Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Карамушка Л.М. "Прогресивні" та "консервативні" типи організаційної культури: загальноосвітніх навчальних закладів традиційного та інноваційного типів / Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 15-20. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1061002
  Назаренко М. "Прогулки фрайеров": историческая тетралогия Булата Окуджави как целое. Статья вторая // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 27-40. – ISBN 966-594-431-2
1061003
  Стольник А.И. "Продажникам" нужно дружить с логистикой // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 46-47
1061004
  Головко С. "Продам леспромхоз" или как преуспеть в рубричной рекламе // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.64-65. – ISSN 0130-3589
1061005
  Пащенко В.В. "Продовольство з України" (діяльність Олександра Шліхтера по вивезенню продовольства з українського села до РРФСР) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 69-72. – ISBN 966-7686-12-8
1061006
   Программы-минимум кандидатских экзаменов по биологии. – Москва : Высшая школа, 1980. – 135с.
1061007
  Мелса Дж.Л. Программы в помощь изучающим теорию линейных систем управления / Дж.Л. Мелса, Джонст, СТ.К. – М., 1981. – 198с.
1061008
   Программы кружков юных натуралистов. – М, 1948. – 88с.
1061009
   Программы кружков юных натуралистов. – М, 1948. – 88с.
1061010
  Рыжов А.А. Программы машинной интерпретации данных ВЭЗ и ВЭЗ ВП / А.А. Рыжов, Б.И. Гудзь. – М., 1978. – 88с.
1061011
   Программы музыкальных кружков. – М, 1957. – 124с.
1061012
   Программы на ЭВМ для решения задач оптимизации. – Москва
1. – 1971. – 174 с.
1061013
   Программы начальной школы. – М, 1946. – 69с.
1061014
   Программы начальной школы. – М, 1946. – 69с.
1061015
   Программы начальной школы. – М, 1946. – 69с.
1061016
   Программы начальной школы. – М, 1946. – 69с.
1061017
   Программы начальной школы. – М, 1946. – 69с.
1061018
  Мельников Л.Н. Программы, алгоритмы, конструкции / Л.Н. Мельников. – Москва, 1980. – 137 с.
1061019
  Николаев М.В. Программыне механизмы взаимодействия асинхронных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.11 / Николаев М. В.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 14л.
1061020
  Лавріщева К.М. Програмна інженерія : підручник / К.М. Лавріщева ; НАН України, Ін-т програм. систем. – Київ : Академперіодика, 2008. – 319, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 312-317. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5052-9
1061021
  Федорчук В. Програмна лихоманка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 11


  Доцент кафедри психології освіти Кам"янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка В. Федорук : Для кого і для чого університети щороку переписують програми і плани.
1061022
  Майбурова К.В. Програмна музика / К.В. Майбурова. – Київ, 1960. – 40 с.
1061023
  Бишовець Т.М. Програмна підтримка прийняття фінансових рішень / Т.М. Бишовець, Г.О. Доленко, В.М. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Оцінюючи будь-яку фінансову операцію з позиції доцільності її проведення, користуються певними характеристиками, зокрема зведеною величиною та ефективною ставкою, що є визначальними для угод з протоколами платежів. Програмний засіб "Фінансовий аналіз" ...
1061024
  Палагута В.М. Програмна реалізація методу дерева відмов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-28 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1061025
  Микитенко М.Т. Програмна реалізація прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 91-94 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1061026
  Ченцов О.І. Програмна реалізація теорії категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 220-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядаються підходи до програмної реалізації теоретико-категорних конструкцій. Проводиться порівняння відомих підходів до формалізації категорій в реальних задачах, що знайшли свою програмну реалізацію. Запропонована програмна реалізація ...
1061027
  Юринець Володимир Програмна система PageMaker 6.0 : Навчльний посібник / Юринець Володимир; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка,, 2002. – 153 с. – ISBN 966-613-133-1
1061028
  Канюка М. Програмна структура телебачення: принципи програмування в СРСР // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 14-18. – ISBN 978-966-01-0468-6
1061029
  Шевченко В.А. Програмне забезпечення альфа-спектрометру СЕА-М // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 466-470. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створено програму керування альфа спектрометром та прецизійної обробки результатів для роботи в середовищі Windows-95/98. Вона забезпечує всі математичні розрахунки, необхідні в сучасній альфа спектрометрії.
1061030
  Кудін А. Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 3-10. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Робота стосується розроблення програмного забезпечення інтернет-адаптованого навчального середовища факультету у НПУ ім. М.П. Драгоманова. Розроблена концепція віртуального навчального середовища (ВНС), основні положення якої такі: учасники і ...
1061031
  Костріков С.В. Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем / С.В. Костріков, Д.Л. Кулаков, К.Ю. Сегіда // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 45-52 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2075-1893
1061032
   Програмне забезпечення для задач оптимального керування для рівнянь еліптичного та параболічного типів / С.І. Ляшко, О.Б. Стеля, О.М. Нечаєв, К.О. Пришляк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено програмний комплекс з інтерактивним інтерфейсом для розв"язування задач оптимального керування для рівнянь еліптичного та параболічного типів.
1061033
   Програмне забезпечення для моделювання процесів витрат i відновлення ресурсу угруповання об"ектів радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, В.В. Вишнівський, О.Б. Лантвойт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Наводяться стислі відомості про програму кmm_r, яка призначена для моделювання процесів витрат і відновлення ресурсу угруповання об"єктів PET. Програму розроблено у середовищі програмування Delphi. Програма використовує базу даних, побудовану на ...
1061034
   Програмне забезпечення для моделювання процесів витрат і відновлення ресурсу угруповання об"єктів радіоелектронної техніки / В.О. Браун, К.Ф. Боряк, О.Б. Лантвойт, С.В. Лєнков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-119. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Наводяться короткі відомості про програму kmm_r, яка призначена для моделювання процесів витрат і відновлення ресурсу угруповання об"єктів PET. Програма розроблена в середовищі програмування Delphi. Програма використовує базу даних, яка побудована на ...
1061035
  Одноволик В.І. Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 128-135
1061036
  Заславський В.А. Програмне забезпечення для оцінки ризиків в платіжній системі / В.А. Заславський, Г.О. Стрижак // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 107-109
1061037
  Ткаченко О. Програмне забезпечення для перекладача-фрілансера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 309-316


  У статті наведено характеристику роботи перекладача-фрілансера. Аналізується програмне забезпечення, необхідне для успішної роботи. В статье приведена характеристика работы переводчика-фрилансера. Анализируется программное обеспечение, необходимое для ...
1061038
  Донченко В.С. Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України / В.С. Донченко, І.М. Назарага // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті наведено основні рівняння, які складають комплексну модель економічних процесів в Україні та описано програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників. Basic equations, which describe the complex model of economic ...
1061039
   Програмне забезпечення для прогнозування стану теплообмінних труб парогенераторів АЕС з ВВЕР / В.А. Заславський, Р.В. Єрмоленко, Н.В. Сахно, І.М. Каденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 76-77
1061040
  Михайліченко Микола Програмне забезпечення для створення реєстру докторів наук і професорів у системі ліцензування та акредитації / Михайліченко Микола, Сисюк Геннадій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори представляють власний підхід до створення системи електронного документообігу Управління ліцензування, акредитації та нострифікації та програмну реалізацію цього підходу.
1061041
  Михайліченко М. Програмне забезпечення для створення реєстру докторів наук і професорів у системі ліцензування та акредитації / М. Михайліченко, Г. Сисюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-9. – ISSN 1682-2366
1061042
  Жукова В.П. Програмне забезпечення з відкритим кодом для електронних бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 228-236


  Розглянуто програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для створення електронних бібліотек.
1061043
  Бак М. Програмне забезпечення і програмне середовище закладу освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 144-153
1061044
  Ващук О.М. Програмне забезпечення комп"ютера : навч. посібник / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов ; М-во освіти і науки України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2008. – 132 с. : іл., табл. – Бібліогр: с.132
1061045
  Дехтярук М.Т. Програмне забезпечення комп"ютерних мереж : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Програмна Інженерія" / Дехтярук М.Т., Забара С.С., Сімоненко В.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 353 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 332-333. – ISBN 978-966-388-454-7
1061046
  Арчаков Д. Програмне забезпечення на підприємстві. Проблема правомірності використання та забезпеченнябезпеки // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 75-79.
1061047
  Титенко С.В. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Титенко С.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1061048
   Програмне забезпечення персональних комп"ютерів. Архіватори : Метод.вказівки для студ.університету. – Київ : Київський університет, 1998. – 16с.
1061049
   Програмне забезпечення персональних комп`ютерів. Архіватори : Методичні вказівки для студентів універсітету. – Київ : Київський університет, 1998. – 14с.
1061050
  Попов В.В. Програмне забезпечення сучасних персональних комп"ютерів : навчальний посібник / В.В. Попов, Є.С. Вакал., Б.П. Довгий ; КНУТШ. – . – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 142. – ISBN 978-966-439-314-7
1061051
  Костирко В.С. Програмне забезпечення фінансового менеджменту : Навч. посібник / В.С.Костирко; МОН України; Львів. комерц. акад.; Укоопспілка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-247-5
1061052
  Погорілий С.Д. Програмне конструювання : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Погорілий; За ред. О.В.Третяка; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 436с. – (Автоматизація Наукових Досліджень : Серія підручників / За ред. О.В.Третяка). – ISBN 966-594-640-4
1061053
  Погорілий С.Д. Програмне конструювання : підручник для студентів вищих закл. освіти / С.Д. Погорілий; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2007. – 440с. – ISBN 966-594-929-2
1061054
  Бабін Б. Програмне правове регулювання діяльності міжнародних організацій системи ООН // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 48-52
1061055
  Клочков В.О. Програмне регулювання в сучасному праві: теоретичні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Клочков В.О. ; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1061056
  Савченко В.Ф. Програмне регулювання розвитку економіки держави та регіонів на сучасному етапі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 398-403. – (Право. Економіка. Управління)
1061057
  Бабін Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації : монографія / Б.В. Бабін ; за заг. ред. Баймуратова М.О. – Одеса : Фенікс, 2012. – 454 с. – Бібліогр.: с. 393-449. – ISBN 978-966-438-533-3
1061058
  Мармуль Л.О. Програмне та інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку з метою удосконалення управління підприємствами та організаціями / Л.О. Мармуль, О.В. Толубко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 58-86


  ТОлубко О.В. - к.е.н., проф. КНУТШ.
1061059
  Сірий Є.В. Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISBN 978-966-171-498-3
1061060
  Новіков В.М. Програмний бюджет: міжнародний досвід і українська практика // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 2 (27). – С. 50-61. – ISSN 2072-9480
1061061
  Кобець В. Програмний засіб розв"язання нормативних економіко-математичних завдань для вищих навчальних закладів // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 96-108. – ISSN 1998-6939


  У статті викладені основні аспекти впровадження інтегрованого середовища перевірки знань студентів із економічних дисциплін. Наведений перелік модулів даного середовища і класифікація завдань щодо контролю знань студентів з нормативних економічних ...
1061062
  Мажара О.О. Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Мажара Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 155, [2] арк. – Додатки : арк. 126-155, [2]. – Бібліогр.: арк. 115-125
1061063
  Мажара О.О. Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Мажара Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1061064
  Крак Ю.В. Програмний комплекс для моделювання маніпуляційних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 234-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається структура та функціональні модулі комплексу програм, призначеного для автоматизованого дослідження та моделювання складних маніпуляційних систем, який включає формування рівнянь динаміки в чисельно-аналітичному (символьному) вигляді, ...
1061065
  Салата С.А. Програмний комплекс для чисельного моделювання гравітаційного лінзування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Астрономія ; вип. 36)


  Наведено опис програмного комплексу, який дає змогу проводити чисельне моделювання процесів гравітаційного лінзування та, зокрема, мікролінзування, а також виконувати статистичний аналіз згенерованих даних.
1061066
   Програмний комплекс моделювання точкових дефектів у напівпровідникових кристалах / Л.І. Д"яченко, Є.В. Мінов, С.Е. Остапов, П.М. Фочук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 123-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для моделювання точкових дефектів у напівпровідникових кристалах нами було розроблено програмний комплекс відновлення тривимірного зображення кристалу з серії знімків у інфрачервоних променях. В програмному комплексі існує можливість налаштування ...
1061067
  Наконечний О.Г. Програмний комплекс обробки послідовностей зашумлених спостережень / О.Г. Наконечний, О.І. Сторубльов, О.С. Бабій // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1061068
  Наконечний О.Г. Програмний комплекс обробки послідовностей зашумлених спостережень / О.Г. Наконечний, О.І. Сторубльов, О.С. Бабій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 104-109


  В статті розглядається необхідність побудови програмного комплексу для аналізу роботи алгоритмів виявлення об’єктів, що рухаються, за умов сильної зашумленості спостережень, основні вимоги до нього та приклад практичного застосування. В статье ...
1061069
  Волошин О.Ф. Програмний комплекс підтримки узгодження рішень у дворівневій ієрархічній моделі вибору режиму функціонування системи засобів зв"язку / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 19-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто постановку задачі, математичну модель, метод та алгоритм пошуку узгодженого рішення вибору режиму функціонування системи засобів зв"язку та комплекс його програмної підтримки. Задача розглядається як дворівнева ієрархічна, що формалізується ...
1061070
  Хожило І.І. Програмний підхід в удосконаленні державного управління - 2020: досвід Литви для України / І.І. Хожило, О.В. Акуленко // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 189-190. – ISBN 978-617-7139-11-8
1061071
   Програмний тренажер навчання сурдоперекладу / Ю.В. Нікольський, М.В. Давидов, О.В. Пасічник, С.М. Тиханський // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 108-113. – ISBN 966-8847-12-1
1061072
  Могильний Л.П. Програмні вимоги ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-24. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Проаналізовано програмні вимоги ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини: Демократичної, Радикальної та Демократично-Радикальної.
1061073
  Ванденко Ігор Євгенович Програмні вимоги та тактична лінія партії кадетів у відношенні до Першої світової війни : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Ванденко І.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – л.
1061074
   Програмні документи боротьби за мир. – Київ, 1961. – 84 с.
1061075
   Програмні документи КПРС і методологічні проблеми мистецтвознавства. – Київ, 1983. – 192с.
1061076
  Ісаков П. Програмні документи селянських повстанських загонів, що діяли на Лівобережній Україні в 1919-1921 роках // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 47-75
1061077
  Плехова І.Д. Програмні засади діяльності галицького часопису "Українська книга" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 120-125


  Стаття присвячена дослідженню редакційної політики часопису "Українська книга" (1937-1943), що висвітлював актуальні питання української видавничої справи, книгознавства й бібліології. The article is devoted to the editorial policy of the magazine ...
1061078
  Гончаренко О.А. Програмні засади реалізації правової політики ЄС у науково-технічній та інноваційній сферах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 115-123. – ISSN 2311-4894
1061079
  Кригульська Т.Б. Програмні засади української соціал-демократії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано програмні засади української соціал-демократії на ранніх етапах її розвитку.
1061080
  Свідзінська Д.В. Програмні засоби вільного доступу для забезпечення фізико-географічних досліджень : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 109-118 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1061081
  Тихоход В.О. Програмні засоби дослідження багатозв"язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем / Тихоход В.О.; НАНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1061082
  Куссуль Алла Олександрівна Програмні засоби моделювання модульних нейронних мереж та їх використання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Куссуль А.О.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1061083
  Ткаченко С.П. Програмні засоби перевірки наукових та академічних робіт - панацея від плагіату чи ланка складної процедури? / С.П. Ткаченко, А.І. Сідляренко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 363-366. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1061084
  Петрашенко А.В. Програмні засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо захисту інформації у автоматизованих системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Петрашенко А.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1061085
  Корень О.М. Програмні засоби реалізації освітніх платформ на базі Semantic Web : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Корень О.М. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
1061086
   Програмні засоби створення і супроводу разподіленого навчального середовища / І.В. Сергієнко [та ін.] ; [за наук. ред. М.М. Глибовця, С.С. Гороховського] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 709, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 704-710. – Бібліогр.: с. 681-703. – ISBN 978-617-646-076-3
1061087
  Дячук О.А. Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об"єктів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Дячук О.А. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1061088
  Прокопюк А. Програмні інструменти структурної модернізації економіки регіону: досвід Східної Польщі
1061089
  Галіцин В.К. Програмні оболонки і пакети : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ю.Т. Сидоренко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 212 с. – ISBN 966-574-489-5
1061090
  Куценко О. Програмні позиції соціал-демократичної парті


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
1061091
  Куценко О. Програмні позиції Соціал-демократичної партії Німеччини щодо економічної перебудови Німеччини після розгрому нацизму (1945-1949 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 206-210. – ISSN 1728-9343


  У статті на основі аналізу програмних документів та виступів провідних діячів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) висвітлюються економічні погляди та концепції соціал-демократів в окупаційний період 1945-1949 років. Аналізується діяльність ...
1061092
  Мартиненко П.Ф. Програмні положення соціалістичної Конституції (на прикладі Конституції ЧССР 1960 року) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 9-16
1061093
  Кобернік С.Г. Програмні практичні роботи з географії у загальноосвітній школі: теорія та практика / С.Г. Кобернік, М.П. Драгоманова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 6-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1061094
  Борисов О.О. Програмні продукти розмірних розрахунків / О.О. Борисов, С.Г. Бондаренко, О.М. Чередніков // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 28
1061095
  Сошинська В. Програмні результати вивчення дисципліни "Наукові комунікації" в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 27-30. – ISSN 2076-9326
1061096
  Антонюк М.А. Програмні рішення Microsoft для навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі розглянуто можливості навчальної програмної оболонки Microsoft Learning Gateway. На основі проведеного аналізу формулюються рекомендації що до впровадження розглянутої системи електронного навчання Facilities of Microsoft Learning Gateway ...
1061097
  Романюк С.І. Програмні та апаратні засоби побудови комп"ютерної мережі факультету / С.І. Романюк, В.С. Цикунов, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто основні завдання та функціональні особливості комп"ютерної мережі факультету, архітектурні, технічні та інформаційні особливості її побудови, сервіси та послуги, які підтримуються такою мережею. Ключові слова: комп"ютена мережа, ...
1061098
  Гоголь М.В. Програмні твори / М.В. Гоголь. – Київ : Обереги, 2000. – 351с. – (Зарубіжна література в освіті. Хрестоматія 1). – ISBN 966-513-150-8
1061099
  Гоголь Микола Програмні твори : хрестоматія 2 / Гоголь Микола. – Київ : Обереги, 2000. – 576с. – (Зарубіжна література в освіті). – ISBN 966-513-185-0
1061100
  Скотт Вальтер Програмні твори : Хрестоматія III / Скотт Вальтер. – Київ : Обереги, 2001. – 746с. – (Шкільна бібліотека. Зарубіжна література в освіті. Хрестоматія III). – ISBN 966-513-190-7
1061101
  Лазебник Л.Л. Програмні технології в політиці макроекономічного регулювання // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2006. – Том 12. – С. 383-393.
1061102
  Бабін Б. Програмність міжнародного регулювання виборчих правовідносин в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-59.
1061103
  Голинська Х.О. Програмність українських політичних партій в контексті виборів президента 2010 // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1061104
  Бабін Б. Програмність як критерій сучасного міжнародного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 123-128.
1061105
  Калита Олександр Вікторович Програмно-алгоритмічне та інформаційне забезпечення побудови інтелектуальних програмних систем інтегрованої обробки часових рядів : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.11 / Калита Олександр Вікторович; АН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 16л.
1061106
  Піза Наталя Дмитрівна Програмно-алгоритмічні засоби моделювання та візуалізації руху космічних апаратів на паралельних обчислювальних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Піза Н.Д.; НАНУ; Іститут проблем моделювання. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв.
1061107
  Кулаков О.Ю. Програмно-апаратна організація GRID- систем на основі технології віртуальних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Кулаков О.Ю. ; Нац. техн. ун-т України " Київ. політех. ін-т". – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1061108
  Кремінь В.Т. Програмно-апаратний комплекс формування бібліотек моделей компонентів електронних схем для підсистем автоматизованого проектування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кремінь В.Т.; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 17л.
1061109
  Зохре Карім Заде Програмно-апаратні засоби генерації псевдовипадкових послідовностей для підвищення ефективності захисту інформації в ЕОМ та мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Зохре Карім Заде; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1061110
  Мазоха Д.П. Програмно-апаратні рішення для інтегрованих інформаційних Web-систем електронної торгівлі // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/1. – С. 20-24. – ISSN 2409-1944
1061111
  Михальчишин Юрій Програмно-ідеологічні засади NSDAP і PNF (1919-1921) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 75-82. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1061112
   Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / [О.Є. Стрижак та ін. ; за ред. О.Є. Стрижака] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 142, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-2633-43-6
1061113
  Козлакова Г. Програмно-методичне забезпечення навчального процесу бакалаврів з комп"ютерних наук // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С.54-59. – ISSN 2075-1478
1061114
  Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : програма розвитку дітей з важкими порушеннями зору від 3 до 6 років / [Гудим І.М., Вавіна Л.С.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 105, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-189-324-4
1061115
   Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : програма ранньої допомоги дітям з важкими порушеннями зору від народження до 3-х років / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; [укладач Вавіна Л.С.]. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 67, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-189-323-7
1061116
  Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : методичні рекомендації. Дидактичне забезпечення педагогічного супроводу дітей раннього віку з важкими порушеннями зору / [І.М. Гудим, С.В. Кондратенко, Л.А. Нафікова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 49, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 49. – ISBN 978-966-189-325-1
1061117
   Програмно-методичні вказівки для вихователя дитячого садка. – К., 1955. – 160с.
1061118
  Луцків О.М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 132-141. – ISSN 1562-0905
1061119
  Елисеев В.В. Програмно-технические комплексы АСУ ТП : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Елисеев, В.А. Ларгин, Г.Ю. Пивоваров; Мин-во образов. и науки Украины; Восточноукр. нац. ун-тет им. В.Даля. – Київ : Київський університет, 2003. – 457с. – ISBN 966-594-422-3
1061120
  Куранда В.М. Програмно-технічне забезпечення моніторингу результативності науки // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 99-101. – ISBN 978-966-479-051-9
1061121
  Шостак Б.О. Програмно-технічні засоби діагностики систем керування технічними об"єктами : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.03 / Богдан Олексійович Шостак; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1061122
  Алексеев В.В. Програмно-целевое управление сельскохозяйственным проихводством / В.В. Алексеев, А.В. Пошатаев. – Москва, 1979. – 166с.
1061123
  Касич А.О. Програмно-цільове бюджетування як інструмент управління сталим розвитком господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 276-281. – ISSN 2222-4459
1061124
  Яцишин М. Програмно-цільове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи (теоретико-концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 170-174


  У статті аналізуються шляхи та способи реалізації попередньо розробленої сукупності дій і заходів з удосконалення кримінально-виконавчої системи у процесі її реформування.
1061125
  Базарна О.В. Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-144 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1061126
  Бутенко А. Програмно-цільове планування як механізм розв"язання проблем інноваційного розвитку економіки / А. Бутенко, Є. Лазарєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1061127
  Шевченко Ю.І. Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 3-9. – Бібліогр.: 5 назв
1061128
  Кравченко Т.В. Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 197-222. – Бібліогр.: л. 174-196
1061129
  Кравченко Т.В. Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1061130
  Борисенко О. Програмно-цільовий метод бюджетного планування та перспективи його використання в Україні / О. Борисенко, А. Підгорна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 7-8
1061131
  Михальчук А.В. Програмно-цільовий метод бюджетного планування: потреби України та зарубіжний досвід // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 89-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
1061132
  Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування : бюджет / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-31. – Бібліогр.: 3 назви
1061133
  Крауліх Патрік Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина / Крауліх Патрік, Вайланд Гюнтер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 7-16 : табл.. рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2305-7645
1061134
  Маркович Г.Б. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 3-10. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1061135
  Радіонов Ю.Д. Програмно-цільовий метод бюджетування: проблеми впровадження та перспективи розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 21-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1061136
  Щепанський Е.В. Програмно-цільовий метод державного регулювання розвитком туристично-рекреаційної сфери // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 10-22. – ISSN 2078-9165
1061137
  Дічкова О. Програмно-цільовий метод складання державного бюджету // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 19-22


  У статті аналізуються проблемні питання запровадження у бюджетному процесі України програмно-цільового методу складання проекту державного бюджету.
1061138
  Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 20-29 : Табл. – бібліогр.: 3 назви
1061139
  Дегтяр Я. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в умовах інтеграції України в Європейський Союз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 130-133
1061140
  Голинська О.В. Програмно-цільовий метод управління бюджетами: основні позиції та компоненти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-108
1061141
  Ярошенко О.В. Програмно-цільовий метод управління на регіональному рівні: зарубіжний досвід і Україна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-74. – Бібліогр.: 10 назв
1061142
  Кульпінська Л.К. Програмно-цільовий метод формування бюджету / Л.К. Кульпінська, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 3-10
1061143
  Ахламов А.Г. Програмно-цільовий метод як інструмент виконання функцій державного управління в сучасних умовах : наук.-метод. розробка / А.Г. Ахламов, О.В. Голинська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 52-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1061144
  Карлова О.А. Програмно-цільові методи в управлінні соціальною сферою регіону / О.А. Карлова, В.В. Величко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 12. – С. 74-78
1061145
  Алексієнко М.С. Програмно-цільові підходи у регулюванні відкритої економіки та міжнародної співпраці Китаю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості сучасних процесів інтернаціоналізації в АТР у вимірах глобальної конкуренції. Показано, що ключовим чинником економічного і технологічного просування Китаю та інших країн АТР є особлива роль регіональної стратегії, яка поділяє ...
1061146
  Алексієнко М.С. Програмно-цільові підходи у регулюванні відкритої економіки та міжнародної співпраці Китаю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21.
1061147
  Трахтенгерц Э.А. Програмное обеспечение параллельных процессов / Э.А. Трахтенгерц. – М., 1987. – 271с.
1061148
   Програмные средства для геотехнических расчетов / А.Г. Малинин, П.А. Малинин, С.А. Чернопазов, И.Л. Гладков, А.В. Воробьев // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 36-38 : Рис.
1061149
  Самарцев Евгений Програмный подход. Важные детали // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 7 : фото
1061150
   Програмоване навчання в школі. – К., 1966. – 248с.
1061151
  Сухорський С.Ф. Програмоване навчання у вищій школі / С.Ф. Сухорський. – Львів
2. – 1973. – 36с.
1061152
  Розенблат Г.І. Програмоване розв"язування задач з фізики / Г.І. Розенблат. – Київ : Радянська школа, 1966. – 199с.
1061153
  Агурова Н.В. Програмований посібник з граматики англійської мови : у 2-х ч. / Агурова Н.В. – Львів : Видавництво Львівського університету
Ч. 1. – 1972. – 83 с.
1061154
  Моренець В.В. Програмований посібник з старовлов"янської мови для студентів філологічних факультетів університетів. Фонетика. / В.В. Моренець. – Київ, 1966. – 65с.
1061155
  Слободяник В.В. Програмований учбовий матеріал для контролю підготовки студентів до лабораторних робіт з електрики / В.В. Слободяник. – Київ : Київський університет, 1966. – 56с.
1061156
  Говоруха М.Ф. Програмовані завдання з географії : 5- 8 класи / М.Ф. Говоруха. – Київ : Радянська школа, 1979. – 63с.
1061157
  ПеннерД.І Програмовані завдання з фізики для 10 класу : посібник для вчителів / ПеннерД.І. – Київ : Радянська школа, 1985. – 121 с.
1061158
  Татаренко Д.А. Програмовані логічні контролери з вбудованими засобами тестового та функціонального діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Татаренко Д.А.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1061159
  Ухач В.З. Програмові документи Української Головної Визвольної Ради: історико-правовий аналіз / В.З. Ухач, О.В. Ухач // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 29-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1061160
  Редько В.Н. Програмологія: ретроспектива та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-57. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Йдеться про конкурентні результати експлікативного програмування, зроблено спробу відкрити їх глибину парадигмальну природу для закладення сучасних основ програмології.
1061161
   Програмски и статутарни документи на Внатрешната Македонска револуционерна организациja (1904-1908) = Programme and statutory documents of the Internal Macedonian revolutionary organisation (1904 - 1908). – Скопje : МАНУ, 1998. – 255 с. – ISBN 9989649448
1061162
  Лященко М.Я. Програмування / М.Я. Лященко. – К., 1973. – 199с.
1061163
   Програмування. – К., 1994. – 36с.
1061164
  Зубенко В.В. Програмування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Зубенко , Л.Л. Омельчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 623 с. – Бібліогр.: с. 602-609. – ISBN 978-966-439-380-2
1061165
  Чурікова К Програмування бюджету як ефективний інструмент управління бюджетними ресурсами регіону в умовах глобальної економічної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 479-490. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Запропонована хронологія основних етапів впровадження програмно-цільового методу у бюджетну практику України.
1061166
  Дацюк В.В. Програмування в LaTeX 2e : Навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів фізичного факультету / В.В. Дацюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 101с. – ISBN 966-594-676-5
1061167
   Програмування в Пролозі : Навч. посібник для студ. ф-ту кібернетики / М.М. Глибовець, І.В. Кравченко, О.В. Олецький, В.М. Терещенко; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 110с. – ISBN 966594072-4
1061168
  Малачівський П.С. Програмування в середовищі Visual Basic : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.С. Малачівський ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 259, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 248-253. – Бібліогр.: с. 254. – ISBN 966-8450-06-X
1061169
  Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль : Навчальний посібник для студ. технічних спец. / Володимир Семотюк. – Львів, 2000. – 248с. – ISBN 966-7065-21-9
1061170
  Васюков О.М. Програмування в системі Mathematika : Навч. посіб. для студентів ф-ту кібернетики / О.М. Васюков, З.М. Асельдеров; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 68с. – ISBN 966-594-108-9
1061171
   Програмування врожаїв кукурудзи та озимої пшениці на зрошуваних землях. – К., 1990. – 137с.
1061172
  Забловський А. Програмування гендерних ролей в родильній обрядовості українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 77-83
1061173
  Погорілий С.Д. Програмування для UNIX-систем : навч. посібник до лаборатор. робіт для студ. напрямку підготов. "Комп"ютерна інженерія" / С.Д. Погорілий, В.А. Мар"яновський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Радіофіз. ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного універиситету імені Тараса, 2012. – 86, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
1061174
  Цегелик Г.Г. Програмування для машини "Минск-22" / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1978. – 109с.
1061175
   Програмування і елементи роботи на ЕОМ "Промінь". – К, 1973. – 115с.
1061176
  Король І.Ю. Програмування мовою BASIC з елементами математичної статистики / І.Ю. Король. – Ужгород, 1995. – 84с.
1061177
  Шпак З.Я. Програмування мовою С : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / З.Я. Шпак. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 432с. – ISBN 5-8326-0155-6
1061178
  Дудзяний І.М. Програмування мовою С++ : навч. посібник / І.М. Дудзяний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0016-2. - 978-617-10-0017-9 (Ч. 1)
Ч. 1 : Парадигма процедурного програмування. – 2013. – 467, [1] с. – Предм. покажч.: с. 463-467. – Бібліогр.: с. 459-462
1061179
  Галкін О.В. Програмування на C++ : конспект лекцій / О.В. Галкін, М.М. Верес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-439-217-1
1061180
  Васильєв О. Програмування на C++ : в прикладах і задачах : навч. посібник / Олексій Васильєв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 381, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7507-41-2
1061181
  Галкін О.В. Програмування на Java : конспект лекцій / Галкін О.В., Катеринич Л.О. ; КНУТШ, Факультет кібернетики. – Київ, 2011. – 165 с. – Бібліогр.: с. 165
1061182
  Галкін О.В. Програмування на Java 8 : навч. посібник / О.В. Галкін [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2017. – 185, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186. – ISBN 978-617-7442-80-5
1061183
  Лященко М.Я. Програмування на ЕКОМ / М.Я. Лященко, І.Ф. Следзінський. – Київ, 1987. – 128 с.
1061184
  Жалдак М.І. Програмування на мікрокалькуляторах / М.І. Жалдак, Рамський, ЮС. – К., 1985. – 224с.
1061185
  Кучмук Володимир Програмування на мові довір"я / Кучмук Володимир. – Маріуполь
Ч.1. – 2002. – 106с.
1061186
  Кучмук Володимир Програмування на мові довір"я / Кучмук Володимир. – Маріуполь
Ч.2. – 2003. – 104-208с.
1061187
  Кравцова Т. Програмування соціально-економічного розвитку як адміністративно-правова форма діяльності держави у сфері господарювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 39-44
1061188
  Плющ О.М. Програмування соціального дискурсу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 244-256
1061189
  Дем"янчук В.О. Програмування та застосування пристроїв на базі мікропроцесора Atmegal6 / В.О. Дем"янчук, О.Є. Сурнін // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 221-223
1061190
  Кубрак А.І. Програмування та розрахунок автоматичних систем. / А.І. Кубрак, Л.Д. Ярощук. – Київ : Вища школа, 1992. – 365с.
1061191
   Програмування числових методів мовою Python : навч. посібник / [А.Ю. Дорошенко, С.Д. Погорілий, Я.Ю. Дорогий, Є.В. Глушко] ; за ред. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 457. – ISBN 978-966-439-693-3
1061192
   Програмування числових методів мовою Python : підручник для студентів ВНЗ / [А.В. Анісімов та ін.] ; за ред. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 639, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 617. – ISBN 978-966-439-813-5
1061193
  Ставровський А.Б. Програмування. Перші кроки : Інтегрований підручник з основ програмування / А.Б. Ставровський, Т.О. Карнаух. – Москва : Диалектика, 2005. – 400с. – ISBN 5-8459-0871-Х
1061194
   Програмування: мови С і С++ : Методична розробка до лабораторних робіт. – Київ : Киевский университет, 2006. – 90с.
1061195
  Семенов В.В. Програсивний перерозподіл у системі міжбюджетних трансфертів України / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 2014. – С. 68-75


  Досліджено перерозподільні властичості систем міжбюджетних трансфертів України. Обгрунтовано використання індексів прогресивності податкових систем при оцінюванні систем міжбюджетних трансфертів.
1061196
  Здыбский В.И. Прогревание и прижигание в восточной медицине / В.И. Здыбский, С.В. Шаповалов. – Киев, 1995. – 72с.
1061197
  Какодкар Ч. Прогремел победный клич / Ч. Какодкар. – Москва, 1962. – 142с.
1061198
  Горак Г.І. Прогрес і регрес / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307-308. – ISBN 966-642-073-2
1061199
  Буряк Б.С. Прогрес і світ прекрасного / Б.С. Буряк. – К., 1974. – 359с.
1061200
  Прісняков В.Ф. Прогрес людства і нерівність доходів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 32-41 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1061201
   Прогрес науки і техніки - найважливіша умова підвищення ефективності суспільного виробництва. – К., 1971. – 127с.
1061202
  Сіренко Ю.М. Прогрес у веденні вагітності в жінок з легеневою артеріальною гіпертензією: погляд з України // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 56-59. – ISSN 2224-1485
1061203
  Лісецький Василь Прогрес у Нагірній сталий // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 28


  До складу Нагірнянської сільської ради входять села Нагірна, Побійна та селище Костянтинівка, відомі з кінця XVIII століття.
1061204
  Булаховська Ю.Л. Прогресивна польська поезія в її зв"язках з російською та українською літературами (1940-1955) / Ю.Л. Булаховська. – Київ, 1964. – 156с.
1061205
  Олексюк М.М. Прогресивна преса Західної України в боротьбі на захист СРСР (20-30-ті рр.) / М.М. Олексюк. – К., 1973. – 228с.
1061206
  Смоляр Є.А. Прогресивна система виконання покарання в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 249-264. – ISSN 2079-6242
1061207
  Трубников В.М. Прогресивна система відбування покарання як принцип кримінально-виконавчої політики в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 6-15. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1061208
  Фомичов А.М. Прогресивна технологія виробництва кормових коренеплодів / А.М. Фомичов. – К, 1990. – 45с.
1061209
  Циганок І.М. Прогресивна форма господарювання / І.М. Циганок. – Харьков, 1968. – 30 с.
1061210
  Колбасін О.О. Прогресивна форма оплати праці в колгоспах / О.О. Колбасін, Е.Р. Коган. – Дніпропетровськ, 1971. – 56с.
1061211
  Котун К.В. Прогресивний розвиток фінської освітньої політики // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 14-22. – ISSN 2308-4081
1061212
   Прогресивні матеріали і технології = Прогрессивные материалы и технологии =Progressive materials and technologies : У двох томах. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-65-2; 966-8002-66-0 (том 1)
Том 1. – 2003. – 422 с.
1061213
   Прогресивні матеріали і технології = Прогрессивные материалы и технологии =Progressive materials and technologies : У двох томах. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-65-2; 966-8002-67-9 (том 2)
Том 2. – 2003. – 633 с.
1061214
  Ткачов Ю.В. Прогресивні методи обробки матеріалів : навч. посібник / Ю.В. Ткачов, М.М. Убизький ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-130
1061215
   Прогресивні народні традиції та збагачення радянського способу життя. – К., 1986. – 195с.
1061216
  Мартиненко В.П. Прогресивні підходи до управління оборотними активами промислових підприємств / В.П. Мартиненко, Н.В. Легеза // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 225-229. – ISSN 2310-5534
1061217
  Кучинська І. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості (ІІ пол. - ХІХ ст.)
1061218
  Цьохла С.Ю. Прогресивні процеси в забезпеченні економічної безпеки фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 174-176. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1061219
  Лубська М.В. Прогресивні тенденції сучасного ісламу в релігії, мусульманському праві й соціумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1061220
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
Вип. 1 (15). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1061221
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І. Черевко, В.М. Михайлов, О.А. Маяк [та ін.]. – Харків : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2005-
Вип. 2 (16). – 2012. – 430 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061222
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
Вип. 1 (17), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061223
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
Вип. 1 (17), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061224
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-. – ISSN 2312-3990
Вип. 1 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061225
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-. – ISSN 2312-3990
Вип. 2 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061226
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-3990
Вип. 2 (22). – 2015. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061227
   Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-3990
Вип. 1 (23). – 2016. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1061228
   Прогресивні технології механічної обробки : монографія / [Новіков Ф.В. та ін.] ; за заг. ред. Новікова Ф.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 370, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 352-366. – ISBN 978-966-676-514-0
1061229
   Прогресивні форми організації і оплати праці - основа ефективного управління підприємством : Монографія / Т.А. Костишина, Н.І. Огуй, Л.В. Степанова, О.І. Єрещенко; Укоопспілка; Полтавськ. ун-т споживчої кооперації України; ТД "Полагросервіс". – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 241с. – ISBN 966-7971-29-5
1061230
  Семенов В.В. Прогресивність подааткових систем / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 69-75
1061231
  Сорочук Л. Прогресивність та універсалізм Михайла Максимовича (до 130-річчя від дня смерті) / Людмила Сорочук // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 182-183. – ISBN 966-7060-63-2
1061232
  Петкевичене Л. Прогресивные литовцы за рубежом и Советский Союз / Л. Петкевичене. – Вильнюс, 1985. – 178 с.
1061233
   Прогресс-95: проблемы социально-экономического развития Москвы. – М., 1989. – 124с.
1061234
  Розе Г. Прогресс без социальной революции? / Г. Розе. – М, 1985. – 207с.
1061235
   Прогресс биологической и медицинской кибернетики. – М., 1974. – 487с.
1061236
  Лукьянец В.С. Прогресс Большой науки: этическая парадоксальность // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 248-268
1061237
  Гончаренко Н.В. Прогресс в искусстве / Н.В. Гончаренко. – Москва, 1976. – 64с.
1061238
  Ванслов В.В. Прогресс в искусстве. / В.В. Ванслов. – Москва, 1973. – 255с.
1061239
  Добровольский Г.В. Прогресс в развитии некоторых аспектов учения о биосфере в условиях роста химического загрязнения (к 80-летию выхода в свет книги В.И.Вернадского "Биосфера") // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 41 назва. – ISSN 1726-5428
1061240
  Чайлд Г. Прогресс и археология / Г. Чайлд. – Москва : Госиноиздат, 1949. – 192, [3] с.
1061241
  Сухов А.Д. Прогресс и история / А.Д. Сухов. – Москва, 1983. – 111с.
1061242
  Гончаров И.Ю. Прогресс и культура / И.Ю. Гончаров. – Минск, 1981. – 182с.
1061243
  Митрюшкин К.П. Прогресс и природа / К.П. Митрюшкин, Л.К. Шапошников. – М., 1978. – 312с.
1061244
  Агафонова Н.В. Прогресс и традиции в науке / Н.В. Агафонова. – Москва : МГУ, 1991. – 128, [1] с.
1061245
  Котов Л.И. Прогресс или деградация нравов? / Л.И. Котов. – Свердловск, 1971. – 142с.
1061246
  Перкин Владимир Георгиевич Прогресс как закономерная тенденция органической эволюции : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Перкин Владимир Георгиевич; АН КазахССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1061247
   Прогресс народного просвещения в США 1967-68 гг.. – Washington, 1968. – 62с.
1061248
  Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человека. / И.Т. Фролов. – М : Политиздат, 1975. – 223с.
1061249
  Ильичев Л.Ф. Прогресс науки и техники и международные отношения / Л.Ф. Ильичев. – М., 1958. – 63с.
1061250
  Урсул Д.Т. Прогресс науки Советской Молдавии / Д.Т. Урсул, О.Ю. Тарасов. – Кишинев, 1985. – 139с.
1061251
  Мармери Дж.В. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результаты : Пер. с англ. : С прил. Библиогр. указ. рус. переводов классич. и науч. тр., а также и др. кн. и ст. по различ. отраслям знания / Соч. Дж.В. Мармери ; [Н. Р][убакина]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1896. – II, VIII, 429 с. – КН. в разных тип. переплетах. – (Научно-историческая библиотека)
1061252
   Прогресс наций. – New York : UNICEF, 1997. – 68 с. : іл. – ISBN 92-806-3317-1
1061253
  Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного человека / Т.В. Карсаевская. – М., 1978. – 247с.
1061254
  Коршак В.В. Прогресс полимерной химии / В.В. Коршак. – Москва, 1965. – 414с.
1061255
  Кузнецов В.И. Прогресс тяжелой индустрии в СССР. / В.И. Кузнецов. – М.., 1958. – 62с.
1061256
  Шустер А. Прогресс физики / Артур Шустер ; Пер. В.М. Чулановского и С.Н. Покровского; Под ред. И.И. Боргмана ([ум.]), заслуж. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Петроград : Книгоиздат "Естествоиспытатель", 1915. – [8], 167 с.


  Ред.: Боргман, Иван Иванович (1849-1914) На обл. автограф Косоногова
1061257
   Прогресс химии углеводов. – М., 1985. – 231с.
1061258
   Прогресс электрохимии органических соединений. – Москва
1. – 1969. – 384с.
1061259
   Прогрессивная Америка в борьбе. 1917-1973. – М., 1974. – 412с.
1061260
  Авгитидис К.Г. Прогрессивная греческая эмиграция в Одессе (первая треть XIX в.) / К. Г. Авгитидис. – Київ : Вища шк. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1987. – 40 с., [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 38-41
1061261
  Свистунова А.И. Прогрессивная деятельность русской интеллигенции в Дагестане (Вторая половина XIX -- начало ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова А. И.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1969. – 20л.
1061262
   Прогрессивная литература стран капитализма в борьбе за мир. – М., 1952. – 392с.
1061263
  Беляев А.А. Прогрессивная литература США 30-х годов и современная американская критика : Автореф... канд. филологич.наук: / Беляев А.А.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – М. – л.
1061264
  Беляев А.А. Прогрессивная литература США 30-х годов и современная американская критика : Автореф... кандидата филол.наук: / Беляев А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – М., 1963. – 15л.
1061265
   Прогрессивная литературно-художественная критика за рубежом. – М., 1978. – 214с.
1061266
  Амбрасас К. Прогрессивная литовская критика : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Амбрасас К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 18л.
1061267
  Беккер М.И. Прогрессивная негритянская литература США в борьбе против рабства и империалистической реакции : Автореф... канд. филол.наук: / Беккер М.И.; Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
1061268
  Беккер М.И. Прогрессивная негритянская литература США. / М.И. Беккер. – Ленинград, 1957. – 233с.
1061269
  Сенин Н.Г. Прогрессивная общественно-политическая и философская мысль Китая в новое время. : Автореф... Доктора филос.наук: / Сенин Н.Г.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 30л.
1061270
  Сочнев М.Н. Прогрессивная общественно-философская мысль в Латвии третьей четверти XIX века. : Автореф... канд. филос.наук: / Сочнев М.Н.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1966. – 23л.
1061271
  Нарынбаев А.И. Прогрессивная общественно-философская мысль уйгуров второй половины XIX в. / А.И. Нарынбаев. – Фрунзе, 1988. – 186с.
1061272
  Аликулов Х. Прогрессивная обществено-философская мысль Средней Азии в XIV - XV вв. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Аликулов Х. ; АН УзССО , Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 24 с.
1061273
  Шевченко А.А. Прогрессивная оплата труда колхозников / А.А. Шевченко. – М, 1963. – 120с.
1061274
  Бухало С.М. Прогрессивная организация работ по графику цикличности в комбайновых лавах шахт Донбасса / С.М. Бухало. – К, 1951. – 28с.
1061275
  Чепраков В. Прогрессивная партия и кризис двухпартийной системы в США : стенограмма / В. Чепраков. – Москва, 1948. – 26 с.
1061276
  Гольдин Ф.Л. Прогрессивная педагогическая мысль юга Украины 2 половины ХІХ - начала ХХ столетия / Ф.Л. Гольдин. – Одесса, 1965. – 79с.
1061277
  Маринко И.В. Прогрессивная печать Великобритании / И.В. Маринко. – М., 1988. – 48 с.
1061278
  Плавскин З.И. Прогрессивная поэзия Латинской Америки / З.И. Плавскин. – Л, 1959. – 48с.
1061279
  Михалевич Г.П. Прогрессивная поэзия современого Ирана. (по матер. демократ. прессы 1944-1949 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михалевич Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1061280
  Базилевич К.В. Прогрессивная роль России в политической жизни Европы / К.В. Базилевич. – Москва, 1949. – 27с.
1061281
  Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века : проблемы и тенденции / С.С. Валериус. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 420 с., [220] ил. : ил.
1061282
  Чабан А.М. Прогрессивная соцаилистическая мысль России и Украины второй половины XVIII -- начала XIX в. и французское просвещение / А.М. Чабан. – К., 1979. – 120с.
1061283
   Прогрессивная техника проектирования программных систем обработки данных. – Минск, 1980. – 162с.
1061284
   Прогрессивная технология в машиностроении. – Л., 1990. – 80с.
1061285
  Пушкарь В.В. Прогрессивная технология выращивания ведущих горшечных цветочных культур защищенного грунта: Конспект лекций. / В.В. Пушкарь. – К., 1989. – 59с.
1061286
   Прогрессивная технология изготовления печатных плат. – Пенза, 1989. – 52 с.
1061287
  Козлов А.И. Прогрессивная технология производства гидрораспределителей / А.И. Козлов. – М., 1975. – 30с.
1061288
  Миловидова Н. Прогрессивная французская литература в борьбе за мир / Н. Миловидова. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
1061289
  Трущенко Е.Ф. Прогрессивная французская литература в борьбе за мир и демократию (после второй мировой войны) : Автореф... канд. филологич.наук: / Трущенко Е.Ф.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1953. – 16 с.
1061290
  Хыдыров Т. Прогрессивно-демократическая мысль в Туркменистане в начале ХХ века / Т. Хыдыров. – Ашхабад, 1979. – 123с.
1061291
  Горский Б. Прогрессивно-премиальные системы оплаты труда рабочих / Б. Горский. – Л., 1932. – 38с.
1061292
  Касаткин Л.Л. Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных в русских говорах / Л.Л. Касаткин. – М., 1968. – 136с.
1061293
   Прогрессивное влияние великой русской нации на развитие якутского народа. – Якутск
1. – 1950. – 274с.
1061294
   Прогрессивное влияние великой русской нации на развитие якутского народа. – Якутск
1. – 1950. – 274с.
1061295
   Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое развитие народов Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1989. – 92с.
1061296
  Касымов Н. Прогрессивное значение образования русских поселков в Ходжентском уезде / Н. Касымов. – Душанбе, 1968. – 152с.
1061297
  Усенбаев К.У. Прогрессивное значение присоединения Киргизии к России / К.У. Усенбаев. – Фрунзе, 1957. – 31с.
1061298
   Прогрессивное искусство зарубежных стран ХХ века (Европа, Америка). – М., 1966. – 43с.
1061299
  Гукасян Ф.Г. Прогрессивное итальянское кино. / Ф.Г. Гукасян. – Л., 1958. – 35с.
1061300
  Соболев Л.А. Прогрессивное молодежное движение в странах капитала / Л.А. Соболев. – М, 1976. – 39с.
1061301
  Копашева Маргарита Ивановна Прогрессивное молодежное движение в Чехословакии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Копашева Маргарита Ивановна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 19л.
1061302
  Молевич Е.Ф. Прогрессивное развитие в живой природе и его критерий. : Автореф... канд. филос.наук: / Молевич Е.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 20л.
1061303
  Молевич Е.Ф. Прогрессивное развитие живой природы и его критерий / Е.Ф. Молевич. – Свердловск, 1963. – 30с.
1061304
  Адамов И.Н. Прогрессивное развитие международного космического права // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 5-14. – ISBN 978-985-518-189-8
1061305
   Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление. – Киев, 1989. – 137с.
1061306
  Кан Г. Прогрессивные деятели Голливуда перед судом. / Г. Кан. – М, 1949. – 208с.
1061307
   Прогрессивные деятели США в борьбе за передовую идеологию. – М., 1955. – 399с.
1061308
  Паук И.М. Прогрессивные идеи в немецкой литературе эпохи гуманизма, реформации и Великой крестьянской войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Паук И.М.; МВО СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1061309
  Черненко В.И. и др. Прогрессивные импульсные и переменнотоковые режимы электролиза / В.И. и др. Черненко. – К., 1988. – 172с.
1061310
   Прогрессивные конструкционные пленочные материалы и сборка изделий из них. – М., 1988. – 128с.
1061311
   Прогрессивные методы аналитического контроля органических и неорганических соединений. – Куйбышев, 1973. – 86с.
1061312
   Прогрессивные методы изготовления и контроля современных оптических и оптико-электронных приборов. – Новосибирск, 1982. – 151с.
1061313
   Прогрессивные методы изготовления и контроля современных оптических приборов. – Новосибирск, 1981. – 143с.
1061314
  Демин В.В. Прогрессивные методы производства микросхем / В.В. Демин, З.Ю. Готра, М.Д. Матвийкив. – Львов, 1973. – 80 с.
1061315
  Таратута А.И. Прогрессивные методы ремонта машин. / А.И. Таратута, А.А. Сверчков. – Минск, 1975. – 344с.
1061316
  Городисский Ф.Б. Прогрессивные методы создания АСУ в отраслях народного хозяйства / Ф.Б. Городисский. – М., 1985. – 80с.
1061317
  Сенин Н.Г. Прогрессивные мыслители Китая конца XIX века / Н.Г. Сенин. – М., 1958. – 40с.
1061318
   Прогрессивные мыслители Латинской Америки (XIX - начало XX в.). – Москва, 1965. – 432с.
1061319
  Аринштейн Л.М. Прогрессивные общественно-политические тенденции в английской поэзии 50-х - 70-х годов 19в. / Л.М. Аринштейн, 1963. – 176с.
1061320
  Бачурина Елена Сергеевна Прогрессивные организации рабочей молодежи ФРГ в борьбе против крупного капитала (конец 60-х - начало 70-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бачурина Елена Сергеевна; МГУ. Ист. фак. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1975. – 28л.
1061321
  Лилеева И.А. Прогрессивные писатели капиталистических стран / И.А. Лилеева. – М., 1961. – 40с.
1061322
  Елизарова Р.А. Прогрессивные писатели Пакистана. / Р.А. Елизарова, А.С. Сухочев. – Ташкент, 1978. – 176с.
1061323
   Прогрессивные приемы в овощеводстве, селекции и семеноводстве овощных культур. – М., 1986. – 161с.
1061324
   Прогрессивные приемы возделывания сельскохозяйственных культур при орошении. – Новочеркасск, 1989. – 316с.
1061325
   Прогрессивные проектные и технические решения при создании АСУ. – Минск, 1983. – 158с.
1061326
   Прогрессивные силы в борьбе за мир. – Л., 1950. – 55с.
1061327
  Мостовец Н.В. Прогрессивные силы США в борьбе за мир / Н.В. Мостовец. – М, 1951. – 112с.
1061328
  Сташевский Д.Н. Прогрессивные силы США в борьбе за признание Советского государства. / Д.Н. Сташевский. – К., 1969. – 213с.
1061329
  Олексик Ф Прогрессивные силы Чехословакии в борьбе за установление дружественных отношений с СССР 1929-1934 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Олексик Ф, М.; МВССО УССР, Уж.ГУ. – Ужгород, 1981. – 25л.
1061330
  Смирнов Г.Н. Прогрессивные способы пайки алюминия / Г.Н. Смирнов. – М., 1981. – 240с.
1061331
   Прогрессивные способы сооружения гидрогеологических скважин и пути улучшения качества промывочных жидкостей. – М., 1984. – 119с.
1061332
   Прогрессивные тенденции в литературах капиталистических стран, 1970-е гг.. – М., 1983. – 198с.
1061333
  Мартынов И.И. Прогрессивные тенденции в современной зарубежной опере / И.И. Мартынов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1974. – 112с.
1061334
  Еремеев Л.А. Прогрессивные тенденции в современном французском романе / Л.А. Еремеев. – К., 1979. – 191с.
1061335
  Макарова Г.В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ, 1949-1984 гг. / Г.В. Макарова. – Москва : Наука, 1986. – 189 с.
1061336
  Курсков Ю.В. Прогрессивные тенденции развития общественной мысли и проекы государственных преобразований России 40-60-х годов XVII века / Ю.В. Курсков. – Иркутск, 1974. – 110с.
1061337
  Саидов Сайфулло Прогрессивные тенденции развития поэзии на языке дари в послевоенном Афганистане : Автореф... канд. филол.наук: / Саидов Сайфулло; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 24л.
1061338
  Каценеленбаум Александра Захаровна Прогрессивные технико-экономические показатели и резервы использования оборудования в бумажной промшленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Каценеленбаум Александра Захаровна; Моск. гос. экон. ин-т. Кафедра экономики соц. пром-сти. – М., 1954. – 15л.
1061339
  Крылова А.И. Прогрессивные технологии применения удобрений / А.И. Крылова. – Львов, 1989. – 140с.
1061340
   Прогрессивные технологии программирования. – М., 1983. – 146с.
1061341
  Пуришев Б.И. Прогрессивные традиции в немецкой литературе от средних веков до эпохи просвещения : Автореф... доктор филолог.наук: / Пуришев Б.И.; Москов. гос. пед .ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 24 с.
1061342
  Воротина Л.И. Прогрессивные формы внутрипроизводственного хозрасчета / Л.И. Воротина. – Киев : Техника, 1989. – 152с. – ISBN 5-335-00514-9


  Рассмотрены сущность и практика внутрипроизводственного хозяйственного расчета предприятий. Особое внимание уделено проблемам организации новых форм хозяйствования предприятий - коллективному, арендному подряду, малым хозяйственным формам, ...
1061343
  Шиндер Е Прогрессивные формы и методы материально-технического снабжения. / Е Шиндер. – Киев, 1979. – 142с.
1061344
  Ульянов И.П. Прогрессивные формы оплаты труда / И.П. Ульянов. – Москва, 1964. – 94с.
1061345
  Токова Ф.С. Прогрессивные формы оплаты труда в колхозах Северного Кавказах. : Автореф... канд. экон.наук: / Токова Ф.С.; КВ и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
1061346
  Зубкова А.Ф. Прогрессивные формы организации и нормирования труда / А.Ф. Зубкова, И.И. Шапиро. – М, 1981. – 151с.
1061347
   Прогрессивные формы организации и оплаты труда в промышленности. – М., 1981. – 156с.
1061348
   Прогрессивные формы организации и оплаты труда в сельском хозяйстве ГДР, Венгрии, Чехословакии. – М., 1967. – 91с.
1061349
  Курбатов И.Д. Прогрессивные формы организации и оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. / И.Д. Курбатов, В.Н. Журиков. – М., 1983. – 271с.
1061350
   Прогрессивные формы организации научно-технической деятельности. – М., 1991. – 175с.
1061351
  Русин Н.М. Прогрессивные формы организации труда в колхозах совхозах / Н.М. Русин, И.Н. Буробкин. – М., 1974. – 71с.
1061352
   Прогрессивные формы организации труда и материальное стимулирование работников АПК. – Киев, 1986. – 79с.
1061353
  Мирошниченко В.С. Прогрессивные формы организации труда локомотивных бригад железнодорожного транспорта : Автореф... канд. экономич.наук: / Мирошниченко В.С.; Моск. высшая школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1953. – 20л.
1061354
  Козлов В.Д. Прогрессивные формы организации труда: сегодня и завтра / В.Д. Козлов. – Горький, 1989. – 189с.
1061355
  Жданова С.Д. Прогрессивные формы сбыта излишков сельскохозяйственных продуктов колхозов и совхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Жданова С. Д.; М-во торг. РСФСР, Мосу. ин-т нар. хоз. – М., 1962. – 16л.
1061356
  Айзенштейн И.М. Прогрессивные формы торговли промышленными товарами / И.М. Айзенштейн, В.Ф. Иванов. – Москва : Госторгиздат, 1962. – 104 с. : ил.
1061357
   Прогрессивные формы хозяйственных связей. – Киев, 1977. – 255с.
1061358
  Масленников В.В. Прогрессивные формы хозяйственных связей в экономике : Проблемные лекции для студентов всех специальностей. / В.В. Масленников. – М., 1987. – 40с.
1061359
   Прогрессивные формы, методы и средства обучения в вузах МВД СССР. – Волгоград, 1978. – 222с.
1061360
  Бродский В.Я. Прогрессивные художники Запада в борьбе за мир / В.Я. Бродский. – Л, 1958. – 46с.
1061361
  Иньшакова С.А. Прогрессивные экономисты США в борьбе против идеологов монополистического капитала. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иньшакова С.А.; Лен. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1966. – 24л.
1061362
  Аникст А.А. Прогрессивный американский писатель Говард Фаст : Стеногр. публич. лекции / А.А. Аникст. – Москва : Правда, 1948. – 32 с.
1061363
  Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Коменского / Р. Альт. – Москва, 1959. – 150с.
1061364
  Шпильберг И.Я. Прогрессивный характер русской классической педагогики / И.Я. Шпильберг. – Симферополь, 1946. – 95с.
1061365
  Момджян К.Х. Прогрессирует ли современная социальная философия ? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 97-123. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1061366
  Шуринок Л.А. Прогрессирующая атрофия лица. : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Шуринок Л.А.; Винницкий мед. ин-т. – 18л.
1061367
  Бакуменко А.К. Прогрессирующее загнивание американского капитализма / А.К. Бакуменко. – Москва, 1962. – 48с.
1061368
  Селецкий В.Н. Прогрессисты : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Селецкий В.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 27 с.
1061369
   Прогрма курсу діалектичного та історичного матеріалізму : для фс. ф-ту КДУ. – Київ : КДУ, 1967. – 61с.
1061370
   Прогрма курсу діалектичного та історичного матеріалізму для вищих учбових закладів. – К, 1949. – 48с.
1061371
   Прогрма курсу Діалектичного та історичного матеріалізму для вищих учбових закладів. – К, 1956. – 32с.
1061372
   Прогрми восьмерічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 51с.
1061373
   Прогрми восьмирічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 32с.
1061374
   Прогрми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 8с.
1061375
   Прогрми для педінститутів і університетів. – К, 1940. – 8с.
1061376
  Санжаров Л.Н. Прогрммированное обучение. Некоторые вопросы теории и практики примениния / Л.Н. Санжаров. – Самарканд, 1974. – 145с.
1061377
   Прогруппы на производстве. – Тула, 1949. – 68с.
1061378
  Мардань А. Прогулка : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 70-76. – ISSN 0131-8136
1061379
  Мазилу Т. Прогулка на лодке / Т. Мазилу. – М, 1987. – 214с.
1061380
  Чиладзе Т. Прогулка на пони : повесть / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 104 с.
1061381
  Голдбергер Пол Прогулка над Манхэттеном. Чудо над Манхэттеном / Голдбергер Пол, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 80-95 : фото
1061382
  Кэмерон Джеймс Прогулка по "Титанику" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 98-107 : фото
1061383
   Прогулка по городу победы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 22-27 : фото
1061384
  Цесевич В.П. Прогулка по звездному небу / В.П. Цесевич. – Киев : Наукова думка, 1965. – 81 с.
1061385
  Кузнецов В.Н. Прогулка по Летнему саду: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1989. – 253с.
1061386
  Торнелло М. Прогулка по Палермо // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 82-107. – ISSN 1812-867Х
1061387
  Архипов Н.И. Прогулка по паркам Петродворца / Н.И. Архипов, А.Г. Раскин. – 2-е. – Ленинград : Искусство, 1967. – 150 с.
1061388
  Архипов Н.И. Прогулка по Петродворцу / Н.И. Архипов, А.Г. Раскин. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1966. – 150 с.
1061389
  Анарбаев Прогулка по саду : повести / Анарбаев, , Суннатулла; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 278 с.
1061390
  Ермишко Светлана Прогулка по солнечной стороне жизни : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
1061391
  Верн М. Прогулка по Средиземному морю / М. Верн. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1883. – 360, [1] с.
1061392
  Ватолина Н.Н. Прогулка по Третьяковской галерее / Н.Н. Ватолина. – Москва, 1976. – 255с.
1061393
  Ватолина Н.Н. Прогулка по Третьяковской галерее / Н.Н. Ватолина. – Москва, 1983. – 255с.
1061394
  Гринь Е. Прогулка по Хансараю // Музейний простір : науково-популярний журнал / Укр. центр розвитку музейної справи. – Київ, 2013. – № 3 (9). – С. 22-26


  Кримське ханство: Ханський палац.
1061395
  Картун Д. Прогулка с дамой на большую войну. Падение Иерусалима / Д. Картун. – М., 1993. – 512с.
1061396
  Шевченко Т.Г. Прогулка с удовольствием и не без морали : [єврейською мовою] / Тарас Шевченко ; Каб. по вивч. єврейської рад. літ., мови та фольклору Акад. Наук УРСР. – Київ : Укрдержнацменвидав, 1939. – 237, [2] c. – Парал. тит. арк. євр.
1061397
  Сидоров В.А. Прогулки в медовый месяц / В.А. Сидоров. – Куйбышев, 1981. – 150с.
1061398
  Колосов В.М. Прогулки в окрестностях монастыря Симонова. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1806. – VI, 87 с. – авт. указ. на с. VI


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1061399
  Корнилова Г.П. Прогулки в полночь : Рассказы / Г.П. Корнилова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 199с.
1061400
  Раменская Н. Прогулки между стелажами // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-59. – ISSN 0869-4915


  Статья и история о формировании и становлении вузовских библиотек.
1061401
  Козлов В.Б. Прогулки по лезвию / Валерий Козлов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 336 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000629-2
1061402
  Новопольский П.П. Прогулки по Ленинграду / П.П. Новопольский, М.Е. Ивин. – Ленинград, 1959. – 184 с.
1061403
  Зеевег Катарина Прогулки по Малибу. Звездный берег / Зеевег Катарина, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 68-75 : фото. – ISSN 1029-5828
1061404
  Гриценко Марина Прогулки по Манхэттену // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 26-31 : фото
1061405
  Милова М.Ф. Прогулки по Москве / М.Ф. Милова, В.А. Резвин. – Москва, 1984. – 398 с.
1061406
   Прогулки по столице : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 108-111 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1061407
  Шестакова Н.А. Прогулки по театральной Москве / Н.А. Шестакова. – М., 1989. – 240с.
1061408
  Усачев А.А. Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым : стихи: юбилею Государственной Третьяковской галереи посвящается / А.А. Усачев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 120с. – ISBN 978-5-9555-1023-1
1061409
  Вальченко И.В. Прогулки по Флоренции: типология и функции экфрасиса в "Итальянских новеллах" Д.С. Мережковского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 172-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1061410
  Приходько В.А. Прогулки под дождем / В.А. Приходько. – М., 1965. – 119с.
1061411
  Лучич М.В. Прогулки с детьми в природу. / М.В. Лучич. – М., 1966. – 167с.
1061412
  Галанов Б.Е. Прогулки с друзьями / Б.Е. Галанов. – Минск, 1980. – 303с.
1061413
  Воздвиженский В.Г. Прогулки с Шафаревичем и без / В.Г. Воздвиженский. – Москва, 1991. – 46с.
1061414
  Русакъ Ю. Прогулки. Рассказы / Ю. Русакъ. – Ужгород, 1941. – 64с.
1061415
  Гуменна Д. Прогулянка алеями мільйоноліть. / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1987. – 170с.
1061416
  Камиш М. Прогулянка в Зону (Оформляндія) / Маркіян Камиш. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 122, [3] с. : фот. – ISBN 978-966-8659-91-1


  Книжка – емоційний вимір Чорнобильської зони, занурення у світ нелегальних туристів-«сталкерів». В книзі ви не знайдете стандартних описів зони, нудних історичних викладок і роздумів над істинними причинами Чорнобильської аварії. Тут – погляд ...
1061417
  Троневич П. Прогулянка Волинню та Луцьком : [путівник] / [П. Троневич, О. Карліна ; уклад. П. Троневич ; наук. ред О. Карліна ; фот.: О. Іванов та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 159 с. : кольор. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-8137-95-2
1061418
  Задорожний Микола Прогулянка древнім Любечем : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 30 : Схеми., табл., діаграми
1061419
  Пуатвен А. Прогулянка з Беліалом : Повість // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 122-139. – ISSN 0320 - 8370
1061420
  Біленко Василь Прогулянка з динозаврами : Польща / Балтов // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 56-59 : Фото
1061421
  Ткаченко М. Прогулянка задоволення без моралі : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 92-95
1061422
  Сидор-Гібелінда Олег Прогулянка із задоволенням і не без моралі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
1061423
  Воробйов М.П. Прогулянка одинцем / М.П. Воробйов. – Київ, 1990. – 143с.
1061424
  Шульгіна Лілія Прогулянка по замках України // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 14-19 : фото
1061425
  Зуєва Н.О. Прогулянка по Парижу / Н.О. Зуєва. – Київ : Радянська школа, 1970. – 78 с.
1061426
  Москалець О. Прогулянка стародавньою Пармою // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 13 (166). – С. 36-39
1061427
  Сліпченко О. Прогулянка тривалістю у три з половиною століття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 56-59. – (Історичні науки)


  "...11 жовтня 50 років тому Олександр Сліпченко, випускник факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, а згодом - вищої дипломатичної школи МЗС СРСР, заступив на посаду 2-го секретаря Міністерства закордонних справ ...
1061428
  Буркут К. Прогулянка центром Кіровограда // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 56-63. – ISSN 1819-7329
1061429
  Плотнікова І.В. Прогулянки старим Подолом / Ірина Плотнікова. – Київ : Кий, 2003. – 266c. – ISBN 966-7161-51-X
1061430
   Продавай больше с Amadeus Airlines Fare Families // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1061431
   Продавай и анализируй : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 6-8 (прилож.) : Фото. – ISSN 1998-8044
1061432
   Продавайте больше и зарабатывайте с Amadeus Airline Ancillary Services // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1061433
  Шрамко И. Продавайтесь тем, кто ищет ! // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 45-47.
1061434
  Птахив Семен Продавать стали больше. А летать? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1061435
  Утков В.Г. Продавец - книга - покупатель. / В.Г. Утков. – М., 1986. – 95с.
1061436
  Старостина И.Л. Продавец - профессия почетная. / И.Л. Старостина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1981. – 103с.
1061437
  Беляев А.Р. Продавец воздуха / А.Р. Беляев. – Алма-Ата, 1989. – 237с.
1061438
  Бондаренко Н.А. Продавец и покупатель / Н.А. Бондаренко. – Киев, 1988. – 47с.
1061439
  Садовников Г.М. Продавец приключений / Г.М. Садовников. – 3-е изд. – М., 1989. – 302с.
1061440
  Нигремон Ж. Продавец птиц с моста Менял / Ж. Нигремон. – М., 1972. – 88с.
1061441
  Матвеев Б.Г. Продавец скандалов и славы / Б.Г. Матвеев. – М., 1990. – 397с.
1061442
  Нарайан Р.К. Продавец сладостей / Р.К. Нарайан. – М., 1975. – 444с.
1061443
  Нарайан Р.К. Продавец сладостей / Р.К. Нарайан. – Москва, 1981. – 381с.
1061444
  Грешнов М.Н. Продавец снов / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1980. – 175с.
1061445
  Пульша С. Продавець повітря // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 37 (461), 16-22.09.2016 р. – С. 12-14. – ISSN 1996-1561


  Що послаблює режим Лукашенки.
1061446
  Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальності власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 113-126. – ISSN 0132-1331
1061447
  Кантор Вадим Продавцы дождя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 164-169 : фото
1061448
  Гросс В. Продается недостроенный индивидуальный дом... / В. Гросс. – М., 1964. – 318с.
1061449
  Куклев В.А. Продается пианино. / В.А. Куклев. – М, 1961. – 128с.
1061450
   Продается планета. – Минск, 1986. – 445с.
1061451
   Продается планета. – Минск, 1988. – 462с.
1061452
  Шихов А.И. Продается рояль / А.И. Шихов. – Москва, 1978. – 277с.
1061453
  Шихов А.И. Продается рояль / А.И. Шихов. – М, 1978. – 277с.
1061454
  Хельмебак С. Продается смерть героя / С. Хельмебак. – М, 1972. – 77с.
1061455
  Кузьменко Б.Т. Продается старый дом / Б.Т. Кузьменко. – Алма-Ата, 1978. – 240с.
1061456
   Продается Япония. – М., 1969. – 367с.
1061457
  Пестушко Валерій Продаємо - купуємо // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 21
1061458
  Лепілкін С.В. Продаж страхових послуг за посередництвом автосалонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1061459
  Негогда Г. Продаж товарів у розстрочку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.59-62
1061460
  Дячун О. Продаж у системі маркетингу: природа, функції та види // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 106-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1061461
  Паньонко І.М. Продаж частки в статутному капіталі господарського товариства (огляд основних проблемних моментів) / І.М. Паньонко, А.С. Котягін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 100-110. – (Юридична ; Вип. 1)
1061462
  Матвійчук Н.О. Продаж ьізнес-інформації через інтернет: перспективи українських інформаційних агентств у контексті міжнародного досвіду // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 97-102. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1061463
  Бутовский А.Н. Продажа "подопечных" имений : II, (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-217
1061464
  Савойский А. Продажа Аляски: экономическая дипломатия, легенды и реальность // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 3. – С. 95-98. – ISSN 2074-6040
1061465
  Бутовский А.Н. Продажа и залог долей в общем имении / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 58-69
1061466
  Чепелевецкий А.М. Продажа и покупка лицензий / А.М. Чепелевецкий. – М, 1967. – 98с.
1061467
  Крюкова С. Продажи ВЕКА // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2011. – № 7 (293). – С. 26-31
1061468
  Цимбал Я. Продажна жінка в урбаністичному світі української літератури (перша третина ХХ сторіччя) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 17-21. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)


  Образ повії в українській літературі
1061469
  Мельничук Ю.С. Продай-душі / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1967. – 172с.
1061470
   Продайвода Георгій Трохимович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 217
1061471
  Водолазька С.В. Продакт плейсмент як інноваційний спосіб просування книги: наукова рецепція, теоретичні узагальнення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 144-148. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано новий для видавничої галузі жанр прихованої реклами - продакт плейсмент. Подано уточнення терміна, класифікації його типів. Визначено напрями поширення, характерні особливості, специфіку застосування у видавничій продукції. ...
1061472
  Іваницька Л.В. Продан Гаврило Ілларіонович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 79 : фото
1061473
  Балтушіс Ю. Продані літа / Ю. Балтушіс. – Київ, 1972. – 264 с.
1061474
  Лакснесс Х.К. Проданная колыбельная : драма в 4-х актах, 6-ти картинах / Х.К. Лакснесс; Автор. пер. с исландского В. Морозовой. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1061475
  Кнопов А.Е. Проданная луна / А.Е. Кнопов. – Харьков, 1960. – 222с.
1061476
   Проданная невеста Б.Сметаны. – М., 1967. – 78с.
1061477
  Майборода Наталья Проданная революция // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 84-87 : фото
1061478
  Стрельцова Н.И. Проданное будущее / Н.И. Стрельцова. – М., 1986. – 79с.
1061479
  Балтушис Ю. Проданные годы : роман в новеллах / Ю. Балтушис; пер. с лит. К.Келлы. – Вильнюс : Гослитиздат
1. – 1959. – 376 с.
1061480
  Балтушис Ю. Проданные годы : роман в новеллах / Ю. Балтушис; пер. с лит. К.Келлы. – Москва : Известия, 1965. – 280 с.
1061481
  Балтушис Ю. Проданные годы : роман в новеллах / Ю. Балтушис; пер. с лит. К.Келла и З.Федорова. – Вильнюс : Вага, 1974. – 714 с.
1061482
  Балтушис Ю. Проданные годы : роман в новеллах / Ю. Балтушис; пер. с лит. З.Федоровой. – Москва : Известия
2. – 1975. – 412 с.
1061483
  Балтушис Ю. Проданные годы / Ю. Балтушис. – Москва : Художественная литература, 1977. – 638 с.
1061484
  Балтушис Ю. Проданные годы : роман / Ю. Балтушис; пер. с лит. К,Келлы. – Москва : Известия, 1981. – 639 с.
1061485
   Проданный сон. – М., 1969. – 399с.
1061486
  Дмитрієнко Інна Продано. Замок узято! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0130-5212
1061487
  Ніколов Д. Продати не можна закласти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 28-29


  Проблеми правової природи іпотеки нерухомого майна.
1061488
  Борушко О.М. Продаются щенки / О.М. Борушко. – М., 1991. – 46с.
1061489
  Тимошенко Наталія Продаються виборці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-10. – ISSN 0130-5212
1061490
  Федоров А.О. Продвижение библиотек в социальных сетях // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  В статье анализировал наиболее популярные социальные сети с точки зрения возможностей использования библиотеками.
1061491
  Гендина Н.И. Продвижение идей информационной и медиаграмотности ЮНЕСКО и ИФЛА: обсуждение в столице и регионе // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 1815-3186


  Итоги Международного совещания экспертов по вопросам адаптации для России "Учебной программы ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности для педагогов". Характеризуется информационно-просветительская акция "Дни Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" ...
1061492
  Лебедева Н.Б. Продвижение Индии в АТР: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 144-171. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
1061493
  Бережной А.А. Продвижение интеллектуальной собственности запорожского региона в европейское научное пространство : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 32-39 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1061494
  Ульева Л.А. Продвижение начинается с исследования // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 12-17. – ISSN 2072-3849


  О причинах снижения посещаемости библиотек, а так же об аргументах, которые привели к этому.
1061495
  Елисеев А.В. Продвижение российского туристского продукта. Специфика взаимодействия туристского бизнеса со СМИ // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-22. – ISSN 1813-1212
1061496
   Продвижение чтения в социальных медиа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – март. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  Безусловно, положительным моментом является тот факт, что книги занимают второе место в списке товаров, которые люди чаще всего покупают через Интернет, поэтому, говоря о продвижении чтения и книг в соцмедиа, нельзя не согласиться, что инструментам SMM ...
1061497
  Сметанникова Н.Н. Продвижение чтения с помощью чтения с экрана / Наталья Николавна Сметанникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 3. – С. 60-68. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются вопросы, посвященные необходимости, возможности и направленности продвижения чтения, которое диктуется снижением уровня образованности молодежи, переходом на новую модель обучения и распространением чтения с экрана. Практика ...
1061498
  Резник С.Д. Продвижению в аспирантуру одаренных студентов нужна система . / С.Д. Резник, В Д. Устинова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 4, ч. 1. – С. 32-38. – ISSN 2073-9613


  Системное управление процессами отбора и продвижения студентов в аспирантуру рассмотрены в статье как одно из основных условий формирования усиленной ориентации студенческой молодежи на научную и педагогическую деятельность в вузе. Представлены ...
1061499
  Хаббард Л.Р. Продвинутая процедура и аксиомы / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [8], 280 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4510-9
1061500
   Продвинутый курс французского языка. – Киев : Вища школа, 1989. – 269 с.
1061501
  Калиниченко Т. Проделки Водяного // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-51.
1061502
   Проделки дядюшки Дэнба. – М., 1962. – 108с.
1061503
  Аймурзаев Дж. Проделки Камекбая : [роман] / Дж. Аймурзаев ; [авториз. пер. с каракалпак. О. Мальцева]. – Ташкент : Голитиздат УзССР, 1958. – 258 с.
1061504
  Ольченко Д.Д. Проделки лесовика / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1981. – 349с.
1061505
  Ольченко Д.Д. Проделки лесовика / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1988. – 256с.
1061506
  Хамза Хаким-заде Ниязи Проделки Майсары : избранное, пьесы / Хамза Хаким-заде Ниязи; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лмт. и искусства, 1989. – 235 с.
1061507
  Вахман В.Л. Проделки морского беса / В.Л. Вахман. – Ленинград, 1969. – 144с.
1061508
  Хамар-Дабанов Проделки на Кавказе. / Хамар-Дабанов. – Ставрополь, 1986. – 255с.
1061509
   Проделки праздного дракона. – М., 1966. – 492с.
1061510
   Проделки Праздного Дракона. – М., 1989. – 718с.
1061511
   Проделки хитрецов. – Москва : Наука, 1972. – 559с.
1061512
   Проделки хитрецов. – Изд. 2-е. – М., 1977. – 544 с.
1061513
   Проделки хитрого Лиса. – М., 1991. – 110с.
1061514
   Продемонстрували творчий потенціал // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 3


  На економічному факультеті відбулася науково-практична конференція та нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України в галузі науки "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит". Серед ...
1061515
  Колпикова А. Проди как политик в судьбе Италии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 47-56. – ISSN 0201-7083
1061516
   Продиктовано временем. – М., 1982. – 259с.
1061517
  Шведов Я.З. Продиктовано временем : Стихи. Баллады. Песни / Я.З. Шведов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 142с.
1061518
  Карпов А.С. Продиктовано временем. Статьи о литературе / А.С. Карпов. – Тула, 1974. – 243 с.
1061519
  Шабашов С.М. Продиктовано жизнью / С.М. Шабашов. – Минск, 1965. – 36с.
1061520
  Жолдак Б. Продихом : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 135-144. – ISSN 0208-0710
1061521
  Богомолец А.А. Продление жизни / А.А. Богомолец. – Киев : АН УССР, 1939. – 127 с.
1061522
  Матвеева Л.Г. Продлёнка / Л.Г. Матвеева. – М., 1987. – 222с.
1061523
   Продленный день в школе: режим и организация досуга. – М., 1991. – 108с.
1061524
  Слуцкий Б.А. Продленный полдень / Б.А. Слуцкий. – М., 1975. – 158с.
1061525
  Букина Елена Продлись, продлись, очарованье : медпактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 110-114
1061526
   Продовжений день у школі. – К., 1977. – 167с.
1061527
  Кортасар Хуліо Продовженість парків : міні-новела / пер. з ісп. Ю. Покальчук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1061528
   Продовження археологічних досліджень Батурина // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 19-20. – ISSN 1485-7979


  У 2013 р. українсько-канадська археологічна експедиція провела розкопки залишків Мазепинського палацу на околиці Батурина.
1061529
  Мокін Б.І. Продовження вибіркового літопису, або Напередодні та після дострокових виборів / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 576с. – ISBN 978-966-641-263-1
1061530
  Богомолець О.О. Продовження життя / О.О. Богомолець. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 120с.
1061531
  Людкевич М.Й. Продовження літа / М.Й. Людкевич. – К., 1986. – 103с.
1061532
  Чепурда О. Продовження літературної традиції фронтиру: роман-вестерн у творчості американських письменників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 207-214. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто виникнення та розвиток вестерну як культурного та літературного феномену американського суспільства, його вплив на формування творчого доробку амер. письменників.
1061533
  Куценко П.І. Продовження розмови / П.І. Куценко. – К., 1983. – 48с.
1061534
  Пронь Т. Продовження строків дії Люблінської угоди про евакуацію українського населення з Польщі і польських громадян з України від 9 вересня 1944 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Аналізується багатократне продовження урядом УРСР і Польського Комітету Національного Визволення строків дії Люблінської угоди щодо міждержавного переселення етнічного населення прикордонних територій у 1944-1946 рр. Analyzed multiple validity ...
1061535
  Скуратівська Я. Продовження традицій Скуратівського // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С. 95-96.


  Колектив студентів Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка "Роксоланія", які виконали народний кант та кілька пісень, записаних ними у фольклорних експедиціях
1061536
  Пухтецька А. Продовження циклу науково-методологічних семінарів у Інституті держави і праваім.В.М.Корецького // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 142-143. – ISSN 0132-1331
1061537
  Салига Т.Ю. Продовження. / Т.Ю. Салига. – Львів, 1991. – 252с.
1061538
   Продовжити перехідний період // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабмін схвалив розроблений Міністерством освіти і науки проект закону, що має внести зміни до перехідних положень Закону "Про освіту" та продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки - до 2023 року.
1061539
   Продовжити справу батька // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 278-282. – ISBN 966-505-054-0
1061540
  Деменко Людмила Продовжувані та періодичні видання Київського Імператорського університету св. Володимира як інформаційний ресурс та об"єкт досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-36. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено комплексний аналіз історії продовжуваних та періодичних видань Київського Імператорського університету св. Володимира дореволюційного періоду, їхнього сучасного стану як інформаційного ресурсу та довідкової літератури до них, виданої ...
1061541
  Бойко М. Продовжуваність "вліво" неперервного розв"язку різницевого рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Дано достатні умови продовжуваності "вліво" неперервного розв"язку нелінійного різницевого рівняння в банаховому просторі. We give sufficient conditions for the extendibility "to the left" of continuous solution for a nonlinear difference equation in ...
1061542
  Винокуров С. Продовжувати рух у визначеному напрямі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.6-9


  Виступ заступника генерального прокурора на Колегії Генеральної прокуратури 24 січня 2003р.
1061543
  Пилявець Л. Продовжувач київських духовних традицій // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 82-84


  Зизаній Лаврентій Іванович.
1061544
  Пінт О.О. Продовжуємо розмову з батьками / О.О. Пінт. – Київ, 1975. – 107 с.
1061545
  Гришин В.В. Продовжуючи справу Великого Жовтня / В.В. Гришин. – К., 1982. – 28с.
1061546
  Машевський О.П. Продовжуючи традиції плідної справи (Міжнародна конференція "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", 18-19 жовтня 2012 року) / О.П. Машевський, О.О. Сухобокова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 316-320. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Про конференцію, яка проходила 18-19 жовтня 2012 року в КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та посольством Держави Ізраїль в Україні на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного ...
1061547
  Акимов А. Продовольственная безопасность - новый фактор международных отношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 87-100. – ISSN 0130-9625
1061548
  Ушачев И. Продовольственная безопасность - основа стабильного развития российской экономики // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0235-2443
1061549
  Диуф Ж. Продовольственная безопасность в мире // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 0130-9625
1061550
  Ормантаева Г. Продовольственная безопасность в Центральной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 2074-6040
1061551
  Крылатых Э.Н. Продовольственная безопасность и присоединение России к ВТО // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 91-102. – ISSN 0201-7083
1061552
  Гулим Жунусова Продовольственная безопасность Казахстана: методы оценки, пути решения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 281-291 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1061553
  Александр Кайгородцев Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения / Александр Кайгородцев, Касия Кирдасинова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 247-257 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1061554
  Забелина О.В. Продовольственная безопасность России и ее регионов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 83-90. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1061555
  Кожух А. Продовольственная безопасность стран Восточной Европы и формирование механизма ее достижения : Автореф... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Кожух А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 49л.
1061556
  Кожух Антони Продовольственная безопасность стран Восточной Европы и формирование механизма ее достижения : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Кожух Антони; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 315л. – Бібліогр.:л.280-299
1061557
  Пащенко А.И. Продовольственная безопасность страны и перспективы ее гарантий // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. ё74-180. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1061558
  Гумеров Р. Продовольственная безопасность страны: к развитию правовых основ и экономических механизмов обеспечения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 11/12. – С. 41-56. – ISSN 0130-9757
1061559
  Шагайда Н. Продовольственная безопасность: проблемы оценки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С.63-78. – ISSN 0042-8736
1061560
  Прохорова Г.Н. Продовольственная и сельскохозяйтвенная организация ООН / Г.Н. Прохорова. – Москва, 1972. – 159с.
1061561
  Логинова С.Е. Продовольственная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период триумфального шествия Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логинова С.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 18л.
1061562
   Продовольственная проблема в Африке. – М., 1990. – 46с.
1061563
  Миронова Е.И. Продовольственная проблема в Индии / Е.И. Миронова. – М., 1967. – 80с.
1061564
  Рамачандран Л. Продовольственная проблема в Индии. / Л. Рамачандран. – М, 1980. – 203с.
1061565
  Наумов И.Н. Продовольственная проблема в Китае / И.Н. Наумов. – М, 1973. – 247с.
1061566
  Максимова Ю. Продовольственная проблема в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1985. – № 3 (236). – С. 193-208
1061567
   Продовольственная проблема в развивающихся странах. – М., 1987. – 47с.
1061568
   Продовольственная проблема в развивающихся странах Азии и Северной Африки. – М., 1982. – 280с.
1061569
  Макуха Валерий Васильевич Продовольственная проблема в развивающихся странах и неоколониальная стратегия империализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макуха Валерий Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 19л.
1061570
   Продовольственная проблема в современном мире. – М., 1983. – 288с.
1061571
   Продовольственная проблема в странах Азии и Северной Африки. – М., 1968. – 231с.
1061572
  Шестопалова З.В. Продовольственная проблема и перспективы ее решения в арабских странах / З.В. Шестопалова. – М., 1985. – 154с.
1061573
  Марков П. Продовольственная проблема и политика империализма / П. Марков. – М., 1975. – 224с.
1061574
   Продовольственная проблема и сельское хозяйство стран Латинской Америки. – М., 1981. – 312с.
1061575
  Синг Б. Продовольственная проблема Индии / Б. Синг. – М., 1951. – 176с.
1061576
  Маслов Ю.Н. Продовольственная проблема Цейлона / Ю.Н. Маслов. – М., 1971. – 152с.
1061577
  Минеев А.П. Продовольственная проблема: / А.П. Минеев. – Л., 1990. – 31с.
1061578
  Титова Нина Ивановна Продовольственная проблема: земля, труд / Титова Нина Ивановна. – Львов : Выщ. шк. Изд-во при ЛГУ, 1989. – 182с.
1061579
  Орипов А. Продовольственная программа - программа благосостояния / А. Орипов. – Душенбе, 1985. – 106с.
1061580
  Коссов В.В. Продовольственная программа / В.В. Коссов. – М., 1982. – 63с.
1061581
   Продовольственная программа. – М., 1983. – 215с.
1061582
   Продовольственная программа. – М., 1984. – 383с.
1061583
   Продовольственная программа в системе региональных АПК. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 182 с.
1061584
  Руденко Г.П. Продовольственная программа и пути ее реализации / Г.П. Руденко. – М., 1982. – 95с.
1061585
   Продовольственная программа и социальные проблемы развития села. – Новосибирск, 1985. – 169с.
1061586
  Семенов В.Н. Продовольственная программа и финансы / В.Н. Семенов. – М., 1985. – 125с.
1061587
   Продовольственная программа и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 192с.
1061588
   Продовольственная программа СССР - первостепенная экономическая и актуальная социально-политическая задача : Указ. кн. и ст. на русс. яз. за май 1982 г - окт. 1983 г. – Москва, 1984. – 96с.
1061589
  Малолетова Нина Петровна Продовольственная программа СССР : Рек. библиогр. указ. / Малолетова Нина Петровна; Под ред.: В.С.Глаголева. – Москва : Книга, 1983. – 32с.
1061590
  Козырь М.И. Продовольственная программа СССР / М.И. Козырь. – М, 1984. – 1984с.
1061591
   Продовольственная программа СССР. – М., 1986. – 285с.
1061592
  Качмар М.И. Продовольственная программа СССР в аграрной политике партии / М.И. Качмар. – К., 1988. – 72с.
1061593
   Продовольственная программа СССР в действии. – М., 1985. – 20с.
1061594
   Продовольственная программа СССР в действии. – Воронеж, 1985. – 343с.
1061595
  Грибов В.Д. Продовольственная программа СССР и задачи трудящихся Московской области по ее реализиции / В.Д. Грибов, В.И. Черепов. – М., 1982. – 63с.
1061596
   Продовольственная программа СССР и пути ее реализации : Аннотированная тематика лекций. – Киев : Знание, 1983. – 17 с.
1061597
  Воротина Л.И. Продовольственная программа СССР и пути ее реализации. /Методические и библиографические рекомендации в помощь лекторам, пропагандистам и активистам организаций Общества книголюбов/. / Л.И. Воротина. – Киев, 1983. – 152с.
1061598
   Продовольственная программа СССР и сельскохозяйственное право. – М., 1985. – 192с.
1061599
   Продовольственная программа СССР и социальное развитие деревни. – М., 1986. – 68с.
1061600
   Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и меры по ее реализации. – Москва : Политиздат, 1982. – 111 с.
1061601
   Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и меры по ее реализации. – М., 1984. – 111с.
1061602
   Продовольственная программа СССР: колхозно-правовые акты. – Саратов, 1985. – 383 с.
1061603
  Боголюбов К.М. Продовольственная программа СССР: содержание и пути реализации / К.М. Боголюбов. – М., 1983. – 191с.
1061604
   Продовольственная программа: организационно-управленческий аспект. – М., 1984. – 64с.
1061605
   Продовольственная программа: проблемы, разработки и реализации. – М., 1983. – 340с.
1061606
  Игнатенко Н.Г. Продовольственно-территориальный комплекс областного ранга (вопросы теории и методики) / Н.Г. Игнатенко, Л.А. Мармуль, Т.В. Попова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 80-84. – ISBN 0201-8683
1061607
  Микоян А.И. Продовольственное снабжение и наши задачи / А.И. Микоян. – М.-Л., 1930. – 64с.
1061608
  Шагайда Н. Продовольственное эмбарго и выбор приоритетов / Н. Шагайда, В. Узун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 93-105 : табл., рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1061609
  Мусаев А.М. Продовольственной программе - партийно-политическое обеспечение / А.М. Мусаев. – М., 1986. – 251с.
1061610
  Щербак И. Продовольственнпя безопасность в контексте приоритетов "Группы двадцати" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 114-125. – ISSN 0130-9625
1061611
  Малыш Ежи Продовольственные боны (Как отойти от дотаций к ценам на продовольствие?) / Малыш Ежи. – Варшава, 1988. – 54с.
1061612
  Стрижков Ю.К. Продовольственные отряды в годы гражданской войны и иностранной интервенци 1917-1921 гг. / Ю.К. Стрижков. – М., 1973. – 319с.
1061613
  Стрижков Ю.К. Продовольственные отряды в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Стрижков Ю.К.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1968. – 30л.
1061614
   Продовольственные проблемы населения мира. – Москва : Знание, 1982. – 48с. – (Науки о Земле ; 9/1982)
1061615
  Михайлюк Т.Н. Продовольственные ресурсы Сибири и Дальнего Востока и рационализация питания населения / Т.Н. Михайлюк, А.П. Кочмарева. – Владивосток, 1980. – 214с.
1061616
  Фалькнер М. Продовольственный вопрос в Англии / М. Фалькнер. – Петроград, 1917. – 83 с.
1061617
  Урбанек К. Продовольственный вопрос в городах / К. Урбанек. – М., 1918. – 110с.
1061618
  Вермель Д.Ф. Продовольственный комплекс / Д.Ф. Вермель, В.Д. Гончаров, Н.К. и др. Князев. – Москва : Колос, 1982. – 303 с.
1061619
  Игнатенко Н.Г. Продовольственный комплекс города / Н.Г. Игнатенко, В.Ф. Бокова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 104-107. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
1061620
  Савенко В.Н. Продовольственный комплекс города (теория, практика, проблемы управления) / В.Н. Савенко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173с.
1061621
  Акулич М.К. Продовольственный комплекс региона: социально-экономические проблемы развития : социально-экономические проблемы развития / М.К. Акулич. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 109 с.
1061622
   Продовольственный комплекс СССР. – М., 1984. – 239с.
1061623
   Продовольственный комплекс страны. – М., 1983. – 232с.
1061624
  Лебединский Ю.П. Продовольственный комплекс Украинской ССР = (темпы и пропорции развития) / Ю.П. Лебединский, Л.А. Ганечко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 253с.
1061625
  Купинец Л. Продовольствие и здоровье нации: риск - анализ, экономическая оценка, управленческие решения : соціальна економіка / Л. Купинец, С. Харичков // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 31-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1810-3944
1061626
  Ковальов В.В. Продовольча безпека в контексті процесів глобалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 91-95
1061627
  Гойчук О.І. Продовольча безпека в концепції багатофункціонального сталого розвитку сільського господарства иа сільських теориторій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 45-49
1061628
  Мезенцева Н. Продовольча безпека в регіонах України: сутність, індикатори, територіальна диференціація / Н. Мезенцева, О. Трусій // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 61-70. – ISSN 2413-7154


  Важливою складовою глобальної безпеки людства та національної безпеки країн світу є продовольча безпека. При стабільній за останні 50 років тенденції до скорочення чисельності тих, хто недоїдає чи голодує, дефіцит продуктів харчування нині відчуває на ...
1061629
  Біла С.О. Продовольча безпека в системі економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 15-20. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1061630
  Куліш І.М. Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 177-185. – ISSN 1562-0905
1061631
  Майовець Є. Продовольча безпека в сучасних міжнародних економічних відносинах України та світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 277-280. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1061632
  Лайко П.А. Продовольча безпека в Україні й у світі / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Є.А. Бузовський // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 8-14
1061633
  Урба С.І. Продовольча безпека в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 279-284. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1061634
  Голікова К.П. Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 408-412. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Розглянуто сутність категорії "продовольча безпека". Визначено структуру та особливості її забезпечення в Україні.
1061635
  Мезенцев Н.І. Продовольча безпека і регіональні продовольчі ринки в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 150-155. – ISBN 966-521-126-9
1061636
  Шлапак О.В. Продовольча безпека і роль тваринництва в її забезпеченні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1061637
  Кундєєва Г.О. Продовольча безпека і соціально-економічний розвиток країни // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 25-31. – ISSN 2308-1988
1061638
   Продовольча безпека і трансграничне перенесення забруднюючих речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 8
1061639
  Пилипенко К.А. Продовольча безпека країни та її соціально-економічні напрямки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 239-243. – ISSN 2313-4569
1061640
  Гургула Т.В. Продовольча безпека країни як мета політики соціальо-орієнтованої держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 180-183. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1061641
  Гнатюк С.А. Продовольча безпека та можливості її досягнення в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 42-45
1061642
  Пушак Я.Я. Продовольча безпека та шляхи її забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
1061643
  Газуда М.В. Продовольча безпека у виробництві зернових та зернобобових культур в системі національних економічних інтересів / М.В. Газуда, В.Й. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 64-68. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1061644
  Макарчук О.Г. Продовольча безпека у контексті розвитку біологічних джерел енергії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 226-232. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1061645
  Лисецький А.С. Продовольча безпека України : теорія, методологія, емпіричний аналіз / Лисецький А.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Оріяни, 2005. – 374с. – ISBN 966-8305-37-Х
1061646
  Саблук П.Т. Продовольча безпека України / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 3-7
1061647
   Продовольча безпека України / Н.Р. Джурик, С.В. Майкова, Н.Я. Сусол, М.П. Ковальчук, В.В. Гаврилишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 189-194. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1061648
  Баб"як В.М. Продовольча безпека України в контексті глобальної продовольчої безпеки / В.М. Баб"як, Н.М. Василець // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 46-49. – ISBN 966-614-021-7
1061649
  Дем"янюк О.С. Продовольча безпека України в контексті змін клімату // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
1061650
  Кириленко І.Г. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки / І.Г. Кириленко, В.Є. Івченко, В.В. Дем"янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1061651
  Мудрак Р.П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 34-37. – ISSN 1728-6220
1061652
  Руснак П.П. Продовольча безпека України та її сталий розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 178-182
1061653
  Дудар В. Продовольча безпека України та складові ії забезпечення у контексті економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 20-32. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1061654
  Чорна Н.П. Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6792
1061655
  Радченко О.Д. Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 187-192. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1061656
  Артиш В.І. Продовольча безпека України: мета і способи реалізації / В.І. Артиш, Г.М. Чорний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 9-14
1061657
  Дроздяк І. Продовольча безпека України: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 16-22
1061658
  Дроздяк І. Продовольча безпека України: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 16-22. – Бібліогр.: 17 назв.
1061659
  Рудніченко Є.М. Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
1061660
  Кундєєва Г.О. Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової промисловості / Г.О. Кундєєва, Л.А. Мартинюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 132-140


  Розглянуто стан та перспективи розвитку харчової промисловості України. Визначено можливості структурних зрушень у діяльності підприємств харчової промисловості. Проаналізовано структуру виробництва, а також ідентифіковано структуру та динаміку змін ...
1061661
  Нуд О.П. Продовольча безпека України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 1813-1271
1061662
  Шапоренко О.І. Продовольча безпека як основа державної політики в аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 209-213. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1061663
  Шкаберін В.М. Продовольча безпека як основа формування та розвитку аграрної політики держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 119-124. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1061664
  Скидан О. Продовольча безпека як пріоритет регіональної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1061665
  Ільяшенко В.А. Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-101.
1061666
  Бужин О.А. Продовольча безпека: визначення середньої норми енергетичної цінності добового набору продуктів харчування населення країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 128-131.
1061667
  Чеботарьов В.А. Продовольча безпека: визначення та механізми забезпечення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 126-130. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1061668
  Губенко В.І. Продовольча безпека: пріоритетні чинники та напрями зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 254-256.
1061669
  Ковальська Г.Б. Продовольча допомога комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу військовослужбовцям і цивільному населенню упродовж 1914-1916 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 34-36. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1061670
  Лавриненко С. Продовольча доступність на Полтавському регіональному агропродовольчому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-27. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано продовольчу доступність на Полтавському регіональному агропродовольчому ринку в контексті аналізу попиту і пропозиції як основних його складових. Is characterized food availability on the Poltava regional agrofood market in a context ...
1061671
  Чіпко Т. Продовольча криза у світі і можливості України в її вирішенні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 75-82. – ISSN 2413-7154


  Актуальність дослідження обумовлена постійно зростаючим дефіцитом продовольства в світі та збільшенням попиту на нього внаслідок швидкого зростання чисельності населення Землі і обмеженості земель, придатних для вирощування сільгоспкультур. У зв"язку з ...
1061672
  Сухий Петро Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України / Сухий Петро, Тюфтій Алла, Ячнюк Марина // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
1061673
  Хорошун Борис Іванович Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.01 / Хорошун Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 35л.
1061674
  Хорошун Борис Іванович Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках : Дис... доктор історич.наук: 07.00.01 / Хорошун Борис Іванович; Мін-во освіти України. Укр. транспортний ун-тет. – Киев, 1999. – 392л. – Бібліогр.:л.353-392
1061675
  Хорошун Б.І. Продовольча політика в Україні в 1920-1930 роках : 07.00.01: Дис. ... док. іст. наук / Хорошун Б.І.; Мін-во освіти України. УТУ. – Київ, 1999. – 392л. – Бібліогр.:л.383-406
1061676
  Тимченко Р. Продовольча політика гетьманату П. Скоропадського у сучасній українській історіографії // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 92-126. – ISSN 2307-3047
1061677
  Плєханова А. Продовольча політика німців в окупованому Києві (1941 - 1943 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 57-58
1061678
  Гайдуцький А.П. Продовольча проблема в умовах глобалізації та залучення іноземних інвестицій у світове сільське господарство // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 50-58
1061679
  Лебединська О. Продовольча проблема і продовольча безпека // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-124
1061680
  Мудрак Р.П. Продовольча проблема та її місце в системі сучасних політичних координат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 202-207
1061681
  Яковенко І.М. Продовольча проблема у Республіці Конго / І.М. Яковенко, Ж. Батсимба // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 126-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 0201-8683
1061682
   Продовольча програма - в дії. – Львів : Каменяр, 1983. – 84 с.
1061683
   Продовольча програма - в дії : Рек. бібліограф. покажчик. – Київ : Політвидав України, 1988. – 76с.
1061684
   Продовольча програма республіки. Запитання і відповіді. – Київ : Урожай, 1984. – 255с.
1061685
  Стеценко М.П. Продовольча програма СРСР і радянське загальнонародне соціалістичне право // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются актуальные вопросы правового обеспечения Продовольственной программы СССР. Исследуется правовой статус районных агропромышленных объединений, проблемы становления сельскохозяйственного права, вопросы регулирования ...
1061686
   Продовольча програма СРСР на період до 1990 року 1 заходи по 11 реалізації. – К, 1984. – 112с.
1061687
  Пінчук І.Ф. Продовольча программа -- центральне завдання п"ятирічки. / І.Ф. Пінчук. – К., 1983. – 32с.
1061688
  Скидан О. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 53-64. – ISSN 0131-775Х
1061689
  Мкарчук О.Г. Продовольча та економічна безпека України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 242-246. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1061690
  Клочко В.М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті світових тенденцій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 49-53. – ISSN 2221-1055
1061691
  Ерфан В.Й. Продовольче забезпечення в контексті економічної безпеки країни: теоретичний аспект // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 342-351. – ISBN 978-966-2075-11-3
1061692
  Рафаловський Є.П. Продовольче забезпечення населення Києва (травень-серпень 1918) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему продовольчого забезпечення населення м. Києва у контексті економічної політики уряду Павла Скоропадського.
1061693
  Радєєва М.М. Продовольче забезпечення України: проблеми та перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 255-258. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1061694
  Кривець О.О. Продовольче споживання в регіонах України як індикатор рівня доходів населення // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 50-51
1061695
  Лозовий В. Продовольче становище в Україні в період гетьманату: політика влади і реакція селянства (1918 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-6038-2
1061696
  Ткаченко Ю.В. Продовольчий аспект- найважливіша складова життєвого рівня населення / Ю.В. Ткаченко, Л.В. Громоздова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 152-155
1061697
  Олійник Я.Б. Продовольчий комплекс столличного міста: формування і проблеми розвитку : Тези доповідей // Географічні проблеми великого міста. Тези доп. Респ. наук.- практ. конф.
1061698
   Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; За ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка, 2007. – 276с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0611-X
1061699
  Олійник Я.Б. Продовольчий компленкс Київської області: суть та особливості структури // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 92-98. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
1061700
  Дусановський С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
1061701
  Запорожець Л.А. Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району на основні напрямки удосконалення його територіальної організації : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Запорожець Л. А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 246 л. + Додатки: л. 186-246. – Бібліогр.: л. 168-185
1061702
  Запорожець Л.А. Продовольчий ринок столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запорожець Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1061703
  Пухтаєвич Г.О. Продовольчий ринок України та його роль у продовольчій безпеці / Г.О. Пухтаєвич, К.І. Постоєнко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 57-70. – ISSN 2312-4903
1061704
  Мудрак Р. Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України : Соціологічні проблеми у практиці управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 73-78 : Табл. 3. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1061705
  Жемойда О.В. Продовольчі резерви зерна як інструмент регулювання пропозиції на внутрішньому ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1061706
  Осипов А.А. Продолжаем разговор с верующими / А.А. Осипов. – Л, 1962. – 171с.
1061707
  Айматов Кудрат Продолжаемость и особые решения нелинейных сингулярных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айматов Кудрат; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Самарканд, 1975. – 14л.
1061708
  Скиба Н.И. Продолжаемые базисы и n-поперечники множеств в пространствах аналитических функций на римановых поверхностях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скиба Н.И.; Ростов.гсо.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 14л.
1061709
  Семеновский К. Продолжается август. / К. Семеновский. – Кишинев, 1963. – 84с.
1061710
  Котов В.П. Продолжается бой... / В.П. Котов. – М, 1974. – 102с.
1061711
  Друнина Ю Продолжается жизнь. / Ю Друнина. – М, 1981. – 304с.
1061712
  Марчук А. Продолжается работа над расшифровкой их надписей : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 6 : Іл.
1061713
  Зарубина З.В. Продолжайте совершенствовать свой английский / З.В. Зарубина. – Москва : Высшая школа, 1982. – 223 с.
1061714
  Зарубина З.В. Продолжайте совершенствовать свой английский / З.В. Зарубина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 286с.
1061715
  Малов Ю.А. Продолжайте улыбаться. / Ю.А. Малов. – М., 1984. – 256с.
1061716
   Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – Санкт-Петербург, 1992. – 347с.
1061717
  Овсянников В.Н. Продолжаю бой / В.Н. Овсянников. – М, 1986. – 111 с.
1061718
  Гришин В.В. Продолжая дело Великого Октября / В.В. Гришин. – М., 1982. – 32с.
1061719
  Кричко В.А. Продолжая традиции / В.А. Кричко. – М., 1991. – 62с.
1061720
  Вершинин М.М. Продолжение-жизнь / М.М. Вершинин. – Москва, 1969. – 96с.
1061721
  Воронин Л.А. Продолжение / Л.А. Воронин. – Одесса, 1979. – 79с.
1061722
  Василевский И И. Продолжение / И И. Василевский, . – Минск, 1981. – 287с.
1061723
  Мусиенко М.Ф. Продолжение / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1989. – 345с.
1061724
   Продолжение "Древней российской библиотеки". – Санкт-Петербург
3. – 1788. – Видання старою орфографією
1061725
  Исанов Т.Г. Продолжение бесконечно малых изгибаний. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Исанов Т.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут математики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1061726
  Пинчук А.Ф. Продолжение биографии. / А.Ф. Пинчук. – М., 1971. – 213с.
1061727
  Измайлов В.А. Продолжение боя / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1970. – 100с.
1061728
  Бабаев Продолжение весны : стихи / Бабаев, , Ибрагим. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 143 с.
1061729
  Солоухин В.А. Продолжение времени : Роман-газета / В.А. Солоухин. – Москва
18. – 1988. – 112с.
1061730
  Ломиа К. Продолжение встречи / К. Ломиа. – М., 1971. – 144с.
1061731
  Ивашкович Сергей Михайлович Продолжение голоморфных отображений областей в комплексное проективное пространство : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ивашкович Сергей Михайлович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 8 с.
1061732
  Анастасьев Н.А. Продолжение диалога: Сов. лит. и худож. искания ХХв. / Н.А. Анастасьев. – Москва, 1987. – 430с.
1061733
  Лепехин И. Продолжение дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства в 1770 году. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1772. – 338 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра,картон, видавн. марка
1061734
   Продолжение древней российской вивлиотики : Содержащая новгородский летописец начинающийся от 946 и продолжающийся до 1441 года. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Часть ІІ. – 1786. – 712с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
1061735
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 7. – С-Пб, 1791. – 353с.
1061736
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 8. – С-Пб, 1793. – 336с.
1061737
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 9. – С-Пб, 1793. – 315с.
1061738
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 11. – С-Пб, 1801. – 314с.
1061739
   Продолжение древней российской вивлиофики. Часть I. Содержащая Правду Русскую и Судебник Царя и Великого Князя Ивана Васильевича с примеч. Г. Тайного Советника Василия Никитича Татищева. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук
Часть I, II. – 1786. – 712 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, куточки зі шкіри
1061740
  Васильева В.К. Продолжение души / В.К. Васильева. – Москва, 1989. – 221 с.
1061741
  Васильева В. Продолжение души : монолог актрисы / Вера Васильева. – Москва : Вагриус, 2008. – 256с., [8] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0534-0
1061742
  Богомолец А.А. Продолжение жизни / А.А. Богомолец. – Киев, 1939. – 127 с.
1061743
  Кайтуков Г.Х. Продолжение жизни : сборник стихов / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Орджоникидзе, 1967. – 102 с.
1061744
  Корнилов Б.П. Продолжение жизни / Б.П. Корнилов. – М., 1972. – 1972с.
1061745
  Шпирт А.И. Продолжение жизни / А.И. Шпирт. – М., 1978. – 96с.
1061746
  Поздняев К.И. Продолжение жизни. / К.И. Поздняев. – М : Современник, 1978. – 239 с.
1061747
  Рычков П.И. Продолжение журнала или дневник записок путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, в 1770 году. – С-Пб, 1772. – 133с.
1061748
  Шапошников В.Н. Продолжение знакомства / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1061749
  Соловьев А.Г. Продолжение крыльев / А.Г. Соловьев. – М., 1981. – 48с.
1061750
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды / А.В. Кузнецов. – с.
1061751
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды / А.В. Кузнецов. – М., 1958. – 206с.
1061752
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды / А.В. Кузнецов. – М., 1962. – с.
1061753
  Чулков Б.А. Продолжение лета / Б.А. Чулков. – Вологда, 1977. – 79с.
1061754
  Кузнецов А. Продолжение на легендата / А. Кузнецов. – Скопле, 1963. – 187с.
1061755
  Сердобов Н.А. Продолжение не последует / Н.А. Сердобов. – Кызыл, 1984. – 182с.
1061756
  Коваленков А.А. Продолжение песни / А.А. Коваленков. – М, 1955. – 32с.
1061757
  Торопыгин В.В. Продолжение песни / В.В. Торопыгин. – Л, 1958. – 79с.
1061758
  Барынкин В.В. Продолжение песни / В.В. Барынкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1961. – 80 с.
1061759
  Качахидзе Г.В. Продолжение песни / Г.В. Качахидзе. – Тбилиси, 1962. – 147с.
1061760
   Продолжение песни. – Л., 1963. – 184с.
1061761
  Музаев Н.Д. Продолжение песни : стихи / Н.Д. Музаев; авториз. пер. с чечен. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1967. – 131 с.
1061762
  Шведов Я.З. Продолжение песни. / Я.З. Шведов. – М., 1975. – 175с.
1061763
  Волин Д.Н. Продолжение подвига / Д.Н. Волин. – Ташкент, 1959. – 126с.
1061764
   Продолжение подвига. – Калининград, 1967. – 246с.
1061765
  Томан Н. Продолжение подвига : статья // Конец осиного гнезда : повесть / Г. Брянцев. – Москва : Детская литература, 1970. – С. 554-558. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1061766
  Сорокин Е.А. Продолжение подвига / Е.А. Сорокин. – М., 1974. – 252с.
1061767
   Продолжение подвига. – М., 1979. – 167с.
1061768
  Буханцов Н.С. Продолжение подвига / Н.С. Буханцов. – Волгоград, 1984. – 192 с.
1061769
  Веревкин И.Ф. Продолжение подвига / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1061770
  Муратов В.В. Продолжение подвига / В.В. Муратов. – М., 1985. – 48с.
1061771
  Щеглов В.В. Продолжение поединка / В.В. Щеглов. – Москва, 1985. – 264с.
1061772
  Караханов В.Е. Продолжение поиска / В.Е. Караханов. – М., 1977. – 239с.
1061773
  Перцовский В.С. Продолжение поиска / В.С. Перцовский. – Новосибирск, 1984. – 143 с.
1061774
  Лорд Джеффри Продолжение приключений Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 4). – ISBN 5-900299-43-0
1061775
  Пименов В.Ф. Продолжение пути / В.Ф. Пименов. – М, 1974. – 326с.
1061776
  Слесаренко А. Продолжение радости / А. Слесаренко. – Минск, 1981. – 255с.
1061777
  Щедрина Т.Г. Продолжение разговора: новые письма Э. Гуссерля Г. Шпету // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 112-120. – ISSN 0042-8744
1061778
  Тер-Акопов Продолжение сердца / Тер-Акопов. – Москва, 1983. – 93 с.
1061779
  Островских С.А. Продолжение славы / С.А. Островских. – Фрунзе, 1965. – 52с.
1061780
   Продолжение следует. – М., 1961. – 244с.
1061781
  Богданов Е.Н. Продолжение следует / Е.Н. Богданов. – М, 1966. – 80с.
1061782
  Романенко Д.И. Продолжение следует / Д.И. Романенко. – Москва, 1967. – 47с.
1061783
  Гудимов А.И. Продолжение следует / А.И. Гудимов. – М, 1969. – 176с.
1061784
  Пальман В.И. Продолжение следует / В.И. Пальман. – М, 1972. – 256с.
1061785
  Воскобойников В.М. Продолжение следует / В.М. Воскобойников. – Ленинград, 1973. – 224с.
1061786
  Квливидзе М.Г. Продолжение следует : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1973. – 206 с.
1061787
  Салуцкий А.С. Продолжение следует / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 80с.
1061788
  Квливидзе М.Г. Продолжение следует : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Москва, 1991. – 30 с.
1061789
  Липко В.А. Продолжение следует. Рассказы. Лирика. Сатира и юмор. / В.А. Липко. – Ташкент, 1973. – 334с.
1061790
   Продолжение следует.... – Красноярск, 1967. – 40с.
1061791
  Квливидзе М. Продолжение следует... : стихи / М. Квливидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 120 с.
1061792
  Егоров Б.А. Продолжение следует... / Б.А. Егоров. – М, 1972. – 224с.
1061793
  Пликарпов С.И. Продолжение суток / С.И. Пликарпов. – М, 1978. – 111с.
1061794
  Эфрос А. Продолжение театрального рассказа / А. Эфрос. – М, 1985. – 399с.
1061795
  Осипова И.П. Продолжение темы библиотечного обслуживания // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 120-122. – ISSN 0869-6020
1061796
  Визитиу В.Н. Продолжение топологий колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Визитиу В.Н.; АН МССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1977. – 6л.
1061797
  Косичев Л.А. Продолжение трагедии в семье Альенде // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 34-46. – ISSN 044-748Х
1061798
  Кутынский Н.Ф. Продолжение традиций: Очерки истории произв. об-ния "Донецкмебель". / Н.Ф. Кутынский. – Донецк, 1989. – 78с.
1061799
  Оя Э. Продолжение функционалов и структура пространства непрерывных линейных операторов : Учебн. пособие / Э. Оя; Тартуский ун-т: Кафедра математического анализа. – Тарту, 1991. – 128 с.
1061800
  Дынькин Е.М. Продолжения и интегральные представления гладких функций комплексного переменного. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дынькин Е.М.; Ан СССР. – Л, 1973. – 13л.
1061801
  Сейберт П. Продолжения и обобщенные функции Ляпунова / П. Сейберт. – Киев, 1961. – 18 с.
1061802
  Юмагужин Валерий Афтахович Продолжения С-структур высших порядков и теория геометрических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Юмагужин Валерий Афтахович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 14л.
1061803
  Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма в контактной коммуникации : на мат. современ. нем. яз. / О.А. Кострова. – Самара, 1992. – 142 с.
1061804
  Регистан Г. Продолженье мое / Г. Регистан. – Москва, 1967. – 104с.
1061805
  Либанова Э.М. Продолжжительность жизни населения / Э.М. Либанова. – К., 1991. – 200с.
1061806
  Пронин В.А. Продолжим наши игры / В.А. Пронин. – М, 1987. – 320с.
1061807
  Хрипкова А.Г. Продолжим разговор на трудную тему / А.Г. Хрипкова. – М, 1973. – 159с.
1061808
  Лебедев А.Н. Продолжительность дождей на территории СССР / А.Н. Лебедев. – Л., 1964. – 511с.
1061809
  Бедный М.С. Продолжительность жизни / М.С. Бедный. – М, 1967. – 216с.
1061810
   Продолжительность жизни. – М., 1974. – 120с.
1061811
  Бедный М.С. Продолжительность жизни в городах и селах / М.С. Бедный. – М, 1976. – 85с.
1061812
   Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.П. Войтенко // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 3/4. – С. 401-407. – ISSN 0869-1703
1061813
   Продолжительность жизни в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 1. – С. 88-100. – ISSN 0869-1703
1061814
  Киселева Е.С. Продолжительность жизни и здоровье населения старшего возраста в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 93-100. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1061815
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Анучина. – Ленинград ; Москва : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 1 : Растения, животные и человек. – 1925. – 152 с. : ил.
1061816
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Анучина. – Ленинград ; Москва : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 2 : Клетка, ткани органы. – 1925. – 146 с. : ил.
1061817
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Акучина. – Москва ; Ленинград : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 3 : Омоложение. Рост. Размножение. Общие выводы. – 1925. – 141 с. : ил.
1061818
   Продолжительность жизни: анализ и моделирование. – М., 1979. – 157с.
1061819
  Логвинов К.Т. Продолжительность зелегания устойчивого снежного покрова в Украинских Карпатах / К.Т. Логвинов, В.Н. Бабиченко, И.М. Щербань // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1061820
  Кульбий А.Н. Продолжительность оплодотворяющей способности пыльцы некоторых злаковых и влияние сроков ее хранения на проявление признаков потомства : Автореф... канд. биол.наук: / Кульбий А.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. селекционно-генетич. ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1965. – 16л.
1061821
  Зыкова Г.Г. Продолжительность периодов с низкими температурами на Азиатской части СССР / Г.Г. Зыкова. – Ленинград, 1969. – 120с.
1061822
  Россет Э. Продолжительность человеческой жизни / Э. Россет. – Москва : Прогресс, 1981. – 383с.
1061823
  Баранов Виктор Леопольдович Продолжительные волны в стержнях с реономными свойствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Баранов Виктор Леопольдович; Моск. ин-т электр. машиностроения. – М., 1980. – 17л.
1061824
  Трифонов Ю.В. Продолжительные уроки / Ю.В. Трифонов. – М, 1975. – 103с.
1061825
  Есаулов Александр Сергеевич Продольная и поперечная компоненты амплитуды электророждения пионов в пороге и структура адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Есаулов Александр Сергеевич; Ереван. физ. ин-т. – Ереван, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1061826
  Остославский И.В. Продольная устойчивость и управляемость самолета / И.В. Остославский, Г.С. Калачев. – М., 1951. – 368с.
1061827
  Роках А.Г. Продольная фотопроходимость / А.Г. Роках. – Саратов, 1987. – 12с.
1061828
  Колесников К.С. Продольне колебания ракеты с жидкостным ракетным двигателем. / К.С. Колесников. – М., 1971. – 260с.
1061829
  Полтавченко Ольга Ивановна Продольно-крутильные колебания несущей нити переменной длины, взаимодействующей с источником энергии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Полтавченко Ольга Ивановна ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1980. – 17 с.
1061830
  Запольский Н.Н. Продольно-поперечный изгиб и кручение крановых стрел : Автореф... канд. техн.наук: / Запольский Н.Н.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1962. – 18л.
1061831
  Харус Г.И. Продольное магнитосопротивление полупроводников в квантующих магнитных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Харус Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 16л.
1061832
  Шалашилин В.И. Продольное сжатие гофрированных цилиндрических оболочек : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шалашилин В.И. ; Моск. авиац. ин-т. – Москва, 1965. – 10 с.
1061833
  Зегжда С.А. Продольное соударение стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зегжда С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 14л.
1061834
  Натанзон М.С. Продольные автоколебания жидкостной ракеты / М.С. Натанзон. – М, 1977. – 206с.
1061835
  Петренко М.П. Продольные и поперечные колебания, возникоющие в коротких стержнях постоянной толщины под действием удара : дис... канд. физ.-мат.наук: / Петренко М.П. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1961. – 104 л. – Библиогр.: л.10-104
1061836
  Барсук Р.П. Продольные колебания системы цилиндрических оболочек, соединенных внутренними одностороними связями : Автореф... физ.-мат.наук: 020 / Барсук Р.П.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1972. – 10л.
1061837
  Новиков В.Д. Продольные колебания упругой нити, увлекаемой брошенным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Новиков В.Д.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1061838
   Продольные профили основных водотоков в бассейне Днестра в контексте определения направленности вертикальных деформаций русла / А.Г. Ободовский, З.В. Розлач, Ю.М. Легкая, А.И. Дементенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 43-54. – Бібліогр.: 9 назв
1061839
  Матвеев Михаил Иванович Продольные токи в спокойной и возмущенной магнитосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Матвеев Михаил Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1061840
  Ванько В.И. Продольный изгиб и выпучивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ванько В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
1061841
  Хофф Н. Продольный изгиб и устойчивость. / Н. Хофф. – М., 1955. – 155с.
1061842
  Ращепкин А.П. Продольный краевой эффект в линейных индукционных магнитогидродинамических машинах : Автореф... канд. техн.наук: 277 / Ращепкин А.П.; АН УССР. Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 20л.
1061843
   Продольный профиль рек и их террасы. – Москва, 1978. – 89с.
1061844
  Дунаева Ю.Г. Продольственная безопасность Аргентины // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 62-71. – ISSN 0044-748Х
1061845
  Чернобаев А.А. Продотряд / А.А. Чернобаев. – М., 1975. – 96с.
1061846
  Стрижко Ю.К. Продотряды / Ю.К. Стрижко. – М., 1976. – 111с.
1061847
  Кикоть В.К. Продотряды, комбеды и комнезамы юга Украины в борьбе за укрепление обороноспособности страны Советов в годы гражданской войны 1919-1920 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Кикоть В.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 12 с..
1061848
  Нальби Продрогшая вишня : стихотворения / Нальби; пер. с адыг. Ю.Кузнецова, Т.Ребровой. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
1061849
  Штерн Я.Е. Продрогший сад / Я.Е. Штерн. – Л, 1987. – 56с.
1061850
   Продромус растительности Украины. – Киев, 1991. – 269с.
1061851
  Любченко Т.А. Продукиія інтерлейкіну-1 під впливом фактора переносу / Т.А. Любченко, О.Г. Голева, Л.С. Холодна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 28)


  Одержані та очищені нами препарати фактора переносу, які вже показали свою активність в багатьох імунологічних тестах, були також протестовані на здатність стимуляції продукції клітинами інтерлейкіну-1 в системі in vitro.
1061852
  Соловьева Татьяна Продукт имени Базилиуса Валентиниуса // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0320-331Х
1061853
  Лосєв І. Продукт РУІна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Як більшовики сформували в Україні інтелектуальну обслугу тоталітарного режиму. Радянська українська інтелігенція (РУІна) була переважно продуктом імперсько-колоніального виховання. Комплекс меншовартості зумовив побоювання представників РУІни після ...
1061854
  Башкирцева Светлана Продукт ручной сборки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 77 : фото
1061855
  Кіптенко В.К. Продукт туристичної території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 119-124. – Бібліогр.: 2 назви
1061856
  Паталах І.І. Продукти деградації мембранних ліпідів у трансдукції клітинних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-23. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан даних щодо ролі продуктів деградації мембранних ліпідів у регуляції процесів росту, розвитку та функціонування рослинних і тваринних клітин. Показано можливий механізм розпізнавання зовнішнього сигналу системою ліпідних ...
1061857
  Привроцька І.Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1061858
  Кравців Я.В. Продукти харчування, створені на основі об"єктів права інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 228-231. – ISSN 2219-5521
1061859
  Брич В. Продуктивна зайнятість населення в трансформаційній економіці / В. Брич, О. Аляб"єв // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 68-72.
1061860
  Черкасов А.В. Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи / А.В. Черкасов, О.В. Родіонов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 25-29
1061861
   Продуктивна праця в трудовому навчанні учнів V-VIII класів у шкільних майстернях. – Київ, 1961. – 67 с.
1061862
   Продуктивна праця учнів у сільській школі. – К., 1962. – 104с.
1061863
  Нестеровський В.А. Продуктивна формація благородного опалу з кори вивітрювання Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  У корі вивітрювання кристалічних порід УЩ виділяється формація пеліканітизованих гранітів і пеліканітів, яка, на думку автора, була першоджерелом рухомих форм кремнезему для утворення благородного опалу.
1061864
  Шаров Ю. Продуктивна функція стратегічного мислення й успішність муніципального управління // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.275-283
1061865
  Демидова Н.Н. Продуктивная познавательная самостоятельная деятельность учащихся при изучении экологических проблем России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 34-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1061866
  Петрущик А.И. Продуктивная роль общих форм мышления в научном познании / А.И. Петрущик. – Минск, 1980. – 112с.
1061867
  Коваль О.А. Продуктивная способность воображения в учении Канта о трансцендентальном схематизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-95. – ISSN 0235-1188
1061868
  Рубцова А.В. Продуктивная технология самоуправления иноязычным образованием в высшей школе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 91-96. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена лингводидактическая технология автономного продуктивно-модульного обучения иностранному языку в высшей школе, разработанная на основе продуктивного подхода и обеспечивающая организационно-методические условия развития способности студентов ...
1061869
   Продуктивне використання осушених торфових грунтів. – К., 1971. – 44с.
1061870
  Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 60-65 : рис. – ISSN 1682-2366
1061871
  Бутук О.І. Продуктивний варіант вирішення дискусійних проблем регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах кризи надмірно лібералізованої глобалізації // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 153-161. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Розглядаються вади надмірно лібералізованої глобалізації та створювальні проблеми реінтеграції країн СНД. Розглядаються проблеми входження України у Митний союз.
1061872
  Шедяков В.Є. Продуктивний потенціал застосування концепції інтелектуального капіталу: особливості, можливості та обмеження в українських умовах // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 35-42. – ISSN 0374-3896


  У статті йдеться про роль розвитку інтелектуального капіталу суспільства. Розглядаються особливості наукової праці та можливості її використання в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності національного проекту розвитку.
1061873
  Бутенко Є.В. Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1061874
  Урядова В.Д. Продуктивні афіксальні моделі англійського словотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 312-316. – Бібліогр.: Літ.: с.315-316; 12 п.
1061875
  Аліфіренко Л. Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 2075-1486
1061876
  Цвелих Т П. Продуктивні сили комунізму / Т П. Цвелих. – К., 1963. – 48с.
1061877
  Алимов О.М. Продуктивні сили Радянської України : Науково-популярна література / О.М. Алимов. – Київ : Наукова думка, 1981. – 182 с.
1061878
  Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 26-36
1061879
  Чорний Р.С. Продуктивні сили як соціально-економічна категорія // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 199-204. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1061880
  Щур І. Продуктивні словотвірні типи україномовного комп"ютерного сленгу // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 27-30.
1061881
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2004
1061882
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2004
1061883
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2004
1061884
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2004
1061885
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2005
1061886
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2005
1061887
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2005
1061888
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2005
1061889
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2006
1061890
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2006
1061891
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2006
1061892
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2006
1061893
  Короткова А.Я. Продуктивність агроландшафтів Угорщини за даними врожайності озимої пшениці : географія / А.Я. Короткова, Л.Г. Трусилова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1061894
  Клименко І.І. Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового грунту // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0372-8498
1061895
  Войтовик Михайло Вікторович Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на Чорноземі вилугованому лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Войтовик Михайло Вікторович; Ін-тут землеробства Української академії аграрних наук. – К., 1998. – 16л.
1061896
  Ластовська І.О. Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 199-204 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1061897
  Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами : Монографія / В.П. Гандзюра. – Київ, 2002. – 248 с. – ISBN 966-95774-0-3
1061898
  Лихочвор В.В. Продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби у Лісостепу Західному / В.В. Лихочвор, С.С. Костючко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1061899
  Єременко О.А. Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у Південному Степу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 127-139 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1061900
  Януш Ширмер Продуктивність і рентабельність українських підприємств різних форм власності : аналізують науковці / Януш Ширмер, В. Дубровський, Т. Шигаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 13-15 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1061901
  Карпінський Б.А. Продуктивність і сталий розвиток економіки : Монографія / Б.А. Карпінський, С.М. Божко. – Львів : Логос, 2004. – 274 с. – (Економіка території ; 1). – ISBN 966-7910-39-3
1061902
  Шукайло С.П. Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.09 / Шукайло С.П.; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон, 1999. – 16л.
1061903
  Іл"їн В.В. Продуктивність концептуально-персоналістського аналізу в дослідженні української класичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У цій статті розглядаються нові підходи до дослідження української філософії.
1061904
  Малієнко А.М. Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного обробітку грунту в короткоротаційній сівозміні / А.М. Малієнко, С.О. Гаврилов, Н.Є. Борис // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 45-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1061905
  Корсун С.Г. Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у грунті / С.Г. Корсун, Н.І. Довбаш, І.І. Клименко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1061906
  Дяконенко О.І. Продуктивність наукової діяльності та ії вплив на економіку України // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 177-190. – ISSN 2072-9480


  "...Досліджено сучасний стан продуктивності наукової діяльності в Україні та специфіку ії впливу на макроекономічний розвиток країни."
1061907
  Бикін А.В. Продуктивність помідорів у відкритому та закритому грунті при внесенні вермикомпосту. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.06.,06.01.04 / Бикін А.В.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1992. – 24л.
1061908
  Дубовик А.Й. Продуктивність праці - головна умова підвищення економічної еффективності сільськогосподарського виробництва / А.Й. Дубовик. – Київ, 1968. – 42с.
1061909
  Мартинюк С.Г. Продуктивність праці / С.Г. Мартинюк. – К, 1981. – 168с.
1061910
   Продуктивність праці в народному господарстві УРСР та шляхи її підвищення. – К., 1971. – 158с.
1061911
  Кривонос П.М. Продуктивність праці в сільскому господарстві та шляхи її підвищення / П.М. Кривонос, Г.С. Тарасенко. – Київ, 1972. – 36с.
1061912
  Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 61-68 : табл. – ISSN 0131-775Х
1061913
  Бабич М.М. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки / М.М. Бабич, Ю.Ю. Загребаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1061914
  Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-37.
1061915
  Лісогор Л.С. Продуктивність праці в Україні: проблеми та перспективи підвищення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 131-138. – ISSN 2072-9480
1061916
   Продуктивність праці і науково-технічний прогрес. – К., 1975. – 191с.
1061917
   Продуктивність праці і нові форми її оплати в колгоспах. – К., 1959. – 308с.
1061918
  Кошелюк Сергій Панасович Продуктивність праці і резерви її зростання / Кошелюк Сергій Панасович. – К., 1972. – 31с.
1061919
  Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 45-50
1061920
  Кожем"якіна С.М. Продуктивність праці сектору послуг в економіці України: аналітичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 133-140
1061921
  Клочан В. Продуктивність праці та її оплата / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 54-55 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1061922
  Вініченко І.І. Продуктивність праці та її фактори / І.І. Вініченко, В.В. Кушмаєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1061923
   Продуктивність праці та резерви її підвищення в соціалістичному сільському господарстві. – К., 1962. – 256с.
1061924
  Спободчикова Ю.В. Продуктивність праці як планово-економічний показник ринкової системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.335-338. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1061925
  Могілат І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них / І. Могілат, Н. Горшкова, С. Кожем"якіна // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1061926
  Савенко Л.І. Продуктивність праці: динаміка і резерви зростання. / Л.І. Савенко. – К., 1979. – 96с.
1061927
  Морщенок Т.С. Продуктивність праці: економічна сутність та фактори її підвищення на підприємстві / Т.С. Морщенок, І.Л. Луц // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 63-71. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1061928
  Музиченко С.А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 24-27.
1061929
  Грицевич Ю.С. Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу / Ю.С. Грицевич, Н.П. Самець, Г.П. Сидорук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 46-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1061930
  Олійник К.М. Продуктивність пшениці озимої сорту Столична за технологій вирощування різної інтенсивності / К.М. Олійник, Л.Ю. Блажевич // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 102-113 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1061931
  Гамаюнова В.В. Продуктивність розторопші плямистої в Південному Степу / В.В. Гамаюнова, О.В. Дьомін // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 107-114 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1061932
  Жиленко М.І. Продуктивність сільськогосподарських культур на рекультивованих землях Західного Донбасу : Автореф... канд. с..г.наук: 06.00.09 / Жиленко М. І.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т зернововго господарства. – Дніпропетровськ, 1996. – 17л.
1061933
  Ковальчук Н.В. Продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 74-82 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1061934
  Комарницька Т.К. Продуктивність способів термінотворення в сучасній японській юридичній термінології // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 50-59. – Бібліогр.: С. 58-59; [20 назв]. – ISSN 1682-671Х
1061935
  Костючков С.К. Продуктивність сучасної освіти в контексті пристосування людини до життя в нових цивілізаційних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 11-17. – ISSN 2077-1800


  У статті розглядаються підходи до аналізу продуктивності сучасної освіти в контексті цивілізаційних умов третього тисячоліття; аналізуються тенденції сучасного соціального розвитку через їх усві- домлення в контексті філософії освіти; автор акцентує ...
1061936
  Масик І.М. Продуктивність та економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних систем основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України / І.М. Масик, Е.А. Захарченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 146-154 : табл. – Бібліогр.: с. 154. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1061937
  Соколик М.П. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С.85-103. – ISSN 1605-7988
1061938
  Андрушко О.М. Продуктивність та якість насіннєвої картоплі, отриманої на основі мінібульб, залежно від прийомів формування вихідного матеріалу : Автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05. / Андрушко О.М.; Ін-тут цукрових буряків; УААН. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17
1061939
  Сологуб Ю.І. Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні при використанні пілсяжнивних посівів та побічної продукції на добриво в правобережному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Сологуб Ю.І.; Ін-т землеробства Україн. акад. аграрних наук. – К., 1999. – 20л.
1061940
  Кірмікчій П.Г. Продуктивність чуфи (Cyperus esculentus L.) в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Досліджено продуктивність чуфи (Cyperus esculentus L.) залежно від умов вирощування та термінів висадки. Встановлено, що урожайність досліджених рослин більшою мірою залежить від умов вирощування, ніж від термінів висаджування.
1061941
  Пермякова Світлана Юріївна Продуктивність яблуні в інтенсивному саду короткого циклу використання залежно від систем утримання грунту та удобрення : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Пермякова Світлана Юріївна; Уманська сільськогосп. академія. – Умань, 2000. – 18л.
1061942
  Манзій В.В. Продуктивність яблуні залежно від рівнів удобрення в провобережному лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Манзій В.В.; Уманська сільськогосп. акад. – Умань, 2000. – 17л.
1061943
  Камінська В.В. Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування / В.В. Камінська, О.Ф. Дудка, Б.В. Мушик // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1061944
  Лимонченко В.В. Продуктивное воображение. : Дис... Канд. философ. наук: 09.00.01 / Лимонченко В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.183-211
1061945
  Лимонченко Вера Владимировна Продуктивное воображение: философско-педагогический аспект проблемы : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Лимонченко Вера Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1061946
  Зенка В.Э. Продуктивное животноводство и его развитие в колхозах Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Зенка В.Э.; М-во высш. образования СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 16л.
1061947
   Продуктивное животноводство США. – М., 1968. – 512с.
1061948
  Шахназаров Р.Р. Продуктивное животноводство хлопкосеющих колхозов Среднеамударьинской подзоны Туркменской ССР и пути повышения его экономической эффективности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шахназаров Р.Р. ; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 21 с.
1061949
  Царев П.В. Продуктивное именное словообразование в современном английском языке / П.В. Царев. – М, 1984. – 225с.
1061950
   Продуктивное использование дикорастущих и культурных растений. – Саранск, 1983. – 160с.
1061951
  Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. – М., 1981. – 200с.
1061952
  Курочкина Н. Продуктивность Primula macrocalyx Bunge в условиях культуры / Н. Курочкина, М. Половинка, Ю. Косенкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-147. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Primula macrocalyx Bunge - многолетнее короткокорневищное растение. В условиях культуры отмечается ускорение развития особей вида. В природных ценопопуляциях P. macrocalyx имеет невысокую продуктивность, в агропопуляциях продуктивность значительно ...
1061953
   Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. – Иркутск, 1974. – 327с.
1061954
  Нахуцришвили Г.Ш. Продуктивность высокогорных травяных сообществ Центрального Кавказа / Г.Ш. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1980. – 159с.
1061955
   Продуктивность высокогорных экосистем Тянь-Шаня. – Бишкек, 1991. – 216с.
1061956
  Василенко М.Г. Продуктивность желтого кормового люпина в повторных посевах в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Василенко М.Г.; Львовский с.-х. ин-т. – Киев, 1968. – 31л.
1061957
  Головацкая Ольга Борисовна Продуктивность запоминания и воспроизведения в условиях варьирования способов учебной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Головацкая Ольга Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 22л.
1061958
  Бучнева В.Ф. Продуктивность зерно-картофельно-льноводческих севооборотов Южного Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 530 / Бучнева В.Ф. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 29 с.
1061959
  Гаврилов С.И. Продуктивность зообентоса некоторых промысловых озер Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Гаврилов С.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 20л.
1061960
  Коротов Г.П. Продуктивность и биологические особенности якутского скота : Автореф... канд. биол.наук: / Коротов Г. П.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по биол. – Новосибирск, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.42
1061961
  Манаков К.Н. Продуктивность и биологический круговорот в тундровых биогеоценозах Кольского полуострова / К.Н. Манаков. – Л., 1972. – 148с.
1061962
  Сироченко И.А. Продуктивность и качество сахарной свеклы. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Сироченко И.А.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т физиол.растений и агрохимии. – Киев, 1949. – 20 с.
1061963
  Воронцова К.Б. Продуктивность и новые качества сложных имен существительных в современном русской языке (на материале словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронцова К.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1962. – 21л.
1061964
   Продуктивность и рациональное использование растительности Урала. – Свердловск, 1980. – 150с.
1061965
  Плисак Р.П. Продуктивность и структура лугов пустынной зоны / Р.П. Плисак. – Алма-Ата, 1989. – 187с.
1061966
  Бедный Б. Продуктивность исследовательской работы аспирантов (наукометрические оценки). / Б. Бедный, А. Миронос, Т. Серова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-37. – Біблібгр.: 26 назв. – ISSN 0869-3617


  Эффективность института аспирантуры как источника кадрового пополнения научно-педагогических школ и наукоемких отраслей экономики. РФ.
1061967
  Натрова З. Продуктивность колоса зерновых культур / З. Натрова, Я. Смочек. – М, 1983. – 45с.
1061968
  Москаленко А.Н. Продуктивность кроссбредных овец в зависимости от кровности и комбинаций скрещивания : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Москаленко А.Н.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1061969
  Шадрина Н.И. Продуктивность лесоболотных биогеоценозов Тавда-Куминского междуречья (южнотаежное Зауралье) в связи с почвенными и гидрологическими условиями : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Шадрина Н.И.; Уральск. филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 39л.
1061970
  Кириченко Н.Я. Продуктивность луговых и полевых культур в севооборотах и их влияние на некоторые свойства торфяных почв : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Кириченко Н.Я.; Львов. с.-х. ин-т. – Дубляны, 1970. – 29л.
1061971
  Шевченко Г.Н. Продуктивность модели морфологически сложных глаголов с первым субстантивным элементом припа "to beby -- sit" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко Г. Н.; КГУ. – К., 1976. – 21л.
1061972
  Шевченко Георгий Никонович Продуктивность модели морфологически сложных глаголов с первым субстантивным элементом типа " " в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевченко Георгий Никонович; МВ и ССО ССР. Москов. гос. ун-тет. – М., 1976. – 184л. – Бібліогр.:л.173-184
1061973
   Продуктивность органической и биологической массы леса. – М., 1974. – 189с.
1061974
   Продуктивность островных и прибрежно-мелководных экосистем Куйбышевского водохранилища. – Казань, 1983. – 196с.
1061975
  Вуазэн А. Продуктивность пастбищ / А. Вуазэн; Под ред. Мининой И.П. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959. – 272с.
1061976
  Вахитова С.Г. Продуктивность педагогической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деятельность педагогически зрелого учителя, которая способствует формированию саморазвивающейся личности. Анализируется основной показатель деятельностного компонента педагогической зрелости -продуктивность, повышению уровня которой ...
1061977
   Продуктивность почв нечерноземной зоны и пути ее увеличения. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1984. – 164с.
1061978
  Трухин Н.В. Продуктивность протококковых водорослей, выделенных из различных географических районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Трухин Н.В. ; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва, 1964. – 16 с.
1061979
   Продуктивность растительности аридной зоны Азии. – Л., 1977. – 232с.
1061980
   Продуктивность растительности Центральных Каракумов в связи с различным режимом использования. – М., 1979. – 255с.
1061981
  Мороз Василий Степанович Продуктивность сельскохозяйственных культур в зависимости от удобрений на рекльтивированных землях в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.09 / Мороз Василий Степанович; Укр. с.-х. акад. – К., 1976. – 24л.
1061982
  Андреяшкина Н.И. Продуктивность сообществ гипоарктических кустарников и кустарничков лесотундры Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Андреяшкина Н.И.; АН СССР. Уральский научный центр. – Свердловск, 1972. – 28л.
1061983
  Хусаинов Берик Мергалиевич Продуктивность сортов овса в зависимости от комплексного влияния систем удобрения и защиты растений в условиях северной лесостепи Украины : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.01.09 / Хусаинов Берик Мергалиевич; Украинский государств. аграр. университет. – К., 1993. – 24л.
1061984
  Джапаридзе Т.Г. Продуктивность цигайхХгрубошерстных овец и их помесей, поученных от промышленного скрещивания с баранами ромни-марш : Автореф... канд. с. х.наук: / Джапаридзе Т. Г.; МСХ РСФСР, Горьк. с.х. ин-т. – Горький, 1961. – 19л.
1061985
   Продуктивность экваториальной Атлантики. – К., 1990. – 225с.
1061986
  Исаева И.С. Продуктивность яблони / И.С. Исаева. – М, 1989. – 149с.
1061987
  Поплавский Л.И. Продуктивность, перевариваемость кормов, баланс веществ и энергии у нетелей и коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 551 / Поплавский Л.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 21 с.
1061988
  Залужский С А. Продуктивнось звеньев севооборота с бобовыми культурами и озимой пшеницей на темно-серых оподзоленны почвах Львовской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Залужский А.С. ; Львовск. с.-х. ин-т. – Дубляны, 1969. – 19 с.
1061989
   Продуктивные битуминозные толщи пермских отложений Мелекесской впадины и Татарского свода. – Казань, 1982. – 103с.
1061990
  Панышев Н.П. Продуктивные и биологические особенности коров красной горбатовской породы разных типов конституции : Автореф. дис. ... канд.с.-х. наук : 550 / Панышев Н.П. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 23 с.
1061991
  Жукова Н.С. Продуктивные и непродуктивные звен в глагольной парадигме современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жукова Н. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1061992
  Ворон Ф.П. Продуктивные особенности свиней миргородской породы, кролевецкой, подольской, приднепровской породных групп и некоторые вопросы племенной работы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ворон Ф.П.; Харьк. зоотехн. ин-т. – Х., 1960. – 21л.
1061993
  Жаловский А.Д. Продуктивные словообразовательны етипы отглагольных прилагательных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жаловский А.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1962. – 19л.
1061994
  Вертоградова Л.А. Продуктивные способы образования прилагательных в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вертоградова Л.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1061995
  Малахова И.А. Продуктивные способы словообразования в лексико-грамматической категории глаголов в современном французском языке. (Синхронно-диахронное исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Малахова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – 19л.
1061996
  Скороходова Г.И. Продуктивные суффиксы прилагательных современного шведского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скороходова Г.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1061997
  Щелок Е.А. Продуктивные типы прилагательных в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щелок Е.А. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1061998
  Кочинева О.К. Продуктивные типы словообразования качественных наречий в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочинева О.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 15 с.
1061999
  Омельченко Л.Ф. Продуктивные типы сложных слов в современном английском языке : на материале прилагательных и глаголов / Л.Ф. Омельченко. – Киев : Вища школа, 1981. – 142, [2] с.
1062000
  Розентулер А.М. Продуктивный карбон платформенного склона восточной части Донбасса (свиты С2 3-- С2 7) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розентулер А. М.; МВССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1963. – 23л.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,