Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1039001
  Зозуля О. "Переваги медіатора в тому, що він виводить сторони на новий рівень спілкування" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 14-17. – ISSN 2312-1831
1039002
   "Переведи меня через майдан" : Украинская литература: что, зачем и как переводят сегодня на русский? // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 194-202. – ISSN 0012-6756


  В конце октября 2011 года прошел Открытый московский литературный фестиваль "Украинский мотив". В рамках фестиваля при участии "Дружбы народов" был проведен "круглый стол" "Что? Зачем? Как" по проблемам перевода с украинского на русский язык. Нас ...
1039003
  Довгань Л. "Перевернуте навчання" як студентоцентрований підхід до викладання іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 104-108. – ISSN 2308-4634
1039004
  Кирвас В.А. "Перевёрнутое обучение" при формировании информационно-коммуникационной компетентности студентов: роль педагога // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 133-140
1039005
  Заярная И.С. "Перевернутый" мир и поетика абсурда в творчестве ОБЄРИУТов: к вопросу об истоках и традициях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 154-163. – ISBN 966-581-481-8
1039006
  Самокиш І. "Перевибори" Назарбаєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 8


  Політолог - про виклики, що стоять перед беззмінним лідером Казахстану.
1039007
  Ільїна Т. "Перевірене часом. Нерозвіяне простором" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 6


  Творчість українського художника Олександра Бородая.
1039008
  Эльперин Ю. "Переводчик" и переводчики в Западной Германии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 482-496
1039009
  Швець А. "Перед вами, пане професор, відкриваю душу до дна" (profession de foi Наталії Кобринської в її листах до Михайла Грушевського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 88-104. – ISSN 0130-528Х


  На основі листів Н. Кобринської до М. Грушевського проаналізовано літературно-критичний дискурс, пов’язаний з підготуванням до друку на сторінках «Літературно-наукового вістника» статті М. Грушевського «Наталія Кобринська». У цьому листуванні ...
1039010
  Огнєвой К. "Перед депортацією 1944 року це теж було..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Кримчани не вірять у чесність російського перепису.
1039011
  Дитькова С.Ю. "Перед лицом ушедших былей не вправе мы кривить душой" : повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-16
1039012
  Сірук М. "Перед Україною стоять ті самі виклики, що й 100 років тому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 4-5


  У складний час між першим і другим туром у столиці відбувся Київський Безпековий Форум.
1039013
  Киселев К.Н. "Передать командованию" / К.Н. Киселев. – Л, 1990. – 155с.
1039014
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату в 1686 році. Канонічний аналіз // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 17-22
1039015
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату у 1686 році / Костянтин Вєтошніков, Тетяна Деркач ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 31, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 6 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 54). – ISBN 978-617-7548-02-6
1039016
  Станіславський С.В. "Передбачена" валідизація: доцільність застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто значення та функція "передбаченої" валідності. На основі даних розумового експерименту поставлено проблему доцільності перевірки тестологами якості методик за допомогою "передбаченої" валідності.
1039017
  Макарський О. "Передвижники" сьогодення. (Роздуми над підсумками 55-го щорічного конкурсу World Press Photo) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-28 : фото


  Київ. Лютий.В новому музеї історії міста експонується виставка творів переможців найпрестижнішого у світі конкурсу світлин для преси - World Press Photo. 55-го щорічного конкурсу WPP - 2012,
1039018
  Засенко П. ...Перед Богом і перед світом // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  Рецензія на книгу Івана Шпиталя "Україна перед Богом і перед світом".
1039019
   «Перевір свої знання права» // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Загальнонаціональний тест "Перевір свої знання права" відбувся у рамках Всеукраїнського тижня права, що традиційно проходив в аудиторії 329 імені М.Максимовича у Червоному корпусі КНУ. Студенти КНУ відповідали на запитання тесту водночас із ...
1039020
  Пастернак Т.А. Переваги і недоліки використання сучасних засобів індивідуалізованого навчання іноземним мовам // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 236-238
1039021
  Свиноус І.В. Переваги і недоліки державної підтримки виробництва молока на великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 109-112
1039022
  Сторожук А. Переваги і недоліки міжнародного співробітництва України у сфері сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 37-42. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1039023
  Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України / В. Бевзенко, К. Федорова // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 124-128
1039024
  Любченко П. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи при формуванні місцевих рад // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 11-15. – ISSN 0132-1331
1039025
  Зубик С. Переваги і недоліки референдуму в межах демократичної правової держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 297-301. – ISSN 2413-6433
1039026
  П"ятницька Г.Т. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 103-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1039027
  Рилач Н.М. Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 150-157


  В статті проаналізовано переваги та недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД.
1039028
   Переваги і перспективи розвитку функціональної діагностики мінерального живлення рослин / Філон, .І., І.Є. Румянцева, А.А. Акопян, А.М. Кирилюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 194-198. – Бібліогр.: с. 198. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1039029
  Гатауллін Р.Г. Переваги і проблеми "вільного інтернету" - WI-FI // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 33-36
1039030
  Поліщук Л.С. Переваги і ризики інтеграції в умовах нестабільності // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 182-183
1039031
  Лебедєва О.А. Переваги інтерактивного методу викладання іноземних мов у сучасному процесі навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 151-155. – ISSN 2074-8922
1039032
  Шароян Ф.А. Переваги інтрагалузевої диверсифікації портфелю бізнесів міжнародної компанії // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 181-183. – ISBN 978-617-696-385-1
1039033
  Овсянніков О.С. Переваги комп"ютерного середовища для науково-дослідної роботи студентів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 288-290. – (Серія : Педагогічні науки)
1039034
  Фокін С.Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 590-597


  Достатній обсяг корпусу може варіюватися залежно від потреб дослідження. Під час дослідження макроявищ в оригінальних та перекладних текстах принципово треба розмежовувати такі, що: 1) не піддаються формалізації; 2) що формалізуються частково; 3) що ...
1039035
  Лопацька Н. Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 113-119
1039036
  Носова Б.М. Переваги медіа в трактуванні української ідентичності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 77-82


  У статті досліджено авангардну роль медіадомінантності в трактуванні сучасної української ідентичності. Значну увагу приділено діалогічності комунікативного процесу щодо української ідентичності. Одним із головних висновків є те, що завдяки якісним ...
1039037
  Якоб Е.Б. Переваги навчання з використанням методу генерації (пригадування) матерiалу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 218-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Метою статті є розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити технологію застосування методу генерації (пригадування) (тестування) в порівнянні з традиційними методами вивчення математики. Для визначення ефективності процесів навчання ...
1039038
  Дзюба О.М. Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності / О.М. Дзюба, А.О. Федченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 88-96. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1039039
   Переваги програми [Горізонт-2020] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Українські вчені мають багато можливостей отримувати кошти на свої проекти через європейські програми, насамперед ідеться про "Горизонт-2020". Про це розповіла начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН Анна ...
1039040
  Біляєв С.С. Переваги проєктного підходу на підприємстві // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 41-45. – ISSN 1997-4167
1039041
  Пелагеєва О. Переваги розгляду справ у міжнародному арбітражному суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 89-90
1039042
  Олендр Т.М. Переваги системи вищої освіти США // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 57-62. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1039043
  Рибальченко С. Переваги суб"єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано складні та специфічні випадки структури страхового портфелю. Визначено функції розподілу, що характеризують дійсні значення показників діяльності страхової компанії та ризику найбільш точно. Розроблено рекомендації для ...
1039044
  Малиновський Переваги сучасних симуляційних і мультимедійних технологій у викладанні хірургічних хвороб і ендоскопічної хірургії студентам та курсантам / Малиновський, С А. Ставничий, М.Н. Майоренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 67-70. – ISSN 1681-2751
1039045
  Митко А. Переваги та загрози використання сервісу «академічна хмара» в навчальній діяльності вищих навчальних закладів // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 60-66. – ISSN 2522-1663
1039046
   Переваги та можливості інформаційно-аналітичної бази даних "Літопис природи" установ природно-заповідного фонду України / Г.В. Стрямець, І.П. Сіренко, Б.Г. Проць, Т.С. Ямелинець // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – C. 17-25
1039047
  Лопатовський В.Г. Переваги та недоліки аутсорсингу в міжнародній та вітчизняній діяльності підприємств / В.Г. Лопатовський, О.І. Русин // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 15-18. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1039048
  Покатаєва Т.О. Переваги та недоліки в історії недержавної вищої освіти: історіографічний аспект // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 39. Т. 1. – С. 18-24. – ISSN 2413-2284
1039049
  Івашків Т.С. Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 333-338. – ISSN 2078-6670
1039050
  Бойко В.П. Переваги та недоліки використання децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 75-82. – ISSN 2306-6814
1039051
  Стороженко О.О. Переваги та недоліки використання дистанційного банківського обслуговування в банківському секторі України / О.О. Стороженко, К О. Єлісєєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 347-351. – ISSN 2222-4459
1039052
  Фіголь Н.М. Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 291-298. – ISSN 1998-6912
1039053
  Ліснічук О.А. Переваги та недоліки використання криптовалюти на підприємствах: сучасний досвід та перспективи розвитку / О.А. Ліснічук, А.М. Копотун // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 84-89. – ISSN 2308-1988


  "Визначено пріоритетні шляхи впровадження криптовалюти на підприємствах України, за рахунок сучасного міжнародного досвіду з позитивною правозастосовчою практикою. Доведено, що легалізація криптовалюти в Україні та долучення до світових фінансових ...
1039054
  Перконос І.Ю. Переваги та недоліки використання норми обов"язкового резервування як інструменту грошово–кредитної політики / І.Ю. Перконос, А.М. Костина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 43-49
1039055
  Верескун М.В. Переваги та недоліки використання різних видів трафіку в системі інтегрованого інтернет-маркетингу / М.В. Верескун, С.В. Захаров, В.М. Колосок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 352-358. – ISSN 2222-4459
1039056
  Стасюк О. Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 28-39. – ISSN 0130-6936
1039057
  Носик Л.В. Переваги та недоліки впровадження аутсорсингу в діяльність підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 64-68. – ISSN 2226-8820
1039058
  Градова О.В. Переваги та недоліки впровадження єдиного соціального внеску в Україні // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 125-135. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1039059
  Михайлова М.Д. Переваги та недоліки впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації на промислових підприємствах / М.Д. Михайлова, О.К. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 57-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1039060
  Приходько І. Переваги та недоліки вступу України до СОТ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 350-356. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1039061
  Авраменко Є.Ю. Переваги та недоліки вступу України до СОТ / Є.Ю. Авраменко, Б.О. Шаповал // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-250


  Розкрито головні переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Висвітлено тенденції та перспективи співпраці України та СОТ у майбутньому. Ключові слова: Світова організація торгівлі, експорт, глобалізація, торгівельні ...
1039062
  Книш Б.О. Переваги та недоліки входження України до Європейського Союзу // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 443-447. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1039063
  Солодчук А.В. Переваги та недоліки дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 69-70
1039064
   Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних студентів в процесі довузівської підготовки / І.В. Коренева, Г.В. Клименко, В.Г. Панченко, А.М. Куделко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 111-114. – ISBN 978-966-285-311-7
1039065
  Комар О.С. Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 33-34
1039066
  Лагута П.В. Переваги та недоліки емісійних інструментів залучення капіталу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 116-117
1039067
  Бурак В.Я. Переваги та недоліки Закону України "Про зовнішню трудову міграцію" // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 30-33
1039068
  Горова К.О. Переваги та недоліки залучення аутсорсингу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 210-216
1039069
  Золотаръов О.І. Переваги та недоліки замісної терапії як засобу запобігання наркоманії та наркотичній злочинності в Україні // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 516-518. – ISBN 978-966-458-403-3
1039070
  Гончаренко Є. Переваги та недоліки запровадження інституту приватних виконавців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 14-15
1039071
  Возняк О. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
1039072
  Лясковська Ольга Олександрівна Переваги та недоліки збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено переваги та недоліки збалансованої системи показників. Розглянуто загрози, з якими може стикнутися підприємство в процесі розробки та впровадження системи.
1039073
  Білоусова О.С. Переваги та недоліки індикаторів оцінки процесів активного старіння // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 26-39 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
1039074
  Савіна Н.Б. Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.Е. Ковшун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 183-193. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1039075
  Чорна К.В. Переваги та недоліки інфотейнменту в телевізійних програмах українського телебачення // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2312-4679
1039076
  Русін В. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 105-114 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1039077
  Наконечний Б.В. Переваги та недоліки лізингу порівняно з іншими видами інвестиційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 262-270. – ISSN 0321-0499
1039078
  Щербина О.Ю. Переваги та недоліки логічного (формального) підходу до аналізу правові аргументації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 208-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються недоліки та переваги логічного підходу до правової аргументації у порівнянні з риторичним та прагма-діалектичним підходами. Обгрунтовується теза щодо розгляду недоліків логічного підходу до правової аргументації як його переваг ...
1039079
  Дзюба П.В. Переваги та недоліки міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 116-126
1039080
  Кулька Д. Переваги та недоліки накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 45-46
1039081
  Колесніченко Н.О. Переваги та недоліки нових правил регулювання ліквідності банків Національним банком України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Запропоновано дослідження переваг та недоліків нових правил регулювання ліквідності банків НБУ згідно з інструкцією про порядок регулювання діяльності банків.
1039082
  Курочкін О.О. Переваги та недоліки нових форм іноземних інвестицій для держави та інвестора // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7363-14-8
1039083
  Павлова Л. Переваги та недоліки окремих видів запозиченої праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 61-63
1039084
  Ананко Л. Переваги та недоліки підписання угоди про реадмісію з Європейським Союзом для України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-244
1039085
  Новосельська Л.І. Переваги та недоліки Податкового кодексу України / Л.І. Новосельська, В.А. Козанкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 269-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1039086
  Верстюк А.В. Переваги та недоліки Податкового кодексу України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 92-93
1039087
  Терсіна О. Переваги та недоліки пропорційно-мажоритарної (змішаної) системи у виборах народних депутатів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 82-83. – ISBN 978-617-7069-14-9
1039088
  Совгиря О.В. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи в Україні / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням найбільш вдалого шляху для розвитку виборчої системи в Україні напередодні парламентських виборів 2002 р. The work is devoted to the actual issues of choosing the most optimal way of development of the electoral system ...
1039089
  Незнамова А. Переваги та недоліки рейтингових методик вивчення надійності та ефективності банківської діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1039090
  Табачник П.Я. Переваги та недоліки рекрутингу при наборі працівників в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 207-209. – ISSN 2617-5967
1039091
  Скорина Є.І. Переваги та недоліки складання звіту про рух грошових коштів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-67 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1039092
  Соловей В. Переваги та недоліки створення інституту присяжних в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 88-89
1039093
  Цогла О.О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-152. – ISSN 1993-6788
1039094
  Чижик Г. Переваги та недоліки суддівського правотворення, аба чому я проти легітимації судового прецеденту в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 61-64
1039095
  Ткаченко Н. Переваги та недоліки сучасної європейської системи оцінки платоспроможності страхових компаній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 8-18. – ISSN 1605-2005
1039096
  Назаревич В. Переваги та недоліки тестового контролю в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 103-109. – ISSN 2307-4914
1039097
  Макушев П.В. Переваги та недоліки традиційної української моделі адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 18-25. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються особливості адміністративно-правового статусу держав- ної виконавчої служби України. Аналізуються переваги і недоліки традиційної вітчизняної моделі виконавчої служби. Запропоновано шляхи вдосконалення діяльності виконавчої ...
1039098
  Деменчук М.О. Переваги та недоліки у конкурсній процедурі формування Верховного Суду в Україні // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 173-175. – ISBN 978-966-937-189-8
1039099
  Каргова В. Переваги та недоліки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Каргова, О. Чижик // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 32
1039100
  Семко Т.В. Переваги та недоліки формування корпоративного сектору в ринковій економіці України / Т.В. Семко, І.В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 6-12
1039101
  Гронтковська О.І. Переваги та обмеження інструментів фіскальної політики у зміні структури національної економіки: аналіз теоретичних моделей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 18-24
1039102
  Матейко С.В. Переваги та перспективи державного адміністрування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 114-117. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1039103
  Гашпаровічова Л.В. Переваги та проблеми розміщення реклами у регіональній пресі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Розглянуто типи газетної реклами та особливості й проблеми її розміщення в регіональній пресі.
1039104
  Озерський І.В. Переваги та прогалини проекту Закону України "Про антикорупційні суди" (№ 6011 від 01.02.2017 р.) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 135-137. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1039105
  Возняк Г.В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 253-257. – ISSN 2222-0712
1039106
  Ткаченко Н.В. Переваги та ризики використання аутсорсингу в діяльності страхових компаній // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 97-103
1039107
  Павлова К.І. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 229-233. – ISSN 2222-4459
1039108
  Сіденко Володимир Переваги та ризики вступу України до СОТ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 48-51


  Дискусії, які розгорнулися в Україні у зв"язку з її приєднанням до Світової організації торгівлі (СОТ), характеризуються дуже широким діапазоном думок - від ейфорійного вітання цієї події та очікування численних благ, які мало не зливою проллються на ...
1039109
  Сіденко Володимир Переваги та ризики вступу України до СОТ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 48-51


  Дискусії, які розгорнулися в Україні у зв"язку з її приєднанням до Світової організації торгівлі (СОТ), характеризуються дуже широким діапазоном думок - від ейфорійного вітання цієї події та очікування численних благ, які мало не зливою проллються на ...
1039110
  Парій Я. Переваги та ризики входження України до СОТ: регіональний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 145-154
1039111
  Жиляєва Н.М. Переваги та ризики децентралізації влади в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 47-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 4). – ISSN 2306-4420
1039112
  Ставська Ю.В. Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України / Ю.В. Ставська, І.А. Дмитренко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 256-264. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1039113
  Мельник С. Переваги та ризики запровадження медичного страхування // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23.
1039114
  Рисін В.В. Переваги та ризики краудфандингу як моделі фінансування стартапів і проектів громадського розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 84-98 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1039115
  Бублик Є. Переваги та ризики поширення електронних грошей в Україні / Є. Бублик, А. Шкляр, Ю. Шаповал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 99-110. – ISSN 1605-2005
1039116
  Вінникова Н.А. Переваги та ризики референдної демократії (європейський досвід) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 313-317. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1039117
  Богдан І.В. Переваги та ризики участі іноземних інвесторів у проектах публічно-приватного партнерства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-54. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1039118
  Бойко Л.І. Переваги та ризики цивільно-правових договорів / Л.І. Бойко, О.М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 16-19. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1039119
  Дуніна І.М. Переваги та труднощі дистанційного навчання студентів (на прикладі університетів Франції). / І.М. Дуніна // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 116-123..
1039120
  Шаховалова Є.О. Переваги України в забезпеченні продовольчої безпеки в умовах пандемії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 196-198. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1039121
  Мусієнко О.І. Переваги холдингової організаційної структури компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 97-99
1039122
  Минчев О. Переваги членства в НАТО для посткомуністичної країни // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39
1039123
  Михайлова В. Переваги, недоліки та перспективи введення в Україні арбітражу ad hoc // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 28-29
1039124
  Зайвенко Т.О. Переваги, недоліки та сучасний стан страхового асистансу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-16
1039125
  Зайвенко Т.О. Переваги, недоліки та сучасний стан страхового асистансу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21
1039126
  Бондарук Т.Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук, О.С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 38-47. – ISBN 978-617-571-134-7
1039127
  Лантьєва В. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 40-46
1039128
  Крат В.І. Переважне право купівлі пам"яток культурної спадщини // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 60-66. – ISSN 0201-7245
1039129
  Сіда Р. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 62-68
1039130
  Радіонов С. Переважне право на купівлю частки в ТОВ: актуальна практика та проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 14-15
1039131
  Цікало В.І. Переважне право на придбання акцій, що пропонуються до відчуження акціонером: здійснення та захист // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-927-257-7
1039132
  Міловська Н. Переважне право наймача на укладення договору найму (оренди) на новий строк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 32-35
1039133
  Федун А. Переважне право орендаря на викуп землі: реальність чи фікція? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 18. – ISSN 1992-9277
1039134
  Косенчук В. Переважне право фізичних осіб - вкладників банку на отримання вкладу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 82-85.
1039135
  Боднар В. Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 95-99. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються переважні права акціонерів-власників як простих, так і привілейованих акцій, механізм їх здійснення та способи захисту. Акцентовано увагу на проблемі уніфікації правових норм, покликаних регулювати переважні права в акціонерному ...
1039136
  Косенчук В. Переважні права в корпоративних правовідносинах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 94-99.
1039137
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Боднар Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 222-249
1039138
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Боднар Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1039139
  Боднар В.В. Переважні права в цивільному праві України : монографія / В.В. Боднар. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-518-6
1039140
  Стецько М. Переважні права на придбання акцій нової емісії як інструмент корпоративного управління // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 117-127. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1039141
  Крат Василь Переважні права спадкоємців // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 27-30
1039142
  Орлов В. Перевал / В. Орлов. – Тбилиси, 1944. – 80с.
1039143
  Ухсай Я.Г. Перевал : поэма / Яков Ухсай; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 272 с.
1039144
  Кэбирли И. Перевал : стихи и поэма / И. Кэбирли; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1958. – 110 с.
1039145
  Недолин И.П. Перевал / И.П. Недолин. – Уфа, 1959. – 256с.
1039146
  Продан Ю.Ю. Перевал / Ю.Ю. Продан. – М., 1960. – 94с.
1039147
  Белиашвили А.И. Перевал : роман / Белиашвили А.И. ; пер. с груз. М. Каливидзе и Л. Громеко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 315 с., [1] л. ил. : ил.
1039148
  Недолин И.П. Перевал / И.П. Недолин. – Уфа, 1967. – 251с.
1039149
  Мдивани Г.Д. Перевал / Г.Д. Мдивани. – М, 1968. – 64с.
1039150
  Смоляков С.А. Перевал / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1968. – 71с.
1039151
  Моргун Ф.А. Перевал / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1969. – 223с.
1039152
  Лупій О.В. Перевал : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 83 с.
1039153
  Залата Д Ф. Перевал / Д Ф. Залата. – 6-е. – Днепропетровск, 1970. – 316с.
1039154
   Перевал. – Ужгород, 1973. – 144с.
1039155
  Тобольский И.Г. Перевал / И.Г. Тобольский. – Саратов, 1975. – 119с.
1039156
  Ахматова Р.С. Перевал : Стихи и поэмы / Раиса Ахматова; пер.с чеч. Ирины Озеровой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 144 с.
1039157
  Антропов Ю.В. Перевал / Ю.В. Антропов. – Москва, 1978. – 400с.
1039158
  Астаф"єв В.П. Перевал : повісті / В.П. Астаф"єв ; пер. з рос. М. Шевченка. – Київ : Дніпро, 1978. – 243 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1039159
   Перевал. – Фрунзе, 1980. – 168с.
1039160
   Перевал. – Алма-Ата, 1982. – 527с.
1039161
   Перевал. – Фрунзе
Вып. 2. – 1982
1039162
   Перевал. – Алма-Ата, 1983. – 319 с.
1039163
  Иванов М.А. Перевал / М.А. Иванов. – Минск, 1983. – 193с.
1039164
  Кухзод У. Перевал : повісті / У. Кухзод. – Київ : Молодь, 1985. – 150 с.
1039165
  Тарасюк А.С. Перевал / А.С. Тарасюк, В.П. Черников. – Харьков, 1988. – 226с.
1039166
  Астафьев В.П. Перевал : повести / Виктор Астафьев ; худож. А. Тамбовкин. – Москва : Детская литература, 1988. – 302 с.
1039167
  Попов В.Н. Перевал "Подумай". / В.Н. Попов. – Барнаул, 1991. – 269с.
1039168
  Ветров И Перевал Бечо / И Ветров. – Москва, 1974. – 127с.
1039169
  Холлис Дж. Перевал в середине пути : как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни / Джеймс Холлис ; [пер. с англ. В.И. Белопольский, В.В. Мершавка]. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 206 с. – Пер.: Hollis James. The middle passage, 1993. - Парал. тит. л. англ. ориг. – Библиогр.: с. 203-204. – (Юнгианская психология). – ISBN 978-5-89353-182-4
1039170
  Старухин А.В. Перевал Даван. / А.В. Старухин. – М., 1982. – 79с.
1039171
  Бунин И.А. Перевал и другие рассказы / Ив. Бунин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1912. – [4], 341, [2] с.
1039172
  Караславов Г. Перевал молоді / Г. Караславов. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 363 с.
1039173
  Гуссаковская О.Н. Перевал Подумай / О.Н. Гуссаковская. – Магадан, 1972. – 256с.
1039174
  Кулагин В.А. Перевал. / В.А. Кулагин. – Л., 1972. – 104с.
1039175
  Милявский А.И. Перевал. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1977. – 127с.
1039176
  Муратов В.В. Перевал. / В.В. Муратов. – М., 1980. – 318с.
1039177
  Кавуненко О.С. Перевал. / О.С. Кавуненко. – К, 1990. – 210с.
1039178
  Антропов Ю.В. Перевал. Перед снегом : роман и повесть / Юрий Антропов ; [худож. В.Д. Грызлов]. – Москва : Советский писатель, 1977. – 390 с. : ил.
1039179
  Михановский В.Н. Перевал: Стихи и поэмы. / В.Н. Михановский. – М., 1980. – 112с.
1039180
  Куранов Ю.Н. Перевала. / Ю.Н. Куранов. – М., 1973. – 352с.
1039181
  Гілецький Йосип Перевали Українських Карпат : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1039182
  Ананьев А.А. Перевалы : повести и рассказы / Ананьев А.А. ; [послесл. В. Михальского]. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 350 с.
1039183
  Хакимжанова М. Перевалы : стихи разных лет / Мариям Хакимжанова; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 251 с.
1039184
  Левин Э.С. Перевалы Центрального Кавказа. / Э.С. Левин. – Москва, 1938. – 208с.
1039185
  Шмидт К. Перевалы, нефтепроводы, пирамиды / К. Шмидт, А. Пашковяк. – Москва, 1972. – 264с.
1039186
  Чикин Л.А. Перевалы, походы, пути / Л.А. Чикин. – М., 1976. – 208с.
1039187
  Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 133, [1] л. – Додатки: л. 134. – Бібліогр.: л. 122-133
1039188
  Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1039189
  Бабийчук Н.В. Перевариваемость и обмен веществ у телок и коров при скармливании мочевины в рационах разной концентрации белка в переваримом протеине : Автореф... канд.с/хнаук: / Бабийчук Н.В.; Укр. с/х акад. – К, 1967. – 19л.
1039190
  Томмэ М.Ф. Переваримость кормов. / М.Ф. Томмэ. – М., 1953. – 396с.
1039191
  Хоменко В.О. Переведення боргу при реорганізації господарського товариства // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 121-131. – ISSN 1993-0909
1039192
  Рябоконь Є.О. Переведення боргу як підстава сингулярного правонаступництва за зобов"язаннями // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 71-85. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1039193
  Хєда С.М. Переведення доміцілію юридичної особи в кризових ситуаціях // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.32-37. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1039194
  Гель А. Переведення засуджених до дільниці посиленого контролю виправної колонії: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 131-135
1039195
  Чопик О.П. Переведення земель лісогосподарського призначення у запас: проблеми законодавства та практики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 150-155. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1039196
  Бойко С.Ю. Переведення і звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 135-139. – ISSN 2617-5967
1039197
  Бойко С.Ю. Переведення на іншу посаду та звільнення як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бойко Сергій Юлійович ; Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 184 арк. – Додатки: арк. 182-184. – Бібліогр.: арк. 9-10, 163-181 та в додатках: арк. 182-183
1039198
  Бойко С.Ю. Переведення на іншу посаду та звільнення як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бойко Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1039199
  Бєлкін М. Переведення прав та обов"язків покупця акцій на іншу особу як ознака рейдерської атаки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 79-83.
1039200
  Бєлкін М. Переведення прав та обов"язків покупця акцій на іншу особу як ознака рейдерської атаки / М. Бєлкін, Ю. Бєлкіна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-59.
1039201
  Крат В. Переведення прав та обов"язків як спосіб захисту переважних прав // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 52-56
1039202
  Костюк В. Переведення працівників: застосування та оформлення // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-40.
1039203
  Птахів Семен Перевезення дітей: заборона на професію? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1039204
   Перевезення твердих побутових відходів як частина транспортної системи міст та ОТГ / А.В. Ращенко, А.В. Лесь, І.В. Роїк, І.В. Нелеп // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 88-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1039205
  Калинушкин В. Перевели в рубли. В Профсоюзе РАН задумались о конвертации посулов президента // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Профсоюз работников Российской академии наук направил открытое письмо главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву с конкретными предложениями, как должно в ближайшие три года расти финансирование гражданской науки, РАН и научных фондов. Эти рекомендации ...
1039206
  Малахов С. Переверзевщина на практике / С. Малахов. – М.-Л., 1931. – 86 с.
1039207
  Хаддад М. Перевернутая страница. Роман. / М. Хаддад. – М, 1963. – 119с.
1039208
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – М, 1956. – 127с.
1039209
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – Горький, 1959. – 112с.
1039210
  Иванов Вячеслав Перевернутое небо = Записи о Пастернаке / Окончание. Нач. в № 8, 9, 11, 12, 2009; № 1, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 106-130. – ISSN 0321-1878
1039211
  Лиснянская И. Перевёрнутый мир : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1039212
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1962. – 328с.
1039213
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – М, 1963. – 342с.
1039214
  Науменко Виталий Перевернутый человек : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 63-65. – ISSN 0130-7673
1039215
  Вовк О.Л. Перевертні / О.Л. Вовк. – Дніпропетровськ, 1985. – 128с.
1039216
  Ткаченко В.І. Перевертні в мантіях // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 4


  14 травня 2015 року в центральній пресі був оприлюднений колективний лист І. Драча та відомих українських науковців, освітян, ветеранів дипломатичної служби і письменників на захист школярів проти антиукраїнських табачниківських програм і підручників. ...
1039217
  Тендряков В.Ф. Перевертыши / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1974. – 639с.
1039218
  Дармограй І.О. Перевершити очікування інших / розмову вела Ольга Ошитко // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з випускником ІМВ КНУТШ.
1039219
  Маурітссон М. Перевершити швидкість світла // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 14


  Коротка історія життя видатного українського фізика Олекси-Мирона Біланюка.
1039220
   Перевесла істин Валентини Коваленко : біобібліогр. пакажчик / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Комунал. закл. "Обл. універсальна наук. б-ка ім. Тараса Шевченка" Черкас. облради, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Н.В. Адешелідзе, Ю.П. Федосій ; наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 43, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 41-42. – (Серія "Черкащини славетні імена")
1039221
  Бобенко А.М. Перевесло : Збірник віршів Андрія Бобенка / З передмовою М. К. [М.Ф. Комаpов]. – Одесса : Дpук. Акційного Південно-Руського Т-ва ; Дpук. Спpави, 1913. – 82, II с. – ([Видавництво "Сніп"] ; [№ 6])
1039222
  Жолдак О.І. Перевесло : лірика, гумор, сатира / О.І. Жолдак. – Київ, 1964. – 142 с.
1039223
  Пронько М.Г. Перевесло : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1969. – 36 с.
1039224
  Карпенко М.І. Перевесло : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1975. – 271 с.
1039225
  Завгородній О.С. Перевесло / О.С. Завгородній. – Київ, 1986. – 79с.
1039226
  Шарварок О.Ю. Перевесло із маминих рук / О.Ю. Шарварок. – К., 1987. – 107с.
1039227
   Перевибори - політичний іспит профроботи. – Х, 1931. – 32с.
1039228
   Перевибори керівних органів Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 3-4


  Про Л.К. Воронову. - С. 4.
1039229
  Назаров В. Перевибори Рад та оборона країни. / В. Назаров. – Х., 1931. – 39с.
1039230
   Перевибори Рад України та Молдавської Авт. Соц. Рад. Республіки в1925-1926 р.. – Харків. – (Статистика України ; № 91 ; Серія XVI)
Т. 1, вип. 2. – 1926. – 54 с.
1039231
  Гаврилов В.И. Перевиваемые клетки в вирусологии / В.И. Гаврилов. – Москва : Медицина, 1964. – 268 с.
1039232
  Цикаришвили Т.Н. Перевивная лифосаркома крыс как модель для цитологического изучения иммуногенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104. / Цикаришвили Т. Н.; Ин-т цитол. АН СССР. – Л, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1039233
  Ребошапка І. Перевидання праці Сильвестра Яричевського "Ein Dichter der Liebe und des Protestes" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 163-167. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Внаслідок старань невтомного д-ра філологічних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, почесного доктора Сучавського університету ім. Штефана Великого Володимира Антофійчука, який зразково дбає про повернення до ...
1039234
  Лях В. Перевизначення ідентичності в контексті глобалізаційних процесів // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 92-107. – ISBN 978-966-8009-72-3
1039235
  Верлока В. Перевинайдена філософія // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 38-39. – ISSN 1563-6461


  Про публікації часопису "Філософська думка" впродовж 2011 року. П"яте число часопису присвячено досить локальній темі "Філософії досвіду", яку розробляє група молодих науковців на чолі із феноменологом Вахтангом Кебуладзе, який є науковим редактором ...
1039236
  Чижевський К. Перевинайдення Центральної Европи // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 36-39
1039237
  Рябчук М. Перевинахід нації // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 17-20


  Монографія "Уявлені спільноти" американського політолога і синолога Бенедикта Андерсона.
1039238
  Рюнт Р. Перевиховання людства : глобалізація навчального плану і педагогічної міжнародної етики в новому столітті // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-24. – ISSN 1682-2366
1039239
  Ярмиш Н. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу: складнощі кримінально-правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1039240
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 8-19
1039241
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 9-31
1039242
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: характеристика складу злочину, передбаченого статтею 365 КК в редакції Закону України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (161). – С. 15-23
1039243
  Балашов І. Перевищення меж необхідної оборони: спірні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1039244
  Ковтун І. Перевищення розумних строків розгляду справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 37-40


  Проблемні аспекти.
1039245
  Рябчук М. Перевідкриття Малоросії // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1039246
  Лукасевич-Крутник Перевізник як суб"єкт договірних зобов"язань з надання транспортних послуг // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 137-145. – ISSN 2524-0129
1039247
   Перевір себе - 2 : неорганічна хімія в задачах : навч. посібник для студ. нехім. спец. вищ. навч. закладів / Стародуб П. [та ін.] ; за ред. Р.Є. Гладишевського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 219, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208
1039248
  Плюто Ю. Перевірені Чорнобилем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Методи "очищення" території ЧАЕС від радіактивного пилу зараз знаходять нове застосування.
1039249
  Кашка О.С. Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 408-413. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто порядок відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
1039250
  Фішер Йошка Перевірка арабської революції реальністю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Розпад Сирії може ще більше балканізувати Близький Схід.
1039251
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. + Додаток: л. 161-200. – Бібліогр.: л. 201-213
1039252
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1039253
  Горбачик А. Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні / А. Горбачик, Т. Любива, Т. Нікітіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 132-148. – ISSN 1563-3713
1039254
  Попова Л.О. Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон"юктурних обстежень будівельних підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1039255
  Чернова О.О. Перевірка гіпотез у моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 198-207. – ISSN 0868-6904


  Розглянуто модель Кокса із пропорційними ризиками, в якій базова функція інтенсивності [lambda](-) належить параметричній множині, складеній із невід"ємних функцій, що задовольняють умову Ліпшиця із фіксованою сталою, а векторний параметр регресії ...
1039256
  Харенко К. Перевірка гіпотези взаємозв"яку ВВП та валютного курсу на прикладі Єврозони // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 45-47
1039257
   Перевірка гіпотези ймовірності виникнення виразкового коліту при тривалій антибіотикотерапії / О. Головко, Ю. Голота, Т. Сергійчук, А. Путніков, Л. Закордонець, Т. Довбинчук, Г. Толстанова, // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 35-35
1039258
   Перевірка гіпотези слабкого ефективного ринку за допомогою панельних даних у Бангладеш / Чу, Нгуен, , Муххамад Махбуб Алі // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 11-16. – ISSN 1998-6068
1039259
  Клочков В. Перевірка додержання законів та правових актів з власної ініціативи прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 33-38
1039260
  Горбань О. Перевірка додержання законодавства при наданні земель у власність і користування, їх продажу та зміні цільового призначення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-23.
1039261
  Шабаровський Б.В. Перевірка доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шабаровський Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1039262
  Троянський О.А. Перевірка документів, які посвідчують особу поняття, класифікація, порядок та підстави застосування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 31-34. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1039263
  Вакалюк Т.А. Перевірка ефективності методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних м"яких компетентностей / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло, І.С. Мінтій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1039264
  Шкатула О.П. Перевірка ефективності методики використання інтернет-ресурсів курсантами в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 52-59. – ISSN 2227-2747
1039265
  Фішер Й. Перевірка європейської реальності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 8


  Проблеми біженців і громадянська війна в Сирії.
1039266
  Дрозд В.Г. Перевірка заяв і повідомлень про тілесні ушкодження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 201-207
1039267
  Баулін О.В. Перевірка і оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні / О.В. Баулін, О.І. Ізотов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 95-108. – ISSN 0130-2655
1039268
  Вітушко Н. Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 328-339. – ISSN 2224-9516
1039269
  Вежнавець Б. Перевірка інформації про незаконне заволодіння транспортними засобами // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1039270
  Галата С. Перевірка на життєздатність // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Університетські спільноти шукають відповіді на запитання: як вибудувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти? Як розробити освітні програми й успішно пройти акредитацію? А також: що таке силабус, і навіщо він потрібен? Про все це і не тільки ...
1039271
  Волошина Л. Перевірка на НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 4-5
1039272
  Бойчук Д. Перевірка на плагіат: власний досвід // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
1039273
  Гук Л. Перевірка наукових і науково-дослідних робіт // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (124), травень. – С. 16-19


  Фінансова звітність за НДДКР.
1039274
  Ткачук В.А. Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 9-18. – ISSN 2307-5244


  "У статті досліджується процедура перевірки наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст.".
1039275
  Панталієнко Я.П. Перевірка нотаріусом дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-21
1039276
  Мумінова-Савіна Перевірка облікової політики комірційного банку та дотримання її вимог // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.58-61
1039277
  Негребецький В. Перевірка показань на місці в системі слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 136-140.
1039278
  Заяць Д.Д. Перевірка показань на місці у ході судового слідства: питання законодавства та практика застосування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-33.
1039279
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес пізнання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 177-181
1039280
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес спілкування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130.
1039281
  Корж В Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення / В Корж, Д. Заяць // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.135-137.
1039282
  Бурлака В. Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 20-30. – ISBN 966-7021-96-3
1039283
  Делюкіна К. Перевірка стану моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 140-151. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В статті розглядаються стан моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці.
1039284
  Зінькевич Т.О. Перевірка статистичних гіпотез в економічних дослідженнях / Т.О. Зінькевич, В.П. Лісовська, В.Д. Стасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 33-37
1039285
  Атаманчук Б.М. Перевірка статичної характеристики терморезистирних перетворювачів шляхом нагріву електричним струмом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Атаманчук Б.М.; Держ.ун-т."Львів політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
1039286
  Федчишин Ю.А. Перевірка суб"єкта господарювання, який заявив про відшкодування податку на додану вартість // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 59-67
1039287
  Різник С. Перевірка судами загальної юрисдикції конституційності законів України як проміжна форма конституційного контролю (у контексті права особи на конституційну скаргу) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 163-177. – ISSN 1026-9932
1039288
  Ткачук О.С. Перевірка судових рішень судом касаційної інстанції: дискусійні питання // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
1039289
  Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1039290
  Саркісова Т.Б. Перевірка фактичних обставин, їх аналіз та ухвалення юридично значимого рішення // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
1039291
  Александров О. Перевірка формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за кривими блиску мікролінзованих джерел / О. Александров, В. Жданов, В. Слюсар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-20. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано варіант перевірки формули Ейнштейна на базі даних про мікролінзування на зорях Галактики. Із цією метою модифіковано рівняння гравітаційного лінзування, куди введено параметр збурення Е , що характеризує відхилення від формули загальної ...
1039292
  Лучковська С.І. Перевірка як метод валютного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджується перевірка як окремий метод валютного контролю. Систематизуються види перевірки та аналізуються принципи проведення перевірки в процесі здійснення валютного контролю. In the article the сheck-up as the method of currency control is ...
1039293
  Коваленко Н. Перевірки органів державної податкової служби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.71-72
1039294
  Кармаліта Т. Перевірки підприємств - що потрібно знати // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 5-8
1039295
  Радзієвський О. Перевірки прокуратури. Як захиститися // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 37-39.
1039296
  Марущак А. Перевірки суб"єктів господарювання: правові основи, практичні рекомендації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 33-38.
1039297
  Тулайдан С. Перевірки суб"єктів нормотворення як засіб контролю за додержанням-законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-31.
1039298
  Марущак А. Перевірки суб"єктів підприємництва: правові аспекти надання інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 75-77
1039299
  Латинін С. Перевірки юридичних осіб з питань повноти нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та реалізація їх результатів / С. Латинін, О. Безуглов // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 7 : Спецвип. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. – С.56-62
1039300
   Перевірки як перешкода розвитку підприємництва: рзультати опитування представників приватного бізнесу // Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2005. – № 9. – С. 19-32
1039301
  Негребецький В. Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 180-184
1039302
  Козачук Н.В. Перевірочні тести до курсу "Основи правознавства" // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.8-13.
1039303
  Карагодова О.О. Перевірте свої знання з математики : Для абітурієнтів та старшокласників / О.О. Карагодова, Л.М. Савченко, О.І. Черняк. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 80с. – ISBN 966-529-060-6
1039304
  Любимов Н.М. Перевод-искусство / Н.М. Любимов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 127 с.
1039305
  Любимов Н.М. Перевод - искусство / Н.М. Любимов. – Москва, 1977. – 80 с.
1039306
   Перевод - средство взаимного сближения народов : худ. публицистика. – Москва : Прогресс, 1987. – 638 с. : ил.
1039307
  Ильинский Л.К. Перевод "Слова о полку Игореве" по рукописи 18 века / Л.К. Ильинский. – Птгр., 1920. – 82с.
1039308
  Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 175с.
1039309
  Пумпянский А.Л. Перевод английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – М, 1959. – 84с.
1039310
  Пумпянский А.Л. Перевод английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – М, 1961. – 110с.
1039311
  Галушка А. Перевод библеизмов // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 30-33
1039312
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1971. – 336с.
1039313
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1989. – 268с.
1039314
  Стрелковский Г.М. Перевод боевых документов бундесвера / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1970. – 222с.
1039315
  Штенников В.Н. Перевод в авторском праве // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 9-11. – ISSN 2072-4322
1039316
  Солощук Л.В. Перевод в парадигме теории речевой деятельности / Л.В. Солощук, Т.В. Чрдилелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 448-452. – ISBN 966-7890-03-1
1039317
  Власенко С.В. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: психолингвистические аспекты декодирования лексических лакун : англо-русские переводческие соспоставления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-20. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1039318
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз-ва. – Киев, 1972. – 42л.
1039319
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз. – Киев, 1973. – 197л. – Бібліогр.:л.147-197
1039320
  Кононюк Анатолий Дмитриевич Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский (на материале перевода книги С.и Б.Вебб "Industrial Democracy") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кононюк Анатолий Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 23л.
1039321
  Смирнов А.М. Перевод гидроагрегатов в режим синхронного компенсатора / А.М. Смирнов, В.А. Усталов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1039322
  Резепов Е. Перевод длиной в жизнь / Е. Резепов, А. Семашко // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 80-85


  С русского языка на испанский Сельма Ансира переводила Пушкина, Толстого, Гоголя, Островского, Достоевского, Гончарова, Бунина, Чехова, Булгакова, Мандельштама... Но главная ее страсть - творчество Марины Цветаевой, Вся ее проза переведена Сельмой ...
1039323
  Хуан Сяоминь Перевод и изучение творчества М.Ю. Лермонтова в Китае в XXI веке // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 85-90. – ISSN 2310-4287
1039324
  Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1. – С. 31-39
1039325
   Перевод и интерпретация текста. – М, 1988. – 225с.
1039326
  Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. – Москва, 1973. – 280с.
1039327
  Кундзич О. Перевод и литературный язык // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 7-45
1039328
  Махлин В. Перевод и образование // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 118- 168. – ISSN 0042-8795
1039329
  Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладая лингвистика / Л.Л. Нелюбин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 207с.
1039330
   Перевод и проблемы сопоставительного изучения языков. – М, 1986. – 143с.
1039331
  Кашкин И. Перевод и реализм // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 451-465
1039332
  Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура / Л.А. Черняховская. – М., 1976. – 261с.
1039333
   Перевод и текст. – Пенза, 1989. – 91с.
1039334
  Тарланов Е.З. Перевод и художественное направление (О проблеме переводческих интерпретаций) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 23-30. – ISSN 0130-9730


  В статье на примере переводов элегии Джакомо Леопарди "A se stesso" затрагиваются как некоторые общие проблемы, возникающие при переводе на русский язык, так и частные вопросы, связанные с конкретными переводами этой элегии.
1039335
  Хонькина П.В. Перевод идиоматических выражений в системах машинного перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-72. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1039336
   Перевод из вуза, утратившего аккредитацию [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
1039337
  Крыжна В. Перевод исключительного права на прежнего правообладателя как способ защиты прав по договору об отчуждении исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 65-74. – ISSN 0201-7059
1039338
  Тищенко В.А. Перевод исследовательских реакторов на низкообогащенное топливо за рубежом : Обзорная информация / В.А. Тищенко, Раевский И.И. – Москва, 1983. – 35 с.
1039339
  Раздобудько-Чович Перевод как интерпретация и импровизация. на материале сербских переводов мемуаров и в. набокова с двух "оригиналов": английского (speak, memory) и русского ("другие берега") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 72-80. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Данная работа посвящена анализу двух переводов на сербский язык мемуаров В. Набокова. Один из них сделан с романа на русском языке "Другие берега", являющегося автопереводом с анг. языка исходного текста под заглавием Сonclusive Evidence, а другой - с ...
1039340
  Федорова Л.Г. Перевод как источник оригинала: Джон Донн и любовная лирика Бродского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-104. – Библиогр.: Лит.: с.104. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1039341
  Щедрина Т.Г. Перевод как культурно-историческая проблема (отечественные дискуссии 1930-1950-х годов и современность) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 25-35. – Библиогр.: Лит.: с. 34-35; 29 назв. – ISSN 0042-8744
1039342
   Перевод как лингвистическая проблема. – М, 1982. – 120с.
1039343
   Перевод как моделиролвание и моделирование перевода. – Тверь, 1991. – 122с.
1039344
  Гонсалес Мунбис Эдуардо Перевод как один из способов развития устной монологической речи студентов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гонсалес Мунбис Эдуардо; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 26л.
1039345
   Перевод как процесс и как результат язык, культура, психология. – Калинин, 1989. – 123с.
1039346
  Разина И.Г. Перевод как процесс межъязыковой деривации // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 66-77
1039347
  Костионова М.В. Перевод как фактор формирования литературной репутации писателя (на материале ранних русских переводов романа Ч. Диккенса "Записки Пиквикского клуба") // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 127-142. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039348
  Богачёва И.В. Перевод карточных каталогов в электронные: проблемы и перспективы // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 4 (399), июль - август. – С. 59-74. – ISSN 0869-6020


  Описаны история и тенденции развития процессов ретроконверсии библиотечных карточных каталогов за рубежом и в России. На примере деятельности корпорации "Элар" показаны основные проблемы и варианты их решения для российских библиотек.
1039349
  Горшкова В.Е. Перевод кинодиалога в свете концепции Жиля Делёза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-26. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039350
  Шадрин Н.Л. Перевод контекстуально-преобразованных фразеологических единиц как семантико-стилистическая проблема : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Шадрин Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1969. – 22л.
1039351
  Сласная Е.В. Перевод литоты на русский язык // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 541-544
1039352
  Вербицкая М.В. Перевод медиатекстов и проблема формирования фоновых знаний переводчика (на материалах журнала (The Economist) / М.В. Вербицкая, И.Г. Игнатьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 46-55. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1039353
  Юденко А.И. Перевод международно-правового текста: когнитивно- прагматический и лингвистический аспекты // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 135-143. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1039354
   Перевод на ББК краеведческих фондов и каталогов библиотек. – М, 1989. – 80с.
1039355
  Боровская Е.Н. Перевод на другую работу / Е.Н. Боровская. – М, 1963. – 39с.
1039356
  Морейн И.Б. Перевод на другую работу / И.Б. Морейн. – Москва, 1965. – 207 с.
1039357
  Астрахан Е.И. Перевод на другую работу / Астрахан Е.И. – Москва : Недра, 1977. – 63 с.
1039358
  Чан Ань Кыонг Перевод на озононеразрушающие холодильные агенты агрегатов бытовых компрессорных холодильников, работающих в условиях тропического климата : Автореф... канд. технич.наук: 05.04.03 / Чан Ань Кыонг; Одесский ин-т низкотемператур. техники и энергетики. – Одесса, 1993. – 18л.
1039359
  Байрамова Л.К. Перевод на татарский язык русских придаточных определительных предложений с относительным словом, *который* и экспериментальная оценка на ЭЦВМ некоторых вопросов перевода этих предложений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байрамова Л.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1039360
  Бодренкова Н.Г. Перевод научно-технической литературы на английском языке / Н.Г. Бодренкова. – Владимир, 1973. – 190с.
1039361
  Кашпер А.И. Перевод немецкой научно-технической литературы / А.И. Кашпер. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 278 с.
1039362
  Таранович Ю.В. Перевод немецкой научной и технической литературы / Ю.В. Таранович. – Москва, 1968. – 280с.
1039363
  Вашкевич Г. Перевод П.А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и положения о крестьянах. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1905. – Тит. стр. и предисловие на рус. яз. стар. орф ; Манифест - на укр. яз. ; Отд. оттиск из жур. "Киевская Старина", 1888, № 2, отд. 1, с. 324-341, № 3 , отд. 1, с. 422-460
1039364
  Климзо Б.Н. Перевод патентов (особенности структуры, языка и перевода описаний изобретений, прилагаемых к патентам США и Великобритании) / Б.Н. Климзо. – М., 1976. – 96с.
1039365
  Эфрос М.М. Перевод промышленных печей с жидкого топлива на твердое и газообразное / М.М. Эфрос. – М-Л, 1946. – 104с.
1039366
  Максимов А.Л. Перевод рабочих и служащих промышленных предприятий СССР на сокращенный рабочий день / А.Л. Максимов. – Москва, 1965. – 184с.
1039367
  Кязимов А.И. Перевод русских имен существительных с суффиксами субъективной оценки на азербайжданский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Кязимов А.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1039368
  Долинина Н.Г. Перевод с английского / Н.Г. Долинина. – Москва, 1977. – 135с.
1039369
  Сергеев Е.А. Перевод с оригинала / Е.А. Сергеев. – М., 1980. – 200с.
1039370
  Виньярски М. Перевод с русского языка на испанский / М. Виньярски, Ю.В. Ванников. – Москва, 1971. – 272с.
1039371
  Роганова З.Е. Перевод с русского языка на немецкий. / З.Е. Роганова. – М., 1971. – 208с.
1039372
  Зубец М.В. Перевод сельского хозяйства на передовые рубежи научно-технического прогресса / М.В. Зубец. – Киев, 1986. – 93с.
1039373
   Перевод сельского хозяйства на промышленную основу. – М, 1978. – 176с.
1039374
  Гуляев Г.В. Перевод семеноводства на промышленную основу / Г.В. Гуляев. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 8 : Сельское хозяйство)
1039375
   Перевод систематических каталогов на "библиотечно-библиографическую классификацию. – М, 1966. – 24с.
1039376
   Перевод смыслов Священного Корана на русский язык. – [Б. м.] : [б. и.]. – 660 с.
1039377
  Скорикова А.И. Перевод специальных документов, включенных в художественное произведение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.43-54. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039378
  Пин У. Перевод стихов и песен М.В. Исаковского в Китае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 49-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039379
  Гурова Т. Перевод терминологии атомной энергетики: взаимосвязь структуры термина и способа перевода // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 32-38. – ISBN 978-617-646-477-8
1039380
  Хайзников В.С. Перевод Управления материально-технического снабженияЯкутского района на двухзвенную систему управления / В.С. Хайзников. – М., 1976. – 31с.
1039381
   Перевод фондов и каталогов детских библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 48с.
1039382
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1978. – 85с.
1039383
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 86с.
1039384
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст (на материалах английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Бородянский И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1039385
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст. (на материале английского языка). : Дис... канд. филол.наук: / Бородянский И.А.; КГУ. – К., 1971. – 245л. – Бібліогр.:л.1-22
1039386
  Кириллова Н.П. Перевод цветовых характеристик почвы из системы Манселла в систему CIE-L*a*b* / Н.П. Кириллова, Ю.Н. Водяницкий, Т.М. Силева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 527-535 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1039387
   Перевод экономики региона на преимущественно интенсивный путь развития. – Иркутск, 1988. – 264с.
1039388
  Фридман А. Перевод электротехнической литературы / А. Фридман. – Москва, 1965. – 136 с.
1039389
  Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания : книга для учителя с углубленным изучением немецкого языка / Л.К. Латышев. – Москва : Просвещение, 1988. – 159с.
1039390
  Шухевич О. Переводи і наслідовання Осипа Шухевича з портретом і життєписом автора / [Пеpедм. І.Я. Фpанка]. – Посмеpтне виданє. – Львів : Hакладом В. Шухевича ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1883. – [1], 233, [3] с. : 1 аpк. поpтp. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899


  В кн. твоpи М.-П. Веpгілія, Е.-Ф. Шульце, Й.-Г. Геpдеpа, В. Скотта в пер. О.О. Шухевича, pозвідки І.Я. Фpанка "Пpо житє і твоpи Віpгілія", "Замітка пpо житє і письма Еpнста Ф. Шульце" та пеp. І.Я. Фpанка віpша М.-П. Веpгілія "Гpамотика або мужицька ...
1039391
  Володарская Э.Ф. Переводи сонетьв Шекспира на русский язык. Ч. 2. Особенности языка сонетов Шекспира и их переводов на русский язык // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 77-103. – Библиогр.: с. 102-103; 24 поз. – ISSN 1562-1391
1039392
   Переводная и учебная лексикография. – М, 1979. – 392с.
1039393
  Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков : библиографичекие материалы : с двумя фототипическими снимками / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1903. – VIII, 460 с., 2 л. факс., 2 л. ил. : ил., факс. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, т. 77, № 1
1039394
  Токарев Е.А. Переводные векселя с "осложненной" структурой правовых связей // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 150-163. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1039395
  Давыдов М. Переводные картинки / М. Давыдов. – М, 1989. – 181с.
1039396
  Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства ХП-ХУП веков / А.С. Орлов. – Ленинград, 1934. – 171 с.
1039397
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в динамическом ракурсе // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 46-50. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
1039398
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в онтологическом аспекте // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 99-104
1039399
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семантизации фонических структур поэтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 308-314. – ISBN 966-7890-03-1
1039400
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семонтизации фонетических структур поєтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : 313-314; 18 поз.
1039401
  Мирианашвили Р.Д. Переводческая деятельность Арчила Багратиони : Автореф... канд. филол.наук: / Мирианашвили Р.Д.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1039402
  Руднев Д. Переводческая и книгоиздательская деятельность Г.А. Полетики // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 341-350
1039403
  Кузина Е.А. Переводческая интертекстуальность: типология стратегий // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 42-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039404
  Мошонкина Е.Н. Переводческая рецепция "Божественной комедии" в XIX в. в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-121. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируются важнейшие черты сходства и несходства русской и французской переводческих рецепций поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия", а также точки их пересечения и взаимовлияния. У статті аналізуються найважливіші риси подібності та ...
1039405
  Брандес М.П. Переводческая стилистика / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1988. – 126с.
1039406
   Переводческие аспекты сопоставительных исследований. – Пермь, 1988. – 148с.
1039407
  Озеров Л. Переводчик - автор перевода - поэт // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 332-344


  Поет Тютчев Федір Іванович.
1039408
   Переводчик [Електронний ресурс] = X-translator REVOLUTION ГИГАНТ : пять европейских языков - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования: Windows 98/NT/XP/2000 NT Workstation 4/0 (SP или выше).- Загл. с этикетки диска.


  - оптимальное решение задачи по переводу текстовіх файлов, страниц в интернет, єлектронной почті и сообщений в ICQ с английского, французского, испанского языка на русский и обратно, и с итальянского на русский.
1039409
   Переводчик [Електронний ресурс] : французско-русский, русско-французский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + лицензионный договор (2 с.). – Системн. требования технология Microsoft Agent..- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: французско-русский - 275 000 слов и переводов ; русско-французский - 350 000 слов и переводов.
1039410
   Переводчик [Електронний ресурс] : немецко-русский, русско-немецкий. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 СD + лицензионный договор (2 с.) на использование программного обеспечения для ЭВМ). – Системн. требования: технология Microsoft Agent.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: немецко-русский - 370 000 слов и переводов; русско-немецкий - 140 000 слов и переводов
1039411
  Старчевский А.В. Переводчик c русского языка на китайский / А.В. Старчевский. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 174 с.
1039412
   Переводчик англо-русский, русско-английский [Електронний ресурс] : + бонус: словарь для перевода SMS сообщений+ плагин для перевода сообщений ICQ. – Москва : ПРОМТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования:Windows 98/ME/XP/2000 NT Workstation 4.0.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Объем основного (General) словаря: англо-русский - 305 000 слов и переводов, русско-английский - 375 000 слов и переводов Основные особенности программы: Быстрый и точный перевод текстов благодаря улучшенному механизму перехода
1039413
  Саркисянц Г.П. Переводчик в уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1974. – 90с.
1039414
  Грин Ц.И. Переводчик и издатель "Капитала". / Ц.И. Грин. – Москва, 1985. – 256с.
1039415
  Винонен Р.И. Переводчик как творческая индивидуальность. : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Винонен Р.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1039416
  Володарский А. Переводчик Косой : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 178-182. – ISSN 0131-8136
1039417
  Жуков Д.А. Переводчик, историк, поэт? / Д.А. Жуков. – Москва, 1965. – 207с.
1039418
  Михайловская К.Н. Переводчица из Интуриста / К.Н. Михайловская. – М, 1964. – 210с.
1039419
  Гудзий Н.К. Переводы "Zywotow swictych" Петра Скарги в Юго-западной Руси / Н.К. Гудзий. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-новицкого, 1917. – [2], 135 с. – Отд. отт.: Чтения Истор. Об-ва Нестора Летописца. Киев, 1913, кн. 23, вып. 2, с. 34. - Єкз. дефектній, отсут. с. 39-42


  На тит. стр № 98999 дарственная надпис автора
1039420
  Иорданишвили С. Переводы "Вепхистаосани" на европейские языки. / С. Иорданишвили, 1938. – с.
1039421
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1039422
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1039423
  Измайлов В.В. Переводы в прозе Владимира Измайлова. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 5. – 1819. – 231 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
1039424
  Черфас Л.М. Переводы в римской литературе времен республики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черфас Л.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1039425
  Кардо-Сысоева В.Е Переводы и наброски. – Москва : Типо-лит. Н.И.Гросман и Г.А.Вендельштейн, 1903. – 263 с.
1039426
  Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике / Г.С. Гончарова. – Харьков, 1982. – 168с.
1039427
  Берг Н.В. Переводы и подражания Н.В. Берга / [предисл.: Н. Гербель]. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1860. – VI, [6], 271 с. – (Библиотека иностранной поэзии)


  Авт. предисл.: Гербель Николай Васильевич (1827-1883) Экз. без ориг. обл.
1039428
  Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека / Д.М. Буланин. – Ленинград : Наука, 1984. – 276, [2] с.
1039429
  Павлюк Н.Н. Переводы из Т.Г.Шевченко в русском литературном процессе 50-60-е годы XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Павлюк Н.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 26л.
1039430
  Мамиофа И.Э. Переводы на другую работу и командировки / И.Э. Мамиофа. – М.-Л., 1959. – 52с.
1039431
  Куспанов С.К. Переводы поэзии Абая на русский язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Куспанов С.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
1039432
  Касимова Н.Ф. Переводы произведений и традиций Л.Н.Толстого в азербайджанской детской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Касимова Н.Ф.; Аерб. гос. ун-т. – Баку, 1978. – 10.01.03л.
1039433
  Пидченко В.И. Переводы произведений М. Горького на английский язык. (Опыт исследования вопросов перевода просторечия и диалектизмов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пидченко В.И. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20 с.
1039434
  Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую работу / Е.А. Голованова. – М., 1986. – 94с.
1039435
  Ткабладзе З.П. Переводы русской детской литературы в дореволюционной Грузии. (Ист.-библиогр. анализ). : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Ткабладзе З.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 29л.
1039436
   Переводы с греческого языка на русский Московской Духовной Академии Ректора, первоклассного ставропигиального Новоспаского монастыря Архимандрита Поликарпа, вновь пересмотренные и исправленные. – Москва : В Синодальной Типографии, 1835. – 173 с.
1039437
  Барто А.Л. Переводы с детского : стихи и прозаич. отступления авт. : для мл. школ. возраста / Агния Барто. – доп. изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 175 с. : ил., цв. ил.
1039438
   Переводы славянских литератур // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 491-496


  Доклади М. Рильського і В. Россельса "Вопросы перевода с "близких языков" в Москві.
1039439
  Андреасян Бюракн Вардгесовна Переводы сонетов Шекспира на армянский язык : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андреасян Бюракн Вардгесовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1975. – 29л.
1039440
  Володарская Э.Ф. Переводы сонетов Шекспира на русский язык. Часть 1. К истории вопроса. // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 64-77. – Библиогр.: с. 73-75; 46 назв. – ISSN 1562-1391
1039441
  Бейтан В.Я. Переводы трагедий Шекспира на латышский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бейтан В.Я.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1959. – 24л.
1039442
  Башкуров Р.Ш. Переводы Тукая из русской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Башкуров Р.Ш.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 21л.
1039443
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – Калининград, 1989. – 46с.
1039444
  Орловская Н. Переводы Шекспира в Грузии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 69-80
1039445
  Тэн Б. Переводя Гомера // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 353-376
1039446
  Коптилов В. Переводя с русского. О наследии Миколы Зерова // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 153-170
1039447
  Хелемский Я.А. Перевожу стихи товарища / Я.А. Хелемский. – Минск, 1962. – 260с.
1039448
  Макеев А.Д. Перевоз-Гилюй : повесть / А.Д. Макеев. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1967. – 272 с.
1039449
  Вильмонт Е.Н. Перевозбуждение примитивной личности / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп. АСТ. Астрель, 2004. – 272с. – ("Полоса везения: бабские истории Екатерины Вильмонт"). – ISBN 5-17-023799-5
1039450
  Щербина Володимир Перевози і мости через Дніпро коло Києва / Щербина Володимир. – 7с. – Окр. відбиток
1039451
  Цветков И.П. Перевозка пчел на медосбор / И.П. Цветков. – М, 1961. – 7с.
1039452
  Волынец Ф.С. Перевозки в малом каботаже и вопросы права. / Ф.С. Волынец. – Москва, 1954. – 159с.
1039453
  Ломтадзе В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования Грузинской ССР и их планирование. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Ломтадзе В.И.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
1039454
  Горіла Г. Переволочна / Г. Горіла, Т. Кузьменко // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.47-49


  Історія села Прилуцького району Чернігівської області
1039455
  Сирота Ф.И. Перевооружение русской армии во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сирота Ф.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 32 с.
1039456
   Переворот 1762 года : Сочинения и переписка участников и современников / [С предисл. Г. Балицкого]. – 3-е изд., испр. 15 тыс. – Москва : Образование, 1909. – 162 с., 4 л. ил. : ил. – (Русская быль ; № 1)
1039457
   Переворот 1762 года : Сочинения и переписка участников и современников / [С предисл. Г. Балицкого]. – 4-е изд., испр. 26 тыс. – Москва : Образование, 1910. – 160 с., 4 л. ил. : ил. – (Русская быль ; № 1)
1039458
   Переворот 1762 года : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – Москва : Моск. книгоиздат. т-во Образование ; [Тип. Рус. т-ва], 1911. – 159 с., 6 л. ил. : ил. – В кн. также: История и анекдоты революции в России в 1762 г. / [соч.] Рюльера. – (Русская быль)


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич; Все рис. исполн. Графическим институтом т-ва "Образования" по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им введенному, Фото-Тинто-Гравюра
1039459
  Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России : почему не реализовалась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М, 1991. – 300с.
1039460
  Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1984. – 287 с.
1039461
  Шушарин Дмитрий Переворот без поворота // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 98-107 : фото
1039462
  Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. / С. Пейперт. – М, 1989. – 220с.
1039463
  Ратнер А. Переворот по-итальянски // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 28 (440), 17.07.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Беніто Муссоліні — італійський політичний діяч, фашистський диктатор Італії з 1922 по 1943 роки.
1039464
  Волков С. Переворот системи: гуманна система надання безоплатної правової допомоги громадянам перевернута в Україні догори дригом // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 10 (17), жовтень. – C. 14-18
1039465
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1987. – 422с.
1039466
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – М, 1990. – 413с.
1039467
  Медведев А.И. Перевоспитание несовершеннолетних в условиях специального уереждения / А.И. Медведев. – К, 1986. – 151с.
1039468
  Гаджибеков Исамагомед Магомедович Перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей в условиях специальных профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гаджибеков Исамагомед Магомедович; Акад. пед. наук СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем. – М., 1980. – 16л.
1039469
  Сизоненко А.М. Перевоспитание педагогически запущенных подростков в системе деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сизоненко А.М.; НИИ обших проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 19л.
1039470
  Коротич В.О. Перевтілення : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 95 с.
1039471
  Стадниченко Ю.І. Перевтілення : вибране / Юрій Стадниченко. – Харків : Майдан, 2008. – 107, [1] с. – (Поезія Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-230-6
1039472
  Бабаєва Л. Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання й теоретичні засади драматургічного перекладу на матеріалі англійських і французьких перекладів драматичних творів Лесі Українки. The paper deals with theoretical underpinning of drama translation on the basis ...
1039473
  Брюховецька Л. Перевтілюючичись до невпізнання. Микола Надемський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
1039474
  Сапожников Л. Перегибы красных кхмеров // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 6-7


  Пол Пот (Салот Сар) (1925-1998) - камбоджийский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Кампучии (1963-1981), премьер-министр Кампучии (1976-1979), лидер движения Красных Кхмеров.
1039475
  Прокопенко А. Перегляд адміністративних актів суб"єктом видання: проблеми нормативного закріплення та практики застосування // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 123-126. – ISBN 978-617-7020-43-0
1039476
  Стефанюк В. Перегляд адміністративних рішень Вищого адміністративного суду України Верховним Судом України в порядку повторної касації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-67. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1039477
  Мартинов А. Перегляд американської політики в Центральній Азії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 5
1039478
  Дирда А. Перегляд безпекової парадигми скандинавського нейтралітету в контексті російсько-українського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 81-85
1039479
  Галаган І.С. Перегляд вироків і право на захист в історії кримінального процесуального законодавства УРСР (1918-1921 рр.) / І.С. Галаган; МВ і ССО УРСР. Науково-метод.кабінет по заоч. освіті при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 32с.
1039480
  Манжола В. Перегляд голлістинської спадщини? (аналіз результатів президентських виборів у Франції) / В. Манжола, О. Шаповалова // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 0868-8273
1039481
  Хейдарі Хассан Перегляд довготривалого зв"язку між зростанням грошової маси, інфляцією та ростом виробництва в Ірані: метод граничних значень = Revisiting the long-run relationships between money growth, inflation and output growth in Iran: bounds test approach / Хейдарі Хассан, Салмасі Паріса Джохарі, Хелалі Аліреза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 444-453 : табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1993-6788
1039482
  Яремчук Ж.В. Перегляд доктринальних засад науки та галузі адміністративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2227-796X


  У науковій роботі розглянуто основні напрями розвитку науки та галузі адміністративного права України. Основними з них є: предмет адміністративного права, система джерел, відносини, норми адміністративного права. Особливу увагу приділено принципам ...
1039483
  Винославська О.В. Перегляд етичних настановлень персоналом як умова організаційного розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1039484
  Колосов Р. Перегляд заочного рішення (процесуальні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 25-27.
1039485
  Кіктенко В.О. Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 1608-0599
1039486
  Круглик С. Перегляд квот в Міжнародному валютному фонді / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 11-13
1039487
  Панасюк О. Перегляд основоположних категорій адміністративно-деліктного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 142-147. – ISSN 2663-5313
1039488
  Еттінген Г. Перегляд позитивного мислення: на основі нової науки про мотивацію = Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation : [книжка про бажання і про те, як їх здійснювати] / Гебріел Еттінген ; пер. з англ. Леся Герасимчука. – Київ : Наш Формат, 2015. – 200 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7279-20-3
1039489
  Кишинський А.В. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку: зміст та прогалини у правовому регулюванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 113-117
1039490
   Перегляд рішень порядком судового нагляду. – Х, 1965. – 27с.
1039491
  Бондар І. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв"язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-48.
1039492
  Миколенко О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення в адміністративному провадженні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 125-129. – ISSN 1563-3349
1039493
  Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К.В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-458-187-2
1039494
   Перегляд судових рішень Верховним Судом України на підставі рішення Європейського суду з прав людини (Постанова Верховного Суду України від 16 травня 2011 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 355-362. – ISSN 0132-1331
1039495
  Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 107-117. – ISSN 0132-1331
1039496
  Ткачук О.С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 108-117
1039497
  Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
1039498
  Андрушко П.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процессуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 30-39
1039499
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1039500
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бондар І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1039501
  Лавров В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у контексті права на справедливий судовий розгляд цивільних справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 39-43. – ISSN 2663-5313
1039502
  Степанов С. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 71-73.
1039503
  Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76. – ISSN 0132-1331
1039504
  Кравченко С. Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 123-138. – ISSN 1026-9932
1039505
  Менюк Д.О. Перегляд судових рішень як елемент змісту права на справедливий суд з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 350-355. – ISSN 2219-5521
1039506
  Бондар І.В. Перегляд судового рішення у зв"язку з нововиявленими обставинами у механізмі захисту суб"єктивних прав // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 137-140
1039507
  Бичкова С.С. Перегляд та оскарження заочного рішення в цивільному процесі України: проблеми теорії та практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 155-163. – ISSN 2310-6166
1039508
  Лотюк О.С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
1039509
  Погореленко Н.П. Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 30-39. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1039510
  Бондар І.В. Перегляд цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами: досвід України та зарубіжних країн // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 29-33
1039511
  Ломоносова О.М. Перегляд цивільних спров у зв"язку з нововиявленими обставинами / О.М. Ломоносова. – Львів, 1972. – 48с.
1039512
  Драй-Хмара-Ашер Переглядаюючи батьків архів / Оксана Драй-Хмара-Ашер // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 161-174. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1039513
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 159с.
1039514
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – Москва-Л., 1926. – 283с.
1039515
  Хилькевич В.П. Перегнойно-карбонатные типичные почвы западных районов Украины, их генетические особенности и свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Хилькевич В.П.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 22л.
1039516
  Тіллі Р. Переговори з продажу = Sales conversations / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-767-2
1039517
  Садикова В. Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості відносин Великої Британії та Радянського Союзу в середині та другій половині 1980-х рр. Автор торкається проблем міжнародної політики обох країн та їхньої співпраці на міжнародній арені. Проаналізовано найбільш ...
1039518
  Кіктєв О.Я. Переговори між Сербією і Болгарією про союз у 1904-1905 роках // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 75-79
1039519
  Патриляк Іван Переговори між українським підпіллям і німцями наприкінці 1943 - в першій половині 1944 рр. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 171-200. – ISSN 0042-9422
1039520
  Попенко Ярослав Переговори між УНР та французьким військовим командуванням в Одесі у листопаді 1918 - березні 1919 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-97. – Бібліогр. в кінці ст.
1039521
  Пагіря О. Переговори Між УПА та угорською армією в контексті геополітичної ситуації в Європі у 1943 р. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 588-598. – ISBN 978-966-97201-1-5
1039522
  Яремко М. Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944-1945 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 493-502. – ISSN 2078-6077
1039523
  Ковальчук В. Переговори НКВД з Романом Шухевичем у 1945 і 1948 роках: чи було можливе порозуміння // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 120-126. – ISBN 978-966-397-111-2
1039524
  Кудлай О. Переговори повноважних представників Центральної Ради й Тимчасового уряду в Києві 28-30 червня 1917 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 69-78. – ISBN 966-02-0276-8
1039525
  Васильєв С.В. Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії / С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 26-30
1039526
  Герасимович В.А. Переговори як засіб розв"язання політичних конфліктів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 452-454
1039527
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 190 арк. – Додатки: арк. 187-190. – Бібліогр.: арк. 7-9, 169-186 та в додатках: арк. 187-190
1039528
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр: 12 назв
1039529
  Пацурія Н.Б. Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування / Н.Б. Пацурія, О.П. Вашуленко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISSN 2078-6670


  У статті досліджуються нормативно-правові підстави застосування переговорної процедури державних закупівель та проблемні аспекти її реалізації.
1039530
   Переговорная книжка. – М, 1933. – 171с.
1039531
  Григор"єва Т. Переговорний процес між Річчю Посполитою та Османською імперією в XVII столітті : дипломатична практика й риторика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 255-276. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
1039532
  Тарасюк Б. Переговорний процес щодо Будапетського меморандуму і його виконання // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 39-52. – ISBN 978-966-927-288-1
1039533
  Герасимович В.А. Переговорний процес як невід"ємна складова політики та роль особистості на переговорах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 295-298. – ISSN 2076-1554
1039534
  Богданов О.В. Переговоры - основа мирного урегулирования международных проблем / канд. юрид. наук О.В. Богданов. – Москва : Знание, 1958. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 14)
1039535
  Селлих К. Переговоры в международном бизнесе = Global business negotiations : практ. руководство / Клод Селлих, Субхаш С. Джейн ; [пер. с англ. А. Стативки ; ред. М. Драпкиной]. – Москва : Добрая книга, 2004. – 333, [3] с. : ил. – Пер. изд. : Global business negotiations / C. Cellich, S.C. Jain. Australia [etc.] :Thomson, 2004. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-98124-029-6
1039536
  Сафразьян А.Л. Переговоры Германии и СССР в ноябре 1940 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1039537
  Зайцева Л.И. Переговоры как альтернативный способ разрешения споров в международном публичном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 15-19. – ISSN 1812-3910
1039538
  Седова Л.Н. Переговоры как способ коммуникации в бизнесе : учебное пособие / Седова Л.Н. ; МОН України ; Харьковский нац. экономический университет. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 324с. – ISBN 978-966-676-314-6
1039539
  Колонтари А. Переговоры по установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Венгерским Королевством в 1934 // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 19-30. – ISSN 0132-1366
1039540
  Мастенбрук Вильям Переговоры. / Мастенбрук Вильям. – Калуга, 1993. – 176с.
1039541
  Псурцев Н.Е. Перегон / Н.Е. Псурцев. – М., 1989. – 351с.
1039542
  Мироглов В.Ф. Перегон / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1990. – 398с.
1039543
  Панч П. Перегони / П. Панч : Український робітник. – 31с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №122)
1039544
  Абдуліна І. Перегони законотворців з колективного управління правами тривають // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
1039545
  Кушнарьов Денис Перегони по Шарджі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 84-87 : фото
1039546
   Перегоним Америку! Российские вузы увеличат набор китайских студентов : по материалам агенства Синьхуа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 15


  Министерством образования КНР опубликован обновленный список зарубежных университетов, дипломы которых признаются в Китае. В список включены 542 российских вуза. По этому показателю Россия уступает только США и Японии. В целом в перечень вошли более ...
1039547
   Перегонка. – М, 1954. – 572с.
1039548
  Марийе Ш. Перегонка и ректификаия в спиртовой промышленности / Ш. Марийе. – М.-Л, 1934. – 400с.
1039549
  Орлов В. Перегоны / В. Орлов. – Тула, 1964. – 48с.
1039550
  Ходченко П.С. Перегорнуті сторінки : оповідання / П.С. Ходченко. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1959. – 117 с., [1] арк. портр.
1039551
  Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси / Т.И. Макарова. – Москва, 1975. – 135с.
1039552
  Фомін Є.П. Перегортаю сторінки : вибрані поезії / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 192 с.
1039553
  Вовк О. Перегортаючи сторінки університетської історії / О. Вовк, О. Бєлозьорова // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 89-93. – ISSN 1811-2404
1039554
  Афган Н. Перегрев кипящих жидкостей / Афган Н. ; пер. с англю В.М. Жукова ; под ред. М.А. Стыриковича. – Москва : Энергия, 1979. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-78 (82 назв.)
1039555
   Перегрета планета : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 122-130 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1039556
   Перегретые жидкости и фазовые переходы. – Свердловск : АН СССР, 1979. – 92 с.
1039557
  Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 431-438. – ISSN 0869-2491
1039558
  Тимошенко Наталія Перегрілися // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
1039559
  Даррелл Г. Перегруженный ковчег / Г. Даррелл. – Москва, 1958. – 183 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1039560
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл; Пер. с англ. Лившина И.М. – 2-е, изд. – Москва : Мысль. – (Путешествия. Приключения)
2-е, изд. – 1964. – 224 с.
1039561
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1987. – 588с.
1039562
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1991. – 590с.
1039563
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1992. – 159с.
1039564
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1977. – 350 с.
1039565
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1986. – 590 с.
1039566
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Зоопарк в моем богаже / Д. Даррелл. – Минск : Юнацтва, 1986. – 332 с. – (Рассказы о природе)
1039567
  Богоявленский Р.Г. и др. Перегрузка шаровых твэлов в реакторных установках / Р.Г. и др. Богоявленский. – М., 1983. – 102с.
1039568
  Вторушин С.В. Перегрузки. / С.В. Вторушин. – Барнаул, 1967. – 63с.
1039569
   Перегрузочные машины канальных ядерных энергетических реакторов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.
1039570
  Ильина Н.А. Перегрупировка амидов алкилфосфористых кислот в реакциях с а-галоидкарбонильными соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: / Ильина Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 22л.
1039571
  Огамджанян С.М. Перегруппировака Стивенса с участием карбалконсимельной и цианметильной групп : Автореф... канд .хим.наук: / Огамджанян С.М.; АН Арм.ССР, Ин-т огран. хим. – Ереван, 1978. – 17л.
1039572
  Дудукина В О. Перегруппировка а-силилированных кетонов в О-силилзамещенные енолы : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Дудукина О.В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 8л.
1039573
  Гарибян В.А. Перегруппировка ди- и трихлорвиниловых соединений в L-хлор- и L, L-дихлоркарбоновые кислоты при окислении надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гарибян В.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1039574
  Сорокин В.И. Перегруппировка О-фениловых эфиров оксимов несимметричных карбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорокин В.И.; Москов. с.-х. академия. – М., 1973. – 20л.
1039575
  Васильева Т.Т. Перегруппировки в процессе гомолитических превращений фторсодержащих полигалоидпропенов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева Т.Т.; Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1963. – 15л.
1039576
  Павлова Л.В. Перегруппировки в ряду S-аминоалкилпроизводных тиомочевины и некоторых гетероциклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Павлова Л.В.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 27л.
1039577
  Шубин В.Г. Перегруппировки в ряду аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
1039578
  Табацкая А.А. Перегруппировки и реакция дейтерообмена аренониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Табацкая А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л.
1039579
  Двийнишникова Татьяна Алексеевна Перегруппировки продуктов присоединения неполных эфиров кислот фосфора и иминам, нитрилам и тиокетонам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Двийнишникова Татьяна Алексеевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1039580
  Мартинов А. Перегрупування влади в альпійській республіці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "29 вересня 2019 року відбулися позачергові парламентські вибори в Австрії. Внутрішньополітична криза правлячої до виборів коаліції у складі Австрійської народної партії і Австрійської партії свободи розпочалася навесні. Тоді були опубліковані ...
1039581
  Кузнецов В.И. Перегуды. Стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1970. – 96с.
1039582
  Кірсенко М. Перегук і витоки українсько-американських взаємин // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 73-79
1039583
  Осташ Л. Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 115-119
1039584
  Нахлік Є. Перегуки з поезією Юзефа Богдана Залеського в текстах Івана Франка й Лесі Українки // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 466-473. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1039585
  Неживий Олександр Перед "перебудовою" : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 57-59
1039586
  Лондон Д. Перед Адамом / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 130с.
1039587
  Ющенко В. Перед боєм // Без цензури, 2004


  Пробл. реалізації політ. реформи: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
1039588
  Курах Михайло Перед брамою : Поезії / Курах Михайло. – Мюнхен : На чужині, 1963. – 122с.
1039589
   Перед брамою. Нарис історії Інституту Св. Володимира в Торонто = With an eye to the future/Comp.by N.L.Kohuska : з нагоди його 25-річчя та у рік відкриття його нового будинку. – Вінніпег, 1969. – 127 с. : фот.
1039590
  Гердов К.Н. Перед будущей рекой / К.Н. Гердов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272с.
1039591
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1944
1039592
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1945. – 248с.
1039593
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Москва : Детгиз, 1957. – 352 с.
1039594
  Старицкий М.П. Перед бурей / М.П. Старицкий. – Київ, 1960. – 680с.
1039595
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 400 с. : ил. – (Б-ка чуваш. романа "Земля улыпа")
1039596
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1984. – 383 с.
1039597
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1989. – 297 с.
1039598
  Гай-Шкода Кость Перед бурею : драма в 6-ти діях, по В.А. Радич / Кость Гай Шкода [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.И. Новикова ; Сл. Покровская ; Тип. Т-ва Р.Р. Боос и К, 1909. – 50 с.
1039599
  Пушкарівський М.О. Перед бурею / М.О. Пушкарівський. – К., 1962. – 103с.
1039600
  Мандзюк Д. Перед вами я можу розкрити всі подряпинки свого серця // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 36 (139). – С. 52-57
1039601
   Перед вами, багдадские небеса. – Тбилиси, 1973. – 319 с.
1039602
  Кирносов А.А. Перед вахтой / А.А. Кирносов. – М., 1972. – 269с.
1039603
  Ржешевский О.А. Перед великим испытанием // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
1039604
  Севостьянов П.П. Перед великим испытанием. / П.П. Севостьянов. – М, 1981. – 367с.
1039605
  Тамм А. Перед весенней грозой / А. Тамм. – М, 1956. – 143с.
1039606
  Арсланов Н.Г. Перед весенним дождем : стихи / Нури Арсланов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 72 с.
1039607
  Мищик А.В. Перед весной / А.В. Мищик. – Краснодар, 1956. – 111с.
1039608
  Никонов Н.Г. Перед весной. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1977. – 382с.
1039609
  Мастеренко В.А. Перед взлетом. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1957. – 205с.
1039610
  Канубриков А. Перед взором памяти моей... / А. Канубриков. – Одесса, 1969. – 84с.
1039611
  Ломтатидзе Ч. Перед виселицей : рассказы и повести / Чола Ломтатидзе4 пер. с груз. Д.Вольского. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 270 с.
1039612
  Додэ Л. Перед войной : Исследование и документы о немецко-еврейском шпионстве во Франции со времен дела Дрейфуса / Леон Додэ ; Пер. с фр. Н.М. Лагова. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1913. – 136 с.
1039613
  Кропивницький М.Л. Перед волею : драма в 5 диях / М. Кропивницкий // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 78 с.
1039614
  Кропивницький М.Л. Перед волею, 1900
1039615
  Гауптман Г. Перед восходом солнца : социальная драма Гергарда Гауптмана / Пер. Л. и П. Тепловых. – 2-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1907. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 9)
1039616
  Зедгинидзе Э.К. Перед восходом солнца : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря востока, 1957. – 242 с.
1039617
  Хорват Ж. Перед восходом солнца. / Ж. Хорват. – М., 1965. – 203с.
1039618
  Кравченко А.И. Перед восхождением / А.И. Кравченко. – Донецк, 1962. – 45с.
1039619
  Мережников Н.Я. Перед всем небесным и земным: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1985. – 93с.
1039620
  Алексеев С.С. Перед выбором. / С.С. Алексеев. – Москва, 1990. – 190с.
1039621
  Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? / С.С. Алексеев. – 2-е изд.перераб. и доп. – Москва, 1990. – 286с.
1039622
   Перед вылетом. – Москва, 1952. – 100с.
1039623
   Перед выходом на пенсию. – М, 1982. – 102с.
1039624
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – 2-е изд. – Краснодар
1. – 1964. – 527с.
1039625
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – Москва, 1967. – 504с.
1039626
  Яньес А. Перед грозой / А. Яньес. – М., 1983. – 382с.
1039627
  Бабякин Б.И. Перед грозой : худож.-докум. повесть : [о революционере А. Бабякине : для ст. шк. возраста] : Бабякин Алексей Александрович, о нем / Борис Бабякин ; [иллюстрации А.Л. Дудина]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 174, [1] с. : ил. – (Иной судьбы не хочу)
1039628
  Иванов-Разумник Перед грозой 1916-1917 / Иванов-Разумник. – Петроград : Колос, 1923. – 136с.


  На с. 1 экслибрис Изд. "Колос"
1039629
  Коцюба Г.М. Перед грозою / Г.М. Коцюба. – Київ, 1958. – 240с.
1039630
  Лур"є Н.Г. Перед грозою / Ноях Лур"є. – Київ, 1973. – 270 с.
1039631
  Лур"є Н.М. Перед грозою / Нотан Лур"є. – Київ, 1983. – 285 с.
1039632
  Маношкин М.П. Перед гуннами: Роман / М.П. Маношкин. – Н. Новгород, 1994. – 520с.
1039633
  Горст Г. Перед далеким рейсом / Г. Горст. – Одеса, 1980. – 165с.
1039634
   Перед дальней додрогой. – Симферополь, 1964. – 76с.
1039635
  Кожемяко В.С. Перед дальней дорогой / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1963. – 160с.
1039636
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – Москва, 1964. – 685с.
1039637
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – 2-е изд. – Воронеж, 1967. – 574с.
1039638
  Тупицын Ю.Г. Перед дальней дорогой / Ю.Г. Тупицын, 1978. – 317с.
1039639
  Харчиков А.Т. Перед дальней дорогой / А.Т. Харчиков. – Тула, 1986. – 317с.
1039640
  Дризе Ю. Перед дальней дорогой. Участники представительного международного симпозиума решили вместе готовиться к сверхдлительным полетам в космос // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В ноябре прошлого года закончился самый ответственный этап программы “Марс-500”, разработанной Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН под эгидой Российской академии наук и Роскосмоса. Добровольцы, трое россиян, двое представителей ...
1039641
  Воронецкий М.Г. Перед Джойским порогом / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1975. – 336с.
1039642
  Шевченко Л.Я. Перед дзеркалом / Л.Я. Шевченко. – К, 1986. – 277с.
1039643
  Аллев-Дин Перед дорогой : рассказы / Аллев-Дин. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1978. – 80 с. : ил.
1039644
   Перед дорогой дальней. – Саратов, 1972. – 175с.
1039645
  Корнеев А.И. Перед дорогой. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1960. – 52с.
1039646
  Грабович Г. Перед Європою: чи можлива реформа в науці та освіті? // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-25
1039647
  Воробьев Л.В. Перед жарким летом / Л.В. Воробьев. – Москва, 1978. – 303с.
1039648
  Шутов И.Н. Перед жатвой. / И.Н. Шутов. – Х, 1960. – 347с.
1039649
  Хоменко Н.К. Перед жнивами : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
1039650
  Геринович Р. Перед завісою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 203. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1039651
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1978. – 304с.
1039652
  Касперский С.Ш. Перед завтрашним днем / С.Ш. Касперский. – Ставрополь, 1983. – 31с.
1039653
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1984. – 460с.
1039654
  Островский Г.С. Перед загадками старых картин. / Г.С. Островский. – М., 1965. – 125с.
1039655
  Сагиян А.С. Перед закатом : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 128 с.
1039656
  Кресс В. Перед занавесом : зарубежные дневники / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-900034-71-3
1039657
  Луковский И.В. Перед зарей / И.В. Луковский. – Москва, 1958. – 35с.
1039658
  Токомбаев А. Перед зарей : поэма / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1966. – 128 с.
1039659
  Токомбаев А. Перед зарей : роман / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1968. – 296 с.
1039660
  Гауптман Г. Перед заходом солнца / Г. Гауптман. – Москва, 1955. – 108с.
1039661
  Каверин В.А. Перед зеркалом / В.А. Каверин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 719 с.
1039662
  Каверин В.А. Перед зеркалом. / В.А. Каверин. – Минск : Университетское, 1986. – 255 с.
1039663
  Хамардюк А.П. Перед зірницею : вірші / А.П. Хамардюк. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 16 с. – На обкл. епіграф з твору Т.Г. Шевченка
1039664
  Софронов А.В. Перед знаменем / А.В. Софронов. – Л., 1948. – 236с.
1039665
  Скопина К.П. Перед именем твоим... / К.П. Скопина. – Москва : Педагогика, 1989. – 286с. – ISBN 5-7155-0102-4
1039666
  Виноградов В.П. Перед истиной / В.П. Виноградов. – Москва, 1979. – 270с.
1039667
  Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом : Балканы и Балканская война / Лев Троцкий. – Санкт-Петербург : Центр Междунар. Исслед. "Новый Прометей", 2011. – XLIV, 478 c., [10] л. ил. : портр., карт. – Указ. лит. по вост. вопросу : с. 386-388 .- Справочник геогр. назв.: с. 459-472 .- Справочник период. изд., упоминаемых в кн.: с. 473-475. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-9901606-6-8
1039668
  Плав"юк М. Перед і після проголошення незалежності України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0869-3595
1039669
  Кунов С.С. Перед концертом / С.С. Кунов. – Черкесск, 1963. – 126с.
1039670
  Портяк Василь Перед косовицею // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
1039671
  Семиноженко В.П. Перед ликом Вселенной / В.П. Семиноженко, В.В. Яновский ; Нац. акад. наук Украины, Науч.-технол. комплекс "Ин-т монокристаллов". – Харьков : Юнисофт, 2020. – V, 214, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-935-910-0


  У пр. № 1740839 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з дружбою та повагою!. Підпис.
1039672
  Юрчук М. Перед лицем дійсности / М. Юрчук, Ф. Лебеденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 31-32


  Про роман О. Гончара "Собор".
1039673
  Килимник О.В. Перед лицем історії / О.В. Килимник. – К, 1978. – 231с.
1039674
  Галан Я.О. Перед лицем фактів / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 196с.
1039675
  Гусаков Б.Л. Перед лицом великих озер / Б.Л. Гусаков, Н.А. Петрова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 123с.
1039676
  Филатов А.Ф. Перед лицом времени / А.Ф. Филатов. – М, 1979. – 207с.
1039677
  Головатый С.П. Перед лицом глобальных проблем / С.П. Головатый. – М., 1987. – 62с.
1039678
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 304 c.
1039679
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1977. – 400с.
1039680
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1987. – 364с.
1039681
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
1039682
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
1039683
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1968. – 264 с.
1039684
   Перед лицом закона. – М, 1978. – 367с.
1039685
  Неручев И.А. Перед лицом закона: Из судеб. практики А.И.Курского / И.А. Неручев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 312с.
1039686
  Петров А. Перед лицом истины и фактов / А. Петров. – Москва, 1983. – 120 с.
1039687
   Перед лицом космоса // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 23 (483), 10.06.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1039688
  Горюнова Р.М. Перед лицом неспокойного мира / Р.М. Горюнова. – Киев, 1984. – 48с.
1039689
  Горбунова Е.Н. Перед лицом новой действительности / Е.Н. Горбунова. – М, 1974. – 397с.
1039690
  Шутов А.Д. Перед лицом новых реальностей / А.Д. Шутов. – Москва, 1990. – 316с.
1039691
  Рудницкий М.Л. Перед лицом правды. Современная прогрессивная художественная литература капиталистических стран. / М.Л. Рудницкий. – М., 1987. – 128с.
1039692
  Решетов А. Перед лицом Пушкина / А. Решетов. – Москва : Современник, 1974. – 175 с.
1039693
   Перед лицом смерти. – М, 1936. – 63с.
1039694
   Перед лицом смерти. – Москва, 1962. – 207 с.
1039695
  Захаров С.И. Перед лицом старших / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1959. – 64 с.
1039696
  Тарнашинська Л. Перед літературознавчим дзеркалом... або дещо на захист фемінізму // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2000. – № 133, грудень. – С. 149-157


  Про монографію Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі" (Київ, "Либідь", 1977).
1039697
  Надеждин Артем Перед МАТГР открываются новые горизонты : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 14
1039698
  Антоненко-Давидович Перед невижатою смугою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 10-16


  Творчість Ліни Костенко.
1039699
  Сорока П. Перед незримим вівтарем // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 95-127. – ISSN 0130-1608
1039700
  Туманова М. Перед немыслимой разлукой. / М. Туманова. – К., 1997. – 78с.
1039701
  Баркова О.М. Перед новой страницей : записки журналистки / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 328 с.
1039702
  Тихонов Николай Семенович Перед новым подъемом / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Лит. газета, 1945. – 64с.
1039703
  Колыбанов В.А. Перед новым стартом: НТП и развитие двух мировых систем / В.А. Колыбанов. – Москва, 1988. – 48 с.
1039704
  Бауер М. Перед освітньою галуззю стоять досить складні завдання = Їх розв"язання потребує злагодженої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Розмова з начальником Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Михайлом Бауером.
1039705
  Чалый П.Д. Перед осенними зорями / П.Д. Чалый. – Воронеж, 1981. – 175с.
1039706
  Глазунов М.М. Перед Особым присутствием / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1980. – 127с.
1039707
  Гуков О.Я. Перед открытой дверью / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1978. – 175с.
1039708
  Васильев М. Перед отъездом / М. Васильев. – Симферополь, 1958. – 56с.
1039709
  Хамаев Цырен Дондок Перед полетом / Хамаев Цырен Дондок. – Улан-Удэ, 1964. – 124с.
1039710
  Моргулис Михаил Перед полетом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 52-57. – ISSN 0131-8136
1039711
  Киселев Я.С. Перед последним словом / Я.С. Киселев. – М, 1982. – 192с.
1039712
  Мац Сергей Перед последним шагом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 80-85 : фото
1039713
  Гончаров А.Г. Перед праздником / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1946. – 72с.
1039714
  Торин В. Перед праздником / В. Торин. – К, 1948. – 228с.
1039715
  Логинов В.Н. Перед праздником / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1965. – 412с.
1039716
  Джафарпур И. Перед праздником. : стихи и поэма / Исмаил Джафарпур; пер. с азерб. Г.Петрова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 94 с.
1039717
  Нагибин Ю.М. Перед праздником. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 319с.
1039718
  Хэ Цю Перед приходом нового начальника / Хэ Цю. – М, 1957. – 23с.
1039719
  Люзняк М.М. Перед простором неба : До Третього Тисячоліття Христової Ери. Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 96с. – ISBN 966-7275-07-8
1039720
  Еремин Д.И. Перед прыжком / Д.И. Еремин. – М., 1979. – 383с.
1039721
  Разгон Л.Э. Перед раскрытыми делами / Л.Э. Разгон. – Москва, 1991. – 46с.
1039722
  Селянкин О.К. Перед расплатой / О.К. Селянкин. – Пермь, 1980. – 383с.
1039723
  Явич А.Е. Перед рассветом / А.Е. Явич. – Москва, 1948. – 180с.
1039724
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1950. – 184с.
1039725
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1952. – 484с.
1039726
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1955. – 272с.
1039727
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – Москва, 1957. – 248с.
1039728
  Смирнов-Ульяновский Перед рассветом / Смирнов-Ульяновский. – Саратов, 1959. – 206с.
1039729
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1959. – 519с.
1039730
  Юксерн В.С. Перед рассветом : рассказы / Василий Юксерн ;. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1966. – 79 с.
1039731
  Богоявленская Н.Ф. Перед рассветом / Н.Ф. Богоявленская. – М., 1970. – 415с.
1039732
  Касаткин И.М. Перед рассветом : избранные рассказы / И.М. Касаткин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 383с.
1039733
  Садыков И. Перед рассветом / И. Садыков. – Ташкент
Кн. 1. – 1978. – 240 с.
1039734
  Инге Ю.А. Перед рассветом / Ю.А. Инге. – Л., 1979. – 221с.
1039735
  Воробьев В. Перед рассветом (Невьянск 1916 -1917) / В. Воробьев. – Ленинград, 1925. – 109с.
1039736
  Ульянов А.Н. Перед рассветом: стихи / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
1039737
  Горохов А. Перед Рождеством : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 9-26. – ISSN 0131-2332
1039738
  Кравченко И.Г. Перед салютом / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1980. – 192с.
1039739
  Насыров Ш.Г. Перед свадьбой : рассказы / Шакир Насыров ; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 143 с.
1039740
  Кудрин В.А. Перед свиданием. / В.А. Кудрин. – Москва, 1984. – 157с.
1039741
  Мао Дунь Перед світанком / Мао Дунь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 495 с.
1039742
  Малишко В.А. Перед своєю совістю стою / В.А. Малишко. – Київ, 1979. – 160с.
1039743
  Божко А. Перед сентябрем : повести / А. Божко; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320 с.
1039744
  Мовчан П. Перед словом усі рівні // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 161-172. – ISBN 966-95452-3-7
1039745
  Тарковский А.А. Перед снегом / А.А. Тарковский. – М., 1962. – 142с.
1039746
  Мавродиев В.Е. Перед снегом / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1975. – 80с.
1039747
  Карпенко М.І. Перед собою і людьми : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1988. – 139 с.
1039748
  Дончик В. Перед старими і новими викликами (проблеми історіотворення: традиції і новації) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 40-48. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1039749
  Бахман Клаус Перед стартом : Фабрика элементарных частиц. Наука / Бахман Клаус, Гинтер Петер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-86 : Фото, схеми. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1039750
  Єрьомін Д.І. Перед стрибком / Д.І. Єрьомін. – К., 1988. – 256 с.
1039751
  Туркало К. Перед судовим процесом Спілки Визволення України (СВУ) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 5-7
1039752
  Єфремов С. Перед судом власної совісти : громадська й політична робота В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 111-117. – ISBN 966-7272-00-1
1039753
   Перед судом разума. – М, 1973. – 64с.
1039754
  Иванов А. Перед судом совести / А. Иванов. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1977. – 304 с.
1039755
  Панченко Я.П. Перед судом товарищей. (Об опыте работы товарищеских судов, рекомендации по организации их деятельности и достижению действенности воспит. мер). / Я.П. Панченко, В.М. Купцов. – Симферополь, 1967. – 39с.
1039756
  Баторгин М.П. Перед судом царского самодержавия / М.П. Баторгин. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 291 с.
1039757
  Гауптман Г. Перед сходом сонця : Соціяльна драма / Гергарт Гауптман ; На українську мову переклав Федь Федорцїв. – Львів : Накл. В. Боберського ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 157 с. = Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський; ; Вип. 1
1039758
  Цибулько В. Перед тим, тоді, і після... Друд (дерев"яний ровер української демократії) / Володимир Цибулько. – Львів : Піраміда, 2012. – 386, [2] с. – ISBN 978-966-441-296-1
1039759
  Лукницкая В.К. Перед тобой земля / В.К. Лукницкая. – Ленинград, 1988. – 382 с.
1039760
  Соколов Т.А. Перед трудным выбором / Т.А. Соколов. – М., 1982. – 157с.
1039761
  Розов В.С. Перед ужином / В.С. Розов. – Москва, 1963. – 71 с.
1039762
  Студеникин Н.М. Перед уходом / Н.М. Студеникин. – М, 1982. – 224с.
1039763
  Мотрич К.В. Перед Храмом любові і болю : оповідання, повість / К.В. Мотрич. – Київ, 1989. – 237 с.
1039764
  Эмин Г. Перед часами / Г. Эмин. – М, 1962. – 144с.
1039765
  Никонова Л.А. Перед чудом жизни. / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1990. – 303с.
1039766
  Лев Ф.Г. Перед школой / Ф.Г. Лев. – М., 1971. – 223с.
1039767
  Ардаматский В.И. Перед штормом : роман-хроника : о Г.А. Гапоне / В.И. Ардаматский ; худож. О.А. Карелина. – Москва : Политиздат, 1989. – 302 с.
1039768
  Козлова Е.Н. Перед экзаменом / Е.Н. Козлова. – Ярославль, 1959. – 156с.
1039769
  Карелин Л.В. Перед экраном / Л.В. Карелин. – М, 1976. – 175с.
1039770
   Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом / Г.Б. Жиров, Ю.В. Каменчук, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодеева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 37-41


  У статті розроблена передавальна функція ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом. Передавальну функцію пропонується використовувати для подальшої розробки діагностичної моделі ВІС.. В статье разработана передаточная функцив БИС для ...
1039771
  Гудманян А.Г. Передавання англійських дифтонгів графікою української мови (на матеріалі перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 108-117. – ISBN 966-581-295-6
1039772
  Квашук О.Д. Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 67-69
1039773
  Булаховський К.А. Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 142-150
1039774
  Кондов Т. Передает "Боевой" : док. повесть / Тодор Кондов ; Пер. с болг. И. Сабуровой ; Под ред. Ю. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1972. – 387 с.
1039775
  Жадько В.О. Передай вогонь синам / В.О. Жадько. – К., 1984. – 135с.
1039776
  Волобуев А.Т. Передай все хорошее сыну / А.Т. Волобуев. – Москва, 1985. – 94с.
1039777
  Рахманин Б.Л. Передай дальше / Б.Л. Рахманин. – Москва, 1986. – 380 с.
1039778
  Никольская Б А. Передай дальше! / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
1039779
  Брэдбери Р. Передай добро по кругу / Р. Брэдбери. – Москва, 1982. – 414с.
1039780
  Козинец Л.П. Передай другому : фантастические рассказі / Людмила Козинец // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 125-214
1039781
  Вучетич В.Е. Передайте в "Центр" / В.Е. Вучетич. – Москва, 1988. – 463с.
1039782
  Герлига М. Передали військовим дев"ять автомобілів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  КНУ імені Тараса Шевченка передав зі свого балансу в розпорядження Центрального автомобільного управління Збройних Сил України 9 транспортних засобів. Т. Доманова, випускниця юридичного факультету, а нині волонтерка й співробітниця Міністерства оборони ...
1039783
  Потцький М. Передання виключних майнових прав на об"єкти права інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-32
1039784
  Яворська О.С. Передання майна у власність за спадковим договором // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 62-67. – (Право. Економіка. Управління)
1039785
  Шаповал Л.І. Передання повноважень за довіреностями представнику та третій особі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
1039786
  Важинський Є. Передання прав з цінних паперів та перехід права власності на папери // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
1039787
  Шимон С.І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
1039788
  Богачева В.С. Передаточные функции оптических систем : указ. отеч. и иностр. лит. / В.С. Богачева, К.Г. Предко; АН БССР. Б-ка Могилев. отд-ния Ин-та физики АН БССР. – Могилев : [б. и.]
Ч. 2 : С 1961 г. до 1966 г. / сост. В.С. Богачева, К.Г. Предко. – 1979. – 84 с.
1039789
  Костюков А.И. Передача активности "литеральных" нисходящих систем некоторыми группами спинальных нейтронов : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костюков А. И.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1974. – 26л.
1039790
  Давыдов В.В. Передача альфа-частиц в реакциях (Li6,d) и (Li7,t) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Давыдов В.В. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1039791
  Крамар Ю.Б. Передача англомовних назв художніх фільмів українською мовою // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 148-152. – ISSN 1993-5560
1039792
  Панахи М.А. Передача арабских звуков в современном азербайджанском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панахи М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
1039793
  Тугай М.С. Передача архаїзмів у трагедії "Ромео і Джульєтта" в перекладі Василя Мисика // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 163-167. – ISSN 1993-5560
1039794
  Пристайко О. Передача архівної ситеми у відання НКВС: причини та наслідки // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 3-18
1039795
  Скибо Г.Г. Передача афферентной импульсации через медиальное ядро Бурдаха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Скибо Г.Г. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1968. – 18 с.
1039796
  Фелів О. Передача в іпотеку об"єктів незавершеного будівництва / О. Фелів, О. Лепіхіна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Можливі варіанти?"
1039797
  Філозоп А. Передача в оренду державного майна платника акцизного збору - виробника алкогольої продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.18-20
1039798
  Бременер М.С. Передача ведется из класса : повесть : [для ст. возраста] / М.С. Бременер ; рис. Д. Штеренберга. – Москва : Детгиз, 1959. – 206 с.
1039799
  Пушкарев Ю.П. Передача возбуждения в симпатических ганглиях при различной гликемии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев Ю.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
1039800
  Гроднев И.И. Передача высокочастотной энергии по направляющим системам / И.И. Гроднев. – М, 1962. – 36с.
1039801
  Писаренко В.К. Передача высот на монтажные горизонты / В.К. Писаренко, Н.А. Шмелин, Р.Б. Измайлов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 2-4 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1039802
  Денисенко Н.В. Передача граматичної емфази в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 108-112. – ISBN 966-8188-07-1
1039803
   Передача данных. – М, 1979. – 64с.
1039804
  Боккер П. Передача данных / П. Боккер. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 264 с.
1039805
   Передача данных в АСУ. – Кишинев, 1977. – 102с.
1039806
   Передача данных в локальных сетях ВЦ. – Минск, 1978. – 162с.
1039807
  Дивногорцев Г.П. и др. Передача данных в сетях вычислительных центров / Г.П. и др. Дивногорцев. – Минск, 1971. – 178с.
1039808
  Валиев Т.А. Передача данных по ЛЭП. / Т.А. Валиев, Ш.А. Заргаров. – Ташкент, 1973. – 154с.
1039809
  Петрович Н.Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией / Н.Т. Петрович. – М., 1965. – 263с.
1039810
  Вольфбейн С.П. Передача дискретных сигналов с помощью частотной модуляции / С.П. Вольфбейн, И.В. Музыченко. – Київ, 1968. – 151с.
1039811
  Абдуллаев Д.А. Передача дискретных сообщений в задачах и упражнениях : [учеб. пособие для электротехн. ин-тов связи спец. 0702] / Д. А. Абдуллаев, М. Н. Арипов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-126
1039812
   Передача дискретных сообщений по каналам с группирующимися ошибками. – М, 1972. – 147с.
1039813
  Макаров С.Б. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с ограниченной полосой пропускания / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 304 с.
1039814
  Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. : Автореф... доктор техн.наук: / Кловский Д.Д.; Москов. электротехн. ин-тут связи. – Куйбышев, 1964. – 34л.
1039815
   Передача заявлений, исполнительные надписи, депозит. – М, 1960. – 91с.
1039816
  Ржецкий Н.Н. Передача знаний студентам / Н.Н. Ржецкий. – Киев : Вища школа, 1981. – 52 с.
1039817
  Головащук С.И. Передача значений и фразеологизмов одного языка средствами другого языка как основная проблема двуязычной лексикографии (на материалах русско-украинских и украинско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Головащук С.И.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствовед. – К., 1970. – 25л.
1039818
   Передача и обработка информации в локальных вычислительных сетях : сб. науч. труд. – Минск, 1984. – 104 с.
1039819
   Передача и обработка информации голографическими методами / С.Б. Гуревич, В.Б. Константинов, В.К. Соколов, Д.Ф. Черных; Гуревич С.Б. – Москва : Советское радио, 1978. – 304 с.
1039820
  Зубарев Ю.Б. Передача изображений / Ю.Б. Зубарев, Г.Л. Глориозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 336 с.
1039821
  Корн А. Передача изображений по телеграфу и радио / А. Корн, Э. Неспер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 107 с.
1039822
  Пивнутель Роллен Владимирович Передача импульсных потоков первыми центральными нейронами системы кожной чувствительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Пивнутель Роллен Владимирович; Ин-т физиологии. – К., 1979. – 16л.
1039823
  Фалькович М.С. Передача имущественных споров на рассмотрение государственного арбитража / М.С. Фалькович. – Москва : Гос. изд-во юридической лит-ры, 1961. – 80 с. – (Библиотечка хозяйственника и работника юрид. службы)
1039824
  Фано Р.М. Передача информации / Р.М. Фано. – Москва : Мир, 1965. – 438с.
1039825
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированных системах управления / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – М., 1971. – 160с.
1039826
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в АСУ / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 280с.
1039827
  Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП / Ю.П. Жураковский. – Киев, 1991. – 215с.
1039828
  Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной / И.А. Левченко; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251с.
1039829
  Хармут Х. Передача информации ортогональными функциями / Х. Хармут. – Москва, 1975. – 267с.
1039830
  Турин В.Я. Передача информации по каналам с памятью / В.Я. Турин. – Москва, 1977. – 248с.
1039831
  Шеховцов О.И. Передача информации по нестационарным каналам связи / О.И. Шеховцов, С.Г. Горохов. – Ленинград, 1985. – 172с.
1039832
   Передача информации по радиоканалам, содержащим статистически неоднородные среды. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
1039833
  Тарасюк Ю.Ф. Передача информации под водой / Ю.Ф. Тарасюк. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1039834
  Покуса Ю.Є. Передача ідіостилю О. Гакслі в українських перекладах // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 157-162. – ISSN 1993-5560


  "Антиутопія "Brave New World" (1932) - найвища точка в розвитку сатиричного генія O. Гакслі і одночасно початок втрати віри в людство. Традиційна рецепція "роману-попередження", трактувалася як пародія на "технократичні" фантазії Г. Уеллса, - це ...
1039835
  Гончар С.А. Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 106-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1039836
  Чупахін О. Передача інформації за підсумками голосування на виборах в Україні. Сучасний стан і проблемні питання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1039837
  Пентковская Т.В. Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-77. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются способы передачи греческого субстантивированного инфинитива в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового, выполненном в Древней Руси в конце 11 в. Данные этого памятника сопоставля- ются с данными других ...
1039838
  Мельниченко Р. Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 193-194. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1039839
  Вольвач П. Передача Криму Україні: за лаштунками // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3
1039840
  Скібіцька О. Передача культурно-маркованої лексики при перекладі англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 171-185. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1039841
  Стрельцова И.Д. Передача лексико-грамматических свойств русских слов на армянский язык. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Стрельцова И.Д.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 27л.
1039842
  Беляева Т.Н. Передача лексических средств выражения модальности со значением долженствования в переводе мемуарного типа текста ( на примере перевода книги Билла Клинтона "Моя жизнь" / Т.Н. Беляева, Н.А. Булавина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-95. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1039843
  Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 213-218. – ISBN 966-7784-65-7
1039844
  Бодерсков С.А. Передача на поруки / С.А. Бодерсков. – М, 1961. – 79с.
1039845
  Мендельсон Г.А. Передача на поруки лиц, совершивших преступления / Г.А. Мендельсон. – Москва, 1963. – 87с.
1039846
  Гуткин И.М. Передача на поруки органам дознания / И.М. Гуткин. – Москва, 1961. – 54с.
1039847
  Феличкин Ю.М. Передача национального колорита поэзии. (По матер. франц. переводов Маяковского, Блока, Есенина и Твардовского) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Феличкин Ю.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
1039848
  Червоненкис Я.М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. / Я.М. Червоненкис. – М., 1957. – 176с.
1039849
  Кучма О.І. Передача німецьких емоційно-експресивних часток українською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-133. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено функції німецьких емоційно-експресивних часток та варіанти їх перекладу українською мовою. Представлено результати цього дослідження двох німецьких емоційно-експресивних часток aber та auch.
1039850
  Щербина В.В. Передача об"ємності зображення / В.В. Щербина. – Київ, 1965. – 43с.
1039851
  Матяш Е.Ю. Передача онімів у романі Дж. Р.Р.Мартіна "Гра престолів" українською мовою / Е.Ю. Матяш, А.О. Івахненко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 133-137. – ISBN 978-966-285-556-2
1039852
  Клюев В. Передача опыта без границ / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 61-65. – ISSN 0869-4915


  В марте 2011 года представительная российско-украинская делегация библиотечных работников провела в Китае почти две недели, побывав в шести городах (Пекин - Сиань - Нанкин - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай) и посетив базнотипные библиотеки: Национальную ...
1039853
  Авдеева А.В. Передача осуществления полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 151-160. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1039854
  Бочарова Татьяна Григорьевна Передача параметров ситуации лексико-семантическими средствами французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочарова Татьяна Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1039855
  Одінцова А.Д. Передача побутових реалій в українських перекладах оповідань про Шерлока Холмса / А.Д. Одінцова, А.О. Івахненко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 132-138. – ISBN 978-966-285-684-2
1039856
  Орличенко О.В. Передача португальських прислів"їв і приказок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 484-496


  Стаття присвячена опису лінгвістичних особливостей прислів"їв і приказок португальської мови та способів їхньої передачі українською .Доведено, що при використанні методу калькування в ході перекладу приказкових висловів, необхідно користуватися не ...
1039857
  Меняйло Л. Передача прав на використання творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.17-21. – ISSN 1608-6422
1039858
  Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: судова практика США // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 18
1039859
  Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Посполітак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.17
1039860
  Посполітак Володимир Володимирович Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Посполітак Володимир Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 226л. + Додаток:л.200-226. – Бібліогр.:л.168-199
1039861
  Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
1039862
  Клочко О.Т. Передача права на використання ділової репутації за договором комерційної концесії // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 58-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1039863
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1039864
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1039865
  Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57.
1039866
  Овчаренко Л. Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 18-22. – ISSN 2309-9356


  У статті на прикладі гончарних цехів, які діяли на території підросійських українських земель, проаналізовано умови передачі професійних гончарських знань від майстрів до учнів та підмайстрів, розглянуто цехову систему професійного зростання гончарів, ...
1039867
  Ефремова Н.И. Передача профессиональным союзом СССР управления государственным социальным срахованием - важный этап в осуществлении Ленинской страховой программы : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова Н.И.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра истории профсоюзов СССР. – М., 1967. – 21л.
1039868
   Передача речи по сетям передачи данных с коммутацией пакетов. – М, 1988. – 76с.
1039869
  Спенс М. Передача сигналов и информационная структура рынков: история вопроса // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 415-464. – ISSN 1815-1345
1039870
  Тощаков Л.Н. Передача сигналов по линейным электрическим цепям / Л.Н. Тощаков. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 143 с.
1039871
  Смирнов Б.В. Передача сигналов по распределительным электрическим сетям / Б.В. Смирнов, А.А. Ильин. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 423 с.
1039872
  Шендерович А.М. Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи / А.М. Шендерович, Л.А. Севальнев. – Москва : Связь, 1973. – 169 с.
1039873
  Гринхоу У.А. Передача сигналов через ионизированную среду / У.А. Гринхоу, 1962. – 17с.
1039874
  Каневский З.М. Передача сообщений с обратной связью / З.М. Каневский. – Москва, 1969. – 46с.
1039875
  Скібіцька О.В. Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 183-191


  Стаття розглядає використання стилістичних засобів в англомовних туристичних текстах на Інтернет сторінках та способи їх передачі в україно- та російськомовних електронних текстах. Статья рассматривает использование стилистических средств в ...
1039876
  Корбут Н. Передача стильових ознак оповідання О. Генрі "Останній листок" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 102-106
1039877
  Васильев Р.Р. Передача телемеханической информации / Р.Р. Васильев, Г.А. Шастова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 144с.
1039878
  Березовенко С.Н. Передача технологии в стратегии неоколониализма / С.Н. Березовенко, А.В. Тарабухин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 71-74. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1039879
   Передача технологии развивающимся странам. – М, 1990. – 169с.
1039880
  Миргородский В.Н. Передача тонической импульсации в симпатических ганглиях : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Миргородский В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1971. – 25л.
1039881
  Кузьміна К.А. Передача українською мовою англійських номінативних і вербальних синтаксичних конструкцій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 160-167. – ISBN 966-638-08406
1039882
  Рудницька Н.М. Передача українською мовою мовних особливостей "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 140-142. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Здійснення адекватного перекладу твору, віддаленого у часі, передбачає, зокрема, відтворення провідних мовних характеристик оригіналу. Проаналізовано основні проблеми перекладу "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера, що виникають при передачі ...
1039883
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 344с.
1039884
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – 2-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 344 с.
1039885
   Передача цифровой информации. – М, 1963. – 479с.
1039886
   Передача цифровой информации по каналам с памятью. – М, 1970. – 176с.
1039887
  Бибикова В.А. Передача чумы блохами / В.А. Бибикова, Л.Н. Классовский. – Москва, 1974. – 188с.
1039888
  Введенский Н.В. Передача электоэнергии постоянным током высокого напряжения на дальние растояния / Н.В. Введенский. – Москва, 1950. – 31с.
1039889
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 2. – 1928. – 350 с.
1039890
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 3, Ч. 1 : Механические и электрические устройства электрических станций и основы их проектирования. – 1931. – 392 с.
1039891
  Веников В.А. Передача электрической энергии на дальние расстояния / В.А. Веников. – Москва, 1955. – 32с.
1039892
  Даннат Передача электрической энергии объединенными сетями / Даннат, Дальглейш и. – Москва-Ленин, 1935. – 363 с.
1039893
  Денисенко Г.И. Передача электрической энергии пульсирующим током / Г.И. Денисенко. – Львов, 1971. – 456 с.
1039894
  Альтшуллер А.С. Передача электромагнитной энергии из рельсовой цепи на локомотив в системе локомотивной сигнализации с автостопом при паровой тяге : автореф. ... кандид. технич. наук / Альтшуллер А.С.; Альтшулер А.С. ; СССР-МПС. Ленингр. электротехнический институт инженеров сигнализации и связи. – Ленинград, 1949. – 9 с.
1039895
  Лазаренко Л.Н. Передача эмоциональних состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 315-324


  В статье рассматриваются способы передачи эмоциональных состояний персонажей в англоязычном контексте на материале романа Р. Стивенсона "Остров сокровищ" (междометия, идиомы, слова сниженного стилистического тона, повторы, инверсия), анализируются ...
1039896
  Де-Метц Г.Г. Передача энергии на расстояние в Европе и Америке : Речь читанная на торжественном акте университета 16 января 1896г. / Г.Г. Де-Метц. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира В.И.Завадского, 1896. – [2], 29 с., 1 л. черт. : ил. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1896г. – Библиогр. в примеч.
1039897
  Де-Метц Передача энергии на расстояние в Европе и Америке // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 375- 385. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1039898
  Червоненкис Я.М. Передача энергии постоянным током / Я.М. Червоненкис. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 140 с.
1039899
   Передача энергии постоянным током. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
1039900
  Воронин А.И. Передача энергии при атомных и атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Воронин А.И.; АН СССР. ин-т хим. физики. – М., 1970. – 18л.
1039901
  Орешкинский П.С. Передача энергии трехфазным током по системе "Два провода-земля" / П.С. Орешкинский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1935. – 303 с.
1039902
  Узилевский В.А. Передача, обработка и воспроизведение цветных изображений / В.А. Узилевский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
1039903
  Коган-Вольман Передачи с гибкими проволочными валами / Коган-Вольман. – М., 1961. – 230с.
1039904
  Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 38-42
1039905
  Иванов Н.К. Передаю из Берлина / Н.К. Иванов. – М, 1979. – 223с.
1039906
  Владимирский А.П. Передаются ли по наследству приобретенные признаки? / А.П. Владимирский; Под ред. проф. ММ Завадовского. – Москва; Ленинград, 1927. – 184 с. – (Дарвиновская библиотека)
1039907
  Нейман М.С. Передающие антенны / М.С. Нейман. – Москва-Ленинград, 1934. – 400 с.
1039908
  Романов И.М. Передающие линии и резонансные системы СВЧ / И.М. Романов. – Казань : Казанский университет, 1961. – 136 с.
1039909
  Кинг Р. Передающие линии, антенны и волноводы / Р. Кинг, Г. Мимно, А. Уинг. – Москва-Ленинград, 1948. – 359 с.
1039910
  Копытин Л.А. Передающие радиоцентры. / Л.А. Копытин. – М., 1951. – 464с.
1039911
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки с внутренним фотоэффектом / А.Е. Гершберг. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Энергия, 1973. – 256 с.
1039912
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки, использующие внутренний фотоэффект (видиконы) / А.Е. Гершберг. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 240 с.
1039913
   Передающие устройства промышленных роботов. – Новосибирск, 1986. – 454с.
1039914
   Передбачаємо примхи природи // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 3


  Із вересня 2019 р. ННІ "Інститут геології" КНУ спільно з Університетом Сіті Лондона (Велика Британія) проводить наукові дослідження за спільним проєктом "Протистояння зсувній небезпеці: суспільні виклики". Проєкт передбачає міждисциплінарні дослідження ...
1039915
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 420с.
1039916
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко, В.Г. Лапа. – Київ, 1970. – 420с.
1039917
  Люсак А.В. Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території / А.В. Люсак, П.Ф. Кахнич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 173-180. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1039918
  Шніцлер А. Передбачення долі : п"єси, оповідання / Артур Шніцлер ; пер. з нім. Івана Мегели та Бориса Грінченка. – Чернівці : Молодий буковинець, 2001. – 366, [2] с. – ISBN 966-7109-21-6
1039919
  Куценко В.І. Передбачення і життя / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 126с.
1039920
  Носенко В.Г. Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: 10 назв.
1039921
  Туров І. Передбачуваний крах економіки Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 10


  За умови збереження існуючої системи господарства РФ приречена на загальну катастрофу не пізніше середини 2016-го.
1039922
  Волченко Н.В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 122-128
1039923
  Токарчук Л.М. Передбачувані проблеми розгляду справ про усиновлення у зв"язку з реформування цивільного процесуального законодавства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 393-396. – ISBN 978-617-7530-15-1
1039924
  Петрик Т. Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 110-115
1039925
  Щербань О. Передвесільний етап опішнянського весілля XX - початку XXI століть / О. Щербань, А. Щербань // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 30-46
1039926
  Костишин Р.В. Передвиборна-агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
1039927
  Костишин Р.В. Передвиборна агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-225. – ISSN 1563-3349
1039928
  Лазніков В.М. Передвиборна агітація: проблеми визначення та обмеження // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 78-81.
1039929
  Смокович М. Передвиборна агітація: проблеми судового контролю / М. Смокович, В. Галайчук // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 15-25
1039930
  Гудзь Л. Передвиборна агітація: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 162-166
1039931
  Переяславець М. Передвиборна компанія розгортає кампанію // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812--514Х
1039932
  Коваленко О. Передвиборний stand-by // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 6


  "Початок вересня в Україні став часом гучних економічних новин. Спочатку прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна перебуває на межі дефолту. Потім у ЗМІ просочилася інформація про те, що Міжнародний валютний фонд готовий надати Києву нову ...
1039933
  Стріха М. Передвиборні рефлексії майже гуманітаря // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
1039934
  Руденко А.Ф. Передвиборча діяльність українських політичних партій: виклики 2014 року // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 216-218
1039935
  Лиховид І. Передвиборча спека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 10


  "Звільнення викладачів, грати в ректораті та численні судові позови - так у провідному медичному виші готуються до ректорських перегонів".
1039936
  Цибка В.В. Передвиборчий дискурс в контексті політичної комунікації: до проблеми визначення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 33-34; 19 поз.
1039937
  Борін Ігор Передвиборчий екстаз // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 17. – ISSN 0130-5212
1039938
  Завгородня Л.М. Передвиборчі теледебати у дискурсивному вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 7 п.


  У статті розглядаються типи дискурсів, що пересікаються у передвиборчих теледебатах: медіадискурс, політичний, рекламний, театральний і спортивний дискурс . В статье рассматриваются виды дискурсов, которые пересекаются предвыборных теледебатах: ...
1039939
  Фурман А.В. Передвиборчі технології як інструменти соціально-психологічної взаємодії / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1039940
  Леонтьева А.Н. Передвижение ассимилятов в связи с условиями калийного питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Леонтьева А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1039941
   Передвижение ассимилятов и их метаболизм в растениях. – Владивосток, 1979. – 83с.
1039942
  Люттге У. Передвижение веществ в растениях / У. Люттге, Н. Хигинботам. – Москва : Колос, 1984. – 408с.
1039943
  Фельдман Г.М. Передвижение влаги в телах и промерзающих грунтах / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1988. – 258с.
1039944
  Кузнецов Ю.К. Передвижение и встречный бой / Ю.К. Кузнецов. – Москва, 1989. – 286 с.
1039945
  Горбунов П. Передвижение и маскировка разведчика / П. Горбунов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 112с.
1039946
   Передвижение населения и трудовых ресурсов индустриального города. – Свердловск, 1978. – 116с.
1039947
  Афанасьева М.В. Передвижение питательных веществ в растениях / Афанасьева М.В. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленингр. ун-т, 1955. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-219
1039948
  Никишин И.М. и Введенский Б.А. Передвижение подразделений на большое расстояние / И.М. и Введенский Б.А. Никишин. – М., 1967. – 146с.
1039949
  Кэртис Ф. Передвижение растворенных веществ в растениях / Ф. Кэртис. – Москва, 1937. – 216с.
1039950
  Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого / М. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Г.К.Корчак-Новицкого, 1888. – 38 с. – Отд. отт. из: Киевкая старины. 1888, т. 22, июль, с. 79-116
1039951
  Владимирский-Буданов Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 38 с.
1039952
  Филичева Н.И. Передвижения согласных в германских языках / Н.И. Филичева. – Москва, 1966. – 23 с.
1039953
  Дроздова Н. Передвижная библиотека на селе. / Н. Дроздова. – М., 1952. – 48с.
1039954
   Передвижная выставка гравюр советской и русской дореволюционной. – Москва : Типография Московского полиграфического института, 1939. – 49 с.
1039955
   Передвижная выставка западноевропейской гравюры и литографии XV-XIX вв. : путеводитель-каталог. – Ленинград : Типография имени Ивана Федорова, 1959. – 80 с.
1039956
   Передвижная выставка произвдедий советских художников. – М, 1963. – 20с.
1039957
   Передвижная выставка произведений Владимира Федоровича Штраниха. – М, 1959. – 17с.
1039958
   Передвижная выставка произведений живонсис и графики советских художников. – М, 1948. – 16с.
1039959
   Передвижная выставка произведений свердловского художника Владимира александровича Игошева в художественных музеях РСФСР. – М, 1959. – 35с.
1039960
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1958. – 23с.
1039961
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 33с.
1039962
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 24с.
1039963
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 19с.
1039964
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 22с.
1039965
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 15с.
1039966
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 16с.
1039967
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 31с.
1039968
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
1039969
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
1039970
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1967. – 22с.
1039971
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 34с.
1039972
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 7с.
1039973
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1972. – 38с.
1039974
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1975. – 30с.
1039975
   Передвижная выставка произведений советских художников в РСФСР. – М, 1963. – 36с.
1039976
   Передвижная выставка работ саратовских художников. – Саратов, 1963. – 8с.
1039977
   Передвижная выставка русского дореволюционного и советского искусства. – М, 1957. – 48с.
1039978
   Передвижная выставка советских художников. – Красноярск, 1971. – 27с.
1039979
   Передвижная выставка этюдов и рисунков. – Москва : Советский художник, 1956. – 38 с.
1039980
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1963. – 15с.
1039981
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1964. – 16с.
1039982
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва, 1971. – 128с.
1039983
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва
2. – 1978. – 184с.
1039984
   Передвижная республиканская художественная выставка. – Краснодар, 1978. – 40с.
1039985
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – Л.-М., 1961. – 207с.
1039986
   Передвижники. – М, 1969. – 18с.
1039987
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1970. – 235с.
1039988
   Передвижники. – Москва, 1971
1039989
   Передвижники. – Москва, 1971. – 140с.
1039990
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
1039991
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
1039992
   Передвижники. – Москва, 1976. – 144с.
1039993
   Передвижники. – М, 1977. – 117с.
1039994
   Передвижники в Государственной Третьяковской галерее. – М, 1971. – 138с.
1039995
  Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. / Н.А. Езерская. – М, 1987. – 286с.
1039996
  Коваленко А.Н. Передвижники и Украина / А.Н. Коваленко. – К, 1979. – 170с.
1039997
  Варшавский Л.Р. Передвижники, их происхождение и значение в русском искусстве / Л.Р. Варшавский, 1937. – 45с.
1039998
   Передвижные выставки государственного литературнрго музея : (Проспект). – Москва : Академкнига, 1940. – 32 с.
1039999
   Передвижные технические библиотеки на предприятиях. – М, 1962. – 38 с.
1040000
  Бенедиктов А.А. Передвижные усилительные устройства КПУ-156 и КПУ-46 / А.А. Бенедиктов, А.С. Матвеенко. – Москва, 1949. – 160с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,