Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1061001
  Хмура Б. "Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки" / інтерв"ю взяла Аліна Босак // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 24-26


  Інтерв’ю з Барбарою Хмурою, директором Воєводської та міської публічної бібліотеки в м. Жешув (Польща). Її кредо: «Перехід до електронних форм збереження й надання інформації та доступних, простих у використанні мультимедійних сервісів – цивілізаційна ...
1061002
  Соловйов В.М. "Побутова корупція": сутність, генеза та сучасні тенденції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 173-182. – ISSN 1609-0462
1061003
  Горбатюк В. "Поважна позиція в українській новелістиці" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 66-68. – ISSN 0131-2561
1061004
  Чеботарьова Г.В. "Поважні причини" як ознака, що виключає злочинність ненадання допомоги хворому медичним працівником // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 530-536. – ISSN 1563-3349
1061005
   "Поведай мне, Аракс могучий...". – Ленинград, 1984. – 159 с.
1061006
  Марченко Н. "Повернення блудного сина" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 23


  У Києві представили збірку оповідань та повістей Юрія Щербака.
1061007
  Дзюбенко-Мейс "Повернення в Царгород" - інтелектуальна дуга високої напруги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 22-23


  Видавничий проект "Дня" є безпрецедентною відповіддю на виклики історії.
1061008
  Колесник І.І. "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 183-209. – ISSN 0130-5247
1061009
  Хамедова О. "Повернення додому" миців діаспори або гідна репрезентація їхньої творчості у книзі Віри Просалової "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні віломості" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 226-228. – ISSN 1728-9572
1061010
  Кравченко П. "Повернення маленького принца додому" : фанфік / П. Кравченко, Т. Черняська // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 75-77
1061011
  Радь Т. "Повернення" Миколи Горбаля // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 256-257. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1061012
   "Поверни шляхи, козаче, до рідного краю..." : історія населених пунктів Новоборисівської сільської ради Великомихайлівського р-ну Одес. обл. в подіях, документах та спогадах / уклад. Валерій Зарічук. – Одеса : Екологія, 2018. – 494, [2] с., [48] арк. фотоіл. : іл., портр., табл. – Уклад. на обкл. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-63-8
1061013
   "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого боротися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 13 (166). – С. 44-47


  19 березня Ліні Костенко виповнилося 83 роки. Шестеро друзів і знайомих розповідають про поетесу.
1061014
  Дингес О. "Поверніть народу добре ім"я..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Історик Олександр Дингес розповідає про депортацію, трудармії та німців - Героїв Радянського Союзу.
1061015
  Янкова Н. "Повернув...мільйонам "непомнящих їхню пам"ять.." : Шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 161-171. – ISSN 0869-3595
1061016
   "Повертайся живим": університет об"єднує зусилля для допомоги пораненим бійцям // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  Про благодійну виставку "Діти героїв", що відбулася у київському Музичному театрі. На заході були присутні ректор Л. Губерський , проректор В. Бугров та директор Інституту журналістики В. Різун. Зібрані кошти інституту передано на лікування пораненим в ...
1061017
  Йорданіду М. [Повернення на круги своя / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
1061018
   Побували на конгресі молодих географів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Студенти географічного факультету КНУТШ взяли участь у роботі 22-го річного конгресу молодих географів, який відбувся у Румунії.
1061019
  Грабська А. Побувати в Німеччині, щоб зробити краще в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Триває спільний проект КНУ імені Тараса Шевченка та Університету міста Регенбург, який вписується в систему участі університету в програмі DAAD "Підтримка демократії в Україні".
1061020
  Добржанська О. Побувати на практиці й закохатися в майбутню професію / О. Добржанська, Мацибок-Стародуб // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Від руйнування та передачі земель Канівського природного заповідника для проведення сільськогосподарських робіт урятувало лише входження до Київського національного університету імені Тараса Шевченка й визнання необхідності проведення ...
1061021
  Мехтиев Н.А. Побудительное предложение в современном азербайджанском языке и экспериментальное исследование его интонации. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Мехтиев Н.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1061022
  Гаршина Е.Я. Побудительное предложение в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гаршина Е.Я.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1968. – 19л.
1061023
  Жармакин О.К. Побудительные предложения в современном кзахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жармакин О. К.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1061024
  Дорошенко Анна Викторовна Побудительные речевые акты и их интерпретация в тексте : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Дорошенко Анна Викторовна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 26л.
1061025
   Побудительные силы социального обновления.. – М., 1989. – 213с.
1061026
  Бичков О.С. Побудова (РІЧ)-моделі теорії можливостей / О.С. Бичков, К.С. Колесніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовано необхідність введення нової моделі теорії можливостей. Наводяться нові означення. Доводяться фундамент-тальпі леми та теореми. Ключові слова: міра необхідностей, міра можливостей, продовження мір. We ground the necessity to introduce a ...
1061027
  Лісіна О. Побудова 3D атомарних радіальних базисних функцій, що породжуються оператором Гельмгольца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримано фінітний (тобто с компактним носієм) нескінченно диференційовний розв?язок функціонально-диференціального рівняння, що будується за допомогою оператора Гельмгольця. Цей розв?язок є атомарною функцією трьох незалежних змінних і може ...
1061028
  Маслюченко О.В. Побудова w-первісних та різні аналоги компактних операторів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Маслюченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
1061029
  Нагорний Віктор Анатолійович Побудова агентних моделей на основі керуючого простору : Дис. ... вченого ступ. канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Нагорний Віктор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 162 л. + Додаток: л. 125 - 162. – Бібліогр.: л. 122 -125
1061030
  Нагорний Віктор Анатолійович Побудова агентних моделей на основі керуючого простору : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.03 / Нагорний В.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1061031
  Щирська А.Ю. Побудова адаптивної системи бухгалтерського обліку в розширенні спектра звітності для забезпечення якості інформаційних ресурсів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 1 (42). – С. 116-123. – ISSN 1994-1749
1061032
  Паранчук С.В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С.В. Паранчук, Я.П. Ухачевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 48-56. – ISSN 1562-0905
1061033
  Лобач С.М. Побудова алгоритму ров"язання задачі Штейнера на графах щляхом модифікації класичного алгоритму Дейкстри // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 73-74
1061034
  Глухов С.І. Побудова алгоритму розрахунку часу прогнозування технічного стану цифрових пристроїв радіоелектронної техніки при використанні методів фізичного діагностування // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Є., Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (57). – С. 69-76. – ISSN 1997-9568
1061035
  Довгопол Н. Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод ""Світло шахтаря"") / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1061036
  Дудар В.В. Побудова архiтектур нейронних мереж з бажаною поведiнкою пiд дiєю геометричних перетворень входу / В.В. Дудар, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 31-49. – ISSN 2706-9680


  We present a general method for analysis of convolutional layers under geometric transformations of the input that are linear with respect to pixel values. We also describe the algorithm for finding all possible types of behaviours of the output of ...
1061037
  Демешок О.О. Побудова архітектури системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості та визначення щільності взаємозв"язків у її межах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1061038
  Казнадій С.П. Побудова асимптотичних розв"язків другої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського для знаходження розв"язків другої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння.
1061039
   Побудова асимптотичного солітоноподібного розв"язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами / К.С. Зайцева, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко, Л.В. Вовк // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 48-54. – (Фізико-математичні науки ; вип. 17). – ISSN 2308-5878
1061040
  Нагорний В.А. Побудова багатоагентних систем на основі керуючого простору // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 265-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається створення багатоагентних систем на основі концепції керуючого простору (КП). Спочатку проводяться основні поняття агент них систем. Далі розглянуто підхід до реалізації багатоагентної системи як окремого випадку КП. На завершення ...
1061041
  Шибіріна С. Побудова багатовимірної оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-106. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті через показники потенціалу ринка, а саме будівельну та інвестиційну активність, розглянуто методичні та практичні аспекти побудови узагальнюючої оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості і здійснено типологічне групування ...
1061042
  Ткаченко Л.Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1061043
  Марценюк В.П. Побудова бази знань в адаптивній навчальній системі / В.П. Марценюк, П.І. Федорук, М.В. Пікуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто технологію застосування сценарних прикладів для побудови експертних правил бази знань адаптивної системи дистанційного навчання. Обробка експертних правил у домені-експерті реалізована на основі матричного методу, що дозволяє ...
1061044
   Побудова біокліматичної карти рослинності для розвитку сталого лісового господарства в басейні річок Ба і Кон, В"єтнам / Нгуен Хуу Сюань, Нгуєнь Хань Ван, Хоана Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 54-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1061045
  Кузьмін О.Є. Побудова бюджетів в організації / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 136-146
1061046
  Донченко В.С. Побудова векторів ознак на основі виділення формант для класифікації мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається побудова векторів ознак для розпізнавання мовних сигналів на основі формантних ознак. The construction of speech recognition vectors signs based on formant characteristics this paper considers.
1061047
  Григорків В.С. Побудова виробничих функцій з сепарабельними залежностями доходу та затрат ресурсів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 184-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянута модель виробничої функції, яка описується неявно угнутою нелінійною задачею сепарабельного програмування. На основі даної моделі запропоновані алгоритми побудови наближеної виробничої функції у явній аналітичній формі.
1061048
  Іванова Л.М. Побудова візуалізаторів алгоритмів обробки даних // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 30
1061049
  Мішура Ю.С. Побудова вінерівських інтегралів відносно дробових броунівських полів / Ю.С. Мішура, С.А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті побудовано вінерівський інтеграл (тобто інтеграл від невипадкової функції) по дробовому броунівському полю та досліджено його властивості, зокрема побудовано сильний мартингал Молчана, що відповідає дробовому броунівському полю. Ключові ...
1061050
  Стусь О.В. Побудова вірогідних множин для середнього та коваріаційної функції гауссового стаціонарного випадкового процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Експоненціальні нерівності для квадратично гауссових випадкових векторів були застосовані для побудови критерій перевірки гіпотези про те, що коваріаційна функція і математичне сподівання гауссового стаціонарного процесу приймають певні ...
1061051
  Бугрім О.Ю. Побудова внутрішньогосподарського механізму промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 69-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено сутність господарського механізму машинобудівного підприємства, поняття внутрішньофірмового господарського механізму підприємства, особливості внутрішнього госпрозрахунку машинобудівних підприємств, запропоновано концепцію ...
1061052
  Фісуненко А.Л. Побудова генератора геометричних об"єктів із заданими властивостями на площині : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 128 арк. – Додатки : арк. 115-128. – Бібліогр.: арк. 107-114
1061053
  Фісуненко А.Л. Побудова генератора геометричних об"єктів із заданими властивостями на площині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1061054
   Побудова графіків функцій в курсі алгебри восьмирічної школи. – Київ, 1965. – 88 с.
1061055
  Фетісов В.С. Побудова групувань з використанням пакета STATISTICA // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 121-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2519-1853
1061056
  Калайда О.Ф. Побудова двосторонніх екстраполяційних методів типу Адамса / О.Ф. Калайда, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою двосторонніх апроксимацій функцій многочленом типу Лагранжа та його раціональним аналогом, побудованих по одній і тій же системі простих вузлів, побудовано двосторонні екстраполяційні, а за допомогою двосторонніх раціональних колокаційних ...
1061057
   Побудова двосторонніх квадратурних формул для регулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, І.П. Бондар, А.В. Калашніков, Д.М. Лессік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  За допомогою двосторонніх многочленів Лагранжа побудовано двосторонні квадратурні формули для регулярних інтегралів та наведено ряд конкретних формул різних порядків.
1061058
  Калайда О.Ф. Побудова двосторонніх многочленів типу Лагранжа для багатовимірних функцій / О.Ф. Калайда, Т.Т. Гонта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розроблено методи побудови двосторонніх наближень багатовимірних функцій колокаційними многочленами типу Лагранжа.
1061059
  Могильний Л. Побудова державності України за брошурою С. Єфремова "Як люде прав собі добувають?" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано брошуру С. Єфремова "Як люде прав собі добувають?", у якій розглянуто основні програмні вимоги Української радикальної партії (1905) щодо розвитку місцевого самоврядування, освіти, аграрного питання. The article focuses on the book "How ...
1061060
  Рубльов Б.В. Побудова дискретизованого зображення з різним рівнем дискретизації та апроксимації межі фігури на площині / Б.В. Рубльов, О.С. Сьоміна, В.Б. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчається метод побудови дискретизованого зображення фігур на площині та його властивості Запропоновано алгоритм побудови ламаної, яка апроксимує межу фігури. Ключові слова: дискретизоване зображення, межа фігури, апроксимація межі, ...
1061061
  Васильчишин І.І. Побудова дискретних макромоделей компонент електромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Васильчишин Іванна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1061062
  Осипчук М.М. Побудова дифузійних процесів з нерегулярними коефіцієнтами : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.05 / Осипчук М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – л.
1061063
  Осипчук Михайло Михайлович Побудова дифузійних процесів з нерегулярними коефіцієнтами та дослідження їх властивостей : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Осипчук Михайло Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1061064
  Терентьєв Олександр Олександрович Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / Терентьєв Олександр Олександрович, Євгенія Євгенівна. Баліна Олена Іванівна Шабала, Доля Олена Вікторівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 155-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2219-5300
1061065
  Доценко С. Побудова допустимих розкладів при неодночасному надходженні робіт // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 96
1061066
  Мішура Ю.С. Побудова дробового процесу Кокса-Інгерсолла-Росса за довільного параметра Хюрста / Ю.С. Мішура, Ю А. Юрченко-Титаренко, // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17-18
1061067
  Давліканова О. Побудова дуальної форми здобуття освіти: основні напрямки дискусії // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 46-62. – ISSN 1606-3732


  "Стаття спирається та описує основні дискусійні моменти щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти, які обговорювалися під час засідань Робочої групи МОН під час розробки Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. ...
1061068
  Краснопольська Т.С. Побудова еволюційних рівнянь по даним вихідного сигналу / Т.С. Краснопольська, Є.Д. Печук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Реалізовано і порівняно два основні методи побудови еволюційних рівнянь динамічних систем по вихідному сигналу. Перший - метод послідовного диференціювання, другий - метод затримки. Вперше для знаходження часу оптимальної затримки в другому методі ...
1061069
  Руденко С.с. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) / С.с. Руденко, Т.В. Филипчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1061070
  Пархісенко Я. Побудова екологічного моніторингу міста Києва // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  "Більше двох років вів спостереження за екологією Києва студент географічного ф-ту Ярослав Пархіменко. Результат його спостереження вилився у статтю, яка нижче публікується".
1061071
  Аврамчук Б.О. Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей грунту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 103-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1061072
  Гудзь О.Є. Побудова економічної безпеки підприємств / О.Є. Гудзь, Л.В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 26-33. – ISSN 2415-8089
1061073
  Шульжик Ю. Побудова експертних систем прогнозування наслідків управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 90-97.
1061074
  Милейко Ю.Ю. Побудова еліпсоїда мінімального об"єму для елементарних многогранників / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті досліджується задача побудови еліпсоїда мінімального об"єму для елементарних многогранників. Показано як дана задача зводиться до задачі розв"язку системи нелінійних алгебраїчних рівнянь.
1061075
  Язвінська Н.В. Побудова ефективного маркетингу компанії: "WIN-WIN" - ефективний тандем власної служби підрядника / Н.В. Язвінська, К.Ю. Яворська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 174-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1061076
  Чернелевська О.Л. Побудова ефективної китайської економіки як приклад для наслідування Україною // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1061077
  Коляда С.П. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 112-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1061078
  Кузнецова С.А. Побудова ефективної системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці: теорія та методологія // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С.32-37. – ISSN 2074-5354
1061079
  Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії : дис. ... докт. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 298 л. + Додатки: л. 292-298. – Бібліогр.: л. 267-291
1061080
  Терещенко В.М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв"язування комплексу задач обчислювальної геометрії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Терещенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр. : 41 назв.
1061081
  Діблік Й. Побудова загального розв"язку лінійних однорідних систем зі слабким запізненням / Й. Діблік, Т.Д. Хусаїнов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються системи лінійних дискретних рівнянь з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами із слабким запізненням. Одержано розв"язок ...
1061082
  Мартинюк В.П. Побудова загального розв"язку лінійного однорідного стаціонарного рівняння із запізненням / В.П. Мартинюк, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 269-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі отримано представлення загального розв"язку системи диференціальних рівнянь з чистим запізненням. Розв"язок записано в інтегральному вигляді з використанням одиничної "запізнювальної" функції. In given paper the form of general solution ...
1061083
  Хусаїнов Т.Д. Побудова загального розв"язку неоднорідних дискретних систем з чистим запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 369-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються системи різницевих рівнянь з чистим запізненням. Введена функція дискретного експоненціалу із запізненням, за допомогою якої записується загальний розв"язок неоднорідної системи з чистим запізненням.
1061084
  Тіщенко В. Побудова загальної програми розслідування корисливо - насильницьких злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.106-108
1061085
  Фесенко А.О. Побудова захищеної локальної комп"ютерної мережі на основі VPN-технології / А.О. Фесенко, С.П. Деркач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 324-325
1061086
  Щокін Р.Г. Побудова збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного навчального закладу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті запропоновано методичні підходи до побудови збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного вищого навчального закладу. Зазначена система наведена у розподілі за підсистемами управління.
1061087
  Вавіленкова А. Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 169-175. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
1061088
  Усатова І. Побудова змісту підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров"язбережувальних технологій / І. Усатова, В. Ткаченко, А. Ведмедюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-69. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито шляхи удосконалення системи професійної освіти з метою підготовки майбутнього фахівця до практичного втілення ідеї здоров"язбереження нації на всіх етапах освітньої діяльності; обґрунтовано загальну структуру системи забезпечення якості освіти ...
1061089
  Васєчко О.О. Побудова і використання індексу обороту у статистиці промисловості // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1061090
  Ростопіра Т.В. Побудова і дослідження моделі повільного електронного транспорту та структурних змін в молекулах бактеріальних реакційних центрів / Т.В. Ростопіра, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56
1061091
   Побудова і дослідження моделю повільного електронного транспорту та конформаційних змін у молекулах бактеріяльних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, М.А. Заболотний, О.П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 599-610. – ISSN 1816-5230
1061092
  Теренюк Т.А. Побудова і реалізація алгоритмів виділення та розпізнавання об"єктів на основі аерокосмічних знімків / Т.А. Теренюк, А.П. Верченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається ряд алгоритмів виділення об"єктів з растрових зображень, видалення аномальних точок в їх контурах та апроксимації контурів об"єктів. програмний комплекс, розроблений на основі цих алгоритмів, дозволяє ефективно розв"язувати ...
1061093
  Новик Т.О. Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі / Т.О. Новик, М.І. Винницький // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 16-27. – ISSN 1996-5931
1061094
  Михайліченко О.М. Побудова ієрархічної класифікаційної схеми гранітоїдів Північно-Західного району УЩ на основі комплексу мінералого-петрографічних даних : геоінформатика / О.М. Михайліченко, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати кластеризації гранітоїдів Північно-Західного району УЩ на основі комплексної петрографічної інформаційної системи "Фільтр". Для вивчених гранітоїдних петротипів побудовано ієрархічну класифікаційну схему.
1061095
  Рижков М.М. Побудова іміджу лідера країни-головуючої в ЄС (на прикладі Ангели Мерхель) / М.М. Рижков, О.В. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 263-268
1061096
  Литвин А.В. Побудова іміджу політиків з урахуванням психологічних архетипів під час президентських виборів у США 2016 року (на прикладі Дональда Трампа та Хілларі Клінтон) // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (59). – С. 85-92. – ISSN 2077-7264
1061097
  Муравйова В. Побудова індексів із загальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література". / В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326
1061098
  Муравйова В. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література" / В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 23. – ISSN 2076-9326
1061099
  Мілютіна К.Л. Побудова індивідуального міфу в процесі тренінгу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглянуто проблему розвитку особистості в процесі спеціально побудованих тренінгових програм, які було розроблено на теоретичних засадах юнгівського психоаналізу і нових досягнень нейролінгвістичного програмування. Наведено результати досліджень ...
1061100
  Рева Ю.В. Побудова інноваційного навчального процесу за інформаційно-рефлексійною технологією / Ю.В. Рева, С.О. Вовк // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-594-258-3
1061101
  Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1682-2366


  У Сумському державному університеті ведеться робота з побудови єдиної інтегрованої інформаційної системи.
1061102
  Гадецька З.М. Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Гадецька З.М.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
1061103
  Бичков О.С. Побудова інтегралу за процесом нечіткого блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приводяться основні означення теорії нечітких множин, побудовано інтеграл за процесом нечіткого блукання для кусково-постійної та кусково-неперервної функцій. Доведено основні властивості інтегралу. Ключові слова: нечіткий елемент, нечіткий процес, ...
1061104
  Долінський Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 28-32
1061105
  Анісімов М.В. Побудова інтегрованих предметів у професійній школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 21-28. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1061106
  Маляр М.М. Побудова інтегрованої цільової функції в аналітичному вигляді / М.М. Маляр, В.Ф. Баранник, М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 200-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається пiдxiд побудови функції згортки цільових функцій для багатокритеріальних задач вибору в аналітичному вигляді. Ключові слова: вибip, багатокритеріальна oптимізація, цільова функція, згортка. Approach to the convolution function of target ...
1061107
  Гулєша О.М. Побудова інтелектуальної системи оцінювання знань з урахуванням моделі студента з вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 23-31. – ISSN 2312-5993
1061108
  Мокрієв М.В. Побудова інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу відкритого програмного забезпечення // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 438-440


  "Побудова інформаційно-освітнього середовища передбачає використання та взаємну інтеграцію різних інформаційних систем та їх компонентів. Таким чином, щоб складалася система взаємодоповнюючих елементів, які допомагають виконувати основні функції: ...
1061109
  Петровський С.С. Побудова інформаційного середовища ВНЗ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 199-201. – (Технічні науки ; № 2 (271)). – ISSN 2307-5732


  Розглядається проблема побудови інформаційного середовища ВНЗу. Наводиться опис компонентів середовища і вибір застосовуваних технологій. Запропонована архітектура побудови інфраструктури, що включає такі компоненти, як централізовані термінальні ...
1061110
  Гавриш О.А. Побудова інформаційної підсистеми інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.А. Гавриш, С.М. Савченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-60
1061111
  Кравчук О.В. Побудова інформаційної структури розкриття і розслідування злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 90-93. – ISSN 2306-6814
1061112
  Якубовський Д.А. Побудова карт неба в рентгенівському діапазоні та їхнє застосування для пошуку лінії розпаду темної матерії / Д.А. Якубовський, Д.О. Савченко, Т.О. Буско // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 90-93. – ISSN 1561-8889


  Описано процес побудови карт неба в діапазонах 2-5 та 5-10 кеВ на базі даних публічних спостережень космічної рентгенівської обсерваторії XMM-Newton. На прикладі пошуку лінії розпаду темної матерії в рентгенівському діапазоні показано, як отримані ...
1061113
  Герасименко О.М. Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 191-198
1061114
  Хусаінов Д.Я. Побудова квадратичних функціоналів Ляпунова-Красовського для лінійних систем із запізненням / Д.Я. Хусаінов, В.П. Марценюк, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 57-64. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто питання дослідження стійкості лінійних стаціонарних систем із запізненням за допомогою методу функціоналів Ляпунова-Красовського. Функціонал будується у вигляді узагальненої квадратичної форми з ядром, що є розв"язком матричного звичайного ...
1061115
  Анісімов А.В. Побудова класифiкаторiв на основi ядерних оцiнок щiльностi з використанням апостерiорних ймовiрностей конкуруючих множин / А.В. Анісімов, О.А. Галкін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
1061116
  Ганущак-Єфіменко Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 106-116. – ISSN 1993-6788
1061117
  Тимошик М. Побудова книги: матеріальна і змістова частина // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.82-85
1061118
  Волошин О.Ф. Побудова колективного ранжування за мірою неспівпадання рангів об"єктів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується проблема побудови колективного ранжування на основі експертних даних, представлених індивідуальними ранжуваннями або матрицями парних порівнянь. Аналізуються утилітарні та егалітарні критерії відносно міри неспівпадання рангів об"єктів. ...
1061119
  Шляхетко В.В. Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 169-179. – ISSN 1998-6912
1061120
  Толюпа С.В. Побудова комплексних систем захисту складних інформаційних систем на основі структурного підходу / С.В. Толюпа, І.І. Пархоменко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 62-70. – ISSN 2409-7292


  В статті запропонований системний підхід до побудови комплексних систем захисту інформації, що дозволяє істотно скоротити терміни розробки СЗІ й при цьому запропонувати замовнику дійсно оптимальне та обгрунтоване рішення. Показано, що поняття ...
1061121
  Малишев Ю.В. Побудова комунізму і естетичне виховання / Ю.В. Малишев. – Київ, 1964. – 199с.
1061122
  Залуніна О.М. Побудова концептуальної схеми групування областей України за макроекномічними параметрами в будівельному секторі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 91-96 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1061123
  Чуприна Ю.А. Побудова концепції інтеграції підприємства стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 85-91
1061124
  Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб"єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
1061125
  Лимарченко О.С. Побудова координатних функцій для нелінійної задачі динаміки рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі побудувано систему функцій, яка на відміну від форм власних коливань рідини, додатково задовольняє кінематичній граничній умові неперетікання крізь стінку ...
1061126
  Заболотна А.М. Побудова корпоративних комунікацій зі стейкхолдерами підприємства ІТ- галузі на зовнішньому ринку / А.М. Заболотна, М.Ю. Серпухов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 411-417. – ISSN 2222-4459
1061127
  Пономаренко В.С. Побудова куба привабливості ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 186-192. – ISBN 978-966-8177-75-0
1061128
  Марченко О.О. Побудова лексико-синтаксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки великих текстових корпусів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
1061129
   Побудова логіки нечітких предикатів на основі теоретико-можливісного підходу / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 64-64
1061130
  Самойленко О.Г. Побудова локальної системи управління якістю // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 197-204. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
1061131
  Чуб К.Ф. Побудова магістральних траєкторій розв"язків деяких задач оптимального керування для кінетичної системи Моно-Ієрусалимського // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянуті три спеціальні задачі оптимального керування. На основі метода функцій Кротова побудовані магістральні траєкторії.
1061132
  Ляшенко І.М. Побудова магістральної траєкторії двоїстої динамічної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, О.П. Коржевська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 514-520. – ISSN 1993-6788
1061133
  Ліндер Є. Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку "Промінвестбанк". Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу ARIMA генерувати базовий та стресовий макроекономічний ...
1061134
  Ляшко С.І. Побудова максимального симплексу в тривимірному просторі з відомим ребром / С.І. Ляшко, Б.В. Рубльов, В.В. Рябченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто випадок симплексу найбільшого об"єму з відомими двома його вершинами. Розроблено ефективний алгоритм його побудови, показаний зв"язок цієї проблеми з аналогічною на площині, а також можливість його застосування для вирішення ...
1061135
  Оксіюк О.Г. Побудова математичної моделі визначення рівня захищеності операційних систем / О.Г. Оксіюк, А.Л. Зерко, О.І. Кохановський // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2017. – № 2 (77), апрель - июнь. – C. 34-37. – ISSN 1563-0064
1061136
  Почужевський О.Д. Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар"єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією / О.Д. Почужевський, В.І. Кляцький // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 230-241. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1061137
  Сосюрка О.С. Побудова математичної моделі і розв"язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сосюрка О.С. ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1061138
  Поляк Тетяна Юріївна Побудова математичної моделі розрахунку шару з періодичною системою порожнин кругової і склепінної форми : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Поляк Тетяна Юріївна; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіац. ін-тут". – Харків, 1999. – 20л.
1061139
  Савков П.А. Побудова математичної моделі цифрових пристроїв на основі мереж Петрі / П.А. Савков, Т.Ю. Шиманський, А.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-135. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути побудову математичної моделі цифрових об"єктів діагностування на основі математичного апарата мереж Петрі, яка дозволяє промоделювати цифрові пристрої та розглядати їхню роботу на створеній моделі.
1061140
  Гнатієнко Г.М. Побудова матриці парних порівнянь з використанням експертизи методу шкалюючих констант / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано метод формування матриці парних порівнянь параметрів об"єктів. Експерту пропонуються для попарного порівняння набори параметрів об"єктів. Шляхом варіації значень одного з параметрів визначаються такі набори значень параметрів, які є ...
1061141
  Ланде Д.В. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations / Д.В. Ланде, В.Б. Андрущенко // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 146-150


  У роботі наводиться алгоритм побудови мережі співавторства вчених в області юриспруденції. На основі зондування наукометричних мереж пропонується методика побудови мереж співавторства - моделей співробітництва вчених. Як така мережа в роботі ...
1061142
  Маен Хусайн Побудова мереж супутнікового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маен Хусайн ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
1061143
  Макаренко Л.Л. Побудова мережевого інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (теоретико-методичний аспект) // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 27-31


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. Н а підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1061144
  Головін О.О. Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів / О.О. Головін, О.Є. Стрижак // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 81-91. – ISSN 1997-9568


  "У статті запропоновано побудову інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ здійснити здійснити на основі принципів мережецентричності. При цьому інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену систему має ...
1061145
  Бруханський Р. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 27-36


  Проаналізовано підходи дослідників до виділення інструментів стратегічного управлінського обліку. Розроблено механізм побудови методики стратегічного управлінського обліку в системі стратегічного менеджменту підприємства.
1061146
  Юхимчук Сергій Васильович Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.02 / Юхимчук Сергій Васильович; Вінницький держ. техн. ун. – Вінниця, 1999. – 34л.
1061147
  Маковій В.В. Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 101-106. – ISSN 2415-8089
1061148
  Тупкало В. Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 295-306. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1061149
  Чорна В.О. Побудова механізму регулювання міграцій сільського населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 121-124. – ISSN 2077-1800
1061150
  Кузоров Євгеній Олегович Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 116-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
1061151
  Терещенко В.М. Побудова мінімального шляху на многогранній поверхні в R[верхній індекс 3] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена побудові найкоротшого шляху між двома точками на поверхні політопу. Зокрема, розглядаються 2 способи покращення відомого алгоритму Чена [1]. Експерименти на багатьох практичних прикладах показали, що 99% вікон, які створює алгоритм ...
1061152
  Нікітченко М.С. Побудова модальних логік темпорального та епістемічного типу на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 204-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів. Запропоновано композиційно-номінативні мультимодальні та епістемічні логіки. Досліджено семантичні властивості ...
1061153
  Федорянич Н.В. Побудова моделей гауссових випадкових процесів з заданою надійністю та точністю в Lp([0,Т]), р > 1 // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 133-135
1061154
  Олейко В. Побудова моделей для оцінювання вартості передачі прав на об"єкти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.25-29. – ISSN 1608-6422
1061155
   Побудова моделей конкурентоспроможності ВНЗ на основі оцінки його освітнього профілю / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, С.В. Мілевський, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 253-276. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Методичний підхід до модернізації освітнього профілю інноваційно активного ВНЗ. Співставлено затребуваних професій у майбутньому та спеціальностей, на яких їх можна отримати сьогодні. Найбільш затребувані нові професії комп"ютерно-економчної ...
1061156
  Губар Ю.П. Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 120-129 : рис. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 0130-1039
1061157
  Тегза А.М. Побудова моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з заданими точністю і надійністю в Lp, 1 < р < 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З заданою точністю і надійністю побудована модель гауссового ізотропного поля, використовуючи теорію Subф(П) [подано формулу]. Ключові слова: субгауссові випадкові величини, моделювання випадкових полів, субгауссові випадкові поля. We constructed ...
1061158
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 199 арк. – Додатки: арк. 190-199. – Бібліогр.: арк. 11-13, 176-189 та в додатках: арк. 197-198
1061159
  Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв"язування комплексу задач обробки зображень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Коцур Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1061160
  Балабін В.В. Побудова моделі знань про предметну область на основі корпуса різномовних текстів заданої тематичної спрямованості / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 123-124
1061161
  Козаченко Ю.В. Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу / Ю.В. Козаченко, І.В. Розора // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 101-112. – ISSN 0868-6904


  In the article, we study the simulation of the input signal, which is applied to a linear system with known impulse response function. System response is an output process. With the help of the Karhunen–Loeve expansion, a model is constructed which ...
1061162
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1061163
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1061164
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1061165
  Челенко Юрій Володимирович Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 257-261. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати дослідження формування адекватної моделі маркетингового комунікаційного процесу, орієнтованої на оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємства.
1061166
  Шульга В.І. Побудова моделі оцінки функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-100.
1061167
  Макаренко В.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу : фінансово-економічне регулювання / В.О. Макаренко, І.О. Прищепчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1061168
   Побудова наукової теорії.. – Київ, 1965. – 240с.
1061169
   Побудова націєцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальної конфліктності та солідаризації суспільства / [М. Жулинський та ін. ; відп. ред.: М. Жулинський ; ред.: А. Кравченко] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8437-1
1061170
  Крак Ю.В. Побудова нейромережі для планування рухів у середовищі з обмеженнями / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 95-96
1061171
  Акіменко В.В. Побудова нелінійної монотонної неявної різницевої схеми для рівняння переносу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі засобів нелінійної монотонизіції розроблена неявна двошарова монотонна схема другого порядку для рівняння переносу. Побудовані мажорантні оцінки для нелінійних різницевих операторів і доведене збігання рішення нелінійної різницевої схеми до ...
1061172
  Бецко І.В. Побудова неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Встановлено нові умови існування неперервних розв"язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь, запропоновано метод побудови таких розв"язків та досліджено структуру їх множини. We consider the structure of a set of continuous ...
1061173
  Бісікало О.В. Побудова нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається онтогенетичний метод побудови нечітких відношення і простору сенсу образних конструкцій. Мета дослідження полягає у визначенні нечіткого відношення сенсу та його основних властивостей, формалізації простору з нечіткою мірою та ...
1061174
  Зінько П.М. Побудова неявних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами на основі алгоритмів теорії асимптотичних розв"язуючих операторів // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 76-77
1061175
  Шушарін Д. Побудова нового тоталітаризму, або Чому велика помилка вважати путінізм застоєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 травня (№ 89). – С. 8
1061176
  Крутов В. Побудова нової системи знань про людину як складову природи, соціуму та космосу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 26-38. – ISSN 2078-1016
1061177
  Скуратовський Р. Побудова нормального базису скінченного поля за детермінований поліноміальний час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано ефективний метод пошуку нормального базису в полі Fq над полем Fp. Складність методу оцінена зверху як O(n3), якщо елементарними операціями вважати арифметичні дії в полі Fq. Метод є детермінованим, тобто на відміну від багатьох відомих ...
1061178
  Мірошниченко Г.М. Побудова об"єднаних сил охорони правопорядку для боротьби з незаконними збройними формуваннями на території держави / Г.М. Мірошниченко, А.С. Швецов, І.А. Гордієнко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 61-66. – ISSN 2078-7480
1061179
  Мовчан Сергій Леонідович Побудова областей стійкості цифрових систем керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Мовчан С.Л.; Мін-во освіти і науки України. Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1061180
  Примачок Л.Л. Побудова образу світу фахівця з фізичної реабілітації як механізм становлення його професійної автентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 85-91. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1061181
  Муравський Леонід Ігорович Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки та кореляційного аналізу бінарних зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.16 / Муравський Л.І.; НАНУ, Фіз.-мех. ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2001. – 36 с.
1061182
  Бичков О.С. Побудова оптимальних якісних характеристик лінійних стохастичних систем нейтрального типу. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.09 / Бичков О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 11л.
1061183
  Нанавов А.С. Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 139-146. – ISSN 2308-6912


  Використання індексної моделі В. Шарпа дає об"єктивне уявлення щодо того переліку цінних паперів, які на певний період часу мають порівняно кращу інвестиційну привабливість, ніж інші цінні папери, які входять до певного біржового індексу. За умов ...
1061184
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності : дис. канд. фіз. -мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Боднар Т.Д. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 139л. – Бібліогр.: л. 134-139
1061185
  Боднар Т.Д. Побудова оптимального потрфеля в умовах невизначеності : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Боднар Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1061186
  Пігіда А. Побудова оптимальної кластерної вибітки з урахуванням дизайн-ефекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 159-168. – ISSN 1563-3713


  Обсяг ресурсів, виділених на реалізацію вибірки будь-якого дослідження, є досить обмеженим. Тому дослідник зацікавлений у тому, щоб найкращим чином застосувати наявні ресурси й отримати вибітку з наїменшою похибкою.
1061187
  Банасько Т.М. Побудова організаційної структури управління як передумова створення системи обліку витрат // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 24-27.
1061188
  Тадеєв П. Побудова освітніх проектів для обдарованих американських школярів у середині XX століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 295-305. – ISSN 2077-1827


  У статті аналізується низка освітніх проектів для обдарованих американських школярів, які були популярними в середині ХХ століт- тя. Серед них: Іллінойський, Каліфорнійський та інші, на які вказу- вав С. Марленд у доповіді Конгресу США. За ...
1061189
  Матлаєва Д. Побудова особистого бренду адвоката онлайн // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1061190
  Шпирко В. Побудова оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній у класичній моделі ризику : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1061191
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовірн. та математ. статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1061192
  Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр. : л.155-163
1061193
  Петрович М. Побудова оцінок параметрів математичної моделі на базовому інтервалі часу змінної довжини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 97-98. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  За рекурентним методом оцінювання параметрів динамічної системи отримано оцінку за допомогою вибору величини базового інтервалу часу змінної довжини.
1061194
  Терещенко В.М. Побудова паралельних алгоритмів розв"язання задач обчислювальної геометрії на основі стратегії "розподіляй та володарюй" // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 117-123. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  У роботі розглядається один зі підходів побудови ефективних алгоритмів розв`язання широкого класу задач обчислювальної геометрії - рекурсивно-паралельні алгоритми, в основі яких лежить стратегія "розподіляй та володарюй". Зокрема, на прикладі задачі ...
1061195
  Порхун О.В. Побудова параметричного простору в задачах атрибуції текстів. Метод формування вхідного вектора для розпізнавання стилю тексту нейронною мережею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженням в області знаходження унікальних характеристик авторського стилю. Запропоновано алгоритм побудови вхідного вектора параметрів для розпізнавання його нейронною мережею. Ключові слова: авторський інваріант, персептрон, ...
1061196
   Побудова перевірочних тестів для комбінаційних схем типових елементів аміни при контролі їx технічного стану електромагнітним способом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.Г. Панін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми побудови перевірочних тестів для комбінаційних схем при проведенні контролю їх технічного стану електромагнітним способом. The decision of problem of construction of checking tests is examined for combinational ...
1061197
  Алєксєєнко Д. Побудова періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Побудовано асимптотичні формули для періодичного розв"язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь у некритичному випадку як за наявності простих коренів характеристичного рівняння, так і у випадку наявності кратного кореня, якому ...
1061198
  Неділько С.А. Побудова полів стійкості з різними системами іонних радіусів та електронегативностей для сполук із структурою К2NiF4 / С.А. Неділько, О.Я. Кипоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 122-129. – (Хімія ; Вип. 33)


  Вивчено вплив на побудову полів стійкості складнооксидних систем із структурою К2NiF4 вибору системи іонних радіусів та ЕН елементів, які входять до складу сполук. Показана перевага Бацановської системи іонних радіусів порівняно із системою іонних ...
1061199
  Крячок С.Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
1061200
  Іванюк М.М. Побудова поліноміально-логарифмічних розв"язків систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З"ясовуються необхідність і достатні умови існування поліноміально-логарифмічних розв"язків і наводяться алгоритми їх побудови.
1061201
  Давиденко Л.В. Побудова правил дискримінації добових графіків витрати води у мережі водопостачання з урахуванням сезонних та соціальних чинників / Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1061202
  Калайда О.Ф. Побудова правильних раціональних колокант функцій у явному вигляді // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7021-57-4
1061203
  Харитоненко Р.А. Побудова прогнозно-математичних моделей при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1061204
  Корж Р. Побудова програмного комплексу управління інформаційною діяльністю ВНЗ у соціальних середовищах Інтернету / Р. Корж, А. Пелещишин, О. Мастикаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 63-75. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1061205
  Янків-Вітковська Побудова просторово-часової моделі параметра іоносфери VTEC / Янків-Вітковська, Б. Джуман // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 27-35 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISSN 2414-9993
1061206
  Лук"янов Д.О. Побудова протоколу централізованого управління ключовою інформацією в онлайновому режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 184-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обґрунтована принципово нова система управління ключовою інформацією в онлайновому режимі на основі математичної моделі коаліційної схеми з ключами загального доступу.
1061207
  Сікорський Д.О. Побудова процесу захисту інформації на основі міжнародного стандарту з інформаційної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1061208
  Янків-Вітковська Побудова регіональної моделі іоносфери за даними GNSS-спостережень на прикладі мережі ZAKPOS/UA-EUPOS / Янків-Вітковська, А.Д. Задемленюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1061209
  Синєглазов В.М. Побудова регулятора температури високої функціональності / В.М. Синєглазов, Є.В. Даскал // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-73. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1061210
  Колеснік Я.В. Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 57-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1061211
  Самохвалов Ю.Я. Побудова рекомендаційної системи вибору музичних композицій на основі методів машинного навчання / Ю.Я. Самохвалов, В.І. Тараман // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 206-207
1061212
  Євдіна А.К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Євдіна Алла Камілівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1061213
  Бейко І.В. Побудова робочої моделі для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах / І.В. Бейко, Т.В. Коробко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-16. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Побудовано робочу модель для прогнозування процесів перенесення екологічних забруднень у річкових басейнах.
1061214
  Самусенко П.Ф. Побудова роз"язку задачі Коші систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-24. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Доведено теореми про існування та єдиність розв"язку задачі Коші для нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з тотожно виродженою матрицею біля похідних. In work the theorems of existence and uniqueness of the solution ...
1061215
  Мусій Р.С. Побудова розв"язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії / Р.С. Мусій, Н.Б. Мельник, І.В. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано початково-крайову задачу термомеханіки для двошарових електропровідних циліндричних тіл за імпульсної електромагнітної дії. Запропоновано методику розв"язування цієї задачі з використанням квадратичної апроксимації розподілів всіх ...
1061216
  Юрик І.І. Побудова розв"язків рівняння Буссінеска / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Запропоновано підхід до побудови точних розв"язків рівняння Буссінеска, який грунтується на відокремлених змінних. Отримані нові точні розв"язки даного рівняння.
1061217
  Терещенко В.М. Побудова розв"язку зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі розглядається застосування методу граничних елементів (МГЕ) до розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному mini. In this article is considered the application of the boundary element method(BEM) to ...
1061218
   Побудова розподільної мережі PON / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, С.П. Колачов, О.І. Заморока // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 105-110. – ISSN 2524-0056
1061219
  Гошовський С.В. Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання / С.В. Гошовський, Т.В. Кисляк, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1061220
  Шкільняк О.С. Побудова секвенційних числень мультимодальних композиційно-номінативних логік // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Досліджено першопорядкові композиційно-номінативні мультимодальні логіки кванторно-екваційного рівня. Для цих логік побудовано числення секвенційного типу. Для таких числень доведено теореми коректності та повноти.
1061221
  Нікітченко М.С. Побудова секвенційних числень чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 194-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік однозначних часткових предикатів побудовано секвенційні числення. Семантичною основою такої побудови є властивості відношення логічного наслідку для множин формул. Для цих числень доведено ...
1061222
  Холод Д.В. Побудова сервісно-орієнтованої системи електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 238-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано технології побудови системи University Learning Directory, яка дозволить поєднати існуючі навчальні та адміністративні програмні модулі в єдину систему. Описано схему пoбудови компонентів системи та її взаємодію з системою Microsoft ...
1061223
  Калайда О.Ф. Побудова симетричних двосторонніх раціональних колокант із двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 114-115. – ISBN 978-617-7021-28-4
1061224
  Ковальчук В.Г. Побудова симетричної групи на основі циклічних співвідношень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 40-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Показано, що множина циклів на словах разом з алгорифмом множення циклів творить групу, ізоформну симетричній групі. Цим доведено, що циклічні співвідношення є твірними співвідношеннями симетричної групи.
1061225
  Колесніченко Н. Побудова синтетичного індексу за результатами опитувань щодо ділових очікувань підприємств Національним банком України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1061226
  Толюпа С.В. Побудова систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційну мережу на основі методів інтелектуального розподілу даних / С.В. Толюпа, О.Г. Плющ, І.І. Пархоменко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 80-89. – ISSN 2524-0056
1061227
   Побудова систем виявлення кібератак за допомогою прихованої марківської моделі / С. Толюпа, І. Пархоменко, Л. Терейковська, В. Квасніков // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 53-61. – ISSN 2411-5363
1061228
  Замаруєва І.В. Побудова систем машинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 68-74


  В статті розглянуто знання-орієнтований підхід до автоматизації вилучення, формалізації і обробки знань, які містяться в різномовних текстах. Показані його можливості в інтересах побудови систем машинного перекладу. В статье рассмотрен ...
1061229
  Замаруєва І.В. Побудова систем мащинного перекладу на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1061230
  Мовчан А.В. Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України / А.В. Мовчан, В.Ю. Тарануха // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 142-150. – ISSN 1019-5262
1061231
  Ванькович Л.Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 17-24. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1061232
  Жирицький В.П. Побудова системи дистанційного навчання через Internet на прикладі курсу "Соціальна статистика" / В.П. Жирицький, А.П. Горбачик, Н.М. Товмаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі отримані результати, що стосуються сучасних технологій систем дистанційного навчання (СДН) основані на Web-технологіях, та розглядається побудова структури СДН на прикладі курсу "Соціальна статистика".
1061233
  Волошин І. Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 68-76. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1061234
  Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 4649 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1061235
  Лозинська О.В. Побудова системи правил для комп"ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій / О.В. Лозинська, М.В. Давидов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 319-326. – ISSN 0321-0499
1061236
  Каляка С.В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійсненню ньоекономічної діяльності підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-53.
1061237
  Алєксєєв І.В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об]єднаннях промислового і фінансового капіталу : економічна наука / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1061238
   Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [В.М. Жуковський, О.В. Вознюк, М.А. Жолтикова (Пустовіт) та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 314. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-94-5
1061239
  Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1061240
  Гейдарова О.В. Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід / О.В. Гейдарова, І.В. Охотник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-132. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1061241
  Блакита Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах : виробництво і торгівля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1061242
  Мамонтова Н.А. Побудова системи управління вартістю компанії : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 21-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1061243
  Гришан Ю.П. Побудова системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи (на прикладі моделі впровадження ДМС ВАТ "СТ "Ііллічівське" на ММК ім. Ілліча) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад впровадження системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи на великому підприємстві. The example of introduction of control system by voluntary medical insurance on the large enterprise in ...
1061244
  Іляшенко А.Х. Побудова системи управління персоналом промислового підприємства в період розвитку ринкових відносин в Україні / А.Х. Іляшенко, І.В. Рогова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1061245
  Конопльов В.В. Побудова системи управління у сфері цивільної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62.
1061246
  Парсяк К. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 124-127. – ISSN 1729-7206
1061247
  Король В.М. Побудова системи урядового державного фінансового контролю України відповідно до стандартів Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 381-383. – ISSN 1563-3349
1061248
   Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою / О. Кунгурцев, С. Ковальчук, Я. Поточняк, М. Широкоступ // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 164-174. – ISSN 2411-5363
1061249
  Паращич В. Побудова соціальної держави у Німеччині після другої світової війни (стратегія розвитку) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 115-117
1061250
  Андрейко В.І. Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв"язків між Чеською Республікою і Словаччиною: досвід для України // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 52-58. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1061251
  Шинкарук О.М. Побудова статичної моделі транзистора для енергодинамічного методу діагностування / О.М. Шинкарук, О.В. Вишнівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 116-123


  Розглядається статична модель транзистора для енергодинамічного методу діагностування. Дана модель являється основою для розробки алгоритму побудови статичних моделей різних типів транзисторів з метою визначення їх діагностичних ...
1061252
  Кулінський В.М. Побудова статичної моделі хребта людини // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-2188-89-9
1061253
  Солдатов К.О. Побудова структури ієрархії економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 245-248. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1061254
  Грудцина Ю.В. Побудова структури системи управління якістю: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 196-200
1061255
  Полющенко І.В. Побудова сучасної моделі змісту освіти фахівців як складова формування їх професійної компетенції // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 168-179. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено проблемі побудови сучасної моделі змісту освіти фахівця у зв"язку з формуванням його як високодуховної, професійно компетентної особистості, дослідженням властивостей та особливостей інформаційної забезпеченості професійної діяльності ...
1061256
  Утебаєв Д. Побудова схем методу скінченних елементів для рівняння коливання з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-51. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються схеми методу скінченних елементів для диференціального операторного рівняння другого порядку за часом. Побудовано сім"ю векторних різницевих схем четвертого порядку апроксимації: Розглянуто питання реалізації схеми: чисельне інтегрування ...
1061257
  Вашуленко О.С. Побудова сценаріїв розвитку наукових кадрів в Україні на основі використання статистичних моделей / О.С. Вашуленко, В.Ю. Грига, І.Ю. Єгоров // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (67). – С. 28-39. – ISSN 0374-3896
1061258
  Квасниця Г.А. Побудова та аналіз h-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Квасниця Галина Андріївна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Біблогр.: 18 назв
1061259
  Дреботій Р.Г. Побудова та аналіз HP-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Дреботій Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1061260
  Гнатієнко Г.М. Побудова та аналіз моделі спільного інвестування з нечіткими даними / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування експертної інформації у процесах спільного інвестування. Наведено моделі оцінювання інвестиційних портфелів, формування вкладень у цінні папери, розподілення прибутків у спільному інвестиційному бізнесі. За умов неповної ...
1061261
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 147 арк. – Бібліогр.: арк. 127-147
1061262
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1061263
  Швець О.Ф. Побудова та дослідження збіжності ітераційної схеми для апроксимації вимірюваних сигналів на основі методу псевдообернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ключові слова: апроксимація, частотно-фазові характеристики, оптмізація. Key words: approximating, frequency-phase characteristics, optimization.
1061264
  Шариф М. Побудова та дослідження математичної моделі "клієнт-сервер" без оберненого зв"язку в комп"ютерній мережі / М. Шариф, Д.Б. Бендіткіс, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 315-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута двовимірна математична модель "клієнт-сервер". Отримані умови стійкості та обмеження на розв"язок системи.
1061265
  Волошин О.Ф. Побудова та дослідження нечіткої моделі поведінки однопродуктової фірми / О.Ф. Волошин, О.В. Пошелюжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 111-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимізації прибутку фірми при нечітко заданих цінах на ресурси. Застосовується метод послідовних поступок для пошуку компромісного розв`язку. Ключові слова: мікроекономіка, теорія виробництва, нечіткість, компроміс. The problem ...
1061266
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 123-130
1061267
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1061268
   Побудова та реалізація моделі руху ракети змінної маси / В.В. Прокопенко, Б.П. Томашевський, В.В. Яковенко, Коломієць Є.Г. Іваник // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 59
1061269
  Корнієнко Б.Я. Побудова та тестування імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів / Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 316-322. – ISSN 2075-0781
1061270
  Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення / А.П. Верченко, В.О. Гнатюк, Д.В. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті представлена математична модель процесу помолу залізної руди, що описується системою звичайних нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Дана модель дозволяє при заданні початкових даних та варіації змінних симулювати робочий стан, а ...
1061271
  Нікітченко М.С. Побудова темпоральних логік на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 109. – ISBN 978-966-188-165-4
1061272
  Рач Валентин Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / Рач Валентин, Россошанська Ольга, Медведєва Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 13-16 : Рис.
1061273
  Гладун Ю.Я. Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області / Ю.Я. Гладун, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 119-128
1061274
  Поліщук Н.Р. Побудова топографічної поверхні землі за допомогою сіток графічної системи AutoCAD // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
1061275
  Канунова Л.В. Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Канунова Людмила Володимировна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1061276
   Побудова тривимірних просторових карт шуму / В.У. Абракітов, П.А. Білим, С.В. Нестеренко, А.С. Рогохін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 214-218 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1061277
  Кушнір С.А. Побудова трикутника / С.А. Кушнір. – К., 1994. – 80с.
1061278
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симплексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1061279
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симлексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
1061280
  Терещенко В.М. Побудова тріангуляції Делоне для планарних графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1061281
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених методів Крилова та Адамса розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою узагальнених колокаційних многочленів типу Лагранжа побудовано відповідні узагальнені автономні методи типу Крилова, екстраполяційний та інтерполяційний методи типу Адамса і, зокрема, двосторонні методи чисельного інтегрування задачі Коші ...
1061282
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул Гаусса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано формули Гаусса з кратними вузлами за степенями монотонної функції. Доведено, що вузли цих формул надають, крім максимального порядку, також мінімум їх похибки.
1061283
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул чисельного диференціювання та чисельного інтегрування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  За допомогою узагальнених колокаційних апроксимацій функцій побудовано узагальнені (і, зокрема, матричні та двосторонні) формули чисельного диференціювання та чисельного інтегрування.
1061284
  Іващук Н.Л. Побудова узагальненої моделi олiгополiї Курно-Пу та дослiдження стiйкостi її точки рiвноваги / Н.Л. Іващук, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 94-105. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1061285
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1061286
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 18-26.
1061287
   Побудова універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах / Лєнков, с.В., М.К. Жердєв, Б.П. Креденцер, С.І. Глухов, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 52-58


  У статті пропонується розробка структурної схеми універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних ...
1061288
  Гура Н. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі / Н. Гура, К. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та значення поняття "управлінський облік", розглянуто дискусійні питання побудови управлінського обліку та його структури. Розглянуто методи обліку витрат на підприємствах хімічної галузі. Обґрунтовано доцільність ...
1061289
  Серпенінова Ю.С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1061290
  Письменний В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 173-182. – ISSN 1818-5754
1061291
  Іванюк М.М. Побудова формальних розв"язків класу Lop неоднорідних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод характеристичної матриці-функції поширюється на неоднорідні системи диференціальних рівнянь з аналітичними матрицями-коефіцієнтами та правою частиною.
1061292
  Носенко Н.С. Побудова функції витрат - практичне застосування / Н.С. Носенко, Г.Г. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 97-104
1061293
  Пясецька С.І. Побудова функції лінійного дискримінантного аналізу та її оцінка для визначення екстремальних метеорологічних явищ (ожеледь) на території України / С.І. Пясецька, С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 82-94. – ISSN 2306-5680
1061294
  Мукоєд А.П. Побудова функцій Гріна для шару в теорії пружності / А.П. Мукоєд, Б.М. Шуман // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Використавши інтегральне перетворення Фур"є знайдені в явному вигляді функції Гріна системи рівнянь теорії пружності в переміщеннях для однорідного ізотропного шару.
1061295
  Джалладова І.А. Побудова функцій Ляпунова для систем нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 36-42. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто системи неленійних диференціальних рівнянь з випадковими параметрами загального вигляду. Введено поняття L2-стійкості нульового розв`язку. Цей вид стійкості досліджується за допомогою другого методу Ляпунова. В роботі запропоновано ...
1061296
  Джалладова І. Побудова функцій Ляпунова для систем різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-22. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження квадратичних функцій Ляпунова для системи різницевих рівнянь. Побудовано загальний алгоритм. Детально розглянуто лінійні стаціонарні системи із сталим запізненням. Considered the problem finding of quadratic Lyapunov"s ...
1061297
  Валєєв К.Г. Побудова центрального інтегрального многовиду / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови існування центрального інтегрального многовиду для систем лінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
1061298
  Жданюк Б.С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 88-97


  Розглянуто можливості моделювання морфометричних параметрів Мізоцького кряжу (Рівненська область) за допомогою геоінформаційних технологій. Охарактеризовані методологічні підходи, використані для створення цифрових моделей унікальних ...
1061299
  Дорожко Є.В. Побудова цифрової моделі ситуації за результатами геодезичних вимірювань // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 60-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1061300
  Мукоєд А.П. Побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості / А.П. Мукоєд, В.Ф. Мейш, Е.А. Штанцель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка динамічних задач теорії циліндричних оболонок з дискретним підкріпленням змінної жорсткості. Побудовано чисельний алгоритм розв"язку наведених рівнянь з виділенням особливостей на лініях розривів по просторовим координатам.
1061301
  Власюк А.П. Побудова числових конформних відображень багатозв"язних областей складної геометричної форми / А.П. Власюк, Т.А. Дроздовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1061302
  Калайда О.Ф. Побудова явних раціональних двосторонніх колокант із двократними вузлами // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 202-204. – ISBN 978-617-7021-57-4
1061303
  Зінько П.М. Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються нові числові алгоритми розв"язування крайових задач параболічного типу зі змінними коефіцієнтами, які базуються на теорії розв"язуючих операторів Ключові слова: крайова задача, числові алгоритми. On an example of the one-dimensional ...
1061304
  Пастухова Н.Л. Побудова якісної національної освіти через моніторингові дослідження // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 21-23.


  Моніторингові дослідження 2006-2007 навчального року педагогами Донеччини
1061305
  Потєхін О. Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 16-21. – (Політичні науки)
1061306
  Герасимов О.І. Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів / О.І. Герасимов, М.М. Худинцев // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 170-175 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1061307
  Азаров Є.Л. Побудови конiками I. Парабола / Є.Л. Азаров, Т.Д. Тимошкевич // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 19-24. – ISSN 1029-4171
1061308
   Побудувати конкурентоспроможну систему освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  3 квітня в НАПН України відбулися Загальні збори академії "Про діяльність НАПН України у 2014 році та завдання на 2015 рік".. У їх роботі взяли участь голова Комітету ВРУ з питань науки і освіти Л. Гриневич, перший заступник голови цього Комітету О. ...
1061309
   Побуждение к чтению. Как работает «онлайн-абонемент» // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В немецких библиотеках читатели берут всё больше электронных книг. Об этих тенденциях рассказывает Франк Симон-Ритц, председатель Союза немецких библиотек
1061310
  Михайленко Т. Побузька об"єднана територіальна громада Кіровоградської області як перспективний осередок соціально-економічного розвитку / Т. Михайленко, А. Січка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-60. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основи формування Побузької об"єднаної територіальної громади (Кіровоградська область) у контексті сучасного процесу децентралізації. Виокремлено основні проблеми соціально-економічного стану смт Побузьке. Проаналізовано головні фінансові ...
1061311
   Побузький гірничорудний район Українського щита. Структурно-петрофізична карта кристалічного фундаменту та деякі питання геології раннього докембрію / О.Б. Гінтов, В.А. Єнтін, С.В. Мичак, ФарфулякЛ.В // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 16-46 : фото, рис. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0203-3100
1061312
  Марісова Л.Й. Побут - не приватна справа / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1061313
  Лущій С. Побут 1920-х років у творах Валер"яна Підмогильного. На матеріалі романів "Місто" і "Невеличка драма" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано рецепцію образу міста та окреслено урбаністичні проблеми в прозі В. Підмогильного.
1061314
  Прудько В. Побут і дозвілля населення дореволюційної Ніжинщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
1061315
  Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 127-132. – ISBN 5-7702-0775-2
1061316
  Стичинський І. Побут і культура міста Києва у 1918 році // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 86-87
1061317
  Купченко-Гринчук Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена повсякденному життю англійської армії, дозвіллю, побуту та медичному забезпеченню. The article is devoted to the problem of everyday life in the English army, leisure and medical providing.
1061318
  Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки / В.Ю. Келембетова. – К, 1974. – 191 с.
1061319
  Байкін Ф.Ф. Побут і розвиток особи / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Знання, 1969. – 47 с. ; 211
1061320
  Дрогобицька О. Побут інтелігенції Західної України в умовах радянського політичного режиму (вересень 1939 - червень 1941 рр.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
1061321
  Василюк О.Д. Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях Максима Ковалівського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
1061322
  Борисенко М.В. Побут міських мешканців України в 20-30-х роках ХХ століття. Джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 201-210.


  Історія Київського університету
1061323
  Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 12-18.
1061324
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Додатки: л. 233-235. – Бібліогр.: л. 209-232
1061325
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1061326
  Грабовецький В. Побут опришківського загону Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 36 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 6)
1061327
  Поріцький А.Я. Побут сільськогосподарських робітників України в період капіталізму / А.Я. Поріцький. – К., 1964. – 139с.
1061328
  Заболотна І.М. Побут студентів та викладачів Київського державного університету в повоєнні роки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена побутовим умовам студентів та викладачів КДУ повоєнного періоду (1943-початок 1950-х рр.). Проаналізовано їх потреби в поліпшенні матеріального становища, забезпеченні житлом, акцентується увага на відновленні гуртожитків, створенні ...
1061329
  Кругляк М. Побут студентства підросійської України другої половини ХІХ ст. (за матеріалами м. Києва) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-30. : Є фото Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, будівля Київських вищих жіночих курсів, Київськ. духовгої академіїї. – ISSN 1999-4966


  Є фото КНУТШ, колишних Київських вищих жіночихї курсів, Київської духовної академіїї.
1061330
  Ебель А. Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років / А. Ебель, О. Панчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 124-128


  У статті подається характеристика побутових умов студентства Київського університету, форми його участі у культурному та спортивному житті, а також досліджується рівень матеріального забезпечення. В статье представлена характеристика бытовых условий ...
1061331
  Герман З. Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 154-159


  У статті проаналізовані архівні матеріали про побут та звичаї українських матросів, зібрані Д.Яворницьким. В статье проанализированы архивные материалы о быте и обычаях украинских матросов, собранные Д.Яворницким. In the article the archived ...
1061332
  Кривоший О. Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 12-17
1061333
  Лисенко О. Побут та повсякденність радянської спільноти крізь призму епістолярних джерел / О. Лисенко, Я. Пасічко // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 59-66. – ISBN 978-966-97201-4-6
1061334
  Кириловець Д. Побут та умови життя радянських партизан Рівненщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 295-298. – ISBN 978-966-171-795-3
1061335
  Жеплинський Б. Побут українських священиків в Галичині першої половини XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 939-950. – ISSN 1028-5091
1061336
  Кузеля З. Побут українського села й зміни в побуті за останніх 25 літ (1917 - 1942) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 208-216. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1061337
  Кругляк М. Побут українського студентства другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 175-184
1061338
  Петінова О.Б. Побут як специфічна сфера людського буття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 63-68
1061339
  Шворов С.А. Побутова інтелектуальних систем навчання / С.А. Шворов, В.Є. Лукін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 143-147


  У статті проведено аналіз функціональної структури та обґрунтовано технічні принципи побудови та організації функціонування перспективних інтелектуальних систем навчання на основі використання штучних нейронних мереж. В статье проведен анализ ...
1061340
  Дуда Н.М. Побутова культура українців у сучасну епоху // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 16-19
1061341
  Лоїк О. Побутова лексика в актових документах XVIII ст. // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 189-196. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджено побутову лексику актових документів XVIII ст. Встановлено ареали поширення та варіації конкретних лексем на територіях південно-сіхідного й північного наріч, а також простежено спадкоємність цієї лексики в сучасних українських ...
1061342
  Колісник І.С. Побутова лексика у творах І.С. Нечуя-Левицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 30-32. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1061343
  Горбаненко С.А. Побутова магія східних слов"ян за археологічними даними = Household magic of the Eastern Slavs according to archaeological data : нариси / [Горбаненко С.А., Готун І.А., Пуголовок Ю.О.] ; упоряд. С.А. Горбаненко ; [НАН України, Ін-т археології]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 173, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк., резюме англ. – Бібліогр.: с. 158-173. – (Проєкт "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1767-2
1061344
  Бесарабов О. Побутова освітньої системи майбутьнього // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
1061345
  Лесенко Г. Побутова чи виробнича травма? Оскарження рішення комісії з розслідування нещасного випадку // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 86-87
1061346
  Азізов Гайрат Побутова, асимптотика і зведення спеціальніх розв``язків системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь з запізнюючим або відхилюваним аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Азізов Гайрат; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1993. – 18л.
1061347
  Булаховська Ю.Л. Побутове і літературознавче поняття терміну ДЕТЕКТИВ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 261-263


  У статті авторка має на меті продемонструвати деякі специфічні характеристики детективної літератури як жанру. В основу аналізу покладено всесвітньовідомі детективи і твори із фантастичним сюжетом – "Записки про Шерлока Холмса" А. Конан Дойла, "Джен ...
1061348
  Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: евольція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гаврош Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1061349
  Пилипюк Л. Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 390-399
1061350
  Кузьма Ю. Побутовий роман в античності / Ю. Кузьма. – Львів, 1958. – 30 с.
1061351
  Усик Світлана Побутовий травматизм: основні причини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 29-30 : фото
1061352
   Побутові : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: Ю. Мітченко]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 61, [3] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-183-4


  Зміст: Як чоловік кішку вчив працювати; Заморське яйце; Знахар мимоволі; Премудрий дохтор; Про немудру жінку; Про дурних багачок; Як бідний Манько святив паску; Як людям і тваринам бог ділив літа; Як циган був адвокатом; Як чоловік шукав ...
1061353
  Борисенко М. Побутові комуни в містах України в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 22-26


  У статті аналізуються товариства робітничої молоді та студентів України в 1920-х роках. В статье анализируются товарищества рабочей молодежи и студентов Украины в 1920-х годах. Comradeships of the working young people and students of Ukraine in ...
1061354
  Давидюк Л.М. Побутові перекази Західного Полісся: дефініція, жанр, тема // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 162-167. – ISSN 2077-804X
1061355
   Побутові поради.. – К., 1954. – 104с.
1061356
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Содомора П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 163-177
1061357
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Содомора П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1061358
  Гриценко С. Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено іншомовну лексику на позначення нових для українців XVI-XVII ст. побутових реалій, проаналізовано її походження, час запозичення та шляхи проникнення в мову-реципієнт. Foreighn lexical units to name new domestic realia in the 16th- 17th ...
1061359
  Нагачевський А. Побутові танці канадських українців / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-188 та в підрядк. прим. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – ISBN 966-7845-01-X
1061360
  Треніна А.С. Побутові травми - поспішаємо на допомогу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
1061361
  Попов В. Побутові умови мешканців українських міст в 1917 - 1920 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 45-51. – ISSN 2222-5250
1061362
  Назаренко В. Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 21-26. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються побутові умови та господарська діяльність особового складу Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. Розглядаються умови проживання російських вояків, з"ясовується їхній майновий стан. Порівнюється побут солдатів та ...
1061363
  Вільна Я. Побутово-звичаєві грані життя українського народу в художній інтерпретації прозаїка О. Стороженка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 17-27
1061364
  Гудзенко О. Побутування "пророчої" п"єси на українському літературному грунті 20-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено антиномію "пророк - антипророк" у контексті української драматургії 20-х pp. XX cm. (творчість І. Дніпровського, Я. Мамонтова, М. Куліша. Доведено, що постать пророка з"являється у п"єсах в зв"язку зі специфічним, романтичним сприйняттям ...
1061365
  Івановська О.П. Побутування весільної обрядової на Чернігівщині (друга пол. ХІХ - поч.ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 55-61.
1061366
  Заболотна Н.В. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ-ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 127-145. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1061367
  Довгань О. Побутування смислу в соціумі як репрезентація актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1061368
  Брайченко О. Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 115-127. – ISSN 0130-6936


  Вивчаються особливості трансформацій українcьких традиційних свят родинного циклу в умовах активної пропаганди радянської ідеології.
1061369
  Русакова Ю.М. Побутування фальшованої грамоти Романа Галицького 1240 року (до вивчення "земельного питання" Київської митрополії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 89-100
1061370
  Кізлова А.А. Побутування шанованих святинь у монастирях Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVIII - середина XIX ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 64-69


  "Методологічною основою дослідження є принципи історизму, цілісного підходу до аналізу виокремлених під час інтерпретації матеріалу проблем та конфесійної безсторонності у вивченні явищ церковного життя. Щоб забезпечити реалізацію цих принципів, ...
1061371
   Побывав в школе интернате.... – М., 1959. – 142с.
1061372
  Джефферс Х. Побывай в Пэррисе и умри = Грубость и жестокость в морской пехоте США / Х. Джефферс, Д. Левитан. – Москва : Воениздат, 1973. – 156с.
1061373
  Козюк В.В. Пов"язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 38-58. – ISSN 2305-7645
1061374
  Зимовець Р. Повага vs солідарність: Ліберальна та комунітаристська стратегії обгрунтування прав людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 51-66. – ISSN 0235-7941
1061375
  Виноградова Р.П. Повага до науки, до праці, до людей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Академік В.О. Бєліцер (1906-1988) - вчений-біохімік.
1061376
  Русанова І.О. Повага до незалежності суддів як одна із засад діяльності прокуратури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 273-275. – ISBN 978-617-7096-97-8
1061377
  Кравчук В. Повага до суду як один із принципів правової держави / В. Кравчук, Н. Сташків // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 27-33. – ISSN 2524-0129
1061378
  Головань І. Повага і захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі / І. Головань, В. Кампо // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 163-174. – ISSN 1026-9932
1061379
  Щербина Н.С. Повага як складова модерної моделі виховання у працях представників Західної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 101-103
1061380
  Корытин С.А. Повадки диких зверей. / С.А. Корытин. – М., 1986. – 317с.
1061381
  Зворыкин Н.А. Повадки животных / Н.А. Зворыкин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 61с.
1061382
  Гужва В. Поважати себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1061383
   Поважна Валентина Миколаївна (1930-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 378. – ISBN 978-966-439-754-1
1061384
  Саух П. Поважна історія, сучасний авторитет / розмовляв Валерій Костюкевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 8


  Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка професор Петро Саух: "Імплементація Закону "Про вищу освіту" буде значно складнішою, ніж його розробка та прийняття".
1061385
  Батурин С. Поважна причина // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 6-65. – ISSN 0585-8365
1061386
  Кондратюк С.В. Повалення Берлінського муру : наслідки для Німеччини та Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1061387
  Чадюк М. Повалення Берлінського муру та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 4


  Відбулася театралізована екскурсія "Ніч НАТО".
1061388
  Бабич Н. Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 5-14. – ISSN 2413-0923
1061389
  Фурман А.А. Повареная соль: пр-во и применение в хим. пром-сти. / А.А. Фурман. – М., 1989. – 271с.
1061390
   Поваренная книга С.А.Толстой.. – Тула, 1991. – 75с.
1061391
  Дзенс-Литовский Поваренная соль / Дзенс-Литовский, В.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 44с.
1061392
  Быков Н.Е. и др. Повариантное проектирование разведки многопластиковых нефтяных месторождений / Н.Е. и др. Быков; ё. – М., 1978. – 184с.
1061393
   Поведание и сказание о побоище Великого князя Димитрия Донского, Слово о житии и представлении его, и Слово о Полку Игореве. – [Москва] : Изд. И. Снегирева, 1838. – [2], XVI, 129 с. – Отд. оттиск: Русский исторический сборник, издаваемый Обществом Истории и Древностей Российских. 1838, т. 3, кн. 1


  Изд.: Снегирев, Иван Михайлович (1793-1968)
1061394
  Треус М.Ю. Поведение антилопы канна в Аскании-Нова / М.Ю. Треус. – М., 1983. – 88с.
1061395
  Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях / Л.А. Фирсов. – Л., 1977. – 162с.
1061396
  Соловьев Б.С. Поведение атлантическо-скандинавской сельди на различных этапах жизненного цикла : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Соловьев Б.С.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Биол.-почв. ф-тет. – Казань, 1965. – 18с. – Бібліогр.:с.17-18
1061397
  Вилкайте Р.-К.Ю. Поведение бензолсульфамида и его производных при электроосаждении никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Вилкайте Р.-К. Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1061398
  Осипов Б.С. Поведение беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1988. – 62с.
1061399
  Федоров А.О. Поведение библиотек в социальных медиа / Андрей Олегович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 22-27
1061400
  Гринченко В.Ф. Поведение биотита в обстановке гранитизации горных пород северо-западной части Украинского щита. / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова // Минерал. сб. Львов. ун-та, 1982. – вып. 1
1061401
  Синилов К.Р. Поведение бойца вне строя / К.Р. Синилов. – М., 1942. – 20с.
1061402
  Синютин В.И. Поведение в коллективе / В.И. Синютин. – Ленинград, 1962. – 46 с.
1061403
  Карташова Л.В. Поведение в организации : Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 220 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-806-Х
1061404
  Даинленко И.И. Поведение вертикальных горноразведочных выработок способом уплотнения грунов взрывом / И.И. Даинленко. – М, 1971. – 22с.
1061405
   Поведение водных беспозвоночных: Матер. 4 всес. симп.. – Андропов, 1986. – 139с.
1061406
  Кулик Альберт Владимирович Поведение вредной черепашки при оставлении зимовочных станций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кулик Альберт Владимирович; ВНИ зациты растений. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1061407
  Дегальцев Ю.Г. и др. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении / Ю.Г. и др. Дегальцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205с.
1061408
  Давыдов В.И. Поведение германия при обжиге сульфидных концентратов : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдов В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т металлургии им. А.А.Байкова. – М., 1959. – 22л.
1061409
  Нигментова Р.Ш. Поведение германия при электролизе катодом и при цементации амальгамой цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Нигментова Р. Ш.; АН СССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
1061410
  Ахметов К.М. Поведение гидроокисей и некоторых металлов в растворах щелочи при повышенных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахметов К.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 23л.
1061411
   Поведение грунтов под действием импульсивных нагрузок. – К., 1984. – 287с.
1061412
  Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках : Учебное пособие для студ. геолог. спец. вузов / Е.А. Вознесенский. – Москва : Московский университет, 1997. – 288с. – ISBN 5-211-03722-7
1061413
  Гурова Р.Г. Поведение детей в общественных местах / Р.Г. Гурова. – М., 1959. – 28с.
1061414
  Перлова Р.Л. Поведение диких и культурных видов картофеля в разных географических районах Советского Союза / Р.Л. Перлова. – Москва, 1958. – 239с.
1061415
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Н.Н. Баутин ; с предисл. А.А. Андронова. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1949. – 164 с. – Библиогр.: с. 163-164. – (Современные проблемы механики / под общ. ред. А.И. Лурье, Л.Г. Лойцянского)
1061416
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Баутин Н.Н. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176 (77 назв.)
1061417
  Детьер В. Поведение животных / В. Детьер, Э. Стеллар. – Л, 1967. – 140с.
1061418
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1969. – 192с.
1061419
  Шовен Реми Поведение животных / Шовен Реми. – Москва : Мир, 1972. – 487с.
1061420
  Хайнд Р. Поведение животных : Синтез этологии и сравнительной психологии / Р. Хайнд. – Москва : Мир, 1975. – 855 с.
1061421
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1978. – 192с.
1061422
  Дьюсбери Д.А. Поведение животных / Д.А. Дьюсбери. – Москва : Мир, 1981. – 480с.
1061423
  Меннинг О. Поведение животных / О. Меннинг. – Москва, 1982. – 360с.
1061424
  Тинберген Н. Поведение животных / Н. Тинберген. – Москва : Мир, 1985. – 192с.
1061425
   Поведение животных в сообществах : Материалі 3 Всес. конференции по поведению животніх. – М.
Т. 2. – 1983. – 304с.
1061426
  Стрельников И.Д. Поведение животных во время солнечного затмения / И.Д. Стрельников. – 54-65с.
1061427
   Поведение животных и человека: сходство и различия.. – Пущино, 1989. – 223с.
1061428
  Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1983. – 423с.
1061429
  Мак-Фарленд Поведение животных. : психобиология, этология и эволюция / Мак-Фарленд. – Москва : Мир, 1988. – 518с. – ISBN 5-03-001230-3
1061430
  Алексеров М.А. оглы Поведение замещенных алкоси -В-кетоэфиров в реакции В-элименирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алексеров М. А. оглы ; АН СССР, Ин-т орган. хим. – Москва, 1973. – 13 с.
1061431
   Поведение золота в зоне окисления золото-сульфидных месторождений. – М., 1958. – 268с.
1061432
  Моисеенко В.Г. Поведение золота и серебра при осадконакоплении, вулканизме и метаморфизме / В.Г. Моисеенко, М.А. Михайлов, В.Г. Сахно. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
1061433
   Поведение и биоакустика дельфинов.. – М., 1978. – 199с.
1061434
  Тихонов Александр Васильевич Поведение и биоакустика птиц / Тихонов Александр Васильевич, Э.Д. Моренков, С.Ю. Фокин. – Москва : МГУ, 1988. – 198с.
1061435
  Силантьева К.Г. Поведение и его механизмы / К.Г. Силантьева. – Екатеринбург, 1992. – 133с.
1061436
  Корытин С.А. Поведение и обоняние хищных зверей. – Москва, 1979. – 222с.
1061437
  Исаев М.Р. Поведение и пробой кремния и кремниевых электронно-дырочных переходов в сильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаев М.Р.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 18л.
1061438
   Поведение и распределение молоди рыб. – М., 1984. – 152с.
1061439
  Марищук В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса : [учеб. пособие] / Марищук В.Л., Евдокимов В.И. – Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. – 260с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-257. – ISBN 5-94234-007-2
1061440
  Рейзинь Л.Э. Поведение интегральный кривых системы дифференциальных уравнений вблизи особой точки в многомерном пространстве. / Л.Э. Рейзинь, 1958. – [14] с.
1061441
  Лукашевич Н.А. Поведение интегральных кривых "в целом" некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений при наличии особой точки типа "центр". : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукашевич Н.А.; АН СССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем и вычислит. техники и Отд. твердого тела и полупроводник. – Минск, 1962. – 8л.
1061442
  Потлов В.В. Поведение интегральных кривых однородного дифференциального уравнения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потлов В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 7л.
1061443
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1061444
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна; Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1983. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
1061445
  Гардашук Т.В. Поведение как предмет междисциплинарных биологических исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1061446
  Кочарян И.А. Поведение как ресурс эссенциальной саморегуляции психики // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 27-40. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2410-1249
1061447
  Александров Я В. Поведение клеток и внутриклеточных структур. (Цитоэтология) / В.Я. Александров. – Москва : Знание, 1975. – 63 с.
1061448
  Степанов Г.В. Поведение конструкционных материалов в упругопластических волнах нагрузки / Г.В. Степанов. – К, 1978. – 111с.
1061449
  Баскин Л.М. Поведение копытных животных / Л.М. Баскин ; АН СССР, Ин-т эволюцион. морфологии и экологии животных. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
1061450
   Поведение лантаноидов при формировании месторождения Иультин (Чукотка) / Ю.А. Попова, А.Ю. Бычков, С.С. Матвеева, Т.М. Сущевская // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1124-1129 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7525
1061451
  Савич П. Поведение материалов при высоких давлениях / П. Савич. – Киев : Наукова думка, 1976. – 263 с.
1061452
  Захарчук Н.Ф. Поведение меди, кадмия, свинца, висмута и сурьмы на стационарном ртутном электроде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Захарчук Н.Ф.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1061453
  Скопенко В.В. Поведение металлического кобальта в диметилформамидном растворе тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 4
1061454
  Банди Ф.П. Поведение металлов при высоких температурах и давлениях = Behavior of metals at high temperatures and pressures / F.P. Bundy, H.M. Strong. New York, London, 1962 / Ф.П. Банди, Г.М. Стронг ; Пер. с англ. А.Р. Кутсара, под ред. И.Н. Богачева : Металлургия, 1965. – 60 с. – Пар. тит. стр. на англ. яз. – Библ.: с. 56-59
1061455
  Райнхарт Д.С. Поведение металлов при импульсивных нагрузках / Д.С. Райнхарт, Д. Пирсон. – М., 1958. – 296 с.
1061456
  Шапошникова Н.А. Поведение метана в газовом разряде с электролитным электродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапошникова Н.А.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1952. – 8 с.
1061457
   Поведение млекопитающих: Сб. ст.. – Москва, 1977. – 291с.
1061458
  Кушнаренко А.И. Поведение молоди рыб у сетного полотна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кушнаренко А.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
1061459
  Крушинская Н.Л. Поведение морских млекопитающих / Н.Л. Крушинская, Т.Ю. Лисицына. – М., 1983. – 336с.
1061460
  Мовсесян С.Н. Поведение мужских гамет у Rudbeckia sullivanti / С.Н. Мовсесян, 1963. – С. 43-47. – Отд. оттиск.
1061461
  Аветисян А.Г. Поведение напряжений вблизи края поверхности контакта составного тела в некоторых плоских задачах теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Аветисян А.Г. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 16 с.
1061462
   Поведение насекомых : сб. ст. – М., 1984. – 140с.
1061463
   Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.. – К., 1975. – 215с.
1061464
  Титаева Н.А. Поведение некоторых естественных радиоактивных элементов в процессе современного континентального осадконакопленя Южной Якутии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Титаева Н. А.; МГУ, Геол. фак. , Каф. геохим. – М., 1968. – 22л.
1061465
  Токбергенов Д.Б. Поведение некоторых жестко-вязкопластических конструкций при динамических нагружениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Токбергенов Д.Б.; АН КазССР. Объед. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 10л.
1061466
  Гуляев А.В. Поведение некоторых интегралов в области неаналитичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Гуляев А.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
1061467
  Волкова Людмила Алексеевна Поведение некоторых рыб Байкала в условиях различной освещенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Волкова Людмила Алексеевна; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 28л.
1061468
  Попов А.Ф. Поведение некоторых функциональных рядов вблизи границы области сходимости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Попов А.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 11л.
1061469
  Белослюдова Т.М. Поведение непредельных соединений на платине в жидкой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Белослюдова Т.М.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1061470
  Кипятков В.Е. Поведение общественных насекомых. / В.Е. Кипятков. – М., 1991. – 62с.
1061471
  Снхчян Г.Л. Поведение одних и тех же сортов и гибридов винограда в различных климатических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Снхчян Г.Л.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1061472
  Шапиев К.Ш. Поведение оптимальных траекторий замкнутых линейных моделей производства. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шапиев К.Ш.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1061473
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 22 с.
1061474
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Коваленко В.Ф.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 12л.
1061475
   Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде.. – Л, 1991. – 431с.
1061476
  Олейникова В.А. Поведение платиновых электродов при эликтролизе карбонатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Олейникова В. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1969. – 20л.
1061477
   Поведение платины в системах Pt-C-S+_Fe-H2O при 200-400С и Робщ=1кбар по результатам экспериментов / Л.П. Плюснина, Т.В. Кузьмина, Г.Г. Лихойдов, Н.Н. Баринов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 579-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 587-588. – ISSN 0016-7525
1061478
  Шитов Николай Александрович Поведение полимеров при одноносном растяжении в связи с кинетикой развития микротрещин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шитов Николай Александрович; МГУ. – М., 1983. – 19л.
1061479
   Поведение породообразующих и редкоземельных элементов при постмагматическом изменении кимберлитов / В.Б. Василенко, Л.Г. Кузнецова, В.А. Минин, А.В. Толстов; В.Б. Василенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 82-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0016-7886
1061480
  Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 768c. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00093-8
1061481
  Зозулев А.В. Поведение потребителей : Учебное пособие / А.В. Зозулев. – Киев : Знання, 2004. – 364с. – ISBN 966-8148-31-2
1061482
  Шевченко Д.А. Поведение потребителей: теория и практика (часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 158-172. – ISSN 1606-951Х
1061483
  Портной Х.А. Поведение пределов неопределенности при регулярных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портной Х.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 8 с.
1061484
  Лаптев С.А. Поведение при больших значениях времени решения задачи Коши для одномерного волнового уравнения с переменным потенциалом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лаптев С. А.; АН СССР, Ин-т матем. – Москва, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1061485
   Поведение приматов и проблемы антропогенеза. – М., 1991. – 99с.
1061486
  Синякова Е.Ф. Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации Cu-Fe-Ni-сульфидных расплавов, содержащих As и Co / Е.Ф. Синякова, В.И. Косяков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1374-1400 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1397-1400. – ISSN 0016-7886
1061487
   Поведение радиоактивных элементов в геологических процессах.. – М., 1978. – 143с.
1061488
   Поведение радионуклидов в природных и полу-природных экосистемах : Заключит.отчет:Совмест.эксперим.проект N 5. – Чорнобильі : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 142с. – ISBN 928275197Х
1061489
  Уткин В.И. Поведение радона при подготовке геодинамических процессов / В.И. Уткин, А.К. Юрков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 122-133 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
1061490
  Булавин Л.А. Поведение раствора вблизи двойной критической точки // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1061491
  Мэтир Ф. Поведение ребенка / Ф. Мэтир. – М., 1926. – 235с.
1061492
  Балитинов М.А. Поведение решений в целом одной нелинейной системы дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Балитинов М.А.; АН БССР. – Минск, 1968. – 8л.
1061493
  Вержбинский Г.М. Поведение решений некоторых эллиптических краевых задач в областях с нерегулярной границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Вержбинский Г.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1061494
  Швитра Д.И. Поведение решений нелинейных дифференциальных уравнений о последействием на границе области устойчивости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Швитра Д. И.; АН БССР, отд. физ. мат. наку. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1061495
  Иванов Л.А. Поведение решений эллиптических краевых задач при вариации областей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Л.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1061496
   Поведение рудных элементов в окисленных хлоридных и карбонатно-хлоридно-сульфатных гетерофазных флюидах Cu-Mo(Au)-порфировых месторождений (по экспериментальным данным) / А.А. Боровиков, Т.А. Бульбак, А.С. Борисенко, А.Л. Рагозин, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 557-570 : рис., табл. – Библиогр.: с. 568-570. – ISSN 0016-7886
1061497
   Поведение рудогенных элементов в опорных профилях выветривания: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 148с.
1061498
   Поведение рыб в зоне гирдотехнических сооружений.. – Москва, 1967. – 156с.
1061499
  Малинин Л.К. Поведение рыб в разных экологических ситуациях. (Телеметр. исследования в природе и эксперименте) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Малинин Л.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 25л.
1061500
  Дус Джол Поведение самонастраивающихся регуляторов / Дус Джол. – М., 1963. – 28с.
1061501
  Бернотене Г.Ю. Поведение сахарина и фталимида в элелектролитах никелирования типа Уоттса. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Бернотене Г.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1061502
  Хамудханова Ш. Поведение свинцового анода в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хамудханова Ш.; АНд Узб.ССР.Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1061503
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1972. – 103с.
1061504
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1975. – 66с.
1061505
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1976. – 61с.
1061506
   Поведение систем в случайных средах.. – Киев, 1977. – 83с.
1061507
   Поведение систем в случайных средах: Сб. ст.. – Киев, 1979. – 95с.
1061508
  Мараховский В.Б. Поведение систем взаимодействующих автоматов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Мараховский В.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1969. – 25л.
1061509
  Бергман Е. Поведение собак / Е. Бергман. – Москва, 1986. – 209с.
1061510
   Поведение стали при циклических нагрузках.. – М., 1983. – 568с.
1061511
  Гордиенко Б.А. Поведение стержней и цилиндрических оболочек при осевом ударе : Автореф... канд. техн.наук: / Гордиенко Б. А.; МАИ. – М., 1969. – 7л.
1061512
  Воронцова И.П. Поведение стохастических автоматов с переменной структурой в случайных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронцова И.П.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1061513
  Куров И.Е. Поведение твердых тел при упруго-пластическом деформировании с позиций атомно-молекулярного строения. / И.Е. Куров, А.И. Сидорова. – Горький, 1976. – 83с.
1061514
  Камунтавичене И.Ю. Поведение тиомочевины, некоторых ее производных и вторичных добавок в сернокислом электролите меднения : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Камунтавичене И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1061515
  Дворак Александр Владимирович Поведение траекторий в окрестности грубых инвариантных тороидальных мноообразий динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворак Александр Владимирович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1061516
  Панов А.М. Поведение траекторий систем разностных уравнений в окрестности особой точки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панов А.М.; МВ и ССО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1959. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1061517
  Рещикова Л.М. Поведение упругих свойств, поглощения и других физических свойств в области фазового перехода типа смещения в KMnF3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Рещикова Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1061518
  Черников А.А. Поведение урана в зоне гипергенеза / А.А. Черников. – М., 1981. – 207с.
1061519
  Вендельштейн Е.Г. Поведение функциональных производных ряда фурана и фуранидина в условиях реакции превращения гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: / Вендельштейн Е.Г.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1950. – 4 л.
1061520
  Байрамов С Поведение характеристик некоторых дифференциальных уравнений вблизи особых точек в трехмерном пространстве и на плоскости в целом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Байрамов С ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 9 с.
1061521
  Лекохмахер Светлана Семеновна Поведение хелатных соединений металлов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Лекохмахер Светлана Семеновна; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1061522
  Тинсли Ион Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Тинсли Ион. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
1061523
  Титлянова А.А. Поведение цезия в почвах и слоистых минералах и накопление его растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Титлянова А. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т биол. – Свердловск, 1963. – 28л.
1061524
  Таксар И.М. Поведение частицы со спинок 3/2 в однородном поле и в центрально-симметричном электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Таксар И.М.; Физический институт Академии наук СССР им. П.Н.Лебедева. – Москва, 1950. – 5 с.
1061525
  Цур-Штрассен Поведение человека и животных в новом освещении. / Цур-Штрассен. – Л., 1925. – 71с.
1061526
  Медвидь Артур Петрович Поведение электронно-дырочной плазмы антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Медвидь Артур Петрович; Вильнюсский гос. университет. – Вильнюс, 1979. – 16л.
1061527
  Исхаков И.Ф. Поведение элементарных частиц в эйнштейновском гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исхаков И.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. теории физики. – Москва, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1061528
  Никифоров А. Поведенческая макроэкономика: на пути к новому синтезу? / А. Никифоров, О. Антипина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 88-103. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0042-8736
1061529
  Акерлоф Дж. Поведенческая макроэкономическая теория и макроэкономическое поведение // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 188-228. – ISBN 5-94716-027-7
1061530
   Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса / М. Федотова, В. Плескачевский, В. Рутгайзер, А. Будицкий // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 104-117. – ISSN 0042-8736
1061531
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование : Автореф... канд. биолнаук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 18л.
1061532
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование. : Автореф... канд. биол.наук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 18л.
1061533
  Ельцов Ю.В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 2074-6040


  Комплексное взаимодействие различных научных дисциплин – поведенческих финансов и традиционной финансовой теории – существенно расширяет возможности исследования современного финансиста. В статье рассмотрены две фундаментальные поведенческие модели ...
1061534
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Наталія Романівна; Мін-во аграрної політики України. Укр. науково-дослідний ін-тут сільськогосп. радіології. – Київ, 2003. – 155 л. + Додатки: л. 132 - 155. – Бібліогр.: л.116 - 132
1061535
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Н.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1061536
  Галушка З.І. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. – Чернівці : Технодрук ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2018. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-171. – ISBN 978-617-7611-09-6
1061537
  Чайченко Г.М. Поведінка і психіка тварин : Навчальний посібник / Г.М. Чайченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 200с. – ISBN 966-594-157-7


  Традиційний для цієї науки матеріал подано на рівні новітніх досягнень науки із застосуванням термінології найновіших міжнародних номенклатур у галузі фізіології та суміжних наук. Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних ...
1061538
  Капінус Л.В. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах / Л.В. Капінус, Н.П. Скригун, К.Ю. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 75-77. – ISSN 1728-6220


  У статті уточнено поняття "поведінка споживачів у соціальних мережах", виявлено найпопулярніші онлайн-спільноти в європейському та українському Інтернет-сегментах. Визначено основні тенденції поведінки Інтернет-користувачів у соціальних мережах, а ...
1061539
  Щетініна Л.В. Поведінка керівника в умовах ризику / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, О А. Гавриленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 495-499. – ISSN 2222-4459
1061540
  Барабаш О.О. Поведінка людини: підходи до розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 4-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано співвідношення понять "поведінка" та "діяльність". Названо та охарактеризовано основні підходи до розуміння поняття "поведінка" людини.
1061541
  Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність" та "активність" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 147-151. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1061542
   Поведінка механічних характеристик нанооб"емів іонних кристалів / В.А. Макара, С.М. Дуб, Г.В. Весна, В.Ю. Горячова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 507-513. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження специфіки пружно-пластичного переходу при деформуванні наообластей кристалів КСІ та NaCl методом наноіндентування. Вивчено вплив густини дислокацій на основні механічні характеристики. Експериментально встановлено зміну параметрів ...
1061543
  Чернишук С.Б. Поведінка мікро- і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Автореф...канд.фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Чернишук С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1061544
  Чернишук Станіслав Борисович Поведінка мікро і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Дис.... канд.фізико-математ. наук: 01.04.02 / Чернишук Станіслав Борисович; НАНУ. Ін-тут фізики. – Київ, 2002. – 150 л. – Бібліогр.: л.132-150
1061545
  Биконя С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-14 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1061546
  Андрусяк Василь Поведінка населення в умовах високої задимленості від пожеж, викликаних горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
1061547
  Пилипенко В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-51
1061548
  Ліпич Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.124-133. – ISSN 1562-0905
1061549
  Полунін О. Поведінка платника податків: пропозиція із розширення моделі "слизького схилу" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – С. 171-186 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
1061550
   Поведінка показника заломлення неоднорідного розчину метанол-гексан вздовж лінії максимумів градієнта показника заломлення / О.Д. Альохін, М.П. Крупський, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 444-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом досліджено оптичні характеристики розчину метанол-гексан: градієнт показника заломлення dn/dz вздовж межі поділу фаз (T
1061551
   Поведінка при виявленні пожежі в будинку (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
1061552
  Охріменко Б.А. Поведінка радіальних хвильових функцій валентних електронів іона Т1(+3) у кристалічному полі / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано нову модель врахування поля кристалічної решітки. В запропонованій моделі усунено недоліки, присутні в попередніх моделях. Розраховані радіальні хвильові функції вільного іона Тl(3) та у решітці КСl з конфігураціями зовнішньої електронної ...
1061553
  Мудрак Р.П. Поведінка споживапча як чинник продовольчої безпеки домогосподарства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 27-30. – ISSN 1728-6220
1061554
  Прокопенко О.В. Поведінка споживачів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян ; М-во освіти і науки, Сум. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – ISBN 978-966-364-653-4


  У пр. №1717996 напис: Вельмишановному Анатолію Миколайовичу від авторів з повагою. Підпис
1061555
  Козин Л. Поведінка споживачів в системі сталого маркетингу: напрямки трансформації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 126-135. – ISSN 2410-0919
1061556
  Романів О.Я. Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, Г.М. Тарасюк, І.І. Корнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 100-111. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження - встановити принципи поведінки споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира та здійснити сегментування ринку споживачів послуг ресторанного бізнесу міста за низкою критеріїв для забезпечення виробників надійною та достовірною ...
1061557
  Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1061558
   Поведінка стресованих щурів в суок-тесті за умов вживання адіахрому / І. Тубальцева, М. Макарчук, В. Хиля, Н. Горбуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.26- 27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінкову активність щурів у суок-тесті після дії двох послідовних стрес-факторів за умов вживання біофлавоноїду адіахрому. Показано, що при повторному стресовому впливі спостерігається значне пригнічення локомоторної та дослідницької ...
1061559
  Лимарченко В.О. Поведінка трубопроводу на рухомій основі при імпульсному збуренні коливань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на рухомій основі. Труба кругового перетину консольно закріплена на рухомій основі. Розглядається поведінка системи при імпульсному збуренні основи трубопроводу. Отримано графіки коливання кінця ...
1061560
  Лимарченко О.С. Поведінка трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини / О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною при за критичних швидкостях течії рідини. Розглядається поведінка системи при малому початковому відхиленні від прямолінійної форми. Встановлено точку біфуркації розв"язку, коли прямолінійний стан ...
1061561
  Полішко Олексій Миколайович Поведінка циліндричних оболонок в рідині при дії локального імпульсного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Полішко Олексій Миколайович; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 25л.
1061562
  Гарасимів Т.З. Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 340-344. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1061563
  Буряченко А.Є. Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи / А.Є. Буряченко, К.М. Левченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 27-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1061564
  Бобух І. Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв"язку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
1061565
  Радченко Д.М. Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 56-60
1061566
  Безгін К.С. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності / К.С. Безгін, В.В. Ушкальов // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-9303
1061567
  Воропаєва Т. Поведінкова культура українців (етнотипова поведінка, стиль життя і національний характер) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 103-112. – ISBN 966-628-104-X
1061568
   Поведінкова реакція на стресс у щурів із різним соціальним статусом / В. Пахольченко, І. Тубальцева, Є. Тукаленко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 320-326. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
1061569
  Макарчук М.Ю. Поведінкове тестування змін нюхової чутливості у щурів після периферичної деолфактації та олфактобульбектомії / М.Ю. Макарчук, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-128. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Запропонована методика поведінкового тестування нюхової чутливості у дрібних лабораторних тварин. Застосування методики для визначення змін нюхової чутливості у білих щурів-самців після периферичної та центральної деолфактації виявлено, що нюхова ...
1061570
  Кудря Я.В. Поведінковий аспект управління корпоративними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
1061571
  Кобець В. Поведінковий механізм прийняття фінансових рішень в електронних аукціонах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 85-103. – ISSN 2409-9260
1061572
  Марченко В.М. Поведінковий підхід до управління ризиками проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (223). – С. 38-45. – ISSN 2522-1620
1061573
  Підвисоцький Я.В. Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 160-167


  У статті представлено підхід до створення гібридних фінансових інструментів, а також проаналізовано поведінковий та подієвий механізми логічного поєднання сукупності прав та зобов"язань для учасників комерційних контрактів. Подані розрахунки прибутку ...
1061574
  Маркова А.О. Поведінкові акти та прояв агресії мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) на місцях водопою // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-46. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1061575
  Маркова А. Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою / А. Маркова, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-38. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Агресія має важливі наслідки для екологічних процесів та еволюційних стратегій поведінки. Наводяться дані стосовно прояву агресії чорним та співочим дроздами в природних умовах та території з вираженим антропогенним впливом на водопої у гніздовий ...
1061576
  Капелюш А.А. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні / А.А. Капелюш, Л.А. Задорожня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 166-171. – ISSN 1993-6788
1061577
  Крупка І. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 285-298. – ISSN 2078-5860


  Досліджено сучасні теорії поведінкової економіки у сфері функціонування фінансового ринку. Автором проаналізовано процес взаємодії суб"єктів ринку, мотиви та стимули їхніх дій і реакції на зовнішні чинники з позиції поведінкових фінансів. Розглянуто ...
1061578
  Волошин М. Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку / Микита Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1061579
  Хавкіна Л.М. Поведінкові девіації в рекламі в аспекті корелювання з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Статтю присвячено дослідженню оригінальних концепцій та девіацій як міфологізованих категорій рекламного креативу й визначенню основних типів і функціональних різновидів поведінкових девіацій у сучасному українському рекламному міфі. The article is ...
1061580
  Патицька Х.О. Поведінкові закономірності прийняття економічних рішень на локальному рівні: теоретичні засади // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
1061581
  Мельник Я. Поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним внутрішньоособистісного конфлікту / Я. Мельник, А. Беспалько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати теоретичного дослідження сутності внутрішньоособистісного конфлікту та визначено поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним зазначеного психологічного феномену. Стан внутрішньоособистісного ...
1061582
  Козюк В. Поведінкові основи побудови самостимулюючих екорежимів / В. Козюк, Ю. Івашук // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 29-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1061583
  Челахова А.С. Поведінкові патерни в генезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1061584
  Афанасьєва О.М. Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 122-129
1061585
  Федоренко М.В. Поведінкові стратегії аплікантів на ринку праці України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 263-264
1061586
  Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : Фоліант, 2005. – 227с. – ISBN 966-8474-28-7
1061587
  Щербатюк Б.А. Поведінкові та діяльнісні аспекти мовленнєвої комунікації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 287-300


  У статті розглянуто мовленнєві комунікативні дії у двох ракурсах: як елементи соціальної поведінки та як системні компоненти спільної діяльності людей. Проаналізовано залежність практичної ефективності соціальної взаємодії від досягнення комунікативних ...
1061588
   Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції, 25 жовтня 2007 року. – Київ : Київський університет, 2007. – 383 с. – ISBN 966-439-004-6
1061589
  Корнєєв В. Поведінкові фінанси та інвесування в експолярній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1061590
  Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1061591
  Карпінський Б.А. Поведінкові фінанси як ефективний базис відображення раціональності й ірраціональності фінансових рішень у системі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 282-290. – ISSN 2222-4459
1061592
  Карпишин Н. Поведінкові фінансові рішення населення в процесі споживання / Н. Карпишин, С. Табака // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 19-28 : рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1061593
  Аннинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089
1061594
  Черевичный П.Т. Повеление интегральных кривых в окрестности особой точки одного дифференциального уравнения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черевичный П.Т.; Объед. уч. совет ин-тов матем., кибернетики и Глав. астроном. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 16л.
1061595
   Повелители каменных джунглей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 20-21 : Фото
1061596
  Кристя З.С. Повелители компьютеров / З.С. Кристя. – М, 1991. – 46с.
1061597
   Повелители кофе // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-9 : Фото
1061598
  Муркок М. Повелители мечей: Хроника Корума / М. Муркок. – Ленинград, 1991. – 380с. – ISBN 5-7183-0002-X
1061599
   Повелители стратегических.. – М., 1972. – 144с.
1061600
  Вайс М. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля / М. Вайс, П. Померанцев // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 9-12
1061601
  Голованенко Володимир Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30 : Фото
1061602
  Голованенко В. Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30.


  Нікола Тесла.
1061603
  Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
1061604
   Повелитель демонов ночи.. – М., 1969. – 256с.
1061605
  Шаховская Н.Д. Повелитель молний / Н.Д. Шаховская, М.В. Шик. – М, 1968. – 174с.
1061606
  Голдинг У. Повелитель мух / У. Голдинг. – М., 1990. – 215с.
1061607
  Голдинг Уильям Повелитель мух // Повести. : Пер.с англ. / Уайт Патрик. – Москва : Панорама, 1999. – С.197-368. – (Библиотека "Лауреаты Нобелевской премии"). – ISBN 5-85220-573-7
1061608
  Голдинг В. Повелитель мух / В. Голдинг; Пер. с англ. Л.А.Василенко. – Киев : Просвіта, 2000. – 168с. – (Библиотека школьника). – ISBN 966-7115-08-9
1061609
  Голдинг Уильям Повелитель мух : Роман / Голдинг Уильям. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 268с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00183-Х
1061610
  Навольнева И. Повелитель мух // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 37. – С. 72-74.


  Художник Демієн Херст
1061611
  Фролов И.А. Повелитель рек / И.А. Фролов. – Москва, 1952. – 212с.
1061612
  Зорин В.Н. Повелитель случайностей / В.Н. Зорин. – Калининград, 1980. – 248с.
1061613
  Юрьев З.Ю. Повелитель эллов : фант. роман / Юрьев З.Ю. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 349 с.
1061614
  Лу П. Повелительница кукол // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 69-83. – ISSN 1560-4233


  Мадам Тюссо
1061615
  Нинуа Г.А. Повелительное наклонение в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Нинуа Г. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1061616
  Пазухин Р.В. Повелительное наклонение в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазухин Р.В.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1961. – 11л.
1061617
  Соломонова М.М. Повелительное наклонение в современном немецком языке : Автореф... канд. биол.наук: / Соломонова М.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16л.
1061618
  Хасанова М.М. Повелительное наклонение в эвенкийском языке. : Автореф... Канд.фиолол.наук: 10.02.02 / Хасанова М.М.; Ан СССР.Ленинг.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1979. – 20л.
1061619
  Батырова М.А. Повелительное наклонение глагола в русском языке в сопоставлении с повелительно-желательным наклонением в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Батырова М.А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 21л.
1061620
  Ярещенко А.П. Повелительное наклонение глагола в языке украинской народности (на материале письменных памятников XIV - первой половины XVII в.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Ярещенко А.П. ; МВ и ССО, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1972. – 19 с.
1061621
  Ушакова В.Т. Повелительное наклонение и его синонимы в современном английском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ушакова В.Т. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 16 с.
1061622
  Гарданов Х.Ш. Повелительное наклонение и его стилистическое употребление в современном татарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Гарданов Х.Ш.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1969. – 25л.
1061623
  Андреева И.С. Повелительное наклонение и контекст при выражении побуждения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.С. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 18 c. – Бібліогр.: с.18
1061624
  Нгуен Тует Минь Повелительное наклонение русского языка в сопоставлении с вьетнамским : Автореф... канд. филол.наук: 10.600 / Нгуен Тует Минь; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1061625
  Драгойчева Ц. Повеля на дълга : (Спомени и размисли) / Ц. Драгойчева; Цола Драгоцчева. – София : Партиздат, 1972. – 599 с. : ил.
1061626
  Листопад О. Повені в Європі - наслідок змін клмату і неготовності до них // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про літні європейські стихійні лиха як урок і попередження для України.
1061627
  Болотина Л.Р. Повенно-патриотическое воспитание подростков в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Болотина Л. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 23л.
1061628
  Квин Э. Повенчанная со смертью. Улика из прошлого века. Гроб для двоих : Романы / Эллери Квин; Пер. с англ.: А.В.Перцева. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 479с. – (Неизвестный детектив). – ISBN 985-09-0006-7
1061629
  Цибковская Н.С. Повереждения и адаптационные изменения в ультратонкой организации клеток льстьев ячменя при засолении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цибковская Н. С.; Все. акад. с. х. наук. – Л., 1980. – 24л.
1061630
  Боргсдорф Поверенные воинские правила, како неприятельские крепости силою брати его царскому величеству к предбудущей славе изображены : чрез Ериста Фриддериха барона, фон Боргсдорфа, Цесарского Величества Римского, учрежденного началного инженера в лето Господне, 1697. Ныне же повелением Его Царского Пресветлого Величества напечатася в царствующем великом граде Москве, лета ... 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф // Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славнои победы над Азовым, и к счастливому въезду в Москву. : Его царскому величеству покорнейше поднесено от Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величества Римского, настояще учрежденного в лето Господне, 1696. Ныне же повелением его царского пресветлого величества напечатася в ... Москве, 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф. – Москва : [б.и.], 1709. – 37 с. : 6 л. черт.
1061631
   Повержені ідоли.. – К., 1975. – 383с.
1061632
  Марев Н. Поверженная Италия / Н. Марев. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 47 с.
1061633
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. В.Смирновой и Л.Бать. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
1061634
  Икрами Д. Поверженный : роман / Джалол Икрами;. – Москва : Известия, 1980. – 350 с.
1061635
  Коротков А.С. Поверженный ангел / А.С. Коротков. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 239с.
1061636
  Пашков А.Н. Поверителю радиоизмерительных приборов / А.Н. Пашков, В.П. Корсаков. – М., 1962. – 455с.
1061637
  Скульская Е. Поверить любовь смертью // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С.130-140. – ISSN 0321-1878
1061638
  Казакова Р.Ф. Поверить снегу / Р.Ф. Казакова. – Ташкент : изд-во художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1967. – 75 с.
1061639
   Поверка : Сборник очерков и статей. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1972. – 295 с.
1061640
   Поверка : Повести, рассказы, стихи. – Ленинград, 1988. – 463 с.
1061641
  Спиридонов А.И. Поверка геодезических приборов / А.И. Спиридонов, Ю.Н. Кулагин, М.В. Кузьмин. – Москва : Недра, 1981. – 160 с.
1061642
  Фатеев Н.П. Поверка метеорологических приборов / Н.П. Фатеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 311с.
1061643
  Шиль Н.Н. Поверка на месте : сборник законоположений, касающихся производства поверки доказательств по гражданским делам / Н.Н. Шиль, чл. Виленской Судебной палаты. – Вильна : Изд. и тип. кн. маг. А.Г. Сыркина, 1914. – [4], 159 с.
1061644
  Ганейзер Г.А. Поверка нужды : [рассказ] / Евгений Ганейзер. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 47 с.
1061645
   Поверка радиоизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1965. – 751 с.
1061646
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова. – Л., 1979. – 192с.
1061647
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова, Е.З. Шапиро. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1987. – 294 с.
1061648
   Поверка электроизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1964. – 708 с.
1061649
  Гойтисоло Л. Поверка. / Л. Гойтисоло. – М., 1980. – 573с.
1061650
  Лысов Г.Ф. Поверки и исследования теодолитов и нивелиров в полевых условиях / Г.Ф. Лысов. – Москва : Недра, 1978. – 97с.
1061651
  Веремійчик О. Повернемо із забуття творчість талановитого поета Михайла Ситника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 5
1061652
  Кулик Н. Повернене ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Протягом довгих десятиліть ім"я видатного українського вченого й педагога, автора першого в Україні тритомника з фізики, довоєнного декана фізико-математичного факультету Харківського університету Андрія Желеховського було викреслено з історії вишу і ...
1061653
   Повернені імена : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
[Кн. 1]. – 2002. – 479, [1] с.
1061654
  Матвієнко В.М. Повернені імена: Кость Мацієвич - народний міністр закордонних справ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.29-33
1061655
  Гінзбург В.З. Повернені симфонії / В.З. Гінзбург, М.М. Медуниця. – Київ, 1963. – 106с.
1061656
  Таракан-Береза Повернені шевченківські раритети
1061657
  Сергійчук В.І. Поверненння кольлрів синього неба й стиглої пшениці // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 130-132. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 20-річчя підняття в Києві національних синьо-жовтих прапорів.
1061658
  Якобсон А. Повернення / Аугуст Якобсон ;. – Київ, 1952. – 64 с.
1061659
  Гжицький В.З. Повернення / В.З. Гжицький. – К., 1958. – 232с.
1061660
  Романець О. Повернення / О. Романець. – Ленинград, 1959. – 108 с.
1061661
  Ходченко П. Повернення : новела / П. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 24 с.
1061662
  Ткач М.М. Повернення : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1974. – 103 с.
1061663
  Довнар Г.С. Повернення : повість / Г.С. Довнар. – Київ, 1976. – 171 с.
1061664
  Кушнір В.С. Повернення / В.С. Кушнір. – К., 1980. – 155с.
1061665
  Рішко М.В. Повернення / М.В. Рішко. – Ужгород, 1980. – 96с.
1061666
  Красій-Пересада Повернення / Красій-Пересада. – К., 1984. – 143с.
1061667
  Барась М.Т. Повернення : [про відродження госп-в Козятин. р-ну Вінниц. обл.] / М.Т. Барась. – Одеса : Маяк, 1989. – 94, [2] с. – (Більше соціалізму! / Серія засн. в 1989 р.)
1061668
  Мишанич Олекса Повернення : Літературно-критичні статті й нариси / Мишанич Олекса; НАНУ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Обереги, 1997. – 336с. – ISBN 966-513-105-2
1061669
  Кононович Л. Повернення / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 128с. – ISBN 966-663-080-Х
1061670
  Матвєєв О. Повернення : Вірші / Олександр Матвєєв; Пер. Лариси Петрової. – Київ : Наукова думка, 2005. – 185с. – ISBN 966-00-0475-3
1061671
  Маланюк Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк; Упоряд., ред., передмова Т. Салиги. – Львів : Світ, 2005. – 496с. : іл. – (Ad Fontes-До джерел). – ISBN 966-603-449-2
1061672
  Постовалова Марія Повернення : продовження поеми Миколи Вороного "Євшан-зілля"
1061673
  Холодний М.К. Повернення : збірка поезій / Микола Холодний. – Київ : Факт, 2009. – 212 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-247-3
1061674
  Пошивайло І. Повернення // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  Ім"я Василя Кричевського стрімко повертається в Україну
1061675
  Чадюк М. Повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 16-17


  Виставка "Куліш. Пантелеймон Куліш": факти, які по-новому відкривають письменника, 200-річчя з дня народження якого ми відзначаємо цьогоріч.
1061676
  Багрянцев Ю. Повернення : кіноповість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1061677
  Позняк-Хоменко Повернення "Білоруського Гоголя" // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 вересня (№ 87). – С. 3


  "У місті Чуднів Житомирської області з’явився перший у світі пам’ятник білорусько-польсько-українському письменнику Яну Барщевському, який є основоположником нової білоруської літератури. Багато хто його називає білоруським Гоголем, а за значенням для ...
1061678
  Трапезнікова Д. Повернення "Вітру" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 24


  Гомада виборола право бачити єдину в Києві мозаїку Алли Горської.
1061679
  Бережний В.П. Повернення "Галактики" / В.П. Бережний. – К, 1978. – 232с.
1061680
  Фішкер Й. Повернення "злого німця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 9


  Як німецька Європа перемогла Європейську Німеччину.
1061681
  Лук"янчук Г. Повернення "Реймського Євангелія" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 11


  У Києві презентували факсимільне видання "Реймського Євангелія" - найдавнішої рукописної книги з бібліотеки Ярослава Мудрого.
1061682
  Фішер Йошка Повернення "східного питання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 3


  ЄС має поставитися до кризи в Туреччині з терпінням і прагматизмом, спираючись на демократичні принципи.
1061683
  Кравченко Я. Повернення Алли Горської: "На шаблях сидіти жорстко..." До 85-річчя від дня народження // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 152-155. – ISSN 0868-4790
1061684
  Галенко О. Повернення Анахарсиса // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 15-16


  Наукова діяльність українсько-американського історика Омеляна Пріцака.
1061685
  Калинець І. Повернення Антонича // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 29-33
1061686
  Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 871-884. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1061687
  Курило В.В. Повернення біженців на батьківщину з території України (кінець 1917-1918 рр.) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 79-81. – ISBN 966-660-151-6
1061688
  Вітович І. Повернення блудного сина з Європи // Україна молода. – Київ, 2021. – 6-7 липня (№ 66-67)


  Дональд Туск знову очолив польську опозицію.
1061689
  Веремійчик О. Повернення Богдана Веселовського в Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 4
1061690
  Бонд П. Повернення бунтівного полковника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 15


  Роман-антиутопія Анатолія Сахна "Острів Хо. Поріг болю".
1061691
  Петрів П. Повернення в гру Емманюеля Макрона // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 5


  Президент Франції виграв вибори під гаслом оздоровлення економіки. Але нині його найбільшим успіхом є перебудова політики на свою користь.
1061692
  Корж В.Ф. Повернення в майбутнє. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1971. – 99с.
1061693
  Пом"янський Л.І. Повернення в молодість / Л.І. Пом"янський. – К., 1980. – 85с.
1061694
  Лавриненков В.Д. Повернення в небо / В.Д. Лавриненков. – К., 1972. – 311с.
1061695
  Гусейнов Г. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Григорій Гусейнов ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-605-008-7


  Нова книжка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася музикою "Бітлз", одягала джинси, ...
1061696
  Супрун Н. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 34-36. – ISSN 1819-7329


  "Лише два українських економіста - М. Туган-Барановський та Є Слуцький внесли внесок на світовому рівні в розвиток економічної науки та економіки загалом"
1061697
   Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 495, [1] с., [1] арк. схема, склад. вдвоє : іл. – Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1061698
  Кривцун Д. Повернення в Царгород... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 4


  "Постання визнаної помісної православної церкви в Україні зруйнує міф про "тисячолітню історію Росії".
1061699
  Позняк-Хоменко Повернення Валерія Марченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 123). – С. 13


  В селі Гатне на Київщині відомому дисиденту і правозахиснику вікриють пам"ятник.
1061700
  Сюндюков І. Повернення великого літописця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 8


  У Національному заповіднику "Гетьманська столиця" презентували оновлене видання славнозвісної праці Самійла Величка.
1061701
  Някляєв У. Повернення віри : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 64-70. – ISSN 0320-8370
1061702
  Томенко М. Повернення Вячеслава Липинського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 7-8
1061703
  Ткаченко Вс. Повернення Гелени до Парижа // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 106-112


  Зміст: Бернард де Вентадорн ( бл. 1150-1180), Жан-Луї-Шарль д’Орлеан-Лонгвіль (1646-1694), П"єр де Ронсар (1524-1585), П"єр де Марбеф (1596-1635), Жан-П"єр Кларіс де Флоріан (1755-1794), Андре Шеньє (1762-1794), Віктор Гюго, Шарль Бодлер та ін.
1061704
  Мамалига В. Повернення гетьмана многославного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4-5 січня (№ 1). – С. 4


  Укладені Дем"яном Ігнатовичем "Глухівські статті" стали основою того, що українська козацька держава збереглася ще майже на століття.
1061705
  Царук А. Повернення Гориславича: у кожного своя правда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 8
1061706
  Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 20-21, 23.
1061707
  Сулима М. Повернення давнини (Розмова з Миколою Сулимою) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 135-139. – ISBN 966-7379-16-7
1061708
  Іваненко Ю. Повернення державних боргів комерційним банкам : проблеми макроекономіки / Ю. Іваненко, О. Муха, Д. Бабій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1061709
  Турен А. Повернення дієвця / Ален Турен. – Пер. з французької О. Гуджен та ін. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 320с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-236-7
1061710
  Гомотюк Оксана Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства ( середина 1920-х - початок 1930-х рр. ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
1061711
  Жлуктенко Н. Повернення до alma mater // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – C/ 335-341
1061712
   Повернення до alma mater // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв’язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного ...
1061713
  Кіт Л. Повернення до alma mater // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 1, 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв"язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного з них ...
1061714
  Демченко Т. Повернення до витоків: нарис про краєзнавця Василя Устименка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 127-133
1061715
  Краковський В.Л. Повернення до горизонту / В.Л. Краковський. – Киев, 1967. – 210с.
1061716
  Білошицький П.В. Повернення до Едему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-36 : рис.
1061717
  Базів В.А. Повернення до здорового глузду : нові явища в економіці зах. регіону УРСР / В.А. Базів. – Львів : КАМЕНЯР, 1989. – 197с.
1061718
  Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
1061719
  Алфьорова З.І. Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві / З.І. Алфьорова, А.М. Алфьоров // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 8-16. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано публікації, у яких досліджено взаємозв’язок між змінами в парадигмах розвитку європейської цивілізації та необхідністю оновлення методологічних засад у сучасному культурологічному та мистецтвознавчому науковому дискурсах. Розглянуто ...
1061720
  Гусеф К. Повернення до польско-українських "конфліктів пам"яті" з часів кінця війни: чорна скриня відповідальности "комунізму" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1061721
  Артеменко Г.В. Повернення до раю : поезії / Ганна Артеменко ; [передм. О.Ф. Матушек ; ред. В. Коломієць ; худож. оформлення О.О. Яцун]. – Київ : Український письменник, 2006. – 63, [1] с. – ISBN 966-579-197-4


  У пр. № 3908BR напис: Шановному Григорію Фоковичу від автора з побажанням щастя, добра та з вдячністю за хороше навчання. 04.12.2007 р. Підпис.
1061722
  Венцлова Т. Повернення до рідного краю // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14


  Вплив Адама Міцкевича на литовську культуру.
1061723
  Печорний Петро Повернення до себе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18. – ISSN 0868-9644


  Крутяться, крутяться гончарні верстати ... Заходжу в керамічну майстерню інституту - за ними сидять молоді, красиві хлопці і дівчата, перемазані глиною, студенти різних курсів, закохані у керамічне мистецтво, в гончарство. А з-під рук виростають ...
1061724
  Липківська А. Повернення до театру Леся Курбаса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 15


  Чернігівський театр імені Т.Шевченка представив "Одержиму" Лесі Українки у постановці режисера, актора та ... вояка-добровольця Олександра Лаптія.
1061725
  Сєлятицька А. Повернення до традицій: польський пошуковий театр // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 108-117. – ISSN 1997-8642
1061726
  Білоцерківець Н. Повернення додому. Розмова з президентом Асоціації українських письменників поетом Тарасом Федюком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-9644
1061727
  Гриценко М. Повернення дощу : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 28-29
1061728
  Личковах В.А. Повернення Європи? (філософські та культурно-антропологічні засади "універсалізму" як альтернативного, "панєвропейського" шляху глобалізації) / В.А. Личковах, М.В. Ольховик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.3-13. – (Філософські науки)
1061729
  Набокова Н. Повернення життєтворчої спадщини із забуття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 39-43. – (Політичні науки)
1061730
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – Львів, 1965. – 219с.
1061731
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 211с.
1061732
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1971. – 211с.
1061733
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 3-е вид. – Львів : Каменяр, 1976. – 222с.
1061734
  Бровченко В.Я. Повернення з літа : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1985. – 119 с.
1061735
  Ніколаєва Т.О. Повернення з небуття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 143-155. – ISSN 0320-9466


  Архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка.
1061736
  Іванко А.Б. Повернення з небуття... (О.П. Оглоблин: людина і дослідник) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 295-311. – ISBN 966-583-076-7
1061737
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
1061738
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ, 1981. – 231 с.
1061739
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Дніпро, 1989. – 230 с. – (Доблесть)
1061740
  Радьков Д.П. Повернення з пекла : вибрані поезії / Дмитро Радьков. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 296с. – ISBN 966-542-368-1
1061741
  Сокол Г. Повернення забутої письменниці: Галина Журба
1061742
  Скрипець Н. Повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду: процесуально-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 432-433. – ISBN 978-617-7069-17-0
1061743
  Каплан Р. Повернення згубного націоналізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 грудня (№ 236)


  Поширення універсальних цінностей гальмується в багатьох місцях - від Росії до Близького Сходу.
1061744
  Гирич Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України ( XX - поч. XXI ст.) / Гирич, С. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 219-225. – ISSN 0130-5247
1061745
  Іванов В.Д. Повернення Ібадулли / В.Д. Іванов. – К., 1956. – 280с.
1061746
  Овчаренко Е. Повернення Івана Марчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 15
1061747
  Бреславська С. Повернення Івана Чендея // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 14-15
1061748
  Зеров К. Повернення із забуття : Микола Зеров (14.04.1890 -03.11.1937) / Костянтин Зеров. – Київ : АВЕРС, 2008. – 66 с. – ISBN 978-966-7844-67-7
1061749
  Рудик С.К. Повернення із забуття = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
1061750
  Світличанин І. Повернення із забуття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 6-7


  115 років від дня народження Іларіона Курила-Кримчака - краєзнавця, публіциста, підпільника, одного з творців і керівників ОУН у Мелітопольській окрузі на Запоріжжі, чиє життя певною мірою було пов"язане з Кримом.
1061751
  Карп"юк А. Повернення із забуття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 6-7


  До 120-річчя з дня народження Ю. Жилка.
1061752
  Мицик Ю. Повернення із забуття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 6


  Василь Олексійович Біднов — український громадський і культурний діяч, історик української церкви, член Української Центральної Ради.
1061753
  Клименко Т.А. Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 50-60. – ISSN 0320-9466
1061754
  Василькевич Г. Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застриця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 75-78


  Статтю присвячено збирацькій і фольклористичній діяльності члена Наукового товариства імені Шевченка, доктора філософії отця Йосипа Застриця.
1061755
  Іщук-Пазуняк Повернення із прірви забуття // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 226-231. – ISBN 978-966-355-044-2


  "Нещодавно минуло 140 років від дня народження письменника Володимира Леонтовича".
1061756
  Шумицька Г. Повернення імені Миколи Яська: ще одна добра справа на конто академіка Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 48-51. – ISSN 2520-6419
1061757
  Даниленко О. Повернення історико-культурних цінностей в Україну: здобутки та перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 44-51. – ISSN 2664-4282
1061758
  Станіславський В. Повернення Кам"янця-Подільського під польську владу в 1699 р.: реакції в Кримському ханаті та Туреччині // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2519-2523
1061759
  Сліпушко О. Повернення Кобзаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Тарас Шевченко мріяв працювати в Університеті Святого Володимира. Здійснення омріяного було вже так близько... У березні 1847 року міністр народної освіти імперії Сергій Уваров писав до київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова про призначення ...
1061760
  Сулима М. Повернення козака/солдата додому: витоки й трансформації сюжету // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 48-52
1061761
  Глинянська О. Повернення Конституції 1996 року: плюс чи мінус? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 52-54
1061762
   Повернення коштів за пробне ЗНО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Станом на 7 липня 2020 року МОН спільно із Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО у закладах освіти 86351 учаснику.
1061763
  Коташевська Т. Повернення коштів отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 145-147.
1061764
  Коташевська Т. Повернення коштів, отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 112-114.
1061765
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : дис. ... канд . юрид. наук : 12.00.09 / Луцик В.В.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 219 л. + Додатки: л. 189-197. – Бібліогр.: л. 198-219
1061766
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Луцик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1061767
  Фурсов Р. Повернення кримських татар в Крим // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 145-156


  У статті висвітлюються різні етапи повернення кримськотатарських репатріантів на територію Криму. Також зроблено спробу запровадити наукову періодизацію цих етапів. The article lights up different stages of Crimean Tatars repatriation to Crimea. As ...
1061768
  Кислий Повернення кримських татар до Криму напередодні 1989 р. як дослідницька проблема / Кислий, М.-О.О // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 54-61. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1061769
  Грабович Г. Повернення критика // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  Вплив Томаса Еліота, американського поета, драматурга і літературного критика на історію критики і на теорію поезії.
1061770
  Ятченко Є.О. Повернення культового майна релігійним організаціям в Україні та захист їх майнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1061771
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К., 1993. – 42с.
1061772
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К.
7. – 1996. – 61с.
1061773
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Вип. 6. – 1996. – 336с
1061774
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи : Матеріали наук.-практ. симпоз. " Правові аспекти реституції культ. цінностей: теорія і практика ". – Київ
Вип. 10. – 1997. – 202с.
1061775
  Тихенко В.О. Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 109-116. – ISSN 0320-9466
1061776
  Князюк В.К. Повернення легенди. / В.К. Князюк, В.Я. Стадниченко. – К., 1969. – 91с.
1061777
  Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – Киев : Вид-во т-ва "Знання" України, 1991. – 47 с. – (Сер. 1 "Час і суспільство" ; № 4)
1061778
  Дубцов Д. Повернення майна, вилученого під час обшуку. Як виграти битву? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1061779
  Доброчинська А. Повернення майна, вилученого під час обшуку: дії адвоката // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 18-19
1061780
  Пашко Л.А. Повернення маленького принца : Посібник для читання з французької мови / Л.А. Пашко. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 228с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-60-4
1061781
  Побірченко Н. Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55.
1061782
  Пахолко С. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам"ятках Петра Терещука / С. Пахолко, Т. Денисова, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
1061783
  Піскун В. Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й сподівання на дії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 45-54. – ISBN 966-7060-35-7
1061784
  Герліх Гюнтер Повернення на батьківщину, до країни незнайомої / Герліх Гюнтер. – К., 1990. – 416с.
1061785
  Мкртчян С. Повернення на круги своя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 165-169. – ISSN 0320 - 8370
1061786
  Качмар О. Повернення неплатоспроможних банків: перспективи для вкладників / О. Качмар, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 20-21


  За останні 3,5 роки Національний банк України прийняв не одне рішення щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку. Це спричинило появу судових спорів, у яких клієнти банків намагаються будь-що повернути свої кошти (вклади, обігові кошти), які ...
1061787
  Віднянський С.В. Повернення Німеччини в Європу. Конрад Аденауер / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 111-140. – ISBN 978-966-02-5494-7
1061788
  Короткий В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 5-10. – ISBN 966-7272-00-1
1061789
  Гоцуляк В.В. Повернення особистості наукової авансцени // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 129-141


  До 124-річчя від дня народження історика, уроженця Черкащини - Бориса Дмитровича Крупницького (1894 - 1956 рр.)
1061790
  Коваль Роман Повернення отаманів Гайдамацького краю / Коваль Роман. – Київ : Діокор, 2001. – 288с. – ISBN 966-96038-0-3
1061791
  Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородцева, або про необхідність "виправлення імен" // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 355-367. – ISSN 1818-992Х
1061792
  Степовик Д. Повернення паризького "Тризуба" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 7


  Українське слово у Франції
1061793
  Смоляк Б. Повернення перевізника сонця й дощів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
1061794
  Ричка В. Повернення Переяслава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Історія славетного міста на річці Трубіж.
1061795
  Позняк-Хоменко Повернення Петлюри // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 2


  У столиці відкрили перший барельєф Голови Директорії УНР.
1061796
  Астаф"єв О. Повернення Петра Могили // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 97-108. – ISSN 0236-1477


  "Нова книжка, яка щойно з"явилася під грифом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародної школи україністики НАН України й Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. <...> Текст переклав зі ...
1061797
  Гурська А. Повернення підсудності в КПК "на круги своя" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 34
1061798
  Зарівна Т. Повернення по-українськи : проза: розповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 10-28
1061799
  Гордон О. Повернення по Кайзервальду / О. Гордон. – Львів, 1996. – 55с.
1061800
   Повернення полярників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". В Антарктиді вчені вивчали, зокрема, зміни клімату, антарктичні мікроорганізми, флору (зокрема, ...
1061801
  Рябенко Г. Повернення прокурору обвинувального акта судом в аспекті забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування / Г. Рябенко, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 46-51
1061802
  Масенко Лариса Повернення репресованих слів : [рецензія] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
1061803
  Гетманцев О.В. Повернення речових доказів, оглянутих і досліджених судом, у порядку цивільного судочинства / О.В. Гетманцев, Н.К. Височанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Проведено комплексний аналіз передумов, підстав та порядку зберігання та повернення речових доказів, що були оглянуті та досліджені судом у процесі відправлення правосуддя у цивільних справах.
1061804
  Гордійчук М. Повернення Семена Палія з Сибіру в листуванні російської політичної еліти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 7-8
1061805
  Тарасюк Галина Повернення сеньори : новела // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753
1061806
  Пахльовська О. Повернення Сізіфа // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 110-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Феномен Івана Дзюби.
1061807
  Чорногуз О. Повернення сотника Домбчевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 5


  Своєю творчістю О. Горобець повертає вирвані й цензуровані сторінки вітчизняної історії. Роман Йосифович Домбчевський - український правник, активіст Союзу визволення України, сотник Української Галицької армії, секретар посольства Української Народної ...
1061808
  Дорошенко Ю. Повернення Софії Караффи-Корбут // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 12


  Перша книга документального роману-колажу мистецтвознавця та дисидента Богдана Гориня "Любов і творчість Караффи-Коррбут" (український графік)
1061809
  Чадюк М. Повернення спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 30-31


  Презентовано повне факсимільне видання Реймського Євангелія.
1061810
  Мойсієнко В. Повернення спадщини / В. Мойсієнко, Г. Горобець; підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 30-31


  "Поступово усе більше іноземних вчених розрізняють московське й руське".
1061811
  Чадюк М. Повернення спадщини Володимира // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 8-9


  У Національному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена відновленню Київської митрополії.
1061812
  Коробкова О. Повернення старих схем у процедурі банкрутства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1061813
  Роговий В. Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-139


  У статті висвітлюється питання про повернення українськими студентами, котрі в умовах бездержавності навчалися за кордоном за рахунок пожертв нашої еміграції, їхніх стипендій, що ставали матеріальною підтримкою для наступних поколінь студіюючої молод і ...
1061814
  Бабаєва О.В. Повернення суддею кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 188-194. – (0). – ISSN 2078-9165
1061815
  Воробель У.Б. Повернення судового збору у зв"язку із залишенням заяви без розгляду в цивільному судочинстві України // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 46-56. – ISSN 2617-4162
1061816
  Лосєв І. Повернення Сходу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Український Схід насправді йде тим самим шляхом, що й український Захід, тільки зі значним запізненням і природно-історичними ускладненнями.
1061817
  Берроуз Э.Р. Повернення Тарзана / Э.Р. Берроуз. – К, 1992. – 206с.
1061818
  Ругаль Л. Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-166. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних і друкованих матеріалів, періодичних видань досліджено основні аспекти відновлення діяльності творчих установ й організацій після звільнення України від німецьких окупантів у 1943-1945 рр. On the basis of archives and published ...
1061819
  Черемський К. Повернення традиції. З історії нищення кобзарства / К. Черемський. – Харків : Центр Леся Курбаса, 1999. – 288с. – ISBN 5-7707-8347-8
1061820
  Мазур А.П. Повернення у вересень / А.П. Мазур. – К, 1986. – 167с.
1061821
  Дмитріюк В. Повернення у рідні сторони // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 40-43, 48. – ISSN 1230-2759


  Зі споминів д-р Василя Дмитріюка.
1061822
  Григорчук Ю. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 120-125. – ISSN 0236-1477
1061823
   Повернення Україні Богдана Лепкого. – Чикаго : Соборна Україна
Кн.4 : Святкування 125 річчя від дня народження Великого Сина України Богдана Лепкого, 1872-1997 /Зібрав, упоряд. і видав на правах рукопису Роман Смик. – 1998. – 270с.,[30арк.] : іл., фот.
1061824
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1061825
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1061826
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
1061827
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926-1936 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-41. – Бібліогр.: с. 33-41. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено і проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено також роботу державних, наукових установ УСРР на тлі загального процесу реституції українських ...
1061828
  Андрусяк Т. Повернення української та звільнення від радянської науки, як умова успішного та динамічного розвитку України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 26-28
1061829
  Пилипенко В. Повернення українців з Фінляндії на батьківщину 1918 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.132-136
1061830
  Кралюк П. Повернення унійного Мелетія Смотрицького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 30


  Цивілізаційне протистояння, котре розгортається на терені України в XXI ст., годі зрозуміти, не звертаючись до передісторії.
1061831
  Будько Євген Повернення усмішки в Таїланд : без проблем? / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 44-48 : Фото
1061832
  Околітенко Н.І. Повернення фараонового сина : наук.-фантаст. повісті та оповідання / Наталя Околітенко. – Київ : Пульсари, 2015. – 605, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-615-055-8
1061833
  Лук"яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка
1061834
  Титар О.В. Повернення читача: сучасна філософія літератури як філософія читання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-99. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
1061835
  Лубенський В.Я. Повернення щастя / В.Я. Лубенський. – К., 1989. – 105с.
1061836
  Слабошпицький М. Повернення Юрія Буряка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 161-166. – ISSN 0208-0710
1061837
  Коваленко Сергій Повернення Юрія Шевельова : конспект уроку словесності в 11 класі
1061838
  Най Джозеф Повернення Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  Майбутнє Японії: відносини із сусідніми країнами - Північною Кореєю, Південною Кореєю і Китаєм.
1061839
  Довгопол Наталя Повернення ясночолого бога : повість / Закінчення. Початок у № 5, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-56. – ISSN 0130-321Х
1061840
  Школа Л. Повернення. 10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 4
1061841
  Сорока Ю. Повернення. 1941 [уривок] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 78-81. – ISSN 0868-9644


  75 років тому від рук нацистів загинула поетеса Олена Теліга.
1061842
  Черняков Б.І. Повернення. Доля Миколи Лукаша : (Статті і матеріали 200-2003 рр.) / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 64с.
1061843
  Малишко А. Повернення; Покоління; Рядок про матір : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 7-8
1061844
  Богданова Светлана Повернется ли турбизнес лицом к музеям? : У музея национальной истории нерадивые партнеры. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1061845
  Кравцова Н. Повернися з польоту! / Н. Кравцова. – Київ : Веселка, 1973
1061846
  Ющук І. Повернімося до правопису обличчям // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1061847
  Дімаров А.А. Поверніть мені нареченого / А.А. Дімаров. – Львів, 1961. – 43 с.
1061848
  Гудима М. Поверніть Одесі Ройтбурда! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 14


  "Звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею розбурхало українську культурну спільноту й стало серйозним ударом по всіх райдужних деклараціях нової влади щодо нової та прогресивної культурної політики. В Одесі ...
1061849
  Сергійчук В. Повернувся в лоно України // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 44. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 170-річчя від дня народження Федора Щербини.
1061850
  Яновська Л.О. Повернувся з Сибіру : Драма на 5 дій / Л. Яновська. – Вид. 3-є. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 88 с.
1061851
  Яновська Л.О. Повернувся із Сибіру : Дpама на 5 дій Л. Яновської Присвячується В. Я. Яновському. – Вид. 5-те, перероб. автором. – Київ : Друкарня Рад. Київ. Профес. Робітн. Спілки, 1918. – 67 с. – (Вид-во "Книгозбіpня" ; Ч. 13-14)
1061852
  Власенко І. Повернувся, щоб залишитися назавжди // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 25


  Про поетичну збірку Анатолія Григоренка "Тінь перуна" передмову до якої написав відомий критик і літературознавець професор Наєнко М.К.
1061853
  Івченко Володимир Повернувшись із полярної вахти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 12-15 : Фото
1061854
  Сергійчук В.І. Повернувшись на землю батьків // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 169. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 65-річчя від дня смерті Олександра Динника.
1061855
   Повернулися з нагородами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності "Соціологія", в якій взяли участь і студенти КНУТШ, посівши друге місце в конкурсі.
1061856
  Топчій А. Повернулися спогадом у дитинство // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 червня - 3 липня (№ 25/26)


  Свято "Хата моя біла хата" в Художньо-меморіальному музеї "Садиба народного художника України Олександра Саєнка".
1061857
  Крно М. Повернуся живий! : роман / М. Крно; Пер. із словацької. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 276 с.
1061858
  Поліщук А.І. Повернуся з сонцем, мамо! : повість, новели / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
1061859
  Тетерук С.Ф. Повернута весна / С.Ф. Тетерук. – К, 1986. – 102с.
1061860
  Лук"янчук Г. Повернути всю правду про Геноцид - Голодомор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 2


  В Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору" зібрались дослідники історії Голодомору в Україні 1932-1933 рр. "Докладний, з цифрами й розрахунками, виступ доктора історичних наук Володимира Сергійчука та інших науковців спонукав ухвалити ...
1061861
  Ющенко В. Повернути втрачене: // Без цензури, 2004


  Пробл. євроінтеграції України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
1061862
  Чайка Н. Повернути довіру людей // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.43-45


  Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
1061863
  Сюндюков І. Повернути країну собі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 20


  Деколонізація південноафриканська та українська: уроки Нельсона Мандели.
1061864
  Сюндюков І. Повернути країну собі. Деколонізація південноафриканська та українська: уроки Нельсона Мандели // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 20
1061865
  Шпек Р. Повернути ліквідований банк? Місія нездійсненна // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 28-29
1061866
  Смілянська А. Повернути науку до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 3


  "...Освіта - це питання національної безпеки. На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд під час парламентських слухань на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".
1061867
  Лук"янчук Г. Повернути правду про геноцид-голодомор - наш святий обов"язок! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 12, 14


  Згадується виступ д-ра іст. наук В. Сергійчука в Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору".
1061868
  Гайдук Г. Повернути Росію в лоно цивілізації... може лише Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 квітня (№ 61). – С. 5
1061869
   Повернути традиції відзначення 9 березня як дня всенародного вшанування Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 2


  Звернення колективу Канівського заповідника до виконуючого обов"язки Президента України, Верховної Ради, Уряду, народу України про повернення традиції відзначення 9 березня як Дня всенародного вшанування Тараса Шевченка.
1061870
  Вєтров О.В. Повернути українського патріота Черкащині // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 147-156


  Пом"яник про поета-патріота світлого розуму і гарячого серця. Олесь Весняний або Олександр Погорілий — український письменник, поет, педагог, публіцист громадський і культурний діяч. Як учасник національно-визвольних змагань був заарештований в 1941 ...
1061871
  Стороженко Л. Повернутий із забуття. До річниці з дня народження Бориса Тенети // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (745), квітень. – С. 37-50. – ISSN 0130-5263
1061872
  Вітер Р. Повернутися іншою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0868-4790
1061873
  Худицьки В. Повернутись у професію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Половина фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою, втративши роботу, втрачають і професію. Як би дивно це не звучало, але на тлі значного безробіття та трудової міграції в Україні бракує кваліфікованих кадрів. Поряд з цим у силу різних ...
1061874
   Повернуто в Україну. – Київ : Танант
Вип. 1. – 1997. – 40с.
1061875
   Повернуто в Україну. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
Вип. 1. – 1997
1061876
   Повернуто в Україну. – Київ : РВА "Тріумф"
Вип. 2. – 1999
1061877
   Повернуто в Україну. – Київ
Вип. 4 : 2000-2001 роки. – 2002
1061878
   Повертаємо в Україну культурну спадщину / Г. Горобець, Л. Гнатенко, В. Корнієнко, В. Мойсієнко // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 49-55. – ISSN 2663-2675
1061879
  Тарновський М.М. Повертаємо з-за океану : спогади / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 206 с.
1061880
  В"ятрович В. Повертаємо людям історію, історії повертаємо людей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 15


  Перший рік на посаді керівника Інституту національної пам"яті автор присвятив насамперед інституційним змінам: реформі інституту, формуванню команди, формулюванню завдань. Змінивши інститут, створивши з нього інструмент реалізації державної політики, ...
1061881
  Луньов С. Повертайся з роботи живий // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.5-7


  Охорона праці у вугільній галузі
1061882
  Ткаченко А.К. Повертайтеся живими / А.К. Ткаченко, А.Г. Михайленко. – К., 1984. – 311с.
1061883
  Тетерський А.Ф. Поверталися у гавань капітани / А.Ф. Тетерський. – К, 1975. – 136с.
1061884
  Дерюгін І.А. Повертання площини поляризації мікрорадіохвиль штучними магнітодіелектриками / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 101-107
1061885
  Головко Т. Повертаються імена талановитих і забутиих... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 22-23


  У видавництві Huss вийшов двотомник "Українські художники: з відлиги до незалежності". Авторка книжки Галина Скляренко - багатолітній працівник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського претендує на унікальність ...
1061886
  Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української видовищної і драматичної культури від початків до 18 ст. : Монографія / Н.П. Чечель; КНУШ. – Київ : Парапан, 2004. – 240с. – ISBN 966-8210-19-0
1061887
  Гаген М. Повертаючися до історій України // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 11-15
1061888
  Шепель Ф. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 5
1061889
  Дячук О. Повертаючись до рідного дому... [Петро Яцик] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  В Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка презентували український переклад англомовної книги "Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика".
1061890
  Багірова Алла Повертаючись до традицій... : відбувся Перший Всеукраїнський фестиваль мистецтв і духовної культури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 94. – ISSN 0130-5212
1061891
  Красюк Сергій Повертаючись обличчям до визначних гуманістичних цінностей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 2-3 : Фото
1061892
  Бедзик Ю.Д. Поверх - 42 : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272с.
1061893
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – Москва-Л., 1929. – 158с.
1061894
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд., доп. – Москва-Л., 1931. – с.
1061895
  Цюн Ян Поверх барьеров.Опыт китайских университетских библиотек по международным обменам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 17 - 19. – ISSN 1727-4893
1061896
  Полякова Ю.Ю. Поверх барьеров: библиографическое обслуживание как диалог культур // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 200-208. – ISBN 978-966-285-103-8
1061897
  Бедзик Ю.Д. Поверх сорок другий : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1977. – 183с. – (Романи й повісті ; Вип. №10)
1061898
   Поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р / А.М. Шамоніна, Б.Р. Могилевич, В.К. Рибальченко, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 55-58. – (Біологія ; Вип. 25)


  Методами монослойної техніки вивчалася поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р. З"ясовано, що ліпідні моношари прискорюють вихід амінокислот на поверхню розподілу фаз розчин електроліту - повітря. ...
1061899
   Поверхнева активність ентероцитів тонкої кишки після дії іонізуючої радіації / С.В. Хижняк, Ю.Д. Бабенюк, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджено вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5, 1,0, 2,0 та 3,0 Гр (через одну добу після дії) на поверхневу активність ентероцитів тонкої кишки щурів. Зі збільшенням дози опромінення виявлено граничне підвищення потенціалу та зростання ...
1061900
  Прокопець В.М. Поверхнева генерація другої гармоніки при відбиванні від керамік на основі карбіду кремнію та нітриду алюмінію / В.М. Прокопець, Л.Й. Робур, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 382-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені експериментальні дослідження поверхневої генерації другої гармоніки (ДГ) при відбиванні від зразків гарячепресованої кераміки SiC, AlN, SiC+20%AlN, SiC+50%AlN та теоретичні розрахунки за допомогою електромагнітної теорії. Для зразків SiC, AlN ...
1061901
  Палій М.В. Поверхнева дифузія літію на грані (112) молібдену. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Палій М.В.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 22л.
1061902
   Поверхнева дифузія стронцію на епітаксильних плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму / А.Т. Лобурець, Н.Б. Сененко, С Ю. Ведула, А.Г. Наумовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-66. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено поверхневу дифузію стронцію на епітаксіальних моно- та двошарових плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму. Для реєстрації розподілу концентрації адсорбованих атомів на поверхні застосовувався метод контактної ...
1061903
  Ємченко А.І. Поверхнева напруга та опад червонокрінців при експериментальній ацидозі та алкалозі / А.І. Ємченко, 1927. – С.55-67. – Окр.відбиток з журн. "Українські Медичні Вісті" №3
1061904
  Порало І.В. Поверхнева та мембранотропна активність препаратів суфану різного складу (l- і d-, l-суфану) / І.В. Порало, Г.В. Островська, Т.О. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  З використанням модельних моношарових фосфоліпідних мембран встановлено поверхневу активність кардіотонічного препарату суфану (калієвої солі N-сукциніл-триптофану) та його взаємодію з молекулами фосфоліпідів моношарів. Отримані дані свідчать, що ...
1061905
  Ткаченко С.М. Поверхневе зміцнення високовуглецевих матеріалів в умовах саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ткаченко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1061906
  Широкобокова Н.В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Широкобокова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1061907
  Беженар А.А. Поверхневий натяг та внутрішні напруги фторопласту / А.А. Беженар, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що залежність деформації вільних фторопластових плівок від часу має дві області. Перша область обумовлена впливом внутрішніх залишкових напруг, а друга - поверхневим натягом. Визначено коефіцієнт поверхневого натягу у = 0,012 Па-м [подано ...
1061908
  Колісник П.І. Поверхневий стік дощових вод у степових районах України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 99-106 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1061909
  Фесюк В.О. Поверхневий стік з території міст як фактор забруднення водних об"єктів урбоекосистем північно-західної України (на прикладі м. Луцьк) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 282-287. – Бібліогр.: 3 назви
1061910
  Копитков В.В. Поверхневі властивості водно-полімерних систем з малими домішками солей / В.В. Копитков, В.Ф. Королович, М.В. Ірха // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 113-114
1061911
  Курило С.М. Поверхневі води та їх використання // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7770-24-3
1061912
  Хоменко А.М. Поверхневі електронні функції відгуку простих металів та напівпровідників / А.М. Хоменко, О.М. Воскобойніков, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично досліджений вплив протягу приповерхневої області вакуум-тверде тіло на поверхневі функції відгуку металів та напівпровідників. Отримані аналітичні залежності для дійсної та уявної частин поверхневої функції відгуку при моделюванні ...
1061913
   Поверхневі комплекси активованого вугілля / В.Є. Діюк, В.Л. Бударін, Л.М. Гомонюк, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено будову, кількість і стійкість функціональних груп і комплексів на поверхні кісточкового активованого вугілля (КАВ). Установлено, що фенольні групи поверхні заміщуються на атоми хлору та ...
1061914
   Поверхневі моди в багатошарових малих частинках еліпсоїдальної форми / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 416-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В електростатичному наближенні знайдено відгук малих багатошарових частинок (наночастинок) у вигляді системи конфокальних еліпсоїдів загального вигляду з різними діелектричними проникностями. Розв"язки відповідних задач теорії потенціалу отримано з ...
1061915
   Поверхневі моди малих частинок межі розділу фаз / В.В. Гоженко, Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, Л.Ю. Куницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 406-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук на зовнішнє електричне поле системи малих частинок (наночастинок) над поверхнею твердого тіла. Розраховано і проаналізовано вплив поверхні на поляризовність окремої частинки. Визначені частоти поверхневих мод такої ...
1061916
  Гречко Л.Г. Поверхневі плазмони двох частинок з врахуванням мультипольної взаємодії між ними в електричному полі / Л.Г. Гречко, С.В. Шостак, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Було обчислено спектр поверхневих плазмонів двох металевих частинок в електричному полі Е. Вивчено електродинамічний відгук системи малих частинок на зовнішнє електричне поле Е. Проведено розрахунок результуючого електричного поля для системи сферичних ...
1061917
  Гресь Валерія Юріївна Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(TI) i CsI(Na) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гресь В. Ю.; НАНУ, Наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". – Харків, 2002. – 18 с.
1061918
  Мозгова О.О. Поверхневі розширення графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Визначено поняття поверхневого розширення, уведено відношення еквівалентності поверхневих розширень та підраховано число відповідних класів еквівалентності.
1061919
  Пека Г.П. Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках / Г.П. Пека, В.І. Стріха. – Київ : Либідь, 1992. – 240 с.
1061920
  Утебаев Д. Поверхневі хвилі Релея в пружно-пористому моментному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-60. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу поширення хвиль. Виписано рівняння динаміки. Проведено дослідження залежностей розв"язків від параметрів. The problem of waves expansion is considered. The dynamic equations are extracted. The decision depending on operation factors ...
1061921
  Сминтина В.А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 978-617-689-162-8
1061922
  Снітко О.В. Поверхневі явища у напівпровідниках. / О.В. Снітко, А.В. Саченко. – Київ : Знання, 1974. – 47с.
1061923
  Паршикова Т.В. Поверхнево-активні речовини як фактор регуляції розвитку водоростей / Т.В.Паршикова; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276с. – ISBN 966-306-083-8
1061924
  Спаська О.А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Спаська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1061925
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-a і теорія електрики = Die Riemann"schen Oberflachen und die Elektrizitatstheorie. D.Grawe / Д.О. Граве. – Київ : [Б. в.], 1935. – С. 3-15. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №1, 1935р.
1061926
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-а і теорія електрики / Д.О. Граве, 1935. – 15с.
1061927
  Палієнко Е.Т. Поверхні вирівнювання Кримського півострова як критерії для зіставлення рельєфоутворення та осадконагромадження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
1061928
  Рыков В.И. Поверхносная энергия и некоторые физико-химические свойства жидкости : Дис... докт. хим.наук: / Рыков В.И.;. – К, 1970. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
1061929
  Гамаля И.А. Поверхности потенциальной энергии делящихся ядер в квазиклассическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гамаля И.А.; Томский политехнич. ин-т. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики, электроники и автоматики. – Томск, 1970. – 17л.
1061930
  Лебедева Е.Н. Поверхностная ионизация цезия на вольфраме в пороговой области температур : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Лебедева Е.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1061931
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Яцимирский В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1061932
  Рыков В.И. Поверхностная энергия и некоторые физ. хим. свойства жидкости : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Рыков В.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 20л.
1061933
  Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич Поверхностная энергия и поверхностное натяжение некоторых тугоплавких металлов в твердом состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 24л.
1061934
  Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества : Синтез, анализ, свойства, применение : [учеб. пособие для вузов] / А.А. Абрамзон [и др.] ; под ред. А.А. Абрамзона. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1988. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. с. 200. – ISBN 5-7245-0001-9
1061935
  Пугачевич П.П. Поверхностное натяжение и адсорбция в металлических растворах. : Автореф... доктор хим.наук: / Пугачевич П.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1061936
  Зейлигер Д.О. Поверхностное натяжение и адсорбция на границе раздела ртуть (водные растворы солей) : Автореф... канд. хим.наук: / Зейлигер Д.О.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1951. – 16 с.
1061937
  Пашков В.В. Поверхностное натяжение и межмолекулярное взаимодействие в ожиженных газах и их растворах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Пашков В.В.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1061938
  Елисеева А.Ф. Поверхностное натяжение и молярные объемы расплавов некоторых нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Елисеева А.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
1061939
  Гурвич Ю.В. Поверхностное натяжение расплавов некоторых нитритных и нитрит-нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гурвич Ю.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 38л.
1061940
  Алячагиров Б.Б. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхада электрона некоторых бинарных металлических расплавов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Алячагиров Б. Б.; Каб-Балк.ГУ. – Нальчик, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1061941
  Карамурщзов Б.С. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхода электрона лекгоплавких бинарных систем на оснвое Галлия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карамурщзов Б.С.; Кабард.-Балк.ГУ. – Нальчик, 1975. – 19л.
1061942
  Константинов В.А. Поверхностное натяжение, структура и микротвердость сплавов: свинец-калий, свинец-натрий, свинец-кальций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Константинов В.А.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
1061943
  Хейсин Дмитрий Евгеньевич Поверхностные волны в море, покрытом льдом, и упругие колебания ледяного покрова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 051 / Хейсин Дмитрий Евгеньевич; Аркт. и антаркт. науч.-иссслед. ин-т. – Л., 1968. – 39л.
1061944
  Силаков В.П. Поверхностные колебания магнитоактивной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Силаков В.П.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1061945
  Дмитрук Н.Л. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках / Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.Л. Стрижевский; Акад. наук Украинской ССР; Ин-т полупроводников. – Киев : Наукова думка, 1989. – 376с. – ISBN 5-12-000503-9
1061946
  Небылицын Б.Д. Поверхностные процессы при кристаллизации сульфата бария : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Небылицын Б.Д.; МГУ. Химич. фак-т. – Москва, 1972. – 12л.
1061947
  Хантадзе Д.В. Поверхностные свойства и плотности двойных расплавов железа, кобальта и никеля с бором. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хантадзе Д.В.; АН УССР.Ин-т проблем материаловедения. – К, 1965. – 16л.
1061948
  Кургалин С Поверхностные спектроскопические факторы альфа-частиц и проблема альфа0кластерных уровной в тяжелых сферических и деформированных ядрах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Кургалин С, Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 18л.
1061949
  Шомина Е.В. Поверхностные электромагнитные волны инфракрасного диапазона и их применение для спектроскопии сверхтонких пленок на поверхности металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шомина Е.В.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – Троицк, 1980. – 24л.
1061950
  Макаров Н.М. Поверхностные электронные состояния и высокочастотные свойства металлов в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Н. М.; Хар.ГУ. – Х., 1971. – 12л.
1061951
  Монарха Ю.П. Поверхностные электроны в гелии при наличии внешних полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Монарха Ю.П.; АН УССр. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – л.
1061952
  Дубовский Л.Б. Поверхностные эффекты в металлах в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дубовский Л.Б.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1061953
  Покровский Н.Л. Поверхностные явления в жидких и твердых металлических растворах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 073 / Покровский Н.Л. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1061954
  Свердлова А.М. Поверхностные явления в полупроводниках : Учеб. пособие для студ. физич. фак. / А.М. Свердлова; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1985. – 79с.
1061955
  Мартиросян А.Л. Поверхностные явления в растворах, содержащих полимерное вещество : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мартиросян А.Л.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 24л.
1061956
  Беренштейн Г.В. Поверхностные явления в упругодеформированных твердых телах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Беренштейн Г.В.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 15л.
1061957
  Перов А.П. Поверхностный импеданс олова в сильном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Перов А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1061958
  Зубов В.Е. Поверхностный магнетизм гематита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Зубов В.Е.; МГУ. – М., 1975. – 21л.
1061959
  Балакирев М.К. Поверхностный осциллятор в произвольных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Балакирев М.К. ; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 12 с.
1061960
  Абдурагимов Г.А. Поверхность кристалла и эпитаксия / Г А. Абдурагимов ; отв. ред. А.З. Эфендиев ; Северо-Кавказский науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1987. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 175-197
1061961
  Лебедев Р.В. Поверхность натяжения и адсорбции в растоврах щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев Р. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 14л.
1061962
  Быстрицкая П.М. Поверхность палеозоя и ее значение для поисково-разведочных работ на нефть и газ в Саратовском Поволжье. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Быстрицкая П.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 29л.
1061963
  Крэкнелл А. Поверхность Ферми. Понятие поверхности Ферми, её определение и использование в физике металлов / А. Крэкнелл, К. Уонг; Пер.с англ.Г.И.Бабкина и В.А.Гаспарова. – Москва : Атомиздат, 1978. – 352с.
1061964
  Клюкина Н.Г. Поверхность, структура и адсорбционные свойства активных масс щелочного аккумулятора. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюкина Н.Г.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 13л.
1061965
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2004
1061966
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2004
1061967
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2004
1061968
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2005
1061969
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2005
1061970
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2005
1061971
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2005
1061972
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2005
1061973
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2005
1061974
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2005
1061975
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2005
1061976
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2006
1061977
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2006
1061978
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2006
1061979
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2006
1061980
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2006
1061981
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2006
1061982
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2006
1061983
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2007
1061984
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2007
1061985
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2007
1061986
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2007
1061987
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2007
1061988
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2008
1061989
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2008
1061990
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2008
1061991
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2008
1061992
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2008
1061993
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2008
1061994
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2008
1061995
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2009
1061996
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2009
1061997
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2009
1061998
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2009
1061999
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2009
1062000
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2009
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,