С. Проектна діяльність у практиці викладання іноземної мови // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 274-281. – ISBN 966-7352-66-8


  Наведено хар-ку методики навчання через прийняття рішень (методу проектів) .
1062766
  Ковтонюк Людмила Проектна діяльність учнів (На прикладі співпраці з менеджерами підприємства українсько-британської чайної фабрики"Ахмад-Ті") : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-34 : Табл.
1062767
  Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проектну діяльність як стратегію розвитку, один із факторів модернізації моделі бібліотеки вищого навчального закладу, важливу умову інноваційного розвитку бібліотеки і професійного зростання бібліотекарів; використання методу SWOT-аналізу; ...
1062768
  Волкова Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / Ганна Волкова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 19-22. – ISSN 1811-377X


  У статті досліджено особливості проектної діяльності бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі як передумова її інноваційного розвитку. Висвітлено завдання, основні напрямки та результативність діючих проектів.
1062769
  Попова О.І. Проектна діяльність як технологія формування професійної компетентності керівних кадрів освіти на місцевому рівні // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 221-222
1062770
  Шпак О. Проектна ідеологія формування економічних суб"єктів / О. Шпак, В. Вишківська, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 6-13. – ISSN 2308-4634
1062771
  Мєдвєдєва Л.І. Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 129-134. – (Педагогіка ; № 4)
1062772
  Павлов І.М. Проектна модель пошуку оптимальної ефективності комплексної системи захисту інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті, на основі теорії ігор, розглянутий порядок визначення оптимального об’єму ресурсів для реалізації моделі комплексної системи захисту інформації і вибору оптимального рівня захисту інформації. В статье, на основе теории игр, рассмотрений ...
1062773
   Проектна педагогіка в інноваційному полі освіти : (15-річчю гімназії присвячується) / [ редкол. : В.І. Сафіулін, В.Ф. Паламарчук, Г.М. Перевознікова ] ; Гімназія "Троєщина" Деснянського району м. Києва. – Київ : Освіта України, 2008. – 254 с. – (Гімназійна освіта в Україні). – ISBN 978-966-8847-64-6
1062774
  Цимбал О.М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови : Критичне мислення. Громадянська освіта / О.М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 176с. – (Англійська мова та література ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-770-8
1062775
  Драган О.А. Проектна технологія у навчально-виховному процесі еколого-натуралістичного центру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1062776
   Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів / Ю.К. Тараненко, О.Б. Тарнопольський, М.М. Гайдар, Т.В. Єрмолаєва // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 390-397. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У цій статті на конкретних прикладах використання проектної технології навчання фахівців з "Прикладної лінгвістики" розглянуто систему навчання, основою якої є поетапне виконання фахових завдань практичного спрямування із зростаючою складністю.
1062777
  Цимбал О.М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О.М. Цимбал , О.В.Тягло, П.В. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 4(64)). – ISBN 978-966-333-682-4
1062778
  Суслова И.М. Проектная деятельность библиотек : Научно-практическое пособие / И.М. Суслова, З.И. Злотникова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0881-2
1062779
  Зурлис П. Проектная деятельность библиотек Литвы // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 53-56. – ISSN 2518-7341


  Представлен краткий обзор проектной деятельности публичных библиотек Литвы, раскрыты преимущества и недостатки участия библиотек в проектах.
1062780
  Лысова Н.В. Проектная деятельность в обучении географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1062781
  Васильева Е.В. Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 35-38. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается необходимость внедрения инновационных методик обучения в современную систему образования России. Обосновывается важность проектной деятельности и ее роль в распространении инновационных технологий и передовых методов обучения. ...
1062782
  Запорожская Ю.Б. Проектная деятельность как технология гуманитарно-ориентированного курса математики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 128-144. – ISSN 1609-4646


  В статье дана характеристика направления гуманитарно-ориентированной дидактики математики, определены ее принципы, указаны приемы реализации этого направления в школе. Рассмотрена технология проектного обучения, в качестве примера интеграции наук ...
1062783
  Жиркова Зоя Семеновна Проектная деятельность как фактор творческого развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1062784
  Жуковская Л.Н. Проектная деятельность региональной библиотеки по формированию информационной культуры обучающейся молодежи: системный подход // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 1815-3186


  Анализируется деятельность Государственной универсальной научной библиотеки (ГУНБ) Красноярского края, направленная на реализацию проектов по информационной поддержке учащейся молодежи в партнерстве с учреждениями профессионального образования.
1062785
  Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность учащихся в образовательном процессе современной школы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-57. – ISSN 1609-4646


  При внедрении проектной деятельности в массовую образовательную практику возникает проблема готовности к учебной проектной деятельности как учителя, так и учащихся. В статье предложен подход к построению и реализации программы формирования проектной ...
1062786
  Тигров В.В. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой технологической среды / В.В. Тигров, В.П. Тигров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 43-48. – ISSN 0869-561Х
1062787
  Матяш Н.В. Проектная компетентность как результат образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 32-34. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновано понятие проектной компетентности, раскрыта ее структура в соответствии с содержанием проектной деятельности и технологией конструирования компетенций. Рассмотрены специальные умения и навыки как элементы проектной компетентности, ...
1062788
  Запесоцкая Н.А. Проектная культура специалиста социально-культурной сферы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 3, ч. 1. – С. 124-127
1062789
  Абрамова Е.А. Проектная работа школьников по исследованию малых рек : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0016-7207
1062790
  Скурихина Т.Г. Проектная технология обучения на основе взаимодействия населения, власти, бизнеса и образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 301-307. – ISSN 1811-0916


  Модернизация современного профессионального образования требует использования в учебном процессе технологий активного обучения. Перед системой профессионального образования поставлены задачи не только в усвоении обучающимися знаний и формирование ...
1062791
  Кірев О.В. Проектне бізнес-партнерство як альтернативний спосіб залучення інвестицій для малих промислових підприємств / О.В. Кірев, І.Б. Щербакова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 315-323
1062792
  Задніпровська Л.М. Проектне вивчення творчості Олександра Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 8-10
1062793
  Прус Ф.А. Проектне дослідження "Стежками стрілецької слави" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (244). – С. 13-19
1062794
  Склеповий Є.В. Проектне кредитування як ефективна форма міжнародного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу фінансового інструменту в український банківський практиці - проектного фінансування. Проаналізовано його місце серед інших фінансових інструментів міжнародного кредитування. The article is devoted to analysis of the project ...
1062795
  Чеховська Л. Проектне навчання на уроках української літератури і розвиток творчої особистості
1062796
  Варфоломєєва Ірина Проектне навчання як умова розвитку пізнавальних інтересів у профільній школі : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 37-39. – Бібліогр.: 10 назв
1062797
  Пересада А.А. Проектне фінансування : Підручник / МОНУ; КНЕУ; А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 736с. – ISBN 966-574-795-9
1062798
  Куриленко Т.П. Проектне фінансування : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Куриленко; МОНУ; Київськ. ун-т ринкових відносин. – Київ : Кондор, 2006. – 208с. – ISBN 966-351-004-8
1062799
  Ляхова О.О. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
1062800
  Андрійчук Ф.Ю. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 76-77
1062801
  Гайко Є.Ю. Проектне фінансування комунальної інфраструктури: світова практика // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 145-154 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1062802
  Склеповий Є.В. Проектне фінансування як один із шляхів залучення довгострокових коштів на підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз відносно нового фінансового інструменту в український банківський практиці - проектного фінансування. Проаналізовано його місце серед інших фінансових інструментів, що дозволяють залучити підприємству довгострокові кошти, розглянуті ...
1062803
   Проектний аналіз : навч. посібник. – Київ : Лібра, 1998. – 368 с. – (Сер."Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7035-13-1
1062804
   Проектний аналіз : Навчальний посібник. – Київ : Лібра, 1999. – 368с. – ISBN 966-7035-13-1
1062805
  Воркут Т.А. Проектний аналіз : Навчальний посібник / Т.А. Воркут. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 440с. – ISBN 966-7276-90-2
1062806
  Верба В. Проектний аналіз : Підручник / В. Верба; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 322с. – ISBN 966-574-109-8
1062807
  Чорна М.В. Проектний аналіз : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Чорна; Харків. держ. акад. технол. та організ. харчування. – Харків : Консум, 2003. – 228с. – ISBN 966-7920-51-8
1062808
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : Підручник / Г.О. Бардиш; МОНУ; Нац. банк України; Львівськ. банківськ. ін-т. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 415с. – ISBN 966-346-090-3
1062809
  Афанасьєв М.В. Проектний аналіз : конспект лекцій / Афанасьєв М.В., Іпполітова І.Я.; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 260с.
1062810
  Митяй О.В. Проектний аналіз : навчальний посібник / О.В. Митяй. – Київ : Знання, 2011. – 311, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-346-511-1
1062811
  Кальницький А.Є. Проектний аналіз : навч. посібник / А.Є. Кальницький, М.А. Кальницька ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2014. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2095-85-2
1062812
  Скопа О.О. Проектний аналіз узгодження вимог до надійності при впровадженні організаціями комунікаційних профілактичних заходів / О.О. Скопа, С.А. Лисюк, А.В. Мінін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Приводиться аналітичне рішення класичної багатомірної задачі Клопера-Пірсона, яке вперше дозволяє в явному вигляді вирішити задачу планування обсягу іспитів послідовно-паралельних систем телекомунікацій та узгодити вимоги до надійності при проведенні ...
1062813
  Грицина Л.А. Проектний менеджмент у системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-107. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1062814
  Лазаренко В.Є. Проектний підхід в організації зовнішньоекономічної діяльності як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства. / В.Є. Лазаренко, Я.І. Сардак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 93-99. – ISSN 2222-4459
1062815
  Байстрюченко Н.О. Проектний підхід до організації підприємства туристичної сфери / Н.О. Байстрюченко, Є.О. Клименко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 63-71. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1062816
  Хрутьба В.О. Проектний підхід до управління екологічною діяльністю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-31 : фото, рис.
1062817
  Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-75-Х
1062818
  Каніщев В.П. Проектний підхід у загальному контексті стратегічного планування в умовах входження України в Європейський та Світовий простір / В.П. Каніщев, І.В. Бєднов // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 250-253. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1062819
  Лозовий В.С. Проектний підхід у науковій сфері України: проблеми та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 21-31
1062820
  Біляєв С.С. Проектний підхід у підприємстві: сутність і специфічні ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-34. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1062821
  Шаров О.І. Проектний погляд на процеси імплементації нового закону України "Про вищу освіту" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 124-129. – ISSN 2222-8810
1062822
  Біляєв С.С. Проектний розвиток підприємництва: сутність та специфічні ознаки // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 66-70. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1062823
  Мартиненко Юрій Проектний спосіб реформування житлово-комунальної галузі в сільському районі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 15-17


  Два роки поспіль Синельниківська районна рада визнається переможцем Усеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування. 2006 року відзначено проект "Розробка і впровадження оптимальної організаційно-виробничої структури управління ...
1062824
  Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місцевого самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Проектний менеджмент. – 2009. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93 та в кінці розд.
1062825
  Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищення кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Інвестиційні проекти в державному управлінні. – 2009. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54 та в кінці розд.
1062826
  Овсянникова Я. Проектні облігації в фінансуванні публічно-приватного партнерства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті поглиблено теоретичні положення щодо фінансування проектів публічно-приватного партнерства та обґрунтовано практичні рекомендації для вдосконалення процедури залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів публічно-приватного партнерства ...
1062827
  Затонацька Т.Г. Проектні ризики: особливості аналізу, інтерпретація та використання результатів / Т.Г. Затонацька, І.В. Примак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розгянуто проблеми вибору методів проведення ризик-аналізу інвестиційних проектів з різних галузей. Наведено поняття ризику, імовірності та невизначеності; подано опис основних методів проведення ризик-аналізу інвестиційних проектів.
1062828
  Чорнобай І. Проектні рішення у технічній документації із землеустрою // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 166-169. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
1062829
  Ходорич О. Проектні технології на уроках зарубіжної літератури в умовах інноваційного середовища // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 52-56
1062830
  Присмицька Г.М. Проектні технології на уроках літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 2-6.
1062831
  Степанчук К. Проектні технології на уроках української літератури = Уроки-проекти // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 26-48


  Запропоновані цікаві проекти з укр. літ. у 9-10 класах із вивчення творчості І. Котляревського, зокрема творів "Енеїда", "Наталка-Полтавка", збірок "Зів"яле листя", "З вершин і низин", "Мій Ізмарагд" І. Франка, проект "Образи жінок у творчості Т. ...
1062832
  Бабинець М. Проектні технології під час викладання ділової іноземної мови у вищих навчальних // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 189-192
1062833
  Сілакова Т.Т. Проектні технології підготовки студентів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 153-158. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1062834
  Чайковська Г. Проектні технології як ефективний засіб формування екологічної культури студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 106-113. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Розглянуто проблему ефективності використання проектної діяльності у вищому навчальному закладі (ВНЗ)."
1062835
  Савченко Л.О. Проектні технології як засіб підвищення якості знань студентів віщої педагогічної школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 362-366. – (Педагогіка ; № 3)
1062836
  Подранецька Н. Проектні технології як один із напрямків розвитку мовної особистості
1062837
  Мариновська О.Я. Проектно-впроваджувальна діяльність як складова педагогічної інноватики // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 158-173


  Висвітлено методологію інноваційних процесів у системі освіти, проаналізовано науково-психологічні джерела, наукові дослідження, в яких розкрито феномен інноваційної діяльності. Подано обґрунтування закономірностей та принципів формування готовності ...
1062838
  Кузнецова Т.В. Проектно-гуманитарные технологии в деятельности библиотек // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 3. – С. 188-192. – ISSN 1997-0803


  Представлен алгоритм действий, который обеспечивает логическую последовательность социально-культурного проектирования средствами гуманитарных технологий. Рассматриваются эффективные технологии для решения стратегических задач любого проекта, ...
1062839
  Атаманчук П.С. Проектно-дослідницька діяльність студентів як спосіб реалізації компетентнісного підходу в результативному навчанні фізики / П.С. Атаманчук, М.О. Роздобутько // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 100-103. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Стаття присвячена розгляду та впровадженню такої форми організації навчального процесу як проектно-дослідницька діяльність, що відіграє роль механізму впровадження компетентнісного підходу в результативному навчанні фізиці.
1062840
  Краснов С.И. Проектно-инициативные програмы развития образовательного учреждения / С.И. Краснов, Р.Г. Каменский // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 0869-561Х


  Развитие образовательного учреждения происходит на основе ценностного самоопределения и проектных инициатив педагогов.Для этого им необходима рефлексия собственной профессиональной деятельности и соорганизация в проектную команду
1062841
  Лебедева Л.Л. Проектно-исследовательская деятельность по экологии - основа формирования познавательной активности школьников // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 96-101. – ISSN 1680-2721
1062842
  Антонюк Т.Д. Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20-30-ті роки ХХ століття) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 29-35


  У статті аналізуються спроби застосування в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття найновіших систем, форм і методів організації навчально-виховного процесу, розроблених передовою європейською й американською педагогічною думкою.
1062843
  Цвіркун Л.О. Проектно-конструкторська компетентність як складник професійної готовності майбутнього інженера // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 133-137. – ISSN 2304-4470
1062844
  Назаренко Л. Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій
1062845
  Андрієвський Б.М. Проектно-модульна діяльність студентів у системі формування їх професійно-дослідницьких компетентностей // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена висвітленню проектно-модульної технології підготовки студентів до наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи. Розкривається ефективність формування дослідницьких компетентностей засобами проектно-модульної технології, ...
1062846
  Квашук В.П. Проектно-організаційне управління офісом системи цивільного захисту для підвищення безпеки життєдіяльності : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Квашук Василь Павлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1062847
  Ларионов В.В. Проектно-ориентированное обучение физике в системе открытого образования / В.В. Ларионов, С.Б. Писаренко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 11-15.
1062848
  Строгнин Р. Проектно-ориентированное управление инновационным университетом / Р. Строгнин, А. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0869-3617
1062849
  Ма Фен Проектно-орієнтоване управління іміджем навчального закладу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Ма Фен ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1062850
  Логінов О.В. Проектно-орієнтоване управління освітньою діяльністю ВНЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Логінов Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1062851
   Проектно-орієнтоване управління процесами розвитку дуальних систем / В.Б. Горбань, Хмель Пйотр, Є.В. Мартин, С.Є. Лясковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
1062852
  Руденко С.В. Проектно-орієнтоване управління станом навколишнього середовища в територіальних еколого-економічних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Руденко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1062853
  Карпенко В.І. Проектно-орієнтований підхід до управління в освіті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 128-133. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1062854
  Прокопишин А.П. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт. / А.П. Прокопишин. – М, 1986. – 176с.
1062855
   Проектно-сметное дело. – М., 1975. – 224с.
1062856
  Мазурин Л.И. Проектно-сметное дело / Л.И. Мазурин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1986. – 158с.
1062857
  Коваленко Н.В. Проектно-тренінговий підхід у організації навчальної педагогічної практики та наково-дослідної роботи студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 91-123. – ISBN 978-966-698-251-8


  У досліденні висвітлено теоретичні положення проектно-тренінгового підходу. Подано концепцію побудови наскрізної системи завдань педагогічних практик у контексті майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано методику організації студентського ...
1062858
  Новиков А.М. Проектное и процессное управление образовательными системами / А.М. Новиков, Д.А. Новиков // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-29
1062859
  Шеховцова В.И. Проектное мышление как компонент проектной культуры специалиста // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 204-207. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1062860
  Антюхов А.В. Проектное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются возможности проектного обучения в качестве методического средства обеспечения уровневой подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Project-based learning is considered as a methodic and didactic instrument for ...
1062861
  Лопатин В.В. Проектное обучение магистров в инновационном научно-образовательном центре "Электроразрядные и пучково-плазменные технологии" / В.В. Лопатин, Д.В. Жгун // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 41-44. – ISSN 0321-0383
1062862
  Колесникова М.Ф. Проектное обучение: взаимодействие бизнеса и образования / М.Ф. Колесникова, Т.А. Лукичева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 166-177. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1062863
  Шуркалин А. Проектное финансирование как важная форма реализации международных проектов / А. Шуркалин, А. Лукашевская // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2074-6040


  Авторы расценивают роль и место проектного финансирования в процессе реализации международных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере.
1062864
  Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики / В.Ю. Катасонов. – Москва : Анкил, 1999. – 168с. – ISBN 5-86476-129-Х
1062865
  Гуревич А Д. Проектные исследования химических производств / А Д. Гуревич. – М., 1976. – 208с.
1062866
  Решетняк Е.В. Проектные студии в университетском образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 93-99. – ISSN 1726-667Х


  В статье рассматриваются проектные студии как интегрированный компонент учебного процесса междисциплинарного характера и способ существенного повышения ценности практической подготовки студентов. Авторы описывают опыт использования данного формата в ...
1062867
  Малкова И.Ю. Проектные технологии в высшей школе: гипотеза о содержании проектной компетентности / И.Ю. Малкова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 57-64
1062868
  Тесля Ю.Н. Проектный менеджмент: видение будущего // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 50-54. – ISSN 2222-8810
1062869
  Дождиков А.В. Проектный подход в научной политике университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 0869-3617


  Описаны основные цели, задачи и ориентиры научной политики МГГУ им. М.А. Шолохова. Методологический подход базируется на балансе традиций вуза и инноваций в сфере организации научной деятельности. Приведен обзор некоторых направлений проектной ...
1062870
  Смоляр Н.О. Проектований гідрологічний заказник "Удайський" як важливий біоцентр регіональної екомережі Лівобережного Придніпров"я: фітоценотичні та созологічні аспекти // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 1 (133). – C. 92-95. – ISSN 2077-4214
1062871
  Філіпова М.В. Проектований Національний природний парк "Саксаганська січ", як перспективний об"єкт Смарагдової мережі Європи / М.В. Філіпова, О.В. Лукіних // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 231-233. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
1062872
   Проектований регіональний ландшафтний парк "Надстугнянський" / Нац. екол. центр України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Дружина охорони природи "Зелене Майбутнє" ; [уклад.: Костюшин В.А. та ін.] ; під заг. ред. К. Норенко. – Київ : НЕЦУ, 2013. – 77, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-77
1062873
  Кованцов Александа Николаевич Проекторное ращепление нелинейных систем обыкневенных дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.02.01.01.04 / Кованцов Александа Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1984. – 145л. – Бібліогр.:л.140-145
1062874
  Кованцов А.Н. Проекторные расшепление нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Кованцов А.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
1062875
  Бунтов В.Д. Проектрирование цифровых радиотехнических устройств на интегральных схемах / В.Д. Бунтов, А.Ф. Емельянов, С.Б. Макаров. – Ленинград, 1985. – 70 с.
1062876
  Паламарчук О.С. Проектування web-орієнтованої інформаційної системи для небанківських фінансових установ // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 34-41. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  У статті проаналізовано інформаційні системи, які використовуються для забезпечення діяльності небанківських фінансових установ. Визначено інформаційне наповнення та функці ональні можливості, що забезпечуються цими системами. На основі зібраної ...
1062877
  Цегелик Г.Г. Проектування баз даних / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1985. – 80с.
1062878
  Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних : Навчальний посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 208с. – ISBN 966-574-160-8
1062879
  Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних : Навчальний посібник / Н.В. Ситник; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 348с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-625-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1062880
  Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Н.В. Ситник, М.Т. Краснюк; Н.В. Ситнік, М.Т. Краснюк; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 264с. – ISBN 966-574-762-2
1062881
  Дрінь Богдан Михайлович Проектування бази даних "ВНЗ: контингент студентів" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто етапи проектування бази даних "ВНЗ: контингент студентів", на основі яких спроектовано інформаційні об"єкти, їхні атрибути, властивості та зв"язки між: ними. Також здійснено інтеграцію цих баз в інформаційну автоматизовану систему ...
1062882
  Сбітнєв А.І. Проектування бази даних для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища військових об"єктів / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 167-173


  У статті розглядається схема проектування архітектури баз даних щодо створення цформаційної системи, яка автоматизує процес екологічного моніторингу, що значно покращує систему управління станом навколишнього середовища у Збройних силах України. В ...
1062883
   Проектування вентильно-реактивного двигуна зі зниженими пульсаціями електромагнітного моменту / О.В. Бібік, В.В. Гребєнніков, М.В. Приймак, Р.Р. Гамалея // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 117-120. – ISSN 1607-7970
1062884
  Тамуров Володимир Іванович Проектування відбиваючих засобів в забезпечення візуальною інформацією (ЗЗВІ) постів управління з обмеженим полем зору : Автореф... кандидата технічнихнаук: 05.07.01 / Тамуров Володимир Іванович; Київський Державний Технічний Університет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 16л.
1062885
  Самойленко В.М. Проектування ГІС = GIS designing : підручник / В.М. Самойленко, Л.М. Даценко, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. та обкл. парал. укр., англ. -. – Бібліогр.: с. 248-255 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-7069-19-4
1062886
  Гетьман О.О. Проектування демографічного розвитку регіону в забезпеченні його соціальної безпеки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 43-56. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1062887
  Герасимов Б.М. Проектування діяльності оператора на основі обробки експертних знань / Б.М. Герасимов, Е.М. Бовда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-79. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення норми керованості. Наведено методика оцінки норми керованості при використанні експертної інформації про якість виконання функцій оператором. Розглянуто синтез нечітких алгоритмів діяльності оператора.
1062888
  Предко Л.С. Проектування додрукарських процесів : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 0927 "Видавн.-поліграф. справа" / Л.С. Предко. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 350, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 345-350. – Бібліогр.: с. 335-344. – ISBN 978-966-322-149-6
1062889
  Хом"як Я.В. Проектування дорожних покриттів / Я.В. Хом"як. – Київ : Киевский университет, 1980. – 110с.
1062890
   Проектування екологічних мереж : метод. рек. до лекційних і практичних занять / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Свідзінська]. – Київ : Київський університет, 2013. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46
1062891
  Руминська З. Проектування еколого-туристичних маршрутів на території природоохоронних об"єктів із застосуванням геоінформаційних систем / З. Руминська, В. Худоба // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7336-00-5
1062892
  Жданов В.В. Проектування ефективних інтегрованих структур на промислових підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.137-139. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1062893
  Жданов В.В. Проектування ефективних інтегрованих структур на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 41-42
1062894
  Калінкевич Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора : навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 140, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 114-140. – Бібліогр.: с.112-113. – ISBN 978-966-657-378-3
1062895
  Третяк В.М. Проектування землекористування структурних елементів екомережі на місцевому рівні / В.М. Третяк, Л.А. Гунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1062896
  Сорокіна Г.Ю. Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 132-137. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1062897
  Вітченко А. Проектування змісту комплексних освітніх програм як умова системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 68-90. – ISSN 1682-2366
1062898
  Науменко М.І. Проектування змісту освіти як засіб підвищення професійної компетентності військових фахівців / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 5-14
1062899
  Кобрій О. Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 4 (111), квітень. – С. 31-35. – ISSN 2308-4634
1062900
  Возняк М.П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з напрямку підгот. "Нафтогазова справа" / М.П. Возняк, Г.М. Кривенко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 664, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636-638. – ISBN 978-966-694-191-9
1062901
   Проектування інформаційних систем : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 488с. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-136-8


  Розкрито теоретичні засади, методи і засоби проектування інформаційних систем, послідовність дій під час різноманітних проектних процедур та операцій, з"ясовано особливості й методи типового індівідуального,автоматизованого їх проектування і застосування
1062902
  Топузов М.О. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-36. – ISSN 2411-1317
1062903
  Кандирін М.П. Проектування комбінованих синтезаторів НВЧ сигналів на інтегральних мікросхемах // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 20-26. – ISSN 1681-7710
1062904
   Проектування комп"ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки : монографія / С.А. Іванець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 312, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-491-9
1062905
  Мокроусова О.Г. Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б.Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина // Реконструкція житла : науково-виробниче видання / Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-т "НДІпроектреконструкція". – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 230-247


  Згадується історія будівництва комплексу Київського університету (1833 р.), а також цілий комплекс будинків архітектора П. Альошина. Наприклад, будинки, споруджені у 1840-50-і р., зокрема, Перша чоловіча гімназія (Т. Шевченка, 14, комплекс бібліотек ...
1062906
  Лиховид О.Р. Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 110-114. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1062907
  Руденко В. Проектування культурологічної спрямованості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 108-116 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1062908
  Попович С.Ю. Проектування локальної екомережі в Чорнобильській зоні // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 48-52. – ISSN 1729-7184


  Окреслено проблему актуальності формування екомережі в Україні, її природно-географічних регіонах, зокрема на Українському Поліссі. Відмічені правові основи, природоохоронна сутність екомережі, її структурних елементів. Визначені природні земельні ...
1062909
  Мазур В. Проектування міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасній парадигмі управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 33-43. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1062910
  Матяш Н. Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв"язку біологічного і хімічного змісту // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 44-48. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито зміст поняття "міжпредметна компетенція" і розглянуто проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв"язку біологічного і хімічного змісту. Автор пропонує детально проаналізувати всі навчальні програми зі споріднених ...
1062911
  Ковальов Євген Вікторович Проектування моделей цифрових автоматів для генерації тестів у середовищі ACTIVE-НDL : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.12 / Ковальов Є.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2000. – 19 с.
1062912
  Кузнєцова О.Т. Проектування моделі методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 350-371. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні з"ясовано теоретичні засади проектування змісту методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів та розроблено рекомендації щодо реалізації досліджуваного процесу відповідно до сучасних вимог. ...
1062913
  Балагура І. Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-48. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано основні показники формування рейтингів наукових публікацій та окремих науковців.
1062914
  Самір Махмуд Мохамед Канаан Проектування мультисервісних телекомунікаційних систем при самоподібних вхідних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Самір Махмуд Мохамед Канаан; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1062915
  Шарко В.Д. Проектування навчального процесу з фізики : навч.-метод. посіб. для організаторів і викладачів післядиплом. пед. освіти, слухачів підвищ. кваліфікації пед. працівників та методистів системи післядиплом. пед. освіти / В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Херсон. акад. неперервної освіти. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажч.: с. 133-136. – Бібліогр.: с. 120-132. – ISBN 978-617-7123-06-3
1062916
  Шевченко А.В. Проектування навчального процесу по формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 206-208. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
1062917
  Дідковський С.В. Проектування навчальної гри для підготовки консультантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Подано досвід проектування навчальної гри для підготовки консультантів. Проаналізовано функціональну структуру проекту навчальної гри і технологію її розробки.
1062918
  Ільясова Ф. Проектування освітніх навчальних просторів (OLE) для підготовки фахівців ІТ - галузі / Ф. Ільясова, М. Кадиров // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 53-59. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема проектування та створення освітніх навчальних проторів. Розглянуто можливі варіанти представлення проекту - OLE- cистеми.
1062919
  Цимбалюк С. Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 9-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1062920
  Козубцов І.М. Проектування педагогічної технології розвитку в аспірантів методології науково-організаційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 72-83. – ISSN 2312-5993
1062921
   Проектування приймально-підсилювальних пристроїв / М.К. Бєлкін, Н.Г. Гаткін, В.Г. Криксунов, Ю.Л. Мазор. – Київ : Техніка, 1970. – 412 с.
1062922
  Поліщук О.А. Проектування програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто структуру програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів. Розроблений комплекс забезпечує офлайнове розпізнавання роздільно-рукописних текстів, що містять математичні формули, та трансформування розпізнаної ...
1062923
  Цина А. Проектування простору технологічної освіти в контексті компетентнісного підходу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 25-32. – ISSN 2075-1478
1062924
  Кійко Т.Б. Проектування професійно-орієнтованих індивідуально-консультативних занять з основ здоров"я у формуванні адаптаційних можливостей студентської молоді / Тетяна Борисівна Кійко, Антоніна Олексіївна Міненко, Галина Леонідівна Воскобойнікова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 33-38. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  В статті висвітлено актуальність та особливості проектування професійно-орієнтованих індивідуально-консультативних занять з основ здоров"я у формуванні адаптаційних можливостей студентської молоді. Встановлено, що індивідуально-консультативні заняття - ...
1062925
  Сас Н.М. Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом", підготовленого до інноваційного управління // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 11-15. – ISSN 2221-6316


  Актуальність проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом", що володіє компетентностями з інноваційного управління, обумовлена відсутністю державних стандартів вищої професійної освіти нового ...
1062926
  Вітченко А.О. Проектування професіограми викладача вищої школи в умовах неперервної педагогічної освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 27-33. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
1062927
  Кощук О.Б. Проектування процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 78-82. – ISSN 2413-1571
1062928
  Бондарчук.П Проектування радіодоступу з оптимальними параметрами мережі // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 28-33. – ISSN 2412-4338
1062929
  Чаплинський А.Б. Проектування радіопередавальних пристроїв / А.Б. Чаплинський. – Київ : Техніка, 1964. – 310 с.
1062930
  Гагауз Ф.М. Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із композиційних митеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.02 / Гагауз Ф.М.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1062931
   Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Кучерявий А.О. [та ін.] ; Донец. юрид. ин-т МВД Украины. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 198, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 191-192. - С. 25-48 помилково зброшуровані навпаки. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-8388-90-3
1062932
  Копійка О.В. Проектування сервісів зберігання даних // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-96
1062933
  Стеклов В.К. Проектування систем автоматичного керування. / В.К. Стеклов. – Київ : Вища школа, 1995. – 232с.
1062934
  Шереметьєв С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі / С. Шереметьєв, І. Думанська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються особливості проектування соціокультурного простору в новій будівлі НББ, технологічні аспекти функціонування соціокультурного центру і його об"єктів, подані результати соціокультурної діяльності НББ.
1062935
  Шереметьєв С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі / С. Шереметьєв, І. Думанська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються особливості проектування соціокультурного простору в новій будівлі НББ, технологічні аспекти функціонування соціокультурного центру і його об"єктів, подані результати соціокультурної діяльності НББ.
1062936
  Хміль Ф.І. Проектування сучасних підприємницьких організацій в контексті формування вітчизняної моделі управління // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економічні науки ; № 1)
1062937
  Павленко Л.А. Проектування схем баз даних : практикум з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" : навч.-практич. посібник / Павленко Л.А, Тарасов О.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Шаповал Г.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISBN 978-966-676-503-4
1062938
  Стороженко Л.І. Проектування та будівництво сталезалізобетонних безбалкових перекриттів / Л.І. Стороженко, О.В. Нижник // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 164-172 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1062939
  Книш В.І. Проектування та будівництво сучасних хмарочосів в контексті історичного розвитку галузі висотного будівництва / В.І. Книш, А.А. Кайтанюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 138-151. – ISSN 2077-3455
1062940
   Проектування та використання сховищ даних для опрацювання результатів оцінювання знань студентів / Б.В. Дурняк, Н.М. Пасєка, М.С. Пасєка, О.В. Ерстенюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.9. – С. 365-373. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1062941
  Лунтовський А.О. Проектування та дослідження комп"ютерних мереж : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / А.О. Лунтовський, І. В. Мельник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2010. – 360, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 306-315. – ISBN 978-966-388-315-1
1062942
  Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів : навч. посібник / Й.В. Якимів, О.М. Бортняк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-966-694-246-6
1062943
  Баличева Л.В. Проектування та методичні особливості нової платформи дистанційного навчання іноземних студентів-заочників в ХНЕУ ім. С. Кузнеця // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-311-7
1062944
  Губкіна Є. Проектування та реалізація соцміста "Новий Харків" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
1062945
  Стеклов В.К. Проектування телекомунікаційних мереж : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за напрямком "Телекомунікації" / За заг. ред. В.К. Стеклова. – Київ : Техніка, 2002. – 792с. – ISBN 966-575-070-4
1062946
  Скворцова Ольга Борисівна Проектування тестів для послідовносних функціональних схем, що реалізовані у програмованій логіці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Скворцова О.Б.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1062947
  Худоба В.В. Проектування туристичних маршрутів на території НПП "Сколівські Бескиди" із застосуванням ГІС / В.В. Худоба, Л.О. Тимошенко, З.Р. Руминська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 93-100. – ISSN 2308-135X
1062948
  Януш Ш. Проектування цифрових систем з використанням логічного програмування : Автореф... док. технічн.наук: 05.13.13 / Януш Ш.; НАНУ. – Київ, 2001. – 38л. – Бібліогр.:с.33-35
1062949
  Януш Ш. Проектування цифрових систем з використанням логічного програмування : Автореф...док.технічн.наук:05.13.13 / Януш Ш.;НАНУ. – Київ, 2001. – 38с. – Бібліогр.:с.33-35
1062950
  Оршанський Л.В. Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 41-46. – (Педагогіка ; № 3)
1062951
  Гломозда Д.К. Проектування, системний аналіз і розробка корпоративних інформаційних систем : навч. посібник / Гломозда Дмитро ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 95. – Бібліогр.: с. 92-94. – ISBN 978-966-2410-65-5
1062952
  Племнек Александр Проекты АРБИКОН доказали свою устойчивость т стабильность // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 0869-4915
1062953
  Бондаренко В.К. Проекты архивной реформы в России 60-70-х годов XIX века : Автореф... кандид. ист.наук: / Бондаренко В.К.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1062954
  Авакян А.В. Проекты близкого и далекого будущего / Авакян А.Б., Ромашков Е.Г. – Москва : Географгиз, 1961. – 111с. : ил., карт.
1062955
  Швец И. Проекты всероссийской власти на Уфимском государственном совещании 1918 г. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 0042-8779
1062956
   Проекты документов о введении категории "Ведущий вуз Российской Федерации" : [Брошюра] / Мин-во образования Российской Федерации; Под общ. науч. руководстом А.Ф.Киселева // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 15 с.
1062957
  Сперанский М.М. Проекты и записки / М.М. Сперанский. – Москва; Ленинград, 1961. – 244с.
1062958
   Проекты и рисунки французских архитекторов и орнаменталистов XVIII - начала XIX века. – Л., 1971. – 40с.
1062959
  Ребров М.Ф. Проекты оживут завтра: путешествие в мир идей. / М.Ф. Ребров. – М., 1986. – 186с.
1062960
  Сванепоэль М. Проекты оцифровки: изучение состояния дел в мире // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 94 - 107. – ISSN 0130-9765
1062961
  Жабко Е.Д. Проекты Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина по истории российской государственности: сотрудничество с отечественными и зарубежными библиотеками // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С.47-49
1062962
  Чирьев С.И. Проекты преобразования наших высших и средних школ / [Соч. С. Чирьева, проф.]. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°,, 1905. – 13 с.
1062963
  Винсонно Шарлотт Проекты тысячелетнего города : Марокко: Фес // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 90-97 : Іл. – ISSN 1029-5828
1062964
   Проекты уставов и штатов Императорской Академии наук и состоящих при ней музеев / Печатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1865. – 145, 68 с.
1062965
   Проекты штатов по Казанскому учебному округу на 1863 год. – 59с.
1062966
  Урмаев Н.А. Проекции карт масштабов 1:1000000 и 1:500000 / Научно-Исследовательский Отдел Аэрографического Ин-та Г.В.Ф. ; Н.А. Урмаев. – Вып. 1. – Москва, 1935. – 14 с.
1062967
  Каврайский В.В. Проекции картографические / В.В. Каврайский. – Москва, 1940. – С.107-127. – Відбиток з: БСЭ, том 47, М., 1940 г.
1062968
  Калиберда М.Г. Проекционная аппаратура в клубе. Лекция для студ. по курсу "Клубное дело" / М.Г. Калиберда. – Х., 1960. – 59с.
1062969
  Курпель Н.С. Проекционно-итеративные методы решения операторных уравнений / Н.С. Курпель. – Киев : Наукова думка, 1968. – 243 с.
1062970
  Лучка А.Ю. Проекционно-итеративные решения дифференциальных и интегральных уравнений. / А.Ю. Лучка. – Киев : Наукова думка, 1980. – 258 с.
1062971
  Балашова С.Д. Проекционно-итерациональные методы уравнений в нормированных пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Балашова С.Д.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1974. – 20л.
1062972
  Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений / С.И. Кабанихин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 165 с.
1062973
   Проекционно-сеточные методы в задачах численного анализа. – Новосибирск, 1989. – 175с.
1062974
  Лаевский Ю.М. Проекционно-сеточные методы решения двухмерных параболических уравнений. / Ю.М. Лаевский. – Новосибирск, 1987. – 138с.
1062975
  Тадеев Василий Александрович Проекционное моделирование многомерных гиперболических пространств : Автореф... канд. технич.наук: 05.01.01 / Тадеев Василий Александрович; Киевский инж.-строит. ин-т. – К., 1984. – 15л.
1062976
  Куликов А.С. Проекционное черчение : (Учеб. пособие для машиностроит. вузов) / А.С. Куликов. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 96с.
1062977
   Проекционное черчение с задачами. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1978. – 341с.
1062978
  Манцветова И.В. Проекционное черчение со сборником задач. / И.В. Манцветова, Д.Ю. Маянц. – 2-е изд., переработ. и доп. – Минск, 1963. – 370с.
1062979
  Куликов А.С. Проекционное черчение. (Учеб. пособие для машиностроит. вузов.) / А.С. Куликов. – 4--е изд., переработ. и доп. – М., 1961. – 136с.
1062980
  Молчанов В.А. Проекционные алгебры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Молчанов В.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 15л.
1062981
  Шамро З.А. Проекционные и контролирующие устройства в школьном обучении / З.А. Шамро. – Киев, 1978. – 70с.
1062982
  Лисицын Б.М. Проекционные и проекционно-сеточные методы. / Б.М. Лисицын. – К., 1991. – 170с.
1062983
  Беляев Н.М. Проекционные и разностные методы в задачах теплообмена и термоупругости / Н.М. Беляев. – Днепропетровск, 1982. – 104с.
1062984
  Андреев В.Б. Проекционные методы : (метод конеч. элементов) / В.Б. Андреев, Л.А. Руховец. – Москва, 1986. – 31с.
1062985
  Либерголь Борис Давидович Проекционные методы оценивания параметров нестационарных объектов управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Либерголь Борис Давидович; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1993. – 16л.
1062986
  Козак А.В. Проекционные методы решений многомерных уравнений типа свертки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Козак А.В.; Рост.гсо.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1062987
  Кононенко Элеонора Дмитриевна Проекционные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кононенко Элеонора Дмитриевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1062988
  Шпигель Е.М. Проекционные методы решения одномерных сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Шпигель Е.М.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 10л.
1062989
  Ашерова Р.М. Проекционные операторы для полупростых комплексных алгебр Ли и их некоторые применения в ядерной физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Ашерова Р.М. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1062990
  Смирнов Ю.Ф. Проекционные операторы для простых групп Ли и их приложения / Ю.Ф. Смирнов, А.П. Шустов. – К., 1978. – 19с.
1062991
  Толстой В.Н. Проекционные операторы для простых групп Ли и их применение в задачах теории атомного ядра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Толстой В.Н. ; НИИ ядерной физики. – Москва, 1973. – 15 с.
1062992
  Рузлева Н.П. Проекционные основы черчения / Н.П. Рузлева. – М, 1970. – 68с.
1062993
  Шведов И.А. Проекционные спектры : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шведов И. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 7л.
1062994
  Еремин Проекционный метод решения внешних задач дифракций с учетом геометрии рассеивателя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Еремин юрий Александрович; МГУ. – М., 1976. – 10л.
1062995
  Левко В.И. Проекционный метод решения вырожденных дискретных уравнений Винара-Хпфа : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Левко В.И.; АН МССР, Отд. физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1973. – 12л.
1062996
  Чеботару И.С. Проекционный метод решения уравнений типа Винера-Хопфа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеботару И.С.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 11л.
1062997
  Польский И.Г. Проекционный чертеж и простроения на нем / И.Г. Польский. – М., 1962. – 112с.
1062998
  Назаретский В.Е. Проекционный чертеж при преподавании стереометрии в 9-х и 10-х классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Назаретский В.Е.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1955. – 20л.
1062999
  Краковська С.В. Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ столітті / С.В. Краковська, В Н. Шпиталь Гнатюк, Л.В. Паламарчук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 33-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1063000
  Калінічева Г. Проекції націософської концепції Тараса Шевченка на формування сучасної української політичної нації // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 11-22


  У статті досліджено націотворчі аспекти поезії Т. Шевченка: сутність національної ідеї, ціннісної системи, його оцінки ролі національної політичної еліти в історії України. Проаналізовано стан розвитку, проблеми та шляхи оптимізації формування ...
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,