Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Цимбалюк М. "Рада" й Нова Рада": дві назви однієї газети // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 84-89. – ISBN 978-966-493-554-5
1061002
  Стефанович А.В. "Радзивиллиана" - книжная культура Беларуси // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2006. – Вып. 4. – С. 380-392. – ISBN 966-02-4133-Х
1061003
  Воїнов С. "Ради святої нашої поезії..." (Рядовий лінійного батальйону і "Слово о полку Ігоревім") // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 9
1061004
  Значков Борис "Радио Африка" : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 112-120 : Фото
1061005
  Матюшкин Н. Равноправие и содружество наций в СССР / Н. Матюшкин. – Москва : Московский рабочий, 1950. – 80 с.
1061006
  Балашов С.В. Равноправное сотрудничество и тупики зависимости. / С.В. Балашов, П.Л. Седов. – М., 1986. – 203с.
1061007
  Леонтьев А.А. Равноправность / А. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журнала "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 16 с. – Экз. дефектный, порезан ценз. тит. л.
1061008
  Самандаров А.Г. Равнораспределенность простых идеалов в классах H mod f : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Самандаров А.Г.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 7л.
1061009
  Криницкий Н.А. Равносильные преобразования алгоритмов и программирование / Н.А. Криницкий. – Москва : Советское радио, 1970. – 304 с.
1061010
  Кугультинов Д.Н. Равные солнцу : стихи и поэиы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1963. – 136 с.
1061011
  Володарский С. Равный среди первых // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 19 (479), 13.05.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1061012
   Равный столетиям. – М, 1977. – 527с.
1061013
  Ташковски Д. Раганьето на македонската нациjа / Д. Ташковски. – 2 изд. – Скопjе, 1967. – 295с.
1061014
  Эфендиев З. Рагимат / З. Эфендиев. – Махачкала, 1960. – 32 с.
1061015
  Уорти Р. Рагнаради / Р. Уорти. – Санкт-Петербург, 1994. – 320 с.
1061016
  Братерська-Дронь Рагнарек - Судний день = до проблеми екранної інтерпретації фантастики-попередження // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 112-121. – ISSN 1997-4264


  Рагнарёк в германо-скандинавской мифологии - гибель богов (судьба богов) и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами
1061017
  Дихтярь А.Б. Рагузовская сопка / А.Б. Дихтярь. – М., 1983. – 141с.
1061018
  Дихтярь А.Б. Рагузовська сопка / А.Б. Дихтярь. – К., 1979. – 127с.
1061019
  Скороход Ю.С. Рада Безпеки ООН та конфлікт 2006 року на Півдні Лівану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 18-26


  Стаття присвячена дослідженню діяльності Ради Безпеки 00Н з врегулювання конфлікту 2006 року між Ізраїлем та "Хезболлах" на Півдні Лівану; проаналізовано особливості підходів сторін конфлікту та держав-членів Ради Безпеки до його врегулювання, ...
1061020
  Валленштайн П. Рада Безпеки ООН у державних збройних конфліктах у 2003-2012рр. / Петер Валленштайн, Патрик Йоханссон // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 53-64. – ISBN 978-966-2050-07-3
1061021
  Годованик Є.В. Рада безпеки ООН: міжнародно-правовий статус та актуальні проблеми реформування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Годованик Є.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1061022
  Новікова Л.В. Рада Безпеки Організації Об"єднаних націй як інститутуція протидії тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 25-28. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
1061023
  Безверха О. Рада бізнес-омбудсмена - недоліки та перспективи розвитку крізь призму міжнародного досвіду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 124-126
1061024
  Семикрас О.В. Рада держав Балтійського моря в контексті інтеграційних процесів постконфронтаційної Європи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 73-81. – ISBN 966-7196-06-2
1061025
  Северінсен Г. Рада Європи - Росія, Україна: хто на кого впливає? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 41 (206). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Позиції недемократичних сил у парламентській асамблеї Ради Європи не дають їй змоги повною мірою виконувати свої основоположні функції: захист прав людини і верховенства права.
1061026
   Рада Європи : Діяльність & здобутки. – Київ : Віпол, 1998. – 88 с
1061027
  Грицаєнко Л. Рада Європи // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 348-349. – ISSN 2304-1773


  Правова хроніка.
1061028
  Піляєв І.С. Рада Європи в контексті формування загальноєвропейського інтеграційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 17-22
1061029
  Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі : [монографія] / І.С. Піляєв ; [ред. О.М. Кузьміна]. – Київ : Юридична книга, 2003. – 433, [2] с. – ISBN 966-7791-27-0
1061030
  Головатий С. Рада Європи і людські права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 9-25. – ISSN 1026-9932
1061031
  Павліченко О.М. Рада Європи і стандарти гендерної рівності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 90
1061032
  Павличенко О. Рада Європи проти нетерпимості // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Рада Європи здійснює заходи, що стосуються сфери освіти, а також спрямовані на молоде покоління. Про роботу європейських молодіжних центрів.
1061033
  В"юницька О.І. Рада Європи та підтримка соціально-економічного розвитку як невід"ємної складової демократичної стабілізації у посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.37-45
1061034
   Рада Європи. 800 мільйонів європейців. – Київ : "Кальварія", 2001. – 118с.
1061035
   Рада Європи: 800 мільйонів європейців. – Київ : Фенікс, 2006. – 128 с. – ISBN 966-651-314-5
1061036
   Рада Європи: 800 мільйонів європейців / [переклад і редакція : ПП Ю. Зайцев]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2008. – 125, [3] с. – ISBN 966-651-308-0
1061037
  Савенко С.Г. Рада Європи: мовна політика на зламі століть. Внутрішні чинники // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 410; 9 назв
1061038
  Саєнко С.Г. Рада Європи: мовна політика на зламі століть. Внутрішні чинники // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 406-410. – ISBN 966-7890-03-1
1061039
  Саєнко С.Г. Рада Європи: мовна політика на зламі століть: внутрішні чинники // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1061040
  Мармазов В.Є. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції : Навчальний посібник / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; За ред.Ю.С.Шемшученка. – Київ : "Юридична книга", 2000. – 472с. – ISBN 966-7791-09-2
1061041
  Кресін О. Рада Європи: проблеми реформування : [семінар, 13 груд. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 481-485. – ISSN 1026-9932


  Про науково-практичний семінар "Рада Європи: проблеми реформування", що відбувся в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 13 грудня 2012 року. З доповідями виступили представники Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса ...
1061042
  Бондаренко В.І. Рада колективу / В.І. Бондаренко. – К, 1989. – 48с.
1061043
  Антонов В.О. Рада національної безпеки і оборони України як важливий суб"єкт системи забезпечення національної безпеки української держави / В.О. Антонов, О.П. Закутайло // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 140-143. – ISSN 1563-3349
1061044
  Петрів І.М. Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку : монографія / І.М. Петрів ; Служба безпеки України ; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-458-110-0
1061045
  Ліпкан В. Рада національной безпеки України - державний орган стратегічної комунікації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 3-7


  Розглядаються проблемні питання правового статусу Ради національної безпеки України у сфері реалізації державної безпекової політики.
1061046
  Овсюк О.М. Рада ООН з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-152.
1061047
  Овсюк О.М. Рада ООН з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 339-344. – ISSN 2219-5521
1061048
  Костюк Б.А. Рада РАПО приймає рішення / Б.А. Костюк, В.П. Мотрук. – К., 1985. – 48с.
1061049
   Рада ректорів вищих навчальних закладів при голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації : Голова Ради ректорів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Ректори ВНЗ Дніпропетровської області звернулися з проханням до депутатського корпусу Дніпропетровської обласної ради підтримати дієву і ефективну роботу МОНмолодьспорт та особисто міністра освіти і науки,молоді та спорту Дмитра Володимировича Табачника.
1061050
  Панова І.Ю. Рада Республіки УНР: правовий статус та компетенція // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 71-74
1061051
  Субх М. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки: інтеграція на тлі серйозних внутрішніх протиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 24-29
1061052
  Окиншевич Л.О. Рада старшинська на Гетьманщині / Л.О. Окиншевич. – 12-26с.
1061053
  Короткий В. Рада студентських представників [1905-1917] / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 437. – ISBN 5-7707-1062-4
1061054
  Удовиченко О.С. Рада суддів як невід"ємна складова системи судоустрою // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 30-32
1061055
   Рада, украинськый альманах на 1883 рок [Рада, український альманах на 1883 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго
Ч. 1. – 1883. – [1], II, 470 с. – Пеpедм. pос.. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів, pозвідок з фольклоpистики, ст. пpо кооп. госп. об"єднання: М.П. Стаpицький, Б.Д. Гpінченко, Hечуй [І.С. Hечуй-Левицький], Я.І. Щоголев, А.М. Бобенко, П. Миpний, О. Пчілка, Д.Л. Моpдовець, М.К. Садовський, Гнат Каpий ...
1061056
   Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго
Ч. 2. – 1884. – [1], 222, [1] с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет. і пpозових твоpів: О. Пчілка, Антоненко, П. Миpний, А.М. Бобенко, Г. Баpвінок, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Устенко, Т. Алатонченко.
1061057
   Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго
Ч. 2. – 1884. – [1], 222, [1] с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Переплет. з: Ныва [Нива], Одесса, 1885 ; Наймычка [Наймичка] / Карпенко-Карий І.К., Херсон, 1887


  Авт. поет. і пpозових твоpів: О. Пчілка, Антоненко, П. Миpний, А.М. Бобенко, Г. Баpвінок, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Устенко, Т. Алатонченко.
1061058
  Рождественский Р.И. Радар сердца / Р.И. Рождественский. – М., 1971. – 215с.
1061059
  Туркот В.Л. Радгоспи на повному господарському розрахунку / В.Л. Туркот. – Одеса, 1968. – 67с.
1061060
   Радгоспи та сільське господарство. – Харків, 1936. – 452с.
1061061
  Погорєлов М.С. Радгоспи України в боротбі за дальше піднесення сільскогосподарського виробництва / М.С. Погорєлов. – К., 1959. – 88с.
1061062
   Радгоспи Української РСР в цифрах. – Київ, 1973. – 322 с.
1061063
  Панченко П.П. Радгоспи: шлях становлення і розквіту (1917-1980) : (На матеріалах УРСР) / П.П. Панченко, А.П. Євтушенко. – Київ, 1982. – 264 с.
1061064
  Цалюк М.Я. Радгоспне будівництво на Україні (1921-1930) / М.Я. Цалюк. – К., 1961. – 116с.
1061065
  Киселев В.В. Радели чужую боль / В.В. Киселев, А.А. Жиров. – Сыктывкар, 1978. – 240с.
1061066
  Бардадым В.П. Радетели земли кубанской / В.П. Бардадым. – Краснодар, 1986. – 155с.
1061067
  Мірошниченко Н. Радецький Валерій Олександрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 14 : Валерій Радецький. – С. 3-15.
1061068
  Чоттопаддахай Бонкичондро Радж Сингх / Чоттопаддахай Бонкичондро. – Москва, 1960. – 263с.
1061069
  Рамачарака Раджа-йога / Рамачарака, 1915
1061070
  Ільїн В.В. Раджас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 65. – ISBN 966-316-069-1
1061071
  Гусева Н.Р. Раджастханцы: народ и проблемы / Н.Р. Гусева. – М, 1989. – 227с.
1061072
  Русина В О. Радзивілли та Україна: культурні конотації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.113-130. – ISSN 0130-5247
1061073
  Русина О.В. Радзивіллівські володіння новітніх часів очима сучасників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 29-39. – ISSN 0130-5247


  Ідеться, головним чином, про опис радзивіллівських володінь авторства відомого польського письменника XIX ст., чиє життя було нерозривно пов"язаним з Україною - Ю. Крашевського.
1061074
  Дука М.В. Радзиковський Борис Євгенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 278. – ISBN 96966-8060-04-0
1061075
   Радзівіл Віктор Якович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 109 : фото. – ISSN 0367-4290
1061076
  Фурса С.Я. Радзієвська Людмила Костянтинівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 38. – ISBN 978966-97130-0-1
1061077
  Колотуха Я.Я. Ради - органи справжнього народовладдя / Я.Я. Колотуха. – Київ, 1981. – 72с.
1061078
  Юзьков Л.П. та ін. Ради - органи справжнього народовладдя / Л.П. та ін. Юзьков. – К., 1983. – 144с.
1061079
  Овсянников Ю.М. Ради братий своих.....Иван Федоров / Ю.М. Овсянников. – Москва, 1975. – 144с.
1061080
  Бутко І.П. Ради в містах і органи громадської самодіяльності / І.П. Бутко. – К., 1974. – 111с.
1061081
  Коцур В.П. Ради в політичній системі радянської України (1920-1930 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 100-108
1061082
  Стрельбицкий И.С. Ради вас, люди / И.С. Стрельбицкий. – М. : Советская Россия, 1979. – 94 с.
1061083
   Ради великой цели. – М, 1959. – 222с.
1061084
  Грин Стэнли Ради всех святых // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 76-85 : фото
1061085
  Хотимский Б.И. Ради грядущего / Б.И. Хотимский. – М, 1979. – 63с.
1061086
  Макогон С.О. Ради депутатів трудящих - політична основа СРСР / С.О. Макогон. – Київ, 1955
1061087
  Тимцуник В.І. Ради депутатів трудящих в системі радянської влади (1953-1964 рр.) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43. – Бібліогр.: 15 назв
1061088
  Нижник В.Є. Ради депутатів трудящих і громадськість / В.Є. Нижник. – Київ, 1962. – 45с.
1061089
  Гудзь Марина Вікторівна Ради депутатів трудящих України в 1953-1964 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гудзь Марина Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1061090
  Гудзь Марина Вікторівна Ради депутатів трудящих України в 1953-1964 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гудзь Марина Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 193л. – Бібліогр.:л.164-193
1061091
  Терлецький В.М. Ради депутатів трудящих УРСР / В.М. Терлецький. – К., 1966. – 379с.
1061092
  Курбаннепесов Керим Ради доброты : стихотворения и поэмы / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 189 с.
1061093
  Аграновский В.А. Ради единого слова / В.А. Аграновский. – Москва, 1978. – 168с.
1061094
  Зорич А.А. Ради жизни / А.А. Зорич. – Одесса, 1953. – 187с.
1061095
  Гончаров В.М. Ради жизни / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1953. – 63с.
1061096
  Ивановский Е.М. Ради жизни / Е.М. Ивановский, В.А. Соколов. – Тула, 1966. – 188с.
1061097
  Ивановский Е.М. Ради жизни / Е.М. Ивановский, В.А. Соколов. – Тула, 1973. – 197с.
1061098
  Фирсанов К.Ф. Ради жизни / К.Ф. Фирсанов. – Куйбышев, 1973. – 127с.
1061099
  Кеккелев Л.Н. Ради жизни других / Л.Н. Кеккелев. – Свердловск, 1964. – 56с.
1061100
   Ради жизни на земле. – Москва, 1959. – 663 с.
1061101
  Маршак С.Я. Ради жизни на земле / С.Я. Маршак. – М., 1961. – 107с.
1061102
   Ради жизни на земле. – Магадан, 1963. – 185с.
1061103
   Ради жизни на земле. – Саратов, 1963. – 263с.
1061104
  Кучеренко Г.А. Ради жизни на земле / Г.А. Кучеренко. – М., 1967. – 48с.
1061105
   Ради жизни на земле. – Воронеж, 1970. – 382с.
1061106
   Ради жизни на земле. – Пермь, 1974. – 135с.
1061107
   Ради жизни на земле. – М, 1975. – 367с.
1061108
   Ради жизни на земле. – Барнаул, 1975. – 408с.
1061109
   Ради жизни на земле. – Москва, 1977. – 167с.
1061110
  Голиков А.Н. Ради жизни на земле / А.Н. Голиков. – Москва, 1977. – 48с.
1061111
   Ради жизни на земле. – М, 1979. – 382с.
1061112
  Гриченко И.Т. Ради жизни на земле / И.Т. Гриченко, Н.М. Головин. – Харьков, 1980. – 166с.
1061113
  Коваленко С.А. Ради жизни на земле / С.А. Коваленко. – М, 1980. – 63с.
1061114
  Драченко И.Г. Ради жизни на земле / И.Г. Драченко. – К., 1980. – 183с.
1061115
  Бавин Сергей Павлович Ради жизни на земле : Рек. библиогр. указ. худож. лит. о Великой Отечественной войне / Бавин Сергей Павлович. – Москва : Книга, 1984. – 128с.
1061116
   Ради жизни на земле : стихи поэтов-сибиряков, павших на фронтах Великой Отеч. войны / [сост., авт. предисл. и примеч. Л. Решетников ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск, 1985. – 350 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1061117
   Ради жизни на земле. – М, 1985. – 383с.
1061118
  Пьяных М.Ф. Ради жизни на земле / М.Ф. Пьяных. – М., 1985. – 272с.
1061119
   Ради жизни на земле. – Ленинград, 1986. – 333 с.
1061120
   Ради жизни на земле : Сборник. – Москва : ДОСААФ СССР, 1986. – 525 с.
1061121
   Ради жизни на земле. – М, 1988. – 446с.
1061122
   Ради жизни на земле. – М, 1988. – 444с.
1061123
   Ради жизни на земле. – М, 1990. – 286с.
1061124
  Алексеев С.П. Ради жизни на земле / С.П. Алексеев. – Москва, 1990. – 272с.
1061125
   Ради жизни на Земле. – М, 1970. – 255с.
1061126
   Ради жизни на Земле. – Ленинград, 1985. – 300с.
1061127
  Топер П.М. Ради жизни на земле. / П.М. Топер. – М., 1971. – 439с.
1061128
  Топер П.М. Ради жизни на земле. / П.М. Топер. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 568с.
1061129
  Топер П.М. Ради жизни на земле. / П.М. Топер. – 3-е изд., доп. – М., 1985. – 651с.
1061130
  Козловский Ю.В. Ради завтрашней радости / Ю.В. Козловский. – М, 1985. – 126с.
1061131
   Ради завтрашних дней. – Ростов н/Д, 1978. – 204с.
1061132
  Воронин С.А. Ради земли своей / С.А. Воронин. – Москва, 1983. – 336с.
1061133
  Темний В.Ф. Ради і продовольча програма / В.Ф. Темний. – Київ, 1985. – 49 с.
1061134
  Барбьери Э. Ради любви : Роман / Э. Барбьери. – Москва : АСТ, 1997. – 544с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000577-0
1061135
  Стржижовский Л.Ф. Ради мира на земле / Л.Ф. Стржижовский. – М., 1980. – 112с.
1061136
   Ради мира на земле. – М, 1983. – 496с.
1061137
  Стржижовский Л.Ф. Ради мира на земле / Л.Ф. Стржижовский. – М., 1986. – 124с.
1061138
   Ради мира на земле. – М, 1990. – 544с.
1061139
  Терлецький В.М. Ради на Київщині в 1917 році / В.М. Терлецький. – К., 1957. – 48с.
1061140
  Петровський Г.І. Ради на новому етапі / Г.І. Петровський. – К., 1924. – 107с.
1061141
  Мінаєв С. Ради на Україні. / С. Мінаєв. – Х, 1929. – 74с.
1061142
  Мелащенко Ф В. Ради народних депутатів - політична основа держави развинутого соціалізма / Ф В. Мелащенко, М Юрченко. – К, 1979. – 48с.
1061143
  Воробьев-Обухов Алексей Ради нескольких кадров : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 86-90 : Фото
1061144
  Борзунов С. Ради нескольких строчек / С. Борзунов. – М., 1969. – 343с.
1061145
   Ради нескольких строчек в газете. – Смоленск, 1969. – 108с.
1061146
  Одинец М. Ради нескольких строчек в газете / М. Одинец. – Киев : Молодь, 1989. – 157 с.
1061147
  Шаталова Н. Ради репутации. Изменения в системе аттестации кадров пойдут на пользу всему научному сообществу. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 4


  Выработка предложений по опубликованию научных работ в изданиях ВАК, по созданию национальной системы индексирования журналов, выходящих на русском языке, Много замечаний и критических предложений высказывается по самой процедуре защиты диссертаций. ...
1061148
  Городецька О. Ради робітничих депутатів на Україні 1905 року / О. Городецька. – Х., 1930. – 119с.
1061149
  Шморгун П. Ради робітничих депутатів на Україні в 1905 р. / П. Шморгун. – К., 1955. – 104с.
1061150
  Гамрецький Ю.М. Ради робітничих депутатів України в 1917 році (Період двовладдя) / Ю.М. Гамрецький. – Київ, 1966. – 218с.
1061151
  Федоренко В.Г. Ради робітничих і солдатських депутатів Лівобережної України в боротьбі за встановлення Радянської Влади на Україні (лютий 1917 р. -- січень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Федоренко В.Г.; КУ. – К., 1964. – 2,269л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
1061152
  Авраменко В.Г. Ради робітничих і солдатських депутатів Правобережної України в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні(березень-жовтень 1917) / В.Г. Авраменко. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1972. – 60 с. – МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1061153
  Авраменко В.Г. Ради робітничих і солдатських депутатів Правобережної України в період підготовки і проведення Великої Жовтневої Соціалістичної революції на Україні (березень-жовтень 1917) : Дис. ... канд. іст. наук / Авраменко В.Г. – Київ, 1972. – 210 л. – Бібліогр. : л. І-XVI
1061154
  Лаврентьев В.В. Ради своих ближних / В.В. Лаврентьев. – М., 1961. – 72с.
1061155
  Кордон М.В. Ради селянських депутатів і аграрний рух на півдні України в березні 1917-березні 1918 рр (на матеріалах Катериославської і Харківської губерній) : Дис... канд. іст.наук: / Кордон М.В.; МВССО УРСР. КДУ. – Київ, 1974. – 196л. – Бібліогр.:л.1-16
1061156
  Нагаев Г.Д. Ради счастья : Повесть о Сергее Кирове / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1974. – 479с. – (Пламенные революционеры)
1061157
  Нагаев Г.Д. Ради счастья / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1976. – 128с.
1061158
  Горелая М.Ф. Ради счастья на земле / М.Ф. Горелая. – М, 1977. – 285с.
1061159
  Базен Эрве Ради сына / Базен Эрве. – М., 1964. – 264с.
1061160
  Дудин М. Ради твоей жизни / М. Дудин, В. Соловьев. – Л., 1965. – 214с.
1061161
  Меркулов О.Б. Ради тебя / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1969. – 303с.
1061162
  Меркулов О.Б. Ради тебя / О.Б. Меркулов. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1974. – 303с.
1061163
  Меркулов О.Б. Ради тебя / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1980. – 560с.
1061164
  Сафиева Г. Ради тебя : стихи / Г. Сафиева; пер. с тадж. – Москва : Правда, 1984. – 31 с.
1061165
  Меркулов О.Б. Ради тебя / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1985. – 493с.
1061166
   Ради тебя, Земля!. – Москва : Известия, 1971. – 335с.
1061167
  Чечин О.И. Ради тебя, Ленинград! / О.И. Чечин. – М, 1977. – 144с.
1061168
  Сапаров А.В. Ради тебя, товарищ / А.В. Сапаров. – М, 1964. – 631с.
1061169
  Гамрецький Ю.М. та ін. Ради України в 1917 р. (Лип. - груд. 1917 р.) / Ю.М. та ін. Гамрецький. – К., 1974. – 343с.
1061170
  Литвин О.К. Ради України в кінці 1917 -на початку 1918 рр. : Дис... Канд. іст. наук: / Литвин О.К.; КДУ. – К, 1971. – 226л. – Бібліогр.:л.1-28
1061171
  Сабуров А.Н. Ради цели единой / А.Н. Сабуров. – М., 1974. – 141с.
1061172
  Долинский Д.М. Ради этого дня / Д.М. Долинский. – Ростов-на-Дону, 1962. – 72с.
1061173
  Омельченко В.М. Ради этого дня / В.М. Омельченко. – К, 1981. – 460с.
1061174
  Омельченко В.М. Ради этого дня / В.М. Омельченко. – Киев, 1989. – 460 с.
1061175
  Кожевников С.Е. Ради этого стоит жить / С.Е. Кожевников. – М., 1958. – 468с.
1061176
  Капитонов В.А. Ради этого стоит жить / В.А. Капитонов. – М., 1978. – 216с.
1061177
  Потанин В.Ф. Ради этой минуты / В.Ф. Потанин. – Новосибирск, 1971. – 191с.
1061178
  Бахтін Ю.Г. Ради: курсом перебудови і прискорення / Ю.Г. Бахтін. – К, 1986. – 46с.
1061179
  Васильев В.П. Радиактивные изотопы в электронной технике / В.П. Васильев. – Москва : Атомиздат, 1971. – 176 с.
1061180
   Радиактивные индикаторы в химии. – М, 1977. – 280с.
1061181
  Точильников Д.Г. Радиактивные индикаторы при исследовании износа деталей дизелей / Д.Г. Точильников. – Москва : Атомиздат, 1967. – 96 с.
1061182
  Семенков И.Н. Радиальная геохимическая структура почв лесостепных суглинистых катен балочного водосбора в центре Среднерусской возвышенности / И.Н. Семенков, Н.С. Касимов, Е.В. Терская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-52 : рис., табл. – Библиогр.: с. 49-50. – (География ; № 5). – ISSN 0201-7385
1061183
  Шерстюк А.Н. Радиально-осевые турбины малой мощности / А.Н. Шерстюк, А.Е. Зарянкин. – М, 1976. – 208с.
1061184
  Скрипников Ю.Ф. Радиаторы для полупроводниковых приборов / Ю.Ф. Скрипников. – Москва, 1973. – 48с.
1061185
   Радиационная акустика. – Москва : Наука, 1987. – 135 с.
1061186
   Радиационная безопасность. – М, 1974. – 139с.
1061187
  Чечеткин Ю.В. Радиационная безопасность АЭС с быстрым реактором и натриевыми теплоносителями / Ю.В. Чечеткин. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 125 с.
1061188
   Радиационная безопасность в атомной энергетике. – М, 1981. – 118с.
1061189
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – Москва : Атомиздат
1. – 1975. – 310 с.
1061190
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – Москва : Атомиздат
2. – 1976. – 251 с.
1061191
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – М
3. – 1977. – 231с.
1061192
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1980. – 272 с.
1061193
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – М
5. – 1981. – 255с.
1061194
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – М
6. – 1981. – 279с.
1061195
   Радиационная безопасность и защита АЭС. – М
8. – 1984. – 312с.
1061196
   Радиационная безопасность и защита АЭС : сб. стат. – Москва : Энергоатомиздат
Вып. 2. – 1986. – 136 с.
1061197
  Егоров Ю.А. Радиационная безопасность на АЭС / Ю.А. Егоров, А.А. Носков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 151 с.
1061198
   Радиационная безопасность персонала при обезвреживании радиоактивных отходов. – М, 1992. – 191с.
1061199
   Радиационная безопасность при геологоразведочных работах. – М, 1983. – 192с.
1061200
  Гельфанд М.Е. Радиационная безопасность при монтаже и наладке радиационной техники / М.Е. Гельфанд, С.Н. Клиндухов. – М., 1992. – 189с.
1061201
  Партолин О.Ф. Радиационная безопасность при промышленной дефектоскопии. / О.Ф. Партолин. – М., 1977. – 135с.
1061202
   Радиационная безопасность при работе с полонием-210. – М, 1980. – 263с.
1061203
   Радиационная безопасность при разведке и добыче урановых руд. – Москва : Атомиздат, 1977. – 208с.
1061204
  Салтыков Л.Д. Радиационная безопасность при разведке и добыче урановых руд. / Л.Д. Салтыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 145с.
1061205
  Кривохатский А.С. Радиационная безопасность при технических ядерных взрывах / А.С. Кривохатский, В.И. Кацапов. – М., 1971. – 48с.
1061206
  Польский О.Г. Радиационная безопасность при эксплуатации радиоизотопных приборов / О.Г. Польский. – М., 1983. – 73с.
1061207
  Середин Ю.В. Радиационная безопасность при ядерно-физических исследованиях скважин / Ю.В. Середин. – Москва : Недра, 1991. – 103с.
1061208
   Радиационная безопасность реакторов на быстрых нейтронах. – М, 1987. – 84с.
1061209
  Козлов В.Ф. Радиационная безопасность ядерных критических сборок. / В.Ф. Козлов, Г.В. Шишкин. – М., 1969. – 176с.
1061210
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 1. – 1995
1061211
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 2. – 1995
1061212
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 3. – 1995
1061213
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 4. – 1995
1061214
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 5. – 1995
1061215
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 35, № 6. – 1995
1061216
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 2. – 1996
1061217
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 3. – 1996
1061218
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 4. – 1996
1061219
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 5. – 1996
1061220
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 6. – 1996
1061221
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 36, № 1. – 1996
1061222
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 1. – 1997
1061223
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 2. – 1997
1061224
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 3. – 1997
1061225
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 4. – 1997
1061226
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 5. – 1997
1061227
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 37, № 6. – 1997
1061228
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 2. – 1998
1061229
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 3. – 1998
1061230
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 4. – 1998
1061231
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 5. – 1998
1061232
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 6. – 1998
1061233
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 38, № 1. – 1998
1061234
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 39, № 1. – 1999
1061235
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 39, № 2/3. – 1999
1061236
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 39, № 4. – 1999
1061237
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 39, № 5. – 1999
1061238
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва. – ISSN 0869-8031
Т. 39, № 6. – 1999
1061239
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 2. – 2000
1061240
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 3. – 2000
1061241
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 4. – 2000
1061242
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 5. – 2000
1061243
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 6. – 2000
1061244
   Радиационная биология и радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 40, № 1. – 2000
1061245
  Рыскулова С.Т. Радиационная биология плазматических мембран. / С.Т. Рыскулова. – М, 1986. – 125с.
1061246
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 4. – 2001. – До 1.07.1993 вых.под назв."Радиобиология"
1061247
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 3. – 2001
1061248
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 5. – 2001
1061249
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 6. – 2001. – До 1.07.1993 вых.под назв."Радиобиология"
1061250
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 2. – 2001. – До 1.07.1993 вых.под назв."Радиобиология"
1061251
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 41, № 1. – 2001. – До 1.07.1993 вых.под назв."Радиобиология"
1061252
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 3. – 2002
1061253
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 2. – 2002
1061254
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 5. – 2002
1061255
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 4. – 2002
1061256
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 6. – 2002
1061257
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 42, № 1. – 2002
1061258
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 43, № 4. – 2003
1061259
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Том 43, № 5. – 2003
1061260
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 43, № 1. – 2003
1061261
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 43, № 2. – 2003
1061262
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 43, № 3. – 2003
1061263
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 43, № 6. – 2003
1061264
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 44, № 1. – 2004
1061265
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 44, № 2. – 2004
1061266
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Том 44, № 6. – 2004
1061267
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Том 44, № 3. – 2004
1061268
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Том 44, № 4. – 2004
1061269
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 44, № 5. – 2004
1061270
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 1. – 2005
1061271
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 2. – 2005
1061272
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 3. – 2005
1061273
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 4. – 2005
1061274
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 5. – 2005
1061275
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 45, № 6. – 2005
1061276
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 1. – 2006
1061277
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 6. – 2006
1061278
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 2. – 2006
1061279
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 3. – 2006
1061280
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 4. – 2006
1061281
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 46, № 5. – 2006
1061282
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 1. – 2007
1061283
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 2. – 2007
1061284
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 3. – 2007
1061285
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 4. – 2007
1061286
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 5. – 2007
1061287
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 47, № 6. – 2007
1061288
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 1. – 2008
1061289
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 6. – 2008
1061290
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 5. – 2008
1061291
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 2. – 2008
1061292
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 3. – 2008
1061293
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 48, № 4. – 2008
1061294
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 2. – 2009
1061295
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 1. – 2009
1061296
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 3. – 2009
1061297
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 6. – 2009
1061298
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 4. – 2009
1061299
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 49, № 5. – 2009
1061300
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 1. – 2010
1061301
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 2. – 2010
1061302
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 3. – 2010
1061303
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 4. – 2010
1061304
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 5. – 2010
1061305
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 50, № 6. – 2010
1061306
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 1. – 2011
1061307
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 3. – 2011
1061308
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 2. – 2011
1061309
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 4. – 2011
1061310
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 5. – 2011
1061311
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 51, № 6. – 2011
1061312
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 1. – 2012
1061313
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 2. – 2012
1061314
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 3. – 2012
1061315
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 4. – 2012
1061316
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 5. – 2012
1061317
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 52, № 6. – 2012
1061318
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 1. – 2013
1061319
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 6. – 2013
1061320
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 2. – 2013
1061321
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 3. – 2013
1061322
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 5. – 2013
1061323
   Радиационная биология. Радиоэкология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0869-8031
Т. 53, № 4. – 2013
1061324
   Радиационная биофизика ДНП хроматина. – М, 1976. – 221с.
1061325
  Спитковский Д.М. Радиационная биофизика нуклеопротеида / Д.М. Спитковский. – М, 1969. – 176с.
1061326
  Спитковский Д.М. Радиационная биофизика нуклеопротеида / Д.М. Спитковский. – М, 1969. – 176с.
1061327
  Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика: курс лекций / Ю.Б. Кудряшов, Б.С. Беренфельд. – М., 1979. – 240с.
1061328
  Кузин А.М. Радиационная биохимия / А.М. Кузин. – Москва, 1962. – 335 с.
1061329
  Окада Ш. Радиационная биохимия клетки / Ш. Окада. – М., 1974. – 407с.
1061330
  Коломийцева И.К. Радиационная биохимия мембранных липидов / И.К. Коломийцева. – М., 1989. – 181с.
1061331
   Радиационная биохимия тимуса. – М, 1972. – 176с.
1061332
  Соболев А.С. Радиационная биохимия циклических нуклеотидов. / А.С. Соболев. – М., 1987. – 100с.
1061333
  Жербин Е.А. Радиационная гематология / Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин. – М, 1989. – 175с.
1061334
   Радиационная генетика. – М, 1962. – 368с.
1061335
  Захаров И.А. Радиационная генетика микроорганизмов / И.А. Захаров, А.С. Кривиский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 295 с. : табл., ил. – библиогр.: 854 назв.
1061336
  Шевченко В.А. Радиационная генетика одноклеточных растений / В.А. Шевченко. – М, 1979. – 256с.
1061337
  Бонд В. Радиационная гибель млекопитающих / В. Бонд. – М., 1971. – 318с.
1061338
   Радиационная гигиена. – М, 1968. – 164с.
1061339
  Кириллов В.Ф. Радиационная гигиена / В.Ф. Кириллов. – Москва, 1988. – 334с.
1061340
  Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия. / С.В. Румянцев. – М., 1968. – 560с.
1061341
   Радиационная дозиметрия. – Москва, 1958. – 758 с.
1061342
   Радиационная дозиметрия. – Ташкент, 1982. – 146с.
1061343
   Радиационная дозиметрия и спектрометрия ионизирующих излучений. – Ташкент : Фан, 1970. – 239с.
1061344
   Радиационная дозиметрия: электронные пучки с энергиями от 1 до 50 МэВ : доклад 35 междунар. комиссии / пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 280с.
1061345
   Радиационная защита. – М, 1975. – 28с.
1061346
   Радиационная защита. – М, 1978. – 88с.
1061347
   Радиационная защита и восстановление. – М, 1964. – 400с.
1061348
   Радиационная защита на атомных электростанциях. – М, 1978. – 263с.
1061349
   Радиационная защита на урановых и других рудниках. – М, 1979. – 79с.
1061350
   Радиационная защита пациента при рентгенодиагностике. – М, 1985. – 119с.
1061351
  Голиков В.Я. Радиационная защита при использовании ионзирующих излучений. / В.Я. Голиков, И.П. Коренков. – М, 1975. – 287с.
1061352
   Радиационная защита учащихся. – М, 1986. – 16с.
1061353
  Костюков Н.С. Радиационная и коррозионная стойкость электрокерамики. / Н.С. Костюков. – М., 1973. – 223с.
1061354
  Ревельский А.Л. Радиационная и химическая разведка. / А.Л. Ревельский. – М., 1962. – 115с.
1061355
   Радиационная и химическая экология гидробионтов. – Киев : Наук. думка, 1972. – 118с.
1061356
  Гольдин М.Л. Радиационная измерительная техника сельскохозяйственного производства / М.Л. Гольдин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 264 с. – (промышленность - селу)
1061357
   Радиационная иммунология. – М, 1965. – 376с.
1061358
  Троицкий В.Л. Радиационная иммунология / В.Л. Троицкий. – М, 1965. – с.
1061359
  Петров Р.В. Радиационная иммунология и трансплантация / Р.В. Петров, Ю.М. Зарецкая. – М., 1970. – 544с.
1061360
  Добромыслов В.А. Радиационная интроскопия / В.А. Добромыслов, С.В. Румянцев. – М, 1972. – 351с.
1061361
  Федоров Г.А. Радиационная интроскопия: кодирование информации и оптимизация эксперимента / Г.А. Федоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 112с.
1061362
   Радиационная медицина. – М, 1968. – 388с.
1061363
  Комов И.Л. Радиационная минералогия и геохимия : Монография / НАНУ; Ин-т геохимии окружающей среды; Комов И.Л. – Киев : Наукова думка, 2006. – 440с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0760-4
1061364
  Комов И.Л. Радиационная минералогия. / И.Л. Комов. – М., 1982. – 174с.
1061365
   Радиационная модификация полимерных материалов. – К, 1969. – 229с.
1061366
  Гугля А.Г. Радиационная повреждаемость никеля и его сплавов, облученных ионами инертных газов и металлов : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гугля Алексей Григорьевич ; Харьк. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1986. – 20 с. – Библиогр.: 10 назв.
1061367
  Гусаковская И.Г. Радиационная полимеризация в конденсированной фазе некоторых виниловых мономеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусаковская И.Г.; АН СССР. – Черноголовка, 1968. – 24л.
1061368
  Петрухно Л.А. Радиационная полимеризация мальимида и его N-фенил-производного в бинарных эвтектических системах с неполимеризующимися компонентами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Петрухно Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1971. – 22л.
1061369
  Турсунов Дж. Радиационная прививка на хлориновое волокно виниловых мономеров из паровой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Турсунов Дж.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 18л.
1061370
  Хайдаров К. Радиационная прививка некоторых азотсодержащих виниловых и метакриловых мономеров на капроновое волокно. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Хайдаров К.; МВ и ССО УзССР.Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1061371
  Юнусов Махкамджан Юнусович Радиационная прививочная полимеризация виниловых мономеров на предварительно облученной целлюлозе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Юнусов Махкамджан Юнусович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1061372
  Юсупалиев Рисбек Радиационная прививочная сополимеризация некоторых фторолефинов с хлопковой целлюлозой и гидратцеллюлозой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Юсупалиев Рисбек; Ташкентс. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 25л.
1061373
  Садыков М.У. Радиационная привитая сополимеризация виниловых мономеров с целлюлозой из паровой фазы : Автореф... канд. хим.наук: / Садыков М.У.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 16л.
1061374
  Пичугин Владимир Федорович Радиационная проводимость и электронно-дырочная рекомбинация в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.04.07 / Пичугин Владимир Федорович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 21л.
1061375
  Барабанов В.Н. Радиационная прочность конструкционного графита / В.Н. Барабанов, Ю.С. Виргильев. – М, 1976. – 80с.
1061376
  Чугасов А А. Радиационная разведка при ядерном нападении / А А. Чугасов, . – М, 1964. – 88с.
1061377
  Имшенник В.С. Радиационная релятивистская газодинамика высокотемпературных явлений / В.С. Имшенник, Ю.И. Морозов. – Москва : Атомиздат, 1981. – 88 с.
1061378
  Колихман Радиационная стабильность полифенилов. / Колихман, Герки и, 1956. – 50-54с.
1061379
  Главати О.Л. Радиационная стереоспецифическая полимеризация в соединениях включения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Главати О.Л. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 14 с.
1061380
  Туманян М.А. Радиационная стерилизация / М.А. Туманян, Д.А. Каушанский; Мин. медицинской промышленности СССР. – Москва : Медицина, 1974. – 304с.
1061381
   Радиационная стойкость в оптоэлектронике / Ф.А. Заитов, Н.Н. Литвинова, В.Г. Савицкий, В.Г. Средин; Средин В.Г. – Москва : Военное издательство, 1987. – 166 с.
1061382
  Костюков Н.С. Радиационная стойкость диэлектриков / Н.С. Костюков. – Ташкент : Фан, 1981. – 214 с.
1061383
  Кузнецов Н.В. Радиационная стойкость кремния / Н.В. Кузнецов, Г.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 93с.
1061384
  Князев В.К. Радиационная стойкость лакокрасочных покрытий / В.К. Князев. – М., 1971. – 183с.
1061385
   Радиационная стойкость материал. – М, 1973. – 264с.
1061386
   Радиационная стойкость материалов. – М, 1973. – 264с.
1061387
   Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций : справочник. – Москва : Советское радио, 1976. – 568 с.
1061388
   Радиационная стойкость органических материалов. – М, 1986. – 267с.
1061389
  Патрикеев Л.Н. Радиационная стойкость полупроводниковых приборов и интегральных схем / Л.Н. Патрикеев. – Москва, 1975. – 127 с.
1061390
  Цыканов В.А. Радиационная стойкость тепловыводящих элементов ядерных реакторов. / В.А. Цыканов. – М., 1977. – 136с.
1061391
  Кирюхин Д.П. Радиационная твердофазная полимеризация формальдегида и ацетальдегида : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кирюхин Д.П.; АН СССР. Отд. ордена Ленина ин-та химической физики. – Черноголовка, 1974. – 23л.
1061392
  Брянцев И.Н. Радиационная теломеризация этилена метилформиатом и пропионовой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Брянцев И. Н.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1061393
  Додонов А.М. Радиационная теломеризация этилена низшими спиртами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.09 / Додонов А.М.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1973. – 23л.
1061394
  Красс М.С. Радиационная теплофизика снега и льда / М.С. Красс, В.Г. Мерзликин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 260с.
1061395
   Радиационная технология. – М, 1980. – 55с.
1061396
  Ребкобородый Ю.Н. Радиационная устойчивость земной атмосферы. I. Спектр внутренних гравитационных волн в случае больших зенитных углов Солнца // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 14-24. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Исследуется распространение внутренних гравитационных волн в изотермическом атмосферном волноводе с учетом краевых условий на верхней и нижней границах. Показано, что присутствие в атмосферном волноводе интенсивно поглощающего слоя приводит к изменению ...
1061397
   Радиационная физика и технология : сб. науч. трудов. – Тула : ТПИ, 1979. – 159с.
1061398
  Котов А.Г. Радиационная физика и химия гетерогенных систем. / А.Г. Котов, В.В. Громов. – М, 1988. – 232с.
1061399
  Махлис Ф.А. Радиационная физика и химия полимеров / Ф.А. Махлис. – М., 1972. – 326с.
1061400
  Ботаки А.А. Радиационная физика ионных кристаллов / А.А. Ботаки, А.А. Воробьев, В.Л. Ульянов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 208 с.
1061401
   Радиационная физика кристаллов и p-n переходов. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 159с.
1061402
   Радиационная физика неметаллических кристаллов : Труды совещания. – Киев : Наукова думка, 1967. – 451 с.
1061403
   Радиационная физика неметаллических кристаллов. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 256с.
1061404
   Радиационная физика неметаллических кристаллов. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1. – 1971. – 351 с.
1061405
   Радиационная физика неметаллических кристаллов. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 2. – 1971. – 247 с.
1061406
   Радиационная физика неметаллических кристаллов. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 3. – 1971. – 216 с.
1061407
  Винецкий В.Л. Радиационная физика полупроводников / В.Л. Винецкий; АН УССР ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1979. – 336с. – монография


  В монографии изложены основные представления современной радиационной физики полупроводников: природа радиационных дефектов; механизм их образования, перестройки и аннигиляции; пространственное распределение и диффузия дефектов; влияние радиационных ...
1061408
   Радиационная физика твердого тела : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1993. – 104с.
1061409
   Радиационная физика твердого тела и радиационное материаловедение. – Тбилиси : Мецниереба
1. – 1974. – 210с.
1061410
   Радиационная физика, 1. – Рига : Издательство АН ЛатвССР
Ионные кристаллы. – 1964. – 188 с.
1061411
   Радиационная химия. – М, 1953. – 332с.
1061412
   Радиационная химия. – М, 1972. – 592с.
1061413
   Радиационная химия. – М, 1972. – 592с.
1061414
  Хенли Э. Радиационная химия : пер. с англ. / Э. Хенли, Э. Джонсон. – Москва : Атомиздат, 1974. – 415с.
1061415
  Шарпатый В.А. Радиационная химия биополимеров / В.А. Шарпатый. – М., 1981. – 168с.
1061416
  Петряев Е.П. Радиационная химия бифункциональных органических соединений. / Е.П. Петряев, О.И. Шадыро. – Минск, 1986. – 165с.
1061417
  Аллен А.О. Радиационная химия воды и водных растворов / А.О. Аллен. – Москва, 1963. – 204с.
1061418
  Джагацпанян Р.В. Радиационная химия галогенсодержащих органических соединений. / Р.В. Джагацпанян, М.Т. Филиппов. – М, 1973. – 272с.
1061419
  Финкель Э.Э. Радиационная химия и кабельная техника / Э.Э. Финкель. – М, 1968. – 312с.
1061420
   Радиационная химия и технология мономеров и полимеров. – Киев, 1985. – 260с.
1061421
   Радиационная химия макромолекул. – М, 1978. – 325с.
1061422
   Радиационная химия полимеров. – М, 1966. – 408с.
1061423
  Иванов В.С. Радиационная химия полимеров: (Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов). / В.С. Иванов. – Л., 1988. – 320с.
1061424
   Радиационная химия сульфгидридных соединений. – Тбилиси, 1980. – 153с.
1061425
  Нанобашвили Е.М. Радиационная химия сульфгидрильных соединений / Е.М. Нанобашвили. – Тбилиси, 1979. – 84с.
1061426
  Кочетков Н.К. Радиационная химия углеводов / Н.К. Кочетков, Л.И. Кудряшов, М.А. Членов. – Москва : Наука, 1978. – 288 с.
1061427
   Радиационная химия углеводородов. – М, 1985. – 304с.
1061428
  Егоров Г.Ф. Радиационная химия экстракционных систем / Г.Ф. Егоров. – М, 1986. – 208с.
1061429
  Махлис Ф.А. Радиационная химия эластомеров / Ф.А. Махлис. – М., 1976. – 199с.
1061430
  Своллоу А. Радиационная химия. / А. Своллоу. – М., 1976. – 279с.
1061431
   Радиационная цитогенетика = Radiation cytogenetics : рус.-англ. словарь-справочник / Э. А. Демина [и др.] ; под. ред. Н.А. Дружины ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого [и др.]. – Київ : Здоров"я, 2009. – 366, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 349-364. – Библиогр.: с. 365-366. – ISBN 978-966-463-014-3
1061432
  Белозерский Г.Н. Радиационная экология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экология" / Н.Г. Белозерский. – Москва : Академия, 2008. – 384с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3962-6
1061433
  Руднев А.В. Радиационная экология. / А.В. Руднев. – М., 1990. – 87с.
1061434
  Сичкарь В.П. Радиационная электропроводность полимеров. : Автореф... канд.хим.наук: 02.078 / Сичкарь В.П.; Физ-хим.ин-т. – М, 1970. – 13л.
1061435
   Радиационная электрофизика органических диэлектриков / А.П. Тютнев, А.В. Ванников, Г.С. Мингалеев, . – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 192 с.
1061436
  Ластман Б. Радиационніе явления в двуокиси урана / Б. Ластман. – М, 1964. – 288с.
1061437
  Калиниченко А.И. Радиационно-акустические эффекты в твердых телах / А.И. Калиниченко, В.Е. Стрельницкий ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 320, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 284-320
1061438
  Каушанский Д.А. Радиационно-биологическая технология / Д.А. Каушанский, А.М. Кузин. – Москва : Єнергоиздат, 1984. – 152 с. : ил., табл.
1061439
  Кондратьев К.Я. Радиационно-гидрооптические эксперименты на озерах / К.Я. Кондратьев. – Л, 1990. – 114с.
1061440
  Закуркин В.В. Радиационно-изичекое исследование некоторых сегнето-, антисегнето- и параэлектриков со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Закуркин В.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1061441
  Масловская Лидия Анатольевна Радиационно-инициированное окисление спиртов и -диолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Масловская Лидия Анатольевна; Белорус. гос. ун-тет. Хим. фак. – Минск, 1984. – 20л.
1061442
  Шабуркина В.И. Радиационно-каталитическая полимеризация этилена в присутствии углекислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Шабуркина В.И.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 22л.
1061443
  Икрамов Г.И. Радиационно-оптические эффекты в кислородсодержащих кристаллах и стёклах / Г.И. Икрамов, Т Г. Петровский, . – Ташкент : Фан, 1985. – 173 с.
1061444
  Шалаев А.М. Радиационно-стимулированная диффузия в металлах / А.М. Шалаев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 147с.
1061445
  Джафаров Д Т. Радиационно-стимулированная диффузия в полупроводниках / Д Т. Джафаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 288 с. – ISBN 5-283-03998-6
1061446
  Шалаев А.М. Радиационно-стимулированное изменение электронной структуры / А.М. Шалаев, А.А. Адаменко. – Москва : Атомиздат, 1977. – 176с.
1061447
   Радиационно-стимулированные процессы. – Алма-Ата, 1980. – 156с.
1061448
  Шалаев А.М. Радиационно-стимулированные процессы в металлах / А.М. Шалаев. – М, 1988. – 176с.
1061449
  Хабибуллаев П.К. Радиационно-стимулированные процессы в твердотельных оптических квантовых генераторах / П.К. Хабибуллаев, М.Р. Бедилов, Бейсембаева. – Ташкент : "ФАН" Узбекской ССР, 1988. – 207 с.
1061450
   Радиационно-стимулированные процессы в твердых телах. – Ташкент : Фан, 1969. – 164с.
1061451
   Радиационно-стимулированные процессы в широкощелевых материалах. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 130с.
1061452
   Радиационно-стимулированные явления в кислородсодержащих кристаллах и стеклах. – Ташкент : Фан, 1978. – 264с.
1061453
  Тавшунский Георгий Александрович Радиационно-стимулированные явления в кристаллах CaF2, CdF2, активированных ионами редких земель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тавшунский Георгий Александрович; АН УзССР. Объединенный ученый совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Ташкент, 1973. – 24л.
1061454
   Радиационно-стимулированные явления в твердых телах : межвуз. сборник науч. трудов. – Свердловск : УПИ, 1988. – 149 с.
1061455
   Радиационно-стимулированные явления в твердых телах : межвуз. сборник науч. трудов. – Свердловск : УПИ, 1989. – 151 с.
1061456
  Шматов И.П. Радиационно-столкновительные переходы между молекулярными термами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Шматов И.П.; Ин-т атомной энергии. – М., 1981. – 12л.
1061457
  Яковленко С.И. Радиационно-столкновительные явления / С.И. Яковленко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 209с.
1061458
   Радиационно-термическая стойкость четырехокиси азота. – Минск, 1985. – 181с.
1061459
  Ворожейкина Л.Ф. Радиационно-термические нарушения в кристаллах КСI и LiP : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Ворожейкина Л.Ф.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
1061460
   Радиационно-фотохимические модели атмосферы. – Л, 1986. – 190с.
1061461
  Петряев Е.П. Радиационно-химическая очистка сточных вод и выбросных газов / Е.П. Петряев. – Минск, 1985. – 167с.
1061462
  Данилов Е.П. Радиационно-химическая привитая полимериация виниловых мономеров на синтетичесикх материалах : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Данилов Е.П.; АН СССР. Ин-т элементоорганических соед. – М., 1970. – 23л.
1061463
  Подхалюзин А.Т. Радиационно-химическая фиксация молекулярного азота органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 078 / Подхалюзин А.Т.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1968. – 15л.
1061464
  Павловская Т.Е. Радиационно-химические вопросы действия излучений на белковые растворы. : Автореф... канд. биол.наук: / Павловская Т.Е.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1957. – 15л.
1061465
  Курбанов М Радиационно-химические карбоксилирование метана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09. / Курбанов М, М.; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1978. – 23л.
1061466
  Шадыро Олег Иосифович Радиационно-химические превращения альдегидов в различных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Шадыро Олег Иосифович; Белоруск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 22л.
1061467
  Чиракадзе Г.Г. Радиационно-химические превращения в тиоспиртах. : Автореф... канд. хим.наук: / Чиракадзе Г.Г.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
1061468
  Рощектаев Б.М. Радиационно-химические превращения ионов нитрата в концентрированных водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 078 / Рощектаев Б.М.; МГУ. Хим. фак. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1061469
  Родер М. Радиационно-химические превращения ионов переменной валентности в ацетоновом растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Родер М.; МГУ. – М., 1961. – 10л.
1061470
  Бортун Людмила Николаевна Радиационно-химические превращения конденсированных ароматических углеводородов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Бортун Людмила Николаевна; АН УССР. Ин-т физич. химии. – М., 1984. – 21л.
1061471
  Иваницкая Л.В. Радиационно-химические превращения некоторых тиоцианидов в воде и органических растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Иваницкая Л.В.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1061472
  Белодед А.А. Радиационно-химические превращения поли-Е-капроамида и некоторых алифатических амидов : Автореф... канд. хим.наук: / Белодед А.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1966. – 20л.
1061473
   Радиационно-химические процессы в гетерогенных системах. – М, 1981. – 119с.
1061474
   Радиационно-химический синтез аминокислот : Автореф... канд. хим.наук: / Жигунов Л. Н,; Жигунов Л. Н,; БГУ. – Минск, 1971. – 18л.
1061475
  Викулин В.В. Радиационно-химический синтез некоторых производных адамантана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.09 / Викулин В.В.; Н.-и.физ.-хим. ин-т. – М., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1061476
   Радиационно-химическое восстановление ионов. – Тбилиси, 1978. – 115с.
1061477
  Петрухин Н.В. Радиационно-химическое обезвреживание растворенных примесей и охрана окружающей среды. / Н.В. Петрухин, А.В. Путилов. – М., 1986. – 71с.
1061478
  Григорчук Дмитрий Иванович Радиационно-химическое отверждение полиэфирных покрытий на древесине в воздушной среде : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Григорчук Дмитрий Иванович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1984. – 16л.
1061479
  Олеуский Э.Б. Радиационно-химическое поведение атомов отдачи фосфора в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. хим.наук: / Олеуский Э. Б.; ЛГУ. – Л., 1971. – 13л.
1061480
  Натрошвили Гюльнара Романовна Радиационно-химическое превращение некоторых неорганических соединений серы в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Натрошвили Гюльнара Романовна; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1061481
  Рябых С.М. Радиационно-химическое разложение азидов свинца и серебра : Автореф... канд. хим.наук: / Рябых С. М.; Том,ГУ. – Томск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1061482
  Мешков В.А. Радиационно-химическое разложение азидов серебра и таллия и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мешков В.А.; Кемеров.гос.ун-т. – Кемерово, 1983. – 20л.
1061483
  Дубовицкий А.В. Радиационно-химическое разложение перхлоратов аммония и калия : Автореф... канд. хим.наук: / Дубовицкий А.В.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1967. – 15л.
1061484
  Бахтадзе И.Г. Радиационное воздействие на коллоидные системы сульфыдов : Автореф... канд. хим.наук: / Бахтадзе И.Г.; Тбил. Гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1061485
   Радиационное воздействие на хвойные леса в районе аварии на Чернобыльской АЭС. – Сыктывкар, 1990. – 136с.
1061486
  Абдулаев Д. Радиационное выщелачивание окислов урана / Д. Абдулаев, В.В. Громов. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 129, [2] с. – Библиогр.: с.121-130
1061487
  Дерябин П.Е. Радиационное изменение ионной проводимости нитевидных щелочно-галоидных кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Дерябин П. Е.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1061488
  Овчаров А.Т. Радиационное изменение плотности кристаллов фторида кальция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчаров А.Т.; Иркут.ГУ. – Томск, 1971. – 20л.
1061489
   Радиационное изменение структуры кристаллов полупроводниковых соединений / С.В. Ленков, В.А. Мокрицкий, О.В. Банзак, Ю.А. Гунченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 79-83


  У роботі проведені дослідження, які показали, що концентрація пор в опроміненому кристалі дорівнює приблизно 1,5-Ю19 см~ Це підтверджує можливість збільшення об"єму кристалу при опроміненні нейтронами в розглянутих умовах. Отримані результати необхідно ...
1061490
  Гольцев В.П. Радиационное материаловедение бериллия. / В.П. Гольцев. – Минск, 1977. – 96с.
1061491
  Абрамович М.Д. Радиационное металловедение на АЭС. / М.Д. Абрамович. – Москва, 1984. – 134с.
1061492
  Гордиенко В.П. Радиационное модифицирование композиционных материало на основе полиолефинов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.16 / Гордиенко В. П.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек.соед. – К., 1986. – 36л.
1061493
  Гордиенко В.П. Радиационное модифицирование композиционных материалов на основе полиолефинов / В.П. Гордиенко. – К, 1985. – 174с.
1061494
  Гордийчук Татьяна Николаевна Радиационное модифицирование смесей на основе полимеров и сополимеров этилена : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гордийчук Татьяна Николаевна; АН УССР. Ин-т физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.119-137
1061495
  Гордийчук Т.Н. Радиационное модифицирование смесей на основе полимеров и сополимеров этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.06 / Гордийчук Т. Н.; КГУ. – К., 1990. – 19л.
1061496
  Боев С.Г. Радиационное накопление заряда в твердых диэлектриках и методы его диагностики / С.Г. Боев, В.Я. Ушаков. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 237 с.
1061497
  Зотова Р.Н. Радиационное нарушение фосфорилирования ядерных белков печени и тимуса крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Зотова Р.Н.; АН СССР. Ин-тут биологич. физики. – Пущино, 1979. – 24л.
1061498
  Чадаев В.А. Радиационное образование коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах при электронном облучении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чадаев В.А.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 19с.
1061499
  Романцев М.Ф. Радиационное окисление органических веществ / М.Ф. Романцев, В.А. Ларин. – М., 1972. – 158с.
1061500
  Симонидзе М.Ш. Радиационное окисление тиофенола. : Автореф... канд. хим.наук: / Симонидзе М.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1061501
  Малаев С.М. Радиационное окрашивание нитевидных щелочногалоидных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Малаев С.М.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1971. – 20л.
1061502
  Брук М.А. Радиационное парофазное капсулирование твердых тел / М.А. Брук. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 62 с.
1061503
  Ганасси Е.Э. Радиационное повреждение и репарация хромосом / Е.Э. Ганасси. – Москва : Наука, 1976. – 104 с.
1061504
  Ганасси Елена Эммануиловна Радиационное повреждение и репарация хромосом : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.01 / Ганасси Елена Эммануиловна; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1978. – 43л. – Бібліогр.:с.36-42
1061505
   Радиационное повреждение стали. – М, 1981. – 192с.
1061506
  Келли Б. Радиационное повреждение твердых тел : пер. с англ. / Б. Келли. – Москва : Атомиздат, 1970. – 237 с.
1061507
   Радиационное повреждение тугоплавких соедиений. – М, 1979. – 160с.
1061508
  Стародуб Н.Ф. Радиационное поражение гемоглобина / Н.Ф. Стародуб. – К., 1976. – 129с.
1061509
  Давыдов Б.И. Радиационное поражение головного мозга / Б.И. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
1061510
   Радиационное поражение и восстановление структур. – М, 1977. – 280с.
1061511
  Блюм Я.Б. Радиационное поражение систем вторичных посредников и его направленная биохимическая коррекция в регуляции функциональной активности ядра клетки : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Блюм Ярослав Борисович ; АН Укр. ССР, Ин-т проблем онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1988. – 49 с. – Библиогр.: 45 назв.
1061512
  Протопопова Е.М. Радиационное последействие в семенах ячменя. : Автореф... канд. биол.наук: / Протопопова Е.М.; АН СССр. Ин-т биол. физики. – М., 1965. – 14л.
1061513
  Попов А.И. Радиационное сульфоокисление высших Н-парафинов. : Автореф... канд. хим.наук: 078 / Попов А.И.; Москов. хим..-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 26л.
1061514
  Ляскин Ю.Г. Радиационное сульфохлорирование парафиновых углеводородов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 343 / Ляскин Ю.Г. ; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1969. – 26 с.
1061515
  Ким И.П. Радиационное сшивание полиолефинов (этилен-пропиленовый каучук и полиизобутилен) : Автореф... канд. хим.наук: 078 / Ким И.П.; АН СССР Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1970. – 24л.
1061516
  Ишанов М.М. Радиационное сшивание целлюлозы бифункциональными мономерами. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ишанов М.М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1061517
  Лебедев Д.Д. Радиационное хлорирование 1, 1, 1,5-тетрахлорпентана : Автореф... канд. хим.наук: / Лебедев Д. Д.; Науч. иссл. физ. хим. ин-т. – Москва, 1968. – 16л.
1061518
  Косоротов В.И. Радиационное хлорирование высших парафиновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Косоротов В.И.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1061519
  Филиппов М.Т. Радиационное хлорирование некоторых кремнийорганических соедиений : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов М.Т.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1964. – 42л.
1061520
  Королев Б.М. Радиационное хлорирование некоторых полиолефинов в твердой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Королев Б. М.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1969. – 26л.
1061521
   Радиационное электроматериаловедение. – М, 1979. – 224с.
1061522
  Зубков А.И. Радиационностимулированная эпитаксия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Зубков А.И.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
1061523
  Калязин Е.П. Радиационнохимический синтез меченых соединений на основе окислов углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Калязин Е.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Лаборатория радиационной химии. Кафедра радиохимии. – М, 1965. – 14л.
1061524
  Барсуков О.А. Радиационные аспекты исследования космического излучения в стратосфере / О.А. Барсуков, Е.В. Коломиец. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 121 с.
1061525
   Радиационные величины и единицы : Доклад 33 Международной комиссии по радиационным ндиницам и измерениям. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 64с.
1061526
  Лисицына Л.А. Радиационные дефекты в кристаллах фтористого кальция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лисицына Л.А.; АН БССР. Объедин. учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1061527
   Радиационные дефекты в металлах. – Алма-Ата, 1988. – 192с.
1061528
   Радиационные дефекты в металлических кристаллах : Материалы Всесоюзного совещания. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 240с.
1061529
   Радиационные дефекты в твердых телах : сб. науч. трудов. – Караганда : Издательство Карагандинского университета, 1989. – 92с.
1061530
  Калниньш Д.О. Радиационные дефекты в щелочногалоидных кристаллах при больших дозах облучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Калниньш Д.О.; Тарткусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 20л.
1061531
  Миронова Н.А. Радиационные дефекты и ионы металлов группы железа в оксидах / Н.А. Миронова, У.А. Улманис. – Рига : Зинатне, 1988. – 204 с.
1061532
  Кобяков В.А. Радиационные дефекты и их зарядовые состояния в кристаллах магний алюминевой шпинели. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кобяков В.А.; Донецкий ун-тет. – Донецк, 1987. – 15л.
1061533
  Зеленский В.Ф. Радиационные дефекты и распухание металлов / В.Ф. Зеленский. – Киев, 1988. – 292,1 с.
1061534
  Сибиркина Т.Н. Радиационные и релятивистские поправки в многоэлектронных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сибиркина Т.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1061535
   Радиационные и столкновительные характеристики атомов и молекул. Теллур : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1989. – 157с.
1061536
  Рембергер В.Г. Радиационные изменения в углеводно-фосфорном обмене скелетной мышцы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рембергер В.Г. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
1061537
  Орлова Л.В. Радиационные изменения клеточной мембраны безъядерных эритроцитов. : Автореф... канд.биол.наук: / Орлова Л.В.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1968. – 20л.
1061538
  Штыркова А.П. Радиационные изменения электрических и оптических свойств кварца. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Штыркова А.П.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1985. – 21л.
1061539
   Радиационные компенсированны термоэлементы, 1960. – 20с.
1061540
  Экманис Ю.А. Радиационные макродефекты в щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Экманис Ю.А.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1061541
  Вавилов В.С. Радиационные методы в твердотельной электронике / В.С. Вавилов, Б.М. Горин, Н.С. Данилин. – Мо сква : Радио и связь, 1990. – 183 с.
1061542
   Радиационные методы измерения параметров ВВЭР. – М, 1991. – 129с.
1061543
   Радиационные нарушения в кремнии при облучении нейтронами с энергией 14 МэВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Карсыбаев М. Ш,; Карсыбаев М. Ш,; БГУ. – Минск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1061544
   Радиационные нарушения в твердых телах и жидкостях. – Ташкент : Фан, 1967. – 156с.
1061545
  Литвинов В.Л. Радиационные нарушения в туннельных р-п переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Литвинов В.Л. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 11 с.
1061546
  Шендрик А.В. Радиационные парамагнитные центры со сверхтонкой структурой от ядер 1 Н, 29 Si, 31 P в неогранических стеклах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Шендрик А. В.; Латв.ГУ. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1061547
  Шевелько В.П. Радиационные переходы и атомные столкновения с участием внутренних оболочека многоэлектрических атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Шевелько В. П.; АН СССР, Физич. ин-т. – М., 1973. – 8л.
1061548
  Уилкс Р.С. Радиационные повреждения в окилах бериллия, алюминия и магния / Р.С. Уилкс. – Москва, 1969. – 36с.
1061549
  Позднеев Д.Б. Радиационные повреждения в твердом теле : учеб. пособие / Д.Б. Позднеев. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1979. – 45с.
1061550
  Гнап Арлен Карпович Радиационные повреждения кремния при ионной бомбардировке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Гнап Арлен Карпович; МВ ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1973. – 23л.
1061551
  Ибрагимов Ш.Ш. Радиационные повреждения металлов и сплавов / Ш.Ш. Ибрагимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.
1061552
  Корнюшин Сергей Ильич Радиационные повреждения на границе раздела диэлектрик-полупроводник : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Корнюшин Сергей Ильич; Укр. ин-т физики. – К., 1977. – 22л.
1061553
  Мямлин В.А. Радиационные поправки к тормозному излучению : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мямлин В.А.; Моск.механ.ин-т. – Москва, 1953. – 6 с.
1061554
  Фомин П.И. Радиационные поправки к тормозному излучению : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фомин П.И.; ХГУ. – Х., 1959. – 6л.
1061555
  Краснов С.К. Радиационные поражения, поражения отравляющими веществами и защита от них / С.К. Краснов. – Саратов, 1965. – 136с.
1061556
  Вакулов П.В. Радиационные пояса Земли по исследованиям на советских искусственных спутниках и космических ракетах в 1957-1959 гг. / П.В. Вакулов. – Москва, 1965. – 114с.
1061557
   Радиационные пояса и геофизические явления. – М, 1963. – 247с.
1061558
  Цой А.Н. Радиационные превращения в жидких органических сцинтиляторах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 040 / Цой А. Н.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. мат. науакам отд. физ. техн. и матем. наукам. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1061559
   Радиационные процессы в атмосфере и на земной поверхности : Материалы 9 Всес.совещания по актинометрии "Использование актинометрической информации в службе погоды, в других практических и научных целях" 10-13 октября 1972 г., Киев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 463с.
1061560
   Радиационные процессы в атмосфере и на земной поверхности : Материалы 10 Всес.совещания по актинометрии "Использование актинометр. информации в службе погоды. Подготовка к проведению Первого глобального эксперимента ПИГАП" 31июля -5 августа 1978 г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 274с.
1061561
   Радиационные процессы в атомных ядрах. – Ташкент : Фан, 1973. – 242 с.
1061562
  Потемкин М.П. и Малинко В.В. Радиационные процессы в озерных котловинах : Учебник / М.П. и Малинко В.В. Потемкин. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1935. – 176с.
1061563
  Потемкин В.Л. Радиационные процессы в озерных котловинах. / В.Л. Потемкин. – Новосибирск, 1985. – 134с.
1061564
  Бекефи Дж. Радиационные процессы в плазме / Дж. Бекефи; Пер. с англ. М.Д. Райзера под ред. А.А. Веденова. – Москва : Мир, 1971. – 438 с.
1061565
  Гальцов Дмитрий Владимирович Радиационные процессы в сильных электромагнитных и гравитационных полях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гальцов Дмитрий Владимирович; МГУ. – М., 1980. – 21л.
1061566
  Фейгельсон Е.М. Радиационные процессы в слоистообразных облаках / Е.М. Фейгельсон. – Москва : Наука, 1964. – 232с.
1061567
  Фейгельсон Е.М. Радиационные процессы в слоистообразных облаках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Фейгельсон Е.М.; Ин-т физики атмосферы АН СССР. – М., 1962. – 13л.
1061568
  Гуртов В.А. Радиационные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник : учеб. пособие / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1988. – 93 с.
1061569
  Мусса А.Х. Радиационные процессы во внешних электромагнитных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусса А.Х.; МГУ. – М, 1977. – 9л.
1061570
   Радиационные свойства газов при высоких температурах. – Москва : Машиностроение, 1971. – 439с.
1061571
   Радиационные свойства перистых облаков. – Москва : Наука, 1989. – 223с. – ISBN 5-02-000700-5
1061572
  Дисько А Н. Радиационные сдвиги процессов синтеза и дезамидирования глютаминга. : Автореф... Канд.биол.наук: 11.093 / Дисько Н.А,; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1970. – 28л.
1061573
  Ефимова Н.А. Радиационные факторы продуктивности растительного покрова / Н.А. Ефимова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 216с.
1061574
  Кондратьев К.Я. Радиационные факторы современных изменений глобального климата / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 279с.
1061575
  Пшежецкий С.Я. Радиационные физико-химические процессы в воздушной среде. / С.Я. Пшежецкий, М.Т. Дмитриев. – М., 1978. – 182с.
1061576
   Радиационные характеристики атмосферы и земной поверхности. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 564с.
1061577
  Пивоварова З.И. Радиационные характеристики климата СССР. / З.И. Пивоварова; Под ред.Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 336с.
1061578
   Радиационные характеристики облученного ядерного топлива. – М, 1983. – 382с.
1061579
  Блох А.Г. Радиационные характеристики полидисперстных систем сферических частиц / А.Г. Блох, В.Я. Клабуков, В.А. Кузьмин; МВ и ССО РСФСР, Кировский политехн. ин-т. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1976. – 113 с. : ил.
1061580
   Радиационные характеристики продуктов деления. – М, 1974. – 224с.
1061581
  Бреховских С.М. Радиационные центры в неорганических стеклах / С.М. Бреховских, В.А. Тюльнин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 200 с. – ISBN 5-283-03753-3
1061582
  Курбанов А.М. Радиационные центры окраски и рекомбинации люминесценция в кристаллах со структурой граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07. / Курбанов А. М.; АН республики Узбекистан, ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1993. – 22л.
1061583
   Радиационные эффекты в биологических средах и организмах и методы их исследования. – Ташкент, 1964. – 144с.
1061584
  Устюжанинов В.Н. Радиационные эффекты в биполярных интегральных микросхемах / В.Н. Устюжанинов, А.З. Чепиженко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 144 с.
1061585
   Радиационные эффекты в германии. – К., 1976. – 56с.
1061586
  Чукичев М.В. Радиационные эффекты в германии, кремнии и некоторых полупроводниковых приборах, возникающие под действием гамма-излучения и тепловых нейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чукичев М.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1061587
   Радиационные эффекты в гетерогенных системах. – Алма-Ата, 1982. – 123с.
1061588
  Агаханян Т.М. Радиационные эффекты в интегральных микросхемах / Т.М. Агаханян, Е.Р. Аставацатурьян, П.К. Скоробогатов ; под ред. Т.М. Агаханяна. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 256 с.
1061589
   Радиационные эффекты в кварце. – Ташкент : Фан, 1975. – 187с.
1061590
   Радиационные эффекты в керамических диэлектриках. – Ташкент : Фан, 1986. – 159с.
1061591
   Радиационные эффекты в конденсированных средах. – Ташкент, 1964. – 151 с.
1061592
  Конозенко И.Д. Радиационные эффекты в кремнии / И.Д. Конозенко, А.К. Семенюк, В.И. Хиврич. – Київ : Наукова думка, 1974. – 199с.
1061593
   Радиационные эффекты в кремнии. – Киев : ИЯИ АН УССР, 1976. – 67с.
1061594
  Брожек Томаш Радиационные эффекты в легированных МДП-структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Брожек Томаш; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1989. – 12л.
1061595
   Радиационные эффекты в металлах и сплавах. – Киев : ИЯИ, 1976. – 58с.
1061596
   Радиационные эффекты в многофазных гетерогенных диэлектриках. – Ташкент : Фан, 1988. – 250 с.
1061597
   Радиационные эффекты в монокристаллах : монограф. сборник. – Ташкент : Фан, 1973. – 199с.
1061598
  Будникова Е.С. Радиационные эффекты в некоторых полярныъ жесткоцепных полимерах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Будникова Е. С.; Сиб. физ. техн. ин-т им. Кузнецова при Томск.ГУ. – Томск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1061599
   Радиационные эффекты в полимерах. – М., 1982. – 271с.
1061600
   Радиационные эффекты в полупроводниках. – Новосисибирск : Наука, 1979. – 224 с.
1061601
  Вавилов В.С. Радиационные эффекты в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.С. Вавилов, Н.А. Ухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 312 с.
1061602
  Коршунов Ф.П. Радиационные эффекты в полупроводниковых приборах / Ф.П. Коршунов, Г.В. Гатальский, Г.М. Иванов. – Минск, 1978. – 231 с.
1061603
   Радиационные эффекты в полупроводниковых системах. – Киев : ИЯИ АН УССР, 1976. – 53с.
1061604
   Радиационные эффекты в полупроводниковых соединениях. – Киев : ИЯИ АН УССР, 1976. – 60с.
1061605
  Пешиков Е.В. Радиационные эффекты в сегнетоэлектриках / Е.В. Пешиков. – 2-е изд. – Ташкент : Фан, 1986. – 138 с.
1061606
  Бреховских С.М. Радиационные эффекты в стеклах / С.М. Бреховских. – М, 1982. – 183с.
1061607
  Зайев Л.Н. Радиационные эффекты в структурах ускорителей / Л.Н. Зайев. – М., 1987. – 163с.
1061608
  Стародубцев С.В. Радиационные эффекты в сульфиде кадмия / С.В. Стародубцев. – Ташкент, 1963. – 135 с.
1061609
   Радиационные эффекты в твердых телах. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1963. – 167 с.
1061610
   Радиационные эффекты в твердых телах. – Киев : Наукова думка, 1977. – 179с.
1061611
   Радиационные эффекты в физике, химии и биологии : пер. с англ. – Москва : Атомиздат, 1965. – 556 с.
1061612
  Резников Юрий Юрьевич Радиационные эффекты и спектр калибровочных векторных частиц во внешнем поле : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Резников Юрий Юрьевич; Всесоюз. научно-исслед. центр по изучению свойств поверхн. и вакуума. – М., 1983. – 11л.
1061613
   Радиационные эффекты и явления неупругости в твердых телах. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1989. – 86с.
1061614
   Радиационные эффекты изменения механических свойств конструкционных материалов и методы их исследования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 144 с.
1061615
   Радиационные эффекты изменения механических свойств конструкционных материалов и методы их исследования. – К, 1977. – 171с.
1061616
  Троицкий О.А. Радиационные эффекты изменения прочности и пластичности в монокристаллах цинка / О.А. Троицкий. – Москва : Наука, 1968. – 72с.
1061617
   Радиационные явления в диэлектриках и полупроводниках. – Ташкент : Фан, 1968. – 77с.
1061618
  Кондратьев К.Я. Радиационный баланс Земли / К.Я. Кондратьев, Л.Н. Дьяченко, В.В. Козодеров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 350с.
1061619
  Марчук Г.И. Радиационный баланс Земли: ключевые аспекты / Г.И. Марчук, К.Я. Кондратьев, В.В. Козодеров. – Москва : Наука, 1988. – 222с.
1061620
  Богуславский С.Г. Радиационный баланс и его роль в формировании темепературы моря : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богуславский С. Г.; Морск. гидрофиз. ин-т АН СССР. – М., 1955. – 8л.
1061621
  Буфал В.В. Радиационный баланс как фактор кламата котловины озера Байкал : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Буфал В.В. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 19 с.
1061622
  Руднев Н.И. Радиационный баланс леса / Н.И. Руднев. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
1061623
  Манолова М.П. Радиационный баланс склонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Манолова М.П. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1958. – 13 с.
1061624
  Черкасов П.А. Радиационный баланс физической поверхности горного ледника / П.А. Черкасов. – Алма-Ата, 1980. – 143с.
1061625
   Радиационный захват быстрых нейтронов. – Москва, 1970. – 284с.
1061626
  Литвинский Л.Л. Радиационный захват и неупругое расеяние вблизи порога возбуждения нижайших уровней тяжелых атомных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Литвинский Л.Л.; НАН Укр.инст.ядерных исслед. – К, 1995. – 34л.
1061627
  Немашкало Б.А. Радиационный захват и неупругое рассеяние протонов ядрами среднего атомного веса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Немашкало Б.А. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1061628
   Радиационный захват нейтронов. – М., 1986. – 246с.
1061629
  Выонг Хыу Тан Радиационный захват нейтронов в области неразрешенных резонансов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Выонг Хыу Тан; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
1061630
  Королева В.П. Радиационный захват нейтронов с энергией (0,01-:-3,5) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева В. П.; НИИ атомных реаторов. – Мелекесс, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1061631
  Выонг Хыу Тан Радиационный захват нетронов в области неразрешенных резонансов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Выонг Хыу Тан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с.
1061632
  Сакаев Раис Ахметович Радиационный захват П-мезонов легкими ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сакаев Раис Ахметович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 12л.
1061633
  Цытко С.П. Радиационный захват протонов изотопами кремния. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цытко С. П.;. – Х., 1962. – 54л.
1061634
  Тамонис М.М. Радиационный и сложный теплообмен в каналах. / М.М. Тамонис. – Вильнюс, 1981. – 252с.
1061635
  Руднев Н.И. Радиационный и тепловой баланс фитоценозов. / Н.И. Руднев. – М., 1984. – 111с.
1061636
  Рябова Е.П. Радиационный и тепловой режим гребнистой поверхности почвы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябова Е. П.; Глав. физ. обсерват. – Ленинград, 1958. – 16л.
1061637
  Кузембаев К.К. Радиационный катализ / К.К. Кузембаев. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
1061638
  Гаврилова М.К. Радиационный климат Арктики : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаврилова М.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1960. – 14л.
1061639
  Гаврилова М.К. Радиационный климат Арктики / М.К. Гаврилова. – Л., 1963. – 226с.
1061640
   Радиационный контроль сварных соединений теплообменных аппаратов ядерных энергетических установок. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 81 с.
1061641
   Радиационный мутагенез вегетативно размножаемых растений. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 205с.
1061642
   Радиационный мутагенез и его роль в эволюции и селекции. – М., 1987. – 256с.
1061643
  Орав Т.А. Радиационный мутагенез и модифицирующие его условия. / Т.А. Орав. – Таллин, 1972. – 215с.
1061644
  Хесс В. Радиационный пояс и магнитосфера. / В. Хесс. – М., 1972. – 352с.
1061645
  Маслов Михаил Андреевич Радиационный разогрев сверхпроводящих магнитов и защита их от облучения при потерях пучка протонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.20 / Маслов Михаил Андреевич;. – Серпухов, 1987. – 16 с.
1061646
  Погребняк Петр Степанович Радиационный распад вакансий в субвалентных оболочках атомов возбужденных электронным путем Az, Kr и Xe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Погребняк Петр Степанович; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 23л.
1061647
  Поздеев В.Г. Радиационный режим Алма-Аты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поздеев В.Г.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1952. – 20л.
1061648
   Радиационный режим Гренландского и Норвежского морей. – Л., 1983. – 52с.
1061649
  Линкевич Ф С. Радиационный режим ельников Северной Киргизии / Ф С. Линкевич, . – Фрунзе, 1983. – 89с.
1061650
  Росс Ю.К. Радиационный режим и архитектоника растительного покрова / Ю.К. Росс. – Л., 1975. – 342с.
1061651
   Радиационный режим и оптические свойства озер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 299с.
1061652
   Радиационный режим и осадки в Москве. – М., 1967. – 355с.
1061653
  Кондратьев К.Я. Радиационный режим наклонных поверхностей / К.Я. Кондратьев. – Л, 1978. – 215с.
1061654
  Руднев Н.И. Радиационный режим некоторых типов леса на европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Руднев Н.И.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1061655
  Кириллова Т.В. Радиационный режим озер и водохранилищ. / Т.В. Кириллова. – Л., 1970. – 254с.
1061656
  Тимофеев Н.А. Радиационный режим океанов / Н.А. Тимофеев. – Киев : Наукова думка, 1983. – 247с.
1061657
  Самукашвили Р.Д. Радиационный режим северного склона Большого Кавказа. (На примере КБ АССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Самукашвили Р.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1061658
  Карташян Р.А. Радиационный режим территории Арм.ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Карташян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 14л.
1061659
   Радиационный режим территории СССР. – Л., 1961. – 528с.
1061660
  Ковалев Е.Е. Радиационный риск на земле и в космосе / Е.Е. Ковалев. – М, 1976. – 255с.
1061661
  Шостенко А.Г. Радиационный синтез бета-хлоралкилдихлорфосфинов и реакционная способность олефинов в процессе присоединения PCl3 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 078 / Шостенко А.Г. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1061662
  Адзерихо К.С. Радиационный теплообмен в двухфазных средах / К.С. Адзерихо. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 165 с.
1061663
  Глотов Владимир Иванович Радиационный фон внешней среды и методы его снижения в экспериментах с солнечными нейтрино : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Глотов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1979. – 22л.
1061664
  Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений / Э.М. Крисюк. – М, 1989. – 118с.
1061665
  Тёльдеши Ю. Радиация - угроза и надежда : пер. со словац. / Ю. Тёльдеши, М. Кенда. – Москва : Мир, 1979. – 414с.
1061666
  Ишханов Б.С. Радиация / Б.С. Ишханов. – М., 1990. – 70с.
1061667
   Радиация в облачной атмосфере. – Л., 1981. – 280с.
1061668
   Радиация в физике и химии. – Баку : Элм
вып. 1. – 1978. – 92с.
1061669
  Рябченко Н.Д. Радиация и ДНК / Н.Д. Рябченко. – М., 1979. – 191с.
1061670
  Таршис М.А. Радиация и живая клетка / М.А. Таршис, С.Р. Уманский. – М., 1971. – 97с.
1061671
  Ландау-Тылкина Радиация и жизнь / Ландау-Тылкина. – Москва : Атомиздат, 1974. – 168 с.
1061672
  Холл Э.Дж. Радиация и жизнь / Э.Дж. Холл. – М., 1989. – 255с.
1061673
  Маргулис У.Я. Радиация и защита / У.Я. Маргулис. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 159с.
1061674
  Маргулис У.Я. Радиация и защита. / У.Я. Маргулис. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 120с.
1061675
   Радиация и здоровье. – Минск, 1987. – 27с.
1061676
   Радиация и иммунитет человека. – Киев : Наукова думка, 1994. – 112с. – ISBN 5-12-004167-1
1061677
   Радиация и кожа. – М., 1969. – 104с.
1061678
  Моссэ И.Б. Радиация и наследственность / И.Б. Моссэ. – Минск, 1990. – 206с.
1061679
  Сташков А.м. Радиация и нейроэндокринные факторы в фармакохимической защите. / А.м. Сташков. – Симферополь
2. – 1982. – 83с.
1061680
  Вайнберг М.Ш. Радиация и опухоль / М.Ш. Вайнберг. – Москва, 1985. – 64с.
1061681
  Вайнберг М.Ш. Радиация и опухоль / М.Ш. Вайнберг. – Москва, 1985. – 64с.
1061682
   Радиация и патология : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Биофизика" и "Биоэкология". – Москва : Высшая школа, 2005. – 342с. – ISBN 5-06-005520-5
1061683
  Троицкий О.А. Радиация и пластичность металла (электропластический эффект) / О.А. Троицкий. – М, 1974. – 63с.
1061684
  Коршунов Ф.П. Радиация и полупроводники / Ф.П. Коршунов. – Минск, 1979. – 86 с.
1061685
  Троицкий О.А. Радиация и прочность твердых тел / О.А. Троицкий. – Ташкент : Узбекистан, 1973. – 116с.
1061686
   Радиация и селекция растений. – М., 1965. – 207с.
1061687
  Блохина В.Д. Радиация и синтез белка / В.Д. Блохина. – М, 1976. – 144с.
1061688
  Белоусова О.И. Радиация и система крови / О.И. Белоусова. – М, 1979. – 127с.
1061689
  Романцев Е.Ф. Радиация и химическая защита / Е.Ф. Романцев. – М., 1963. – 207с.
1061690
  Сивинцев Ю.В. Радиация и человек / Ю.В. Сивинцев. – М., 1987. – 63 с.
1061691
  Тиунов Леонид Андреевич и др. Радиация и яды / Леонид Андреевич и др. Тиунов. – М. : Атомиздат, 1977. – 144с.
1061692
  Тиунов Л.А. и др. Радиация и яды / Л.А. Тиунов, Е.А. Жербин. Б.Н. Жердин. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144с. – Библиогр. к каждому разделу
1061693
  Лапузин Б.В. Радиация сердца. / Б.В. Лапузин. – Владивосток, 1969. – 51с.
1061694
   Радиация, молекулы и клетки. – М., 1984. – 157с.
1061695
   Радиация. Дозы, эффекты, риск = Radiation. Doses, effects, risks. – Москва : Мир, 1988. – 77с. – ISBN 5-03-001172-2
1061696
   Радиация. Дозы, эффекты, риск : пер. с англ. – Москва : Мир, 1990. – 79с. – ISBN 5-03-001172-2
1061697
   Радиаційна модифікація нанокомпозитів поліетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками / О.С. Ничипоренко, Пінчук-Ругаль, Д.О. Ковальова, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Є.П. Мамуня, В.В. Левченко, В.В. Шлапацька // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2014. – № 4 (92). – С. 44-48. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 104). – ISSN 1562-6016
1061698
  Миронець Надія Радий за "Раду" : газета "Рада" і Петро Стебницький // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 133-136. – ISSN 0869-3595
1061699
  Центнершвер М. Радий и радиоактивность : перевод под ред.П.А. Знаменского, Я.И. Френкеля / М. Центнершвер. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 159с.
1061700
  Скотт Р.С. Радий и уран в подземных водах США / Р.С. Скотт, Ф.Б. Баркер. – М., 1960. – 16с.
1061701
  Мотяшов И.П. Радий Погодин / И.П. Мотяшов. – М : Детская литература, 1983. – 160 с.
1061702
  Евсеев А.П. Радикал-бунтарское правосознание в современной Америке // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 211-220. – ISSN 0201-7245
1061703
  Гурвич С.Н. Радикал-социалисты и рабочее движение во Франции в начале 20 века / С.Н. Гурвич. – М., 1976. – 324с.
1061704
  Мірошниченко М. Радикали кисню та оксиду азоту при канцерогенезі // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 63-65. – ISSN 0372-6436


  [Рецензія]: Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню таоксиду азоту при пухлинному процесі. - К.: Наукова думка, 2006. - 228 с.
1061705
  Файзуллаев Д. Радикализация ислама в постсоветской Центральной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19. – ISSN 0321-5075
1061706
  Шестаковский А. Радикализированные европейцы: ценности и социальная база Евромайдана // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 131-151. – ISSN 1822-5136
1061707
  Гримська М.І. Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині (до історії питання) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 141-143
1061708
  Гримська М.І. Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині: загальна характеристика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 380-390
1061709
  Живоглядова І.В. Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасне культурне обличчя США, його формування на основі творчої радикалізації європейського досвіду освоєння людського ціннісного простору, а також - американського досвіду перетворення способу мислення в спосіб життя. Характеризуються ...
1061710
  Круглов С.М. Радикалістські ілюзії сучасного дрібнобуржуазного анархізму / С.М. Круглов, В.В. Фомиченко. – К, 1977. – 46с.
1061711
  Волькенштейн Ф.Ф. Радикало-рекомбинационная люминесценция полупроводников / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1976. – 278 с.
1061712
  Дмитриев Б.П. Радикалолюминесцентное исследование поврехности люминофоров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Дмитриев Б.П.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1979. – 14л.
1061713
  Горбань А.Н. Радикалолюминесценция кристаллофосфоров : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Горбань А. Н.; Томск.ГУ. – Томск, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.23-26
1061714
  Лубянский Г.А. Радикалорекомбинационная люминесценция и термовысвечивание нитридов бора, алюминия и галия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Лубянский Г.А.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1061715
  Нонхибел Д.К. Радикалы / Д.К. Нонхибел. – М, 1982. – 266с.
1061716
  Иванов А.М. Радикалы абелевых групп и моделей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Иванов А.М.; М-во просвещ. РСФСР Гос. пед. ин-тут. – М., 1975. – 10л.
1061717
  Бушуев В.Ф. Радикалы в кольцах Рисса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Бушуев В.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т,. – М, 1970. – 12л.
1061718
  Кашу А.И. Радикалы в модулях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кашу А.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 7л.
1061719
  Чинь Данг Хой. Радикалы в топологических кольцах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чинь Данг Хой.; АН МолдССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1978. – 7л.
1061720
  Кашу А.И. Радикалы и кручения в модулях / А.И. Кашу. – Кишинев, 1983. – 151с.
1061721
  Токаренко А.И. Радикалы и локально нильпотентная структура линейных групп над коммутативными кольцами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Токаренко А.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1061722
  Крылов П.А. Радикалы колец эндоморфизмов абелевых групп без кручения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Крылов П.А.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-та матем. по присужд. учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1061723
   Радикальна полімеризація диметакрилатів 4-амінофенолу, 4-амінофенетилового спирту та 4-(2-аміноетил)фенолу / О.А. Савчук, Л.О. Вретік, В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-48. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та досліджено реакційну здатність в умовах радикальної полімеризації диметакрилатів 4-амінофенолу, 4-амінофенетилового спирту та 4-(2-аміноетил)фенолу (тіраміну). Розраховані кінетичні параметри полімеризації вказують на можливість ...
1061724
   Радикальна полімеризація метакрилоїламінонафтилметакрилатів / О. Савчук, Л. Вретік, В. Загній, В. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано й досліджено реакційну здатність в умовах радикальної терполімеризації для диметакрильних похідних 1,4-амінонафтолу та 1,5-амінонафтолу. Показано, що розраховані кінетичні параметри полімеризації близькі до відповідних значень для ...
1061725
  Моренчук А.А. Радикальна політична боротьба індіанців США за свої права на межі 60-70-х років XX століття / А.А. Моренчук, М.С. Горбачук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 106-110. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1061726
  Матюшова Валентина Герасимовна Радикальная и ионная сополимеризация изоцианатов и ненасыщенных мономеров : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.06 / Матюшова Валентина Герасимовна; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1988. – 26л.
1061727
  Польский И.В. Радикальная критика цивилизации в философии раннего даосизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 114-122. – ISSN 0042-8744
1061728
  Иванчев С.С. Радикальная полимеризация / С.С. Иванчев. – Ленинград : Химия, 1985. – 279 с.
1061729
  Гридчин Сергей Александрович Радикальная полимеризация алкенилпиридазонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гридчин Сергей Александрович; МГУ им. Ломоносова. – М., 1984. – 24л.
1061730
  Гальперина Нина Ильинична Радикальная полимеризация кислот акрилового ряда в полярных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гальперина Нина Ильинична; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1976. – 20л.
1061731
  Абу Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии апротонных и протонных кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Абу эль Хаир Б.М. ; МГУ. – Москва, 1971. – 14 с.
1061732
  Лачинов М.Б. Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии неорганических комплеквообразователей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Лачинов М. Б. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1970. – 18 с.
1061733
  Гарина Елизавета Семеновна Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии ортофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарина Елизавета Семеновна; Моск. ун-т, хим. фак. – 18л.
1061734
  Абу Эль Хаир Радикальная полимеризация метилметкрилата в присутствии апротонных и протонных кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук: 075 / Абу Эль Хаир Б.М. ; МГУ. – Москва, 1971. – 15 с.
1061735
  Ксенофонтова О.Б. Радикальная полимеризация мицеллообразующих мономеров в воде и толуоле. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ксенофонтова О.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
1061736
  Егоров В.В. Радикальная полимеризация мономеров - ПАВ на основе солей 2-метил-5-винилпиридина в растворах и эмульсии : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Егоров Владислав Викторович ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1979. – 17 с. – Библиогр.: 4 назв.
1061737
  Орлов Ю.Н. Радикальная полимеризация поверхностно-активных мономеров в водных эмульсиях и дисперсиях : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Орлов Ю.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1985. – 19л.
1061738
  Гладышев Г.П. Радикальная полимеризация при глубоких степенях превращения / Г.П. Гладышев, В.А. Попов. – М, 1974. – 243с.
1061739
  Белорус О.Г. Радикальная реформа управления экономикой / О.Г. Белорус. – Киев, 1989. – 228с.
1061740
   Радикальная реформа хозяйственного управления. – Москва, 1988. – 518 с.
1061741
   Радикальная реформа хозяйственного управления в Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 218с.
1061742
  Комин А.Н. Радикальная реформа цен - путь к антизатратной экономике / А.Н. Комин. – М., 1989. – 126с.
1061743
  Павлов В.С. Радикальная реформа ценообразования / Павлов В.С. – Москва, 1988. – 97 с.
1061744
  Асылман Б.С. Радикальная сополимеризация винилариловых мономеров с некоторыми метакрилатами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Асылман Б.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 19 с.
1061745
  Макарская В.И. Радикальная сополимеризация винилбутилового и винилфенилового эфиров с некоторыми акриловыми мономерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Макарская В. И.; МВССО Каз.СССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
1061746
  Хусаинова Сара Хусаиновна Радикальная сополимеризация винилбутилового эфира с некоторыми метакрилатами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хусаинова Сара Хусаиновна; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1974. – 17л.
1061747
  Осадчая Э.Ф. Радикальная сополимеризация непредельных эпоксидных соединений с некоторыми виниловыми мономерами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Осадчая Э.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
1061748
  Семенова Л.С. Радикальная сополимеризация этилена с эфирами винилфосфоновой кислоты под давлением. : Автореф... канд.хим.наук: 006 / Семенова Л.С.; Казан.хим-технолог.ин-т. – Казань, 1972. – 30л.
1061749
   Радикальная теломеризация. – Москва, 1988. – 288 с.
1061750
  Карасев Н.Ф. Радикальная экономическая реформа / Н.Ф. Карасев. – Москва
Т. 1. – 1989. – 40 с.
1061751
  Карасев Н.Ф. Радикальная экономическая реформа / Н.Ф. Карасев. – Москва
Т. 2. – 1989. – 40 с.
1061752
   Радикальная экономическая реформа. – Ростов -на-Дону, 1991. – 154с.
1061753
   Радикальная экономическая реформа. Истоки. Проблемы. Решения. – Москва : Высшая школа, 1990. – 607с.
1061754
  Якель Р. Радикальний адвокат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "...Не лише поодиноких людей боронив він зі знанням і з запалом перед всілякими судами, але перед історією боронив цілий свій народ так, як не боронив його від довгих літ ніхто", - так оцінив особистість Лева Бачинського в листі до його дружини Наталії ...
1061755
  Яковенко А.І. Радикальний антропоцентризм М. Бердяєва: вчення про свободу й буття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 38-46
1061756
  Брожина В. Радикальний ваххабізм як ідеологія релігійно-політичного екстремізму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 186-197


  Ваххабізм - одна з назв течії в сунітському ісламі, що оформилася у XVIII ст. Назва "ваххабізм" уживається лише опонентами цього руху (його прибічники називають себе салафітами). Ваххабізм названий за іменем шейха Мухаммада ібн Абд аль-Ваххаба ...
1061757
  Турчин М.Б. Радикальний екологізм в умовах постмодерну // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 44-46
1061758
  Звірко О.Є. Радикальний метод реформування прокуратури в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 239-241. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1061759
  Кириченко В. Радикальний погляд на стан науки в Україні, або Чиї вуха стирчать за небажанням змін // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 260-266. – ISBN 978-966-518-698-4
1061760
   Радикальні зміни // Закон и бізнес. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (47)


  16 листопада на засіданні комісії Конституційної асамблеї з питань правосуддя говорили про зміни, які потрібно внести до розд. VIII Основного Закону "Правосуддя". На фото представниця КА Н.С. Кузнєцова: "Обговорює не тільки зміни до кримінального ...
1061761
  Борисенко М. Радикальні концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 27-30
1061762
  Сисак Я.П. Радикальні модулі та їх застосування в теорії факторизованих груп. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Сисак Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
1061763
  Плахотнік О. Радикальні педагогіки в контексті "студентоцентрованої" соціогуманітарної освіти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4, жовтень - грудень. – С. 171-186. – ISSN 1563-3713


  Ідею переспрямування української освіти до так званої "студентоцентрованої" парадигми викладання і навчання щодалі виразніше декларують державні документи, що визначають освітню політику. При цьому, як правило, чітко посилаються на пізніші постанови ...
1061764
  Бурлака А.П. Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі / А.П. Бурлака А.П., Є.П.Сидорик. – Київ : Наукова думка, 2006. – 228с. – ISBN 966-00-0463-Х
1061765
  Подокшин С.А. Радикально-реформационное движение в Белоруссии и Литве (вторая половина XVI в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Подокшин С.А.; АН БССР. Ин-т философии. – Минск, 1964. – 20л.
1061766
  Парфенов М. Радикально неприпустиме. Від "Чорної книги" до "Життя і долі" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 41-47
1061767
  Рашкес Анна Михайловна Радикальное карбоксиалкилирование алкилбензолов и циклопарафинов непредельными кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рашкес Анна Михайловна; АН УзССР. Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1974. – 25л.
1061768
  Вишев И.В. Радикальное продление жизни людей. / И.В. Вишев. – Свердловск, 1988. – 192с.
1061769
  Вениаминов П.В. Радикальное средство / П.В. Вениаминов, С.М. Эйдлин. – Куйбышев, 1958. – 48с.
1061770
  Юн Л.М. Радикальное цианэтилирование алкилбензолов и циклопарафинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юн Л.М.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1971. – 21л.
1061771
  Зубков А.В. Радикальные и ион-радикальные пары при фотолизе и радиолизе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 073 / Зубков А.В.; Моск. физ.-тех. ин-тут. – Москва, 1969. – 21л.
1061772
  Нечитайло Д. Радикальные исламисты аплодируют Папе Римскому // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-69. – ISSN 0321-5075
1061773
  Сысак Ярослав Прокопьевич Радикальные модули и их применение в теории факторизуемых групп : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сысак Ярослав Прокопьевич; Ин-т математики АН Украины. – Киев, 1993. – 178л. – Бібліогр.:л.172-178
1061774
  Ильина Галина Павловна Радикальные реакции альдегидов с олефинами, инициируемые ацетатом марганца (III) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ильина Галина Павловна; АН СССР. Ин-т органической химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1974. – 22л.
1061775
   Радикальные реакции металлоорганических соединений. – Горький, 1986. – 119с.
1061776
  Трофимов Н.Н. Радикальные реакции окисей и тиоокисей олефинов : Автореф... канд. хим.наук: / Трофимов Н.Н.; Горьк. гос. ун-т им.Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 16л.
1061777
  Терман Л.М. Радикальные реакции пероксидикарбонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Терман Л. М.; АН СССР, Ин-т элементорган. соед. – М., 1962. – 12л.
1061778
  Хржановская И.Л. Радикальные реакции пространственно-затрудненных кремнийсодержащих фенолов и феноксилов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хржановская И.Л.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 24л.
1061779
  Кеда Б.И. Радикальные реакции хлорциана с непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кеда Б.И.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1965. – 14л.
1061780
  Мухарев А. Радикальный "Библиотекарь" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 3 (29). – С. 123-125.


  Писатель Михаил Елизаров
1061781
  Борейко В.Е. Радикальный взгляд на заповедное дело. Нематериальные ценности ООПТ. (Дискуссионный материал) / В.Е. Борейко; Эколого-просветительский центр "Заповедники". – Москва, 1999. – 24с.
1061782
  Вдовцова Т.А. Радикальный и ионный механизмы реакций алкилирования ароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовцова Т.А.; Среднеаз. гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 7л.
1061783
  Долгов Б.В. Радикальный исламизм в странах Магриба // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 80-95. – ISBN 978-5-89282-378-4
1061784
  Калибабчук Н.Н. Радикальный механизм диенон-фенольных превращений замещенных циклогексадиенонов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Калибабчук Н.Н.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1969. – 21л.
1061785
  Кирпотин В. Радикальный разночинец Д.И.Писарев. / В. Кирпотин. – М., 1934. – 360 с.
1061786
  Горбачук Е.Л. Радикулы и кручения в модулях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбачук Е. Л.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1061787
   Радилокация сегодня и завтра. – М., 1970. – 23с.
1061788
   Радим Гаврилович Гарецкий (к 60-летию со дня рождения) : Библиографический указатель. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 86с. – (Ученые Советской Белорусии)
1061789
   Радиметрическое датирование. – М., 1973. – 335с.
1061790
  Богомольников В.В. Радимичи (по материалам курганов 10-12 вв.) / В.В. Богомольников; Мин-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины", НИИ истории и культуры восточнославянских народов при ГГУ им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. – 226 с. – ISBN 985-439-124-8
1061791
  Спицын А.С. Радимичские курганы / А.С. Спицын. – 114, [4] с.
1061792
  Ковтун В.Г. Радио -- важнейшее идеологическое оружие ленинградской партийной организации лв период героической обороны города. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Ковтун В.Г.; ЛГУ. – Л, 1975. – 20л.
1061793
  Лонгинов А.С. Радио - 90 лет : очерки / А.С. Лонгинов, В.И. Стариков. – Москва : Знание, 1985. – 63 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 4)
1061794
  Меньшикова А. Радио - детям / А. Меньшикова. – М., 1966. – 99 с.
1061795
  Айсберг Е.Д. Радио - это очень просто : по Е. Айсбергу : адаптировано : [для мл. курсов неяз. вузов] / Е.Д. Айсберг. – Москва : Высшая школа, 1982. – 88 с. – (Учебное пособие для начального чтения)
1061796
  Павлов Н.Г. Радио / Н.Г. Павлов, Д.С. Николаев. – М, 1946. – 27с.
1061797
  Плонский А.Ф. Радио / А.Ф. Плонский. – Москва, 1954. – 48 с.
1061798
   Радио. – Москва
№ 1. – 1995
1061799
   Радио. – Москва
№ 2. – 1995
1061800
   Радио. – Москва
№ 3. – 1995
1061801
   Радио. – Москва
№ 4. – 1995
1061802
   Радио. – Москва
№ 5. – 1995
1061803
   Радио. – Москва
№ 6. – 1995
1061804
   Радио. – Москва
№ 7. – 1995
1061805
   Радио. – Москва
№ 8. – 1995
1061806
   Радио. – Москва
№ 9. – 1995
1061807
   Радио. – Москва
№ 10. – 1995
1061808
   Радио. – Москва
№ 11. – 1995
1061809
   Радио. – Москва
№ 12. – 1995
1061810
   Радио. – Москва
№ 1. – 1996
1061811
   Радио. – Москва
№ 2. – 1996
1061812
   Радио. – Москва
№ 3. – 1996
1061813
   Радио. – Москва
№ 4. – 1996
1061814
   Радио. – Москва
№ 5. – 1996
1061815
   Радио. – Москва
№ 6. – 1996
1061816
   Радио. – Москва
№ 7. – 1996
1061817
   Радио. – Москва
№ 8. – 1996
1061818
   Радио. – Москва
№ 9. – 1996
1061819
   Радио. – Москва
№ 10. – 1996
1061820
   Радио. – Москва
№ 11. – 1996
1061821
   Радио. – Москва
№ 12. – 1996
1061822
   Радио. – Москва
№ 1. – 1997
1061823
   Радио. – Москва
№ 2. – 1997
1061824
   Радио. – Москва
№ 3. – 1997
1061825
   Радио. – Москва
№ 4. – 1997
1061826
   Радио. – Москва
№ 5. – 1997
1061827
   Радио. – Москва
№ 6. – 1997
1061828
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2001
1061829
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2001
1061830
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2001
1061831
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2001
1061832
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2001
1061833
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2001
1061834
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2001
1061835
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2001
1061836
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2001
1061837
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2001
1061838
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2001
1061839
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2001
1061840
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2002
1061841
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2002
1061842
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2002
1061843
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2002
1061844
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2002
1061845
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2002
1061846
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2002
1061847
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2002
1061848
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2002
1061849
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2002
1061850
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2002
1061851
   Радио : Научно- технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2002
1061852
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2003
1061853
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2003
1061854
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2003
1061855
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2003
1061856
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2003
1061857
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2003
1061858
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2003
1061859
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2003
1061860
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2003
1061861
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2003
1061862
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2003
1061863
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2003
1061864
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2004
1061865
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2004
1061866
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2004
1061867
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2004
1061868
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2004
1061869
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2004
1061870
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2004
1061871
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2004
1061872
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2004
1061873
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2004
1061874
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2004
1061875
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2004
1061876
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2005
1061877
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2005
1061878
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2005
1061879
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2005
1061880
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2005
1061881
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2005
1061882
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2005
1061883
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2005
1061884
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2005
1061885
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2005
1061886
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2005
1061887
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2006
1061888
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2006
1061889
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2006
1061890
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2006
1061891
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2006
1061892
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2006
1061893
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2006
1061894
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2006
1061895
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2006
1061896
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2006
1061897
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2006
1061898
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2006
1061899
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2007
1061900
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2007
1061901
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2007
1061902
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2007
1061903
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2007
1061904
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2007
1061905
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2007
1061906
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2007
1061907
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2007
1061908
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2007
1061909
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2007
1061910
   Радио : Научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2007
1061911
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2008
1061912
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2008
1061913
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2008
1061914
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2008
1061915
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2008
1061916
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2008
1061917
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2008
1061918
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2008
1061919
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2008
1061920
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2008
1061921
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2008
1061922
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2008
1061923
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2009
1061924
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2009
1061925
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2009
1061926
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2009
1061927
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2009
1061928
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2009
1061929
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2009
1061930
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2009
1061931
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2009
1061932
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2009
1061933
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2009
1061934
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2009
1061935
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2010
1061936
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2010
1061937
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2010
1061938
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2010
1061939
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2010
1061940
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2010
1061941
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2010
1061942
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2010
1061943
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2010
1061944
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2010
1061945
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2010
1061946
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2010
1061947
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2011
1061948
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2011
1061949
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2011
1061950
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2011
1061951
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2011
1061952
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2011
1061953
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2011
1061954
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2011
1061955
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2011
1061956
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2011
1061957
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2011
1061958
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2012
1061959
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2012
1061960
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2012
1061961
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2012
1061962
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2012
1061963
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2012
1061964
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2012
1061965
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2012
1061966
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2012
1061967
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2012
1061968
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2012
1061969
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2012
1061970
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2013
1061971
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2013
1061972
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2013
1061973
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2013
1061974
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2013
1061975
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2013
1061976
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2013
1061977
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2013
1061978
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2013
1061979
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2013
1061980
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2013
1061981
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2013
1061982
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 1. – 2014
1061983
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 2. – 2014
1061984
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 3. – 2014
1061985
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 4. – 2014
1061986
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 5. – 2014
1061987
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 6. – 2014
1061988
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 7. – 2014
1061989
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 8. – 2014
1061990
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 9. – 2014
1061991
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 10. – 2014
1061992
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 11. – 2014
1061993
   Радио : научно-технический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0033-765Х
№ 12. – 2014
1061994
  Москвина М. Радио "Москвина" : непридуманные истории // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-69. – ISSN 0012-6756
1061995
   Радио 70 лет. – Москва : Связь, 1965. – 334 с.
1061996
  Ляшенко Б.П. Радио без тайн / Б.П. Ляшенко. – М., 1991. – 222с.
1061997
  Лещенко Б.П. Радио без тайн / Б.П. Лещенко. – М., 1991. – 223с.
1061998
  Янович В.А. Радио в военном деле / В.А. Янович. – М., 1965. – 56с.
1061999
   Радио в дни войны. – М., 1975. – 175с.
1062000
   Радио в дни войны. – М., 1982. – 303с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,