Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1057001
  Гирич І. "Програма Грушевського втілюється сьогодні" / спілкувався Олег Коцарев // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 1-2


  Український історик І. Гирич розповідає про сьогоднішні рефлексії нашої історії, зокрема, доби Української революції. "...Михайло Грушевський зробив, може, найбільше з усіх діячів межі XIX - XX століть. Він, за великим рахунком, розробив план постання ...
1057002
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1057003
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
1057004
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
1057005
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
1057006
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
1057007
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
1057008
  Марьенко А.Ф. Прогнозирование - оценка возможностей развития по моделям / А.Ф. Марьенко. – Иркутск, 1984. – 56с.
1057009
  Кимштене Н. Прогнозирование / Н. Кимштене. – Вильнюс, 1972. – 206с.
1057010
  Гулиев С А. Прогнозирование абсолютных звездных величин периодических комет / С А. Гулиев, А.Ш. Байрамов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Для 35 периодических комет, наблюдавшихся в не менее четырех появлениях, посчитаны вероятные значения Н10 для будущих появлений до 2000 г. При прогнозировании учтены элонгация перигелия кометных орбит и скорость векового падения значений ...
1057011
  Яшин А.Н. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 74с.
1057012
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
1057013
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
1057014
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
1057015
  Стрижельчик Г.Г. Прогнозирование в инженерной геологии : Учеб. пособие / Г.Г. Стрижельчик, А.В. Жиров; МОНУ. ХНУ им.В.Н. Каразина. – Харьков, 2001. – 78с.
1057016
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
1057017
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
1057018
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
1057019
  Максименко В.И. Прогнозирование в науке и технике / В.И. Максименко, Д. Эртель. – М., 1982. – 238с.
1057020
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США (Становление и эволюция в 60-80 гг.) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 35л.
1057021
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США. (Становление и эволюция в 60-80-е годы) : Дис... д-ра истор.наук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; АН УССР, Ин-т социальных и экономич. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1988. – 576л. – Бібліогр.:л.498-576
1057022
  Баландин В.И. Прогнозирование в спорте / В.И. Баландин. – М, 1986. – 191с.
1057023
  Клебанов А.И. Прогнозирование в управлении предпроектными исследованиями. / А.И. Клебанов. – Москва, 1985. – 112 с.
1057024
  Ветлугаев Г.Д. Прогнозирование в управлении социально-экономическими процессами при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ветлугаев Г.Д.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 20л.
1057025
   Прогнозирование в учении о периодичености. – М, 1976. – 260с.
1057026
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
1057027
  Рябухин С.В. Прогнозирование взаимосвязанных производств пищевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Рябухин С. В.; Ин-т экон. АН УССР. – К., 1984. – 23л.
1057028
  Тодосийчук А.В. Прогнозирование влияния науки и инноваций на промышленный рост // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.8-30. – ISSN 1607-2979
1057029
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
1057030
  Киселева Н.Н. Прогнозирование возможности образования химических соединений с применением кибернетических методов : Автореф... наук: 02.00.01 / Киселева Н.Н.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1057031
  Трипольский А.А. Прогнозирование возможных сейсмогенных зон в Днепровско-Донецком палеорифте / А.А. Трипольский, Л.Т. Калюжная, Е.А. Трипольская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 95-104 : рис. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
1057032
  Семак А.Е. Прогнозирование возникновения мозговых инсультов. : Автореф... Доктора мед.наук: 05.13.09.,14.00.13 / Семак А.Е.; Ин-т киберн. – К, 1985. – 32л.
1057033
  Новикова А.В. Прогнозирование вторичного засоления почв при орошении : (Оценка пригодности территории под орошение на примере юга Украинской ССР) / А.В. Новикова. – Киев : Урожай, 1975. – 184с.
1057034
  Куликов А.П. Прогнозирование выбросоопасности угольных пластов по геологическим факторам. / А.П. Куликов, Б.И. Иванов. – М., 1975. – 37с.
1057035
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
1057036
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
1057037
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
1057038
  Волобуев Г.П. Прогнозирование гидрогеологических обстановок в нефтегазодобывающих районах / Г.П. Волобуев. – Москва : Недра, 1986. – 192с.
1057039
  Хлопушина Светлана Ивановна Прогнозирование гидрофизических процессов на основе стохастических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хлопушина Светлана Ивановна; АН УССР. Мор. гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1057040
  Эпух Е.Е. Прогнозирование глубины месторождения полезных ископаемых путем корреляции плотности с гравитационным полем, пересчитанным вниз / Е.Е. Эпух, Дж.Б. Олейлайе, О.Г. Омогунлоуйе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
1057041
  Гольдман А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов / А.Я. Гольдман. – Л., 1988. – 272с.
1057042
  Геец В.М. Прогнозирование динамики и структуры ощественного производства союзной республики / В.М. Геец. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161 с.
1057043
  Платонова Т.Ф. Прогнозирование динамики урожайности сельскохозяйственных культур / Т.Ф. Платонова. – Кишинев, 1983. – 86с.
1057044
  Тескин О.И. Прогнозирование доверительных границ и планирование испытаний на контроле параметрической надежности / О.И. Тескин. – М, 1985. – 100с.
1057045
  Бефани Н.Ф. Прогнозирование дождевых паводков на основе территориально общих зависимостей / Н.Ф. Бефани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 182с.
1057046
  Курт-Умеров Прогнозирование допусковых отказов автоматических устройств в процессе эксплуатации : Автореф... кандидата техн.наук: / Курт-Умеров В.О.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1057047
  Куликов С.Г. Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 129-140 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1057048
  Ковпак В.И. Прогнозирование жаропрочности металлических материалов / В.И. Ковпак. – К., 1981. – 240с.
1057049
   Прогнозирование зависимости "структура - свойство" новых органических соединений на основе искусственных иммунных систем / Г.А. Самигулина, З.И. Самигулина, В. Вуйцик, Ю.В. Крак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 81-88. – ISSN 0572-2691
1057050
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
1057051
  Зубаков В.Д. Прогнозирование затрат на создание технических систем / В.Д. Зубаков, Л.А. Протопопов. – Москва : Советское радио, 1980. – 64 с.
1057052
  Левандовский В.И. Прогнозирование значений финансовых коэффициентов в антикризисном управлении предприятием // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-274. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1057053
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
1057054
  Кульбовская Н.К. Прогнозирование и измерение научно-технического прогресса / Н.К. Кульбовская. – М., 1976. – 120с.
1057055
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
1057056
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
1057057
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
1057058
  Ковальчук П.И. Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды / П.И. Ковальчук, Е.С. Лахно. – Киев : Высшая школа, 1988. – 187с.
1057059
  Крюков Ю.Г. Прогнозирование и оптимизация серийноспособности микроэлектронных усилительных устройств / Ю.Г. Крюков. – Воронеж, 1988. – 141 с.
1057060
  Аванесов Г.А. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью / Аванесов Г.А., Вицин С.Е. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
1057061
  Алехин А.Б. Прогнозирование и отимизация экономико-экологических систем / А.Б. Алехин. – Київ, 1993. – 149с.
1057062
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
1057063
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
1057064
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
1057065
  Финаров Д.П. Прогнозирование и оценка экологических последствий антропогенного воздействия : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 54-56 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1057066
  Васильев Ю.Н. Прогнозирование и перспективное планирование в промышленности / Ю.Н. Васильев. – Ленинград, 1973. – 195с.
1057067
  Музыченко Петр Павлович Прогнозирование и планирование в системе управления качеством окружающей среды. (государственно-правовые аспекты) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Музыченко Петр Павлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 24л.
1057068
  Струтинский В.С. Прогнозирование и планирование в управлении лекционной пропаганды. / В.С. Струтинский, Н.Е. Зелинский. – К., 1982. – 20с.
1057069
   Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 318с. – ISBN 5-238-00102-9
1057070
  Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 260с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000641-9
1057071
  Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.П. Владимирова. – 2-е изд..перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2001. – 308с. – ISBN 5-8316-0022-Х
1057072
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
1057073
  Брагинский О.Б. Прогнозирование и планирование комплекса отраслей химической и нефтехимической промышленности. / О.Б. Брагинский. – Москва, 1988. – 192 с.
1057074
  Невелев А.М. Прогнозирование и планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – К., 1975. – 183с.
1057075
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
1057076
   Прогнозирование и планирование экономики : Учебное пособие для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. – Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с. – ISBN 985-6656-04-4
1057077
  Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики. Практикум. : Учебное пособие / В.П. Герасенко. – Минск : Новое знание, 2001. – 192с. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-54-4
1057078
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
1057079
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
1057080
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
1057081
  Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски скрытого оруднения / А.Ф. Коробейников. – Томск, 1987. – 96с.
1057082
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
1057083
  Кокошин А.А. Прогнозирование и политика / А.А. Кокошин. – М, 1975. – 176с.
1057084
  Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1993. – 132 с.
1057085
  Кузнецов М.С. Прогнозирование и предупреждение эрозии и дефляйии почв / М.С. Кузнецов. – М., 1989. – 104с.
1057086
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
1057087
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
1057088
  Дарвиш Хассан Прогнозирование и регулирование режимов электропотребления промышленных объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Дарвиш Хассан; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1057089
  Эделинг Г. Прогнозирование и социализм. / Г. Эделинг. – М,, 1970. – 262с.
1057090
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
1057091
  Бобровников Г.Н. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции / Г.Н. Бобровников, А.И. Клебаков. – Москва, 1984. – 232 с.
1057092
  Миханков Ю.М. Прогнозирование изменений геоморфологических систем при техногенном воздействии. / Ю.М. Миханков, Б.Г. Федоров. – Л., 1984. – 143с.
1057093
  Панасенко Б.Д. Прогнозирование изменения водопроницаемости орошаемых почв с помощью корреляционно-регрессионного анализа : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1057094
  Войтенко А.В. Прогнозирование изменения пространственного положения геодезических пунктов, вызванного глобальными геотектоническими процессами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 8-12 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1057095
  Андренко Е.А. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 113-118. – ISSN 2222-4459
1057096
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
1057097
  Ступкин В.В. Прогнозирование информационно-потребительской ситуации в качестве функционирования систем библиотечно-информационного обеспечения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 87-90. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные причины, значительно снижающие уровень библиотечно-информационного обслуживания специалистов. Изложены результаты анализа влияния избытка информации на уровень деловой активности пользователей. Сформулированы основные подходы к ...
1057098
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1057099
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
1057100
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
1057101
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
1057102
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
1057103
   Прогнозирование капиталистической экономики. – М, 1970. – 448с.
1057104
  Луканина У Е. Прогнозирование капитальных вложений в сельское хозяйство. / У Е. Луканина, . – М. – 192с.
1057105
   Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. – Свердловск, 1990. – 115с.
1057106
  Ухов Н.Н. Прогнозирование качества продукции / Н.Н. Ухов. – Л, 1980. – 127с.
1057107
  Прохоренко В.А. Прогнозирование качества систем / В.А. Прохоренко. – Минск, 1976. – 199с.
1057108
  Раевнева Е.В. Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования / Е.В. Раевнева, И.В. Аксенова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 322-335. – ISSN 2222-0712
1057109
  Чуев Ю.В. Прогнозирование колличественных характеристик процессов / Ю.В. Чуев. – М, 1975. – 398с.
1057110
  Усова С.В. Прогнозирование коэффициентов поглощения и систематических погрешностей при ИК-фотометрическом определении суммарного содержания углеводородов в природных и сточных водах / С.В. Усова, М.А. Федорова, В.И. Вершинин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 186-193. – ISSN 1991-0290


  Удельные коэффициенты поглощения (Кi) полихроматического ИК-излучения в области 3,3-3,5 мкм С-Н связями метильных и метиленовых групп можно прогнозировать по числу таких связей в молекуле. Значения Кi углеводородов и их смесей определяются с ...
1057111
   Прогнозирование максимального извлечения нефти из природных резервуаров Западной Сибири. – М, 1989. – 259с.
1057112
  Евграшкина Г.П. Прогнозирование массопереноса в условиях орошения с применением ЭВМ / Г.П. Евграшкина. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
1057113
  Мукиенко И.Н. Прогнозирование международно-правового регулирования межгосударственных морских отношений: проблемы теоретического обоснования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1812-3910
1057114
  Коляда М.Г. Прогнозирование межотраслевого баланса с использованием табличного процессора Excel // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 25-40. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
1057115
   Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. – М, 1988. – 175с.
1057116
   Прогнозирование месторождений бокситов. – М, 1984. – 193с.
1057117
  Тишабаева М.Х. Прогнозирование месторождений методами распознавания образов / Муборак Хакимовна Тишабаева, Торехон Марипович Марипов. – Ташкент : Фан, 1982. – 84 с.
1057118
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 102с.
1057119
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 98с.
1057120
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. – Апатиты, 1985. – 118с.
1057121
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
1057122
  Куракин В.К. Прогнозирование метрологических характеристик и оптимизация параметров атомнолучевых трубок : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Куракин В.К.; Всес. научно-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 21л.
1057123
  Инамов Э. Прогнозирование минерализации грунтовых вод на примере Ферганской впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Инамов Э.; Ин-тут гидрогеологии и инж. геологии. – Ташкент, 1977. – 13л.
1057124
  Кривенцов М.И. Прогнозирование минерализации и содержания главных ионов в воде водохранилищ / М.И. Кривенцов, М.Н. Тарасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 112с.
1057125
   Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объуктов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта / С.В. Ленков, В.Н. Цыцарев, В.О. Браун, Ю.А. Царев, Ю.В. Березовская // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 29-37. – ISSN 1814-4225


  Для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники (РЭТ) с учетом их технического обслуживания и ремонта предлагается использовать имитационную статистическую модель.
1057126
  Васильев Б.В. Прогнозирование надежности и эффективности радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва : Советское радио, 1970. – 335 с.
1057127
  Кейджян Г.А. Прогнозирование надежности микроэлектронной аппаратуры на основе БИС / Г.А. Кейджян. – Москва, 1987. – 150 с.
1057128
   Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов / Р.В. Конакова, П. Кордош, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник; АН УССР. Институт полупроводников; Словацкая Академия наук; Электротехнический институт; под общ. ред. Ю.А. Тхорика. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188 с.
1057129
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирование надежности радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1973. – 156 с.
1057130
  Креденцер Б.П. Прогнозирование надежности систем с временной избыточностью / Б.П. Креденцер. – Киев : Наукова думка, 1978. – 240с. : Ил. 52. – Библ.: 232-235
1057131
  Курганов Р.А. Прогнозирование наклонного рассеивания радиоволн метеорными ионизациями / Р.А. Курганов. – Казань, 1973. – 184 с.
1057132
   Прогнозирование народнохозяйственного динамики и структуры. – М, 1984. – 200с.
1057133
  Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров. – 2-е изд., доп. – М, 1977. – 209с.
1057134
   Прогнозирование научно-технического прогресса. – М, 1968. – 48с.
1057135
  Азерская Н.Я. Прогнозирование научно-технического прогресса : рек. указатель литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр. политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1970. – 20 с. – (Навстречу XXIV съезду КПСС)
1057136
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М., 1970. – 568с.
1057137
  Ямпольский С.М. Прогнозирование научно-технического прогресса / С.М. Ямпольский, В.А. Лисичкин. – М., 1974. – 207с.
1057138
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 586с.
1057139
  Александров В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса / В.А. Александров. – Москва, 1979. – 88с.
1057140
  Фесенко Р.А. Прогнозирование научно-технического прогресса на основе переработки научно-технической информации / Р.А. Фесенко, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 204с.
1057141
   Прогнозирование неметаллических полезных ископаемых на Северном Кавказе / Н.И. Бойко, Седлецкий, , Б.В. Талпа; Под ред.А.Н.Резников. – Ростов -на-Дону, 1986. – 254с.
1057142
  Савицкий Е.М. Прогнозирование неорганических соединений с помощью ЭВМ. / Е.М. Савицкий. – М., 1977. – 193с.
1057143
   Прогнозирование нефтегазноносности недр. – М, 1982. – 105с.
1057144
   Прогнозирование нефтегазоносности на акваториях. – Москва : Недра, 1988. – 170с.
1057145
  Бойко Г.Е. Прогнозирование нефтегазоносности по генетическим показателям. / Г.Е. Бойко; Отв.ред.Э.Б.Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1982. – 250с.
1057146
   Прогнозирование нефтегазоностности на акваториях. – М, 1988. – 168с.
1057147
   Прогнозирование нефтеотдачи разведанных месторождений. – М, 1986. – 164с.
1057148
  Башин М.Л. Прогнозирование нучно-технического прогресса / М.Л. Башин. – М, 1970. – 148с.
1057149
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений
1057150
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений в нижних бьефах русловых малых гидроэлектростанций // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: Бибиіогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1057151
  Гулакян К.А. Прогнозирование оползневых процессов. / К.А. Гулакян. – М., 1977. – 129-134с.
1057152
  Савранский Л.И. Прогнозирование оптических свойст органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 032.00.02 / Савранский Л. И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1057153
  Савранский Леонид Исаакович Прогнозирование оптических свойств органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Савранский Леонид Исаакович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.157-183
1057154
  Данилов Александр Дмитриевич Прогнозирование основных показателей развития строительной индустрии в условиях ОАСУ (на примере Украинского межколхозного объединений по строительству) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Данилов Александр Дмитриевич; Киевск. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1981. – л.
1057155
  Бопієва Ж.К. Прогнозирование отдельных параметров модернизации экономики республики Казахстан на основе показателей межотраслевого баланса // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-152 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1057156
  Пряников В.С. Прогнозирование отказов полупроводниковых приборов / В.С. Пряников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
1057157
  Миронов В.Н. Прогнозирование переноса ионизирующего излучения методами фотометрии / В.Н. Миронов, Е.А. Панов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 112 с.
1057158
  Наглюк И.С. Прогнозирование периодичности замены моторного масла в дизельных двигателях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.22.10 / Наглюк И.С.; МО Укр.Харьк.гос.автомоб.-дорож.техн.ун-т. – Харьков, 1994. – 26л.
1057159
   Прогнозирование поведения пестицидов в окружающей среде. – Л, 1984. – 306с.
1057160
   Прогнозирование поиски и оценка редко метальных месторождений. – М, 1989. – 165с.
1057161
  Геец В.М. Прогнозирование показателей развития экономики / В.М. Геец. – К, 1975. – 108с.
1057162
  Рэилян В.Н. Прогнозирование показателей развития экономики республики / В.Н. Рэилян, С.В. Максимилиан, Е.И. Фтомов; Отв. ред. П.С. Солтан. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108 с.
1057163
  Шеремет Е.М. Прогнозирование полезных ископаемых в докембрии на основе создания геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита / Е.М. Шеремет, С.Н. Кулик, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 273-281 : рис. – Библиогр.: с. 280-281. – ISSN 0203-3100
1057164
  Ромасько В.С. Прогнозирование ползучести упруговязкопластических элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ромасько В. С.; ХАИ. – Х., 1981. – 24л.
1057165
  Спирина В.С. Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности / В.С. Спирина, А.О. Алексеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 513-526 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1057166
  Охтень А.А. Прогнозирование поступлений налога на добавочную стоимость в бюджет / А.А. Охтень, Д.А. Волков // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 123-129. – ISSN 1729-7206
1057167
  Жариков В.Д. Прогнозирование потребности объединений в оборудовании / В.Д. Жариков. – Москва, 1986. – 112с.
1057168
  Терентьев В.Г. Прогнозирование преобразований организационных структур производства / В.Г. Терентьев. – М., 1990. – 140с.
1057169
  Френкель А.А. Прогнозирование производственности труда: методы и модели / А.А. Френкель. – Москва : Экономика, 1989. – 213 с.
1057170
  Сергиевский В.Н. Прогнозирование производственных потребностей / В.Н. Сергиевский. – М., 1974. – 143с.
1057171
  Генкин А.А. Прогнозирование психофизиологических состояний. / А.А. Генкин, В.И. Медведев. – Л, 1973. – 143с.
1057172
  Тимофеев Б.Н. Прогнозирование радиоактивного заражения / Б.Н. Тимофеев, Ю.К. Несытов. – М. : Воениздат, 1969. – 104 с.
1057173
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.1. – 1972. – 185 с.
1057174
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.2. – 1973. – 158 с.
1057175
  Саркисян С.А. Прогнозирование развития больших систем / С.А. Саркисян. – М., 1975. – 192с.
1057176
   Прогнозирование развития городов и городских районов. – Новосибирск, 1990. – 173 с.
1057177
  Задирака И.Н. Прогнозирование развития и размещения комплекса взаимосвязанных отраслей : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / Задирака И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1057178
  Москвин Б.В. Прогнозирование развития и размещения производительных сил экономического района / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Б.В. Москвин ; [под ред. Н.Т. Агафонова]. – Ленинград : Наука, 1981. – 108 с.
1057179
  Зелинский Н.Е. Прогнозирование развития личности в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зелинский Н.Е.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1057180
  Романов В.Н. Прогнозирование развития метрологи / В.Н. Романов. – Москва : Издательство стандартов, 1989. – 176 с. – ISBN 5-7050-0024-3
1057181
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки и техники / В.А. Чабровский. – М, 1983. – 151с.
1057182
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки, техники экономики / В.А. Чабровский. – Рига, 1988. – 92с.
1057183
   Прогнозирование развития научных исследований в области профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 55с.
1057184
   Прогнозирование развития общеобразовательной школы. – М, 1988. – 142с.
1057185
   Прогнозирование развития отраслей химической промышленности. – М, 1976. – 152с.
1057186
  Термечиков А.Д. Прогнозирование развития промышленности в Киргизии / А.Д. Термечиков. – Фрунзе, 1978. – 71с.
1057187
   Прогнозирование развития региональных продовольственных комплексов. – Москва : Московский университет, 1989. – 151с.
1057188
  Гавриков М.С. Прогнозирование развития сельского хозяйства в агропромышленном комплексе / М.С. Гавриков. – Саратов, 1986. – 14с.
1057189
  Савельев А.Я. Прогнозирование развития системы образования в условиях нестабильности (кризиса) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 119-131. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены методологические подходы к прогнозированию кадровых потребностей, описан процесс разработки прогностических моделей, выделены факторы, влияющие на прогнозные оценки, дается представление о методике долгосрочного прогнозирования ...
1057190
  Васерманис Э.К. Прогнозирование развития сферы услуг / Э.К. Васерманис. – Рига, 1990. – 166с.
1057191
   Прогнозирование развития территориально-производственных комплексов. – Донецк, 1986. – 165с.
1057192
  Андронов А.М. Прогнозирование развития транспортной системы региона / А.М. Андронов. – Сыктыквар, 1991. – 177с.
1057193
  Никитенко Г.Г. Прогнозирование развития швейной и трикотажной промышленности / Г.Г. Никитенко. – М, 1990. – 110с.
1057194
  Мотричкин К.В. Прогнозирование развития экономики региона в словиях неполноты информации / К.В. Мотричкин, А.В. Степанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 412-417. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1057195
  Мансуров В.А. Прогнозирование разрушения горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1990. – 238с.
1057196
  Алимов Ю.И. Прогнозирование распределений вероятностей / Ю.И. Алимов. – Сверловск, 1986. – 87с.
1057197
  Кудельский А.В. Прогнозирование региональной йодоносности подземных вод. / А.В. Кудельский. – Минск, 1978. – 119с.
1057198
   Прогнозирование региональной потребности в специалистах. – Ростов -на-Дону, 1986. – 122с.
1057199
   Прогнозирование региональной экономики. – Кишинев, 1988. – 129 с.
1057200
   Прогнозирование рентабельности производства. – Ярославль, 1976. – 80с.
1057201
  Клецковская Ирина Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 50-53 : фото
1057202
  Мартыненко Л.И. Прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбомашин : Автореф... канд. техн.наук: 05.214 / Мартыненко Л.И.; Риж. ин-т инженеров граж. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1057203
  Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики / А.И. Анчишкин. – Москва, 1973. – 294с.
1057204
  Фарфель Л.С. Прогнозирование рудных месторождений / Л.С. Фарфель. – Москва : Недра, 1988. – 150с.
1057205
   Прогнозирование рудоносных площадей. – М, 1976. – 275с.
1057206
  Тарасов А.В. Прогнозирование свинцово-цинкового оруденения на основе генетической связи двух пар элементов. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1986. – 142с.
1057207
  Чернобыльская А.М. Прогнозирование скоростных резервов и их использование для интерпретации сейсмических материалов на примере припятской впадины. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Чернобыльская А.М.; МГУ. – М., 1974. – 23л.
1057208
   Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений. – Москва : Наука, 1976. – 287с.
1057209
  Сохадзе Г.А. Прогнозирование случайных величин, описываемых нелинейными уравнениями математической физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сохадзе Г.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 19л.
1057210
  Гершунский Б.С. Прогнозирование содержания обучение в техникумах / Б.С. Гершунский. – М., 1980. – 144с.
1057211
  Романчук П.Р. Прогнозирование солнечной активности / П.Р. Романчук, В.Н. Криводубский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 25-32. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Описаны методы и приведены некоторые результаты прогнозирования в Астрономической обсерватории Киевского университета относительных чисел Вольфа, вспышечной активности, развития активных центров и продолжительности существования групп пятен за период ...
1057212
   Прогнозирование солнечных вспышек с заблаговремепностьюот одного до семи дней в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1976-1980 гг. / П.Р. Романчук, И.Ю. Изотова, В.Н. Криводубский, А.С. Адаменко, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 50-56. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Изучены зависимости среднесуточного числа вспышек баллов < 1 в группах солнечных пятен от среднего числа центров в группе за время ее прохождения по диску Солнца и значения общей площади пятен в максимуме развития группы. Приведены результаты ...
1057213
  Михеев С.И. Прогнозирование состава и свойств горных пород по сейсмическим данным / С.И. Михеев. – Саратов, 1989. – 145с.
1057214
  Иванов-Холодный Прогнозирование состояния ионосферы. / Иванов-Холодный, А.В. Михайлов. – Л, 1980. – 190с.
1057215
  Абрамов О.В. Прогнозирование состояния технических систем / О.В. Абрамов, А.Н. Розенбаум ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1990. – 125, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-124
1057216
  Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. – М., 1986. – 205с.
1057217
  Петров А.Н. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях радикальной экономической реформы / А.Н. Петров. – Л., 1989. – 96с.
1057218
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 1. – 1980. – 225 с.
1057219
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 2. – 1980. – 329 с.
1057220
   Прогнозирование социально-экономического развития региона. – М, 1981. – 178с.
1057221
  Белов Е.А. Прогнозирование социального развития отрасли / Е.А. Белов. – Алма-Ата, 1984. – 86с.
1057222
   Прогнозирование социальных потребностей. – М, 1976. – 208с.
1057223
   Прогнозирование социальных потребностей молодежи. – М, 1978. – 207с.
1057224
   Прогнозирование социальных процессов. – М, 1981. – 118с.
1057225
   Прогнозирование социальных типических свойств личности. – Пермь, 1979. – 139с.
1057226
  Аванесов Ю.А. Прогнозирование спроса в розничной торговле / Аванесов Ю.А. – Москва : Экономика, 1975. – 103 с. – Библиогр.: с. 102
1057227
  Левин А.И. Прогнозирование спроса населения / А.И. Левин. – М., 1977. – 144с.
1057228
  Байков Г.Д. Прогнозирование спроса населения и управление товарными рынками / Г.Д. Байков. – К., 1977. – 183с.
1057229
  Батырмурзаева В Л. Прогнозирование спроса населения на продукцию аграрно-промышленного комплекса / В Л. Батырмурзаева. – Кишинев, 1983. – 28 с.
1057230
  Спасская Н.В. Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год / Н.В. Спасская, А.В. Стеценко, Е.В. Такмакова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 464-468. – ISSN 1993-6788
1057231
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности и оценка серийнопригодности радиоэлектронной аппаратуры / В.И. Пампуро. – Москва, 1976. – 135 с.
1057232
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности информационных устройств / В.И. Пампуро. – Киев : Техніка, 1978. – 248 с.
1057233
  Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов / И.А. Бусел. – Минск, 1989. – 245с.
1057234
   Прогнозирование структур осадочного чехла на основекомплексной интерпретации и обработки на ЭВМ аэрокосмических и геолого-геофизических данных. – М, 1990. – 167с.
1057235
  Раскатов Г.И. Прогнозирование тектонических структур фундамента и чехла древних платформ и форм погребного рельефа средствами голого-геоморфологического анализа. / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1972. – 108с.
1057236
   Прогнозирование территориальной структуры хозяйства в условиях интенсификации производства : монография. – Москва : Наука, 1987. – 175 с.
1057237
   Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. – К, 1982. – 175с.
1057238
  Гаскаров Д.В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры / Д.В. Гаскаров, Т.А. Голинкевич, А.В. Мозгалевский. – Москва, 1974. – 223 с.
1057239
   Прогнозирование техногенных гидрогеологических процессов. – Алма-Ата, 1988. – 139с.
1057240
  Миклашевич Игорь Александрович Прогнозирование траектории трещин и границы соединения неоднородных материалов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Миклашевич Игорь Александрович; Белорусск. гос. политехнич. Академия. – Минск, 1994. – 21л.
1057241
  Климчик Мариуш Прогнозирование тренировочных эффектов на основе соматических характеристик и спортивного результата / Климчик Мариуш, Климчик Агата // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 48-55 : табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1818-9172
1057242
  Михайлова А.В. Прогнозирование трещиноватости и тектонических структур в условиях Кадиевского района Донбасса. : Автореф... канд. техн.наук: / Михайлова А.В.; Москов. ин-т радиоэлектроники и горной электромеханики. – М., 1964. – 16л.
1057243
  Буряковский Л.А. Прогнозирование физических свойств коллекторов и покрышек нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1982. – 200с.
1057244
   Прогнозирование физических свойств солевых флюидоупоров Днепровско-Донецкой впадины статистическими методами : прикладные петрофизические исследования / В.М. Лахнюк, В.Ф. Индутный, В.И. Николаенко, Г.И. Овсеенко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 102-109 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1057245
  Федорова Е. Прогнозирование финансовых кризисов с помощью индикаторов: особенности развивающихся стран / Е. Федорова, И. Лукасевич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 35-45. – ISSN 0042-8736
1057246
   Прогнозирование фондоотдачи. – К, 1977. – 190с.
1057247
  Аралова Н.И. Прогнозирование функционального состояния системы дыхания при гипоксии вызванной физиологической нагрузкой : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Аралова Н.И. ; АН УССР . Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова. – Киев, 1991. – 12 с.
1057248
   Прогнозирование характеристик движения грунта, вызванного подземными ядерными взрывами. – Москва, 1976. – 67с.
1057249
  Бессонов А.А. Прогнозирование характеристик надежности автоматических систем / А.А. Бессонов. – Л., 1971. – 151с.
1057250
   Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. – М, 1984. – 215с.
1057251
  Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры / В.М. Петров. – М., 1991. – 151с.
1057252
  Брусиловский П.М. Прогнозирование численности попуцляций / П.М. Брусиловский. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 8). – ISBN 5-07-000156-6
1057253
  Семенов А.А. Прогнозирование численности студентов в вузах России / А.А. Семенов, В.А. Гуртов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 0869-3617


  Проведен расчет динамики численности студентов в вузах России до 2015 г. с учетом особенностей поведения объясняющих факторов. Показано, что, несмотря на резкий спад рождаемости в начале 90-х гг., численность студентов вузов не будет уменьшаться столь ...
1057254
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск, 1986. – 216с.
1057255
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск, 1986. – 214 с.
1057256
  Головань Светлана Ивановна Прогнозирование экономических показателей развития отраслей промышленности области. (На примере Ростовской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головань Светлана Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 22л.
1057257
   Прогнозирование экономического развития УССР. – К, 1990. – 185с.
1057258
  Шелест В Прогнозирование экономического роста в машиностроительных отрослях промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Шелест В А.; КИНХ. – К., 1979. – 19л.
1057259
  Молотков А.П. Прогнозирование эксплуатационных свойств полимерных материалов / А.П. Молотков. – Минск, 1982. – 192с.
1057260
  Раясалу Т.А. Прогнозирование эффективного развития товарообмена союзной республики / Т.А. Раясалу. – Таллин, 1976. – 84с.
1057261
  Козловский В.Н. Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации / В.Н. Козловский, Д.И. Панюков, С.А. Дементьев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 466-474 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1057262
  Холод Н.И. Прогнозирование эффективности сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1980. – 126с.
1057263
  Иванова Т.И. Прогнозирование эффективности удобрений с использованием математических моделей / Т.И. Иванова; ВАСХНИЛ; ВНИИ удобрений и агропочвоведения. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 233с. – ISBN 5-10-001379-6
1057264
  Хорошун Л.П. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов, П.В. Лещенко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 206с. – ISBN 5-12-000545-4
1057265
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического и каменесамоцветного сырья. – М, 1985. – 128с.
1057266
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического минерального сырья. – М, 1975. – 149с.
1057267
   Прогнозирование, поиски и разведка месторождений. – М, 1975. – 103с.
1057268
  Каждан А.Б. Прогнозирование, поиски и разведка месторождений урана / А.Б. Каждан. – М, 1983. – 232с.
1057269
  Мельникова Е.Н. Прогнозированиек в управлении научно-техническим прогрессом / Е.Н. Мельникова. – М., 1988. – 62с.
1057270
  Скрипченко Н.С. Прогнозированние месторождений цветных металлов в осадочных породах / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1989. – 207с.
1057271
  Лисичкин В.А. Прогнозировнаие в науке и технике / В.А. Лисичкин. – М, 1968. – 108с.
1057272
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирующий контроль радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1982. – 168 с.
1057273
  Аксьом О. Прогнозна геоінформаційна модель підтоплення території Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методичні підходи щодо створення геоінформаційної моделі для прогнозування розвитку підтоплення території Херсонської області. Наведено методику інтеграції даних у середовище ГІС для проведення просторового аналізу. The article discusses ...
1057274
  Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів / Т. Бурлай, О. Білоцерківець // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 62-69. – ISSN 0131-775Х
1057275
  Бондарчук А.С. Прогнозна енергетична, економічна та екологічна ефективність запровадження мережевих сонячних електростанцій в ринкових умовах // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 51-55. – ISSN 2221-3805
1057276
  Олеськів Р. Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні / Р. Олеськів, В. Сай // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 82-89 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
1057277
  Фролов С.М. Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потеціалу / С.М. Фролов, О.І. Савицька, В.Г. Шестопалов // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – С. 61-71. – ISSN 2413-9610
1057278
  Соколова Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки / Соколова, 3. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 67-76. – ISSN 0131-775Х
1057279
  Фалько В.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фалько Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1057280
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано можливість створення на території Україна офшорної зони та розглянутото можливі наслідки такого рішення і розроблено відповідні рекомендації.
1057281
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70.
1057282
  Дмитрів Ольга Петрівна Прогнозна оцінка розвитку територій атомних електричних станцій та зон спостережень ( на прикладі Рівненської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.04 / Дмитрів О.П.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1057283
  Лукінов В.В. Прогнозна оцінка статичного метанового потенціалу вугільних шахт / В.В. Лукінов, А.М. Чернорай // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 21-25. – ISSN 0041-5804
1057284
  Пляцук Д.Л. Прогнозна оцінка техногенного навантаження на атмосферне повітря в промислових регіонах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пляцук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1057285
  Дяконенко О. Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1057286
  Качаунов Прогнозната дейност в науката / Качаунов, СтИ. – София, 1982. – 188с.
1057287
  Гусейнов И.А. Прогнозная оценка внешнторгового оборота между Азербайджаном и Германией // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1057288
  Гайдин А.М. Прогнозная оценка инженерно-геологических условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых / А.М. Гайдин. – М., 1983. – 310с.
1057289
   Прогнозная оценка рудоносности вулканогенных формаций. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1057290
  Еделев А.В. Прогнозная оценка состава дренажных вод, взаимодействующих с сульфидсодержащим веществом // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 144-157 : табл. – Библиогр.: с. 155-157. – ISSN 0016-7886
1057291
  Дистанов У.Г. Прогнозная оценка территории СССР на кремнистое сырье. Обзор / У.Г. Дистанов, Т.А. Гузнецова. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 32с.
1057292
   Прогнозная оценнка изменения компонентов геологической среды под влиянием разработки месторожждений полезных ископаемых. – М, 1989. – 101с.
1057293
   Прогнозне гідродинамічне моделювання притоку води до затоки о. Великий з метою влаштування водозабору / М.М. Кризський, Б.М. Мандрик, О.С. Аксьом, Н.М. Аксьом // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 18. – С. 59-66.
1057294
  Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв.
1057295
  Городянська Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
1057296
  Малинкович В. Прогнозний сценарій виборчого процесу 2006 року: його результати та громадянське суспільство // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-50.
1057297
  Лазебник Л.Л. Прогнозні дослідження економічного ровитку сучасного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 82-93.
1057298
  Лобань О.В. Прогнозні моделі та методи в логістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1057299
  Іщук С.О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 21-29. – ISSN 1562-0905
1057300
  Шинкарук Л.В. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС / Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1057301
  Каніщенко О.Л. Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації / О.Л. Каніщенко, А.І. Козлова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 21-30. – ISSN 2308-6912


  Дослідження інноваційного забезпечення пріоритетних сфер економік країн та вибір найперспективнішого прогнозного сценарії, як головного чинника конкурентоспроможності країн на міжнародній арені економічних відносин сприяють макроекономічній ...
1057302
  Бесєдін В.Ф. Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки / В.Ф. Бесєдін, О.М. Сергієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1057303
   Прогнозно-географический анализ территории административного района. – Москва : Наука, 1984. – 256с.
1057304
  Адирим И.Г. Прогнозно-плановые модели экономики республики / И.Г. Адирим ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1977. – 255 с. – Список лит.: с. 241-248
1057305
  Дорош Й. Прогнозно-планувальні функції землеустрою та перспективи розвитку територій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 20-27
1057306
   Прогнозно-поисковые комплексы геолого-промышленных типов неметаллических полезных ископаемых. – М, 1989. – 201с.
1057307
  Драгомирецкий А.В. Прогнозно-поисковый алгоритм при анализе золоторудных объектов Украинского щита / А.В. Драгомирецкий, В.Н. Кадурин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1682-3591
1057308
  Киселев А.Н. Прогнозное биогеографическое картографирование : региональный аспект / А.Н. Киселев; отв. ред. Ю.Г. Пузаченко. – Москва : Наука, 1985. – 104 с.
1057309
  Алексеев Г.Н. Прогнозное ориентирование развития энергоустановок / Г.Н. Алексеев. – Москва, 1978. – 200с.
1057310
   Прогнозное социальное проектирование. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
1057311
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 165с.
1057312
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 298с.
1057313
  Железнова Н.Г. Прогнозные запасы и новые направления использования углей в США / Н.Г. Железнова, Н.И. Погребнов. – Москва, 1971. – 16с.
1057314
  Пирожкова С.В. Прогнозные и футурологические исследования: к вопросу разграничения компетенций // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 0235-1188
1057315
   Прогнозные карты на уголь. – Ленинград, 1983. – 116с.
1057316
   Прогнозные оценки экономического роста в странах мира в 2006-2007 годах // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 50-53. – ISSN 0320-8168
1057317
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1057318
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1057319
  Тимошин Ю.В. Прогнозный обзор сейсмических методов разведки / Ю.В. Тимошин, Г.Е. Семиходский. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 32с
1057320
   Прогнозовані оцінки кількості ВІЛ-позитивних дітей та дітей-сиріт внаслідок ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ, 2005. – 12с.
1057321
  Каплуненко Володимир Георгійович Прогнозуання характеристик тріщиностійкості теплостійких сталей з урахуванням впливу розмірів зраків : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Каплуненко Володимир Георгійович; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К, 1994. – 51л.
1057322
  Іванюра І.О. Прогнозування адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків до тривалих фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1057323
  Іванюра І.О. Прогнозування адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків до тривалих фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-55. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Досліджували функціональний стан нервової, серцево-судинної та дихальної системи дітей і підлітків 11-15 років під впливом тривалих фізичних навантажень. Показано, що в більшості учнів підтримується оптимальна реактивність серцево-судинної та дихальної ...
1057324
   Прогнозування активностей компонентів у розплавах бінарних систем CaF2-Al2O3(SiO2) / В.С. Судавцова, І.О. Гончаров, В.І. Галініч, Н.Г. Кобилінська // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 148-150. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
1057325
  Кизим М.О. Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджжету: теоретичний і економіко-математичний аспекти / М.О. Кизим, О.В. Раєвнєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 31-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1057326
  Оконська О. Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 70-78. – ISSN 1818-5754
1057327
  Транченко О.М. Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1057328
  Бойко В. Прогнозування безпеки атмосферного повітря у великих містах України // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 49-51. – ISSN 1818-4170
1057329
   Прогнозування безпосередніх та віддалених результатів гастректомій при раку шлунка / Ю.В. Думанський, О.М. Заїка, Ю.Є. Лях, В.Г. Гур"янов, Г.Г. Псарас // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 26-33. – ISSN 1029-4244
1057330
  Омеляненко М.О. Прогнозування боргової безпеки України на середньострокову перспективу // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 33-42. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
1057331
  Іляшенко А.Х. Прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 174-180. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1057332
  Нагребельний В Прогнозування в законодавчій діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 22-24
1057333
  Дєгтяр А. Прогнозування в системі аналітичного забезпечення державно- управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.49-57. – ISBN 966-7800-03-2
1057334
  Соловйова Н.І. Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-150.
1057335
  Діденко М.О. Прогнозування в умовах неповної геомеханічної інформації проявів гірського тиску при проведенні виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Діденко Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донбаський держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1057336
  Приходько К.Р. Прогнозування валового внутрішнього продукта за допомогою авторегресійних моделей // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-69
1057337
   Прогнозування валютних курсів / В.П. Мазуренко, С.М. Калінчук, П.В. Напрієнко, А.В. Шерстюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розглянуто комплексну модель довгострокового прогнозування валютного курсу, яка основана на аналізі фундаментальних економічних залежностей (на основі моделі Манделла-Флемінга, моделі нерівноважних цін Вальро), а також синтезі існуючих теорій валютного ...
1057338
  Журавка Ф.О. Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику / Ф.О. Журавка, І.С. Русаненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 49-58 : табл.
1057339
  Хом"як В.Р. Прогнозування валютної кризи на основі індексу валютного тиску // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 335-337. – ISBN 978-966-188-293-4
1057340
  Рибачук Ю.О. Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 366-372. – ISSN 2222-4459
1057341
  Янковой О.Г. Прогнозування взаємопов"язаних показників соціально-економічного розвитку України / О.Г. Янковой, О.І. Яшкіна // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1057342
  Санчес Мяседо Гунтер Прогнозування високотемпературної повзучості елементів конструкцій з вогнетривких матеріалів при циклічному навантаженні : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Санчес Мяседо Гунтер; Запорізьский держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1997. – 18л.
1057343
  Нагорний В.О. Прогнозування відтворення основних фондів у сільсьому господарстві / В.О. Нагорний. – Київ, 1972. – 46с.
1057344
  Гребняк М.П. Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 30-34. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1057345
  Єременко І.Ф. Прогнозування впливу змін клімату та природного катастрофізму на економіку України та світового суспільства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 105-109. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1057346
  Горєв Л.М. Прогнозування впливу зрошування на сольовий склад річкових вод методом математичного моделювання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 39-46 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1057347
  Александрова В.П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-26 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1057348
  Хруник С.Я. Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1057349
  Коваленко М.А. Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 21-26
1057350
  Проскурнін О.А. Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Проскурнін О.А.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 12 назв
1057351
  Слободяник М.П. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 16-20 : мал. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-9780
1057352
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційних каналах за флуктуацією затримки для різних методів регулювання трафіку / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Запропонована раніше модель аналізу характеристик телекомунікаційних каналів досліджується з використанням різних механізмів регулювання потоків даних і перевіряється кореляція головних параметрів якості обслуговування в цих механізмах. Показано, що ...
1057353
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційній інфраструктурі за флуктуацією затримки / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано модель для аналізу параметрів, що описують якість телекомунікаційних з"єднань і введено кореляційну функцію для головних параметрів якості обслуговування. Показано, що параметри каналів зв"язку, які пов"язані зі смугою ...
1057354
  Багрій І.Д. Прогнозування вуглеводневих покладів на континентальному схилі Західно-Чорноморської западини (за атмогеохімічними та температурними даними) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1057355
  Колісніченко В. Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу / В. Колісніченко, Г. Кашуба, Е. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-87. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є : - оцінка можливостей побудови геоакустичної моделі досліджуваного розрізу гірських порід Дніпровсько-Донецької западини залежно від наявного комплексу геофізичних досліджень свердловин ; - аналіз існуючих способів і методик ...
1057356
  Іванов С.М. Прогнозування геомагнітного Кр індексу за допомогою дискретної білінійної моделі / С.М. Іванов, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Пропонується використати дискретну білінійну модель для прогнозування динаміки Кр індексу за наявними супутниковими даними. За допомогою кореляційної матриці були обрані такі вхідні дані: погодинна швидкість сонячного вітру та південна компонента ...
1057357
  Ященко Л.О. Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1057358
  Рейкін В.С. Прогнозування детінізації економіки України: моделювання методом Сугено / В.С. Рейкін, О.В. Макара // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 39-44. – ISSN 2409-1944
1057359
  Лєнков С.В. Прогнозування дефектів кремнієвих фотоелектричних перетворювачів для систем енергозабезпечення резо / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, О.В. Сєлюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 82-87


  Розглянуто основні дефекти конструкції, що мають місце в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах. На підставі вимірювання вольтамперної характеристики та аналізу її| параметрів запропоновано методику визначення найбільш вірогідних дефектів за ...
1057360
  Клебан Ю.В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 153-160. – ISSN 1993-0259


  Описано методологічний підхід та експеримент з оцінки неплатоспроможності компаній на базі нечіткого логічного висновку за алгоритмом Сугено. До початку прикладного експерименту опрацьовано результати наук. досліджень відповідно до обраної тематики. ...
1057361
  Попівняк О.М. Прогнозування джерел фінансового забезпечення розвитку депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 241-250. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1057362
  Свєтлова О.Д. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей: перші результати // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
1057363
  Наконечний О.Г. Прогнозування динамічних процесів в умовах невизначеності // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 26-31
1057364
  Єлісєєва О.К. Прогнозування діяльності підприємства в сучасних умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 147-156. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1057365
  Бородій М.В. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Бородій М.В.; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 34 назви
1057366
  Березовенко С.М. Прогнозування довгострокових тенденцій світового ринку нафти // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 15-23. – (Економічні науки ; № 1)
1057367
  Маслов Б. Прогнозування довготривалої міцності гірського масиву у геологічних середовищах складної структури / Б. Маслов, Я. Ляшенко, О. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нелінійна модель багатокомпонентного геологічного середовища, поведінка якого є залежною від наявності трищінуватості та флюїдонасиченості. Проведено геоінформаційний аналіз параметрів в"язкопружного поля біля концентраторів деформацій ...
1057368
  Волошин І. Прогнозування дострокового погашення роздрібних строкових вкладів / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 26-28
1057369
  Орловська Н.О. Прогнозування дохідної частини державного бюджету // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – C. 531-533. – ISBN 978-966-188-219-4
1057370
  Фаріон А.І. Прогнозування доходів і видатків державного секору економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.276-284. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1057371
  Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68.
1057372
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во надзвичайн. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 150-204. – Бібліогр.: л. 138-149
1057373
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
1057374
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті: науково-методична база та технологічні рішення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 19-29. – ISSN 2306-5680
1057375
  Хецеліус О.Ю. Прогнозування еволюційної динаміки хаотичних систем на основі методів нелінійного аналізу і нейронних мереж: застосування до динаміки забруднення гідроекологічних систем // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 30-34. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
1057376
  Кривенко Галина Мирославівна Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Кривенко Г.М.; Івано-Франківськ. нац. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1057377
  Карпенко І.В. Прогнозування екологоорієнтованого розвитку регіону в умовах циклічних економічних змін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 191-195. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1057378
   Прогнозування економічних і фінансових процесів на основі нейронечітких технологій : фінансовий механізм / Н.Є. Бойцун, О.М. Кісельова, О.М. Кисельова, О.М. Притоманова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.79-93 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1057379
  Хемич Ю.Б. Прогнозування економічних процесів за допомогою PAR моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-92. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі проблеми застосування PAR моделей для прогнозування економічних процесів. Побудована PAR модель для прогнозу реального ВВП України. Some problems of applying PAR models for economics process forecasting are reviewed. It was made ...
1057380
  Литвиненко С.Л. Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "solidworks" вантажними авіаперевізниками України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 170-175 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1057381
  Буга Н.Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1057382
  Залізнюк В. Прогнозування експортних можливостей українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-53 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1057383
  Дружиніна В.В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентноспроможності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.В. Дружиніна, Л.В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 246-252 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1057384
  Шмирко С.В. Прогнозування екстремальних ситуацій кримінального характеру / С.В. Шмирко, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1057385
  Позняк О.В. Прогнозування етнічного складу населення України / О.В. Позняк, Л.Я. Шишкіна, В.В. Свінціцький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 132-140
1057386
  Кучеренко В.П. Прогнозування жаростійкості зернових культур пероксидазним способом (методична розробка) / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено експериментальний метод прогнозування жаростійкості зернових культур, що базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С до активності за оптимальної температури.
1057387
  Кучеренко В. Прогнозування жаростійкості сортів райграсу (Lollium Perenne L.) за показниками активності пероксидази (1.11.1.7) / В. Кучеренко, О. Біда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експериментальний метод прогнозування жаростійкості сортів Lollium perenne L., який базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С[градусів] до активності за оптимальної температури. The experimental of ...
1057388
  Кіріченко П.С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при скиді зворотних вод : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Кіріченко Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1057389
  Русакова Т.І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Біблііогр.: 26 назв
1057390
  Гунько О.Ю. Прогнозування забруднення повітряного середовища в умовах забудови при техногенних аваріях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гунько Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1057391
  Рудницька О.П. Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста / О.П. Рудницька, О.В. Бердник, О.В. Добрянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 51-54 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1057392
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості деревних рослин пероксидазним способом та фактичні наслідки перезимівлі / В.П. Кучеренко, О.М. Колесниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Застосовано експериментальний спосіб прогнозування зимостійкості деревних рослин, що базується на відношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Одержані результати з прогнозуванням ...
1057393
  Іванова І. Прогнозування зимостійкості інтродукованих видів роду Ефедра (Ephedra L.) / І. Іванова, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експерементальний метод прогнозування зимостійкості представників роду Ephedra L., що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. The experimental method of ...
1057394
  Кучеренко В. Прогнозування зимостійкості інтродукованих жимолостей (Lonicera L.) / В. Кучеренко, З. Бонюк, С. Файд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експериментальний метод прогнозування зимостійкості представників роду Lonicera L., що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Наведено порівняльну ...
1057395
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості озимих зернових за показниками активності пероксидази / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян, Л.М. Шередеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Пропонується спосіб прогнозування зимостійкості озимих зернових щодо активності пероксидази при низькій позитивній температурі до активності при оптимальній температурі.
1057396
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості таволг (Spiraea L.) за показниками фенологічних спостережень та пероксидазним способом / В.П. Кучеренко, З.Г. Бонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Застосовано експериментальний метод прогнозування зимостійкості таволг (Spiraea L.), що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Наведено порівняльну характеристику ...
1057397
  Бауліна Т. Прогнозування змін економічних чинників розвитку інтелектуального потенціалу реального сектора української економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-27
1057398
  Шевченко В.Ю. Прогнозування зовнішніх фінансових ризиків для трансформаційних економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст зовнішніх фінансових ризиків в умовах глобальної фінансової нестабільності та їх вплив на трансформаційні економіки та Україну. The content of external financial risks under conditions of the global financial instability and their ...
1057399
   Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-198-1
1057400
   Прогнозування зсувів : монографія / [Е.Д. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. Е.Д. Кузьменка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 581-601. – ISBN 978-966-694-248-0
1057401
  Павлюченко О.Г. Прогнозування і мінімаксне оцінювання розв"язків диференціальних рівнянь з частинними похідними за неповної інформації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 109-110
1057402
  Кізима А.Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика / А.Я. Кізима, І.А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 51-57. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1057403
  Добровольська В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1057404
  Радіонов Ю.Д. Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 40-54. – ISSN 0131-775Х
1057405
  Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 15-26. – ISSN 0131-775Х
1057406
   Прогнозування і розробка програм : методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 468с. – ISBN 966-7820-00-9
1057407
  Черкасова С.В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С.В. Черкасова, М.В. Сороківська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 71-79. – ISSN 1562-0905
1057408
  Харазішвілі Ю. Прогнозування індексів інфляції в економіці : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 52-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1605-2005
1057409
  Федулова Л.І. Прогнозування інноваційно- технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1057410
   Прогнозування інноваційного розвитку сфери освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 350-355. – ISBN 978-966-2748-97-0
1057411
  Наконечний О.Г. Прогнозування інтенсивності забруднення по неповним даним / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 88-89
1057412
  Петрик О. Прогнозування інфляції споживчих цін в Україні : аналізують фахівці НБУ / О. Петрик, Ю. Половньов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – ISSN 1605-2005
1057413
  Руденко Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-32. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
1057414
  Науменкова С.В. Прогнозування капіталізації банківських установ в Україні / С.В. Науменкова, І.В. Доманецький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 57-64. – ISSN 2306-4994


  У статті поглиблено основні підходи до оцінювання капіталізації банку та запропоновано застосування оновленого інструментарію для прогнозування капіталізації українських банків з використанням методів економіко-математичного моделювання.
1057415
  Корцова О.Л. Прогнозування кількості автомобілів із працюючими ДВЗ залежно від наповненості автостоянки торговельного центру // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 136-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1057416
  Грищенко І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку : економіка та управління підприємством / І.М. Грищенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 95-98 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1057417
  Кушнір Л.М. Прогнозування комплексно-пропорційного розвитку регіону / Л.М. Кушнір, Л.Л. Кушнір // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 37-39. – ISBN 0201-8683
1057418
  Олефір В.К. Прогнозування кон"юнктурних змін і ділових циклів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-111 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1057419
  Мащенко О.М. Прогнозування конекурентоспроможності й економічного ризику реалізації інвестиційного проекту / О.М. Мащенко, О.М. Федякін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 44-49.
1057420
  Семенів О.В. Прогнозування космічної погоди на основі адаптивної процедури статистичного навчання / О.В. Семенів, С.О. Черемних, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі викладено новий метод прогнозування геомагнітних подій (магнітних бурь) для оперативного оцінювання стану навколоземного космічного простору. Запропоновано використання ряду інформативних ознак та процедури навчання для побудови моделі ...
1057421
  Хом"як В.Р. Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 231-236. – ISSN 2221-755X
1057422
  Антонюк О.О. Прогнозування кризових явищ на підприємстві через призму показників ліквідності та платоспроможності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Досліджено проблеми діагностики кризових явищ у національній економіці в умовах глибоких ринкових трансформацій. Розглянуто сутність категорії "Криза ліквідності".
1057423
  Бойко А.С. Прогнозування кризових явищ на товарному ринку за допомогою аналізу вейвлет-ентропм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 43-45
1057424
  Чорноус Г.О. Прогнозування курсів акцій на основе даних із соціальних мереж / Г.О. Чорноус, Ю.А. Ярмоленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 222-228. – ISSN 2222-4459
1057425
  Матвійчик А.В. Прогнозування курсів цінних паперів та аналіз отриманих результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз результатів прогнозування курсу цінних паперів при використанні методів нейронних мереж шляхом перевірки похибок прогнозу на корельованість та відповідність їх нормальному розподілу з метою визначення найкращих для вирішення даної ...
1057426
  Матвійчук Я. Прогнозування курсу валют методом макромоделювання / Я. Матвійчук, В. Паучок // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 73-78. – ISSN 1605-2005
1057427
  Нанавов А.С. Прогнозування курсу валютної пари "долар США - фунт стерлінгів" на основі технічного аналізу рівня волатильності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 172-179. – Бібліогр.: 15 назв.


  This acticle is about the assessment of the exchange rate pound/dollar under current financial crises. The model of assessment and forecasting is presented.
1057428
   Прогнозування макроекономічних показників вартості робочої сили за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, І.м. Січкар, О.А. Вакулович // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 102-104
1057429
  Микитенко М.Т. Прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана з урахуванням суб"єктивності кон"юктурних даних / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1057430
   Прогнозування макроекономічних показників структури економіки за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, О.А. Вакулович, І.М. Січкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 210-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена методам побудови оцінок макроекономічних показників структури економіки на базі математичного апарату теорії вибіркових досліджень. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес для прогнозування вкладу ...
1057431
  Шакірзанова Ж.Р. Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 48-55
1057432
  Дорош В. Прогнозування міжбюджетних трансфертів: зарубіжний та український досвід прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 21-23 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1057433
  Макаренко Є.А. Прогнозування міжнародних відносин у глобальних тенденціях розвитку людства ( на прикладі США, ЄС та Російської Федерації) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 45-55
1057434
   Прогнозування мікроелементного статусу грунтової системи для ефективної ремедіації і використання / В.Л. Самохвалова, В.І. Лопушняк, А.І. Фатєєв, В.М. Горякіна, В.В. Шимель // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 55-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1057435
  Черненко Г.А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання (на прикладі мовної ситуації в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 47-56. – Бібліогр.: літ.: 39 поз. в примітк. – ISSN 0027-2833
1057436
  Міхно О.Г. Прогнозування можливості застосування військової техніки методами ГІС-аналізу місцевості / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 92-95. – ISBN 966-7650-87-1
1057437
  Забродский А В. Прогнозування на підприємстві. / А В. Забродский, В.В. Христиановский. – К, 1975. – 48с.
1057438
  Пешко О. Прогнозування на ринку цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1057439
  Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу / І.В. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2380-31-6
1057440
   Прогнозування надійності складних об"єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей : монографія / Лєнков С.В. [та ін.] ; під ред. С.В. Лєнкова. – Одеса : ВМВ, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-413-477-1


  У пр. №1705201 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу від колективу авторів з подякою і найкращими побажаннями. Підписи авторів
1057441
  Костіна Н. Прогнозування надходження готівкових грошей до установи комерційного банку : теорія і практика / Н. Костіна, П. Черняховська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1057442
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78. – Бібліогр.: с. 68-69, 75, 78


  Побудовано економіко-математичні моделі прогнозування надходжень податку на додану вартість, що грунтуються на економетричному інструментарії, нейронних мережах та нечіткій логіці. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментів з прогнозування ...
1057443
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78.
1057444
  Зварич О.В. Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 24-32
1057445
  Лук"яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 303-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1057446
  Харазішвілі Ю.М. Прогнозування наслідків запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи для економіки України у довгостроковій перспективі (до 2050 р.) / Ю.М. Харазішвілі, О.П. Коваль // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 26-37
1057447
   Прогнозування нафтогазоносності Оболонської імпактної структури комплексом приповерхневих методів / П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, В.В. Гладун, Є.П. Гуров // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1057448
   Прогнозування нафтогазоносності прикерченського шельфу Чорного моря за результатами структурно-термоатмогеохімічних досліджень / І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, М.Ю. Грига, С.Д. Аксьом, І.Є. Мамишев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-42 : рис. – Бібліогр.: с. 41-42. – ISSN 0367-4290
1057449
  Харазішвілі Ю. Прогнозування наявної та оптимальної частки фонду оплати праці у ВВП / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 32-45. – ISSN 1605-2005
1057450
  Конкін В.В. Прогнозування небезпечних гідрометеорологічних явищ з використанням сучасних інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 187-190


  Розглянуті небезпечні гідрометеорологічні явища досі практично не піддаются надійному прогнозуванню, тому розробки технологій цівільного та військового використання є важливою частиною підготовки військових метеорологів. Рассмотрены опасные ...
1057451
  Стефанишин Д.В. Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б"єфа // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1057452
  Волошин О.Ф. Прогнозування нестабільних процесів на основі методу дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь / О.Ф. Волошин, М.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Запропоновано та вивчено можливість прогнозування нестабільних процесів на основі дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь.
1057453
  Чепенко Т.Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі штучних нейронних мереж з елементами часової затримки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1057454
  Пономаренко Г.С. Прогнозування нетрадиційних пасток нафти і газу на основі палеогеоморфологічних реконструкцій / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 17-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1057455
  Дудник Іван Миколайович Прогнозування низових суспільно-географічних систем. Теоретико-методологічний підхід : Дис... доктора географічнихнаук: 11.00.02 / Дудник Іван Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 369л. – Бібліогр.:л.347-369
1057456
  Дудник І.М. Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний підхід. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.02 / Дудник І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 32л.
1057457
  Власюк В.С. Прогнозування обсягів внутрішнього ринку готового прокату чорних металів / В.С. Власюк, В.В. Шпирко, І.О. Крехівський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1057458
  Хомутенко А. Прогнозування обсягу надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України методом кореляційно-регресійного аналізу / А. Хомутенко, Ю. Бзова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 133-144. – ISSN 2409-9260
1057459
  Юринець З.В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З.В. Юринець, Р.В. Юринець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 34-40. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є аналіз результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Метою роботи є здійснення прогнозування показника, що відображає обсяг реалізованої інноваційної продукції в Україні. Завдання дослідження - отримання ...
1057460
  Прокопчук С.І. Прогнозування основних показників діяльності зхаводів залізобетонних виробів і конструкцій методом згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 55-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1057461
  Ставицький Андрій Володимирович Прогнозування основних статей платіжного балансу України : Дис....канд.економ.наук:08.03.02 / Ставицький Андрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки:л.191-196. – Бібліогр.: л.174-191
1057462
  Ставицький Андрій Володимирович Прогнозування основних статей платіжного балансу України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Ставицький А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1057463
  Несіна Н.І. Прогнозування палеорусел у карбоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (за результатами сейсмофаціального аналізу) / Н.І. Несіна, Г.Г. Маркова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1057464
  Філатьєв М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Філатьєв Михайло Володимирович ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1057465
  Завада М.І. Прогнозування перебігу адаптації першокурсників до навчання у загальноосвітніх школах-інтернатах // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1057466
  Лозинський С.Е. Прогнозування перебігу та ефективності вторинної профілактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-II першого типу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Лозинський Сергій Едуардович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1057467
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 294-301 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1057468
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1057469
  Потапчук Є.М. Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу / Є.М. Потапчук, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми формування кадрового потенціалу у військових частинах та правоохоронних підрозділах, обгрунтовуються механізми його вдосконалення. The article deals with the problems of human resources forming in military units and law ...
1057470
  Бондаренко О.О. Прогнозування питомої ваги джерел фінансування інвестицій в основний капітал // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 7-9
1057471
  Корнієнко Є.С. Прогнозування платіжного балансу України: загальні положення та методи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 63)


  Запропоновано загальні положення прогнозування платіжного балансу України. Наведено обмеження та труднощі, які можуть виникнути при прогнозуванні платіжного балансу в країнах з перехідною економікою та запропоновано шляхи їх вирішення. Побудовано ...
1057472
  Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.65-69
1057473
  Воробйов Ю.М. Прогнозування податкових надходжень в контексті податкового кодексу України / Ю.М. Воробйов, Л.З. Сітшаєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 13-27
1057474
   Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації / В.П. Бочарніков, К.В. Захаров, В.С. Лоба, А.М. Леміш; В.П.Бочарніков, К.В.Захаров, В.С.Лоба, А.М.Леміш НДІ фінанс. права в стукт. Нац.акад. держ. подпд. служби Укр.; Під ред. В.П. Ніколаєва. – Ірпінь, 2006. – 320с. – ISBN 966-8126-77-7
1057475
   Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. за результатами наук.-комунікат. заходів у межах виконання н.-д. роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України" / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права ; [редкол. : Тарангул Л.Л. та ін.]. – Київ : Алерта, 2014. – 79, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-318-9
1057476
  Тимченко О.М. Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків : податкова політика / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 34-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1057477
  Павлюк К.В. Прогнозування показників балансу фінансових ресурсів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 60-70 : Табл.
1057478
  Кондрат І.Ю. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України / І.Ю. Кондрат, С.Я. Фаріон // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 209-215. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1057479
  Крихівський М.В. Прогнозування показників екологічної безпеки міст за результатами моніторингу навколишнього середовища (на прикладі Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Крихівський Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1057480
  Повгородній Володимир Олегович Прогнозування показників надійності механічних конструкцій бортової апаратури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.09 / Повгородній В.О.; НАНУ; Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
1057481
  Колесник О.О. Прогнозування показників ринку туристичних послуг на основі трендових моделей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 46-48
1057482
  Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне:критерії визначення і здійснення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1057483
  Распутна Л. Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку на основі аналізу часових рядів : слово практикам / Л. Распутна, В. Журавльов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1057484
  Мензатов Л.Ш. Прогнозування попиту та пропозиції на ринку телекомунікаційних послуг / Л.Ш. Мензатов, Є.О. Лебєдєв // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 92-93
1057485
   Прогнозування потенційно-рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних / А.Я. Буніна, А.Т. Азімов, С.А. Станкевич, В.С. Чепурний // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 67-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1057486
  Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 304-320. – ISSN 1993-0259
1057487
  Коваль В.Б. Прогнозування пошуків уранового зруденіння в південно-західній частині Українського щита на основі водно-гелієвих зйомок / В.Б. Коваль, Г.Х. Димитров, М.М. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати водно-гелієвих зйомок, проведених у південно-західній частині Українського щита. Установлено просторовий збіг підвищеної концентрації гелію із зонами уранової мінералізації та ділянками золоторудних проявів. Вивчення ...
1057488
  Бодюк А.В. Прогнозування прибуткового податку з громадян // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
1057489
  Григоров А.В. Прогнозування прибутковості цінних паперів за допомогою динамічних багатофакторних моделей / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача прогнозування економічних факторів та прибутковості акцій із застосуванням багатофакторних моделей та рекурентних алгоритмів оцінювання параметрів лінійних динамічних систем. Запропоновано математичний алгоритм розв"язку задачі та ...
1057490
  Пересєкін В.М. Прогнозування природно-ресурсного потенціалу низового адміністративного району / В.М. Пересєкін, Н.М. Гранчак // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 15-18. – ISBN 0201-8683
1057491
  Чорноус Г. та інш. Прогнозування процесів міграції населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1605-2005
1057492
  Рибальченко Т.В. Прогнозування процесів споживання електроенегрії на основі штучних нейро-фаззі мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Рибальченко Т.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1057493
  Олійник Ярослав Богданович Прогнозування регіонального розвитку як конструктивна функція суспільної географії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 4-12 : Фото
1057494
  Гринько О. Прогнозування ресурсів банківських установ : банки України / О. Гринько, В. Хохлов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1057495
  Агаї Аг Гаміш Ові Нафас Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Агаї Аг Гаміш Ові Нафас ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1057496
   Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання / С.О. Вамболь, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
1057497
  Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1057498
  Корчевська Лілія Олександрівна Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1057499
  Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1057500
  Маслак О.І. Прогнозування рівня економічного потенціалу підприємства за допомогою методу сингулярного спектрального аналізу / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1057501
  Сибірянська Ю.В. Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 151-162
1057502
  Грищук Н.В. Прогнозування розв"язків параболічних рівнянь за допомогою інтегральних операторів спостереження, визначених на скінченній системі поверхонь при невідомих початкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 188-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних прогнозних оцінок функціоналів від розв"зків початково-крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь параболічного типу.
1057503
  Науменкова С.В. Прогнозування розвитку іпотечного кредитування в Україні / С.В. Науменкова, С.В. Саранчук, О.І. Манзюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 51-58. – ISSN 2306-4994
1057504
  Стаднік С.М. Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібріляції передсердь // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 6 (212). – С. 43-45. – ISSN 1997-9894
1057505
  Никифоренко В. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1057506
  Потятиник Б. Прогнозування розвитку мас-медій: нові підходи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 65-68. – ISSN 2078-1911
1057507
  Лапшин В.І. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
1057508
  Денисик Г.І. Прогнозування розвитку природничої географії та ландшафтознавства // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 19-22. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1057509
  Заставний Ф.Д. Прогнозування розвитку промислових комплексів в Українській РСР / Ф.Д. Заставний. – Київ : Товариство "Знання", 1980. – 48 с. – (Наука і практика управління ; XII, 2)
1057510
  Морозова О. Прогнозування розвитку ринку праці молодих фахівців в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-12
1057511
  Бондарук О.В. Прогнозування розвитку ринку праці: досвід МВФ та США // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 19-21
1057512
  Третяк Д.Д. Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні / Д.Д. Третяк, Ю.О. Мінадзе // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 111-120


  Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку медичного страхування як складової фінан. забезпечення закладів охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано діяльність вітчизн. страхових компаній у розрізі добровільного медичного страхування. Здійснено ...
1057513
  Ковальчук В.І. Прогнозування розвитку системи освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 112-120. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1057514
  Пивоваров О.В. Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Пивоваров Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1057515
   Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посібник / [К.М. Бліщук та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 117, [1] с. : табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 92-97. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-080-0
1057516
   Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2014. – 198, [2] с. : іл., табл. + CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-086-2
1057517
   Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 149-152. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-081-7
1057518
  Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-115
1057519
  Єрмоленко Г.Г. Прогнозування розвитку фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі рекреаційного комплексу : економіка та управління національним господарством / Г.Г. Єрмоленко, В.О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1057520
  Арістов М.В. Прогнозування розломів та структурних вузлів Поділля за даними інтерпретації космічних знімків різного рівня генералізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Здійснено апробацію морфоструктурного дешифрування і лінеаментного аналізу зображень з високою роздільною здатністю для виявлення розломів на Поділлі. Розломи було виділено завдяки геоморфологічним індикаторам. Найбільш інформативними серед них ...
1057521
  Приходченко О.Ю. Прогнозування розміру індивідуальної пенсії і умовах невизначеності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 318-327 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1057522
  Піжук О.І. Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово-економічної кризи на основі економетричних моделей : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 35-36 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1057523
  Загородній Ю.В. Прогнозування росту культурних рослин як систем що розвиваються / Ю.В. Загородній, Т.В. Коробко, І.О. Клімова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 103-105
1057524
  Каїра З.С. Прогнозування сезонного попиту в логістиці та маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.134-138. – ISSN 0321-0499
1057525
  Крайчук С.О. Прогнозування сейсмостійкості наземних споруд під час вибухів циліндричних зарядів із застосуванням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Крайчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1057526
  Кузьменко Е.Д. Прогнозування селевих процесів : монографія / Е.Д. Кузьменко, Т.Б. Чепурна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-253. – ISBN 978-966-694-206-0
1057527
  Христюк Б.Ф. Прогнозування середніх, максимальних та мінімальних за декаду витрат води на Верхньому Дунаї // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1057528
  Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.О. Кулявець. – Київ : Кондор, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-351-221-1
1057529
  Школа Ігор Миколайович Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / Школа Ігор Миколайович, Виклюк Ярослав Іванович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 240-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропонована методологія аплікації методів фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі атрактивності для прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянута методика побудови нечіткого потенціального поля привабливості. ...
1057530
  Мезенцев К.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку і суспільна географія // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 12-20. – ISBN 966-521-126-9
1057531
  Лозова О.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання соціальних процесів в Україні / О.В. Лозова, С.С. Ніколенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 28-35. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1057532
  Манілов Ігор Феліксович Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків : Дис....канд.психологічних наук:19.00.04 / Манілов Ігор Феліксович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 188л. + Додатки:л.186-188. – Бібліогр.:л.170-186
1057533
  Манілов Ігор Феліксович Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.04 / Манілов Ігор Феліксович; Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1057534
  Пашко А.О. Прогнозування станів здоров"я людини на основі марковських ланцюгів / А.О. Пашко, Ковальчук-Хилюк, А.Д. Кравченко // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-617-7010-12-7
1057535
  Чікіна Н.О. Прогнозування станів систем, що розвиваються, з дискретним часом в умовах апріорної невизначенності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Чікіна Н.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 22л.
1057536
  Комарова Л.О. Прогнозування стану зброї і військової техніки методом імітаційного моделювання по Форрестеру // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянута методика імітаційного моделювання стану основного ресурсу бойових систем – зброї і військової техніки що дозволяє коректно прогнозувати динаміку чисельності «розрахункових одиниць» (комплексів) систем зброї і військової техніки (ЗіВТ)в ...
1057537
  Пєнська І.О. Прогнозування стану зовнішньоекономічної безпеки України / І.О. Пєнська, О.Є. Дахнова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 430-438. – ISSN 1993-6788
1057538
  Гончаренко О.М. Прогнозування стійкого розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1057539
  Доматенко Ю.В. Прогнозування стоку води за кривими спаду на р. Тиса в м. Вилок // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 93-96
1057540
  Циганюк А.В. Прогнозування структури ВВП на довгострокову перспективу методичні підходи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 20-24
1057541
  Герасимчук З.В. Прогнозування та антициклічне регулювання кон"юнктури ринку молочних продуктів України : монографія / З.В. Герасимчук, О.В. Кощій ; [М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т]. – Луцьк, 2010. – 634, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-634. – ISBN 978-966-1532-41-9
1057542
  Климко Г.Н. Прогнозування та запобігання впливу міжнародних фінансових криз / Г.Н. Климко, А.П. Румянцев, А.Я. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 44)


  Характеризуються процеси глобалізації світової економіки, позитивні та негативні боки цього явища, акцентується увага на одному зі слабких місць - можливості розгортання міжнародних фінансових криз, доводяться неохбідність прогнозування і запобігання ...
1057543
  Кеньо Галина Володимирівна Прогнозування та контроль параметрів і характеристик приладів на основі структур кремній -на-ізоляторі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кеньо Галина Володимирівна; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 16 с.
1057544
  Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування : Навч.посібн. / М.Т. Пашута, А.В. Калина. – Київ : МАУП, 1998. – 182с. – ISBN 966-7312-32-1
1057545
  Панкевич І.М. Прогнозування та модифікація лазерним випромінюванням властивостей шаріполікремнію в структурах "Кремній-На-Діелектрику". : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Панкевич І.М.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 22л.
1057546
  Дячук О.А. Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "Times-Україна " // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1057547
  Плис М. Прогнозування та оцінки хімічної обстановки, що виникає внаслідок аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин / М. Плис, М. Рогальов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1057548
  Семененко О.Г. Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста / О.Г. Семененко, С.С. Зелик, М.А. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 223-236. – ISSN 2306-546X
1057549
  Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навчальний посібник / М.Т. Пашута. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 408с. – ISBN 966-364-111-8
1057550
  Бунда В.В. Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг із врахуванням фактору старіння інформації / В.В. Бунда, С.О. Бунда // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 2218-5348
1057551
  Кравець Р.А. Прогнозування тенденцій світових фондових ринків та їхній вплив на розвиток реального сектора економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 75-84. – ISSN 2222-4459
1057552
  Стретович О.М. Прогнозування тенденцій світового ринку страхування в умовах фінансової нестабільності // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 176-183


  У статті розглянуто сутність та передумови становлення та розвитку світового ринку страхування; оцінено вплив глобалізації на економіку світового ринку страхування; проаналізовано динаміку розвитку світового ринку страхування за період 2007-2011 рр.
1057553
  Нікуліна А.С. Прогнозування теплофізичних властивостей мультикомпонентних розчинів невизначеного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікуліна Анастасія Станславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1057554
  Мізіна О.В. Прогнозування техніко-економічних параметрів на основі застосування бета-розподілу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.125-134. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1057555
  Попова Маргарита Іванівна Прогнозування технологічних характеристик та інтенсифікація процесу розмірної обробки електричною дугою складнопрофільних отворів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.03.07 / Попова М.І.; МО і НУ "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
1057556
  Федулова Л.І. Прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-28 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1057557
  Сенчик М.О. Прогнозування трансформації злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 42-46. – (Серія права ; № 14)


  В статье подчеркивается, что укрепление научной основы стратегии и тактики борьбы с преступлениями требует конкретного и объективного анализа не только современного состояния преступности и борьбы с ней, но и прогнозирования его на будущее. Автор ...
1057558
  Кириченко Н.М. Прогнозування трудоресурсного потенціалу низового адміністративного району (на прикладі Васильківського району) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 63-66. – ISBN 0201-8683
1057559
  Крістейнсен Г. Прогнозування у визначенні майбутнього рівня інфляції (на прикладі Нової Зеландії) : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 35-38 : Табл.
1057560
  Нагребельний В.П. Прогнозування у законодавчій діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1057561
  Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей гірських порід за теоретико-емпіричними залежностями // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 151-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1057562
  Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1057563
  Скакальська Л. Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т.Продайводою) Оскільки ефективність досліджень поведінки швидкостей пружних хвиль в газоносних тонкошаруватих геологічних структурах залежить від вибору геофізичної та ...
1057564
  Растяпін А. Прогнозування фінансових показників діяльності комерційного банку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-58 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1057565
  Приймак В.І. Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 82-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1057566
  Некрасова Н.І. Прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 121-129 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1057567
  Пластун О.Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи : монографія / О.Л. Пластун. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 401, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-352. – ISBN 978-966-8958-95-3
1057568
  Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1057569
  Момотюк Л.Є. Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 27-31
1057570
  Бобко А.М. Прогнозування фіскальних платежів за землю при здійсненні лісівництва // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISBN 978-966-2660-18-0
1057571
  Хецеліус О.Ю. Прогнозування хаотичних процесів в гідроекологічних системах на основі концепції аттрактора і нейромережевого підходу: Застосування // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1057572
  Закревський Д.В. Прогнозування хімічного складу грунтових вод на осушувальних системах в залежності від режиму рівнів / Д.В. Закревський, К.П. Терещенко, В.М. Бурдан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1057573
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л. 107-122; Дод.: л. 123-175
1057574
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1057575
  Шаповалова В.О. Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 37-41. – ISSN 2306-6806
1057576
  Бурбело О.А. Прогнозування цін на сировину у сільському господарстві / О.А. Бурбело, С.О. Бурбело // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 105-111. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1057577
  Четверик О.В. Прогнозування ціни цукру для підприємств цукрової галузі з врахуванням тенденцій внутрішнього та світового ринків // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
1057578
  Кравець Т.В. Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу / Т.В. Кравець, М.В. Петрик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1057579
  Андрієцький Б.Р. Прогнозування часових послідовностей з елементами невизначеності на основі нейромережевого спектрального аналізу : автореф. дис. ... канд. техн наук :05.13.23 / Андрієцький Богдан Романович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1057580
  Бондарець І.М. Прогнозування часових рядів на прикладі курсів валют за допомогою нейронних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано розроблену напівавтоматичну систему прогнозування часових рядів Neyro та розглядаються її застосування для прогнозування курсів валют на ринку Forex. The developed forecasting semi-automatic system of time series Neyro is described. ...
1057581
  Ковач Т.Ю. Прогнозування чисельності населення за допомогою показників механічного та природного руху населення . / Т.Ю. Ковач, Б Ю. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 31)
1057582
  Голубник О. Прогнозування чисельності населення регіонів України з врахуванням міжрегіональної міграції // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 57-62. – ISSN 0201-758Х
1057583
  Волошин І. Прогнозування чисельності роздрібних вкладників банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1057584
  Мохначук С.С. Прогнозування чисельності та складу населення локальних демогеографічних систем / С.С. Мохначук, С.Д. Проценко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 14-17. – ISBN 0868-6965
1057585
  Кикош Ю.В. Прогнозування чисельності учнів, слухачів і студентів навчальних закладів України за міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 206-213
1057586
  Краснов Ю.М. Прогнозування чисельності фахівців і підготовки кваліфікованих кадрів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 132-135.
1057587
  Білик Т.О. Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: класифікація та методи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 142-146
1057588
  Самчук І.М. Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 42-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
1057589
  Семенова Ю. Прогнозування як інструмент управління інфляцією в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-183.
1057590
  Булах П.Є. Прогнозування як обов"язковий етап інтродукційної роботи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Інтродукційний прогноз розглянуто як самостійний науковий напрямок досліджень. Запропоновано два кількісних методи визначення інтродукційної здатності рослин.
1057591
  Фролов А.В. Прогнозування, діагностика, індентифікація і надійність монокристалічних кремнієвих фотоперетворювачів із структурою n+-p-p+ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фролов А.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1057592
  Сольона О.Я. Прогнозування, моніторинг і попередження виникнення джерел загоряння горючого матеріалу в електрифікованих приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сольона Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
1057593
  Марушкевич А.А. Прогнозування, проектування, планування роботи навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-865-4
1057594
  Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.] / В.Є. Снитюк. – Київ : Маклаут, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-2200-09-6
1057595
  Беганська І.Ю. Прогнозуваня параметрів ринку послуг професійної освіти України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1057596
  Кіяшко Б.О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кіяшко Б.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1057597
   Прогнозы будущего : Виды на будущее. Прогнозы // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 58-74 : Фото. – ISSN 1029-5828
1057598
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – М, 1977. – 260с.
1057599
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – М, 1977. – 198с.
1057600
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – М, 1979. – 184с.
1057601
  Кабышев Б.П. Прогнозы нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины в исследованиях Н.Ф. Балуховского // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 142-146. – Библиогр.: 8 назв.
1057602
  Кац А.Л. Прогнозы погоды малой заблаговременности / А.Л. Кац. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 76с.
1057603
   Прогнозы развития природных явлений. – Новосибирск : Наука, 1982. – 157с.
1057604
  Сокол М. Прогнозы развития рынка легковых автомобилей в 2013 году // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 19-22 : рис. – ISSN 1606-3732
1057605
   Прогнозы расселения и планировки новых городов Крайнего Севера. – с.
1057606
   Прогнозы расселения и пранировки новых городов Крайнего Севера. – Ленинград : Стройиздат, 1974. – 198 с.
1057607
  Витинский Ю.И. Прогнозы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 152 с.
1057608
   Прогнозы солнечной активности и наблюдения солнечных активных явлений. – Ленинград : Наука, 1987. – 65 с.
1057609
  Сапожников В.И. Прогнозы стока рек в бассейне Волги по русловым запасам воды и притоку в речную сеть / В.И. Сапожников. – М., 1960. – 290с.
1057610
  Гвишиани Д.М. Прогностика / Д.М. Гвишиани, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 91с.
1057611
  Янков Я. Прогностика / Я. Янков. – София, 1993. – 288с.
1057612
  Матвієнко В.Я. Прогностика : Прогнозування соціальних та економічних процесів. Теорія. Методика. Практика: Навчальний посібник для студентів вузів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2000. – 484 с. – ISBN 966-7015-36-Х
1057613
  Рябушин А.В. Прогностика в архитектуре и градостроительстве / А.В. Рябушин, Дворжак Камил. – Москва : Стройиздат, 1983. – 184 с.
1057614
  Мартьянов В.С. Прогностика дальнего прицела: в поисках будущего для России и мира // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 4 (55). – С. 61-74
1057615
  Арутюнов В.Х. Прогностика як наука / В.Х. Арутюнов, В.О. Каравченко. – Київ, 1976. – 46с.
1057616
  Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С.102-107. – ISSN 1682-2366
1057617
  Бетяев С.К. Прогностика: первые шаги науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.3-14. – ISSN 0042-8744
1057618
  Карманчиков А.И. Прогностическая культура как ресурс личностного развития и профессионального самоопределения // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 394-402. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1057619
  Самура Б.Б. Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 57-61. – ISSN 2224-0586
1057620
   Прогностическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1990. – 133с.
1057621
  Миррахимов М.М. Прогностические аспекты трудовой деятельности в условиях высокогорья / М.М. Миррахимов. – Фрунзе, 1983. – 161с.
1057622
  Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике / Б.С. Гершунский. – К., 1974. – 208с.
1057623
  Гражданников Е.Д. Прогностические модели социально-демографических процессов / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1974. – 112с.
1057624
  Самборская Ирина Николаевна Прогностические особенности внутренней формы производного слова (на материале производных имен существительных с общим значением "носитель звукового признака") : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Самборская Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1057625
  Асеева И.А. Прогностические подходы и этические основания техно-социальной экспертизы / И.А. Асеева, С.В. Пирожкова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1057626
   Прогностические схемы для некоторых метеоэлементов и численных эксперимент. – Ташкент, 1968. – 72с.
1057627
  Боруха С.Ю. Прогностический подход к разработке комплексной программы развития вуза / С.Ю. Боруха, С.А. Ряднова, Ю.В. Бовкунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 0869-3617


  Решение проблемы прогнозирования развития образовательного учреждения является одним из условий эффективного управления образовательной деятельностью вуза социокультурной сферы. Предложенная в статье технология прогнозирования апробирована, в том ...
1057628
  Дагхар Самауиль Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 151-158. – ISSN 2224-0586
1057629
  Емчик Любовь Федоровна Прогностическое обоснование содержания обучения физике для медицинских вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Емчик Любовь Федоровна; НИИ педагогики УССР. – К., 1986. – 23л.
1057630
  Ватага В.В. Прогностична значимість додаткових факторів ризику ішемічної хвороби серця у осіб з нормальними показниками ліпідного обміну // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 45-51. – ISSN 2227-7404
1057631
  Юрчинська Г.К. Прогностична модель психологічного дослідження діяльності з налагоджування програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Показано, що діяльність "налагоджування програм для ЕОМ" - це така діяльність, вивчення якої лежить на перетині технічних, природничих наук та наук про людину. Прогностична модель психологічного дослідження вказаної діяльності - це комплекс факторів, ...
1057632
  Максимов М. Прогностична роль музичного сприймання у визначенні степеню адаптивності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена вивченню проблеми прогностичної ролі музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивності людини. Показано, що існує зв"язок між ступенем здатності людини до адаптації та її музичними уподобаннями. Доведено, що психокорекційні ...
1057633
  Кондратюк О.А. Прогностична функція права та проблеми її реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 33-39. – ISSN 1563-3349
1057634
  Ієрусалимов І.О. Прогностична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 72-77.
1057635
  Гаєвська О.Б. Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 51-58. – ISSN 2072-1692
1057636
  Оврах Т.Г. Прогностичне значення реактивності тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу в динаміці лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Оврах Тамара Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1057637
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до приятелів" : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 1997. – 15л.
1057638
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до Приятелів" : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.154-180
1057639
  Фареник С.А. Прогностичне управління як форма зв"язку теоретичних моделей і практичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про сутність та роль прогностичних дій в управлінській діяльності.
1057640
  Льовкіна О.Г. Прогностичний потенціал вчення О.О. Богданова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 204-210
1057641
  Ніколаєску І. Прогностичні вектори діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо професійно- педагогічної самореалізації викладача в умовах інформаційно-комунікаційного простору // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 56-66. – ISSN 2077-1827
1057642
  Вербицький В. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 28-32. – ISSN 0131-6788
1057643
  Самборська Ірина Миколаївна Прогностичні особливості внутрішньої форми похідного слова : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Самборська Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 26л.
1057644
  Губіна О. Прогностичні рекомендації британського досвіду використання елементів відкритої освіти в університетах сучасної України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 216-220. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
1057645
  Ільченко О. Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 123-135. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан сучасної благодійності жінок в освіті України; обґрунтовано головні тенденцій розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття; розроблено комплекс умов, які сприятимуть ефективному і результативному функціонуванню ...
1057646
  Терешкін К.І. Прогностично-діагностичне значення апеліну-13 та поліморфізму генів LCT, FDPS та VDR в розвитку остеоартроза на тлі ожиріння у осіб молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Терешкін Костянтин Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1057647
  Оніка С.Г. Прогнроз та керування сейсмікою массових вибухів на залізорудних кар"єрах при їх наближенні до охороняємих об"єктів : Автореф... докт. техн.наук: 05.15.03 / Оніка С. Г.; МО Укр., Криворізк. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1996. – 41л.
1057648
  Панасюк О.П. Проголошення Білоруської Народної Республіки: передумови, причини та особливості // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 360-362. – ISBN 978-966-493-676-4
1057649
  Новіков А. Проголошення доктрини Монро // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 33-34
1057650
  Реєнт Олександр Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 1999-4966
1057651
  Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 4-11. – ISSN 0130-5247
1057652
  Верстюк В. Проголошення назалежності УНР: історичне значення // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 8-20. – ISBN 978-966-355-019-0
1057653
  Шевчук В.П. Проголошення незалежності Карпатської України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 52)


  Висвітлюється складний процес надання Закарпаттю автономії та проголошення незалежності Карпатської України.
1057654
  Вегеш М. Проголошення незалежності Карпатської України / М. Вегеш, М. Токар // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 10
1057655
  Сабадан О.О. Проголошення незалежності Тайваню як виклик регіональній безпеці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1057656
  Рум"янцев В.О. Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 143-155. – ISSN 1993-0909
1057657
  Усмонов А. Проголошення незалежності Хорватії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 262-264. – ISBN 978-966-171-793-9
1057658
  Шніцер Ігор Проголошення та узаконення автономії Словаччини у жовтні-листопаді 1938 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 63-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются и анализируются внутренние и внешние причины провозглашения автономии Словакии в октябре 1938 г. Исследованы место и роль в этом процессе Глинковской словацкой людовой партии. Доказано, что процесс провозглашения автономии ...
1057659
  Лила Л.В. Проголошення Української Народної Республіки. Історія України. 10 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 22/23 (302/303). – С. 24-26
1057660
  Козловский В.М. Проградные преобразования амфиболитов в эклогиты и эклогитоподобные породы в условиях низкобарической части эклогитовой фации (на примере Беломорского подвижного пояса) / В.М. Козловский, Л.Я. Аранович, Н.И. Фришман // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 906-931 : рис., табл. – Библиогр.: с. 928-931. – ISSN 0016-7886
1057661
  Грушевський О.С. Програм по історії середньовічної Европи // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 15-16
1057662
   Програма " Історія зарубіжних літератур" (Літератур Сходу) для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 40с
1057663
  Васильєв Є.О. Програма "fiscalis 2013" як орієнтир для подальшого співробітництва України з ЄС у сфері оподаткування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 9-15. – ISSN 0201-7245
1057664
  Совин О.Р. Програма "SpectroCalc-H5A" для розрахунку констант кислотності на основі спектрофотометричних даних / О.Р. Совин, І.О. Пацай // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 1991-0290
1057665
  Кочетков В.М. Програма "Горизонт 2020": міжнародна співпраця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 8-10
1057666
   Програма "Гуманітарний підручник для вищої школи". – К, 1997. – 15с.
1057667
  Панченко С. Програма "Два дипломи" як форма інтернаціоналізаціі сучасного університету / С. Панченко, А. Каграманян, О. Кравченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1057668
  Козлов Анатолій Програма "Державного іспиту з українознавства" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 226-229. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано авторську програму "Державного іспиту з українознавства" для студентів факультету філології зі спеціальності "Українська мова і література та українознавство".
1057669
   Програма "Зелений офіс" // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  Про благочинну акцію Інституту журналістики - програму "Зелений інститут" (вивіз макулатури для вторинної переробки), що має на меті залучити наших студентів та викладачів до екологічної відповідальності та зібрати кошти дитячому санаторію "Барвінок".
1057670
  Бондарчук Я. Програма "Лідерство для молодих бібліотекарів": враження учасника / Ярослава Бондарчук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 38-39. – ISSN 1811-377X


  У статті коротко представлено досвід найбільших бібліотек Латвії, враження учасників тренінгів від занять та пізнавальних екскурсій містами цієї європейської країни.
1057671
  Ляшенко Валентина Програма "Ляльковий театр" : для учнів з мовленнєвими вадами // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1057672
  Никулина Г.Н. Програма "нового общества" и борьба партий во Франции (1969-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никулина Г. Н.; МГУ, Ист. фак. Каф. нов. и новейш. ист. – Москва, 1975. – 23л.
1057673
   Програма "Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 3-40
1057674
  Черпакова Т.Г. Програма "Східного партнерства": передумови заснування та практична реалізація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 192-194


  У статті аналізуються передумови заснування програми "Східного партнерства" та етапи її реалізації. Розглянуто практичні кроки та ініціативи на шляху до втілення поставлених завдань, напрями співпраці між країнами-учасниками програми. На прикладі ...
1057675
  Бородюк Н. Програма "Темпус" допоможе хворим дітям // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Психологи нашого університету почали працювати над передпроектом програми ЄС "Темпус" - "Професійне навчання клінічної психології для допомоги дітям". Про підсумки першого року співпраці: підготовлено нові курси та спецкурси, вийшли нові видання: ...
1057676
  Кравченко Ю.М. Програма "філософія для дітей" як ефективний підхід у вихованні особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 126-128
1057677
  Мелещенко О. Програма "цивілізація" як система, що навчає / О. Мелещенко, О. Кирилкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 95-106. – (Журналістика ; Вип. 2)
1057678
  Коломієць Т. Програма «Озон» // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Чимало університетських колег вже встигли вподобати запропоновану Радою ветеранів програму «Озон». Щомісяця один із найстаріших ботанічних закладів України організовує для ветеранів і всіх охочих тематичні екскурсії парковою та науковою частинами ...
1057679
   Програма 11 наукової студентської конференції 4-7 квітня 1955 року. – Київ, 1955. – 16с.
1057680
   Програма 13-тої щорічної міжвузівської наукової конференії, присвяченої вивченню творчості Івана Франка. – Івано-Франківськ, 1968. – 8с.
1057681
   Програма 17 наукової конференції по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік, присвяченої 20-річчю заснування Львівського лісотехнічного інституту, з 27 вересня по 2 жовтня. – Львів, 1965. – 18с.
1057682
   Програма 19-ї студентської наукової конференції 18-22 квітня. – Львів, 1966. – 24с.
1057683
   Програма 2-ої науково-методичної конференції економічного факультета : (на тему "Поліпшення методики викладання політичної економії та інших дисциплін економічного циклу в світлі серпневої (1967 р.) постанови ЦК КПРС "Про заходи по дальшому розвитку суспільних наук та підвищення їх ролі в комуністичному будівництві")". – Київ : КДУ, 1968. – 4 с.
1057684
   Програма 21-ї наукової студентської конференції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1965. – 39с.
1057685
   Програма 21 наукової конференції викладачів і аспірантів по підсумках науково-дослідної роботі за 1968 рік. – Львів, 1969. – 24с.
1057686
   Програма 22-ї наукової студентської конференції, присвяченої 23 з"їзду КПРС. – Київ, 1966. – 16с.
1057687
   Програма 22-ї студентської наукової конференції. – Львів, 1969. – 24с.
1057688
   Програма 3-ї науково-методичної конференції факультету журналістики на тему. – К, 1970. – 4с.
1057689
   Програма 3 наукової студентської конференції 1947 року. – Київ, 1947. – 16с.
1057690
   Програма 31-ї наукової сесії Львівського державного університету ім. І.Я. Франка, присвяченої 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції/1917-1957/, 25-29 жовтня 1957 р. : МВО УРСР; Львівський державний університет ім. І.Я. Франка. – Львів, 1957. – 17с.
1057691
   Програма 4 наукової сесії КДУ. – Львів, 1948. – с.
1057692
   Програма 58-ї науково-практичної конференції. – Київ, 1997. – 91с.
1057693
   Програма 9 наукової студентської конференції Київського Державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, 13-18 квітня 1953 року. – Київ, 1953. – 20с.
1057694
  Тихомирова Є.Б. Програма PHARE та її PR-технології як фактор оптимізації європейської інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 306-315. – ISBN 966-628-197-5
1057695
   Програма Secure-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 75-79. – ISSN 1815-2066
1057696
  Максименко О.В. Програма TEMPUS-TACIS: глобалізація і можливості вибору (з досвіду викладання усного перекладу в Київському університеті) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 257-261. – ISBN 966-7890-03-1
1057697
   Програма VI міжвузовської наукової конференції. – Одеса, 1965. – 14с.
1057698
   Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні для науковців, викладачів, випускників ВНЗ та студентів старших курсів гуманітарні, соціальні, точні, технічні, природничі дисципліни // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Фінансування науки у країні, яка воює за свою Незалежність, не є достатнім, та й не може задовольнити всі потреби. Але найактивніші молоді науковці знають: саме сьогодні є дуже багато можливостей скористатися фінансуванням і програми "Горізонт ...
1057699
   Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Стипендії для кандидатів та докторів наук, молодих викладачів та дослідників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1057700
   Програма академічного обміну з адміністративного права "Адміністративне право у сучасному вимірі" // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – С. 67-68. – ISSN 2524-101X


  З 20 по 27 жовтня 2017 року на базі юридичних університетів та факультетів України, за підтримки OSCE Project Coordinator in Ukraine та Європейського центру верховенства права в межах програми ака- демічного обміну з адміністративного права ...
1057701
  Матвієнко Т.О. Програма аудиту зобов"язань за податками і зборами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 99-104
1057702
  Просяник О.Я. Програма будівництва комунізму / О.Я. Просяник. – К., 1962. – 48с.
1057703
  Хижняк В.П. Програма вдосконалення соціалізму / В.П. Хижняк. – Київ, 1986. – 49 с.
1057704
  Білан А. Програма взаємозбагачення і взаємопошани // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 0868-9644


  Відкрилися "Литовські дні в Україні - 2008". Проект надає широкі можливості для грунтовного і всебічного знайомства з культурою, мистецтвом, історією та економікою братньої країни.
1057705
  Кульчицький Б. Програма вибіркового магістерського курсу "Економічна соціологія" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.164-170
1057706
  Майєр В Н. Програма вибіркової навчальної дисципліни "Методика реалізації міжкультурної мовної освіти" для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська, іспанська, німецька) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 4 (92). – С. 46-48. – ISSN 1817-8510


  Продовження назви: французька. У публікації представлено навчальну програму вибіркової дисципліни "Методика реалізації міжкультурної мовної освіти" для студентів другого (магістерського) рівня (спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 ...
1057707
   Програма вивчення дисципліни "Теорія держави і права" : для перепідготовки слухачів за спец.;Правознавство;. – Київ : КУ, 1997. – 15 с.
1057708
   Програма вивчення питання про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в науково-дослідному інституті. – К, 1970. – 8с.
1057709
  Швець В.Г. Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України / В.Г. Швець, С.І. Травінська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 103-108. – ISSN 2222-0712
1057710
   Програма виробничої переддипломної практики студентів з спеціальності "економічна кібернетика". – Київ : КДУ, 1970. – 9 с.
1057711
   Програма виробничої практики студентів в місцевих Радах депутатів трудящих і методичні вказівки по її організації та проведенню. – Київ : КДУ, 1968. – 6 с.
1057712
  Семенюченко Олексій Валерійович Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / підгот.: П.П. Кононенко, Л.Г. Касян, О.В. Семенюченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 171-182
1057713
  Семенюченко Олексій Валерійович Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / програму підгот.: П.П. Кононенко, Л.Г. Касян, О.В. Семенюченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-84
1057714
   Програма виховання комуністичної моралі в школі з методичними вказівками до неї. – К, 1961. – 193с.
1057715
   Програма військового стажування (практики) курсантів третього (другого)курсу Військового інституту : Спец."Фінанси (ВОС-310101). – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1057716
   Програма військової практики курсантів п"ятого курсу Військового інституту : Спеціальність "Фінанси" (ВОС -310101).Посада:Hачальник фінансово служби. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 11с.
1057717
   Програма Віктора Набруска // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-3
1057718
   Програма Всесоюзного конкурса на проєкт памятника й музею на могилі Т.Г. Шевченка. – Х, 1931. – 55с.
1057719
   Програма Всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2007. – 16 с.
1057720
  Божко О.І. Програма вступних іспитів для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Історія України / О.І. Божко, В.Ф. Колесник // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14.
1057721
  Єделєв Р.С. Програма гідної праці для країни як механізм здійснення програм технічного співробітництва Міжнародної організації праці // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 138-143. – ISBN 978-966-2609-68-4
1057722
  Василик І. Програма дисципліни "Історія адвокатури України" та методика ії викладання для студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 6 (14), червень. – С. 51-55
1057723
   Програма дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 14 с.
1057724
   Програма дисципліни "Системи технологій" : для студ.спец."Менеджмент у виробничій сфері"("Менеджмент організацій") денно та очно-заоч.форми нав. – Київ, 1997. – 11 с.
1057725
   Програма дій : Адаптована на Міжнар.Конф.з питань народонаселення та розвитку. Каїр, 5-13 вересня 1994 р. – Київ, 1997. – 178с. – ISBN 95-0-89714-400-7
1057726
   Програма дій "Порядок денний на ХХІ століття" ("AGENDA 21"). – Київ : Інтелсфера, 2000. – 360с. – (Нам жити на цій землі). – ISBN 966-95735-0-5
1057727
  Сошинська Я. Програма дій в умовах кризи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 34-35. – ISSN 1029-7200


  Президія Української бібліотечної асоціації (УБА) 7 липня 2015 р. ухвалила Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи", де представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої значущості для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та ...
1057728
   Програма дій з подальшого впровадження "Порядку денного на ХХІ століття" ("RIO+5"). – Київ : Інтелсфера, 2000. – 58с. – (Нам жити на цій землі). – ISBN 966-95735-1-3
1057729
  Деяк Я. Програма діяльності Кабінету Міністрів України // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 4-11
1057730
   Програма діяльності кабінету міністрів України " Відкритість, дієвість, результативність". – Київ, 2003. – 34с.
1057731
  Жиляєв І.Б. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: досвід та перспективи // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С. 10-16
1057732
  Карпухіна Т.О. Програма діяльності ОУН на початковому етапі Другої свтової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 198-201. – ISSN 0321-0499
1057733
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1057734
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1057735
   Програма для географічних факультетів педагогічних інститутів : Методика фізичної і економічної географії. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
1057736
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К, 1998. – 28с.
1057737
  Присяжна Т.М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Українознавство" : 1-4 класи / програму підгот.: П.П. Кононенко, Т.М. Присяжна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-102
1057738
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Економіка & фінанси", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1057739
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Прикладні фінанси", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1057740
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Родинні фінанси", 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1057741
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова абетка", 2 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 5-8. – Бібліогр.: 18 назв.
1057742
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова арифметика", 3 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 8-12. – Бібліогр.: 18 назв.
1057743
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова культура", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 10-12 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1057744
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова поведінка", 4 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 12-15. – Бібліогр.: 20 назв.
1057745
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансово-грамотний споживач", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1057746
   Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа українських говорів Закарпатської області УРСР. – Ужгород, 1960. – 88с.
1057747
   Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української мови. – Київ, 1948. – 167с.
1057748
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – Київ, 1984. – 308с.
1057749
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – 2-е вид. – К., 1987. – 297с.
1057750
   Програма для педагогічних інститутів "Фізіологія тварин і людини". – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 16с. – Библиогр.: с.14-16
1057751
   Програма для природничих факультетів педагогічних інститутів "Фізіологія тварин і людини". – Київ : Радянська школа, 1938. – 16с.. – Библиогр.: с.16
1057752
  Піщалковська М. Програма для спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов / М. Піщалковська, К. Гребіник // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 2-12
1057753
   Програма для технікумів підготовки культурно-освітніх працівників, 1954. – 32с.
1057754
   Програма для університетів "Загальний курс фізіології тварин і людини". – Київ : Радянська школа, 1938. – 15с. – Библиогр.: с.14-15
1057755
   Програма для університетів та педвишів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1938. – 6с. – Библиогр.: с.6
1057756
   Програма для університетів та педвишів "Загальна ембріологія". – Київ : Радянська школа, 1938. – 4с. – Библиогр.: с.4
1057757
   Програма для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 7с.
1057758
   Програма для хімічних факультетів університетів. – К.-Х, 1938. – 4с.
1057759
   Програма до вступних іспитів у 1997 році. – К, 1997. – 15с.
1057760
   Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід. – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка. – 16 с. – (Етнографічний збірник т. 1)
1057761
  Михальчук К.П., Тимченко Є.К. Програма до збирання діалектичних одмін української мови / К. Михальчук і Е. Тимченко. – Київ : Вид. Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 1-ї Київ. Спілки Друк. Справи, 1909. – II, 202, IV с. – Рік вид. встановлено за кн.: Кн. летопись.1909, № 50.


  На тит. стор. прим. № 5633 дарчий надпис: Високоповажанаму професорові А.М. Лободі від авторів К. Михальчук, Е. Тимченка
1057762
   Програма до збірання відомостей про громади і збірки сільської молоді / Вирізка з Матеріалів до укр.-рос. етнології, т.2. – 27 с.
1057763
  Прушковський Л.В. Програма добробуту / Л.В. Прушковський, К.Д. Якимчук. – К., 1982. – 104с.
1057764
  Лугова О.А. Програма добросусідства "Польща-Білорусь-Україна" як чинник активізації транскордонного співробітництва єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 58-62. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1057765
  Товстокора Ю.В. Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 102-112
1057766
  Осіпов С. Програма досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній в спектрі сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Представлено програму досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній, яка реалізується на голосіївському сонячному телескопі АЦУ-5. Запропоновано методи врахування впливу основних дестабілізуючих факторів, а саме розсіяного світла в спектрографі, ...
1057767
  Шнуровська Л.В. Програма експерементально-фонетичного дослідження соціокультурних особливостей просодичної інтерференції в усному англійському мовленні українських білінгвів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 470-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1057768
  Війтишин В.І. Програма екуменічного діалогу УГКЦ згідно Івана Павла II / Архієпископ і митрополит Володимир Війтишин. – Івано-Франківськ : Маргітич О.І., 2015. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-233 та в підрядк. прим.
1057769
  Коваль О.В. Програма ЄС "Горизонт-2020" - для кого то що вона дасть Україні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 2-3


  Горизонт 2020 - нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона триватиме з 2014 до 2020 року з загальним бюджетом 80 млрд. євро.
1057770
   Програма ЄС Еразмус+ допоможе тридцяти українським вишам поліпшити освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
1057771
  Міщук Г. Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави / Г. Міщук, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 33-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912
1057772
   Програма з анатомії та фізіології людини для студентів філософського факультету. – Київ, 1981. – 7 с.
1057773
  Буренко В. Програма з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 58-69
1057774
   Програма з археології для історико-філол. – К, 1960. – 36с.
1057775
   Програма з вступу до романського мовознавства для студентів факультету романо-германської філології. – К, 1978. – 12с.
1057776
  Олійник Я.Б. Програма з географії / Я.Б. Олійник, П.О. Масляк, О.Я. Скуратович // Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України
1057777
   Програма з географії для 3 та 4 груп трудової політехнічної школи. – Харків : Радянська школа, 1933. – 7 с.
1057778
   Програма з географії для другого концентру семирічки (ФЗС та ШКМ). – Харків : Радянська школа, 1932. – 26 с.
1057779
   Програма з географії для трудової політехнічної школи. – 2-ге вид. – Харків : Радянська школа, 1933. – 55с.
1057780
  Хлєбніков К. Програма з графічної грамоти та математики / К. Хлєбніков. – Х., 1930. – 80с.
1057781
   Програма з державного права буржуазних держав для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 30с.
1057782
   Програма з дисципліни "Історія середніх Віків" : для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 19с.
1057783
   Програма з дисципліни "Політична психологія" : Для студентів третього року денної форми навчання факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2006. – 22с.
1057784
   Програма з дисципліни "Психологія викладацької роботи" : Для студентів магістратури мех.-мат. факультету. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20с.
1057785
   Програма з дисципліни "Соціальні та політичні конфлікти" : Для студентів магістратури факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2007. – 20с.
1057786
   Програма з діалектичного та історичного матеріалізму для вечірніх університетів марксизму-ленінізму при міськкомах партіі, гуртків і семінарів системи партійної освіти, а також для самостійно вивчаю. – К, 1958. – 43с.
1057787
   Програма з економіки социалістичних сільськогосподарських підприємств для економічних шкіл, гуртків і семінарів сітки партійної освіти, а також для самостійно вівчаючих економіку соц. сільськ. підпр. – К, 1958. – 31с.
1057788
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1958. – 15с.
1057789
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1959. – 16с.
1057790
   Програма з історії античної філософії. – К, 1972. – 16с.
1057791
   Програма з історії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – Львів, 1957. – 31с.
1057792
   Програма з історії КПРС. – К, 1959. – 48с.
1057793
   Програма з історії південних і західних слов"ян. – Х, 1957. – 35с.
1057794
   Програма з історії російської журналістики 18-19 ст : Для фак-тів і відділів журналістики держ. ун-тів. – Львів, 1956. – с.
1057795
   Програма з історії української літератури. – Львів, 1967. – 98с.
1057796
   Програма з історії української літератури другої половини 19 - початку 20 ст. – К, 1997. – 74с.
1057797
   Програма з історії української літератури кінця 19 - початку 20 століття. – К, 1957. – 36с.
1057798
   Програма з історії української радянської літератури для філол. фак-тів ун-тів та пед. ін-тів. – Київ, 1952. – 68с.
1057799
   Програма з колгоспного права. – К, 1956. – 14с.
1057800
  Адаменко С. Програма з культури мовлення
1057801
   Програма з курсу " Математика" : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с.
1057802
   Програма з курсу " Синтез і аналіз чистих речовин". – Київ, 1973. – 3с.
1057803
   Програма з курсу "Електрохімічні методи аналізу". – Київ, 1973. – 5с.
1057804
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури". – К, 1998. – 30с.
1057805
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури" : для відділення фольклористики філол. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 31с.
1057806
   Програма з курсу "Історія СРСР" для підготовчих відділень. – К, 1985. – 36с.
1057807
   Програма з курсу "Історія української літератури. – К, 1986. – 55с.
1057808
   Програма з курсу "Історія української літературної критики" для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 20с.
1057809
   Програма з курсу "Методика викладання української мови". – К, 1958. – 23 с.
1057810
   Програма з курсу "Оптичні методи аналізу" для студентів. – К, 1967. – 7с.
1057811
  Мазурмович Б.М. Програма з курсу "Основи зоології" / Б.М. Мазурмович. – Х, 1964. – 12с.
1057812
   Програма з курсу "Палеографія антропогена для студентів - географія 3 курсу геогафічного факультету. – К, 1970. – 8с.
1057813
   Програма з курсу "Природна хімічного зв"язку для студенстів 1-го курсу хімічного факультету. – Київ, 1973. – 2с.
1057814
   Програма з курсу "Прокурорський нагляд в СРСР". – К, 1956. – 10с.
1057815
   Програма з курсу "Психологія". – Київ, 1952. – 16с.
1057816
   Програма з курсу "Систематика вищих рослин" для студенстів стаціонару. – К, 1974. – 10с.
1057817
   Програма з курсу "Спектральний і аналіз для студенстів 4 курсу біологічного факультету. – Київ, 1973. – 3с.
1057818
   Програма з курсу "Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу" : для студ. 4 курсу хім. ф-ту. – Киев : КДУ, 1972. – 6 с. – На тит. 1973 р.
1057819
   Програма з курсу "Фізіологія людини і тварин з основами анатоміі "для студентів біологічного факультету. – Київ, 1983. – 18 с.
1057820
   Програма з курсу Економічна географія зарубіжних держав. – Х, 1959. – 32 с.
1057821
   Програма з курсу історичної граматики українскоі мови. – Львів, 1958. – 23с.
1057822
   Програма з курсу історії зарубіжних літератур. – Київ, 1973. – 18с.
1057823
   Програма з курсу методики викладання української літератури. – К, 1956. – 20с.
1057824
   Програма з курсу практичної стилістики української мови. – Київ : КДУ, 1965. – 12 с.
1057825
   Програма з курсу радянського будівництва для студентів юридичного факультету. – Київ : КДУ, 1956. – 11 с.
1057826
   Програма з курсу сучасної української літературної мови. – Київ, 1965. – 15 с.
1057827
   Програма з курсу української діалектології : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 23 с.
1057828
   Програма з курсу української народнопоетичної творчості : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 33 с.
1057829
  Мазурмович Б.М. Програма з методики природознавства для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернігів, 1945. – 12с.
1057830
   Програма з міжнародного права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 23с.
1057831
  Мельник Н. Програма з навчального предмета має виражати консолідовану думку фахівців // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1057832
   Програма з новітньої історії. – Харків, 1957. – 48 с.
1057833
   Програма з нормативного курсу "Нижчі рослини". – К, 1978. – 28с.
1057834
   Програма з основ римського цивільного права. – К, 1956. – 7с.
1057835
   Програма з основ сільського господарства для природничо-географічних відділів. – Київ, 1952. – 16с.
1057836
   Програма з політичної економії. – К, 1959. – 60с.
1057837
   Програма з радянського кримінального права. – Київ, 1973. – 77с.
1057838
   Програма з радянського кримінального процесу. – К, 1956. – 16с.
1057839
   Програма з радянського трудового права. – М, 1956. – 22с.
1057840
   Програма з радянського фінансового права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 16с.
1057841
   Програма з радянського цивільного процесу. – К, 1956. – 18с.
1057842
   Програма з радянської криміналістики для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 27с.
1057843
   Програма з спецкурсу "Елементарний і функціональний аналіз мономерів і полімерів". – К, 1972. – 6с.
1057844
   Програма з спецкурсу "Стереохімія". – К, 1972. – 4с.
1057845
   Програма з спецкурсу "Транспортне право". – Київ : КДУ, 1983. – 12 с.
1057846
   Програма з теорії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 19с.
1057847
   Програма з української мови. – Київ : Вид-во Київ ун-ту, 1962. – 14 с.
1057848
   Програма з української мови для середніх навч. закладів УРСР на базі 8 кл. сер. шкіл МВ і ССО УРСР. – Київ : Вид-во Київ ун-ту, 1965. – 16 с.
1057849
   Програма з фізичної географії частин світу : (для географічних факультетів державних університетів). – Київ, 1978. – 46 с.
1057850
   Програма з французької мови. – Київ, 1973. – 25 с.
1057851
   Програма з хімії для слухачів підготовчих відділень. – К, 1980. – 11с.
1057852
   Програма з японської мови : Для студентів відділення сходознавства (перший рік навчання). – Київ : Київський університет, 1998. – 15с.
1057853
   Програма за възпитательната работа в дестката градина. – София, 1976. – 304 с.
1057854
   Програма загального курсу "біохімія" для біофізиків та біохіміків. – К, 1982. – 8с.
1057855
   Програма загального практикуму з органічної хімії : для студентів другого та третього курсів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 13с.
1057856
  Головешко Д. Програма Запорізької ОДТРК "Запоріжжя" "Мова як море": 15 років мовного виховання // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 182-189


  В статті розглядаються структура та специфічні риси освітньо-пізнавальної програми "Мова як море", окреслюється її соціальне значення. The article deals with the structure and specific features of educational TV-program "Language as a sea", ...
1057857
   Програма захисту свідків. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 55с.
1057858
   Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 32 с.
1057859
  Цілуйко К.К. Програма збирання матеріалів для вчення топоніміки України. / К.К. Цілуйко. – К, 1962. – 20с.
1057860
  Грушевська К. Програма збирання матеріялів до українського народного сонника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 106-107. – ISSN 2225-5095
1057861
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 16-20 грудня 1952 року. – Київ, 1952. – 26с.
1057862
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 29 січня - 2 лютого 1954 року. – Київ, 1954. – 12с.
1057863
  Микитенко О.О. Програма зі слов"янського фольклору П.Г. Богатирьова та невідомий лист його до М.Т. Рильського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 72-82. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено невідомі матеріали з приватного архіву В.С. Бобкової, які відносяться до історії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського середини ХХ ст., а саме лист П.Г. Богатирьова до М.Т. Рильського із його ...
1057864
   Програма зі спецкурсу "Український дитячий фольклор (народнопоетичний та етномузикознавчий аспекти)" : для студ. спеціальності "Фольклористика". – Київ : Київський ун-т, 2006. – 28 с.
1057865
  Коваленко О. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15.
1057866
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 10-18
1057867
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)
1057868
   Програма і запрошення : Назустріч 100-річчю з дня народження В.І.Леніна. – Київ : КДУ, 1969. – 5с.
1057869
   Програма і матеріали для діалектологічної практики студенстів філологічного факультету університету. – Одеса, 1974. – 102с.
1057870
   Програма і методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів. – Київ, 1946. – 32 с.
1057871
   Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" : для слухачів спеціальності 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2006. – 37с.
1057872
   Програма і методичні настанови до проведення виробничої фізико-географічної практичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – 88с.
1057873
   Програма і методичні поради до проходження комплексної виробничої практики у сільскому господарстві. – Київ : КДУ, 1973. – 16 с.
1057874
   Програма і методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Морфологія рослин" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 20с. – ISBN 966-7459-52-7
1057875
  Кириченко С.А. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. П. Могили; комплексу " Києво-Могилянська академія"; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 20с. – (Методична серія ; Вип.61). – ISSN 1811-492X
1057876
   Програма і питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка, вищі рослини" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 52 с.
1057877
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Основи криміналістичної мікрооб"єктології" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1057878
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми вдосконалення предмету та системи юридичних наук" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1057879
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми кримінального судочинства" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1057880
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми одорології" : для магістрів-юристів / Мін-во внутрішніх справ України; КІВС; Уклад.: С.А.Кириченко, Ю.О.Кириченко. – Київ, 2004. – 12с.
1057881
   Програма і плани семінарських занять з курсу політичної економії. – К, 1991. – 53с.
1057882
   Програма і прани практичних занять з курсу "Теорія і практика перекладу". – К, 1984. – 20с.
1057883
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – К, 1991. – 63с.
1057884
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – Київ, 1991. – 62с.
1057885
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської коммуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1940. – 88 с. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1057886
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1938. – 95 с. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1057887
   Програма і тези доповідей Республіканської міжвузівської наукової конференції. – с.
1057888
  Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 72-88. – ISSN 1815-2066
1057889
  Карацюба А. Програма історико-філологічного факультету Університету Св. Володимира 1886-1891 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 16-19
1057890
  Ющенко В. Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича // Новини Закарпаття, 2004


  Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича
1057891
   Програма кандидатських іспитів з фізико-математичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 170с.
1057892
   Програма кандидатського іспиту.Технічні науки : 05.13.13 - обчислюв. машини, системи та мережі: Програми кандидат. іспитів зі спец-тей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. – Київ : Київський університет, 2001. – 17с. – фз,рфз,м.м.,киб. карточки есть
1057893
   Програма курсу " Географія Туреччини ". – Київ : Київський університет, 2000. – 16с.
1057894
   Програма курсу " Історія і теорія політичних партій і рухів " : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с
1057895
   Програма курсу " Історія та теорія політичних партій і рухів ". – Київ : Київський університет, 2001. – 24с.
1057896
   Програма курсу " Математичні методи у психології " для студентів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1057897
   Програма курсу " Мова права" : для студ. юр. вузів та фак-тів. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 52 с. – ISBN 966-95249-2-Х
1057898
   Програма курсу "Адвокатура в Україні" : для слухачів за спеціальністю 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1057899
   Програма курсу "Альгоіндикація" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с.
1057900
   Програма курсу "Аналіз господарської діяльсності промислових і сільськогосподарських підприємств". – К, 1977. – 11с.
1057901
   Програма курсу "Англійська мова". – К, 1997. – 12с.
1057902
   Програма курсу "Арабська літературна мова" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 15с.
1057903
   Програма курсу "Аудит" : для слухачів спеціальностей 7.050.104 "Фінанси", 7.050.106 "Облік і аудит". – Київ, 2005. – 20с.
1057904
   Програма курсу "Безпека життєдіяльності" : Для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 10с.
1057905
   Програма курсу "Буржуазна філософія епохи імперіалізму" : для філософського ф-ту КДУ. – Київ : КДУ, 1972. – 22 с.
1057906
   Програма курсу "Валеологія" для учнів гуманітарних ліцеїв. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 4с.
1057907
   Програма курсу "Вступ до класичної філології". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
1057908
   Програма курсу "Вступ до літературознавства". – К, 1997. – 18с.
1057909
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – Київ, 1975. – 27 с.
1057910
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – К, 1997. – 26с.
1057911
   Програма курсу "Геологорозідувальна справа, техніка безпеки та охорога праці". – Київ : Київський університет, 1998. – 11 с.
1057912
   Програма курсу "Екологія і природокористування". – К, 1997. – 6с.
1057913
  Нечипоренко Н.Д. Програма курсу "Економічна статистики" для студентів економічнго факультету та факультету кібернетики / Н.Д.Нечипоренко КДУ ім. Т.Г. шевченка, МВ та ССО УРСР. – Київ, 1972. – 26 с.
1057914
   Програма курсу "Етнопедагогіка" : Для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 12с.
1057915
   Програма курсу "Загальна геологія". – К, 1997. – 12с.
1057916
   Програма курсу "Загальне мовознавство". – К, 1986. – 16с.
1057917
  Білецький А.О. Програма курсу "Загального мовознавства". / А.О. Білецький. – Київ, 1972. – 50с.
1057918
   Програма курсу "Зарубіжна література 1917-1980 років". – К, 1984. – 25с.
1057919
   Програма курсу "Західнослов"янські мови". – К, 1997. – 14с.
1057920
   Програма курсу "Земельне право України" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1057921
   Програма курсу "Зоологія безхребетних". – Київ, 1972. – 27 с.
1057922
   Програма курсу "Історична геологія". – К, 1997. – 10с.
1057923
   Програма курсу "Історії польської літературної критики". – К, 1982. – 8с.
1057924
   Програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 9с.
1057925
   Програма курсу "Історія держави і права України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 9 с.
1057926
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – Канів, 1981. – 34 с.
1057927
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – К, 1988. – 30с.
1057928
   Програма курсу "Історія зарубіжних літератур". – К, 1999. – 39с.
1057929
   Програма курсу "Історія класичної філології. – К, 1999. – 8с.
1057930
   Програма курсу "Історія КПРС". – К, 1958. – 40с.
1057931
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1965. – 23 с.
1057932
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1967. – 66 с.
1057933
   Програма курсу "Історія народів Росії". – К, 1991. – 30с.
1057934
   Програма курсу "Історія партійно-радянської журналістики національних республік". – К, 1979. – 36с.
1057935
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії. – К, 1997. – 32с.
1057936
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії". – Київ : Київський університет
Ч.2 : Програма курсу і плани семінарських занять: "Історія слов"янської філософії". – 1998. – 24с.
1057937
   Програма курсу "Історія та методологія геологічних наук. – К, 1997. – 9с.
1057938
   Програма курсу "Історія України. – К, 1990. – 30с.
1057939
   Програма курсу "Історія України". – К, 1992. – 11с.
1057940
   Програма курсу "Історія України" для учнів Українського гуманітарного ліцею. – Київ, 1997. – 26с.
1057941
   Програма курсу "Історія української журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 31с.
1057942
   Програма курсу "Історія Української РСР". – Київ, 1979. – 86с.
1057943
   Програма курсу "Корисні копалини" : Для студ.геологіч.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8 с.
1057944
   Програма курсу "Латинська мова". – К, 1997. – 12с.
1057945
   Програма курсу "Латинська мова" : Для студентів відділення "українська мова і література". – Київ : Науковий світ, 2006. – 16с. – ISBN 966-675-428-2
1057946
   Програма курсу "Латинська мова" : для студ. іст. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології ; [упоряд. С.М. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 14, [1] с.


  У пр. №2907BR напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
1057947
   Програма курсу "Лексикологія французької мови". – К, 1984. – 7с.
1057948
   Програма курсу "Лексикологія японської мови" : Для студентів відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1057949
   Програма курсу "Лінгвокраїнознавство арабських країн)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с.
1057950
   Програма курсу "Логіка". – К, 1997. – 4с.
1057951
  Буткевич В.Г. Програма курсу "Міжнародне публічне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 3-62


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
1057952
   Програма курсу "Мікробіологія" [Електронний ресурс], 2004. – 10с.
1057953
   Програма курсу "Мова і культура суспільства" : Для слухачів гуманітарного ліцею. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 19с.
1057954
   Програма курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
1057955
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – Київ : КДУ, 1973. – 15 с.
1057956
   Програма курсу "Основи наукового атеізму". – Київ : КДУ, 1972. – 12 с.
1057957
   Програма курсу "Основи радянського права". – Київ : КДУ, 1974. – 16 с.
1057958
   Програма курсу "Правова охорона природи Української РСР". – Київ : КДУ, 1972. – 18 с.
1057959
   Програма курсу "Прогнозування виробничо-територіальних систем" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1057960
   Програма курсу "Прокуратура України" : для слухачів спеціальності 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2004. – 22с.
1057961
   Програма курсу "Радянське кримінальне право". – К, 1986. – 40с.
1057962
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія". – К, 1997. – 14с.
1057963
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Німеччина". – Київ : Київський університет, 1997. – 10 с.
1057964
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Італія". – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1057965
   Програма курсу "Світова художня література" для учнів Українського гуманіт. ліцею.. – К., 1997. – 20с.
1057966
   Програма курсу "Систематика слизовиків" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1057967
   Програма курсу "Соціальна географія". – К, 2000. – 17с.
1057968
   Програма курсу "Соціологія культури". – К, 1997. – 10с.
1057969
   Програма курсу "Старослов"янська мова". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
1057970
   Програма курсу "Старослов`янська мова" : Для студ. гуманіт. фак. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 15 с.
1057971
   Програма курсу "Судоустрій України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 4 с.
1057972
   Програма курсу "Суспільно-географічна районологія" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 11с.
1057973
   Програма курсу "Східномовно-український переклад художньої літератури (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 14с.
1057974
   Програма курсу "Теоретична граматика китайської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 9с.
1057975
   Програма курсу "Теоретична граматика корейської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1057976
   Програма курсу "Теорія китайської літератури" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1057977
   Програма курсу "Техніка усного перекладу (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1057978
   Програма курсу "Труднощі перекладу східного (арабського) тексту" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1057979
   Програма курсу "Українська діалектологія" для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1057980
   Програма курсу "Фікотехнологія" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1057981
   Програма курсу "Цивільне право України" : для підготовки слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 56с.
1057982
   Програма курсу використання природних ресурсів і охорона природи : Для студентів географічних факультетів університетів. – Київ, 1977. – 11с.
1057983
   Програма курсу діалектичного та історичного матеріалізму для вищих учбових закладів. – К, 1958. – 39с.
1057984
   Програма курсу з історичного краєзнавства. – Київ : НМК ВО, 1991. – 11с.
1057985
   Програма курсу з історії України. – К, 1991. – 15с.
1057986
  Даценко Людмила Програма курсу за вибором "Основи геоінформаційних систем і технологій" (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) : програми і підручники / Даценко Людмила, Остроух Віталій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 14-19 : Табл., додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1057987
   Програма курсу історичного матеріалізму для студенстів філософського факультуту КДУ. – К, 1973. – 36с.
1057988
   Програма курсу історії економічних учень. – К, 1980. – 52с.
1057989
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – К, 1972. – 22с.
1057990
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – Київ, 1977. – 33 с.
1057991
   Програма курсу історії марксистсько-ленінської філософії. – К
ч. 1. – 1977. – 15с.
1057992
   Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму кінця 18 - 60 -ті рр. 19 ст.. – К, 1999. – 44с.
1057993
   Програма курсу історії української літературної мови. – Київ, 1956. – 17с.
1057994
   Програма курсу логіки : для вищих учб.закладів. – Київ : КДУ, 1973. – 13 с.
1057995
   Програма курсу математичної логіки : для студ. філософського ф-ту. – Київ : КДУ, 1973. – 6 с.
1057996
  Срезневський Б.І. Програма курсу методики досліджень метеорологічних спостережень : (Пpогpама лекцій, що їх було читано ... в 1920 p.) / Б. Срезневський ; УСРР, Нар. ком. земельних справ ; Укр. метеорольог. служба ; Метеорол. секція с.-г. наук. ком. України "Укрмет". – Київ : [Вид.] Укp. Метеоpол. Служби. 7-а деpж. дpук., 1922. – 9 с. – Додаток до: Інфоpм. бюл. Укpмету, ч. 3, лютий 1922 року
1057997
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1959. – 51с.
1057998
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1960. – 55с.
1057999
   Програма курсу політології. – К, 1991. – 43с.
1058000
   Програма курсу та плани семінарських занять з курсу "Історія української культури" : для студ. філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,