Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1037001
  Солкин Василий "Переполненная комуналка" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1037002
  Шуткевич О. "Перепочитати" фотографію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 24


  Інформаційно-смислова війна і візуальний контент.
1037003
  Черемних І. "Перепрошивання" українських мізків // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-15
1037004
  Фаріон І. "Перерозподіл простору серед олігархів-чужинців" / Спілківалася О. Кумпан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 5


  Інформаційний простір
1037005
  Ходирєва Г.В. "Пересторога України" - перший український історико-політичний трактат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1037006
  Яременко П.К. "Пересторога" - український антиуніатський памфлет початку XVII ст. / П.К. Яременко. – К., 1963. – 164с.
1037007
  Дубініна К. "Пересторога" в контексті української полемічної прози: засади риторики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 218-222. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1037008
  Дубініна К. "Пересторога" очима Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 209-215. – ISSN 0130-528Х
1037009
  Дубініна К. "Пересторога" у дослідженнях Кирила Студинського // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 444-451. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1037010
  Федоров С. "Перестройка" Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 105-120. – ISSN 0130-9625
1037011
  Сафет М. "Переформат. Про волю" : кримськотатарська поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Сайє Сафет (н. 1972) - кримськотатарська поетеса.
1037012
  Куцмані Б. "Перехресна історія" закону про національно-персональну автономію УНР: перетікання ідеї від австро-марксистів через єврейський Бунд до революційної України // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7062-20-1
1037013
  Піхманець Р. "Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 48-62. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1037014
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1037015
  Кривошея І. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями / І. Кривошея, О. Квасневська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 10-19. – ISSN 1998-4634
1037016
  Козеллек Р. Переплетіння та зсуви трьох часових вимірів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 416-435


  Скорочення часу та прискорення.
1037017
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1979. – 95с.
1037018
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1982. – 88с.
1037019
  Вегин П.В. Переплыви Лету : Лирика / П.В. Вегин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с.
1037020
  Яковлев А. Переподготовка // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 110-116. – ISSN 0130741-Х
1037021
  Дударева Е.Б. Переподготовка библиотечных кадров: организационно-функциональная структура // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Рассматриваются организационная и функциональная структуры системы дополнительного профессионального библиотечного образования в современной России.
1037022
  Белихин В.Г. Переподготовка хозяйственных кадров: экономический аспект. / В.Г. Белихин. – М., 1988. – 63с.
1037023
  Гуткин Е.А. Переполнение системы подпространств в теории представлений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуткин Е.А.; МГУ. – М, 1976. – л.
1037024
  Каминский М.С. Переполненная чаша / М.С. Каминский. – М. : Советский писатель, 1991. – 539 с.
1037025
  Макарова Е.Г. Переполненные дни / Е.Г. Макарова. – М., 1982. – 216с.
1037026
  Колесниченко Т. Переполох : комедія на 4 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. справи, 1918. – 48 с.
1037027
  Бродов В.Ш. Переполох / В.Ш. Бродов. – Мурманск, 1959. – 127с.
1037028
  Свата Я. Переполох / Я. Свата. – Москва, 1963. – 323 с.
1037029
  Ржезач В. Переполох в Коваржском переулке / В. Ржезач. – Л., 1958. – 117с.
1037030
  Карунный М.Д. Переполох в романе. / М.Д. Карунный. – Москва, 1970. – 76с.
1037031
  Галавач П. Переполох на загонах : повести ирассказы / П. Галавач; пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 303 с.
1037032
  Старчевський Б.Г. Переполох на Парнасі / Б.Г. Старчевський. – Київ, 1983. – 111с.
1037033
  Полотай Н.И. Переполох. / Н.И. Полотай. – К., 1962. – 143с.
1037034
  Кравченко О.М. Перепони розвитку екологічної економіки та шляхи їх подолання // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 62-64
1037035
  Кравченко М.А. Перепончатокрылые -- разрушители древесины и их значение в кислофильных сообществах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кравченко М.А.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1974. – 20л.
1037036
   Перепончатокрылые Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 151с.
1037037
  Бойко Н.Л. Перепончатокрылые насекомые семейства Braconidae Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко Н.Л. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 16с.
1037038
  Малышев С.И. Перепончатокрылые, их происхождение и эволюция. / С.И. Малышев. – М., 1959. – 290с.
1037039
  Габелко Ф. Перепоховання Тараса Шевченка // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – С. 18-19
1037040
  Дудин М.А. Переправа / М.А. Дудин. – Л., 1945. – 187с.
1037041
  Лапин К.К. Переправа / К.К. Лапин, 1954. – 48с.
1037042
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 108с.
1037043
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1957. – 135с.
1037044
  Лупсяков Н.Р. Переправа : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. – Москва, 1961. – 48 с.
1037045
  Вершигора П.П. Переправа / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 180с.
1037046
  Хачатрян А.Х. Переправа / А.Х. Хачатрян. – М, 1975. – 237с.
1037047
  Белоцерковский А.И. Переправа / А.И. Белоцерковский. – Алма-Ата, 1979. – 104с.
1037048
  Гусев Б.В. Переправа / Б.В. Гусев. – Ярославль, 1979. – 191 с.
1037049
  Браун Ж.А. Переправа / Ж.А. Браун. – Л., 1984. – 191с.
1037050
  Домбровский А.И. Переправа / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1985. – 272с.
1037051
  Рудов В.С. Переправа / В.С. Рудов. – Минск, 1988. – 270с.
1037052
  Смольников А.С. Переправа / А.С. Смольников. – М., 1988. – 223с.
1037053
  Штенгер Переправа германцев через Марну 1918 г / Штенгер. – М, 1940. – 67с.
1037054
  Меньшиков И.Н. Переправа. / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1942. – 24с.
1037055
  Январев Э.И. Переправа. / Э.И. Январев. – Москва, 1967. – 87с.
1037056
  Пухов В.А. Переправа. / В.А. Пухов. – Тула, 1969. – 29с.
1037057
  Эгарт М.М. Переправа. Алтайские очерки. / М.М. Эгарт. – Москва-Л., 1931. – 196с.
1037058
  Третяк О. Перепустка до магістратури - висока успішність // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Перший проректор університету - про ступеневі підготовку у вищих навчальних закладах. З нового навчального року університет розпочинає підготовку магістрів; про організацію роботи магістратури в нашому університеті, про правила зарахування до ...
1037059
  Скопенко В.В. Перепустка до університету - глибокі знання / записав Андрій Нечитайло // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2007. – 14 липня (№ 124). – С. 7


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Віктором Вікторовичем Скопенком.
1037060
  Цифра Ю. Перепустку до керма загальноконтинентальної безпекової системи отримано, напрями визначено // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 2-3
1037061
  Урманов К.Н. Перепутье / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1969. – 271с.
1037062
  Малева В.Л. Перепутье / Вера Малева ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 206 с.
1037063
   Перепутье. – Нальчик, 1976. – 208с.
1037064
  Стил Д. Перепутье / Д. Стил. – Москва, 1996. – 485с.
1037065
  Дворниченко А. Перепутье великих княжеств. Грюнвальд и судьбы стран и народов Восточной Европы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 0235-7089
1037066
  Хан Юн Хо Перепутье. / Хан Юн Хо. – М., 1958. – 68с.
1037067
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1975. – 320 с.
1037068
  Орлов В.Н. Перепутья / В.Н. Орлов. – М. : Художественная литература, 1976. – 367 с.
1037069
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 254 с.
1037070
  Венуолис А. Перепутья : роман / А. Венуолис; пер. с литов. Б.Балашявичюса. – Вильнюс : Vaga, 1986. – 301 с.
1037071
   Перепутья и тупики буржуазной культуры. – М., 1986. – 493с.
1037072
  Калюжная Н.А. Перепутья экзистенциального поиска (по роману С. Моэма "Бремя страстей человеческих") // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 76-83. – ISSN 0236-2007
1037073
  Печеркин И.А. Переработка берегов водохранилищ, сложенных песчанно-глинистыми и карбонатными породами / И.А. Печеркин. – Пермь, 1981. – 94с.
1037074
  Миркин Е.Ю. Переработка животных жиров / Е.Ю. Миркин, Ф.Ф. Юрьев. – М.-Л., 1931. – 214с.
1037075
   Переработка жидких продуктов пиролиза. – М., 1985. – 213с.
1037076
   Переработка и физико-химические свойства соединений редких элементов. – Апатиты, 1984. – 121с.
1037077
  Самс Б.Р. Переработка и хранение продуктов животноводства в домашних условиях / Б.Р. Самс. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
1037078
   Переработка информации в зрительной системе. – Л., 1976. – 239с.
1037079
  Линдсей П. Переработка информации у человека : Введение в психологию / П. Линдсей, Д. Норман; Под ред. А.Р.Лурия. – Москва : Мир, 1974. – 550с.
1037080
  Иванова Л.В. Переработка нефти / Л.В. Иванова. – Баку, 1939. – 115с.
1037081
   Переработка облученного топлива методом летучести фторидов, 1971. – 96с.
1037082
   Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля / А.Н. Софронков, А. Гавдзик, М.Г. Горличенко, В.Ф. Шевченко, В В. Васильева Костик, Е.А. Гриб // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 135-141 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1037083
  Соколов А.Д. Переработка пластмасс на роторных машинах. / А.Д. Соколов, В.А. Татаркин. – М., 1989. – 86с.
1037084
   Переработка побочных продуктов промышленности и охрана окружающей среды. – Фрунзе, 1984. – 149с.
1037085
   Переработка полимеров. – М.-Л., 1964. – 404с.
1037086
  Божок Г.И. Переработка сельскохозяйственного сырья в колхозах и развитие аграрно-промышленного комбинирования производства (На материалах Крымск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Божок Г.И. ; Укр. НИИ экон. и орган. с.-х. – Киев, 1968. – 25 с.
1037087
  Костенко А.С. Переработка сульфатсодержащих отходов химических производств. / А.С. Костенко. – К., 1989. – 122с.
1037088
  Зубов А.В. Переработка текста естественного языка в системе "человек - машина" : Автореф... канд. филолог.наук: 681 / Зубов А.В.; Ин-тут языкознания АН СССР. Ленининград. отд. – Л., 1969. – 33л.
1037089
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов. / Э. Бернхардт. – Москва, 1962. – 748с.
1037090
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов. / Э. Бернхардт. – Москва, 1965. – 748с.
1037091
   Переработка топлива энергетических реакторов. – М., 1972. – 233с.
1037092
   Переработка урановых руд, 1969. – 48с.
1037093
   Переработка урановых руд в капиталистических странах. – М., 1974. – 138с.
1037094
  Сумароков В.П. Переработка эжижки спиртопорошковым и экстракционным методами / В.П. Сумароков. – М., 1936. – 109с.
1037095
   Переработка ядерного топлива
3. – 1969. – 24с.
1037096
   Переработка, применение пластмасс и эластомеров в промышленности. – Пенза, 1990. – 58с.
1037097
  Скворцов В.И. Переразрядка электронновозбужденных катион-радиакалов примесных центров и ионный механизм фотосенсибилизированных реакций в растворах при 77 оК. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.056 / Скворцов В.И.; АН СССР.Ин-т химич.физики. – М, 1973. – 18л.
1037098
  Данильченко Виталий Ефимович Перераспределение атмоов углерода при низких температурах и формирование структурного состояния стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Данильченко Виталий Ефимович; АН УССР. Ин-т металлофизки. – К., 1991. – 38л.
1037099
  Белова Э.С. Перераспределение воды и солей в организме в зависимости от вида питания и температуры среды : Автореф... кандидата биол.наук: / Белова Э.С.; Узбек. ин-т краев. медицины АМН СССР. – Ташкент, 1964. – 25л.
1037100
  Хоменко Александр Васильевич Перераспределение поверхностных лиганд - рецепторных комплексов у постоянных клеточных линий различного тканевого происхождения : Автореф... кандид. биолог.наук: 03.00.17 / Хоменко Александр Васильевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 19л.
1037101
  Шляхова А.И. Перераспределение радикалов при гидрировании хлопкового масла на скелетных никелевых катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шляхова А.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1037102
  Кацнельсон М.Б. Перераспределение ресурсов. / М.Б. Кацнельсон. – М, 1985. – 248с.
1037103
  Янковская Е.А. Перераспределение турдовых ресурсов / Е.А. Янковская. – К., 1978. – 132с.
1037104
  Паршин Л.Ф. Перераспределение усилий в неразрезных предварительно напряженных сборных и монолитных балках. : Автореф... канд.техн.наук: / Паршин Л.Ф.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1964. – 14л.
1037105
  Айглер Г. Перераспределение электронной плотности в кристаллах Ge и CdS в результате внешнего воздействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Айглер Г. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1958. – 12 с.
1037106
  Радченко Т. Перераспределительные эффекты антимонопольной политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736
1037107
  Иванова М.А. Перерастание мануфактуры в фабрику в хлопчатобумажной промышленности России. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова М.А.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
1037108
  Петровская М.Н. Перерастание мануфактуры в фабрику в черной металлургии России / М.Н. Петровская. – Москва, 1960. – 53 с.
1037109
  Меньшиков Л.В. Перерастание на Кубе народно-демократической революции в социалистическую и ее некоторые особенности. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Меньшиков Л.В.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16 с.
1037110
  Блюм-Русак Перерастание народно-демократической революции в революцию социалистическую в Венгрии. : Автореф... Канд.флос.наук: / Блюм-Русак Р.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1037111
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.149-154
1037112
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1037113
  Азаров Н.И. Перерастание социалистических общественных отношений в коммунистические : в помощь студентам заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / Азаров Н.И., Колобкова Э.А. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 59 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
1037114
  Прохоренко И.Д. Перерастание социалистических производственніх отношений в коммунистические / И.Д. Прохоренко. – М., 1963. – 132с.
1037115
  Иванова Р.К. Перерастание социалистического труда в коммунистический / Р.К. Иванова. – М, 1983. – 287с.
1037116
  Кумаченко Я.С. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд / Я.С. Кумаченко. – М., 1968. – 24с.
1037117
  Зайцев Р.Л. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд. Переход к коммунистическому принципу распределения по потребностям / Р.Л. Зайцев, В.Н. Семенков. – Москва, 1962. – 59с.
1037118
  Садыков Карим Садыкович Перерастание социалистического труда в труд коммунистический - проблема коммунистического строительства. (По материалам пром. предприятий Узбекистана) : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Садыков Карим Садыкович; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1969. – 66л. – Бібліогр.:с.65-66
1037119
   Перерастание социалистической государственности в общественное коммунистическое самоуправление. – М., 1963. – 216с.
1037120
  Пантелийчук Л. Перерасчет подоходного налога за 2001 год // Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-48


  перерасчет: методика
1037121
   Перерасчет подоходного налога. Порядок заполнения декларации о совокупном годовом доходе. // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Приложение / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2001. – № 2 : Перерасчет подоходного налога. – С.1-59
1037122
  Скуз Д. Перерахунок прибуткового податку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-59


  Перерахунок за 2001 р.
1037123
  Лабінська К. Перервана Літургія // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 грудня (№ 46). – С. 7


  Політичні репресії в Україні. Іван Горчинський - новомученик УГКЦ.
1037124
  Малаков Д. Перервана нитка традиції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Талановиті київські архітектори під тиском більшовизму або емігрували, або мусили творити покручі. Фото бібліотеки КНУТШ імені Михайла Максимовича, будинок спроектував архітектор Василь Осьмак.
1037125
  Коваленко О. Перервана педагогічна слава [Ананьїн Степан Андрійович] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) - професор і викладач курсу дітячої і педагогічної психології Університету Св. Володимира (1912)...декан фак-ту професійної освіти Київського інституту народної освіти впродовж 1920-1925 рр.
1037126
  Хара В. Перервана пісня / В. Хара. – К., 1988. – 200с.
1037127
  Неуважний Ф. Перерваний заспів : до 50-ліття смерті Василя Чумака // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 210-211
1037128
  Сандул В. Перерваний політ // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 12-13.
1037129
  Лащенко С. Перерваний політ Олексія Курінного // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 3


  Олексій Курінний — український політолог, експерт з розвитку української мови, громадський діяч, поет.
1037130
  Лобода Т.М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – ISBN 966-02-3600-х
1037131
  Згуровський М.З. Перерваний політ: Костянтин Калінін, його життя і літаки // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 278-291. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1037132
  Горкіна Л.П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець XIX - середина XX ст.) / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 1993-6788
1037133
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1037134
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1037135
  Оровецький П.А. Перерваний рейс : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 216 с.
1037136
  Довжик В.М. Перерваний урок / В.М. Довжик. – Киев, 1990. – 253 с.
1037137
  Якуша Ю.В. Перервність світових явищ як можливість повернення до світла вічності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 61-63
1037138
  Бретт М. Перережь мое горло нежно / Майк Бретт // Виктор из светской бригады / Леблан М. – Сочи : Сочииздатсервис, 1993
1037139
  Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 102-112
1037140
  Гура Н.А. Переривання професійної кар"єри як проблема організаційної психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
1037141
  Кащенко А.Ф. Перерід : оповідання / А. Кащенко. – Катеринослав (Дніпрпетровськ) : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 24 с. – На обкл. назва: Згадки про Сагайдачне
1037142
   Переріз виходу y-квантів у редакціях поглинання швидких нейтронів ядрами заліза / В.М. Бондар, І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.А. Плюйко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1 (23). – С. 16-23. – ISSN 1818-331Х
1037143
  Бондар В.М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання нейтронів ядрами середньої та важкої ваги : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бондар В.М. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1037144
   Перерізи ядерних реакцій (n, n"a) на ядрах рідкоземельних елементів при енергії нейтронів 14,7 МеВ / А.О. Каденко, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 345-349. – ISSN 1818-331Х
1037145
   Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії / О.Р. Бедюх, В.І. Кашковський, А.В. Степанов, Г.Г. Матусевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість послідовного використання методу магнітного удару та двох термохімічних методів - термолізу та газифікації для переробки зношених автомобільних шин. Ключові слова: електроімпульна установка, термоліз, газифікація гуми. The ...
1037146
  Марковська Н.Г. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні / Н.Г. Марковська, Абделрахем Ахмед // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 210-214. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1037147
  Левицька О.Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Левицька Олена Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1037148
  Заюков І.В. Переробка відходів скла як фактор екологічної безпеки України / І.В. Заюков, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-641-732-2
1037149
  Тимощук І.І. Переробка продуктів тваринництва в домашніх умовах / І.І. Тимощук. – К. : Урожай, 1987. – 136с.
1037150
  Скрипчук Петро Перероблення відновної біомаси: інновації. технології, польові дослідження // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 22-23 : фото, табл.
1037151
  Мудрий О.О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Мудрий Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1037152
  Аржоманд Саїд Амір Переробляючи Іран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 липня (№ 132). – С. 8


  Чим позначився один рік при владі президента Рухані?
1037153
  Лимарченко О.С. Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи / О.С. Лимарченко, К.О. Семенович // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 85-92. – ISSN 1562-3076
1037154
   Перерозподіл видатків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені МОН на 2021 рік, у зв"язку з приєднанням Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1037155
  Предборський В.А. Перерозподіл власності та влади як функція тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-5


  Розглядаються методологічні аспекти окремих функцій теорії тіньової економіки та необхідності врахування їхнього впливу при аналізі сучасних тіньових процесів.
1037156
  Страутман Ф.І. Перерозподіл водної орнітофауни в басейні озера Чани / Ф.І. Страутман. – Львів, 1946. – 35-50с.
1037157
  Горбачук В.М. Перерозподіл за централізації і децентралізації / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 139-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Співвідношення, отримані для податків, приватного та громадського споживання, суспільного добробуту за централізації і децентралізації, вказують, зокрема, на оптимальність вищих податків у бідних регоінах за децентралізації. The relationships obtained ...
1037158
  Дерлиця А.Ю. Перерозподіл і справедливість: філософські основи та погляди теорії суспільних фінансів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 87-94. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2307-5740
1037159
  Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2411-4413
1037160
  Зуєвська Н.В. Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар"єрах декоративного каменю / Н.В. Зуєвська, В.О. Поліщук, О.В. Горобчишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1037161
  Приятельчук О. Перерозподіл продуктів харчування як соціально-екологічний механізм реалізації превентивної моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Превентивна модель загального добробуту є альтернативною стратегією побудови солідарної соціальної економіки. Передбачена в рамках даної моделі активна державна політика забезпечення реалізується шляхом застосування таких механізмів, як: соціальне ...
1037162
   Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6-11. – ISSN 2312-1831


  "Круглий стіл на тему: "Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози" відбувся 24 квітня 2019 року. Участь приймала Бобровник С. - завідувач кафедри права та держави Київського національного ...
1037163
  Печений О.П. Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 7 (167). – С. 40-47
1037164
  Бережна К.В. Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 12-21. – ISSN 2408-9257
1037165
  Трофимчук О.А. Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2016. – [2016 рік]. – C. 84-87
1037166
  Чухно А.А. Переростание товарно-денежного хозяйство в товарно-кредитное // Экономика Украины, 1998. – №2
1037167
  Чухно А.А. Переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне // Економика України, 1998. – №2
1037168
   Перерывные и молассовые формации Средней Азии и их полезные ископаемые. – Ташкент, 1980. – 130с.
1037169
  Змієнко-Сенишин Галина Пересаджені квіти України / Змієнко-Сенишин Галина; Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – К.,Монреаль : Наша культура і наука, 2001. – 196с. – ISBN 966-95575-9-3
1037170
  Колесников А.И. Пересадка больших деревьев / А.И. Колесников. – Москва, 1939. – 79 с.
1037171
  Николаев Д.В. Пересадка больших деревьев / Д.В. Николаев. – М.-Л, 1950. – 28с.
1037172
  Шафранский Т.П. Пересадка деревьев и кустарников летом. / Т.П. Шафранский. – М., 1951. – 80с.
1037173
  Ястребова Светлана Пересадка мозга. Новый способ стать умнее. Грамм нервных клеток, пожалуйста! / Ястребова Светлана, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 82-89 : фото
1037174
   Пересадка на орбите. – М., 1969. – 164с.
1037175
  Деміхов В.П. Пересадка органів: це можливо? / В.П. Деміхов; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 32 с.
1037176
   Пересадка органов. – М., 1966. – 312с.
1037177
  Воронов С.М. Пересадка половых желез / С.М. Воронов. – Харків : Научная мысль, 1924. – 88 с.
1037178
  Ганул Ю.Л. Пересадка свежей и консервированной селезенки как метод лечения острой лучевой болезни в эксперименте : Автореф... канд. мед.наук: / Ганул Ю.Л.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1966. – 12л.
1037179
  Воронов С.М. Пересадка семенных желез : (Омолаживание человека) / С.М. Воронов. – Москва : Типо-Лит. К.В. Т. им. Дунаева, 1923. – 50 с.
1037180
  Лондон Е.С. Пересадка тканей и органов / Е.С. Лондон, И.И. Крыжановский. – Петроград : Воен. Тип. Шт. Р.-К.К.А., 1923. – 68 с.
1037181
  Исаев В.М. Пересадки и срацивания / В.М. Исаев. – М.-Л, 1927. – 144с.
1037182
  Кузнецов Ю.П. Пересаженные цветы / Ю.П. Кузнецов. – М., 1990. – 515с.
1037183
   Пересвет. – М.
2. – 1922. – 108с.
1037184
  Мусієнко О.Г. Пересвіти: портрети / О.Г. Мусієнко. – Київ, 1985. – 232 с.
1037185
  Паталаха Е.И. Пересекающаяся складчатость : (геометрический анализ) / Е.И. Паталаха, Ю.Ф. Слепых. – Москва : Недра, 1974. – 118с.
1037186
  Камерон В.Л. Пересекая Африку / В.Л. Камерон. – Москва : Наука, 1981. – 454с.
1037187
  Максименко Екатерина Пересекая границы. Дневник тревел-журналистки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 32-35 : фото
1037188
  Некрасов Б.В. Пересекая океан / Б.В. Некрасов. – Л., 1976. – 78с.
1037189
  Кикнадзе А.В. Пересеккающиеся параллели / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1966. – 198 с.
1037190
  Црнянский Миловш Переселение / Црнянский Миловш. – Москва, 1978. – 550с.
1037191
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1978. – 503с.
1037192
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 1. – 1989. – 478с.
1037193
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1989. – 444с.
1037194
  Мещерюк И.И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. / И.И. Мещерюк. – Кишинев, 1965. – 208с.
1037195
  Серповский Н.Г. Переселение в России в древнее и новое время и их значение в хозяйстве страны / исследование. Н. Серповского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 185 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1037196
  Ходеев Ф.П. Переселение греков из Крыма в Новороссию в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-120. – ISSN 0042-8779
1037197
  Скляров Л.Ф. Переселение и землеустроство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. / Л.Ф. Скляров. – Л., 1962. – 588с.
1037198
  Кабиров М.Н. Переселение иллийских уйгур в Семиречье. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1951. – 154с.
1037199
  Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке / А.С. Жербин. – Петрозаводск, 1956. – 79с.
1037200
  Жербин А.С. Переселение карел на русские земли в первой поовние и середине XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Жербин А. С.;. – Петрозаводстк, 1951. – 15 с.
1037201
  Соловьева Е.И. Переселение крестьян в Томскую губернию в период столыпинской аграрной реформы. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева Е.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 17л.
1037202
  Кривяков Е.И. Переселение крестьян из Мордовии в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кривяков Е.И.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – М., 1974. – 22л.
1037203
  Фунштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце XIX и в начале XX веков : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фунштейн И.С. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1950. – 20 с.
1037204
  Фунтштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце ХІХ и в начале ХХ веков : Дис... канд. истр.наук: / Фунтштейн И.С.; Мин-во высшего образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. основ марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ш. – Киев, 1950. – 305л. – Бібліогр.:л.VII-XVI
1037205
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраине России в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 36л.
1037206
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраины России в период капитализма (1861-1917) : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; Госагропром СССР. Полтавский сельскохозяйственный ин-т. – Полтава, 1988. – 425л. – Бібліогр.:л.381-425
1037207
   Переселение медведей. Медвежья услуга : Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1037208
  Дзидзоев В.Д. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию. 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 102-108. – ISSN 0042-8779
1037209
  Билим Н.А. Переселение на Советский Дальний Восток в 1924-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билим Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 22л.
1037210
  Геддон А. Переселение народов / А. Геддон. – Л, 1923. – 154с.
1037211
  Берозов Б.П. Переселение Осетин с гор на плоскость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Берозов Б.П.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1037212
  Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный Север : Эколого-географический анализ / Н.А. Аврорин. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1956. – 284с.
1037213
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
1. – 1964. – 500с.
1037214
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
2. – 1967. – 278с.
1037215
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.05 / Сикура И.И. ; АН СССР , Главный ботан. сад. – Москва, 1981. – 46 с.
1037216
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1982. – 207с.
1037217
  Тихонов Борис Васильевич Переселения в России во второй половине 19 века / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1978. – 202с.
1037218
  Климонтович А.А. Переселения животных / А.А. Климонтович. – Санкт-Петербург : Изд. Подвижного Музея учебных пособий при Посточнной Коммиссии по Техн. образ. Имп. Рус. техн. О-в, 1905. – 68 с.
1037219
  Прищепа Т. Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853–1856 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні причини та процес переселення болгар на територію Півдня Російської імперії після Кримської війни 1853-1856 рр. Особлива увага приділяється останній міграційній хвилі 1860-1863 рр., яка, власне, й завершила болгарську ...
1037220
  Тенькова З. Переселення в 1950-х - 1960-х роках у Черкаській області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 623-627. – ISBN 978-966-171-795-3
1037221
  Гедьо А.В. Переселення греків з Криму до Приазов"я у 1778 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-84. – ISSN 0130-5247
1037222
  Сорока Ю. Переселення до УРСР українців із Болгарії у перші післявоєнні роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 446-449. – ISBN 978-617-7399-06-2
1037223
  Косачевич М. Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії / М. Косачевич, В. Гадун // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 16-21
1037224
  Розовик О.Д. Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
1037225
  Бойда А. Переселення жителів села Бонарівки на терени Української РСР (у контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операція "Вісла" 1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 13-15
1037226
  Маленко Л. Переселення задунайських запорожців у Північне Приазов"я та на Кубань (XIX ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 555-572. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1037227
  М"ястківський А.П. Переселення зірниць : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1972. – 100 с.
1037228
  Наконечний В. Переселення лемків у 1940-1946 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-57. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. ХХ ст. Tragic page of Ukrainian nation - deportation of lemkos from native lands in 40 years of XX century - is analyzed.
1037229
  Хрящевська Л. Переселення менонітів у Південні райони України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 204-209
1037230
  Ковальчук О. Переселення селян українських губерній Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1037231
  Савчук О. Переселення та адаптація холмщаків на Волині в історичній пам"яті // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 144-153. – ISBN 978-966-600-651-9
1037232
  Отрощенко І.В. Переселення тувинців до МНР: передумови, причини та обставини // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120-139. – ISSN 2409-904X
1037233
  Сорока Ю. Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944 - 1946 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.95-99
1037234
  Гулійчук Д. Переселення українців з Польщі на територію Рівненської області (1944-1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-783-0
1037235
  Кучер В.І. Переселення українців з Польщі: проблеми розселення в Україні / В.І. Кучер, В.М. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 37)
1037236
  Сорока Ю. Переселення українців з Румунії в УРСР у 1944-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-84. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми, пов"язані зі вступом радянських військ на територію Румунії та відшкодування збитків, учинених Румунією Радянському Союзу військовими діями та окупацією його території; розкрито питання переселення радянськими органами українців із ...
1037237
  Сорока Ю.М. Переселення українців з території Чехословаччини, Румунії, Франції і Болгарії в УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядається переселенська політика радянської влади на Україні в повоєнні роки.
1037238
  Тарас Я. Переселення українців у Молдову в кінці XIX - першій чверті XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
1037239
  Ткачук М. Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
1037240
  Бойко Я.В. Переселенська політика та переселенське законодавство в Росії (60-80-ті pp. XIX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 61-75. – (Серія "Історичні науки")
1037241
  Бикова Т. Переселенська політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 6
1037242
  Мельникова К. Переселенське прикордоння : стратегії "подання себе" совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ, 2006. – Вип. 8 : Порубіжжя. – С. 94-114. – ISBN 966-7679-99-3
1037243
  Свєженцев М.Д. Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 72-81. – ISSN 1996-5931
1037244
  Морозов Р. Переселенський рух білоруського народу в 20-30 рр. ХХ сторіччя // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 1728-9343
1037245
  Розовик Д.Ф. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. - 1930-ті роки / Дмитро Розовик, Олеся Розовик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 405, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., карти, табл. – До 180-ї річниці заснування Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Імен. покажч.: с. 396-404. – Бібліогр.: с. 322-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-41-4
1037246
  Малацай І. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ - початку ХХ століття (за матеріалами "Сборника консульких донесений") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1037247
  Сердюк О. Переселенський рух із західноукраїнських земель (кінець ХІХ - початку ХХ ст.): масштаби, основні напрями, характерні особливості // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 101-106. – ISSN 2222-5250
1037248
  Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-24-3
1037249
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 428 с. – ISBN 5-333-00368-8
1037250
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ, 1990. – 326 с.
1037251
  Доля І.М. Переселенці зони АТО: реалії соціальної адаптації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 157-162. – ISSN 2073-9591
1037252
  Марков К.А. Переселенці і їх організації в Західній Німеччині: місце і роль в суспільно-политичній системі (40-і -- початок 80-х рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.03 / Марков К.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
1037253
  Гонтар Т.М. Переселенці на своїй землі (до драматичних подій переселення українців з Посяння, Підляшшя та Холмщини) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 100-111.
1037254
  Григорович Д.В. Переселенцы : (роман из народного быта) / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература, 1957. – 468с.
1037255
  Марков К.А. Переселенцы и их организации в Западной Германии в послевоенное время / К.А. Марков. – Днепропетровск, 1992. – 92с.
1037256
  Марков Карло Анатольевич Переселенцы и их организации в Западной Германии: место и роль в общественно-политической системе (40-е-начало 80-х гг.) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.03 / Марков Карло Анатольевич; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 504л. – Бібліогр.:л.455-504
1037257
  Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР (1917-июнь 1941 гг.) / Н.И. Платунов. – Томск, 1976. – 283с.
1037258
  Верещагин П.Д. Переселенческая политика царизма в Сыр-Дарьинской области Туркестанского края в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верещагин П.Д.; МГУ. – Москва, 1951. – 15 с.
1037259
  Геллер А.Б. Переселенческая политика царизма и колонизация Казахстана в 20 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Геллер А.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1037260
  Якименко Н.А. Переселенческая политика царизма на Украине и ее последствия (1861-1917 гг.) : монография / Н.А. Якименко ; Полт. гос. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 298, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-2088-50-2
1037261
  Полтаранин И.А. Переселенческий вопрос и проблема общины в трудах А.А.Кауфмана : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полтаранин И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 30л.
1037262
  Багиров Ф.Э. Переселенческое движение в Азербайджане в 1830-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 0042-8779
1037263
  Розовык Д.Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. – Киев : Нилан-ЛТД, 2015. – 462, [1] с. : фот., к., табл. – Имен. указ.: с. 407-415. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 336-362 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-924-017-0
1037264
  Якименко Николай Андреевич Переселенческое движение из Украины в годы столыпинской аграрной реформы (1906-1913 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1977. – 30л.
1037265
   Переселенческое движение из Харьковской губернии в 1909 г. : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Харьков : Изд. Харьк. губ. зем. управа ; Тип. "Утро" А.А. Жмудского, 1910. – [1], 69, 28 с. : табл.
1037266
   Переселяйтесь в Томскую область. – Томск, 1956. – 48с.
1037267
  Корнелиус К. Переселяющиеся животные : сочиенение Карла Корнелиуса / соч. Карла Корнелиуса ; пер. с нем. С.А. Усов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунов ; [Тип. Грачева и комп.], 1866. – [4], 211 с.


  Пер.: Усов, Сергей Алексеевич (1827-1886) На форз. экз. № 403154 надпись: Михаила Алексеевича Закревского
1037268
  Катасонова Е.Н. Пересечение / Е.Н. Катасонова. – М., 1988. – 448с.
1037269
  Кулешов А.П. Пересечение / А.П. Кулешов. – М., 1989. – 218с.
1037270
  Мирошин Р.Н. Пересечение кривых гауссовскими процессами / Р.Н. Мирошин. – Л., 1981. – 211с.
1037271
  Шульгин К.Б. Пересечение кривых поверхностей с плоскостью и с прямой / К.Б. Шульгин. – Сталино, 1961. – 31с.
1037272
  Фомин В.И. Пересечение параллельных / В.И. Фомин. – М, 1976. – 360с.
1037273
  Бурдин Н.К. Пересечение поверхностей и развертки / Н.К. Бурдин. – Л., 1964. – 174с.
1037274
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1956. – 32 с.
1037275
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1959. – 36 с.
1037276
  Кудрейко А.А. Пересечение путей. / А.А. Кудрейко. – М., 1961. – 160с.
1037277
  Дилэни С. Пересечение Эйнштейна. Вавилон-17. Время, точно низка самоцветов / С. Дилэни. – К., 1993. – 331с.
1037278
  Голованов Михаил Иванович Пересечения подгрупп конечной р-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Голованов Михаил Иванович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1037279
  Зенко В.И. Пересечения силовских 2-подгрупп и централизаторы инволюций в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зенко В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1037280
  Идрисова А.С. Пересечения фиксированного уровня случайными процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Идрисова А.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1037281
  Липицкий А.Г. Пересечения: Повести и рассказы. / А.Г. Липицкий. – Магадан, 1982. – 271с.
1037282
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108-109
1037283
   Пересєкін Валерій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 203 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1037284
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 212. – ISBN 978-966-439-961-3
1037285
   Пересєкін Валерій Миколайович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 118-119. – ISBN 966-95774-3-5
1037286
  Семків Р. Пересипання сенсу // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-24


  "Хозарський словник " — перший роман сербського письменника Мілорада Павича, опублікований 1984 року.
1037287
   Пересипкін Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-154-8
1037288
  Петунина Е.С. Пересказ на уроках литературного чтения в 5 классе / Е.С. Петунина. – М., 1959. – 56 с.
1037289
   Переславль-Залесский. – Москва, 1975. – 179с.
1037290
  Иванов К.И. Переславль-Залесский / К.И. Иванов, И.Б. Пуришев. – Ярославль, 1986. – 158с.
1037291
   Переславль-Залесский : Путеводитель по историческим памятникам. – Москва, 1989. – 235 с.
1037292
  Бернштейн Э.Б. Переславль-Залесский. / Э.Б. Бернштейн. – Москва, 1968. – 22с.
1037293
   Переславль-Залесский. Исторические и архитектурные памятники. – Москва, 1974. – 52 с.
1037294
  Валиков Г.Г. Переславская элегия / Г.Г. Валиков. – Москва, 1963. – 83с.
1037295
  Смирнов М.И. Переславщина / М.И. Смирнов. – Переславль-Залесский, 1921. – 90с.
1037296
  Руданський С.В. Переслів"я : Віршовані небилиці: Для мол. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1983. – 28с.
1037297
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924-1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1037298
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924 - 1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1037299
  Котнюк Ю. Переслідування посадових злочинів: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1037300
   Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
1037301
  Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921-1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 26-48. – ISBN 978-966-8919-85-5
1037302
  Кортасар Хуліо Переслідувач // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 85-116. – ISSN 0320 - 8370
1037303
  Горбулин В. Пересменка на пути к национальному единству: уроки для Порошенко и вызовы перед Зеленским // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 1, 4-5


  Первый вице-президент Национальной академии наук, доктор технических наук, лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники Владимир Горбулин - личность легендарная - в своей статье для «ФАКТОВ» размышляет об итогах президентской ...
1037304
  Афанасьев А.И. Пересмешник : пародии / Александр Афанасьев : дружеские шаржи В. Сметанникова / А.И. Афанасьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1977. – 32 с. : ил.
1037305
  Чулков М.Д. Пересмешник / М.Д. Чулков. – М, 1987. – 364с.
1037306
  Гайовий Г.Т. Пересмішник на Парнасі / Гриць Гайовий. – Київ : Деміур, 2001. – 192с. – ISBN 966-7780-07-4
1037307
  Гайовий Г. Пересмішник на Парнасі : Бурлескно-травестійні оди, панегірики й гімноспіви для увічнення літературної слави спілчанських талантів, геніїв, корифеїв та інших графоманів / Гриць Гайовий. – Вип.2. – Київ : Фенікс, 2005. – 120с. – ISBN 966-651-242-4
1037308
  Логинов П.В. Пересморт в порядке надзора решений Государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1957. – 36с.
1037309
  Ломоносова Е.М. Пересморт гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ломоносова Е.М.; МВ и ССО УССР. – Х, 1970. – 20л.
1037310
  Маслов В.П. Пересморт уголовных дел в порядке судебного надзора в советском уголовном процессе. / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 102с.
1037311
  Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии, 1906
1037312
  Тинберген Ян Пересмотр международного порядка / Тинберген Ян. – Москва : Прогресс, 1980. – 416с.
1037313
  Кейнс Д.М. Пересмотр мирного договора / Д.М. Кейнс. – Москва, 1922. – 145 с.
1037314
  Мамедов Абил Байрам оглы Пересмотр норм выработки и его значение в планировании и расходовании фонда заработной платы рабочих. (На примере предприятий нефт. машиностроения АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Мамедов Абил Байрам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 25л.
1037315
  Карпов С.А. Пересмотр норм труда на предприятии. / С.А. Карпов. – М., 1986. – 61с.
1037316
  Бианки В.Л. Пересмотр положений и взглядов, высказанных в моей статье "Основные понятия о зоогеографических единицах вообще и о внетропических Старого Света в частности". : (Представлено Непременным секретарем в заседании Отделения Физико-математических наук 8 ноября 1917 г.) / В.Л. Бианки. – Петроград : [Тип. Рос. акад. наук], 1918. – С. 29-56
1037317
  Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора / А.Я. Грун. – Москва, 1969. – 160с.
1037318
  Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президумах судов. / Р.Д. Рахунов. – М., 1956. – 131с.
1037319
  Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. / П.Я. Трубников. – Москва, 1974. – 240с.
1037320
  Банченко-Любимова Пересмотр решений и определений в порядке надзора в советском гражданском процессе : автореф. ... канд. юрид. наук / Банченко-Любимова К.С. ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 17 с.
1037321
  Москвин С.С. Пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов / С.С. Москвин. – М, 1962. – 167с.
1037322
  Абдуллаев Н. Пересмотр судебных решений и определений, вступивших в законную силу в порядке надзора в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Абдуллаев Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т.им.М.ВЛомоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1037323
  Морозова Л.С. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Л.С. Морозова. – М., 1959. – 75с.
1037324
  Банченко-Любимова Пересмотр судебных решений, вошедших в законную силу, в порядке надзора / Банченко-Любимова. – М, 1959. – 105с.
1037325
   Пересмотренное сообщение об Алголе 68. – М., 1979. – 533с.
1037326
  Грузинский А.С. Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства єпохи возрождения в Южной России в XVI веке : (с 5 рис. и 11 табл. в тексте) / Ал. Серг. Гризуинский. – Киев, 1911. – 48 с., 11 л. ил.
1037327
  Терський С.В. Пересопниця : краєзнавчий нарис / Святослав Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 158, [2] с. – (Бібліотека Рівненської "Просвіти" ; чис. 1). – ISBN 966-7358-38-0
1037328
  Тимощук В. Пересопницьке Євангеліє - духовна і національна святиня українського народу / В. Тимощук, прт. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 398-403. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1037329
  Німчук В. Пересопницьке Євангеліє - знову ювіляр // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – C. 3-23. – ISSN 1682-3540
1037330
  Шевчук П.В. Пересопницьке Євангеліє - інтегратор української нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 340-345. – ISBN 978-966-452-103-8
1037331
  Юхимець Г.М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 7-15. – ISSN 2222-4203
1037332
   Пересопницьке Євангеліє : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. – Київ, 2001. – 700с. – ISBN 966-02-2138-Х
1037333
   Пересопницьке Євангеліє / Київська Митрополія Української Православної Церкви. – Факсим. вид. [1556-1561 рр.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 482 арк. + 1 сертифікат передачі цього примірника Науковій б-ці Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка з печаткою Православної Церкви України та за підписом вікарія Київської Митрополії Олександра Драбника. – В оправі та футлярі. - Без тит. арк. - На футлярі зазнач. у надзаг.: 1020 років Хрещенню Русі. - Текст церковнослов. мовою. - Режим доступу: www.adef.com.ua. – ISBN 978-966-7936-87-7
1037334
   Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження, транслітерований текст, словопокажчик / [Онищенко О.С. та ін. ; наук. ред. В.В. Німчук ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [Літтон], 2011. – 699, [3] с., [48] c. іл. : іл. – На авантит.: 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6014-6
1037335
  Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
1037336
  Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 40 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3127-3
1037337
  Толочко Петро Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 2-5. – ISSN 1819-7329
1037338
  Мельник Л.М. Пересопницьке Євангеліє як перекладна церковно-писемна пам"ятка України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 76-77
1037339
  Лук"янчук Г. Пересопницьке Євангеліє: довгий шлях від гетьмана Мазепи і до президентів незалежної держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 1, 17
1037340
  Дубовик О. Пересопницькому Євангелію - 450 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 39-40. – ISSN 2076-9326
1037341
   Пересопницькому Євангелію - 450 років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 12
1037342
  Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу (на матеріалі українського переспіву "Трістана та Ізольди" проф. В. Коптілова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1071. – С. 157-164. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 75). – ISSN 2227-8877


  "Статтю присвячено аналізу специфіки роботи проф. В. Коптілова (КУ) - перекладача із старофранцузькими фрагментами давньої кельтської легенди про Трістана та Ізольду, зокрема версіями Беруля і Томи".
1037343
  Бідна Т. Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел ""Gone with the Wind"" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 166-172. – ISSN 2078-340X
1037344
  Радченко Ю. Переспів без грифу "Секретно" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 8-17


  Критика роботи В. В"ятровича "Історія з грифом "Секретно". Українське XX століття". Аналіз українсько-єврейських відносин.
1037345
  Півторацька Л.М. Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакральної поезії Кобзаря // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 254-259. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у вивченні різножанрових композиторських втілень Шевченкової поезії – найпопулярнішого серед українських авторів Псалма 12. Методологія дослідження. Для досягнення зазначеної мети в роботі застосовано наступні методи: ...
1037346
   Перестановки рядов в пространствах Банаха. – Тарту, 1988. – 195с.
1037347
  Медведєв М.Г. Перестановочна мережа Біні на комутаційних елементах / М.Г. Медведєв, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується структура багатостанової мережі Біні на комутаційних елементах. Пропонується алгоритм комутації перестановочної мережі для передачі даних.
1037348
  Супруненко Д.А. Перестановочные матрицы / Д.А. Супруненко, Р.И. Тышкевич. – Минск, 1966. – 104 с.
1037349
  Щипківський Г. Перестиглий грім : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-81. – ISSN 0130-321Х
1037350
  Демидов Н.Н. Перестойка народного образования в районе / Н.Н. Демидов. – М, 1961. – 64с.
1037351
  Куцінко О.Г. Пересторога Альбера Камю : урок за романом-хронікою "Чума". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-55
1037352
  Джагаров Г.Г. Пересторога. / Г.Г. Джагаров. – К, 1973. – 143с.
1037353
  Кірячок М.В. Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1037354
  Пупырев Е.И. Перестраиваемые автоматы и микропроцессорные системы / Е.И. Пупырев. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
1037355
  Анохов С.П. Перестраиваемые лазеры / С.П. Анохов, Т.Я. Марусий, М.С. Соскин ; под ред. М.С. Соскина. – Москва : Радио и связь, 1982. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 334-354 (385 назв.)
1037356
   Перестраиваемые лазеры = Tunable Lasers : труды V Международной конференции. – Новосибирск
Ч. 1. – 1990. – 382 с.
1037357
   Перестраиваемые лазеры и их применение : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1988. – 157 с.
1037358
   Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение / С.М. Копылов, Б.Г. Лысой, С.Л. Серегин, О.Б. Чередниченко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 240 с.
1037359
  Киселев Н.В. Перестраиваемые нелинейности в системах автоматического управления / Н.В. Киселев. – Л, 1982. – 87с.
1037360
   Перестраиваемые по частоте лазеры. – Новосибирск, 1984. – 419 с.
1037361
  Канунников Владимир Петрович Перестраиваемые СВЧ устройства на основе прямоугольных диэлектрических волноводов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Канунников Владимир Петрович ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.16-18
1037362
   Перестраиваемые цифровые структуры на основе интегрирующих процессов. – М., 1982. – 367с.
1037363
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1037364
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1037365
  Власюк О. Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7069-28-6
1037366
  Войцеховська І. Перестраховий інтерес: поняття та загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється загальна характеристика перестрахового інтересу як окремої та самостійної правової категорії. Зокрема, виявляється особливий характер майнових інтересів перестрахувальників, встановляється специфічна сутність перестрахових потреб ...
1037367
  Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 90-97.
1037368
  Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 116-119. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахувальному захисті від катастроф. Доведено необхідність запровадження ...
1037369
  Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхових послуг : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 130-138 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1037370
  Балицька М.В. Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 217-224. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті узагальнено методологічні концепції вітчизняних дослідників у питанні визначення джерел забезпечення фінансової стабільності страхових компаній. Виділено основні джерела фінансової стабільності страхових компаній. У статті визначено роль ...
1037371
  Войцеховська І. Перестрахування: поняття та правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7069-28-6
1037372
  Позднякова Л.О. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення / Л.О. Позднякова, Ю.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 53-60.
1037373
   Перестроение полной симметричной матрицы в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью. – Москва, 1965. – 4 с.
1037374
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную (в частности, на том же месте). – Москва, 1965. – 5 с.
1037375
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную расположенную на другом месте в памяти машины.. – Москва, 1965. – 4 с.
1037376
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную правой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1037377
   Перестроение симметричной матрицы, заданной правой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1037378
  Булушев А. Перестроим городское хозяйство Москвы. / А. Булушев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1037379
  Киселева Т.Г. Перестройка-культурно-просветительской работы: пути и проблемы / Т.Г. Киселева. – М., 1989. – 32с.
1037380
   Перестройка - дело всех народов страны: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1989. – 76 с. – ISBN 5-250-01045-8
1037381
  Стуль Я.Е. Перестройка - живое творчество масс / Я.Е. Стуль. – М, 1989. – 59с.
1037382
  Горбачев М.С. Перестройка - кровное дело народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 30 с.
1037383
   Перестройка - рабочему классу, рабочий класс - перестройке. – Москва, 1989. – 32 с.
1037384
   Перестройка - реализация ленинских идей: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 116с.
1037385
   Перестройка - семье, семья - перестройке. – М., 1990. – 285с.
1037386
  Марков В.С. Перестройка - это опора на живое творчество масс : ( возрастание творческой активности масс в современных условиях) / В.С. Марков. – Москва : Знание, 1987. – 62, [2] с.
1037387
  Ужакин В.И. Перестройка / В.И. Ужакин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 77с.
1037388
  Степанов С.В. Перестройка / С.В. Степанов. – Москва, 1989. – 63с.
1037389
  Александрова Р.И. Перестройка : духовно-нравственный потенциал / Р.И. Александрова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 141 с.
1037390
   Перестройка аграрного сектора экономики: пособие для эконом. всеобуча в АПК. – М., 1990. – 447с.
1037391
  Гончаров Е.С. Перестройка без сенсаций или системный анализ в нашем доме / Е.С. Гончаров. – К, 1991. – 27с.
1037392
  Баландин Р.К. Перестройка биосферы / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 192 с. : ил.
1037393
   Перестройка в армии и на флоте. – М., 1988. – 64с.
1037394
   Перестройка в действии : сб. статей. – К., 1988. – 246с.
1037395
   Перестройка в действии: библиограф. указ.. – Л., 1988. – 64с.
1037396
  Полозков И.К. Перестройка в действии: Лекц. пропаганда в Краснодар. крае: поиск, опыт, пробл. / И.К. Полозков. – М., 1987. – 109с.
1037397
   Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции, 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990. – 250, [1] с.
1037398
  Джабиев Р.М. Перестройка в республиканской промышленности / Р.М. Джабиев. – Москва, 1989. – 62с.
1037399
  Корнилов Ю.Э. Перестройка в СССР : международный резонанс / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М, 1988. – 120с.
1037400
  Александров В.В. Перестройка в СССР и её воздействие на мировое развитие / В.В. Александров. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международая ; 7/1989)
1037401
  Большаков С.И. Перестройка в СССР и подход США к европейским странам социализма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 67-87
1037402
  Набока С.В. Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985-1991 гг. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 629-658. – ISBN 978-966-2726-16-9
1037403
  Дмитренко Г.А. Перестройка в строительстве / Г.А. Дмитренко, В.В. Якимчук. – К., 1989. – 111с.
1037404
   Перестройка в строительстве: арендный подряд. – К., 1989. – 128с.
1037405
  Чайка А.П. и др. Перестройка в строительстве: планирование и управление экономией материалов / А.П. и др. Чайка. – К., 1989. – 127с.
1037406
  Семенченко Г.Н. Перестройка в строительстве: Реформа заработной платы / Г.Н. Семенченко. – Киев, 1989. – 104 с.
1037407
   Перестройка высшего образования: проблемы организации активных методов обучения и самостоятельной работы студентов : Сб. ст. – Алма-Ата, 1988. – 105с.
1037408
  Классенс Стийн Перестройка глобальной банковской системы / Классенс Стийн, Маркетти Хуан // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 14-17. – ISSN 1020-8151
1037409
  Лазарев Б.М. Перестройка государственного управления / Б.М. Лазарев. – М., 1987. – 62с.
1037410
  Чичилимов В.В. Перестройка деятельности хозяйстенных руководителей. / В.В. Чичилимов. – Кишинев, 1989. – 350с.
1037411
   Перестройка духовной жизни советсчкого общества: сб. ст.. – Кишинев, 1990. – 101с.
1037412
  Кунельский Л.Э. Перестройка заработной платы - социальное и экономическое значение / Л.Э. Кунельский. – М., 1988. – 95с.
1037413
   Перестройка и актуальные вопросы теории и практики развития и совершенствования общественных отношений: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1990. – 71с.
1037414
  Савченко М.С. Перестройка и дальнейший подьем партийной работы на селе в годы четвертой пятилетки (На матер. Укр. парт. орган.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Савченко М.С. ; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 18 с.
1037415
  Томов Н.И. Перестройка и закон / Н.И. Томов. – Сыктывкар, 1990. – 104с.
1037416
  Карпунин М.Г. Перестройка и модернизация машиностроения / М.Г. Карпунин. – Москва, 1990. – 271 с.
1037417
   Перестройка и молодежь: время действий. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с. – ISBN 5-250-00741-4
1037418
   Перестройка и народный контроль: сб. ст.. – Л., 1990. – 109с.
1037419
  Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров индустриального рабочего класса. / А.К. Таксанов. – Ташкент, 1989. – 114с.
1037420
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 270 с.
1037421
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / Горбачев М.С. – Москва : Политиздат, 1988. – 270 с.
1037422
   Перестройка и общественные науки в художественном вузе: методолог. и методич. вопросы: сб.. – Л., 1989. – 61с.
1037423
  Дашичев В. Перестройка и объединение Германии (Размышления историка-германиста) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 143-154. – ISSN 0869-44435
1037424
  Прокопенко А.В. Перестройка и организация массовой работы рабоче-крестьянской инспекции в Восточной Сибири на основе указаний В.И.Ленина (1923-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прокопенко А.В.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 18л.
1037425
  Исакова И.В. Перестройка и переоценка антисоветских стереотипов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-166
1037426
  Серостанов Г.И. Перестройка и повышение эффективности производственных фондов в агропромышленном строительстве. / Г.И. Серостанов, А.А. Самосенко. – К, 1990. – 278с.
1037427
  Кофман А.Ф. Перестройка и постсоветская эпоха: взгляд из Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 48-59. – ISSN 044-748Х
1037428
   Перестройка и правовое воспитание советских граждан. – К., 1989. – 301с.
1037429
  Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-30. – ISSN 0869-5687


  Автор исследует причины распада СССР с позиций аналитической истории и лежащей в ее основе когнитивно-информационной теории.
1037430
   Перестройка и проблемы воспитания непримиримости к буржуазной идеологии: библиогр. указ.. – К., 1989. – 143с.
1037431
   Перестройка и проблемы теории современного социализма: сб. ст.. – М., 1989. – 254с.
1037432
  Федорчук Я.П. Перестройка и резервы экономики / Федорчук Я.П. – Ужгород, 1989. – 237 с.
1037433
   Перестройка и руководитель : Сборник. – Москва : Экономика, 1987. – 143 с.
1037434
   Перестройка и современный мир. – М., 1989. – 349с.
1037435
  Уледов А.К. Перестройка и сознание / А.К. Уледов. – Москва, 1988. – 106с.
1037436
  Кунельский Л.Э. Перестройка и социальная справедливость / Л.Э. Кунельский. – М., 1990. – 208с.
1037437
   Перестройка и социология труда: тез. докл.. – Куйбышев, 1989. – 269с.
1037438
  Мартиросян Э.Р. Перестройка и трудовое право / Э.Р. Мартиросян, Т.А. Бойченко. – Новосибирск, 1990. – 93с.
1037439
  Щеголев А.И. Перестройка и укрепление партийных, государственных и общественных организаций в период развернутого наступления социализма по всему фронту : Автореф... Канд.ист.наук: / Щеголев А.И.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
1037440
  Дьякова Н.М. Перестройка и хозяйственный механизм отрасли / Н.М. Дьякова, В.П. Зайцев. – М, 1989. – 138с.
1037441
   Перестройка иделологической работы: опыт, проблемы : сб. ст. – М., 1982. – 271с.
1037442
  Лукьянов Ф. Перестройка или поиск врага? // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 14. – С. 66


  Бухарестський саміт НАТО показав, що Франція очолила похід проти гегемонії США в Альянсі
1037443
  Вайнштейн С.И. Перестройка магнитного поля динамомеханизмами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Вайнштейн С.И. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 23 с.
1037444
  Ольсевич Ю.Я. Перестройка механизма хозяйствования / Ю.Я. Ольсевич. – М., 1988. – 62с.
1037445
  Тетерятников К.С. Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1037446
   Перестройка мышления и научное познание. – К., 1990. – 229с.
1037447
  Ливандовская А.Д. Перестройка мышления преподавателей экономических дисциплин в условиях перехода к рыночной экономике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 0869-3617
1037448
  Асатиани В.А. Перестройка на военный лад промышленности Грузинской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза / В.А. Асатиани ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии им. И.В. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 163 с.
1037449
   Перестройка неотложна, она касается всех и во всем: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1986. – 95 с.
1037450
   Перестройка общественного сознания и культурная политика КПСС: уч. пособие. – Москва, 1989. – 269с.
1037451
   Перестройка общественных отношений и личность: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 152с.
1037452
  Тихомирова Анна Львовна Перестройка онтогенеза как механизм эволюции насекомых / Тихомирова Анна Львовна. – Москва : Наука, 1991. – 167с.
1037453
  Джабиев Р. Перестройка органов управления экономикой и приватизация в Азербайджане // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 110-134. – ISSN 0207-3676
1037454
  Медников Н.Е. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийно-организационной работы ВКП(б) в годы третьей сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Медников Н.Е. – Ростов-на-Дону, 1950. – 15 с.
1037455
  Рубан Н.В. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийной демократии в условиях победы социализма в СССР в проведении Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Рубан Н.В.; Акад. общ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
1037456
  Муравьев А.И. Перестройка планирования на предприятии в условиях хозрасчета / А.И. Муравьев, А.М. Лайков. – М., 1989. – 121с.
1037457
  Прудников М.Н. и др. Перестройка политической учебы / М.Н. и др. Прудников. – Москва, 1989. – 64с.
1037458
  Ведель Г.Е. Перестройка преподавания иностранных языкови и место родного языка в процессе обучения / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 27с.
1037459
  Сомов В.А. Перестройка против инерции / В.А. Сомов. – М., 1987. – 69с.
1037460
  Ярошко П.Ф. Перестройка работы партийных организаций и улучшение руководства сельским хозяйством на основе решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953-1954 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ярошко П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 310л. – Бібліогр.:л.1-14
1037461
  Егошина Н.П. Перестройка работы профсоюзов в период реконструкции народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Егошина Н.П.; Высш.школа профсоюзного движения. – М, 1979. – 16л.
1037462
  Тулепбаев Б.А. Перестройка работы сельских райкомов партии. / Б.А. Тулепбаев. – Ташкент, 1957. – 72с.
1037463
  Черняховская Л.А. Перестройка речевой структуры для передачи компонентов смыслового членения высказывания при переводе с русского языка на английский. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черняховская Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 32л.
1037464
  Донченко В.Н. Перестройка рядов ВКП(б) в период перехода СССР от войны к миру (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донченко В.Н.; МГУ. Специализир. Ученый совет по истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1037465
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – М.
ч. 1. – 1989. – 154с.
1037466
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 168 с.
1037467
  Жидков В.С. Перестройка системы управления в сфере культуры. / В.С. Жидков. – М., 1988. – 156с.
1037468
   Перестройка системы ценообразования - важнейший фактор повышения эффективности отраслей тяжелой промышленности и транспорта: сб. науч. тр.. – М., 1990. – 224с.
1037469
  Гончаров Н.К. Перестройка советской школы / Н.К. Гончаров. – М, 1959. – 45с.
1037470
  Гордон Л.А. Перестройка советской экономики и рабочий класс / Л.А. Гордон. – М, 1988. – 62с.
1037471
  Квас А.В. Перестройка социалистического хозяйствования и преодоление отчуждения труда. / А.В. Квас. – К., 1990. – 263с.
1037472
   Перестройка социально-политических отношений социалистического общества: спецкурс. – М., 1989. – 87с.
1037473
  Иванов М.А. Перестройка спектра спиновых возбуждений анизотропного антиферромагнетика с магнитными примесями во внешнем поле / М.А. Иванов. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 43 с.
1037474
  Мокроусов Г.М. Перестройка твердых тел на границах раздела фаз. / Г.М. Мокроусов. – Томск, 1990. – 227с.
1037475
   Перестройка трансплантанта передней крестообразной связки по данным МРТ / С.Н. Красноперов, И.В. Диденко, Р.В. Титарчук, А.А. Гриценко, М.Л. Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 55-61. – ISSN 0030-5987
1037476
  Шакуров Р.Х. Перестройка управления / Р.Х. Шакуров. – Киев, 1988. – 47с.
1037477
  Байда В.Д. Перестройка управления здравоохранением Донецкой области / Валентин Байда. – Киев : Здоровье, 1989. – 51, [2] с.
1037478
  Приходько В.М. Перестройка управления качеством / В.М. Приходько, Г.А. Швиданенко. – К., 1989. – 112с.
1037479
  Новиков Д.Т. Перестройка управления материально-техническим обеспечением / Д.Т. Новиков, Н.А. Нестеров. – М., 1989. – 62с.
1037480
   Перестройка управления предприятием (объединением): сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 110с.
1037481
  Левин Р.И. Перестройка управления промышленностью и развитие межрайонных экономических связей (На матер. совнерхозов Прибалт.) : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Р. И.; АН СССР, Ин-т жкон. – М., 1960. – 16л.
1037482
  Ефимов А.Н. Перестройка управления промышленностью и строительством в СССР / Анатолий Николаевич Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 143 с. : схем., карт. – (В помощь экономическому образованию)
1037483
  Тарасенко М.Я. Перестройка управления промышленностью и строительством и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. / М.Я. Тарасенко. – М., 1961. – 76с.
1037484
  Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования / Р.Я. Досумов. – Ташкент, 1990. – 142с.
1037485
   Перестройка управления экономикой и конечные народнохозяйственные результаты: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 167с.
1037486
   Перестройка управления экономикой предприятия : учебное пособие. – Москва, 1989. – 244 с.
1037487
   Перестройка управления экономикой: ответ на вызов времени. – М., 1987. – 156с.
1037488
   Перестройка управления экономикой: проблемы, перспективы. – М., 1989. – 352с.
1037489
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в вузах культуры: опыт, проблемы, перспективы. – Москва, 1988. – 150с.
1037490
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в профтехучилищах: сб.. – М., 1989. – 47с.
1037491
  Сенчагов В.К. Перестройка финасово-кредитного хозяйствования / В.К. Сенчагов. – М., 1989. – 63 с.
1037492
  Азроянц А Э. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с.
1037493
   Перестройка хозяйственного механизма в отраслях народного хозяйства Латвийской ССР: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 133с.
1037494
   Перестройка хозяйственного механизма в Узбекистане. – Ташкент, 1988. – 143с.
1037495
   Перестройка хозяйственного механизма в условиях интенсификации общественного производства. – Кишинев, 1989. – 178с.
1037496
  Дзнеладзе Д.П. Перестройка хозяйственного механизма и закон о предприятии: 111 вопр. и ответов : Справочник / Д.П. Дзнеладзе, Б.Е. Вартанов. – Тбилиси, 1990. – 238с.
1037497
   Перестройка хозяйственного механизма и опыт 20-х годов: науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – 40с.
1037498
   Перестройка хозяйственного механизма и ускорение научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 151с.
1037499
  Хома Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма на предприятиях стройиндустрии. / Ю.В. Хома. – Львов, 1989. – 142с.
1037500
  Бруман Ю.С. Перестройка хозяйственного механизма предприятий стройиндустрии / Ю.С. Бруман. – М, 1990. – 219с.
1037501
  Перевалов Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма предприятия / Ю.В. Перевалов. – Свердловск, 1989. – 132с.
1037502
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт и проблемы: сб. науч. тр.. – Донецк, 1988. – 151с.
1037503
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт, проблемы: межвуз. темат. сб.. – Махачкала, 1989. – 175с.
1037504
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы и перспективы. – Киев, 1989. – 198 с.
1037505
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы теории и практики : сб. науч. ст. – Барнаул, 1991. – 145с.
1037506
   Перестройка ценообразования в АПК и на товары народного потребления: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 204с.
1037507
  Городивская Н.Г. Перестройка школьного курса геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Городивская Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К, 1972. – 28л.
1037508
   Перестройка экономики и гражданское право. – Алма-Ата, 1989. – 123 с.
1037509
  Кумыков А.Х. Перестройка экономики и дисциплина труда / А.Х. Кумыков. – Нальчик, 1988. – 66с.
1037510
  Ветчинов И.А. Перестройка экономики и западные интерпретации / И.А. Ветчинов, И Н. Игнатович, . – Київ, 1990. – 141с.
1037511
  Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1990. – 271с.
1037512
  Христова В. Перестройка: 30 вопросов и ответов / В. Христова, Ю. Попов. – София, 1989. – 36 с.
1037513
   Перестройка: диалектика обновления общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 142с.
1037514
   Перестройка: ленинская концепция социализма: пресс-сборник. – Ташкент, 1989. – 415с.
1037515
  Соколов В.М. Перестройка: обновление или крах социализма? / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1990. – 32с.
1037516
   Перестройка: опыт, проблемы, поиск : сб. статей. – М., 1988. – 351с.
1037517
   Перестройка: первичные партийные организации: формы и методы работы. – Ташкент, 1988. – 204с.
1037518
   Перестройка: первые шаги : сборник. – Москва, 1987. – 63с.
1037519
  Пригожин А.И. Перестройка: переходные процессы и механизмы / А.И. Пригожин; Отв. ред. А. А. Ядов. – Москва : Наука, 1990. – 157с.
1037520
  Григорьев А.С. Перестройка: проблемы и перспективы / А.С. Григорьев. – Львов, 1989. – 221с.
1037521
  Гринцов И.Г. Перестройка: проблемы и решения : Публицист. очерк / И.Г. Гринцов. – Харьков : Прапор, 1988. – 210, [2] с.
1037522
   Перестройка: проблемы, поиски, находки: сб. ст.. – Москва, 1987. – 429с.
1037523
  Абалкин Л.И. Перестройка: пути и проблемы : интервью дир. Ин-та экономики АН СССР акад. Л. И. Абалкина с сов. и иностр. журналистами (сент. 1986 г. - май 1988 г.) / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1988. – 188, [2] с.
1037524
  Барышева А.В. Перестройка: социально-экономические проблемы / А.В. Барышева ; отв. ред. Н.А. Климов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 151 с. – ISBN 5-02-011998-9
1037525
   Перестройке - энергию дел. – Москва : Политиздат, 1990. – 237 с.
1037526
   Перестройке - энтузиазм и творчество молодых. – Калинин, 1988. – 115с.
1037527
  Браудер В. Перестройки односвязных многообразий. / В. Браудер. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1037528
  Черняк Е.Я. Перестройки поверхности монокристаллов вольфрама и молибдена и их влияние на изменение термоэмиссионых параметров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черняк Е.Я.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1037529
  Преснов Перестройки топологии при морфогенезе / Преснов, В.В. Исаева. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1037530
  Нечипорук О.Ю. Перестроювання частоти метаструктур / О.Ю. Нечипорук, С.Л. Скрипка, О.О. Чирков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено АЧХ масивів метаструктур в залежності від кількості метаструктур в діапазоні частот (0.1-18 ГГц). Показано можливість створення фільтру на основі метаматеріалу з використання фериту, що перестроюється. Ключові слова: метаструктура, ...
1037531
  Губенко Переструктуирование как важный механизм творчества и научения / Губенко, а.В. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 75-80
1037532
  Губенок А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и проблема гуманизации обучения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 190-201. – ISSN 2073-8528
1037533
  Баранов В.Ф. Переступаючи поріг : повісті, оповідання / Віктор Баранов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Молодь, 1985. – 232 с. : іл.
1037534
  Мартинус Переступая порог смерти / Мартинус. – М, 1994. – 104с.
1037535
  Леонов А.Д. Переступень белый / А.Д. Леонов. – Л, 1978. – 127с.
1037536
  Підсуха О.М. Переступи межу / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 200 с.
1037537
  Гребнев А.Б. Переступи порог / А.Б. Гребнев. – Москва, 1971. – 119с.
1037538
  Бурт В.И. Переступи порог / В.И. Бурт. – М., 1987. – 79с.
1037539
  Сидоренко Ф.Ф. Переступив порог / Ф.Ф. Сидоренко. – Ставрополь, 1981. – 214с.
1037540
  Смирнов Ю.С. Переступить себя / Ю.С. Смирнов. – Москва, 1983. – 237с.
1037541
   Перестюк Микола Олексійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 201
1037542
   Перестюк Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 216. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1037543
   Перестюк Микола Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367. – ISBN 978-966-439-754-1
1037544
   Перестюк Микола Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-757-2
1037545
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
1037546
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1037547
  Кисільова Т.О. Пересувні рентгенівські апарати у Першій світовій війні 1914 - 1918 років (український контекст) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 90-96. – ISSN 2617-1929
1037548
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
1037549
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
1037550
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – Москва-Л., 1941. – 156с.
1037551
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 156с.
1037552
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
1037553
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
1037554
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
1037555
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
1037556
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
1037557
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
1037558
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
1037559
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
1037560
  Примаченко С.В. Перетворення борної кислоти з гідроксилвмісними сполуками в твердофазній системі / С.В. Примаченко, В.І. Максін // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-125 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
1037561
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
1037562
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
1037563
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
1037564
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
1037565
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
1037566
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
1037567
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
1037568
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
1037569
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
1037570
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
1037571
  Зуб М.Я. Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 146-153. – ISSN 2222-4459
1037572
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1037573
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
1037574
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
1037575
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
1037576
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1037577
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
1037578
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
1037579
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
1037580
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
1037581
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
1037582
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
1037583
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
1037584
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
1037585
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
1037586
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
1037587
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
1037588
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
1037589
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
1037590
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
1037591
  Мелкевік Б. Перетворення права: погляд з позиції комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 35-46. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1037592
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
1037593
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
1037594
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
1037595
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1037596
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – К., 1955. – 112с.
1037597
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
1037598
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР). : Дис... канд. економ.наук: / Бойко Д.Д.; КДУ. Кафедра політ. економ. природнич. факульт. – К., 1966. – 316л. – Бібліогр.:л.295-316
1037599
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
1037600
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
1037601
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій)


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
1037602
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
1037603
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1037604
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
1037605
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
1037606
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
1037607
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
1037608
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
1037609
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
1037610
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 128 арк. – Додатки: арк. 126-128. – Бібліогр.: арк. 6-7, 117-125 та в додатках: арк. 126
1037611
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1037612
  Савенко П.О. Перетворення Фур"є й Лапласа в задачах апроксимації / П.О. Савенко, Т.Я. Соляр ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2019. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-376. – ISBN 978-966-02-8818-8
1037613
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
1037614
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
1037615
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
1037616
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
1037617
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
1037618
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
1037619
  Єрмоленко В. Перетворити свої вади на переваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 30-31


  "Має бути поміркована віра в ідеї", - філософ Володимир Єрмоленко.
1037620
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-530-115-2
1037621
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
1037622
  Липовецький С. Перетворити українців на націоналістів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1037623
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
1037624
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1037625
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1037626
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – К.-Х, 1948. – 79с.
1037627
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
1037628
  Сюндюков І. Перетворювачки життя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 20


  Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії. Такою була княгиня Ольга: мудрою, безжальною, наполегливою, далекоглядною правителькою.
1037629
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
1037630
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
1037631
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1037632
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1037633
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1037634
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
1037635
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
1037636
  Присяжнюк О.М. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору і слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 132-136
1037637
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
1037638
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
1037639
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
1037640
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
1037641
  Щербань Т.О. Перетц Володимир Миколайович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 118-121
1037642
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1037643
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
1037644
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
1037645
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
1037646
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1037647
   Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367-368. – ISBN 978-966-439-754-1
1037648
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
1037649
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
1037650
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
1037651
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
1037652
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с. – (Первая книжка писателя)
1037653
  Туницкий А.Н. Переулки Замоскворечья / А.Н. Туницкий. – Москва, 1977. – 221с.
1037654
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1971. – 414с.
1037655
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущий. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Л, 1969. – 68с.
1037656
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – Москва, 1935. – 78с.
1037657
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
1037658
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца / С.-М. Бонфанти. – М., 1961. – 174с.
1037659
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
1037660
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
1037661
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1037662
  Вирениус А. Переутомление у учащихся в средних учебных заведениях Германии / А. Вирениус. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1890. – 53 с.
1037663
  Тимошик М. Перефарбовані опоненти великого українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 7-8


  Несвяткові роздуми з приводу 100-річного ювілею Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1037664
  Полякова М. Перефарбувати чи демонтувати? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 26-29


  Книга культуролога Олександра Гриценка "Президенти і пам"ять. Політика пам"яті президентів України (1994 - 2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати".
1037665
  Черняк Р.Я. Переферийные устройства ЦВМ на магнитных картах / Р.Я. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 103 с.
1037666
  Мацьків П. Переферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 111-117. – Бібліогр.: :Літ.: С. 116-117; 11 назв. – ISSN 2075-1486
1037667
   Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС : [аналіт. доповідь] / Центр Разумкова ; [ред.: А. Чернова та ін. ; керівник проекту В. Сіденко]. – Київ : Заповіт, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл., портр. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-15-8
1037668
  Солдатенко О. Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 71-72


  Арабська весна — серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах по нині.
1037669
  Довженко О. Переформатування у головах // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-25.


  Головні події і тенденції на телеринку сезону 2007/2008 рр.
1037670
  Векслер А.Б. Переформирование русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций / А.Б. Векслер, В.М. Доненберг. – Москва, 1983. – 217с.
1037671
  Іванова Л.І. Переформування правого берега Київського водосховища (на ділянці між гирлами рр. Ірпеня та Тетерева) / Л.І. Іванова, М.П. Ходукіна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 115-117 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
1037672
  Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-2961-17-1
1037673
  Головачев В.В. Перехватчик : роман / Василий Головачев. – Киев : А.С.К., 1995. – 520, [3] с. : ил. – ISBN 5-7707-8127-0
1037674
  Экономов Л.А. Перехватчики / Л.А. Экономов. – М., 1964. – 399с.
1037675
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1974. – 208с.
1037676
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1982. – 224с.
1037677
  Ткачов О.Ф. Перехитрити терориста / О.Ф. Ткачов, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31
1037678
   Перехитрить, победить, помиловать! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 62-65 : фото
1037679
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 9. – 2002
1037680
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 10. – 2002
1037681
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. Спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 11. – 2003
1037682
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 12. – 2004
1037683
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2000
1037684
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2000
1037685
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2000
1037686
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2001
1037687
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2001
1037688
   Перехід - 4 : журнал нової еліти: спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2001
1037689
  Лайт Джон Перехід // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0320 - 8370
1037690
  Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
1037691
  Редько А.Г. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 147-152. – ISSN 1563-3349
1037692
  Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 198-206. – ISSN 2414-05-62
1037693
  Агашкова Т.В. Перехід від капіталізму до комунізму-шлях розвитку людства / Т.В. Агашкова. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 44 с.
1037694
  Савенець М.В. Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1037695
   Перехід від традиційної до екобезпечної органічної системи землеробства в умовах змін клімату: виклики та шляхи вирішення / Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, М.В. Драга, І.М. Городиська, Л.Б. Плаксюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 100-109 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2310-4678
1037696
  Жбанова К. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору робітників (1945 - 1946 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-893-6
1037697
  Дроваль П.М. Перехід до "відкритої економіки" і пов"язані з цим заходи безпеки інвестиційного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 411-413
1037698
  Таньшина А. Перехід до "суспільства знань" і підготовка науковців найвищої компетентності // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-46.
1037699
  Рєпнова Т.П. Перехід до активних форм саморегуляції психосоматики в підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 44-49. – ISSN 2307-5880
1037700
  Рудяков П. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України / П. Рудяков, О. Яковлева // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 214-222
1037701
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 293-298. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому ...
1037702
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – C. 293-297. – ISSN 2076-1554


  У статті розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в ...
1037703
  Завгороднюк М.О. Перехід до багатополярної моделі світу і місце України в інтеграційних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 413-420
1037704
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75.
1037705
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1037706
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
1037707
   Перехід до блакитного океану = Blue ocean shift : [поза конкуренцією] / В. Чан Кім, Рене Моборн ; [пер. з англ. Тараса Фролова]. – Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2018. – 284, [2] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид.: Blue ocean shift / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. New York: Hachett Books, 2017. - На обкл. також: Від авторів міжнар. бестселера "Стратегія блакитного океану". – Бібліогр.: с. 278-279 та в прим.: с. 273-277. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-5596-8
1037708
  Предборський В.А. Перехід до ефективного системного фактору формування правлячого класу як основа детінізації влади: досвід Китаю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 7-16. – ISSN 2522-1620
1037709
  Мідделаар Луук ван Перехід до Європи = The passage to Europe : як континент став союзом / Луук ван Мідделаар ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 572, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид. : The passage to europe. How a continent became a union / Luuk van Middelaar. - Покажч. імен: с. 561-572. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-597-4
1037710
  Чижмарь К. Перехід до єдиного нотаріату є найкращим для розвитку галузі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 9 (141). – С. 12-15. – ISSN 1726-3077
1037711
   Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Температурна залежність електропровідності та термо-е.р.с. потрійних розплавів CuTlSe2, CuAsSe2 і TlAsSe2 досліджена в інтервалі до 1800 К під високим тиском аргону (до 50 МПа). Поведінка електропровідності вказує на перехід напівпровідник-метал у ...
1037712
  Кирєєв О. Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - основа подальшого розвитку банківської системи : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 3-7
1037713
   Перехід до організаційного етапу розвитку історичної науки в Одесі. Одеське товариство історії і старожитностей та головні підходи до вивчення історії півдня України // "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Л.В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – С. 131-145. – ISBN 978-617-689-009-6
1037714
  Чубрикова О.О. Перехід до практичного втілення стратегічного партнерства України з Туреччиною // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 233-245. – ISBN 978-966-193-088-8
1037715
  Гріненко О. Перехід до професійної армії потребує реформування системи підготовки резерву // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-46.
1037716
  Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки / А.А. Чухно. – Київ : Наукова думка, 1993. – 280 с. – ISBN 5-12-003331-8
1037717
  Петрик О. Перехід до цінової стабільності: виклик для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1037718
  Сенченко М. Перехід із галактики Гутенберга в галактику Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1037719
  Лазарук Я. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
1037720
  Барфі Б. Перехід Лівії до переходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 48)
1037721
  Ціборовський О.М. Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – C. 50-59. – ISSN 1681-2786
1037722
   Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
1037723
  Макарський О. Перехід на "цифру" коментар з Хрещатика,26 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 7-9
1037724
  Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 53-63. – ISSN 2524-0323
1037725
  Кончук Н.С. Перехід на бік ворога як форма державної зради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 98-103
1037726
  Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1037727
  Дмитренко М. Перехід на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29.
1037728
  Симоненко В.М. Перехід на міжнародні стандарти управлінського обліку та аналізу як фактор удосконалення управління зовнцшньоекономічною діяльностю підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1037729
  Теліга О. Перехід на новий рівень // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.9-11. – ISSN 1726-3077


  Судова реформа в Україні
1037730
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
1037731
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
1037732
  Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118.
1037733
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Кот О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.16
1037734
  Кот Олексій Олександрович Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л.164-187
1037735
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: еволюція поняття та сучасні тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 79-86
1037736
  Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об"єктами незавершеного будівництва приватної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-122. – ISSN 0132-1331


  Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо здійснення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності разом із розташованими на них об"єктами незавершеного будівництва приватної власності Исследуются теоретические и практические ...
1037737
  Машкова В. Перехід прав та обов"язків за договором комерційної концесії у разі смерті правоволодільця // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 325-326
1037738
  Погребняк В. Перехід права вимоги кредитора до поручителя у зобов"язаннях з надання послуг та виконання робіт // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 176-180. – ISSN 2524-0129
1037739
  Щербяк Ю.В. Перехід права власності громадян на земельні ділянки чи обіг земельних ділянок сільськогосподарського забезпечення:проблеми законодавчого регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 167-176. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1037740
  Чеховська Д.Р. Перехід права оренди земельних ділянок у випадку заміни сторони договору оренди землі за законодавством України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 153-157. – ISBN 978-966-7957-18-6
1037741
  Щербина М. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об"єкти нерухомості, як на ній розташовані // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 50-56


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
1037742
  Ладонько Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок, А.В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 59-64
1037743
  Харченко Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 45-49. – ISSN 2307-8049
1037744
  Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи переходу російських вищих навчальних закладів на багатоступеневу систему у вищій освіті. Охарактеризовано законодавчу та нормативно-правову базу переходу російських ВНЗ на багатоступеневу систему вищої освіти. В ...
1037745
  Голдаєвич Є.Л. Перехід у нерівноважний стан розряду з ковзаючою дугою / Є.Л. Голдаєвич, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено вплив електричного поля на розряд з ковзаючою дугою і показано, що воно може відігравати головну роль у досягненні нерівноважного стану такої плазми. Запропоновано, що більша напруженість поля спричиняє іонізаційну нестійкість в плазмі, що ...
1037746
  Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтеграції України до світового економічного простору. Основну увагу приділено одному з найважливіших етапів на шляху досягнення зазначеної мети - переходу нашої країни до інноваційної моделі розвитку, розробка і впровадження якої в ...
1037747
  Луцик Ю.О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-57. – ISBN 966-614-021-7
1037748
  Мина Ж.В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132-136. – ISSN 0321-0499
1037749
  Доскоч І.О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 457-462


  У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту-гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному ...
1037750
  Кудлик Р. Перехід як форма просторово-часового відношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.143-153. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1037751
  Павленко Л.А. Перехідна доба: релігія, релігійна філософія і філософія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54
1037752
   Перехідна економіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 591 с. – ISBN 966-642-166-6
1037753
  Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
1037754
  Назарчук М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 -2005 р.р. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 0131-775Х
1037755
  Шегинський І. Перехідна економіка: зміст та головні завдання / І. Шегинський, Шегинська Наталія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 62-66. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1037756
  Богуславський Олександр Володимирович Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 01. 01 / Богуславський О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 18 назв
1037757
  Богуславський О.В. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Олександр Володимирович Богуславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 241л. – Бібліогр.: л.189-241
1037758
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : Навч. посібник / С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-142-Х
1037759
  Селищев П.О. Перехідна повзучість матеріалу під опроміненням при умові генерації вакансій ковзаючими дислокаціями / П.О. Селищев, Т.П. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В межах математичної моделі "ковзання - переповзання" розглянуто вплив генерації вакансій ковзаючою дислокацією на повзучість матеріалів під опроміненням. Розраховано стаціонарні значення для концентрацій міжвузлових атомів та вакансій, густини ...
1037760
   Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту / Л.А. Булавін, Ю.П. Бойко, О.Б. Карпенко, М.І. Лебовка, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
1037761
   Перехідна українська економіка:стан і перспективи / А.С. Філіпенко, В. Бандера, Т. Степанкова, З. Ватаманюк, Б. Кваснюк, В. Степаненко, О. Гаврилюк, І. Михасюк, Злупко; За ред.А.Філіпенка,В.Бандери. – Київ : Академія, 1996. – 220с. – ISBN 966-580-011-6
1037762
  Янь Цай Пі Перехідна форма управління на китайських сімейних фірмах : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 312-320. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1037763
  Анісімов І.О. Перехідне випромінення вістлерів модульованим електронним пучком у періодично неоднорідній плазмі / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Ю.В. Маруда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично досліджується перехідне випромінення вістлерів ниткоподібним модульованим електронним пучком, що рухається вздовж магнітного поля, паралельно до градієнту концентрації періодично неоднорідної плазми. Розраховано діаграму спрямованості та ...
1037764
  Кельник О.І. Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Кельник О.І. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.11-12
1037765
  Кельник Олександр Ігоревич Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Кельник Олександр Ігоревич; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.125-139
1037766
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання ленгмюрівських хвиль модульованим електронним пучком: комп"ютерне моделювання / І.О. Анісімов, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 307-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збудження ленгмюрівських хвиль (ЛХ) у неоднорідній плазмі, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом великих частинок. Розглядається однорідна фонова плазма з локальним максимумом ...
1037767
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання модульованого потоку заряджених частинок, що падає на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.330-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане модульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1037768
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка, що похило падає на різку межу плазми / І.О. Анісімов, Ю.Е. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  У наближенні заданого струму розраховано діаграму спрямованості та повну потужність перехідного випромінювання електромагнітних хвиль стрічкоподібним модульованим електронним пучком, що похило падає на межу півпростору, заповненого холодною ізотропною ...
1037769
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане косомодульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1037770
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем. Частина II / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 349-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане потоком заряджених частинок з косою модуляцією, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
1037771
  Кориневич А. Перехідне правосуддя для України: Per Aspera ad Astra / А. Кориневич, Т. Короткий // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 129-149. – ISSN 1026-9932
1037772
  Мартиненко О.А. Перехідне правосуддя для України: кримінологічні аспекти реалізації / О.А. Мартиненко, А.Б. Блага // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 275-282. – ISSN 2072-8670
1037773
  Гончарова Є. Перехідне правосуддя нашвидкуруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561
1037774
  Тищенко Ю. Перехідне правосуддя: перед деокупацією чи після? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1037775
  Павлюк А. Перехідне правосуддя: практикум для українських юристів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 12-13
1037776
  Кіянчук М.Й. Перехідне та гальмівне випромінювання модульованого електронного пучка на межі вакуум - плазма / М.Й. Кіянчук, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виконано теоретичний розрахунок гальмівного та перехідного випромінювання на межі вакуум - ізотропна плазма. Пока-зано, що в умовах лабораторних експериментів першим типом випромінювання можна знехтувати порівняно з другим. Bremsstrahlung and ...
1037777
  Толстов С.В. Перехідний етап еволюції міжнародної системи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 49-75. – ISSN 2221-5719
1037778
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови
1037779
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 282-292. – ISBN 978-966-2763-27-0
1037780
  Пронюк В Н. Перехідний період в історії українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено сучасному періоду українського державотворення - переходу від тоталітаризму до демократії. Характеризуються ознаки демократичної держави та успадковані тоталітарні тенденції в державному й суспільному житті, у національній правовій системі, ...
1037781
   Перехідний період в Україні та в Росії: політика, економіка, етносоціальні процеси : Конференція українських і російських випускників освітніх прграм США. Виступи учасників та дискусія. – Київ, 1999. – 132с. – Назва обкл., тит. арк. та тексти статей парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-581-176-2
1037782
  Панченко М.П. Перехідний період від капіталізму до соціалізму / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 112с.
1037783
  Ткач А.Г. Перехідний період від капіталізму до соціалізму. Перемога соціалізму в СРСР / А.Г. Ткач. – Х., 1958. – 56с.
1037784
  Малкілдіс Т. Перехідний період у Південно-Східній Європі. Досвід Албанії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-29


  Дана стаття присвячена дослідженню економічних та політичних аспектів ільних трансформаційних процесів в Албанії; також в ній презентуються основні риси, інання притаманні сьогоденній фазі. The article aims to investigate the economical and ...
1037785
  Канак Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.14-36
1037786
  Нагірний М. Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав"я: уроки для України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 217-226. – ISSN 1998-4634
1037787
  Черкаський О.П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Черкаський Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1037788
  Костишин В.С. Перехідні процеси в електричних системах : навч. посібник / Костишин В.С., Федорів М.Й. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. електропостачання та електрообладнання пром. підприємств. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-694-200-8
1037789
  Кіндрацький Б.І. Перехідні процеси в електромеханічній трансмісії з пружно-еластичною муфтою / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1037790
  Маєвський Д.А. Перехідні процеси в лінійних системах та моделювання надійності програмного забезпечення / Д.А. Маєвський, С.О. Яремчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається підхід до моделювання процесу виявлення помилок в програмних засобах як перехідного процесу в лінійних системах. На підставі цього підходу запропонована та досліджена модель перехідного процесу. Проведено порівняльний аналіз цієї ...
1037791
  Барабанов О. Перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках. Отримано результати впливу основних фізичних параметрів моделі на вигляд і тривалість перехідних процесів у такій системі. Досліджено вплив ...
1037792
  Лободзинський В.Ю. Перехідні процеси в представлених багатополюсниками трифазних колах із розподіленими параметрами та електромагнітними зв"язками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Лободзинський Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін- т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1037793
   Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник для студ.спец.напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; За ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид. доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2000. – 597 с. – ISBN 5-7763-1928-5
1037794
   Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник для студ. спец. напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; за ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид., доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2002. – 597 с. : іл. – ISBN 966-8271-14-9
1037795
  Мигулін І.М. Перехідні процеси в транзисторних підсилювачах / І.М. Мигулін. – Київ, 1964. – 208 с.
1037796
  Омельчук С.М. Перехідні процеси коливань цилиндричної і п"єзокерамичної оболонки, що рівноприскорено обертається навколо вісі симетрії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання довгої п"єзокерамічної циліндричної оболонки, які здійснюються на другій моді власних коливан. Розв"язок задачі, сформульованої в рухомій, зв"язаній з оболонкою системі ...
1037797
  Каніщев В.М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при вирощуванні кристалів з розплаву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Каніщев Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 43 назви
1037798
  Омельчук С.М. Перехідні режими коливань пружинних елементів хвильових гіроскопів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Омельчук С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
1037799
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопа оболонкового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Досліджується створення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо осі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
1037800
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопу оболонкового типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджується спотворення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо вісі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
1037801
  Ліва Н. Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 302-316. – ISSN 2310-0583
1037802
  Партика А.І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам"яті на основі джозефсонівських кріотронів та сквідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Партика Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1037803
  Бруянцька С.Є. Перехідні характеристики та стійкість водоного температурного пограничного шару : Автореф... канд. фіз.мат.наук: 01.02.05 / Бруянцька С. Є.; НАН України Ін-т гедромеханіки. – К., 1997. – 19л.
1037804
  Хамрай О.О. Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 1608-0599
1037805
  Любченко Т.В. Перехідність у системі понять "сполучуваність", "дистрибуція", "валентність" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-104. – Бібліогр.: 40 назв.
1037806
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 169-183. – Бібліогр.: л. 184-209
1037807
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1037808
  Калько М.І. Перехідність/неперехідність як експліцитор категорії граничності / М.І. Калько, В.В. Чеботай // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 109-113. – (Філологічні науки)
1037809
  Крапивин В.П. Перехо траста на полный хозрасчёт и самофинансирование / В.П. Крапивин, Д.С. Грицевский. – К., 1988. – 152с.
1037810
  Харланов А. Переход БРИК в БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 29-35. – ISSN 2074-6040


  Одним из локомотивов мировой экономики являются страны БРИКС. Они - активые участники процессов глобализации. БРИКС - группа из пяти динамичных развивающихся экономик современного мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединившаяся на III ...
1037811
  Кузнецов В.Я. Переход в кругу частей речи в русском языке: уч. пособие / В.Я. Кузнецов. – Калинин, 1983. – 88с.
1037812
  Кононенко Г.К. Переход в новой экономический политике на Украине (1921-1922 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Кононенко Г.К.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 258л. – Бібліогр.:л.253-258
1037813
  Курчаткин А.Н. Переход в середине сезона / А.Н. Курчаткин. – М, 1978. – 173с.
1037814
  Корсак К.В. Переход из школы в университет: в поисках идеального // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-7


  Мало осталось в мире стран, где молодежь сдает близкие по срокам выпускные школьные и конкурсные вступительные экзамены. Украина.
1037815
  Скубко Ю.С. Переход к "экономике знаний" и перспективы НТП в ЮАР в предстоящем десятилетии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0869-1908
1037816
  Монкур Майкл Переход к NetWare 5 (тест 50-638) : Учебное руководство для специалистов CNE / Монкур Майкл, Джон Дженкинс-мл., Челлис Джеймс. – Москва : Лори, 1999. – 251с. – ISBN 0-7821-2390-2
1037817
  Бондаренко В.М. Переход к бескризисному развитию - миф или реальность? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1037818
  Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической науки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1037819
  Елецкий Николай Дмитриевич Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр.: с. 22-29. – ISSN 0131-2227
1037820
   Переход к культуре самостоятельного бронирования - долгий путь для молодых организаций : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 49 : Фото
1037821
  Кирьянов Ю.И. Переход к массовой политической борьбе / Ю.И. Кирьянов. – Москва, 1987. – 238 с.
1037822
  Дмитренко В.П. Переход к новой экономической политике / В.П. Дмитренко. – Москва, 1986. – 63с.
1037823
  Кононенко Г.К. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кононенко Г.К. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1950. – 21 с.
1037824
  Залевский А.Д. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Залевский А.Д.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1959. – 24л.
1037825
  Троцкий Л.Д. Переход к НЭПу и мои отношения с Лениным // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 76-85. – ISSN 1606-0219
1037826
  Курицын В.М. Переход к НЭПу и революционная законность / В.М. Курицын. – Москва, 1972. – 216с.
1037827
  Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство / Ю.А. Поляков. – Москва, 1967. – 512с.
1037828
   Переход к рынку: РГ. – М.
ч. 1. – 1990. – 220с.
1037829
   Переход к рыночной экономике: социальные проблемы. – Кишинев, 1991. – 142с.
1037830
  Увачан В.Н. Переход к социализму малых народов Севера / В.Н. Увачан. – М, 1958. – 184с.
1037831
  Юсупов Э.Ю. Переход к социализму, минуя капитализм / Э.Ю. Юсупов. – М, 1987. – 230с.
1037832
  Урсул А.Д. Переход к устойчивому развитию: проблемы и перспективы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 6. – С. 77-88. – ISSN 0235-1188
1037833
  Минасян А.К. Переход колличественных изменений в качественные в неорганической природк. / А.К. Минасян. – Ереван, 1958. – 288с.
1037834
  Воскресенский Ю.В. Переход Коммунистической партии к осуществлению политики социалистической индустриализации СССР (1925-1927) / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1969. – 334с.
1037835
  Беджанян Р.М. Переход Коммунистической партии от политики нейтрализации среднего крестьянства к политике прочного союза с ним (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Беджанян Р.М.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1953. – 19л.
1037836
  Вартанян О.М. Переход Коммунистической партии Советского Союза от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанян О.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16л.
1037837
  Лосева Г.В. Переход металл-диэлектрик в сульфидах 3d-металлов / Г.В. Лосева. – Новосибирск : Наука, 1983. – 144 с.
1037838
  Дидух В.П. Переход металл-неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 23л.
1037839
  Дидух В.П. Переход металл - неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; МО Украины, ЛУ им. И.Франко, ин-т прикладной физики. – Львов, 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.176-191
1037840
  Петровский Н. Переход на летнее надпоясное. Что вместо летне-зимнего времени? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 17-19
1037841
  Елагин А.С. Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в Западном Кахахстане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елагин А.С.; Ин-т истории, археологии и этнографии АН КазССР. – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
1037842
  Чичкина Светлана Переход на мировые стандарты: готовиться нужно сейчас : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 32-35 : Фото
1037843
  Денисенко К.В. Переход на семичасовой рабочий день / К.В. Денисенко. – М., 1958. – с.
1037844
  Гершкович И.И. Переход на семичасовой рабочий день и упорядочение заработной платы / И.И. Гершкович. – М., 1958. – 32с.
1037845
  Каплан И.И. Переход на сокращённый рабочий день в промышленности СССР / И.И. Каплан, А.Л. Максимов. – М., 1959. – 48с.
1037846
  Каганов Переход на сокращенный рабочий день и упорядочение заработной платы / Каганов, М. Мельнов. – Свердловск, 1960. – 56с.
1037847
  Санжиев Г.Л. Переход народов Сибири к социализму, минуя капитализм / Г.Л. Санжиев. – Новосибирск, 1980. – 367с.
1037848
   Переход НТБ на новые условия хозяйствования: метод. рекоменд.. – М., 1990. – 68с.
1037849
  Филипченко И.Г. Переход одной части речи в другую в современном английском языке : Дис... наук: / Филипченко И.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1951. – 269л. – Бібліогр.:л.238-260
1037850
  Орлов А. Переход от "Экономической таблицы" Ф. Кенэ к схемам воспроизводства К.Маркса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 192-211. – ISSN 0207-3676
1037851
   Переход от ДОС ЕС к ОС ЕС : Справочное пособие. – Москва : Статистика, 1980. – 231с.
1037852
  Колтунов В.М. Переход от капитализма к коммунизму -- путь развития человечества. / В.М. Колтунов. – Горький, 1962. – 28с.
1037853
  Корниенко Е.А. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / Е.А. Корниенко. – К, 1962. – 213с.
1037854
  Максимов А.И. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / А.И. Максимов. – Донецк, 1962. – 32с.
1037855
  Петрунин Е.Н. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Е.Н. Петрунин. – М., 1962. – 38с.
1037856
  Метелица Л.В. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Л.В. Метелица, А.А. Кальмансон. – Москва, 1963. – 54с.
1037857
   Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. Уч. пособие. – Свердловск, 1962. – 31с.
1037858
  Курьянович Н.Л. Переход от капитализма к коммунизму и достижение обществом подлинной свободы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курьянович Н.Л. ; АН УССР , Отделение общественных наук. – Киев, 1963. – 24 с.
1037859
  Зинченко Г.И. Переход от капитализма к социмализму- основное содеожание современной эпохи / Г.И. Зинченко, Н.П. Филимонов. – М, 1962. – 175с.
1037860
  Дорофеев А.Ю. Переход от стоимости к ценности и от ценности к фундаментальной стоимости / А.Ю. Дорофеев, И.В. Положенцева, В.В. Филатов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 7-11. – ISSN 1728-8878
1037861
  Кузнецов Н.И. Переход от тайнобрачных к явнобрачным : По лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете : Пособие для студентов при прохождении общего курса ботаники и спец. курса систематики растений / Н.И. Кузнецов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – [4], 80 с. : ил.
1037862
   Переход от феодализма к капитализму в России. – Москва, 1969. – 414с.
1037863
  Акимова А.Ф. Переход партии от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества, как класса на основе сплошной коллективизации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимова А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1037864
  Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги / Е.Т. Черкасова. – М, 1967. – 280с.
1037865
  Пригоровская Н.М. Переход полнозначных слов в предлоги и союзы / Н.М. Пригоровская. – М, 1975. – 78с.
1037866
  Хаскельберг Б.Л. Переход права собственности по договору купли-продажи в советском гражданском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хаскельберг Б.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
1037867
  Подгаецкая И.М. Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка (XVIII-XX вв.) : Автореф... канд.филол.наук: / Подгаецкая И.М. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1037868
  Краснов А И. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов И.А,; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1037869
  Ломтева В.Е. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1954. – 14л.
1037870
  Лукин М.Ф. Переход причастий в прилагательные и существительные в современном русском литературном языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Лукин М.Ф.; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 18с.
1037871
  Ломтева В.Е. Переход причастий и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Саратовский гос.ун-т. – Саратов, 1950. – 20 с.
1037872
   Переход радионуклидов в организм животных, их сравнительное значение в различных сельскохозяйственных экосистемах и соответствующие контрмеры : Заключит.отчет. – Брюссель, 1996. – 221 с. – ISBN 928275197Х
1037873
   Переход радионуклидов через наземную окружающую среду в сельскохозяйственные продукты, включая оценку агрохимических приемов : Совместный экспериментальный проект N 2;Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 118 с. – ISBN 9282751945
1037874
  Тумасян С.В. Переход ранее отсталых стран и народов к социализму как особая форма социального скачка. (На примере курдов Сов. Армении) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Тумасян С.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 31л.
1037875
  Пиперски А.Ч. Переход сильных глаголов в слабые в истории немецкого языка: теоретические предпосылки и древнейшие процессы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 163-172. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1037876
  Щетинин Л.М. Переход собственных имен в нарицательные как способ расширения словарного состава языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин Л.М.; М-во просв.РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1962. – 17л.
1037877
  Генкина Э.Б. Переход Советского государства к новой экономической политике. / Э.Б. Генкина. – М, 1954. – 504с.
1037878
  Горбачев А.Р. Переход советской Белогуссии к новой экономической политике (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев А. Р.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1960. – 22л.
1037879
  Топуриа В. Переход сонанта В в Г в, Г в и Кв. /Фонетические наблюдения над картвельскисми языками / В. Топуриа, 1941. – 231-236с.
1037880
  Крохина А. Переход статуса резидента СЭЗ при реорганизации юридического лица в форме выделения по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 396-397
1037881
  Пешехонова Н.В. Переход стеклянных электродов от одной металлической функции к другой : Автореф... канд. хим.наук: / Пешехонова Н.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1037882
  Ельяшевич А. Переход Суворова через Альпы. Картина В.И.Сурикова. / А. Ельяшевич. – Л., 1951. – 13с.
1037883
   Переход туристических агенств к технологиям нового поколения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 20-21
1037884
  Акимов У. Переход узбекского народа к социализму, минуя капиталистическую стадию развития : Автореф. дис ... канд. экон. наук / Акимов У. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1037885
  Барков Л.И. Переход эстонских буржуазных националистов в сферу влияния фашисткой Германии и их участие в преступлениях против человечности в период Великой Отечественной войны/1941-1945/. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Барков Л.И.; Тартутский гос. ун-т. – Таллин, 1968. – 24л.
1037886
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 202с.
1037887
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 259с.
1037888
  Сливінська Інна Переходимо на літній час // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
1037889
  Третяк О.В. Переходимо на систему ступеневої підготовки фахівців // Київський університет, 1994. – №11
1037890
  Исмайлов Каграман Агакерим оглы Переходная гидрохимическая зона продуктивной толщи Апшеронской нефтегазоносной области. / Исмайлов Каграман Агакерим оглы, Курбанова Раху Агабала кызы. – Баку, 1986. – 140с.
1037891
  Омельчук Сергій Миколайович Переходні режими коливань пружних елементів хвильових гіроскопів : 01.02.04 : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук / Омельчук Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 125 л. – Бібліогр. : л. 117-125
1037892
  Спиридонова Н.С. Переходнй период от капитализма к социализму / Н.С. Спиридонова. – М., 1954. – 86с.
1037893
  Тер-Погосян Переходное излучение в волноводе с движущимися и нестационарными средами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Погосян А. Д.; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 22л.
1037894
  Испирян К.А. Переходное излучение и детектирование частиц высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.01 / Испирян К.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 24л.
1037895
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние (некоторые вопросы теории) / В.Л. Гинзбург, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1984. – 360с.
1037896
  Данилов А.Н. Переходное общество : Проблемы системной трансформации / А.Н. Данилов. – Минск : Універсітэцкае, 1997. – 431с. – Бібліогр.: с.420-430. – ISBN 985-09-0251-5
1037897
  Золотухин Сергей Анатольевич Переходное общество: социально-экономический аспект управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 179-183. – Бібліогр.: с. 181, 183. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1037898
  Хазанов Ю.С. Переходной возраст : Повести / Ю.С. Хазанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 256с.
1037899
  Васюнин М.К. Переходной период от капитализма к социализму / М.К. Васюнин. – Саратов, 1958. – 92с.
1037900
   Переходность в системе сложного предложения современного русского языка.. – Казань, 1982. – 179с.
1037901
  Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность / Б.Ю. Норман. – Минск, 1972. – 132с.
1037902
   Переходные атомные ядра / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко. – Ташкент : Фан, 1988. – 322 с.
1037903
  Калмыкова Светлана Сергеевна Переходные взаимодействия потоков заряженных частиц с регулярными волновыми полями на изолированных неоднородностях плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Калмыкова Светлана Сергеевна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23 с.
1037904
  Пучка Г.Н. Переходные волновые процессы в системе, состоящей из оболочки и протекающей в ней жидкости : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Пучка Г.Н.; АН УССР.Ин-т механики. – Киев, 1968. – 7л.
1037905
  Белоусов В.В. Переходные зоны между континентами и океанами / В.В. Белоусов. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
1037906
  Михайлова И.С. Переходные и непереходные глаголы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайлова И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 15 с.
1037907
  Цыпкин Я.З. Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях / Я.З. Цыпкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 220 с.
1037908
  Евдокимова О.Н. Переходные и хаотические процессы в лазере на АИГ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Евдокимова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1989. – 20л.
1037909
  Покусаенко В.К. Переходные конструкции в области сложного и простого предложения. / В.К. Покусаенко. – Ростов н/Д, 1983. – 143с.
1037910
  Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений / Бабайцева В.В. ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – Воронеж : Центр. Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 392 с. – Библиогр.: с. 380-388
1037911
  Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры / Н.М. Кондрашкин. – Москва : Радио и связь, 1973. – 136с. – (Библиотека радиоконструктора)
1037912
  Машурко. Переходные кривые. / Машурко., 1901. – 66с.
1037913
  Кравцов Ю.А. Переходные лексемы и объектные синтаксемы с предлогом for в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кравцов Ю.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1037914
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. справоч. пособие / В.А. Ивович. – М., 1969. – 200с.
1037915
  Александров Л.Н. Переходные области эпитаксиальных полупроводниковых плёнок / Александров Л.Н. ; отв. ред. А.Ф. Кравченко ; АН СССР, Сиб. отд-ние ; Ин-т физики полупроводникив. – Новосибирск : Наука, 1978. – 272 с.
1037916
  Кшибеков Д.К. Переходные общественные отношения / Д.К. Кшибеков. – Алма-Ата, 1973. – 283с.
1037917
  Загладин Н. Переходные периоды в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 27-39. – ISSN 0131-2227
1037918
  Баликоев В.З. Переходные производственные отношения в экономике развивающихся стран / В.З. Баликоев. – Красноярск : Изд-во КрГУ, 1988. – 160 с.
1037919
  Кублановский Я.С. Переходные процессы / Я.С. Кублановский. – М, 1974. – 88с.
1037920
  Благовещенский М.В. Переходные процессы в автогенераторах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Благовещенский М.В.; М-во высш.образования СССР. – М, 1954. – 16л.
1037921
   Переходные процессы в биологических системах. – Москва, 1977. – 155с.
1037922
  Калыгина В.М. Переходные процессы в германиевых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Калыгина В.М.; Сибирский физ.-техн. ин-т. – Томск, 1969. – 25л.
1037923
  Толшин В.И. Переходные процессы в дизель-генераторах / В.И. Толшин, Е.С. Ковалевский. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 167 с.
1037924
  Золотарев И.Д. Переходные процессы в избирательных усилителях на транзисторах / И.Д. Золотарев. – Москва, 1976. – 160 с.
1037925
  Тхорик Ю.А. Переходные процессы в импульсных полупроводниковых диодах / Ю.А. Тхорик. – Киев : Техніка, 1966. – 243 с.
1037926
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рублев Анатолий Романович; КГУ. – Киев, 1974. – 206л. – Бібліогр.:л.193-206
1037927
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рублев Анатолий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1037928
  Кукеков Г.А. Переходные процессы в контактно-тиристорных аппаратах / Г.А. Кукеков, В.Я. Фролов. – Ленинград, 1988. – 168 с.
1037929
  Клягин Л.Е. Переходные процессы в ламповом автогенераторе : Автореф... канд. технич.наук: / Клягин Л.Е.; Москов. электротехнич. ин-тут связи. – Москва, 1951. – 4 с.
1037930
  Блох З.Ш. Переходные процессы в линейных системах автоматического регулирования / З.Ш. Блох. – М, 1961. – 492с.
1037931
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Д.Л. Бэрнс. – 2-е испр. – Москва - Лнинград, 1951. – 520 с.
1037932
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Бэрнс Д.Л. – 3-е, испр. – М., 1961. – 551 с.
1037933
  Вебер Э. Переходные процессы в линейных цепях / Э. Вебер. – Москва
Ч. 1. – 1958. – 392 с.
1037934
  Чурин Ю.А. Переходные процессы в линиях связи быстродействующих схем ЭВМ / Ю.А. Чурин. – М, 1975. – 207с.
1037935
  Ковач К.П. Переходные процессы в машинах переменного тока / К.П. Ковач, И. Рац. – Москва-Ленинград, 1963. – 744 с.
1037936
  Кадро-Сысоев Переходные процессы в многослойных полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Кадро-Сысоев А. Ф.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1973. – 21л.
1037937
  Муратов И.М. Переходные процессы в полупроводниковых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муратов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
1037938
  Опарин В.В. Переходные процессы в полупроводниковых приборах / В.В. Опарин. – Ленинград, 1976. – 100 с.
1037939
  Виглин С.И. Переходные процессы в системах в переменными параметрами / С.И. Виглин. – Москва, 1971. – 183с.
1037940
  Кадымов Я.Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами / Я.Б. Кадымов. – Москва, 1968. – 192с.
1037941
  Гаврилов Г.К. Переходные процессы в транзисторе и методы расчёта импульсных схем / Г.К. Гаврилов. – Москва, 1971. – 160с.
1037942
  Файзулаев Б.Н. Переходные процессы в транзисторных каскадах / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1968. – 248 с.
1037943
  Крочакевич В.Д. Переходные процессы в трехфазных цепях с выпрямительными мостами. : Автореф... канд. техн.наук: / Крочакевич В.Д.;. – Рига, 1959. – 10л.
1037944
  Харитонов В.В. Переходные процессы в ударных униполярных генераторах / В.В. Харитонов, В.М. Юринов, О.А. Злоьина. – Москва : Атомиздат, 1980. – 189 с.
1037945
  Елизаров Б.В. Переходные процессы в цепочечных фильтрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елизаров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 14л.
1037946
  Прокунцев А.Ф. Переходные процессы в цифровых мостах переменного тока / А.Ф. Прокунцев, В.И. Колесников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
1037947
  Гомонова А.И. Переходные процессы в четырехслойных полупроводниковых P-N-P-N приборах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомонова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 10л.
1037948
  Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Е.Я. Казовский. – Москва-Ленинград, 1962. – 624 с.
1037949
  Яхинсон Б.И. Переходные процессы в электрических цепях / Б.И. Яхинсон. – Одесса, 1962. – 80 с.
1037950
  Зирка С.Е. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета на ЭВМ / С.Е. Зирка. – Днепропетровск, 1988. – 87 с.
1037951
  Страхов С.В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока / С.В. Страхов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 247 с.
1037952
  Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах / Р. Рюденберг; Пер. с первого амер. изд.; Под ред. В.Ю.Ломоносова. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 714с.
1037953
   Переходные процессы деформации оболочек и пластин.. – Таллин, 1967. – 175с.
1037954
  Гулин Б.В. Переходные процессы деформирования полого упругого цилиндра, усиленого оболочкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Гулин Б.В.; Казанск.гос.ун-т. – Казань, 1972. – 12л.
1037955
  Лихарев К.К. Переходные процессы и комбинационные явления в двухчастотных параметрических генераторах : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Лихарев К.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 11 с.
1037956
  Розенфельд А.С. Переходные процессы и обобщенные функции / А.С. Розенфельд, Б.И. Яхинсон. – Москва : Наука, 1966. – 440 с.
1037957
  Кормильцев В.В. Переходные процессы при вызванной поляризации: Теория и применение в геофизике. / В.В. Кормильцев. – М., 1980. – 112с.
1037958
  Чиж А.А. Переходные процессы при продольно-крутильных колебаниях естественно закрученной нити (подъемного каната) переменной длины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиж А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 12л.
1037959
   Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях. – Москва-Ленинград, 1962. – 384 с.
1037960
  Анисимова Н.Д. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях / Н.Д. Анисимова. – Москва-Ленинград, 1962
1037961
  Сирота И.М. Переходные режимы работы трансформаторов тока / И.М. Сирота. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – 192 с.
1037962
  Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений / С.Е. Янченко. – Минск, 1974. – 127с.
1037963
  Мельник В.П. Переходные формы производственных отношений в экономике социализма / В.П. Мельник. – К., 1989. – 206с.
1037964
   Переходные формы производственных отношений и их отражение в курсе политической экономии: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1037965
  Нодия Л.Г. Переходные формы хозяйствования в переходный период от капитализма к социализму. (На прим. КНР и некоторых стран соц. лагеря). : Автореф... канд. экон.наук: / Нодия Л.Г.; АН Груз ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1037966
  Сафрошкин Ю.В. Переходные характеристики и устойчивость транзисторных стабилизаторов напряжения и тока / Ю.В. Сафрошкин. – Москва : Энергия, 1968. – 168 с.
1037967
  Лурье О.Б. Переходные характеристики телевизионных усилителей. : Автореф... доктор техн.наук: / Лурье О.Б.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Ленинград, 1953. – 12 с.
1037968
  Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы на ранних временах в геологической среде с магнитоактивным плазменным компонентом // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0203-3100
1037969
  Григорьев А.С. Переходные электромагнитные процессы при коммутациях симметрирующих и фильтросимметрирующих устройств / А.С. Григорьев. – Киев, 1983. – 26 с.
1037970
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1964. – 379 с.
1037971
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 415 с.
1037972
  Гузей Л.С. Переходные элементы / Л.С. Гузей, В.В. Сорокин. – М, 1992. – 16с.
1037973
  Рыжов В.В. Переходные эффекты в электроннофотонных ливнях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Рыжов В.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 16л.
1037974
  Калечиц Е.П. Переходные явления в области частей речи / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1977. – 79с.
1037975
   Переходные явления в океане, атмосфере и литосфере : сб. науч. тр. – Владивосток, 1985. – 89с.
1037976
  Алиев С.А. оглы Переходные явления в процессах Гальтона-Ватсона и сходимость к процессам Иржины : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Алиев С. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 14л.
1037977
  Ордынец И.О. Переходный возраст / И.О. Ордынец. – К., 1925. – 47с.
1037978
  Щуплов А.Н. Переходный возраст / А.Н. Щуплов. – Москва, 1980. – 63с.
1037979
  Ампелонов А.Л. Переходный возраст : роман / А.Л. Ампелонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 375 с. : портр.
1037980
  Железняк А.В. Переходный возраст / А.В. Железняк. – К, 1984. – 303с.
1037981
  Фролов Л.Г. Переходный возраст. / Л.Г. Фролов. – М, 1986. – 302с.
1037982
  Тиводар Антонина Романовна Переходный период общества и изменения со-бытия личности в брачной диаде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1037983
  Акопов Р.Я. Переходный период от капитализма к социализму / Р.Я. Акопов. – Москва, 1957. – 50с.
1037984
  Челноков В.С. Переходный период от капитализма к социализму / В.С. Челноков. – М, 1957. – 119с.
1037985
  Молчанова А.Я. Переходный период от капитализма к социализму / А.Я. Молчанова, М.С. Кукушкин. – Л., 1961. – 56с.
1037986
  Лившиц В.И. Переходный период от капитализма к социализму / В.И. Лившиц, А.М. Панков. – Ставрополь, 1967. – 32с.
1037987
  Божович Л.И. Переходный период от младенчества к раннему возрасту / Л.И. Божович, Л.С. Славина // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-222-967-7
1037988
  Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1614-1627 : рис. – Библиогр.: с. 1626-1627. – ISSN 0016-7886
1037989
  Аюханов А.Х. Переходный процессы и вторичная эмиссия при бомбардировке положительными ионами инородных пленок на чистых металлах : Автореф... канд. физ-матнаук: / Аюханов А.Х.; Среднеазиатский гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 8л.
1037990
  Барышев А.И. Переходный режим в ускоряющих резонаторах, вызываемый нагрузкой пучком / И.И. Барышев, Ю.Ф. Орлов, В.С. Погосян. – Ереван : [б. и.], 1969. – 14, [5] с. / Ереванский физический ин-т
1037991
  Бойер Р. Переходы и релаксационные явления в полимерах. / Р. Бойер. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
1037992
  Мотт Н.Ф. Переходы металл-изолятор : пер. с англ. / Н.Ф. Мотт. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
1037993
  Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки і підвищення престижності професії вчителя розповідає президент Національної академії педагогічних наук В. ...
1037994
  Пастухов О.М. Перехресне субсидування як альтернатива судовому переслідуванню за порушення авторських прав у мережі інтернет // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-19
1037995
  Бабунич В.М. Перехресний допит за чинним і новим КПК України. Врахування іноземного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 96-104
1037996
  Сиридаєва О. Перехресними стежками через недугу до одужання (порівняльно-історичний аналіз романів "Перехресні стежки" Івана Франка та "Недуга" Євгена Плужника) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 113-116
1037997
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Лейпціг : Укр. накладня. – 477с.
1037998
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко // Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / І.Я. Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 428 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
1037999
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1983. – 367с.
1038000
  Дубенко Д. Перехресні стежки київської хірургії (частина I). Університетська клініка // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (117). – С. 4-9. – ISSN 2311-6951
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,