Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>
105001
  Машевський О. "Sharing America"s Story with Ukraine: the Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019": збірник наукових статей та матеріалів з історії Української служби "Голосу Америки" / О. Машевський, О. Сухобокова // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 154-162. – ISSN 2521-1706


  У даній публікації здійснено огляд американсько-українського електронного збірника наукових статей та матеріалів "Sharing America"s Story with Ukraine: The Voice of America"s Ukrainian Service, 1949-2019", презентованого в Україні та США у лютому 2020 ...
105002
  Parasca P. "Si de atunci s-a inceput, cu voia lui Dumnezeu, Tara Moldovei" : studii / Pavel Parasca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. de istorie si relatii internatonale, Centrul de istorie si stiinte politice, Catedra de istorie. – Chisinau : ULIM, 2014. – 504 p. : Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-124-37-9
105003
  Сорбич Г. "Siciliana" - невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 105-112. – ISSN 0236-1477
105004
  Huppert H. "Sinnen und Trachten" Anmerkungen zur Poetologie / H. Huppert. – Halle, 1973. – 183с.
105005
  Williams G. "Sir Thomas Lipton" zwycieza / Geoffrey Williams; Przel. z angiel. M.Mozskowska-Kozakiewicz. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1977. – 168s., 11k.fot. : il.
105006
  London Joan "Sister ships" and other stories / London Joan. – Harmondsworth, 1988. – 118с.
105007
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
105008
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 2, № 2. – 2000
105009
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 6-7, № 2-3. – 2002
105010
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Спецвипуск № 1 : Феномен раціональності. – 2004
105011
   Sententiae : Наукові праці. – Дніпропетровськ, 2000-
Спецвипуск № 2 : Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку. – 2004
105012
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 3 : Філософія і космологія. – 2004
105013
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 8-10, (1-2/2003, 1/2004). – 2004
105014
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2005
105015
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвип. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2006
105016
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№1). – 2017. – 231 c.
105017
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 36 (№ 2 2017). – 2017. – 181 c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
105018
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, №1. – 2018. – 233 c. – Резюме укр., англ. мовами
105019
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 37, № 2. – 2018. – 205. [3] с.
105020
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 1. – 2019. – 197, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
105021
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 38, № 2. – 2019. – 218, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
105022
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 1. – 2020. – 241, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
105023
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 39, № 2. – 2020. – 256, [2] с. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
105024
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 1. – 2021. – 199, [2] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
105025
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 2. – 2021. – 189, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
105026
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 40, № 3. – 2021. – 190, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
105027
   Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 2075-6461
Т. 41, № 1. – 2022. – 162, [3] c. – https://doi.org/10.31649/sent - Резюме укр., англ. мовами
105028
  Murilloluis M. Sentido de una lucha biologica / M. Murilloluis. – Bogota : Corregida, 1938. – 69 p.
105029
  Bondy A.S. Sentido y problema del pensamiento filosofico hispanoamericano / A.S. Bondy. – With english translation. – Lawrence, 1969. – 29с.
105030
  Dewey Horace Sentimentalism in the historical writings of N.M. Karamzin. / Dewey Horace. – Mouton. – 10с.
105031
  Solouhin Vladimir Sentinta /reportaj liric/ / Solouhin Vladimir. – Bucuresti, 1980. – 167с.
105032
  Kleiner Juliusz Sentymentalizm i preromantyzm. / Kleiner Juliusz. – Krakow, 1975. – 237с.
105033
  Paczowska Maria Sentymenty / Paczowska Maria. – Krakow, 1960. – 204с.
105034
  Pierangela Diadori Senza parole : 100 gesti degli italiani / Pierangela Diadori. – 2a edizione. – Roma, 1987. – 134 с.
105035
  Kekedy Ladislau Senzori electrochimici metalici si ionselectivi. / Kekedy Ladislau. – Bucuresti, 1987. – 230с.
105036
  Белз О. Seo-оптимізація сайтів вишів України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 39. – C. 3-8. – ISSN 2078-5860


  "На сьогодні виші України повинні, з одної сторони, дбати про рейтинг навчального закладу, з іншої сторони, дбати про його добробут, що неможливо досягнути без популяризації вишу. З цією метою у своїй діяльності навчальні заклади активно використовують ...
105037
  Rohmer Richard Separation / Rohmer Richard. – Toronto, 1976. – 240с.
105038
  Beiner M. Separation and pairing energies in spherical nuclei+ / M. Beiner, 1969. – 26с.
105039
  Gryn D. Separation of thin layered geological medium fields / D. Gryn, N. Mukoed // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 53-56 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
105040
  Yuskiv Kh. Separatism against the state: the case of Catalonia // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 89-95. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
105041
  Klein Peter Separatisten an Rheil und Ruhr. / Klein Peter. – Berl., 1961. – 196с.
105042
  Krulikowsky L. Separatum Leutshe Entomologische Zeitschrift Iris / L. Krulikowsky. – [ Б. м. : б. в. ], 1908. – S. 202-272
105043
  Gerard Nikole Sept ans de penitence / Gerard Nikole. – Paris : Robert Laffont, 1972. – 450p.
105044
  Daix P. Sept siecles de roman. / P. Daix. – Paris, 1955. – 484с.
105045
  Danaud Sept sketches № 2 / Danaud, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 22p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-356-7
105046
   September 1939. – Berl., 1959. – 162с.
105047
  Hansen Martin Septembernebel. / Hansen Martin. – Rostock, 1975. – 263с.
105048
  Bruning Elfriede. Septemberreise. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1974. – 159с.
105049
  Muller D. Laurentius Septemtrionalische Historien oderwaehaffte Beschrebung der furnembsten Polnischen Lifflandidchen Moscwi terischen, Schwedischer und andern Geschichten: so sich bei Regirung beeder Konigen in Polen S. – Amberg, M. Forstern, 1595. – 200, (10)с.
105050
   Septieme rapport de l"OECE. L"expansion economique et ses problemes. – Paris, 1956. – 320с.
105051
  Radulescu E. Septoriozele din Romania / E. Radulescu, Al. Negru, E. Docea. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1973. – 325s.
105052
  Kuznetsov Anatoly Sequel to a legend. From the diary of a young man. / Kuznetsov Anatoly. – M., 1959. – 304с.
105053
  Raidjoe A. Sequence spaces defined by modulus functions and superposition operators / Annemai Raidjoe. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 98 p. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 47). – ISBN 9949-11-416-0
105054
   Sequencing financial sector reforms : Country experiences and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – IX,396p. – ISBN 1-55775-779-8
105055
  Wetherill G.B. Sequential methods in statistics : Monographs on applied probability and statistics / G.B. Wetherill. – London ; New York : Chapman and Hall ; Wiley, 1975. – 10, 232 p.
105056
   Sequentially Dependent Meta-Constraint Satisfaction Problem: An Appplication to Video Games / Soto Ricardo, Crawford Broderick, Monfroy Eric, Paredes Fernando // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2016. – Vol. 17, Nr 2 (119-218) (за 2014). – P. 205-217. – ISSN 1453-8245
105057
   Sequitur Formula processus iudicarii, terrarum Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Belzensis, & Podoliae : quam deinceps ab omnibus dignitariis, praefectis, iudicibus, subiudicibus, & aliis officialibus nostris & terrestribus ac castrensibus, generaliterque ab omnibus subditis nostris terrarum praedictarum: Volumus et decernimus ... firmiter obseruari // Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Dlugosz Jan. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae, 1615. – T. 1. – 35 p.
105058
  Feijoo Samuel Ser Fiel. / Feijoo Samuel. – Ed. definitiva. – Las Villas, 1964. – 231с.
105059
  Falk Johan SER y ESTAR con atributos adjetivales. / Falk Johan. – Stockholm
1. – 1979. – 164с.
105060
  Курченко О. SER і ESTAR, використовувані для зазначення місцезнаходження у просторі / О. Курченко, Луке Дуран // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 167-172. – ISBN 966-581-148-7
105061
  Курченко О.О. Ser та estar як класифікатори прикметників в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
105062
  Луке Дуран Хуан де Діос SER та ESTAR: останній ключ до іспанської без помилок / Луке Дуран Хуан де Діос, Курченко Олена. – Київ : Корнійчук, 2000. – 208 с. – ISBN 966-7599-19-1
105063
  Babic Marko Serbia"s Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 26. – P. 125-134. – ISSN 2451-4993
105064
   Serbian biochemical society first conference "Towards co-operation and integrated research", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 15.11.2011 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2011. – 110, [2] s. : ill., tab. – Coinciding with the 100-year anniversary of The Biochemical soc. (UK). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-046-1
105065
   Serbian biochemical society second conference "Molecular bioscience", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 9.11.2012 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo B. Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2012. – 135, [1] s. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-048-5
105066
  Svetlana Ignjatijevic Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis / Svetlana Ignjatijevic, Dragomir Dordevic, Maja Ciric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 383-393 : table. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
105067
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
105068
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
105069
   Serbscina / L. Ela, H. Faska, F. Forster, H. Jenc, I. Kellerowa; Red. nauk. H.Faska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filil. polskiej, 1998. – 337s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-15-1
105070
  Wygodzki S. Serca mego rodzenstwo / Stanislaw Wygodzki. – 1 wyd. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 134 s.
105071
  Wazyk Adam Serce granatu / Wazyk Adam. – Moskwa : Nakladem zwiazku patrjotow polskich w ZSRR, 1943. – 22 s.
105072
  Sekowski S. Serce i retorta, czyli zywot chemii poswiecony. Powiesc o Filipie Walterze 1810-1847 pierwszym polskim chemiku-organiku / S. Sekowski, S. Szostkiewicz. – Warszawa, 1957. – 388с.
105073
  Waldorff Jerzy Serce w plomieniach : Opowiesc o Karolu Szymanowskim / Waldorff Jerzy. – 2-e wyd., popraw., poszer. – Poznan : Krajowa agencja wydawnicza, 1982. – 135 s., 8 k. fot. – Druk ukonczono w lutym 1983 r. – ISBN 83-03-00068-3
105074
  Bystrzycka Z. Serce w rozterce. / Z. Bystrzycka. – Warszawa, 1977. – 263с.
105075
  Michalewska W. Sercem i czynem / Wanda Michalewska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 509s.,16 k. il. : 16k. il.
105076
  Zmijewska E. Serduszko. : Dzieje pozycia / E. Zmijewska. – Warszawa : LSW, 1959. – 240 s.
105077
  Popova Sanziana Serenada na trubke / Popova Sanziana. – Bratislava, 1974. – 232с.
105078
   Serge Valletti, Michel Deutsch, Christine Angot, Martin Crimp, Olivier Cadiot, Antonio Negri, Jean-L. Lagarce, Jean-M. Patte, Gildas Milin, Henrik Ibsen, Jean Magnan, Eugene O"Neill, R.Schimmelpfennig : Inedits et commentaires / Bond Edward, Ciret Yan, D"Allonnes Myriam Revault, Dolle, e. o. Jean-Paul. – Paris : L`Arche, 2002. – 415p. – (Lexi/text ; 6). – ISBN 2-83181-521-0
105079
  Golovanov Y. Sergei Korolev. The apprenticeship of a space pioneer : trans. from rus. / Y. Golovanov. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 296 с.
105080
   Sergiy Volodimirovich Goshovsky // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0367-4290
105081
  Turine Youri Serguei Bondartchouk / Turine Youri. – Moscou, 1988. – 189 p.
105082
  Кисла Ю. Serhy Yekelchyk Stalin"s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination - Toronto University of Toronto Press, 2004. - xi, 231 p. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 309-315. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Монографія канадського українського історика Сергія Єкельчика "Сталінська імперія пам"яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві" (2004). Сергій Єкельчик - фахівець з історії Радянського Союзу і національних відносин. У 1989 ...
105083
   Serial publications of the Soviet Union 1939-1957. – Washington, 1958. – 460с.
105084
  Rozora I. Series expansion of stochastic processes for model construction // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – P. 30-31


  Серійне розширення стохастичних процесів для побудови моделі.
105085
   Series of selected papers in physics. – Tokyo : Physical society of Japan
№ 142 : Plasma diagnostics - probe, micro wave. – 1966. – 195 p.
105086
  Cocarlan Paul serii trigonometrice si aplicatii. / Cocarlan Paul. – Bucuresti, 1991. – 285с.
105087
  Gogol N.V. Serile in catunul de linga Dikanka / N.V. Gogol. – Bucuresti, 1961. – 340 p.
105088
   Sermons and rhetoric of Kievan Rus". – [Cambridge] : Harvard university press, 1991. – 115,213 p. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : English translations / Editorial board: O.Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Vol. 5). – ISBN 0-916458-41-5
105089
  Massillon J.-P. Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont : Oraisons funebres et professions religieuses. – A Paris (Paris) : Chez les freres Estienne ; Chez Delalain, 1776


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105090
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Panegyriques / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; Delalain, 1776. – [6], 479 p. – На корінці: Sermons de Massillon. Panegyriq


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
105091
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Avent / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; De Lalain, 1780. – [4], 606, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Avent


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
105092
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Petit careme / de m. Massillon. – A Paris : Chez Froulle, 1788. – XXXVI, 358, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Petit careme


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
105093
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 8] : Pour les dimanches. T. 3. – 1769. – [2], 455 p. – На корінці: Bourdalou, 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105094
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 4] : Sur les mysteres. T. 4. – 1770. – XI, [1], 471 p. – На корінці: Bourdalou, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105095
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 10] : Pour les fetes des saints & pour des ventures & professions religiues. T. 1. – 1771. – XVI, 464 p. – На корінці: Bourdalo, I 0


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105096
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 13] : Pour le caresme. T. 1. – 1771. – IV, 500 p. – На корінці: Bourdalou, I 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105097
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 11] : Pour les fetes des saints, & pour des vetures & professions religieuses. T. 2. – 1772. – [2], 459, [4] p. – На корінці: Bourdalo, II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105098
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus.. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 14] : Pour le caresme. T. 2. – 1772. – [4], 455 p. – На корінці: Bourdalo, 14


  На зворотньому боці палітурки екслібріс: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
105099
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 2. – 1762. – XII, 516 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105100
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 6. – 1762. – XII, 564 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VI.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105101
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 7. – 1762. – VIII, 598 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VII.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
105102
   Serological detection of HIV-infection and antigenic mimicry / N. Ivans"ka, C. Rybalko, T. Kalitenko, N. Nastoyashcha, O. Kislykh, D. Fedorchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 14-16. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Carrying out HIV-infection diagnostics, a lot of factors should be taken into account. The authors discuss the role of different factors and pathogens in the development of false-positive answers, that is why a continuous perfection of diagnostic ...
105103
   Serologiske Undersogelser af Kartoffel Virus X / Kristensen, Ronde, , Christensen Mogens. – Kobenhavn : Trykt Hos Nielsen & Lydiche, 1953. – 513-531S.
105104
  Kellerman F. Serpent"s tooth / Faye Kellerman. – New York : Avon books, 1998. – 424, [1] с., включ. обкл. – (A Peter Decker / Rina Lazarus novel ) ( The New York times bestseller ) ( Avon fiction). – ISBN 0-380-72625-4
105105
  Tomaszewska Marta Serpente w raju / Tomaszewska Marta. – Krakow, 1978. – 169с.
105106
   Serpentum Brasiliensium species novae, 1924
105107
  Бейник Т.Г. SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бейник Тетяна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
105108
   Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – XIII, 392 c. – Конволют. – Библиогр.: "Список трудов Ю.А. Кулаковского" (с. III-XIII)


  Содержание сборника: (КУ) Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga; Лециус И.А. Заметки об аттических филах; Лобода А.М. К истории классицизма в России в первую половину XVIII-го столетия; Павлуцкий Г.Г. Мраморная поэма скорби; Каманин И.М. ...
105109
   Serta Borysthenika : Сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [6], XIV, 391 с., 1 л, портр. : ил.
105110
  Hoyer K. Serumjernets fysiologiske variation : en Klinisk-eksperimentel studie / K. Hoyer. – Denmark : Aarhus, 1946. – 168 s.
105111
  Kohut Zenon Servant of Tsar, Defender of Ukrainian Church Autonomy, and Promoter of the Kyivan Caves Monastery: The Political World of Inokentii Gizel (1650s - 1670s) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 437-454. – ISSN 0363-5570
105112
  Schuder Rosemarie Serveto vor Pilatus / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1982. – 389с.
105113
  Demchenko L. Service-oriented approach as the general scientific context of the post-bureaucratic paradigm // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 196
105114
  Thareau Jacques Service compris : [Comedie tres gaie en 2 actes] / Thareau Jacques. – Paris : Art et comedie, 2003. – 28 p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-359-1
105115
   Services centraux pour les administrations locales dans certains pays de l"Europe orientale et l"Union des Republiques Socialistes Sovietiques. – New York, 1972. – 245с.
105116
   Services de protection de la famille, de l"enfance et de l"adolescence. – N.Y., 1966. – 76 p.
105117
  Meretskov K.A. Serving the people / K.A. Meretskov. – Moscow, 1971. – 378с.
105118
  Olczyk T. Serwis spolecznosciowy jako narzedzie kampanii wyborczej - profile Bronislawa Komorowskiego, Baracka Obamy i Mitta Romneya na Facebooku / Tomasz Olczyk // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 87-101. – ISSN 1641-0920


  This article describes scale, forms and means of exploiting new media"s mobilisation and engagement potential of electoral campaings. Social network site Facebook serves here as the case for in-depth analysis. The paper presents how social network is ...
105119
  Galczynski Konstanty Ildefons Serwus, madonna / Galczynski Konstanty Ildefons. – Warszawa, 1984. – 352с.
105120
  Панова В.Ф. Seryozha = Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 235с.
105121
  Ruskin J. Sesame and Lilies and the King of the Golden river / John Ruskin ; ed. with notes and an Introduction by Herbert Bates. – New York ; London : Macmillan Company ; Macmillan & CO., 1920. – LXXVII,230 p.
105122
  Laspeyres J. H. Sesiae Europaeae. Iconibus et descriptionibus illustratae. – Berolini, 1801
105123
   Sesiunea stiintifica jubiliara. A Institutului de mecanica aplicata "Traian Vuia" al Acad. R.P.R. Organizata in colaborare cu Ministerul Metalurgiei si Constructiej de Masini Bucuresti 4-7 iulie 1. – Bucuresti, 1960. – 444 p.
105124
   Sesja Kopernikowska 15-16.IX.1953. – Warszawa, 1955. – 482с.
105125
   Sesja naukowa poswiecona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa. – Warszawa, 1969. – 184 s.
105126
   Sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945 : Materialy. – Warszawa, 1959. – 652 s.
105127
   Sesja naukowa poswiecona wojnie wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945. : Materialy. – Warszawa, 1961. – 652 s.
105128
   Sesja naukowa w trzechsetna rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosja 1654-1954 : Materialy. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 421 p.
105129
  Avelas Nunes Antonio Sessenta Anos de Luta pela Paz. / Avelas Nunes Antonio. – Lisboa, 1978. – 85с.
105130
   Sessio secunda. Facultatis medicae scientifica. Biochemie. – Praga, 1956. – 480с.
105131
   Session scientifique consacree aux problemes de la theorie physiologique de I.Pavlov. (28 juin 4 juillet 1950). Introduction, rapports, ordre du jour. – M., 1951. – 183с.
105132
   Sest"desiat let SSSR. (Materialy vedecke konference 8.12.1982 Brno). – Brno, 1982. – 137с.
105133
  Ostrouchova K. Sesta (Prazska) Vseruska Konference SDDSR / K. Ostrouchova. – Praha, 1951. – 120с.
105134
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1959. – 84с.
105135
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1968. – 78с.
105136
  Popovici Titus Setea / Popovici Titus. – Bucuresti
1 (Cap. 1-7). – 1961. – 356с.
105137
  Smirnov Victor Setiembre, mes inguieto / Smirnov Victor. – M., 1978. – 467с.
105138
  Riha Bohumil Setkani pod lesem / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 158с.
105139
  Kubka Frantisek Setkani s knihami. / Kubka Frantisek. – Praha, 1963. – 166с.
105140
  Benes K.J. Setkani v Karlovych Varech / K.J. Benes. – Praha, 1959. – 240с.
105141
  Hollman Ivan Setkani v Marianskych laznich / Hollman Ivan. – Plzn, 1967. – 160с.
105142
  Kral Frano Setkani. / Kral Frano. – Praha, 1957. – 238с.
105143
  Starowolski Szymon Setnik pisarzow polskich, albo pochwaly i zywoty stu najznakomitszych pisarzow polskich / Starowolski Szymon. – Krakow, 1970. – 365с.
105144
  Pavlik Zdenek Setreni populacniho klimatu / Pavlik Zdenek. – Praha, 1977. – 299с.
105145
  Hora Josef Setrte laskou / Hora Josef. – Praha, 1987. – 189с.
105146
  Lurie G. Setting-up of Grinding Machines / G. Lurie, V. Komissarzhevskaya; Kochin V. – Moscow, 1988. – 173с.
105147
  Hwai-Shuh Shieh Setting standards for green: an analysis of Taiwan green hotel rating program / Hwai-Shuh Shieh, , Wen-Ling Deng // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 544-553 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
105148
  Halecroft David Setting the pace. / Halecroft David. – New York, 1991. – 120с.
105149
  Auboyer Joannine Setuka Indii. / Auboyer Joannine. – Warszawa, 1975. – 280с.
105150
  Petransky Ludo Seurat a neoimpresionizmus / Petransky Ludo. – Bratislava, 1978. – 186с.
105151
  Tolstoi L. Sevastopoli / L. Tolstoi. – leningrad, 1935. – 180 с.
105152
  Tolstoj L.N. Sevastopolski hrdinovia / L.N. Tolstoj. – Bratislava, 1951. – 221с.
105153
  Eager Edward Seven day magic / Eager Edward. – М.-Л., 1966. – 132с.
105154
  Knebel Fletcher Seven days in May / Knebel Fletcher, Bailey Charles. – M., 1970. – 376с.
105155
   Seven journeys to the world of elementary particles = Семь путешествий в микромир : tr. from rus. – Moscow : Nauka, 1988. – 152 p. – ISBN 5-02-022372-7
105156
  Burgess Alan Seven men at daybrean. / Burgess Alan. – London, 1972. – 223с.
105157
   Seven modern american novelists. – New York - Toronto, 1968. – 280с.
105158
  Baylyss M A.E. Seven modern plays for boys / M A.E. Baylyss. – London, 1953. – 111с.
105159
  Strindberg August Seven plays / Strindberg August. – 342с.
105160
  Shaw Bernard Seven plays / Shaw Bernard. – New York, 1951. – 911с.
105161
   Seven short novel masterpieces. – N.Y., 1964. – 448с.
105162
  Bone Edith Seven years solitary / Bone Edith. – London, 1957. – 212с.
105163
  Semyonov Y. Seventeen moments of spring / Y. Semyonov. – M., 1973. – 205с.
105164
   Seventeenth-century writings on the Kievan Caves Monastery. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1987. – 35,429 p. – Факсим. відтвор. текстів: The Paterikon of Syl"vestr Kosov. The Teraturgema of Afanasij Kal"nofojs"kyj. The Religiosae Kiovensis Cryptae of Johannes Herbinius. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, P. Hollingsworth a.o. ; Vol. 4). – ISBN 0-916458-24-5
105165
   Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2016 : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2016. – 238, [1] p. : ill., tab. – Aut. index: p. 227-238. – Бібліогр. в кінці ст.
105166
   Seventh conference on clay mineralogy and petrology in Karlovy Vary. September 28 - october 3. 1976. Geologica. – Praha, 1977. – 497с.
105167
   Seventh International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2006" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2006 : October 26-29, 2006, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2006", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nation. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 222 p.
105168
  Jernovei Gheorghe Sever Pop - titularul Catedrei de istorie a Limbii si literaturii Romane in perioda 1939 - 1940 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 180-184. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
105169
  Herve Michel Several complex variables : Local theory / Herve Michel. – Bombay : Oxford university, 1963. – [4],134p.
105170
   Several viral diseases of Lycopersicon еsculentum circulating in ukraine / Dalain Emad Al, A. Bysov, O. Shevchenko, T. Shevchenko, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 96-98. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some typical plant viruses infecting Lycopersicon esculentum Mill. plants in Ukraine. Diagnostics using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) confirmed presence of antigens of viruses belonging to Tobamovirus ...
105171
  Vik K. Severni Cechy / K. Vik, slov. doprvazi J.V. Scheybal. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury hudby a umeni, 1958. – 142 s
105172
  Zeman J. Severni Morava v mladsi dobe rimske = Nordmahren in der Jungeren Romischen Kaiserzeit / J. Zeman. – Praha : Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie VED, 1961. – 320 s. : il. – (Monumenta archaeologica : Acta praehistorica, protohistorica et historica instituti archaeologigi Academiae scientiarum Bohemoslovenicae / Curante Jaroslav Bohm ed. ; t. 9)
105173
   Sevilla. – Munchen, 1992. – 64с.
105174
  Muncy Raymond Lee Sex and marriage in utopian communities: nineteenth-century America. / Muncy Raymond Lee. – Baltimore, 1973. – 275с.
105175
  Ellis Albert Sex and the Single Man / Ellis Albert. – New York : Lyle Stuart, 1963. – 256с.
105176
  Brenton M. Sex and your heart / by Myron Brenton ; introd. by Philip Reichert, M.D. – New York : Coward-McCann, 1968. – 180 p. – Bibliogr.: p. 165-172
105177
  Brenton Myron Sex and your heart. / Brenton Myron. – New York, 1968. – 180с.
105178
  Kronhausen Phyllis Sex Histories of American College Men. / Kronhausen Phyllis, Kronhausen Eberhard. – New York, 1960. – 313с.
105179
  Jennings H.S. Sex reaction types and their interrelations in paramecium bursaria. I : II. Clones collected from natural habitats / H.S. Jennings. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 112-120. – Reprinted from the Proceedings of The National Academy of Sciences, Vol. 24, No. 3, March,1938
105180
  Хакамада И.М. Sex в большой политике / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – Москва : Новая газета ; Книжный клуб 36.6, 2006. – 229, [2] с. – ISBN 5-91147-001-2
105181
  Sipress David Sex, Love, and other Problems / Sipress David. – New York, 1991. – 100с.
105182
  Davidson Iain Sex, politics and religion - Archaelogy for a polite society : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, on 15 April 1999 / Davidson Iain. – Armidale : The University of New England, 1999. – 34p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 866389 595 7
105183
  Sagrera Martin Sex, population and politics / Sagrera Martin. – Madrid, 1990. – 96с.
105184
  Lewis David Sexpionage: the exploitation of sex by Soviet intelligence. / Lewis David. – New York, 1976. – 206с.
105185
  Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor / Frontinus, , Iulius // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 179-368
105186
  Janacek Karel Sextus Empiricus" sceptical methods / Janacek Karel. – Praha, 1972. – 137с.
105187
   Sexual Behavior: Pharmacology and Biochemistry. – New York : Raven Press, 1975. – 354S.
105188
   Sexual deviancy in social context. – New York; London, 1977. – 291с.
105189
  Rossman Parker Sexual Experience Between Men and Boys: Exploring The Pederast Underground / Rossman Parker. – New York : Association Press, 1976. – 247с.
105190
  Millett K. Sexual politics / K. Millett. – Garden City : Doubleday, 1970. – X, 393 p.
105191
  Dolto F. Sexualite feminine : la libido genitale et son destin feminin / Francoise Dolto ; ed. etablie, annotee et presentee par M. Djeribi-Valentin et E. Kouki. – [ Paris ] : Gallimard, 1996. – 429, [ 3 ] p. – ISBN 2-07-073736-5
105192
   Sexuality and the social sciences : A French survey on sexual behaviour. – Aldershot a.o. : Dartmouth, 1996. – 6,357p. – ISBN 1 85521 820 8
105193
  Wozniak M. Sexuality education in Polish schools // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 121-135. – ISSN 0033-2356
105194
  Zahurska N.V. Sexuality in a context of speculative posthumanism: human-posthuman ruptures and disconnections // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
105195
  Konig Fritz Sexuality in the Literature of the Wilhelminian Empire // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 199-208. – ISSN 1897-3035
105196
  Kelly G.F. Sexuality today : The human perspective / Gary F. Kelly. – Updated 7th ed. – Boston a.o : McGraw-Hill, 2004. – 20,564 p., [52 с. розд. паг.] : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07255835-0
105197
  Bretschneider Wolfgang Sexuall aufklaren rechtueitig und richtig. / Bretschneider Wolfgang. – Lpz.-Jena-Berlin, 1967. – 200с.
105198
  Mannino Sexually speaking / Mannino, Davis. – Boston a. o. : McGraw-Hill; College, 1999. – X,341p. – ISBN 0-07-289347-8
105199
   Sexuologie. Geschlecht, Mensch, Gesellschaft. In 3 Banden : Band 1. – Leipzig : Hirzel Verl.
2. Aufl. – 1974. – 584s. : il.
105200
  Vulcu L. Sezatoarea muntenilor : (Schite umoristice) / Liviu Vulcu; Prefata de M.Tomus. – Cluj-Napoca : Clusium, 1992. – 208 р. – (Colectia Umor ; 1). – ISBN 973-685-009-1
105201
   Seznam predavanj za studijsko leto 1963-1964. – Ljubljan, 1964. – 305с.
105202
   Seznam prednasek a prehled kateder detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 32с.
105203
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 40с.
105204
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1967-1966. – Praha, 1967. – 80с.
105205
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 62с.
105206
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1967-1968. – Plzen, 1967. – 30с.
105207
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1968-1969. – Plzen, 1968. – 32с.
105208
   Seznam prednasek Fakulty osvety a novinarstvi ve studijnim roce 1967-1968. – 58с.
105209
   Seznam prednasek Fakulty socialnich ved a publicistiky ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 108с.
105210
   Seznam prednasek lekarske fakulty university Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce 1967-1968. – Hradec Kralove, 1967. – 30с.
105211
   Seznam prednasek lekarske fakulty University Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce, 1968-1969. – Hradec Kralove, 1968. – 32с.
105212
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu University Karlovy ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 66с.
105213
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu university Karlovy, ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 72с.
105214
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 169с.
105215
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 148с.
105216
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnia roce 1987/88. – Brno, 1987. – 236с.
105217
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1978-1979. – Brno, 1978. – 163с.
105218
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1981/82. – Brno, 1981. – 221с.
105219
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1982/83. – Brno, 1982. – 219с.
105220
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1983/84. – Brno, 1983. – 237с.
105221
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1984/85. – Brno, 1984. – 237с.
105222
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1985/86. – Brno, 1985. – 247с.
105223
   Seznam prednasek na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 32с.
105224
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 68с.
105225
   Seznam prednasek na matematicko-fyzikalni fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 84с.
105226
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 102с.
105227
   Seznam prednasek na pedagogicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 100с.
105228
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 30с.
105229
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce, 1967-1968. – Praha, 1967. – 54с.
105230
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 178с.
105231
   Seznam prednasek na prirodovedecke fakulte ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 166с.
105232
   Seznam prednasek. Na lekarske fakulte hygienicke ve studijnim roce 1967-1968. – Praha, 1967. – 32с.
105233
   Seznam prednasek. Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1967. – 10с.
105234
  Kijowski Andrzej Sezon w Paryzu. / Kijowski Andrzej. – Warszawa, 1962. – 182с.
105235
   SF: The other side of realism : Essays on modern fantasy and science fiction. – Bowling Green : Bowling Green univ. popular press, 1971. – 16,356p.
105236
  Stoicescu Nicolae Sfatul domnesc si marii dregatori din Tara Romaneasca si Moldova. (Sec. XIV-XVII) / Stoicescu Nicolae. – Bucuresti, 1968. – 316с.
105237
   Sfaturi si indrumari practice de protectie a muncii pentru salariatii din institutiile administrative de stat : C.G/M/, 1951. – 128с.
105238
  Sandu Constantin Sfaturile populare valorifica resursele locale / Sandu Constantin, 1952. – 32с.
105239
  Anthony Piers Sfery / Anthony Piers; Przelozyl M. Wroczynski. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1990. – 288s. – (Biblioteka fantastyki ; 21). – ISBN 83-7001-326-0
105240
   Sfinti Romani si aparatori ai legii stramosesti: patriarhia bisericii ortodoxe Romane; Lucrare alcatuita din incredint. sfint. sinod sub directa purtare de grijla a inalt prea sfintitului Nestor. – Bucuresti, 1987. – 730с.
105241
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 1. In ateptare / Galsworthy John. – Bucuresti
1. – 1983. – 399 с.
105242
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 2. Pustietate in fliare / Galsworthy John. – Bucuresti
2. – 1983. – 318 с.
105243
  Galsworthy John Sfirsit de capitol. 3. Dincolo de riu / Galsworthy John. – Bucuresti
3. – 1983. – 365с.
105244
  Sadoveanu Ion Marin Sfirsit de veac in Bucuresti / Sadoveanu Ion Marin. – Bucuresti, 1962. – 430с.
105245
  Hobana Ion Sfirsitul vacantei / Hobana Ion. – Bucuresti, 1960. – 180с.
105246
   Sgt. Filip Konowal VC - Ukrainian - Canadian WWI War Hero 100th anniversary of the Battle of Vimy Ridge in France during WWI Commemoration Date: April 9, 2017 // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 15 травня (ч. 09/10). – P. 4-5


  "Пилип Коновал - канадець українського походження, єдиний українець-кавалер Хреста Вікторії, найвищої та найпочеснішої нагороди за мужність перед лицем ворога, якою можуть бути нагороджені військовики з країн, підлеглих Британській короні".
105247
  Tarasenko M. Shabtis from the Bab el-Gusus Cachet in the collection of Odessa Archaelogical Museum, NASU // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 121
105248
  Shumska S.S. Shadow ekonomy in ukraine: methodology and evalution // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 74-83. – ISSN 1993-6788


  Тіньова економіка в Україні: методологія та оцінки.
105249
  Koontz D. Shadow fires / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1993. – 509 p. – (From the #1 New York times bestseller). – ISBN 0-425-13698-1
105250
  Bunin Iwan Shadowed paths. / Bunin Iwan. – M. – 456с.
105251
  Nadzieja T. Shadowing lemma for family of E-trajectories / Tadek Nadzieja; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1985. – 23p. – Preprint №52
105252
  Martin Graham Dunstan Shadows in the cave: Mapping the conscious universe / Martin Graham Dunstan. – Harmondsworth, 1990. – 253с.
105253
  MacKiernan Dennis L. Shadows of Doom: Book two of the Iron Tower Trilogy / Dennis L. MacKiernan. – New York
2. – 1985. – 300с.
105254
   Shadows of forgotten ancestors [Електронний ресурс] = Тени забытых предков : продолжительность 92 мин. ; жанр поэтическая драма. – Москва : RUSCICO, 2007. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии моно украинск.-DOLBY DIGITAL 5.1.- укр., рус.-Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (коллекционное издание)


  "Тени..." С. Параджанова произвели подлинную сенсацию, мир обрел нового кинематографического гения, давшего киноискусству авангардный и уникальный киноязык "живописной" экспрессии. За 2 года фильм собрал более 30 призов на международных фестивалях в 21 ...
105255
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – М, 1954. – 208с.
105256
  Терпигорева В.Д. Shaft sinking and drifting / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – Москва
Вып. 4. – 1956. – 80 с.
105257
  Godziszewski Jerzy Shaggy dog English. / Godziszewski Jerzy. – Warszawa
1. – 1973. – 296с.
105258
  Akmatov K. Shahidka : (a love story) : novel / Kazat Akmatov. – Bishkek : Biyiktik, 2010. – 92 p. – ISBN 978-9967-13-713-4
105259
   Shaikevich Ihor // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 290
105260
  Thorndike A.H. Shakespear"s theater / A.H. Thorndike. – New York, 1916. – 480с.
105261
  Fuhmann F. Shakespeare-Marchen : fur Kinder erzahlt / F.Fuhmann; Illustrationen B. Nast. – 3. Aufl. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1971. – 225 S. : Ill.
105262
   Shakespeare : the essential guide to the life and works of the bard. – Hoboken : Wiley, 2007. – IX, 294 p. : ill. – Bibliogr.: p.288-293. – (Encyclopaedia Britannica). – ISBN 978-0-471-76784-8
105263
  Lope Manuel de Shakespeare al anochecer / Lope Manuel de. – Madrid : Alfaguara, 1993. – 195 p.
105264
  Filipczuk Michal Shakespeare and Skepticism. Stanley Cavell"s Interpretation of Skepticism in Othello // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 25-36. – ISSN 0084-4446


  In the present article I attempt to provide an account of the skeptic-narcissist paradox, which Stanley Cavell finds in Shakespeare"s Othello. On one hand, Othello is a "perfect soul", on the other, he is condemned to the existence of the Other ...
105265
  Rabkin Norman Shakespeare and the common understanding / Rabkin Norman. – New York; London : The Free press; Collier-Macmillan, 1967. – 9,[1],267s.
105266
  Davies Grant Shakespeare for young players. / Davies Grant. – Toronto, 1942. – 255с.
105267
  Shakespeare Shakespeare in deutshen Ubersetzungen / Shakespeare. – Berl., 1957. – 76с.
105268
  Tonkin Humphrey Shakespeare in esperanto. 1884-1965. A bibliography / Tonkin Humphrey. – Lond, 1966. – 22с.
105269
  Dutu Alexandru Shakespeare in Rumania / Dutu Alexandru. – Bucharest, 1964. – 240 p.
105270
   Shakespeare in the Soviet Union : A collection of articles. – Moscow, 1966. – 276 p.
105271
   Shakespeare Jahrbuch. – Weimar, 1981. – 313 S.
105272
   Shakespeare Jubilaum 1964 : Festschrift zu Ehren des 400. Gegurtstages W. Shakespeares und des 100 Jahrigen Bestehens der Deutsch Shakespeare. – Weimar, 1964. – 214 S.
105273
  Shakespeare Shakespeare traduit de l"anglais... par M. Le Tourneur. – Paris
14. – 1781. – (4), 227с.
105274
  Tillyard E.M. Shakespeare"s history plays / E.M. Tillyard. – London, 1961. – 332 p.
105275
  Moseley R C.W. Shakespeare"s history plays: Richard II to Henry V : The making of a king / R C.W. Moseley. – Harmondsworth, 1988. – 217 p.
105276
  Bradley A.C. Shakespearean tragedy. / A.C. Bradley. – 2nd ed. – New York, 1978. – 498с.
105277
  Bradley A.C. Shakespearen tragedy. / A.C. Bradley. – London, 1961. – 432с.
105278
  Pokorny Jaroslav Shakespearova doba a divadlo / Pokorny Jaroslav. – Praha, 1958. – 174с.
105279
  Stribrny Zdenek Shakespearovi predchudci / Stribrny Zdenek. – Praha, 1965. – 144с.
105280
  Stribrny Zdenek Shakespearovy historicke hry / Stribrny Zdenek. – Praha, 1959. – 296 s.
105281
  Markovska V.S. Shale gas market in North America countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – P. 39-46. – ISSN 1993-6788


  Ринок сланцевого газу в країнах Північної Америки. Відзначено роль енергетичного сектору в економіках Північної Америки.
105282
  Boiko Anna Shale rocks of the Spassk suite as the prospective objects for extracting hydrocarbons / Boiko Anna, Bodnarchuk Volodymyr, Mula Galyna // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 117-120. – ISSN 0869-0774
105283
  Archer Jeffrey Shall we tell the president? / Archer Jeffrey. – Stoughton, 1985. – 286с.
105284
  Левина Э.Л. Shall и should в английском языке (Развитие и современное употребление) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Э. Л.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1965. – 16л.
105285
  Fialko Y. Shallow coseismic slip deficit due to large (M7) strike-slip earthquakes // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 46-48 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
105286
  Jang Nam Hyuck Shamanism in Korean Christianity / Jang Nam Hyuck. – Edison; Seoul : Jimoondang international, 2004. – 10,206 p. – (Korean studies dissertation series ; № 4). – ISBN 1-931897-06-9
105287
   Shanghai. – Munchen; Luzern, 1989. – 55с.
105288
   Shanghai Jiao Tong University: General Catalog. – Shanghai, 1985. – 132с.
105289
  Kenrick Tony Shanghai Surprise. / Kenrick Tony. – Harmondsworth, 1986. – 246с.
105290
  Li Xiande Shanghai" s Attractiveness and Relational Power within the Chinese Urban Network / Li Xiande, Kratke Stefan // Science reports of Tohoku university / Tohoku university. – Sendai, 2015. – P. 1-22. – (7th series. Geography ; vol. 61, N 1). – ISSN 0375-7854
105291
  Cronin A.J. Shannon"s way / A.J. Cronin. – M., 1961. – 152с.
105292
  Ivchenko V.M. Shape defect of CRRES neutral barium cloud as possible indicator of anomalous ionization / V.M. Ivchenko, M.A. Leonov, Yu.Ya. Ruzhin // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 142-150. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Серпоподібна форма штучної барієвої хмари (форма "банана") була зареєстрована в декількох експериментах серії CRRES під час інжекції барію з супутника в перигеї на висотах приблизно 500 км. Одним із мотивів даної роботи є відсутність публікацій з ...
105293
   Shape of cumulative land use systems" area distribution as a parameter of anthropogenic impact on landscapes / V. Samoilenko, V. Osadchyi, L. Vishnikina, I. Dibrova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 267-285. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 53). – ISSN 2410-7360
105294
  Simon A. Shaping border areas - constructing identities: medieval layouts for modern concepts // Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2015. – 13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – P. 99-113. – ISSN 1841-5571
105295
  Novak O. Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course "Pedagogy of Higher Education" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – P. 23-41. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729


  Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
105296
  Camposamiero Matteo Favaretti Shaping Objects: Leibniz on Sense Perception and Representational Failures // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, N 1, Janvier-Juin. – P. 43-56. – ISSN 1220-5400
105297
  Levko O.V. Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  The paper is focused on the cognitive mechanisms underlying the construction of axiological status of Tomos and autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church in Ukrainian religious media discourse of the last few months from the standpoint of cognitive ...
105298
  Hsiao-Chao Joyce Weng Shaping Organizational Culture bt Using Work Songs as a Ritual: A Case Study of the Zonson Sports Corporation in China / Hsiao-Chao Joyce Weng, Wei-Wen Vera Chang // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 367-387. – ISSN 1017-1819
105299
  Studnicka-Marianczyk Shaping the image of the school as a competence skill // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 90-97. – ISSN 2306-5532


  Формування іміджу школи як навички компетентності.
105300
  Kurth J. Sharaku / J. Kurth. – Munchen : R.Piper & Co, 1922. – 128 S. : ill
105301
  Boris H. Shards of life : poems / Helen Boris ; selected and ed. by Sonia Mycak. – Seven Hills : Five senses education, 2016. – 46 p. : phot. – ISBN 978-1-76032-160-4
105302
  Zhornokui Y. Shareholders agreement: comparative and legal analysis of the legislation and legal doctrine of Ukraine, EU countries and USA / Y. Zhornokui, O. Burlaka, V. Zhornokui // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 288-300. – ISSN 2256-0742
105303
  Тикунова Ирина Петровна Shareware или Freeware? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Профессиональное сознание, являясь одной из форм общественного сознания, возникает в его структуре как проекция специализации трудового опыта конкретных профессиональных групп, и становится мощным фактором, определяющим развитие любой профессии.
105304
  Bintoro R.W. Sharia business and the challenge of dispute settlement in Indonesian Religious Court // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 41-51. – ISSN 2224-9281
105305
  Dibrova V. Sharing a Code: The National Poet and His Readers // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 209-214. – ISSN 0363-5570
105306
  Gurova Iu.S. Sharing economy as a factor in the transformation of consumption patterns in a globalizing environment / Iu.S. Gurova, M.M. Vlasenko // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 10-13. – ISBN 978-9934-571-33-6
105307
  Eisler Kim Isaac Shark tank: greed, politics, and the collapse of Finley Kumble, one of America"s largest law firms / Eisler Kim Isaac. – New York, 1991. – 240с.
105308
  Popov S. Sharpening of Cutting Tools / S. Popov, L. Dibner, A. Kamenkovich; transl. from the Russ. by Yu. Travnichev. – Moscow : Mir, 1988. – 399 p. : ill.
105309
  Koontz D. Shattered / Dean Koontz. – New York : Berkley books, 1985. – 289, [8] p. – ISBN 0-425-09933-4
105310
  Горобець Марися SHAнуймося, бо ми того варті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 38-43 : фото
105311
  Wings Mary She came in a flash / Wings Mary. – New York : A plume book, 1990. – 234 p.
105312
  Goldsmith Oliver She stoops to conquer. / Goldsmith Oliver. – London, 1952. – 107с.
105313
  Иваненко Анна She"s Madonna : резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 14 : Фото
105314
  Torn K. Shear and bending response of inelastic structures to dynamic load / K.Torn. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 142р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 42). – ISBN 9949-11-300-8
105315
  Vincenzi P. Sheer abandon / Penny Vincenzi. – London : Headline, 2005. – [7], 720 p. – (The number one bestseller). – ISBN 0-7553-2083-2
105316
  Andrews E.A. Shell repair by the snail pleurodonte rostrata PFR / E.A. Andrews. – [S. l. : s. n.], 1934. – P. 293-299. – Reprinted from Biological Bulletin, Vol.67, №. 2., October 1934
105317
  Grigorescu Dan Shelley / Grigorescu Dan. – Bucuresti, 1962. – 304с.
105318
  MacNiece Shelley and the revolutionary idea / MacNiece. – Cambridge, 1969. – 303с.
105319
   Shells in color. – New York, Canada : Penguin Books, 1976. – 112S.
105320
  Feininger Andreas Shells. A studio book. / Feininger Andreas, Emerson Will. – New York, 1972. – 295с.
105321
   Sheraton Maldives. Казка повного місяця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 6-9 : фото
105322
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – Berlin, 1956. – 323с.
105323
  Pludra Benno Sheriff Teddy / Pludra Benno. – M., 1965. – 100с.
105324
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes emlekiratai / Doyle Arthur Conan. – Budapest, 1974. – 281с.
105325
  Doyle A.C. Sherlock Holmes short stories : [stage 2] / sir Arthur Conan Doyle ; retold by Clare West. – 13th impr. – Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 1997. – 42 p. : ill. – First publ. : 1989. – (Oxford bookworms ; 2). – ISBN 0-19-42650-0
105326
  Doyle Arthur Conan Sherlock Holmes short stories / Doyle Arthur Conan; Selected, retold by A.Laude. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,116p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41938-7
105327
  Estleman Loren Sherlock Holmes vs. Dracula, or the adventure of the Sanguinare Count by John H. Watson, M.D., as edited by Loren D. Estleman. / Estleman Loren. – Harmondsworth, 1979. – 214с.
105328
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 3. – 1967
105329
   Shevchenko scientific society. Ukrainian studies. English section. – Toronto
Vol. 18. – 1967
105330
  Kozhevnikov Vadim Shield and sword: the amazing career of a soviet agent in the Nazi Secret Service / Kozhevnikov Vadim. – London, 1970. – 416с.
105331
   Shifting currents in polish-american relations. (Papers presented in the Inst. of History Warsaw Univ. 1973) Polish-american studies. – Warsaw
Vol. 1. – 1976. – 111с.
105332
   Shifting Global Forces: What Do They Portend for Sub-Saharan Africa? // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 3-9. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
105333
   Shifts in the autonomic nervous system defined by the valence of TV news / S. Tukaiev, Yu. Havrylets, V. Rizun, M. Khylko, I. Zyma, M. Makarchuk, E. Reshetnik, V. Kravchenko, O. Dolgova, I. Seleznov // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 8-21. – ISSN 2312-5160
105334
  Ulasiuk M. Shifts in urban planning in Belarus? Experience from Brest / M. Ulasiuk, C. Neugebauer // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 49-61. – ISSN 2413-7154
105335
   Shifts of crirtical parameters and exponents in finite size systems / L.A. Bulavin, A.V. Challyi, K.A. Chalyi, L.M. Chernenk, L.G. Grechko // Thesis of the International Conf. Physics in Ukraine, 1993
105336
   Shining skies. – Vancouver a.o., 1952. – 518с.
105337
  Панченко В.В. Shinto pilgrimage sites in Japan (місця паломництва синтоїзму в Японії) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 148-150
105338
  Brownmiller Susan Shirley Chisholm : A biography / Brownmiller Susan. – New York : Pocket books, 1972. – [5],121p. : ill.,fot. – An Archway paperback
105339
  Bronte Charlotte Shirley. / Bronte Charlotte. – Moscow, 1956. – 668с.
105340
   Shishkin. – L., 1981. – 254с.
105341
  Green R.G. Shock disease as the cause of the periodic decimation of the snowshoe hare / R.G. Green, C.L. Larson, J.F. Bell. – [S. l. : s. n.], 1939. – P. 83-102. – Reprinted from The American journal of hygiene, Vol. 30, No. 3, November, 1939
105342
  Meaker Marijane Shockproof Sydney Skate / Meaker Marijane. – New York, 1990. – 241с.
105343
  Martin S. Shopgirl / Steve Martin. – London : Phoenix, 2001. – 163, [1] p. – The New York times bestseller. – ISBN 0-75381-283-5
105344
  Schafer Edward Shore of pearls / Schafer Edward. – Berkeley - London, 1970. – 173с.
105345
  Paulson D. Shorebirds of North America : the photographic guide / Dennis Paulson. – Princeton ; Oxford : Princeton univ. press, 2005. – 6, [ 3 ], 361 p. : phot. – ISBN 0-691-10274-0
105346
  Rozaimah Zainudin Short-run linkages between Asian "paper tigers": a VAR and fuzzy clustering approach / Rozaimah Zainudin, Chee Heong Quah // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 331-346 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
105347
  Stavytskyy A. Short-term staistical forecasting // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 45-46
105348
  Kwiatkowska Anna Short and Sweet. Symbolism of Strawberries in Katherine Mansfield"s Short Stories // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 1 (125). – S. 101-113. – ISSN 0084-4446


  Strawberries were the fruit that the Modernists and Modernism were very fond of. It thus should not be a surprise that strawberries also feature in Modernist prose texts of Katherine Mansfield. Although they make their appearance only in a couple of ...
105349
  Carlos Flores Juberias Short notes about EP Elections, Russia, Crimea and Ukraine // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 57, Fall. – P. 109-134. – ISSN 1586-4197
105350
   Short plays for beginners. – M., 1961. – 52с.
105351
   Short plays for beginners. – К., 1963. – 48с.
105352
   Short plays for beginners. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 52с.
105353
  Tolstoi Lev Short stories / Tolstoi Lev. – M. – 416с.
105354
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow : Foreign lang. publ. house, 1949. – 199 p.
105355
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1950. – 400с.
105356
  Henry O. Short stories / O. Henry. – Moscow, 1952. – 78 p.
105357
   Short stories. – К., 1960. – 59с.
105358
  Chekhov A.P. (Tschechov) Short stories / A.P. (Tschechov) Chekhov. – M., 1961. – 128с.
105359
  London Jack Short stories / London Jack. – M., 1963. – 332с.
105360
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1964. – 100с.
105361
  Doyle A.C. Short stories / A.C. Doyle. – Warszawa, 1972. – 98с.
105362
  Вейзе А.А. Short stories / А.А. Вейзе, Б.В. Соколов. – Минск, 1972. – 127с.
105363
  Doyle Arthur Conan Short stories / Doyle Arthur Conan. – Warszawa, 1975. – 99с.
105364
  Tolstoy Lev Short stories / Tolstoy Lev. – M., 1975. – 359с.
105365
  Franko Ivan Short stories / Franko Ivan. – K., 1977. – 150с.
105366
  O"Connor Flannery Short stories / O"Connor Flannery. – M., 1980. – 216с.
105367
  James Henry Short stories = Рассказы / James Henry. – Москва : Прогресс, 1982. – 168с.
105368
  Faulkner William Short stories / Faulkner William. – K., 1997. – 64с.
105369
  Tolstoi L. Short Stories / L. Tolstoi. – Moscow, 1968. – 307с.
105370
  Shukshin Vassily Short Stories / Shukshin Vassily. – Moscow, 1990. – 359с.
105371
   Short stories and essays. – Toronto, 1928. – 435с.
105372
   Short stories and essays. – Toronto, 1944. – 435с.
105373
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – Moscow, 1959. – 182с.
105374
  Parker Dorothy Short stories and poems / Parker Dorothy. – 2-d edit. – Moscow, 1963. – 184с.
105375
  Chekhov A. Short stories by A. Chekhov / A. Chekhov. – 2d ed. – Moscow, 1973. – 132с.
105376
  Aldington Richard Short stories by Richard Aldington. / Aldington Richard. – Moscow, 1967. – 248с.
105377
   Short stories for adult students. – Минск, 1962. – 92с.
105378
   Short stories for young people. – Toronto, 1955. – 294с.
105379
   Short stories from The New Yorker. – New York, 1940. – 440с.
105380
  Антрушина Г.Б. Short stories to read and discuss : (пособие для чтения на английском языке) / Г.Б. Антрушина. – Москва : Международные отношения, 1975. – 239 с.
105381
  Bryl Yanka Short stories. / Bryl Yanka. – M., 1955. – 60с.
105382
  Conrad Joseph Short stories. / Conrad Joseph. – Moscow, 1960. – 112с.
105383
  Kipling Rudyard Short Stories. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth
2. – 1982. – 254с.
105384
   Short stories. By K. Paustovsky, M. Prishvin, Y. Nagibin, and oth.. – M. – 108с.
105385
   Short story masterpieces. – New York, 1954. – 542с.
105386
  Pokhvala S.M. Short time-scale variability in the spectrum of the hot B3V star n UMa // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 3-6. – ISSN 2227-1481
105387
   Short title cataloque of the first 520 volumes. Spring 1970. – Shannon, 1970. – 120с.
105388
   Shortage of primary teachers. Research in comparative education. Afghanistan, Argentina, Australia.... – Geneva, Paris, 1963. – 191с.
105389
  Колодко Гж.В. Shortageflation 3.0: Воєнна економіка - державний соціалізм - пандемічна криза // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 5-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 69 назв. – ISSN 1811-3141
105390
  Melville Herman Shorter novels of H. Melvill / Melville Herman; Weaver R. (introd.). – New York, 1965. – 330с.
105391
  Ali Mohamed Ramadan Shortest path automaton runs / Ali Mohamed Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонована модель ситуаційного управління складними системами, яка базується на інтерактивному пробігу автомата на графі. Досліджуються властивості цієї моделі, побудовано алгоритм знаходження оптимальних маршрутів, який узагальнює відомий алгоритм ...
105392
  Hallowell Tommy Shot from midfield. / Hallowell Tommy. – New York, 1990. – 116с.
105393
  Ostrovska B.V. Should euthanasia be a solution to the problem of "decent" death? (on the example of the case Lambert and Others V. France) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The legal and bioethical problem of legalizing involuntary passive euthanasia as a practice of ending a person"s life, which in particular is in a minimal conscious state and with disabilities, on the example of the case Lambert and Others v. France of ...
105394
  Kril Y. Should the fourth generation of human rights exist? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 520-521. – ISBN 978-617-7069-15-6
105395
  Rangan Gupta Should the south african reserve bank respond to exchange rate fluctuations? Evidence from the cosine-squared cepstrum // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 198-206 : table., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
105396
   Show-туризм. Вале д"Аоста : Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 56-64 : Фото
105397
  Roush C. Show me the money : writing business and economics stories for mass communication / Chris Roush. – 2nd ed. – New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. – XII, 392 p. : tab. – ISBN 978-0-415-87655-1
105398
   Shqiperia. – Tirane, 1959. – 1 Karteс.
105399
  Musliu S. Shqiptaret e Ukraines : [ udhepershkrime dhe punime shkencore ] / Sefer Musliu, Daut Dauti. – Shkup : Shkupi, 1996. – 208, [ 1 ] f. – ISBN 9989-720-02-9
105400
  Stewart Walter Shrug: Trudeau in power / Stewart Walter. – Toronto, 1972. – 240с.
105401
  Dance Daryl Cumber Shuckin" and jivin" : Folklore from contemporary black Americans / Dance Daryl Cumber. – Bloomington : Indiana univ. press, 1978. – 22,390p. – ISBN 1-55728-263-X
105402
   Shymans"kyi Yurii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 296
105403
   Shyshchenko Petro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 300
105404
  Jaunas Gerard Si la corse m`etait contee / Jaunas Gerard. – Paris : Editions theatrales Art et comedie, 2000. – 84p. – ISBN 2-84422-164-5
105405
  Prisnea Constantin Si noaptea credeau in lumina / Prisnea Constantin. – Bucuresti, 1964. – 280с.
105406
  Oussedik T. Si Smail / T. Oussedik. – Alger : S.N.E.D., 1981. – 143 p.
105407
  Marse J. Si te dicen que cai / J. Marse. – Madrid : Catedra Letras Hispanicas, 1985
105408
  Remy Jacques Si tous les gars du monde... / Remy Jacques. – Moscow, 1964. – 167с.
105409
  Priestley J.B. Si tout le monde en faisait autant / J.B. Priestley. – Paris, 1979. – 96с.
105410
  Frunza Eugen Si ziua ard stelele / Frunza Eugen. – Bucuresti, 1961. – 80с.
105411
  Daniliauskas A. Siaures rytu lietuvos pramones darbininku materialine kultura. / A. Daniliauskas. – Vilnius, 1970. – 191с.
105412
  Price M.P. Siberia / M.P. Price. – London : Methuuen, 1912. – XI, 30 p.
105413
  Markov Georgi Siberia / Markov Georgi. – M., 1975. – 527с.
105414
  Alexeyev Veniamin Siberia in the 20th Century. / Alexeyev Veniamin. – Moscow, 1989. – 96с.
105415
  Sansone Vito Siberia: epic of the Century / Sansone Vito. – Moscou : Progress, 1980
105416
  Markovits Rodion Siberian garrison / Markovits Rodion; Translated from the Hungarian by G.Halasz. – New York : Horace liveright, 1929. – 427p.
105417
  Markov Georgij Sibir / Markov Georgij. – Bratislava, 1977. – 613с.
105418
   Sibir zeme budoucnosti. – Praha
1. – 1957. – 72с.
105419
   Sibir zeme budoucnosti. – Praha
2. – 1957. – 52с.
105420
  Nerlich G. Sibirien / G. Nerlich. – Leipzig : VEB F.A. Brockhaus Verlag, 1961. – 163 S. : Ill.
105421
  Markow Georgi Sibirien / Markow Georgi. – Berlin
2. – 1975. – 279с.
105422
  Huppert Hugo Sibirische Mannschaft / Huppert Hugo. – Berl., 1961. – 296с.
105423
  Korolenko V. Sibirische Novellen / V. Korolenko. – Leipzig. – 206 S.
105424
  Fischer Johann Eberhard Sibirisde Geschichte von der entdekkung Sibirien bis auf die eroberung dieses Lands durch die Russische waffen, in der Versamlun gen der Akademie der Wissenschaften vorgelesen, und mit genehmalttun. – Wissenchaften, 1768. – 190с.
105425
  Иваненко Анна Sibirski Bazaar с друзьями из Швейцарии : Один день со швейцарцами. Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-23 : Фото
105426
   Sibiu - Hermannstadt. – Bucuresti : Noi media print, 2007. – 118 p. : ill. – (Discover Romania)
105427
  Міщенко Д. Sic volo caesar : повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 11-32. – ISSN 0208-0710
105428
   SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО / О. Іщенко, Е. Прилуцький, А. Яцимирський, С. Гайдай, Т. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-7. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Вивчено каталітичну активність і поверхневі властивості нанесених на карбід кремнію Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів реакції окиснення СО. Установлено, що в зразку з 10 % мас. активної фази спостерігається максимальна каталітична активність. ...
105429
  Banas Pawel Sicesia w zbiorach polskich / Banas Pawel. – Warszawa, 1990. – 39с.
105430
  Lothe Sichel des Zorns / Lothe, Hans-Christian. – Leipzig, 1971. – 343с.
105431
  Einhorn Erich Sichere Schnappschusstechnik / Einhorn Erich. – Halle, 1960. – 48с.
105432
  Muller-Brunke Heinz Sichere Technik - wirkungsvolle Bilder. / Muller-Brunke Heinz. – Halle, 1957. – 48с.
105433
  Kleffe Hans Sicherer Umgamg mit der Kamera. / Kleffe Hans. – Halle, 1960. – 64с.
105434
  Becher Johannes Sicht in alle Fernen. Dichtung fur junge Menschen / Becher Johannes. – Berlin, 1959. – 160с.
105435
   Sichtwechsel neu : Unterrichtsbegleiter / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Munchen : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675015-X
1 : Wahrnehmung & Bedeutung. – 1995. – 45, [3] S. : Ill. – На oбкл.: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache
105436
   Sichtwechsel neu : Text & Arbeitsbuch: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Stuttgart : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675020-6
1 : Wahrnehmung & Bedeutung. – 1995. – 175 S. : Ill.
105437
   Sichtwechsel neu : Text & Arbeitsbuch: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Stuttgart : Klett, Edition Deutsch. – ISBN 3-12-675019-2
3 : Kommunikative Absicht und sprachliche Realisierung & Manipulation durch Sprache. – 1996. – 199 S. : Ill.
105438
   Sichtwechsel neu 1, 2, 3 : Allgemeine Einfuhrung / S. Bachmann, S. Gerhold, B.-D. Muller, G. Wessling; Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Muller, Gerd Wessling. – Munchen : Klett, Edition Deutsch, 1995. – 45, [3] S. – На oбкл.: Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Rechtschreibreform. - Inhalt: Aufbau und Bestandteile des Lehrwerks; Interkulturelles Lernen; Inhalte und methodisch-didaktische Hinweise. – ISBN 3-12-675022-2
105439
  Segalen Victor Siddhartha / Segalen Victor. – Limoges, 1974. – 122с.
105440
  Zaragoza Dorwald Side reactions in organic synthesis : A guide to successful synthesis design / F. Zaragoza Dorwald. – Weinheim : Wiley-VCH, 2005. – 15,374 p. – (Further reading from Wiley-VCH). – ISBN 3-527-310210-5
105441
  Burykina S.I. Siderate fallows in steppe agriculture / S.I. Burykina, E.V. Kovalenko, M.O. Velver // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – P. 25-31 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 6 name.
105442
  Shawcross William Sideshow: Kissenger, Nixon and the destruction of Cambodia / Shawcross William. – New York : Simon abd Schuster, 1979. – 467 p. : ill.
105443
  Kruczkowski Leon Sidla. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1954. – 234с.
105444
  Кук Э. Sidney Reilly ST1. В паутине секретных служб = Sidney Reilly ST1. On his majesty"s secret service / Эндрю Кук ; [пер. с англ. В. Доценко]. – Киев : Нора-друк, 2003. – 351, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Кн. в суперобл. – Библиогр.: с. 348-350 и в коммент.: с. 307-347. – ISBN 966-8321-02-2
105445
  Schwarz J.C. Sie blieb nicht allein / J.C. Schwarz. – Halle, 1959. – 468с.
105446
   Sie kampfen fur Deutschland. Zur Geschichte des Kampfes der Bewegung "Freies Deutschland" bei der I. Ukrainischen Front der Sowjetarmee. – Berl., 1959. – 662с.
105447
  Scholochow Michail Sie kampften fur die Heimat / Scholochow Michail. – Berlin, 1975. – 128с.
105448
  Коновалов В.П. Sie kampften fur ihre Heimat / В.П. Коновалов. – К., 1971. – 100с.
105449
  Wiebach Ursula Sie leuchten wie Fackelm / Wiebach Ursula. – Leipzig : Neues Leben, 1954. – 111 S.
105450
  Kuchenmeister Wera Sie nannten ihn Amigo. / Kuchenmeister Wera, Kuchenmeister Claus. – Berlin, 1972. – 111с.
105451
  Ekstrom Per Olof Sie tanzte nur einen Sommer / Ekstrom Per Olof. – Berlin, 1959. – 128с.
105452
  Sachs Hans Sieben Fastnachtspiele / Sachs Hans. – Berl., 1957. – 176с.
105453
  Kroger Alexander Sieben fielen vom Himmel. / Kroger Alexander. – Berlin, 1971. – 304с.
105454
  Reinhard Annemarie Sieben Korner Reis / Reinhard Annemarie. – Berlin, 1960. – 276с.
105455
  Frank Leonhard Sieben Kurzgeschichten / Frank Leonhard. – Berlin, 1961. – 66с.
105456
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Berlin, 1958. – 140с.
105457
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Berlin-Weimar, 1969. – 195с.
105458
  Keller Gottfried Sieben Legenden. / Keller Gottfried. – Rudolstadt, 1975. – 127с.
105459
  Becker Henrik Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart. Eine gesellschaftliche Sprach und Denklehre / Becker Henrik. – Halle, 1956. – 302с.
105460
  Hauptmann Helmut Sieben stellen die Uhr. / Hauptmann Helmut. – Berlin, 1959. – 90с.
105461
   Siebenburgisch-Sachsisches Worterbuch. – Bucuresti
4 bd. – 1972. – 413с.
105462
  Wittstock E. Siebenburgische Novellen und Erzahlungen : Eine Auswahl. Mit einer Einleintung van Paul Langefelder / E. Wittstock. – 2. Aufl. – Bukarest : ESPLA, 1956. – 225 S. : Portr.
105463
  Richter Paul Jean Siebenkas. Mit einem Geleitwort von Hermann Hesse / Richter Paul Jean. – Leipzig, 1960. – 782с.
105464
  Hansel Regina Siebenschon und viele andere Marchen von bekannten und unbekannten Dichtern. / Hansel Regina. – Berlin, 1975. – 447с.
105465
  Hansel Regina Siebenschon und viele andere Marchen von bekannten und unbekannten Dichtern. / Hansel Regina. – Berlin, 1980. – 445с.
105466
  Bielski Konrad Siedem dawnych wierszy / Bielski Konrad. – Lublin, 1960. – 32с.
105467
  Terlecki Olgierd Siedem dni Izabelli / Terlecki Olgierd. – Krakow, 1962. – 138с.
105468
  Lawrence T.E. Siedem filarow madrosci / T.E. Lawrence; Przelozyl J.Schmakopf. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Powiesci 20 wieku)
Tom 1. – 1971. – 495s.
105469
  Swietochowski Aleksander Siedem grzechow glownych / Swietochowski Aleksander. – Warszawa, 1959. – 64с.
105470
  Swiderkowna Anna Siedem Kleopatr / Swiderkowna Anna. – Warszawa, 1978. – 385с.
105471
  Klimas-Blahutowa Maria Siedem krow tlustych. / Klimas-Blahutowa Maria. – Warszawa, 1962. – 350с.
105472
  Laskowski Janusz Siedem lat barwnych / Laskowski Janusz. – Warszawa, 1959. – 92с.
105473
  Zalucki Zbigniew Siedem polskich grzechow glownych / Zalucki Zbigniew. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 467 s.
105474
  Czechowicz Andrzej Siedem trudnych lat / Czechowicz Andrzej. – Warszawa, 1974. – 408с.
105475
  Paczkowski Andrzej Siedem wielkich gor / Paczkowski Andrzej. – Warszawa, 1981. – 163с.
105476
  Kwiatkowski Tadeusz Siedem zacnych grzechow glownych. / Kwiatkowski Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 300с.
105477
  Chacinski Stanislaw Siedem zdarzen roznych / Chacinski Stanislaw. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1973. – 194,[1]s.
105478
  Saenz Dalmiro Siedemdziesiat razy siedem / Dalmiro A. Saenz; Przel. Z.Chadzynska. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 276s.
105479
  Siemionow J. Siedemnascie mgnien wiosny / J. Siemionow. – Warszawa, 1975. – 329s.
105480
  Siemionow Julian Siedemnascie mgnien wiosny / Siemionow Julian. – Warszawa, 1985. – 272с.
105481
  Rosinski Kazimierz Siedlisko / Kazimierz Rosinski. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 200s. – ISBN 8307-00914-6
105482
  Ogrissek Rudi Siedlungsform und Sozialstruktur agrarischer Siedlungen in der Ostoberlausitz seit dem 16. Jahrhundert / Ogrissek Rudi. – Gorlitz, 1961. – 200с.
105483
  Korkozowicz Kazimierz Siedmioramienny swiecznik / Korkozowicz Kazimierz. – Warszawa, 1975. – 207с.
105484
  Marret Mario Siedmiu ludzi wsrod pingwinow / Marret Mario. – Warszawa, 1958. – 278с.
105485
   Sieg der Zukunft. Die Sowjetunion im Werk deutscher Schriftsteller. – Berl., 1952. – 460с.
105486
   Sieger der Geschichte. 120 Jahre Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1963. – 120с.
105487
  Wagner R. Siegfried / R. Wagner. – Leipzig : Ph. Reclam, 1958. – 108 S.
105488
  Bastide Siegfried 78 / Bastide, Francois-Regis. – Paris, 1978. – 188с.
105489
  Giraudoux Jean Siegfried et le Limousin. / Giraudoux Jean. – Paris, 1969. – 256с.
105490
  Gaszynski K. Sielanka mlodosci. – Warszawa, 1892
105491
   Sielanka Polska XVII wieku. Szymonowic, Sz. (Szymon Simonides), Bartlomiej Zimorowic-Jan Gawinski. – Krakow, 1922. – 200с.
105492
  Szymonowic Szymon Sielanki / Szymonowic Szymon. – Wroclaw, 1957. – 116с.
105493
  Szymonowic Szymon Sielanki / Szymonowic Szymon. – Wroclaw, 1985. – 96с.
105494
  Szymonowic Szymon Sielanki i pozostale wiersze polskie / Szymonowic Szymon. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 236с.
105495
  Pilot Marian Sien / Pilot Marian. – Warszawa, 1965. – 178с.
105496
   Sienkiewicz. Odczyty. – Warszawa, 1960. – 224 s.
105497
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Sierakowski. Powiesc z lat 1848-1863 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 572с.
105498
  Prus Boleslaw Sieroca dola / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1954. – 128с.
105499
  Prus Boleslaw Sieroca dola / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1959. – 136с.
105500
  Kraszewski Jozef Ignacy Sieroce dole. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1971. – 400с.
105501
  Tuchman Barbara Sierpniowe salwy / Tuchman Barbara. – Warszawa, 1984. – 679с.
105502
   Siete enfoques Marxistas sobre Jose Marti. – La Habana, 1985. – 153с.
105503
  Mariategui Jose Carlos Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana / Mariategui Jose Carlos. – La Habana, 1975. – 327с.
105504
  Koval Iu. Sieve sorting algorithm / Iu. Koval, Iu. Krak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 92-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
105505
  Schilling Wilfrid Siewcy strachu / Schilling Wilfrid. – 3e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 364 s.
105506
  Dubowy Arch Erich Sighisoara un oras medieval / Dubowy Arch Erich. – Bucuresti, 1957. – 198 р.
105507
  Dragut Vasile Sighisoara. Oras-Muzeu / Dragut Vasile. – Bucuresti, 1966. – 88с.
105508
  McCarthy Sights and spectacles 1937 - 1958 / M. McCarthy. – London a.o. : Heinemann, 1959. – XXV,202 p.
105509
  Mette Alexander Sigmund Freud / Mette Alexander. – Berlin., 1958. – 112с.
105510
  Sandner Kurt Signal aus dem Weltall / Sandner Kurt. – Berlin, 1961. – 166с.
105511
  Gillespie A.B. Signal, Rauschen und Auflosung in Zahlverstarkern fur die Kerntechnik. / A.B. Gillespie. – Berl., Verl., 1958. – 150с.
105512
  Langele August Signale an der Ruhr / Langele August. – Berlin, 1963. – 210с.
105513
  Mahlapuu R. Signalling of galanin and amyloid precursor protein through adenylate cyclase / Riina Mahlapuu. – Tartu : Tartu University Press, 2004. – 124с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 40). – ISBN 9985-56-872-9
105514
  Baskakov S.I. Signals and Circuits : Problem Solving Guide / S.I. Baskakov. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 229 p.
105515
  Voelker L. Signaturanalyse / L. Voelker. – Berlin : Academie Verlag, 1988. – 223 p.
105516
  Toliupa S. Signature and statistical analyzers in the cyber attack detection system / S. Toliupa, V. Nakonechnyi, O. Uspenskyi // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2019. – Vol. 7, iss. 1 (12). – Р. 69-79. – ISSN 2411-1031


  The globalization of information exchange and the widespread introduction of information technologies in all spheres of society"s life created the problem of protecting information processed in information systems from challenges and threats in the ...
105517
  Aldridge James Signed with their honour and other novels. / Aldridge James. – Moscow, 1951. – 208с.
105518
  Kaminska W. Significance of Agritourism in Tourist Trips of the Academic Youth in Poland in the Light of Survey Research / W. Kaminska, M. Mularczyk // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – Р. 41-47. – ISSN 2413-7154


  The aim of this article is to determine the significance of agritourism in tourist trips of the academic youth in Poland. The primal material was obtained from surveys conducted among 1000 students from 5 academic centres. 712 filled questionnaires ...
105519
  Zyma O.G. Significance of branding for increasing tourist destination competitiveness / O.G. Zyma, V.E. Kudelko, V.O. Pidgayna // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – P. 44-50 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 5 name.
105520
  Benetyte R. Significance of credit unions in Lithuanian finance sector // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 178-180. – ISBN 978-617-7069-02-6
105521
  Togasaki Kiyoshi Significant changes in present day Japan / Togasaki Kiyoshi. – Iowa, 1964. – 14с.
105522
   Significations de la publicite. – Liege, 1974. – 149с.
105523
  Soroka Yu. Signing the Act of Unity Between Ukrainian People"s Republic and West-Ukrainian People"s Republic // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 132-133. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
105524
   Sikh religion. – Detroit, 1990. – 291с.
105525
   Sikorsky Challenge шукає таланти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Триває прийом заявок на участь у ювілейному конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2021.
105526
  Дячук О. Sikorsky Challenge як лабораторія високотехнологічної трансформації країни // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 45/46). – С. 1-2


  Фестиваль Sikorsky Challenge проходив у НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсь­кого". Участь у фестивалі взяли понад 200 учасників, подано біля ста проєктів. До фіналу потрапило 56 з них. І 34 знайшли зацікавлених інвесторів - ...
105527
  Golding William Sila bezwladu / Golding William; Przel.M.Skibniewska. – Warszawa : Pax, 1970. – 212s.
105528
  Eliot George Silas Marner / Eliot George; Allen Walter. – New York, 1960. – 185с.
105529
  Eliot G. Silas Marner / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – 220, [3] р. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062091-5
105530
  Eliot George Silas Marner the weaver of Raveloe / Eliot George; With an introd.by R.Ashton. – London : Campbell Publishers, 1993. – 206 p. – (Everyman"s Library ; 141 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-141-0
105531
  Eliot George Silas Marner. Сайлас Марнер / Eliot George; Раук М.И., Драгунова Е.Н., Краснощекова Г.И. – Moscow, 1954. – 96с.
105532
  Eliot George Silas Marner. Сайлас Марнер / Eliot George; Раук М.И., Драгунова Е.Н., Краснощекова Г.И. – изд. 2-е. – Moscow, 1957. – 96с.
105533
  Eliot George Silas Marner: the weaver of Raveloe / Eliot George; A.Bell. – Moscow, 1977. – 258с.
105534
  Eliot George Silas Marner: the weaver of Raveloe / Eliot George; Leavis Q.D. – Harmondsworth, 1985. – 265с.
105535
  Eliot George Silas Marner: the weaver of Raveloe / Eliot George, 1985. – 265с.
105536
  Fast Howard Silas Timberman. / Fast Howard. – Moscow, 1957. – 328с.
105537
  Maugham William Somerset Silbermond und Kupfermunze / Maugham William Somerset. – Berlin-Weimar, 1973. – 236с.
105538
  Shcherbyna O. Silence as an argument in marriage traditions // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 83-84
105539
   Silenced voices / Ed. F. Stewart // Manoa : A pasific journal of international writing. – Honolulu, 2000. – N 12:2. – 266 p. – ISSN 1045-7909
105540
  Lopez Cesar Silencio en Voz de Muerte / Lopez Cesar, 1963. – 70с.
105541
  Мариненко П.І. Silencio як ключовий концепт іспанської лінгвокультури (від історії до сучасного функціонування) / П.І. Мариненко, Т.Р. Копилова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 277-284
105542
  Colodny Len Silent coup: the removal of a president. / Colodny Len. – New York
16. – 1991. – 507с.
105543
  Boughton James Silent revolution : The International monetary fund 1979-1989 / Boughton James. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XXVII,1111p. – ISBN 1-55775-971-5
105544
  Lockshin Arnold Silent terror: One family"s history of political persecution in the United States / Lockshin Arnold, Lockshin Lauren. – Moscow, 1988. – 149с.
105545
  Mandelstam Osip Silentium / Mandelstam Osip. – Bucuresti, 1980. – 110с.
105546
  Lounatcharski Anatole Silhauettes / Lounatcharski Anatole; Lounatcharskaja I., Garcia A. – Paris, 1980. – 430с.
105547
  Smyk N. Silica Gel Loaded with Zink N-heterocyclic Azo Dyes Complexes for Heavy Metal Ion Determination / N. Smyk, O. Zaporozhets, O. Nuznaya // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 259. – ISBN 978-966-2410-98-3
105548
  Colinge Silicon-on-insulator technology: materials to VLSI [Електронний ресурс] / Colinge, Jean-Pierre. – 2-nd ed., 1996. – 262 p.
105549
   Silicon carbide phase transition in as-grown 3C-6H polytypes junction / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, V.I. Vlaskin, G.S. Svechnikov, V.E. Rodionov, S.W. Lee // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2013. – Vol. 16, № 2. – P. 132-135. – ISSN 1560-8034


  Perfect pure (concentration of donors ~ 10,6cm ") single crystals with joint polytypes (hexagonal-cubic) or heterojunction investigated using low temperature (4.2 K and 77 K) photoluminescence. Phase transformation started exactly from lamella between ...
105550
   Silicon content, physical and chemical properties of soils of the Khmelnytsky region of Ukraine / O. Tonkha, O. Bukova, O. Pikovska, I. Fedosiy, O. Menshov, A. Shepel // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 85-90. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
105551
   Silicon processing for photovoltaics. – Amsterdam a.o.
Vol. 2. – 1987. – 411 p.
105552
  Hinz Wilhelm Silikate. Einfuhrung in Theorie und Praxis / Hinz Wilhelm. – Berl., 1963. – 868с.
105553
  Hinz Wilhelm Silikate. Einfuhrung in Theorie und Praxis / Hinz Wilhelm. – Berl., 1963. – 160с.
105554
  Reuther Hellmut Silikone. Ihre Eigenschaften und ihre Anwendungsmoglichkeiten. Eine Einfuhrung / Reuther Hellmut. – Dresden, Lpz., 1959. – 152с.
105555
  Bazant V. Silikony. Organokremicite slouceniny, jejich priprava, vlastnosti a pouziti / V. Bazant, dr. i. – Praha, 1954. – 314с.
105556
  Wasiucionek M. Silks and Stones: Fountains, Painted Kaftans, and Ottomans in Early Modern Moldavia and Wallachia // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2019. – T. 29, Nr. 1/2 (за 2018), januarie-aprilie. – P. 33-54. – ISSN 1018-0443
105557
  Tarski Jurij Silniejsi od smierci / Tarski Jurij. – Warszawa, 1982. – 165с.
105558
  Tutugan Florea Silogistica judecatilor de predicatie. Contributii, adaosuri si rectificarila silogistica clasica / Tutugan Florea. – Bucuresti, 1957. – 314с.
105559
  Олсуфьев Г.В. Silphohsyllus desmanae, gen. et sp. mn. (Coleoptera, Leptinidae), паразит выхухоли : (с 8 рис.) / Г.В. Олсуфьев. – Петроград : Российская гос. тип., 1923. – С. 81-90
105560
  Kalnins Marcis Silurinan Flint as Raw Material in the Neolithic (5400-1800 BC) in Present-day Latvia // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 55-56
105561
  Statius Silvae. Varietatem lectionis selectam / Statius, Papinius. – Petropoli, 1909. – 232с.
105562
  Beuchler Klaus Silvanus contra Silvanus / Beuchler Klaus. – Berlin, 1971. – 184с.
105563
  Beuchler Klaus Silvanus contra Silvanus / Beuchler Klaus. – Berlin, 1988. – 175с.
105564
   Silver Burdett Biology / Alexander Peter, Bahret Mary Jean, Chaves Judith, Courts Gary, D"Alessio Naomi Skolky. – Atlanta : Silver Burdett Company, 1986. – 840p. – ISBN 0-382-13076-6
105565
  Gallo E.F. Silver spoon kids : how successful parents raise responsible children / Eileen Callo, Jon Gallo. – Chicago [etc.] : Contemporary books, 2002. – 266 p. : ill., tab. – ISBN 0-8092-9437-0
105566
  Whitney Phyllis Silverhill / Whitney Phyllis. – New York : Doubleday & Company, 1967. – 218 p.
105567
  Kohlhaase Wolfgang Silvester mit Balzac und andere Erzahlungen / Kohlhaase Wolfgang. – Berlin, Weimar, 1978. – 217с.
105568
  Braginski Emil Silvester muse die Kasse stimmer. / Braginski Emil, Rjasanow Eldar. – Berlin, 1973. – 187с.
105569
  Pakulski Jan Sily polityczno-spoleczne w Wielko-Polsce w pierwszej polowie XIV wieku / Pakulski Jan. – Torun, 1979. – 267с.
105570
  Broda Engelbert Sily vesmiru. / Broda Engelbert. – Martin, 1956. – 195с.
105571
   Sily zbrojne RP = The Polish armed forces. – Warszawa : Bellona, 1998. – 128s. – Текст англ. та польською мовами. – ISBN 83-11-08888-8
105572
  Stanek V.J. Simba das Lowenjunge. Heitere und traurige Erlebnisse eines Lowenjungen in den Steppen Afrikas, in der Menagerie und im zoologischen Garten / V.J. Stanek. – Prag, 1956. – 82с.
105573
  Kohl-Larsen Simbo Janira vypravuje / Kohl-Larsen. – Praha, 1962. – 136с.
105574
  Bote Lidia Simbolismul romanesc / Bote Lidia. – Bucuresti, 1966. – 496с.
105575
  Alvar Manuel Simbolos y mitos / Alvar Manuel. – Madrid : Editorial CSIC, 1990. – 426 p. – ISBN 84-00-07021-6
105576
   Simetrie si asimetrie in univerd. – Bucuresti, 1992. – 235с.
105577
  Baranga Aurel Simfonia patetica / Baranga Aurel. – Bucuresti, 1974. – 159с.
105578
  Kirchhan E. Simhath hanefesh (delight of the soul) : A book of Yiddish poems / E. Kirchhan, with an intr. by Jacob Shatzky. – New York : Max N. Maisel, 1926. – 50, [38] p. – An exact facsimile repr. of the first and only edit. publ. in Furth, in the year 1727.
105579
  Kral D. Similar Concerns, Different Attitudes - Comparing the Czech and Polish Discourses on the Euro zone Crises // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2012. – Vol. 13, Nr 50, Winter : Citizens attitudes in Central Europe. – P. 96-109. – ISSN 1586-4197
105580
  Van Ngoc Thanh Similarities between the Chinese Immigration to the United States and to Australia in the Second Half of the Nineteenth Century / Van Ngoc Thanh, Bui Truc Linh // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – P. 15-22. – ISSN 1608-0599
105581
  Stanisic N. Similarity and convergence of export structures of transitional economies and EU15 case of Serbia / N. Stanisic, N. Jankovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 432-442 : fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
105582
  Sedov L.I. Similarity and dimensional methods in mechanics / L.I. Sedov. – M. : Mir, 1982. – 424 p.
105583
  Khyzhniak N. Similes in English, Spanish, Ukrainian and Russian // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – C. 152-162


  Стаття присвячена усталеним порівнянням - одному з найдавніших мовних засобів, що відображає особливості мови та концептуальної сфери світу, представленого різними мовними спільнотами. Об"єктом дослідження виступають компаративні фразеологічні одиниці ...
105584
  Щербина Р. Similis simili... (до питання про співвіднесеність мови та мислення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 348-351
105585
  Vasilescu A.A. Similitudinea sistemelor elastice / A.A. Vasilescu, G. Praisier. – Bucuresti : Acad. RSR, 1974. – 183 p.
105586
  Pantazi Radu Simion Barnutiu / Pantazi Radu. – Bucuresti, 1967. – 272с.
105587
  Simmel Paul Simmelanten / Simmel Paul. – Berl. – 154с.
105588
  Lavretski I. Simon Bolivar / I. Lavretski. – Moscu : Progreso, 1982. – 190 с.
105589
  Lawrezki Josef Simon Bolivar: Rebell gegen die spanische Krone / Lawrezki Josef. – Berlin, 1980. – 341с.
105590
  Koblar France Simon Gregorcic, njegov cas, zivljenje in delo / Koblar France. – Ljubljana, 1962. – 434 s.
105591
  Moubachir Chantal Simone de Beauvoir, ou le souci de difference / Moubachir Chantal. – Paris, 1972. – 191с.
105592
  Feuchtwanger Lion Simone. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1969. – 128с.
105593
  Pittano Giuseppe Simonimi e contrari: dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie / Pittano Giuseppe. – Bologna, 1993. – 895с.
105594
  Swindoll Charles Simple faith / Swindoll Charles. – Minneapolis : Grason, 1991. – 20,259p. – ISBN 0-89066-226-6
105595
  Shlyakhovenko V.O. Simple methods for screening of potential anticancer agents and other remedies / V.O. Shlyakhovenko, O.A. Orlovsky, S.P. Zaletok // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Ca755 mammary carcinoma, B16 melanoma, P388 and L1210 lymphatic leukemia; in rats - Guerin carcinoma (a standard strain and original cisplatin-resistant and doxorubicin-resistant substrains), Walker W-256 mammary carcinosarcoma. Results. In the ...
105596
  Hladysh B. Simple Morse Functions on an Oriented Surface with Boundary / B. Hladysh, A. Prishlyak // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 3, липень - вересень. – Р. 354-368. – ISSN 1812-9471
105597
  Kharchenko V. Simple Objects Detection and Recognition by the Probabilistic Approach / V. Kharchenko, A. Kukush, Iu. Chyrka // Proceedings of the National aviation university : scientific journal / National Aviation University. – Kyiv, 2017. – № 4 (73). – Р. 24-29. – ISSN 1813-1166
105598
   Simple reading material for adults: its preparation and use. – Paris, 1963. – 96с.
105599
  Mazorchuk V. Simple transitive 2-representations for two non-fiat 2-categories of projective functors / V. Mazorchuk, X. Zhang // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – P. 1625-1649. – ISSN 1027-3190
105600
  Kriuchkov H.H. Simplification Des Orthogrammes Dans Les Termes Et Nеologismes Franсais Du Graphostyle Neutre // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – Р. 212-222
105601
  Tytov M. Simplified Action Proceeding: New Experience. Report from / M. Tytov, T. Korotenko // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova, L. Faculty ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2018. – Iss. 1, december. – P. 62-71. – ISSN 2663-0575
105602
  Ploeger K. Simplified paragraph skills / Katherine Ploeger. – Lincolnwood : NTC publishing group, 2000. – 16, 560 p. – ISBN 0-8442-0345-9
105603
  Ellis L. Simply seaweed : [tempting recipes for samphire, seaweed and sea vegetables] / Lesley Ellis. – London : Grub Street, 1998. – 88 p. – ISBN 1 898697 45 0
105604
   Simposio Agropecuarie. Trabajos. – Отдельные доклады. – Santa Clara, 1965. – с.
105605
   Simpozij o petrovoj gori. U povodu 25-godisn. 3 zasjedanja zavnoh-a.Topusko, 10-13. stud. 1969. – Zagreb, 1972. – 655с.
105606
   Simpozionul "Evolutie si Adaptare". – Cluj-Napoca : Universitatea "Babes-Bolyai", 1983. – 314s.
105607
   Simpozionul de geometrie si analiza globala "Gheorghe titeica si"Dimitrie Pompeiu". – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 296p.
105608
   Simpozium neravnomerni regionalni razvoj u ekonomskoj teoriji i praksi. Ohrid, 10-12 oktobar 1979. – Skopje
P. 1. – 1980. – 587 p.
105609
  Sakhno M.V. Simulated properties of printed antennas on silicon substrates for THz/sub-THz arrays / M.V. Sakhno, Gumenjuk-Sichevska, F.F. Sizov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2011. – Vol. 14, № 1. – P. 55-58. – ISSN 1560-8034


  Some properties of printed antennas and arrays for uncooled silicon plasmon detector arrays based on field effect transistors are shortly discussed. Antenna geometry has been optimised for maximising gain at 300 GHz. It is shown that for bow-tie ...
105610
   Simulating the diffraction grating reflectivity using effective medium theory / A.A. Goloborodko, N.S. Goloborodko, Ye.A. Oberemok, S.N. Savenkov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2013. – Vol. 16, № 2. – P. 128-131. – ISSN 1560-8034


  The features of optical radiation interaction with surface of gratings are investigated. The diffraction grating is proposed to be used in the effective medium model to test nanostructured surfaces. This object allows obtaining simultaneous ...
105611
   Simulation and researching of network structure with 48 neural elements / K. Karpenko, R. Yatsiuk, M. Kononov, O. Sudakov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні актуальні фізичні моделі біологічного нейрона, проведено їх аналіз, вказано на переваги і недоліки конкретних моделей, обґрунтовано їх межі застосування при моделюванні нейронних мереж. Розглянуто нейронну мережу 6-ти шарової структури ...
105612
   Simulation model of the adaptive maintenance procedure of complex radioelectronic facilities / S.V. Lienkov, H.B. Zhirov, I.V. Tolok, Ye.S. Lienkov // Радіоелектроніка, інформатика, управління : науковий журнал / Нац. ун-т "Запорізька політехніка" ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М., Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – № 1 (52). – P. 63-74. – ISSN 1607-3274
105613
  Petr Snapka Simulation model of underground coal mining production management / Petr Snapka, Marie Mikusova, Petr Teichmann // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 534-545 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
105614
  Karpenko O. Simulation modelling of strategic development of transport and logistics clusters in Ukraine / O. Karpenko, O. Palyvoda, O. Bondarenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 93-98. – ISSN 2256-0742
105615
  Tsybulnyk S. Simulation of airflow at Vernadsky station for multi-site damage identification / S. Tsybulnyk, I. Komenchuk, A. Tymchenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 210-217. – ISSN 1727-7485
105616
  Alkaz V.G. Simulation of earthquake scenarios for seismic risk management / V.G. Alkaz, E.S. Isicico, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 69-72. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологію підготовки сценаріїв землетрусів з метою контролю та зменшення сейсмічного ризику. Метод дозволяє оцінити можливі пошкодження будівель і втрати серед населення від різних прогнозованих або історичних землетрусів.
105617
  Radchenko S. Simulation of effects of optical radiation on the oxyhemoglobin reduction in blood / S. Radchenko, S. Mamilov, I. Hliebova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 35-37. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  A Monte-Carlo simulation of light propagation in tissue was applied for the purpose of better understanding of the results of absorption in different layers in multi-layered tissues. Values of optical parameters used in the model were taken from ...
105618
  Melnyk I. Simulation of form and position of plasma boundary in the electrodes systems of glow discharge electron guns with the complex spatial geometry for forming the tube-like electron beams / I. Melnyk, I. Chernyatynskiy, N. Piasetska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 41-44. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  The mathematical model of high-voltage glow discharge electrodes" systems with complex spatial geometry for forming of tube-like electron beams is presented in the article. The plasma boundary position is taking into account in the proposed model by ...
105619
  Pashko A.O. Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation / A.O. Pashko, O.I. Vasylyk // Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, S.Ya. Makhno [et. al.]. – Київ, 2018. – Vol. 23 (39), № 1. – Р. 73-81. – ISSN 0321-3900
105620
  Kosarevych B. Simulation of initial stage of the beam-plasma discharge in helium via pic method / B. Kosarevych, M. Soloviova, I. Anisimov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкову стадію розвитку плазмово-пучкового розряду (ППР) у гелії шляхом одновимірного комп’ютерного моделювання методом макрочастинок. В залежності від густини струму пучка та тиску газу у системі виявлено три характерних режими: ...
105621
  Bondar M.A. Simulation of nanoparticle deposition from plasmas on solid surface / M.A. Bondar, O.Yu. Kravchenko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 267-269. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
105622
  Andrusenko V. Simulation of neural networks by the analog calculating machine (ACM) (in the task of approximation of mathematical functions) / V. Andrusenko, I. Bekh, S. Novak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  By means of environment of design NI Multisim realized and investigated ACM which is modeling Rumelhart"s perceptron that is presently most investigational. Using ACM was obtained approximated mathematical function sin (x). Analysis of approximation ...
105623
   Simulation of phase transition in ferrofluid with magnetic aggregates. / S.I. Shulyma, V.F. Kovalenko, B.M. Tanygin, M.V. Petrychuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 55-56
105624
  Vergunova I.M. Simulation of production and agritechnological processes // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – P. 38-41. – ISBN 978-617-7021-28-4
105625
  Moroz J.I. Simulation of quantum nanostructures on crystal surface / J.I. Moroz, M.V. Makarets // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 68-69
105626
  Shevchenko O.H. Simulation of the thermal comfort conditions of urban areas: a case study in Kyiv / O.H. Shevchenko, S.I. Snizhko, M.O. Matviienko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 186-198. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
105627
  Kravchenko O. Simulation of unipolar arc formation in sheath between plasma and isolated walls / O. Kravchenko, O. Pyankova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 54-57. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Проведено двохвимірне моделювання еволюції приелектродного шару, що виникає між плазмою та ізольованою стінкою, під впливом вибухової емісії електронів з мікроплями поверхні, використовуючи PIC/MCC метод. Приведено розрахунки для різних значень густини ...
105628
  Makogin V. Simulation paradoxes related to a fractional Brownian motion with small Hurst index // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 2. – Р. 181-190. – ISSN 2351-6046
105629
   Simulation training as a methodological approach to training students in pharmacology studying / N.I. Voloshchuk, O.M. Denysiuk, O.S. Pashynska, L.I. Marynych // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 74-78. – ISSN 1681-2751


  Мета дослідження - обгрунтувати методичні підходи підвищення ефективності вивчення фармакології студентами ІІІ курсу медичного факультету через впровадження симуляційних методів навчання. При підготовці до дослідження було використано контент-аналіз ...
105630
  Skril I. Simulations in forming english lexical competence in dialogic speaking for prospective experts of hospitality and restaurant service // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – P. 159-163. – Bibliogr.: Referen.: p. 162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
105631
  Piehler I. Simulationsmethoden / I. Piehler, H. Zschiesche. – Leipzig : Teubner, 1976. – 59 S.
105632
  Kurz Ingrid Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinaren Forschung / Kurz Ingrid. – Wien : WUV-Universitatsverlag, 1996. – 201S. – Bibl.S.189-201. – ISBN 3-324-00703-8
105633
  Bassole J.-Y. Simultaneite et consecutivite lors de gardes a vue, ou l"art de la reformulation (cas de personnes communiquant dans une langue autre que leur langue maternelle) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 152-162


  L"auteur examine les divers problиmes qui se posent а l"interprиte assermentй requis lors de la garde а vue d"un non-natif dans la perspective de l"interprйtation simultanйe et/ou consйcutive. Les partis pris thйoriques et les obligations ...
105634
  Булатецька Л.І. Simultaneous interpretation: cognitive-pragmatic approach // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 52-56. – ISBN 966-7890-03-1
105635
  Scherffe H. Simultaneous interval estimates of linear functions of parameters / H. Scherffe. – Tokyo, 1961. – 245-253с.
105636
   Simultaneous linear equations and the determination of eigenvalues : Proceedings of a symposium. – Washington, 1953. – 126 p. – Under the sponsorship of the National bureau of standards in cooperation with the office of naval research. – (U.S. department of comerce sinclair weeks, Nat. bureau of standarts)
105637
  Ivanova O.M. Simultanious solid phase extraction of chloramphenicol and sulfonamides from honey samples / O.M. Ivanova, S.A. Alekseev // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 248
105638
  Rubiera Rafael Sin Fecha / Rubiera Rafael. – Madruga, 1963. – 130с.
105639
  Lehrer Milton Sinaia / Lehrer Milton. – Bucarest, 1967. – 52с.
105640
  Sytnyk D.O. Sinc approximation of algebraically decaying functions // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (126). – Р. 124-133. – ISSN 0868-6912
105641
  Kovalenko L. Since a landmark experience in corruption prevention // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 293-306. – ISBN 978-9934-588-04-4
105642
  Below Wassili Sind wir ja gewohnt / Below Wassili. – Berlin-Weimar, 1978. – 251с.
105643
   Sindbad the sailor and other tales from Arabian nights. – New York, 1989. – 168с.
105644
  Sarac Nedim Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini do 1919 godine. (Hronika) / Sarac Nedim. – Sarajevo, 1955. – 200с.
105645
   Sine ira et studio (лат. без гніву і пристрасті) про Апеляційний суд міста Києва = Sine ira et studio about Kyiv court Appeal / [О.А. Журавель та ін. ; за заг. ред. А.В. Чернушенка]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-138-015-7
Ч. 1. – 2014. – 259, [5] с. : кольор. фотоіл. – Авт. зазнач. на с. 262 .- Парал. тит. арк. англ.
105646
  Bojar Pavel Sine roky / Bojar Pavel. – Praha, 1950. – 238с.
105647
   Singapore Airlines расширяет стратегию дистрибуции с помощью Amadeus Altea NDC и Amadeus Anytime Merchandising // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 2 (Прилож.). – ISSN 1998-8044
105648
  Шапошник Вита Singapore Airlines: роскошная комфортабельность // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 32. – ISSN 1998-8044
105649
   Singapore journal of tropical geography. – Singapore : Blackwell publishing
Vol. 25, N 2. – 2004
105650
   Singapore"s Pension System: Challenges and Refom Options / Mukul, Asher, , Azad Singer Bali // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 239-253. – ISBN 978-1-61635-950-8
105651
  Koard H. Singapur / H. Koard, P. Koard. – Leipzig : Brockhaus, 1990. – 319 S. : Il. – ISBN 3-325-00291-9
105652
   Singapur. – Munchen ; Berlin, 1992. – 64 S. : Il.
105653
  O"Dell Singe, wenn der Mond untergeht / O"Dell. – Berlin, 1973. – 143с.
105654
  Holban Ruxandra Singele si glandele endocrine / Holban Ruxandra : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 169S.
105655
  Ivokhin E.V. Single-objective linear programming problems with fuzzy coefficients and resources / E.V. Ivokhin, Almodars Barraq Subhi Kaml // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – P. 117-125. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
105656
  Simenauer Jacqueline Singles: the new Americans / Simenauer Jacqueline, Carroll David. – Scarborough, 1982. – 420с.
105657
  Papuga Jan Singsiarz / Papuga Jan. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 148s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red. serii: J.Kaitoch)
105658
  Adams Ansel Singular images. / Adams Ansel. – New York, 1974. – 66с.
105659
   Singularities : Polish Academy of Sciences; Inst. of Mathematics; Edit. S. Lojasiewicz. – Warszawa : PWN-Polish Scien., 1988. – 498 s. – (Banach Center Publications ; V.20)
105660
  Kolkutina V. Singularity of literaty historiografy od D. Dontsov // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – P. 29-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
105661
  Mond D. Singularity Theory and its Applications: Warwick 1989. Part 1. Geometric aspects of singularities / D. Mond, J. Montaldi. – Berlin : Springer-Verlag. – ISBN 3-540-53737-6
Part 1. – 1991. – 408с.
105662
  Fulesi Victor Singur / Fulesi Victor. – Bucuresti, 1975. – 147с.
105663
  Creutz Gerhard Singvogel / Creutz Gerhard. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag. – 168s.
105664
  Schremmer Friedrich Singzikaden / Schremmer Friedrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1957. – 47S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 193)
105665
  Fott B. Sinice a Rasy / B. Fott. – Praha : Akademia Ved, 1956. – 373S. – має додаток
105666
  Glass Lothar Sinn des Soldatseins und Verteidigungswille im Sozialismus. / Glass Lothar. – Berlin, 1987. – 48с.
105667
  Seifert Gunther Sinn und Gestalt der literarischen Skizze / Seifert Gunther. – Halle, 1961. – 88с.
105668
  Spannhof Ludwig Sinnesorgane bei tieren / Spannhof Ludwig. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 103S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 146)
105669
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 21, N 3. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
105670
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 22, N 2 (78). – 1998
105671
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 22, N 4. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
105672
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 22, N 3 (79). – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
105673
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 23, N 1 (81). – 1999
105674
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 23, N 2 (82). – 1999
105675
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 23, N 4. – 1999
105676
   Sino-Soviet affairs. – Seoul
Vol. 23, N 3 (83). – 1999
105677
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 24, N 3 (87). – 2000. – Рік вид. т.24, № 4: 2000/2001
105678
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 24, N 1 (85). – 2000. – Рік вид. т.24, № 4: 2000/2001
105679
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 24, N 2 (86). – 2000. – Рік вид. т.24, № 4: 2000/2001
105680
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 24, N 4 (88). – 2000. – Рік вид. т.24, № 4: 2000/2001
105681
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol.25, N 3 (91). – 2001. – Рік вид.т.25, N 1:2001
105682
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 25, N 1 (89). – 2001. – Рік вид.т.25, N 1:2001
105683
   Sino-Soviet affairs. – Seoul. – ISSN 1012-3563
Vol. 25, N 2 (90). – 2001. – Рік вид.т.25, N 1:2001
105684
  Borisov O.B. Sino-Soviet relations 1945-1973 / O.B. Borisov, B.T. Koloskov. – Moscow, 1975. – 266с.
105685
  Reich Sinobara: Utopische Erzahlung / Reich, Thomas. – Berlin, 1982. – 199с.
105686
   Sinopsis, Kiev 1681 : Facsimile. – [Facsimileausgabe]. – Koln ; Wien : Bohlau, 1983. – 7, 409 S. : Portr. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd.17). – ISBN 3412046833
105687
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 24 N 12. – 1999
105688
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 12. – 2000
105689
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 1. – 2000
105690
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 2. – 2000
105691
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 3. – 2000
105692
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 4. – 2000
105693
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 5. – 2000
105694
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 6. – 2000
105695
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 7. – 2000
105696
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 8. – 2000
105697
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 9. – 2000
105698
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 10. – 2000
105699
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 25, N 11. – 2000
105700
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 1. – 2001
105701
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 2. – 2001
105702
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 3. – 2001
105703
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 4. – 2001
105704
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 5. – 2001
105705
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 6. – 2001
105706
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 7. – 2001
105707
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 8. – 2001
105708
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 9. – 2001
105709
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 10. – 2001
105710
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 11. – 2001
105711
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 26, N 12. – 2001
105712
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 27, N 5. – 2002
105713
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 27, N 1. – 2002
105714
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 27, N 2. – 2002
105715
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 27, N 3. – 2002
105716
   Sinorama. – Taipei. – ISSN 0256-9043
Vol. 27, N 4. – 2002
105717
  Barkovic Josip Sinovi slobode / Barkovic Josip. – 3 preradeno izdaje. – Sarajevo. – 242с.
105718
  Dimitrescu F. Sintagme recente alcatuite cu termeni cromatici // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 461-470. – ISSN 0024-3523
105719
  D`Achille Paolo Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. / D`Achille Paolo. – Roma, 1990. – 388с.
105720
  Edelstein Frieda Sintaxa gerunziului romanesc / Edelstein Frieda. – Bucuresti, 1972. – 168с.
105721
  Dindelegan Gabriela Pana Sintaxa transformationala a grupului verbal in limba romana. / Dindelegan Gabriela Pana. – Bucuresti, 1974. – 295с.
105722
  Cartianu Gh. Sinteza in domeniul frecventa. Realizarea de caracteristici optimale / Gh. Cartianu, I. Constantin. – Bucuresti, 1974. – 456с.
105723
  Ionescu Vlad Sinteza structurala a sistemelor liniare / Ionescu Vlad. – Bucuresti, 1979. – 243с.
105724
   Sinteze de psihologie contemporana. – Bucuresti
Vol. 1. – 1980. – 327с.
105725
   Sinteze de psihologie contemporana. – Bucuresti
Vol. 4. – 1983. – 309с.
105726
   Sinteze de psihologie contemporana / G. Ionescu. – Bucuresti
Vol. 4. – 1985. – 351с.
105727
  Golinski Leszek Siodma drezdenska. / Golinski Leszek. – Poznan, 1961. – 270с.
105728
  Galczynski K.I. Siodme niebo / K.I. Galczynski. – Warszawa, 1970. – 449с.
105729
  Bieriozko G. Siodmy stopien wolnosci / Gieorgij Bieriozko; Przel. A.Matuszyn. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 474s.
105730
  Polom Stefan Siodmy wspanialy swiat roslin / Polom Stefan. – Olsstyn, 1977. – 116с.
105731
  Conty Siostra moja Laureen. / Conty, Jean-Pierre. – Warszawa, 1976. – 134с.
105732
  Boguszewska Helena Siostra z Wisly / Boguszewska Helena. – Warszawa, 1956. – 207с.
105733
  Wydrycka A. Siostry Elzenberg i "stryjeczny filozof". O listach Zofii Blazejewiczowej do autora "Klopotu z istnieniem" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 263-281. – ISSN 1640-7806
105734
  Konar Alfred Siostry Malinowskie / Konar Alfred. – Warszawa, 1959. – 252с.
105735
  Conrad Joseph Siostry. / Conrad Joseph. – Warszawa, 1967. – 80с.
105736
  Chandler Raymond Siostzyczka / Chandler Raymond. – Warszawa, 1983. – 271с.
105737
  Okudzava Bulat Sipovova dobrodruzstvi, aneb Starodavna fraska / Okudzava Bulat. – Praha, 1977. – 239с.
105738
  Broad Lewis Sir Anthony Eden. / Broad Lewis. – London, 1956. – 287с.
105739
   Sir Gawain and the Green Knight. – Harmondsworth, 1972. – 176с.
105740
   Sir Gawain and the Green Knight. – Harmondsworth, 1974. – 185с.
105741
   Sir Gawain and the Green Knight. – 2nd ed. – London, 1978. – 185с.
105742
  Branson Richard Sir Richard Branson : The autobiography / Branson Richard; Retold by K.Holmes. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 4,107р. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter ; Business world). – ISBN 0-582-512247
105743
  Guizot F. Sir Robert Peel. Etude d`histoire contemporaine. – Paris : Didier et C., 1856. – 532, VIII p.
105744
  Black Edgar Sir Winston Churchill / Black Edgar. – Derby, 1961. – 296с.
105745
  Majerova Marie Sirena / Majerova Marie. – Praha, 1949. – 372с.
105746
  Majerova Maria Sirena / Majerova Maria, 1950. – 404с.
105747
  Majerova Marie Sirena / Majerova Marie. – Praha, 1951. – 388с.
105748
  Majerova Marie Sirena / Majerova Marie. – Praha, 1953. – 392с.
105749
  Majerova Marie Sirena. Havirska balada / Majerova Marie. – Praha, 1975. – 517с.
105750
  Панова В.Ф. Sirioja = Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на фр. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – Москва, 1980. – 235с.
105751
   Siroke rady: Antologia slovenskej socialnej poviedky. – Bratislava, 1973. – 313с.
105752
  Філяніна Д. SIS - гарант громадської безпеки на території Шенгенської зони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 200-202
105753
  Dinic B. Sistem drzavnih prihoda. / B. Dinic, B. Novicic. – Beograd, 1954. – 244с.
105754
  Abalkin L.I. Sistema economico do socialismo / L.I. Abalkin. – M., 1983. – 205с.
105755
  Arjarov A. Sistemas criogenicos / A. Arjarov, I. Marfenina, E. Mikulin. – Moscu : Editorial Mir, 1990. – 492 s.
105756
  Manea Maria Manoliu Sistematica substitutelor din Romana contemporana standard / Manea Maria Manoliu. – Bucuresti, 1968. – 232с.
105757
  Lazarescu Georgeta Sistematizarea informatiilor in chimia organica / Lazarescu Georgeta. – Bucuresti, 1972. – 242с.
105758
  Negoita C.V. Sisteme de inmagazinare si regasire a informatiilor / C.V. Negoita. – Bucuresti : Acad. RSR, 1970. – 177 p.
105759
  Penescu C.I. Sisteme de protectie de distanta / C.I. Penescu. – Bucuresti, 1971. – 624с.
105760
  Kelemen A. Sisteme de reglare cu orientare dupa cimp ale masinilor de curent alternativ / A. Kelemen, M. Imecs. – Bucuresti : Editjura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1989. – 317 p.
105761
  Constantinescu P. Sisteme ierarhizate / P. Constantinescu. – Bucuresti, 1986. – 181 p.
105762
   Sisteme in stiintele naturii. – Bucuresti, 1979. – 173с.
105763
   Sisteme in stiintele sociale. – Bucuresti, 1977. – 154с.
105764
  Ionescu Vlad Sisteme liniare / Ionescu Vlad. – Bucuresti, 1973. – 228с.
105765
   Sistemele limbii. – Bucuresti, 1970. – 275с.
105766
   Sistemul contractarilor de produse agricole in Republica Populara Romina. – Bucuresti, 1957. – 388 p. – Bibliogr. : pp. 359-360
105767
  Gherasim V. Sistemul energiilor constiente : extras din revista "Junimea Literara" anul XVII 1928 / Vasile Gherasim ; In-tul de arte grafice si ed. "Glasul Bucovinei". – Cernauti : "Glasul Bucovinei", 1928. – 16 p.
105768
  Teodorescu A Sistemul FELIX C-256 limbajul ASSIRIS / A. Teodorescu, I. Cantona, C. Popescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1974. – 416 с.
105769
   Sistemul politic al Republicii Socialiste Romania. – Bucuresti, 1979. – 278с.
105770
  Budeanu C.I. Sistemul practic general de marimi si unitati. / C.I. Budeanu. – Bucuresti, 1956. – 138с.
105771
   Sistemul principiilor dreptului international. – Bucuresti, 1986. – 157с.
105772
  Mihuleac E. Sistemul probator in procesul civil / E. Mihuleac. – Bucuresti, 1970. – 488с.
105773
  Constantinescu Virgil Sistemul sociologic al lui Dumitru Draghicescu. / Constantinescu Virgil. – Bucuresti, 1976. – 308с.
105774
  Dreiser Theodore Sister Carrie / Dreiser Theodore. – M., 1958. – 512с.
105775
  Dreiser Theodor Sister Carrie / Dreiser Theodor. – Москва, 1968. – 594 с.
105776
  Dreiser Teodore Sister Carrie / Dreiser Teodore. – Harmondsworth, 1986. – 499с.
105777
  Tippetts Nancy Lyn Sisterhood, brotherhood, and equality of the sexes in the restoration comedies of manners / Tippetts Nancy Lyn. – New York a.o. : Lang, 1994. – 216p. – (Sociocriticism : literature, society and history / Gen.ed J.Gaines ; Vol.5). – ISBN 0-8204-2255-X
105778
  Mukhtar Askad Sisters. / Mukhtar Askad. – M., 1965. – 406с.
105779
  Черненко О. Sit venia verbo // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 142, листопад : листопад. – С. 20-22


  З приводу "Оази" Яра Славутича.
105780
  Raghunath K.R. Sitaram Jindal : a journey / K.R. Raghunath ; ed. Ruskin Bond. – New Delhi : Rupa & Co, 2007. – [8], 149 p. : phot. – На обкл.: 75
105781
   Site-Specific Drug Delivery: Cell Biology, Medical and Pharmaceutical Aspects. – Chichester a.o. : John Wiley&Sons, 1986. – 164с.
105782
  Diachenko A. Site catchment snalysis: an overview // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 27. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
105783
  Elazar Daniel Sities of the prairie. The metropolitan, frontier and American politics / Elazar Daniel. – New York, London, 1970. – 514с.
105784
   Siting of reactors and nuclear research centres. Proceedings of the Symposium on criteria for guidance in the selection of sites for the consturction of reactor and nuclear research centres held by. – Vienna, 1963. – 512с.
105785
  Dost Hellmuth Sittiche und andere papageien / Dost Hellmuth. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania - Verlag, 1973. – 161s.
105786
  Benes Jan Situace / Benes Jan. – Praha, 1963. – 158с.
105787
  Boguslavski M. Situacion juridica de los extranjeras en la URSS / M. Boguslavski, A. Rubanov. – M., 1961. – 142с.
105788
   Situacion politica de Espana a finales del siglo XX y a principions del siglo XXI / [ S. Dudra, W. Gornicka, W. Husar-Poliszuk et al.] ; ed. cientificos: S. Durda, J. Iwanek, E. Tarnawski ; Uniwersytet Zielonogorski. – Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2020. – 181 p. – Авт. зазнач. на с. 179-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7842-402-4
105789
   Situation at problemes de l"economie au Canada et aux Etats-Unis. – Paris, 1955. – 33с.
105790
   Situation de l"electrification rurale en Europe pendant la periode triennale du I-er Janvier 1963 au 1-er Janvier 1966. – N.Y., 1967. – с.
105791
   Situation de la litterature anglaise d"apres-guerre Avec la collaboration de M. Bakewell, R. Mayne, St. Haskell,.... – Paris, 1955. – 224с.
105792
   Situation des services nationaux et planification internationale. Suite du volume intitule: "Les Services bibliographiques. Etat actuel et possibilites d"amelioration". – Paris, 1950. – 62с.
105793
   Situation economique mondiale, Rapport sur l"economie mondiale 1950-51. Rapport du Secretaire general. – Литогр. изд., 1952. – (12), 26, 38,с.
105794
   Situation et problemes de l"economie de la Rapublique federale allemande. – Paris, 1956. – 18с.
105795
   Situation et problemes de l"economie des pays du Benelux. – Paris, 1955. – 26с.
105796
   Situation et problemes de l"economie du Roayume-Uni. – Paris, 1955. – 24с.
105797
   Situation et problemes de l"economie en Autriche et en Suisse. – Paris, 1955. – 22с.
105798
   Situation et problemes de l"economie francaise. – Paris, 1955. – 18с.
105799
   Situation et problemes de l"economie grecque. – Paris, 1955. – 14с.
105800
   Situation et problemes de l"economie italienne. – Paris, 1955. – 18с.
105801
   Situation et problemes de l"economie turque. – Paris, 1955. – 14с.
105802
   Situation et problemes economiques Irlande, Portugal. – Paris, 1954. – 27с.
105803
  Lajda J. Situation of renewable energy use in Slovakia. The case of biogas stations // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 292-294. – ISBN 978-617-7069-02-6
105804
  Hong Beverly Situational Chinese / Hong Beverly. – Beijing : New World Press, 1983. – 335с.
105805
  Stefanyshyn D.V. Situational predictive modelling of the flood hazard in the Dniester river valley near the town of Halych / D.V. Stefanyshyn, V.M. Korbutiak, Stefanyshyna-Gavryliuk // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – P. 16-27. – ISSN 2411-4049


  Ситуаційно-прогностичне моделювання небезпеки повеней в долині річки Дністер біля міста Галич. "Представлено метод ситуаційно-прогностичного моделювання небезпеки повеней в долині річки Дністер біля міста Галич на підставі даних гідрологічних ...
105806
  Muller Susanne Situationen - Intentionen - Emotionen. / Muller Susanne. – Riga, 1990. – 63с.
105807
  Deighton L. Sity of gold / Len Deighton. – London : Arrow, 1993. – 323, [5] p. – ISBN 0-09-991890-0
105808
   Sitzungsberichte und Anzeiger. – Wien : Osterreichische Akademie der Wissenschaften
Band 202. – 1996. – (Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften ; Abteilung I)
105809
  Zelinova Hana Siva huska / Zelinova Hana. – Bratislava : Mlade leta, 1959. – 98 s.
105810
  Liu Pai Yu Six a. m. and other stories / Liu Pai Yu. – Peking, 1953. – 150с.
105811
  Zand M.I. Six centuries of glory : essays on medieval literature of Iran and Transoxania / M.I. Zand. – Moscow : Nauka, 1967. – 150 p.
105812
  Andersen Hans Christian Six contes du poete danois Hans Christian Andersen. / Andersen Hans Christian. – Copenhague, 1955. – 72с.
105813
  Nixon Richard Six crises / Nixon Richard. – Garden city, New York : Doubleday, 1962. – XVI,460p.
105814
  Ginger Ray Six days of forever? / Ginger Ray. – New York, 1960. – 224с.
105815
  Ginger Ray Six days or forever? Tennessee v. John Tomas Scopes / Ginger Ray. – London, 1969. – 258с.
105816
   Six great modern plays: Chekhov, Ibsen, Shaw, O"Casey, Williams, Miller. – A laurel ed. – New York, 1956. – 512с.
105817
   Six indonesian short stories. – New Heaven, 1968. – 125с.
105818
  Shevchenko T., Lermontov M. Six lyrics from the Ruthenian of Taras Shevchenko also The Song of the merchant Mikhail Kalashnikov from the Russian of Mikhail Lermontov / rendered into English verse with a biographical sketch by E.L. Voynich. – London : Elkin Mathews, 1911. – 63, [1] p. – На авантит.: Translation from the Ruthenian of Taras Shevchenko and from the Russian of Mikhail Lermontov. – (The Vigo cabinet series ; no. 86)
105819
  Kedrov F. Six physiciens a la decouverte de l`atome : tr. du russe / F. Kedrov. – Moscou : Mir, 1979. – 271 p.
105820
  Ibsen Henrik Six plays: A Doll"s house; Ghosts; An enemy of the people; Rosmersholm; Hedda Gabler; The master builder / Ibsen Henrik; Gallienne E. le (transl.). – New York, 1957. – 510с.
105821
  Bryant Louise Six red months in Russia. / Bryant Louise. – New York, West Nyack, 1982. – 299с.
105822
  Playfair Giles Six srudies in hypocrisy / Playfair Giles. – London, 1969. – 248с.
105823
   Six villages d"Epire. Problemes de developpement socio-economique par Henri Mendras avec la collabor. de. – Paris, 1961. – 92с.
105824
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 1 : Comte Rendu. – 1969. – 370p.
105825
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 2 : Comte Rendu. – 1970. – 371-844p.
105826
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 3 : Comte Rendu. – 1970. – 845-1318p.
105827
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 4 : Comte Rendu. – 1971. – 1319-1754p.
105828
   Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2015 : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2015. – 314, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
105829
   Sixth Conference on clay mineralogy and petrology in Praha and Kutna Hora. – Praha, 1975. – 414p.
105830
   Sixth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Praha and Kutna Hora. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 414p.
105831
  Kantor M. Sixth European Congress of Mathematics // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 4. – ISSN 1689-037X


  The 6th European Congress of Mathematics was held at the Jagiellonian University on 2-7 July 2012. It was organised together with the European Mathematical Society (EMS) and the Polish Mathematical Society.
105832
  Dixon R. Sixth form english pupil"s book / R. Dixon, A. Starkhov. – M., 1966. – 192с.
105833
   Sixth International conference on atomic physics : Abstracts of contributed papers / Conference on atomic physics. – Riga : Physics Institute of the Latvian SSR, 1978. – 541p.
105834
   Sixth International Conference on atomic physics proceedings. – Riga : Zinatne, 1978. – 666 p.
105835
   Sixth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2005" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2005 : October 27-30, 2005, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2005", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nat. acad. of sciences of Ukraine [etс.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2005. – 252 p. – Devoted to 50th anniversary of SPIE, World Year of Phisics 2005, 5 year of SPIE student chapter/KNU, 100th birthday anniversary of prof. Shishlovsky
105836
  Tate Allen Sixty American poets 1896-1944 / Tate Allen. – Washington, 1954. – 156с.
105837
  Barthelme Danald Sixty stories / Barthelme Danald. – New York, 1982. – 457с.
105838
  Hill S. Sixty trends in sixty minutes / Sam Hill. – Hoboken : Wiley, 2002. – 5,282 p. – (A brandweek book). – ISBN 0-471-22580-0
105839
  Baxter John Sixty years of Hollywood / Baxter John. – New York, 1973. – 254с.
105840
  Mori S. Size exclusion chromatography : with 63 figures and 21 tables / Sadao Mori, Howard G. Barth. – Berlin [etc.] : Springer, 1999. – XIV, 234 p. : ill., tab. – Sabject index: p. 231-234. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-65635-9
105841
  Laird Donald Sizing up people / Laird Donald, Laird Eleanor. – New York a.o., 1951. – 270с.
105842
  Ghose Sudhin Skaczace gazele / Ghose Sudhin; Spolszczyl A.Nowicki. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1961. – 188s.
105843
  Alschner Gerolf Skad-dokad. Szlaki wedrowne zwierzat / Alschner Gerolf. – Warszawa, 1959. – 344с.
105844
  Rodgorski Wojciech Jerzy Skad Nasz Rod : Polskie piesni hymniczne / Rodgorski Wojciech Jerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Interlibro, 1991. – 211s. – ISBN 83-85161-21-X
105845
  Sobol Eugeniusz Skad zlo? Paradoksy rewolucji na Ukrainie. O Wspomnieniach i Dziennikach Jewhena Czykalenki // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 142-154. – ISSN 2353-5644
105846
  Bieszczanin Zygmunt Skalbmierz. Sierpien 1944 / Bieszczanin Zygmunt. – Warszawa, 1970. – 30с.
105847
  Sierecki Slawomir Skaliste gniazdo Taurow / Sierecki Slawomir. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 186s.
105848
  Solarzowa Zofia Skalni ludzie / Solarzowa Zofia. – 2e wyd., rozszerzone. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 212s.
105849
  Sierecki Slawomir Skaly Eola / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1980. – 145с.
105850
  Zacharska J. Skamander / J. Zacharska. – Warszawa : Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – 284 s. : il. – (Biblioteka "Polonistyki" / Jana Zygmunta Jakubowskiego)
105851
  Kral J. Skamenely. / J. Kral. – Zagreb, 1972. – 30с.
105852
  Stiller Robert Skamienialy statek. Basnie malajskie / Stiller Robert. – Warszawa, 1967. – 336с.
105853
  Fodor Eugene Skandinavia / Fodor Eugene. – 3. kiad. – Budapest, 1973. – 592с.
105854
  Zukrowski W. Skapani w odniu / W. Zukrowski. – [ Warszawa ] : MON, 1974. – 159 s. – (B-ka literatury 30-lecia)
105855
  Zukrowski W. Skapani w ogniu / Wojciech Zukrowski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1961. – 293 s.
105856
  Krzyzanowska Aleksandra Skarb denarow rzymskich z Drzewicza. / Krzyzanowska Aleksandra. – Wroclaw, 1976. – 88с.
105857
  Szewczyk Wilhelm Skarb Donnersmarckow / Szewczyk Wilhelm. – Wyd. 2 zmien. i uzup. – Katowice, 1964. – 240с.
105858
   Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1964. – 420с.
105859
  Kolaczkowska Ewa Skarb pradziadka / Kolaczkowska Ewa. – Warszawa, 1975. – 195с.
105860
  Domagalik Janusz Skarb szeryfa / Domagalik Janusz. – Warszawa, 1973. – с.
105861
  Zaleski Jozef B. Skarbczyk poezyi polskiej : Poezye Jozefa B. Zaleskiego. – Petersburg (Санкт-Петербург) : Nakladem B. M. Wolffa
T. 8-9 : Poezye Jozefa B. Zaleskiego, t. 1-2. – 1855. – 137, 183 p.
105862
  Grochowski Wieslaw Skarby lesnych ostepow / Grochowski Wieslaw. – Warszawa, 1959. – 412с.
105863
  Ziejka Franciszek Skarby Mickiewiczowskie w Paryu // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – Nr. 204/205, grudzien/styczen. – S. 63-67. – ISSN 1427-1176
105864
  Blaszczyk Wlodzimierz Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu / Blaszczyk Wlodzimierz. – Poznan, 1980. – 79с.
105865
  Chlodnicki M. Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu = Die Schatze des Archaologischen Museums zu Poznan : historia ich pozyskania zaginiecia i odzyskania / M. Chlodnicki. – Poznan, 1996. – 52 s., [ 8 ] k. il. – ISBN 83-900434-4-0
105866
  Brodski Borys Skarby sztuki w Moskwie. / Brodski Borys. – Warszawa, 1990. – 376с.
105867
   Skarby Trakow. Kultura i sztuka Trakow na ziemiach bulgarskich. Katalog wystawy. – Warszawa, 1976. – 60с.
105868
   Skarby Wawelskie. Skarby kultury narodowej. – Krakow, 1960. – 14с.
105869
  Grygolunas Jerzy Skarby znad Amu-Darii / Grygolunas Jerzy. – Warszawa, 1977. – 100с.
105870
  Krupinski Wladyslaw Skazakes ja na smierc. / Krupinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 137с.
105871
  Buchak K.V. Skellam processes with time change / K.V. Buchak, L.M. Sakhno // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 15-17. – ISBN 978-617-7021-58-1
105872
  Turgenev Ivan Sketches from a hunter"s album / Turgenev Ivan. – Harmondsworth, 1967. – 267с.
105873
  Dudra S. Sketches from the history of religion and identity of orthodox lemkos / Stefan Dudra. – Chicago : [s. n.], 2017. – 144 p. – Бібліогр.: с. 135-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-0-692-58562-7
105874
  Varney J. Sketches of soviet Russia : whole cloth and patches / John Varney. – New York : Nicholas L. Brown, 1920. – 288 p.
105875
  Refregier Anton Sketches of the Soviet Union / Refregier Anton. – Moscow, 1978. – 176с.
105876
  Golovaschuk N.S. Skew symmetrical strongly nilpotent matrices of small dimensions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 20-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі одержані незвідні компоненти матричного багатовиду кососиметричних строго нільпотентних матриць малих розмірностей шляхом зведення матриць до деякого канонічного вигляду. The irreducible components of the matrix variety of skew ...
105877
  Adamec Vladimir Skigelande in der Slowakei. Ski-touristenfuhrer. / Adamec Vladimir. – Bratislava, 1968. – 128с.
105878
  Chlon-Dominczak Skills mismatch in the new and old member states - are generations affected differently? / Chlon-Dominczak, I. Magda, L. Sienkiewicz // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 331-341. – ISSN 0235-7186
105879
   Skin of the Soul: New horror stories by women. – London, 1990. – 231с.
105880
  Sagal Paul Skinner"s Philosophy / Sagal Paul. – Washington, 1981. – 122с.
105881
  Lukacs Georg Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur / Lukacs Georg. – Berl., 1955. – 163с.
105882
  Schmidt Hanns Skizzen aus der Altmark / Schmidt Hanns. – Rudolstadt, 1990. – 236с.
105883
  Schwimmer Max Skizzen per Post / Schwimmer Max. – Leipzig, 1975. – 89с.
105884
  Schober Rita Skizzen zur Literaturtheorie / Schober Rita. – Berl., 1956. – 164с.
105885
  Rusewald P.K. Skizzeund Blockdiagramm : Entwicklung, Bedeutung und Anwendung in der Geologie und Morphologie / P.K. Rusewald. – Gotha : Perthes, 1925. – 106 S.
105886
   Sklad osobowy. – Torun, 1977. – 203с.
105887
   Sklad osobowy : Rok akademicki 1997/1998. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1997. – 293,[1]s.,10k.il. – ISBN 83-7171-101-8
105888
   Sklad osobowy : wedlug stanu w dniu 9 grudnia 2000 roku: Do uzytku sluzbowego. – Wroclaw, 2000. – 457s.
105889
   Sklad osobowy : Rok akademicki 1999/2000. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2000. – 269s. – ISBN 83-7171-361-4
105890
   Sklad osobowy i program wykladow : na rok akademicki 1961/62. – Bialystok : Naklad. Akademii medycznej w Bialymstoku, 1961. – 84 s.
105891
   Sklad osobowy i program wykladow na lata akademickie 1985/86, 1986/87, 1987/88 / Akademia medyczna im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1988. – 265с.
105892
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1959/60. – Bialystok, 1960. – 88с.
105893
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1969/70. – Bialystok, 1970. – 176с.
105894
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1970/71. – Bialystock, 1971. – 113с.
105895
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1974/75. – Bialystok, 1975. – 105с.
105896
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1977/78. – Bialystok, 1977. – 161с.
105897
   Sklad osobowy i program wykladow na wydzialach: budowy maszyn, metalurgicznym i wlokienniczym. – Czestochow, 1959. – 140с.
105898
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1949-50. – Lodz, 1950. – 164 p.
105899
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1950-51. – Lodz, 1951. – 149 s.
105900
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1950/51. – Bialystok, 1950. – 54с.
105901
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1951-1952. – Lodz, 1952. – 176с.
105902
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1952-1953. – Lodz, 1953. – 152с.
105903
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1953-1954. – Lodz, 1954. – 163с.
105904
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1954-1955. – Lodz, 1955. – 164с.
105905
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1956-1957. – Lodz, 1959. – 122с.
105906
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1957-1958. – Lodz, 1959. – 130с.
105907
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1958-1959. – Lodz, 1959. – 130с.
105908
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1959/1960. – Lodz, 1960. – 136с.
105909
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1960-1961. – Lodz, 1961. – 144с.
105910
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1961-1962. – Lodz, 1962. – 184с.
105911
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1962-1963. – Lodz, 1963. – 182с.
105912
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1963-1964. – Lodz, 1964. – 198с.
105913
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1963/1964. – Wroclaw, 1963. – 242с.
105914
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1964-1965. – Lodz, 1966. – 214с.
105915
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1958-1959. – Warszawa, 1958. – 316с.
105916
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1959-1960. – Warszawa, 1959. – 294с.
105917
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1960/1961. – Warszawa, 1960. – 368с.
105918
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1967/1968. – Warszawa, 1967. – 496с.
105919
   Sklad osobowy i spis wykladow. Na rok akademicki 1955-1956. – Lodz, 1956. – 166с.
105920
   Sklad osobowy na rok 1970/71. – Torun, 1971. – 141с.
105921
   Sklad osobowy na rok akademicki 1968/69. – Wroclaw, 1968. – 133с.
105922
   Sklad osobowy na rok akademicki 1969/70. – Wroclaw, 1970. – 130с.
105923
   Sklad osobowy na rok akademicki 1975/76. – Wroclaw, 1975. – 237с.
105924
   Sklad osobowy na rok akademicki 1984/1985 / Un-t Wroclawski im B. Bieruta. – Wroclaw, 1985. – 319с.
105925
   Sklad osobowy na rok akademicki 1985/1986 / Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta. – Wroclaw, 1986. – 322с.
105926
   Sklad osobowy na rok akademicki 1986-87. – Wroclaw, 1987. – 329с.
105927
   Sklad osobowy rok akademicki 1995/1996 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1995. – 296с.
105928
   Sklad osobowy UAM : W Roku Akademickim 1996/1997. – Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997. – 362 s. – ISBN 8323208638
105929
   Sklad osobowy UAM w roku akademickim 1985/1986: Stan na 1 stycznia 1986 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1986. – 245с.
105930
   Sklad osobowy UAM w roku akademickim 1993/1994 / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1994. – 311с.
105931
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1962-1963. – Warszawa, 1962. – 282с.
105932
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1963-1964. – Warszawa, 1963. – 236с.
105933
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1964-1965. – Warszawa, 1964. – 264с.
105934
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1965-1966. – Warszawa, 1965. – 292с.
105935
   Sklad osobowy uczelni. Na rok akademicki 1957-1958. – Warszawa, 1957. – 164с.
105936
   Sklad osobowy uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1979/80. – Warszawa, 1980. – 472с.
105937
   Sklad osobowy Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1993/1994 (Stan na dzien 31 stycznia 1994 roku). – Warszawa, 1994. – 518с.
105938
   Sklad osobowy za rok 1965/66. Wedlug stanu zatrudnienia z dnia i marca 1966. – Krakow, 1966. – 214с.
105939
   Sklad osobowy za rok akademicki 1960/61 i spis wykladow na rok akademicki 1961/62. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. – Torun, 1962. – 132с.
105940
   Sklad osobowy za rok akademicki 1961/62 i spis wykladow na rok akademicki 1962/63. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. – Torun, 1963. – 168с.
105941
   Sklad osobowy.. – Torun, 1979. – 271с.
105942
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1971/1972. – Poznan, 1971. – 177с.
105943
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1974/75. – Lodz, 1975. – 224с.
105944
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1975/1976. – Lodz, 1976. – 362с.
105945
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1977/1978. – Lodz, 1977. – 276с.
105946
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1977/78. – Warszawa, 1978. – 112с.
105947
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1976/77. – Lodz, 1977. – 318с.
105948
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1984-1985 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1985. – 243с.
105949
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1991/1992 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1993. – 332с.
105950
   Sklad osobowy: Stan na 30.XI.1987 r.. – Wroclaw, 1988. – 328с.
105951
   Sklad osobowy: wedlug stanu w dniu 1 pardziernika 1993 roku. – Wroclaw, 1994. – 389с.
105952
  Lucic H. Skladania izvarsnih pisan razlicih / H. Lucic, Hektorovic. – Zora, 1968. – 361с.
105953
  Grepl Miroslav Skladba spisovne cestiny / Grepl Miroslav, Karlik Petr. – Praha, 1986. – 474с.
105954
  Grzebieniowski Tadeusz Skladnia i stylistyka jezyka angielskiego / Grzebieniowski Tadeusz. – Wyd. 4. – Lodz-Warszawa, 1962. – 200с.
105955
  Haskova Lenka Sklenka na odvahu. / Haskova Lenka. – Praha, 1977. – 153с.
105956
  Bednar Alfonz Skleny vrch / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1954. – 356с.
105957
  Korn Rachela Sklepy Cynamonowe Brunona Schulza (Recenzja Z "Literarisze Bleter" 1934) // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2016. – R. 57, z. 6 (339). – S. 717-718. – ISSN 0035-9602
105958
  Seidler Barbara Skloceni z prawem / Barbara Seidler. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 389s.
105959
  Boschnakov Nikola Skobelev-park. Freilichtmuseum. Plevna / Boschnakov Nikola. – Sofia, 1966. – 46с.
105960
  Malinowski Tadeusz Skoczkowie doswiadczalni / Malinowski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 132с.
105961
  Sarrazin Albertyna Skok / Sarrazin Albertyna; Przel.G. i M.Zulawscy. – Warszawa : PIW, 1967. – 195s.
105962
  Hasek Jaroslav Skola humoru. / Hasek Jaroslav. – Berlin, 1951. – 156с.
105963
  Luza J. Skola ovocnare / J. Luza. – V. 2. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1970. – 299 s.
105964
   Skola pro snoubence a novomanzele. – Praha, 1976. – 424с.
105965
  Ivkov Borislav Skola saha / Ivkov Borislav. – Beograda
1. – 1975. – 159с.
105966
  Hasek Jaroslav Skolni citanky a jine satiry. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1956. – 178с.
105967
   Skolni rusko-cesky slovnik = Школьный русско-чешский словарь. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1955. – XII, 1271 s.
105968
   Skolni rusko-cesky slovnik = Школьный русско-чешский словарь. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1956. – XII, 1271 s.
105969
   Skolni rusko-cesky slovnik. – 6. vyd. – Praha, 1976. – 1134с.
105970
   Skolni rusko-cesky slovnik. – 8e vyd. – Praha, 1983. – 1134с.
105971
   Skolstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. – Martin, 1993. – 671с.
105972
   Skopje i okolina. Turiaticke vodic. – Beograd. – 106с.
105973
  Pazniewski Wlodzimierz Skoro swit / Pazniewski Wlodzimierz. – Katowice : Ksiaznica, 1997. – 301s. – ISBN 83-7132-196-1
105974
  Patkowski Maciej Skorpiony / Patkowski Maciej. – Warszawa, 1959. – 224с.
105975
  Unkiewicz Tadeusz Skradzione glowy / Unkiewicz Tadeusz. – Warszawa : "Iskry", 1958. – 471 s.
105976
  Kraszewski Tadeusz Skradziony gwozdz. / Kraszewski Tadeusz. – Poznan, 1972. – 187с.
105977
  Kormuth D. Skratky nazvov slovenskych periodik vydavanych do roku 1965 / D. Kormuth, A. Matovcik. – Martin, 1970. – 169с.
105978
  Kata Elizabeth Skrawek blekitu. Tlum U. Lada-Zablocka. / Kata Elizabeth. – Warszawa, 1973. – 206с.
105979
  Goszczurny Stanislaw Skrawek nieba / Goszczurny Stanislaw. – Gdansk, 1977. – 239с.
105980
  Maugham Skrawek ziemi / Maugham, Somerset. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 280 s.
105981
  Stelmachas M. Skrenda gulbiu pulkai. Apysaka / M. Stelmachas. – Vilnius, 1966. – 252с.
105982
  Skreta Skreta"s family portrait of Dionysio Miseroni / Skreta. – Lond., 1964. – 22с.
105983
  Orvin A.K. Skrifter om Svalbard og Ishavet / A.K. Orvin, A. Heintz; Det Kongelige departtement. – Oslo : Dybwad. – (Norges Svalbard - og Ishavs-Undersokelser)
30. – 1930. – 46, [10] s.
105984
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0787-3
№2 : Spridda studier i svenska, sarskilt finlandssvenska; № 1/Pettersson Bjorn. – 1978. – 4,110blz.
105985
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0854-3
№3 : Spridda studier i svenska, sarskilt finlandssvenska; № 2/Pettersson Bjorn. – 1979. – 4,60blz.
105986
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0914-0
№4 : Festskrift till Bjorn Pettersson 19.12.1979. – 1979. – 4,419blz.
105987
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos II:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0955-8
№5 : Lexemen bana, plan /Kaj Wikstrom. – 1980. – 4,70,3blz.
105988
  Branald Adolf Skrinka s licidly. / Branald Adolf. – Praha, 1962. – 262с.
105989
  Grycz Jozef Skrocone przepisy katalogowania alfabetycznego / Grycz Jozef, Borkowska Wladyslawa. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 199с.
105990
  Traciewicz Kazimierz Skruszona potega / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1977. – 221с.
105991
   Skrypt do cwiczen z lakarstwa / H. Czyz, A. Gos, T. Kitczak, M. Trzaskos; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 154s. : 16 il. – ISBN 83-87327-48-4
105992
   Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagiellonski. Instytut filologii germanskiej. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-6017
N 711 : Dramaturgia Hamburska: Wybor /Przel. i opr. O. Dobijanka-Witczakowa. – 1994
105993
  Zubek Ludo Skryty pramen / Zubek Ludo. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1956. – 207 s.
105994
  Debnicki Kazimierz Skrzydla w burzy. / Debnicki Kazimierz. – Warszawa, 1975. – 124с.
105995
  Kisielewski Wladyslaw Skrzydlate fatum. / Kisielewski Wladyslaw. – Lublin, 1975. – 239с.
105996
  Makuszynski Kornel Skrzydlaty chlopiec / Makuszynski Kornel. – Warszawa, 1959. – 208с.
105997
   Skulpturos Darbai. – 16 atv.
105998
  Trublainis N. Skuna ""Kolumbas" / N. Trublainis. – Vilnius, 1965. – 374с.
105999
  Fischer Ernst Skutecnost a mystifikace. / Fischer Ernst. – Praha, 1961. – 164с.
106000
  Cochrane A.L. Skutecznosc i sprawnosc. Uwagi na temat . Sluzby zdrowia / A.L. Cochrane. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1974. – 104s.
<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,